Sunteți pe pagina 1din 8

DATA: 20.02.

2007 CLASA: A IV-A B

NVTOARE: Costache Nico eta !ihae a

PROIECT DIDACTIC
ARIA CURRICULARA: LIMB SI COMUNICARE OBIECTUL: LIMBA I LITERATURA ROMN (2 ore) SUBIECTUL LECTIEI: TEXTUL LITERAR TITLU, AUTOR, PERSONAJE, POVESTIRE PRILE DE VORBIRE(subst !t"#u$, #%&bu$, '(%)t"#u$, *&+!u,%$% *%&s+! $, !u,%& $u$TEXT SUPORT : C"ub+.%$%$% +/ &u$u" 'u*0 C0$"! 1&u" TIPUL LECTIEI: R%) *"tu$ &% OBIECTIVE CADRU: O2:3 dezvoltarea capac t!" O4:3 dezvoltarea capac t!" O5:3 dezvoltarea capac t!" O6:3 dezvoltarea capac t!"

de receptare a #e$a%&l& oral' de e(pr #are oral!' de receptare a #e$a%&l& $cr $ (c t rea ) lect&ra)' de e(pr #are $cr $!*

SCOPUL LECTIEI: S2:3 dezvoltarea depr +der de c t re corect!, coere+t!, -l&e+t! $ e(pre$ v! a &+or -ra.#e+te d + te(tele /+v!"ate (C &0o"elele o.ar&l& 1de C!l + 2r& a ) ' S4 3 co+$ol darea c&+o3t +"elor de$pre te(t l terar( a&tor, t tl&, per$o+a%e, dee pr +c pal! a -ra.#e+t&l& c t t) ' S5 3 co+$ol darea c&+o3t +"elor de$pre p!r" le de vor0 re /+v!"ate ' S6:3 co+$ol darea depr +der lor de e(pr #are oral! 3 $cr $!' S6:3 /#0o.!" rea 3 act v zarea voca0&lar&l& *

OBIECTIVE OPERAIONALE: L s78&9"tu$ $%)."%", %$%#"" #+& 7" ) * b"$": O2: 3 $! c tea$ca corect, co+$t e+t, -l&e+t $ e(pre$ v -ra.#e+t&l dat ( C &0o"elele o.ar&l& de C!l + 2r& a )* O4: 4 $! +d ce t tl&l, a&tor&l $ per$o+a%ele -ra.#e+t&l& c t t* O5:3 $! -or#&leze c5te o dee pr +c pal! pe+tr& te(t&l c t t* * O6: 4 $! e+&#ere c&v +te c& acela3 /+"ele$ ($ +o+ #e) pe+tr& c&v +te d + te(t '* O:: 4 $! $electeze $e#+ - ca" a corect! pe+tr& e(pre$ date ' * O;: 4 $! pove$tea$c!, /+ $cr $ -ra.#e+t&l dat* O<: 4 $! de- +ea$c! corect p!r" le de vor0 re'* O=: 4 $! a+al zeze corect d + p&+ct de vedere .ra#at cal c&v +te date* STRATE1II DIDACTICE : M%t+'% s" *&+)%'%%: 4 co+ver$a" a, e(pl ca" a, e(erc " &l, de#o+$tra" a, pro0le#at zarea, %oc&l de rol* M t%&" $ '"' )t"): 4- 3e de l&cr& ,- 3e de #&+c! +depe+de+t!, v deo4pro ector ' 4 6 rela 6 7!e$c&, A+ "a D&l#a+, 6 +odora Platc& 8 6a+&al de l #0a ro#5+! 8 cl$* a IV4a 8 Ed*Rad cal* B"b$"+/& 7"%9 4 C&rr c&l&# :at o+al 8 Pro.ra#e $colare pe+tr& +vata#a+t&l pr #ar, 6E:* 4 De$cr ptor de per-or#a+ta pe+tr& +vata#a+t&l pr #ar 8 Serv c &l :at o+al de Eval&are $ E(a# +are, Ed*Pro2+o$ $, B&c&re$t * 4 Eval&are + +vata#a+t&l pr #ar, EDP, B&c&re$t , ;<<<* 4 =+dr&#ator&l /+v!"!tor&l& , Ed* S .#a, B&c&re$t , ;<<>* 4 Car#e+ Iordac7e$c& ,S! dezle.!# ta +ele te(telor l terare (cl$* a IV4a), Ed* Car# + $, P te$t * 4 Ioa+ ?erdea+, 6etod ca pred!r l #0 ro#a+e la cla$ele I4IV, E*D*P, B&c&re$t , ;<<;* 4 C!l + 2r& a, C &0o"elele o.ar&l& *

