Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT EDUCAIONAL NAIONALEDIIA A II-A

ORGANIZATOR: Cutm pmntul/ unde mitic s ne-alctuim,/ ochi ca oameni s deschidem, / dar ca pomii s-nflorim. (Lucian Blaga - Focuri de primvar INSTITUII PARTENERE:

INSPECTORATUL COLAR ARAD


INSPECTOR COLAR GENERAL ADUNCT Profesor NICOLAE PELLEGRINI

INSPECTOR COLAR PENTRU EDUCAIE PERMANENT Profesor Maria Tocaciu

CASA CORPULUI DIDACTIC ALEXANDRU GAVRA ARAD


DIRECTOR Profesor NICOLETA !USARI"

COORDONATORI:
PRO#$ ADELA MILITAR PRO#$ LAVINIA &UNDI"

ECHIPA DE PROIECT:
PRO#$ CA%ACU LILIANA PRO#$ MORARU DACIANA PRO#$ 'NV$ PRIMAR ELEONORA &UNDI

CADRE DIDACTICE IMPLICATE N PROIECT:


PRO#$ GAVRILESCU SORINA PRO#$ SC!NA"OVS%"I CTLINA PRO#$ LASC GEORGETA PRO#$ TIULEA IOANA PRO#$ MUREAN CORNELIA

PARTENERI: COLI DIN ROM(NIA ARGUMENT:


Mo)i*+, i-eea .roiec)u/ui -e fa0+ .ri1 1e*oia e/e*i/or -e a .ar)ici.a efec)i*2 .rac)ic /a ac)i*i)+0i care .resu.u1 e3./orare2 ,i4care2 crea)i*i)a)e2 socia/i5are 61 ,e-iu/ a.ro.ia)$ #u1-a,e1)71- 61*+0area .e rea/i)a)e 4i .e .ro8/e,e2 .ers.ec)i*a )e,a)ic+ res)i)uie u1 fe1o,e1 sau u1 co1ce.) 61 9/o8a/i)a)ea sa2 fii1- susce.)i8i/+ -e a -ec/a14a o .u)er1ic+ ,o)i*a0ie a 61*+0+rii$ Rea/i)a)ea 4i .ro8/e,e/e .o) fi ,ai 8i1e 610e/ese -i1)r:o .ers.ec)i*+ ce co1si-er+ 61)r:u1 ,o- ,ai .rofu1.rofi/u/ o,u/ui .e care *re, s+:/ for,+,; a8or-area )ra1s-isci./i1ar+2 care )ra1sce1-e -isci./i1e/e2 su8or-o171-u:/e o,u/ui .e care *re, s+:/ for,+,$ To) ,ai acu) se resi,)e 1e*oia -e 6,.rie)e1ire a co.i/u/ui cu ,e-iu/ 61co1<ur+)or .ri1 rec74)i9area /ocu/ui .ri,or-ia/ a/ 1a)urii 61 *ia0+$ Reco1si-erarea *a/e10e/or 1a)urii 4i a.ro.ierea aces)ora -e 610e/e9erea e/e*i/or co1-uc /a co14)ie1)i5area i,.or)a10ei .ro)e<+rii ei$ A)i)u-i1ea corec)+ fa0+ -e ,e-iu/ 61co1<ur+)or se cu/)i*+ .ri1 61-r+9irea 1a)urii2 610e/e9erea ei ca .ar)e -i1 *ia0a /or f+r+ -e care 1u .o) -uce o *ia0+ 1or,a/+$ O a/)+ 1e*oie a 4co/ii ac)ua/e es)e re61)oarecerea /a /ec)ur+ .e1)ru a acce-e /a i1for,a0ie2 a:4i -e5*o/)a ori5o1)u/ co,u1ica0io1a/ 4i cu/)ura/$ De ase,e1ea e/e*ii 1u au suficie1)e -e.ri1-eri -e a c+u)a i1for,a0ii/e2 -e a /e se/ec)a2 a1a/i5a 4i .re/ucra2 iar .ri1 aces) .roiec) ur,+ri, -e5*o/)area aces)or a8i/i)+0i$ E/e*ii 64i *or a/e9e s)ra)e9ia -e 61*+0are 4i e3.ri,are 61 fu1c0ie -e s)i/u/ .erso1a/2 i1)erese2 a.)i)u-i1i$ Pe .arcursu/ -eru/+rii .roiec)u/ui se *or rea/i5a -ou+ e3.o5i0ii 61 )oa)e 4co/i/e .ar)e1ere -i1 -ori10a -e a *a/ori5a ,u1ca e/e*i/or2 -e a s)i,u/a co,.e)i)i*i)a)ea2 i1)eresu/ .e1)ru .roiec)$ Ce/e ,ai reu4i)e .or)ofo/ii2 res.ec)i* fo)o9rafii *or .ar)ici.a /a e3.o5i0ia rea/i5a)+ -e 4coa/a coor-o1a)oare$ SCOPUL: De5*o/)area ar,o1ioas+ .erso1a/i)+0ii e/e*u/ui ca.a8i/ s+ -o*e-easc+ o a)i)u-i1e ref/e3i* =au)o1o,+ 61 re/a0ie cu /u,ea 4i co1s)ruirea *a/ori/or cu/)ura/e .ro.rii .ri1 a/e9erea s)ra)e9ii/or i1-i*i-ua/e -e 61*+0are 4i e3.ri,are 61 fu1c0ie -e s)i/u/ .erso1a/2 -e i1)erese/e 4i a.)i)u-i1i/e i1-i*i-ua/e$

