Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL SNTII DIRECIA SNTATE PUBLIC I CONTROL N SNTATE PUBLIC Strada Cristian Popiteanu nr.

1-3, 010024, Bucureti, ROMAN A


!e"e#on$ 021%30&2.''&, (A)$ 021%30&2'*0, e+ai"$ dcsp+s,+s.ro

Nr. RL 1951/21.11.2011

RAPORT privind aciunea tematic de control privind re pectarea le!i laiei "n vi!oare privind aditivii alimentari de tinai utili#rii "n produ ele alimentare pentru con um uman$ i anume utili#area aditivilor alimentari$ in pecial a colorantilor "n p%inea nea!r& Ministeru"ui S-n-t-.ii, con#or+ co+peten.ei prin /irec.ia de S-n-tate Pu0"ic- i Contro" 1n S-n-tate Pu0"ic- a or2ani3at "a ni4e" na.iona" o actiune te+atic- de contro" 1n unit-.i"e produc-toare de pani#ica.ie pri4ind 4eri#icarea respectarii pre4ederi"or Ordinu"ui nr. 435%26' din 2002 pentru apro0area Nor+e"or pri4ind aditi4ii a"i+entari destina.i uti"i3-rii 1n produse"e a"i+entare pentru consu+ u+an, si anu+e uti"i3area aditi4i"or a"i+entari, in specia" a co"oranti"or 1n p7inea nea2r-, des#-urat- 1n perioada 0&.11.2011 -14.11.2011. Actiunea de contro" deru"at- a 4i3at$ 4eri#icarea +aterii"or pri+e uti"i3ate "a #a0ricarea p7inii ne2re, re.ete"e de #a0rica.ie precu+ i 1ntre2 "an.u" de produc.ie pentru produsu" +ai sus +en.ionat. 8n ur+a controa"e"or e#ectuate, con#or+ co+peten.e"or de c-tre persona"u" 1+puternicit a" direc.ii"or de s-n-tate pu0"ic- teritoria"e, s-a constatat #aptu" c- produc-torii de p7ine nea2r- 4eri#ica.i, respect- pre4ederi"e Ord. nr. 435%26' din 2002 pentru apro0area Nor+e"or pri4ind aditi4ii a"i+entari destina.i uti"i3-rii 1n produse"e a"i+entare pentru consu+ u+an9 Au #ost constatate ur+-toare"e$ - 8n une"e ca3uri "a #a0ricarea painii ne2re era #o"osit- 1n proportii di#erite #aina nea2ra si #aina a"0a9 - /ease+ena, "a #a0ricarea p7inii ne2re, 1n une"e ca3uri s-a uti"i3at 1n co+po3itie co"orantu" natura" : +a".. - 8n une"e ca3uri "a #a0ricarea painii ne2re s-a uti"i3at co"orantu" natura" #ain- de secartratat- ter+ic9 - ;a #a0ricarea p7inii ne2re, 1n une"e ca3uri s-a uti"i3at pre+i<u" de pani#icatie care cuprinde$ #aina de secara, #aina de +a"t, antio<idant, acid ascor0ic, acid citric, a+e"iorator pani#icatie, sare, dro=die, apa i a+e"ioratoru" de pani#icatie care contine$ #aina a"0a de 2rau, antio<idant, ;-cisteina, en3i+e, a2enti de tratare a #ainii > 300 si

> 620, e+u"2ator > 4&2e si pre+i<u" ?super aro+a si cu"oare@ ce contine$ #aina de +a"t pra=it, #aina a"0a de 2rau, a"uat #er+entat uscat. - /ease+ena, 1n une"e ca3uri, 1n #a0ricarea painii ne2re este #o"osit- #-in- de +a"t9 8n ur+a centra"i3-rii date"or trans+ise de c-tre direc.ii"e de s-n-tate pu0"ic- =ude.ene i a +unicipiu"ui Bucureti, au re3u"tat ur+-toare"e$ 1. Au #ost e#ectuate controa"e 1n 6*2 unit-.i9 2. Au #ost contro"ate 523 depo3ite de +aterii pri+e9 3.Conditii"e de depo3itare au #ost corespun3-toare 1n 56& de unit.ii si necorespun3-toare 1n *' unit-.i9 4. Au #ost 4eri#icate un nu+-r de 100& re.ete de #a0rica.ie din care 6&3 corespun3-toare i 4& necorespun3-toare, '. /in 112& produse 4eri#icate, 106' produse au #ost corespun3-toare i 4' produse au #ost necorespun3-toare. *. >ticAetarea produse"or a #ost corespun3-toare pentru un nu+-r de 55' produse i necorespun3-toare pentru 63 produse. &. /intr-un nu+-r de 1'0*1 persoane an2a=ate, 14021 persoane an2a=ate a4eau contro"u" +edica" periodic e#ectuat9 5. 8n 605 unit-.i, dintr-un nu+-r de 14604 an2a=a.i, 1050* an2a=a.i a4eau e#ectuate cursuri"e de insusire a no.iuni"or #unda+enta"e de i2ien-9 6. Au #ost ap"icate 204 sanc.iuni contra4en.iona"e dintre care$ - 1&& a4ertis+ente, - 2& a+en3i 1n 4a"oare de 4'600 "ei. 10. Au #ost retrase de "a uti"i3are 1'0 B2 a"uat. 11. Au #ost inter3ise de "a co+ercia"i3are 1000 B2 #-in-.