Sunteți pe pagina 1din 34

Curs de PREISTORIE GENERAL

Autori: lector dr. Carol Cpi asist. Alexa dra !"rlea

#o$li%atoriu pe tru stude ii seciei Istorie& 'acultati( pe tru stude ii seciilor RISE )i Istoria Artei*

INTRO+,CERE Cupri s
1.1. Obiective 1.2. Competene 1.3. Definiii, concepte i termeni 1.4. Metode de lucru n cercetarea preistoriei 1. . !iblio"rafie 1.#. $%spunsuri la testele de autoevaluare

-.-. O$iecti(e
familiari&area cu principalele etape ale preistoriei anali&a principalelor probleme de ordin metodolo"ic le"ate de cercetarea domeniului anali&a conceptelor fundamentale din domeniu

-... Co/pete e
operarea cu limba'ul de specialitate operarea cu principalele instrumente de lucru din domeniu elaborarea de r%spunsuri scurte (oral i n scris) la o problema dat%

-.0. +e'i iii1 co cepte )i ter/e i


-.0.-. Criterii de de'i ire a preistoriei

Ele/e te de'i itorii

* definiie a preistoriei presupune c+teva elemente, raportarea la ceea ce nu este preistoriedelimitarea tr%s%turilor caracteristice, proprii numai

preistorieiidentificarea elementelor care sunt comune cu celelalte

tiine stabilirea realit%ilor pe care preistoria le subntinde. Criterii de ordi /etodolo%ic 2etodolo%ie anali&a ar.eolo"ic% (ar.eolo"ie)studii cu privire la primitivii contemporani (antropolo"ie,

etno"rafie, etnolo"ie)studii asupra resturilor osteolo"ice (antropolo"ie fi&ic%, studii asupra resturilor or"anice (palinolo"ie, C14,

paleontolo"ie)dendrocronolo"ie, paleobotanic% etc.)studii asupra straturilor "eolo"ice i asupra condiiilor de

paleo/climat i micro/"eo"rafie (sedimentolo"ie, studiul carotelor marine etc.)Criterii de ordi co ceptual +o/e iul co ceptual termenii de 0preistorie0 sau 0primitiv0 sunt nel%tori- n "eneral, utili&area termenului de 0primitiv0 are conotaii peiorative, la fel cum cel de 0preistorie0 are conotaii cronolo"ice care nu sunt neap%rat valide (cel puin nu mereu)poate cei mai neutri termeni sunt cei de societate 0ar.aic%0 i1sau 0tradiional%2 (c.iar dac% etno"rafii ar avea ce s% comente&e) sau, mai bine, de societ%i 3pre/literate2 termenul de 0cultur%0 pare s% fie cel mai stabil din punct

de vedere conceptual- orice societate posed% o cultur%, doar o parte a acesteia fiind acoperit% de ceea ce se numete 0cultur% ar.eolo"ic%2 (totalitatea resturilor materiale, anor"anice i1sau or"anice, recuperate prin intermediul investi"aiei

ar.eolo"ice)- o parte a resturilor materiale (n "eneral cele perisabile) i cea mai mare parte a fenomenelor spirituale ne scap% termenul de 4 societate 5 este, la r+ndul s%u, folosit

frecvent i repre&int%, ntr/o oarecare m%sur%, principiul or"ani&atoric al unei culturi- societatea ca atare este constituit% din indivi&i i relaiile dintre acetia, relaii care se manifest% prin instituii- indivi&ii interacionea&% conform unor re"uli prin intermediul statutelor (motenite sau dob+ndite) i a rolurilor (asumate sau atribuite)Criterii de ordi cro olo%ic Cro olo%ie criteriile de ordin cronolo"ic sunt cele mai relative- n primul r+nd, metodele de datare utili&ate (n "eneral, aparin+nd tiinelor naturii), nu au preci&ia cu care suntem obinuii n ca&ul epocilor mai apropiate- erori de c+teva mii sau sute de ani sunt obinuite pentru perioadele mai ndep%rtate de noi n al doilea r+nd, durata epocilor este foarte ndelun"at%-

c.iar dac% ritmul sc.imb%rii se accelerea&% pe m%sur% ce ne apropiem de perioade mai recente, n termeni istorici, duratele sunt e6trem de lun"i- mai mult de 77 8 din traseul urmat de umanitate se desf%oar% n preistorie n sf+rit, absena unei serii cronolo"ice unicediversitatea evoluiilor locale face ca o cronolo"ie "eneral% s% fie aplicabil% doar pentru primele fa&e ale preistoriei, atunci c+nd uniformitatea cultural% se e6plic% prin dimensiunea cultural%.

-.0... +e'i irea preistoriei Ceea ce putem spune de la nceput este c% preistoria nu este istorie pur i simplu. 9n primul r+nd, studiul preistoriei face 3tii socio4u/a i di(idual parte din ansamblul tiinelor socio/umane, dar i p%strea&% individualitatea datorit% c+torva elemente, ansamblul instrumentelor de investi"aie este particular-

c.iar dac% metodele : luate individual : sunt utili&ate i de alte domenii ale cunoaterii, combinaia dintre acestea este proprie preistoriei tr%s%tura fundamental% r%m+ne, nc%, absena surselor scrisereconstrucia 0realit%ii0 preistorice implic% o participare

ridicat% a ipote&elor de lucru. Din acest punct de vedere, studiul preistoriei are n vedere at+t anali&a evoluiei speciei umane (desprinderea din lumea animal%), c+t i studiul societ%ilor umane pre/literate care i/au de&voltat o cultur% adaptat% nevoilor i condiiilor n care i desf%oar% e6istena. ;ceast% anali&% nu ine cont dec+t n re"im secund de problemele de cronolo"ie- discuia despre preistorie va include i anali&a societ%ilor ar.aice contemporane (c.iar dac% este nc% n de&batere dac% sunt 0autentice0 / deci reproduc un mod de via% 0preistoric0 / sau repre&int% fenomene de aculturaie datorate mpin"erii lor n &one defavori&ate ecolo"ic (ca&urile boiman, vedda, etc.). -.0.0. Co diii cli/atice 5 preistorie De la nceput trebuie s% subliniem c+teva elemente care vor ".ida discuia noastr% asupra preistoriei, asemeni sc%rii cronolo"ice, nu e6ist% o uniformitate climatic% pe arii e6tinse-

clima r%m+ne un factor important n preistorie, dar nu

poate fi considerat decisiv n procesul de antropo"ene&% tocmai datorit% labilit%ii adaptive a speciei umane Rolul cli/ei 5 procesul de a tropo%e e6 fluctuaiile climatice sunt de durat% lun"% i afectea&% un ir mare de "eneraii- ritmul i durata acestora par s% se modifice n ultimele fa&e ale preistoriei sistemul cronolo"ic ba&at pe secvenele "laciare,

descoperit la sf+ritul secolului al <=>>>/lea i de&voltat la nceputul secolului al <</lea, acesta r%m+ne un fenomen al emisferei nordice (n emisfera sudic% este nlocuit de perioade pluviale), cu fenomene "laciare pandante n ;merica de ?ord perioada "laciar%, marcat% de r%cire n termeni statistici (sc%derea temperaturilor medii n lunile de v+rf, iunie i ianuarie)- se reflect% prin durata diferit% a anotimpurilor, cu refle6 direct n faun% i ve"etaie- &ona interesant% este cea peri"laciar% (&ona de loess)- marca'e "eolo"ice, sediment de tip loess, relief "laciar (v%i cu seciunea n 0@0, morene, lacuri "laciare etc.)- influena faunei (marile rume"%toare)A Bliocen (p+n% c%tre 1,C /1,# mil. ani), !iber / Donau / Perioadele %laciare nceputul inter"laciarului DEn&/DonauA Bleistocen (1.C11.# mil. ani / 11.***11*.*** ani), inferior (p+n% la F *.***), cu DEn&/Donau i DEn&- mi'lociu (p+n% la 12*.***), cu DEn&/Mindel, Mindel (Glster inferior, mi'lociu, superior), Mindel/$iss (Holstein), $iss (Iaale inferior, mi'lociu, superior)- superior (p+n% la 1111*.***), cu $iss/ JErm (Gem, MiKulino), JErm (=istula, Jeic.sel,=aldai) n patru fa&e (>, >>, >>> i tardi"laciar)-