OBIECTIVE:
De5*o/)area se1si8i/i)+0ii fa0+ -e .ro8/e,e/e rea/i)+0ii a.ro.ia)e Cre4)erea ,o)i*a0iei .e1)ru /ec)ur+ Cu/)i*area i1)eresu/ui .e1)ru cu1oa4)erea i-e1)i)+0ii co,u1e #or,area -e.ri1-eri/or -e c+u)are2 se/ec)are2 .re/ucrare a i1for,a0iei De5*o/)area co,.e)e10ei -e e-uca0ie co1)i1u+ .ri1 i-e1)ificarea -o,e1ii/or -e i1)eres GRUP INT: >?? e/e*i -e c/ase/e IV: VIII !C"#$#"%&#/ C'(&#()")*#+ ,. L!(-!*.! /*'#.C")L)# 0. /%12(")L- 3!45! ('!-"*% /*#1#"'!*. Studierea/observarea bogiilor pmntului: ciuperci, plante medicinale, culturi specifice zonei etc.

Observarea evoluiei unei plante (de la bobul de gru la pinea noastr cea de toate zilele) izitarea unei ferme, a unei fabrici de lactate, pine !ealizarea unei e"poziii de cola#e care surprind valorificarea roadelor pmntului 6. C7#/)L /%12(")L)# $esene care au ca tematic pmntul Studii de picturi care reprezint sau au ca element central pmntul 8. /%12(")L-"*.C)" , /*.4.(" 9# $##"'* %sirea de informaii cu privire la vec&imea a'ezrii, evoluie, specificul caselor, a materialelor folosite (n construirea acestora ()!*+,),-) %ri#a fa de pmnt (.!*/*0),-) prin plantare de copaci .limbare cu bicicletele (n orizontul apropiat, observarea unei zone 'i prezentarea unor argumente 1$e ce s nu fie transformat (n zon industrial2 .roiectarea unei mac&ete a cartierului ideal ( 33)O!,-) :. /%12(")L- "*)/ 9# -)FL." Studiu de caz4 .ortofoliu 'i prezentare oral 2.mntul din perspectiva persona#elor i persoanelor (abordare a problemei pmntului aa cum se reflect n istoria local i literatur) 3nterpretare de te"te literare, religioase, 'tiinifice care au ca tem 2 pmntul2 izionare de secvene/scene din filme care au ca tem dragostea/ ataamentul fa de pmnt 6. CONCURSUL '*#4'(")L- C%L%"'*## #1!3#(!*./ C%L%"'*## ;( '*#4'(")L !/*'/#!" +ompuneri, creaii literare 5otografii ce surprind frumuseea naturii naturii sau ale amena#rilor (parcuri, grdini, zone verzi) .rezentare ..) ce cuprinde viziunea despre rolul pmntului (n viaa noastr, propunerea unor msuri/ aciuni de prevenire a polurii, simbolul artistic al pmntului <. *.!L#4!*.! 5#/L'1.L'* 9# ! *.$#-".# /. C5 C) #--(

A1e3a @
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAIE
'1cAeia) a5i BBBBBBBB$$ 1. Prile contractante: AC COALA GIMNA IAL! NR. " ARAD2 s)r$ U-rea Nr$ @@ re.re5e1)a)+ .ri1; .rof$ Maria Pa4ca/+u 61 ca/i)a)e -e -irec)or2 .rof$ &u1-iD La*i1ia 4i .rof$ A-e/a Mi/i)ar 61 ca/i)a)e -e .rofesori coor-o1a)ori #i &C COALA $$$$$$$$$$$$$$$.................................% S)ra-a BBBBBBB$2Nr$ BB2 Loca/i)a)ea BBBBBBBB$$2 Eu-e0u/ BBBBBBBBBB$2 re.re5e1)a)+ .ri1 .rof$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$61 ca/i)a)e -e -irec)or 4i .rof$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 261 ca/i)a)e -e Partener$ &. O'iect(l contract(l(i: O8iec)u/ .re5e1)u/ui acor- -e .ar)e1eria) 6/ re.re5i1)+ co/a8orarea -i1)re a./ica1) 4i .ar)e1er 61 *e-erea or9a1i5+rii 4i -esf+4ur+rii -e ac)i*i)+0i e3)ra4co/are 61 ca-ru/ .roiec)u/ui Ori5o1)u/ a.ro.ia) sau a.ro.ierea ori5o1)u/ui $ ). Gr(* int: Ele+i ,e cla-ele I./ .III 0. O'li1aiile *rilor: AC A./ica1)u/ se o8/i9+ ; : s+ i1for,e5e 4co/i/e -es.re or9a1i5area .roiec)u/ui2 res.ec)i* a co1cursu/uiF : s+ or9a1i5e5e e3.o5i0ia:co1curs cu /ucr+ri/e e/e*i/orF : s+ res.ec)e )er,e1e/e -e -esf+4urare a co1cursu/uiF : s+ e,i)+ 4i s+ -is)ri8uie -i./o,e/e c74)i9+)ori/orF : s+ -is)ri8uie -i./o,e/e -e .ar)ici.are e/e*i/or 4i ca-re/or -i-ac)ice 61-ru,+)oare$ &C Par)e1eru/ se o8/i9+ s+ res.ec)e ur,+)oare/e co1-i0ii; : s+ ,e-ia)i5e5e .roiec)u/G co1cursu/ 61 4coa/+F : s+ .re9+)easc+ e/e*ii .e1)ru ac)i*i)+0iF : s+ se/ec)e5e /ucr+ri/e e/e*i/or .ar)ici.a10i /a co1cursF : s+ res.ec)e re9u/a,e1)u/ -e -esf+4urare a co1cursu/uiF : s+ e*i)e orice si)ua0ie 9e1era)oare -e risc ce .oa)e afec)a 61 ,o- 1e9a)i* i,a9i1ea co1cursu/ui$ ". D(rata acor,(l(i: Acor-u/ i1)r+ 61 *i9oare /a -a)a se,1+rii aces)uia 4i es)e *a/a8i/ .e .erioa-a a1u/ui 4co/ar @?H> = @?HI$ 2. Cla(3e 4inale ale acor,(l(i: Proiec)u/ 1a0io1a/ face .ar)e -i1 ca)e9oria ac)i*i)+0i/or e3)ra4co/are 4i ur,+re4)e s)a8i/irea -e re/a0ii -e co/a8orare 61)re i1s)i)u0ii/e -e 61*+0+,71) -i1 0ar+ 4i -e .es)e Ao)are$ A*licant% Director% Pro4. Maria Pa#cal( Partener% Director%

