Sunteți pe pagina 1din 699

LEGE nr.

287 din 17 iulie 2009**) (**republicat**) (*actualizat*) privind Codul civil (actualizat pn la data de 20 aprilie 2012*) EMITE T! PARLAMEN !L """""""""" *) #or$a actualizat a ace%tui act nor$ativ pn la data de 20 aprilie 2012 e%te realizat de ctre &eparta$entul 'uridic din cadrul ()C) *Centrul eritorial de Calcul Electronic* ()A) Piatra"Nea$+ prin includerea tuturor $odi,icrilor -i co$pletrilor adu%e de ctre .R&.NAN/A &E !R0EN/1 nr) 23 din 24 %epte$5rie 20116 LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 2012) Con+inutul ace%tui act apar+ine e8clu%iv ()C) Centrul eritorial de Calcul Electronic ()A) Piatra"Nea$+ -i nu e%te un docu$ent cu caracter o,icial9 ,iind de%tinat pentru in,or$area utilizatorilor) """"""""""" **) Repu5licat :n te$eiul art) 214 din Le;ea nr) 21<2011 pentru punerea :n aplicare a Le;ii nr) 242<2003 privind Codul civil9 pu5licat :n Monitorul .,icial al Ro$niei9 Partea =9 nr) >03 din 10 iunie 2011) Le;ea nr) 242<2003 a ,o%t pu5licat :n Monitorul .,icial al Ro$niei9 Partea =9 nr) ?11 din 2> iulie 20039 a ,o%t $odi,icat prin Le;ea nr) 21<2011 -i recti,icat :n Monitorul .,icial al Ro$niei9 Partea =9 nr) >22 din 12 iunie 2011 -i :n Monitorul .,icial al Ro$niei9 Partea =9 nr) >43 din 4 iulie 2011) = L!L PREL=M=NAR &e%pre le;ea civil**) """""""""""" **) &i%pozi+iile de punere :n aplicare a titlului preli$inar %unt cuprin%e :n art) 4 din Le;ea nr) 21<2011) CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1 =zvoarele dreptului civil (1) (unt izvoare ale dreptului civil le;ea9 uzan+ele -i principiile ;enerale ale dreptului) (2) @n cazurile neprevzute de le;e %e aplic uzan+ele9 iar :n lip%a ace%tora9 di%pozi+iile le;ale privitoare la %itua+ii a%e$ntoare9 iar cnd nu e8i%t a%e$enea di%pozi+ii9 principiile ;enerale ale dreptului) (A) @n $ateriile re;le$entate prin le;e9 uzan+ele %e aplic nu$ai :n $%ura :n care le;ea tri$ite :n $od e8pre% la ace%tea) (>) Nu$ai uzan+ele con,or$e ordinii pu5lice -i 5unelor $oravuri %unt recuno%cute ca izvoare de drept) (?) Partea intere%at tre5uie % ,ac dovada e8i%ten+ei -i a con+inutului uzan+elor) !zan+ele pu5licate :n cule;eri ela5orate

de ctre entit+ile %au or;ani%$ele autorizate :n do$eniu %e prezu$ c e8i%t9 pn la pro5a contrar) (7) @n %en%ul prezentului cod9 prin uzan+e %e :n+ele;e o5iceiul (cutu$a) -i uzurile pro,e%ionale) AR ) 2 .5iectul -i con+inutul Codului civil (1) &i%pozi+iile prezentului cod re;le$enteaz raporturile patri$oniale -i nepatri$oniale dintre per%oane9 ca %u5iecte de drept civil) (2) Prezentul cod e%te alctuit dintr"un an%a$5lu de re;uli care con%tituie dreptul co$un pentru toate do$eniile la care %e re,er litera %au %piritul di%pozi+iilor %ale) AR ) A Aplicarea ;eneral a Codului civil (1) &i%pozi+iile prezentului cod %e aplic -i raporturilor dintre pro,e%ioni-ti9 precu$ -i raporturilor dintre ace-tia -i orice alte %u5iecte de drept civil) (2) (unt con%idera+i pro,e%ioni-ti to+i cei care e8ploateaz o :ntreprindere) (A) Con%tituie e8ploatarea unei :ntreprinderi e8ercitarea %i%te$atic9 de ctre una %au $ai $ulte per%oane9 a unei activit+i or;anizate ce con%t :n producerea9 ad$ini%trarea ori :n%trinarea de 5unuri %au :n pre%tarea de %ervicii9 indi,erent dac are %au nu un %cop lucrativ) AR ) > Aplicarea prioritar a tratatelor interna+ionale privind drepturile o$ului (1) @n $ateriile re;le$entate de prezentul cod9 di%pozi+iile privind drepturile -i li5ert+ile per%oanelor vor ,i interpretate -i aplicate :n concordan+ cu Con%titu+ia9 &eclara+ia !niver%al a &repturilor .$ului9 pactele -i celelalte tratate la care Ro$nia e%te parte) (2) &ac e8i%t neconcordan+e :ntre pactele -i tratatele privitoare la drepturile ,unda$entale ale o$ului9 la care Ro$nia e%te parte9 -i prezentul cod9 au prioritate re;le$entrile interna+ionale9 cu e8cep+ia cazului :n care prezentul cod con+ine di%pozi+ii $ai ,avora5ile) AR ) ? Aplicarea prioritar a dreptului !niunii Europene @n $ateriile re;le$entate de prezentul cod9 nor$ele dreptului !niunii Europene %e aplic :n $od prioritar9 indi,erent de calitatea %au %tatutul pr+ilor) CAP) == Aplicarea le;ii civile AR ) 7 Aplicarea :n ti$p a le;ii civile (1) Le;ea civil e%te aplica5il ct ti$p e%te :n vi;oare) Acea%ta nu are putere retroactiv) (2) Actele -i ,aptele 'uridice :ncBeiate ori9 dup caz9 %vr-ite %au produ%e :nainte de intrarea :n vi;oare a le;ii noi

nu pot ;enera alte e,ecte 'uridice dect cele prevzute de le;ea :n vi;oare la data :ncBeierii %au9 dup caz9 a %vr-irii ori producerii lor) (A) Actele 'uridice nule9 anula5ile %au a,ectate de alte cauze de ine,icacitate la data intrrii :n vi;oare a le;ii noi %unt %upu%e di%pozi+iilor le;ii vecBi9 neputnd ,i con%iderate vala5ile ori9 dup caz9 e,icace potrivit di%pozi+iilor le;ii noi) (>) Pre%crip+iile9 decderile -i uzucapiunile :ncepute -i ne:$plinite la data intrrii :n vi;oare a le;ii noi %unt :n :ntre;i$e %upu%e di%pozi+iilor le;ale care le"au in%tituit) (?) &i%pozi+iile le;ii noi %e aplic tuturor actelor -i ,aptelor :ncBeiate %au9 dup caz9 produ%e ori %vr-ite dup intrarea %a :n vi;oare9 precu$ -i %itua+iilor 'uridice n%cute dup intrarea %a :n vi;oare) (7) &i%pozi+iile le;ii noi %unt de a%e$enea aplica5ile -i e,ectelor viitoare ale %itua+iilor 'uridice n%cute anterior intrrii :n vi;oare a ace%teia9 derivate din %tarea -i capacitatea per%oanelor9 din c%torie9 ,ilia+ie9 adop+ie -i o5li;a+ia le;al de :ntre+inere9 din raporturile de proprietate9 inclu%iv re;i$ul ;eneral al 5unurilor9 -i din raporturile de vecintate9 dac ace%te %itua+ii 'uridice %u5zi%t dup intrarea :n vi;oare a le;ii noi) AR ) 2 eritorialitatea le;ii civile (1) Actele nor$ative adoptate de autorit+ile -i in%titu+iile pu5lice centrale %e aplic pe :ntre; teritoriul +rii9 a,ar de cazul :n care %e prevede alt,el) (2) Actele nor$ative adoptate9 :n condi+iile le;ii9 de autorit+ile -i in%titu+iile ad$ini%tra+iei pu5lice locale %e aplic nu$ai :n raza lor de co$peten+ teritorial) AR ) 4 E8trateritorialitatea le;ii civile @n cazul raporturilor 'uridice cu ele$ent de e8traneitate9 deter$inarea le;ii civile aplica5ile %e ,ace +inndu"%e %ea$a de nor$ele de drept interna+ional privat cuprin%e :n cartea a C=="a din prezentul cod) CAP) === =nterpretarea -i e,ectele le;ii civile AR ) 3 =nterpretarea le;ii (1) Cel care a adoptat nor$a civil e%te co$petent % ,ac -i interpretarea ei o,icial) (2) Nor$a interpretativ produce e,ecte nu$ai pentru viitor) (A) =nterpretarea le;ii de ctre in%tan+ %e ,ace nu$ai :n %copul aplicrii ei :n cazul dedu% 'udec+ii) AR ) 10 =nterzicerea analo;iei Le;ile care dero; de la o di%pozi+ie ;eneral9 care re%trn; e8erci+iul unor drepturi civile %au care prevd %anc+iuni civile

%e aplic nu$ai :n cazurile e8pre% -i li$itativ prevzute de le;e) AR ) 11 Re%pectarea ordinii pu5lice -i a 5unelor $oravuri Nu %e poate dero;a prin conven+ii %au acte 'uridice unilaterale de la le;ile care intere%eaz ordinea pu5lic %au de la 5unele $oravuri) AR ) 12 Li5ertatea de a di%pune (1) .ricine poate di%pune li5er de 5unurile %ale9 dac le;ea nu prevede :n $od e8pre% alt,el) (2) Ni$eni nu poate di%pune cu titlu ;ratuit9 dac e%te in%olva5il) AR ) 1A Renun+area la drept Renun+area la un drept nu %e prezu$) AR ) 1> Duna"credin+ (1) .rice per%oan ,izic %au per%oan 'uridic tre5uie % :-i e8ercite drepturile -i % :-i e8ecute o5li;a+iile civile cu 5un"credin+9 :n acord cu ordinea pu5lic -i 5unele $oravuri) (2) Duna"credin+ %e prezu$ pn la pro5a contrar) AR ) 1? A5uzul de drept Niciun drept nu poate ,i e8ercitat :n %copul de a vt$a %au p;u5i pe altul ori :ntr"un $od e8ce%iv -i nerezona5il9 contrar 5unei"credin+e) AR ) 17 Cinov+ia (1) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 per%oana r%punde nu$ai pentru ,aptele %ale %vr-ite cu inten+ie %au din culp) (2) #apta e%te %vr-it cu inten+ie cnd autorul prevede rezultatul ,aptei %ale -i ,ie ur$re-te producerea lui prin inter$ediul ,aptei9 ,ie9 de-i nu :l ur$re-te9 accept po%i5ilitatea producerii ace%tui rezultat) (A) #apta e%te %vr-it din culp cnd autorul ,ie prevede rezultatul ,aptei %ale9 dar nu :l accept9 %ocotind ,r te$ei c nu %e va produce9 ,ie nu prevede rezultatul ,aptei9 de-i tre5uia % :l prevad) Culpa e%te ;rav atunci cnd autorul a ac+ionat cu o ne;li'en+ %au i$pruden+ pe care nici per%oana cea $ai lip%it de di5cie nu ar ,i $ani,e%tat"o ,a+ de propriile intere%e) (>) Atunci cnd le;ea condi+ioneaz e,ectele 'uridice ale unei ,apte de %vr-irea %a din culp9 condi+ia e%te :ndeplinit -i dac ,apta a ,o%t %vr-it cu inten+ie) AR ) 12 Eroarea co$un -i invinci5il (1) Ni$eni nu poate tran%$ite %au con%titui $ai $ulte drepturi dect are el :n%u-i) (2) Cu toate ace%tea9 cnd cineva9 :$prt-ind o credin+ co$un -i invinci5il9 a con%iderat c o per%oan are un anu$it drept %au o anu$it calitate 'uridic9 in%tan+a 'udectorea%c9 +innd %ea$a de :$pre'urri9 va putea Botr: c actul :ncBeiat :n

acea%t %tare va produce9 ,a+ de cel a,lat :n eroare9 acelea-i e,ecte ca -i cnd ar ,i vala5il9 a,ar de cazul :n care de%,iin+area lui nu i"ar cauza niciun pre'udiciu) (A) Eroarea co$un -i invinci5il nu %e prezu$) (>) &i%pozi+iile prezentului articol nu %unt aplica5ile :n $aterie de carte ,unciar -i nici :n alte $aterii :n care le;ea re;le$enteaz un %i%te$ de pu5licitate) CAP) =C Pu5licitatea drepturilor9 a actelor -i a ,aptelor 'uridice AR ) 14 .5iectul pu5licit+ii -i $odalit+ile de realizare (1) &repturile9 actele -i ,aptele privitoare la %tarea -i capacitatea per%oanelor9 cele :n le;tur cu 5unurile care apar+in ace%tora9 precu$ -i orice alte raporturi 'uridice %unt %upu%e pu5licit+ii :n cazurile e8pre% prevzute de le;e) (2) Pu5licitatea %e realizeaz prin cartea ,unciar9 ArBiva Electronic de 0aran+ii Reale Mo5iliare9 denu$it :n cuprin%ul prezentului cod -i arBiv9 prin re;i%trul co$er+ului9 precu$ -i prin alte ,or$e de pu5licitate prevzute de le;e) AR ) 13 Condi+iile de pu5licitate (1) Procedura -i condi+iile de pu5licitate %e %ta5ile%c prin le;e) (2) @ndeplinirea ,or$alit+ii de pu5licitate poate ,i cerut de orice per%oan9 cBiar dac e%te lip%it de capacitatea de e8erci+iu) (A) .rice renun+are %au re%trn;ere a dreptului de a :ndeplini o ,or$alitate de pu5licitate9 precu$ -i orice clauz penal %au alt %anc+iune %tipulat pentru a :$piedica e8ercitarea ace%tui drept %unt con%iderate ne%cri%e) (>) Ni$eni nu poate invoca ,aptul c nu a cuno%cut dreptul9 actul %au ,aptul %upu% pu5licit+ii9 dac ,or$alitatea de pu5licitate a ,o%t le;al :ndeplinit) AR ) 20 E,ectele pu5licit+ii (1) Pu5licitatea a%i;ur opoza5ilitatea dreptului9 actului9 ,aptului9 precu$ -i a oricrui alt raport 'uridic %upu% pu5licit+ii9 %ta5ile-te ran;ul ace%tora -i9 dac le;ea prevede :n $od e8pre%9 condi+ioneaz con%tituirea %au e,ectele lor 'uridice) (2) @ntre pr+i %au %ucce%orii lor9 univer%ali ori cu titlu univer%al9 dup caz9 drepturile9 actele %au ,aptele 'uridice9 precu$ -i orice alte raporturi 'uridice produc e,ecte depline9 cBiar dac nu au ,o%t :ndeplinite ,or$alit+ile de pu5licitate9 a,ar de cazul :n care prin le;e %e di%pune alt,el) (A) Pu5licitatea nu valideaz dreptul9 actul %au ,aptul %upu% ori ad$i% la pu5licitate) Cu toate ace%tea9 :n cazurile -i condi+iile e8pre% prevzute de le;e9 ea poate produce e,ecte acBizitive :n ,avoarea ter+ilor do5nditori de 5un"credin+)

(>) Pu5licitatea nu :ntrerupe cur%ul pre%crip+iei e8tinctive9 a,ar de cazul :n care prin le;e %e di%pune alt,el) AR ) 21 Prezu$+iile (1) &ac un drept9 act %au ,apt a ,o%t :n%cri% :ntr"un re;i%tru pu5lic9 %e prezu$ c el e8i%t9 ct ti$p nu a ,o%t radiat %au $odi,icat :n condi+iile le;ii) (2) @n cazul :n care un drept9 act %au ,apt a ,o%t radiat9 %e prezu$ c el nu e8i%t) AR ) 22 Lip%a pu5licit+ii) (anc+iuni (1) &ac ,or$alitatea de pu5licitate nu a ,o%t realizat9 iar acea%ta nu era prevzut de le;e cu caracter con%titutiv9 drepturile9 actele9 ,aptele %au alte raporturi 'uridice %upu%e pu5licit+ii %unt inopoza5ile ter+ilor9 a,ar de cazul :n care %e dovede-te c ace-tia le"au cuno%cut pe alt cale) (2) Atunci cnd le;ea prevede c %i$pla cunoa-tere de ,apt nu %upline-te lip%a de pu5licitate9 a5%en+a ace%teia poate ,i invocat de orice per%oan intere%at9 inclu%iv de ter+ul care a cuno%cut9 pe alt cale9 dreptul9 actul9 ,aptul %au raportul 'uridic %upu% pu5licit+ii) (A) @n toate cazurile :n%9 %i$pla cunoa-tere a dreptului9 actului9 ,aptului %au raportului 'uridic nu %upline-te lip%a de pu5licitate ,a+ de alte per%oane dect ter+ul care9 :n ,apt9 le" a cuno%cut) AR ) 2A Concur%ul dintre ,or$ele de pu5licitate &ac un drept9 act9 ,apt %au orice raport 'uridic e%te %upu% :n acela-i ti$p unor ,or$alit+i de pu5licitate di,erite9 nee,ectuarea unei cerin+e de pu5licitate nu e%te acoperit de :ndeplinirea alteia) AR ) 2> Con%ultarea re;i%trelor pu5lice .rice per%oan9 cBiar ,r a 'u%ti,ica un intere%9 poate9 :n condi+iile le;ii9 % con%ulte re;i%trele pu5lice privitoare la un drept9 act9 ,apt %au o anu$it %itua+ie 'uridic -i % o5+in e8tra%e %au copii certi,icate de pe ace%tea) CAR EA = &e%pre per%oane*) """""""""""" *) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii = %unt cuprin%e :n art) 1A"13 din Le;ea nr) 21<2011) = L!L = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 2? (u5iectele de drept civil (1) (u5iectele de drept civil %unt per%oanele ,izice -i per%oanele 'uridice)

(2) Per%oana ,izic e%te o$ul9 privit individual9 ca titular de drepturi -i de o5li;a+ii civile) (A) Per%oana 'uridic e%te orice ,or$ de or;anizare care9 :ntrunind condi+iile cerute de le;e9 e%te titular de drepturi -i de o5li;a+ii civile) AR ) 27 Recunoa-terea drepturilor -i li5ert+ilor civile &repturile -i li5ert+ile civile ale per%oanelor ,izice9 precu$ -i drepturile -i li5ert+ile civile ale per%oanelor 'uridice %unt ocrotite -i ;arantate de le;e) AR ) 22 Cet+enii %trini -i apatrizii (1) Cet+enii %trini -i apatrizii %unt a%i$ila+i9 :n condi+iile le;ii9 cu cet+enii ro$ni9 :n ceea ce prive-te drepturile -i li5ert+ile lor civile) (2) A%i$ilarea %e aplic :n $od core%punztor -i per%oanelor 'uridice %trine) AR ) 24 Capacitatea civil (1) Capacitatea civil e%te recuno%cut tuturor per%oanelor) (2) .rice per%oan are capacitate de ,olo%in+ -i9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e9 capacitate de e8erci+iu) AR ) 23 Li$itele capacit+ii civile (1) Ni$eni nu poate ,i :n;rdit :n capacitatea de ,olo%in+ %au lip%it9 :n tot %au :n parte9 de capacitatea de e8erci+iu9 dect :n cazurile -i condi+iile e8pre% prevzute de le;e) (2) Ni$eni nu poate renun+a9 :n tot %au :n parte9 la capacitatea de ,olo%in+ %au la capacitatea de e8erci+iu) AR ) A0 E;alitatea :n ,a+a le;ii civile Ra%a9 culoarea9 na+ionalitatea9 ori;inea etnic9 li$5a9 reli;ia9 vr%ta9 %e8ul %au orientarea %e8ual9 opinia9 convin;erile per%onale9 apartenen+a politic9 %indical9 la o cate;orie %ocial ori la o cate;orie de,avorizat9 averea9 ori;inea %ocial9 ;radul de cultur9 precu$ -i orice alt %itua+ie %i$ilar nu au nicio in,luen+ a%upra capacit+ii civile) AR ) A1 Patri$oniul) Ma%e patri$oniale -i patri$onii de a,ecta+iune (1) .rice per%oan ,izic %au per%oan 'uridic e%te titular a unui patri$oniu care include toate drepturile -i datoriile ce pot ,i evaluate :n 5ani -i apar+in ace%teia) (2) Ace%ta poate ,ace o5iectul unei diviziuni %au unei a,ecta+iuni nu$ai :n cazurile -i condi+iile prevzute de le;e) (A) Patri$oniile de a,ecta+iune %unt $a%ele patri$oniale ,iduciare9 con%tituite potrivit di%pozi+iilor titlului =C al cr+ii a ==="a9 cele a,ectate e8ercitrii unei pro,e%ii autorizate9 precu$ -i alte patri$onii deter$inate potrivit le;ii) AR ) A2 ran%,erul intrapatri$onial

(1) @n caz de diviziune %au a,ecta+iune9 tran%,erul drepturilor -i o5li;a+iilor dintr"o $a% patri$onial :n alta9 :n cadrul aceluia-i patri$oniu9 %e ,ace cu re%pectarea condi+iilor prevzute de le;e -i ,r a pre'udicia drepturile creditorilor a%upra ,iecrei $a%e patri$oniale) (2) @n toate cazurile prevzute la alin) (1)9 tran%,erul drepturilor -i o5li;a+iilor dintr"o $a% patri$onial :n alta nu con%tituie o :n%trinare) AR ) AA Patri$oniul pro,e%ional individual (1) Con%tituirea $a%ei patri$oniale a,ectate e8ercitrii :n $od individual a unei pro,e%ii autorizate %e %ta5ile-te prin actul :ncBeiat de titular9 cu re%pectarea condi+iilor de ,or$ -i de pu5licitate prevzute de le;e) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic :n $od core%punztor -i :n cazul $ririi %au $ic-orrii patri$oniului pro,e%ional individual) (A) LicBidarea patri$oniului pro,e%ional individual %e ,ace :n con,or$itate cu di%pozi+iile art) 1)3>1"1)3>49 dac prin le;e nu %e di%pune alt,el) = L!L == Per%oana ,izic CAP) = Capacitatea civil a per%oanei ,izice (EC/=!NEA 1 Capacitatea de ,olo%in+ AR ) A> No+iune Capacitatea de ,olo%in+ e%te aptitudinea per%oanei de a avea drepturi -i o5li;a+ii civile) AR ) A? &urata capacit+ii de ,olo%in+ Capacitatea de ,olo%in+ :ncepe la na-terea per%oanei -i :nceteaz odat cu $oartea ace%teia) AR ) A7 &repturile copilului conceput &repturile copilului %unt recuno%cute de la concep+iune9 :n% nu$ai dac el %e na-te viu) &i%pozi+iile art) >12 re,eritoare la ti$pul le;al al concep+iunii %unt aplica5ile) (EC/=!NEA a 2"a Capacitatea de e8erci+iu AR ) A2 No+iune Capacitatea de e8erci+iu e%te aptitudinea per%oanei de a :ncBeia %in;ur acte 'uridice civile) AR ) A4

@nceputul capacit+ii de e8erci+iu (1) Capacitatea de e8erci+iu deplin :ncepe la data cnd per%oana devine $a'or) (2) Per%oana devine $a'or la :$plinirea vr%tei de 14 ani) AR ) A3 (itua+ia $inorului c%torit (1) Minorul do5nde-te9 prin c%torie9 capacitatea deplin de e8erci+iu) (2) @n cazul :n care c%toria e%te anulat9 $inorul care a ,o%t de 5un"credin+ la :ncBeierea c%toriei p%treaz capacitatea deplin de e8erci+iu) AR ) >0 Capacitatea de e8erci+iu anticipat Pentru $otive te$einice9 in%tan+a de tutel poate recunoa-te $inorului care a :$plinit vr%ta de 17 ani capacitatea deplin de e8erci+iu) @n ace%t %cop9 vor ,i a%culta+i -i prin+ii %au tutorele $inorului9 lundu"%e9 cnd e%te cazul9 -i avizul con%iliului de ,a$ilie) AR ) >1 Capacitatea de e8erci+iu re%trn% (1) Minorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani are capacitatea de e8erci+iu re%trn%) (2) Actele 'uridice ale $inorului cu capacitate de e8erci+iu re%trn% %e :ncBeie de ctre ace%ta9 cu :ncuviin+area prin+ilor %au9 dup caz9 a tutorelui9 iar :n cazurile prevzute de le;e9 -i cu autorizarea in%tan+ei de tutel) @ncuviin+area %au autorizarea poate ,i dat9 cel $ai trziu9 :n $o$entul :ncBeierii actului) (A) Cu toate ace%tea9 $inorul cu capacitate de e8erci+iu re%trn% poate ,ace %in;ur acte de con%ervare9 acte de ad$ini%trare care nu :l pre'udiciaz9 precu$ -i acte de di%pozi+ie de $ic valoare9 cu caracter curent -i care %e e8ecut la data :ncBeierii lor) AR ) >2 Re;i$ul unor acte ale $inorului (1) Minorul poate % :ncBeie acte 'uridice privind $unca9 :ndeletnicirile arti%tice %au %portive ori re,eritoare la pro,e%ia %a9 cu :ncuviin+area prin+ilor %au a tutorelui9 precu$ -i cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ii %peciale9 dac e%te cazul) (2) @n ace%t caz9 $inorul e8ercit %in;ur drepturile -i e8ecut tot a%t,el o5li;a+iile izvorte din ace%te acte -i poate di%pune %in;ur de veniturile do5ndite) AR ) >A Lip%a capacit+ii de e8erci+iu (1) @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 nu au capacitate de e8erci+iuE a) $inorul care nu a :$plinit vr%ta de 1> ani6 5) interzi%ul 'udectore%c) (2) Pentru cei care nu au capacitate de e8erci+iu9 actele 'uridice %e :ncBeie9 :n nu$ele ace%tora9 de reprezentan+ii lor le;ali9 :n condi+iile prevzute de le;e) &i%pozi+iile art) >2 alin) (1) %unt aplica5ile :n $od core%punztor)

(A) Cu toate ace%tea9 per%oana lip%it de capacitatea de e8erci+iu poate :ncBeia %in;ur actele anu$e prevzute de le;e9 actele de con%ervare9 precu$ -i actele de di%pozi+ie de $ic valoare9 cu caracter curent -i care %e e8ecut la $o$entul :ncBeierii lor) (>) Actele pe care $inorul le poate :ncBeia %in;ur pot ,i ,cute -i de reprezentantul %u le;al9 a,ar de cazul :n care le;ea ar di%pune alt,el %au natura actului nu i"ar per$ite ace%t lucru) AR ) >> (anc+iune (1) Actele ,cute de per%oana lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate de e8erci+iu re%trn%9 altele dect cele prevzute la art) >1 alin) (A) -i la art) >A alin) (A)9 precu$ -i actele ,cute de tutore ,r autorizarea in%tan+ei de tutel9 atunci cnd acea%t autorizare e%te cerut de le;e9 %unt anula5ile9 cBiar ,r dovedirea unui pre'udiciu) (2) Cel lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate de e8erci+iu re%trn% poate invoca -i %in;ur9 :n aprare9 anula5ilitatea actului pentru incapacitatea %a rezultat din $inoritate ori din punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c) AR ) >? #rauda co$i% de incapa5il (i$pla declara+ie c e%te capa5il % contracteze9 ,cut de cel lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate de e8erci+iu re%trn%9 nu :nltur anula5ilitatea actului) &ac :n% a ,olo%it $anopere dolo%ive9 in%tan+a9 la cererea pr+ii indu%e :n eroare9 poate $en+ine contractul atunci cnd apreciaz c acea%ta ar con%titui o %anc+iune civil adecvat) AR ) >7 Re;i$ul nulit+ii (1) Per%oanele capa5ile de a contracta nu pot opune $inorului %au celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c incapacitatea ace%tuia) (2) Ac+iunea :n anulare poate ,i e8ercitat de reprezentantul le;al9 de $inorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani9 precu$ -i de ocrotitorul le;al) (A) Atunci cnd actul %"a :ncBeiat ,r autorizarea in%tan+ei de tutel9 nece%ar potrivit le;ii9 acea%ta va %e%iza procurorul :n vederea e8ercitrii ac+iunii :n anulare) AR ) >2 Li$itele o5li;a+iei de re%tituire Per%oana lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate de e8erci+iu re%trn% nu e%te o5li;at la re%tituire dect :n li$ita ,olo%ului realizat) &i%pozi+iile art) 1)7A?"1)7>3 %e aplic :n $od core%punztor) AR ) >4 Con,ir$area actului anula5il Minorul devenit $a'or poate con,ir$a actul ,cut %in;ur :n ti$pul $inorit+ii9 atunci cnd el tre5uia % ,ie reprezentat %au a%i%tat) &up de%crcarea tutorelui9 el poate9 de a%e$enea9 % con,ir$e actul ,cut de tutorele %u ,r re%pectarea tuturor

,or$alit+ilor cerute pentru :ncBeierea lui vala5il) @n ti$pul $inorit+ii9 con,ir$area actului anula5il %e poate ,ace nu$ai :n condi+iile art) 1)27A -i 1)27>) (EC/=!NEA a A"a &eclararea 'udectorea%c a $or+ii AR ) >3 Cazul ;eneral (1) @n cazul :n care o per%oan e%te di%prut -i e8i%t indicii c a :ncetat din via+9 acea%ta poate ,i declarat $oart prin Botrre 'udectorea%c9 la cererea oricrei per%oane intere%ate9 dac au trecut cel pu+in 2 ani de la data pri$irii ulti$elor in,or$a+ii %au indicii din care rezult c era :n via+) (2) &ac data pri$irii ulti$elor in,or$a+ii %au indicii de%pre cel di%prut nu %e poate %ta5ili cu e8actitate9 ter$enul prevzut :n alin) (1) %e %ocote-te de la %,r-itul lunii :n care %"au pri$it ulti$ele in,or$a+ii %au indicii9 iar :n cazul :n care nu %e poate %ta5ili nici luna9 de la %,r-itul anului calendari%tic) AR ) ?0 Cazuri %peciale (1) Cel di%prut :n :$pre'urri deo%e5ite9 cu$ %unt inunda+iile9 cutre$urul9 cata%tro,a de cale ,erat ori aerian9 nau,ra;iul9 :n cur%ul unor ,apte de rz5oi %au :ntr"o alt :$pre'urare a%e$ntoare9 ce :ndrept+e-te a %e pre%upune dece%ul9 poate ,i declarat $ort9 dac au trecut cel pu+in 7 luni de la data :$pre'urrii :n care a avut loc di%pari+ia) (2) &ac ziua :n care a intervenit :$pre'urarea cnd a avut loc di%pari+ia nu poate ,i %ta5ilit9 %unt aplica5ile9 :n $od core%punztor9 di%pozi+iile art) >3 alin) (2)) (A) Atunci cnd e%te %i;ur c dece%ul %"a produ%9 de-i cadavrul nu poate ,i ;%it %au identi,icat9 $oartea poate ,i declarat prin Botrre 'udectorea%c9 ,r a %e a-tepta :$plinirea vreunui ter$en de la di%pari+ie) AR ) ?1 Procedura de declarare a $or+ii (olu+ionarea cererii de declarare a $or+ii %e ,ace potrivit di%pozi+iilor Codului de procedur civil) AR ) ?2 &ata prezu$at a $or+ii celui di%prut (1) Cel declarat $ort e%te %ocotit c a :ncetat din via+ la data pe care Botrrea r$a% de,initiv a %ta5ilit"o ca ,iind aceea a $or+ii) &ac Botrrea nu arat -i ora $or+ii9 %e %ocote-te c cel declarat $ort a :ncetat din via+ :n ulti$a or a zilei %ta5ilite ca ,iind aceea a $or+ii) (2) @n lip%a unor indicii :nde%tultoare9 %e va %ta5ili c cel declarat $ort a :ncetat din via+ :n ulti$a or a celei din ur$ zile a ter$enului prevzut de art) >3 %au ?09 dup caz) (A) =n%tan+a 'udectorea%c poate recti,ica data $or+ii %ta5ilit potrivit di%pozi+iilor alin) (1) -i (2)9 dac %e

dovede-te c nu era po%i5il ca per%oana declarat $oart % ,i decedat la acea dat) @n ace%t caz9 data $or+ii e%te cea %ta5ilit prin Botrrea de recti,icare) AR ) ?A Prezu$+ie Cel di%prut e%te %ocotit a ,i :n via+9 dac nu a intervenit o Botrre declarativ de $oarte r$a% de,initiv) AR ) ?> Anularea Botrrii de declarare a $or+ii (1) &ac cel declarat $ort e%te :n via+9 %e poate cere9 oricnd9 anularea Botrrii prin care %"a declarat $oartea) (2) Cel care a ,o%t declarat $ort poate cere9 dup anularea Botrrii declarative de $oarte9 :napoierea 5unurilor %ale :n natur9 iar dac acea%ta nu e%te cu putin+9 re%tituirea lor prin ecBivalent) Cu toate ace%tea9 do5nditorul cu titlu onero% nu e%te o5li;at % le :napoieze dect dac9 %u5 rezerva di%pozi+iilor :n $aterie de carte ,unciar9 %e va ,ace dovada c la data do5ndirii -tia ori tre5uia % -tie c per%oana declarat $oart e%te :n via+) AR ) ?? &e%coperirea certi,icatului de dece% .rice per%oan intere%at poate cere oricnd anularea Botrrii declarative de $oarte9 :n cazul :n care %e de%coper certi,icatul de dece% al celui declarat $ort) AR ) ?7 Plata ,cut $o-tenitorilor aparen+i Plata ,cut $o-tenitorilor le;ali %au le;atarilor unei per%oane9 care reapare ulterior Botrrii declarative de $oarte9 e%te vala5il -i li5eratorie9 dac a ,o%t ,cut :nainte de radierea din re;i%trul de %tare civil a $en+iunii privitoare la dece%9 cu e8cep+ia cazului :n care cel care a ,cut plata a cuno%cut ,aptul c per%oana declarat $oart e%te :n via+) AR ) ?2 &repturile $o-tenitorului aparent Mo-tenitorul aparent care a,l c per%oana care a ,o%t declarat decedat prin Botrre 'udectorea%c e%te :n via+ p%treaz po%e%ia 5unurilor -i do5nde-te ,ructele ace%tora9 ct ti$p cel reaprut nu %olicit re%tituirea lor) CAP) == Re%pectul datorat ,iin+ei u$ane -i drepturilor ei inerente (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii co$une AR ) ?4 &repturi ale per%onalit+ii (1) .rice per%oan are dreptul la via+9 la %ntate9 la inte;ritate ,izic -i p%iBic9 la de$nitate9 la propria i$a;ine9 la re%pectarea vie+ii private9 precu$ -i alte a%e$enea drepturi recuno%cute de le;e) (2) Ace%te drepturi nu %unt tran%$i%i5ile)

AR ) ?3 Atri5utele de identi,icare .rice per%oan are dreptul la nu$e9 la do$iciliu9 la re-edin+9 precu$ -i la o %tare civil9 do5ndite :n condi+iile le;ii) AR ) 70 &reptul de a di%pune de %ine :n%u-i Per%oana ,izic are dreptul % di%pun de %ine :n%-i9 dac nu :ncalc drepturile -i li5ert+ile altora9 ordinea pu5lic %au 5unele $oravuri) (EC/=!NEA a 2"a &repturile la via+9 la %ntate -i la inte;ritate ale per%oanei ,izice AR ) 71 0arantarea drepturilor inerente ,iin+ei u$ane (1) Cia+a9 %ntatea -i inte;ritatea ,izic -i p%iBic a oricrei per%oane %unt ;arantate -i ocrotite :n $od e;al de le;e) (2) =ntere%ul -i 5inele ,iin+ei u$ane tre5uie % pri$eze a%upra intere%ului unic al %ociet+ii %au al -tiin+ei) AR ) 72 =nterzicerea practicii eu;enice (1) Ni$eni nu poate aduce atin;ere %peciei u$ane) (2) E%te interzi% orice practic eu;enic prin care %e tinde la or;anizarea %elec+iei per%oanelor) AR ) 7A =nterven+iile a%upra caracterelor ;enetice (1) (unt interzi%e orice interven+ii $edicale a%upra caracterelor ;enetice avnd drept %cop $odi,icarea de%cenden+ei per%oanei9 cu e8cep+ia celor care prive%c prevenirea -i trata$entul $aladiilor ;enetice) (2) E%te interzi% orice interven+ie avnd drept %cop crearea unei ,iin+e u$ane ;enetic identice unei alte ,iin+e u$ane vii %au $oarte9 precu$ -i crearea de e$5rioni u$ani :n %copuri de cercetare) (A) !tilizarea teBnicilor de reproducere u$an a%i%tat $edical nu e%te ad$i% pentru ale;erea %e8ului viitorului copil dect :n %copul evitrii unei 5oli ereditare ;rave le;ate de %e8ul ace%tuia) AR ) 7> =nviola5ilitatea corpului u$an (1) Corpul u$an e%te inviola5il) (2) .rice per%oan are dreptul la inte;ritatea %a ,izic -i p%iBic) Nu %e poate aduce atin;ere inte;rit+ii ,iin+ei u$ane dect :n cazurile -i :n condi+iile e8pre% -i li$itativ prevzute de le;e) AR ) 7? E8a$enul caracteri%ticilor ;enetice (1) E8a$enul caracteri%ticilor ;enetice ale unei per%oane nu poate ,i :ntreprin% dect :n %copuri $edicale %au de cercetare -tiin+i,ic9 e,ectuate :n condi+iile le;ii)

(2) =denti,icarea unei per%oane pe 5aza a$prentelor %ale ;enetice nu poate ,i e,ectuat dect :n cadrul unei proceduri 'udiciare civile %au penale9 dup caz9 %au :n %copuri $edicale ori de cercetare -tiin+i,ic9 e,ectuate :n condi+iile le;ii) AR ) 77 =nterzicerea unor acte patri$oniale .rice acte care au ca o5iect con,erirea unei valori patri$oniale corpului u$an9 ele$entelor %au produ%elor %ale %unt lovite de nulitate a5%olut9 cu e8cep+ia cazurilor e8pre% prevzute de le;e) AR ) 72 =nterven+iile $edicale a%upra unei per%oane Nicio per%oan nu poate ,i %upu% e8perien+elor9 te%telor9 prelevrilor9 trata$entelor %au altor interven+ii :n %cop terapeutic ori :n %cop de cercetare -tiin+i,ic dect :n cazurile -i :n condi+iile e8pre% -i li$itativ prevzute de le;e) AR ) 74 Prelevarea -i tran%plantul de la per%oanele :n via+ (1) Prelevarea -i tran%plantul de or;ane9 +e%uturi -i celule de ori;ine u$an de la donatori :n via+ %e ,ac e8clu%iv :n cazurile -i condi+iile prevzute de le;e9 cu acordul %cri%9 li5er9 preala5il -i e8pre% al ace%tora -i nu$ai dup ce au ,o%t in,or$a+i9 :n preala5il9 a%upra ri%curilor interven+iei) @n toate cazurile9 donatorul poate reveni a%upra con%i$+$ntului dat9 pn :n $o$entul prelevrii) (2) (e interzice prelevarea de or;ane9 +e%uturi -i celule de ori;ine u$an de la $inori9 precu$ -i de la per%oanele a,late :n via+9 lip%ite de di%cern$nt din cauza unui Bandicap $intal9 unei tul5urri $intale ;rave %au dintr"un alt $otiv %i$ilar9 :n a,ara cazurilor e8pre% prevzute de le;e) AR ) 73 (e%izarea in%tan+ei 'udectore-ti La cererea per%oanei intere%ate9 in%tan+a poate lua toate $%urile nece%are pentru a :$piedica %au a ,ace % :nceteze orice atin;ere ilicit adu% inte;rit+ii corpului u$an9 precu$ -i pentru a di%pune repararea9 :n condi+iile prevzute la art) 2?2" 2?79 a daunelor $ateriale -i $orale %u,erite) (EC/=!NEA a A"a Re%pectul vie+ii private -i al de$nit+ii per%oanei u$ane AR ) 20 &reptul la li5era e8pri$are (1) .rice per%oan are dreptul la li5era e8pri$are) (2) E8ercitarea ace%tui drept nu poate ,i re%trn% dect :n cazurile -i li$itele prevzute la art) 2?) AR ) 21 &reptul la via+a privat (1) .rice per%oan are dreptul la re%pectarea vie+ii %ale private) (2) Ni$eni nu poate ,i %upu% vreunor i$i8tiuni :n via+a inti$9 per%onal %au de ,a$ilie9 nici :n do$iciliul9 re-edin+a

%au core%ponden+a %a9 ,r con%i$+$ntul %u ori ,r re%pectarea li$itelor prevzute la art) 2?) (A) E%te9 de a%e$enea9 interzi% utilizarea9 :n orice $od9 a core%ponden+ei9 $anu%cri%elor %au a altor docu$ente per%onale9 precu$ -i a in,or$a+iilor din via+a privat a unei per%oane9 ,r acordul ace%teia ori ,r re%pectarea li$itelor prevzute la art) 2?) AR ) 22 &reptul la de$nitate (1) .rice per%oan are dreptul la re%pectarea de$nit+ii %ale) (2) E%te interzi% orice atin;ere adu% onoarei -i reputa+iei unei per%oane9 ,r con%i$+$ntul ace%teia ori ,r re%pectarea li$itelor prevzute la art) 2?) AR ) 2A &reptul la propria i$a;ine (1) .rice per%oan are dreptul la propria i$a;ine) (2) @n e8ercitarea dreptului la propria i$a;ine9 ea poate % interzic ori % :$piedice reproducerea9 :n orice $od9 a :n,+i-rii %ale ,izice ori a vocii %ale %au9 dup caz9 utilizarea unei a%e$enea reproduceri) &i%pozi+iile art) 2? r$n aplica5ile) AR ) 2> Atin;eri adu%e vie+ii private (u5 rezerva aplicrii di%pozi+iilor art) 2?9 pot ,i con%iderate ca atin;eri adu%e vie+ii privateE a) intrarea %au r$nerea ,r drept :n locuin+ %au luarea din acea%ta a oricrui o5iect ,r acordul celui care o ocup :n $od le;al6 5) interceptarea ,r drept a unei convor5iri private9 %vr-it prin orice $i'loace teBnice9 %au utilizarea9 :n cuno-tin+ de cauz9 a unei a%e$enea interceptri6 c) captarea ori utilizarea i$a;inii %au a vocii unei per%oane a,late :ntr"un %pa+iu privat9 ,r acordul ace%teia6 d) di,uzarea de i$a;ini care prezint interioare ale unui %pa+iu privat9 ,r acordul celui care :l ocup :n $od le;al6 e) +inerea vie+ii private %u5 o5%erva+ie9 prin orice $i'loace9 :n a,ar de cazurile prevzute e8pre% de le;e6 ,) di,uzarea de -tiri9 dez5ateri9 ancBete %au de reporta'e %cri%e ori audiovizuale privind via+a inti$9 per%onal %au de ,a$ilie9 ,r acordul per%oanei :n cauz6 ;) di,uzarea de $ateriale con+innd i$a;ini privind o per%oan a,lat la trata$ent :n unit+ile de a%i%ten+ $edical9 precu$ -i a datelor cu caracter per%onal privind %tarea de %ntate9 pro5le$ele de dia;no%tic9 pro;no%tic9 trata$ent9 circu$%tan+e :n le;tur cu 5oala -i cu alte diver%e ,apte9 inclu%iv rezultatul autop%iei9 ,r acordul per%oanei :n cauz9 iar :n cazul :n care acea%ta e%te decedat9 ,r acordul ,a$iliei %au al per%oanelor :ndrept+ite6 B) utilizarea9 cu rea"credin+9 a nu$elui9 i$a;inii9 vocii %au a%e$nrii cu o alt per%oan6

i) di,uzarea %au utilizarea core%ponden+ei9 $anu%cri%elor ori a altor docu$ente per%onale9 inclu%iv a datelor privind do$iciliul9 re-edin+a9 precu$ -i nu$erele de tele,on ale unei per%oane %au ale $e$5rilor ,a$iliei %ale9 ,r acordul per%oanei creia ace%tea :i apar+in %au care9 dup caz9 are dreptul de a di%pune de ele) AR ) 2? Li$ite (1) Nu con%tituie o :nclcare a drepturilor prevzute :n acea%t %ec+iune atin;erile care %unt per$i%e de le;e %au de conven+iile -i pactele interna+ionale privitoare la drepturile o$ului la care Ro$nia e%te parte) (2) E8ercitarea drepturilor -i li5ert+ilor con%titu+ionale cu 5un"credin+ -i cu re%pectarea pactelor -i conven+iilor interna+ionale la care Ro$nia e%te parte nu con%tituie o :nclcare a drepturilor prevzute :n prezenta %ec+iune) AR ) 27 Prezu$+ia de con%i$+$nt Cnd :n%u-i cel la care %e re,er o in,or$a+ie %au un $aterial le pune la di%pozi+ia unei per%oane ,izice ori per%oane 'uridice de%pre care are cuno-tin+ c :-i de%,-oar activitatea :n do$eniul in,or$rii pu5licului9 con%i$+$ntul pentru utilizarea ace%tora e%te prezu$at9 ne,iind nece%ar un acord %cri%) AR ) 22 Prelucrarea datelor per%onale .rice prelucrare a datelor cu caracter per%onal9 prin $i'loace auto$ate %au neauto$ate9 %e poate ,ace nu$ai :n cazurile -i condi+iile prevzute de le;ea %pecial) (EC/=!NEA a >"a Re%pectul datorat per%oanei -i dup dece%ul %u AR ) 24 Re%pectul datorat per%oanei decedate Per%oanei decedate i %e datoreaz re%pect cu privire la $e$oria %a9 precu$ -i cu privire la corpul %u) AR ) 23 =nterzicerea atin;erii $e$oriei per%oanei decedate Me$oria per%oanei decedate e%te prote'at :n acelea-i condi+ii ca -i i$a;inea -i reputa+ia per%oanei a,late :n via+) AR ) 40 Re%pectarea voin+ei per%oanei decedate (1) .rice per%oan poate deter$ina ,elul propriilor ,uneralii -i poate di%pune cu privire la corpul %u dup $oarte) @n cazul celor lip%i+i de capacitate de e8erci+iu %au al celor cu capacitate de e8erci+iu re%trn% e%te nece%ar -i con%i$+$ntul %cri% al prin+ilor %au9 dup caz9 al tutorelui) (2) @n lip%a unei op+iuni e8pre%e a per%oanei decedate9 va ,i re%pectat9 :n ordine9 voin+a %o+ului9 prin+ilor9 de%cenden+ilor9 rudelor :n linie colateral pn la al patrulea ;rad inclu%iv9 le;atarilor univer%ali %au cu titlu univer%al ori

di%pozi+ia pri$arului co$unei9 ora-ului9 $unicipiului %au al %ectorului $unicipiului Ducure-ti :n a crui raz teritorial a avut loc dece%ul) @n toate cazurile %e va +ine %ea$a de apartenen+a con,e%ional a per%oanei decedate) AR ) 41 Prelevarea de la per%oanele decedate Prelevarea de or;ane9 +e%uturi -i celule u$ane9 :n %cop terapeutic %au -tiin+i,ic9 de la per%oanele decedate %e e,ectueaz nu$ai :n condi+iile prevzute de le;e9 cu acordul %cri%9 e8pri$at :n ti$pul vie+ii9 al per%oanei decedate %au9 :n lip%a ace%tuia9 cu acordul %cri%9 li5er9 preala5il -i e8pre% dat9 :n ordine9 de %o+ul %upravie+uitor9 de prin+i9 de de%cenden+i ori9 :n %,r-it9 de rudele :n linie colateral pn la al patrulea ;rad inclu%iv) CAP) === =denti,icarea per%oanei ,izice (EC/=!NEA 1 Nu$ele AR ) 42 &reptul la nu$e .rice per%oan are dreptul la nu$ele %ta5ilit %au do5ndit9 potrivit le;ii) AR ) 4A (tructura nu$elui Nu$ele cuprinde nu$ele de ,a$ilie -i prenu$ele) AR ) 4> &o5ndirea nu$elui (1) Nu$ele de ,a$ilie %e do5nde-te prin e,ectul ,ilia+iei -i poate ,i $odi,icat prin e,ectul %cBi$5rii %trii civile9 :n condi+iile prevzute de le;e) (2) Prenu$ele %e %ta5ile-te la data :nre;i%trrii na-terii9 pe 5aza declara+iei de na-tere) E%te interzi% :nre;i%trarea de ctre o,i+erul de %tare civil a prenu$elor indecente9 ridicole -i a altora a%e$enea9 de natur a a,ecta ordinea pu5lic -i 5unele $oravuri ori intere%ele copilului9 dup caz) (A) Nu$ele de ,a$ilie -i prenu$ele copilului ;%it9 n%cut din prin+i necuno%cu+i9 precu$ -i cele ale copilului care e%te pr%it de ctre $a$ :n %pital9 iar identitatea ace%teia nu a ,o%t %ta5ilit :n ter$enul prevzut de le;e9 %e %ta5ile%c prin di%pozi+ia pri$arului co$unei9 ora-ului9 $unicipiului %au al %ectorului $unicipiului Ducure-ti :n a crui raz teritorial a ,o%t ;%it copilul ori9 dup caz9 %"a con%tatat pr%irea lui9 :n condi+iile le;ii %peciale) AR ) 4? (cBi$5area nu$elui pe cale ad$ini%trativ Cet+enii ro$ni pot o5+ine9 :n condi+iile le;ii9 %cBi$5area pe cale ad$ini%trativ a nu$elui de ,a$ilie -i a prenu$elui %au nu$ai a unuia dintre ace%tea)

(EC/=!NEA a 2"a &o$iciliul -i re-edin+a AR ) 47 &reptul la do$iciliu -i re-edin+ (1) Cet+enii ro$ni au dreptul % :-i %ta5ilea%c ori % :-i %cBi$5e9 :n $od li5er9 do$iciliul %au re-edin+a9 :n +ar %au :n %trintate9 cu e8cep+ia cazurilor anu$e prevzute de le;e) (2) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 o per%oan ,izic nu poate % ai5 :n acela-i ti$p dect un %in;ur do$iciliu -i o %in;ur re-edin+9 cBiar -i atunci cnd de+ine $ai $ulte locuin+e) AR ) 42 &o$iciliul &o$iciliul per%oanei ,izice9 :n vederea e8ercitrii drepturilor -i li5ert+ilor %ale civile9 e%te acolo unde acea%ta declar c :-i are locuin+a principal) AR ) 44 Re-edin+a Re-edin+a per%oanei ,izice e%te :n locul unde :-i are locuin+a %ecundar) AR ) 43 (ta5ilirea -i %cBi$5area do$iciliului (1) (ta5ilirea %au %cBi$5area do$iciliului %e ,ace cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ii %peciale) (2) (ta5ilirea %au %cBi$5area do$iciliului nu opereaz dect atunci cnd cel care ocup %au %e $ut :ntr"un anu$it loc a ,cut"o cu inten+ia de a avea acolo locuin+a principal) (A) &ovada inten+iei rezult din declara+iile per%oanei ,cute la or;anele ad$ini%trative co$petente % opereze %ta5ilirea %au %cBi$5area do$iciliului9 iar :n lip%a ace%tor declara+ii9 din orice alte :$pre'urri de ,apt) AR ) 30 Prezu$+ia de do$iciliu (1) Re-edin+a va ,i con%iderat do$iciliu cnd ace%ta nu e%te cuno%cut) (2) @n lip% de re-edin+9 per%oana ,izic e%te con%iderat c do$iciliaz la locul ulti$ului do$iciliu9 iar dac ace%ta nu %e cunoa-te9 la locul unde acea per%oan %e ;%e-te) AR ) 31 &ovada (1) &ovada do$iciliului -i a re-edin+ei %e ,ace cu $en+iunile cuprin%e :n cartea de identitate) (2) @n lip%a ace%tor $en+iuni ori atunci cnd ace%tea nu core%pund realit+ii9 %ta5ilirea %au %cBi$5area do$iciliului ori a re-edin+ei nu va putea ,i opu% altor per%oane) (A) &i%pozi+iile alin) (2) nu %e aplic :n cazul :n care do$iciliul %au re-edin+a a ,o%t cuno%cut prin alte $i'loace de cel cruia i %e opune) AR ) 32 &o$iciliul $inorului -i al celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c

(1) &o$iciliul $inorului care nu a do5ndit capacitate deplin de e8erci+iu :n condi+iile prevzute de le;e e%te la prin+ii %i %au la acela dintre prin+i la care el locuie-te :n $od %tatornic) (2) @n cazul :n care prin+ii au do$icilii %eparate -i nu %e :n+ele; la care dintre ei va avea do$iciliul copilul9 in%tan+a de tutel9 a%cultndu"i pe prin+i9 precu$ -i pe copil9 dac ace%ta a :$plinit vr%ta de 10 ani9 va decide +innd %ea$a de intere%ele copilului) Pn la r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 $inorul e%te prezu$at c are do$iciliul la printele la care locuie-te :n $od %tatornic) (A) Prin e8cep+ie9 :n %itua+iile prevzute de le;e9 do$iciliul $inorului poate ,i la 5unici9 la alte rude ori per%oane de :ncredere9 cu con%i$+$ntul ace%tora) &e a%e$enea9 do$iciliul $inorului poate ,i -i la o in%titu+ie de ocrotire) (>) &o$iciliul $inorului9 :n cazul :n care nu$ai unul dintre prin+ii %i :l reprezint ori :n cazul :n care %e a,l %u5 tutel9 precu$ -i do$iciliul per%oanei pu%e %u5 interdic+ie 'udectorea%c e%te la reprezentantul le;al) AR ) 3A Cazuri %peciale &o$iciliul copilului lip%it9 te$porar %au de,initiv9 de ocrotirea prin+ilor %i -i %upu% unor $%uri de protec+ie %pecial9 :n cazurile prevzute de le;e9 %e a,l la in%titu+ia9 la ,a$ilia %au la per%oanele crora le"a ,o%t dat :n pla%a$ent) AR ) 3> &o$iciliul per%oanei pu%e %u5 curatel @n cazul :n care %"a in%tituit o curatel a%upra 5unurilor celui care a di%prut9 ace%ta are do$iciliul la curator9 :n $%ura :n care ace%ta e%te :ndrept+it % :l reprezinte) AR ) 3? &o$iciliul la curatorul %pecial &ac a ,o%t nu$it un curator %pecial pentru ad$ini%trarea 5unurilor %ucce%orale9 cei cBe$a+i la $o-tenire au do$iciliul la curator9 :n $%ura :n care ace%ta e%te :ndrept+it % :i reprezinte) AR ) 37 &o$iciliul pro,e%ional Cel care e8ploateaz o :ntreprindere are do$iciliul -i la locul acelei :ntreprinderi9 :n tot ceea ce prive-te o5li;a+iile patri$oniale ce %"au n%cut %au ur$eaz a %e e8ecuta :n acel loc) AR ) 32 &o$iciliul ale% (1) Pr+ile unui act 'uridic pot % alea; un do$iciliu :n vederea e8ercitrii drepturilor %au a e8ecutrii o5li;a+iilor n%cute din acel act) (2) Ale;erea do$iciliului nu %e prezu$9 ci tre5uie ,cut :n %cri%) (EC/=!NEA a A"a Actele de %tare civil

AR ) 34 (tarea civil (tarea civil e%te dreptul per%oanei de a %e individualiza9 :n ,a$ilie -i %ocietate9 prin calit+ile %trict per%onale care decur; din actele -i ,aptele de %tare civil) AR ) 33 &ovada %trii civile (1) (tarea civil %e dovede-te prin actele de na-tere9 c%torie -i dece% :ntoc$ite9 potrivit le;ii9 :n re;i%trele de %tare civil9 precu$ -i prin certi,icatele de %tare civil eli5erate pe 5aza ace%tora) (2) Actele de %tare civil %unt :n%cri%uri autentice -i ,ac dovada9 pn la :n%crierea :n ,al%9 pentru ceea ce reprezint con%tatrile per%onale ale o,i+erului de %tare civil -i9 pn la pro5a contrar9 pentru celelalte $en+iuni) (A) Fotrrea 'udectorea%c dat cu privire la %tarea civil a unei per%oane e%te opoza5il oricrei alte per%oane ct ti$p printr"o nou Botrre nu %"a %ta5ilit contrariul) (>) &ac printr"o Botrre 'udectorea%c %"a %ta5ilit o anu$it %tare civil a unei per%oane9 iar printr"o Botrre 'udectorea%c ulterioar e%te ad$i% o ac+iune prin care %"a conte%tat %tarea civil a%t,el %ta5ilit9 pri$a Botrre :-i pierde e,ectele la data r$nerii de,initive a celei de a doua Botrri) AR ) 100 Anularea9 co$pletarea9 $odi,icarea %au recti,icarea actelor de %tare civil (1) Anularea9 co$pletarea %au $odi,icarea actelor de %tare civil -i a $en+iunilor :n%cri%e pe ace%tea %e poate ,ace nu$ai :n te$eiul unei Botrri 'udectore-ti de,initive) (2) Recti,icarea actelor de %tare civil -i a $en+iunilor :n%cri%e pe $ar;inea ace%tora %e poate ,ace9 din o,iciu %au la cerere9 nu$ai :n te$eiul di%pozi+iei pri$arului de la pri$ria care are :n p%trare actul de %tare civil) (A) (tarea civil poate ,i $odi,icat :n 5aza unei Botrri de anulare9 co$pletare %au $odi,icare a unui act de %tare civil nu$ai dac a ,o%t ,or$ulat -i o ac+iune de $odi,icare a %trii civile9 ad$i% printr"o Botrre 'udectorea%c r$a% de,initiv) (>) Fotrrea 'udectorea%c prin care %e di%pune anularea9 co$pletarea %au $odi,icarea unui act de %tare civil9 precu$ -i :nre;i%trarea ,cut :n te$eiul unei a%e$enea Botrri %unt opoza5ile oricrei alte per%oane ct ti$p printr"o nou Botrre nu %"a %ta5ilit contrariul) Actul ad$ini%trativ prin care %"a di%pu% recti,icarea unui act de %tare civil9 precu$ -i :nre;i%trarea ,cut :n 5aza lui %unt opoza5ile oricrei per%oane pn la pro5a contrar) AR ) 101 @n%crierea $en+iunilor pe actul de %tare civil Anularea9 co$pletarea9 $odi,icarea -i recti,icarea unui act de %tare civil %au a unei $en+iuni :n%cri%e pe ace%ta9 di%pu%e prin Botrre 'udectorea%c r$a% de,initiv ori9 dup caz9

prin di%pozi+ie a pri$arului9 %e :n%criu nu$ai prin $en+iune pe actul de %tare civil core%punztor) @n ace%t %cop9 Botrrea 'udectorea%c r$a% de,initiv %e co$unic de :ndat9 din o,iciu9 de ctre in%tan+a care %"a pronun+at ulti$a a%upra ,ondului) AR ) 102 Actele :ntoc$ite de un o,i+er de %tare civil neco$petent Actele de %tare civil :ntoc$ite de o per%oan care a e8ercitat :n $od pu5lic atri5u+iile de o,i+er de %tare civil9 cu re%pectarea tuturor prevederilor le;ale9 %unt vala5ile9 cBiar dac acea per%oan nu avea acea%t calitate9 a,ar de cazul :n care 5ene,iciarii ace%tor acte au cuno%cut9 :n $o$entul :ntoc$irii lor9 lip%a ace%tei calit+i) AR ) 10A Alte $i'loace de dovad a %trii civile (tarea civil %e poate dovedi9 :naintea in%tan+ei 'udectore-ti9 prin orice $i'loace de pro59 dacE a) nu au e8i%tat re;i%tre de %tare civil6 5) re;i%trele de %tare civil %"au pierdut ori au ,o%t di%tru%e9 :n tot %au :n parte6 c) nu e%te po%i5il procurarea din %trintate a certi,icatului de %tare civil %au a e8tra%ului de pe actul de %tare civil6 d) :ntoc$irea actului de %tare civil a ,o%t o$i% %au9 dup caz9 re,uzat) = L!L === .crotirea per%oanei ,izice CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 10> =ntere%ul per%oanei ocrotite (1) .rice $%ur de ocrotire a per%oanei ,izice %e %ta5ile-te nu$ai :n intere%ul ace%teia) (2) La luarea unei $%uri de ocrotire tre5uie % %e +in %ea$a de po%i5ilitatea per%oanei ,izice de a"-i e8ercita drepturile -i de a"-i :ndeplini o5li;a+iile cu privire la per%oana -i 5unurile %ale) AR ) 10? Per%oanele ocrotite (unt %upu-i unor $%uri %peciale de ocrotire $inorii -i cei care9 de-i capa5ili9 din cauza 5trne+ii9 a 5olii %au a altor $otive prevzute de le;e nu pot % :-i ad$ini%treze 5unurile -i nici % :-i apere intere%ele :n condi+ii core%punztoare) AR ) 107 M%urile de ocrotire (1) .crotirea $inorului %e realizeaz prin prin+i9 prin in%tituirea tutelei9 prin darea :n pla%a$ent %au9 dup caz9 prin alte $%uri de protec+ie %pecial anu$e prevzute de le;e)

(2) .crotirea $a'orului are loc prin punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c %au prin in%tituirea curatelei9 :n condi+iile prevzute de prezentul cod) AR ) 102 =n%tan+a de tutel (1) Procedurile prevzute de prezentul cod privind ocrotirea per%oanei ,izice %unt de co$peten+a in%tan+ei de tutel -i de ,a$ilie %ta5ilite potrivit le;ii9 denu$it :n continuare in%tan+a de tutel) (2) @n toate cazurile9 in%tan+a de tutel %olu+ioneaz de :ndat ace%te cereri) AR ) 104 .crotirea per%oanei prin tutel (1) .crotirea per%oanei ,izice prin tutel %e realizeaz de ctre tutore9 de%e$nat %au nu$it9 :n condi+iile prezentului cod9 precu$ -i de ctre con%iliul de ,a$ilie9 ca or;an con%ultativ) (2) Con%iliul de ,a$ilie poate ,i con%tituit de ctre in%tan+a de tutel nu$ai la cererea per%oanelor intere%ate) (A) @n cazul :n care nu %e con%tituie con%iliul de ,a$ilie9 atri5u+iile ace%tuia vor ,i e8ercitate de ctre in%tan+a de tutel) AR ) 103 .crotirea per%oanei prin curatel .crotirea per%oanei ,izice prin curatel are loc nu$ai :n cazurile -i condi+iile prevzute de le;e) CAP) == utela $inorului (EC/=!NEA 1 &e%cBiderea tutelei AR ) 110 Cazurile de in%tituire utela $inorului %e in%tituie atunci cnd a$5ii prin+i %unt9 dup caz9 deceda+i9 necuno%cu+i9 deczu+i din e8erci+iul drepturilor printe-ti %au li %"a aplicat pedeap%a penal a interzicerii drepturilor printe-ti9 pu-i %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 di%pru+i ori declara+i 'udectore-te $or+i9 precu$ -i :n cazul :n care9 la :ncetarea adop+iei9 in%tan+a Botr-te c e%te :n intere%ul $inorului in%tituirea unei tutele) AR ) 111 Per%oanele o5li;ate % :n-tiin+eze in%tan+a de tutel Au o5li;a+ia ca9 de :ndat ce a,l de e8i%ten+a unui $inor lip%it de :n;ri'ire printea%c :n cazurile prevzute la art) 1109 % :n-tiin+eze in%tan+a de tutelE a) per%oanele apropiate $inorului9 precu$ -i ad$ini%tratorii -i locatarii ca%ei :n care locuie-te $inorul6 5) %erviciul de %tare civil9 cu prile'ul :nre;i%trrii $or+ii unei per%oane9 precu$ -i notarul pu5lic9 cu prile'ul de%cBiderii unei proceduri %ucce%orale6

c) in%tan+ele 'udectore-ti9 cu prile'ul conda$nrii la pedeap%a penal a interzicerii drepturilor printe-ti6 d) or;anele ad$ini%tra+iei pu5lice locale9 in%titu+iile de ocrotire9 precu$ -i orice alt per%oan) (EC/=!NEA a 2"a utorele AR ) 112 Per%oana care poate ,i nu$it tutore (1) Poate ,i tutore o per%oan ,izic %au %o+ul -i %o+ia9 :$preun9 dac nu %e a,l :n vreunul dintre cazurile de inco$pati5ilitate prevzute de prezentul cod) (2) @n cazul :n care :n %itua+ia prevzut la art) 110 %e a,l $ai $ul+i $inori care %unt ,ra+i %au %urori9 %e nu$e-te9 de re;ul9 un %in;ur tutore) AR ) 11A Per%oanele care nu pot ,i nu$ite tutore (1) Nu poate ,i tutoreE a) $inorul9 per%oana pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c %au cel pu% %u5 curatel6 5) cel deczut din e8erci+iul drepturilor printe-ti %au declarat incapa5il de a ,i tutore6 c) cel cruia i %"a re%trn% e8erci+iul unor drepturi civile9 ,ie :n te$eiul le;ii9 ,ie prin Botrre 'udectorea%c9 precu$ -i cel cu rele purtri re+inute ca atare de ctre o in%tan+ 'udectorea%c6 d) cel care9 e8ercitnd o tutel9 a ,o%t :ndeprtat din acea%ta :n condi+iile art) 1?46 e) cel a,lat :n %tare de in%olva5ilitate6 ,) cel care9 din cauza intere%elor potrivnice cu cele ale $inorului9 nu ar putea :ndeplini %arcina tutelei6 ;) cel :nlturat prin :n%cri% autentic %au prin te%ta$ent de ctre printele care e8ercita %in;ur9 :n $o$entul $or+ii9 autoritatea printea%c) (2) &ac una dintre :$pre'urrile prevzute la alin) (1) %urvine %au e%te de%coperit :n ti$pul tutelei9 tutorele va ,i :ndeprtat9 re%pectndu"%e aceea-i procedur ca -i la nu$irea lui) AR ) 11> &e%e$narea tutorelui de ctre printe (1) Printele poate de%e$na9 prin act unilateral %au prin contract de $andat9 :ncBeiate :n ,or$ autentic9 ori9 dup caz9 prin te%ta$ent9 per%oana care ur$eaz a ,i nu$it tutore al copiilor %i) (2) &e%e$narea ,cut de printele care :n $o$entul $or+ii era deczut din drepturile printe-ti %au pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c e%te lip%it de e,ecte) (A) &e%e$narea ,cut :n condi+iile prezentului articol poate ,i revocat oricnd de ctre printe9 cBiar -i printr"un :n%cri% %u5 %e$ntur privat)

(>) @n%cri%ul prin care %e revoc per%oana de%e$nat pentru a ,i nu$it tutore %e va :n%crie :n re;i%trul prevzut la art) 1)0>7 %au la art) 2)0AA9 dup caz) (?) Notarul pu5lic %au in%tan+a de tutel9 dup caz9 are o5li;a+ia % veri,ice la re;i%trele prevzute la alin) (>) dac per%oana de%e$nat pentru a ,i tutore nu a ,o%t revocat) AR ) 11? &e%e$narea $ai $ultor tutori @n cazul :n care au ,o%t de%e$nate $ai $ulte per%oane ca tutore9 ,r vreo pre,erin+9 ori e8i%t $ai $ulte rude9 a,ini %au prieteni ai ,a$iliei $inorului :n %tare % :ndeplinea%c %arcinile tutelei -i care :-i e8pri$ dorin+a de a ,i tutore9 in%tan+a de tutel va Botr: +innd %ea$a de condi+iile lor $ateriale9 precu$ -i de ;aran+iile $orale nece%are dezvoltrii ar$onioa%e a $inorului) AR ) 117 M%uri provizorii (1) Cel cBe$at la tutel :n con,or$itate cu di%pozi+iile art) 11> nu poate ,i :nlturat de ctre in%tan+ ,r acordul %u dect dac %e a,l :n vreunul dintre cazurile prevzute la art) 11A %au dac prin nu$irea %a intere%ele $inorului ar ,i periclitate) (2) @n cazul :n care cel cBe$at la tutel e%te nu$ai te$porar :$piedicat :n e8ercitarea atri5u+iilor ce i"au ,o%t con,erite9 in%tan+a de tutel9 dup :ncetarea :$piedicrii9 :l nu$e-te tutore la cererea %a9 dar nu $ai trziu de 7 luni de la de%cBiderea tutelei) Pn atunci9 in%tan+a de%e$neaz un tutore provizoriu) (A) &up trecerea celor 7 luni9 dac per%oana de%e$nat nu a cerut nu$irea %a ca tutore9 cel nu$it provizoriu tutore r$ne % :ndeplinea%c :n continuare %arcinile tutelei pn la nu$irea unui tutore :n condi+iile art) 114) AR ) 112 0aran+ii La nu$irea %au9 dup caz9 :n ti$pul tutelei9 in%tan+a de tutel poate Botr:9 din o,iciu %au la cererea con%iliului de ,a$ilie9 ca tutorele % dea ;aran+ii reale %au per%onale9 dac intere%ele $inorului cer o a%t,el de $%ur) @n ace%t caz9 ea %ta5ile-te potrivit cu :$pre'urrile ,elul -i :ntinderea ;aran+iilor) AR ) 114 Nu$irea tutorelui de ctre in%tan+a de tutel @n lip%a unui tutore de%e$nat9 in%tan+a de tutel nu$e-te cu prioritate ca tutore9 dac nu %e opun $otive :nte$eiate9 o rud %au un a,in ori un prieten al ,a$iliei $inorului9 :n %tare % :ndeplinea%c acea%t %arcin9 +innd %ea$a9 dup caz9 de rela+iile per%onale9 de apropierea do$iciliilor9 de condi+iile $ateriale -i de ;aran+iile $orale pe care le prezint cel cBe$at la tutel) AR ) 113 Procedura de nu$ire

(1) Nu$irea tutorelui %e ,ace9 cu acordul ace%tuia9 de ctre in%tan+a de tutel :n ca$era de con%iliu9 prin :ncBeiere de,initiv) Atunci cnd de%e$narea tutorelui %"a ,cut prin contract de $andat9 cel de%e$nat tutore nu poate re,uza nu$irea dect pentru $otivele prevzute la art) 120 alin) (2)) (2) A%cultarea $inorului care a :$plinit vr%ta de 10 ani e%te o5li;atorie) (A) @n lip%a unui tutore de%e$nat9 dac in%tan+a de tutel a con%tituit con%iliul de ,a$ilie9 nu$irea tutorelui %e ,ace9 potrivit alin) (1)9 cu con%ultarea con%iliului de ,a$ilie) (>) @ncBeierea de nu$ire %e co$unic :n %cri% tutorelui -i %e a,i-eaz la %ediul in%tan+ei de tutel -i la pri$ria de la do$iciliul $inorului) (?) &repturile -i :ndatoririle tutorelui :ncep de la data co$unicrii :ncBeierii de nu$ire) (7) @ntre ti$p9 in%tan+a de tutel poate lua $%uri provizorii cerute de intere%ele $inorului9 putnd cBiar % nu$ea%c un curator %pecial) AR ) 120 Re,uzul continurii tutelei (1) Cel nu$it tutore e%te dator % continue :ndeplinirea %arcinilor tutelei) (2) Poate re,uza continuarea tuteleiE a) cel care are vr%ta de 70 de ani :$plini+i6 5) ,e$eia :n%rcinat %au $a$a unui copil $ai $ic de 4 ani6 c) cel care cre-te -i educ 2 %au $ai $ul+i copii6 d) cel care9 din cauza 5olii9 a in,ir$it+ii9 a ,elului activit+ilor de%,-urate9 a deprtrii do$iciliului de locul unde %e a,l 5unurile $inorului %au din alte $otive :nte$eiate9 nu ar $ai putea % :ndeplinea%c acea%t %arcin) AR ) 121 @nlocuirea tutorelui &ac vreuna dintre :$pre'urrile prevzute la art) 120 alin) (2) %urvine :n ti$pul tutelei9 tutorele poate cere % ,ie :nlocuit) Cererea de :nlocuire %e adre%eaz in%tan+ei de tutel9 care va Botr: de ur;en+) Pn la %olu+ionarea cererii %ale de :nlocuire9 el e%te o5li;at % continue e8ercitarea atri5u+iilor) AR ) 122 Caracterul per%onal al tutelei (1) utela e%te o %arcin per%onal) (2) Cu toate ace%tea9 in%tan+a de tutel9 cu avizul con%iliului de ,a$ilie9 poate9 +innd %ea$a de $ri$ea -i co$punerea patri$oniului $inorului9 % decid ca ad$ini%trarea patri$oniului ori doar a unei pr+i a ace%tuia % ,ie :ncredin+at9 potrivit le;ii9 unei per%oane ,izice %au per%oane 'uridice %pecializate) AR ) 12A 0ratuitatea tutelei (1) utela e%te o %arcin ;ratuit) (2) Cu toate ace%tea9 tutorele poate ,i :ndrept+it9 pe perioada e8ercitrii %arcinilor tutelei9 la o re$unera+ie al crei cuantu$ va ,i %ta5ilit de in%tan+a de tutel9 cu avizul

con%iliului de ,a$ilie9 +innd %ea$a de $unca depu% :n ad$ini%trarea averii -i de %tarea $aterial a $inorului -i a tutorelui9 dar nu $ai $ult de 10G din veniturile produ%e de 5unurile $inorului) =n%tan+a de tutel9 cu avizul con%iliului de ,a$ilie9 va putea $odi,ica %au %upri$a acea%t re$unera+ie9 potrivit :$pre'urrilor) (EC/=!NEA a A"a Con%iliul de ,a$ilie AR ) 12> Rolul con%iliului de ,a$ilie (1) Con%iliul de ,a$ilie %e poate con%titui pentru a %uprave;Bea $odul :n care tutorele :-i e8ercit drepturile -i :-i :ndepline-te :ndatoririle cu privire la per%oana -i 5unurile $inorului) (2) @n cazul ocrotirii $inorului prin prin+i9 prin darea :n pla%a$ent %au9 dup caz9 prin alte $%uri de protec+ie %pecial prevzute de le;e nu %e va in%titui con%iliul de ,a$ilie) AR ) 12? Me$5rii con%iliului de ,a$ilie (1) =n%tan+a de tutel poate con%titui un con%iliu de ,a$ilie9 co$pu% din A rude %au a,ini9 +innd %ea$a de ;radul de rudenie -i de rela+iile per%onale cu ,a$ilia $inorului) @n lip% de rude %au a,ini pot ,i nu$ite -i alte per%oane care au avut le;turi de prietenie cu prin+ii $inorului %au care $ani,e%t intere% pentru %itua+ia ace%tuia) (2) (o+ul -i %o+ia nu pot ,i9 :$preun9 $e$5ri ai aceluia-i con%iliu de ,a$ilie) (A) @n acelea-i condi+ii9 in%tan+a de tutel nu$e-te -i 2 %uplean+i) (>) utorele nu poate ,i $e$5ru :n con%iliul de ,a$ilie) AR ) 127 Alte di%pozi+ii aplica5ile con%iliului de ,a$ilie &i%pozi+iile art) 11A9 art) 120 alin) (1) -i alin) (2) lit) d)9 art) 121 -i 1>2 %e aplic :n $od core%punztor -i $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie) AR ) 122 Modi,icarea con%iliului de ,a$ilie @n a,ar de cazul prevzut la art) 1A19 alctuirea con%iliului de ,a$ilie nu %e poate $odi,ica :n ti$pul tutelei9 a,ar nu$ai dac intere%ele $inorului ar cere o a%e$enea %cBi$5are %au dac9 prin $oartea ori di%pari+ia unuia dintre $e$5ri9 ar ,i nece%ar co$pletarea) AR ) 124 Con%tituirea con%iliului de ,a$ilie (1) @n vederea con%tituirii con%iliului de ,a$ilie9 per%oanele care :ndepline%c condi+iile pentru a ,i $e$5ri %unt convocate la do$iciliul $inorului de ctre in%tan+a de tutel9 din o,iciu %au la %e%izarea $inorului9 dac ace%ta a :$plinit vr%ta de 1> ani9 a tutorelui de%e$nat9 a oricror altor per%oane care au cuno-tin+ de%pre %itua+ia $inorului)

(2) Nu$irea $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie %e ,ace cu acordul ace%tora) (A) Minorul care a :$plinit vr%ta de 10 ani va ,i a%cultat :n condi+iile art) 27>) AR ) 123 #unc+ionarea con%iliului de ,a$ilie (1) Con%iliul de ,a$ilie e%te convocat cu cel pu+in 10 zile :nainte de data :ntrunirii de ctre tutore9 din propria ini+iativ %au la cererea oricruia dintre $e$5rii ace%tuia9 a $inorului care a :$plinit vr%ta de 1> ani %au a in%tan+ei de tutel) Cu acordul tuturor $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie9 convocarea %e poate ,ace -i $ai devre$e de :$plinirea ter$enului de 10 zile dinainte de data :ntrunirii) @n toate cazurile9 prezen+a tuturor $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie acoper nere;ularitatea convocrii) (2) Cei convoca+i %unt o5li;a+i % %e prezinte per%onal la locul indicat :n actul de convocare) @n cazul :n care ace-tia nu %e pot prezenta9 ei pot ,i reprezenta+i de per%oane care %unt rude %au a,ini cu prin+ii $inorului9 dac ace%te per%oane nu %unt de%e$nate %au convocate :n nu$e propriu ca $e$5ri ai con%iliului de ,a$ilie) (o+ii %e pot reprezenta reciproc) (A) Hedin+ele con%iliului de ,a$ilie %e +in la do$iciliul $inorului) @n cazul :n care convocarea a ,o%t ,cut la %olicitarea in%tan+ei de tutel9 -edin+a %e +ine la %ediul ace%teia) AR ) 1A0 Atri5u+ii (1) Con%iliul de ,a$ilie d avize con%ultative9 la %olicitarea tutorelui %au a in%tan+ei de tutel9 -i ia decizii9 :n cazurile prevzute de le;e) Avizele con%ultative -i deciziile %e iau :n $od vala5il cu votul $a'orit+ii $e$5rilor %i9 con%iliul ,iind prezidat de per%oana cea $ai :naintat :n vr%t) (2) La luarea deciziilor9 $inorul care a :$plinit vr%ta de 10 ani va ,i a%cultat9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile :n $od core%punztor) (A) &eciziile con%iliului de ,a$ilie vor ,i $otivate -i con%e$nate :ntr"un re;i%tru %pecial con%tituit9 care %e +ine de unul dintre $e$5rii con%iliului9 de%e$nat :n ace%t %cop de in%tan+a de tutel) (>) Actele :ncBeiate de tutore :n lip%a avizului con%ultativ %unt anula5ile) @ncBeierea actului cu nere%pectarea avizului atra;e nu$ai r%punderea tutorelui) &i%pozi+iile art) 1?? %unt aplica5ile :n $od core%punztor) AR ) 1A1 @nlocuirea con%iliului de ,a$ilie utorele poate cere in%tituirea unui nou con%iliu9 dac :n pln;erile ,or$ulate potrivit prezentului cod in%tan+a a Botrt de cel pu+in dou ori9 :n $od de,initiv9 :$potriva deciziilor con%iliului de ,a$ilie) AR ) 1A2 =$po%i5ilitatea con%tituirii con%iliului de ,a$ilie

&ac :n cazul prevzut la art) 1A1 nu e%te po%i5il con%tituirea unui nou con%iliu9 ca -i :n cazul contrariet+ii de intere%e dintre $inor -i to+i $e$5rii con%iliului de ,a$ilie -i %uplean+i9 tutorele poate cere in%tan+ei de tutel autoriza+ia de a e8ercita %in;ur tutela) (EC/=!NEA a >"a E8ercitarea tutelei I1) &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1AA E8ercitarea tutelei :n intere%ul $inorului utela %e e8ercit nu$ai :n intere%ul $inorului att :n ceea ce prive-te per%oana9 ct -i 5unurile ace%tuia) AR ) 1A> Con+inutul tutelei (1) utorele are :ndatorirea de a :n;ri'i de $inor) (2) El e%te o5li;at % a%i;ure :n;ri'irea $inorului9 %ntatea -i dezvoltarea lui ,izic -i $ental9 educarea9 :nv+tura -i pre;tirea pro,e%ional a ace%tuia9 potrivit cu aptitudinile lui) AR ) 1A? utela e8ercitat de a$5ii %o+i (1) @n cazul :n care tutori %unt 2 %o+i9 ace-tia r%pund :$preun pentru e8ercitarea atri5u+iilor tutelei) &i%pozi+iile privind autoritatea printea%c %unt aplica5ile :n $od core%punztor) (2) @n cazul :n care unul dintre %o+i introduce ac+iunea de divor+9 in%tan+a9 din o,iciu9 va :n-tiin+a in%tan+a de tutel pentru a di%pune cu privire la e8ercitarea tutelei) I2) E8ercitarea tutelei cu privire la per%oana $inorului AR ) 1A7 Avizul con%iliului de ,a$ilie M%urile privind per%oana $inorului %e iau de ctre tutore9 cu avizul con%iliului de ,a$ilie9 cu e8cep+ia $%urilor care au caracter curent) AR ) 1A2 &o$iciliul $inorului (1) Minorul pu% %u5 tutel are do$iciliul la tutore) Nu$ai cu autorizarea in%tan+ei de tutel $inorul poate avea -i o re-edin+) (2) Prin e8cep+ie de la prevederile alin) (1)9 tutorele poate :ncuviin+a ca $inorul % ai5 o re-edin+ deter$inat de educarea -i pre;tirea %a pro,e%ional) @n ace%t caz9 in%tan+a de tutel va ,i de :ndat :ncuno-tin+at de tutore) AR ) 1A4 #elul :nv+turii %au al pre;tirii pro,e%ionale (1) #elul :nv+turii %au al pre;tirii pro,e%ionale pe care $inorul care nu a :$plinit vr%ta de 1> ani o pri$ea la data

in%tituirii tutelei nu poate ,i %cBi$5at de ace%ta dect cu :ncuviin+area in%tan+ei de tutel) (2) =n%tan+a de tutel nu poate9 :$potriva voin+ei $inorului care a :$plinit vr%ta de 1> ani9 % %cBi$5e ,elul :nv+turii ace%tuia9 Botrt de prin+i %au pe care $inorul o pri$ea la data in%tituirii tutelei) AR ) 1A3 A%cultarea $inorului care a :$plinit vr%ta de 10 ani =n%tan+a de tutel nu poate Botr: ,r a%cultarea $inorului9 dac ace%ta a :$plinit vr%ta de 10 ani9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile) IA) E8ercitarea tutelei cu privire la 5unurile $inorului AR ) 1>0 =nventarul 5unurilor $inorului (1) &up nu$irea tutorelui -i :n prezen+a ace%tuia -i a $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie9 un dele;at al in%tan+ei de tutel va veri,ica la ,a+a locului toate 5unurile $inorului9 :ntoc$ind un inventar9 care va ,i %upu% apro5rii in%tan+ei de tutel) =nventarul 5unurilor $inorului va :ncepe % ,ie :ntoc$it :n $a8i$u$ 10 zile de la nu$irea tutorelui de ctre in%tan+a de tutel) (2) Cu prile'ul inventarierii9 tutorele -i $e$5rii con%iliului de ,a$ilie %unt +inu+i % declare :n %cri%9 la :ntre5area e8pre% a dele;atului in%tan+ei de tutel9 crean+ele9 datoriile %au alte preten+ii pe care le au ,a+ de $inor) &eclara+iile vor ,i con%e$nate :n proce%ul"ver5al de inventariere) (A) utorele %au $e$5rii con%iliului de ,a$ilie care9 cuno%cnd crean+ele %au preten+iile proprii ,a+ de $inori9 nu le"au declarat9 de-i au ,o%t %o$a+i % le declare9 %unt prezu$a+i c au renun+at la ele) &ac tutorele %au $e$5rii con%iliului de ,a$ilie nu declar datoriile pe care le au ,a+ de $inor9 de-i au ,o%t %o$a+i % le declare9 pot ,i :ndeprta+i din ,unc+ie) (>) Crean+ele pe care le au a%upra $inorului tutorele %au vreunul dintre $e$5rii con%iliului de ,a$ilie9 %o+ul9 o rud :n linie dreapt ori ,ra+ii %au %urorile ace%tora pot ,i pltite voluntar nu$ai cu autorizarea in%tan+ei de tutel) AR ) 1>1 Actele ,cute :n lip%a inventarului @nainte de :ntoc$irea inventarului9 tutorele nu poate ,ace9 :n nu$ele $inorului9 dect acte de con%ervare -i acte de ad$ini%trare ce nu %u,er :ntrziere) AR ) 1>2 Ad$ini%trarea 5unurilor $inorului (1) utorele are :ndatorirea de a ad$ini%tra cu 5un"credin+ 5unurile $inorului) @n ace%t %cop9 tutorele ac+ioneaz :n calitate de ad$ini%trator :n%rcinat cu %i$pla ad$ini%trare a 5unurilor $inorului9 di%pozi+iile titlului C din cartea a ==="a aplicndu"%e :n $od core%punztor9 a,ar de cazul :n care prin prezentul capitol %e di%pune alt,el)

(2) Nu %unt %upu%e ad$ini%trrii 5unurile do5ndite de $inor cu titlu ;ratuit dect dac te%tatorul %au donatorul a %tipulat alt,el) Ace%te 5unuri %unt ad$ini%trate de curatorul ori de cel de%e$nat prin actul de di%pozi+ie %au9 dup caz9 nu$it de ctre in%tan+a de tutel) AR ) 1>A Reprezentarea $inorului utorele are :ndatorirea de a"l reprezenta pe $inor :n actele 'uridice9 dar nu$ai pn cnd ace%ta :$pline-te vr%ta de 1> ani) AR ) 1>> Re;i$ul 'uridic al actelor de di%pozi+ie (1) utorele nu poate9 :n nu$ele $inorului9 % ,ac dona+ii -i nici % ;aranteze o5li;a+ia altuia) #ac e8cep+ie darurile o5i-nuite9 potrivite cu %tarea $aterial a $inorului) (2) utorele nu poate9 ,r avizul con%iliului de ,a$ilie -i autorizarea in%tan+ei de tutel9 % ,ac acte de :n%trinare9 :$pr+eal9 ipotecare ori de ;revare cu alte %arcini reale a 5unurilor $inorului9 % renun+e la drepturile patri$oniale ale ace%tuia9 precu$ -i % :ncBeie :n $od vala5il orice alte acte ce dep-e%c dreptul de ad$ini%trare) (A) Actele ,cute cu :nclcarea di%pozi+iilor prevzute la alin) (1) -i (2) %unt anula5ile) @n ace%te cazuri9 ac+iunea :n anulare poate ,i e8ercitat de tutore9 de con%iliul de ,a$ilie %au de oricare $e$5ru al ace%tuia9 precu$ -i de ctre procuror9 din o,iciu %au la %e%izarea in%tan+ei de tutel) (>) Cu toate ace%tea9 tutorele poate :n%trina9 ,r avizul con%iliului de ,a$ilie -i ,r autorizarea in%tan+ei de tutel9 5unurile %upu%e pieirii9 de;radrii9 alterrii ori deprecierii9 precu$ -i cele devenite ne,olo%itoare pentru $inor) AR ) 1>? Autorizarea in%tan+ei de tutel (1) =n%tan+a de tutel acord tutorelui autorizarea nu$ai dac actul r%punde unei nevoi %au prezint un ,olo% ne:ndoielnic pentru $inor) (2) Autorizarea %e va da pentru ,iecare act :n parte9 %ta5ilindu"%e9 cnd e%te cazul9 condi+iile de :ncBeiere a actului) (A) @n caz de vnzare9 autorizarea va arta dac vnzarea %e va ,ace prin acordul pr+ilor9 prin licita+ie pu5lic %au :n alt $od) (>) @n toate cazurile9 in%tan+a de tutel poate indica tutorelui $odul :n care %e :ntre5uin+eaz %u$ele de 5ani o5+inute) AR ) 1>7 @ncuviin+area -i autorizarea actelor $inorului care a :$plinit vr%ta de 1> ani (1) Minorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani :ncBeie actele 'uridice cu :ncuviin+area %cri% a tutorelui %au9 dup caz9 a curatorului) (2) &ac actul pe care $inorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani ur$eaz % :l :ncBeie ,ace parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate ,ace dect cu autorizarea in%tan+ei de

tutel -i cu avizul con%iliului de ,a$ilie9 va ,i nece%ar att autorizarea ace%teia9 ct -i avizul con%iliului de ,a$ilie) (A) Minorul nu poate % ,ac dona+ii9 altele dect darurile o5i-nuite potrivit %trii lui $ateriale9 -i nici % ;aranteze o5li;a+ia altuia) (>) Actele ,cute cu :nclcarea di%pozi+iilor alin) (1)"(A) %unt anula5ile9 di%pozi+iile art) 1>> alin) (A) ,iind aplica5ile :n $od core%punztor) AR ) 1>2 =nterzicerea unor acte 'uridice (1) E%te interzi%9 %u5 %anc+iunea nulit+ii relative9 :ncBeierea de acte 'uridice :ntre tutore %au %o+ul9 o rud :n linie dreapt ori ,ra+ii %au %urorile tutorelui9 pe de o parte9 -i $inor9 pe de alt parte) (2) Cu toate ace%tea9 oricare dintre per%oanele prevzute la alin) (1) poate cu$pra la licita+ie pu5lic un 5un al $inorului9 dac are o ;aran+ie real a%upra ace%tui 5un ori :l de+ine :n coproprietate cu $inorul9 dup caz) AR ) 1>4 (u$a anual nece%ar pentru :ntre+inerea $inorului (1) Con%iliul de ,a$ilie %ta5ile-te %u$a anual nece%ar pentru :ntre+inerea $inorului -i ad$ini%trarea 5unurilor %ale -i poate $odi,ica9 potrivit :$pre'urrilor9 acea%t %u$) &ecizia con%iliului de ,a$ilie %e aduce la cuno-tin+9 de :ndat9 in%tan+ei de tutel) (2) CBeltuielile nece%are pentru :ntre+inerea $inorului -i ad$ini%trarea 5unurilor %ale %e acoper din veniturile ace%tuia) @n cazul :n care veniturile $inorului nu %unt :nde%tultoare9 in%tan+a de tutel va di%pune vnzarea 5unurilor $inorului9 prin acordul pr+ilor %au prin licita+ie pu5lic) (A) .5iectele ce au valoare a,ectiv pentru ,a$ilia $inorului %au pentru $inor nu vor ,i vndute dect :n $od e8cep+ional) (>) &ac $inorul e%te lip%it de 5unuri -i nu are prin+i %au alte rude care %unt o5li;ate prin le;e % :i acorde :ntre+inere ori acea%ta nu e%te %u,icient9 $inorul are dreptul la a%i%ten+ %ocial9 :n condi+iile le;ii) AR ) 1>3 Con%tituirea de depozite 5ancare (1) (u$ele de 5ani care dep-e%c nevoile :ntre+inerii $inorului -i ale ad$ini%trrii 5unurilor %ale9 precu$ -i in%tru$entele ,inanciare %e depun9 pe nu$ele $inorului9 la o in%titu+ie de credit indicat de con%iliul de ,a$ilie9 :n ter$en de cel $ult ? zile de la data :nca%rii lor) (2) utorele poate di%pune de ace%te %u$e -i in%tru$ente ,inanciare nu$ai cu autorizarea preala5il a in%tan+ei de tutel9 cu e8cep+ia opera+iunilor prevzute la alin) (A)) (A) Cu toate ace%tea9 el nu va putea ,olo%i9 :n niciun caz9 %u$ele de 5ani -i in%tru$entele ,inanciare prevzute la alin) (1) pentru :ncBeierea9 pe nu$ele $inorului9 a unor tranzac+ii pe pia+a de capital9 cBiar dac ar ,i o5+inut autorizarea in%tan+ei de tutel)

(>) utorele poate depune la o in%titu+ie de credit -i %u$ele nece%are :ntre+inerii9 tot pe nu$ele $inorului) Ace%tea %e trec :ntr"un cont %eparat -i pot ,i ridicate de tutore9 ,r autorizarea in%tan+ei de tutel) AR ) 1?0 Cazurile de nu$ire a curatorului %pecial (1) .ri de cte ori :ntre tutore -i $inor %e ive%c intere%e contrare9 care nu %unt dintre cele ce tre5uie % duc la :nlocuirea tutorelui9 in%tan+a de tutel va nu$i un curator %pecial) (2) &e a%e$enea9 dac din cauza 5olii %au din alte $otive tutorele e%te :$piedicat % :ndeplinea%c un anu$it act :n nu$ele $inorului pe care :l reprezint %au ale crui acte le :ncuviin+eaz9 in%tan+a de tutel va nu$i un curator %pecial) (A) Pentru $otive te$einice9 :n cadrul procedurilor %ucce%orale9 notarul pu5lic9 la cererea oricrei per%oane intere%ate %au din o,iciu9 poate nu$i provizoriu un curator %pecial9 care va ,i validat ori9 dup caz9 :nlocuit de ctre in%tan+a de tutel) (EC/=!NEA a ?"a Controlul e8ercitrii tutelei AR ) 1?1 Controlul in%tan+ei de tutel (1) =n%tan+a de tutel va e,ectua un control e,ectiv -i continuu a%upra $odului :n care tutorele -i con%iliul de ,a$ilie :-i :ndepline%c atri5u+iile cu privire la $inor -i 5unurile ace%tuia) (2) @n :ndeplinirea activit+ii de control9 in%tan+a de tutel va putea cere cola5orarea autorit+ilor ad$ini%tra+iei pu5lice9 a in%titu+iilor -i %erviciilor pu5lice %pecializate pentru protec+ia copilului %au a in%titu+iilor de ocrotire9 dup caz) AR ) 1?2 &area de %ea$ (1) utorele e%te dator % prezinte anual in%tan+ei de tutel o dare de %ea$ de%pre $odul cu$ %"a :n;ri'it de $inor9 precu$ -i de%pre ad$ini%trarea 5unurilor ace%tuia) (2) &area de %ea$ %e va prezenta in%tan+ei de tutel :n ter$en de A0 de zile de la %,r-itul anului calendari%tic) (A) &ac averea $inorului e%te de $ic :n%e$ntate9 in%tan+a de tutel poate % autorizeze ca darea de %ea$ privind ad$ini%trarea 5unurilor $inorului % %e ,ac pe ter$ene $ai lun;i9 care nu vor dep-i :n% A ani) (>) @n a,ar de darea de %ea$ anual9 tutorele e%te o5li;at9 la cererea in%tan+ei de tutel9 % dea oricnd dri de %ea$ de%pre ,elul cu$ %"a :n;ri'it de $inor9 precu$ -i de%pre ad$ini%trarea 5unurilor ace%tuia) AR ) 1?A &e%crcarea tutorelui

=n%tan+a de tutel va veri,ica %ocotelile privitoare la veniturile $inorului -i la cBeltuielile ,cute cu :ntre+inerea ace%tuia -i cu ad$ini%trarea 5unurilor %ale -i9 dac %unt corect :ntoc$ite -i core%pund realit+ii9 va da de%crcare tutorelui) AR ) 1?> =nterzicerea di%pen%ei de a da %ocoteal &i%pen%a de a da %ocoteal acordat de prin+i %au de o per%oan care ar ,i ,cut $inorului o li5eralitate e%te con%iderat ca ne%cri%) AR ) 1?? Pln;erea :$potriva tutorelui (1) Minorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani9 con%iliul de ,a$ilie9 oricare $e$5ru al ace%tuia9 precu$ -i to+i cei prevzu+i la art) 111 pot ,ace pln;ere la in%tan+a de tutel cu privire la actele %au ,aptele tutorelui p;u5itoare pentru $inor) (2) Pln;erea %e %olu+ioneaz de ur;en+9 prin :ncBeiere e8ecutorie9 de ctre in%tan+a de tutel9 cu citarea pr+ilor -i a $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie) Minorul care a :$plinit vr%ta de 10 ani va ,i a%cultat9 dac in%tan+a de tutel con%ider c e%te nece%ar) (EC/=!NEA a 7"a @ncetarea tutelei AR ) 1?7 Cazurile de :ncetare (1) utela :nceteaz :n cazul :n care nu %e $ai $en+ine %itua+ia care a du% la in%tituirea tutelei9 precu$ -i :n cazul $or+ii $inorului) (2) #unc+ia tutorelui :nceteaz prin $oartea ace%tuia9 prin :ndeprtarea de la %arcina tutelei %au prin :nlocuirea tutorelui) AR ) 1?2 Moartea tutorelui (1) @n cazul $or+ii tutorelui9 $o-tenitorii %i %au orice alt per%oan dintre cele prevzute la art) 111 au datoria de a :n-tiin+a9 de :ndat9 in%tan+a de tutel) (2) Pn la nu$irea unui nou tutore9 $o-tenitorii vor prelua %arcinile tutelei) &ac %unt $ai $ul+i $o-tenitori9 ace-tia pot de%e$na9 prin procur %pecial9 pe unul dintre ei % :ndeplinea%c :n $od provizoriu %arcinile tutelei) (A) &ac $o-tenitorii %unt $inori9 :n-tiin+area in%tan+ei de tutel %e poate ,ace de orice per%oan intere%at9 precu$ -i de cele prevzute la art) 111) @n ace%t caz9 $o-tenitorii tutorelui nu vor prelua %arcinile tutelei9 ci in%tan+a de tutel va nu$i de ur;en+ un curator %pecial9 care poate ,i e8ecutorul te%ta$entar) AR ) 1?4 @ndeprtarea tutorelui @n a,ar de alte cazuri prevzute de le;e9 tutorele e%te :ndeprtat dac %vr-e-te un a5uz9 o ne;li'en+ ;rav %au alte ,apte care :l ,ac nede$n de a ,i tutore9 precu$ -i dac nu :-i :ndepline-te :n $od core%punztor %arcina) AR ) 1?3

Nu$irea curatorului %pecial Pn la preluarea ,unc+iei de ctre noul tutore9 :n cazurile prevzute la art) 1?2 -i 1?49 in%tan+a de tutel poate nu$i un curator %pecial) AR ) 170 &area de %ea$ ;eneral (1) La :ncetarea din orice cauz a tutelei9 tutorele %au9 dup caz9 $o-tenitorii ace%tuia %unt datori ca9 :n ter$en de cel $ult A0 de zile9 % prezinte in%tan+ei de tutel o dare de %ea$ ;eneral) utorele are aceea-i :ndatorire -i :n caz de :ndeprtare de la tutel) (2) &ac ,unc+ia tutorelui :nceteaz prin $oartea ace%tuia9 darea de %ea$ ;eneral va ,i :ntoc$it de $o-tenitorii %i $a'ori %au9 :n caz de incapacitate a tuturor $o-tenitorilor9 de reprezentantul lor le;al9 :n ter$en de cel $ult A0 de zile de la data acceptrii $o-tenirii %au9 dup caz9 de la data %olicitrii de ctre in%tan+a de tutel) @n cazul :n care nu e8i%t $o-tenitori ori ace-tia %unt :n i$po%i5ilitate de a ac+iona9 darea de %ea$ ;eneral va ,i :ntoc$it de ctre un curator %pecial9 nu$it de in%tan+a de tutel9 :n ter$enul %ta5ilit de acea%ta) (A) &area de %ea$ ;eneral va tre5ui % cuprind %itua+iile veniturilor -i cBeltuielilor pe ulti$ii ani9 % indice activul -i pa%ivul9 precu$ -i %tadiul :n care %e a,l proce%ele $inorului) (>) =n%tan+a de tutel :l poate con%trn;e pe cel o5li;at % ,ac darea de %ea$ ;eneral9 potrivit di%pozi+iilor art) 17A) AR ) 171 Predarea 5unurilor Dunurile care au ,o%t :n ad$ini%trarea tutorelui vor ,i predate9 dup caz9 ,o%tului $inor9 $o-tenitorilor ace%tuia %au noului tutore de ctre tutore9 $o-tenitorii ace%tuia %au reprezentantul lor le;al ori9 :n lip%9 de curatorul %pecial nu$it potrivit di%pozi+iilor art) 170 alin) (2)) AR ) 172 &e%crcarea de ;e%tiune (1) &up predarea 5unurilor9 veri,icarea %ocotelilor -i apro5area lor9 in%tan+a de tutel va da tutorelui de%crcare de ;e%tiunea %a) (2) CBiar dac in%tan+a de tutel a dat tutorelui de%crcare de ;e%tiune9 ace%ta r%punde pentru pre'udiciul cauzat din culpa %a) (A) utorele care :nlocuie-te un alt tutore are o5li;a+ia % cear ace%tuia9 cBiar -i dup de%crcarea de ;e%tiune9 repararea pre'udiciilor pe care le"a cauzat $inorului din culpa %a9 %u5 %anc+iunea de a ,i o5li;at el :n%u-i de a repara ace%te pre'udicii) AR ) 17A A$enda civil (1) @n cazul re,uzului de a continua %arcina tutelei9 :n alte cazuri dect cele prevzute la art) 120 alin) (2)9 tutorele poate ,i %anc+ionat cu a$end civil9 :n ,olo%ul %tatului9 care nu poate dep-i valoarea unui %alariu $ini$ pe econo$ie) A$enda

poate ,i repetat de cel $ult A ori9 la interval de cte 2 zile9 dup care %e va nu$i un alt tutore) (2) &e a%e$enea9 dac tutorele9 din culpa %a9 :ndepline-te de,ectuo% %arcina tutelei9 va ,i o5li;at la plata unei a$enzi civile9 :n ,olo%ul %tatului9 care nu poate dep-i A %alarii $edii pe econo$ie) (A) A$enda civil %e aplic de ctre in%tan+a de tutel9 prin :ncBeiere e8ecutorie) CAP) === .crotirea interzi%ului 'udectore%c AR ) 17> Condi+ii (1) Per%oana care nu are di%cern$ntul nece%ar pentru a %e :n;ri'i de intere%ele %ale9 din cauza aliena+iei ori de5ilit+ii $intale9 va ,i pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c) (2) Pot ,i pu-i %u5 interdic+ie 'udectorea%c -i $inorii cu capacitate de e8erci+iu re%trn%) AR ) 17? Per%oanele care pot cere punerea %u5 interdic+ie =nterdic+ia poate ,i cerut de per%oanele prevzute la art) 1119 care e%te aplica5il :n $od core%punztor) AR ) 177 &e%e$narea tutorelui .rice per%oan care are capacitatea deplin de e8erci+iu poate de%e$na prin act unilateral %au contract de $andat9 :ncBeiate :n ,or$ autentic9 per%oana care ur$eaz a ,i nu$it tutore pentru a %e :n;ri'i de per%oana -i 5unurile %ale :n cazul :n care ar ,i pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c) &i%pozi+iile art) 11> alin) (A)"(?) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 172 Nu$irea unui curator %pecial @n caz de nevoie -i pn la %olu+ionarea cererii de punere %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 in%tan+a de tutel poate nu$i un curator %pecial pentru :n;ri'irea -i reprezentarea celui a crui interdic+ie a ,o%t cerut9 precu$ -i pentru ad$ini%trarea 5unurilor ace%tuia) AR ) 174 Procedura (olu+ionarea cererii de punere %u5 interdic+ie 'udectorea%c %e ,ace potrivit di%pozi+iilor Codului de procedur civil) AR ) 173 .poza5ilitatea interdic+iei (1) =nterdic+ia :-i produce e,ectele de la data cnd Botrrea 'udectorea%c a r$a% de,initiv) (2) Cu toate ace%tea9 lip%a de capacitate a celui interzi% nu poate ,i opu% unei ter+e per%oane dect de la data :ndeplinirii ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de Codul de procedur civil9 a,ar nu$ai dac cel de"al treilea a cuno%cut punerea %u5 interdic+ie pe alt cale) AR ) 120

Nu$irea tutorelui Prin Botrrea de punere %u5 interdic+ie9 in%tan+a de tutel nu$e-te9 de :ndat9 un tutore pentru ocrotirea celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c) &i%pozi+iile art) 11>"120 %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 121 Aplicarea re;ulilor de la tutel Re;ulile privitoare la tutela $inorului care nu a :$plinit vr%ta de 1> ani %e aplic -i :n cazul tutelei celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 :n $%ura :n care le;ea nu di%pune alt,el) AR ) 122 Actele :ncBeiate de cel pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c Actele 'uridice :ncBeiate de per%oana pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 altele dect cele prevzute la art) >A alin) (A)9 %unt anula5ile9 cBiar dac la data :ncBeierii lor acea%ta ar ,i avut di%cern$nt) AR ) 12A @nlocuirea tutorelui (1) utorele celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c e%te :n drept % cear :nlocuirea %a dup A ani de la nu$ire) (2) Pentru $otive te$einice tutorele poate cere :nlocuirea %a -i :naintea :$plinirii ter$enului de A ani) AR ) 12> .5li;a+iile tutorelui (1) utorele e%te dator % :n;ri'ea%c de cel pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 %pre a"i ;r5i vindecarea -i a"i :$5unt+i condi+iile de via+) @n ace%t %cop9 %e vor :ntre5uin+a veniturile -i9 la nevoie9 toate 5unurile celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c) (2) =n%tan+a de tutel9 lund avizul con%iliului de ,a$ilie -i con%ultnd un $edic de %pecialitate9 va Botr:9 +innd %ea$a de :$pre'urri9 dac cel pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c va ,i :n;ri'it la locuin+a lui %au :ntr"o in%titu+ie %anitar) (A) Cnd cel pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c e%te c%torit9 va ,i a%cultat -i %o+ul ace%tuia) AR ) 12? Li5eralit+ile pri$ite de de%cenden+ii interzi%ului 'udectore%c &in 5unurile celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 de%cenden+ii ace%tuia pot ,i ;rati,ica+i de ctre tutore9 cu avizul con%iliului de ,a$ilie -i cu autorizarea in%tan+ei de tutel9 ,r :n% % %e poat da %cutire de raport) AR ) 127 Minorul pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c (1) Minorul care9 la data punerii %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 %e a,la %u5 ocrotirea prin+ilor r$ne %u5 acea%t ocrotire pn la data cnd devine $a'or9 ,r a i %e nu$i un tutore) &i%pozi+iile art) 12> %unt aplica5ile -i %itua+iei prevzute :n prezentul alineat)

(2) &ac la data cnd $inorul devine $a'or ace%ta %e a,l :nc %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 in%tan+a de tutel nu$e-te un tutore) (A) @n cazul :n care9 la data punerii %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 $inorul %e a,la %u5 tutel9 in%tan+a de tutel va Botr: dac ,o%tul tutore al $inorului p%treaz %arcina tutelei %au dac tre5uie nu$it un nou tutore) AR ) 122 Ridicarea interdic+iei 'udectore-ti (1) &ac au :ncetat cauzele care au provocat interdic+ia9 in%tan+a 'udectorea%c va pronun+a ridicarea ei) (2) Cererea %e poate introduce de cel pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 de tutore9 precu$ -i de per%oanele %au in%titu+iile prevzute la art) 111) (A) Fotrrea prin care %e pronun+ ridicarea interdic+iei 'udectore-ti :-i produce e,ectele de la data cnd a r$a% de,initiv) (>) Cu toate ace%tea9 :ncetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea ,i opu% dect :n condi+iile prevzute la art) 173 alin) (2)9 care %e aplic :n $od core%punztor) CAP) =C Curatela AR ) 124 Cazuri de in%tituire @n a,ar de cazurile prevzute de le;e9 in%tan+a de tutel poate in%titui curatelaE a) dac9 din cauza 5trne+ii9 a 5olii %au a unei in,ir$it+i ,izice9 o per%oan9 de-i capa5il9 nu poate9 per%onal9 % :-i ad$ini%treze 5unurile %au % :-i apere intere%ele :n condi+ii core%punztoare -i9 din $otive te$einice9 nu :-i poate nu$i un reprezentant %au un ad$ini%trator6 5) dac9 din cauza 5olii %au din alte $otive9 o per%oan9 de-i capa5il9 nu poate9 nici per%onal9 nici prin reprezentant9 % ia $%urile nece%are :n cazuri a cror rezolvare nu %u,er a$nare6 c) dac o per%oan9 ,iind o5li;at % lip%ea%c vre$e :ndelun;at de la do$iciliu9 nu a l%at un $andatar %au un ad$ini%trator ;eneral6 d) dac o per%oan a di%prut ,r a e8i%ta in,or$a+ii de%pre ea -i nu a l%at un $andatar %au un ad$ini%trator ;eneral) AR ) 123 Co$peten+a in%tan+ei de tutel =n%tan+a de tutel co$petent e%teE a) :n cazul prevzut la art) 124 lit) a)9 in%tan+a de la do$iciliul per%oanei reprezentate6 5) :n cazul prevzut la art) 124 lit) 5)9 ,ie in%tan+a de la do$iciliul per%oanei reprezentate9 ,ie in%tan+a de la locul unde tre5uie luate $%urile ur;ente6

c) :n cazurile prevzute la art) 124 lit) c) %au d)9 in%tan+a de la ulti$ul do$iciliu din +ar al celui lip% ori al celui di%prut) AR ) 140 Per%oana care poate ,i nu$it curator (1) Poate ,i nu$it curator orice per%oan ,izic avnd deplin capacitate de e8erci+iu -i care e%te :n $%ur % :ndeplinea%c acea%t %arcin) (2) Cnd cel intere%at a de%e$nat9 prin act unilateral %au prin contract de $andat9 :ncBeiate :n ,or$ autentic9 o per%oan care % ,ie nu$it curator9 acea%ta va ,i nu$it cu prioritate) Nu$irea poate ,i :nlturat nu$ai pentru $otive te$einice9 di%pozi+iile art) 11>"120 aplicndu"%e :n $od core%punztor) AR ) 141 E,ectele curatelei @n cazurile prevzute la art) 1249 in%tituirea curatelei nu aduce nicio atin;ere capacit+ii celui pe care curatorul :l reprezint) AR ) 142 Procedura de in%tituire (1) Curatela %e poate in%titui la cererea celui care ur$eaz a ,i reprezentat9 a %o+ului %u9 a rudelor %au a celor prevzu+i la art) 111) (2) Curatela nu %e poate in%titui dect cu con%i$+$ntul celui reprezentat9 :n a,ar de cazurile :n care con%i$+$ntul nu poate ,i dat) (A) Nu$irea curatorului %e ,ace de in%tan+a de tutel9 cu acordul celui de%e$nat9 printr"o :ncBeiere care %e co$unic :n %cri% curatorului -i %e a,i-eaz la %ediul in%tan+ei de tutel9 precu$ -i la pri$ria de la do$iciliul celui reprezentat) AR ) 14A Con+inutul curatelei (1) @n cazurile :n care %e in%tituie curatela9 %e aplic re;ulile de la $andat9 cu e8cep+ia cazului :n care9 la cererea per%oanei intere%ate ori din o,iciu9 in%tan+a de tutel va Botr: c %e i$pune :nve%tirea curatorului cu drepturile -i o5li;a+iile unui ad$ini%trator :n%rcinat cu %i$pla ad$ini%trare a 5unurilor altuia) (2) &ac %unt aplica5ile re;ulile de la $andat9 in%tan+a de tutel poate %ta5ili li$itele $andatului -i poate da in%truc+iuni curatorului9 :n locul celui reprezentat9 :n toate cazurile :n care ace%ta din ur$ nu e%te :n $%ur % o ,ac) AR ) 14> @nlocuirea curatorului (1) Curatorul e%te :n drept % cear :nlocuirea %a dup A ani de la nu$ire) (2) Pentru $otive te$einice curatorul poate cere :nlocuirea %a -i :naintea :$plinirii ter$enului de A ani) AR ) 14? @ncetarea curatelei &ac au :ncetat cauzele care au provocat in%tituirea curatelei9 acea%ta va ,i ridicat de in%tan+a de tutel la

cererea curatorului9 a celui reprezentat %au a celor prevzu+i la art) 111) AR ) 147 &i%pozi+ii %peciale &i%pozi+iile prezentului capitol nu %e aplic -i curatorului %pecial prevzut la art) 1?09 1?3 -i 172) @n ace%te din ur$ cazuri9 drepturile -i o5li;a+iile %ta5ilite de le;e :n %arcina tutorelui %e aplic9 :n $od core%punztor9 -i curatorului %pecial) = L!L =C Per%oana 'uridic CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 142 Ele$entele con%titutive .rice per%oan 'uridic tre5uie % ai5 o or;anizare de %ine %tttoare -i un patri$oniu propriu9 a,ectat realizrii unui anu$it %cop licit -i $oral9 :n acord cu intere%ul ;eneral) AR ) 144 Calitatea de per%oan 'uridic (unt per%oane 'uridice entit+ile prevzute de le;e9 precu$ -i orice alte or;aniza+ii le;al :n,iin+ate care9 de-i nu %unt declarate de le;e per%oane 'uridice9 :ndepline%c toate condi+iile prevzute la art) 142) AR ) 143 Cate;orii de per%oane 'uridice Per%oanele 'uridice %unt de drept pu5lic %au de drept privat) AR ) 130 Per%oana 'uridic de drept privat Per%oanele 'uridice de drept privat %e pot con%titui9 :n $od li5er9 :n una dintre ,or$ele prevzute de le;e) AR ) 131 Per%oana 'uridic de drept pu5lic (1) Per%oanele 'uridice de drept pu5lic %e :n,iin+eaz prin le;e) (2) Prin e8cep+ie de la di%pozi+iile alin) (1)9 :n cazurile anu$e prevzute de le;e9 per%oanele 'uridice de drept pu5lic %e pot :n,iin+a prin acte ale autorit+ilor ad$ini%tra+iei pu5lice centrale %au locale ori prin alte $oduri prevzute de le;e) AR ) 132 Re;i$ul 'uridic aplica5il Per%oanele 'uridice le;al :n,iin+ate %e %upun di%pozi+iilor aplica5ile cate;oriei din care ,ac parte9 precu$ -i celor cuprin%e :n prezentul cod9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) AR ) 13A E,ectele per%onalit+ii 'uridice (1) Per%oana 'uridic particip :n nu$e propriu la circuitul civil -i r%punde pentru o5li;a+iile a%u$ate cu 5unurile proprii9 a,ar de cazul :n care prin le;e %"ar di%pune alt,el)

(2) Ni$eni nu poate invoca :$potriva unei per%oane de 5un" credin+ calitatea de %u5iect de drept a unei per%oane 'uridice9 dac prin acea%ta %e ur$re-te a%cunderea unei ,raude9 a unui a5uz de drept %au a unei atin;eri adu%e ordinii pu5lice) CAP) == @n,iin+area per%oanei 'uridice (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii co$une AR ) 13> Modurile de :n,iin+are (1) Per%oana 'uridic %e :n,iin+eazE a) prin actul de :n,iin+are al or;anului co$petent9 :n cazul autorit+ilor -i al in%titu+iilor pu5lice9 al unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale9 precu$ -i al operatorilor econo$ici care %e con%tituie de ctre %tat %au de ctre unit+ile ad$ini%trativ"teritoriale) @n toate cazurile9 actul de :n,iin+are tre5uie % prevad :n $od e8pre% dac autoritatea pu5lic %au in%titu+ia pu5lic e%te per%oan 'uridic6 5) prin actul de :n,iin+are al celor care o con%tituie9 autorizat9 :n condi+iile le;ii6 c) :n orice alt $od prevzut de le;e) (2) &ac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 prin act de :n,iin+are %e :n+ele;e actul de con%tituire a per%oanei 'uridice -i9 dup caz9 %tatutul ace%teia) AR ) 13? &urata per%oanei 'uridice Per%oana 'uridic %e :n,iin+eaz pe durat nedeter$inat9 dac prin le;e9 actul de con%tituire %au %tatut nu %e prevede alt,el) (EC/=!NEA a 2"a Nulitatea per%oanei 'uridice AR ) 137 Cauzele de nulitate (1) Nulitatea unei per%oane 'uridice poate ,i con%tatat %au9 dup caz9 declarat de in%tan+a 'udectorea%c nu$ai atunci cndE a) lip%e-te actul de :n,iin+are %au nu a ,o%t :ncBeiat :n ,or$a autentic :n %itua+iile anu$e prevzute de le;e6 5) to+i ,ondatorii %au a%ocia+ii au ,o%t9 potrivit le;ii9 incapa5ili9 la data :n,iin+rii per%oanei 'uridice6 c) o5iectul de activitate e%te ilicit9 contrar ordinii pu5lice ori 5unelor $oravuri6 d) lip%e-te autoriza+ia ad$ini%trativ nece%ar pentru :n,iin+area ace%teia6 e) actul de :n,iin+are nu prevede denu$irea9 %ediul %au o5iectul de activitate6 ,) actul de :n,iin+are nu prevede aporturile ,ondatorilor %au ale a%ocia+ilor ori capitalul %ocial %u5%cri% -i vr%at6

;) %"au :nclcat di%pozi+iile le;ale privind patri$oniul ini+ial %au capitalul %ocial $ini$9 %u5%cri% -i vr%at6 B) nu %"a re%pectat nu$rul $ini$ de ,ondatori %au a%ocia+i prevzut de le;e6 i) au ,o%t ne%ocotite alte di%pozi+ii le;ale i$perative prevzute %u5 %anc+iunea nulit+ii actului de :n,iin+are a per%oanei 'uridice) (2) Nere%pectarea di%pozi+iilor alin) (1) lit) a)9 c)";) %e %anc+ioneaz cu nulitatea a5%olut) AR ) 132 A%pectele %peciale privind re;i$ul nulit+ii (1) Nulitatea relativ a per%oanei 'uridice poate ,i invocat :n ter$en de un an de la data :nre;i%trrii %au :n,iin+rii ace%teia9 dup caz) (2) Nulitatea a5%olut %au relativ a per%oanei 'uridice %e acoper :n toate cazurile9 dac9 pn la :ncBiderea dez5aterilor :n ,a+a pri$ei in%tan+e de 'udecat9 cauza de nulitate a ,o%t :nlturat) AR ) 134 E,ectele nulit+ii (1) &e la data la care Botrrea 'udectorea%c de con%tatare %au declarare a nulit+ii a devenit de,initiv9 per%oana 'uridic :nceteaz ,r e,ect retroactiv -i intr :n licBidare) (2) Prin Botrrea 'udectorea%c de con%tatare %au declarare a nulit+ii %e nu$e%c -i licBidatorii) (A) Fotrrea 'udectorea%c de,initiv %e co$unic9 din o,iciu9 %pre a ,i notat :n toate re;i%trele pu5lice :n care per%oana 'uridic a ,o%t :nre;i%trat %au9 dup caz9 $en+ionat) (>) @n toate cazurile9 ,ondatorii %au a%ocia+ii r%pund9 :n condi+iile le;ii9 pentru o5li;a+iile per%oanei 'uridice care %"au n%cut :n %arcina ace%teia de la data :n,iin+rii ei -i pn la data notrii :n re;i%trele pu5lice a Botrrii 'udectore-ti prevzute la alin) (A)) AR ) 133 Re;i$ul actelor 'uridice :ncBeiate cu ter+ii (1) Con%tatarea %au9 dup caz9 declararea nulit+ii nu aduce atin;ere actelor :ncBeiate anterior :n nu$ele per%oanei 'uridice de ctre or;anele de ad$ini%trare9 direct %au prin reprezentare9 dup caz) (2) Nici per%oana 'uridic -i nici ,ondatorii %au a%ocia+ii nu pot opune ter+ilor nulitatea ace%teia9 :n a,ar de cazul :n care %e dovede-te c ace-tia cuno-teau cauza de nulitate la $o$entul :ncBeierii actului) (EC/=!NEA a A"a @nre;i%trarea per%oanei 'uridice AR ) 200 @nre;i%trarea per%oanei 'uridice (1) Per%oanele 'uridice %unt %upu%e :nre;i%trrii9 dac le;ile care le %unt aplica5ile prevd acea%t :nre;i%trare)

(2) Prin :nre;i%trare %e :n+ele;e :n%crierea9 :n$atricularea %au9 dup caz9 orice alt ,or$alitate de pu5licitate prevzut de le;e9 ,cut :n %copul do5ndirii per%onalit+ii 'uridice %au al lurii :n eviden+ a per%oanelor 'uridice le;al :n,iin+ate9 dup caz) (A) @nre;i%trarea %e ,ace la cerere %au9 :n cazurile anu$e prevzute de le;e9 din o,iciu) AR ) 201 .5li;a+ia de veri,icare a docu$entelor pu5licate Per%oana 'uridic e%te o5li;at % veri,ice identitatea dintre te8tul actului con%titutiv %au al %tatutului -i te8tul depu% la re;i%trul pu5lic -i cel aprut :ntr"o pu5lica+ie o,icial) @n caz de neconcordan+9 ter+ii pot opune per%oanei 'uridice oricare dintre ace%te te8te9 :n a,ar de cazul :n care %e ,ace dovada c ei cuno-teau te8tul depu% la re;i%tru) AR ) 202 Lip%a :nre;i%trrii (1) &ac :nre;i%trarea per%oanei 'uridice are caracter con%titutiv9 per%oana 'uridic nu %e con%ider le;al :n,iin+at ct ti$p :nre;i%trarea nu a ,o%t e,ectuat) (2) &ac :n% :nre;i%trarea e%te cerut nu$ai pentru opoza5ilitate ,a+ de ter+i9 actele %au ,aptele 'uridice ,cute :n nu$ele %au :n contul per%oanei 'uridice9 pentru care nu %"a e,ectuat pu5licitatea prevzut :n ace%t %cop de le;e9 nu pot ,i opu%e ter+ilor9 :n a,ar de cazul :n care %e ,ace dovada c ace-tia cuno-teau c pu5licitatea nu a ,o%t :ndeplinit) AR ) 20A R%punderea pentru nee,ectuarea ,or$alit+ilor de :nre;i%trare #ondatorii9 reprezentan+ii per%oanei 'uridice %upu%e :nre;i%trrii9 precu$ -i pri$ii $e$5ri ai or;anelor de conducere9 de ad$ini%trare -i de control ale ace%teia r%pund neli$itat -i %olidar pentru pre'udiciul cauzat prin ne:ndeplinirea ,or$alit+ilor de :nre;i%trare a per%oanei 'uridice9 dac ace%te ,or$alit+i tre5uiau % ,ie cerute de ace%te per%oane) AR ) 20> @nre;i%trarea $odi,icrilor adu%e actului de :n,iin+are &i%pozi+iile art) 200"20A %unt aplica5ile -i :n cazul :nre;i%trrii $odi,icrilor adu%e actului de :n,iin+are a per%oanei 'uridice9 realizate cu re%pectarea condi+iilor prevzute de le;e %au de actul de :n,iin+are a ace%teia9 dup caz) CAP) === Capacitatea civil a per%oanei 'uridice (EC/=!NEA 1 Capacitatea de ,olo%in+ a per%oanei 'uridice AR ) 20? &ata do5ndirii capacit+ii de ,olo%in+

(1) Per%oanele 'uridice care %unt %upu%e :nre;i%trrii au capacitatea de a avea drepturi -i o5li;a+ii de la data :nre;i%trrii lor) (2) Celelalte per%oane 'uridice au capacitatea de a avea drepturi -i o5li;a+ii9 dup caz9 potrivit art) 13>9 de la data actului de :n,iin+are9 de la data autorizrii con%tituirii lor %au de la data :ndeplinirii oricrei alte cerin+e prevzute de le;e) (A) Cu toate ace%tea9 per%oanele 'uridice prevzute la alin) (1) pot9 cBiar de la data actului de :n,iin+are9 % do5ndea%c drepturi -i % :-i a%u$e o5li;a+ii9 :n% nu$ai :n $%ura nece%ar pentru ca per%oana 'uridic % ia ,iin+ :n $od vala5il) (>) #ondatorii9 a%ocia+ii9 reprezentan+ii -i orice alte per%oane care au lucrat :n nu$ele unei per%oane 'uridice :n cur% de con%tituire r%pund neli$itat -i %olidar ,a+ de ter+i pentru actele 'uridice :ncBeiate :n contul ace%teia cu :nclcarea di%pozi+iilor alin) (A)9 :n a,ar de cazul :n care per%oana 'uridic nou"creat9 dup ce a do5ndit per%onalitate 'uridic9 le"a preluat a%upra %a) Actele a%t,el preluate %unt con%iderate a ,i ale per%oanei 'uridice :nc de la data :ncBeierii lor -i produc e,ecte depline) AR ) 207 Con+inutul capacit+ii de ,olo%in+ (1) Per%oana 'uridic poate avea orice drepturi -i o5li;a+ii civile9 a,ar de acelea care9 prin natura lor %au potrivit le;ii9 nu pot apar+ine dect per%oanei ,izice) (2) Per%oanele 'uridice ,r %cop lucrativ pot avea doar acele drepturi -i o5li;a+ii civile care %unt nece%are pentru realizarea %copului %ta5ilit prin le;e9 actul de con%tituire %au %tatut) (A) Actul 'uridic :ncBeiat cu :nclcarea di%pozi+iilor alin) (1) -i (2) e%te lovit de nulitate a5%olut) AR ) 202 &e%,-urarea activit+ilor autorizate (1) @n cazul activit+ilor care tre5uie autorizate de or;anele co$petente9 dreptul de a de%,-ura a%e$enea activit+i %e na-te nu$ai din $o$entul o5+inerii autoriza+iei re%pective9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) (2) Actele -i opera+iunile %vr-ite ,r autoriza+iile prevzute de le;e %unt lovite de nulitate a5%olut9 iar per%oanele care le"au ,cut r%pund neli$itat -i %olidar pentru toate pre'udiciile cauzate9 independent de aplicarea altor %anc+iuni prevzute de le;e) AR ) 204 Capacitatea de a pri$i li5eralit+i Prin e8cep+ie de la prevederile art) 20? alin) (A) -i dac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 orice per%oan 'uridic poate pri$i li5eralit+i :n condi+iile dreptului co$un9 de la data actului de :n,iin+are %au9 :n cazul ,unda+iilor te%ta$entare9 din $o$entul de%cBiderii $o-tenirii te%tatorului9 cBiar -i :n cazul :n care li5eralit+ile nu %unt nece%are pentru ca per%oana 'uridic % ia ,iin+ :n $od le;al)

(EC/=!NEA a 2"a Capacitatea de e8erci+iu -i ,unc+ionarea per%oanei 'uridice I1) Capacitatea de e8erci+iu AR ) 203 &ata do5ndirii capacit+ii de e8erci+iu (1) Per%oana 'uridic :-i e8ercit drepturile -i :-i :ndepline-te o5li;a+iile prin or;anele %ale de ad$ini%trare9 de la data con%tituirii lor) (2) Au calitatea de or;ane de ad$ini%trare9 :n %en%ul alin) (1)9 per%oanele ,izice %au per%oanele 'uridice care9 prin le;e9 actul de con%tituire %au %tatut9 %unt de%e$nate % ac+ioneze9 :n raporturile cu ter+ii9 individual %au colectiv9 :n nu$ele -i pe %ea$a per%oanei 'uridice) (A) Raporturile dintre per%oana 'uridic -i cei care alctuie%c or;anele %ale de ad$ini%trare %unt %upu%e9 prin analo;ie9 re;ulilor $andatului9 dac nu %"a prevzut alt,el prin le;e9 actul de con%tituire %au %tatut) AR ) 210 Lip%a or;anelor de ad$ini%trare (1) Pn la data con%tituirii or;anelor de ad$ini%trare9 e8ercitarea drepturilor -i :ndeplinirea o5li;a+iilor care prive%c per%oana 'uridic %e ,ac de ctre ,ondatori ori de ctre per%oanele ,izice %au per%oanele 'uridice de%e$nate :n ace%t %cop) (2) Actele 'uridice :ncBeiate de ctre ,ondatori %au de ctre per%oanele de%e$nate cu dep-irea puterilor con,erite potrivit le;ii9 actului de con%tituire ori %tatutului9 pentru :n,iin+area per%oanei 'uridice9 precu$ -i actele :ncBeiate de alte per%oane nede%e$nate o5li; per%oana 'uridic :n condi+iile ;e%tiunii de a,aceri) (A) Cel care contracteaz pentru per%oana 'uridic r$ne per%onal +inut ,a+ de ter+i dac acea%ta nu %e :n,iin+eaz ori dac nu :-i a%u$ o5li;a+ia contractat9 :n a,ara cazului cnd prin contract a ,o%t e8onerat de acea%t o5li;a+ie) AR ) 211 =ncapacit+i -i inco$pati5ilit+i (1) Nu pot ,ace parte din or;anele de ad$ini%trare -i de control ale per%oanei 'uridice incapa5ilii9 cei cu capacitate de e8erci+iu re%trn%9 cei deczu+i din dreptul de a e8ercita o ,unc+ie :n cadrul ace%tor or;ane9 precu$ -i cei declara+i prin le;e %au prin actul de con%tituire inco$pati5ili % ocupe o a%t,el de ,unc+ie) (2) Actele :ncBeiate cu :nclcarea di%pozi+iilor alin) (1) %unt anula5ile) Ace%tea nu pot ,i anulate pentru %i$plul ,apt c per%oanele care ,ac parte din ace%te or;ane %unt incapa5ile ori inco$pati5ile9 dup caz9 %au pentru c ace%tea au ,o%t nu$ite cu :nclcarea di%pozi+iilor le;ale ori %tatutare9 dac nu %"a produ% o vt$are)

I2) #unc+ionarea per%oanei 'uridice AR ) 212 Actele e$i%e de or;anele per%oanei 'uridice (1) Fotrrile -i deciziile luate de or;anele de conducere -i ad$ini%trare :n condi+iile le;ii9 actului de con%tituire %au %tatutului %unt o5li;atorii cBiar pentru cei care nu au luat parte la deli5erare %au au votat :$potriv) (2) #a+ de ter+i Botrrile -i deciziile luate :n condi+iile le;ii9 ale actului de con%tituire %au ale %tatutului produc e,ecte nu$ai de la data pu5licrii lor9 :n cazurile -i condi+iile prevzute de le;e9 :n a,ar de cazul :n care %e ,ace dovada c ace-tia le"au cuno%cut pe alt cale) AR ) 21A .5li;a+iile $e$5rilor or;anelor de ad$ini%trare Me$5rii or;anelor de ad$ini%trare ale unei per%oane 'uridice tre5uie % ac+ioneze :n intere%ul ace%teia9 cu pruden+a -i dili;en+a cerute unui 5un proprietar) AR ) 21> (epararea patri$oniilor (1) Me$5rii or;anelor de ad$ini%trare au o5li;a+ia % a%i;ure -i % $en+in %epara+ia dintre patri$oniul per%oanei 'uridice -i propriul lor patri$oniu) (2) Ei nu pot ,olo%i :n pro,itul ori :n intere%ul lor %au al unor ter+i9 dup caz9 5unurile per%oanei 'uridice ori in,or$a+iile pe care le o5+in :n virtutea ,unc+iei lor9 a,ar de cazul :n care ar ,i autoriza+i :n ace%t %cop de ctre cei care i" au nu$it) AR ) 21? Contrarietatea de intere%e (1) E%te anula5il actul 'uridic :ncBeiat :n ,rauda intere%elor per%oanei 'uridice de un $e$5ru al or;anelor de ad$ini%trare9 dac ace%ta din ur$9 %o+ul9 a%cenden+ii %au de%cenden+ii lui9 rudele :n linie colateral %au a,inii %i9 pn la ;radul al patrulea inclu%iv9 aveau vreun intere% % %e :ncBeie acel act -i dac partea cealalt a cuno%cut %au tre5uia % cunoa%c ace%t lucru) (2) Atunci cnd cel care ,ace parte din or;anele de ad$ini%trare ale per%oanei 'uridice ori una dintre per%oanele prevzute la alin) (1) are intere% :ntr"o pro5le$ %upu% Botrrii ace%tor or;ane9 tre5uie % :n-tiin+eze per%oana 'uridic -i % nu ia parte la nicio deli5erare privitoare la acea%ta) @n caz contrar9 el r%punde pentru daunele cauzate per%oanei 'uridice9 dac ,r votul lui nu %"ar ,i putut o5+ine $a'oritatea cerut) AR ) 217 Nulitatea actelor e$i%e de or;anele per%oanei 'uridice (1) Fotrrile -i deciziile contrare le;ii9 actului de con%tituire ori %tatutului pot ,i atacate :n 'u%ti+ie de oricare dintre $e$5rii or;anelor de conducere %au de ad$ini%trare care nu au participat la deli5erare ori care au votat :$potriv -i au cerut % %e in%ereze acea%ta :n proce%ul"ver5al de -edin+9 :n

ter$en de 1? zile de la data cnd li %"a co$unicat copia de pe Botrrea %au decizia re%pectiv ori de la data cnd a avut loc -edin+a9 dup caz) (2) Ad$ini%tratorii nu pot :n% ataca Botrrea privitoare la revocarea lor din ,unc+ie) Ei au nu$ai dreptul de a ,i de%p;u5i+i9 dac revocarea a ,o%t ne'u%ti,icat %au inte$pe%tiv -i au %u,erit a%t,el un pre'udiciu) (A) Cererea de anulare %e %olu+ioneaz :n ca$era de con%iliu de ctre in%tan+a co$petent :n circu$%crip+ia creia per%oana 'uridic :-i are %ediul9 :n contradictoriu cu per%oana 'uridic :n cauz9 reprezentat prin ad$ini%tratori) Fotrrea in%tan+ei e%te %upu% nu$ai apelului) (>) &ac Botrrea e%te atacat de to+i ad$ini%tratorii9 per%oana 'uridic e%te reprezentat :n 'u%ti+ie de per%oana de%e$nat de pre-edintele in%tan+ei dintre $e$5rii per%oanei 'uridice9 care va :ndeplini $andatul cu care a ,o%t :n%rcinat pn cnd or;anul de conducere co$petent9 convocat :n ace%t %cop9 va ale;e o alt per%oan) (?) Fotrrea de,initiv de anulare va ,i $en+ionat :n re;i%trul pu5lic :n care e%te :nre;i%trat per%oana 'uridic9 ,iind opoza5il de la acea%t dat ,a+ de orice per%oan9 inclu%iv ,a+ de $e$5rii acelei per%oane 'uridice) (7) &ac %e invoc $otive de nulitate a5%olut9 dreptul la ac+iunea :n con%tatarea nulit+ii e%te i$pre%cripti5il9 iar cererea poate ,i ,or$ulat de orice per%oan intere%at) &i%pozi+iile alin) (A)"(?) r$n aplica5ile) (2) Prevederile prezentului articol %e aplic :n $%ura :n care prin le;i %peciale nu %e di%pune alt,el) AR ) 212 (u%pendarea actelor atacate (1) .dat cu intentarea ac+iunii :n anulare9 recla$antul poate cere in%tan+ei9 pe cale de ordonan+ pre-edin+ial9 %u%pendarea e8ecutrii actelor atacate) (2) Pentru a :ncuviin+a %u%pendarea9 in%tan+a :l poate o5li;a pe recla$ant % depun o cau+iune9 :n condi+iile le;ii) AR ) 214 Participarea la circuitul civil (1) Actele 'uridice ,cute de or;anele de ad$ini%trare ale per%oanei 'uridice9 :n li$itele puterilor ce le"au ,o%t con,erite9 %unt actele per%oanei 'uridice :n%e-i) (2) @n raporturile cu ter+ii9 per%oana 'uridic e%te an;a'at prin actele or;anelor %ale9 cBiar dac ace%te acte dep-e%c puterea de reprezentare con,erit prin actul de con%tituire %au %tatut9 :n a,ar de cazul :n care ea dovede-te c ter+ii o cuno-teau la data :ncBeierii actului) (i$pla pu5licare a actului de con%tituire %au a %tatutului per%oanei 'uridice nu con%tituie dovada cunoa-terii ace%tui ,apt) (A) Clauzele %au di%pozi+iile actului de con%tituire ori ale %tatutului9 precu$ -i Botrrile or;anelor %tatutare ale per%oanei 'uridice care li$iteaz %au lr;e%c puterile con,erite e8clu%iv de le;e ace%tor or;ane %unt con%iderate ne%cri%e9 cBiar dac au ,o%t pu5licate)

AR ) 213 R%punderea pentru ,apte 'uridice (1) #aptele licite %au ilicite %vr-ite de or;anele per%oanei 'uridice o5li; :n%-i per%oana 'uridic9 :n% nu$ai dac ele au le;tur cu atri5u+iile %au cu %copul ,unc+iilor :ncredin+ate) (2) #aptele ilicite atra; -i r%punderea per%onal -i %olidar a celor care le"au %vr-it9 att ,a+ de per%oana 'uridic9 ct -i ,a+ de ter+i) AR ) 220 R%punderea $e$5rilor or;anelor per%oanei 'uridice (1) Ac+iunea :n r%pundere :$potriva ad$ini%tratorilor9 cenzorilor9 directorilor -i a altor per%oane care au ac+ionat :n calitate de $e$5ri ai or;anelor per%oanei 'uridice9 pentru pre'udiciile cauzate per%oanei 'uridice de ctre ace-tia prin :nclcarea :ndatoririlor %ta5ilite :n %arcina lor9 apar+ine9 :n nu$ele per%oanei 'uridice9 or;anului de conducere co$petent9 care va decide cu $a'oritatea cerut de le;e9 iar :n lip%9 cu $a'oritatea cerut de prevederile %tatutare) (2) Fotrrea poate ,i luat cBiar dac pro5le$a r%punderii per%oanelor prevzute la alin) (1) nu ,i;ureaz pe ordinea de zi) (A) .r;anul de conducere co$petent de%e$neaz cu aceea-i $a'oritate per%oana :n%rcinat % e8ercite ac+iunea :n 'u%ti+ie) (>) &ac %"a Botrt introducerea ac+iunii :n r%pundere :$potriva ad$ini%tratorilor9 $andatul ace%tora :nceteaz de drept -i or;anul de conducere co$petent va proceda la :nlocuirea lor) (?) @n cazul :n care ac+iunea %e introduce :$potriva directorilor an;a'a+i :n 5aza unui alt contract dect a unui contract individual de $unc9 ace-tia %unt %u%penda+i de drept din ,unc+ie pn la r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti) IA) &i%pozi+ii %peciale AR ) 221 R%punderea per%oanelor 'uridice de drept pu5lic &ac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 per%oanele 'uridice de drept pu5lic %unt o5li;ate pentru ,aptele licite %au ilicite ale or;anele lor9 :n acelea-i condi+ii ca per%oanele 'uridice de drept privat) AR ) 222 =ndependen+a patri$onial Per%oana 'uridic avnd :n %u5ordine o alt per%oan 'uridic nu r%punde pentru nee8ecutarea o5li;a+iilor ace%teia din ur$ -i nici per%oana 'uridic %u5ordonat nu r%punde pentru per%oana 'uridic ,a+ de care e%te %u5ordonat9 dac prin le;e nu %e di%pune alt,el) AR ) 22A (tatul -i unit+ile ad$ini%trativ"teritoriale (1) @n raporturile civile :n care %e prezint ne$i'locit9 :n nu$e propriu9 ca titular de drepturi -i o5li;a+ii9 %tatul

particip prin Mini%terul #inan+elor Pu5lice9 a,ar de cazul :n care le;ea %ta5ile-te un alt or;an :n ace%t %en%) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %unt aplica5ile :n $od core%punztor -i unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale care particip la raporturile civile :n nu$e propriu9 prin or;anele prevzute de le;e) AR ) 22> R%punderea civil a %tatului -i a unit+ilor ad$ini%trativ" teritoriale (1) &ac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 %tatul nu r%punde dect :n $od %u5%idiar pentru o5li;a+iile or;anelor9 autorit+ilor -i in%titu+iilor pu5lice care %unt per%oane 'uridice -i niciuna dintre ace%te per%oane 'uridice nu r%punde pentru o5li;a+iile %tatului) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %unt aplica5ile :n $od core%punztor -i unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale care nu r%pund dect :n $od %u5%idiar pentru o5li;a+iile or;anelor9 in%titu+iilor -i %erviciilor pu5lice din %u5ordinea ace%tora atunci cnd ace%tea au per%onalitate 'uridic) CAP) =C =denti,icarea per%oanei 'uridice AR ) 22? Na+ionalitatea per%oanei 'uridice (unt de na+ionalitate ro$n toate per%oanele 'uridice al cror %ediu9 potrivit actului de con%tituire %au %tatutului9 e%te %ta5ilit :n Ro$nia) AR ) 227 &enu$irea per%oanei 'uridice (1) Per%oana 'uridic poart denu$irea %ta5ilit9 :n condi+iile le;ii9 prin actul de con%tituire %au prin %tatut) (2) .dat cu :nre;i%trarea per%oanei 'uridice %e vor trece :n re;i%trul pu5lic denu$irea ei -i celelalte atri5ute de identi,icare) AR ) 222 (ediul per%oanei 'uridice (1) (ediul per%oanei 'uridice %e %ta5ile-te potrivit actului de con%tituire %au %tatutului) (2) @n ,unc+ie de o5iectul de activitate9 per%oana 'uridic poate avea $ai $ulte %edii cu caracter %ecundar pentru %ucur%alele9 reprezentan+ele %ale teritoriale -i punctele de lucru) &i%pozi+iile art) 32 %unt aplica5ile :n $od core%punztor) AR ) 224 (cBi$5area denu$irii -i %ediului Per%oana 'uridic poate % :-i %cBi$5e denu$irea %au %ediul9 :n condi+iile prevzute de le;e) AR ) 223 &ovada denu$irii -i %ediului (1) @n raporturile cu ter+ii9 dovada denu$irii -i a %ediului per%oanei 'uridice %e ,ace cu $en+iunile :n%cri%e :n re;i%trele

de pu5licitate %au de eviden+ prevzute de le;e pentru per%oana 'uridic re%pectiv) (2) @n lip%a ace%tor $en+iuni9 %ta5ilirea %au %cBi$5area denu$irii -i a %ediului nu va putea ,i opu% altor per%oane) AR ) 2A0 Alte atri5ute de identi,icare @n ,unc+ie de %peci,icul o5iectului de activitate9 per%oana 'uridic $ai poate avea -i alte atri5ute de identi,icare9 cu$ %unt nu$rul de :nre;i%trare :n re;i%trul co$er+ului %au :ntr"un alt re;i%tru pu5lic9 codul unic de :nre;i%trare -i alte ele$ente de identi,icare9 :n condi+iile le;ii) AR ) 2A1 Men+iuni o5li;atorii oate docu$entele9 indi,erent de ,or$9 care e$an de la per%oana 'uridic tre5uie % cuprind denu$irea -i %ediul9 precu$ -i alte atri5ute de identi,icare9 :n cazurile prevzute de le;e9 %u5 %anc+iunea pl+ii de daune"intere%e per%oanei pre'udiciate) CAP) C Reor;anizarea per%oanei 'uridice AR ) 2A2 No+iune Reor;anizarea per%oanei 'uridice e%te opera+iunea 'uridic :n care pot ,i i$plicate una %au $ai $ulte per%oane 'uridice -i care are ca e,ecte :n,iin+area9 $odi,icarea ori :ncetarea ace%tora) AR ) 2AA Modurile de reor;anizare (1) Reor;anizarea per%oanei 'uridice %e realizeaz prin ,uziune9 prin divizare %au prin tran%,or$are) (2) Reor;anizarea %e ,ace cu re%pectarea condi+iilor prevzute pentru do5ndirea per%onalit+ii 'uridice9 :n a,ar de cazurile :n care prin le;e9 actul de con%tituire %au %tatut %e di%pune alt,el) AR ) 2A> #uziunea #uziunea %e ,ace prin a5%or5+ia unei per%oane 'uridice de ctre o alt per%oan 'uridic %au prin contopirea $ai $ultor per%oane 'uridice pentru a alctui o per%oan 'uridic nou) AR ) 2A? E,ectele ,uziunii (1) @n cazul a5%or5+iei9 drepturile -i o5li;a+iile per%oanei 'uridice a5%or5ite %e tran%,er :n patri$oniul per%oanei 'uridice care o a5%oar5e) (2) @n cazul contopirii per%oanelor 'uridice9 drepturile -i o5li;a+iile ace%tora %e tran%,er :n patri$oniul per%oanei 'uridice nou":n,iin+ate) AR ) 2A7 &ivizarea (1) &ivizarea poate ,i total %au par+ial) (2) &ivizarea total %e ,ace prin :$pr+irea :ntre;ului patri$oniu al unei per%oane 'uridice :ntre dou %au $ai $ulte

per%oane 'uridice care e8i%t de'a %au care %e :n,iin+eaz prin divizare) (A) &ivizarea par+ial con%t :n de%prinderea unei pr+i din patri$oniul unei per%oane 'uridice9 care continu % e8i%te9 -i :n tran%$iterea ace%tei pr+i ctre una %au $ai $ulte per%oane 'uridice care e8i%t %au care %e :n,iin+eaz :n ace%t $od) AR ) 2A2 E,ectele divizrii (1) Patri$oniul per%oanei 'uridice care a :ncetat de a avea ,iin+ prin divizare %e :$parte :n $od e;al :ntre per%oanele 'uridice do5nditoare9 dac prin actul ce a di%pu% divizarea nu %"a %ta5ilit o alt propor+ie) (2) @n cazul divizrii par+iale9 cnd o parte din patri$oniul unei per%oane 'uridice %e de%prinde -i %e tran%$ite unei %in;ure per%oane 'uridice de'a e8i%tente %au care %e :n,iin+eaz :n ace%t $od9 reducerea patri$oniului per%oanei 'uridice divizate e%te propor+ional cu partea tran%$i%) (A) @n cazul :n care partea de%prin% %e tran%$ite $ai $ultor per%oane 'uridice de'a e8i%tente %au care %e :n,iin+eaz :n ace%t $od9 :$pr+irea patri$oniului :ntre per%oana 'uridic ,a+ de care %"a ,cut de%prinderea -i per%oanele 'uridice do5nditoare %e va ,ace potrivit di%pozi+iilor alin) (2)9 iar :ntre per%oanele 'uridice do5nditoare9 :$pr+irea pr+ii de%prin%e %e va ,ace potrivit di%pozi+iilor alin) (1)9 ce %e vor aplica :n $od core%punztor) AR ) 2A4 @ntinderea r%punderii :n caz de divizare (1) @n cazul divizrii9 ,iecare dintre per%oanele 'uridice do5nditoare va r%pundeE a) pentru o5li;a+iile le;ate de 5unurile care ,or$eaz o5iectul drepturilor do5ndite %au p%trate inte;ral6 5) pentru celelalte o5li;a+ii ale per%oanei 'uridice divizate9 propor+ional cu valoarea drepturilor do5ndite %au p%trate9 %ocotit dup %cderea o5li;a+iilor prevzute la lit) a)) (2) &ac o per%oan 'uridic :n,iin+at :n condi+iile art) 13> alin) (1) lit) a) e%te %upu% divizrii9 prin actul de reor;anizare %e va putea %ta5ili -i un alt $od de repartizare a o5li;a+iilor dect acela prevzut :n prezentul articol) AR ) 2A3 Repartizarea contractelor :n caz de divizare @n caz de divizare9 contractele %e vor repartiza9 cu re%pectarea di%pozi+iilor art) 207 alin) (2)9 art) 2A2 -i 2A49 a%t,el :nct e8ecutarea ,iecruia dintre ele % %e ,ac :n :ntre;i$e de ctre o %in;ur per%oan 'uridic do5nditoare9 a,ar nu$ai dac acea%ta nu e%te cu putin+) AR ) 2>0 @ncetarea unor contracte (1) @n cazul contractelor :ncBeiate :n con%iderarea calit+ii per%oanei 'uridice %upu%e reor;anizrii9 ace%tea nu :-i :nceteaz e,ectele9 cu e8cep+ia cazului :n care pr+ile au %tipulat e8pre%

contrariul %au $en+inerea ori repartizarea contractului e%te condi+ionat de acordul pr+ii intere%ate) (2) &ac $en+inerea %au repartizarea contractului e%te condi+ionat de acordul pr+ii intere%ate9 acea%ta va ,i noti,icat %au9 dup caz9 :n-tiin+at prin %cri%oare reco$andat9 cu con,ir$are de pri$ire9 pentru a"-i da ori nu con%i$+$ntul :n ter$en de 10 zile lucrtoare de la co$unicarea noti,icrii %au :n-tiin+rii) Lip%a de r%pun% :n ace%t ter$en ecBivaleaz cu re,uzul de $en+inere %au preluare a contractului de ctre per%oana 'uridic %ucce%oare) AR ) 2>1 ran%,or$area per%oanei 'uridice (1) ran%,or$area per%oanei 'uridice intervine :n cazurile prevzute de le;e9 atunci cnd o per%oan 'uridic :-i :nceteaz e8i%ten+a9 conco$itent cu :n,iin+area9 :n locul ei9 a unei alte per%oane 'uridice) (2) @n cazul tran%,or$rii9 drepturile -i o5li;a+iile per%oanei 'uridice care -i"a :ncetat e8i%ten+a %e tran%,er :n patri$oniul per%oanei 'uridice nou":n,iin+ate9 cu e8cep+ia cazului :n care prin actul prin care %"a di%pu% tran%,or$area %e prevede alt,el) @n ace%te din ur$ cazuri9 di%pozi+iile art) 2A39 2>0 -i 2>A r$n aplica5ile) AR ) 2>2 &ata tran%$iterii drepturilor -i o5li;a+iilor (1) @n cazul reor;anizrii per%oanelor 'uridice %upu%e :nre;i%trrii9 tran%$iterea drepturilor -i o5li;a+iilor %e realizeaz att :ntre pr+i9 ct -i ,a+ de ter+i9 nu$ai prin :nre;i%trarea opera+iunii -i de la data ace%teia) (2) @n ceea ce prive-te celelalte per%oane 'uridice ne%upu%e :nre;i%trrii9 tran%$iterea drepturilor -i o5li;a+iilor9 :n cazurile prevzute la alin) (1)9 %e realizeaz att :ntre pr+i9 ct -i ,a+ de ter+i9 nu$ai pe data apro5rii de ctre or;anul co$petent a inventarului9 a 5ilan+ului conta5il :ntoc$it :n vederea predrii"pri$irii9 a eviden+ei -i a repartizrii tuturor contractelor :n cur% de e8ecutare9 precu$ -i a oricror alte a%e$enea acte prevzute de le;e) (A) @n cazul 5unurilor i$o5ile care ,ac o5iectul tran%$i%iunii9 dreptul de proprietate -i celelalte drepturi reale %e do5nde%c nu$ai prin :n%crierea :n cartea ,unciar9 :n 5aza actului de reor;anizare :ncBeiat :n ,or$ autentic %au9 dup caz9 a actului ad$ini%trativ prin care %"a di%pu% reor;anizarea9 :n a$5ele %itua+ii :n%o+it9 dac e%te cazul9 de certi,icatul de :nre;i%trare a per%oanei 'uridice nou":n,iin+ate) AR ) 2>A .pozi+ii (1) Actele prin care %"a Botrt reor;anizarea pot ,i atacate9 dac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 prin opozi+ie9 de ctre creditori -i orice alte per%oane intere%ate9 :n ter$en de A0 de zile de la data cnd au luat cuno-tin+ de apro5area reor;anizrii9 dar nu $ai trziu de un an de la data pu5licrii ace%teia9 %au9 dup caz9 de la data apro5rii ace%teia de ctre or;anul co$petent9 potrivit le;ii)

(2) .pozi+ia %u%pend e8ecutarea ,a+ de oponen+i pn la r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 :n a,ar de cazul :n care per%oana 'uridic de5itoare ,ace dovada e8ecutrii o5li;a+iilor %au o,er ;aran+ii acceptate de creditori ori :ncBeie cu ace-tia un acord pentru plata datoriilor) (A) .pozi+ia %e 'udec :n ca$era de con%iliu9 cu citarea pr+ilor9 de ctre in%tan+a co$petent) (>) Fotrrea pronun+at a%upra opozi+iei e%te %upu% nu$ai apelului) CAP) C= @ncetarea per%oanei 'uridice (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 2>> Modurile de :ncetare Per%oana 'uridic :nceteaz9 dup caz9 prin con%tatarea ori declararea nulit+ii9 prin ,uziune9 divizare total9 tran%,or$are9 dizolvare %au de%,iin+are ori printr"un alt $od prevzut de actul con%titutiv %au de le;e) (EC/=!NEA a 2"a &izolvarea per%oanei 'uridice AR ) 2>? &izolvarea per%oanelor 'uridice de drept privat Per%oanele 'uridice de drept privat %e dizolvE a) dac ter$enul pentru care au ,o%t con%tituite %"a :$plinit6 5) dac %copul a ,o%t realizat ori nu $ai poate ,i :ndeplinit6 c) dac %copul pe care :l ur$re%c %au $i'loacele :ntre5uin+ate pentru realizarea ace%tuia au devenit contrare le;ii %au ordinii pu5lice ori dac ele ur$re%c un alt %cop dect cel declarat6 d) prin Botrrea or;anelor co$petente ale ace%tora6 e) prin orice alt $od prevzut de le;e9 actul de con%tituire %au %tatut) AR ) 2>7 &izolvarea per%oanelor 'uridice de drept pu5lic Per%oanele 'uridice de drept pu5lic %e dizolv nu$ai :n cazurile -i :n condi+iile anu$e prevzute de le;e) AR ) 2>2 .pozi+ii @n cazul :n care per%oana 'uridic %e dizolv prin Botrrea or;anului co$petent9 creditorii %au orice alte per%oane intere%ate pot ,ace opozi+ie9 di%pozi+iile art) 2>A aplicndu"%e :n $od core%punztor) AR ) 2>4 LicBidarea

(1) Prin e,ectul dizolvrii per%oana 'uridic intr :n licBidare :n vederea valori,icrii activului -i a pl+ii pa%ivului) (2) Per%oana 'uridic :-i p%treaz capacitatea civil pentru opera+iunile nece%are licBidrii pn la ,inalizarea ace%teia) (A) &ac :ncetarea per%oanei 'uridice are loc prin ,uziune9 tran%,or$are %au prin divizare total9 nu %e declan-eaz procedura licBidrii) AR ) 2>3 &e%tina+ia 5unurilor r$a%e dup licBidare (1) .ricare ar ,i cauzele dizolvrii9 5unurile per%oanei 'uridice r$a%e dup licBidare vor pri$i de%tina+ia %ta5ilit :n actul de con%tituire %au %tatut ori de%tina+ia %ta5ilit :n Botrrea or;anului co$petent luat :nainte de dizolvare) (2) @n lip%a unei a%e$enea prevederi :n actul de con%tituire %au %tatut ori :n lip%a unei Botrri luate :n condi+iile alin) (1)9 precu$ -i :n cazul :n care prevederea %au Botrrea e%te contrar le;ii %au ordinii pu5lice9 la propunerea licBidatorului9 5unurile r$a%e dup licBidare %e atri5uie de in%tan+a co$petent9 prin Botrre %upu% nu$ai apelului9 unei per%oane 'uridice cu %cop identic %au a%e$ntor9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) Atunci cnd e8i%t $ai $ulte a%t,el de per%oane 'uridice9 licBidatorul propune cel pu+in A per%oane 'uridice9 caz :n care 5unurile %e atri5uie prin tra;ere la %or+i) (A) @n cazul :n care per%oana 'uridic a ,o%t dizolvat pentru $otivele prevzute la art) 2>? lit) d)9 precu$ -i :n cazul :n care nicio per%oan 'uridic nu e%te de acord cu preluarea 5unurilor r$a%e dup licBidare :n condi+iile alin) (2)9 ace%tea vor trece :n proprietatea co$unei9 ora-ului %au $unicipiului :n a crui raz teritorial %e a,l 5unurile) (>) @n toate cazurile9 tran%$iterea dreptului de proprietate a%upra 5unurilor r$a%e dup licBidare are loc la data prelurii lor de ctre 5ene,iciari9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) Proce%ul"ver5al de predare"pri$ire -i Botrrea 'udectorea%c r$a% de,initiv9 :n cazurile prevzute la alin) (2) ori (A)9 con%tituie titlu de proprietate %au9 dup caz9 pot %ervi drept te$ei 'uridic pentru inta5ularea :n cartea ,unciar) @n cazul 5unurilor i$o5ile9 di%pozi+iile art) 1)2>> -i cele :n $aterie de carte ,unciar r$n aplica5ile) (EC/=!NEA a A"a &i%pozi+ii %peciale AR ) 2?0 &e%,iin+area unor per%oane 'uridice (1) Per%oanele 'uridice :n,iin+ate de ctre autorit+ile pu5lice centrale %au locale9 ne%upu%e dizolvrii9 pot ,i de%,iin+ate prin Botrrea or;anului care le"a :n,iin+at) (2) @n ace%t caz9 dac or;anul co$petent nu a di%pu% alt,el9 drepturile -i o5li;a+iile per%oanei 'uridice de%,iin+ate %e tran%,er per%oanei 'uridice do5nditoare9 propor+ional cu

valoarea 5unurilor tran%$i%e ace%teia9 +inndu"%e :n% %ea$a -i de natura o5li;a+iilor re%pective) AR ) 2?1 &ata :ncetrii per%onalit+ii 'uridice (1) Per%oanele 'uridice %upu%e :nre;i%trrii :nceteaz la data radierii din re;i%trele :n care au ,o%t :n%cri%e) (2) Celelalte per%oane 'uridice :nceteaz la data actului prin care %"a di%pu% :ncetarea %au9 dup caz9 la data :ndeplinirii oricrei alte cerin+e prevzute de le;e) = L!L C Aprarea drepturilor nepatri$oniale AR ) 2?2 .crotirea per%onalit+ii u$ane .rice per%oan ,izic are dreptul la ocrotirea valorilor intrin%eci ,iin+ei u$ane9 cu$ %unt via+a9 %ntatea9 inte;ritatea ,izic -i p%iBic9 de$nitatea9 inti$itatea vie+ii private9 li5ertatea de con-tiin+9 crea+ia -tiin+i,ic9 arti%tic9 literar %au teBnic) AR ) 2?A Mi'loace de aprare 1) Per%oana ,izic ale crei drepturi nepatri$oniale au ,o%t :nclcate ori a$enin+ate poate cere oricnd in%tan+eiE a) interzicerea %vr-irii ,aptei ilicite9 dac acea%ta e%te i$inent6 5) :ncetarea :nclcrii -i interzicerea pentru viitor9 dac acea%ta dureaz :nc6 c) con%tatarea caracterului ilicit al ,aptei %vr-ite9 dac tul5urarea pe care a produ%"o %u5zi%t) (2) Prin e8cep+ie de la prevederile alin) (1)9 :n cazul :nclcrii drepturilor nepatri$oniale prin e8ercitarea dreptului la li5era e8pri$are9 in%tan+a poate di%pune nu$ai $%urile prevzute la alin) (1) lit) 5) -i c)) (A) otodat9 cel care a %u,erit o :nclcare a unor a%e$enea drepturi poate cere in%tan+ei % :l o5li;e pe autorul ,aptei % :ndeplinea%c orice $%uri %ocotite nece%are de ctre in%tan+ %pre a a'un;e la re%ta5ilirea dreptului atin%9 cu$ %untE a) o5li;area autorului9 pe cBeltuiala %a9 la pu5licarea Botrrii de conda$nare6 5) orice alte $%uri nece%are pentru :ncetarea ,aptei ilicite %au pentru repararea pre'udiciului cauzat) (>) &e a%e$enea9 per%oana pre'udiciat poate cere de%p;u5iri %au9 dup caz9 o repara+ie patri$onial pentru pre'udiciul9 cBiar nepatri$onial9 ce i"a ,o%t cauzat9 dac vt$area e%te i$puta5il autorului ,aptei pre'udicia5ile) @n ace%te cazuri9 dreptul la ac+iune e%te %upu% pre%crip+iei e8tinctive) AR ) 2?> Aprarea dreptului la nu$e (1) Cel al crui nu$e e%te conte%tat poate % cear in%tan+ei 'udectore-ti recunoa-terea dreptului %u la acel nu$e)

(2) &e a%e$enea9 cel care e%te lezat prin uzurparea9 :n tot %au :n parte9 a nu$elui %u poate % cear oricnd in%tan+ei 'udectore-ti % di%pun :ncetarea ace%tei atin;eri nele;iti$e) (A) &i%pozi+iile prezentului articol %e aplic9 :n $od core%punztor9 -i aprrii dreptului la p%eudoni$9 ale% :n condi+iile le;ii) AR ) 2?? M%uri provizorii (1) &ac per%oana care %e con%ider lezat ,ace dovada credi5il c drepturile %ale nepatri$oniale ,ac o5iectul unei ac+iuni ilicite9 actuale %au i$inente -i c acea%t ac+iune ri%c % :i cauzeze un pre'udiciu ;reu de reparat9 poate % cear in%tan+ei 'udectore-ti luarea unor $%uri provizorii) (2) =n%tan+a 'udectorea%c poate % di%pun :n %pecialE a) interzicerea :nclcrii %au :ncetarea ei provizorie6 5) luarea $%urilor nece%are pentru a a%i;ura con%ervarea pro5elor) (A) @n cazul pre'udiciilor adu%e prin $i'loacele pre%ei %cri%e %au audiovizuale9 in%tan+a 'udectorea%c nu poate % di%pun :ncetarea9 cu titlu provizoriu9 a ac+iunii pre'udicia5ile dect dac pre'udiciile cauzate recla$antului %unt ;rave9 dac ac+iunea nu e%te :n $od evident 'u%ti,icat9 potrivit art) 2?9 -i dac $%ura luat de in%tan+ nu apare ca ,iind di%propor+ionat :n raport cu pre'udiciile cauzate) &i%pozi+iile art) 2?A alin) (2) r$n aplica5ile) (>) =n%tan+a %olu+ioneaz cererea potrivit di%pozi+iilor privitoare la ordonan+a pre-edin+ial9 care %e aplic :n $od core%punztor) @n cazul :n care cererea e%te ,or$ulat :nainte de introducerea ac+iunii de ,ond9 prin Botrrea prin care %"a di%pu% $%ura provizorie %e va ,i8a -i ter$enul :n care ac+iunea :n ,ond tre5uie % ,ie introdu%9 %u5 %anc+iunea :ncetrii de drept a acelei $%uri) &i%pozi+iile alin) (7) %unt aplica5ile) (?) &ac $%urile luate %unt de natur % produc un pre'udiciu pr+ii adver%e9 in%tan+a :l poate o5li;a pe recla$ant % dea o cau+iune :n cuantu$ul ,i8at de acea%ta9 %u5 %anc+iunea :ncetrii de drept a $%urii di%pu%e) (7) M%urile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii ac+iunii :n 'u%ti+ie pentru aprarea dreptului nepatri$onial :nclcat :nceteaz de drept9 dac recla$antul nu a %e%izat in%tan+a :n ter$enul ,i8at de acea%ta9 dar nu $ai trziu de A0 de zile de la luarea ace%tora) (2) Recla$antul e%te +inut % repare9 la cererea pr+ii intere%ate9 pre'udiciul cauzat prin $%urile provizorii luate9 dac ac+iunea de ,ond e%te re%pin% ca ne:nte$eiat) Cu toate ace%tea9 dac recla$antul nu a ,o%t :n culp ori a avut o culp u-oar9 in%tan+a9 :n raport cu circu$%tan+ele concrete9 poate ,ie % re,uze o5li;area %a la de%p;u5irile cerute de partea adver%9 ,ie % di%pun reducerea ace%tora) (4) &ac partea adver% nu %olicit daune"intere%e9 in%tan+a va di%pune eli5erarea cau+iunii9 la cererea recla$antului9 prin Botrre dat cu citarea pr+ilor) Cererea %e 'udec potrivit di%pozi+iilor privitoare la ordonan+a pre-edin+ial9 care %e

aplic :n $od core%punztor) @n cazul :n care prtul %e opune la eli5erarea cau+iunii9 in%tan+a va ,i8a un ter$en :n vederea introducerii ac+iunii de ,ond9 care nu poate ,i $ai lun; de A0 de zile de la data pronun+rii Botrrii9 %u5 %anc+iunea :ncetrii de drept a $%urii de indi%poni5ilizare a %u$ei depu%e cu titlu de cau+iune) AR ) 2?7 &ece%ul titularului dreptului nepatri$onial (1) Ac+iunea pentru re%ta5ilirea dreptului nepatri$onial :nclcat poate ,i continuat %au pornit9 dup $oartea per%oanei vt$ate9 de ctre %o+ul %upravie+uitor9 de oricare dintre rudele :n linie dreapt ale per%oanei decedate9 precu$ -i de oricare dintre rudele %ale colaterale pn la ;radul al patrulea inclu%iv) (2) Ac+iunea pentru re%ta5ilirea inte;rit+ii $e$oriei unei per%oane decedate poate ,i pornit de cei prevzu+i la alin) (1)) AR ) 2?2 Aprarea drepturilor nepatri$oniale ale per%oanei 'uridice &i%pozi+iile prezentului titlu %e aplic prin a%e$nare -i drepturilor nepatri$oniale ale per%oanelor 'uridice) CAR EA a =="a &e%pre ,a$ilie*) """""""""""" *) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii a =="a %unt cuprin%e :n art) 2>"?1 din Le;ea nr) 21<2011) = L!L = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 2?4 #a$ilia (1) #a$ilia %e :nte$eiaz pe c%toria li5er con%i$+it :ntre %o+i9 pe e;alitatea ace%tora9 precu$ -i pe dreptul -i :ndatorirea prin+ilor de a a%i;ura cre-terea -i educarea copiilor lor) (2) #a$ilia are dreptul la ocrotire din partea %ociet+ii -i a %tatului) (A) (tatul e%te o5li;at % %pri'ine9 prin $%uri econo$ice -i %ociale9 :ncBeierea c%toriei9 precu$ -i dezvoltarea -i con%olidarea ,a$iliei) (>) @n %en%ul prezentului cod9 prin %o+i %e :n+ele;e 5r5atul -i ,e$eia uni+i prin c%torie) AR ) 2?3 C%toria (1) C%toria e%te uniunea li5er con%i$+it :ntre un 5r5at -i o ,e$eie9 :ncBeiat :n condi+iile le;ii) (2) Dr5atul -i ,e$eia au dreptul de a %e c%tori :n %copul de a :nte$eia o ,a$ilie) (A) Cele5rarea reli;ioa% a c%toriei poate ,i ,cut nu$ai dup :ncBeierea c%toriei civile) (>) Condi+iile de :ncBeiere -i cauzele de nulitate ale c%toriei %e %ta5ile%c prin prezentul cod)

(?) C%toria :nceteaz prin dece%ul %au prin declararea 'udectorea%c a $or+ii unuia dintre %o+i) (7) C%toria poate ,i de%,cut prin divor+9 :n condi+iile le;ii) AR ) 270 E;alitatea :n drepturi a copiilor Copiii din a,ara c%toriei %unt e;ali :n ,a+a le;ii cu cei din c%torie9 precu$ -i cu cei adopta+i) AR ) 271 @ndatorirea prin+ilor Prin+ii %unt cei care au9 :n pri$ul rnd9 :ndatorirea de cre-tere -i educare a copiilor lor $inori) AR ) 272 Rela+iile dintre prin+i -i copii (1) Copilul nu poate ,i %eparat de prin+ii %i ,r :ncuviin+area ace%tora9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e) (2) Copilul care nu locuie-te la prin+ii %i %au9 dup caz9 la unul dintre ei are dreptul de a avea le;turi per%onale cu ace-tia) E8erci+iul ace%tui drept nu poate ,i li$itat dect :n condi+iile prevzute de le;e9 pentru $otive te$einice9 lund :n con%iderare intere%ul %uperior al copilului) AR ) 27A Principiul intere%ului %uperior al copilului (1) .rice $%ur privitoare la copil9 indi,erent de autorul ei9 tre5uie % ,ie luat cu re%pectarea intere%ului %uperior al copilului) (2) Pentru rezolvarea cererilor care %e re,er la copii9 autorit+ile co$petente %unt datoare % dea toate :ndru$rile nece%are pentru ca pr+ile % recur; la $etodele de %olu+ionare a con,lictelor pe cale a$ia5il) (A) Procedurile re,eritoare la rela+iile dintre prin+i -i copii tre5uie % ;aranteze c dorin+ele -i intere%ele prin+ilor re,eritoare la copii pot ,i adu%e la cuno-tin+a autorit+ilor -i c ace%tea +in cont de ele :n Botrrile pe care le iau) (>) Procedurile privitoare la copii tre5uie % %e de%,-oare :ntr"un ti$p rezona5il9 a%t,el :nct intere%ul %uperior al copilului -i rela+iile de ,a$ilie % nu ,ie a,ectate) (?) @n %en%ul prevederilor le;ale privind protec+ia copilului9 prin copil %e :n+ele;e per%oana care nu a :$plinit vr%ta de 14 ani -i nici nu a do5ndit capacitatea deplin de e8erci+iu9 potrivit le;ii) AR ) 27> A%cultarea copilului (1) @n procedurile ad$ini%trative %au 'udiciare care :l prive%c9 a%cultarea copilului care a :$plinit vr%ta de 10 ani e%te o5li;atorie) Cu toate ace%tea9 poate ,i a%cultat -i copilul care nu a :$plinit vr%ta de 10 ani9 dac autoritatea co$petent con%ider c ace%t lucru e%te nece%ar pentru %olu+ionarea cauzei) (2) &reptul de a ,i a%cultat pre%upune po%i5ilitatea copilului de a cere -i a pri$i orice in,or$a+ie9 potrivit cu vr%ta %a9 de a"-i e8pri$a opinia -i de a ,i in,or$at a%upra con%ecin+elor pe care le poate avea acea%ta9 dac e%te

re%pectat9 precu$ -i a%upra con%ecin+elor oricrei decizii care :l prive-te) (A) .rice copil poate cere % ,ie a%cultat9 potrivit prevederilor alin) (1) -i (2)) Re%pin;erea cererii de ctre autoritatea co$petent tre5uie $otivat) (>) .piniile copilului a%cultat vor ,i luate :n con%iderare :n raport cu vr%ta -i cu ;radul %u de $aturitate) (?) &i%pozi+iile le;ale %peciale privind con%i$+$ntul %au prezen+a copilului9 :n procedurile care :l prive%c9 precu$ -i prevederile re,eritoare la de%e$narea de ctre in%tan+ a unui reprezentant :n caz de con,lict de intere%e r$n aplica5ile) AR ) 27? =n%tan+a co$petent oate $%urile date prin prezenta carte :n co$peten+a in%tan+ei 'udectore-ti9 toate liti;iile privind aplicarea di%pozi+iilor prezentei cr+i9 precu$ -i $%urile de ocrotire a copilului prevzute :n le;i %peciale %unt de co$peten+a in%tan+ei de tutel) &i%pozi+iile art) 102 %unt aplica5ile :n $od core%punztor) = L!L == C%toria CAP) = Lo;odna AR ) 277 @ncBeierea lo;odnei (1) Lo;odna e%te pro$i%iunea reciproc de a :ncBeia c%toria) (2) &i%pozi+iile privind condi+iile de ,ond pentru :ncBeierea c%toriei %unt aplica5ile :n $od core%punztor9 cu e8cep+ia avizului $edical -i a autorizrii in%tan+ei de tutel) (A) @ncBeierea lo;odnei nu e%te %upu% niciunei ,or$alit+i -i poate ,i dovedit cu orice $i'loc de pro5) (>) @ncBeierea c%toriei nu e%te condi+ionat de :ncBeierea lo;odnei) (?) Lo;odna %e poate :ncBeia doar :ntre 5r5at -i ,e$eie) AR ) 272 Ruperea lo;odnei (1) Lo;odnicul care rupe lo;odna nu poate ,i con%trn% % :ncBeie c%toria) (2) Clauza penal %tipulat pentru ruperea lo;odnei e%te con%iderat ne%cri%) (A) Ruperea lo;odnei nu e%te %upu% niciunei ,or$alit+i -i poate ,i dovedit cu orice $i'loc de pro5) AR ) 274 Re%tituirea darurilor (1) @n cazul ruperii lo;odnei9 %unt %upu%e re%tituirii darurile pe care lo;odnicii le"au pri$it :n con%iderarea lo;odnei %au9 pe durata ace%teia9 :n vederea c%toriei9 cu e8cep+ia darurilor o5i-nuite)

(2) &arurile %e re%tituie :n natur %au9 dac acea%ta nu $ai e%te cu putin+9 :n $%ura :$5o;+irii) (A) .5li;a+ia de re%tituire nu e8i%t dac lo;odna a :ncetat prin $oartea unuia dintre lo;odnici) AR ) 273 R%punderea pentru ruperea lo;odnei (1) Partea care rupe lo;odna :n $od a5uziv poate ,i o5li;at la de%p;u5iri pentru cBeltuielile ,cute %au contractate :n vederea c%toriei9 :n $%ura :n care au ,o%t potrivite cu :$pre'urrile9 precu$ -i pentru orice alte pre'udicii cauzate) (2) Partea care9 :n $od culpa5il9 l"a deter$inat pe cellalt % rup lo;odna poate ,i o5li;at la de%p;u5iri :n condi+iile alin) (1)) AR ) 220 er$enul de pre%crip+ie &reptul la ac+iune :nte$eiat pe di%pozi+iile art) 274 -i 273 %e pre%crie :ntr"un an de la ruperea lo;odnei) CAP) == @ncBeierea c%toriei (EC/=!NEA 1 Condi+iile de ,ond pentru :ncBeierea c%toriei AR ) 221 Con%i$+$ntul la c%torie C%toria %e :ncBeie :ntre 5r5at -i ,e$eie prin con%i$+$ntul per%onal -i li5er al ace%tora) AR ) 222 Cr%ta $atri$onial (1) C%toria %e poate :ncBeia dac viitorii %o+i au :$plinit vr%ta de 14 ani) (2) Pentru $otive te$einice9 $inorul care a :$plinit vr%ta de 17 ani %e poate c%tori :n te$eiul unui aviz $edical9 cu :ncuviin+area prin+ilor %i %au9 dup caz9 a tutorelui -i cu autorizarea in%tan+ei de tutel :n a crei circu$%crip+ie $inorul :-i are do$iciliul) @n cazul :n care unul dintre prin+i re,uz % :ncuviin+eze c%toria9 in%tan+a de tutel Botr-te -i a%upra ace%tei diver;en+e9 avnd :n vedere intere%ul %uperior al copilului) (A) &ac unul dintre prin+i e%te decedat %au %e a,l :n i$po%i5ilitate de a"-i $ani,e%ta voin+a9 :ncuviin+area celuilalt printe e%te %u,icient) (>) &e a%e$enea9 :n condi+iile art) A349 e%te %u,icient :ncuviin+area printelui care e8ercit autoritatea printea%c) (?) &ac nu e8i%t nici prin+i9 nici tutore care % poat :ncuviin+a c%toria9 e%te nece%ar :ncuviin+area per%oanei %au a autorit+ii care a ,o%t a5ilitat % e8ercite drepturile printe-ti) AR ) 22A Di;a$ia

E%te interzi% :ncBeierea unei noi c%torii de ctre per%oana care e%te c%torit) AR ) 22> =nterzicerea c%toriei :ntre rude (1) E%te interzi% :ncBeierea c%toriei :ntre rudele :n linie dreapt9 precu$ -i :ntre cele :n linie colateral pn la al patrulea ;rad inclu%iv) (2) Pentru $otive te$einice9 c%toria :ntre rudele :n linie colateral de ;radul al patrulea poate ,i autorizat de in%tan+a de tutel :n a crei circu$%crip+ie :-i are do$iciliul cel care cere :ncuviin+area) =n%tan+a %e va putea pronun+a pe 5aza unui aviz $edical %pecial dat :n ace%t %en%) (A) @n cazul adop+iei9 di%pozi+iile alin) (1) -i (2) %unt aplica5ile att :ntre cei care au devenit rude prin adop+ie9 ct -i :ntre cei a cror rudenie ,irea%c a :ncetat prin e,ectul adop+iei) AR ) 22? =nterzicerea c%toriei :ntre tutore -i per%oana $inor C%toria e%te oprit :ntre tutore -i per%oana $inor care %e a,l %u5 tutela %a) AR ) 227 Aliena+ia -i de5ilitatea $intal E%te interzi% % %e c%torea%c alienatul $intal -i de5ilul $intal) AR ) 222 =nterzicerea %au ecBivalarea unor ,or$e de convie+uire cu c%toria (1) E%te interzi% c%toria dintre per%oane de acela-i %e8) (2) C%toriile dintre per%oane de acela-i %e8 :ncBeiate %au contractate :n %trintate ,ie de cet+eni ro$ni9 ,ie de cet+eni %trini nu %unt recuno%cute :n Ro$nia) (A) Parteneriatele civile dintre per%oane de %e8 opu% %au de acela-i %e8 :ncBeiate %au contractate :n %trintate ,ie de cet+eni ro$ni9 ,ie de cet+eni %trini nu %unt recuno%cute :n Ro$nia) (>) &i%pozi+iile le;ale privind li5era circula+ie pe teritoriul Ro$niei a cet+enilor %tatelor $e$5re ale !niunii Europene -i (pa+iului Econo$ic European r$n aplica5ile) (EC/=!NEA a 2"a #or$alit+ile pentru :ncBeierea c%toriei AR ) 224 Co$unicarea %trii de %ntate C%toria nu %e :ncBeie dac viitorii %o+i nu declar c -i" au co$unicat reciproc %tarea %nt+ii lor) &i%pozi+iile le;ale prin care e%te oprit c%toria celor care %u,er de anu$ite 5oli r$n aplica5ile) AR ) 223 Locul :ncBeierii c%toriei (1) C%toria %e cele5reaz de ctre o,i+erul de %tare civil9 la %ediul pri$riei)

(2) Prin e8cep+ie9 c%toria %e poate cele5ra9 cu apro5area pri$arului9 de ctre un o,i+er de %tare civil de la o alt pri$rie dect cea :n a crei raz teritorial do$iciliaz %au :-i au re-edin+a viitorii %o+i9 cu o5li;ativitatea :n-tiin+rii pri$riei de do$iciliu %au de re-edin+ a viitorilor %o+i9 :n vederea pu5licrii) AR ) 240 &eclara+ia de c%torie (1) Cei care vor % %e c%torea%c vor ,ace per%onal declara+ia de c%torie9 potrivit le;ii9 la pri$ria unde ur$eaz a %e :ncBeia c%toria) (2) @n cazurile prevzute de le;e9 declara+ia de c%torie %e poate ,ace -i :n a,ara %ediului pri$riei) (A) Atunci cnd viitorul %o+ e%te $inor9 prin+ii %au9 dup caz9 tutorele vor ,ace per%onal o declara+ie prin care :ncuviin+eaz :ncBeierea c%toriei) &i%pozi+iile art) 222 alin) (?) r$n aplica5ile) (>) &ac unul dintre viitorii %o+i9 prin+ii %au tutorele nu %e a,l :n localitatea unde ur$eaz a %e :ncBeia c%toria9 ei pot ,ace declara+ia la pri$ria :n a crei raz teritorial :-i au do$iciliul %au re-edin+a9 care o tran%$ite9 :n ter$en de >4 de ore9 la pri$ria unde ur$eaz a %e :ncBeia c%toria) AR ) 241 Con+inutul declara+iei de c%torie (1) @n declara+ia de c%torie9 viitorii %o+i vor arta c nu e8i%t niciun i$pedi$ent le;al la c%torie -i vor $en+iona nu$ele de ,a$ilie pe care :l vor purta :n ti$pul c%toriei9 precu$ -i re;i$ul $atri$onial ale%) (2) .dat cu declara+ia de c%torie9 ei vor prezenta dovezile cerute de le;e pentru :ncBeierea c%toriei) AR ) 242 Ale;erea nu$elui de ,a$ilie Ciitorii %o+i pot conveni % :-i p%treze nu$ele dinaintea c%toriei9 % ia nu$ele oricruia dintre ei %au nu$ele lor reunite) &e a%e$enea9 un %o+ poate % :-i p%treze nu$ele de dinaintea c%toriei9 iar cellalt % poarte nu$ele lor reunite) AR ) 24A Pu5licitatea declara+iei de c%torie (1) @n aceea-i zi cu pri$irea declara+iei de c%torie9 o,i+erul de %tare civil di%pune pu5licarea ace%teia9 prin a,i-area :n e8tra%9 :ntr"un loc %pecial a$ena'at la %ediul pri$riei -i pe pa;ina de internet a ace%teia unde ur$eaz % %e :ncBeie c%toria -i9 dup caz9 la %ediul pri$riei unde cellalt %o+ :-i are do$iciliul %au re-edin+a) (2) E8tra%ul din declara+ia de c%torie cuprinde9 :n $od o5li;atoriuE data a,i-rii9 datele de %tare civil ale viitorilor %o+i -i9 dup caz9 :ncuviin+area prin+ilor %au a tutorelui9 precu$ -i :n-tiin+area c orice per%oan poate ,ace opozi+ie la c%torie9 :n ter$en de 10 zile de la data a,i-rii) (A) C%toria %e :ncBeie dup 10 zile de la a,i-area declara+iei de c%torie9 ter$en :n care %e cuprind att data a,i-rii9 ct -i data :ncBeierii c%toriei)

(>) Pri$arul $unicipiului9 al %ectorului $unicipiului Ducure-ti9 al ora-ului %au al co$unei unde ur$eaz a %e :ncBeia c%toria poate % :ncuviin+eze9 pentru $otive te$einice9 :ncBeierea c%toriei :nainte de :$plinirea ter$enului prevzut la alin) (A)) AR ) 24> Re:nnoirea declara+iei de c%torie @n cazul :n care c%toria nu %"a :ncBeiat :n ter$en de A0 de zile de la data a,i-rii declara+iei de c%torie %au dac viitorii %o+i dore%c % $odi,ice declara+ia ini+ial9 tre5uie % %e ,ac o nou declara+ie de c%torie -i % %e di%pun pu5licarea ace%teia) AR ) 24? .pozi+ia la c%torie (1) .rice per%oan poate ,ace opozi+ie la c%torie9 dac e8i%t un i$pedi$ent le;al %au dac alte cerin+e ale le;ii nu %unt :ndeplinite) (2) .pozi+ia la c%torie %e ,ace nu$ai :n %cri%9 cu artarea dovezilor pe care %e :nte$eiaz) AR ) 247 Re,uzul cele5rrii c%toriei .,i+erul de %tare civil re,uz % cele5reze c%toria dac9 pe 5aza veri,icrilor pe care e%te o5li;at % le e,ectueze9 a opozi+iilor pri$ite %au a in,or$a+iilor pe care le de+ine9 :n $%ura :n care ace%tea din ur$ %unt notorii9 con%tat c nu %unt :ndeplinite condi+iile prevzute de le;e) AR ) 242 Cele5rarea c%toriei (1) Ciitorii %o+i %unt o5li;a+i % %e prezinte :$preun la %ediul pri$riei9 pentru a"-i da con%i$+$ntul la c%torie :n $od pu5lic9 :n prezen+a a 2 $artori9 :n ,a+a o,i+erului de %tare civil) (2) Cu toate ace%tea9 :n cazurile prevzute de le;e9 o,i+erul de %tare civil poate cele5ra c%toria -i :n a,ara %ediului %erviciului de %tare civil9 cu re%pectarea celorlalte condi+ii $en+ionate la alin) (1)) (2) Cu toate ace%tea9 :n cazurile prevzute de le;e9 o,i+erul de %tare civil poate cele5ra c%toria -i :n a,ara %ediului %erviciului pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor9 cu re%pectarea celorlalte condi+ii $en+ionate la alin) (1)) """"""""" Alin) (2) al art) 242 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de %tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor*) (A) Per%oanele care apar+in $inorit+ilor na+ionale pot %olicita cele5rarea c%toriei :n li$5a lor $atern9 cu condi+ia ca o,i+erul de %tare civil %au cel care o,iciaz c%toria % cunoa%c acea%t li$5) AR ) 244

Martorii la c%torie (1) Martorii ate%t ,aptul c %o+ii -i"au e8pri$at con%i$+$ntul potrivit art) 242) (2) Nu pot ,i $artori la :ncBeierea c%toriei incapa5ilii9 precu$ -i cei care din cauza unei de,icien+e p%iBice %au ,izice nu %unt ap+i % ate%te ,aptele prevzute la alin) (1)) (A) Martorii pot ,i -i rude %au a,ini9 indi,erent de ;rad9 cu oricare dintre viitorii %o+i) AR ) 243 Mo$entul :ncBeierii c%toriei C%toria e%te :ncBeiat :n $o$entul :n care9 dup ce ia con%i$+$ntul ,iecruia dintre viitorii %o+i9 o,i+erul de %tare civil :i declar c%tori+i) CAP) === #or$alit+i ulterioare :ncBeierii c%toriei AR ) 230 Actul de c%torie &up :ncBeierea c%toriei9 o,i+erul de %tare civil :ntoc$e-te9 de :ndat9 :n re;i%trul actelor de %tare civil9 actul de c%torie9 care %e %e$neaz de ctre %o+i9 de cei 2 $artori -i de ctre o,i+erul de %tare civil) AR ) 231 #or$alit+ile privind re;i$ul $atri$onial .,i+erul de %tare civil ,ace $en+iune pe actul de c%torie de%pre re;i$ul $atri$onial ale%) El are o5li;a+ia ca9 din o,iciu -i de :ndat9 % co$unice la re;i%trul prevzut la art) AA> alin) (1)9 precu$ -i9 dup caz9 notarului pu5lic care a autenti,icat conven+ia $atri$onial o copie de pe actul de c%torie) AR ) 232 &ovada c%toriei (1) C%toria %e dovede-te cu actul de c%torie -i prin certi,icatul de c%torie eli5erat pe 5aza ace%tuia) (2) Cu toate ace%tea9 :n %itua+iile prevzute de le;e9 c%toria %e poate dovedi cu orice $i'loc de pro5) CAP) =C Nulitatea c%toriei (EC/=!NEA 1 Nulitatea a5%olut a c%toriei AR ) 23A Cazurile de nulitate a5%olut (1) E%te lovit de nulitate a5%olut c%toria :ncBeiat cu :nclcarea di%pozi+iilor prevzute la art) 2219 22A9 22>9 227 -i art) 242 alin) (1)) (2) @n cazul :n care %o+ul unei per%oane declarate $oarte %"a rec%torit -i9 dup acea%ta9 Botrrea declarativ de $oarte e%te anulat9 noua c%torie r$ne vala5il9 dac %o+ul celui

declarat $ort a ,o%t de 5un"credin+) Pri$a c%torie %e con%ider de%,cut pe data :ncBeierii noii c%torii) AR ) 23> Lip%a vr%tei $atri$oniale (1) C%toria :ncBeiat de $inorul care nu a :$plinit vr%ta de 17 ani e%te lovit de nulitate a5%olut) (2) Cu toate ace%tea9 nulitatea c%toriei %e acoper dac9 pn la r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 a$5ii %o+i au :$plinit vr%ta de 14 ani %au dac %o+ia a n%cut ori a r$a% :n%rcinat) AR ) 23? C%toria ,ictiv (1) C%toria :ncBeiat :n alte %copuri dect acela de a :nte$eia o ,a$ilie e%te lovit de nulitate a5%olut) (2) Cu toate ace%tea9 nulitatea c%toriei %e acoper dac9 pn la r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 a intervenit convie+uirea %o+ilor9 %o+ia a n%cut %au a r$a% :n%rcinat ori au trecut 2 ani de la :ncBeierea c%toriei) AR ) 237 Per%oanele care pot invoca nulitatea a5%olut .rice per%oan intere%at poate introduce ac+iunea :n con%tatarea nulit+ii a5%olute a c%toriei) Cu toate ace%tea9 procurorul nu poate introduce ac+iunea dup :ncetarea %au de%,acerea c%toriei9 cu e8cep+ia cazului :n care ar ac+iona pentru aprarea drepturilor $inorilor %au a per%oanelor pu%e %u5 interdic+ie) (EC/=!NEA a 2"a Nulitatea relativ a c%toriei AR ) 232 Lip%a :ncuviin+rilor cerute de le;e (1) E%te anula5il c%toria :ncBeiat ,r :ncuviin+rile %au autorizarea prevzute la art) 222 alin) (2)9 (>) -i (?)) (2) Anula5ilitatea poate ,i invocat nu$ai de cel a crui :ncuviin+are era nece%ar) &i%pozi+iile art) >7 alin) (>) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 234 Ciciile de con%i$+$nt (1) C%toria poate ,i anulat la cererea %o+ului al crui con%i$+$nt a ,o%t viciat prin eroare9 prin dol %au prin violen+) (2) Eroarea con%tituie viciu de con%i$+$nt nu$ai atunci cnd prive-te identitatea ,izic a viitorului %o+) AR ) 233 Lip%a di%cern$ntului E%te anula5il c%toria :ncBeiat de per%oana lip%it vre$elnic de di%cern$nt) AR ) A00 E8i%ten+a tutelei C%toria :ncBeiat :ntre tutore -i per%oana $inor a,lat %u5 tutela %a e%te anula5il)

AR ) A01 er$enul de pre%crip+ie (1) Anularea c%toriei poate ,i cerut :n ter$en de 7 luni) (2) @n cazul prevzut la art) 2329 ter$enul cur;e de la data la care cei a cror :ncuviin+are %au autorizare era nece%ar pentru :ncBeierea c%toriei au luat cuno-tin+ de acea%ta) (A) @n cazul nulit+ii pentru vicii de con%i$+$nt ori pentru lip%a di%cern$ntului9 ter$enul cur;e de la data :ncetrii violen+ei %au9 dup caz9 de la data la care cel intere%at a cuno%cut dolul9 eroarea ori lip%a vre$elnic a di%cern$ntului) (>) @n cazul prevzut la art) A009 ter$enul cur;e de la data :ncBeierii c%toriei) AR ) A02 Caracterul per%onal al ac+iunii &reptul la ac+iunea :n anulare nu %e tran%$ite $o-tenitorilor) Cu toate ace%tea9 dac ac+iunea a ,o%t pornit de ctre unul dintre %o+i9 ea poate ,i continuat de ctre oricare dintre $o-tenitorii %i) AR ) A0A Acoperirea nulit+ii (1) @n cazurile prevzute la art) 222 alin) (2)9 (>) -i (?)9 anula5ilitatea c%toriei %e acoper dac9 pn la r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 %"au o5+inut :ncuviin+rile -i autorizarea cerute de le;e) (2) C%toria nu poate ,i anulat dac %o+ii au convie+uit ti$p de 7 luni de la data :ncetrii violen+ei %au de la data de%coperirii dolului9 a erorii ori a lip%ei vre$elnice a ,acult+ilor $intale) (A) @n toate cazurile9 nulitatea c%toriei %e acoper dac9 :ntre ti$p9 a$5ii %o+i au :$plinit vr%ta de 14 ani %au dac %o+ia a n%cut ori a r$a% :n%rcinat) (EC/=!NEA a A"a E,ectele nulit+ii c%toriei AR ) A0> C%toria putativ (1) (o+ul de 5un"credin+ la :ncBeierea unei c%torii nule %au anulate p%treaz9 pn la data cnd Botrrea 'udectorea%c r$ne de,initiv9 %itua+ia unui %o+ dintr"o c%torie vala5il) (2) @n %itua+ia prevzut la alin) (1)9 raporturile patri$oniale dintre ,o-tii %o+i %unt %upu%e9 prin a%e$nare9 di%pozi+iilor privitoare la divor+) AR ) A0? (itua+ia copiilor (1) Nulitatea c%toriei nu are niciun e,ect :n privin+a copiilor9 care p%treaz %itua+ia de copii din c%torie) (2) @n ceea ce prive-te drepturile -i o5li;a+iile dintre prin+i -i copii %e aplic9 prin a%e$nare9 di%pozi+iile privitoare la divor+) AR ) A07

.poza5ilitatea Botrrii 'udectore-ti (1) Fotrrea 'udectorea%c de con%tatare a nulit+ii %au de anulare a c%toriei e%te opoza5il ter+elor per%oane9 :n condi+iile le;ii) &i%pozi+iile art) 2319 AA> -i AA? %unt aplica5ile :n $od core%punztor) (2) Nulitatea c%toriei nu poate ,i opu% unei ter+e per%oane :$potriva unui act :ncBeiat anterior de acea%ta cu unul dintre %o+i9 :n a,ar de cazul :n care au ,o%t :ndeplinite ,or$alit+ile de pu5licitate prevzute de le;e cu privire la ac+iunea :n con%tatarea nulit+ii ori :n anulare %au ter+ul a cuno%cut9 pe alt cale9 :nainte de :ncBeierea actului9 cauza de nulitate a c%toriei) &i%pozi+iile art) 2319 AA> -i AA? %unt aplica5ile :n $od core%punztor -i pu5licit+ii ac+iunii :n con%tatarea nulit+ii %au :n anularea c%toriei) CAP) C &repturile -i :ndatoririle per%onale ale %o+ilor AR ) A02 Re;le$entarea raporturilor per%onale dintre %o+i &i%pozi+iile prezentului capitol %e aplic raporturilor per%onale dintre %o+i9 oricare ar ,i re;i$ul lor $atri$onial) AR ) A04 Luarea deciziilor de ctre %o+i (o+ii Botr%c de co$un acord :n tot ceea ce prive-te c%toria) AR ) A03 @ndatoririle %o+ilor (1) (o+ii :-i datoreaz reciproc re%pect9 ,idelitate -i %pri'in $oral) (2) Ei au :ndatorirea de a locui :$preun) Pentru $otive te$einice9 ei pot Botr: % locuia%c %eparat) AR ) A10 =ndependen+a %o+ilor !n %o+ nu are dreptul % cenzureze core%ponden+a9 rela+iile %ociale %au ale;erea pro,e%iei celuilalt %o+) AR ) A11 (cBi$5area nu$elui de ,a$ilie (1) (o+ii %unt o5li;a+i % poarte nu$ele declarat la :ncBeierea c%toriei) (2) &ac %o+ii au convenit % poarte :n ti$pul c%toriei un nu$e co$un -i l"au declarat potrivit di%pozi+iilor art) 2419 unul dintre %o+i nu poate cere %cBi$5area ace%tui nu$e pe cale ad$ini%trativ dect cu con%i$+$ntul celuilalt %o+) CAP) C= &repturile -i o5li;a+iile patri$oniale ale %o+ilor (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii co$une I1) &e%pre re;i$ul $atri$onial :n ;eneral

AR ) A12 Re;i$urile $atri$oniale (1) Ciitorii %o+i pot ale;e ca re;i$ $atri$onialE co$unitatea le;al9 %epara+ia de 5unuri %au co$unitatea conven+ional) (2) =ndi,erent de re;i$ul $atri$onial ale%9 nu %e poate dero;a de la di%pozi+iile prezentei %ec+iuni9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) AR ) A1A E,ectele re;i$ului $atri$onial (1) @ntre %o+i9 re;i$ul $atri$onial produce e,ecte nu$ai din ziua :ncBeierii c%toriei) (2) #a+ de ter+i9 re;i$ul $atri$onial e%te opoza5il de la data :ndeplinirii ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e9 a,ar de cazul :n care ace-tia l"au cuno%cut pe alt cale) (A) Ne:ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate ,ace ca %o+ii % ,ie con%idera+i9 :n raport cu ter+ii de 5un"credin+9 ca ,iind c%tori+i %u5 re;i$ul $atri$onial al co$unit+ii le;ale) AR ) A1> Mandatul conven+ional !n %o+ poate % dea $andat celuilalt %o+ % :l reprezinte pentru e8ercitarea drepturilor pe care le are potrivit re;i$ului $atri$onial) AR ) A1? Mandatul 'udiciar (1) @n cazul :n care unul dintre %o+i %e a,l :n i$po%i5ilitate de a"-i $ani,e%ta voin+a9 cellalt %o+ poate cere in%tan+ei de tutel :ncuviin+area de a"l reprezenta pentru e8ercitarea drepturilor pe care le are potrivit re;i$ului $atri$onial) Prin Botrrea pronun+at %e %ta5ile%c condi+iile9 li$itele -i perioada de vala5ilitate a ace%tui $andat) (2) @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 $andatul :nceteaz atunci cnd %o+ul reprezentat nu %e $ai a,l :n %itua+ia prevzut la alin) (1) %au cnd e%te nu$it un tutore ori9 dup caz9 un curator) (A) &i%pozi+iile art) A>7 -i A>2 %unt aplica5ile :n $od core%punztor) AR ) A17 Actele de di%pozi+ie care pun :n pericol ;rav intere%ele ,a$iliei (1) @n $od e8cep+ional9 dac unul dintre %o+i :ncBeie acte 'uridice prin care pune :n pericol ;rav intere%ele ,a$iliei9 cellalt %o+ poate cere in%tan+ei de tutel ca9 pentru o durat deter$inat9 dreptul de a di%pune de anu$ite 5unuri % poat ,i e8ercitat nu$ai cu con%i$+$ntul %u e8pre%) &urata ace%tei $%uri poate ,i prelun;it9 ,r :n% a %e dep-i :n total 2 ani) Fotrrea de :ncuviin+are a $%urii %e co$unic :n vederea e,ecturii ,or$alit+ilor de pu5licitate i$o5iliar %au $o5iliar9 dup caz) (2) Actele :ncBeiate cu nere%pectarea Botrrii 'udectore-ti %unt anula5ile) &reptul la ac+iune %e pre%crie :n ter$en de un

an9 care :ncepe % cur; de la data cnd %o+ul vt$at a luat cuno-tin+ de e8i%ten+a actului) (A) &i%pozi+iile art) A>7 -i A>2 %unt aplica5ile :n $od core%punztor) AR ) A12 =ndependen+a patri$onial a %o+ilor (1) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 ,iecare %o+ poate % :ncBeie orice acte 'uridice cu cellalt %o+ %au cu ter+e per%oane) (2) #iecare %o+ poate % ,ac %in;ur9 ,r con%i$+$ntul celuilalt9 depozite 5ancare9 precu$ -i orice alte opera+iuni :n le;tur cu ace%tea) (A) @n raport cu in%titu+ia de credit9 %o+ul titular al contului are9 cBiar -i dup de%,acerea %au :ncetarea c%toriei9 dreptul de a di%pune de ,ondurile depu%e9 dac prin Botrre 'udectorea%c e8ecutorie nu %"a deci% alt,el) AR ) A14 &reptul la in,or$are (1) #iecare %o+ poate % :i cear celuilalt % :l in,or$eze cu privire la 5unurile9 veniturile -i datoriile %ale9 iar :n caz de re,uz ne'u%ti,icat %e poate adre%a in%tan+ei de tutel) (2) =n%tan+a poate % :l o5li;e pe %o+ul celui care a %e%izat"o %au pe orice ter+ % ,urnizeze in,or$a+iile cerute -i % depun pro5ele nece%are :n ace%t %en%) (A) er+ii pot % re,uze ,urnizarea in,or$a+iilor cerute atunci cnd9 potrivit le;ii9 re,uzul e%te 'u%ti,icat de p%trarea %ecretului pro,e%ional) (>) Atunci cnd in,or$a+iile %olicitate de un %o+ pot ,i o5+inute9 potrivit le;ii9 nu$ai la cererea celuilalt %o+9 re,uzul ace%tuia de a le %olicita na-te prezu$+ia relativ c %u%+inerile %o+ului recla$ant %unt adevrate) AR ) A13 @ncetarea re;i$ului $atri$onial (1) Re;i$ul $atri$onial :nceteaz prin con%tatarea nulit+ii9 anularea9 de%,acerea %au :ncetarea c%toriei) (2) @n ti$pul c%toriei9 re;i$ul $atri$onial poate ,i $odi,icat9 :n condi+iile le;ii) AR ) A20 LicBidarea re;i$ului $atri$onial @n caz de :ncetare %au de %cBi$5are9 re;i$ul $atri$onial %e licBideaz potrivit le;ii9 prin 5un :nvoial %au9 :n caz de ne:n+ele;ere9 pe cale 'udiciar) Fotrrea 'udectorea%c de,initiv %au9 dup caz9 :n%cri%ul :ntoc$it :n ,or$ autentic notarial con%tituie act de licBidare) I2) Locuin+a ,a$iliei AR ) A21 No+iune (1) Locuin+a ,a$iliei e%te locuin+a co$un a %o+ilor %au9 :n lip%9 locuin+a %o+ului la care %e a,l copiii)

(2) .ricare dintre %o+i poate cere notarea :n cartea ,unciar9 :n condi+iile le;ii9 a unui i$o5il ca locuin+ a ,a$iliei9 cBiar dac nu e%te proprietarul i$o5ilului) AR ) A22 Re;i$ul unor acte 'uridice (1) #r con%i$+$ntul %cri% al celuilalt %o+9 niciunul dintre %o+i9 cBiar dac e%te proprietar e8clu%iv9 nu poate di%pune de drepturile a%upra locuin+ei ,a$iliei -i nici nu poate :ncBeia acte prin care ar ,i a,ectat ,olo%in+a ace%teia) (2) &e a%e$enea9 un %o+ nu poate depla%a din locuin+ 5unurile ce $o5ileaz %au decoreaz locuin+a ,a$iliei -i nu poate di%pune de ace%tea ,r con%i$+$ntul %cri% al celuilalt %o+) (A) @n cazul :n care con%i$+$ntul e%te re,uzat ,r un $otiv le;iti$9 cellalt %o+ poate % %e%izeze in%tan+a de tutel9 pentru ca acea%ta % autorizeze :ncBeierea actului) (>) (o+ul care nu -i"a dat con%i$+$ntul la :ncBeierea actului poate cere anularea lui :n ter$en de un an de la data la care a luat cuno-tin+ de%pre ace%ta9 dar nu $ai trziu de un an de la data :ncetrii re;i$ului $atri$onial) (?) @n lip%a notrii locuin+ei ,a$iliei :n cartea ,unciar9 %o+ul care nu -i"a dat con%i$+$ntul nu poate cere anularea actului9 ci nu$ai daune"intere%e de la cellalt %o+9 cu e8cep+ia cazului :n care ter+ul do5nditor a cuno%cut9 pe alt cale9 calitatea de locuin+ a ,a$iliei) (7) &i%pozi+iile alin) (?) %e aplic :n $od core%punztor actelor :ncBeiate cu :nclcarea prevederilor alin) (2)) AR ) A2A &repturile %o+ilor a%upra locuin+ei :ncBiriate (1) @n cazul :n care locuin+a e%te de+inut :n te$eiul unui contract de :ncBiriere9 ,iecare %o+ are un drept locativ propriu9 cBiar dac nu$ai unul dintre ei e%te titularul contractului ori contractul e%te :ncBeiat :nainte de c%torie) (2) &i%pozi+iile art) A22 %unt aplica5ile :n $od core%punztor) (A) @n caz de dece% al unuia dintre %o+i9 %o+ul %upravie+uitor continu e8ercitarea dreptului %u locativ9 dac nu renun+ :n $od e8pre% la ace%ta9 :n ter$enul prevzut la art) 1)4A>) AR ) A2> Atri5uirea 5ene,iciului contractului de :ncBiriere (1) La de%,acerea c%toriei9 dac nu e%te po%i5il ,olo%irea locuin+ei de ctre a$5ii %o+i -i ace-tia nu %e :n+ele;9 5ene,iciul contractului de :ncBiriere poate ,i atri5uit unuia dintre %o+i9 +innd %ea$a9 :n ordine9 de intere%ul %uperior al copiilor $inori9 de culpa :n de%,acerea c%toriei -i de po%i5ilit+ile locative proprii ale ,o-tilor %o+i) (2) (o+ul cruia i %"a atri5uit 5ene,iciul contractului de :ncBiriere e%te dator % pltea%c celuilalt %o+ o inde$niza+ie pentru acoperirea cBeltuielilor de in%talare :ntr"o alt locuin+9 cu e8cep+ia cazului :n care divor+ul a ,o%t pronun+at din culpa e8clu%iv a ace%tuia din ur$) &ac e8i%t 5unuri co$une9 inde$niza+ia %e poate i$puta9 la parta'9 a%upra cotei

cuvenite %o+ului cruia i %"a atri5uit 5ene,iciul contractului de :ncBiriere) (A) Atri5uirea 5ene,iciului contractului de :ncBiriere %e ,ace cu citarea locatorului -i produce e,ecte ,a+ de ace%ta de la data cnd Botrrea 'udectorea%c a r$a% de,initiv) (>) Prevederile alin) (1)"(A) %e aplic :n $od %i$ilar -i :n cazul :n care 5unul e%te proprietatea co$un a celor 2 %o+i9 atri5uirea 5ene,iciului locuin+ei con'u;ale producnd e,ecte pn la data r$nerii de,initive a Botrrii de parta') IA) CBeltuielile c%toriei AR ) A2? Contri5u+ia %o+ilor (1) (o+ii %unt o5li;a+i % :-i acorde %pri'in $aterial reciproc) (2) Ei %unt o5li;a+i % contri5uie9 :n raport cu $i'loacele ,iecruia9 la cBeltuielile c%toriei9 dac prin conven+ie $atri$onial nu %"a prevzut alt,el) (A) .rice conven+ie care prevede c %uportarea cBeltuielilor c%toriei revine doar unuia dintre %o+i e%te con%iderat ne%cri%) AR ) A27 Munca :n ;o%podrie Munca oricruia dintre %o+i :n ;o%podrie -i pentru cre-terea copiilor reprezint o contri5u+ie la cBeltuielile c%toriei) AR ) A22 Ceniturile din pro,e%ie #iecare %o+ e%te li5er % e8ercite o pro,e%ie -i % di%pun9 :n condi+iile le;ii9 de veniturile :nca%ate9 cu re%pectarea o5li;a+iilor ce :i revin privind cBeltuielile c%toriei) AR ) A24 &reptul la co$pen%a+ie (o+ul care a participat e,ectiv la activitatea pro,e%ional a celuilalt %o+ poate o5+ine o co$pen%a+ie9 :n $%ura :$5o;+irii ace%tuia din ur$9 dac participarea %a a dep-it li$itele o5li;a+iei de %pri'in $aterial -i ale o5li;a+iei de a contri5ui la cBeltuielile c%toriei) I>) Ale;erea re;i$ului $atri$onial AR ) A23 Conven+ia $atri$onial Ale;erea unui alt re;i$ $atri$onial dect cel al co$unit+ii le;ale %e ,ace prin :ncBeierea unei conven+ii $atri$oniale) AR ) AA0 @ncBeierea conven+iei $atri$oniale (1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 conven+ia $atri$onial %e :ncBeie prin :n%cri% autenti,icat de notarul pu5lic9 cu con%i$+$ntul tuturor pr+ilor9 e8pri$at per%onal %au prin $andatar cu procur autentic9 %pecial -i avnd con+inut predeter$inat)

(2) Conven+ia $atri$onial :ncBeiat :nainte de c%torie produce e,ecte nu$ai de la data :ncBeierii c%toriei) (A) Conven+ia :ncBeiat :n ti$pul c%toriei produce e,ecte de la data prevzut de pr+i %au9 :n lip%9 de la data :ncBeierii ei) AR ) AA1 (i$ula+ia conven+iei $atri$oniale Actul %ecret9 prin care %e ale;e un alt re;i$ $atri$onial %au %e $odi,ic re;i$ul $atri$onial pentru care %unt :ndeplinite ,or$alit+ile de pu5licitate prevzute de le;e9 produce e,ecte nu$ai :ntre %o+i -i nu poate ,i opu% ter+ilor de 5un"credin+) AR ) AA2 .5iectul conven+iei $atri$oniale (1) Prin conven+ia $atri$onial nu %e poate dero;a9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 de la di%pozi+iile le;ale privind re;i$ul $atri$onial ale% dect :n cazurile anu$e prevzute de le;e) (2) &e a%e$enea9 conven+ia $atri$onial nu poate aduce atin;ere e;alit+ii dintre %o+i9 autorit+ii printe-ti %au devolu+iunii %ucce%orale le;ale) AR ) AAA Clauza de preciput (1) Prin conven+ie $atri$onial %e poate %tipula ca %o+ul %upravie+uitor % preia ,r plat9 :nainte de parta'ul $o-tenirii9 unul %au $ai $ulte dintre 5unurile co$une9 de+inute :n devl$-ie %au :n coproprietate) Clauza de preciput poate ,i %tipulat :n 5ene,iciul ,iecruia dintre %o+i %au nu$ai :n ,avoarea unuia dintre ei) (2) Clauza de preciput nu e%te %upu% raportului dona+iilor9 ci nu$ai reduc+iunii9 :n condi+iile art) 1)037 alin) (1) -i (2)) (A) Clauza de preciput nu aduce nicio atin;ere dreptului creditorilor co$uni de a ur$ri9 cBiar :nainte de :ncetarea co$unit+ii9 5unurile ce ,ac o5iectul clauzei) (>) Clauza de preciput devine caduc atunci cnd co$unitatea :nceteaz :n ti$pul vie+ii %o+ilor9 cnd %o+ul 5ene,iciar a decedat :naintea %o+ului di%puntor ori cnd ace-tia au decedat :n acela-i ti$p %au cnd 5unurile care au ,cut o5iectul ei au ,o%t vndute la cererea creditorilor co$uni) (?) E8ecutarea clauzei de preciput %e ,ace :n natur %au9 dac ace%t lucru nu e%te po%i5il9 prin ecBivalent) AR ) AA> Pu5licitatea conven+iei $atri$oniale (1) Pentru a ,i opoza5ile ter+ilor9 conven+iile $atri$oniale %e :n%criu :n Re;i%trul na+ional notarial al re;i$urilor $atri$oniale9 or;anizat potrivit le;ii) (2) &up autenti,icarea conven+iei $atri$oniale :n ti$pul c%toriei %au dup pri$irea copiei de pe actul c%toriei9 potrivit art) 2319 notarul pu5lic e8pediaz9 din o,iciu9 un e8e$plar al conven+iei la %erviciul de %tare civil unde a avut loc cele5rarea c%toriei9 pentru a %e ,ace $en+iune pe actul de c%torie9 la re;i%trul $en+ionat la alin) (1)9 precu$ -i la celelalte re;i%tre de pu5licitate9 :n condi+iile alin) (>))

(2) &up autenti,icarea conven+iei $atri$oniale :n ti$pul c%toriei %au dup pri$irea copiei de pe actul c%toriei9 potrivit art) 2319 notarul pu5lic e8pediaz9 din o,iciu9 un e8e$plar al conven+iei la %erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor unde a avut loc cele5rarea c%toriei9 pentru a %e ,ace $en+iune pe actul de c%torie9 la re;i%trul $en+ionat la alin) (1)9 precu$ -i la celelalte re;i%tre de pu5licitate9 :n condi+iile alin) (>)) """"""""" Alin) (2) al art) AA> a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de %tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor*) (A) &i%pozi+iile alin) (2) nu e8clud dreptul oricruia dintre %o+i de a %olicita :ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate) (>) /innd %ea$a de natura 5unurilor9 conven+iile $atri$oniale %e vor nota :n cartea ,unciar9 %e vor :n%crie :n re;i%trul co$er+ului9 precu$ -i :n alte re;i%tre de pu5licitate prevzute de le;e) @n toate ace%te cazuri9 ne:ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate %peciale nu poate ,i acoperit prin :n%crierea ,cut :n re;i%trul $en+ionat la alin) (1)) (?) .rice per%oan9 ,r a ,i +inut % 'u%ti,ice vreun intere%9 poate cerceta re;i%trul $en+ionat la alin) (1) -i poate %olicita9 :n condi+iile le;ii9 eli5erarea de e8tra%e certi,icate) AR ) AA? =nopoza5ilitatea conven+iei $atri$oniale (1) Conven+ia $atri$onial nu poate ,i opu% ter+ilor cu privire la actele :ncBeiate de ace-tia cu unul dintre %o+i9 dect dac au ,o%t :ndeplinite ,or$alit+ile de pu5licitate prevzute la art) AA> %au dac ter+ii au cuno%cut"o pe alt cale) (2) &e a%e$enea9 conven+ia $atri$onial nu poate ,i opu% ter+ilor cu privire la actele :ncBeiate de ace-tia cu oricare dintre %o+i :nainte de :ncBeierea c%toriei) AR ) AA7 Modi,icarea conven+iei $atri$oniale Conven+ia $atri$onial poate ,i $odi,icat :nainte de :ncBeierea c%toriei9 cu re%pectarea condi+iilor prevzute la art) AA0 -i AA2) &i%pozi+iile art) AA> -i AA? %unt aplica5ile) AR ) AA2 @ncBeierea conven+iei $atri$oniale de ctre $inor (1) Minorul care a :$plinit vr%ta $atri$onial poate :ncBeia %au $odi,ica o conven+ie $atri$onial nu$ai cu :ncuviin+area ocrotitorului %u le;al -i cu autorizarea in%tan+ei de tutel) (2) @n lip%a :ncuviin+rii %au a autorizrii prevzute la alin) (1)9 conven+ia :ncBeiat de $inor poate ,i anulat :n condi+iile art) >79 care %e aplic :n $od core%punztor) (A) Ac+iunea :n anulare nu poate ,i ,or$ulat dac a trecut un an de la :ncBeierea c%toriei) AR ) AA4 Nulitatea conven+iei $atri$oniale

@n cazul :n care conven+ia $atri$onial e%te nul %au anulat9 :ntre %o+i %e aplic re;i$ul co$unit+ii le;ale9 ,r a ,i a,ectate drepturile do5ndite de ter+ii de 5un"credin+) (EC/=!NEA a 2"a Re;i$ul co$unit+ii le;ale AR ) AA3 Dunurile co$une Dunurile do5ndite :n ti$pul re;i$ului co$unit+ii le;ale de oricare dintre %o+i %unt9 de la data do5ndirii lor9 5unuri co$une :n devl$-ie ale %o+ilor) AR ) A>0 Dunurile proprii Nu %unt 5unuri co$une9 ci 5unuri proprii ale ,iecrui %o+E a) 5unurile do5ndite prin $o-tenire le;al9 le;at %au dona+ie9 cu e8cep+ia cazului :n care di%puntorul a prevzut9 :n $od e8pre%9 c ele vor ,i co$une6 5) 5unurile de uz per%onal6 c) 5unurile de%tinate e8ercitrii pro,e%iei unuia dintre %o+i9 dac nu %unt ele$ente ale unui ,ond de co$er+ care ,ace parte din co$unitatea de 5unuri6 d) drepturile patri$oniale de proprietate intelectual a%upra crea+iilor %ale -i a%upra %e$nelor di%tinctive pe care le"a :nre;i%trat6 e) 5unurile do5ndite cu titlu de pre$iu %au reco$pen%9 $anu%cri%ele -tiin+i,ice %au literare9 %cBi+ele -i proiectele arti%tice9 proiectele de inven+ii -i alte a%e$enea 5unuri6 ,) inde$niza+ia de a%i;urare -i de%p;u5irile pentru orice pre'udiciu $aterial %au $oral adu% unuia dintre %o+i6 ;) 5unurile9 %u$ele de 5ani %au orice valori care :nlocuie%c un 5un propriu9 precu$ -i 5unul do5ndit :n %cBi$5ul ace%tora6 B) ,ructele 5unurilor proprii) AR ) A>1 Ceniturile din $unc -i cele a%i$ilate ace%tora Ceniturile din $unc9 %u$ele de 5ani cuvenite cu titlu de pen%ie :n cadrul a%i;urrilor %ociale -i altele a%e$enea9 precu$ -i veniturile cuvenite :n te$eiul unui drept de proprietate intelectual %unt 5unuri co$une9 indi,erent de data do5ndirii lor9 :n% nu$ai :n cazul :n care crean+a privind :nca%area lor devine %cadent :n ti$pul co$unit+ii) AR ) A>2 Re;i$ul 'uridic al 5unurilor proprii #iecare %o+ poate ,olo%i9 ad$ini%tra -i di%pune li5er de 5unurile %ale proprii9 :n condi+iile le;ii) AR ) A>A &ovada 5unurilor %o+ilor (1) Calitatea de 5un co$un nu tre5uie % ,ie dovedit) (2) &ovada c un 5un e%te propriu %e poate ,ace :ntre %o+i prin orice $i'loc de pro5) @n cazul prevzut la art) A>0 lit) a)9 dovada %e ,ace :n condi+iile le;ii)

(A) Pentru 5unurile $o5ile do5ndite anterior c%toriei9 :nainte de :ncBeierea ace%teia %e :ntoc$e-te un inventar de ctre notarul pu5lic %au %u5 %e$ntur privat9 dac pr+ile convin a%t,el) @n lip%a inventarului9 %e prezu$9 pn la pro5a contrar9 c 5unurile %unt co$une) AR ) A>> #or$alit+ile de pu5licitate .ricare dintre %o+i poate cere % %e ,ac $en+iune :n cartea ,unciar ori9 dup caz9 :n alte re;i%tre de pu5licitate prevzute de le;e de%pre apartenen+a unui 5un la co$unitate) AR ) A>? Actele de con%ervare9 de ,olo%in+ -i de ad$ini%trare (1) #iecare %o+ are dreptul de a ,olo%i 5unul co$un ,r con%i$+$ntul e8pre% al celuilalt %o+) Cu toate ace%tea9 %cBi$5area de%tina+iei 5unului co$un nu %e poate ,ace dect prin acordul %o+ilor) (2) &e a%e$enea9 ,iecare %o+ poate :ncBeia %in;ur acte de con%ervare9 acte de ad$ini%trare cu privire la oricare dintre 5unurile co$une9 precu$ -i acte de do5ndire a 5unurilor co$une) (A) &i%pozi+iile art) A22 r$n aplica5ile) (>) @n $%ura :n care intere%ele %ale le;ate de co$unitatea de 5unuri au ,o%t pre'udiciate printr"un act 'uridic9 %o+ul care nu a participat la :ncBeierea actului nu poate pretinde dect daune"intere%e de la cellalt %o+9 ,r a ,i a,ectate drepturile do5ndite de ter+ii de 5un"credin+) AR ) A>7 Actele de :n%trinare -i de ;revare (1) Actele de :n%trinare %au de ;revare cu drepturi reale avnd ca o5iect 5unurile co$une nu pot ,i :ncBeiate dect cu acordul a$5ilor %o+i) (2) Cu toate ace%tea9 oricare dintre %o+i poate di%pune %in;ur9 cu titlu onero%9 de 5unurile $o5ile co$une a cror :n%trinare nu e%te %upu%9 potrivit le;ii9 anu$itor ,or$alit+i de pu5licitate) &i%pozi+iile art) A>? alin) (>) r$n aplica5ile) (A) (unt9 de a%e$enea9 e8ceptate de la prevederile alin) (1) darurile o5i-nuite) AR ) A>2 Nulitatea relativ (1) Actul :ncBeiat ,r con%i$+$ntul e8pre% al celuilalt %o+9 atunci cnd el e%te nece%ar potrivit le;ii9 e%te anula5il) (2) er+ul do5nditor care a depu% dili;en+a nece%ar pentru a %e in,or$a cu privire la natura 5unului e%te aprat de e,ectele nulit+ii) &i%pozi+iile art) A>? alin) (>) r$n aplica5ile) AR ) A>4 Aportul de 5unuri co$une Dunurile co$une pot ,ace o5iectul unui aport la %ociet+i9 a%ocia+ii %au ,unda+ii9 :n condi+iile le;ii) AR ) A>3 Re;i$ul aporturilor (1) (u5 %anc+iunea prevzut la art) A>29 niciunul dintre %o+i nu poate %in;ur9 ,r con%i$+$ntul %cri% al celuilalt %o+9 % di%pun de 5unurile co$une ca aport la o %ocietate %au pentru

do5ndirea de pr+i %ociale ori9 dup caz9 de ac+iuni) @n cazul %ociet+ilor co$erciale ale cror ac+iuni %unt tranzac+ionate pe o pia+ re;le$entat9 %o+ul care nu -i"a dat con%i$+$ntul %cri% la :ntre5uin+area 5unurilor co$une nu poate pretinde dect daune" intere%e de la cellalt %o+9 ,r a ,i a,ectate drepturile do5ndite de ter+i) (2) @n cazul prevzut la alin) (1)9 calitatea de a%ociat e%te recuno%cut %o+ului care a aportat 5unul co$un9 dar pr+ile %ociale %au ac+iunile %unt 5unuri co$une) (o+ul a%ociat e8ercit %in;ur drepturile ce decur; din acea%t calitate -i poate realiza %in;ur tran%,erul pr+ilor %ociale ori9 dup caz9 al ac+iunilor de+inute) (A) Calitatea de a%ociat poate ,i recuno%cut -i celuilalt %o+9 dac ace%ta -i"a e8pri$at voin+a :n ace%t %en%) @n ace%t caz9 ,iecare dintre %o+i are calitatea de a%ociat pentru pr+ile %ociale %au ac+iunile atri5uite :n %cBi$5ul a 'u$tate din valoarea 5unului9 dac9 prin conven+ie9 %o+ii nu au %tipulat alte cote"pr+i) Pr+ile %ociale %au ac+iunile ce revin ,iecruia dintre %o+i %unt 5unuri proprii) AR ) A?0 &i%pozi+ii te%ta$entare #iecare %o+ poate di%pune prin le;at de partea ce i %"ar cuveni9 la :ncetarea c%toriei9 din co$unitatea de 5unuri) AR ) A?1 &atoriile co$une ale %o+ilor (o+ii r%pund cu 5unurile co$une pentruE a) o5li;a+iile n%cute :n le;tur cu con%ervarea9 ad$ini%trarea %au do5ndirea 5unurilor co$une6 5) o5li;a+iile pe care le"au contractat :$preun6 c) o5li;a+iile a%u$ate de oricare dintre %o+i pentru acoperirea cBeltuielilor o5i-nuite ale c%toriei6 d) repararea pre'udiciului cauzat prin :n%u-irea9 de ctre unul dintre %o+i9 a 5unurilor apar+innd unui ter+9 :n $%ura :n care9 prin acea%ta9 au %porit 5unurile co$une ale %o+ilor) AR ) A?2 R%punderea %u5%idiar pentru datoriile co$une (1) @n $%ura :n care o5li;a+iile co$une nu au ,o%t acoperite prin ur$rirea 5unurilor co$une9 %o+ii r%pund %olidar9 cu 5unurile proprii) @n ace%t caz9 cel care a pltit datoria co$un %e %u5ro; :n drepturile creditorului pentru ceea ce a %uportat pe%te cota"parte ce i"ar reveni din co$unitate dac licBidarea %" ar ,ace la data pl+ii datoriei) (2) (o+ul care a pltit datoria co$un :n condi+iile alin) (1) are un drept de reten+ie a%upra 5unurilor celuilalt %o+ pn la acoperirea inte;ral a crean+elor pe care ace%ta i le datoreaz) AR ) A?A !r$rirea 5unurilor co$une (1) Dunurile co$une nu pot ,i ur$rite de creditorii per%onali ai unuia dintre %o+i) (2) Cu toate ace%tea9 dup ur$rirea 5unurilor proprii ale %o+ului de5itor9 creditorul %u per%onal poate cere parta'ul

5unurilor co$une9 :n% nu$ai :n $%ura nece%ar pentru acoperirea crean+ei %ale) (A) Dunurile a%t,el :$pr+ite devin 5unuri proprii) AR ) A?> !r$rirea veniturilor din pro,e%ie Ceniturile din $unc ale unui %o+9 precu$ -i cele a%i$ilate ace%tora nu pot ,i ur$rite pentru datoriile co$une a%u$ate de ctre cellalt %o+9 cu e8cep+ia celor prevzute la art) A?1 lit) c)) AR ) A?? LicBidarea re;i$ului co$unit+ii (1) La :ncetarea co$unit+ii9 acea%ta %e licBideaz prin Botrre 'udectorea%c %au act autentic notarial) (2) Pn la ,inalizarea licBidrii9 co$unitatea %u5zi%t att :n privin+a 5unurilor9 ct -i :n privin+a o5li;a+iilor) (A) Cnd co$unitatea :nceteaz prin dece%ul unuia dintre %o+i9 licBidarea %e ,ace :ntre %o+ul %upravie+uitor -i $o-tenitorii %o+ului decedat) @n ace%t caz9 o5li;a+iile %o+ului decedat %e divid :ntre $o-tenitori propor+ional cu cotele ce le revin din $o-tenire) AR ) A?7 E,ectele :ncetrii re;i$ului co$unit+ii &ac re;i$ul co$unit+ii de 5unuri :nceteaz prin de%,acerea c%toriei9 ,o-tii %o+i r$n coproprietari :n devl$-ie a%upra 5unurilor co$une pn la %ta5ilirea cotei"pr+i ce revine ,iecruia) AR ) A?2 LicBidarea co$unit+ii) Parta'ul (1) @n cadrul licBidrii co$unit+ii9 ,iecare dintre %o+i preia 5unurile %ale proprii9 dup care %e va proceda la parta'ul 5unurilor co$une -i la re;ularizarea datoriilor) (2) @n ace%t %cop9 %e deter$in $ai :nti cota"parte ce revine ,iecrui %o+9 pe 5aza contri5u+iei %ale att la do5ndirea 5unurilor co$une9 ct -i la :ndeplinirea o5li;a+iilor co$une) Pn la pro5a contrar9 %e prezu$ c %o+ii au avut o contri5u+ie e;al) (A) &i%pozi+iile art) A7> alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) A?4 Parta'ul :n ti$pul re;i$ului co$unit+ii (1) @n ti$pul re;i$ului co$unit+ii9 5unurile co$une pot ,i :$pr+ite9 :n tot %au :n parte9 prin act :ncBeiat :n ,or$ autentic notarial9 :n caz de 5un :nvoial9 ori pe cale 'udectorea%c9 :n caz de ne:n+ele;ere) (2) Prevederile art) A?2 alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor) (A) Dunurile atri5uite ,iecrui %o+ prin parta' devin 5unuri proprii9 iar 5unurile ne:$pr+ite r$n 5unuri co$une) (>) Re;i$ul co$unit+ii nu :nceteaz dect :n condi+iile le;ii9 cBiar dac toate 5unurile co$une au ,o%t :$pr+ite potrivit ace%tui articol) AR ) A?3

Conven+iile contrare re;i$ului co$unit+ii le;ale .rice conven+ie contrar di%pozi+iilor prezentei %ec+iuni e%te lovit de nulitate a5%olut9 :n $%ura :n care nu e%te co$pati5il cu re;i$ul co$unit+ii conven+ionale) (EC/=!NEA a A"a Re;i$ul %epara+iei de 5unuri AR ) A70 Re;i$ul 5unurilor (1) #iecare dintre %o+i e%te proprietar e8clu%iv :n privin+a 5unurilor do5ndite :nainte de :ncBeierea c%toriei9 precu$ -i a celor pe care le do5nde-te :n nu$e propriu dup acea%t dat) (2) Prin conven+ie $atri$onial9 pr+ile pot %tipula clauze privind licBidarea ace%tui re;i$ :n ,unc+ie de $a%a de 5unuri acBizi+ionate de ,iecare dintre %o+i :n ti$pul c%toriei9 :n 5aza creia %e va calcula crean+a de participare) &ac pr+ile nu au convenit alt,el9 crean+a de participare reprezint 'u$tate din di,eren+a valoric dintre cele dou $a%e de acBizi+ii nete -i va ,i datorat de ctre %o+ul a crui $a% de acBizi+ii nete e%te $ai $are9 putnd ,i pltit :n 5ani %au :n natur) AR ) A71 =nventarul 5unurilor $o5ile (1) La adoptarea ace%tui re;i$9 notarul pu5lic :ntoc$e-te un inventar al 5unurilor $o5ile proprii9 indi,erent de $odul lor de do5ndire) (2) (e poate :ntoc$i un inventar -i pentru 5unurile $o5ile do5ndite :n ti$pul %epara+iei de 5unuri) (A) @n toate cazurile9 pentru opoza5ilitate ,a+ de ter+i9 inventarul %e ane8eaz la conven+ia $atri$onial9 %upunndu"%e acelora-i ,or$alit+i de pu5licitate ca -i conven+ia $atri$onial) (>) @n lip%a inventarului %e prezu$9 pn la pro5a contrar9 c dreptul de proprietate e8clu%iv apar+ine %o+ului po%e%or) (?) &ac 5unul a ,o%t do5ndit printr"un act 'uridic %upu%9 potrivit le;ii9 unei condi+ii de ,or$ pentru validitate ori unor cerin+e de pu5licitate9 dreptul de proprietate e8clu%iv nu %e poate dovedi dect prin :n%cri%ul care :ndepline-te ,or$ele cerute de le;e) AR ) A72 Dunurile proprietate co$un pe cote"pr+i (1) Dunurile do5ndite :$preun de %o+i apar+in ace%tora :n proprietate co$un pe cote"pr+i9 :n condi+iile le;ii) (2) &ovada copropriet+ii %e ,ace :n condi+iile art) A719 care %e aplic :n $od core%punztor) AR ) A7A #olo%in+a 5unurilor celuilalt %o+ (1) (o+ul care %e ,olo%e-te de 5unurile celuilalt %o+ ,r :$potrivirea ace%tuia din ur$ are o5li;a+iile unui uzu,ructuar9 cu e8cep+ia celor prevzute la art) 22A9 227 -i 222) El e%te dator % re%tituie nu$ai ,ructele e8i%tente la data %olicitrii

lor de ctre cellalt %o+ %au9 dup caz9 la data :ncetrii ori %cBi$5rii re;i$ului $atri$onial) (2) &ac unul dintre %o+i :ncBeie %in;ur un act prin care do5nde-te un 5un9 ,olo%indu"%e9 :n tot %au :n parte9 de 5unuri apar+innd celuilalt %o+9 ace%ta din ur$ poate ale;e9 :n propor+ia 5unurilor proprii ,olo%ite ,r acordul %u9 :ntre a recla$a pentru %ine proprietatea 5unului acBizi+ionat -i a pretinde daune"intere%e de la %o+ul do5nditor) Proprietatea nu poate ,i :n% recla$at dect :nainte ca %o+ul do5nditor % di%pun de 5unul do5ndit9 cu e8cep+ia cazului :n care ter+ul do5nditor a cuno%cut c 5unul a ,o%t acBizi+ionat de ctre %o+ul vnztor prin valori,icarea 5unurilor celuilalt %o+) AR ) A7> R%punderea pentru o5li;a+iile per%onale (1) Niciunul dintre %o+i nu poate ,i +inut de o5li;a+iile n%cute din acte %vr-ite de cellalt %o+) (2) Cu toate ace%tea9 %o+ii r%pund %olidar pentru o5li;a+iile a%u$ate de oricare dintre ei pentru acoperirea cBeltuielilor o5i-nuite ale c%toriei -i a celor le;ate de cre-terea -i educarea copiilor) AR ) A7? &reptul de reten+ie La :ncetarea re;i$ului %epara+iei de 5unuri9 ,iecare dintre %o+i are un drept de reten+ie a%upra 5unurilor celuilalt pn la acoperirea inte;ral a datoriilor pe care le au unul ,a+ de cellalt) (EC/=!NEA a >"a Re;i$ul co$unit+ii conven+ionale AR ) A77 &o$eniul de aplicare Re;i$ul co$unit+ii conven+ionale %e aplic atunci cnd9 :n condi+iile -i li$itele prevzute :n prezenta %ec+iune9 %e dero;9 prin conven+ie $atri$onial9 de la di%pozi+iile privind re;i$ul co$unit+ii le;ale) AR ) A72 .5iectul conven+iei $atri$oniale @n cazul :n care %e adopt co$unitatea conven+ional9 conven+ia $atri$onial %e poate re,eri la unul %au $ai $ulte dintre ur$toarele a%pecteE a) includerea :n co$unitate9 :n tot ori :n parte9 a 5unurilor do5ndite %au a datoriilor proprii n%cute :nainte ori dup :ncBeierea c%toriei9 cu e8cep+ia 5unurilor prevzute la art) A>0 lit) 5) -i c)6 5) re%trn;erea co$unit+ii la 5unurile %au datoriile anu$e deter$inate :n conven+ia $atri$onial9 indi,erent dac %unt do5ndite ori9 dup caz9 n%cute :nainte %au :n ti$pul c%toriei9 cu e8cep+ia o5li;a+iilor prevzute la art) A?1 lit) c)6 c) o5li;ativitatea acordului a$5ilor %o+i pentru :ncBeierea anu$itor acte de ad$ini%trare6 :n ace%t caz9 dac unul dintre

%o+i %e a,l :n i$po%i5ilitate de a"-i e8pri$a voin+a %au %e opune :n $od a5uziv9 cellalt %o+ poate % :ncBeie %in;ur actul9 :n% nu$ai cu :ncuviin+area preala5il a in%tan+ei de tutel6 d) includerea clauzei de preciput6 e8ecutarea clauzei de preciput %e ,ace :n natur %au9 dac ace%t lucru nu e%te po%i5il9 prin ecBivalent9 din valoarea activului net al co$unit+ii6 e) $odalit+i privind licBidarea co$unit+ii conven+ionale) AR ) A74 Alte di%pozi+ii aplica5ile @n $%ura :n care prin conven+ie $atri$onial nu %e prevede alt,el9 re;i$ul 'uridic al co$unit+ii conven+ionale %e co$pleteaz cu di%pozi+iile le;ale privind re;i$ul co$unit+ii le;ale) (EC/=!NEA a ?"a Modi,icarea re;i$ului $atri$onial I1) Modi,icarea conven+ional AR ) A73 Condi+ii (1) &up cel pu+in un an de la :ncBeierea c%toriei9 %o+ii pot9 ori de cte ori dore%c9 % :nlocuia%c re;i$ul $atri$onial e8i%tent cu un alt re;i$ $atri$onial ori % :l $odi,ice9 cu re%pectarea condi+iilor prevzute de le;e pentru :ncBeierea conven+iilor $atri$oniale) (2) &i%pozi+iile art) 2319 AA>9 AA? -i A71 %unt aplica5ile :n $od core%punztor) (A) Creditorii pre'udicia+i prin %cBi$5area %au licBidarea re;i$ului $atri$onial pot ,or$ula ac+iunea revocatorie :n ter$en de un an de la data la care au ,o%t :ndeplinite ,or$alit+ile de pu5licitate %au9 dup caz9 de cnd au luat cuno-tin+ $ai :nainte de ace%te :$pre'urri pe alt cale) (>) Creditorii prevzu+i la alin) (A) pot invoca oricnd9 pe cale de e8cep+ie9 inopoza5ilitatea $odi,icrii %au licBidrii re;i$ului $atri$onial ,cute :n ,rauda intere%elor lor) I2) Modi,icarea 'udiciar AR ) A20 (epara+ia 'udiciar de 5unuri (1) &ac re;i$ul $atri$onial al %o+ilor e%te cel al co$unit+ii le;ale %au conven+ionale9 in%tan+a9 la cererea unuia dintre %o+i9 poate pronun+a %epara+ia de 5unuri9 atunci cnd cellalt %o+ :ncBeie acte care pun :n pericol intere%ele patri$oniale ale ,a$iliei) (2) otodat9 in%tan+a va ,ace aplicarea di%pozi+iilor art) A?2) (A) &i%pozi+iile art) 2319 AA>9 AA? -i A71 %e aplic :n $od core%punztor) AR ) A21 E,ectele :ntre %o+i

(1) (epara+ia de 5unuri pronun+at de ctre in%tan+ ,ace ca re;i$ul $atri$onial anterior % :nceteze9 iar %o+ilor li %e aplic re;i$ul $atri$onial prevzut la art) A70"A7?) (2) @ntre %o+i9 e,ectele %epara+iei %e produc de la data ,or$ulrii cererii9 cu e8cep+ia cazului :n care in%tan+a9 la cererea oricruia dintre ei9 di%pune ca ace%te e,ecte % li %e aplice de la data de%pr+irii :n ,apt) AR ) A22 E,ectele ,a+ de ter+i (1) Creditorii %o+ilor nu pot cere %epara+ia de 5unuri9 dar pot interveni :n cauz) (2) &i%pozi+iile art) A73 alin) (A) -i (>) %e aplic :n $od core%punztor) CAP) C== &e%,acerea c%toriei (EC/=!NEA 1 Cazurile de divor+ I1) &i%pozi+ii ;enerale AR ) A2A Motive de divor+ &ivor+ul poate avea locE a) prin acordul %o+ilor9 la cererea a$5ilor %o+i %au a unuia dintre %o+i acceptat de cellalt %o+6 5) atunci cnd9 din cauza unor $otive te$einice9 raporturile dintre %o+i %unt ;rav vt$ate -i continuarea c%toriei nu $ai e%te po%i5il6 c) la cererea unuia dintre %o+i9 dup o %eparare :n ,apt care a durat cel pu+in 2 ani6 d) la cererea aceluia dintre %o+i a crui %tare de %ntate ,ace i$po%i5il continuarea c%toriei) I2) &ivor+ul prin acordul %o+ilor pe cale 'udiciar AR ) A2> Condi+ii (1) &ivor+ul prin acordul %o+ilor poate ,i pronun+at indi,erent de durata c%toriei -i indi,erent dac e8i%t %au nu copii $inori rezulta+i din c%torie) (2) &ivor+ul prin acordul %o+ilor nu poate ,i ad$i% dac unul dintre %o+i e%te pu% %u5 interdic+ie) (A) =n%tan+a e%te o5li;at % veri,ice e8i%ten+a con%i$+$ntului li5er -i neviciat al ,iecrui %o+) IA) &ivor+ul prin acordul %o+ilor pe cale ad$ini%trativ %au prin procedur notarial AR ) A2? Condi+ii

(1) &ac %o+ii %unt de acord cu divor+ul -i nu au copii $inori9 n%cu+i din c%torie9 din a,ara c%toriei %au adopta+i9 o,i+erul de %tare civil ori notarul pu5lic de la locul c%toriei %au al ulti$ei locuin+e co$une a %o+ilor poate con%tata de%,acerea c%toriei prin acordul %o+ilor9 eli5erndu" le un certi,icat de divor+9 potrivit le;ii) (2) &ivor+ul prin acordul %o+ilor poate ,i con%tatat de notarul pu5lic -i :n cazul :n care e8i%t copii $inori n%cu+i din c%torie9 din a,ara c%toriei %au adopta+i9 dac %o+ii convin a%upra tuturor a%pectelor re,eritoare la nu$ele de ,a$ilie pe care % :l poarte dup divor+9 e8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre a$5ii prin+i9 %ta5ilirea locuin+ei copiilor dup divor+9 $odalitatea de p%trare a le;turilor per%onale dintre printele %eparat -i ,iecare dintre copii9 precu$ -i %ta5ilirea contri5u+iei prin+ilor la cBeltuielile de cre-tere9 educare9 :nv+tur -i pre;tire pro,e%ional a copiilor) &ac din raportul de ancBet %ocial rezult c acordul %o+ilor privind e8ercitarea :n co$un a autorit+ii printe-ti %au cel privind %ta5ilirea locuin+ei copiilor nu e%te :n intere%ul copilului9 %unt aplica5ile prevederile art) A27 alin) (?)) (A) &i%pozi+iile art) A2> alin) (2) %unt aplica5ile :n $od core%punztor) AR ) A27 Procedura (1) Cererea de divor+ %e depune de %o+i :$preun) .,i+erul de %tare civil %au notarul pu5lic :nre;i%treaz cererea -i le acord un ter$en de re,lec+ie de A0 de zile) (2) Prin e8cep+ie de la prevederile alin) (1)9 cererea de divor+ %e poate depune la notarul pu5lic -i prin $andatar cu procur autentic) (A) La e8pirarea ace%tui ter$en9 %o+ii %e prezint per%onal9 iar o,i+erul de %tare civil %au9 dup caz9 notarul pu5lic veri,ic dac %o+ii %truie % divor+eze -i dac9 :n ace%t %en%9 con%i$+$ntul lor e%te li5er -i neviciat) (>) &ac %o+ii %truie :n divor+9 o,i+erul de %tare civil %au9 dup caz9 notarul pu5lic eli5ereaz certi,icatul de divor+ ,r % ,ac vreo $en+iune cu privire la culpa %o+ilor) (?) &i%pozi+iile art) A4A alin) (1) -i (A) %e aplic :n $od core%punztor) &ac %o+ii nu %e :n+ele; a%upra nu$elui de ,a$ilie pe care % :l poarte dup divor+ ori9 :n cazul prevzut la art) A2? alin) (2)9 a%upra e8ercitrii :n co$un a drepturilor printe-ti9 o,i+erul de %tare civil %au9 dup caz9 notarul pu5lic e$ite o di%pozi+ie de re%pin;ere a cererii de divor+ -i :ndru$ %o+ii % %e adre%eze in%tan+ei de 'udecat9 potrivit prevederilor art) A2>) (7) (olu+ionarea cererilor privind alte e,ecte ale divor+ului a%upra crora %o+ii nu %e :n+ele; e%te de co$peten+a in%tan+ei 'udectore-ti) AR ) A22 Men+iunea :n actul de c%torie (1) Cnd cererea de divor+ e%te depu% la pri$ria unde %"a :ncBeiat c%toria9 o,i+erul de %tare civil9 dup e$iterea

certi,icatului de divor+9 ,ace cuvenita $en+iune :n actul de c%torie) (2) @n cazul depunerii cererii la pri$ria :n a crei raz teritorial %o+ii au avut ulti$a locuin+ co$un9 o,i+erul de %tare civil e$ite certi,icatul de divor+ -i :nainteaz9 de :ndat9 o copie certi,icat de pe ace%ta la pri$ria locului unde %"a :ncBeiat c%toria9 %pre a %e ,ace $en+iune :n actul de c%torie) (A) @n cazul con%tatrii divor+ului de ctre notarul pu5lic9 ace%ta e$ite certi,icatul de divor+ -i :nainteaz9 de :ndat9 o copie certi,icat de pe ace%ta la pri$ria locului unde %"a :ncBeiat c%toria9 %pre a %e ,ace $en+iune :n actul de c%torie) AR ) A24 Re,uzul o,i+erului de %tare civil %au notarului pu5lic (1) &ac nu %unt :ndeplinite condi+iile art) A2?9 o,i+erul de %tare civil %au9 dup caz9 notarul pu5lic re%pin;e cererea de divor+) (2) @$potriva re,uzului o,i+erului de %tare civil %au notarului pu5lic nu e8i%t cale de atac9 dar %o+ii %e pot adre%a cu cererea de divor+ in%tan+ei de 'udecat9 pentru a di%pune de%,acerea c%toriei prin acordul lor %au :n 5aza unui alt te$ei prevzut de le;e) (A) Pentru repararea pre'udiciului prin re,uzul a5uziv al o,i+erului de %tare civil %au notarului pu5lic de a con%tata de%,acerea c%toriei prin acordul %o+ilor -i de a e$ite certi,icatul de divor+9 oricare dintre %o+i %e poate adre%a9 pe cale %eparat9 in%tan+ei co$petente) I>) &ivor+ul din culp AR ) A23 Condi+ii (1) @n cazul prevzut la art) A2A lit) 5)9 divor+ul %e poate pronun+a dac in%tan+a %ta5ile-te culpa unuia dintre %o+i :n de%tr$area c%toriei) Cu toate ace%tea9 dac din pro5ele ad$ini%trate rezult culpa a$5ilor %o+i9 in%tan+a poate pronun+a divor+ul din culpa lor co$un9 cBiar dac nu$ai unul dintre ei a ,cut cerere de divor+) &ac culpa apar+ine :n totalitate recla$antului9 %unt aplica5ile prevederile art) A44) (2) @n ipoteza prevzut de art) A2A lit) c)9 divor+ul %e pronun+ din culpa e8clu%iv a %o+ului recla$ant9 cu e8cep+ia %itua+iei :n care prtul %e declar de acord cu divor+ul9 cnd ace%ta %e pronun+ ,r a %e ,ace $en+iune de%pre culpa %o+ilor) AR ) A40 Continuarea ac+iunii de divor+ (1) @n %itua+ia prevzut la art) A23 alin) (1)9 dac %o+ul recla$ant decedeaz :n ti$pul proce%ului9 $o-tenitorii %i pot continua ac+iunea de divor+) (2) Ac+iunea continuat de $o-tenitori e%te ad$i% nu$ai dac in%tan+a con%tat culpa e8clu%iv a %o+ului prt)

I?) &ivor+ul din cauza %trii %nt+ii unui %o+ AR ) A41 Condi+iile divor+ului @n cazul prevzut la art) A2A lit) d)9 de%,acerea c%toriei %e pronun+ ,r a %e ,ace $en+iune de%pre culpa %o+ilor) (EC/=!NEA a 2"a E,ectele divor+ului I1) &ata de%,acerii c%toriei AR ) A42 &ata de%,acerii c%toriei (1) C%toria e%te de%,cut din ziua cnd Botrrea prin care %"a pronun+at divor+ul a r$a% de,initiv) (2) Prin e8cep+ie9 dac ac+iunea de divor+ e%te continuat de $o-tenitorii %o+ului recla$ant9 potrivit art) A409 c%toria %e %ocote-te de%,cut la data dece%ului) (A) @n cazul prevzut de art) A2?9 c%toria e%te de%,cut pe data eli5errii certi,icatului de divor+) I2) E,ectele divor+ului cu privire la raporturile nepatri$oniale dintre %o+i AR ) A4A Nu$ele de ,a$ilie dup c%torie (1) La de%,acerea c%toriei prin divor+9 %o+ii pot conveni % p%treze nu$ele purtat :n ti$pul c%toriei) =n%tan+a ia act de acea%t :n+ele;ere prin Botrrea de divor+) (2) Pentru $otive te$einice9 'u%ti,icate de intere%ul unuia dintre %o+i %au de intere%ul %uperior al copilului9 in%tan+a poate % :ncuviin+eze ca %o+ii % p%treze nu$ele purtat :n ti$pul c%toriei9 cBiar :n lip%a unei :n+ele;eri :ntre ei) (A) &ac nu a intervenit o :n+ele;ere %au dac in%tan+a nu a dat :ncuviin+area9 ,iecare dintre ,o-tii %o+i poart nu$ele dinaintea c%toriei) AR ) A4> &repturile %o+ului divor+at (1) &ivor+ul e%te con%iderat pronun+at :$potriva %o+ului din a crui culp e8clu%iv %"a de%,cut c%toria) (2) (o+ul :$potriva cruia a ,o%t pronun+at divor+ul pierde drepturile pe care le;ea %au conven+iile :ncBeiate anterior cu ter+ii le atri5uie ace%tuia) (A) Ace%te drepturi nu %unt pierdute :n cazul culpei co$une %au al divor+ului prin acordul %o+ilor) IA) E,ectele divor+ului cu privire la raporturile patri$oniale dintre %o+i =) E,ecte cu privire la re;i$ul $atri$onial

AR ) A4? @ncetarea re;i$ului $atri$onial (1) @n cazul divor+ului9 re;i$ul $atri$onial :nceteaz :ntre %o+i la data introducerii cererii de divor+) (2) Cu toate ace%tea9 oricare dintre %o+i %au a$ndoi9 :$preun9 :n cazul divor+ului prin acordul lor9 pot cere in%tan+ei de divor+ % con%tate c re;i$ul $atri$onial a :ncetat de la data %epara+iei :n ,apt) (A) Prevederile ace%tui articol %e aplic :n $od core%punztor -i :n cazul divor+ului prevzut de art) A2?) AR ) A47 Actele :ncBeiate :n ,rauda celuilalt %o+ (1) Actele $en+ionate la art) A>7 alin) (2)9 precu$ -i actele din care %e na%c o5li;a+ii :n %arcina co$unit+ii9 :ncBeiate de unul dintre %o+i dup data introducerii cererii de divor+ %unt anula5ile9 dac au ,o%t ,cute :n ,rauda celuilalt %o+) (2) &i%pozi+iile art) A>? alin) (>) r$n aplica5ile) AR ) A42 .poza5ilitatea ,a+ de ter+i (1) Fotrrea 'udectorea%c prin care %"a pronun+at divor+ul -i9 dup caz9 certi,icatul de divor+ prevzut la art) A2? %unt opoza5ile ,a+ de ter+i9 :n condi+iile le;ii) (2) &i%pozi+iile art) 2319 AA> -i AA? %unt aplica5ile :n $od core%punztor9 inclu%iv :n cazul prevzut la art) A2?) ==) &reptul la de%p;u5iri AR ) A44 Acordarea de%p;u5irilor &i%tinct de dreptul la pre%ta+ia co$pen%atorie prevzut la art) A309 %o+ul nevinovat9 care %u,er un pre'udiciu prin de%,acerea c%toriei9 poate cere %o+ului vinovat % :l de%p;u5ea%c) =n%tan+a de tutel %olu+ioneaz cererea prin Botrrea de divor+) ===) .5li;a+ia de :ntre+inere :ntre ,o-tii %o+i AR ) A43 .5li;a+ia de :ntre+inere (1) Prin de%,acerea c%toriei9 o5li;a+ia de :ntre+inere :ntre %o+i :nceteaz) (2) (o+ul divor+at are dreptul la :ntre+inere9 dac %e a,l :n nevoie din pricina unei incapacit+i de $unc %urvenite :nainte de c%torie ori :n ti$pul c%toriei) El are drept la :ntre+inere -i atunci cnd incapacitatea %e ive-te :n decur% de un an de la de%,acerea c%toriei9 :n% nu$ai dac incapacitatea e%te cauzat de o :$pre'urare :n le;tur cu c%toria) (A) @ntre+inerea datorat potrivit di%pozi+iilor alin) (2) %e %ta5ile-te pn la o ptri$e din venitul net al celui o5li;at la plata ei9 :n raport cu $i'loacele %ale -i cu %tarea de nevoie a creditorului) Acea%t :ntre+inere9 :$preun cu :ntre+inerea

datorat copiilor9 nu va putea dep-i 'u$tate din venitul net al celui o5li;at la plat) (>) Cnd divor+ul e%te pronun+at din culpa e8clu%iv a unuia dintre %o+i9 ace%ta nu 5ene,iciaz de prevederile alin) (2) -i (A) dect ti$p de un an de la de%,acerea c%toriei) (?) @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 o5li;a+ia de :ntre+inere :nceteaz prin rec%torirea celui :ndrept+it) =C) Pre%ta+ia co$pen%atorie AR ) A30 Condi+iile pre%ta+iei co$pen%atorii (1) @n cazul :n care divor+ul %e pronun+ din culpa e8clu%iv a %o+ului prt9 %o+ul recla$ant poate 5ene,icia de o pre%ta+ie care % co$pen%eze9 att ct e%te po%i5il9 un dezecBili5ru %e$ni,icativ pe care divor+ul l"ar deter$ina :n condi+iile de via+ ale celui care o %olicit) (2) Pre%ta+ia co$pen%atorie %e poate acorda nu$ai :n cazul :n care c%toria a durat cel pu+in 20 de ani) (A) (o+ul care %olicit pre%ta+ia co$pen%atorie nu poate cere de la ,o%tul %u %o+ -i pen%ie de :ntre+inere9 :n condi+iile art) A43) AR ) A31 (ta5ilirea pre%ta+iei co$pen%atorii (1) Pre%ta+ia co$pen%atorie nu %e poate %olicita dect odat cu de%,acerea c%toriei) (2) La %ta5ilirea pre%ta+iei co$pen%atorii %e +ine %ea$a att de re%ur%ele %o+ului care o %olicit9 ct -i de $i'loacele celuilalt %o+ din $o$entul divor+ului9 de e,ectele pe care le are %au le va avea licBidarea re;i$ului $atri$onial9 precu$ -i de orice alte :$pre'urri previzi5ile de natur % le $odi,ice9 cu$ ar ,i vr%ta -i %tarea de %ntate a %o+ilor9 contri5u+ia la cre-terea copiilor $inori pe care a avut"o -i ur$eaz % o ai5 ,iecare %o+9 pre;tirea pro,e%ional9 po%i5ilitatea de a de%,-ura o activitate productoare de venituri -i altele a%e$enea) AR ) A32 #or$a pre%ta+iei co$pen%atorii (1) Pre%ta+ia co$pen%atorie poate ,i %ta5ilit :n 5ani9 %u5 ,or$a unei %u$e ;lo5ale %au a unei rente via;ere9 ori :n natur9 %u5 ,or$a uzu,ructului a%upra unor 5unuri $o5ile %au i$o5ile care apar+in de5itorului) (2) Renta poate ,i %ta5ilit :ntr"o cot procentual din venitul de5itorului %au :ntr"o %u$ de 5ani deter$inat) (A) Renta -i uzu,ructul %e pot con%titui pe toat durata vie+ii celui care %olicit pre%ta+ia co$pen%atorie %au pentru o perioad $ai %curt9 care %e %ta5ile-te prin Botrrea de divor+) AR ) A3A 0aran+ii =n%tan+a9 la cererea %o+ului creditor9 :l poate o5li;a pe %o+ul de5itor % con%tituie o ;aran+ie real %au % dea cau+iune pentru a a%i;ura e8ecutarea rentei)

AR ) A3> Modi,icarea pre%ta+iei co$pen%atorii (1) =n%tan+a poate $ri %au $ic-ora pre%ta+ia co$pen%atorie9 dac %e $odi,ic9 :n $od %e$ni,icativ9 $i'loacele de5itorului -i re%ur%ele creditorului) (2) @n cazul :n care pre%ta+ia co$pen%atorie con%t :ntr"o %u$ de 5ani9 acea%ta %e inde8eaz de drept9 tri$e%trial9 :n ,unc+ie de rata in,la+iei) AR ) A3? @ncetarea pre%ta+iei co$pen%atorii Pre%ta+ia co$pen%atorie :nceteaz prin dece%ul unuia dintre %o+i9 prin rec%torirea %o+ului creditor9 precu$ -i atunci cnd ace%ta o5+ine re%ur%e de natur % :i a%i;ure condi+ii de via+ a%e$ntoare celor din ti$pul c%toriei) I>) E,ectele divor+ului cu privire la raporturile dintre prin+i -i copiii lor $inori AR ) A37 Raporturile dintre prin+ii divor+a+i -i copiii lor $inori (1) =n%tan+a de tutel Botr-te9 odat cu pronun+area divor+ului9 a%upra raporturilor dintre prin+ii divor+a+i -i copiii lor $inori9 +innd %ea$a de intere%ul %uperior al copiilor9 de concluziile raportului de ancBet p%iBo%ocial9 precu$ -i9 dac e%te cazul9 de :nvoiala prin+ilor9 pe care :i a%cult) (2) &i%pozi+iile art) 27> %unt aplica5ile) AR ) A32 E8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre a$5ii prin+i &up divor+9 autoritatea printea%c revine :n co$un a$5ilor prin+i9 a,ar de cazul :n care in%tan+a decide alt,el) AR ) A34 E8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre un %in;ur printe (1) &ac e8i%t $otive :nte$eiate9 avnd :n vedere intere%ul %uperior al copilului9 in%tan+a Botr-te ca autoritatea printea%c % ,ie e8ercitat nu$ai de ctre unul dintre prin+i) (2) Cellalt printe p%treaz dreptul de a ve;Bea a%upra $odului de cre-tere -i educare a copilului9 precu$ -i dreptul de a con%i$+i la adop+ia ace%tuia) AR ) A33 E8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre alte per%oane (1) @n $od e8cep+ional9 in%tan+a de tutel poate Botr: pla%a$entul copilului la o rud %au la o alt ,a$ilie ori per%oan9 cu con%i$+$ntul ace%tora9 %au :ntr"o in%titu+ie de ocrotire) Ace%tea e8ercit drepturile -i :ndatoririle care revin prin+ilor cu privire la per%oana copilului) (2) =n%tan+a %ta5ile-te dac drepturile cu privire la 5unurile copilului %e e8ercit de ctre prin+i :n co$un %au de ctre unul dintre ei) AR ) >00 Locuin+a copilului dup divor+

(1) @n lip%a :n+ele;erii dintre prin+i %au dac acea%ta e%te contrar intere%ului %uperior al copilului9 in%tan+a de tutel %ta5ile-te9 odat cu pronun+area divor+ului9 locuin+a copilului $inor la printele cu care locuie-te :n $od %tatornic) (2) &ac pn la divor+ copilul a locuit cu a$5ii prin+i9 in%tan+a :i %ta5ile-te locuin+a la unul dintre ei9 +innd %ea$a de intere%ul %u %uperior) (A) @n $od e8cep+ional9 -i nu$ai dac e%te :n intere%ul %uperior al copilului9 in%tan+a poate %ta5ili locuin+a ace%tuia la 5unici %au la alte rude ori per%oane9 cu con%i$+$ntul ace%tora9 ori la o in%titu+ie de ocrotire) Ace%tea e8ercit %uprave;Berea copilului -i :ndepline%c toate actele o5i-nuite privind %ntatea9 educa+ia -i :nv+tura %a) AR ) >01 &repturile printelui %eparat de copil (1) @n cazurile prevzute la art) >009 printele %au9 dup caz9 prin+ii %epara+i de copilul lor au dreptul de a avea le;turi per%onale cu ace%ta) (2) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre prin+i9 in%tan+a de tutel decide cu privire la $odalit+ile de e8ercitare a ace%tui drept) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 art) 27> ,iind aplica5il) AR ) >02 (ta5ilirea contri5u+iei prin+ilor (1) =n%tan+a de tutel9 prin Botrrea de divor+9 %ta5ile-te contri5u+ia ,iecrui printe la cBeltuielile de cre-tere9 educare9 :nv+tur -i pre;tire pro,e%ional a copiilor) (2) &i%pozi+iile titlului C privind o5li;a+ia de :ntre+inere %e aplic :n $od core%punztor) AR ) >0A Modi,icarea $%urilor luate cu privire la copil @n cazul %cBi$5rii :$pre'urrilor9 in%tan+a de tutel poate $odi,ica $%urile cu privire la drepturile -i :ndatoririle prin+ilor divor+a+i ,a+ de copiii lor $inori9 la cererea oricruia dintre prin+i %au a unui alt $e$5ru de ,a$ilie9 a copilului9 a in%titu+iei de ocrotire9 a in%titu+iei pu5lice %pecializate pentru protec+ia copilului %au a procurorului) AR ) >0> Raporturile dintre prin+i -i copiii lor $inori :n alte cazuri @n cazul prevzut la art) 23A alin) (2)9 in%tan+a Botr-te a%upra raporturilor dintre prin+i -i copiii lor $inori9 di%pozi+iile art) A37">0A ,iind aplica5ile :n $od core%punztor) = L!L === Rudenia CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) >0? No+iune

(1) Rudenia ,irea%c e%te le;tura 5azat pe de%cenden+a unei per%oane dintr"o alt per%oan %au pe ,aptul c $ai $ulte per%oane au un a%cendent co$un) (2) Rudenia civil e%te le;tura rezultat din adop+ia :ncBeiat :n condi+iile prevzute de le;e) AR ) >07 Rudenia :n linie dreapt %au colateral (1) Rudenia e%te :n linie dreapt :n cazul de%cenden+ei unei per%oane dintr"o alt per%oan -i poate ,i a%cendent %au de%cendent) (2) Rudenia e%te :n linie colateral atunci cnd rezult din ,aptul c $ai $ulte per%oane au un a%cendent co$un) (A) 0radul de rudenie %e %ta5ile-te a%t,elE a) :n linie dreapt9 dup nu$rul na-terilorE a%t,el9 copiii -i prin+ii %unt rude de ;radul :nti9 nepo+ii -i 5unicii %unt rude de ;radul al doilea6 5) :n linie colateral9 dup nu$rul na-terilor9 urcnd de la una dintre rude pn la a%cendentul co$un -i co5ornd de la ace%ta pn la cealalt rud6 a%t,el9 ,ra+ii %unt rude de ;radul al doilea9 uncBiul %au $tu-a -i nepotul9 de ;radul al treilea9 verii pri$ari9 de ;radul al patrulea) AR ) >02 A,initatea (1) A,initatea e%te le;tura dintre un %o+ -i rudele celuilalt %o+) (2) Rudele %o+ului %unt9 :n aceea-i linie -i acela-i ;rad9 a,inii celuilalt %o+) CAP) == #ilia+ia (EC/=!NEA 1 (ta5ilirea ,ilia+iei I1) &i%pozi+ii ;enerale AR ) >04 Modurile de %ta5ilire a ,ilia+iei (1) #ilia+ia ,a+ de $a$ rezult din ,aptul na-terii6 ea %e poate %ta5ili -i prin recunoa-tere %au prin Botrre 'udectorea%c) (2) #ilia+ia ,a+ de tatl din c%torie %e %ta5ile-te prin e,ectul prezu$+iei de paternitate) (A) #ilia+ia ,a+ de tatl din a,ara c%toriei %e %ta5ile-te prin recunoa-tere %au prin Botrre 'udectorea%c9 dup caz) AR ) >03 &ovada ,ilia+iei (1) #ilia+ia %e dovede-te prin actul de na-tere :ntoc$it :n re;i%trul de %tare civil9 precu$ -i cu certi,icatul de na-tere eli5erat pe 5aza ace%tuia) (2) @n cazul copilului din c%torie9 dovada %e ,ace prin actul de na-tere -i prin actul de c%torie al prin+ilor9

trecute :n re;i%trele de %tare civil9 precu$ -i prin certi,icatele de %tare civil core%punztoare) AR ) >10 Po%e%ia de %tat (1) Po%e%ia de %tat e%te %tarea de ,apt care indic le;turile de ,ilia+ie -i rudenie dintre copil -i ,a$ilia din care %e pretinde c ,ace parte) Ea con%t9 :n principal9 :n oricare dintre ur$toarele :$pre'urriE a) o per%oan %e co$port ,a+ de un copil ca ,iind al %u9 :n;ri'indu"%e de cre-terea -i educarea %a9 iar copilul %e co$port ,a+ de acea%t per%oan ca ,iind printele %u6 5) copilul e%te recuno%cut de ctre ,a$ilie9 :n %ocietate -i9 cnd e%te cazul9 de ctre autorit+ile pu5lice9 ca ,iind al per%oanei de%pre care %e pretinde c e%te printele %u6 c) copilul poart nu$ele per%oanei de%pre care %e pretinde c e%te printele %u) (2) Po%e%ia de %tat tre5uie % ,ie continu9 pa-nic9 pu5lic -i neecBivoc) AR ) >11 Po%e%ia de %tat con,or$ cu actul de na-tere (1) Nicio per%oan nu poate recla$a o alt ,ilia+ie ,a+ de $a$ dect aceea ce rezult din actul %u de na-tere -i po%e%ia de %tat con,or$ cu ace%ta) (2) Ni$eni nu poate conte%ta ,ilia+ia ,a+ de $a$ a per%oanei care are o po%e%ie de %tat con,or$ cu actul %u de na-tere) (A) Cu toate ace%tea9 dac printr"o Botrre 'udectorea%c %"a %ta5ilit c a avut loc o %u5%tituire de copil ori c a ,o%t :nre;i%trat ca $a$ a unui copil o alt ,e$eie dect aceea care l"a n%cut9 %e poate ,ace dovada adevratei ,ilia+ii cu orice $i'loc de pro5) AR ) >12 i$pul le;al al concep+iunii (1) =ntervalul de ti$p cuprin% :ntre a trei %uta -i a o %ut optzecea zi dinaintea na-terii copilului e%te ti$pul le;al al concep+iunii) El %e calculeaz zi cu zi) (2) Prin $i'loace de pro5 -tiin+i,ice %e poate ,ace dovada concep+iunii copilului :ntr"o anu$it perioad din intervalul de ti$p prevzut la alin) (1) %au cBiar :n a,ara ace%tui interval) AR ) >1A &o$eniul de aplicare &i%pozi+iile prezentului capitol re,eritoare la copil %unt aplica5ile -i per%oanei $a'ore a crei ,ilia+ie e%te cercetat) I2) Prezu$+ia de paternitate AR ) >1> Prezu$+ia de paternitate (1) Copilul n%cut %au conceput :n ti$pul c%toriei are ca tat pe %o+ul $a$ei) (2) Paternitatea poate ,i t;duit9 dac e%te cu neputin+ ca %o+ul $a$ei % ,ie tatl copilului)

IA) Recunoa-terea copilului AR ) >1? #elurile recunoa-terii (1) &ac na-terea nu a ,o%t :nre;i%trat :n re;i%trul de %tare civil %au copilul a ,o%t trecut :n re;i%trul de %tare civil ca n%cut din prin+i necuno%cu+i9 $a$a :l poate recunoa-te pe copil) (2) Copilul conceput -i n%cut :n a,ara c%toriei poate ,i recuno%cut de ctre tatl %u) (A) &up $oartea copilului9 ace%ta poate ,i recuno%cut nu$ai dac a l%at de%cenden+i ,ire-ti) AR ) >17 #or$ele recunoa-terii (1) Recunoa-terea poate ,i ,cut prin declara+ie la %erviciul de %tare civil9 prin :n%cri% autentic %au prin te%ta$ent) (1) Recunoa-terea poate ,i ,cut prin declara+ie la %erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor9 prin :n%cri% autentic %au prin te%ta$ent) """"""""" Alin) (1) al art) >17 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de %tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor*) (2) &ac recunoa-terea e%te ,cut prin :n%cri% autentic9 o copie a ace%tuia e%te tri$i% din o,iciu %erviciului de %tare civil co$petent9 pentru a %e ,ace $en+iunea core%punztoare :n re;i%trele de %tare civil) (2) &ac recunoa-terea e%te ,cut prin :n%cri% autentic9 o copie a ace%tuia e%te tri$i% din o,iciu %erviciului pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor co$petent9 pentru a %e ,ace $en+iunea core%punztoare :n re;i%trele de %tare civil) """"""""" Alin) (2) al art) >17 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de %tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor*) (A) Recunoa-terea9 cBiar dac a ,o%t ,cut prin te%ta$ent9 e%te irevoca5il) AR ) >12 Recunoa-terea de ctre $inorul nec%torit Minorul nec%torit :l poate recunoa-te %in;ur pe copilul %u9 dac are di%cern$nt la $o$entul recunoa-terii) AR ) >14 Nulitatea a5%olut a recunoa-terii Recunoa-terea e%te lovit de nulitate a5%olut dacE

a) a ,o%t recuno%cut un copil a crui ,ilia+ie9 %ta5ilit potrivit le;ii9 nu a ,o%t :nlturat) Cu toate ace%tea9 dac ,ilia+ia anterioar a ,o%t :nlturat prin Botrre 'udectorea%c9 recunoa-terea e%te vala5il6 5) a ,o%t ,cut dup dece%ul copilului9 iar ace%ta nu a l%at de%cenden+i ,ire-ti6 c) a ,o%t ,cut :n alte ,or$e dect cele prevzute de le;e) AR ) >13 Nulitatea relativ a recunoa-terii (1) Recunoa-terea poate ,i anulat pentru eroare9 dol %au violen+) (2) Pre%crip+ia dreptului la ac+iune :ncepe % cur; de la data :ncetrii violen+ei ori9 dup caz9 a de%coperirii erorii %au dolului) AR ) >20 Conte%tarea recunoa-terii de ,ilia+ie (1) Recunoa-terea care nu core%punde adevrului poate ,i conte%tat oricnd -i de orice per%oan intere%at) (2) &ac recunoa-terea e%te conte%tat de cellalt printe9 de copilul recuno%cut %au de de%cenden+ii ace%tuia9 dovada ,ilia+iei e%te :n %arcina autorului recunoa-terii %au a $o-tenitorilor %i) I>) Ac+iuni privind ,ilia+ia =) Conte%tarea ,ilia+iei AR ) >21 Ac+iunea :n conte%ta+ia ,ilia+iei (1) .rice per%oan intere%at poate conte%ta oricnd9 prin ac+iune :n 'u%ti+ie9 ,ilia+ia %ta5ilit printr"un act de na-tere ce nu e%te con,or$ cu po%e%ia de %tat) (2) @n ace%t caz9 ,ilia+ia %e dovede-te prin certi,icatul $edical con%tatator al na-terii9 prin e8pertiza $edico"le;al de %ta5ilire a ,ilia+iei %au9 :n lip%a certi,icatului ori :n cazul i$po%i5ilit+ii e,ecturii e8pertizei9 prin orice $i'loc de pro59 inclu%iv prin po%e%ia de %tat) (A) Cu toate ace%tea9 dovada ,ilia+iei nu %e ,ace prin $artori dect :n cazul prevzut la art) >11 alin) (A) %au atunci cnd e8i%t :n%cri%uri care ,ac de$n de crezare ac+iunea ,or$ulat) ==) Ac+iunea :n %ta5ilirea ,ilia+iei ,a+ de $a$ AR ) >22 Ac+iunea :n %ta5ilirea $aternit+ii @n cazul :n care9 din orice $otiv9 dovada ,ilia+iei ,a+ de $a$ nu %e poate ,ace prin certi,icatul con%tatator al na-terii ori :n cazul :n care %e conte%t realitatea celor cuprin%e :n certi,icatul con%tatator al na-terii9 ,ilia+ia ,a+ de $a$ %e poate %ta5ili printr"o ac+iune :n %ta5ilirea $aternit+ii9 :n cadrul creia pot ,i ad$ini%trate orice $i'loace de pro5)