A Holocen, pre/boreal, boreal, atlantic, sub/atlantic De notat este c% sistemele de datare i identificare a fa&elor climatice sunt cu do&a lor de relativitate (n special palinolo"ia). 9n multe situaii (mai ales atunci c+nd acestea sunt aplicate situaiilor dintr/o ae&are), datarea absolut% i relativ% a straturilor presupune combinarea metodelor de datare (de e6emplu, C14 cu palinolo"ia). -.0.7. Co cepte )i ter/e i preistorie , perioad% a istoriei umane n care are loc

procesul de apariie a speciei umane, marcat% de absena surselor scrise i a valorii n e6presie monetar%, de absena statului i a structurilor birocratice a tropolo%ie , 4 tiina despre om 5, repre&int% un domeniu inte"rat de cunoatere, a6at pe anali&a funcion%rii societ%ilor (trecute i moderne), pe modul de interaciune dintre indivi&i n cadrul instituiilor (de e6emplu, c%s%toria)scopul antropolo"iei este de a anali&a raporturile i interaciunile umane, ncerc+nd s% reconstituie societ%i i prin aceasta moduri de via% %laciaiu e , perioad% climatic% marcat% de sc%derea temperaturilor medii, de cobor+rea limitei ".eurilor permanente- se submparte n fa&e "laciare mai reci (stadii) i fa&e mai calde (interstadii)- "laciaiunile sunt separate de fa&e de clim% c%lduroas% (inter"laciare) - diferitele etape (n special stadiile "laciare) pot fi reci i umede (cu e6tinderea p%durilor) sau reci i uscate (marcate de o ve"etaie de savan%) -

cultur , ansamblul de elemente materiale i spirituale

care caracteri&ea&% un "rup uman ntr/un moment dat al evoluiei sale - are componente materiale (identificate ar.eolo"ic) i spirituale (la care se a'un"e mediat, prin intermediul anali&ei resturilor materiale, sau prin anali&a comparativ% cu comportamente i fenomene spirituale nre"istrate etno"rafic) - cultura cuprinde at+t obiectele materiale, c+t i te&aurul de credine, idei, instituii care particulari&ea&% un "rup uman n raport cu alte "rupe.

-.7. 2etode de lucru 5 cercetarea preistoriei


-.7.-. I troducere Cercetare pluridiscipli ar Cercetarea preistoriei presupune, poate mai mult dec+t alte domenii ale tiinelor istorice, combinarea c+t mai multor metode de lucru. Dei tradiia afirm% c% preistoria este prin e6celen% domeniul ar.eolo"iei, situaia s/a sc.imbat radical n ultimele decenii. Lot mai mult, cercetarea preistoric% presupune studii reali&ate de colective de cercet%tori : de la ar.eolo"ul de teren la specialistul n de&voltarea ba&elor de date, de la "eolo"i la biolo"i speciali&ai pe diverse aspecte le"ate de resturile or"anice, iar lista poate continua. -.7... Cercetarea ar8eolo%ic Cercetarea de tip ar.eolo"ic r%m+ne, incontestabil, principala I/porta a ar8eolo%iei 5 cercetarea preistoriei form% de anali&% a preistoriei. Dincolo de tradiia vec.e de aproape dou% sute de ani, c+iva sunt factorii care contribuie la aceast% situaie, absena te6telor scrise face ca cea mai mare parte din istoria umanit%ii s% depind% de persistena n timp a resturilor materiale l%sate n urm% de activit%ile comunit%ilor umane distana n timp permite nenum%rate speculaii : aa cum

a fost ca&ul curentului protocronist din timpul comunismului

: care pot fi mai mult sau mai puin eliminate cu a'utorul cercet%rii ar.eolo"ice cercetarea ar.eolo"ic% nu se reduce doar la anali&a

societ%ilor preistorice- dimpotriv%, ar.eolo"ia ca domeniu se e6tinde permanent- aceast% e6tindere se manifest% prin creterea "radului de comple6itate a cercet%rii i prin e6pansiunea ariilor n care ar.eolo"ia devine o metod% de cercetare- pentru a da doar dou% e6emple, ultimele trei decenii au statuat apariia a dou% noi subramuri ale ar.eolo"iei, cea industrial% (dedicat% anali&ei urmelor l%sate de procesul de industriali&are din secolele <></<<) i etno/ ar.eolo"ia (un demers comparativ care pune n discuie asem%n%rile sau deosebirile dintre urmele l%sate de comunit%ile preistorice i cele tradiionale contemporane)ca i antropolo"ia, ar.eolo"ia repre&int% un domeniu inte"rat de studiu, ultimele decenii atest+nd capacitatea acesteia de a asimila evoluii din domeniul tiinelor naturii, dar i al tiinelor fi&ico/c.imice i al tiinelor e6acte. Glementele fundamentale ale ar.eolo"iei ca metod% de Caracteristicile de/ersului ar8eolo%ic cercetare pot fi re&umate astfel, ar.eolo"ia este o disciplin% destructiv% : s%p%tura primul postulat fundamental este cel care afirm% c%

ar.eolo"ic% odat% reali&at%, ea nu mai poate fi corectat%obiectele "%site de c%tre ar.eolo"i n straturile de p%m+nt (sedimente) se ordonea&% de 'os n sus, un obiect aflat ntr/un strat inferior este mai vec.i dec+t un obiect aflat ntr/un strat superior (aflat, deci, mai aproape de nivelul actual al solului, numit i nivel actual de c%lcare) al doilea postulat este c%, dei n unele situaii e6ist% o

evoluie a obiectelor de/a lun"ul timpului de la simplu la comple6, aceast% situaie nu poate fi "enerali&at%- factorii

care pot influena evoluia formei obiectelor sunt foarte muli, astfel c% se impune o permanent% pruden% al treilea element central este acela c% obiectele, dei

aflate n centrul anali&ei ar.eolo"ice, nu r%spund la toate semnele de ntrebare care sunt iscate de o situaie ar.eolo"ic% sau alta- 3puterea ar"umentativ%2 a obiectului ar.eolo"ic ine de conte6tele n care acesta se afl% (cu alte obiecte din aceeai ae&are sau din altele, din acelai strat sau din straturi1niveluri diferite) ca urmare, nre"istrarea cu ma6im% fidelitate a tuturor detaliilor este o obli"aie a ar.eolo"uluin sf+rit, r%m+ne o ultim% problem%, cea a tipului de

demers intelectual- n mod fundamental, sunt dou% demersuri posibile, unul deductiv (care pornete de la situaia ar.eolo"ic% concret% i care dorete s% fie o descriere c+t mai precis% a acesteia, f%r% a avansa ipote&e care s% o dep%easc%), respectiv unul inductiv (anali&a situaiei ar.eolo"ice n cadrele unei teorii interpretative, a unui model teoretic formulat anterior cercet%rii de teren)- tot ceea ce poate fi spus este c% acceptarea unei abord%ri sau a alteia ine de tradiia de cercetare c%reia i aparine cercet%torul i situaia concret% din teren, precum i de evoluia n timp a cercet%rii. Gtapele cercet%rii ar.eolo"ice sunt, n funcie de 3stilul Etapele de/ersului ar8eolo%ic personal2 al cercet%torului, diferite, dar n linii mari se poate stabili urm%toarea succesiune, identificarea situluistabilirea demersului practic de cercetare (s%p%tur%)efectuarea e6cavaiei i nre"istrarea situaiei ar.eolo"ice

i a inventarului ar.eolo"ic (a obiectelor, construciilor, amena'%rilor, modific%rilor de relief de ori"ine antropic% etc.)-

publicarea re&ultatelor. >dentificarea sitului este, de multe ori, accidental%. Iiturile Ide ti'icarea sitului sunt identificate ca urmare a lucr%rilor de amena'are a teritoriului (teras%ri, construcia de drumuri etc.), a unor modific%ri naturale a peisa'ului (retra"erea apelor, pr%buirea malurilor r+urilor, alunec%ri de teren), sau ca urmare a unor descoperiri nt+mpl%toare f%cute de amatori. 9n alte ca/&uri, ns%, identificarea este re&ultatul unor cercet%ri intenionale ale ar.eolo"ului. O prim% surs% o constituie te6tele antice : ca&ul cel mai cunoscut este cel al descoperirii Lroiei de c%tre H. Ic.liemann. O alt% surs% este repre&entat% de sursele carto"rafice : e6emplul cel mai cunoscut este Labula Beutin"eriana. ;lteori cercetarea de teren este cea care indic% ar.eolo"ului locul n care s% declane&e cercetarea ar.eolo"ic%. >dentificarea locurilor n care resturi ar.eolo"ice se afl% la suprafa% ca urmare a lucr%rilor a"ricole sau a aciunii factorilor naturali (perie".e&%) r%m+ne principala modalitate de identificare a siturilor i n orice ca& de verificare a informaiilor obinute din alte surse. @ltimii cinci&eci de ani au adus n arsenalul ar.eolo"ului noi Noi /etode mi'loace de identificare a siturilor n teren. ;erofoto"rametria (identificarea i anali&a structurii ae&%rilor pe ba&a foto"rafiilor aeriene) este una din aceste noi metode- ei i se adau"% anali&a foto"rafiilor luate cu a'utorul sateliilor (pentru identificarea relaiei dintre ae&%ri i mediu sau resurse. O serie de metode au fost preluate din domeniul "eolo"iei, cum ar fi ma"netodetecia i re&istivitatea ma"netic% (care a'ut% la identificarea obiectelor de metal sau a posibilelor urme de locuire aflate n straturile aflate la ad+ncime). Itabilirea demersului practic de s%p%tur% este, n bun% m%sur%, +e/ersul practic o problem% de opiune individual%. Criteriul fundamental r%m+ne, totui, adaptarea unor modele "enerale la o situaie

