Sunteți pe pagina 1din 5

Republica Moldova GUVERNUL HOTRRE Nr. 481 din 10.05.2006 cu privire la aprobarea Codului de etic i deontolo ie al poli!

i"tului Publicat : 19.05.2006 n Monitorul Oficial Nr. 75-78 art Nr : 527

n scopul implementrii prevederilor Planului Naional privind realizarea Programului Comun al Comisiei Europene i Consiliului Europei pentru susinerea reformelor democratice n Republica Moldova pe anii !!"# !!$% aprobat prin &otrrea 'uvernului nr( )!** din )+ octombrie !!, -Monitorul .ficial al Republicii Moldova% !!, nr( )+/#)")% art( )),$0% 'uvernul &.12R231E4 5e aprob Codul de etic i deontologie al poliistului -se ane6eaz0( PR7M#M7N751R8 Contrasemneaz4 Ministrul afacerilor interne Ministrul =ustiiei C<iinu% )! mai !!$( Nr( ">)( 9asile 1:R;E9 '<eorg<e Papuc 9ictoria 7ftodi

:probat prin &otrrea 'uvernului nr(">) din )! mai !!$

CODUL DE ETIC I DEONTOLOGIE AL POLIISTULUI Capitolul I. Domeniul de reglementare art#$# Pre entul cod !e a"lic# colaboratorilor de "oli$ie ai %e"ublicii Moldo&a' al c#ror obiecti& "rinci"al con!t# n a!i(urarea !ecurit#$ii "ublice )i *en$inerea ordinii de dre"t )i care !nt autori a$i de !tat !# a"lice con!trn(erea "entru a atin(e ace!t obiecti&. Capitolul II. Bazele juridice ale poliiei art#%# Poli$ia e!te un or(an ar*at al ad*ini!tra$iei "ublice centrale !au locale' in!tituit "rin le(e' acti&itatea c#ruia e!te re(le*entat# de dre"tul intern )i actele nor*ati&e interna$ionale la care %e"ublica Moldo&a e!te "arte. art#&# +ctele le(i!lati&e care re(le*entea # acti&itatea "oli$iei !nt "u!e n a"licare "rin re(ula*ente clare )i "reci!e' a"robate "rin ,ot#rri de -u&ern' !au "rin acte .uridice e*i!e de autorit#$ile ad*ini!tra$iei "ublice centrale' "ublicate n Monitorul Oficial al %e"ublicii Moldo&a. art#'# /olaboratorii de "oli$ie !nt obli(a$i !# re!"ecte le(i!la$ia %e"ublicii Moldo&a' cu e0ce"$iile condi$ionate de a!i(urarea bunei de!f#)ur#ri a !arcinilor "oli$iei' ntr-un !tat de dre"t de*ocratic. Capitolul III. Sarcinile principale ale poliiei art#(# )arcinile principale ale poli!iei "*nt+ a1 a!i(urarea re!"ect#rii le(ii' *en$inerii lini)tii )i ordinii "ublice n !ocietate2 b1 "rotec$ia )i re!"ectarea libert#$ilor )i dre"turilor funda*entale ale o*ului2 c1 co*baterea cri*inalit#$ii2 d1 acordarea a!i!ten$ei )i !er&iciilor "o"ula$iei n confor*itate cu le(i!la$ia n &i(oare. Capitolul IV. Principiile care guverneaz conduita profesional a poliistului art#,# Conduita pro-e"ional a poli!i"tului "e ba.ea. pe ur/toarele principii+ a1 legalitatea - "re!u"une c#' n toate ac$iunile lor' an(a.a$ii "oli$iei !nt obli(a$i !