Sunteți pe pagina 1din 7

Pregatire profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca - nivel mediu SPECIALIST IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCACOD C.O.R.

226302

CUPRINS

CAPITOLUL I
SISTEMUL LEGISLATIV REFERITOR LA SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
CAPITOLUL II DEFINIREA PRINCIPALILOR TERMENI LEGISLATIVI UTILIZATI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

CAPITOLUL III ACTIVITATI DE PREVENIRE SI PROTECTIE

CUPRINS

CAPITOLUL IV ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE PREVENIRE SI PROTECTIE CAPITOLUL V AUTORIZAREA FUNCTIONARII DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

CAPITOLUL VI CERINTELE MINIME DE PREGATIRE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

CUPRINS
CAPITOLUL VII REPREZENTANTII LUCRATORILOR CU RASPUNDERI SPECIFICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

CAPITOLUL VIII ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMITETULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


CAPITOLUL IX INSTUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

CUPRINS
CAPITOLUL X OBLIGATII GENERALE ALE ANGAJATORILOR

CAPITOLUL XI ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP) CAPITOLUL XII PERICOL GRAV SI IMINENT SI ZONE CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC

CUPRINS
CAPITOLUL XIII EVENIMENTE, ACCIDENTE, BOLI PROFESIONALE CAPITOLUL XIV COMUNICAREA SI CERCETAREA EVENIMENTELOR, INREGISTRAREA SI EVIDENTA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A INCIDENTELOR PERICULOASE CAPITOLUL XV SEMNALAREA, CERCETAREA, DECLARAREA SI RAPORTAREA BOLILOR PROFESIONALE

CUPRINS
CAPITOLUL XVI NOTIUNI DESPRE RISCURI GENERALE SI PREVENIREA LOR ANEXE 1. LEGISLATIA N DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII N MUNCA 2.DOCUMENTELE SOLICITATE ANGAJATORILOR DE CATRE INSPECTORII DE MUNCA IN CADRUL ACTIUNILOR DE CONTROL 3. CONTRAVENTII CONFORM LEGII 319/2006 SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA