Sunteți pe pagina 1din 84

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Rodica Tilianu

Buctria fr buctrie

DE CE MNCM? i uite aa, pas dup pas, iat-ne ea!uni "n a#elai, apa ent a#elai pun#t, din #a e am ple#at$$$ Ce minunat este %E&EN'%E(, "nt)a #e ea "nsp e tine, #*t mai ap )ape de tine$$$ (#um, ne-am "nt) s, mai b)+a,i pu,in, m#a #u ) p ietenie, da# s)lu,iile la ne epeta ea #)nse#in,el) #e ,i se ba+ "n )#-i ale +estului banal de a m*n#a, nu le-am )bse vat p int e #uvintele )stite i ne )stite ale n)p,il) #e le-am pet e#ut p*n "n #lipa p e.ent, "mp eun$ i da# "nt -adev nu am "nt e. it a#este s)lu,ii, a#este alte native la p*inea n)ast #ea de t)ate .ilele, te invit s le )stim, #u +las ta e, p)ate le v)m au.i #-ia i n)i, identi/i#*nd ast/el # le putem /)l)si$ (m v.ut, i asta /)a te #la # m*n#m dint -) )binuin, pe #a e am dep ins-) / tiin,a n)ast , #u #a e am /)st, /ie#a e d ui,i de #ei #e ne iubes#$ M*n#m, nu pent u # ne este ne#esa #i m)tivat de a#east subtil dependen, de a#est +est, ia #)nse#in,ele a#estei iei i din le+ea ne#esit,ii sunt mult mai limpe.i de#*t ) )+lind0 Cum s-a spune, nem)di/i#*nd nimi# "nseamn # ne #)mpl#em - ne /a#em "n #)ntinua e pl#e ea de #)mpli#i la

p )p ia u#ide e - "n aa - .isele pl#e i ale m* avei papile +ustative$ 1)ate vei m*ne su p ins s ",i spun, # s)lu,ia de iei e din a#est #e # vi#i)s, pe l*n+ /)a te multe e/e#te 2#)nse#in,e3 /av) abile vie,ii tale, ",i va adu#e i bu#u ia eal a un) +ustu i pe #a e ni#i m#a nu 4e bnui ai # sunt, #-i a sub nasul tu, de#i pl#e i #ulina e i mai a/inate de#*t ",i p),i ima+ina$$$ Da s nu dm bu.na, v)m a!un+e i ai#i$ 5)lu,ia, 1 ietene, indi/e ent de #*,i ani ai, indi/e ent de p).i,ia pe #a e ) )#upi "n /alsa 2/ temei3 ie a -i.a e a planului s)#ial, indi/e ent de #*t de snt)s eti da mai ales da# de!a eti "mb)lnvit, este a#eea de eveni e la ) alimenta,ie #a e s nu mai #)nsume via,a, #i #a e s ) "nt e,in m#a $ %eveni ea nu este ni#i u)a , ni#i + ea$ Ea este sau nu este, /ie#a e /iind p )p iul lui !ude#t) la nivel de ve di#t$ Da s nu te atep,i, #a )dat de#i.ia luat, d)mni)a ele )binuin,e s devin impasibile, linitite$$$ Ele nu se v) lsa aa de u) p site, au i ele ) +)liile l) , ambi,iile l) , p ea ta e s-au )binuit s le - neti #u at*ta via,, #a a#um s enun,e$$$ i pent u #a tabl)ul, ima+inea de ansamblu a s)lu,iil) , a pail) pe #a e putem s-i /a#em pent u a eveni la #eea #e "i este ne#esa vie,ii pent u a t i i nu pent u a se #)nsuma, -aide s evenim pu,in "n intimitatea, "n ealitatea a #eea#e de!a am de.btut at*t de la + "n pa+inile de p*n ai#i$ (st/el, este /)a te evident # /ie#a e dint e n)i nu ne - nim #u M(6E%'( m*n#a e, #u )ul, #u #a nea, #u #a t)/ul sau m ul, indi/e ent de /) ma ei, #i mai ales #u #eea #e adu#e /ie#a e a#east 78%M, "n sistemul n)st u - 2#u in/) ma,ia, #alitatea, ene +ia "n+l)bat "n ea3$ Este /i es# #a atun#i, da# de#idem s ale+em de /ie#a e dat, ) #*t mai #alitativ in/) ma,ie, ene +ie, s tindem "nsp e adev ata n)ast - an9 p ana, a#ea - an # eia i-am mai

putea spune i #au.al, de din#)l) de mate ie, de din#)l) de /) m$ Da t)t aa, paii /i eti ai eveni ii la ealitatea ne#esit,ii "n a#est d)meniu, nu p)t s /ie "n lips de bda e, "n lipsa #)ntienti. ii 2#un)ate ii3 /aptei, +estului de ) /a#e, ei /iind NECE5(%' i u) de /#ut, )bse v*nd #*teva mi#i amnunte$ (st/el, este /)a te /i es# #, pe /)ndul a#est) )binuin,e, mai "nt*i este ne#esa s ne de.int):i#m de at*tea t):ine #u #a e ne este "mb*#sit #) pul /i.i# 2) +anismul3, #a s nu me e+m mai depa te i s spunem ealitatea # i +*ndu ile, i t i ile, i p)/tele, i$$$ ne sunt "mb*#site de a#este t):ine ale # imei pe #a e am m*n#at-) p*n a#um$ 8 dinea, etapele, paii pe #a e "i putem /a#e se de.vluie a#um /)a te u) $ 1ent u a t e#e, a eveni, de la alimenta,ia t adi,i)nal 2a u#ide ii, a u ii, a )binuin,el) 3, la #eea #e "i este ne#esa "n ealitate 8Mului, "n ) dinea inve s "ndep t ii de a#east ealitate, t ebuie s "nl)#uim, s s#-imbm mai "nt*i #eea #e m*n#m, s t e#em de la ) alimenta,ie DEN(6;%(6 la alimenta,ia N(6;%(L, la ) <%(N &'E din pun#t de vede e #alitativ$ (m putea s )bse vm ai#i ) nuna, a tabl)ului #e s-a #)ntu at, #-ia le+*ndu-ne de ima+inea a#elei v) be din bt *ni9 spune-mi #e mn*n#i #a s-,i spun #um +*ndeti$$$ (#east nuan, a at #am aa9 'N68='C(6 - p in alimenta,ia t adi,i)nal, /ia t, p !it, u#is> DE?'N68='C(6 - p in <%(N( &'E, natu al, ne#esa > #3 (%M8N'85 - p in - ana #au.al, p ana>

'a pent u #ei mai s#epti#i, sau pent u #ei mai i+u )i sau mai a#ademi#i, sau mai$$$$ a#eeai ima+ine a putea s /ie su+e at de@

1*n i pent u #el mai ma e s#epti#, ) asemenea ima+ine este din#)l) de #uvinte$ 7ie#a e dint e )ameni, tiind, este libe s alea+, da# va /i "n una sau "n alta dint e p)sibilit,ile9 de a se lsa #)nsumat de p )p ia m*n#a e> de a /)l)si - ana vie i a se e#-ilib a, / e/) t #i pu i simplu m*n#*nd$ de a edeveni a m)ni)s, de a se e"nt)a #e la p )p ia 'ui #)ndi,ie, a#eea de 8M 0

CE MNCM? at-ne a!uni pe un te it) iu unde, de a#um, da# de#idem # suntem libe i s de#idem, #un)atem +ene i# s)lu,ia, pent u #a +estul n)st u #)tidian i in#)ntient al m*n#atului s se t ans/) me, s-i s#-imbe d)a sensul, din #)nsumat) de ene +ie a vie,ii #t e a#ela de su s a ene +iei vie,ii$ 6e vd .*mbind, 1 ietene0 i ",i i simt +*ndul de nelinite dat de /aptul # tu nu vei /i "n sta e s mn*n#i - s )n,i #a iepu ii aa #um s-a # eat p*n a#um ima+inea # va t ebui s /a#i$ Dimp)t iv, i t)#mai pe a#est te it) iu, avem i timpul i bda ea s des#)pe im, t)t "mp eun, i "n a#eeai bda e #e se p)ate m*n#a, #e ",i este ne#esa s mn*n#i, da# v ei s nu mai /i b)lnav, t ist, a+itat, spe iat, idat, "nsin+u at$$$ (#est m)d de alimenta,ie, #a ) p im etap de eveni e sp e tine e,e, linite, sntate, bu#u ia de a t i p ins sub denumi ea de < ana &ie, nu este ni#i pe depa te #eea #e ima+ina,ia "mb*#sit de at*tea + ta e i mititei ne-a /a#e s vedem$ Dimp)t iv0 Da -aide s ) lum #u bini) ul, pent u #a t)t #eea #e ne este ne#esa a#um s des#)nspi m, s tim desp e #e putem s m*n#m, s se eviden,ie.e$ 1),i s te #)nside i un /e i#it, pent u # ai la "ndem*n de!a ) su/i#ient de ma e e:pe ien, ante i)a a#esteia a ta, pe

#a e s te p),i bi.ui, m#a #a pun#t de e/e in,, / a ) # ede, #i dimp)t iv, suspe#t*nd-)$ Numai # ",i at a+ aten,ia # la nivelul #)nse#in,el) , al e.ultatel) , pent u a #)mbate a#east s)lu,ie, va t ebui s dem)nst e.i, /)l)sind-), #a ulte i) e/e#tele s /ie #ele #a e s stea "n pi#i)a e$ 8 i, dup ) e:pe ien, de t ei ani, "mp eun #u t),i #ei #a e au avut a#est #u a!, s nu le pese de #eea #e spun sau # ed ve#inii, st buni#ii, d)#t) ii d)#en,i, e/ul de se vi#iu, .ia itii sau pa lamenta ii, s)a# a sau administ at) ul de bl)#$$$, putem s a/i mm la nivelul /aptei, # e.ultatele /)l)si ii - anei vii, #)nse#in,ele, sunt a#elea #a e s-au elie/at, la nivel te) eti# p*n in a#est pun#t al dis#u,iei n)ast e, adi#9 7(&8%(A'LE 0 6e invit de#i s nu # e.i nimi# din t)t #e am p)vestit "mp eun p*n ai#i, #-ia s ve i/i#i, da# este sau nu adev at$ Din#)l) de ) i#e impune e, de ) i#e limita e, de ) i#e de/ini,ie, - ana vie a putea s aib t ei epe e de p in#ipii, +ene i#e$ (st/el, pent u #a #eea #e se #)nsum, alimentele, s "i pst e.e #alitatea de viu 2ene +eti#, in/) ma,i)nal3, este /i es# s9 #)nsumm p )dusul i nu p )du#t) ul, de#i laptele i nu v#u,a, )ul i nu +ina, / u#tul i nu #)pa#ul> s nu /)l)sim pent u p e+ti ea a#estei - ane ) tempe atu mai ma e de#*t tempe atu a vie,ii 2tempe atu a #) pului n)st u /i.i# i #-ia a#eea de m*ne e "n alimente a en.imel) 3, de#i s nu /)l)sim tempe atu i de peste BC + ade #elsius> s nu ) /a#em #a pe ) impune e, #a pe ) e,et medi#al, #a pe un t atament, #i delibe at, tiind # este un m)d #) e#t de

alimenta,ie, un /i es# de-a#um al +estului n)st u alimenta , #a i #um dint)tdeauna aa am /#ut, sau m#a #u bu#u ia unei n)i e:pe ien,e, #a e u nu p)ate s /a#, #i eventual, numai bine$ (p )p) de a#est u sau bine, da# p ivim pu,in "n ealitatea de#i.iil) n)ast e )binuite, este /)a te u) s des#)pe im, # #eva, t)t din a#ea .)n a n)ast "n #a e nu am avut #u a!ul s pt undem, ne /a#e #a la m)dul )binuin,ei s (CCE16(M M;L6 M(' ;8% ;N %; C;N85C;6 DEC6 ;N A'NE NEC;N85C;6, pe #a e s /im tenta,i m#a s-4 e:pe imentm$ Dn#et, bda ea, i ta de a e:pe imenta, i a mea de a-,i "mp ti din e:pe imentul pa ti#ula i al a#est) p ieteni #u a!)i #a e au a##eptat s ve i/i#e a#el u ne#un)s#ut 2i a#um sunt peste t ei mii de #u a!)i ai vie,ii, de esp)nsabili ai ei i nu u#i+ai ai ei3, a#eeai bda e #a e ne-a a!utat s a!un+em, p ieteni, p*n ai#i, ne va a!uta s vedem i #e se p)ate m*n#a$ C*t desp e ul #a e ,i se p)ate "nt*mpla espe#t*ndu-,i #)ndi,ia de )m viu, a#esta se situea. "n .)na snt,ii, a #u ,eniei i a m)niei #) pului /i.i# i a estului "nt e+ului tu, +*ndu i, st i, sentimente, d) in,e$$$, "n .)na bunei "n,ele+e i #u t)t #eea #e te "n#)n!)a $$$ 1t un.*nd #u #eva mai mult #u a! "n intimitatea a #eea #e este #) e#t s #)nsumm, #a etap p im a eveni ii la ealitatea a#estui +est de a ne - ni, t ebuie s avem #u a!ul i s )bse vm #, din sta t, sunt #*teva #)mp)nente ale alimenta,iei t adi,i)nale de #a e va t ebui s ne desp ,im$ (#estea sunt9 sa ea, .a- ul, p*inea #)apt$ (sup a s ii, da# ai v eun dubiu de #e t ebuie s ne desp ,im, te invit s-i spunem atun#i pe numele ei adev at9

CL8%;%( DE 58D';, i # ed # a#um nu mai ai nev)ie de e:pli#a,ii$ tiu, eti dispe at la +*ndul # m*n#a ea nu va avea un +ust pl#ut0 Dimp)t iv, d)a p in /ie be e, p )dusele natu ale "i pie d +ustul, devenind /ade i av*nd nev)ie de #eva #a e s dea #*t de #*t +ust m*n# ii$ %m*n*nd #u +ustu ile l) natu ale, "n #a e este in#lus +ustul s at, t)ate p )dusele natu ale au s u i "n st u#tu a l) intim, t)ate a#este alimente ",i v) satis/a#e i #ele mai a/inate pl#e i 2d) in,e3 ale +ustului$ i #a s /im i mai bine "n,elei, -aide s ne eamintim #, p int e p imele e#)mand i ale unui medi# 2"n ma!) itatea dia+n)sti#el) 3, este e#)manda ea9 e+im / sa e0 8 i, de#*t s ) /a#i de nev)ie, mai bine ) /a#i de bun v)ie$ (sup a .a- ului, nu ne v)m )p i #u /)a te multe a +umente, le vei putea +si "n ) i#a e #a te de #-imie, el ) i#um nu este un p )dus natu al, este, dimp)t iv, din #e "n #e mai a/inat, ast/el "n#*t ",i spun 2/ #a medi#ii, #-imitii, dieteti#ienii$$$ s m p)at #)nt a.i#e - ba dimp)t iv, datele l) tiin,i/i#e adu# a +umentele ne#esa e a#estei a/i ma,ii39 de#*t s #)nsumi .ilni# .a- , este mai u) s bei #*te ) pi#tu de a#id sul/u i#$$$ .a- ul este, #el pu,in la nivelul satis/a#e ii +ustului de dul#e, /)a te bine suplinit de mie ea de albine, desp e #a e, nu te teme, vei des#)pe i # ) p),i /)l)si i la p epa a ea unui t) t natu al, pe #a e, dup #e "l vei +usta, "mi vei spune # nu ai m*n#at #eva dul#e at*t de bun$ (m a!uns i la p*ine - i ai#i, t ebuie s-,i e#un)s# sin#e # i eu m-am desp ,it /)a te + eu de ea i mai ales # nu am enun,at de la "n#eput, #i am eliminat-) t eptat, #-ia da# "n#, m mai p#lete 2bine # din #e "n #e mai a 03 #*te un #) n #ald$ 1*inea se p)ate /)a te bine #)nsuma, / ni#i un /el de team, da p e+tit aa #um vei des#)pe i "n e,etele la #a e, da# v ei, te invit s a!un+em$ Da s nu p sim a#est subie#t al elementel) pe #a e

t ebuie s le e:#ludem din )binuin,a #ump tu il) n)ast e, p*n nu )bse vm # este bine s nu ne lsm p#li,i ni#i de tenta,ia laptelui de la ma+a.in, #a e este /)a te bine pasteu i.at, t e#ut p in t)ate i+) ile unei te-n)l)+ii #e au euit s-i dist u+ "nt e+a #alitate de natu al, ene +eti# viu, p*n a a!uns / um)s ambalat, /ie "n pun+i, /ie p a/ "n #utii$$$ C*t desp e b *n.etu i, este bine s le ale+em pe a#elea #a e "n p )#esul te-n)l)+i# de p epa a e nu au in#lus /ie be ea, "n#l.i ea peste BC de + ade #elsius$ Ca e a /i a#estea? A *n.a p )aspt de va#, #au ile p )aspete, telemeaua$ La telemea, t ebuie "ns s tim # este s at$ Cu asta s-a putea spune # suntem p e+ti,i s /a#em un pas mai depa te, t)#mai de a#eea, te invit #a "mp eun s pe+tim #*teva meniu i, asta numai pent u #a tu s ve.i, i # se p)ate, "n ) i#e an)timp, s mn*n#i aa, da mai ales s ai bu#u ia s des#)pe i pe viu, a/inamentul +ustu il) a#est) bu#ate$ De#i$$$

