Lect. Dr.

Mihaela Ursa Pop

Subiecte pentru tezele de licență și disertații (coord. lect.dr. Mihaela Ursa – 2014-2015) Pentru sesiunile de licență din iunie 2014 și februarie 2015, voi coordona mai ales licențe susținute pe următoarele zone tematice: 1. Subiecte de istoria și teoria literaturii comparate: 1.1. tratarea activității de comparatist, cu insistență pe principalele concepte și pe locul în istoria comparatismului românesc/ european/ occidental a unuia dintre următorii: Tudor Vianu, Liviu Rusu, Adrian Marino, Liviu Petrescu, Matei Călinescu, Alexandru Ciorănescu, Basil Munteanu, Romul Munteanu, Paul Cornea sau alți comparatiști din patrimoniul românesc și universal. 1.2. tratarea parcursului istoric al unei probleme centrale în evoluția disciplinară a literaturii comparate: literatură națională vs. literatură universală SAU conceptul de world literature SAU conceptul de influență, cu dezvoltările sale istorice (concordanță, dependență etc.) SAU disputa dintre școala franceză și școala anglosaxonă de literatură comparată SAU problematica crizei disciplinare a literaturii comparate SAU literatura comparată la intersecția studiilor literare și a studiilor culturale SAU legături ideologice în interiorul istoriei literaturii comparate etc. 2. Subiecte de analiză culturală contemporană, pornind obligatoriu de la literatură: migrații de teme și motive între literatură și alte discursuri (ex. legătura sexualității cu violența în literatură și film/ publicitate/ politici sociale), subiecte de gender studies și studii culturale. Nu se vor accepta teme de o prea mare generalitate. În cazul alegerii unei teme de o atare natură, se solicită obligatoriu precizarea strictă a materialului de lucru (exact autorii, perioada sau obiectele culturale cu care se lucrează). 3. Subiecte de interferență a culturii literare cu cultura digitală (cyberfiction SAU literatura blogurilor SAU fenomene de generare literară în rețea SAU înlocuirea unor specii ale culturii literare, de ex. epistolarul, jurnalul, cu specii ale culturii electronice) și a culturii umaniste cu postumanismul (discutarea consecințelor care decurg din rescrierea postumană a culturii). 4. Subiecte de interferență pe tema ficționalității și a narativității (în alte discursuri decât literatura: științe exacte, științe sociale etc.) 5. Subiecte de istoria și teoria romanului, aplicații pe romane și romancieri (ex. poetica rațiunii la Jane Austen SAU discursivizarea morții în Don Quijote etc.), cu condiția precizării firului argumentativ urmărit. Tot aici: subiecte de interpretare a ecranizărilor după clasici, cu insistență pe transferul semiotic (provocările trecerii de la carte la film). 6. Subiecte de reprezentare a artei literare în alte arte: ex. figura cititorului/ scriitorului în pictura secolului al XVIII-lea, istoria scrisului, istoria lecturii etc. 7. Subiecte de literatură metatextuală: romanul despre scris, cartea despre carte, plagiatul/ pastișa/ citatul ca temă de roman, ficțiunile despre scriitori și autori, mai ales – dar nu exclusiv - din romanul postmodern. Mod de lucru: Pentru acceptarea coordonării este obligatoriu să am o întâlnire preliminară cu potențialii candidați până cel târziu în 17 decembrie, pentru a negocia de comun acord o temă și un plan

consultațiile se țin în zilele de marți.00. în cabinetul 211 (atenție! pentru că este zi de ședințe de consiliu de la ora 12. Mihaela Ursa Pop de lucru. Mihaela Ursa .30). intitulat Coordonări licențe. Altfel.00.Lect. predare 18 martie – primele pagini scrie. Toate precizările de mai sus sunt valabile numai pentru tezele pe care le coordonez și se adresează numai studenților pe care îi coordonez. preluarea corecturilor 6 mai – prima variantă integrală. observații 25 martie – prima jumătate de lucrare scrisă. uneori voi posta pe facebook dacă este posibil să întârzii și dacă începem la 13. Calendar de lucru la licență: 11 martie – primele pagini scrise. Materialele auxiliare și consultațiile urgente se vor oferi pe grupul de facebook pe care l-am anexat contului meu. predare 1 aprilie – prima jumătate de lucrare scrisă. Ele nu au valoare de generalitate și nu sunt valabile pentru alți coordonatori. predare 13 mai – preluarea corecturilor la prima variantă integrală 20 mai – ultima variantă N. După această dată nu mai accept înscrieri.B. de la ora 13. preluare cu adnotări. corecturi. Dr.