# re!"ecte cu !tricte$e le(ea' dre"turile' libert#$ile con!titu$ionale )i funda*entale ale "er!oanei' n core!"undere cu 3eclara$ia 4ni&er!al# a 3re"turilor O*ului' /on&en$ia 5uro"ean# "entru +"#rarea 3re"turilor O*ului )i a 6ibert#$ilor 7unda*entale' /on!titu$ia %e"ublicii Moldo&a' alte acte le(i!lati&e )i nor*ati&e n &i(oare2 b1 egalitatea, imparialitatea i nediscriminarea - "re!u"une c#' n nde"linirea atribu$iilor "rofe!ionale' "oli$i!tul a"lic# trata*ente e(ale tuturor "er!oanelor' lund acelea)i *#!uri "entru !itua$ii !i*ilare de nc#lcare a nor*elor "rote.ate de le(e' f#r# a fi influen$at de con!iderente etnice' de na$ionalitate' ra!#' reli(ie' o"inie "olitic# !au de orice alt# o"inie' &r!t#' !e0' orientare !e0ual#' a&ere' ori(ine na$ional#' !ocial# !au decur(nd din orice alt# !itua$ie2 c1 transparena - con!t# n de!c,iderea "e care "oli$i!tul trebuie !# o *anife!te fa$# de !ocietate' n li*itele !tabilite de re(le*ent#rile "oli$iene)ti2 d1 capacitatea i datoria de e!primare - re"re int# fle0ibilitatea "oli$i!tului n anali area !itua$iilor "rofe!ionale cu care !e confrunt# )i e0"ri*area "unctului de &edere' "otri&it "re(#tirii )i e0"erien$ei !ale' "entru *bun#t#$irea calit#$ii )i eficacit#$ii !er&iciului "oli$iene!c2 e1 disponi"ilitatea - "re!u"une inter&en$ia "oli$i!tului n orice !itua$ie n care ia cuno)tin$# de atin(erea adu!# &reuneia dintre &alorile a"#rate de le(e' indiferent de *o*entul con!tat#rii ace!teia' ca"acitatea de a a!culta )i de a re ol&a "roble*ele celor afla$i n dificultate ori de a ndru*a c#tre alte autorit#$i ca urile care !e !ituea # n afara co*"eten$ei ori atribu$iilor !ale2 f1 prioritatea interesului pu"lic - "re!u"une c# "entru nde"linirea atribu$iilor func$ionale "oli$i!tul acord# "rioritate reali #rii !er&iciului n folo!ul co*unit#$ii2 (1 profesionalismul - "re!u"une a"licarea corect# )i re!"on!abil# a cuno)tin$elor teoretice )i a de"rinderilor "ractice "entru e0ercitarea atribu$iilor de !er&iciu2