concret% i care este determinat% de c+teva elemente, relieful, tipul de sediment, factorii de ero&iune (pasivi i activi), eventualele urme de activitate uman% care au afectat situl dup% nc.eierea locuirii (amena'%ri ale teritoriului, cum ar fi teras%ri, drumuri etc.). G6ist% i o serie de elemente pe care ar.eolo"ul trebuie s% le Reali6area spturii ar8eolo%ice respecte. 9n primul r+nd, nre"istrarea precis% a po&iiei fiec%rui obiect (po&iia pe vertical% i cea pe ori&ontal%) i a relaiei acestuia cu alte obiecte sau structuri. ;poi, aciunea de decopertare a straturilor ar.eolo"ice trebuie s% fie e6ecutat% cu mare atenie c%ci, aa cum s/a mai afirmat, ele nu pot fi puse la loc : e6cavaia este irepetabil%. >dentificarea unui comple6 (asociere de obiecte i sau structuri construite) este urmat% de nre"istrarea special% a acestuia n documentele de antier. Mrecvent, un comple6 (s% spunem, un bordei) poate cuprinde la r+ndul s%u mai multe comple6e (o vatr% cu cioburi, o lavi% construit%) n masa c%ruia se re"%sesc obiecte abandonate fiindc% nu mai erau folositoare. Gle cap%t% indicative separate. Observaiile cu privire la obiecte i1sau comple6e cap%t% sens doar n asociere cu strati"rafia. 9nre"istrarea acesteia cuprinde, al%turi de marcarea acesteia n format "rafic, identificarea caracteristicilor fiec%rui strat p+n% la cel mai mic detaliu posibil (culoare, "ranulaie, compo&iie c.imic%). Dup% reali&area s%p%turii i nre"istrarea detaliilor de Co ser(are )i depo6itare strati"rafie vertical% (succesiunea straturilor pe profilul seciunii) i ori&ontal% (po&iia i ad+ncimea obiectelor pe fundul seciunii sau al stratului : "rund), conservarea i depo&itarea obiectelor se face n aa fel nc+t identificarea i Pu$licarea re6ultatelor reluarea acestora pentru studiu s% fie facil%. Bublicarea re&ultatelor (sub forma studiilor sau a mono"rafiilor) repre&int% nc.eierea cercet%rilor. -.7.0. Siste/e cro olo%ice

Dou% sunt sistemele de cronolo"ie utili&ate n cercetarea Cro olo%ie a$solut )i cro olo%ie relati( preistoric%. Brimul este sistemul de cronolo"ie absolut%, ba&at pe metodele fi&ico/c.imice de datare i care este e6primat n ani (nainte sau dup% Hristos, sau !B1bp 1). Cel de/al doilea sistem este cel de cronolo"ie relativ% i se e6prim% n raporturi cronolo"ice ntre straturi sau situri1comple6e etc. ;mbele sisteme sunt folosite i se completea&% reciproc. Cu toate acestea, nici aceste sisteme nu sunt o "aranie a dat%rii. Brobele de C14 pot fi foarte uor contaminate, de e6emplu, iar po&iia precis% a unui obiect ar.eolo"ic poate nate de&bateri interminabile. De aceea, c.iar i o datare 3absolut%2 trebuie neleas% n limitele sale, mai ales dac% lu%m n considerare durata foarte lun"% a unor epoci. I% lu%m un e6emplu. @n strat de locuire dintr/o ae&are paleolitic% poate fi datat ca av+nd o 3"rosime2 cronolo"ic% de c+teva mii de ani- aceasta nu nseamn% dec+t c% de/a lun"ul acestei perioade, diferite "rupuri umane s/au ae&at n acel loc pentru perioade variabile de timp. C.iar dac% unele noi abord%ri permit o determinare mult mai precis% a locuirilor succesive (este ca&ul microstrati"rafiei), aceste metode sunt aplicabile n condiii precis determinate i nu repre&int%, credem noi, o soluie aplicabil% peste tot. -.7.7. Cercetarea a tropolo%ic Dei antropolo"ia este un domeniu de'a de tradiie n I/porta a a tropolo%iei ma'oritatea %rilor occidentale, n $om+nia acesta are o situaie mai comple6%. 9n ciuda tradiiei instaurate, printre alii, de L&i"ara Iamurca i de D. Dusti, antropolo"ia (n sens lar") a fost respins%, inter&is% n perioada comunist%. Cu e6cepia unor lucr%ri : cum ar fi 2;ntropolo"ia artistic%2 a lui D. Oprescu sau unele studii de filosofie : c.iar i termenul era privit cu nencredere. Desi"ur, cercet%ri n domeniu au e6istat, dar ele au
1

!B1bp, before present- acest tip de indicare a datei unui obiect sau sit este folosit pentru dat%rile 14C- "rafia cu ma'uscule indic% o dat% necalibrat% (ve&i infra).

aparinut fie cercet%torilor str%ini care erau interesai de societ%ile balcanice sau sud/est europene n "eneral, fie au fost reali&ate de cercet%tori rom+ni, dar termenul te.nic utili&at fiind cel de 3etno"rafie2 (este ca&ul, de e6emplu, al colii create de D. Dusti i, mai recent, al lui Baul Henri Ita.l). De aici i confu&ia care mai e6ist% cu privire la antropolo"ie ca domeniu de cunoatere i ca instrument de lucru. ;ntropolo"ia (3ant.ropos2 : om : i 3lo"os2 : discurs) repre&int% studiul inte"rat al omului. Ic.ema propus% de Hoebel este una din variantele de definiii date acestui domeniu. Cum un astfel de studiu ar fi ast%&i imposibil din cau&a comple6it%ii demersurilor "enerale de anali&% i a num%rului foarte mare de societ%i i civili&aii care pot fi luate n considerare de c%tre cercet%tor, au ap%rut ramurile speciali&ate ale antropolo"iei. Moarte pe scurt, aceste domenii sunt, antropolo"ia fi&ic% (anali&a evoluiei anatomice a fiinei umane, variaiile i le"it%ile care stau la ba&a adapt%rilor biolo"ice ale fiinei umane) antropolo"ia economic% (cercetarea mecanismelor economice, de obinere a .ranei, a bunurilor i serviciilor necesare funcion%rii societ%ilor) antropolo"ia politic% (preocupat% de structura relaiilor de

Ra/urile a tropolo%iei

putere i de modul n care societ%ile structurea&% lanurile de deci&ie) antropolo"ia social% (anali&a relaiilor i a structurilor sociale) antropolo"ia reli"iei (anali&a fenomenului reli"ios). Din aceast% perspectiv%, antropolo"ia lumii materiale create de c%tre om de/a lun"ul timpului este domeniul ar.eolo"iei. Mrecvent apare i termenul de antropolo"ie cultural%, menit s% A tropolo%ia )i co/paratis/ul acopere anali&ele care combin% aspecte din toate aceste

subdomenii. Dar poate mai semnificativ este faptul c% acest termen trimite mai de"rab% la antropolo"ie ca metod% de anali&% a societ%ilor trecute i pre&ente. $aionamentul care pare s% se afle n spatele unui comparatism care de multe ori a fost acu&at c% ar fi 3sans riva"es2 este acela c% n orice parte a "lobului societ%ile umane au trebuit s% r%spund% la c+teva ntreb%ri, mereu aceleai, cum ne .r%nim, cum locuim, cum interacion%m n interiorul "rupului i1sau cu cei din afar%, cum ne e6plic%m lumea. ;nali&a elementelor profunde, structurale ale "rupurilor umane relev% similarit%i uneori surprin&%toare la distane foarte mari. C%s%toria, de e6emplu, este un fenomen "eneral- la fel, nenum%ratele feluri de a socoti descendena pot fi re"rupate n c+teva cate"orii mari. Iituaia este valabil% i n ca&ul obinerii .ranei, a formelor reli"ioase sau a felului n care sunt construite casele. Iimilarit%i, dar nu identit%i. ?u vom re"%si e6act aceleai unelte sau aceleai locuine : ceea ce se aseam%n% sunt principiile, limitele stabilite de medii naturale similare (ca atare, sau ca num%r i1sau cantitate de resurse, ca relief etc.) i modul n care oamenii r%spund ntreb%rilor formulate mai sus. Lotul se re&um%, deci, la identificarea elementelor comune i a factorilor care asi"ur% diversitatea cultural% a civili&aiei umane. Barafra&+nd o definiie clasic% a antropolo"iei, aceasta repre&int% studiul diversit%ii culturale i a elementelor care stau la ba&a unor tr%s%turi comune. Desi"ur, antropolo"ia ridic% problema cronolo"iei. Ipre A tropolo%ia )i cro olo%ia deosebire de cercetarea ar.eolo"ic%, n care dimensiunea cronolo"ic% este fundamental%, cercetarea antropolo"ic% pune ntre parante&e cronolo"ia. 9n primul r+nd, datorit% faptului c% domeniul se ocup% de societ%i pentru care cur"erea timpului are alte valene. Iuccesiunea ntre "eneraii, de pild%, este perceput% altfel : pentru ma'oritatea membrilor societ%ilor tradiionale,

