Sunteți pe pagina 1din 5

Not Informativ la proiectul Legii privind modificarea i completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443- !

din "4 decembrie "##4 n vederea executrii Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2009-2013 ntegrare !uropean" #ibertate$ %emocra&ie$ 'un(tare) care con&ine drept obiectiv re*ormarea (i(temului de executare a +otr,rilor -udectore.ti prin in(tituirea sistemului de executori judectoreti privai, a *o(t elaborat proiectul Legii privind executorii judectoreti. /on*orm principiilor (i(temului liberal$ executorul -udectore(c nu (e (upune ierar+iei de (tat0 !xecutorii -udectore.ti (unt per(oane care de(*.oar activit&i independente, *iind ,n(rcinate de ctre (tat cu mi(iunea de a ,ndeplini *unc&ii de executare$ iar (arcina ace(tora e(te de a pune ,n aplicare titlurile executorii ,n *avoarea per(oanelor care l-au autori1at pe executor cu ,ndeplinirea ace(tei activit&i0 ndependen&a executorului e(te *a& de toate organele .i per(oanele cu *unc&ie de r(pundere0 Proiectul #egii privind executorii -udectore.ti in(tituie noi principii .i modalit&i de *unc&ionare a ace(tui (i(tem$ ceea ce denot nece(itatea operrii amendamentelor ,ntr-un .ir de acte legi(lative0 #u,nd ,n con(idera&ie *aptul c$ con*orm di(po1i&iilor *inale ale proiectului prenotat$ ,n termen de cel mult 2 luni de 1ile actualii executori -udectore.ti urmea1 a *i inve(ti&i ,n *unc&ia de executori priva&i$ (e nece(it ,n mod prioritar amendarea prevederilor /odului de executare 2cartea ,nt,i3$ prevederi procedurale *r de care nu poate *i implementat noul concept de executare a +otr,rilor -udectore.ti0 4ece(itatea e*ecturii modi*icrilor re1ult nu doar din implementarea noului (i(tem liberal de executare$ dar .i din multiplele de*iciente aprute ,n practic la implementarea di(po1i&iilor legale 2unele norme ale /! (e contra1ic reciproc$ iar altele urmea1 a *i adu(e ,n concordan& cu prevederile altor acte normative30 Reie.ind din *aptul c modi*icrile ce urmea1 a *i operate (unt e(en&iale$ (e con(ider a *i oportun .i comod expunerea ,n redac&ie nou a Crii nti a Codului de executare. 5(t*el$ ,n urma implementrii noii Legii cu privire la executorii judectoreti $ Departamentul de executare i subdiviziunile sale teritoriale 2o*iciile de executare3 ,.i vor ,nceta activitatea0 n ace(t context$ capitolul din /odul de executare care *ace re*erire la organele de executare a *o(t exclu($ (tipul,ndu-(e doar la art020 c executarea silit a documentelor executorii se realizeaz de ctre executorul judectoresc. 6uplimentar prevederilor exi(tente ,n pre1ent$ (e propune includerea ,n /! a unui nou articol care ar de*ini executarea silit ca ansam lul de msuri prevzute de lege, prin care creditorul realizeaz cu ajutorul constr!ngerii de stat, drepturile sale recunoscute printr"un document executoriu, dac de itorul nu"i ndeplinete enevol o ligaiile. n contextul di(po1i&iilor art0 17 din #egea cu privire la 5gentul guvernamental$ care (tipulea1 c #otrrea Curii, cu re$erin la suma de

reparare ec%ita il a prejudiciului i de compensare a celorlalte c%eltuieli, precum i acordul de soluionare pe cale amia il a cauzei, semnat de pri, constituie titlu executoriu, .i art0 3 din #egea cu privire la notariat unde (e preci1ea1 c actul notarial are $or executorie$ articolul din /od ce enumer categoriile actelor (upu(e executrii a *o(t completat0 5rticolul ce (tabile.te drepturile executorului -udectore(c a *o(t adu( ,n concordan& cu prevederile proiectului #egii privind executorii -udectore.ti$ a(t*el *iind inclu(e at,t drepturile materale c,t .i procedurale ale executorului0 /oncomitent$ (e propune completarea re(pectivului articol cu dreptul executorului -udectore(c de a *ace ,nregi(trri audio$ *oto .i video$ ,n cadrul procedurii de executare0 Ra&iunea propunerii con(t ,n urmtoarele" - ,nregi(trrile men&ionate ar putea *i probe ,n ca1ul eventualelor litigii -udiciare8 - ,nregi(trrile ,n cau1 ar putea *i utili1ate ,n calitate de materiale metodicodidactice la in(truirea executorilor -udectore.ti8 - ace(te ,nregi(trri ar *i deo(ebit de utile ,n cadrul executrii +otr,rilor -udectore.ti de o re1onan& .i importan& (porit0 n contextul implementrii noului (i(tem de executare$ competen&a teritorial a executorului -udectore(c urmea1 a *i (c+imbat (ub a(pect conceptual0 5(t*el$ executorii vor putea ,ntreprinde ac&iuni de executare doar ,n circum(crip&ia /amerei teritoriale0 9otodat$ prin derogare de la regula general$ art0 2: alin0223 din proiect (tabile.te c ,n ca1urile executrii m(urilor de a(igurare a ac&iunii$ urmririi mi-loacelor de tran(port$ mi-loacelor bne.ti de pe contul debitorului ; competen&a teritorial a executorului (e extinde pe ,ntreg teritoriul &rii0 4ece(itatea extinderii competen&ei ,n ace(te (itua&ii re1ult din divergen&ele exi(tente ,n pre1ent$ c,nd *recvent debitorii de rea-credin& pro*it de prevederile legale pentru a (e (u(trage executrii prin (c+imbarea locului a*lrii bunului mobil 2de ex0 automobilului30 !xecutorul -udectore(c ,n ace(t ca1 urmea1 ( emit o ,nc+eiere de (trmutare .i ( tran(mit documentul executoriu ,n alt (ubdivi1iune$ *apt care tergiver(ea1 executarea .i la( la di(po1i&ia debitorului (u*icient timp pentru a tinui bunul$ a-l de1a(ambla etc0 ntru evitarea ace(tor (itua&ii (e propun modi*icrile men&ionate0 %e a(emenea$ actele care (e pre1int (pre executare din o*iciu de in(tan&a de -udecat urmea1 a *i expediate executorului -udectore(c ,n a crui competen& teritorial determinat de /amera teritorial (e a*l domiciliul (au (ediul debitorului0 9otodat$ lu,nd ,n con(idera&ie *aptul c competen&a teritorial a executorilor -udectore.ti liberali va *i di*erit de cea a actualilor executori$ au *o(t operate modi*icri re*eritor la in(tan&a de -udecat competent ( examine1e conte(ta&iile depu(e vi1avi de ac&iunile ,ntreprin(e de executori0 Prin analogie cu procedura civil$ a *o(t introdu( no&iunea de conexare a procedurilor de executare$ a(igur,ndu-(e prin acea(ta di(tribuirea corect a (umelor ctre to&i creditorii0 %in acelea-.i con(iderente a *o(t introdu( un nou articol care prevede po(ibilitatea creditorilor garanta&i prin drepturile reale de a interveni ,n procedura de executare0 Pentru ca acea(t categorie de creditori (-.i poat

valori*ica crean&ele$ (-a prev1ut c (umele de(tinate ace(tora$ vor *i depo1itate la contul executorului -udectore(c$ p,n la pre1entarea documentelor executorii0 Prin pre1entul proiect (e propune completarea /odului de executare cu articole noi .i anume atribuirea ,n competen&a executorului -udectore(c a dreptului de a con(tata la (olicitarea per(oanei intere(ate *apte .i (tri de *apt0 <aptele con(tatate de executor vor putea *i utili1ate ca probe ,n proce(ul de -udecat0 Pre1enta practic e(te pe larg r(p,ndit ,n &rile europene 2#ituania$ #etonia$ Rom=nia$ etc30 %e a(emenea$ ,n ca1ul ,n care creditorului prin documentul executoriu i-a *o(t acordat dreptul la dob,n1i .i penalit&i$ *r a (e (tabili cuantumul ace(tora$ ele vor putea *i calculate de executorul -udectore(c$ *r a *i nece(ar adre(area (uplimentar a per(oanei ,n in(tan&a de -udecat$ (itua&ie ate(tat *recvent ,n pre1ent0 6ub(ecvent$ proiectul con&ine reglementri ce (e re*er ,n mod (pecial la procedura .i modalitatea de aplicare a m(urilor de a(igurare a ac&iunii .i a probelor$ *apt care ar clari*ica (peci*icul executrii ace(tei categorii de documente executorii0 5mendamente au *o(t e*ectuate ,n /od .i la capitolul ce vi1ea1 c%eltuielile de executare. 5(t*el$ con*orm modi*icrilor operate c+eltuielile de executare (e compun din" taxe pentru e*ectuarea actelor executorului -udectore(c$ (pe1ele procedurii de executare .i onorariul0 /on*orm prevederilor proiectului de lege$ taxele .i (pe1ele procedurii de executare (unt ac+itate ,n avan( de ctre creditor (au per(oana care (olicit e*ectuarea unor acte procedurale0 n con*ormitate cu prevederile art0 37 alin0 233$ (pe1ele procedurii de executare (e con(tituie din c+eltuielile pentru" tran(portarea$ p(trarea .i v,n1area bunurilor8 remunerarea exper&ilor$ organi1area .i de(*.urarea licita&iei8 etc0 9axele pentru e*ectuarea actelor executorului -udectore(c con(tituie co(tul timpului .i e*ortului executorului -udectore(c .i a per(onalului biroului (u pentru e*ectuarea anumitor acte$ c,t .i co(turile re1ultate din utili1area re(ur(elor executorului -udectore(c0 >norariul executorului -udectore(c (e ac+it ,n ca1ul unei executri cu (ucce( .i con(tituie motivarea .i remunerarea activit&ii e*iciente a executorului -udectore(c0 9otodat$ lu,nd ,n con(idera&ie *aptul c activitatea de executare nu e(te una de pro*it$ ci principalul (cop e(te punerea ,n executare a documentelor executorii$ e(te important de a (tabili ,n textul legii c executorii -udectore.ti nu pot condi&iona punerea ,n executare a documentelor de ac+itarea anticipat a onorariului0 5rticolul ce enumr ca1urile ,n care executorul re*u1 primirea documentelor executorii pentru executare a *o(t completat cu dou temeiuri noi .i anume$ pre1entarea documentului de ctre o per(oan care nu are ,mputerniciri precum .i pre1entarea unui document a crui termen de executare benevol (tabilit prin lege nu a expirat0 Modi*icri (e propun a *i operate .i la articolele ce vi1ea1 modalitatea de depunere a cau&iunii .i e*ectul ace(teia0 Propunerile de modi*icare (unt cau1ate de (itua&iile exi(tente ,n pre1ent c,nd debitorul depune cau&iunea la contul o*iciului de

executare$ dar executarea nu e(te (u(pendat$ acea(t (tare de lucruri put,nd dura timp ,ndelungat0 n ace(te circum(tan&e executorul -udectore(c (e a*l ,ntr-o (itua&ie di*icil ; pe de o parte$ executarea nu e(te (u(pendat .i creditorul (olicit eliberarea banilor a*la&i ,n cont$ pe de alt parte (umele ,n cau1 (unt depu(e de debitor cu titlu de cau&iune ,n (copul (u(pendrii executrii0 ?rmare a ace(tei lacune$ %epartamentul de executare e(te atra( ,n litigii ini&iate de creditori crora li (-a re*u1at eliberarea (umelor ,n (itua&iile de(cri(e mai (u(0 6uplimentar$ men&ionm c actuala redac&ie a art0 @7 alin0 233 inve(te.te executorii -udectore.ti cu un drept impropriu lor ; de a (u(penda executarea$ *apt ce contravine prevederilor legale$ deoarece dreptul de a (u(penda executarea ca urmare a depunerii cau&iunii apar&ine in(tan&ei de -udecat 2art0@A /! ; actuala redac&ie .i art0@B ; redac&ia din proiectul legii30 6olu&ia o*erit ,n contextul propunerilor e(te acordarea executorului -udectore(c a competen&ei de a am,na executarea pentru 17 1ile$ termen ,n care in(tan&a de -udecat va emite ,nc+eierea de (u(pendare a executrii0 4ece(itatea operrii modi*icrilor propu(e ,n articolul 13B din /odul de executare 2art0 13@ din proiect3$ e(te cau1at de *aptul$ c ,n varianta actual a articolului re(pectiv e(te expre( prev1ut reducerea pre&ului bunului expu( la licita&ie doar ,n ca1ul$ c,nd nici un participant la licita&ie nu a propu( cel pu&in un pre& egal cu cel indicat ,n proce(ul-verbal de (ec+e(trare a bunurilor (au ,n raportul de evaluare0 Practicienii ,n( con(ider oportun a permite reducerea pre&ului .i ,n ca1ul c,nd la licita&ie nu (-a pre1entat nici un participant (au (-a pre1entat