SCENARIUL LECIEI
:r* crt* 2> 4> 6O6E:TELE LEC@IEI 6O6E:T OR2A:IBATORIC VERICICAREA CU:O?TI:@ELOR DOBD:DITE A:TERIOR CAPTAREA ATE:@IEI O3 6> A:U:@AREA OBIECTIVELOR ?I A SUBIECTULUI LEC@IEI DIRIEAREA =:VA@ARII O3 O2 O? OBIEC TIVE CO:@I:UTUL =:VA@ARII "Se #$e%atesc &ate$ia e e 'ecesa$e #e't$( )('a *es+,-($a$e a ec.iei/ "Se asi%($, o$*i'ea -i *isci# i'a 0' c as,. "Se +ace 1e$i+ica$ea ca itati1, -i ca'titati1, a te&ei/ "Se 1e$i+ic, c('o-ti'.e e asi&i ate a'te$io$. " 4oc *i*actic 56hici %hicitoa$ea &ea78 9a'e:a 3; Co&# etati c( c(1i'te e #ot$i1ite si a#oi *e< e%ati %hicito$i e. "Se 1a s#eci+ica +a#t( ca e e1ii 1o$ (c$a -i i'*i1i*(a = #e +i-e/ " Se $e<o 1, +$o'ta %hicito$i e -i se s#eci+ic, ce #,$.i *e 1o$)i$e s('t c(1i'te e co&# etate. "Se a'('., s()iect( ec.iei si se sc$ie a ta) , -i i' caiete : Te(t&l l terar P!r" le de vor0 re " Se a&i'te-te c, este o ec.ie *e $eca#it( a$e. " Se i&#a$t +i-e *e (c$( c( +$a%&e't( *i' 5Ci()o.e e e o%a$( (i8 *e C, i' 6$(ia 9a'e:a 2; / - Se cite-te c( i'to'a.ie +$a%&e't( : #e $o ($i= se ecti1/ - Se s#eci+ic, ca$e este tit ( -i a(to$( te:t( (i/ - Se e'(&e$, #e$so'a4e e ca$e se $e%,sesc 0' +$a%&e't( *at / - Se sc$ie a ta) , -i 0' caiete i*eea #$i'ci#a , ca$e $eiese *i' te:t / - Se *a( e:e&# e *e c(1i'te c( ace a-i 0'.e es #e't$( c(1i'te e: ia$&a$oc= #oteci= +(*( = 0&#$,-tia= ci()o.e e. - Se a c,t(iesc o$a #$o#o<i.ii c( 'oi e c(1i'te *esco#e$ite. - Se *a( e:e&# e *e c(1i'te c( se's o#(s #e't$( : %$as= 0-i st$B'se= +$i%( = c(&#,$. - Se a e%e 0'.e es( ce &ai #ot$i1it #e't$( e:#$esii *i' te:t : iui pasul, i ddur binee, oameni de treab.. -Se #o1este-te 0' sc$is +$a%&e't( *at. Se cite-te 0' +a.a c asei= se 6ETODE ?I PROCEDEE Co'1e$sa.ia Co'1e$sa.ia Dia o%( EVALUARE

