Sunteți pe pagina 1din 2

Sanctiunile pentru nerespectarea actelor de procedura si a termenelor procedurale 1.Nulitatea actelor de procedura.

Def: Este sanctiunea procedurala care intervine in cazul actului de procedura ce nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru validitatea lui, lipsindu-l in tot sau in parte de efectele lui. Sistemul nulitatii in dreptul procesual roman, este un sistem mixt care tine seama de caracterul incalcarii legii procesuale precum si de prejudiciul cauzat prin incalcare. Clasificarea nulitatiilor 1.Dupa izvorul din care provin, distingem intre: -Nulitati exprese, prevazute in lege -Nulitati virtuale,deduse din textul de lege .Dupa cum privesc forma exterioara a actului de procedura, distingem intre: -Nulitati intrinseci -Nulitati extrinseci !.Dupa cum nulitatea intervine pentru nerespectarea conditiilor proprii unui act de procedura sau datorita dependentei unui alt act de procedura, distingem intre: -Nulitati proprii -Nulitatii derivate ".Dupa caracterul normelor incalcate, distingem intre: -Nulitati a#solute, cand sunt incalcate norme imperative -Nulitati relative, cand sunt incalcate norme dispozitive Cazurile de nulitate a actelor de procedura 1.Necompetenta judecatorului: se refera la instanta necompetenta, la incalcarea normelor de competenta$generala, materiala sau teritoriala%. &#servatie' (cest caz de nulitate nu se refera la compunerea instantei de jutoresdecata, deoarece compunerea este o pro#lema de organizare judecatoreasca si nu de competenta. .)ncalcarea formelor legale si necompetenta functionarului judecatoresc: art. 1*+ alin. , nulitatea intervine daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditiile: a%intocmirea unui act de procedura cu nerespectarea formelor legale #%actul de procedura sa fi produs partii o vatamare c%vatamarea sa nu poata fi inlaturata decat prin anularea actului. )n ceea ce priveste notiunea de ,vatamare- ea poate im#raca forma unui prejudiciu patrimonial, dar si amanarea procesului, impiedicarea partii de a-si pregati apararea etc. Vatamarea este constatata si lasata la aprecierea instantei care o poate deduce din imprejurarile cauzei si din finalitatea formei procedurale nerespectate. Nulitatea actului de procedura este inlaturata in situatia in care o persoana invoca propria neregularitate potrivit principiului nemo auditur propriam turoitudinem allegans . nimeni nu poate invoca in sustinerea intereselor sale propria sa culpa. $art. 1*/ C0C% Mijloacele de invocare ale nulitatii - )n art. 1*+ C0C, legiuitorul foloseste expresii diferite, in sensul ca in primul caz de nulitate,se foloseste expresia ca ,actele de procedura sunt nule-, iar in al doilea caz de nulitate. ,actele de procedura se vor declara nule-. (ceasta distinctie nu are efect in ceea ce priveste nulitate, deoarece in am#ele situatii, ea tre#uie constatata sau pronuntata de catre instanta de judecata, in caz contrar actul de procedura ramanand vala#il. )n ceea ce priveste mijloacele de invocare ale nulitatii, acestea sunt: exceptia de nulitate, precum si caile de atac, ordinare sau extraordinare. )n ceea ce priveste nulitatea a#soluta, ea poate fi invocata de oricare dintre parti sau de instanta din oficiu si in orice stare a pricinii. Desi art. 1*/ alin. 1 nu se refera la procuror, si el poate sa invoce nulitatea a#soluta. )n ceea ce priveste nulitatea relativa, ea poate fi invocata numai de partea vatamata care este protejata prin dispozitia incalcata si numai la un anumit termen. )nstanta se va pronunta asupra exceptiei, dupa caz, prin inc1eiere sau prin 1otarare, care poate fi sentinta sau decizie.

.)ncalcarea formelor legale 2 pentru a exista aceasta nulitate tre#uiesc indeplinite mai multe conditii: -sa existe un act de procedura intocmit cu neo#servarea formei legale sau de un fuctionar necompetent3 -actul sa fi produs o vatamare si sa nu poata fi inlaturata decat prin anularea actului. )nteresul si vatamarea sunt conditii indispensa#ile pentru invocarea nulitatii. Efectele anularii actelor de procedura Si in cazul actelor de procedura, se aplica principiul potrivit cu care 4uod nullum est nullum producit effectum. ceea ce este nul produce efecte nule. )n situatia in care actele de procedura sunt independente unul de altul, nulitatea unui act nu atarge nulitatea celuilalt act. $art. 1*5 alin.1 C0C%. )n principiu actele nule pot fi refacute in fata aceleiasi instante, cum ar fi amanarea judecatii pentru a se indeplini din nou procedura de citare. Daca nulitatea se constata de o instanta superioara, aceasta va anula actele de procedura, iar refacerea lor va depinde de felul casarii, daca va fi cu retinere sau cu trimitere.