Sunteți pe pagina 1din 118

Codul penal din 24.03.1961 Vetile R.S.S.M., 1961, nr.10, art.

41 * * * C U P R I N S PARTEA GENERAL TITLUL NTI DISPOZIII GENERALE Articolul Articolul Articolul Articolul Sarcinil Co!ului " nal E$clu% T ' iuril r(%"un! rii " nal A"licar a "r * ntului Co! la +a"t l , %(-.r/it t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a %au !incolo ! 2otar l i Articolul 3. E$clu% Articolul 4. A"licar a l 5ii " nal .n ti'" TITLUL AL DOILEA IN6RACIUNI Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 7. No8iun a ! in+rac8iun 791. No8iun a ! in+rac8iun 5ra-( :. In+rac8iun a %(-.r/it( cu int n8i ;. S(-.r/ir a in+rac8iunii !in i'"ru! n8( 1<. R(%"un! r a 'inorilor 11. Ir %"on%a0ilitat a 1#. R(%"un! r a " ntru in+rac8iun a %(-.r/it( .n %tar ! 0 8i 1&. L 5iti'a a"(rar 1). E$tr 'a n c %itat 13. R(%"un! r a " ntru "r 5(tir ! in+rac8iun /i " ntru t ntati-( ! in+rac8iun 14. R nun8ar a ! 0un( -oi la %(-.r/ir a in+rac8iunii 17. Co'"licitat a 1791. Or5ani*a8ia cri'inal( 1:. 6a-ori*ar a 1;. N ! nun8ar a TITLUL AL TREILEA PEDEPSE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul #<. luril " ! "% i #1. Cat 5oriil " ! "% lor ##. E$clu% #&. Pri-a8iun a ! li0 rtat #). R ci!i-i%tul ! o% 0it ! " riculo% #)91. E$clu% #3. E$clu% #4. E$clu% #7. E$clu% #:. Pri-a8iun a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat #;. A' n!a &<. D %tituir a !in +unc8i &1. 1u%trar a "u0lic( &#. Tri'it r a 'ilitarilor, car au %(-.r/it in+rac8iuni, .n 0atalionul !i%ci"linar &#91. Tri'it r a la un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc( &&. Con+i%car a a- rii &). R tra5 r a 5ra! lor 'ilitar /i a altor titluri, "r = cu' /i a or!in lor, ' !aliilor, a titlurilor onori+ic 1. #. &. ).

"

/i a 5ra! lor ! cali+icar >cla%i+icar ? Articolul &3. D c(! r a !in !r "turil "(rint /ti Articolul &391. E$clu% TITLUL AL PATRULEA APLICAREA PEDEPSEI @I AASOLBIREA DE PEDEAPS Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul &4. &7. &:. &;. Princi"iil 5 n ral al a"lic(rii " ! "% i Circu'%tan8 l at nuant Circu'%tan8 l a5ra-ant A"licar a " ! "% i .n ca*ul %(-.r/irii 'ai 'ultor in+rac8iuni )<. Sta0ilir a " ! "% i .n ca*ul 'ai 'ultor % ntin8 )1. 1o!ul calcul(rii t r' n lor " ! "% i )#. A0ro5at )#91. nlocuir a " ! "% i )&. Con!a'nar a cu %u%" n!ar a " ! "% i )). A'.nar a $ cut(rii % ntin8 i ! con!a'nar a unui 'ilitar %au a unui %u"u% 'ilitar .n ti'" ! r(*0oi ))91. A'.nar a $ cut(rii " ! "% i r + ritoar la + ' il 5ra-i! /i + ' il cu co"ii 'ici )3. Co'utar a ! t n8iunii "r - nti)391. Calcular a ti'"ului a+l(rii %u0 ar %t "r - nti)4. Pr %cri"8ia tra5 rii la r(%"un! r " nal( )7. Pr %cri"8ia $ cut(rii % ntin8 i ! con!a'nar ):. A0%ol-ir a ! r(%"un! r a " nal( /i ! " ! a"%( ):91. A0%ol-ir a ! r(%"un! r " nal( cu tra5 r a la r(%"un! r a!'ini%trati-( );. E$clu% 3<. A0%ol-ir a ! r(%"un! r a " nal( cu .ncr !in8ar a " c2 *(/i 31. Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( 3191. E$clu% 319#. E$clu% 3#. Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( /i .nlocuir a " ! "% i "rin alta 'ai 0l.n!( +a8( ! " r%oan l , car au %(-.r/it o in+rac8iun la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c ani 3#91. nlocuir a "(r8ii n i%"(/it !in " ! a"%a "ri-ati-( ! li0 rtat cu a' n!( 3&. A0%ol-ir a ! $ cutar a " ! "% i 3&91. A'ni%tia 3&9#. Gra8i r a 3). Stin5 r a ant c ! nt lor " nal

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

TITLUL AL CINCILEA 1SURILE DE CONSTRNGERE CU CARACTER 1EDICAL @I EDUCATIB Articolul 33. A"licar a '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical ali na8ilor 'intali Articolul 34. Int rnar a .ntr=un %"ital ! 0oli 'intal Articolul 37. Sta0ilir a, %c2i'0ar a /i .nc tar a a"lic(rii '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical ali na8ilor 'intali Articolul 3:. Calcular a !urat i ! a"licar a '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical Articolul 3;. A"licar a '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical alcoolicilor /i narco= 'anilor %au "un r a lor %u0 curat l( Articolul 4<. A"licar a +a8( ! 'inori a '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r !ucatiPARTEA SPECIAL CAPITOLUL NTI IN6RACIUNI CONTRA STATULUI 1. IN6RACIUNI DEOSEAIT DE PERICULOASE CONTRA STATULUI Articolul Articolul Articolul Articolul 41. Tr(!ar a ! "atri 4#. S"ionaCul 4&. T rori%'ul 4&91. Acti-itat a ! +inan8ar

/i a%i5urar

'at rial( a

act lor t rori%t Articolul 4). At ntatul la -ia8a %au li0 rtat a " r%oan i car % 0ucur( ! "rot c8i int rna8ional( Articolul 43. Di- r%iun a Articolul 44. Sa0otaCul Articolul 47. C2 '(ri la r(%turnar a %au %c2i'0ar a "rin -iol n8( a or.n!uirii ! %tat %au la .nc(lcar a "rin -iol n8( a int 5rit(8ii t ritorial a R "u0licii 1ol!o-a Articolul 4791. C2 '(ril la %(-.r/ir a unor cri' .'"otri-a % curit(8ii %tatului Articolul 4:. Pro"a5an!a r(*0oiului Articolul 4:91. Utili*ar a, ! *-oltar a, "ro!uc r a, !o0.n!ir a .n alt 'o!, "r lucrar a, %tocar a %au con% r-ar a, tran%+ rar a !ir ct( %au in!ir ct(, "(%trar a, tran%"ortar a ar' lor ! !i%tru5 r .n 'a%( Articolul 4;. Acti-itat a or5ani*atoric(, .n!r "tat( %"r %(-.r/ir a unor in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% contra %tatului Articolul 7<. In+rac8iuni ! %tat ! o% 0it ! " riculoa% , %(-.r/it .'"otri-a unui alt %tat al oa' nilor 'uncii II. ALTE IN6RACIUNI CONTRA STATULUI Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 71. nc(lcar a 5alit(8ii na8ional /i ra%ial 7191. E$clu% 7#. Di-ul5ar a % cr tului ! %tat 7&. Pi r! r a !ocu' nt lor c con8in un % cr t ! %tat 7&91. Tran%'it r a c(tr or5ani*a8ii %tr(in a unor in+or'a8ii, c con%titui un % cr t ! % r-iciu 7). Aan!iti%'ul 7)91. Ac8iunil , car ! *or5ani* a*( acti-itat a in%titu8iilor ! cor ctar "rin 'unc( 7)9#. n+iin8ar a %au con!uc r a un i or5ani*a8ii cri'inal /i a"art n n8a la a 73. Contra0an!a 74. D *or!ini ! 'a%( 77. Su%tra5 r a ! la .ncor"orar a .n % r-iciul 'ilitar .n t r' n, "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori %au .n % r-iciul ! alt rnati-( 7:. Su%tra5 r a ! la 'o0ili*ar 7:91. Su%tra5 r a %au r +u*ul ! a %ati%+ac % r-iciul ! alt rnati-( 7;. Su%tra5 r a .n ti'" ! r(*0oi ! la .n! "linir a o0li5a8iilor %au ! la "lata i'"o*it lor :<. Tr c r a il 5al( a +ronti r i ! %tat :1. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la *0oruril int rna8ional :#. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la % curitat a circula8i i /i $"loatar a tran%"ortului :&. D t riorar a c(ilor ! co'unica8i /i a 'iCloac lor ! tran%"ort :). 6a0ricr a %au "un r a .n circula8i a 0anilor +al/i :3. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la o" ra8iil -alutar :4. N ! nun8ar a in+rac8iunilor contra %tatului :7. 6a-ori*ar a in+rac8iunilor contra %tatului CAPITOLUL AL DOILEA IN6RACIUNI CONTRA BIEII, SNTII, LIAERTII @I DE1NITII PERSOANEI Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul ::. :;. ;<. ;1. ;#. ;&. ;). ;3. ;4. O'orul "r ' !itat %(-.r/it cu circu'%tan8 a5ra-ant O'orul "r ' !itat O'orul, %(-.r/it .n %tar ! a+ ct O'orul, %(-.r/it .n con!i8iil ! "(/irii li'it lor l 5iti' i a"(r(ri O'orul "runcului ! c(tr 'a'( O'orul !in i'"ru! n8( D t r'inar a la %inuci! r B(t('ar a int n8ionat( 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral B(t('ar a int n8ionat( 'ai "u8in

5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral Articolul ;7. B(t('ar a int n8ionat( 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral .n %tar ! a+ ct Articolul ;:. B(t('ar a 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a int 5rit(8i cor"oral ,cau*at( .n con!i8iil ! "(/irii li'it lor l 5iti' i a"(r(ri Articolul ;;. B(t('ar a 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral , cau*at( "rin i'"ru! n8( Articolul 1<<. E$clu% Articolul 1<1. A(taia %au alt ac8iuni -iol nt Articolul 1<191. Tortura Articolul 1<#. Biolul Articolul 1<&. Ra"ortul % $ual cu o " r%oan( car n=a .'"linit /ai%"r * c ani Articolul 1<&91. Sati%+ac r a "rin con%tr.n5 r a "o+t i % $ual .n +or' " r- r% Articolul 1<). P r- rtir a unor " r%oan , car n=au .'"linit /ai%"r * c ani Articolul 1<3. Con%tr.n5 r a un i + ' i ! a a- a ra"ort % $ual Articolul 1<391. Practicar a "ro%titu8i i Articolul 1<39#. Pro$ n ti%'ul Articolul 1<4. Do'o% $uali%'ul "rin con%tr.n5 r Articolul 1<7. Su%tra5 r a ! la trata' ntul 0olii - = n ric /i tra%'it r a un i 0oli - n ric Articolul 1<791. Conta'inar a ! 0oala SIDA Articolul 1<:. E+ ctuar a il 5al( a a-ortului Articolul 1<:91. E+ ctuar a il 5al( a %t rili*(rii c2irur5ical Articolul 1<:9#. E+ ctuar a + cun!(rii arti+icial %au i'"lantar a '0rionului Articolul 1<;. E$clu% Articolul 11<. Su%tra5 r a ! la "lata " n%i i ali' ntar %au ! la .ntr 8in r a co"iilor Articolul 111. Su%tra5 r a ! la acor!ar a aCutorului 'at rial "(rin8ilor %au %o8ului Articolul 11#. A0u*ul ! !r "turil %au ! o0li5a8iil ! tutor Articolul 11#91. Di-ul5ar a % cr tului .n+i rii Articolul 11#9#. A0u*ul "(rin8ilor /i altor " r%oan la .n+i r /i tran%'it r a il 5al( a co"iilor Articolul 11#9&. Scoat r a il 5al( a co"iilor !in R "u0lica 1ol!o-a Articolul 11&. R("ir a %au %u0%tituir a unui co"il %tr(in Articolul 11&91. B.n*ar a /i tra+icul ! co"ii Articolul 11&9#. Tra+icul ilicit ! +iin8 u'an Articolul 11). L(%ar a .n "ri' C!i Articolul 113. N acor!ar a ! aCutor unui 0olnaArticolul 11391. nc(lcar a r 5ulilor %au ' to! lor ! acor!ar a a%i%t n8 i ' !ical Articolul 114. Pri-a8iun a il 5al( ! li0 rtat Articolul 11491. Luar a ! o%tatici Articolul 1149#. Int rnar a il 5al( .ntr=un %"ital ! 0oli 'intal Articolul 117. Calo'nia Articolul 11:. E$clu% CAPITOLUL AL TREILEA IN6RACIUNI CONTRA PROPRIETII Articolul 11;. Su%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it( "rin +urt Articolul 1#<. Su%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it( "rin Ca+ Articolul 1#1. T.l2(ria .n %co"ul %u%tra5 rii a-utului "ro"ri tarului Articolul 1##. Su%tra5 r a "rin %croc2 ri !in a-utul "ro"ri tarului Articolul 1##91. 6a0ricar a %au "un r a .n circula8i a 2.rtiilor ! -aloar +al% Articolul 1##9#. Con+ c8ionar a, ! %+ac r a %au +olo%ir a car!urilor /i a altor !ocu' nt ! "lat( +al% Articolul 1#&. Su%tra5 r a !in a-utul "ro"ri tarului "rin .n%u/ir , ! la"i!ar %au a0u* ! % r-iciu Articolul 1#&91. Su%tra5 r a .n "ro"or8ii ! o% 0it !

'ari !in a-utul "ro"ri tarului Articolul 1#). Su%tra5 r a .n "ro"or8ii 'ici !in a-utul "ro"ri tarului Articolul 1#)91. Su%tra5 r a .n "ro"or8ii 'ici !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it( "rin +urt ! 0u*unar Articolul 1#3. Do0.n!ir a "rin /antaC a a-utului "ro"ri tarului Articolul 1#4. Cau*ar a ! "a5u0 'at rial "rin .n/ l(ciun %au a0u* ! .ncr ! r Articolul 1#491. 6urtul %au utili*ar a %a'a-olnic( a n r5i i l ctric , t r'ic %au a 5a*ului Articolul 1#49#. nc(lcar a r 5ulilor ! "rot c8i a r 8 l lor l ctric ! t n%iun 'ai 'ar ! 1<<< ! -ol8i /i a con!uct lor ! 5a* ! t n%iun .nalt( Articolul 1#7. Ni'icir a %au ! t riorar a "r ' !itat( a a-utului "ro"ri tarului Articolul 1#:. Ni'icir a %au ! t riorar a !in i'"ru! n8( a a-utului "ro"ri tarului Articolul 1#;. N 5liC n8a cri'inal( +a8( ! +olo%ir a %au "(%trar a 'iCloac lor t 2nic a5ricol Articolul 1&<. N 5liC n8a cri'inal( +a8( ! "a*a a-utului "ro"ri tarului Articolul 1&1. In+rac8iunil contra "ro"ri t(8ii altor %tat , "r cu' /i contra "ro"ri t(8ii " r%oan lor lor +i*ic %au Curi!ic CAPITOLUL AL PATRULEA IN6RACIUNI CONTRA DREPTURILOR POLITICE, DE 1UNC @I ALTOR DREPTURI ALE CETENILOR Articolul 1&&. '"i !icar a ! %+(/ur(rii a5ita8i i "r l ctoral Articolul 1&&91. R(%".n!ir a !at lor int n8ionat +al% ! %"r can!i!atul " ntru al 5 ril ! ! "uta8i Articolul 1&&9#. I'"i !icar a $ rcit(rii !r "tului ! -ot Articolul 1&&9&. 6al%i+icar a r *ultat lor -ot(rii Articolul 1&). 6al%i+icar a act lor l ctoral %au nu'(rar a int 8ionat 5r /it( a -oturilor Articolul 1&)91. nc(lcar a 5alit(8ii .n !r "turi a li'0ilor Articolul 1&3. Biolar a % cr tului cor %"on! n8 i Articolul 1&4. Biolar a ! !o'iciliu Articolul 1&7. nc(lcar a !r "turilor %in!icat lor Articolul 1&:. nc(lcar a l 5i%la8i i 'uncii Articolul 1&:91. nc(lcar a t r' nului %ta0ilit ! "lat( a %alariilor, " n%iilor, 0ur% lor /i a altor "l(8i cu caract r " r'an nt, %ta0ilit "rin l 5i%la8i Articolul 1&:9#. Con%tr.n5 r a ! a "artici"a %au ! a r +u*a %( "artici" la 5r -( Articolul 1&;. nc(lcar a r 5ulilor ! "rot c8i a 'uncii Articolul 1)<. R +u*ul ! a an5aCa la lucru %au conc !i r a un i + ' i 5ra-i! , "r cu' /i a 'a' i car al("t a*( co"ilul Articolul 1)<91. Pri5onir a c t(8 nilor " ntru critic( Articolul 1)<9#. nc(lcar a l 5i%la8i i cu "ri-ir la " ti8ii Articolul 1)<9&. Biolar a !r "tului la li0 rtat a .ntrunirilor Articolul 1)<9). nc(lcar a "r ' !itat( a l 5i%la8i i "ri-in! acc %ul la in+or'a8i Articolul 1)1. nc(lcar a !r "tului ! in- ntator Articolul 1)191. nc(lcar a !r "tului ! autor Articolul 1)19#. nc(lcar a !r "tului ! 8in(torului titlului ! "rot c8i "ri-in! o0i ct l "ro"ri t(8ii in!u%trial Articolul 1)#. nc(lcar a l 5ilor /i r 5ulilor cu "ri-ir la % "arar a 0i% ricii ! %tat /i a /colii ! 0i% ric( Articolul 1)&. At ntar a %u0 +or'( ! in! "linir a riturilor r li5ioa% la " r%oan( /i la !r "turil c t(8 nilor Articolul 1)&91. Ocu"ar a %a'o-olnic( %au "rin ' to! a0u*ia l(ca/urilor ! cult Articolul 1)). '"i !icar a $ rcit(rii riturilor r li5ioa% CAPITOLUL AL CINCILEA IN6RACIUNI CONTRA PROPRIETII PERSONALE A CETENILOR

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

1)3. 1)4. 1)7. 1):. 1);. 13<. 131. 13#. 13&. 13).

E$clu% E$clu% E$clu% E$clu% E$clu% E$clu% E$clu% E$clu% E$clu% E$clu% CAPITOLUL AL @ASELEA IN6RACIUNI ECONO1ICE

Articolul 133. Di-ul5ar a % cr tului co' rcial %au a % cr tului +i%cal Articolul 13391. R +u*ul int n8ionat ! a +urni*a !at %tati%tic %au "r * ntar a int n8ionat( ! !at %tati%tic n aut ntic Articolul 1339#. 6olo%ir a n con+or'( ! %tina8i i a 'iCloac lor 0u5 tar Articolul 1339&. D *a+ ctar a cr !itului Articolul 1339). 6ali' ntul int n8ionat /i +ictiArticolul 13393. nc(lcar a nor' lor contract lor ! 5aC Articolul 13394. Utili*ar a contrar ! %tina8i i a 'iCloac lor !in .'"ru'uturil ! %tat %au 5arantat ! %tat Articolul 13397. nc(lcar a l 5i%la8i i cu "ri-ir la +ali' nt Articolul 134. nc(lcar a r 5ulilor ! cr !itar Articolul 137. Proi ctar a, $ cutar a, r c "8ia /i utili*ar a con%truc8iilor cu .nc(lcar a "r ' !itat( a l 5i%la8i i .n con%truc8ii Articolul 13:. 6al%i+icar a "ro!u% lor >'(r+urilor?, +olo%ir a ilicit( a '0l ' i co' rcial %tr(in Articolul 13;. Pro!uc r a %au co' rciali*ar a "ro!u% lor >'(r+urilor? n calitati- , n co'"l t %au n con+or' %tan!ar! lor Articolul 13;91. Pro!uc r a %au co' rciali*ar a "ro!u% lor >'(r+urilor? " riculoa% " ntru -ia8a /i %(n(tat a con%u'atorilor Articolul 13;9#. Ali' ntar a cu a"( "ota0il( c nu cor %"un! nor' lor %anitaro=i5i nic Articolul 14<. E$clu% Articolul 14<91. E$clu% Articolul 14<9#. n/ lar a cli n8ilor Articolul 14<9&. Pri'ir a un i r 'un ra8ii ilicit ! la c t(8 ni " ntru .n! "linir a lucr(rilor, l 5at ! ! % r-ir a "o"ula8i i Articolul 14<9). E$clu% Articolul 14<93. E$clu% Articolul 141. E$clu% Articolul 14191. E$clu% Articolul 1419#. nc(lcar a 'o!ului ! $"ortar a '(r+urilor /i % r-iciilor Articolul 1419&. 1aCorar a /i ' n8in r a arti+icial( a "r 8urilor 'ari la '(r+uri Articolul 1419). E$clu% Articolul 14#. E$clu% Articolul 14&. E$clu% Articolul 14). Practicar a il 5al( acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor Articolul 14)91. E%c2i-ar a ! la "r * ntar a !ocu' nt lor /i a !at lor cu "ri-ir la - nit Articolul 14)9#. Di'inuar a ! c(tr .ntr "rin! ri, in%titu8ii /i or5ani*a8ii a "l(8ilor la 0u5 tul "u0lic na8ional Articolul 14)9&. E-a*iun a +i%cal( a " r%oan lor +i*ic Articolul 14)9). T(inuir a 'iCloac lor .n ! -i* Articolul 14)93. D %c2i! r a il 5al( a conturilor /i ! "o*itar a 'iCloac lor 0(n /ti .n %tr(in(tat Articolul 14)94. N ac2itar a i'"o*it lor, ta$ lor /i altor "l(8i Articolul 14)97. Tran%"ortar a, "(%trar a %au co' rciali*ar a '(r+urilor %u"u% acci* lor, +(r( 'arcar a

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

lor cu ti'0r ! control %au cu ti'0r ! acci* 14)9:. E%c2i-ar a ! la ac2itar a "l(8ilor -a'al 14)9;. S"(lar a 0anilor 143. E$clu% 144. Stric(ciun a % '(n(turilor /i -(t('ar a "lanta8iilor 147. T(i r a il 5al( a "(!urii 14:. Di%tru5 r a %au -(t('ar a int n8ionat( a 'a%i- lor +or %ti r 14;. Di%tru5 r a %au -(t('ar a !in i'"ru! n8( a 'a%i- lor +or %ti r 17<. B.natul il 5al 171. n! l tnicir a il 5al( cu " %cuitul %au alt $"loat(ri al a" lor 17#. nc(lcar a r 5ulilor - t rinar 17&. nc(lcar a r 5ulilor ! co'0at r a -(t('(torilor /i 0olilor "lant lor 17). D t riorar a int n8ionat( a in%tala8iilor ! iri5a8i 17)91. D t riorar a int n8ionat( a liniilor ! t l co'unica8ii, a r 8 l lor l ctric /i t r'ic , a con!uct lor ! 5a* /i ! a"( 17)9#. D con ctar a n autori*at( a n r5i i l ctric 173. 6al%i+icar a '(rcilor "o/tal %au a 0il t lor ! c(l(tori 174. nc(lcar a !r "tului ! "ro"ri tat a%u"ra t r nului

ECAPITOLUL AL @ASELEA91 IN6RACIUNI N DO1ENIUL TEDNOLOGIILOR IN6OR1AIONALE Articolul 17491. Acc %ul il 5al >n %anc8ionat? la in+or'a8ia co'"ut ri*at( Articolul 1749#. n%u/ir a il 5al( a in+or'a8i i co'"ut ri*at Articolul 1749&. 6a0ricar a %au ! %+ac r a 'iCloac lor %" ci+ic .n %co"ul o08in rii acc %ului il 5al >n %anc8ionat? la %i%t 'ul co'"ut ri*at Articolul 1749). 1o!i+icar a in+or'a8i i co'"ut ri*at Articolul 17493. Sa0otaCul co'"ut ri*at Articolul 17494. Cr ar a, utili*ar a %au r(%".n!ir a "ro5ra' lor !(un(toar Articolul 17497. nc(lcar a r 5ulilor ! $"loatar a %i%t 'ului co'"ut ri*at CAPITOLUL AL @APTELEA IN6RACIUNI CONTRA SIGURANEI TRANSPORTURILOR Articolul 177. nc(lcar a r 5ulilor ! % curitat a circula8i i /i ! $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort ! c(tr " r%oan l car con!uc 'iCloac ! tran%"ort Articolul 17791. E$clu% Articolul 1779#. A!'it r a la con!uc r a 'iCloac lor ! tran%"ort a unor " r%oan , a+lat .n %tar ! 0ri tat Articolul 1779&. Pr !ar a con!uc rii 'iClocului ! tran%"ort un i " r%oan a+lat .n %tar ! 0ri tat Articolul 17:. Dar a .n $"loatar a unor 'iCloac ! tran%"ort ! + ctat !in "unct ! - ! r t 2nic Articolul 17;. nc(lcar a r 5ulilor .n -i5oar la tran%"orturi Articolul 17;91. O"rir a %a'o-olnic(, +(r( n c %it%t , a tr nului Articolul 17;9#. E$clu% Articolul 17;9&. Con%tr.n5 r a lucr(torului !in tran%"ortul + ro-iar, a rian, +lu-ial %au auto ! a nu=/i .n! "lini +unc8iil ! % r-iciu Articolul 1:<. 6olo%ir a n autori*at( a 'iCloac lor ! tran%"ort, a 'a/inilor ori a ' cani%' lor Articolul 1:1. E$clu% Articolul 1:#. R("ir a 'iCloac lor ! tran%"ort Articolul 1:#91. D turnar a %au ca"turar a un i 5arnituri ! tr n, a un i na- a ri n %au +lu-ial CAPITOLUL AL OPTULEA IN6RACIUNI SBR@ITE DE PERSOANE CU 6UNCII DE RSPUNDERE

Articolul 1:&. No8iun a ! " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r Articolul 1:). A0u*ul ! "ut r %au a0u*ul ! % r-iciu Articolul 1:3. E$c %ul ! "ut r %au ! "(/ir a atri0u8iilor ! % r-iciu Articolul 1:4. N 5liC n8a Articolul 1:491. N r %" ctar a c rin8 lor L 5ii R "u0licii 1ol!o-a cu "ri-ir la +unc8ionar a li'0ilor " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a Articolul 1:7. Luar a ! 'it( Articolul 1:791. 1iClocir a 'ituirii Articolul 1::. Dar a ! 'it( Articolul 1::91. Tra+icul ! in+lu n8( Articolul 1:;. 6al%ul .n act l "u0lic Articolul 1:;91. A0u*uril la 'it r a 2.rtiilor ! -aloar Articolul 1:;9#. A0u*uril " "ia8a 2.rtiilor ! -aloar Articolul 1:;9&. Pri'ir a ! c(tr +unc8ionar a r co'" n% i n l 5iti' Articolul 1:;9). N r %" ctar a ! c(tr " r%oana cu +unc8ii ! r(%"un! r a "r - ! rilor L 5ii "ri-in! co'0at r a coru"8i i /i "rot c8ioni%'ului CAPITOLUL AL NOULEA IN6RACIUNI CONTRA FUSTIIEI Articolul 1;<. Tra5 r a cu 0un( /tiin8( la r(%"un! r " nal( a un i " r%oan n -ino-at Articolul 1;<91. A' %t cul .n + ctuar a ur'(ririi " nal %au .n Cu! car a cau* lor ! c(tr in%tan8 l Cu! c(tor /ti Articolul 1;<9#. A' nin8ar a Cu! c(torului Articolul 1;<9&. O+ n%a a!u%( Cu! c(torului Articolul 1;1. Dar a un i % ntin8 , 2ot(r.ri, .nc2 i ri %au ! ci*ii il 5al Articolul 1;#. Ar %tar a, r 8in r a %au a!uc r a il 5al( Articolul 1;&. Con%tr.n5 r a ! a a +ac ! "o*i8ii Articolul 1;). Con%tr.n5 r a 'artorului %au "(r8ii -(t('at ! a +ac ! "o*i8ii 'incinoa% , con%tr.n5 r a $" rtului ! a !a o conclu*i 'incinoa%(,con%tr.n5 r a tra!uc(torului ! a +ac o tra!uc r +al%( %au coru" r a ac %tor " r%oan Articolul 1;3. D nun8ar a calo'nioa%( Articolul 1;4. D "o*i8ia 'incinoa%(, conclu*iil ! $" rti*( %au tra!uc r a +al%( Articolul 1;7. R +u*ul %au %u%tra5 r a 'artorului, a "(r8ii -(t('at , a $" rtului /i a tra!uc(torului ! la .n! "linir a o0li5a8iilor lor Articolul 1;:. Di-ul5ar a !at lor c rc t(rii " nal %au anc2 t i " nal Articolul 1;:91. E$ cutar a n cor %"un*(toar a '(%urilor ! "rot c8i ! %tat +a8( ! " r%oan l car acor!( aCutor .n "roc %ul " nal, "r cu' /i !i-il5ar a !at lor "ri-in! '(%uril ! "rot c8i a"licat +a8( ! ac %t a Articolul 1;;. D la"i!ar a, .n%tr(inar a %au t(inuir a 0unurilor % c2 %trat ori t(inuir a %au .n%u/ir a 0unurilor, car ur' a*( %( +i con+i%cat Articolul 1;;91. n%tr(inar a a- rii n c %ar " ntru a%i5urar a "rot c8i i ! %tat a " r%oan lor car acor!( aCutor .n "roc %ul " nal Articolul #<<. E-a!ar a !in locuril ! "ri-a8iun ! li0 rtat %au ! %u0 ar %t Articolul #<<91. Su%tra5 r a ! la $ cutar a " ! "% i "ri-ati- ! li0 rtat Articolul #<<9#. N $ cutar a ! ci*i i in%tan8 i Cu! c(tor /ti Articolul #<<9&. N %u"un r a cu r a=cr !in8( c rin8 lor a!'ini%tra8i i in%titu8i i ! r !ucar "rin 'unc( Articolul #<<9). Tran%'it r a il 5al( a unor o0i ct int r*i% " r%oan lor ! 8inut .n in%titu8iil ! cor ctar "rin 'unc(, .n i*olatoar l ! anc2 t( " nal(, .n

"r - ntoriil ! !uca8i "rin 'unc(, ! /i 'unc( /i ! trata' nt /i !uca8i Articolul #<1. E$clu% Articolul #<#. 6a-ori*ar a in+rac8iunilor Articolul #<&. N ! nun8ar a CAPITOLUL AL ZECELEA IN6RACIUNI CONTRA ORDINII DE AD1INISTRAIE

trata' nt

Articolul #<&91. N %u"un r a c rin8 lor Con%titu8i i R "u0licii 1ol!o-a /i al altor l 5i al R "u0licii 1ol!o-a Articolul #<&9#. Pro+anar a %i'0olurilor na8ional = %tatal Articolul #<&9& nc(lcar a "r ' !itat( a 'o!ului ! +olo%ir a %i'0olurilor na8ional=%tatal ! c(tr " r%oan l cu +unc8ii ! r(%"un! r Articolul #<&9). Or5ani*ar a %au "artici"ar a acti-( la ac8iuni ! 5ru", car tul0ur( or!in a "u0lic( Articolul #<&93. E$clu% Articolul #<&94. E$clu% Articolul #<). '"i !icar a acti-it(8ii l 5al a " r%oan lor cu +unc8ii ! r(%"un! r %au o"un r a ! r *i%t n8( ac %tora Articolul #<)91. O"un r a ! r *i%t n8( cola0oratorului "oli8i i Articolul #<3. UltraCul contra unui r "r * ntant al "ut rii %au unui r "r * ntant al or5ani*a8iilor o0/t /ti, car ' n8in or!in a "u0lic( Articolul #<391. Ultra5i r a cola0oratorului "oli8i i Articolul #<39#. Cl - tir a a%u"ra cola0oratorului or5an lor ! ocrotir a !r "turilor Articolul #<4. A' nin8ar a %au -iol n8a %(-.r/it( a%u"ra un i " r%oan o+icial %au unui c t(8 an car ./i .n! "lin /t !atoria o0/t a%c( Articolul #<491. At ntar a la -ia8a cola0oratorului "oli8i i Articolul #<49#. D t riorar a %au ni'icir a "r ' !itat( a 0unurilor cola0oratorilor "oli8i i Articolul #<7. U*ur"ar a "ut rii %au a titlului un i " r%oan o+icial Articolul #<791.Or5ani*ar a un i 5r - int r*i% /i con!uc r a i, .'"i !icar a acti-it(8ii .ntr "rin! rii,in%titu8i i, or5ani*a8i i .n con!i8iil %t(rii $c "8ional Articolul #<79#. Alocar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort, .ntr "rin! rilor,in%titu8iilor %au or5ani*a8iilor Articolul #<:. Su%tra5 r a %au ! 5ra!ar a !ocu' nt lor Articolul #<:91. N a%i5urar a "(%tr(rii 0unurilor % c2 %trat Articolul #<;. 6al%i+icar a %au +olo%ir a !ocu' nt lor, /ta'"il lor, %i5iliilor %au a i'"ri'at lor +al% Articolul #<;91. Ac8iuni il 5al +a8( ! ! cora8iil ! %tat Articolul #1<. nc(lcar a r 5ulilor ! intrar .n +./ia ! +ronti r( %au .n *ona ! +ronti r( Articolul #1<91. nc(lcar a ! c(tr c t(8 nii %tr(ini /i " r%oan l +(r( c t(8 ni a r 5ulilor ! / ! r .n R "u0lica 1ol!o-a /i ! tr c r .n tran*it "rin t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a Articolul #11. nc(lcar a r 5ulilor %i%t 'ului ! "a/a"oart Articolul #1191. E$clu% Articolul #1#. nc(lcar a l 5ilor cu "ri-ir la .nr 5i%trar a act lor %t(rii ci-il Articolul #1&. Su%tra5 r a unui %u"u% 'ilitar ! la conc ntrar a ! in%truc8i %au ! control /i ! la -i! n8a 'ilitar( Articolul #1). Sa'a-olnicia Articolul #1)91. nc(lcar a 'o!ului ! or5ani*ar /i ! ! %+(/urar a a!un(rilor, 'itin5urilor, "roc %iunilor /i ! 'on%tra8iilor ! %tra!( Articolul #13. Con%truir a %a'a-olnic( Articolul #14. E$clu% Articolul #17. 6olo%ir a il 5al( a % 'n lor a+lat %u0 "rot c8ia tratat lor int rna8ional Articolul #1791 nc(lcar a r 5ulilor ! "a*( a liniilor ! t l co'unica8ii

CAPITOLUL AL UNSPREZECELEA IN6RACIUNI CONTRA SECURITII PUALICE, A ORDINII PUALICE @I A SNTII POPULAIEI Articolul #1:. Duli5ani%'ul Articolul #1;. A' nin8ar a cu o'or, cu -(t('ar a 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral %au cu !i%tru5 r a 0unurilor Articolul ##<. Do0.n!ir a %au ! %+ac r a 0unurilor, ! %"r car % /ti c( au +o%t o08inut " cal cri'inal( Articolul ##<91. Or5ani*ar a c r/ tori i Articolul ##1. E$clu% Articolul ##191. E$clu% Articolul ###. ntr 8in r a %" luncilor " ntru ! %+r.u /i co!o/ia Articolul ###91. E$clu% Articolul ##&. 6a0ricar a %au ! %+ac r a o0i ct lor "orno5ra+ic Articolul ##&91. Con+ c8ionar a %au !i+u*ar a ! lucr(ri, c "ro"a5( cultul -iol n8 i /i al cru*i'ii Articolul ##&9#. Antr nar a 'inorilor .n ac8iuni 'ilitar /i "ro"a5ar a r(*0oiului .n r.n!uril lor Articolul ##). Atra5 r a 'inorilor la acti-itat a cri'inal( %au ! t r'inar a lor la +a"t a'oral Articolul ##)91. Atra5 r a 'inorilor la 0 8i Articolul ##)9#. Atra5 r a 'inorilor la con%u'ar a n ' !icinal( a ' !ica' nt lor /i a altor 'iCloac cu + ct narcoti*ant Articolul ##)9&. Procurar a, "(%trar a, +olo%ir a, tran%'it r a %au ! t riorar a il 5al( a 'at rial lor ra!ioactiArticolul ##)9). Su%tra5 r a 'at rial lor ra!ioactiArticolul ##)93. A' nin8ar a ! a %(-.r/i %u%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti- %au ! a l +olo%i Articolul ##)94. nc(lcar a r 5ulilor ! "(%trar , +olo%ir , -i! n8(, tran%"ortar a 'at rial lor ra!ioacti%au a altor r 5uli ! 'ani"ular a lor Articolul ##3. 6a0ricar a %au ! %+ac r a %u0%tan8 lor cu + ct "ut rnic /i to$ic Articolul ##391. 6a0ricar a, "rocurar a, "(%trar a, tran%"ortar a, $" !i r a il 5al( .n %co" ! ! %+ac r %au ! %+ac r a il 5al( a 'iCloac lor narcotic Articolul ##39#. Su%tra5 r a ! 'iCloac narcotic Articolul ##39&. Or5ani*ar a %au .ntr 8in r a ! %" lunci " ntru con%u'ul ! 'iCloac narcotic Articolul ##39). n! 'nul ! a con%u'a 'iCloac narcotic Articolul ##393. 6a0ricar a, "rocurar a, "(%trar a %au $" !i r a il 5al( ! 'iCloac narcotic +(r( %co" ! ! %+ac r Articolul ##394. nc(lcar a r 5ulilor ! "ro!uc8i , "rocurar , "(%trar , -i! n8(, li-rar , tran%"ortar %au $" !i r a 'iCloac lor narcotic Articolul ##397. Procurar a %au "(%trar a il 5al( a 'iCloac lor narcotic .n cantit(8i 'ici ori con%u'ar a 'iCloac lor narcotic +(r( "r %cri"8ia ' !icului Articolul ##4. S '(natul %au cr /t r a 'acului " ntru o"iu /i a c.n " i, a c(ror culti-ar %t int r*i%( Articolul ##491. S '(natul %au cr /t r a il 5al( a 'acului " ntru ul i /i a c.n " i Articolul ##7. Purtar a, "(%trar a, tran%"ortar a, "rocurar a, +a0ricar a %au ! %+ac r a il 5al( a ar' lor, a 'uni8iilor, a !i%"o*iti- lor %au a %u0%tan8 lor $"lo*iArticolul ##791. Su%tra5 r a ! ar' ! +oc, a 'uni8ii= lor %au %u0%tan8 lor $"lo*iArticolul ##79#. P(%trar a n 5liC nt( a ar' lor ! +oc /i a 'uni8iilor Articolul ##79&. E$clu% Articolul ##:. Practicar a il 5al( a ' !icin i Articolul ##;. nc(lcar a r 5urilor ! % curitat .n .ntr "rin! ril %au % c8iil %u"u% " ricolului $"lo*i i Articolul #&<. nc(lcar a r 5ulilor ! -i! n8(, "(%trar , +olo%ir %au tran%"ortar a %u0%tan8 lor $"lo*i-

Articolul #&<91. Tran%"ortar a il 5al( c( tran%"ortul a rian a %u0%tan8 lor $"lo*i- %au u/or in+la'a0il Articolul #&1. E$" !i r a il 5al( a %u0%tan8 lor u/or in+la'a0il %au coro*iArticolul #&#. nc(lcar a r 5ulilor ! "ro!uc8i contra inc n!iilor Articolul #&&. nc(lcar a r 5ulilor la + ctuar a $"loat(rilor 'ini r %au a lucr(rilor ! con%truc8i Articolul #&). nc(lcar a r 5ulilor, %ta0ilit .n %co"ul co'0at rii "i! 'iilor Articolul #&)91. nc(lcar a r 5ulilor ! .ntr 8in r a ani'al lor %au ! co' rciali*ar a "ro!uc8i i ani'ali r Articolul #&3. I'"uri+icar a 0a*in lor ! a"( /i a a rului Articolul #&391. nc(lcar a r 5ulilor ! .n5ro"ar >! "o*itar ? .n %u0%ol a %u0%tan8 lor /i ! / urilor nociArticolul #&4. Ni'icir a, !i%tru5 r a %au ! t riorar a 'onu' nt lor ! i%tori /i ! cultur( Articolul #&7. Pro+anar a 'or'int lor Articolul #&791. Purtar a cru!( cu ani'al l CAPITOLUL AL DOISPREZECELEA IN6RACIUNI 1ILITARE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul #&:. #&;. #)<. #)1. No8iun a ! .n+rac8iun 'ilitar( In%u0or!onar a N $ cutar a or!inului O"un r a ! r *i%t n8( / +ului %au con%tr.n5 r a ac %tuia la .nc(lcar a .n!atoririlor ! % r-iciu #)#. A' nin8ar a / +ului #)&. Act ! -iol n8( %(-.r/it a%u"ra / +ului #)). In%ulta a!u%( / +ului ! c(tr %u0alt rn %au %u0alt rnului ! c(tr / + #)3. nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la r la8iil !intr 'ilitari, " r%oan l car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori /i r * r-i/tii, !ac( .ntr i nu $i%t( ra"orturi ! %u0or!onar #)4. A0% n8a %a'a-olnic( #)7. P(r(%ir a %a'a-olnic( a unit(8ii %au a locului ! % r-iciu #):. D * rtar a #);.P(r(%ir a %a'a-olnic( a unit(8ii .n con!i8ii ! lu"t( #3<. Su%tra5 r a ! la % r-iciul 'ilitar "rin auto'utilar %au "rin alt 'iCloc #31. Ri%i"ir a %au "i r! r a a-utului 'ilitar #3#. Di%tru5 r a %au ! t riorar a int n8ionat( a a-utului 'ilitar #3#91. nc(lcar a r 5ulilor ! '.nuir a ar' i, "r cu' /i ! 'ani"ular a %u0%tan8 lor /i o0i ct lor, c "r *int( un " ricol %"orit " ntru c i !in Cur #3&. nc(lcar a r 5ulilor ! con!uc r %au ! $"loatar a 'a/inilor #3). nc(lcar a r 5ulilor ! *0or %au al "r 5(tirii ! *0or #33. nc(lcar a r 5ulilor ! na-i5a8i #34. nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la % r-iciul ! 5ar!( #37. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la % r-iciul ! 5r(nic ri #3:. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la % r-iciul ! lu"t( al tru" lor #3;. nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la % r-iciul int rn #4<. Di-ul5ar a % cr tului 'ilitar %au "i r! r a !ocu' nt lor, c con8in un % cr t 'ilitar #41. A0u*ul ! "ut r , $c %ul ! "ut r %au inac8iun a la $ rcitar a "ut rii #4191. Atitu!in a n 5liC nt( +a8( ! % r-iciu #4#. Pr !ar a %au l(%ar a 'iCloac lor ! r(*0oi ina'icului #4&. P(r(%ir a un i na- 'ilitar .n ca* ! nau+ra5iu #4). P(r(%ir a %a'a-olnic( a c.'"ului ! lu"t( %au r +u*ul ! a ac8iona cu ar'a

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

Articolul #43. Pr !ar a -oluntar( .n "ri*oni rat Articolul #44. Ac8uinil cri'inal al 'ilitarului, car % 5(% /t .n "ri*oni rat Articolul #47. F +uir a c lor c(*u8i " c.'"ul ! lu"t( Articolul #4:. Act ! -iol n8( a%u"ra "o"ula8i i !in *ona o" ra8iilor 'ilitar Articolul #4;. Co'"ortar a ur.t( cu "ri*oni rii ! r(*0oi Articolul #7<. 6olo%ir a cu " r+i!i a '0l ' i Crucii Ro/ii ca % 'n "rot ctor .n ti'" ! con+lict ar'at ANEG LISTA AUNURILOR CE NU POT 6I CON6ISCATE PE AAZA SENTINEI FUDECTORE@TI

Not: Vezi Legea nr.484-XIV in 0!.0".99 e#$re %o &l e a$li'are a %o i(i'rilor o$erate $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98 PARTEA GENERAL TITLUL NTI DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Sarcinil Co!ului " nal Co!ul " nal ar %arcina ! a ocroti -ia8a /i %an(tat a " r%oan i, !r "turil /i li0 rt(8il c t(8 nilor, "ro"ri tat a, or.n!uir a ! %tat, %i%t 'ul "olitic /i cono'ic, "r cu' /i .ntr a5a or!in ! !r "t ! oric at ntat cri'inal. P ntru .n! "linir a ac %t i %arcini,Co!ul " nal ! t r'in( car +a"t %ocial=" riculoa% con%titui in+rac8iuni /i %ta0il /t " ! "% l c ur' a*( %( +i a"licat " r%oan lor, car l =au %(-.r/it. *+rt.1 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.! e0'l&# $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./

Articolul 3. T ' iuril r(%"un! rii " nal R(%"un! rii " nal /i " ! "% i %t %u"u%( nu'ai " r%oana,-ino-at( ! %(-.r/ir a in+rac8iunii, a!ic( " r%oana, car a %(-.r/it int n8ionat %au "rin i'"ru! n8( o +a"t( %ocial = " riculoa%( "r -(*ut( ! l 5 a " nal(. Ni' ni nu "oat +i ! clarat -ino-at ! %(-.r/ir a un i in+rac8iuni, "r cu' /i %u"u% un i " ! "% " nal ! c.t " 0a*a un i % ntin8 a in%tan8 i Cu! c(tor /ti /i .n con+or'itat cu l 5 a. *-artea ! art.. %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 4. A"licar a "r * ntului Co! la +a"t l , %(-.r/it " t = ritoriul R "u0licii 1ol!o-a %au !incolo ! 2otar l i Toat " r%oan l , car au %(-.r/it in+rac8iuni " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a, ur' a*( a +i tra% la r(%"un! r .n con+or'itat cu "r * ntul Co!. C t(8 nii R "u0licii 1ol!o-a /i a a"atri*ii car au %(-.r/it in+rac8iuni .n %tr(in(tat , in ca*ul .n car %.nt tra/i la r(%"un! r " nal( %au ! + ri8i Cu! c(8ii " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a %.nt "a%i0ili ! r(%"un! r " nal( .n con+or'itat cu "r * ntul Co!. n ca*ul .n car " ntru in+rac8iunil %(-.r/it " r%oan l nu'it au +o%t %u"u% " ! "% i .n %tr(in(tat ,in%tan8a "oat %( u/ur * " ! a"%a, c l =a +o%t %ta0ilit( %au %(=l %cut a%c( co'"l t " -ino-at ! $ cutar a " ! "% i. P ntru in+rac8iunil %(-.r/it !incolo ! 2otar l R "u0licii 1ol!o-a c t(8 nii %tr(ini %.nt tra/i la r(%"un! r .n con+or'itat cu "r * ntul Co! .n ca*uril "r -(*ut ! con- n8iil int rna8ional . P ! "% l /i ant c ! nt l " nal " ntru in+rac8iunil co'i% " t ritoriul altor %tat %.nt luat .n con%i! ra8i , con+or' "r * ntului co! /i acor!urilor int rna8ional , la a"r ci r a /i .nca!rar a Curi!ic( a ac8iunilor un i " r%oan " ntru o nou( in+rac8iun %(-.r/it( " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a, "r cu' /i .n alt ca*uri ! a"licar a l 5i%la8i i " nal , inclu%i- la %olu8ionar a c2 %tiunilor "ri-in!

a'ni%tia /i 5ra8i r a. *+lin.) art.4 intro &# $rin Legea nr.66)-XIV

in 11.11.99/

C2 %tiunil r(%"un! rii " nal a r "r * ntan8ilor !i"lo'atici ai %tat lor %tr(in /i a altor c t(8 ni, car .n 0a*a l 5ilor .n -i5oar /i a con- n8iilor int rna8ional nu %.nt "a%i0ili .n "roc % l " nal al Curi%!ic8i i in%tan8 lor Cu! c(tor /ti al R "u0licii 1ol!o-a, !ac( ac %t " r%oan au %(-.r/it o in+rac8iun " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a, % r *ol-( " cal !i"lo'atic(. Not(H Pr * ntul articol % a"lic( .n ca*uril c.n! in+rac8iunil co'i% " t ritoriul altor %tat %.nt con%i! rat in+rac8iuni /i ! Co!ul " nal al R "u0licii 1ol!o-a. *Nota intro &#1 $rin Legea nr.66)-XIV in 11.11.99/ *+rt.4 3n re a'4ia ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.) e0'l&# $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./

Articolul 6. A"licar a l 5ii " nal .n ti'" Caract rul in+rac8ional al +a"t i /i a"licar a " ! "% i " ntru a % %ta0il %c ! l 5 a car ra .n -i5oar .n 'o' ntul %(-.r/irii ac %t i +a"t . L 5 a, car .nl(tur( " ! a"%a " ntru o +a"t( %au car u/ur a*( " ! a"%a, ar + ct r troacti-, a!ic( % $tin! ! a% ' n a /i a%u"ra +a"t lor, %(-.r/it ".n( la 'it r a i. L 5 a, car %ta0il /t " ! a"%a " ntru o +a"t( %au a5ra- a*( " ! a"%a nu ar + ct r troacti-. TITLUL AL DOILEA IN6RACIUNI Articolul 7. No8iun a ! in+rac8iun S con%i! r( in+rac8iun +a"ta >ac8iun %au inac8iun ? %ocial = " riculoa%(, car at nt a*( la -ia8a /i %(n(tat a " r%oan i,la !r "turil /i li0 rt(8il c t(8 nilor,la "ro"ri tat ,la or.n!uir a ! %tat,la %i%t 'ul "olitic /i cono'ic, "r cu' /i alt +a"t %ocial=" riculoa% "r -(*ut ! l 5 a " nal(. Nu con%titui o in+rac8iun ac8iun a %au inac8iun a, car ! /i +or'al con8in tr(%(turil un i +a"t , "r -(*ut ! l 5 a " nal(,.n%(, +iin! li"%it( ! i'"ortan8(, nu "r *int( un " ricol %ocial. *+lin.1 art." 3n re a'4ia ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ Articolul 7/1. No8iun a ! in+rac8iun 5ra-( S con%i! r( in+rac8iuni 5ra- +a"t l %(-.r/it cu int n8i c "r *int( un " ricol %ocial %"orit, "r -(*ut ! articol l 41, 4#, 4&, 4&91, 4), 43, 44, 47, 4791, 4:, 4:91, 4;, 7<, alin at l !oi /i tr i al articolului 71, articol l 7), 7)91, 7)9#, 73, 74, :&, :), alin atul # al articolului :3, articol l ::, :;, ;3, 1<#, 11#9#, alin atul !oi al articolului 11&, articolul 11491, alin atul "atru al articolului 11;, alin at l !oi, tr i /i "atru al articolului 1#<, articolul 1#1, alin at l !oi /i tr i al articolului 1##, alin atul !oi al articolului 1##91, alin atul tr i al articolului 1#&, articolul 1#&91, alin at l !oi, tr i /i "atru al articolului 1#3, articolul 1#7, alin at l tr i /i "atru al articolului 13:, alin atul !oi al articol lor 1749# /i 17494, alin at l "atru, cinci /i /a% al articolului 1:#, articolul 1:#91, alin at l !oi /i tr i al articolului 1:3, articolul 1:7, alin at l !oi /i tr i al articol lor 1:791, 1::, 1::91, alin atul !oi al articol lor 1;<, 1;1, 1;&, articolul #<491, alin atul tr i al articolului #<79#, alin at l tr i /i "atru al articolului #1), alin at l !oi /i tr i al articolului #1:, articol l ##)9), ##391, ##39#, ##791, "unct l #? /i &? al articol lor #&;, #)1, articolul #)&, "unct l #? /i &? al articolului #)3, articolul #):, "unct l #? /i &? al articolului #3#, "unct l &? /i )? al articolului #3:, "unct l #? /i &? al articolului #41, articol l #4), #43, #47, #4: /i #7< !in "r * ntul Co!. *+rt."51 'o%$l. $rin Legea nr.9"-XV in 0".0..0., 3n 6igoare !8.0..0./ *+rt."51 'o%$letat $rin Legea nr.8.0-XV in 0".0!.!00!/ *+rt."51 'o%$letat $rin Legea nr.""!-XV in !".1!.!001/ *+rt."51 %o i(i'at $rin Legea nr.188-XV in !4.0).!001/ *+rt."51 'o%$letat $rin Legea nr.1.")-XIII in 19.11.9"/ *+rt."51 %o i(i'at $rin Legea in 0..0).96/

*+rt."51 *+rt."51 *+rt."51 *+rt."51 *+rt."51

%o i(i'at $rin Legea in !6.04.96/ %o i(i'at $rin Legea in 06.0!.96/ %o i(i'at $rin Legea nr.69) in 19.1!.9)/ 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ intro &# $rin 2'az&l in .0.08."!/

Articolul . In+rac8iun a %(-.r/it( cu int n8i S con%i! r( c( in+rac8iun a a +o%t %(-.r/it( cu int n8i , !ac( " r%oana, car a %(-.r/it=o, ./i !(! a % a'a ! caract rul %ocial=" riculo% al ac8iunii %au inac8iunii %al , a "r -(*ut ur'(ril i %ocial = " riculoa% /i l =a !orit %au a!'it a .n 'o! con/ti nt %ur- nir a ac %tor ur'(ri. Articolul 9. S(-.r/ir a in+rac8iunii !in i'"ru! n8( S con%i! r( c( in+rac8iun a a +o%t %(-.r/it( !in i'"ru! n8(, !ac( " r%oana, car a %(-.r/it=o, a "r -(*ut "o%i0ilitat a %ur- nirii ur'(rilor %ocial=" riculoa% al ac8iunii %au inac8iunii %al , !ar con%i! ra .n 'o! u/uratic, c( l -or "ut a +i -itat %au n=a "r -(*ut "o%i0ilitat a %ur- nirii unor a% ' n a ur'(ri, ! /i tr 0uia /i "ut a %( l "r -a!(. Articolul 10. R(%"un! r a 'inorilor Sunt %u"u% r(%"un! rii " nal " r%oan l car .n 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii au .'"linit -.r%ta ! /ai%"r * c ani. P r%oan l , .n -.r%t( .ntr 1) /i 14 ani, car au %(-.r/it o in+rac8iun , %unt %u"u% r(%"un! rii " nal nu'ai " ntru o'or >articol l ::=;1 /i ;&?, -(t('ar a int n8ionat( a int 5rit(8ii cor"oral , car a !u% la tul0urar a %(n(t(8ii >articol l ;3=;: /i "art a a !oua a articolului 1<<?, -iol >articolul 1<#?, t.l2(ri >articolul 1#1?, Ca+ >articolul 1#<?, +urt >articolul 11;?, %u%tra5 r a .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari !in a-utul "ro"ri tarului >articolul 1#&91?, 2uli5ani%' a5ra-at %au ! o% 0it ! a5ra-at >"art a a !oua /i "art a a tr ia al articolului #1:?, ni'icir a %au ! t riorar a "r ' !itat( a a-utului "ro"ri tarului >articolul 1#7?, %u%tra5 r a ! %u0%tan8 narcotic >articolul ##39#?, %u%tra5 r a ! ar' ! +oc, 'uni8ii %au %u0%tan8 $"lo*i- >articolul ##791?, "r cu' /i " ntru %(-.r/ir a int n8ionat( a unor ac8iuni, c "ot "ro-oca ! ra r a unui tr n >articolul :&?. *-artea ! art.10 %o i(i'at1 $rin Legea nr.1146 in 04.08.9!/ *-artea ! art.10 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 0).06.")/ *-artea ! art.10 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 14.0".6"/ Dac( in%tan8a ! Cu! cat( -a con%i! ra, c( cor ctar a " r%oan i .n -.r%t( ! %u0 1: ani, car a %(-.r/it o in+rac8iun c nu "r *int( un 'ar " ricol %ocial, %t "o%i0il( +(r( a"licar a " ! "% i " nal , a "oat a"lica ac %t i " r%oan '(%uril ! con%tr.n5 r cu caract r !ucati-, "r -(*ut ! articolul 4< al "r * ntului Co!, c nu con%titui o " ! a"%( " nal(. Dac( $i%t( con!i8iil , "r -(*ut .n "art a a tr ia a "r * ntului articol, 'inorul "oat +i a0%ol-it ! r(%"un! r a " nal(, ur'.n! %( +i tri'i% Co'i%i i " ntru 'inori car -a $a'ina c2 %tiun a a"lic(rii unor '(%uri ! con%tr.n5 r cu caract r !ucati-. *-artea 4 art.10 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 0".04.""/ Articolul 11. Ir %"on%a0ilitat a Nu %t %u"u%( r(%"un! rii " nal " r%oana,car .n ti'"ul %(-.r/irii un i +a"t %ocial=" riculoa% % a+l( .n %tar ! ir %"on%a0ilitat , a!ic( nu "ut a %(=/i ! % a'a ! ac8iunil %al %au %( l con!uc( !in cau*a un i 0oli "%i2ic cronic , un i tul0ur(ri "%i2ic t '"orar , ! 0ilit(8ii 'intal %au a un i alt %t(ri "atolo5ic . 6a8( ! a% ' n a " r%oan , " 0a*a 2ot(r.rii in%tan8 i ! Cu! cat(, "ot +i a"licat '(%uril ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical, "r -(*ut ! articol l 33=37 al "r * ntului Co!. Nu %t %u"u%( " ! "% i ! a% ' n a " r%oana, car ! /i a %(-.r/it in+rac8iun a .n %tar ! r %"on%a0ilitat , !ar .naint ! "ronun8ar a % ntin8 i ! c(tr in%tan8a ! Cu! cat( %=a i'0oln(-it ! o 0oal( "%i2ic(, car a li"%it=o ! "o%i0ilitat a ! a=/i !a % a'a ! ac8iunil %al %au ! a l con!uc . 6a8( ! o a% ' n a " r%oan(, " 0a*a 2ot(r.rii in%tan8 i ! Cu! cat(, "ot +i a"licat '(%uri ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical, iar !u"( .n%(n(to/ir a "oat +i %u"u%( " ! "% i.

Articolul 12. R(%"un! r a " ntru in+rac8iun a %(-.r/it( .n %tar ! 0 8i P r%oana, car a %(-.r/it o in+rac8iun .n %tar %cutit( ! r(%"un! r " nal(.

0 8i , nu

%t

Articolul 13. L 5iti'a a"(rar Nu con%titui in+rac8iun ac8iun a car , ! /i .ntrun /t tr(%(turil un i +a"t , "r -(*ut .n Part a %" cial( a "r * ntului Co!, a a +o%t %(-.r/it( .n %tar ! l 5iti'( a"(rar ,a!ic( " ntru a"(rar a int r % lor R "u0licii 1ol!o-a, a intr % lor o0/t /ti, a " r%oan i %au a !r "tului c lui c % a"(r( ori al un i alt " r%oan i'"otri-a unui atac %ocial=" riculo%, "rin cau*ar a un i -(t('(ri c lui car atac(, !ac( n=au +o%t ! "(/it li'it l l 5iti' i a"(r(ri. *+lin.1 art.1. %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ S con%i! r( ! "(/ir a li'it lor l 5iti' i a"(r(ri n cor %"un! r a -(!it( a a"(r(rii cu caract rul /i " ricolul atacului. Articolul 14. E$tr 'a n c %itat Nu con%titui o in+rac8iun ac8iun a,car ! /i .ntrun /t tr(%(turil un i +a"t "r -(*ut .n Part a %" cial( a "r * ntului Co!, a +o%t %(-.r/it( .n %tar ! $tr '( n c %itat , a!ic( " ntru .nl(turar a unui " ricol, car a' nin8( int r % l R "u0licii 1ol!o-a, int r % l o0/t /ti al " r%oan i %au !r "turil " r%oan i r %" cti- ori al altor c t(8 ni,!ac( .n .'"r Cur(ril !at " ricolul nu "ut a +i .nl(turat "rin alt 'iCloac /i !ac( "r Cu!iciul cau*at %t 'ai 'ic ! c.t c l c % -it(. *+rt.14 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ Articolul 1!. R(%"un! r a " ntru "r 5(tir ! in+rac8iun /i " ntru t ntati-( ! in+rac8iun S con%i! r( "r 5(tir ! in+rac8iun "rocurar a %au a!a"tar a 'iCloac lor ori a in%tru' nt lor %au cr ar a int n8ionat( a altor con!i8ii " ntru %(-.r/ir a i. T ntati-( ! in+rac8iun % con%i! r( ac8iun a int n8ionat(, .n!r "tat( n 'iClocit %"r %(-.r/ir a un i in+rac8iuni, !ac(, !in cau* in! " n! nt ! -oin8a ac lui -ino-at, a n=a +o%t !u%( ".n( la ca"(t. P ! a"%a " ntru "r 5(tir ! in+rac8iun /i " ntru t ntati-( ! in+rac8iun % %ta0il /t con+or' articolului P(r8ii %" cial a "r * ntului Co!, car "r - ! r(%"un! r a " ntru in+rac8iun a r %" cti-(. La %ta0ilir a " ! "% i, in%tan8a 8in % a'a ! caract rul /i 5ra!ul " ricolului %ocial al +a"t lor %(-.r/it ! c l -ino-at, ! 5ra!ul r ali*(rii int n8i i in+rac8ional /i ! cau* l , !atorit( c(rora in+rac8iun a n=a +o%t !u%( ".n( la ca"(t. Articolul 16. R nun8ar a ! 0un( -oi la %(-.r/ir a in+rac8iunii P r%oana, car a r nun8at ! 0un( -oi %( !uc( ".n( la ca"(t in+rac8iun a, %t %u"u%( r(%"un! rii " nal nu'ai .n ca*ul, c.n! +a"ta + cti- %(-.r/it( ! a .ntrun /t l ' nt l un i alt in+rac8iuni. Articolul 17. Co'"licitat a Co'"licitat % con%i! r( coo" rar a int n8ionat( a !ou( %au 'ai 'ult " r%oan la %(-.r/ir a un i in+rac8iuni. Co"artici"an8i la %(-.r/ir a in+rac8iunii, "aral l cu autorii, % con%i! r( or5ani*atorii, in%ti5atorii /i co'"licii. E$ cutor % con%i! r( " r%oana, car a %(-.r/it n 'iClocit in+rac8iun a. Or5ani*ator % con%i! r( " r%oana, car a or5ani*at %(-.r/ir a un i in+rac8iuni %au a con!u% %(-.r/ir a i. In%ti5ator % con%i! r( " r%oana, car a ! t r'inat la %(-.r/ir a in+rac8iunii. Co'"lic % con%i! r( " r%oana,car a contri0uit la %(-.r/ir a in+rac8iunii "rin %+aturi, in!ica8ii, "rocurar a 'iCloac lor %au .nl(turar a o0%tacol lor, "r cu' /i " r%oana, car a "ro'i% !inaint c( -a +a-ori*a " in+ractor, -a t(inui in%tru' nt l /i 'iCloac l ! %(-.r/ir a in+rac8iunii, ur' l in+rac8iunii %au o0i ct l !o0.n!it " cal cri'inal(. Gra!ul /u caract rul "artici"(rii +i c(ruia !intr co"artici"an8i la %(-.r/ir a in+rac8iunii tr 0ui %( +i luat .n con%i! ra8i ! in%tan8a ! Cu! cat( la %ta0ilir a " ! "% i.

Articolul 17/1. Or5ani*a8ia cri'inal( Or5ani*a8ia cri'inal( %t o r uniun ! " r%oan %au ! 5ru"uri cri'inal .ntr=o co'unitat %ta0il(, a c(r i acti-itat % .nt ' ia*( " !i-i*iun a .ntr ' '0rii or5ani*a8i i /i %tructuril i a +unc8iilor ! a!'ini%trar , a%i5urar /i $ cutar a int n8iilor cri'inal al ac %t i or5ani*a8ii .n %co"ul .nr.uririi acti-it(8ii cono'ic /i ! alt( natur( a " r%oan lor Curi!ic /i +i*ic %au control(rii i .n alt +or' .n - ! r a o08in rii ! a-antaC /i int r % cono'ic , +inanciar , ! alt a-antaC /i int r % 'at rial /i n 'at rial . In+rac8iun a % con%i! r( %(-.r/it( ! o or5ani*a8i cri'inal( !ac( a +o%t %(-.r/it( ! un ' '0ru al un i a%t+ l ! or5ani*a8ii .n - ! r a r ali*(rii unor %co"uri cri'inal %au ! o " r%oan( car nu %t ' '0ru al or5ani*a8i i cri'inal , la .n%(rcinar a ac %t i or5ani*a8ii. Or5ani*atorii /i con!uc(torii or5ani*a8i i cri'inal "oart( r(%"un! r " ntru .n+iin8ar a /i con!uc r a i .n ca*uril "r -(*ut ! Part a %" cial( a "r * ntului co! /i " ntru toat in+rac8iunil %(-.r/it ! or5ani*a8ia cri'inal(. *+lin.. art.1"51 'o%$letat $rin Legea nr.188-XV in !4.0).!001/ Or5ani*ator %au con!uc(tor al or5ani*a8i i cri'inal %t con%i! rat( " r%oana car a cr at or5ani*a8ia cri'inal( %au o con!uc . 1 '0rii or5ani*a8i i cri'inal "oart( r(%"un! r " ntru a"art n n8a la a, .n ca*uril "r -(*ut ! Part a %" cial( a "r * ntului co!, /i " ntru in+rac8iunil la a c(ror "r 5(tir %au %(-.r/ir au "artici"at. *+lin.) art.1"51 %o i(i'at $rin Legea nr.188-XV in !4.0).!001/ 1 '0rul or5ani*a8i i cri'inal "oat +i a0%ol-it ! r(%"un! r " nal( .n ca*ul .n car a ! clarat 0 n -ol $i%t n8a or5ani*a8i i cri'inal /i a aCutat la ! %co" rir a in+rac8iunilor %(-.r/it ! ac a%t( or5ani*a8i ori a contri0uit la ! 'a%car a or5ani*atorilor /i con!uc(torilor or5ani*a8i i cri'inal %au a ' '0rilor i. *+rt.1"51 intro &# $rin Legea in 09.1!.94/ Articolul 1 . 6a-ori*ar a 6a-ori*ar a !inaint n "ro'i%( a in+ractorului, "r cu' /i t(inuir a in%tru' nt lor /i 'iCloac lor ! %(-.r/ir a in+rac8iunii, a ur' lor in+rac8iunii %au a o0i ct lor !o0.n!it " cal cri'inal(, atra5 r(%"un! r a nu'ai .n ca*uril , "r -(*ut ! articol l :7 /i #<# al "r * ntului Co!. Articolul 19. N ! nun8ar a N ! nun8ar a un i in+rac8iuni .n cur% ! "r 5(tir %au %(-.r/it , ! %"r car % /ti cu c rtitu!in , atra5 r(%"un! r a " nal( nu'ai .n ca*uril , "r -(*ut ! articol l :4 /i #<& al "r * ntului Co!. TITLUL AL TREILEA PEDEPSE Articolul 20. luril " ! "% i P ! a"%a con%titui nu nu'ai o o%.n!( " ntru in+rac8iun a %(-.r/it(, ci ar !r "t %co" /i cor ctar a /i r !ucar a con!a'na8ilor .n %"iritul atitu!inii cin%tit +a8( ! 'unc(, $ cut(rii %trict a l 5ilor, "r cu' /i "r - nir a %(-.r/irii ! noi in+rac8iuni at.t !in "art a con!a'na8ilor, c.t /i a altor " r%oan . *+lin.1 art.!0 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ P ! a"%a nu ur'(r /t %co"ul .nCo%ir a ! 'nit(8ii o'ului. ! a cau*a %u+ rin8 +i*ic %au

Articolul 21. Cat 5oriil " ! "% lor P r%oan lor, car au %(-.r/it in+rac8iuni, li ur'(toar l " ! "% "rinci"al H 1? "ri-a8iun a ! li0 rtat I *-'t.! e0'l&# $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ &? "ri-a8iun a ! !r "tul ! $ rcita o anu'it( acti-itat I )? a' n!aI 3? ! %tituir a !in +unc8i I 4? 'u%trar a "u0lic(. a ocu"a anu'it

"ot

a"lica

+unc8ii

%au

1ilitarilor a+la8i .n % r-iciul acti- li % "oat a"lica ! a% ' n a ca " ! a"%( /i r "arti*ar a .ntr=un 0atalion !i%ci"linar. n a+ar( ! " ! "% l "rinci"al , con!a'na8ilor li % "ot a"lica ur'(toar l " ! "% co'"li' ntar H 1? con+i%car a a- riiI #? r tra5 r a 5ra!ului 'ilitar %au %" cialI &? ! c(! r a !in !r "turil "(rint /ti. Pri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat , ! %tituir a !in +unc8i /i a' n!a "ot +i a"licat at.t ca " ! "% "rinci"al , c.t /i ca " ! "% co'"l ' ntar . *+rt.!1 %o i(i'at $rin Legea nr.)1-XIII in 14.04.94/ *+rt.!1 %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.!1 'o%$letat $rin 7e'ret&l in !9.0..90/ *+rt.!1 'o%$letat $rin 2'az&l in !8.1!.8!/ *+rt.!! e0'l&# $rin Legea in 08.1!.9)/

Articolul 23. Pri-a8iun a ! li0 rtat Pri-a8iun a ! li0 rtat % %ta0il /t " un t r' n ! la tr i luni ".n( la cinci%"r * c ani, iar " ntru in+rac8iuni ! o% 0it ! 5ra- , " ntru in+rac8iuni, car au a-ut ur'(ri ! o% 0it ! 5ra/i " ntru r ci!i-i/ti ! o% 0it ! " riculo/i, .n ca*uril "r -(*ut ! Part a %" cial( a "r * ntului Co! = " un t r' n ! c l 'ult !ou(* ci /i cinci ! ani. n ca*ul unor in+rac8iuni "r -(*ut ! Part a %" cial( a "r * ntului Co! % "oat a"lica " ! a"%a cu ! t n8iun " -ia8(. n ca*ul co'ut(rii " ! "% i ! t n8i i " -ia8( .n o " ! a"%( 'ai 0l.n!(, cu titlu ! 5ra8i r , % a"lic( "ri-a8iun a ! li0 rtat " un t r' n ! !ou(* ci /i cinci ! ani. *+lin.1 art.!. 'o%$letat $rin Legea nr.680-XIV in 18.11.99/ La %ta0ilir a " ! "% i un i " r%oan car la !ata %(-.r/irii in+rac8iunii nu a .'"linit o"t%"r * c ani t r' nul "ri-a8iunii ! li0 rtat nu "oat ! "(/i * c ani, iar .n ca*ul .n car 'inorul .n -.r%t( ! la 14 la 1: ani a %(-.r/it o in+rac8iun " ntru car % "r - ! " ! a"%a cu ! t n8iun " -ia8(, t r' nul "ri-a8iunii ! li0 rtat nu "oat ! "(/i cinci%"r * c ani. *+lin.1, ! art.!. %o i(i'ate $rin Legea in 08.1!.9)/ *+lin.1, ! art.!. 3n re a'4ia Legii in 09.1!.94/ P ! a"%a "ri-ati-( ! li0 rtat , a"licat( " 0a*a un i % ntin8 Cu! c(tor /ti, % $ cut( .n colonii=a/ *(ri ! cor ctar "rin 'unc(,.n colonii cu r 5i' co'un, .n(%"rit, ri5uro% /i %" cial %au la .nc2i%oar "r cu' /i .n colonii ! !ucar "rin 'unc( cu r 5i' co'un /i .n(%"rit. *-artea . art.!. %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 06.06.8)/ n colonii ! cor ctar "rin 'unc( ./i $ cut( " ! a"%a 0(r0a8iiH 1? con!a'na8i "ri'a !at( la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru in+rac8iuni, %(-.r/it !in i'"ru! n8(,= .n colonii=a/ *(ri " ntru " r%oan l , car au %(-.r/it in+rac8iuni !in i'"ru! n8(I #? con!a'na8i "ri'a !at( la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! c l 'ult cinci ani " ntru in+rac8iuni "r ' !itat , car nu %unt 5ra- , /i anu' H " ntru + ctuar a il 5al( a a-ortului >"(r8il a !oua /i a tr ia al articolului 1<:?I %c2i-ar a ! la "lata " n%i i ali' ntar %au %u%tra5 r a ! la .ntr 8in r a co"iilor >articolul 11<?I !i-ul5ar a % cr tului .n+i rii >"art a a !oua a articolului 11#91?I l(%ar a .n "ri' C!i >"art a a !oua a articolului 11)?I calo'ni >"(r8il a !oua /i a tr ia al articolului 117?I %u%tra5 r a "rin %croc2 ri !in a-utul "ro"ri tarului +(r( circu'%tan8 a5ra-ant >"art a .nt.i a articolului 1##?I %u%tra5 r a !in a-utul "ro"ri tarului "rin .n%u/ir , ! la"i!ar %au a0u* ! % r-iciu, +(r( circu'%tan8 ar5a-ant >"art a .nt.i a articolului 1#&?I !o0.n!ir a "rin /antaC a a-utului "ro"ri tarului >articolul 1#3?I cau*ar a ! !aun 'at rial "rin .n/ l(ciun %au "rin a0u* ! .ncr ! r >articolul 1#4?I "un r a .n -.n*ar a '(r+urilor ! "roa%t( calitat , n cor %"un*(toar %tan!ar! lor /i inco'"l t !otat >articolul 13;?I .n/ lar a cli n8ilor >"art a a !oua a articolului 14<9#?I "ri'ir a un i r 'un ra8ii ilicit ! la c t(8 ni " ntru .n! "linir a unor lucr(ri l 5at ! ! % r-ir a "o"ula8i i >"art a a !oua a articolului 14<9&?I t(i r a il 5al( a "(!urii >articolul 147?I -.natului il 5al >"art a a !oua a articolului 17<?I .n! l tnicir a il 5al( cu " %cuitul %au alt $"loat(ri il 5al al a" lor >"(r8il a

!oua /i a tr ia al articolului 171?I .nc(lcar a r 5ulilor ! co'0at r a -(t('(torilor /i a 0olilor ! "lant >articolul 17&?I ! t riorar a int n8ionat( a in%tala8iilor ! iri5a8i >articolul 17)?I +al%i+icar a i'"ri'at lor ! ta$ar "o/tal( %au a 0il t lor ! c(l(tori >articolul 173?I con!uc r a .n %tar ! 0ri tat a 'iCloac lor ! tran%"ort >articolul 17791?I con%t.n5 r a lucr(torului !in tran%"ortul + ro-iar, a rian, +lu-ial %au auto ! a nu=/i .n! "lini +unc8iil ! % r-iciu >articolul 17;9&?I a0u*ul ! "ut r %au a0u*ul ! % r-iciu +(r( circu'%tan8 a5ra-ant >"art a .nt.i a articolului 1:)?I $c %ul ! "ut r %au ! "(/ir a atri0u8iilor ! % r-iciu +(r( circu'%tan8 a5ra-ant >"art a .nt.i a articolului 1:3?I +al%ul .n act "u0lic >articolul 1:;?I a0u*uril la 'it r a 2.rtiilor ! -aloar >alin atul !oi al articolului 1:;91?I ! nun8 calo'nio% >articolul 1;3?I ! "o*i8i 'incinoa%(, ra"ortul ! $" rti*( %au tra!uc r +al%( >articolul 1;4?I n ! nun8ar >articolul #<&?I 0locar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort, .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor %au or5ani*a8iilor +(r( circu'%tan8 a5ra-ant >alin at l .nt.i /i !oi al articolului #<79#?I antr nar a 'inorilor .n ac8iuni 'ilitar /i "ro"a5ar a r(*0oiului .n r.n!uril lor >articolul ##&9#?I atra5 r a 'inorilor la 0 8i >articolul ##)91? = .n colonii=a/ *(ri " ntru " r%oan l car au %(-.r/it in+rac8iuni "r ' !itat I *-'t.!8 alin.4 art.!. %o i(i'at $rin Legea nr.1146 in 09.04.9"/ *-'t.!8 alin.4 art.!. %o i(i'at $rin Legea nr.8!" in 0..0).96/ *-'t.!8 alin.4 art.!. %o i(i'at $rin Legea nr.8!6 in 0..0).96/ *-'t.!8 alin.4 art.!. %o i(i'at $rin ,ot. -arl. nr.1600 in !!.09.9./ *-'t.!8 alin.4 art.!. %o i(i'at $rin Legea nr.496-XIII in 1).0!.91/ &? con!a'na8i "ri'a !at( la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru in+rac8iuni "r ' !itat , car nu %unt 5ra- , cu $c "8ia c lor ' n8ionat .n alin atul al tr il a !in "art a a "atra a "r * ntului articol,= .n colonii cu r 5i' co'unI )? con!a'na8i "ri'a !at( la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru in+rac8iuni 5ra- = .n colonii cu r 5i' .n(%"ritI 3? con!a'na8i " ntru in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% .'"otri-a %tatului >articol l 41=7<? %au car au $ cutat ant rior o " ! a"%( %u0 +or'( ! "ri-a8iun ! li0 rtat = .n colonii cu r 5i' ri5uro%I 4? ! clara8i r ci!i-i/ti ! o% 0it ! " riculo/i = .n colonii cu r 5i' %" cial. 6 ' il , con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat , ./i $ cut( " ! a"%a .n colonii ! cor ctar "rin 'unc(H + ' il ! clarat r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculoa% , "r cu' /i c l con!a'nat " ntru in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% .'"otri-a %tatului >articol l 41=7<? = .n colonii cu r 5i' ri5uro%I + ' il con!a'nat "ri'a !at( la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru in+rac8iuni, %(-.r/it !in i'"ru! n8(, = .n colonii= a/ *(ri " ntru " r%oan l , car au %(-.r/it in+rac8iuni !in i'"ru! n8(I + ' il , con!a'nat "ri'a !at( " ntru in+rac8iuni "r ' !itat ' n8ionat .n alin atul al tr il a !in "art a a "atra a "r * ntului articol, = .n colonii=a/ *(ri " ntru " r%oan l , car au %(-.r/it in+rac8iuni "r ' !itat I alt + ' i, con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat , = .n colonii cu r 5i' co'un. n colonii ! !ucar "rin 'unc( ./i $ cut( " ! a"%aH 1? 'inorii, con!a'na8i "ri'a !at( la "ri-a8iun ! li0 rtat , "r cu' /i 'inor l = .n colonii cu r 5i' co'unI #? 'inorii, car au $ cutat ant rior o " ! a"%( %u0 +or'( ! "ri-a8iun ! li0 rtat , = .n colonii cu r 5i' .n(%"rit. n +unc8i ! caract rul /i ! 5ra!ul " ricolului %ocial al in+rac8iunii %(-.r/it , ! " r%oana -ino-atului /i ! alt circu'%tan8 al cau* i in%tan8a Cu! c(tor a%c(, in!ic.n! 'oti- l ! ci*i i a!o"tat , "oat !i%"un , ca " ! a"%a %( +i $ cutat(H ! c(tr c i con!a'na8i "ri'a !at( " ntru in+rac8iuni, %(-.r/it !in i'"ru! n8(, "r cu' /i " ntru in+rac8iuni "r ' !itat , ' n8ionat .n alin atul al tr il a !in "art a a "atra a "r * ntului articol, = .n colonii ! cor ctar "rin 'unc( cu r 5i' co'unI ! c(tr al8i con!a'na8i la "ri-a8iun ! li0 rtat , !ar car n=au +o%t ! clara8i r ci!i-i/ti ! o% 0it ! " riculo/i,= .n colonii ! cor ctar "rin 'unc( ! oric ti", a+ar( ! coloniil cu r 5i' %" cial /i coloniil =a/ *(riI ! c(tr 'inorii ! % $ 'a%culin con!a'na8i = .n coloniil ! !ucar "rin 'unc( cu r 5i' co'un, .n loc ! colonii cu r 5i' .n(%"rit. Pri-a8iun a ! li0 rtat %u0 +or'( ! ! 8in r la .nc2i%oar " .ntr 5ul t r' n ! " ! a"%( %au " o "art a lui "oat +i a"licat(H 1? r ci!i-i/tilor ! o% 0it ! " riculo/iI

#? " r%oan lor, car !u"( .'"linir a -.r%t i ! o"t%"r * c ani au %(-.r/it in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% contra %tatului >articol l 41=7<?I &? " r%oan lor,car !u"( .'"linir a -.r%t i ! o"t%"r * c ani au %(-.r/it alt in+rac8iuni 5ra- , "r -(*ut ! articolul 791 al "r * ntului Co!, " ntru car % con!a'n( la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! " %t cinci ani. Sc2i'0ar a ti"ului ! in%titu8i ! cor ctar "rin 'unc(, c a +o%t %ta0ilit con!a'natului, % +ac ! in%tan8a ! Cu! cat( " t ' iuril /i .n 'o!ul, "r -(*ut ! l 5i%la8ia R "u0licii 1ol!o-a. *+rt.!. %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.!. %o i(i'at $rin 2'az&l in 06.0".8)/ *+rt.!. %o i(i'at $rin 2'az&l in 0".04.""/ Articolul 24. R ci!i-i%tul ! o% 0it ! " riculo% Prin % ntin8a in%tan8 i ! Cu! cat( "oat +i ! clarat r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%H 1? " r%oana con!a'nat( ant rior la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru o in+rac8iun ! o% 0it ! " riculoa%( contra %tatului >articol l 41=7<? 0an!iti%' >articolul 7)?, +a0ricar a %au "un r a .n circula8i a 0anilor +al/i, %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >alin atul !oi al articolului :)?, .nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la o" ra8iil -alutar , %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >"art a a !oua a articolului :3?, o'or "r ' !itat >articol l ::, :; /i "unctul & al articolului #)1?, -iolul, %(-.r/it ! un 5ru" ! " r%oan , -iolar a un i + ti8 , -iolul, car a a-ut ur'(ri $tr ' ! 5ra- , "r cu' /i -iolul un i 'inor .n -.r%t( ! ".n( la 1) ani >alin at l tr i /i cinci al articolului 1<#?, luar a ! o%tatici >articolul 11491?, %u%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul "ro"ri tarului .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari >articolul 1#&91?, t.l2(ri .n %co"ul .n%u/irii ! 0unuri !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >"art a a !oua a articolului 1#1?, +a0ricar a %au "un r a .n circula8i a 2.rtiilor ! -aloar +al% , %(-.r/it( cu circu'%tan8 l a5ra-ant >alin atul !oi al articolului 1##91?, ! turnar a %au ca"turar a un i 5arnituri ! t r n, a un i naa ri n %au +lu-ial >articolul 1:#91?, at ntar a la -ia8a cola0oratorului ! "oli8i >articolul #<491?, 0locar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort, .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor %au or5ani*a8iilor, %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >alin atul tr i al articolului #<79#?, %u%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti>articolul ##)9)? /i car au %(-.r/it !in nou -r =o una !in in+rac8iunil nu' rat 'ai %u%, " ntru car ac a%t( " r%oan( con!a'nat( la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! c l "u8in cinci ani. *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.8!" in 0..0).96/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.8!6 in 0..0).96/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.)0!-XII in 1).0!.91/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.)00-XII in 1).0!.91/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.496-XII in 1).0!.91/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.08.88/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in !9.10.8"/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in 1".06.80/ *-'t.18 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in 14.0)."./ #? " r%oana, car .n oric con% cuti-itat a +o%t con!a'nat( ant rior ! !ou( ori la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru o in+rac8iun ! o% 0it ! " riculoa%( contra %tatului >articol l 41=7<?, 0an!iti%' >articolul 7)? ! *or!ini ! 'a%( >articolul 74?, +a0ricar a %au "un r a .n circula8i a 0anilor +al/i %au a 2.rtiilor ! -aloar +al%( >articolul :)?, .nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la o" ra8iil -alutar >articolul :3?I o'or "r ' !itat >articol l ::, :; /i "unctul & al articolului #)1?, -(t('ar a int n8ionat( 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral >articolul ;3?, -iol >articolul 1<#?, luar a ! o%tatici >articolul 11491?, %u%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it( .n circu'%tan8 a5ra-ant >"(r8il a !oua, a tr ia /i a "atra al articolului 11;, "(r8il a !oua, a tr ia /i a "atra al articolului 1#<, "(r8il a !oua /i a tr ia al articolului 1##, "(r8il a !oua /i a tr ia al articolului 1#&, articolul 1#&91?, t.l2(ria .n %co"ul %u%tra5 rii a-utului "ro"ri tarului >articolul 1#1?, con%tr.n5 r a lucr(torului !in tran%"ortul + ro-iar, a rian, +lu-ial %au auto ! a nu=/i .n! "lini +unc8iil ! % r-iciu %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >"art a a !oua a articolului 17;9&?, ! turnar a %au ca"turar a un i 5arnituri ! tr n,a

un i naa ri n %au +lu-ial >articolul 1:#91?, luar a ! 'it( >articolul 1:7?, at ntar a la -ia8a cola0oratorului ! "oli8i >articolul #<491?, 0locar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort, .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor %au or5ani*a8iilor, %(-.r/it( cu circu'%tan8 l a5ra-ant >alin atul tr i al articolului #<79#?, 2uli5ani%'ul ! o% 0it ! a5ra-at >"art a a tr ia a articolului #1:?, %u%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti- >articolul ##)9)?, %u%tra5 r a, +a0ricar a, "rocurar a, "(%trar a, tran%"ortar a %au $" !i r a ! %u0%tan8 narcotic .n %co" ! ! %+ac r ! %+ac r a ac %tor %u0%tan8 >articol l ##391 /i ##39#?, "r cu' /i %u%tra5 r a lor, %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >"(r8il a !oua /i a tr ia al articolului ##39#? %u%tra5 r a ! ar' ! +oc, ! 'uni8ii %au ! %u0%tan8 $"lo*i- , %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >"(r8il a !oua /i a tr ia al articolului ##791? /i car au %(-.r/it !in nou -r =o una !in in+rac8iunil nu' rat 'ai %u%, " ntru car ac a%t( " r%oan( %t con!a'nat( la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! " %t tr i aniI *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.8!6 in 0..0).96/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.)0!-XII in 1).0!.91/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.)00-XII in 1).0!.91/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin Legea nr.496-XII in 1).0!.91/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.08.88/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in !9.10.8"/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).06.")/ *-'t.!8 $artea 1 art.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in 14.0)."./ &? " r%oana, car .n oric con% cuti-itat a +o%t con!a'nat( ant rior ! tr i %au 'ai 'ult ori la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru 2uli5ani%' a5ra-at >"art a a !oua a articolului #1:? %au " ntru in+rac8iuni, nu' rat .n "unctul # al "(r8ii .nt.i !in "r * ntul articol, /i car a %(-.r/it !in nou act 2uli5anic 5ra- %au -r =una !in in+rac8iunil , nu' rat .n "unctul # al "(r8ii .nt.i !in "r * ntul articol, " ntru car ac a%t( " r%oan( %t con!a'nat( la "ri-a8iun ! li0 rtat I )? " r%oana, car , $ cut.n! " ! a"%a "ri-ati-( ! li0 rtat " ntru una !in in+rac8iunil , nu' rat .n "unct l # /i & al "(r8ii .nt.i a "r * ntului articol, /i car a %(-.r/it !in nou o in+rac8iun int n8ionat(, " ntru car a %t con!a'nat( la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! c l "u8in cinci ani. E$a'in.n! c2 %tiun a ! clar(rii un i " r%oan ca r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%, in%tan8a ! Cu! cat( ia .n con%i! ra8i " r%oana c lui -ino-at, 5ra!ul " ricolului %ocial al in+rac8iunilor %(-.r/it , 'oti- l lor, 5ra!ul r ali*(rii int n8iilor cri'inal , 5ra!ul /i caract rul "artici"(rii la %(-.r/ir a in+rac8iunilor /i alt circu'%tan8 al cau* i. Dot(r.r a in%tan8 i ! Cu! cat( tr 0ui %( +i 'oti-at( .n % ntin8(. C.n! % 2ot(r(/t c2 %tiun a cu "ri-ir la ! clarar a un i " r%oan ca r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%, nu % ia .n con%i! ra8i con!a'nar a " ntru o in+rac8iun , %(-.r/it( ! ac a%t( " r%oan( .naint ! -.r%ta ! o"t%"r * c ani, /i nici con!a'nar a car a +o%t ri!icat( %au %tin%( .n 'o!ul %ta0ilit ! l 5 . D clarar a un i " r%oan ca r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo% % anul a*( .n ca* ! r a0ilitar a i. Articol l !in "r * ntul Co!, car "r -(! r(%"un! r a " ntru %(-.r/ir a un i in+rac8iuni ! c(tr un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo% % a"lic( .n ca*uril , c.n! o " r%oan( a +o%t ! clarat( .n 'o!ul "r -(*ut ! l 5 r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo% .naint ! %(-.r/ir a in+rac8iunii !at . *+lin.) art.!4 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in .1.0"."0/ *+rt.!451 *+rt.!451 *+rt.!451 *+rt.!451 *+rt.!451 *+rt.!451 e0'l&# $rin Legea nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ %o i(i'at $rin ,ot. -arl. in !!.09.9./ %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ %o i(i'at $rin 2'az&l in 1".06.80/ intro &# $rin 2'az&l in 0".04.""/ in 04.08.9!/

*+rt.!),!6 e0'l&#e $rin Legea

*+rt.!" e0'l&# $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea 1 art.!" %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *-artea . art.!" 3n re a'4ia Legii in !..0!.9./ *+rt.!" 'o%$letat $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *-1r4ile 4, ) art.!" %o i(i'ate $rin 2'az&l in .1.0"."0/ *+lin.6 art.!" %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ Articolul 2 . Pri-a8iun a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat Pri-a8iun a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat "oat +i %ta0ilit( ! in%tan8a ! Cu! cat( ca " ! a"%( "rinci"al( %au co'"l ' ntar( " un t r' n ! la un an ".n( la cinci ani. Ac a%t( " ! a"%( "oat +i a"licat( .n ca*uril , c.n!, !u"( caract rul in+rac8iunilor %(-.r/it ! c l -ino-at, .n ti'"ul .n! "linirii +unc8iunii %al %au .n ti'"ul $ rcit(rii un i anu'it acti-it(8i, in%tan8a 5(% /t c( %t i'"o%i0il ca l %(=/i ' n8in( !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat . T r' n l ! $ cutar a " ! "% i %u0 +or'( ! "ri-a8iun a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat % calcul a*( .n 'o!ul "r -(*ut ! R 5ula' ntul cu "ri-ir la 'o!ul /i con!i8iil ! $ cutar .n R "u0lica 1ol!o-a a " ! "% lor " nal , car nu %.nt l 5at ! a"licar a '(%urilor ! .nr.urir cor c8ional( "rin 'unc( a%u"ra con!a'na8ilor, a"ro0at ! l 5i%la8ia .n -i5oar . *-artea . art.!8 %o i(i'at1 $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *-artea . art.!8 %o i(i'at1 $rin 2'a#z&l in 1..1!.84/ Articolul 29. A' n!a A' n!a %t o %anc8iun 0(n a%c( c % a"lic( ! in%tan8a ! Cu! cat( .n ca*uril /i .n li'it l "r -(*ut ! "r * ntul Co!. 1(ri' a a' n*ii % %ta0il /t .n ! " n! n8( ! caract rul /i 5ra-itat a in+rac8iunii %(-.r/it , lu.n!u=% .n con%i! rar %itua8ia 'at rial( a c lui -ino-at, .n li'it l ! la !ou(* ci /i cinci la o 'i ! %alarii 'ini' , iar " ntru in+rac8iuni cu %co" ! "ro+it .n li'ita ! ".n( la cinci 'ii ! %alarii 'ini' , lu.n!u=% ca 0a*( '(ri' a %alariului 'ini' la 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii. La %ta0ilir a " ! "% i %u0 +or'( ! a' n!(, in%tan8a ! Cu! cat( "oat ! ci! , lu.n! .n con%i! rar " r%oana c lui con!a'nat /i %itua8ia lui 'at rial(, ac2itar a a' n*ii .n rat , in!ic.n! .n ac %t ca* .n % ntin8( t r' nul concr t ! ac2itar . P ntru con!a'na8ii car nu au !o'iciliu %ta0il .n R "u0lica 1ol!o-a, ac2itar a a' n*ii .n rat nu % a!'it . n ca* ! %c2i-ar cu r a=-oin8( a con!a'natului ! la ac2itar a a' n*ii +i$at ca " ! a"%( "rinci"al(, in%tan8a ! Cu! cat( "oat %( .nlocuia%c( %u'a n ac2itat( a a' n*ii "rintr=o " ! a"%( %u0 +or'( ! "ri-a8iun ! li0 rtat , calcul.n!u=% o lun( ! "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru tr i %alarii 'ini' , .n%( " un t r' n nu 'ai 'ar ! c.t t r' nul 'a$i', %ta0ilit ! "r * ntul Co! " ntru in+rac8iunil , ! co'it r a c(rora " r%oana a +o%t ! clarat( -ino-at(. *+rt.!9 %o i(i'at $rin Legea nr.1)99-XV in !".1!.0!, 3n 6igoare !8.01.0./ *+rt.!9 %o i(i'at $rin Legea nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ *+rt.!9 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!9 %o i(i'at $rin Legea nr.1.!6-XIII in !).09.9"/ *+rt.!9 %o i(i'at $rin Legea in !6.04.96/ *+rt.!9 3n re a'4ia Legii in !..0!.9./ Articolul 30. D %tituir a !in +unc8i D %tituir a !in +unc8i % a"lic( ! in%tan8a ! Cu! cat( .n ca*ul c.n! a con%i! r( i'"o%i0il a=l l(%a " con!a'nat .n +unc8ia " car o ocu"(. Articolul 1u%trar a ! Cu! cat( ca*uril n c 'iCloac . 31. 1u%trar a "u0lic( "u0lic( con%t( .n "ronun8ar a .n "u0lic ! c(tr in%tan8a a 'u%tr(rii a"licat -ino-atului, a!uc.n! ac a%ta, .n %ar , la cuno/tin8a o0/ti'ii "rin "r %( %au "rin alt au %(-.r/it in+rac8iuni,

Articolul 32. Tri'it r a 'ilitarilor, car .n 0atalionul !i%ci"linar

6a8( ! 'ilitarii cu % r-iciul .n t r' n, car au %(-.r/it in+rac8iuni, % "oat a"lica tri'it r a .n 0atalionul !i%ci"linar .n ca*uril , "r -(*ut ! l 5 , " un t r' n ! la tr i luni ".n( la !oi ani, "r cu' /i .n ca*uril , c.n! in%tan8a ! Cu! cat(, 8in.n! % a'a ! circu'%tan8 l cau* i /i ! " r%oana con!a'natului, 5(% /t ! cu-iin8( %( a"lic .n locul "ri-a8iunii ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani tri'it r a .n 0atalionul !i%ci"linar " ac la/i t r' n. Tri'it r a .n 0atalionul !i%ci"linar .n locul "ri-a8iunii ! li0 rtat nu "oat +i a"licat( +a8( ! " r%oan l car au $ cutat ant rior o " ! a"%( "ri-ati-( ! li0 rtat . *+rt..! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt..! %o i(i'at $rin 2'az&l in !9.11.8)/ Articolul 32/1. Tri'it r a la un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc( P ! "%ir a %u0 +or'( ! tri'it r la un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc( % a"lic( " un t r' n ! la un an ".n( la !oi ani. La %ta0ilir a " ! "% i un i " r%oan , car " ntru %c2i-ar a cu r a=-oin8( ! la "lata " n%i i ali' ntar %au ! la .ntr 8in r a co"iilor ori " ntru .nc(lcar a r 5ulilor %i%t 'ului ! "a/a"oart %t con!a'nat( = la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an, in%tan8a ! Cu! cat(, 8in.n! % a'a ! circu'%tan8 l cau* i /i ! " r%oana, c %=a +(cut -ino-at(, "oat %( a"lic .n loc ! "ri-a8iun ! li0 rtat , o " ! a"%( %u0 +or'( ! tri'it r " ac la/i t r' n la un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc(. *-artea ! art..!51 %o i(i'at1 $rin Legea in 14.04.94/ *-artea ! art..!51 3n re a'4ia 2'az&l&i in 0..11.8"/ P ! "%ir a %u0 +or'( ! tri'it r la un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc( nu % a"lic(H 1? r ci!i-i/tilor ! o% 0it ! " riculo/iI #? " r%oan lor con!a'nat ant rior " ntru in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% contra %tatului >articol l 41=7<?I 0an!iti%' >articolul 7)?I o'or "r ' !itat >articol l ::, :; /i #)1 "unctul &?I -(t('ar a int n8ionat( 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral >articolul ;3?I -iol, %(-.r/it ! un 5ru" ! " r%oan , %au -iolul un i 'inor , -iol cu con% cin8 ! o% 0it ! 5ra- , "r cu' /i -iolul un i 'inor .n -.r%t( ! ".n( la 1) ani >alin at l tr i /i cinci al articolului 1<#?I 2uli5ani%' ! o% 0it ! a5ra-at >"art a a tr ia a articolului #1:?I -a5a0on!aC, c r/it %au alt 'o! ! -ia8( "ara*itar >articolul ##1?I *-'t.! $artea . art..!51 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ &? c t(8 nilor %tr(ini /i " r%oan lor +(r( c t(8 ni . P ! "%ir a %u0 +or'( ! tri'it r la un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc( nu % a"lic( ! a% ' n a +a8( ! " r%oan l , car +u% % r( 'ai .naint tri'i% la un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc( >.n ! cur%ul a tr i ani !in *iua li0 r(rii !in "r - ntoriu?. Dac( con!a'natul, car ./i $ cut( " ! a"%a .ntr=un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc(,% %c2i- a*( ! la 'unc(, .ncalc( cu r a=-oin8( %au .n 'o! %i%t 'atic !i%ci"lina ori r 5ulil ! co'"ortar %ta0ilit , atunci, la "ro"un r a a!'ini%tra8i i "r - ntoriului ! !uca8i "rin 'unc(, "art a r('a%( n $ cutat( !in t r' nul ! a+lar la "r - ntoriul ! !uca8i "rin 'unc( in%tan8a ! Cu! cat( o .nlocui /t , "rin .nc2 i r a %a, cu o " ! a%( %u0 +or'( ! "ri-a8iun ! li0 rtat " ac la/i t r' n. Dac( .n cur%ul t r' nului ! a+lar la "r - ntoriul ! !uca8i "rin 'unc(, %ta0ilit ! in%tan8a ! Cu! cat( " r%oana con!a'nat( a %(-.r/it o in+rac8iun , atunci in%tan8a ! Cu! cat( .i %ta0il /t " ! a"%a "otri-it r 5ulilor, "r -(*ut ! articolul )< !in "r * ntul Co!. *-artea 6 art..!51 3n re a'4ia 2'az&l&i in 0..11.8"/ *+rt..!51 intro &# $rin 2'az&l in !8.1!.8!/ Articolul 33. Con+i%car a a- rii Con+i%car a a- rii con%t( .n tr c r a +or8at( /i 5ratuit( .n "ro"ri tat a %tatului a 0unurilor con!a'natului ! %tinat %au +olo%it la %(-.r/ir a in+rac8iunilor %au !o0.n!it ! l ca ur'ar a %(-.r/irii in+rac8iunii, "r cu' /i a - niturilor o08inut "rin +olo%ir a 0unurilor /i -alorilor !o0.n!it " cal cri'inal(. *+lin.1 art... 3n re a'4ia Legii in 09.1!.94/ Aanii /i ca!ouril "ri'it n l 5iti' % con+i%c(, iar -aloar a % r-iciilor "ri'it n l 5iti' % " rc " "rin 2ot(r.r a in%tan8 i !

Cu! cat(, iar !ac( l nu au +o%t 5(%it , in%tan8a .nca% a*( ! con!a'nat %u'a ! 0ani c2i-al nt(, "ornin! ! la -aloar a ac %tora 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii. *+lin.! intro &# $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/

la la

Con+i%car a a- rii "oat +i !i%"u%( nu'ai .n ca*uril , "r -(*ut ! l 5i%la8ia R "u0licii 1ol!o-a iar " ntru in+rac8iuni, co'i% .n int r % 'at rial = /i .n ca*uril "r -(*ut ! Part a %" cial( a "r * ntului Co!. *-artea . 9!8 art... %o i(i'at1 $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *-artea . 9!8 art... %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 14.0)."./ In%tan8a ! Cu! cat( %t o0li5at( %( in!ic .n % ntin8(, !ac( % con+i%c( toat( a- r a -ino-atului %au nu'ai o "art !in aI .n ulti'ul ca* in%tan8a %t o0li5at( %( ar(t , c "art !in a- r % con+i%c(, %au %( nu' r o0i ct l , c ur' a*( %( +i con+i%cat . Nu "ot +i con+i%cat o0i ct l nu' rat .n li%ta !at( ca an $( la "r * ntul Co!, n c %ar con!a'natului /i " r%oan lor a+lat .n .ntr 8in r a lui. n ca* ! con+i%car a a- rii con!a'natului %tatul nu r(%"un! " ntru !atoriil /i o0li5a8iil con!a'natului, !ac( l au luat na/t r !u"( c or5an l ! c rc tar "r ala0il(, ! anc2 t( " nal( %au in%tan8a ! Cu! cat( au luat '(%uri ! a%i5urar a a- rii /i !ac( %=a ac8ionat +(r( con%i'8('.ntul ac %tor or5an . *-artea 6 9)8 art... %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ n "ri-in8a "r t n8iilor, car ur' a*( a +i %ati%+(cut !in contul a- rii con+i%cat , %tatul r(%"un! nu'ai .n li'it l acti-ului. Or!in a ! %ati%+ac r a ac %tor "r t n8ii % %ta0il /t ! Co!ul ! "roc !ur( ci-il(. *+lin." 968 art... %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ Articolul 34. R tra5 r a 5ra! lor 'ilitar /i a altor titluri, "r = cu' /i a or!in lor, ' !aliilor, a titlurilor onori+ic /i a 5ra! lor ! cali+icar >cla%i+icar ? *:itl& art..4 %o i(i'at $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ n ca* ! con!a'nar " ntru o in+rac8iun 5ra-( " r%oana, car ar un 5ra! 'ilitar %au un titlu %" cial, "oat +i "ri-at( ! ac %t 5ra! %au titlu "rin % ntin8a Cu! c(tor a%c(. n ca* ! con!a'nar " ntru o in+rac8iun 5ra-( a un i " r%oan , ! corat cu or!in %au cu ' !ali , a un i " r%oan , car ar un titlu onori+ic, ori un 5ra! 'ilitar %au un alt titlu, in%tan8a ! Cu! cat( la "ronun8ar a % ntin8 i 2ot(r(/t , !ac( %t ra8ional %( % int r-in( " l.n5( or5anul car l=a ! corat " con!a'nat cu or!in, ' !ali , %au car i=a con+ rit titlu %au 5ra!ul, " ntru a i % r tra5 ac %tuia or!inul, ' !alia, ori titlul onori+ic, 5ra!ul 'ilitar, 5ra!ul ! cla%i+icar /i 5ra!ul %" cial 'ilitar al lucr(torului "rocuraturii, 5ra!ul ! cali+icar al Cu! c(torului %au al +unc8ionarului "u0lic, 5ra!ul ! cla%i+icar al lucr(torului in%" ctoratului +i%cal ! %tat %au un alt titlu. *+lin.! %o i(i'at $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ *+rt..4 3n re a'4ia ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ Articolul 3!. D c(! r a !in !r "turil "(rint /ti D c(! r a !in !r "turil "(rint /ti "oat +i a"licat( ca " ! a"%( co'"l ' ntar( .n ca*uril , c.n! in%tan8a ! Cu! cat( con%tat( c( "(rint l a0u* a*( ! ac %t !r "turi %au % %u%tra5 ! la .n! "linir a .n!atoririlor "(rint /ti .n ur'a c(rui +a"t co"iii % 8in ! 0 8ii, !uc o -ia8( ! %+r.nat( %au %(-.r/ %c alt +a"t %ocial=" riculoa% . *+lin.1 art..) %o i(i'at $rin Legea nr.)1-XIII in 14.04.94/ n ca* ! con!a'nar a un i " r%oan la "ri-a8iun ! li0 rtat cu a"licar a ! c(! rii !in !r "turil "(rint /ti, ca " ! a"%( co'"l ' ntar( a % $tin! " toat( !urata $ cut(rii "ri-a8iunii ! li0 rtat /i !u"( $ cutar a i = " t r' nul %ta0ilit "rin % ntin8(. Dac( ac a%t( " ! a"%( co'"l ' ntar( % a"lic( " l.n5( alt cat 5orii ! " ! "% "rinci"al , t r' nul $ cut(rii " ! "% i co'"l ' ntar .nc " !in 'o' ntul $ cut(rii c l i "rinci"al . Dr "turil "(rint /ti % r %ta0il %c ! in%tan8a ! Cu! cat( la "ro"un r a or5an lor ! tut l( /i curat l( ori a Co'i%i i " ntru

'inori. *-artea . art..) %o i(i'at1 $rin 2'a#z&l

in 0!.08.84/

*+rt..)51 e0'l&# $rin Legea nr.)1-XIII in 14.04.94/ *+rt..)51 intro &# $rin 2'az&l in !9.0..90/ TITLUL AL PATRULEA APLICAREA PEDEPSEI @I AASOLBIREA DE PEDEAPS Articolul 36. Princi"iil 5 n ral al a"lic(rii " ! "% i Fu! cata a"lic( " ! a"%a .n li'it l , "r -(*ut ! articolul !in Part a %" cial( a "r * ntului Co!, car "r - ! r(%"un! r a " ntru in+rac8iun a %(-.r/it(, .n %trict( con+or'itat cu !i%"o*i8iil P(r8ii 5 n ral a "r * ntului Co!. La %ta0ilir a " ! "% i, in%tan8a ! Cu! cat( c(l(u*in!u=% ! con/tiin8a ! !r "t, 8in % a'a ! caract rul /i 5ra!ul ! " ricol %ocial al in+rac8iunii %(-.r/it , ! " r%oana c lui -ino-at /i ! circu'%tan8 l cau* i, car at nuia*( ori a5ra- a*( r(%"un! r a. *+rt..6 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ Articolul 37. Circu'%tan8 l at nuant La %ta0ilir a " ! "% i % con%i! r( circu'%tan8 at nuant H 1? "r .nt.'"inar a ! c(tr -ino-at a ur'(rilor !(un(toar al in+rac8iunii %(-.r/it , %au r "arar a -oluntar( a "a5u0 i cau*at %au .nl(turar a !aun i cau*at I #? %(-.r/ir a in+rac8iunii .n ur'a unui concur% ! .'"r Cur(ri 5r l ! or!in " r%onal %au +a'ilialI &? %(-.r/ir a in+rac8iunii +i %u0 in+lu n8a un i a' nin8ari %au con%tr.n5 ri, +i !atorit( un i ! " n! n8 'at rial , ! % r-iciu %au ! alt( natur(I )? %(-.r/ir a in+rac8iunii %u0 in+lu n8a un i "ut rnic +r('.nt(ri %u+l t /ti, "ro-ocat ! ac8iunil il 5al al "(r8ii -(t('at I 3? %(-.r/ir a in+rac8iunii ca ur'ar a a"(r(rii .'"otri-a unui atac %ocial=" riculo%, c2iar !ac( au +o%t ! "(/it li'it l l 5iti' i a"(r(riI 4? %(-.r/ir a in+rac8iunii ! c(tr un 'inorI 7? %(-.r/ir a in+rac8iunii ! c(tr o + ' i 5ra-i!(I :? c(in8a %inc r( %au auto! nun8ar aI ;? contri0uir a acti-( la ! %co" rir a in+rac8iunii. La %ta0ilir a " ! "% i in%tan8a ! Cu! cat( "oat con%i! ra ca circu'%tan8 at nuant /i alt .'"r Cur(ri. Articolul 3 . Circu'%tan8 l a5ra-ant La %ta0ilir a " ! "% i % con%i! r( circu'%tan8 a5ra-ant H 1? %(-.r/ir a in+rac8iunii ! c(tr o " r%oan(, car ant rior a 'ai %(-.r/it o in+rac8iun . n ! " n! n8( ! caract rul "ri' i in+rac8iuni, in%tan8a ! Cu! cat( %t .n !r "t %( nu o con%i! r ca circu'%tan8( a5ra-ant(I #? %(-.r/ir a in+rac8iunii ! un 5ru" or5ani*atI &? %(-.r/ir a in+rac8iunii .n int r % 'at rial %au cu alt int n8ii Co%nic I &91? %(-.r/ir a in+rac8iunii " %u0%trat na8ional %au ur( ori !i%"r 8 ra%ial. *-'t..51 art..8 intro &# $rin Legea in 0).06.90/ )? cau*ar a "rin in+rac8iun a unor ur'(ri 5ra- I 3? %(-.r/ir a in+rac8iunii +a8( ! un co"il, 0(tr.n %au o " r%oan( car % a+l( .n %tar ! n "utin8( ! a % a"(raI 4? %(-.r/ir a in+rac8iunii +a8( ! o " r%oan(, car a"(r( or!in a "u0lic(I 7? in%ti5ar a 'inorilor la %(-.r/ir a in+rac8iunii %au atra5 r a lor la "artici"ar a .n %(-.r/ir a in+rac8iuniiI :? %(-.r/ir a in+rac8iunii cu o ! o% 0it( cru*i' %au "rin 0atCocorir a "(r8ii -(t('at I ;? %(-.r/ir a in+rac8iunii .n ti'"ul un i cala'it(8i %ocial I 1<? %(-.r/ir a in+rac8iunii "rin 'iCloac , car "r *int( " ricol 5 n ralI 11? %(-.r/ir a in+rac8iunii +olo%in!u=% ! " n! n8a 'at rial(, ! % r-iciu %au ! alt( natur( a un i alt " r%oan I 1#? %(-.r/ir a in+rac8iunii ! c(tr o " r%oan(, car % a+l( .n

%tar ! 0 8i . In%tan8a ! Cu! cat( ar caract rul in+rac8iunii %( nu con%i! r a5ra-ant(I *-'t.1!8 art..8 %o i(i'at $rin 2'az&l

!r "tul, ca ac a%ta ca

.n +unc8i ! o circu'%tan8(

in .1.0"."0/

1&? %(-.r/ir a ! c(tr o " r%oan( luat( " c2 *(/i a un i noi in+rac8iuni .n " rioa!a c.n! % a+l( " c2 *(/i %au .ntr=un r(%ti'" ! un an ! la $"irar a t r' nului c2 *(/i iI *-'t.14 art..8 e0'l&# $rin Legea nr.!6.-XIV in !4.1!.98/ *-'t.14 art..8 intro &# $rin Legea nr.)00-XIII in 1).0!.91/ Articolul 39. A"licar a " ! "% i .n ca*ul %(-.r/irii 'ai 'ultor in+rac8iuni Dac( o " r%oan( %t ! clarat( -ino-at( ! %(-.r/ir a a !ou( %au 'ai 'ult in+rac8iuni, "r -(*ut ! !i+ rit articol al P(r8ii %" cial a "r * ntului Co!, +(r( %( +i +o%t con!a'nat( " ntru -r =una !in l , in%tan8a ! Cu! cat(, "ronun8.n! " ! a"%a " ntru +i car in+rac8iun .n "art , %ta0il /t ! +initi- " ! a"%a " ntru concur% ! in+rac8iuni "rin a0%or0ir a " ! "% i 'ai u/oar ! " ! a"%a 'ai 5ra-(, %au "rin cu'ulul total %au "ar8ial al " ! "% lor a"licat .n li'it l %ta0ilit ! articolul, car "r - ! " ! a"%a 'ai 5ra-(. La " ! a"%a "rinci"al( "oat +i a!(u5at( oricar !in " ! "% l co'"l ' ntar , "r -(*ut ! articol l !in Part a %" cial( a "r * ntului Co!, car %ta0il %c r(%"un! r " ntru in+rac8iunil , ! %(-.r/ir a c(rora " r%oana a +o%t ! clarat( -ino-at(. Du"( ac l a/i r 5uli % %ta0il /t " ! a"%a, !ac( !u"( "ronun8ar a % ntin8 i % -a con%tata, c( con!a'natul %t -ino-at /i ! o alt( in+rac8iun , %(-.r/it( .naint ! "ronun8ar a % ntin8 i .n "ri'a cau*(. n ac %t ca* .n t r' nul " ! "% i % inclu! !urata " ! "% i, $ cutat co'"l ct %au "ar8ial " 0a*a "ri' i % ntin8 . Articolul 40. Sta0ilir a " ! "% i .n ca*ul 'ai 'ultor % ntin8 Dac( !u"( "ronun8ar a % ntin8 i, !ar .naint ! $ cutar a co'"l t( a " ! "% i, con!a'natul a %(-.r%it o nou( in+rac8iun , in%tan8a ! Cu! cat( a!au5(,.n .ntr 5i' %au "ar8ial, la " ! a"%a a"licat( "rin noua % ntin8(, "art a n $ cutat( a " ! "% i, "ronun8at "rin % ntin8a ant rioar(. La cu'ular a " ! "% lor .n 'o!ul "r -(*ut ! " * ntul articol, t r' nul total al " ! "% i nu tr 0ui %( ! "(/ a%c( t r' nul 'a$i'al, "r -(*ut ! "r * ntul Co! " ntru " ! a"%a r %" cti-(. La cu'ular a " ! "% lor "ri-ati- ! li0 rtat , t r' nul total al " ! "% i nu tr 0ui %( ! "(/ a%c( cinci%"r * c ani, iar .n ca*ul in+rac8iunilor, " ntru car "r * ntul Co! a!'it a"licar a "ri-a8iunii ! li0 rtat " un t r' n 'ai 'ar ! cinci%"r * c ani, t r' nul total al " ! "% i nu tr 0ui %( ! "(/ a%c( !ou(* ci /i cinci ! ani. La cu'ular a " ! "% lor, !ac( "rin una !in % ntin8 %t %ta0ilit( " ! a"%a cu ! t n8iun " -ia8(, t r' nul total al " ! "% i -a +i ! t n8iun " -ia8(. *+lin.! art.40 %o i(i'at $rin Legea in 08.1!.9)/ *+lin.! art.40 %o i(i'at $rin Legea in 1).06.9)/ *+lin.. art.40 e0'l&# $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea . art.40 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ La cu'ular a !i+ rit lor " ! "% "rinci"al % a"lic( ur'(toar l r 5uliH 1? la cu'ular a " ! "% lor %u0 +or'( ! "ri-a8iun ! li0 rtat /i ! .ntr 8in r .ntr=un 0atalion !i%ci"linar %au .ntr=un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc( un i *il ! "ri-a8iun ! li0 rtat .i cor %"un! o *i ! .ntr 8in r .ntr=un 0atalion !i%ci"linar ori .ntr=un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc(I *-'t.18 $artea 4 art.40 3n re a'4ia 2'az&l&i *-'t.!8 $artea 4 art.40 e0'l&# $rin Legea in !8.1!.8!/

in 04.08.9!/ in !).11.98/

*-'t..8 $artea 4 e0'l&# $rin Legea nr.!0)-XIV *-'t.48 $artea 4 art.40 e0'l&# $rin Legea Dac( la "ri-a8iun a ! li0 rtat %

in 04.08.9!/ a!au5( " ! "% "ri-ati!

!r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii, ! a $ rcita o anu'it( acti-itat , ! a' n!(, ! ! %tituir !in +unc8i %au ! 'u%trar "u0lic(, ac %t " ! "% % "un .n $ cutar .n 'o! ! %in %t(t(tor. *+lin.) art.40 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea ) art.40 %o i(i'at1 $rin Legea in 04.08.9!/ %in Di+ rit cat 5orii %t(t(tor. ! " ! "% co'"l ' ntar % $ cut( .n 'o! !

Articolul 41. 1o!ul calcul(rii t r' n lor " ! "% i T r' n l ! "ri-a8iun ! li0 rtat , ! ! 8in r .ntr=un 0atalion !i%ci"linar ori .ntr=un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc(, "r cu' /i ! "ri-a8iun ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat % calcul a*( .n luni /i ani, iar t r' n l ! 8in rii 'ilitarilor %u0 ar %t = .n *il /i luni. *+lin.1 art.41 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea 1 art.41 %o i(i'at1 $rin Legea in 04.08.9!/ *-artea 1 art.41 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !8.1!.8!/ n ca* ! cu'ular , .nlocuir %au u/urar a " ! "% lor calcular a ac %tor " ! "% .n *il . *+rt.4! a;rogat $rin Legea nr.!!9-XV in 01.06.!001/ *+rt.4! 'o%$letat $rin Legea nr.1)48-XIII in !).0!.98/ *+rt.4! %o i(i'at $rin Legea nr."""-XIII in 1..0..96/ *+rt.4! 'o%$letat $rin Legea nr.19!-XIII in !0.0".94/ % a!'it

Articolul 42/1. nlocuir a " ! "% i La %ta0ilir a " ! "% i un i " r%oan con!a'nat "ri'a !at( la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru o in+rac8iun "r ' !itat( " un t r' n ! ".n( la cinci ani, iar " ntru in+rac8iun a %(-.r/it( !in i'"ru! n8( " un t r' n ! ".n( la /a"t ani, in%tan8a ! Cu! cat(, lu.n! .n con%i! rar caract rul /i 5ra-itat a in+rac8iunii %(-.r/it , " r%oana -ino-atului /i alt circu'%tan8 al cau* i, "oat .nlocui " ! a"%a "ri-ati-( ! li0 rtat cu a' n!(, calcul.n!u=% !ou(* ci /i cinci ! %alarii 'ini' " ntru +i car lun( ! "ri-a8iun ! li0 rtat con!a'na8ilor " ntru %(-.r/ir a in+rac8iunilor "r ' !itat /i * c %alarii 'ini' " ntru +i car lun( ! "ri-a8iun ! li0 rtat con!a'na8ilor " ntru %(-.r/ir a in+rac8iunilor !in i'"ru! n8(, in!ic.n!u=% .n % ntin8( 'oti- l un i a% ' n a 2ot(r.ri. nlocuir a " ! "% i "ri-ati! li0 rtat cu a' n!( nu % a"lic( " r%oan lor car au %(-.r/it in+rac8iunil "r -(*ut la articol l 41 = 44, alin atul tr i al articolului 47, articol l 4;, 7< /i 7), alin atul !oi al articolului 7)91, alin atul .nt.i al articolului 7)9#, articol l ::, :; /i ;3, alin at l tr i, "atru /i cinci al articolului 1<#, articol l 1<&, 1<&91 /i 1<), alin at l !oi al articol lor 1<791 /i 11&, articol l 11&91 /i 11491, alin atul "atru al articolului 11;, alin at l tr i /i "atru al articolului 1#<, articolul 1#1, alin at l tr i al articol lor 1## /i 1#&, articolul 1#&91, alin at l tr i /i "atru al articolului 1#3, articolul 13;91, alin atul tr i al articolului 1:7, alin atul !oi al articolului #<491, alin atul "atru al articolului #1), articol l ##391 = ##39&, ##7 /i ##791, "unctul &? al articolului #)1 !in "r * ntul Co!. n ca*ul .n car con!a'natul % %c2i- a*( cu r a=-oin8( ! la ac2itar a a' n*ii, in%tan8a ! Cu! cat( anul a*( .nlocuir a " ! "% i. *+rt.4!51 intro &# $rin Legea nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ Articolul 43. Con!a'nar a cu %u%" n!ar a " ! "% i Dac( in%tan8a ! Cu! cat(, lu.n! .n con%i! rar circu'%tan8 l cau* i /i " r%oana c lui -ino-at, -a aCun5 la conclu*ia c( nu %t ra8ional ca con!a'natul %( $ cut " ! a"%a %u0 +or'( ! "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n anu'it, a "oat !i%"un %u%" n!ar a " ! "% i a"licat con!a'natului, in!ic.n! .n % ntin8( 'oti- l ac %t i 2ot(r.ri. n ac %t ca*, in%tan8a ! Cu! cat( ! ci! n $ cutar a % ntin8 i !ac( .n ! cur%ul t r' nului ! "ro0(, +i$at ! in%tan8a ! Cu! cat(, con!a'natul nu -a %(-.r/i o nou( in+rac8iun /i !ac( -a .n! "lini o0li5a8iil "u% .n % a'a lui ! in%tan8a ! Cu! cat( " t r' nul ! "ro0(. T r' nul ! "ro0( % %ta0il /t .n li'it l ! la un an ".n( la cinci ani. Con!a'nar a cu %u%" n!ar a " ! "% i nu % a"lic( " r%oan lor car au %(-.r/it in+rac8iunil "r -(*ut la articol l 41 = 44, alin atul tr i al articolului 47, articol l 4;, 7< /i 7), alin atul !oi al articolului

7)91, alin atul .nt.i al articolului 7)9#, articol l ::, :; /i ;3, alin at l tr i, "atru /i cinci al articolului 1<#, articol l 1<&, 1<&91 /i 1<), alin at l !oi al articol lor 1<791 /i 11&, articol l 11&91 /i 11491, alin atul "atru al articolului 11;, alin at l tr i /i "atru al articolului 1#<, articolul 1#1, alin at l tr i al articol lor 1## /i 1#&, articolul 1#&91, alin at l tr i /i "atru al articolului 1#3, articolul 13;91, alin atul tr i al articolului 1:7, alin atul !oi al articolului #<491, alin atul "atru al articolului #1), articol l ##391 = ##39&, ##7 /i ##791, "unctul &? al articolului #)1 !in "r * ntul Co!. n ca* ! con!a'nar cu %u%" n!ar a " ! "% i "ot +i %ta0ilit " ! "% co'"l ' ntar . Controlul a%u"ra co'"orta' ntului c lui con!a'nat cu %u%" n!ar a " ! "% i %t $ rcitat ! or5anul ! %tat %" ciali*at, iar .n ca*ul 'ilitarilor = ! co'an!a' ntul unit(8ilor /i in%titu8iilor 'ilitar . n ca* ! con!a'nar cu %u%" n!ar a " ! "% i, in%tan8a ! Cu! cat( "oat "un .n %arcina con!a'natului .n! "linir a anu'it lor o0li5a8iiH %( nu=/i %c2i'0 , +(r( .n-oir a or5anului ! %tat %" ciali*at car $ rcit( controlul a%u"ra co'"orta' ntului con!a'natului, !o'iciliul %ta0il, locul ! 'unc( %au ! .n-(8(tur(I %( nu +r c- nt * anu'it locuriI %(=/i %u%8in( 'at rial +a'ilia. In%tan8a ! Cu! cat( "oat "un .n %arcina c lui con!a'nat cu %u%" n!ar a " ! "% i /i .n! "linir a altor o0li5a8ii car "ot contri0ui la coriCar a con!a'natului. P !urata t r' nului ! "ro0(, in%tan8a ! Cu! cat(, la "ro"un r a or5anului car $ rcit( controlul a%u"ra co'"orta' ntului c lui con!a'nat cu %u%" n!ar a " ! "% i, "oat anula .n .ntr 5i' %au .n "art ori "oat co'"l ta o0li5a8iil %ta0ilit ant rior " ntru c l con!a'nat cu %u%" n!ar a " ! "% i. n ca*ul c.n! con!a'natul .ncalc( " !urata t r' nului ! "ro0( or!in a "u0lic(, c a c atra5 a"licar a %anc8iunii a!'ini%trati- , nu=/i .n! "lin /t o0li5a8iil !at .n % a'( " !urata t r' nului ! "ro0(, in%tan8a ! Cu! cat(, .n t ' iul "ro"un rii cor %"un*(toar a or5anului in!icat la alin atul cinci al "r * ntului articol, "oat "ronun8a o .nc2 i r cu "ri-ir la tri'it r a con!a'natului " ntru a=/i $ cuta " ! a"%a %ta0ilit( "rin % ntin8(. n ca*ul c.n! c l con!a'nat cu %u%" n!ar a " ! "% i %(-.r/ /t " !urata t r' nului ! "ro0( o nou( in+rac8iun , in%tan8a ! Cu! cat( .i %ta0il /t " ! a"%a con+or' "r - ! rilor articolului )< !in "r * ntul Co!. Dac(, ".n( la $"irar a t r' nului ! "ro0(, c l con!a'nat cu %u%" n!ar a " ! "% i !o- ! /t "rintr=un co'"orta' nt a! c-at coriCar a %a, in%tan8a ! Cu! cat(, la "ro"un r a or5anului in!icat la alin atul cinci al "r * ntului articol, "oat ! ci! anular a con!a'n(rii cu %u%" n!ar a " ! "% i /i %tin5 r a ant c ! nt lor " nal al con!a'natului. n ac %t circu'%tan8 con!a'nar a cu %u%" n!ar a " ! "% i "oat +i anulat( la $"irar a a c l "u8in Cu'(tat !in t r' nul ! "ro0( %ta0ilit. *+rt.4. %o i(i'at $rin Legea nr."!0-XV in 0".1!.!001/ *+rt.4. 3n re a'4ia Legii nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ *+rt.4. %o i(i'at $rin Legea nr."8!-XIV in 0..0!.!000/ *+rt.4. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.4. %o i(i'at $rin Legea nr.1)48-XIII in !).0!.98/ *+rt.4. 'o%$letat $rin Legea nr."""-XIII in 1..0..96/ *+rt.4. %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.4. %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.4. %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 44. A'.nar a $ cut(rii % ntin8 i ! con!a'nar a unui 'ilitar %au a unui %u"u% 'ilitar .n ti'" ! r(*0oi n ti'" ! r(*0oi $ cutar a % ntin8 i ! con!a'nar la "ri-a8iun ! li0 rtat a unui 'ilitar %au a unui %u"u% 'ilitar, car ur' a*( a +i .ncor"orat %au 'o0ili*at, "oat +i a'.nat( ! c(tr in%tan8a Cu! cator a%c( ".n( la t r'inar a o" ra8iilor 'ilitar , con!a'natul +iin! tri'i% .n ar'ata ! o" ra8ii. n a% ' n a ca*uri in%tan8a "oat %( a'.n /i $ cutar a " ! "% lor co'"l ' ntar . Dac( con!a'natul, tri'i% .n ar'ata ! o" ra8ii, % -a !o- !i a +i un a"(r(tor !.r* al Patri i, atunci, la c r r a co'an!a' ntului 'ilitar r %" cti-, in%tan8a .l "oat a0%ol-i ! " ! a"%( %au .i "oat .nlocui " ! a"%a cu alta 'ai 0l.n!(. *+lin.! art.44 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./

Dac( " r%oana c(r ia i=a +o%t a'.nat( $ cutar a % ntin8 i, a %(-.r/it o nou( in+rac8iun , in%tan8a a!au5( la " ! a"%a nou( " c a %ta0ilit( 'ai .naint , con+or' !i%"o*i8iilor, "r -(*ut ! articolul )< al "r * ntului Co!. Articolul 44/1. A'.nar a $ cut(rii " ! "% i r + ritoar la + ' il 5ra-i! /i + ' il cu co"ii 'ici 6 ' ilor 5ra-i! /i + ' ilor car au co"ii .n -.r%t( ! ".n( la : ani, con!a'nat " ntru "ri'a !at( la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la /a"t ani, in%tan8a ! Cu! cat( "oat a'.na $ cutar a " ! "% i ".n( c.n! co"ilul c l 'ai 'ic -a .'"lini o"t ani. n ca*ul c.n! con!a'nata c(r ia i %=a a'.nat $ cutar a " ! "% i a a0an!onat co"ilul ori continu( %( % %c2i- * ! la !uca8ia lui /i !u"( a- rti%' ntul or5anului car $ rcit( controlul a%u"ra co'"orta' ntului con!a'nat i, in%tan8a ! Cu! cat(, la "ro"un r a ac %tui or5an, "oat %( anul * a'.nar a $ cut(rii " ! "% i /i %( tri'it( con!a'nata " ntru $ cutar a " ! "% i %ta0ilit "rin % ntin8a in%tan8 i ! Cu! cat(. La .'"linir a ! c(tr co"il a -.r%t i ! o"t ani, in%tan8a ! Cu! cat( li0 r a*( con!a'nata ! $ cutar a " ! a"% i +i co'ut( " ! a"%a, +i "ronun8( o .nc2 i r "ri-in! tri'it r a con!a'nat i .n in%titu8ia cor %"un*(toar " ntru $ cutar a "(r8ii n i%"(/it !in " ! a"%(. n ca*ul c.n! con!a'nata a %(-.r/it o nou( in+rac8iun .n " rioa!a " ntru car i %=a a'.nat $ cutar a " ! "% i, in%tan8a ! Cu! cat( %ta0il /t o " ! a"%( con+or' "r - ! rilor articolului )< !in "r * ntul Co!. A'.nar a $ cut(rii " ! "% i nu % a"lic(H 1? + ' ilor con!a'nat " ntru %(-.r/ir a in+rac8iunilor "r -(*ut la articol l 41=7<, 7), ::, :;, ;#, ;3 /i la alin atul tr i al articolului #1:I #? + ' ilor c(rora li % a"lic(, .n "lu% la " ! a"%a " ntru in+rac8iun a %(-.r/it(, '(%uri ! trata' nt +or8at ! alcooli%' %au narco'ani , "r cu' /i + ' ilor car nu au .nc2 iat cur%ul ! "lin ! trata' nt al un i 0oli - n ric . *+rt.4451 %o i(i'at $rin Legea nr."!0-XV in 0".1!.!001/ *+rt.4451 3n re a'4ia Legii nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ *+rt.4451 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.4451 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.4451 intro &# $rin 2'az&l in 0".04.""/ Articolul 4!. Co'utar a ! t n8iunii "r - ntiD t n8iun a "r - nti-( % ! !uc ! c(tr in%tan8a ! Cu! cat( !in !urata " ! "% i "ri-ati! li0 rtat /i a r "arti*(rii .ntr=un 0atalion !i%ci"linar, ori .ntr=un "r - ntoriu ! !uca8i "rin 'unc( %ocotin!u=% o *i " ntru o *i. *+lin.1 art.4) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea 1 art.4) %o i(i'at1 $rin Legea in 04.08.9!/ *-artea 1 art.4) %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !8.1!.8!/ La a"licar a altor " ! "% in%tan8a Cu! c(tor a%c(, 8in.n! % a'a ! ! t n8iun a "r - nti-(, "oat , cor %"un*(tor, %( co'ut " ! a"%a %au %(=l a0%ol- co'"l t " -ino-at ! $ cutar a i. Articolul 4!/1. Calcular a ti'"ului a+l(rii %u0 ar %t "r - ntiTi'"ul a+l(rii %u0 ar %t "r - nti- a " r%oan i con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat cu %u%" n!ar a $ cut(rii " ! "% i /i cu atra5 r a o0li5atoar la 'unc( % inclu! .n t r' nul ! " ! a"%( %ta0ilit "rin % ntin8a Cu! c(tor a%c(, calcul.n!u=% o *i " ntru o *i. *+rt.4)51 intro &# $rin 2'az&l in 0".04.""/ Articolul 46. Pr %cri"8ia tra5 rii la r(%"un! r " nal( P r%oana nu "oat +i tra%( la r(%"un! r " nal(, !ac( !in *iua %(-.r/irii in+rac8iunii au tr cut ur'(toar l t r' n H 1? un an !in *iua %(-.r/irii un i in+rac8iuni, " ntru car , con+or' "r * ntului Co!,nu "oat +i a"licat( o " ! a"%( 'ai % - r( ! c.t a' n!aI *-'t.1 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ #? tr i ani !in *iua %(-.r/irii in+rac8iunii, " ntru car , con+or' "r * ntului Co!, "oat +i a"licat( "ri-a8iun a ! li0 rtat ".n( la !oi aniI

*-'t.!8 alin.1 art.46 %o i(i'at $rin Legea

in 04.08.9!/

&? cinci ani !in *iua %(-.r/irii in+rac8iunii, " ntru car , con+or' "r * ntului Co!, "oat +i a"licat( "ri-a8iun a ! li0 rtat ".n( la cinci aniI )? * c ani !in *iua %(-.r/irii in+rac8iunii, " ntru car , con+or' "r * ntului Co!, "oat +i a"licat( o " ! a"%( 'ai % - r( ! c.t ".n( la cinci aniI 3? cinci%"r * c ani !in *iua %(-.r/irii in+rac8iunii " ntru car , con+or' "r * ntului Co!, "oat +i a"licat( o " ! a"%( 'ai % - r( ! c.t ".n( la * c ani %au " ! a"%a cu ! t n8iun " -ia8(. *-'t.) alin.1 art.46 intro &# $rin Legea in 08.1!.9)/ Pr %cri"8ia % .ntr ru" , !ac( ".n( la $"irar a t r' n lor %u%= nu'it " r%oana -a %(-.r/i o in+rac8iun , " ntru car , con+or' "r * ntului Co! "oat +i a"licat( "ri-a8iun a ! li0 rtat " un t r' n 'ai 'ar ! !oi ani. Calcular a "r %cri"8i i .n ac %t ca* .nc " !in 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii noi. Pr %cri"8ia %t %u%" n!at(, !ac( " r%oana,car a %(-.r/it in+rac8iun a, % %u%tra5 ! la anc2 t( %au Cu! cat(. n ac %t ca*uri "r %cri"8ia intr( .n -i5oar !in nou !in 'o' ntul r 8in rii " r%oan i %au !in 'o' ntul auto! nun8(rii. n%( " r%oana nu "oat +i tra%( la r(%"un! r " nal(, !ac( ! la !ata %(-.r/irii in+rac8iunii au tr cut cinci%"r * c ani /i "r %cri"8ia n=a +o%t .ntr ru"t( "rin %(-.r/ir a un i noi in+rac8iuni. *+lin.4 art.46 e0'l&# $rin Legea in 08.1!.9)/

Articolul 47. Pr %cri"8ia $ cut(rii % ntin8 i ! con!a'nar S ntin8a ! con!a'nar nu % "un .n $ cutar , !ac( a n=a +o%t "u%( .n $ cutar .n ur'(toar l t r' n , %ocotin! !in *iua, c.n! % ntin8a a intrat .n -i5oar H 1? un an =.n ca* ! con!a'nar la o " ! a"%( nu 'ai % - r( ! c.t a' n!aI *-'t.1 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ #? tr i ani = la !oi aniI .n ca* ! con!a'nar la "ri-a8iun ! li0 rtat ".n(

*-'t.!8 alin.1 art.4" %o i(i'at $rin Legea la

in 04.08.9!/

&? cinci ani = .n ca* ! con!a'nar la "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( cinci aniI )? * c ani = .n ca* ! con!a'nar la o " ! a"%( 'ai % - r( ! c.t "ri-a8iun a ! li0 rtat " cinci ani. 3? cinci%"r * c ani = .n ca* ! con!a'nar la o " ! a"%( 'ai % - r( ! c.t "ri-a8iun a ! li0 rtat " * c ani %au la ! t n8iun " -ia8(. *-'t.) alin.1 art.4" intro &# $rin Legea in 08.1!.9)/ Pr %cri"8ia % .ntr ru" , !ac( con!a'natul % -a %u%tra5 ! la $ cutar a " ! "% i %au !ac( ".n( la $"irar a t r' n lor -a %(-.r/i o nou( in+rac8iun , " ntru car in%tan8a ! Cu! c(tor a%c( a a"licat o " ! a"%( "ri-ati-( ! li0 rtat " t r' n ! c l "u8in un an. n ca* ! %(-.r/ir a un i noi in+rac8iuni, calcular a "r %cri"8i i .nc " !in 'o' ntul %(-.r/irii i, iar .n ca*ul %u%tra5 rii ! la $ cutar a " ! "% i = !in 'o' ntul "r * nt(rii " ntru $ cutar a " ! "% i %au !in 'o' ntul r 8in rii con!a'natului, car % a%cun! a. n%( % ntin8a ! con!a'nar nu "oat +i "u%( .n $ cutar , !ac( ! la !ata "ronun8(rii i au tr cut cinci%"r * c ani /i "r %cri"8ia n=a +o%t .ntr ru"t( "rin %(-.r/ir a un i noi in+rac8iuni. *+lin.! art.4" %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+lin.. art.4" e0'l&# $rin Legea in 08.1!.9)/

Articolul 4 . A0%ol-ir a ! r(%"un! r a " nal( /i ! " ! a"%( P r%oana, car a %(-.r/it o +a"t(, c con8in in!icii ! in+rac8iun "oat +i a0%ol-it( ! r(%"un! r a " nal(, !ac( % -a con%tata,c( la !ata c rc t(rii %au Cu! c(rii cau* i, !atorit( %c2i'0(rii %itua8i i, +a"ta %(-.r/it( ! c(tr !.n%ul /i=a "i r!ut caract rul %ocial=" riculo% %au c( ac a%t( " r%oan( a .nc tat ! a 'ai +i %ocial=" riculoa%(. P r%oana, car a %(-.r/it o in+rac8iun , "oat +i con+or' % ntin8 i

"ronun8at ! in%tan8a Cu! c(tor a%c( a0%ol-it( ! " ! a"%( !ac( % -a con%tata, c( !atorit( co'"ort(rii ult rioar ir "ro/a0il /i atitu!inii cin%tit +a8( ! 'unc(, ac a%t( " r%oan(, .n 'o' ntul Cu! c(rii cau* i, nu "oat +i con%i! rat( ca +iin! %ocial = " riculoa%(. P r%oana, car a %(-.r/it o +a"t(, c con8in in!icii ! in+rac8iun +(r( a "r * nta un 'ar " ricol %ocial, "oat +i %cutit( ! r(%"un! r " nal(, !ac( % -a 5(%i, c( cor ctar a /i r !ucar a i %t "o%i0il( +(r( a"licar a " ! "% i " nal . n ac %t ca*, .n con+or'itat cu l 5i%la8ia R "u0licii 1ol!o-a "oat +i a!o"tat( una !in ur'(toar l 2ot(r.riH 1? atra5 r a " r%oan i la r(%"un! r a a!'ini%trati-( >ar.):91?I *-'t.!8 alin.. $'t.48 e0'l&# $rin Legea nr.141-XIII in 0".06.94/ &? tri'it r a 'at rial lor !o%arului %"r $a'inar co'i%i i " ntru 'inori >articolul 1<?I )? .ncr !in8ar a " r%oan i " c2 *(/i un i or5ani*a8ii o0/t /ti %au unui col cti- ! 'unc( >articolul 3<?. *-artea . art.48 %o i(i'at1 $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.48 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.48 %o i(i'at i 'o%$letat $rin 2'az&l in 0".04.""/ Articolul 4 /1. A0%ol-ir a ! r(%"un! r " nal( cu tra5 r a la r(%"un! r a!'ini%trati-( P r%oana, car a %(-.r/it o +a"t(, c con8in in!icii ! in+rac8iun +(r( a "r * nta un 'ar " ricol %ocial /i " ntru car l 5 a "r - ! o " ! a"%( "ri-ati-( ! li0 rtat " un t r' n nu 'ai 'ar ! un an %au o alt( " ! a"%( 'ai u/oar(, "oat +i a0%ol-it( ! r(%"un! r " nal( cu tra5 r a la r(%"un! r a!'ini%trati-(, !ac( % -a 5(%i c( cor ctar a /i r !ucar a i %t "o%i0il( +(r( a"licar a un i " ! "% " nal . P r%oan lor a0%ol-it ! " ! a"%( " nal( .n con+or'itat cu alin atul .nt.i al "r * ntului articol, l "ot +i a"licat ur'(toar l %anc8iuni a!'ini%trati- H a' n!( .n '(ri' ! ".n( la !ou(* ci /i cinci ! %alarii 'ini' , %au ar %t " un t r' n ! ".n( la tr i* ci ! *il . *+lin.! art.4851 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+lin.! art.4851 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.4851 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.4851 intro &# $rin 2'az&l in 0".04.""/ *+rt.49 e0'l&# $rin Legea nr.141-XIII in 0".06.94/

Articolul !0. A0%ol-ir a ! r(%"un! r a " nal( cu .ncr !in8ar a " c2 *(/i Dac( "otri-it circu'%tan8 lor cau* i +a"ta c con8in in!icii ! in+rac8iun , %(-.r/it( ! o " r%oan(, /i .n%(/i " r%oana nu "r *int( un 'ar " ricol %ocial, atunci .n ur'a ! ' r%ului !in "art a un i or5ani*a8ii o0/t /ti %au a col cti-ului ! 'unc( " r%oana ac a%ta "oat +i %cutit( ! r(%"un! r " nal( /i .ncr !in8at( ! c2 *(/i %"r r !ucar /i cor ctar or5ani*a8i i o0/t /ti %au col cti-ului ! 'unc(, car a +(cut ! ' r%ul. Nu "oat +i .ncr !in8at( " c2 *(/i " r%oana, car a %(-.r/it a !oua oar( o in+rac8iun int n8ionat(, "r cu' /i " r%oana, car .n tr cut a 'ai +o%t luat( " c2 *(/i .n l 5(tur( cu %(-.r/ir a un i in+rac8iuni. D a% ' n a nu "oat +i .ncr !in8at( " c2 *(/i " r%oana, car nu % con%i! r( -ino-at( %au car !in oar car 'otiin%i%t( a%u"ra $a'in(rii cau* i ! c(tr in%tan8a ! Cu! cat(. P r%oana, car a %(-.r/it o +a"t(, c con8in in!icii ! in+rac8iun /i a +o%t .ncr !in8at( " c2 *(/i , "oat +i tra%( la r(%"un! r " nal( " ntru +a"ta, " car a a %(-.r/it=o, !ac( .n ! cur% ! un an n=a .n!r "t(8it .ncr ! r a col cti-ului, a .nc(lcat "ro'i%iun a ! a % cor cta, %au a "(r(%it lucrul .n %co"ul ! a % %c2i-a ! .nr.urir a o0/t a%c( /i !ac(, .n l 5(tur( cu ac a%ta, $i%t( o 2ot(r.r a or5ani*a8i i o0/t /ti %au a col cti-ului ! 'unc(, "rin car r nun8( la c2 *(/ia !at(. *+rt.)0 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.0./ *+rt.)0 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 31. Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( P r%oana car $ cut( " ! a"%a "ri-ati-( ! li0 rtat %au " r%oana car %t r "arti*at( .ntr=un 0atalion !i%ci"linar "oat +i li0 rat( con!i8ionat .naint ! t r' n ! " ! a"%( .n ca*ul .n car in%tan8a !

Cu! cat( -a con%i! ra c( " ntru coriCar a ac %t ia nu %t n -oi ! $ cutar a int 5ral( a " ! "% i %ta0ilit . Toto!at(, con!a'natul "oat +i li0 rat, .n .ntr 5i' %au .n "art , /i ! " ! a"%a co'"l ' ntar(. A"lic.n! li0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( a con!a'natului, in%tan8a ! Cu! cat( .i "oat "un .n %arcin( o0li5a8iil "r -(*ut la alin atul /a% al articolului )& !in "r * ntul Co!, " car ac %ta tr 0ui %( l $ cut " !urata "(r8ii n i%"(/it !in " ! a"%(. Controlul a%u"ra co'"orta' ntului " r%oan i li0 rat con!i8ionat .naint ! t r' n .l $ rcit( or5anul ! %tat %" ciali*at, iar .n ca*ul 'ilitarilor = co'an!a' ntul unit(8ilor /i in%titu8iilor 'ilitar . Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( a con!a'natului "oat +i a"licat( !u"( $ cutar a + cti-( a c l "u8in Cu'(tat !in t r' nul ! " ! a"%( %ta0ilit. P r%oan l con!a'nat " ntru in+rac8iuni "r ' !itat la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n 'ai 'ar ! tr i ani "ot +i li0 rat con!i8ionat .naint ! t r' n ! " ! a"%( !u"( $ cutar a + cti-( a c l "u8in !ou( tr i'i !in t r' nul ! " ! a"%( %ta0ilit. P r%oan lor con!a'nat " ntru %(-.r/ir a in+rac8iunilor "r -(*ut ! articol l 41=7<, 7), 7)91, ! articolul :) alin atul #, ! articolul :3 alin atul #, ! articol l :: /i :;, ! articolul ;3 alin atul #, ! articolul 1<# alin at l & /i 3, ! articolul 11491, ! articolul 1#1 alin atul #, ! articol l 1#&91 /i 1:#91, ! articolul 1:7 alin at l # /i &, ! articolul 1:791 alin atul #, ! articolul 1:: alin atul #, ! articolul #<491, ! articolul #<79# alin atul &, ! articolul #1: alin atul &, ! articolul ##)9), ! articolul ##391 alin atul #, ! articolul ##39# alin at l # /i &, ! articolul ##791, ! articolul #)1 "unctul &?, li0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( l "oat +i a"licat( !u"( $ cutar a + cti-( a c l "u8in tr i "(tri'i !in t r' nul ! " ! a"%( %ta0ilit. P r%oan lor con!a'nat la ! t n8i " -ia8( l "oat +i a"licat( li0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( !u"( $ cutar a + cti-( ! c(tr ac %t a a c l "u8in !ou(* ci /i cinci ! ani ! "ri-a8iun ! li0 rtat . T r' nul "ri-a8iunii ! li0 rtat $ cutat + cti- ! con!a'nat nu "oat +i 'ai 'ic ! /a% luni. Dac( con!a'natul nu .n! "lin /t o0li5a8iil "u% .n % a'a lui ! in%tan8a ! Cu! cat( la a"licar a '(%urii li0 r(rii con!i8ionat .naint ! t r' n, in%tan8a ! Cu! cat(, la "ro"un r a or5an lor in!icat la alin atul tr i al "r * ntului articol, "oat "ronun8a o .nc2 i r cu "ri-ir la $ cutar a ! c(tr con!a'nat a " ! "% i %ta0ilit "rin % ntin8(. Dac( con!a'natul a %(-.r/it .n ! cur%ul " rioa! i cor %"un*(toar "(r8ii n i%"(/it !in " ! a"%( o nou( in+rac8iun , in%tan8a ! Cu! cat( .i %ta0il /t " ! a"%a con+or' "r - ! rilor articolului )< !in "r * ntul Co!. Toto!at(, in%tan8a ! Cu! cat( "oat %u"li' nta " ! a"%a ! 0a*( cu " ! a"%a co'"l ' ntar(, %ta0ilit( con+or' "ri' i % ntin8 . Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( nu % a"lic(H 1? r ci!i-i/tilor ! o% 0it ! " riculo/iI #? " r%oan lor, ant rior li0 rat .naint ! t r' n "rin a'ni%ti %au 5ra8i r ori li0 rat con!i8ionat .naint ! t r' n, car au co'i% !in nou in+rac8iuni int n8ionat .n ! cur%ul "(r8ii n $ cutat a " ! "% iI &? " r%oan lor car au %(-.r/it in+rac8iuni int n8ionat .n " rioa!a i%"(/irii " ! "% i .n locuril ! ! t n8i I )? " r%oan lor con!a'nat ant rior 'ai 'ult ! !ou( ori la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru in+rac8iuni int n8ionat , !ac( nu l =au +o%t ri!icat %au %tin% ant c ! nt l " nal .n 'o!ul %ta0ilit ! l 5 . *+rt.)1 %o i(i'at $rin Legea nr."!0-XV in 0".1!.!001/ *+rt.)1 3n re a'4ia Legii nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ *+rt.)1 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.)1 %o i(i'at $rin ,ot. -arl. in !!.09.9./ *+rt.)1 %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.)1 %o i(i'at $rin Legea in 1).0!.91/ *+rt.)1 %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.08.88/ *+rt.)1 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.)1 3n re a'4ia 2'az&l&i in 0".04.""/ *+rt.)151 e0'l&# $rin Legea nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ *+rt.)151 %o i(i'at $rin Legea in 0..0).96/ *+rt.)151 %o i(i'at $rin Legea in 08.1!.9)/

*+rt.)151 *+rt.)151 *+rt.)151 *+rt.)151 *+rt.)151 *+rt.)151 *+rt.)151 *+rt.)151 *+rt.)15! *+rt.)15! *+rt.)15! *+rt.)15!

%o i(i'at $rin Legea %o i(i'at $rin Legea %o i(i'at $rin 2'az&l %o i(i'at $rin 2'az&l %o i(i'at $rin 2'az&l 'o%$letat $rin 2'az&l 3n re a'4ia 2'az&l&i intro &# $rin 2'az&l

in 01.04.9!/ in 1).0!.91/ in !9.10.8"/ in 1".06.86/ in 06.06.8)/ in !4.1!.8!/ in 0".04.""/ in .1.0"."0/

e0'l&# $rin Legea nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ intro &# $rin 2'az&l in 0".04.""/

Articolul !2. Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( /i .nlocuir a " ! "% i "rin alta 'ai 0l.n!( +a8( ! " r%oan l , car au %(-.r/it o in+rac8iun la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c ani P r%oan lor, con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru in+rac8iuni, %(-.r/it la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c ani, "oat +i a"licat( li0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( %au .nlocuir a "(r8ii n $ cutat "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!(. *+lin.1 art.)! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( /i .nlocuir a "(r8ii n $ cutat "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!( "oat +i a"licat( c lui con!a'nat " ntru o in+rac8iun %(-.r/it( la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c ani nu'ai !ac( !intr=o "urtar $ '"lar( /i atitu!in cin%tit( +a8( ! 'unc( /i .n-(8(tur( a !o- !it c( %=a cor ctat. Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( /i .nlocuir a "(r8ii n $ cutat !in " ! a"%( "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!( % a"lic( con!a'na8ilor ! in%tan8a Cu! c(tor a%c( a locului ! $ cutar a " ! "% i, " 0a*a "ro"un rii co'un a or5anului, .n a c(rui %arcin( intr( "un r a .n $ cutar a " ! "% i, /i a co'i%i i " ntru 'inori %au a co'i%i i ! %u"ra- 52 r ! " l.n5( or5an l $ cutial autoa!'ini%tr(rii local . *-artea . art.)! %o i(i'at1 $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *-artea . art.)! %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Eli0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( %au .nlocuir a "(r8ii n $ cutat "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!( "oat +i a"licat( c lor con!a'na8i " ntru o in+rac8iun , %(-.r/it( la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c ani, !u"( c au $ cutat + cti- c l "u8in o tr i' !in t r' nul %ta0ilit. P r%oan lorH 1? con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! c l "u8in cinci ani " ntru o in+rac8iun int n8ionat( %(-.r/it( la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c aniI #? car au $ cutat 'ai .naint o " ! a"%( .n locuril ! ! 8in r " ntru o in+rac8iun int n8ionat( /i car .naint ! %tin5 r a %au ri!icar a con!a'n(rii au %(-.r/it !in nou la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c ani o in+rac8iun int n8ionat(, " ntru car au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat I &? car au %(-.r/it la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c ani .n ti'"ul $ cut(rii " ! "% i .n locuril ! ! 8in r o in+rac8iun int n8ionat(, " ntru car au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat , = li0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( %au .nlocuir a "(r8ii n $ cutat "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!( "oat +i a"licat( !u"( c au $ cutat + cti- c l "u8in o Cu'(tat !in t r' nul ! " ! a"%( %ta0ilit. P r%oan lorH 1? con!a'nat 'ai .naint la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru o in+rac8iun int n8ionat(, +a8( ! car a +o%t a"licat( li0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( %au .nlocuir a "(r8ii n $ cutat "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!(, !ac( ac %t " r%oan .naint ! .'"linir a -.r%t i ! o"t%"r * c ani /i .naint ! $"irar a t r' nului n $ cutat al " ! "% i au %(-.r/it !in nou o in+rac8iun int n8ionat(, " ntru car au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat I #? con!a'na8ii " ntru o in+rac8iun , %(-.r/it( la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c aniI 0an!iti%' >articolul 7)?, o'or int n8ionat, %(-.r/it cu circu'%tan8 a5ra-ant >articolul ::?, -iol, %(-.r/it ! un 5ru" !

" r%oan , -iolar a un i 'inor , -iolul, car a a-ut ur'(ri $tr ' ! 5ra- , "r cu' /i -iolul un i 'inor .n -.r%t( ! ".n( la 1) ani >"(r8il a tr ia /i a cinc a al articolului 1<#?, luar a ! o%tatici >articolul 11491?, t.l2(ri , .n %co"ul .n%u/irii a-utului "ro"ri tarului, %(-.r/it( .n circu'%tan8 a5ra-ant >"art a a !oua a articolului 1#1?, ! turnar a %au ca"turar a un i 5arnituri ! tr n, a un i naa ri n %au +lu-ial >articolul 1:#91?, at ntar a la -ia8a unui cola0orator al "oli8i i, a altui lucr(tor !in or5an l a+ac rilor int rn int rn %au a un i alt " r%oan a+lat .n $ rci8iul !atori i ! % r-iciu %au o0/t /ti " ntru ' n8in r a or!inii "u0lic /i co'0at r a cri'inalit(8ii %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >articolul #<491?, 0locar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort, .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor %au or5ani*a8iilor, %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant >alin atul tr i al articolului #<79#?, 2uli5ani%' ! o% 0it ! a5ra-at >"art a a tr ia a articolului #1:?, %u%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti>articolul ##)9)?, %u%tra5 r a ! ar' ! +oc, ! 'uni8ii %au ! %u0%tan8 $"lo*i- , %(-.r/it "rintr=un atac t.l2(r %c >"art a a tr ia a articolului ##791?, = li0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( %au .nlocuir a "(r8ii n $ cutat "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!( "oat +i a"licat( !u"( c au $ cutat + cti- c l "u8in !ou( tr i'i !in t r' nul ! " ! a"%( %ta0ilit. *-'t.!8 $artea 6 art.)! %o i(i'at $rin Legea in 0..0).96/ *-'t.!8 $artea 6 art.)! %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *-'t.!8 $artea 6 art.)! %o i(i'at $rin Legea in 1).0!.91/ *-'t.!8 $artea 6 art.)! %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.08.88/ *-'t.!8 $artea 6 art.)! %o i(i'at $rin 2'az&l in !9.10.8"/ *-'t.!8 $artea 6 art.)! %o i(i'at $rin 2'az&l in 1".06.80/ *-'t.!8 $artea 6 art.)! %o i(i'at $rin 2'az&l in 14.0)."./ *+lin." art.)! e0'l&# $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

A"lic.n! a0%ol-ir a con!i8ionat( .naint ! t r' n ! " ! a"%( %au .nlocuir a "(r8ii n $ cutat "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!(, in%tan8a ! Cu! cat( "oat "un .n %arcina unui anu'it col cti- ! 'unc( %au un i anu'it " r%oan , cu con%i'8('.ntul ac %tora, o0li5a8ia ! a %u"ra- 52 a " c l li0 rat con!i8ionat .naint ! t r' n .n cur%ul "(r8ii n $ cutat !in t r' nul ! " ! a"%(, a"licat( ! in%tan8(, ori ! " r%oana, c(r ia "art a n $ cutat( !in " ! a"%( i=a +o%t .nlocuit( "rin alt( " ! a"%( 'ai 0l.n!(, ur'.n!, %( % ocu" ! !ucar a i. *-artea 8 art.)! %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Dac( " r%oana, +a8( ! car la o -.r%t( %u0 o"t%"r * c a"licat( li0 rar a con!i8ionat( .naint ! t r' n, a %(-.r/it .n "(r8ii n $ cutat !in " ! a"%( o nou( in+rac8iun ,in%tan8a .i " ! a"%a con+or' !i%"o*i8iilor, "r -(*ut ! articolul )< !in "r Co!. *-artea 9 art.)! %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.)! %o i(i'at $rin 2'az&l in .1.0"."0/ ani cur%ul a"lic( * ntul

Articolul !2/1. nlocuir a "(r8ii n i%"(/it !in " ! a"%a "ri-ati-( ! li0 rtat cu a' n!( In%tan8a ! Cu! cat(, 8in.n! % a'a ! co'"orta' ntul " r%oan i car $ cut( o " ! a"%( "ri-ati-( ! li0 rtat , "oat %(=i .nlocuia%c( "art a n i%"(/it( !in " ! a"%( cu a' n!(. n ac %t ca*, " r%oana .n cau*( "oat +i li0 rat(, .n .ntr 5i' %au .n "art , ! " ! a"%a co'"l ' ntar(. Part a n i%"(/it( !in " ! a"%( "oat +i .nlocuit( cu a' n!( !u"( $ cutar a + cti-( ! c(tr con!a'nat a c l "u8in Cu'(tat !in t r' nul " ! "% i %ta0ilit . 1(ri' a a' n*ii % %ta0il /t .n +unc8i ! caract rul /i 5ra-itat a in+rac8iunii %(-.r/it , 8in.n!u=% cont ! %itua8ia 'at rial( a con!a'natului /i calcul.n!u=% !ou(* ci /i cinci ! %alarii 'ini' " ntru +i car lun( ! "ri-a8iun ! li0 rtat .n ca*ul in+rac8iunilor "r ' !itat /i * c %alarii 'ini' " ntru +i car lun( ! "ri-a8iun ! li0 rtat .n ca*ul in+rac8iunilor %(-.r/it !in i'"ru! n8(. nlocuir a "(r8ii n i%"(/it !in " ! a"%( cu a' n!( nu % a"lic(H 1? r ci!i-i/tilor ! o% 0it ! " riculo/iI #? " r%oan lor con!a'nat " ntru %(-.r/ir a in+rac8iunilor "r -(*ut la articol l 41=7<, 7), 7)91, :: /i :;, alin atul !oi al articolului ;3 alin atul cinci al articolului 1<#, articolul 11491, alin atul !oi al articolului 1#1, articol l 1#&91 >%u%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul

"ro"ri tarului, %(-.r/it( "rin t.l2(ri ?, 1:#91, #<491, alin at l tr i al articol lor #<79#, #1:, ##397 /i ##791, "unctul &? al articolului #)1I &? " r%oan lor con!a'nat ant rior 'ai 'ult ! !ou( ori la "ri-a8iun ! li0 rtat " ntru in+rac8iuni "r ' !itat , !ac( nu l =au +o%t ri!icat %au %tin% ant c ! nt l " nal .n 'o!ul %ta0ilit ! l 5 . *+rt.)!51 intro &# $rin Legea nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ Articolul !3. A0%ol-ir a ! $ cutar a " ! "% i A0%ol-ir a con!a'natului ! $ cutar a " ! "% i,"r cu' /i 'ic/orar a " ! "% i a"licat , cu $c "8ia li0 r(rii ! " ! a"%( %au 'ic/or(rii i "rin a'ni%ti %au 5ra8i r , % "oat a"lica nu'ai ! in%tan8a ! Cu! cat( .n ca*uril /i .n 'o!ul "r -(*ut ! l 5 . Articolul !3/1. A'ni%tia A'ni%tia %t actul c ar ca + ct a0%ol-ir a ! r(%"un! r " nal( %au ! " ! a"%( +i r !uc r a " ! "% i a"licat %au co'utar a i .n o " ! a"%( 'ai 0l.n!(. A'ni%tia "oat +i, ! a% ' n a, a"licat( /i " ! "% lor co'"li' ntar , !ar nu "ro!uc + ct a%u"ra a' n*ilor .nca%at /i a%u"ra '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical. A'ni%tia % acor!( ! c(tr Parla' nt unui c rc n ! t r'inat in!i-i!ual ! " r%oan . *+rt.).51 intro &# $rin Legea nr.680-XIV in 18.11.1999/ Articolul !3/2. Gra8i r a Gra8i r a %t actul "rin car " r%oan l con!a'nat % li0 r a*( .n tot %au .n "art ! " ! a"%a a"licat( ori " ! a"%a a"licat( %t co'utat( .n o " ! a"%( 'ai 0l.n!(. E+ ct l "ro!u% ! 5ra8i r a%u"ra " ! "% lor co'"li' ntar % %ti"ul a*( $"r % .n actul ! 5ra8i r . Gra8i r a % acor!( ! c(tr Pr / !int l R "u0licii 1ol!o-a .n 'o! in!i-i!ual. 1o!ul ! $a'inar a c r rilor ! 5ra8i r % %ta0il /t "rin R 5ula' ntul ! $a'inar a c r rilor ! 5ra8i r /i ! acor!ar a 5ra8i rii in!i-i!ual con!a'na8ilor, a"ro0at ! c(tr Pr / !int l R "u0licii 1ol!o-a. *+rt.).5! intro &# $rin Legea nr.680-XIV in 18.11.1999/ Articolul !4. Stin5 r a ant c ! nt lor " nal S con%i! r( ca n a-.n! ant c ! nt " nal " r%oan l H 1? car au $ cutat " ! a"%a .ntr=un 0atalion !i%ci"linar +o%t li0 rat !in ac %ta .naint ! t r' nI *-'t.1 art.)4 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

%au

au

191? car au $ cutat " ! a"%a .ntr=un "r - ntoriu ! !uca8i 'unc( %au au +o%t li0 rat ! acolo .nain! t r' nI *-'t.151 $artea 1 art.)4 intro &# $rin 2'az&l in !8.1!.8!/

"rin

#? car au +o%t con!a'nat cu %u%" n!ar a " ! "% i, !ac( .n ! cur%ul t r' nului ! "ro0( n=au %(-.r/it o nou( in+rac8iun /i !ac( .n ! cur%ul ac %tui t r' n con!a'nar a cu %u%" n!ar a " ! "% i .n "ri-in8a ac %tor " r%oan nu -a +i anulat( .n -irtut a altor t ' iuri, "r -(*ut ! l 5 I *-'t.! $artea 1 art.)4 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *-'t.. e0'l&# $rin Legea nr.1404-XIV in 0".1!.!000/ *-'t.. $artea 1 art.)4 intro &# $rin 2'az&l in 0".04.""/ )? car au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat cu a"licar a articolului ))91 !in "r * ntul Co!, !ac( .n ! cur%ul t r' nului ! a'.nar a $ cut(rii % ntin8 i nu -or %(-.r/i o nou( in+rac8iun /i +a8( ! l % ntin8a "ronun8at( nu -a +i "u%( .n $ cutar .n 'o!ul %ta0ilit. *-'t.4 $artea1 art.)4 intro &# $rin 2'az&l in 0".04.""/ 3? car au +o%t con!a'nat la 'u%trar "u0lic(, a' n!(, la ! c(! r !in !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat , !ac( .n cur% ! un an !in *iua $ cut(rii " ! "% i nu -or %(-.r/i o nou( in+rac8iun I *-'t.) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ 4? car au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n

! c l 'ult tr i ani, !ac( .n cur% ! tr i ani !in *iua $ cut(rii " ! "% i >"rinci"al /i co'"l ' ntar ? nu -or %(-.r/i o nou( in+rac8iun I *-'t.68 alin. 1 art.)4 %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ 7? car au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n 'ai 'ar ! tr i ani, !ar nu 'ai 'ar ! /a% ani, !ac( .n cur% ! cinci ani !in *iua $ cut(rii " ! "% i >"rinci"al /i co'"l ' ntar ? nu -or %(-.r/i o nou( in+rac8iun I :? car au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! " %t /a% ani, !ar nu 'ai 'ar ! * c ani, !ac( .n cur% ! o"t ani !in *iua $ cut(rii " ! "% i >"rinci"al /i co'"l ' ntar ? nu -or %(-.r/i o nou( in+rac8iun I ;? car au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n 'ai 'ar ! * c ani, /i r ci!i-i/tii ! o% 0it ! " riculo/i, !ac( .n cur% ! o"t ani !in *iua $ cut(rii " ! "% i >"rinci"al /i co'"l ' ntar ? nu -or %(-.r/i o nou( in+rac8iun /i !ac( in%tan8a ! Cu! cat( -a con%tata c( con!a'natul %=a cor ctat /i nu %t n c %ar ! a con%i! ra c( l ar ant c ! nt " nal . *-'t.98 $artea 1 art.)4 %o i(i'at $rin 2'az&l in .1.0"."0/ Dac( " r%oana .n 'o!ul %ta0ilit ! l 5 -a +i a0%ol-it( ! " ! a"%( .naint ! t r' n, atunci t r' nul ! %tin5 r a ant c ! nt lor " nal % calcul a*( a-.n!u=% .n - ! r " ! a"%a $ cutat( + cti- !in 'o' ntul li0 r(rii ! $ cutar a " ! "% i >"rinci"al /i co'"l ' ntar ?. Dac( "art a n $ cutat( a "ri-a8iunii ! li0 rtat a +o%t .nlocuit( "rintr=o " ! a"%( 'ai 0l.n!(, t r' n l ! %tin5 r a ant c ! nt lor " nal % calcul a*(, 8in.n!u=% % a'a ! t r' nul $ cutat al "ri-a8iunii ! li0 rtat , !in 'o' ntul $ cut(rii " ! "% i 'ai 0l.n! >"rinci"al /i co'"l ' ntar ?. Dac( " r%oana, car a $ cutat " ! a"%a, -a %(-.r/i, .naint ! $"irar a t r' nului ! %tin5 r a ant c ! nt lor " nal , o nou( in+rac8iun , cur5 r a t r' nului ! %tin5 r a ant c ! nt lor " nal % .ntr ru" . T r' nul ! %tin5 r a ant c ! nt lor " nal " ntru "ri'a in+rac8iun % calcul a*( ! la .nc "ut !u"( $ cutar a + cti-( a " ! "% i >"rinci"al /i co'"l ' ntar ? " ntru ulti'a in+rac8iun . n ac %t ca*uri % con%i! r( c( " r%oana ar ant c ! nt " nal " ntru !ou( in+rac8iuni ".n( la $"irar a t r' nului ! %tin5 r a ant c ! ntului " nal " ntru in+rac8iun a c a 'ai 5ra-( !in l . Dac( " r%oana con!a'nat( la "ri-a8iun ! li0 rtat !u"( $ cutar a " ! "% i "rintr=o co'"ortar $ '"lar( /i atitu!in cin%tit( +a8( ! 'unc( a !o- !it, c( %=a cor ctat, in%tan8a ! Cu! cat(, la c r r a or5ani*a8iilor o0/t /ti, .i "oat %tin5 con!a'nar a .naint ! $"irar a t r' n lor "r -(*ut .n articolul ! +a8(. *+rt.)4 'o%$letat $rin 2'az&l in .1.0"."0/ TITLUL AL CINCILEA 1SURILE DE CONSTRNGERE CU CARACTER 1EDICAL @I EDUCATIB Articolul !!. A"licar a '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical ali na8ilor 'intali P r%oan lor, car au %(-.r/it +a"t %ocial = " riculoa% .n %tar ! ir %"on%a0ilitat %au car au %(-.r/it a% ' n a +a"t .n %tar ! r %"on%a0ilitat , !ar ".n( la "ronun8ar a % ntin8 i %au .n ti'"ul $ cut(rii " ! "% i %=au .'0oln(-it ! o 0oal( 'intal(, c l li"% /t ! "o%i0ilitat a ! a/i !a % a'a ! ac8iunil lor %au ! a l con!uc , in%tan8a Cu! c(tor a%c( "oat %( l a"lic ur'(toar l '(%uri ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical, car % .n+("tui %c ! c(tr in%tan8 l curati- al or5an lor ! ocrotir a %(n(t(8iiH 1? int rnar a .ntr=un %"ital ! 0oli 'intal cu %u"ra- 52 r o0i/nuit(I #? int rnar a .ntr=un %"ital ! 0oli ' ntal cu %u"ra- 52 r ri5uroa%(. *+rt.)) %o i(i'at $rin Legea nr..9-XIV in 04.06.98/ *+rt.)) 3n re a'4ia 2'az&l&i in 04.0!.88/ Articolul !6. Int rnar a .ntr=un %"ital ! 0oli 'intal Int nar a .ntr=un %"ital ! 0oli 'intal cu %u"ra- 52 r o0i/nuit( "oat +i a"licat( ! c(tr in%tan8a Cu! c(tor a%c( unui ali nat 'intal, car !in cau*a %t(rii %al "%i2ic /i a caract rului +a"t i %ocial

=" riculoa% %(-.r/it ar n -oi ! .n5riCir %"italic a%c( /i ! trata' nt +or8at. Int rnar a .ntr=un %"ital ! 0oli 'intal cu %u"ra- 52 r ri5uroa%( "oat +i a"licat( ! c(tr in%tan8a Cu! c(tor a%c( unui ali nat 'intal, car !in cau*a %t(rii %al "%i2ic /i a caract rului +a"t i %ocial=" riculoa% %(-.r/it "r *int( un " ricol ! o% 0it " ntru %oci tat /i ar n -oi ! .n5riCir %"italic a%c( /i ! trata' nt .n con!i8iil %u"ra- 52 rii ri5uroa% . P r%oan l , int rnat .n %"ital ! 0oli 'intal cu %u"ra- 52 r ri5uroa%(, % ! 8in .n con!i8ii c $clu! "o%i0ilitat a %(-.r/irii ! c(tr l a un i noi +a"t %ocial=" riculoa% . *+rt.)6 %o i(i'at $rin Legea nr..9-XIV in 04.06.98/ *+rt.)6 %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.0!.88/ Articolul !7. Sta0ilir a, %c2i'0ar a /i .nc tar a a"lic(rii '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical ali na8ilor 'intali In%tan8a ! Cu! cat(, con%i! r.n! c( %t n c %ar ! a %ta0ili o '(%ur( ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical, al 5 +or'a ac %t ia .n ! " n! n8( ! 0oala 'intal( a " r%oan i, ! caract rul /i 5ra!ul " ricolului %ocial al +a"t i %(-.r/it ! a. In%tan8a ! Cu! cat( !i%"un .nc tar a a"lic(rii '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical " 0a*a a-i*ului in%titu8i i ' !ical .n ca*ul .n%(n(to/irii " r%oan i %au al un i a%t+ l ! %c2i'0(ri a caract rului 0olii, car $clu! n c %itat a a"lic(rii ac %tor '(%uri. Sc2i'0ar a +or' i '(%ur i ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical % +ac ! a% ' n a ! in%tan8a ! Cu! cat(, " 0a*a a-i*ului !at ! in%titu8ia ' !ical(. Dac( in%tan8a ! Cu! cat( nu -a 5(%i n c %ar a a"lica '(%uri ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical unui ali nat 'intal, "r cu' /i .n ca*ul .nc t(rii a"lic(rii unor a%t+ l ! '(%uri, a .l "oat .ncr !in8a %"r .n5riCir ru! lor %au tutorilor, .n%( %u0 %u"ra- 52 r ' !ical( o0li5atoar . Articolul ! . Calcular a !urat i ! a"licar a '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical 6a8( ! " r%oana, car , !u"( %(-.r/ir a in+rac8iunii %au .n ti'"ul $ cut(rii " ! "% i, %=a .'0oln(-it ! o 0oal( 'intal(, c o +ac inca"a0il( %(=/i ! % a'a ! +a"t l %al %au %( l !iriC * , in%tan8a ! Cu! cat( "oat a"lica !u"( .n%(n(to/ir " ! a"%a, !ac( n=a $"irat t r' nul ! "r %cri"8i %au !ac( nu %.nt alt 'oti- " ntru a0%ol-ir a i ! r(%"un! r " nal( /i ! " ! a"%(. Dac( " ! a"%a % a"lic( un i a%t+ l ! " r%oan !u"( .n%(n(to/ir , ti'"ul c.t a !urat a"licar a '(%urilor ! con%tr.n5 r " ntru trata' nt ' !ical, % %coat !in t r' nul " ! "% i. Articolul !9. A"licar a '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r ' !ical alcoolicilor /i narco= 'anilor %au "un r a lor %u0 curat l( n ca* ! %(-.r/ir a in+rac8iunii ! c(tr un alcoolic %au narco'an !ac( $i%t( a-i*ul ' !ical,in%tan8a ! Cu! cat( la c r r a or5ani*a8i i o0/t /ti, a col cti-ului ! 'unc(, a or5anului ! ocrotir a %(n(t(8ii %au !in "ro"ri ini8iati-(, "aral l cu " ! a"%a " ntru in+rac8iun a %(-.r/it(, "oat %( a"lic un i a% ' n a " r%oan trata' ntul ' !ical +or8at. *-artea 1 art.)9 %o i(i'at1 $rin Legea in 0".06.94/ *-artea 1 art.)9 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *-artea 1 art.)9 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 0!.08."./ P r%oan l %u%=nu'it , +iin! con!a'nat la " ! "% n "ri-ati! li0 rtat , -or +i %u"u% unui trata' nt +or8at .n in%titu8ii ' !ical cu r 5i' %" cial ! trata' nt /i ! 'unc(. Dac( a% ' n a " r%oan au +o%t con!a'nat la "ri-a8iun ! li0 rtat .n ti'"ul $ cut(rii " ! "% i l -or +i %u"u% unui trata' nt +or8at iar !u"( li0 rar !in locul ! ! 8in r , !ac( %t n c %ar( continuar a unui a%t+ l ! trata' nt, l -or +i tratat .n in%titu8ii ' !ical cu r 5i' %" cial ! trata' nt /i ! 'unc(. nc tar a trata' ntului ' !ical +or8at % !i%"un ! in%tan8a ! Cu! cat( la "ro"un r a in%titu8i i ' !ical .n car % trat a*( " r%oana r %" cti-(. Dac( in+rac8iun a a +o%t %(-.r/it( ! o " r%oan(, car a0u* a*( ! 0(uturi %"irtoa% /i "rin ac a%ta ./i "un +a'ilia .ntr=o %itua8i

'at rial( 5r a, in%tan8a ! Cu! cat(, "aral l cu a"licar a " ! "% i n "ri-ati- ! li0 rtat " ntru in+rac8iun a %(-.r/it(, %t .n !r "t, ca la c r r a or5ani*a8i i o0/t /ti, col cti-ului ! 'unc( %=o "un( %u0 curat l(. *-artea ) art.)9 %o i(i'at1 $rin Legea in 0".06.94/ *-artea ) art.)9 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 60. A"licar a +a8( ! 'inori a '(%urilor ! con%tr.n5 r cu caract r !ucatiDac( in%tan8a ! Cu! cat(, .n con+or'itat cu "art a a tr ia a articolului 1< !in "r * ntul Co!, -a 5(%i ra8ional %( nu a"lic o " ! a"%( " nal( 'inorului, car a %(-.r/it o in+rac8iun , a "oat %(=i %ta0il a%c( ur'(toar l '(%uri ! con%tr.n5 r cu caract r !ucati-H 1? o0li5a8ia ! a c r "(r8ii -(t('at %cu* .n 'o! "u0lic %au %u0 o alt( +or'( %ta0ilit( ! in%tan8(I #? 'u%trar %au 'u%trar % - r(I &? a- rti%' ntI )? o0li5ar a 'inorului, car a .'"linit -.r%ta ! cinci%"r * c ani, %( r "ar !auna cau*at(, !ac( 'inorul ar un c./ti5 "ro"riu /i !ac( !auna nu ! "(/ /t un %alariu 'ini', %au o0li5ar a %( r "ar "rin 'unca %a !auna 'at rial( cau*at(, !ac( ac %ta nu ! "(/ /t un %alariu 'ini', .n ca*ul c.n! !auna cau*at( ! "(/ /t un %alariu 'ini', r "arar a !aun i % +ac " cal a un i ac8iuni ci-il I *-'t.48 $artea 1 art.60 %o i(i'at $rin Legea in 14.0).94/ *-'t.48 $artea 1 art.60 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ 3? .ncr !in8ar a 'inorului " ntru %u"ra- 52 r % - r( "(rin8ilor %au " r%oan lor, car .i .nlocui %cI 4? .ncr !in8ar a 'inorului " ntru %u"ra- 52 r unui col cti- ! 'unc( un i or5ani*a8ii o0/t /ti cu con%i'8('.ntul ac %tora %au unor c t(8 ni la c r r a lorI *-'t.68 $artea 1 art.60 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ 7? int rnar a 'inorului .ntr=o in%titu8i %" cial( ! .n-(8('.nt /i ! !uca8i %au .ntr=o in%titu8i curati-( /i ! !uca8i . *-'t."8 $artea 1 art.60 %o i(i'at $rin 2'az&l in 0".04.""/ *-'t.88 $artea 1 art.60 e0'l&# $rin 2'az&l Durata, 'o!ul /i con!i8iil ! a+lar %" cial ! .n-(8('.nt /i ! !uca8i /i .n %.nt "r -(*ut ! R 5ula' ntul co'i%iilor " *-artea ! art.60 %o i(i'at $rin 2'az&l in PARTEA SPECIAL CA"IT#LUL NTI IN6RACIUNI CONTRA STATULUI 1. IN6RACIUNI DEOSEAIT DE PERICULOASE CONTRA STATULUI Articolul 61. Tr(!ar a ! "atri Tr(!ar a ! "atri , a!ic( +a"ta, %(-.r/it( int n8ionat ! un c t(8 an al R "u0licii 1ol!o-a .n !auna %u- ranit(8ii, in-iola0ilit(8ii t ritorial %au % curit(8ii ! %tat /i ca"acit(8ii ! a"(rar a R "u0licii 1ol!o-a, tr c r a ! "art a !u/'anului, %"ionaCul, !i-ul5ar a % cr tului ! %tat %au 'ilitar unui %tat %tr(in, +u5a .n %tr(in(tat %au r +u*ul ! a % .ntoarc !in %tr(in(tat .n R "u0lica 1ol!o-a, acor!ar a ! aCutor unui %tat %tr(in la .n+("tuir a acti-it(8ii !u/'(noa% .'"otri-a R "u0licii 1ol!o-a, "r cu' /i co'"lotul .n %co"ul ! a "un '.na " "ut r , = % " ! "% /t cu ! t n8iun " -ia8( /i con+i%car a a- rii %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c ".n( la !ou(* ci /i cinci ! ani /i con+i%car a a- rii. E%t %cutit ! r(%"un! r " nal( c t(8 anul R "u0licii 1ol!o-a, r crutat ! % r-iciul ! %"ionaC %tr(in " ntru .n+("tuir a un i acti-it(8i !u/'(noa% .'"otri-a R "u0licii 1ol!o-a, !ac( l n=a %(-.r/it nici un + l ! ac8iuni " ntru a .n! "lini %arcina cri'inal( "ri'it( /i a ! clarat ! 0un( -oi autorit(8ilor ! %"r l 5(tura %a cu % r-iciul ! in 0".04.""/ a 'inorilor .n in%titu8iil c l curati- /i ! !uca8i ntru 'inori. 0".04.""/

%"ionaC %tr(in. *+rt.61 %o i(i'at $rin Legea in 08.1!.9)/ *+rt.61 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.61 %o i(i'at $rin 2'az&l in !6.01.84/ Articolul 62. S"ionaCul Tran%'it r a,"r cu' /i %u%tra5 r a %au cul 5 r a in+or'a8iilor,c con%titui % cr t ! %tat %au 'ilitar, .n %co"ul ! a l tran%'it unui %tat %tr(in, un i or5ani*a8ii %tr(in %au a5 nturii lor, "r cu' /i tran%'it r a %au cul 5 r a !in .n%(rcinar a % r-iciului ! %"ionaC %tr(in a altor in+or'a8ii " ntru a +i +olo%it .n !auna int r % lor R "u0licii 1ol!o-a, !ac( %"ionaCul %t %(-.r/it ! un c t(8 an %tr(in %au ! o " r%oan( +(r( c t(8 ni , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.6! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.6! %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.6! %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.6! %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.6! %o i(i'at $rin 2'az&l in !..0).61/ Articolul 63. T rori%'ul Acti-itat a cri'inal( a unor " r%oan %au a unor 5ru"uri ! " r%oan car ar !r "t %co" 'o!i+icar a .n R "u0lica 1ol!o-a, .n alt %tat ! !r "t a %tructurilor "olitic , cono'ic /i %ocial con%tituit l 5al, "rin a' nin8ar a cu utili*ar a -iol n8 i %au "rin r cur5 r a la a .'"otri-a "o"ula8i i %au a unor in!i-i*i a"art , /i car " riclit a*( !r "turil +un!a' ntal al " r%oan i /i, .n "articular, !r "tul la -ia8(, la int 5ritat +i*ic( /i la li0 rtat in!i-i!ual( = % " ! "% /t cu ! t n8i " -ia8( %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c ".n( la !ou(* ci /i cinci ! ani. *+rt.6. %o i(i'at $rin Legea nr.""!-XV in !".1!.!001/ *+rt.6. 3n re a'4ia Legii nr..80-XIV in .0.04.99/ *San'4i&nea alin.1 art.6. 3n re a'4ia Legii in 08.1!.9)/ *+rt.6. 3n re a'4ia Legii nr.)1-XII in 14.04.94/ Articolul 63/1. Acti-itat a ! +inan8ar /i a%i5urar 'at rial( a act lor t rori%t O+ rir a ori col ctar a int n8ionat(, "rin !i+ rit ' to! , !ir ct %au in!ir ct, ! c(tr c t(8 nii R "u0licii 1ol!o-a ori ! c(tr c t(8 nii altor %tat a+la8i " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a, ! 'iCloac .n %co"ul +olo%irii lor la %(-.r/ir a ! act t rori%t %au "r %u"un.n! c( -or +i +olo%it .n ac %t %co" = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a 'iCloac lor ! %tinat %au +olo%it la %(-.r/ir a in+rac8iunii. *+rt.6.51 intro &# $rin Legea nr.""!-XV in !".1!.!001/ Articolul 64. At ntatul la -ia8a %au li0 rtat a " r%oan i car % 0ucur( ! "rot c8i int rna8ional( O'orul " r%oan i car % 0ucur( ! "rot c8i int rna8ional(, %(-.r/it cu %co"ul ! a "ro-oca r(*0oi %au ! a co'"lica r la8iil int rna8ional , = % " ! "% /t cu ! t n8iun " -ia8( cu con+i%car a a- rii %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci ! ani cu con+i%car a a- rii. R("ir a ac l ia/i " r%oan %au alt atac a%u"ra i, cu ac la/i %co", "r cu' /i a' nin8ar a cu un a%t+ l ! atac, !ac( au +o%t 'oti- ! a % t ' ! r ali*ar a ac %t i a' nin8(ri, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. Atacul -iol nt a%u"ra .nc(" rii o+icial %au ! locuit ori a%u"ra 'iClocului ! tran%"ort al " r%oan i car % 0ucur( ! "rot c8i int rna8ional(, atac c "oat a' nin8a " r%onalitat a %au li0 rtat a ac %t ia,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la o"t ani cu con+i%car a a- rii. Not(. P r%oana car % 0ucur( ! "rot c8i int rna8ional(, .n % n%ul "r * ntului articol, % con%i! r(H / +ul %tatului %tr(in, inclu%i- +i car ' '0ru al or5anului col 5ial

car $ rcit( +unc8iil / +ului ! %tat con+or' con%titu8i i %tatului r %" cti-, +i / +ul 5u- rnului, +i 'ini%trul ! $t rn al %tatului %tr(in, "r cu' /i ' '0rii +a'iliilor lor car .i .n%o8 %cI oricar r "r * ntant %au " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r a %tatului %tr(in +i oricar " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r ori alt a5 nt al or5ani*a8i i int r5u- rna' ntal int rna8ional car , con+or' !r "tului int rna8ional, ar !r "tul la "rot c8i %" cial( contra oric(rui atac a%u"ra " r%onalit(8ii, li0 rt(8ii /i ! 'nit(8ii %al , "r cu' /i ' '0rii +a'iliilor lor car locui %c .'"r un( cu i. *+rt.64 3n re a'4ia Legii nr.149"-XIII in 1!.0!.98/ *+rt.64 %o i(i'at $rin Legea in 08.1!.9)/ *+rt.64 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.64 %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.64 %o i(i'at $rin 2'az&l in !..0).61/ Articolul 6!. Di- r%iun a S(-.r/ir a,.n %co"ul %l(0irii Statului a unor $"lo*ii, inc n!i ri %au a altor ac8iuni, .n!r "tat %"r $t r'inar a .n 'a%( a oa' nilor, %"r cau*ar a unor l *iuni cor"oral ori a un i alt -(t('(ri a %(n(t(8ii lor %"r !i%tru5 r a %au ! t riorar a .ntr "rin! rilor, cl(!irilor,c(ilor /i 'iCloac lor ! co'unica8i , a 'iCloac lor ! t l co'unica8i , ori a altor 0unuri ! %tat %au o0/t /ti, "r cu' /i "ro-ocar a .n ac l a/i %co"uri a unor otr(-iri %au r(%".n!ir a unor "i! 'ii /i "i*ootii, = % " ! "% /t cu ! t n8iun " -ia8( /i con+i%car a a- rii %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c ".n( la !ou(* ci /i cinci ! ani /i con+i%car a a- rii. *+rt.6) %o i(i'at $rin Legea in 08.1!.9)/ *+rt.6) %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.6) %o i(i'at $rin 2'az&l in !6.01.84/ Articolul 66. Sa0otaCul Ac8iun a %au inac8iun a, .n!r "tat( la %u0'inar a in!u%tri i tran%"orturilor,a5riculturii, %i%t 'ului 'on tar, co' r8ului %au a altor ra'uri al cono'i i na8ional , "r cu' /i a acti-it(8ii or5an lor ! %tat %au a or5ani*a8iilor o0/t /ti .n %co"ul ! a %l(0i Statul, !ac( ac a%t( +a"t( a +o%t %(-.r/it( "rin +olo%ir a .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor /i or5ani*a8iilor ! %tat %au o0/t /ti ori "rin i'"i !icar a +unc8ion(rii lor nor'al , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.66 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.66 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.66 %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.66 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.66 %o i(i'at $rin 2'az&l in !..0).61/ Articolul 67. C2 '(ri la r(%turnar a %au %c2i'0ar a "rin -iol n8( a or.n!uirii ! %tat %au la .nc(lcar a "rin -iol n8( a int 5rit(8ii t ritorial a R "u0licii 1ol!o-a C2 '(ri "u0lic la r(%turnar a %au %c2i'0ar a "rin -iol n8( a or.n!uirii ! %tat %au la .nc(lcar a "rin -iol n8( a int 5rit(8ii t ritorial a R "u0licii 1ol!o-a, "r cu' /i !i+u*ar a "rin !i+ rit +or' .n ac %t %co" ! 'at rial cu un a% ' n a con8inut = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it r " tat %au ! un 5ru" ! " r%oan cu .n8 l 5 r "r ala0il(, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la /a"t ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' . Ac8iunil "r -(*ut .n alin at l .nt.i /i !oi al "r * ntului articol %(-.r/it !in .n%(rcinar a unor or5ani*a8ii %tr(in %au a r "r * ntan8ilor lor, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. *+rt.6" 3n re a'4ia Legii in !..0!.9./ Articolul 67/1. C2 '(ril la %(-.r/ir a unor cri' .'= "otri-a % curit(8ii %tatului C2 '(ril "u0lic la tr(!ar a Patri i, la %(-.r/ir a t rori%t %au a un i !i- r%ii =

unui

act

% " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.6"51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.6"51 intro &# $rin 2'az&l in !1.06.89/ Articolul 6 . Pro"a5an!a r(*0oiului Pro"a5an!a r(*0oiului %u0 oric +or'(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat o"t ani. *+rt.68 %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.68 %o i(i'at $rin 2'az&l in !..0).61/

"

un t r' n !

la tr i la

Articolul 6 /1. Utili*ar a, ! *-oltar a, "ro!uc r a, !o0.n!ir a .n alt 'o!, "r lucrar a, %tocar a %au con% r-ar a, tran%+ rar a !ir ct( %au in!ir ct(, "(%trar a, tran%"ortar a ar' lor ! !i%tru5 r .n 'a%( Utili*ar a, ! *-oltar a, "ro!uc r a, !o0.n!ir a .n alt 'o!, "r lucrar a, %tocar a %au con% r-ar a, tran%+ rar a !ir ct( %au in!ir ct(, "(%trar a, tran%"ortar a ar' lor c2i'ic , ar' lor nucl ar , !i%"o*iti- lor $"lo*i- nucl ar ori a altor ar' ! !i%tru5 r .n 'a%( cu .nc(lcar a "r - ! rilor l 5i%la8i i na8ional %au tratat lor int rna8ional la car R "u0lica 1ol!o-a %t "art = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani. Ac l a/i ac8iuniH 1? %(-.r/it r " tatI #? %(-.r/it ! un 5ru" ! " r%oan I &? ur'at ! con% cin8 ! o% 0it ! 5ra- I )? %ol!at cu 'oart a un i %au 'ai 'ultor " r%oan = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci%"r * c la !ou(* ci /i cinci ! ani %au cu ! t n8iun " -ia8(. *+rt.6851 intro &# $rin Legea nr.9"-XV in 0".0..0., 3n 6igoare !8.0..0./ Articolul 69. Acti-itat a or5ani*atoric(, .n!r "tat( %"r %(-.r/ir a unor in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% contra %tatului Acti-itat a or5ani*atoric(, .n!r "tat( %"r "r 5(tir a %au %(-.r/ir a unor in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% contra %tatului, %"r cr ar a un i or5ani*a8ii,%co"ul c(r ia %t %(-.r/ir a unor a% ' n a i+rac8iuni= % " ! "% %c r %" cti- con+or' articol lor 41=4: !in "r * ntul Co!. *+rt.69 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 70. In+rac8iuni ! %tat ! o% 0it ! " riculoa% , %(-.r/it .'" o"tri-a unui alt %tat al oa' nilor 'uncii n -irtut a %oli!arit(8ii int rna8ional a oa' nilor 'uncii in+rac8iunil ! %tat ! o% 0it ! " riculo% ,%(-.r/it .'"otri-a unui alt %tat al oa' nilor 'uncii,= % " ! "% %c r %" cti- con+or' articol lor 41=4; !in "r * ntul Co!. II. ALTE IN6RACIUNI CONTRA STATULUI Articolul 71. nc(lcar a 5alit(8ii na8ional /i ra%ial Ac8iunil "r ' !itat , .n! 'n(ril "u0lic , inclu%i"rin int r' !iul 'a%%=' !ia, %cri% /i l ctronic , .n!r "tat %"r a8.8ar a -raC0 i %au ! *0in(rii na8ional , ra%ial %au r li5ioa% , %"r .nCo%ir a onoar i /i ! 'nit(8ii na8ional , "r cu' /i li'itar a !ir ct( %au in!ir ct( a !r "turilor ori %ta0ilir a a-antaC lor !ir ct %au in!ir ct al c t(8 nilor .n ! " n! n8( ! a"art n n8a lor na8ional(, ra%ial( %au r li5ioa%( = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la & ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la !ou( %ut cinci* ci %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni, .n%o8it ! -iol n8(, .n/ l(torii %au a' nin8(ri "r cu' /i !ac( au +o%t %(-.r/it ! o " r%oan( cu "o%t ! r(%"un! r , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' . Ac8iunil "r -(*ut .n "art a .nt.ia %au a !oua al "r * ntului articol, %(-.r/it ! un 5ru" ! " r%oan %au !ac( au a-ut ca ur'ar "i r! r a -i 8ii nilor ori alt ur'(ri 5ra- ,=

% " ani. *+rt."1 *+rt."1 *+rt."1

! "% %c cu "ri-a8iun

li0 rtat

"

un t r' n !

".n( la * c

%o i(i'at $rin Legea nr.64.-XV in 1).11.!001/ %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ 3n re a'4ia 2'az&l&i in 1!.04.89/ in !1.06.89/

*+rt."151 e0'l&# $rin 2'az&l

Articolul 72. Di-ul5ar a % cr tului ! %tat Di-ul5ar a in+or'a8iilor, c con%titui % cr t ! %tat, ! c(tr o " r%oan(,c(r ia ac %t in+or'a8ii i=au +o%t .ncr !in8at %au i=au ! - nit cuno%cut .n l 5(tur( cu % r-iciul %au 'unca %a, !ac( .n % n8( nu con%titui tr(!ar ! "atri %au %"ionaC,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani. Ac a/i +a"t(, !ac( a a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la o"t ani. Articolul 73. Pi r! r a !ocu' nt lor c con8in un % cr t ! %tat Pi r! r a !ocu' nt lor c con8in un % cr t ! %tat,"r cu' /i a o0i ct lor, al c(ror !at con%titui un % cr t ! %tat,! c(tr o " r%oan(,c(r ia ac %t !ocu' nt /i o0i ct i=au +o%t .ncr !in8at !ac( "i r! r a a +o%t un r *ultat al .nc(lc(rii r 5ulilor %ta0ilit ! co'"ortar cu !ocu' nt l %au o0i ct l %u%=nu'it ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. Ac a/i +a"t(, !ac( a cau*at ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la o"t ani. Articolul 73/1. Tran%'it r a c(tr or5ani*a8ii %tr(in a unor in+or'a8ii, c con%titui un % cr t ! % r-iciu Tran%'it r a %au a!unar a, .n %co"ul ! a tran%'it unor or5ani*a8ii %tr(in %au r "r * ntan8ilor lor, a unor in+or'a8ii cono'ic , t 2nico = /tiin8i+ic %au a altor in+or'a8ii, c con%titui un % cr t ! % r-iciu ! c(tr o " r%oan(, c(r ia ac %t in+or'a8ii i=au +o%t .ncr !in8at .n -irtut a % r-iciului %au a 'uncii ori i=au ! - nit cuno%cut " o alt( cal ,= % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.".51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, !ac( au cau*at o 'ar "a5u0( 'at rial( or5ani*a8iilor ! %tat %au o0/t /ti ori au a-ut con% cin8 5ra- ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la o"t ani. *+rt.".51 intro &# $rin 2'az&l in !6.01.84/ Articolul 74. Aan!iti%'ul Or5ani*ar a ! 0an! ar'at .n %co"ul atac(rii .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor, or5ani*a8iilor ! %tat %au o0/t /ti, ori a unor " r%oan "r cu' /i "artici"ar a la a% ' n a 0an! /i la atacuril , %(-.r/it ! l ,= % " ! "% /t cu ! t n8iun " -ia8( /i con+i%car a a- rii %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c ".n( la !ou(* ci /i cinci ! ani /i con+i%car a a- rii. *+rt."4 %o i(i'at $rin Legea in 08.1!.9)/ *+rt."4 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 74/1. Ac8iunil , car ! *or5ani* a*( acti-itat a in%titu8iilor ! cor ctar "rin 'unc( P r%oan l car ./i $ cut( " ! a"%a %u0 +or'( ! "ri-a8iun ! li0 rtat .i t rori* a*( .n locuril ! ! 8in r " con!a'na8ii, "orni8i " cal a cor ct(rii %au car %(-.r/ %c atacuri a%u"ra a!'ini%tra8i i, "r cu' /i c l c or5ani* a*( .n ac %t %co"uri 5ru"(ri cri'inal %au "artici"( acti- la a% ' n a 5ru"(ri,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani. R ci!i-i/tii ! o% 0it ! " riculo/i, "r cu' /i " r%oan l , con!a'nat " ntru in+rac8iuni 5ra- , !ac( au %(-.r/it ac8iunil , "r -(*ut ! "art a .nt.i a "r * ntului articol, =

% " ! "% /c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " !ou(* ci /i cinci ! ani. *+rt."451 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt."451 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt."451 %o i(i'at $rin 2'az&l in !6.01.84/ *+rt."451 intro &# $rin 2'az&l in !..0).61/

un t r' n !

la * c

la

Articolul 74/2. n+iin8ar a %au con!uc r a un i or5ani*a8ii cri'inal /i a"art n n8a la a n+iin8ar a un i or5ani*a8ii cri'inal .n %co"ul %(-.r/irii in+rac8iunilor, +i con!uc r a ac %t ia %au a %u0!i-i*iunilor %u0or!onat , +i c(utar a /i an5aCar a ! ' '0ri .n or5ani*a8ia cri'inal( ori antr nar a altor " r%oan .n acti-itat a or5ani*a8i i cri'inal , +i cr ar a ! +on!uri 0(n /ti /i ! alt( natur( " ntru a%i5urar a acti-it(8ii cri'inal , +i .n* %trar a or5ani*a8i i cri'inal cu ar' /i cu alt 'iCloac " ntru %(-.r/ir a in+rac8iunilor, +i or5ani*ar a cul 5 rii ! in+or'a8ii ! %"r "ot n8ial l -icti' %au ! %"r acti-itat a or5an lor ! !r "t, +i coor!onar a "lanurilor /i ac8iunilor cri'inal cu alt or5ani*a8ii, 5ru"uri cri'inal /i in+ractori a"art !in 8ar( %au %tr(in(tat , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a a- rii. A"art n n8a la o or5ani*a8i cri'inal( %au "artici"ar a la acti-itat a cri'inal( a ac %t i or5ani*a8ii = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Ac8iunil "r -(*ut la alin at l unu /i !oi al "r * ntului articol, %(-.r/it ! o " r%oan(, +olo%in! atri0u8iil %al ! % r-iciu = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt."45! 3n re a'4ia Legii nr.188-XV in !4.0).!001/ *+rt."45! intro &# $rin Legea in 09.1!.94/ Articolul 7!. Contra0an!a Tr c r a " %t +ronti ra -a'al( a R "u0licii 1ol!o-a ! '(r+uri, o0i ct /i ! alt -alori .n "ro"or8ii 'ari, cu $c "8ia c lor in!icat la alin at l !oi /i tr i !in "r * ntul articol, lu!.n!u=% controlul -a'al %au t(inuin!u=l ! l, +i cu +olo%ir a +rau!uloa%( a !ocu' nt lor %au a 'iCloac lor ! i! nti+icar -a'al(, +i a%ociat( ! n ! clarar %au ! ! clarar n aut ntic( .n !ocu' nt l -a'al %au .n alt !ocu' nt ! tr c r a +ronti r i = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( ! la o %ut( cinci* ci la tr i %ut ! %alarii 'ini' cu con+i%car a '(r+urilor, o0i ct lor /i altor -alori c con%titui o0i ctul contra0an! i. Tr c r a " %t +ronti ra -a'al( a R "u0licii 1ol!o-a ! %u0%tan8 narcotic , "%i2otro" , cu + ct "ut rnic , to$ic , otr(-itoar , ra!ioacti/i $"lo*i- , ! ! / uri noci- , lu!.n!u=% controlul -a'al %au t(inuin!u=l ! l, +i cu +olo%ir a +rau!uloa%( a !ocu' nt lor %au a 'iCloac lor ! i! nti+icar -a'al(, +i a%ociat( ! n ! clarar %au ! ! clarar n aut ntic( .n !ocu' nt l -a'al %au .n alt !ocu' nt ! tr c r a +ronti r i = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a% ani %au cu a' n!( ! la tr i %ut la o"t %ut ! %alarii 'ini' cu con+i%car a '(r+urilor, o0i ct lor /i altor -alori c con%titui o0i ctul contra0an! i. Tr c r a " %t +ronti ra -a'al( a R "u0licii 1ol!o-a ! ar'a' nt, ! !i%"o*iti! $"lo!ar , ! ar' ! +oc, ! 'uni8ii, cu $c "8ia ar' lor ! -.n(toar cu 8 a-a li%( /i a cartu/ lor la l , lu!.n!u=% controlul -a'al %aut(inuin!u=l ! l, +i cu +olo%ir a +rau!uloa%( a !ocu' nt lor %au a 'iCloac lor ! i! nti+icar -a'al(, +i a%ociat( ! n ! clarar %au ! ! clarar n aut ntic( .n !ocu' nt l -a'al %au .n alt !ocu' nt ! tr c r a +ronti r i = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a% ani %au cu a' n!( ! la tr i %ut la o"t %ut ! %alarii 'ini' cu con+i%car a '(r+urilor, o0i ct lor /i altor -alori c con%titui o0i ctul contra0an! i. Tr c r a " %t +ronti ra -a'al( a R "u0licii 1ol!o-a ! -alori

cultural , lu!.n!u=% controlul -a'al %au t(inuin!u=l ! l, "r cu' /i n r turnar a " t ritoriul -a'al al R "u0licii 1ol!o-a a -alorilor cultural %coa% !in 8ar( .n ca*ul .n car .ntoarc r a lor %t o0li5atori = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la o"t ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Ac8iunil "r -(*ut la alin at l unu="atru !in "r * ntul articol %(-.r/it .n 'o! r " tat %au ! un 5ru" ! " r%oan , car %=au or5ani*at " ntru acti-itat ! contra0an!(, %au ! o " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r +(c.n!u=% u* ! %itua8ia ! % r-iciu, "r cu' /i contra0an!a .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% la !oi%"r * c ani cu con+i%car a '(r+urilor, o0i ct lor /i altor -alori c con%titui o0i ctul contra0an! i. Not(. S con%i! r( -alori cultural -aloril cu caract r r li5io% %au laic ar(tat .n articolul 1 !in Con- n8ia O.N.U. !in 1) noi '0ri 1;7<, "ri-in! '(%uril .n!r "tat %"r int r*ic r a /i "r - nir a intro!uc rii, %coat rii /i tran%'it rii ilicit a !r "tului ! "ro"ri tat a%u"ra -alorilor cultural . Prin contra0an!( ! "ro"or8ii 'ari % .n8 l 5 tr c r a il 5al( " %t +ronti ra ! %tat >-a'al(? a R "u0licii 1ol!o-a a '(r+urilor, o0i ct lor /i a altor 0unuri !ac( -aloar a lor, $"ri'at( .n 0ani, ! o cinci %ut ! ori ! "(/ /t '(ri' a %alariului 'ini' .n -i5oar la 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii, iar "rin contra0an!( ! "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari % .n8 l 5 tr c r a il 5al( " %t +ronti ra ! %tat >-a'al(? a R "u0licii 1ol!o-a a '(r+urilor, o0i ct lor /i a altor 0unuri !ac( -aloar a lor, $"ri'at( .n 0ani, ! "(/ /t ! o 'i ! ori '(ri' a %alariului 'ini' .n -i5oar la 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii. Nu % con%i! r( contra0an!( intro!uc r a " t ritoriul -a'al al R "u0licii 1ol!o-a, +(r( ! clara8i , a 'iCloac lor 0(n /ti, a '(r+urilor a o0i ct lor /i a altor -alori .n li'it l %ta0ilit ! l 5i%la8ia .n -i5oar . *+rt.") %o i(i'at $rin Legea nr.1)99-XV in !".1!.0!, 3n 6igoare !8.01.0./ *+rt.") %o i(i'at $rin Legea nr.8)!-XIV in 0..0..!000/ *+rt.") %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.") %o i(i'at $rin Legea nr.99-XIV in !!.0".98/ *+rt.") %o i(i'at i 'o%$letat $rin Legea nr.8". in 0".06.96/ *+rt.") 3n re a'4ia Legii nr.)1-XIII in 14.04.94/ Articolul 76. D *or!ini ! 'a%( Or5ani*ar a unor ! *or!ini ! 'a%(, .n%o8it ! "o5ro'uri, !i%tru5 ri inc n!i ri /i ! alt ac8iuni a% '(n(toar , "r cu' /i %(-.r/ir a n 'iClocit( ! c(tr "artici"an8ii la l a in+rac8iunilor %u%=nu'it %au r *i%t n8a ar'at( o"u%( ! i autorit(8ilor,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci%"r * c ani. Articolul 77. Su%tra5 r a ! la .ncor"orar a .n % r-iciul 'ilitar .n t r' n, "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori %au .n % r-iciul ! alt rnati-( Su%tra5 r a ! la .ncor"orar a .n % r-iciul 'ilitar .n t r' n, "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori %au .n conc ntr(ril ! r * r-i/ti,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni ".n( la tr i ani. Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( "rin auto'utilar , %au %i'ular a un i 0oli, "rin +al%i+icar a !ocu' nt lor %au "rintr=o alt( +rau!(, ori %(-.r/it( cu alt circu'%tan8 a5ra-ant ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. Su%tra5 r a ! la .ncor"orar a .n % r-iciul ! alt rnati-( !u"( a"licar a '(%urilor ! con%tr.n5 r a!'ini%trati-( " ntru a% ' n a ac8iuni,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni ".n( la tr i ani. *+rt."" %o i(i'at i 'o%$letat $rin Legea in 01.04.9!/ Articolul 7 . Su%tra5 r a ! la 'o0ili*ar Su%tra5 r a ! la 'o0ili*ar .n r.n!uril 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la

* c

ani. Ac a/i +a"t(, "r cu' /i %u%tra5 r a ! la r crut(ril ult rioar .n - ! r a co'"l t(rii 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a, +iin! %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci ".n( la cinci%"r * c ani. *+rt."8 %o i(i'at $rin Legea nr.994 in 01.04.9!/ Articolul 7 /1. Su%tra5 r a %au r +u*ul ! a %ati%+ac % r-iciul ! alt rnati-( Su%tra5 r a " r%oan i car %ati%+ac % r-iciul ! alt rnati-( ! la .n! "linir a .n!atoririlor % r-iciului ! alt rnati-(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni ".n( la tr i ani. Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( "rin auto'utilar , %au "rin %i'ular a un i 0oli, "rin +al%i+icar a !ocu' nt lor, "rin alt( .n/ l(ciun %au .n -r ' ! r(*0oi, "r cu' /i r +u*ul ! a .n! "lini .n!atoriril % r-iciului ! alt rnati-(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. *+rt."851 intro &# $rin Legea nr.114. in 04.08.9!/ Articolul 79. Su%tra5 r a .n ti'" ! r(*0oi ! la .n! "linir a o0li5a8iilor %au ! la "lata i'"o*it lor Su%tra5 r a .n -r ' ! r(*0oi ! la 'o0ili*ar a la 'unc( %au ! la .n! "linir a altor o0li5a8ii, "r cu' /i ! la "lata i'"o*it lor,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt."9 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt."9 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 0. Tr c r a il 5al( a +ronti r i ! %tat Tr c r a il 5al( a +ronti r i ! %tat = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o"t* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . Ac a/i ac8iun %(-.r/it( r " tat, +i ! un 5ru" ! " r%oan , +i cu +olo%ir a a%cun*i/urilor = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a% ani. Ac8iunil "r -(*ut la alin at l 1 /i #H a? .n%o8it ! -iol n8(I 0? %(-.r/it cu a"licar a ar' i,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la "atru la * c ani. Ac8iun a "r * ntului articol nu % $tin! a%u"ra c t(8 nilor %tr(ini - ni8i .n R "u0lica 1ol!o-a, +(r( actul ! i! ntitat ! 'o! lul %ta0ilit %au +(r( autori*a8i , " ntru a % +olo%i ! !r "tul ! a*il acor!at ! Con%titu8ia R "u0licii 1ol!o-a, "r cu' /i a%u"ra " r%oan lor car %.nt -icti' al tra+icului ! +iin8 u'an . *+rt.80 3n re a'4ia Legii nr.1)!4-XV in 1!.1!.0!, 3n 6igoare !1.01.0./ *+rt.80 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.80 3n re a'4ia Legii nr.10.. in 10.1!.96/ 1. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la *0oruril int rna8ional Intrar a " cal a a rului .n R "u0lica 1ol!o-a /i "l car a " cal a a rului !in R "u0lica 1ol!o-a +(r( autori*a8ia %ta0ilit(, n r %" ctar a tra% urilor,in!icat .n autori*a8i , a locurilor ! at ri*ar , a "or8ilor a ri n , a .n(l8i'ii *0orurilor %au alt( .nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la *0oruril int rna8ional ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la * c ani,%au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci /i cinci ! %alarii 'ini' cu con+i%car a na- i a ri n %au +(r( con+i%car a i. *+rt.81 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ 2. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la % curitat a circula8i i /i $"loatar a tran%"ortului nc(lcar a ! c(tr un lucr(tor al tran%"ortului + ro-iar, " a"( %au a rian a r 5ulilor cu "ri-ir la % curitat a circula8i i /i $"loatar a tran%"ortului, !ac( a "ro-ocat acci! nt cu oa' ni, ! rai r Articolul Articolul

a-ari %au alt ur'(ri 5ra- , "r cu' /i r "arar a n calitati-( a 'iCloac lor ! tran%"ort, a c(ilor, a 'iCloac lor ! % 'nali*ar /i ! t l co'unica8i , !ac( a "ro-ocat ac l a/i ur'(ri,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la cinci%"r * c ani. Ac l a/i +a"t , !ac( n=au "ro-ocat, .n%( .n 'o! -(!it au cr at "ri' C!ia unor a%t+ l ! ur'(ri,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.8! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea ! art.8! %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ 3. D t riorar a c(ilor ! co'unica8i /i a 'iCloac lor ! tran%"ort Di%tru5 r a %au ! t riorar a int n8ionat( a c(ilor ! co'unica8i , a in%tala8iilor ! " l , a 'at rialului rulant %au a na- lor, a 'iCloac lor ! t l co'unica8i %au % 'nali*ar , !ac( au "ro-ocat %au ar +i "utut "ro-oca ! rai r a unui tr n, a-aria un i na- %au .'"i !icar a +unc8ion(rii nor'al a tran%"ortului /i a 'iCloac lor ! t l co'unica= 8i ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la cinci%"r * c ani. *+rt.8. %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.8. %o i(i'at $rin 2'az&l in !..0).61/ Articolul 4. 6a0ricr a %au "un r a .n circula8i a 0anilor +al/i 6a0ricar a .n %co"ul "un rii .n circula8i , "r cu' /i "un r a .n circula8i , a 0il t lor A(ncii Na8ional a 1ol!o- i, a 'on ! lor, a 0ancnot lor, utili*at o+icial .n r "u0lic( .n calitat ! 'iCloac 0(n /ti, %au a -alut i %tr(in +al% ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n 'o! r " tat %au %u0 +or'( ! .n! l tnicir , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.84 %o i(i'at $rin Legea in 0..0).96/ *+rt.84 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.84 3n re a'4ia Legii nr.1144 in 04.08.9!/ !. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la o" ra= 8iil -alutar nc(lcar a r 5ulilor "ri-in! o" ra8iil -alutar co'i% ! o " r%oan( car a +o%t %u"u%( un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru ac a/i .nc(lcar ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* *i la o %ut( %alarii 'ini' cu con+i%car a -alorilor -alutar . *+lin.1 art.8) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ nc(lcar a r 5ulilor "ri-in! o" ra8iil -alutar , co'i%( ! o " r%oan( con!a'nat( ant rior " ntru ac a/i in+rac8iun , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani cu con+i%car a a- rii /i -alorilor -alutar . *+rt.8) 3n re a'4ia Legii nr.)1-XIII in 14.04.94/ Articolul 6. N ! nun8ar a in+rac8iunilor contra %tatului N ! nun8ar a in+rac8iunilor contra %tatului, "r -(*ut ! articol l 41=44, 4;, 7) /i :) !in "r * ntul Co!, ! %"r car % /tia, c( %unt .n cur% ! "r 5(tir %au %unt %(-.r/it , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.86 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.86 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 7. 6a-ori*ar a in+rac8iunilor contra %tatului 6a-ori*ar a "r ala0il n "ro'i%( a in+rac8iunilor contra %tatului, "r -(*ut ! articol l 41=44, 4;,7),73,:) /i :3 al "r * ntului Co!, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. Articolul Articolul

*+rt.8" %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.8" %o i(i'at $rin 2'az&l in !..0).61/ CA"IT#LUL AL DOILEA IN6RACIUNI CONTRA BIEII, SNTII, LIAERTII @I DE1NITII PERSOANEI Articolul . O'orul "r ' !itat %(-.r/it cu circu'%tan8 a5ra-ant O'orul "r ' !itatH 1? %(-.r/it .n int r % aca"aratorI #? %(-.r/it !in int n8ii 2uli5anic I &? %(-.r/it .n l 5(tur( cu .n! "linir a ! c(tr -icti'( a .n!atoririlor ! % r-iciu %au o0/t /tiI )? %(-.r/it a%u"ra a !ou( %au 'ai 'ult " r%oan I 3? %(-.r/it a%u"ra un i + ' i, ! %"r car c l -ino-at /tia cu c rtitu!in c( %t 5ra-i!(I 4? %(-.r/it cu o ! o% 0it( cru*i' %au "rin 'iCloac , " riculoa% " ntru -ia8a 'ai 'ultor " r%oan I 7? %(-.r/it cu %co"ul ! a a%cun! o alt( in+rac8iun %au ! a .nl %ni %(-.r/ir a i, "r cu' /i .n%o8it ! -iolI :? %(-.r/it ! un r ci! -i%t ! o% 0it ! " riculo% %au ! o " r%oan( car a %(-.r/it 'ai .naint o in+rac8iun , "r -(*ut( ! "r * ntul articol %au ! articolul :; !in "r * ntul Co!, ;? %(-.r/it, "ro+it.n! ! n "utin8a -icti' i ! a % a"(ra, = % " ! "% /t cu ! t n8iun " -ia8( %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c ".n( la !ou(* ci /i cinci ! ani. *+rt.88 'o%$letat $rin Legea nr.1146 in 09.04.9"/ *+rt.88 %o i(i'at $rin Legea in 08.1!.9)/ *+rt.88 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ Articolul 9. O'orul "r ' !itat O'orul "r ' !itat, %(-.r/it +(r( circu'%tan8 l a5ra-ant , ar(tat .n articolul :: al "r * ntului Co!, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% la !ou(* ci ! ani. *+rt.89 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.89 %o i(i'at $rin Legea nr.114) in 04.08.9!/ Articolul 90. O'orul, %(-.r/it .n %tar ! a+ ct O'orul "r ' !itat %(-.r/it .n %tar ! a+ ct %ur- nit .n 'o! %u0it %au .n ur'a act lor ! -iol n8(, %au a in%ult i 5ra!in "art a -icti' i, %au .n ur'a altor ac8iuni il 5al al -icti' i, !ac( ac %t ac8iuni au "ro-ocat %au ar +i "utut "ro-oca ur'(ri 5ra" ntru c l -ino-at %au ru! l lui, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.90 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.90 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 91. O'orul, %(-.r/it .n con!i8iil ! "(/irii li'it lor l 5iti' i a"(r(ri O'orul, %(-.r/it .n con!i8iil ! "(/irii li'it lor l 5iti' i a"(r(ri,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.91 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.91 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 92. O'orul "runcului ! c(tr 'a'( O'orul "runcului, %(-.r/it cu "r ' !itar ! c(tr 'a'( .n ti'"ul na/t rii %au i' !iat !u"( na/t r a lui,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.9! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Articolul 93. O'orul !in i'"ru! n8( O'orul !in i'"ru! n8(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, %au a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' .

cu

*+lin.1 art.9. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV %t

in !).11.98/

O'orul !in i'"ru! n8( a !ou( %au 'ai 'ult " r%oan ori o'orul, car r *ultatul n r %" ct(rii con/ti nt a r 5ulilor ! "r cau8iun , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *-artea 1 art.9. %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 94. D t r'inar a la %inuci! r D t r'inar a la %inuci! r %au la t ntati-( ! %inuci! r a un i " r%oan , car % a+l( .ntr=o ! " n! n8( 'at rial( %au alt( ! " n! n8( +a8( ! c l -ino-at, +i "rin co'"ortar crunt(, +i "rin .nCo%ir a %i%t 'atic( a ! 'nit(8ii " r%onal a -icti' i, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. D t r'inar a la %inuci! r %au la t ntati-( ! %inuci! r "rin " r% cutar %i%t 'atic(, cl - tir , Ci5nir !in "art a c lui -ino-at, !ac( -icti'a n=a +o%t .n ! " n! n8( 'at rial( %au alt( ! " n! n8( +a8( ! ac %ta, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. Articolul 9!. B(t('ar a int n8ionat( 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral B(t('ar a int n8ionat( 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral , car %t "ri' C!ioa%( " ntru -ia8( %au car a "ro-ocat "i r! r a or5anului ! -(* ! au*, ! -or0ir %au a unui alt or5an, ori "i ! r a +unc8iunii lui, o 0oal( 'intal( %au o alt( -(t('ar a %(n(t(8ii, .n%o8it( ! "i r! r a %ta0il( a c l "u8in o tr i' !in ca"acitat a ! 'unc(, a !u% la .ntr ru" r a %arcinii %au o ! %+i5urar ir ' !ia0il( a + 8 i, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. B(t('ar a int n8ionat( 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral +i c( a +o%t ur'at( ! 'oart a -icti' i, +i c( a +o%t %(-.r/it( "rin ac8iuni ! %c2in5iuir %au torturar , +i ca ur'ar a unor -(t('(ri %i%t 'atic , c2iar u/oar , a int 5rit(8ii cor"oral , +i c( au +o%t cau*at un i " r%oan .n l 5(tur( cu .n! "linir a ! c(tr a a .n!atoririlor ! % r-iciu %au o0/t /ti, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani. Ac8iunil , "r -(*ut ! "r * ntul articol, %(-.r/it ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la o"t la !ou(* ci /i cinci ! ani. *+rt.9) %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *-artea 1 art.9) %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 14.08."!/ Articolul 96. B(t('ar a int n8ionat( 'ai "u8in 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral B(t('ar a int n8ionat( a int 5rit(8ii cor"oral , car nu %t " riculoa%( " ntru -ia8( /i n=a "ro-ocat ur'(ril "r -(*ut .n articolul ;3 al "r * ntului Co!, !ar car a +o%t ur'at( +i ! *!runcinar a .n! lun5at( a %(n(t(8ii, +i ! o "i r! r con%i! ra0il( /i %ta0il( ! 'ai "u8in ! o tr i' !in ca"acitat a ! 'unc(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.96 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i ac8iun , !ac( a a-ut un caract r ! %c2in5iuir %au ! torturar , "r cu' /i !ac( a +o%t cau*at( un i " r%oan .n l 5(tur( cu .n! "linir a ! c(tr a a !atori i ! % r-iciu %au o0/t /ti %au a +o%t %(-.r/it( ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *-artea ! art.96 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 01.1!.8./ *-artea 1 art.96 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 97. B(t('ar a int n8ionat( 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral .n %tar ! a+ ct B(t('ar a int n8ionat( 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral .n %tar ! a+ ct %ur- nit .n 'o! %u0it +i .n ur'a act lor ! -iol n8( %au a un i in%ult 5ra- !in "art a -icti' i, +i .n ur'a unor alt ac8iuni il 5al al -icti' i !ac( ac %t ac8iuni au a-ut %au ar +i "utut a- a ur'(ri 5ra- " ntru c l -ino-at %au ru! l lui, =

% " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, %au a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.9" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.9" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/

cu

Articolul 9 . B(t('ar a 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a in= t 5rit(8i cor"oral ,cau*at( .n con!i8iil ! "(/irii li'it lor l 5iti' i a"(r(ri B(t('ar a 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral , cau*at( .n con!i8iil ! "(/irii li'it lor l 5iti' i a"(r(ri, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.98 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Articolul 99. B(t('ar a 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a in= t 5rit(8ii cor"oral , cau*at( "rin i'"ru! n8( B(t('ar a 5ra-( %au 'ai "u8in 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral , cau*at( "rin i'"ru! n8(,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.99 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.99 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.100 e0'l&# $rin Legea in 09.1!.94/

Articolul 101. A(taia %au alt ac8iuni -iol nt Cau*ar a %u+ rin8 lor +i*ic %au 'oral >"%i2ic ? "rin 0(t(i /i alt ac8iuni -iol nt , !ac( n=au "ro-ocat ur'(ril "r -(*ut ! articol l ;3 /i ;4 al "r * ntului co!, = % " ! "% /c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it a%u"ra 'inorilor = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! ".n( la cinci ani. *+rt.101 %o i(i'at $rin Legea nr.!6.-XIV in !4.1!.98/ *+rt.101 'o%$letat $rin Legea nr.1146 in 09.04.9"/ *+rt.101 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ Articolul 101/1. Tortura Ac8iunil "rin car % "ro-oac(, .n 'o! int n8ionat, un i " r%oan o !ur r %au %u+ rin8 "ut rnic , +i*ic ori "%i2ic , 'ai al % cu %co"ul ! a o08in ! la ac a%t( " r%oan( %au ! la o " r%oan( t r8( in+or'a8ii %au '(rturi%iri, ! a o " ! "%i " ntru un act " car ac a%ta %au o t r8( " r%oan( l=a co'i% ori %t 0(nuit( c( l=a co'i%, ! a inti'i!a %au ! a +ac "r %iuni a%u"ra i ori ! a inti'i!a %au a +ac "r %iuni a%u"ra un i t r8 " r%oan , %au " ntru oricar alt 'oti- 0a*at " o +or'( ! !i%cri'inar , oricar ar +i a, atunci c.n! a% ' n a !ur r %au a%t+ l ! %u+ rin8 %.nt "ro-ocat ! c(tr un a5 nt al autorit(8ii "u0lic %au ! oric alt( " r%oan( car ac8ion a*( cu titlu o+icial %au la in%ti5ar a ori cu con%i'8('.ntul $"r % %au tacit al unor a% ' n a " r%oan , cu $c "8ia !ur rii ori %u+ rin8 lor, r *ult.n! $clu%i- !in %anc8iuni l 5al , in r nt ac %tor %anc8iuni %au oca*ionat ! l , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani. *+rt.10151 intro &# $rin Legea nr.!6.-XIV in !4.1!.98/ Articolul 102. Biolul Biolul, a!ic( ra"ortul % $ual cu a"licar a +or8 i +i*ic , a' nin8(rii %au "ro+it.n! ! %tar a ! n "utin8( a "(r8ii -(t('at ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani. Biolul, %(-.r/it ! o " r%oan(, car ant rior a 'ai %(-.r/it o a%t+ l ! in+rac8 iun ,= % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani. Biolul, %(-.r/it ! un 5ru" ! " r%oan , %au -iolar a un i 'inor ,= % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani. Biolul, %(-.r/it ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani. Biolul c a a-ut ur'(ri $tr ' ! 5ra- , "r cu' /i -iolar a un i 'inor .n -.r%t( ! ".n( la 1) ani,=

% " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !ou(* ci /i cinci ! ani. *+rt.10! %o i(i'at $rin Legea nr.6"" in 08.1!.9)/ *+rt.10! %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.10! %o i(i'at $rin Legea nr.990 in 01.04.9!/ *+rt.10! %o i(i'at $rin 2'az&l in 1".06.80/

la

* c

Articolul 103. Ra"ortul % $ual cu o " r%oan( car n=a .'"linit /ai%"r * c ani Ra"ortul % $ual cu o " r%oan( car n=a .'"linit /ai%"r * c ani,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a% ani. Articolul 103/1. Sati%+ac r a "rin con%tr.n5 r a "o+t i % $ual .n +or' " r- r% Sati%+ac r a "o+t i % $ual .n +or' " r- r% "rin con%tr.n5 r +i*ic(, a' nin8ar %au "ro+it.n! ! %tar a ! n "utin8( a -icti' i, !ac( li"% %c l ' nt l , "r -(*ut ! articolul 1<4 !in "r * ntul Co!,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. Ac l a/i ac8iuni +i %(-.r/it ! o " r%oan(, car a 'ai %(-.r/it ant rior o a%t+ l ! in+rac8iun , +i ! un 5ru" ! " r%oan , +i a%u"ra unui 'inor,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani. *+rt.10.51 intro &# $rin 2'az&l in 14.08."!/ Articolul 104. P r- rtir a unor " r%oan , car n=au .'"linit /ai%"r * c ani P r- rtir a unor " r%oan , car n=au .'"linit /ai%"r * c ani,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. Articolul 10!. Con%tr.n5 r a un i + ' i ! a a- a ra"ort % $ual Con%tr.n5 r a un i + ' i ! a a- a ra"ort % $ual, "ro+it.n!u=% ! ! " n! n8a 'at rial(, ! % r-iciu %au ! alt( ! " n! n8( a -icti' i,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. Articolul 10!/1. Practicar a "ro%titu8i i Practicar a "ro%titu8i i !u"( a"licar a a c l "u8in !ou( %anc8iuni a!'ini%trati- = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la /a% luni la un an %au cu o a' n!( ! la cinci %ut la una 'i %alarii 'ini' . *+rt510)51 intro &# $rin Legea nr.4!-XIV in 04.06.98/ Articolul 10!/2. Pro$ n ti%'ul Con%tr.n5 r a %au .n! 'nul la "ro%titu8i , .nl %nir a "ractic(rii "ro%titu8i i %au o08in r a ! "ro+it ! " ur'a "ractic(rii "ro%titu8i i ! c(tr o " r%oan(, "r cu' /i r crutar a un i " r%oan " ntru "ro%titu8i ori tra+icul ! " r%oan .n ac %t %co" = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la tr i la /a"t ani %au cu a' n!( ! la una 'i cinci %ut la tr i 'ii ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni !ac( %.nt %(-.r/it +a8( ! un 'inor ori au !u% la ur'(ri 5ra- = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la cinci la * c ani. *+rt510)5! intro &# $rin Legea nr.4!-XIV in 04.06.98/ Articolul 106. Do'o% $uali%'ul "rin con%tr.n5 r Do'o% $uali%'ul, %(-.r/it +i a%u"ra unui 'inor, con%tr.n5 r +i*ic( %au "%i2ic(, +i "ro+it.n!u=% ! n "utin8( a -icti' i, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! cinci ani. *+rt.106 %o i(i'at $rin Legea nr.)00 in 1).06.9)/ +i "rin %tar a ! la !oi la

Articolul 107. Su%tra5 r a ! la trata' ntul 0olii - = n ric /i tra%'it r a un i 0oli - n ric Su%tra5 r a ! la trata' ntul 0olii - n ric , continuat !u"( a- rti%' ntul +(cut ! or5an l ocrotirii %(n(t(8ii,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!a .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.10" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

Ac la, car /tiin! c( %t 0olna- ! o 0oal( - n ric(, $"un o alt( " r%oan( "rin ra"ort % $ual %au "rin alt act "ri' C!i i ! a +i conta'inat( ! ac a%t( 0oal(,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.10" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac la, car /tiin! c( %u+ r( ! o 0oal( - n ric(, tran%'it ac a%t( 0oal( un i alt " r%oan ,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.. art.10" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac8iunil , "r -(*ut ! "art a a tr ia a "r * ntului articol, !ac( %unt %(-.r/it ! o " r%oan(, con!a'nat( ant rior " ntru conta'inar a un i alt " r%oan ! o 0oal( - n ric(, "r cu' /i conta'inar a a !ou( %au 'ai 'ult " r%oan %au a unui 'inor,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *+rt.10" %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.10" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.10" %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.11."1/ Articolul 107/1. Conta'inar a ! 0oala SIDA Pun r a int n8ionat( a alt i " r%oan .n " ricolul conta'in(rii ! 0oala SIDA,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. Conta'inar a alt i " r%oan ! 0oala SIDA ! c(tr o " r%oan(, car /tia c( %u+ r( ! ac a%t( 0oal(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la o"t ani. *+rt.10"51 intro &# $rin 2'az&l in !8.10.8"/ Articolul 10 . E+ ctuar a il 5al( a a-ortului E+ ctuar a il 5al( a a-ortului ! un ' !ic,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t * ci /i cinci ! %alarii 'ini' cu int r!ic8ia ! a "ractica ' !icina " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au +(r( o a% ' n a int r!ic8i . *San'4i&nea alin.! art.108 3n re a'4ia Legii nr.!0)-XIV in !).11.98/ E+ ctuar a a-ortului .n con!i8ii anti%anitar %au ! o " r%oan( +(r( %tu!ii ' !ical %u" rioar ,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu int r!ic8ia ! a "ractica ' !icina " un t r' n ! ".n( la tr i ani. *+lin.! art.108 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac8iunil , "r -(*ut ! "art a .nt.i /i ! "art a a !oua al "r * ntului articol, +i c( au +o%t %(-.r/it .n 'o! r " tat, +i c( au cau*at o *!runcinar .n! lun5at( a %(n(t(8ii, +i o -(t('ar 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral , +i c( au "ro-ocat 'oart a -icti' i,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la o"t ani /i int r!ic8ia ! a "ractica ' !icina " un t r' n ! ".n( la "atru ani. *+rt.108 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.108 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 10 /1. E+ ctuar a il 5al( a %t rili*(rii c2irur5ical E+ ctuar a il 5al( a %t rili*(rii c2irur5ical ! c(tr ' !ic = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t * ci /i cinci ! %alarii 'ini' cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tul ! a "ractica ' !icina " un t r' n ! ".n( la !oi ani. *San'4i&nea alin.1 art.10851 3n re a'4ia Legii nr.!0)-XIV in !).11.98/ E+ ctuar a %t rili*(rii c2irur5ical ! c(tr o " r%oan( +(r( %tu!ii ' !ical cor %"un*(toar , "r cu' /i .n unit(8i ' !ico=%anitar n %" ciali*at , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la un an la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu "ri-ar a ! !r "tul ! a "ractica ' !icina

" un t r' n ! tr i ani. *+lin.! art.10851 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV

in !).11.98/

Ac8iunil "r -(*ut la alin at l .nt.i %au !oi al "r * ntului articol +i c( au +o%t %(-.r/it .n 'o! r " tat, +i c( au cau*at o *!runcinar .n! lun5at( a %(n(t(8ii %au o -(t('ar 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral , +i c( au "ro-ocat 'oart a "aci ntului = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la !oi la o"t ani cu "ri-ar a ! !r "tul ! a "ractica ' !icina " un t r' n ! ".n( la "atru ani. *+rt.10851 intro &# $rin Legea nr.)6-XIV in 10.06.98/ Articolul 10 /2. E+ ctuar a + cun!(rii arti+icial %au i'"lantar a '0rionului E+ ctuar a ! c(tr ' !ic a + cun!(rii arti+icial %au i'"lantar a '0rionului +(r( con%i'8('.ntul .n %cri% al "aci nt i /i al %o8ului i = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t * ci /i cinci ! %alarii 'ini' cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tul ! a "ractica ' !icina " un t r' n ! ".n( la tr i ani. *San'4i&nea art.1085! 3n re a'4ia Legii nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1085! intro &# $rin Legea nr.)6-XIV in 10.06.98/ *+rt.109 e0'l&# $rin 2'az&l in !4.1!.8!/

Articolul 110. Su%tra5 r a ! la "lata " n%i i ali' n= tar %au ! la .ntr 8in r a co"iilor Su%tra5 r a cu r a=-oin8( ! la "lata 'iCloac lor %ta0ilit "rintr=o 2ot(r.r a in%tan8 i Cu! c(tor /ti " ntru .ntr 8in r a co"iilor 'inori >a " n%i i ali' ntar ?, "r cu' /i %u%tra5 r a cu r a=-oin8( a "(rin8ilor ! la .ntr 8in r a co"iilor 'aCori !ar ina"8i " ntru 'unc(, a+la8i .n .ntr 8in r a lor,= % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i %ut tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.110 %o i(i'at $rin Legea nr.1196-XV in 04.0".!00!/ *+rt.110 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.110 %o i(i'at $rin Legea nr.1.40-XIII in 08.10.9"/ *+rt.110 %o i(i'at $rin 2'az&l in 06.06.8)/ Articolul 111. Su%tra5 r a ! la acor!ar a aCutorului 'at rial "(rin8ilor %au %o8ului Su%tra5 r a cu r a=-oin8( ! la acor!ar a aCutorului 'at rial %ta0ilit ! in%tan8a Cu! c(tor a%c(, "(rin8ilor %au unuia !in %o8i, ina"8i " ntru 'unc(,= % " ! "% /t +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' , +i cu 'u%trar "u0lic(. *+rt.111 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Articolul 112. A0u*ul ! !r "turil %au ! o0li5a8iil ! tutor 6olo%ir a .n int r % ! "ro+it a tut l i, curat l i %au a "atronatului .n !auna int r % lor c lui "u% %u0 tut l( %au l(%ar a co"iilor "u/i %u0 tut l( +(r( %u"ra- 52 r /i aCutorul 'at rial n c %ar,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.11! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.11! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.11! %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 112/1. Di-ul5ar a % cr tului .n+i rii Di-ul5ar a % cr tului .n+i rii contrar -oin8 i .n+i torului,= % " ! "% /t +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' , +i cu 'u%trar "u0lic(. Ac a/i +a"t( %(-.r/it( ! c(tr o " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r o0li5at( %( "(%tr * % cr tul a!o"8i i %au ur'at( ! con% cin8 5ra- = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.11!51 %o i(i'at $rin Legea nr.1001-XV in 19.04.!00!/ *+rt.11!51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.11!51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.11!51 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.11!51 intro &# $rin 2'az&l in .1.0"."0/

Articolul 112/2. A0u*ul "(rin8ilor /i altor " r%oan la .n+i r /i tran%'it r a il 5al( a co"iilor Pri'ir a ! c(tr "(rint , tutor >curator?, alt ocrotitor l 5al al co"ilului %au ! c(tr o alt( " r%oan( a un i r co'" n% %u0 oric +or'( " ntru !ar a con%i'8('.ntului ! a .n+ia %au .n alt %co"uri l 5at ! .n+i r , +i " ntru tran%'it r a co"ilului altor " r%oan , car nu=i %.nt "(rin8i, .n alt 'o! ! c.t c l "r -(*ut ! l 5i%la8i , "r cu' /i " ntru "r * ntar a unor !at n - ri!ic " ntru l 5iti'ar a tran%'it rii co"ilului, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani cu con+i%car a r co'" n% i "ri'it . E$ rcitar a "r %iunii a%u"ra "(rint lui, tutor lui >curatorului?, altui ocrotitor l 5al al co"ilului %u0 oric +or'( .n %co"ul "ri'irii con%i'8('.ntului ! a .n+ia %au ! a tran%'it co"ilul, "r cu' /i al "r * nt(rii ! !at n - ri!ic " ntru l 5iti'ar a tran%'it rii co"ilului altor " r%oan , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani. *+rt.11!5! 3n re a'4ia Legii nr."!4 in 06.0!.96/ *+rt.11!5! intro &# $rin Legea nr.148! in 10.06.9./ Articolul 112/3. Scoat r a il 5al( a co"iilor !in R "u0lica 1ol!o-a Scoat r a co"ilului !in R "u0lica 1ol!o-a .n 0a*a unor act +al%i+icat %au " alt( cal il 5al(, "r cu' /i a0an!onar a lui .n %tr(in(tat , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la !oi%"r * c ani. *+rt.11!5. intor &# $rin Legea in 06.0!.96/ Articolul 113. R("ir a %au %u0%tituir a unui co"il %tr(in R("ir a %au %u0%tituir a unui co"il %tr(in, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.11. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l !in alt % " cinci%"r *+lin.!

+i

a/i ac8iuni, %(-.r/it .n int r % ! "ro+it, !in r(*0unar %au "orniri Co%nic , = ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani. art.11. %o i(i'at $rin Legea in 06.0!.96/

Articolul 113/1. B.n*ar a /i tra+icul ! co"ii B.n*ar a /i tra+icul ! co"ii .n oric %co" /i .n oric +or'(, inclu%i- ! c(tr "(rin8i %au " r%oan %u0ro5atorii l 5al , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la o"t ani. *+rt.11.51 intro &# $rin Legea nr.1146 in 09.04.9"/ Articolul 113/2. Tra+icul ilicit ! +iin8 u'an Tra+icul ilicit ! +iin8 u'an , cu %au +(r( con%i'8('.ntul lor, %(-.r/it .n %co" ! "ro+it, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la cinci la * c ani, cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Tra+icul ilicit ! +iin8 u'an , cu %au +(r( con%i'8('.ntul lor, %(-.r/itH 1? " ntru utili*ar a 'uncii +or8at a " r%oan i %au 8in r a i .n %tar ! %cla-i I #? " ntru +olo%ir a " r%oan i .n con+lict ar'at I &? " ntru $"loatar a % $ual( a " r%oan i .n !i+ rit +or' %au +olo%ir a ac %t ia .n in!u%tria "orno5ra+ic(I )? " ntru atra5 r a " r%oan i .n acti-itat a cri'inal(I 3? " ntru +olo%ir a " r%oan i .n alt %co"uri Co%nic I 4? .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. Ac8iunil , "r -(*ut la alin at l 1 /i # al "r * ntului articol, %(-.r/it H 1? .n 'o! r " tatI #? a%u"ra a !ou( %au 'ai 'ult " r%oan I

&? a%u"ra 'inorilorI )? "rin r("ir , a0u* ! "ut r , a0u* ! % r-iciu, .n/ l(ciun , %croc2 ri I 3? .n%o8it ! -iol n8( " riculoa%( " ntru -ia8a ori %(n(tat a " r%oan i %au %ol!at cu ! c %ul -icti' i, %au %(-.r/it a%u"ra un i + ' i ! %"r car % /tia cu c rtitu!in c( %t 5ra-i!(, %au "ro+it.n! ! %tar a ! n "utin8( a " r%oan iI 4? " ntru "r l -ar a /i tran%"lantar a or5an lor %au 8 %uturilor u'an I 7? ! o or5ani*a8i cri'inal( = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci%"r * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.11.5! intro &# $rin Legea nr.4)0-XV in .0.0".!001/ Articolul 114. L(%ar a .n "ri' C!i N acor!ar a aCutorului n c %ar /i, car , -i! nt, nu %u+ r( a'.nar , un i " r%oan , c % a+l( .ntr=o %tar " riculoa%( " ntru -ia8(, !ac( ac %t aCutor ar +i "utut +i acor!at .n 'o! -(!it ! c l -ino-at +(r( un " ricol % rio% " ntru %in %au " ntru alt " r%oan , "r cu' /i n .n/tiin8ar a " r%oan lor r %" cti! %"r n c %itat a acor!(rii aCutorului,= % " ! "% /t +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' , +i cu 'u%trar "u0lic( %au atra5 !u"( %in a"licar a '(%urilor ! in+lu n8( o0/t a%c(. *+lin.1 art.114 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ L(%ar a cu 0un( /tiin8( +(r( aCutor a un i " r%oan , c % a+l( .ntr=o %tar " riculoa%( " ntru -ia8( /i %t li"%it( ! "o%i0ilitat a ! a lua '(%uri ! autocon% r-ar !in cau*a -.r%t i +ra5 ! , 0(tr.n 8 i, 0olii %au .n 5 n ral a n "utin8 i %al , .n ca*uril c.n! c l -ino-at +i c( a a-ut "o%i0ilitat a ! a acor!a aCutor "(r8ii -(t('at , +iin! o0li5at %(=i "oart ! 5riC(, +i c( .n%u/i l=a "u% .ntr=o %itua8i " riculoa%( " ntru -ia8(,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.114 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea ! art.114 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 11!. N acor!ar a ! aCutor unui 0olnaN acor!ar a ! aCutor +(r( 'oti- .nt ' iat unui 0olna- ! c(tr o " r%oan(, car .n -irtut a l 5ii %au r 5ulilor %" cial ra o0li5at( %(=l acor! ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t * ci ! %alarii 'ini' , %au atra5 !u"( %in a"licar a unor '(%uri ! in+lu n8ar o0/t a%c(. *+lin.1 art.11) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(, !ac( a "ro-ocat 'oart a 0olna-ului %au alt ur'(ri % " ! "% /t cu "ri-a8iun "ri-ar a ! !r "tul ! a $ rcita ! ".n( la tr i ani. *-artea 1 art.11) %o i(i'at1 $rin *-artea 1 art.11) %o i(i'at1 $rin %au .n 'o! -(!it ar +i "utut "ro-oca 5ra- " ntru ac a%ta,= ! li0 rtat ".n( la !oi ani /i cu acti-itat a "ro+ %ional( " un t r' n Legea in !..0!.9./ 2'az&l in !4.1!.8!/

Articolul 11!/1. nc(lcar a r 5ulilor %au ' to! lor ! acor!ar a a%i%t n8 i ' !ical nc(lcar a ! c(tr un ' !ic %au ! un alt lucr(tor ' !ical a r 5ulilor %au ' to! lor ! aco r!ar a a%i%t n8 i ' !ical , ca r *ultat al atitu!inii n 5liC nt %au al inco'" t n8 i "ro+ %ional , .n ca*ul .n car a cau*at -(t('ar a 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral %au a "ro-ocat 'oart a "aci ntului = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la /a"t ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a ! !r "tul ! a "ractica acti-itat a "ro+ %ional( " un t r' n ! ".n( la "atru ani. *+rt.11)51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.11)51 intro &# $rin Legea nr.)6-XIV in 10.06.98/ Articolul 116. Pri-a8iun a il 5al( ! Pri-a8iun a il 5al( ! li0 rtat ,= li0 rtat

% " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an. Ac a/i ac8iun , +i c( a +o%t %(-.r/it( .ntr=un 'o! "ri' C!io% " ntru -ia8a %au %(n(tat a "(r8ii -(t('at , +i c( i=a "ro-ocat %u+ rin8 +i*ic ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. Articolul 116/1. Luar a ! o%tatici Luar a %au r 8in r a " r%oan i .n calitat ! o%tatic, .n%o8it ! a' nin8ar a cu o'or, cu "ricinuir a l *iunilor cor"oral %au cu r 8in r a .n continuar a ac %t i " r%oan , .n %co"ul ! a %ili %tatul, or5ani*a8ia int rna8ional(, " r%oana +i*ic( %au Curi!ic( %au un 5ru" ! " r%oan %( %(-.r/ a%c( %au %( % a08in( ! la %(-.r/ir a -r =un i ac8iuni .n calitat ! con!i8i " ntru li0 rar a o%taticului, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci%"r * c ani. Ac l a/i ac8iuni, !ac( l au i'"licat ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Not(H A"licar a "r * ntului articol nu % $tin! a%u"ra ca*urilor ! %(-.r/ir a un i a% ' n a in+rac8iuni " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a, c.n! " r%oana, car a luat %au r 8in un o%tatic, % a+l( " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a /i ac a%t( " r%oan(, "r cu' /i o%taticul %.nt c t(8 ni al R "u0licii 1ol!o-a. *San'4i&nile art.11651 %o i(i'ate $rin Legea in 09.1!.94/ *Nota art.11651 %o i(i'at1 $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.11651 intro &# $rin 2'az&l in !9.10.8"/ Articolul 116/2. Int rnar a il 5al( .ntr=un %"ital ! 0oli 'intal Int rnar a il 5al( .ntr=un %"ital ! 0oli 'intal a un i " r%oan -(!it %(n(toa% !in "unct ! - ! r "%i2ic,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tul ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! la un an ".n( la tr i ani. *+rt.1165! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1165! intro &# $rin 2'az&l in 04.0!.88/ Articolul 117. Calo'nia Calo'nia .ntr=o lucrar ti"(rit( %au 'ulti"licat( "rin alt 'iCloac .ntr=o %cri%oar anoni'(, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.11" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Calo'nia, ur'at( ! con% cin8 5ra- %au .n%o8it( ! .n-inuir a ! %(-.r/ir a un i in+rac8iuni contra %tatului %au a un i alt in+rac8iuni 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni ".n( la cinci ani. *+rt.11" %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.11" %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.11" %o i(i'at $rin 2'az&l in !!.11.8)/ *+rt.11" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.118 e0'l&# $rin Legea in 09.1!.94/

CA"IT#LUL AL TREILEA *<a$.III 3n re a'4ia Legii nr.)00-XIII in 1).0!.91/ IN6RACIUNI CONTRA PROPRIETII Articolul 119. Su%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul "ro"ri= tarului, %(-.r/it( "rin +urt Su%tra5 r a " a%cun% a 0unurilor !in a-utul "ro"ri tarului >+urtul?,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani, ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.119 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

6urtul %(-.r/it .n 'o! r " tat, %au, .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il , ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , %au car a cau*at !aun con%i! ra0il "(5u0a/ului,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi ".n( la /a"t ani, cu %au +(r( con+i%car a a- rii, ori cu a' n!( .n '(ri' ! la /ai* ci la o"t* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.119 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ 6urtul %(-.r/it "rin "(trun! r .n .nc(" r , .n alt loc " ntru ! "o*itar %au .n locuin8(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani, cu %au +(r( con+i%car a a- rii ori cu a' n!( .n '(ri' ! la o"t* ci la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . 6urtul %(-.r/it ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo% %au .n "ro"or= 8ii 'ari,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% la !ou(* ci ! ani cu con+i%car a a- rii. Not(H n articol l 11;, 1#<, 1##, 1#& % con%i! r( r " tat ac l in+rac8iuni c au +o%t %(-.r/it ! o " r%oan(, car ant rior a co'i% una !in in+rac8iunil "r -(*ut .n ac %t articol %au .n articol l 7), 1#1, 1#&91, ##)9), ##39# /i ##791 !in "r * ntul Co!. n "r * ntul Co! "rin "ro"or8ii 'ari % .n8 l 5 -aloar a 0unurilor 'at rial %u%tra% , !o0.n!it , "ri'it , t(inuit , !i%tru% tc. %au '(ri' a "a5u0 i "ricinuit ! c(tr o " r%oan( %au un 5ru" ! " r%oan , car , $"ri'at( .n 0ani, ! "(/ /t ! cinci %ut ! ori '(ri' a %alariului 'ini' .n -i5oar la 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii. *+lin.! al notei art.119 %o i(i'at $rin Legea in 1..0..96/ *+rt.119 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+lin.! al notei art.119 3n re a'4ia Legii nr.)1-XIII in 14.04.94/ *+rt.119 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.119 3n re a'4ia Legii in 01.04.9!/ Articolul 120. Su%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it( "rin Ca+ Su%tra5 r a ! %c2i%( a a-utului "ro"ri tarului >Ca+ul?= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi ".n( la cinci ani, ori cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la o"t* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.1!0 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i ac8iun , !ac( a +o%t .n%o8it( ! -iol n8( n " riculoa%( " ntru -ia8a ori %(n(tat a " r%oan i "(5u0a/ %au ! a' nin8ar a a"lic(rii un i a% ' n a -iol n8 %au !ac( a +o%t %(-.r/it(, +i .n 'o! r " tat, +i .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan %au !ac( au cau*at o !aun( con%i! ra0il( "(5u0a/ului,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la !ou(%"r * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . Fa+ul %(-.r/it "rin "(trun! r .n .nc(" r , .n alt loc " ntru ! "o*itar %au .n locuin8(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Fa+ul %(-.r/it ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo% %au .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci ! ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.1!0 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.1!0 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 121. T.l2(ria .n %co"ul %u%tra5 rii a-utului "ro"ri tarului T.l2(ria, a!ic( atacul %(-.r/it .n %co"ul .n%u/irii a-utului "ro"ri tarului, .n%o8it ! -iol n8( " riculoa%( " ntru -ia8a %au %(n(tat a " r%oan i car a +o%t %u"u%( atacului, ori ! a' nin8ar a cu a"licar a un i a% ' n a -iol n8 , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la o"t la cinci%"r * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. T.l2(ria %(-.r/it(H 1? .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan I #? cu a"licar a ar' i %au a altor o0i ct , +olo%it .n calitat !

ar'(I &? cu "ricinuir a unor l *iuni cor"oral 5ra- I )? ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%I 3? ! o " r%oan(, car ant rior a %(-.r/it o t.l2(ri %au un act ! 0an!iti%'I 4? .n %co"ul .n%u/irii a-utului .n "ro"or8ii 'ariI 7? "rin "(trun! r .n .nc(" r , .n alt loc " ntru ! "o*itar %au .n locuin8(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.1!1 %o i(i'at $rin Legea in 1..0..96/ *+rt.1!1 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ Articolul 122. Su%tra5 r a "rin %croc2 ri !in a-utul "ro"ri tarului n%u/ir a a-utului "ro"ri tarului "rin .n/ l(ciun %au a0u* ! .ncr ! r > %croc2 ria?,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani ori cu a' n!( .n '(ri' ! la tr i* ci la /a"t * ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.1!! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ E%croc2 ria %(-.r/it( .n 'o! r " tat, +i .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , +i cu "ricinuir a un i !aun con%i! ra0il "(5u0a/ului, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi ".n( la /a% ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii, ori cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.1!! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ E%croc2 ria, car a "ricinuit "a5u0 'ari "ro"ri tarului %au a +o%t %(-.r/it( ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii %au cu o a' n!( .n '(ri' ! la /a"t * ci la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1!! %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.1!! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 122/1. 6a0ricar a %au "un r a .n circula8i a 2.rtiilor ! -aloar +al% 6a0ricar a .n %co"ul "un rii .n circula8i %au "un r a .n circula8i a 2.rtiilor ! -aloar +al% ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la cinci%"r * c ani, cu con+i%car a a- rii. Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n 'o! r " tat %au .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , %au .n "ro"or8ii 'ari,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani, cu con+i%car a a- rii. *+rt.1!!51 intro &# $rin Legea in 0..0).96/ Articolul 122/2. Con+ c8ionar a, ! %+ac r a %au +olo%ir a car!urilor /i a altor !ocu' nt ! "lat( +al% Con+ c8ionar a cu %co"ul ! a ! %+ac , ! %+ac r a %au +olo%ir a car!urilor, "r cu' /i a altor !ocu' nt ! "lat( +al% , c nu con%titui 2.rtii ! -aloar , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a% ani cu con+i%car a a- rii. Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n 'o! r " tat %au .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani cu con+i%car a a- rii. Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it ! o or5ani*a8i cri'inal( %au ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo% = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la o"t la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. Not(. Prin car!uri /i alt !ocu' nt ! "lat(, c nu con%titui 2.rtii ! -aloar , % .n8 l 5 ac l in%tru' nt ! "lat(, car au calit(8il unui !ocu' nt ! "lat( c con+ir'(, %ta0il /t ori atri0ui !r "turi %au o0li5a8iuni "atri'onial . *+rt.1!!5! intro &# $rin Legea nr.!)4-XIV in !4.1!.98/

Articolul 123. Su%tra5 r a !in a-utul "ro"ri tarului "rin .n%u/ir , ! la"i!ar %au a0u* ! % r-iciu n%u/ir a %au ! la"i!ar a a-utului "ro"ritarului, .ncr !in8at c lui -ino-at %au car % a+l( .n a!'ini%trar a lui, "r cu' /i %u%tra5 r a a-utului "ro"ri tarului ! c(tr o " r%oan( o+icial( >.'"ut rnicit(? "rin a0u* ! % r-iciu,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani, ori cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it "o%turi %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat . *+lin.1 art.1!. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n 'o! r " tat %au .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la /a"t ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii, cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat ! la !oi ".n( la cinci ani, ori cu a' n!( .n '(ri' ! la /a"t * ci la o %ut( !ou(* ci ! %alarii 'ini' , cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Su%tra5 r a, "r -(*ut( .n "art a .nt.i /i .n "art a a !oua al "r * ntului articol, !ac( a +o%t %(-.r/it( .n "ro"or8ii 'ari,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% ".n( la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii /i cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! la !oi ".n( la cinci ani. *+rt.1!. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 123/1. Su%tra5 r a .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari !in a-utul "ro"ri tarului Su%tra5 r a .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari !in a-utul "ro"ri tarului, in!i+ r nt ! 'iClocul "rin car a +o%t %(-.r/it( %u%tra5 r a >articol l 11;=1#&?, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! la !oi ".n( la cinci ani. Not(. n "r * ntul Co! "rin "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari % .n8 l 5 -aloar a 0unurilor 'at rial %u%tra% , !o0.n!it , "ri'it , t(inuit , !i%tru% tc. %au '(ri' a "a5u0 i "ricinuit ! c(tr o " r%oan( %au ! un 5ru" ! " r%oan , car $"ri'at( .n 0ani, ! "(/ /t ! o 'i cinci %ut ! ori '(ri' a %alariului 'ini' .n -i5oar la 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii. *+rt.1!.51 %o i(i'at $rin Legea in 1..0..96/ *San'4i&nea art.1!.51 %o i(i'at1 $rin Legea in 09.1!.94/ *Nota art.1!.51 3n re a'4ia Legii in 14.04.94/ *+rt.1!.51 %o i(i'at i 'o%$letat $rin Legea in 01.04.9!/ Articolul 124. Su%tra5 r a .n "ro"or8ii 'ici !in a-utul "ro"ri tarului Su%tra5 r a .n "ro"or8ii 'ici !in a-utul "ro"ri tarului "rin +urt, .n%u/ir , ! la"i!ar , a0u* ! % r-iciu %au "rin %croc2 ri , %(-.r/it( ! o " r%oan( +a8( ! car , a-.n! .n - ! r circu'%tan8 l cau* i /i " r%onalitat a, nu "ot +i a"licat '(%uri ! in+lu n8( a!'ini%trati-(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an, ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.1!4 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t( c a !u% la ! %co'"l tar a auto'o0il lor, tractoar lor a t 2nicii a5ricol /i a altor 'iCloac t 2nic .n ti'"ul tran%"ort(rii lor " cal a + rat(, " a"( /i " alt c(i, "r cu' /i .n locuril lor ! "(%trar " r'an nt( %au t '"orar(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, ori cu a' n!( .n '(ri' ! la tr i* ci la /a"t * ci ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.1!4 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac8iunil "r -(*ut .n "(r8il .nt.i %au a !oua al "r * ntului articol, %(-.r/it ! o " r%oan( car a +o%t Cu! cat( 'ai .naint " ntru

%u%tra5 r .n "ro"or8ii 'ici %au car a %(-.r/it o %u%tra5 r !in a-utul "ro"ri tarului, %u%tra5 r "r -(*ut( ! articol l 11;=1#&91, ##39#, ##791 !in "r * ntul Co!,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani, ori cu o a' n!( .n '(ri' ! la tr i* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . Not(H Su%tra5 r a .n "ro"or8ii 'ici !in a-utul "ro"ri tarului % con%i! r( ac8iun a ! %u%tra5 r , !ac( co%tul 0unurilor %u%tra% , -aluat .n 0ani,nu ! "(/ /t '(ri' a a cinci %alarii 'ini' , %ta0ilit ! l 5i%la8i la 'o' ntul %(-.r/irii in+rac8iunii. *Nota art.1!4 %o i(i'at1 $rin Legea in 1..0..96/ *+rt.1!4 '& %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *Nota intro &#1 $rin Legea in 01.04.9!/ Articolul 124/1. Su%tra5 r a .n "ro"or8ii 'ici !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it( "rin +urt ! 0u*unar Su%tra5 r a .n "ro"or8ii 'ici !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it( "rin +urt ! 0u*unar, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . Ac a/i +a"t( %(-.r/it( .n 'o! r " tat %au .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan %au ! c(tr o " r%oan( car ant rior a %(-.r/it o %u%tra5 r !in a-utul "ro"ri tarului, %u%tra5 r "r -(*ut( la articol l 11;=1#&91, ##39#, ##791 !in "r * ntul co!, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani ori cu o a' n!( .n '(ri' ! la tr i* ci ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . Not(H Prin +urt ! 0u*unar % .n8 l 5 H %u%tra5 r a " a%cun% >.n %ta8ii /i .n 'iCloac l ! tran%"ort .n co'un, .n "ia8(, " %tra!(, .n 'a5a*in , r %taurant , $"o*i8ii, .n "arcuri tc.? a unui 0un >0ani, alt 2.rtii ! -aloar , 0iCut rii, o0i ct "r 8ioa% tc.? c a"ar8in un i " r%oan /i % a+l( a%u"ra ac %t ia >.n 0u*unar, .n 5 ant(, "o/ t(, %aco/(, %t ali"it 2ain i %au .nc(l8('int i? %au .n i' !iata %a a"ro"i r >" 0anc(, " 0anc2 t(, " tara0(, " 'a%( tc.?, a%t+ l .nc.t %( "oat( +i clar( a"art n n8a 0unului " r%oan i r %" cti- /i !ac( +a"ta nu .ntrun /t l ' nt l alt i in+rac8iuni. *+rt.1!451 intro &# $rin Legea nr..86-XIV in 0".0).99/ Articolul 12!. Do0.n!ir a "rin /antaC a a-utului "ro"ri tarului C r r a ! a % tran%'it a-utul "ro"ri tarului ori !r "tul a%u"ra ac %tui a-ut, a' nin8.n! cu -iol n8( " r%oana ori ru! l a"ro"iat al ac %tuia, r(%".n!ir a unor /tiri ! +(i'(toar ! %"r l , cu ! t riorar a %au cu ni'icir a a- rii "ro"ri tarului >/antaCul?,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu %au +(r( con+i%car a a- rii. *+lin.1 art.1!) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n 'o! r " tat %au .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , %au .n%o8it ! a' nin8ar a cu 'oart a ori cu "ricinuir a unor l *iuni cor"oral 5ra- %au .n%o8it ! act ! -iol n8( n " r culoa% " ntru -ia8( /i %(n(tat , %au .n%o8it ! ! t riorar a ori ni'icir a 0unurilor,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani cu con+i%car a a- rii. 6a"t l "r -(*ut .n "art a .nt.i %au .n "art a a !oua al "r * ntului articol, %(-.r/it ! un 5ru" or5ani*at %au ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%, %au cu a"licar a ar' i ori a altor o0i ct +olo%it .n calitat ! ar'(,%au .n%o8it ! -iol n8( " riculoa%( " ntru -ia8( /i %(n(tat , %au car au a!u% la "a5u0 ! "ro"or8ii 'ari %au la alt con% cin8 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. Do0.n!ir a "rin /antaC a a-utului .n%o8it( ! r("ir a %au ! a' nin8ar a cu r("ir a "ro"ri tarului, ru! lor %au a a"ro"ia8ilor ac %tuia,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.1!) %o i(i'at $rin Legea in 1..0..96/ *+rt.1!) %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/

*+rt.1!) %o i(i'at $rin Legea

in 01.04.9!/

Articolul 126. Cau*ar a ! "a5u0 'at rial "rin .n/ = l(ciun %au a0u* ! .ncr ! r Cau*ar a ! "a5u0 'at rial "ro"ri tarului "rin .n/ l(ciun %au a0u* ! .ncr ! r , !ac( +a"ta nu con%titui o %u%tra5 r ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an, ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' , ori cu "ri-ir a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it "o%turi %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat , ori cu ! %tituir a !in +unc8i . *+lin.1 art.1!6 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( .n 'o! r " tat,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu ".n( la tr i ani, ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la nou(* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.1!6 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1!6 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 126/1. 6urtul %au utili*ar a %a'a-olnic( a n r5i i l ctric , t r'ic %au a 5a*ului 6urtul %au utili*ar a %a'a-olnic( a n r5i i l ctric , t r'ic %au a 5a*ului, %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru ac a/i +a"t(, %au !ac( a cau*at o "a5u0( con%i! ra0il(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1!651 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1!651 intro &# $rin Legea nr.""8 in 1..0..96/ Articolul 126/2. nc(lcar a r 5ulilor ! "rot c8i a r 8 l lor l ctric ! t n%iun 'ai 'ar ! 1<<< ! -ol8i /i a con!uct lor ! 5a* ! t n%iun .nalt( nc(lcar a r 5ulilor ! "rot c8i a r 8 l lor l ctric ! t n%iun 'ai 'ar ! 1<<< ! -ol8i, "r cu' /i a con!uct lor ! 5a* ! t n%iun .nalt(, %(-.r/it( !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru ac a/i +a"t(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.1!65! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1!65! intro &# $rin Legea in 1..0..96/ Articolul 127. Ni'icir a %au ! t riorar a "r ' !itat( a a-utului "ro"ri tarului Ni'icir a %au ! t riorar a a-utului "ro"ri tarului, %(-.r/it( "rin inc n!i r %au "rintr=o alt( ' to!( c "r *int( un " ricol %ocial, %au car a cau*at -icti' o' n /ti, "a5u0 'ari ori alt ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci ".n( la cinci%"r * c ani. Articolul 12 . Ni'icir a %au ! t riorar a !in i'"ru! n= 8( a a-utului "ro"ri tarului Ni'icir a %au ! t riorar a !in i'"ru! n8( a a-utului "ro"ri tarului, %(-.r/it( .n ur'a +olo%irii i'"ru! nt a +ocului %au "rintr=un alt 'o! %ocial' nt " riculo%, %au car a "ricinuit -icti' o' n /ti %au alt ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani, ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t * ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1!8 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1!8 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 129. N 5liC n8a cri'inal( +a8( ! +olo%ir a %au "(%trar a 'iCloac lor t 2nic a5ricol N 5liC n8a cri'inal( +a8( ! +olo%ir a %au "(%trar a tractoar lor, auto'o0il lor, co'0in lor /i altor 'a/ini a5ricol , c a"ar8in %o-2o*urilor /i altor or5ani*a8ii ! %tat, "r cu' /i col2o*urilor, car a cau*at ! t riorar a %au ! + ctar a, "r cu' /i ! %co'"l tar a ac %tor 'a/ini,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' .

*+lin.1 art.1!9 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV

in !).11.98/

Ac l a/i +a"t , !ac( au +o%t %(-.r/it .n 'o! r " tat %au au cau*at "a5u0 'ari,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la "atru ani ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1!9 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 130. N 5liC n8a cri'inal( +a8( ! "a*a a-utului "ro"ri tarului N 5liC n8a cri'inal( +a8( ! o0li5a8iunil "ro"rii, 'ani+ %tat( ! o " r%oan(, c(r ia i=a +o%t .ncr !in8at( "a*a a-utului "ro"ri tarului, atitu!in car a a-ut ca ur'ar %u%tra5 r a, ! t riorar a,! + ctar a %au " ir a .n "ro"or8ii 'ari a ac %tui a-ut .n ca*ul .n car li"% %c l ' nt l un i .n+rac8iuni ! % r-iciu,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1.0 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Articolul 131. In+rac8iunil contra "ro"ri t(8ii altor %tat , "r cu' /i contra "ro"ri t(8ii " r%oan lor lor +i*ic %au Curi!ic In+rac8iunil contra "ro"ri t(8ii altor %tat , "r cu' "ro"ri t(8ii " r%oan lor lor +i*ic %au Curi!ic , %(-.r/it a-utului a+lat " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a,= % " ! "% %c con+or' articol lor "r * ntului ca"itol. *+rt.1.1 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ CA"IT#LUL AL PATRULEA IN6RACIUNI CONTRA DREPTURILOR POLITICE, DE 1UNC @I ALTOR DREPTURI ALE CETENILOR Articolul 133. '"i !icar a ! %+(/ur(rii a5ita8i i "r l ctoral '"i !icar a ! %+(/ur(rii a5ita8i i "r l ctoral ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1.. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1.. 3n re a'4ia Legii nr.1616 in 19.10.9./ *+rt.1.. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1.. 3n re a'4ia 2'az&l&i in 11.01.90/

/i contra .'"otri-a

Articolul 133/1. R(%".n!ir a !at lor int n8ionat +al% ! %"r can!i!atul " ntru al 5 ril ! ! "uta8i R(%".n!ir a !at lor int n8ionat +al% ! %"r can!i!atul " ntru al 5 ril ! ! "uta8i, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1..51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1..51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1..51 intro &# $rin 2'az&l in 11.01.90/ Articolul 133/2. I'"i !icar a $ rcit(rii !r "tului ! -ot I'"i !icar a "rin oric 'iCloc a $ rcit(rii li0 r a !r "tului ! a al 5 %au a +i al %,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni la cinci ani. Ac a/i +a"t( .n%o8it( ! atacar a localurilor % c8iilor ! -otar "rin oric 'iCloc /i +or'(, "ricinuir a ! l *iuni cor"oral 5ra- , " riclitar a -i 8ii " r%oan i, "r cu' /i %u%tra5 r a urn lor ! -ot %au a !ocu' nt lor l ctoral ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. D %c2i! r a urn lor ! -ot .naint ! t r' nul %ta0ilit "rin l 5 " ntru .nc2i! r a -ot(rii= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni la tr i ani. *+rt.1..5! intro &# $rin Legea in 19.10.9./ Articolul 133/3. 6al%i+icar a r *ultat lor -ot(rii

6al%i+icar a "rin oric 'iCloc a r *ultat lor -ot(rii,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! luni la "atru ani. *+rt.1..5. intro &# $rin Legea in 19.10.9./

la

/a%

Articolul 134. 6al%i+icar a act lor l ctoral %au nu= '(rar a int 8ionat 5r /it( a -oturilor 6al%i+icar a act lor l ctoral %au nu'(rar a int n8ionat 5r /it( a -oturilor, "r cu' /i .nc(lcar a % cr tului -ot(rii +i ! un ' '0ru al co'i%i i l ctoral , +i ! o alt( " r%oan( o+icial(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1.4 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1.4 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 134/1. nc(lcar a 5alit(8ii .n !r "turi a li'0ilor 6a"t l .n!r "tat %"r "ro"a5ar a !u/'(ni i, ! %con%i! rar a li'0ii oric(r i na8ionalit(8i, cr ar a ! o0%tacol " ntru +unc8ionar a li'0ii ! %tat /i a altor li'0i " t ritoriul r "u0licii, "r cu' /i l *ar a .n !r "turi a c t(8 nilor !in 'oti- ! li'0(, co'i% .n 'o! r " tat .n ! cur%ul anului !u"( a"licar a %anc8iunilor a!'ini%trati- ,= % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1.451 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1.451 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1.451 intro &# $rin Legea nr.6.4 in 10.0".91/ Articolul 13!. Biolar a % cr tului cor %"on! n8 i D %c2i! r a, +(r( !r "t, a un i cor %"on! n8 a!r %at alt i " r%oan , int rc "tar a il 5al( a un i con-or0iri ori co'unic(ri + ctuat "rin t l +on %au "rin oric alt 'iCloac ! tran%'it r la !i%tan8(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . Su%tra5 r a, !i%tru5 r a %au r 8in r a un i cor %"on! n8 , "r cu' /i !i-ul5ar a con8inutului un i con-or0iri %au co'unic(ri int rc "tat , + ctuat +(r( !r "t, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. Ac8iunil "r -(*ut la alin at l .nt.i /i !oi al "r * ntului articol, %(-.r/it r " tat %au ! o " r%oan( car "ractic( acti-itat ! ! "i%tar ="rot c8i , +i !ac( au cau*at o "a5u0( ! "ro"or8ii 'ari int r % lor "u0lic %au al un i " r%oan , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani. Not(. Cor %"on! n8( % con%i! r( ' %aCul "o/tal, t l +onic %au alt ' %aC + ctuat "rin oric +or'( l 5al( ! la !i%tan8(. *+rt.1.) 3n re a'4ia Legii nr.8)! in !9.0).96/ t l 5ra+ic, tran%'it r

Articolul 136. Biolar a ! !o'iciliu P rc2 *i8ia il 5al(, -acuar a il 5al( %au alt act ,c .ncalc( in-iola0ilitat a ! !o'iciliu a c t(8 nilor,= % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' , +i cu ! %tituir !in +unc8i . *+rt.1.6 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1.6 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1.6 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 137. nc(lcar a !r "turilor %in!icat lor '"i !icar a acti-it(8ii l 5al a %in!icat lor /i a or5an lor lor,= % " ! "% /t +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' , +i cu ! %tituir !in +unc8i . *+rt.1." %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1." %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1." %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 13 . nc(lcar a l 5i%la8i i 'uncii

Conc !i r a il 5al( cu 0un( /tiin8( a unui an5aCat %au n $ cutar a 2ot(r.rii unui or5an co'" t nt cu "ri-ir la r %ta0ilir a .n lucru = % " ! "% /t +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , +i cu ! %tituir !in +unc8i . nc(lcar a int n8ionat( a l 5i%la8i i 'uncii /i a act lor nor'ati"ri-in! "rot c8ia 'uncii ! c(tr o " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r , car .n ! cur%ul anului a +o%t %u"u%( un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru ac a/i .nc(lcar , = % " ! "% /t +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , +i cu ! %tituir !in +unc8i . Ac8iunil "r -(*ut la alin at l .nt.i /i !oi al "r * ntului articol %(-.r/it r " tat,= % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' , +i cu ! %tituir !in +unc8i . *+rt.1.8 %o i(i'at $rin nr.10"1-XV in !..0).!00!/ *+rt.1.8 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1.8 3n re a'4ia Legii nr.919 in 11.0".96/ Articolul 13 /1. nc(lcar a t r' nului %ta0ilit ! "lat( a %alariilor, " n%iilor, 0ur% lor /i a altor "l(8i cu caract r " r'an nt, %ta0ilit "rin l 5i%la8i nc(lcar a, !in int n8ia " r%oan i cu +unc8i ! r(%"un! r , " un t r' n ! " %t !ou( luni a t r' nului %ta0ilit ! "lat( a %alariilor, " n%iilor, 0ur% lor, in! 'ni*a8iilor, ! ac2itar a contri0u8iilor ! a%i5ur(ri %ocial ! %tat o0li5atorii /i a altor "l(8i cu caract r " r'an nt, %ta0ilit "rin l 5i%la8i , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut la tr i %ut ! %alarii 'ini' , cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a +unc8ii ! con!uc r " un t r' n ! la un an ".n( la tr i ani. *+rt.1.851 intro &# $rin Legea nr.10"1-XV in !..0).!00!/ Articolul 13 /2. Con%tr.n5 r a ! a "artici"a %au ! a r +u*a %( "artici" la 5r -( Con%tr.n5 r a unui %alariat %au 5ru" ! %alaria8i "rin a' nin8(ri ori alt ac8iuni -iol nt ! a "artici"a %au ! a r +u*a %( "artici" la 5r -(,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1.85!91.8518 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1.85!91.8518 intro &# $rin Legea nr.)1-XIII in 14.04.94/ Articolul 139. nc(lcar a r 5ulilor ! "rot c8i a 'uncii nc(lcar a ! c(tr o " r%oan( o+icial( a r 5ulilor r + ritoar la t 2nica % curit(8ii, i5i na in!u%trial( %au a altor r 5uli ! "rot c8i a 'uncii, !ac( ac a%t( .nc(lcar ar +i "utut "ro-oca acci! nt " ntru oa' ni %au a- a alt ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' , +i cu ! %tituir !in +unc8i . *+lin.1 art.1.9 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(, ur'at( ! -(t('ar a int 5rit(8ii cor"oral "i r! r a ca"acit(8ii ! 'unc(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.1.9 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ %au %au ! cu

6a"ta, "r -(*ut( ! "art a .nt.i a "r * ntului articol, !ac( "ro-ocat 'oart ! o' %au -(t('ar 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral c.tor-a " r%oan ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *+rt.1.9 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1.9 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/

a a

Articolul 140. R +u*ul ! a an5aCa la lucru %au conc !i r a un i + ' i 5ra-i! , "r cu' /i a 'a' i car al("t a*( co"ilul R +u*ul ! a an5aCa la lucru %au conc !i ra un i + ' i " 'oti- , l 5at ! %arcin(, "r cu' /i r +u*ul ! a an5aCa la lucru %au

conc !i r a un i 'a' , " 'oti-ul c( ./i al("t a*( co"ilul,= % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! 'ini' %au cu ! %tituir !in +unc8i . *+rt.140 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

%alarii

Articolul 140/1. Pri5onir a c t(8 nilor " ntru critic( L *ar a int n8ionat( ! c(tr " r%oana cu +unc8ii ! r(%"un! r a !r "turilor /i int r % lor, ocrotit ! l 5 , al c t(8 anului, ac a%t( l *ar +iin! l 5at( ! "ri5onir a lui " ntru "r * ntar a, .n 'o!ul %ta0ilit, a unor "ro"un ri, c r ri, "l.n5 ri %au " ntru critica, cu"rin%( .n l , "r cu' /i " ntru critica +(cut( .ntr=o alt( +or'(,= % " ! "% /t cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t * ci ! %alarii 'ini' %au cu ! %tituir a !in +unc8i . Ac l a/i ac8iuni, !ac( au cau*at un "r Cu!iciu %u0%tan8ial !r "turilor /i int r % lor, ocrotit ! l 5 , al c t(8 anului,= % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , +i cu ! %tituir a !in +unc8i . *+lin.! art.14051 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.14051 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.14051 intro &# $rin 2'az&l in !!.11.8)/ Articolul 140/2. nc(lcar a l 5i%la8i i cu "ri-ir la " ti8ii nc(lcar a "r ' !itat( ! c(tr o " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r a 'o!ului %ta0ilit ! $a'inar a " ti8iilor, !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru o a%t+ l ! .nc(lcar ,= % " ! "% /t cu a' n!( ! ".n( la /a"t * ci ! %alarii 'ini' %au cu ! %tituir a. Ac l a/i ac8iuni, !ac( au cau*at o !aun( con%i! ra0il( !r "turilor /i int r % lor ocrotit ! l 5 al " ti8ionarului,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , %au cu ! %tituir a. *+lin.! art.1405! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1405! intro &# $rin Legea in 09.1!.94/ Articolul 140/3. Biolar a !r "tului la li0 rtat a .ntrunirilor '"i !icar a il 5al( a ! %+(/ur(rii 'itin5ului, ! 'on%tra8i i, 'ani+ %t(rii, "roc %iunii %au oric(r i alt .ntruniri %au a "artici"(rii c t(8 nilor la ac %t a, +i con%tr.n5 r a lor la "artici"ar ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la /a"t * ci /i cinci ! %alarii 'ini' . Ac l a/i +a"t ,%(-.r/it ! o " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r , +i ! un 5ru" ! " r%oan , +i .n%o8it ! -iol n8( n "ri' C!ioa%( " ntru -ia8( /i %(n(tat , +i .n%o8it ! ! t riorar %au ni'icir a a- rii, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la /a"t * ci la o %ut( ! %alarii 'ini' , %au cu ! %tituir !in +unc8i . *+lin.! art.1405. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ 6a"t l "r -(*ut la alin at l .nt.i /i al !oil a !in "r * ntul articol, !ac( au +o%t %(-.r/it cu a"licar a ar' i %au a altor o0i ct car au % r-it !r "t ar'( %au au +o%t %" cial a!a"tat " ntru cau*ar a l *iunilor cor"oral , +i .n%o8it ! -iol n8( "ri' C!ioa%( " ntru -ia8( /i %(n(tat , +i %ol!at cu cau*ar a unor "a5u0 'ari %au cu alt ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la o"t ani. *+rt.1405. intro &# $rin Legea nr.)61 in !!.0".9)/ Articolul 140/4. nc(lcar a "r ' !itat( a l 5i%la8i i "ri-in! acc %ul la in+or'a8i nc(lcar a "r ' !itat( ! c(tr o " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r a "roc %ului ! a%i5urar /i r ali*ar a !r "tului ! acc % la in+or'a8i , c a cau*at o !aun( con%i! ra0il( !r "turilor /i int r % lor ocrotit ! l 5 al " r%oan i car %olicit( in+or'a8i r + ritoar la ocrotir a %(n(t(8ii "o"ula8i i, la % curitat a "u0lic(, la "rot c8ia ' !iului .nconCur(tor, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la

tr i ani %au cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii ori ! $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.14054 intro &# $rin Legea nr..1!-XV in !8.06.!001/

Articolul 141. nc(lcar a !r "tului ! in- ntator n%u/ir a calit(8ii ! autor a%u"ra un i in- n8ii, con%tr.n5 r a la coautorat, "r cu' /i !i-ul5ar a % n8 i in- n8i i, ".n( la ! "un r a c r rii ! 0r - t, +(r( con%i'8('.ntului in- ntatorului,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.141 3n re a'4ia Legii nr.".) in !0.0!.96/ Articolul 141/1. nc(lcar a !r "tului ! autor 6olo%ir a o" r lor lit rar , ! art( %au /tiin8i+ic inclu%i- a o" r lor autorilor %tr(ini +(r( a .nc2 ia contract cu autorul %au cu %ucc %orii lui ! !r "turi, .nc(lcar a %ti"ula8iilor l 5ii /i al contractului ! +olo%ir a ac %tor o" r , .n%u/ir a "at rnit(8ii a%u"ra un i o" r %tr(in , +olo%ir a lor .n oar car alt 'o! ilicit, "r cu' /i con%tr.n5 r a la co"at rnitat , !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a unor %anc8iuni a!'ini%trati- %au !ac( a +o%t cau*at( o !aun( ! "ro"or8ii 'ari, "r cu' /i !i%tru5 r a int n8ionat( a ori5inalului o" r i ! art( "la%tic(, %cul"tur(, a 'anu%cri%ului %au a -ariant i ! +initi- a ori5inalului o" r i au!io-i*ual ,= % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci %alarii 'ini' . *+rt.14151 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.14151 intro &# $rin Legea nr.)1-XIII in 14.04.94/ Articolul 141/2. nc(lcar a !r "tului ! 8in(torului titlului ! "ro= t c8i "ri-in! o0i ct l "ro"ri t(8ii in!u%trial Pro!uc r a, i'"ortul, $"ortul, %tocar a, o+ rir a %"r -.n*ar %au -.n*ar a unor '(r+uri "urt.n! ' n8iuni +al% "ri-in! 0r - t l ! in- n8i , ori5in a /i caract ri%ticil '(r+urilor, "r cu' /i nu' l "ro!uc(torului %au -.n*(torului, cu %co"ul ! a=i in!uc .n roar " c ilal8i -.n*(tori %au " 0 n +iciari,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' , cu con+i%car a "ro!u%ului .n%o8it ! ' n8iuni +al% . Not(H Nu % con%i! r( ' n8iun +al%( a%u"ra ori5inii '(r+urilor ! nu'ir a unui "ro!u%, al c(rui nu' a ! - nit 5 n ric /i in!ic( .n co' r8 nu'ai natura lui, cu $c "8ia ca*ului c.n! atar ! nu'ir %t .n%o8it( ! o ' n8iun car ar "ut a +ac %( % cr a!( c( ar ac a ori5in . *+rt.1415! intro &# $rin Legea in !0.0!.96/ Articolul 142. nc(lcar a l 5ilor /i r 5ulilor cu "ri-ir la % "arar a 0i% ricii ! %tat /i a /colii ! 0i% ric( nc(lcar a l 5ilor /i a r 5ulilor cu "ri-ir la % "arar a 0i% ricii ! %tat /i a /colii ! 0i% ric(,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.14! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i +a"t , %(-.r/it ! o " r%oan(, ant rior con!a'nat( " ntru .nc(lcar a l 5ilor cu "ri-ir la % "arar a 0i% ricii ! %tat /i a /colii ! 0i% ric(, "r cu' /i acti-itat a or5ani*atoric(, .n!r "tat( %"r %(-.r/ir a unor a% ' n a act ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. *-artea 1 art.14! %o i(i'at1 $rin Legea in !..0!.9./ *-artea 1 art.14! %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.14! 'o%$letat $rin 2'az&l in 10.0).66/ Articolul 143. At ntar a %u0 +or'( ! in! "linir a riturilor r li5ioa% la " r%oan( /i la !r "turil c t(8 nilor Or5ani*ar a %au con!uc r a unui 5ru", a c(rui acti-itat , ! %+(/urat( %u0 +or'( ! "ro"o-(!uir a cr !in8 lor r li5ioa% /i ! .n! "linir a riturilor r li5ioa% , %t .n%o8it( +i ! cau*ar a un i !aun %(n(t(8ii c t(8 nilor, +i ! alt at ntat la " r%oan( %au la !r "turil lor %au %t .n%o8it( ! in%ti5ar a c t(8 nilor la r +u*ul ! a "artici"a la acti-itat a o0/t a%c( ori la .n! "linir a o0li5a8iilor c t(8 n /ti,=

% " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Partici"ar a int n%( la acti-itat a 5ru"ului ar(tat .n "art a .nt.i a "r * ntului articol, "r cu' /i "ro"a5an!a %i%t 'atic(, .n!r "tat( %"r %(-.r/ir a +a"t lor nu' rat .n l,= % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' , %au atra5 !u"( %in a"licar a '(%urilor ! in+lu n8ar o0/t a%c(. *+lin.! art.14. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.14. %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 143/1. Ocu"ar a %a'o-olnic( %au "rin ' to! a0u*ia l(ca/urilor ! cult Ocu"ar a %a'o-olnic( %au "rin ' to! a0u*i- a l(ca/ului ! cult = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' . Ac a/i ac8iun %(-.r/it( .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , cu "ricinuir a unor l *iuni cor"oral 5ra%au .n%o8it ! -iol n8( n " riculoa%( " ntru -ia8( /i %(n(tat , %au .n%o8it ! ! t riorar a ori ni'icir a 0unurilor, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani. 6a"t l "r -(*ut la alin atul 1 %au la alin atul # !in "r * ntul articol, %(-.r/it ! un 5ru" or5ani*at ori cu a"licar a ar' i %au a altor o0i ct +olo%it .n calitat ! ar'(, ori .n%o8it ! -iol n8( " riculoa%( " ntru -ia8( /i %(n(tat , ori car au "ricinuit "a5u0 ! "ro"or8ii 'ari %au alt con% cin8 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun a ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani. *+rt.14.51 intro &# $rin Legea nr.1!6.-XV in 19.0".!00!/ Articolul 144. '"i !icar a $ rcit(rii riturilor r li5ioa% '"i !icar a $ rcit(rii riturilor r li5ioa% , !ac( l nu tul0ur( or!in a "u0lic( /i nu %.nt .n%o8it ! at ntat la !r "turil c t(8 nilor,= % " ! "% /t cu a' n!( cor c8ionat( ".n( la /a% luni %au cu 'u%trar "u0lic(. *+rt.144 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ CA"IT#LUL AL CINCILEA IN6RACIUNI CONTRA PROPRIETII PERSONALE A CETENILOR *<a$itol&l V 9art.14)-1)48 e0'l&#e $rin Legea nr. )00-XII in 1).0!.91/ CA"IT#LUL AL @ASELEA IN6RACIUNI ECONO1ICE Articolul 1!!. Di-ul5ar a % cr tului co' rcial %au a % cr tului +i%cal Di-ul5ar a in+or'a8iilor c con%titui % cr t co' rcial %au % cr t +i%cal ! c(tr o " r%oan( c(r ia ac %t in+or'a8ii i=au +o%t .ncr !in8at %au i=au ! - nit cuno%cut .n l 5(tur( cu % r-iciul %au 'unca %a, !ac( ac a%t( +a"t( a +o%t co'i%( !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru o contra- n8i %i'ilar(, +i c( a cau*at "a5u0 ! 'ari "ro"or8ii, = % " ! "% /t cu o a' n!( .n '(ri' ! la tr i %ut ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' cu ! %tituir a !in +unc8ia ocu"at(. *+rt.1)) %o i(i'at $rin Legea nr.116.-XV in !".06.!00!/ *+rt.1)) intro &# $rin Legea nr..40-XV in 06.0".!001/ *+rt.1)) e0'l&# $rin Legea nr.1!9) in !..0!.9./ Articolul 1!!/1. R +u*ul int n8ionat ! a +urni*a !at %tati%tic %au "r * ntar a int n8ionat( ! !at %tati%tic n aut ntic R +u*ul int n8ionat ! a +urni*a !at %tati%tic %au "r * ntar a int n8ionat( ! !at %tati%tic n aut ntic , c cau* a*( "a5u0 cono'i i na8ional , = % " ! "% 8 cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut la tr i %ut ! %alarii 'ini' .

*+rt.1))51 *+rt.1))51 *+rt.1))51 *+rt.1))51

%o %o %o 3n

i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ i(i'at $rin Legea nr.1.!6-XIII in !).09.9"/ i(i'at $rin Legea nr.1!9)-XII in !..0!.9./ re a'4ia Legii nr.114!-XII in 04.08.9!/

Articolul 1!!/2. 6olo%ir a n con+or'( ! %tina8i i a 'iCloac lor 0u5 tar 6olo%ir a n con+or'( ! %tina8i i a 'iCloac lor 0u5 tar , a!ic( .n %co"uri c nu cor %"un! ! %tina8i i %au ! -i*ului a"ro0at +(r( autori*a8i .n %cri% a or5an lor co'" t nt , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( ! la cinci* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.1))5! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n 'o! r " tat ori .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , +i c( au cau*at "a5u0 ! 'ari "ro"or8ii int r % lor "u0lic ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani %au cu a' n!( ! la /a"t * ci /i cinci la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' /i ! %tituir . *+rt.1))5! intro &# $rin Legea nr..16-XIII in 09.1!.94/ Articolul 1!!/3. D *a+ ctar a cr !itului 6olo%ir a 'iCloac lor ! cr !it contrar ! %tina8i i in!icat .n contractul ! cr !it !ac( "rin ac %t ac8iuni au +o%t cau*at in%titu8i i +inanciar "a5u0 'at rial .n "ro"or8ii 'ari,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii. Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it r " tat +i .n%o8it ! +olo%ir a unor !ocu' nt +al% , car au cau*at in%titu8i i +inanciar "a5u0 'at rial .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari ori au !u% la in%ol-a0ilitat a i = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la !oi%"r * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii. *+rt.1))5. %o i(i'at $rin Legea nr.1069-XV in !..0).!00!/ *Se e'lar1 ne'on#tit&4ionale #intag%ele =(ie nera%;&r#area 're it&l&i/ *i o;3nzilor 3n ter%enele i 3n 'on i4iile #ti$&late 3n 'ontra't&l/ * e 're it= in art.1))5. alin.1 i =#a& nera%;&r#area= in titl&l/ *art.1))5. 'on(or% ,ot. <&r4ii <on#tit&4ionale nr.1" in 0!.04.!00!/ *+rt.1))5. 3n re a'4ia Legii nr.14.6-XIII in !4.1!.9"/ *+rt.1))5. intro &# $rin Legea nr..16-XIII in 09.1!.94/ Articolul 1!!/4. 6ali' ntul int n8ionat /i +ictiAc8iunil un i " r%oan cu +unc8ii ! r(%"un! r /i9%au al "ro"ri tarului ! 0itorului >c t(8 anului? con%t.n! .n cr ar a ori $a5 rar a "r ' !itat( a in%ol-a0ilit(8ii ! 0itorului, cau*ar a unor !aun ac %tuia .n int r % l "ro"rii %au .n int r % l altor " r%oan , 5 %tionar a int n8ionat inco'" t nt( a a+ac rilor >+ali' ntul int n8ionat?, ! clarar a int n8ionat +al%( ! c(tr ! 0itor a in%ol-a0ilit(8ii %al cu %co"ul ! a in!uc .n roar cr !itorii " ntru a o08in ! la ac /tia a'.nar a /i9%au /alonar a "l(8ilor cu- nit cr !itorilor %au r !uc r a la !atorii >+ali' ntul +icti-?, "r cu' /i ac8iunil n l 5iti' .ntr "rin% "r -(*.n! in%ol-a0ilitat a ! 0itorului %au !u"( ! %c2i! r a "roc !urii concur%ual , "rin car cr !itorului >cr !itorilor? i=au +o%t cau*at "r Cu!icii .n "ro"or8ii 'ari, 'ani+ %tat "rinH 1? t(inuir a un i "(r8i !in 0unuril ! 0itorului %au !in o0li5a8iil ac %tuiaI #? t(inuir a, ni'icir a, +al%i+icar a oric(rui act ! -i! n8( "ri-in! acti-itat a cono'ic( a ! 0itoruluiI &? n o" rar a .n%cri%urilor n c %ar .n !ocu' nt l conta0il I )? ni'icir a, -.n*ar a %au 5aCar a un i "(r8i !in 0unuril ! 0itorului, luat .n cr !it /i n ac2itat , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani +i cu a' n!( ! la /a"t * ci /i cinci ".n( la !ou( %ut ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.1))54 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni co'i% ! .n8 l 5 ri "r ala0il , %au car un 5ru" ! " r%oan , .n ur'a un i i=au cau*at !aun .n "ro"or8ii ! o% 0it

'ari cr !itorului >cr !itorilor? = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! cinci ani. *+rt.1))54 3n re a'4ia Legii nr.1))4 in !).0!.98/ *+rt.1))54 %o i(i'at $rin Legea nr.14.6-XIII in !4.1!.9"/ *+rt.1))54 intro &# $rin Legea nr..16-XIII in 09.1!.94/

la !oi

la

Articolul 1!!/!. nc(lcar a nor' lor contract lor ! 5aC GaCar a 0unurilor %au !r "turilor "atri'onial % c2 %trat %au ar %tat ! in%tan8a Cu! c(tor a%c( = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( ! la !ou(* ci /i cinci la /a"t * ci /i cinci ! %alarii 'ini' . D la"i!ar a, .n%tr(inar a, %u0%tituir a %au t(inuir a 0unurilor 5aCat .n -aloar ! " %t 3<<< ! l i ! c(tr " r%oana car a ! "u% ac %t 0unuri .n 5aC %au ! c(tr " r%oana c(r ia ac %t 0unuri i=au +o%t !at .n 5aC = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ani ".n( la cinci ani %au cu a' n!( ! la cinci* ci ".n( la o 'i ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.1))5) 3n re a'4ia Legii nr.901-XIV in !4.0..!000/ *+rt.1))5) 3n re a'4ia Legii nr.146)-XIII in !9.01.98/ *+rt.1))5) intro &# $rin Legea nr..16-XIII in 09.1!.94/ Articolul 1!!/6. Utili*ar a contrar ! %tina8i i a 'iCloac lor !in .'"ru'uturil ! %tat %au 5arantat ! %tat Utili*ar a contrar ! %tina8i i a 'iCloac lor !in .'"ru'uturil ! %tat %au 5arantat ! %tat, !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru o contra- n8i %i'ilar( %au car au cau*at "a5u0 .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' , cu ! %tituir a !in +unc8i . *+lin.1 art.1))56 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it r " tat %au ! un 5ru" ! " r%oan "rin .n8 l 5 r "r ala0il(, %au car au cau*at "a5u0 .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.1))56 intro &# $rin Legea nr.1.!6 in !).09.9"/ Articolul 1!!/7. nc(lcar a l 5i%la8i i cu "ri-ir la +ali' nt nc(lcar a l 5i%la8i i cu "ri-ir la +ali' nt, 'ani+ %tat( "rinH 1? t(inuir a ! a!'ini%tratorul "roc !urii concur%ual >a!'ini%tratorul ar0itral? a in+or'a8i i -i*.n! cui, c.n! /i %u0 c +or'( a +o%t tran%'i%( o "art !in 0unuril ! 0itoruluiI #? n "r * ntar a, la c r r a a!'ini%tratorului "roc !urii concur%ual >a!'ini%tratorului ar0itral?, a 0unurilor a+lat la ! 0itor .n +olo%in8( %au la "(%trar I &? n "r * ntar a, la c r r a a!'ini%tratorului "roc !urii concur%ual >a!'ini%tratorului ar0itral?, a !ocu' nt lor conta0il I )? t(inuir a ! a!'ini%tratorul "roc !urii concur%ual >a!'ini%tratorul ar0itral? a tran*ac8iilor + ctuat ! c(tr " r%oana cu +unc8ii ! r(%"un! r /i9%au ! c(tr "ro"ri tarul ! 0itorului cu unul !intr cr !itori >cu unii cr !itori? %au cu o alt( " r%oan( !u"( ! %c2i! r a "roc !urii +ali' ntar , !ac( tran*ac8iil .n cau*( o+ r( unor cr !itori !r "turi "r + r n8ial +a8( ! al8i cr !itori la %ati%+ac r a c rin8 lor, car a +o%t a!'i%( !u"( a"licar a %anc8iunilor a!'ini%trati- %au car a con!u% la cau*ar a !aun lor .n "ro"or8ii 'ari,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an +i cu a' n!( ! la %a"t * ci /i cinci ".n( la !ou( %ut ! %alarii 'ini' . *+rt.1))5" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1))5" intro &# $rin Legea nr.1))4 in !).0!.98/ Articolul 1!6. nc(lcar a r 5ulilor ! cr !itar Acor!ar a cr !itului cu .nc(lcar a r 5ulilor ! cr !itar , !ac( "rin ac a%ta au +o%t cau*at in%titu8i i +inanciar "a5u0 'at rial .n "ro"or8ii 'ari,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la

/a"t ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii. Ac l a/i ac8iuni car au cau*at in%titu8i i +inanciar "a5u0 'at rial .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari ori au !u% la in%ol-a0ilitat a i = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la !oi%"r * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii. *+rt.1)6 intro &# $rin Legea nr.14.6-XIII in !4.1!.9"/ *+rt.1)6 e0'l&# $rin Legea nr.1!9) in !..0!.9./ Articolul 1!7. Proi ctar a, $ cutar a, r c "8ia /i utili*ar a con%truc8iilor cu .nc(lcar a "r ' !itat( a l 5i%la8i i .n con%truc8ii Proi ctar a /i $ cutar a con%truc8iilor ! oric cat 5ori , ! %tina8i , in!i+ r nt ! ti"ul ! "ro"ri tat , cu .nc(lcar a "r ' !itat( a "r %cri"8iilor "ri-in! calitat a .n con%truc8ii %au a !ocu' nta8i i ! "roi ct, a "r - ! rilor l 5i%la8i i /i !ocu' nt lor nor'ati- , r c "8ia %au utili*ar a con%truc8iilor cu .nc(lcar a "r ' !itat( a 'o!ului %ta0ilit ! r c "8i ori a "r %cri"8iilor t 2nic ! $"loatar , "r cu' /i + ctuar a n autori*at( a int r- n8iilor .n con%truc8iil $i%t nt cu a+ ctar a %tructurii ! r *i%t n8(, a r 8 l lor t 2nico= !ilitar /i a utilaC lor ! i'"ortan8( -ital( al con%truc8iilor = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut cinci* ci la tr i %ut ! %alarii 'ini' . Continuar a ! c(tr " r%oan l r %"on%a0il a lucr(rilor $ cutat n cor %"un*(tor /i %i%tat "rin act ! control, .n ca*ul .n car ac %t a "ot a+ cta r *i%t n8a /i %ta0ilitat a con%truc8iilor, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la tr i* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . Proi ctar a, - ri+icar a, $" rti*ar a, r ali*ar a /i utili*ar a ! c(tr " r%oan l r %"on%a0il a unui co'"l $ ur0ani%tic ori a un i con%truc8ii %au $ cutar a ! 'o!i+ic(ri al ac %tora +(r( r %" ctar a "r - ! rilor !ocu' nt lor nor'ati- "ri-in! %i5uran8a, r *i%t n8a /i %ta0ilitat a, !ac( au a-ut !r "t ur'ar H 1? -(t('ar a 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral a " r%oan i %au "i r! r a ! c(tr ac a%ta a ca"acit(8ii ! 'unc(I #? !i%tru5 r a total( %au "ar8ial( a con%truc8i iI &? !i%tru5 r a %au ! 5ra!ar a unor in%tala8ii %au utilaC i'"ortant I )? "i r! ri 'at rial con%i! ra0il , = % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! la o"t* ci la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . Ac8iunil "r -(*ut la alin atul tr i al "r * ntului articol, !ac( au cau*at "i r! r a -i 8ii un i %au a 'ai 'ultor " r%oan , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. *+rt.1)" %o i(i'at $rin Legea nr.4."-XV in !".0".!001/ *+rt.1)" 'o%$letat $rin Legea nr.!6.-XIV in !4.1!.98/ *+rt.1)" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1)" 'o%$letat $rin Legea nr."!. in 0!.0!.96/ Articolul 1! . 6al%i+icar a "ro!u% lor >'(r+urilor?, +olo%ir a ilicit( a '0l ' i co' rcial %tr(in 6al%i+icar a "ro!u% lor >'(r+urilor?, +olo%ir a ilicit( a '0l ' i co' rcial %tr(in , !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8ini a!'ini%trati- " ntru .nc(lc(ri %i'ilar %au .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci %ut la o 'i ! %alarii 'ini' , cu con+i%car a "ro!u% lor >'(r+urilor? c con%titui o0i ctul in+rac8iunii. *+lin.1 9#an'4i&nea8 %o i(i'at $rin Legea nr.1.!6 in !).09.9"/ Pro!uc r a, co' rciali*ar a, tran%"ortar a /i "(%trar a .n %co" ! co' rciali*ar a 0(uturilor alcoolic +al%i+icat , !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru contra- n8ii %i'ilar %au .n "ro"or8ii con%i! ra0il , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i

ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( cinci* ci la cinci %ut ! %alarii 'ini' , cu con+i%car a "ro!u% lor >'(r+urilor? c con%titui o0i ctul in+rac8iunii. Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it +i .n "ro"or8ii 'ari, +i .n r " tat r.n!uri = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani %au cu a' n!( ! la cinci %ut la !ou( 'ii ! %alarii 'ini' , cu con+i%car a "ro!u% lor >'(r+urilor? c con%titui o0i ctul in+rac8iunii. Not(H B *i L 5 a nr.#41=GIB !in #).1#.;: EPri-in! a"licar a unor articol !in Co!ul " nalE Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la !oi%"r * c ani %au cu a' n!( ! la !ou( 'ii la tr i 'ii ! %alarii 'ini' , cu con+i%car a "ro!u% lor >'(r+urilor? c con%titui o0i ctul in+rac8iunii. Not(H B *i L 5 a nr.#41=GIB !in #).1#.;: EPri-in! a"licar a unor articol !in Co!ul " nalE *+rt.1)8 'o%$letat $rin Legea nr.8!! in !6.04.96/ *+rt.1)8 3n re a'4ia Legii in !0.0".94/ Articolul 1!9. Pro!uc r a %au co' rciali*ar a "ro!u% lor >'(r+urilor? n calitati- , n co'"l t %au n con+or' %tan!ar! lor Pro!uc r a %au co' rciali*ar a "ro!u% lor >'(r+urilor? n calitati- , n co'"l t %au n con+or' %tan!ar! lor, !ac( ac %t ac8iuni au +o%t co'i% !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru ac l a/i .nc(lc(ri %au .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la cinci ani %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu con+i%car a "ro!u% lor >'(r+urilor? c con%titui o0i ctul in+rac8iunii. *+rt.1)9 3n re a'4ia Legii nr. 114) in 09.04.9"/ *San'4i&nea art.1)9 3n re a'4ia Legii nr.981 in 19.09.96/ *+rt.1)9 3n re a'4ia Legii in !0.0".94/ Articolul 1!9/1. Pro!uc r a %au co' rciali*ar a "ro!u% lor >'(r+urilor? " riculoa% " ntru -ia8a /i %(n(tat a con%u'atorilor Pro!uc r a %au co' rciali*ar a "ro!u% lor >'(r+urilor? " riculoa% " ntru -ia8a /i %(n(tat a con%u'atorilor, car au cau*at .'0oln(-iri 5ra- %au 'oart a, %au alt con% cin8 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la cinci ani cu con+i%car a "ro!u% lor >'(r+urilor? c con%titui o0i ctul in+rac8iunii. *+rt.1)951 3n re a'4ia Legii nr. 114) in 09.04.9"/ *San'4i&nea art.1)951 3n re a'4ia Legii in 19.09.96/ *+rt.1)951 intro &# $rin Legea in !0.0".94/ Articolul 1!9/2. Ali' ntar a cu a"( "ota0il( c nu cor %"un! nor' lor %anitaro=i5i nic Ali' ntar a cu a"( "ota0il( c nu cor %"un! nor' lor %anitaro= i5i nic , car a cau*at .'0oln(-ir a 5ra-( %au 'oart a un i " r%oan , = % " ! "% /t cu o a' n!( ! la tr i %ut la cinci %ut ! %alarii 'ini' %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani. *+rt.1)95! intro &# $rin Legea nr.689-XV in !9.11.!001/ *+rt.160 e0'l&# $rin Legea nr.11)8 *+rt.16051 e0'l&# $rin Legea in 04.08.9!/

in !..0!.9./

Articolul 160/2. n/ lar a cli n8ilor D "(/ir a "r 8urilor cu a'(nuntul %ta0ilit ,"r cu' /i a "r 8urilor /i tari+urilor " ntru % r-icii %ocial /i co'unal , "r %tat "o"ula8i i, .n/ lar a la %ocot al( %au -r o alt( in!uc r .n roar a c lor car +ac co'an!( la .ntr "rin! ril ! ! % r-ir %ocial( a "o"ula8i i /i al 5o%"o!(ri i co'unal , = % " ! "% /t +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( cinci* ci !

%alarii 'ini' ,+i cu "ri-ar a ! !r "tul " un t r' n ! la !oi ".n( la cinci ani ! a ocu"a "o%turi .n .ntr "rin! ril ! ! % r-ir %ocial( a "o"ula8i i /i al 5o%"o!(ri i co'unal . *+lin.1 art.1605! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it +i .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! un 5ru" ! " r%oan , +i .n "ro"or8ii 'ari, +i ! o " r%oan( ant rior con!a'nat( " ntru o in+rac8iun %i'ilar(, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a"t ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii /i cu int r!ic8ia " un t r' n ! la !oi ".n( la cinci ani ! a ocu"a anu'it "o%turi la .ntr "rin! ril ! ! % r-ir %ocial( a "o"ula8i i /i al 5o%"o!(ri i co'unal . *+rt.1605! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1605! %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.1605! %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.1605! intro &# $rin 2'az&l in !..0)."4/ Articolul 160/3. Pri'ir a un i r 'un ra8ii ilicit ! la c t(8 ni " ntru .n! "linir a lucr(= rilor, l 5at ! ! % r-ir a "o"ula8i i Pri'ir a ! c(tr lucr(torul +(r( +unc8i ! r(%"un! r !intr=o .ntr "rin! r , in%titu8i %au or5ani*a8i , "rin %torcar a un i r 'un ra8ii ilicit ! la c t(8 an " ntru .n! "linir a un i lucr(ri %au " ntru "r %tar a unui % r-iciu .n %+ ra co' r8ului,ali' nta8i i "u0lic , ! % r-irii %ocial , co'unal , ' !ical , cu 'iCloac ! tran%"ort %au " ntru alt + luri ! ! % r-ir a "o"ula8i i, c % r + r( la %+ ra o0li5a8iilor ! % r-iciu al ac %tui lucr(tor, = % " ! "% /t cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci /i cinci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.1605. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n r " tat r.n!uri "ro"or8ii, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ani %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii *San'4i&nea alin.! art.1605. 3n re a'4ia Legii nr.!0)-XIV *+rt.1605. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *Vezi ,ot. -rezi i&%. nr.1!46-X in 19.10.81/ *+rt.1605. intro &# $rin 2'az&l in 19.10.81/ *+rt.16054 e0'l&# $rin Legea in 04.08.9!/ %au .n 'ari

".n( la tr i 'ini' . in !).11.98/

*+rt.1605) e0'l&# $rin Legea !..0!.9./ *+rt.161 e0'l&# $rin Legea in 04.08.9!/

*+rt.16151 e0'l&# $rin Legea !..0!.9./ Articolul 161/2. nc(lcar a 'o!ului ! $"ortar a '(r+urilor /i % r-iciilor nc(lcar a 'o!ului ! $"ortar a '(r+urilor /i % r-iciilor " 0a*( ! lic n8(, +(r( a l .nr 5i%tra, .n -olu' 'ai 'ar ! c.t c l "r -(*ut .n lic n8(, "r cu' /i a c lor n in!icat .n lic n8(, co'i%( .n 'o! r " tat .n ! cur%ul anului !u"( a"licar a %anc8iunii a!'ini%trati- ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu con+i%car a '(r+urilor. *+rt.1615! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1615! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1615! intro &# $rin Legea in 10.0".91/ Articolul 161/3. 1aCorar a /i ' n8in r a arti+icial( a "r 8urilor 'ari la '(r+uri 1aCorar a /i ' n8in r a arti+icial( a "r 8urilor 'ari la '(r+uril ! lar5 con%u' ! c(tr "r cu" 8i %au ! c(tr alt " r%oan "rin .n8 l 5 r , -iol n8( %au "rin a' nin8ar cu -iol n8(, = % " ! "% %c "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii ori "rin a"licar a un i a' n*i .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it ! o " r%oan( con!a'nat( ant rior " ntru in+rac8iunil "r -(*ut .n "r * ntul articol, =

% " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani cu con+i%car a a- rii ori "rin a"licar a un i a' n*i .n '(ri' ! ".n( la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1615. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1615. intro &# $rin Legea nr.499-XII in 1).0!.91/ *+rt.16154, 16! e0'l&#e $rin Legea in !..0!.9./ in 1).0!.91/

*+rt.16. e0'l&# $rin Legea nr.)00-XII

Articolul 164. Practicar a il 5al( acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor Practicar a il 5al( a acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor, !ac( ac %t +a"t au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru ac a/i .nc(lcar , = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la /a"t * ci /i cinci la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.164 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i +a"t , %(-.r/it .n8 l 5 r "r ala0il(, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! r " tat %au ! un 5ru" ! " r%oan cu

! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi la o %ut( la !ou( %ut ! %alarii 'ini' .

Not(H B *i L 5 a nr.#41=GIB !in #).1#.;: EPri-in! a"licar a unor articol !in Co!ul " nalE *+lin.! art.164 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Not(H Prin ! %+(/urar a il 5al( a acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor, .n % n%ul "r * ntului articol, % .n8 l 5 H ! %+(/urar a acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor +(r( .nr 5i%trar a >r .nr 5i%trar a? la or5an l %" cial autori*at I ! %+(/urar a acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor +(r( "un r a la -i! n8( la or5anul +i%cal >+(r( atri0uir a co!ului +i%cal .n 'o!ul %ta0ilit?I ! %+(/urar a acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor +(r( .nr 5i%trar a ca "l(titor ! cot ! a%i5urar %ocial( ! %tat o0li5atori .n 'o!ul %ta0ilit ! l 5i%la8i I ! %+(/urar a unor 5 nuri ! acti-itat int r*i% ! l 5i%la8i , "r cu' /i ! %+(/urar a +(r( lic n8( a unor acti-it(8i c n c %it( autori*ar a "rin lic n8(I ! %+(/urar a acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor "rin int r' !iul +ilial lor, r "r * ntan8 lor, %ucur%al lor, % c8iilor, 'a5a*in lor, ! "o*it lor, unit(8ilor co' rcial tc., n .nr 5i%trat .n 'o!ul %ta0ilit ! l 5i%la8i I ! %+(/urar a acti-it(8ii ! .ntr "rin*(tor +(r( utili*ar a '0l ' lor co' rcial , '(rcilor ! +a0ric( /i +(r( in!icar a .n !ocu' nt a co!urilor +i%cal , .n ca*ul c.n! +olo%ir a %au in!icar a lor %t "r -(*ut( ! l 5i%la8i , ori ! %+(/urar a ac %t i acti-it(8i cu utili*ar a unor '0l ' co' rcial , '(rci ! +a0ric(, co!uri +i%cal %tr(in %au "la%to5ra+iat . *Nota 'o%$letat1 $rin Legea nr.14)-XIV in !4.09.98/ *Nota 3n re a'4ia Legii nr.1.!6 in !).09.9"/ *+rt. 164 %o i(i'at $rin Legea nr.1.!6 in !).09.9"/ *+rt.164 3n re a'4ia Legii in 06.06.9)/ Articolul 164/1. E%c2i-ar a ! la "r * ntar a !ocu' nt lor /i a !at lor cu "ri-ir la - nit E%c2i-ar a ! la "r * ntar a la ti'" a !ocu' nt lor /i a !at lor "r -(*ut ! l 5i%la8i , n c %ar " ntru calcular a /i ac2itar a i'"o*it lor, contri0u8iilor ! a%i5ur(ri %ocial /i altor "l(8i la 0u5 tul "u0lic na8ional, "r cu' /i inclu! ra .n l a unor in!ici ! natura8i, = % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.16451 %o i(i'at $rin Legea nr..90-XV in !0.0".!001/ *+rt.16451 %o i(i'at $rin Legea in 06.06.9)/ *+rt.16451 3n re a'4ia Legii in !..0!.9./ *+rt.16451 intro &# $rin 2'az&l in 1".06.86/ Articolul 164/2. Di'inuar a ! c(tr .ntr "rin! ri, in%titu8ii /i or5ani*a8ii a "l(8ilor la 0u5 tul "u0lic na8ional Di'inuar a ! c(tr .ntr "rin! ri, in%titu8ii /i or5ani*a8ii a i'"o*it lor, contri0u8iilor ! a%i5ur(ri %ocial /i altor "l(8i la 0u5 tul "u0lic na8ional, %(-.r/it( .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi

ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a !r "tului ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la tr i ani. *:itl&l arti'ol&l&i i i#$ozi4ia alin.1 3n re a'4ia Legii nr..90-XV/ * in !0.0".!001/ Ac l a/i ac8iuni, co'i% .n r " tat r.n!uri %au ! o " r%oan( ant rior con!a'nat( " ntru in+rac8iun a "r -(*ut( la alin atul .nt.i !in "r * ntul articol, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' 'n!( .n '(ri' ! ".n( la o 'i ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a !r "tului ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la tr i ani. Ac8iunil "r -(*ut la alin at l 1 /i # al "r * ntului articol, car au cau*at "a5u0 .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o 'i la "atru 'ii ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a !r "tului ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a ! %+(/ura o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. Not(. Di'inuar a "l(8ilor la 0u5 tul "u0lic na8ional % con%i! r( ! "ro"or8ii 'ari !ac( %u'a !i'inuat( ! "(/ /t o %ut( ! %alarii 'ini' , iar ! "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari = !ac( %u'a !i'inuat( ! "(/ /t cinci %ut ! %alarii 'ini' . *Nota 3n re a'4ia Legii nr..90-XV in !0.0".!001/ *Nota 3n re a'4ia Legii nr.1.!6 in !).09.9"/ *+rt.1645! 'o%$letat $rin Legea nr.1.!6 in !).09.9"/ *+rt.1645! 3n re a'4ia Legii in 06.06.9)/ *+rt.1645! intro &# $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 164/3. E-a*iun a +i%cal( a " r%oan lor +i*ic N "r * ntar a ! c(tr o " r%oan( +i*ic( a ! clara8i i cu "ri-ir la - nituri, .n ca*ul c.n! ! "un r a ! clara8i i %t o0li5atori , "r cu' /i inclu! r a .n ! clara8i a unor !at +al%i+icat ! %"r - nituri /i c2 ltui li, car au a!u% la -a*iun +i%cal( .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . Not(. E-a*iun a +i%cal( a " r%oan i +i*ic % con%i! r( ! "ro"or8ii 'ari, !ac( %u'a i'"o*itului n ac2itat ! "(/ /t 1<< %alarii 'ini' . *Nota %o i(i'at1 $rin Legea nr.1.!6 in !).09.9"/ *+rt.1645. intro &# $rin Legea in 06.06.9)/ Articolul 164/4. T(inuir a 'iCloac lor .n ! -i* T(inuir a 'iCloac lor .n ! -i* c ur' a*( a +i -irat .n 'o! o0li5atoriu la conturil 0(ncilor 'an!atar al R "u0licii 1ol!o-a, %(-.r/it( .n "ro"or8ii 'ari ! c(tr con!uc(torii .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor /i or5ani*a8iilor, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani. Ac l a/i +a"t %(-.r/it r " tat +i .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la o"t ani. Not(. 6a"t l "r -(*ut ! "r * ntul articol % con%i! r( ! "ro"or8ii 'ari, !ac( %u'a ! -i* lor ! "(/ /t c2i-al ntul ! 3< 'ii !olari S.U.A. /i ! "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari, !ac( %u'a ! -i* lor ! "(/ /t c2i-al ntul ! #3< 'ii !olari S.U.A. *+rt.16454 intro &# $rin Legea in 06.06.9)/ Articolul 164/!. D %c2i! r a il 5al( a conturilor /i ! "o*itar a 'iCloac lor 0(n /ti .n %tr(in(tat D %c2i! r a ! c(tr " r%oan Curi!ic /i +i*ic , car "ractic( acti-itat ! .ntr "rin*(tor, ! conturi /i ! "o*itar a 'iCloac lor 0(n /ti .n %tr(in(tat +(r( autori*a8ia A(ncii Na8ional a 1ol!o- i = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' cu con+i%car a ! "un rii. Ac l a/i +a"t %(-.r/it r " tat, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' cu con+i%car a ! "un rii.

*+rt.1645) intro &# $rin Legea

in 06.06.9)/

Articolul 164/6. N ac2itar a i'"o*it lor, ta$ lor /i altor "l(8i N ac2itar a, .n t r' nul %ta0ilit, a i'"o*it lor, ta$ lor, contri0u8iilor ! a%i5ur(ri %ocial /i altor "l(8i la 0u5 tul "u0lic na8ional, !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru o contra- n8i %i'ilar(, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut cinci* ci la cinci %ut ! %alarii 'ini' . *7i#$ozi4ia alin.1 3n re a'4ia Legii nr..90-XV in !0.0".!001/ Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it r " tat %au .n "ro"or8ii 'ari = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni la tr i ani, cu "ri-ar a !r "tului ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a ! %+(/ura o anu'it( acti-itat " un t r' n ! la tr i la cinci ani. Not(H B *i L 5 a nr.#41=GIB !in #).1#.;: EPri-in! a"licar a unor articol !in Co!ul " nalE Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i /a"t ani, cu "ri-ar a !r "tului ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! ! %+(/ura o anu'it( acti-itat " un t r' n ! la tr i la cinci ani. Not(H B *i L 5 a nr.#41=GIB !in #).1#.;: EPri-in! a"licar a unor articol !in Co!ul " nalE Not(H N ac2itar a i'"o*it lor, ta$ lor /i a altor "l(8i % con%i! r( %(-.r/it( .n "ro"or8ii 'ari !ac( %u'a !atori i ! "(/ /t tr i 'ii ! %alarii 'ini' /i ! "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari, !ac( %u'a !atori i ! "(/ /t * c 'ii ! %alarii 'ini' . *+rt. 16456 intro &# $rin Legea nr.1.!6 in !).09.9"/ Articolul 164/7. Tran%"ortar a, "(%trar a %au co' rciali*ar a '(r+urilor %u"u% acci* lor, +(r( 'arcar a lor cu ti'0r ! control %au cu ti'0r ! acci* Tran%"ortar a, "(%trar a %au co' rciali*ar a, .n "ro"or8ii 'ari, a '(r+urilor %u"u% acci* lor, +(r( 'arcar a lor cu ti'0r ! control %au cu ti'0r ! acci* ! 'o! l %ta0ilit, !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru o contra- n8i %i'ilar(, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut la tr i %ut ! %alarii 'ini' , cu con+i%car a '(r+urilor n 'arcat . *+lin.1 art.1645" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari %au 'arcar a cu alt ti'0r ! c.t c l ! 'o! lul %ta0ilit = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani, cu con+i%car a '(r+urilor c con%titui o0i ctul in+rac8iunii. Not(H B *i L 5 a nr.#41=GIB !in #).1#.;: EPri-in! a"licar a unor articol !in Co!ul " nalE Not(H Tran%"ortar a, "(%trar a %au co' rciali*ar a '(r+urilor %u"u% acci* lor, +(r( 'arcar a lor cu ti'0r ! control %au cu ti'0r ! acci* % con%i! r( ! "ro"or8ii 'ari !ac( -aloar a lor ! "(/ /t !ou( %ut ! %alarii 'ini' /i ! "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari, !ac( -aloar a lor ! "(/ /t tr i %ut ! %alarii 'ini' . *+rt.1645" 'o%$letat $rin Legea nr.109-XV in !".04.!001/ *+rt.1645" %o i(i'at $rin Legea nr.14)-XIV in !4.09.98/ *+rt.1645" intro &# $rin Legea nr.1.!6 in !).09.9"/ Articolul 164/ . E%c2i-ar a ! la ac2itar a E%c2i-ar a ! la ac2itar a "l(8ilor -a'al 'ari, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci %ut la cu con+i%car a '(r+ii. "l(8ilor -a'al , %(-.r/it( .n "ro"or8ii un t r' n ! ".n( la !oi o 'i ! %alarii 'ini' , la a

Not(H B *i R cti+icar a !in 1onitorul O+icial nr.13:=14< !in

#7.1#.#<<1 "a5.## Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it r " tat %au .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la tr i 'ii la cinci 'ii ! %alarii 'ini' , cu con+i%car a '(r+ii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani. Not(H 1. E%c2i-ar a ! la ac2itar a "l(8ilor -a'al % con%i! r( ! "ro"or8ii 'ari !ac( %u'a ta$ lor n ac2itat %t 'ai 'ar ! cinci %ut ! %alarii 'ini' , iar ! "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari = !ac( ac a%t( %u'( %t 'ai 'ar ! o 'i ! %alarii 'ini' . #. P r%oana car a %(-.r/it " ntru "ri'a !at( in+rac8iun a "r -(*ut( la alin.1 al "r * ntului articol "oat +i a0%ol-it( ! r(%"un! r " nal( !ac( a contri0uit acti- la ! %co" rir a in+rac8iunii /i a r "arat int 5ral "a5u0a cau*at(. *+rt.16458 %o i(i'at $rin Legea nr.1."1-XV in 10.10.!00!/ *+rt.16458 intro &# $rin Legea nr.609-XV in 0!.11.!001/ Articolul 164/9. S"(lar a 0anilor S(-.r/ir a o" ra8iilor l 5al cu 'iCloac 0(n /ti %au cu alt -alori !o0.n!it cu 0un(=/tiin8( " cal il 5al( = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la o 'i la tr i 'ii ! %alarii 'ini' %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani, .n a'0 l ca*uri cu >%au +(r(? "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! la !oi la cinci ani. Ac a/i ac8iun %(-.r/it(H 1? r " tatI #? ! !ou( %au 'ai 'ult " r%oan I &? cu +olo%ir a %itua8i i ! % r-iciu = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la tr i 'ii la cinci 'ii ! %alarii 'ini' %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la "atru la /a"t ani, .n a'0 l ca*uri cu >%au +(r(? "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! la !oi la cinci ani. Ac8iunil "r -(*ut la alin. 1 %au # al "r * ntului articol, %(-.r/it H 1? ! o or5ani*a8i cri'inal(I #? .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la cinci la * c ani cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! cinci ani. *+rt.16459 intro &# $rin Legea nr.1.!6-XV in !6.09.!00!/ *+rt.16) e0'l&# $rin Legea in !..0!.9./

Articolul 166. Stric(ciun a % '(n(turilor /i -(t('ar a "lanta8iilor Stric(ciun a int n8ionat( a % '(n(turilor,"r cu' /i -(t('ar a int n8ionat( a " r! l lor +or %ti r , a c.'"urilor ! "rot c8i , a "lanta8iilor ! "o'i /i ar0u/ti /i a altor "lanta8ii, !ac( %=au cau*at "a5u0 'ari "ro"ri tarului, = % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.166 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.166 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.166 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 167. T(i r a il 5al( a "(!urii T(i r a il 5al( a co"acilor /i a tu+arilor .n "(!uril ! 5ru"a .nt.i car .n! "lin %c +unc8ii "rot ctoar , i5i nico=%anitar /i ! a%anar .n "(!uril r * r-a8iilor natural , al "arcurilor na8ional /i natural " % ctoar l %il-ic r * r-at , .n "(!uril car au o .n% 'n(tat /tiin8i+ic( %au i%toric(, .n *ona 'onu' nt lor natural ,.n %il-o"arcuri,

% " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' cu con+i%car a l 'nului t(iat il 5al. T(i r a il 5al( %i%t 'atic( a co"acilor /i a tu+arilor .n ori/ic "(!uri ori !ac( a +o%t %(-.r/it( .nt.ia !at(, .n%( a cau*at o 'ar !aun( % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' cu con+i%car a 0unurlor o08inut .n 'o! ilicit. *+rt.16" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.16" %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.16" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 16 . Di%tru5 r a %au -(t('ar a int n8ionat( a 'a%i- lor +or %ti r Di%tru5 r a int n8ionat( %au -(t('ar a .n "ro"or8ii 'ari a 'a%i- lor +or %ti r "rin inc n!i r , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la * c ani. Articolul 169. Di%tru5 r a %au -(t('ar a !in i'"ru! n8( a 'a%i- lor +or %ti r Di%tru5 r a %au -(t('ar a !in i'"ru! n8( .n "ro"or8ii 'ari a 'a%i- lor +or %ti r .n ur'a +olo%irii n 5liC nt a +ocului %au a unor %ur% ! " ricol %"orit, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.169 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Articolul 170. B.natul il 5al B.natul +(r( autori*a8ia cor %"un*(toar +i .n " rioa!a /i .n locuril , int r*i% , +i cu un lt /i ' to! n " r'i% >0raconaC?, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' , cu con+i%car a .ntr 5ului -.nat /i a un lt lor ! -.n(toar . *+lin.1 art.1"0 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(, !ac( a cau*at "a5u0 'ari %au a +o%t %(-.r/it( .'"otri-a +iar lor, ani'al lor %(l0atic /i "(%(rilor, -.natul c(rora %t co'"l t int r*i%, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu con+i%car a .ntr 5ului -.nat /i a un lt lor ! -.n(toar . *+rt.1"0 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1"0 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.1"0 %o i(i'at $rin 2'az&l in 14.08."!/ Articolul 171. n! l tnicir a il 5al( cu " %cuitul %au alt $"loat(ri al a" lor n! l tnicir a cu " %cuitul, -.natul %au alt $"loat(ri al a" lor +i +(r( autori*a8ia cor %"un*(toar , +i .n " rioa!a /i locuril int r*i% , +i cu ' to! /i un lt n " r'i% ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu %au +(r( con+i%car a .ntr 5ului -.nat, a un lt lor ! " %cuit /i a 'iCloac lor ! "lutir cu atri0ut l lor. *+lin.1 art.1"1 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i ac8iun %(-.r/it( +i c2iar " ntru "ri'a oar(, !ar cu +olo%ir a un lt lor ' /t /u5(r /ti ! " %cuit, a %u0%tan8 lor $"lo*i/i otr(-itoar %au cu alt 'iCloac ! ni'icir .n 'a%(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu con+i%car a .ntr 5ului -.nat, a un lt lor ! " %cuit /i a 'iCloac lor ! "lutir cu atri0ut l lor. *+lin.! art.1"1 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac8iunil , "r -(*ut ! "art a .nt.i /i "art a a !oua a "r * ntului articol, !ac( l au +o%t %(-.r/it r " tat %au au +o%t .n%o8it ! " %cuitul ori !i%tru5 r a unor %" cii "r 8ioa% ! ani'al ! a"( ori au cau*at o "a5u0( 'ar ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii /i cu con+i%car a o0li5atoar a .ntr 5ului -.nat a un lt lor ! " %cuit /i a 'iCloac lor ! "lutir cu atri0ut l lor. *-artea 1 art.1"1 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./

*-artea 1 art.1"1 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.1"1 'o%$letat $rin 2'az&l in 14.11."4/ Articolul 172. nc(lcar a r 5ulilor - t rinar nc(lcar a r 5ulilor - t rinar , car a "ro-ocat r(%".n!ir a unor 0oli "i! 'ic la ani'al > "i*otii? %au a a-ut alt ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1"! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1"! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1"! %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 173. nc(lcar a r 5ulilor ! co'0at r a -(t('(torilor /i 0olilor "lant lor nc(lcar a r 5ulilor, %ta0ilit .n - ! r a co'0at rii -(t('(torilor /i 0olilor "lant lor, car a a-ut ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1". %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1". %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1". %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 174. D t riorar a int n8ionat( a in%tala8ii= lor ! iri5a8i D t riorar a int n8ionat( a in%tala8iilor ! iri5a8i %au a in%tala8iilor ! "rot c8i a a" lor, !ac( ac a%ta a a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. Articolul 174/1. D t riorar a int n8ionat( a liniilor ! t l co'unica8ii, a r 8 l lor l ctric /i t r'ic , a con!uct lor ! 5a* /i ! a"( D t riorar a int n8ionat( a liniilor ! t l co'unica8ii, a r 8 l lor l ctric /i t r'ic , a con!uct lor ! 5a* /i ! a"(, "r cu' /i a utilaC lor car a%i5ur( $"loatar a lor, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.1"451 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni car au con!u% la un ! ranCa' nt ! t l co'unica8i ! lun5( !urat(, la .ntr ru" r a a"ro-i*ion(rii con%u'atorilor cu n r5i l ctric( %au t r'ic(, 5a* %au a"(, "r cu' /i .n ca*ul "ro!uc rii unor !aun con%i! ra0il , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.1"451 intro &# $rin Legea in 1..0..96/ Articolul 174/2. D con ctar a n autori*at( a n r5i i l ctric D con ctar a n autori*at( a n r5i i l ctric li-rat con%u'atorilor, !ac( ac a%t( ac8iun a +o%t co'i%( !u"( a"licar a %anc8iunii a!'ini%trati- " ntru ac a/i .nc(lcar , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . Not(H n "r * ntul articol, "rin ! con ctar n autori*at( a n r5i i l ctric li-rat con%u'atorilor % .n8 l 5 .nc(lcar a ! c(tr lucr(torii %i%t 'ului l ctro n r5 tic, "r cu' /i ! c(tr " r%oan n autori*at ! " r%onalul a!'ini%trati-=t 2nic /i o" rati- al ac %tui %i%t ', a 'o!ului ! ali' ntar cu n r5i l ctric( %ta0ilit ! act l nor'atit 2nic , cu $c "8ia ca*urilor c.n! atar ac8iuni %=au + ctuat .n %co"ul a%i5ur(rii % curit(8ii -i 8ii o' n /ti, a ca*urilor ! a-ari %au .n %itua8ii ! +or8( 'aCor(. JArt.17)9# intro!u% "rin L 5 a nr.11)) !in <;.<).;7 Articolul 17!. 6al%i+icar a '(rcilor "o/tal %au a 0il t lor ! c(l(tori Con+ c8ionar a, +olo%ir a %au "un r a .n circula8i a '(rcilor "o/tal %au a cu"oan lor int rna8ional ! r(%"un% +al% , %coa% !in circula8i %au utili*at , "r cu' /i +al%i+icar a %au ! %+ac r a 0il t lor +al% ori a altor !ocu' nt ! c(l(tori a "a%a5 rilor %au " ntru tran%"ortul .nc(rc(turilor, =

% " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni ".n( la tr i ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1") %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1") %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 176. nc(lcar a !r "tului ! "ro"ri tat a%u"ra t r nului nc(lcar a %u0 +or'( !ir ct( %au in!ir ct( a !r "tului ! "ro"ri tat a%u"ra t r nului >cu'"(rar , -.n*ar , i"ot car , !ona8i , %c2i'0 /.a.?, !ac( ac a%t( ac8iun a +o%t %(-.r/it( ! o " r%oan(,%u"u%( ant rior un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru ac la/i ! lict, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t * ci /i cinci ! %alarii 'ini' . *+rt.1"6 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1"6 3n re a'4ia Legii in !..0!.9./ ECAPITOLUL AL @ASELEA91 IN6RACIUNI N DO1ENIUL TEDNOLOGIILOR IN6OR1AIONALE Articolul 176/1. Acc %ul il 5al >n %anc8ionat? la in+or'a8ia co'"ut ri*at( Acc %ul il 5al >n %anc8ionat? la in+or'a8ia c % "(%tr a*( .n %i%t 'ul co'"ut ri*at, cu .nc(lcar a %i%t 'ului ! "rot c8i , = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' . Ac a/i ac8iun %(-.r/it( !in i'"ru! n8(, car a cau*at ni'icir a %au 0locar a in+or'a8i i, "r cu' /i %coat r a !in +unc8iun a utilaCului co'"ut ri*at ori alt ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( ".n( la /a% %ut ! %alarii 'ini' . ======================= Not(. n "r * ntul ca"itol, "rin %i%t ' co'"ut ri*at % %u0.n8 l 5 co'"ut rul, r 8 l l co'"ut ri*at local /i 5lo0al , "r cu' /i %u"or8ii l ctronici ai in+or'a8i i. Articolul 176/2. n%u/ir a il 5al( a in+or'a8i i co'"ut ri*at Co"i r a il 5al( %au alt( .n%u/ir ilicit( a in+or'a8i i c % "(%tr a*( .n %i%t 'ul co'"ut ri*at, "r cu' /i int rc "tar a in+or'a8i i tran%'i% "rin int r' !iul r 8 l i co'"ut ri*at , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni car au +o%t %(-.r/it .n 'o! r " tat %au .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , ori car au cau*at !aun con%i! ra0il "(r8ii -(t('at , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci ".n( la /a"t ani. ====================== Not(. n articol l 1749#=17494 % con%i! r( r " tat ac l in+rac8iuni c au +o%t %(-.r/it ! o " r%oan( car ant rior a co'i% una !in in+rac8iunil "r -(*ut .n articol l 17491=17497 !in "r * ntul Co!. Articolul 176/3. 6a0ricar a %au ! %+ac r a 'iCloac lor %" ci+ic .n %co"ul o08in rii acc %ului il 5al >n %anc8ionat? la %i%t 'ul co'"ut ri*at 6a0ricar a .n %co"ul ! %+ac rii, +i ! %+ac r a 'iCloac lor %" ci+ic ! "ro5ra'ar %au a"arataC, .n %co"ul o08in rii acc %ului il 5al >n %anc8ionat? la %i%t 'ul co'"ut ri*at "rot Cat,= % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n 'o! r " tat, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani. Articolul 1o!i+icar co'"ut ri*at, co'"ut ri*at con%i! ra0il % " ! "% 176/4. 1o!i+icar a in+or'a8i i co'"ut ri*at a il 5al( a in+or'a8i i c % "(%tr a*( .n %i%t 'ul "r cu' /i intro!uc r a cu 0un( /tiin8( .n %i%t 'ul a in+or'a8i i +al% , !ac( ac %t ac8iuni au cau*at !aun "(r8ii -(t('at , = %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i

ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! 'ini' . Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un % " ! "% %c cu "ri-a8iun cinci ani.

la o %ut( ".n( la una 'i

%alarii

.n 'o! r " tat %au .n ur'a un i 5ru" ! " r%oan , = ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la

Articolul 176/!. Sa0otaCul co'"ut ri*at Ni'icir a, 0locar a, a!uc r a .n %tar inutili*a0il( a in+or'a8i i co'"ut ri*at %au a "ro5ra'ului co'"ut ri*at, %coat r a !in +unc8iun a utilaCului co'"ut ri*at, %(-.r/it cu int n8i , "r cu' /i !i%tru5 r a %i%t 'ului co'"ut ri*at, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la un an ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou( %ut ".n( la una 'i ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a, .n a'0 l ca*uri, ! !r "tul ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la tr i ani. Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n 'o! r " tat, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ani ".n( la cinci ani, cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la cinci ani. Articolul 176/6. Cr ar a, utili*ar a %au r(%".n!ir a "ro5ra' lor !(un(toar Cr ar a unor "ro5ra' co'"ut ri*at %au intro!uc r a 'o!i+ic(rilor .n "ro5ra' l $i%t nt .n %co"ul ni'icirii, 0loc(rii, 'o!i+ic(rii %au co"i rii n %anc8ionat a in+or'a8i i !in %i%t 'ul co'"ut ri*at, "r cu' /i la0orar a unor "ro5ra' -irul nt %" cial , utili*ar a %au r(%".n!ir a ac %tora, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n 'o! r " tat, %au car au cau*at ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la * c ani. Articolul 176/7. nc(lcar a r 5ulilor ! $"loatar a %i%t 'ului co'"ut ri*at nc(lcar a r 5ulilor ! $"loatar a %i%t 'ului co'"ut ri*at ! c(tr " r%oana car ar acc % la ac %t %i%t ', +a"t car a !u% la ni'icir a, 0locar a, 'o!i+icar a in+or'a8i i co'"ut ri*at , la ! r 5lar a acti-it(8ii utilaCului co'"ut ri*at, !ac( "rin ac a%t( +a"t( a cau*at o !aun( con%i! ra0il(, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la !oi ani. Ac a/i +a"t( %(-.r/it( la $"loatar a %i%t 'ului co'"ut ri*at c con8in in+or'a8ii ! o i'"ortan8( 'aCor(, %au car a cau*at ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a, .n a'0 l ca*uri, ! !r "tul ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la tr i ani. 6a"ta "r -(*ut( ! alin atul .nt.i al "r * ntului articol, %(-.r/it( !in i'"ru! n8(, car a cau*at ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *<a$.651 intro &# $rin Legea nr.8.0-XV in 0".0!.!00!/ CA"IT#LUL AL @APTELEA IN6RACIUNI CONTRA SIGURANEI TRANSPORTURILOR Articolul 177. nc(lcar a r 5ulilor ! % curitat a circula8i i /i ! $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort ! c(tr " r%oan l car con!uc 'iCloac ! tran%"ort nc(lcar a r 5ulilor ! % curitat a circula8i i /i ! $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort ! c(tr " r%oana car con!uc 'iClocul !

tran%"ort, .nc(lcar c a "ricinuit -icti' i l *iun cor"oral( 'ai "u8in 5ra-(, = % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au "rintr=o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a ! !r "tul ! a con!uc 'iCloac ! tran%"ort " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au +(r( a. *+lin.1 art.1"" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i ac8iun %(-.r/it( .n %tar ! 0ri tat , = % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la "atru ani %au "rintr=o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a ! !r "tul ! a con!uc 'iCloac ! tran%"ort " un t r' n ! ".n( la tr i ani. *+lin.! art.1"" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ nc(lcar a r 5ulilor ! % curitat a circula8i i /i ! $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort ! c(tr " r%oana car con!uc 'iClocul ! tran%"ort,.nc(lcar c %=a %ol!at cu ! c %ul -icti' i %au cu "ricinuir a ac %t ia a un i l *iuni cor"oral 5r l , = % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la /a"t ani cu "ri-ar a ! !r "tul ! a con!uc 'iCloac ! tran%"ort " un t r' n ! ".n( la cinci ani %au +(r( a. Ac8iun a "r -(*ut( ! "art a a tr ia a "r * ntului articol, %(-.r/it( .n %tar ! 0ri tat , = % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la * c ani cu "ri-ar a ! !r "tul ! a con!uc 'iCloac ! tran%"ort " un t r' n ! cinci ani. nc(lcar a r 5ulilor ! % curitat a circula8i i %au ! $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort ! c(tr " r%oana car con!uc 'iClocul ! tran%"ort, .nc(lcar c %=a %ol!at cu 'oart a a !ou( %au 'ai 'ultor " r%oan , = % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la !oi%"r * c ani cu "ri-ar ! !r "tul ! a con!uc 'iCloac ! tran%"ort " un t r' n ! ".n( la cinci ani. Ac8iun a "r -(*ut( ! "art a a cinc a a "r * ntului articol, %(-.r/it( .n %tar ! 0ri tat , = % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat ! la cinci ".n( la cinci%"r * c ani cu "ri-ar a ! !r "tul ! a con!uc 'iCloac ! tran%"ort " un t r' n ! cinci ani. Not(. Prin 'iCloac l ! tran%"ort ' n8ionat .n articol l 177, 17791, 17:, 1:<, 1:# !in Co! % %u0.n8 l 5 toat ti"uril ! auto'o0il , tractoar /i alt ti"uri ! 'a/ini auto"ro"ul%at , tra'-ai l /i trol i0u* l , "r cu' /i 'otocicl t l /i alt 'iCloac ! tran%"ort ' canic . *+rt.1"" %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.1"" %o i(i'at $rin Legea in 14.04.94/ *+rt.1"" %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1"" 3n re a'4ia 2'az&l&i in !9.0..90/ *+rt.1""51 e0'l&# $rin Legea in !0.0".94/ *+rt.1""51 intro &# $rin 2'az&l in .0.0".68/ Articolul 177/2. A!'it r a la con!uc r a 'iCloac lor ! tran%"ort a unor " r%oan , a+lat .n %tar ! 0ri tat A!'it r a la con!uc r a 'iCloac lor ! tran%"ort a unor " r%oan , a+lat .n %tar ! 0ri tat , c.n! a!'it r a 'an( ! la o " r%oan(,c r(%"un! ! %tar a t 2nic( %au ! $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort, !ac( ac a%ta a a-ut ur'(ril ' n8ionat .n articolul 177 !in "r * ntul Co!, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' /i cu "ri-ar a " un t r' n ! ".n( la cinci ani ! !r "tul ! a ! 8in +unc8ii, l 5at ! r(%"un! r a " ntru %tar a t 2nic( %au " ntru $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort. *+rt.1""5! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1""5! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1""5! intro &# $rin 2'az&l in !9.11.8)/ Articolul 177/3. Pr !ar a con!uc rii 'iClocului ! un i " r%oan a+lat .n %tar ! tran%"ort 0ri tat

Pr !ar a con!uc rii 'iClocului ! tran%"ort un i " r%oan a+lat .n %tar ! 0ri tat , !ac( ac a%t( +a"t( a +o%t %(-.r/it( ! o " r%oan( %u"u%( ant rior un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru ac la/i ! lict, = % " ! "% /t "rin "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a ! !r "tul ! a con!uc 'iCloac ! tran%"ort " un t r' n ! la tr i ".n( la cinci ani. *+rt.1""5. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1""5. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1""5. intro &# $rin 2'az&l in !9.0..90/ Articolul 17 . Dar a .n $"loatar a unor 'iCloac ! tran%"ort ! + ctat !in "unct ! - ! r t 2nic Dar a .n $"loatar a unor 'iCloac ! tran%"ort -(!it ! + ctat !in "unct ! - ! r t 2nic, %au alt( .nc(lcar 5ra-( a r 5ulilor ! $"loatar a lor, c a%i5ur( % curitat a ! circula8i , %(-.r/it( ! o " r%oan(, r %"on%a0il( " ntru %tar a t 2nic( %au " ntru $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort, "r cu' /i .nc(lcar a ! c(tr " r%oan l cu +unc8ii ! r(%"un! r a r 5i'ului ! lucru al /o+ rilor %au ' cani*atorilor, !ac( ac %t a au a-ut ur'(ril , in!icat .n articolul 177 !in "r * ntul Co!, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' /i cu int r!ic8ia ! a ocu"a "o%turi, l 5at ! r %"on%a0ilitat " ntru %tar a t 2nic( %au $"loatar a 'iCloac lor ! tran%"ort, " un t r' n ! ".n( la cinci ani %au +(r( ac a%t( int r!ic8i . *+rt.1"8 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1"8 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1"8 %o i(i'at $rin 2'az&l in !9.11.8)/ *+rt.1"8 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.1"8 %o i(i'at $rin 2'az&l in .0.0".68/ Articolul 179. nc(lcar a r 5ulilor .n -i5oar la tran%"orturi nc(lcar a r 5ulilor .n -i5oar la tran%"orturi cu "ri-ir la ' n8in r a or!inii /i a % curit(8ii circula8i i, !ac( a "ro-ocat -icti' %au a a-ut alt ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni ".n( la cinci ani. Articolul 179/1. O"rir a %a'o-olnic(, +(r( n c %it%t , a tr nului O"rir a %a'o-olnic(, +(r( n c %it%t , a tr nului, "rin ! cu"lar a con!uct i 5 n ral a +r.n i %au "rintr=un alt 'iCloc, !ac( ac a%ta a "ro-ocat o ! r 5lar a circula8i i nor'al a tranurilor, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.1"951 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, !ac( au "ro-ocat acci! nt ! oa' ni, ! t riorar a 'at rialului rulant %au alt ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la o"t ani. *+rt.1"951 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1"951 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.1"951 intro &# $rin 2'az&l in !1.11.6./ *+rt.1"95! e0'l&# $rin Legea in 0..0).96/ *+rt.1"95! intro &# $rin Legea nr.496-XII in 1).0!.91/ Articolul 179/3. Con%tr.n5 r a lucr(torului !in tran%"ortul + ro-iar, a rian, +lu-ial %au auto ! a nu=/i .n! "lini +unc8iil ! % r-iciu Con%tr.n5 r a lucr(torului !in tran%"ortul + ro-iar, a rian, +lu-ial %au auto ! a nu=/i .n! "lini +unc8iil ! % r-iciu "rin a' nin8ar a cu 'oart a, cu -(t('(ri 5ra- al int 5rit(8ii cor"oral %au cu !i%tru5 r a a- rii ac %tui lucr(tor %au a ru! lor lui a"ro"iat , !ac( a $i%tat " ricolul a"lic(rii un i a%t+ l ! a' nin8(ri, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! ".n( la un an ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it r " tat %au ! un 5ru" ! " r%oan .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! ".n( la cinci ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . ! rai r a

*+rt.1"95. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1"95. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1"95. intro &# $rin Legea nr.496-XII in 1).0!.91/ Articolul 1 0. 6olo%ir a n autori*at( a 'iCloac lor ! tran%"ort, a 'a/inilor ori a ' cani%' lor 6olo%ir a n autori*at( .n %co" ! "ro+it a 'iCloac lor ! tran%"ort, a 'a/inilor ori a ' cani%' lor, c a"ar8in .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor, or5ani*a8iilor, %(-.r/it( !u"( a"licar a %anc8iunii a!'ini%trati- " ntru ac a/i .nc(lcar , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' , cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tul ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat . *+lin.1 art.180 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, car au "ricinuit o "a5u0( ! 'ari "ro"or8ii,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *+rt.180 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.180 %o i(i'at $rin 2'az&l in 1".06.86/ *+rt.180 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.181 e0'l&# $rin Legea in !..0!.9./

Articolul 1 2. R("ir a 'iCloac lor ! tran%"ort R("ir a 'iCloac lor ! tran%"ort +(r( %co"ul ! a l .n%u/i, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi ani la /a"t ani +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.18! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ R("ir a 'iCloac lor ! tran%"ort cu trac8iun ani'al(, "r cu' /i r("ir a ani'al lor ! trac8iun , ur'at( ! a0an!onar a %au r %tituir a lor c(tr "ro"ri tar, = % " ! "% %c cu o a' n!( ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.18! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac8iunil "r -(*ut .n alin atul !oi !ac( au cau*at !i%tru5 r ! 0unuri, -(t('ar a 5ra-( a ani'al lor r("it %au 'oart a lor, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la !oi la cinci ani +i cu a' n!( ! la cinci* ci la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.. art.18! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac8iunil "r -(*ut la alin at l .nt.i, !oi /i tr i al "r * ntului articol, %(-.r/it .n 'o! r " tat %au .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il !intr un 5ru" ! " r%oan , "r cu' /i .n%o8it ! -iol n8( n " riculoa%( " ntru -ia8a /i %(n(tat a "(r8ii -(t('at ori .n%o8it ! a' nin8ar a cu o a% ' n a -iol n8(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani. Ac8iunil "r -(*ut .n alin at l .nt.i, !oi, tr i /i "atru al "r * ntului articol, .n%o8it ! -iol n8( " riculoa%( " ntru -ia8a /i %(n(tat a "(r8ii -(t('at %au ! a' nin8ar cu o a% ' n a -iol n8(, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la cinci%"r * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Ac8iunil "r -(*ut .n alin at l .nt.i, "atru /i cinci al "r * ntului articol, %(-.r/it "rin "(trun! r .n .nc(" r , ! " n!in8(, loc .n5r(!it %au "(*it, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.18! 'o%$letat i %o i(i'at $rin Legea in 19.1!.9)/ *+rt.18! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.18! 3n re a'4ia Legii in 01.04.9!/ Articolul 1 2/1. D turnar a %au ca"turar a un i 5arnituri ! tr n, a un i na- a ri n %au +lu-ial D turnar a %au ca"turar a un i 5arnituri ! tr n, a un i naa ri n %au +lu-ial , ca /i ocu"ar a 5(rii, a ro!ro'ului, "ortului %au a alt i .ntr "rin! ri, in%titu8ii, or5ani*a8ii ! tran%"ort, "r cu' /i a .nc(rc(turilor, +(r( %co" ! C +uir , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! ".n( la o"t ani.

Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it ! un 5ru" ! " r%oan .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il , "r cu' /i c l %(-.r/it cu a"licar a -iol n8 i %au a' nin8(rilor, ori car au !u% la a-ari r a 'iClocului ! tran%"ort, ar(tat .n "art a .nt.i a "r * ntului articol, ori car au a-ut alt ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la tr i ".n( la * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Ac8iunil "r -(*ut .n "(r8il .nt.i /i a !oua al "r * ntului articol, !ac( l au a-ut !r "t con% cin8( 'oart a un i " r%oan %au a 'ai 'ultor " r%oan , ori cau*ar a unor -(t('(ri 5ra- al int 5rit(8ii cor"oral ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la cinci ".n( la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.18!51 n re a'4ia Legii nr.496-XIII in !..0!.9./ *+rt.18!51 intro &# $rin 2'az&l in 14.0)."./ CA"IT#LUL AL OPTULEA IN6RACIUNI SBR@ITE DE PERSOANE CU 6UNCII DE RSPUNDERE Articolul 1 3. No8iun a ! " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r P r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r , "otri-it "r * ntului co!, %t con%i! rat( " r%oana c(r ia, .n autorit(8il "u0lic , .ntr=o .ntr "rin! r , in%titu8i , or5ani*a8i , in!i+ r nt ! ti"ul ! "ro"ri tat /i +or'a Curi!ic( ! or5ani*ar , i % acor!( " r'an nt %au "ro-i*oriu = .n -irtut a l 5ii, "rin nu'ir , al 5 r %au "rin .ncr !in8ar a un i .n%(rcin(ri, = anu'it !r "turi /i o0li5a8ii .n - ! r a $ rcit(rii +unc8iilor autorit(8ii "u0lic %au .ntr "rin! rii ! ac8iuni a!'ini%trati- ! !i%"o*i8i ori or5ani*atorico= cono'ic . *+lin.1 3n re a'4ia Legii nr.1.!6 in !).09.9"/ S con%i! r( " r%oan( cu .nalt( +unc8i ! +unc8i ! r(%"un! r al c(r i 'o! ! al r 5l ' ntat ! Con%titu8ia R "u0licii 1ol!o-a "r cu' /i " r%oan l c(rora " r%oana cu +unc8i l =a ! l 5at .'"ut rniciril %al . *+rt.18. 3n re a'4ia Legii in 09.1!.94/ r(%"un! r " r%oana cu 5 r %au nu'ir %t /i ! l 5i or5anic , ! r(%"un! r in!icat(

Articolul 1 4. A0u*ul ! "ut r %au a0u*ul ! % r-iciu A0u*ul ! "ut r %au a0u*ul ! % r-iciu, a!ic( +olo%ir a int n8ionat( ! c(tr o " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r a atri0u8iilor %al contrar o0li5a8iilor ! % r-iciu, !ac( a a cau*at !aun con%i! ra0il int r % lor "u0lic , +i !r "turilor /i int r % lor ocrotit ! l 5 al " r%oan lor +i*ic /i Curi!ic ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( ! la o %ut( cinci* ci la "atru %ut ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. A0u*ul ! "ut r %au a0u*ul ! % r-iciu %(-.r/it .n 'o! r " tat %au ! o " r%oan( cu .nalt( +unc8i ! r(%"un! r , %au car a a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la o"t ani %au cu a' n!( ! la "atru %ut la /a"t %ut ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. A0u*ul ! "ut r %au a0u*ul ! % r-iciu %(-.r/it .n int r % l un i or5ani*a8ii cri'inal ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la o"t la cinci%"r * c ani %au cu a' n!( ! la /a"t %ut la o 'i ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.184 %o i(i'at $rin Legea nr.1)99-XV in !".1!.0!, 3n 6igoare !8.01.0./ *+rt.184 'o%$letat $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ *+rt.184 %o i(i'at $rin Legea nr.480 in 06.06.9)/ *+rt.184 3n re a'4ia Legii nr..16 in 09.1!.94/ Articolul 1 !. E$c %ul ! "ut r %au ! "(/ir a atri0u= 8iilor ! % r-iciu

E$c %ul ! "ut r %au ! "(/ir a atri0u8iilor ! % r-iciu, a!ic( %(-.r/ir a ! c(tr o " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r a unor act , car ! "(/ %c .n 'o! -(!it li'it l !r "turilor /i atri0u8iilor acor!at ! l 5 , !ac( ac a%ta a cau*at !aun con%i! ra0il int r % lor "u0lic %au !r "turilor /i int r % lor ocrotit ! l 5 al " r%oan lor +i*ic /i Curi!ic , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! la tr i* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' , +i cu ! %tituir !in +unc8i , cu "ri-ar a, .n toat ca*uril , ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+lin.1 art.18) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *San'4i&nea alin.1 'o%$letat1 $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ *+lin.1 art.18) %o i(i'at $rin Legea nr..16-XIII in 09.1!.94/ E$c %ul ! "ut r %au ! "(/ir a atri0u8iilor ! % r-iciu, .n%o8it +i ! act ! -iol n8(, +i ! +olo%ir a ar' i, +i ! ac8iuni ! tortur( /i car Ci5n %c ! 'nitat a " r%onal( a "(r8ii -(t('at , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani, cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *San'4i&nea alin.! 'o%$letat1 $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ E$c %ul ! "ut r %au ! "(/ir a atri0u8iilor ! % r-iciu, %(-.r/it( .n 'o! r " tat %au ! o " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r %u%="u%(, %au %(-.r/it( .n int r % l un i or5ani*a8ii cri'inal , %au car a a-ut ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la !oi%"r * * ani cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+lin.. art.18) %o i(i'at $rin Legea in 06.06.9)/ *+lin.. art.18) intro &# $rin Legea nr..16-XIII in 09.1!.94/ *San'4i&nea alin.1 art.18) %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 1 6. N 5liC n8a N .n! "linir a %au .n! "linir a n cor %"un*(toar ! c(tr o " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r a .n!atoririlor %al ca r *ultat al atitu!inii n 5liC nt %au n con/tiincioa% +a8( ! l , !ac( a cau*at o !aun( con%i! ra0il( +i int r % lor ! %tat %au o0/t /ti, +i !r "turilor /i int r % lor ocrotit ! l 5 al c t(8 nilor, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( ! ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. N .n! "linir a %au .n! "linir a n cor %"un*(toar ! c(tr o " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r a .n!atoririlor %al ca ur'ar a atitu!inii n 5liC nt %au n con/tiincioa% +a8( ! l , car a con!u% la ur'(ri 5ra- %au la "i r! r a ! -i 8i o' n /ti,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani %au cu a' n!( ! la cinci %ut la o 'i ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.186 %o i(i'at $rin Legea nr.1)99-XV in !".1!.0!, 3n 6igoare !8.01.0./ *+rt.186 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.186 'o%$letat $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.186 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.186 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 1 6/1. N r %" ctar a c rin8 lor L 5ii R "u0licii 1ol!o-a cu "ri-ir la +unc8ionar a li'0ilor " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a N r %" ctar a ! c(tr con!uc(torii or5an lor "ut rii ! %tat, a!'ini%tra8i i ! %tat /i al or5ani*a8iilor o0/t /ti, "r cu' /i ! c(= tr con!uc(torii .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor /i or5ani*a8iilor, a+lat " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a, a L 5ii R "u0licii 1ol!o-a cu "ri-ir la +unc8ionar a li'0ilor " t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a, co'i= %( .n 'o! r " tat .n ! cur!ul anului !u"( a"licar a %anc8iunii a!'ini%= trati- ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' %au cu ! %tituir !in +unc8i . *+rt.18651 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./

*+rt.18651 intro &# $rin Legea

in 10.0".91/

Articolul 1 7. Luar a ! 'it( Luar a ! c(tr o " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r , " r%onal %au "rin 'iClocitor, a 'it i %u0 +or'( ! 0ani, 2.rtii ! -aloar , alt 0unuri %au a-antaC cu caract r "atri'onial, acc "tar a ! % r-icii, "ri-il 5ii %au 0 n +icii, car nu i % cu-in, " ntru .n! "linir a un i ac8iuni >inac8iuni? %au .n! "linir a cu .nt.r*i r a un i ac8iuni .n int r %ul 'ituitorului %au " r%oan lor " car l r "r *int( !ac( a% ' n a ac8iun >inac8iun ? intr( .n o0li5a8iil ! % r-iciu al " r%oan i cu +unc8ii ! r(%"un! r >%au, .n -irtut a +unc8i i %al , ac a%ta "oat contri0ui la o a% ' n a ac8iun >inac8iun ?, "r cu' /i "rot c8ia .n % r-iciu a " r%oan i coru"t , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani cu con+i%car a a- rii /i "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+lin.1 3n re a'4ia Legii nr.1.") in 19.11.9"/ Ac l a/i ac8iuni,%(-.r/it .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan %au .n r " tat r.n!uri %au .n%o8it ! $torcar a 'it i, ori "ri'ir a un i 'it ! 'ari "ro"or8ii = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la cinci ".n( la cinci%"r * c ani, cu con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la 3 ani. *San'4i&nea alin.! 'o%$letat1 $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ Ac8iunil "r -(*ut ! "(r8il .nt.i /i a !oua al "r * ntului articol, %(-.r/it ! o " r%oan( cu .nalt( +unc8i ! r(%"un! r ori car a +o%t con!a'nat( ant rior " ntru luar ! 'it(, ori car a luat 'it( .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari, ori car a luat 'it( " ntru % r-icii acor!at un i or5ani*a8ii cri'inal ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani cu con+i%car a a- rii, /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la 3 ani. *San'4i&nea alin.. 'o%$letat1 $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ *+rt.18" %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.18" %o i(i'at $rin 2'az&l in 1".06.86/ *+rt.18" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.0).6!/ Articolul 1 7/1. 1iClocir a 'ituirii 1iClocir a 'ituirii, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la o"t ani. 1iClocir a 'ituirii %(-.r/it( +i .n 'o! r " tat, +i ! o " r%oan( ant rior con!a'nat( " ntru 'ituir , +i "rin a0u*ul ! % r-iciu, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. 1iClocir a 'ituirii %(-.r/it( ! o " r%oan( cu .nalt( +unc8i ! r(%"un! r %au .n int r %ul un i or5ani*a8ii cri'inal ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci ! ani cu con+i%car a a- rii. 1iClocitorul 'ituirii %au lu(rii ! 'it( %t a0%ol-it ! r(%"un! r " nal( !ac( % auto! nun8(, n /tiin! ! %"r +a"tul c( or5an l ! c rc tar " nal(, anc2 tatorul, "rocurorul %.nt la cur nt cu in+rac8iun a %(-.r/it( ! l. *+rt.18"51 'o%$letat $rin Legea in 09.1!.94/ *San'4i&nea alin.! art.18"51 %o i(i'at1 $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.18"51 intro &# $rin 2'az&l in !4.0).6!/ Articolul 1 . Dar a ! 'it( Dar a ! 'it( = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la o"t ani. Dar a ! 'it( .n r " tat r.n!uri, +i ! o " r%oan( ant rio r con!a'nat( " ntru 'ituir %au !ar a ! 'it( .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. Dar a ! 'it( .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari %au " ntru % r-icii

acor!at or5ani*a8i i cri'inal , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci ! ani cu con+i%car a a- rii. P rana car a !at 'it( %t a0%ol-it( ! r(%"un! r " nal( !ac( 'ita i=a +o%t $torcat( %au !ac( " r%oana %=a auto! nun8at, n /tiin! c( or5an l ! c rc tar " nal(, anc2 tatorul, "rocurorul %.nt la cur nt cu in+rac8iun a %(-.r/it( ! a. *+rt.188 3n re a'4ia Legii in 09.1!.94/ Articolul 1 /1. Tra+icul ! in+lu n8( Pri'ir a %au $torcar a ! 0ani, 2.rtii ! -aloar , alt 0unuri %au a-antaC cu caract r "atri'onial, acc "tar a ! % r-icii %au ! "ro'i%iuni ! 0unuri %au a-antaC , " r%onal %au "rin 'iClocitor, " ntru %in %au " ntru o alt( " r%oan(, %(-.r/it int n8ionat ! c(tr o " r%oan( car ar in+lu n8( %au car %u%8in c( ar in+lu n8( a%u"ra unui +unc8ionar "u0lic, .n %co"ul ! a=l +ac %( .n! "lin a%c( ori %( nu .n! "lin a%c( ac8iuni c intr( .n o0li5a8iil %al ! % r-iciu, in!i+ r nt !ac( a% ' n a ac8iuni au +o%t %au nu au +o%t %(-.r/it , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la o"t ani cu con+i%car a a- rii. Ac l a/i ac8iuni ur'at ! in+lu n8a "ro'i%( %au ! o08in r a r *ultatului ur'(rit, %(-.r/it , .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il , ! c(tr un 5ru" ! " r%oan %au r " tat, ori "ri'ir a ! -alori %au a-antaC .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. Ac8iunil "r -(*ut la alin at l .nt.i %au !oi al "r * ntului articol, %(-.r/it ! " r%oan car au +o%t con!a'nat ant rior " ntru a% ' n a ac8iuni %au " ntru !ar ! 'it(, %au " ntru "ri'ir a ! -alori +i a-antaC .n "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari, %au " ntru acor!ar a ! % r-icii un i or5ani*a8ii cri'inal , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la * c la !ou(* ci ! ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.18851 intro &# $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ Articolul 1 9. 6al%ul .n act l "u0lic 6al%ul .n act l "u0lic , a!ic( .n%cri r a .n act l o+icial ! c(tr o " r%oan( cu +unc8i ! r(%"un! r a unor !at int n8ionat +al% , .ntoc'ir a /i li0 rar a unor act int n8ionat +al% , "r cu' /i +al%i+icar a act lor, !ac( ac %t ac8iuni au cau*at !aun con%i! ra0il int r % lor "u0lic %au !r "turilor /i int r % lor ocrotit ! l 5 al " r%oan lor +i*ic /i Curi!ic ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( ! ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. 6al%ul .n act l "u0lic %(-.r/it .n 'o! r " tat %au ! o " r%oan( cu .nalt( +unc8i ! r(%"un! r , %au .n int r % l or5ani*a8i i cri'inal , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a"t ani %au cu a' n!( ! la cinci %ut la o 'i ! %alarii 'ini' , .n a'0 l ca*uri cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.189 %o i(i'at $rin Legea nr.1)99-XV in !".1!.0!, 3n 6igoare !8.01.0./ *+rt.189 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.189 'o%$letat $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ *+rt.189 3n re a'4ia Legii in 09.1!.94/ Articolul 1 9/1. A0u*uril la 'it r a 2.rtiilor ! -aloar Inclu! r a .n "ro%" ctul 'i%i i %au .n alt !ocu' nt , .n t ' iul c(rora % .nr 5i%tr a*( 'i%ia 2.rtiilor ! -aloar , a in+or'a8iilor n aut ntic %au car "ot in!uc .n roar , a"ro0ar a "ro%" ctului 'i%i i car con8in in+or'a8ii int n8ionat n aut ntic %au car "ot in!uc .n roar , "r cu' /i a"ro0ar a r *ultat lor 'i%i i int n8ionat n aut ntic , !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru ac l a/i contra- n8ii %au au cau*at "r Cu!icii in- %titorilor, = % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani, +i a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita acti-it(8i cu 2.rtii ! -aloar " un t r' n ! ".n( la cinci ani.

*+lin.1 art.18951 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV

in !).11.98/

Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n 'o! r " tat %au .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , %au car au cau*at "r Cu!icii con%i! ra0il in- %titorilor, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani, cu con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita acti-it(8i cu 2.rtii ! -aloar " un t r' n ! la !oi la cinci ani. Ac8iunil , "r -(*ut la alin at l .nt.i /i !oi al "r * ntului articol, car au cau*at in- %titorilor "r Cu!icii .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% la cinci%"r * c ani, cu con+i%car a a- rii /i cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a $ rcita acti-it(8i cu 2.rtii ! -aloar " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.18951 intro &# $rin Legea in 0..0).96/ Articolul 1 9/2. A0u*uril " "ia8a 2.rtiilor ! -aloar A%oci r a "artici"an8ilor la "ia8a 2.rtiilor ! -aloar .n %co"ul un i concur n8 n on %t " "ia8(, %(-.r/irii unor ac8iuni ! .n/ l(ciun , "r cu' /i i'"licar a .n ac %t ac8iuni a altor "artici"an8i ai "i 8 i 2.rtiilor ! -aloar , !ac( ac %t ac8iuni au cau*at "a5u0 .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' , cu "ri-ar a !r "tului ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! a ! %+(/ura o anu'it( acti-itat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+lin.1 art.1895! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it r " tat %au car au cau*at "a5u0 "ro"or8ii ! o% 0it ! 'ari = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i /a"t ani, cu "ri-ar a !r "tului ! a ! 8in anu'it +unc8ii %au ! ! %+(/ura o anu'it( acti-itat " un t r' n ! la !oi la cinci ani. *+rt.1895! intro &# $rin Legea nr.1.!6 in !).09.9"/ .n la a

Articolul 1 9/3. Pri'ir a ! c(tr +unc8ionar a r co'" n% i n l 5iti' Pri'ir a ! c(tr un +unc8ionar al autorit(8ilor "u0lic , altor in%titu8ii, .ntr "rin! ri /i or5ani*a8ii ! %tat car nu %t " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r a un i r co'" n% n l 5iti' %au a unor a-antaC "atri'onial ! la c t(8 ni " ntru .n! "linir a unor ac8iuni %au acor!ar a ! % r-icii car intr( .n atri0u8iil %al ! % r-iciu, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a, .n a'0 l ca*uri, ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+lin.1 art.1895. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it r " tat %au .n "ro"or8ii 'ari = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a% ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a, .n a'0 l ca*uri, ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.1895. intro &# $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ Articolul 1 9/4. N r %" ctar a ! c(tr " r%oana cu +unc8ii ! r(%"un! r a "r - ! rilor L 5ii "ri-in! co'0at r a coru"8i i /i "rot c8ioni%'ului E%c2i-ar a int n8ionat( a con!uc(torilor ! autorit(8i "u0lic , ! alt in%titu8ii, .ntr "rin! ri /i or5ani*a8ii ! %tat ! la luar a '(%urilor ! ri5oar +a8( ! +unc8ionarii %u0alt rni -ino-a8i ! co'it r a unor act ! coru"8i /i "rot c8ioni%', %(-.r/it r " tat " "arcur%ul unui an !u"( a"licar a %anc8iunilor a!'ini%trati" ntru ac a/i .nc(lcar , = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! la !ou(* ci /i cinci la cinci* ci ! %alarii 'ini' cu ! %tituir !in +unc8i . *+rt.18954 intro &# $rin Legea nr.1.") in 19.11.9"/ CA"IT#LUL AL NOULEA

IN6RACIUNI CONTRA FUSTIIEI Articolul 190. Tra5 r a cu 0un( /tiin8( la r(%"un! r " nal( a un i " r%oan n -ino-at Tra5 r a cu 0un( /tiin8( la r(%"un! r " nal( a un i " r%oan n -ino-at ! c(tr c l car .n+("tui /t c rc tar a " nal(, ! anc2 tatorul " nal %au ! c(tr "rocuror,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.190 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(, !ac( a % r + r( +i la .n-inuir ! %(-.r/ir a un i in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% contra %tatului, +i a un i alt in+rac8iuni 5ra- , +i la cr ar a arti+icial( a !o- *ilor ! .n-inuir %au !ac( a +o%t %(-.r/it( !in int r % 'at rial ori !in alt int r % " r%onal %au !ac( au a-ut ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. Articolul 190/1. A' %t cul .n + ctuar a ur'(ririi " nal %au .n Cu= ! car a cau* lor ! c(tr in%tan8 l Cu! c(tor /ti A' %t cul .n + ctuar a ur'(ririi " nal , a!ic( $ rcitar a il 5al( %u0 oric +or'( a in+lu n8 i a%u"ra " r%oan i car + ctu a*( c rc tar a " nal(, a%u"ra anc2 tatorului " nal %au a%u"ra "rocurorului cu %co"ul ! a .'"i !ica c rc tar a %u0 toat a%" ct l , co'"l t( /i o0i cti-( a circu'%tan8 lor cau* i " nal %au ! a o08in a!o"tar a un i or!onan8 n l 5al %au a un i alt 2ot(r.ri n l 5al , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la 1<< ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.19051 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ A' %t cul .n Cu! car a cau* lor ! c(tr in%tan8 l Cu! c(tor /ti, a!ic( $ rcitar a il 5al( %u0 oric +or'( a in+lu n8 i a%u"ra Cu! c(torului cu %co"ul ! a .'"i !ica Cu! car a un i cau* concr t %au ! a o08in "ronun8ar a un i 2ot(r.ri n l 5al , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la 1<< ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.19051 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ 6a"t l "r -(*ut la alin at l .nt.i /i !oi !in "r * ntul articol, %(-.r/it "rin a0u* ! % r-iciu, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani. *+rt.19051 3n re a'4ia Legii nr.8"" in 19.06.96/ *+rt.19051 %o i(i'at $rin Legea nr.996 in 01.04.9!/ *+rt.19051 intro &# $rin Legea in 10.0".91/ Articolul 190/2. A' nin8ar a Cu! c(torului A' nin8ar a Cu! c(torului cu 'oart a, cu -iol n8a %au !i%tru5 r a a- rii, "r cu' /i a ru! lor lui a"ro"iat , .n l 5(tur( cu .n+("tuir a Cu%ti8i i ! c(tr Cu! c(tor, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1905! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1905! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1905! %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.1905! intro &# $rin Legea in 10.0".91/ Articolul 190/3. O+ n%a a!u%( Cu! c(torului O+ n%a a!u%( Cu! c(torului, .n l 5(tur( cu acti-itat a lui ! .n+("tuir a Cu%ti8i i /i co'i%( .n 'o! r " tat .n ! cur%ul anului !u"( a"licar a %anc8iunii a!'ini%trati- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la /a% luni %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la "atru* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.1905. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.1905. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.1905. %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.1905. intro &# $rin Legea in 10.0".91/ Articolul 191. Dar a un i % ntin8 , 2ot(r.ri, .nc2 i ri

%au ! ci*ii il 5al Pronun8ar a cu 0un( /tiin8( ! c(tr Cu! c(tori a un i % ntin8 , 2ot(r.ri, .nc2 i ri %au ! ci*ii il 5al , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. Ac a/i +a"t(, !ac( % r + r( la .n-inuir a ! %(-.r/ir a un i in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% contra %tatului ori a un i alt in+rac8iuni 5ra- %au !ac( a +o%t %(-.r/it( !in int r % ! "ro+it ori alt int r % " r%onal %au !ac( a a-ut ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. Articolul 192. Ar %tar a, r 8in r a %au a!uc r a il 5al( Ar %tar a il 5al( cu 0un( /tiin8(, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' /i ! %tituir !in +unc8i . Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( !in int r % ! "ro+it %au alt int r % " r%onal , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. R 8in r a %au a!uc r a il 5al( cu 0un( /tiin8(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' cu ! %tituir a !in +unc8i . *+rt.19! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Articolul 193. Con%tr.n5 r a ! a a +ac ! "o*i8ii Con%tr.n5 r a "rin a' nin8(ri %au alt act il 5al ! a +ac ! "o*i8ii la int ro5atoriu %au con%tr.n5 r a $" rtului ! a=/i !a conclu*ia, %au con%tr.n5 r a tra!uc(torului ! a +ac tra!uc r n !r a"t( ! c(tr " r%oana, car .n+("tui /t c rc tar a " nal( %au anc2 ta " nal(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. Ac l a/i +a"t , .n%o8it ! act ! -iol n8( a%u"ra " r%oan i %au ! 0atCocorir a i, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. Articolul 194. Con%tr.n5 r a 'artorului %au "(r8ii -(t('at ! a +ac ! "o*i8ii 'incinoa% , con%tr.n5 r a $" rtului ! a !a o conclu*i 'incinoa%(,con%tr.n5 r a tra!u= c(torului ! a +ac o tra!uc r +al%( %au coru" r a ac %tor " r%oan Con%tr.n5 r a 'artorului, a "(r8ii -(t('at , a $" rtului ! a "r * nta or5an lor ! c rc tar " nal(, ! anc2 t( " nal( %au in%tan8 lor ! Cu! cat( ! "o*i8ii 'incinoa% , conclu*ii ! $" rti*( %au tra!uc r +al%(, %(-.r/it "rin a' nin8ar cu 'oart a, -iol n8(, !i%tru5 r a a- rii " r%oan i .n cau*( %au a ru! lor i a"ro"iat , coru"8i %au "rin alt act il 5al .n %co"ul ! a .'"i !ica .n+("tuir a Cu%ti8i i,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.194 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.194 'o%$letat $rin Legea nr.1044 in 1".1!.96/ *+rt.194 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 19!. D nun8ar a calo'nioa%( D nun8ar a calo'nioa%( cu 0un( /tiin8( .n %co"ul ! a=l .n-inui " cin -a ! %(-.r/ir a un i in+rac8iuni, +(cut( unui or5an %au un i " r%oan cu +unc8i ! r(%"un! r , car %unt .n !r "t a "orni ur'(rir a " nal(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.. art.!9 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(,!ac( a % r + r( la .n-inuir a ! %(-.r/ir in+rac8iuni ! o% 0it ! " riculoa% contra %tatului %au a un in+rac8iuni 5ra- , ori a +o%t %(-.r/it( !in int r % ! "ro+it r + r( la cr ar a arti+icial( a !o- *ilor ! .n-inuir , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t ani. *-artea 1 art.19) %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ a un i i alt %au % !oi la

Articolul 196. D "o*i8ia 'incinoa%(, conclu*iil ! $" rti*( %au tra!uc r a +al%( Pr * ntar a cu 0un( /tiin8( a ! "o*i8iilor 'inciunoa% ! c(tr 'artor "art a -(t('at( %au a conclu*iilor +al% ! c(tr $" rt, "r cu' /i a tra!uc rii 5r /it ! c(tr tra!uc(tor, !ac( ac %t act au +o%t %(-.r/it .n ti'"ul c rc t(rilor %au .n in%tan8 ! Cu! cat(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.196 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i +a"t in+rac8iuni ! o% in+rac8iuni 5rar + r( la cr ar a % " ! "% %c /a"t ani. , !ac( l % r + r( la .n-inuir a ! %(-.r/ir 0it ! " riculoa% contra %tatului %au a un , ori au +o%t %(-.r/it !in int r % ! "ro+it arti+icial( a !o- *ilor ! .n-inuir , = cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la a un i i alt %au % unu la

Articolul 197. R +u*ul %au %u%tra5 r a 'artorului, a "(r8ii -(t('at , a $" rtului /i a tra!uc(torului ! la .n! "linir a o0li5a8iilor lor R +u*ul %au %u%tra5 r a 'artorului ori a "(r8ii -(t('at ! a +ac ! "o*i8ii, a $" rtului ! a !a conclu*ii, a tra!uc(torului ! a .n! "lini o0li5a8iil %al , !ac( ac %t act au +o%t %(-.r/it .n ti'"ul + ctu(rii c rc t(rilor %au la / !in8a ! Cu! cat(, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' , +i cu 'u%trar "u0lic(. *+rt.19" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.19" %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.19" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 19 . Di-ul5ar a !at lor c rc t(rii " nal %au anc2 t i " nal Di-ul5ar a !at lor c rc t(rii " nal %au anc2 t i " nal contrar int r!ic8i i "rocurorului, anc2 tatorului " nal %au a " r%oan i, car + ctu a*( c rc tar a " nal(, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la "atru* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.198 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Di-ul5ar a !at lor c rc t(rii " nal %au anc2 t i " nal ! c(tr " r%oana car + ctu a*( c rc tar a " nal(, anc2 tator, "rocuror %au ! c(tr " r%oana a0ilitat( cu controlul a%u"ra acti-it(8ii lor .n " rioa!a ! %+(/ur(rii c rc t(rii " nal %au anc2 t i " nal , !ac( ac a%t( ac8iun a cau*at !aun 'oral %au 'at rial 'artorului, "(r8ii -(t('at %au r "r * ntan8ilor ac %tora, "r cu' /i !ac( l=au +(cut " -ino-at %( % %c2i- * ! r(%"un! r , = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( cinci* ci ! %alarii 'ini' cu ! %tituir !in +unc8i . *+rt.198 'o%$letat $rin Legea nr.1044 in 1".1!.96/ *+rt.198 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.198 %o i(i'at 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 19 /1. E$ cutar a n cor %"un*(toar a '(%urilor ! "rot c8i ! %tat +a8( ! " r%oan l car acor!( aCutor .n "roc %ul " nal, "r cu' /i !i-il5ar a !at lor "ri-in! '(%uril ! "rot c8i a"licat +a8( ! ac %t a N a"licar a %au $ cutar a n cor %"un*(toar a '(%urilor ! "rot c8i ! c(tr " r%oan l cu +unc8ii ! r(%"un! r !in or5an l c a%i5ur( "rot c8ia ! %tat a " r%oan lor car acor!( aCutor .n "roc %ul " nal = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! la tr i ".n( la cinci ani. Di-ul5ar a ! c(tr " r%oan l cu +unc8ii ! r(%"un! r !in or5an l c a%i5ur( "rot c8ia ! %tat a " r%oan lor car acor!( aCutor .n "roc %ul " nal a !at lor "ri-in! '(%uril ! "rot c8i a"licat +a8( ! " r%oan l "rot Cat = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la

cinci ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( ".n( la cinci %ut ! %alarii 'ini' cu "ri-ar a ! !r "tul ! a ocu"a anu'it +unc8ii %au ! a "ractica anu'it acti-it(8i " un t r' n ! la tr i ".n( la cinci ani. Di-ul5ar a ! c(tr "art a -(t('at(, 'artori /i alt " r%oan car acor!( aCutor .n "roc %ul " nal a !at lor "ri-in! '(%uril ! "rot c8i ! %tat a"licat +a8( ! i, !ac( ac a%ta a cau*at con% cin8 5ra" ntru alt " r%oan , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' . *+rt.19851 intro &# $rin Legea nr.!40-XIV in !..1!.98/ Articolul 199. D la"i!ar a, .n%tr(inar a %au t(inuir a 0unurilor % c2 %trat ori t(inuir a %au .n%u/ir a 0unurilor, car ur' a*( %( +i con+i%cat D la"i!ar a, .n%tr(inar a, %u0%tituir a, t(inuir a 0unurilor % c2 %trat %au +olo%ir a lor .n alt %co"uri, %(-.r/it ! o " r%oan( c(r ia i=au +o%t .ncr !in8at ac %t 0unuri %au car %t o0li5at(, .n con!i8iil l 5ii, %( a%i5ur int 5ritat a lor, car au !u% la i'"o%i0ilitat a co' rciali*(rii ac %tor 0unuri %au la co' rciali*ar a lor la un "r 8 'ai %c(*ut, c.t /i "i r! r a, ! t riorar a, %u0%tituir a, ! %co'"l tar a ac %tor 0unuri !in n 5liC n8a ac %t i " r%oan = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( la o 'i cinci %ut ! %alarii 'ini' . *+lin.1 3n re a'4ia Legii nr.1.!6 in !).09.9"/ T(inuir a %au .n%u/ir a 0unurilor, car ur' a*( %( +i con+i%cat , = % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.199 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.199 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.199 'o%$letat $rin 2'az&l in 1..1!.84/ *+rt.199 %o i(i'at 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 199/1. n%tr(inar a a- rii n c %ar " ntru a%i5urar a "rot c8i i ! %tat a " r%oan lor car acor!( aCutor .n "roc %ul " nal n%tr(inar a a- rii n c %ar " ntru a%i5urar a "rot c8i i ! %tat a "(r8ii -(t('at , a 'artorilor /i a altor " r%oan car acor!( aCutor .n "roc %ul " nal, %(-.r/it( ! c(tr " r%oana "rot Cat(, c(r ia ac a%t( a- r i=a +o%t .ncr !in8at(, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' . *+rt.19951 intro &# $rin Legea nr.!40-XIV in !..1!.98/ Articolul 200. E-a!ar a !in locuril ! "ri-a8iun ! li0 rtat %au ! %u0 ar %t E-a!ar a !in locuril ! "ri-a8iun ! li0 rtat %au ! %u0 ar %t, %(-.r/it( ! " r%oana, car $ cut( " ! a"%a %au % a+l( %u0 ar %t "r - nti-, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " t r' n ! la /a% luni ".n( la "atru ani. E-a!ar a r " tat(, "r cu' /i -a!ar a %(-.r/it( .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il a c.tor-a " r%oan %au .n%o8it( ! act ! -iol n8( a%u"ra "a* i, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a"t ani. *+rt.!00 %o i(i'at $rin 2'az&l nr..9.0 in 1..1!.84/ Articolul 200/1. Su%tra5 r a ! la $ cutar a " ! "% i "ri-ati- ! li0 rtat Su%tra5 r a ! la $ cutar a " ! "% i a con!a'natului, c(ruia i %=a !at -oi %( "l c " %curt( !urat( !in locuril ! ! 8in r , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an. *+rt.!0051 'o%$letat $rin 2'az&l in 0".04.""/ Articolul 200/2. N $ cutar a ! ci*i i in%tan8 i Cu! c(tor /ti N $utar a "r ' !itat( a % ntin8 i, 2ot(r.rii %au ! ci*i i in%tan8 i Cu! c(tor /ti ! +initi- ori .'"i !icar a $ cut(rii lor !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru ac l a/i .nc(lc(ri

% " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! ".n( la !oi ani, +i a' n!( ! la o %ut( la tr i %ut tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!005! %o i(i'at $rin Legea nr.1196-XV in 04.0".!00!/ *+rt.!005! 3n re a'4ia Legii nr.)1-XIII in 14.04.94/ *+rt.!005! intro &# $rin 2'az&l in !4.1!.8!/

cu

Articolul 200/3. N %u"un r a cu r a=cr !in8( c rin8 lor a!'ini%= tra8i i in%titu8i i ! r !ucar "rin 'unc( N %u"un r a cu r a=cr !in8( c rin8 lor l 5iti' al a!'ini%tra8i i in%titu8i i ! r !ucar "rin 'unc( %au o alt( .'"otri-ir a!'ini%tra8i i .n ti'"ul $ rcit(rii +unc8iilor i, %(-.r/it( ! o " r%oan(, car ./i $ cut( " ! a"%a .n locuril ! "ri-a8iun ! li0 rtat , !ac( ac a%t( " r%oan( " ntru .nc(lcar a c rin8 lor r 5i'ului ! $ cutar a " ! "% i a +o%t %u"u%( .n cur%ul anului un i " ! "% %u0 +or'( ! tran%+ rar .ntr=o .nc(" r i*olat( >c lul(? %au a +o%t i*olat( la .nc2i%oar , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo% %au ! o " r%oan(, Cu! cat( " ntru o in+rac8iun 5ra-(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. *+rt.!005. intro &# $rin 2'az&l in !9.09.8./ Articolul 200/4. Tran%'it r a il 5al( a unor o0i ct int r*i% " r%oan lor ! 8inut .n in%titu8iil ! cor ctar "rin 'unc(, .n i*olatoar l ! anc2 t( " nal(, .n "r - ntoriil ! !uca8i "rin 'unc(, ! trata' nt /i 'unc( /i ! trata' nt /i !uca8i Tran%'it r a, t(inuit( ! la control, %au .nc rcar a ! tran%'it r "rin oric 'iCloc " r%oan lor ! 8inut .n in%titu8iil ! cor ctar "rin 'unc(, .n i*olatoar l ! anc2 t( " nal(, .n "r - ntoriil ! !uca8i "rin 'unc(, ! trata' nt /i 'unc( /i ! trata' nt /i !uca8i a 0(uturilor alcoolic , a %u0%tan8 lor ' !ica' ntoa% %au a altor %u0%tan8 cu + ct narcoti*ant, "r cu' /i a altor o0i ct , a c(ror tran%'it r %t int r*i%(, !ac( ac a%ta %=a %(-.r/it !u"( a"licar a %anc8iunii a!'ini%trati- " ntru ac l a/i ac8iuni, %au .n 'o! %i%t 'atic %au .n 'ari "ro"or8ii, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!0054 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!0054 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0054 intro &# $rin 2'az&l in 0..11.8"/ *+rt.!01 e0'l&# $rin Legea in 04.08.9!/

Articolul 202. 6a-ori*ar a in+rac8iunilor 6a-ori*ar a "r ala0il( n "ro'i%( a in+rac8iunilor, "r -(*ut ! articol l :: /i :; >o'orul "r ' !itat?, articolul 1<#, alin at l !oi, tr i, "atru /i cinci >-iolul cu circu'%tan8 a5ra-ant ?, ! articolul 11491 >luar a ! o%tatici?, ! articolul 11;, alin at l !oi, tr i /i "atru, ! articolul 1#<, alin at l !oi, tr i /i "atru, ! articolul 1## alin at l !oi /i tr i, ! articolul 1#&, alin at l !oi /i tr i, ! articolul 1#&91, >%u%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul "ro"ri tarului, %(-.r/it cu circu'%tan8 a5ra-ant ?, ! articolul 1#1 >t.l2(ria .n %co"ul %u%tra5 rii a-utului "ro"ri tarului?,! articolul 1#3, alin at l !oi, tr i /i "atru >!o0.n!ir a "rin /antaC a a-utului "ro"ri tarului?, "art a a tr ia a articolului 17;9# >0locar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort %(-.r/it cu circu'%tan8 a5ra-ant ?, articolul 1:#91 >! turnar a %au ca"turar a un i 5arnituri ! tr n, a un i naa ri n %au +lu-ial ?, articolul #<491 >at ntar a la -ia8a cola0oratorului "oli8i i?, "art a a !oua a articolului ##)9& >"rocurar a, "(%trar a, +olo%ir a, tran%'it r a %au ! t riorar a il 5al( a 'at rial lor ra!ioacti- , !ac( l au "ro-ocat 'oart a oa' nilor %au alt ur'(ri 5ra- ?, articolul ##)9) >%u%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti- ? articolul ##391 >+a0ricar a, "rocurar a, "(%trar a, tran%"ortar a, $" !i r a il 5al( .n %co" ! ! %+ac r %au ! %+ac r a ! %u0%tan8 narcotic ?, articolul ##39# >%u%tra5 r a ! %u0%tan8 narcotic ?, articolul ##791 >%u%tra5 r a ! ar' ! +oc, a 'uni8iilor %au %u0%tan8 lor $"lo*i- ?, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.!0! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

*+rt.!0! *+rt.!0! *+rt.!0! *+rt.!0! *+rt.!0! *+rt.!0! *+rt.!0! *+rt.!0!

%o %o %o %o %o %o %o %o

i(i'at i(i'at i(i'at i(i'at i(i'at i(i'at i(i'at i(i'at

$rin $rin $rin $rin $rin $rin $rin $rin

,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ Legea in 01.04.9!/ Legea nr.)00-XII in 1).0!.9!/ Legea nr.496-XII in 1).0!.9!/ 2'az&l in 04.08.88/ 2'az&l in !9.10.8"/ 2'az&l in 0).04.84/ 2'az&l in 0).06.")/

Articolul 203. N ! nun8ar a N ! nun8ar a .n or5an l ! %tat cor %"un*(toar a in+rac8iunilor .n cur% ! "r 5(tir %au %(-.r/it , ! %"r car % /ti cu c rtitu!in , "r -(*ut ! articol :: /i :; >o'orul int n8ionat?, ! articolul 1<#, alin at l !oi,tr i, "atru /i cinci >-iolul cu circu'%tan8 a5ra-ant ? ! articolul 11491 >luar a ! o%tatici?, ! articolul 11;, alin at l tr i /i "atru, ! articolul 1#<, alin at l tr i /i "atru,! articolul 1##, alin atul tr i, ! articolul 1#&91 >%u%tra5 r a ! 0unuri !in a-utul "ro"ri tarului,%(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant ?, ! articolul 1#1 >t.l2(ria .n %co"ul %u%tra5 rii a-utului "ro"ri tarului?, ! articolul 1#3, alin at l tr i /i "atru >!o0.n!ir a "rin /antaC a a-utului "ro"ri tarului?, ! "art a a tr ia a articolului 17;9# >0locar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort, %(-.r/it( cu circu'%tan8 a5ra-ant ?, ! articolul 1:#91, >! turnar a %au ca"turar a un i 5arnituri ! tr n, a un i na- a ri n %au +lu-ial ?, ! articolul #<491 >at ntar a la -ia8a cola0oratorului "oli8i i?,! "art a a !oua a articolului ##)9& >"rocurar a, "(%trar a, +olo%ir a, tran%'it r a %au ! t riorar a il 5al( a 'at rial lor ra!ioacti- , !ac( l au "ro-ocat 'oart a oa' nilor %au alt ur'(ri 5ra- ?, ! articolul ##)9) >%u%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti- ?,! "art a a !oua a articolului ##391 >+a0ricar a, "rocurar a "(%trar a, tran%"ortar a, $" !i r a il 5al( .n %co" ! ! %+ac r %au ! %+ac r a ! %u0%tan8 narcotic , %(-.r/it cu circu'%tan8 a5ra-ant ?, ! "art a a tr ia a articolului ##39# >%u%tra5 r a ! %u0%tan8 narcotic %(-.r/it( ! un r ci!i-i%t !o% 0it ! " riculo% %au "rintr=un atac t.l2(r %c, "r cu' /i %u%tra5 r a ! %u0%tan8 narcotic .n "ro"or8ii 'ari?, ! "(r8il a !oua /i a tr ia a articolului ##791 >%u%tra5 r a ! ar' ! +oc, 'uni8ii %au %u0%tan8 lor $"lo*i- ?, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .' '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.!0. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!0. %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.!0. %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!0. %o i(i'at $rin Legea in 1).0!.91/ *+rt.!0. %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.08.88/ *+rt.!0. %o i(i'at $rin 2'az&l in !9.10.8"/ *+rt.!0. %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!0. %o i(i'at $rin 2'az&l in 1".06.80/ *+rt.!0. %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).06.")/ CA"IT#LUL AL ZECELEA IN6RACIUNI CONTRA ORDINII DE AD1INISTRAIE Articolul 203/1. N %u"un r a c rin8 lor Con%titu8i i R "u0licii 1ol!o-a /i al altor l 5i al R "u0licii 1ol!o-a P r%oan lor car .'"i !ic( .n 'o! acti- .n! "linir a c rin8 lor Con%titu8i i R "u0licii 1ol!o-a /i al altor l 5i al R "u0licii 1ol!o-a "rin n %u"un r ci-il( +(8i/(, "r cu' /i c l c "ro-oac( alt " r%oan la a%t+ l ! ac8iuni, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!0.51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, ur'at ! un a" l la n %u"un r ci-il( >.'"otri-ir ? .n 'a%( c rin8 lor Con%titu8i i R "u0licii 1ol!o-a /i al altor L 5i al R "u0licii 1ol!o-a, "r cu' /i or5ani*ar a lor, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la /a"t ani. Ac8iunil "r -(*ut .n "(r8il .nt.i /i !oi al "r * ntului articol, %(-.r/it ! con!uc(torii or5an lor "ut rii ! %tat /i al a!'ini%tra8i i ! %tat ai .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor /i

or5ani*a8iilor ! %tat, coo" rati%t /i o0/t /ti, c a!uc "r Cu!icii int r % lor ! %tat, o0/t /ti,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la * c ani. *+rt.!0.51 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in 0).06.")/ *+rt.!0.51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0.51 %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.!0.51 intro &# $rin Legea nr."6 in 0).06.90/ Articolul 203/2. Pro+anar a %i'0olurilor na8ional = %tatal Pro+anar a %i'0olurilor na8ional = %tatal >%t 'a, !ra" lul, i'nul? al R "u0licii 1ol!o-a %au al altui %tat,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!0.5! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni,%(-.r/it a !oua oar( %au .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il ! c(tr un 5ru" ! " r%oan , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la /a"t ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la /a"t * ci ! %alarii 'ini' . Ac8iunil "r -(*ut .n "art a .nt.i a "r * ntului articol, %(-.r/it ! " r%oan cu +unc8ii ! r(%"un! r , r %"on%a0il " ntru r %" ctar a 'o!ului ! +olo%ir a %i'0olurilor na8ional=%tatal , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la /a"t ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' cu ! %tituir a !in +unc8i . *+rt.!0.5! %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.!0.5! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0.5! 3n re a'4ia Legii in 0).06.90/ *+rt.!0.5! intro &# $rin 2'az&l in 1!.10.66/ Articolul 203/3 nc(lcar a "r ' !itat( a 'o!ului ! +olo%ir a %i'0olurilor na8ional=%tatal ! c(tr " r%oan l cu +unc8ii ! r(%"un! r nc(lcar a "r ' !itat( a 'o!ului ! +olo%ir a %i'0olurilor na8ional = %tatal >%t 'a, !ra" lul, i'nul? al R "u0licii 1ol!o-a %au al altui %tat ! c(tr " r%oan l cu +unc8ii ! r(%"un! r , r %"on%a0il " ntru r %" ctar a ac %tui 'o!, !u"( a"licar a +a8( ! i a %anc8iunii a!'ini%trati- " ntru ac l a/i ac8iuni, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' cu ! %tituir a !in +unc8i . nc(lcar a cu r a=-oin8( a 'o!ului ! +olo%ir a %i'0olurilor na8ional=%tatal ! c(tr " r%oan l cu +unc8ii ! r(%"un! r , r %"on%a0il " ntru r %" ctar a ac %tui 'o!, ! ci r +u*ul "r ' !itat /i r " tat ! a +olo%i %i'0oluril na8ional=%tatal .n 'o!ul %ta0ilit, ! a .n! "lini 2ot(r.ril or5an lor %u"r ' al "ut rii ! %tat /i a!'ini%tra8i i ! %tat al r "u0licii, .nc(lcar c a!uc "r Cu!icii int r % lor ! %tat /i o0/t /ti,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la tr i ".n( la /a"t ani %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' cu ! %tituir a !in +unc8i . *+rt.!0.5. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0.5. intro &# $rin Legea in 0).06.90/ Articolul 203/4. Or5ani*ar a %au "artici"ar a acti-( la ac8iuni ! 5ru", car tul0ur( or!in a "u0lic( Or5ani*ar a, "r cu' /i "artici"ar a acti-( la ac8iuni ! 5ru", car tul0ur( 5ra- or!in a "u0lic(, %au %unt .n%o8it ! n .n! "linir a -(!it( a !i%"o*i8iilor l 5al al r "r * ntan8ilor "ut rii %au car au a-ut ca ur'ar tul0urar a acti-it(8ii tran%"orturilor, .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor, or5ani*a8iilor ! %tat %au o0/t /ti,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!0.54 %o i(i'at $rin Legea nr.1.6-XV in 10.0).!001/ *+rt.!0.54 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0.54 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!0.54 intro &# $rin 2'az&l in 1!.10.66/ *+rt.!0.5) e0'l&# $rin Legea in !..0!.9./

*+rt.!0.56 e0'l&# $rin Legea nr.814 in !4.04.96/ *+rt.!0.56 %o i(i'at $rin Legea nr.8.) in !6.1!.91/ *+rt.!0.56 intro &# $rin Legea nr."" in 0).06.90/ Articolul 204. '"i !icar a acti-it(8ii l 5al a " r%oan lor cu +unc8ii ! r(%"un! r %au o"un r a ! r *i%t n8( ac %tora '"i !icar a .n oric +or'( a acti-it(8ii l 5al a " r%oan lor cu +unc8ii ! r(%"un! r !in ca!rul Cur8ii ! Conturi, 'ini%t r lor, ! "arta' nt lor, in%" ctorat lor /i altor or5an a0ilitat , "r cu' /i a ! "uta8ilor .n Parla' nt, a+la8i .n $ rci8iul +unc8iunii, a!ic( n a!'it r a + ctu(rii controal lor, n "r * ntar a !ocu' nt lor cor %"un*(toar %au 0unurilor " ntru % c2 %trar , n a%i5urar a acc %ului li0 r .n .nc(" ri, n $ cutar a "r %cri"8iilor /i altor c rin8 l 5al , !ac( ac %t ac8iuni au +o%t %(-.r/it !u"( a"licar a un i %anc8iuni a!'ini%trati- " ntru o contra- n8i %i'ilar(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( la tr i %ut ! %alarii 'ini' . O"un r a ! r *i%t n8( " r%oan lor no'inali*at la alin atul 1, a+lat .n $ rci8iul +unc8iunii, "r cu' /i con%tr.n5 r a ac %tora, "rin -iol n8( %au "rin a' nin8ar a cu a"licar a -iol n8 i, la %(-.r/ir a unor ac8iuni il 5al = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la cinci %ut la o 'i cinci %ut ! %alarii 'ini' . *+rt.!04 3n re a'4ia Legii nr.1.!6 in !).09.9"/ *+rt.!04 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!04 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 204/1. O"un r a ! r *i%t n8( cola0oratorului "oli8i i O"un r a ! r *i%t n8( cola0oratorului "oli8i i, altui lucr(tor !in or5an l a+ac rilor int rn %au un i " r%oan a+lat .n $ rci8iul !atori i ! % r-iciu %au o0/t /ti " ntru ' n8in r a or!inii "u0lic /i co'0at r a cri'inalit(8ii %(-.r/it( .n 'o! r " tat .n ! cur%ul unui an !u"( a"licar a %anc8iunilor a!'ini%trati- " ntru ac8iuni %i'ilar ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an, %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!0451 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ O"un r a ! r *i%t n8( cola0oratorului "oli8i i, altui lucr(tor !in or5an l a+ac rilor int rn %au un i " r%oan .n $ rci8iul +unc8iunii %au al !atori i o0/t /ti ! ' n8in r a or!inii "u0lic /i ! co'0at r a cri'inalit(8ii, .n%o8it( ! -iol n8( %au ! a' nin8ar a cu a"licar a +or8 i, "r cu' /i con%tr.n5 r a ac %tor " r%oan , "rin -iol n8( %au "rin a' nin8ar a cu a"licar a +or8 i, la .n! "linir a unor ac8iuni n l 5al ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la un an ".n( la cinci ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *7i#$ozi4ia alin. ! art.!0451 3n re a'4ia Legii in 09.1!.94/ *+rt.!0451 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0451 3n re a'4ia Legii in 1).0!.91/ *+rt.!0451 intro &# $rin 2'az&l in !4.0).6!/ Articolul 20!. UltraCul contra unui r "r * ntant al "ut rii %au unui r "r * ntant al or5ani*a8iilor o0/t /ti, car ' n8in or!in a "u0lic( UltraCul contra unui r "r * ntant al "ut rii %au unui r "r * ntant al or5ani*a8iilor o0/t /ti, car ' n8in or!in a "u0lic(, .n ti'"ul c.n! ac /t a ./i $ rcit( +unc8iil lor, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' , %au atra5 a"licar a '(%urilor ! in+lu n8( o0/t a%c(. Ac a/i ac8iun , %(-.r/it( .n 'o! "u0lic,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t r* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!0) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea 1 art.!0) %o i(i'at1 $rin Legea in !..0!.9./ *-artea 1 art.!0) %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 20!/1. Ultra5i r a cola0oratorului "oli8i i Ultra5i r a cola0oratorului "oli8i i, a!ic( Ci5nir a "r ' !itat( a

onoar i /i ! 'nit(8ii lui, ultra5i r a altui lucr(tor !in or5an l a+ac rilor int rn %au un i " r%oan a+lat .n $ rci8iul !atori i ! % r-iciu %au o0/t /ti " ntru ' n8in r a or!inii "u0lic /i co'0at r a cri'inalit(8ii, $"ri'at( "rin ac8iun , - r0al %au .n %cri%,%(-.r/it( .n 'o! r " tat .n ! cur%ul unui an !u"( a"licar a %anc8iunilor a!'ini%trati- " ntru ac8iuni %i'ilar ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la /a% luni %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!0)51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!0)51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0)51 3n re a'4ia Legii in 1).0!.91/ *+rt.!0)51 intro &# $rin 2'az&l in !4.0).6!/ Articolul 20!/2. Cl - tir a a%u"ra cola0oratorului or= 5an lor ! ocrotir a !r "turilor Cl - tir a a%u"ra unui cola0orator al or5an lor ! ocrotir a !r "turilor, a!ic( ac8iunil l 5at ! co'"ortar a unor in+or'a8ii -(!it +al% /i ! +(i'(toar r + ritoar la acti-itat a lui "ro+ %ional(, inclu%i- cl - tir a "rin ti"(rituri %au "rin alt( ' to!( ! 'ulti"licar "rin 'iCloac ! in+or'ar .n 'a%(, "rin %cri%ori anoni' ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!0)5! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *San'4i&nea art.!0)5! %o i(i'at1 $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0)5! intro &# $rin Legea in 1).0!.91/ Articolul 206. A' nin8ar a %au -iol n8a %(-.r/it( a%u"ra un i " r%oan o+icial %au unui c t(8 an car ./i .n! "lin /t !atoria o0/t a%c( A' nin8ar a cu 'oart a, cu "ricinuir a unor l *iuni cor"oral %au cu ni'icir a 0unurilor, ori %(-.r/ir a unor ac8iuni n l 5al a%u"ra un i " r%oan o+icial %au ru! lor i a"ro"iat , ac8iuni .n %co"ul ! a=i contracara acti-itat a ! % r-iciu %au o0/t a%c(, ori ! a=i %c2i'0a caract rul i .n int r %ul c lui car a' nin8(, "r cu' /i ac a/i a' nin8ar %au ac l a/i ac8iuni %(-.r/it n l 5al a%u"ra unui c t(8 an %au a%u"ra ru! lor lui a"ro"iat .n l 5(tur( cu "artici"ar a lui la "r - nir a, cur'ar a un i in+rac8iuni %au a un i +a"t anti%ocial , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . Pricinuir a unor l *iuni cor"oral u/oar , lo-ir a %au alt act ! -iol n8(, %(-.r/it a%u"ra un i " r%oan o+icial ori a%u"ra ru! lor i a"ro"iat %au a%u"ra unui c t(8 an ori a%u"ra ru! lor lui a"ro"iat .n l 5(tur( cu "artici"ar a lui la "r - nir a, cur'ar a un i in+rac8iuni %au a un i +a"t anti%ocial ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!06 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!06 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!06 3n re a'4ia Legii in 1).0!.91/ Articolul 206/1. At ntar a la -ia8a cola0oratorului "oli8i i At ntar a la -ia8a cola0oratorului "oli8i i, a altui lucr(tor !in or5an l a+ac rilor int rn %au a un i " r%oan a+lat .n $ rci8iul +unc8iunii %au al !atori i o0/t/ti ! ' n8in r a or!inii "u0lic /i ! co'0at r a cri'inalit(8ii, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani. Ac l a/i ac8iuni car au cau*at l *iuni cor"oral 5ra- %au 'oart a, = % " ! "% /t cu ! t n8iun " -ia8( %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c ".n( la !ou(* ci /i cinci ! ani. *San'4i&nea alin.! art.!0651 3n re a'4ia Legii in 08.1!.9)/ *+rt.!0651 3n re a'4ia Legii in 09.1!.94/ *+rt.!0651 intro &# $rin 2'az&l in !4.06.6!/ Articolul 206/2. D t riorar a %au ni'icir a "r ' !itat( a 0unurilor cola0oratorilor "oli8i i D t riorar a %au ni'icir a "r ' !itat( a 0unurilor unui cola0orator al "oli8i i, al altui lucr(tor !in or5an l a+ac rilor int rn %au al ru! lor lor, %(-.r/it( .n l 5(tur( cu $ rcitar a ! c(tr i a .n!atoririlor ! % r-iciu %au o0/t /ti " ntru ' n8in r a or!inii "u0lic

/i co'0at r a cri'inalit(8ii, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i ".n( la * c ani. Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it "rin inc n!i r , $"lo*i ori "rin alt( ' to!( %ocial' nt " riculoa%(, %au car a cau*at o "a5u0( 'ar ori ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la o"t ".n( la cinci%"r * c ani. *+rt.!065! intro &# $rin Legea in 1).0!.91/ Articolul 207. U*ur"ar a "ut rii %au a titlului un i " r%oan o+icial U*ur"ar a "ut rii %au a titlului un i " r%oan o+icial , .n%o8it %(-.r/ir a " ac a%t( 0a*( a unor act %ocial=" riculoa% , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!0" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!0" %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/

! cu

Articolul 207/1.#r$ani*ar a un i 5r - int r*i% /i con!uc r a i, .'"i !icar a acti-it(8ii .ntr "rin! rii,in%titu8i i, or5ani*a8i i .n con!i8iil %t(rii $c "8ional Or5ani*ar a un i 5r int r*i% /i con!uc r a i, "r cu' /i .'"i !icar a acti-it(8ii .ntr "rin! rii,in%titu8i i, or5ani*a8i i .n con!i8iil %t(rii $c "8ional , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani ori cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n " rioa!a +or' lor %" cial ! a!'ini%trar , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani ori cu o a' n!( .n '(ri' ! la cinci* ci la /a"t * ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!0"51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!0"51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0"51 intro &# $rin Legea nr.49) in 1).0!.91/ Articolul 207/2. Alocar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort, .ntr "rin! rilor,in%titu8iilor %au or5ani*a8iilor Alocar a int n8ionat( a art r lor ! tran%"ort, cl(!irilor >o0i ct lor?, c a"ar8in .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor %au or5ani*a8iilor, "rin in%talar a ! "o%turi %au .n alt 'o!, car a cau*at ori ar +i "utut cau*a " ricol " ntru -ia8a %au %(n(tat a oa' nilor %au a a-ut ori ar +i "utut a- a alt con% cin8 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la "atru ani ori cu a' n!( ! la tr i* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!0"5! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n 'o! r " tat, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la * c ani. Ac8iunil , "r -(*ut .n alin at l .nt.i %au !oi al "r * ntului articol, car au cau*at acci! nt cu oa' ni %au au atra% !u"( %in alt con% cin8 ! o% 0it ! 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani. *+rt.!0"5! intro &# $rin Legea in 0..0).96/ Articolul 20 . Su%tra5 r a %au ! 5ra!ar a !ocu' nt lor Su%tra5 r a, !i%tru5 r a, ! 5ra!ar a %au t(inuir a !ocu' nt lor, "r cu' /i %u%tra5 r a i'"ri'at lor, /ta'"il lor %au %i5iliilor, car % a+l( .n .ntr "rin! ril ,in%titu8iil , or5ani*a8iil ! %tat %au o0/t /ti !ac( ac %t +a"t au +o%t %(-.r/it .ntr=un int r % ! "ro+it %au !in 'oti- Co%nic , = % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' , +i cu r tra5 r a !r "tului ! a "ractica acti-itat a ! .ntr "rin*(tor " o " rioa!( ! la !oi la cinci ani. *+lin.1 art.!08 'o%$letat $rin Legea nr.1!"6-XV in !).0".!00!/ *+lin.1 art.!08 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

Ac l a/i +a"t , !ac( au cau*at o !aun( %u0%tan8ial( .ntr "rin! rii, in%titu8i i %au or5ani*a8i i ! %tat %au o0/t /ti ori !r "turilor /i int r % lor l 5iti' al c t(8 nilor, %au au +o%t %(-.r/it .n %co"ul ! a a%cun! ur' l in+rac8iunii, "r cu' /i %u%tra5 r a !ocu' nt lor ! o ! o% 0it( i'"ortan8(, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. Su%tra5 r a ! la c t(8 ni a "a/a"oart lor %au a altor !ocu' nt " r%onal i'"ortant , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.. art.!08 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!08 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!08 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!08 %o i(i'at $rin 2'az&l in 14.08."!/ Articolul 20 /1. N a%i5urar a "(%tr(rii 0unurilor % c2 %trat n%tr(inar a, %u0%tituir a, t(inuir a, ! t riorar a, ! %co'"l tar a 0unurilor % c2 %trat %au +olo%ir a lor .n alt %co"uri, car au !u% la i'"o%i0ilitat a co' rciali*(rii ac %tor 0unuri %au la co' rciali*ar a lor la un "r 8 'ai %c(*ut, %(-.r/it ! o " r%oan( c(r ia i=au +o%t .ncr !in8at ac %t 0unuri %au car ra o0li5at( %( a%i5ur "(%trar a lor con+or' l 5ii, "r cu' /i !i%"ari8ia, ! t riorar a, %u0%tituir a, ! %co'"l tar a ac %tor 0unuri !in n 5liC n8a ac %t i " r%oan = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani %au cu o a' n!( .n '(ri' ! la o 'i la o 'i cinci %ut ! %alarii 'ini' .E *+rt.!0851 intro &# $rin Legea nr..90-XV in !0.0".!001/ Articolul 209. 6al%i+icar a %au +olo%ir a !ocu' nt lor, /ta'"il lor, %i5iliilor %au a i'"ri'at lor +al% 6a0ricar a,-.n*ar a %au +olo%ir a !ocu' nt lor o+icial +al% , car acor!( !r "turi %au li0 r a*( ! .n!atoriri, +a0ricar a %au -.n*ar a /ta'"il i %au %i5iliului +al% , "r cu' /i a i'"ri'at lor +al% al unor .ntr "rin! ri, in%titu8ii, or5ani*a8ii ! %tat %au o0/t /ti, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani %au cu a' n!( ! ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' . Ac l a/i +a"t , %(-.r/it .n 'o! r " tat, %au !ac( au cau*at o !aun( %u0%tan8ial( int r % lor %tatului %au c lor o0/t /ti, ori !r "turilor /i int r % lor l 5iti' al c t(8 nilor, "r cu' /i +a0ricar a, -.n*ar a %au +olo%ir a unui !ocu' nt +al% ! i'"ortan8( ! o% 0it(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani %au cu a' n!( ! la tr i %ut la /a% %ut ! %alarii 'ini' . *+rt.!09 %o i(i'at $rin Legea nr.1)99-XV in !".1!.0!, 3n 6igoare !8.01.0./ *+rt.!09 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!09 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!09 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!09 %o i(i'at $rin 2'az&l in 14.08."!/ Articolul 209/1. Ac8iuni il 5al +a8( ! ! cora8iil ! %tat Cu'"(rar a, -.n*r a, %c2i'0ar a %au o alt( tran%'it r "rin co'" n%ar a or!inului, ' !ali i, in%i5n i la titlul onori+ic al R "u0licii 1ol!o-a, = % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . Ac l a/i ac8iuni, %(-.r/it .n 'o! r " tat, "r cu' /i +al%i+icar a %au !i%tru5 r a int n8ionat( a or!inului, ' !ali i, in%i5n i la titlul onori+ic al R "u0licii 1ol!o-a %au o alt( "ro+anar a lor, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!0951 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!0951 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!0951 intro &# $rin 2'az&l in 0).09.8)/ Articolul 210. nc(lcar a r 5ulilor ! intrar .n +./ia ! +ronti r( %au .n *ona ! +ronti r( nc(lcar a r 5ulilor ! intrar , ! locuir %au ! .nr 5i%trar .n +./ia ! +rontir( %au .n *ona ! +ronti r(,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!10 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!10 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./

*+rt.!10 %o i(i'at $rin 2'az&l

in !4.1!.8!/

Articolul 210/1. nc(lcar a ! c(tr c t(8 nii %tr(ini /i " r%oan l +(r( c t(8 ni a r 5ulilor ! / ! r .n R "u0lica 1ol!o-a /i ! tr c r .n tran*it "rin t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a nc(lcar a cu r a -oin8( ! c(tr c t(8 nii %tr(ini /i " r%oan l +(r( c t(8 ni a r 5ulilor ! / ! r .n R "u0lica 1ol!o-a a!ic( !o'icili r a +(r( act , c !au !r "tul ! / ! r .n R "u0lica 1ol!o-a %au !o'icili r a cu act n -ala0il , n r %" ctar a 'o!ului %ta0ilit ! .nr 5i%trar , %c2i-ar a ! la "l car !u"( $"irar a t r' nului ! / ! r , c l =a +o%t %ta0ilit, "r cu' /i n r %" ctar a r 5ulilor ! tr c r .n tran*it "rin t ritoriul R "u0licii 1ol!o-a, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la unu la !oi ani %au cu a' n!( ! la cinci* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.!1051 %o i(i'at $rin Legea nr.1)!4-XV in 1!.1!.0!, 3n 6igoare !1.01.0./ *+rt.!1051 %o i(i'at $rin Legea nr.!6.-XIV in !4.1!.98/ *+rt.!1051 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!1051 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!1051 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!1051 %o i(i'at $rin 2'az&l in 1".0).8!/ *+rt.!1051 intro &# $rin 2'az&l in 1!.10.66/ Articolul 211. nc(lcar a r 5ulilor %i%t 'ului ! "a/a"oart nc(lcar a cu r a=-oin8( a r 5ulilor %i%t 'ului ! "a/a"oart , !ac( ac a%ta %=a 'ani+ %tat "rin locuir +(r( "a/a"ort /i !ac( 'ai .naint " r%oana a +o%t ! acu' ! !ou( ori %u"u%( un i %anc8iuni a!'ini%trati" ntru ac a%ta, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!11 %o i(i'at $rin Legea nr.!6.-XIV in !4.1!.98/ *+rt.!11 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!11 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!11 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!1151 *+rt.!1151 *+rt.!1151 *+rt.!1151 e0'l&# $rin Legea nr.1!"" in 18.0".9"/ 'o%$letat $rin 2'az&l in !9.09.8./ %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ intro &# $rin 2'az&l in 1!.10.66/

Articolul 212. nc(lcar a l 5ilor cu "ri-ir la .nr = 5i%trar a act lor %t(rii ci-il A%cun! r a .'"r Cur(rilor, car .'"i !ic( .nc2 i r a c(%(tori i, %au co'unicar a or5an lor %t(rii ci-il a unor !at -(!it 'inciunoa% , = % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!1! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!1! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!1! %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!1! %o i(i'at $rin 2'az&l in 14.08."!/ Articolul 213. Su%tra5 r a unui %u"u% 'ilitar ! la conc ntrar a ! in%truc8i %au ! control /i ! la -i! n8a 'ilitar( Su%tra5 r a unui %u"u% 'ilitar ! la conc ntrar a ! in%truc8i ! control, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!1. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

%au cu

Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( "rin auto'utilar , "rin %i'ular a un i 0oli, "rin +al%i+icar a !ocu' nt lor %au "rin alt( .n/ l(ciun , "r cu' /i %(-.r/it( cu alt circu'%tan8 a5ra-ant , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. Su%tra5 r a unui %u"u% 'ilitar ! la -i! n8a 'ilitar(, .n ca*ul c.n! " ntru o a%t+ l ! +a"t( -ino-atului i=au 'ai +o%t a"licat %anc8iuni a!'ini%trati- , = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.. art.!1. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/

*+rt.!1. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!1. %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!1. %o i(i'at $rin 2'az&l in .0.01.69/ Articolul 214. Sa'a-olnicia Sa'a-olnicia, a!ic( $ rcitar a ar0itrar( /i "rin .nc(lcar a or!inii %ta0ilit a unui !r "t l 5iti' %au "r %u"u%, !ac( %=au cau*at !aun con%i! ra0il int r % lor "u0lic ori !r "turilor /i int r % lor ocrotit ! l 5 al " r%oan lor +i*ic /i Curi!ic ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( ! la !ou(* ci /i cinci la /a"t * ci /i cinci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!14 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i ac8iuni %(-.r/it .n 'o! r " tat %au ! c(tr un 5ru" ! " r%oan .n ur'a un i .n8 l 5 ri "r ala0il , %au "rin a' nin8ar a cu 'oart a ori cu a"licar a ! l *iuni cor"oral , %au .n%o8it ! -iol n8( n " riculoa%( " ntru -ia8( /i %(n(tat , %au ! ! t riorar a /i ni'icir a 0unurilor, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani %au cu a' n!( ! la cinci* ci la o %ut( ! %alarii 'ini' . 6a"t l "r -(*ut ! alin at l .nt.i /i !oi al "r * ntului articol %(-.r/it ! o or5ani*a8i cri'inal( %au ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%, %au cu a"licar a ar' i, %au .n%o8it ! -iol n8( " riculoa%( " ntru -ia8( /i %(n(tat , %au !ac( au con!u% la cau*ar a unor "a5u0 ! 'ari "ro"or8ii ori la alt ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la !oi%"r * c ani. Sa'o-olnicia .n%o8it( ! r("ir a %au ! a' nin8ar a cu r("ir a "(r8ii -(t('at , a ru! lor %au a"ro"ia8ilor i, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.!14 3n re a'4ia Legii in 09.1!.94/ Articolul 214/1. nc(lcar a 'o!ului ! or5ani*ar /i ! ! %+(/urar a a!un(rilor, 'itin5urilor, "roc %iunilor /i ! 'on%tra8iilor ! %tra!( nc(lcar a 'o!ului ! or5ani*ar %au ! ! %+(/urar a a!un(rilor, 'itin5urilor, "roc %iunilor /i ! 'on%tra8iilor ! %tra!(, %(-.r/it( ! c(tr or5ani*atorul a!un(rii, 'itin5ului, "roc %iunii %au ! 'on%tra8i i ! %tra!( !u"( a"licar a '(%urilor ! %anc8ionar a!'ini%trati-( " ntru ac l a/i ac8iuni, = % " ! "% /t +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani. *+rt.!1451 %o i(i'at $rin Legea nr."9!-XV in !4.01.!00!/ *+rt.!1451 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *San'4i&nea art.!1451 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!1451 intro &# $rin 2'az&l in 0!.08.88/ Articolul 21!. Con%truir a %a'a-olnic( Con%truir a %a'a-olnic( a un i ca% ! locuit %au a un i an $ cl(!ir , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu ! 'olar a con+i%car a ca% i ! locuit %au a an $ i la cl(!ir , con%truit .n %a'a-olnic. *+rt.!1) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *-artea ! art.!1) e0'l&#1 $rin Legea in !..0!.9./ *-artea 1 art.!1) 3n re a'4ia 2'az&l&i in 10.0!.6!/ *+rt.!16 e0'l&# $rin Legea in !..0!.9./ la cu %au 'o!

Articolul 217. 6olo%ir a il 5al( a % 'n lor a+lat %u0 "rot c8ia tratat lor int rna8ional 6olo%ir a '0l ' i Crucii Ro/ii /i a ! nu'irii ECruc a Ro/i E ! c(tr " r%oan car nu %.nt .'"ut rnicit cu ac %t !r "t, "r cu' /i a .n% 'n lor car "ot +i i! nti+icat cu '0l 'a Crucii Ro/ii, !ac( ac %t ac8iuni au a-ut ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an %au cu a' n!( .n '(ri' ! o %ut( ! %alarii 'ini' .

*+rt.!1" *+rt.!1" *+rt.!1" *+rt.!1"

3n %o %o %o

re a'4ia Legii nr.188-XV in !4.0).!001/ i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/

Articolul 217/1 nc(lcar a r 5ulilor ! "a*( a liniilor ! t l co'unica8ii nc(lcar a r 5ulilor ! "a*( a liniilor ! t l co'unica8ii, car a a-ut ca ur'ar ! t riorar a un i linii ! ca0lu a t l co'unica8iilor int rur0an , !ac( a "ro-ocat o .ntr ru" r a t l co'unica8iilor,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!1"51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *San'4i&nea art.!1"51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!1"51 intro &# $rin 2'az&l in !4.1!.69/ CA"IT#LUL AL UNSPREZECELEA IN6RACIUNI CONTRA SECURITII PUALICE, A ORDINII PUALICE @I A SNTII POPULAIEI Articolul 21 . Duli5ani%'ul Duli5ani%'ul, a!ic( act int n8ionat , car .ncalc( 5ro%olan or!in a "u0lic( /i $"ri'( o -(!it( li"%( ! r %" ct +a8( ! %oci tat , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!18 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Duli5ani%'ul a5ra-at, a!ic( ac l a/i act , car "rin con8inutul lor % ! o% 0 %c "rintr=un cini%' $c "8ional %au o ! o% 0it( o0r(*nici , ori .n%o8it ! o"un r a ! r *i%t n8( unui r "r * ntant al "ut rii %au unui r "r * ntant al o0/ti'ii, car .n! "lin /t +unc8iil ! ' n8in r a or!inii "u0lic , %au altor c t(8 ni, car cur'( act l 2uli5anic , "r cu' /i %(-.r/it ! o " r%oan(, con!a'nat( 'ai .naint " ntru 2uli5ani%', = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. Duli5ani%'ul ! o% 0it ! a5ra-at, a!ic( act , "r -(*ut ! "art a .nt.i %au "art a a !oua a "r * ntului articol, !ac( l au +o%t %(-.r/it cu a"licar a %au .nc rcar a a"lic(rii ar' i ! +oc %au cu8it lor, 0o$ lor %au altor ar' al0 , "r cu' /i altor o0i ct , %" cial a!a"tat " ntru -(t('ar a int 5rit(8ii cor"oral , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani. *+rt.!18 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *-artea 1 art.!18 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *-artea 1 art.!18 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 0".04.""/ *-artea . art.!18 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in .1.0"."0/ *-artea ! art.!18 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in 1!.10.66/ Articolul 219. A' nin8ar a cu o'or, cu -(t('ar a 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral %au cu !i%tru= 5 r a 0unurilor A' nin8ar a cu o'or, cu -(t('ar a 5ra-( a int 5rit(8ii cor"oral %au cu !i%tru5 r a 0unurilor "rin inc n!i r , !ac( au +o%t 'oti- ! a % t ' ! r ali*ar a ac %t i a' nin8(ri, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la "atru* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!19 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!19 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!19 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 220. Do0.n!ir a %au ! %+ac r a 0unurilor, ! %"r car % /ti c( au +o%t o08i= nut " cal cri'inal( Do0.n!ir a %au ! %+ac r a 0unurilor, ! %"r car % /ti c( au +o%t o08inut " cal cri'inal(,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' , +i cu 'u%trar "u0lic(. Ac l a/i +a"t , %(-.r/it +i %u0 +or'( ! .n! l tnicir , +i .n "ro"or8ii 'ari, =

% " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu %au +(r( con+i%car a a- rii. *+rt.!!0 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!!0 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!!0 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!!0 %o i(i'at $rin 2'az&l in .1.0).6!/ Articolul 220/1. Or5ani*ar a c r/ tori i Or5ani*ar a c r/ tori i ori r crutar a " ntru a c r/i, ori .n! 'nul %au con%tr.n5 r a la c r/ tori .n %co"ul o08in rii unui +olo% 'at rial, %(-.r/it(H 1? a%u"ra un i " r%oan cu -i! nt ! +ici n8 +i*ic ori "%i2ic %au a%u"ra 'inorilorI #? .n 'o! r " tat ori cu a"licar a +or8 i +i*ic , ori cu a' nin8ar a ! a o a"lica, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la cinci ani. *+rt.!!051 intro &# $rin Legea nr.")4-XV in !1.1!.!001/ *+rt.!!1 e0'l&# $rin Legea nr.)1-XIII *+rt.!!151 e0'l&# $rin 2'az&l in 14.04.94/

in 04.09.")/

Articolul 222. ntr 8in r a %" luncilor " ntru ! %+r.u /i co!o/ia Or5ani*ar a %au .ntr 8in r a %" luncilor " ntru ! %+r.u, "r cu' /i co!o/ia " ntru ! %+r.u %au r crutar a + ' ilor .n ac la/i %co", = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a% ani, cu %au +(r( con+i%car a a- rii. *San'4i&nea alin.1 art.!!! %o i(i'at1 $rin Legea nr.4!-XIV in 04.06.98/ Or5ani*ar a %au .ntr 8in r a %" luncilor " ntru con%u'ar a ! 0(uturi %"irtoa% , "r cu' /i acor!ar a %i%t 'atic( ! .nc(" ri " ntru ac %t %co"uri,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.! art.!!! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Or5ani*ar a %au .ntr 8in r a ca% lor ! ! %+r.u " ntru narcoti*ar "rin +olo%ir a 'iCloac lor ' !icinal /i altor 'iCloac , car nu %unt ! cat 5oria narcotic lor, %au "un r a la !i%"o*i8i a .nc(" rilor " ntru ac %t %co"uri, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.. art.!!! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *7i#$ozi4ia alin.1 art.!!! %o i(i'at1 $rin Legea nr.)1-XIII in 14.04.94/ *+rt.!!! %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!!! %o i(i'at $rin Legea in 04.08.9!/ *+rt.!!! 'o%$letat $rin 2'az&l in !".0".8"/ *+rt.!!! 'o%$letat $rin 2'az&l in !9.1".8)/ *+rt.!!! %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).06.")/ *+rt.!!!51 e0'l&# $rin Legea nr.)1-XIII in 14.04.94/ *+rt.!!!51 intro &# $rin 2'az&l in 10.0..88/ Articolul 223. 6a0ricar a %au ! %+ac r a o0i ct lor "orno5ra+ic 6a0ricar a, !i+u*ar a /i +ac r a r cla' i o" r lor "orno5ra+ic , "u0lica8iilor ti"(rit , ta0lourilor %au altor o0i ct cu caract r "orno5ra+ic, "r cu' /i co' r8ul cu l %au "(%trar a lor .n %co" ! -.n*ar %au !i+u*ar , %(-.r/it .n ! cur%ul unui an !u"( a"licar a %anc8iunii a!'ini%tratri- " ntru a%t+ l ! ac8iuni, = % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' .n toat ca*uril cu ri!icar a o0i ct lor "orno5ra+ic /i a 'iCloac lor ! +a0ricar a lor. 6a0ricar a, "(%trar a, !i+u*ar a, tran%'it r a %au +ac r a r cla' i "rin int r' !iul r 8 l i co'"ut ri*at 'at rial lor "orno5ra+ic , car con8in i'a5ini al " r%oan lor .n -.r%ta ! ".n( la 1: ani, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! la o %ut( ".n( la tr i %ut ! %alarii 'ini' .

*+rt.!!. *+rt.!!. *+rt.!!. *+rt.!!. *+rt.!!.