AR ) >2A Re;i$ul 'uridic al ac+iunii :n %ta5ilirea $aternit+ii (1) &reptul la ac+iunea :n %ta5ilirea ,ilia+iei ,a+ de $a$ apar+ine copilului -i %e porne-te9 :n nu$ele ace%tuia9 de ctre reprezentantul %u le;al) (2) Ac+iunea poate % ,ie pornit %au9 dup caz9 continuat -i de $o-tenitorii copilului9 :n condi+iile le;ii) (A) Ac+iunea poate ,i introdu% -i :$potriva $o-tenitorilor pretin%ei $a$e) (>) &reptul la ac+iune e%te i$pre%cripti5il) (?) &ac :n% copilul a decedat :nainte de a introduce ac+iunea9 $o-tenitorii %i pot % o introduc :n ter$en de un an de la data dece%ului) ===) Ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii din a,ara c%toriei AR ) >2> (ta5ilirea paternit+ii prin Botrre 'udectorea%c &ac tatl din a,ara c%toriei nu :l recunoa-te pe copil9 paternitatea ace%tuia %e poate %ta5ili prin Botrre 'udectorea%c) AR ) >2? Ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii (1) Ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii din a,ara c%toriei apar+ine copilului -i %e porne-te :n nu$ele lui de ctre $a$9 cBiar dac e%te $inor9 %au de ctre reprezentantul lui le;al) (2) Ea poate ,i pornit %au9 dup caz9 continuat -i de $o-tenitorii copilului9 :n condi+iile le;ii) (A) Ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii poate ,i pornit -i :$potriva $o-tenitorilor pretin%ului tat) AR ) >27 Prezu$+ia ,ilia+iei ,a+ de pretin%ul tat (1) Paternitatea %e prezu$ dac %e dovede-te c pretin%ul tat a convie+uit cu $a$a copilului :n perioada ti$pului le;al al concep+iunii) (2) Prezu$+ia e%te :nlturat dac pretin%ul tat dovede-te c e%te e8clu% ca el % :l ,i conceput pe copil) AR ) >22 er$enul de pre%crip+ie (1) &reptul la ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii nu %e pre%crie :n ti$pul vie+ii copilului) (2) &i%pozi+iile art) >2A alin) (?) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) >24 &e%p;u5iri (1) Ma$a copilului poate cere pretin%ului tat % :i pltea%c 'u$tate dinE a) cBeltuielile na-terii -i ale leBuziei6 5) cBeltuielile ,cute cu :ntre+inerea ei :n ti$pul %arcinii -i :n perioada de leBuzie)

(2) Ma$a poate %olicita ace%te de%p;u5iri cBiar -i atunci cnd copilul %"a n%cut $ort %au a $urit :nainte de pronun+area Botrrii privind %ta5ilirea paternit+ii) (A) &reptul la ac+iune al $a$ei %e pre%crie :n ter$en de A ani de la na-terea copilului) (>) Ma$a nu poate cere ace%te de%p;u5iri dac nu a ,or$ulat -i ac+iune pentru %ta5ilirea paternit+ii) (?) @n a,ara cBeltuielilor prevzute la alin) (1)9 $a$a -i $o-tenitorii ei au dreptul la de%p;u5iri pentru orice alte pre'udicii9 potrivit dreptului co$un) =C) Ac+iuni privind ,ilia+ia ,a+ de tatl din c%torie AR ) >23 Ac+iunea :n t;ada paternit+ii (1) Ac+iunea :n t;ada paternit+ii poate ,i pornit de %o+ul $a$ei9 de $a$9 de tatl 5iolo;ic9 precu$ -i de copil) Ea poate ,i pornit %au9 dup caz9 continuat -i de $o-tenitorii ace%tora9 :n condi+iile le;ii) (2) Ac+iunea %e introduce de ctre %o+ul $a$ei :$potriva copilului6 cnd ace%ta e%te decedat9 ac+iunea %e porne-te :$potriva $a$ei %ale -i9 dac e%te cazul9 a altor $o-tenitori ai %i) (A) &ac %o+ul e%te pu% %u5 interdic+ie9 ac+iunea poate ,i pornit de tutore9 iar :n lip%9 de un curator nu$it de in%tan+a 'udectorea%c) (>) Ma$a %au copilul poate introduce ac+iunea :$potriva %o+ului) &ac ace%ta e%te decedat9 ac+iunea %e porne-te :$potriva $o-tenitorilor lui) (?) atl 5iolo;ic poate introduce ac+iunea :$potriva %o+ului $a$ei -i a copilului) &ac ace-tia %unt deceda+i9 ac+iunea %e porne-te :$potriva $o-tenitorilor) AR ) >A0 ;ada paternit+ii de ctre %o+ul $a$ei (1) (o+ul $a$ei poate introduce ac+iunea :n t;ada paternit+ii :n ter$en de A ani9 care cur;e ,ie de la data la care %o+ul a cuno%cut c e%te prezu$at tat al copilului9 ,ie de la o dat ulterioar9 cnd a a,lat c prezu$+ia nu core%punde realit+ii) (2) er$enul nu cur;e :$potriva %o+ului pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c -i9 cBiar dac ac+iunea nu a ,o%t pornit de tutore9 ea poate ,i introdu% de %o+ :n ter$en de A ani de la data ridicrii interdic+iei) (A) &ac %o+ul a $urit :nainte de :$plinirea ter$enul $en+ionat la alin) (1)9 ,r a porni ac+iunea9 acea%ta poate ,i pornit de ctre $o-tenitori :n ter$en de un an de la data dece%ului) AR ) >A1 ;ada paternit+ii de ctre $a$ (1) Ac+iunea :n t;ada paternit+ii poate ,i pornit de ctre $a$ :n ter$en de A ani de la data na-terii copilului)

(2) &i%pozi+iile art) >23 alin) (A) -i art) >A0 alin) (2) -i (A) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) >A2 ;ada paternit+ii de ctre pretin%ul tat 5iolo;ic (1) Ac+iunea :n t;ada paternit+ii introdu% de ctre cel care %e pretinde tat 5iolo;ic poate ,i ad$i% nu$ai dac ace%ta ,ace dovada paternit+ii %ale ,a+ de copil) (2) &reptul la ac+iune nu %e pre%crie :n ti$pul vie+ii tatlui 5iolo;ic) &ac ace%ta a decedat9 ac+iunea poate ,i ,or$ulat de $o-tenitorii %i :n ter$en de cel $ult un an de la data dece%ului) (A) &i%pozi+iile art) >23 alin) (A) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) >AA ;ada paternit+ii de ctre copil -i de ctre $o-tenitori (1) Ac+iunea :n t;ada paternit+ii %e porne-te de copil9 :n ti$pul $inorit+ii %ale9 prin reprezentantul %u le;al) (2) &reptul la ac+iune nu %e pre%crie :n ti$pul vie+ii copilului) (A) &i%pozi+iile art) >2A alin) (?) -i art) >23 alin) (A) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) >A> Conte%tarea ,ilia+iei ,a+ de tatl din c%torie .rice per%oan intere%at poate cere9 oricnd9 in%tan+ei % con%tate c nu %unt :ntrunite condi+iile pentru ca prezu$+ia de paternitate % %e aplice unui copil :nre;i%trat :n actele de %tare civil ca ,iind n%cut din c%torie) C) &i%pozi+ii co$une privind ac+iunile re,eritoare la ,ilia+ie AR ) >A? #ilia+ia le;al %ta5ilit (1) Att ti$p ct o le;tur de ,ilia+ie le;al %ta5ilit nu a ,o%t conte%tat :n 'u%ti+ie9 nu %e poate %ta5ili9 pe nicio cale9 o alt ,ilia+ie) (2) &i%pozi+iile art) 33 alin) (>) r$n aplica5ile) AR ) >A7 Citarea prin+ilor -i a copilului Prin+ii -i copilul vor ,i cita+i :n toate cauzele re,eritoare la ,ilia+ie9 cBiar -i atunci cnd nu au calitatea de recla$ant %au de prt) AR ) >A2 =nad$i%i5ilitatea renun+rii (1) @n ac+iunile privitoare la ,ilia+ie nu %e poate renun+a la drept) (2) &e a%e$enea9 cel care introduce o ac+iune privitoare la ,ilia+ie :n nu$ele unui copil %au al unei per%oane pu%e %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 precu$ -i copilul $inor care a introdu% %in;ur9 potrivit le;ii9 o a%t,el de ac+iune nu pot renun+a la 'udecarea ei) AR ) >A4

(itua+ia copilului (1) Prin Botrrea de ad$itere a ac+iunii in%tan+a %e pronun+ -i cu privire la %ta5ilirea nu$elui copilului9 e8ercitarea autorit+ii printe-ti -i o5li;a+ia prin+ilor de a"l :ntre+ine pe copil) (2) @n cazul :n care ad$ite o ac+iune :n conte%tarea ,ilia+iei9 in%tan+a poate %ta5ili9 dac e%te cazul9 $odul :n care copilul p%treaz le;turi per%onale cu acela care l"a cre%cut) AR ) >A3 Ac+iunea ,or$ulat :n caz de $o-tenire vacant @n cazul :n care9 potrivit le;ii9 o ac+iune privitoare la ,ilia+ie poate ,i pornit :$potriva $o-tenitorilor9 iar $o-tenirea e%te vacant9 ac+iunea poate ,i introdu% :$potriva co$unei9 ora-ului %au9 dup caz9 $unicipiului de la locul de%cBiderii $o-tenirii) Citarea :n proce% a renun+torilor9 dac e8i%t9 e%te o5li;atorie) AR ) >>0 E,ectele %ta5ilirii ,ilia+iei a%upra unui proce% penal @n cazul in,rac+iunilor a cror cali,icare pre%upune e8i%ten+a unui raport de ,ilia+ie care nu e%te le;al %ta5ilit9 Botrrea penal nu poate ,i pronun+at :nainte de r$nerea de,initiv a Botrrii civile privitoare la raportul de ,ilia+ie) (EC/=!NEA a 2"a Reproducerea u$an a%i%tat $edical cu ter+ donator AR ) >>1 Re;i$ul ,ilia+iei (1) Reproducerea u$an a%i%tat $edical cu ter+ donator nu deter$in nicio le;tur de ,ilia+ie :ntre copil -i donator) (2) @n ace%t caz9 nicio ac+iune :n r%pundere nu poate ,i pornit :$potriva donatorului) (A) Prin+i9 :n %en%ul dat de prezenta %ec+iune9 nu pot ,i dect un 5r5at -i o ,e$eie %au o ,e$eie %in;ur) AR ) >>2 Condi+ii (1) Prin+ii care9 pentru a avea un copil9 dore%c % recur; la reproducerea a%i%tat $edical cu ter+ donator tre5uie % :-i dea con%i$+$ntul :n preala5il9 :n condi+ii care % a%i;ure deplina con,iden+ialitate9 :n ,a+a unui notar pu5lic care % le e8plice9 :n $od e8pre%9 con%ecin+ele actului lor cu privire la ,ilia+ie) (2) Con%i$+$ntul r$ne ,r e,ect :n cazul dece%ului9 al ,or$ulrii unei cereri de divor+ %au al %epara+iei :n ,apt9 %urvenite anterior $o$entului concep+iunii realizate :n cadrul reproducerii u$ane a%i%tate $edical) El poate ,i revocat oricnd9 :n %cri%9 inclu%iv :n ,a+a $edicului cBe$at % a%i;ure a%i%ten+a pentru reproducerea cu ter+ donator) AR ) >>A Conte%tarea ,ilia+iei

(1) Ni$eni nu poate conte%ta ,ilia+ia copilului pentru $otive ce +in de reproducerea a%i%tat $edical -i nici copilul a%t,el n%cut nu poate conte%ta ,ilia+ia %a) (2) Cu toate ace%tea9 %o+ul $a$ei poate t;dui paternitatea copilului9 :n condi+iile le;ii9 dac nu a con%i$+it la reproducerea a%i%tat $edical realizat cu a'utorul unui ter+ donator) (A) @n cazul :n care copilul nu a ,o%t conceput :n ace%t $od9 di%pozi+iile privind t;duirea paternit+ii r$n aplica5ile) AR ) >>> R%punderea tatlui Cel care9 dup ce a con%i$+it la reproducerea a%i%tat $edical cu ter+ donator9 nu recunoa-te copilul a%t,el n%cut :n a,ara c%toriei r%punde ,a+ de $a$ -i ,a+ de copil) @n ace%t caz9 paternitatea copilului e%te %ta5ilit pe cale 'udectorea%c :n condi+iile art) >11 -i >2A) AR ) >>? Con,iden+ialitatea in,or$a+iilor (1) .rice in,or$a+ii privind reproducerea u$an a%i%tat $edical %unt con,iden+iale) (2) Cu toate ace%tea9 :n cazul :n care9 :n lip%a unor a%t,el de in,or$a+ii9 e8i%t ri%cul unui pre'udiciu ;rav pentru %ntatea unei per%oane a%t,el concepute %au a de%cenden+ilor ace%teia9 in%tan+a poate autoriza tran%$iterea lor9 :n $od con,iden+ial9 $edicului %au autorit+ilor co$petente) (A) &e a%e$enea9 oricare dintre de%cenden+ii per%oanei a%t,el concepute poate % %e prevaleze de ace%t drept9 dac ,aptul de a ,i privat de in,or$a+iile pe care le cere poate % pre'udicieze ;rav %ntatea %a ori pe cea a unei per%oane care :i e%te apropiat) AR ) >>7 Raporturile dintre tat -i copil atl are acelea-i drepturi -i o5li;a+ii ,a+ de copilul n%cut prin reproducere a%i%tat $edical cu ter+ donator ca -i ,a+ de un copil n%cut prin concep+iune natural) AR ) >>2 Re;uli aplica5ile Reproducerea u$an a%i%tat $edical cu ter+ donator9 re;i$ul %u 'uridic9 a%i;urarea con,iden+ialit+ii in,or$a+iilor care +in de acea%ta9 precu$ -i $odul de tran%$itere a lor %e %ta5ile%c prin le;e %pecial) (EC/=!NEA a A"a (itua+ia le;al a copilului AR ) >>4 E;alitatea :n drepturi a copiilor Copilul din a,ara c%toriei a crui ,ilia+ie a ,o%t %ta5ilit potrivit le;ii are9 ,a+ de ,iecare printe -i rudele ace%tuia9 aceea-i %itua+ie ca -i aceea a unui copil din c%torie) AR ) >>3

Nu$ele copilului din c%torie (1) Copilul din c%torie ia nu$ele de ,a$ilie co$un al prin+ilor %i) (2) &ac prin+ii nu au un nu$e co$un9 copilul ia nu$ele unuia dintre ei %au nu$ele lor reunite) @n ace%t caz nu$ele copilului %e %ta5ile-te prin acordul prin+ilor -i %e declar9 odat cu na-terea copilului9 la %erviciul de %tare civil) (2) &ac prin+ii nu au un nu$e co$un9 copilul ia nu$ele unuia dintre ei %au nu$ele lor reunite) @n ace%t caz nu$ele copilului %e %ta5ile-te prin acordul prin+ilor -i %e declar9 odat cu na-terea copilului9 la %erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor) """"""""" Alin) (2) al art) >>3 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de %tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor*) (A) @n lip%a acordului prin+ilor9 in%tan+a de tutel Botr-te -i co$unic de :ndat Botrrea r$a% de,initiv la %erviciul de %tare civil unde a ,o%t :nre;i%trat na-terea) (A) @n lip%a acordului prin+ilor9 in%tan+a de tutel Botr-te -i co$unic de :ndat Botrrea r$a% de,initiv la %erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor unde a ,o%t :nre;i%trat na-terea) """"""""" Alin) (A) al art) >>3 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de %tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor*) AR ) >?0 Nu$ele copilului din a,ara c%toriei (1) Copilul din a,ara c%toriei ia nu$ele de ,a$ilie al aceluia dintre prin+i ,a+ de care ,ilia+ia a ,o%t $ai :nti %ta5ilit) (2) @n cazul :n care ,ilia+ia a ,o%t %ta5ilit ulterior -i ,a+ de cellalt printe9 copilul9 prin acordul prin+ilor9 poate lua nu$ele de ,a$ilie al printelui ,a+ de care -i"a %ta5ilit ,ilia+ia ulterior %au nu$ele reunite ale ace%tora) Noul nu$e de ,a$ilie al copilului %e declar de ctre prin+i9 :$preun9 la %erviciul de %tare civil la care a ,o%t :nre;i%trat na-terea) @n lip%a acordului prin+ilor %e aplic di%pozi+iile art) >>3 alin) (A)) (2) @n cazul :n care ,ilia+ia a ,o%t %ta5ilit ulterior -i ,a+ de cellalt printe9 copilul9 prin acordul prin+ilor9 poate lua nu$ele de ,a$ilie al printelui ,a+ de care -i"a %ta5ilit ,ilia+ia ulterior %au nu$ele reunite ale ace%tora) Noul nu$e de ,a$ilie al copilului %e declar de ctre prin+i9 :$preun9 la %erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor la

care a ,o%t :nre;i%trat na-terea) @n lip%a acordului prin+ilor %e aplic di%pozi+iile art) >>3 alin) (A)) """"""""" Alin) (2) al art) >?0 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de %tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor*) (A) @n cazul :n care copilul -i"a %ta5ilit ,ilia+ia :n acela-i ti$p ,a+ de a$5ii prin+i9 %e aplic :n $od core%punztor di%pozi+iile art) >>3 alin) (2) -i (A)) CAP) === Adop+ia (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) >?1 No+iune Adop+ia e%te opera+iunea 'uridic prin care %e creeaz le;tura de ,ilia+ie :ntre adoptator -i adoptat9 precu$ -i le;turi de rudenie :ntre adoptat -i rudele adoptatorului) AR ) >?2 Principiile adop+iei Adop+ia e%te %upu% cu$ulativ ur$toarelor principiiE a) intere%ul %uperior al copilului6 5) nece%itatea de a a%i;ura cre-terea -i educarea copilului :ntr"un $ediu ,a$ilial6 c) continuitatea cre-terii -i educrii copilului9 +inndu"%e %ea$a de ori;inea %a etnic9 lin;vi%tic9 reli;ioa% -i cultural6 d) celeritatea :n :ndeplinirea oricror acte re,eritoare la procedura adop+iei) AR ) >?A Adop+ia interna+ional Condi+iile -i procedura adop+iei interna+ionale9 ca -i e,ectele ace%teia a%upra cet+eniei copilului %e %ta5ile%c prin le;e %pecial) AR ) >?> Procedura adop+iei (1) Adop+ia %e :ncuviin+eaz de ctre in%tan+a de tutel9 dac e%te :n intere%ul %uperior al copilului -i %unt :ndeplinite toate celelalte condi+ii prevzute de le;e) (2) Procedura adop+iei e%te re;le$entat prin le;e %pecial) (EC/=!NEA a 2"a Condi+iile de ,ond ale adop+iei I1) Per%oanele care pot ,i adoptate

AR ) >?? Cr%ta adoptatului (1) Copilul poate ,i adoptat pn la do5ndirea capacit+ii depline de e8erci+iu) (2) Cu toate ace%tea9 poate ,i adoptat9 :n condi+iile le;ii9 -i per%oana care a do5ndit capacitate deplin de e8erci+iu9 dac a ,o%t cre%cut :n ti$pul $inorit+ii de ctre cel care dore-te % o adopte) AR ) >?7 Pluralitatea de adopta+i " ,ra+i -i %urori Adop+ia ,ra+ilor9 indi,erent de %e89 de ctre per%oane %au ,a$ilii di,erite %e poate ,ace nu$ai dac ace%t lucru e%te :n intere%ul lor %uperior) AR ) >?2 =nterzicerea adop+iei :ntre ,ra+i Adop+ia :ntre ,ra+i9 indi,erent de %e89 e%te interzi%) AR ) >?4 (itua+ia %o+ilor Adop+ia a 2 %o+i %au ,o-ti %o+i de ctre acela-i adoptator %au ,a$ilie adoptatoare9 precu$ -i adop+ia :ntre %o+i %au ,o-ti %o+i %unt interzi%e) I2) Per%oanele care pot adopta AR ) >?3 Capacitatea -i %tarea de %ntate Per%oanele care nu au capacitate deplin de e8erci+iu9 precu$ -i per%oanele cu 5oli p%iBice -i Bandicap $intal nu pot adopta) AR ) >70 &i,eren+a de vr%t (1) Adoptatorul tre5uie % ,ie cu cel pu+in 14 ani $ai :n vr%t dect adoptatul) (2) Pentru $otive te$einice9 in%tan+a de tutel poate :ncuviin+a adop+ia cBiar dac di,eren+a de vr%t dintre adoptat -i adoptator e%te $ai $ic dect 14 ani9 dar nu $ai pu+in de 17 ani) AR ) >71 Condi+iile $orale -i $ateriale (1) Adoptatorul %au ,a$ilia adoptatoare tre5uie % :ndeplinea%c ;aran+iile $orale -i condi+iile $ateriale nece%are cre-terii9 educrii -i dezvoltrii ar$onioa%e a copilului) (2) @ndeplinirea condi+iilor prevzute la alin) (1) %e ate%t de ctre autorit+ile co$petente9 potrivit le;ii %peciale) AR ) >72 Adop+ia %i$ultan %au %ucce%iv (1) &ou per%oane nu pot adopta :$preun9 nici %i$ultan -i nici %ucce%iv9 cu e8cep+ia cazului :n care %unt %o+ -i %o+ie) (2) Cu toate ace%tea9 o nou adop+ie poate ,i :ncuviin+at atunci cndE a) adoptatorul %au %o+ii adoptatori au decedat6 :n ace%t caz9 adop+ia anterioar %e con%ider de%,cut pe data r$nerii

de,initive a Botrrii 'udectore-ti de :ncuviin+are a noii adop+ii6 5) adop+ia anterioar a :ncetat din orice alt $otiv) (A) &ou per%oane de acela-i %e8 nu pot adopta :$preun) IA) Con%i$+$ntul la adop+ie AR ) >7A Per%oanele care con%i$t la adop+ie (1) Pentru :ncBeierea unei adop+ii e%te nece%ar con%i$+$ntul ur$toarelor per%oaneE a) prin+ii ,ire-ti ori9 dup caz9 tutorele copilului ai crui prin+i ,ire-ti %unt deceda+i9 necuno%cu+i9 declara+i $or+i %au di%pru+i ori pu-i %u5 interdic+ie9 :n condi+iile le;ii6 5) adoptatul care a :$plinit 10 ani6 c) adoptatorul %au9 dup caz9 %o+ii din ,a$ilia adoptatoare9 cnd ace-tia adopt :$preun6 d) %o+ul celui care adopt9 cu e8cep+ia cazului :n care lip%a di%cern$ntului :l pune :n i$po%i5ilitatea de a"-i $ani,e%ta voin+a) (2) Nu e%te vala5il con%i$+$ntul dat :n con%iderarea pro$i%iunii %au o5+inerii e,ective a unor ,oloa%e9 indi,erent de natura ace%tora) AR ) >7> (itua+ii %peciale privind con%i$+$ntul prin+ilor (1) &ac unul dintre prin+ii ,ire-ti e%te necuno%cut9 $ort9 declarat $ort9 precu$ -i dac %e a,l9 din orice $otiv9 :n i$po%i5ilitate de a"-i $ani,e%ta voin+a9 con%i$+$ntul celuilalt printe e%te :nde%tultor) Cnd a$5ii prin+i %e a,l :n una dintre ace%te %itua+ii9 adop+ia %e poate :ncBeia ,r con%i$+$ntul lor (2) Printele %au prin+ii deczu+i din e8erci+iul drepturilor printe-ti ori crora li %"a aplicat pedeap%a interzicerii drepturilor printe-ti p%treaz dreptul de a con%i$+i la adop+ia copilului) @n ace%te cazuri9 con%i$+$ntul celui care e8ercit autoritatea printea%c e%te -i el o5li;atoriu) (A) Per%oana c%torit care a adoptat un copil tre5uie % con%i$t la adop+ia aceluia-i copil de ctre %o+ul %u) Con%i$+$ntul prin+ilor ,ire-ti nu $ai e%te nece%ar :n ace%t caz) AR ) >7? Li5ertatea con%i$+$ntului prin+ilor Prin+ii ,ire-ti ai copilului %au9 dup caz9 tutorele tre5uie % con%i$t la adop+ie :n $od li5er9 necondi+ionat -i nu$ai dup ce au ,o%t in,or$a+i :n $od core%punztor a%upra con%ecin+elor adop+iei9 :n %pecial a%upra :ncetrii le;turilor de rudenie ale copilului cu ,a$ilia %a de ori;ine) AR ) >77 &area -i revocarea con%i$+$ntului prin+ilor

(1) Con%i$+$ntul la adop+ie al prin+ilor ,ire-ti %au9 dup caz9 al tutorelui poate ,i dat nu$ai dup trecerea unui ter$en de 70 de zile de la data na-terii copilului) (2) Con%i$+$ntul dat :n condi+iile alin) (1) poate ,i revocat :n ter$en de A0 de zile de la data e8pri$rii lui) AR ) >72 Re,uzul prin+ilor de a"-i da con%i$+$ntul @n $od e8cep+ional9 in%tan+a de tutel poate trece pe%te re,uzul prin+ilor ,ire-ti %au9 dup caz9 al tutorelui de a con%i$+i la adop+ie9 dac %e dovede-te9 cu orice $i'loc de pro59 c ace%ta e%te a5uziv -i in%tan+a apreciaz c adop+ia e%te :n intere%ul %uperior al copilului9 +innd %ea$a -i de opinia ace%tuia9 dat :n condi+iile le;ii9 cu $otivarea e8pre% a Botrrii :n acea%t privin+) AR ) >74 Condi+iile e8pri$rii con%i$+$ntului Condi+iile :n care :-i e8pri$ con%i$+$ntul per%oanele cBe$ate % con%i$t la adop+ie %unt re;le$entate prin le;e %pecial) (EC/=!NEA a A"a E,ectele adop+iei AR ) >73 &ata adop+iei Adop+ia produce e,ecte de la data r$nerii de,initive a Botrrii 'udectore-ti prin care a ,o%t :ncuviin+at) AR ) >20 E,ectele a%upra rudeniei (1) Prin adop+ie %e %ta5ile%c ,ilia+ia dintre adoptat -i cel care adopt9 precu$ -i le;turi de rudenie :ntre adoptat -i rudele adoptatorului) (2) Raporturile de rudenie :nceteaz :ntre adoptat -i de%cenden+ii %i9 pe de o parte9 -i prin+ii ,ire-ti -i rudele ace%tora9 pe de alt parte) (A) Cnd adoptator e%te %o+ul printelui ,ire%c %au adoptiv9 le;turile de rudenie ale adoptatului :nceteaz nu$ai :n raport cu printele ,ire%c -i rudele printelui ,ire%c care nu e%te c%torit cu adoptatorul) AR ) >21 Raporturile dintre adoptator -i adoptat (1) Adoptatorul are ,a+ de copilul adoptat drepturile -i :ndatoririle printelui ,a+ de copilul %u ,ire%c) (2) @n cazul :n care cel care adopt e%te %o+ul printelui ,ire%c al adoptatului9 drepturile -i :ndatoririle printe-ti %e e8ercit de ctre adoptator -i printele ,ire%c c%torit cu ace%ta) (A) Adoptatul are ,a+ de adoptator drepturile -i :ndatoririle pe care le are orice per%oan ,a+ de prin+ii %i ,ire-ti) AR ) >22 &ecderea adoptatorului din e8erci+iul drepturilor printe-ti

&ac adoptatorul e%te deczut din e8erci+iul drepturilor printe-ti9 in%tan+a de tutel9 +innd %ea$a de intere%ul %uperior al copilului9 poate % in%tituie tutela %au una dintre $%urile de protec+ie prevzute de le;e) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile) AR ) >2A Nu$ele adoptatului (1) Copilul adoptat do5nde-te prin adop+ie nu$ele de ,a$ilie al celui care adopt) (2) &ac adop+ia %e ,ace de ctre 2 %o+i ori de ctre %o+ul care adopt copilul celuilalt %o+9 iar %o+ii au nu$e co$un9 copilul adoptat poart ace%t nu$e) @n cazul :n care %o+ii nu au nu$e de ,a$ilie co$un9 ei %unt o5li;a+i % declare in%tan+ei care :ncuviin+eaz adop+ia nu$ele pe care ace%ta ur$eaz % :l poarte) &ac %o+ii nu %e :n+ele;9 Botr-te in%tan+a) &i%pozi+iile art) 27> r$n aplica5ile) (A) Pentru $otive te$einice9 in%tan+a9 :ncuviin+nd adop+ia9 la cererea adoptatorului %au a ,a$iliei adoptatoare -i cu con%i$+$ntul copilului care a :$plinit vr%ta de 10 ani9 poate di%pune %cBi$5area prenu$elui copilului adoptat) (>) @n cazul adop+iei unei per%oane c%torite9 care poart un nu$e co$un cu cellalt %o+9 %o+ul adoptat poate lua nu$ele adoptatorului9 cu con%i$+$ntul celuilalt %o+9 dat :n ,a+a in%tan+ei care :ncuviin+eaz adop+ia) (?) Pe 5aza Botrrii de,initive de :ncuviin+are a adop+iei9 %erviciul de %tare civil co$petent :ntoc$e-te9 :n condi+iile le;ii9 un nou act de na-tere al copilului9 :n care adoptatorii vor ,i trecu+i ca ,iind prin+ii %i ,ire-ti) CecBiul act de na-tere %e p%treaz9 $en+ionndu"%e pe $ar;inea ace%tuia :ntoc$irea noului act) (?) Pe 5aza Botrrii de,initive de :ncuviin+are a adop+iei9 %erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor co$petent :ntoc$e-te9 :n condi+iile le;ii9 un nou act de na-tere al copilului9 :n care adoptatorii vor ,i trecu+i ca ,iind prin+ii %i ,ire-ti) CecBiul act de na-tere %e p%treaz9 $en+ionndu"%e pe $ar;inea ace%tuia :ntoc$irea noului act) """"""""" Alin) (?) al art) >2A a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de %tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor*) AR ) >2> =n,or$a+iile cu privire la adop+ie =n,or$a+iile cu privire la adop+ie %unt con,iden+iale) Modul :n care adoptatul e%te in,or$at cu privire la adop+ie -i la ,a$ilia %a de ori;ine9 precu$ -i re;i$ul 'uridic ;eneral al in,or$a+iilor privind adop+ia %e %ta5ile%c prin le;e %pecial) (EC/=!NEA a >"a @ncetarea adop+iei

AR ) >2? @ncetarea adop+iei Adop+ia :nceteaz prin de%,acere %au ca ur$are a anulrii ori a con%tatrii nulit+ii %ale) AR ) >27 &e%,acerea adop+iei (1) Adop+ia e%te de%,cut de drept :n cazul prevzut la art) >72 alin) (2) lit) a)) (2) &e a%e$enea9 adop+ia poate ,i de%,cut :n cazul :n care ,a+ de adoptat e%te nece%ar luarea unei $%uri de protec+ie prevzute de le;e9 dac de%,acerea adop+iei e%te :n intere%ul %uperior al copilului) @n ace%t caz9 adop+ia %e con%ider de%,cut la data r$nerii de,initive a Botrrii 'udectore-ti prin care %e di%pune $%ura de protec+ie9 :n condi+iile le;ii) AR ) >22 &e%,acerea adop+iei la cererea adoptatorului (1) Adop+ia poate ,i de%,cut la cererea adoptatorului %au a ,a$iliei adoptatoare9 dac adoptatul a atentat la via+a lor %au a a%cenden+ilor ori de%cenden+ilor lor9 precu$ -i atunci cnd adoptatul %"a ,cut vinovat ,a+ de adoptatori de ,apte penale pedep%ite cu o pedeap% privativ de li5ertate de cel pu+in 2 ani) (2) &ac adoptatorul a decedat ca ur$are a ,aptelor adoptatului9 adop+ia poate ,i de%,cut la cererea celor care ar ,i venit la $o-tenire :$preun cu adoptatul %au :n lip%a ace%tuia) (A) Adop+ia poate ,i de%,cut la cererea adoptatorului nu$ai dup ce adoptatul a do5ndit capacitate deplin de e8erci+iu9 :n condi+iile le;ii9 cBiar dac ,aptele au ,o%t %vr-ite anterior ace%tei date) AR ) >24 &e%,acerea adop+iei la cererea adoptatului Adop+ia poate ,i de%,cut la cererea adoptatului dac adoptatorul %"a ,cut vinovat ,a+ de adoptat de ,aptele prevzute la art) >22) AR ) >23 Anularea adop+iei (1) Adop+ia poate ,i anulat la cererea oricrei per%oane cBe$ate % con%i$t la :ncBeierea ei -i al crei con%i$+$nt a ,o%t viciat prin eroare a%upra identit+ii adoptatului9 dol %au violen+) (2) Ac+iunea poate ,i ,or$ulat :n ter$en de 7 luni de la de%coperirea erorii %au a dolului ori de la data :ncetrii violen+ei9 dar nu $ai trziu de 2 ani de la :ncBeierea adop+iei) AR ) >40 Nulitatea a5%olut a adop+iei (1) (unt nule adop+ia ,ictiv9 precu$ -i cea :ncBeiat cu :nclcarea condi+iilor de ,or$ %au de ,ond9 dac9 :n ace%t din ur$ caz9 le;ea nu o %anc+ioneaz cu nulitatea relativ) (2) Adop+ia e%te ,ictiv dac a ,o%t :ncBeiat :n alt %cop dect cel al ocrotirii intere%ului %uperior al copilului)

(A) Ac+iunea :n con%tatarea nulit+ii adop+iei poate ,i ,or$ulat de orice per%oan intere%at) AR ) >41 Men+inerea adop+iei =n%tan+a poate re%pin;e cererea privind nulitatea dac $en+inerea adop+iei e%te :n intere%ul celui adoptat) Ace%ta e%te :ntotdeauna a%cultat9 di%pozi+iile art) 27> aplicndu"%e :n $od core%punztor) AR ) >42 E,ectele :ncetrii adop+iei (1) La :ncetarea adop+iei9 prin+ii ,ire-ti ai copilului redo5nde%c drepturile -i :ndatoririle printe-ti9 cu e8cep+ia cazului cnd in%tan+a Botr-te c e%te :n intere%ul %uperior al copilului % in%tituie tutela %au o alt $%ur de protec+ie a copilului9 :n condi+iile le;ii) (2) &e a%e$enea9 adoptatul redo5nde-te nu$ele de ,a$ilie -i9 dup caz9 prenu$ele avut :nainte de :ncuviin+area adop+iei) Cu toate ace%tea9 pentru $otive te$einice9 in%tan+a poate :ncuviin+a ca ace%ta % p%treze nu$ele do5ndit prin adop+ie) (A) Adoptatul e%te :ntotdeauna a%cultat :n condi+iile art) 27>) = L!L =C Autoritatea printea%c CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) >4A Autoritatea printea%c (1) Autoritatea printea%c e%te an%a$5lul de drepturi -i :ndatoriri care prive%c att per%oana9 ct -i 5unurile copilului -i apar+in :n $od e;al a$5ilor prin+i) (2) Prin+ii e8ercit autoritatea printea%c nu$ai :n intere%ul %uperior al copilului9 cu re%pectul datorat per%oanei ace%tuia9 -i :l a%ociaz pe copil la toate deciziile care :l prive%c9 +innd cont de vr%ta -i de ;radul %u de $aturitate) (A) A$5ii prin+i r%pund pentru cre-terea copiilor lor $inori) AR ) >4> &urata autorit+ii printe-ti Autoritatea printea%c %e e8ercit pn la data cnd copilul do5nde-te capacitatea deplin de e8erci+iu) AR ) >4? @ndatorirea de re%pect Copilul datoreaz re%pect prin+ilor %i indi,erent de vr%ta %a) AR ) >47 Ne:n+ele;erile dintre prin+i .ri de cte ori e8i%t ne:n+ele;eri :ntre prin+i cu privire la e8erci+iul drepturilor %au la :ndeplinirea :ndatoririlor printe-ti9 in%tan+a de tutel9 dup ce :i a%cult pe prin+i -i

lund :n con%iderare concluziile raportului re,eritor la ancBeta p%iBo%ocial9 Botr-te potrivit intere%ului %uperior al copilului) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile) CAP) == &repturile -i :ndatoririle printe-ti AR ) >42 Con+inutul autorit+ii printe-ti Prin+ii au dreptul -i :ndatorirea de a cre-te copilul9 :n;ri'ind de %ntatea -i dezvoltarea lui ,izic9 p%iBic -i intelectual9 de educa+ia9 :nv+tura -i pre;tirea pro,e%ional a ace%tuia9 potrivit propriilor lor convin;eri9 :n%u-irilor -i nevoilor copilului6 ei %unt datori % dea copilului orientarea -i %,aturile nece%are e8ercitrii core%punztoare a drepturilor pe care le;ea le recunoa-te ace%tuia) AR ) >44 @ndatoririle %peci,ice (1) Prin+ii au :ndatorirea de a cre-te copilul :n condi+ii care % a%i;ure dezvoltarea %a ,izic9 $ental9 %piritual9 $oral -i %ocial :n $od ar$onio%) (2) @n ace%t %cop9 prin+ii %unt o5li;a+iE a) % coopereze cu copilul -i % :i re%pecte via+a inti$9 privat -i de$nitatea6 5) % prezinte -i % per$it in,or$area -i l$urirea copilului de%pre toate actele -i ,aptele care l"ar putea a,ecta -i % ia :n con%iderare opinia ace%tuia6 c) % ia toate $%urile nece%are pentru prote'area -i realizarea drepturilor copilului6 d) % coopereze cu per%oanele ,izice -i per%oanele 'uridice cu atri5u+ii :n do$eniul :n;ri'irii9 educrii -i ,or$rii pro,e%ionale a copilului) AR ) >43 M%urile di%ciplinare M%urile di%ciplinare nu pot ,i luate de prin+i dect cu re%pectarea de$nit+ii copilului) (unt interzi%e luarea unor $%uri9 precu$ -i aplicarea unor pedep%e ,izice9 de natur a a,ecta dezvoltarea ,izic9 p%iBic %au %tarea e$o+ional a copilului) AR ) >30 &repturile printelui $inor (1) Printele $inor care a :$plinit vr%ta de 1> ani are nu$ai drepturile -i :ndatoririle printe-ti cu privire la per%oana copilului) (2) &repturile -i :ndatoririle cu privire la 5unurile copilului revin tutorelui %au9 dup caz9 altei per%oane9 :n condi+iile le;ii) AR ) >31 Reli;ia copilului (1) Prin+ii :ndru$ copilul9 potrivit propriilor convin;eri9 :n ale;erea unei reli;ii9 :n condi+iile le;ii9 +innd %ea$a de

opinia9 vr%ta -i de ;radul de $aturitate ale ace%tuia9 ,r a"l putea o5li;a % adere la o anu$it reli;ie %au la un anu$it cult reli;io%) (2) Copilul care a :$plinit vr%ta de 1> ani are dreptul % :-i alea; li5er con,e%iunea reli;ioa%) AR ) >32 Nu$ele copilului Prin+ii ale; prenu$ele -i9 cnd e%te cazul9 nu$ele de ,a$ilie al copilului9 :n condi+iile le;ii) AR ) >3A (uprave;Berea copilului Prin+ii au dreptul -i :ndatorirea de %uprave;Bere a copilului $inor) AR ) >3> Rela+iile %ociale ale copilului Prin+ii %au reprezentan+ii le;ali ai copilului pot9 nu$ai :n 5aza unor $otive te$einice9 % :$piedice core%ponden+a -i le;turile per%onale ale copilului :n vr%t de pn la 1> ani) Ne:n+ele;erile %e %olu+ioneaz de ctre in%tan+a de tutel9 cu a%cultarea copilului9 :n condi+iile art) 27>) AR ) >3? @napoierea copilului de la alte per%oane (1) Prin+ii pot cere oricnd in%tan+ei de tutel :napoierea copilului de la orice per%oan care :l +ine ,r drept) (2) =n%tan+a de tutel poate re%pin;e cererea nu$ai dac :napoierea e%te vdit contrar intere%ului %uperior al copilului) (A) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile) AR ) >37 Locuin+a copilului (1) Copilul $inor locuie-te la prin+ii %i) (2) &ac prin+ii nu locuie%c :$preun9 ace-tia vor %ta5ili9 de co$un acord9 locuin+a copilului) (A) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre prin+i9 in%tan+a de tutel Botr-te9 lund :n con%iderare concluziile raportului de ancBet p%iBo%ocial -i a%cultndu"i pe prin+i -i pe copil9 dac a :$plinit vr%ta de 10 ani) &i%pozi+iile art) 27> r$n aplica5ile) (>) Locuin+a copilului9 %ta5ilit potrivit prezentului articol9 nu poate ,i %cBi$5at ,r acordul prin+ilor dect :n cazurile prevzute e8pre% de le;e) (?) Printele la care copilul nu locuie-te :n $od %tatornic are dreptul de a avea le;turi per%onale cu $inorul9 la locuin+a ace%tuia) =n%tan+a de tutel poate li$ita e8erci+iul ace%tui drept9 dac acea%ta e%te :n intere%ul %uperior al copilului) AR ) >32 (cBi$5area locuin+ei copilului (1) &ac a,ecteaz e8erci+iul autorit+ii %au al unor drepturi printe-ti9 %cBi$5area locuin+ei copilului9 :$preun cu printele la care locuie-te9 nu poate avea loc dect cu acordul preala5il al celuilalt printe)

(2) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre prin+i9 Botr-te in%tan+a de tutel potrivit intere%ului %uperior al copilului9 lund :n con%iderare concluziile raportului de ancBet p%iBo%ocial -i a%cultndu"i pe prin+i) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile) AR ) >34 (cBi$5area ,elului :nv+turii ori al pre;tirii pro,e%ionale (1) Copilul care a :$plinit vr%ta de 1> ani poate cere prin+ilor % :-i %cBi$5e ,elul :nv+turii %au al pre;tirii pro,e%ionale ori locuin+a nece%ar de%vr-irii :nv+turii ori pre;tirii %ale pro,e%ionale) (2) &ac prin+ii %e opun9 copilul poate %e%iza in%tan+a de tutel9 iar acea%ta Botr-te pe 5aza raportului de ancBet p%iBo%ocial) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile) AR ) >33 .5li;a+ia de :ntre+inere (1) atl -i $a$a %unt o5li;a+i9 :n %olidar9 % dea :ntre+inere copilului lor $inor9 a%i;urndu"i cele nece%are traiului9 precu$ -i educa+ia9 :nv+tura -i pre;tirea %a pro,e%ional) (2) &ac $inorul are un venit propriu care nu e%te :nde%tultor9 prin+ii au o5li;a+ia de a"i a%i;ura condi+iile nece%are pentru cre-terea9 educarea -i pre;tirea %a pro,e%ional) (A) Prin+ii %unt o5li;a+i % :l :ntre+in pe copilul devenit $a'or9 dac %e a,l :n continuarea %tudiilor9 pn la ter$inarea ace%tora9 dar ,r a dep-i vr%ta de 27 de ani) (>) @n caz de ne:n+ele;ere9 :ntinderea o5li;a+iei de :ntre+inere9 ,elul -i $odalit+ile e8ecutrii9 precu$ -i contri5u+ia ,iecruia dintre prin+i %e %ta5ile%c de in%tan+a de tutel pe 5aza raportului de ancBet p%iBo%ocial) AR ) ?00 =ndependen+a patri$onial Printele nu are niciun drept a%upra 5unurilor copilului -i nici copilul a%upra 5unurilor printelui9 :n a,ar de dreptul la $o-tenire -i la :ntre+inere) AR ) ?01 Ad$ini%trarea 5unurilor copilului (1) Prin+ii au dreptul -i :ndatorirea de a ad$ini%tra 5unurile copilului lor $inor9 precu$ -i de a"l reprezenta :n actele 'uridice civile ori de a"i :ncuviin+a ace%te acte9 dup caz) (2) &up :$plinirea vr%tei de 1> ani $inorul :-i e8ercit drepturile -i :-i e8ecut o5li;a+iile %in;ur9 :n condi+iile le;ii9 :n% nu$ai cu :ncuviin+area prin+ilor -i9 dup caz9 a in%tan+ei de tutel) AR ) ?02 Alte di%pozi+ii aplica5ile (1) &repturile -i :ndatoririle prin+ilor cu privire la 5unurile copilului %unt acelea-i cu cele ale tutorelui9

di%pozi+iile care re;le$enteaz tutela ,iind aplica5ile :n $od core%punztor) (2) Cu toate ace%tea9 nu %e :ntoc$e-te inventarul prevzut la art) 1>09 :n cazul :n care copilul nu are alte 5unuri dect cele de uz per%onal) CAP) === E8ercitarea autorit+ii printe-ti AR ) ?0A Modul de e8ercitare a autorit+ii printe-ti (1) Prin+ii e8ercit :$preun -i :n $od e;al autoritatea printea%c) (2) #a+ de ter+ii de 5un"credin+9 oricare dintre prin+i9 care :ndepline-te %in;ur un act curent pentru e8ercitarea drepturilor -i :ndeplinirea :ndatoririlor printe-ti9 e%te prezu$at c are -i con%i$+$ntul celuilalt printe) AR ) ?0> E8ercitarea autorit+ii printe-ti :n caz de divor+ &ac prin+ii %unt divor+a+i9 autoritatea printea%c %e e8ercit potrivit di%pozi+iilor re,eritoare la e,ectele divor+ului :n raporturile dintre prin+i -i copii) AR ) ?0? Copilul din a,ara c%toriei (1) @n cazul copilului din a,ara c%toriei a crui ,ilia+ie a ,o%t %ta5ilit conco$itent %au9 dup caz9 %ucce%iv ,a+ de a$5ii prin+i9 autoritatea printea%c %e e8ercit :n co$un -i :n $od e;al de ctre prin+i9 dac ace-tia convie+uie%c) (2) &ac prin+ii copilului din a,ara c%toriei nu convie+uie%c9 $odul de e8ercitare a autorit+ii printe-ti %e %ta5ile-te de ctre in%tan+a de tutel9 ,iind aplica5ile prin a%e$nare di%pozi+iile privitoare la divor+) (A) =n%tan+a %e%izat cu o cerere privind %ta5ilirea ,ilia+iei e%te o5li;at % di%pun a%upra $odului de e8ercitare a autorit+ii printe-ti9 ,iind aplica5ile prin a%e$nare di%pozi+iile privitoare la divor+) AR ) ?07 @nvoiala prin+ilor Cu :ncuviin+area in%tan+ei de tutel prin+ii %e pot :n+ele;e cu privire la e8ercitarea autorit+ii printe-ti %au cu privire la luarea unei $%uri de protec+ie a copilului9 dac e%te re%pectat intere%ul %uperior al ace%tuia) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile) AR ) ?02 E8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre un %in;ur printe &ac unul dintre prin+i e%te decedat9 declarat $ort prin Botrre 'udectorea%c9 pu% %u5 interdic+ie9 deczut din e8erci+iul drepturilor printe-ti %au dac9 din orice $otiv9 %e a,l :n neputin+ de a"-i e8pri$a voin+a9 cellalt printe e8ercit %in;ur autoritatea printea%c) CAP) =C

&ecderea din e8erci+iul drepturilor printe-ti AR ) ?04 Condi+ii (1) =n%tan+a de tutel9 la cererea autorit+ilor ad$ini%tra+iei pu5lice cu atri5u+ii :n do$eniul protec+iei copilului9 poate pronun+a decderea din e8erci+iul drepturilor printe-ti dac printele pune :n pericol via+a9 %ntatea %au dezvoltarea copilului prin relele trata$ente aplicate ace%tuia9 prin con%u$ul de alcool %au %tupe,iante9 prin purtarea a5uziv9 prin ne;li'en+a ;rav :n :ndeplinirea o5li;a+iilor printe-ti ori prin atin;erea ;rav a intere%ului %uperior al copilului) (2) Cererea %e 'udec de ur;en+9 cu citarea prin+ilor -i pe 5aza raportului de ancBet p%iBo%ocial) Participarea procurorului e%te o5li;atorie) AR ) ?03 @ntinderea decderii (1) &ecderea din e8erci+iul drepturilor printe-ti e%te total -i %e :ntinde a%upra tuturor copiilor n%cu+i la data pronun+rii Botrrii) (2) Cu toate ace%tea9 in%tan+a poate di%pune decderea nu$ai cu privire la anu$ite drepturi printe-ti ori la anu$i+i copii9 dar nu$ai dac9 :n ace%t ,el9 nu %unt pri$e'duite cre-terea9 educarea9 :nv+tura -i pre;tirea pro,e%ional a copiilor) AR ) ?10 .5li;a+ia de :ntre+inere &ecderea din e8erci+iul drepturilor printe-ti nu %cute-te printele de o5li;a+ia %a de a da :ntre+inere copilului) AR ) ?11 =n%tituirea tutelei @n cazul :n care9 dup decderea din e8erci+iul drepturilor printe-ti9 copilul %e a,l :n %itua+ia de a ,i lip%it de :n;ri'irea a$5ilor prin+i9 %e in%tituie tutela) AR ) ?12 Redarea e8erci+iului drepturilor printe-ti (1) =n%tan+a red printelui e8erci+iul drepturilor printe-ti9 dac au :ncetat :$pre'urrile care au du% la decderea din e8erci+iul ace%tora -i dac printele nu $ai pune :n pericol via+a9 %ntatea -i dezvoltarea copilului) (2) Pn la %olu+ionarea cererii9 in%tan+a poate :n;dui printelui % ai5 le;turi per%onale cu copilul9 dac acea%ta e%te :n intere%ul %uperior al copilului) = L!L C .5li;a+ia de :ntre+inere CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) ?1A Caracterul le;al al o5li;a+iei de :ntre+inere

.5li;a+ia de :ntre+inere e8i%t nu$ai :ntre per%oanele prevzute de le;e) Ea %e datoreaz nu$ai dac %unt :ntrunite condi+iile cerute de le;e) AR ) ?1> Caracterul per%onal al o5li;a+iei de :ntre+inere (1) .5li;a+ia de :ntre+inere are caracter per%onal) (2) Ea %e %tin;e prin $oartea de5itorului %au a creditorului o5li;a+iei de :ntre+inere9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) (A) &reptul la :ntre+inere nu poate ,i cedat -i nu poate ,i ur$rit dect :n condi+iile prevzute de le;e) AR ) ?1? =nad$i%i5ilitatea renun+rii la :ntre+inere Ni$eni nu poate renun+a pentru viitor la dreptul %u la :ntre+inere) CAP) == Per%oanele :ntre care e8i%t o5li;a+ia de :ntre+inere -i ordinea :n care acea%ta %e datoreaz AR ) ?17 (u5iectele o5li;a+iei de :ntre+inere (1) .5li;a+ia de :ntre+inere e8i%t :ntre %o+ -i %o+ie9 rudele :n linie dreapt9 :ntre ,ra+i -i %urori9 precu$ -i :ntre celelalte per%oane anu$e prevzute de le;e) (2) &i%pozi+iile alin) (1) privind o5li;a+ia de :ntre+inere :ntre rudele :n linie dreapt9 precu$ -i :ntre ,ra+i -i %urori %unt aplica5ile -i :n cazul adop+iei) (A) .5li;a+ia de :ntre+inere e8i%t :ntre ,o-tii %o+i9 :n condi+iile prevzute de le;e) AR ) ?12 @ntre+inerea copilului de ctre %o+ul printelui %u (1) (o+ul care a contri5uit la :ntre+inerea copilului celuilalt %o+ e%te o5li;at % pre%teze :ntre+inere copilului ct ti$p ace%ta e%te $inor9 :n% nu$ai dac prin+ii %i ,ire-ti au $urit9 %unt di%pru+i ori %unt :n nevoie) (2) La rndul %u9 copilul poate ,i o5li;at % dea :ntre+inere celui care l"a :ntre+inut a%t,el ti$p de 10 ani) AR ) ?14 .5li;a+ia de :ntre+inere apar+innd $o-tenitorilor (1) Mo-tenitorii per%oanei care a ,o%t o5li;at la :ntre+inerea unui $inor %au care i"a dat :ntre+inere ,r a avea o5li;a+ia le;al %unt +inu+i9 :n $%ura valorii 5unurilor $o-tenite9 % continue :ntre+inerea9 dac prin+ii $inorului au $urit9 %unt di%pru+i %au %unt :n nevoie9 :n% nu$ai ct ti$p cel :ntre+inut e%te $inor) (2) @n cazul :n care %unt $ai $ul+i $o-tenitori9 o5li;a+ia e%te %olidar9 ,iecare dintre ei contri5uind la :ntre+inerea $inorului propor+ional cu valoarea 5unurilor $o-tenite) AR ) ?13 .rdinea de plat a :ntre+inerii @ntre+inerea %e datoreaz :n ordinea ur$toareE

a) %o+ii -i ,o-tii %o+i :-i datoreaz :ntre+inere :naintea celorlal+i o5li;a+i6 5) de%cendentul e%te o5li;at la :ntre+inere :naintea a%cendentului9 iar dac %unt $ai $ul+i de%cenden+i %au $ai $ul+i a%cenden+i9 cel :n ;rad $ai apropiat :naintea celui $ai :ndeprtat6 c) ,ra+ii -i %urorile :-i datoreaz :ntre+inere dup prin+i9 :n% :naintea 5unicilor) AR ) ?20 @ntre+inerea :n cazul de%,acerii adop+iei &up :ncetarea adop+iei9 adoptatul poate cere :ntre+inere nu$ai de la rudele %ale ,ire-ti %au9 dup caz9 de la %o+ul %u) AR ) ?21 Pluralitatea de de5itori (1) @n cazul :n care $ai $ulte dintre per%oanele prevzute la art) ?17 %unt o5li;ate % :ntre+in aceea-i per%oan9 ele vor contri5ui la plata :ntre+inerii9 propor+ional cu $i'loacele pe care le au) (2) &ac printele are drept la :ntre+inere de la $ai $ul+i copii9 el poate9 :n caz de ur;en+9 % pornea%c ac+iunea nu$ai :$potriva unuia dintre ei) Cel care a pltit :ntre+inerea %e poate :ntoarce :$potriva celorlal+i o5li;a+i pentru partea ,iecruia) AR ) ?22 .5li;a+ia %u5%idiar @n cazul :n care cel o5li;at :n pri$ul rnd la :ntre+inere nu are $i'loace :nde%tultoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere9 in%tan+a de tutel le poate o5li;a pe celelalte per%oane :ndatorate la :ntre+inere % o co$pleteze9 :n ordinea %ta5ilit la art) ?13) AR ) ?2A &ivizi5ilitatea :ntre+inerii Cnd cel o5li;at nu poate pre%ta9 :n acela-i ti$p9 :ntre+inere tuturor celor :ndrept+i+i % o cear9 in%tan+a de tutel9 +innd %ea$a de nevoile ,iecreia dintre ace%te per%oane9 poate Botr: ,ie ca :ntre+inerea % %e pltea%c nu$ai uneia dintre ele9 ,ie ca :ntre+inerea % %e :$part :ntre $ai $ulte %au toate per%oanele :ndrept+ite % o cear) @n ace%t caz9 in%tan+a Botr-te9 totodat9 $odul :n care %e :$parte :ntre+inerea :ntre per%oanele care ur$eaz a o pri$i) CAP) === Condi+iile o5li;a+iei de :ntre+inere AR ) ?2> Creditorul :ntre+inerii Are drept la :ntre+inere nu$ai cel care %e a,l :n nevoie9 neputndu"%e :ntre+ine din $unca %au din 5unurile %ale) AR ) ?2? &reptul la :ntre+inere al $inorului

(1) Minorul care cere :ntre+inere de la prin+ii %i %e a,l :n nevoie dac nu %e poate :ntre+ine din $unca %a9 cBiar dac ar avea 5unuri) (2) Cu toate ace%tea9 :n cazul :n care prin+ii n"ar putea pre%ta :ntre+inerea ,r a"-i pri$e'dui propria lor e8i%ten+9 in%tan+a de tutel poate :ncuviin+a ca :ntre+inerea % %e a%i;ure prin valori,icarea 5unurilor pe care ace%ta le are9 cu e8cep+ia celor de %trict nece%itate) AR ) ?27 Co$porta$entul necore%punztor (1) Nu poate pretinde :ntre+inere acela care %"a ,cut vinovat ,a+ de cel o5li;at la :ntre+inere de ,apte ;rave9 contrare le;ii %au 5unelor $oravuri) (2) Acela care %e a,l :n %tare de nevoie din culpa %a poate cere nu$ai :ntre+inerea de %trict nece%itate) AR ) ?22 &e5itorul :ntre+inerii (1) Poate ,i o5li;at la :ntre+inere nu$ai cel care are $i'loacele pentru a o plti %au are po%i5ilitatea de a do5ndi ace%te $i'loace) (2) La %ta5ilirea $i'loacelor celui care datoreaz :ntre+inerea %e +ine %ea$a de veniturile -i 5unurile ace%tuia9 precu$ -i de po%i5ilit+ile de realizare a ace%tora6 de a%e$enea9 vor ,i avute :n vedere celelalte o5li;a+ii ale %ale) AR ) ?24 &ovada %trii de nevoie (tarea de nevoie a per%oanei :ndrept+ite la :ntre+inere9 precu$ -i $i'loacele celui care datoreaz :ntre+inere pot ,i dovedite prin orice $i'loc de pro5) CAP) =C (ta5ilirea -i e8ecutarea o5li;a+iei de :ntre+inere AR ) ?23 Cuantu$ul :ntre+inerii (1) @ntre+inerea e%te datorat potrivit cu nevoia celui care o cere -i cu $i'loacele celui care ur$eaz a o plti) (2) Cnd :ntre+inerea e%te datorat de printe9 ea %e %ta5ile-te pn la o ptri$e din venitul %u lunar net pentru un copil9 o trei$e pentru 2 copii -i o 'u$tate pentru A %au $ai $ul+i copii) (A) Cuantu$ul :ntre+inerii datorate copiilor9 :$preun cu :ntre+inerea datorat altor per%oane9 potrivit le;ii9 nu poate dep-i 'u$tate din venitul net lunar al celui o5li;at) AR ) ?A0 Modalit+ile de e8ecutare (1) .5li;a+ia de :ntre+inere %e e8ecut :n natur9 prin a%i;urarea celor nece%are traiului -i9 dup caz9 a cBeltuielilor pentru educare9 :nv+tur -i pre;tire pro,e%ional) (2) &ac o5li;a+ia de :ntre+inere nu %e e8ecut de 5unvoie9 :n natur9 in%tan+a de tutel di%pune e8ecutarea ei prin plata unei pen%ii de :ntre+inere9 %ta5ilit :n 5ani)

(A) Pen%ia de :ntre+inere %e poate %ta5ili %u5 ,or$a unei %u$e ,i8e %au :ntr"o cot procentual din venitul net lunar al celui care datoreaz :ntre+inere) &i%pozi+iile art) ?23 alin) (2) -i (A) r$n aplica5ile) AR ) ?A1 Modi,icarea -i :ncetarea pen%iei de :ntre+inere (1) &ac %e ive-te o %cBi$5are :n ceea ce prive-te $i'loacele celui care pre%teaz :ntre+inerea -i nevoia celui care o pri$e-te9 in%tan+a de tutel9 potrivit :$pre'urrilor9 poate $ri %au $ic-ora pen%ia de :ntre+inere %au poate Botr: :ncetarea pl+ii ei) (2) Pen%ia de :ntre+inere %ta5ilit :ntr"o %u$ ,i8 %e inde8eaz de drept9 tri$e%trial9 :n ,unc+ie de rata in,la+iei) AR ) ?A2 &ata de la care %e datoreaz pen%ia de :ntre+inere (1) Pen%ia de :ntre+inere %e datoreaz de la data cererii de cBe$are :n 'udecat) (2) Cu toate ace%tea9 pen%ia poate ,i acordat -i pentru o perioad anterioar9 dac introducerea cererii de cBe$are :n 'udecat a ,o%t :ntrziat din culpa de5itorului) AR ) ?AA Plata pen%iei de :ntre+inere (1) Pen%ia de :ntre+inere %e plte-te :n rate periodice9 la ter$enele convenite de pr+i %au9 :n lip%a acordului lor9 la cele %ta5ilite prin Botrre 'udectorea%c) (2) CBiar dac creditorul :ntre+inerii a decedat :n perioada core%punztoare unei rate9 :ntre+inerea e%te datorat :n :ntre;i$e pentru acea perioad) (A) &e a%e$enea9 pr+ile pot conveni %au9 dac %unt $otive te$einice9 in%tan+a de tutel poate Botr: ca :ntre+inerea % %e e8ecute prin plata anticipat a unei %u$e ;lo5ale care % acopere nevoile de :ntre+inere ale celui :ndrept+it pe o perioad $ai :ndelun;at %au pe :ntrea;a perioad :n care %e datoreaz :ntre+inerea9 :n $%ura :n care de5itorul :ntre+inerii are $i'loacele nece%are acoperirii ace%tei o5li;a+ii) AR ) ?A> Re%tituirea :ntre+inerii nedatorate &ac9 din orice $otiv9 %e dovede-te c :ntre+inerea pre%tat9 de 5unvoie %au ca ur$are a unei Botrri 'udectore-ti9 nu era datorat9 cel care a e8ecutat o5li;a+ia poate % cear re%tituirea de la cel care a pri$it"o %au de la cel care avea9 :n realitate9 o5li;a+ia % o pre%teze9 :n ace%t din ur$ caz9 pe te$eiul :$5o;+irii ,r 'u%t cauz) CAR EA a ==="a &e%pre 5unuri*) """""""""""""" *) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii a ==="a %unt cuprin%e :n art) ??"42 din Le;ea nr) 21<2011) = L!L = Dunurile -i drepturile reale :n ;eneral

CAP) = &e%pre 5unuri :n ;eneral (EC/=!NEA 1 &e%pre di%tinc+ia 5unurilor AR ) ?A? No+iune (unt 5unuri lucrurile9 corporale %au necorporale9 care con%tituie o5iectul unui drept patri$onial) AR ) ?A7 Dunurile $o5ile -i i$o5ile Dunurile %unt $o5ile %au i$o5ile) AR ) ?A2 Dunurile i$o5ile (unt i$o5ile terenurile9 izvoarele -i cur%urile de ap9 planta+iile prin%e :n rdcini9 con%truc+iile -i orice alte lucrri ,i8ate :n p$nt cu caracter per$anent9 plat,or$ele -i alte in%tala+ii de e8ploatare a re%ur%elor %u5$arine %ituate pe platoul continental9 precu$ -i tot ceea ce9 :n $od natural %au arti,icial9 e%te :ncorporat :n ace%tea cu caracter per$anent) AR ) ?A4 Dunurile care r$n %au devin i$o5ile (1) R$n 5unuri i$o5ile $aterialele %eparate :n $od provizoriu de un i$o5il9 pentru a ,i din nou :ntre5uin+ate9 att ti$p ct %unt p%trate :n aceea-i ,or$9 precu$ -i pr+ile inte;rante ale unui i$o5il care %unt te$porar deta-ate de ace%ta9 dac %unt de%tinate %pre a ,i reinte;rate) (2) Materialele adu%e pentru a ,i :ntre5uin+ate :n locul celor vecBi devin 5unuri i$o5ile din $o$entul :n care au do5ndit acea%t de%tina+ie) AR ) ?A3 Dunurile $o5ile (1) Dunurile pe care le;ea nu le con%ider i$o5ile %unt 5unuri $o5ile) (2) (unt 5unuri $o5ile -i undele electro$a;netice %au a%i$ilate ace%tora9 precu$ -i ener;ia de orice ,el produ%e9 captate -i tran%$i%e9 :n condi+iile le;ii9 de orice per%oan -i pu%e :n %erviciul %u9 indi,erent de natura $o5iliar %au i$o5iliar a %ur%ei ace%tora) AR ) ?>0 Dunurile $o5ile prin anticipa+ie (1) Do;+iile de orice natur ale %olului -i %u5%olului9 ,ructele necule%e :nc9 planta+iile -i con%truc+iile :ncorporate :n %ol devin $o5ile prin anticipa+ie9 atunci cnd9 prin voin+a pr+ilor9 %unt privite :n natura lor individual :n vederea deta-rii lor) (2) Pentru opoza5ilitate ,a+ de ter+i9 e%te nece%ar notarea :n cartea ,unciar) AR ) ?>1 !niver%alitatea de ,apt

(1) Con%tituie o univer%alitate de ,apt an%a$5lul 5unurilor care apar+in aceleia-i per%oane -i au o de%tina+ie co$un %ta5ilit prin voin+a ace%teia %au prin le;e) (2) Dunurile care alctuie%c univer%alitatea de ,apt pot9 :$preun %au %eparat9 % ,ac o5iectul unor acte %au raporturi 'uridice di%tincte) AR ) ?>2 Re;ulile aplica5ile drepturilor purtnd a%upra 5unurilor (1) &ac nu %e prevede alt,el9 %unt %upu%e re;ulilor re,eritoare la 5unurile i$o5ile -i drepturile reale a%upra ace%tora) (2) Celelalte drepturi patri$oniale %unt %upu%e9 :n li$itele prevzute de le;e9 re;ulilor re,eritoare la 5unurile $o5ile) AR ) ?>A Dunurile ,un;i5ile -i 5unurile ne,un;i5ile (1) Dunurile %unt ,un;i5ile %au ne,un;i5ile) (2) (unt ,un;i5ile 5unurile deter$ina5ile dup nu$r9 $%ur %au ;reutate9 a%t,el :nct pot ,i :nlocuite unele prin altele :n e8ecutarea unei o5li;a+ii) (A) Prin act 'uridic9 un 5un ,un;i5il prin natura %a poate ,i con%iderat ca ne,un;i5il) AR ) ?>> Dunurile con%u$pti5ile -i 5unurile necon%u$pti5ile (1) Dunurile %unt con%u$pti5ile %au necon%u$pti5ile) (2) (unt con%u$pti5ile 5unurile $o5ile a cror :ntre5uin+are o5i-nuit i$plic :n%trinarea %au con%u$area %u5%tan+ei) (A) !n 5un con%u$pti5il prin natura %a poate deveni necon%u$pti5il dac9 prin act 'uridic9 i %e %cBi$5 :ntre5uin+area) AR ) ?>? Dunurile divizi5ile -i 5unurile indivizi5ile (1) Dunurile %unt divizi5ile %au indivizi5ile) (2) Dunurile care nu pot ,i :$pr+ite :n natur ,r a li %e %cBi$5a de%tina+ia %unt 5unuri indivizi5ile) (A) Prin act 'uridic9 un 5un divizi5il prin natura lui poate ,i con%iderat indivizi5il) AR ) ?>7 Dunurile principale -i 5unurile acce%orii (1) Dunul care a ,o%t de%tinat9 :n $od %ta5il -i e8clu%iv9 :ntre5uin+rii econo$ice a altui 5un e%te acce%oriu att ti$p ct %ati%,ace acea%t utilizare) (2) &e%tina+ia co$un poate % ,ie %ta5ilit nu$ai de proprietarul a$5elor 5unuri) (A) &ac nu %e prevede alt,el9 5unul acce%oriu ur$eaz %itua+ia 'uridic a 5unului principal9 inclu%iv :n caz de :n%trinare %au de ;revare a 5unului principal) (>) @ncetarea calit+ii de 5un acce%oriu nu poate ,i :n% opu% unui ter+ care a do5ndit anterior drepturi privitoare la 5unul principal) (?) (epararea te$porar a unui 5un acce%oriu de 5unul principal nu :i :nltur acea%t calitate)

(7) &repturile unui ter+ privitoare la un 5un nu pot ,i :nclcate prin tran%,or$area ace%tuia :n 5un acce%oriu) (EC/=!NEA a 2"a Produ%ele 5unurilor AR ) ?>2 Produ%ele 5unurilor Produ%ele 5unurilor %unt ,ructele -i productele) AR ) ?>4 #ructele (1) #ructele reprezint acele produ%e care deriv din ,olo%irea unui 5un9 ,r a di$inua %u5%tan+a ace%tuia) #ructele %untE naturale9 indu%triale -i civile) #ructele civile %e nu$e%c -i venituri) (2) #ructele naturale %unt produ%ele directe -i periodice ale unui 5un9 o5+inute ,r interven+ia o$ului9 cu$ ar ,i acelea pe care p$ntul le produce de la %ine9 produc+ia -i %porul ani$alelor) (A) #ructele indu%triale %unt produ%ele directe -i periodice ale unui 5un9 o5+inute ca rezultat al interven+iei o$ului9 cu$ ar ,i recoltele de orice ,el) (>) #ructele civile %unt veniturile rezultate din ,olo%irea 5unului de ctre o alt per%oan :n virtutea unui act 'uridic9 precu$ cBiriile9 arenzile9 do5nzile9 venitul rentelor -i dividendele) AR ) ?>3 Productele Productele %unt produ%ele o5+inute dintr"un 5un cu con%u$area %au di$inuarea %u5%tan+ei ace%tuia9 precu$ copacii unei pduri9 piatra dintr"o carier -i altele a%e$enea) AR ) ??0 &o5ndirea ,ructelor -i a productelor (1) #ructele -i productele %e cuvin proprietarului9 dac prin le;e nu %e di%pune alt,el) (2) &reptul de proprietate a%upra ,ructelor naturale -i indu%triale %e do5nde-te la data %eparrii de 5unul care le"a produ%) (A) &reptul de proprietate a%upra ,ructelor civile %e do5nde-te zi cu zi) (>) Cel care9 ,r acordul proprietarului9 avan%eaz cBeltuielile nece%are pentru producerea -i perceperea ,ructelor %au productelor poate cere re%tituirea cBeltuielilor) (?) @n ace%t caz9 produ%ele %au contravaloarea ace%tora pot ,i re+inute pn la re%tituirea cBeltuielilor) Cu toate ace%tea9 proprietarul poate cere o5li;area po%e%orului la predarea produ%elor ori a contravalorii ace%tora dac ,urnizeaz o ;aran+ie :nde%tultoare) CAP) == &repturile reale :n ;eneral

AR ) ??1 &repturile reale (unt drepturi realeE 1) dreptul de proprietate6 2) dreptul de %uper,icie6 A) dreptul de uzu,ruct6 >) dreptul de uz6 ?) dreptul de a5ita+ie6 7) dreptul de %ervitute6 2) dreptul de ad$ini%trare6 4) dreptul de conce%iune6 3) dreptul de ,olo%in+6 10) drepturile reale de ;aran+ie6 11) alte drepturi crora le;ea le recunoa-te ace%t caracter) AR ) ??2 #or$ele de proprietate Proprietatea e%te pu5lic %au privat) AR ) ??A Proprietatea privat (1) (unt o5iect al propriet+ii private toate 5unurile de uz %au de intere% privat apar+innd per%oanelor ,izice9 per%oanelor 'uridice de drept privat %au de drept pu5lic9 inclu%iv 5unurile care alctuie%c do$eniul privat al %tatului -i al unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale) (2) Mo-tenirile vacante %e con%tat prin certi,icat de vacan+ %ucce%oral -i intr :n do$eniul privat al co$unei9 ora-ului %au $unicipiului9 dup caz9 ,r :n%criere :n cartea ,unciar) =$o5ilele cu privire la care %"a renun+at la dreptul de proprietate con,or$ art) ?72 alin) (2) %e do5nde%c9 ,r :n%criere :n cartea ,unciar9 de co$un9 ora- %au $unicipiu9 dup caz9 -i intr :n do$eniul privat al ace%tora prin Botrrea con%iliului local) (A) Mo-tenirile vacante -i i$o5ilele $en+ionate la alin) (2)9 a,late :n %trintate9 %e cuvin %tatului ro$n) (>) Dunurile o5iect al propriet+ii private9 indi,erent de titular9 %unt -i r$n :n circuitul civil9 dac prin le;e nu %e di%pune alt,el) Ele pot ,i :n%trinate9 pot ,ace o5iectul unei ur$riri %ilite -i pot ,i do5ndite prin orice $od prevzut de le;e) AR ) ??> Proprietatea pu5lic (1) Dunurile %tatului -i ale unit+ilor ad$ini%trativ" teritoriale care9 prin natura lor %au prin declara+ia le;ii9 %unt de uz %au de intere% pu5lic ,or$eaz o5iectul propriet+ii pu5lice9 :n% nu$ai dac au ,o%t le;al do5ndite de ctre ace%tea) (2) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 di%pozi+iile aplica5ile dreptului de proprietate privat %e aplic -i dreptului de proprietate pu5lic9 :n% nu$ai :n $%ura :n care %unt co$pati5ile cu ace%ta din ur$) = L!L ==

Proprietatea privat CAP) = &i%pozi+ii ;enerale (EC/=!NEA 1 Con+inutul9 :ntinderea -i %tin;erea dreptului de proprietate privat AR ) ??? Con+inutul dreptului de proprietate privat (1) Proprietatea privat e%te dreptul titularului de a po%eda9 ,olo%i -i di%pune de un 5un :n $od e8clu%iv9 a5%olut -i perpetuu9 :n li$itele %ta5ilite de le;e) (2) @n condi+iile le;ii9 dreptul de proprietate privat e%te %u%cepti5il de $odalit+i -i dez$e$5r$inte9 dup caz) AR ) ??7 Li$itele e8ercitrii dreptului de proprietate privat (1) &reptul de proprietate poate ,i e8ercitat :n li$itele $ateriale ale o5iectului %u) Ace%tea %unt li$itele corporale ale 5unului care ,or$eaz o5iectul dreptului de proprietate9 cu :n;rdirile %ta5ilite prin le;e) (2) Prin le;e poate ,i li$itat e8ercitarea atri5utelor dreptului de proprietate) (A) E8ercitarea dreptului de proprietate poate ,i li$itat -i prin voin+a proprietarului9 cu e8cep+iile prevzute de le;e) AR ) ??2 &o5ndirea dreptului de proprietate (1) &reptul de proprietate %e poate do5ndi9 :n condi+iile le;ii9 prin conven+ie9 $o-tenire le;al %au te%ta$entar9 acce%iune9 uzucapiune9 ca e,ect al po%e%iei de 5un"credin+ :n cazul 5unurilor $o5ile -i al ,ructelor9 prin ocupa+iune9 tradi+iune9 precu$ -i prin Botrre 'udectorea%c9 atunci cnd ea e%te tran%lativ de proprietate prin ea :n%-i) (2) @n cazurile prevzute de le;e9 proprietatea %e poate do5ndi prin e,ectul unui act ad$ini%trativ) (A) Prin le;e %e pot re;le$enta -i alte $oduri de do5ndire a dreptului de proprietate) (>) Cu e8cep+ia cazurilor anu$e prevzute de le;e9 :n cazul 5unurilor i$o5ile dreptul de proprietate %e do5nde-te prin :n%criere :n cartea ,unciar9 cu re%pectarea di%pozi+iilor prevzute la art) 444) AR ) ??4 Ri%cul pieirii 5unului Proprietarul %uport ri%cul pieirii 5unului9 dac ace%ta n"a ,o%t a%u$at de o alt per%oan %au dac prin le;e nu %e di%pune alt,el) AR ) ??3 @ntinderea dreptului de proprietate a%upra terenurilor (1) Proprietatea terenului %e :ntinde -i a%upra %u5%olului -i a %pa+iului de dea%upra terenului9 cu re%pectarea li$itelor le;ale)

(2) Proprietarul poate ,ace9 dea%upra -i :n %u5%olul terenului9 toate con%truc+iile9 planta+iile -i lucrrile pe care le ;%e-te de cuviin+9 :n a,ar de e8cep+iile %ta5ilite de le;e9 -i poate tra;e din ele toate ,oloa%ele pe care ace%tea le"ar produce) El e%te +inut % re%pecte9 :n condi+iile -i :n li$itele deter$inate de le;e9 drepturile ter+ilor a%upra re%ur%elor $inerale ale %u5%olului9 izvoarelor -i apelor %u5terane9 lucrrilor -i in%tala+iilor %u5terane -i altora a%e$enea) (A) Apele de %upra,a+ -i al5iile ace%tora apar+in proprietarului terenului pe care %e ,or$eaz %au cur;9 :n condi+iile prevzute de le;e) Proprietarul unui teren are9 de a%e$enea9 dreptul de a apropria -i de a utiliza9 :n condi+iile le;ii9 apa izvoarelor -i a lacurilor a,late pe terenul re%pectiv9 apa ,reatic9 precu$ -i apele pluviale) AR ) ?70 .5li;a+ia de ;rni+uire Proprietarii terenurilor :nvecinate %unt o5li;a+i % contri5uie la ;rni+uire prin recon%tituirea Botarului -i ,i8area %e$nelor core%punztoare9 %uportnd9 :n $od e;al9 cBeltuielile ocazionate de acea%ta) AR ) ?71 &reptul de :n;rdire .rice proprietar poate % :-i :n;rdea%c proprietatea9 %uportnd9 :n condi+iile le;ii9 cBeltuielile ocazionate) AR ) ?72 (tin;erea dreptului de proprietate (1) &reptul de proprietate privat %e %tin;e prin pieirea 5unului9 dar nu %e %tin;e prin neuz) El poate ,i :n% do5ndit de altul prin uzucapiune %au :ntr"un alt $od9 :n cazurile -i condi+iile anu$e deter$inate de le;e) (2) Proprietarul poate a5andona 5unul %u $o5il %au poate renun+a9 prin declara+ie autentic9 la dreptul de proprietate a%upra 5unului i$o5il9 :n%cri% :n cartea ,unciar) &reptul %e %tin;e :n $o$entul pr%irii 5unului $o5il9 iar dac 5unul e%te i$o5il9 prin :n%crierea :n cartea ,unciar9 :n condi+iile le;ii9 a declara+iei de renun+are) (A) E8proprierea %e poate ,ace nu$ai pentru o cauz de utilitate pu5lic %ta5ilit potrivit le;ii9 cu 'u%t -i preala5il de%p;u5ire9 ,i8at de co$un acord :ntre proprietar -i e8propriator) @n caz de diver;en+ a%upra cuantu$ului de%p;u5irilor9 ace%ta %e %ta5ile-te pe cale 'udectorea%c) (>) Nu pot ,i %upu%e con,i%crii dect 5unurile de%tinate %au ,olo%ite pentru %vr-irea unei in,rac+iuni ori contraven+ii %au cele rezultate din ace%tea) (EC/=!NEA a 2"a Aprarea dreptului de proprietate privat AR ) ?7A Ac+iunea :n revendicare

(1) Proprietarul unui 5un are dreptul de a"l revendica de la po%e%or %au de la o alt per%oan care :l de+ine ,r drept) El are9 de a%e$enea9 dreptul la de%p;u5iri9 dac e%te cazul) (2) &reptul la ac+iunea :n revendicare e%te i$pre%cripti5il9 cu e8cep+ia cazurilor :n care prin le;e %e di%pune alt,el) (A) &reptul de proprietate do5ndit cu 5un"credin+9 :n condi+iile le;ii9 e%te pe deplin recuno%cut) (>) Fotrrea 'udectorea%c prin care %"a ad$i% ac+iunea :n revendicare e%te opoza5il -i poate ,i e8ecutat -i :$potriva ter+ului do5nditor9 :n condi+iile Codului de procedur civil) AR ) ?7> Ac+iunea ne;atorie (1) Proprietarul poate intenta ac+iunea ne;atorie contra oricrei per%oane care pretinde c e%te titularul vreunui drept real9 altul dect cel de proprietate9 a%upra 5unului %u) (2) &reptul la ac+iunea ne;atorie e%te i$pre%cripti5il) AR ) ?7? Pro5a dreptului de proprietate a%upra i$o5ilelor :n%cri%e :n cartea ,unciar @n cazul i$o5ilelor :n%cri%e :n cartea ,unciar9 dovada dreptului de proprietate %e ,ace cu e8tra%ul de carte ,unciar) AR ) ?77 E,ectele ad$iterii ac+iunii :n revendicare (1) Prtul va ,i o5li;at la re%tituirea 5unului %au la de%p;u5iri dac 5unul a pierit din culpa %a ori a ,o%t :n%trinat) @n acelea-i condi+ii9 prtul va ,i o5li;at la re%tituirea productelor %au a contravalorii ace%tora) @n toate cazurile9 de%p;u5irile vor ,i evaluate :n raport cu $o$entul re%tituirii) (2) Po%e%orul de rea"credin+ %au detentorul precar va ,i o5li;at9 la cerere9 -i la re%tituirea ,ructelor produ%e de 5un pn la :napoierea ace%tuia ctre proprietar) (A) Proprietarul poate ,i o5li;at9 la cerere9 % re%tituie po%e%orului cBeltuielile nece%are pe care ace%ta le"a ,cut) (>) CBeltuielile utile %e re%tituie9 la cerere9 :n li$ita %porului de valoare9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) (?) &e a%e$enea9 proprietarul va putea ,i o5li;at9 la cerere9 la re%tituirea cBeltuielilor nece%are pentru producerea -i cule;erea ,ructelor %au a productelor) (7) Prtul are un drept de reten+ie a%upra produ%elor pn la re%tituirea cBeltuielilor ,cute pentru producerea -i cule;erea ace%tora9 cu e8cep+ia cazului :n care proprietarul ,urnizeaz prtului o ;aran+ie :nde%tultoare) (2) &reptul de reten+ie nu poate ,i e8ercitat :n niciun caz a%upra 5unului ,ru;i,er %au cnd intrarea :n %tpnirea $aterial a 5unului %"a ,cut prin violen+ ori ,raud %au cnd produ%ele %unt 5unuri peri%a5ile ori %unt %upu%e9 ca ur$are a trecerii unei perioade %curte de ti$p9 unei %cderi %e$ni,icative a valorii lor) (4) Proprietarul nu e%te dator % acopere cBeltuielile voluptuare) Po%e%orul are dreptul de a"-i :n%u-i lucrrile

e,ectuate cu ace%te cBeltuieli nu$ai dac prin acea%ta 5unul nu %e deterioreaz) (3) &i%pozi+iile alin) (A)9 (>) -i (4) %e aplic nu$ai :n acele %itua+ii :n care cBeltuielile nu %e concretizeaz :ntr"o lucrare nou9 caz :n care %unt incidente di%pozi+iile core%punztoare din $ateria acce%iunii i$o5iliare arti,iciale) CAP) == Acce%iunea (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) ?72 &o5ndirea dreptului de proprietate prin acce%iune Prin acce%iune9 proprietarul unui 5un devine proprietarul a tot ce %e alipe-te cu 5unul ori %e :ncorporeaz :n ace%ta9 dac le;ea nu prevede alt,el) AR ) ?74 #or$ele acce%iunii Acce%iunea e%te natural9 cnd unirea %au :ncorporarea e%te ur$area unui eveni$ent natural9 ori arti,icial9 cnd rezult din ,apta proprietarului ori a unei alte per%oane) (EC/=!NEA a 2"a Acce%iunea i$o5iliar natural AR ) ?73 Aluviunile Adu;irile de teren la $alurile apelor cur;toare revin proprietarului ,ondului riveran9 nu$ai dac ele %e ,or$eaz treptat) AR ) ?20 erenul l%at de apele cur;toare Proprietarul ,ondului riveran do5nde-te9 de a%e$enea9 terenul l%at de apele cur;toare care %"au retra% treptat de la +r$ul re%pectiv) AR ) ?21 erenul l%at de apele %tttoare (1) Proprietarul terenului :ncon'urat de Bele-teie9 iazuri9 canale -i alte a%e$enea ape %tttoare nu devine proprietarul terenurilor aprute prin %cderea te$porar a ace%tor ape %u5 :nl+i$ea de %cur;ere) (2) ot a%t,el9 proprietarul ace%tor ape nu do5nde-te niciun drept a%upra terenului acoperit ca ur$are a unor revr%ri %poradice) AR ) ?22 Avul%iunea Proprietarul terenului de la care o ap cur;toare a %$ul% 5ru%c o por+iune de $al din teren9 alipind"o la terenul altui proprietar riveran9 nu pierde dreptul de proprietate a%upra

pr+ii de%prin%e dac o revendic :n ter$en de un an de la data ,aptului) AR ) ?2A Al5iile rurilor9 in%ulele -i prundi-urile (1) Al5iile rurilor apar+in proprietarilor riverani9 cu e8cep+ia acelora care9 potrivit le;ii9 ,ac o5iectul propriet+ii pu5lice) (2) =n%ulele -i prundi-urile care nu %unt :n le;tur cu terenurile avnd $alul la nivelul $ediu al apei revin proprietarului al5iei) (A) &ac in%ula apar+ine proprietarilor riverani -i trece pe%te 'u$tatea apei9 ,iecare dintre ei are dreptul de proprietate a%upra pr+ii de in%ul ce %e :ntinde %pre el pornind de la 'u$tatea apei) AR ) ?2> &reptul de proprietate a%upra in%ulelor nou",or$ate @n cazul :n care o ap cur;toare9 ,or$ndu"-i un 5ra+ nou9 :ncon'oar terenul unui proprietar riveran9 el r$ne proprietar a%upra in%ulei a%t,el create) AR ) ?2? Al5iile pr%ite de apele cur;toare Al5ia pr%it de o ap cur;toare care -i"a ,or$at un nou cur% va avea re;i$ul 'uridic %ta5ilit :n le;ea %pecial) AR ) ?27 Acce%iunea natural a%upra ani$alelor (1) Ani$alele do$e%tice rtcite pe terenul altuia :i revin ace%tuia din ur$ dac proprietarul nu le revendic :n ter$en de A0 de zile de la data declara+iei ,cute la pri$rie de ctre proprietarul terenului) (2) Poru$5eii9 iepurii9 pe-tii -i alte a%e$enea ani$ale care trec pe ,ondul altui proprietar apar+in ace%tuia ct ti$p r$n pe ,ond9 cu e8cep+ia cazului :n care trecerea a ,o%t provocat prin ,raud %au prin arti,icii) (A) Roiul de al5ine trecut pe terenul altuia revine proprietarului ace%tuia nu$ai dac proprietarul roiului nu :l ur$re-te %au :nceteaz % :l ur$rea%c ti$p de dou zile) (EC/=!NEA a A"a Acce%iunea i$o5iliar arti,icial I1) &i%pozi+ii co$une AR ) ?22 &o5ndirea lucrrii de ctre proprietarul i$o5ilului (1) Con%truc+iile9 planta+iile -i orice alte lucrri e,ectuate a%upra unui i$o5il9 denu$ite :n continuare lucrri9 revin proprietarului acelui i$o5il dac prin le;e %au act 'uridic nu %e prevede alt,el) (2) Cnd lucrarea e%te realizat de proprietarul i$o5ilului cu $aterialele %ale %au cu $aterialele altuia9 dreptul de proprietate a%upra lucrrii %e na-te :n ,avoarea proprietarului

i$o5ilului din $o$entul :nceperii lucrrii9 pe $%ura realizrii ei9 dac prin le;e %au act 'uridic nu %e prevede alt,el) AR ) ?24 Cate;oriile de lucrri (1) Lucrrile pot ,i autono$e %au adu;ate9 cu caracter dura5il %au provizoriu) (2) Lucrrile autono$e %unt con%truc+iile9 planta+iile -i orice alte lucrri cu caracter de %ine %tttor realizate a%upra unui i$o5il) (A) Lucrrile adu;ate nu au caracter de %ine %tttor) Ele pot ,iE a) nece%are9 atunci cnd :n lip%a ace%tora i$o5ilul ar pieri %au %"ar deteriora6 5) utile9 atunci cnd %pore%c valoarea econo$ic a i$o5ilului6 c) voluptuare9 atunci cnd %unt ,cute pentru %i$pla plcere a celui care le"a realizat9 ,r a %pori valoarea econo$ic a i$o5ilului) AR ) ?23 Prezu$+iile :n ,avoarea proprietarului i$o5ilului (1) .rice lucrare e%te prezu$at a ,i ,cut de proprietarul i$o5ilului9 cu cBeltuiala %a -i c e%te a lui9 pn la pro5a contrar) (2) Pro5a contrar %e poate ,ace cnd %"a con%tituit un drept de %uper,icie9 cnd proprietarul i$o5ilului nu -i"a inta5ulat dreptul de proprietate a%upra lucrrii noi %au :n alte cazuri prevzute de le;e) I2) Realizarea lucrrii cu $aterialele altuia AR ) ?40 Re;i$ul 'uridic (1) @n cazul :n care a realizat lucrarea cu $aterialele altuia9 proprietarul i$o5ilului devine proprietarul lucrrii9 neputnd ,i o5li;at la de%,iin+area ace%teia -i nici la re%tituirea $aterialelor :ntre5uin+ate) (2) Proprietarul $aterialelor are nu$ai dreptul la contravaloarea $aterialelor9 precu$ -i la repararea9 :n condi+iile le;ii9 a oricror alte pre'udicii cauzate) IA) Realizarea unei lucrri autono$e cu caracter dura5il a%upra i$o5ilului altuia AR ) ?41 Lucrrile autono$e cu caracter dura5il e,ectuate cu 5un" credin+ @n cazul :n care autorul lucrrii autono$e cu caracter dura5il a%upra i$o5ilului altuia e%te de 5un"credin+9 proprietarul i$o5ilului are dreptulE a) % cear in%tan+ei % di%pun :n%crierea %a :n cartea ,unciar ca proprietar al lucrrii9 pltind9 la ale;erea %a9

autorului lucrrii ,ie valoarea $aterialelor -i a $anoperei9 ,ie %porul de valoare adu% i$o5ilului prin e,ectuarea lucrrii6 %au 5) % cear o5li;area autorului lucrrii % cu$pere i$o5ilul la valoarea de circula+ie pe care ace%ta ar ,i avut"o dac lucrarea nu %"ar ,i e,ectuat) AR ) ?42 Lucrrile autono$e cu caracter dura5il e,ectuate cu rea" credin+ (1) @n cazul :n care autorul lucrrii autono$e cu caracter dura5il a%upra i$o5ilului altuia e%te de rea"credin+9 proprietarul i$o5ilului are dreptulE a) % cear in%tan+ei % di%pun :n%crierea %a :n cartea ,unciar ca proprietar al lucrrii9 cu plata9 la ale;erea %a9 ctre autorul lucrrii9 a 'u$tate din valoarea $aterialelor -i a $anoperei ori din %porul de valoare adu% i$o5ilului6 %au 5) % cear o5li;area autorului lucrrii la de%,iin+area ace%teia6 %au c) % cear o5li;area autorului lucrrii % cu$pere i$o5ilul la valoarea de circula+ie pe care ace%ta ar ,i avut"o dac lucrarea nu %"ar ,i e,ectuat) (2) &e%,iin+area lucrrii %e ,ace9 cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ale :n $aterie9 pe cBeltuiala autorului ace%teia9 care e%te +inut totodat % repare orice pre'udicii cauzate9 inclu%iv pentru lip%a de ,olo%in+) I>) Realizarea unei lucrri adu;ate cu caracter dura5il a%upra i$o5ilului altuia AR ) ?4A Lucrrile adu;ate nece%are (1) Proprietarul i$o5ilului do5nde-te dreptul de proprietate a%upra lucrrii adu;ate nece%are din $o$entul e,ecturii ace%teia9 pltind autorului cBeltuielile rezona5ile ,cute de ace%ta9 cBiar dac i$o5ilul nu $ai e8i%t) (2) @n cazul :n care lucrarea a ,o%t e,ectuat cu rea" credin+9 din %u$a datorat de proprietarul i$o5ilului %e va putea deduce valoarea ,ructelor i$o5ilului di$inuat cu co%turile nece%are o5+inerii ace%tora) AR ) ?4> (1) Lucrrile adu;ate utile @n cazul :n care autorul lucrrii utile e%te de 5un" credin+9 proprietarul i$o5ilului devine proprietarul lucrrii din $o$entul e,ecturii ace%teia9 cu plata9 la ale;erea %aE a) a valorii $aterialelor -i a $anoperei6 %au 5) a %porului de valoare adu% i$o5ilului) (2) @n cazul :n care autorul lucrrii utile e%te de rea" credin+9 proprietarul i$o5ilului are dreptulE a) % devin proprietarul lucrrii9 :n ,unc+ie de re;i$ul ace%teia9 cu %au ,r :n%criere :n cartea ,unciar9 dup caz9 pltind9 la ale;erea %a9 autorului lucrrii ,ie 'u$tate din valoarea $aterialelor -i a $anoperei9 ,ie 'u$tate din %porul de valoare adu% i$o5ilului6 %au

5) % cear o5li;area autorului lucrrii la de%,iin+area ace%teia9 cu repunerea i$o5ilului :n %itua+ia anterioar -i plata de daune"intere%e) (A) @n a$5ele cazuri9 cnd valoarea lucrrii e%te con%idera5il9 proprietarul i$o5ilului poate cere o5li;area autorului % :l cu$pere la valoarea de circula+ie pe care i$o5ilul ar ,i avut"o dac lucrarea nu %"ar ,i e,ectuat) AR ) ?4? Lucrrile adu;ate voluptuare (1) @n cazul lucrrii voluptuare9 proprietarul i$o5ilului are dreptulE a) % devin proprietarul lucrrii9 ,r :n%criere :n cartea ,unciar -i ,r nicio o5li;a+ie ctre autorul lucrrii6 5) % cear o5li;area autorului de rea"credin+ al lucrrii la de%,iin+area ace%teia9 cu readucerea i$o5ilului :n %itua+ia anterioar -i plata de daune"intere%e) (2) Autorul de 5un"credin+ al lucrrii poate % o ridice :nainte de re%tituirea i$o5ilului ctre proprietar9 cu condi+ia de a readuce i$o5ilul :n %itua+ia anterioar) I?) @n+ele%ul unor ter$eni AR ) ?47 Duna"credin+ a autorului lucrrii (1) Autorul lucrrii e%te de 5un"credin+ dac %e :nte$eiaz ,ie pe cuprin%ul cr+ii ,unciare :n care9 la data realizrii lucrrii9 era :n%cri% ca proprietar al i$o5ilului9 ,ie pe un $od de do5ndire ne%upu% :n%crierii :n cartea ,unciar9 dac9 :n a$5ele cazuri9 nu rezulta din cartea ,unciar -i nu a cuno%cut pe nicio alt cale viciul titlului %u) (2) Cu toate ace%tea9 nu poate invoca 5una"credin+ cel care con%truie-te :n lip%a %au cu nere%pectarea autoriza+iilor cerute de le;e) (A) &i%pozi+iile alin) (1) -i (2) %unt aplica5ile -i autorului lucrrii care %e :nte$eiaz pe un drept de %uper,icie %au pe orice alt drept care9 potrivit le;ii9 :i per$ite9 realiznd o lucrare a%upra i$o5ilului altuia9 % devin proprietarul ace%teia) I7) &i%pozi+ii %peciale AR ) ?42 Lucrrile realizate par+ial a%upra i$o5ilului autorului (1) @n cazul lucrrii cu caracter dura5il realizate cu 5un" credin+ par+ial a%upra i$o5ilului autorului -i par+ial pe terenul proprietarului vecin9 ace%ta din ur$ poate cere :n%crierea :ntr"o nou carte ,unciar a unui drept de coproprietate al vecinilor a%upra i$o5ilului rezultat9 incluznd terenul a,erent9 :n raport cu valoarea contri5u+iei ,iecruia) (2) &ac lucrarea a ,o%t realizat cu rea"credin+9 proprietarul terenului vecin poate opta :ntre a cere ridicarea lucrrii de pe teren9 cu o5li;area autorului ace%teia la plata de

daune"intere%e9 dac e%te cazul9 -i a cere :n%crierea :n cartea ,unciar a unui drept de coproprietate al vecinilor) La %ta5ilirea cotelor"pr+i %e va +ine %ea$a de valoarea terenului proprietarului vecin -i de 'u$tate din valoarea contri5u+iei autorului lucrrii) (A) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre pr+i9 in%tan+a de 'udecat va %ta5ili valoarea contri5u+iei ,iecreia la i$o5ilul rezultat9 re%pectiv a cotelor"pr+i din dreptul de proprietate) AR ) ?44 Lucrrile provizorii Cnd lucrarea are caracter provizoriu9 :n a5%en+a unei :n+ele;eri contrare9 autorul ei va ,i o5li;at % o de%,iin+eze9 cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ale :n $aterie9 -i9 dac e%te de rea"credin+9 % pltea%c de%p;u5iri pentru pre'udiciile cauzate9 inclu%iv pentru lip%a de ,olo%in+) AR ) ?43 @n%crierea dreptului de proprietate :n cartea ,unciar .ri de cte ori do5ndirea dreptului de proprietate9 e8clu%iv %au pe cote"pr+i9 e%te condi+ionat9 potrivit re;le$entrilor din prezenta %ec+iune9 de :n%crierea :n cartea ,unciar9 :n%crierea %e ,ace :n te$eiul conven+iei pr+ilor9 :ncBeiat :n ,or$ autentic9 %au9 dup caz9 al Botrrii 'udectore-ti) AR ) ?30 &reptul autorului lucrrii la ridicarea $aterialelor (1) Pn la data :ncBeierii conven+iei %au a introducerii ac+iunii de ctre cel :ndrept+it la :n%crierea :n cartea ,unciar9 autorul lucrrii :-i poate ridica $aterialele) (2) &ac lucrarea a ,o%t e,ectuat cu rea"credin+9 autorul ace%teia va putea ,i o5li;at9 dac e%te cazul9 la plata de daune" intere%e) AR ) ?31 Re;ulile privind e8ercitarea dreptului autorului lucrrii la inde$niza+ie (1) Pre%crip+ia dreptului la ac+iune al autorului lucrrii privind plata inde$niza+iei nu cur;e ct ti$p el e%te l%at de proprietar % de+in i$o5ilul) (2) Autorul lucrrii de 5un"credin+ are un drept de ipotec le;al a%upra i$o5ilului pentru plata inde$niza+iei -i poate cere :n%crierea dreptului de ipotec :n 5aza conven+iei :ncBeiate :n ,or$ autentic %au a unei Botrri 'udectore-ti9 potrivit di%pozi+iilor art) ?43) AR ) ?32 Re;ulile privind o5li;area autorului lucrrii la cu$prarea i$o5ilului (1) .ri de cte ori proprietarul opteaz pentru o5li;area autorului lucrrii la cu$prarea i$o5ilului9 :n a5%en+a :n+ele;erii pr+ilor9 proprietarul poate cere in%tan+ei 'udectore-ti %ta5ilirea pre+ului -i pronun+area unei Botrri care % +in loc de contract de vnzare"cu$prare)

(2) Proprietarul ini+ial al i$o5ilului are un drept de ipotec le;al a%upra ace%tuia pentru plata pre+ului de ctre autorul lucrrii) AR ) ?3A Pa%ivitatea proprietarului pe durata realizrii lucrrii Autorul de rea"credin+ al lucrrii nu poate % opun proprietarului terenului pa%ivitatea pe care ar ,i vdit"o pe durata realizrii lucrrii) AR ) ?3> Autorul lucrrii care ,olo%e-te $aterialele altuia &ac nu %unt :ndeplinite condi+iile le;ale pentru do5ndirea 5unurilor $o5ile prin po%e%ia de 5un"credin+9 cel care realizeaz o lucrare a%upra i$o5ilului altuia ,olo%ind $aterialele unui ter+ e%te o5li;at la plata contravalorii $aterialelor9 precu$ -i la repararea9 :n condi+iile le;ii9 a oricror alte pre'udicii cauzate) AR ) ?3? (ta5ilirea inde$niza+iei %au a de%p;u5irii .ri de cte ori9 :n aplicarea unei di%pozi+ii din prezenta %ec+iune9 in%tan+a e%te :nve%tit % %ta5ilea%c :ntinderea inde$niza+iei %au a de%p;u5irii9 ea va +ine %ea$a de valoarea de circula+ie a 5unului calculat la data Botrrii 'udectore-ti) AR ) ?37 Cazurile %peciale de acce%iune (1) itularul dreptului de %uper,icie ori al altui drept real a%upra i$o5ilului altuia care :i per$ite % do5ndea%c proprietatea a%upra lucrrii realizate a%upra acelui i$o5il va avea9 :n caz de acce%iune9 :n $od core%punztor9 drepturile -i o5li;a+iile re;le$entate pentru proprietarul i$o5ilului9 dac nu %"a prevzut alt,el :n $o$entul con%tituirii dreptului real) (2) &i%pozi+iile art) ?42 -i art) ?42 alin) (2) %e aplic9 :n $od core%punztor9 -i lucrrilor autono$e cu caracter dura5il e,ectuate de titularul unui drept real a%upra i$o5ilului altuia care nu :i per$ite % do5ndea%c proprietatea a%upra lucrrii realizate a%upra acelui i$o5il) (A) Pentru lucrrile adu;ate e,ectuate de titularul unui drept real a%upra i$o5ilului altuia care nu :i per$ite % do5ndea%c proprietatea lucrrii realizate a%upra acelui i$o5il %e aplic9 :n $od core%punztor9 di%pozi+iile art) 2179 :n lip%a unei prevederi contrare) AR ) ?32 Lucrrile e,ectuate de un detentor precar Lucrrile ,cute de un detentor precar %unt %upu%e9 :n $od core%punztor9 re;ulilor aplica5ile autorului de rea"credin+) (EC/=!NEA a >"a Acce%iunea $o5iliar AR ) ?34 Acce%iunea $o5iliar (1) Dunul $o5il produ% cu $aterialele altuia apar+ine celui care l"a con,ec+ionat %au9 dup caz9 proprietarului $aterialelor9

:n ,unc+ie de raportul dintre $anoper -i valoarea $aterialelor9 deter$inat la data con,ec+ionrii 5unului) (2) Proprietarul 5unului datoreaz de%p;u5iri e;ale cu valoarea $anoperei %au9 dup caz9 cu valoarea $aterialelor) AR ) ?33 Raportul dintre valoarea $anoperei -i valoarea $aterialelor @n toate cazurile :n care valoarea $aterialelor e%te e;al cu $anopera %au e8i%t o di,eren+ ne%e$ni,icativ9 proprietatea a%upra 5unului e%te co$un -i %e e8ercit :n condi+iile %ec+iunii a 2"a a cap) =C din prezentul titlu) AR ) 700 !nirea a dou 5unuri $o5ile @n cazul :n care %e une%c dou 5unuri $o5ile avnd proprietari di,eri+i9 ,iecare poate pretinde %epararea 5unurilor dac prin acea%ta cellalt proprietar nu ar %u,eri un pre'udiciu $ai $are de o zeci$e din valoarea 5unului %u) AR ) 701 Re;ulile aplica5ile :n cazul i$po%i5ilit+ii de %eparare a 5unurilor unite &ac nu %e poate o5+ine %epararea 5unurilor $o5ile unite %unt aplica5ile9 :n $od core%punztor9 di%pozi+iile art) ?34 -i ?33) CAP) === Li$itele 'uridice ale dreptului de proprietate privat (EC/=!NEA 1 Li$ite le;ale I1) &i%pozi+ii co$une AR ) 702 =ntere%ul pu5lic -i intere%ul privat (1) Le;ea poate li$ita e8ercitarea dreptului de proprietate ,ie :n intere% pu5lic9 ,ie :n intere% privat) (2) Li$itele le;ale :n intere% privat pot ,i $odi,icate ori de%,iin+ate te$porar prin acordul pr+ilor) Pentru opoza5ilitate ,a+ de ter+i e%te nece%ar :ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e) AR ) 70A Re;ulile privind protec+ia $ediului -i 5una vecintate &reptul de proprietate o5li; la re%pectarea %arcinilor privind protec+ia $ediului -i a%i;urarea 5unei vecint+i9 precu$ -i la re%pectarea celorlalte %arcini care9 potrivit le;ii %au o5iceiului9 revin proprietarului) I2) #olo%irea apelor AR ) 70> Re;ulile privind cur;erea ,irea%c a apelor (1) Proprietarul ,ondului in,erior nu poate :$piedica :n niciun ,el cur;erea ,irea%c a apelor provenite de pe ,ondul %uperior)

(2) &ac acea%t cur;ere cauzeaz pre'udicii ,ondului in,erior9 proprietarul ace%tuia poate cere autorizarea 'u%ti+iei %pre a ,ace pe ,ondul %u lucrrile nece%are %cBi$5rii direc+iei apelor9 %uportnd toate cBeltuielile ocazionate) (A) La rndul %u9 proprietarul ,ondului %uperior e%te o5li;at % nu e,ectueze nicio lucrare de natur % a;raveze %itua+ia ,ondului in,erior) AR ) 70? Re;ulile privind cur;erea provocat a apelor (1) Proprietarul ,ondului in,erior nu poate :$piedica nici cur;erea provocat de proprietarul ,ondului %uperior %au de alte per%oane9 a-a cu$ e%te cazul apelor care +-ne%c pe ace%t din ur$ ,ond datorit unor lucrri %u5terane :ntreprin%e de proprietarul ace%tuia9 al apelor provenite din %ecarea terenurilor $l-tinoa%e9 al apelor ,olo%ite :ntr"un %cop ca%nic9 a;ricol %au indu%trial9 :n% nu$ai dac acea%t cur;ere preced vr%area :ntr"un cur% de ap %au :ntr"un -an+) (2) @n ace%t caz9 proprietarul ,ondului %uperior e%te o5li;at % alea; calea -i $i'loacele de %cur;ere de natur % aduc pre'udicii $ini$e ,ondului in,erior9 r$nnd dator la plata unei de%p;u5iri 'u%te -i preala5ile ctre proprietarul ace%tui din ur$ ,ond) (A) &i%pozi+iile prezentului articol nu %e aplic atunci cnd pe ,ondul in,erior %e a,l o con%truc+ie9 :$preun cu ;rdina -i curtea a,erent9 %au un ci$itir) AR ) 707 CBeltuielile re,eritoare la iri;a+ii (1) Proprietarul care vrea % ,olo%ea%c pentru iri;area terenului %u apele naturale -i arti,iciale de care poate di%pune :n $od e,ectiv are dreptul ca9 pe cBeltuiala %a e8clu%iv9 % ,ac pe terenul riveranului opu% lucrrile nece%are pentru captarea apei) (2) &i%pozi+iile art) 70? alin) (2) -i (A) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 702 .5li;a+ia proprietarului cruia :i pri%o%e-te apa (1) Proprietarul cruia :i pri%o%e-te apa pentru nece%it+ile curente e%te o5li;at ca9 :n %cBi$5ul unei 'u%te -i preala5ile co$pen%a+ii9 % o,ere ace%t %urplu% pentru proprietarul care nu -i"ar putea procura apa nece%ar pentru ,ondul %u dect cu o cBeltuial e8ce%iv) (2) Proprietarul nu poate ,i %cutit de o5li;a+ia prevzut la alin) (1) pretinznd c ar putea acorda %urplu%ului de ap o alt de%tina+ie dect %ati%,acerea nece%it+ilor curente) El poate :n% cere de%p;u5iri %upli$entare proprietarului a,lat :n nevoie9 cu condi+ia de a dovedi e8i%ten+a real a de%tina+iei pretin%e) AR ) 704 @ntre5uin+area izvoarelor (1) Proprietarul poate acorda orice :ntre5uin+are izvorului ce ar e8i%ta pe ,ondul %u9 %u5 rezerva de a nu aduce atin;ere drepturilor do5ndite de proprietarul ,ondului in,erior)

(2) Proprietarul ,ondului pe care %e a,l izvorul nu poate % :i %cBi$5e cur%ul dac prin acea%t %cBi$5are ar lip%i locuitorii unei localit+i de apa nece%ar pentru %ati%,acerea nevoilor curente) AR ) 703 &e%p;u5irile datorate proprietarului ,ondului pe care %e a,l izvorul (1) Proprietarul ,ondului pe care %e a,l izvorul poate cere repararea pre'udiciilor cauzate de per%oana care9 prin lucrrile e,ectuate9 a %ecat9 a $ic-orat ori a alterat apele %ale) (2) &ac %tarea de ,apt o per$ite9 proprietarul ,ondului poate pretinde re%ta5ilirea %itua+iei anterioare atunci cnd apa era indi%pen%a5il pentru e8ploatarea ,ondului %u) (A) @n cazul :n care izvorul %e :ntinde pe dou ,onduri :nvecinate9 di%pozi+iile alin) (1) -i (2) %e aplic :n $od core%punztor9 +innd %ea$a de :ntinderea izvorului pe ,iecare ,ond) AR ) 710 Re;ulile %peciale privind ,olo%irea apelor &i%pozi+iile prezentului para;ra, %e co$pleteaz cu re;le$entrile %peciale :n $ateria re;i$ului apelor) IA) Pictura %tre-inii AR ) 711 Pictura %tre-inii Proprietarul e%te o5li;at % :-i ,ac %trea-ina ca%ei %ale a%t,el :nct apele provenind de la ploi % nu %e %cur; pe ,ondul proprietarului vecin) I>) &i%tan+a -i lucrrile inter$ediare cerute pentru anu$ite con%truc+ii9 lucrri -i planta+ii AR ) 712 &i%tan+a $ini$ :n con%truc+ii .rice con%truc+ii9 lucrri %au planta+ii %e pot ,ace de ctre proprietarul ,ondului nu$ai cu re%pectarea unei di%tan+e $ini$e de 70 de c$ ,a+ de linia de Botar9 dac nu %e prevede alt,el prin le;e %au prin re;ula$entul de ur5ani%$9 a%t,el :nct % nu %e aduc atin;ere drepturilor proprietarului vecin) .rice dero;are de la di%tan+a $ini$ %e poate ,ace prin acordul pr+ilor e8pri$at printr"un :n%cri% autentic) AR ) 71A &i%tan+a $ini$ pentru ar5ori (1) @n lip%a unor di%pozi+ii cuprin%e :n le;e9 re;ula$entul de ur5ani%$ %au a o5iceiului locului9 ar5orii tre5uie %di+i la o di%tan+ de cel pu+in 2 $etri de linia de Botar9 cu e8cep+ia acelora $ai $ici de 2 $etri9 a planta+iilor -i a ;ardurilor vii) (2) @n caz de nere%pectare a di%tan+ei9 proprietarul vecin e%te :ndrept+it % cear %coaterea ori9 dup caz9 tierea9 la :nl+i$ea cuvenit9 a ar5orilor9 planta+iilor ori a ;ardurilor

vii9 pe cBeltuiala proprietarului ,ondului pe care ace%tea %unt ridicate) (A) Proprietarul ,ondului pe%te care %e :ntind rdcinile %au ra$urile ar5orilor apar+innd proprietarului vecin are dreptul de a le tia9 precu$ -i dreptul de a p%tra ,ructele czute :n $od natural pe ,ondul %u) I?) Cederea a%upra propriet+ii vecinului AR ) 71> #erea%tra %au de%cBiderea :n zidul co$un Nu e%te per$i% % %e ,ac ,erea%tr %au de%cBidere :n zidul co$un dect cu acordul proprietarilor) AR ) 71? &i%tan+a $ini$ pentru ,erea%tra de vedere (1) E%te o5li;atorie p%trarea unei di%tan+e de cel pu+in 2 $etri :ntre ,ondul9 :n;rdit %au ne:n;rdit9 apar+innd proprietarului vecin -i ,erea%tra pentru vedere9 5alconul ori alte a%e$enea lucrri ce ar ,i orientate ctre ace%t ,ond) (2) #erea%tra pentru vedere9 5alconul ori alte a%e$enea lucrri neparalele cu linia de Botar %pre ,ondul :nvecinat %unt interzi%e la o di%tan+ $ai $ic de un $etru) (A) &i%tan+a %e calculeaz de la punctul cel $ai apropiat de linia de Botar9 e8i%tent pe ,a+a zidului :n care %"a de%cBi% vederea %au9 dup caz9 pe linia e8terioar a 5alconului9 pn la linia de Botar) &i%tan+a9 -i :n cazul lucrrilor neparalele9 %e $%oar tot perpendicular9 de la punctul cel $ai apropiat al lucrrii de linia de Botar -i pn la acea%t linie) AR ) 717 #erea%tra de lu$in &i%pozi+iile art) 71? nu e8clud dreptul proprietarului de a" -i de%cBide9 ,r li$it de di%tan+9 ,ere%tre de lu$in dac %unt a%t,el con%truite :nct % :$piedice vederea %pre ,ondul :nvecinat) I7) &reptul de trecere AR ) 712 &reptul de trecere (1) Proprietarul ,ondului care e%te lip%it de acce% la calea pu5lic are dreptul % i % per$it trecerea pe ,ondul vecinului %u pentru e8ploatarea ,ondului propriu) (2) recerea tre5uie % %e ,ac :n condi+ii de natur % aduc o $ini$ %tn'enire e8ercitrii dreptului de proprietate a%upra ,ondului ce are acce% la calea pu5lic6 :n cazul :n care $ai $ulte ,onduri vecine au acce% la calea pu5lic9 trecerea %e va ,ace pe ,ondul cruia i %"ar aduce cele $ai pu+ine pre'udicii) (A) &reptul de trecere e%te i$pre%cripti5il) El %e %tin;e :n $o$entul :n care ,ondul do$inant do5nde-te un alt acce% la calea pu5lic) AR ) 714 E8ercitarea dreptului de trecere :n %itua+ii %peciale

(1) &ac lip%a acce%ului provine din vnzare9 %cBi$59 parta' %au dintr"un alt act 'uridic9 trecerea nu va putea ,i cerut dect celor care au do5ndit partea de teren pe care %e ,cea anterior trecerea) (2) Cnd lip%a acce%ului e%te i$puta5il proprietarului care pretinde trecerea9 acea%ta poate ,i %ta5ilit nu$ai cu con%i$+$ntul proprietarului ,ondului care are acce% la calea pu5lic -i cu plata du5lului de%p;u5irii) AR ) 713 @ntinderea -i $odul de %ta5ilire a dreptului de trecere @ntinderea -i $odul de e8ercitare a dreptului de trecere %unt deter$inate prin :n+ele;erea pr+ilor9 prin Botrre 'udectorea%c %au printr"o ,olo%in+ continu pe ti$p de 10 ani) AR ) 720 Pre%crip+ia ac+iunii :n de%p;u5ire -i re%tituirea de%p;u5irii :nca%ate (1) er$enul de pre%crip+ie pentru dreptul la ac+iunea :n de%p;u5ire pe care o are proprietarul ,ondului a%ervit :$potriva proprietarului ,ondului do$inant :ncepe % cur; din $o$entul %ta5ilirii dreptului de trecere) (2) @n cazul :n care :nceteaz dreptul de trecere9 proprietarul ,ondului a%ervit e%te dator % re%tituie de%p;u5irea :nca%at9 cu deducerea pa;u5ei %u,erite :n raport cu durata e,ectiv a dreptului de trecere) I2) Alte li$ite le;ale AR ) 721 &reptul de trecere pentru utilit+i (1) Proprietarul e%te o5li;at % per$it trecerea prin ,ondul %u a re+elelor edilitare ce de%erve%c ,onduri :nvecinate %au din aceea-i zon9 de natura conductelor de ap9 ;az %au altele a%e$enea9 a canalelor -i a ca5lurilor electrice9 %u5terane ori aeriene9 dup caz9 precu$ -i a oricror alte in%tala+ii %au $ateriale cu acela-i %cop) (2) Acea%t o5li;a+ie %u5zi%t nu$ai pentru %itua+ia :n care trecerea prin alt parte ar ,i i$po%i5il9 periculoa% %au ,oarte co%ti%itoare) (A) @n toate cazurile9 proprietarul are dreptul la plata unei de%p;u5iri 'u%te) &ac e%te vor5a de%pre utilit+i noi9 de%p;u5irea tre5uie % ,ie -i preala5il) (>) Cldirile9 cur+ile -i ;rdinile ace%tora %unt e8ceptate de la ace%t drept de trecere9 dac ea are ca o5iect conducte -i canale %u5terane9 :n cazul :n care ace%tea %unt utilit+i noi) AR ) 722 &reptul de trecere pentru e,ectuarea unor lucrri (1) &e a%e$enea9 proprietarul e%te o5li;at % per$it ,olo%irea ,ondului %u pentru e,ectuarea unor lucrri nece%are ,ondului :nvecinat9 precu$ -i acce%ul vecinului pe terenul %u pentru tierea cren;ilor -i cule;erea ,ructelor9 :n %cBi$5ul unei de%p;u5iri9 dac e%te cazul) (2) &i%pozi+iile art) 721 alin) (2) %unt aplica5ile)

AR ) 72A &reptul de trecere pentru reintrarea :n po%e%ie (1) Proprietarul unui ,ond nu poate :$piedica acce%ul altuia pentru a redo5ndi po%e%ia unui 5un al %u9 a'un% :nt$pltor pe ,ondul re%pectiv9 dac a ,o%t :n-tiin+at :n preala5il) (2) @n toate cazurile9 proprietarul ,ondului are dreptul la o 'u%t de%p;u5ire pentru pre'udiciile ocazionate de reintrarea :n po%e%ie9 precu$ -i pentru cele pe care 5unul le"a cauzat ,ondului) AR ) 72> (tarea de nece%itate (1) @n cazul :n care o per%oan a ,olo%it %au a di%tru% un 5un al altuia pentru a %e apra pe %ine ori pe altul de un pericol i$inent9 proprietarul 5unului are dreptul % cear o de%p;u5ire ecBita5il nu$ai de la cel care a ,o%t %alvat) (2) Nu poate pretinde nicio de%p;u5ire proprietarul care a provocat %au a ,avorizat apari+ia pericolului) AR ) 72? Re;uli %peciale @n;rdirile cuprin%e :n prezenta %ec+iune %e co$pleteaz cu di%pozi+iile le;ilor %peciale privind re;i$ul 'uridic al anu$itor 5unuri9 cu$ ar ,i terenurile -i con%truc+iile de orice ,el9 pdurile9 5unurile din patri$oniul na+ional"cultural9 5unurile %acre ale cultelor reli;ioa%e9 precu$ -i altele a%e$enea) (EC/=!NEA a 2"a Li$ite conven+ionale AR ) 727 Li$itarea dreptului de proprietate prin acte 'uridice Proprietarul poate % con%i$t la li$itarea dreptului %u prin acte 'uridice9 dac nu :ncalc ordinea pu5lic -i 5unele $oravuri) AR ) 722 Clauza de inaliena5ilitate) Condi+ii) &o$eniu de aplicare (1) Prin conven+ie %au te%ta$ent %e poate interzice :n%trinarea unui 5un9 :n% nu$ai pentru o durat de cel $ult >3 de ani -i dac e8i%t un intere% %erio% -i le;iti$) er$enul :ncepe % cur; de la data do5ndirii 5unului) (2) &o5nditorul poate ,i autorizat de ctre in%tan+ % di%pun de 5un dac intere%ul care a 'u%ti,icat clauza de inaliena5ilitate a 5unului a di%prut %au dac un intere% %uperior o i$pune) (A) Nulitatea clauzei de inaliena5ilitate %tipulate :ntr"un contract atra;e nulitatea :ntre;ului contract dac a ,o%t deter$inant la :ncBeierea ace%tuia) @n contractele cu titlu onero%9 caracterul deter$inant %e prezu$9 pn la pro5a contrar) (>) Clauza de inaliena5ilitate e%te %u5:n+elea% :n conven+iile din care %e na-te o5li;a+ia de a tran%$ite :n viitor proprietatea ctre o per%oan deter$inat %au deter$ina5il)

(?) ran%$iterea 5unului pe cale de %ucce%iune nu poate ,i oprit prin %tipularea inaliena5ilit+ii) AR ) 724 Condi+ii de opoza5ilitate (1) Clauza de inaliena5ilitate nu poate ,i invocat :$potriva do5nditorilor 5unului %au a creditorilor proprietarului care %"a o5li;at % nu :n%trineze dect dac e%te vala5il -i :ndepline-te condi+iile de opoza5ilitate) (2) Pentru opoza5ilitate9 clauza de inaliena5ilitate tre5uie % ,ie %upu% ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e9 dac e%te cazul) (A) @n cazul 5unurilor $o5ile9 %unt aplica5ile9 :n $od core%punztor9 re;ulile prevzute pentru do5ndirea propriet+ii prin po%e%ia de 5un"credin+) (>) @n cazul :n care clauza de inaliena5ilitate a ,o%t prevzut :ntr"un contract cu titlu ;ratuit9 ea e%te opoza5il -i creditorilor anteriori ai do5nditorului) (?) Ne:ndeplinirea condi+iilor de opoza5ilitate nu :l lip%e-te pe 5ene,iciarul clauzei de inaliena5ilitate de dreptul de a pretinde daune"intere%e proprietarului care nu %e con,or$eaz ace%tei o5li;a+ii) AR ) 723 (anc+iunile pentru nere%pectarea clauzei de inaliena5ilitate (1) @n%trintorul poate % cear rezolu+iunea contractului :n cazul :nclcrii clauzei de inaliena5ilitate de ctre do5nditor) (2) Att :n%trintorul9 ct -i ter+ul9 dac inaliena5ilitatea %"a %tipulat :n ,avoarea ace%tuia9 pot % cear anularea actului de :n%trinare %u5%ecvent :ncBeiat cu nere%pectarea clauzei) (A) Nu pot ,i %upu%e ur$ririi 5unurile pentru care %"a %tipulat inaliena5ilitatea9 ct ti$p clauza produce e,ecte9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) (EC/=!NEA a A"a Li$ite 'udiciare AR ) 7A0 &ep-irea inconvenientelor nor$ale ale vecint+ii (1) &ac proprietarul cauzeaz9 prin e8ercitarea dreptului %u9 inconveniente $ai $ari dect cele nor$ale :n rela+iile de vecintate9 in%tan+a de 'udecat poate9 din con%iderente de ecBitate9 % :l o5li;e la de%p;u5iri :n ,olo%ul celui vt$at9 precu$ -i la re%ta5ilirea %itua+iei anterioare atunci cnd ace%t lucru e%te po%i5il) (2) @n cazul :n care pre'udiciul cauzat ar ,i $inor :n raport cu nece%itatea %au utilitatea de%,-urrii activit+ii pre'udicia5ile de ctre proprietar9 in%tan+a va putea :ncuviin+a de%,-urarea acelei activit+i) Cel pre'udiciat va avea :n% dreptul la de%p;u5iri)

(A) &ac pre'udiciul e%te i$inent %au ,oarte pro5a5il9 in%tan+a poate % :ncuviin+eze9 pe cale de ordonan+ pre-edin+ial9 $%urile nece%are pentru prevenirea pa;u5ei) CAP) =C Proprietatea co$un (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 7A1 No+iune &i%pozi+iile prezentului capitol %e aplic ori de cte ori9 :n te$eiul unui act 'uridic %au al altui $od de do5ndire prevzut de le;e9 dreptul de proprietate privat are 2 %au $ai $ul+i titulari) AR ) 7A2 #or$ele propriet+ii co$une (1) #or$ele propriet+ii co$une %unt ur$toareleE a) proprietatea pe cote"pr+i (coproprietatea)6 5) proprietatea :n devl$-ie (devl$-ia)) (2) Coproprietatea poate ,i o5i-nuit %au ,or+at) (A) Coproprietatea ,or+at nu poate :nceta prin parta' 'udiciar) AR ) 7AA Prezu$+ia de coproprietate &ac 5unul e%te %tpnit :n co$un9 coproprietatea %e prezu$9 pn la pro5a contrar) (EC/=!NEA a 2"a Coproprietatea o5i-nuit AR ) 7A> @ntinderea cotelor"pr+i (1) #iecare coproprietar e%te titularul e8clu%iv al unei cote"pr+i din dreptul de proprietate -i poate di%pune :n $od li5er de acea%ta :n lip% de %tipula+ie contrar) (2) Cotele"pr+i %unt prezu$ate a ,i e;ale9 pn la pro5a contrar) &ac 5unul a ,o%t do5ndit prin act 'uridic9 pro5a contrar nu %e va putea ,ace dect prin :n%cri%uri) AR ) 7A? Repartizarea 5ene,iciilor -i a %arcinilor :ntre coproprietari Coproprietarii vor :$pr+i 5ene,iciile -i vor %uporta %arcinile copropriet+ii9 propor+ional cu cota lor parte din drept) AR ) 7A7 E8ercitarea :n co$un a dreptului de ,olo%in+ (1) #iecare coproprietar are dreptul de a ,olo%i 5unul co$un :n $%ura :n care nu %cBi$5 de%tina+ia -i nu aduce atin;ere drepturilor celorlal+i coproprietari)

(2) Cel care9 :$potriva voin+ei celorlal+i proprietari9 e8ercit :n $od e8clu%iv ,olo%in+a 5unului co$un poate ,i o5li;at la de%p;u5iri) AR ) 7A2 #ructele 5unului co$un #ructele produ%e de 5unul co$un %e cuvin tuturor coproprietarilor9 propor+ional cu cota lor parte din drept) AR ) 7A4 &reptul la re%tituirea cBeltuielilor (1) Coproprietarul care a %uportat %in;ur cBeltuielile producerii %au cule;erii ,ructelor are dreptul la re%tituirea ace%tor cBeltuieli de ctre coproprietari9 :n propor+ie cu cotele lor pr+i) (2) #ructele naturale %au ,ructele indu%triale ale 5unului co$un :n%u-ite de un coproprietar ,ac parte din $a%a parta'a5il ct ti$p ele nu au ,o%t con%u$ate ori :n%trinate %au nu au pierit -i pot ,i identi,icate di%tinct) @n caz contrar9 coproprietarul intere%at are dreptul la de%p;u5iri9 cu e8cep+ia cazului :n care ,ructele au pierit :n $od ,ortuit) &reptul la ac+iunea :n de%p;u5iri e%te %upu% pre%crip+iei9 potrivit dreptului co$un) (A) &reptul de a recla$a ,ructele civile ale 5unului co$un :n%u-ite de un coproprietar e%te %upu% pre%crip+iei9 potrivit dreptului co$un) AR ) 7A3 Modul de ,olo%ire a 5unului co$un Modul de ,olo%ire a 5unului co$un %e %ta5ile-te prin acordul coproprietarilor9 iar :n caz de ne:n+ele;ere9 prin Botrre 'udectorea%c) AR ) 7>0 Actele de con%ervare #iecare coproprietar poate % ,ac acte de con%ervare cu privire la 5unul co$un ,r acordul celorlal+i coproprietari) AR ) 7>1 Actele de ad$ini%trare -i de di%pozi+ie (1) Actele de ad$ini%trare9 precu$ :ncBeierea %au denun+area unor contracte de loca+iune9 ce%iunile de venituri i$o5iliare -i altele a%e$enea9 cu privire la 5unul co$un pot ,i ,cute nu$ai cu acordul coproprietarilor ce de+in $a'oritatea cotelor"pr+i) (2) Actele de ad$ini%trare care li$iteaz :n $od %u5%tan+ial po%i5ilitatea unui coproprietar de a ,olo%i 5unul co$un :n raport cu cota %a parte ori care i$pun ace%tuia o %arcin e8ce%iv prin raportare la cota %a parte %au la cBeltuielile %uportate de ctre ceilal+i coproprietari nu vor putea ,i e,ectuate dect cu acordul ace%tuia) (A) Coproprietarul %au coproprietarii intere%a+i pot cere in%tan+ei % %uplinea%c acordul coproprietarului a,lat :n i$po%i5ilitate de a"-i e8pri$a voin+a %au care %e opune :n $od a5uziv la e,ectuarea unui act de ad$ini%trare indi%pen%a5il $en+inerii utilit+ii %au valorii 5unului) (>) .rice acte 'uridice de di%pozi+ie cu privire la 5unul co$un9 actele de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit9 ce%iunile de

venituri i$o5iliare -i loca+iunile :ncBeiate pe ter$en $ai $are de A ani9 precu$ -i actele care ur$re%c e8clu%iv :n,ru$u%e+area 5unului nu %e pot :ncBeia dect cu acordul tuturor coproprietarilor) .rice act 'uridic cu titlu ;ratuit va ,i con%iderat act de di%pozi+ie) AR ) 7>2 (anc+iunile (1) Actele 'uridice ,cute cu nere%pectarea re;ulilor prevzute la art) 7>1 %unt inopoza5ile coproprietarului care nu a con%i$+it9 e8pre% ori tacit9 la :ncBeierea actului) (2) Coproprietarului vt$at i %e recunoa-te dreptul ca9 :nainte de parta'9 % e8ercite ac+iunile po%e%orii :$potriva ter+ului care ar ,i intrat :n po%e%ia 5unului co$un :n ur$a :ncBeierii actului) @n ace%t caz9 re%tituirea po%e%iei 5unului %e va ,ace :n ,olo%ul tuturor coproprietarilor9 cu daune"intere%e9 dac e%te cazul9 :n %arcina celor care au participat la :ncBeierea actului) AR ) 7>A Ac+iunile :n 'u%ti+ie (1) #iecare coproprietar poate %ta %in;ur :n 'u%ti+ie9 indi,erent de calitatea proce%ual9 :n orice ac+iune privitoare la coproprietate9 inclu%iv :n cazul ac+iunii :n revendicare) (2) Fotrrile 'udectore-ti pronun+ate :n ,olo%ul copropriet+ii pro,it tuturor coproprietarilor) Fotrrile 'udectore-ti potrivnice unui coproprietar nu %unt opoza5ile celorlal+i coproprietari) (A) Cnd ac+iunea nu e%te introdu% de to+i coproprietarii9 prtul poate cere in%tan+ei de 'udecat introducerea :n cauz a celorlal+i coproprietari :n calitate de recla$an+i9 :n ter$enul -i condi+iile prevzute :n Codul de procedur civil pentru cBe$area :n 'udecat a altor per%oane) AR ) 7>> Contractele de ad$ini%trare a copropriet+ii (1) (e poate dero;a de la di%pozi+iile art) 7A?9 7A79 7>1 -i art) 7>2 alin) (1) printr"un contract de ad$ini%trare a copropriet+ii :ncBeiat cu acordul tuturor coproprietarilor) (2) @n cazul :n care oricare dintre coproprietari denun+ contractul de ad$ini%trare9 ace%ta :-i :nceteaz e8i%ten+a9 r$nnd aplica5ile re;ulile din prezenta %ec+iune) (A) @n cazul :n care9 printre 5unurile a,late :n coproprietate9 %e a,l -i 5unuri i$o5ile9 contractele de ad$ini%trare a copropriet+ii -i declara+iile de denun+are a ace%tora vor ,i notate :n cartea ,unciar9 la cererea oricruia dintre coproprietari) AR ) 7>? Re;ulile aplica5ile :n cazul cotitularilor altor drepturi reale &i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e aplic :n $od core%punztor -i :n cazul e8ercitrii :$preun9 de ctre dou %au $ai $ulte per%oane9 a unui alt drept real principal) (EC/=!NEA a A"a

Coproprietatea ,or+at I1) &i%pozi+ii co$une AR ) 7>7 Cazurile de coproprietate ,or+at (e a,l :n coproprietate ,or+atE 1) 5unurile prevzute la art) 7>39 7709 742 -i 1)1>16 2) 5unurile co$une nece%are %au utile pentru ,olo%irea a dou i$o5ile vecine9 %ituate pe linia de Botar :ntre ace%tea9 cu$ ar ,i potecile9 ,ntnile9 dru$urile -i izvoarele6 A) 5unurile co$une a,ectate utilizrii a dou %au a $ai $ultor ,onduri9 cu$ ar ,i o central ter$ic %au alte in%tala+ii care de%erve%c dou %au $ai $ulte cldiri9 un dru$ co$un :ntr"un cartier de locuin+e %au alte a%e$enea 5unuri6 >) orice alt 5un co$un prevzut de le;e) AR ) 7>2 Re;i$ul 'uridic ;eneral (1) #iecare coproprietar poate e8ercita ,olo%in+a 5unului co$un9 cu condi+ia % re%pecte de%tina+ia ace%tuia -i % per$it e8ercitarea ,olo%in+ei de ctre ceilal+i coproprietari) (2) Cnd 5unul co$un are caracter acce%oriu :n raport cu un 5un principal9 ,iecare coproprietar poate % di%pun cu privire la cota %a parte din dreptul de proprietate a%upra 5unului co$un nu$ai odat cu e8ercitarea dreptului de di%pozi+ie a%upra 5unului principal) (A) CBeltuielile pentru :ntre+inerea -i con%ervarea 5unului co$un %e %uport :n $od propor+ional cu cota"parte din drept a ,iecrui coproprietar) Cnd 5unul co$un are caracter acce%oriu9 :n a5%en+a unei conven+ii contrare9 cota"parte din drept a ,iecrui coproprietar %e %ta5ile-te :n ,unc+ie de :ntinderea 5unului principal) I2) Coproprietatea a%upra pr+ilor co$une din cldirile cu $ai $ulte eta'e %au aparta$ente =) Pr+ile co$une AR ) 7>4 No+iune (1) &ac :ntr"o cldire %au :ntr"un an%a$5lu reziden+ial e8i%t %pa+ii cu de%tina+ie de locuin+ %au cu alt de%tina+ie avnd proprietari di,eri+i9 pr+ile din cldire care9 ,iind de%tinate :ntre5uin+rii %pa+iilor re%pective9 nu pot ,i ,olo%ite dect :n co$un %unt o5iectul unui drept de coproprietate ,or+at) (2) Pr+ile co$une %unt 5unuri acce%orii :n raport cu %pa+iile locative9 care con%tituie 5unurile principale :n %en%ul art) ?>7) AR ) 7>3 Pr+ile co$une (1) (unt con%iderate pr+i co$une9 :n $%ura :n care prin le;e ori prin act 'uridic nu %e prevede alt,elE

a) terenul pe care %e a,l cldirea9 co$pu% att din %upra,a+a con%truit9 ct -i din cea necon%truit nece%ar9 potrivit naturii %au de%tina+iei con%truc+iei9 pentru a a%i;ura e8ploatarea nor$al a ace%teia6 pentru eventuala %upra,a+ e8cedentar proprietarii %unt titularii unei copropriet+i o5i-nuite6 5) ,unda+ia9 curtea interioar9 %tructura9 %tructura de rezi%ten+9 pere+ii peri$etrali -i de%pr+itori dintre propriet+i -i<%au %pa+iile co$une9 acoperi-ul9 tera%ele9 %crile -i ca%a %crilor9 Bolurile9 pivni+ele -i %u5%olurile neco$parti$entate9 rezervoarele de ap9 centralele ter$ice proprii -i a%cen%oarele6 c) in%tala+iile de ap -i canalizare9 electrice9 de teleco$unica+ii9 de :nclzire -i de ;aze de la 5ran-a$ent<racord pn la punctul de di%tri5u+ie ctre pr+ile a,late :n proprietate e8clu%iv9 canalele pluviale9 paratr%netele9 antenele colective9 precu$ -i alte a%e$enea pr+i6 d) alte 5unuri care9 potrivit le;ii %au voin+ei pr+ilor9 %unt :n ,olo%in+ co$un) (2) Co-urile de ,u$ -i de aeri%ire9 precu$ -i %pa+iile pentru %pltorii -i u%ctorii %unt con%iderate pr+i co$une e8clu%iv pentru coproprietarii care utilizeaz ace%te utilit+i :n con,or$itate cu proiectul cldirii) AR ) 7?0 Atri5uirea :n ,olo%in+ e8clu%iv a pr+ilor co$une (1) Pr+ile co$une pot ,i atri5uite coproprietarilor :n ,olo%in+ e8clu%iv nu$ai dac prin acea%ta nu %unt lezate drepturile celorlal+i coproprietari) (2) &ecizia de atri5uire :n ,olo%in+ e8clu%iv tre5uie adoptat cu o $a'oritate de dou trei$i din nu$rul coproprietarilor -i al cotelor"pr+i) @n cldirile unde %unt con%tituite a%ocia+ii de proprietari9 decizia %e adopt de ctre adunarea ;eneral9 cu aceea-i $a'oritate) AR ) 7?1 Actele 'uridice privind cotele"pr+i Cota"parte din dreptul de proprietate a%upra pr+ilor co$une are caracter acce%oriu :n raport cu dreptul de proprietate a%upra %pa+iului din cldire care con%tituie 5unul principal6 :n%trinarea %au ipotecarea cotei"pr+i nu %e va putea ,ace dect odat cu dreptul a%upra %pa+iului care con%tituie 5unul principal) AR ) 7?2 (ta5ilirea cotelor"pr+i @n lip%a unei %tipula+ii contrare e8i%tente :n titlurile de proprietate9 cotele"pr+i %e %ta5ile%c prin raportarea %upra,e+ei utile a ,iecrui %pa+iu locativ la totalul %upra,e+ei utile a %pa+iilor locative din cldire) ==) &repturile -i o5li;a+iile coproprietarilor AR ) 7?A E8ercitarea dreptului de ,olo%in+

#iecare coproprietar poate ,olo%i9 :n condi+iile acordului de a%ociere9 att %pa+iul care con%tituie 5unul principal9 ct -i pr+ile co$une9 ,r a aduce atin;ere drepturilor celorlal+i proprietari -i ,r a %cBi$5a de%tina+ia cldirii) @n lip%a acordului de a%ociere9 di%pozi+iile art) 7>2 r$n aplica5ile) AR ) 7?> CBeltuielile le;ate de :ntre+inerea9 repararea -i e8ploatarea pr+ilor co$une (1) @n lip%a unor prevederi le;ale %au :n+ele;eri contrare9 ,iecare coproprietar %uport cBeltuielile le;ate de :ntre+inerea9 repararea -i e8ploatarea pr+ilor co$une9 :n propor+ie cu cota %a parte) (2) Cu toate ace%tea9 cBeltuielile le;ate de pr+ile co$une ,olo%ite e8clu%iv de ctre unii dintre coproprietari cad :n %arcina ace%tora din ur$) AR ) 7?? .5li;a+ia de con%ervare a cldirii Proprietarul e%te o5li;at % a%i;ure :ntre+inerea %pa+iului care con%tituie 5unul principal9 a%t,el :nct cldirea % %e p%treze :n %tare 5un) AR ) 7?7 .5li;a+ia de a per$ite acce%ul :n %pa+iile care con%tituie 5unurile principale (1) Coproprietarii %unt o5li;a+i % per$it acce%ul :n %pa+iile care con%tituie 5unuri principale pentru e,ectuarea lucrrilor nece%are con%ervrii cldirii -i :ntre+inerii pr+ilor co$une) (2) @n acea%t %itua+ie9 pentru pre'udiciile cauzate9 ei vor ,i de%p;u5i+i de ctre a%ocia+ia de proprietari %au9 dup caz9 de ctre proprietarul :n intere%ul cruia au ,o%t e,ectuate lucrrile) AR ) 7?2 Re;ulile aplica5ile :n cazul di%tru;erii cldirii (1) @n cazul :n care cldirea a ,o%t di%tru% :n :ntre;i$e ori :ntr"o propor+ie $ai $are de 'u$tate din valoarea ei9 orice coproprietar poate9 :n lip%a unei :n+ele;eri contrare9 % %olicite vnzarea la licita+ie pu5lic a terenului -i a $aterialelor de con%truc+ie care au rezultat) (2) @n caz de di%tru;ere a unei pr+i $ai $ici dect cea prevzut la alin) (1)9 coproprietarii vor contri5ui la re,acerea pr+ilor co$une9 propor+ional cu cotele"pr+i) &ac unul %au $ai $ul+i coproprietari re,uz %au nu pot % participe la re,acere9 ei %unt o5li;a+i % cedeze celorlal+i coproprietari cotele lor pr+i din dreptul de proprietate) Pre+ul %e %ta5ile-te de pr+i ori9 :n caz de ne:n+ele;ere9 de ctre in%tan+a 'udectorea%c) AR ) 7?4 @ncetarea de%tina+iei ,olo%in+ei co$une (1) @ncetarea de%tina+iei de ,olo%in+ co$un pentru pr+ile co$une din cldirile cu $ai $ulte eta'e %au aparta$ente %e poate Botr: $otivat cu o $a'oritate de dou trei$i din nu$rul coproprietarilor)

(2) @n ace%t caz9 devin aplica5ile di%pozi+iile privitoare la coproprietatea o5i-nuit -i te$porar) Cu toate ace%tea9 :n%trinarea %au ipotecarea %e poate realiza dac e8i%t o $a'oritate de dou trei$i din nu$rul coproprietarilor) (A) @n cazurile prevzute la alin) (1) -i (2)9 coproprietarii care nu au votat ori9 dup caz9 %"au opu% la :n%trinare %au ipotecare au dreptul la o de%p;u5ire 'u%t %ta5ilit pe cale conven+ional ori9 :n caz de ne:n+ele;ere9 pe cale 'udectorea%c) (>) Con%tatarea :ncetrii de%tina+iei de ,olo%in+ co$un pentru ace%te pr+i %e ,ace prin Botrre a adunrii ;enerale a a%ocia+iei de proprietari adoptat cu o $a'oritate de dou trei$i din nu$rul coproprietarilor) (?) =$o5ilul9 re%pectiv partea din i$o5il care rezult din :ncetarea de%tina+iei ,olo%in+ei co$une %e :n%crie :n $od core%punztor :n cartea ,unciar pe 5aza docu$enta+iei cada%trale :ntoc$ite :n ace%t %cop) AR ) 7?4 @ncetarea de%tina+iei ,olo%in+ei co$une (1) @ncetarea de%tina+iei de ,olo%in+ co$un pentru pr+ile co$une din cldirile cu $ai $ulte eta'e %au aparta$ente %e poate Botr: cu acordul tuturor coproprietarilor) (2) @n cazul :ncetrii de%tina+iei de ,olo%in+ co$un :n condi+iile alin) (1)9 devin aplica5ile di%pozi+iile privitoare la coproprietatea o5i-nuit) (A) =$o5ilul9 re%pectiv partea din i$o5il care rezult din :ncetarea de%tina+iei ,olo%in+ei co$une %e :n%crie :n $od core%punztor :n cartea ,unciar pe 5aza docu$enta+iei cada%trale :ntoc$ite :n ace%t %cop) """"""""" Art) 7?4 a ,o%t $odi,icat de art) C== din LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N= .R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12 aprilie 2012) ===) A%ocia+ia de proprietari AR ) 7?3 Con%tituirea a%ocia+iilor de proprietari @n cazul cldirilor cu $ai $ulte eta'e ori aparta$ente %au :n cazul an%a$5lurilor reziden+iale ,or$ate din locuin+e individuale9 a$pla%ate izolat9 :n-iruit %au cuplat9 :n care e8i%t propriet+i co$une -i propriet+i individuale9 %e con%tituie a%ocia+ia de proprietari9 care %e or;anizeaz -i ,unc+ioneaz :n condi+iile le;ii) IA) Coproprietatea a%upra de%pr+iturilor co$une AR ) 770 Prezu$+ia de coproprietate a%upra de%pr+iturilor co$une (1) Kidul9 -an+ul9 precu$ -i orice alt de%pr+itur :ntre dou ,onduri %unt prezu$ate a ,i :n proprietatea co$un a vecinilor9 dac nu rezult contrariul din titlul de proprietate9

dintr"un %e$n de neco$unitate ori dac proprietatea co$un nu a devenit proprietate e8clu%iv prin uzucapiune9 :n condi+iile le;ii) (2) &i%pozi+iile art) 7?1 %unt aplica5ile :n $od core%punztor) AR ) 771 (e$nele de neco$unitate (1) E8i%t %e$n de neco$unitate a zidului atunci cnd cul$ea ace%tuia e%te dreapt -i perpendicular %pre un ,ond -i :nclinat %pre cellalt ,ond) Kidul e%te prezu$at a ,i :n proprietatea e8clu%iv a proprietarului ,ondului ctre care e%te :nclinat coa$a zidului) (2) E8i%t %e$n de neco$unitate a -an+ului atunci cnd p$ntul e%te aruncat ori :nl+at e8clu%iv pe o parte a -an+ului) Han+ul e%te prezu$at a ,i :n proprietatea e8clu%iv a proprietarului ,ondului pe care e%te aruncat p$ntul) (A) Cor ,i con%iderate %e$ne de neco$unitate orice alte %e$ne care ,ac % %e prezu$e c zidul a ,o%t con%truit e8clu%iv de unul dintre proprietari) AR ) 772 .5li;a+ia de con%truire a de%pr+iturilor co$une (1) .ricare dintre vecini :i poate o5li;a pe proprietarii ,ondurilor :nvecinate % contri5uie la con%truirea unei de%pr+ituri co$une) (2) @n lip%a unor di%pozi+ii le;ale9 a re;ulilor de ur5ani%$ %au a o5iceiului locului9 :nl+i$ea zidului co$un %e %ta5ile-te de pr+i9 dar ,r a dep-i 2 $etri9 %ocotindu"%e -i coa$a zidului) AR ) 77A CBeltuielile de :ntre+inere -i reparare a de%pr+iturilor co$une (1) Coproprietarii %unt +inu+i % %uporte cBeltuielile ocazionate de :ntre+inerea -i repararea de%pr+iturii co$une9 propor+ional cu dreptul ,iecruia) (2) Cu toate ace%tea9 ,iecare coproprietar poate % nu participe la cBeltuielile de :ntre+inere -i reparare9 renun+nd la dreptul %u de proprietate a%upra de%pr+iturii co$une9 di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar ,iind aplica5ile) Coproprietarul nu va putea ,i aprat de a participa la cBeltuieli9 :n cazul :n care are o con%truc+ie %pri'init de zidul co$un ori :n cazul :n care tra;e un alt ,olo% din e8ploatarea de%pr+iturii co$une) AR ) 77> Con%truc+iile -i in%tala+iile a,late :n le;tur cu zidul co$un (1) .ricare dintre coproprietari are dreptul % %pri'ine con%truc+ii ori % in%taleze ;rinzi :n zidul co$un cu o5li;a+ia de a l%a 7 centi$etri %pre cellalt coproprietar -i ,r a a,ecta dreptul ace%tuia de a %pri'ini con%truc+iile %ale ori de a in%tala propriile ;rinzi :n zidul co$un) (2) !n coproprietar va avea dreptul de a %curta ;rinzile pu%e de vecinul %u pn :n 'u$tatea zidului9 :n cazul :n care ar

dori % in%taleze el :n%u-i ;rinzi ori % con%truia%c un co- de ,u$ :n acela-i loc) AR ) 77? @nl+area zidului co$un (1) .ricare dintre coproprietari poate % :nal+e zidul9 cu :ndatorirea de a %uporta %in;ur cBeltuielile de :nl+are pe%te li$ita zidului co$un9 precu$ -i cBeltuielile de reparare a pr+ii co$une a zidului ca ur$are a :nl+rii ace%tuia) (2) @n cazul :n care zidul nu poate rezi%ta :nl+rii9 proprietarul care dore-te % ,ac acea%t :nl+are e%te dator % recon%truia%c zidul :n :ntre;i$e lund din ,ondul %u %upra,a+a pentru a a%i;ura ;ro%i$ea nece%ar zidului nou"ridicat) (A) Cecinul care nu a contri5uit la :nl+are poate do5ndi coproprietatea9 pltind 'u$tate din valoarea actualizat a $aterialelor -i $anoperei ,olo%ite9 precu$ -i9 dac e%te cazul9 'u$tate din valoarea terenului :ntre5uin+at pentru :n;ro-area zidului) AR ) 777 &o5ndirea copropriet+ii a%upra de%pr+iturilor Cecinul care nu a contri5uit la realizarea de%pr+iturii co$une poate do5ndi un drept de coproprietate a%upra de%pr+iturii9 pltind 'u$tate din valoarea actualizat a $aterialelor -i $anoperei ,olo%ite -i9 dup caz9 'u$tate din valoarea terenului pe care de%pr+itura a ,o%t con%truit) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar r$n aplica5ile) (EC/=!NEA a >"a Proprietatea co$un :n devl$-ie AR ) 772 Proprietatea co$un :n devl$-ie E8i%t proprietate :n devl$-ie atunci cnd9 prin e,ectul le;ii %au :n te$eiul unui act 'uridic9 dreptul de proprietate apar+ine conco$itent $ai $ultor per%oane ,r ca vreuna dintre ace%tea % ,ie titularul unei cote"pr+i deter$inate din dreptul de proprietate a%upra 5unului %au 5unurilor co$une) AR ) 774 Re;ulile aplica5ile propriet+ii devl$a-e (1) &ac %e na-te prin e,ectul le;ii9 proprietatea :n devl$-ie e%te %upu% di%pozi+iilor acelei le;i care %e co$pleteaz9 :n $od core%punztor9 cu cele privind re;i$ul co$unit+ii le;ale) (2) @n cazul :n care izvorul propriet+ii :n devl$-ie e%te un act 'uridic9 di%pozi+iile privitoare la re;i$ul co$unit+ii le;ale %e aplic :n $od core%punztor) (EC/=!NEA a ?"a Parta'ul AR ) 773 =$pre%cripti5ilitatea ac+iunii de parta'

@ncetarea copropriet+ii prin parta' poate ,i cerut oricnd9 a,ar de cazul :n care parta'ul a ,o%t %u%pendat prin le;e9 act 'uridic ori Botrre 'udectorea%c) AR ) 720 #elurile parta'ului Parta'ul poate ,i ,cut prin 5un :nvoial %au prin Botrre 'udectorea%c9 :n condi+iile le;ii) AR ) 721 @$pr+eala pr+ilor co$une ale cldirilor (1) Parta'ul e%te inad$i%i5il :n cazurile prevzute de %ec+iunile a A"a -i a >"a din prezentul capitol9 precu$ -i :n alte cazuri prevzute de le;e) (2) Cu toate ace%tea9 parta'ul poate ,i cerut :n cazul pr+ilor co$une din cldirile cu $ai $ulte eta'e %au aparta$ente atunci cnd ace%te pr+i :nceteaz de a $ai ,i de%tinate ,olo%in+ei co$une) (A) @n cazul propriet+ii periodice -i :n celelalte cazuri de coproprietate ,or+at9 parta'ul e%te po%i5il nu$ai prin 5un :nvoial) AR ) 722 Conven+iile privitoare la %u%pendarea parta'ului Conven+iile privind %u%pendarea parta'ului nu pot ,i :ncBeiate pentru o perioad $ai $are de ? ani) @n cazul i$o5ilelor9 conven+iile tre5uie :ncBeiate :n ,or$ autentic -i %upu%e ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e) AR ) 72A (u%pendarea pronun+rii parta'ului prin Botrre 'udectorea%c =n%tan+a %e%izat cu cererea de parta' poate %u%penda pronun+area parta'ului9 pentru cel $ult un an9 pentru a nu %e aduce pre'udicii ;rave intere%elor celorlal+i coproprietari) &ac pericolul ace%tor pre'udicii e%te :nlturat :nainte de :$plinirea ter$enului9 in%tan+a9 la cererea pr+ii intere%ate9 va reveni a%upra $%urii) AR ) 72> Condi+iile %peciale privind capacitatea de e8erci+iu &ac un coproprietar e%te lip%it de capacitate de e8erci+iu ori are capacitate de e8erci+iu re%trn%9 parta'ul va putea ,i ,cut prin 5un :nvoial nu$ai cu autorizarea in%tan+ei de tutel9 precu$ -i9 dac e%te cazul9 a ocrotitorului le;al) AR ) 72? =nad$i%i5ilitatea parta'ului :n cazul uzucapiunii Parta'ul poate ,i cerut cBiar atunci cnd unul dintre coproprietari a ,olo%it e8clu%iv 5unul9 a,ar de cazul cnd ace%ta l"a uzucapat9 :n condi+iile le;ii) AR ) 727 Re;ulile privitoare la $odul de :$pr+ire (1) Parta'ul 5unurilor co$une %e va ,ace :n natur9 propor+ional cu cota"parte a ,iecrui coproprietar) (2) &ac 5unul e%te indivizi5il ori nu e%te co$od parta'a5il :n natur9 parta'ul %e va ,ace :n unul dintre ur$toarele $oduriE

a) atri5uirea :ntre;ului 5un9 :n %cBi$5ul unei %ulte9 :n ,avoarea unuia ori a $ai $ultor coproprietari9 la cererea ace%tora6 5) vnzarea 5unului :n $odul %ta5ilit de coproprietari ori9 :n caz de ne:n+ele;ere9 la licita+ie pu5lic9 :n condi+iile le;ii9 -i di%tri5uirea pre+ului ctre coproprietari propor+ional cu cota"parte a ,iecruia dintre ei) AR ) 722 &atoriile n%cute :n le;tur cu 5unul co$un (1) .ricare dintre coproprietari poate cere %tin;erea datoriilor n%cute :n le;tur cu coproprietatea -i care %unt %cadente ori devin %cadente :n cur%ul anului :n care are loc parta'ul) (2) (u$a nece%ar pentru %tin;erea ace%tor o5li;a+ii va ,i preluat9 :n lip%a unei %tipula+ii contrare9 din pre+ul vnzrii 5unului co$un cu ocazia parta'ului -i va ,i %uportat de ctre coproprietari propor+ional cu cota"parte a ,iecruia) AR ) 724 E8ecutarea %ilit privitoare la 5unul co$un (1) Creditorii unui coproprietar pot ur$ri %ilit cota lui parte din dreptul a%upra 5unului co$un %au pot cere in%tan+ei :$pr+eala 5unului9 caz :n care ur$rirea %e va ,ace a%upra pr+ii de 5un %au9 dup caz9 a%upra %u$ei de 5ani cuvenite de5itorului) (2) @n cazul vnzrii %ilite a unei cote"pr+i din dreptul de proprietate a%upra unui 5un9 e8ecutorul 'udectore%c :i va noti,ica pe ceilal+i coproprietari cu cel pu+in dou %pt$ni :nainte de data %ta5ilit pentru vnzare9 :n-tiin+ndu"i de%pre ziua9 ora -i locul licita+iei) La pre+ e;al9 coproprietarii vor ,i pre,era+i la ad'udecarea cotei"pr+i) (A) Creditorii care au un drept de ;aran+ie a%upra 5unului co$un ori cei a cror crean+ %"a n%cut :n le;tur cu con%ervarea %au ad$ini%trarea ace%tuia au dreptul % ur$rea%c %ilit 5unul9 :n $inile oricui %"ar ;%i9 att :nainte9 ct -i dup parta') (>) Conven+iile de %u%pendare a :$pr+elii pot ,i opu%e creditorilor nu$ai dac9 :nainte de na-terea crean+elor9 au do5ndit dat cert :n cazul 5unurilor $o5ile %au au ,o%t autenti,icate :n cazul 5unurilor i$o5ile -i %"au :ndeplinit ,or$alit+ile de pu5licitate prevzute de le;e9 dac e%te cazul) AR ) 723 &repturile creditorilor per%onali ai coproprietarului (1) Creditorii per%onali ai unui coproprietar vor putea9 de a%e$enea9 % intervin9 pe cBeltuiala lor9 :n parta'ul cerut de coproprietari ori de un alt creditor) Ei nu pot :n% % atace un parta' e,ectuat9 a,ar nu$ai dac ace%ta %"a ,cut :n lip%a lor -i ,r % %e +in %ea$a de opozi+ia pe care au ,cut"o9 precu$ -i :n cazurile cnd parta'ul a ,o%t %i$ulat ori %"a ,cut a%t,el :nct creditorii nu au putut % intervin :n proce%) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %unt aplica5ile -i :n cazul creditorilor care au un drept de ;aran+ie a%upra 5unului co$un

ori al celor a cror crean+ %"a n%cut :n le;tur cu con%ervarea %au ad$ini%trarea ace%tuia) AR ) 740 E,ectele 'uridice ale parta'ului (1) #iecare coproprietar devine proprietarul e8clu%iv al 5unurilor %au9 dup caz9 al %u$elor de 5ani ce i"au ,o%t atri5uite nu$ai cu :ncepere de la data %ta5ilit :n actul de parta'9 dar nu $ai devre$e de data :ncBeierii actului9 :n cazul :$pr+elii voluntare9 %au9 dup caz9 de la data r$nerii de,initive a Botrrii 'udectore-ti) (2) @n cazul i$o5ilelor9 e,ectele 'uridice ale parta'ului %e produc nu$ai dac actul de parta' :ncBeiat :n ,or$ autentic %au Botrrea 'udectorea%c r$a% de,initiv9 dup caz9 au ,o%t :n%cri%e :n cartea ,unciar) AR ) 741 .poza5ilitatea unor acte 'uridice Actele :ncBeiate9 :n condi+iile le;ii9 de un coproprietar cu privire la 5unul co$un r$n vala5ile -i %unt opoza5ile celui cruia i"a ,o%t atri5uit 5unul :n ur$a parta'ului) AR ) 742 (tr$utarea ;aran+iilor 0aran+iile con%tituite de un coproprietar a%upra cotei %ale pr+i %e %tr$ut de drept a%upra 5unului atri5uit ace%tuia %au9 dup caz9 a %u$elor de 5ani care i"au ,o%t atri5uite prin parta') AR ) 74A 0aran+ia pentru evic+iune -i vicii a%cun%e (1) Coproprietarii :-i datoreaz9 :n li$ita cotelor"pr+i9 ;aran+ie pentru evic+iune -i vicii a%cun%e9 di%pozi+iile le;ale privitoare la o5li;a+ia de ;aran+ie a vnztorului aplicndu"%e :n $od core%punztor) (2) #iecare e%te o5li;at % :l de%p;u5ea%c pe coproprietarul pre'udiciat prin e,ectul evic+iunii %au al viciului a%cun%) &ac unul dintre coproprietari e%te in%olva5il9 partea datorat de ace%ta %e va %uporta9 propor+ional9 de ctre ceilal+i coproprietari9 inclu%iv de coproprietarul pre'udiciat) (A) Coproprietarii nu datoreaz ;aran+ie dac pre'udiciul e%te ur$area ,aptei %vr-ite de un alt coproprietar %au dac au ,o%t %cuti+i prin actul de parta') AR ) 74> &e%,iin+area parta'ului (1) Parta'ul prin 5un :nvoial poate ,i de%,iin+at pentru acelea-i cauze ca -i contractele) (2) Parta'ul ,cut ,r participarea tuturor coproprietarilor e%te lovit de nulitate a5%olut) (A) Parta'ul e%te :n% vala5il cBiar dac nu cuprinde toate 5unurile co$une6 pentru 5unurile o$i%e %e poate ,ace oricnd un parta' %upli$entar) AR ) 74? @n%trinarea 5unurilor atri5uite Nu poate invoca nulitatea relativ a parta'ului prin 5un :nvoial coproprietarul care9 cuno%cnd cauza de nulitate9 :n%trineaz :n tot %au :n parte 5unurile atri5uite)

AR ) 747 Re;ulile aplica5ile 5unurilor a,late :n coproprietate -i :n devl$-ie Prevederile prezentei %ec+iuni %unt aplica5ile 5unurilor a,late :n coproprietate9 indi,erent de izvorul %u9 precu$ -i celor a,late :n devl$-ie) CAP) C Proprietatea periodic AR ) 742 Proprietatea periodic &i%pozi+iile prezentului capitol %e aplic9 :n a5%en+a unei re;le$entri %peciale9 ori de cte ori $ai $ulte per%oane e8ercit %ucce%iv -i repetitiv atri5utul ,olo%in+ei %peci,ic dreptului de proprietate a%upra unui 5un $o5il %au i$o5il9 :n intervale de ti$p deter$inate9 e;ale %au ine;ale) AR ) 744 e$eiul propriet+ii periodice Proprietatea periodic %e na-te :n te$eiul unui act 'uridic9 di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar aplicndu"%e :n $od core%punztor) AR ) 743 Cala5ilitatea actelor :ncBeiate de coproprietar (1) @n privin+a intervalului de ti$p ce :i revine9 orice coproprietar poate :ncBeia9 :n condi+iile le;ii9 acte precu$ :ncBirierea9 vnzarea9 ipotecarea -i altele a%e$enea) (2) Actele de ad$ini%trare %au de di%pozi+ie privind cota" parte din dreptul de proprietate a,erent unui alt interval de ti$p %unt inopoza5ile titularului cotei"pr+i re%pective) &i%pozi+iile art) 7>2 alin) (2) -i art) 7>A %e aplic :n $od core%punztor) (A) @n raporturile cu ter+ii cocontractan+i de 5un"credin+9 actele de ad$ini%trare %au de di%pozi+ie $en+ionate la alin) (2) %unt anula5ile) AR ) 730 &repturile -i o5li;a+iile coproprietarilor (1) #iecare coproprietar e%te o5li;at % ,ac toate actele de con%ervare9 :n a-a ,el :nct % nu :$piedice ori % nu :n;reuneze e8ercitarea drepturilor celorlal+i coproprietari) Pentru repara+iile $ari9 coproprietarul care avan%eaz cBeltuielile nece%are are dreptul la de%p;u5iri :n raport cu valoarea drepturilor celorlal+i coproprietari) (2) Actele prin care %e con%u$ :n tot %au :n parte %u5%tan+a 5unului pot ,i ,cute nu$ai cu acordul celorlal+i coproprietari) (A) La :ncetarea intervalului9 coproprietarul e%te dator % predea 5unul coproprietarului :ndrept+it % :l ,olo%ea%c :n ur$torul interval) (>) Coproprietarii pot :ncBeia un contract de ad$ini%trare9 di%pozi+iile art) 7>> alin) (2) aplicndu"%e :n $od core%punztor) AR ) 731

.5li;a+ia de de%p;u5ire -i e8cluderea (1) Nere%pectarea o5li;a+iilor prevzute :n prezentul capitol atra;e plata de de%p;u5iri) (2) @n cazul :n care unul dintre coproprietari tul5ur :n $od ;rav e8ercitarea propriet+ii periodice9 ace%ta va putea ,i e8clu%9 prin Botrre 'udectorea%c9 la cererea coproprietarului vt$at) (A) E8cluderea va putea ,i di%pu% nu$ai dac unul dintre ceilal+i coproprietari %au un ter+ cu$pr cota"parte a celui e8clu%) (>) @n ace%t %cop9 %e va pronun+a9 $ai :nti9 o :ncBeiere de ad$itere :n principiu a cererii de e8cludere9 prin care %e va %ta5ili c %unt :ndeplinite condi+iile e8cluderii9 :ncBeiere care va putea ,i atacat cu recur% pe cale %eparat) (?) &up r$nerea de,initiv a :ncBeierii de ad$itere :n principiu9 :n a5%en+a :n+ele;erii pr+ilor9 %e va %ta5ili pre+ul vnzrii %ilite pe 5az de e8pertiz) &up con%e$narea pre+ului la in%titu+ia de credit %ta5ilit de in%tan+9 %e va pronun+a Botrrea care va +ine loc de contract de vnzare"cu$prare) (7) &up r$nerea de,initiv a ace%tei Botrri9 do5nditorul :-i va putea :n%crie dreptul :n cartea ,unciar9 iar tran%$i+torul va putea % ridice %u$a con%e$nat la in%titu+ia de credit %ta5ilit de in%tan+) AR ) 732 @ncetarea propriet+ii periodice Proprietatea periodic :nceteaz prin radiere din cartea ,unciar :n te$eiul do5ndirii de ctre o %in;ur per%oan a tuturor cotelor"pr+i din dreptul de proprietate periodic9 precu$ -i :n alte cazuri prevzute de le;e) = L!L === &ez$e$5r$intele dreptului de proprietate privat CAP) = (uper,icia AR ) 73A No+iune (1) (uper,icia e%te dreptul de a avea %au de a edi,ica o con%truc+ie pe terenul altuia9 dea%upra ori :n %u5%olul acelui teren9 a%upra cruia %uper,iciarul do5nde-te un drept de ,olo%in+) (2) &reptul de %uper,icie %e do5nde-te :n te$eiul unui act 'uridic9 precu$ -i prin uzucapiune %au prin alt $od prevzut de le;e) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar r$n aplica5ile) (A) (uper,icia %e poate :n%crie -i :n te$eiul unui act 'uridic prin care proprietarul :ntre;ului ,ond a tran%$i% e8clu%iv con%truc+ia ori a tran%$i% terenul -i con%truc+ia9 :n $od %eparat9 ctre dou per%oane9 cBiar dac nu %"a %tipulat e8pre% con%tituirea %uper,iciei) (>) @n %itua+ia :n care %"a con%truit pe terenul altuia9 %uper,icia %e poate :n%crie pe 5aza renun+rii proprietarului

terenului la dreptul de a invoca acce%iunea9 :n ,avoarea con%tructorului) &e a%e$enea9 ea %e poate :n%crie :n ,avoarea unui ter+ pe 5aza ce%iunii dreptului de a invoca acce%iunea) AR ) 73> &urata dreptului de %uper,icie &reptul de %uper,icie %e poate con%titui pe o durat de cel $ult 33 de ani) La :$plinirea ter$enului9 dreptul de %uper,icie poate ,i re:nnoit) AR ) 73? @ntinderea -i e8ercitarea dreptului de %uper,icie (1) &reptul de %uper,icie %e e8ercit :n li$itele -i :n condi+iile actului con%titutiv) @n lip%a unei %tipula+ii contrare9 e8ercitarea dreptului de %uper,icie e%te deli$itat de %upra,a+a de teren pe care ur$eaz % %e con%truia%c -i de cea nece%ar e8ploatrii con%truc+iei %au9 dup caz9 de %upra,a+a de teren a,erent -i de cea nece%ar e8ploatrii con%truc+iei edi,icate) (2) @n cazul prevzut la art) 73A alin) (A)9 :n a5%en+a unei %tipula+ii contrare9 titularul dreptului de %uper,icie nu poate $odi,ica %tructura con%truc+iei) El o poate :n% de$ola9 dar cu o5li;a+ia de a o recon%trui :n ,or$a ini+ial) (A) @n cazul :n care %uper,iciarul $odi,ic %tructura con%truc+iei9 proprietarul terenului poate % cear9 :n ter$en de A ani9 :ncetarea dreptului de %uper,icie %au repunerea :n %itua+ia anterioar) @n al doilea caz9 cur;erea ter$enului de pre%crip+ie de A ani e%te %u%pendat pn la e8pirarea duratei %uper,iciei) (>) itularul poate di%pune :n $od li5er de dreptul %u) Ct ti$p con%truc+ia e8i%t9 dreptul de ,olo%in+ a%upra terenului %e poate :n%trina ori ipoteca nu$ai odat cu dreptul de proprietate a%upra con%truc+iei) AR ) 737 Ac+iunea con,e%orie de %uper,icie (1) Ac+iunea con,e%orie de %uper,icie poate ,i intentat :$potriva oricrei per%oane care :$piedic e8ercitarea dreptului9 cBiar -i a proprietarului terenului) (2) &reptul la ac+iune e%te i$pre%cripti5il) AR ) 732 Evaluarea pre%ta+iei %uper,iciarului (1) @n cazul :n care %uper,icia %"a con%tituit cu titlu onero%9 dac pr+ile nu au prevzut alte $odalit+i de plat a pre%ta+iei de ctre %uper,iciar9 titularul dreptului de %uper,icie datoreaz9 %u5 ,or$ de rate lunare9 o %u$ e;al cu cBiria %ta5ilit pe pia+a li5er9 +innd %ea$a de natura terenului9 de de%tina+ia con%truc+iei :n cazul :n care acea%ta e8i%t9 de zona :n care %e a,l terenul9 precu$ -i de orice alte criterii de deter$inare a contravalorii ,olo%in+ei) (2) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre pr+i9 %u$a datorat proprietarului terenului va ,i %ta5ilit pe cale 'udectorea%c) AR ) 734 Cazurile de :ncetare a %uper,iciei

&reptul de %uper,icie %e %tin;e prin radierea din cartea ,unciar9 pentru una dintre ur$toarele cauzeE a) la e8pirarea ter$enului6 5) prin con%olidare9 dac terenul -i con%truc+ia devin proprietatea aceleia-i per%oane6 c) prin pieirea con%truc+iei9 dac e8i%t %tipula+ie e8pre% :n ace%t %en%6 d) :n alte cazuri prevzute de le;e) AR ) 733 E,ectele :ncetrii %uper,iciei prin e8pirarea ter$enului (1) @n cazul prevzut la art) 734 lit) a)9 :n a5%en+a unei %tipula+ii contrare9 proprietarul terenului do5nde-te dreptul de proprietate a%upra con%truc+iei edi,icate de %uper,iciar prin acce%iune9 cu o5li;a+ia de a plti valoarea de circula+ie a ace%teia de la data e8pirrii ter$enului) (2) Cnd con%truc+ia nu e8i%ta :n $o$entul con%tituirii dreptului de %uper,icie9 iar valoarea ace%teia e%te e;al %au $ai $are dect aceea a terenului9 proprietarul terenului poate cere o5li;area con%tructorului % cu$pere terenul la valoarea de circula+ie pe care ace%ta ar ,i avut"o dac nu ar ,i e8i%tat con%truc+ia) Con%tructorul poate re,uza % cu$pere terenul dac ridic9 pe cBeltuiala %a9 con%truc+ia cldit pe teren -i repune terenul :n %itua+ia anterioar) (A) @n a5%en+a unei :n+ele;eri contrare :ncBeiate cu proprietarul terenului9 dez$e$5r$intele con%i$+ite de %uper,iciar %e %tin; :n $o$entul :ncetrii dreptului de %uper,icie) =potecile care ;reveaz dreptul de %uper,icie %e %tr$ut de drept a%upra %u$ei pri$ite de la proprietarul terenului :n cazul prevzut la alin) (1)9 %e e8tind de drept a%upra terenului :n cazul prevzut la alin) (2) teza = %au %e %tr$ut de drept a%upra $aterialelor :n cazul prevzut la alin) (2) teza a =="a) (>) =potecile con%tituite cu privire la teren pe durata e8i%ten+ei %uper,iciei nu %e e8tind cu privire la :ntre;ul i$o5il :n $o$entul :ncetrii dreptului de %uper,icie :n cazul prevzut la alin) (1)) Ele %e %tr$ut de drept a%upra %u$ei de 5ani pri$ite de proprietarul terenului :n cazul prevzut la alin) (2) teza = %au %e e8tind de drept cu privire la :ntre;ul teren :n cazul prevzut la alin) (2) teza a =="a) AR ) 200 E,ectele :ncetrii %uper,iciei prin con%olidare (1) @n cazul :n care dreptul de %uper,icie %"a %tin% prin con%olidare9 :n a5%en+a unei %tipula+ii contrare9 dez$e$5r$intele con%i$+ite de %uper,iciar %e $en+in pe durata pentru care au ,o%t con%tituite9 dar nu $ai trziu de :$plinirea ter$enului ini+ial al %uper,iciei) (2) =potecile n%cute pe durata e8i%ten+ei %uper,iciei %e $en+in ,iecare :n ,unc+ie de o5iectul a%upra cruia %"au con%tituit) AR ) 201 E,ectele :ncetrii %uper,iciei prin pieirea con%truc+iei

(1) @n cazul %tin;erii dreptului de %uper,icie prin pieirea con%truc+iei9 drepturile reale care ;reveaz dreptul de %uper,icie %e %tin;9 dac le;ea nu prevede alt,el) (2) =potecile n%cute cu privire la nuda proprietate a%upra terenului pe durata e8i%ten+ei dreptului de %uper,icie %e $en+in a%upra dreptului de proprietate re:ntre;it) AR ) 202 Alte di%pozi+ii aplica5ile &i%pozi+iile prezentului capitol %unt aplica5ile -i :n cazul planta+iilor9 precu$ -i al altor lucrri autono$e cu caracter dura5il) CAP) == !zu,ructul (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 20A No+iune !zu,ructul e%te dreptul de a ,olo%i 5unul altei per%oane -i de a cule;e ,ructele ace%tuia9 :ntoc$ai ca proprietarul9 :n% cu :ndatorirea de a"i con%erva %u5%tan+a) AR ) 20> Con%tituirea uzu,ructului (1) !zu,ructul %e poate con%titui prin act 'uridic9 uzucapiune %au alte $oduri prevzute de le;e9 di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar ,iind aplica5ile) (2) !zu,ructul %e poate con%titui nu$ai :n ,avoarea unei per%oane e8i%tente) AR ) 20? Ac+iunea con,e%orie de uzu,ruct &i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic uzu,ructului :n $od core%punztor) AR ) 207 .5iectul uzu,ructului Pot ,i date :n uzu,ruct orice 5unuri $o5ile %au i$o5ile9 corporale ori incorporale9 inclu%iv o $a% patri$onial9 o univer%alitate de ,apt ori o cot"parte din ace%tea) AR ) 202 Acce%oriile 5unurilor ce ,or$eaz o5iectul uzu,ructului !zu,ructul poart a%upra tuturor acce%oriilor 5unului dat :n uzu,ruct9 precu$ -i a%upra a tot ce %e une-te %au %e :ncorporeaz :n ace%ta) AR ) 204 &urata uzu,ructului (1) !zu,ructul :n ,avoarea unei per%oane ,izice e%te cel $ult via;er) (2) !zu,ructul con%tituit :n ,avoarea unei per%oane 'uridice poate avea durata de cel $ult A0 de ani) Atunci cnd e%te con%tituit cu dep-irea ace%tui ter$en9 uzu,ructul %e reduce de drept la A0 de ani)

(A) &ac nu %"a prevzut durata uzu,ructului9 %e prezu$ c e%te via;er %au9 dup caz9 c e%te con%tituit pe o durat de A0 de ani) (>) !zu,ructul con%tituit pn la data la care o alt per%oan va a'un;e la o anu$it vr%t dureaz pn la acea dat9 cBiar dac acea per%oan ar $uri :nainte de :$plinirea vr%tei %ta5ilite) (EC/=!NEA a 2"a &repturile -i o5li;a+iile uzu,ructuarului -i ale nudului proprietar I1) &repturile uzu,ructuarului -i ale nudului proprietar AR ) 203 &repturile uzu,ructuarului @n lip% de %tipula+ie contrar9 uzu,ructuarul are ,olo%in+a e8clu%iv a 5unului9 inclu%iv dreptul de a cule;e ,ructele ace%tuia) AR ) 210 #ructele naturale -i indu%triale #ructele naturale -i indu%triale percepute dup con%tituirea uzu,ructului apar+in uzu,ructuarului9 iar cele percepute dup %tin;erea uzu,ructului revin nudului proprietar9 ,r a putea pretinde unul altuia de%p;u5iri pentru cBeltuielile ocazionate de producerea lor) AR ) 211 #ructele civile #ructele civile %e cuvin uzu,ructuarului propor+ional cu durata uzu,ructului9 dreptul de a le pretinde do5ndindu"%e zi cu zi) AR ) 212 Cva%iuzu,ructul &ac uzu,ructul cuprinde9 printre altele9 -i 5unuri con%u$pti5ile9 cu$ ar ,i 5ani9 ;rne9 5uturi9 uzu,ructuarul are dreptul de a di%pune de ele9 :n% cu o5li;a+ia de a re%titui 5unuri de aceea-i cantitate9 calitate -i valoare %au9 la ale;erea proprietarului9 contravaloarea lor la data %tin;erii uzu,ructului) AR ) 21A !zu,ructul a%upra 5unurilor necon%u$pti5ile (1) &ac uzu,ructul poart a%upra unor 5unuri care9 ,r a ,i con%u$pti5ile9 %e uzeaz ca ur$are a utilizrii lor9 uzu,ructuarul are dreptul de a le ,olo%i ca un 5un proprietar -i potrivit de%tina+iei lor) (2) @n ace%t caz9 el nu va ,i o5li;at % le re%tituie dect :n %tarea :n care %e vor a,la la data %tin;erii uzu,ructului) (A) !zu,ructuarul poate % di%pun9 ca un 5un proprietar9 de 5unurile care9 ,r a ,i con%u$pti5ile9 %e deterioreaz rapid prin utilizare) @n ace%t caz9 la %,r-itul uzu,ructului9 uzu,ructuarul va re%titui valoarea pe care ar ,i avut"o 5unul la acea%t din ur$ dat)

AR ) 21> Ce%iunea uzu,ructului (1) @n a5%en+a unei prevederi contrare9 uzu,ructuarul poate ceda dreptul %u unei alte per%oane ,r acordul nudului proprietar9 di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar ,iind aplica5ile) (2) !zu,ructuarul r$ne dator e8clu%iv ,a+ de nudul proprietar nu$ai pentru o5li;a+iile n%cute :nainte de ce%iune) Pn la noti,icarea ce%iunii9 uzu,ructuarul -i ce%ionarul r%pund %olidar pentru :ndeplinirea tuturor o5li;a+iilor ,a+ de nudul proprietar) (A) &up noti,icarea ce%iunii9 ce%ionarul e%te dator ,a+ de nudul proprietar pentru toate o5li;a+iile n%cute dup noti,icarea ce%iunii) @n ace%t caz9 uzu,ructuarului i %e aplic9 :n $od core%punztor9 di%pozi+iile le;ale din $ateria ,ideiu%iunii) (>) &up ce%iune9 dreptul de uzu,ruct continu9 dup caz9 pn la :$plinirea ter$enului ini+ial %au pn la dece%ul uzu,ructuarului ini+ial) AR ) 21? Contractele de loca+iune (1) !zu,ructuarul are dreptul de a :ncBiria %au9 dup caz9 de a arenda 5unul pri$it :n uzu,ruct) (2) Loca+iunile de i$o5ile :ncBeiate de uzu,ructuar9 :n%cri%e :n cartea ,unciar9 %unt opoza5ile proprietarului %au $o-tenitorilor ace%tuia9 dup %tin;erea uzu,ructului prin dece%ul %au9 dup caz9 :ncetarea e8i%ten+ei 'uridice a uzu,ructuarului9 pn la :$plinirea ter$enului lor9 dar nu $ai $ult de A ani de la :ncetarea uzu,ructului) (A) Re:nnoirile de :ncBirieri de i$o5ile %au de arendri ,cute de uzu,ructuar -i :n%cri%e :n cartea ,unciar :nainte de e8pirarea contractelor ini+iale %unt opoza5ile proprietarului -i $o-tenitorilor %i pe o perioad de cel $ult 7 luni ori9 dup caz9 de un an9 dac la data %tin;erii uzu,ructului nu au ,o%t pu%e :n e8ecutare) @n niciun caz9 loca+iunile nu pot dura $ai $ult de A ani de la data %tin;erii uzu,ructului) (>) @n cazul :n care uzu,ructul %"a %tin% prin e8pirarea ter$enului9 loca+iunile :nceteaz9 :n toate cazurile9 odat cu %tin;erea uzu,ructului) AR ) 217 Lucrrile -i :$5unt+irile (1) La :ncetarea uzu,ructului9 uzu,ructuarul nu poate pretinde vreo de%p;u5ire pentru lucrrile adu;ate unui 5un i$o5il9 cu e8cep+ia celor nece%are9 %au pentru :$5unt+irile adu%e unui 5un $o5il9 cBiar atunci cnd prin ace%tea %"a %porit valoarea 5unului) (2) &ac lucrrile %au :$5unt+irile au ,o%t ,cute ,r :ncuviin+area proprietarului9 ace%ta poate cere o5li;area uzu,ructuarului la ridicarea lor -i la readucerea 5unului :n %tarea :n care i"a ,o%t :ncredin+at) (A) !zu,ructuarul va putea cere o inde$niza+ie ecBita5il pentru lucrrile nece%are adu;ate) &e a%e$enea9 el va putea cere

o inde$niza+ie ecBita5il -i pentru celelalte lucrri adu;ate %au pentru :$5unt+irile ,cute cu :ncuviin+area proprietarului9 dac prin ace%tea %"a %porit valoarea 5unului) (>) @n cazul lucrrilor autono$e ,cute de uzu,ructuar a%upra unui 5un i$o5il9 vor ,i aplica5ile9 :n $od core%punztor9 :n lip% de %tipula+ie %au di%pozi+ie le;al contrar9 di%pozi+iile din $ateria acce%iunii i$o5iliare arti,iciale) AR ) 212 E8ploatarea pdurilor tinere (1) &ac uzu,ructul cuprinde pduri tinere de%tinate de proprietarul lor unor tieri periodice9 uzu,ructuarul e%te dator % p%treze ordinea -i cti$ea tierii9 potrivit re;ulilor %ta5ilite de proprietar :n con,or$itate cu di%pozi+iile le;ale9 ,r ca uzu,ructuarul % poat pretinde vreo de%p;u5ire pentru pr+ile l%ate netiate :n ti$pul uzu,ructului) (2) Ar5orii care %e %cot din pepiniere ,r de;radarea ace%tora nu ,ac parte din uzu,ruct dect cu o5li;a+ia uzu,ructuarului de a %e con,or$a di%pozi+iilor le;ale :n ce prive-te :nlocuirea lor) AR ) 214 E8ploatarea pdurilor :nalte (1) !zu,ructuarul poate9 con,or$ndu"%e di%pozi+iilor le;ale -i ,olo%in+ei o5i-nuite a proprietarului9 % e8ploateze pr+ile de pduri :nalte care au ,o%t de%tinate tierii re;ulate9 ,ie c ace%te tieri %e ,ac periodic pe o :ntindere de p$nt deter$inat9 ,ie c %e ,ac nu$ai pentru un nu$r de ar5ori ale-i pe toat %upra,a+a ,ondului) (2) @n celelalte cazuri9 uzu,ructuarul nu poate tia ar5orii :nal+i6 va putea :n% :ntre5uin+a9 pentru a ,ace repara+iile la care e%te o5li;at9 ar5ori czu+i accidental6 :n ace%t %cop poate cBiar % taie ar5orii tre5uincio-i9 cu :ndatorirea :n% de a con%tata9 :n prezen+a nudului proprietar9 acea%t tre5uin+) AR ) 213 Alte drepturi ale uzu,ructuarului a%upra pdurilor ce ,ac o5iectul uzu,ructului !zu,ructuarul poate lua din pduri araci pentru vii6 poate9 de a%e$enea9 lua produ%ele anuale %au periodice ale ar5orilor9 cu re%pectarea ,olo%in+ei o5i-nuite a proprietarului9 :n li$itele di%pozi+iilor le;ale) AR ) 220 &reptul a%upra po$ilor ,ructi,eri Po$ii ,ructi,eri ce %e u%uc -i cei czu+i accidental %e cuvin uzu,ructuarului cu :ndatorirea de a"i :nlocui cu al+ii) AR ) 221 &reptul a%upra carierelor de piatr -i de ni%ip a,late :n e8ploatare @n condi+iile le;ii9 uzu,ructuarul %e ,olo%e-te :ntoc$ai ca nudul proprietar de carierele de piatr -i de ni%ip ce %unt :n e8ploatare la con%tituirea dreptului de uzu,ruct) AR ) 222 (itua+ia carierelor de piatr -i de ni%ip nede%cBi%e -i a co$orilor

!zu,ructuarul nu are niciun drept a%upra carierelor nede%cBi%e :nc -i nici a%upra co$orii ce %"ar putea de%coperi :n ti$pul uzu,ructului) I2) .5li;a+iile uzu,ructuarului -i ale nudului proprietar AR ) 22A =nventarierea 5unurilor (1) !zu,ructuarul preia 5unurile :n %tarea :n care %e a,l la data con%tituirii uzu,ructului6 ace%ta nu va putea intra :n% :n po%e%ia lor dect dup inventarierea 5unurilor $o5ile -i con%tatarea %trii :n care %e a,l i$o5ilele9 cu e8cep+ia cazului :n care uzu,ructul unui 5un $o5il e%te do5ndit prin uzucapiune) (2) =nventarul %e :ntoc$e-te nu$ai :n prezen+a nudului proprietar ori dup noti,icarea ace%tuia) AR ) 22> Re%pectarea de%tina+iei 5unurilor @n e8ercitarea dreptului %u9 uzu,ructuarul e%te +inut % re%pecte de%tina+ia dat 5unurilor de nudul proprietar9 cu e8cep+ia cazului :n care %e a%i;ur o cre-tere a valorii 5unului %au cel pu+in nu %e pre'udiciaz :n niciun ,el intere%ele proprietarului) AR ) 22? R%punderea uzu,ructuarului pentru pre'udicii !zu,ructuarul e%te o5li;at % :l de%p;u5ea%c pe nudul proprietar pentru orice pre'udiciu cauzat prin ,olo%irea necore%punztoare a 5unurilor date :n uzu,ruct) AR ) 227 Con%tituirea ;aran+iei pentru :ndeplinirea o5li;a+iilor uzu,ructuarului (1) @n lip%a unei %tipula+ii contrare9 uzu,ructuarul e%te o5li;at % depun o ;aran+ie pentru :ndeplinirea o5li;a+iilor %ale) (2) (unt %cuti+i % depun ;aran+ie vnztorul -i donatorul care -i"au rezervat dreptul de uzu,ruct) (A) @n cazul :n care uzu,ructuarul e%te %cutit de ;aran+ie9 in%tan+a poate di%pune depunerea unei ;aran+ii %au luarea unei $%uri con%ervatorii atunci cnd uzu,ructuarul9 prin ,apta %a ori prin %tarea de in%olva5ilitate :n care %e a,l9 pune :n pericol drepturile nudului proprietar) AR ) 222 Nu$irea ad$ini%tratorului (1) &ac uzu,ructuarul nu poate o,eri o ;aran+ie9 in%tan+a9 la cererea nudului proprietar9 va nu$i un ad$ini%trator al i$o5ilelor -i va di%pune ca ,ructele civile :nca%ate -i %u$ele ce reprezint contravaloarea ,ructelor naturale -i indu%triale percepute % ,ie depu%e la o in%titu+ie de credit alea% de pr+i) @n ace%t caz9 uzu,ructuarul va :nca%a nu$ai do5nzile a,erente) (2) Nudul proprietar poate cere vnzarea 5unurilor ce %e uzeaz prin ,olo%in+ -i depunerea %u$elor la o in%titu+ie de

credit alea% de pr+i) &o5nzile produ%e :n cur%ul uzu,ructului revin uzu,ructuarului) (A) Cu toate ace%tea9 uzu,ructuarul va putea cere % :i ,ie l%ate o parte din 5unurile $o5ile nece%are ,olo%in+ei %ale %au ,a$iliei %ale9 cu o5li;a+ia de a le re%titui la %tin;erea uzu,ructului) AR ) 224 @ntrzierea :n depunerea ;aran+iei @ntrzierea :n depunerea ;aran+iei nu a,ecteaz dreptul uzu,ructuarului de a percepe ,ructele care i %e cuvin de la data con%tituirii uzu,ructului) AR ) 223 Modul de %uportare a repara+iilor de ctre uzu,ructuar -i nudul proprietar (1) !zu,ructuarul e%te o5li;at % e,ectueze repara+iile de :ntre+inere a 5unului) (2) Repara+iile $ari %unt :n %arcina nudului proprietar) (A) (unt repara+ii $ari acelea ce au ca o5iect o parte i$portant din 5un -i care i$plic o cBeltuial e8cep+ional9 cu$ ar ,i cele re,eritoare la con%olidarea ori rea5ilitarea con%truc+iilor privind %tructura de rezi%ten+9 zidurile interioare -i<%au e8terioare9 acoperi-ul9 in%tala+iile electrice9 ter$ice ori %anitare a,erente ace%tora9 la :nlocuirea %au repararea $otorului ori caro%eriei unui auto$o5il %au a unui %i%te$ electronic :n an%a$5lul %u) (>) Repara+iile $ari %unt :n %arcina uzu,ructuarului atunci cnd %unt deter$inate de nee,ectuarea repara+iilor de :ntre+inere) AR ) 2A0 E,ectuarea repara+iilor $ari (1) !zu,ructuarul e%te o5li;at % :l :n-tiin+eze pe nudul proprietar de%pre nece%itatea repara+iilor $ari) (2) Atunci cnd nudul proprietar nu e,ectueaz la ti$p repara+iile $ari9 uzu,ructuarul le poate ,ace pe cBeltuiala %a9 nudul proprietar ,iind o5li;at % re%tituie contravaloarea lor pn la %,r-itul anului :n cur%9 actualizat la data pl+ii) AR ) 2A1 &i%tru;erile datorate vecBi$ii ori cazului ,ortuit !zu,ructuarul -i nudul proprietar nu %unt o5li;a+i % recon%truia%c ceea ce %"a di%tru% datorit vecBi$ii ori dintr"un caz ,ortuit) AR ) 2A2 !zu,ructul cu titlu particular !zu,ructuarul cu titlu particular nu e%te o5li;at la plata datoriilor pentru care ,ondul e%te ipotecat9 iar dac le va plti9 are ac+iune contra nudului proprietar) AR ) 2AA (uportarea %arcinilor -i a cBeltuielilor :n caz de liti;iu (1) !zu,ructuarul %uport toate %arcinile -i cBeltuielile ocazionate de liti;iile privind ,olo%in+a 5unului9 cule;erea ,ructelor ori :nca%area veniturilor)

(2) &ac 5unul e%te a%i;urat9 pe durata uzu,ructului pri$ele de a%i;urare %unt pltite de uzu,ructuar) AR ) 2A> @n-tiin+area nudului proprietar !zu,ructuarul e%te o5li;at % aduc de :ndat la cuno-tin+a nudului proprietar orice uzurpare a ,ondului -i orice conte%tare a dreptului de proprietate9 %u5 %anc+iunea o5li;rii la plata de daune"intere%e) AR ) 2A? (uportarea %arcinilor -i a cBeltuielilor propriet+ii (1) CBeltuielile -i %arcinile propriet+ii revin nudului proprietar) (2) Atunci cnd %arcinile -i cBeltuielile proprietarului au ,o%t %uportate de uzu,ructuar9 nudul proprietar e%te o5li;at la ra$5ur%area ace%tora9 iar cnd uzu,ructul e%te cu titlu onero%9 nudul proprietar datoreaz ace%tuia -i do5nda le;al) AR ) 2A7 .5li;a+iile :n caz de pieire a tur$ei (1) &ac tur$a dat :n uzu,ruct a pierit :n :ntre;i$e din cauze nei$puta5ile uzu,ructuarului9 ace%ta va re%titui nu$ai pieile ori valoarea ace%tora) (2) &ac tur$a nu a pierit :n :ntre;i$e9 uzu,ructuarul e%te o5li;at % :nlocuia%c ani$alele pierite cu cele de pr%il) IA) &i%pozi+ii %peciale AR ) 2A2 .poza5ilitatea uzu,ructului a%upra crean+elor !zu,ructul a%upra unei crean+e e%te opoza5il ter+ilor :n acelea-i condi+ii ca -i ce%iunea de crean+ -i cu :ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e) AR ) 2A4 &repturile -i o5li;a+iile :n cazul uzu,ructului a%upra crean+elor (1) !zu,ructuarul are dreptul % :nca%eze capitalul -i % perceap do5nzile crean+ei -i % :ndeplinea%c toate actele nece%are pentru con%ervarea ori :nca%area do5nzilor) itularul dreptului de crean+ poate ,ace toate actele de di%pozi+ie care nu aduc atin;ere drepturilor uzu,ructuarului) (2) &up plata crean+ei9 uzu,ructul continu a%upra capitalului9 cu o5li;a+ia uzu,ructuarului de a"l re%titui creditorului la %tin;erea uzu,ructului) (A) !zu,ructuarul %uport toate cBeltuielile -i %arcinile re,eritoare la do5nzi) AR ) 2A3 !zu,ructul rentei via;ere !zu,ructuarul rentei via;ere are dreptul de a percepe9 pe durata uzu,ructului %u9 veniturile do5ndite zi cu zi) Ace%ta va ,i o5li;at nu$ai la re%tituirea veniturilor :nca%ate cu anticipa+ie) AR ) 2>0 &reptul de a %pori capitalul

(1) &reptul de a %pori capitalul care ,ace o5iectul uzu,ructului9 cu$ ar ,i cel de a do5ndi valori $o5iliare9 apar+ine nudului proprietar9 iar uzu,ructuarul are nu$ai dreptul de a e8ercita uzu,ructul a%upra 5unurilor a%t,el do5ndite) (2) &ac nudul proprietar cedeaz dreptul %u9 5unul do5ndit :n ur$a :n%trinrii e%te predat uzu,ructuarului9 care va da %ocoteal la %,r-itul uzu,ructului) AR ) 2>1 &reptul de vot (1) &reptul de vot a,erent unei ac+iuni %au altei valori $o5iliare9 unei pr+i indivize9 unei cote"pr+i din dreptul de proprietate %au oricrui alt 5un apar+ine uzu,ructuarului) (2) Cu toate ace%tea9 apar+ine nudului proprietar votul care are ca e,ect $odi,icarea %u5%tan+ei 5unului principal9 cu$ ar ,i capitalul %ocial %au 5unul de+inut :n coproprietate9 ori %cBi$5area de%tina+iei ace%tui 5un %au :ncetarea %ociet+ii9 reor;anizarea ori :ncetarea per%oanei 'uridice %au9 dup caz9 a unei :ntreprinderi) (A) Repartizarea e8ercitrii dreptului de vot :n alte condi+ii dect cele prevzute la alin) (1) -i (2) nu e%te opoza5il ter+ilor9 a,ar de cazul :n care ace-tia au cuno%cut"o :n $od e8pre%) AR ) 2>2 &reptul la dividende &ividendele a cror di%tri5uire a ,o%t apro5at9 :n condi+iile le;ii9 de adunarea ;eneral :n ti$pul uzu,ructului %e cuvin uzu,ructuarului de la data %ta5ilit prin Botrrea adunrii ;enerale) AR ) 2>A .5li;a+ia nudului proprietar de a re%titui %u$ele avan%ate de uzu,ructuar (1) &ac uzu,ructuarul univer%al ori cu titlu univer%al plte-te datoriile a,erente $a%ei patri$oniale %au pr+ii din $a%a patri$onial date :n uzu,ruct9 nudul proprietar tre5uie % re%tituie %u$ele avan%ate9 la %tin;erea uzu,ructului9 ,r nicio do5nd) (2) @n cazul :n care uzu,ructuarul nu plte-te datoriile prevzute la alin) (1)9 nudul proprietar poate9 la ale;ere9 % le pltea%c el :n%u-i %au % vnd o parte %u,icient din 5unurile date :n uzu,ruct) &ac :n% nudul proprietar plte-te ace%te datorii9 uzu,ructuarul datoreaz do5nzi pe toata durata uzu,ructului) (A) Le;atarul uzu,ructului univer%al ori cu titlu univer%al e%te o5li;at % acBite9 :n propor+ie cu o5iectul uzu,ructului -i ,r niciun drept de re%tituire9 le;atele cu titlu particular avnd ca o5iect o5li;a+ii de :ntre+inere %au9 dup caz9 rente via;ere) AR ) 2>> &reptul creditorilor a%upra 5unurilor uzu,ructului &ac plata datoriilor nu %e va ,ace :n $odul prevzut la art) 2>A9 creditorii pot % ur$rea%c 5unurile date :n uzu,ruct) AR ) 2>?

!zu,ructul ,ondului de co$er+ @n lip% de %tipula+ie contrar9 uzu,ructuarul unui ,ond de co$er+ nu poate % di%pun de 5unurile ce :l co$pun) @n %itua+ia :n care di%pune de ace%te 5unuri are o5li;a+ia de a le :nlocui cu altele %i$ilare -i de valoare e;al) (EC/=!NEA a A"a (tin;erea uzu,ructului AR ) 2>7 Cazurile de %tin;ere a uzu,ructului (1) !zu,ructul %e %tin;e pe cale principal prinE a) $oartea uzu,ructuarului ori9 dup caz9 :ncetarea per%onalit+ii 'uridice6 5) a'un;erea la ter$en6 c) con%olidare9 atunci cnd calitatea de uzu,ructuar -i de nud proprietar %e :ntrune%c :n aceea-i per%oan6 d) renun+area la uzu,ruct6 e) neuzul ti$p de 10 de ani %au9 dup caz9 ti$p de 2 ani :n cazul uzu,ructului unei crean+e) (2) !zu,ructul %e %tin;e prin dece%ul ori9 dup caz9 :ncetarea e8i%ten+ei 'uridice a uzu,ructuarului cBiar dac ter$enul nu %"a :$plinit) (A) @n cazul i$o5ilelor %unt aplica5ile di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar) AR ) 2>2 (tin;erea uzu,ructului :n caz de a5uz de ,olo%in+ (1) !zu,ructul poate :nceta la cererea nudului proprietar atunci cnd uzu,ructuarul a5uzeaz de ,olo%in+a 5unului9 aduce %tricciuni ace%tuia ori :l la% % %e de;radeze) (2) Creditorii uzu,ructuarului pot interveni :n proce% pentru con%ervarea drepturilor lor6 ei %e pot an;a'a % repare %tricciunile -i pot o,eri ;aran+ii pentru viitor) (A) =n%tan+a poate di%pune9 dup :$pre'urri9 ,ie %tin;erea uzu,ructului9 ,ie preluarea ,olo%in+ei 5unului de ctre nudul proprietar9 cu o5li;a+ia ace%tuia de a plti uzu,ructuarului o rent pe durata uzu,ructului) Cnd 5unul e%te i$o5il9 pentru ;arantarea rentei9 in%tan+a poate di%pune :n%crierea unei ipoteci :n cartea ,unciar) AR ) 2>4 (tin;erea uzu,ructului :n caz de pieire a 5unului (1) !zu,ructul %e %tin;e :n cazul :n care 5unul a ,o%t di%tru% :n :ntre;i$e dintr"un caz ,ortuit) Cnd 5unul a ,o%t di%tru% :n parte9 uzu,ructul continu a%upra pr+ii r$a%e) (2) @n toate cazurile9 uzu,ructul va continua a%upra de%p;u5irii pltite de ter+ %au9 dup caz9 a%upra inde$niza+iei de a%i;urare9 dac acea%ta nu e%te ,olo%it pentru repararea 5unului) &i%pozi+iile art) 212 %e aplic :n $od core%punztor) CAP) === !zul -i a5ita+ia

AR ) 2>3 &reptul de uz !zul e%te dreptul unei per%oane de a ,olo%i lucrul altuia -i de a"i cule;e ,ructele naturale -i indu%triale nu$ai pentru nevoile proprii -i ale ,a$iliei %ale) AR ) 2?0 &reptul de a5ita+ie itularul dreptului de a5ita+ie are dreptul de a locui :n locuin+a nudului proprietar :$preun cu %o+ul -i copiii %i9 cBiar dac nu a ,o%t c%torit %au nu avea copii la data la care %"a con%tituit a5ita+ia9 precu$ -i cu prin+ii ori alte per%oane a,late :n :ntre+inere) AR ) 2?1 Con%tituirea uzului -i a a5ita+iei !zul -i a5ita+ia %e con%tituie :n te$eiul unui act 'uridic %au prin alte $oduri prevzute de le;e) AR ) 2?2 Li$itele dreptului de uz -i a5ita+ie &reptul de uz ori de a5ita+ie nu poate ,i cedat9 iar 5unul ce ,ace o5iectul ace%tor drepturi nu poate ,i :ncBiriat %au9 dup caz9 arendat) AR ) 2?A .5li;a+ia uzuarului -i a titularului dreptului de a5ita+ie (1) &ac titularul dreptului de uz %au de a5ita+ie e%te :ndrept+it % perceap toate ,ructele naturale -i indu%triale produ%e de 5un ori9 dup caz9 % ocupe :ntrea;a locuin+9 e%te dator % pltea%c toate cBeltuielile de cultur -i repara+iile de :ntre+inere :ntoc$ai ca -i uzu,ructuarul) (2) &ac titularul dreptului de uz %au de a5ita+ie nu e%te :ndrept+it % perceap dect o parte din ,ructe ori % ocupe dect o parte din locuin+9 va %uporta cBeltuielile de cultur %au de :ntre+inere :n propor+ie cu partea de care %e ,olo%e-te) AR ) 2?> Alte di%pozi+ii aplica5ile &i%pozi+iile prezentului capitol %e co$pleteaz9 :n $od core%punztor9 cu cele privitoare la uzu,ruct) CAP) =C (ervitu+ile (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 2?? No+iune (1) (ervitutea e%te %arcina care ;reveaz un i$o5il9 pentru uzul %au utilitatea i$o5ilului unui alt proprietar) (2) !tilitatea rezult din de%tina+ia econo$ic a ,ondului do$inant %au con%t :ntr"o %porire a con,ortului ace%tuia) AR ) 2?7 Con%tituirea %ervitu+ii

(ervitutea %e poate con%titui :n te$eiul unui act 'uridic ori prin uzucapiune9 di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar r$nnd aplica5ile) AR ) 2?2 Ac+iunea con,e%orie de %ervitute &i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 2?4 Con%tituirea %ervitu+ii :n vederea utilit+ii viitoare (ervitutea %e poate con%titui :n vederea unei utilit+i viitoare a ,ondului do$inant) AR ) 2?3 .5li;a+iile :n %arcina proprietarului ,ondului a%ervit (1) Prin actul de con%tituire %e pot i$pune :n %arcina proprietarului ,ondului a%ervit anu$ite o5li;a+ii pentru a%i;urarea uzului -i utilit+ii ,ondului do$inant) (2) @n ace%t caz9 %u5 condi+ia notrii :n cartea ,unciar9 o5li;a+ia %e tran%$ite do5nditorilor %u5%ecven+i ai ,ondului a%ervit) AR ) 270 (ervitu+ile aparente -i neaparente (1) (ervitu+ile %unt aparente %au neaparente) (2) (ervitu+ile aparente %unt acelea a cror e8i%ten+ e%te ate%tat de un %e$n vizi5il de %ervitute9 cu$ ar ,i o u-9 o ,erea%tr9 un apeduct) (A) (ervitu+ile neaparente %unt acelea a cror e8i%ten+ nu e%te ate%tat de vreun %e$n vizi5il de %ervitute9 cu$ ar ,i %ervitutea de a nu con%trui ori de a nu con%trui pe%te o anu$it :nl+i$e) AR ) 271 (ervitu+ile continue -i necontinue (1) (ervitu+ile %unt continue %au necontinue) (2) (ervitu+ile continue %unt acelea al cror e8erci+iu e%te %au poate ,i continuu ,r a ,i nece%ar ,aptul actual al o$ului9 cu$ ar ,i %ervitutea de vedere ori %ervitutea de a nu con%trui) (A) (ervitu+ile necontinue %unt acelea pentru a cror e8i%ten+ e%te nece%ar ,aptul actual al o$ului9 cu$ ar ,i %ervitutea de trecere cu piciorul ori cu $i'loace de tran%port) AR ) 272 (ervitu+ile pozitive -i ne;ative (1) (ervitu+ile %unt pozitive %au ne;ative) (2) (ervitu+ile pozitive %unt acelea prin care proprietarul ,ondului do$inant e8ercit o parte din prero;ativele dreptului de proprietate a%upra ,ondului a%ervit9 cu$ ar ,i %ervitutea de trecere) (A) (ervitu+ile ne;ative %unt acelea prin care proprietarul ,ondului a%ervit e%te o5li;at % %e a5+in de la e8ercitarea unora dintre prero;ativele dreptului %u de proprietate9 cu$ ar ,i %ervitutea de a nu con%trui) AR ) 27A &o5ndirea %ervitu+ii prin uzucapiune

Prin uzucapiune ta5ular poate ,i do5ndit orice %ervitute9 iar prin uzucapiune e8trata5ular pot ,i do5ndite nu$ai %ervitu+ile pozitive) AR ) 27> Alte di%pozi+ii aplica5ile Modul de e8erci+iu al %ervitu+ii %e do5nde-te :n acelea-i condi+ii ca -i dreptul de %ervitute) (EC/=!NEA a 2"a &repturile -i o5li;a+iile proprietarilor AR ) 27? Re;ulile privind e8ercitarea -i con%ervarea %ervitu+ii (1) @n lip%a vreunei prevederi contrare9 proprietarul ,ondului do$inant poate lua toate $%urile -i poate ,ace9 pe cBeltuiala %a9 toate lucrrile pentru a e8ercita -i con%erva %ervitutea) (2) CBeltuielile le;ate de con%ervarea ace%tor lucrri revin celor 2 proprietari9 propor+ional cu avanta'ele pe care le o5+in9 :n $%ura :n care lucrrile e,ectuate pentru e8erci+iul %ervitu+ii %unt nece%are -i pro,it inclu%iv ,ondului a%ervit) AR ) 277 E8onerarea de r%pundere @n toate cazurile :n care cBeltuielile lucrrilor nece%are pentru e8ercitarea -i con%ervarea %ervitu+ilor revin proprietarului ,ondului a%ervit9 ace%ta %e va putea e8onera de o5li;a+ie renun+nd la dreptul de proprietate a%upra ,ondului a%ervit :n :ntre;i$e %au a%upra pr+ii din ,ondul a%ervit nece%are pentru e8ercitarea %ervitu+ii :n ,avoarea proprietarului ,ondului do$inant) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar r$n aplica5ile) AR ) 272 (cBi$5area locului de e8ercitare a %ervitu+ii (1) Proprietarul ,ondului a%ervit e%te o5li;at % %e a5+in de la orice act care li$iteaz ori :$piedic e8erci+iul %ervitu+ii) A%t,el9 el nu va putea %cBi$5a %tarea locurilor ori %tr$uta e8ercitarea %ervitu+ii :n alt loc) (2) &ac are un intere% %erio% -i le;iti$9 proprietarul ,ondului a%ervit va putea %cBi$5a locul prin care %e e8ercit %ervitutea :n $%ura :n care e8ercitarea %ervitu+ii r$ne la ,el de co$od pentru proprietarul ,ondului do$inant) AR ) 274 .5li;a+ia de a nu a;rava %itua+ia ,ondului a%ervit Proprietarul ,ondului do$inant nu poate a;rava %itua+ia ,ondului a%ervit -i nu poate produce pre'udicii proprietarului ,ondului a%ervit prin e8ercitarea %ervitu+ii) AR ) 273 E8ercitarea %ervitu+ii :n caz de :$pr+ire a ,ondurilor (1) &ac ,ondul do$inant %e :$parte9 %ervitutea va putea ,i e8ercitat pentru uzul -i utilitatea ,iecrei pr+i9 ,r ca %itua+ia ,ondului a%ervit % poat ,i a;ravat)

(2) &ac ,ondul a%ervit %e :$parte9 %ervitutea %e poate e8ercita9 pentru uzul -i utilitatea ,ondului do$inant9 pe toate pr+ile rezultate din :$pr+ire9 %u5 rezerva prevederilor art) 274) (A) Cu toate ace%tea9 dac %ervitutea e%te e8ercitat pentru uzul -i utilitatea e8clu%iv a uneia dintre pr+ile de%pr+ite din ,ondul do$inant ori nu %e poate e8ercita dect pe una dintre pr+ile de%pr+ite din ,ondul a%ervit9 %ervitutea a%upra celorlalte pr+i %e %tin;e) (EC/=!NEA a A"a (tin;erea %ervitu+ilor AR ) 220 Cauzele de %tin;ere a %ervitu+ilor (1) (ervitu+ile %e %tin; pe cale principal prin radierea lor din cartea ,unciar pentru una dintre ur$toarele cauzeE a) con%olidarea9 atunci cnd a$5ele ,onduri a'un; % ai5 acela-i proprietar6 5) renun+area proprietarului ,ondului do$inant6 c) a'un;erea la ter$en6 d) r%cu$prarea6 e) i$po%i5ilitatea de,initiv de e8ercitare6 ,) neuzul ti$p de 10 de ani6 ;) di%pari+ia oricrei utilit+i a ace%tora) (2) (ervitutea %e %tin;e9 de a%e$enea9 prin e8proprierea ,ondului a%ervit9 dac %ervitutea e%te contrar utilit+ii pu5lice creia :i va ,i a,ectat 5unul e8propriat) AR ) 221 (tin;erea %ervitu+ii prin neuz (1) er$enul de 10 de ani prevzut la art) 220 alin) (1) lit) ,) cur;e de la data ulti$ului act de e8erci+iu al %ervitu+ilor necontinue ori de la data pri$ului act contrar %ervitu+ilor continue) (2) E8ercitarea %ervitu+ii de ctre un coproprietar ori de ctre uzu,ructuar pro,it -i celorlal+i coproprietari9 re%pectiv nudului proprietar) AR ) 222 R%cu$prarea %ervitu+ii de trecere (1) (ervitutea de trecere va putea ,i r%cu$prat de proprietarul ,ondului a%ervit dac e8i%t o di%propor+ie vdit :ntre utilitatea care o procur ,ondului do$inant -i inconvenientele %au deprecierea provocat ,ondului a%ervit) (2) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre pr+i9 in%tan+a poate %uplini con%i$+$ntul proprietarului ,ondului do$inant) La %ta5ilirea pre+ului de r%cu$prare9 in%tan+a va +ine cont de vecBi$ea %ervitu+ii -i de %cBi$5area valorii celor dou ,onduri) = L!L =C #iducia AR ) 22A

No+iune #iducia e%te opera+iunea 'uridic prin care unul %au $ai $ul+i con%tituitori tran%,er drepturi reale9 drepturi de crean+9 ;aran+ii ori alte drepturi patri$oniale %au un an%a$5lu de a%e$enea drepturi9 prezente ori viitoare9 ctre unul %au $ai $ul+i ,iduciari care le e8ercit cu un %cop deter$inat9 :n ,olo%ul unuia %au $ai $ultor 5ene,iciari) Ace%te drepturi alctuie%c o $a% patri$onial autono$9 di%tinct de celelalte drepturi -i o5li;a+ii din patri$oniile ,iduciarilor) AR ) 22> =zvoarele ,iduciei (1) #iducia e%te %ta5ilit prin le;e %au prin contract :ncBeiat :n ,or$ autentic) Ea tre5uie % ,ie e8pre%) (2) Le;ea :n te$eiul creia e%te %ta5ilit ,iducia %e co$pleteaz cu di%pozi+iile prezentului titlu9 :n $%ura :n care nu cuprinde di%pozi+ii contrare) AR ) 22? =nterdic+ia li5eralit+ii indirecte Contractul de ,iducie e%te lovit de nulitate a5%olut dac prin el %e realizeaz o li5eralitate indirect :n ,olo%ul 5ene,iciarului) AR ) 227 Pr+ile contractului de ,iducie (1) .rice per%oan ,izic %au 'uridic poate ,i con%tituitor :n contractul de ,iducie) (2) Pot avea calitatea de ,iduciari :n ace%t contract nu$ai in%titu+iile de credit9 %ociet+ile de inve%ti+ii -i de ad$ini%trare a inve%ti+iilor9 %ociet+ile de %ervicii de inve%ti+ii ,inanciare9 %ociet+ile de a%i;urare -i de rea%i;urare le;al :n,iin+ate) (A) &e a%e$enea9 pot avea calitatea de ,iduciari notarii pu5lici -i avoca+ii9 indi,erent de ,or$a de e8ercitare a pro,e%iei) AR ) 222 Dene,iciarul ,iduciei Dene,iciarul ,iduciei poate ,i con%tituitorul9 ,iduciarul %au o ter+ per%oan) AR ) 224 Reprezentarea intere%elor con%tituitorului @n a5%en+a unei %tipula+ii contrare9 con%tituitorul poate9 :n orice $o$ent9 % de%e$neze un ter+ care % :i reprezinte intere%ele :n e8ecutarea contractului -i care % :i e8ercite drepturile n%cute din contractul de ,iducie) AR ) 223 Con+inutul contractului de ,iducie Contractul de ,iducie tre5uie % $en+ioneze9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%oluteE a) drepturile reale9 drepturile de crean+9 ;aran+iile -i orice alte drepturi patri$oniale tran%,erate6 5) durata tran%,erului9 care nu poate dep-i AA de ani :ncepnd de la data :ncBeierii %ale6 c) identitatea con%tituitorului %au a con%tituitorilor6

d) identitatea ,iduciarului %au a ,iduciarilor6 e) identitatea 5ene,iciarului %au a 5ene,iciarilor ori cel pu+in re;ulile care per$it deter$inarea ace%tora6 ,) %copul ,iduciei -i :ntinderea puterilor de ad$ini%trare -i de di%pozi+ie ale ,iduciarului ori ale ,iduciarilor) AR ) 240 @nre;i%trarea ,i%cal (1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 contractul de ,iducie -i $odi,icrile %ale tre5uie % ,ie :nre;i%trate la cererea ,iduciarului9 :n ter$en de o lun de la data :ncBeierii ace%tora9 la or;anul ,i%cal co$petent % ad$ini%treze %u$ele datorate de ,iduciar 5u;etului ;eneral con%olidat al %tatului) (2) Cnd $a%a patri$onial ,iduciar cuprinde drepturi reale i$o5iliare9 ace%tea %unt :nre;i%trate9 :n condi+iile prevzute de le;e9 %u5 aceea-i %anc+iune9 la co$parti$entul de %pecialitate al autorit+ii ad$ini%tra+iei pu5lice locale co$petent pentru ad$ini%trarea %u$elor datorate 5u;etelor locale ale unit+ilor ad$ini%trativteritoriale :n raza crora %e a,l i$o5ilul9 di%pozi+iile de carte ,unciar r$nnd aplica5ile) (A) &e%e$narea ulterioar a 5ene,iciarului9 :n cazul :n care ace%ta nu e%te precizat cBiar :n contractul de ,iducie9 tre5uie % ,ie ,cut9 %u5 aceea-i %anc+iune9 printr"un act %cri% :nre;i%trat :n acelea-i condi+ii) (>) &ac pentru tran%$iterea unor drepturi e%te nece%ar :ndeplinirea unor cerin+e %peciale de ,or$9 %e va :ncBeia un act %eparat cu re%pectarea cerin+elor le;ale) @n ace%te cazuri9 lip%a :nre;i%trrii ,i%cale atra;e aplicarea %anc+iunilor ad$ini%trative prevzute de le;e) AR ) 241 .poza5ilitatea ,iduciei (1) #iducia e%te opoza5il ter+ilor de la data $en+ionrii %ale :n ArBiva Electronic de 0aran+ii Reale Mo5iliare) (2) @n%crierea drepturilor reale i$o5iliare9 inclu%iv a ;aran+iilor reale i$o5iliare9 care ,ac o5iectul contractului de ,iducie %e ,ace -i :n cartea ,unciar9 pentru ,iecare drept :n parte) AR ) 242 Precizarea calit+ii ,iduciarului (1) Cnd ,iduciarul ac+ioneaz :n contul $a%ei patri$oniale ,iduciare9 el poate % ,ac $en+iune e8pre% :n ace%t %en%9 cu e8cep+ia cazurilor :n care ace%t lucru e%te interzi% prin contractul de ,iducie) (2) &e a%e$enea9 cnd $a%a patri$onial ,iduciar cuprinde drepturi a cror tran%$itere e%te %upu% pu5licit+ii9 :n re;i%trul de pu5licitate ,iduciarul poate %olicita % %e $en+ioneze denu$irea ,iduciarului -i calitatea :n care ac+ioneaz) (A) @n toate cazurile :n care con%tituitorul %au 5ene,iciarul %olicit ace%t lucru :n con,or$itate cu contractul de ,iducie9 ,iduciarul va tre5ui % :-i precizeze calitatea :n care ac+ioneaz) @n caz contrar9 dac actul e%te p;u5itor pentru

con%tituitor9 %e va con%idera c actul a ,o%t :ncBeiat de ,iduciar :n nu$e propriu) AR ) 24A .5li;a+ia de a da %ocoteal Contractul de ,iducie tre5uie % cuprind condi+iile :n care ,iduciarul d %ocoteal con%tituitorului cu privire la :ndeplinirea o5li;a+iilor %ale) &e a%e$enea9 ,iduciarul tre5uie % dea %ocoteal9 la intervale precizate :n contractul de ,iducie9 5ene,iciarului -i reprezentantului con%tituitorului9 la cererea ace%tora) AR ) 24> Puterile -i re$unerarea ,iduciarului (1) @n raporturile cu ter+ii9 %e con%ider c ,iduciarul are puteri depline a%upra $a%ei patri$oniale ,iduciare9 ac+ionnd ca un verita5il -i unic titular al drepturilor :n cauz9 cu e8cep+ia cazului :n care %e dovede-te c ter+ii aveau cuno-tin+ de li$itarea ace%tor puteri) (2) #iduciarul va ,i re$unerat potrivit :n+ele;erii pr+ilor9 iar :n lip%a ace%teia9 potrivit re;ulilor care cr$uie%c ad$ini%trarea 5unurilor altuia) AR ) 24? =n%olven+a ,iduciarului &e%cBiderea procedurii in%olven+ei :$potriva ,iduciarului nu a,ecteaz $a%a patri$onial ,iduciar) AR ) 247 Li$itarea r%punderii :n ,unc+ie de %epara+ia $a%elor patri$oniale (1) Dunurile din $a%a patri$onial ,iduciar pot ,i ur$rite9 :n condi+iile le;ii9 de titularii de crean+e n%cute :n le;tur cu ace%te 5unuri %au de acei creditori ai con%tituitorului care au o ;aran+ie real a%upra 5unurilor ace%tuia -i a crei opoza5ilitate e%te do5ndit9 potrivit le;ii9 anterior %ta5ilirii ,iduciei) &reptul de ur$rire poate ,i e8ercitat -i de ceilal+i creditori ai con%tituitorului9 :n% nu$ai :n te$eiul Botrrii 'udectore-ti de,initive de ad$itere a ac+iunii prin care a ,o%t de%,iin+at %au a devenit inopoza5il9 :n orice $od9 cu e,ect retroactiv9 contractul de ,iducie) (2) itularii crean+elor n%cute :n le;tur cu 5unurile din $a%a patri$onial ,iduciar nu pot ur$ri dect ace%te 5unuri9 cu e8cep+ia cazului :n care9 prin contractul de ,iducie9 %"a prevzut o5li;a+ia ,iduciarului %au<-i a con%tituitorului de a r%punde pentru o parte %au pentru tot pa%ivul ,iduciei) @n ace%t caz9 va ,i ur$rit $ai :nti activul $a%ei patri$oniale ,iduciare9 iar apoi9 dac e%te nece%ar9 5unurile ,iduciarului %au<-i ale con%tituitorului9 :n li$ita -i :n ordinea prevzute :n contractul de ,iducie) AR ) 242 R%punderea ,iduciarului pentru pre'udiciile cauzat Pentru pre'udiciile cauzate prin actele de con%ervare %au ad$ini%trare a $a%ei patri$oniale ,iduciare9 ,iduciarul r%punde nu$ai cu celelalte drepturi cuprin%e :n patri$oniul %u) AR ) 244)

@nlocuirea ,iduciarului (1) &ac ,iduciarul nu :-i :ndepline-te o5li;a+iile %au pune :n pericol intere%ele care i"au ,o%t :ncredin+ate9 con%tituitorul9 reprezentantul %u %au 5ene,iciarul poate cere :n 'u%ti+ie :nlocuirea ,iduciarului) (2) Pn la %olu+ionarea cererii de :nlocuire9 con%tituitorul9 reprezentantul %u %au9 :n lip%a ace%tora9 5ene,iciarul va nu$i un ad$ini%trator provizoriu al $a%ei patri$oniale ,iduciare) @n cazul :n care con%tituitorul9 reprezentantul %u %au 5ene,iciarul de%e$neaz conco$itent un ad$ini%trator provizoriu9 va prevala de%e$narea ,cut de con%tituitorul ori de reprezentantul %u le;al) (A) Mandatul ad$ini%tratorului provizoriu :nceteaz :n $o$entul :nlocuirii ,iduciarului %au :n $o$entul re%pin;erii de,initive a cererii de :nlocuire) (olu+ionarea cererii de :nlocuire a ,iduciarului %e realizeaz de ur;en+ -i cu precdere) (>) Nu$irea noului ,iduciar -i a ad$ini%tratorului provizoriu poate ,i di%pu% de in%tan+a de 'udecat nu$ai cu acordul ace%tora) (?) @n cazul :n care in%tan+a de 'udecat a nu$it un nou ,iduciar9 ace%ta va avea toate drepturile -i o5li;a+iile prevzute :n contractul de ,iducie) (7) Con%tituitorul9 reprezentatul ace%tuia9 noul ,iduciar %au ad$ini%tratorul provizoriu poate % :nre;i%treze acea%t $odi,icare a ,iduciei9 aplicndu"%e :n $od core%punztor di%pozi+iile art) 240 -i 241) @nlocuirea ,iduciarului %e produce nu$ai dup acea%t :nre;i%trare) AR ) 243 &enun+area9 $odi,icarea -i revocarea contractului de ,iducie (1) Ct ti$p nu a ,o%t acceptat de ctre 5ene,iciar9 contractul de ,iducie poate ,i denun+at unilateral de ctre con%tituitor) (2) &up acceptarea de ctre 5ene,iciar9 contractul nu poate ,i $odi,icat %au revocat de ctre pr+i ori denun+at unilateral de ctre con%tituitor dect cu acordul 5ene,iciarului %au9 :n a5%en+a ace%tuia9 cu autorizarea in%tan+ei 'udectore-ti) AR ) 230 @ncetarea contractului de ,iducie (1) Contractul de ,iducie :nceteaz prin :$plinirea ter$enului %au prin realizarea %copului ur$rit cnd acea%ta intervine :nainte de :$plinirea ter$enului) (2) El :nceteaz9 de a%e$enea9 :n cazul :n care to+i 5ene,iciarii renun+ la ,iducie9 iar :n contract nu %"a precizat cu$ vor continua raporturile ,iduciare :ntr"o a%e$enea %itua+ie) &eclara+iile de renun+are %unt %upu%e acelora-i ,or$alit+i de :nre;i%trare ca -i contractul de ,iducie) @ncetarea %e produce la data ,inalizrii ,or$alit+ilor de :nre;i%trare pentru ulti$a declara+ie de renun+are) AR ) 231 E,ectele :ncetrii contractului de ,iducie

(1) Cnd contractul de ,iducie :nceteaz9 $a%a patri$onial ,iduciar e8i%tent :n acel $o$ent %e tran%,er la 5ene,iciar9 iar :n a5%en+a ace%tuia9 la con%tituitor) (2) Contopirea $a%ei patri$oniale ,iduciare :n patri$oniul 5ene,iciarului %au al con%tituitorului %e va produce nu$ai dup plata datoriilor ,iduciare) = L!L C Ad$ini%trarea 5unurilor altuia CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 232 Calitatea de ad$ini%trator al 5unurilor altuia (1) Per%oana care e%te :$puternicit9 prin le;at %au conven+ie9 cu ad$ini%trarea unuia %au $ai $ultor 5unuri9 a unei $a%e patri$oniale %au a unui patri$oniu care nu :i apar+ine are calitatea de ad$ini%trator al 5unurilor altuia) (2) @$puternicirea prin le;at produce e,ecte dac e%te acceptat de ad$ini%tratorul de%e$nat) (A) Prevederile prezentului titlu %unt aplica5ile oricrei ad$ini%trri a 5unurilor altuia9 cu e8cep+ia cazului :n care le;ea9 actul con%titutiv %au :$pre'urrile concrete i$pun aplicarea unui alt re;i$ 'uridic de ad$ini%trare) (>) Ad$ini%tratorul per%oan ,izic tre5uie % ai5 capacitate deplin de e8erci+iu) AR ) 23A Re$unera+ia ad$ini%tratorului (1) Cu e8cep+ia cazului :n care9 potrivit le;ii9 actului con%titutiv %au :n+ele;erii ulterioare a pr+ilor ori :$pre'urrilor concrete9 ad$ini%trarea %e realizeaz cu titlu ;ratuit9 ad$ini%tratorul are dreptul la o re$unera+ie %ta5ilit prin actul con%titutiv %au prin :n+ele;erea ulterioar a pr+ilor9 prin le;e ori9 :n lip%9 prin Botrre 'udectorea%c) @n ace%t ulti$ caz9 %e va +ine %ea$a de uzan+e -i9 :n lip%a unui a%e$enea criteriu9 de valoarea %erviciilor pre%tate de ad$ini%trator) (2) Per%oana care ac+ioneaz ,r a avea ace%t drept %au ,r a ,i autorizat :n ace%t %en% nu are dreptul la re$unera+ie9 r$nnd aplica5ile9 dac e%te cazul9 re;ulile de la ;e%tiunea de a,aceri) AR ) 23> &o$eniul de aplicare @n a5%en+a unor di%pozi+ii le;ale %peciale9 prevederile prezentului titlu %e aplic :n toate cazurile de ad$ini%trare a 5unurilor altuia) CAP) == #or$ele de ad$ini%trare (EC/=!NEA 1

Ad$ini%trarea %i$pl AR ) 23? No+iune Per%oana :$puternicit cu ad$ini%trarea %i$pl e%te +inut % e,ectueze toate actele nece%are pentru con%ervarea 5unurilor9 precu$ -i actele utile pentru ca ace%tea % poat ,i ,olo%ite con,or$ de%tina+iei lor o5i-nuite) AR ) 237 Atri5u+iile ad$ini%tratorului (1) Cel :$puternicit cu ad$ini%trarea %i$pl e%te +inut % culea; ,ructele 5unurilor -i % e8ercite drepturile a,erente ad$ini%trrii ace%tora) (2) Ad$ini%tratorul :nca%eaz crean+ele ad$ini%trate9 eli5ernd :n $od vala5il cBitan+ele core%punztoare9 -i e8ercit drepturile a,erente valorilor $o5iliare pe care le are :n ad$ini%trare9 precu$ dreptul de vot9 de conver%ie -i de r%cu$prare) AR ) 232 Men+inerea de%tina+iei 5unurilor Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % continue $odul de ,olo%ire %au de e8ploatare a 5unurilor ,ru;i,ere ,r a %cBi$5a de%tina+ia ace%tora9 cu e8cep+ia cazului :n care e%te autorizat de ctre 5ene,iciar %au9 :n caz de :$piedicare a ace%tuia9 de ctre in%tan+a 'udectorea%c) AR ) 234 =nve%tirea %u$elor de 5ani (1) Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % inve%tea%c %u$ele de 5ani a,late :n ad$ini%trarea %a :n con,or$itate cu di%pozi+iile prezentului titlu re,eritoare la pla%a$entele con%iderate %i;ure) (2) Ad$ini%tratorul poate9 totodat9 % $odi,ice inve%ti+iile e,ectuate anterior do5ndirii de ctre ace%ta a calit+ii %ale ori e,ectuate de el :n%u-i :n calitate de ad$ini%trator) AR ) 233 Autorizarea actelor de di%pozi+ie (1) Cnd ad$ini%trarea are ca o5iect un 5un individual deter$inat9 ad$ini%tratorul va putea % :n%trineze cu titlu onero% 5unul %au % :l ;reveze cu o ;aran+ie real9 atunci cnd e%te nece%ar pentru con%ervarea valorii 5unului9 acBitarea datoriilor ori $en+inerea $odului de ,olo%in+ potrivit de%tina+iei o5i-nuite a 5unului9 nu$ai cu autorizarea 5ene,iciarului %au9 :n caz de :$piedicare a ace%tuia ori :n cazul :n care ace%ta nu a ,o%t :nc deter$inat9 a in%tan+ei 'udectore-ti) (2) !n 5un %upu% pericolului deprecierii %au pieirii i$ediate poate ,i :n%trinat ,r acea%t autorizare) (A) Cnd ad$ini%trarea are ca o5iect o $a% patri$onial %au un patri$oniu9 ad$ini%tratorul poate % :n%trineze un 5un individual deter$inat %au % :l ;reveze cu o ;aran+ie real ori de cte ori e%te nece%ar pentru 5una ad$ini%trare a univer%alit+ii) @n celelalte cazuri9 e%te nece%ar autorizarea

preala5il a 5ene,iciarului %au9 dup caz9 a in%tan+ei 'udectore-ti) (>) @ncBeierea actului de :n%trinare :n lip%a autorizrii preala5ile cerute potrivit prezentului articol atra;e9 :n cazul :n care cauzeaz pre'udicii9 o5li;a+ia de reparare inte;ral -i reprezint $otiv de :nlocuire a ad$ini%tratorului) (EC/=!NEA a 2"a Ad$ini%trarea deplin AR ) 400 Atri5u+iile ad$ini%tratorului Per%oana :$puternicit cu ad$ini%trarea deplin e%te +inut % con%erve -i % e8ploateze :n $od pro,ita5il 5unurile9 % %porea%c patri$oniul %au % realizeze a,ecta+iunea $a%ei patri$oniale9 :n $%ura :n care acea%ta e%te :n intere%ul 5ene,iciarului) AR ) 401 @ntinderea puterilor ad$ini%tratorului Pentru aducerea la :ndeplinire a o5li;a+iilor %ale9 ad$ini%tratorul va putea % :n%trineze9 cu titlu onero%9 5unurile %au % le ;reveze cu un drept real ori cBiar % le %cBi$5e de%tina+ia9 precu$ -i % e,ectueze orice alte acte nece%are %au utile9 inclu%iv orice ,or$ de inve%ti+ie) CAP) === Re;i$ul 'uridic al ad$ini%trrii (EC/=!NEA 1 .5li;a+iile ad$ini%tratorului ,a+ de 5ene,iciar AR ) 402 Li$itele r%punderii ad$ini%tratorului (1) Ad$ini%tratorul 5unurilor altuia ac+ioneaz nu$ai :n li$itele puterilor ce :i %unt con,erite -i e%te +inut9 :n e8ercitarea atri5u+iilor %ale9 % re%pecte o5li;a+iile ce :i incu$5 potrivit le;ii9 actului con%titutiv %au :n+ele;erii ulterioare a pr+ilor) (2) Ad$ini%tratorul nu va ,i r%punztor pentru pieirea 5unurilor pricinuit de ,or+a $a'or9 vecBi$ea %au natura peri%a5il a 5unurilor ori de ,olo%irea o5i-nuit -i autorizat a ace%tora) AR ) 40A .5li;a+ia de dili;en+9 one%titate -i loialitate (1) Ad$ini%tratorul tre5uie % ac+ioneze cu dili;en+a pe care un 5un proprietar o depune :n ad$ini%trarea 5unurilor %ale) (2) Ad$ini%tratorul tre5uie9 totodat9 % ac+ioneze cu one%titate -i loialitate :n vederea realizrii opti$e a intere%elor 5ene,iciarului %au a %copului ur$rit) AR ) 40> Evitarea con,lictului de intere%e

(1) Ad$ini%tratorul nu :-i poate e8ercita atri5u+iile :n intere%ul %u propriu %au al unei ter+e per%oane) (2) Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % evite apari+ia unui con,lict :ntre intere%ul %u propriu -i o5li;a+iile %ale de ad$ini%trator) (A) @n $%ura :n care ad$ini%tratorul :n%u-i e%te -i 5ene,iciar9 ace%ta e%te +inut % :-i e8ercite atri5u+iile :n intere%ul co$un al tuturor 5ene,iciarilor9 prin acordarea unui trata$ent e;al intere%ului %u -i celui al celorlal+i 5ene,iciari) AR ) 40? Anun+area con,lictului de intere%e Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % :l anun+e de :ndat pe 5ene,iciar de%pre orice intere% pe care l"ar avea :ntr"o anu$it activitate -i care e%te de natur % :l pun :ntr"o %itua+ie de con,lict de intere%e9 precu$ -i drepturile pe care le"ar putea invoca :$potriva 5ene,iciarului %au a 5unurilor ad$ini%trate9 indicnd9 dup caz9 natura -i valoarea drepturilor re%pective9 cu e8cep+ia intere%elor -i drepturilor n%cute din actul con%titutiv al ad$ini%trrii) AR ) 407 =nterdic+ia do5ndirii de drepturi :n le;tur cu 5unurile ad$ini%trate (1) @n ti$pul e8ercitrii calit+ii %ale9 ad$ini%tratorul nu va putea deveni parte la niciun contract avnd ca o5iect 5unurile ad$ini%trate %au % do5ndea%c9 alt,el dect prin %ucce%iune9 orice ,el de drepturi a%upra 5unurilor re%pective %au :$potriva 5ene,iciarului) (2) Prin e8cep+ie de la di%pozi+iile alin) (1)9 ad$ini%tratorul va putea :ncBeia actele $en+ionate9 cu :$puternicirea e8pre% a 5ene,iciarului %au9 :n caz de :$piedicare a ace%tuia %au :n cazul :n care ace%ta nu a ,o%t :nc deter$inat9 a in%tan+ei 'udectore-ti) AR ) 402 (epara+ia 5unurilor ad$ini%trate Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % +in o eviden+ a 5unurilor %ale proprii di%tinct de cea a 5unurilor preluate :n ad$ini%trare) Acea%t o5li;a+ie %u5zi%t -i :n cazul :n care9 la preluarea 5unurilor 5ene,iciarului ad$ini%trrii9 nu a ,o%t :ntoc$it un inventar) AR ) 404 =nterdic+ia ,olo%irii 5unurilor ad$ini%trate :n intere% propriu @n a5%en+a acordului 5ene,iciarului %au a :$puternicirii con,erite prin le;e9 prin actul con%titutiv ori prin :n+ele;erea ulterioar a pr+ilor9 ad$ini%tratorul e%te o5li;at a nu ,olo%i :n propriul %u avanta' 5unurile ad$ini%trate9 precu$ -i datele %au in,or$a+iile care :i parvin :n virtutea ad$ini%trrii) AR ) 403 =nterdic+ia actelor de di%pozi+ie cu titlu ;ratuit

Ad$ini%tratorul nu va putea di%pune cu titlu ;ratuit de 5unurile %au drepturile care :i %unt :ncredin+ate9 cu e8cep+ia cazului :n care intere%ul unei 5une ad$ini%trri o i$pune) AR ) 410 &reptul de a reprezenta :n 'u%ti+ie Ad$ini%tratorul poate %ta :n 'u%ti+ie pentru orice cerere %au ac+iune re,eritoare la ad$ini%trarea 5unurilor -i poate interveni :n orice cerere %au ac+iune avnd drept o5iect 5unurile ad$ini%trate) AR ) 411 =$par+ialitatea ad$ini%tratorului &ac e8i%t $ai $ul+i 5ene,iciari9 conco$iten+i %au %ucce%ivi9 ad$ini%tratorul e%te +inut % ac+ioneze cu i$par+ialitate9 +innd cont de drepturile -i intere%ele ,iecruia dintre ei) AR ) 412 Atenuarea r%punderii ad$ini%tratorului @n aprecierea li$itelor r%punderii ad$ini%tratorului -i a de%p;u5irilor datorate de ace%ta9 in%tan+a 'udectorea%c va putea reduce :ntinderea ace%tora9 +innd cont de circu$%tan+ele a%u$rii ad$ini%trrii %au de caracterul ;ratuit al %erviciului ad$ini%tratorului) (EC/=!NEA a 2"a .5li;a+iile ad$ini%tratorului -i ale 5ene,iciarului :n raporturile cu ter+ii AR ) 41A R%punderea per%onal a ad$ini%tratorului (1) Ad$ini%tratorul care9 :n li$itele puterilor con,erite9 :-i a%u$ o5li;a+ii :n nu$ele 5ene,iciarului %au al ,iduciarului9 pentru $a%a patri$onial ,iduciar9 nu va ,i +inut per%onal r%punztor ,a+ de ter+ii contractan+i) (2) Ad$ini%tratorul e%te per%onal r%punztor ,a+ de ter+ii cu care contracteaz dac %e o5li; :n nu$e propriu9 %u5 rezerva drepturilor de+inute de ace-tia :$potriva 5ene,iciarului %au9 dup caz9 a ,iduciarului9 pentru $a%a patri$onial ,iduciar) AR ) 41> R%punderea per%onal a ad$ini%tratorului :n cazul dep-irii puterilor con,erite Ad$ini%tratorul care :-i dep-e-te puterile e%te +inut per%onal ,a+ de ter+ii cu care a contractat9 :n $%ura :n care ace-tia nu au cuno%cut ,aptul dep-irii puterilor ori 5ene,iciarul nu a rati,icat :n $od e8pre% %au tacit actul :ncBeiat de ad$ini%trator cu dep-irea puterilor con,erite) AR ) 41? &ep-irea puterilor :ncredin+ate $ai $ultor per%oane (1) (e con%ider o dep-ire a puterilor con,erite ,apta ad$ini%tratorului de a e8ercita :n $od individual atri5u+iile pe care tre5uie % le e8ercite :$preun cu altcineva) (2) Prin e8cep+ie de la prevederile alin) (1)9 nu con%tituie o :nclcare a puterilor e8ercitarea ace%tora :ntr"un $od $ai

avanta'o% dect acela care :i era i$pu% prin actul de :$puternicire) AR ) 417 Li$itarea r%punderii 5ene,iciarului ,a+ de ter+i (1) Dene,iciarul r%punde ,a+ de ter+i pentru pre'udiciile pricinuite :n $od culpa5il de ad$ini%trator :n e8ercitarea atri5u+iilor %ale nu$ai pn la concuren+a c-ti;ului o5+inut) (2) Prevederile alin) (1) %e aplic9 :n $od core%punztor9 :n cazul $a%ei patri$oniale ,iduciare) AR ) 412 Ad$ini%tratorul aparent .rice per%oan care9 avnd capacitate deplin de e8erci+iu9 creeaz aparen+a de%pre o alt per%oan c e%te ad$ini%tratorul 5unurilor %ale va ,i +inut de toate contractele pe care acea%t din ur$ per%oan le :ncBeie cu ter+ii de 5un"credin+) (EC/=!NEA a A"a =nventar9 ;aran+ii -i a%i;urare AR ) 414 =zvorul o5li;a+iei privind inventarul9 ;aran+iile -i a%i;urarea (1) Ad$ini%tratorul nu e%te o5li;at % ,ac inventarul9 % %u5%crie o poli+ de a%i;urare %au % ,urnizeze o alt ;aran+ie pentru 5una e8ecutare a :ndatoririlor %ale9 :n a5%en+a unei clauze a actului con%titutiv9 a :n+ele;erii ulterioare a pr+ilor9 a unei di%pozi+ii le;ale contrare %au a unei Botrri 'udectore-ti pronun+ate la cererea 5ene,iciarului %au a oricrei per%oane intere%ate) (2) @n cazul :n care o a%e$enea o5li;a+ie a ,o%t %ta5ilit :n %arcina ad$ini%tratorului prin le;e %au prin Botrre 'udectorea%c9 ad$ini%tratorul va putea %olicita in%tan+ei 'udectore-ti9 pentru $otive te$einice9 % ,ie di%pen%at de :ndeplinirea ei) AR ) 413 Criteriile pentru aprecierea $otivelor te$einice (1) @n %olu+ionarea cererilor prevzute la art) 4149 in%tan+a 'udectorea%c va +ine %ea$a de valoarea 5unurilor9 de %itua+ia pr+ilor9 precu$ -i de alte circu$%tan+e) (2) =n%tan+a nu va putea ad$ite cererea de %ta5ilire a o5li;a+iei ad$ini%tratorului privind inventarul9 ;aran+iile %au a%i;urarea9 dac pe acea%t cale %"ar :nclca o clauz contrar din actul con%titutiv %au din :n+ele;erea ulterioar a pr+ilor) AR ) 420 Cuprin%ul inventarului (1) @n cazurile :n care ad$ini%tratorul e%te o5li;at % :ntoc$ea%c un inventar9 ace%ta tre5uie % cuprind o enu$erare co$plet a 5unurilor :ncredin+ate %au a con+inutului $a%ei patri$oniale ori a patri$oniului %upu% ad$ini%trrii) (2) =nventarul con+ine9 ori de cte ori e%te cazulE a) datele de identi,icare a 5unurilor i$o5ile -i de%crierea 5unurilor $o5ile9 cu indicarea valorii ace%tora9 iar :n cazul

unei univer%alit+i de 5unuri $o5ile9 o identi,icare core%punztoare a univer%alit+ii re%pective6 5) identi,icarea %u$elor de 5ani6 c) li%ta in%tru$entelor ,inanciare) (A) &e a%e$enea9 :n cazul ad$ini%trrii unei $a%e patri$oniale %au a unui patri$oniu9 inventarul cuprinde li%ta datoriilor -i %e :ncBeie cu o recapitula+ie a activului -i pa%ivului) (>) Ad$ini%tratorul are o5li;a+ia % noti,ice 5ene,iciarului9 prin %cri%oare reco$andat cu con,ir$are de pri$ire9 data -i locul :ntoc$irii inventarului) (?) =nventarul %e :ntoc$e-te ,ie prin :n%cri% autentic9 ,ie prin :n%cri% %u5 %e$ntur privat cuprinznd data -i locul :ntoc$irii -i %e$nat de autor -i de 5ene,iciar9 iar :n a5%en+a ace%tuia din ur$9 de 2 $artori) Con%tatrile cu privire la care 5ene,iciarul nu a ,cut o5iec+iuni au deplin ,or+ pro5ant ,a+ de ace%ta din ur$) AR ) 421 Dunurile de uz per%onal @n $%ura :n care patri$oniul ad$ini%trat cuprinde 5unuri de uz per%onal ale titularului %au9 dup caz9 ale de,unctului9 :n inventar %e ,ace o $en+iune de ordin ;eneral cu privire la ace%tea9 de%criindu"%e doar o5iectele de :$5rc$inte9 :n%cri%urile per%onale9 5i'uteriile %au o5iectele de uz curent a cror valoare individual dep-e-te ecBivalentul :n lei al %u$ei de 100 euro) AR ) 422 (tarea 5unurilor indicate :n inventar Dunurile indicate :n inventar %unt prezu$ate a ,i :n 5un %tare la data :ntoc$irii ace%tuia9 cu e8cep+ia cazului :n care inventarul cuprinde o $en+iune contrar a;reat de 5ene,iciar %au9 :n a5%en+a acordului 5ene,iciarului9 $en+iunea e%te :n%o+it de un docu$ent doveditor) AR ) 42A Co$unicarea -i conte%tarea inventarului (1) . copie a inventarului va ,i predat de ad$ini%trator per%oanei care l"a de%e$nat -i 5ene,iciarului9 precu$ -i oricrei alte per%oane intere%ate de%pre care ace%ta are cuno-tin+) (2) =nventarul poate ,i ,cut pu5lic nu$ai :n cazurile -i potrivit procedurii prevzute de le;e) (A) .rice per%oan intere%at poate conte%ta :n 'u%ti+ie inventarul %au oricare dintre $en+iunile con+inute de ace%ta -i va putea %olicita :ntoc$irea unui nou inventar9 cu participarea unui e8pert 'udiciar) AR ) 42> A%i;urarea ,acultativ (1) CBiar :n a5%en+a unei o5li;a+ii %ta5ilite prin le;e9 prin actul con%titutiv %au prin :n+ele;erea pr+ilor ori prin Botrre 'udectorea%c9 ad$ini%tratorul poate a%i;ura 5unurile :ncredin+ate :$potriva ri%curilor o5i-nuite9 precu$ ,urtul %au incendiul9 pe cBeltuiala 5ene,iciarului %au a patri$oniului ,iduciar)

(2) Ad$ini%tratorul poate %u5%crie totodat o poli+ de a%i;urare pro,e%ional pentru 5una e8ecutare a o5li;a+iilor %ale) (A) CBeltuielile prile'uite de a%i;urarea prevzut la alin) (2) %unt :n %arcina 5ene,iciarului %au a patri$oniului ,iduciar9 :n cazul :n care ad$ini%trarea e%te e,ectuat cu titlu ;ratuit) (EC/=!NEA a >"a Ad$ini%trarea colectiv -i dele;area AR ) 42? Adoptarea Botrrilor @n cazul :n care %unt de%e$nate $ai $ulte per%oane :n calitate de ad$ini%tratori9 dac le;ea %au actul de de%e$nare nu prevede alt,el9 Botrrile %e iau prin voin+a $a'orit+ii ace%tora) AR ) 427 Adoptarea Botrrilor :n %itua+ii %peciale (1) Ad$ini%tratorii vor putea e,ectua :n $od individual acte de con%ervare) (2) @n cazul :n care nu %e pot lua Botrri :n $od vala5il din cauza opunerii con%tante a unora dintre ad$ini%tratori9 celelalte acte de ad$ini%trare a 5unurilor altuia vor putea ,i ,cute9 :n caz de ur;en+9 cu autorizarea in%tan+ei 'udectore-ti) (A) @n $%ura :n care ne:n+ele;erile dintre ad$ini%tratori per%i%t9 iar ad$ini%trarea e%te %erio% a,ectat9 in%tan+a va putea di%pune9 la %olicitarea oricrei per%oane intere%ate9 una %au $ai $ulte dintre ur$toarele $%uriE a) %ta5ilirea unui $ecani%$ %i$pli,icat de adoptare a Botrrilor6 5) repartizarea atri5u+iilor :ntre ad$ini%tratori6 c) con,erirea votului deci%iv9 :n caz de paritate de voturi9 unuia dintre ad$ini%tratori6 d) :nlocuirea ad$ini%tratorului %au9 dup caz9 a ad$ini%tratorilor crora le e%te i$puta5il %itua+ia creat) AR ) 422 R%punderea %olidar (1) Ad$ini%tratorii %unt r%punztori :n $od %olidar pentru :ndeplinirea atri5u+iilor lor) (2) Cu toate ace%tea9 :n cazul :n care atri5u+iile %unt repartizate prin le;e9 actul de de%e$nare %au Botrre 'udectorea%c9 iar repartizarea a ,o%t re%pectat9 ,iecare ad$ini%trator e%te r%punztor doar pentru partea %a de ad$ini%trare) AR ) 424 Prezu$+ia de apro5are a Botrrilor (1) (e prezu$ c ad$ini%tratorul a apro5at toate Botrrile adoptate de ceilal+i ad$ini%tratori -i va r%punde pentru ace%tea :n %olidar cu ei :n $%ura :n care nu %"a opu% :n $o$entul adoptrii Botrrii -i nu a noti,icat acea%t opozi+ie 5ene,iciarului :ntr"un ter$en rezona5il)

(2) (e prezu$ c ad$ini%tratorul a apro5at Botrrea adoptat :n a5%en+a %a :n $%ura :n care nu :-i ,ace cuno%cut opozi+ia celorlal+i ad$ini%tratori -i 5ene,iciarului :ntr"un ter$en rezona5il de la data la care a luat cuno-tin+ de Botrrea re%pectiv) (A) Ad$ini%tratorul nu va r%punde :n %itua+ia :n care nu a putut9 pentru $otive te$einice9 % noti,ice opozi+ia %a :n condi+iile alin) (1)) AR ) 423 &ele;area (1) Ad$ini%tratorul :-i poate dele;a par+ial atri5u+iile %au poate :$puternici un ter+ % :l reprezinte la :ncBeierea unui act deter$inat) (2) Ad$ini%tratorul nu poate dele;a unei ter+e per%oane ad$ini%trarea ;eneral %au e8erci+iul unei puteri di%cre+ionare9 cu e8cep+ia cazului :n care dele;area %e ,ace ctre un coad$ini%trator) (A) Ad$ini%tratorul r%punde pentru ,aptele celui %u5%tituit :n $%ura :n care 5ene,iciarul nu a autorizat :n $od e8pre% %u5%tituirea9 iar :n cazul :n care autorizarea e8i%t9 r%punde nu$ai pentru lip%a de dili;en+ :n ale;erea -i :ndru$area :nlocuitorului) AR ) 4A0 R%punderea reprezentantului ad$ini%tratorului (1) Actele prin care reprezentantul ad$ini%tratorului a :nclcat prevederile actului de de%e$nare %au uzan+ele %unt inopoza5ile 5ene,iciarului) (2) &e a%e$enea9 5ene,iciarul %e poate :ndrepta :$potriva reprezentantului ad$ini%tratorului pentru pre'udiciile %u,erite9 cBiar dac era autorizat e8pre% % :ncredin+eze reprezentarea) (EC/=!NEA a ?"a Pla%a$entele con%iderate %i;ure AR ) 4A1 Cate;oriile de pla%a$ente con%iderate %i;ure (unt prezu$ate a ,i %i;ure pla%a$entele %ta5ilite periodic de Danca Na+ional a Ro$niei -i de Co$i%ia Na+ional a Calorilor Mo5iliare) AR ) 4A2 Li$itele pruden+iale ale e,ecturii pla%a$entelor (1) Ad$ini%tratorul Botr-te cu privire la e,ectuarea pla%a$entelor :n ,unc+ie de randa$ent -i de cre-terea e%ti$at a valorii) Ad$ini%tratorul va cuta % realizeze un porto,oliu diver%i,icat9 care % produc venituri ,i8e -i9 re%pectiv9 varia5ile9 :ntr"o propor+ie %ta5ilit :n ,unc+ie de con'unctura econo$ic) (2) Ad$ini%tratorul nu va putea acBizi+iona $ai $ult de ?G din ac+iunile aceleia-i %ociet+i co$erciale -i nici nu va putea acBizi+iona ac+iuni9 o5li;a+iuni %au alte valori $o5iliare ale unei per%oane 'uridice care nu -i"a :ndeplinit o5li;a+ia de plat

a dividendelor ori do5nzilor %au acorda :$pru$uturi per%oanei 'uridice re%pective) AR ) 4AA Pla%area %u$elor de 5ani (1) Ad$ini%tratorul va putea depozita %u$ele de 5ani care :i %unt :ncredin+ate la o in%titu+ie de credit %au de a%i;urare ori la un or;ani%$ de pla%a$ent colectiv9 :n $%ura :n care depozitul e%te ra$5ur%a5il la vedere %au :n ur$a unui aviz de $a8i$u$ A0 de zile) (2) Ad$ini%tratorul va putea e,ectua totodat depuneri pe perioade $ai lun;i :n $%ura :n care ace%tea %unt ;arantate inte;ral de #ondul de ;arantare a depozitelor :n %i%te$ul 5ancar %au9 dup caz9 de #ondul de prote'are a a%i;ura+ilor) (A) @n lip%a ;aran+iei prevzute la alin) (2)9 ad$ini%tratorul nu va putea e,ectua depuneri pe perioade $ai lun;i9 cu e8cep+ia cazului :n care in%tan+a :l autorizeaz :n ace%t %en% -i :n con,or$itate cu re;ulile deter$inate de acea%ta) AR ) 4A> Men+inerea pla%a$entelor anterioare (1) Ad$ini%tratorul va putea $en+ine pla%a$entele e8i%tente la data prelurii ,unc+iei cBiar dac ace%tea nu %unt con%iderate %i;ure) (2) Ad$ini%tratorul va putea totodat % de+in valori $o5iliare care le :nlocuie%c pe cele de+inute anterior ca ur$are a reor;anizrii9 licBidrii %au ,uziunii per%oanei 'uridice e$itente) AR ) 4A? .5li;a+ia de reparare a pre'udiciului pentru pla%a$entele ne%i;ure (1) (e prezu$ c un ad$ini%trator ac+ioneaz prudent dac :-i :ndepline-te atri5u+iile :n con,or$itate cu prevederile prezentei %ec+iuni) (2) Ad$ini%tratorul care e,ectueaz un alt pla%a$ent dect cele $en+ionate la art) 4A1 -i care nu a ,o%t autorizat e8pre% de ctre 5ene,iciar va ,i +inut % repare pre'udiciul rezultat ,r a %e +ine %ea$a de e8i%ten+a vreunei culpe) AR ) 4A7 .5li;a+ia ad$ini%tratorului de a"-i arta calitatea (1) Ad$ini%tratorul tre5uie % indice calitatea %a -i per%oana 5ene,iciarului pentru pla%a$entele ,cute :n cur%ul ad$ini%trrii) (2) @n caz contrar9 pla%a$entul -i pro,itul a,erent vor reveni tot 5ene,iciarului) &ac pla%a$entele %unt nerenta5ile9 ad$ini%tratorul va acoperi per%onal pierderile cauzate 5ene,iciarului) (EC/=!NEA a 7"a Reparti+ia pro,iturilor -i a pierderilor AR ) 4A2 Reparti+ia pro,itului -i a pierderilor

(1) Reparti+ia pro,itului -i a pierderilor :ntre 5ene,iciarul ,ructelor -i cel al capitalului %e va realiza :n con,or$itate cu prevederile actului con%titutiv) (2) @n lip%a unei indica+ii e8pre%e :n act9 reparti+ia %e ,ace ecBita5il9 +innd %ea$a de o5iectul ad$ini%trrii9 de circu$%tan+ele care au dat na-tere la ad$ini%trare9 precu$ -i de practicile conta5ile ;eneral acceptate) AR ) 4A4 &e5itarea contului de venituri (1) Contul de venituri %e va de5ita cu %u$ele reprezentnd ur$toarele cBeltuieli -i alte cBeltuieli de natur %i$ilar9 :n ur$toarea ordineE a) i$pozitele -i ta8ele pltite9 a,erente 5unurilor ad$ini%trate6 5) 'u$tate din re$unera+ia ad$ini%tratorului -i din cBeltuielile rezona5ile e,ectuate de ace%ta pentru ad$ini%trarea co$un a capitalului -i a do5nzilor6 c) pri$ele de a%i;urare9 co%turile repara+iilor $inore9 precu$ -i celelalte cBeltuieli o5i-nuite ale ad$ini%trrii6 d) cBeltuielile e,ectuate pentru con%ervarea drepturilor 5ene,iciarului ,ructelor -i 'u$tate din co%turile prile'uite de de%crcarea 'udiciar de ;e%tiune9 :n $%ura :n care in%tan+a 'udectorea%c nu di%pune alt,el6 e) co%turile a$ortizrii 5unurilor9 cu e8cep+ia celor utilizate :n %cop per%onal de ctre 5ene,iciar) (2) Ad$ini%tratorul va putea repartiza cBeltuielile i$portante pe o perioad de ti$p rezona5il9 pentru a $en+ine veniturile la un nivel con%tant) AR ) 4A3 &e5itarea contului de capital (1) Contul de capital %e va de5ita cu %u$ele reprezentnd cBeltuieli care nu %unt trecute :n de5itul contului de venituri9 precu$ cBeltuielile re,eritoare la inve%ti+iile de capital9 :n%trinarea de 5unuri9 con%ervarea drepturilor 5ene,iciarului capitalului %au a dreptului de proprietate a 5unurilor ad$ini%trate) (2) Contul de capital %e va de5ita totodat cu %u$ele reprezentnd ta8e -i i$pozite pltite a%upra c-ti;urilor din capital9 cBiar -i atunci cnd le;ea %pecial le cali,ic i$pozite pe venit) AR ) 4>0 Mo$entul na-terii dreptului 5ene,iciarului la venitul net Dene,iciarul ,ructelor e%te :ndrept+it la venitul net rezultat din ad$ini%trarea 5unurilor :ncepnd cu data prevzut :n actul con%titutiv %au9 :n lip%a unei a%e$enea date9 de la $o$entul :nceperii ad$ini%trrii ori9 dup caz9 al dece%ului te%tatorului) AR ) 4>1 &o5ndirea ,ructelor (1) Cnd 5ene,iciarul e%te proprietarul 5unului ,ru;i,er9 ,ructele %e do5nde%c potrivit re;ulilor prevzute la art) ??0 alin) (2) -i (A)) @n cazul :n care 5ene,iciarul e%te o ter+

per%oan9 %e aplic :n $od core%punztor re;ulile prevzute la art) 210 -i 211) (2) &ividendele -i di%tri5u+iile unei per%oane 'uridice %e datoreaz de la data indicat :n Botrrea de di%tri5u+ie %au9 :n lip%a ace%teia9 de la data Botrrii re%pective) Dene,iciarul nu va avea dreptul la plata dividendelor %ta5ilite ulterior $o$entului :ncetrii dreptului %u) (EC/=!NEA a 2"a &area de %ea$ anual AR ) 4>2 .5li;a+ia privind darea de %ea$ Cel pu+in o dat pe an ad$ini%tratorul :i va prezenta 5ene,iciarului o dare de %ea$ a ;e%tiunii %ale) AR ) 4>A Con+inutul -i auditarea drii de %ea$ (1) &area de %ea$ tre5uie % cuprind toate in,or$a+iile nece%are veri,icrii e8actit+ii ace%teia) (2) La cererea per%oanei intere%ate9 darea de %ea$ poate ,i auditat de ctre un e8pert independent) (A) @n cazul :n care ad$ini%tratorul %e opune auditrii9 per%oana intere%at poate % %olicite in%tan+ei 'udectore-ti de%e$narea unui e8pert independent pentru a veri,ica darea de %ea$) AR ) 4>> &area de %ea$ :n ipoteza :n care %unt $ai $ul+i ad$ini%tratori &ac %unt $ai $ul+i ad$ini%tratori9 ace-tia vor :ntoc$i o %in;ur dare de %ea$9 cu e8cep+ia cazului :n care atri5u+iile lor au ,o%t repartizate prin le;e9 prin actul con%titutiv %au de ctre in%tan+a 'udectorea%c9 iar acea%t repartizare a ,o%t re%pectat) AR ) 4>? E8a$inarea re;i%trelor Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % :i per$it 5ene,iciarului9 :n orice $o$ent9 e8a$inarea re;i%trelor -i a docu$entelor 'u%ti,icative ce au le;tur cu ;e%tiunea %a) CAP) =C @ncetarea ad$ini%trrii (EC/=!NEA 1 Cauzele de :ncetare AR ) 4>7 Cazurile de :ncetare Ad$ini%trarea :nceteazE a) prin %tin;erea dreptului 5ene,iciarului a%upra 5unurilor ad$ini%trate6 5) prin e8pirarea ter$enului %au :$plinirea condi+iei %tipulate :n actul con%titutiv6

c) prin :ndeplinirea %copului ad$ini%trrii %au prin :ncetarea cauzei care a dat na-tere ad$ini%trrii6 d) prin denun+area de ctre 5ene,iciar a actului de de%e$nare9 ca ur$are a %olicitrii co$unicate ad$ini%tratorului9 prin %cri%oare reco$andat cu con,ir$are de pri$ire9 de a re%titui 5unurile de :ndat6 e) prin :nlocuirea ad$ini%tratorului de ctre 5ene,iciar %au de ctre in%tan+a 'udectorea%c9 la cererea altei per%oane intere%ate6 ,) prin dece%ul9 punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 renun+area ad$ini%tratorului ori %upunerea ace%tuia la procedura in%olven+ei6 ;) prin punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c a 5ene,iciarului %au %upunerea ace%tuia la procedura in%olven+ei9 :n $%ura :n care acea%ta a,ecteaz 5unurile ad$ini%trate) AR ) 4>2 Noti,icarea renun+rii (1) Ad$ini%tratorul poate renun+a la atri5u+iile %ale9 pe 5aza noti,icrii adre%ate9 prin %cri%oare reco$andat cu con,ir$are de pri$ire9 5ene,iciarului -i9 dup caz9 celorlal+i ad$ini%tratori %au per%oanei :$puternicite % de%e$neze un :nlocuitor) (2) Noti,icarea va cuprinde un ter$en de preaviz rezona5il9 care % :i per$it 5ene,iciarului % nu$ea%c un alt ad$ini%trator %au % preia el :n%u-i ad$ini%trarea 5unurilor) @n caz contrar9 ad$ini%tratorul va repara pre'udiciul cauzat prin renun+area %a inte$pe%tiv) (A) Renun+area ad$ini%tratorului produce e,ecte de la data e8pirrii ter$enului de preaviz) AR ) 4>4 Moartea %au punerea %u5 interdic+ie a ad$ini%tratorului (1) Moartea %au punerea %u5 interdic+ie a ad$ini%tratorului va ,i co$unicat 5ene,iciarului -i9 dup caz9 celorlal+i ad$ini%tratori9 de ctre $o-tenitorii ace%tuia %au e8ecutorul te%ta$entar ori de ctre tutorele ad$ini%tratorului) (2) Mo-tenitorii9 e8ecutorul te%ta$entar -i tutorele9 dup caz9 %unt o5li;a+i % :ntreprind9 :n privin+a oricrei a,aceri :ncepute9 orice $%ur i$ediat care e%te nece%ar pentru prevenirea producerii unei pierderi9 precu$ -i % dea %ocoteal -i % predea 5unurile ctre per%oana :ndrept+it) AR ) 4>3 .5li;a+iile a%u$ate ulterior :ncetrii ad$ini%trrii (1) .5li;a+iile a%u$ate ,a+ de ter+i9 ulterior :ncetrii ad$ini%trrii9 de un ad$ini%trator de 5un"credin+ %unt pe deplin vala5ile -i :l o5li; pe 5ene,iciar %au9 dup caz9 pe ,iduciar) (2) Prevederile alin) (1) %e aplic -i :n cazul o5li;a+iilor a%u$ate de ad$ini%trator ulterior :ncetrii ad$ini%trrii9 atunci cnd acea%ta e%te o con%ecin+ nece%ar %au o $%ur nece%ar pentru prevenirea pierderilor)

(A) Dene,iciarul %au ,iduciarul e%te de a%e$enea +inut de o5li;a+iile a%u$ate ,a+ de ter+ii care nu au cuno%cut ,aptul :ncetrii ad$ini%trrii) (>) #iduciarul r%punde nu$ai :n li$itele activului $a%ei patri$oniale ,iduciare) (EC/=!NEA a 2"a &area de %ea$ -i predarea 5unurilor AR ) 4?0 &area de %ea$ ,inal (1) La :ncetarea raporturilor de ad$ini%trare9 ad$ini%tratorul va prezenta o dare de %ea$ ,inal 5ene,iciarului -i9 dup caz9 ad$ini%tratorului :nlocuitor %au celorlal+i ad$ini%tratori) @n cazul :ncetrii %i$ultane a raporturilor de ad$ini%trare ale $ai $ultor ad$ini%tratori9 ace-tia vor prezenta o %in;ur dare de %ea$9 cu e8cep+ia cazului :n care atri5u+iile ace%tora %unt %eparate) (2) &area de %ea$ va cuprinde toate datele nece%are pentru a per$ite veri,icarea e8actit+ii %ale) Re;i%trele -i celelalte docu$ente 'u%ti,icative vor putea ,i con%ultate de per%oanele intere%ate) (A) Acceptarea drii de %ea$ de ctre 5ene,iciar :l de%carc pe ad$ini%trator) AR ) 4?1 &e%crcarea 'udiciar de ;e%tiune (1) @n cazul :n care oricare dintre 5ene,iciari nu accept darea de %ea$9 ad$ini%tratorul poate cere in%tan+ei 'udectore-ti % o :ncuviin+eze) (2) .ri de cte ori %e con%ider nece%ar9 in%tan+a 'udectorea%c va di%pune e,ectuarea unei e8pertize de %pecialitate) AR ) 4?2 Locul predrii 5unurilor @n lip%a unei %tipula+ii contrare9 ad$ini%tratorul pred 5unurile ad$ini%trate la locul unde %e ;%e%c ace%tea) AR ) 4?A @ntinderea o5li;a+iei de re%tituire (1) Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % predea tot ce a pri$it :n e8ercitarea atri5u+iilor %ale9 cBiar dac plata pri$it de la ter+ e%te nedatorat 5ene,iciarului %au9 dup caz9 ,iduciarului9 pentru $a%a patri$onial ,iduciar) (2) Ad$ini%tratorul e%te9 de a%e$enea9 o5li;at % re%tituie orice pro,it %au orice alt avanta' patri$onial realizat :n ,olo% per%onal prin utilizarea9 ,r per$i%iune9 a datelor -i a in,or$a+iilor o5+inute :n virtutea calit+ii %ale) (A) Ad$ini%tratorul care a ,olo%it9 ,r per$i%iune9 un 5un e%te o5li;at % :l inde$nizeze pe 5ene,iciar %au9 dup caz9 pe ,iduciar9 :n contul $a%ei patri$oniale ,iduciare cu ecBivalentul ,olo%in+ei 5unului) AR ) 4?> (uportarea cBeltuielilor ad$ini%trrii

(1) CBeltuielile ad$ini%trrii9 inclu%iv cele ocazionate de prezentarea drii de %ea$ -i de predarea 5unurilor9 %unt :n %arcina 5ene,iciarului %au9 dup caz9 a ,iduciarului9 pentru $a%a patri$onial ,iduciar) (2) @n cazul renun+rii9 denun+rii actului de de%e$nare %au al :nlocuirii ad$ini%tratorului9 5ene,iciarul ori ,iduciarul9 :n contul $a%ei patri$oniale ,iduciare9 are :n %arcin9 pe ln; cBeltuielile $en+ionate la alin) (1)9 -i plata re$unera+iei cuvenite ad$ini%tratorului :n raport cu durata activit+ii %ale) AR ) 4?? &ata cur;erii do5nzilor (1) Ad$ini%tratorul datoreaz do5nzi a%upra %oldului de la data acceptrii ori a :ncuviin+rii 'udiciare a drii de %ea$ %au9 dup caz9 de la data noti,icrii prin %cri%oare reco$andat cu con,ir$are de pri$ire %au prin orice alt $i'loc prevzut de le;e) (2) Dene,iciarul %au ,iduciarul9 pentru $a%a patri$onial ,iduciar9 datoreaz do5nzi pentru %u$ele cuvenite ad$ini%tratorului doar de la punerea :n :ntrziere potrivit alin) (1)) AR ) 4?7 &educerea re$unera+iei (1) Ad$ini%tratorul poate deduce din %oldul ad$ini%trrii re$unera+ia care :i e%te datorat de 5ene,iciar %au de ,iduciar9 :n contul $a%ei patri$oniale ,iduciare9 pentru activitatea %a) (2) Ad$ini%tratorul are drept de reten+ie a%upra 5unului ad$ini%trat pn la plata inte;ral a datoriei ,a+ de el) AR ) 4?2 (olidaritatea 5ene,iciarilor @n caz de pluralitate de 5ene,iciari9 ace-tia %unt +inu+i %olidar la :ndeplinirea o5li;a+iilor ,a+ de ad$ini%trator) = L!L C= Proprietatea pu5lic CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 4?4 &e,ini+ia dreptului de proprietate pu5lic Proprietatea pu5lic e%te dreptul de proprietate ce apar+ine %tatului %au unei unit+i ad$ini%trativ"teritoriale a%upra 5unurilor care9 prin natura lor %au prin declara+ia le;ii9 %unt de uz ori de intere% pu5lic9 cu condi+ia % ,ie do5ndite prin unul dintre $odurile prevzute de le;e) AR ) 4?3 .5iectul propriet+ii pu5lice) &eli$itarea de do$eniul privat (1) Con%tituie o5iect e8clu%iv al propriet+ii pu5lice 5o;+iile de intere% pu5lic ale %u5%olului9 %pa+iul aerian9 apele cu poten+ial ener;etic valori,ica5il9 de intere% na+ional9 pla'ele9 $area teritorial9 re%ur%ele naturale ale zonei

econo$ice -i ale platoului continental9 precu$ -i alte 5unuri %ta5ilite prin le;e or;anic) (2) Celelalte 5unuri care apar+in %tatului ori unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale ,ac parte9 dup caz9 din do$eniul pu5lic %au din do$eniul privat al ace%tora9 :n% nu$ai dac au ,o%t9 la rndul lor9 do5ndite prin unul dintre $odurile prevzute de le;e) AR ) 470 &o$eniul pu5lic na+ional9 'ude+ean -i local (1) Dunurile proprietate pu5lic ,ac parte din do$eniul pu5lic na+ional9 'ude+ean %au9 dup caz9 local) (2) &eli$itarea dintre do$eniul pu5lic na+ional9 'ude+ean -i local %e ,ace :n condi+iile le;ii) (A) Dunurile care ,or$eaz o5iectul e8clu%iv al propriet+ii pu5lice a %tatului %au a unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale potrivit unei le;i or;anice nu pot ,i trecute din do$eniul pu5lic al %tatului :n do$eniul pu5lic al unit+ii ad$ini%trativ" teritoriale %au inver% dect ca ur$are a $odi,icrii le;ii or;anice) @n celelalte cazuri9 trecerea unui 5un din do$eniul pu5lic al %tatului :n do$eniul pu5lic al unit+ii ad$ini%trativ" teritoriale -i inver% %e ,ace :n condi+iile le;ii) AR ) 471 Caracterele dreptului de proprietate pu5lic (1) Dunurile proprietate pu5lic %unt inaliena5ile9 i$pre%cripti5ile -i in%e%iza5ile) (2) Proprietatea a%upra ace%tor 5unuri nu %e %tin;e prin neuz -i nu poate ,i do5ndit de ter+i prin uzucapiune %au9 dup caz9 prin po%e%ia de 5un"credin+ a%upra 5unurilor $o5ile) (A) @n condi+iile le;ii9 5unurile proprietate pu5lic pot ,i date :n ad$ini%trare %au :n ,olo%in+ -i pot ,i conce%ionate ori :ncBiriate) AR ) 472 Li$itele e8ercitrii dreptului de proprietate pu5lic (1) &reptul de proprietate pu5lic e%te %u%cepti5il de orice li$ite re;le$entate de le;e %au de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privat9 :n $%ura :n care ace%tea %unt co$pati5ile cu uzul %au intere%ul pu5lic cruia :i %unt de%tinate 5unurile a,ectate) (2) =nco$pati5ilitatea %e con%tat prin acordul dintre titularul propriet+ii pu5lice -i per%oana intere%at %au9 :n caz de diver;en+9 pe cale 'udectorea%c) (A) @n ace%te cazuri9 per%oana intere%at are dreptul la o 'u%t -i pro$pt de%p;u5ire din partea titularului propriet+ii pu5lice) AR ) 47A Cazurile de do5ndire a dreptului de proprietate pu5lic &reptul de proprietate pu5lic %e do5nde-teE a) prin acBizi+ie pu5lic9 e,ectuat :n condi+iile le;ii6 5) prin e8propriere pentru cauz de utilitate pu5lic9 :n condi+iile le;ii6

c) prin dona+ie %au le;at9 acceptat :n condi+iile le;ii9 dac 5unul9 prin natura lui %au prin voin+a di%puntorului9 devine de uz ori de intere% pu5lic6 d) prin conven+ie cu titlu onero%9 dac 5unul9 prin natura lui %au prin voin+a do5nditorului9 devine de uz ori de intere% pu5lic6 e) prin tran%,erul unui 5un din do$eniul privat al %tatului :n do$eniul pu5lic al ace%tuia %au din do$eniul privat al unei unit+i ad$ini%trativ"teritoriale :n do$eniul pu5lic al ace%teia9 :n condi+iile le;ii6 ,) prin alte $oduri %ta5ilite de le;e) AR ) 47> (tin;erea dreptului de proprietate pu5lic &reptul de proprietate pu5lic %e %tin;e dac 5unul a pierit ori a ,o%t trecut :n do$eniul privat9 dac a :ncetat uzul %au intere%ul pu5lic9 cu re%pectarea condi+iilor prevzute de le;e) AR ) 47? Aprarea dreptului de proprietate pu5lic (1) .5li;a+ia aprrii :n 'u%ti+ie a propriet+ii pu5lice revine titularului) (2) itularii drepturilor core%punztoare propriet+ii pu5lice %unt o5li;a+iE a) % :l in,or$eze pe proprietar cu privire la orice tul5urare adu% dreptului de proprietate pu5lic6 5) % :l introduc :n proce% pe titularul dreptului de proprietate pu5lic9 :n condi+iile prevzute de Codul de procedur civil) (A) &i%pozi+iile art) ?7A %e aplic :n $od core%punztor) CAP) == &repturile reale core%punztoare propriet+ii pu5lice (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 477 &repturile reale core%punztoare propriet+ii pu5lice &repturile reale core%punztoare propriet+ii pu5lice %unt dreptul de ad$ini%trare9 dreptul de conce%iune -i dreptul de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit) (EC/=!NEA a 2"a &reptul de ad$ini%trare AR ) 472 Con%tituirea dreptului de ad$ini%trare (1) &reptul de ad$ini%trare %e con%tituie prin Botrre a 0uvernului9 a con%iliului 'ude+ean %au9 dup caz9 a con%iliului local) (2) Autorit+ile prevzute la alin) (1) controleaz $odul de e8ercitare a dreptului de ad$ini%trare) AR ) 474

E8ercitarea dreptului de ad$ini%trare (1) &reptul de ad$ini%trare apar+ine re;iilor autono$e %au9 dup caz9 autorit+ilor ad$ini%tra+iei pu5lice centrale %au locale -i altor in%titu+ii pu5lice de intere% na+ional9 'ude+ean ori local) (2) itularul dreptului de ad$ini%trare poate ,olo%i -i di%pune de 5unul dat :n ad$ini%trare :n condi+iile %ta5ilite de le;e -i9 dac e%te cazul9 de actul de con%tituire) AR ) 473 (tin;erea dreptului de ad$ini%trare &reptul de ad$ini%trare :nceteaz odat cu :ncetarea dreptului de proprietate pu5lic %au prin actul de revocare e$i%9 :n condi+iile le;ii9 dac intere%ul pu5lic o i$pune9 de or;anul care l"a con%tituit) AR ) 420 Aprarea dreptului de ad$ini%trare (1) Aprarea :n 'u%ti+ie a dreptului de ad$ini%trare revine titularului dreptului) (2) &i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic :n $od core%punztor) (EC/=!NEA a A"a &reptul de conce%iune AR ) 421 Con+inutul dreptului de conce%iune (1) Conce%ionarul are dreptul -i9 :n acela-i ti$p9 o5li;a+ia de e8ploatare a 5unului9 :n %cBi$5ul unei redeven+e -i pentru o durat deter$inat9 cu re%pectarea condi+iilor prevzute de le;e -i a contractului de conce%iune) (2) Calitatea de conce%ionar o poate avea orice per%oan ,izic %au per%oan 'uridic) (A) Procedura de conce%ionare9 precu$ -i :ncBeierea9 e8ecutarea -i :ncetarea contractului de conce%iune %unt %upu%e condi+iilor prevzute de le;e) AR ) 422 E8ercitarea dreptului de conce%iune (1) Conce%ionarul poate e,ectua orice acte $ateriale %au 'uridice nece%are pentru a a%i;ura e8ploatarea 5unului) Cu toate ace%tea9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 conce%ionarul nu poate :n%trina -i nici ;reva 5unul dat :n conce%iune %au9 dup caz9 5unurile de%tinate ori rezultate din realizarea conce%iunii -i care tre5uie9 potrivit le;ii %au actului con%titutiv9 % ,ie predate concedentului la :ncetarea9 din orice $otive9 a conce%iunii) (2) #ructele9 precu$ -i9 :n li$itele prevzute de le;e -i :n actul de con%tituire9 productele 5unului conce%ionat revin conce%ionarului) (A) @n toate cazurile9 e8ercitarea dreptului de conce%iune e%te %upu% controlului din partea concedentului9 :n condi+iile le;ii -i ale contractului de conce%iune) AR ) 42A

Aprarea dreptului de conce%iune (1) Aprarea :n 'u%ti+ie a dreptului de conce%iune revine conce%ionarului) (2) &i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic :n $od core%punztor) (EC/=!NEA a >"a &reptul de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit AR ) 42> Con+inutul -i li$itele dreptului de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit (1) &reptul de ,olo%in+ a%upra 5unurilor proprietate pu5lic %e acord9 cu titlu ;ratuit9 pe ter$en li$itat9 :n ,avoarea in%titu+iilor de utilitate pu5lic) (2) @n lip%a unor di%pozi+ii contrare :n actul de con%tituire9 titularul nu 5ene,iciaz de ,ructele civile ale 5unului) (A) &i%pozi+iile privind con%tituirea -i :ncetarea dreptului de ad$ini%trare %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 42? Aprarea dreptului de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit (1) Aprarea :n 'u%ti+ie a dreptului de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit revine titularului dreptului) (2) &i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic :n $od core%punztor) = L!L C== Cartea ,unciar CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 427 (copul -i o5iectul cr+ii ,unciare (1) Cartea ,unciar de%crie i$o5ilele -i arat drepturile reale ce au ca o5iect ace%te 5unuri) (2) @n cazurile prevzute de le;e pot ,i :n%cri%e :n cartea ,unciar -i alte drepturi9 ,apte %au raporturi 'uridice9 dac au le;tur cu i$o5ilele cuprin%e :n cartea ,unciar) (A) Prin i$o5il9 :n %en%ul prezentului titlu9 %e :n+ele;e una %au $ai $ulte parcele de teren alturate9 indi,erent de cate;oria de ,olo%in+9 cu %au ,r con%truc+ii9 apar+innd aceluia-i proprietar9 %ituate pe teritoriul unei unit+i ad$ini%trativ" teritoriale -i care %unt identi,icate printr"un nu$r cada%tral unic) AR ) 422 &repturile ta5ulare &repturile reale i$o5iliare :n%cri%e :n cartea ,unciar %unt drepturi ta5ulare) Ele %e do5nde%c9 %e $odi,ic -i %e %tin; nu$ai cu re%pectarea re;ulilor de carte ,unciar) AR ) 424

.5iectul drepturilor ta5ulare (1) .5iectul drepturilor ta5ulare e%te i$o5ilul9 de,init la art) 427 alin) (A)9 care dup :n%crierea :n cartea ,unciar nu $ai poate % ,ie $odi,icat dect cu re%pectarea re;ulilor de carte ,unciar) (2) Aceea-i carte ,unciar nu poate cuprinde dect un %in;ur i$o5il) (A) Mai $ul+i proprietari nu pot ,i :n%cri-i :n aceea-i carte ,unciar dect dac %e a,l :n coproprietate pe cote"pr+i ori :n devl$-ie) AR ) 423 Modi,icarea i$o5ilului :n%cri% :n cartea ,unciar (1) =$o5ilul :n%cri% :n cartea ,unciar %e poate $odi,ica prin alipiri9 dac $ai $ulte i$o5ile alturate %e une%c :ntr"un %in;ur i$o5il %au dac %e adau; o parte dintr"un i$o5il la un alt i$o5il ori9 dup caz9 %e $re-te :ntinderea ace%tuia) (2) &e a%e$enea9 i$o5ilul :n%cri% :n cartea ,unciar %e $odi,ic -i prin dezlipiri9 dac %e de%parte o parte din i$o5il %au %e $ic-oreaz :ntinderea ace%tuia) (A) Alipirea %au dezlipirea unui i$o5il ;revat cu %arcini nu %e poate ,ace dect cu con%i$+$ntul titularilor acelor %arcini) Re,uzul titularilor %arcinilor nu tre5uie % ,ie a5uziv9 el putnd ,i cenzurat de ctre in%tan+a 'udectorea%c) (>) &ac :n% creditorii ipotecari con%i$t la alipirea %au9 dup caz9 att la dezlipirea9 ct -i la alipirea i$o5ilului ;revat la un alt i$o5il9 :n lip% de conven+ie contrar9 ipotecile vor lua ran; dup cele ce ;reveaz i$o5ilul la care %"a ,cut alipirea) (?) .pera+iunile de $odi,icare a i$o5ilului :n%cri% :n cartea ,unciar9 prin alipiri %au dezlipiri9 au caracter $aterial -i nu i$plic niciun tran%,er de proprietate) AR ) 440 @n%crierile :n caz de alipire %au dezlipire (1) @n caz de alipire %au dezlipire9 i$o5ilele rezultate %e vor tran%crie :n cr+i ,unciare noi9 cu $en+ionarea noului nu$r cada%tral pentru ,iecare i$o5il9 iar cartea ,unciar %au9 dup caz9 vecBile cr+i ,unciare %e vor :ncBide9 ,r a %e $ai putea rede%cBide pentru alte :n%crieri) (2) &ac :ntre;ul i$o5il :n%cri% :n cartea ,unciar a ,o%t tran%cri%9 acea%ta %e va :ncBide -i nu va $ai putea ,i rede%cBi% pentru noi :n%crieri) AR ) 441 #elurile :n%crierilor (1) @n%crierile %unt de A ,eluriE inta5ularea9 :n%crierea provizorie -i notarea) (2) =nta5ularea -i :n%crierea provizorie au ca o5iect drepturile ta5ulare9 iar notarea %e re,er la :n%crierea altor drepturi9 acte9 ,apte %au raporturi 'uridice :n le;tur cu i$o5ilele cuprin%e :n cartea ,unciar) (A) @n%crierea provizorie -i notarea %e ,ac nu$ai :n cazurile anu$e prevzute de le;e) AR ) 442

@n%crierea drepturilor reale a,ectate de $odalit+i (1) &repturile reale %u5 condi+ie %u%pen%iv %au rezolutorie nu %e inta5uleaz) Ele %e pot :n% :n%crie provizoriu) (2) er$enul e8tinctiv %au %arcina li5eralit+ii %e va putea arta att :n cuprin%ul inta5ulrii9 ct -i al :n%crierii provizorii) AR ) 44A Cercetarea cr+ii ,unciare (1) .rice per%oan9 ,r a ,i +inut % 'u%ti,ice vreun intere%9 poate cerceta orice carte ,unciar9 precu$ -i celelalte docu$ente cu care acea%ta %e :ntre;e-te9 potrivit le;ii) Mapa cu :n%cri%urile care au %tat la 5aza e,ecturii :n%crierilor :n cartea ,unciar poate ,i con%ultat de orice per%oan intere%at9 cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter per%onal -i li5era circula+ie a ace%tor date) (2) La cerere9 %e vor eli5era e8tra%e %au copii certi,icate9 con,or$e cu e8e$plarul ori;inal a,lat :n arBiv) (A) Ni$eni nu va putea invoca ,aptul c nu a avut cuno-tin+ de e8i%ten+a vreunei :n%crieri e,ectuate :n cartea ,unciar %au9 dup caz9 a unei cereri de :n%criere :nre;i%trate la 5iroul de cada%tru -i pu5licitate i$o5iliar) AR ) 44> Procedura de :n%criere Procedura de :n%criere :n cartea ,unciar %e va %ta5ili prin le;e %pecial) CAP) == @n%crierea drepturilor ta5ulare AR ) 44? &o5ndirea -i %tin;erea drepturilor reale a%upra i$o5ilelor (1) (u5 rezerva unor di%pozi+ii le;ale contrare9 drepturile reale a%upra i$o5ilelor cuprin%e :n cartea ,unciar %e do5nde%c9 att :ntre pr+i9 ct -i ,a+ de ter+i9 nu$ai prin :n%crierea lor :n cartea ,unciar9 pe 5aza actului %au ,aptului care a 'u%ti,icat :n%crierea) (2) &repturile reale %e vor pierde %au %tin;e nu$ai prin radierea lor din cartea ,unciar9 cu con%i$+$ntul titularului9 dat prin :n%cri% autentic notarial) Ace%t con%i$+$nt nu e%te nece%ar dac dreptul %e %tin;e prin :$plinirea ter$enului artat :n :n%criere ori prin dece%ul %au9 dup caz9 prin :ncetarea e8i%ten+ei 'uridice a titularului9 dac ace%ta era o per%oan 'uridic) (A) &ac dreptul ce ur$eaz % ,ie radiat e%te ;revat :n ,olo%ul unei ter+e per%oane9 radierea %e va ,ace cu p%trarea dreptului ace%tei per%oane9 cu e8cep+ia cazurilor anu$e prevzute de le;e) (>) Fotrrea 'udectorea%c de,initiv %au9 :n cazurile prevzute de le;e9 actul autorit+ii ad$ini%trative va :nlocui acordul de voin+ %au9 dup caz9 con%i$+$ntul titularului) AR ) 447 Modi,icarea drepturilor reale a%upra i$o5ilelor

Modi,icarea unui drept real i$o5iliar %e ,ace potrivit re;ulilor %ta5ilite pentru do5ndirea %au %tin;erea drepturilor reale9 dac prin le;e nu %e di%pune alt,el) AR ) 442 &o5ndirea unor drepturi reale ,r :n%criere (1) &repturile reale %e do5nde%c ,r :n%criere :n cartea ,unciar cnd provin din $o-tenire9 acce%iune natural9 vnzare %ilit9 e8propriere pentru cauz de utilitate pu5lic9 precu$ -i :n alte cazuri e8pre% prevzute de le;e) (2) Cu toate ace%tea9 :n cazul vnzrii %ilite9 dac ur$rirea i$o5ilului nu a ,o%t :n preala5il notat :n cartea ,unciar9 drepturile reale a%t,el do5ndite nu vor putea ,i opu%e ter+ilor do5nditori de 5un"credin+) (A) @n cazurile prevzute la alin) (1)9 titularul drepturilor a%t,el do5ndite nu va putea :n% di%pune de ele prin cartea ,unciar dect dup ce %"a ,cut :n%crierea) AR ) 444 Condi+ii de :n%criere @n%crierea :n cartea ,unciar %e e,ectueaz :n 5aza :n%cri%ului autentic notarial9 a Botrrii 'udectore-ti r$a%e de,initiv9 a certi,icatului de $o-tenitor %au :n 5aza unui alt act e$i% de autorit+ile ad$ini%trative9 :n cazurile :n care le;ea prevede acea%ta) AR ) 443 Renun+area la dreptul de proprietate (1) Proprietarul poate renun+a la dreptul %u printr"o declara+ie autentic notarial :nre;i%trat la 5iroul de cada%tru -i pu5licitate i$o5iliar pentru a %e :n%crie radierea dreptului) (2) @n ace%t caz9 co$una9 ora-ul %au $unicipiul9 dup caz9 poate cere :n%crierea dreptului de proprietate :n ,olo%ul %u9 :n 5aza Botrrii con%iliului local9 cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ale privind tran%,erul drepturilor reale i$o5iliare9 dac o alt per%oan nu a %olicitat :n%crierea :n te$eiul uzucapiunii) (A) @n %itua+ia 5unurilor ;revate de %arcini reale9 unitatea ad$ini%trativ"teritorial care a preluat 5unul e%te +inut :n li$ita valorii 5unului) AR ) 430 &ata producerii e,ectelor :n%crierilor (1) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 :n%crierile :n cartea ,unciar :-i vor produce e,ectele de la data :nre;i%trrii cererilor9 +inndu"%e :n% cont de data9 ora -i $inutul :nre;i%trrii ace%tora :n toate cazurile :n care cererea a ,o%t depu% per%onal9 prin $andatar ori notar pu5lic %au9 dup caz9 co$unicat prin tele,a89 po-t electronic ori prin alte $i'loace ce a%i;ur tran%$iterea te8tului -i con,ir$area pri$irii cererii de :n%criere cu toate docu$entele 'u%ti,icative) (2) @n cazul drepturilor de ipotec9 ordinea :nre;i%trrii cererilor va deter$ina -i ran;ul ace%tora) (A) &ac $ai $ulte cereri %"au pri$it :n aceea-i zi prin po-t %au curier9 drepturile de ipotec vor avea acela-i ran;9 iar celelalte drepturi vor do5ndi nu$ai provizoriu ran; e;al9 ur$nd ca in%tan+a % %e pronun+e9 la cererea oricrei per%oane

intere%ate9 a%upra ran;ului -i9 dac va ,i cazul9 a%upra radierii :n%crierii nevala5ile) (>) @n cazul :n care dou %au $ai $ulte drepturi au pri$it provizoriu ran; e;al9 potrivit di%pozi+iilor alin) (A)9 va ,i pre,erat9 indi,erent de data cert a titlurilor a,late :n concur%9 cel care a ,o%t pu% :n po%e%ia 5unului %au9 dup caz9 cel ,a+ de care de5itorul -i"a e8ecutat cel dinti o5li;a+iile ce :i incu$59 cu e8cep+ia drepturilor de ipotec care vor avea acela-i ran;) @n %itua+ia :n care niciunul din do5nditori n"a ,o%t pu% :n po%e%ia 5unului %au9 dup caz9 de5itorul nu -i"a e8ecutat o5li;a+iile ,a+ de niciunul dintre ei9 va ,i pre,erat cel care a %e%izat cel dinti in%tan+a de 'udecat :n te$eiul di%pozi+iilor prezentului articol) (?) &i%pozi+iile alin) (A) -i (>) %e aplic -i atunci cnd9 :n aceea-i zi9 o cerere de :n%criere a ,o%t depu% ori co$unicat :n condi+iile alin) (1)9 iar alta pri$it prin po-t %au curier) AR ) 431 Con,lictul dintre ter+ii do5nditori de la un autor co$un @n cazul :n care dou %au $ai $ulte per%oane au ,o%t :ndrept+ite % do5ndea%c9 prin acte :ncBeiate cu acela-i autor9 drepturi a%upra aceluia-i i$o5il care %e e8clud reciproc9 cel care -i"a :n%cri% pri$ul dreptul va ,i %ocotit titularul dreptului ta5ular9 indi,erent de data titlului :n te$eiul cruia %"a %vr-it :n%crierea :n cartea ,unciar) AR ) 432 (itua+ia ter+ului do5nditor de rea"credin+ (1) Cel care a ,o%t :ndrept+it9 printr"un act 'uridic vala5il :ncBeiat9 % :n%crie un drept real :n ,olo%ul %u poate cere radierea din cartea ,unciar a unui drept concurent %au9 dup caz9 acordarea de ran; pre,eren+ial ,a+ de :n%crierea e,ectuat de alt per%oan9 :n% nu$ai dac %unt :ntrunite ur$toarele A condi+iiE a) actul 'uridic :n te$eiul cruia %e %olicit radierea %au acordarea ran;ului pre,eren+ial % ,ie anterior aceluia :n 5aza cruia ter+ul -i"a :n%cri% dreptul6 5) dreptul recla$antului -i cel al ter+ului do5nditor % provin de la un autor co$un6 c) :n%crierea dreptului :n ,olo%ul recla$antului % ,i ,o%t :$piedicat de ter+ul do5nditor prin violen+ %au viclenie9 dup caz) (2) Radierea %au acordarea ran;ului pre,eren+ial poate ,i cerut -i dac violen+a ori viclenia a provenit de la o alt per%oan dect ter+ul do5nditor9 dar nu$ai dac ace%ta din ur$ a cuno%cut %au9 dup caz9 tre5uia % cunoa%c acea%t :$pre'urare la data :ncBeierii contractului :n 5aza cruia a do5ndit dreptul inta5ulat :n ,olo%ul %u) (A) &reptul la ac+iune %e pre%crie :n ter$en de A ani de la data :n%crierii de ctre ter+ a dreptului :n ,olo%ul %u) AR ) 43A Per%oanele :$potriva crora %e poate ,ace :n%crierea drepturilor ta5ulare @n%crierea unui drept real %e poate e,ectua nu$aiE

a) :$potriva aceluia care9 la data :nre;i%trrii cererii9 e%te :n%cri% ca titular al dreptului a%upra cruia :n%crierea ur$eaz % ,ie ,cut6 5) :$potriva aceluia care9 :nainte de a ,i ,o%t :n%cri%9 -i"a ;revat dreptul9 dac a$ndou :n%crierile %e cer deodat) AR ) 43> @n%crierea drepturilor reale :n cazul actelor 'uridice %ucce%ive @n cazul :n care un drept %upu% :n%crierii :n cartea ,unciar a ,cut o5iectul unor ce%iuni %ucce%ive ,r ca :n%crierile % ,i ,o%t e,ectuate9 cel din ur$ :ndrept+it nu va putea cere :n%crierea dreptului :n ,olo%ul %u dect dac %olicit9 odat cu :n%crierea ace%tuia9 -i :n%crierea do5ndirilor %ucce%ive anterioare pe care le va dovedi cu :n%cri%uri ori;inale %au copii le;alizate9 dup caz) AR ) 43? @n%crierile :nte$eiate pe o5li;a+iile de,unctului @n%crierile :nte$eiate pe o5li;a+iile de,unctului %e vor putea %vr-i -i dup ce dreptul a ,o%t :n%cri% pe nu$ele $o-tenitorului9 :n% nu$ai :n $%ura :n care $o-tenitorul e%te +inut de ace%te o5li;a+ii) AR ) 437 Ac+iunea :n pre%ta+ie ta5ular (1) @n cazurile :n care cel o5li;at % tran%$it9 % con%tituie ori % $odi,ice :n ,olo%ul altuia un drept real a%upra unui i$o5il nu :-i e8ecut o5li;a+iile nece%are pentru :n%crierea :n cartea ,unciar9 %e va putea cere in%tan+ei 'udectore-ti % di%pun :n%crierea6 dreptul la ac+iune e%te pre%cripti5il :n condi+iile le;ii) (2) &ac ac+iunea :n pre%ta+ie ta5ular a ,o%t notat :n cartea ,unciar9 Botrrea 'udectorea%c %e va :n%crie9 din o,iciu9 -i :$potriva acelora care au do5ndit vreun drept ta5ular dup notare) AR ) 432 E,ectele ac+iunii :n pre%ta+ie ta5ular ,a+ de ter+ul do5nditor de rea"credin+ (1) Ac+iunea :n pre%ta+ie ta5ular %e va putea :ndrepta -i :$potriva ter+ului do5nditor :n%cri% anterior :n cartea ,unciar9 dac actul 'uridic invocat de recla$ant e%te anterior celui :n te$eiul cruia a ,o%t :n%cri% dreptul ter+ului do5nditor9 iar ace%ta a ,o%t de rea"credin+ la data :ncBeierii actului) (2) &reptul la ac+iune :$potriva ter+ului %e pre%crie :n ter$en de A ani de la data :n%crierii de ctre ace%ta a dreptului :n ,olo%ul %u9 cu e8cep+ia cazului :n care dreptul la ac+iune al recla$antului contra antece%orului ta5ular %"a pre%cri% $ai :nainte) AR ) 434 @n%crierea provizorie @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 :n%crierea provizorie :n cartea ,unciar %e va putea cereE

1) dac dreptul real do5ndit e%te a,ectat de o condi+ie %u%pen%iv ori rezolutorie %au dac prive-te ori ;reveaz o con%truc+ie viitoare6 :n cazul :n%crierii provizorii avnd ca o5iect o con%truc+ie viitoare9 'u%ti,icarea ace%teia %e ,ace :n condi+iile le;ii6 2) dac9 :n te$eiul unei Botrri care nu e%te :nc de,initiv9 partea czut :n preten+ii a ,o%t o5li;at la %tr$utarea9 con%tituirea %au %tin;erea unui drept ta5ular ori cel care ad$ini%treaz 5unurile unei alte per%oane a ,o%t o5li;at % dea o ;aran+ie ipotecar6 A) dac de5itorul a con%e$nat %u$ele pentru care a ,o%t :n%cri% ipoteca6 >) dac %e do5nde-te un drept ta5ular :n%cri% provizoriu6 ?) dac a$5ele pr+i con%i$t doar pentru e,ectuarea unei :n%crieri provizorii) AR ) 433 E,ectele :n%crierii provizorii (1) @n%crierea provizorie are ca e,ect do5ndirea9 $odi,icarea %au %tin;erea unui drept ta5ular de la data :nre;i%trrii cererii9 %u5 condi+ia -i :n $%ura 'u%ti,icrii ei) (2) Lu%ti,icarea unei :n%crieri provizorii %e ,ace cu con%i$+$ntul celui :$potriva cruia %"a e,ectuat :n%crierea provizorie9 dat :n ,or$ autentic9 %au :n te$eiul unei Botrri 'udectore-ti de,initive) @n ace%t din ur$ caz9 di%pozi+iile art) 437 -i 432 %e aplic9 :n $od core%punztor9 -i ac+iunii :n 'u%ti,icare ta5ular) (A) Lu%ti,icarea radierii dreptului de ipotec %e ,ace :n te$eiul Botrrii 'udectore-ti de validare r$a%e de,initiv9 al con%i$+$ntului creditorului dat :n ,or$ autentic9 al proce%ului"ver5al :ntoc$it de e8ecutorul 'udectore%c prin care %e con%tat acceptarea pl+ii %au9 dup caz9 al :ncBeierii :ntoc$ite de ace%ta prin care %e con%tat e,ectuarea pl+ii9 r$a% de,initiv) (>) Lu%ti,icarea unei :n%crieri provizorii :-i :ntinde e,ectul a%upra tuturor :n%crierilor care %"au ,cut condi+ionat de 'u%ti,icarea ei6 ne'u%ti,icarea unei :n%crieri provizorii atra;e9 la cererea celui intere%at9 radierea ei -i a tuturor :n%crierilor care %"au ,cut condi+ionat de 'u%ti,icarea ei) AR ) 300 Prezu$+ia e8i%ten+ei %au ine8i%ten+ei unui drept ta5ular (1) &ac :n cartea ,unciar %"a :n%cri% un drept real :n ,olo%ul unei per%oane9 %e prezu$ c dreptul e8i%t :n ,olo%ul ei) (2) &ac un drept real %"a radiat din cartea ,unciar9 %e prezu$ c acel drept nu e8i%t) (A) &ovada contrar %e poate ,ace nu$ai :n cazurile prevzute la art) 4429 precu$ -i pe calea ac+iunii :n recti,icare) AR ) 301 &o5ndirea cu 5un"credin+ a unui drept ta5ular (1) (u5 rezerva unor di%pozi+ii le;ale contrare9 oricine a do5ndit cu 5un"credin+ vreun drept real :n%cri% :n cartea ,unciar9 :n te$eiul unui act 'uridic cu titlu onero%9 va ,i

%ocotit titularul dreptului :n%cri% :n ,olo%ul %u9 cBiar dac9 la cererea adevratului titular9 dreptul autorului %u e%te radiat din cartea ,unciar) (2) er+ul do5nditor e%te con%iderat de 5un"credin+ nu$ai dac9 la data :nre;i%trrii cererii de :n%criere a dreptului :n ,olo%ul %u9 %unt :ndeplinite ur$toarele condi+iiE a) nu a ,o%t :nre;i%trat nicio ac+iune prin care %e conte%t cuprin%ul cr+ii ,unciare6 5) din cuprin%ul cr+ii ,unciare nu rezult nicio cauz care % 'u%ti,ice recti,icarea ace%teia :n ,avoarea altei per%oane6 -i c) nu a cuno%cut9 pe alt cale9 ine8actitatea cuprin%ului cr+ii ,unciare) (A) &i%pozi+iile prezentului articol %unt aplica5ile -i ter+ului care a do5ndit cu 5un"credin+ un drept de ipotec :n te$eiul unui act 'uridic :ncBeiat cu titularul de carte ,unciar ori cu %ucce%orul %u :n drepturi9 dup caz) (>) &i%pozi+iile prezentului articol nu pot ,i :n% opu%e de o parte contractant celeilalte -i nici de %ucce%orii lor univer%ali %au cu titlu univer%al9 dup caz) CAP) === Notarea unor drepturi9 ,apte -i raporturi 'uridice AR ) 302 Actele %au ,aptele %upu%e notrii (1) &repturile9 ,aptele %au alte raporturi 'uridice prevzute la art) 427 alin) (2) devin opoza5ile ter+elor per%oane e8clu%iv prin notare9 dac nu %e dovede-te c au ,o%t cuno%cute pe alt cale9 :n a,ara cazului :n care din le;e rezult c %i$pla cunoa-tere a ace%tora nu e%te %u,icient pentru a %uplini lip%a de pu5licitate) @n caz de con,lict de drepturi care provin de la un autor co$un9 di%pozi+iile art) 430"4329 437 -i 432 %e aplic :n $od core%punztor) (2) @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 %unt %upu%e notrii :n cartea ,unciarE 1) punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c -i ridicarea ace%tei $%uri6 2) cererea de declarare a $or+ii unei per%oane ,izice9 Botrrea 'udectorea%c de declarare a $or+ii -i cererea de anulare %au de recti,icare a Botrrii 'udectore-ti de declarare a $or+ii6 A) calitatea de 5un co$un a unui i$o5il6 >) conven+ia $atri$onial9 precu$ -i $odi,icarea %au9 dup caz9 :nlocuirea ei6 ?) de%tina+ia unui i$o5il de locuin+ a ,a$iliei6 7) loca+iunea -i ce%iunea de venituri6 2) aportul de ,olo%in+ la capitalul %ocial al unei %ociet+i6 4) interdic+ia conven+ional de :n%trinare %au de ;revare a unui drept :n%cri%6 3) vnzarea ,cut cu rezerva dreptului de proprietate6 10) dreptul de a revoca %au denun+a unilateral contractul6

11) pactul co$i%oriu -i declara+ia de rezolu+iune %au de reziliere unilateral a contractului6 12) antecontractul -i pactul de op+iune6 1A) dreptul de pree$p+iune n%cut din conven+ii6 1>) inten+ia de a :n%trina %au de a ipoteca6 1?) %cBi$5area ran;ului ipotecii9 poprirea9 ;a'ul %au con%tituirea altei ;aran+ii reale a%upra crean+ei ipotecare6 17) de%cBiderea procedurii in%olven+ei9 ridicarea dreptului de ad$ini%trare al de5itorului %upu% ace%tei $%uri9 precu$ -i :ncBiderea ace%tei proceduri6 12) %ecBe%trul9 ur$rirea i$o5ilului9 a ,ructelor ori veniturilor %ale6 14) ac+iunea :n pre%ta+ie ta5ular9 ac+iunea :n 'u%ti,icare -i ac+iunea :n recti,icare6 13) ac+iunile pentru aprarea drepturilor reale :n%cri%e :n cartea ,unciar9 ac+iunea :n parta'9 ac+iunile :n de%,iin+area actului 'uridic pentru nulitate9 rezolu+iune ori alte cauze de ine,icacitate9 ac+iunea revocatorie9 precu$ -i orice alte ac+iuni privitoare la alte drepturi9 ,apte9 alte raporturi 'uridice :n le;tur cu i$o5ilele :n%cri%e6 20) punerea :n $i-care a ac+iunii penale pentru o :n%criere :n cartea ,unciar %vr-it printr"o ,apt prevzut de le;ea penal) (A) @n %en%ul prezentului articol9 prin ter+i %e :n+ele;e orice per%oan care a do5ndit un drept real %au un alt drept :n le;tur cu i$o5ilul :n%cri% :n cartea ,unciar) AR ) 30A Actele %au ,aptele care pot ,i notate :n cartea ,unciar (e vor putea nota :n cartea ,unciar9 ,r :n% ca opoza5ilitatea ,a+ de ter+i % depind de acea%t :n%criereE 1) incapacitatea %au re%trn;erea9 prin e,ectul le;ii9 a capacit+ii de e8erci+iu ori de ,olo%in+6 2) declara+ia de utilitate pu5lic :n vederea e8proprierii unui i$o5il6 A) orice alte ,apte %au raporturi 'uridice care au le;tur cu i$o5ilul -i care %unt prevzute :n ace%t %cop de le;e) AR ) 30> Notarea inten+iei de a :n%trina %au de a ipoteca (1) Proprietarul unui i$o5il poate cere ca inten+ia %a de a :n%trina %au de a ipoteca :n ,olo%ul unei anu$ite per%oane % ,ie notat9 artnd :n ace%t din ur$ caz -i %u$a ce core%punde o5li;a+iei ;arantate) (2) &ac :n%trinarea %au ipotecarea %e realizeaz :n ter$en de A luni de la notarea inten+iei de a :n%trina %au de a ipoteca9 dreptul :n%cri% va avea ran;ul notrii) AR ) 30? Pierderea e,ectului notrii (1) Notarea inten+iei de a :n%trina %au de a ipoteca :-i pierde e,ectul prin trecerea unui ter$en de A luni de la data :nre;i%trrii cererii) (2) Anul9 luna -i ziua :n care notarea :-i pierde e,ectul vor ,i $en+ionate att :n notare9 ct -i :n :ncBeierea ce a di%pu%"o)

AR ) 307 Notarea antecontractelor -i a pactelor de op+iune (1) Pro$i%iunea de a :ncBeia un contract avnd ca o5iect dreptul de proprietate a%upra i$o5ilului %au un alt drept :n le;tur cu ace%ta %e poate nota :n cartea ,unciar9 dac pro$itentul e%te :n%cri% :n cartea ,unciar ca titularul dreptului care ,ace o5iectul pro$i%iunii9 iar antecontractul9 %u5 %anc+iunea re%pin;erii cererii de notare9 prevede ter$enul :n care ur$eaz a ,i :ncBeiat contractul) Notarea %e poate e,ectua oricnd :n ter$enul %tipulat :n antecontract pentru e8ecutarea %a9 dar nu $ai trziu de 7 luni de la e8pirarea lui) (2) Pro$i%iunea %e va putea radia9 dac cel :ndrept+it nu a cerut in%tan+ei pronun+area unei Botrri care % +in loc de contract9 :n ter$en de 7 luni de la trecerea ter$enului ,i8at pentru :ncBeierea lui %au dac9 :ntre ti$p9 i$o5ilul a ,o%t de,initiv ad'udecat :n cadrul vnzrii %ilite de ctre un ter+ care nu e%te +inut % r%pund de o5li;a+iile pro$itentului) (A) Radierea %e va di%pune din o,iciu9 dac9 pn la e8pirarea ter$enului de 7 luni prevzut la alin) (2)9 n"a ,o%t cerut :n%crierea dreptului care a ,cut o5iectul pro$i%iunii9 cu e8cep+ia cazului cnd cel :ndrept+it a cerut notarea :n cartea ,unciar a ac+iunii prevzute la alin) (2)) &e a%e$enea9 pro$i%iunea %e va radia din o,iciu :n toate cazurile cnd9 pn la :ncBeierea contractului a$intit $ai %u% ori pn la %olu+ionarea de,initiv a ac+iunii prevzute la alin) (2)9 i$o5ilul a ,o%t de,initiv ad'udecat :n cadrul vnzrii %ilite de ctre un ter+ care nu e%te +inut % r%pund de o5li;a+iile pro$itentului) (>) &i%pozi+iile prezentului articol %e aplic prin a%e$nare -i pactelor de op+iune notate :n cartea ,unciar) @n ace%te cazuri9 dac9 pn la e8pirarea ter$enului %tipulat :n contract pentru e8ercitarea op+iunii9 5ene,iciarul pactului nu %olicit9 :n 5aza declara+iei de op+iune -i a dovezii co$unicrii %ale ctre cealalt parte9 inta5ularea dreptului ce ur$eaz a ,i do5ndit9 %e va di%pune din o,iciu radierea pactului :n%cri% :n ,olo%ul %u) CAP) =C Recti,icarea :n%crierilor de carte ,unciar AR ) 302 No+iune (1) Cnd o :n%criere ,cut :n cartea ,unciar nu core%punde cu %itua+ia 'uridic real9 %e poate cere recti,icarea ace%teia) (2) Prin recti,icare %e :n+ele;e radierea9 :ndreptarea %au corectarea oricrei :n%crieri ine8acte e,ectuate :n cartea ,unciar) (A) (itua+ia 'uridic real tre5uie % rezulte dintr"o recunoa-tere ,cut de titularul :n%crierii a crei recti,icare %e %olicit9 prin declara+ie dat :n ,or$ autentic notarial9 ori dintr"o Botrre 'udectorea%c de,initiv pronun+at :$potriva ace%tuia9 prin care %"a ad$i% ac+iunea de ,ond)

Ac+iunea de ,ond poate ,i9 dup caz9 o ac+iune :n anulare9 rezolu+iune9 reduc+iune %au orice alt ac+iune :nte$eiat pe o cauz de ine,icacitate a actului 'uridic) AR ) 304 Recti,icarea inta5ulrii %au :n%crierii provizorii (1) .rice per%oan intere%at poate cere recti,icarea unei inta5ulri %au :n%crieri provizorii9 dacE 1) :n%crierea %au :ncBeierea nu e%te vala5il ori actul :n te$eiul cruia a ,o%t e,ectuat :n%crierea a ,o%t de%,iin+at9 :n condi+iile le;ii9 pentru cauze ori $otive anterioare %au conco$itente :ncBeierii ori9 dup caz9 e$iterii lui6 2) dreptul :n%cri% a ,o%t ;re-it cali,icat6 A) nu $ai %unt :ntrunite condi+iile de e8i%ten+ a dreptului :n%cri% %au au :ncetat e,ectele actului 'uridic :n te$eiul cruia %"a ,cut :n%crierea6 >) :n%crierea :n cartea ,unciar nu $ai e%te9 din orice alte $otive9 :n concordan+ cu %itua+ia 'uridic real a i$o5ilului) (2) Recti,icarea :n%crierilor :n cartea ,unciar %e poate ,ace ,ie pe cale a$ia5il9 prin declara+ia autentic notarial a titularului dreptului ce ur$eaz a ,i radiat %au $odi,icat9 ,ie9 :n caz de liti;iu9 prin Botrre 'udectorea%c de,initiv) (A) Cnd dreptul :n%cri% :n cartea ,unciar ur$eaz a ,i recti,icat9 titularul lui e%te o5li;at % predea celui :ndrept+it9 odat cu con%i$+$ntul dat :n ,or$ autentic notarial pentru e,ectuarea recti,icrii9 -i :n%cri%urile nece%are9 iar :n caz contrar9 per%oana intere%at va putea %olicita in%tan+ei % di%pun :n%crierea :n cartea ,unciar) @n ace%t din ur$ caz9 Botrrea in%tan+ei de 'udecat va %uplini con%i$+$ntul la :n%criere al pr+ii care are o5li;a+ia de a preda :n%cri%urile nece%are recti,icrii) (>) Ac+iunea :n recti,icare poate ,i introdu% conco$itent %au %eparat9 dup ce a ,o%t ad$i% ac+iunea de ,ond9 cnd e%te cazul) Ea poate ,i ,or$ulat att :$potriva do5nditorului ne$i'locit9 ct -i :$potriva ter+ilor do5nditori9 cu titlu onero% %au cu titlu ;ratuit9 :n condi+iile prevzute la art) 3039 cu e8cep+ia ac+iunii :nte$eiate pe di%pozi+iile alin) (1) pct) A -i >9 care nu poate ,i pornit :$potriva ter+ilor care -i"au :n%cri% vreun drept real9 do5ndit cu 5un"credin+ -i printr"un act 'uridic cu titlu onero% %au9 dup caz9 :n te$eiul unui contract de ipotec9 :nte$eindu"%e pe cuprin%ul cr+ii ,unciare) AR ) 303 er$enele de e8ercitare a ac+iunii :n recti,icare (1) (u5 rezerva pre%crip+iei dreptului la ac+iunea :n ,ond9 ac+iunea :n recti,icare e%te i$pre%cripti5il ,a+ de do5nditorul ne$i'locit9 precu$ -i ,a+ de ter+ul care a do5ndit cu rea"credin+ dreptul :n%cri% :n ,olo%ul %u) &ac ac+iunea de ,ond introdu% pe cale %eparat a ,o%t ad$i%9 ac+iunea :n recti,icare e%te9 de a%e$enea9 i$pre%cripti5il att :$potriva celor care au ,o%t cBe$a+i :n 'udecat9 ct -i :$potriva ter+ilor care au do5ndit un drept real dup ce ac+iunea de ,ond a ,o%t notat :n cartea ,unciar)

(2) #a+ de ter+ele per%oane care au do5ndit cu 5un" credin+ un drept real prin dona+ie %au le;at cu titlu particular9 ac+iunea :n recti,icare9 %u5 rezerva pre%crip+iei dreptului la ac+iunea de ,ond9 nu %e va putea introduce dect :n ter$en de ? ani9 %ocoti+i de la :nre;i%trarea cererii lor de :n%criere) (A) &e a%e$enea9 %u5 rezerva pre%crip+iei dreptului la ac+iunea :n ,ond9 ac+iunea :n recti,icare9 :nte$eiat e8clu%iv pe di%pozi+iile art) 304 alin) (1) pct) 1 -i 29 %e va putea :ndrepta -i :$potriva ter+elor per%oane care -i"au :n%cri% vreun drept real9 do5ndit cu 5un"credin+ -i printr"un act 'uridic cu titlu onero% %au9 dup caz9 :n te$eiul unui contract de ipotec9 :nte$eindu"%e pe cuprin%ul cr+ii ,unciare) @n ace%te cazuri9 ter$enul va ,i de A ani9 %ocoti+i de la data :nre;i%trrii cererii de :n%criere ,or$ulate de ctre do5nditorul ne$i'locit al dreptului a crui recti,icare %e cere9 cu e8cep+ia cazului cnd :ncBeierea9 prin care %"a ordonat :n%crierea care ,ace o5iectul ac+iunii :n recti,icare9 a ,o%t co$unicat celui :ndrept+it9 caz :n care ter$enul va ,i de un an de la co$unicarea ace%teia) (>) er$enele prevzute la alin) (2) -i (A) %unt ter$ene de decdere) AR ) 310 E,ectele ad$iterii ac+iunii :n recti,icare (1) Fotrrea prin care %e ad$ite recti,icarea unei :n%crieri nu va aduce atin;ere drepturilor :n%cri%e :n ,olo%ul celor care nu au ,o%t pr+i :n cauz) (2) &ac :n% ac+iunea :n recti,icare a ,o%t notat :n cartea ,unciar9 Botrrea 'udectorea%c de ad$itere %e va :n%crie9 din o,iciu9 -i :$potriva acelora care au do5ndit vreun drept ta5ular dup notare9 care %e va radia odat cu dreptul autorului lor) AR ) 311 Recti,icarea notrii :n cartea ,unciar (1) @n lip%a con%i$+$ntul titularului9 orice per%oan intere%at va putea cere recti,icarea unei notri :n cazurile prevzute la art) 3049 precu$ -i ori de cte ori9 din alte cauze9 notarea nu e%te %au a :ncetat % ,ie e8act) (2) Recti,icarea %e va :ncuviin+a :n te$eiul unei Botrri 'udectore-ti de,initive6 dreptul la ac+iune e%te i$pre%cripti5il) (A) &i%pozi+iile art) 310 r$n aplica5ile) AR ) 312 Radierea drepturilor condi+ionale (1) &reptul a,ectat de o condi+ie %u%pen%iv %e va radia din o,iciu9 dac nu %e dovede-te :ndeplinirea condi+iei care a,ecteaz dreptul9 :n ter$en de ? ani de la :n%criere) (2) ot a%t,el %e va radia condi+ia rezolutorie9 dac nu %"a cerut9 :n te$eiul ei9 radierea dreptului :n%cri% %u5 o a%e$enea $odalitate9 ti$p de 10 ani de la :n%criere) AR ) 31A @ndreptarea erorilor $ateriale

Erorile $ateriale %vr-ite cu prile'ul :n%crierilor e,ectuate :n cartea ,unciar9 altele dect cele care con%tituie cazuri de recti,icare9 %e pot :ndrepta la cerere %au din o,iciu) &i%pozi+iile art) 303"311 %unt aplica5ile :n $od core%punztor) AR ) 31> Modi,icarea de%crierii i$o5ilului Proprietarul i$o5ilului :n%cri% :n cartea ,unciar va putea cere oricnd $odi,icarea $en+iunilor din cartea ,unciar privitoare la de%crierea9 de%tina+ia %au %upra,a+a ace%tuia9 :n condi+iile le;ii) AR ) 31? R%punderea pentru +inerea de,ectuoa% a cr+ii ,unciare (1) Cel pre'udiciat printr"o ,apt %vr-it9 cBiar din culp9 :n p%trarea -i ad$ini%trarea cr+ii ,unciare va putea cere o5li;area9 :n %olidar9 la plata de de%p;u5iri a o,iciului teritorial de cada%tru -i pu5licitate i$o5iliar de la locul %iturii i$o5ilului -i a per%oanei r%punztoare de pre'udiciul a%t,el cauzat9 dac pre'udiciul nu a putut ,i :nlturat9 :n tot %au :n parte9 prin e8ercitarea ac+iunilor -i cilor de atac prevzute de le;e) (2) &reptul la ac+iune %e pre%crie :ntr"un ter$en de un an9 %ocotit din ziua :n care cel vt$at a cuno%cut ,aptul p;u5itor9 :n% nu $ai trziu de A ani de la data cnd %"a %vr-it ,apta prin care %"a cauzat pre'udiciul) Pre%crip+ia e%te %u%pendat prin e8ercitarea ac+iunilor -i cilor de atac prevzute de le;e pentru :nlturarea e,ectelor ,aptei p;u5itoare) = L!L C=== Po%e%ia CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 317 No+iune (1) Po%e%ia e%te e8ercitarea :n ,apt a prero;ativelor dreptului de proprietate a%upra unui 5un de ctre per%oana care :l %tpne-te -i care %e co$port ca un proprietar) (2) &i%pozi+iile prezentului titlu %e aplic9 :n $od core%punztor9 -i :n privin+a po%e%orului care %e co$port ca un titular al altui drept real9 cu e8cep+ia drepturilor reale de ;aran+ie) AR ) 312 E8ercitarea po%e%iei (1) Po%e%orul poate e8ercita prero;ativele dreptului de proprietate a%upra 5unului ,ie :n $od ne$i'locit9 prin putere proprie9 ,ie prin inter$ediul unei alte per%oane) (2) Per%oanele lip%ite de capacitate de e8erci+iu -i per%oanele 'uridice e8ercit po%e%ia prin reprezentantul lor le;al) AR ) 314 Cazurile care nu con%tituie po%e%ie

(1) Nu con%tituie po%e%ie %tpnirea unui 5un de ctre un detentor precar9 precu$E a) locatarul9 co$odatarul9 depozitarul9 creditorul ;a'i%t6 5) titularul dreptului de %uper,icie9 uzu,ruct9 uz9 a5ita+ie %au %ervitute9 ,a+ de nuda proprietate6 c) ,iecare coproprietar9 :n propor+ie cu cotele"pr+i ce revin celorlal+i coproprietari6 d) orice alt per%oan care9 de+innd te$porar un 5un al altuia9 e%te o5li;at % :l re%tituie %au care :l %tpne-te cu :n;duin+a ace%tuia) (2) &etentorul precar poate invoca e,ectele recuno%cute po%e%iei nu$ai :n cazurile -i li$itele prevzute de le;e) AR ) 313 Prezu$+ia de po%e%ie -i prezu$+ia de proprietate (1) Pn la pro5a contrar9 acela care %tpne-te 5unul e%te prezu$at po%e%or) (2) &eten+ia precar9 odat dovedit9 e%te prezu$at c %e $en+ine pn la pro5a intervertirii %ale) (A) Pn la pro5a contrar9 po%e%orul e%te con%iderat proprietar9 cu e8cep+ia i$o5ilelor :n%cri%e :n cartea ,unciar) AR ) 320 =ntervertirea precarit+ii :n po%e%ie (1) =ntervertirea deten+iei precare :n po%e%ie nu %e poate ,ace dect :n ur$toarele cazuriE a) dac detentorul precar :ncBeie cu 5un"credin+ un act tran%lativ de proprietate cu titlu particular cu alt per%oan dect cu proprietarul 5unului6 5) dac detentorul precar %vr-e-te :$potriva po%e%orului acte de rezi%ten+ neecBivoce :n privin+a inten+iei %ale de a :ncepe % %e co$porte ca un proprietar6 :n ace%t caz9 intervertirea nu %e va produce :n% $ai :nainte de :$plinirea ter$enului prevzut pentru re%tituirea 5unului6 c) dac detentorul precar :n%trineaz 5unul9 printr"un act tran%lativ de proprietate cu titlu particular9 cu condi+ia ca do5nditorul % ,ie de 5un"credin+) (2) @n cazul i$o5ilelor :n%cri%e :n cartea ,unciar9 do5nditorul e%te de 5un"credin+ dac :n%crie dreptul :n ,olo%ul %u :nte$eindu"%e pe cuprin%ul cr+ii ,unciare) @n celelalte cazuri9 e%te de 5un"credin+ do5nditorul care nu cuno-tea -i nici nu tre5uia9 dup :$pre'urri9 % cunoa%c lip%a calit+ii de proprietar a celui de la care a do5ndit 5unul) AR ) 321 @ncetarea po%e%iei Po%e%ia :nceteaz prinE a) tran%,or$area %a :n deten+ie precar6 5) :n%trinarea 5unului6 c) a5andonarea 5unului $o5il %au :n%crierea :n cartea ,unciar a declara+iei de renun+are la dreptul de proprietate a%upra unui 5un i$o5il6 d) pieirea 5unului6 e) trecerea 5unului :n proprietate pu5lic6

,) :n%crierea dreptului de proprietate al co$unei9 ora-ului %au $unicipiului9 dup caz9 con,or$ art) 443 alin) (2)6 ;) depo%edare9 dac po%e%orul r$ne lip%it de po%e%ia 5unului $ai $ult de un an) CAP) == Ciciile po%e%iei AR ) 322 Ciciile po%e%iei (1) @n a,ara %itua+iilor prevzute de le;e9 nu poate produce e,ecte 'uridice dect po%e%ia util) (2) Nu e%te util po%e%ia di%continu9 tul5urat %au clande%tin) Pn la pro5a contrar9 po%e%ia e%te prezu$at a ,i util) AR ) 32A &i%continuitatea Po%e%ia e%te di%continu att ti$p ct po%e%orul o e8ercit cu inter$iten+e anor$ale :n raport cu natura 5unului) AR ) 32> Ciolen+a Po%e%ia e%te tul5urat att ti$p ct e%te do5ndit %au con%ervat prin acte de violen+9 ,izic %au $oral9 care nu au ,o%t provocate de o alt per%oan) AR ) 32? Clande%tinitatea Po%e%ia e%te clande%tin9 dac %e e8ercit a%t,el :nct nu poate ,i cuno%cut) AR ) 327 =nvocarea viciilor po%e%iei (1) &i%continuitatea poate ,i opu% po%e%orului de ctre orice per%oan intere%at) (2) Nu$ai per%oana ,a+ de care po%e%ia e%te tul5urat %au clande%tin poate invoca ace%te vicii) AR ) 322 @ncetarea viciilor po%e%iei Po%e%ia viciat devine util :ndat ce viciul :nceteaz) CAP) === E,ectele po%e%iei (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 324 !zucapiunea -i do5ndirea ,ructelor @n condi+iile prezentului capitol9 po%e%orul poate do5ndi proprietatea a%upra 5unului po%edat %au9 dup caz9 a%upra ,ructelor produ%e de ace%ta) AR ) 323 Dunurile care nu pot ,i uzucapate

Nu pot ,i uzucapate 5unurile care9 :nainte %au dup intrarea :n po%e%ie9 au ,o%t declarate prin le;e inaliena5ile) (EC/=!NEA a 2"a !zucapiunea i$o5iliar AR ) 3A0 !zucapiunea e8trata5ular (1) &reptul de proprietate a%upra unui i$o5il -i dez$e$5r$intele %ale pot ,i :n%cri%e :n cartea ,unciar9 :n te$eiul uzucapiunii9 :n ,olo%ul celui care l"a po%edat ti$p de 10 ani9 dacE a) proprietarul :n%cri% :n cartea ,unciar a decedat ori9 dup caz9 -i"a :ncetat e8i%ten+a6 5) a ,o%t :n%cri% :n cartea ,unciar declara+ia de renun+are la proprietate6 c) i$o5ilul nu era :n%cri% :n nicio carte ,unciar) (2) @n toate cazurile9 uzucapantul poate do5ndi dreptul nu$ai dac -i"a :nre;i%trat cererea de :n%criere :n cartea ,unciar :nainte ca o ter+ per%oan % :-i ,i :nre;i%trat propria cerere de :n%criere a dreptului :n ,olo%ul %u9 pe 5aza unei cauze le;iti$e9 :n cur%ul %au cBiar dup :$plinirea ter$enului de uzucapiune) AR ) 3A1 !zucapiunea ta5ular (1) &repturile celui care a ,o%t :n%cri%9 ,r cauz le;iti$9 :n cartea ,unciar9 ca proprietar al unui i$o5il %au titular al unui alt drept real9 nu $ai pot ,i conte%tate cnd cel :n%cri% cu 5un"credin+ a po%edat i$o5ilul ti$p de ? ani dup $o$entul :nre;i%trrii cererii de :n%criere9 dac po%e%ia %a a ,o%t neviciat) (2) E%te %u,icient ca 5una"credin+ % e8i%te :n $o$entul :nre;i%trrii cererii de :n%criere -i :n $o$entul intrrii :n po%e%ie) AR ) 3A2 Cur;erea ter$enului uzucapiunii (1) @n cazurile prevzute la art) 3A0 alin) (1) lit) a) -i 5)9 ter$enul uzucapiunii nu :ncepe % cur; :nainte de data dece%ului %au9 dup caz9 a :ncetrii e8i%ten+ei 'uridice a proprietarului9 re%pectiv :nainte de data :n%crierii declara+iei de renun+are la proprietate9 cBiar dac intrarea :n po%e%ie %"a produ% la o dat anterioar) (2) Ciciile po%e%iei %u%pend cur%ul uzucapiunii) AR ) 3AA Lonc+iunea po%e%iilor (1) #iecare po%e%or e%te con%iderat c :ncepe :n per%oana %a o nou po%e%ie9 indi,erent dac 5unul a ,o%t tran%$i% cu titlu univer%al %au particular) (2) Cu toate ace%tea9 pentru a invoca uzucapiunea9 po%e%orul actual poate % unea%c propria po%e%ie cu aceea a autorului %u) AR ) 3A> Alte di%pozi+ii aplica5ile

&i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e co$pleteaz9 :n $od core%punztor9 cu cele privitoare la pre%crip+ia e8tinctiv) EC/=!NEA a A"a &o5ndirea propriet+ii $o5iliare prin po%e%ia de 5un" credin+ AR ) 3A? Prezu$+ia de titlu de proprietate .ricine %e a,l la un $o$ent dat :n po%e%ia unui 5un $o5il e%te prezu$at c are un titlu de do5ndire a dreptului de proprietate a%upra 5unului) AR ) 3A7 .poza5ilitatea ,a+ de ter+i Cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e9 po%e%ia de 5un" credin+ a 5unului $o5il a%i;ur opoza5ilitatea ,a+ de ter+i a actelor 'uridice con%titutive %au tran%lative de drepturi reale) AR ) 3A2 &o5ndirea propriet+ii $o5iliare prin po%e%ia de 5un" credin+ (1) Per%oana care9 cu 5un"credin+9 :ncBeie cu un neproprietar un act tran%lativ de proprietate cu titlu onero% avnd ca o5iect un 5un $o5il devine proprietarul acelui 5un din $o$entul lurii %ale :n po%e%ie e,ectiv) (2) Cu toate ace%tea9 5unul pierdut %au ,urat poate ,i revendicat de la po%e%orul de 5un"credin+9 dac ac+iunea e%te intentat9 %u5 %anc+iunea decderii9 :n ter$en de A ani de la data la care proprietarul a pierdut %tpnirea $aterial a 5unului) (A) &ac 5unul pierdut %au ,urat a ,o%t cu$prat dintr"un loc ori de la o per%oan care vinde :n $od o5i-nuit 5unuri de acela-i ,el ori dac a ,o%t ad'udecat la o licita+ie pu5lic9 iar ac+iunea :n revendicare a ,o%t introdu% :nuntrul ter$enului de A ani9 po%e%orul de 5un"credin+ poate re+ine 5unul pn la inde$nizarea %a inte;ral pentru pre+ul pltit vnztorului) (>) &i%pozi+iile prezentului articol nu %e aplic 5unurilor $o5ile care %unt acce%orii unui i$o5il) (?) &i%pozi+iile prezentului articol %e aplic :n $od core%punztor -i :n le;tur cu do5ndirea dreptului de uzu,ruct -i a dreptului de uz a%upra unui 5un $o5il) AR ) 3A4 Duna"credin+ (1) E%te de 5un"credin+ po%e%orul care nu cuno-tea -i nici nu tre5uia9 dup :$pre'urri9 % cunoa%c lip%a calit+ii de proprietar a :n%trintorului) (2) Duna"credin+ tre5uie % e8i%te la data intrrii :n po%e%ia e,ectiv a 5unului) AR ) 3A3 &o5ndirea 5unului $o5il :n te$eiul uzucapiunii Acela care po%ed 5unul altuia ti$p de 10 ani9 :n alte condi+ii dect cele prevzute :n prezenta %ec+iune9 poate do5ndi

dreptul de proprietate9 :n te$eiul uzucapiunii) &i%pozi+iile art) 3A2 alin) (2)9 art) 3AA -i 3A> %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 3>0 Po%e%ia titlurilor la purttor &i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e aplic -i titlurilor la purttor9 :n $%ura :n care prin le;i %peciale nu %e di%pune alt,el) (EC/=!NEA a >"a .cupa+iunea AR ) 3>1 &o5ndirea 5unului prin ocupa+iune (1) Po%e%orul unui lucru $o5il care nu apar+ine ni$nui devine proprietarul ace%tuia9 prin ocupa+iune9 de la data intrrii :n po%e%ie9 :n% nu$ai dac acea%ta %e ,ace :n condi+iile le;ii) (2) (unt lucruri ,r %tpn 5unurile $o5ile a5andonate9 precu$ -i 5unurile care9 prin natura lor9 nu au un proprietar9 cu$ %unt ani$alele %l5atice9 pe-tele -i re%ur%ele acvatice vii din 5azinele pi%cicole naturale9 ,ructele de pdure9 ciupercile co$e%ti5ile din ,lora %pontan9 plantele $edicinale -i aro$atice -i altele a%e$enea) (A) Lucrurile $o5ile de valoare ,oarte $ic %au ,oarte deteriorate care %unt l%ate :ntr"un loc pu5lic9 inclu%iv pe un dru$ pu5lic %au :ntr"un $i'loc de tran%port :n co$un9 %unt con%iderate lucruri a5andonate) AR ) 3>2 Proprietatea 5unului ;%it (1) Dunul $o5il pierdut continu % apar+in proprietarului %u) (2) 0%itorul 5unului e%te o5li;at ca9 :n ter$en de 10 zile9 % :l re%tituie proprietarului ori9 dac ace%ta nu poate ,i cuno%cut9 % :l predea or;anului de poli+ie din localitatea :n care a ,o%t ;%it) Ace%ta are o5li;a+ia de a p%tra 5unul ti$p de 7 luni9 ,iind aplica5ile :n ace%t %en% di%pozi+iile privitoare la depozitul nece%ar) (A) .r;anul de poli+ie va a,i-a la %ediul %u -i pe pa;ina de internet un anun+ privitor la pierderea 5unului9 cu $en+ionarea tuturor ele$entelor de de%criere a ace%tuia) AR ) 3>A Proprietatea a%upra 5unului ;%it :n loc pu5lic &ac 5unul a ,o%t ;%it :ntr"un loc pu5lic9 el va ,i predat9 pe 5az de proce%"ver5al9 per%oanei care de+ine un titlu9 altul dect titlul de proprietate pu5lic9 a%upra locului re%pectiv) @n ter$en de A zile de la data prelurii 5unului pierdut9 acea%t per%oan e%te o5li;at % :l predea9 pe 5az de proce%"ver5al9 or;anelor de poli+ie din localitate) @n acela-i ter$en9 anun+ul $en+ionat la art) 3>2 alin) (A) %e va a,i-a la locul unde a ,o%t ;%it 5unul) AR ) 3>> Cnzarea 5unului ;%it

&ac9 datorit :$pre'urrilor %au naturii 5unului9 p%trarea %a tinde % :i di$inueze valoarea ori devine prea co%ti%itoare9 el va ,i vndut prin licita+ie pu5lic9 con,or$ le;ii) @n ace%t caz9 drepturile -i o5li;a+iile le;ate de 5un %e vor e8ercita :n le;tur cu pre+ul o5+inut :n ur$a vnzrii) AR ) 3>? Re%tituirea 5unului ;%it ctre proprietar (1) Dunul %au pre+ul o5+inut din valori,icarea lui %e va re$ite proprietarului9 dac ace%ta :l pretinde9 %u5 %anc+iunea decderii9 :n ter$enul prevzut la art) 3>2 alin) (2) teza a ==" a9 :n% nu $ai :nainte de a %e acBita cBeltuielile le;ate de p%trarea 5unului) (2) &e a%e$enea9 :n cazul 5unurilor cu valoare co$ercial9 proprietarul e%te o5li;at % pltea%c ;%itorului o reco$pen% reprezentnd a zecea parte din pre+ %au din valoarea actual a 5unului) .5li;a+ia de plat a reco$pen%ei nu e8i%t :n cazul prevzut la art) 3>A9 dac ;%itorul e%te per%oana care de+ine %pa+iul ori un reprezentant %au un an;a'at al ace%teia) (A) @n cazul :n care proprietarul a ,cut o o,ert pu5lic de reco$pen%9 ;%itorul are dreptul de a opta :ntre %u$a la care %" a o5li;at proprietarul prin acea%t o,ert -i reco$pen%a ,i8at de le;e ori %ta5ilit de ctre in%tan+a 'udectorea%c) (>) &ac 5unul ori pre+ul nu e%te pretin% de proprietarul ori;inar9 el va ,i con%iderat lucru ,r %tpn -i re$i% ;%itorului pe 5az de proce%"ver5al) @n ace%t caz9 ;%itorul do5nde-te dreptul de proprietate prin ocupa+iune) &ovada ocupa+iunii %e poate ,ace prin proce%ul"ver5al $en+ionat %au prin orice alt $i'loc de pro5) (?) &ac ;%itorul re,uz % preia 5unul %au pre+ul9 ace%ta revine co$unei9 ora-ului %au $unicipiului pe teritoriul cruia a ,o%t ;%it -i intr :n do$eniul privat al ace%tuia) AR ) 3>7 &repturile a%upra tezaurului ;%it (1) ezaurul e%te orice 5un $o5il a%cun% %au :n;ropat9 cBiar involuntar9 :n privin+a cruia ni$eni nu poate dovedi c e%te proprietar) (2) &reptul de proprietate a%upra tezaurului de%coperit :ntr" un 5un i$o5il %au :ntr"un 5un $o5il apar+ine9 :n cote e;ale9 proprietarului 5unului i$o5il %au al 5unului $o5il :n care a ,o%t de%coperit -i de%coperitorului) (A) &i%pozi+iile prezentului articol nu %e aplic 5unurilor $o5ile culturale9 cali,icate a%t,el potrivit le;ii9 care %unt de%coperite ,ortuit %au ca ur$are a unor cercetri arBeolo;ice %i%te$atice9 -i nici acelor 5unuri care9 potrivit le;ii9 ,ac o5iectul propriet+ii pu5lice) AR ) 3>2 Alte di%pozi+ii aplica5ile &i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e aplic :n $od core%punztor -i per%oanelor care9 pe un alt te$ei9 au dreptul la re%tituirea 5unului pierdut) (EC/=!NEA a ?"a

&o5ndirea ,ructelor prin po%e%ia de 5un"credin+ AR ) 3>4 Condi+iile do5ndirii ,ructelor 5unului po%edat (1) Po%e%orul de 5un"credin+ do5nde-te dreptul de proprietate a%upra ,ructelor 5unului po%edat) (2) Po%e%orul tre5uie % ,ie de 5un"credin+ la data perceperii ,ructelor) #ructele civile percepute anticipat revin po%e%orului :n $%ura :n care 5una %a credin+ %e $en+ine la data %caden+ei ace%tora) (A) @n cazul ,ructelor produ%e de i$o5ile :n%cri%e :n cartea ,unciar9 5una"credin+ %e apreciaz :n raport cu condi+iile cerute ter+ilor do5nditori pentru a re%pin;e ac+iunea :n recti,icare) (>) @n celelalte cazuri9 po%e%orul e%te de 5un"credin+ atunci cnd are convin;erea c e%te proprietarul 5unului :n te$eiul unui act tran%lativ de proprietate ale crui cauze de ine,icacitate nu le cunoa-te -i nici nu ar tre5ui9 dup :$pre'urri9 % le cunoa%c) Duna"credin+ :nceteaz din $o$entul :n care cauzele de ine,icacitate :i %unt cuno%cute) (?) Po%e%orul de rea"credin+ tre5uie % re%tituie ,ructele percepute9 precu$ -i contravaloarea acelora pe care a o$i% % le perceap) CAP) =C Ac+iunile po%e%orii AR ) 3>3 Ac+iunile po%e%orii (1) Cel care a po%edat un 5un cel pu+in un an poate %olicita in%tan+ei de 'udecat prevenirea ori :nlturarea oricrei tul5urri a po%e%iei %ale %au9 dup caz9 re%tituirea 5unului) &e a%e$enea9 po%e%orul e%te :ndrept+it % pretind de%p;u5iri pentru pre'udiciile cauzate) (2) E8erci+iul ac+iunilor po%e%orii e%te recuno%cut -i detentorului precar) AR ) 3?0 Per%oanele :$potriva crora %e pot introduce ac+iunile po%e%orii (1) Ac+iunile po%e%orii pot ,i introdu%e -i :$potriva proprietarului) (2) Ac+iunea po%e%orie nu poate ,i :n% introdu% :$potriva per%oanei ,a+ de care e8i%t o5li;a+ia de re%tituire a 5unului) AR ) 3?1 er$enul de e8ercitare a ac+iunii po%e%orii (1) @n caz de tul5urare ori de depo%edare9 pa-nic %au violent9 ac+iunea %e introduce :n ter$enul de pre%crip+ie de un an de la data tul5urrii %au depo%edrii) (2) &ac tul5urarea ori depo%edarea e%te violent9 ac+iunea poate ,i introdu% -i de cel care e8ercit o po%e%ie viciat9 indi,erent de durata po%e%iei %ale) AR ) 3?2

Luarea $%urilor pentru con%ervarea 5unului po%edat (1) &ac e8i%t $otive te$einice % %e con%idere c 5unul po%edat poate ,i di%tru% ori deteriorat de un lucru a,lat :n po%e%ia unei alte per%oane %au ca ur$are a unor lucrri9 precu$ ridicarea unei con%truc+ii9 tierea unor ar5ori ori e,ectuarea unor %pturi pe ,ondul :nvecinat9 po%e%orul poate % cear luarea $%urilor nece%are pentru evitarea pericolului %au9 dac e%te cazul9 :ncetarea lucrrilor) (2) Pn la %olu+ionarea cererii9 po%e%orul ori9 dup caz9 cealalt per%oan poate ,i o5li;at la plata unei cau+iuni9 l%ate la aprecierea in%tan+ei9 nu$ai :n ur$toarele %itua+iiE a) dac in%tan+a di%pune9 :n $od provizoriu9 depla%area lucrului ori :ncetarea lucrrilor9 cau+iunea %e %ta5ile-te :n %arcina po%e%orului9 a%t,el :nct % %e poat repara pre'udiciul ce %"ar cauza prtului prin acea%t $%ur6 5) dac in%tan+a :ncuviin+eaz $en+inerea lucrului :n %tarea %a actual ori continuarea lucrrilor9 cau+iunea %e %ta5ile-te :n %arcina prtului a%t,el :nct % %e a%i;ure po%e%orului %u$ele nece%are pentru re%ta5ilirea %itua+iei anterioare) CAR EA a =C"a &e%pre $o-tenire -i li5eralit+i*) """"""""" *) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii a =C"a %unt cuprin%e :n art) 31"34 din Le;ea nr) 21<2011) = L!L = &i%pozi+ii re,eritoare la $o-tenire :n ;eneral CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 3?A No+iune Mo-tenirea e%te tran%$iterea patri$oniului unei per%oane ,izice decedate ctre una %au $ai $ulte per%oane :n ,iin+) AR ) 3?> &e%cBiderea $o-tenirii (1) Mo-tenirea unei per%oane %e de%cBide :n $o$entul dece%ului ace%teia) (2) Mo-tenirea %e de%cBide la ulti$ul do$iciliu al de,unctului) &ovada ulti$ului do$iciliu %e ,ace cu certi,icatul de dece% %au9 dup caz9 cu Botrrea 'udectorea%c declarativ de $oarte r$a% de,initiv) (A) &ac ulti$ul do$iciliu al de,unctului nu e%te cuno%cut %au nu %e a,l pe teritoriul Ro$niei9 $o-tenirea %e de%cBide la locul din +ar a,lat :n circu$%crip+ia notarului pu5lic celui dinti %e%izat9 cu condi+ia ca :n acea%t circu$%crip+ie % e8i%te cel pu+in un 5un i$o5il al celui care la% $o-tenirea) @n cazul :n care :n patri$oniul %ucce%oral nu e8i%t 5unuri i$o5ile9 locul de%cBiderii $o-tenirii e%te :n circu$%crip+ia notarului

pu5lic celui dinti %e%izat9 cu condi+ia ca :n acea%t circu$%crip+ie % %e a,le 5unuri $o5ile ale celui ce la% $o-tenirea) Atunci cnd :n patri$oniul %ucce%oral nu e8i%t 5unuri %ituate :n Ro$nia9 locul de%cBiderii $o-tenirii e%te :n circu$%crip+ia notarului pu5lic celui dinti %e%izat) (>) &i%pozi+iile alin) (A) %e aplic :n $od core%punztor atunci cnd pri$ul or;an %e%izat :n vederea de%,-urrii procedurii %ucce%orale e%te in%tan+a 'udectorea%c) AR ) 3?? #elurile $o-tenirii (1) Patri$oniul de,unctului %e tran%$ite prin $o-tenire le;al9 :n $%ura :n care cel care la% $o-tenirea nu a di%pu% alt,el prin te%ta$ent) (2) . parte din patri$oniul de,unctului %e poate tran%$ite prin $o-tenire te%ta$entar9 iar cealalt parte prin $o-tenire le;al) AR ) 3?7 Actele 'uridice a%upra $o-tenirii nede%cBi%e &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 %unt lovite de nulitate a5%olut actele 'uridice avnd ca o5iect drepturi eventuale a%upra unei $o-teniri nede%cBi%e :nc9 precu$ actele prin care %e accept $o-tenirea %au %e renun+ la acea%ta9 :nainte de de%cBiderea ei9 ori actele prin care %e :n%trineaz %au %e pro$ite :n%trinarea unor drepturi care %"ar putea do5ndi la de%cBiderea $o-tenirii) CAP) == Condi+iile ;enerale ale dreptului de a $o-teni AR ) 3?2 Capacitatea de a $o-teni (1) . per%oan poate $o-teni dac e8i%t la $o$entul de%cBiderii $o-tenirii) &i%pozi+iile art) A79 ?A -i 204 %unt aplica5ile) (2) &ac9 :n cazul $or+ii $ai $ultor per%oane9 nu %e poate %ta5ili c una a %upravie+uit alteia9 ace%tea nu au capacitatea de a %e $o-teni una pe alta) AR ) 3?4 Nede$nitatea de drept (1) E%te de drept nede$n de a $o-teniE a) per%oana conda$nat penal pentru %vr-irea unei in,rac+iuni cu inten+ia de a"l ucide pe cel care la% $o-tenirea6 5) per%oana conda$nat penal pentru %vr-irea9 :nainte de de%cBiderea $o-tenirii9 a unei in,rac+iuni cu inten+ia de a"l ucide pe un alt %ucce%i5il care9 dac $o-tenirea ar ,i ,o%t de%cBi% la data %vr-irii ,aptei9 ar ,i :nlturat %au ar ,i re%trn% voca+ia la $o-tenire a ,ptuitorului) (2) @n cazul :n care conda$narea pentru ,aptele $en+ionate la alin) (1) e%te :$piedicat prin dece%ul autorului ,aptei9 prin a$ni%tie %au prin pre%crip+ia r%punderii penale9 nede$nitatea opereaz dac acele ,apte au ,o%t con%tatate printr"o Botrre 'udectorea%c civil de,initiv)

(A) Nede$nitatea de drept poate ,i con%tatat oricnd9 la cererea oricrei per%oane intere%ate %au din o,iciu de ctre in%tan+a de 'udecat ori de ctre notarul pu5lic9 pe 5aza Botrrii 'udectore-ti din care rezult nede$nitatea) AR ) 3?3 Nede$nitatea 'udiciar (1) Poate ,i declarat nede$n de a $o-teniE a) per%oana conda$nat penal pentru %vr-irea9 cu inten+ie9 :$potriva celui care la% $o-tenirea a unor ,apte ;rave de violen+9 ,izic %au $oral9 ori9 dup caz9 a unor ,apte care au avut ca ur$are $oartea victi$ei6 5) per%oana care9 cu rea"credin+9 a a%cun%9 a alterat9 a di%tru% %au a ,al%i,icat te%ta$entul de,unctului6 c) per%oana care9 prin dol %au violen+9 l"a :$piedicat pe cel care la% $o-tenirea % :ntoc$ea%c9 % $odi,ice %au % revoce te%ta$entul) (2) (u5 %anc+iunea decderii9 orice %ucce%i5il poate cere in%tan+ei 'udectore-ti % declare nede$nitatea :n ter$en de un an de la data de%cBiderii $o-tenirii) =ntroducerea ac+iunii con%tituie un act de acceptare tacit a $o-tenirii de ctre %ucce%i5ilul recla$ant) (A) &ac Botrrea de conda$nare pentru ,aptele prevzute la alin) (1) lit) a) %e pronun+ ulterior datei de%cBiderii $o-tenirii9 ter$enul de un an %e calculeaz de la data r$nerii de,initive a Botrrii de conda$nare) (>) Atunci cnd conda$narea pentru ,aptele $en+ionate la alin) (1) lit) a) e%te :$piedicat prin dece%ul autorului ,aptei9 prin a$ni%tie %au prin pre%crip+ia r%punderii penale9 nede$nitatea %e poate declara dac acele ,apte au ,o%t con%tatate printr"o Botrre 'udectorea%c civil de,initiv) @n ace%t caz9 ter$enul de un an cur;e de la apari+ia cauzei de :$piedicare a conda$nrii9 dac acea%ta a intervenit dup de%cBiderea $o-tenirii) (?) @n cazurile prevzute la alin) (1) lit) 5) -i c)9 ter$enul de un an cur;e de la data cnd %ucce%i5ilul a cuno%cut $otivul de nede$nitate9 dac acea%t dat e%te ulterioar de%cBiderii $o-tenirii) (7) Co$una9 ora-ul %au9 dup caz9 $unicipiul :n a crui raz teritorial %e a,lau 5unurile la data de%cBiderii $o-tenirii poate introduce ac+iunea prevzut la alin) (2)9 :n cazul :n care9 cu e8cep+ia autorului uneia dintre ,aptele prevzute la alin) (1)9 nu $ai e8i%t al+i %ucce%i5ili) &i%pozi+iile alin) (2)"(?) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 370 E,ectele nede$nit+ii (1) Nede$nul e%te :nlturat att de la $o-tenirea le;al9 ct -i de la cea te%ta$entar) (2) Po%e%ia e8ercitat de nede$n a%upra 5unurilor $o-tenirii e%te con%iderat po%e%ie de rea"credin+) (A) Actele de con%ervare9 precu$ -i actele de ad$ini%trare9 :n $%ura :n care pro,it $o-tenitorilor9 :ncBeiate :ntre nede$n -i ter+i9 %unt vala5ile) &e a%e$enea9 %e $en+in -i actele de

di%pozi+ie cu titlu onero% :ncBeiate :ntre nede$n -i ter+ii do5nditori de 5un"credin+9 re;ulile din $ateria cr+ii ,unciare ,iind :n% aplica5ile) AR ) 371 @nlturarea e,ectelor nede$nit+ii (1) E,ectele nede$nit+ii de drept %au 'udiciare pot ,i :nlturate e8pre% prin te%ta$ent %au printr"un act autentic notarial de ctre cel care la% $o-tenirea) #r o declara+ie e8pre%9 nu con%tituie :nlturare a e,ectelor nede$nit+ii le;atul l%at nede$nului dup %vr-irea ,aptei care atra;e nede$nitatea) (2) E,ectele nede$nit+ii nu pot ,i :nlturate prin rea5ilitarea nede$nului9 a$ni%tie intervenit dup conda$nare9 ;ra+iere %au prin pre%crip+ia e8ecutrii pedep%ei penale) AR ) 372 Coca+ia la $o-tenire Pentru a putea $o-teni9 o per%oan tre5uie % ai5 calitatea cerut de le;e %au % ,i ,o%t de%e$nat de ctre de,unct prin te%ta$ent) = L!L == Mo-tenirea le;al CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 37A Mo-tenitorii le;ali (1) Mo-tenirea %e cuvine9 :n ordinea -i dup re;ulile %ta5ilite :n prezentul titlu9 %o+ului %upravie+uitor -i rudelor de,unctului9 -i anu$e de%cenden+ilor9 a%cenden+ilor -i colateralilor ace%tuia9 dup caz) (2) &e%cenden+ii -i a%cenden+ii au voca+ie la $o-tenire indi,erent de ;radul de rudenie cu de,unctul9 iar colateralii nu$ai pn la ;radul al patrulea inclu%iv) (A) @n lip%a $o-tenitorilor le;ali %au te%ta$entari9 patri$oniul de,unctului %e tran%$ite co$unei9 ora-ului %au9 dup caz9 $unicipiului :n a crui raz teritorial %e a,lau 5unurile la data de%cBiderii $o-tenirii) AR ) 37> Principiile ;enerale ale devolu+iunii le;ale a $o-tenirii (1) Rudele de,unctului vin la $o-tenire :n ur$toarea ordineE a) cla%a :ntiE de%cenden+ii6 5) cla%a a douaE a%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i6 c) cla%a a treiaE a%cenden+ii ordinari6 d) cla%a a patraE colateralii ordinari) (2) &ac :n ur$a dez$o-tenirii rudele de,unctului din cla%a cea $ai apropiat nu pot cule;e :ntrea;a $o-tenire9 atunci partea r$a% %e atri5uie rudelor din cla%a %u5%ecvent care :ndepline%c condi+iile pentru a $o-teni)

(A) @nuntrul ,iecrei cla%e9 rudele de ;radul cel $ai apropiat cu de,unctul :nltur de la $o-tenire rudele de ;rad $ai :ndeprtat9 cu e8cep+ia cazurilor pentru care le;ea di%pune alt,el) (>) @ntre rudele din aceea-i cla% -i de acela-i ;rad9 $o-tenirea %e :$parte :n $od e;al9 dac le;ea nu prevede alt,el) CAP) == Reprezentarea %ucce%oral AR ) 37? No+iune Prin reprezentare %ucce%oral9 un $o-tenitor le;al de un ;rad $ai :ndeprtat9 nu$it reprezentant9 urc9 :n virtutea le;ii9 :n drepturile a%cendentului %u9 nu$it reprezentat9 pentru a cule;e partea din $o-tenire ce i %"ar ,i cuvenit ace%tuia dac nu ar ,i ,o%t nede$n ,a+ de de,unct %au decedat la data de%cBiderii $o-tenirii) AR ) 377 &o$eniul de aplicare (1) Pot veni la $o-tenire prin reprezentare %ucce%oral nu$ai de%cenden+ii copiilor de,unctului -i de%cenden+ii ,ra+ilor %au %urorilor de,unctului) (2) @n li$itele prevzute la alin) (1) -i dac %unt :ndeplinite condi+iile prevzute la art) 3729 reprezentarea opereaz :n toate cazurile9 ,r a deo%e5i dup cu$ reprezentan+ii %unt rude de acela-i ;rad ori de ;rade di,erite :n raport cu de,unctul) AR ) 372 Condi+ii (1) Poate ,i reprezentat per%oana lip%it de capacitatea de a $o-teni9 precu$ -i nede$nul9 cBiar a,lat :n via+ la data de%cBiderii $o-tenirii) (2) Pentru a veni prin reprezentare %ucce%oral la $o-tenirea de,unctului9 reprezentantul tre5uie % :ndeplinea%c toate condi+iile ;enerale pentru a"l $o-teni pe ace%ta) (A) Reprezentarea opereaz cBiar dac reprezentantul e%te nede$n ,a+ de reprezentat %au a renun+at la $o-tenirea l%at de ace%ta ori a ,o%t dez$o-tenit de el) AR ) 374 E,ectul ;eneral al reprezentrii %ucce%orale (1) @n cazurile :n care opereaz reprezentarea %ucce%oral9 $o-tenirea %e :$parte pe tulpin) (2) Prin tulpin %e :n+ele;eE " :nuntrul cla%ei :nti9 de%cendentul de ;radul :nti care cule;e $o-tenirea %au e%te reprezentat la $o-tenire6 " :nuntrul cla%ei a doua9 colateralul privile;iat de ;radul al doilea care cule;e $o-tenirea %au e%te reprezentat la $o-tenire) (A) &ac aceea-i tulpin a produ% $ai $ulte ra$uri9 :n cadrul ,iecrei ra$uri %u5divizarea %e ,ace tot pe tulpin9 partea

cuvenit de%cenden+ilor de acela-i ;rad din aceea-i ra$ur :$pr+indu"%e :ntre ei :n $od e;al) AR ) 373 E,ectul particular al reprezentrii %ucce%orale (1) Copiii nede$nului concepu+i :nainte de de%cBiderea $o-tenirii de la care nede$nul a ,o%t e8clu% vor raporta la $o-tenirea ace%tuia din ur$ 5unurile pe care le"au $o-tenit prin reprezentarea nede$nului9 dac vin la $o-tenirea lui :n concur% cu al+i copii ai %i9 concepu+i dup de%cBiderea $o-tenirii de la care a ,o%t :nlturat nede$nul) Raportul %e ,ace nu$ai :n cazul -i :n $%ura :n care valoarea 5unurilor pri$ite prin reprezentarea nede$nului a dep-it valoarea pa%ivului %ucce%oral pe care reprezentantul a tre5uit % :l %uporte ca ur$are a reprezentrii) (2) Raportul %e ,ace potrivit di%pozi+iilor prevzute :n %ec+iunea a 2"a a cap) =C din titlul =C al prezentei cr+i) CAP) === Mo-tenitorii le;ali (EC/=!NEA 1 (o+ul %upravie+uitor AR ) 320 Condi+ii (o+ul %upravie+uitor :l $o-tene-te pe %o+ul decedat dac9 la data de%cBiderii $o-tenirii9 nu e8i%t o Botrre de divor+ de,initiv) AR ) 321 Coca+ia la $o-tenire a %o+ului %upravie+uitor (1) (o+ul %upravie+uitor e%te cBe$at la $o-tenire :n concur% cu oricare dintre cla%ele de $o-tenitori le;ali) (2) @n a5%en+a per%oanelor prevzute la alin) (1) %au dac niciuna dintre ele nu vrea ori nu poate % vin la $o-tenire9 %o+ul %upravie+uitor cule;e :ntrea;a $o-tenire) AR ) 322 Cota %ucce%oral a %o+ului %upravie+uitor (1) Cota %o+ului %upravie+uitor e%te deE a) un %,ert din $o-tenire9 dac vine :n concur% cu de%cenden+ii de,unctului6 5) o trei$e din $o-tenire9 dac vine :n concur% att cu a%cenden+i privile;ia+i9 ct -i cu colaterali privile;ia+i ai de,unctului6 c) o 'u$tate din $o-tenire9 dac vine :n concur% ,ie nu$ai cu a%cenden+i privile;ia+i9 ,ie nu$ai cu colaterali privile;ia+i ai de,unctului6 d) trei %,erturi din $o-tenire9 dac vine :n concur% ,ie cu a%cenden+i ordinari9 ,ie cu colaterali ordinari ai de,unctului) (2) Cota %o+ului %upravie+uitor :n concur% cu $o-tenitori le;ali apar+innd unor cla%e di,erite %e %ta5ile-te ca -i cnd ace%ta ar ,i venit :n concur% nu$ai cu cea $ai apropiat dintre ele)

(A) &ac9 :n ur$a c%toriei putative9 dou %au $ai $ulte per%oane au %itua+ia unui %o+ %upravie+uitor9 cota %ta5ilit potrivit alin) (1) -i (2) %e :$parte :n $od e;al :ntre ace%tea) AR ) 32A &reptul de a5ita+ie al %o+ului %upravie+uitor (1) (o+ul %upravie+uitor care nu e%te titular al niciunui drept real de a ,olo%i o alt locuin+ core%punztoare nevoilor %ale 5ene,iciaz de un drept de a5ita+ie a%upra ca%ei :n care a locuit pn la data de%cBiderii $o-tenirii9 dac acea%t ca% ,ace parte din 5unurile $o-tenirii) (2) &reptul de a5ita+ie e%te ;ratuit9 inaliena5il -i in%e%iza5il) (A) .ricare dintre $o-tenitori poate cere ,ie re%trn;erea dreptului de a5ita+ie9 dac locuin+a nu e%te nece%ar :n :ntre;i$e %o+ului %upravie+uitor9 ,ie %cBi$5area o5iectului a5ita+iei9 dac pune la di%pozi+ia %o+ului %upravie+uitor o alt locuin+ core%punztoare) (>) &reptul de a5ita+ie %e %tin;e la parta'9 dar nu $ai devre$e de un an de la data de%cBiderii $o-tenirii) Ace%t drept :nceteaz9 cBiar :nainte de :$plinirea ter$enului de un an9 :n caz de rec%torire a %o+ului %upravie+uitor) (?) oate liti;iile cu privire la dreptul de a5ita+ie re;le$entat prin prezentul articol %e %olu+ioneaz de ctre in%tan+a co$petent % 'udece parta'ul $o-tenirii9 care va Botr: de ur;en+9 :n ca$era de con%iliu) AR ) 32> &reptul %pecial de $o-tenire al %o+ului %upravie+uitor Cnd nu vine :n concur% cu de%cenden+ii de,unctului9 %o+ul %upravie+uitor $o-tene-te9 pe ln; cota %ta5ilit potrivit art) 3229 $o5ilierul -i o5iectele de uz ca%nic care au ,o%t a,ectate ,olo%in+ei co$une a %o+ilor) (EC/=!NEA a 2"a &e%cenden+ii de,unctului AR ) 32? &reptul de $o-tenire al de%cenden+ilor (1) &e%cenden+ii %unt copiii de,unctului -i ur$a-ii lor :n linie dreapt la ne%,r-it) (2) &e%cenden+ii de,unctului :nltur $o-tenitorii din celelalte cla%e -i vin la $o-tenire :n ordinea pro8i$it+ii ;radului de rudenie) &i%pozi+iile art) 37> alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor) (A) @n concur% cu %o+ul %upravie+uitor9 de%cenden+ii de,unctului9 indi,erent de nu$rul lor9 cule; :$preun trei %,erturi din $o-tenire) (>) Mo-tenirea %au partea din $o-tenire care li %e cuvine de%cenden+ilor %e :$parte :ntre ace-tia :n $od e;al9 cnd vin la $o-tenire :n nu$e propriu9 ori pe tulpin9 cnd vin la $o-tenire prin reprezentare %ucce%oral) (EC/=!NEA a A"a

A%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i AR ) 327 Coca+ia la $o-tenire a a%cenden+ilor privile;ia+i -i a colateralilor privile;ia+i (1) A%cenden+ii privile;ia+i %unt tatl -i $a$a de,unctului) (2) Colateralii privile;ia+i %unt ,ra+ii -i %urorile de,unctului9 precu$ -i de%cenden+ii ace%tora9 pn la al patrulea ;rad inclu%iv cu de,unctul) (A) A%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i vin la $o-tenire dac de%cenden+ii nu :ndepline%c condi+iile nece%are pentru a $o-teni) &i%pozi+iile art) 37A alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 322 @$pr+irea $o-tenirii :ntre %o+ul %upravie+uitor9 a%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i (1) &ac %o+ul %upravie+uitor vine la $o-tenire :n concur% att cu a%cenden+i privile;ia+i9 ct -i cu colaterali privile;ia+i ai de,unctului9 partea cuvenit cla%ei a doua e%te de dou trei$i din $o-tenire) (2) &ac %o+ul %upravie+uitor vine la $o-tenire :n concur% ,ie nu$ai cu a%cenden+i privile;ia+i9 ,ie nu$ai cu colaterali privile;ia+i ai de,unctului9 partea cuvenit cla%ei a doua e%te de o 'u$tate din $o-tenire) AR ) 324 @$pr+irea $o-tenirii :ntre a%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit a%cenden+ilor privile;ia+i -i colateralilor privile;ia+i %e :$parte :ntre ace-tia :n ,unc+ie de nu$rul a%cenden+ilor privile;ia+i care vin la $o-tenire9 dup cu$ ur$eazE a) :n cazul :n care la $o-tenire vine un %in;ur printe9 ace%ta va cule;e un %,ert9 iar colateralii privile;ia+i9 indi,erent de nu$rul lor9 vor cule;e trei %,erturi6 5) :n cazul :n care la $o-tenire vin 2 prin+i9 ace-tia vor cule;e :$preun o 'u$tate9 iar colateralii privile;ia+i9 indi,erent de nu$rul lor9 vor cule;e cealalt 'u$tate) AR ) 323 A5%en+a a%cenden+ilor privile;ia+i %au a colateralilor privile;ia+i (1) @n cazul :n care colateralii privile;ia+i nu :ndepline%c condi+iile nece%are pentru a $o-teni9 a%cenden+ii privile;ia+i vor cule;e $o-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit cla%ei a doua) (2) @n cazul :n care a%cenden+ii privile;ia+i nu :ndepline%c condi+iile nece%are pentru a $o-teni9 colateralii privile;ia+i vor cule;e $o-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit cla%ei a doua) AR ) 340 @$pr+irea $o-tenirii :ntre a%cenden+ii privile;ia+i Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit a%cenden+ilor privile;ia+i %e :$parte :ntre ace-tia :n $od e;al)

AR ) 341 @$pr+irea $o-tenirii :ntre colateralii privile;ia+i (1) Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit colateralilor privile;ia+i %e :$parte :ntre ace-tia :n $od e;al) (2) @n cazul :n care colateralii privile;ia+i vin la $o-tenire prin reprezentare %ucce%oral9 $o-tenirea %au partea din $o-tenire ce li %e cuvine %e :$parte :ntre ei pe tulpin) (A) @n cazul :n care colateralii privile;ia+i %unt rude cu de,unctul pe linii colaterale di,erite9 $o-tenirea %au partea din $o-tenire ce li %e cuvine %e :$parte9 :n $od e;al9 :ntre linia $atern -i cea patern) @n cadrul ,iecrei linii9 %unt aplica5ile di%pozi+iile alin) (1) -i (2)) (>) @n ipoteza prevzut la alin) (A)9 colateralii privile;ia+i care %unt rude cu de,unctul pe a$5ele linii vor cule;e9 pe ,iecare dintre ace%tea9 partea din $o-tenire ce li %e cuvine) (EC/=!NEA a >"a A%cenden+ii ordinari AR ) 342 &reptul de $o-tenire al a%cenden+ilor ordinari (1) A%cenden+ii ordinari %unt rudele :n linie dreapt a%cendent ale de,unctului9 cu e8cep+ia prin+ilor ace%tuia) (2) A%cenden+ii ordinari vin la $o-tenire dac de%cenden+ii9 a%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i nu :ndepline%c condi+iile nece%are pentru a $o-teni) &i%pozi+iile art) 37> alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor) (A) A%cenden+ii ordinari vin la $o-tenire :n ordinea ;radelor de rudenie cu de,unctul) (>) @n concur% cu %o+ul %upravie+uitor9 a%cenden+ii ordinari ai de,unctului9 indi,erent de nu$rul lor9 cule; :$preun un %,ert din $o-tenire) (?) Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit a%cenden+ilor ordinari de acela-i ;rad %e :$parte :ntre ace-tia :n $od e;al) (EC/=!NEA a ?"a Colateralii ordinari AR ) 34A &reptul de $o-tenire al colateralilor ordinari (1) Colateralii ordinari %unt rudele colaterale ale de,unctului pn la ;radul al patrulea inclu%iv9 cu e8cep+ia colateralilor privile;ia+i) (2) Colateralii ordinari vin la $o-tenire dac de%cenden+ii9 a%cenden+ii privile;ia+i9 colateralii privile;ia+i -i a%cenden+ii ordinari nu :ndepline%c condi+iile nece%are pentru a $o-teni) &i%pozi+iile art) 37> alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor) (A) Colateralii ordinari vin la $o-tenire :n ordinea ;radelor de rudenie cu de,unctul)

(>) @n concur% cu %o+ul %upravie+uitor9 colateralii ordinari ai de,unctului9 indi,erent de nu$rul lor9 cule; :$preun un %,ert din $o-tenire) (?) Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit colateralilor ordinari de acela-i ;rad %e :$parte :ntre ace-tia :n $od e;al) = L!L === Li5eralit+ile CAP) = &i%pozi+ii co$une (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii preli$inare AR ) 34> No+iune -i cate;orii (1) Li5eralitatea e%te actul 'uridic prin care o per%oan di%pune cu titlu ;ratuit de 5unurile %ale9 :n tot %au :n parte9 :n ,avoarea unei alte per%oane) (2) Nu %e pot ,ace li5eralit+i dect prin dona+ie %au prin le;at cuprin% :n te%ta$ent) AR ) 34? &ona+ia &ona+ia e%te contractul prin care9 cu inten+ia de a ;rati,ica9 o parte9 nu$it donator9 di%pune :n $od irevoca5il de un 5un :n ,avoarea celeilalte pr+i9 nu$it donatar) AR ) 347 Le;atul Le;atul e%te di%pozi+ia te%ta$entar prin care te%tatorul %tipuleaz ca9 la dece%ul %u9 unul %au $ai $ul+i le;atari % do5ndea%c :ntre;ul %u patri$oniu9 o ,rac+iune din ace%ta %au anu$ite 5unuri deter$inate) (EC/=!NEA a 2"a Capacitatea :n $aterie de li5eralit+i AR ) 342 Capacitatea de ,olo%in+ (1) .rice per%oan poate ,ace -i pri$i li5eralit+i9 cu re%pectarea re;ulilor privind capacitatea) (2) Condi+ia capacit+ii de a di%pune prin li5eralit+i tre5uie :ndeplinit la data la care di%puntorul :-i e8pri$ con%i$+$ntul) (A) Condi+ia capacit+ii de a pri$i o dona+ie tre5uie :ndeplinit la data la care donatarul accept dona+ia) (>) Condi+ia capacit+ii de a pri$i un le;at tre5uie :ndeplinit la data de%cBiderii $o-tenirii te%tatorului) AR ) 344 Lip%a capacit+ii depline de e8erci+iu a di%puntorului

(1) Cel lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate de e8erci+iu re%trn% nu poate di%pune de 5unurile %ale prin li5eralit+i9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e) (2) (u5 %anc+iunea nulit+ii relative9 nici cBiar dup do5ndirea capacit+ii depline de e8erci+iu per%oana nu poate di%pune prin li5eralit+i :n ,olo%ul celui care a avut calitatea de reprezentant ori ocrotitor le;al al %u9 :nainte ca ace%ta % ,i pri$it de la in%tan+a de tutel de%crcare pentru ;e%tiunea %a) (e e8cepteaz %itua+ia :n care reprezentantul ori9 dup caz9 ocrotitorul le;al e%te a%cendentul di%puntorului) AR ) 343 &e%e$narea 5ene,iciarului li5eralit+ii (1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 di%puntorul tre5uie % :l deter$ine pe 5ene,iciarul li5eralit+ii ori cel pu+in % prevad criteriile pe 5aza crora ace%t 5ene,iciar % poat ,i deter$inat la data la care li5eralitatea produce e,ecte 'uridice) (2) Per%oana care nu e8i%t la data :ntoc$irii li5eralit+ii poate 5ene,icia de o li5eralitate dac acea%ta e%te ,cut :n ,avoarea unei per%oane capa5ile9 cu %arcina pentru acea%ta din ur$ de a tran%$ite 5ene,iciarului o5iectul li5eralit+ii :ndat ce va ,i po%i5il) (A) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 di%puntorul nu poate l%a unui ter+ dreptul de a"l de%e$na pe 5ene,iciarul li5eralit+ii %au de a %ta5ili o5iectul ace%teia) Cu toate ace%tea9 repartizarea 5unurilor tran%$i%e prin le;at unor per%oane de%e$nate de te%tator poate ,i l%at la aprecierea unui ter+) (>) E%te vala5il li5eralitatea ,cut unei per%oane de%e$nate de di%puntor9 cu o %arcin :n ,avoarea unei per%oane ale%e ,ie de ;rati,icat9 ,ie de un ter+ de%e$nat9 la rndul %u9 tot de ctre di%puntor) AR ) 330 =ncapacit+ile %peciale (1) (unt anula5ile li5eralit+ile ,cute $edicilor9 ,ar$aci-tilor %au altor per%oane9 :n perioada :n care9 :n $od direct %au indirect9 :i acordau :n;ri'iri de %pecialitate di%puntorului pentru 5oala care e%te cauz a dece%ului) (2) (unt e8ceptate de la prevederile alin) (1)E a) li5eralit+ile ,cute %o+ului9 rudelor :n linie dreapt %au colateralilor privile;ia+i6 5) li5eralit+ile ,cute altor rude pn la al patrulea ;rad inclu%iv9 dac9 la data li5eralit+ii9 di%puntorul nu are %o+ -i nici rude :n linie dreapt %au colaterali privile;ia+i) (A) &i%pozi+iile alin) (1) -i (2) %unt aplica5ile -i :n privin+a preo+ilor %au a altor per%oane care acordau a%i%ten+ reli;ioa% :n ti$pul 5olii care e%te cauz a dece%ului) (>) &ac di%puntorul a decedat din cauza 5olii9 ter$enul de pre%crip+ie a dreptului la ac+iunea :n anulare cur;e de la data la care $o-tenitorii au luat cuno-tin+ de e8i%ten+a li5eralit+ii) (?) @n cazul :n care di%puntorul %"a re%ta5ilit9 le;atul devine vala5il9 iar ac+iunea :n anularea dona+iei poate ,i

introdu% :n ter$en de A ani de la data la care di%puntorul %"a re%ta5ilit) AR ) 331 =ncapacit+ile %peciale :n $ateria le;atelor (unt anula5ile le;atele :n ,avoareaE a) notarului pu5lic care a autenti,icat te%ta$entul6 5) interpretului care a participat la procedura de autenti,icare a te%ta$entului6 c) $artorilor9 :n cazurile prevzute la art) 1)0>A alin) (2) -i art) 1)0>2 alin) (A)6 d) a;en+ilor in%tru$entatori9 :n cazurile prevzute la art) 1)0>26 e) per%oanelor care au acordat9 :n $od le;al9 a%i%ten+ 'uridic la redactarea te%ta$entului) AR ) 332 (i$ula+ia (1) (anc+iunea nulit+ii relative prevzute la art) 344 alin) (2)9 art) 330 -i 331 %e aplic -i li5eralit+ilor de;Bizate %u5 ,or$a unui contract cu titlu onero% %au ,cute unei per%oane interpu%e) (2) (unt prezu$ate pn la pro5a contrar ca ,iind per%oane interpu%e a%cenden+ii9 de%cenden+ii -i %o+ul per%oanei incapa5ile de a pri$i li5eralit+i9 precu$ -i a%cenden+ii -i de%cenden+ii %o+ului ace%tei per%oane) (EC/=!NEA a A"a (u5%titu+iile ,ideico$i%are AR ) 33A No+iune &i%pozi+ia prin care o per%oan9 denu$it in%tituit9 e%te :n%rcinat % ad$ini%treze 5unul %au 5unurile care con%tituie o5iectul li5eralit+ii -i % le tran%$it unui ter+9 denu$it %u5%tituit9 de%e$nat de di%puntor9 nu produce e,ecte dect :n cazul :n care e%te per$i% de le;e) AR ) 33> (u5%titu+ia ,ideico$i%ar (1) . li5eralitate poate ,i ;revat de o %arcin care con%t :n o5li;a+ia in%tituitului9 donatar %au le;atar9 de a ad$ini%tra 5unurile care con%tituie o5iectul li5eralit+ii -i de a le tran%$ite9 la dece%ul %u9 %u5%tituitului de%e$nat de di%puntor) (2) =n%tituitului i %e aplic :n $od core%punztor di%pozi+iile din prezentul cod re,eritoare la ,iduciar) (A) =ncapacit+ile de a di%pune %e apreciaz :n raport cu di%puntorul9 iar cele de a pri$i9 :n raport cu in%tituitul -i cu %u5%tituitul) AR ) 33? E,ectele cu privire la 5unuri (1) (arcina prevzut la art) 33> produce e,ecte nu$ai cu privire la 5unurile care au con%tituit o5iectul li5eralit+ii -i care la data dece%ului in%tituitului pot ,i identi,icate -i %e a,l :n patri$oniul %u)

(2) Atunci cnd li5eralitatea are ca o5iect valori $o5iliare9 %arcina produce e,ecte -i a%upra valorilor $o5iliare care le :nlocuie%c) (A) &ac li5eralitatea are ca o5iect drepturi %upu%e ,or$alit+ilor de pu5licitate9 %arcina tre5uie % re%pecte acelea-i ,or$alit+i) @n cazul i$o5ilelor9 %arcina e%te %upu% notrii :n cartea ,unciar) AR ) 337 &repturile %u5%tituitului (1) &repturile %u5%tituitului %e na%c la $oartea in%tituitului) (2) (u5%tituitul do5nde-te 5unurile care con%tituie o5iectul li5eralit+ii ca e,ect al voin+ei di%puntorului) (A) (u5%tituitul nu poate ,i9 la rndul %u9 %upu% o5li;a+iei de ad$ini%trare -i de tran%$itere a 5unurilor) AR ) 332 0aran+iile -i a%i;urrile @n vederea e8ecutrii %arcinii9 di%puntorul poate i$pune in%tituitului con%tituirea de ;aran+ii -i :ncBeierea unor contracte de a%i;urare) AR ) 334 =$putarea %arcinii a%upra cotit+ii di%poni5ile &ac in%tituitul e%te $o-tenitor rezervatar al di%puntorului9 %arcina nu poate :nclca rezerva %a %ucce%oral) AR ) 333 Acceptarea dona+iei dup dece%ul di%puntorului .,erta de dona+ie ,cut %u5%tituitului poate ,i acceptat de ace%ta -i dup dece%ul di%puntorului) AR ) 1)000 =ne,icacitatea %u5%titu+iei Atunci cnd %u5%tituitul predecedeaz in%tituitului %au renun+ la 5ene,iciul li5eralit+ii9 5unul revine in%tituitului9 cu e8cep+ia cazului :n care %"a prevzut c 5unul va ,i cule% de $o-tenitorii %u5%tituitului ori a ,o%t de%e$nat un al doilea %u5%tituit) (EC/=!NEA a >"a Li5eralit+ile reziduale AR ) 1)001 No+iune &i%puntorul poate %tipula ca %u5%tituitul % ,ie ;rati,icat cu ceea ce r$ne9 la data dece%ului in%tituitului9 din dona+iile %au le;atele ,cute :n ,avoarea ace%tuia din ur$) AR ) 1)002 &reptul de di%pozi+ie al in%tituitului Li5eralitatea rezidual nu :l :$piedic pe in%tituit % :ncBeie acte cu titlu onero% -i nici % re+in 5unurile ori %u$ele o5+inute :n ur$a :ncBeierii ace%tora) AR ) 1)00A =nterdic+ia de a di%pune cu titlu ;ratuit

(1) =n%tituitul nu poate di%pune prin te%ta$ent de 5unurile care au con%tituit o5iectul unei li5eralit+i reziduale) (2) &i%puntorul poate interzice in%tituitului % di%pun de 5unuri prin dona+ie) Cu toate ace%tea9 atunci cnd e%te $o-tenitor rezervatar al di%puntorului9 in%tituitul p%treaz po%i5ilitatea de a di%pune prin acte :ntre vii %au pentru cauz de $oarte de 5unurile care au con%tituit o5iectul dona+iilor i$putate a%upra rezervei %ale %ucce%orale) AR ) 1)00> =ndependen+a patri$onial a in%tituitului =n%tituitul nu e%te +inut % dea %ocoteal di%puntorului ori $o-tenitorilor ace%tuia) AR ) 1)00? Aplicarea re;ulilor %u5%titu+iei ,ideico$i%are &i%pozi+iile prevzute la art) 33?9 art) 337 alin) (2)9 art) 3329 333 -i 1)000 %unt aplica5ile li5eralit+ilor reziduale) (EC/=!NEA a ?"a Revizuirea condi+iilor -i %arcinilor AR ) 1)007 &o$eniul de aplicare &ac9 din cauza unor %itua+ii i$previzi5ile -i nei$puta5ile 5ene,iciarului9 %urvenite acceptrii li5eralit+ii9 :ndeplinirea condi+iilor %au e8ecutarea %arcinilor care a,ecteaz li5eralitatea a devenit e8tre$ de di,icil ori e8ce%iv de oneroa% pentru 5ene,iciar9 ace%ta poate cere revizuirea %arcinilor %au a condi+iilor) AR ) 1)002 (olu+ionarea cererii de revizuire (1) Cu re%pectarea9 pe ct po%i5il9 a voin+ei di%puntorului9 in%tan+a de 'udecat %e%izat cu cererea de revizuire poate % di%pun $odi,icri cantitative %au calitative ale condi+iilor %au ale %arcinilor care a,ecteaz li5eralitatea ori % le ;rupeze cu acelea %i$ilare provenind din alte li5eralit+i) (2) =n%tan+a de 'udecat poate autoriza :n%trinarea par+ial %au total a o5iectului li5eralit+ii9 %ta5ilind ca pre+ul % ,ie ,olo%it :n %copuri con,or$e cu voin+a di%puntorului9 precu$ -i orice alte $%uri care % $en+in pe ct po%i5il de%tina+ia ur$rit de ace%ta) AR ) 1)004 @nlturarea e,ectelor revizuirii &ac $otivele care au deter$inat revizuirea condi+iilor %au a %arcinilor nu $ai %u5zi%t9 per%oana intere%at poate cere :nlturarea pentru viitor a e,ectelor revizuirii) (EC/=!NEA a 7"a &i%pozi+ii %peciale AR ) 1)003 Clauzele con%iderate ne%cri%e

(1) E%te con%iderat ne%cri% clauza prin care9 %u5 %anc+iunea de%,iin+rii li5eralit+ii %au re%tituirii o5iectului ace%teia9 5ene,iciarul e%te o5li;at % nu conte%te validitatea unei clauze de inaliena5ilitate ori % nu %olicite revizuirea condi+iilor %au a %arcinilor) (2) &e a%e$enea9 e%te con%iderat ne%cri% di%pozi+ia te%ta$entar prin care %e prevede dez$o-tenirea ca %anc+iune pentru :nclcarea o5li;a+iilor prevzute la alin) (1) %au pentru conte%tarea di%pozi+iilor din te%ta$ent care aduc atin;ere drepturilor $o-tenitorilor rezervatari ori %unt contrare ordinii pu5lice %au 5unelor $oravuri) AR ) 1)010 Con,ir$area li5eralit+ilor Con,ir$area unei li5eralit+i de ctre $o-tenitorii univer%ali ori cu titlu univer%al ai di%puntorului atra;e renun+area la dreptul de a opune viciile de ,or$ %au orice alte $otive de nulitate9 ,r ca prin acea%t renun+are % %e pre'udicieze drepturile ter+ilor) CAP) == &ona+ia (EC/=!NEA 1 @ncBeierea contractului AR ) 1)011 #or$a dona+iei (1) &ona+ia %e :ncBeie prin :n%cri% autentic9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute) (2) Nu %unt %upu%e di%pozi+iei alin) (1) dona+iile indirecte9 cele de;Bizate -i darurile $anuale) (A) Dunurile $o5ile care con%tituie o5iectul dona+iei tre5uie enu$erate -i evaluate :ntr"un :n%cri%9 cBiar %u5 %e$ntur privat9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute a dona+iei) (>) Dunurile $o5ile corporale cu o valoare de pn la 2?)000 lei pot ,ace o5iectul unui dar $anual9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e) &arul $anual %e :ncBeie vala5il prin acordul de voin+e al pr+ilor9 :n%o+it de tradi+iunea 5unului) AR ) 1)012 @nre;i%trarea dona+iei autentice @n %cop de in,or$are a per%oanelor care 'u%ti,ic e8i%ten+a unui intere% le;iti$9 notarul care autenti,ic un contract de dona+ie are o5li;a+ia % :n%crie de :ndat ace%t contract :n re;i%trul na+ional notarial9 +inut :n ,or$at electronic9 potrivit le;ii) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar r$n aplica5ile) AR ) 1)01A #or$area contractului (1) .,erta de dona+ie poate ,i revocat ct ti$p o,ertantul nu a luat cuno-tin+ de acceptarea de%tinatarului) =ncapacitatea %au dece%ul o,ertantului atra;e caducitatea acceptrii)

(2) .,erta nu $ai poate ,i acceptat dup dece%ul de%tinatarului ei) Mo-tenitorii de%tinatarului pot :n% co$unica acceptarea ,cut de ace%ta) (A) .,erta de dona+ie ,cut unei per%oane lip%ite de capacitate de e8erci+iu %e accept de ctre reprezentantul le;al) (>) .,erta de dona+ie ,cut unei per%oane cu capacitate de e8erci+iu re%trn% poate ,i acceptat de ctre acea%ta9 cu :ncuviin+area ocrotitorului le;al) AR ) 1)01> Pro$i%iunea de dona+ie (1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 pro$i%iunea de dona+ie e%te %upu% ,or$ei autentice) (2) @n caz de nee8ecutare din partea pro$itentului9 pro$i%iunea de dona+ie nu con,er 5ene,iciarului dect dreptul de a pretinde daune"intere%e ecBivalente cu cBeltuielile pe care le" a ,cut -i avanta'ele pe care le"a acordat ter+ilor :n con%iderarea pro$i%iunii) AR ) 1)01? Principiul irevoca5ilit+ii (1) &ona+ia nu e%te vala5il atunci cnd cuprinde clauze ce per$it donatorului % o revoce prin voin+a %a) (2) A%t,el9 e%te lovit de nulitate a5%olut dona+ia careE a) e%te a,ectat de o condi+ie a crei realizare depinde e8clu%iv de voin+a donatorului6 5) i$pune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le" ar contracta :n viitor9 dac valoarea $a8i$ a ace%tora nu e%te deter$inat :n contractul de dona+ie6 c) con,er donatorului dreptul de a denun+a unilateral contractul6 d) per$ite donatorului % di%pun :n viitor de 5unul donat9 cBiar dac donatorul $oare ,r % ,i di%pu% de acel 5un) &ac dreptul de a di%pune vizeaz doar o parte din 5unurile donate9 nulitatea opereaz nu$ai :n privin+a ace%tei pr+i) AR ) 1)017 @ntoarcerea conven+ional (1) Contractul poate % prevad :ntoarcerea 5unurilor druite9 ,ie pentru cazul cnd donatarul ar predeceda donatorului9 ,ie pentru cazul cnd att donatarul9 ct -i de%cenden+ii %i ar predeceda donatorului) (2) @n cazul :n care dona+ia are ca o5iect 5unuri %upu%e unor ,or$alit+i de pu5licitate9 att dreptul donatarului9 ct -i dreptul de :ntoarcere %unt %upu%e ace%tor ,or$alit+i) (EC/=!NEA a 2"a E,ectele dona+iei AR ) 1)012 R%punderea donatorului @n e8ecutarea dona+iei9 di%puntorul r%punde nu$ai pentru dol -i culp ;rav) AR ) 1)014 0aran+ia contra evic+iunii

(1) &onatorul nu r%punde pentru evic+iune dect dac a pro$i% e8pre% ;aran+ia %au dac evic+iunea decur;e din ,apta %a ori dintr"o :$pre'urare care a,ecteaz dreptul tran%$i%9 pe care a cuno%cut"o -i nu a co$unicat"o donatarului la :ncBeierea contractului) (2) @n cazul dona+iei cu %arcini9 :n li$ita valorii ace%tora9 donatorul r%punde pentru evic+iune ca -i vnztorul) AR ) 1)013 0aran+ia contra viciilor a%cun%e (1) &onatorul nu r%punde pentru viciile a%cun%e ale 5unului donat) (2) otu-i9 dac a cuno%cut viciile a%cun%e -i nu le"a adu% la cuno-tin+a donatarului la :ncBeierea contractului9 donatorul e%te +inut % repare pre'udiciul cauzat donatarului prin ace%te vicii) (A) @n cazul dona+iei cu %arcini9 :n li$ita valorii ace%tora9 donatorul r%punde pentru viciile a%cun%e ca -i vnztorul) (EC/=!NEA a A"a Revocarea dona+iei I1) &i%pozi+ii co$une AR ) 1)020 Cauzele de revocare &ona+ia poate ,i revocat pentru in;ratitudine -i pentru nee8ecutarea ,r 'u%ti,icare a %arcinilor la care %"a o5li;at donatarul) AR ) 1)021 Modul de operare Revocarea pentru in;ratitudine -i pentru ne:ndeplinirea %arcinilor nu opereaz de drept) AR ) 1)022 Revocarea pro$i%iunii de dona+ie (1) Pro$i%iunea de dona+ie %e revoc de drept dac anterior e8ecutrii %ale %e ive-te unul dintre cazurile de revocare pentru in;ratitudine prevzute la art) 102A) (2) &e a%e$enea9 pro$i%iunea de dona+ie %e revoc de drept -i atunci cnd9 anterior e8ecutrii %ale9 %itua+ia $aterial a pro$itentului %"a deteriorat :ntr"o a%e$enea $%ur :nct e8ecutarea pro$i%iunii a devenit e8ce%iv de oneroa% pentru ace%ta ori pro$itentul a devenit in%olva5il) I2) Revocarea pentru in;ratitudine AR ) 1)02A Cazuri &ona+ia %e revoc pentru in;ratitudine :n ur$toarele cazuriE a) dac donatarul a atentat la via+a donatorului9 a unei per%oane apropiate lui %au9 -tiind c al+ii inten+ioneaz % atenteze9 nu l"a :n-tiin+at6

5) dac donatarul %e ,ace vinovat de ,apte penale9 cruzi$i %au in'urii ;rave ,a+ de donator6 c) dac donatarul re,uz :n $od ne'u%ti,icat % a%i;ure ali$ente donatorului a'un% :n nevoie9 :n li$ita valorii actuale a 5unului donat9 +inndu"%e :n% %ea$a de %tarea :n care %e a,la 5unul la $o$entul dona+iei) AR ) 1)02> Cererea de revocare (1) &reptul la ac+iunea prin care %e %olicit revocarea pentru in;ratitudine %e pre%crie :n ter$en de un an din ziua :n care donatorul a -tiut c donatarul a %vr-it ,apta de in;ratitudine) (2) Ac+iunea :n revocare pentru in;ratitudine poate ,i e8ercitat nu$ai :$potriva donatarului) &ac donatarul $oare dup introducerea ac+iunii9 acea%ta poate ,i continuat :$potriva $o-tenitorilor) (A) Cererea de revocare nu poate ,i introdu% de $o-tenitorii donatorului9 cu e8cep+ia cazului :n care donatorul a decedat :n ter$enul prevzut la alin) (1) ,r % :l ,i iertat pe donatar) &e a%e$enea9 $o-tenitorii pot introduce ac+iunea :n revocare :n ter$en de un an de la data $or+ii donatorului9 dac ace%ta a decedat ,r % ,i cuno%cut cauza de revocare) (>) Ac+iunea pornit de donator poate ,i continuat de $o-tenitorii ace%tuia) AR ) 1)02? E,ectele ;enerale ale revocrii (1) @n caz de revocare pentru in;ratitudine9 dac re%tituirea :n natur a 5unului donat nu e%te po%i5il9 donatarul va ,i o5li;at % pltea%c valoarea ace%tuia9 %ocotit la data %olu+ionrii cauzei) (2) @n ur$a revocrii dona+iei pentru in;ratitudine9 donatarul va ,i o5li;at % re%tituie ,ructele pe care le"a perceput :ncepnd cu data introducerii cererii de revocare a dona+iei) AR ) 1)027 E,ectele %peciale ale revocrii Revocarea pentru in;ratitudine nu are niciun e,ect :n privin+a drepturilor reale a%upra 5unului donat do5ndite de la donatar9 cu titlu onero%9 de ctre ter+ii de 5un"credin+ -i nici a%upra ;aran+iilor con%tituite :n ,avoarea ace%tora) @n cazul 5unurilor %upu%e unor ,or$alit+i de pu5licitate9 dreptul ter+ului tre5uie % ,i ,o%t :n%cri% anterior :nre;i%trrii cererii de revocare :n re;i%trele de pu5licitate a,erente) IA) Revocarea pentru nee8ecutarea %arcinii AR ) 1)022 Ac+iunile :n caz de nee8ecutare a %arcinii (1) &ac donatarul nu :ndepline-te %arcina la care %"a o5li;at9 donatorul %au %ucce%orii %i :n drepturi pot cere ,ie e8ecutarea %arcinii9 ,ie revocarea dona+iei)

(2) @n cazul :n care %arcina a ,o%t %tipulat :n ,avoarea unui ter+9 ace%ta poate cere nu$ai e8ecutarea %arcinii) (A) &reptul la ac+iunea prin care %e %olicit e8ecutarea %arcinii %au revocarea dona+iei %e pre%crie :n ter$en de A ani de la data la care %arcina tre5uia e8ecutat) AR ) 1)024 @ntinderea o5li;a+iei de e8ecutare &onatarul e%te +inut % :ndeplinea%c %arcina nu$ai :n li$ita valorii 5unului donat9 actualizat la data la care %arcina tre5uia :ndeplinit) AR ) 1)023 E,ecte Cnd dona+ia e%te revocat pentru ne:ndeplinirea %arcinilor9 5unul reintr :n patri$oniul donatorului li5er de orice drepturi con%tituite :ntre ti$p a%upra lui9 %u5 rezerva di%pozi+iilor art) 1)7>4) (EC/=!NEA a >"a &ona+iile ,cute viitorilor %o+i :n vederea c%toriei -i dona+iile :ntre %o+i AR ) 1)0A0 Caducitatea dona+iilor &ona+iile ,cute viitorilor %o+i %au unuia dintre ei9 %u5 condi+ia :ncBeierii c%toriei9 nu produc e,ecte :n cazul :n care c%toria nu %e :ncBeie) AR ) 1)0A1 Revoca5ilitatea dona+iei :ntre %o+i .rice dona+ie :ncBeiat :ntre %o+i e%te revoca5il nu$ai :n ti$pul c%toriei) AR ) 1)0A2 Nulitatea dona+iei :ntre %o+i Nulitatea c%toriei atra;e nulitatea relativ a dona+iei ,cute %o+ului de rea"credin+) AR ) 1)0AA &ona+iile %i$ulate (1) E%te lovit de nulitate orice %i$ula+ie :n care dona+ia reprezint contractul %ecret :n %copul de a eluda revoca5ilitatea dona+iilor :ntre %o+i) (2) E%te prezu$at per%oan interpu%9 pn la pro5a contrar9 orice rud a donatarului la a crei $o-tenire ace%ta ar avea voca+ie :n $o$entul dona+iei -i care nu a rezultat din c%toria cu donatorul) CAP) === e%ta$entul (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)0A> No+iune

e%ta$entul e%te actul unilateral9 per%onal -i revoca5il prin care o per%oan9 nu$it te%tator9 di%pune9 :n una dintre ,or$ele cerute de le;e9 pentru ti$pul cnd nu va $ai ,i :n via+) AR ) 1)0A? Con+inutul te%ta$entului e%ta$entul con+ine di%pozi+ii re,eritoare la patri$oniul %ucce%oral %au la 5unurile ce ,ac parte din ace%ta9 precu$ -i la de%e$narea direct %au indirect a le;atarului) Alturi de ace%te di%pozi+ii %au cBiar -i :n lip%a unor a%e$enea di%pozi+ii9 te%ta$entul poate % con+in di%pozi+ii re,eritoare la parta'9 revocarea di%pozi+iilor te%ta$entare anterioare9 dez$o-tenire9 nu$irea de e8ecutori te%ta$entari9 %arcini i$pu%e le;atarilor %au $o-tenitorilor le;ali -i alte di%pozi+ii care produc e,ecte dup dece%ul te%tatorului) AR ) 1)0A7 e%ta$entul reciproc (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute a te%ta$entului9 dou %au $ai $ulte per%oane nu pot di%pune9 prin acela-i te%ta$ent9 una :n ,avoarea celeilalte %au :n ,avoarea unui ter+) AR ) 1)0A2 Pro5a te%ta$entului (1) .rice per%oan care pretinde un drept ce %e :nte$eiaz pe un te%ta$ent tre5uie % dovedea%c e8i%ten+a -i con+inutul lui :n una dintre ,or$ele prevzute de le;e) (2) &ac te%ta$entul a di%prut printr"un caz ,ortuit %au de ,or+ $a'or ori prin ,apta unui ter+9 ,ie dup $oartea te%tatorului9 ,ie :n ti$pul vie+ii %ale9 :n% ,r ca ace%ta % :i ,i cuno%cut di%pari+ia9 vala5ilitatea ,or$ei -i cuprin%ul te%ta$entului vor putea ,i dovedite prin orice $i'loc de pro5) AR ) 1)0A4 Con%i$+$ntul te%tatorului (1) e%ta$entul e%te vala5il nu$ai dac te%tatorul a avut di%cern$nt -i con%i$+$ntul %u nu a ,o%t viciat) (2) &olul poate atra;e anularea te%ta$entului cBiar dac $anoperele dolo%ive nu au ,o%t %vr-ite de 5ene,iciarul di%pozi+iilor te%ta$entare -i nici nu au ,o%t cuno%cute de ctre ace%ta) AR ) 1)0A3 =nterpretarea te%ta$entului (1) Re;ulile de interpretare a contractelor %unt aplica5ile -i te%ta$entului9 :n $%ura :n care %unt co$pati5ile cu caracterele 'uridice ale ace%tuia) (2) Ele$entele e8trin%eci :n%cri%ului te%ta$entar pot ,i ,olo%ite nu$ai :n $%ura :n care %e %pri'in pe cele intrin%eci) (A) Le;atul :n ,avoarea creditorului nu e%te prezu$at a ,i ,cut :n co$pen%a+ia crean+ei %ale) (EC/=!NEA a 2"a #or$ele te%ta$entului AR ) 1)0>0 #or$ele te%ta$entului ordinar

e%ta$entul ordinar poate ,i olo;ra, %au autentic) AR ) 1)0>1 e%ta$entul olo;ra, (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 te%ta$entul olo;ra, tre5uie %cri% :n :ntre;i$e9 datat -i %e$nat de $na te%tatorului) AR ) 1)0>2 &e%cBiderea te%ta$entului olo;ra, (1) @nainte de a ,i e8ecutat9 te%ta$entul olo;ra, %e va prezenta unui notar pu5lic pentru a ,i vizat %pre ne%cBi$5are) (2) @n cadrul procedurii %ucce%orale9 notarul pu5lic procedeaz9 :n condi+iile le;ii %peciale9 la de%cBiderea -i validarea te%ta$entului olo;ra, -i :l depune :n do%arul %ucce%oral) &e%cBiderea te%ta$entului -i %tarea :n care %e ;%e-te %e con%tat prin proce%"ver5al) (A) Cei intere%a+i pot pri$i9 dup vizarea %pre ne%cBi$5are9 pe cBeltuiala lor9 copii le;alizate ale te%ta$entului olo;ra,) (>) &up ,inalizarea procedurii %ucce%orale9 ori;inalul te%ta$entului %e pred le;atarilor9 potrivit :n+ele;erii dintre ei9 iar :n lip%a ace%teia9 per%oanei de%e$nate prin Botrre 'udectorea%c) AR ) 1)0>A e%ta$entul autentic (1) e%ta$entul e%te autentic dac a ,o%t autenti,icat de un notar pu5lic %au de o alt per%oan :nve%tit cu autoritate pu5lic de ctre %tat9 potrivit le;ii) (2) Cu ocazia autenti,icrii9 te%tatorul poate ,i a%i%tat de unul %au de 2 $artori) AR ) 1)0>> @ntoc$irea te%ta$entului autentic (1) e%tatorul :-i dicteaz di%pozi+iile :n ,a+a notarului9 care %e :n;ri'e-te de %crierea actului -i apoi i"l cite-te %au9 dup caz9 i"l d % :l citea%c9 $en+ionndu"%e e8pre% :ndeplinirea ace%tor ,or$alit+i) &ac di%puntorul :-i redacta%e de'a actul de ulti$ voin+9 te%ta$entul autentic :i va ,i citit de ctre notar) (2) &up citire9 di%puntorul tre5uie % declare c actul e8pri$ ulti$a %a voin+) (A) e%ta$entul e%te apoi %e$nat de ctre te%tator9 iar :ncBeierea de autenti,icare de ctre notar) AR ) 1)0>? Autenti,icarea :n %itua+ii particulare (1) @n cazul acelora care9 din pricina in,ir$it+ii9 a 5olii %au din orice alte cauze9 nu pot %e$na9 notarul pu5lic9 :ndeplinind actul9 va ,ace $en+iune de%pre acea%t :$pre'urare :n :ncBeierea pe care o :ntoc$e-te9 $en+iunea a%t,el ,cut +innd loc de %e$ntur) Men+iunea va ,i citit te%tatorului de ctre notar9 :n prezen+a a 2 $artori9 acea%t ,or$alitate %uplinind a5%en+a %e$nturii te%tatorului) (2) &eclara+ia de voin+ a %urdului9 $utului %au %urdo$utului9 -tiutori de carte9 %e va da :n %cri% :n ,a+a notarului pu5lic9 prin :n%crierea de ctre parte9 :naintea

%e$nturii9 a $en+iunii *con%i$t la prezentul act9 pe care l"a$ citit*) (A) &ac %urdul9 $utul %au %urdo$utul e%te9 din orice $otiv9 :n i$po%i5ilitate de a %crie9 declara+ia de voin+ %e va lua prin interpret9 di%pozi+iile alin) (1) aplicndu"%e :n $od core%punztor) (>) Pentru a lua con%i$+$ntul unui nevztor9 notarul pu5lic va :ntre5a dac a auzit 5ine cnd i %"a citit cuprin%ul te%ta$entului9 con%e$nnd acea%ta :n :ncBeierea de autenti,icare) AR ) 1)0>7 @nre;i%trarea te%ta$entului autentic @n %cop de in,or$are a per%oanelor care 'u%ti,ic e8i%ten+a unui intere% le;iti$9 notarul care autenti,ic te%ta$entul are o5li;a+ia % :l :n%crie9 de :ndat9 :n Re;i%trul na+ional notarial +inut :n ,or$at electronic9 potrivit le;ii) =n,or$a+ii cu privire la e8i%ten+a unui te%ta$ent %e pot da nu$ai dup dece%ul te%tatorului) AR ) 1)0>2 e%ta$entele privile;iate (1) (e poate :ntoc$i :n $od vala5il un te%ta$ent :n ur$toarele %itua+ii %pecialeE a) :n ,a+a unui ,unc+ionar co$petent al autorit+ii civile locale9 :n caz de epide$ii9 cata%tro,e9 rz5oaie %au alte a%e$enea :$pre'urri e8cep+ionale6 5) :n ,a+a co$andantului va%ului %au a celui care :l :nlocuie-te9 dac te%tatorul %e a,l la 5ordul unui va% %u5 pavilionul Ro$niei9 :n cur%ul unei cltorii $ariti$e %au ,luviale) e%ta$entul :ntoc$it la 5ordul unei aeronave e%te %upu% acelora-i condi+ii6 c) :n ,a+a co$andantului unit+ii $ilitare ori a celui care :l :nlocuie-te9 dac te%tatorul e%te $ilitar %au9 ,r a avea acea%t calitate9 e%te %alariat ori pre%teaz %ervicii :n cadrul ,or+elor ar$ate ale Ro$niei -i nu %e poate adre%a unui notar pu5lic6 d) :n ,a+a directorului9 $edicului -e, al in%titu+iei %anitare %au a $edicului -e, al %erviciului ori9 :n lip%a ace%tora9 :n ,a+a $edicului de ;ard9 ct ti$p di%puntorul e%te internat :ntr"o in%titu+ie %anitar :n care notarul pu5lic nu are acce%) (2) @n toate cazurile prevzute la alin) (1) e%te o5li;atoriu ca te%ta$entul % %e :ntoc$ea%c :n prezen+a a 2 $artori) (A) e%ta$entul privile;iat %e %e$neaz de te%tator9 de a;entul in%tru$entator -i de cei 2 $artori) &ac te%tatorul %au unul dintre $artori nu poate %e$na9 %e va ,ace $en+iune de%pre cauza care l"a :$piedicat % %e$neze) (>) &i%pozi+iile alin) (A) %unt prevzute %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute) (?) Prevederile art) 1)0>2 %e aplic :n $od core%punztor -i :n privin+a te%ta$entului privile;iat) AR ) 1)0>4 Caducitatea te%ta$entelor privile;iate

(1) e%ta$entul privile;iat devine caduc la 1? zile de la data cnd di%puntorul ar ,i putut % te%teze :n vreuna dintre ,or$ele ordinare) er$enul %e %u%pend dac te%tatorul a a'un% :ntr"o %tare :n care nu :i e%te cu putin+ % te%teze) (2) Prevederile alin) (1) nu %e aplic di%pozi+iei te%ta$entare prin care %e recunoa-te un copil) AR ) 1)0>3 e%ta$entul %u$elor -i valorilor depozitate (1) &i%pozi+iile te%ta$entare privind %u$ele de 5ani9 valorile %au titlurile de valoare depu%e la in%titu+ii %pecializate %unt vala5ile cu re%pectarea condi+iilor de ,or$ prevzute de le;ile %peciale aplica5ile ace%tor in%titu+ii) (2) =n%titu+iile %pecializate nu vor putea proceda la predarea le;atului avnd ca o5iect %u$e de 5ani9 valori %au titluri de valoare dect :n 5aza Botrrii 'udectore-ti ori a certi,icatului de $o-tenitor care con%tat vala5ilitatea di%pozi+iei te%ta$entare -i calitatea de le;atar9 prevederile re,eritoare la raport -i reduc+iune ,iind aplica5ile) (A) =n%titu+iile de credit au o5li;a+ia ca9 la in%tituirea de ctre clien+ii ace%tora a unei di%pozi+ii te%ta$entare9 % co$unice9 de :ndat9 $en+iunea ace%teia :n re;i%trul prevzut la art) 1)0>7) AR ) 1)0?0 Conver%iunea ,or$ei te%ta$entare !n te%ta$ent nul din cauza unui viciu de ,or$ produce e,ecte dac :ndepline-te condi+iile prevzute de le;e pentru alt ,or$ te%ta$entar) (EC/=!NEA a A"a Revocarea voluntar a te%ta$entului AR ) 1)0?1 Revocarea voluntar e8pre% (1) !n te%ta$ent nu poate ,i revocat e8pre%9 :n tot %au :n parte9 dect printr"un act autentic notarial %au printr"un te%ta$ent ulterior) (2) e%ta$entul care revoc un te%ta$ent anterior poate ,i :ntoc$it :ntr"o ,or$ di,erit de aceea a te%ta$entului revocat) (A) Revocarea e8pre% a te%ta$entului ,cut printr"un act autentic notarial %au printr"un te%ta$ent autentic %e va :n%crie de :ndat de ctre notar :n re;i%trul na+ional notarial prevzut la art) 1)0>7) AR ) 1)0?2 Revocarea voluntar tacit (1) e%tatorul poate revoca te%ta$entul olo;ra, -i prin di%tru;erea9 ruperea %au -ter;erea %a) Hter;erea unei di%pozi+ii a te%ta$entului olo;ra, de ctre te%tator i$plic revocarea acelei di%pozi+ii) Modi,icrile realizate prin -ter;ere %e %e$neaz de ctre te%tator) (2) &i%tru;erea9 ruperea %au -ter;erea te%ta$entului olo;ra,9 cuno%cut de te%tator9 atra;e de a%e$enea revocarea9 cu condi+ia ca ace%ta % ,i ,o%t :n $%ur % :l re,ac)