"eneraiile mai ndep%rtate nu sunt separate cronolo"ic- ele fac parte, toate, din cate"oria str%moilor, indiferent c+t de ndep%rtate n timp ar fi ele. >deea lui Gliade cu privire la 3illo tempore2, timp mitic al str%bunilor (asem%n%tor cu dreamtime/ ul australian) pare s% se aplice i aici. 9n al doilea r+nd, pentru c% stabilirea unei cronolo"ii tinde s% plase&e n clarobscur problema mecanismelor fundamentale care asi"ur% funcionarea unui "rup uman. B+n% la urm%, "rupurile umane, indiferent de epoca n care au e6istat, sunt constituite din indivi&i care, fundamental, ne sunt asem%n%tori. Dimensiunea comparativ% i relativa 3atemporalitate2 par s% Surse 'olosite 5 cercetarea a tropolo%ic defineasc% antropolo"ia ca domeniu i ca demers tiinific. Mai e6ist% nc% un aspect care diferenia&% antropolo"ia de ar.eolo"ie, anume cate"oriile relativ diferite de surse pe care le utili&ea&%. 9n principal, cate"oria cea mai mare de surse o repre&int% observarea direct% a societ%ilor tradiionale actuale- de aici i asem%narea important% cu sociolo"ia. ;ceast% observaie direct% are n centrul ateniei at+t activit%ile umane, c+t i felul n care elementele lumii materiale : de la locuine la unelte i la sisteme de producere sau conservare1depo&itare a .ranei sau la .aine : sunt produse i folosite- prin aceasta, antropolo"ia se apropie de ar.eolo"ie. 9n sf+rit, prin anali&a fenomenului artistic, antropolo"ia se apropie de istoria artei. Mai e6ist% o cate"orie aparte de surse pe care antropolo"ia le mparte cu istoria i cu istoria ima"inarului, de pild%. Gste vorba de 'urnalele de c%l%torie, notele e6ploratorilor sau nsemn%rile misionarilor cretini aflai n ;frica, cele dou% ;merici sau n ;sia i Bacific. Gle repre&int%, de multe ori, accesul la populaii care au disp%rut sau care sunt at+t de mult afectate de contactul cu societ%ile industriale nc+t nu mai sunt relevante pentru

preistorie, ci pentru sociolo"ie sau etno"rafie. ;ceasta e6plic% i de ce unele te6te, scrise uneori cu sute de ani nainte, i p%strea&% prospeimea i acum. Gvoluiile intelectuale din cadrul acestui domeniu au fost diverse i, n bun% m%sur%, contradictorii. Motivele sunt, credem noi, c+teva. 9n primul r+nd, faptul c% po&iia comunit%ilor care constituiau 3obiectul2 predilect de studiu s/a sc.imbat n raport cu culturile din care proveneau cercet%torii (n marea lor ma'oritate societ%i de tip european). ;pariia de noi state independente n ;frica i ;sia a dus la reevaluarea po&iiei acestui tip de cercetare : de unde i interesul mai mare al multor cercet%tori pentru "rupe i subculturi din propriile societ%i. 9n al doilea r+nd, din cau&a faptului c% masa de informaii de'a e6istent% solicit% o reevaluare a ceea ce s/a adunat p+n% acum. 9n sf+rit, din cau&a rolului de metod% de studiu pe care l are antropolo"ia, de unde i multiplicarea 3antropolo"iilor2 (de la antropolo"ia educaional% la, s% spunem, cea a filmului ca fenomen de mas% sau a sportului). Test de autoe(aluare 1.1. Gnumerai tiinele ce vin n spri'inul cercet%rii preistoriei 1.2. Gnumerai etapele cercet%rii ar.eolo"ice 1.3. Menionai cate"oriile de surse folosite n cercetarea antropolo"ic%

-.9. :i$lio%ra'ie
1. ;n"rosino, M., The Essentials of Anthropology, ?eN OerseP, 177* 2. !arnard, ;., History and Theory in Anthropology, Cambrid"e @niversitP Bress, 2*** 3. !+r&u, Q., Curs de preistorie general, !ucureti, 1771 4. !+r&u, Q., Paradisul pierdut, !ucureti, 1773 . !raKer, B., Techniques of Archaeological Excavation, Qondra, 177# #. Demoule, O./B., et alii, Les methodes de larcheologie, Baris, 2** ethodes pour lArcheologie, Baris, 1771 F. D'ind'ian, M.,

C. Qeroi/Dour.an, ;., !estul "i cuv#ntul, vol. >, !ucureti, 17C3 7. Mo.en, O./B., Les Temps de la Prehistoire, IBM, Gdition ;rc.eolo"ia, 17C7

-.;. Rspu suri la testele de autoe(aluare


Te/a de autoe(aluare 1.1. Rtiinele ce vin n spri'inul cercet%rii preistoriei sunt, ar.eolo"ia (cercetarea culturii materiale)- antropolo"ia cultural% cu ramurile sale, etno"rafia i etnolo"ia (studierea primitivilor contemporani)- antropolo"ia fi&ic% i paleontolo"ia (studierea resturilor osteolo"ice)- palinolo"ia, paleobotanica, dendrocronolo"ia, anali&ele C14 (studierea resturilor botanice)- "eolo"ia i sedimentolo"ia (studierea straturilor "eolo"ice i a sedimentelor). 1.2. Gtapele cercet%rii ar.eolo"ice sunt, identificarea sitului- stabilirea demersului practic de cercetare (s%p%tura)- efectuarea s%p%turii, nre"istrarea situaiei ar.eolo"ice i a inventarului ar.eolo"ic- publicarea re&ultatelor. 1.3. Iursele folosite n cercetarea antropolo"ic% se pot mp%ri n dou% mari cate"orii, observarea direct% a societ%ilor tradiionale actuale i folosirea 'urnalelor de c%l%torie, a notelor e6ploratorilor sau a nsemn%rilor misionarilor cretini (care ofer% acces la informaii privind n cele mai multe ca&uri societ%i n pre&ent disp%rute).

+I2ENSI,NEA :IOLOGIC Cupri s


2.1. Obiective 2.2. Competene 2.3. ;ntropo"ene&a 2.4. Itructuri economice (1), v+n%toarea i culesul 2. . Itructuri economice (2), economia productiv% 2.#. !iblio"rafie 2.F. $%spunsuri la testele de autoevaluare

..-. O$iecti(e
familiari&area cu principalele teorii le"ate de antropo"ene&% anali&a conceptelor fundamentale le"ate de evoluia speciei umane identificarea etapelor evoluiei te.nicilor de obinere a sub&istenei n preistorie