O$a , 2$o'ta , I'*i1i*(a , O$a a 2$o'ta a

5>

Co'1e$satia >oc( *i*actic E:# ica.ia Co'1e$sa.ia

2$o'ta ,

:>

Co'1e$sa.ia e($istic, E:e$ci.i( E:# ica.ia

O$a , I'*i1i*(a , 2o$&ati1,

2$o'ta , Dia o%( O$a ,

O@

OA

co$ectea<, -i se a*(c a#$ecie$i *e c,t$e e e1i. -Se ce$e s, se s#eci+ice 0' te:t -i s, se t$a'sc$ie #e caiete : *o(, s()sta'ti1e= *o(, 1e$)e= *o(, a*4ecti1e= *o(, #$o'(&e -i *o(, '(&e$a e. - Se $e#et, *e+i'i.ii e #,$.i o$ *e 1o$)i$e 0'1,.ate. -Se a c,tiesc ce #(.i' *o(, #$o#o<i.ii 0' ca$e c(1i'te e !+u0 -i , &% s, +ie #,$.i *e 1o$)i$e *i+e$ite. - Se *, #$o#o<i.ia : Pr #&l cop l ate+t a v!z&t /+ t&- 3&l verde ep&ra3&l %&c!&3* E e1ii t$e)(ie s, a'a i<e<e +ieca$e #a$te *e 1o$)i$e. -Se ce$e s, se co'ti'(e te:t( *at c( (' s+,$-it i&a%i'at *e +ieca$e e e1. De't$( co'ti'(a$ea te:t( (i t$e)(ie s, sc$ie ce &( t #at$( $B'*($i. -Se citesc +i'a ($i e 0' c as, . " 2i-a *e &('ca i'*e#e'*e't, . Co'1e$satia e($istic, E:e$citi( E:# icatia

I'*i1i*(a , 2o$&ati1,

O7 OC

2$o'ta , Dia o%(

;>

ASI2URAREA RETE:TIEI SI TRA:SCERULUI EVALUAREA

OA

E:e$ci.i( !('ca i'*e#e'*e't, Co'1e$sa.ia E:# icatia A'a i<a. Co'1e$sa.ia

I'*i1i*(a , 2o$&ati1, I'*i1i*(a , 2o$&ati1,

<>

OC => =:CFEIEREA LEC@IEI "Co'c (<ii= a#$ecie$i "Se *a te&a #e't$( acasa.

ANEXA 2

1?ICI, 1?ICITOAREA MEA@

1 A'0 bu!0 9" $% s0 E $ +&")"!%3! ) s0B CCCC> *&",%9t% *% +&")"!% " )8!' >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9" )8!' #"!%>

U&%)D" s)u."t% >>>>>>>>>>>>>>>> " u! )+&* , " 'u&'u$"u "3+ )+'".0 , " ,")u.0, C"!%3" + &%E V&% u s0 9t"u C% *+#%st% 7&u,+ s0 s3 s)&"s

B$ !0 >>>>>>>>>>>>>>>>, 7&u,+ s0, C+ ' 3" $u!/0 9" stu7+ s0, V"!% CCC>> *&"! /&0'"!", Fu&0 & .% 9" CCCCC >

CD" & ")", $ !+" s3+ 9t"% T+." )+*""" '% >>>>>>>>>>>>>> !" C3+ *u!/u.0 )u >>>>>>>>>>>>>> b !" E