,1 confidenialitatea - deter*in# obli(a$ia "oli$i!tului de a (aranta !ecuritatea datelor )i infor*a$iilor ob$inute n e0ercitarea atribu$iilor "re&# ute de le(e2 i1 respectul - !e *anife!t# "rin con!idera$ia "e care "oli$i!tul o acord# "er!oanelor' cole(ilor' !u"eriorilor' !ubordona$ilor' dre"turilor )i libert#$ilor ace!tora' in!titu$iilor' le(ilor' &alorilor !ociale' nor*elor etice )i deontolo(ice2 .1 integritatea moral - "re!u"une ado"tarea unui co*"orta*ent confor* nor*elor etice acce"tate )i "racticate n !ocietate2 81 independena operaional - con!t# n nde"linirea atribu$iilor )i *i!iunilor "otri&it co*"eten$elor !tabilite "entru ni&elul ierar,ic "e care l ocu"# n cadrul "oli$iei' f#r# a*e!tecul ne*oti&at al altor "oli$i)ti' "er!oane !au autorit#$i2 l1 loialitatea - !e e0"ri*# "rin ata)a*entul fat# de in!titu$ie )i &alorile "ro*o&ate de acea!ta' ade iunea con)tient# *anife!tat# de c#tre "oli$i!t' din "ro"rie ini$iati&#' fa$# de obiecti&ele in!titu$iei' re!"ectul fa$# de ierar,ia in!titu$iei' one!titate n rela$iile inter"er!onale' re!"ectul fa$# de ade&#r )i dre"tate' con)tiincio itate n nde"linirea atribu$iilor' re!"ectarea an(a.a*entelor a!u*ate' a!i(urarea confiden$ialit#$ii n !er&iciu. Capitolul V# Recrutarea0 -or/area i co/peten!ele per"onalului poli!iei art#1# +n(a.area unui colaborator al "oli$iei trebuie !# fie efectuat# n &irtutea co*"eten$elor !"ecifice )i a unei e0"erien$e "er!onale' ce ar core!"unde att obiecti&elor "oli$iei' ct )i func$iei concrete. art#2# 9n cadrul "oli$iei &or fi recrutate doar "er!oanele de*ne de re!"ectul "o"ula$iei. :electarea !e &a de!f#)ura "e ba # de concur!' $inndu-!e cont de criteriile obiecti&e )i nedi!cri*inatorii' "recu* )i de alte calit#$i u*ane nece!are n acti&itatea "oli$iei. art#3# Per!onalul "oli$ei trebuie !# dea do&ad# de ca"acitate nalt# n co*unicarea cu "o"ula$ia' !uficient# "entru e0ercitarea !arcinilor de !er&iciu' confor* func$iei de$inute' )i' dac# e ca ul' de a"titudini de a diri.a )i de a or(ani a acti&itatea "oli$ienea!c#. 9n afar# de acea!ta' e nece!ar ca "oli$i)tii !# cunoa!c# "roble*ele !ociale' econo*ice )i culturale' caracteri!tice att %e"ublicii Moldo&a n an!a*blu' ct )i unit#$ii teritoriale n care )i e0ercit# acti&itatea n "articular. art#$4# Per!oanele tra!e anterior la r#!"undere "enal# nu "ot "retinde la e0ercitarea unei func$ii "oli$iene)ti. art#$$# Pre(#tirea "er!onalului !e &a efectua n func$ie de obiecti&ele "oli$iei' re!"ectnd "rinci"iile funda*entale' a)a ca: !tatul de dre"t' "lurali!*ul de*ocratic )i "rotec$ia dre"turilor o*ului. art#$%# Pre(#tirea ini$ial# trebuie !# fie ur*at# de in!truirea continu#' care include: "erfec$ionarea' !"eciali area )i recalificarea colaboratorilor de "oli$ie. Capitolul VI. #eglementri specifice ale conduitei poliistului art#$&# Orice "oli$i!t' indiferent de func$ia !au (radul de$inut n ierar,ia or(anelor de "oli$ie' e!te inte(ral re!"on!abil de ac$iunile !au inac$iunile !ale' "recu* )i de ordinele date !ubalternilor. art#$'# Nece!itatea deter*in#rii !u"eriorului re!"on!abil de ac$iunile !au inac$iunile colaboratorului de "oli$ie condi$ionea # !tructura ierar,ic# clar# a or(anelor de "oli$ie. art#$(# Colaboratorul de poli!ie e"te obli at+ a1 !# &erifice n *od !i!te*atic le(alitatea o"era$iunilor "e care )i le-a "ro"u! !# le e0ecute2 b1 !# e0ecute ordinele date n *od re(ula*entar de !u"eriori' dar e!te dator !# !e ab$in# de la e0ecutarea ordinelor e&ident ile(ale )i !# ra"orte e ace!t lucru' f#r# a !e te*e de e&entuale !anc$iuni2 c1 !# re!"ecte dre"tul oric#rei "er!oane la &ia$#2 d1 !#-)i nde"linea!c# *i!iunile ntr-o *anier# ec,itabil#' in!"irndu-!e' n !"ecial' din "rinci"iul de i*"ar$ialitate )i de nedi!cri*inare2 e1 !# adune' !# !toc,e e )i !# utili e e date "er!onale n confor*itate cu "rinci"iile interna$ionale "ri&ind "rotec$ia datelor )i' n !"ecial' !# !e li*ite e la ceea ce e!te nece!ar "entru reali area obiecti&elor le(ale' le(iti*e )i !"ecifice2