doar unul$ ace(t *apt dovedind c pre&ul la care e(te expu( bunul nu e(te atractiv pentru poten&ialii cumprtori0 Reducerea pre&ului ,n ace(t ca1 ar putea eventual atrage cumprtorii$ ma-or,nd .an(ele de reali1are a bunului .i$ re(pectiv$ urgent,nd executarea real a +otr,rii -udectore.ti0 #acunar la moment e(te legi(la&ia prin neindicarea actului procedural prin care (e va e*ectua tran(miterea bunului ctre creditor ,n ca1ul c,nd ace(ta accept preluarea ,n contul ac+itrii crean&ei a bunului nev,ndut la licita&ie0 Proiectul propune la articolului &'( din /odul de executare 2art0 13@ din proiect3 ca actul con(tatator de drepturi a(upra bunului ( *ie ,nc+eierea executorului -udectore(c$ care va (ervi temei pentru ,nregi(trarea dreptului de proprietate pe numele creditorului0 4ece(itatea ace(tui control in(tantaneu al legalit&ii v,n1rii (ilite e*ectuat de executorul -udectore(c e(te dictat de anali1a cau1elor ,n care actualmente e(te atra( %epartamentul de executare$ cea mai mare parte din ele *iind intentate la cererea cumprtorilor care au procurat bunul la licita&ie .i care a *o(t anulat ulterior de in(tan&a de -udecat0 5(t*el$ prin in(tituirea ace(tui control al legalit&ii (e mi1ea1 pe (porirea (iguran&ei poten&ialilor cumprtori la licita&ie$ dar .i a creditorilor0 > reglementare nou introdu( prevede obligativitatea con*irmrii de ctre in(tan&a de -udecat a re1ultatelor licita&iei e*ectuate de executorul -udectore(c .i eliberarea banilor re(pectiv$ tran(miterea bunurilor$ doar dup con*irmarea de ctre in(tan& a re1ultatelor licita&iei0

/ompletarea articolului ce reglementea1 contestarea rezultatelor licitaiei cu un nou alineat 2A3 deriv din nece(itatea (tipulrii expre(e a *aptului c$ ,n ca1ul ,n care re1ultatele licita&iei (,nt conte(tate$ (umele ob&inute ,n urma ace(teia nu (e eliberea1 din contul executorului -udectore(c p,n la momentul c,nd +otr,rea pe marginea conte(trii re1ultatelor licita&iei nu va deveni irevocabil0 5ce(t *apt ar *ace mai atractive licita&iile organi1ate de executorii -udectore.ti pentru poten&ialii cumprtori$ a(igur,ndu-le o protec&ie *a& de eventualele conte(tri .i anulri a licita&iei .i$ implicit$ ar reduce numrul litigiilor -udiciare ce apar ,n urma anulrii re1ultatelor licita&iei0 6ub(ecvent modi*icrilor operate$ din ,ntreg cuprin(ul cr&ii ,nt,i a /odului de executare a *o(t exclu( no&iunea de Crecur() utili1at ,ntr-un context impropriu ace(tui termen$ ,ntruc,t cu recur( (e atac doar actele de di(po1i&ie a in(tan&ei de -udecat0 #a *el$ urmea1 a *i remarcat *aptul c ,n con*ormitate cu art011 din proiectul legii$ executorii -udectore.ti execut nu doar +otr,rile pronun&ate ,n litigiile civile$ dar .i deci1iile$ (entin&ele 2+otr,rile3 privind contraven&iile admini(trative .i cau1ele penale cu privire la ,nca(area amen1ii .i con*i(carea (pecial0 n ace(t context au *o(t e*ectuate modi*icri .i ,n Cartea a doua a /odului de executare$ care reglementea1 modul de executare a +otr,rilor cu caracter penal0 !xecutarea celorlalte (anc&iuni penale neprivative de libertate (e atribuie ,n competen&a organelor de proba&iune0 Din,nd cont de *aptul c prin implementarea noului (i(tem de executare a +otr,rilor -udectore.ti nu ,.i poate ,nceta automat activitatea actualul (i(tem$ iar o anumit perioad de timp vor activa concomitent ambele$ (e denot nece(itatea (tipulrii ,n )ispoziii $inale i tranzitorii din proiect a unui punct care va preci1a c Cpre1enta lege nu (e aplic executorilor -udectore.ti care vor continua ( active1e ,n cadrul o*iciilor de executare ale %epartamentului de !xecutare$ activitatea ace(tora *iind reglementat de prevederile /odului de executare aplicabile la data ,ntrrii ,n vigoare a pre1entei legi)0