6)tui #*teva e,ete Nu te bu#u a p ea ta e, pent u # "n timp #e v)m mai p)vesti, va t ebui s pui m*na i s /a#i #*te #eva din #eea #e d) eti s +ustm "mp eun$ Da vei m*ne i tu su p ins, #*t este de u) , de /aptul # devine ) pl#e e s +teti - dei te menul a#esta nu mai p)ate s ep e.inte ealitatea p e+ti ii alimentel) - # din ) ele " ii uite multe unele dup altele, "n #a e t ebuia s stai "n bu#t ie, a#um ",i va m*ne timp i s /a#i #eea #e ",i /a#e pl#e e, #um s-a spune, te elibe e.i de )bia bu#t iei, de s#lavia +titului, t ans/) m*nd-) "nt -) bu#u ie a unui !)# n)u$ i ",i p )pun s "n#epem, pent u # t)t este ia n a/a , #u #eea #e se p)ate, / e/) tu i /inan#ia e, ba dimp)t iv, #u ma i e#)n)mii "n a#est d)meniu 2asta ap) tat 'a p e,u ile a#tuale ale a#el) p )duse alimenta e pe #a e n)i nu le v)m /)l)si3, de#i -aide s "n#epem p in a p e+ti meniul unei .ile din a#est an)timp$ D,i at a+ aten,ia "n m)d de)sebit # aa - .isele e,ete nu

sunt ni#i limitative, ni#i st i#te, # "n s/* it p),i s ",i /)l)seti ima+ina,ia pent u a des#)pe i me eu altele, me eu n)i #)mbina,ii, "n /un#,ie de +ustu ile tale, "n /un#,ie de p ile!ul p epa ii, de sta ea ta$$$ Ceea #e p indem a#um sub /) ma un) e,ete, sunt, / p eten,ia de a /i #ele mai bune, d)a mi#i pun#te de ple#a e, de la #a e va t ebui s ai d)a #u a! pent u a a!un+e un maest u "n a ta #ulina 0 'a na /iind un an)timp "n #a e ,i se pa e ap )ape imp)sibil s mn*n#i aa /iind de utat de /aptul # nu p ea tii #e s-a putea +si #a mate ii p ime, ",i p )pun s #)mpunem "mp eun meniu ile pent u t ei .ile ale a#estui an)timp$ i simt # este ne#esa s-,i mai spun, "nainte de a "n#epe, # la "n#eput, de / i#a /aptului # nu te vei stu a, vei /i tentat s ",i p e+teti #antit,i /)a te ma i - ) i#um, la a#est nivel nu sunt ni#i un /el de est i#,ii, ni#i un /el de inte di#,ii - ba #-ia p),i s mn*n#i #*t v ei$$$ Ce p)t s-,i spun din e:pe ien, este /aptul # a#este m*n# u i te v) stu a, i #-ia #u #antit,i mai mi#i de#*t #ele #u #a e e ai )binuit m*n#*nd m*n# u ile /ie te 2a#elea neav*nd #alitatea #a e s-,i adu# #eea #e ",i este ne#esa , s-a # eat de la sine dependen,a de #antitate mai ma e3$ 'a pent u a te amu.a un pi#, s-,i p)vestes# #um, la "n#eput, "n p imele .ile, p*n #*nd am eali.at, miam dat seama de asta, i /iind sin#e i eu spe iat de /aptul 2mai ales )binuin,a3 # nu m v)i stu a, # nu-mi v) a!un+e m*n# u ile p epa ate, "mi /#eam #*te un #ast )n din #ele mai ma i p)sibile, din /ie#a e /el pe #a e mi-4 p e+tem$ Dn#et-"n#et, mi-am dat seama # de /apt m satu #u ) #antitate mult mai mi# de#*t a#eea pe #a e / i#a de /)ame m /#ea s mi le p e+tes#, i ast/el, am a!uns, p in e:pe ien,a pa ti#ula , s-mi e+le. #antit,ile p e+tite$

MEN';%' 185'A'LE 1EN6%; '(%N M'C;L DEE;N 9 sandvi#i #u unt i mie e de albine, ) #an de lapte # ud, p !itu #u nu#i$ L( 8%( ?ECE 9 ) p) t)#al$, un pa-a de lapte btut$ 1%N?;L 9 ape itiv #u ,elin, #i) bi,, #-i/tele #u s)s, ) be e$ C'N( 9 salat de va . mu at, me e$ M'C;L DEE;N 9 #eai de plante, un sandvi#i #u unt i b *n.$ L( 8%( ?ECE 9 salat b)eu/, un m $ 1%N?;L #* n#i) i #u va ., t) t, ) #a/ea #u / i#a$ C'N( salat de / u#te$ M'C;L DEE;N L( #a/ea natu al, sandvi#i #u i# e$ un iau t #u 8%( ?ECE s*mbu i de nu#$ @M'6'6E' #u salat de 1%N?;L C'N( idi#-ii ne+ e, sandvi#iu i #u # em de b *n. i ) be e$ MEN'; 185'A'L 1%'M( &(%( M'C;L DEE;N 9 ) #an de lapte btut$ L( 8%( ?ECE 9 sandvi#i #u b *n., un m $ 1%N?;L 9 spana# #u )u, p !itu #u b *n.$

C'N(

9 salat de ppdie, s*mbu i de nu# #u mie e$

MEN'; 185'A'L &(%( M'C;L DEE;N L( 9 salat de )ii #u b *n.$ 8%( ?ECE 9 sandvi#i #u vinete, #aise$ 9 1%N?;L C'N( #i) bi, de va , s mlu,e 9 d)vle#el #u #)n)pid$ MEN'; 185'A'L 68(MN( M'C;L DEE;N 9 un )u m)ale la pa-a , un #eai de plante$ L( 8%( ?ECE 9 )ii umplute #u b *n.$ 1%N?;L 9 #iupe #i #u mai)ne., t) t de / u#te$ C6N( 9 salat #)mbinat #u b *n., / u#te$ 6)ate a#estea ",i pa a#um #eva #e nu vei putea s /a#i$ 6 ebuie s-,i spun # este de)sebit de u) $$$ i mai ales t ebuie s tii # )dat #e ai luat a#east de#i.ie, i ) i /a#i, vei mai des#)pe i #eva de)sebit, nu ",i v) mai /i ne#esa e, at*tea mese, nu va mai /i ne#esa s depin.i de a#east )binuin,$ Mie, sp e e:emplu, "mi este su/i#ient ) #a/ea peste .i i sp e s#a , ) mas as) tat Da -aide s lum pe *nd aa - .isele e,ete, s

vedem, "n #e m)d ,i le p),i p e+ti$ i pent u a /i mai ) d)nate, s le lum pe + upe de m*n# u i9 5(L(6ELE C-ia da# a#east denumi e +ene i# te du#e #u +*ndul la #eva #e eti )binuit s "ns),eas# un /el de m*n#a e, a#este salate desp e #a e v)m v) bi, sunt de /apt /elul de m*n#a e "n sine, ele /iind #)mplete i adu#*ndu-,i t)ate a#ele #)mp)nente de #a e tu # e.i # ai nev)ie$ 5alatele sunt "n +ene al din le+umele, .a .avatu ile, / u#tele se.)nului espe#tiv, t)#ate, date p in *.t)a e, sau mi:ate, #a e se ameste# pent u a m)ni.a e #u una din s)lu,iile9 mai)ne., s)s de mai)ne., sm*nt*n, lapte btut, s)s ta ta , mai)ne. de ustu )i, lapte$$$ "n /un#,ie de ima+ina,ia ta$ de #eea #e ai la "ndem*n, de +ustul tu pa ti#ula $ "n# ) dat ",i spun, # a#este aa -.ise e,ete pe #a e le v)m p)vesti a#um, v) /i pent u tine d)a pun#te de ple#a e, #*teva idei de la #a e s ple#i pent u a eali.a /)a te u) a#ele p e/e in,e pa ti#ula e$ C-ia da# "n p e+ti ea a#est) minun,ii, nu vei mai /)l)si sa ea 2+ustul adev at al p )dusel) nu mai ne#esit i sa ea3, s nu te )p eti de la /)l)si ea estului de a )me natu ale, aa - .isele #)ndimente, #a e te v) a!uta s adu#i p epa atel) , +ustu i nebnuite$ i #a s /ie mai u) , -aide s vedem #a e p)t /i a#este a )me@$@

C8ND'MEN6E 2(%8ME3 "n#ep*nd #u #ele mai )binuite9 pipe , eniba-a , /)aie de da/in, #) iand u 2pe #a e "l +seti la ) i#e pla/a 3, #ui)a #, s#) ,i)a ,nu#)a , #imb u, b)ia de a dei dul#e sau iute, busui)#, pt un!el, ,elin, leutean, m a ,$$$ 4ista ) mai p),i "mbunt,i$ 6)ate a#estea le p),i /)l)si, #ele #a e sunt us#ate, m#inate, ast/el "ne*t s )b,ii un p a/ #a e va a )ma i / /ip be e p )dusul "n #a e vei /)l)si a#est p a/- #-ia i /)ile de da/in se p)t m un,i /)a te /in "n *ni,a de #a/ea$ (#ele a )me #a e peste va , p imva a sunt ve .i, le vei /)l)si t)#ate /in i este bine #a "n an)timpul "n #a e ele se +ses# din abunden,, s-,i p e+teti p in us#a e la umb #antit,i su/i#iente pe #a e ia na s le /)l)seti sub /) m de p a/ din espe#tivele a )me$ Ca i etli# le+at de a )me s-,i spun # atun#i #*nd v ei #a p )dusul pe #a e "l p epa i s aib +ustul de #a ne p),i s /)l)seti #)mbina,ia de9 pipe , #) iand u i eniba-a i #a e altu i de ustu )iul /)l)sit te va p#li i pe ti ne i v!ei # ede # este # n#i) ul FGt #a e ",i este d) $ 5(L(6( DE &(%?( M;%(6( &a .a mu at se p)ate /)l)si$ #u /)a te mult su##es, "nt ea+a ia n, #u sin+u ul amendament$, # va t ebui des at, da# este p ea s at #)ns# vat,Hidi# s se ,in "n ap e#e d)u t ei ) # i ap)i s se s#u + bine, "nainte de a ) /)lsi la p epa a e$ (st/el, dint -)#p,*n mi# vei

)b,ine un #ast )n de salat din #a e e.ult #am I p) ,ii, destul de ma i$ &a .a se taie /idelu,, #*t mai /in i se ameste# #u una din va iantele9 ) #eap t)#at m unt, ) #an de sm*nt*n mai + )as, pipe , /)aie de da/in m#inat, #imb u p a/> ulei, pipe , ) lin+u i, de muta , se ameste# bine #u va .a, ap)i se "n#) p) ea. b *n. dat p in .t)a e> #in#i #,ei de ustu )i bine pasa,i, ) #an de lapte btut, b *n. de va# 2t ei lin+u i ma i3, pipe sau alte #)ndimente, p),i s /a#i i ) salat mai e:)ti# /)l)sind a#eeai va . t)#at pe #a e ) #)mbini #u mai)ne. /#ut dint - un )u i mie.ul de la .e#e nu#i /ie t)#at 2m un,i t "n pumni3 /ie dat p in maina de nu#, #u ustu )i i #)ndimente$ 'at #um, din a#eeai va . p),i s /a#i mai multe salate di/e ite, #a +ust i aspe#t, i va t ebui s-,i eamintes# # "n /elul a#esta, #)ntinu*nd tu s adau+i i alte #)mp)nente vei putea s )b,ii i alte salate de +enul a#esta, pe #a e da# le vei #)nsuma /ie #a sandvi#iu i, /ie #a ata e, p)t s #)nstituie ) mas #a e s-,i satis/a# i pl#e ea, i s te satu e$ 8 i# eia dint e va iantele de mai sus p),i s-i adau+i, /ie un m) #)v dat p in .t)a ea /in, /ie ) !umtate de #a t)/ as, /ie ) !umtate de s/e#l )ie, ,elin, idi#-e nea+ $$$, una sau mai multe din a#estea, date p in .t)a e, ast/el # vei )b,ine de /ie#a e dat

salat$ Da# va .a este p ea a# i)a , dup #e ai tiat-) /idelu,, adau+-i ) lin+u i, de mie e de albine i ameste#-) bine, ast/el ea va deveni i mai +ust)asa$ 5(L(6 DE %'D'C<E NE(J% %idi#-ea nea+ se +sete "nt ea+a ia n, /ie la pia,, /ie la ap ).a e$ Cu ,at de #)a! i dat p in .t)a ea /in, se va #)mbina #u ) lin+u i, de mie e de albine 2la ) idi#-e mi!l)#ie3, #u ) lin+u i, de su# de lm*ie sau ),et de me e, pipe , K-B lin+u i,e de ulei i se ameste# bine, iat ) p im va iant a a#estei salate$ idi#-ea dat p in .t)a ea /in, se #)mbin #u9 un m) #)v, un m , un pst* na# i ) !umtate de s/e#l )ie 2dat pe *.t)a e3, ) #eap t)#at m unt, se adau+ #imb u i mai)ne., deasup a se ade, pu,in b *n.> a#eleai #)mp)nente #a i mai sus #a e se #)mbi n nu #u mai)ne. #i #u ) #an de sm*nt*n i i se pune mai mult pipe > idi#-ea se spal bine / a ) #u ,a, i se taie un #p#el, i se s#)ate #u ) lin+u i, mie.ul ast/el "n#*t s m*n de ) !umtate de #entimet u$ (#est mie. se va /)l)si la una dint e salatele de mai sus ia idi#-ea se va

umple #u t ei lin+u i,e de mie e i se va lsa p*n a d)ua .i$ 5e )b,ine ast/el un si )p de)sebit la +ust i mult mai bun de#*t ) i#e si )p pent u st i ale mi#il) #eli de peste ia n$ 5(L(6 DE 57ECL %8'E 5/e#la )ie se #u , de #)a!, se d pe *.t)a e 2este mai +ust)as /#ut pe #ea /in3 se ameste# #u ) lin+u i, de mie e de albine 2pent u ) s/e#l mi!l)#ie3 pu,in pipe , su# de lm*ie sau ),et de me e 2) lin+u sau d)u, "n /un#,ie de +ust3, p a/ de #-ini)n 2dat p in maina de m#inat #a/ea3$ 'at ast/el ) de)sebit de +ust)as salat de s/e#l, # eia, da#"n )binuin,a #asei este i #u - ean, atun#i p)ate /i #)mbinat i #u a#esta, dat p in *.t)a e$ 5alat de s/e#l )ie #u b *n. i mai)ne.9 ) s/e#l )ie mi!l)#ie, dat pe *.t)a e, se #)mbin #u b *n. de va# p )aspt 2B - I lin+u i3, se adu+ pipe , #imb u i #) iand u, se ameste# bine "nainte de a se adu+a mai)ne.a /#ut dint -un )u$ Da# a#east salat ) ae.i pe un plat)u, ) "mb a#i "n mai)ne. i ) ) ne.i #u /elii de s/e#l i nsline, ) vei #)nsuma #u i mai mult pl#e e$ 5alat de s/e#l #u ,elin i sm*nt*n, ) s/e#l i ) ,elin de dimensiuni ap )piate, se dau p in .t)a ea

/in, se adu+ ) #eap mi!l)#ie t)#at /in, pipe i ) #an de sm*nt*n, se aea. pe plat)u, se "mb a# #u b *n. as, se ) nea. #u /eliu,e de s/e#l$ - 5alat de s/e#l, ,elin i m , #u lapte btut9 ) ,elin i me e, ast/el "n#*t a#estea "mp eun s /ie #antitativ e+ale #u s/e#la pe #a e ) ai la "ndem*n, date p in *.t)a e, se #)mbin #u L #,ei de ustu )i bine pasat i ) #an de lapte btut "n #a e se "n#) p) ea. ) lin+u i, de muta i #)ndimente 2a )me dup +ust3$ La a#east salat me +e /)a te bine pu,in s#) ,i)a , #-imi)n i pipe $ 5(L(6( DE CE(1( 1ent u a#este salate, #eapa se #u , i se taie peti) i 2/eliu,e sub,i i3, se pune "nt -un #ast )n i se ameste#bine #u ) lin+u de mie e 2lat ei #epe )binuite3 i pu,in .eam de lm*ie sau ),et - de p e/e at din me e$ pu,in pipe $ 5e las ast/el #eapa, #el pu,in t ei ) e 2#u #*t ) lsm mai mult, ea devine mai +ust)as3, dup #a e se ameste# #u ) mai)ne. /#ut din 2d)u3 )u, mai ta e, i # eia i s-a dat un +ust bun 2#u muta , #)ndimente, ve dea,$$$3$ Dei la p ima vede e nu te tentea. ) ast/el de salat, da# vei avea #u a!ul s ) "n#e #i, tiu si+u # nu-,i va lipsi din meniul p e/e at$ - (#eeai #eap, #ele t ei, p e+tite #a i mai sus, se mai ameste#, "n l)# de mai)ne. #u muta 2) lin+u 3 i d)u t ei lin+u i de ulei i ) alt salat de #eap

este +ata, pe #a e ) vei putea as) ta ) i# ui sandvi#i, sau s ) #)nsumi pu i simplu #a ata e, mai ales da# "i adau+i i #*teva msline$ 5(L(6 A8E;7 8 i#*t de ma e ,i-a /i p e!ude#ata "n #eea #e p ivete ) ast/el de salat #u #a e e ai p ea )binuit #a s # e.i # se p)ate i alt/el, t ebuie s tii # ea va /i la /el de bun da# vei eui s-,i depeti p )p ia p e!ude#at i s "n#e #i s ,i-) p epa i$ &ei #u ,a #in#i m) #)vi mi!l)#ii sau t ei mai ma i, un pst* na#, un s/e t de ,elinma e sau una mi#u,, i le vei da pe *.t)a e$ Cin#i #ast ave,i mu a,i mai mi#i sau t ei mai ma i "i vei tia #ubule,e mi#i i "i vei s#u +e bine, ) !umtate de #eap t)#at m unt, unpumnde#iupe #i t)#ate,i un pumn de nu# m#inat, le ameste#i pe t)ate, adau+i pipe , pu,in eniba-a , muta i mai)ne.a /#ut din d)u sau t ei)u$ Da# vei ae.a a#east salat pe plat)u i ) vei "mb #a #u mai)ne., ) nat ap)i #u #) netul #u mai)ne. i #u #eva viu #)l) at, salata este +ata, apetisant, "mbiet)a e i mai ales /)a te +ust)as$ 5(L(6( DE M8%C8&' Din t ei m) #)vi ma i da,i p in *.t)a e )b,ii t ei p) ,ii bune de ast/el de salat$ M) #)vil) le adau+i #in#i #,ei de ustu )i pasa,i bine, pipe , /)i de da/in m#inate /in i mai)ne. /#ut mai a# i)a dint -un )u$ 8 p),i

ae.a pe plat)u sau "nt -un #ast )n aspe#tu)s i s ) "mb a#i "n b *n. telemea dat pe *.t)a e, ) ) ne.i #u msline i pu,in mai)ne.$ 8 alt va iant de salat de m) #)vi, t)t din t ei bu#,i date pe .t)a ea /in, #)mbinat #u pipe , t ei lin+u i de b *n. de va#, ) lin+u de muta , #imb u i pu,in nu#)a 2nu-i )bli+at) ie3, un pumn de msline tiate /elii i ) #an de sm*nt*n$ 6 ei m) #)vi ai "i p),i #)mbina #u ) #eap t)#at m unt, #u un #ast avete mu at t)#at i bine s#u s, mult ve dea, t)#at 2sau p a/ pent u ia na3, pu,in pipe i un pa-a de lapte btut$ 5(L(6( DE 5(L(6( &E%DE Mai "nt*i s-,i spun # de /ie#a e dat #*nd ai salat ve de "n #as, p),i s ae.i pe plat)u, ) i#a e alt salat din #ele pe #a e de!a le-ai a/lat, pe / un.e de salat ve de, ast/el aspe#tul plat)ului va /i i mai de)sebit$ 5alata ve de ) p),i p e+ti /ie #a ata e, /ie, "n t)ate salatele pe #a e le-am p)vestit p*n a#um, #*teva / un.e tiate /in, #a e le va adu#e, mai ales peste ia n, #ul)a ea ve de, #e "n a#est an)timp ne #am lipsete$ - 8 #p,*n de salat ve de, dup #e ) speli bine, ) tai /idelu, pe un t)#t) de lemn@i #u un #u,it bine

as#u,it, "i adau+i ) lin+u i, de mie e de albine, ) lin+u de ),et de me e, t ei lin+u i de ulei, #*teva msline, #*teva bu#,ele de lm*ie tiate m unt #u #)a! #u t)t, #in#i #,ei de ustu )i pasa,i, pipe i b *n. as$ 8 #p,*n de salat ve de, tiat m unt, ) #eap mi!l)#ie t)#at, ) lin+u de muta , ) lin+u i, de mie e de albine,, #*teva pi#tu i de su# de lm*ie, #in#i sau apte msline i ) #an de sm*nt*n$ 5alata ve de de p imva , #*nd se +ses# i #elelalte ve de,u i p )aspete, se p)ate #)mbina #u / un.e de ppdie, l)b)de, spana# "n p ,i e+ale, tiate t)ate m unt, #u ustu )i, pt un!el ve de i m a i se #)mbin #u mai)ne. sau sm*nt*n, pipe , #u sau / b *n.$ "n p imva se +sete de!a #aul p )aspt pe pia, i a#esta se p etea.!i /)a te bine la a#este salate$ 5(L(6 DE 6EL'N( Melina #u ,at i dat p in .t)a ea /in, se #)mbin #u ustu )i pasat bine, #u pipe i ) mai)ne. mai + )as, la #a e se p)ate adu+a i ) lin+u de sm*nt*n$ 5e +a nisete /)a te aspe#tu)s #u msline i / un.e ve .i de salat, ast/el p),i )b,ine un plat)u viu #)l) at i /)a te +ust)s$ "n a#elai m)d, ,elina dat p in .t)a ea /in se p)ate #)mbina #u ) #eap mi!l)#ie t)#at m unt, #u ve dea,, #)ndimente i sm*nt*n p )aspt$

5(L(6E DE 1%'M&(%( 1 imva a, #*nd natu a enate, ea ne d uie ) sumedenie de p )duse pe #a e le putem /)l)si "n #ele mai va iate #)mbina,ii, / s ne temem # una nu se va p)t ivi #u #ealalt$ Cea mai u) de /#ut salat de p imva este din #eea #e +seti "nt -) .i pe pia,9 l)b)de, spana#, idi#-i de p imva , #eap ve de, salat ve de, u .i#i, ve dea,, luate "n #antit,i ap ):imativ e+ale, pe #a e le t)#i 2tai3 m unt, # ) a le p),i adu+a una dint e va iantele9 mai)ne., pipe , ) /elie de b *n. telemea dat p in *.t)a e> sm*nt*n, pu,in b *n. de va#, ) lin+u de muta , #)ndimente> ) lin+u i, de mie e de albine, / e#at #u ) lin+u de ),et de me e, t ei lin+u i de ulei i ) lin+u de muta $ 5(L(6 C; 7(58LE &E%DE 1%8(516 7as)lea ve de p )aspt se spal, se #u , de #)di,e i se taie /)a te m unt, lu*nd #*teva psti ae.ate pa alel "n m*n i tiate de)dat #a mi#i /eliu,e sub,i i$ 5e #)mbin ap)i #u ) mai)ne. /#ut +ust)as,

da nu a#n)a , # eia i se adau+ ustu )i t)#at m unt, i /)a te mult ve dea, t)#at, m a , pt un!el, #imb u, leutean, ,elin$ 7as)lea ast/el p e+tit p)ate /i se vit #a ata e sau #a sup) t pent u #-i/telu,e, #* n#i) i$$$ 8 alt va inat de salat #u /as)le ve de este dat de #)mbina ea "n p ,i e+ale a /as)lei tiat #a i ante i) #u b *n. de va# sau telemea, #u #eap t)#at m unt i mult ve dea,, # ) a li$se adau+ la /inal pent u a le a m)ni.a, ) #an de sm*nt*n sau de lapte btut$ 5(L(6 DE &(%?( D;LCE 1ent u p e+ti ea salatel) de va . dul#e, a#easta se p)ate da p in .t)a e, ast/el va /i mai +ust)as, a m)ni.*ndu-semai u) #u estul #)mp)nenteL) $ Da# nu v ei s ) dai p in .t)a e, atun#i s ) t)#i m unt pe un t)#t) de lemn, s ) pui "nt -un #ast )n, unde, "nainte de a-i adu+a alte #)mp)nente, / ea#-) bine "nt e m*ini #u pu,in p a/ de pipe , ast/el ea se va "nmuia pu,in i se va "mbina #u a )ma pipe ului$ &a .a, ast/el p e+tit, p),i s ) #)mbini a#um #u9 ustu )i pasat, mai)ne. i ve dea,> #eap t)#at m unt, b *n., muta i sm*nt*n> #u ) i#e alte .a .avatu i sau le+ume pe #a e le ai 0a "ndem*n, t)#ate sau date p in .t)a e, #u #eap sau

ustu )i, i ) #an de lapte btut> - #u pipe #eva mai mult, ) lin+u de mie e de albine, t ei lin+u i de ),et de me e sau ) lin+u de su# de lm*ie, t ei lin+u i de ulei i #*teva msline$ 8 i#a e dint e a#este s) timente de salat de va . p)ate s devin sup) tul de va . t)#at la s mlu,ele din va . dul#e pe #a e le v)m p)vesti #eva mai "n#)l)$ 5(L(6( DE %'D'C<' DE 1%'M&(%( Cam .e#e idi#-i, splate bine i date p in .t)a ea /in sau tiate m unt, se p)t #)mbina #u ) lin+u de muta , ) lin+u de mie e de albine, pu,in .eam de lm*ie, t ei lin+u i de ulei, ve dea, 2"n m)d de)sebit m a 3 t)#at /in, t ei #epe ve .i tiate /in, i pu,in b *n. dat p in *.t)a e, pipe sau alte #)ndimente$ %idi#-ile se p etea. "n e+al msu la #)mbina e #u mai)ne. sau sm*nt*n, da s nu $ui,i ve dea,a t)#at, #a e nu t ebuie s lipseas# de la ni#i ) salat, mai ales atun#i #*nd ea se +sete din belu+ "n an)timpul de p imva sau va $ 5(L(6 DE %8'' %)iile tiate /elii )tunde, destul desub,i i, p esa -l# #u pipe , ulei i su# de lm*ie, ve dea, t)#at m unt i ast/el vei )b,ine ) salat #a e se p etea. /ie #a ata e,

/ie l*n+ un alt /el de m*n#a e, /#ut pe ba. de b *n.$ 1),i "n e+al msu , #-ia peste salata ast/el p e+tit, s pui b *n. telemea dat pe .t)a e i ast/el ea va deveni i mai #)mplet$$ 5(L(6( DE C8N81'D( 8 #)n)pid p)t ivit, dup #e ) speli bine, d-) p in .t)a e, adau+-i mai)ne. mult, ustu )i sau #eap ve de t)#at /in, mult m a ve de t)#at, pipe , i ast/el salata #ea mai +ust)as pe #a e ai # e.ut v e)dat # ) vei putea ima+ina, este +ata$ C)n)pida, t)#at m unt sau dat p in .t)a e, se p)ate adu+a ) i# ei alte salate, d*ndu-i un +ust de)sebit, "n #antitate e+al #u estul de #)mp)nente, #)mbinate /ie #u mai)ne., /ie #u sm*nt*n + )as i p )aspt, /ie #u lapte btut$ 5(L(6( DE &(%( &a a este i ea /)a te da ni# la nivel de #eea #e ne este n)u ne#esa "n an)timpul espe#tiv, ast/el # din t)t #eea #e se +sete9 )ii, #ast ave,i, a dei, #eap, ve dea,, d)vle#el, vinete, +)+)a i$$$ se p)ate /a#e /ie salat #)mbinat, /ie din /ie#a e "n pa te, #u a#eleai, mai)ne., sm*nt*n, lapte btut, ulei i muta , sau #-ia alte s)su i pi#ante pe #a e tu le ima+ine.i$ 5 nu ui,i #)ndimentele, ve dea,a t)#at i eventual b *n.a$

5(L(6( DE &'NE6E &inetele se #u , de #)a!a #)l) at@, se dau p in .t)a ea /in, se las #am ) !umtate de ) s-i #)le#te.e su#ul, de #a e se st) # ap)i bine 2"nt e palme3,-Este ne#esa a#east )pe a,ie de st)a #e e a vinetel) , alt/el, a#eastea v) avea un +ust p ea asp u$ "n a#elai /el se p )#edea. i #u d)vle#elul #a e t ebuie, dup #e "l #u e,i de #)a! i de s*mbu i, s-4 dai p in *.t)a e i s-4 st) #i$ Cantitativ, la t ei vinete p)t ivite, ",i este ne#esa un d)vle#el mi!l)#iu$ (meste#i vinetele #u d)vle#elul, "i adau+i mai)ne. i ustu )i sau #eap t)#at, pipe i de a#um, salata de vinete este +ata, i #u a#elai +ust #u #a e e ai )binuit i p*n a#um s ) #)nsumi, #u #*t pl#e e, va a$ <%E(N;L "l p),i /)l)si, "n ) i#a e dint e salate, #*te ) !umtate de d#in dat p in .t)a ea /in, sau p),i s-4 p e+teti, d)a pe el, pe l*n+ alte /elu i de m*n#a e$ (st/el, dup #e "l #u e,i bine i "l dai p in .t)a ea /in, #)mbin-l #u mie e de albine 2la t ei d#ini p)t ivite ) lin+u i, de mie e3, .eam de lm*ie, pune-4 "nt -un b) #an bine "n#-is, i ast/el ai "n / i+ide , la "ndem*n, #eva +ust)s l*n+ b *n., alte salate, la sandvi#iu i$$$

585;%' (#estea sunt /ie aa #um ai )bse vat de!a, de le+tu pent u salate, i le v)m lua pe /ie#a e "n pa te, pent u a vedea #um se )b,in, /ie s)su i pe #a e le p),i se vi la /elul d)i al unui meniu #)mplet$ 8 i#a e dint e s)su ile #a e u mea. s le t e#em "n evist se p etea. s /ie el "nsui un /el de m*n#a e, pe #a e s-4 p),i #)nsuma #a ata e, s-4 pui pep*in#saupep*ini#de+ *u i ast/el s )b,ii multe s) timente de sandvi#iu i$ ",i /a# ) mi# p )pune e, #a de a#um, nemai/)l)sindu-,i "nt e+ a senalul de # ati,e, )ale, ti+i, te/l)ane, kukte$$$ i altele asemnt)a e l) , dispensea.-te m#a de ) pa te din ele i #u banii )b,inu,i s-,i #umpe i un mi:e 2(%JEM'= este /)a te bun i la ) a la #a e s# iem a#este *ndu i, el #)st "n!u de d)u.e#i de mii3, ast/el "n#*t, p epa a ea a#est) s)su i s-,i devin /)a te u)a , ) !)a# #-ia $ Cu timpul, ",i vei da s#ama # nu ai /#ut ) investi,ie p )ast, /iind mul,umit de uu in,a #u #a e vei putea s i# des#u #i la p e+ti ea - anei vii$ i t)ate a#estea i "n vede ea /aptului, # "n#et i #u bda e, dup #e vei avea de!a ) +anismul de.int):i#at de t):inele #e a#um ",i /a# .ilele ama e$$$, vei vedea # mai sunt "n# pai p)sibili, ia unul dint e a#etia este al t e#e ii "nsp e ) alimenta,ie mai /in, mai pst)as, ) aa - .is a d)ua etap$ Da a#easta, mai "n#)l), de)#amdat, mi:e ul te p)ate a!uta la p e+ti ea a#est) p imi pai$

585;L M('8NE?( Este /)a te imp) tant s e,ii # la #)nsuma ea )ului, nu este bine s ale+i d)a +lbenuul, ast/el din "nt e+ul ene +eti# 2#alitativ3 al a#estuia, te-ai p iva de una dint e #)mp)nentele sale$ Mai)ne.a se p)ate /a#e, /)a te +ust)as, i #u albuul, de#i #u )ul "nt e+, #-ia da# p in a#east a/i ma,ie "i v)i sup a pe a#ei bu#ta i t adi,i)nali, #a e nu ) /a#$ 1ent u p e+ti ea mai)ne.ei, da# nu ai un mi:e , atun#i sepa la "n#eput +lbenuul de albu, pune-4 "nt -un #ast )n, adau+ unui +lbenu ) lin+u i, de muta 2s$nu /ie iute3, i #u bda e, t)a n ulei, ameste#*nd #u ) lin+u de lemn, p*n eueti s "n#) p) e.i "n !u de un s/e t de lit u de ulei$ (st/el, )b,ii ) mai)ne. /)a te + )as, # ei a "i p),i "n#) p) a albuul btut spum$ "n /un#,ie de unde vei /)l)si a#east mai)ne., ) vei #)ndimenta #a ata e, /*#*nd-) da# este #a.ul mai a# i)a , #u .eam de lm*ie, sau, dup #a., #u sm*nt*n, i #u #)ndimente$ Da# ai un mi:e , pune )ul "nt e+ "nt -u i vas mai mult "nalt de#*t lat, adu+*n-du-i ) lin+u i, de muta , ulei, / / i# i mi:ea.-le, adu+*nd "n# de d,)ut ei ) i ulei, p*n "l "n#) p) e.i N pe t)t 1)t s-,i spun din e:pe ien,, # da# vei /)l)si ane:a #u #u,ita# a mi:e ului, p),i s pui de la "n#eput t)t uleiul i "nt -un minut de mi:a e, mai)ne.a este +ata, /)a te pu/)as i ta e "n a#elai timp$

;LE';L Este de p e/e ai s "n#e #i s /)l)seti uleiul #a e nu estesupe - a/inat, p )#esul lui te-n)l)+i# /iind #eva mai bl*nd "n a#east situa,ie$ ( "n#eput s se +seas# pe pia,a n)ast i a#el ulei #a e este de p e/e at9 uleiul p esat la e#e$ 5auda#",i p),i pe mite /inan#ia , ine+al msu este bun, uleiul de msline, #a e este )b,inut t)t p in p esa e la e#e, de#i #u "nt ea+a #alitate a a#estuia$ 585 1'C(N6 7 ea# bine ) lin+u de muta 2#a e nu este iute3 #u ) lin+u i, de mie e de albine, pipe , #) iand u i eniba-a , i un pa-a de ulei, adu+*ndu-i la /inal #*teva pi#tu i de .eam de lm*ie$ (#est s)s se )b,ine u) $ i se p)ate pune pe ) i#e #)mbina,ie de .a .avatu i, le+ume$$$ t)#ate sau date p in *.t)a e$ 585 1'C(N6 C; ;56;%8' 8 #p,*n de ustu )i #u ,at i bine pasat, /ie p in p esa de ustu )i, /ie #u lama #u,itului pe un t)#t) de lemn, /ie "n pisl)+ul 2piua3 de ustu )i, se ameste# /)a te bine #u ) lin+u de muta 2#a e s nu /ie iute3 i i se "n#) p) ea. t eptat, #a la mai)ne., #am un pa-a

de ulei, adu+*nd din #*nd "n #*nd i #*te ) pi#tu de ap e#e$ 5e )b,ine ast/el, un s)s de #)nsisten,a mai)ne.ei, aa .isa mai)ne. de ustu )i, din #a e se p)ate /)l)si #u su##es la salate sau la pastele de b *n. de #a e v)m v) bi mai "n#)l) 585 1'C(N6 C; %8'' 2 OE6C<;13 Cantit,ile pe #a e le e:pun a#um, se ap) tea. la t ei )ii ma i i #)apte, pe #a e le vei t)#a /)a te m unt, le p),i #-ia m#ina sau m un,i #u ane:a #u #u,ite a mi:e ului, sau le p),i da p in *.t)a e$ 5epa at, di.)lv bine t ei lin+u i de muta #u ) lin+u de ),et$ adau+ t ei lin+u i de mie e de albine #a s se di.)lve i ea "n a#east past, adau+ "n #)ntinua e t ei lin+u i de mai)ne. de ustu )i 2 e,eta p e#edent3 i u mt)a ele #)ndimente9 pipe , #) iand u, #imb u, /)i de da/in, eniba-a $ b)ia de a dei i mult ve dea, t)#at m unt C)mbin )iile t)#ate #u a#east past )b,inut i vei avea un s)s de)sebit de +ust)s pe #a e "l p),i /)l)si #-ia i #a ata e$ 585 6(%6(% 7 ) mai)ne. dint -un )u, # eia adau+-i t ei #ast ave,i mu a,i, t)#a,i m unt i /)a te bine st) i de .eam, adau+ pu,in pipe i ) lin+u de sm*nt*n + )as, mult ve dea, t)#at m unt, "n /un#,ie de +ustul pe #a #-4 p e/e i$

585 DE C(%687' 21';%E3 5in+u ul amendament la a#est s)s este a#ela # va t ebui #)nsumat destul de epede, de#i s nu-4 p e+teti #u mai mult de t ei ) e "nainte de a-4 /)l)si, pent u #, "n #)nta#t p elun+it #u ae ul #a t)/ul "i va m)di/i#a #ul)a ea, "n est, este de)sebit de +ust)s i u) de p e+tit$ La mai)ne.a dint -un )u, adau+-i t ei #a t)/i #u ,a,i i da,i p in .t)a ea mi# 2/in3, #in#i #,ei de ustu )i pasat bine i ) lin+u de sm*nt*n dul#e$ Mai p),i adu+a pipe i ve dea,$ 8 alt va iant, da# dispui de mi:e #u #u,ite, pasea. "n mi:e #u pu,in lapte dul#e #ei t ei #a t)/i, ast/el vei )b,ine ) past de #a t)/i, # eia "i p),i adu+a sm*nt*n i #)ndimente, ustu )i, ve dea,$ 585 C8L8%(6 8 i# uia dint e s)su ile pe #a e le-am e:pus p*n ai#i, p),i s-i adau+i #*teva pi#tu i de su# #)n#ent at de s/e#l )ie, ast/el # +ustul nu i se m)di/i#, da vei )b,ine s)su i de)sebite, pe #a e p),i s le /)l)seti #u /)a te mult su##es i la mese mai /estive, /ie "n p epa ate, /ie #a ) namente$

J%;L "n /)a te multe e,ete de a#um "n#)l), v)i /)l)si denumi ea de + *u "nmuiat, ast/el # -aide s* vedem #um se p e+tete a#esta$ 5e ale+e + *ul de impu it,i, se spal bine i se pune "n ap nu /)a te e#e, ast/el "n#*t s /ie "nt ea+a #antitate de + *u a#)pe it de ap$ Din apte "n apte ) e, se s#-imb apa de pe + *u, ast/el "n#*t, de /ie#a e dat, s nu punem mai e#e de#*t "nainte$ Dup ) .i, da# + *ul este e#)ltat "n anul espe#tiv, a#esta "i va de.v)lta de!a b)bul, devine m)ale, ast/el "n#*t se p)ate #)nsuma$ Da# + *ul este e#)ltat de peste ani, #i se va "nmuia mai + eu, de a#eea, s-l pui din timp la a#east )pe a,ie de "nmuie e$ Dn ) i#a e dint e salatele de p*n ai#i, sau s)su i, p),i s adau+i una - t ei lin+u i de + *u "nmuiat i s#u s de ap 2"nt -) st e#u t)a e i "l lai s se s#u + sin+u 3$ (st/el, salatele espe#tive v) deveni abs)lut #)mplete, i nu ",i va mai /i ne#esa p*inea$ 1),i, "n e+al msu , #a "n /a /u ia "n #a e te se veti #a s mn*n#i, s-,i pui #*te ) lin+u de asemenea + *u, i s le #)mbini "n timp #e mn*n#i, pent u a avea un "nl)#uit) pent u p*ine$ J *ul "nmuiat, ast/el )b,inut, se p)ate da i p in maina de t)#at #a ne, i se )b,ine ) past, pe #a e, atun#i #*nd "l v)m /)l)si "n e,ete, "l v)m numi + *u "nmuiat i m#inat, i vei ti la #e /a#em e/e i e$ i #a s nu t e#em de a#est d)meniu al + *ului / s /)l)ses# p ile!ul de a-,i spune, a/l, da# nu tiai, #

a matele )mane nu-i # au #i e.ile #u p) #i dup ei #i /ie#a e s)ldat$ avea la b *u un s#ule, spe#ial pent u + *u ast/el # un pumn de + *u pa #a e "l )n,ia "n timp #e se deplasa "i ,inea i de /)ame i de sete, / s-i /ie ne#esa alt#eva $$ i "n# este una din #ele mai admi ate 2da# a#esta p)ale s /ie un lu# u de admi at3 a mate ale ist) i#i$ (st/el, )manii au des#)pe it +uma de meste#at natu al$$$ C'8%AE Nu este ni#i ) +lum, nu am de +*nd ni#i s le p#les#, da #i) bele se p)t p e+ti, #u a#elai su##es "n #eea #e p ivete +ustul a#est) a #a i #*nd a /i dint e #ele #u #a e # ai )binuit, n#/)l)sind "ns /)#ul Ea, #u #*t va sta mai mu li, #u at*t va deveni mai +ust)as 2mai a m)ni)as la +ust3$ 1ent u a p e+ti #i) ba, indi/e ent de se.)n, p),i s /)l)seti #a vas, di e#t vasul pent u sup de la se vi#iul de mas$ Da# nu ai un asemenea vas$ /)l)sete un b) #an mai ma #, sau ) i#e alt #ast )n #a e s nu /ie de metal 'n a#esta vei pune, pe *nd$ #ele ne#esa e )b,ine ii #i) bei$ Ca li#-id, p),i s /)l)seti, /ie b) de t *,e#a # s nu /ie /)a te a# u, /ie .e de lapte, /ie pui i simplu ap$ Cu /ie#a e dint e ele$ #i) ba va avea un +ust di/e ii$ i #a s nu e:iste ni#i un dubiu, -aide s lum #*teva va iante de asemenea #i) be #a e se p)t p e+ti in /ie#a e dint e an)timpu i$

'(%N( 6aie m unt 2sau d p in .tit)a #a ma #3 u mt)a ele9 t ei m) #)vi p)t ivi,i, un pt un!el d#in, un pst* na#$ ) !umtate de ,elin$ un #a t)/ mi!l)#iu, ) #eap mi!l)#ie, ) s/e#l )ie mai mi#, t ei / un.e de va . mu at 2se p)ate i / 3, #in#i #,ei de ustu )i i pun#-l# "n vasul espe#tiv, adau+ una din #ele t ei va iante de li#-id, .e#e b)abe de pipe , t ei /)i de da/in "nt e+i, ) mu i#d# #imb u us#al, a#)pe #u un #apa# i pune vasul, nu "n / i+ide , #i la tempe atu a #ame ei$ ( d)ua .i$ #i) ba este +ata$ nu t ebuie de#*t s ) se veti$ 1),i s-i adau+i "n /a /u ie, sm*nt*n sau #-ia sm*nt*n bine btut #u un )u i pu,in ),et #u a )m de ta -)n$ a dei iute$ #um ",i este )bi#eiul$ 5in+u ul #usu pe #a e p),i s-4 +seti a#estei #i) be, a /i /aptul #-i lipses# abu ii$ Ci) ba de mai sus va avea ) tent )., de la s/e#la )ie 1),i, "nt -) alt va iant, s nu pui s/e#l, #i mai mult d#in alb i$ da# ai ve dea,, /ie us#at /ie p )aspt, pune-i / / i# deasup a$ 1%'M&(%( 'n a#est an)timp, #*nd apa a#ele minun,ii ale natu ii ens#ute, "n /ie#a e .i p),i s /a#i ) alt #i) b, ast/el "n#*t, una dint e #)mp)nente s devin p ed)minant$ &ei putea s /a#i$ ast/el, #i) b de salat

de l)b)d, de m# i, de u .i#i$$$ 1),i s /)l)seti i d#inile p )aspete de .a .avatu i, tiate m unt 2#u #*t sunt mai m unt tiate, #u at*t se a m)ni.ea. mai epede i v) avea #)nsisten,a mai m)atas atun#i #*nd sunt #)nsumate3$ La a#estea, , adau+ t ei / un.e de salat ve de, t ei / un.e de l)b)de ve .i, t ei / un.e de l)b)de albe, i t ei de l)b)de )ii, ) le+tu de m# i, ) + m!)a de u .i#i, #eapa ve de t)#at m unt 2t ei /i e3, un /i de ustu )i ve de t)#at m unt, ) le+tu de pt un!el ve de, una de m a , i #*teva / un.e de leutean t)#ate m unt, adau+ li#-idul, #*teva b)abe de pipe , ) /elie de lm*ie, #u #)a!a #u t)t, i las-) p*n m*ine$ D #+#-) #u sm*nt*n sau #u sm*nt*n btut #u un )u, sau pu i simplu #)nsum-) aa #um este$ ",i epet #, #u #*t v) /i mai /in t)#ate, i d#inile i / un.ele pe #a e le pui "n #i) b, #u at*t ea este mai a m)ni)as$ &(%( ' 68(MN( De!a av*nd a#um e:pe ien,, p),i s /a#i #i) be #u alte +ustu i, pent u # vei putea "n a#este an)timpu i s /)l)seti la p e+ti ea l) i )iile pe #a e le vei tia "n #ubule,# mi#i i a deii, i +)+)a ii, i .a .avatu ile #a e sunt p )aspete$ "n a#elai m)d, #a i p*n a#um, pune m #ast )n /ie "n p ,i e+ale, /ie #u un +ust 2a )m p ed)minant3 t)ate #ele ne#esa e i las p*n a d)ua .i$ &a a i t)amna, este bine s /)l)seti la a#este #i) be va a.a dul#e, #a e "i d un +ust de)sebit de pl#ut, i s nu i+n) i ni#i +uliile$

1),i s-,i p e+teti ast/el, #i) b de va ., pe #a e ) vei a )ma #u mai mult #imb u ve de, va .a /iind p ed)minant /a, de #elelalte #)mp)nente, #i) b de /as)le ve de, #i) b de +ulii$$$ D,i spun sin#e # mi-a /a#e mult pl#e e s m invi,i la ) asemenea #i) b$$$ Este una dint e m*n# u ile p e/e ate mie$ 5;JE56'' 1EN6%; 7EL;L D8' C-ia da# epetm pu,in, este m)mentul s ne eamintim # de a#este m)/tu i #u t ei mese p in#ipale i #u t ei /elu i de m*n#a e la ) mas, se s#ap /)a te u) , t e#*nd 'a a#est m)d #) e#t de alimenta,ie$ Nu t ebuie s ) /a#i "ns de#*t atun#i #*nd vei de#ide sin+u , #*nd ",i vei da s#ama, i asta va /i /)a te #u *nd, #-,i sunt 5;7'C'EN6E mult mai pu,ine mese, pent u simplul m)tiv, # a#estea le v) - ni mult mai #)nsistent de#*t # e.i tu a#um - / s /i "n#e #ai - sau de#*t # ede spaima ta, nu tu neap at, # vei m*ne /lm*nd$ 1*n #*nd vei avea a#este lu# u i #a i #)n/i m i la #eea #e vei /a#e, -aide s inventm "mp eun #*teva i etli#u i p in #a e s p),i avea a#este /elu i d)i, i /)a te aspe#tu)ase, i /)a te +ust)ase, la masa ta$

5%ML;ME C; &(%? M;%(6 Da# va .a este p ea a# sau p ea s at, este bine s ) pui-"n p ealabil la des at, "n ap e#e, dup #a e v)m p e+ti / un.ele pent u "mpa#-etat sa malele$ (#estea este bine s /ie mi#u,e, ast/el "n#*t s nu ne#esite s /ie tiate #u #u,itul la se vi e$ 1ent u a#easta, din #p,*na de va . s ale+i / un.ele #ele mai sub,i i, # ) a s le s#),i ne vu ile din mi!l)#ul / un.ei$ Da# / un.ele sunt p)t ivit de ma i, atun#i #*te ) !umtate de / un. va se vi pent u ) s mlu,$ Da# ele sunt "n s#-imb ma i le vei tia, /ie#a e "n !umtate, ast/el #a dint -) / un. s e.ulte pat u s mlu,e$ 6)t #eea #e a e.ultat din p e+ti ea / un.el) de va . i va .a pe #a e nu am putut s ) /)l)sim d ept / un.e pent u "mpa#-etat se va t)#a m unt, /)a te /in #-ia $ Din a#easta, #am t ei pumni ne pst m pent u umplutu , ia estul "l /)l)sim pent u a )b,ine ) i#a e dint e salatele de va . pe #a e le-am a/lat ante i) $ (#east salat va /i sup) tul de va . t)#at al plat)ului #u sa male, deasup a # uia v)m ae.a, a an!ate / um)s, s mlu,ele$ 1ent u umplutu a sa malel) ",i p )pun s "n#e #i u mt)a el# va inate, /ie#a e dint e ele /iind de)sebit de euite la +ust9 - t ei pumni de #iupe #i t)#ate m unt, #ei t ei pumni de va . t)#at #e ,iau mas de la p e+ti ea / un.el) , ) #eap mi!l)#ie tiat /)a te /in 2t)#at3, un pumn de + *u "nmuiat i m#inat, un pumn de t *,e de

+ *u #e nute "n p ealabil, pipe , #imb u, eniba-a i #) iand u m#inate /in, b)ia de a dei dul#e, ) lin+u de ulei, ve dea, t)#at sau p a/$ pe #a e le / m*n,i /)a te bine #u un )u "nt e+ i umplutu a este +ata> t ei pumni de #iupe #i t)#ate m unt, un pumn de va . t)#at /in$ t ei pumni de nu# dal p in main, ) #eap ma e t)#at /i n, pi pe , #i mb u$ #ni ba-a i$ C) iandai /in m#inate, b)ia de a dei dul#e, un )u "nt e+$ t ei pumni de nu# m#inat, un pumn de msline tiate /in, t ei pumni de + *u /nmuiat i m#inat, ) #eap 2)#at, pipe , #imb u i eniba-a /in m#inate, ) lin+u de b *n. telemea dat p in .t)a e, un )u "nt e+$ Cu ) i#a e dint e a#este #)mp).i,ii, i nu numai, vei )b,ine un plat)u de s mlu,e, pe #a e le ae.i deasup a salatei de va ., ia atun#i #*nd le se veti, t)a n #*teva i u i de sm*nt*n deasup a plat)lului$$$ (#um, nu le mai lipses# de#*t abu ii$$$ 5%ML;ME C; &(%? D;LCE 1ent u a p e+ti / un.ele de va . dul#e, vei p )#eda la /el, s#),*nd ne vu ile de la a#estea, i este bine s ale+i va .a #a e a e / un.ele mai sub,i i, nu aa de ta e # n)ase$ 1)t iveti #a la va .a mu at, #a dimensiunea p ,il) de / un. s /ie p)t ivit sa malel) mai mi#i$ i

/ie#a e / un. ast/el )b,inut ) apei #u su#it) ul de lemn, #a i #*nd /a#i ti,eii, ast/el ea se va "nmuia pu,in i ) vei putea /)l)si la "mpa#-etatul sa malel) $ 6)ate estu ile din va .a espe#tiv, ne vu ile i a#ele / un.e #a e nu au mas p)t ivite pent u sa nale, taie-le m unt, /a#i una dint e salatele de mai "naiite #a sup) t pent u sa male$ ;mplutu a va /i la /el #a i pent u #ele din va .a mu at, at*ta d)a , va a p),i s /)l)seti i )iile "n a#easta i pu,in a dei t)#at m unt, bine"n,eles, mult ve dea, t)#at$ 6)t aa, va a, "n l)#ul sm*nt*nii, p),i s pui deasup a s)s pi#ant de )ii, dup e,eta de dinainte$ C';1E%C' Ciupe #ile, bine"n,eles #ele #)mestibile, le p),i #)nsuma / ni#i ) / i# sau est i#,ie, # ude, da dup #e le-ai splat /)a te bine "n ap 2p),i s /)l)seti ) pe iu, #a i$ #ele de un+-ii, destinat spe#ial - #a e me +e de alt/el i la splatul .a .avatu il) 3 ast/el "n#*t s /ie pe /e#t #u ate$ Dup spla e? le pui la s#u s, ast/el "n#*t s m*n / ap, le t)#i pe un t)#t) din lemn /)l)sind un #u,it as#u,it, i ast/el, #iupe #ile sunt +ata s le /)l)seti "n ) i#a e dint e p epa atele de mai "nainte, /ie #u mai)ne. p e+tit +ust)as, # eia "i adau+i, dup p e/e in,, #eap sau ustu )i, /ie #u sm*nt*n i mult ve dea,, /ie pu i simplu9 - "n #ast )n pui #iupe #ile, p esa i pipe bine m#inat, ulei i .eam de lm*ie, ve dea, t)#at /in$

#iupe #ile se #)mbin /)a te bine #u mai)ne., msline i ) lin+u de sm*nt*n$ un pumn de #iupe #i, me +e "n ) i#a e dint e salatele pe #a e le-am p)vestit de!a$ pent u ) mas /estiv, p),i s /a#i #iupe #i #u mai)ne., #u mult ve dea, i s umpli )ii de m imi e+ale #u a#east #)mp).i,ie, sau a dei de #ul)a e +alben, pe #a e "i tai "n lun+ime, #u #)di, #u t)t, ast/el "n#*t s /ie #a nite #)ule,e lun+uie,e$ Da# le vei ) na #u mai)ne. sau b *n., sau ve dea,, vei avea plat)u i de)sebite, i nu numai #a aspe#t0 Este bine s e,ii # #iupe #ile m*n mult mai +ust)ase da# le t)#i #u #u,itul da#*t da# le ma#ini sau le m un,eti #u mi:e ul$ C<'76EL;ME Dint -un b u de b *n. de va# 2#am t ei sute de + ame3, #)n/) m p )p) ,iil) de mai !)s vei )b,ine "n !u de d).e#i de #-i/telu,e identi#e la +ust i la aspe#t #u #ele pe #a e at*t de mult le ateptai la meniul t adi,i)nal$ 1une b *n.a "nt -un #ast )n mai ma e, / m*nt-) bine i

adau+-i apte #,ei de ustu )i, ) !umtate-de #eap t)#at m unt, un )u "nt e+, pipe , eniba-a $ un m) #)v dat p in .l)a ea /in 2se p)ate i / 3, ve dea, t)#at /in, un pumn de nu# m#inat i at*ta t* *t de + *u 2#e nut "n p ealabil3 #*t s )b,ii ) past pe #a e s ) p),i lu# a 2s /ie #eva mai ta e3, i #u palmele, /) mea. din a#east #)mp).i,ie bilu,e e+ale, pe #a e le p ese.i pu,in "nt e palme aa "n#*t s ia /) ma #-i/telel) , le dai p in t *, #e nut i le ae.i pe un plat)u, peste / un.e de salat sau peste un st at de b *n. as sau pu i simplu peste ) salat$ Da# dispui de m a ve de, p),i #a, "n /inal, s )st)+)leti #-i/t#lu,el# )b,inute p in / un.a de m a t)#at /in 2sau de pt un!el3$ (#estea v) avea alt aspe#t 1),i s /a#i i un plat)u #)mbinat din a#eeai #)mp).i,ie a #-i/telel) , da #u #ele d)u #ul) i la e:te i) $ (#east #)mp).i,ie pent u #-i/lele, p),i s ) m)di/i#i dup +ustul tu, p),i s mai adau+i #iupe #i i unt, p),i s ) /a#i / nu# m#inat$$$ 'mp) tante sunt #)ndimentele #a e ",i v) adu#e +ustul espe#tiv$ 6 ebuie s ai #u a! s "n#e #i i ) va iant p )p ie i s ) +ustm ap)i$ 1ent u un meniu le+at "n# de aminti ile t adi,iei, vei putea se vi a#este #-i /t#l# #u una dint e va iantele de s)s sau m*n# i#, pe #a e -aide s le t e#em "n evist$ C-i/telele se p)t se vi, /ie #u s)s de ta ta , /ie #u ) mai)ne. p e+tit +ust)s # eia i se adau+ ) lin+u de sm*nt*n mai + )as i dul#e, /ie #u ) salat de )ii, #u ket#-up, #u s)s de ustu )i, )b,inut din mai)ne., # eia i se adu+ mult ustu )i pasat, ) lin+u i, de mie e de albine i e+al #u mai)ne.a, sm*nt*n dul#e i + )as, mult m a ve de t)#at /in, /ie #u una dint e u mt)a ele9

MNC(%E DE D8&LECEL D)vle#elul este bine s-4 ale+i mai / a+ed$ "l #u e,i de #)a!, de s*mbu i i-l dai p in *.t)a e, dup #a e "l st) #i bine "nt e palme$ "n #antitate e+al #u d)vle#elul as$ adau+-i a#estuia ) mai)ne., ustu )i pisat, #imb u ve de sau p a/, pipe , ) lin+u de sm*nt*n i m*n# i#a de d)vle#el este +ata$ Dn l)#ul mai)ne.ei p),i s /)l)seti ) mai)ne. de ustu )i # eia "i adau+i lapte btut sau sana i a#eleai #)ndimente$ 51(N(C 5pana#ul bine splat i s#u s de ap se t)a# /)a te m unt, me +e i m#inat sau pasat #u mi:e ul, adau-+-i #eap t)#at i #*teva bu#,ele de ustu )i, pipe i mai)ne. mai ta e$ i la spana#, #antitatea de mai)ne. pe #a e ) adau+i s /ie #am e+al #u #ea a spana#ului m un,it$ 5e p)ate /)l)si i a d)ua va iant de la d)vle#el$

;%?'C' (#estea se p e+tes# identi# #u spana#ul, d)a s le lai #am t ei ) e "nainte de a le #)nsuma, ele /iind #eva mai du e, ast/el # au nev)ie de pu,in timp #a s se a m)ni.e.e$ La spana# #a i la u .i#i, p),i s-,i p epa i )u )#-iu i "n /elul u mt) 9 sepa albuu ile de +lbenuu i, #u + i! #a +lbenuu ile s m*n "nt e+i, bate spum)s albuul, aea.-4 #u lin+u a deasup a spana#ului i /i un l)#a 2t)t #u lin+u a3 "n mi!l)#ul /ie# ui allbu, ast/el #a s stea #*te un +lbenu$ "n /elul a#esta te vei p#li i pe tine i vei # ede # sunt )#-iu i de )u deasup a$ J;L'' Le p),i p e+ti, la /el #a i d)vle#elul, av*nd + i! s pui mult ve dea,$ Da# dispui de +uli)a e, pe a#estea p),i sale /a#i umplutePast/el9 #u e,i +uliile de #)a!, le tai un #p#el i le s#)beti #u ) lin+u i,, at*t #*t ",i pemite dimensiunea +uliei$ Mie.ul )b,inut "l /)l)seti pent u a /a#e m*n# i# de +ulii, la /el #u d)vle#elul, ia +uliile le p),i umple ap)i #u ) i#a e dint e salatele pe #a e le-am p)vestit p*n ai#i, #u umplutu de #iupe #i, #u ) #)mp).i,ie la /el #elei pent u sa male sau #u una din

u mt)a ele9 1(56( DE A%N?( ;n b u 2#am t ei sute de + ame3 de b *n. de va#, am#ste#-4 bine #u un )u "nt e+, ) lin+u de ulei, pipe m#inat, ast/el "n#*t s devin ) past /in$ Da# b *n.a Q este mai us#at, p),i s-i adau+i i pu,in sm*nt*n-este bine #a de la pia, s ale+i b *n.a #a e este mai + as, mai unt)as, a#easta "nseamn # ea a /)st p e+tit p in "n#l.i e p*n la RS de + ade, adi# aa #um t ebuie> #*nd #a se "n#l.ete mai ta e, adi# se /a#e mai p ipit, dup #e se pune la s#u s m*ne mai us#at i mai .+ un,u )a-s (dau+-i a#estei paste )b,inute, ) #eap ma e t)#at /in, i mult ve dea, t)#at$ Dnt -) alt va iant, "n l)# de #eap, adau+-i ustu )i i b)ia dul#e de a dei, ast/el, b *n.a va deveni ).$ 1(56 DE A%N? C; C';1E%C' (#eleiai paste )b,inute ante i) , "i vei adu+a ustu )i i un pumn de #iupe #i t)#ate, mult pt un!el ve de t)#at$

1(56 DE A%N? C; M5L'NE "n a#elai m)d vei p )#eda #u pasta de b *n., # eia la /inal "i adau+i msline din #a e ai s#)s s*mbu ii i le-ai tiat mai m unt$ (#estei paste p),i s-i adau+i i$ ) lin+u d)u de mai)ne.$@ ast/el #a va deveni mai aspe#tu)as$ 'a na p),i adu+a a#estei paste de b *n. #*te un m) #)v dat p in .t)a ea /in, un #ast ave#i) mu at t)#at /in i bine s#u s i #eva mai mult #eap &a a$ adau+-i )u tiate #ubul#,e i a dei ve de "n#-is tiat #ubul#,e /ine$ ast/el$ pasta va /i /)a te aspe#tu)as Cu a#east past /#ut va a p),i s umpli /ie )ii, /ie a dei kapia )ii, tia,i pe lun+ime ast/el "n#*t s /ie i #)di,a la /ie#a e a dei$ (#eti a dei umplu,i sunt /)a te veseli la aspe#t i se p etea. bine la ) i#e mas /estiv$ 1),i s-i ) ne.i pe /ie#a e #u mai)ne. pus #u un #) net i #u /elii de msline C%NC'8%' C)mbin "n p ,i e+ale + *u "nmuiat i m#inat #u nu# m#inat, adau+ #eap tiat /in, ustu )i pasat, pipe , #niba-a i #) iand u$ b)ia de a dei dul#e 2#eva mai mult de#*t la estul p epa atel) 3 i / m*nt-l# /)a te bine$ 1),i s pui i un pumn de #iupe #i, da nu este )bli+at) iu$ Din a#esta past )b,inut, p e+tete #u

palmele, sub /) m de #* n#i)n$ at*tea p) ,ii #*te ",i sunt ne#esa e i pune-l# la / i+ide "nainte de a /i se vite, un+#-le #u pu,in ulei$ i p esa #*teva /i i#ele de b)ia dul#e pent u a #pta i aspe#tul #a n#i) ului p !it$ Da# a#eleiai paste "i adau+i b *n. telemea i #eva mai mult ustu )i, mai pu,in #eap, ia la #)ndimente pui i /)i de da/in m#inate i $/)a te pu,in s#) ,i)a , #eea ##-,i va e.ulta, va avea +ustul de M'6'6E', # ) a p),i s le dai /) ma espe#tiv i s "i se vei #u un s)s pi#ant D;LC';%' (m ateptat #u /)a te mult pl#e e m)mentul "n #a e s a!un+em la a#est #apit)l al dis#u,iil) n)ast e, /iind unul din d)meniile mele p e/e ate Ceea #e va t ebui s-,i spun de la "n#eput este # sp e de)sebi e de alimenta,ia t adi,i)nal, #u a#ele t ei /elu i, la t ei mese di/e ite i #u t)t ta#*mul espe#tiv, #*nd vei de#)pe i bu#u ia a#estui m)d #) e#t de alimenta,ie, vei )bse va # un asemenea dul#e p)ate s #)nstituie el "n sine /elul de m*n#a e pent u masa espe#tiv, /iind, pe l*n+ /)a te +ust)ase, mai ales /)a te #)nsistente$$$ i uite aa$ avem t)ate ansele s edevenim #)pii, s ne "nt)a #em la a#ele m)mente "n #a e$ da# ne "nt eba #ineva #e am d) i s m*n#m$ "i spundeam / d)a i p)ale9 #eva dul#e @ Numai # de data a#easta, a#este dul#iu i, nu au au #um s ne /a# u, ele adu#*nd elemente abs)lut

#alitative la "nt*lni ea #u n)i$ 1ent u a a )ma a#est# dul#iu i, este bine s /)l)seti a )me natu ale, de a#eea, atun#i #*nd ai #)a! de p) t)#al sau de lm*ie, nu le a un#a #i taie-le #*t mai m unt, ast/el "n#*t s se p)at us#a #*t mai u) la umb , ia dup #e sunt bine us#ate, d-le p in maina de #a/ea$ 8b,ii, "n m)dul a#esta, a )me natu ale i ie/tine$ D;LCE %(1'D L( 1(<(% J *ul "nmuiat, ameste#-4 #u mie e de albine i nu#, /ie m#inat, /ie s*mbu ii pu,in s/ *ma,i, adau+ pent u /ie#a e p) ,ie 2pa-a sau #up de #)mp)t3 #*te ) !umtate de lin+u i, de #a#a)$ 5e p)ate se vi de!a$ (#estei #)mbina,ii p),i s-i adau+i ) i#e / u#t din #ele pe #a e le a la "ndem*n, tiat #ubul#,e, #-ia de mai multe /elu i, sta/ide, nu#de #)#)s m#inat, #)!i de p) t)#al, ) /eliu, de lm*i# tiat #ubul#,#, #u#)a! #u t)t$$$ i mai p),i s-4 se vei #-ia i #u / i#a deasup a, sau pu i simplu #u ) lin+u de sm*nt*n$ 1 )p) ,iile pent u a#est dul#e sunt9 la t ei lin+u i de + *u "nmuiat, i una de nu#, adau+i ) lin+u de mie e de albine$ Dn est, / p )bleme$ 5in+u ul lu# u de #a e t ebuie s-,i aminteti i asta la ) i#e dul#e #a e #)n,ine + *u "nmuiat 2nem#inat3, este #, "n #)mbina ea #u mie e de albine, + *ul "nmuiat "n#epe s se "nt eas# din n)u$ de#i va t ebui s #)mbini d)a a#ea #antitate #a e se va #)nsuma, alt/el, p) ,iile #a e m*n, v) /i #u + *ul p ea du $

7%'C( 5e p)ate /)a te bine bate / i#a la /el #a i #ea pe #a e ) /#eai p*n a#um, # eia la /inal "i adau+i ) lin+u i, de mie e "n l)#ul .a- ului$ 5 nu pui mai epede mie ea, adi# "nainte de a /i btut spum)s / i#a pent u # atun#i, iti s nu se mai bat$ Din e:pe ien, ",i p)tspune#se /a#e la /el de bine / i#ai din sm*nt*n p )aspt, nu neap at din a#ea / i#a pe #a e ) p),i +si mai + eu$ Da# sm*nt*n espe#tiv este p ea + )as, adau+-i "nainte de a ) bate, ) lin+u i, de lapte e#e$ De /apt i sm*nt*n este bine s /ie #*t mai e#e atun#i #*nd ) ba,i$ 1%E'6;%( C; N;C( Dint -un b u d# b *n. p )aspt de va#$ # eia "i adau+i #am #in#i lin+u i de mie e de albine, t ei pumni de nu# m#inat, IS de + ame de sta/ide, pe #a e le / m*n,i /)a te bine$ /a#i "nt e palme bilu,e pe #a e le tvleti p in nu#m*#inati le ae.i pe un plat)u$ Da# a#east #)mp).i,ie ",i va e.ulta p ea m)ale, i este bine s tii # atun#i #*nd / m*n,i b *n.a #u mie e, a#easta devine m)ale, adau+ mai mult nu#, p*n #*nd vei putea s lu# e.i /)a te u) pasta e.ultat$ i "n a#esta va iant p),i s adau+i9 #a#a) - i atun#i vei avea p !itu a #u nu# i #a#a), bu#atele de / u#te - mai pu,in

.em)ase sau s#u se dup #e le-ai tiat, nu# de #)#)s$ 1),i s /a#i, din a#elai b u de b *n., pent u a#elai plat)u, mai multe /elu i, i atun#i vei avea ) p !itu as) tat$ JL;6E C; 1%;NE Din #)mp).i,ia de mai sus, da /#ut #eva mai vi+u )as adi# #u mai mult nu#, p),i s /a#i bilu,e, s/e e #eva mai ma i, "n mi!l)#ul # ) a s pui #*te ) !umtate de p un "n #a e, "n l)#ul s*mbu elui, pui s*mbu e de nu#$ 'n a#elai m)d, p),i s /a#i i p !itu de #aise, pie si#i, #puni$$$ Da# v ei #a / u#tele din inte i) s /ie i mai +ust)ase, pune-le #el pu,in #u t ei ) e "nainte de a le p epa a, "n mie e de albine, ia su#ul #a e-,i e.ult$ "l /)l)seti "n l)# de mie e la p e+ti ea uimitului, a #)mp).i,i #u b *n.a i nu#ile 68%6 1ent u /)ile t) tului, -aide s vedem d)u p)sibilit,i9 H + *u m#inat i "nmuiat$ "l #)mbini #u /)a te pu,in mie e de albine, i multe / u#te, indi/e ent de #a e$ 6iate #ubule,e #u #*t v) /i / u#te mai pa /umate, #u at*t va /i mai +ust)s (st/el p e+tit, las #)mp).i,ia

a#easta #*teva ) # bune s se a m)ni.e.e 2p),i s ) lai i p*n a d)ua .i3$ (tun#i #*nd t#-ai p e+tii s /a#i t) tul, ve i/i# da# este su/i#ient de ta e$ adi# s-l p),i lu# a #u m*na$ El nu t ebuie s #u +$ Da# l)tui este p ea m)ale, adau+-i /ie nu# m#inat, /ie t *,e de + *u, #e nute "n p ealabil, /ie + *u m#inat, p*n #*nd devine #a ) p*sl /)a te + )as$ (#easta ) vei lu# a sub /) m de /)i$ /ie pe un #el)/an, /ie di e#t "n m*n i s le ae.i pe un plat)u$ 7)aia ) /a#i d)a alunei #*nd "i vine *ndul s ) ae.i, /ie di e#t pe plat)u, /ie peste # em H ) alt va iant se p)ate )b,ine din + *u "nmuiat i m#inat, mie e de albine, nu# m#inat, #a#a), #*teva sta/ide$ 6)t aa #a i mai sus$ da# ",i iese p ea m)ale, adau+-i nu# "n plus sau pu i simplu t *,e de + *u$ C%EM( ',i v)i da d)a ) sin+u # em, pe #a e tu p),i s ) m)di/i#i "n /un#,ie de p e/e in,$ Dint -un pa#-et de unt, pe #a e "l / e#i /)a te bine$ elimin t)at apa pe #a e ) #)n,ine, alt/el, #*nd vei ameste#a untul #u mie ea, se va "nmuia$ Dup #e este bine / e#at i t)at apa eliminat, adau+-i ) sul de + ame de sta/ide m#inate$ ti# #u maina de #a ne, /ie #u mi:e ul, un s/e t de lm*ie #u #)a! #u t)t, m#inat i ea$ t ei lin+u i de mie e de albine i un pumn de nu# m#inat (#estei # eme, p),i s "i adau+i$ "n a- va iant$

#a#a), sau pu,in ness, nu# de #)#)s, sm)#-ine m#inate, ) banan$$$ i vei )b,ine de /ie#a e dat alt/el de # em$ 1ent u un t) t din #a e s ",i e.ulte #am d)u.e#i de /elii este bine s /a#i # ema din d)u pa#-ete de unt$ (#um, ai /)ile p e+tite, # ema este +ata, -aide s a an!m t) tul$ 1e un plat)u de t) t, p esa un st at /in de nu# ma#i ant ast/el "n#*t, /)aia de !)s a t) tului s nu se lipeas# de /a /u ie$ 1),i a#um s /) me.i p ima /)aie, # eia la ma +ini "i dai un aspe#t #*t mai )tund$ 7)aia p)ate s /ie #am de d)u de+ete + )sime$ (ea. ) !umtate din # ema /#ut din #ele d)u pa#-ete de unt, i deasup a pune #u + i! "n# ) /)aie de t) t, a an!*nd denivel ile inevitabile #u m*na$ Cu un #u,it, aea. estul de # em deasup a, nivelea. aspe#tu)s i este +ata pent u a /i ) nat$ 1),i s-i /a#i m),i)a # de / i#a, s-i pui /#liu,# de / u#te, s p esa i nu#, s p esa i nu# de #)#)s$$$ "n /un#,ie de ima+ina,iata$ De a#um, se p)ale se vi 0 68%6 C; 7%;C6E ' 7%'C( "n a#elai m)d #a i mai sus, ale+e una dint e va iantele de /)i i una dint e # eme$ 1 e+tete /elii de / u#te, #a e p)t s /ie /elii de p) t)#ale, manda ine, banane, p un# TumtTi, me e$ #puni "nt e+i$$$ "n /un#,ie de an)timp i de / u#tele p e/e ate$ (ea. #a i mai sus pe plat)u un st at de nu# m#inat, dup #a e vei pune

) sin+u /)aie$ i # ema ",i va /i su/i#ient dint -un pa#-et de unt$ Dup #e /)aia de t) t este ae.at pe un plat)u, pune "n #e #, pe ma +inea a#esteia, /eliile sau bu#,ile de / u#te "nt -) band de l,imea / u#tel) , pe t)at ma +inea e:te i)a a /)ii$ ",i va e.ulta ast/el un +)l la mi!l)#ul a#est) / u#te, pe #a e "l vei umple #u # ema espe#tiv$ (ea. #a ) nament / u#te i deasup a # emei i "mb a# t)tul "n / i#a ae.at #u un #) net$ 7;%5EC;%' Din ) i#a e va iant a /)il) de t) t, sau din #)mp).i,ie pe ba. de b *n. i nu# 2la /el #a p !itu a #u nu#3 lu# ea. #u palmele bilu,e pe #a e le dai p in nu# m#inat, ap)i le p ese.i i le dai ia p in nu# m#inat, #a s )b,ii )t)#)ale mi#i i e+ale, #a i /u se#u ile pe #a e le tii /)a te bine$ (ea.-le pe un plat)u pe #a e ai p es at nu# m#inat, pent u #a ele s nu se p)at lipi de plat)u, i pune-i /ie# uia #*te un m), din ) i#a e # em9 #*te ) bu#,i# de / u#t, un s*mbu e de nu# "nmuiat "n p ealabil "n mie e de albine, t ei sta/ide$$$ 'n a#elai /el, p),i s )b,ii /u se#u i aspe#tu)ase pe /elii de / u#te, tiate )ndele, pe #a e ae.i #*te un pi#u, de # em i un s*mbu e de nu#$ 7 / i#, p),i s /a#i a#este )ndele din /elii de banane$

%;L(D( Din #)mp).i,ia de ba. a p !itu ii #u nu#, aea. pe un #el)/an ) /)aie d eptun+-iula de unu sau d)i #entimet i 1e ) !umtate de /)aie pe #a e ai )b,inut-) ast/el, pune # ema #a i pe un t) t, /#ut dint -un pa#-et de unt$ %ulea. a!ut*ndu-te de #el)/an i "n#ep*nd #u pa tea "n #a e@ ai pus de!a # ema, "mpa#-etea. sulul )b,inut "n #el)/an i pune pent u #*teva ) e la / i+ide $ C*nd ) se veti, "nainte de a ) ae.a pe plat)u, )st)+)lete-) p in nu# m#inat sau nu# de #)#)s, aea. sulul ast/el pt uns pu,in #u nu#, t)t pe un sta t de nu# m#inat pe plat)u i "l vei se vi /elii$ 8 C(7E( %EC8N78%6(N6( 1ent u ) p) ,ie de #a/ea, un pa-a de lapte btut sau pu i simplu lapte pe #a e l-ai pus la p ins 2la a# it3, adi# laptele p )aspt, "l lai "nt -un vas la tempe atu a #ame ei, p*n a#esta "i "n#epe p )#esul na-tu al de /e menta,ie$ (dau+ ) lin+u #u v* / de #a/ea ness, ) lin+u de mie e de albine i mi:ea.-l# /)a te bine$ &ei )b,ine un pa-a deli#i)s de dul#e apid$

DNJ<EM(6( Dei tempe atu a la #a e se /a#e "n+-e,ata nu este #ea mai indi#at pent u #)n+ela ea #alit,ii vie,ii 2ni#i n)u nu n#-a pla#e s ne pun #ineva "n #)n+elat) 3, da# t)t ",i este p)/t de "n+-e,at, #el pu,in s #)nsumi una 2a#ut din p )duse natu ale, la un )u, ) lin+u de sm*nt*n, ) lin+u de mie e de albine, ) lin+u de #a#a) sau a )m de / u#te$ Aate albuul spum, / ea# bine +lbenuul #u mie ea, sm*nt*n i #a#a)a 2sau / u#tele3$ "n#) p) ea. albuul btut spum, pune "nt -un vas mai mult lat de#*i "nalt i pune la #)n+elat) $ Ne )p im ai#i #u se#t) ul dul#iu i, pent u # ai de!a multe pun#te de ple#a e, de la #a e ima+ina,ia la te va a!uta s p epa i adev ate bunt,i "n ap) t #u a#estea$ 6 ebuie d)a s ai #u a!, pent u #, de data asta, nu ,i se p)ate "nt*mpla s nu # eas# blatul de t) t la #)pt$$$ ( mai /i mas "n# mi#i amnunte s le p)vestim, i #-ia te invit s ) /a#em 0 CE(';L Ceaiul de plante, este bine s-4 p epa i la e#e, adi# s pui de sea a, "nt un vas, ap e#e, /l) ile de plante, #eaiul, s a#)pe i vasul i s-4 lai p*n diminea,a, #*nd "l st e#) i i "l "ndul#eti #u mie e de albine$ ",i e#)mand,

#a "n ) i#a e #)mbina,ie de #eai, s pui i t ei / u#te de m#ee, us#ate sau p )aspete, "n /un#,ie de se.)n$ (#estea "i v) adu#e #eaiului tu ) a )m pl#ut a# i)a , ia ,ie, /)a te mult vitamina C$ C(7E(;( Da# /)l)seti #a/ea ness, nu ) /a$ #u ap mai #ald de#*t BS de + ade, pent u # peste a#east tempe atu , mie ea de albine "i pie de #alit,ile$ i bine"n,eles, # da# ",i pla#e #a/eaua dul#e, nu ) vei "ndul#i #u .a- , #i #u mie e$ Da# /)l)seti #a/ea natu al, ) p),i p e+ti i pe a#easta pun*nd-) de sea a, la /ei #eaiului, di e#t "n #ea#a din #a e va u ma s ) bei, i a#)pe ind-) #u ap #ldu,$ Diminea,a, #a/eaua #ea mai minunat la /ilt u este de!a p e+tit, te ateapt d)a s ) bei 0 8;L M8(LE DE D'M'NE(M 7 ni#i ) p e!ude#at, p),i s #)nsumi )ul m)ale #a e-,i pla#e at*t de mult la mi#ul de!un, da p e+tit ast/el9 pune )ul "nt e+ "n pa-a , ameste#4 bine #u ) /u #uli,, adau+-i ) lin+u i, de b *n. de va#i i pu,in pipe i )ul tu este +ata$ Da# la "n#eput nu vei enun,a la p*ine, atun#i "n l)# de b *n. p),i s-,i pui "n !!a-a )

/eliu, de p*ine, / *mi,at$ Este de)sebit de +ust)s, i "nt -adev - nit) $ La p*ine p),i s enun,i t eptat, p*n atun#i,m-n*n#-) linitit, i este bine s p e/e i p*inea nea+ sau #ea + a-am$ Da dup #e vei /a#e ) "n#e #a e, vei /i su p ins #*t de bun este p*inea natu al, mai ales # ea se p etea. i la sandvi#iu i$ 1'NE( N(6;%(L( 1*inea natu al se p)ate p epa a din /ain inte+ al #e nut p in sita a sau pu i simplu la un pumn de t *,ede+ *u, se#a , mei i K- B lin+u i /ain al b pent u le+at aluatul$ De asemeni se mai p)ate p epa a din +e menii #e ealel) de mai sus$ 5 vedem a#um m)dul de p epa a e$ "nt -un #ast )n pui KSS + $ /ain #u t *,e, d )!die #*t ) nu# i ap pu,in s ias un aluat sp e ta e$ (p)i "mp ,i aluatul "n bilu,e #*t un me i) , "l p ese.i #u m*na "n /) ma )tund de #ea$ I mm i lepui la us#at pe ) sk, deasup a #al) i/e ului sau va a la s)a e, s int e ae ul pe t)ate p ,ile$ (st/el us#ate le p),i pst a #*teva .ile "nt -) pun+ de plasti#$ 1*ini #a din +e meni de + *u este i mai bun da ne#esit ) pe i)ad lun+ de p e+ti e$ 1ui la "nmuiat RU de ) e KIS + $ de + *u, s#-imb-i apa de d)u ) ! pe .i$ 5e aea. ap)i pe ) tav i se a#)pe ap)i #u ) /)l!e de p)lietilen st )pindu-4 #u ap #ald s /ie me eu umed$

&a a "n#)l,ete "n d)u .ile$ C*nd #)l,i) ul este de d)i milimet i, "l limpe.eti, ap)i "l .v*n,i "nt -un e vet #u at, dup #a e "l ameste#i #u B R lin+u i t* *te$ "l dai p in maina de nu#$ Din pasta )b,inut se / m*nt un aluat ta e, adu+*nd /ain #*t #up inde$ (p)i p )#ede.i #a la e,eta de mai sus$ Da# "n aluat adau+i un pi# de mie e, b *n. i un )u, se p)ate #)nsuma #a dese t$ AE%E( Di putem spune i p*inea li#-id, dat /iind /aptul # ea #)n,ine, p in p )#esul de /e menta,ie natu al, t)ate #)mp)nentele p*inii, da mase natu ale, nealte ate de t e#e ea p in #upt) $ Aine"n,eles #, /a#e e:#ep,ie de la a#estea, be ea #a e este pasteu i.at$

De a#um, da# ai #u a!, i dup #e vei e:pe imenta #*teva e,ete, #pt*nd ast/el "n# ede ea #a e-,i este ne#esa , p),i s le /a#i ) su p i. p ietenil) ti buni, invit*ndu-i, de .iua ta, de %eveli)n, sau #u ) alt )#a.ie, la ) mas p e+tit / /)#$ Ca s ai un pun#t de epe , -aide s vedem #am #a e a /i meniul unei asemenea mese0 &a /i p )babi4 p ima mas la #a e vei sta i tu #a t),i #eilal,i musa/i i, pent u # nu va mai t ebui s ale +i la bu#t ie, "nt e p !itul + ta el) i / e#atul #a t)/il) pent u pi eu, sau #a s /ie supa #*t mai /ie binte$$$ De data a#easta, p),i s ae.i p*n la dul#iu i, t)tul pe masa pe #a e ) vei ) namenta #u /l) i i lum*n i 0 C-ia i la ) namenta ea plat)u il) p),i s /)l)seti petale de /l) i, "n #)nt ast #u #ul)a ea plat)ului, ast/el ele v) /i #a ) mi# palet a an)timpului "n #a e te a/li$ Meniul unei asemenea mese p)ate s /ie #)mpus din9 salat de i# e 2pe #a e s nu le /a#i #u + is, #i d)a #u muta , ulei, su# de lm*ie i ap e#e, la /inal, pu,in #eap t)#at /in3, salat de #iupe #i #u mai)ne., salat de s/e#l )ie #u - ean, salat as) tat de va ., salat b)eu/ #u #iupe #i, plat)u #u #-i/lelu,e, )ii umplute #u #iupe #i, a dei umplu,i #u # em de b *n., msline, s)s pi#ant #u )ii, plat)u #u s mlu,e i sm*nt*n, #a/ea #u / i#a, t) t de / u#te, p !itu #u nu#i, be e, vin natu al sau ampanie da# )#a.ia este i mai /estiv$ ;nei asemenea mese nu-i e.ist ni#i #el mai "n# *n#enat "n a spune # aa #eva nu se p)ate$$$ 'at de#i #am CE se p)ate m*n#a, ast/el "n#*t, - ana s nu mai /ieV #)nsumat)a e a ene +iei viului /ie# uia dint e n)i$ Depa te de a avea p eten,ia # a#estea sunt #ele mai bune e,ete, sau # lista p)sibilit,il) a /i epui.at, ai a#um la

"ndem*n #*teva su+estii de la #a e eventual p),i s ple#i pent u a-,i #)nst ui p )p iile p epa ate$ 'n e+al msu , mai p),i apela la d)u # ,i, #a e ",i v) l +i paleta su+estiil) "n a#est d)meniu9 < ana &ie a medi#ului elve,ian E nst Junt-e , i Au#t ia / /)# a d)amnei Elena Ni, 'b ian$ Da# ni#i a#um nu eti pe deplin #)nvins de /aptul # +estul de espe#t /a, de tine "nsu,i este NECE5(%, ",i p )pun s /a#i ) e:pe ien, simpl, #a e te p)ate a!uta s ve.i, la m)dul eal, #um a at de#i.ia "n a#est d)meniu$ (st/el, ale+e d)u )ii, din #ele mai / um)ase, #*t mai la /el una #u #ealalt$ 1e una dint e ele, /ie be-) "n aptimp de .e#e minute dup #a e, pune-le pe am*nd)u pe #*te ) /a /u i)a i pst ea.-le #el pu,in KR de ) e, pe un a/t al dulpi) ului din bu#t ie 2#el mai #) e#t este s le pst e.i la BC de + ade, adi# tempe atu a la #a e ele v) m*ne "n inte i) ul tu, #el pu,in #ele KR de ) e3$ ( d)ua .i, p ivete-le pe am*nd)u, mi )ase-le, i ap)i ale+e pe #a e d) eti s ) #)nsumi$$$ Cam aa a at, #a s numai v) bim de #um a at un + ta $$$ lat #, "n bda ea #a e ne-a /)st me eu p ieten, am euit s t e#em pu,in "n evist #eea #e putem s m*n#m, ast/el "n#*t ima+inea a#easta, da# nea v) bit de!a de la sine, putem s mai /a#em un pas, #el ante i) /iind de!a "n/ptuit$ 'ma+inea a#easta )tun!it "ns nu ne-a spus nimi# desp e #eea #e a e.ulta p in #)nsuma ea un) p epa ate de a#est +en$ Ni#i eu nu p)t s /a# mai mult de#*t s-,i enum #*teva din #)nse#in,ele pe #a e #ei #a e au t e#ut la un asemenea m)d de via,, le-au t it, din#)l) de ) i#e te) ii$ "n a#east list se enume a i #)nse#in,ele pa ti#ula e, de a#eea, nu-,i v)i v) bi "n ne#un)tiin, de #au.$ Dn #el mult t ei sptm*ni, dispa #)mplet aminti ile desp e b)al, p e)#upa ea pent u sntate i se instalea. ) sta e mai #alm, mai linitit$ Dup t ei ani, se#-elele

p)li)mi#liti#e ve#-i sunt de!adinami.atedin sta ea de sta+na e, /iind semne #la e # #eva bine se p )du#e la a#est nivel$ (u disp ut t)tal mi+ enele )binuite, #) pul a a!uns la ) + eutate a m)ni)as, i s-au vinde#at #)mplet ) sumedenie de dia+n)sti#e asup a # ) a nu a e ni#i un )st s ne )p im ai#i$$$ %idu ile au "n#eput s dispa , /i ele albe s /ie din #e "n #e mai pu,ine, evenind adev ata #ul)a e a p ului$$$ 6e "ndemn de#i, s nu ai #u a!, pent u # ,i se p)ate "nt*mpla i ,ie unul a#este evenimente

C;M MNCM?

ini de at*tea e,ete #a/eaua ni s-a #it demult, deasup a ) aului este pa#e, ) linite #a e "mi eamintete de n)p,ile pe #a e le-am pet e#ut "mp eun, n)p,ile ve ii #a e a t e#ut$$$ n)p,ile a#estea$$$ Cum s-a mai putea spune, "i suntem dat) i bd ii 2i "n ealitate, ne suntem dat) i #u bda e3$$$ (#ea bda e #a e s ne a!ute me eu, p in #a e putem s nu ea#,i)nm "n ni#i una dint e situa,iile, dint e evenimentele pe #a e d umul n)st u /i es# le "nt*lnete, #i de /ie#a e dat s p e/e m s a#,i)nm$ Mi se pa e ne/i es# #um )amenii nu-i dau seama # atun#i #*nd ea#,i)nea. la "nt*lni ea unui eveniment 2#-ia da# evenimentul este de a te #l#a #ineva "n t amvai- pe pi#i) 3, evenimentul espe#tiv "i stp*nete$ Ne ea#,i)n*nd #i p e/e *nd p)la itatea #ealalt -a#,iunea, devii stp*n 2#un)ti, tii, "n,ele+i3 al evenimentului espe#tiv$$$ C*t este de simplu s ale+i "nt e s#lav i stp*n$$$ i-a#um, e"nt) #*ndu-ne la d)meniul n)st u, se pa e # ne pla#e /)a te mult s /im s#lavii p )p iii ) n)ast e dependen,e de #eea #e am v.ut p*n ai#i # este )binuin,a alimenta $ i m#a da# am "n,ele+e # "n ealitate, dependen,a de a#el aneste.i# #u +ust pl#ut, m*n#a ea, dependen,a de a#ea pi#tu de d )+, n#-am "nsuit-) din e:te i) , #a ) )binuin,$$$ Ne-am )binuit s ne pla#, s /ie bun 'a +ust$$$ ;ne) i ne

dm i ultimii bani pe un asemenea +ust, #*nd "n ealitate, pl#e ea du ea. at*ta timp #*t espe#tivul m)/t, indi/e ent # este ) #i)#)lat, un + ta sau ) i#e alt#eva, este "n #)nta#t #u papilele +ustative$ Dup #e alimentul espe#tiv a depit a#ea .)n, )dat #e a /)st "n+-i,it, nu mai e:ist a#ea pl#e e, dimp)t iv, di+estia, #u t)t a senalul ei de dis#)n/) tu i$$$ ap)i m*ne ul a#ela$$$ iat #um l-am t as dup ultimii bani0 Ne pltim #am p ea s#ump p )p ia de#i.ie de s#lav, de#i.ia de #)ndamnat la peniten, pe via,, a#esta peniten, /iind in#)nti en,a +estului, )binuin,ei n)ast e alimenta e$ Da da# tu ai de#is s te elibe e.i, s-,i semne.i p in p )p ia de#i.ie a#tul de elibe a e din a#east "n#-is)a e de # istal, s t ans/) mi p int -un simplu +est statutul tu de s#lav "n stp*n, atun#i, -aide s mai avem pu,in #u a!, #a e "n limita a#el) ai e+uli la #a e am #)nsim,it "mp eun9 bunul sim, i bda ea0, s mai /a#em un pas int *nd "n# pu,in "n intimitatea p )p iil) +estu i$ &)m avea i de data a#easta su p i.e, !)#ul ne va espe#ta i el, a t*ndu-ne #*te pu,in din #eea #e a t ebui s /a# pa te din a#est itual al mesei$ i masa, +estul n)st u de a m*n#a, este un adev at itual, este ) "nt*lni e, ) ela,ie dint e #ele mai intime, #a e s+ p )du#e "nt e n)i i /ie#a e aliment pe #a e-4 m*n#m$ Numai # uita ea, "ndep ta ea n)ast de ealitatea n)ast , a t ans/) mat a#este "nt*lni i "n "n/ule#a e, "n a meste#a #eva #*t mai bun i mai mult$$$ 1ent u "nt*lni ea #u iubita ne p e+tim, suntem aten,i, tand i, espe#tu)i, )bse vm /ie#a e +est$$$ Dup #e a#east iubit a devenit s),ia, nevasta, $$$ aia$$$, s spunem # dup #*,iva ani, din a#este "nt*lni i, a mai mas )binuin,a, #e )st mai a e i nu mai a e ni#i ) imp) tan,, nu mai suntem aten,i, ni#i nu ne pas #um a tm, ni#i nuneaminitim#e:isti t)n al v)#ii #a e s /ie plin de #ldu , ) i tand e,e, este p eabanal$$$ dup at*,ia ani$$$ i atun#i "nt*lni ile sunt /ade, supe /i#iale, ne

las un +ust ama $$$ i-avem d) in,ele un) alte +ustu i, pent u #a e suntem "n sta e s edevenim aten,i espe#tu)i$$$ p*n #*nd i a#east n)u ela,ie int "n 8A'N;'NM$$$ #*nd uitm din n)u i ne lsm stp*ni,i, "nt -un #e # vi#i)s, de #t e a#east )binuin,, nemai"n,ele+*nd nimi#, "nst in*ndu-ne, mai "nt*i de #ei de l*n+ n)i 2pent u "n#eput t)t aa suntem )binui,i s dm vina pe #el de l*n+ n)i3, #a ap)i, #*ndva, s ne t e.im, "n,ele+*nd # suntem "nst ina,i de n)i "nine, de /apt p#li,i, stp*ni,i, s#lavii p )p iil) n)ast e de#i.ii de a ne #)mpla#e "n )binuin,e$ "n a#eeai msu , / di/e en, de /)nd, de)sebi ea /iind d)a la nivel de /) m, ) i#a e ela,ie a n)ast este ) asemenea "nt*lni e, i /ie#a e p)ate s adu# "n via,a n)ast #eva mi a#ul)s, #eva pl#ut, #eva n)u$$$ i asta se i "nt*mpl, numai # neaten,ia n)ast este mult p ea ma e 2i+n) an,a, t adi,ia, )binuin,a3 pent u a ne lsa s vedem din#)l) de ea$$$ %m*n*nd "n a#eeai ima+ine -aide s pt undem ealitatea ei )bse v*nd # #eea #e ne p#lete, bine as#uns "n spatele )binuin,ei este sen.) ialul, d) in,a de pl#e e, de satis/a#e e a a#esteia, d) in,a de ) e:#ita,ie mai de)sebit$$ i este "n e+al msu la /el, ) i#a e a /i natu a "nt*lni il) n)ast e9 p e/e m un /ilm mai in#itant, de sen.a,ii #*t mai ta i, ) #a te la /el, .ia ele #ele mai de s#andal, edin,ele pa lamenta ii #ele mai pline de #)nt )ve se, m*n#a ea mai pi#ant, mai a/inat, ) pa tene de se: mai in#itant$$ i mult mai bine elie/m ealitatea a#estei ima+ini da# )bse vm # de /apt in#)ntien,a asup a a #eea #e /a#em 2ne#un)ate ea, i+n) an,a3 as#unde i )binuin,a$$$ 5au se as#und e#ip )#, una "n spatele #eleilalte, *.*ndu-i "n musta,, de /ie#a e dat #*nd ne mai p#les#$$$ &i#timele a#estei i+n) an,e, a#estei neaten,ii la #eea #e /a#em, la #e este "n !u ul n)st u, a #)n/und ii pe manente #u #eva din e:te i) ul n)st u #e neam "nsuit #a t adi,ii, #a

)binuin,e, nu suntem de#*t n)itinine pent u #, "n a#eeai sin#e itate i mai ales #u a! al aPi ma,iei, #)nse#in,ele sunt evidente, #-ia da# ne #)mpl#em s le i+n) m i pe ele, pun*ndu-le pe seama9 aa este via,a, aa v ea Dumne.eu, t),i /a# aa sau p,es# aa$$$ Nu, 1 ietene, nu aa este via,a, nu aa v ea Dumne.eu, da de p,it, am p,it "nt -adev #u t),ii aa, /iind p#li,i, vi#time ale men,ine ii #u ) i#e p e, ale un) t adi,ii, "n spatele # ) a nu bene/i#ia. de#*t u a, b)ala, t iste,ea, ) +)liile, teama, +el).iile, s #ia$$$ #a e, nedes#)nspi ate, ne p)t p#li i "n #)ntinua e0 La nivel alimenta , nu putem da vina pe nimeni, ni#i m#a pe mmi#a sau buni#a, #e ne-au a!utat s devenim dependen,i$ Nu le putem "nvinui pent u # ne-au p edat a#east ta/et, a#east t adi,ie$$$ i ele sunt a#eleai vi#time$$$ Da putem, i ni#i)dat nu este p ea t* .iu, s "n#epem s des#-idem )#-ii, s p ivim, s au.im, s vedem, s tim$$$ i mai ales s evenim, pe a#elai d um, a#)l) "n pun#tul a#ela al d umului de unde a "n#eput t#i ea, "ndep ta ea de p )p iul d um$ Numai #, aa #um ",i mai spuneam i asea , stp*nii n)t i a#tuali, nu se v) lsa u) p#li,i$ Ni#i / i#a, ni#i )binuin,a, ni#i sen.) ialul$$$ (st/el #, numai de n)i depinde da# "i identi/i#m, da# "n#epem s "i vedem la /a, pe a#eti stp*ni$ 5impla l) e#un)ate e ne p)ate elibe a din a#east s#lavie$ (p )p iindu-ne a#um #eva mai mult de t *mul i)b+iei n)ast e alimenta e, p in #a e de /apt i "nt e,inem "nt e+ul sistem /eudal al a#el) a #a e ne /u ni.ea. sub eti#-ete #*t mai viu #)l) ate i mai st lu#it)a e, i sub ins# ip,ia de p )dus alimenta , #ele mai denatu ate, #-imi.ate$$$ p )duse$ Jl)n,ul #u e/e#t "nt* .iat - de apte.e#i de ani - / um)s ambalat$$$ 0$$$ &a t ebui "ns s )bse vm ai#i d)u lu# u i$ 5 nu

i+n) m # i #ei #e p )du#, sau ne pun la disp).i,ie a#este +l)an,e sunt a#eleai vi#time, i asup a l) a#est p#li#i a#,i)nea. "n a#elai m)d, da mai ales s )bse vm, # +estul de a apsa pe t +a#i, "l /a#e /ie#a e asup a lui "nsui$$$ (#um nu ne m*ne de#*t, sa lsm t)ate a mele i s /a#em pa#e #u n)i "nine, s ne ae.m la masa t atativel) , /ie#a e #u el "nsui, #u # ,ile pe /a,, identi/i#*nd # un e.ultat de pa#e la a#este t atative nu v) avea alt bene/i#ia de#*t &'(M(, #u "nt ea+a ei bu#u ie de a se mani/esta, de a nu mai /i u#is, "mb)lnvit, idat, "nsin+u at$$$ tiind # tu de!a ai /#ut a misti,iu #u tine, # ai de#is s nu ",i mai /a#i u #u ta#*mu ile tale, -aide s vedem #am "n #e m)d se p)ate t e#e la ) alimenta,ie #) e#t$ Cel mai imp) tant lu# u este s nu ) /a#i din #)nst *n+e e sau #a pe un e+im alimenta , de slbi e sau de t atament$ Dimp)t iv, /-) #u #ea mai ma e bu#u ie i detaa e$ Cu a#eeai bu#u ie #u #a e un #)ndamnat la m)a te p imete + a,ie ea, #a s)lu,ie pent u a t i$ 1e s)nal, #a ) e:pe ien, pe #a e ,i-) "mp tes#, am t e#ut dint -) dat, / s am*n de#i.ia "n #lipa"n #a e am a/lat in/) ma,ia # se p)ate i aa$ Nu am e.itat del)#, t)#mai pent u # ateptam de ) via, #a #eva s se "nt*mple, s +ses# ) s)lu,ie$ 5im,eam # #eva din #eea #e /a#, nu este aa #um a t ebui s /ie, da nu aveam la "ndem*n de#*t #eea #e t adi,ia, p in #ei #e ) /#use , mi-a d uit$ Ce p)t s-,i spun e #, "n #iuda atept il) #el) din !u ul meu, de la e/ii de se vi#iu p*n la ultimul p ieten, #a e se ateptau s dau ) tul p)pii t e#*ndu-m bine"n,eles p in t)ate at ibutele p)sibile "nt e a /i "nebunil i a /i t e#ut la ) se#t -, nu am # pat de l)#, i ni#i nu am de +*nd s ) /a#, ba dimp)t iv, de atun#i i p*n ast.i, nu am mai /)l)sit ni#i un medi#ament 2dei stteam destul de bine la a senalul dia+n)sti#el) 3$$$ i #el pu,in /aptul # de at*tea

n)p,i, dei une) i ,ie ",i este s)mn, stm i p)vestim desp e t)ate a#estea, este ) d)vad a /aptului # nu sunt lipsit de l)# de a#ea pute e de mun#$ Nu e:ist un m)d anume "n #a e s p )du#i t ans/) ma ea )binuin,el) alimenta e$ 6u sin+u de#i.i0 8 p),i /a#e /ie Qdint -) dat, /ie t eptat, / impune i, / est i#,ii$ Da# de#i.i s ) /a#i mai b us# 2i asta este bine "n situa,ia" i #a e eti de.ene +i.at, "n #a e te-au p#lit i pe ti ne mai m ui te di a+n)sti #e medi#ale3, atun#i este bine #a da# ve.i # se epet!3 d) in, de #eva, satis/-), / s te supe i pe p)/t$ &ei putea s te supe i pe tine, da# a#easta va eveni me eu, i te va p#li, sub di/e ite p ete:te, semn # "n# te mai stp*nete 2# nu te-ai elibe at de ea3$@ 6 eptat, vei des#)pe i sin+u bu#u ia un) "nt*lni i de #alitate, a "nt*lni il) #u - ana din #e "n #e mai b)+at "n in/) ma,ia vie,ii$ Ce anume vei /a#e la a#este "nt*lni i, de tine depinde$ (a #umdepindedetineda#)bse vinuna,amai#aldapa /umului n)u al iubitei tale, t)t aa de tine depinde da# )bse vi "n #e #ul)a e s-a "mb #at un m pent u a te "nt*lni$$$ "n a#eeai msu "n #a e de tine depinde da# /iind "mp eun #u iubita ",i pst e.i ne vii #u #a e ai venit din s)#ietate sau enun,i, bu#u *ndu-te, t ind #lipa p e.ent, t)t de tine depinde #a "nt*lni ea "nt e tine i ) p) t)#al s /ie a m)ni)as$$$ ",i p )pun s mai avem pu,in #u a!, "n a#eeai #u i).itate a #)pilului #u su/letul #u at, #a e d) ete s de#)pe e #*t mai multe i s lsm #a a#east "nt eba e pe #a e ne-am pus-)9 Cum m*n#m?, s se des/)a e p in t ei ima+ini "n /a,a n)ast $ "n liniile #ele mai la +i, am v.ut de!a #um ne p e+tim alimentele$ (m mai putea s /im aten,i la nuan,a pe #a e ) v)m des#)pe i a/l*nd #um ale+em alimentele i #um le #)nsumm$ Din#)l) de #eea #e am v.ut de!a # se p)ate i #um

anume se p)ate pent u a ne p e+ti alimente #a e s nu ne /a# u, a # ) #)nsuma e s aib #)nse#in,e din #e "n #e mai /av) abile vie,ii, am putea s mai idi#m pu,in m#a un #)l,i) al vlu il) #e as#und ealitatea i s vedem, da# "n p )#esul de p e+ti e al alimentel) , nu mai e:ist #*te #eva, #e dei ne spunem "n di/e ite "mp e!u i # este aa, )binuin,a n)ast de a nu /i aten,i la #eea #e ne spunem, nu ne las s ne i au.im, #e anume ne spunem$ C-ia i tu, mai la "n#eputul a#est) dis#u,ii, mi-ai a/i mat # m*n#a e #a la mama a#as, nu ai m*n#at ni#iunde0 i /ie#a e dint e n)i avem a#east #un)ate e$ 5entimentul, ealitatea a#estei sim,i i este!usti/i#at pe deplin$ 6)ate m*n# u ile pe #a e mama ,i le p e+tete sunt imp e+nate 2la un nivel /)a te intim - i s ne eaminti m d umul alimentel) p*n la "nt*lni ea #u tine3 de #ldu a sentimentel) mamei, de iubi ea #u #a e ,i le p e+tete i mai ales de bu#u ia #u #a e,i le d uie$$$ C-ia i ) simpl ti+aie de #a t)/i p !i,i pe #a e mama ,i-i p e+tete te bu#u mai mult 2te satis/a#e, ",i #)n/e mai mult bu#u ie subtil3 de#*t #ele mai s)/isti#ate i s#umpe "n a#elai timp p epa ate ale #elui mai lu:)s estau ant$$$ Da# de la /a /u ia de #a t)/i p !i,i pe #a e mama ,i i-a p e+tit #u at*ta i ubi e, pe l*n+ in/) ma,ia denatu i i ene +iei vie,ii, te "n#a #i, p imeti "nt e+ul sentiment al iubi ii mamei, -aide s vedem, #am #e anume p imeti, la nivel subtil, #a in/) ma,ie, de la ) mas #)pi)as pe #a e ) se veti, silit de "mp e!u i sau pu i simplu pent u # se p)a t, la unul din #ele mai lu:)ase estau ante$$$ Ca e este in/) ma,ia alimentel) 2#u #a e a#estea vin la "nt*lni ea #u tine3 p*n "n m)mentul "n #a e a!un+ pe masa bu#ta ului e/pent u a le p e+ti, am v.ut, tim de!a$ De ai#i, a#est) in/) ma,ii subtile "n+l)bate "n ealitatea alimentel) espe#tive li se adau+ a+ita,ia #el) din bu#t ia estau antului$

ne vii #el) #e sunt nemul,umi,i de mun#a #e ) /a# "n a#ea bu#t ie imens, nemul,umi ea l) pent u sala iile pe #a e le au, ) +)liul bu#ta ului ad!un#t #a e ,ine s "i dem)nst e.e, "n timp #e p e+tete es#al)pul #u #ipe #i, e/ului de estau ant, # el este mai bun de#*t a#tualul bu#ta e/$$$, ne vii #-elne ului #a e de diminea, este "n pi#i)a e, i dei ",i .*mbete #)ndes#endent, abia ateapt s ple#i )dat #u invita,ii ti #u t)t, s-i te mine i el mun#a$$$ i, dup ) asemenea mas, #a e p)ate te-a #)stat ) ave e, a!un+i a#as, mai mult /lm*nd, pa # nemul,umit, ne"n,ele+*nd nimi# din a#east aventu , netiind de #e ai a#east sta e$ 5in+u ul #a e se simte bine a#um #*nd ai a!uns a#as, este ) +)liul, #a e se "mp)p),)nea. "n satis/a#,ia de a-i /i pe mis ) asemenea mas$$$ "nst in*ndu-te, t)t mai mult de tine, p in p )p ia lui satis/a#,ie$$$ 'ma+inea a#easta ne elev #la # nu este lipsit de imp) tan,, la nivelul #alit,ii, al in/) ma,iei, ene +iei alimentel) , m)dul "n #a e a#estea sunt p e+tite$ De a#um p),i s tii #, de#*t s se veti pe #ineva #u ) mas pe #a e s ) p e+teti #u ne vi, #u #iud, "n!u *nd i "nt eb*ndu-te de #e eti pedepsit s ai musa/i i i )a e #u #e ai ptimit "n lumea asta #a t)t pe tine s #ad beleaua de a /a#e at*ta m*n#a e, mai bine ia t-i pe espe#tivii musa/i i i nu-i se vi #u nimi#$$$ Le /a#i un mai ma e bine$$$ (#east sta e este valabili pent u m)mentul "n #a e ",i p e+teti, #-ia pent u tine, masa$ 7-) de /ie#a e dat #u bu#u ie, "n #*t mai des#-is #)lab) a e #u #eea #e p e+teti, / ne vi, / a+ita,ie #i #u bu#u ia p ieteniei /a, de t)t #eea #e u mea. s #)mbini "n m*n# u ile espe#tive$ $ "n ealitate bu#u ia p ieteniei /a, de tine "nsu,i$$$ C-ia da# nu te ateptai la asemenea as#un.iu i ale #el) mai intime ealit,i ale "nt*lni il) n)ast e la nivel alimenta , ealitatea l) este din#)l) de suspi#iune$$$ Este nev)ie d)a de pu,in bun - sim, pent u a identi/i#a a#east

ealitate$$$ Este ne#esa s edevenim p ieteni #u n)i "nine pent u #a p ietenia a#easta s se p)at mani/esta, pent u #a a m)nia a#estei p ietenii s ne salve.e de pe petua ea un) #)nse#in,e ne/av) abile #a e nu se mani /esi "mp)t iva alt#uiva de#*t "mp)t iva n)ast $$$ Depind a#east .)n a m)dului "n #a e se pa e # este #) e#t /a, de n)i "nine s ne p e+tim alimentele, s me +em "n# un pas tai depa te, pent u a putea vedea, #am "n #e m)d este p)sibil sne ale+em alimentele$ i -aide s /a#em "mp eun un d um la pia,, pent u a ne /a#e #ump tu ile ne#esa e$ La m)dul #el mai )binuit, ne /a#em ) list l)+i# a #el) #e ne sunt ne#esa e, suntem /)a te a,i)nali #-ia i "n a#east plimba e la pia,$$$ i uitm a#el p )ve b s)#)teala de a#as nu se p)t ivete #u #ea din t* +$$$, #a e ne spune el #eva, da n)i suntem p ea se i)i pent u a putea s vedem i s au.im, din#)l) de a,iunile n)ast e, desp e #a e at*t de #la , t)t #e am p)vestit p*n a#um ne a at #a este de /apt "mp)t iva ealit,ii vie,ii n)ast e$$$ i ai#i, este /)a te evident # suntem "n a#eeai ile+alitate, desp e #a e am mai p)menit "nt -una din se ile pe #a e le-am pet e#ut "mp eun$ Din a#eeai uita e, i+n) m ) le+e a ealit,ii, pe #a e de alt/el ) "nv,m i la #)al, a#ea le+e a e.)nan,ei$ Ea se mani/est, indi/e ent de /aptul # n)i avem sau nu #)ntienta ei, numai # /iind in#)ntien,i, p in a,i)nalitatea n)ast , /a#em t)tul "mp)t iva a#estei le+i, ast/el #, le+ea "nsi, ne espe#tat impune pedeapsa$$$ i a#easta nu este la nivelul unei amen.i "n bani, ni#i al unei peniten,e #u p iva e de libe tate, "nt -) "n#-is)a e la ma +inea ) aului, aa #um se "nt*mpl "n #a.ul ne espe#t ii #)ntiente sau in#)ntiente a le+il) s)#iale$ 1)li,istul #a e ne su p inde t ave s*nd depa te de t e#e ea de piet)ni este /i es# s apli#e pedeapsa le+ii, ) amend$$$ "n a#elai m)d, le+ea vie,ii, ne espe#tat, ne apli# amen.ile sale$$$ Numai # via,a, p in#ipiul #a e se mani/est

d)a p in apte le+i, este mult mai "n+duit)a e de#*t ne putem da seama$ "nainte de a ne espe#ta p in apli#a ea pedepsel) atun#i #*nd suntem "n a/a a /i es#ului vie,ii, ne a!ut p in a#este #)nse#in,e vi.ibile asup a n)ast , t)#mai pent u a avea ansa s )bse vm, s vedem # anumite +estu i ale n)ast e sunt in#) e#te /a, de n)i "nine, /a, de via,a pe #a e ) avem la disp).i,ie, pe #a e ) mani/estm, /ie#a e$ (st/el +estu ile n)ast e espe#tive, #a e ne /a# u s nu mai /ie epetate, s nu mai /im "n a/a a a#el) minime ne#esit,i p in #a e via,a s se p)at mani/esta "n a m)nie, "n bu#u ie, "n pa#e$ Da# p)li,istul #a e ne vede # t ave sm )seaua p in l)#u i "n #a e via,a n)st este pus "n pe i#)l, nu ne /a#e aten,i p in a#ea amend, avem t)ate ansele #a data viit)a e, e/e#tul s /ie a#ela de a /i #l#a,i de ) main$$$ (menda p)ate /i v.ut a#um #a ) #)nse#in, #la , #a ) #lau. la le+ea #au.ei i e/e#tului, pe #a e da# ) )bse vm la timp, ne s#utim de a ne "nt*lni #u e/e#tul p )p iei iei i din le+e9 a##identul$ Da putem, t)t at*t de bine - i din p#ate ) /a#em /)a te des - s i+n) m a#este #)nse#in,e, dimp)t iv s dm vina pe p)li,ist, s "l "n!u m, #a i #um el a /i de vin pent u /apta # am t ave sat p in a/a a le+ii$$$ 'at #um t)t de n)i depinde, s )bse vm, s /im aten,i la #eea #e se "nt*mpl #u n)i i "n !u ul n)st u, s avem a#el minim sim, bun de a )bse va mai alesW #)nse#in,ele i de a nu epeta +estu i, +*ndu i, a#,iuni, /apte$$$ ale n)ast e #a e au #)nse#in,e #la ne+ative asup a n)ast $$$ 5 ne e"nt)a #em a#um pe d umul #t e pia, av*nd "n# "n m*n lista de #ump tu i pe #a e am #)n#eput-) la nivelul #el mai a,i)nal p)sibil$ 1e a#east list se a/l p int e multe altele, me e )ii$ %.batem "mp eun, "nt ea+a pia,, lu*nd "n piept at*tea +*ndu i ale #el) #e sunt "n ma ea de )ameni a a#estui 4 )#, at*tea a+ita,i i i / m*nt i$$$, #ut*nd #u "nve una e me e )ii$$$ 1este t)t, de pe t)ate ta abele ne .*mbes# "mbiindu-

ne sale lum #u n)i, me e +albene$ Da tim p ea bine #ane pla# #ele )ii i aa ne-am i p )pus pe lista de #ump tu i$$$ 5e pa e # de ai#i "n#epem s i+n) m le+ea e.)nan,ei, din #a e, m#a de la /i.i#, putem s tim # nu ne putem "nt*lni #u #eva #e nu e.)nm$ Estee:#lus i /)a te bineden )nst at, a +umentat #-ia de #t e tiin,amate ialist$$$ De data i #easta, nu )bse vm # da# am "nt*lnit me e +albene, e.)nm #u a#east #ul)a e, i # ne "n# *n#enm .ada ni# i ne ene vm / m)tiv # nu +sim me e )ii$$$ "nt -) alt e:p ima e, nu suntem aten,i s )bse vm, # da# me e +albene am "nt*lnit, #u a#estea am e.)nat, "nseamn # a#estea ne sunt ne#esa e$$$ i da# am /i i mai aten,i, am putea, p in a#east le+e a e.)nan,ei s mai #un)atem multe ealit,i desp e sta ea n)ast din m)mentul "nt*lni ii 2 e.)nan,ei3 #u #eva #e ni se pa e d)a "nt*mpla e$$$ Nu este nimi# "nt*mplt) "n ;nive s$$$ ia i /a#em a/i ma,ia # a#este apa ente "nt*mpl i sunt le+it,i pe #a e "n# nu le #un)atem$$$ 'at #um putem /)a te bine s #un)atem desp e n)i "nine, p in simplul e/) t de a /i pu,in aten,i,# da# "nt -) .i, am dat t)t peste pe s)ane ne v)ase, a+itate, a#este "nt*lni i nu sunt "nt*mplt)a e, i # vina nu este a #el) #u #a e neam "nt*lnit, #i p )p ia n)ast sta e de ne v).itate, de a+ita,ie 2/)a te bine as#uns #-ia i "n spatele un) .*mbete /alse, /) ,ate3 ne pune, p in le+ea e.)nan,ei "n "nt*lni e #u a#ele pe s)ane$$$ (tun#i #*nd suntem liniti,i, veseli, a m)ni)i, "nt*mpla ea ne va adu#e "n #ale pe s)ane de a#eeai #alitate, sta e 2nivel ene +eti#, vib a,ie3 #u n)i$$$ %evenind pe t *mul alimenta , iat # putem s /)l)sim a#este in/) ma,ii, tiind # atun#i #*nd, dei ne-am dus "n #ma s ne lum #)ntient #*teva p )duse din #a e s ne pe+tim m*n#a ea, da# de pe a/t ne .*mbete 2)bse vm, +sim mai epede de#*t #eea #e am avut "n inten,ie s lum din #ma 3, #u t)tul alt#eva, "nseamn # a#el #eva ne este atun#i

ne#esa $$$ i t)ate a#estea, din#)l) de ) i#e / m*nta e, de ) i#e p e)#upa e de +enul9 )a e ast.i #e v)i m*n#a ? "n /elul a#esta, !)#ul p)ate s ia l)#ul / m*nt ii, s ne salve.e de a#easta, elibe *ndu-ne de ea$$$ 'at-ne a!uni a#um /)a te ap )ape de a#ea .)n "n #a e putem s #)mpletm ima+inea itualului i #u subtilitatea /aptel) n)ast e des#)pe ite de .)na "nt eb ii #um #)nsumm alimentele$ ?ada ni# mama ,i-a p e+tit #u #ea mai ma e iubi e p)sibil #el mai minunat meniu, .ada ni# a d uit a#east m*n#a e #u #ele mai "nalte sentimente de espe#t, de iubi e, da# atun#i #*nd tu le #)nsumi eti /u i)s, neatent, p e)#upat de p )blemele de la se vi#iu sau de la #)al, in#apabil, din ne#un)ate e, s t ieti #lipa p e.ent, a a#elei bu#u ii de a p imi, mai ales #u espe#t, da ul pe #a e mama, alimentele, via,a ,i le /a#$$$ (tun#i, "n a#east situa,ie, eti #aila)"nt*lni e #u iubita, #*nd dei ai la"ndem*n"nt ea+a esu sa#)lab) ii, a p ieteniei, a a m)niei, tu te lai p#lit de +*ndu ile #e te / m*nt, p#lit de / m*nta e2 s#lav al a#esteia3 i din "nt*lni ea at*t Xe mult ateptat, #a e v pune la "ndem*n "nt ea+a ans a unei se i minunate, se ale+e p a/ul$$$ i a#est p a/ "l a un#m "n )#-ii #eluilalt, d*nd vina pe te mi i #e, pe /aptul # nu a /)st su/i#ient de .*mbit)a e pa tene a, # nu i-a stat bine #)a/u a$$$ pe ea$$$ #*nd "n ealitate vina este "n ale+e ea n)ast de a m*ne "n t e#utul un) evenimente #e nu sunt "n #lip p e.ent sau "n viit) ul un) alte evenimente 2/ i#i, #)mple:e, +*ndu i$$$3 "n a#eeai msu neapa ,in*nd #lipei p e.ente0 'a ) +)liul nu te las s ve.i #)nse#in,ele i-atun#i, neidenti /i #*ndu-le, epe,i a#eleai e:pe ien,e, # d)a aa este via,a, aa /a# t),i i de #e s /iu eu mai #u m),$$$ i le#,ia se epet, din n)u nu )bse vi nimi#$$$ #-ia tu /iind atun#i #el #e "i d ve di#tul de epetent la a#east le#,ie$$$

Din#)l) de meta/) ele a#est) ima+ini, din#)l) de #eea #e ) +)liul a#um nu te las s ve.i #e este, /ie#a e "nt*lni e a n)ast este ) ans de a mai t e#e un e:amen, de a adu+a paii /i eti ai p )p iei ev)lu,ii "n sensul a#esteiai nu "mp)t iva ei$$ Din#)l) de a#este ima+ini, din#)l) de #eea #e ele "nsele ne spun, dei sunt /)a te multe lu# u i #a e me it )bse vate sunt /)a te mul,i i deasup a # ) a s putem pune pun#tul, a v ea s nu mai insistm #i i tu i eu, s ne aple#m mai de+ ab asup a n)ast i "n intimitatea p )p iei sin#e it,i, s ne e#un)atem, /ie#a e dint e n)i lui "nsui #eea #e este de %EC;N85C;6$$$ 1 ietene, a#um #*nd alte nativa a#esta ",i st la "ndem*n #*nd ai t)ate datele pe #a e s le p),i /)l)si, te vei des#)pe i #apabil s te bu#u i de /aptul # "n l)# s m*i dup - amie.e "nt e+i "n bu#t ie pent u a "i /a#e pl#e ea )binuin,ei sau papilei +ustative, "i vei )/e i a#esteia #*te ) su p i. n)u, me eu mai de)sebit$ i la nivelul timpului #a e ",i este ne#esa pent u a#east n)u e:pe ien,, vei des#)pe i dint -) dat # p),i s ai /)a te mult timp libe , pent u tine, pent u a /a#e #eva, alt#eva de#*t 8A'N;'NME$$$ (#east libe tate 2a#est timp pe #a e "l ai la disp).i,ie3 p)ate "n e+al msu s te p#leas#, s te /)l)seas# el pe tine "n l)# s4 /)l)seti tu pe el, p)ate s ",i lase imp esia #, din pli#tiseal, #e imp) tan, a e, netiind #e s /a#i, da# te mai )p eti i "n d eptul / i+ide ului$$$ i-ap)i evii$$$ 1),i tu s de#i.i s "l /)l)seti av*nd de a#um, at*te lu# u i n)i de )bse vat, de des#)pe it, de #e #etat, de anali.at de data a#easta #)ntient # v) /i #un)ate ile tale, des#)pe i ii tale$$$ ealitatea ta "n #a e vei putea s te e+seti, la /el /iului tpit) evenit a#as, unde pe a#eeai p isp, se ateapt el pe el "nsui, #u at*ta bda e, de /)a te mult timp$$$ i ni#i)dat nu este p ea t* .iu pent u bu#u ia de a te e"nt*lni #u tine "nsu,i, de a te lua "n b a,e, #a pe un p ieten d a+, pe #a e # edeai #

l-ai pie dut$$$ i v pute,i ae.a "n intimitatea a#estei bu#u ii a e"nt)a #e ii, la ) #a/ea, s sta,i de v) b, tu #u tine, s v spune,i t)t$$$ i #el mai u) , tu #u tine vei sta de v) b s# iind, ate n*ndu-,i pe -* tie, t)ate +*ndu ile tale p e.ente, av*n-du-te ast/el #a ) ima+ine vie pe tine "n /tata$$$ i a#est p ieten ve#-i, evenita#as, ",i va p)vesti atun#i, desp e multe p#leli, desp e multe aventu i, pe #a e m#a tu ai ansa s nu le epe,i$$$ s le #un)ti #)nse#in,ele p in sa# i/i#iul a#estui minunat p ieten$$$ 1)ate # t)#mai "n a#east intimitate a ta #u tine, p ietenul tu d a+, #a e ",i eti tu ,i e, ",i va mai des#)nspi a i alte ealit,i, p)ate # "n a#elai #)nte:t, el ",i va spune desp e ealitatea alimenta,iei, pe #a e n)i a#um am st btut-) d)a p in p imul ei pas, vei "n,ele+e ast/el de #e bu#t ia / bu#t ie, "l vei # ede pe el, /iind sin#e i am*nd)i, # ealitatea alimenta,iei n)ast e nu #)nst "n "n+u +ita ea mediului, a #eea #e ne "n#)n!)a , #i # este un p )#es #)ntinuu mult mai intim, mult mai subtil, # adev ata n)ast - an este p ana, pe #a e nu ) p elum p in inte mediul +u ii #i pe #alea n il) #e ne #)ne#tea. pe manent la "nt e+a ene +ie a "nt e+ului$$$ Da nu avem d eptul@de a-i pi bunului tu p ieten #a e "n #u *nd va eveni la tine, bu#u ia edes#)pe i ii a#est) adev u i #e /a# pa te din ealitatea ta$$$ Este "ns ne#esa s ",i eaminteti # pent u #a "n "nt e+ul tu s mai p)at /i adu+at #*te ) des#)pe i e #e ",i apa ,ine, va t ebui #a din pa-a ul plin #u tiin, 2#un)ate i3 #a e sunt din e:te i) ul tu, s mai +)leti #*te un pi#, ast/el "n#*t "n a#est pa-a 2"n #)ntientul tu3 sase p)at adu+a #*te #eva$$$ alt/el, #-ia da# ai adev u ile sub nas, pst *nd pa-a ul #un)ate il) tale plin de #ele #u #a e te-ai )binuit p ea mult 2de #a e nu-,i vine a#um sate despa ,i3, ealitatea ta nu se p)ate ap )pia de tine, va #u +e "n a/a a a#estui pa-a , m*n*ndu-,i la$/el de st in #a i

"nsin+u a ea, "nst ina ea ta de tine "nsu,i0 'at, 1 ietene d a+, # este ne#esa a#um s mai )bse vm un lu# u, s /im "n a#eeai sin#e itate p tai la #eea #e des#)pe im, # t)t #eea #e a e un "n#eput, va avea i # /inalitate$$$ "n apa en,, !)#ul n)st u a avut un "n#eput, i-a stabilit p in p )p ia n)ast #)lab) a e e+ulile pe #a e n)i "mp eun le-am espe#tat, !)#ul atun#i ne-a espe#tat, ni#i tu ni#i eu nu suntem "nvini sau "nvin+t) i #i p)ate via,a n)ast a e #eva de #*ti+at din !)#ul n)st u$$$ i - a#um, apa ent !)#ul t ebuie s se /inali.e.e$$$ (m pet e#ut n)p,i mi nunate "mp eun, pent u #a e ",i mul,umes#Q$$ i uite aa, n)apte dup n)apte / #-ia s ne dm seama, "n !u ul n)st u s-a m)di/i#at #eva, a#um 5)a ele se a/l de!a "n C)nstela,ia & st) ului, a#el uni# simb)l uman al .)dia#ului$$$ $$$ /ie #a a#est simb)l s /ie de bun au+u 0

$$$ 1 ietene $$$ "nainte ) i din#)l) de t)ate a#estea, aa #um nu se p)ate identi/i#a un "n#eput, nu p)ate /i identi/i#at ni#i un s/* it$$$ "nt e t)ate a#estea p)ate /i d)a ev)lu,ie, dinami#a a#esteia $$$ iubi ea$$$ $$$"n a#east apa ent sta e de /inal, -aide, "n a#eeai sin#e itate s ne eamintim # ni#i tu ni#i eu nu am spus, s# is sau inventat t)ate a#estea, # d)a p ietenia "i p)ate adu#e a#este da u i, ) i # "n p ietenie, din#)l) de N8', nimi# nu este$$$ $$$i s ne mai eamintim # p)vestea a#estei # ,i a e un "n#eput, "n /elul ) i# ei p)veti, p in da ul unui p ieten, numai # nu la +u a s)bei #i "n bu#u ia da ului #-ia $$$ ) simpl salat de vinete a /)st atun#i su/i#ient #a eveni ea "n le+alitatea ne#esit,ii s adu# pe bu.ele a#estui minunat 8M$$$ i pa e a#um ) "nt*mpla e # el se numete '8N$$$ s adu# de#i la nivelul #uv*ntului 9 Q va t ebui s s# ii a#east e,et , se pa e # ) e,et /a#e mai mult de#*t un t atat de /il).)/ie$$$Q $$$i-atun#i, nu am "n,eles nimi#$$$ i t)tui, 1 ietene, ai des#)pe it de a#um #-ia tu # din ni#i unul dint e a#este t atate, de /il).)/ie #-ia $$$ nu ai des#)pe it # +estul libe #)nsim,it, #-ia i a#ela alimenta , te p)ate salva$$$ de-a#um, nu ne mai putem "mpiedi#a ni#i m#a de p)/ta unei salate de vinete, pent u # 5E 18(6E @ $$$ din#)l) de Qda ul din da Q iat # "mp eun am d uit a#um, #eea #e este ne#esa , "n a#eeai msu "n #a e am /)st d ui,i $$$

Cup ins