'o%$letat %o i(i'at %o i(i'at %o i(i'at %o i(i'at

$rin $rin $rin $rin $rin

Legea nr.8.0-XV in 0".0!.!00!/ Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Legea in 0..0).96/ Legea in !..0!.9./ 2'az&l in !4.1!.8!/

Articolul 223/1. Con+ c8ionar a %au !i+u*ar a ! lucr(ri, c "ro"a5( cultul -iol n8 i /i al cru*i'ii Con+ c8ionar a, !i+u*ar a, ! 'on%trar a %au "(%trar a .n %co" ! !i+u*ar %au ! ! 'on%trar a unor +il' ! cin 'ato5ra+ /i -i! o+il' %au a altor lucr(ri, c "ro"a5( cultul -iol n8 i /i al cru*i'ii, %(-.r/it .n ! cur%ul unui an !u"( a"licar a %anc8iunii a!'ini%trati" ntru a%t+ l ! ac8iuni, = % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' cu con+i%car a lucr(rilor /i a 'iCloac lor " ntru con+ c8ionar a /i ! 'on%trar a lor. *+rt.!!.51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!!.51 %o i(i'at $rin Legea in 0..0).96/ *+rt.!!.51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!!.51 intro &# $rin 2'az&l in 04.09.86/ Articolul 223/2. Antr nar a 'inorilor .n ac8iuni 'ilitar /i "ro"a5ar a r(*0oiului .n r.n!uril lor Antr nar a 'inorilor car nu au atin% -.r%ta ! 14 ani .n ac8iuni 'ilitar /i "ro"a5ar a r(*0oiului .n r.n!uril lor = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!!.5! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ JArt.##&9# intro!u% "rin L 5 a nr.11)4 !in <;.<).;7 Articolul 224. Atra5 r a 'inorilor la acti-itat a cri'inal( %au ! t r'inar a lor la +a"t a'oral Atra5 r a 'inorilor la acti-itat a cri'inal( %au in%ti5ar a lor la %(-.r/ir a in+rac8iunilor, %au altor ! lict , "r cu' /i ! t r'inar a lor la +a"t a'oral , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. Atra5 r a 'inorilor la %(-.r/ir a ! ac8iuni "r -(*ut la articol l 1<3, 1<391, 1<39# /i ### !in "r * ntul co! = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la /a"t la * c ani. *+lin.! art.!!4 intro &# $rin Legea nr.4!-XIV in 04.06.98/ *+rt.!!4 %o i(i'at $rin Legea nr.)1-XIII in 14.04.94/ *+rt.!!4 %o i(i'at $rin 2'az&l in 0!.08."./ Articolul 224/1. Atra5 r a 'inorilor la 0 8i '0(tar a 'inorului ! c(tr o " r%oan(, +a8( ! car ac %ta .i ra %u0or!onat " lini ! % r-iciu, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!!451 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Atra5 r a 'inorului la 0 8i , a!ic( .'0(tar a %i%t 'atic( 'inorului, = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *-artea 1 art.!!451 %o i(i'at1 $rin Legea in !..0!.9./ *-artea 1 art.!!451 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !9.11.8)/ *-artea 1 art.!!451 %o i(i'at1 $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!!451 intro &# $rin 2'az&l in 0!.08."./ a

Articolul 224/2. Atra5 r a 'inorilor la con%u'ar a n = ' !icinal( a ' !ica' nt lor /i a altor 'iCloac cu + ct narcoti*ant Atra5 r a 'inorilor la con%u'ar a n ' !icinal( a ' !ica' nt lor /i a altor 'iCloac , car nu %unt narcotic , a-.n! un + ct narcoti*ant,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.!!45! intro &# $rin 2'az&l in !".0".8"/ Articolul 224/3. Procurar a, "(%trar a, +olo%ir a, tran%'it r a %au ! t riorar a il 5al( a 'at rial lor ra!ioactiProcurar a, "(%trar a, +olo%ir a, tran%'it r a %au ! t riorar a

il 5al( a 'at rial lor ra!ioacti- >%ur% lor ! ra!ia8i ioni*at(, %u0%tan8 lor ra!ioacti- /i 'at rial lor nucl ar , c % a+l( .n oric %tar +i*ic( .n in%tala8i %au .n "r "arat, ori %u0 alt( +or'(? = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. Ac l a/i +a"t , !ac( l au "ro-ocat 'oart a oa' nilor %au alt ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la * c ani. *+rt.!!45. intro &# $rin 2'az&l in 04.08.88/ Articolul 224/4. Su%tra5 r a 'at rial lor ra!ioactiSu%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! * c ani cu %au +(r( con+i%car a 0unurilor. *+rt.!!454 intro &# $rin 2'az&l in 04.08.88/

la tr i la

Articolul 224/!. A' nin8ar a ! a %(-.r/i %u%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti- %au ! a l +olo%i A' nin8ar a ! a %(-.r/i %u%tra5 r a 'at rial lor ra!ioacti.n %co"ul ! a +or8a un %tat, o or5ani*a8i int rna8ional(, o " r%oan( +i*ic( %au Curi!ic( ! a %(-.r/i -r o ac8iun %au ! a % a08in ! la a, !ac( au $i%tat 'oti! a % t ' ! r ali*ar a ac %t i a' nin8(ri, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani. A' nin8ar a ! a +olo%i 'at rial ra!ioacti- .n %co"ul ! a "ro-oca 'oart a unor oa' ni %au alt ur'(ri 5ra- , !ac( au $i%tat 'oti- ! a % t ' ! r ali*ar a ac %t i a' nin8(ri, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.!!45) intro &# $rin 2'az&l in 04.08.88/ Articolul 224/6. nc(lcar a r 5ulilor ! "(%trar , +olo%ir , -i! n8(, tran%"ortar a 'at rial lor ra!ioacti%au a altor r 5uli ! 'ani"ular a lor nc(lcar a r 5ulilor ! "(%trar , +olo%ir , -i! n8(, tran%"ortar a 'at rial lor ra!ioacti/i a altor r 5uli ! 'ani"ular a lor, !ac( ac %t ac8iuni ar "ut a "ro-oca 'oart a oa' nilor %au alt ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!!456 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i +a"t , !ac( l au ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! ani. *+rt.!!456 %o i(i'at $rin Legea *+rt.!!456 intro &# $rin 2'az&l "ro-ocat 'oart a li0 rtat " oa' nilor %au alt

un t r' n !

".n( la * c

in !..0!.9./ in 04.08.88/

Articolul ##3. 6a0ricar a %au ! %+ac r a %u0%tan8 lor cu + ct "ut rnic /i to$ic nc(lcar a r 5ulilor %ta0ilit .n c "ri- /t +a0ricar a, "(%trar a li-rar a, -i! n8a, tran%"ortul, $" !i r a %u0%tan8 lor cu + ct "ut rnic /i to$ic , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la un an, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . 6a0ricar a, ! %+ac r a, "r cu' /i "(%trar a .n %co"ul ! %+ac rii %au "rocurar a .n ac la/i %co" a %u0%tan8 lor cu + ct "ut rnic %au a c lor to$ic , !ar car nu %unt %u0%tan8 narcotic , %(-.r/it +(r( o autori*a8i %" cial(, = % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' cu con+i%car a %u0%tan8 lor cu + ct "ut rnic /i to$ic . *+rt.!!) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!!) %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!!) %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!!) %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).06.")/

Articolul 22!/1. 6a0ricar a, "rocurar a, "(%trar a, tran%"ortar a, $" !i r a il 5al( .n %co" ! ! %+ac r %au ! %+ac r a il 5al( a 'iCloac lor narcotic 6a0ricar a, "rocurar a, "(%trar a, tran%"ortar a %au $" !i r a il 5al( .n %co" ! ! %+ac r , "r cu' /i ! %+ac r a il 5al( a 'iCloac lor narcotic , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Ac l a/i +a"t , %(-.r/it r " tat %au "rin .n8 l 5 r "r ala0il( ! un 5ru" ! " r%oan , %au ! o " r%oan(, car a %(-.r/it 'ai .naint una !in in+rac8iunil "r -(*ut ! articol l ##39# = ##39) /i ##4 !in "r * ntul Co!, %au ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%, "r cu' /i !ac( o0i ctul ac %tor +a"t l=au con%tituit 'iCloac narcotic .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. Not( la articol l ##391, ##393 = ##397. P r%oana, car a "r !at 0 n -ol 'iCloac narcotic , %t %cutit( ! r(%"un! r a " nal( " ntru "rocurar a 'iCloac lor narcotic "r !at , "r cu' /i " ntru "(%trar a, tran%"ortar a /i $" !i r a lor. P r%oana, car %=a a!r %at 0 n -ol la o in%titu8i ' !ical( " ntru a i % acor!a a%i%t n8( ' !ical( .n l 5(tur( cu con%u'ar a unor %u0%tan8 narcotic .n %co"uri n ' !icinal , %t %cutit( ! r(%"un! r a " nal( " ntru con%u'ar a 'iCloac lor narcotic +(r( "r %cri"8ia ' !icului, "r cu' /i " ntru "rocurar a, "(%trar a, tran%"ortar a /i $" !i r a il 5al al 'iCloac lor narcotic con%u'at . *Nota intro &#1 $rin 2'az&l in !".0".8"/ *+rt.!!)51 %o i(i'at $rin 2'az&l in !".0".8"/ *+rt.!!)51 intro &# $rin 2'az&l in 0).06.")/ Articolul 22!/2. Su%tra5 r a ! 'iCloac narcotic Su%tra5 r a ! 'iCloac narcotic , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( r " tat %au "rin .n8 l 5 r "r ala0il( ! un 5ru" ! " r%oan , %au "rintr=un act ! -iol n8(, c nu %t " riculo% " ntru -ia8( /i %(n(tat , %au ! o " r%oan(, c(r ia %u0%tan8 l %u% =ar(tat i=au +o%t .ncr !in8at .n l 5(tur( cu %itua8ia i ! % r-iciu %au " ntru "a*(, "r cu' /i ! o " r%oan(, car a %(-.r/it 'ai .naint una !in in+rac8iunil , "r -(*ut ! articol l ##391, ##39&, ##39) /i ##4 !in "r * ntul Co!, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii, cu "ri-a8iun a !r "tului ! a ocu"a anu'it "o%turi %au ! a ! %+(/ura o anu'it( acti-itat ori +(r( ac a%ta. Su%tra5 r a ! 'iCloac narcotic , %(-.r/it( ! un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " ricullo% %au "rintr=un atac t.l2(r %c, "r cu' /i %u%tra5 r a ! 'iCloac narcotic .n "ro"or8ii 'ari, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a"t la cinci%"r * c ani cu con+i%car a a- rii. *+rt.!!)5! %o i(i'at $rin 2'az&l in !".0".8"/ *+rt.!!)5! intro &# $rin 2'az&l in 0).06.")/ Articolul 22!/3. Or5ani*ar a %au .ntr 8in r a ! %" lunci " ntru con%u'ul ! 'iCloac narcotic Or5ani*ar a %au .ntr 8in r a ! %" lunci " ntru con%u'ul ! 'iCloac narcotic %au "un r a la !i%"o*i8i a localurilor " ntru ac l a/i %co"uri, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani cu %au +(r( con+i%car a a- rii. *+rt.!!)5. %o i(i'at $rin 2'az&l in !".0".8"/ *+rt.!!)5. intro &# $rin 2'az&l in 0).06.")/ Articolul 22!/4. n! 'nul ! a con%u'a 'iCloac narcotic n! 'nul ! a con%u'a 'iCloac narcotic , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( +a8( ! !ou( %au 'ai 'ult " r%oan %au +a8( ! un 'inor, %au ! o " r%oan(, con!a'nat( 'ai .naint " ntru .n! 'n la con%u'ul ! 'iCloac narcotic , "r cu' /i ! o " r%oan(, car a %(-.r/it 'ai .naint una !in in+rac8iunil "r -(*ut ! articol l

##391=##39& /i ##4 !in "r * ntul co!, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la * c *+rt.!!)54 %o i(i'at $rin 2'az&l in !".0".8"/ *+rt.!!)54 intro &# $rin 2'az&l in 0).06.")/

ani.

Articolul 22!/! 6a0ricar a, "rocurar a, "(%trar a %au $" !i r a il 5al( ! 'iCloac narco= tic +(r( %co" ! ! %+ac r 6a0ricar a, "rocurar a, "(%trar a, tran%"ortar a %au $" !i r a il 5al( ! 'iCloac narcoti% +(r( %co" ! ! %+ac r , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani %au cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!!)5) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i +a"t , %(-.r/it r " tat %au ! o " r%oan(, car a %(-.r/it 'ai .naint una !in in+rac8iunil , "r -(*ut ! articol l ##391=##39), ##4 /i ##491 !in "r * ntul Co!, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *+rt.!!)5) %o i(i'at $rin 2'az&l in !".0".8"/ *+rt.!!)5) %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!!)5) intro &# $rin 2'az&l in 0).06.")/ Articolul 22!/6. nc(lcar a r 5ulilor ! "ro!uc8i , "rocurar , "(%trar , -i! n8(, li-rar , tran%"ortar %au $" !i r a 'iCloac lor narcotic nc(lcar a r 5ulilor ! "ro!uc8i , "rocurar , "(%trar , -i! n8(, li-rar , tran%"ortar %au $" !i r ! 'iCloac narcotic , = % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu %au +(r( "ri-ar a ! !r "tului ! a ocu"a anu'it "o%turi %au ! a ! %+(/ura o anu'it( acti-itat %au +(r( ac a%ta. *+rt.!!)56 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!!)56 %o i(i'at $rin 2'az&l in !".0".8"/ *+rt.!!)56 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!!)56 intro &# $rin 2'az&l in 0).06.")/ Articolul 22!/7. Procurar a %au "(%trar a il 5al( a 'iCloac lor narcotic .n cantit(8i 'ici ori con%u'ar a 'iCloac lor narcotic +(r( "r %cri"8ia ' !icului Procurar a %au "(%trar a il 5al( +(r( %co" ! -.n*ar a 'iCloac lor narcotic .n cantit(8i 'ici ori con%u'ar a 'iCloac lor narcotic +(r( "r %cri"8ia ' !icului, %(-.r/it a !oua oar( .n ! cur%ul unui an !u"( a"licar a %anc8i i a!'ini%trati- " ntru a% l a/i .nc(lc(ri, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani, %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!!)5" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!!)5" %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!!)5" intro &# $rin 2'az&l in !".0".8"/ Articolul 226. S '(natul %au cr /t r a 'acului " ntru o"iu /i a c.n " i, a c(ror culti-ar %t int r*i%( S '(natul %au cr /t r a 'acului " ntru o"iu, "r cu' /i a c.n " i in!i n , %u!='anciuri n , !in Ciu a=! =Su!, !in Ar2onul=! =Su! /i !in %u!ul 8inutului Cra%no!ar, a c(ror culti-ar %t int r*i%(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. Ac l a/i +a"t , %(-.r/it a !oua oar( %au ! c(tr o " r%oan(, car a %(-.r/it 'ai .naint una !in in+rac8iunil , "r -(*ut ! articol l ##391=##39) /i ##491 !in "r * ntul Co!, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la o"t ani. *+rt.!!6 3n re a'4ia 2'az&l&i in !".0".8"/ Articolul 226/1 S '(natul %au cr /t r a il 5al( a 'a= cului " ntru ul i /i a c.n " i S '(natul %au cr /t r a il 5al( a 'acului " ntru ul i, "r cu' /i a c.n " i, .n a+ar( ! %" ciil ,in!icat .n "art a .nt.i a articolului #44 !in "r * ntul Co!, %(-.r/it a !oua oar( .n ! cur%ul unui an !u"( a"licar a %anc8i i a!'ini%trati- " ntru ac l a/i .nc(lc(ri,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani ori cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' .

*+lin.1 art.!!651 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV

in !).11.98/

Ac l a/i +a"t , %(-.r/it ! o " r%oan(, car %(-.r/i% 'ai .naint una !in in+rac8iunil , "r -(*ut ! "art a .nt.i a "r * ntului articol, ! articol l ##391 = ##39) /i ##4 !in "r * ntul Co!,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la o"t ani. *+rt.!!651 intro &# $rin 2'az&l in !".0".8"/ Articolul 227. Purtar a, "(%trar a, tran%"ortar a, "rocurar a, +a0ricar a %au ! %+ac r a il 5al( a ar' lor, a 'uni8iilor, a !i%"o*iti- lor %au a %u0%tan8 lor $"lo*iPurtar a, "(%trar a, tran%"ortar a, "rocurar a, +a0ricar a %au ! %+ac r a ar' lor ! +oc >cu $c "8ia ar' lor ! -.n(toar cu 8 a-( li%(?, a 'uni8iilor, a !i%"o*iti- lor %au a %u0%tan8 lor $"lo*i- +(r( autori*a8ia cor %"un*(toar % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! ".n( la /a"t ani. Ac8iunil "r -(*ut la alin atul .nt.i, %(-.r/it ! c(tr un 5ru" ! " r%oan %au .n 'o! r " tat, % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la tr i la !oi%"r * c ani. P r%oana car a "r !at ! 0un( -oi ar'a ! +oc, 'uni8iil , !i%"o*iti- l %au %u0%tan8 l $"lo*i- , " car l =a "(%trat +(r( autori*a8ia cor %"un*(toar , %t a0%ol-it( ! r(%"un! r " nal(. *+rt.!!" 3n re a'4ia Legii nr.8.1-XV in 0".0!.!00!/ *+rt.!!" %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!!" %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!!" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!!" %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).09."4/ Articolul 227/1. Su%tra5 r a ! ar' ! +oc, a 'uni8ii= lor %au %u0%tan8 lor $"lo*iSu%tra5 r a ! ar' ! +oc >cu $c "8ia ar' i ! -.n(toar cu 8a-a n t !(?, a 'uni8iilor %au a %u0%tan8 lor $"lo*i- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la /a"t ani. Ac a/i +a"t( %(-.r/it( .n 'o! r " tat %au .n ur'a .n8 l 5 rii "r ala0il ! un 5ru" ! " r%oan %au %(-.r/it( ! o " r%oan(, c(r ia ar' l ! +oc, 'uni8iil %au %u0%tan8 l $"lo*i- i=au +o%t !at " ntru +olo%ir a .n int r % ! % r-iciu %au .ncr !in8at %"r "(%trar ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani. Su%tra5 r a ! ar' ! +oc >cu $c "8ia ar' i ! -.n(toar cu 8a-a n t !(?, ! 'uni8ii %au ! %u0%tan8 $"lo*i- , %(-.r/it( "rintr=un atac t.l2(r %c %au ! c(tr un r ci!i-i%t ! o% 0it ! " riculo%,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la la !ou(* ci /i cinci ! ani. *+rt.!!"51 %o i(i'at $rin Legea in 09.1!.94/ *+rt.!!"51 intro &# $rin 2'az&l in 14.0".6"/ Articolul 227/2. P(%trar a n 5liC nt( a ar' lor ! +oc /i a 'uni8iilor P(%trar a n 5liC nt( a ar' lor ! +oc /i a 'uni8iilor, "r cu' /i "r !ar a ac %tor ar' /i a 'uni8iilor c(tr 'inori, !ac( aca%ta a a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!!"5! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!!"5! intro &# $rin 2'az&l in 0).09."4/ *<o &l a (o#t 'o%$letat '& art.!!"5!./ *+rt.!!"5. e0'l&# $rin Legea in !..0!.9./

Articolul 22 . Practicar a il 5al( a ' !icin i Practicar a ' !icin i ca "ro+ %i ! o " r%oan( +(r( %tu!ii ' !ical cor %"un*(toar , "r cu' /i .n! l tnicir a unui lucr(tor ' !ical cu "ractica ' !ical(, " car nu %t .n !r "t %=o $ rcit ,= % " ! "% %c cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *San'4i&nea alin.1 art.!!8 3n re a'4ia Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i +a"t , !ac( au "ro-ocat *!runcinar a .n! lun5at( a

%(n(t(8ii %au 'oart a -icti' i,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *San'4i&nea $1r4ii 1 art.!!8 %o i(i'at1 $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 229. nc(lcar a r 5urilor ! % curitat .n .ntr "rin! ril %au % c8iil %u"u% " ricolului $"lo*i i nc(lcar a !i%ci"lin i t 2nic /i ! "ro!uc8i %au a r 5ulilor, c a%i5ur( % curitat a ! "ro!uc8i .n .ntr "rin! ril %au % c8iil , %u"u% " ricolului $"lo*i i, = % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!!9 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(, !ac( a a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " * c ani. *+rt.!!9 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!!9 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ un t r' n ! la tr i la

Articolul 230. nc(lcar a r 5ulilor ! -i! n8(, "(%trar , +olo%ir %au tran%"ortar a %u0%tan8 lor $"lo*inc(lcar a r 5ulilor ! -i! n8(, "(%trar , +olo%ir %au tran%"ortar a %u0%tan8 lor $"lo*i- ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!.0 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(, !ac( a a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat * c ani. *+rt.!.0 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!.0 %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.08.88/ *+rt.!.0 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!.0 %o i(i'at $rin 2'az&l in 1..06."4/ " un t r' n ! la unu la

Articolul 230/1. Tran%"ortar a il 5al( c( tran%"ortul a rian a %u0%tan8 lor $"lo*i- %au u/or in+la'a0il Tran%"ortar a ! c(tr un "a%a5 r " o na-( a rian( a %u0%tan8 lor $"lo*i- %au u/or in+la'a0il ,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!.051 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i +a"t , !ac( au a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " * c ani. *+rt.!.051 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!.051 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!.051 intro &# $rin 2'az&l in 1..06."4/ un t r' n ! la tr i la

Articolul 231. E$" !i r a il 5al( a %u0%tan8 lor u/or in+la'a0il %au coro*iE$" !i r a il 5al( "rin "o/t( %au 0a5aC a %u0%tan8 lor u/or in+la'a0il %au coro*i- ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . Ac a/i +a"t(, !ac( a a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ! la /a% luni la cinci ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /ai* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!.1 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!.1 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!.1 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!.1 %o i(i'at $rin 2'az&l in 1..06."4/ Articolul 232. nc(lcar a r 5ulilor ! "ro!uc8i contra inc n!iilor N .n! "linir a !i%"o*i8iilor or5an lor ! %tat ! %u"ra- 52 r antiinc n!iar(, "r cu' /i .nc(lcar a cu r a=-oin8( a r 5ulilor ! "rot c8i contra inc n!iilor, !ac( aca%ta a a-ut ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' .

*+rt.!.! %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *San'4i&nea art.!.! %o i(i'at1 $rin Legea in !..0!.9./ Articolul 233. nc(lcar a r 5ulilor la + ctuar a $"loat(rilor 'ini r %au a lucr(rilor ! con%truc8i nc(lcar a r 5ulilor ! % curitat la $"loat(ril 'ini r , a r 5ulilor ! con%truc8i , %anitar /i ! "rot c8i contra inc n!iilor la + ctuar a $"loat(rilor 'ini r %au a lucr(rilor ! con%truc8i , "r cu' /i .nc(lcar a r 5ulilor ! $"loatar a ' cani%' lor ! con%truc8i , !ac( ac a%ta ar +i "utut a- a .n 'o! -(!it ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la "atru* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!.. %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac a/i +a"t(, !ac( a +o%t ur'at( ! -icti' con% cin8 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " cinci ani. *+rt.!.. %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!.. %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ o' n /ti %au un t r' n ! ! alt

la unu la

Articolul 234. nc(lcar a r 5ulilor, %ta0ilit .n %co"ul co'0at rii "i! 'iilor nc(lcar a r 5ulilor,%ta0ilit .n %co"ul "r - nirii 0olilor "i! 'ic /i a altor 0oli in+ c8ioa% /i co'0at rii lor, !ac( ac a%ta a "ro-ocat %au a "utut %( "ro-oac r(%".n!ir a 0olilor in+ c8ioa% ,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!.4 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!.4 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!.4 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!.4 %o i(i'at $rin 2'az&l in 04.0.."1/ Articolul 234/1. nc(lcar a r 5ulilor ! .ntr 8in r a ani'al lor %au ! co' rciali*ar a "ro!uc8i i ani'ali r nc(lcar a r 5ulilor ! .ntr 8in r a ani'al lor %au ! co' rciali*ar a "ro!uc8i i ani'ali r , .n ca*ul c.n! ac a%ta a "ro-ocat %au ar "ut a "ro-oca r(%".n!ir a 0olilor conta5ioa% la ani'al %au oa' ni, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la tr i ani %au cu o a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' cu con+i%car a "ro!u% lor c con%titui o0i ctul in+rac8iunii. *+rt.!.451 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ JArt.#&)91 intro!u% "rin L 5 a nr.11)3 !in <;.<).;7 Articolul 23!. I'"uri+icar a 0a*in lor ! a"( /i a a rului I'"uri+icar a r.urilor, lacurilor /i altor 0a*in /i %ur% ! a"( cu a" ! %cur5 r n "urat /i n ! *in+ ctat , cu r %turi %au ! / uri al .ntr "rin! rilor, in%titu8iilor /i or5ani*a8iilor in!u%trial , a5ricol , co'unal /i alt l , !ac( ac a%ta a cau*at %au a "utut %( cau* * !aun +i %(n(t(8ii oa' nilor, +i "ro!uc8i i a5ricol , +i r * r- lor ! " /t , "r cu' /i i'"uri+icar a a rului cu ! / uri al "ro!uc8i i, in!u%trial c %.nt !(un(toar " ntru %(n(tat a oa' nilor,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la cinci* ci ! %alarii 'ini' . *+lin.1 art.!.) %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ Ac l a/i +a"t , car au cau*at o !aun( %u0%tan8ial( %(n(t(8ii oa' nilor %au "ro!uc8i i a5ricol ori au a-ut ca ur'ar " ir a .n 'a%( a " /t lui,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. *+rt.!.) %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!.) %o i(i'at $rin 2'az&l in 14.11."4/ Articolul 23!/1. nc(lcar a r 5ulilor ! .n5ro"ar >! "o*itar ? .n %u0%ol a %u0%tan8 lor /i ! / urilor nocinc(lcar a r 5ulilor ! .n5ro"ar >! "o*itar ? .n %u0%ol a %u0%tan8 lor /i ! / urilor noci- , ! -acuar a a" lor r *i!ual , !ac( ac a%ta a cau*at "a5u0 ! "ro"or8ii 'ari %au "ut a %( con!uc( la ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la /a"t * ci ! %alarii

'ini' . *+lin.1 art.!.)51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV

in !).11.98/

Ac a/i +a"t(, !ac( a a cau*at .'0oln(-iri .n 'a%( %au 'oart a oa' nilor +i alt con% cin8 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la cinci ani. *+rt.!.)51 intro &# $rin Legea in !0.0".94/ Articolul 236. Ni'icir a, !i%tru5 r a %au ! t riorar a 'onu' nt lor ! i%tori /i ! cultur( Ni'icir a, !i%tru5 r a %au ! t riorar a int n8ionat( a 'onu' nt lor ! i%tori /i ! cultur( %au a o0i ct lor naturii, luat %u0 ocrotir a %tatului, = % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o"t* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!.6 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!.6 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!.6 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 237. Pro+anar a 'or'int lor Pro+anar a 'or'int lor, "r cu' /i .n%u/ir a o0i ct lor, c % a+l( .n 'or'.nt %au " l,= % " ! "% %c +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani, +i cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la o %ut( ! %alarii 'ini' . *+rt.!." %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!." %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 237/1. Purtar a cru!( cu ani'al l Purtar a cru!( cu ani'al l ,c a c a a-ut !r "t ur'ar " ir a %au 'utilar a lor, "r cu' /i c2inuir a ani'al lor, %(-.r/it( ! o " r%oan(, +a8( ! car a +o%t a"licat( .n ! cur%ul anului o " ! a"%( a!'ini%trati-( " ntru ac l a/i ac8iuni,= % " ! "% /t cu a' n!( .n '(ri' ! ".n( la tr i* ci ! %alarii 'ini' . *+rt.!."51 %o i(i'at $rin Legea nr.!0)-XIV in !).11.98/ *+rt.!."51 %o i(i'at $rin Legea in !..0!.9./ *+rt.!."51 intro &# $rin 2'az&l in 09.06.88/ CA"IT#LUL AL DOISPREZECELEA IN6RACIUNI 1ILITARE Articolul 23 . No8iun a ! .n+rac8iun 'ilitar( In+rac8iuni 'ilitar % con%i! r( in+rac8iunil , "r -(*ut ! "r * ntul Co!, contra 'o!ului %ta0ilit ! .n! "linir a .n!atoririlor % r-iciului 'ilitar, a "r 5(tirii 'ilitar o0li5atorii /i a conc ntr(rilor, %(-.r/it ! 'ilitari, "r cu' /i ! " r%oan l car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori %au ! r * r-i/ti .n ti'"ul %ati%+ac rii % r-iciului 'ilitar, "r 5(tirii 'ilitar o0li5atorii, conc ntr(rilor ! in%truc8i %au ! "ro0(. Con+or' articol lor r %" ctial "r * ntului Co!, %.nt %u"u/i r(%"un! rii " ntru in+rac8iunil contra 'o!ului ! .n! "linir a % r-iciului, %ta0ilit " ntru i, 'ilitarii !in or5an l % curit(8ii na8ional , al a+ac rilor int rn , "r cu' /i " r%oan l , .n "ri-in8a c(rora $i%t( in!ica8ii %" cial .n l 5i%la8i . Co'"licitat a la in+rac8iunil 'ilitar a " r%oan lor n ' n8ionat .n "r * ntul articol % " ! "% /t con+or' articol lor r %" ctial "r * ntului Co!. *+rt.!.8 3n re a'4ia Legii in 01.04.9!/ Articolul 239. In%u0or!onar a 1? In%u0or!onar a, a!ic( r +u*ul !ir ct ! a $ cuta or!inul / +ului "r cu' /i alt( n $ cutar int n8ionat( a or!inului, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. #? Ac a/i +a"t(, !ac( a +o%t %(-.r/it( ! un 5ru" ! " r%oan %au a a-ut con% cin8 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani.

&? In%u0or!onar a, %(-.r/it( .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii lu"t(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c !ou(* ci ! ani. *San'4i&nea $'t.. art.!.9 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/

! la

Articolul 240. N $ cutar a or!inului 1? N $ cutar a or!inului !at ! / +, %(-.r/it( .n li"%a l ' nt lor ar(tat .n "unctul 1 !in articolul #&; al "r * ntului Co!, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i luni ".n( la tr i ani. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( cu circu'%tan8 at nuant , = % " ! "% /t con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. &? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( a +o%t %(-.r/it( .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. *+rt.!40 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!40 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 241. O"un r a ! r *i%t n8( / +ului %au con%tr.n5 r a ac %tuia la .nc(lcar a .n!atoririlor ! % r-iciu 1? O"un r a ! r *i%t n8( / +ului, "r cu' /i un i alt , " r%oan , car $ rcit( .n!atoriril l 5at ! % r-iciui 'ilitar, %au con%tr.n5 = r a lui la .nc(lcar a ac %tor .n!atoriri, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. #? Ac l a/i +a"t , %(-.r/it ! un 5ru" ! " r%oan , +i cu +olo%ir a ar' i, +i c( au a-ut ur'(ri 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. &? 6a"t l , "r -(*ut ! "unctul # al "r * ntului articol, !ac( %.nt .n%o8it ! o'orul "r ' !itat al %u" riorului %au al un i alt " r%oan , car ./i .n! "lin /t .n!atoriril l 5at ! % r-iciul 'ilitar, ori au +o%t %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(, = % " ! "% %c cu ! t n8iun " -ia8( %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi%"r * c ".n( la !ou(* ci /i cinci ! ani. *San'4i&nea $'t.. art.!41 3n re a'4ia Legii in 08.1!.9)/ Articolul 242. A' nin8ar a / +ului 1? A' nin8ar a / +ului cu 'oart a,cu -(t('ar a int 5rit(8ii cor"oral %au cu lo-iri .n ti'"ul c.n! ac %ta ./i .n! "lin /t .n!atoriril l 5at ! % r-iciul 'ilitar, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i luni ".n( la tr i ani. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( cu circu'%tan8 at nuant , = % " ! "% /t con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. &? 6a"ta "r -(*ut( ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( a +o%t %(-.r/it( .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. *+rt.!4! %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!4! %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 243. Act ! -iol n8( %(-.r/it a%u"ra / +ului 1? B(t('ar a int 5rit(8ii cor"oral %au lo-ir a / +ului .n ti'"ul c.n! ac %ta ./i .n! "lin /t .n!atoriril l 5at ! % r-iciul 'ilitar, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la * c ani. #? Ac a/i +a"t(,%(-.r/it( .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"= t(, !ac( a "ro-ocat ur'(ri 5ra- , = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi%"r * c la !ou(* ci ! ani. *San'4i&nea $'t.! art.!4. 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ Articolul 244. In%ulta a!u%( / t rn %au %u0alt In%ulta a!u%( "rintr=un act ! "r cu' /i %u0alt rnului ! c(tr / +ului ! c(tr %u0al= rnului ! c(tr / + -iol n8( / +ului ! c(tr +, =

%u0alt rn,

% " ! "% /t cu "ri-a8iun luni la cinci ani. *+rt.!44 %o i(i'at $rin 2'az&l

li0 rtat

"

un t r' n !

la

/a%

in 0).04.84/

Articolul 24!. nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la r la8iil !intr 'ilitari, " r%oan l car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori /i r * r-i/tii, !ac( .ntr i nu $i%t( ra"orturi ! %u0or!onar 1? nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la r la8iil !intr 'ilitari, " r%oan l car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori /i r * r-i/ti, .n ti'"ul %ati%+ac rii % r-iciului 'ilitar, "r 5(tirii 'ilitar o0li5atorii /i a conc ntr(rilor, !ac( .ntr i nu $i%t( ra"orturi ! %u0or!onar /i !ac( a %=a 'ani+ %tat "rin 0(t(i %au "rintr=un alt act ! -iol n8(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! ".n( la !oi ani. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( +a8( ! c.t -a " r%oan %au "rin car i %au cau*at "(r8ii -(t('at o l *iun cor"oral( 'ai "u8in 5ra-( ori u/oar(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. &? 6a"t l , "r -(*ut ! "unct l 1 /i # al "r * ntului articol, %(-.r/it ! un 5ru" ! " r%oan %au +(c.n!u=% u* ! ar'(, "r cu' /i !ac( au a-ut con% cin8 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la !oi%"r * c ani. *:itl& i $'t.1 art.!4) 3n re a'4ia Legii in 01.04.9!/ *+rt.!4) %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).04.84/ Articolul 246. A0% n8a %a'a-olnic( 1? A0% n8a %a'a-olnic( !in unitat , !in c ntrul ! in%truc8i %au !in locul ! % r-iciu a unui 'ilitar %au a un i " r%oan car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori , "r cu' /i n "r * ntar a +(r( 'oti.nt ' iat .n t r' n a ac %tora la % r-iciu %au la conc ntr(ri .n ca*uril H .n-oir !in unitat %au !in c ntrul ! in%truc8i , r "arti*ar tran%+ rar , .ntoarc r !in ! "la%ar , !in conc !iu %au !intr=o in%titu8i curati-(, !ac( ac a%t( a0% n8( a ! "(/it o *i, .n%( nu a !urat 'ai 'ult ! tr i *il %au c2iar !ac( nu a !urat o *i, !ar a +o%t r " tat( .n cur% ! tr i luni, = % " ! "% %c cu r "arti*ar a .ntr=un 0atalion !i%ci"linar " un t r' n ! la tr i luni ".n( la !oi ani. #? Ac l a/i +a"t , %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la * c ani. &? 6a"t l , "r -(*ut ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( au +o%t %(-.r/it ! un 'ilitar, car ./i $ cut( " ! a"%a .ntr=un 0atalion !i%ci"linar, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. )? 6a"t l , "r -(*ut ! "unctul 1 !in "r * ntul articol, !ac( au +o%t %(-.r/it cu circu'%tan8 at nuant , = % " ! "% %c con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. *+rt.!46 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!46 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ *+rt.!46 'o%$letat $rin 2'az&l in .1.0..6)/ Articolul 247. P(r(%ir a %a'a-olnic( a unit(8ii %au a locului ! % r-iciu 1? P(r(%ir a %a'a-olnic( a unit(8ii, a c ntrului ! in%truc8i %au a locului ! % r-iciu ! un 'ilitar !in % r-iciul .n t r' n, ! o " r%oan( car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori , %au ! un r * r-i%t, "r cu' /i n "r * ntar a +(r( 'oti- .nt ' iat .n t r' n a ac %tora la % r= -iciu %au la conc ntr(ri .n ca*uril H .n-oir !in unitat %au !in c trul ! in%truc8i , r "arti*ar , tran%+ rar , .ntoarc r !in ! "la%ar , !in conc !iu %au !intr=o in%titu8i curati-(, !ac( ac a%t( a0% n8( a ! "(/it tr i *il , !ar nu 'ai 'ult ! o lun(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu ".n( la cinci ani. #? P(r(%ir a %a'a-olnic( a unit(8ii %au a locului ! % r-iciu ! un 'ilitar car %ati%+ac % r-iciul 'ilitar " 0a*( ! contract, "r cu' /i n "r * ntar a +(r( 'oti- .nt ' iat .n t r' n a ac %tuia la % r-iciu, !ac( ac a%t( a0% n8( a !urat 'ai 'ult ! * c *il , !ar nu 'ai 'ult ! o

lun( %au c2iar /i !ac( 'ai "u8in ! * c *il , !ar nu 'ai 'ult ! tr i *il , .n ca*ul c.n! a +o%t %(-.r/it( a !oua oar( .n ! cur% ! un an,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu ".n( la cinci ani. &? 6a"t l ,"r -(*ut ! "unct l 1 /i # al "r * ntului articol, !ac( a0% n8a %a'a-olnic( a !urat 'ai 'ult ! o lun(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a"t ani. )? 6a"t l ,"r -(*ut ! "unct l 1 /i # al "r * ntului articol, !ac( au +o%t %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi /i !ac( a0% n8a %a'a-olnic( a !urat 'ai 'ult ! o *i,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani. *-'t.1,! art.!4" 3n re a'4ia Legii in 01.04.9!/ *+rt.!4" %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).04.84/ *+rt.!4" %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).09."4/ Articolul 24 . D * rtar a 1? D * rtar a, a!ic( "(r(%ir a unit(8ii 'ilitar , a c ntruluii ! in%truc8i %au a locului ! % r-iciu .n %co"ul %u%tra5 rii ! la % r-iciul 'ilitar, ! la "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori %au ! la conc ntr(ri, "r cu' /i n "r * ntar a cu ac la/i %co" la % r-iciu %au la conc ntr(ri .n ca*uril H r "arti*ar , tran%+ rar , .ntoarc r !in ! "la%ar , !in conc !iu %au !intr=o in%titu8i curati-(, %(-.r/it( ! un 'ilitar, ! o " r%oan( car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori %au ! un r * r-i%t,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu ".n( la tr i ani. #? Ac l a/i +a"t , %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci /i cinci ! ani. *San'4i&nile $'t.1,! art.!48 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ *+rt.!48 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ Articolul 249."%r%&ir a %a'a-olnic( a unit(8ii .n con!i8ii ! lu"t( P(r(%ir a %a'a-olnic( a unit(8ii %au a locului ! % r-iciu .n con!i8ii ! lu"t(, in!i+ r nt ! !urat(,= % " ! "% /t cu ! t n8iun " -ia8( %au cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci ".n( la * c ani. *San'4i&nea art.!49 3n re a'4ia Legii in 08.1!.9)/ Articolul 2!0. Su%tra5 r a ! la % r-iciul 'ilitar "rin auto'utilar %au "rin alt 'iCloc 1? Su%tra5 r a 'ilitarului, a " r%oan i car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori , %au a r * r-i%tului ! la .n! "linir a .n!atoriri= lor % r-iciului 'ilitar,"r 5(tirii 'ilitar o0li5atorii %au a conc ntr(= rilor "rin auto'utilar %au "rin %i'ular a un i 0oli, "rin +al%i+icar a !ocu' nt lor %au "rin alt( .n/ l(ciun , "r cu' /i r +u*ul ! a .n! "lini .n!atoriril % r-iciului 'ilitar, "r 5(tirii 'ilitar o0li5atorii %au a conc ntr(rilor, = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu ".n( la /a"t ani. #? Ac l a/i +a"t , %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la o"t la cinci%"r * c ani. *San'4i&nea $'t.! art.!)0 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ *-'t.1 art.!)0 3n re a'4ia Legii in 01.04.9!/ Articolul 2!1. Ri%i"ir a %au "i r! r a a-utului 'ilitar 1? B.n*ar a, !ar a .n 5aC %au !ar a .n +olo%in8( ! c(tr o " r%oan( car tr c "r 5(tir a 'ilitar( o0li5atori , %au ! c(tr un r * r-i%t a c2i"a' ntului %au a ar'a' ntului, car i=au +o%t !at " ntru +olo%in8( " r%onal( >ri%i"(?,"r cu' /i "i r! r a %au ! + ctar a ac %tor o0i ct .n ur'a .nc(lc(rii r 5ulilor ! "(%trar ,= % " ! "% /t cu r "arti*ar a .ntr=un 0atalion !i%ci"linar " un t r' n ! la tr i luni ".n( la un an. #? Ac l a/i +a"t , %(-.r/it cu circu'%tan8 at nuant ,= % " ! "% %c con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. &? 6a"t l , "r -(*ut ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( au

+o%t %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. )? Pi r! r a %au ! + ctar a, .n ur'a .nc(lc(rii r 5ulilor ! "(%trar a ar' lor, 'uni8iilor, a 'iCloac lor ! loco'o8i , a o0i ct lor ! a"ro-i*ionar t 2nic( %au a unui alt a-ut 'ilitar, .ncr !in8at %"r a +i +olo%it .n ti'"ul % r-iciului,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. 3? 6a"t l , "r -(*ut ! "unctul ) al "r * ntului articol, !ac( au +o%t %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a"t ani. *+rt.!)1 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!)1 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 2!2. Di%tru5 r a %au ! t riorar a int n8ionat( a a-utului 'ilitar 1? Di%tru5 r a %au ! t riorar a int n8ionat( a ar' lor, 'uni8iilor, 'iCloac lor ! loco'o8i , a t 2nicii 'ilitar %au a unui alt a-ut 'ilitar, !ac( nu con%titui o in+rac8iun ! o% 0it ! " riculoa%( contra %tatului,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. #? Ac a/i +a"t(, !ac( a "ro-ocat ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. &? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul # al "r * ntului articol, !ac( a +o%t %(-.r/it( .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci ! ani. *San'4i&nea $'t.. art.!)! 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ Articolul 2!2/1. nc(lcar a r 5ulilor ! '.nuir a ar' i, "r cu' /i ! 'ani"ular a %u0%tan8 lor /i o0i ct lor, c "r *int( un " ricol %"orit " ntru c i !in Cur 1? nc(lcar a r 5ulilor ! '.nuir a ar' i, "r cu' /i ! 'ani"ular a 'uni8iilor, a %u0%tan8 lor $"lo*i- , ra!ioacti- /i a altor %u0%tan8 /i o0i ct , c "r *int( un " ricol %"orit " ntru c i !in Cur, cau*.n!u=i "(r8ii -(t('at l *iuni cor"oral ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. #? Ac a/i +a"t(,!ac( a cau*at l *iuni cor"oral c.tor-a " r%oan %au 'oart a "(r8ii -(t('at ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la * c ani. &? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( a "ro-ocat 'oart a c.tor-a " r%oan %au a a-ut alt con% cin8 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la cinci%"r * c ani. *+rt.!)!51 intro &# $rin 2'az&l in 0).04.84/ Articolul 2!3. nc(lcar a r 5ulilor ! con!uc r %au ! $"loatar a 'a/inilor nc(lcar a r 5ulilor ! con!uc r %au ! $"loatar a 'a/inilor ! lu"t(, %" cial ori ! tran%"ort, !ac( a "ro-ocat acci! nt cu oa' ni %au alt ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la * c ani. Articolul 2!4. nc(lcar a r 5ulilor ! *0or %au al "r 5(tirii ! *0or nc(lcar a r 5ulilor ! *0or %au al "r 5(tirii ! *0or, !ac( a "ro-ocat o cata%tro+( %au alt ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. Articolul 2!!. nc(lcar a r 5ulilor ! na-i5a8i nc(lcar a r 5ulilor ! na-i5a8i , !ac( a "ro-ocat +i %au ! t riorar a % rioa%( a na- i, +i -icti' o' n /ti, +i 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! %cu+un!ar a alt ur'(ri la tr i la

* c

ani.

Articolul 2!6. nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la % r-iciul ! 5ar!( 1? nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la % r-iciul ! 5ar!( >! cart? /i a or!in lor /i !i%"o*i8iilor, 'i% .n - ! r a ! *-olt(rii ac %tor r 5uli,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( cu circu'%tan8 at nuant ,= atra5 !u"( %in a"licar a r 5ulilor !in Statutul !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. &? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( a a-ut con% cin8 n +a%t , " ntru "r - nir a c(rora a +o%t in%tituit( 5ar!a r %" cti-( >cartul r %" cti-?,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la * c ani. )? nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la "atrular , !ac( ac a%ta a a-ut con% cin8 n +a%t , " ntru "r - nir a c(rora a +o%t in%tituit( "atrula r %" cti-(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. 3? 6a"t l , "r -(*ut ! "unctul 1 /i ) al "r * ntului articol, !ac( au +o%t %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la /a"t ani. 4? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul & al "r * ntului articol, !ac( a +o%t %(-.r/it( .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% /t +i cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani. *San'4i&nea $'t.6 art.!)6 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ *-'t.! art.!)6 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!)6 %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).04.84/ Articolul 2!7. nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la % r-iciul ! 5r(nic ri 1? nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la % r-iciul ! 5r(nic ri ! c(tr o " r%oan(, car intr( .n co'"on n8a unui 5ru" " ntru "a*a 5rani8 i ! %tat a R "u0licii 1ol!o-a,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( cu circu'%tan8 at nuant ,= % " ! "% /t con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. &? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( a "ro-ocat ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. *+rt.!)" %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!)" %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 2! . nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la % r-iciul ! lu"t( al tru" lor 1? nc(lcar a r 5ulilor cu "ri-ir la $ cutar a % r-iciului ! alar'( >% r-iciului ! lu"t(? " ntru ! %co" rir a /i r %"in5 r a la ti'" a unui atac "rin %ur"rin! r a%u"ra R "u0licii 1ol!o-a %au " ntru a"(rar a /i a%i5urar a % curit(8ii R "u0licii 1ol!o-a, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( cu circu'%tan8 at nuant ,= % " ! "% /t con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. &? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( a "ro-ocat ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * ci ani. )? 6a"t l , "r -(*ut ! "unct l 1 /i & al "r * ntului articol, %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi%"r * = c la !ou(* ci /i cinci ! ani. *+rt.!)8 %o i(i'at $rin Legea in 1).06.9)/ *+rt.!)8 %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *+rt.!)8 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/

*+rt.!)8 %o i(i'at $rin 2'az&l *+rt.!)8 %o i(i'at $rin 2'az&l *+rt.!)8 %o i(i'at $rin 2'az&l

in 0).04.84/ in !4.1!.8!/ in .1.0..6)/

Articolul 2!9. nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la % r-iciul int rn 1? nc(lcar a r 5ulilor %tatutar cu "ri-ir la % r-iciul int rn ! o " r%oan(, car +ac "art !in " r%onalul ! *i al unit(8ii >cu $c "8ia 5(r*ii /i a cartului?,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la /a% luni. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( cu circu'%tan8 at nuant ,= % " ! "% /t con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. &? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( a "ro-ocat ur'(ri !(un(toar , "r - nir a c(rora intra .n !atoria ac %t i " r%oan ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la /a% luni la !oi ani. )? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul & al "r * ntului articol, !ac( a +o%t %(-.r/it( .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la cinci ani. *+rt.!)9 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!)9 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 260. Di-ul5ar a % cr tului 'ilitar %au "i r! r a !ocu' nt lor, c con8in un % cr t 'ilitar 1? Di-ul5ar a !at lor cu caract r 'ilitar, c co%titui un % cr t ! %tat, !ac( ac a%ta nu con%titui tr(!ar ! Patri ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi la cinci ani. #? Pi r! r a !ocu' nt lor, c con8in !at cu caract r 'ilitar con%tituin! % cr t ! %tat, %au a o0i ct lor, al c(ror !at con%titui % cr t ! %tat, ! o " r%oan(, c(r ia i=au +o%t .ncr !in8at ac %t !ocu' nt %au o0i ct , !ac( "i r! r a %t r *ultatul .nc(lc(rii r 5ulilor %ta0ilit cu "ri-ir la co'"ortar a cu !ocu' nt l %au o0i ct l %u%=ar(tat ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. &? 6a"t l "r -(*ut ! "unct l 1 /i & al "r * ntului articol, !ac( au "ro-ocat ur'(ri 5ra- ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani. )? Di-ul5ar a !at lor 'ilitar , car nu tr 0ui %( +i !i-ul5at , !ar nu con%titui % cr t ! %tat,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i luni la un an. 3? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul ) al "r * ntului articol, %(-.r/it( cu circu'%tan8 at nuant ,= % " ! "% /t con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. *-'t.) art.!60 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!60 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 261. A0u*ul ! "ut r , $c %ul ! "ut r %au inac8iun a la $ rcitar a "ut rii 1? A0u*ul ! "ut r %au ! % r-iciu ! c(tr / + %au ! c(tr o " r%oan( cu +unc8ii ! r(%"un! r , $c %ul ! "ut r %au ! "(/ir a atri0u8iilor ! % r-iciu, inac8iun a la $ rcitar a "ut rii, !ac( ac %t +a"t au +o%t %(-.r/it +i .n 'o! %i%t 'atic, +i .n int r % ! "ro+it %au .n alt int r % " r%onal, "r cu' /i !ac( l au cau*at o !aun( con%i! ra0il(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la cinci ani. #? Ac l a/i +a"t , !ac( au a-ut con% cin8 5ra- ,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. &? 6a"t l ,"r -(*ut ! "unct l 1 /i # al "r * ntului articol, !ac( au +o%t %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la

!oi%"r * c la !ou(* ci /i cinci ! ani. *San'4i&nea $'t.. art.!61 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ *+rt.!61 %o i(i'at $rin 2'az&l in 0).04.84/ Articolul 261/1. Atitu!in a n 5liC nt( +a8( ! % r-iciu 1? Atitu!in a n 5liC nt( a / +ului %au a un i " r%oan cu +unc8ii ! r(%"un! r +a8( ! % r-iciu, !ac( a cau*at o !aun( con%i! ra0il(,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la tr i ani. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( cu circu'%tan8 at nuant ,= atra5 !u"( %in a"licar a r 5ulilor !in Statutul !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. &? 6a"ta, "r -(*ut( ! "unctul 1 al "r * ntului articol, !ac( a a-ut con% cin8 5ra- ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat ".n( la /a"t ani. )? 6a"t l , "r -(*ut ! "unct l 1 /i & al "r * ntului articol !ac( au +o%t %(-.r/it .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la tr i la * c ani. *-'t.! art.!6151 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!6151 intro &# $rin 2'az&l in 0).04.84/ Articolul 262. Pr !ar a %au l(%ar a 'iCloac lor ! r(*0oi ina'icului Pr !ar a ! c(tr / + a +or8 lor 'ilitar , c i=au +o%t .ncr !in8at "r cu' /i l(%ar a, n Cu%ti+icat( ! %itua8ia ! lu"t(, ina'icului a +orti+ica8iilor, a t 2nicii ! lu"t( /i a altor 'iCloac ! r(*0oi, !ac( ac %t +a"t n=au +o%t %(-.r/it .n %co"ul ! a=i aCuta !u/'anului,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani. *San'4i&nea art.!6! 3n re a'4ia Legii in 1).06.9/ Articolul 263. P(r(%ir a un i na- 'ilitar .n ca* ! nau+ra5iu 1? P(r(%ir a un i na- 'ilitar .n ca* ! nau+ra5iu ! co'an!antul, car nu /i=a .n! "linit ".n( la ca"(t .n!atoriril ! % r-iciu,"r cu' /i ! o " r%oan( !in + cti-ul c2i"aCului na- i +(r( %( +i a-ut " ntru ac a%ta !i%"o*i8ia cu- nit( a co'an!antului,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la cinci la * c ani. #? Ac a/i +a"t(, %(-.r/it( .n ti'" ! r(*0oi %au .n con!i8ii ! lu"t(, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi%"r * c la !ou(* ci ! ani. *Sa'4i&nea $'t.! art.!6. 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ Articolul 264. P(r(%ir a %a'a-olnic( a c.'"ului ! lu"t( %au r +u*ul ! a ac8iona cu ar'a P(r(%ir a %a'a-olnic( a c.'"ului ! lu"t( .n ti'"ul 0(t(li i %au r +u*ul ! a ac8iona cu ar'a .n ti'"ul lu"t i,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la o"t la !ou(* ci ! ani. *Sa'4i&nea art.!64 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ Articolul 26!. Pr !ar a -oluntar( .n "ri*oni rat Pr !ar a -oluntar( .n "ri*oni rat !in +ric( %au la/itat ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n !oi%"r * c la !ou(* ci ! ani. *Sa'4i&nea art.!6) 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ Articolul 266. Ac8uinil cri'inal al 'ilitarului, car % 5(% /t .n "ri*oni rat 1? Partici"ar a 0 n -ol( a 'ilitarului, car % 5(% "ri*oni rat, la lucr(ril ! i'"ortan8( 'ilitar( %au la alt ! %"r car % /ti c( "ot cau*a !aun R "u0licii 1ol!o-a %au aliat cu a, !ac( ac a%ta nu con%titui tr(!ar ! Patri ,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c ani. #? Act l ! -iol n8(, %(-.r/it a%u"ra altor "ri*oni ri ! %au co'"ortar a crunt( +a8( ! i !in "art a unui "ri*oni r ! car % a+l( .n %itua8ia ! %u" rior,= % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c ani.

la

/t .n lucr(ri, %tat lor tr i la

r(*0oi, r(*0oi, tr i la

&? S(-.r/ir a ! un 'ilitar, car % a+l( .n "ri*oni rat, a unor ac8iuni .n !auna altor "ri*oni ri ! r(*0oi .ntru=un int r % ! "ro+it %au " ntru a=/i a%i5ura o co'"ortar in!ul5 nt( !in "art a ina'icului,= % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. *-'t.1 art.!66 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ Articolul 267. F +uir a c lor c(*u8i " c.'"ul ! lu"t( F +uir a " c.'"ul ! lu"t( a o0i ct lor, a+lat a%u"ra c lor uci/i /i r(ni8i >C +uir a c lor c(*u8i " c.'"ul ! lu"t(?, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la * c la !ou(* ci ! ani. *San'4i&nea art.!6" 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ Articolul 26 . Act ! -iol n8( a%u"ra "o"ula8i i !in *ona o" ra8iilor 'ilitar T.l2(ria, ni'icir a il 5al( a a- rii, act l ! -iol n8(, "r cu' /i luar a il 5al( a 0unurilor %u0 "r t $tul n c %it(8ilor ! r(*0oi, %(-.r/it +a8( ! "o"ula8ia !in *on( o" ra8iilor 'ilitar , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la !oi%"r * c la !ou(* ci /i cinci ! ani. *San'4i&nea art.!68 3n re a'4ia Legii in 1).06.9)/ Articolul 269. Co'"ortar a ur.t( cu "ri*oni rii ! r(*0oi 1? Co'"ortar a ur.t( cu "ri*oni rii ! r(*0oi +i c( au a-ut loc .n 'o! r " tat, +i c( au +o%t .n%o8it ! o ! o% 0it( cru*i' , +i c( au +o%t .n!r "tat contra 0olna-ilor /i a r(ni8ilor, "r cu' /i .n! "linir a n 5liC nt( a .n!atoririlor +a8( ! 0olna-i /i r(ni8i ! c(tr " r%oan l c(rora li %=a .ncr !in8at trata' ntul /i .n5riCir a ac %tora, !ac( li"% %c l ' nt l un i in+rac8iuni 'ai 5ra- , = % " ! "% %c cu "ri-a8iun ! li0 rtat " un t r' n ! la unu la tr i ani. #? Co'"ortar a ur.t( cu "ri*oni rii ! r(*0oi +(r( circu'%tan8 l a5ra-ant %u%=ar(tat , = % " ! "% /t con+or' Statutului !i%ci"linar al 6or8 lor Ar'at al R "u0licii 1ol!o-a. *+rt.!69 %o i(i'at $rin Legea in 01.04.9!/ *+rt.!69 %o i(i'at $rin 2'az&l in !4.1!.8!/ Articolul 270. 6olo%ir a cu " r+i!i a '0l ' i Crucii Ro/ii ca % 'n "rot ctor .n ti'" ! con+lict ar'at 6olo%ir a cu " r+i!i a '0l ' i Crucii Ro/ii, "r cu' /i a % 'nal lor !i%tincti- ca % 'n "rot ctor .n ti'" ! con+lict ar'at, car %=a %ol!at cu 'oart a %au l *iuni cor"oral 5ra- , ori cu -(t('ar a ! lun5( !urat( a %(n(t(8ii, = % " ! "% /t cu "ri-a8iun ! li0 rtat " t r' n ! la cinci la cinci%"r * c ani. *+rt.!"0 3n re a'4ia Legii nr.188-XV in !4.0).!001/ ANEG LISTA AUNURILOR CE NU POT 6I CON6ISCATE PE AAZA SENTINEI FUDECTORE@TI Nu "ot +i con+i%cat ur'(toar l 0unuri /i o0i ct , c a"ar8in con!a'natului " 0a*a !r "tului ! "ro"ri tat " r%onal( %au con%titui cota="art a lui !in "ro"ri tat a co'un( /i car %.nt n c %ar con!a'na= tului /i " r%oan lor a+lat .n .ntr 8in r a lui. 1. Ca%a ! locuit cu cl(!iril 5o%"o!(r /ti %au un l "(r8i al i = la " r%oan l , a c(ror "rinci"al( ocu"a8i %t a5ricultura, !ac( con!a'natul /i +a'ilia locui %c " r'an nt .n a. #. La " r%oan l , ocu"a8ia "rinci"al( a c(rora %t a5ricultura = %in5ura -ac(I !ac( nu ar -ac( = %in5ura Cunc(I .n 5o%"o!(ria car nu au nici -ac(, nici Cunc( = %in5ura ca"r(, oai %au %in5urul "orcI la col2o*nici, a+ar( ! ac a%ta, = oil , ca"r l /i "orcii .n li'it l un i Cu'(t(8i !in nor'a %ta0ilit( ! Statutul col2o*ului " ntru 5o%"o!(ri ! col2o*, "r cu' /i "(%(ril ! ca%(. &. Nutr 8ul " ntru ani'al >!ac( ani'al l nu %.nt %u"u% con+i%c(rii?, n c %ar ".n( la r coltar a noilor nutr 8uri %au ".n( la

%coat r a ani'al lor la "(%cut. ). La " r%oan l , a c(rora ocu"a8i "rinci"al( %t a5ricultura, = % 'in8 l n c %ar " ntru % '(natul ur'(tor. 3. 1o0ila, o0i ct ! u* ca%nic, .'0r(c('int a, n c %ar con!a'natului /i " r%oan lor a+lat .n .ntr 8in r a luiH 1? .'0r(c('int a = " ntru +i car " r%oan(H un "alton ! -ar( %au ! toa'n(, un "alton ! iarn( %au un coCoc, un co%tu' ! iarn( >" ntru + ' i = !ou( roc2ii ! iarn(?, un co%tu' ! -ar( >" ntru + ' i = !ou( roc2ii ! -ar(?, "(l(ri , /a"c( %au c(ciul(, c.t una " ntru +i car % *on >" ntru + ' i, a+ar( ! ac a%ta, !ou( 0a%'(li ! -ar( /i o 0ro0oa!( c(l!uroa%( %au un /al?, alt 2ain /i "(l(rii, / "ci, c(ciuli "urtat 'ult /i li"%it ! -aloar I #? .nc(l8('int a, l nC ria, a/t rnutul, -a% l ! 0uc(t(ri /i ! 'a%(,a+lat .n .ntr 0uin8ar >cu $c "8ia o0i ct lor con+ c8ionat !in ' tal "r 8ioa% , "r cu' /i a o0i ct lor, car "r *int( o -aloar arti%tic(?I &? 'o0ila = c.t un "at /i c.t un %caun " ntru +i car " r%oan(, o 'a%(, un !ula" /i o la!( " ntru +i car +a'ili I )? toat lucruril co"iilor. 4. Pro!u% ali' ntar .n cantitat a, n c %ar( con!a'natului /i +a'ili i lui ".n( la r colta nou(, !ac( ocu"a8ia "rinci"al( a con!a'natului o con%titui a5ricultura, iar .n c l lalt ca*uri = "ro!u% l ali' ntar /i 0anii, car .n %u'a total( nu ! "(/ %c %alariul lunar al con!a'natului, !ar c l "u8in cinci %alarii 'ini' . 7. Co'0u%ti0ilul, n c %ar " ntru "r 5(tir a 2r(nii /i .nc(l*ir a ca% i ! locuit .n tot ti'"ul % *onului ! .nc(l*ir . :. In- ntarul >inclu%i- 'at rial l !i!actic /i c(r8il ? n c %ar continu(rii .n! l tnicirilor "ro+ %ional al con!a'natului, cu $c "8ia ca*urilor, c.n! con!a'natului "rin % ntin8a Cu! c(tor a%c(, i %=a int r*i% %( $ rcit acti-itat a cor %"un*(toar %au c.n! in- ntarul a +o%t +olo%it ! l " ntru "racticar a il 5al( a un i .n! l tniciri. ;. B(r%('int l .n ca!rul "(r8ii %ocial .n or5ani*a8iil coo" rati%t , !ac( con!a'natul nu %t $clu% !in co'"on n8a ' '0rilor coo" rati- i. 1<. n ca* ! con+i%car a cot i = "(r8i car a"ar8in con!a'natului !in a- r a co'un( a 5o%"o!(ri i ! col2o*nic %au a 5o%"o!(ri i c t(8 nilor, car "ractic( 'unca in!i-i!ual( .n a5ricultur(, '(ri' a cot i = "(r8i % %ta0il /t !u"( c % $clu! !in ac a%t( a- r ca%a ! locuit, .n car locui %c ' '0rii 5o%"o!(ri i, .'"r un( cu cl(!iril 5o%"o!(r /ti, % 'in8 l n c %ar % '(natului ur'(tor, o -ac(, iar .n li"%a ac %t a = o Cunc( >.n 5o%"o!(ria ! col2o*nic = ! a% ' n a oil , ca"r l , "orcii /i "(%(ril ! ca%( .n li'it l un i Cu'(t(8i !in nor'a %ta0ilit( "rin Statutul col2o*ului? /i nutr 8uril n c %ar " ntru ani'al l r('a% . *-'t.6 al +ne0ei %o i(i'at $rin ,ot. -rezi . -arl. in !!.09.9./ *-'t.!,10 al +ne0ei %o i(i'ate $rin 2'az&l in !4.1!.8!/