Sunteți pe pagina 1din 223

Edgar Allan Poe Mellonta Tauta

Volumul - 1 Seria

Traducere: Ion Vinea si Petre Solomon Editura Tineretului, 1968

Edgar Allan Poe Mellonta Tauta ?, ? Versiune ebook: [1. ! "un#ade

EDGAR ALLAN POE

mellonta mauta
$n rom%ne&te de Ion Vinea &i Petre Solomon

E'IT()* TI+E)ET(,(I 1968


-

'esenul co.ertei: '*/I*+ PET)ES0(

+ot2: Pentru traducerea .o3estirilor 45ans P6aall7, 48arsa cu balonul9 &i 4* o mie &i doua .o3este a Se"e- re:adei9 s-a 6olosit ca te;t de ba:2 lucrarea The Complete Poems and Stories of Edgar Allan Poe , ed. *l6red *. <no.6, 19=8. 0elelalte lucr2ri au 6ost traduse din 3ol. The Complete Tales And Poems Of Edgar Allan Poe, ed. T"e /odern ,ibrar#, +e> ?ork.

CUVNT NAINTE
Iat, aadar, adunate ntr un !olum "pentru prima oar, dup tiin#a noastr$, toate sau aproape toate po!estirile tiin#ifi%o fantasti%e ale lui Edgar Allan Poe& Este o ini#iati! 'ustifi%at att de rolul hotrtor pe %are l a 'u%at marele s%riitor ameri%an n %rearea noului gen, %t i de ignorarea sau minimali(area a%estui rol n lu%rrile de istorie i teorie literar& E)emplul %el mai re%ent, pentru noi, este studiul lui *in%ent +uranelli, %onsiderat de autor -%omplet, n sensul % nu a omis, din lips de spa#iu, ni%i o pro.lem ma'or/& E ade!rat % +uranelli i re%unoate s%riitorului meritul de a fi -singurul ameri%an %are a in!entat !reodat o form literar, i anume, nu!ela poli#ist/, dar a%esta %onstituie de mult un lo% %omun al e)ege(ei poeti& 0n s%him., nimi% despre Poe i fantasti%ul tiin#ifi%, n afara uni%ei i palidei men#iuni pri!ind su%%esiunea li!res% a *3enturilor lui *rt"ur Aordon P#m1 -Cultura de pe insul, !e%he %it lumea, %u sim.olurile %ripti%e i !or influen#a pe 2ules *erne i pe 3ider 4aggard, %a i %oala de literatur tiin#ifi%o fantasti%/& 5ar nu era mult mai e!ident Bene:a a%estei %oli din po!estiri %a 8arsa cu balonul sau 5ans P6aall? 5esigur %u %ondi#ia de a depi limitele interpretrilor tradi#ionale& Ori ma'oritatea %omentatorilor %onsider po!estirile %itate doar o %on%esie f%ut gustului pentru sen(a#ional, asi milndu le, din a%est pun%t de !edere, po!estirilor de groa(& Se uit ns % da%, n a%estea din urm, pu.li%ul %uta ntr ade!r
1

Edgar Allan Poe - Editura .entru literatur2 uni3ersal2, 1966. =

-a.surdul amplifi%at pn la grotes% "&&&$ elementul de groa( dus pn la ori.il "&&&$ %ara%terul spiritual e)agerat pn la .urles% "&&&$ fa%torul de neo.inuit transformat n straniu i misti%/,, %ele dinti rspundeau unor aspira#ii de %u totul alt natur& 0n a%ea prim 'umtate a se%olului al 6I6 lea, interesul pentru tiin# i tehni% nregistrea( un salt spe%ta%ulos, pe msura su%%eselor nregistrate n %ele mai !ariate domenii& Spirit aflat n perpetu efer!es%en#, Poe se integrea( flu)ului general, do!edind %hiar un ni!el de informare net superior %elui al %onfra#ilor si& Curio(itatea i se e)er%it pn i n dire%#ii %u totul se%undare, dup %um o do!edete reda%tarea unui manual de %on%hiliologie& 5ar n %entrul aten#iei sale se afl, n mod fires%, %te!a dintre marile pro.leme ale timpului1 de(legarea enigmei polare, na!iga#ia aerian diri'at, (.orul din%olo de limitele gra!ita#iei terestre& Prima !a fi a.ordat ntr o modalitate mai mult fantasti%, situndu se de%i n afara o.ie%tului %er%etrii noastre "/anuscris B2sit Cntr-o sticl2, *3enturile lui *rt"ur Aordon P#m$& A doua %onstituie fundalul i laitmoti!ul 8arsei cu balonul, aprnd in%idental i n /ellonta Tauta& 0n sfrit, a treia prile'uiete la.orioasele i fante(istele, nota#ii din 'urnalul as%ensiunii lui 4ans Pfaall& Semnalnd a%este %onsonan#e de lo% fortuite, ne !om feri de o suprali%itare simplist& 0n inten#iile autorului intra, fr ndoial, i mistifi%area, la %are se refer el nsui n %omentariul pre%ednd 8arsa cu balonul& 5ar o mistifi%are de un tip %u totul spe%ial, al %rei i( de autenti% i a f%ut pe %ititorii numrului din ,7 aprilie ,899 al lui T"e Sun s i smulg (iarul
1