f1 !# &e(,e e ntotdeauna la !"iritul dre"turilor funda*entale ale fiec#ruia' "recu* )i la libertatea de (ndire' de con)tiin$#' de reli(ie' de e0"ri*are' de reuniune "acifi!t#' de circula$ie )i la dre"tul a!u"ra bunurilor "ro"rii2 (1 !# ac$ione e cu inte(ritate )i re!"ect fa$# de "o"ula$ie' $innd cont n *od !"ecial de !itua$ia indi&i ilor care fac "arte din (ru"uri &ulnerabile2 ,1 !# fie n *#!ur# !# ate!te calitatea !a de *e*bru al or(anului de "oli$ie )i identitatea !a "rofe!ional# n ti*"ul inter&en$iilor2 i1 !# !e o"un# tuturor for*elor de coru"$ie din "oli$ie2 .1 !# infor*e e !u"eriorii )i celelalte or(ane co*"etente referitor la toate ca urile de coru"$ie din "oli$ie2 81 !# acorde n condi$iile le(ii' n *#!ura nece!ar#' !u!$inere' a!i!ten$# )i infor*a$ii &icti*elor )i *artorilor2 l1 !# a!i(ure tratarea indi&idual# a *artorilor )i a altor "er!oane' n !"ecial n ca ul n care anc,eta &i ea # cri*a or(ani at#' &iolen$a n fa*ilie !au alte !itua$ii n care e0i!t# ri!cul de inti*idare2 *1 !# a"lice for$a fi ic#' *i.loacele !"eciale )i ar*a de foc nu*ai n ca urile )i n *odul "re&# ute de le(i!la$ie2 n1 !# re!"ecte "rinci"iul "re u*$iei ne&ino&#$iei' a!i(urnd "er!oanei dre"tul de a fi infor*at n cel *ai !curt ti*"' ntr-o li*b# "e care o n$ele(e' de!"re b#nuielile for*ulate *"otri&a !a )i de!"re dre"tul !#u la a"#rare. art#$,# /olaboratorului de "oli$ie i e!te inter i!: a1 !# a"lice' !# ncura.e e !au !# tolere e acte de tortur#' trata*ente !au "ede"!e inu*ane !au de(radante' n orice circu*!tan$# !-ar afla2 b1 !# recur(# la for$#' cu e0ce"$ia ca urilor de nece!itate ab!olut#' )i nu*ai n *#!ura nece!ar# atin(erii unui obiecti& le(iti*2 c1 !# le e e dre"tul fiec#rei "er!oane la &ia$a "ri&at#' dect n ca de nece!itate ab!olut# )i nu*ai n *#!ura nece!ar# "entru reali area obiecti&ului le(iti*. art#$1# +nc,etele de !er&iciu !nt efectuate n te*eiul unor b#nuieli !au al fa"telor ile(ale care au fo!t !#&r)ite de c#tre colaboratorul de "oli$ie. Capitolul VII. $restarea % privarea de li"ertate de ctre poliie art#$2# Pri&area de libertate a "er!oanelor trebuie !# fie' "e ct "o!ibil' li*itat# )i a"licat# $inndu-!e cont de &ulnerabilitatea )i nece!it#$ile "er!onale ale fiec#rui de$inut. 7iecare "ri&are de libertate trebuie !# fie con!e*nat# le(al. art#$3# ;oate "er!oanele "ri&ate de libertate trebuie !# fie infor*ate ntr-un ti*" ct *ai re!trn!' ntr-o li*b# "e care o n$ele(' de!"re *oti&ele .uridice care .u!tific# "ri&area lor de libertate' de!"re toate acu a$iile adu!e *"otri&a lor' de!"re dre"turile de care beneficia # )i "rocedura care le &a fi a"licat#. art#%4# Poli$i!tul trebuie !# (arante e !ecuritatea "er!oanelor "u!e !ub are!t "re&enti&' !u"ra&e(,ind !tarea !#n#t#$ii' condi$iile de i(ien# )i nece!it#$ile de ali*entare. 9nc#"erile "oli$iei "re&# ute "entru ace!t !co" trebuie !# aib# o !u"rafa$# re onabil#' !# fie ilu*inate )i &entilate core!"un #tor )i !# ofere condi$iile nece!are de odi,n#. art#%$# Poli$i!tul trebuie !# a!i(ure "er!oanelor "ri&ate de libertate "o!ibilitatea de a infor*a ter$e "er!oane de!"re acea!ta' de a beneficia de dre"tul la un a"#r#tor )i' n ca de nece!itate' de un e0a*en *edical. art#%%# Poli$i!tul trebuie !# !e"are' n *#!ura "o!ibilit#$ilor' "er!oanele "ri&ate de libertate' !u!"ectate de co*iterea unei infrac$iuni' de "er!oanele "ri&ate de libertate din alte *oti&e.

Capitolul VIII. #espectarea dreptului la viaa privat i a altor drepturi art#%&# Colaboratorul de poli!ie e"te obli at " re"pecte i " !in cont de+

a1 dre"tul la &ia$a "ri&at#' la in&iolabilitatea core!"onden$ei )i a do*iciliului' cu e0ce"$ia ca urilor "re&# ute de le(e2 b1 dre"tul fiec#rei "er!oane la libertatea de (ndire' con)tiin$# )i reli(ie' de e0"ri*are' de reuniune "a)nic#' de circula$ie )i dre"tul la "ro"rietate' cu e0ce"$ia circu*!tan$elor !"ecifice "re&# ute de /on&en$ia 5uro"ean# a 3re"turilor O*ului2 c1 !tarea !"ecific# a re"re entan$ilor *inorit#$ilor' a "er!oanelor &ulnerabile' a"licnd *etodele core!"un #toare. art#%'# Orice "er!oan# "oate "retinde colaboratorului de "oli$ie re!"ectarea nor*elor de conduit# n ra"orturile !ale cu ace!ta. art#%(# <nte(ritatea colaboratorului de "oli$ie e!te a!i(urat# "rin ur*#toarele interdic$ii: a1 !# tolere e actele de coru"$ie2 b1 !# utili e e abu i& autoritatea "ublic# "e care i-o confer# !tatutul !#u2 c1 !# "retind# !au !# acce"te bani' bunuri' &alori n !co"ul de a nde"lini !au nu' "recu* )i de a !e ab$ine de la nde"linirea func$iilor !au !# e0ecute indica$ii ce e0ced co*"eten$elor !tabilite "rin fi)a "o!tului2 d1 !# fac# u de calitatea !au func$ia nde"linit# "entru !olu$ionarea unor intere!e de ordin "er!onal. Capitolul I&. Controlul asupra activitii cola"oratorului de poliie art#%,# /ontrolul a!u"ra acti&it#$ii colaboratorului de "oli$ie e!te a!i(urat de !tat )i "oate fi e0ercitat de in!tan$ele .udec#tore)ti' "recu* )i de re"re entan$ii !ociet#$ii ci&ile. art#%1# Per!oanele care !e con!ider# le ate n dre"turile lor "ot conte!ta ac$iunile !au inac$iunile colaboratorului de "oli$ie n condi$iile le(ii. art#%2# +utorit#$ile ad*ini!tra$iei "ublice centrale )i locale a!i(ur# o "rocedur# tran!"arent# )i efecti&# de e0a*inare a ca urilor de conte!tare a ac$iunii !au inac$iunii colaboratorului de "oli$ie. art#%3# +utorit#$ile ad*ini!tra$iei "ublice centrale )i locale a!i(ur# "rotec$ia dre"turilor )i libert#$ilor colaboratorului de "oli$ie n ca ul unor !u!"iciuni nefondate "ri&itor la e0ercitarea func$iilor !ale' "recu* )i ale celor care denun$# abateri de la "re entul /od. art#&4# 9nc#lcarea "re&ederilor "re entului /od atra(e r#!"underea di!ci"linar#' contra&en$ional#' ci&il# !au "enal#' n condi$iile le(ii.