Sunteți pe pagina 1din 2

SC ..

SRL

FISA POSTULUI
Prezenta fi a postului cuprinde drepturile i obligaiile referitoare la activitate n cadrul societii constituind anex la contractul de munc.

Nume si prenume salariat:


I. IDENTIFICAREA I DENUMIREA POSTULUI DE MUNC Instituia: SC ASECRI SRL Denumirea oficial a postului: manipulant mar!uri Codul COR (Clasificarea Ocupaiilor din Romnia):"###$# Obiectivul (scopul) postului: In%&r%area' (es%&r%area m&r!uril)r *i manipularea a%est)ra. II. INTE+RAREA ,N STRUCTURA OR+ANI-A.IONAL Postul imediat superior: administratori Postul imediat inferior: nu exista Are rela ii func ionale cu administratorii. III. CONDI.IILE MATERIALE ALE MUNCII Are la dispo iie: utilizeaza materialele si ec!ipamentele puse la dispozitie de firma. I/. ATRI U.IILE POSTULUI Prin%ipalele a%ti0it&1i: a. "ncrcarea #i$sau descrcarea mrfurilor n$din autove!iculele de livrare. b. %erificarea mrfurilor sosite. c. &anipularea #i a#ezarea produselor n spa iile special destinate' n func ie de sortimente' manual' cu a(utorul lizei. d. Pregtirea mrfurilor pentru expediere la cererea superiorului. e. Particip la inventarierea mrfurilor din gestiune. Atri2u1ii pri0in( respe%tarea n)rmel)r (e s&n&tate *i se%uritate 3n mun%&' (e pre0enire *i stin4ere a in%en(iil)r: ) ) ) ) ) #i nsu#e#te #i aplic corect legisla ia general #i specific de sntate #i securitate n munc' prevenire #i stingere a incendiilor #i ac iune n caz de urgen * cunoa#terea factorilor de risc specifice locului de munc* identificarea pericolelor care apar la locul de munc #i raportarea acestor pericole persoanei competente s ia msuri' conform procedurilor specifice locului de munc* acordarea primului a(utor rapid #i corect n conformitate cu tipul accidentului produs* respect #i aplic procedurile de urgen #i de evacuare stabilite n regulamentele interne #i planul de evacuare n caz de urgen . +

M&surarea ran(amentului 3n mun%&: a. Cantitatea de marfuri manipulata. b. Procent scazut de deteriorare a marfurilor in timpul manipularii. /. RESPONSA ILIT.ILE POSTULUI DE MUNC a! "n raport cu alte persoane ) Coopereaz cu administratorii. ) ,nestitate #i confiden ialitate n raport cu persoanele din interior #i exterior cu care este n contact. ) Rspunde la solicitrile superiorilor. b! "n raport cu aparatura #i materialele utili ate ) -tilizeaz cu responsabilitate materialele #i aparatura din dotare. ) Anuntarea eventualelor defectiuni aparute. c! "n raport cu sarcinile de munc ) "ntegritatea mrfurilor #i starea ambala(elor n timpul opera iunilor de manipulare. ) .erularea activit ilor n timp util cu respectarea graficului de ncrcare$descrcare. ) "ncrcarea $ descrcarea mrfurilor conform documentelor primite d! "n raport cu securitatea muncii ) Respectarea normelor de securitate n munc. ) Respectarea prevederilor Regulamentului de ,rdine "nterioar #i "nstruc iunile proprii de securitate a muncii. e! "n raport cu disciplina muncii ) mbunt irea permanent a pregtirii sale profesionale #i de specialitate* ) pstrarea confiden ialit ii informa iilor #i a documentelor legate de firm* ) pstrarea n bune condi ii a utila(elor #i utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei* ) respect prevederile normativelor interne #i procedurile de lucru privitoare la postul su* ) respectarea normelor de sntate' securitate #i igien n munc' normelor de prevenire #i stingere a incendiilor #i ac iune n caz de urgen ' normelor de protec ie a mediului ncon(urtor. f! Alte responsabiliti ) Respectarea programului de lucru. /I. CONDI.IILE POSTULUI DE MUNC a. b. c. d. e. Pro$ram: conform R,". %atura muncii: independent #i ca parte component a unei ec!ipe. Deplasri: nu e cazul. Po iia de lucru: deplasare pentru manipularea marfurilor. Posibilitatea de accidente: minime' n condi iile respectrii normelor de securitate n munc' /.0.P.& ' /.S.P.& 12' /.S.P.& 34. f. &oli profesionale: nu e cazul. g. Condiii deosebite: nu exist
Data: ________________ APROBAT Administrator Am luat la cunotin titular post, ................................................