Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la matematic M_mate-info Model
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. c)
Matematic M_mate-info
Model
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinai numerele reale a i , b tiind c a ib + este conjugatul numrului complex
1
1
i
z
i
+
=

.
5p 2. Determinai coordonatele vrfului parabolei asociate funciei : f , ( )
2
4 12 f x x x = + .
5p 3. Rezolvai n mulimea numerelor reale ecuaia
( )
( )
2
3 3
log 4 log 6 12 x x = .
5p 4. Calculai probabilitatea ca, alegnd la ntmplare un numr din mulimea numerelor naturale de
trei cifre, acesta s fie divizibil cu 100.
5p 5. Se consider punctele A, B i C astfel nct 4 3 AB i j =

i 2 5 BC i j =

. Determinai lungimea
vectorului AB AC BC + +

.
5p 6. Calculai lungimea laturii AC a triunghiului ABC , tiind c 8 BC = ,
4
A

= i
7
12
C

= .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Pentru fiecare numr real x se consider matricea ( )
1 2
2 1 1
1 0
x
A x
x


=


.
5p
a) Artai c ( ) ( ) 2 (0) A x A x A + = , pentru orice numr real x .
5p b) Determinai numrul real x pentru care ( ) ( )
det 0 A x = .
5p
c) Artai c exist o infinitate de matrice ( )
3,1
X M care verific relaia ( )
0
1 0
0
A X


=.

2. Se consider polinomul
3 2
1 f X mX mX = + + + , unde m este un numr real.
5p a) Calculai ( ) 1 f .
5p b) Determinai numrul real m tiind c
2 2 2
1 2 3
1 x x x + + = , unde
1 2 3
, , x x x sunt rdcinile complexe
ale polinomului f .
5p c) Determinai valorile reale ale lui m pentru care toate rdcinile polinomului f sunt reale.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consider funcia : f ,
2
( ) 1 f x x x = + + .
5p
a) Calculai '( ) f x , x.
5p
b) Determinai ecuaia asimptotei spre + la graficul funciei f .
5p
c) Determinai intervalele de monotonie ale funciei f .
2. Pentru fiecare numr natural nenul n se consider numrul ( )
1
0
1
n
x
n
I x e dx =

.
5p a) Calculai
1
I .
5p b) Artai c ( )
1
1 1
n n
I n I
+
= + , pentru orice numr natural nenul n .
5p c) Demonstrai c
1 1
! 1 ...
1! !
n
I n e
n

=


, pentru orice numr natural nenul n.

Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la matematic M_mate-info Model
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
1
Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. c)
Matematic M_mate-info
Barem de evaluare i de notare
Model
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z i =
z i =
0 a = , 1 b =
2p
1p
2p
2. 2
V
x =
16
V
y =
2p
3p
3. 2 2
4 6 12 6 8 0 x x x x = + =
1
2 x = nu convine i
2
4 x = verific ecuaia
2p
3p
4. Numerele divizibile cu 100 din mulimea numerelor naturale de trei cifre sunt 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800 i 9009 cazuri favorabile
Numrul numerelor naturale de trei cifre este 900900 de cazuri posibile
nr. cazuri favorabile 1
nr. cazuri posibile 100
p = =

2p
1p

2p
5.
6 8 10 AC i j AC = =


Lungimea vectorului 2 AB AC BC AC + + =

este egal cu 20
2p
3p
6.
6
B

=
4 2
sin sin
BC AC
AC
A B
= =
2p

3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)
( ) ( )
1 2 1 2
2 1 1 2 1 1
1 0 1 0
x x
A x A x
x x
| | | |
| |
+ = + =
| |
| |

\ \

2p
( )
0 2 4
4 2 2 2 0
2 0 0
A
| |
|
= =
|
|
\
, pentru orice numr real x
3p
b)
( )
2
1 2
det ( ) 2 1 1 2 1
1 0
x
A x x x
x
= = +


3p
( ) ( )
det 0 1 A x x = = 2p
c)
( )
1 1 2
1 2 1 1
1 0 1
A
| |
|
=
|
|

\
; pentru
x
X y
z
| |
|
=
|
\
avem ( )
0 2 0
1 0 2 0
0 0
x y z
A X x y z
x z
+ + = | |
|
= + + =

|
|
=
\
care este
sistem omogen
3p
Determinantul sistemului este egal cu 0 sistemul are o infinitate de soluii exist o
infinitate de matrice X
2p
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la matematic M_mate-info Model
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
2
2.a)
( ) ( ) ( ) ( )
3 2
1 1 1 1 1 f m m = + + + =

2p
1 1 0 m m = + + = 3p
b)
1 2 3
x x x m + + = i
1 2 1 3 2 3
x x x x x x m + + =

2p
2 2 2 2
1 2 3
2 x x x m m + + = 1p
2
2 1 1 m m m = =
2p
c)
( ) ( )
( )
2
1 1 1 f X X m X = + + + 2p
f are toate rdcinile reale ( ) ( | | )
2
1 4 0 , 1 3, m m + 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( )
'
2
2
1
'( ) 1
2 1
f x x x
x x
= + + =
+ +

2p
2
2 1
2 1
x
x x
+
=
+ +
, pentru orice x
3p
b) ( )
lim 1
x
f x
x +
= 2p
( )
2
1 1
lim ( ) lim
2
1
x x
x
f x x
x x x
+ +
+
= =
+ + +

2p
Dreapta de ecuaie
1
2
y x = + este asimptot oblic spre + la graficul funciei f 1p
c) 1
'( ) 0
2
f x x = = 1p
'( ) 0 f x pentru orice
1
,
2
x f
|
+
|


este cresctoare pe
1
,
2
|
+
|


2p
'( ) 0 f x pentru orice
1
,
2
x f
| (

(
\
este descresctoare pe
1
,
2
| (

(
\
2p
2.a)
1 1
1
1
0
0 0
(1 ) (1 )
|
x x x
I x e dx x e e dx = = + =

3p
2 e =
2p
b)
( ) ( )
1 1
' '
1
1 1 1
1
0
0 0
(1 ) (1 ) (1 )
|
n x n x n x
n
I x e dx x e x e dx
+ + +
+
= = =

2p
1
0
1 ( 1) (1 ) 1 ( 1)
n x
n
n x e dx n I = + + = + +

, pentru orice numr natural nenul n 3p


c)
Demonstraie prin inducie matematic:
1
1
1! 1 2
1!
I e e
| |
= =
|
\
, deci proprietatea este
adevrat pentru 1 n =
1p
Presupunem proprietatea adevrat pentru numrul natural nenul k . Avem
( ) ( ) ( )
( )
1
1 1 1 1
1 1 1 ! 1 ... 1 1 ! 1 ...
1! ! 1! 1 !
k k
I k I k k e k e
k k
+
| |
| |
= + = + = + |
|
|
+
\
\
, deci
proprietatea este adevrat pentru orice numr natural nenul n
4p