ANEXA 4

Ciuboelele ogarului (fragment) dup Clin Gruia De unde avea iepurele doi galbeni, nici eu nu tiu ! Dar povestea spune c, ntr-o toamn, el pornise spre iarmarocul vestit, ca s-i cumpere ceva pentru nclat, pentru c era descul !ncepuser ploile de toamn, v"ntul mprtia frun#ele pe poteci i frigul se simea tot mai mult De aceea, i str"nse co$ocul pe trup i iui pasul, ca s a$ung mai repede la iarmaroc %i cum mergea el, ciulindu-i urec&ile la orice fonet, iat c se nt"lni pe o potec cu ogarul 'garul era gras i voinic, mbracat ntr-o ub clduroas i purta n picioare nite ciuboele noi-noue Dup ce i ddur binee, ca doi oameni de treab, o pornir mpreun la drum (epurele a v#ut ce ciuboele frumoase avea 'garul, iar lui i era tare frig la picioare ! - C"t ai dat pe nclri ) ntreb sfios iepurele - Doi galbeni, c"t s dau ! i rspunse fudul 'garul -* duc i eu la iarmaroc, adug iepurele, s-mi cumpr ciuboele +m doi galbeni, opti iepurele 'garul nu spuse nimic i se fcu c nu i pas +u mers ei aa p"n s-a ntunecat i o ploaie rece i deas se abtu n calea lor !i d"rd"iau bietului iepure dinii de frig - ,ite ce #ic eu, cumetre, vorbi 'garul -e vd descul %i apoi e noapte i frig .e aproape e &anul ,rsului *ergem la el, dormim i pornim m"ine diminea (epurele nu avu ncotro i l ascult pe 'gar *o *artin i-a primit i primul care a cerut m"ncare a fost 'garul (epurele n-ar fi vrut s sc&imbe banii, pentru ca ar fi rmas descul toat iarna - .entru plat am eu destui bani, i-a spus 'garul Dup ce a m"ncat /////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////

ANEXA 5 CI?A DE LUCRU

3. Cite-te c( ate'.ie te:t( . 2. Ca$e s('t #e$so'a4e e *i' te:t E ?. 2o$&( ea<, i*eea #$i'ci#a , a te:t( (i *at. @. 6,se-te c(1i'te c( 0'.e es ase&,',to$ #e't$( : iarmaroc, poteci, fudul, mprtia, ciuboele . F. 6,se-te c(1i'te c( se's o#(s #e't$( : gras, i strnse, frigul, cumpr. A. A e%e e:# ica.ia co$ect, #e't$( +ieca$e e:#$esie= #$i' 0'ce$c(i$e : iui pasul a. &,s($, *ista'.a ). se %$,)i c. se o#$i i ddur binee a. se t$e<i$, ). a( +,c(t )i'e c. se sa (ta$, oameni de treab a. oa&e'i ha$'ici ). oa&e'i c(&seca*e c. sa a$ia.i 7. Do1este-te 0' sc$is= 0' ce &( t 4(&,tate *e #a%i',= +$a%&e't( *at. C. I*e'ti+ic, 0' te:t -i t$a'sc$ie #e caiet : *o(, s()sta'ti1e= *o(, 1e$)e= *o(, a*4ecti1e= *o(, #$o'(&e -i *o(, '(&e$a e. G. A c,t(ie-te ce #(.i' *o(, #$o#o<i.ii 0' ca$e c(1i'te e !+u0 -i , &% s, +ie #,$.i *e 1o$)i$e *i+e$ite. 30* Se *, #$o#o<i.ia : Pr #&l cop l ate+t a v!z&t /+ t&- 3&l verde ep&ra3&l %&c!&3* A'a i<ea<,= #e caiet toate #,$.i e *e 1o$)i$e *i' #$o#o<i.ia *e &ai s(s. 33. Co&#('e o 0'cheie$e #e't$( te:t( *at= *e &a:i& #at$( $B'*($i.9A'e:a 2;.

N(&e e -i #$e'(&e e e e1( (i : HHHHHHHHHHHHHHHHHH

Data HHHHHHHHHHHH

C 3! de #&+c! +depe+de+t! 3.T$a's+o$&, a*4ecti1e e *ate = #e $B'*= 0' 1e$)e -i s()sta'ti1e : Ad%ect v 44444444444444Ver0444444444444444444444444444S&0$ta+t v $o-( - HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 0'+ o$it - HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH a($i( - HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH a$%i'ti( - HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2. A'a i<ea<, #,$.i e *e 1o$)i$e *i' #$o#o<i.ia : Ie#($e e a1ea *oi %a )e'i (cio-i. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

?. A c,t(ie-te *o(, e'('.($i 0' ca$e c(1B't( ,"!% s, +ie= #e $B'*= s()sta'ti1 -i #$o'(&e. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH