Sunteți pe pagina 1din 6

PARTENERUL PENTRU CONSTRUCTII INTELIGENTE

SISTEMUL DE CANALIZARE DIN BETON SOMACO

DE CE SA ALEGI SISTEMUL DE CANALIZARE DIN BETON SOMACO


Economie

De ce Somaco?
1. Tehnologie german` ultraperformant` : permite controlul parametrilor de calitate. 2. Gam` diversificat`: datorit` diversit`]ii gamei de produse, sistemul de canalizare Somaco ofer` flexibilitate n stabilirea solu]iilor pentru toate tipurile de proiecte. 3. Consiliere: Somaco Grup Prefabricate a format o echip` de asisten]i tehnici de specialitate pentru a v` oferi cele mai bune solu]ii pentru proiectele Dvs. de canalizare. 4. Solu]ii de la A la Z: Somaco ofer` solu]ii complete pentru sistemul de canalizare: proiectare, execu]ie [i transport la cerere. 5. Durat` de via]`: Sistemul de canalizare Somaco are garan]ie conform legii n condi]iile respect`rii instruc]iunilor de manipulare, depozitare, conservare, utilizare [i montaj. Tehnologia [i materiile prime utilizate cresc durata de via]` a produselor Somaco pn` la 70 de ani. 6. Capacitate de produc]ie: minim 18.000 mc/ an, n continu` dezvoltare. 7. Montaj: u[or, simplu [i cu risc redus de deteriorare n timpul instal`rii, conexiuni simple, gam` standardizat`. 8. Produse conform standardelor europene: Elementele sistemului de canalizare din beton sunt produse de Somaco Grup Prefabricate n conformitate cu standardele europene armonizate: SR EN 1916:2005 [i SR EN 1916/AC:2008 (Tuburi [i accesorii de beton simplu, beton slab armat [i beton armat), respectiv SR EN 1917:2005, SR EN 1917/AC:2008 (C`mine de vizitare [i c`mine de racord sau inspec]ie de beton simplu, beton slab armat [i beton armat). 9. Produsele SOMACO sunt realizate ntr-un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate [i s`n`tate ocupa]ional`, cu certificare TUV Rheinland, organism de certificare european`: ISO 9001:2008 Sistemul de Management al calit`]ii, Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2004 [i Sistemul de Management al Securit`]ii [i S`n`t`]ii Ocupa]ionale OHSAS 18001:2007.

Tuburile [i elementele de canalizare sunt economice pentru c` au durata mare de via]` [i costuri reduse de intre]inere. Fiind construite cu materiale naturale locale, au costuri de produc]ie reduse. Somaco Grup Prefabricate aduce n Romnia calitatea german` a sistemelor de canalizare din beton. Produsele sunt realizate cu tehnologia BFS (Betonfertigesysteme) GmbH.

Durabilitate
Tuburile de canalizare din beton armat Somaco au o durat` de via]` de peste 70 ani, comparativ cu cele din PVC, a c`ror durat` de via]` este de doar 50 ani.

Stabilitate dimensional`, autoportan]`


Tuburile [i elementele de canalizare sunt rigide, i[i pastreaz` forma n timpul nc`rc`rii, transportului, instal`rii [i exploat`rii. Nu necesit` lucr`ri suplimentare de protec]ie pentru a suporta sarcinile din mediul exterior, cum ar fi trafic etc.

Stabilitate pozi]ional` [i rezisten]` la flotabilitate


Greutatea semnificativ` a tuburilor le confer` stabilitate pozi]ional`. I[i men]in forma [i pozi]ia n timpul instal`rii [i exploat`rii. Spre deosebire de alte tuburi de canalizare u[oare, nu sunt sensibile la ridicarea pnzei de ap` freatic` nu se ridic` deasupra solului.

Rezisten]` la coroziune interioar` [i exterioar`


Tuburile [i elementele de canalizare Somaco sunt recomandate pentru transportul oricarui tip de reziduuri menajere, chiar [i atunci cnd ph-ul reziduurilor scade sub 4.5. Dac` se transport` reziduuri industriale deosebit de agresive, tuburile trebuie protejate suplimentar mpotriva coroziunii. Tuburile sunt rezistente la solven]i [i agen]i de cur`]are, la uleiuri minerale [i de aceea sunt recomandate n zone industriale, benzin`rii, sta]ii de sp`lare, aeroporturi etc.

Rezisten]` la abraziune
Tuburile din beton [i beton armat Somaco au o structur` omogen` [i pere]i cu grosimi mari, ceea ce le confer` o rezisten]` sporit` la uzur`. Tuburile rezist` la sp`lare cu jet puternic de ap` de peste 300 Bari.

Rezisten]` la temperaturi ridicate


Tuburile [i elementele de canalizare din beton [i beton armat Somaco rezist` [i la temperaturi de peste 1000 Celsius, nu se deformeaz` sau deterioreaz` (spre deosebire de cele din PVC). Nu sunt inflamabile, pentru c` sunt produse din materiale anorganice. Chiar dac` prin sistemul de canalizare circul` materiale inflamabile, tuburile nu vor arde, nu vor genera gaze toxice [i nu i[i vor degrada suprafa]a. De aceea este recomandat s` se foloseasc` tuburi din beton n benzin`rii, aeroporturi, drumuri intens traficate, autostr`zi sau linii ferate.

Etan[eitate
Tuburile Somaco sunt etan[e datorit` garniturilor de cauciuc cu structur` dens`, f`r` goluri. Imbin`rile sunt testate n condi]ii extreme, rezist` la presiuni de 1 Bar. Etan[eitatea este una dintre principalele noastre preocup`ri.

Favorabil hidraulic
Viteza de curgere ramne constant` att n interiorul tuburilor ct [i la nivelul c`minelor de canalizare Somaco.

Varietate dimensional`
Tuburile de canalizare Somaco sunt produse cu diferite lungimi [i diametre. C`minele sunt disponibile de diferite m`rimi [i forme, adaptate proiectului beneficiarului, oferind maxim de flexibilitate n proiectare.

Produse ecologice
Tuburile [i elementele de canalizare Somaco sunt produse din materiale naturale, care pot fi reciclate ulterior sau refolosite ca materiale de construc]ii. Produc]ia tuburilor din beton implic` un consum energetic redus fa]` de alte materiale.

COMPONENTELE SISTEMULUI DE CANALIZARE SOMACO


1. Tuburi canalizare
Tuburile de canalizare se utilizeaz` pentru: - transportul apelor menajere, pluviale, apelor meteorice [i apelor de [iroire prin curgere cu nivel liber, n re]elele de canalizare n general ngropate - realizarea subtravers`rilor, a pode]elor de drum sau cale ferat` conform proiectelor de execu]ie.

Tuburi cu muf` din beton simplu [i beton armat Denumire produs


TUB TJ 600/2500 TUB TJ 800/2500 TUB TJ 1000/2500 TUB TJ 1200/2500

TUBURI DE CANALIZARE

Lungime interior exterior muf` Lungime Lungime nominal` (mm) (mm) (mm) muf` (mm) total` (mm) (mm)
600 800 1000 1200 770 1000 1240 1470 900 1170 1435 1690 345 420 475 530 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2620 2620

Masa (kg)
1225 2050 3050 4075

Tuburile se armeaz` cu carcas` de o]el sudat`. Tuburile cu diametrul de 600, 800, 1000, [i 1200 mm sunt armate conform SR EN 1916:2005 [i SR EN 1916/AC:2008. Armarea poate fi adaptat` n func]ie de cerin]ele proiectului.

2. C`mine de vizitare
C`minele de vizitare se utilizeaz` pentru: facilitarea accesului la re]elele de canalizare sau evacuarea apelor, precum [i aerarea, ventilarea [i cur`]irea acestora, pentru schimbarea direc]iei [i a nivelului.

2.1 Elemente de baz` pentru c`mine cu diametrul de 800, 1000 [i 1200 mm. In`l]imea este variabil` la cerere Denumire produs
RADIER RJ 600X1000 RADIER RJ 800X1000 RADIER RJ 1000X1000 RADIER RJ 600X1200 RADIER RJ 800X1200 RADIER RJ 1000X1200 RADIER RJ 1200X1200

interior (mm)
1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200

exterior (mm)
1360 1360 1360 1600 1600 1600 1600

Grosime (mm)
180 180 180 200 200 200 200

n`l]ime interioar` (mm)


600 800 1000 600 800 1000 1200

n`l]ime exterioar` (mm)


832 1032 1232 834 1034 1234 1434

Masa (kg)
1397 1644 1821 1979 2314 2573 2768

ANSAMBLU RAMA CAPAC FONTA


800 mm

INELE DE AJUSTARE
800 mm

PLACA DE REDUCTIE DE ACOPERIRE CAMIN


800 mm

2.2 Elemente de baz` pentru c`mine din inele cu diametrul de 800, 1000 [i 1200 mm Denumire produs
RADIER RK 800x500x120 RADIER RK 800x750x120 RADIER RK 800x1000x120 RADIER RK 1000x500x120 RADIER RK 1000x750x120 RADIER RK 1000x1000x120 RADIER RK 1200x500x120 RADIER RK 1200x750x120 RADIER RK 1200x1000x120

ELEMENT DREPT
Masa (kg)
608 824 1040 754 1018 1282 972 1332 1668

interior exte- n`l]ime nominal` (mm) rior (mm) (mm)


800 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1040 1040 1040 1240 1240 1240 1470 1470 1470 500 750 1000 500 750 1000 500 750 1000

n`l]ime total` (mm)


565 815 1065 565 815 1065 575 825 1075

800 mm

ELEMENT DE REDUCTIE INTERMEDIAR


800 mm / 1000 mm

2.3 Plac` de reduc]ie intermediar` din beton simplu pentru c`mine cu garnitur` de la diametrul de 1000 la 800 mm Denumire produs
PLACA REDUCTIE 1000/800

ELEMENT DREPT
1000 mm

interior (mm)
800

exterior (mm)
1240

n`l]ime n`l]ime nominal` (mm) total` (mm)


250 320

Masa (kg)
1397

2.4 Con excentric din beton pentru c`mine cu diametrul de 800, 1000 [i 1200 mm

Denumire produs CON CK 625x800X600 CON CK 625x1000X600 CON CK 625x1200X600

interior (mm) exterior (mm) 800/625 1000/625 1200/625 1040/865 1240/865 1470/895

n`l]ime n`l]ime nominal` (mm) total` (mm) 600 600 600 670 670 680

Masa (kg) 504 576 720

ELEMENT DE BAZA
1000 mm

COMPONENTELE SISTEMULUI DE CANALIZARE SOMACO


CAMINE DE VIZITARE CU TREPTE
2.5 Elemente drepte cu cep [i buz` din beton simplu pentru c`mine cu diametrul de 800, 1000 [i 1200 mm Denumire produs INEL IK 800x250x120 INEL IK 800x500x120 INEL IK 800x750x120 INEL IK 800x1000x120 INEL IK 1000x250x120 INEL IK 1000x500x120 INEL IK 1000x750x120 INEL IK 1000x1000x120 INEL IK 1200x250x135 INEL IK 1200x500x135 INEL IK 1200x750x135 INEL IK 1200x1000x135 interior (mm) 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 exterior (mm) 1040 1040 1040 1040 1240 1240 1240 1240 1470 1470 1470 1470 n`l]ime nominal` (mm) 250 500 750 1000 250 500 750 1000 250 500 750 1000 n`l]ime total` (mm) 315 565 815 1065 315 565 815 1065 325 575 825 1075 Masa (kg) 240 408 624 840 264 504 768 1032 336 672 1032 1368

2.6 Inel de ajustare din beton (element de aducere la cot`) pentru toata gama de c`mine. Inelele de ajustare sunt utilizate pentru aducerea c`minului la cota stabilit` n proiect. Denumire produs INEL DE ADUCERE LA COTA H=50 INEL DE ADUCERE LA COTA H=100 interior (mm) exterior (mm) 625 625 865 865 n`l]ime nominal` (mm) 50 100 Masa (kg) 36 60

2.7 Element de acoperire: ansamblul ram` capac de font` pentru c`mine cu diametrul de 800, 1000 [i 1200 mm Denumire produs ANSAMBLU RC NECAROSABIL 125kN ANSAMBLU RC CAROSABIL 400kN Tip ansamblu necarosabil carosabil interior (mm) 587 670 exterior (mm) 745 780 n`l]ime nominal` (mm) 120 100 Masa (kg) 100 100

2.8 Plac` acoperire c`mine din beton armat pentru c`mine cu diametrul de 800, 1000 [i 1200 mm interior exterior n`l]ime nominal` Denumire produs Masa (kg) (mm) (mm) (mm) PLACA ACOPERIRE CAROSABILA 800/200 PLACA ACOPERIRE CAROSABILA 1000/200 PLACA ACOPERIRE CAROSABILA 1200/200 PLACA ACOPERIRE CAROSABILA 1200/200 PLACA ACOPERIRE NECAROSABILA 1000/150 PLACA ACOPERIRE NECAROSABILA 1200/150 625 625 625 625 625 625 104 124 147 104 124 147 20 20 20 15 15 15 375 500 875 250 375 625

La cerere se execut` pl`ci de acoperire c`min cu n`l]ime variabil`. Capacul poate fi centrat sau dezaxat.

3. Garnituri de etan[are pentru c`mine


3.1 Garnituri de etan[are pentru c`mine cu DN 800, 1000 [i 1200 mm 3.2 Garnituri de etan[are tuburi cu DN 600, 800, 1000 [i 1200 mm

4. Alte componente pentru sisteme de canalizare


4.1 Piese de trecere nglobate n radiere din PVC cu DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 [i 500 mm. La cerere se pot executa piese de trecere din Pafsin sau similar DN 600 [i 800 mm. 4.2 Dispozitive de manipulare [i montaj c`mine: Dispozitive cu 3 bra]e pentru inele, radiere [i conuri. 4.3 Lubrifian]i

Somaco Grup Prefabricate ofer` solu]ii complete pentru sisteme de canalizare din beton, livreaz` [i alte elemente adi]ionale la cerere.

Componentele sistemului de canalizare:


1. Tuburi de canalizare cu muf` din beton simplu [i beton armat 2. C`mine de vizitare cu trepte - Element de baz` pentru c`mine racordare tuburi din beton sau PVC - Plac` de reduc]ie intermediar` din beton simplu - Element drept cu cep [i buz` din beton simplu - Con excentric din beton - Inel de ajustare din beton - Ansamblul ram` capac de font` pentru c`mine - Plac` acoperire c`min din beton armat - Capac de font` - Pies` de trecere nglobat` n radiere din PVC 3. Garnituri de cauciuc pentru: - etan[are c`mine - etan[are tuburi C`min 800 mm 1. element de baz` (radier) 2. element de reduc]ie intermediar 3. elemente drepte (inele) 4. con excentric 5. inel de ajustare (aducere la cot`) 6. ram` cu capac de font` C`min 1000 mm; 1200 mm 7. tub cu muf` 8. tub de conectare 9. element de baz` 10. element drept 11. con excentric 12. inel de ajustare (aducere la cot`) 13. ram` cu capac de font`

INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI MONTAJ PENTRU ELEMENTELE DE CANALIZARE SOMACO


Desc`rcarea tuburilor [i elementelor de c`min n [antier La desc`rcarea tuburilor [i a elementelor de c`min se utilizeaz` numai utilaje de ridicare, care ofer` siguran]` n manipulare. Manipularea prin smucire, trntire, rulare sau trre pe p`mnt a elementelor este interzis`. Tuburile [i elementele de c`min se vor depozita astfel nct s` nu provoace pagube umane [i/sau materiale. Tuburile [i elementele de c`min stivuite vertical trebuie asigurate mpotriva rostogolirii sau prabu[irii. Componentele vor fi depozitate la o distan]` de minim 60 cm de marginea [an]ului astfel nct stabilitatea [an]urilor [i a terasamentelor s` nu fie periclitat`. Verificarea conformit`]ii tuburilor [i elementelor de c`min Se va verifica integritatea produselor, se vor nl`tura eventualele defecte. Se verifica starea de cura]enie a suprafe]elor de gresare (mufa [i cep) [i a garniturilor. Aplicarea lubrifiantului pentru garnituri La lubrifierea garniturilor se vor utiliza numai lubrifian]i aproba]i de produc`torul garniturilor, care asigur` performan]e optime pentru acest tip de garnituri. Lubrifican]ii fac parte din gama de produse [i accesorii comercializate de Somaco. La tuburile cu garnitura integrat` din fabric` n muf`, lubrifiantul se aplic` pe cep. La tuburile la care garnitura este aplicat` pe cep, lubrifiantul va fi aplicat pe muf`. n ambele cazuri, lubrifiantul trebuie ntins n strat uniform [i suficient, care s` permit` mbinarea u[oar` a elementelor. Introducerea tuburilor n [an]ul de lucru Tuburile [i elementele de c`min vor fi introduse n [an]urile pentru canalizare cu ajutorul utilajelor ce permit o ridicare [i coborre lent`, utilizndu-se [ufe, crlige [i graif`re pentru conducte [i alte utilaje asem`n`toare. Montajul tuburilor Tubul care urmeaz` a fi montat se va introduce, n stare liber` suspendat`, n mufa sec]iunii tubului deja montat, pentru ca centrarea racordului ntre tuburi s` se realizeze f`r` for]are. n continuare va fi aliniat ca nivel [i direc]ie conform planului [i, la partea inferioar`, va fi adus la cota prin tasare de material. Corectarea pozi]ion`rii prin intermediul ap`s`rii, mpingerii sau lovirii cu cupa excavatorului este interzis`. Tuburile vor fi mbinate n direc]ia axului conductei cu ajutorul sistemelor de ridicat, trolii sau prese, pentru ca garnitura s` fie cuprins` [i presat` uniform. mbinarea cu ajutorul cupei excavatorului este interzis`! Montajul c`minelor Elementele de baz` pentru c`mine vor fi a[ezate pe talpa realizat` orizontal [i la n`l]imea corespunz`toare, fie pe solul existent, pe pat de balast sau pe beton de egalizare. Pentru a compensa eventualele denivel`ri, se va a[eza un strat sub]ire de nisip sau un pat proasp`t de mortar. Pentru alc`tuirea c`minelor de canalizare menajer` [i pluvial` se vor folosi numai elemente de c`min n conformitate cu SR(EN) 1917:2005 [i SR(EN) 1917:2005/AC: 2008, acestea sunt prev`zute cu posibilitatea de mbinare cu garnituri din elastomeri. Inainte de montaj, garniturile vor fi montate pe cepul elementelor, iar mufele vor fi lubrifiate corespunz`tor. Partea terminal` a c`minelor este reprezentat` de obicei de conul excentric [i inelele de aducere la cot` pentru adaptarea capacului c`minului la nivelul str`zii, respectiv a terenului. In cazul c`minelor cu inal]imea sub 1 m se vor utiliza pl`ci de acoperire n locul conurilor de c`min.

Aten]ie: aplicarea lubrifiantului se realizeaz` pe suprafa]a de beton, nu pe garnitura de cauciuc!

SOMACO GRUP PREFABRICATE


Str. Biharia nr 67-77, etaj 2, Bucuresti sector 1

Tel: 031 425 45 77, Fax: 031 425 46 29 office@somaco.ro

www.somaco.ro

Adjud Strada Revolu]iei, Nr.17 Adjud, Jud. Vrancea Tel: 0237 641 822 Fax: 0237 643 410

Buzau Strada Transilvaniei, Nr. 425 Buz`u, Jud. Buz`u Tel: 0238 718 757 Fax: 0238 718 758

Roman Strada M`gurei, Nr. 2 Roman, Jud. Neam] Tel: 0233 740 445 Fax: 0233 740 446

Teiu[ DN1, Km 395+ (460-525) Teiu[, Jud. Alba Tel: 0258 806 333 Fax: 0258 852 001