'in scrisoarea lui Poe c2tre T"omas D"ite. 6

din mini& Era triumful unei %on%ep#ii no!atoare, teoreti(ate astfel de autor ntr o not la mai !e%hea po!estire 5ans P6aall, n legtur %u alte lu%rri pe teme %osmi%e1 -0n a%este diferite opus%ule, s%opul este totdeauna satiri%, tema o des%riere a mora!urilor lunare n raport %u ale noastre 5ar n ni%i un %a( nu !d efortul de a fa%e plau(i.ile amnuntele %ltoriei nsi& To#i autorii par a.solut ignoran#i n materie de astronomie: n 5ans P6aall, inten#ia este original n msura n %are repre(int un efort %tre !erosimilitate n apli%area prin%ipiilor tiin#ifi%e "att %t o ngduie natura fantasti% a su.ie%tului$ la %ltoria de la Pmnt la ;un/& Efortul %tre !erosimilitate iat e)presia %on%entrat a uneia dintre %onstantele fantasti%ului tiin#ifi%& El poate, fi identifi%at, n em.rion, la C<rano de +ergera% "%utia %u i%osaedru din Statele &i im.eriile ,unei$ sau la S=ift "sistemul de propulsie al insulei (.urtoare din 02l2toriile lui Aulli3er$& 5ar %eea %e era sumar i episodi% de!ine, la Poe, esen#ial n sus#inerea ideii dominante& 5es%rierea .alonului domnului Mon%> Mason, %u toate a%%esoriile sale, %reea( %limatul de mira%ulos tiin#ifi% ne%esar pentru a l fa%e pe %ititor s a%%epte e)trapolarea ndr(nea# a reali(rilor timpului& Con%i(ia i limpe(imea fra(ei, grada#ia, folosirea a.il a tehni%ii suspensului %onfer detaliilor aerostati%e o neateptat no.le#e, f%ndu le s %on%ure plenar la impresia de ansam.lu& Cu!inte %a lest, na%el, eli%e, ghidrop do.ndes% !alen#e poeti%e, ntre#innd mira'ul nemaipomenitei a!enturi transatlanti%e& Pro%edeul poate fi identifi%at %u uurin# i n alte po!estiri& 3elatarea as%ensiunii lui 4ans Pfaall este
E

literalmente mpnat %u no#iuni tiin#ifi%e reale i imaginare& Tre(irea %ontelui Allamista>eo din ndelungata sa ana.io( a3ant la lettre se efe%tuea( printr o serie de opera#iuni %u impli%a#ii medi%o anatomi%e, des%rise %u minu#io(itate& * o mie &i doua .o3este a Fe"ere:adei i are, de fapt, %entrul de greutate n en%i%lopedi%ele note de su.sol& Pn i enigmati%a ntmplare a domnului Augustus +edloe este pus %um!a pe seama e)perien#elor mesmeri%e, foarte la mod n a%ea perioad ",89?$ i asimilate de Poe o.inuitelor e)perien#e de la.orator& Cum se e)pli% atun%i, n raport %u a%est ade!rat %ult al utili(rii arsenalului tiin#elor mai mult sau mai pu#in e)a%te, atitudinea s%riitorului fa# de @tiin# protestul romanti% din des %itatul Sonet, ironia din 5ans P6aall, satira din 'e 3orb2 cu-o mumie i Gmul 62cut buc2Hi, sar%asmul din /ellonta Tauta?&&& Contradi%#ia, dup opinia noastr doar aparent, a dat natere multor generali(ri gr.ite, pri!ind %onser!atorismul lui Poe, atitudinea lui de nen%redere dispre#uitoare n progres, et%& E)ist ns i %omentatori %are au sondat mai adn%, a'ungnd pn la amr%iunea as%uns su. mistifi%are i in!e%ti!& -Ar fi fals i nedemn de un asemenea %reier s ni l repre(entm drept rutinat, !r'ma al ori%rei %u%eriri tiin#ifi%e s%rie, de pild, Camille Mau%lair,& El se temea i i .tea 'o% de falsul progres "&&&$ un fel de religie grosier, pre#uind tiin#a doar pentru e)pli%a#iile ei utilitare, mi'loa%e de nego# i de %onfort "&&&$ %redin#a fetiist ntr o perfe%#ionare indis%uta.il, prin nsi %urgerea timpului i un dispre# stupid i !ino!at fa#
1

;e gAnie dBEdgar Poe I *lbin /ic"el, 19-=. 8

de tre%utC& @i, mai departe1 -El %onsidera % tiin#a industrial, ale %rei rapide i impresionante %u%eriri preau pe atun%i ade!rate mira%ole, !a de!eni o %alamitate da% progresia ei nu !a %orespunde unei progresii paralele i de egal nsemntate n domeniul e!olu#iei morale/& Snt o.ser!a#ii %are surprind %u a%uitate o stare de spirit %ara%teristi% nu numai lui Poe, %i i multora dintre %ontemporanii i urmaii si& O.sesia %onse%in#elor nefaste ale ne%on%ordan#ei dintre progresul tehni%o tiin#ifi% i %el moral fre%undea( operele unui lung ir de s%riitori, atini definiti! sau pasager de mor.ul anti%ipa#iei& E)pli%a#ia ni se pare !ala.il i pentru atitudinea lui Poe fa# de pro.lemele so%iale i politi%e ale !remii& Indi!idualismul i nsingurarea sa romanti%, pre'ude%#ile legate de unele %on%ep#ii sudiste pe %are le a mprtit, teoria grada#iei opuse egalitarismului nu ne ofer de%t o 'ustifi%are aparent a ata%urilor mpotri!a demo%ra#iei %a sistem de gu!ernare& Ade!rul este % s%riitorul generos i sensi.il fusese ul%erat de spe%ta%olul pe %are l ofereau %ampionii a%estei -demo%ra#ii/& Iat de %e %u!ntul -politi%/ i sugerea( portretul grotes% al unui demagog ele%toral " 'e 3orb2 cu o mumie$, dup %um %u!ntul -repu.li%/ i apare odios, aso%iat, printr o %ir%ums%riere la fel de e)%lusi!ist i de ina%%epta.il, doar %ompromiterii sufragiului uni!ersal prin %om.ina#iile frauduloase ale partidelor .urghe(e "/ellonta Tauta$& 5e altfel, !emntul fa.ulei este a.andonat ntr o nsemnare din /arBinalia1 -Cnd ;u%ian a des%ris statuia Dde marmur penteli% la suprafa#, iar nuntru plin de (dren#e murdareE el a a!ut fr ndoial o
9

!i(iune profeti% a marilor noastre institu#ii finan%iare/& 0n a%east lumin, -paseismul/ lui Poe do.ndete semnifi%a#ii mai profunde de%t %ele pe %are i le ar %onferi slu'irea imperati!elor modei literare sau n%lina#iile temperamentale& Emines%u putea s propun %ontemporanilor modele de !irtute %i!i% desprinse din nsi istoria multise%ular a poporului su& Protestnd %u a%eeai !ehemen# mpotri!a tarelor pre(entului, Poe tre.uia s #in seama % se adresea( unei na#iuni foarte tinere i eterogene ale %rei tradi#ii a.ia n%epeau s se fi)e(e& Elementul antiteti% al %ompara#iei sale !a fi de%i !e%hile %i!ili(a#ii, %onsiderate depo(itare ale n#elep%iunii a.solute& Contele Allamista>eo na demonstra %hiar % multe dintre %u%eririle tiin#ei i tehni%ii din !remea lui Poe nu fa% de%t s imite reali(rile Egiptului faraoni%, uneori fr s ating mre#ia originalului&&& C a!em de a fa%e mai mult %u un pro%edeu literar de%t %u o idee profund an%orat n %ontiin#a s%riitorului ne o demonstrea( * o mie &i doua .o3este a Fe"ere:adei, n %are un alt repre(entant al tre%utului ntmpin des%rierea -minunilor/ %i!ili(a#iei moderne %u o nen%redere iremedia.il& Este o alt iposta( a %onta%tului ntre dou lumi despr#ite de un a.is temporal: o iposta( mai plau(i.il, impli%nd a%%eptarea progresului %ontestat n 'e 3orb2 cu o mumie, /ellonta Tauta et%. Insolitul tiin#ifi% al operei poeti a dat natere i unor interpretri insolite& 0ntr un dis%utat i

dis%uta.il -studiu psihanaliti%/,, Marie +onaparte pretinde, de pild, % 4ans Pfaall, %osmonautul a!ant la lettre ur%nd spre ;un %u %apul n 'os, l repre(int pe nsui Poe aspirnd, n mod in%ontient, s se ntoar%, n a%east po(i#ie prenatal, n pnte%ul mamei sale& E o opti% !is%eral %are ma%ulea( fiorul adoles%entin rmas de pe !remea %nd s%riitorul de mai tr(iu pri!ea ore ntregi firmamentul, prin luneta de pe terasa %asei din 3i%hmond a familiei Allan& C%i Cosmosul a e)er%itat asupra lui o fas%ina#ie statorni%, mrturisit n% din poemul *l *araa6 ",8FG$, a %rui a%#iune se desfoar pe o stea des%operit de T<%ho +rahe n se%olul al 6*I lea& E ade!rat % n a%east fas%ina#ie se infiltrea( uneori a%%ente mor.ide& Creatorul hipersensi.il i hiperlu%id e o.sedat de ideea mor#ii Pmntului i Hni!ersului& Amintindu i, poate, % astronomii din -02l2toriile lui Aulli3er/ se temeau de o e!entual %io%nire %u o %omet, el i imaginea( %onse%in#ele n 'iscuHie Cntre Eiros &i 0"armion& Sfritul lumii, pus pn atun%i pe seama mplinirii nai!elor profe#ii apo%alipti%e, de!ine astfel un -%omar tiin#ifi%/ - pe %are literatura de anti%ipa#ie l !a utili(a n forme uneori foarte asemntoare "!e(i, de pild, S6Cr&itul lumii al lui Camille Ilammarion$& E3rika merge i mai departe, postulnd pr.uirea ntregului Hni!ers, prin re!enirea atomilor la unitatea primordial&
1

EdBar Poe, Jtude .s#c"oanalitiKue. ,es Editions 'enLel et Steele, Paris, 1911. 'an Petra&incu, EdBar Poe, iluminatul, Editura 40ultura )om%neasc29, 19@-. 11

Considerat de Poe drept %heia de .olt a ntregii sale opere, a%est -poem %osmogoni%/ este un ade!rat %nte% de le.d al geniului su anti%ipator& Sa!an#i eminen#i %a Arthur Eddington i Edmond +auer au de%larat % E3rika do!edete o anumit pre!i(iune a ideilor tiin#ifi%e moderne& 0n super.ul eseu 'es.re E3rika,, Paul *aler< i atri.uie autorului -afirmarea rela#iilor simetri%e i re%ipro%e ntre materie, timp, spa#iu, gra!ita#ie i lumin& Este ntr ade!r o simetrie formal %are %onstituie %ara%terul esen#ial al repre(entrii Hni!ersului, potri!it lui Einstein/: i, mai departe1 -Cnd Poe msoar durata Cosmosului su prin timpul ne%esar pentru %a toate %om.ina#iile posi.ile ale elementelor s fi fost efe%tuate, te gndeti la ideile lui +olt(mann i la %al%ulele sale de pro.a.ilitate apli%ate la teoria %ineti% a ga(elor& E)ist n E!ri>a o presim#ire a prin%ipiului lui Carnot i a repre(entrii a%estui prin%ipiu prin me%anismul difu(iunii/& 0n E3rika e)ist, poate, i e)pli%a#ia a%estor pre!i (iuni i presim#iri& Poe teoreti(ea( ai%i drepturile intui#iei, afirmate i e)emplifi%ate n /ellonta Tauta i respinse de tiin#a timpului& A.ia dup %te!a de%enii lu%rrile lui 4enri Poin%arA, +ergson et%& au situat ipote(a, imagina#ia, intui#ia la nl#imea pe %are le o atri.uise marele s%riitor ameri%an& @i da% a%esta din urm se refer la des%operirile lui Jepler, Ke=ton, Champollion, opera lui ne ofer i demonstra#ii %u un %ara%ter mai limitat, dar nu mai pu#in i(.itor& Iat un e)emplu1 5o%torul Iergusson, eroul primei -%ltorii e)traordinare/ a lui 2ules *erne "0inci s2.t2mmi Cn
1