.... Co/pete e
operarea cu informaii i surse le"ate de viaa economic% a comunit%ilor preistorice anali&a, ordonarea i ierar.i&area informaiilor oferite de sursele ar.eolo"ice i cele

antropolo"ice elaborarea de eseuri structurate pe o tema dat%

..0. A tropo%e e6a


..0.-. Teorii ale a tropo%e e6ei Co cepia sacr #i clusi( cea $i$lic* asupra apariiei o/ului Crearea lu/ii )i a o/ului Bentru perioade lun"i ale istoriei, concepia biblic% asupra istoriei a avut ran"ul de teorie tiinific%, fiind n unele ca&uri de&voltat% asemeni unei teorii i ar"umentaii de ordin pra"matic (ve&i ca&ul ?eNton)- utili&area conclu&iilor ca ar"ument de autoritate este elementul care a creat problemele le"ate de aceast% ipote&%. Concepia sacr% asupra apariiei omului (antropo"onia) este n ma'oritatea ca&urilor le"at% de apariia universului (cosmo"onia)- omul este parte a universului i ca atare are o "ene&% asem%n%toare acestuia. >ntervenia divin% este e6plicat% n mai multe feluri, sin"ur%tatea divinit%ii, dorina acestuia de a avea supui care s% preia p%rile dure ale e6istenei, instinct ludic. ;ctul propriu/&is al "ene&ei varia&% destul de mult, dar i aici se pot stabili c+teva modele, (a) intervenia asupra unui element al lumii materiale de'a create (cel mai frecvent)- (b) aciune asupra propriului corp (n sens mistic)- (c) sacrificiu. Iemnificativ% ni se pare distincia care se poate face ntre miturile antropo"onice ale societ%ilor comple6e i clasice (frecvent cu ierar.i&area divinit%ilor i e6istena unui lan de comand% n cadrul aciunii divine) i miturile societ%ilor tradiionale (unicitatea divinit%ii i, mai important, e6istena unei particip%ri umane / prin str%moii sau "eneraiile ar.etipale). 9n ultimul ca&$ frecvente sunt trecerile dintr/un univers n altul (Boline&ia, ;ustralia, ;frica sud/sa.arian%, sud/ vestul american), incestul sau paricidul i fratricidul fondator. 2itul >("rstei de aur= Diferit de problematica "ene&ei umane, mitul 0v+rstei de aur0 <:u ul sl$atic= )i critica societii trimite nu at+t la aciunea creatoare, c+t la starea primordial% a fiinei umane. Cu o ascenden% important% : 3v+rsta de aur2 ca

/oder e

o caracteristic% a illo tempore % acest mecanism e6plicativ apare pe arii destul de lar"i (Dr%dina Gdenului, poemul lui Hesiod & unci "i 'ile($ Qucretius )*e rerum naturae)+ i este preluat, sub o forma rafinat%, de "+ndirea iluminist%. Broblematica ridicat% de ideea contractului social utili&ea&% ideea timpului paradisiac pentru a scoate n eviden% tarele societ%ii moderne. Gvident, acest timp idilic este materiali&at prin 3bunul s%lbatic2 / persona' abstract, dar cu o cariera impresionant% p+n% n secolul <<. ;cesta, neinfluenat de proprietate i de ierar.iile re&ultate n urma contractului social iniial, este ima"inea ideal% a fiinei umane. ;ceast% ipote&% a influenat i pe primii didacticieni (DSHolbac., =oltaire, Oean/OaTues $ousseau etc.). 3=+rsta de aur2 se caracteri&ea&% prin starea paradisiac% a indivi&ilor. De fapt, este o lume a re,ours- lumea v+rstei de aur este ceea ce nu este lumea modern% i, asemeni utopiilor create n Guropa ncep+nd cu sec. <=>, este un instrument de critic% social% mai mult dec+t o conclu&ie tiinific%. Ceea ce ne interesea&% pe noi este faptul c% acest construct abstract i european a "%sit ecouri n de&baterea asupra preistoriei i asupra societ%ilor tradiionale contemporane. 9n plus, recursul la ori"ini a avut importana sa n "ene&a naiunilor moderne. Ge e6a teoriilor )tii i'ice ale secolelor ?@III4??& 'actorii care au co tri$uit la ela$orarea teoriilor )tii i'ice * discuie asupra primelor teorii elaborate cu privire la ori"inea omului trebuie s% in% cont de ntrea"a evoluie intelectual% din epoc%. M%r% a intra n am%nunte, c+teva sunt elementele care pot fi luate n considerare, (a) e6pansiunea cunoaterii i punerea sub semnul ntreb%rii a unor 3adev%ruri2 considerate p+n% atunci a fi absolute- (b) contactele europenilor cu lumi : deci, culturi : diferite de presupo&iiile lor- (c) apariia unor noi domenii de cunoatere care au permis abord%ri

noi. Leoriile asupra antropo"ene&ei Brincipalele teorii formulate n secolele <=>>>/<>< sunt teoria catastrofic% i teoria evoluionist%. Teoria catastro'ic, elaborat% de Oean/!aptiste QamarcK, unul din fondatorii paleontolo"iei ca tiin%- el presupune e6istena mai multor catastrofe (32 la num%r), fiecare nsoit% de o nou% "ene&% A cercri de 5/pcare a reli%iei )i )tii ei (evident, divin%), cu acumulare pro"resiv% de caracteristici transmise ereditar (1C*7 : 3Milosofia &oolo"ic%2). Iursa acestei teorii o constituie observaiile f%cute de QamarcK cu privire la evoluia fosilelor n succesiunea straturilor "eolo"ice- el a observat c% straturile inferioare au fosile directoare mai primitive (n sensul de mai dep%rtate de speciile contemporane) dec+t cele din straturile "eolo"ice mai recente. Gvident, QamarcK ncerca s% pun% de acord creaionismul cu noile date ap%rute odat% cu naterea "eolo"iei ca tiin%. Leoria este rafinat% i mbo"%it% de Deor"es Cuvier (1C12 : 3Cercet%ri asupra osemintelor fosile2). Teoria e(oluio ist #darBi is/*, ap%rut% dup% mi'locul secolului al <></lea, r%m+ne cea mai important% i disputat% Selecia atural a speciilor teorie cu privire la evoluia i ori"inea omului (dou% faete ale aceleiai probleme). Qa ba&a teoriei se afl% datele acumulate de t+n%rul C.arles DarNin n timpul c%l%toriei efectuate n 'urul lumii cu nava 3!ea"le2 n anii 1C33/1C3 . Icopul c%l%toriei era acela de a aduna date care s% confirme creaia divin%. Mult mai t+r&iu i la insistenele prietenilor s%i, va publica lucrarea sa fundamental%, 3Ori"inea speciilor prin selecie natural% sau p%strarea raselor favori&ate n lupta pentru e6isten%2 (1C 7). $e&ultatul a fost, ns%, altul. Confruntat cu varietatea deosebit% a speciilor de animale (n special ca&ul stur&ilor din Dalapa"os), C.arles DarNin a fost obli"at s% accepte ideea c% teoriile creaioniste nu reuesc s% e6plice varietatea speciilor.

$e&um+nd, teoria lui DarNin propune urm%toarea interpretare, speciile evoluea&% nu at+t datorit% mutaiilor, care sunt re&ultatul .a&ardului, ci datorit% adapt%rii la mediu. ;ltfel spus, presiunea mediului duce la selecie natural%- speciile care nu pot s% se adapte&e la noile condiii pot s% dispar%, l%s+nd loc celor care au, n parte datorit% mutaiilor, acest potenial adaptiv. Gvident, ca multe alte teorii, concepia darNinist% are unele merite certe, punerea n discuie a unui factor semnificativ (mediul), stabilirea unui raport ntre mediu i speciile &oolo"ice. >mportant de reinut este faptul c%, cel puin iniial, aceast% teorie nu se aplica fiinelor umane. DarNin niciodat% nu a ncercat s% e6plice apariia omului n termenii propriei sale teorii. 9ntr/o scrisoare adresat% unui prieten i redactat% dup% publicarea lucr%rii sale (care nu a st+rnit imediat pasiuni academice), el remarca faptul c% ar fi interesant de aplicat teoria seleciei naturale i problemei apariiei omului (o va face, dar mult mai t+r&iu). Contemporanii sunt cei care au adus n centrul de&baterilor teoria sa. ?uan%ri i evoluii ale teoriei evoluioniste, odat% cu apariia A tropo%e e6a )i cercetrile %e etice "eneticii i identificarea mecanismelor ascunse ale evoluiei speciilor, teoria darNinist% a seleciei naturale a intrat sub atacul celor care, din motive uneori foarte diferite, puneau sub semnul ntreb%rii ipote&a unei evoluii "raduale a fiinei umane. ;dev%rat, e6istena unei 3veri"i lips%2 (re&ultatul firesc al limitelor instrumentelor de lucru) a fost i este e6ploatat% n aceast% de&batere. 9n acelai timp, s/au adus unele nuan%ri la teoria i formul%rile iniiale. NeodarBi is/ul (Jeismann- Dob&.onsKi, MaPr, Iimpson) sublinia&% rolul mutaiilor i evit% s% implice presiunile ecolo"ice- punctul central l constituie preadaptarea "enetic% (e6istena latent% a unor sc.imb%ri) i polimorfismul "enetic (meninerea unor mutaii defavorabile)- conclu&ia la care a'un"

acetia este c% scopul seleciei naturale este transmiterea unui set de posibilt%i. ;u fost aduse o serie de retue i acestei noi orient%ri (=andel, $uffie, UucKer/Kandl), subliniindu/se faptul c% evoluia ca speciali&are repre&int% creterea cantit%ii informaionale. Neola/arcCis/ul ncearc% s% demonstre&e c% mutaia "enetic% se datorea&% stimulilor ecolo"ici, "enele noi repre&ent+nd r%spunsul adaptativ. Neutralis/ul (Vimura) / .a&ardul este mai puternic dec+t presiunea ecolo"ic%. 3Arca lui Noe0, teoria elaborat% de J.J. HoNell propune un mecanism diferit i are ca obiectiv doar decelarea mecanismelor care au dus la apariia umanit%ii moderne (unul din punctele ma'ore de disput%). Conform acestei teorii, care se ba&ea&% i pe particularit%ile transmiterii informaiei "enetice n raport cu se6ul, variantele moderne de umanitate ar fi ap%rut de la un str%mo comun de se6 feminin pe la 2**.*** !B, cu variabilitate "enetic% redus% (la nivelul ;D?/ului) i cu r%sp+ndire relativ rapid% (prin "rupul de femei descendente i nrudite). 3Grdi a Ede ului2, teoria repre&int% o de&voltare a teoriei 0arcei lui ?oe2- ea presupune e6istena a dou% ramuri moderne, separate i f%r% contacte ntre ele- una dintre acestea pre&int%, n timpul deplas%rii sale, o 3"+tuitur%2 (bottlenecK), nlocuind/o pe cealalt% f%r% a avea sc.imb1flu6 "enetic (speciaia) pe la 2**.*** !B. Police tris/ul, toate teoriile anterioare pornesc de la premisa c% specia uman% a ap%rut ntr/un sin"ur loc (;frica)Jeidenreic. respin"e aceast% ipote&% iniial% (1747) i propune e6istena a cel puin dou% centre de "ene&%, anume ;frica i C.ina sau Itr+mtoarea Iunda. ;r"umentele sale sunt le"ate de continuitatea re"ional% n ;frica i C.ina (n ultima re"iune, par s% e6iste le"%turi ntre Homo erectus i Homo sapiens

recens, demonstrate de dentiia Iinant.ropului)- transferul "enetic ntre cele dou% "rupuri ar demonstra faptul c% cele dou% "rupe aparin aceleiai specii. ..0... Dactorii care i 'lue ea6 a tropo%e e6a Mactorii care par s% fi 'ucat un rol n procesul de antropo"ene&% pot fi re&umai astfel, mediul ncon'ur%tor, at+t varietatea acestuia, c+t i sursele

de alimentaie, concurena cu alte specii pentru .abitat au avut un rol nu at+t n supravieuirea speciei, c+t n preci&area unor am%nunte anatomice comportamentul "eneral al primatelor, studiile efectuate

de De =ore au demonstrat rolul adaptiv al comportamentului social (protecia femelelor i a puilor, identificarea surselor de .ran% etc.) "radul de i&olare1contact ntre populaii, preci&area

speciei (definit% ca un "rup de or"anisme separat de alte "rupe similare prin ba"a'ul "enetic i imposibilitatea de metisa') se reali&ea&% prin absena1pre&ena flu6ului "enetic dintre populaii (cu influen% direct% asupra transmiterii variaiilor intra/specifice i a mutaiilor). ..0.0. Criteriile a tropo%e ice Criteriile care atest% evoluia spre umanitate demonstrea&% comple6itatea problematicii. 9nc% din secolul al <></lea, criteriile care indic% umanitatea erau stabilite m%car n linii "enerale, &Condi-iile pentru mersul erect$ a"a cum sunt ele manifestate .n scheletul uman$ sunt cele care urmea'/ 01 Craniul tre,uie s fie .ntr2o po'i-ie echili,rat$ sau aproape$ pe atlas3 41 Cur,urile "i orientarea general a coloanei verte,rale tre,uie s fie astfel .nc#t centrul de greutate al trunchiului s fie peste planul pelvis2ului "i trec#nd prin capetele oaselor coapsei3 51

extremit-ile inferioare pe care este plasat pelvisul s ai, axele coapselor "i ale piciorului .n unul "i acela"i plan vertical3 61 La,ele picioarelor tre,uie s fie orientate .n unghiuri drepte pe axa picioarelor$ cu talpa spri7init de sol( 8T1 91 9avage : ;1 <yman$ 0=6>3 apud ;1 C1 ?urnham 0@>0+ Gvident, sc.imb%rile anatomice indic% modific%ri comportamentale i la nivelul psi.ismului- problema este identificarea sc.imb%rilor care au o relaie direct% cu psi.ismul i, mai mult, dac% relaia este unilateral% sau nu. Qa nivel anatomic, sc.imb%rile care indic% evoluia spre umanitate sunt, po&iia n mers (3KnucKle/NalKin"2, bipedie i po&iie erect%), modificarea membrelor (pierderea opo&abilit%ii de"etului mare, evoluia comisurii t%lpii piciorului, alun"irea membrelor) i a coloanei, l%r"irea ba&inului i ad+ncirea acestuia (modific% durata de sarcin% i mecanica naterilor), modificarea cutiei craniene. Qa nivel cerebral, sc.imb%rile pot fi identificate pe ba&a modific%rilor cutiei craniene. ;ceasta indic% creterea ariilor anterioare (lobii frontali) dup% evoluia occipitalului, preci&area ariilor corticale (speciali&are), de&voltarea creierului prin apariia circumvoluiunilor. Qa nivel comportamental, sc.imb%rile par mai dramatice. Gle vi&ea&% comportamentul le"at de obinerea .ranei (v+n%toarea diurn% i cooperativ%, pre&ena uneltelor, repartiia sarcinilor pe se6e), comportamentul de "rup (raportul dintre aduli, raportul dintre aduli i copii, tipul de comunicare), abilit%ile de comunicare (limba'ul1apariia elementelor de "+ndire abstract%). ..0.7. Pri/atele Brimatele sunt mamifere placentare, ap%rute n urm% cu #*/F* mil. ani n urm%. Ma'oritar arboricole, acestea pre&int% c+teva elemente interesante n raport cu problema pe care o discut%m.

Itrict re&umativ, aceste tr%s%turi sunt, reducerea volumului feei n raport cu sc.eletul cranian, de&voltarea re"iunii corticale anterioare (psi.ism ridicat), orbite frontale, po&iie vertical% a trunc.iului n po&iie e&+nd%, de"ete, m+ini pre.ensile (i cu picior pre.ensil, dar nu la om i tarsieni), de"ete cu un".ii plate (deci nu sub forma ".earelor, care au o seciune semicircular%), 2 mamele n po&iie pectoral%, dimorfism se6ual limitat. Prosi/ie ii repre&int% primul "rup care se individuali&ea&% n cadrul primatelor (altfel spus, care cap%t% o anumit% coeren% n dosarul fosil). Ie caracteri&ea&% prin bot alun"it, creier relativ mic, perioad% activ% nocturn%. Mamiliile "rupului sunt, n Mada"ascar, Qemurieni, >ndridieni, Daubentonieni- n ;frica i ;sia, Qorisidiene- n >ndone&ia i Milipine, Larsidieni. Si/ie ii, a doua clas% de primate ap%rut%, se se"mentea&% n dou% mari "rupe, platir8i ie i (cu narinele spre e6terior, coad% pre.ensil%, 3# de dini (212 incisivi, 111 canini, 313 premolari, 313 molari)- aceast% "rup% este pre&ent% in ;merica de Iudcatar8i ie i (cu narinele n 'os, coad% nepre.ensil% sau absent%, 32 de dini (212 incisivi, 111 canini, 212 premolari, 313 molari) i sunt pre&eni n restul lumii. ;cest ultim "rup se mparte in CPnomorp.ae, Bon"idae (HPlobates, Bon"idae) i "rupul Hominidae. Brimele e6emplare ale acestei familii sunt ;e"Pptopit.ecus Ueu6i (MaPoum) la 3* mil. ani (Oli"ocen >nf.), DrPopit.ecus n Guropa, Broconsul n ;frica, Iivapit.ecus n >ndia. 9n Miocen ncepe diferenierea n interiorul acestor mari familii, iar evoluia spre umanitate este mai pronunat%, DrPopit.ecus Montani, Broconsul (Maior1;fricanus, ?Pan&e), @ranopit.ecus, Di"ant.opit.ecus (!lacKi, identificat doar pe ba&a denitiiei, dinii acestuia fiind 3dinii de dra"on2 din farmacopeea tradiional% c.ine&%, !ilaspurensis), n fine Iivapit.ecus "racilis.

Drupul Eo/i idae/lor apare pe la 14/12 mil. ani cu $amapit.ecus, primul e6emplar cu o clar% po&iie biped%, c.iar dac% accidental sau de scurt% durat%. ..0.9. Clasi'icrile existe te )i pro$le/ele lor C+teva sunt problemele principale ridicate de clasific%rile e6istente n acest moment. O parte a acestora se datorea&% istoricului cercet%rii, o alt% parte este re&ultatul evoluiei fiinei umane ca or"anism biolo"ic. @ariaia %e etic 9n primul r+nd, variaia "enetic% mai marcat% la nivelul populaiilor umane preistorice n raport cu populaiile actuale (diferenele dintre indivi&ii de acum, s% spunem, un milion de ani sunt mai mari dec+t diferenele dintre indivi&ii actuali) a dus la apariia unor fosile destul de diferite unele de altele pentru a crea o varietate de clasific%ri i de determin%ri ale filo"eniei pornind de la un sin"ur e6emplar, de unde i diferitele denumiri date unor e6emplare identificate p+n% acum. ;poi, condiiile de descoperire au creat, cel puin n unele Co diiile de descoperire situaii, confu&ii temporare le"ate de definirea cronolo"ic% i, mai ales, de ac.i&iiile culturale (este ca&ul lui Uin'ant.ropus boisei, pe care soii QeaKeP l/au considerat iniial ca fiind produc%tor de unelte). 9n alte situaii, absena conte6tului strati"rafic a dus la ncadr%ri cronolo"ice relative (este ca&ul unor descoperiri din ;ustralia sau din ;merica de ?ord). O cate"orie aparte de descoperiri sunt cele pierdute (de la C.ou/ Vou/Lien nu mai avem dec+t mula'e, piesele ori"inale s/au pierdut n timpul celui de/al doilea r%&boi mondial). O discuie separat% o repre&int% criteriile le"ate de <2arcaFele= e(oluti(e identificarea 3marca'elor2 evolutive. ;ltfel spus, este "reu de stabilit care tr%s%tur% anatomic% : aa cum apare aceasta n dosarul fosil : este cea mai relevant%. Gvoluia cutiei craniene, evoluia membrelor i a coloanei, evoluia m+inilor sau a ba&inului, toate acestea au fost luate n considerare i postulate

ca fiind determinante. Lrebuie inut, ns%, cont de faptul c% or"anismul uman evoluea&% ca un ntre"- modific%rile la nivelul po&iiei n deplasare a corpului duc la sc.imbarea modului de inserie a m%duvei spin%rii n creierul mic- bipedia eliberea&% m+inile de rolul lor n deplasare i le face apte pentru activit%i delicate (posibile i datorit% evoluiei i speciali&%rii ariilor corticale). Ri aa mai departe. 9n plus, evoluia psi.ic% este sesi&abil% indirect : prin apariia i caracteristicile culturii materiale, prin elementele le"ate de dimensiunea omului ca fiin% social% (e6istena "rupului, tipurile de locuin%, apariia comportamentelor simbolice etc.). O alt% problem% o constituie mecanismele prin care fiinele 2eca is/ele de e(oluie umane au evoluat. Mecanismele ipotetice trebuie s% respecte c+teva criterii : s% e6plice diversitatea anatomic% a acestor specii (aa cum apare aceasta n dosarul antropolo"ic), s% 'ustifice coe6istena uneori ndelun"at% a diferitelor specii, n sf+rit, s% ofere posibile interpret%ri le"ate de ansele de supravieuire. Procesul de speciaie, definiia 2"enetic%2 a speciei este cea 2utaiile %e etice de "rup de fiine care se afl% n incapacitate de metisa' cu alte "rupe similare i care transmit de/a lun"ul "eneraiilor un set relativ coerent (dar nu constant, c%ci mutaii apar aleatoriu, dar pe termen lun" au tendina de a ap%rea cu o anumit% re"ularitate) de tr%s%turi "enetice, manifestat la toi indivi&ii "rupului- din aceast% perspectiv%, problema o repre&int% modul n care apar specii noi. O posibil% e6plicaie este i&olarea "eo"rafic% a unui "rup de indivi&i de "rupul principal- ca urmare, de/a lun"ul timpului mutaiile "enetice din cele dou% "rupe tind s% duc% la incompatibilitate "enetic% ntre cele dou% "rupe (mutaiile dintr/un "rup nu se pot r%sp+ndi i la cel%lalt). @n astfel de mecanism a fost presupus n ca&ul separ%rii "rupului de australopit.ecine n ;frica de Gst (2Gast Iide

ItorP2) de restul primatelor, dar i la nivelul separ%rii altor tipuri umane (2Dr%dina Gdenului2 i 2Brima Gv%2). 9n ultimele dou% ca&uri, este subliniat faptul c% mutaia "enetic% a ap%rut la nivelul unui "rup foarte restr+ns de indivi&i, astfel c% n fa&ele iniiale noua specie a fost repre&entat% de un num%r foarte mic de indivi&i. ..0.;. Australopit8eci ele Australopithecus sp. #-O /il. a i* Breci&area "enului are loc ntre #, /3,F mil. ani- definirea "enului este n"reunat% de raritatea fra"mentelor identificate, QuKeino (Venia) / 1 molar, Qot.a"am (Venia, la IG de LurKana) : 1 fra"ment de mandibul%, C.eNerou (Venia, la ? de Marele $ift) : 1 fra"ment de os temporal dreapta, Vonapoi (Venia, la I de LurKana) : 1 fra"ment de .umerus, Darusi (Lan&ania, la ? de lacul GPasi) : 1 fra"ment de ma6ilar. Australopithecus afarensis Ipecia se preci&ea&% dup% 3,F mil. ani. ;re o talie redus% (1.1* / 1,3* m) i un volum cranian redus (3/4** cm 3). Brincipalele caracteristici sunt po&iia biped% (bra.iaie sau KnucKle/NalKin", utili&area membrelor superioare ca balansier), ;ustralopit.ecus afarensis verticala tinde spre centrul de "reutate n centrul de sustentaie. Modific%rile sc.eletale sunt relativ ample la nivelul craniului (sc.eletul facial este mai "racil i tinde spre reducerea pro"natismului, orificiul occipital tinde spre ori&ontal%), al centurii pelviene (osul sacru i iliac) i ba&inului (scurtare, ad+ncire, alun"ire) datorit% modific%rii centrului de "reutate, al coloanei vertebrale (curbura accentuat% pentru amorti&are i ec.ilibru), al labei piciorului (curbura t%lpii) i m+inii (evoluia de"etului opo&abil). Iemnificativ este faptul c% o serie de sc.imb%ri / n special la nivelul membrelor / par s% indice i sc.imb%ri neuronale (la nivelul sistemului nervos central). Brincipalele puncte n care au fost identificate resturi fosile ale

lui A1 afarensis sunt Hadar (;far), Gtiopia (e6emplarul denumit 0QucP0, unul dintre cele mai complete sc.elete identificate p+n% acum), Qaetoli, Lan&ania (la 4* Km I de OlduNaP). A1 afarensis nu are .abitat amena'at (ad%posturi sub forma paravanelor sau al platformelor amena'ate) sau unelteprobabil avea comportamentul unui v+n%tor de talie redus%, cu o puternic% nclinaie spre v+n%toarea cooperativ% i e6ploatarea carcaselor abandonate de marii carnasieri. Australopithecus robustus Ipecia se preci&ea&% pe la 3 mil. ani, iar durata de e6isten% se ntinde ntre 3 i 1 mil. ani. Cu o talie net superioar% (1, * m) i un volum cranian de **/ * cm3, A1 ro,ustus repre&int% o evoluie spre speciali&are n parte datorat% i alimentaiei (orientarea spre ve"etale de savan%, cu un procent ridicat de ;ustralopit.ecus robustus silice i celulo&%). ;m%nuntele anatomice sunt urm%toarele, bipedie perfect%, craniu rotun'it mult peste arcada supraorbital%, un".i nc.is la ba&a craniului, creast% sa"ittal%, orificiu occipital care evoluea&% spre ori&ontal%, arcada dentar% diastemic% (> W C X M)- probabil poseda un encefal mult mai comple6. G6emplarele identificate sunt r%sp+ndite pe o arie mult mai lar"%, iar influena nielor ecolo"ice variate poate e6plica unele diferene care apar ntre diferitele e6emplare. Descoperirile cele mai importante sunt urm%toarele, Omo1I.un"ura (Gtiopia) / 2,211,C mil. ani- OlduNaP1!ed 1 (Lan&ania) / 1,C mil. ani, denumit iniial Uin'ant.ropus boisei, cu un volum cranian de ** cm3, faa foarte de&voltat%, cutie cranian% teit%, creast% sa"ittal%, torus supraorbital, torus (coc) occipital puternic)INartKrans (;frica de Iud) / 1,C mil. ani, denumit iniial Barant.ropus cressidens, mult mai masiv, creast% sa"ittal%, torus supraorbital, dentiie modern% la nivelul molarilor- C.essoNan'a (Venia) / 1,C mil. ani, foarte asem%n%tor cu INartKrans-