Nr$JJJJJJJJJGJJJJJJJJJJJJJJJJ

Nr$JJJJJJJJJGJJJJ

REGULAMENT DE NSCRIERE, PARTICIPARE, DESFURARE I EVALUARE A CONCURSULUI ORIZONTUL APROPIAT SAU APROPIEREA ORIZONTULUI
Co1cursu/ 1a0io1a/ Orizontul apropiat sau apropierea orizontului se *a -esf+4ura .e )rei sec0iu1i; H$ Crea0ii /i)erare @$ #o)o9rafii >$ Pre5e1)are .oKer .oi1) 1. La -eci(nea Creaii literare *ot *artici*a : o E/e*i -e c/ase/e IV: V cu o LScrisoare .e1)ru /oca/i)a)ea ,ea re-ac)a)+ 61 ,a3i, o .a9i1+ for,a) AI o E/e*i -e c/ase/e VI: VIII cu o crea0ie -e )i. eseu s)ruc)ura)2 scris 61 ,a3i, -ou+ .a9i1i AI2 61 Mor-2 cu carac)ere -e H@2 Ti,es NeK Ro,a12 /a u1 r71-2 o8/i9a)oriu cu se,1e -iacri)ice 4i cu u1 )i)/u e3.resi*$ '1 e/a8orarea eseu/ui se *a 0i1e co1) -e; : -escrierea /i)erar+ a /ocu/uiG /oca/i)+iiF : re/a)area u1ei 61)7,./+ri se,1ifica)i*e -i1 *ia0a /ocu/ui G /oca/i)+0iiF : -escrierea u1ui o8icei sau a u1ei )ra-i0ii s.ecifice /ocu/uiF : .re5e1)area u1ei *i5iu1i .erso1a/e 4i ori9i1a/e -es.re *ii)oru/ /oca/i)+0iiF &. La -eci(nea FOTOGRAFII .o) .ar)ici.a e/e*i -e c/ase/e VI: VIII$ #o)o9rafii/e *or fi rea/i5a)e 61 for,a) HN3@H 4i *or sur.ri1-e fru,use0ea 1a)urii 1a)urii sau a/e a,e1a<+ri/or O.arcuri2 9r+-i1i2 5o1e *er5iC$ ). La -eci(nea Prezentare power point .o) .ar)ici.a e/e*i -e c/ase/e VI: VIII$ Pre5e1)area PoKer .oi1) *a co10i1e ,i1i, H@ -ia.o5i)i*e 4i ,a3i, HN -ia.o5i)i*e O)e3) 4i i,a9i1iC 4i *a cu.ri1-e *i5iu1ea -es.re ro/u/ .+,71)u/ui 61 *ia0a 1oas)r+ OI:N-ia.o5i)i*eC2 .ro.u1erea u1or ,+suriG ac0iu1i -e .re*e1ire a .o/u+rii OI:N-ia.o5i)i*eC2 si,8o/u/ ar)is)ic a/ .+,71)u/ui OI:N-ia.o5i)i*eC$ '1 e*a/uare *a co1)a corec)i)u-i1ea i1for,a0ii/or2 coere10a2 re/e*a10a2 a)rac)i*i)a)ea2 ori9i1a/i)a)ea e)c$ 4i 1u *or fi /ua)e 61 -iscu0ie /ucr+ri/e L co.ia)e -e .e a1u,i)e .a9i1i -e i1)er1e)F #iecare e/e* .oa)e .ar)ici.a cu o /ucrareG sec0iu1e$ Lucr+ri/e -e /a .ri,e/e -ou+ sec0iu1i *or a*ea /i.i)+ .e s.a)e2 o e)icAe)+ scris+ /a ca/cu/a)or cu ur,+)oare/e i1for,a0ii; )i)/u/ /ucr+rii2 1u,e/e 4i .re1u,e/e e/e*u/ui2 c/asa2 4coa/a2 1u,e/e 4i .re1u,e/e ca-ru/ui -i-ac)ic coor-o1a)or2 /oca/i)a)ea2 <u-e0u/$ Nu,eJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Pre1u,eJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ C/asaJJJJJJJJJ coa/aJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ '1-ru,+)or JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Loca/i)a)eaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Eu-e0u/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ La sec0iu1ea .re5e1)+ri .oKer .oi1) .e u/)i,u/ s/i-e se *or 9+si i1for,a0ii -es.re .ar)ici.a1) -u.+ ,o-e/u/ -e ,ai sus$ Se *or acor-a .re,ii/e I2 II2 III2 .re,ii s.ecia/e 4i ,e10iu1iG sec0iu1e 4i -i./o,e -e .ar)ici.are e/e*i/or .ar)ici.a10i 4i ca-re/or -i-ac)ice coor-o1a)oare$

Nu se a-,i) co1)es)a0ii$ Nu se res)i)uie /ucr+ri/e e/e*i/or .ar)ici.a10i$ Vor fi luate n considerare lucrri efectuate doar de elevi. Lucr+ri/e *or fi 61so0i)e -e #or,u/aru/ -e 61scriere co,./e)a) -e c+)re ca-ru/ -i-ac)ic 61-ru,+)or$ Ta3a -e .ar)ici.are es)e -e > RONG ca-ru -i-ac)ic$ E/e*ii 1u ./+)esc )a3a -e .ar)ici.are$ Ta3a i1c/u-e cos)uri/e .e1)ru or9a1i5area e3.o5i0iei2 e,i)erea -i./o,e/or e/e*i/or 4i ca-re/or -i-ac)ice coor-o1a)oare$ Ce/e ,ai reu4i)e /ucr+ri se *or re9+si 61 re*is)a ce *a fi rea/i5a)+ 61 /u1a iu1ie2 61-ru,+)orii e/e*i/or ur,71- s+ .ri,easc+ CD:u/ cu ISSN o-a)+ cu -i./o,e/e$

Ca-re/e -i-ac)ice .ar)ici.a1)e *or )ri,i)e ./icu/2 reco,a1-a)2 cu /ucr+ri/e e/e*i/or 4i )a3a -e .ar)ici.are *5n la ,ata ,e 1" 6ai O-a)a .o4)eiC .e a-resa; coala Gi6na3ial Nr. " % 7tr. U,rea% Nr. &&% Localitate Ara,% 8(,e Ara,/ c( 6eni(nea: *entr( conc(r-(l Orizontul apropiat sau apropierea

orizontului

'1 ./ic ,ai i1)ro-uce0i 4i u1 ./ic au)oa-resa) 4i )i,8ra) O,i1i, )i,8ru -e @ /eiC .e1)ru e3.e-ierea -i./o,e/or 4i a CD:uri/or 4i -o*a-a acAi)+rii )a3ei$ Crea0ii/e /i)erare *or fi )ri,ise 4i 61 for,a) e/ec)ro1ic .e1)ru rea/i5area CD:u/ui .71+ /a HN ,ai .e a-resa -e e: ,ai/ -e ,ai <os$

la+i91&la:;a<oo.co6

Perioa-a -e -eru/are; > ,ai: HN ,ai @?HI .ri,irea /ucr+ri/or 4i a fi4e/or -e 61scriereF HN ,ai: @H ,ai @?HH rea/i5area e3.o5i0ieiF @H ,ai .re5e1)+ri/e .oKer .oi1) 4i <uri5areaF .71+ /a -a)a -e H? iu1ie @?HI )ri,i)erea -i./o,e/or2 CD:uri/or2 ,e-ia)i5are 61 .res+$

PER7OANE DE CONTACT: PRO=. ADELA MILITAR PRO=. LA.INIA @UNDIA >?&1???00) >?00?2?)"0 la+i91&la:;a<oo.co6

=ORMULAR DE BN7CRIERE
Unitatea #colar A,re-a co6*let

Cloc.% D(,e% -tr.% nr.% co, *o#talE Nr. tele4on% 4aF A,re-a *o#t electronic N(6ele #i *ren(6ele ca,r(l(i ,i,actic Gn,r(6tor H4(ncia A,re-a *o#t

electronic A,re-a (n,e ,orii - *ri6ii ,i*lo6ele 7*eci4icai ,orii #i CD/(l Ele+i *artici*ani Nr.crt. H$ @$ > N(6e #i *ren(6e ele+ Cla-a 7eci(nea Ca,r( ,i,actic Gn,r(6tor ,aca