VarietMs, 19-1 1-

balon, ,8L7$, de%lar fr e%hi!o%1 -Ku %red % s ar putea a'unge s se %ondu% .aloanele& Tre.uie %utat alt%e!aM 5e pild, da% un .alon nu poate fi diri'at, m%ar s fie men#inut n %uren#ii atmosferi%i prielni%i/& A%east idee ingenioas apare %u %in%ispre(e%e ani mai de!reme m /ellonta Tauta, formulat i mai pre%is1 -&&&posi.ilitatea (.orului n toate dire%#iile prin simpla %o.orre sau nl#are pn la atingerea unui %urent fa!ora.il&&&/ Iar eroul po!estirii i mai !e%hi 8arsa cu balonul ",899$ -s a gndit s ntre.uin#e(e prin%ipiul uru.ului lui Arhimede, n s%opul propulsiunii n aer/, %onstruind un fel de eli%e multipl& Prin n!rtirea manual a eli%ei, aerostatul de form elipsoidal "M$ poate fi propulsat %u !ite(e !aria.ile, dire%#ia (.orului fiind asigurat de o %rm& 0ntr un studiu despre Poe pu.li%at n -/usMe des 6amilles/, tnrul 2ules *erne deplngea faptul % 8arsa cu balonul nu respe%t legile fi(i%ii i ale me%ani%ii& 5e fapt, n %iuda unor amnunte fante(iste, Poe a !(ut mai limpede solu#ia pro.lemei na!iga#iei diri'ate a aparatelor de (.or mai uoare %a aerul& @i, %u toat inten#ia mistifi%atoare a autorului, po!estirea respir par% in!oluntar n%rederea n progresul tehni%o tiin#ifi%1 -Marea pro.lem a fost, n sfrit, re(ol!atM Aerul, %a i pmntul i o%eanul, a fost i el %u%erit de tiin# i !a a'unge pentru omenire o %ale o.inuit i larg des%his tuturora/. Intui#ia lui Poe arun% o punte mira%uloas i %tre alte nfptuiri sau pre!i(iuni %erte ale se%olului nostru, %rend totodat teme, idei i pro%edee %are !or intra n fondul de aur al anti%ipa#iei literare& Eroii lui SA.astien Mer%ier "*nul dou2 mii .atru sute
11

.atru:eci$ i Nashington Ir!ing ")i. Van Dinkle$ adormiser pur i simplu, pentru a se tre(i de la sine peste %te!a se%ole sau %te!a de%enii& Contele Allamista>eo a fost supus unui tratament %are a dus la -suspendarea indefinit a tuturor fun%#iunilor animale/ i este tre(it %u a'utorul ele%tri%it#ii, dup -%in%i mii %in%i(e%i de ani i %te!a luni/& A!em de a fa%e %u o e!ident e)perien# de ana.io(, n %are m.lsmarea a luat lo%ul hipotermiei i o%urile gal!ani%e n%l(irii treptate a %orpului&&& Cu toat ironia ne%ru#toare la adresa -mira%olelor/ tiin#ei, Gmul 62cut buc2Hi prefigurea( utili(area pe s%ar larg a mem.relor i organelor artifi%iale& 3epli%a modern a a%estui triumf al me%ani%ii este %i.erneti%ul domn 2ones, din po!estirea lui Sta nisla= ;em&&& Pn i mesmerismul, %atali(ator al multor -Po!estiri e)traordinare/, i a pierdut aura de magie neagr, de!enind un fenomen a%%eptat i utili(at su. numele de hipno(& 5in%olo de unele %oin%iden#e, po!estirea lui Auguste +edloe nu se datorea( de%i amintirii unui e!eniment petre%ut ntr o !ia# anterioar i do%torul Templeton ne ofer %heia enigmei, atun%i %nd i spune pa%ientului su1 -&&&n timp %e dumneata gndeai a%este lu%ruri n mi'lo%ul mun#ilor, eu eram o%upat ai%i, n %as, s le des%riu pe hrtie/& 0n a%est %a(, -raportul magneti%/ dintre %ele dou persona'e se manifest %a un %onta%t telepati% deose.it de !iu& Iar alu(ia total a lui +edloe se datorea( poate i sensi.ili(rii sim#urilor, prin %onsumul e)agerat de opiu. Cu%erirea !(duhului i a spa#iului %osmi%, %ltoria n timp %u a'utorul ana.io(ei, omul pe 'umtate artifi%ial, posi.ilit#ile hipno(ei i ale
1@

telepatiei&&& Ct ar mai fi e)tins Poe uni!ersul anti%ipa#iei, da% n ar fi murit la patru(e%i de ani? Cine!a spunea % un gen literar se nate din ntlni rea unui geniu %u un %omple) de mpre'urri fa!ora.ile& Oeniul autorului Po3estirilor e;traordinare i al 0orbului nu mai tre.uie demonstrat& Iar efer!es%en#a general din prima 'umtate a se%olului tre%ut oferea un ideal %omple) de mpre'urri& 0ntlnirea a a!ut lo%& S i re%unoatem lui Edgar Poe paternitatea fantasti%ului tiin#ifi%& IG+ 5GN*+*

1=

HANS PFAALL
Cn rom%ne&te de Ion Vinea

'u.2 ultimele &tiri sosite de la )otterdam-, se .are c2 acest ora& se a6l2, din .unct de 3edere 6ilo:o6ic, .rad2 unor 6ierberi 6oarte mari. $ntr-ade32r, au a3ut loc acolo unele CntCm.l2ri atCt de nea&te.tate &i atCt de noi &i ne.otri3ite cu o.iniile .reconce.ute, CncCt nu m2 .ot Cndoi c2 nu 3a trece mult2 3reme &i CntreaBa Euro.2 3a 6i :Buduit2O tot ce e trainic .e lume se 3a cutremura, &i tot ce e raHiune &i calcul se 3a Cn3r2Pbi. Se .are c2 Cn :iua de... a lunii... Qnu-mi aduc bine
1

,a dre.t 3orbind, e .rea .uHin2 asem2nare Cntre sc"iHa modest2 de mai Pos &i 6aimoasa Po!este a lunii a domnului ,ockeO dar cum amCndou2 nu sCnt decCt ni&te misti6ic2ri Qde&i una din ele e scris2 .e un ton "a:liu, iar cealalt2, cu .ro6und2 serio:itateR, &i, cum ambele misti6ic2ri au acela&i subiect: luna, &i, mai mult Cnc2, amCndou2 Cncearc2 s2 .ar2 3erosimile .rin am2nunte &tiinHi6ice, autorul lui 4ans Pfaall crede c2 e nimerit s2 s.un2, Cn a.2rarea sa, c2 acest 'eu dPesprit - aceast2 Blum2 a sa - a 6ost ti.2rit2 Cn Southern ;iterar< Messenger cam cu trei s2.t2mCni mai Cnainte de a 6i Cnce.ut ti.2rirea lucr2rii domnului ,ocke Cn Ke= Qor> Sun. $nc"i.uindu-&i c2 ar e;ista o asem2nare, care .oate c2 nici nu e;ist2, unele :iare din +e> ?ork l-au re.rodus .e 4ans Pfaall &i l-au con6runtat cu Po!estea lunii Cn sco.ul de a identi6ica .e autorul uneia dintre ele cu autorul celeilalte [n.a!. [3i%hard Adams ;o%>e Q18 18E1R, :iarist sub a c2rui semn2tur2 Ba:eta Ke= Qor> Sun a ti.2rit la trei s2.t2mCni du.2 4ans Pfaall .rimul dintr-o suit2 de articole misti6icatoare intitulate 5is%o!eries in the Moon Q'esco.eriri .e ,un2R, Cn care autorul con6irma c2 astronomul 2ohn 4ers%hel Q1E9--18E1R ar 6i stabilit e;istenHa unei .o.ulaHii 6oarte dense Cn ,un2.! *lu:ie la Aot"am, nume 6rec3ent atribuit ora&ului +e> ?ork. 16

aminte data e;act2R1, o mulHime nenum2rat2 se adunase, nu .rea se &tie din ce anume .ricini, Cn marea PiaH2 a Nursei din 6rumosul ora& )otterdam -. Siua era neobi&nuit de cald2 .entru acest anotim.: de-abia se simHea o slab2 adiere de 3Cnt, iar mulHimea, .e care o stro.eau la r2stim.uri r2.2ielile de scurta durat2 ale .loii ce c2dea din alba &i uria&a CnBr2m2dire a norilor r2s.CndiHi cu CmbelsuBare .e albastra bolt2 a 6irmamentului, nu-&i .ierdea cCtu&i de .uHin 3oia bun21. 02tre amia:2, totu&i, s-a stCrnit o u&oar2, dar destul de simHit2 6r2mCntare Cn rCndurile celor din 6aH2. * urmat tr2nc2neala a :ece mii de limbi. G cli.2 du.2 aceea, :ece mii de 6eHe sau Cntors s.re cer, :ece mii de .i.e c2:ur2 deodat2 din colHurile a :ece mii de Buri, &i un striB2t, care nu .oate 6i asemuit cu nimic alt decCt cu 3uietul +iaBarei@, r2sun2 CndelunB, cu .utere, cu 6urie, .rin toate Cm.rePurimile )otterdamului. $n curCnd, .ricina acestui t2r2boi de3eni CndeaPuns de 32dit2. 'ind2r2tul uria&ei Br2m2diri a uneia din acele mase de nori cu 6orme .recise - des.re care am mai 3orbit - se 32:u, i3indu-se Cncet, Cntr-o Cntins2 arie de s.aHiu albastru, o ciudat2 ar2tare eteroBen2, dar .l2smuit2, .are-se, dintr-o substanH2 solid2, cu o Cn62Hi&are atCt de neobi&nuit2 &i de o alc2tuire atCt de n2:dr23an2, CncCt nu .utea 6i Cn ru.tul ca.ului CnHeleas2 &i nicicCnd CndeaPuns de
1

Im.reci:ie calculat2 - 3e:i E.*. Poe, +on +on, ;igeia, Omul f%ut .u%#i etc. Neurs.lein, sau PiaHa Nursei, unde se a6l2 statuia lui Erasmus. ,a 3remea res.ecti32 .o.ulaHia +e> ?ork-ului era de a.ro;. = de locuitori. 1 E 3orba de 1 a.rilie. @ Poe n-a 32:ut-o niciodat2. 1E

admirat2 de mulHimea de tCrBo3eHi :dra3eni care se uita la ea, de Pos Cn sus, cu Bura c2scat2. 0e s2 6ie oareT In numele tuturor matroanelor &i dia3olilor din )otterdam, ce .utea oare s2 .re3esteasc2T +imeni nu &tia. +imeni nu-&i .utea Cnc"i.ui. +imeni, nici c"iar .rimarul, m<nheer1 Su.erbus Von (nderduk, n-a3ea nici cel mai neCnsemnat indiciu care s2-l aPute s2 de:leBe acest mister. *&adar, ne6iind nimic mai bun de 62cut, 6iecare dintre cei de 6aH2 C&i .otri3i dm nou cu BriP2 .i.a Cn colHulUBurii &i, 62r2 a sl2bi din oc"i 6enomenul, .u62i, 62cu o .au:2, se leB2n2 Cntr-o .arte &i Cntr-alta, morm2i ce3a cu tClc, se mai leB2n2 o dat2, mai morm2i ce3a, mai 62cu o .au:2 &i, Cn s6Crsit, .u62i din nou-. 'ar, Cntre tim., obiectul unei atCt de mari curio:it2Hi &i .ricina unui 6um atCt de Bros se l2s2 Cn Pos, tot mai Pos, deasu.ra .a&nicei cet2Hi. In mai .uHin de cCte3a minute aPunse destul de a.roa.e ca s2 .oat2 6i 32:ut 6oarte deslu&it. P2rea s2 6ie - o, da, nu Cnca.e Cndoial2 - era Cntr-ade32r un 6el de balon. 0u siBuranH2 Cns2 c2 niciodat2 .Cn2 atunci asemenea balon nu mai 6usese 32:ut la )otterdam. 02ci, roBu-32, daHi-mi 3oie s2 Cntreb: cine oare a mai au:it de un balon 62cut .e de-a-ntreBul din Ba:ete murdareT +imeni, desiBur, Cn toat2 Glanda. Fi, totu&i, aici, c"iar sub nasul .o.orului sau mai
1

M<nheer V domnul QCn olande:2 Cn oriBinalR. +u o dat2 Poe Ci 3Cr2 la un loc .e olande:i cu Bermanii, ca Cn Eure>a de .ild2: 4<ant, un olande:9 sau Cn *on 2ung, Mistifi%are& +umele *on Hnterdu> e suBerat .robabil de Peter Vanderdonck, 6olcloristul amintit de .ro:atorul Das"inBton Ir3inB, iar Super.us QCn lat., 4aroBant9R de TarKuinius Su.erbus, ultimul reBe al )omei. E recreat2 atmos6era din Istoria lui Jni%>er.o%>er de Das"inBton Ir3inB. Cf& E.*. Poe, 5ra%ul n %lopotni#& 18

deBrab2 niHel mai de.arte &i mai sus de nasul s2u, se a6la obiectul des.re care 3orbim, &i CnPB"ebat &tiu asta din i:3orul cel mai autori:at - c"iar din materialul .omenit, &i de care nimeni nu &tia c2 .oate 6i 6olosit Cntr-un asemenea sco.. Era o nemaiau:it2 PiBnire adus2 bunului-simH al tCrBo3eHilor din )otterdam. 0Ct des.re Cn62Hi&area acestui 6enomen, ea era &i mai 3rednic2 de ocar2. *ducea nici mai mult, nici mai .uHin - cu o uria&2 scu6ie de nebun, Cntoars2 cu moHul Cn Pos. Fi aceast2 asem2nare nu .2ru nicidecum mic&orat2 cCnd, du.2 o mai am2nunHit2 cercetare, mulHimea 32:u un ditamai ciucure atCrnCnd de e;tremitatea ei, iar Cn Purul marBinii de sus, adic2 Cn Purul ba:ei conului, un colan de instrumente asem2n2toare cu ni&te t2l2nBi de mioriHe ce clinc"eteau necontenit .e aria +ett< Martin1& 'ar iat2 ce .unea 3Cr6 la toate: leBat2 cu .anBlici albastre de ca.2tul 6antasticei ma&ini, s.Cn:ura, Cn c"i. de nacel2, o .2l2rie uria&2 de castor, cu boruri nem2surat de late. Pe calota ei emis6eric2 se 3edeau o aBra62 de arBint &i o .anBlic2 neaBr2. Fi era totu&i un 6a.t 3rednic de luare-aminte c2 nu .uHini cet2Heni ai )otterdamului se Purau c2 Cn re.etate rCnduri mai 32:user2, Cnainte 3reme, .2l2ria cu .ricina. Intr-ade32r, CntreaBa adunare se uita la ea ca la un lucru bine cunoscut, cCnd, la 3ederea ei, doamna Arettel P6aall- scoase un striB2t de 3oioas2 uimire, :icCnd sus &i tare c2 e c"iar .2l2ria .reaiubitului ei soH. Era o Cm.rePurare cu atCt mai 3rednic2 de b2Bat Cn
1 -

0Cntec .o.ular enBle:. Cn oriB., !ro= Orettel Pfaall: oland. !ro= V doamnaO %f& 4ansel i Orettel, .o3estea 6raHilor Arimm. 19

seam2, cu cCt numitul P6aall, dim.reun2 cu trei to3ar2&i de-ai s2i, dis.2ruser2 din )otterdam cam de 3reo cinci ani de :ile, Cntr-un c"i. cu totul nea&te.tat &i de neCnHeles &i, .Cn2 Cn cli.a cCnd Cnce.em aceast2 .o3estire, toate Cncerc2rile de a a6la ce3a des.re ei d2duser2 Bre&. E ade32rat c2, nu demult, cCte3a oseminte, socotite dre.t omene&ti, 6useser2 desco.erite Cntr-un loc retras din .artea de r2s2rit a ora&ului, amestecate de-a 3alma cu ni&te d2rCm2turi ciudate. Se B2siser2 unii care merseser2 cu BCndul .Cn2 la a-&i Cnc"i.ui c2 se CntCm.lase Cn acel loc o crim2 CnBro:itoare &i c2 e 6oarte cu .utinH2 ca 3ictimele s2 6i 6ost c"iar 5ans P6aall &i cei trei to3ar2&i ai s2i. 'ar s2 ne Cntoarcem la .o3estirea noastr2. *&adar, balonul acesta Q.entru c2 nu Cnca.e Cndoial2 c2 era un balonR .oBorCse cam la o sut2 de .icioare deasu.ra .2mCntului, CnB2duind ast6el mulHimii s2 3ad2 destul de deslu&it .ersoana care se a6la Cn el. Era Cntr-ade32r un ins 6oarte ciudat. 0a Cn2lHime nu .utea s2 aib2 mai mult de dou2 .icioare. 'ar statura aceasta, oricCt era ea de mic2, Cl .utea totu&i 6ace s2-&i .iard2 ec"ilibrul &i s2-l dea .este marBinea micii nacele, de n-ar 6i 6ost o obad2 circular2, care Ci aPunBea .Cn2 la .ie.t, leBat2 de 6uniile balonului. Tru.ul omuleHului era .este m2sur2 de l2t2reH &i d2dea CntreBii sale 62.turi o rotunPime 62r2 nici un rost. Picioarele, desiBur, nu .uteau 6i 32:ute deloc, de&i o substanH2 cornoas2, de .ro3enienH2 dubioas2, a.2rea oca:ional .rintr-o cr2.2tur2 din 6undul nacelei, sau, ca s2 3orbesc mai corect, din 6undul .2l2riei. *3ea ni&te mCini uria& de mari. P2rul Ci era cenu&iu &i Cm.letit Cntr-o coad2 .e
-

s.ate, iar nasul, 62r2 .erec"e de lunB, coroiat &i ro&u. *3ea oc"i str2lucitori &i mari, .ri3irea .2trun:2toare. N2rbia &i obraPii, cu toate c2 :bCrciHi de trecerea anilor, Ci erau .lini, .u"a3i &i l2saHi. 0Ct des.re urec"i, nu .uteai desco.eri nici urm2 de a&a ce3a .e orice .arte a ca.ului. *cest ciudat &i micuH i.oc"imen era Cmbr2cat cu un surtuc larB de m2tase a:urie &i cu .antaloni .otri3iHi &i strimHi, strCn&i .e Benunc"i cu aBra6e de arBint. Vesta lui era dintr-un material B2lbui &i lucios. Purta .e ca. - tras2 &trenB2re&te .e o s.rincean2 - o tic"ie de ta6ta alb2. Fi ca nimic s2 nu-i li.seasc2, BCtul Ci era Cn62&urat Cntr-o basma de m2tase de un ro&u-sCnBeriu, care-i c2dea moale .Cn2 la .ie.t, unde 62cea un nod n2:dr23an, de o m2rime neobi&nuit2. 0Cnd se a.ro.ie, .recum am mai s.us, la 3reo sut2 de .icioare de .2mCnt, micul &i 3%rstnicul gentleman 6u a.ucat deodat2 de un tremurici &i .2ru c2 nu mai are de BCnd s2 se mai a.ro.ie cCtu&i de .uHin de terra firma,& *runcCnd atunci o cantitate de nisi. dintr-un sac de .Cn:2 .e care-l ridicase cu mult2 Breutate, r2mase neclintit o cli.2. *.oi, cu mi&c2ri Br2bite &i Cn6riBurate, Cnce.u s2 scoat2 dintrun bu:unar de a6ar2 al surtucului un .orto6oliu mare de maroc"in, Cl cCnt2ri, b2nuitor, Cn mCn2. Se uit2 la el, cu. o .ri3ire .este m2sur2 de sur.rins2, &i era 32dit c2 Breutatea .orto6oliului Cl uimise, Cn s6Cr&it, Cl desc"ise. Scoase din el un .lic uria&, .ecetluit cu cear2 ro&ie &i leBat cu mult2 BriP2 cu o s6oar2 tot ro&ie, &i Cl arunc2 dre.t la .icioarele .rimarului Su.erbus Von (nderduk. E;celenHa sa se a.lec2 s2-l ridice. 'ar aeronautul, care nu Cncetase s2 6ie 6oarte
1

P2mCntul 6erm QCn limba latin2 Cn oriBinalR. -1

nelini&tit &i nici nu mai a3ea .esemne 3reo alt2 treab2 care s2-l Hin2 la )otterdam, Cnce.u c"iar din aceast2 cli.2 s2-&i 6ac2 .reB2tirile de .lecare. Fi 6iindc2 trebuia neBre&it s2 se de:bare de o .arte din lest ca s2 se .oat2 Cn2lHa din nou, iat2 c2 Pum2tatea de du:in2 de saci .e care el Ci arunc2, 62r2 s2 se mai osteneasc2 a-i de&erta, c2:ur2, unul cCte unul, Cn s.inarea nenorocitului .rimar &i Cl d2dur2 .este ca. de nu mai .uHin de dou2:eci &i una de ori, Cn 32:ul 6iec2rui locuitor din )otterdam. +u se .oate totu&i .resu.une c2 m2reHul (nderduk a l2sat s2 treac2 62r2 a 6i .ede.sit2 aceast2 necu3iinH2 a b2trCnului omuleH. Na se s.une c2, dim.otri32, la 6iecare din cele dou2:eci &i una de tumbe el a .u62it mCnios &i deslu&it din .i.a lui, .e care Cn tot acest tim. a Hinut-o din r2s.uteri Cn colHul Burii &i .e care, cu 3oia lui 'umne:eu, e "ot2rC t s-o Hin2 bine .Cn2 la cea din urm2 a sa su6lare. $ntre acestea, balonul se Cn2lHa ca o ciocCrlie 1 &i, a3CntCndu-se de.arte deasu.ra cet2Hii, dis.2ru, Cn s6Cr&it, netulburat, du.2 un nor ce sem2na cu acela de du.2 care se i3ise Cn c"i. atCt de ciudat la 3enire, &i ast6el 6u .ierdut, .entru 3ecie, de oc"ii .lini de uimire ai bunilor cet2Heni din )otterdam. *cum atenHia tuturor se Cndre.t2 asu.ra scrisorii, Cm.rePur2rile Cn care 6usese aruncat2 &i urm2rile 6ire&ti ale acestora se do3edir2 6atale atCt .ersoanei, cCt &i demnit2Hii E;celenHei sale ilustrului .rimar, m<nheer Su.erbus Von (nderduk. *cest Cnalt dreB2tor nu uitase totu&i, Cn tim.ul mi&c2rilor sale Biratorii-, s2
1 -

Simbol uranianO aici cu sens ironic. Cn oriB., %ir%umg<rator<, termen introdus Cn limba enBle:2 de Poe "apud O)ford English 5i%tionar<$& --

.un2 la loc siBur e.istola, des.re care s-a 32:ut, du.2 cercetare, c2 a aPuns c"iar Cn mCinile celor Cn dre.t, 6iindc2 6usese adresat2 lui Cnsu&i, .recum &i .ro6esorului )ub-a-dub1, Cn calitatea lor o6icial2 de .re&edinte &i de 3ice.re&edinte ai 0oleBiului +aHional al *stronomilor din ora&ul )otterdam. 8u deci desc"is2 la 6aHa locului de c2tre cei doi demnitari, care B2sir2 Cntr-Cnsa nemai.omenita &i Cntr-ade32r 6oarte Cnsemnata comunicare ce urmea:2: E)%elen#elor lor *OK HK5E35HJ i 3H+ A 5H+, preedintele Ka#ional al i !i%epreedintele Colegiului