Vromdraai (;frica de Iud) / 1.C mil. ani, denumit iniial Barant.ropus robustus, fa% lar"%, fos% subtemporal% profund%Gast LurKana (>leret, Voobi Mora) (Venia) /1,C11, mil. ani, cu un volum cranian de apro6. ** cm3, craniu foarte robust, dimorfism se6ual (creast% sa"ittal% la masculi), pro"natism accentuat i molari foarte accentuai n raport cu caninii i premolarii, oase e6cepional de "roase. Gste sub semnul ntreb%rii dac% acetia au produs unelte (la OlduNaP, resturi de ;. robustus au fost identificate n acelai nivel cu H. .abilis). Australopithecus africanus
Datat ntre 3 - 1 mil. ani i cu o talie cuprins ntre 1,30 1,40 m, A. africanus are un volum cranian de 4-500 cm 3. Este mai puin specializat, deci cu o capacitate evolutiv mai mare. n condiiile n care savana era domeniul marilor rume!toare i a carnasierelor, iar pdurea era apana"ul primatelor #n special a celor adaptate la mediul ar$oricol sau care continuau s ai$e m%inile pre&ensile', sin!ura ni disponi$il era cea dintre savan i pdure ( sau o zon de tip par)land. Este tipul de ni care se e*tinde n +,rica cam n aceeai perioad #3 ( 1 mil. ani'. -pre deose$ire de +. ro$ustus, per,ect adaptat unei diete ve!etale, A. africanus are un comportament alimentar omnivor #comportamentul oportunistic este mai accentuat' i, pro$a$il, ,ace primii pai spre v%ntoarea cooperativ. De notat este ,aptul c A. africanus este primul tip de australopit&ec identi,icat. n 1/05, doctorul sud-a,rican 1a2mond Dart descoperea la 3aun!, n +,rica de -ud, calota cranian a unui copil de apro*imativ 4 ani #cu un posi$il volum cranian la maturitate de apro*. 400 cm3' pe care l-a numit 5leisant&ropus transvaalensis. 3ot Dart este cel care consider c aceti indivizi ar ,i creat aa-numita cultur osteodonto)eratic #unelte produse din oase, ,ilde6dini de animal i lemn'. ipoteza este discuta$il, mai ales c este nevoie de condiii speciale perioad pentru aa conservarea de lun!. resturilor
3

;ustralopit.ecus africanus

or!anice

pe

+lte

e*emplare

identi,icate7

8a)apans!aat, +,rica de -ud #435 cm '. -ter),ontein, +,rica

de -ud #500 cm3, cu un numr de asemnri cu omul contemporan la nivelul or$itelor, al ori,iciului nazal i al osului iliac'.

..0.G. Eo/o sp. Homo habilis


Homo habilis este primul palier al omenirii care ,ace parte din !enul uman propriu-zis. +cum separaia dintre ,iina uman i 9verii: ei este clar marcat. ;ronolo!ic, H. habilis ocup pri importante din teritoriul +,ricii ntre 0,5 - 1,3 mil. ani. are o talie de 1,40 - 1,50 m, iar volumul cranian este de 450 - <50 cm3, semni,icativ mai mare dec%t la strmoii imediai. ;%teva sunt amnuntele anatomice speci,ice7 o $ipedie per,ect, ,a nalt #dei se menine pro!natismul'

Homo .abilis

i ,runtea mai $om$at, calota cranian mult mai nalt, spatele craniului mai rotun"it #ence,alizare', m%inile i la$ele piciorului ncep s ,ie ,oarte apropiate de cele moderne #dispare treptat opoza$ilitatea de!etului mare, se contureaz comisura tlpii'. = serie de modi,icri sunt, ns mult mai !reu percepti$ile direct n dosarul antropolo!ic. ele pot ,i intuite pe $aza ac&iziiilor culturale. +cestea din urm sunt utila"ul, spaiul amena"at #plat,orme de locuit din pietre de dimensiuni relativ mici sau, cel mult, paravane de v%nt din cren!i' i rudimentele unui lim$a" articulat. 5rima ac&iziie presupune capacitatea de vedere stereoscopic, o minim a$ilitate de a constitui un lan te&nolo!ic #relaia cauz ( e,ect dintre lovirea unui $loc de roc cu un percutor i posi$ila desprindere de ac&ii', dar i un control mai mare asupra mem$relor #eli$erate de ultimele 9sarcini: le!ate de deplasarea pe sol'. toate acestea atest dezvoltarea ence,alului. + doua ac&iziie este le!at mai mult de dimensiunea social. -pre deose$ire de primate, omul construiete adposturi pe care le ,olosete #mcar' mai multe nopi la r%nd i se rentoarce la aezare6ta$r pentru a consuma alimentele sunt culese sau v%nate. #contrar n plus, opiniei adposturile construcii arti,iciale

comune, omul nu a ,olosit peterile dec%t t%rziu, iar aceasta nu a nsemnat c privea totalitatea peterii ca o locuin (

e*ist

ar!umente

care

susin

ipoteza

spaiul

considerat 9umanizat: nu se con,unda cu ntrea!a peter'. >ltima ac&iziie ( lim$a"ul articulat ( este, poate, cea mai important. Dei imposi$il de demonstrat direct, putem s acceptm ca ipotez de lucru apariia rudimentelor de lim$a" articulat #le!at de dezvoltarea ariei 44 corticale, aa-numita 9arie a lui ?roca:'. n a$sena acestuia este !reu de e*plicat persistena n timp a elementelor tipolo!ice ale uneltelor litice ( dac n interiorul unei !eneraii in,ormaia re,eritoare la producerea uneltelor putea ,i asimilat prin mimetism, la nivelul trans,erului de la o !eneraie la alta lucrurile sunt mai complicate i presupun un cod de comunicare mai comple*. 5rincipalele descoperiri aparin, n continuare, spaiului a,rican7 @oo$i Aora, East 3ur)ana #@enia' ( 0,44 - 1,4 mil. ani, craniul @B8E1 14<0, cu un volum cranian de <<5 cm3, inserii musculare atenuate, pro!natism ,acial, ,aa mai nalt, torus supraor$ital atenuat, or$ite i ori,iciu nazal ,oarte umane, aria lui ?roca ,oarte dezvoltat. =lduCa26?ed D i DD #3anzania' ( craniul =E <, datat la 1,< mil. ani, volumul cranian de 450 cm3, cur$ura calotei craniene asemntoare celei de Eomo sapiens, mandi$ul mai puin ro$ust #dini cu un diametru mai mic dec%t la +ustralopit&ecus'. craniul =E 04, datat la 0 mil. ani, 1,40 m, $iped, or$ite rotun"ite, torus supraor$ital asemntor lui Eomo erectus, contemporan cu Fin"ant&ropus $oisei. craniile =E 13 G =E 14 H #1,4 - 1,4 mil. ani'. =mo #Etiopia'7 ,ra!ment de craniu asemntor cu cele de la =lduCa2 i 04 de dini, toate ,ra!mentele datate la 0 - 1,5 mil. ani. aria @?- #0,5 mil. ani', resturi osteolo!ice si utila" pe o arie apro*. circulara de 10 -15 m. aria D@ 1 #$aza ?ed D', cerc de pietre #paravan'. aria E+-, resturile de la 1 &ipopotam si utila" pe o arie de apro*. < m #activitate specializat I'. -ter),ontein6nivel 5 #+,rica de -ud'7 craniu datat la 0 - 1,5 mil. ani, asemntor cu cele din +,rica de Est. -Cart)rans6nivel 1 #+,rica de -ud'7 craniu datat la 0 - 1,5 mil.

ani. =mo6-&un!ura #Etiopia'7 craniul =mo <1, datat la 0,3 mil. ani i asociat cu !alete sparte, 1 c&opper lateral cu 5 desprinderi. craniul =mo 103 #0 mil. ani', asociat cu resturi de de$ita", nuclee, ac&ii ,asonate, lame, lamele etc. 8el)a-@unturJ #Etiopia'7 Kom$orJ D #a$ri', datat la 1,< mil. ani, sunt prezente c&oppere, poliedre, ac&ii retuate. situl Kar$a DL #1,5 mil. ani', cu !alete, $i,aciale, &ac&ereau*.

S-ar putea să vă placă și