(A) e%ta$entul ulterior nu :l revoc pe cel anterior dect :n $%ura :n care con+ine di%pozi+ii contrare %au inco$pati5ile cu ace%ta) E,ectele revocrii nu %unt :nlturate :n caz de caducitate %au revocare a te%ta$entului ulterior) AR ) 1)0?A Retractarea revocrii (1) &i%pozi+ia revocatorie poate ,i retractat :n $od e8pre% prin act autentic notarial %au prin te%ta$ent) (2) Retractarea unei di%pozi+ii revocatorii :nltur e,ectele revocrii9 cu e8cep+ia cazului :n care te%tatorul -i"a $ani,e%tat voin+a :n %en% contrar %au dac acea%t inten+ie a te%tatorului rezult din :$pre'urrile concrete) &i%pozi+iile art) 1)0?1 alin) (A) r$n aplica5ile) (A) Retractarea unei di%pozi+ii revocatorii ,cut printr"un act autentic notarial %au printr"un te%ta$ent autentic %e va :n%crie de :ndat de ctre notar :n re;i%trul na+ional notarial prevzut la art) 1)0>7) (EC/=!NEA a >"a Le;atul I1) Cate;orii de le;ate AR ) 1)0?> Cla%i,icarea le;atelor (1) Le;atele %unt univer%ale9 cu titlu univer%al %au cu titlu particular) (2) Le;atul poate ,i pur -i %i$plu9 cu ter$en9 %u5 condi+ie %au cu %arcin) AR ) 1)0?? Le;atul univer%al Le;atul univer%al e%te di%pozi+ia te%ta$entar care con,er uneia %au $ai $ultor per%oane voca+ie la :ntrea;a $o-tenire) AR ) 1)0?7 Le;atul cu titlu univer%al (1) Le;atul cu titlu univer%al e%te di%pozi+ia te%ta$entar care con,er uneia %au $ai $ultor per%oane voca+ie la o ,rac+iune a $o-tenirii) (2) Prin ,rac+iune a $o-tenirii %e :n+ele;eE a) ,ie proprietatea unei cote"pr+i din acea%ta6 5) ,ie un dez$e$5r$nt al propriet+ii a%upra totalit+ii %au a unei cote"pr+i din $o-tenire6 c) ,ie proprietatea %au un dez$e$5r$nt a%upra totalit+ii ori a%upra unei cote"pr+i din univer%alitatea 5unurilor deter$inate dup natura %au provenien+a lor) AR ) 1)0?2 Le;atul cu titlu particular .rice le;at care nu e%te univer%al %au cu titlu univer%al e%te un le;at cu titlu particular) I2) E,ectele le;atelor

AR ) 1)0?4 #ructele 5unurilor ce con%tituie o5iectul le;atului Le;atarul are dreptul la ,ructele 5unurilor $o-tenirii care i %e cuvin din ziua de%cBiderii $o-tenirii %au din ziua :n care le;atul produce e,ecte :n privin+a %a9 cu e8cep+ia cazului :n care cel care a po%edat 5unurile ce con%tituie o5iectul le;atului a ,o%t de 5un"credin+) AR ) 1)0?3 &repturile le;atarului cu titlu particular (1) Le;atarul cu titlu particular al unui 5un individual deter$inat do5nde-te proprietatea ace%tuia de la data de%cBiderii $o-tenirii) (2) Le;atarul cu titlu particular al unor 5unuri de ;en e%te titularul unei crean+e a%upra $o-tenirii) &ac te%tatorul nu a prevzut alt,el9 cel :n%rcinat cu e8ecutarea ace%tui le;at e%te o5li;at a preda 5unuri de calitate $edie) AR ) 1)070 (arcina e8ce%iv a le;atului cu titlu particular (1) &ac le;atarul nu poate :ndeplini %arcina cu care e%te ;revat le;atul %u ,r a dep-i valoarea 5unurilor pri$ite :n te$eiul ace%tuia9 %e va putea li5era prednd 5ene,iciarului %arcinii 5unurile ce i"au ,o%t l%ate prin le;at %au valoarea lor) (2) Caloarea 5unurilor l%ate prin le;at -i a %arcinilor va ,i aceea de la data de%cBiderii $o-tenirii) AR ) 1)071 Acce%oriile 5unului care con%tituie o5iectul unui le;at cu titlu particular (1) Dunul care con%tituie o5iectul unui le;at cu titlu particular %e pred cu acce%oriile %ale9 :n %tarea :n care %e ;%e-te la data de%cBiderii $o-tenirii) (2) Le;atul cuprinde -i dreptul la ac+iunea :n de%p;u5ire pentru pre'udiciul adu% 5unului de ctre un ter+ dup :ntoc$irea te%ta$entului) (A) Le;atul unui 5un care9 dup :ntoc$irea te%ta$entului9 a cuno%cut cre-teri cantitative9 calitative %au valorice prin alipire9 lucrri autono$e9 lucrri adu;ate %au acBizi+ionarea altor 5unuri :n cadrul unei univer%alit+i %e prezu$9 pn la pro5a contrar9 a viza :ntre; 5unul ori univer%alitatea rezultat) AR ) 1)072 Le;atul rentei via;ere %au al unei crean+e de :ntre+inere Cnd o5iectul le;atului cuprinde o rent via;er %au o crean+ de :ntre+inere9 e8ecutarea ace%tuia e%te datorat din ziua de%cBiderii $o-tenirii) AR ) 1)07A Le;atul alternativ @n cazul :n care le;atarului cu titlu particular i"a ,o%t l%at ,ie un 5un9 ,ie altul9 dreptul de ale;ere revine celui +inut % e8ecute le;atul9 dac te%tatorul nu a con,erit ace%t drept le;atarului %au unui ter+) AR ) 1)07>

Le;atul 5unului altuia (1) Cnd 5unul individual deter$inat care a ,cut o5iectul unui le;at cu titlu particular apar+ine unei alte per%oane dect te%tatorul -i nu e%te cuprin% :n patri$oniul ace%tuia la data de%cBiderii $o-tenirii9 atunci %e aplic di%pozi+iile prezentului articol) (2) &ac9 la data :ntoc$irii te%ta$entului9 te%tatorul nu a -tiut c 5unul nu e%te al %u9 le;atul e%te anula5il) (A) @n cazul :n care te%tatorul a -tiut c 5unul nu e%te al %u9 cel :n%rcinat cu e8ecutarea le;atului e%te o5li;at9 la ale;erea %a9 % dea ,ie 5unul :n natur9 ,ie valoarea ace%tuia de la data de%cBiderii $o-tenirii) AR ) 1)07? Le;atul con'unctiv (1) Le;atul cu titlu particular e%te prezu$at a ,i con'unctiv atunci cnd te%tatorul a l%at9 prin acela-i te%ta$ent9 un 5un deter$inat individual %au ;eneric $ai $ultor le;atari cu titlu particular9 ,r a preciza partea ,iecruia) (2) @n cazul le;atului con'unctiv9 dac unul dintre le;atari nu vrea %au nu poate % pri$ea%c le;atul9 partea lui va pro,ita celorlal+i le;atari) (A) Prevederile alin) (2) %e aplic -i atunci cnd o5iectul le;atului con'unctiv :l con%tituie un dez$e$5r$nt al dreptului de proprietate) AR ) 1)077 CBeltuielile predrii le;atului @n lip%a unei di%pozi+ii te%ta$entare %au le;ale contrare9 cBeltuielile predrii le;atului %unt :n %arcina $o-tenirii9 ,r ca prin acea%ta % %e aduc atin;ere rezervei %ucce%orale) AR ) 1)072 &reptul de pre,erin+ al creditorilor $o-tenirii ,a+ de le;atari (1) Creditorii $o-tenirii au dreptul % ,ie plti+i cu prioritate ,a+ de le;atari) (2) &ac le;atele cu titlu particular dep-e%c activul net al $o-tenirii9 ele vor ,i redu%e :n $%ura dep-irii9 la cererea creditorilor $o-tenirii %au a celui care e%te o5li;at % le e8ecute) (A) @n cazul :n care9 ,r a %e cunoa-te anu$ite datorii %au %arcini ale $o-tenirii9 a ,o%t e8ecutat un le;at9 $o-tenitorul le;al %au te%ta$entar9 creditorii %au orice per%oan intere%at poate %olicita re%tituirea de la le;atarul pltit9 :n $%ura :n care le;atul ur$eaz a ,i redu%) IA) =ne,icacitatea le;atelor AR ) 1)074 Revocarea voluntar a le;atului (1) Le;atele %unt %upu%e di%pozi+iilor privind revocarea voluntar a te%ta$entului)

(2) .rice :n%trinare a 5unului ce con%tituie o5iectul unui le;at cu titlu particular9 con%i$+it de ctre te%tator9 cBiar dac e%te a,ectat de $odalit+i9 revoc i$plicit le;atul pentru tot ceea ce %"a :n%trinat) (A) =ne,icacitatea :n%trinrii nu a,ecteaz revocarea dect dacE a) e%te deter$inat de incapacitatea %au vicierea voin+ei te%tatorului6 ori 5) :n%trinarea reprezint o dona+ie :n ,avoarea 5ene,iciarului le;atului -i nu %"a ,cut %u5 condi+ii %au cu %arcini %u5%tan+ial di,erite de acelea care a,ecteaz le;atul) (>) &i%tru;erea voluntar de ctre te%tator a 5unului ce con%tituie o5iectul le;atului cu titlu particular revoc i$plicit le;atul) AR ) 1)073 Revocarea 'udectorea%c (1) Revocarea 'udectorea%c a le;atului poate ,i cerut :n cazul ne:ndeplinirii9 ,r 'u%ti,icare9 a %arcinii in%tituite de te%tator) Ne:ndeplinirea ,ortuit a %arcinii poate atra;e revocarea nu$ai dac9 potrivit voin+ei te%tatorului9 e,icacitatea le;atului e%te condi+ionat de e8ecutarea %arcinii) (2) Revocarea 'udectorea%c a le;atului poate ,i %olicitat -i pentru in;ratitudine :n ur$toarele cazuriE a) dac le;atarul a atentat la via+a te%tatorului9 a unei per%oane apropiate lui %au9 -tiind c al+ii inten+ioneaz % atenteze9 nu l"a :n-tiin+at6 5) dac le;atarul %e ,ace vinovat de ,apte penale9 cruzi$i %au in'urii ;rave ,a+ de te%tator ori de in'urii ;rave la adre%a $e$oriei te%tatorului) AR ) 1)020 er$enul de pre%crip+ie &reptul la ac+iunea :n revocarea 'udectorea%c a le;atului %e pre%crie :n ter$en de un an de la data la care $o-tenitorul a cuno%cut ,apta de in;ratitudine %au9 dup caz9 de la data la care %arcina tre5uia e8ecutat) AR ) 1)021 Caducitatea le;atului .rice le;at devine caduc atunci cndE a) le;atarul nu $ai e%te :n via+ la data de%cBiderii $o-tenirii6 5) le;atarul e%te incapa5il de a pri$i le;atul la data de%cBiderii $o-tenirii6 c) le;atarul e%te nede$n6 d) le;atarul renun+ la le;at6 e) le;atarul decedeaz :naintea :$plinirii condi+iei %u%pen%ive ce a,ecteaz le;atul9 dac acea%ta avea un caracter pur per%onal6 ,) 5unul ce ,or$eaz o5iectul le;atului cu titlu particular a pierit :n totalitate din $otive care nu +in de voin+a te%tatorului9 :n ti$pul vie+ii te%tatorului %au :naintea :$plinirii condi+iei %u%pen%ive ce a,ecteaz le;atul) AR ) 1)022

&e%tina+ia 5unurilor con%tituind o5iectul unui le;at ine,icace =ne,icacitatea le;atului din cauza nulit+ii9 revocrii9 caducit+ii %au de%,iin+rii pentru nerealizarea condi+iei %u%pen%ive ori pentru :ndeplinirea condi+iei rezolutorii pro,it $o-tenitorilor ale cror drepturi %ucce%orale ar ,i ,o%t $ic-orate %au9 dup caz9 :nlturate prin e8i%ten+a le;atului %au care aveau o5li;a+ia % e8ecute le;atul) AR ) 1)02A Re;i$ul le;atului"%arcin Cu e8cep+ia cazului prevzut la art) 1)021 lit) ,)9 caducitatea %au revocarea 'udectorea%c a unui le;at ;revat cu un le;at"%arcin :n ,avoarea unui ter+ nu atra;e ine,icacitatea ace%tui din ur$ le;at) Mo-tenitorii care 5ene,iciaz de ine,icacitatea le;atului %unt o5li;a+i % e8ecute le;atul" %arcin) (EC/=!NEA a ?"a &ez$o-tenirea AR ) 1)02> No+iune (1) &ez$o-tenirea e%te di%pozi+ia te%ta$entar prin care te%tatorul :i :nltur de la $o-tenire9 :n tot %au :n parte9 pe unul %au $ai $ul+i dintre $o-tenitorii %i le;ali) (2) &ez$o-tenirea e%te direct atunci cnd te%tatorul di%pune prin te%ta$ent :nlturarea de la $o-tenire a unuia %au $ai $ultor $o-tenitori le;ali -i indirect atunci cnd te%tatorul in%tituie unul %au $ai $ul+i le;atari) AR ) 1)02? E,ectele (1) @n cazul dez$o-tenirii %o+ului %upravie+uitor9 $o-tenitorii din cla%a cu care ace%ta vine :n concur% cule; partea din $o-tenire r$a% dup atri5uirea cotei cuvenite %o+ului %upravie+uitor ca ur$are a dez$o-tenirii) (2) &ac9 :n ur$a dez$o-tenirii9 pe ln; %o+ul %upravie+uitor9 vin la $o-tenire att cel dez$o-tenit9 ct -i acela care 5ene,iciaz de dez$o-tenire9 ace%ta din ur$ cule;e partea r$a% dup atri5uirea cotei %o+ului %upravie+uitor -i a cotei celui dez$o-tenit) (A) Atunci cnd9 :n ur$a dez$o-tenirii9 un $o-tenitor pri$e-te o cot in,erioar cotei %ale le;ale9 $o-tenitorul cu care vine :n concur% cule;e partea care ar ,i revenit celui dez$o-tenit) (>) &ac9 :n ur$a dez$o-tenirii9 o per%oan e%te :nlturat total de la $o-tenire9 cota ce i %"ar ,i cuvenit %e atri5uie $o-tenitorilor cu care ar ,i venit :n concur% %au9 :n lip%a ace%tora9 $o-tenitorilor %u5%ecven+i) (?) &i%pozi+iile prevzute la alin) (1)"(>) nu pot pro,ita per%oanelor incapa5ile de a pri$i le;ate) AR ) 1)027 Nulitatea

(1) &i%pozi+ia te%ta$entar prin care $o-tenitorii le;ali au ,o%t dez$o-teni+i e%te %upu% cauzelor de nulitate9 a5%olut %au relativ9 prevzute de le;e) (2) er$enul de pre%crip+ie a dreptului la ac+iunea :n anulare cur;e de la data la care cei dez$o-teni+i au luat cuno-tin+ de di%pozi+ia te%ta$entar prin care au ,o%t :nltura+i de la $o-tenire9 dar nu $ai devre$e de data de%cBiderii $o-tenirii) (EC/=!NEA a 7"a E8ecu+iunea te%ta$entar AR ) 1)022 &e%e$narea -i $i%iunea e8ecutorului (1) e%tatorul poate nu$i una %au $ai $ulte per%oane9 con,erindu"le :$puternicirea nece%ar e8ecutrii di%pozi+iilor te%ta$entare) E8ecutorul te%ta$entar poate ,i de%e$nat -i de ctre un ter+ deter$inat prin te%ta$ent) (2) &ac au ,o%t de%e$na+i $ai $ul+i e8ecutori te%ta$entari9 oricare dintre ei poate ac+iona ,r concur%ul celorlal+i9 cu e8cep+ia cazului :n care te%tatorul a di%pu% alt,el %au le"a :$pr+it atri5u+iile) (A) Puterile e8ecutorului te%ta$entar pot ,i e8ercitate de la data acceptrii $i%iunii prin declara+ie autentic notarial) AR ) 1)024 Capacitatea e8ecutorului Per%oana lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate de e8erci+iu re%trn% nu poate ,i e8ecutor te%ta$entar) AR ) 1)023 &reptul de ad$ini%trare (1) E8ecutorul te%ta$entar are dreptul % ad$ini%treze patri$oniul %ucce%oral pe o perioad de cel $ult 2 ani de la data de%cBiderii $o-tenirii9 cBiar dac te%tatorul nu i"a con,erit :n $od e8pre% ace%t drept) (2) Prin te%ta$ent9 dreptul de ad$ini%trare poate ,i re%trn% doar la o parte din patri$oniul %ucce%oral %au la un ter$en $ai %curt) (A) er$enul de 2 ani poate ,i prelun;it de in%tan+a de 'udecat9 pentru $otive te$einice9 prin acordarea unor ter$ene %ucce%ive de cte un an) AR ) 1)040 Puterile e8ecutorului (1) E8ecutorul te%ta$entarE a) va cere9 :n condi+iile le;ii9 punerea %i;iliilor9 dac printre $o-tenitori %unt -i $inori9 per%oane pu%e %u5 interdic+ie 'udectorea%c %au di%prute6 5) va %trui a %e ,ace inventarul 5unurilor $o-tenirii :n prezen+a %au cu citarea $o-tenitorilor6 c) va cere in%tan+ei % :ncuviin+eze vnzarea 5unurilor9 :n lip% de %u$e %u,iciente pentru e8ecutarea le;atelor) =n%tan+a va putea :ncuviin+a vnzarea i$o5ilelor %ucce%orale nu$ai dac nu e8i%t $o-tenitori rezervatari6

d) va depune dili;en+e pentru e8ecutarea te%ta$entului9 iar :n caz de conte%ta+ie9 pentru a apra validitatea %a6 e) va plti datoriile $o-tenirii dac a ,o%t :$puternicit :n ace%t %en% prin te%ta$ent) @n lip%a unei a%e$enea :$puterniciri9 e8ecutorul te%ta$entar va putea acBita datoriile nu$ai cu :ncuviin+area in%tan+ei6 ,) va :nca%a crean+ele $o-tenirii) (2) e%tatorul poate di%pune ca e8ecutorul te%ta$entar % procedeze la parta'area 5unurilor $o-tenirii) Parta'ul produce e,ecte nu$ai dac proiectul prezentat de ctre e8ecutor a ,o%t apro5at de to+i $o-tenitorii) AR ) 1)041 ran%$iterea e8ecu+iunii (1) Puterile e8ecutorului te%ta$entar nu pot ,i tran%$i%e) (2) Mi%iunea e8ecutorului te%ta$entar nu$it :n con%iderarea unei ,unc+ii deter$inate poate ,i continuat de ctre per%oana care preia acea ,unc+ie) AR ) 1)042 .5li;a+ia de a da %ocoteal -i r%punderea e8ecutorului (1) La %,r-itul ,iecrui an -i la :ncetarea $i%iunii %ale9 e8ecutorul te%ta$entar e%te o5li;at % dea %ocoteal pentru ;e%tiunea %a9 cBiar dac nu e8i%t $o-tenitori rezervatari) Acea%t o5li;a+ie %e tran%$ite $o-tenitorilor e8ecutorului) (2) E8ecutorul te%ta$entar r%punde ca un $andatar :n le;tur cu e8ecutarea di%pozi+iilor te%ta$entare) (A) &ac au ,o%t de%e$na+i $ai $ul+i e8ecutori te%ta$entari9 r%punderea ace%tora e%te %olidar9 cu e8cep+ia cazului :n care te%tatorul le"a :$pr+it atri5u+iile -i ,iecare dintre ei %"a li$itat la $i%iunea :ncredin+at) AR ) 1)04A Re$unera+ia e8ecutorului Mi%iunea e8ecutorului te%ta$entar e%te ;ratuit9 dac te%tatorul nu a %ta5ilit o re$unera+ie :n %arcina $o-tenirii) AR ) 1)04> (uportarea cBeltuielilor CBeltuielile ,cute de e8ecutorul te%ta$entar :n e8ercitarea puterilor %ale %unt :n %arcina $o-tenirii) AR ) 1)04? @ncetarea e8ecu+iunii E8ecu+iunea te%ta$entar poate :ncetaE a) prin :ndeplinirea %au i$po%i5ilitatea aducerii la :ndeplinire a $i%iunii pri$ite6 5) prin renun+are :n ,or$a unei declara+ii autentice notariale6 c) prin dece%ul e8ecutorului te%ta$entar6 d) prin punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c a e8ecutorului te%ta$entar6 e) prin revocarea de ctre in%tan+ a e8ecutorului te%ta$entar care nu :-i :ndepline-te $i%iunea ori o :ndepline-te :n $od necore%punztor6

,) prin e8pirarea ter$enului :n care %e e8ercit dreptul de ad$ini%trare9 a,ar de cazul :n care in%tan+a decide prelun;irea ter$enului) CAP) =C Rezerva %ucce%oral9 cotitatea di%poni5il -i reduc+iunea li5eralit+ilor e8ce%ive (EC/=!NEA 1 Rezerva %ucce%oral -i cotitatea di%poni5il AR ) 1)047 No+iunea de rezerv %ucce%oral Rezerva %ucce%oral e%te partea din 5unurile $o-tenirii la care $o-tenitorii rezervatari au dreptul :n virtutea le;ii9 cBiar :$potriva voin+ei de,unctului9 $ani,e%tat prin li5eralit+i ori dez$o-teniri) AR ) 1)042 Mo-tenitorii rezervatari (unt $o-tenitori rezervatari %o+ul %upravie+uitor9 de%cenden+ii -i a%cenden+ii privile;ia+i ai de,unctului) AR ) 1)044 @ntinderea rezervei %ucce%orale Rezerva %ucce%oral a ,iecrui $o-tenitor rezervatar e%te de 'u$tate din cota %ucce%oral care9 :n a5%en+a li5eralit+ilor %au dez$o-tenirilor9 i %"ar ,i cuvenit ca $o-tenitor le;al) AR ) 1)043 No+iunea de cotitate di%poni5il Cotitatea di%poni5il e%te partea din 5unurile $o-tenirii care nu e%te rezervat prin le;e -i de care de,unctul putea di%pune :n $od ne:n;rdit prin li5eralit+i) AR ) 1)030 Cotitatea di%poni5il %pecial a %o+ului %upravie+uitor (1) Li5eralit+ile neraporta5ile ,cute %o+ului %upravie+uitor9 care vine la $o-tenire :n concur% cu al+i de%cenden+i dect cei co$uni lor9 nu pot dep-i un %,ert din $o-tenire -i nici partea de%cendentului care a pri$it cel $ai pu+in) (2) &ac de,unctul nu a di%pu% prin li5eralit+i de di,eren+a dintre cotitatea di%poni5il %ta5ilit potrivit art) 1)043 -i cotitatea di%poni5il %pecial9 atunci acea%t di,eren+ revine de%cenden+ilor) (A) &i%pozi+iile alin) (1) -i (2) %e aplic :n $od core%punztor atunci cnd de%cendentul $en+ionat la alin) (1) a ,o%t dez$o-tenit direct9 iar de acea%t dez$o-tenire ar 5ene,icia %o+ul %upravie+uitor) (EC/=!NEA a 2"a Reduc+iunea li5eralit+ilor e8ce%ive AR ) 1)031 (ta5ilirea rezervei %ucce%orale -i a cotit+ii di%poni5ile

(1) Caloarea $a%ei %ucce%orale9 :n ,unc+ie de care %e deter$in rezerva %ucce%oral -i cotitatea di%poni5il9 %e %ta5ile-te a%t,elE a) deter$inarea activului 5rut al $o-tenirii9 prin :n%u$area valorii 5unurilor e8i%tente :n patri$oniul %ucce%oral la data de%cBiderii $o-tenirii6 5) deter$inarea activului net al $o-tenirii9 prin %cderea pa%ivului %ucce%oral din activul 5rut6 c) reunirea ,ictiv9 doar pentru calcul9 la activul net9 a valorii dona+iilor ,cute de cel care la% $o-tenirea) (2) @n vederea aplicrii alin) (1) lit) c)9 %e ia :n con%iderare valoarea la data de%cBiderii $o-tenirii a 5unurilor donate9 +inndu"%e :n% cont de %tarea lor :n $o$entul dona+iei9 din care %e %cade valoarea %arcinilor a%u$ate prin contractele de dona+ie) &ac 5unurile au ,o%t :n%trinate de donatar9 %e +ine %ea$a de valoarea lor la data :n%trinrii) &ac 5unurile donate au ,o%t :nlocuite cu altele9 %e +ine cont de valoarea9 la data de%cBiderii $o-tenirii9 a 5unurilor intrate :n patri$oniu -i de %tarea lor la $o$entul do5ndirii) otu-i9 dac devalorizarea 5unurilor intrate :n patri$oniu era inevita5il la data do5ndirii9 :n virtutea naturii lor9 :nlocuirea 5unurilor nu e%te luat :n con%iderare) @n $%ura :n care 5unul donat %au cel care l"a :nlocuit pe ace%ta a pierit ,ortuit9 indi,erent de data pieirii9 dona+ia nu %e va %upune reunirii ,ictive) (u$ele de 5ani %unt %upu%e inde8rii :n raport cu indicele in,la+iei9 core%punztor perioadei cuprin%e :ntre data intrrii lor :n patri$oniul donatarului -i data de%cBiderii $o-tenirii) (A) Nu %e va +ine %ea$a :n %ta5ilirea rezervei de darurile o5i-nuite9 de dona+iile re$uneratorii -i9 :n $%ura :n care nu %unt e8ce%ive9 nici de %u$ele cBeltuite pentru :ntre+inerea %au9 dac e%te cazul9 pentru ,or$area pro,e%ional a de%cenden+ilor9 a prin+ilor %au a %o+ului -i nici de cBeltuielile de nunt) (>) Pn la dovada contrar9 :n%trinarea cu titlu onero% ctre un de%cendent ori un a%cendent privile;iat %au ctre %o+ul %upravie+uitor e%te prezu$at a ,i dona+ie dac :n%trinarea %"a ,cut cu rezerva uzu,ructului9 uzului ori a5ita+iei %au :n %cBi$5ul :ntre+inerii pe via+ ori a unei rente via;ere) Prezu$+ia opereaz nu$ai :n ,avoarea de%cenden+ilor9 a%cenden+ilor privile;ia+i -i a %o+ului %upravie+uitor ai de,unctului9 dac ace-tia nu au con%i$+it la :n%trinare) (?) Rezerva %ucce%oral -i cotitatea di%poni5il %e calculeaz :n ,unc+ie de valoarea %ta5ilit potrivit alin) (1)) La %ta5ilirea rezervei nu %e +ine %ea$a de cei care au renun+at la $o-tenire9 cu e8cep+ia celor o5li;a+i la raport9 potrivit art) 1)1>2 alin) (2)) AR ) 1)032 Modul de operare &up de%cBiderea $o-tenirii9 li5eralit+ile care :ncalc rezerva %ucce%oral %unt %upu%e reduc+iunii9 la cerere) AR ) 1)03A Per%oanele care pot cere reduc+iunea

Reduc+iunea li5eralit+ilor e8ce%ive poate ,i cerut nu$ai de ctre $o-tenitorii rezervatari9 de %ucce%orii lor9 precu$ -i de ctre creditorii cBiro;ra,ari ai $o-tenitorilor rezervatari) AR ) 1)03> Cile de realizare a reduc+iunii (1) Reduc+iunea li5eralit+ilor e8ce%ive %e poate realiza prin 5una :nvoial a celor intere%a+i) (2) @n lip%a unei a%e$enea :nvoieli9 reduc+iunea poate ,i invocat :n ,a+a in%tan+ei de 'udecat pe cale de e8cep+ie %au pe cale de ac+iune9 dup caz) (A) @n cazul pluralit+ii de $o-tenitori rezervatari9 reduc+iunea opereaz nu$ai :n li$ita cotei de rezerv cuvenite celui care a cerut"o -i pro,it nu$ai ace%tuia) AR ) 1)03? er$enul de pre%crip+ie (1) &reptul la ac+iunea :n reduc+iune a li5eralit+ilor e8ce%ive %e pre%crie :n ter$en de A ani de la data de%cBiderii $o-tenirii %au9 dup caz9 de la data la care $o-tenitorii rezervatari au pierdut po%e%ia 5unurilor care ,or$eaz o5iectul li5eralit+ilor) (2) @n cazul li5eralit+ilor e8ce%ive a cror e8i%ten+ nu a ,o%t cuno%cut de $o-tenitorii rezervatari9 ter$enul de pre%crip+ie :ncepe % cur; de la data cnd au cuno%cut e8i%ten+a ace%tora -i caracterul lor e8ce%iv) (A) E8cep+ia de reduc+iune e%te i$pre%cripti5il e8tinctiv) AR ) 1)037 .rdinea reduc+iunii (1) Le;atele %e reduc :naintea dona+iilor) (2) Le;atele %e reduc toate deodat -i propor+ional9 a,ar dac te%tatorul a di%pu% c anu$ite le;ate vor avea pre,erin+9 caz :n care vor ,i redu%e $ai :nti celelalte le;ate) (A) &ona+iile %e reduc %ucce%iv9 :n ordinea inver% a datei lor9 :ncepnd cu cea $ai nou) (>) &ona+iile conco$itente %e reduc toate deodat -i propor+ional9 a,ar dac donatorul a di%pu% c anu$ite dona+ii vor avea pre,erin+9 caz :n care vor ,i redu%e $ai :nti celelalte dona+ii) (?) &ac 5ene,iciarul dona+iei care ar tre5ui redu% e%te in%olva5il9 %e va proceda la reduc+iunea dona+iei anterioare) AR ) 1)032 E,ectele reduc+iunii (1) Reduc+iunea are ca e,ect ine,icacitatea le;atelor %au9 dup caz9 de%,iin+area dona+iilor :n $%ura nece%ar :ntre;irii rezervei %ucce%orale) (2) @ntre;irea rezervei9 ca ur$are a reduc+iunii9 %e realizeaz :n natur) (A) Reduc+iunea %e realizeaz prin ecBivalent :n cazul :n care9 :nainte de de%cBiderea $o-tenirii9 donatarul a :n%trinat 5unul ori a con%tituit a%upra lui drepturi reale9 precu$ -i atunci cnd 5unul a pierit dintr"o cauz i$puta5il donatarului) (>) Cnd dona+ia %upu% reduc+iunii a ,o%t ,cut unui $o-tenitor rezervatar care nu e%te o5li;at la raportul dona+iei9

ace%ta va putea p%tra :n contul rezervei %ale partea care dep-e-te cotitatea di%poni5il) (?) &ac donatarul e%te un %ucce%i5il o5li;at la raport9 iar partea %upu% reduc+iunii reprezint $ai pu+in de 'u$tate din valoarea 5unului donat9 donatarul rezervatar poate p%tra 5unul9 iar reduc+iunea nece%ar :ntre;irii rezervei celorlal+i $o-tenitori rezervatari %e va ,ace prin luare $ai pu+in %au prin ecBivalent 5ne%c) (7) @n cazul :ntre;irii rezervei :n natur9 ;rati,icatul p%treaz ,ructele pr+ii din 5un care dep-e-te cotitatea di%poni5il9 percepute pn la data la care cei :ndrept+i+i au cerut reduc+iunea) AR ) 1)034 Reduc+iunea unor li5eralit+i %peciale (1) &ac dona+ia %au le;atul are ca o5iect un uzu,ruct9 uz ori a5ita+ie %au o rent ori :ntre+inere via;er9 $o-tenitorii rezervatari au ,acultatea ,ie de a e8ecuta li5eralitatea a%t,el cu$ a ,o%t %tipulat9 ,ie de a a5andona proprietatea cotit+ii di%poni5ile :n ,avoarea 5ene,iciarului li5eralit+ii9 ,ie de a %olicita reduc+iunea potrivit dreptului co$un) (2) &ac $o-tenitorii rezervatari nu %e :n+ele; a%upra op+iunii9 reduc+iunea %e va ,ace potrivit dreptului co$un) AR ) 1)033 =$putarea li5eralit+ilor (1) &ac 5ene,iciarul li5eralit+ii nu e%te $o-tenitor rezervatar9 li5eralitatea pri$it %e i$put a%upra cotit+ii di%poni5ile9 iar dac o dep-e-te9 e%te %upu% reduc+iunii) (2) &ac ;rati,icatul e%te $o-tenitor rezervatar -i li5eralitatea nu e%te %upu% raportului9 ea %e i$put a%upra cotit+ii di%poni5ile) &ac e%te cazul9 e8cedentul %e i$put a%upra cotei de rezerv la care are dreptul ;rati,icatul -i9 dac o dep-e-te9 e%te %upu% reduc+iunii) (A) &ac ;rati,icatul e%te $o-tenitor rezervatar -i li5eralitatea e%te %upu% raportului9 ea %e i$put a%upra rezervei celui ;rati,icat9 iar dac e8i%t9 e8cedentul %e i$put a%upra cotit+ii di%poni5ile9 a,ar de cazul :n care di%puntorul a %tipulat i$putarea %a a%upra rezervei ;lo5ale) @n ace%t ulti$ caz9 nu$ai partea care e8cedeaz rezervei ;lo5ale %e i$put a%upra cotit+ii di%poni5ile) @n toate cazurile9 dac %e dep-e-te cotitatea di%poni5il9 li5eralitatea e%te %upu% reduc+iunii) (>) &ac e8i%t $ai $ulte li5eralit+i9 i$putarea %e ,ace potrivit alin) (1)"(A)9 +innd %ea$a -i de ordinea reduc+iunii li5eralit+ilor e8ce%ive) = L!L =C ran%$i%iunea -i parta'ul $o-tenirii CAP) = ran%$i%iunea $o-tenirii (EC/=!NEA 1

&i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)100 No+iunile de op+iune %ucce%oral -i de %ucce%i5il (1) Cel cBe$at la $o-tenire :n te$eiul le;ii %au al voin+ei de,unctului poate accepta $o-tenirea %au poate renun+a la ea) (2) Prin %ucce%i5il %e :n+ele;e per%oana care :ndepline-te condi+iile prevzute de le;e pentru a putea $o-teni9 dar care nu -i"a e8ercitat :nc dreptul de op+iune %ucce%oral) AR ) 1)101 Caracterele 'uridice ale op+iunii (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 op+iunea %ucce%oral e%te indivizi5il -i nu poate ,i a,ectat de nicio $odalitate) AR ) 1)102 Coca+ia $ultipl la $o-tenire (1) Mo-tenitorul care9 :n 5aza le;ii %au a te%ta$entului9 cu$uleaz $ai $ulte voca+ii la $o-tenire are9 pentru ,iecare dintre ele9 un drept de op+iune di%tinct) (2) Le;atarul cBe$at la $o-tenire -i ca $o-tenitor le;al :-i va putea e8ercita op+iunea :n oricare dintre ace%te calit+i) &ac9 de-i nu a ,o%t :nclcat rezerva9 din te%ta$ent rezult c de,unctul a dorit % di$inueze cota ce i %"ar ,i cuvenit le;atarului ca $o-tenitor le;al9 ace%ta din ur$ poate opta doar ca le;atar) AR ) 1)10A er$enul de op+iune %ucce%oral (1) &reptul de op+iune %ucce%oral %e e8ercit :n ter$en de un an de la data de%cBiderii $o-tenirii) (2) er$enul de op+iune cur;eE a) de la data na-terii celui cBe$at la $o-tenire9 dac na-terea %"a produ% dup de%cBiderea $o-tenirii6 5) de la data :nre;i%trrii $or+ii :n re;i%trul de %tare civil9 dac :nre;i%trarea %e ,ace :n te$eiul unei Botrri 'udectore-ti de declarare a $or+ii celui care la% $o-tenirea9 a,ar nu$ai dac %ucce%i5ilul a cuno%cut ,aptul $or+ii %au Botrrea de declarare a $or+ii la o dat anterioar9 caz :n care ter$enul cur;e de la acea%t din ur$ dat6 c) de la data la care le;atarul a cuno%cut %au tre5uia % cunoa%c le;atul %u9 dac te%ta$entul cuprinznd ace%t le;at e%te de%coperit dup de%cBiderea $o-tenirii6 d) de la data la care %ucce%i5ilul a cuno%cut %au tre5uia % cunoa%c le;tura de rudenie pe care %e :nte$eiaz voca+ia %a la $o-tenire9 dac acea%t dat e%te ulterioar de%cBiderii $o-tenirii) (A) er$enului prevzut la alin) (1) i %e aplic prevederile cuprin%e :n cartea a C="a re,eritoare la %u%pendarea -i repunerea :n ter$enul de pre%crip+ie e8tinctiv) AR ) 1)10> Proro;area ter$enului (1) @n cazul :n care %ucce%i5ilul a cerut :ntoc$irea inventarului anterior e8ercitrii dreptului de op+iune %ucce%oral9 ter$enul de op+iune nu %e va :$plini $ai devre$e de

dou luni de la data la care i %e co$unic proce%ul"ver5al de inventariere) (2) Pe durata e,ecturii inventarului9 %ucce%i5ilul nu poate ,i con%iderat $o-tenitor9 cu e8cep+ia cazului :n care a acceptat $o-tenirea) AR ) 1)10? Retran%$iterea dreptului de op+iune (1) Mo-tenitorii celui care a decedat ,r a ,i e8ercitat dreptul de op+iune %ucce%oral :l e8ercit %eparat9 ,iecare pentru partea %a9 :n ter$enul aplica5il dreptului de op+iune privind $o-tenirea autorului lor) (2) @n cazul prevzut la alin) (1)9 partea %ucce%i5ilului care renun+ pro,it celorlal+i $o-tenitori ai autorului %u) (EC/=!NEA a 2"a Acceptarea $o-tenirii AR ) 1)107 Li5ertatea acceptrii $o-tenirii Ni$eni nu poate ,i o5li;at % accepte o $o-tenire ce i %e cuvine) AR ) 1)102 Acceptarea $o-tenirii de ctre creditori Creditorii %ucce%i5ilului pot accepta $o-tenirea9 pe cale o5lic9 :n li$ita :nde%tulrii crean+ei lor) AR ) 1)104 #elurile acceptrii (1) Acceptarea poate ,i e8pre% %au tacit) (2) Acceptarea e%te e8pre% cnd %ucce%i5ilul :-i :n%u-e-te e8plicit titlul %au calitatea de $o-tenitor printr"un :n%cri% autentic %au %u5 %e$ntur privat) (A) Acceptarea e%te tacit cnd %ucce%i5ilul ,ace un act %au ,apt pe care nu ar putea % :l ,ac dect :n calitate de $o-tenitor) AR ) 1)103 @nre;i%trarea actelor de acceptare @n %itua+ia :n care acceptarea e%te ,cut printr"un :n%cri% autentic9 declara+ia de acceptare %e va :n%crie :n re;i%trul na+ional notarial9 +inut :n ,or$at electronic9 potrivit le;ii) AR ) 1)110 Actele cu valoare de acceptare tacit (1) Actele de di%pozi+ie 'uridic privind o parte %au totalitatea drepturilor a%upra $o-tenirii atra; acceptarea tacit a ace%teia) (unt a%t,el de acteE a) :n%trinarea9 cu titlu ;ratuit %au onero%9 de ctre %ucce%i5il a drepturilor a%upra $o-tenirii6 5) renun+area9 cBiar ;ratuit9 :n ,olo%ul unuia %au $ai $ultor $o-tenitori deter$ina+i6 c) renun+area la $o-tenire9 cu titlu onero%9 cBiar :n ,avoarea tuturor co$o-tenitorilor %au $o-tenitorilor %u5%ecven+i)

(2) &e a%e$enea9 pot avea valoare de acceptare tacit a $o-tenirii actele de di%pozi+ie9 ad$ini%trare de,initiv ori ,olo%in+ a unor 5unuri din $o-tenire) (A) Actele de con%ervare9 %uprave;Bere -i de ad$ini%trare provizorie nu valoreaz acceptare9 dac din :$pre'urrile :n care ace%tea %"au e,ectuat nu rezult c %ucce%i5ilul -i"a :n%u-it prin ele calitatea de $o-tenitor) (>) (unt con%iderate a ,i de ad$ini%trare provizorie actele de natur ur;ent a cror :ndeplinire e%te nece%ar pentru nor$ala punere :n valoare9 pe ter$en %curt9 a 5unurilor $o-tenirii) AR ) 1)111 &eclara+ia de neacceptare (ucce%i5ilul care inten+ioneaz % :ndeplinea%c un act ce poate avea %e$ni,ica+ia acceptrii $o-tenirii9 dar care dore-te ca prin acea%ta % nu ,ie con%iderat acceptant9 tre5uie % dea :n ace%t %en%9 anterior :ndeplinirii actului9 o declara+ie autentic notarial) AR ) 1)112 Prezu$+ia de renun+are (1) E%te prezu$at9 pn la pro5a contrar9 c a renun+at la $o-tenire %ucce%i5ilul care9 de-i cuno-tea de%cBiderea $o-tenirii -i calitatea lui de %ucce%i5il9 ca ur$are a citrii %ale :n condi+iile le;ii9 nu accept $o-tenirea :n ter$enul prevzut la art) 1)10A) Cita+ia tre5uie % cuprind9 %u5 %anc+iunea nulit+ii ace%teia9 pe ln; ele$entele prevzute de Codul de procedur civil9 -i precizarea c9 dac %ucce%i5ilul nu :-i e8ercit dreptul de a accepta $o-tenirea :n ter$enul prevzut la art) 1)10A9 va ,i prezu$at c renun+ la $o-tenire) (2) Prezu$+ia de renun+are opereaz nu$ai dac cita+ia i"a ,o%t co$unicat %ucce%i5ilului cu cel pu+in A0 de zile :nainte de e8pirarea ter$enului de op+iune %ucce%oral) AR ) 1)11A Reducerea ter$enului de op+iune (1) Pentru $otive te$einice9 la cererea oricrei per%oane intere%ate9 un %ucce%i5il poate ,i o5li;at9 cu aplicarea procedurii prevzute de le;e pentru ordonan+a pre-edin+ial9 % :-i e8ercite dreptul de op+iune %ucce%oral :nuntrul unui ter$en %ta5ilit de in%tan+a 'udectorea%c9 $ai %curt dect cel prevzut la art) 1)10A) (2) (ucce%i5ilul care nu opteaz :n ter$enul %ta5ilit de in%tan+a 'udectorea%c e%te con%iderat c a renun+at la $o-tenire) AR ) 1)11> E,ectele acceptrii (1) Acceptarea con%olideaz tran%$i%iunea $o-tenirii realizat de plin drept la data dece%ului) (2) Mo-tenitorii le;ali -i le;atarii univer%ali %au cu titlu univer%al r%pund pentru datoriile -i %arcinile $o-tenirii nu$ai cu 5unurile din patri$oniul %ucce%oral9 propor+ional cu cota ,iecruia)

(A) Le;atarul cu titlu particular nu e%te o5li;at % %uporte datoriile -i %arcinile $o-tenirii) Prin e8cep+ie9 el r%punde pentru pa%ivul $o-tenirii9 :n% nu$ai cu 5unul %au 5unurile ce ,or$eaz o5iectul le;atului9 dacE a) te%tatorul a di%pu% :n $od e8pre% :n ace%t %en%6 5) dreptul l%at prin le;at are ca o5iect o univer%alitate9 cu$ ar ,i o $o-tenire culea% de ctre te%tator -i nelicBidat :nc6 :n ace%t caz9 le;atarul r%punde pentru pa%ivul acelei univer%alit+i6 c) celelalte 5unuri ale $o-tenirii %unt in%u,iciente pentru plata datoriilor -i %arcinilor $o-tenirii) (>) @n cazul :n%trinrii 5unurilor $o-tenirii dup de%cBiderea ace%teia9 5unurile intrate :n patri$oniul %ucce%oral prin e,ectul %u5ro;a+iei pot ,i a,ectate %tin;erii datoriilor -i %arcinilor $o-tenirii) AR ) 1)11? @ntoc$irea inventarului (1) (ucce%i5ilii9 creditorii $o-tenirii -i orice per%oan intere%at pot cere notarului co$petent % di%pun e,ectuarea unui inventar al 5unurilor din patri$oniul %ucce%oral9 toate cBeltuielile care %e vor ,ace :n ace%t %cop ,iind :n %arcina $o-tenirii) (2) &ac %ucce%i5ilii %au per%oanele care de+in 5unuri din patri$oniul %ucce%oral %e opun9 e,ectuarea inventarului e%te di%pu% de ctre in%tan+a 'udectorea%c de la locul de%cBiderii $o-tenirii) (A) =nventarul %e e,ectueaz de ctre per%oana de%e$nat prin acordul %ucce%i5ililor -i al creditorilor %au9 :n lip%a unui a%e$enea acord9 de ctre per%oana de%e$nat ,ie de notar9 ,ie9 dup caz9 de in%tan+a de 'udecat co$petent) AR ) 1)117 Proce%ul"ver5al de inventariere (1) Proce%ul"ver5al de inventariere cuprinde enu$erarea9 de%crierea -i evaluarea provizorie a 5unurilor ce %e a,lau :n po%e%ia de,unctului la data de%cBiderii $o-tenirii) (2) Dunurile a cror proprietate e%te conte%tat %e vor $en+iona %eparat) (A) @n inventar %e cuprind $en+iuni privind pa%ivul %ucce%oral) (>) Dunurile $o-tenirii care %e ;%e%c :n po%e%ia altei per%oane vor ,i inventariate cu precizarea locului unde %e a,l -i a $otivului pentru care %e ;%e%c acolo) (?) @n cazul :n care9 cu ocazia inventarierii9 %e va ;%i vreun te%ta$ent l%at de de,unct9 ace%ta va ,i vizat %pre ne%cBi$5are -i va ,i depu% :n depozit la 5iroul notarului pu5lic) (7) =nventarul %e %e$neaz de cel care l"a :ntoc$it9 de %ucce%i5ilii a,la+i la locul inventarului9 iar :n lip%a ace%tora %au :n cazul re,uzului lor de a %e$na9 inventarul va ,i %e$nat de 2 $artori) AR ) 1)112 M%urile %peciale de con%ervare a 5unurilor

(1) &ac e8i%t pericol de :n%trinare9 pierdere9 :nlocuire %au di%tru;ere a 5unurilor9 notarul va putea pune 5unurile %u5 %i;iliu %au le va preda unui cu%tode) (2) Poate ,i nu$it cu%tode9 cu acordul tuturor celor intere%a+i9 unul dintre %ucce%i5ili9 iar :n caz contrar9 o alt per%oan alea% de ctre notar) (A) @n cazul :n care con%ervarea 5unurilor $o-tenirii nece%it anu$ite cBeltuieli9 ace%tea vor ,i ,cute9 cu :ncuviin+area notarului9 de ctre cu%todele prevzut la alin) (1) %au9 :n lip%a cu%todelui9 de un curator %pecial9 nu$it de notar pentru ad$ini%trarea 5unurilor) (>) Dunurile date :n cu%todie %au :n ad$ini%trare %e predau pe 5az de proce%"ver5al %e$nat de notar -i de cu%tode %au curator) &ac predarea are loc conco$itent cu inventarierea9 %e va ,ace $en+iune :n proce%ul"ver5al9 un e8e$plar al ace%tuia predndu"%e cu%todelui %au curatorului) (?) Cu%todele %au curatorul e%te o5li;at % re%tituie 5unurile -i % dea %ocoteal notarului a%upra cBeltuielilor de con%ervare %au ad$ini%trare a ace%tor 5unuri la ,inalizarea procedurii %ucce%orale %au atunci cnd notarul con%ider nece%ar) (7) .ricine %e con%ider vt$at prin inventarul :ntoc$it %au prin $%urile de con%ervare -i ad$ini%trare luate de notarul pu5lic poate ,ace pln;ere la in%tan+a 'udectorea%c co$petent) AR ) 1)114 M%urile %peciale privind %u$ele de 5ani -i alte valori (1) &ac :n ti$pul e,ecturii inventarului %e vor ;%i %u$e de 5ani9 Brtii de valoare9 cecuri %au alte valori9 %e vor depune :n depozitul notarial %au la o in%titu+ie %pecializat9 ,cndu" %e $en+iune de%pre acea%ta -i :n proce%ul"ver5al de inventariere) (2) &in %u$ele de 5ani ;%ite la inventariere %e vor l%a $o-tenitorilor %au celor care locuiau cu de,unctul -i ;o%podreau :$preun cu ace%ta %u$ele nece%are pentruE a) :ntre+inerea per%oanelor ce erau :n %arcina celui decedat9 pentru $a8i$u$ 7 luni6 5) plata %u$elor datorate :n 5aza contractelor individuale de $unc %au pentru plata a%i;urrilor %ociale6 c) acoperirea cBeltuielilor pentru con%ervarea -i ad$ini%trarea 5unurilor $o-tenirii) AR ) 1)113 Acceptarea ,or+at (1) (ucce%i5ilul care9 cu rea"credin+9 a %u%tra% ori a a%cun% 5unuri din patri$oniul %ucce%oral %au a a%cun% o dona+ie %upu% raportului ori reduc+iunii e%te con%iderat c a acceptat $o-tenirea9 cBiar dac anterior renun+a%e la ea) El nu va avea :n% niciun drept cu privire la 5unurile %u%tra%e %au a%cun%e -i9 dup caz9 va ,i o5li;at % raporteze ori % reduc dona+ia a%cun% ,r a participa la di%tri5uirea 5unului donat) (2) Mo-tenitorul a,lat :n %itua+ia prevzut la alin) (1) e%te +inut % pltea%c datoriile -i %arcinile $o-tenirii propor+ional cu cota %a din $o-tenire9 inclu%iv cu propriile %ale 5unuri)

(EC/=!NEA a A"a Renun+area la $o-tenire AR ) 1)120 #or$a renun+rii (1) Renun+area la $o-tenire nu %e pre%upune9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute la art) 1)112 -i art) 1)11A alin) (2)) (2) &eclara+ia de renun+are %e ,ace :n ,or$ autentic la orice notar pu5lic %au9 dup caz9 la $i%iunile diplo$atice -i o,iciile con%ulare ale Ro$niei9 :n condi+iile -i li$itele prevzute de le;e) (A) Pentru in,or$area ter+ilor9 declara+ia de renun+are %e va :n%crie9 pe cBeltuiala renun+torului9 :n re;i%trul na+ional notarial9 +inut :n ,or$at electronic9 potrivit le;ii) AR ) 1)121 E,ectele renun+rii (1) (ucce%i5ilul care renun+ e%te con%iderat c nu a ,o%t niciodat $o-tenitor) (2) Partea renun+torului pro,it $o-tenitorilor pe care i"ar ,i :nlturat de la $o-tenire %au celor a cror parte ar ,i di$inuat"o dac ar ,i acceptat $o-tenirea) AR ) 1)122 Renun+area ,rauduloa% (1) Creditorii %ucce%i5ilului care a renun+at la $o-tenire :n ,rauda lor pot cere in%tan+ei revocarea renun+rii :n ceea ce :i prive-te9 :n% nu$ai :n ter$en de A luni de la data la care au cuno%cut renun+area) (2) Ad$iterea ac+iunii :n revocare produce e,ectele acceptrii $o-tenirii de ctre %ucce%i5ilul de5itor nu$ai :n privin+a creditorului recla$ant -i :n li$ita crean+ei ace%tuia) AR ) 1)12A Revocarea renun+rii (1) @n tot cur%ul ter$enului de op+iune9 renun+torul poate revoca renun+area9 dac $o-tenirea nu a ,o%t de'a acceptat de al+i %ucce%i5ili care au voca+ie la partea care i"ar reveni9 di%pozi+iile art) 1)120 aplicndu"%e :n $od core%punztor) (2) Revocarea renun+rii valoreaz acceptare9 5unurile $o-tenirii ,iind preluate :n %tarea :n care %e ;%e%c -i %u5 rezerva drepturilor do5ndite de ter+i a%upra acelor 5unuri) AR ) 1)12> er$enul de pre%crip+ie &reptul la ac+iunea :n anularea acceptrii %au renun+rii %e pre%crie :n ter$en de 7 luni9 calculat :n caz de violen+ de la :ncetarea ace%teia9 iar :n celelalte cazuri din $o$entul :n care titularul dreptului la ac+iune a cuno%cut cauza de nulitate relativ) (EC/=!NEA a >"a (ezina AR ) 1)12? No+iune

Pe ln; %tpnirea de ,apt e8ercitat a%upra patri$oniului %ucce%oral9 %ezina le con,er $o-tenitorilor %ezinari -i dreptul de a ad$ini%tra ace%t patri$oniu -i de a e8ercita drepturile -i ac+iunile de,unctului) AR ) 1)127 Mo-tenitorii %ezinari (unt $o-tenitori %ezinari %o+ul %upravie+uitor9 de%cenden+ii -i a%cenden+ii privile;ia+i) AR ) 1)122 &o5ndirea %ezinei de ctre $o-tenitorii le;ali ne%ezinari (1) Mo-tenitorii le;ali ne%ezinari do5nde%c %ezina nu$ai prin eli5erarea certi,icatului de $o-tenitor9 dar cu e,ect retroactiv din ziua de%cBiderii $o-tenirii) (2) Pn la intrarea :n %tpnirea de ,apt a $o-tenirii9 $o-tenitorul le;al ne%ezinar nu poate ,i ur$rit :n calitate de $o-tenitor) AR ) 1)124 =ntrarea le;atarului univer%al %au cu titlu univer%al :n %tpnirea $o-tenirii (1) Le;atarul univer%al poate cere intrarea :n %tpnirea de ,apt a $o-tenirii de la $o-tenitorii rezervatari) &ac a%e$enea $o-tenitori nu e8i%t %au re,uz9 le;atarul univer%al intr :n %tpnirea $o-tenirii prin eli5erarea certi,icatului de $o-tenitor) (2) Le;atarul cu titlu univer%al poate cere intrarea :n %tpnirea de ,apt a $o-tenirii de la $o-tenitorii rezervatari %au9 dup caz9 de la le;atarul univer%al intrat :n %tpnirea $o-tenirii ori de la $o-tenitorii le;ali nerezervatari care au intrat :n %tpnirea $o-tenirii9 ,ie de drept9 ,ie prin eli5erarea certi,icatului de $o-tenitor) &ac a%e$enea $o-tenitori nu e8i%t %au re,uz9 le;atarul cu titlu univer%al intr :n %tpnirea $o-tenirii prin eli5erarea certi,icatului de $o-tenitor) AR ) 1)123 Predarea le;atului cu titlu particular Le;atarul cu titlu particular intr :n po%e%ia o5iectului le;atului din ziua :n care ace%ta i"a ,o%t predat de 5unvoie %au9 :n lip%9 din ziua depunerii la in%tan+ a cererii de predare) (EC/=!NEA a ?"a Peti+ia de ereditate AR ) 1)1A0 Per%oanele care pot o5+ine recunoa-terea calit+ii de $o-tenitor Mo-tenitorul cu voca+ie univer%al %au cu titlu univer%al poate o5+ine oricnd recunoa-terea calit+ii %ale de $o-tenitor contra oricrei per%oane care9 pretinznd c %e :nte$eiaz pe titlul de $o-tenitor9 po%ed toate %au o parte din 5unurile din patri$oniul %ucce%oral) AR ) 1)1A1

E,ectele recunoa-terii calit+ii de $o-tenitor (1) Recunoa-terea calit+ii de $o-tenitor :l o5li; pe de+intorul ,r titlu al 5unurilor din patri$oniul %ucce%oral la re%tituirea ace%tor 5unuri cu aplicarea re;ulilor prevzute la art) 1)7A?"1)7>3) (2) @n privin+a actelor 'uridice :ncBeiate :ntre de+intorul ,r titlu al 5unurilor %ucce%orale -i ter+i9 di%pozi+iile art) 370 alin) (A) %e aplic :n $od core%punztor) (EC/=!NEA a 7"a Certi,icatul de $o-tenitor AR ) 1)1A2 No+iune Certi,icatul de $o-tenitor %e eli5ereaz de ctre notarul pu5lic -i cuprinde con%tatri re,eritoare la patri$oniul %ucce%oral9 nu$rul -i calitatea $o-tenitorilor -i cotele ce le revin din ace%t patri$oniu9 precu$ -i alte $en+iuni prevzute de le;e) AR ) 1)1AA E,ecte (1) Certi,icatul de $o-tenitor ,ace dovada calit+ii de $o-tenitor9 le;al %au te%ta$entar9 precu$ -i dovada dreptului de proprietate al $o-tenitorilor acceptan+i a%upra 5unurilor din $a%a %ucce%oral9 :n cota care %e cuvine ,iecruia) (2) @n vederea %ta5ilirii co$ponen+ei patri$oniului %ucce%oral9 notarul pu5lic procedeaz9 $ai :nti9 la licBidarea re;i$ului $atri$onial) AR ) 1)1A> Nulitatea Cei care %e con%ider vt$a+i :n drepturile lor prin eli5erarea certi,icatului de $o-tenitor pot cere in%tan+ei 'udectore-ti con%tatarea %au9 dup caz9 declararea nulit+ii ace%tuia -i %ta5ilirea drepturilor lor9 con,or$ le;ii) CAP) == Mo-tenirea vacant AR ) 1)1A? No+iune (1) &ac nu %unt $o-tenitori le;ali %au te%ta$entari9 $o-tenirea e%te vacant) (2) &ac prin le;at %"a atri5uit nu$ai o parte a $o-tenirii -i nu e8i%t $o-tenitori le;ali ori voca+ia ace%tora a ,o%t re%trn% ca e,ect al te%ta$entului l%at de de,unct9 partea din $o-tenire r$a% neatri5uit e%te vacant) AR ) 1)1A7 Ad$ini%trarea provizorie a 5unurilor $o-tenirii (1) Ct ti$p $o-tenirea nu a ,o%t acceptat %au dac %ucce%i5ilul nu e%te cuno%cut9 notarul pu5lic co$petent poate % nu$ea%c un curator %pecial al $o-tenirii9 pentru aprarea drepturilor $o-tenitorului eventual9 avnd drepturile -i

:ndatoririle de ad$ini%trare prevzute la art) 1)112 alin) (A)" (?)) (2) @n cazurile prevzute la alin) (1)9 ac+iunile :$potriva $o-tenirii %e vor :ndrepta :$potriva unui curator %pecial9 nu$it de notarul pu5lic co$petent9 la cererea recla$antului) (A) &ac e8i%t indicii c $o-tenirea ur$eaz a ,i declarat vacant9 notarul pu5lic co$petent :ncuno-tin+eaz -i or;anul care reprezint co$una9 ora-ul %au9 dup caz9 $unicipiul) AR ) 1)1A2 (o$area %ucce%i5ililor (1) &ac :n ter$en de un an -i 7 luni de la de%cBiderea $o-tenirii nu %"a :n,+i-at niciun %ucce%i5il9 notarul9 la cererea oricrei per%oane intere%ate9 :i va %o$a pe to+i %ucce%i5ilii9 printr"o pu5lica+ie ,cut la locul de%cBiderii $o-tenirii9 la locul unde %e a,l i$o5ilele din patri$oniul %ucce%oral9 precu$ -i :ntr"un ziar de lar; circula+ie9 pe cBeltuiala $o-tenirii9 % %e :n,+i-eze la 5iroul %u :n ter$en de cel $ult dou luni de la pu5licare) (2) &ac niciun %ucce%i5il nu %e prezint :n ter$enul ,i8at :n pu5lica+ie9 notarul va con%tata c $o-tenirea e%te vacant) AR ) 1)1A4 &reptul de a cule;e $o-tenirea vacant Mo-tenirile vacante revin co$unei9 ora-ului %au9 dup caz9 $unicipiului :n a crui raz teritorial %e a,lau 5unurile la data de%cBiderii $o-tenirii -i intr :n do$eniul lor privat) E%te con%iderat ne%cri% orice di%pozi+ie te%ta$entar care9 ,r a %tipula tran%$iterea 5unurilor $o-tenirii9 ur$re-te % :nlture acea%t re;ul) AR ) 1)1A3 =ntrarea :n %tpnirea $o-tenirii vacante -i r%punderea pentru pa%iv (1) Co$una9 ora-ul %au9 dup caz9 $unicipiul intr :n %tpnirea de ,apt a $o-tenirii de :ndat ce to+i %ucce%i5ilii cuno%cu+i au renun+at la $o-tenire ori9 la :$plinirea ter$enului prevzut la art) 1)1A29 dac niciun $o-tenitor nu e%te cuno%cut) Mo-tenirea %e do5nde-te retroactiv de la data de%cBiderii %ale) (2) Co$una9 ora-ul %au9 dup caz9 $unicipiul %uport pa%ivul $o-tenirii vacante nu$ai :n li$ita valorii 5unurilor din patri$oniul %ucce%oral) AR ) 1)1>0 &e%,iin+area vacan+ei $o-tenirii &ac9 de-i %"a con%tatat vacan+a $o-tenirii9 e8i%t $o-tenitori9 atunci ace-tia pot e8ercita peti+ia de ereditate :$potriva co$unei9 ora-ului %au9 dup caz9 $unicipiului) CAP) === A$intirile de ,a$ilie AR ) 1)1>1 Dunurile care con%tituie a$intiri de ,a$ilie (1) Con%tituie a$intiri de ,a$ilie 5unurile ce au apar+inut $e$5rilor ,a$iliei -i %tau $rturie i%toriei ace%teia)

(2) (unt inclu%e :n acea%t cate;orie 5unuri precu$ core%ponden+a purtat de $e$5rii ,a$iliei9 arBivele ,a$iliale9 decora+iile9 ar$ele de colec+ie9 portretele de ,a$ilie9 docu$entele9 precu$ -i orice alte 5unuri cu %e$ni,ica+ie $oral deo%e5it pentru re%pectiva ,a$ilie) AR ) 1)1>2 Re;i$ul 'uridic al a$intirilor de ,a$ilie (1) Mo-tenitorii pot ie-i din indiviziune cu privire la 5unurile care con%tituie a$intiri de ,a$ilie nu$ai prin parta' voluntar) (2) @n cazul :n care nu %e realizeaz parta'ul voluntar9 5unurile care con%tituie a$intiri de ,a$ilie r$n :n indiviziune) (A) Pe durata indiviziunii9 prin acordul $o-tenitorilor %au9 :n lip%a ace%tuia9 prin Botrrea in%tan+ei9 a$intirile de ,a$ilie %unt depozitate :n intere%ul ,a$iliei la unul ori $ai $ul+i dintre $o-tenitori %au :n locul convenit de ei) (>) Mo-tenitorul de%e$nat ca depozitar poate revendica 5unurile care con%tituie a$intiri de ,a$ilie de la cel care le de+ine pe nedrept9 dar nu le poate :n%trina9 :$pru$uta %au da :n loca+iune ,r acordul unani$ al coindivizarilor) CAP) =C Parta'ul %ucce%oral -i raportul (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale re,eritoare la parta'ul %ucce%oral AR ) 1)1>A (tarea de indiviziune (1) Ni$eni nu poate ,i o5li;at a r$ne :n indiviziune) Mo-tenitorul poate cere oricnd ie-irea din indiviziune9 cBiar -i atunci cnd e8i%t conven+ii %au clauze te%ta$entare care prevd alt,el) (2) &i%pozi+iile art) 773"747 %e aplic -i parta'ului %ucce%oral :n $%ura :n care nu %unt inco$pati5ile cu ace%ta) AR ) 1)1>> Parta'ul voluntar (1) &ac to+i $o-tenitorii %unt prezen+i -i au capacitate de e8erci+iu deplin9 parta'ul %e poate realiza prin 5un :nvoial9 :n ,or$a -i prin actul pe care pr+ile le convin) &ac printre 5unurile %ucce%orale %e a,l i$o5ile9 conven+ia de parta' tre5uie :ncBeiat :n ,or$ autentic9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute) (2) &ac nu %unt prezen+i to+i $o-tenitorii ori dac printre ei %e a,l $inori %au per%oane pu%e %u5 interdic+ie 'udectorea%c ori per%oane di%prute9 atunci %e vor pune %i;ilii pe 5unurile $o-tenirii :n cel $ai %curt ter$en9 iar parta'ul voluntar %e va realiza cu re%pectarea re;ulilor re,eritoare la protec+ia per%oanelor lip%ite de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate de e8erci+iu re%trn% ori privitoare la per%oanele di%prute) AR ) 1)1>?

M%uri con%ervatorii Dunurile $o-tenirii pot % ,ac o5iectul unor $%uri con%ervatorii9 :n tot %au :n parte9 la cererea per%oanelor intere%ate9 :n condi+iile le;ii) (EC/=!NEA a 2"a Raportul dona+iilor AR ) 1)1>7 No+iune (1) Raportul dona+iilor e%te o5li;a+ia pe care o au :ntre ei %o+ul %upravie+uitor -i de%cenden+ii de,unctului care vin e,ectiv -i :$preun la $o-tenirea le;al de a readuce la $o-tenire 5unurile care le"au ,o%t donate ,r %cutire de raport de ctre cel ce la% $o-tenirea) (2) @n lip% de %tipula+ie contrar din partea donatorului9 cei $en+iona+i la alin) (1) %unt o5li;a+i la raport nu$ai dac ar ,i avut voca+ie concret la $o-tenirea de,unctului :n cazul :n care acea%ta %"ar ,i de%cBi% la data dona+iei) AR ) 1)1>2 (cutirea de raport a renun+torului la $o-tenirea le;al (1) @n caz de renun+are la $o-tenirea le;al9 de%cendentul %au %o+ul %upravie+uitor nu $ai are o5li;a+ia de raport9 putnd p%tra li5eralitatea pri$it :n li$itele cotit+ii di%poni5ile) (2) Prin %tipula+ie e8pre% :n contractul de dona+ie9 donatarul poate ,i o5li;at la raportul dona+iei -i :n cazul renun+rii la $o-tenire) @n ace%t caz9 donatarul va readuce la $o-tenire nu$ai valoarea 5unului donat care dep-e-te partea din 5unurile de,unctului la care ar ,i avut dreptul ca $o-tenitor le;al) AR ) 1)1>4 Per%oanele care pot cere raportul dona+iei &reptul de a cere raportul :l au nu$ai de%cenden+ii -i %o+ul %upravie+uitor9 precu$ -i9 pe cale o5lic9 creditorii per%onali ai ace%tora) AR ) 1)1>3 Caracterul per%onal al o5li;a+iei de raport (1) Mo-tenitorul datoreaz raportul nu$ai pentru dona+iile pe care le"a pri$it per%onal de la donator) (2) &ac de%cendentul donatarului vine :n nu$e propriu la $o-tenirea donatorului9 nu e%te o5li;at % raporteze dona+ia ,cut a%cendentului %u9 cBiar dac a acceptat $o-tenirea ace%tuia din ur$) (A) &e%cendentul care vine la $o-tenire prin reprezentare %ucce%oral e%te o5li;at % raporteze dona+ia pri$it de la de,unct de ctre a%cendentul %u pe care :l reprezint9 cBiar dac nu l"a $o-tenit pe ace%ta din ur$) AR ) 1)1?0 E8cep+iile de la o5li;a+ia de raport (1) Nu %unt %upu%e raportuluiE a) dona+iile pe care de,unctul le"a ,cut cu %cutire de raport) (cutirea poate ,i ,cut prin cBiar actul de dona+ie %au

printr"un act ulterior9 :ntoc$it :n una dintre ,or$ele prevzute pentru li5eralit+i6 5) dona+iile de;Bizate %u5 ,or$a unor :n%trinri cu titlu onero% %au e,ectuate prin per%oane interpu%e9 cu e8cep+ia cazului :n care %e dovede-te c cel care a l%at $o-tenirea a ur$rit un alt %cop dect %cutirea de raport6 c) darurile o5i-nuite9 dona+iile re$uneratorii -i9 :n $%ura :n care nu %unt e8ce%ive9 %u$ele cBeltuite pentru :ntre+inerea %au9 dac e%te cazul9 pentru ,or$area pro,e%ional a de%cenden+ilor9 a prin+ilor %au a %o+ului -i nici cBeltuielile de nunt9 :n $%ura :n care cel care la% $o-tenirea nu a di%pu% alt,el6 d) ,ructele cule%e9 veniturile %cadente pn :n ziua de%cBiderii $o-tenirii -i ecBivalentul 5ne%c al ,olo%in+ei e8ercitate de donatar a%upra 5unului donat) (2) &e a%e$enea9 raportul nu e%te datorat nici :n cazul :n care 5unul donat a pierit ,r culpa donatarului) Cu toate ace%tea9 dac 5unul a ,o%t recon%tituit prin ,olo%irea unei inde$niza+ii :nca%ate ca ur$are a pieirii %ale9 donatarul e%te +inut % ,ac raportul 5unului :n $%ura :n care inde$niza+ia a %ervit la recon%tituirea acelui 5un) @n cazul :n care inde$niza+ia nu a ,o%t utilizat :n ace%t %cop9 ea :n%-i e%te %upu% raportului) &ac inde$niza+ia rezult dintr"un contract de a%i;urare9 acea%ta %e raporteaz nu$ai :n $%ura :n care dep-e-te cuantu$ul total al pri$elor pltite de donatar) AR ) 1)1?1 Modul de e,ectuare a raportului (1) Raportul %e ,ace prin ecBivalent) E%te con%iderat ca ne%cri% di%pozi+ia care i$pune donatarului raportul :n natur) (2) Cu toate ace%tea9 donatarul poate e,ectua raportul :n natur dac la data cererii de raport e%te :nc proprietarul 5unului -i nu l"a ;revat cu o %arcin real -i nici nu l"a dat :n loca+iune pentru o perioad $ai $are de A ani) (A) Raportul prin ecBivalent %e poate realiza prin preluare9 prin i$puta+ie %au :n 5ani) (>) Raportul prin preluare %e realizeaz prin luarea din $a%a %ucce%oral de ctre $o-tenitorii :ndrept+i+i la raport a unor 5unuri9 pe ct po%i5il de aceea-i natur -i calitate cu cele care au ,or$at o5iectul dona+iei9 +innd %ea$a de cotele %ucce%orale ale ,iecruia) (?) @n cazul raportului prin i$puta+ie9 valoarea dona+iei %e %cade din partea $o-tenitorului o5li;at la raport) (7) @n cazul raportului :n 5ani9 cel o5li;at la raport va depune la di%pozi+ia celorlal+i $o-tenitori o %u$ de 5ani care reprezint di,eren+a dintre valoarea 5unului donat -i partea din acea%t valoare ce core%punde cotei %ale %ucce%orale) AR ) 1)1?2 Cile de realizare a raportului (1) Raportul %e realizeaz :n cadrul parta'ului9 prin 5un :nvoial %au pe cale 'udectorea%c)

(2) Raportul cerut de unul dintre $o-tenitori pro,it -i celorlal+i $o-tenitori :ndrept+i+i % %olicite raportul9 cu e8cep+ia celor care au renun+at :n $od e8pre% la raport) AR ) 1)1?A Evaluarea 5unului :n cazul raportului prin ecBivalent (1) @n vederea e,ecturii raportului prin ecBivalent9 %e ia :n con%iderare valoarea 5unului donat la $o$entul 'udec+ii9 +inndu"%e :n% cont de %tarea lui :n $o$entul dona+iei9 din care %e %cade valoarea9 la $o$entul 'udec+ii9 a %arcinilor a%u$ate prin contractul de dona+ie) (2) &ac 5unul a ,o%t :n%trinat de donatar anterior cererii de raport9 %e +ine %ea$a de valoarea lui la data :n%trinrii) &ac 5unul donat a ,o%t :nlocuit cu altul9 %e +ine cont de valoarea9 la data raportului9 a 5unului intrat :n patri$oniu -i de %tarea lui la $o$entul do5ndirii) otu-i9 dac devalorizarea 5unului intrat :n patri$oniu era inevita5il la data do5ndirii9 :n virtutea naturii %ale9 :nlocuirea 5unului nu e%te luat :n con%iderare) (A) (u$ele de 5ani %unt %upu%e inde8rii :n raport cu indicele in,la+iei9 core%punztor perioadei cuprin%e :ntre data intrrii lor :n patri$oniul donatarului -i data realizrii raportului) AR ) 1)1?> A$eliorrile -i de;radrile 5unului donat :n cazul raportului :n natur (1) &onatarul are dreptul % recupereze9 propor+ional cu cotele %ucce%orale9 cBeltuielile rezona5ile pe care le"a ,cut cu lucrrile adu;ate9 precu$ -i cu lucrrile autono$e nece%are -i utile pn la data raportului) (2) otodat9 donatarul e%te r%punztor de toate de;radrile -i deteriorrile care au $ic-orat valoarea 5unului ca ur$are a ,aptei %ale culpa5ile) (A) &onatarul poate re+ine 5unul pn la plata e,ectiv a %u$elor ce :i %unt datorate pentru cBeltuielile prevzute la alin) (1)9 a,ar de cazul :n care crean+a lui %e co$pen%eaz cu de%p;u5irile pe care le datoreaz potrivit alin) (2)) (EC/=!NEA a A"a Plata datoriilor AR ) 1)1?? Plata pa%ivului) E8cep+iile de la divizarea de drept a pa%ivului $o-tenirii (1) Mo-tenitorii univer%ali -i cu titlu univer%al contri5uie la plata datoriilor -i %arcinilor $o-tenirii propor+ional cu cota %ucce%oral ce :i revine ,iecruia) (2) @nainte de parta'ul %ucce%oral9 creditorii ale cror crean+e provin din con%ervarea %au din ad$ini%trarea 5unurilor $o-tenirii ori %"au n%cut :nainte de de%cBiderea $o-tenirii pot cere % ,ie plti+i din 5unurile a,late :n indiviziune) &e a%e$enea9 ei pot %olicita e8ecutarea %ilit a%upra ace%tor 5unuri)

(A) Re;ula divizrii de drept a pa%ivului %ucce%oral nu %e aplic dacE a) o5li;a+ia e%te indivizi5il6 5) o5li;a+ia are ca o5iect un 5un individual deter$inat ori o pre%ta+ie deter$inat a%upra unui a%t,el de 5un6 c) o5li;a+ia e%te ;arantat cu o ipotec %au o alt ;aran+ie real9 caz :n care $o-tenitorul care pri$e-te 5unul a,ectat ;aran+iei va ,i o5li;at pentru tot9 :n% nu$ai :n li$ita valorii acelui 5un9 iar participarea %a la re%tul pa%ivului $o-tenirii %e reduce core%punztor6 d) unul dintre $o-tenitori e%te :n%rcinat9 prin titlu9 % e8ecute %in;ur o5li;a+ia) @n ace%t caz9 dac titlul :l reprezint te%ta$entul9 %cutirea celorlal+i $o-tenitori con%tituie o li5eralitate9 %upu% reduc+iunii dac e%te cazul) AR ) 1)1?7 (itua+ia creditorilor per%onali ai $o-tenitorilor (1) @nainte de parta'ul %ucce%oral9 creditorii per%onali ai unui $o-tenitor nu pot ur$ri partea ace%tuia din 5unurile $o-tenirii) (2) Creditorii per%onali ai $o-tenitorilor -i orice per%oan ce 'u%ti,ic un intere% le;iti$ pot % cear parta'ul :n nu$ele de5itorului lor9 pot pretinde % ,ie prezen+i la parta'ul prin 5un :nvoial %au pot % intervin :n proce%ul de parta') (A) Ceilal+i $o-tenitori pot o5+ine re%pin;erea ac+iunii de parta' introdu%e de ctre creditor9 pltind datoria :n nu$ele -i pe %ea$a $o-tenitorului de5itor) (>) Creditorii pot %olicita revocarea parta'ului ,r a ,i o5li;a+i % dovedea%c ,rauda coprta-ilor nu$ai dac9 de-i au cerut % ,ie prezen+i9 parta'ul %"a realizat :n lip%a lor -i ,r % ,i ,o%t convoca+i) @n toate celelalte cazuri9 ac+iunea :n revocarea parta'ului r$ne %upu% di%pozi+iilor art) 1)?72) (?) &in 5unurile $o-tenirii atri5uite la parta'9 precu$ -i din cele care le iau locul :n patri$oniul $o-tenitorului9 creditorii $o-tenirii vor ,i plti+i cu pre,erin+ ,a+ de creditorii per%onali ai $o-tenitorului) (7) &i%pozi+iile alin) (?) %unt aplica5ile -i le;atarilor cu titlu particular ori de cte ori o5iectul le;atului nu con%t :ntr"un 5un individual deter$inat) AR ) 1)1?2 Re;re%ul :ntre $o-tenitori) =n%olva5ilitatea unuia dintre $o-tenitori (1) Mo-tenitorul univer%al %au cu titlu univer%al care9 din cauza ;aran+iei reale %au din orice alt cauz9 a pltit din datoria co$un $ai $ult dect partea %a are drept de re;re% :$potriva celorlal+i $o-tenitori9 :n% nu$ai pentru partea din datoria co$un ce revenea ,iecruia9 cBiar -i atunci cnd $o-tenitorul care a pltit datoria ar ,i ,o%t %u5ro;at :n drepturile creditorilor) (2) Cnd unul dintre $o-tenitorii univer%ali %au cu titlu univer%al e%te in%olva5il9 partea lui din pa%ivul $o-tenirii %e :$parte :ntre to+i ceilal+i :n propor+ie cu cotele %ucce%orale ale ,iecruia)

(A) Mo-tenitorul are dreptul de a cere plata crean+elor pe care le are ,a+ de $o-tenire de la ceilal+i $o-tenitori9 ca orice alt creditor al $o-tenirii) @n privin+a pr+ii din datorie care :i revine ca $o-tenitor9 di%pozi+iile art) 1)720"1)72> %unt aplica5ile) AR ) 1)1?4 Raportul datoriilor (1) &ac9 la data parta'ului %ucce%oral9 un $o-tenitor are o datorie cert -i licBid ,a+ de $o-tenire9 acea%ta %e licBideaz prin luare $ai pu+in) (2) &ac $o-tenitorul are $ai $ulte datorii ,a+ de $o-tenire care nu %unt acoperite cu partea %a din 5unurile $o-tenirii9 ace%te datorii %e %tin; propor+ional prin raport :n li$ita pr+ii re%pective) (A) Raportul nu opereaz :n privin+a crean+ei pe care un $o-tenitor o are ,a+ de $o-tenire) @n% $o-tenitorul care e%te att creditor9 ct -i de5itor al $o-tenirii %e poate prevala de co$pen%a+ia le;al9 cBiar dac nu ar ,i :ntrunite condi+iile ace%teia) (>) Prin acordul tuturor $o-tenitorilor9 raportul datoriilor %e poate realiza -i :nainte de parta'ul %ucce%oral) AR ) 1)1?3 itlurile e8ecutorii o5+inute :$potriva de,unctului itlurile e8ecutorii o5+inute :$potriva de,unctului pot ,i e8ecutate -i :$potriva $o-tenitorilor %i9 :n condi+iile prevzute de Codul de procedur civil) (EC/=!NEA a >"a Parta'ul de a%cendent AR ) 1)170 (u5iecte A%cenden+ii pot ,ace parta'ul 5unurilor lor :ntre de%cenden+i) AR ) 1)171 #or$e (1) Parta'ul de a%cendent %e poate realiza prin dona+ie %au prin te%ta$ent9 cu re%pectarea ,or$elor9 condi+iilor -i re;ulilor prevzute de le;e pentru ace%te acte 'uridice) (2) Parta'ul realizat prin dona+ie nu poate avea ca o5iect dect 5unurile prezente) AR ) 1)172 Cuprin% &ac :n parta'ul de a%cendent nu au ,o%t cuprin%e toate 5unurile $o-tenirii9 5unurile necuprin%e %e vor parta'a con,or$ le;ii) AR ) 1)17A =ne,icacitate (1) E%te lovit de nulitate a5%olut parta'ul :n care nu %"au cuprin% to+i de%cenden+ii care :ndepline%c condi+iile pentru a veni la $o-tenire9 ,ie :n nu$e propriu9 ,ie prin reprezentare %ucce%oral)

(2) &i%pozi+iile alin) (1) nu %e aplic parta'ului :n care nu a ,o%t inclu% un de%cendent care vine la $o-tenire prin reprezentare %ucce%oral9 :n% a ,o%t cuprin% acela pe care :l reprezint) (A) &ac prin parta'ul de a%cendent %e :ncalc rezerva %ucce%oral a vreunui de%cendent %au a %o+ului %upravie+uitor9 %unt aplica5ile di%pozi+iile privitoare la reduc+iunea li5eralit+ilor e8ce%ive) CAR EA a C"a &e%pre o5li;a+ii*) """"""""" *) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii a C"a %unt cuprin%e :n art) 102"143 din Le;ea nr) 21<2011) = L!L = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)17> Con+inutul raportului o5li;a+ional .5li;a+ia e%te o le;tur de drept :n virtutea creia de5itorul e%te +inut % procure o pre%ta+ie creditorului9 iar ace%ta are dreptul % o5+in pre%ta+ia datorat) AR ) 1)17? =zvoarele o5li;a+iilor .5li;a+iile izvor%c din contract9 act unilateral9 ;e%tiunea de a,aceri9 :$5o;+irea ,r 'u%t cauz9 plata nedatorat9 ,apta ilicit9 precu$ -i din orice alt act %au ,apt de care le;ea lea; na-terea unei o5li;a+ii) = L!L == =zvoarele o5li;a+iilor CAP) = Contractul (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)177 No+iune Contractul e%te acordul de voin+e dintre dou %au $ai $ulte per%oane cu inten+ia de a con%titui9 $odi,ica %au %tin;e un raport 'uridic) AR ) 1)172 Re;ulile aplica5ile contractelor (1) oate contractele %e %upun re;ulilor ;enerale din prezentul capitol) (2) Re;ulile particulare privitoare la anu$ite contracte %unt prevzute :n prezentul cod %au :n le;i %peciale) AR ) 1)174 Re;ulile aplica5ile contractelor nenu$ite

Contractelor nere;le$entate de le;e li %e aplic prevederile prezentului capitol9 iar dac ace%tea nu %unt :nde%tultoare9 re;ulile %peciale privitoare la contractul cu care %e a%ea$n cel $ai $ult) AR ) 1)173 Li5ertatea de a contracta Pr+ile %unt li5ere % :ncBeie orice contracte -i % deter$ine con+inutul ace%tora9 :n li$itele i$pu%e de le;e9 de ordinea pu5lic -i de 5unele $oravuri) AR ) 1)120 Duna"credin+ Pr+ile tre5uie % ac+ioneze cu 5un"credin+ att la ne;ocierea -i :ncBeierea contractului9 ct -i pe tot ti$pul e8ecutrii %ale) Ele nu pot :nltura %au li$ita acea%t o5li;a+ie) (EC/=!NEA a 2"a &i,erite cate;orii de contracte AR ) 1)121 Contractul %inala;$atic -i contractul unilateral Contractul e%te %inala;$atic atunci cnd o5li;a+iile n%cute din ace%ta %unt reciproce -i interdependente) @n caz contrar9 contractul e%te unilateral cBiar dac e8ecutarea lui pre%upune o5li;a+ii :n %arcina a$5elor pr+i) AR ) 1)122 Contractul cu titlu onero% -i contractul cu titlu ;ratuit (1) Contractul prin care ,iecare parte ur$re-te % :-i procure un avanta' :n %cBi$5ul o5li;a+iilor a%u$ate e%te cu titlu onero%) (2) Contractul prin care una dintre pr+i ur$re-te % procure celeilalte pr+i un 5ene,iciu9 ,r a o5+ine :n %cBi$5 vreun avanta'9 e%te cu titlu ;ratuit) AR ) 1)12A Contractul co$utativ -i contractul aleatoriu (1) E%te co$utativ contractul :n care9 la $o$entul :ncBeierii %ale9 e8i%ten+a drepturilor -i o5li;a+iilor pr+ilor e%te cert9 iar :ntinderea ace%tora e%te deter$inat %au deter$ina5il) (2) E%te aleatoriu contractul care9 prin natura lui %au prin voin+a pr+ilor9 o,er cel pu+in uneia dintre pr+i -an%a unui c-ti; -i o e8pune totodat la ri%cul unei pierderi9 ce depind de un eveni$ent viitor -i incert) AR ) 1)12> Contractul con%en%ual9 %ole$n %au real (1) Contractul poate ,i con%en%ual9 %ole$n %au real) (2) Contractul e%te con%en%ual atunci cnd %e ,or$eaz prin %i$plul acord de voin+ al pr+ilor) (A) Contractul e%te %ole$n atunci cnd validitatea %a e%te %upu% :ndeplinirii unor ,or$alit+i prevzute de le;e) (>) Contractul e%te real atunci cnd9 pentru validitatea %a9 e%te nece%ar re$iterea 5unului) AR ) 1)12?

Contractul de adeziune Contractul e%te de adeziune atunci cnd clauzele %ale e%en+iale %unt i$pu%e ori %unt redactate de una dintre pr+i9 pentru acea%ta %au ca ur$are a in%truc+iunilor %ale9 cealalt parte neavnd dect % le accepte ca atare) AR ) 1)127 Contractul"cadru (1) Contractul"cadru e%te acordul prin care pr+ile convin % ne;ocieze9 % :ncBeie %au % $en+in raporturi contractuale ale cror ele$ente e%en+iale %unt deter$inate de ace%ta) (2) Modalitatea de e8ecutare a contractului"cadru9 :n %pecial ter$enul -i volu$ul pre%ta+iilor9 precu$ -i9 dac e%te cazul9 pre+ul ace%tora %unt precizate prin conven+ii ulterioare) AR ) 1)122 Contractul :ncBeiat cu con%u$atorii Contractul :ncBeiat cu con%u$atorii e%te %upu% le;ilor %peciale -i9 :n co$pletare9 di%pozi+iilor prezentului cod) (EC/=!NEA a A"a @ncBeierea contractului I1) &i%pozi+ii preli$inare AR ) 1)124 Li5ertatea ,or$ei Contractul %e :ncBeie prin %i$plul acord de voin+e al pr+ilor dac le;ea nu i$pune o anu$it ,or$alitate pentru :ncBeierea %a vala5il) AR ) 1)123 Condi+iile e%en+iale pentru validitatea contractului (1) Condi+iile e%en+iale pentru validitatea unui contract %untE 1) capacitatea de a contracta6 2) con%i$+$ntul pr+ilor6 A) un o5iect deter$inat -i licit6 >) o cauz licit -i $oral) (2) @n $%ura :n care le;ea prevede o anu$it ,or$ a contractului9 acea%ta tre5uie re%pectat9 %u5 %anc+iunea prevzut de di%pozi+iile le;ale aplica5ile) I2) Capacitatea pr+ilor AR ) 1)140 Capacitatea pr+ilor Poate contracta orice per%oan care nu e%te declarat incapa5il de le;e -i nici oprit % :ncBeie anu$ite contracte) AR ) 1)141 Re;uli aplica5ile Re;ulile privitoare la capacitatea de a contracta %unt re;le$entate :n principal :n cartea =) IA) Con%i$+$ntul

=) #or$area contractului AR ) 1)142 @ncBeierea contractului (1) Contractul %e :ncBeie prin ne;ocierea lui de ctre pr+i %au prin acceptarea ,r rezerve a unei o,erte de a contracta) (2) E%te %u,icient ca pr+ile % %e pun de acord a%upra ele$entelor e%en+iale ale contractului9 cBiar dac la% unele ele$ente %ecundare %pre a ,i convenite ulterior ori :ncredin+eaz deter$inarea ace%tora unei alte per%oane) (A) @n condi+iile prevzute la alin) (2)9 dac pr+ile nu a'un; la un acord a%upra ele$entelor %ecundare ori per%oana creia i"a ,o%t :ncredin+at deter$inarea lor nu ia o decizie9 in%tan+a va di%pune9 la cererea oricreia dintre pr+i9 co$pletarea contractului9 +innd %ea$a9 dup :$pre'urri9 de natura ace%tuia -i de inten+ia pr+ilor) AR ) 1)14A Duna"credin+ :n ne;ocieri (1) Pr+ile au li5ertatea ini+ierii9 de%,-urrii -i ruperii ne;ocierilor -i nu pot ,i +inute r%punztoare pentru e-ecul ace%tora) (2) Partea care %e an;a'eaz :ntr"o ne;ociere e%te +inut % re%pecte e8i;en+ele 5unei"credin+e) Pr+ile nu pot conveni li$itarea %au e8cluderea ace%tei o5li;a+ii) (A) E%te contrar e8i;en+elor 5unei"credin+e9 :ntre altele9 conduita pr+ii care ini+iaz %au continu ne;ocieri ,r inten+ia de a :ncBeia contractul) (>) Partea care ini+iaz9 continu %au rupe ne;ocierile contrar 5unei"credin+e r%punde pentru pre'udiciul cauzat celeilalte pr+i) Pentru %ta5ilirea ace%tui pre'udiciu %e va +ine %ea$a de cBeltuielile an;a'ate :n vederea ne;ocierilor9 de renun+area de ctre cealalt parte la alte o,erte -i de orice :$pre'urri a%e$ntoare) AR ) 1)14> .5li;a+ia de con,iden+ialitate :n ne;ocierile precontractuale Cnd o in,or$a+ie con,iden+ial e%te co$unicat de ctre o parte :n cur%ul ne;ocierilor9 cealalt parte e%te +inut % nu o divul;e -i % nu o ,olo%ea%c :n intere% propriu9 indi,erent dac %e :ncBeie %au nu contractul) @nclcarea ace%tei o5li;a+ii atra;e r%punderea pr+ii :n culp) AR ) 1)14? Ele$entele de care depinde :ncBeierea contractului Atunci cnd9 :n ti$pul ne;ocierilor9 o parte in%i%t % %e a'un; la un acord a%upra unui anu$it ele$ent %au a%upra unei anu$ite ,or$e9 contractul nu %e :ncBeie pn nu %e a'un;e la un acord cu privire la ace%tea) AR ) 1)147 Mo$entul -i locul :ncBeierii contractului (1) Contractul %e :ncBeie :n $o$entul -i :n locul :n care acceptarea a'un;e la o,ertant9 cBiar dac ace%ta nu ia cuno-tin+ de ea din $otive care nu :i %unt i$puta5ile)

(2) &e a%e$enea9 contractul %e con%ider :ncBeiat :n $o$entul :n care de%tinatarul o,ertei %vr-e-te un act %au un ,apt concludent9 ,r a"l :n-tiin+a pe o,ertant9 dac9 :n te$eiul o,ertei9 al practicilor %tatornicite :ntre pr+i9 al uzan+elor %au potrivit naturii a,acerii9 acceptarea %e poate ,ace :n ace%t $od) AR ) 1)142 #or$a o,ertei -i a acceptrii .,erta -i acceptarea tre5uie e$i%e :n ,or$a cerut de le;e pentru :ncBeierea vala5il a contractului) AR ) 1)144 .,erta de a contracta (1) . propunere con%tituie o,ert de a contracta dac acea%ta con+ine %u,iciente ele$ente pentru ,or$area contractului -i e8pri$ inten+ia o,ertantului de a %e o5li;a :n cazul acceptrii ei de ctre de%tinatar) (2) .,erta poate proveni de la per%oana care are ini+iativa :ncBeierii contractului9 care :i deter$in con+inutul %au9 dup :$pre'urri9 care propune ulti$ul ele$ent e%en+ial al contractului) (A) &i%pozi+iile art) 1)142"1)20A %e aplic :n $od core%punztor -i atunci cnd :$pre'urrile :n care %e :ncBeie contractul nu per$it identi,icarea o,ertei %au a acceptrii) AR ) 1)143 Propunerea adre%at unor per%oane nedeter$inate (1) Propunerea adre%at unor per%oane nedeter$inate9 cBiar dac e%te preci%9 nu valoreaz o,ert9 ci9 dup :$pre'urri9 %olicitare de o,ert %au inten+ie de ne;ociere) (2) Cu toate ace%tea9 propunerea valoreaz o,ert dac acea%ta rezult a%t,el din le;e9 din uzan+e ori9 :n $od ne:ndoielnic9 din :$pre'urri) @n ace%te cazuri9 revocarea o,ertei adre%ate unor per%oane nedeter$inate produce e,ecte nu$ai dac e%te ,cut :n aceea-i ,or$ cu o,erta :n%-i %au :ntr"o $odalitate care per$ite % ,ie cuno%cut :n aceea-i $%ur cu acea%ta) AR ) 1)130 (olicitarea de o,erte (olicitarea de a ,or$ula o,erte9 adre%at uneia %au $ai $ultor per%oane deter$inate9 nu con%tituie9 prin ea :n%-i9 o,ert de a contracta) AR ) 1)131 .,erta irevoca5il (1) .,erta e%te irevoca5il de :ndat ce autorul ei %e o5li; % o $en+in un anu$it ter$en) .,erta e%te9 de a%e$enea9 irevoca5il atunci cnd poate ,i con%iderat a%t,el :n te$eiul acordului pr+ilor9 al practicilor %tatornicite :ntre ace%tea9 al ne;ocierilor9 al con+inutului o,ertei ori al uzan+elor) (2) &eclara+ia de revocare a unei o,erte irevoca5ile nu produce niciun e,ect) AR ) 1)132 er$enul de acceptare

er$enul de acceptare cur;e din $o$entul :n care o,erta a'un;e la de%tinatar) AR ) 1)13A .,erta ,r ter$en adre%at unei per%oane a5%ente (1) .,erta ,r ter$en de acceptare9 adre%at unei per%oane care nu e%te prezent9 tre5uie $en+inut un ter$en rezona5il9 dup :$pre'urri9 pentru ca de%tinatarul % o pri$ea%c9 % o analizeze -i % e8pedieze acceptarea) (2) Revocarea o,ertei nu :$piedic :ncBeierea contractului dect dac a'un;e la de%tinatar :nainte ca o,ertantul % pri$ea%c acceptarea %au9 dup caz9 :naintea %vr-irii actului ori ,aptului care9 potrivit prevederilor art) 1)147 alin) (2)9 deter$in :ncBeierea contractului) (A) .,ertantul r%punde pentru pre'udiciul cauzat prin revocarea o,ertei :naintea e8pirrii ter$enului prevzut la alin) (1)) AR ) 1)13> .,erta ,r ter$en adre%at unei per%oane prezente (1) .,erta ,r ter$en de acceptare9 adre%at unei per%oane prezente r$ne ,r e,ecte dac nu e%te acceptat de :ndat) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic -i :n cazul o,ertei tran%$i%e prin tele,on %au prin alte a%e$enea $i'loace de co$unicare la di%tan+) AR ) 1)13? Caducitatea o,ertei (1) .,erta devine caduc dacE a) acceptarea nu a'un;e la o,ertant :n ter$enul %ta5ilit %au9 :n lip%9 :n ter$enul prevzut la art) 1)13A alin) (1)6 5) de%tinatarul o re,uz) (2) &ece%ul %au incapacitatea o,ertantului atra;e caducitatea o,ertei irevoca5ile nu$ai atunci cnd natura a,acerii %au :$pre'urrile o i$pun) AR ) 1)137 Acceptarea o,ertei (1) .rice act %au ,apt al de%tinatarului con%tituie acceptare dac indic :n $od ne:ndoielnic acordul %u cu privire la o,ert9 a%t,el cu$ acea%ta a ,o%t ,or$ulat9 -i a'un;e :n ter$en la autorul o,ertei) &i%pozi+iile art) 1)147 r$n aplica5ile) (2) cerea %au inac+iunea de%tinatarului nu valoreaz acceptare dect atunci cnd acea%ta rezult din le;e9 din acordul pr+ilor9 din practicile %tatornicite :ntre ace%tea9 din uzan+e %au din alte :$pre'urri) AR ) 1)132 Acceptarea necore%punztoare a o,ertei (1) R%pun%ul de%tinatarului nu con%tituie acceptare atunci cndE a) cuprinde $odi,icri %au co$pletri care nu core%pund o,ertei pri$ite6 5) nu re%pect ,or$a cerut anu$e de o,ertant6 c) a'un;e la o,ertant dup ce o,erta a devenit caduc) (2) R%pun%ul de%tinatarului9 e8pri$at potrivit alin) (1)9 poate ,i con%iderat9 dup :$pre'urri9 ca o contrao,ert)

AR ) 1)134 Acceptarea tardiv (1) Acceptarea tardiv produce e,ecte nu$ai dac autorul o,ertei :l :n-tiin+eaz de :ndat pe acceptant de%pre :ncBeierea contractului) (2) Acceptarea ,cut :n ter$en9 dar a'un% la o,ertant dup e8pirarea ter$enului9 din $otive nei$puta5ile acceptantului9 produce e,ecte dac o,ertantul nu :l :n-tiin+eaz de%pre acea%ta de :ndat) AR ) 1)133 Retra;erea o,ertei %au a acceptrii .,erta %au acceptarea poate ,i retra% dac retra;erea a'un;e la de%tinatar anterior ori conco$itent cu o,erta %au9 dup caz9 cu acceptarea) AR ) 1)200 Co$unicarea o,ertei9 acceptrii -i revocrii (1) .,erta9 acceptarea9 precu$ -i revocarea ace%tora produc e,ecte nu$ai din $o$entul :n care a'un; la de%tinatar9 cBiar dac ace%ta nu ia cuno-tin+ de ele din $otive care nu :i %unt i$puta5ile) (2) Co$unicarea acceptrii tre5uie ,cut prin $i'loace cel pu+in la ,el de rapide ca cele ,olo%ite de o,ertant9 dac din le;e9 din acordul pr+ilor9 din practicile %tatornicite :ntre ace%tea %au din alte a%e$enea :$pre'urri nu rezult contrariul) AR ) 1)201 Clauze e8terne &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 pr+ile %unt +inute de clauzele e8trin%eci la care contractul ,ace tri$itere) AR ) 1)202 Clauze %tandard (1) (u5 rezerva prevederilor art) 1)20A9 di%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e aplic :n $od core%punztor -i atunci cnd la :ncBeierea contractului %unt utilizate clauze %tandard) (2) (unt clauze %tandard %tipula+iile %ta5ilite :n preala5il de una dintre pr+i pentru a ,i utilizate :n $od ;eneral -i repetat -i care %unt inclu%e :n contract ,r % ,i ,o%t ne;ociate cu cealalt parte) (A) Clauzele ne;ociate prevaleaz a%upra clauzelor %tandard) (>) Atunci cnd a$5ele pr+i ,olo%e%c clauze %tandard -i nu a'un; la o :n+ele;ere cu privire la ace%tea9 contractul %e :ncBeie totu-i pe 5aza clauzelor convenite -i a oricror clauze %tandard co$une :n %u5%tan+a lor9 cu e8cep+ia cazului :n care una dintre pr+i noti,ic celeilalte pr+i9 ,ie anterior $o$entului :ncBeierii contractului9 ,ie ulterior -i de :ndat9 c nu inten+ioneaz % ,ie +inut de un a%t,el de contract) AR ) 1)20A Clauze neuzuale Clauzele %tandard care prevd :n ,olo%ul celui care le propune li$itarea r%punderii9 dreptul de a denun+a unilateral contractul9 de a %u%penda e8ecutarea o5li;a+iilor %au care prevd :n detri$entul celeilalte pr+i decderea din drepturi ori din 5ene,iciul ter$enului9 li$itarea dreptului de a opune e8cep+ii9

re%trn;erea li5ert+ii de a contracta cu alte per%oane9 re:nnoirea tacit a contractului9 le;ea aplica5il9 clauze co$pro$i%orii %au prin care %e dero; de la nor$ele privitoare la co$peten+a in%tan+elor 'udectore-ti nu produc e,ecte dect dac %unt acceptate9 :n $od e8pre%9 :n %cri%9 de cealalt parte) ==) Cala5ilitatea con%i$+$ntului AR ) 1)20> Condi+ii Con%i$+$ntul pr+ilor tre5uie % ,ie %erio%9 li5er -i e8pri$at :n cuno-tin+ de cauz) AR ) 1)20? Lip%a di%cern$ntului (1) E%te anula5il contractul :ncBeiat de o per%oan care9 la $o$entul :ncBeierii ace%tuia9 %e a,la9 ,ie -i nu$ai vre$elnic9 :ntr"o %tare care o punea :n neputin+ de a"-i da %ea$a de ur$rile ,aptei %ale) (2) Contractul :ncBeiat de o per%oan pu% ulterior %u5 interdic+ie poate ,i anulat dac9 la $o$entul cnd actul a ,o%t ,cut9 cauzele punerii %u5 interdic+ie e8i%tau -i erau :ndeo5-te cuno%cute) ===) Ciciile con%i$+$ntului AR ) 1)207 Cazuri (1) Con%i$+$ntul e%te viciat cnd e%te dat din eroare9 %urprin% prin dol %au %$ul% prin violen+) (2) &e a%e$enea9 con%i$+$ntul e%te viciat :n caz de leziune) AR ) 1)202 Eroarea (1) Partea care9 la $o$entul :ncBeierii contractului9 %e a,la :ntr"o eroare e%en+ial poate cere anularea ace%tuia9 dac cealalt parte -tia %au9 dup caz9 tre5uia % -tie c ,aptul a%upra cruia a purtat eroarea era e%en+ial pentru :ncBeierea contractului) (2) Eroarea e%te e%en+ialE 1) cnd poart a%upra naturii %au o5iectului contractului6 2) cnd poart a%upra identit+ii o5iectului pre%ta+iei %au a%upra unei calit+i a ace%tuia ori a%upra unei alte :$pre'urri con%iderate e%en+iale de ctre pr+i :n a5%en+a creia contractul nu %"ar ,i :ncBeiat6 A) cnd poart a%upra identit+ii per%oanei %au a%upra unei calit+i a ace%teia :n a5%en+a creia contractul nu %"ar ,i :ncBeiat) (A) Eroarea de drept e%te e%en+ial atunci cnd prive-te o nor$ 'uridic deter$inant9 potrivit voin+ei pr+ilor9 pentru :ncBeierea contractului)

(>) Eroarea care prive-te %i$plele $otive ale contractului nu e%te e%en+ial9 cu e8cep+ia cazului :n care prin voin+a pr+ilor a%e$enea $otive au ,o%t con%iderate Botrtoare) AR ) 1)204 Eroarea ne%cuza5il (1) Contractul nu poate ,i anulat dac ,aptul a%upra cruia a purtat eroarea putea ,i9 dup :$pre'urri9 cuno%cut cu dili;en+e rezona5ile) (2) Eroarea de drept nu poate ,i invocat :n cazul di%pozi+iilor le;ale acce%i5ile -i previzi5ile) AR ) 1)203 Eroarea a%u$at Nu atra;e anularea contractului eroarea care poart a%upra unui ele$ent cu privire la care ri%cul de eroare a ,o%t a%u$at de cel care o invoc %au9 dup :$pre'urri9 tre5uia % ,ie a%u$at de ace%ta) AR ) 1)210 Eroarea de calcul (i$pla eroare de calcul nu atra;e anularea contractului9 ci nu$ai recti,icarea9 a,ar de cazul :n care9 concretizndu"%e :ntr"o eroare a%upra cantit+ii9 a ,o%t e%en+ial pentru :ncBeierea contractului) Eroarea de calcul tre5uie corectat la cererea oricreia dintre pr+i) AR ) 1)211 Eroarea de co$unicare %au de tran%$itere &i%pozi+iile privitoare la eroare %e aplic :n $od core%punztor -i atunci cnd eroarea poart a%upra declara+iei de voin+ ori cnd declara+ia a ,o%t tran%$i% ine8act prin inter$ediul unei alte per%oane %au prin $i'loace de co$unicare la di%tan+) AR ) 1)212 =nvocarea erorii cu 5un"credin+ Partea care e%te victi$a unei erori nu %e poate prevala de acea%ta contrar e8i;en+elor 5unei"credin+e) AR ) 1)21A Adaptarea contractului (1) &ac o parte e%te :ndrept+it % invoce anula5ilitatea contractului pentru eroare9 dar cealalt parte declar c dore-te % e8ecute ori e8ecut contractul a-a cu$ ace%ta ,u%e%e :n+ele% de partea :ndrept+it % invoce anula5ilitatea9 contractul %e con%ider c a ,o%t :ncBeiat a-a cu$ l"a :n+ele% acea%t din ur$ parte) (2) @n ace%t caz9 dup ce a ,o%t in,or$at a%upra ,elului :n care partea :ndrept+it % invoce anula5ilitatea a :n+ele% contractul -i :nainte ca acea%ta % ,i o5+inut anularea9 cealalt parte tre5uie9 :n ter$en de cel $ult A luni de la data cnd a ,o%t noti,icat ori de la data cnd i %"a co$unicat cererea de cBe$are :n 'udecat9 % declare c e%te de acord cu e8ecutarea %au % e8ecute ,r :ntrziere contractul9 a%t,el cu$ a ,o%t :n+ele% de partea a,lat :n eroare) (A) &ac declara+ia a ,o%t ,cut -i co$unicat pr+ii a,late :n eroare :n ter$enul prevzut la alin) (2) %au contractul a ,o%t

e8ecutat9 dreptul de a o5+ine anularea e%te %tin% -i noti,icarea prevzut la alin) (2) e%te con%iderat lip%it de e,ecte) AR ) 1)21> &olul (1) Con%i$+$ntul e%te viciat prin dol atunci cnd partea %" a a,lat :ntr"o eroare provocat de $anoperele ,rauduloa%e ale celeilalte pr+i ori cnd acea%ta din ur$ a o$i%9 :n $od ,raudulo%9 % :l in,or$eze pe contractant a%upra unor :$pre'urri pe care %e cuvenea % i le dezvluie) (2) Partea al crei con%i$+$nt a ,o%t viciat prin dol poate cere anularea contractului9 cBiar dac eroarea :n care %"a a,lat nu a ,o%t e%en+ial) (A) Contractul e%te anula5il -i atunci cnd dolul provine de la reprezentantul9 prepu%ul ori ;erantul a,acerilor celeilalte pr+i) (>) &olul nu %e pre%upune) AR ) 1)21? &olul co$i% de un ter+ (1) Partea care e%te victi$a dolului unui ter+ nu poate cere anularea dect dac cealalt parte a cuno%cut %au9 dup caz9 ar ,i tre5uit % cunoa%c dolul la :ncBeierea contractului) (2) =ndependent de anularea contractului9 autorul dolului r%punde pentru pre'udiciile ce ar rezulta) AR ) 1)217 Ciolen+a (1) Poate cere anularea contractului partea care a contractat %u5 i$periul unei te$eri 'u%ti,icate indu%e9 ,r drept9 de cealalt parte %au de un ter+) (2) E8i%t violen+ cnd te$erea in%u,lat e%te de a-a natur :nct partea a$enin+at putea % cread9 dup :$pre'urri9 c9 :n lip%a con%i$+$ntului %u9 via+a9 per%oana9 onoarea %au 5unurile %ale ar ,i e8pu%e unui pericol ;rav -i i$inent) (A) Ciolen+a poate atra;e anularea contractului -i atunci cnd e%te :ndreptat :$potriva unei per%oane apropiate9 precu$ %o+ul9 %o+ia9 a%cenden+ii ori de%cenden+ii pr+ii al crei con%i$+$nt a ,o%t viciat) (>) @n toate cazurile9 e8i%ten+a violen+ei %e apreciaz +innd %ea$a de vr%ta9 %tarea %ocial9 %ntatea -i caracterul celui a%upra cruia %"a e8ercitat violen+a9 precu$ -i de orice alt :$pre'urare ce a putut in,luen+a %tarea ace%tuia la $o$entul :ncBeierii contractului) AR ) 1)212 A$enin+area cu e8erci+iul unui drept Con%tituie violen+ -i te$erea in%u,lat prin a$enin+area cu e8erci+iul unui drept ,cut cu %copul de a o5+ine avanta'e in'u%te) AR ) 1)214 (tarea de nece%itate Contractul :ncBeiat de o parte a,lat :n %tare de nece%itate nu poate ,i anulat dect dac cealalt parte a pro,itat de acea%t :$pre'urare) AR ) 1)213

e$erea reveren+iar (i$pla te$ere izvort din re%pect9 ,r % ,i ,o%t violen+9 nu atra;e anularea contractului) AR ) 1)220 Ciolen+a %vr-it de un ter+ (1) Ciolen+a atra;e anularea contractului -i atunci cnd e%te e8ercitat de un ter+9 :n% nu$ai dac partea al crei con%i$+$nt nu a ,o%t viciat cuno-tea %au9 dup caz9 ar ,i tre5uit % cunoa%c violen+a %vr-it de ctre ter+) (2) =ndependent de anularea contractului9 autorul violen+ei r%punde pentru pre'udiciile ce ar rezulta) AR ) 1)221 Leziunea (1) E8i%t leziune atunci cnd una dintre pr+i9 pro,itnd de %tarea de nevoie9 de lip%a de e8perien+ ori de lip%a de cuno-tin+e a celeilalte pr+i9 %tipuleaz :n ,avoarea %a ori a unei alte per%oane o pre%ta+ie de o valoare con%idera5il $ai $are9 la data :ncBeierii contractului9 dect valoarea propriei pre%ta+ii) (2) E8i%ten+a leziunii %e apreciaz -i :n ,unc+ie de natura -i %copul contractului) (A) Leziunea poate e8i%ta -i atunci cnd $inorul :-i a%u$ o o5li;a+ie e8ce%iv prin raportare la %tarea %a patri$onial9 la avanta'ele pe care le o5+ine din contract ori la an%a$5lul circu$%tan+elor) AR ) 1)222 (anc+iune (1) Partea al crei con%i$+$nt a ,o%t viciat prin leziune poate cere9 la ale;erea %a9 anularea contractului %au reducerea o5li;a+iilor %ale cu valoarea daunelor"intere%e la care ar ,i :ndrept+it) (2) Cu e8cep+ia cazului prevzut de art) 1)221 alin) (A)9 ac+iunea :n anulare e%te ad$i%i5il nu$ai dac leziunea dep-e-te 'u$tate din valoarea pe care o avea9 la $o$entul :ncBeierii contractului9 pre%ta+ia pro$i% %au e8ecutat de partea lezat) &i%propor+ia tre5uie % %u5zi%te pn la data cererii de anulare) (A) @n toate cazurile9 in%tan+a poate % $en+in contractul dac cealalt parte o,er9 :n $od ecBita5il9 o reducere a propriei crean+e %au9 dup caz9 o $a'orare a propriei o5li;a+ii) &i%pozi+iile art) 1)21A privitoare la adaptarea contractului %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 1)22A er$enul de pre%crip+ie (1) &reptul la ac+iunea :n anulare %au :n reducerea o5li;a+iilor pentru leziune %e pre%crie :n ter$en de un an de la data :ncBeierii contractului) (2) Anula5ilitatea contractului nu poate % ,ie opu% pe cale de e8cep+ie cnd dreptul la ac+iune e%te pre%cri%) AR ) 1)22> =nad$i%i5ilitatea leziunii Nu pot ,i atacate pentru leziune contractele aleatorii9 tranzac+ia9 precu$ -i alte contracte anu$e prevzute de le;e)

I>) .5iectul contractului AR ) 1)22? .5iectul contractului (1) .5iectul contractului :l reprezint opera+iunea 'uridic9 precu$ vnzarea9 loca+iunea9 :$pru$utul -i altele a%e$enea9 convenit de pr+i9 a%t,el cu$ acea%ta reie%e din an%a$5lul drepturilor -i o5li;a+iilor contractuale) (2) .5iectul contractului tre5uie % ,ie deter$inat -i licit9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute) (A) .5iectul e%te ilicit atunci cnd e%te proBi5it de le;e %au contravine ordinii pu5lice ori 5unelor $oravuri) AR ) 1)227 .5iectul o5li;a+iei (1) .5iectul o5li;a+iei e%te pre%ta+ia la care %e an;a'eaz de5itorul) (2) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 el tre5uie % ,ie deter$inat %au cel pu+in deter$ina5il -i licit) AR ) 1)222 =$po%i5ilitatea ini+ial a o5iectului o5li;a+iei Contractul e%te vala5il cBiar dac9 la $o$entul :ncBeierii %ale9 una dintre pr+i %e a,l :n i$po%i5ilitate de a"-i e8ecuta o5li;a+ia9 a,ar de cazul :n care prin le;e %e prevede alt,el) AR ) 1)224 Dunurile viitoare @n lip%a unei prevederi le;ale contrare9 contractele pot purta -i a%upra 5unurilor viitoare) AR ) 1)223 Dunurile care nu %unt :n circuitul civil Nu$ai 5unurile care %unt :n circuitul civil pot ,ace o5iectul unei pre%ta+ii contractuale) AR ) 1)2A0 Dunurile care apar+in altuia &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 5unurile unui ter+ pot ,ace o5iectul unei pre%ta+ii9 de5itorul ,iind o5li;at % le procure -i % le tran%$it creditorului %au9 dup caz9 % o5+in acordul ter+ului) @n cazul nee8ecutrii o5li;a+iei9 de5itorul r%punde pentru pre'udiciile cauzate) AR ) 1)2A1 &eter$inarea calit+ii o5iectului Atunci cnd nu poate ,i %ta5ilit potrivit contractului9 calitatea pre%ta+iei %au a o5iectului ace%teia tre5uie % ,ie rezona5il %au9 dup :$pre'urri9 cel pu+in de nivel $ediu) AR ) 1)2A2 &eter$inarea o5iectului de ctre un ter+ (1) Atunci cnd pre+ul %au orice alt ele$ent al contractului ur$eaz % ,ie deter$inat de un ter+9 ace%ta tre5uie % ac+ioneze :n $od corect9 dili;ent -i ecBidi%tant) (2) &ac ter+ul nu poate %au nu dore-te % ac+ioneze ori aprecierea %a e%te :n $od $ani,e%t nerezona5il9 in%tan+a9 la

cererea pr+ii intere%ate9 va %ta5ili9 dup caz9 pre+ul %au ele$entul nedeter$inat de ctre pr+i) AR ) 1)2AA &eter$inarea pre+ului :ntre pro,e%ioni-ti &ac un contract :ncBeiat :ntre pro,e%ioni-ti nu %ta5ile-te pre+ul -i nici nu indic o $odalitate pentru a"l deter$ina9 %e pre%upune c pr+ile au avut :n vedere pre+ul practicat :n $od o5i-nuit :n do$eniul re%pectiv pentru acelea-i pre%ta+ii realizate :n condi+ii co$para5ile %au9 :n lip%a unui a%e$enea pre+9 un pre+ rezona5il) AR ) 1)2A> Raportarea la un ,actor de re,erin+ Atunci cnd9 potrivit contractului9 pre+ul %e deter$in prin raportare la un ,actor de re,erin+9 iar ace%t ,actor nu e8i%t9 a :ncetat % $ai e8i%te ori nu $ai e%te acce%i5il9 el %e :nlocuie-te9 :n a5%en+a unei conven+ii contrare9 cu ,actorul de re,erin+ cel $ai apropiat) I?) Cauza AR ) 1)2A? No+iune Cauza e%te $otivul care deter$in ,iecare parte % :ncBeie contractul) AR ) 1)2A7 Condi+ii (1) Cauza tre5uie % e8i%te9 % ,ie licit -i $oral) (2) Cauza e%te ilicit cnd e%te contrar le;ii -i ordinii pu5lice) (A) Cauza e%te i$oral cnd e%te contrar 5unelor $oravuri) AR ) 1)2A2 #rauda la le;e Cauza e%te ilicit -i atunci cnd contractul e%te doar $i'locul pentru a eluda aplicarea unei nor$e le;ale i$perative) AR ) 1)2A4 (anc+iune (1) Lip%a cauzei atra;e anula5ilitatea contractului9 cu e8cep+ia cazului :n care contractul a ,o%t ;re-it cali,icat -i poate produce alte e,ecte 'uridice) (2) Cauza ilicit %au i$oral atra;e nulitatea a5%olut a contractului dac e%te co$un ori9 :n caz contrar9 dac cealalt parte a cuno%cut"o %au9 dup :$pre'urri9 tre5uia %"o cunoa%c) AR ) 1)2A3 Pro5a cauzei (1) Contractul e%te vala5il cBiar atunci cnd cauza nu e%te e8pre% prevzut) (2) E8i%ten+a unei cauze vala5ile %e prezu$ pn la pro5a contrar) I7) #or$a contractului AR ) 1)2>0

#or$ele de e8pri$are a con%i$+$ntului (1) Coin+a de a contracta poate ,i e8pri$at ver5al %au :n %cri%) (2) Coin+a poate ,i $ani,e%tat -i printr"un co$porta$ent care9 potrivit le;ii9 conven+iei pr+ilor9 practicilor %tatornicite :ntre ace%tea %au uzan+elor9 nu la% nicio :ndoial a%upra inten+iei de a produce e,ectele 'uridice core%punztoare) AR ) 1)2>1 #or$a %cri% @n%cri%ul care con%tat :ncBeierea contractului poate ,i %u5 %e$ntur privat %au autentic9 avnd ,or+a pro5ant prevzut de le;e) AR ) 1)2>2 (anc+iune (1) E%te lovit de nulitate a5%olut contractul :ncBeiat :n lip%a ,or$ei pe care9 :n cBip ne:ndoielnic9 le;ea o cere pentru :ncBeierea %a vala5il) (2) &ac pr+ile %"au :nvoit ca un contract % ,ie :ncBeiat :ntr"o anu$it ,or$9 pe care le;ea nu o cere9 contractul %e %ocote-te vala5il cBiar dac ,or$a nu a ,o%t re%pectat) AR ) 1)2>A Modi,icarea contractului &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 orice $odi,icare a contractului e%te %upu% condi+iilor de ,or$ cerute de le;e pentru :ncBeierea %a) AR ) 1)2>> #or$a cerut pentru :n%crierea :n cartea ,unciar @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 tre5uie % ,ie :ncBeiate prin :n%cri% autentic9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 conven+iile care %tr$ut %au con%tituie drepturi reale care ur$eaz a ,i :n%cri%e :n cartea ,unciar) AR ) 1)2>? #or$a contractelor electronice Contractele care %e :ncBeie prin $i'loace electronice %unt %upu%e condi+iilor de ,or$ prevzute de le;ea %pecial) (EC/=!NEA a >"a Nulitatea contractului I1) &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)2>7 Nulitatea (1) .rice contract :ncBeiat cu :nclcarea condi+iilor cerute de le;e pentru :ncBeierea %a vala5il e%te %upu% nulit+ii9 dac prin le;e nu %e prevede o alt %anc+iune) (2) Nulitatea poate ,i a5%olut %au relativ) (A) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 nulitatea contractului poate ,i con%tatat %au declarat prin acordul pr+ilor)

(>) Prin acordul pr+ilor nu pot ,i in%tituite -i nici %upri$ate cauze de nulitate) .rice conven+ie %au clauz contrar e%te con%iderat ne%cri%) AR ) 1)2>2 Nulitatea a5%olut (1) E%te nul contractul :ncBeiat cu :nclcarea unei di%pozi+ii le;ale in%tituite pentru ocrotirea unui intere% ;eneral) (2) Nulitatea a5%olut poate ,i invocat de orice per%oan intere%at9 pe cale de ac+iune %au de e8cep+ie) (A) =n%tan+a e%te o5li;at % invoce din o,iciu nulitatea a5%olut) (>) Contractul lovit de nulitate a5%olut nu e%te %u%cepti5il de con,ir$are dect :n cazurile prevzute de le;e) AR ) 1)2>4 Nulitatea relativ (1) Contractul :ncBeiat cu :nclcarea unei di%pozi+ii le;ale in%tituite pentru ocrotirea unui intere% particular e%te anula5il) (2) Nulitatea relativ poate ,i invocat nu$ai de cel al crui intere% e%te ocrotit prin di%pozi+ia le;al :nclcat) (A) Nulitatea relativ nu poate ,i invocat din o,iciu de in%tan+a 'udectorea%c) (>) Contractul anula5il e%te %u%cepti5il de con,ir$are) AR ) 1)2>3 Pre%crip+ia (1) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 nulitatea a5%olut poate ,i invocat oricnd9 ,ie pe cale de ac+iune9 ,ie pe cale de e8cep+ie) (2) Nulitatea relativ poate ,i invocat pe cale ac+iune nu$ai :n ter$enul de pre%crip+ie %ta5ilit de le;e) Cu toate ace%tea9 partea creia i %e cere e8ecutarea contractului poate opune oricnd nulitatea relativ a contractului9 cBiar -i dup :$plinirea ter$enului de pre%crip+ie a dreptului la ac+iunea :n anulare) I2) Cauzele de nulitate AR ) 1)2?0 Cauzele de nulitate a5%olut Contractul e%te lovit de nulitate a5%olut :n cazurile anu$e prevzute de le;e9 precu$ -i atunci cnd rezult ne:ndoielnic din le;e c intere%ul ocrotit e%te unul ;eneral) AR ) 1)2?1 Cauzele de nulitate relativ Contractul e%te anula5il cnd au ,o%t ne%ocotite di%pozi+iile le;ale privitoare la capacitatea de e8erci+iu9 cnd con%i$+$ntul uneia dintre pr+i a ,o%t viciat9 precu$ -i :n alte cazuri anu$e prevzute de le;e) AR ) 1)2?2 Prezu$+ia de nulitate relativ

@n cazurile :n care natura nulit+ii nu e%te deter$inat ori nu reie%e :n cBip ne:ndoielnic din le;e9 contractul e%te anula5il) AR ) 1)2?A Nulitatea virtual @n a,ara cazurilor :n care le;ea prevede %anc+iunea nulit+ii9 contractul %e de%,iin+eaz -i atunci cnd %anc+iunea nulit+ii a5%olute %au9 dup caz9 relative tre5uie aplicat pentru ca %copul di%pozi+iei le;ale :nclcate % ,ie atin%) IA) E,ectele nulit+ii AR ) 1)2?> &e%,iin+area contractului -i a actelor %u5%ecvente (1) Contractul lovit de nulitate a5%olut %au anulat e%te con%iderat a nu ,i ,o%t niciodat :ncBeiat) (2) &e%,iin+area contractului atra;e9 :n condi+iile le;ii9 -i de%,iin+area actelor %u5%ecvente :ncBeiate :n 5aza lui) (A) @n cazul :n care contractul e%te de%,iin+at9 ,iecare parte tre5uie % re%tituie celeilalte9 :n natur %au prin ecBivalent9 pre%ta+iile pri$ite9 potrivit prevederilor art) 1)7A3"1)7>29 cBiar dac ace%tea au ,o%t e8ecutate %ucce%iv %au au avut un caracter continuu) AR ) 1)2?? Nulitatea par+ial (1) Clauzele contrare le;ii9 ordinii pu5lice %au 5unelor $oravuri -i care nu %unt con%iderate ne%cri%e atra; nulitatea contractului :n :ntre;ul %u nu$ai dac %unt9 prin natura lor9 e%en+iale %au dac9 :n lip%a ace%tora9 contractul nu %"ar ,i :ncBeiat) (2) @n cazul :n care contractul e%te $en+inut :n parte9 clauzele nule %unt :nlocuite de drept cu di%pozi+iile le;ale aplica5ile) (A) &i%pozi+iile alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor -i clauzelor care contravin unor di%pozi+ii le;ale i$perative -i %unt con%iderate de le;e ne%cri%e) AR ) 1)2?7 Nulitatea contractului plurilateral @n cazul contractelor cu $ai $ulte pr+i :n care pre%ta+ia ,iecrei pr+i e%te ,cut :n con%iderarea unui %cop co$un9 nulitatea contractului :n privin+a uneia dintre pr+i nu atra;e de%,iin+area :n :ntre;i$e a contractului9 a,ar de cazul :n care participarea ace%teia e%te e%en+ial pentru e8i%ten+a contractului) AR ) 1)2?2 &aunele"intere%e) Reducerea pre%ta+iilor @n caz de violen+ %au dol9 cel al crui con%i$+$nt e%te viciat are dreptul de a pretinde9 :n a,ar de anulare9 -i daune" intere%e %au9 dac pre,er $en+inerea contractului9 de a %olicita nu$ai reducerea pre%ta+iei %ale cu valoarea daunelor"intere%e la care ar ,i :ndrept+it)

AR ) 1)2?4 Repararea pre'udiciului :n cazul nulit+ii contractului :ncBeiat :n ,or$ autentic @n cazul anulrii %au con%tatrii nulit+ii contractului :ncBeiat :n ,or$ autentic pentru o cauz de nulitate a crei e8i%ten+ rezult din :n%u-i te8tul contractului9 partea pre'udiciat poate cere o5li;area notarului pu5lic la repararea pre'udiciilor %u,erite9 :n condi+iile r%punderii civile delictuale pentru ,apta proprie) AR ) 1)2?3 Re,acerea contractului nul Contractul nul poate ,i re,cut9 :n tot %au :n parte9 cu re%pectarea tuturor condi+iilor prevzute de le;e la data re,acerii lui) @n toate cazurile9 contractul re,cut nu va produce e,ecte dect pentru viitor9 iar nu -i pentru trecut) AR ) 1)270 Conver%iunea contractului nul (1) !n contract lovit de nulitate a5%olut va produce totu-i e,ectele actului 'uridic pentru care %unt :ndeplinite condi+iile de ,ond -i de ,or$ prevzute de le;e) (2) Cu toate ace%tea9 di%pozi+iile alin) (1) nu %e aplic dac inten+ia de a e8clude aplicarea conver%iunii e%te %tipulat :n contractul lovit de nulitate %au reie%e9 :n cBip ne:ndoielnic9 din %copurile ur$rite de pr+i la data :ncBeierii contractului) I>) Calidarea contractului AR ) 1)271 Cauzele de validare (1) Contractul a,ectat de o cauz de nulitate e%te validat atunci cnd nulitatea e%te acoperit) (2) Nulitatea poate ,i acoperit prin con,ir$are %au prin alte $oduri anu$e prevzute de le;e) AR ) 1)272 Con,ir$area contractului (1) Con,ir$area unui contract anula5il rezult din voin+a9 e8pre% %au tacit9 de a renun+a la dreptul de a invoca nulitatea) (2) Coin+a de a renun+a tre5uie % ,ie cert) AR ) 1)27A Condi+iile con,ir$rii (1) !n contract anula5il poate ,i con,ir$at dac :n $o$entul con,ir$rii condi+iile %ale de validitate %unt :ntrunite) (2) Per%oana care poate invoca nulitatea poate con,ir$a contractul nu$ai cuno%cnd cauza de nulitate -i9 :n caz de violen+9 nu$ai dup :ncetarea ace%teia) (A) Per%oana cBe$at de le;e % :ncuviin+eze actele $inorului poate9 :n nu$ele -i :n intere%ul ace%tuia9 cere anularea contractului ,cut ,r :ncuviin+area %a ori % con,ir$e contractul atunci cnd acea%t :ncuviin+are era %u,icient pentru :ncBeierea vala5il a ace%tuia)

(>) &i%pozi+iile alin) (A) %e aplic :n $od core%punztor -i :n cazul actelor :ncBeiate ,r autorizarea in%tan+ei de tutel) (?) @n lip%a con,ir$rii e8pre%e9 e%te %u,icient ca o5li;a+ia % ,ie e8ecutat :n $od voluntar la data la care ea putea ,i vala5il con,ir$at de ctre partea intere%at) (7) Cel care tre5uie % con,ir$e poate % ,ie pu% :n :ntrziere printr"o noti,icare prin care partea intere%at % :i %olicite ,ie % con,ir$e contractul anula5il9 ,ie % e8ercite ac+iunea :n anulare9 :n ter$en de 7 luni de la noti,icare9 %u5 %anc+iunea decderii din dreptul de a cere anularea contractului) AR ) 1)27> Cuprin%ul actului con,ir$ativ Pentru a ,i vala5il9 actul con,ir$ativ tre5uie % cuprind o5iectul9 cauza -i natura o5li;a+iei -i % ,ac $en+iune de%pre $otivul ac+iunii :n anulare9 precu$ -i de%pre inten+ia de a repara viciul pe care %e :nte$eiaz acea ac+iune) AR ) 1)27? E,ectele con,ir$rii (1) Con,ir$area :-i produce e,ectele din $o$entul :ncBeierii contractului -i atra;e renun+area la $i'loacele -i e8cep+iile ce puteau ,i opu%e9 %u5 rezerva :n% a drepturilor do5ndite -i con%ervate de ter+ii de 5un"credin+) (2) Cnd ,iecare dintre pr+i poate invoca nulitatea contractului %au $ai $ulte pr+i o pot invoca :$potriva alteia9 con,ir$area ,cut de una dintre ace%tea nu :$piedic invocarea nulit+ii de ctre celelalte pr+i) (A) Con,ir$area unui contract anula5il pentru vicierea con%i$+$ntului prin dol %au violen+ nu i$plic prin ea :n%-i renun+area la dreptul de a cere daune"intere%e) (EC/=!NEA a ?"a =nterpretarea contractului AR ) 1)277 =nterpretarea dup voin+a concordant a pr+ilor (1) Contractele %e interpreteaz dup voin+a concordant a pr+ilor9 iar nu dup %en%ul literal al ter$enilor) (2) La %ta5ilirea voin+ei concordante %e va +ine %ea$a9 :ntre altele9 de %copul contractului9 de ne;ocierile purtate de pr+i9 de practicile %tatornicite :ntre ace%tea -i de co$porta$entul lor ulterior :ncBeierii contractului) AR ) 1)272 =nterpretarea %i%te$atic Clauzele %e interpreteaz unele prin altele9 dnd ,iecreia :n+ele%ul ce rezult din an%a$5lul contractului) AR ) 1)274 =nterpretarea clauzelor :ndoielnice (1) Clauzele %u%cepti5ile de $ai $ulte :n+ele%uri %e interpreteaz :n %en%ul ce %e potrive-te cel $ai 5ine naturii -i o5iectului contractului) (2) Clauzele :ndoielnice %e interpreteaz +innd %ea$a9 :ntre altele9 de natura contractului9 de :$pre'urrile :n care a ,o%t

:ncBeiat9 de interpretarea dat anterior de pr+i9 de %en%ul atri5uit :n ;eneral clauzelor -i e8pre%iilor :n do$eniu -i de uzan+e) (A) Clauzele %e interpreteaz :n %en%ul :n care pot produce e,ecte9 iar nu :n acela :n care nu ar putea produce niciunul) (>) Contractul nu cuprinde dect lucrul a%upra cruia pr+ile -i"au propu% a contracta9 orict de ;enerali ar ,i ter$enii ,olo%i+i) (?) Clauzele de%tinate % e8e$pli,ice %au % :nlture orice :ndoial a%upra aplicrii contractului la un caz particular nu :i re%trn; aplicarea :n alte cazuri care nu au ,o%t e8pre% prevzute) AR ) 1)273 Re;ulile %u5%idiare de interpretare (1) &ac9 dup aplicarea re;ulilor de interpretare9 contractul r$ne neclar9 ace%ta %e interpreteaz :n ,avoarea celui care %e o5li;) (2) (tipula+iile :n%cri%e :n contractele de adeziune %e interpreteaz :$potriva celui care le"a propu%) (EC/=!NEA a 7"a E,ectele contractului I1) E,ectele :ntre pr+i AR ) 1)220 #or+a o5li;atorie (1) Contractul vala5il :ncBeiat are putere de le;e :ntre pr+ile contractante) (2) Contractul %e $odi,ic %au :nceteaz nu$ai prin acordul pr+ilor ori din cauze autorizate de le;e) AR ) 1)221 =$previziunea (1) Pr+ile %unt +inute % :-i e8ecute o5li;a+iile9 cBiar dac e8ecutarea lor a devenit $ai oneroa%9 ,ie datorit cre-terii co%turilor e8ecutrii propriei o5li;a+ii9 ,ie datorit %cderii valorii contrapre%ta+iei) (2) Cu toate ace%tea9 dac e8ecutarea contractului a devenit e8ce%iv de oneroa% datorit unei %cBi$5ri e8cep+ionale a :$pre'urrilor care ar ,ace vdit in'u%t o5li;area de5itorului la e8ecutarea o5li;a+iei9 in%tan+a poate % di%punE a) adaptarea contractului9 pentru a di%tri5ui :n $od ecBita5il :ntre pr+i pierderile -i 5ene,iciile ce rezult din %cBi$5area :$pre'urrilor6 5) :ncetarea contractului9 la $o$entul -i :n condi+iile pe care le %ta5ile-te) (A) &i%pozi+iile alin) (2) %unt aplica5ile nu$ai dacE a) %cBi$5area :$pre'urrilor a intervenit dup :ncBeierea contractului6 5) %cBi$5area :$pre'urrilor9 precu$ -i :ntinderea ace%teia nu au ,o%t -i nici nu puteau ,i avute :n vedere de ctre de5itor9 :n $od rezona5il9 :n $o$entul :ncBeierii contractului6

c) de5itorul nu -i"a a%u$at ri%cul %cBi$5rii :$pre'urrilor -i nici nu putea ,i :n $od rezona5il con%iderat c -i"ar ,i a%u$at ace%t ri%c6 d) de5itorul a :ncercat9 :ntr"un ter$en rezona5il -i cu 5un" credin+9 ne;ocierea adaptrii rezona5ile -i ecBita5ile a contractului) AR ) 1)222 Con+inutul contractului (1) Contractul vala5il :ncBeiat o5li; nu nu$ai la ceea ce e%te e8pre% %tipulat9 dar -i la toate ur$rile pe care practicile %tatornicite :ntre pr+i9 uzan+ele9 le;ea %au ecBitatea le dau contractului9 dup natura lui) (2) Clauzele o5i-nuite :ntr"un contract %e %u5:n+ele;9 de-i nu %unt %tipulate :n $od e8pre%) AR ) 1)22A Con%tituirea -i tran%,erul drepturilor reale (1) &repturile reale %e con%tituie -i %e tran%$it prin acordul de voin+ al pr+ilor9 cBiar dac 5unurile nu au ,o%t predate9 dac ace%t acord poart a%upra unor 5unuri deter$inate9 ori prin individualizarea 5unurilor9 dac acordul poart a%upra unor 5unuri de ;en) (2) #ructele 5unului %au dreptului tran%$i% %e cuvin do5nditorului de la data tran%,erului propriet+ii 5unului ori9 dup caz9 a ce%iunii dreptului9 a,ar de cazul :n care prin le;e %au prin voin+a pr+ilor %e di%pune alt,el) (A) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar9 precu$ -i di%pozi+iile %peciale re,eritoare la tran%,erul anu$itor cate;orii de 5unuri $o5ile r$n aplica5ile) AR ) 1)22> Ri%cul :n contractul tran%lativ de proprietate (1) @n lip% de %tipula+ie contrar9 ct ti$p 5unul nu e%te predat9 ri%cul contractului r$ne :n %arcina de5itorului o5li;a+iei de predare9 cBiar dac proprietatea a ,o%t tran%,erat do5nditorului) @n cazul pieirii ,ortuite a 5unului9 de5itorul o5li;a+iei de predare pierde dreptul la contrapre%ta+ie9 iar dac a pri$it"o9 e%te o5li;at % o re%tituie) (2) Cu toate ace%tea9 creditorul pu% :n :ntrziere preia ri%cul pieirii ,ortuite a 5unului) El nu %e poate li5era cBiar dac ar dovedi c 5unul ar ,i pierit -i dac o5li;a+ia de predare ar ,i ,o%t e8ecutat la ti$p) AR ) 1)22? ran%$iterea %ucce%iv a unui 5un $o5il (1) &ac cineva a tran%$i% %ucce%iv ctre $ai $ulte per%oane proprietatea unui 5un $o5il corporal9 cel care a do5ndit cu 5un"credin+ po%e%ia e,ectiv a 5unului e%te titular al dreptului9 cBiar dac titlul %u are dat ulterioar) (2) E%te de 5un"credin+ do5nditorul care9 la data intrrii :n po%e%ie9 nu a cuno%cut -i nici nu putea % cunoa%c o5li;a+ia a%u$at anterior de :n%trintor) (A) &ac niciunul dintre do5nditori nu a o5+inut po%e%ia e,ectiv a 5unului $o5il corporal -i crean+a ,iecruia de predare

a 5unului e%te e8i;i5il9 va ,i pre,erat cel care a %e%izat cel dinti in%tan+a de 'udecat) AR ) 1)227 &enun+area unilateral (1) &ac dreptul de a denun+a contractul e%te recuno%cut uneia dintre pr+i9 ace%ta poate ,i e8ercitat att ti$p ct e8ecutarea contractului nu a :nceput) (2) @n contractele cu e8ecutare %ucce%iv %au continu9 ace%t drept poate ,i e8ercitat cu re%pectarea unui ter$en rezona5il de preaviz9 cBiar -i dup :nceperea e8ecutrii contractului9 :n% denun+area nu produce e,ecte :n privin+a pre%ta+iilor e8ecutate %au care %e a,l :n cur% de e8ecutare) (A) &ac %"a %tipulat o pre%ta+ie :n %cBi$5ul denun+rii9 acea%ta produce e,ecte nu$ai atunci cnd pre%ta+ia e%te e8ecutat) (>) &i%pozi+iile prezentului articol %e aplic :n lip% de conven+ie contrar) AR ) 1)222 Contractul pe durat nedeter$inat Contractul :ncBeiat pe durat nedeter$inat poate ,i denun+at unilateral de oricare dintre pr+i cu re%pectarea unui ter$en rezona5il de preaviz) .rice clauz contrar %au %tipularea unei pre%ta+ii :n %cBi$5ul denun+rii contractului %e con%ider ne%cri%) AR ) 1)224 Pactul de op+iune (1) Atunci cnd pr+ile convin ca una dintre ele % r$n le;at de propria declara+ie de voin+9 iar cealalt % o poat accepta %au re,uza9 acea declara+ie %e con%ider o o,ert irevoca5il -i produce e,ectele prevzute la art) 1)131) (2) &ac pr+ile nu au convenit un ter$en pentru acceptare9 ace%ta poate ,i %ta5ilit de in%tan+ prin ordonan+ pre-edin+ial9 cu citarea pr+ilor) (A) Pactul de op+iune tre5uie % con+in toate ele$entele contractului pe care pr+ile ur$re%c % :l :ncBeie9 a%t,el :nct ace%ta % %e poat :ncBeia prin %i$pla acceptare a 5ene,iciarului op+iunii) (>) Contractul %e :ncBeie prin e8ercitarea op+iunii :n %en%ul acceptrii de ctre 5ene,iciar a declara+iei de voin+ a celeilalte pr+i9 :n condi+iile convenite prin pact) (?) Att pactul de op+iune9 ct -i declara+ia de acceptare tre5uie :ncBeiate :n ,or$a prevzut de le;e pentru contractul pe care pr+ile ur$re%c % :l :ncBeie) AR ) 1)223 Pro$i%iunea de a contracta (1) Pro$i%iunea de a contracta tre5uie % con+in toate acele clauze ale contractului pro$i%9 :n lip%a crora pr+ile nu ar putea e8ecuta pro$i%iunea) (2) @n caz de nee8ecutare a pro$i%iunii9 5ene,iciarul are dreptul la daune"intere%e) (A) &e a%e$enea9 dac pro$itentul re,uz % :ncBeie contractul pro$i%9 in%tan+a9 la cererea pr+ii care -i"a

:ndeplinit propriile o5li;a+ii9 poate % pronun+e o Botrre care % +in loc de contract9 atunci cnd natura contractului o per$ite9 iar cerin+ele le;ii pentru validitatea ace%tuia %unt :ndeplinite) Prevederile prezentului alineat nu %unt aplica5ile :n cazul pro$i%iunii de a :ncBeia un contract real9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) (>) Conven+ia prin care pr+ile %e o5li; % ne;ocieze :n vederea :ncBeierii %au $odi,icrii unui contract nu con%tituie pro$i%iune de a contracta) I2) E,ectele ,a+ de ter+i =) &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)240 Relativitatea e,ectelor contractului Contractul produce e,ecte nu$ai :ntre pr+i9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) AR ) 1)241 .poza5ilitatea e,ectelor contractului Contractul e%te opoza5il ter+ilor9 care nu pot aduce atin;ere drepturilor -i o5li;a+iilor n%cute din contract) er+ii %e pot prevala de e,ectele contractului9 :n% ,r a avea dreptul de a cere e8ecutarea lui9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e) AR ) 1)242 ran%$i%iunea drepturilor -i o5li;a+iilor ctre %ucce%ori (1) La $oartea unei pr+i9 drepturile -i o5li;a+iile contractuale ale ace%teia %e tran%$it %ucce%orilor %i univer%ali %au cu titlu univer%al9 dac din le;e9 din %tipula+ia pr+ilor ori din natura contractului nu rezult contrariul) (2) &repturile9 precu$ -i9 :n cazurile prevzute de le;e9 o5li;a+iile contractuale :n %trn% le;tur cu un 5un %e tran%$it9 odat cu ace%ta9 %ucce%orilor cu titlu particular ai pr+ilor) ==) Pro$i%iunea ,aptei altuia AR ) 1)24A E,ecte (1) Cel care %e an;a'eaz la a deter$ina un ter+ % :ncBeie %au % rati,ice un act e%te +inut % repare pre'udiciul cauzat dac ter+ul re,uz % %e o5li;e %au9 atunci cnd %"a o5li;at -i ca ,ideiu%or9 dac ter+ul nu e8ecut pre%ta+ia pro$i%) (2) Cu toate ace%tea9 pro$itentul nu r%punde dac a%i;ur e8ecutarea o5li;a+iei ter+ului9 ,r a %e produce vreun pre'udiciu creditorului) (A) =nten+ia pro$itentului de a %e an;a'a per%onal nu %e prezu$9 ci tre5uie % reia% ne:ndoielnic din contract %au din :$pre'urrile :n care ace%ta a ,o%t :ncBeiat) ===) (tipula+ia pentru altul

AR ) 1)24> E,ecte (1) .ricine poate %tipula :n nu$ele %u9 :n% :n 5ene,iciul unui ter+) (2) Prin e,ectul %tipula+iei9 5ene,iciarul do5nde-te dreptul de a cere direct pro$itentului e8ecutarea pre%ta+iei) AR ) 1)24? Condi+iile privind ter+ul 5ene,iciar Dene,iciarul tre5uie % ,ie deter$inat %au9 cel pu+in9 deter$ina5il la data :ncBeierii %tipula+iei -i % e8i%te :n $o$entul :n care pro$itentul tre5uie % :-i e8ecute o5li;a+ia) @n caz contrar9 %tipula+ia pro,it %tipulantului9 ,r a a;rava :n% %arcina pro$itentului) AR ) 1)247 Acceptarea %tipula+iei (1) &ac ter+ul 5ene,iciar nu accept %tipula+ia9 dreptul %u %e con%ider a nu ,i e8i%tat niciodat) (2) (tipula+ia poate ,i revocat ct ti$p acceptarea 5ene,iciarului nu a a'un% la %tipulant %au la pro$itent) (tipula+ia poate ,i acceptat -i dup dece%ul %tipulantului %au al pro$itentului) AR ) 1)242 Revocarea %tipula+iei (1) (tipulantul e%te %in;urul :ndrept+it % revoce %tipula+ia9 creditorii %au $o-tenitorii %i neputnd % o ,ac) (tipulantul nu poate :n% revoca %tipula+ia ,r acordul pro$itentului dac ace%ta din ur$ are intere%ul % o e8ecute) (2) Revocarea %tipula+iei produce e,ecte din $o$entul :n care a'un;e la pro$itent) &ac nu a ,o%t de%e$nat un alt 5ene,iciar9 revocarea pro,it %tipulantului %au $o-tenitorilor ace%tuia9 ,r a a;rava :n% %arcina pro$itentului) AR ) 1)244 Mi'loacele de aprare ale pro$itentului Pro$itentul poate opune 5ene,iciarului nu$ai aprrile :nte$eiate pe contractul care cuprinde %tipula+ia) =C) (i$ula+ia AR ) 1)243 E,ecte :ntre pr+i (1) Contractul %ecret produce e,ecte nu$ai :ntre pr+i -i9 dac din natura contractului ori din %tipula+ia pr+ilor nu rezult contrariul9 :ntre %ucce%orii lor univer%ali %au cu titlu univer%al) (2) Cu toate ace%tea9 contractul %ecret nu produce e,ecte nici :ntre pr+i dac nu :ndepline-te condi+iile de ,ond cerute de le;e pentru :ncBeierea %a vala5il) AR ) 1)230 E,ecte ,a+ de ter+i (1) Contractul %ecret nu poate ,i invocat de pr+i9 de ctre %ucce%orii lor univer%ali9 cu titlu univer%al %au cu titlu particular -i nici de ctre creditorii :n%trintorului aparent

:$potriva ter+ilor care9 :nte$eindu"%e cu 5un"credin+ pe contractul pu5lic9 au do5ndit drepturi de la acBizitorul aparent) (2) er+ii pot invoca :$potriva pr+ilor e8i%ten+a contractului %ecret9 atunci cnd ace%ta le vat$ drepturile) AR ) 1)231 Raporturile cu creditorii (1) E8i%ten+a contractului %ecret nu poate ,i opu% de pr+i creditorilor do5nditorului aparent care9 cu 5un"credin+9 au notat :nceperea ur$ririi %ilite :n cartea ,unciar %au au o5+inut %ecBe%tru a%upra 5unurilor care au ,cut o5iectul %i$ula+iei) (2) &ac e8i%t un con,lict :ntre creditorii :n%trintorului aparent -i creditorii do5nditorului aparent9 %unt pre,era+i cei dinti9 :n cazul :n care crean+a lor e%te anterioar contractului %ecret) AR ) 1)232 Pro5a %i$ula+iei &ovada %i$ula+iei poate ,i ,cut de ter+i %au de creditori cu orice $i'loc de pro5) Pr+ile pot dovedi -i ele %i$ula+ia cu orice $i'loc de pro59 atunci cnd pretind c acea%ta are caracter ilicit) AR ) 1)23A Actele unilaterale &i%pozi+iile re,eritoare la %i$ula+ie %e aplic :n $od core%punztor -i actelor 'uridice unilaterale de%tinate unei per%oane deter$inate9 care au ,o%t %i$ulate prin acordul dintre autorul actului -i de%tinatarul %u) AR ) 1)23> Actele nepatri$oniale &i%pozi+iile re,eritoare la %i$ula+ie nu %e aplic actelor 'uridice nepatri$oniale) (EC/=!NEA a 2"a Reprezentarea AR ) 1)23? e$eiul reprezentrii Puterea de a reprezenta poate rezulta ,ie din le;e9 ,ie dintr"un act 'uridic ori dintr"o Botrre 'udectorea%c9 dup caz) AR ) 1)237 E,ecte Contractul :ncBeiat de reprezentant9 :n li$itele :$puternicirii9 :n nu$ele reprezentatului produce e,ecte direct :ntre reprezentat -i cealalt parte) AR ) 1)232 Neartarea calit+ii de reprezentant (1) Contractul :ncBeiat de reprezentant :n li$ita puterilor con,erite9 atunci cnd ter+ul contractant nu cuno-tea -i nici nu ar ,i tre5uit %a cunoa%c ,aptul c reprezentantul ac+iona :n

acea%t calitate9 :i o5li; nu$ai pe reprezentant -i pe ter+9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) (2) Cu toate ace%tea9 dac reprezentantul9 atunci cnd contracteaz cu ter+ul :n li$ita puterilor con,erite9 pe %ea$a unei :ntreprinderi9 pretinde c e%te titularul ace%teia9 ter+ul care de%coper ulterior identitatea adevratului titular poate % e8ercite -i :$potriva ace%tuia din ur$ drepturile pe care le are :$potriva reprezentantului) AR ) 1)234 Capacitatea pr+ilor @n cazul reprezentrii conven+ionale9 att reprezentatul9 ct -i reprezentantul tre5uie % ai5 capacitatea de a :ncBeia actul pentru care reprezentarea a ,o%t dat) AR ) 1)233 Ciciile de con%i$+$nt Contractul e%te anula5il atunci cnd con%i$+$ntul reprezentantului e%te viciat) &ac :n% viciul de con%i$+$nt prive-te ele$ente %ta5ilite de reprezentat9 contractul e%te anula5il nu$ai dac voin+a ace%tuia din ur$ a ,o%t viciat) AR ) 1)A00 Duna"credin+ (1) A,ar de cazul :n care %unt relevante pentru ele$entele %ta5ilite de reprezentat9 5una %au reaua"credin+9 cunoa-terea %au necunoa-terea unei anu$ite :$pre'urri %e apreciaz :n per%oana reprezentantului) (2) Reprezentatul de rea"credin+ nu poate invoca niciodat 5una"credin+ a reprezentantului) AR ) 1)A01 #or$a :$puternicirii @$puternicirea nu produce e,ecte dect dac e%te dat cu re%pectarea ,or$elor cerute de le;e pentru :ncBeierea vala5il a contractului pe care reprezentantul ur$eaz % :l :ncBeie) AR ) 1)A02 Lu%ti,icarea puterii de a reprezenta Contractantul poate :ntotdeauna cere reprezentantului % ,ac dovada puterilor :ncredin+ate de reprezentat -i9 dac reprezentarea e%te cuprin% :ntr"un :n%cri%9 % :i re$it o copie a :n%cri%ului9 %e$nat pentru con,or$itate) AR ) 1)A0A Con,lictul de intere%e Contractul :ncBeiat de un reprezentant a,lat :n con,lict de intere%e cu reprezentatul poate ,i anulat la cererea reprezentatului9 atunci cnd con,lictul era cuno%cut %au tre5uia % ,ie cuno%cut de contractant la data :ncBeierii contractului) AR ) 1)A0> Contractul cu %ine :n%u-i -i du5la reprezentare (1) Contractul :ncBeiat de reprezentant cu %ine :n%u-i9 :n nu$e propriu9 e%te anula5il nu$ai la cererea reprezentatului9 cu e8cep+ia cazului :n care reprezentantul a ,o%t :$puternicit :n $od e8pre% :n ace%t %en% %au cuprin%ul contractului a ,o%t deter$inat :n a%e$enea $od :nct % e8clud po%i5ilitatea unui con,lict de intere%e)

(2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic -i :n cazul du5lei reprezentri) AR ) 1)A0? @ncetarea :$puternicirii Puterea de reprezentare :nceteaz prin renun+area de ctre reprezentant la :$puternicire %au prin revocarea ace%teia de ctre reprezentat) AR ) 1)A07 Modi,icarea -i revocarea :$puternicirii Modi,icarea -i revocarea :$puternicirii tre5uie adu%e la cuno-tin+a ter+ilor prin $i'loace core%punztoare) @n caz contrar9 ace%tea nu %unt opoza5ile ter+ilor dect dac %e dovede-te c ace-tia le cuno-teau ori puteau % le cunoa%c :n $o$entul :ncBeierii contractului) AR ) 1)A02 Alte cauze de :ncetare a puterii de a reprezenta (1) Puterea de a reprezenta :nceteaz prin dece%ul %au incapacitatea reprezentantului ori a reprezentatului9 dac din conven+ie ori din natura a,acerii nu rezult contrariul) (2) &ac reprezentantul %au reprezentatul e%te per%oan 'uridic9 puterea de a reprezenta :nceteaz la data la care per%oana 'uridic :-i :nceteaz e8i%ten+a) (A) @n cazul de%cBiderii procedurii in%olven+ei a%upra reprezentantului %au reprezentatului9 puterea de a reprezenta :nceteaz :n condi+iile prevzute de le;e) (>) @ncetarea puterii de a reprezenta nu produce e,ecte :n privin+a ter+ilor care9 :n $o$entul :ncBeierii contractului9 nu cuno-teau -i nici nu tre5uiau % cunoa%c acea%t :$pre'urare) AR ) 1)A04 .5li;a+iile reprezentantului la :ncetarea :$puternicirii (1) La :ncetarea puterilor :ncredin+ate9 reprezentantul e%te o5li;at % re%tituie reprezentatului :n%cri%ul care con%tat ace%te puteri) (2) Reprezentantul nu poate re+ine ace%t :n%cri% drept ;aran+ie a crean+elor %ale a%upra reprezentatului9 dar poate % cear o copie a :n%cri%ului9 certi,icat de reprezentat9 cu $en+iunea c puterea de reprezentare a :ncetat) AR ) 1)A03 Lip%a %au dep-irea puterii de reprezentare (1) Contractul :ncBeiat de per%oana care ac+ioneaz :n calitate de reprezentant9 :n% ,r a avea :$puternicire %au cu dep-irea puterilor con,erite9 nu produce e,ecte :ntre reprezentat -i ter+) (2) &ac :n%9 prin co$porta$entul %u9 reprezentatul l"a deter$inat pe ter+ul contractant % cread :n $od rezona5il c reprezentantul are puterea de a"l reprezenta -i c ac+ioneaz :n li$ita puterilor con,erite9 reprezentatul nu %e poate prevala ,a+ de ter+ul contractant de lip%a puterii de a reprezenta) AR ) 1)A10 R%punderea reprezentantului

Cel care :ncBeie un contract :n calitate de reprezentant9 neavnd :$puternicire ori dep-ind li$itele puterilor care i"au ,o%t :ncredin+ate9 r%punde pentru pre'udiciile cauzate ter+ului contractant care %"a :ncrezut9 cu 5un"credin+9 :n :ncBeierea vala5il a contractului) AR ) 1)A11 Rati,icarea (1) @n cazurile prevzute la art) 1)A039 cel :n nu$ele cruia %"a :ncBeiat contractul poate % :l rati,ice9 re%pectnd ,or$ele cerute de le;e pentru :ncBeierea %a vala5il) (2) er+ul contractant poate9 printr"o noti,icare9 % acorde un ter$en rezona5il pentru rati,icare9 dup a crui :$plinire contractul nu $ai poate ,i rati,icat) AR ) 1)A12 E,ectele rati,icrii Rati,icarea are e,ect retroactiv9 ,r a a,ecta :n% drepturile do5ndite de ter+i :ntre ti$p) AR ) 1)A1A ran%$i%iunea ,acult+ii de a rati,ica #acultatea de a rati,ica %e tran%$ite $o-tenitorilor) AR ) 1)A1> &e%,iin+area contractului :naintea rati,icrii er+ul contractant -i cel care a :ncBeiat contractul :n calitate de reprezentant pot conveni de%,iin+area contractului ct ti$p ace%ta nu a ,o%t rati,icat) (EC/=!NEA a 4"a Ce%iunea contractului AR ) 1)A1? No+iune (1) . parte poate % :-i %u5%tituie un ter+ :n raporturile n%cute dintr"un contract nu$ai dac pre%ta+iile nu au ,o%t :nc inte;ral e8ecutate9 iar cealalt parte con%i$te la acea%ta) (2) (unt e8ceptate cazurile anu$e prevzute de le;e) AR ) 1)A17 #or$a ce%iunii Ce%iunea contractului -i acceptarea ace%teia de ctre contractantul cedat tre5uie :ncBeiate :n ,or$a cerut de le;e pentru validitatea contractului cedat) AR ) 1)A12 Mo$entul ce%iunii (1) &ac o parte a con%i$+it :n $od anticipat ca partea cealalt % :-i poat %u5%titui un ter+ :n raporturile n%cute din contract9 ce%iunea produce e,ecte ,a+ de acea parte din $o$entul :n care %u5%tituirea :i e%te noti,icat ori9 dup caz9 din $o$entul :n care o accept) (2) @n cazul :n care toate ele$entele contractului rezult dintr"un :n%cri% :n care e%te cuprin% clauza *la ordin* %au o alt $en+iune ecBivalent9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el9 ;irarea :n%cri%ului produce e,ectul %u5%tituirii ;iratarului :n toate drepturile -i o5li;a+iile ;irantului)

(A) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar9 precu$ -i di%pozi+iile re,eritoare la tran%,erul ori pu5licitatea anu$itor cate;orii de 5unuri $o5ile r$n aplica5ile) AR ) 1)A14 Li5erarea cedentului (1) Cedentul e%te li5erat de o5li;a+iile %ale ,a+ de contractantul cedat din $o$entul :n care %u5%tituirea :-i produce e,ectele ,a+ de ace%ta) (2) @n cazul :n care a declarat c nu :l li5ereaz pe cedent9 contractantul cedat %e poate :ndrepta :$potriva ace%tuia atunci cnd ce%ionarul nu :-i e8ecut o5li;a+iile) @n ace%t caz9 contractantul cedat tre5uie9 %u5 %anc+iunea pierderii dreptului de re;re% :$potriva cedentului9 % :i noti,ice nee8ecutarea o5li;a+iilor de ctre ce%ionar9 :n ter$en de 1? zile de la data nee8ecutrii %au9 dup caz9 de la data la care a cuno%cut ,aptul nee8ecutrii) AR ) 1)A13 E8cep+iile contractantului cedat Contractantul cedat poate opune ce%ionarului toate e8cep+iile ce rezult din contract) Contractantul cedat nu poate invoca :n% ,a+ de ce%ionar vicii de con%i$+$nt9 precu$ -i orice aprri %au e8cep+ii n%cute din raporturile %ale cu cedentul dect dac -i"a rezervat ace%t drept atunci cnd a con%i$+it la %u5%tituire) AR ) 1)A20 .5li;a+ia de ;aran+ie (1) Cedentul ;aranteaz validitatea contractului) (2) Atunci cnd cedentul ;aranteaz e8ecutarea contractului9 ace%ta va ,i +inut ca un ,ideiu%or pentru o5li;a+iile contractantului cedat) (EC/=!NEA a 3"a @ncetarea contractului AR ) 1)A21 Cauzele de :ncetare Contractul :nceteaz9 :n condi+iile le;ii9 prin e8ecutare9 acordul de voin+ al pr+ilor9 denun+are unilateral9 e8pirarea ter$enului9 :ndeplinirea %au9 dup caz9 ne:ndeplinirea condi+iei9 i$po%i5ilitate ,ortuit de e8ecutare9 precu$ -i din orice alte cauze prevzute de le;e) AR ) 1)A22 E,ectele :ncetrii La :ncetarea contractului pr+ile %unt li5erate de o5li;a+iile a%u$ate) Ele pot ,i :n% +inute la repararea pre'udiciilor cauzate -i9 dup caz9 la re%tituirea9 :n natur %au prin ecBivalent9 a pre%ta+iilor pri$ite :n ur$a :ncBeierii contractului) AR ) 1)A2A Re%tituirea pre%ta+iilor Re%tituirea pre%ta+iilor pri$ite %e ,ace potrivit di%pozi+iilor art) 1)7A?"1)7>3)

CAP) == Actul 'uridic unilateral (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)A2> No+iune E%te unilateral actul 'uridic care pre%upune nu$ai $ani,e%tarea de voin+ a autorului %u) AR ) 1)A2? Re;i$ul 'uridic &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 di%pozi+iile le;ale privitoare la contracte %e aplic :n $od core%punztor actelor unilaterale) AR ) 1)A27 Actele unilaterale %upu%e co$unicrii (1) Actul unilateral e%te %upu% co$unicrii atunci cnd con%tituie9 $odi,ic %au %tin;e un drept al de%tinatarului -i ori de cte ori in,or$area de%tinatarului e%te nece%ar potrivit naturii actului) (2) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 co$unicarea %e poate ,ace :n orice $odalitate adecvat9 dup :$pre'urri) (A) Actul unilateral produce e,ecte din $o$entul :n care co$unicarea a'un;e la de%tinatar9 cBiar dac ace%ta nu a luat cuno-tin+ de acea%ta din $otive care nu :i %unt i$puta5ile) (EC/=!NEA a 2"a Actul unilateral ca izvor de o5li;a+ii AR ) 1)A22 Pro$i%iunea unilateral (1) Pro$i%iunea unilateral ,cut cu inten+ia de a %e o5li;a independent de acceptare :l lea; nu$ai pe autor) (2) &e%tinatarul actului poate % re,uze dreptul a%t,el n%cut) (A) &ac autorul actului nu a %tipulat e8pre% un ter$en9 pro$i%iunea %e con%ider ,cut pentru o anu$it durat9 potrivit cu natura o5li;a+iei -i cu :$pre'urrile :n care a ,o%t a%u$at) AR ) 1)A24 Pro$i%iunea pu5lic de reco$pen% (1) Cel care pro$ite :n $od pu5lic o reco$pen% :n %cBi$5ul e8ecutrii unei pre%ta+ii e%te o5li;at % ,ac plata9 cBiar dac pre%ta+ia a ,o%t e8ecutat ,r a %e cunoa-te pro$i%iunea) (2) &ac pre%ta+ia a ,o%t e8ecutat de $ai $ulte per%oane :$preun9 reco$pen%a %e :$parte :ntre ele9 potrivit contri5u+iei ,iecreia la o5+inerea rezultatului9 iar dac acea%ta nu %e poate %ta5ili9 reco$pen%a %e :$parte :n $od e;al) (A) Atunci cnd pre%ta+ia a ,o%t e8ecutat %eparat de $ai $ulte per%oane9 reco$pen%a %e cuvine aceleia care a co$unicat cea dinti rezultatul) AR ) 1)A23

Revocarea pro$i%iunii pu5lice de reco$pen% (1) Pro$i%iunea poate ,i revocat :n aceea-i ,or$ :n care a ,o%t ,cut pu5lic %au :ntr"o ,or$ ecBivalent) (2) Revocarea nu produce e,ecte ,a+ de cel care9 $ai :nainte de pu5licarea ei9 a e8ecutat pre%ta+ia) (A) &ac revocarea a ,o%t ,cut ,r 'u%t cauz9 autorul pro$i%iunii datoreaz o de%p;u5ire ecBita5il9 care nu va putea dep-i reco$pen%a pro$i%9 celor care :nainte de pu5licarea revocrii au ,cut cBeltuieli :n vederea e8ecutrii pre%ta+iei) Cu toate ace%tea9 pro$itentul nu datoreaz de%p;u5iri9 dac dovede-te c rezultatul cerut nu putea ,i o5+inut) (>) &reptul la ac+iunea :n de%p;u5ire %e pre%crie :n ter$en de un an de la data pu5licrii revocrii) CAP) === #aptul 'uridic licit (EC/=!NEA 1 0e%tiunea de a,aceri AR ) 1)AA0 Condi+ii (1) E8i%t ;e%tiune de a,aceri atunci cnd9 ,r % ,ie o5li;at9 o per%oan9 nu$it ;erant9 ;e%tioneaz :n $od voluntar -i oportun a,acerile altei per%oane9 nu$it ;erat9 care nu cunoa-te e8i%ten+a ;e%tiunii %au9 cuno%cnd ;e%tiunea9 nu e%te :n $%ur % de%e$neze un $andatar ori % %e :n;ri'ea%c :n alt ,el de a,acerile %ale) (2) Cel care9 ,r % -tie9 lucreaz :n intere%ul altuia nu e%te +inut de o5li;a+iile ce :i revin9 potrivit le;ii9 ;erantului) El e%te :ndrept+it la re%tituire potrivit re;ulilor aplica5ile :$5o;+irii ,r 'u%t cauz) (A) Nu e8i%t ;e%tiune de a,aceri atunci cnd cel care ad$ini%treaz a,acerile unei alte per%oane ac+ioneaz cu inten+ia de a o ;rati,ica) AR ) 1)AA1 .5li;a+ia de :n-tiin+are 0erantul tre5uie % :l :n-tiin+eze pe ;erat de%pre ;e%tiunea :nceput de :ndat ce ace%t lucru e%te po%i5il) AR ) 1)AA2 Continuarea ;e%tiunii 0e%tiunea de a,aceri :l o5li; pe ;erant % continue ;e%tiunea :nceput pn cnd o poate a5andona ,r ri%cul vreunei pierderi ori pn cnd ;eratul9 per%onal %au prin reprezentant9 ori9 dup caz9 $o-tenitorii ace%tuia %unt :n $%ur % o preia) AR ) 1)AAA Continuarea ;e%tiunii de ctre $o-tenitorii ;erantului Mo-tenitorii ;erantului care cuno%c ;e%tiunea %unt +inu+i % continue a,acerile :ncepute de ace%ta din ur$9 :n acelea-i condi+ii ca -i ;erantul) AR ) 1)AA> &ili;en+a datorat de ;erant

(1) 0erantul e%te dator % %e :n;ri'ea%c de intere%ele ;eratului cu dili;en+a pe care un 5un proprietar o depune :n ad$ini%trarea 5unurilor %ale) (2) Cnd ;e%tiunea a ur$rit % :l apere pe ;erat de o pa;u5 i$inent9 ;erantul nu r%punde dect pentru pre'udiciile cauzate ;eratului cu inten+ie %au din culp ;rav) AR ) 1)AA? .5li;a+iile ;erantului La :ncetarea ;e%tiunii9 ;erantul tre5uie % dea %ocoteal ;eratului -i % :i re$it ace%tuia toate 5unurile o5+inute cu ocazia ;e%tiunii) AR ) 1)AA7 Actele :ncBeiate de ;erant (1) 0erantul care ac+ioneaz :n nu$e propriu e%te +inut ,a+ de ter+ii cu care a contractat9 ,r a li$ita dreptul oricruia dintre ace-tia de a %e re;re%a :$potriva ;eratului) (2) Atunci cnd ac+ioneaz :n nu$ele ;eratului9 ;erantul nu e%te +inut ,a+ de ter+ii cu care a contractat dect dac ;eratul nu e%te o5li;at ,a+ de ace-tia) AR ) 1)AA2 .5li;a+iile ;eratului (1) Atunci cnd condi+iile ;e%tiunii de a,aceri %unt :ntrunite9 cBiar dac rezultatul nu a ,o%t atin%9 ;eratul tre5uie % ra$5ur%eze ;erantului cBeltuielile nece%are9 precu$ -i9 :n li$ita %porului de valoare9 cBeltuielile utile ,cute de ;erant9 :$preun cu do5nzile din ziua :n care au ,o%t e,ectuate9 -i % :l de%p;u5ea%c pentru pre'udiciul pe care9 ,r culpa %a9 ;erantul l"a %u,erit din cauza ;e%tiunii) (2) 0eratul tre5uie % e8ecute -i o5li;a+iile n%cute din actele nece%are -i utile care9 :n nu$ele ori :n 5ene,iciul %u9 au ,o%t :ncBeiate de ;erant) (A) Caracterul nece%ar %au util al actelor -i cBeltuielilor %e apreciaz la $o$entul la care ;erantul le"a ,cut) (>) @n vederea ;arantrii cBeltuielilor nece%are9 ;erantul are dreptul de a cere in%tan+ei9 :n ur$a unei e8pertize di%pu%e de acea%ta cu procedura prevzut de le;e pentru ordonan+a pre-edin+ial9 :n%crierea :n cartea ,unciar a unei ipoteci le;ale9 :n condi+iile le;ii) AR ) 1)AA4 @$potrivirea 5ene,iciarului ;e%tiunii (1) Cel care :ncepe %au continu o ;e%tiune9 cuno%cnd %au tre5uind % cunoa%c :$potrivirea titularului a,acerii9 poate cere nu$ai re%tituirea cBeltuielilor nece%are) @n ace%t caz9 in%tan+a9 la cererea titularului a,acerii9 poate acorda un ter$en pentru e8ecutarea o5li;a+iei de re%tituire) (2) Cel care i;nor :$potrivirea titularului e%te r%punztor pentru pre'udiciile cauzate cBiar -i din cea $ai u-oar culp) AR ) 1)AA3 0e%tiunea inoportun Actele -i cBeltuielile care9 ,r a ,i nece%are %au utile9 au ,o%t e,ectuate pe perioada ;e%tiunii :l o5li; pe ;erat la re%tituire nu$ai :n $%ura :n care i"au procurat vreun avanta')

AR ) 1)A>0 Rati,icarea ;e%tiunii @n privin+a actelor 'uridice9 ;e%tiunea rati,icat produce9 de la data cnd a ,o%t :nceput9 e,ectele unui $andat) (EC/=!NEA a 2"a Plata nedatorat AR ) 1)A>1 No+iune (1) Cel care plte-te ,r a datora are dreptul la re%tituire) (2) Nu e%te %upu% re%tituirii ceea ce %"a pltit cu titlu de li5eralitate %au ;e%tiune de a,aceri) (A) (e prezu$9 pn la pro5a contrar9 c plata %"a ,cut cu inten+ia de a %tin;e o datorie proprie) AR ) 1)A>2 Plata pri$it cu 5un"credin+ de creditor (1) Re%tituirea nu poate ,i di%pu% atunci cnd9 :n ur$a pl+ii9 cel care a pri$it"o cu 5un"credin+ a l%at % %e :$plinea%c ter$enul de pre%crip+ie ori %"a lip%it9 :n orice $od9 de titlul %u de crean+ %au a renun+at la ;aran+iile crean+ei) (2) @n ace%t caz9 cel care a pltit are drept de re;re% :$potriva adevratului de5itor :n te$eiul %u5ro;a+iei le;ale :n drepturile creditorului pltit) AR ) 1)A>A Re%tituirea pl+ii anticipate Ceea ce de5itorul a pltit :nainte de :$plinirea ter$enului %u%pen%iv nu %e poate re%titui dect atunci cnd plata %"a ,cut prin dol %au violen+) &e a%e$enea9 e%te %upu% re%tituirii -i plata ,cut :nainte de :ndeplinirea condi+iei %u%pen%ive) AR ) 1)A>> Re;uli aplica5ile re%tituirii Re%tituirea pl+ii nedatorate %e ,ace potrivit di%pozi+iilor art) 1)7A?"1)7>3) (EC/=!NEA a A"a @$5o;+irea ,r 'u%t cauz AR ) 1)A>? Condi+ii Cel care9 :n $od nei$puta5il9 %"a :$5o;+it ,r 'u%t cauz :n detri$entul altuia e%te o5li;at la re%tituire9 :n $%ura pierderii patri$oniale %u,erite de cealalt per%oan9 dar ,r a ,i +inut dincolo de li$ita propriei %ale :$5o;+iri) AR ) 1)A>7 @$5o;+irea 'u%ti,icat @$5o;+irea e%te 'u%ti,icat atunci cnd rezultE a) din e8ecutarea unei o5li;a+ii vala5ile6 5) din nee8ercitarea de ctre cel p;u5it a unui drept contra celui :$5o;+it6

c) dintr"un act :ndeplinit de cel p;u5it :n intere%ul %u per%onal -i e8clu%iv9 pe ri%cul %u ori9 dup caz9 cu inten+ia de a ;rati,ica) AR ) 1)A>2 Condi+iile -i :ntinderea re%tituirii (1) Re%tituirea nu e%te datorat dect dac :$5o;+irea %u5zi%t la data %e%izrii in%tan+ei) (2) Cel care %"a :$5o;+it e%te o5li;at la re%tituire9 :n condi+iile prevzute la art) 1)7A3 -i ur$toarele) AR ) 1)A>4 Caracterul %u5%idiar Cererea de re%tituire nu poate ,i ad$i%9 dac cel pre'udiciat are dreptul la o alt ac+iune pentru a o5+ine ceea ce :i e%te datorat) CAP) =C R%punderea civil (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)A>3 R%punderea delictual (1) .rice per%oan are :ndatorirea % re%pecte re;ulile de conduit pe care le;ea %au o5iceiul locului le i$pune -i % nu aduc atin;ere9 prin ac+iunile ori inac+iunile %ale9 drepturilor %au intere%elor le;iti$e ale altor per%oane) (2) Cel care9 avnd di%cern$nt9 :ncalc acea%t :ndatorire r%punde de toate pre'udiciile cauzate9 ,iind o5li;at % le repare inte;ral) (A) @n cazurile anu$e prevzute de le;e9 o per%oan e%te o5li;at % repare pre'udiciul cauzat de ,apta altuia9 de lucrurile ori ani$alele a,late %u5 paza %a9 precu$ -i de ruina edi,iciului) (>) R%punderea pentru pre'udiciile cauzate de produ%ele cu de,ecte %e %ta5ile-te prin le;e %pecial) AR ) 1)A?0 R%punderea contractual (1) .rice per%oan tre5uie % :-i e8ecute o5li;a+iile pe care le"a contractat) (2) Atunci cnd9 ,r 'u%ti,icare9 nu :-i :ndepline-te acea%t :ndatorire9 ea e%te r%punztoare de pre'udiciul cauzat celeilalte pr+i -i e%te o5li;at % repare ace%t pre'udiciu9 :n condi+iile le;ii) (A) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 niciuna dintre pr+i nu poate :nltura aplicarea re;ulilor r%punderii contractuale pentru a opta :n ,avoarea altor re;uli care i"ar ,i $ai ,avora5ile) (EC/=!NEA a 2"a Cauze e8oneratoare de r%pundere

AR ) 1)A?1 #or+a $a'or -i cazul ,ortuit (1) &ac le;ea nu prevede alt,el %au pr+ile nu convin contrariul9 r%punderea e%te :nlturat atunci cnd pre'udiciul e%te cauzat de ,or+ $a'or %au de caz ,ortuit) (2) #or+a $a'or e%te orice eveni$ent e8tern9 i$previzi5il9 a5%olut invinci5il -i inevita5il) (A) Cazul ,ortuit e%te un eveni$ent care nu poate ,i prevzut -i nici :$piedicat de ctre cel care ar ,i ,o%t cBe$at % r%pund dac eveni$entul nu %"ar ,i produ%) (>) &ac9 potrivit le;ii9 de5itorul e%te e8onerat de r%pundere contractual pentru un caz ,ortuit9 el e%te9 de a%e$enea9 e8onerat -i :n caz de ,or+ $a'or) AR ) 1)A?2 #apta victi$ei %au a ter+ului #apta victi$ei :n%e-i -i ,apta ter+ului :nltur r%punderea cBiar dac nu au caracteri%ticile ,or+ei $a'ore9 ci doar pe cele ale cazului ,ortuit9 :n% nu$ai :n cazurile :n care9 potrivit le;ii %au conven+iei pr+ilor9 cazul ,ortuit e%te e8onerator de r%pundere) AR ) 1)A?A E8erci+iul drepturilor Cel care cauzeaz un pre'udiciu prin cBiar e8erci+iul drepturilor %ale nu e%te o5li;at % :l repare9 cu e8cep+ia cazului :n care dreptul e%te e8ercitat a5uziv) AR ) 1)A?> Alte cauze de e8onerare Cicti$a nu poate o5+ine repararea pre'udiciului cauzat de per%oana care i"a acordat a'utor :n $od dezintere%at %au de lucrul9 ani$alul ori edi,iciul de care %"a ,olo%it cu titlu ;ratuit dect dac dovede-te inten+ia %au culpa ;rav a celui care9 potrivit le;ii9 ar ,i ,o%t cBe$at % r%pund) AR ) 1)A?? Clauze privind r%punderea (1) Nu %e poate e8clude %au li$ita9 prin conven+ii %au acte unilaterale9 r%punderea pentru pre'udiciul $aterial cauzat altuia printr"o ,apt %vr-it cu inten+ie %au din culp ;rav) (2) (unt vala5ile clauzele care e8clud r%punderea pentru pre'udiciile cauzate9 printr"o %i$pl i$pruden+ %au ne;li'en+9 5unurilor victi$ei) (A) R%punderea pentru pre'udiciile cauzate inte;rit+ii ,izice %au p%iBice ori %nt+ii nu poate ,i :nlturat ori di$inuat dect :n condi+iile le;ii) (>) &eclara+ia de acceptare a ri%cului producerii unui pre'udiciu nu con%tituie9 prin ea :n%-i9 renun+area victi$ei la dreptul de a o5+ine plata de%p;u5irilor) AR ) 1)A?7 Anun+uri privitoare la r%pundere (1) !n anun+ care e8clude %au li$iteaz r%punderea contractual9 indi,erent dac e%te adu% ori nu la cuno-tin+a pu5licului9 nu are niciun e,ect dect dac acela care :l invoc

,ace dovada c cel pre'udiciat cuno-tea e8i%ten+a anun+ului la $o$entul :ncBeierii contractului) (2) Printr"un anun+ nu poate ,i e8clu% %au li$itat r%punderea delictual pentru pre'udiciile cauzate victi$ei) !n a%e$enea anun+ poate avea :n% valoarea %e$nalrii unui pericol9 ,iind aplica5ile9 dup :$pre'urri9 di%pozi+iile art) 1)A21 alin) (1)) (EC/=!NEA a A"a R%punderea pentru ,apta proprie AR ) 1)A?2 Condi+iile r%punderii (1) Cel care cauzeaz altuia un pre'udiciu printr"o ,apt ilicit9 %vr-it cu vinov+ie9 e%te o5li;at % :l repare) (2) Autorul pre'udiciului r%punde pentru cea $ai u-oar culp) AR ) 1)A?4 Criterii particulare de apreciere a vinov+iei Pentru aprecierea vinov+iei %e va +ine %ea$a de :$pre'urrile :n care %"a produ% pre'udiciul9 %trine de per%oana autorului ,aptei9 precu$ -i9 dac e%te cazul9 de ,aptul c pre'udiciul a ,o%t cauzat de un pro,e%ioni%t :n e8ploatarea unei :ntreprinderi) AR ) 1)A?3 Repararea pre'udiciului con%tnd :n vt$area unui intere% Autorul ,aptei ilicite e%te o5li;at % repare pre'udiciul cauzat -i cnd ace%ta e%te ur$are a atin;erii adu%e unui intere% al altuia9 dac intere%ul e%te le;iti$9 %erio% -i9 prin ,elul :n care %e $ani,e%t9 creeaz aparen+a unui drept %u5iectiv) AR ) 1)A70 Le;iti$a aprare (1) Nu datoreaz de%p;u5ire cel care9 ,iind :n le;iti$ aprare9 a cauzat a;re%orului un pre'udiciu) (2) Cu toate ace%tea9 va putea ,i o5li;at la plata unei inde$niza+ii adecvate -i ecBita5ile cel care a %vr-it o in,rac+iune prin dep-irea li$itelor le;iti$ei aprri) AR ) 1)A71 (tarea de nece%itate Cel care9 a,lat :n %tare de nece%itate9 a di%tru% %au a deteriorat 5unurile altuia pentru a %e apra pe %ine ori 5unurile proprii de un pre'udiciu %au pericol i$inent e%te o5li;at % repare pre'udiciul cauzat9 potrivit re;ulilor aplica5ile :$5o;+irii ,r 'u%t cauz) AR ) 1)A72 .5li;a+ia ter+ului de reparare a pre'udiciului &ac9 :n cazurile prevzute la art) 1)A70 alin) (2) -i art) 1)A719 ,apta p;u5itoare a ,o%t %vr-it :n intere%ul unei ter+e per%oane9 cel pre'udiciat %e va :ndrepta :$potriva ace%teia :n te$eiul :$5o;+irii ,r 'u%t cauz) AR ) 1)A7A &ivul;area %ecretului co$ercial

. per%oan %e poate e8onera de r%pundere pentru pre'udiciul cauzat prin divul;area %ecretului co$ercial dovedind c divul;area a ,o%t i$pu% de :$pre'urri ;rave ce priveau %ntatea %au %i;uran+a pu5lic) AR ) 1)A7> @ndeplinirea unei activit+i i$pu%e ori per$i%e de le;e @ndeplinirea unei activit+i i$pu%e ori per$i%e de le;e %au ordinul %uperiorului nu :l e8onereaz de r%pundere pe cel care putea % :-i dea %ea$a de caracterul ilicit al ,aptei %ale %vr-ite :n a%e$enea :$pre'urri) AR ) 1)A7? E,ectele Botrrii penale =n%tan+a civil nu e%te le;at de di%pozi+iile le;ii penale -i nici de Botrrea de,initiv de acBitare %au de :ncetare a proce%ului penal :n ceea ce prive-te e8i%ten+a pre'udiciului ori a vinov+iei autorului ,aptei ilicite) AR ) 1)A77 R%punderea $inorului -i a celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c (1) Minorul care nu a :$plinit vr%ta de 1> ani %au per%oana pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c nu r%punde de pre'udiciul cauzat9 dac nu %e dovede-te di%cern$ntul %u la data %vr-irii ,aptei) (2) Minorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani r%punde de pre'udiciul cauzat9 :n a,ar de cazul :n care dovede-te c a ,o%t lip%it de di%cern$nt la data %vr-irii ,aptei) AR ) 1)A72 R%punderea altor per%oane lip%ite de di%cern$nt (1) Cel care a cauzat un pre'udiciu nu e%te r%punztor dac :n $o$entul :n care a %vr-it ,apta p;u5itoare era :ntr"o %tare9 cBiar vre$elnic9 de tul5urare a $in+ii care l"a pu% :n neputin+ de a"-i da %ea$a de ur$rile ,aptei %ale) (2) Cu toate ace%tea9 cel care a cauzat pre'udiciul e%te r%punztor9 dac %tarea vre$elnic de tul5urare a $in+ii a ,o%t provocat de el :n%u-i9 prin 5e+ia produ% de alcool9 de %tupe,iante %au de alte %u5%tan+e) AR ) 1)A74 .5li;a+ia %u5%idiar de inde$nizare a victi$ei (1) Lip%a di%cern$ntului nu :l %cute-te pe autorul pre'udiciului de plata unei inde$niza+ii ctre victi$ ori de cte ori nu poate ,i an;a'at r%punderea per%oanei care avea9 potrivit le;ii9 :ndatorirea de a"l %uprave;Bea) (2) =nde$niza+ia va ,i %ta5ilit :ntr"un cuantu$ ecBita5il9 +inndu"%e %ea$a de %tarea patri$onial a pr+ilor) AR ) 1)A73 R%punderea altor per%oane (1) Cel care l"a :nde$nat %au l"a deter$inat pe altul % cauzeze un pre'udiciu9 l"a a'utat :n orice ,el % :l pricinuia%c %au9 cu 5un -tiin+9 a tinuit 5unuri ce proveneau dintr"o ,apt ilicit ori a tra% ,oloa%e din pre'udicierea altuia r%punde %olidar cu autorul ,aptei)

(2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic -i :n privin+a celui care9 :n orice ,el9 a :$piedicat ori a :ntrziat cBe$area :n 'udecat a autorului ,aptei ilicite) AR ) 1)A20 =$po%i5ilitatea de individualizare a autorului ,aptei ilicite &ac pre'udiciul a ,o%t cauzat prin ac+iunea %i$ultan %au %ucce%iv a $ai $ultor per%oane9 ,r % %e poat %ta5ili c a ,o%t cauzat %au9 dup caz9 c nu putea ,i cauzat prin ,apta vreuneia dintre ele9 toate ace%te per%oane vor r%punde %olidar ,a+ de victi$) AR ) 1)A21 Cinov+ia co$un) Pluralitatea de cauze (1) @n cazul :n care victi$a a contri5uit cu inten+ie %au din culp la cauzarea ori la $rirea pre'udiciului %au nu le"a evitat9 :n tot %au :n parte9 de-i putea % o ,ac9 cel cBe$at % r%pund va ,i +inut nu$ai pentru partea de pre'udiciu pe care a pricinuit"o) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic -i :n cazul :n care la cauzarea pre'udiciului au contri5uit att ,apta %vr-it de autor9 cu inten+ie %au din culp9 ct -i ,or+a $a'or9 cazul ,ortuit ori ,apta ter+ului pentru care autorul nu e%te o5li;at % r%pund) (EC/=!NEA a >"a R%punderea pentru ,apta altuia AR ) 1)A22 R%punderea pentru ,apta $inorului %au a celui pu% %u5 interdic+ie (1) Cel care :n te$eiul le;ii9 al unui contract ori al unei Botrri 'udectore-ti e%te o5li;at % %uprave;Beze un $inor %au o per%oan pu% %u5 interdic+ie r%punde de pre'udiciul cauzat altuia de ctre ace%te din ur$e per%oane) (2) R%punderea %u5zi%t cBiar :n cazul cnd ,ptuitorul9 ,iind lip%it de di%cern$nt9 nu r%punde pentru ,apta proprie) (A) Cel o5li;at la %uprave;Bere e%te e8onerat de r%pundere nu$ai dac dovede-te c nu a putut :$piedica ,apta pre'udicia5il) @n cazul prin+ilor %au9 dup caz9 al tutorilor9 dovada %e con%ider a ,i ,cut nu$ai dac ei pro5eaz c ,apta copilului con%tituie ur$area unei alte cauze dect $odul :n care -i"au :ndeplinit :ndatoririle decur;nd din e8erci+iul autorit+ii printe-ti) AR ) 1)A2A R%punderea co$iten+ilor pentru prepu-i (1) Co$itentul e%te o5li;at % repare pre'udiciul cauzat de prepu-ii %i ori de cte ori ,apta %vr-it de ace-tia are le;tur cu atri5u+iile %au cu %copul ,unc+iilor :ncredin+ate) (2) E%te co$itent cel care9 :n virtutea unui contract %au :n te$eiul le;ii9 e8ercit direc+ia9 %uprave;Berea -i controlul a%upra celui care :ndepline-te anu$ite ,unc+ii %au :n%rcinri :n intere%ul %u ori al altuia)

(A) Co$itentul nu r%punde dac dovede-te c victi$a cuno-tea %au9 dup :$pre'urri9 putea % cunoa%c9 la data %vr-irii ,aptei pre'udicia5ile9 c prepu%ul a ac+ionat ,r nicio le;tur cu atri5u+iile %au cu %copul ,unc+iilor :ncredin+ate) AR ) 1)A2> Corela+ia ,or$elor de r%pundere pentru ,apta altei per%oane (1) Prin+ii nu r%pund dac ,ac dovada c %unt :ndeplinite cerin+ele r%punderii per%oanei care avea o5li;a+ia de %uprave;Bere a $inorului) (2) Nicio alt per%oan9 :n a,ara co$itentului9 nu r%punde pentru ,apta pre'udicia5il %vr-it de $inorul care avea calitatea de prepu%) Cu toate ace%tea9 :n cazul :n care co$itentul e%te printele $inorului care a %vr-it ,apta ilicit9 victi$a are dreptul de a opta a%upra te$eiului r%punderii) (EC/=!NEA a ?"a R%punderea pentru pre'udiciul cauzat de ani$ale %au de lucruri AR ) 1)A2? R%punderea pentru pre'udiciile cauzate de ani$ale Proprietarul unui ani$al %au cel care %e %erve-te de el r%punde9 independent de orice culp9 de pre'udiciul cauzat de ani$al9 cBiar dac ace%ta a %cpat de %u5 paza %a) AR ) 1)A27 R%punderea pentru pre'udiciile cauzate de lucruri (1) .ricine e%te o5li;at % repare9 independent de orice culp9 pre'udiciul cauzat de lucrul a,lat %u5 paza %a) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %unt aplica5ile -i :n cazul coliziunii unor veBicule %au :n alte cazuri %i$ilare) Cu toate ace%tea9 :n a%t,el de cazuri9 %arcina reparrii tuturor pre'udiciilor va reveni nu$ai celui a crui ,apt culpa5il :ntrune-te9 ,a+ de ceilal+i9 condi+iile ,or+ei $a'ore) AR ) 1)A22 No+iunea de paz @n :n+ele%ul di%pozi+iilor art) 1)A2? -i 1)A279 are paza ani$alului %au a lucrului proprietarul ori cel care9 :n te$eiul unei di%pozi+ii le;ale %au al unui contract ori cBiar nu$ai :n ,apt9 e8ercit :n $od independent controlul -i %uprave;Berea a%upra ani$alului %au a lucrului -i %e %erve-te de ace%ta :n intere% propriu) AR ) 1)A24 R%punderea pentru ruina edi,iciului Proprietarul unui edi,iciu %au al unei con%truc+ii de orice ,el e%te o5li;at % repare pre'udiciul cauzat prin ruina lor ori prin de%prinderea unor pr+i din ele9 dac acea%ta e%te ur$area lip%ei de :ntre+inere %au a unui viciu de con%truc+ie) AR ) 1)A23 Alte cazuri de r%pundere

(1) Cel care ocup un i$o5il9 cBiar ,r niciun titlu9 r%punde pentru pre'udiciul cauzat prin cderea %au aruncarea din i$o5il a unui lucru) (2) &ac9 :n cazul prevzut la alin) (1)9 %unt :ndeplinite -i condi+iile r%punderii pentru pre'udiciile cauzate de lucruri9 victi$a are un drept de op+iune :n vederea reparrii pre'udiciului) AR ) 1)A40 Cauze de e8onerare @n cazurile prevzute la art) 1)A2?9 1)A279 1)A24 -i 1)A23 nu e8i%t o5li;a+ie de reparare a pre'udiciului9 atunci cnd ace%ta e%te cauzat e8clu%iv de ,apta victi$ei :n%e-i ori a unui ter+ %au e%te ur$area unui caz de ,or+ $a'or) (EC/=!NEA a 7"a Repararea pre'udiciului :n cazul r%punderii delictuale AR ) 1)A41 .5iectul repara+iei (1) .rice pre'udiciu d dreptul la repara+ie) (2) &reptul la repara+ie %e na-te din ziua cauzrii pre'udiciului9 cBiar dac ace%t drept nu poate ,i valori,icat i$ediat) (A) &reptului la repara+ie :i %unt aplica5ile9 de la data na-terii %ale9 toate di%pozi+iile le;ale privind e8ecutarea9 tran%$i%iunea9 tran%,or$area -i %tin;erea o5li;a+iilor) AR ) 1)A42 R%punderea %olidar Cei care r%pund pentru o ,apt pre'udicia5il %unt +inu+i %olidar la repara+ie ,a+ de cel pre'udiciat) AR ) 1)A4A Raporturile dintre de5itori @ntre cei care r%pund %olidar9 %arcina repara+iei %e :$parte propor+ional :n $%ura :n care ,iecare a participat la cauzarea pre'udiciului ori potrivit cu inten+ia %au cu ;ravitatea culpei ,iecruia9 dac acea%t participare nu poate ,i %ta5ilit) @n cazul :n care nici a%t,el nu %e poate :$pr+i %arcina repara+iei9 ,iecare va contri5ui :n $od e;al la repararea pre'udiciului) AR ) 1)A4> &reptul de re;re% (1) Cel care r%punde pentru ,apta altuia %e poate :ntoarce :$potriva aceluia care a cauzat pre'udiciul9 cu e8cep+ia cazului :n care ace%ta din ur$ nu e%te r%punztor pentru pre'udiciul cauzat) (2) Cnd cel care r%punde pentru ,apta altuia e%te %tatul9 Mini%terul #inan+elor Pu5lice %e va :ntoarce :n $od o5li;atoriu9 pe cale 'udiciar9 :$potriva aceluia care a cauzat pre'udiciul9 :n $%ura :n care ace%ta din ur$ e%te r%punztor9 potrivit le;ii %peciale9 pentru producerea acelui pre'udiciu) (A) &ac pre'udiciul a ,o%t cauzat de $ai $ulte per%oane9 cel care9 ,iind r%punztor pentru ,apta uneia dintre ele9 a pltit de%p;u5irea %e poate :ntoarce -i :$potriva celorlalte per%oane

care au contri5uit la cauzarea pre'udiciului %au9 dac va ,i cazul9 :$potriva celor care r%pund pentru ace%tea) @n toate cazurile9 re;re%ul va ,i li$itat la ceea ce dep-e-te partea ce revine per%oanei pentru care %e r%punde -i nu poate dep-i partea din de%p;u5ire ce revine ,iecreia dintre per%oanele :$potriva crora %e e8ercit re;re%ul) (>) @n toate cazurile9 cel care e8ercit re;re%ul nu poate recupera partea din de%p;u5ire care core%punde propriei %ale contri5u+ii la cauzarea pre'udiciului) AR ) 1)A4? @ntinderea repara+iei (1) Pre'udiciul %e repar inte;ral9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) (2) (e vor putea acorda de%p;u5iri -i pentru un pre'udiciu viitor dac producerea lui e%te ne:ndoielnic) (A) &e%p;u5irea tre5uie % cuprind pierderea %u,erit de cel pre'udiciat9 c-ti;ul pe care :n condi+ii o5i-nuite el ar ,i putut % :l realizeze -i de care a ,o%t lip%it9 precu$ -i cBeltuielile pe care le"a ,cut pentru evitarea %au li$itarea pre'udiciului) (>) &ac ,apta ilicit a deter$inat -i pierderea -an%ei de a o5+ine un avanta' %au de a evita o pa;u59 repara+ia va ,i propor+ional cu pro5a5ilitatea o5+inerii avanta'ului ori9 dup caz9 a evitrii pa;u5ei9 +innd cont de :$pre'urri -i de %itua+ia concret a victi$ei) AR ) 1)A47 #or$ele repara+iei (1) Repararea pre'udiciului %e ,ace :n natur9 prin re%ta5ilirea %itua+iei anterioare9 iar dac acea%ta nu e%te cu putin+ ori dac victi$a nu e%te intere%at de repara+ia :n natur9 prin plata unei de%p;u5iri9 %ta5ilite prin acordul pr+ilor %au9 :n lip%9 prin Botrre 'udectorea%c) (2) La %ta5ilirea de%p;u5irii %e va avea :n vedere9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el9 data producerii pre'udiciului) (A) &ac pre'udiciul are un caracter de continuitate9 de%p;u5irea %e acord %u5 ,or$ de pre%ta+ii periodice) (>) @n cazul pre'udiciului viitor9 de%p;u5irea9 indi,erent de ,or$a :n care %"a acordat9 va putea ,i %porit9 redu% %au %upri$at9 dac9 dup %ta5ilirea ei9 pre'udiciul %"a $rit9 %"a $ic-orat ori a :ncetat) AR ) 1)A42 Ct$area inte;rit+ii corporale %au a %nt+ii (1) @n caz de vt$are a inte;rit+ii corporale %au a %nt+ii unei per%oane9 de%p;u5irea tre5uie % cuprind9 :n condi+iile art) 1)A44 -i 1)A439 dup caz9 ecBivalentul c-ti;ului din $unc de care cel p;u5it a ,o%t lip%it %au pe care e%te :$piedicat % :l do5ndea%c9 prin e,ectul pierderii %au reducerii capacit+ii %ale de $unc) @n a,ar de acea%ta9 de%p;u5irea tre5uie % acopere cBeltuielile de :n;ri'ire $edical -i9 dac va ,i cazul9 cBeltuielile deter$inate de %porirea nevoilor de via+ ale celui p;u5it9 precu$ -i orice alte pre'udicii $ateriale)

(2) &e%p;u5irea pentru pierderea %au nerealizarea c-ti;ului din $unc %e acord9 +inndu"%e %ea$a -i de %porirea nevoilor de via+ ale celui pre'udiciat9 %u5 ,or$ de pre%ta+ii 5ne-ti periodice) La cererea victi$ei9 in%tan+a va putea acorda de%p;u5irea9 pentru $otive te$einice9 %u5 ,or$a unei %u$e ;lo5ale) (A) @n toate cazurile9 in%tan+a va putea acorda celui p;u5it o de%p;u5ire provizorie pentru acoperirea nevoilor ur;ente) AR ) 1)A44 (ta5ilirea pierderii -i a nerealizrii c-ti;ului din $unc (1) &e%p;u5irea pentru pierderea %au nerealizarea c-ti;ului din $unc %e va %ta5ili pe 5aza venitului $ediu lunar net din $unc al celui p;u5it din ulti$ul an :nainte de pierderea %au reducerea capacit+ii %ale de $unc ori9 :n lip%9 pe 5aza venitului lunar net pe care l"ar ,i putut realiza9 +inndu"%e %ea$a de cali,icarea pro,e%ional pe care o avea %au ar ,i avut"o la ter$inarea pre;tirii pe care era :n cur% % o pri$ea%c) (2) Cu toate ace%tea9 dac cel p;u5it ,ace dovada po%i5ilit+ii o5+inerii unui venit din $unc $ai $are :n 5aza unui contract :ncBeiat :n ulti$ul an9 iar ace%ta nu a ,o%t pu% :n e8ecutare9 %e va +ine %ea$a :n %ta5ilirea de%p;u5irii de ace%te venituri) (A) &ac cel p;u5it nu avea o cali,icare pro,e%ional -i nici nu era :n cur% % o pri$ea%c9 de%p;u5irea %e va %ta5ili pe 5aza %alariului $ini$ net pe econo$ie) AR ) 1)A43 Ct$area $inorului (1) &ac cel care a %u,erit vt$area inte;rit+ii corporale %au a %nt+ii e%te un $inor9 de%p;u5irea %ta5ilit potrivit prevederilor art) 1)A44 alin) (1) va ,i datorat de la data cnd9 :n $od nor$al9 $inorul -i"ar ,i ter$inat pre;tirea pro,e%ional pe care o pri$ea) (2) Pn la acea dat9 dac $inorul avea un c-ti; la $o$entul vt$rii9 de%p;u5irea %e va %ta5ili pe 5aza c-ti;ului de care a ,o%t lip%it9 iar dac nu avea un c-ti;9 potrivit di%pozi+iilor art) 1)A449 care %e aplic :n $od core%punztor) Acea%t din ur$ de%p;u5ire va ,i datorat de la data cnd $inorul a :$plinit vr%ta prevzut de le;e pentru a putea ,i parte :ntr"un raport de $unc) AR ) 1)A30 Per%oana :ndrept+it la de%p;u5ire :n caz de dece% (1) &e%p;u5irea pentru pre'udiciile cauzate prin dece%ul unei per%oane %e cuvine nu$ai celor :ndrept+i+i9 potrivit le;ii9 la :ntre+inere din partea celui decedat) (2) Cu toate ace%tea9 in%tan+a9 +innd %ea$a de :$pre'urri9 poate acorda de%p;u5ire -i celui cruia victi$a9 ,r a ,i o5li;at de le;e9 :i pre%ta :ntre+inere :n $od curent) (A) La %ta5ilirea de%p;u5irii %e va +ine %ea$a de nevoile celui p;u5it9 precu$ -i de veniturile pe care9 :n $od nor$al9 cel decedat le"ar ,i avut pe ti$pul pentru care %"a acordat de%p;u5irea) &i%pozi+iile art) 1)A42"1)A43 %e aplic :n $od core%punztor)

AR ) 1)A31 Repararea pre'udiciului nepatri$onial (1) @n caz de vt$are a inte;rit+ii corporale %au a %nt+ii9 poate ,i acordat -i o de%p;u5ire pentru re%trn;erea po%i5ilit+ilor de via+ ,a$ilial -i %ocial) (2) =n%tan+a 'udectorea%c va putea9 de a%e$enea9 % acorde de%p;u5iri a%cenden+ilor9 de%cenden+ilor9 ,ra+ilor9 %urorilor -i %o+ului9 pentru durerea :ncercat prin $oartea victi$ei9 precu$ -i oricrei alte per%oane care9 la rndul ei9 ar putea dovedi e8i%ten+a unui a%e$enea pre'udiciu) (A) &reptul la de%p;u5ire pentru atin;erile adu%e drepturilor inerente per%onalit+ii oricrui %u5iect de drept va putea ,i cedat nu$ai :n cazul cnd a ,o%t %ta5ilit printr"o tranzac+ie %au printr"o Botrre 'udectorea%c de,initiv) (>) &reptul la de%p;u5ire9 recuno%cut potrivit di%pozi+iilor prezentului articol9 nu trece la $o-tenitori) Ace-tia :l pot :n% e8ercita9 dac ac+iunea a ,o%t pornit de de,unct) (?) &i%pozi+iile art) 2?A"2?7 r$n aplica5ile) AR ) 1)A32 CBeltuieli de :n;ri'ire a %nt+ii) CBeltuieli de :n$or$ntare Cel care a ,cut cBeltuieli pentru :n;ri'irea %nt+ii victi$ei %au9 :n caz de dece% al ace%teia9 pentru :n$or$ntare are dreptul la :napoierea lor de la cel care r%punde pentru ,apta ce a prile'uit ace%te cBeltuieli) AR ) 1)A3A &e%p;u5irea :n raport cu a'utorul -i pen%ia (1) &ac :n cadrul a%i;urrilor %ociale %"a recuno%cut dreptul la un a'utor %au la o pen%ie9 repara+ia e%te datorat nu$ai :n $%ura :n care pa;u5a %u,erit prin vt$are %au $oarte dep-e-te a'utorul ori pen%ia) (2) Ct ti$p a'utorul %au pen%ia nu a ,o%t e,ectiv acordat %au9 dup caz9 re,uzat celui p;u5it9 in%tan+a nu :l poate o5li;a pe cel cBe$at % r%pund dect la o de%p;u5ire provizorie9 :n condi+iile di%pozi+iilor art) 1)A42 alin) (A)) AR ) 1)A3> Proro;area ter$enului pre%crip+iei @n toate cazurile :n care de%p;u5irea deriv dintr"un ,apt %upu% de le;ea penal unei pre%crip+ii $ai lun;i dect cea civil9 ter$enul de pre%crip+ie a r%punderii penale %e aplic -i dreptului la ac+iunea :n r%pundere civil) AR ) 1)A3? (u%pendarea pre%crip+iei Pre%crip+ia dreptului la ac+iune cu privire la repararea pre'udiciului cauzat prin vt$area inte;rit+ii corporale %au a %nt+ii ori prin dece%ul unei per%oane e%te %u%pendat pn la %ta5ilirea pen%iei %au a a'utoarelor ce %"ar cuveni9 :n cadrul a%i;urrilor %ociale9 celui :ndrept+it la repara+ie) = L!L === Modalit+ile o5li;a+iilor

CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)A37 Cate;orii de o5li;a+ii (1) .5li;a+iile pot ,i pure -i %i$ple9 o5li;a+ii %i$ple %au a,ectate de $odalit+i) (2) .5li;a+iile pure -i %i$ple nu %unt %u%cepti5ile de $odalit+i) AR ) 1)A32 .5li;a+ii %i$ple (1) .5li;a+ia %i$pl nu e%te a,ectat de ter$en %au condi+ie -i poate ,i e8ecutat i$ediat9 din proprie ini+iativ %au la cererea creditorului) (2) .5li;a+ia e%te %i$pl9 iar nu condi+ional9 dac e,icacitatea %au de%,iin+area ei depinde de un eveni$ent care9 ,r ca pr+ile % -tie9 avu%e%e de'a loc :n $o$entul :n care de5itorul %"a o5li;at %u5 condi+ie) AR ) 1)A34 .5li;a+ii a,ectate de $odalit+i .5li;a+iile pot ,i a,ectate de ter$en %au condi+ie) CAP) == Condi+ia AR ) 1)A33 .5li;a+ia condi+ional E%te a,ectat de condi+ie o5li;a+ia a crei e,icacitate %au de%,iin+are depinde de un eveni$ent viitor -i ne%i;ur) AR ) 1)>00 Condi+ia %u%pen%iv Condi+ia e%te %u%pen%iv atunci cnd de :ndeplinirea %a depinde e,icacitatea o5li;a+iei) AR ) 1)>01 Condi+ia rezolutorie (1) Condi+ia e%te rezolutorie atunci cnd :ndeplinirea ei deter$in de%,iin+area o5li;a+iei) (2) Pn la pro5a contrar9 condi+ia %e prezu$ a ,i rezolutorie ori de cte ori %caden+a o5li;a+iilor principale preced $o$entul la care condi+ia %"ar putea :ndeplini) AR ) 1)>02 Condi+ia i$po%i5il9 ilicit %au i$oral Condi+ia i$po%i5il9 contrar le;ii %au 5unelor $oravuri e%te con%iderat ne%cri%9 iar dac e%te :n%-i cauza contractului9 atra;e nulitatea a5%olut a ace%tuia) AR ) 1)>0A Condi+ia pur pote%tativ .5li;a+ia contractat %u5 o condi+ie %u%pen%iv ce depinde e8clu%iv de voin+a de5itorului nu produce niciun e,ect) AR ) 1)>0> Con%tatarea :ndeplinirii condi+iei

(1) @ndeplinirea condi+iei %e apreciaz dup criteriile %ta5ilite de pr+i %au pe care ace%tea e%te pro5a5il % le ,i avut :n vedere dup :$pre'urri) (2) Cnd o5li;a+ia e%te contractat %u5 condi+ia producerii unui eveni$ent :ntr"un anu$it ter$en9 condi+ia e%te %ocotit ne:ndeplinit dac ter$enul %"a :$plinit ,r ca eveni$entul % %e produc) @n lip%a unui ter$en9 condi+ia %e con%ider ne:ndeplinit nu$ai atunci cnd e%te %i;ur c eveni$entul nu %e va produce) (A) Atunci cnd o5li;a+ia e%te contractat %u5 condi+ia c un eveni$ent nu %e va produce :ntr"un anu$it ter$en9 condi+ia %e con%ider :ndeplinit dac e%te %i;ur c eveni$entul nu %e va produce) @n lip%a unui ter$en9 condi+ia nu %e con%ider :ndeplinit dect atunci cnd e%te %i;ur c eveni$entul nu %e va produce) (>) Partea intere%at poate cere oricnd in%tan+ei % con%tate :ndeplinirea %au ne:ndeplinirea condi+iei) AR ) 1)>0? &eter$inarea :ndeplinirii %au ne:ndeplinirii condi+iei (1) Condi+ia %e con%ider :ndeplinit dac de5itorul o5li;at %u5 acea%t condi+ie :$piedic realizarea ei) (2) Condi+ia %e con%ider ne:ndeplinit dac partea intere%at de :ndeplinirea condi+iei deter$in9 cu rea"credin+9 realizarea eveni$entului) AR ) 1)>07 Renun+area la condi+ie (1) Partea :n al crei intere% e8clu%iv a ,o%t %tipulat condi+ia e%te li5er % renun+e unilateral la acea%ta att ti$p ct condi+ia nu %"a :ndeplinit) (2) Renun+area la condi+ie ,ace ca o5li;a+ia % ,ie %i$pl) AR ) 1)>02 E,ectele :ndeplinirii condi+iei (1) Condi+ia :ndeplinit e%te prezu$at a produce e,ecte retroactiv9 din $o$entul :ncBeierii contractului9 dac din voin+a pr+ilor9 natura contractului ori di%pozi+iile le;ale nu rezult contrariul) (2) @n cazul contractelor cu e8ecutare continu %au %ucce%iv a,ectate de o condi+ie rezolutorie9 :ndeplinirea ace%teia9 :n lip%a unei %tipula+ii contrare9 nu are niciun e,ect a%upra pre%ta+iilor de'a e8ecutate) (A) Atunci cnd condi+ia %u%pen%iv produce e,ecte retroactive9 :n caz de :ndeplinire9 de5itorul e%te o5li;at la e8ecutare ca -i cu$ o5li;a+ia ar ,i ,o%t %i$pl) Actele :ncBeiate de proprietarul %u5 condi+ie %u%pen%iv %unt vala5ile -i9 :n cazul :ndeplinirii condi+iei9 produc e,ecte de la data :ncBeierii lor) (>) Atunci cnd condi+ia rezolutorie produce e,ecte retroactive9 :n caz de :ndeplinire9 ,iecare dintre pr+i e%te o5li;at % re%tituie celeilalte pre%ta+iile pe care le"a pri$it :n te$eiul o5li;a+iei ca -i cu$ acea%ta nu ar ,i e8i%tat niciodat) &i%pozi+iile privitoare la re%tituirea pre%ta+iilor %e aplic :n $od core%punztor)

AR ) 1)>04 ran%$iterea o5li;a+iei condi+ionale (1) .5li;a+ia a,ectat de condi+ie e%te tran%$i%i5il9 drepturile do5nditorului ,iind :n% %upu%e aceleia-i condi+ii) (2) .5li;a+ia a,ectat de condi+ie %e poate prelua9 di%pozi+iile art) 1)?33"1)704 aplicndu"%e :n $od core%punztor) AR ) 1)>03 Actele con%ervatorii Creditorul poate9 cBiar :nainte de :ndeplinirea condi+iei9 % ,ac orice acte de con%ervare a dreptului %u) AR ) 1)>10 #ructele cule%e :naintea :ndeplinirii condi+iei @n lip% de %tipula+ie %au prevedere le;al contrar9 ,ructele cule%e ori :nca%ate :naintea :ndeplinirii condi+iei %e cuvin proprietarului %u5 condi+ie rezolutorie) CAP) === er$enul AR ) 1)>11 .5li;a+ia a,ectat de ter$en (1) .5li;a+ia e%te a,ectat de ter$en atunci cnd e8ecutarea %au %tin;erea ei depinde de un eveni$ent viitor -i %i;ur) (2) er$enul poate ,i %ta5ilit de pr+i %au de in%tan+ ori prevzut de le;e) AR ) 1)>12 Cate;orii de ter$ene (1) er$enul e%te %u%pen%iv atunci cnd9 pn la :$plinirea lui9 e%te a$nat %caden+a o5li;a+iei) (2) er$enul e%te e8tinctiv atunci cnd9 la :$plinirea lui9 o5li;a+ia %e %tin;e) AR ) 1)>1A Dene,iciul ter$enului (1) er$enul pro,it de5itorului9 a,ar de cazul cnd din le;e9 din voin+a pr+ilor %au din :$pre'urri rezult c a ,o%t %tipulat :n ,avoarea creditorului %au a a$5elor pr+i) (2) Cel ce are 5ene,iciul e8clu%iv al ter$enului poate renun+a oricnd la ace%ta9 ,r con%i$+$ntul celeilalte pr+i) AR ) 1)>1> E,ectul ter$enului %u%pen%iv Ceea ce e%te datorat cu ter$en nu %e poate cere :nainte de :$plinirea ace%tuia9 dar ceea ce %"a e8ecutat de 5unvoie -i :n cuno-tin+ de cauz :nainte de :$plinirea ter$enului nu e%te %upu% re%tituirii) AR ) 1)>1? (ta5ilirea 'udiciar a ter$enului (1) Atunci cnd pr+ile convin % a$ne %ta5ilirea ter$enului %au la% uneia dintre ele %arcina de a"l %ta5ili -i cnd9 dup o durat rezona5il de ti$p9 ter$enul nu a ,o%t :nc %ta5ilit9 in%tan+a poate9 la cererea uneia dintre pr+i9 % ,i8eze ter$enul +innd %ea$a de natura o5li;a+iei9 de %itua+ia pr+ilor -i de orice alte :$pre'urri)

(2) =n%tan+a poate9 de a%e$enea9 % ,i8eze ter$enul atunci cnd9 prin natura %a9 o5li;a+ia pre%upune un ter$en -i nu e8i%t nicio conven+ie prin care ace%ta % poat ,i deter$inat) (A) Cererea pentru %ta5ilirea ter$enului %e %olu+ioneaz potrivit re;ulilor aplica5ile ordonan+ei pre-edin+iale9 ,iind %upu% pre%crip+iei9 care :ncepe % cur; de la data :ncBeierii contractului) AR ) 1)>17 Calculul ter$enelor Calculul ter$enelor9 indi,erent de durata -i izvorul lor9 %e ,ace potrivit re;ulilor %ta5ilite :n titlul === din cartea a C=" a) AR ) 1)>12 &ecderea din 5ene,iciul ter$enului (1) &e5itorul decade din 5ene,iciul ter$enului dac %e a,l :n %tare de in%olva5ilitate %au9 dup caz9 de in%olven+ declarat :n condi+iile le;ii9 precu$ -i atunci cnd9 cu inten+ie %au dintr"o culp ;rav9 di$inueaz prin ,apta %a ;aran+iile con%tituite :n ,avoarea creditorului %au nu con%tituie ;aran+iile pro$i%e) (2) @n %en%ul prevederilor alin) (1)9 %tarea de in%olva5ilitate rezult din in,erioritatea activului patri$onial ce poate ,i %upu%9 potrivit le;ii9 e8ecutrii %ilite9 ,a+ de valoarea total a datoriilor e8i;i5ile) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 acea%t %tare %e con%tat de in%tan+9 care9 :n ace%t %cop9 poate +ine %ea$a de anu$ite :$pre'urri9 precu$ di%pari+ia inte$pe%tiv a de5itorului9 neplata unor datorii devenite %cadente9 declan-area :$potriva %a a unei proceduri de e8ecutare %ilit -i altele a%e$enea) (A) &ecderea din 5ene,iciul ter$enului poate ,i cerut -i atunci cnd9 din culpa %a9 de5itorul a'un;e :n %itua+ia de a nu $ai %ati%,ace o condi+ie con%iderat e%en+ial de creditor la data :ncBeierii contractului) @n ace%t caz9 e%te nece%ar % %e ,i %tipulat e8pre% caracterul e%en+ial al condi+iei -i po%i5ilitatea %anc+iunii decderii9 precu$ -i % ,i e8i%tat un intere% le;iti$ pentru creditor % con%idere condi+ia re%pectiv drept e%en+ial) AR ) 1)>14 E8i;i5ilitatea anticipat Renun+area la ter$en %au decderea din 5ene,iciul ter$enului ,ace ca o5li;a+ia % devin de :ndat e8i;i5il) AR ) 1)>13 =nopoza5ilitatea decderii din ter$en &ecderea din 5ene,iciul ter$enului a unui de5itor9 cBiar %olidar9 nu e%te opoza5il celorlal+i code5itori) AR ) 1)>20 Nerealizarea eveni$entului &ac un eveni$ent pe care pr+ile :l con%ider ca ,iind un ter$en nu %e realizeaz9 o5li;a+ia devine e8i;i5il :n ziua :n care eveni$entul ar ,i tre5uit :n $od nor$al % %e produc) @n ace%t caz9 %unt aplica5ile prevederile prezentului capitol) = L!L =C

.5li;a+iile co$ple8e CAP) = .5li;a+iile divizi5ile -i o5li;a+iile indivizi5ile AR ) 1)>21 Cate;orii .5li;a+iile pot ,i divizi5ile %au indivizi5ile) AR ) 1)>22 .5li;a+ia divizi5il (1) .5li;a+ia e%te divizi5il :ntre $ai $ul+i de5itori atunci cnd ace-tia %unt o5li;a+i ,a+ de creditor la aceea-i pre%ta+ie9 dar ,iecare dintre ei nu poate ,i con%trn% la e8ecutarea o5li;a+iei dect %eparat -i :n li$ita pr+ii %ale din datorie) (2) .5li;a+ia e%te divizi5il :ntre $ai $ul+i creditori atunci cnd ,iecare dintre ace-tia nu poate % cear de la de5itorul co$un dect e8ecutarea pr+ii %ale din crean+) AR ) 1)>2A Prezu$+ia de e;alitate &ac prin le;e ori prin contract nu %e di%pune alt,el9 de5itorii unei o5li;a+ii divizi5ile %unt +inu+i ,a+ de creditor :n pr+i e;ale) Acea%t re;ul %e aplic9 :n $od %i$ilar9 -i :n privin+a creditorilor) AR ) 1)>2> Prezu$+ia de divizi5ilitate) E8cep+ii .5li;a+ia e%te divizi5il de plin drept9 cu e8cep+ia cazului :n care indivizi5ilitatea a ,o%t %tipulat :n $od e8pre% ori o5iectul o5li;a+iei nu e%te9 prin natura %a9 %u%cepti5il de divizare $aterial %au intelectual) AR ) 1)>2? E,ectele o5li;a+iei indivizi5ile (1) .5li;a+ia indivizi5il nu %e divide :ntre de5itori9 :ntre creditori -i nici :ntre $o-tenitorii ace%tora) (2) #iecare dintre de5itori %au dintre $o-tenitorii ace%tora poate ,i con%trn% %eparat la e8ecutarea :ntre;ii o5li;a+ii -i9 re%pectiv9 ,iecare dintre creditori %au dintre $o-tenitorii ace%tora poate cere e8ecutarea inte;ral) AR ) 1)>27 (olidaritatea -i indivizi5ilitatea (1) (olidaritatea de5itorilor %au creditorilor nu atra;e9 prin ea :n%-i9 indivizi5ilitatea o5li;a+iilor) (2) @n lip% de %tipula+ie contrar9 creditorii -i de5itorii unei o5li;a+ii indivizi5ile nu %unt le;a+i %olidar) AR ) 1)>22 &ivizi5ilitatea o5li;a+iei :ntre $o-tenitori .5li;a+ia divizi5il prin natura ei care nu are dect un %in;ur de5itor -i un %in;ur creditor tre5uie % ,ie e8ecutat :ntre ace-tia ca -i cu$ ar ,i indivizi5il9 :n% ea r$ne divizi5il :ntre $o-tenitorii ,iecruia dintre ei) AR ) 1)>24 E8ecutarea :n natur

Cnd e8ecutarea o5li;a+iei indivizi5ile are loc :n natur9 ,iecare creditor nu poate cere -i pri$i pre%ta+ia datorat dect :n :ntre;i$e) AR ) 1)>23 Re%tituirea pre%ta+iilor .5li;a+ia de re%tituire a pre%ta+iilor e,ectuate :n te$eiul unei o5li;a+ii indivizi5ile e%te divizi5il9 a,ar de cazul :n care indivizi5ilitatea o5li;a+iei de re%tituire rezult din cBiar natura ei) AR ) 1)>A0 &aunele"intere%e (1) .5li;a+ia de a e8ecuta prin ecBivalent o o5li;a+ie indivizi5il e%te divizi5il) (2) &aunele"intere%e %upli$entare nu pot ,i cerute dect de5itorului vinovat de nee8ecutarea o5li;a+iei) Ele %e cuvin creditorilor nu$ai :n propor+ie cu partea din crean+ ce revine ,iecruia dintre ei) AR ) 1)>A1 E8i%ten+a $ai $ultor creditori (1) Creditorii -i de5itorii unei o5li;a+ii indivizi5ile nu %unt prezu$a+i a"-i ,i :ncredin+at reciproc puterea de a ac+iona pentru ceilal+i :n privin+a crean+ei) (2) Nova+ia9 re$iterea de datorie9 co$pen%a+ia ori con,uziunea con%i$+it %au care opereaz ,a+ de un creditor nu %tin;e o5li;a+ia dect pentru partea din crean+ ce revine ace%tuia) #a+ de ceilal+i creditori9 de5itorul r$ne o5li;at pentru tot) (A) &e5itorul care a pltit celorlal+i creditori e%te :ndrept+it % pri$ea%c de la ace-tia ecBivalentul pr+ii din o5li;a+ie cuvenite creditorului care a con%i$+it la %tin;erea crean+ei %au ,a+ de care acea%ta a operat) AR ) 1)>A2 E8i%ten+a $ai $ultor de5itori (1) Nova+ia9 re$iterea de datorie9 co$pen%a+ia ori con,uziunea con%i$+it %au care opereaz :n privin+a unui de5itor %tin;e o5li;a+ia indivizi5il -i :i li5ereaz pe ceilal+i de5itori9 ace-tia r$nnd :n% +inu+i % pltea%c celui dinti ecBivalentul pr+ilor lor) (2) Creditorul poate % cear oricruia dintre de5itori e8ecutarea :ntre;ii o5li;a+ii9 oricare ar ,i partea din o5li;a+ie ce revine ace%tuia) Creditorul poate9 de a%e$enea9 % cear ca to+i de5itorii % e,ectueze plata :n acela-i ti$p) (A) &e5itorul cBe$at :n 'udecat pentru totalitatea o5li;a+iei poate cere un ter$en pentru a"i introduce :n cauz pe ceilal+i de5itori9 cu e8cep+ia cazului :n care pre%ta+ia nu poate ,i realizat dect de cel cBe$at :n 'udecat9 care9 :n ace%t caz9 poate ,i o5li;at % e8ecute %in;ur :ntrea;a pre%ta+ie9 avnd :n% drept de re;re% :$potriva celorlal+i de5itori) (>) Punerea :n :ntrziere a unuia dintre de5itori9 de drept %au la cererea creditorului9 nu produce e,ecte :$potriva celorlal+i de5itori)

(?) @ndat ce cauza indivizi5ilit+ii :nceteaz9 o5li;a+ia devine divizi5il) AR ) 1)>AA Pre%crip+ia (1) (u%pendarea pre%crip+iei ,a+ de unul dintre creditorii %au de5itorii unei o5li;a+ii indivizi5ile produce e,ecte -i ,a+ de ceilal+i) (2) ot a%t,el9 :ntreruperea pre%crip+iei :n privin+a unuia dintre creditorii %au de5itorii unei o5li;a+ii indivizi5ile produce e,ecte -i ,a+ de ceilal+i) CAP) == .5li;a+iile %olidare (EC/=!NEA 1 .5li;a+iile %olidare :ntre creditori AR ) 1)>A> (olidaritatea dintre creditori (1) .5li;a+ia %olidar con,er ,iecrui creditor dreptul de a cere e8ecutarea :ntre;ii o5li;a+ii -i de a da cBitan+ li5eratorie pentru tot) (2) E8ecutarea o5li;a+iei :n 5ene,iciul unuia dintre creditorii %olidari :l li5ereaz pe de5itor :n privin+a celorlal+i creditori %olidari) AR ) 1)>A? =zvorul %olidarit+ii (olidaritatea dintre creditori nu e8i%t dect dac e%te %tipulat :n $od e8pre%) AR ) 1)>A7 Reprezentarea reciproc a creditorilor (1) Creditorii %olidari %unt prezu$a+i a"-i ,i :ncredin+at reciproc puterea de a ac+iona pentru ;e%tionarea -i %ati%,acerea intere%ului lor co$un) (2) .rice acte prin care unul dintre creditorii %olidari ar con%i$+i la reducerea ori :nlturarea drepturilor9 acce%oriilor %au 5ene,iciilor crean+ei ori ar pre'udicia :n orice alt $od intere%ele celorlal+i creditori %unt inopoza5ile ace%tora din ur$) (A) Fotrrea 'udectorea%c o5+inut de unul dintre creditori :$potriva de5itorului co$un pro,it -i celorlal+i creditori) (>) Fotrrea 'udectorea%c pronun+at :n ,avoarea de5itorului co$un nu poate ,i invocat -i :$potriva creditorilor care nu au ,o%t parte :n proce%) AR ) 1)>A2 Ale;erea de5itorului &e5itorul poate plti9 la ale;erea %a9 oricruia dintre creditorii %olidari9 li5erndu"%e a%t,el ,a+ de to+i9 :n% nu$ai att ti$p ct niciunul dintre creditori nu l"a ur$rit :n 'u%ti+ie) @n ace%t din ur$ caz9 de5itorul nu %e poate li5era dect pltind creditorului recla$ant)

AR ) 1)>A4 Co$pen%a+ia &e5itorul poate opune unui creditor %olidar co$pen%a+ia care a operat :n raport cu un alt creditor %olidar9 :n% nu$ai :n propor+ie cu partea din crean+ ce revine ace%tuia din ur$) AR ) 1)>A3 Con,uziunea &ac unul dintre creditorii %olidari do5nde-te -i calitatea de de5itor9 con,uziunea nu %tin;e crean+a %olidar dect :n propor+ie cu partea din crean+ ce :i revine acelui creditor) Ceilal+i creditori %olidari :-i p%treaz dreptul de re;re% :$potriva creditorului :n per%oana cruia a operat con,uziunea9 propor+ional cu partea din crean+ ce :i revine ,iecruia dintre ei) AR ) 1)>>0 Re$iterea de datorie Re$iterea de datorie con%i$+it de unul dintre creditorii %olidari nu :l li5ereaz pe de5itor dect pentru partea din crean+ ce :i revine acelui creditor) AR ) 1)>>1 Pre%crip+ia (1) (u%pendarea pre%crip+iei :n ,olo%ul unuia dintre creditorii %olidari poate ,i invocat -i de ctre ceilal+i creditori %olidari) (2) @ntreruperea pre%crip+iei :n privin+a unuia dintre creditorii %olidari pro,it tuturor creditorilor %olidari) AR ) 1)>>2 &ivizi5ilitatea o5li;a+iei :ntre $o-tenitori .5li;a+ia :n ,avoarea unui creditor %olidar %e :$parte de drept :ntre $o-tenitorii %i) (EC/=!NEA a 2"a .5li;a+iile %olidare :ntre de5itori I1) &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)>>A (olidaritatea dintre de5itori .5li;a+ia e%te %olidar :ntre de5itori atunci cnd to+i %unt o5li;a+i la aceea-i pre%ta+ie9 a%t,el :nct ,iecare poate % ,ie +inut %eparat pentru :ntrea;a o5li;a+ie9 iar e8ecutarea ace%teia de ctre unul dintre code5itori :i li5ereaz pe ceilal+i ,a+ de creditor) AR ) 1)>>> .5li;a+iile %olidare a,ectate de $odalit+i E8i%t %olidaritate cBiar dac de5itorii %unt o5li;a+i %u5 $odalit+i di,erite) AR ) 1)>>? =zvoarele %olidarit+ii (olidaritatea dintre de5itori nu %e prezu$) Ea nu e8i%t dect atunci cnd e%te %tipulat e8pre% de pr+i ori e%te prevzut de le;e)

AR ) 1)>>7 Prezu$+ie de %olidaritate (olidaritatea %e prezu$ :ntre de5itorii unei o5li;a+ii contractate :n e8erci+iul activit+ii unei :ntreprinderi9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el) I2) E,ectele %olidarit+ii :n raporturile dintre creditor -i de5itorii %olidari =) E,ectele principale :n raporturile dintre creditor -i de5itorii %olidari AR ) 1)>>2 &repturile creditorului (1) Creditorul poate cere plata oricruia dintre de5itorii %olidari9 ,r ca ace%ta % :i poat opune 5ene,iciul de diviziune) (2) !r$rirea pornit contra unuia dintre de5itorii %olidari nu :l :$piedic pe creditor % %e :ndrepte :$potriva celorlal+i code5itori) &e5itorul ur$rit poate :n% cere introducerea :n cauz a celorlal+i code5itori) AR ) 1)>>4 E8cep+ii -i aprri contra creditorului co$un (1) &e5itorul %olidar poate % opun creditorului toate $i'loacele de aprare care :i %unt per%onale9 precu$ -i pe cele care %unt co$une tuturor code5itorilor) El nu poate :n% ,olo%i $i'loacele de aprare care %unt pur per%onale altui code5itor) (2) &e5itorul %olidar care9 prin ,apta creditorului9 e%te lip%it de o ;aran+ie %au de un drept pe care ar ,i putut % :l valori,ice prin %u5ro;a+ie e%te li5erat de datorie pn la concuren+a valorii acelor ;aran+ii %au drepturi) AR ) 1)>>3 Pre%crip+ia (1) (u%pendarea -i :ntreruperea pre%crip+iei ,a+ de unul dintre de5itorii %olidari produc e,ecte -i ,a+ de ceilal+i code5itori) (2) @ntreruperea pre%crip+iei ,a+ de un $o-tenitor al de5itorului %olidar nu produce e,ecte ,a+ de ceilal+i code5itori dect pentru partea acelui $o-tenitor9 cBiar dac e%te vor5a de%pre o crean+ ipotecar) AR ) 1)>?0 Co$pen%a+ia (1) Co$pen%a+ia nu opereaz :ntre creditor -i un de5itor %olidar dect :n li$ita pr+ii din datorie ce revine ace%tuia din ur$) (2) @n ace%t caz9 ceilal+i code5itori nu %unt +inu+i %olidar dect pentru partea r$a% din datorie dup ce a operat co$pen%a+ia) AR ) 1)>?1 Re$iterea de datorie (1) Re$iterea de datorie con%i$+it unuia dintre de5itorii %olidari nu :i li5ereaz pe ceilal+i code5itori9 cu e8cep+ia

cazului :n care creditorul declar acea%ta :n $od e8pre% %au re$ite de 5unvoie de5itorului ori;inalul :n%cri%ului %u5 %e$ntur privat con%tatator al crean+ei) &ac unui code5itor :i e%te re$i% ori;inalul :n%cri%ului autentic con%tatator al crean+ei9 creditorul poate dovedi c nu a con%i$+it re$iterea de datorie dect :n privin+a acelui de5itor) (2) &ac re$iterea de datorie %"a ,cut nu$ai :n ,avoarea unuia dintre code5itorii %olidari9 ceilal+i r$n +inu+i %olidar ,a+ de creditor9 dar cu %cderea pr+ii din datorie pentru care a operat re$iterea) Cu toate ace%tea9 ei continu % r%pund pentru tot atunci cnd9 la data re$iterii de datorie9 creditorul -i"a rezervat :n $od e8pre% acea%t po%i5ilitate9 caz :n care ceilal+i code5itori :-i p%treaz dreptul de re;re% :$potriva de5itorului 5ene,iciar al re$iterii de datorie) AR ) 1)>?2 Con,uziunea Con,uziunea :i li5ereaz pe ceilal+i code5itori %olidari pentru partea aceluia care reune-te :n per%oana %a calit+ile de creditor -i de5itor al o5li;a+iei %olidare) AR ) 1)>?A Renun+area la %olidaritate (1) Renun+area la %olidaritate :n privin+a unuia dintre code5itorii %olidari nu a,ecteaz e8i%ten+a o5li;a+iei %olidare :n raport cu ceilal+i) Code5itorul %olidar care 5ene,iciaz de renun+area la %olidaritate r$ne +inut pentru partea %a att ,a+ de creditor9 ct -i ,a+ de ceilal+i code5itori :n cazul re;re%ului ace%tora din ur$) (2) Renun+area la %olidaritate tre5uie % ,ie e8pre%) (A) &e a%e$enea9 creditorul renun+ la %olidaritate atunci cndE a) ,r a"-i rezerva 5ene,iciul %olidarit+ii :n raport cu de5itorul %olidar care a ,cut plata9 $en+ioneaz :n cBitan+ c plata reprezint partea ace%tuia din ur$ din o5li;a+ia %olidar) &ac plata are ca o5iect nu$ai o parte din do5nzi9 renun+area la %olidaritate nu %e :ntinde -i a%upra do5nzilor nepltite ori a%upra capitalului dect dac plata %eparat a do5nzilor9 a%t,el $en+ionat :n cBitan+9 %e ,ace ti$p de A ani6 5) :l cBea$ :n 'udecat pe unul dintre code5itorii %olidari pentru partea ace%tuia9 iar cererea avnd ace%t o5iect e%te ad$i%) ==) E,ectele %ecundare :n raporturile dintre creditor -i de5itorii %olidari AR ) 1)>?> =$po%i5ilitatea e8ecutrii o5li;a+iei :n natur (1) Atunci cnd e8ecutarea :n natur a unei o5li;a+ii devine i$po%i5il din ,apta unuia %au $ai $ultor de5itori %olidari %au dup ce ace-tia au ,o%t pu-i per%onal :n :ntrziere9 ceilal+i code5itori nu %unt li5era+i de o5li;a+ia de a"i plti creditorului prin ecBivalent9 :n% nu r%pund de daunele"intere%e %upli$entare care i %"ar cuveni)

(2) Creditorul nu poate cere daune"intere%e %upli$entare dect code5itorilor %olidari din a cror culp o5li;a+ia a devenit i$po%i5il de e8ecutat :n natur9 precu$ -i celor care %e a,lau :n :ntrziere atunci cnd o5li;a+ia a devenit i$po%i5il de e8ecutat) AR ) 1)>?? E,ectele Botrrii 'udectore-ti (1) Fotrrea 'udectorea%c pronun+at :$potriva unuia dintre code5itorii %olidari nu are autoritate de lucru 'udecat ,a+ de ceilal+i code5itori) (2) Fotrrea 'udectorea%c pronun+at :n ,avoarea unuia dintre code5itorii %olidari pro,it -i celorlal+i9 cu e8cep+ia cazului :n care %"a :nte$eiat pe o cauz ce putea ,i invocat nu$ai de acel code5itor) IA) E,ectele %olidarit+ii :n raporturile dintre de5itori AR ) 1)>?7 Re;re%ul :ntre code5itori (1) &e5itorul %olidar care a e8ecutat o5li;a+ia nu poate cere code5itorilor %i dect partea din datorie ce revine ,iecruia dintre ei9 cBiar dac %e %u5ro; :n drepturile creditorului) (2) Pr+ile ce revin code5itorilor %olidari %unt prezu$ate ca ,iind e;ale9 dac din conven+ie9 le;e %au din :$pre'urri nu rezult contrariul) AR ) 1)>?2 =n%olva5ilitatea code5itorilor (1) Pierderea ocazionat de in%olva5ilitatea unuia dintre code5itorii %olidari %e %uport de ctre ceilal+i code5itori :n propor+ie cu partea din datorie ce revine ,iecruia dintre ei) (2) Cu toate ace%tea9 creditorul care renun+ la %olidaritate %au care con%i$te o re$itere de datorie :n ,avoarea unuia dintre code5itori %uport partea din datorie ce ar ,i revenit ace%tuia) AR ) 1)>?4 Mi'loacele de aprare ale de5itorului ur$rit &e5itorul ur$rit pentru partea %a din datoria pltit poate opune code5itorului %olidar care a ,cut plata toate $i'loacele de aprare co$un pe care ace%ta din ur$ nu le"a opu% creditorului) Ace%ta poate9 de a%e$enea9 % opun code5itorului care a e8ecutat o5li;a+ia $i'loacele de aprare care :i %unt per%onale9 :n% nu -i pe acelea care %unt pur per%onale altui code5itor) AR ) 1)>?3 (olidaritatea contractat :n intere%ul unui code5itor &ac o5li;a+ia %olidar e%te contractat :n intere%ul e8clu%iv al unuia dintre code5itori %au rezult din ,apta unuia dintre ei9 ace%ta e%te +inut %in;ur de :ntrea;a datorie ,a+ de ceilal+i code5itori9 care9 :n ace%t caz9 %unt con%idera+i9 :n raport cu ace%ta9 ,ideiu%ori) AR ) 1)>70 &ivizi5ilitatea o5li;a+iei %olidare :ntre $o-tenitori

.5li;a+ia unui de5itor %olidar %e :$parte de drept :ntre $o-tenitorii ace%tuia9 a,ar de cazul :n care o5li;a+ia e%te indivizi5il) CAP) === .5li;a+iile alternative -i ,acultative (EC/=!NEA 1 .5li;a+iile alternative AR ) 1)>71 .5li;a+ia alternativ (1) .5li;a+ia e%te alternativ atunci cnd are ca o5iect dou pre%ta+ii principale9 iar e8ecutarea uneia dintre ace%tea :l li5ereaz pe de5itor de :ntrea;a o5li;a+ie) (2) .5li;a+ia r$ne alternativ cBiar dac9 la $o$entul la care %e na-te9 una dintre pre%ta+ii era i$po%i5il de e8ecutat) AR ) 1)>72 Ale;erea pre%ta+iei (1) Ale;erea pre%ta+iei prin care %e va %tin;e o5li;a+ia revine de5itorului9 cu e8cep+ia cazului :n care e%te acordat :n $od e8pre% creditorului) (2) &ac partea creia :i apar+ine ale;erea pre%ta+iei nu :-i e8pri$ op+iunea :n ter$enul care :i e%te acordat :n ace%t %cop9 ale;erea pre%ta+iei va apar+ine celeilalte pr+i) AR ) 1)>7A Li$itele ale;erii &e5itorul nu poate e8ecuta -i nici nu poate ,i con%trn% % e8ecute o parte dintr"o pre%ta+ie -i o parte din cealalt) AR ) 1)>7> Ale;erea pre%ta+iei de ctre de5itor (1) &e5itorul care are ale;erea pre%ta+iei e%te o5li;at9 atunci cnd una dintre pre%ta+ii a devenit i$po%i5il de e8ecutat cBiar din culpa %a9 % e8ecute cealalt pre%ta+ie) (2) &ac9 :n acela-i caz9 a$5ele pre%ta+ii devin i$po%i5il de e8ecutat9 iar i$po%i5ilitatea cu privire la una dintre pre%ta+ii e%te cauzat de culpa de5itorului9 ace%ta e%te +inut % pltea%c valoarea pre%ta+iei care a devenit ulti$a i$po%i5il de e8ecutat) AR ) 1)>7? Ale;erea pre%ta+iei de ctre creditor @n cazul :n care ale;erea pre%ta+iei revine creditoruluiE a) dac una dintre pre%ta+ii a devenit i$po%i5il de e8ecutat9 ,r culpa vreuneia dintre pr+i9 creditorul e%te o5li;at % o pri$ea%c pe cealalt6 5) dac creditorului :i e%te i$puta5il i$po%i5ilitatea de e8ecutare a uneia dintre pre%ta+ii9 el poate ,ie % pretind e8ecutarea celeilalte pre%ta+ii9 de%p;u5indu"l pe de5itor pentru pre'udiciile cauzate9 ,ie % :l li5ereze pe ace%ta de e8ecutarea o5li;a+iei6 c) dac de5itorului :i e%te i$puta5il i$po%i5ilitatea de a e8ecuta una dintre pre%ta+ii9 creditorul poate cere ,ie

de%p;u5iri pentru pre%ta+ia i$po%i5il de e8ecutat9 ,ie cealalt pre%ta+ie6 d) dac de5itorului :i e%te i$puta5il i$po%i5ilitatea de a e8ecuta a$5ele pre%ta+ii9 creditorul poate cere de%p;u5iri pentru oricare dintre ace%tea) AR ) 1)>77 (tin;erea o5li;a+iei .5li;a+ia %e %tin;e dac toate pre%ta+iile devin i$po%i5il de e8ecutat ,r culpa de5itorului -i :nainte ca ace%ta % ,i ,o%t pu% :n :ntrziere) AR ) 1)>72 Pluralitatea de pre%ta+ii &i%pozi+iile ace%tei %ec+iuni %e aplic :n $od core%punztor :n cazul :n care o5li;a+ia alternativ are ca o5iect $ai $ult de dou pre%ta+ii principale) (EC/=!NEA a 2"a .5li;a+iile ,acultative AR ) 1)>74 Re;i$ 'uridic (1) .5li;a+ia e%te ,acultativ atunci cnd are ca o5iect o %in;ur pre%ta+ie principal de care de5itorul %e poate :n% li5era e8ecutnd o alt pre%ta+ie deter$inat) (2) &e5itorul e%te li5erat dac9 ,r culpa %a9 pre%ta+ia principal devine i$po%i5il de e8ecutat) = L!L C E8ecutarea o5li;a+iilor CAP) = Plata (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)>73 No+iune (1) .5li;a+ia %e %tin;e prin plat atunci cnd pre%ta+ia datorat e%te e8ecutat de 5unvoie) (2) Plata con%t :n re$iterea unei %u$e de 5ani %au9 dup caz9 :n e8ecutarea oricrei alte pre%ta+ii care con%tituie o5iectul :n%u-i al o5li;a+iei) AR ) 1)>20 e$eiul pl+ii .rice plat pre%upune o datorie) AR ) 1)>21 Plata o5li;a+iei naturale Re%tituirea nu e%te ad$i% :n privin+a o5li;a+iilor naturale care au ,o%t e8ecutate de 5unvoie) (EC/=!NEA a 2"a

(u5iectele pl+ii AR ) 1)>22 Per%oanele care pot ,ace plata Plata poate % ,ie ,cut de orice per%oan9 cBiar dac e%te un ter+ :n raport cu acea o5li;a+ie) AR ) 1)>2A Plata ,cut de un incapa5il &e5itorul care a e8ecutat pre%ta+ia datorat nu poate cere re%tituirea invocnd incapacitatea %a la data e8ecutrii) AR ) 1)>2> Plata o5li;a+iei de ctre un ter+ (1) Creditorul e%te dator % re,uze plata o,erit de ter+ dac de5itorul l"a :ncuno-tin+at :n preala5il c %e opune la acea%ta9 cu e8cep+ia cazului :n care un a%e$enea re,uz l"ar pre'udicia pe creditor) (2) @n celelalte cazuri9 creditorul nu poate re,uza plata ,cut de un ter+ dect dac natura o5li;a+iei %au conven+ia pr+ilor i$pune ca o5li;a+ia % ,ie e8ecutat nu$ai de de5itor) (A) Plata ,cut de un ter+ %tin;e o5li;a+ia dac e%te ,cut pe %ea$a de5itorului) @n ace%t caz9 ter+ul nu %e %u5ro; :n drepturile creditorului pltit dect :n cazurile -i condi+iile prevzute de le;e) (>) &i%pozi+iile prezentului capitol privind condi+iile pl+ii %e aplic :n $od core%punztor atunci cnd plata e%te ,cut de un ter+) AR ) 1)>2? Per%oanele care pot pri$i plata Plata tre5uie ,cut creditorului9 reprezentantului %u9 le;al %au conven+ional9 per%oanei indicate de ace%ta ori per%oanei autorizate de in%tan+ % o pri$ea%c) AR ) 1)>27 Plata ,cut unui incapa5il Plata ,cut unui creditor care e%te incapa5il de a o pri$i nu li5ereaz pe de5itor dect :n $%ura :n care pro,it creditorului) AR ) 1)>22 Plata ,cut unui ter+ (1) Plata ,cut unei alte per%oane dect cele $en+ionate la art) 1)>2? e%te totu-i vala5il dacE a) e%te rati,icat de creditor6 5) cel care a pri$it plata devine ulterior titularul crean+ei6 c) a ,o%t ,cut celui care a pretin% plata :n 5aza unei cBitan+e li5eratorii %e$nate de creditor) (2) Plata ,cut :n alte condi+ii dect cele $en+ionate la alin) (1) %tin;e o5li;a+ia nu$ai :n $%ura :n care pro,it creditorului) AR ) 1)>24 Plata ,cut unui creditor aparent

(1) Plata ,cut cu 5un"credin+ unui creditor aparent e%te vala5il9 cBiar dac ulterior %e %ta5ile-te c ace%ta nu era adevratul creditor) (2) Creditorul aparent e%te +inut % re%tituie adevratului creditor plata pri$it9 potrivit re;ulilor %ta5ilite pentru re%tituirea pre%ta+iilor) AR ) 1)>23 Plata 5unurilor indi%poni5ilizate Plata ,cut cu ne%ocotirea unui %ecBe%tru9 a unei popriri ori a unei opozi+ii ,or$ulate9 :n condi+iile le;ii9 pentru a opri e,ectuarea pl+ii de ctre de5itor nu :i :$piedic pe creditorii care au o5+inut luarea unei a%e$enea $%uri % cear din nou plata) @n ace%t caz9 de5itorul p%treaz dreptul de re;re% :$potriva creditorului care a pri$it plata nevala5il ,cut) (EC/=!NEA a A"a Condi+iile pl+ii AR ) 1)>40 &ili;en+a cerut :n e8ecutarea o5li;a+iilor (1) &e5itorul e%te +inut % :-i e8ecute o5li;a+iile cu dili;en+a pe care un 5un proprietar o depune :n ad$ini%trarea 5unurilor %ale9 a,ar de cazul :n care prin le;e %au prin contract %"ar di%pune alt,el) (2) @n cazul unor o5li;a+ii inerente unei activit+i pro,e%ionale9 dili;en+a %e apreciaz +innd %ea$a de natura activit+ii e8ercitate) AR ) 1)>41 .5li;a+iile de $i'loace -i o5li;a+iile de rezultat (1) @n cazul o5li;a+iei de rezultat9 de5itorul e%te +inut % procure creditorului rezultatul pro$i%) (2) @n cazul o5li;a+iilor de $i'loace9 de5itorul e%te +inut % ,olo%ea%c toate $i'loacele nece%are pentru atin;erea rezultatului pro$i%) (A) Pentru a %ta5ili dac o o5li;a+ie e%te de $i'loace %au de rezultat %e va +ine %ea$a :ndeo%e5i deE a) $odul :n care o5li;a+ia e%te %tipulat :n contract6 5) e8i%ten+a -i natura contrapre%ta+iei -i celelalte ele$ente ale contractului6 c) ;radul de ri%c pe care :l pre%upune atin;erea rezultatului6 d) in,luen+a pe care cealalt parte o are a%upra e8ecutrii o5li;a+iei) AR ) 1)>42 .5li;a+ia de a preda 5unuri individual deter$inate (1) &e5itorul unui 5un individual deter$inat e%te li5erat prin predarea ace%tuia :n %tarea :n care %e a,la la $o$entul na-terii o5li;a+iei) (2) &ac :n%9 la data e8ecutrii9 de5itorul nu e%te titularul dreptului ce tre5uia tran%$i% ori cedat %au9 dup caz9 nu poate di%pune de ace%ta :n $od li5er9 o5li;a+ia de5itorului nu

%e %tin;e9 di%pozi+iile art) 1)2A0 aplicndu"%e :n $od core%punztor) AR ) 1)>4A .5li;a+ia de a %tr$uta proprietatea (1) .5li;a+ia de a %tr$uta proprietatea i$plic -i o5li;a+iile de a preda lucrul -i de a"l con%erva pn la predare) (2) @n ceea ce prive-te i$o5ilele :n%cri%e :n cartea ,unciar9 o5li;a+ia de a %tr$uta proprietatea o cuprinde -i pe aceea de a preda :n%cri%urile nece%are pentru e,ectuarea :n%crierii) AR ) 1)>4> Cedarea drepturilor %au ac+iunilor &ac 5unul a pierit9 %"a pierdut %au a ,o%t %co% din circuitul civil9 ,r culpa de5itorului9 ace%ta e%te dator % cedeze creditorului drepturile %au ac+iunile :n de%p;u5ire pe care le are cu privire la 5unul re%pectiv) AR ) 1)>4? .5li;a+ia de a preda un 5un .5li;a+ia de a preda un 5un individual deter$inat o cuprinde -i pe aceea de a"l con%erva pn la predare) AR ) 1)>47 .5li;a+ia de a da 5unuri de ;en &ac o5li;a+ia are ca o5iect 5unuri de ;en9 de5itorul are dreptul % alea; 5unurile ce vor ,i predate) El nu e%te :n% li5erat dect prin predarea unor 5unuri de calitate cel pu+in $edie) AR ) 1)>42 .5li;a+ia de a con%titui o ;aran+ie Cel care e%te +inut % con%tituie o ;aran+ie9 ,r ca $odalitatea -i ,or$a ace%teia % ,ie deter$inate9 poate o,eri9 la ale;erea %a9 o ;aran+ie real %au per%onal ori o alt ;aran+ie %u,icient) AR ) 1)>44 .5li;a+ia de a da o %u$ de 5ani (1) &e5itorul unei %u$e de 5ani e%te li5erat prin re$iterea ctre creditor a %u$ei no$inale datorate) (2) Plata %e poate ,ace prin orice $i'loc ,olo%it :n $od o5i-nuit :n locul unde acea%ta tre5uie e,ectuat) (A) Cu toate ace%tea9 creditorul care accept :n condi+iile alin) (2) un cec ori un alt in%tru$ent de plat e%te prezu$at c o ,ace nu$ai cu condi+ia ca ace%ta % ,ie onorat) AR ) 1)>43 &o5nzile %u$elor de 5ani (1) &o5nda e%te cea convenit de pr+i %au9 :n lip%9 cea %ta5ilit de le;e) (2) &o5nzile %cadente produc ele :n%ele do5nzi nu$ai atunci cnd le;ea %au contractul9 :n li$itele per$i%e de le;e9 o prevede ori9 :n lip%9 atunci cnd %unt cerute :n in%tan+) @n ace%t din ur$ caz9 do5nzile cur; nu$ai de la data cererii de cBe$are :n 'udecat) AR ) 1)>30 Plata par+ial

(1) Creditorul poate re,uza % pri$ea%c o e8ecutare par+ial9 cBiar dac pre%ta+ia ar ,i divizi5il) (2) CBeltuielile %upli$entare cauzate creditorului de ,aptul e8ecutrii par+iale %unt :n %arcina de5itorului9 cBiar -i atunci cnd creditorul accept o a%e$enea e8ecutare) AR ) 1)>31 Plata ,cut cu 5unul altuia (1) Atunci cnd9 :n e8ecutarea o5li;a+iei %ale9 de5itorul pred un 5un care nu :i apar+ine %au de care nu poate di%pune9 el nu poate cere creditorului re%tituirea 5unului predat dect dac %e an;a'eaz % e8ecute pre%ta+ia datorat cu un alt 5un de care ace%ta poate di%pune) (2) Creditorul de 5un"credin+ poate :n% re%titui 5unul pri$it -i %olicita9 dac e%te cazul9 daune"intere%e pentru repararea pre'udiciului %u,erit) AR ) 1)>32 &area :n plat (1) &e5itorul nu %e poate li5era e8ecutnd o alt pre%ta+ie dect cea datorat9 cBiar dac valoarea pre%ta+iei o,erite ar ,i e;al %au $ai $are9 dect dac creditorul con%i$te la acea%ta) @n ace%t din ur$ caz9 o5li;a+ia %e %tin;e atunci cnd noua pre%ta+ie e%te e,ectuat) (2) &ac pre%ta+ia o,erit :n %cBi$5 con%t :n tran%,erul propriet+ii %au al unui alt drept9 de5itorul e%te +inut de ;aran+ia contra evic+iunii -i de ;aran+ia contra viciilor lucrului9 potrivit re;ulilor aplica5ile :n $ateria vnzrii9 cu e8cep+ia cazului :n care creditorul pre,er % cear pre%ta+ia ini+ial -i repararea pre'udiciului) @n ace%te cazuri9 ;aran+iile o,erite de ter+i nu rena%c) AR ) 1)>3A Ce%iunea de crean+ :n locul e8ecutrii (1) Atunci cnd9 :n locul pre%ta+iei ini+iale9 e%te cedat o crean+9 o5li;a+ia %e %tin;e :n $o$entul %ati%,acerii crean+ei cedate) &i%pozi+iile art) 1)?74"1)?4> %unt aplica5ile :n $od core%punztor) (2) &ac9 potrivit :n+ele;erii pr+ilor9 o5li;a+ia :n locul creia de5itorul :-i cedeaz propria crean+ %e %tin;e :nc de la data ce%iunii9 di%pozi+iile art) 1)?47 %unt aplica5ile :n $od core%punztor9 cu e8cep+ia cazului :n care creditorul pre,er % cear pre%ta+ia ini+ial) AR ) 1)>3> Locul pl+ii (1) @n lip%a unei %tipula+ii contrare ori dac locul pl+ii nu %e poate %ta5ili potrivit naturii pre%ta+iei %au :n te$eiul contractului9 al practicilor %tatornicite :ntre pr+i ori al uzan+elorE a) o5li;a+iile 5ne-ti tre5uie e8ecutate la do$iciliul %au9 dup caz9 %ediul creditorului de la data pl+ii6 5) o5li;a+ia de a preda un lucru individual deter$inat tre5uie e8ecutat :n locul :n care 5unul %e a,la la data :ncBeierii contractului6

c) celelalte o5li;a+ii %e e8ecut la do$iciliul %au9 dup caz9 %ediul de5itorului la data :ncBeierii contractului) (2) Partea care9 dup :ncBeierea contractului9 :-i %cBi$5 do$iciliul %au9 dup caz9 %ediul deter$inat9 potrivit prevederilor alin) (1)9 ca loc al pl+ii9 %uport cBeltuielile %upli$entare pe care acea%t %cBi$5are le cauzeaz) AR ) 1)>3? &ata pl+ii (1) @n lip%a unui ter$en %tipulat de pr+i %au deter$inat :n te$eiul contractului9 al practicilor %tatornicite :ntre ace%tea ori al uzan+elor9 o5li;a+ia tre5uie e8ecutat de :ndat) (2) =n%tan+a poate %ta5ili un ter$en atunci cnd natura pre%ta+iei %au locul unde ur$eaz % %e ,ac plata o i$pune) AR ) 1)>37 Plata anticipat (1) &e5itorul e%te li5er % e8ecute o5li;a+ia cBiar :naintea %caden+ei dac pr+ile nu au convenit contrariul ori dac acea%ta nu rezult din natura contractului %au din :$pre'urrile :n care a ,o%t :ncBeiat) (2) Cu toate ace%tea9 creditorul poate re,uza e8ecutarea anticipat dac are un intere% le;iti$ ca plata % ,ie ,cut la %caden+) (A) @n toate cazurile9 cBeltuielile %upli$entare cauzate creditorului de ,aptul e8ecutrii anticipate a o5li;a+iei %unt :n %arcina de5itorului) AR ) 1)>32 &ata pl+ii prin vira$ent 5ancar &ac plata %e ,ace prin vira$ent 5ancar9 data pl+ii e%te aceea la care contul creditorului a ,o%t ali$entat cu %u$a de 5ani care a ,cut o5iectul pl+ii) AR ) 1)>34 CBeltuielile pl+ii CBeltuielile pl+ii %unt :n %arcina de5itorului9 :n lip% de %tipula+ie contrar) (EC/=!NEA a >"a &ovada pl+ii AR ) 1)>33 Mi'loace de dovad &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 dovada pl+ii %e ,ace cu orice $i'loc de pro5) AR ) 1)?00 CBitan+a li5eratorie (1) Cel care plte-te are dreptul la o cBitan+ li5eratorie9 precu$ -i9 dac e%te cazul9 la re$iterea :n%cri%ului ori;inal al crean+ei) (2) CBeltuielile :ntoc$irii cBitan+ei %unt :n %arcina de5itorului9 :n lip% de %tipula+ie contrar) (A) @n cazul :n care creditorul re,uz9 :n $od ne'u%ti,icat9 % eli5ereze cBitan+a9 de5itorul are dreptul % %u%pende plata) AR ) 1)?01

Prezu$+ia e8ecutrii pre%ta+iei acce%orii CBitan+a :n care %e con%e$neaz pri$irea pre%ta+iei principale ,ace % %e prezu$e9 pn la pro5a contrar9 e8ecutarea pre%ta+iilor acce%orii) AR ) 1)?02 Prezu$+ia e8ecutrii pre%ta+iilor periodice CBitan+a dat pentru pri$irea uneia dintre pre%ta+iile periodice care ,ac o5iectul o5li;a+iei ,ace % %e prezu$e9 pn la pro5a contrar9 e8ecutarea pre%ta+iilor devenite %cadente anterior) AR ) 1)?0A Re$iterea :n%cri%ului ori;inal al crean+ei (1) Re$iterea voluntar a :n%cri%ului ori;inal con%tatator al crean+ei9 ,cut de creditor ctre de5itor9 unul din code5itori %au ,ideiu%or9 na-te prezu$+ia %tin;erii o5li;a+iei prin plat) Pro5a contrar revine celui intere%at % dovedea%c %tin;erea o5li;a+iei pe alt cale) (2) &ac :n%cri%ul ori;inal re$i% voluntar e%te :ntoc$it :n ,or$ autentic9 creditorul are dreptul % pro5eze c re$iterea %"a ,cut pentru un alt $otiv dect %tin;erea o5li;a+iei) (A) (e prezu$9 pn la pro5a contrar9 c intrarea per%oanelor $en+ionate la alin) (1) :n po%e%ia :n%cri%ului ori;inal al crean+ei %"a ,cut printr"o re$itere voluntar din partea creditorului) AR ) 1)?0> Plata prin vira$ent 5ancar (1) &ac plata %e ,ace prin vira$ent 5ancar9 ordinul de plat %e$nat de de5itor -i vizat de in%titu+ia de credit pltitoare prezu$ e,ectuarea pl+ii9 pn la pro5a contrar) (2) &e5itorul are oricnd dreptul % %olicite in%titu+iei de credit a creditorului o con,ir$are9 :n %cri%9 a e,ecturii pl+ii prin vira$ent) Acea%t con,ir$are ,ace dovada pl+ii) AR ) 1)?0? Li5erarea ;aran+iilor &ac pr+ile nu au convenit c ;aran+iile vor a%i;ura e8ecutarea unei alte o5li;a+ii9 creditorul care a pri$it plata tre5uie % con%i$t la li5erarea 5unurilor a,ectate de ;aran+iile reale con%tituite pentru %ati%,acerea crean+ei %ale9 precu$ -i % re%tituie 5unurile de+inute :n ;aran+ie9 dac e%te cazul) (EC/=!NEA a ?"a =$puta+ia pl+ii AR ) 1)?07 =$puta+ia pl+ii ,cut prin acordul pr+ilor (1) Plata e,ectuat de de5itorul $ai $ultor datorii ,a+ de acela-i creditor9 care au acela-i o5iect9 %e i$put a%upra ace%tora con,or$ acordului pr+ilor) (2) @n lip%a acordului pr+ilor9 %e aplic di%pozi+iile prezentei %ec+iuni) AR ) 1)?02 =$puta+ia ,cut de de5itor

(1) &e5itorul $ai $ultor datorii care au ca o5iect 5unuri de acela-i ,el are dreptul % indice9 atunci cnd plte-te9 datoria pe care :n+ele;e % o e8ecute) Plata %e i$put $ai :nti a%upra cBeltuielilor9 apoi a%upra do5nzilor -i9 la ur$9 a%upra capitalului) (2) &e5itorul nu poate9 ,r con%i$+$ntul creditorului9 % i$pute plata a%upra unei datorii care nu e%te :nc e8i;i5il cu pre,erin+ ,a+ de o datorie %cadent9 cu e8cep+ia cazului :n care %"a prevzut c de5itorul poate plti anticipat) (A) @n cazul pl+ii e,ectuate prin vira$ent 5ancar9 de5itorul ,ace i$puta+ia prin $en+iunile core%punztoare con%e$nate de el pe ordinul de plat) AR ) 1)?04 =$puta+ia ,cut de creditor (1) @n lip%a unei indica+ii din partea de5itorului9 creditorul poate9 :ntr"un ter$en rezona5il dup ce a pri$it plata9 % indice de5itorului datoria a%upra creia acea%ta %e va i$puta) Creditorul nu poate i$puta plata a%upra unei datorii nee8i;i5ile ori liti;ioa%e) (2) Atunci cnd creditorul re$ite de5itorului o cBitan+ li5eratorie9 el e%te dator % ,ac i$puta+ia prin acea cBitan+) AR ) 1)?03 =$puta+ia le;al (1) &ac niciuna dintre pr+i nu ,ace i$puta+ia pl+ii9 vor ,i aplicate9 :n ordine9 ur$toarele re;uliE a) plata %e i$put cu prioritate a%upra datoriilor a'un%e la %caden+6 5) %e vor con%idera %tin%e9 :n pri$ul rnd9 datoriile ne;arantate %au cele pentru care creditorul are cele $ai pu+ine ;aran+ii6 c) i$puta+ia %e va ,ace $ai :nti a%upra datoriilor $ai oneroa%e pentru de5itor6 d) dac toate datoriile %unt deopotriv %cadente9 precu$ -i9 :n e;al $%ur9 ;arantate -i oneroa%e9 %e vor %tin;e datoriile $ai vecBi6 e) :n lip%a tuturor criteriilor $en+ionate la lit) a)"d)9 i$puta+ia %e va ,ace propor+ional cu valoarea datoriilor) (2) @n toate cazurile9 plata %e va i$puta $ai :nti a%upra cBeltuielilor de 'udecat -i e8ecutare9 apoi a%upra ratelor9 do5nzilor -i penalit+ilor9 :n ordinea cronolo;ic a %caden+ei ace%tora9 -i9 :n ,inal9 a%upra capitalului9 dac pr+ile nu convin alt,el) (EC/=!NEA a 7"a Punerea :n :ntrziere a creditorului AR ) 1)?10 Cazuri de punere :n :ntrziere a creditorului Creditorul poate ,i pu% :n :ntrziere atunci cnd re,uz9 :n $od ne'u%ti,icat9 plata o,erit :n $od core%punztor %au cnd re,uz % :ndeplinea%c actele pre;titoare ,r de care de5itorul nu :-i poate e8ecuta o5li;a+ia)

AR ) 1)?11 E,ectele punerii :n :ntrziere a creditorului (1) Creditorul pu% :n :ntrziere preia ri%cul i$po%i5ilit+ii de e8ecutare a o5li;a+iei9 iar de5itorul nu e%te +inut % re%tituie ,ructele cule%e dup punerea :n :ntrziere) (2) Creditorul e%te +inut la repararea pre'udiciilor cauzate prin :ntrziere -i la acoperirea cBeltuielilor de con%ervare a 5unului datorat) AR ) 1)?12 &repturile de5itorului &e5itorul poate con%e$na 5unul pe cBeltuiala -i ri%curile creditorului9 li5erndu"%e a%t,el de o5li;a+ia %a) AR ) 1)?1A Procedur Procedura o,ertei de plat -i a con%e$na+iunii e%te prevzut de Codul de procedur civil) AR ) 1)?1> Cnzarea pu5lic (1) &ac natura 5unului ,ace i$po%i5il con%e$narea9 dac 5unul e%te peri%a5il %au dac depozitarea lui nece%it co%turi de :ntre+inere ori cBeltuieli con%idera5ile9 de5itorul poate porni vnzarea pu5lic a 5unului -i poate con%e$na pre+ul9 noti,icnd :n preala5il creditorului -i pri$ind :ncuviin+area in%tan+ei 'udectore-ti) (2) &ac 5unul e%te cotat la 5ur% %au pe o alt pia+ re;le$entat9 dac are un pre+ curent %au are o valoare prea $ic ,a+ de cBeltuielile unei vnzri pu5lice9 in%tan+a poate :ncuviin+a vnzarea 5unului ,r noti,icarea creditorului) AR ) 1)?1? Retra;erea 5unului con%e$nat &e5itorul are dreptul % retra; 5unul con%e$nat ct ti$p creditorul nu a declarat c accept con%e$narea %au acea%ta nu a ,o%t validat de in%tan+) Crean+a rena-te cu toate ;aran+iile -i toate celelalte acce%orii ale %ale din $o$entul retra;erii 5unului) CAP) == E8ecutarea %ilit a o5li;a+iilor (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)?17 &repturile creditorului (1) Creditorul are dreptul la :ndeplinirea inte;ral9 e8act -i la ti$p a o5li;a+iei) (2) Atunci cnd9 ,r 'u%ti,icare9 de5itorul nu :-i e8ecut o5li;a+ia -i %e a,l :n :ntrziere9 creditorul poate9 la ale;erea %a -i ,r a pierde dreptul la daune"intere%e9 dac i %e cuvinE 1) % cear %au9 dup caz9 % treac la e8ecutarea %ilit a o5li;a+iei6

2) % o5+in9 dac o5li;a+ia e%te contractual9 rezolu+iunea %au rezilierea contractului ori9 dup caz9 reducerea propriei o5li;a+ii corelative6 A) % ,olo%ea%c9 atunci cnd e%te cazul9 orice alt $i'loc prevzut de le;e pentru realizarea dreptului %u) AR ) 1)?12 Nee8ecutarea i$puta5il creditorului . parte nu poate invoca nee8ecutarea o5li;a+iilor celeilalte pr+i :n $%ura :n care nee8ecutarea e%te cauzat de propria %a ac+iune %au o$i%iune) AR ) 1)?14 R%punderea de5itorului (1) &ac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 de5itorul r%punde per%onal de :ndeplinirea o5li;a+iilor %ale) (2) R%punderea de5itorului poate ,i li$itat nu$ai :n cazurile -i condi+iile prevzute de le;e) AR ) 1)?13 R%punderea pentru ,apta ter+ilor &ac pr+ile nu convin alt,el9 de5itorul r%punde pentru pre'udiciile cauzate din culpa per%oanei de care %e ,olo%e-te pentru e8ecutarea o5li;a+iilor contractuale) AR ) 1)?20 R%punderea ter+ilor Creditorul poate ur$ri -i 5unurile care apar+in ter+ilor9 dac ace%tea %unt a,ectate pentru plata datoriilor de5itorului ori au ,cut o5iectul unor acte 'uridice care au ,o%t revocate ca ,iind :ncBeiate :n ,rauda creditorului) (EC/=!NEA a 2"a Punerea :n :ntrziere a de5itorului AR ) 1)?21 Moduri Punerea :n :ntrziere a de5itorului poate opera de drept %au la cererea creditorului) AR ) 1)?22 Punerea :n :ntrziere de ctre creditor (1) &e5itorul poate ,i pu% :n :ntrziere ,ie printr"o noti,icare %cri% prin care creditorul :i %olicit e8ecutarea o5li;a+iei9 ,ie prin cererea de cBe$are :n 'udecat) (2) &ac prin le;e %au prin contract nu %e prevede alt,el9 noti,icarea %e co$unic de5itorului prin e8ecutor 'udectore%c %au prin orice alt $i'loc care a%i;ur dovada co$unicrii) (A) Prin noti,icare tre5uie % %e acorde de5itorului un ter$en de e8ecutare9 +innd %ea$a de natura o5li;a+iei -i de :$pre'urri) &ac prin noti,icare nu %e acord un a%e$enea ter$en9 de5itorul poate % e8ecute o5li;a+ia :ntr"un ter$en rezona5il9 calculat din ziua co$unicrii noti,icrii) (>) Pn la e8pirarea ter$enului prevzut la alin) (A)9 creditorul poate %u%penda e8ecutarea propriei o5li;a+ii9 poate cere daune"intere%e9 :n% nu poate e8ercita celelalte drepturi prevzute la art) 1)?179 dac prin le;e nu %e prevede alt,el)

Creditorul poate e8ercita ace%te drepturi dac de5itorul :l in,or$eaz c nu va e8ecuta o5li;a+iile :n ter$enul %ta5ilit %au dac9 la e8pirarea ter$enului9 o5li;a+ia nu a ,o%t e8ecutat) (?) Cererea de cBe$are :n 'udecat ,or$ulat de creditor9 ,r ca anterior de5itorul % ,i ,o%t pu% :n :ntrziere9 con,er de5itorului dreptul de a e8ecuta o5li;a+ia :ntr"un ter$en rezona5il9 calculat de la data cnd cererea i"a ,o%t co$unicat) &ac o5li;a+ia e%te e8ecutat :n ace%t ter$en9 cBeltuielile de 'udecat r$n :n %arcina creditorului) AR ) 1)?2A @ntrzierea de drept :n e8ecutarea o5li;a+iei (1) &e5itorul %e a,l de drept :n :ntrziere atunci cnd %"a %tipulat c %i$pla :$plinire a ter$enului %ta5ilit pentru e8ecutare produce un a%e$enea e,ect) (2) &e a%e$enea9 de5itorul %e a,l de drept :n :ntrziere :n cazurile anu$e prevzute de le;e9 precu$ -i atunci cndE a) o5li;a+ia nu putea ,i e8ecutat :n $od util dect :ntr"un anu$it ti$p9 pe care de5itorul l"a l%at % treac9 %au cnd nu a e8ecutat"o i$ediat9 de-i e8i%ta ur;en+6 5) prin ,apta %a9 de5itorul a ,cut i$po%i5il e8ecutarea :n natur a o5li;a+iei %au cnd a :nclcat o o5li;a+ie de a nu ,ace6 c) de5itorul -i"a $ani,e%tat :n $od ne:ndoielnic ,a+ de creditor inten+ia de a nu e8ecuta o5li;a+ia %au cnd9 ,iind vor5a de o o5li;a+ie cu e8ecutare %ucce%iv9 re,uz ori ne;li'eaz % :-i e8ecute o5li;a+ia :n $od repetat6 d) nu a ,o%t e8ecutat o5li;a+ia de a plti o %u$ de 5ani9 a%u$at :n e8erci+iul activit+ii unei :ntreprinderi6 e) o5li;a+ia %e na-te din %vr-irea unei ,apte ilicite e8tracontractuale) (A) @n cazurile prevzute la alin) (1) -i (2)9 dac o5li;a+ia devine %cadent dup dece%ul de5itorului9 $o-tenitorii ace%tuia nu %unt :n :ntrziere dect dup trecerea a 1? zile de la data la care creditorul i"a noti,icat %au9 dup caz9 de la data noti,icrii curatorului de%e$nat :n condi+iile art) 1)1A7) (>) Cazurile :n care de5itorul %e a,l de drept :n :ntrziere tre5uie dovedite de creditor) .rice declara+ie %au %tipula+ie contrar %e con%ider ne%cri%) AR ) 1)?2> .,erta de e8ecutare &e5itorul nu e%te :n :ntrziere dac a o,erit9 cnd %e cuvenea9 pre%ta+ia datorat9 cBiar ,r a re%pecta ,or$alit+ile prevzute la art) 1)?10"1)?1?9 :n% creditorul a re,uzat9 ,r te$ei le;iti$9 % o pri$ea%c) AR ) 1)?2? E,ectele :ntrzierii de5itorului &e5itorul r%punde9 de la data la care %e a,l :n :ntrziere9 pentru orice pierdere cauzat de un caz ,ortuit9 cu e8cep+ia %itua+iei :n care cazul ,ortuit :l li5ereaz pe de5itor de :n%-i e8ecutarea o5li;a+iei) AR ) 1)?27 Cazul o5li;a+iilor %olidare

(1) Noti,icarea prin care creditorul pune :n :ntrziere pe unul dintre code5itorii %olidari produce e,ecte -i :n privin+a celorlal+i) (2) Noti,icarea ,cut de unul dintre creditorii %olidari produce9 tot a%t,el9 e,ecte -i :n privin+a celorlal+i creditori) (EC/=!NEA a A"a E8ecutarea %ilit :n natur AR ) 1)?22 &reptul la e8ecutarea :n natur (1) Creditorul poate cere :ntotdeauna ca de5itorul % ,ie con%trn% % e8ecute o5li;a+ia :n natur9 cu e8cep+ia cazului :n care o a%e$enea e8ecutare e%te i$po%i5il) (2) &reptul la e8ecutare :n natur cuprinde9 dac e%te cazul9 dreptul la repararea %au :nlocuirea 5unului9 precu$ -i orice alt $i'loc pentru a re$edia o e8ecutare de,ectuoa%) AR ) 1)?24 E8ecutarea o5li;a+iei de a ,ace (1) @n cazul nee8ecutrii unei o5li;a+ii de a ,ace9 creditorul poate9 pe cBeltuiala de5itorului9 % e8ecute el :n%u-i ori % ,ac % ,ie e8ecutat o5li;a+ia) (2) Cu e8cep+ia cazului :n care de5itorul e%te de drept :n :ntrziere9 creditorul poate % e8ercite ace%t drept nu$ai dac :l :n-tiin+eaz pe de5itor ,ie odat cu punerea :n :ntrziere9 ,ie ulterior ace%teia) AR ) 1)?23 E8ecutarea o5li;a+iei de a nu ,ace @n cazul nee8ecutrii o5li;a+iei de a nu ,ace9 creditorul poate cere in%tan+ei :ncuviin+area % :nlture ori % ridice ceea ce de5itorul a ,cut cu :nclcarea o5li;a+iei9 pe cBeltuiala de5itorului9 :n li$ita %ta5ilit prin Botrre 'udectorea%c) (EC/=!NEA a >"a E8ecutarea prin ecBivalent I1) &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)?A0 &reptul la daune"intere%e Creditorul are dreptul la daune"intere%e pentru repararea pre'udiciului pe care de5itorul i l"a cauzat -i care e%te con%ecin+a direct -i nece%ar a nee8ecutrii ,r 'u%ti,icare %au9 dup caz9 culpa5ile a o5li;a+iei) I2) Pre'udiciul =) Evaluarea pre'udiciului AR ) 1)?A1 Repararea inte;ral

(1) Creditorul are dreptul la repararea inte;ral a pre'udiciului pe care l"a %u,erit din ,aptul nee8ecutrii) (2) Pre'udiciul cuprinde pierderea e,ectiv %u,erit de creditor -i 5ene,iciul de care ace%ta e%te lip%it) La %ta5ilirea :ntinderii pre'udiciului %e +ine %ea$a -i de cBeltuielile pe care creditorul le"a ,cut9 :ntr"o li$it rezona5il9 pentru evitarea %au li$itarea pre'udiciului) (A) Creditorul are dreptul -i la repararea pre'udiciului nepatri$onial) AR ) 1)?A2 Caracterul cert al pre'udiciului (1) La %ta5ilirea daunelor"intere%e %e +ine %ea$a de pre'udiciile viitoare9 atunci cnd ace%tea %unt certe) (2) Pre'udiciul ce ar ,i cauzat prin pierderea unei -an%e de a o5+ine un avanta' poate ,i reparat propor+ional cu pro5a5ilitatea o5+inerii avanta'ului9 +innd cont de :$pre'urri -i de %itua+ia concret a creditorului) (A) Pre'udiciul al crui cuantu$ nu poate ,i %ta5ilit cu certitudine %e deter$in de in%tan+a de 'udecat) AR ) 1)?AA Previzi5ilitatea pre'udiciului &e5itorul r%punde nu$ai pentru pre'udiciile pe care le"a prevzut %au pe care putea % le prevad ca ur$are a nee8ecutrii la $o$entul :ncBeierii contractului9 a,ar de cazul :n care nee8ecutarea e%te inten+ionat ori %e datoreaz culpei ;rave a ace%tuia) CBiar -i :n ace%t din ur$ caz9 daunele"intere%e nu cuprind dect ceea ce e%te con%ecin+a direct -i nece%ar a nee8ecutrii o5li;a+iei) AR ) 1)?A> Pre'udiciul i$puta5il creditorului (1) &ac9 prin ac+iunea %au o$i%iunea %a culpa5il9 creditorul a contri5uit la producerea pre'udiciului9 de%p;u5irile datorate de de5itor %e vor di$inua :n $od core%punztor) Acea%t di%pozi+ie %e aplic -i atunci cnd pre'udiciul e%te cauzat :n parte de un eveni$ent al crui ri%c a ,o%t a%u$at de creditor) (2) &e5itorul nu datoreaz de%p;u5iri pentru pre'udiciile pe care creditorul le"ar ,i putut evita cu o $ini$ dili;en+) AR ) 1)?A? &aunele $oratorii :n cazul o5li;a+iilor 5ne-ti (1) @n cazul :n care o %u$ de 5ani nu e%te pltit la %caden+9 creditorul are dreptul la daune $oratorii9 de la %caden+ pn :n $o$entul pl+ii9 :n cuantu$ul convenit de pr+i %au9 :n lip%9 :n cel prevzut de le;e9 ,r a tre5ui % dovedea%c vreun pre'udiciu) @n ace%t caz9 de5itorul nu are dreptul % ,ac dovada c pre'udiciul %u,erit de creditor ca ur$are a :ntrzierii pl+ii ar ,i $ai $ic) (2) &ac9 :nainte de %caden+9 de5itorul datora do5nzi $ai $ari dect do5nda le;al9 daunele $oratorii %unt datorate la nivelul aplica5il :nainte de %caden+) (A) &ac nu %unt datorate do5nzi $oratorii $ai $ari dect do5nda le;al9 creditorul are dreptul9 :n a,ara do5nzii le;ale9

la daune"intere%e pentru repararea inte;ral a pre'udiciului %u,erit) AR ) 1)?A7 &aunele $oratorii :n cazul o5li;a+iilor de a ,ace @n cazul altor o5li;a+ii dect cele avnd ca o5iect plata unei %u$e de 5ani9 e8ecutarea cu :ntrziere d :ntotdeauna dreptul la daune"intere%e e;ale cu do5nda le;al9 calculat de la data la care de5itorul e%te :n :ntrziere a%upra ecBivalentului :n 5ani al o5li;a+iei9 cu e8cep+ia cazului :n care %"a %tipulat o clauz penal ori creditorul poate dovedi un pre'udiciu $ai $are cauzat de :ntrzierea :n e8ecutarea o5li;a+iei) AR ) 1)?A2 &ovada pre'udiciului &ovada nee8ecutrii o5li;a+iei nu :l %cute-te pe creditor de pro5a pre'udiciului9 cu e8cep+ia cazului :n care prin le;e %au prin conven+ia pr+ilor %e prevede alt,el) ==) Clauza penal -i arvuna AR ) 1)?A4 Clauza penal (1) Clauza penal e%te aceea prin care pr+ile %tipuleaz c de5itorul %e o5li; la o anu$it pre%ta+ie :n cazul nee8ecutrii o5li;a+iei principale) (2) @n caz de nee8ecutare9 creditorul poate cere ,ie e8ecutarea %ilit :n natur a o5li;a+iei principale9 ,ie clauza penal) (A) &e5itorul nu %e poate li5era o,erind de%p;u5irea convenit) (>) Creditorul poate cere e8ecutarea clauzei penale ,r a ,i +inut % dovedea%c vreun pre'udiciu) (?) &i%pozi+iile privitoare la clauza penal %unt aplica5ile conven+iei prin care creditorul e%te :ndrept+it ca9 :n cazul rezolu+iunii %au rezilierii contractului din culpa de5itorului9 % p%treze plata par+ial ,cut de ace%ta din ur$) (unt e8ceptate di%pozi+iile privitoare la arvun) AR ) 1)?A3 Cu$ulul penalit+ii cu e8ecutarea :n natur Creditorul nu poate cere att e8ecutarea :n natur a o5li;a+iei principale9 ct -i plata penalit+ii9 a,ar de cazul :n care penalitatea a ,o%t %tipulat pentru nee8ecutarea o5li;a+iilor la ti$p %au :n locul %ta5ilit) @n ace%t din ur$ caz9 creditorul poate cere att e8ecutarea o5li;a+iei principale9 ct -i a penalit+ii9 dac nu renun+ la ace%t drept %au dac nu accept9 ,r rezerve9 e8ecutarea o5li;a+iei) AR ) 1)?>0 Nulitatea clauzei penale (1) Nulitatea o5li;a+iei principale o atra;e pe aceea a clauzei penale) Nulitatea clauzei penale nu o atra;e pe aceea a o5li;a+iei principale)

(2) Penalitatea nu poate ,i cerut atunci cnd e8ecutarea o5li;a+iei a devenit i$po%i5il din cauze nei$puta5ile de5itorului) AR ) 1)?>1 Reducerea cuantu$ului penalit+ii (1) =n%tan+a nu poate reduce penalitatea dect atunci cndE a) o5li;a+ia principal a ,o%t e8ecutat :n parte -i acea%t e8ecutare a pro,itat creditorului6 5) penalitatea e%te vdit e8ce%iv ,a+ de pre'udiciul ce putea ,i prevzut de pr+i la :ncBeierea contractului) (2) @n cazul prevzut la alin) (1) lit) 5)9 penalitatea a%t,el redu% tre5uie :n% % r$n %uperioar o5li;a+iei principale) (A) .rice %tipula+ie contrar %e con%ider ne%cri%) AR ) 1)?>2 .5li;a+ia principal indivizi5il Atunci cnd o5li;a+ia principal e%te indivizi5il9 ,r a ,i %olidar9 iar nee8ecutarea ace%teia rezult din ,apta unuia dintre code5itori9 penalitatea poate ,i cerut ,ie :n totalitate celui care nu a e8ecutat9 ,ie celorlal+i code5itori9 ,iecruia pentru partea %a) Ace-tia p%treaz dreptul de re;re% :n contra celui care a provocat nee8ecutarea) AR ) 1)?>A .5li;a+ia principal divizi5il (1) Atunci cnd o5li;a+ia principal e%te divizi5il9 penalitatea e%te9 de a%e$enea9 divizi5il9 ,iind %uportat nu$ai de code5itorul care e%te vinovat de nee8ecutare -i nu$ai pentru partea de care ace%ta e%te +inut) (2) &i%pozi+iile alin) (1) nu %e aplic atunci cnd clauza penal a ,o%t %tipulat pentru a :$piedica o plat par+ial9 iar unul dintre code5itori a :$piedicat e8ecutarea o5li;a+iei :n totalitate) @n ace%t caz9 :ntrea;a penalitate poate ,i cerut ace%tuia din ur$9 iar de la ceilal+i code5itori nu$ai propor+ional cu partea ,iecruia din datorie9 ,r a li$ita re;re%ul ace%tora :$potriva celui care nu a e8ecutat o5li;a+ia) AR ) 1)?>> Arvuna con,ir$atorie (1) &ac9 la $o$entul :ncBeierii contractului9 o parte d celeilalte9 cu titlu de arvun9 o %u$ de 5ani %au alte 5unuri ,un;i5ile9 :n caz de e8ecutare arvuna tre5uie i$putat a%upra pre%ta+iei datorate %au9 dup caz9 re%tituit) (2) &ac partea care a dat arvuna nu e8ecut o5li;a+ia ,r 'u%ti,icare9 cealalt parte poate declara rezolu+iunea contractului9 re+innd arvuna) Atunci cnd nee8ecutarea provine de la partea care a pri$it arvuna9 cealalt parte poate declara rezolu+iunea contractului -i poate cere du5lul ace%teia) (A) Creditorul o5li;a+iei nee8ecutate poate :n% opta pentru e8ecutare %au pentru rezolu+iunea contractului -i repararea pre'udiciului potrivit dreptului co$un) AR ) 1)?>? Arvuna penalizatoare

&ac :n contract e%te %tipulat e8pre% dreptul uneia dintre pr+i %au dreptul a$5elor pr+i de a %e dezice de contract9 cel care denun+ contractul pierde arvuna dat %au9 dup caz9 tre5uie % re%tituie du5lul celei pri$ite) AR ) 1)?>7 Re%tituirea arvunei Arvuna %e re%tituie cnd contractul :nceteaz din cauze ce nu atra; r%punderea vreuneia dintre pr+i) IA) Cinov+ia de5itorului AR ) 1)?>2 Cinov+ia de5itorului &e5itorul e%te +inut % repare pre'udiciul cauzat cu inten+ie %au din culp) AR ) 1)?>4 Prezu$+ia de culp Culpa de5itorului unei o5li;a+ii contractuale %e prezu$ prin %i$plul ,apt al nee8ecutrii) (EC/=!NEA a ?"a Rezolu+iunea9 rezilierea -i reducerea pre%ta+iilor AR ) 1)?>3 &reptul la rezolu+iune %au reziliere (1) &ac nu cere e8ecutarea %ilit a o5li;a+iilor contractuale9 creditorul are dreptul la rezolu+iunea %au9 dup caz9 rezilierea contractului9 precu$ -i la daune"intere%e9 dac i %e cuvin) (2) Rezolu+iunea poate avea loc pentru o parte a contractului9 nu$ai atunci cnd e8ecutarea %a e%te divizi5il) &e a%e$enea9 :n cazul contractului plurilateral9 ne:ndeplinirea de ctre una dintre pr+i a o5li;a+iei nu atra;e rezolu+iunea contractului ,a+ de celelalte pr+i9 cu e8cep+ia cazului :n care pre%ta+ia nee8ecutat tre5uia9 dup circu$%tan+e9 % ,ie con%iderat e%en+ial) (A) &ac nu %e prevede alt,el9 di%pozi+iile re,eritoare la rezolu+iune %e aplic -i :n cazul rezilierii) AR ) 1)??0 Modul de operare (1) Rezolu+iunea poate ,i di%pu% de in%tan+9 la cerere9 %au9 dup caz9 poate ,i declarat unilateral de ctre partea :ndrept+it) (2) &e a%e$enea9 :n cazurile anu$e prevzute de le;e %au dac pr+ile au convenit a%t,el9 rezolu+iunea poate opera de plin drept) AR ) 1)??1 Reducerea pre%ta+iilor (1) Creditorul nu are dreptul la rezolu+iune atunci cnd nee8ecutarea e%te de $ic :n%e$ntate) @n cazul contractelor cu e8ecutare %ucce%iv9 creditorul are dreptul la reziliere9 cBiar

dac nee8ecutarea e%te de $ic :n%e$ntate9 :n% are un caracter repetat) .rice %tipula+ie contrar e%te con%iderat ne%cri%) (2) El are :n% dreptul la reducerea propor+ional a pre%ta+iei %ale dac9 dup :$pre'urri9 acea%ta e%te po%i5il) (A) &ac reducerea pre%ta+iilor nu poate avea loc9 creditorul nu are dreptul dect la daune"intere%e) AR ) 1)??2 Rezolu+iunea unilateral (1) Rezolu+iunea %au rezilierea contractului poate avea loc prin noti,icarea %cri% a de5itorului atunci cnd pr+ile au convenit a%t,el9 cnd de5itorul %e a,l de drept :n :ntrziere ori cnd ace%ta nu a e8ecutat o5li;a+ia :n ter$enul ,i8at prin punerea :n :ntrziere) (2) &eclara+ia de rezolu+iune %au de reziliere tre5uie ,cut :n ter$enul de pre%crip+ie prevzut de le;e pentru ac+iunea core%punztoare ace%tora) (A) @n toate cazurile9 declara+ia de rezolu+iune %au de reziliere %e :n%crie :n cartea ,unciar ori9 dup caz9 :n alte re;i%tre pu5lice9 pentru a ,i opoza5il ter+ilor) (>) &eclara+ia de rezolu+iune e%te irevoca5il de la data co$unicrii ei ctre de5itor %au9 dup caz9 de la data e8pirrii ter$enului prevzut la alin) (1)) AR ) 1)??A Pactul co$i%oriu (1) Pactul co$i%oriu produce e,ecte dac prevede9 :n $od e8pre%9 o5li;a+iile a cror nee8ecutare atra;e rezolu+iunea %au rezilierea de drept a contractului) (2) @n cazul prevzut la alin) (1)9 rezolu+iunea %au rezilierea e%te %u5ordonat punerii :n :ntrziere a de5itorului9 a,ar de cazul :n care %"a convenit c ea va rezulta din %i$plul ,apt al nee8ecutrii) (A) Punerea :n :ntrziere nu produce e,ecte dect dac indic :n $od e8pre% condi+iile :n care pactul co$i%oriu opereaz) AR ) 1)??> E,ectele rezolu+iunii -i ale rezilierii (1) Contractul de%,iin+at prin rezolu+iune %e con%ider c nu a ,o%t niciodat :ncBeiat) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 ,iecare parte e%te +inut9 :n ace%t caz9 % re%tituie celeilalte pr+i pre%ta+iile pri$ite) (2) Rezolu+iunea nu produce e,ecte a%upra clauzelor re,eritoare la %olu+ionarea di,erendelor ori a%upra celor care %unt de%tinate % produc e,ecte cBiar :n caz de rezolu+iune) (A) Contractul reziliat :nceteaz doar pentru viitor) (EC/=!NEA a 7"a Cauze 'u%ti,icate de nee8ecutare a o5li;a+iilor contractuale AR ) 1)??? .rdinea e8ecutrii o5li;a+iilor (1) &ac din conven+ia pr+ilor %au din :$pre'urri nu rezult contrariul9 :n $%ura :n care o5li;a+iile pot ,i

e8ecutate %i$ultan9 pr+ile %unt +inute % le e8ecute :n ace%t ,el) (2) @n $%ura :n care e8ecutarea o5li;a+iei unei pr+i nece%it o perioad de ti$p9 acea parte e%te +inut % e8ecute contractul pri$a9 dac din conven+ia pr+ilor %au din :$pre'urri nu rezult alt,el) AR ) 1)??7 E8cep+ia de nee8ecutare (1) Atunci cnd o5li;a+iile n%cute dintr"un contract %inala;$atic %unt e8i;i5ile9 iar una dintre pr+i nu e8ecut %au nu o,er e8ecutarea o5li;a+iei9 cealalt parte poate9 :ntr"o $%ur core%punztoare9 % re,uze e8ecutarea propriei o5li;a+ii9 a,ar de cazul :n care din le;e9 din voin+a pr+ilor %au din uzan+e rezult c cealalt parte e%te o5li;at % e8ecute $ai :nti) (2) E8ecutarea nu poate ,i re,uzat dac9 potrivit :$pre'urrilor -i +innd %ea$a de $ica :n%e$ntate a pre%ta+iei nee8ecutate9 ace%t re,uz ar ,i contrar 5unei"credin+e) AR ) 1)??2 =$po%i5ilitatea de e8ecutare (1) Atunci cnd i$po%i5ilitatea de e8ecutare e%te total -i de,initiv -i prive-te o o5li;a+ie contractual i$portant9 contractul e%te de%,iin+at de plin drept -i ,r vreo noti,icare9 cBiar din $o$entul producerii eveni$entului ,ortuit) &i%pozi+iile art) 1)22> alin) (2) %unt aplica5ile :n $od core%punztor) (2) &ac i$po%i5ilitatea de e8ecutare a o5li;a+iei e%te te$porar9 creditorul poate %u%penda e8ecutarea propriilor o5li;a+ii ori poate o5+ine de%,iin+area contractului) @n ace%t din ur$ caz9 re;ulile din $ateria rezolu+iunii %unt aplica5ile :n $od core%punztor) CAP) === Mi'loacele de protec+ie a drepturilor creditorului (EC/=!NEA 1 M%urile con%ervatorii AR ) 1)??4 M%urile con%ervatorii Creditorul poate % ia toate $%urile nece%are %au utile pentru con%ervarea drepturilor %ale9 precu$ a%i;urarea dovezilor9 :ndeplinirea unor ,or$alit+i de pu5licitate -i in,or$are pe contul de5itorului9 e8ercitarea ac+iunii o5lice ori luarea unor $%uri a%i;urtorii) AR ) 1)??3 M%urile a%i;urtorii Principalele $%uri a%i;urtorii %unt %ecBe%trul -i poprirea a%i;urtorie) M%urile a%i;urtorii %e iau :n con,or$itate cu di%pozi+iile Codului de procedur civil) (EC/=!NEA a 2"a Ac+iunea o5lic

AR ) 1)?70 No+iune (1) Creditorul a crui crean+ e%te cert -i e8i;i5il poate % e8ercite drepturile -i ac+iunile de5itorului atunci cnd ace%ta9 :n pre'udiciul creditorului9 re,uz %au ne;li'eaz % le e8ercite) (2) Creditorul nu va putea e8ercita drepturile -i ac+iunile care %unt %trn% le;ate de per%oana de5itorului) (A) Cel :$potriva cruia %e e8ercit ac+iunea o5lic poate opune creditorului toate $i'loacele de aprare pe care le"ar ,i putut opune de5itorului) AR ) 1)?71 E,ectele ad$iterii ac+iunii o5lice Fotrrea 'udectorea%c de ad$itere a ac+iunii o5lice pro,it tuturor creditorilor9 ,r nicio pre,erin+ :n ,avoarea creditorului care a e8ercitat ac+iunea) (EC/=!NEA a A"a Ac+iunea revocatorie AR ) 1)?72 No+iune (1) &ac dovede-te un pre'udiciu9 creditorul poate cere % ,ie declarate inopoza5ile ,a+ de el actele 'uridice :ncBeiate de de5itor :n ,rauda drepturilor %ale9 cu$ %unt cele prin care de5itorul :-i creeaz %au :-i $re-te o %tare de in%olva5ilitate) (2) !n contract cu titlu onero% %au o plat ,cut :n e8ecutarea unui a%e$enea contract poate ,i declarat inopoza5il nu$ai atunci cnd ter+ul contractant ori cel care a pri$it plata cuno-tea ,aptul c de5itorul :-i creeaz %au :-i $re-te %tarea de in%olva5ilitate) AR ) 1)?7A Condi+ii privitoare la crean+ Crean+a tre5uie % ,ie cert la data introducerii ac+iunii) AR ) 1)?7> er$en de pre%crip+ie &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 dreptul la ac+iune %e pre%crie :n ter$en de un an de la data la care creditorul a cuno%cut %au tre5uia % cunoa%c pre'udiciul ce rezult din actul atacat) AR ) 1)?7? E,ectele ad$iterii ac+iunii (1) Actul atacat va ,i declarat inopoza5il att ,a+ de creditorul care a introdu% ac+iunea9 ct -i ,a+ de to+i ceilal+i creditori care9 putnd introduce ac+iunea9 au intervenit :n cauz) Ace-tia vor avea dreptul de a ,i plti+i din pre+ul 5unului ur$rit9 cu re%pectarea cauzelor de pre,erin+ e8i%tente :ntre ei) (2) er+ul do5nditor poate p%tra 5unul pltind creditorului cruia pro,it ad$iterea ac+iunii o %u$ de 5ani e;al cu pre'udiciul %u,erit de ace%ta din ur$ prin :ncBeierea actului)

@n caz contrar9 Botrrea 'udectorea%c de ad$itere a ac+iunii revocatorii indi%poni5ilizeaz 5unul pn la :ncetarea e8ecutrii %ilite a crean+ei pe care %"a :nte$eiat ac+iunea9 di%pozi+iile privitoare la pu5licitatea -i e,ectele clauzei de inaliena5ilitate aplicndu"%e :n $od core%punztor) = L!L C= ran%$i%iunea -i tran%,or$area o5li;a+iilor CAP) = Ce%iunea de crean+ (EC/=!NEA 1 Ce%iunea de crean+ :n ;eneral AR ) 1)?77 No+iune (1) Ce%iunea de crean+ e%te conven+ia prin care creditorul cedent tran%$ite ce%ionarului o crean+ :$potriva unui ter+) (2) &i%pozi+iile prezentului capitol nu %e aplicE a) tran%,erului crean+elor :n cadrul unei tran%$i%iuni univer%ale %au cu titlu univer%al6 5) tran%,erului titlurilor de valoare -i altor in%tru$ente ,inanciare9 cu e8cep+ia di%pozi+iilor %ec+iunii a 2"a din prezentul capitol) AR ) 1)?72 #elurile ce%iunii (1) Ce%iunea de crean+ poate ,i cu titlu onero% %au cu titlu ;ratuit) (2) &ac ce%iunea e%te cu titlu ;ratuit9 di%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e co$pleteaz :n $od core%punztor cu cele din $ateria contractului de dona+ie) (A) &ac ce%iunea e%te cu titlu onero%9 di%pozi+iile prezentului capitol %e co$pleteaz :n $od core%punztor cu cele din $ateria contractului de vnzare"cu$prare %au9 dup caz9 cu cele care re;le$enteaz orice alt opera+iune 'uridic :n cadrul creia pr+ile au convenit % %e e8ecute pre%ta+ia con%tnd :n tran%$iterea unei crean+e) AR ) 1)?74 ran%,erul drepturilor (1) Ce%iunea de crean+ tran%,er ce%ionaruluiE a) toate drepturile pe care cedentul le are :n le;tur cu crean+a cedat6 5) drepturile de ;aran+ie -i toate celelalte acce%orii ale crean+ei cedate) (2) Cu toate ace%tea9 cedentul nu poate % predea ce%ionarului9 ,r acordul con%tituitorului9 po%e%ia 5unului luat :n ;a') @n cazul :n care con%tituitorul %e opune9 5unul ;a'at r$ne :n cu%todia cedentului) AR ) 1)?73 Crean+e care nu pot ,i cedate

(1) Nu pot ,ace o5iectul unei ce%iuni crean+ele care %unt declarate netran%$i%i5ile de le;e) (2) Crean+a ce are ca o5iect o alt pre%ta+ie dect plata unei %u$e de 5ani poate ,i cedat nu$ai dac ce%iunea nu ,ace ca o5li;a+ia % ,ie9 :n $od %u5%tan+ial9 $ai oneroa%) AR ) 1)?20 Clauza de inaliena5ilitate (1) Ce%iunea care e%te interzi% %au li$itat prin conven+ia cedentului cu de5itorul nu produce e,ecte :n privin+a de5itorului dect dacE a) de5itorul a con%i$+it la ce%iune6 5) interdic+ia nu e%te e8pre% $en+ionat :n :n%cri%ul con%tatator al crean+ei9 iar ce%ionarul nu a cuno%cut -i nu tre5uia % cunoa%c e8i%ten+a interdic+iei la $o$entul ce%iunii6 c) ce%iunea prive-te o crean+ ce are ca o5iect o %u$ de 5ani) (2) &i%pozi+iile alin) (1) nu li$iteaz r%punderea cedentului ,a+ de de5itor pentru :nclcarea interdic+iei de a ceda crean+a) AR ) 1)?21 Ce%iunea par+ial (1) Crean+a privitoare la o %u$ de 5ani poate ,i cedat :n parte) (2) Crean+a ce are ca o5iect o alt pre%ta+ie nu poate ,i cedat :n parte dect dac o5li;a+ia e%te divizi5il9 iar ce%iunea nu ,ace ca acea%ta % devin9 :n $od %u5%tan+ial9 $ai oneroa% pentru de5itor) AR ) 1)?22 Crean+e viitoare (1) @n caz de ce%iune a unei crean+e viitoare9 actul tre5uie % cuprind ele$entele care per$it identi,icarea crean+ei cedate) (2) Crean+a %e con%ider tran%,erat din $o$entul :ncBeierii contractului de ce%iune) AR ) 1)?2A #or$a ce%iunii (1) Crean+a e%te cedat prin %i$pla conven+ie a cedentului -i a ce%ionarului9 ,r noti,icarea de5itorului) (2) Con%i$+$ntul de5itorului nu e%te cerut dect atunci cnd9 dup :$pre'urri9 crean+a e%te le;at :n $od e%en+ial de per%oana creditorului) AR ) 1)?2> Predarea :n%cri%ului con%tatator al crean+ei (1) Cedentul e%te o5li;at % re$it ce%ionarului titlul con%tatator al crean+ei a,lat :n po%e%ia %a9 precu$ -i orice alte :n%cri%uri doveditoare ale dreptului tran%$i%) (2) @n caz de ce%iune par+ial a crean+ei9 ce%ionarul are dreptul la o copie le;alizat a :n%cri%ului con%tatator al crean+ei9 precu$ -i la $en+ionarea ce%iunii9 cu %e$ntura pr+ilor9 pe :n%cri%ul ori;inal) &ac ce%ionarul do5nde-te -i re%tul crean+ei9 devin aplica5ile di%pozi+iile alin) (1)) AR ) 1)?2? E,ectele ce%iunii :nainte de noti,icare

(1) Ce%iunea de crean+ produce e,ecte :ntre cedent -i ce%ionar9 iar ace%ta din ur$ poate pretinde tot ceea ce pri$e-te cedentul de la de5itor9 cBiar dac ce%iunea nu a ,o%t ,cut opoza5il de5itorului) (2) Ce%ionarul poate9 :n acelea-i :$pre'urri9 % ,ac acte de con%ervare cu privire la dreptul cedat) AR ) 1)?27 &o5nzile %cadente -i ne:nca%ate &ac nu %"a convenit alt,el9 do5nzile -i orice alte venituri a,erente crean+ei9 devenite %cadente9 dar ne:nca%ate :nc de cedent9 %e cuvin ce%ionarului9 cu :ncepere de la data ce%iunii) AR ) 1)?22 Co%turi %upli$entare &e5itorul are dreptul % ,ie de%p;u5it de cedent -i de ce%ionar pentru orice cBeltuieli %upli$entare cauzate de ce%iune) AR ) 1)?24 Co$unicarea -i acceptarea ce%iunii (1) &e5itorul e%te +inut % pltea%c ce%ionarului din $o$entul :n careE a) accept ce%iunea printr"un :n%cri% cu dat cert6 5) pri$e-te o co$unicare %cri% a ce%iunii9 pe %uport Brtie %au :n ,or$at electronic9 :n care %e arat identitatea ce%ionarului9 %e identi,ic :n $od rezona5il crean+a cedat -i %e %olicit de5itorului % pltea%c ce%ionarului) @n cazul unei ce%iuni par+iale9 tre5uie indicat -i :ntinderea ce%iunii) (2) @nainte de acceptare %au de pri$irea co$unicrii9 de5itorul nu %e poate li5era dect pltind cedentului) (A) Atunci cnd co$unicarea ce%iunii e%te ,cut de ce%ionar9 de5itorul :i poate cere ace%tuia % :i prezinte dovada %cri% a ce%iunii) (>) Pn la pri$irea unei a%e$enea dovezi9 de5itorul poate % %u%pende plata) (?) Co$unicarea ce%iunii nu produce e,ecte dac dovada %cri% a ce%iunii nu e%te co$unicat de5itorului) AR ) 1)?23 .poza5ilitatea ce%iunii unei univer%alit+i de crean+e Ce%iunea unei univer%alit+i de crean+e9 actuale %au viitoare9 nu e%te opoza5il ter+ilor dect prin :n%crierea ce%iunii :n arBiv) Cu toate ace%tea9 ce%iunea nu e%te opoza5il de5itorilor dect din $o$entul co$unicrii ei) AR ) 1)?40 Co$unicarea odat cu cererea de cBe$are :n 'udecat Atunci cnd ce%iunea %e co$unic odat cu ac+iunea intentat :$potriva de5itorului9 ace%ta nu poate ,i o5li;at la cBeltuieli de 'udecat dac plte-te pn la pri$ul ter$en9 a,ar de cazul :n care9 la $o$entul co$unicrii ce%iunii9 de5itorul %e a,la de'a :n :ntrziere) AR ) 1)?41 .poza5ilitatea ce%iunii ,a+ de ,ideiu%or Ce%iunea nu e%te opoza5il ,ideiu%orului dect dac ,or$alit+ile prevzute pentru opoza5ilitatea ce%iunii ,a+ de de5itor au ,o%t :ndeplinite -i :n privin+a ,ideiu%orului :n%u-i)

AR ) 1)?42 E,ectele ce%iunii :ntre ce%ionar -i de5itorul cedat (1) &e5itorul poate % opun ce%ionarului toate $i'loacele de aprare pe care le"ar ,i putut invoca :$potriva cedentului) A%t,el9 el poate % opun plata ,cut cedentului :nainte ca ce%iunea % :i ,i devenit opoza5il9 indi,erent dac are %au nu cuno-tin+ de e8i%ten+a altor ce%iuni9 precu$ -i orice alt cauz de %tin;ere a o5li;a+iilor %urvenit :nainte de acel $o$ent) (2) &e5itorul poate9 de a%e$enea9 % opun ce%ionarului plata pe care el :n%u-i ori ,ideiu%orul %u a ,cut"o cu 5un"credin+ unui creditor aparent9 cBiar dac au ,o%t :ndeplinite ,or$alit+ile cerute pentru a ,ace opoza5il ce%iunea de5itorului -i ter+ilor) (A) @n cazul :n care ce%iunea i"a devenit opoza5il prin acceptare9 de5itorul cedat nu $ai poate opune ce%ionarului co$pen%a+ia pe care o putea invoca :n raporturile cu cedentul) AR ) 1)?4A Ce%iuni %ucce%ive (1) Atunci cnd cedentul a tran%$i% aceea-i crean+ $ai $ultor ce%ionari %ucce%ivi9 de5itorul %e li5ereaz pltind :n te$eiul ce%iunii care i"a ,o%t co$unicat $ai :nti %au pe care a acceptat"o $ai :nti printr"un :n%cri% cu dat cert) (2) @n raporturile dintre ce%ionarii %ucce%ivi ai aceleia-i crean+e e%te pre,erat cel care -i"a :n%cri% $ai :nti ce%iunea la arBiv9 indi,erent de data ce%iunii %au a co$unicrii ace%teia ctre de5itor) AR ) 1)?4> E,ectele ce%iunii par+iale :ntre ce%ionarii crean+ei @n cazul unei ce%iuni par+iale9 cedentul -i ce%ionarul %unt plti+i propor+ional cu valoarea crean+ei ,iecruia dintre ei) Acea%t re;ul %e aplic :n $od core%punztor ce%ionarilor care do5nde%c :$preun aceea-i crean+) AR ) 1)?4? .5li;a+ia de ;aran+ie (1) &ac ce%iunea e%te cu titlu onero%9 cedentul are9 de drept9 o5li;a+ia de ;aran+ie ,a+ de ce%ionar) (2) A%t,el9 cedentul ;aranteaz e8i%ten+a crean+ei :n raport cu data ce%iunii9 ,r a r%punde -i de %olva5ilitatea de5itorului cedat) &ac cedentul %"a o5li;at e8pre% % ;aranteze pentru %olva5ilitatea de5itorului cedat9 %e prezu$9 :n lip%a unei %tipula+ii contrare9 c %"a avut :n vedere nu$ai %olva5ilitatea de la data ce%iunii) (A) R%punderea pentru %olva5ilitatea de5itorului cedat %e :ntinde pn la concuren+a pre+ului ce%iunii9 la care %e adau; cBeltuielile %uportate de ce%ionar :n le;tur cu ce%iunea) (>) &e a%e$enea9 dac cedentul cuno-tea9 la data ce%iunii9 %tarea de in%olva5ilitate a de5itorului cedat9 %unt aplica5ile9 :n $od core%punztor9 di%pozi+iile le;ale privind r%punderea vnztorului de rea"credin+ pentru viciile a%cun%e ale 5unului vndut)

(?) @n lip% de %tipula+ie contrar9 cedentul cu titlu ;ratuit nu ;aranteaz nici $car e8i%ten+a crean+ei la data ce%iunii) AR ) 1)?47 R%punderea cedentului pentru evic+iune (1) @n toate cazurile9 cedentul r%punde dac9 prin ,apta %a proprie9 %in;ur ori concurent cu ,apta unei alte per%oane9 ce%ionarul nu do5nde-te crean+a :n patri$oniul %u ori nu poate % o ,ac opoza5il ter+ilor) (2) @ntr"un a%e$enea caz9 :ntinderea r%punderii cedentului %e deter$in potrivit di%pozi+iilor art) 1)?4? alin) (>)) (EC/=!NEA a 2"a Ce%iunea unei crean+e con%tatate printr"un titlu no$inativ9 la ordin %au la purttor AR ) 1)?42 No+iune -i ,eluri (1) Crean+ele :ncorporate :n titluri no$inative9 la ordin ori la purttor nu %e pot tran%$ite prin %i$plul acord de voin+ al pr+ilor) (2) Re;i$ul titlurilor $en+ionate la alin) (1)9 precu$ -i al altor titluri de valoare %e %ta5ile-te prin le;e %pecial) AR ) 1)?44 Modalit+i de tran%$itere (1) @n cazul titlurilor no$inative9 tran%$i%iunea %e $en+ioneaz att pe :n%cri%ul re%pectiv9 ct -i :n re;i%trul +inut pentru eviden+a ace%tora) (2) Pentru tran%$iterea titlurilor la ordin e%te nece%ar ;irul9 e,ectuat potrivit di%pozi+iilor aplica5ile :n $ateria ca$5iilor) (A) Crean+a :ncorporat :ntr"un titlu la purttor %e tran%$ite prin re$iterea $aterial a titlului) .rice %tipula+ie contrar %e con%ider ne%cri%) AR ) 1)?43 Mi'loace de aprare (1) &e5itorul nu poate opune de+intorului titlului alte e8cep+ii dect cele care prive%c nulitatea titlului9 cele care reie% ne:ndoielnic din cuprin%ul ace%tuia9 precu$ -i cele care pot ,i invocate per%onal :$potriva de+intorului) (2) Cu toate ace%tea9 de+intorul care a do5ndit titlul :n ,rauda de5itorului nu %e poate prevala de di%pozi+iile alin) (1)) AR ) 1)?30 Plata crean+ei &e5itorul care a e$i% titlul la purttor e%te +inut % pltea%c crean+a con%tatat prin acel titlu oricrui de+intor care :i re$ite titlul9 cu e8cep+ia cazului :n care i %"a co$unicat o Botrre 'udectorea%c prin care e%te o5li;at % re,uze plata) AR ) 1)?31 Punerea :n circula+ie ,r voia e$itentului

&e5itorul care a e$i% titlul la purttor r$ne +inut ,a+ de orice de+intor de 5un"credin+9 cBiar dac de$on%treaz c titlul a ,o%t pu% :n circula+ie :$potriva voin+ei %ale) AR ) 1)?32 Ac+iunea de+intorului depo%edat :n $od nele;iti$ Cel care a ,o%t depo%edat :n $od nele;iti$ de un titlu la purttor nu :l poate :$piedica pe de5itor % pltea%c crean+a celui care :i prezint titlul dect prin co$unicarea unei Botrri 'udectore-ti) @n ace%t caz9 in%tan+a %e va pronun+a pe cale de ordonan+ pre-edin+ial) CAP) == (u5ro;a+ia AR ) 1)?3A #elurile %u5ro;a+iei (1) .ricine plte-te :n locul de5itorului poate ,i %u5ro;at :n drepturile creditorului9 ,r a putea :n% do5ndi $ai $ulte drepturi dect ace%ta) (2) (u5ro;a+ia poate ,i conven+ional %au le;al) (A) (u5ro;a+ia conven+ional poate ,i con%i$+it de de5itor %au de creditor) Ea tre5uie % ,ie e8pre% -i9 pentru a ,i opu% ter+ilor9 tre5uie con%tatat prin :n%cri%) AR ) 1)?3> (u5ro;a+ia con%i$+it de creditor (1) (u5ro;a+ia e%te con%i$+it de creditor atunci cnd9 pri$ind plata de la un ter+9 :i tran%$ite ace%tuia9 la $o$entul pl+ii9 toate drepturile pe care le avea :$potriva de5itorului) (2) (u5ro;a+ia opereaz ,r con%i$+$ntul de5itorului) .rice %tipula+ie contrar %e con%ider ne%cri%) AR ) 1)?3? (u5ro;a+ia con%i$+it de de5itor (1) (u5ro;a+ia e%te con%i$+it de de5itor atunci cnd ace%ta %e :$pru$ut %pre a"-i plti datoria -i9 pe acea%t cale9 tran%$ite :$pru$uttorului drepturile creditorului ,a+ de care avea datoria re%pectiv) (2) (u5ro;a+ia e%te vala5il nu$ai dac actul de :$pru$ut -i cBitan+a de plat a datoriei au dat cert9 :n actul de :$pru$ut %e declar c %u$a a ,o%t :$pru$utat %pre a %e plti datoria9 iar :n cBitan+ %e $en+ioneaz c plata a ,o%t ,cut cu 5anii :$pru$uta+i de noul creditor) (A) (u5ro;a+ia con%i$+it de de5itor are loc ,r con%i$+$ntul creditorului ini+ial9 :n lip% de %tipula+ie contrar) AR ) 1)?37 (u5ro;a+ia le;al @n a,ar de alte cazuri prevzute de le;e9 %u5ro;a+ia %e produce de dreptE a) :n ,olo%ul creditorului9 cBiar cBiro;ra,ar9 care plte-te unui creditor care are un drept de pre,erin+9 potrivit le;ii6

5) :n ,olo%ul do5nditorului unui 5un care :l plte-te pe titularul crean+ei :n%o+ite de o ;aran+ie a%upra 5unului re%pectiv6 c) :n ,olo%ul celui care9 ,iind o5li;at :$preun cu al+ii %au pentru al+ii9 are intere% % %tin; datoria6 d) :n ,olo%ul $o-tenitorului care plte-te din 5unurile %ale datoriile %ucce%iunii6 e) :n alte cazuri %ta5ilite de le;e) AR ) 1)?32 E,ectele %u5ro;a+iei (1) (u5ro;a+ia :-i produce e,ectele din $o$entul pl+ii pe care ter+ul o ,ace :n ,olo%ul creditorului) (2) (u5ro;a+ia produce e,ecte :$potriva de5itorului principal -i a celor care au ;arantat o5li;a+ia) Ace-tia pot opune noului creditor $i'loacele de aprare pe care le aveau :$potriva creditorului ini+ial) AR ) 1)?34 (u5ro;a+ia par+ial (1) @n caz de %u5ro;a+ie par+ial9 creditorul ini+ial9 titular al unei ;aran+ii9 poate e8ercita drepturile %ale pentru partea nepltit din crean+ cu pre,erin+ ,a+ de noul creditor) (2) Cu toate ace%tea9 :n cazul :n care creditorul ini+ial %"a o5li;at ,a+ de noul creditor % ;aranteze %u$a pentru care a operat %u5ro;a+ia9 cel din ur$ e%te pre,erat) CAP) === Preluarea datoriei (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)?33 Condi+ii .5li;a+ia de a plti o %u$ de 5ani ori de a e8ecuta o alt pre%ta+ie poate ,i tran%$i% de de5itor unei alte per%oaneE a) ,ie printr"un contract :ncBeiat :ntre de5itorul ini+ial -i noul de5itor9 %u5 rezerva di%pozi+iilor art) 1)70?6 5) ,ie printr"un contract :ncBeiat :ntre creditor -i noul de5itor9 prin care ace%ta din ur$ :-i a%u$ o5li;a+ia) AR ) 1)700 E,ecte Prin :ncBeierea contractului de preluare a datoriei9 noul de5itor :l :nlocuie-te pe cel vecBi9 care9 dac nu %"a %tipulat alt,el -i %u5 rezerva art) 1)7019 e%te li5erat) AR ) 1)701 =n%olva5ilitatea noului de5itor &e5itorul ini+ial nu e%te li5erat prin preluarea datoriei9 dac %e dovede-te c noul de5itor era in%olva5il la data cnd a preluat datoria9 iar creditorul a con%i$+it la preluare9 ,r a cunoa-te acea%t :$pre'urare) AR ) 1)702 Acce%oriile crean+ei

(1) Creditorul %e poate prevala :n contra noului de5itor de toate drepturile pe care le are :n le;tur cu datoria preluat) (2) Preluarea datoriei nu are niciun e,ect a%upra e8i%ten+ei ;aran+iilor crean+ei9 a,ar de cazul cnd ace%tea nu pot ,i de%pr+ite de per%oana de5itorului) (A) Cu toate ace%tea9 o5li;a+ia ,ideiu%orului %au a ter+ului care a con%tituit o ;aran+ie pentru realizarea crean+ei %e va %tin;e dac ace%te per%oane nu -i"au dat acordul la preluare) AR ) 1)70A Mi'loacele de aprare (1) &ac din contract nu rezult alt,el9 noul de5itor poate opune creditorului toate $i'loacele de aprare pe care le"ar ,i putut opune de5itorul ini+ial9 :n a,ar de co$pen%a+ie %au orice alt e8cep+ie per%onal a ace%tuia din ur$) (2) Noul de5itor nu poate opune creditorului $i'loacele de aprare :nte$eiate pe raportul 'uridic dintre noul de5itor -i de5itorul ini+ial9 cBiar dac ace%t raport a ,o%t $otivul deter$inant al prelurii) AR ) 1)70> =ne,icacitatea prelurii datoriei (1) Cnd contractul de preluare e%te de%,iin+at9 o5li;a+ia de5itorului ini+ial rena-te9 cu toate acce%oriile %ale9 %u5 rezerva drepturilor do5ndite de ter+ii de 5un"credin+) (2) Creditorul poate9 de a%e$enea9 cere daune"intere%e celui ce a preluat datoria9 a,ar nu$ai dac ace%ta din ur$ dovede-te c nu poart r%punderea de%,iin+rii contractului -i a pre'udiciilor %u,erite de creditor) (EC/=!NEA a 2"a Preluarea datoriei prin contract :ncBeiat cu de5itorul AR ) 1)70? Acordul creditorului Preluarea datoriei convenit cu de5itorul :-i va produce e,ectele nu$ai dac creditorul :-i d acordul) AR ) 1)707 Co$unicarea prelurii (1) .ricare dintre contractan+i poate co$unica creditorului contractul de preluare9 cerndu"i % :-i dea acordul) (2) Creditorului nu i %e poate cere acordul ct ti$p nu a pri$it co$unicarea) (A) Ct ti$p creditorul nu -i"a dat acordul9 contractan+ii pot $odi,ica %au denun+a contractul) AR ) 1)702 er$enul de acceptare (1) Contractantul care co$unic preluarea datoriei creditorului :i poate %ta5ili un ter$en rezona5il pentru r%pun%) (2) &ac a$5ii contractan+i au co$unicat creditorului preluarea datoriei9 %ta5ilind ter$ene di,erite9 r%pun%ul ur$eaz % ,ie dat :n ter$enul care %e :$pline-te cel din ur$) (A) Preluarea datoriei e%te con%iderat re,uzat dac creditorul nu a r%pun% :n ter$en)

AR ) 1)704 .5li;a+iile ter+ului (1) Ct ti$p creditorul nu -i"a dat acordul %au dac a re,uzat preluarea9 cel care a preluat datoria e%te o5li;at % :l li5ereze pe de5itor9 e8ecutnd la ti$p o5li;a+ia) (2) Creditorul nu do5nde-te un drept propriu :$potriva celui o5li;at % :l li5ereze pe de5itor9 cu e8cep+ia cazului :n care %e ,ace dovada c pr+ile contractante au voit alt,el) CAP) =C Nova+ia AR ) 1)703 No+iune -i ,eluri (1) Nova+ia are loc atunci cnd de5itorul contracteaz ,a+ de creditor o o5li;a+ie nou9 care :nlocuie-te -i %tin;e o5li;a+ia ini+ial) (2) &e a%e$enea9 nova+ia %e produce atunci cnd un de5itor nou :l :nlocuie-te pe cel ini+ial9 care e%te li5erat de creditor9 %tin;ndu"%e a%t,el o5li;a+ia ini+ial) @n ace%t caz9 nova+ia poate opera ,r con%i$+$ntul de5itorului ini+ial) (A) Nova+ia are loc -i atunci cnd9 ca e,ect al unui contract nou9 un alt creditor e%te %u5%tituit celui ini+ial9 ,a+ de care de5itorul e%te li5erat9 %tin;ndu"%e a%t,el o5li;a+ia vecBe) AR ) 1)710 Pro5a nova+iei Nova+ia nu %e prezu$) =nten+ia de a nova tre5uie % ,ie ne:ndoielnic) AR ) 1)711 0aran+iile crean+ei novate (1) =potecile care ;aranteaz crean+a ini+ial nu vor :n%o+i noua crean+ dect dac acea%ta %"a prevzut :n $od e8pre%) (2) @n cazul nova+iei prin %cBi$5area de5itorului9 ipotecile le;ate de crean+a ini+ial nu %u5zi%t a%upra 5unurilor de5itorului ini+ial ,r con%i$+$ntul ace%tuia din ur$ -i nici nu %e %tr$ut a%upra 5unurilor noului de5itor ,r acordul %u) (A) Atunci cnd nova+ia opereaz :ntre creditor -i unul dintre de5itorii %olidari9 ipotecile le;ate de vecBea crean+ nu pot ,i tran%,erate dect a%upra 5unurilor code5itorului care contracteaz noua datorie) AR ) 1)712 Mi'loacele de aprare Atunci cnd nova+ia are loc prin %cBi$5area de5itorului9 noul de5itor nu poate opune creditorului $i'loacele de aprare pe care le avea :$potriva de5itorului ini+ial -i nici cele pe care ace%ta din ur$ le avea :$potriva creditorului9 cu e8cep+ia %itua+iei :n care9 :n ace%t ulti$ caz9 de5itorul poate invoca nulitatea a5%olut a actului din care %"a n%cut o5li;a+ia ini+ial) AR ) 1)71A E,ectele nova+iei a%upra de5itorilor %olidari -i ,ideiu%orilor

(1) Nova+ia care opereaz :ntre creditor -i unul dintre de5itorii %olidari :i li5ereaz pe ceilal+i code5itori cu privire la creditor) Nova+ia care opereaz cu privire la de5itorul principal :i li5ereaz pe ,ideiu%ori) (2) Cu toate ace%tea9 atunci cnd creditorul a cerut acordul code5itorilor %au9 dup caz9 al ,ideiu%orilor ca ace-tia % ,ie +inu+i de noua o5li;a+ie9 crean+a ini+ial %u5zi%t :n cazul :n care de5itorii %au ,ideiu%orii nu :-i e8pri$ acordul) AR ) 1)71> E,ectele nova+iei a%upra creditorilor %olidari Nova+ia con%i$+it de un creditor %olidar nu e%te opoza5il celorlal+i creditori dect pentru partea din crean+ ce revine acelui creditor) = L!L C== (tin;erea o5li;a+iilor CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)71? Moduri de %tin;ere a o5li;a+iilor .5li;a+iile %e %tin; prin plat9 co$pen%a+ie9 con,uziune9 re$itere de datorie9 i$po%i5ilitate ,ortuit de e8ecutare9 precu$ -i prin alte $oduri e8pre% prevzute de le;e) CAP) == Co$pen%a+ia AR ) 1)717 No+iune &atoriile reciproce %e %tin; prin co$pen%a+ie pn la concuren+a celei $ai $ici dintre ele) AR ) 1)712 Condi+ii (1) Co$pen%a+ia opereaz de plin drept de :ndat ce e8i%t dou datorii certe9 licBide -i e8i;i5ile9 oricare ar ,i izvorul lor9 -i care au ca o5iect o %u$ de 5ani %au o anu$it cantitate de 5unuri ,un;i5ile de aceea-i natur) (2) . parte poate cere licBidarea 'udiciar a unei datorii pentru a putea opune co$pen%a+ia) (A) .ricare dintre pr+i poate renun+a9 :n $od e8pre% ori tacit9 la co$pen%a+ie) AR ) 1)714 Cazuri :n care co$pen%a+ia e%te e8clu% Co$pen%a+ia nu are loc atunci cndE a) crean+a rezult dintr"un act ,cut cu inten+ia de a p;u5i6 5) datoria are ca o5iect re%tituirea 5unului dat :n depozit %au cu titlu de co$odat6 c) are ca o5iect un 5un in%e%iza5il) AR ) 1)713

er$enul de ;ra+ie er$enul de ;ra+ie acordat pentru plata uneia dintre datorii nu :$piedic realizarea co$pen%a+iei) AR ) 1)720 =$puta+ia Atunci cnd $ai $ulte o5li;a+ii %u%cepti5ile de co$pen%a+ie %unt datorate de acela-i de5itor9 re;ulile %ta5ilite pentru i$puta+ia pl+ii %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 1)721 #ideiu%iunea (1) #ideiu%orul poate opune :n co$pen%a+ie crean+a pe care de5itorul principal o do5nde-te :$potriva creditorului o5li;a+iei ;arantate) (2) &e5itorul principal nu poate9 pentru a %e li5era ,a+ de creditorul %u9 % opun co$pen%a+ia pentru ceea ce ace%ta din ur$ datoreaz ,ideiu%orului) AR ) 1)722 E,ectele co$pen%a+iei ,a+ de ter+i (1) Co$pen%a+ia nu are loc -i nici nu %e poate renun+a la ea :n detri$entul drepturilor do5ndite de un ter+) (2) A%t,el9 de5itorul care9 ,iind ter+ poprit9 do5nde-te o crean+ a%upra creditorului popritor nu poate opune co$pen%a+ia :$potriva ace%tuia din ur$) (A) &e5itorul care putea % opun co$pen%a+ia -i care a pltit datoria nu %e $ai poate prevala9 :n detri$entul ter+ilor9 de privile;iile %au de ipotecile crean+ei %ale) AR ) 1)72A Ce%iunea %au ipoteca a%upra unei crean+e (1) &e5itorul care accept pur -i %i$plu ce%iunea %au ipoteca a%upra crean+ei con%i$+it de creditorul %u unui ter+ nu $ai poate opune acelui ter+ co$pen%a+ia pe care ar ,i putut % o invoce :$potriva creditorului ini+ial :nainte de acceptare) (2) Ce%iunea %au ipoteca pe care de5itorul nu a acceptat"o9 dar care i"a devenit opoza5il9 nu :$piedic dect co$pen%a+ia datoriilor creditorului ini+ial care %unt ulterioare $o$entului :n care ce%iunea %au ipoteca i"a devenit opoza5il) CAP) === Con,uziunea AR ) 1)72> No+iune (1) Atunci cnd9 :n cadrul aceluia-i raport o5li;a+ional9 calit+ile de creditor -i de5itor %e :ntrune%c :n aceea-i per%oan9 o5li;a+ia %e %tin;e de drept prin con,uziune) (2) Con,uziunea nu opereaz dac datoria -i crean+a %e ;%e%c :n acela-i patri$oniu9 dar :n $a%e de 5unuri di,erite) AR ) 1)72? Con,uziunea -i ipoteca (1) =poteca %e %tin;e prin con,uziunea calit+ilor de creditor ipotecar -i de proprietar al 5unului ipotecat)

(2) Ea rena-te dac creditorul e%te evin% din orice cauz independent de el) AR ) 1)727 #ideiu%iunea Con,uziunea ce opereaz prin reunirea calit+ilor de creditor -i de5itor pro,it ,ideiu%orilor) Cea care opereaz prin reunirea calit+ilor de ,ideiu%or -i creditor ori de ,ideiu%or -i de5itor principal nu %tin;e o5li;a+ia principal) AR ) 1)722 E,ectele con,uziunii ,a+ de ter+i Con,uziunea nu aduce atin;ere drepturilor do5ndite anterior de ter+i :n le;tur cu crean+a %tin% pe acea%t cale) AR ) 1)724 &e%,iin+area con,uziunii &i%pari+ia cauzei care a deter$inat con,uziunea ,ace % rena%c o5li;a+ia cu e,ect retroactiv) CAP) =C Re$iterea de datorie AR ) 1)723 No+iune (1) Re$iterea de datorie are loc atunci cnd creditorul :l li5ereaz pe de5itor de o5li;a+ia %a) (2) Re$iterea de datorie e%te total9 dac nu %e %tipuleaz contrariul) AR ) 1)7A0 #eluri (1) Re$iterea de datorie poate ,i e8pre% %au tacit) (2) Ea poate ,i cu titlu onero% %au cu titlu ;ratuit9 potrivit naturii actului prin care acea%ta %e realizeaz) AR ) 1)7A1 &ovada &ovada re$iterii de datorie %e ,ace :n condi+iile Art) 1)>33) AR ) 1)7A2 0aran+ii Renun+area e8pre% la un privile;iu %au la o ipotec ,cut de creditor nu prezu$ re$iterea de datorie :n privin+a crean+ei ;arantate) AR ) 1)7AA #ideiu%iunea (1) Re$iterea de datorie ,cut de5itorului principal li5ereaz pe ,ideiu%or9 ca -i pe oricare alte per%oane +inute pentru el) (2) Re$iterea de datorie con%i$+it :n ,avoarea ,ideiu%orului nu li5ereaz pe de5itorul principal) (A) &ac re$iterea de datorie e%te convenit cu unul dintre ,ideiu%ori9 ceilal+i r$n o5li;a+i % ;aranteze pentru tot9 cu includerea pr+ii ;arantate de ace%ta9 nu$ai dac au con%i$+it e8pre% la e8onerarea lui) (>) Pre%ta+ia pe care a pri$it"o creditorul de la un ,ideiu%or pentru a"l e8onera de o5li;a+ia de ;aran+ie %e i$put

a%upra datoriei9 pro,itnd9 :n propor+ia valorii acelei pre%ta+ii9 att de5itorului principal9 ct -i celorlal+i ,ideiu%ori) CAP) C =$po%i5ilitatea ,ortuit de e8ecutare AR ) 1)7A> No+iune) Condi+ii (1) &e5itorul e%te li5erat atunci cnd o5li;a+ia %a nu $ai poate ,i e8ecutat din cauza unei ,or+e $a'ore9 a unui caz ,ortuit ori a unor alte eveni$ente a%i$ilate ace%tora9 produ%e :nainte ca de5itorul % ,ie pu% :n :ntrziere) (2) &e5itorul e%te9 de a%e$enea9 li5erat9 cBiar dac %e a,l :n :ntrziere9 atunci cnd creditorul nu ar ,i putut9 oricu$9 % 5ene,icieze de e8ecutarea o5li;a+iei din cauza :$pre'urrilor prevzute la alin) (1)9 a,ar de cazul :n care de5itorul a luat a%upra %a ri%cul producerii ace%tora) (A) Atunci cnd i$po%i5ilitatea e%te te$porar9 e8ecutarea o5li;a+iei %e %u%pend pentru un ter$en rezona5il9 apreciat :n ,unc+ie de durata -i ur$rile eveni$entului care a provocat i$po%i5ilitatea de e8ecutare) (>) &ovada i$po%i5ilit+ii de e8ecutare revine de5itorului) (?) &e5itorul tre5uie % noti,ice creditorului e8i%ten+a eveni$entului care provoac i$po%i5ilitatea de e8ecutare a o5li;a+iilor) &ac noti,icarea nu a'un;e la creditor :ntr"un ter$en rezona5il din $o$entul :n care de5itorul a cuno%cut %au tre5uia % cunoa%c i$po%i5ilitatea de e8ecutare9 de5itorul r%punde pentru pre'udiciul cauzat9 prin acea%ta9 creditorului) (7) &ac o5li;a+ia are ca o5iect 5unuri de ;en9 de5itorul nu poate invoca i$po%i5ilitatea ,ortuit de e8ecutare) = L!L C=== Re%tituirea pre%ta+iilor CAP) = &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)7A? Cauzele re%tituirii (1) Re%tituirea pre%ta+iilor are loc ori de cte ori cineva e%te +inut9 :n virtutea le;ii9 % :napoieze 5unurile pri$ite ,r drept ori din eroare %au :n te$eiul unui act 'uridic de%,iin+at ulterior cu e,ect retroactiv ori ale crui o5li;a+ii au devenit i$po%i5il de e8ecutat din cauza unui eveni$ent de ,or+ $a'or9 a unui caz ,ortuit ori a unui alt eveni$ent a%i$ilat ace%tora) (2) Ceea ce a ,o%t pre%tat :n te$eiul unei cauze viitoare9 care nu %"a :n,ptuit9 e%te9 de a%e$enea9 %upu% re%tituirii9 a,ar nu$ai dac cel care a pre%tat a ,cut"o -tiind c :n,ptuirea cauzei e%te cu neputin+ %au9 dup caz9 a :$piedicat cu -tiin+ realizarea ei)

(A) .5li;a+ia de re%tituire 5ene,iciaz de ;aran+iile con%tituite pentru plata o5li;a+iei ini+iale) AR ) 1)7A7 Per%oana :ndrept+it la re%tituire &reptul de re%tituire apar+ine celui care a e,ectuat pre%ta+ia %upu% re%tituirii %au9 dup caz9 unei alte per%oane :ndrept+ite9 potrivit le;ii) AR ) 1)7A2 #or$ele re%tituirii (1) Re%tituirea %e ,ace :n natur %au prin ecBivalent) (2) Re%tituirea pre%ta+iilor are loc cBiar dac9 potrivit le;ii9 nu %unt datorate dauneintere%e) AR ) 1)7A4 Re%tituirea pentru cauz ilicit Pre%ta+ia pri$it %au e8ecutat :n te$eiul unei cauze ilicite %au i$orale r$ne :ntotdeauna %upu% re%tituirii) CAP) == Modalit+ile de re%tituire AR ) 1)7A3 Re%tituirea :n natur Re%tituirea pre%ta+iilor %e ,ace :n natur9 prin :napoierea 5unului pri$it) AR ) 1)7>0 Re%tituirea prin ecBivalent (1) &ac re%tituirea nu poate avea loc :n natur din cauza i$po%i5ilit+ii %au a unui i$pedi$ent %erio% ori dac re%tituirea prive-te pre%tarea unor %ervicii de'a e,ectuate9 re%tituirea %e ,ace prin ecBivalent) (2) @n cazurile prevzute la alin) (1)9 valoarea pre%ta+iilor %e apreciaz la $o$entul :n care de5itorul a pri$it ceea ce tre5uie % re%tituie) AR ) 1)7>1 Pieirea %au :n%trinarea 5unului @n cazul pieirii totale %au :n%trinrii 5unului %upu% re%tituirii9 de5itorul o5li;a+iei de re%tituire e%te +inut % pltea%c valoarea 5unului9 con%iderat ,ie la $o$entul pri$irii %ale9 ,ie la acela al pierderii ori al :n%trinrii9 :n ,unc+ie de cea $ai $ic dintre ace%te valori) &ac de5itorul e%te de rea" credin+ ori o5li;a+ia de re%tituire provine din culpa %a9 atunci re%tituirea %e ,ace :n ,unc+ie de valoarea cea $ai $are) AR ) 1)7>2 Pieirea ,ortuit a 5unului &ac 5unul %upu% re%tituirii a pierit ,ortuit9 de5itorul o5li;a+iei de re%tituire e%te li5erat de acea%t o5li;a+ie9 :n% el tre5uie % cedeze creditorului9 dup caz9 ,ie inde$niza+ia :nca%at pentru acea%t pieire9 ,ie9 atunci cnd nu a :nca%at"o :nc9 dreptul de a pri$i acea%t inde$niza+ie) &ac de5itorul e%te de rea"credin+ ori o5li;a+ia de re%tituire provine din culpa %a9 el nu e%te li5erat de re%tituire dect dac dovede-te

c 5unul ar ,i pierit -i :n cazul :n care9 la data pieirii9 ar ,i ,o%t de'a predat creditorului) AR ) 1)7>A Pierderea par+ial (1) &ac 5unul ce ,ace o5iectul re%tituirii a %u,erit o pierdere par+ial9 cu$ e%te o deteriorare %au o alt %cdere de valoare9 cel o5li;at la re%tituire e%te +inut % :l inde$nizeze pe creditor9 cu e8cep+ia cazului :n care pierderea rezult din ,olo%in+a nor$al a 5unului %au dintr"o :$pre'urare nei$puta5il de5itorului) (2) Atunci cnd cauza re%tituirii e%te i$puta5il creditorului9 5unul ce ,ace o5iectul re%tituirii tre5uie :napoiat :n %tarea :n care %e ;%e-te la $o$entul introducerii ac+iunii9 ,r de%p;u5iri9 a,ar de cazul cnd acea%t %tare e%te cauzat din culpa de5itorului re%tituirii) AR ) 1)7>> CBeltuielile privitoare la 5un &reptul la ra$5ur%area cBeltuielilor ,cute cu 5unul ce ,ace o5iectul re%tituirii e%te %upu% re;ulilor prevzute :n $ateria acce%iunii pentru po%e%orul de 5un"credin+ %au9 dac cel o5li;at la re%tituire e%te de rea"credin+ ori cauza re%tituirii :i e%te i$puta5il9 re;ulilor prevzute :n $ateria acce%iunii pentru po%e%orul de reacredin+) AR ) 1)7>? Re%tituirea ,ructelor -i a contravalorii ,olo%in+ei 5unului (1) &ac a ,o%t de 5un"credin+9 cel o5li;at la re%tituire do5nde-te ,ructele produ%e de 5unul %upu% re%tituirii -i %uport cBeltuielile an;a'ate cu producerea lor) El nu datoreaz nicio inde$niza+ie pentru ,olo%in+a 5unului9 cu e8cep+ia cazului :n care acea%t ,olo%in+ a ,o%t o5iectul principal al pre%ta+iei -i a cazului :n care 5unul era9 prin natura lui9 %upu% unei deprecieri rapide) (2) Atunci cnd cel o5li;at la re%tituire a ,o%t de rea" credin+ ori cnd cauza re%tituirii :i e%te i$puta5il9 el e%te +inut9 dup co$pen%area cBeltuielilor an;a'ate cu producerea lor9 % re%tituie ,ructele pe care le"a do5ndit %au putea % le do5ndea%c -i % :l inde$nizeze pe creditor pentru ,olo%in+a pe care 5unul i"a putut"o procura) AR ) 1)7>7 CBeltuielile re%tituirii (1) CBeltuielile re%tituirii %unt %uportate de pr+i propor+ional cu valoarea pre%ta+iilor care %e re%tituie) (2) CBeltuielile re%tituirii %e %uport inte;ral de cel care e%te de rea"credin+ ori din a crui culp contractul a ,o%t de%,iin+at) AR ) 1)7>2 Re%tituirea pre%ta+iilor de ctre incapa5ili (1) Per%oana care nu are capacitate de e8erci+iu deplin nu e%te +inut la re%tituirea pre%ta+iilor dect :n li$ita ,olo%ului realizat9 apreciat la data cererii de re%tituire) (arcina pro5ei ace%tei :$5o;+iri incu$5 celui care %olicit re%tituirea)

(2) Ea poate ,i +inut la re%tituirea inte;ral atunci cnd9 cu inten+ie %au din culp ;rav9 a ,cut ca re%tituirea % ,ie i$po%i5il) CAP) === E,ectele re%tituirii ,a+ de ter+i AR ) 1)7>4 Actele de :n%trinare (1) &ac 5unul %upu% re%tituirii a ,o%t :n%trinat9 ac+iunea :n re%tituire poate ,i e8ercitat -i :$potriva ter+ului do5nditor9 %u5 rezerva re;ulilor de carte ,unciar %au a e,ectului do5ndirii cu 5un"credin+ a 5unurilor $o5ile ori9 dup caz9 a aplicrii re;ulilor privitoare la uzucapiune) (2) &ac a%upra 5unului %upu% re%tituirii au ,o%t con%tituite drepturi reale9 di%pozi+iile alin) (1) %e aplic :n $od core%punztor) AR ) 1)7>3 (itua+ia altor acte 'uridice @n a,ara actelor de di%pozi+ie prevzute la art) 1)7>49 toate celelalte acte 'uridice ,cute :n ,avoarea unui ter+ de 5un" credin+ %unt opoza5ile adevratului proprietar %au celui care are dreptul la re%tituire) Contractele cu e8ecutare %ucce%iv9 %u5 condi+ia re%pectrii ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e9 vor continua % produc e,ecte pe durata %tipulat de pr+i9 dar nu $ai $ult de un an de la data de%,iin+rii titlului con%tituitorului) = L!L =J &i,erite contracte %peciale CAP) = Contractul de vnzare (EC/=!NEA 1 &i%pozi+ii ;enerale I1) &o$eniul de aplicare AR ) 1)7?0 No+iune (1) Cnzarea e%te contractul prin care vnztorul tran%$ite %au9 dup caz9 %e o5li; % tran%$it cu$prtorului proprietatea unui 5un :n %cBi$5ul unui pre+ pe care cu$prtorul %e o5li; % :l pltea%c) (2) Poate ,i9 de a%e$enea9 tran%$i% prin vnzare un dez$e$5r$nt al dreptului de proprietate %au orice alt drept) AR ) 1)7?1 Aplicarea unor re;uli de la vnzare &i%pozi+iile prezentului capitol privind o5li;a+iile vnztorului %e aplic9 :n $od core%punztor9 o5li;a+iilor :n%trintorului :n cazul oricrui alt contract avnd ca e,ect tran%$iterea unui drept9 dac din re;le$entrile aplica5ile

acelui contract %au din cele re,eritoare la o5li;a+ii :n ;eneral nu rezult alt,el) I2) Cine poate cu$pra %au vinde AR ) 1)7?2 Principiul capacit+ii Pot cu$pra %au vinde to+i cei crora nu le e%te interzi% prin le;e) AR ) 1)7?A =ncapacitatea de a cu$pra drepturi liti;ioa%e (1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 'udectorii9 procurorii9 ;re,ierii9 e8ecutorii9 avoca+ii9 notarii pu5lici9 con%ilierii 'uridici -i practicienii :n in%olven+ nu pot cu$pra9 direct %au prin per%oane interpu%e9 drepturi liti;ioa%e care %unt de co$peten+a in%tan+ei 'udectore-ti :n a crei circu$%crip+ie :-i de%,-oar activitatea) (2) (unt e8ceptate de la prevederile alin) (1)E a) cu$prarea drepturilor %ucce%orale ori a cotelor"pr+i din dreptul de proprietate de la co$o-tenitori %au coproprietari9 dup caz6 5) cu$prarea unui drept liti;io% :n vederea :nde%tulrii unei crean+e care %"a n%cut :nainte ca dreptul % ,i devenit liti;io%6 c) cu$prarea care %"a ,cut pentru aprarea drepturilor celui ce %tpne-te 5unul :n le;tur cu care e8i%t dreptul liti;io%) (A) &reptul e%te liti;io% dac e8i%t un proce% :nceput -i neter$inat cu privire la e8i%ten+a %au :ntinderea %a) AR ) 1)7?> Alte incapacit+i de a cu$pra (1) (unt incapa5ili de a cu$pra9 direct %au prin per%oane interpu%e9 cBiar -i prin licita+ie pu5licE a) $andatarii9 pentru 5unurile pe care %unt :n%rcina+i % le vnd6 e8cep+ia prevzut la art) 1)A0> alin) (1) r$ne aplica5il6 5) prin+ii9 tutorele9 curatorul9 ad$ini%tratorul provizoriu9 pentru 5unurile per%oanelor pe care le reprezint6 c) ,unc+ionarii pu5lici9 'udectorii"%indici9 practicienii :n in%olven+9 e8ecutorii9 precu$ -i alte a%e$enea per%oane9 care ar putea in,luen+a condi+iile vnzrii ,cute prin inter$ediul lor %au care are ca o5iect 5unurile pe care le ad$ini%treaz ori a cror ad$ini%trare o %uprave;Beaz) (2) @nclcarea interdic+iilor prevzute la alin) (1) lit) a) -i 5) %e %anc+ioneaz cu nulitatea relativ9 iar a celei prevzute la lit) c) cu nulitatea a5%olut) AR ) 1)7?? =ncapacit+i de a vinde (1) Per%oanele prevzute la art) 1)7?> alin) (1) nu pot9 de a%e$enea9 % vnd 5unurile proprii pentru un pre+ care con%t :ntr"o %u$ de 5ani provenit din vnzarea ori e8ploatarea

5unului %au patri$oniului pe care :l ad$ini%treaz ori a crui ad$ini%trare o %uprave;Beaz9 dup caz) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic :n $od core%punztor -i contractelor :n care9 :n %cBi$5ul unei pre%ta+ii pro$i%e de per%oanele prevzute la art) 1)7?> alin) (1)9 cealalt parte %e o5li; % pltea%c o %u$ de 5ani) AR ) 1)7?7 =nad$i%i5ilitatea ac+iunii :n anulare Cei crora le e%te interzi% % cu$pere ori % vnd nu pot % cear anularea vnzrii nici :n nu$e propriu9 nici :n nu$ele per%oanei ocrotite) IA) .5iectul vnzrii AR ) 1)7?2 Dunurile ce pot ,i vndute .rice 5un poate ,i vndut :n $od li5er9 dac vnzarea nu e%te interzi% ori li$itat prin le;e %au prin conven+ie ori te%ta$ent) AR ) 1)7?4 Cnzarea unui 5un viitor (1) &ac o5iectul vnzrii :l con%tituie un 5un viitor9 cu$prtorul do5nde-te proprietatea :n $o$entul :n care 5unul %" a realizat) @n privin+a con%truc+iilor9 %unt aplica5ile di%pozi+iile core%punztoare :n $aterie de carte ,unciar) (2) @n cazul vnzrii unor 5unuri dintr"un ;en li$itat care nu e8i%t la data :ncBeierii contractului9 cu$prtorul do5nde-te proprietatea la $o$entul individualizrii de ctre vnztor a 5unurilor vndute) Atunci cnd 5unul %au9 dup caz9 ;enul li$itat nu %e realizeaz9 contractul nu produce niciun e,ect) Cu toate ace%tea9 dac nerealizarea e%te deter$inat de culpa vnztorului9 el e%te +inut % pltea%c daune"intere%e) (A) Cnd 5unul %e realizeaz nu$ai par+ial9 cu$prtorul are ale;erea ,ie de a cere de%,iin+area vnzrii9 ,ie de a pretinde reducerea core%punztoare a pre+ului) Aceea-i %olu+ie %e aplic -i :n cazul prevzut la alin) (2) atunci cnd ;enul li$itat %"a realizat nu$ai par+ial -i9 din ace%t $otiv9 vnztorul nu poate individualiza :ntrea;a cantitate de 5unuri prevzut :n contract) &ac nerealizarea par+ial a 5unului %au9 dup caz9 a ;enului li$itat a ,o%t deter$inat de culpa vnztorului9 ace%ta e%te +inut % pltea%c daune"intere%e) (>) Atunci cnd cu$prtorul -i"a a%u$at ri%cul nerealizrii 5unului %au ;enului li$itat9 dup caz9 el r$ne o5li;at la plata pre+ului) (?) @n %en%ul prezentului articol9 5unul e%te con%iderat realizat la data la care devine apt de a ,i ,olo%it potrivit de%tina+iei :n vederea creia a ,o%t :ncBeiat contractul) AR ) 1)7?3 Cnzarea 5unului pierit :n :ntre;i$e %au :n parte &ac :n $o$entul vnzrii unui 5un individual deter$inat ace%ta pieri%e :n :ntre;i$e9 contractul nu produce niciun e,ect) &ac 5unul pieri%e nu$ai :n parte9 cu$prtorul care nu cuno-tea

ace%t ,apt :n $o$entul vnzrii poate cere ,ie anularea vnzrii9 ,ie reducerea core%punztoare a pre+ului) AR ) 1)770 Condi+ii ale pre+ului (1) Pre+ul con%t :ntr"o %u$ de 5ani) (2) Ace%ta tre5uie % ,ie %erio% -i deter$inat %au cel pu+in deter$ina5il) AR ) 1)771 Pre+ul deter$ina5il Cnzarea ,cut pe un pre+ care nu a ,o%t deter$inat :n contract e%te vala5il dac pr+ile au convenit a%upra unei $odalit+i prin care pre+ul poate ,i deter$inat ulterior9 dar nu $ai trziu de data pl+ii -i care nu nece%it un nou acord de voin+ al pr+ilor) AR ) 1)772 &eter$inarea pre+ului de ctre un ter+ (1) Pre+ul poate ,i deter$inat -i de ctre una %au $ai $ulte per%oane de%e$nate potrivit acordului pr+ilor) (2) Atunci cnd per%oanele a%t,el de%e$nate nu deter$in pre+ul :n ter$enul %ta5ilit de pr+i %au9 :n lip%9 :n ter$en de 7 luni de la :ncBeierea contractului9 la cererea pr+ii intere%ate9 pre-edintele 'udectoriei de la locul :ncBeierii contractului va de%e$na9 de ur;en+9 :n ca$era de con%iliu9 prin :ncBeiere de,initiv9 un e8pert pentru deter$inarea pre+ului) Re$unera+ia e8pertului %e plte-te :n cote e;ale de ctre pr+i) (A) &ac pre+ul nu a ,o%t deter$inat :n ter$en de un an de la :ncBeierea contractului9 vnzarea e%te nul9 a,ar de cazul :n care pr+ile au convenit un alt $od de deter$inare a pre+ului) AR ) 1)77A &eter$inarea pre+ului :n ,unc+ie de ;reutatea lucrului vndut Cnd pre+ul %e deter$in :n ,unc+ie de ;reutatea lucrului vndut9 la %ta5ilirea cuantu$ului %u nu %e +ine %ea$a de ;reutatea a$5ala'ului) AR ) 1)77> Lip%a deter$inrii e8pre%e a pre+ului (1) Pre+ul vnzrii e%te %u,icient deter$inat dac poate ,i %ta5ilit potrivit :$pre'urrilor) (2) Cnd contractul are ca o5iect 5unuri pe care vnztorul le vinde :n $od o5i-nuit9 %e prezu$ c pr+ile au avut :n vedere pre+ul practicat :n $od o5i-nuit de vnztor) (A) @n lip% de %tipula+ie contrar9 vnzarea unor 5unuri al cror pre+ e%te %ta5ilit pe pie+e or;anizate e%te pre%upu% a %e ,i :ncBeiat pentru pre+ul $ediu aplicat :n ziua :ncBeierii contractului pe pia+a cea $ai apropiat de locul :ncBeierii contractului) &ac acea%t zi a ,o%t nelucrtoare9 %e +ine %ea$a de ulti$a zi lucrtoare) AR ) 1)77? Pre+ul ,ictiv -i pre+ul derizoriu (1) Cnzarea e%te anula5il atunci cnd pre+ul e%te %ta5ilit ,r inten+ia de a ,i pltit) (2) &e a%e$enea9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el9 vnzarea e%te anula5il cnd pre+ul e%te :ntr"att de

di%propor+ionat ,a+ de valoarea 5unului9 :nct e%te evident c pr+ile nu au dorit % con%i$t la o vnzare) AR ) 1)777 CBeltuielile vnzrii (1) @n lip% de %tipula+ie contrar9 cBeltuielile pentru :ncBeierea contractului de vnzare %unt :n %arcina cu$prtorului) (2) M%urarea9 cntrirea -i cBeltuielile de predare a 5unului %unt :n %arcina vnztorului9 iar cele de preluare -i tran%port de la locul e8ecutrii %unt :n %arcina cu$prtorului9 dac nu %"a convenit alt,el) (A) @n a5%en+a unei clauze contrare9 cBeltuielile a,erente opera+iunilor de plat a pre+ului %unt :n %arcina cu$prtorului) AR ) 1)772 CBeltuielile predrii @n lip%a uzan+elor %au a unei %tipula+ii contrare9 dac 5unul tre5uie tran%portat dintr"un loc :n altul9 vnztorul tre5uie % %e ocupe de e8pediere pe cBeltuiala cu$prtorului) Cnztorul e%te li5erat cnd pred 5unul tran%portatorului ori e8peditorului) CBeltuielile de tran%port %unt :n %arcina cu$prtorului) I>) Pactul de op+iune privind contractul de vnzare -i pro$i%iunea de vnzare AR ) 1)774 Pactul de op+iune privind contractul de vnzare (1) @n cazul pactului de op+iune privind un contract de vnzare a%upra unui 5un individual deter$inat9 :ntre data :ncBeierii pactului -i data e8ercitrii op+iunii %au9 dup caz9 aceea a e8pirrii ter$enului de op+iune nu %e poate di%pune de 5unul care con%tituie o5iectul pactului) (2) Atunci cnd pactul are ca o5iect drepturi ta5ulare9 dreptul de op+iune %e noteaz :n cartea ,unciar) (A) &reptul de op+iune %e radiaz din o,iciu dac pn la e8pirarea ter$enului de op+iune nu %"a :n%cri% o declara+ie de e8ercitare a op+iunii9 :n%o+it de dovada co$unicrii %ale ctre cealalt parte) AR ) 1)773 Pro$i%iunea de vnzare -i pro$i%iunea de cu$prare (1) Cnd una dintre pr+ile care au :ncBeiat o pro$i%iune 5ilateral de vnzare re,uz9 ne'u%ti,icat9 % :ncBeie contractul pro$i%9 cealalt parte poate cere pronun+area unei Botrri care % +in loc de contract9 dac toate celelalte condi+ii de validitate %unt :ndeplinite) (2) &reptul la ac+iune %e pre%crie :n ter$en de 7 luni de la data la care contractul tre5uia :ncBeiat) (A) &i%pozi+iile alin) (1) -i (2) %e aplic :n $od core%punztor :n cazul pro$i%iunii unilaterale de vnzare %au de cu$prare9 dup caz) (>) @n cazul pro$i%iunii unilaterale de cu$prare a unui 5un individual deter$inat9 dac9 $ai :nainte ca pro$i%iunea % ,i

,o%t e8ecutat9 creditorul %u :n%trineaz 5unul ori con%tituie un drept real a%upra ace%tuia9 o5li;a+ia pro$itentului %e con%ider %tin%) AR ) 1)720 Pre+ul pro$i%iunii @n lip% de %tipula+ie contrar9 %u$ele pltite :n te$eiul unei pro$i%iuni de vnzare reprezint un avan% din pre+ul convenit) I?) .5li;a+iile vnztorului =) &i%pozi+ii ;enerale AR ) 1)721 =nterpretarea clauzelor vnzrii Clauzele :ndoielnice :n contractul de vnzare %e interpreteaz :n ,avoarea cu$prtorului9 %u5 rezerva re;ulilor aplica5ile contractelor :ncBeiate cu con%u$atorii -i contractelor de adeziune) AR ) 1)722 .5li;a+iile principale ale vnztorului Cnztorul are ur$toarele o5li;a+ii principaleE 1) % tran%$it proprietatea 5unului %au9 dup caz9 dreptul vndut6 2) % predea 5unul6 A) % :l ;aranteze pe cu$prtor contra evic+iunii -i viciilor 5unului) ==) ran%$iterea propriet+ii %au a dreptului vndut AR ) 1)72A .5li;a+ia de a tran%$ite dreptul vndut (1) Cnztorul e%te o5li;at % tran%$it cu$prtorului proprietatea 5unului vndut) (2) .dat cu proprietatea cu$prtorul do5nde-te toate drepturile -i ac+iunile acce%orii ce au apar+inut vnztorului) (A) &ac le;ea nu di%pune alt,el9 di%pozi+iile re,eritoare la tran%$iterea propriet+ii %e aplic :n $od core%punztor -i atunci cnd prin vnzare %e tran%$ite un alt drept dect dreptul de proprietate) AR ) 1)72> ran%$iterea propriet+ii Cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e ori dac din voin+a pr+ilor nu rezult contrariul9 proprietatea %e %tr$ut de drept cu$prtorului din $o$entul :ncBeierii contractului9 cBiar dac 5unul nu a ,o%t predat ori pre+ul nu a ,o%t pltit :nc) AR ) 1)72? .poza5ilitatea vnzrii @n cazurile anu$e prevzute de le;e9 vnzarea nu poate ,i opu% ter+ilor dect dup :ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate re%pective) AR ) 1)727 (tr$utarea propriet+ii i$o5ilelor

@n $aterie de vnzare de i$o5ile9 %tr$utarea propriet+ii de la vnztor la cu$prtor e%te %upu% di%pozi+iilor de carte ,unciar) AR ) 1)722 Radierea drepturilor %tin%e Cnztorul e%te o5li;at % radieze din cartea ,unciar9 pe cBeltuiala %a9 drepturile :n%cri%e a%upra i$o5ilului vndut9 dac ace%tea %unt %tin%e) AR ) 1)724 Cnzarea 5unurilor de ;en Atunci cnd vnzarea are ca o5iect 5unuri de ;en9 inclu%iv 5unuri dintr"un ;en li$itat9 proprietatea %e tran%,er cu$prtorului la data individualizrii ace%tora prin predare9 nu$rare9 cntrire9 $%urare ori prin orice alt $od convenit %au i$pu% de natura 5unului) AR ) 1)723 Cnzarea :n 5loc a 5unurilor &ac :n% $ai $ulte 5unuri %unt vndute :n 5loc -i pentru un pre+ unic -i ;lo5al9 proprietatea %e %tr$ut cu$prtorului :ndat ce contractul %"a :ncBeiat9 cBiar dac 5unurile nu au ,o%t individualizate) AR ) 1)740 Cnzarea dup $o%tr %au $odel La vnzarea dup $o%tr %au $odel9 proprietatea %e %tr$ut la $o$entul predrii 5unului) AR ) 1)741 Cnzarea pe :ncercate (1) Cnzarea e%te pe :ncercate atunci cnd %e :ncBeie %u5 condi+ia %u%pen%iv ca9 :n ur$a :ncercrii9 5unul % core%pund criteriilor %ta5ilite la :ncBeierea contractului ori9 :n lip%a ace%tora9 de%tina+iei 5unului9 potrivit naturii %ale) (2) &ac durata :ncercrii nu a ,o%t convenit -i din uzan+e nu rezult alt,el9 condi+ia %e con%ider :ndeplinit :n cazul :n care cu$prtorul nu a declarat c 5unul e%te ne%ati%,ctor :n ter$en de A0 de zile de la predarea 5unului) (A) @n cazul :n care prin contractul de vnzare pr+ile au prevzut c 5unul vndut ur$eaz % ,ie :ncercat9 %e prezu$ c %"a :ncBeiat o vnzare pe :ncercate) AR ) 1)742 Cnzarea pe ;u%tate (1) Cnzarea %u5 rezerva ca 5unul % core%pund ;u%turilor cu$prtorului %e :ncBeie nu$ai dac ace%ta a ,cut cuno%cut acordul %u :n ter$enul convenit ori %tatornicit prin uzan+e) @n cazul :n care un a%e$enea ter$en nu e8i%t9 %e aplic di%pozi+iile art) 1)741 alin) (2)) (2) &ac 5unul vndut %e a,l la cu$prtor9 iar ace%ta nu %e pronun+ :n ter$enul prevzut la alin) (1)9 vnzarea %e con%ider :ncBeiat la e8pirarea ter$enului) AR ) 1)74A Cnzarea 5unului altuia (1) &ac9 la data :ncBeierii contractului a%upra unui 5un individual deter$inat9 ace%ta %e a,l :n proprietatea unui ter+9

contractul e%te vala5il9 iar vnztorul e%te o5li;at % a%i;ure tran%$iterea dreptului de proprietate de la titularul %u ctre cu$prtor) (2) .5li;a+ia vnztorului %e con%ider ca ,iind e8ecutat ,ie prin do5ndirea de ctre ace%ta a 5unului9 ,ie prin rati,icarea vnzrii de ctre proprietar9 ,ie prin orice alt $i'loc9 direct ori indirect9 care procur cu$prtorului proprietatea a%upra 5unului) (A) &ac din le;e %au din voin+a pr+ilor nu rezult contrariul9 proprietatea %e %tr$ut de drept cu$prtorului din $o$entul do5ndirii 5unului de ctre vnztor %au al rati,icrii contractului de vnzare de ctre proprietar) (>) @n cazul :n care vnztorul nu a%i;ur tran%$iterea dreptului de proprietate ctre cu$prtor9 ace%ta din ur$ poate cere rezolu+iunea contractului9 re%tituirea pre+ului9 precu$ -i9 dac e%te cazul9 daune"intere%e) (?) Atunci cnd un coproprietar a vndut 5unul proprietate co$un -i ulterior nu a%i;ur tran%$iterea propriet+ii :ntre;ului 5un ctre cu$prtor9 ace%ta din ur$ poate cere9 pe ln; daune"intere%e9 la ale;erea %a9 ,ie reducerea pre+ului propor+ional cu cota"parte pe care nu a do5ndit"o9 ,ie rezolu+iunea contractului :n cazul :n care nu ar ,i cu$prat dac ar ,i -tiut c nu va do5ndi proprietatea :ntre;ului 5un) (7) @n cazurile prevzute la alin) (>) -i (?)9 :ntinderea daunelor"intere%e %e %ta5ile-te9 :n $od core%punztor9 potrivit art) 1)202 -i 1)20A) Cu toate ace%tea9 cu$prtorul care la data :ncBeierii contractului cuno-tea c 5unul nu apar+inea :n :ntre;i$e vnztorului nu poate % %olicite ra$5ur%area cBeltuielilor re,eritoare la lucrrile autono$e %au voluptuare) AR ) 1)74> Rezerva propriet+ii (tipula+ia prin care vnztorul :-i rezerv proprietatea 5unului pn la plata inte;ral a pre+ului e%te vala5il cBiar dac 5unul a ,o%t predat) Acea%t %tipula+ie nu poate ,i :n% opu% ter+ilor dect dup :ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate cerute de le;e9 dup natura 5unului) ===) Predarea 5unului AR ) 1)74? No+iune Predarea %e ,ace prin punerea 5unului vndut la di%pozi+ia cu$prtorului9 :$preun cu tot ceea ce e%te nece%ar9 dup :$pre'urri9 pentru e8ercitarea li5er -i ne:n;rdit a po%e%iei) AR ) 1)747 @ntinderea o5li;a+iei de predare (1) .5li;a+ia de a preda 5unul %e :ntinde -i la acce%oriile %ale9 precu$ -i la tot ce e%te de%tinat ,olo%in+ei %ale perpetue) (2) Cnztorul e%te9 de a%e$enea9 o5li;at % predea titlurile -i docu$entele privitoare la proprietatea %au ,olo%in+a 5unului) (A) @n cazul 5unurilor de ;en9 vnztorul nu e%te li5erat de o5li;a+ia de predare cBiar dac lotul din care ,ceau parte

5unurile re%pective a pierit :n totalitate9 a,ar nu$ai dac lotul era anu$e prevzut :n conven+ie) AR ) 1)742 Predarea 5unului i$o5il Predarea i$o5ilului %e ,ace prin punerea ace%tuia la di%pozi+ia cu$prtorului9 li5er de orice 5unuri ale vnztorului) AR ) 1)744 Predarea 5unului $o5il Predarea 5unului $o5il %e poate ,ace ,ie prin re$iterea $aterial9 ,ie prin re$iterea titlului reprezentativ ori a unui alt docu$ent %au lucru care :i per$ite cu$prtorului preluarea :n orice $o$ent) AR ) 1)743 Locul predrii Predarea tre5uie % %e ,ac la locul unde 5unul %e a,la :n $o$entul :ncBeierii contractului9 dac nu rezult alt,el din conven+ia pr+ilor ori9 :n lip%a ace%teia9 din uzan+e) AR ) 1)730 (tarea 5unului vndut (1) Dunul tre5uie % ,ie predat :n %tarea :n care %e a,la :n $o$entul :ncBeierii contractului) (2) Cu$prtorul are o5li;a+ia ca i$ediat dup preluare % veri,ice %tarea 5unului potrivit uzan+elor) (A) &ac :n ur$a veri,icrii %e con%tat e8i%ten+a unor vicii aparente9 cu$prtorul tre5uie % :l in,or$eze pe vnztor de%pre ace%tea ,r :ntrziere) @n lip%a in,or$rii9 %e con%ider c vnztorul -i"a e8ecutat o5li;a+ia prevzut la alin) (1)) (>) Cu toate ace%tea9 :n privin+a viciilor a%cun%e9 di%pozi+iile art) 1)202"1)21> r$n aplica5ile) AR ) 1)731 &ezacordul a%upra calit+ii (1) @n cazul :n care cu$prtorul conte%t calitatea %au %tarea 5unului pe care vnztorul i l"a pu% la di%pozi+ie9 pre-edintele 'udectoriei de la locul prevzut pentru e8ecutarea o5li;a+iei de predare9 la cererea oricreia dintre pr+i9 va de%e$na de :ndat un e8pert :n vederea con%tatrii) (2) Prin aceea-i Botrre %e poate di%pune %ecBe%trarea %au depozitarea 5unului) (A) &ac p%trarea 5unului ar putea aduce $ari pa;u5e %au ar ocaziona cBeltuieli :n%e$nate9 %e va putea di%pune cBiar vnzarea pe cBeltuiala proprietarului9 :n condi+iile %ta5ilite de in%tan+) (>) Fotrrea de vnzare va tre5ui co$unicat :nainte de punerea ei :n e8ecutare celeilalte pr+i %au reprezentantului %u9 dac unul dintre ace-tia %e a,l :ntr"o localitate %ituat :n circu$%crip+ia 'udectoriei care a pronun+at Botrrea) @n caz contrar9 Botrrea va ,i co$unicat :n ter$en de A zile de la e8ecutarea ei) AR ) 1)732 #ructele 5unului vndut

&ac nu %"a convenit alt,el9 ,ructele 5unului vndut %e cuvin cu$prtorului din ziua do5ndirii propriet+ii) AR ) 1)73A Mo$entul predrii @n lip%a unui ter$en9 cu$prtorul poate cere predarea 5unului de :ndat ce pre+ul e%te pltit) &ac :n%9 ca ur$are a unor :$pre'urri cuno%cute cu$prtorului la $o$entul vnzrii9 predarea 5unului nu %e poate ,ace dect dup trecerea unui ter$en9 pr+ile %unt prezu$ate c au convenit ca predarea % ai5 loc la e8pirarea acelui ter$en) AR ) 1)73> Re,uzul de a preda 5unul (1) &ac o5li;a+ia de plat a pre+ului e%te a,ectat de un ter$en -i9 dup vnzare9 cu$prtorul a devenit in%olva5il ori ;aran+iile acordate vnztorului %"au di$inuat9 vnztorul poate %u%penda e8ecutarea o5li;a+iei de predare ct ti$p cu$prtorul nu acord ;aran+ii :nde%tultoare c va plti pre+ul la ter$enul %ta5ilit) (2) &ac :n%9 la data :ncBeierii contractului9 vnztorul cuno-tea in%olva5ilitatea cu$prtorului9 atunci ace%ta din ur$ p%treaz 5ene,iciul ter$enului9 dac %tarea %a de in%olva5ilitate nu %"a a;ravat :n $od %u5%tan+ial) =C) 0aran+ia contra evic+iunii AR ) 1)73? Condi+iile ;aran+iei contra evic+iunii (1) Cnztorul e%te de drept o5li;at % :l ;aranteze pe cu$prtor :$potriva evic+iunii care l"ar :$piedica total %au par+ial :n %tpnirea netul5urat a 5unului vndut) (2) 0aran+ia e%te datorat :$potriva evic+iunii ce rezult din preten+iile unui ter+ nu$ai dac ace%tea %unt :nte$eiate pe un drept n%cut anterior datei vnzrii -i care nu a ,o%t adu% la cuno-tin+a cu$prtorului pn la acea dat) (A) &e a%e$enea9 ;aran+ia e%te datorat :$potriva evic+iunii ce provine din ,apte i$puta5ile vnztorului9 cBiar dac ace%tea %"au ivit ulterior vnzrii) AR ) 1)737 E8cep+ia de ;aran+ie Acela care e%te o5li;at % ;aranteze contra evic+iunii nu poate % evin;) AR ) 1)732 =ndivizi5ilitatea o5li;a+iei de ;aran+ie .5li;a+ia de ;aran+ie contra evic+iunii e%te indivizi5il :ntre de5itori) AR ) 1)734 Modi,icarea %au :nlturarea conven+ional a ;aran+iei (1) Pr+ile pot conveni % e8tind %au % re%trn; o5li;a+ia de ;aran+ie) Ace%tea pot cBiar conveni % :l e8onereze pe vnztor de orice ;aran+ie contra evic+iunii) (2) (tipula+ia prin care o5li;a+ia de ;aran+ie a vnztorului e%te re%trn% %au :nlturat nu :l e8onereaz pe ace%ta de

o5li;a+ia de a re%titui pre+ul9 cu e8cep+ia cazului :n care cu$prtorul -i"a a%u$at ri%cul producerii evic+iunii) AR ) 1)733 Li$itele clauzei de ner%pundere pentru evic+iune CBiar dac %"a convenit c vnztorul nu va datora nicio ;aran+ie9 el r%punde totu-i de evic+iunea cauzat ulterior vnzrii prin ,aptul %u per%onal ori de cea provenit din cauze pe care9 cuno%cndu"le :n $o$entul vnzrii9 le"a a%cun% cu$prtorului) .rice %tipula+ie contrar e%te con%iderat ne%cri%) AR ) 1)200 Rezolu+iunea contractului (1) Cu$prtorul poate cere rezolu+iunea vnzrii dac a ,o%t evin% de :ntre;ul 5un %au de o parte a ace%tuia :ndea'un% de :n%e$nat :nct9 dac ar ,i cuno%cut evic+iunea9 el nu ar $ai ,i :ncBeiat contractul) (2) .dat cu rezolu+iunea9 cu$prtorul poate cere re%tituirea pre+ului -i repararea pre'udiciului %u,erit) AR ) 1)201 Re%tituirea pre+ului (1) Cnztorul e%te +inut % :napoieze pre+ul :n :ntre;i$e cBiar dac9 la data evic+iunii9 valoarea 5unului vndut a %czut %au dac 5unul a %u,erit deteriorri :n%e$nate9 ,ie din ne;li'en+a cu$prtorului9 ,ie prin ,or+ $a'or) (2) &ac :n% cu$prtorul a o5+inut un 5ene,iciu :n ur$a deteriorrilor cauzate 5unului9 vnztorul are dreptul % %cad din pre+ o %u$ core%punztoare ace%tui 5ene,iciu) (A) &ac lucrul vndut are9 la data evic+iunii9 o valoare $ai $are9 din orice cauz9 vnztorul e%te dator % pltea%c cu$prtorului9 pe ln; pre+ul vnzrii9 %porul de valoare acu$ulat pn la data evic+iunii) AR ) 1)202 @ntinderea daunelor"intere%e (1) &aunele"intere%e datorate de vnztor cuprindE a) valoarea ,ructelor pe care cu$prtorul a ,o%t o5li;at % le re%tituie celui care l"a evin%6 5) cBeltuielile de 'udecat e,ectuate de cu$prtor :n proce%ul cu cel ce l"a evin%9 precu$ -i :n proce%ul de cBe$are :n ;aran+ie a vnztorului6 c) cBeltuielile :ncBeierii -i e8ecutrii contractului de ctre cu$prtor6 d) pierderile %u,erite -i c-ti;urile nerealizate de ctre cu$prtor din cauza evic+iunii) (2) &e a%e$enea9 vnztorul e%te +inut % ra$5ur%eze cu$prtorului %au % ,ac % i %e ra$5ur%eze de ctre acela care evin;e toate cBeltuielile pentru lucrrile e,ectuate :n le;tur cu 5unul vndut9 ,ie c lucrrile %unt autono$e9 ,ie c %unt adu;ate9 dar9 :n ace%t din ur$ caz9 nu$ai dac %unt nece%are %au utile) (A) &ac vnztorul a cuno%cut cauza evic+iunii la data :ncBeierii contractului9 el e%te dator % ra$5ur%eze

cu$prtorului -i cBeltuielile ,cute pentru e,ectuarea -i9 dup caz9 ridicarea lucrrilor voluptuare) AR ) 1)20A E,ectele evic+iunii par+iale @n cazul :n care evic+iunea par+ial nu atra;e rezolu+iunea contractului9 vnztorul tre5uie % re%tituie cu$prtorului o parte din pre+ propor+ional cu valoarea pr+ii de care a ,o%t evin% -i9 dac e%te cazul9 % pltea%c daune"intere%e) Pentru %ta5ilirea :ntinderii daunelor"intere%e9 %e aplic :n $od core%punztor prevederile art) 1)202) AR ) 1)20> @nlturarea evic+iunii de ctre cu$prtor Atunci cnd cu$prtorul a p%trat 5unul cu$prat pltind ter+ului evin;tor o %u$ de 5ani %au dndu"i un alt 5un9 vnztorul e%te li5erat de ur$rile ;aran+iei9 :n pri$ul caz prin ra$5ur%area ctre cu$prtor a %u$ei pltite cu do5nda le;al calculat de la data pl+ii9 iar :n al doilea caz prin plata valorii 5unului dat9 precu$ -i9 :n a$5ele cazuri9 a tuturor cBeltuielilor a,erente) AR ) 1)20? CBe$area :n 'udecat a vnztorului (1) Cu$prtorul cBe$at :n 'udecat de un ter+ care pretinde c are drepturi a%upra lucrului vndut tre5uie % :l cBe$e :n cauz pe vnztor) @n cazul :n care nu a ,cut"o9 ,iind conda$nat printr"o Botrre intrat :n puterea lucrului 'udecat9 pierde dreptul de ;aran+ie dac vnztorul dovede-te c e8i%tau $otive %u,iciente pentru a %e re%pin;e cererea) (2) Cu$prtorul care9 ,r a e8i%ta o Botrre 'udectorea%c9 a recuno%cut dreptul ter+ului pierde dreptul de ;aran+ie9 a,ar de cazul :n care dovede-te c nu e8i%tau $otive %u,iciente pentru a :$piedica evic+iunea) AR ) 1)207 Dene,iciarii ;aran+iei Cnztorul e%te o5li;at % ;aranteze contra evic+iunii ,a+ de orice do5nditor %u5%ecvent al 5unului9 ,r a deo%e5i dup cu$ do5ndirea e%te cu titlu onero% ori cu titlu ;ratuit) C) 0aran+ia contra viciilor 5unului vndut AR ) 1)202 Condi+ii (1) Cnztorul ;aranteaz cu$prtorul contra oricror vicii a%cun%e care ,ac 5unul vndut i$propriu :ntre5uin+rii la care e%te de%tinat %au care :i $ic-oreaz :n a%e$enea $%ur :ntre5uin+area %au valoarea :nct9 dac le"ar ,i cuno%cut9 cu$prtorul nu ar ,i cu$prat %au ar ,i dat un pre+ $ai $ic) (2) E%te a%cun% acel viciu care9 la data predrii9 nu putea ,i de%coperit9 ,r a%i%ten+ de %pecialitate9 de ctre un cu$prtor prudent -i dili;ent) (A) 0aran+ia e%te datorat dac viciul %au cauza lui e8i%ta la data predrii 5unului)

(>) Cnztorul nu datoreaz ;aran+ie contra viciilor pe care cu$prtorul le cuno-tea la :ncBeierea contractului) (?) @n vnzrile %ilite nu %e datoreaz ;aran+ie contra viciilor a%cun%e) AR ) 1)204 Modi,icarea %au :nlturarea conven+ional a ;aran+iei (1) &ac pr+ile nu au convenit alt,el9 vnztorul e%te o5li;at % ;aranteze contra viciilor a%cun%e9 cBiar -i atunci cnd nu le"a cuno%cut) (2) Clauza care :nltur %au li$iteaz r%punderea pentru vicii e%te nul :n privin+a viciilor pe care vnztorul le"a cuno%cut ori tre5uia % le cunoa%c la data :ncBeierii contractului) AR ) 1)203 &enun+area viciilor (1) Cu$prtorul care a de%coperit viciile a%cun%e ale lucrului e%te o5li;at % le aduc la cuno-tin+a vnztorului :ntr"un ter$en rezona5il9 %ta5ilit potrivit cu :$pre'urrile9 %u5 %anc+iunea decderii din dreptul de a cere $%ura prevzut la art) 1)210 alin) (1) lit) d)) (2) @n cazul :n care cu$prtorul e%te pro,e%ioni%t9 iar 5unul vndut e%te $o5il corporal9 ter$enul prevzut la alin) (1) e%te de dou zile lucrtoare) (A) Atunci cnd viciul apare :n $od ;radual9 ter$enele prevzute la alin) (1) :ncep % cur; din ziua :n care cu$prtorul :-i d %ea$a de ;ravitatea -i :ntinderea viciului) (>) Cnztorul care a tinuit viciul nu poate invoca prevederile prezentului articol) AR ) 1)210 E,ectele ;aran+iei (1) @n te$eiul o5li;a+iei vnztorului de ;aran+ie contra viciilor9 cu$prtorul poate o5+ine9 dup cazE a) :nlturarea viciilor de ctre vnztor %au pe cBeltuiala ace%tuia6 5) :nlocuirea 5unului vndut cu un 5un de acela-i ,el9 :n% lip%it de vicii6 c) reducerea core%punztoare a pre+ului6 d) rezolu+iunea vnzrii) (2) La cererea vnztorului9 in%tan+a9 +innd %ea$a de ;ravitatea viciilor -i de %copul pentru care contractul a ,o%t :ncBeiat9 precu$ -i de alte :$pre'urri9 poate di%pune o alt $%ur prevzut la alin) (1) dect cea %olicitat de cu$prtor) AR ) 1)211 Ciciile care nu a,ecteaz toate 5unurile vndute (1) &ac nu$ai unele dintre 5unurile vndute %unt a,ectate de vicii -i ace%tea pot ,i %eparate de celelalte ,r pa;u5 pentru cu$prtor9 iar in%tan+a di%pune rezolu+iunea :n condi+iile art) 1)2109 contractul %e de%,iin+eaz nu$ai :n parte) (2) Rezolu+iunea contractului9 :n ceea ce prive-te 5unul principal9 atra;e rezolu+iunea lui -i :n privin+a 5unului acce%oriu) AR ) 1)212

@ntinderea ;aran+iei (1) @n %itua+ia :n care la data :ncBeierii contractului vnztorul cuno-tea viciile 5unului vndut9 pe ln; una dintre $%urile prevzute la art) 1)2109 vnztorul e%te o5li;at la plata de daune"intere%e9 pentru repararea :ntre;ului pre'udiciu cauzat9 dac e%te cazul) (2) Atunci cnd vnztorul nu cuno-tea viciile 5unului vndut -i %"a di%pu% una dintre $%urile prevzute la art) 1)210 alin) (1) lit) c) -i d)9 el e%te o5li;at % re%tituie cu$prtorului doar pre+ul -i cBeltuielile ,cute cu prile'ul vnzrii9 :n tot %au :n parte9 dup caz) AR ) 1)21A Pierderea %au deteriorarea 5unului Pierderea %au deteriorarea 5unului9 cBiar prin ,or+ $a'or9 nu :l :$piedic pe cu$prtor % o5+in aplicarea $%urilor prevzute la art) 1)210 alin) (1)) AR ) 1)21> 0aran+ia pentru lip%a calit+ilor convenite &i%pozi+iile privitoare la ;aran+ia contra viciilor a%cun%e %e aplic -i atunci cnd 5unul vndut nu core%punde calit+ilor convenite de ctre pr+i) AR ) 1)21? 0aran+ia :n cazul vnzrii dup $o%tr %au $odel @n cazul vnzrii dup $o%tr %au $odel9 vnztorul ;aranteaz c 5unul are calit+ile $o%trei %au $odelului) C=) 0aran+ia pentru 5una ,unc+ionare AR ) 1)217 Condi+iile ;aran+iei pentru 5una ,unc+ionare (1) @n a,ar de ;aran+ia contra viciilor a%cun%e9 vnztorul care a ;arantat pentru un ti$p deter$inat 5una ,unc+ionare a 5unului vndut e%te o5li;at9 :n cazul oricrei de,ec+iuni ivite :nuntrul ter$enului de ;aran+ie9 % repare 5unul pe cBeltuiala %a) (2) &ac repara+ia e%te i$po%i5il %au dac durata ace%teia dep-e-te ti$pul %ta5ilit prin contract %au prin le;ea %pecial9 vnztorul e%te o5li;at % :nlocuia%c 5unul vndut) @n lip%a unui ter$en prevzut :n contract %au :n le;ea %pecial9 durata $a8i$ a repara+iei e%te de 1? zile de la data cnd cu$prtorul a %olicitat repararea 5unului) (A) &ac vnztorul nu :nlocuie-te 5unul :ntr"un ter$en rezona5il9 potrivit cu :$pre'urrile9 el e%te o5li;at9 la cererea cu$prtorului9 % :i re%tituie pre+ul pri$it :n %cBi$5ul :napoierii 5unului) AR ) 1)212 &e,ec+iunea i$puta5il cu$prtorului 0aran+ia nu va ,i datorat dac vnztorul dovede-te c de,ec+iunea %"a produ% din pricina $odului nepotrivit :n care cu$prtorul a ,olo%it %au a p%trat 5unul) Co$porta$entul cu$prtorului %e apreciaz -i lundu"%e :n con%iderare

in%truc+iunile %cri%e care i"au ,o%t co$unicate de ctre vnztor) AR ) 1)214 Co$unicarea de,ec+iunii (1) (u5 %anc+iunea decderii din dreptul de ;aran+ie9 cu$prtorul tre5uie % co$unice de,ec+iunea :nainte de :$plinirea ter$enului de ;aran+ie) &ac acea%t co$unicare nu a putut ,i ,cut :n ter$enul de ;aran+ie9 din $otive o5iective9 cu$prtorul are o5li;a+ia % co$unice de,ec+iunea :ntr"un ter$en rezona5il de la data e8pirrii ter$enului de ;aran+ie) (2) &i%pozi+iile alin) (1) %unt aplica5ile :n $od core%punztor -i :n cazul :n care vnztorul a ;arantat c 5unul vndut va p%tra un ti$p deter$inat anu$ite calit+i) I7) .5li;a+iile cu$prtorului AR ) 1)213 Plata pre+ului -i pri$irea 5unului Cu$prtorul are ur$toarele o5li;a+ii principaleE a) % preia 5unul vndut6 5) % pltea%c pre+ul vnzrii) AR ) 1)220 Locul -i data pl+ii pre+ului (1) @n lip%a unei %tipula+ii contrare9 cu$prtorul tre5uie % pltea%c pre+ul la locul :n care 5unul %e a,la :n $o$entul :ncBeierii contractului -i de :ndat ce proprietatea e%te tran%$i%) (2) &ac la data :ncBeierii contractului 5unurile %e a,l :n tranzit9 :n lip%a unei %tipula+ii contrare9 plata pre+ului %e ,ace la locul care rezult din uzan+e %au9 :n lip%a ace%tora9 la locul de%tina+iei) AR ) 1)221 &o5nzi a%upra pre+ului @n cazul :n care nu %"a convenit alt,el9 cu$prtorul e%te +inut % pltea%c do5nzi a%upra pre+ului din ziua do5ndirii propriet+ii9 dac 5unul produce ,ructe civile %au naturale9 ori din ziua predrii9 dac 5unul nu produce ,ructe9 :n% :i procur alte ,oloa%e) AR ) 1)222 (u%pendarea pl+ii pre+ului (1) Cu$prtorul care a,l de e8i%ten+a unei cauze de evic+iune e%te :ndrept+it % %u%pende plata pre+ului pn la :ncetarea tul5urrii %au pn cnd vnztorul o,er o ;aran+ie core%punztoare) (2) Cu$prtorul nu poate %u%penda plata pre+ului dac a cuno%cut pericolul evic+iunii :n $o$entul :ncBeierii contractului %au dac :n contract %"a prevzut c plata %e va ,ace cBiar :n caz de tul5urare) AR ) 1)22A 0arantarea crean+ei pre+ului

Pentru ;arantarea o5li;a+iei de plat a pre+ului9 :n cazurile prevzute de le;e vnztorul 5ene,iciaz de un privile;iu %au9 dup caz9 de o ipotec le;al a%upra 5unului vndut) AR ) 1)22> (anc+iunea nepl+ii pre+ului Cnd cu$prtorul nu a pltit9 vnztorul e%te :ndrept+it % o5+in ,ie e8ecutarea %ilit a o5li;a+iei de plat9 ,ie rezolu+iunea vnzrii9 precu$ -i9 :n a$5ele %itua+ii9 daune" intere%e9 dac e%te cazul) AR ) 1)22? Punerea de drept :n :ntrziere (1) @n cazul vnzrii 5unurilor $o5ile9 cu$prtorul e%te de drept :n :ntrziere cu privire la :ndeplinirea o5li;a+iilor %ale dac9 la %caden+9 nici nu a pltit pre+ul -i nici nu a preluat 5unul) (2) @n cazul 5unurilor $o5ile %upu%e deteriorrii rapide %au de%elor %cBi$5ri de valoare9 cu$prtorul e%te de drept :n :ntrziere :n privin+a prelurii lor9 atunci cnd nu le"a preluat :n ter$enul convenit9 cBiar dac pre+ul a ,o%t pltit9 %au atunci cnd a %olicitat predarea9 ,r % ,i pltit pre+ul) AR ) 1)227 E8ecutarea direct (1) Cnd cu$prtorul unui 5un $o5il nu :-i :ndepline-te o5li;a+ia de preluare %au de plat9 vnztorul are ,acultatea de a depune lucrul vndut :ntr"un depozit9 la di%pozi+ia -i pe cBeltuiala cu$prtorului9 %au de a"l vinde) (2) Cnzarea %e va ,ace prin licita+ie pu5lic %au cBiar pe pre+ul curent9 dac lucrul are un pre+ la 5ur% %au :n tr; ori %ta5ilit de le;e9 de ctre o per%oan autorizat de le;e pentru a%e$enea acte -i cu dreptul pentru vnztor la plata di,eren+ei dintre pre+ul convenit la pri$a vnzare -i cel e,ectiv o5+inut9 precu$ -i la daune"intere%e) (A) &ac vnzarea are ca o5iect 5unuri ,un;i5ile %upu%e unui pre+ curent :n %en%ul alin) (2)9 iar contractul nu a ,o%t e8ecutat din culpa vnztorului9 cu$prtorul are dreptul de a cu$pra 5unuri de acela-i ;en pe cBeltuiala vnztorului9 prin inter$ediul unei per%oane autorizate) (>) Cu$prtorul are dreptul de a pretinde di,eren+a dintre %u$a ce reprezint cBeltuielile acBizi+ionrii 5unurilor -i pre+ul convenit cu vnztorul9 precu$ -i la dauneintere%e9 dac e%te cazul) (?) Partea care va e8ercita dreptul prevzut de prezentul articol are o5li;a+ia de a :ncuno-tin+a de :ndat cealalt parte de%pre acea%ta) AR ) 1)222 Re%tituirea 5unului $o5il (1) Atunci cnd vnzarea %"a ,cut ,r ter$en de plat9 iar cu$prtorul nu a pltit pre+ul9 vnztorul poate ca9 :n cel $ult 1? zile de la data predrii9 % declare rezolu+iunea ,r punere :n :ntrziere -i % cear re%tituirea 5unului $o5il vndut9 ct ti$p 5unul e%te :nc :n po%e%ia cu$prtorului -i nu a %u,erit tran%,or$ri)

(2) @n cazul prevzut la alin) (1)9 dac ac+iunea :n re%tituire nu a ,o%t introdu% :n condi+iile %ta5ilite de ace%ta9 vnztorul nu $ai poate opune celorlal+i creditori ai cu$prtorului e,ectele rezolu+iunii ulterioare a contractului pentru neplata pre+ului) &i%pozi+iile art) 1)7>4 %au ale art) 1)7>39 dup caz9 r$n aplica5ile) AR ) 1)224 Punerea de drept :n :ntrziere Atunci cnd vnzarea are ca o5iect un 5un i$o5il -i %"a %tipulat c :n cazul :n care nu %e plte-te pre+ul la ter$enul convenit cu$prtorul e%te de drept :n :ntrziere9 ace%ta din ur$ poate % pltea%c -i dup e8pirarea ter$enului ct ti$p nu a pri$it declara+ia de rezolu+iune din partea vnztorului) AR ) 1)223 E,ectele rezolu+iunii ,a+ de ter+i Rezolu+iunea vnzrii unui i$o5il are e,ecte ,a+ de ter+i :n condi+iile %ta5ilite la art) 303 -i 310) I2) &reptul de pree$p+iune AR ) 1)2A0 No+iune -i do$eniu (1) @n condi+iile %ta5ilite prin le;e %au contract9 titularul dreptului de pree$p+iune9 nu$it pree$ptor9 poate % cu$pere cu prioritate un 5un) (2) &i%pozi+iile prezentului cod privitoare la dreptul de pree$p+iune %unt aplica5ile nu$ai dac prin le;e %au contract nu %e %ta5ile-te alt,el) (A) itularul dreptului de pree$p+iune care a re%pin% o o,ert de vnzare nu :-i $ai poate e8ercita ace%t drept cu privire la contractul ce i"a ,o%t propu%) .,erta %e con%ider re%pin% dac nu a ,o%t acceptat :n ter$en de cel $ult 10 zile9 :n cazul vnzrii de 5unuri $o5ile9 %au de cel $ult A0 de zile9 :n cazul vnzrii de 5unuri i$o5ile) @n a$5ele cazuri9 ter$enul cur;e de la co$unicarea o,ertei ctre pree$ptor) AR ) 1)2A1 Cnzarea ctre un ter+ a 5unurilor %upu%e pree$p+iunii Cnzarea 5unului cu privire la care e8i%t un drept de pree$p+iune le;al %au conven+ional %e poate ,ace ctre un ter+ nu$ai %u5 condi+ia %u%pen%iv a nee8ercitrii dreptului de pree$p+iune de ctre pree$ptor) AR ) 1)2A2 Condi+iile e8ercitrii dreptului de pree$p+iune (1) Cnztorul e%te o5li;at % noti,ice de :ndat pree$ptorului cuprin%ul contractului :ncBeiat cu un ter+) Noti,icarea poate ,i ,cut -i de ace%ta din ur$) (2) Acea%t noti,icare va cuprinde nu$ele -i prenu$ele vnztorului9 de%crierea 5unului9 %arcinile care :l ;reveaz9 ter$enii -i condi+iile vnzrii9 precu$ -i locul unde e%te %ituat 5unul) (A) Pree$ptorul :-i poate e8ercita dreptul prin co$unicarea ctre vnztor a acordului %u de a :ncBeia contractul de

vnzare9 :n%o+it de con%e$narea pre+ului la di%pozi+ia vnztorului) (>) &reptul de pree$p+iune %e e8ercit9 :n cazul vnzrii de 5unuri $o5ile9 :n ter$en de cel $ult 10 zile9 iar :n cazul vnzrii de 5unuri i$o5ile9 :n ter$en de cel $ult A0 de zile) @n a$5ele cazuri9 ter$enul cur;e de la co$unicarea ctre pree$ptor a noti,icrii prevzute la alin) (1)) AR ) 1)2AA E,ectele e8ercitrii pree$p+iunii (1) Prin e8ercitarea pree$p+iunii9 contractul de vnzare %e con%ider :ncBeiat :ntre pree$ptor -i vnztor :n condi+iile cuprin%e :n contractul :ncBeiat cu ter+ul9 iar ace%t din ur$ contract %e de%,iin+eaz retroactiv) Cu toate ace%tea9 vnztorul r%punde ,a+ de ter+ul de 5un"credin+ pentru evic+iunea ce rezult din e8ercitarea pree$p+iunii) (2) Clauzele contractului :ncBeiat cu ter+ul avnd drept %cop % :$piedice e8ercitarea dreptului de pree$p+iune nu produc e,ecte ,a+ de pree$ptor) AR ) 1)2A> Concur%ul dintre pree$ptori (1) @n cazul :n care $ai $ul+i titulari -i"au e8ercitat pree$p+iunea a%upra aceluia-i 5un9 contractul de vnzare %e con%ider :ncBeiatE a) cu titularul dreptului le;al de pree$p+iune9 atunci cnd %e a,l :n concur% cu titulari ai unor drepturi conven+ionale de pree$p+iune6 5) cu titularul dreptului le;al de pree$p+iune ale% de vnztor9 cnd %e a,l :n concur% cu al+i titulari ai unor drepturi le;ale de pree$p+iune6 c) dac 5unul e%te i$o5il9 cu titularul dreptului conven+ional de pree$p+iune care a ,o%t $ai :nti :n%cri% :n cartea ,unciar9 atunci cnd ace%ta %e a,l :n concur% cu al+i titulari ai unor drepturi conven+ionale de pree$p+iune6 d) dac 5unul e%te $o5il9 cu titularul dreptului conven+ional de pree$p+iune avnd data cert cea $ai vecBe9 atunci cnd ace%ta %e a,l :n concur% cu al+i titulari ai unor drepturi conven+ionale de pree$p+iune) (2) .rice clauz care contravine prevederilor alin) (1) e%te con%iderat ne%cri%) AR ) 1)2A? Pluralitate de 5unuri vndute (1) Atunci cnd pree$p+iunea %e e8ercit :n privin+a unui 5un cu$prat de ter+ :$preun cu alte 5unuri pentru un %in;ur pre+9 vnztorul poate pretinde de la pree$ptor nu$ai o parte propor+ional din ace%t pre+) (2) @n cazul :n care %"au vndut -i alte 5unuri dect acela %upu% pree$p+iunii9 dar care nu puteau ,i de%pr+ite de ace%ta ,r % :l ,i p;u5it pe vnztor9 e8ercitarea dreptului de pree$p+iune nu %e poate ,ace dect dac pree$ptorul con%e$neaz pre+ul %ta5ilit pentru toate 5unurile vndute) AR ) 1)2A7 (caden+a o5li;a+iei de plat a pre+ului

Atunci cnd :n contractul :ncBeiat cu ter+ul %"au acordat ter$ene de plat a pre+ului9 pree$ptorul nu %e poate prevala de ace%te ter$ene) AR ) 1)2A2 Notarea dreptului de pree$p+iune a%upra unui i$o5il (1) &reptul conven+ional de pree$p+iune :n le;tur cu un i$o5il %e noteaz :n cartea ,unciar) (2) &ac o a%e$enea notare a ,o%t ,cut9 acordul pree$ptorului nu e%te nece%ar pentru ca acela care a cu$prat %u5 condi+ie %u%pen%iv % :-i poat :n%crie dreptul :n cartea ,unciar9 :n te$eiul contractului de vnzare :ncBeiat cu proprietarul) @n%crierea %e ,ace %u5 condi+ia %u%pen%iv ca9 :n ter$en de A0 de zile de la co$unicarea :ncBeierii prin care %"a di%pu% :n%crierea9 pree$ptorul % nu noti,ice 5iroului de carte ,unciar dovada con%e$nrii pre+ului la di%pozi+ia vnztorului) (A) Noti,icarea ,cut :n ter$en 5iroului de carte ,unciar :nlocuie-te co$unicarea prevzut la art) 1)2A2 alin) (A) -i are acelea-i e,ecte) @n te$eiul ace%tei noti,icri9 pree$ptorul poate cere radierea din cartea ,unciar a dreptului ter+ului -i :n%crierea dreptului %u) (>) &ac pree$ptorul nu a ,cut noti,icarea :n ter$en9 dreptul de pree$p+iune %e %tin;e -i %e radiaz din o,iciu din cartea ,unciar) AR ) 1)2A4 E8ercitarea dreptului de pree$p+iune :n cadrul e8ecutrii %ilite @n cazul :n care 5unul ,ace o5iectul ur$ririi %ilite %au e%te %co% la vnzare %ilit cu autorizarea 'udectorului"%indic9 dreptul de pree$p+iune %e e8ercit :n condi+iile prevzute de Codul de procedur civil) AR ) 1)2A3 Caractere ale dreptului de pree$p+iune &reptul de pree$p+iune e%te indivizi5il -i nu %e poate ceda) AR ) 1)2>0 (tin;erea dreptului conven+ional de pree$p+iune &reptul conven+ional de pree$p+iune %e %tin;e prin $oartea pree$ptorului9 cu e8cep+ia %itua+iei :n care a ,o%t con%tituit pe un anu$e ter$en) @n ace%t din ur$ caz9 ter$enul %e reduce la ? ani de la data con%tituirii9 dac a ,o%t %tipulat un ter$en $ai lun;) (EC/=!NEA a 2"a Cnzarea 5unurilor i$o5ile I1) Re;uli %peciale aplica5ile vnzrii i$o5ilelor AR ) 1)2>1 Cnzarea i$o5ilelor ,r indicarea %upra,e+ei Atunci cnd %e vinde un i$o5il deter$inat9 ,r %upra,e+ei9 pentru un pre+ total9 nici cu$prtorul vnztorul nu pot cere rezolu+iunea ori $odi,icarea $otiv c %upra,a+a e%te $ai $ic ori $ai $are dect

indicarea -i nici pre+ului pe au crezut)

AR ) 1)2>2 Cnzarea unei %upra,e+e dintr"un teren $ai $are Atunci cnd %e vinde9 cu un anu$it pre+ pe unitatea de $%ur9 o anu$it %upra,a+ dintr"un teren $ai $are9 a crei :ntindere %au a$pla%are nu e%te deter$inat9 cu$prtorul poate cere %tr$utarea propriet+ii nu$ai dup $%urarea -i deli$itarea %upra,e+ei vndute) AR ) 1)2>A Cnzarea unui i$o5il deter$inat cu indicarea %upra,e+ei (1) &ac9 :n vnzarea unui i$o5il cu indicarea %upra,e+ei -i a pre+ului pe unitatea de $%ur9 %upra,a+a real e%te $ai $ic dect cea indicat :n contract9 cu$prtorul poate cere vnztorului % :i dea %upra,a+a convenit) Atunci cnd cu$prtorul nu cere %au vnztorul nu poate % tran%$it acea%t %upra,a+9 cu$prtorul poate o5+ine ,ie reducerea core%punztoare a pre+ului9 ,ie rezolu+iunea contractului dac9 din cauza di,eren+ei de %upra,a+9 5unul nu $ai poate ,i ,olo%it :n %copul pentru care a ,o%t cu$prat) (2) &ac :n% %upra,a+a real %e dovede-te a ,i $ai $are dect cea %tipulat9 iar e8cedentul dep-e-te a douzecea parte din %upra,a+a convenit9 cu$prtorul va plti %upli$entul de pre+ core%punztor %au va putea o5+ine rezolu+iunea contractului) Atunci cnd :n% e8cedentul nu dep-e-te a douzecea parte din %upra,a+a convenit9 cu$prtorul nu poate o5+ine rezolu+iunea9 dar nici nu e%te dator % pltea%c pre+ul e8cedentului) AR ) 1)2>> er$enul de e8ercitare a ac+iunii e%ti$atorii %au :n rezolu+iune Ac+iunea vnztorului pentru %upli$entul de pre+ -i aceea a cu$prtorului pentru reducerea pre+ului %au pentru rezolu+iunea contractului tre5uie % ,ie intentate9 %u5 %anc+iunea decderii din drept9 :n ter$en de un an de la :ncBeierea contractului9 a,ar de cazul :n care pr+ile au ,i8at o dat pentru $%urarea i$o5ilului9 caz :n care ter$enul de un an cur;e de la acea dat) AR ) 1)2>? Cnzarea a dou ,onduri cu precizarea :ntinderii ,iecruia Cnd prin acela-i contract %"au vndut dou ,onduri cu precizarea :ntinderii ,iecruia -i pentru un %in;ur pre+9 dac :ntinderea unuia e%te $ai $are9 iar a celuilalt $ai $ic9 %e va ,ace co$pen%a+ia :ntre valoarea %urplu%ului -i valoarea lip%ei9 iar ac+iunea9 ,ie pentru %upli$entul de pre+9 ,ie pentru %cderea %a9 nu poate ,i introdu% dect potrivit re;ulilor prevzute la art) 1)2>A -i 1)2>>) Rezolu+iunea contractului e%te %upu% :n ace%t caz dreptului co$un) I2) Cnzarea terenurilor ,ore%tiere AR ) 1)2>7 Cnzarea terenurilor ,ore%tiere erenurile din ,ondul ,ore%tier a,late :n proprietate privat %e pot vinde cu re%pectarea9 :n ordine9 a dreptului de pree$p+iune al coproprietarilor %au vecinilor)

(EC/=!NEA a A"a Cnzarea $o-tenirii AR ) 1)2>2 No+iune -i ,or$ (1) @n %en%ul prezentei %ec+iuni9 prin $o-tenire %e :n+ele;e dreptul de a cule;e o $o-tenire de%cBi% %au o cot din acea%ta) (2) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute a contractului9 vnzarea unei $o-teniri %e :ncBeie :n ,or$ autentic) AR ) 1)2>4 0aran+ia &ac nu %peci,ic 5unurile a%upra crora %e :ntind drepturile %ale9 vnztorul unei $o-teniri ;aranteaz nu$ai calitatea %a de $o-tenitor9 a,ar de cazul cnd pr+ile au :nlturat e8pre% -i acea%t ;aran+ie) AR ) 1)2>3 .5li;a+iile vnztorului &ac nu %"a convenit alt,el9 vnztorul e%te o5li;at % re$it cu$prtorului toate ,ructele pe care le"a cule% -i toate pl+ile pri$ite pentru crean+ele $o-tenirii pn la $o$entul :ncBeierii contractului9 pre+ul 5unurilor vndute din $o-tenire -i orice 5un care :nlocuie-te un 5un al $o-tenirii) AR ) 1)2?0 .5li;a+iile cu$prtorului &ac nu %"a convenit alt,el9 cu$prtorul e%te +inut % ra$5ur%eze vnztorului %u$ele pltite de ace%ta din ur$ pentru datoriile -i %arcinile $o-tenirii9 precu$ -i %u$ele pe care $o-tenirea i le datoreaz ace%tuia din ur$) AR ) 1)2?1 R%punderea pentru datoriile $o-tenirii Cnztorul r$ne r%punztor pentru datoriile $o-tenirii vndute) AR ) 1)2?2 Dunurile de ,a$ilie (1) @n%cri%urile %au portretele de ,a$ilie9 decora+iile %au alte a%e$enea 5unuri9 care nu au valoare patri$onial :n%e$nat9 dar care au pentru vnztor o valoare a,ectiv9 %e prezu$ a nu ,i cuprin%e :n $o-tenirea vndut) (2) &ac ace%te 5unuri au valoare patri$onial :n%e$nat9 vnztorul care nu -i le"a rezervat e8pre% datoreaz cu$prtorului pre+ul lor la data vnzrii) AR ) 1)2?A #or$alit+i de pu5licitate (1) Cu$prtorul unei $o-teniri nu do5nde-te drepturile reale a%upra i$o5ilelor cuprin%e :n $o-tenire dect potrivit re;ulilor privitoare la cartea ,unciar) (2) El nu poate opune ter+elor per%oane do5ndirea altor drepturi cuprin%e :n $o-tenire dect dac a :ndeplinit ,or$alit+ile cerute de le;e pentru a ,ace opoza5il do5ndirea ,iecruia dintre ace%te drepturi) AR ) 1)2?>

Alte ,or$e de :n%trinare a $o-tenirii &i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e aplic -i altor ,or$e de :n%trinare9 ,ie cu titlu onero%9 ,ie cu titlu ;ratuit9 a unei $o-teniri) @n privin+a :n%trinrilor cu titlu ;ratuit %e aplic :n $od core%punztor -i di%pozi+iile privitoare la dona+ii) (EC/=!NEA a >"a Alte variet+i de vnzare I1) Cnzarea cu plata pre+ului :n rate -i rezerva propriet+ii AR ) 1)2?? Rezerva propriet+ii -i ri%curile Atunci cnd9 :ntr"o vnzare cu plata pre+ului :n rate9 o5li;a+ia de plat e%te ;arantat cu rezerva dreptului de proprietate9 cu$prtorul do5nde-te dreptul de proprietate la data acBitrii ulti$ei rate din pre+6 ri%cul 5unului e%te :n% tran%,erat cu$prtorului de la $o$entul predrii ace%tuia) AR ) 1)2?7 Neplata unei %in;ure rate din pre+ @n lip%a unei :n+ele;eri contrare9 neplata unei %in;ure rate9 care nu e%te $ai $are de o opti$e din pre+9 nu d dreptul la rezolu+iunea contractului9 iar cu$prtorul p%treaz 5ene,iciul ter$enului pentru ratele %ucce%ive) AR ) 1)2?2 Rezolu+iunea contractului (1) Cnd a o5+inut rezolu+iunea contractului pentru neplata pre+ului9 vnztorul e%te +inut % re%tituie toate %u$ele pri$ite9 dar e%te :ndrept+it % re+in9 pe ln; alte daune" intere%e9 o co$pen%a+ie ecBita5il pentru ,olo%irea 5unului de ctre cu$prtor) (2) Atunci cnd %"a convenit ca %u$ele :nca%ate cu titlu de rate % r$n9 :n tot %au :n parte9 do5ndite de vnztor9 in%tan+a va putea totu-i reduce ace%te %u$e9 aplicndu"%e :n $od core%punztor di%pozi+iile re,eritoare la reducerea de ctre in%tan+ a cuantu$ului clauzei penale) (A) Prevederile alin) (2) %e aplic -i :n cazul contractului de lea%in;9 precu$ -i al celui de loca+iune9 dac9 :n ace%t ulti$ caz9 %e convine ca la :ncetarea contractului proprietatea 5unului % poat ,i do5ndit de locatar dup plata %u$elor convenite) I2) Cnzarea cu op+iune de r%cu$prare AR ) 1)2?4 No+iune -i condi+ii (1) Cnzarea cu op+iune de r%cu$prare e%te o vnzare a,ectat de condi+ie rezolutorie prin care vnztorul :-i rezerv dreptul de a r%cu$pra 5unul %au dreptul tran%$i% cu$prtorului)

(2) .p+iunea de r%cu$prare nu poate ,i %tipulat pentru un ter$en $ai $are de ? ani) &ac %"a %ta5ilit un ter$en $ai $are9 ace%ta %e reduce de drept la ? ani) AR ) 1)2?3 E8ercitarea op+iunii (1) E8ercitarea op+iunii de r%cu$prare de ctre vnztor %e poate ,ace nu$ai dac ace%ta re%tituie cu$prtorului pre+ul pri$it -i cBeltuielile pentru :ncBeierea contractului de vnzare -i realizarea ,or$alit+ilor de pu5licitate) (2) E8ercitarea op+iunii :l o5li; pe vnztor la re%tituirea ctre cu$prtor a cBeltuielilor pentru ridicarea -i tran%portul 5unului9 a cBeltuielilor nece%are9 precu$ -i a celor utile9 :n% :n ace%t din ur$ caz nu$ai :n li$ita %porului de valoare) (A) @n cazul :n care vnztorul nu e8ercit op+iunea :n ter$enul %ta5ilit9 condi+ia rezolutorie care a,ecta vnzarea e%te con%iderat a nu %e ,i :ndeplinit9 iar dreptul cu$prtorului %e con%olideaz) AR ) 1)270 E,ecte (1) E,ectele vnzrii cu op+iune de r%cu$prare %e %ta5ile%c potrivit di%pozi+iilor privitoare la condi+ia rezolutorie9 care %e aplic :n $od core%punztor) Cu toate ace%tea9 vnztorul e%te +inut de loca+iunile :ncBeiate de cu$prtor :naintea e8ercitrii op+iunii9 dac au ,o%t %upu%e ,or$alit+ilor de pu5licitate9 dar nu $ai $ult de A ani din $o$entul e8ercitrii) (2) Cnztorul care inten+ioneaz % e8ercite op+iunea de r%cu$prare tre5uie % :i noti,ice pe cu$prtor9 precu$ -i pe orice %u5do5nditor cruia dreptul de op+iune :i e%te opoza5il -i ,a+ de care dore-te % :-i e8ercite ace%t drept) (A) @n ter$en de o lun de la data noti,icrii9 vnztorul tre5uie % con%e$neze %u$ele $en+ionate la art) 1)2?3 alin) (1)9 la di%pozi+ia cu$prtorului %au9 dup caz9 a ter+ului %u5do5nditor9 %u5 %anc+iunea decderii din dreptul de a e8ercita op+iunea de r%cu$prare) AR ) 1)271 Dunul neparta'at (1) @n cazul vnzrii cu op+iune de r%cu$prare ce are ca o5iect o cot dintr"un 5un9 parta'ul tre5uie cerut -i :n raport cu vnztorul dac ace%ta nu -i"a e8ercitat :nc op+iunea) (2) Cnztorul care nu -i"a e8ercitat op+iunea de r%cu$prare :n cadrul parta'ului decade din dreptul de op+iune9 cBiar -i atunci cnd 5unul e%te atri5uit9 :n tot %au :n parte9 cu$prtorului) AR ) 1)272 (anc+iune (1) @n cazul :n care di,eren+a dintre pre+ul r%cu$prrii -i pre+ul pltit pentru vnzare dep-e-te nivelul $a8i$ %ta5ilit de le;e pentru do5nzi9 pre+ul r%cu$prrii va ,i redu% la pre+ul pltit pentru vnzare) (2) Prevederile alin) (1) %e aplic -i vnzrilor :n care vnztorul %e o5li; % r%cu$pere 5unul vndut)

CAP) == Contractul de %cBi$5 AR ) 1)27A No+iune (cBi$5ul e%te contractul prin care ,iecare