Astronomilor din oraul 3otterdam& Poate c2 e;celenHele 3oastre C&i mai aduc aminte de un biet me&te&uBar, .e nume 5ans P6aall, &i de meserie cCr.aci de 6oaie, care, dim.reun2 cu alHi trei to3ar2&i, a dis.2rut din )otterdam, mai acum cinci ani, Cntr-un c"i. ce .oate 6i socotit ca de neCnHeles. 0u 3oia E;celenHelor 3oastre, sCnt c"iar eu, acela&i 5ans P6aall, scriitorul comunic2rii de 6aH2. E un lucru bine cunoscut celor mai mulHi dintre scum.ii mei concet2Heni c2 3reme de .atru:eci de ani am locuit 62r2 Cntreru.ere Cn c2suHa .2trat2 de c2r2mid2 de la ca.2tul aleii numite Sauerkraut-, Cn care am stat .Cn2 Cn :iua dis.ariHiei mele. Str2mo&ii mei au locuit1

3u. a du.& Probabil de la /usta."a )ub-a-'ub <eli <"an, .ersonaPul lui Das"inBton Ir3inB. Var:2 acr2 QBerm. Cn oriB.R. -1

o &i ei de nu mai Hin minte cCnd. 0a &i mine, ei s-au Cndeletnicit Cn c"i. statornic cu 3rednica &i Cntrade32r b2noasa meserie de cCr.aci de 6oaie. ,a dre.t 3orbind, .Cn2 Cn anii ace&tia din urm2, cCnd .olitica le-a sucit oamenilor ca.ul, nici un cet2Hean cinstit din )otterdam nu-&i .utea dori &i nu .utea s2 Cmbr2Hi&e:e o meserie mai bun2 decCt a mea. /2 bucuram de credit, a3eam de lucru totdeauna &i nu duceam li.s2 nici de bani, nici de bun23oinH2. 0urCnd Cns2 am Cnce.ut, .recum s.uneam, s2 simt roadele libert2Hii, ale cu3Cnt2rilor nes6Cr&ite, ale radicalismului &i a tot 6elul de alte asemenea lucruri. Gameni care alt2dat2 erau cei mai buni mu&terii din lume nu mai a3eau acum nici m2car o cli.2 s2 se BCndeasc2 la tine. *3eau r2Ba: numai cCt le trebuia s2 .oat2 citi des.re re3oluHii &i s2 Hin2 .asul cu .roBresele BCndirii &i cu s.iritul tim.ului. 'ac2 a3eau ne3oie s2 aHCHe 6ocul din 3atr2, Cl aHCHau cu o Ba:et2, &i .e m2sur2 ce autoritatea Bu3ernului sl2bea, Cmi d2deam tot mai bine seama c2 .ielea &i 6ierul se 62ceau tot mai trainice, c2ci Cn 6oarte scurt2 3reme nu s-a mai B2sit Cn tot ora&ul nici m2car o .erec"e de 6oaie care s2 aib2 ne3oie de undrea sau de aPutorul ciocanului. Era o stare de lucruri care nu se mai .utea Cndura. *Punsei Cn curCnd calic ca un &oarece &i, a3Cnd ne3ast2 &i co.ii de CntreHinut, cu Cncetul .o3ara mea se 62cu de nesu6erit &i .ierdeam ceasuri CntreBi BCndindu-m2 la miPlocul cel mai .otri3it de a-mi .une ca.2t :ilelor. 'ar, Cntre tim., a6urisiHii de creditori nu-mi d2deau rga( s2 stau .e BCnduri. 0asa mea era de-a binelea asediat2 de dimineaH2 .Cn2 seara, a&a c2 Cnce.usem s2 turbe:, &i s2 6ac s.ume la Bur2, &i s2 m2 6r2mCnt ca un tiBru Cn cu&c2. /i-aduc aminte mai cu seam2 de trei
-@

d2lc2uci care m2 sCcCiau de m2 scoteau din r2bd2ri 62cCnd 3e&nic de straP2 la .oarta mea &i ameninHCndu-m2 cu as.rimile leBii. /-am Purat s2 m2 r2:bun amarnic .e tustrei ace&tia dac2 3oi a3ea 3reodat2 norocul s2-i .rind Cn B"ear2. Fi sCnt CncredinHat c2 .l2cerea asta de care m2 bucuram dinainte a 6ost sinBurul lucru .e lume care m-a Cm.iedicat s2-mi Cnde.linesc .e loc .lanul de a-mi :bura creierii cu un 6oc de .istol. *m socotit totu&i c2 e mai bine s2 m2 .re6ac, s2-mi st2.Cnesc mCnia, s2-i "r2nesc cu 62B2duieli, cu 3orbe dulci, .Cn2 ce, mulHumit2 3reunui noroc nea&te.tat, mi se 3a i3i un .rileP de r2:bunare. $ntr-o :i, cCnd le sc2.asem .rintre deBete &i m2 simHeam mai co.le&it ca niciodat2, am r2t2cit CndelunB &i 62r2 Hint2 .e str2:ile cele mai Cntunecate, .Cn2 ce, Cntr-un s6Cr&it, am dat Cntr-un colH .este o duB"ean2 de anticar. V2:Cnd Cn a.ro.ierea mea un scaun liber destinat clienHilor, m-am l2sat Cn eC, am2rCt &i ursu:, &i, 62r2 s2 &tiu de ce, am desc"is cel dintCi 3olum care-mi st2tea la CndemCn2. Era, din CntCm.lare, o mic2 bro&ur2 de astronomie s.eculati32, scris2 de .ro6esorul Encke1 de la Nerlin, sau .oate de un 6rance: cu un nume asem2n2tor. *3eam niHic2 s.oial2 de &tiinH2 Cn aceast2 materie, &i Cn curCnd m-am adCncit din ce Cn ce mai mult Cn cu.rinsul c2rHii, a&a CncCt l-am citit de dou2 ori Cnainte de a-mi reaminti ce se .etrece Cn Purul meu. Cntre tim. Cnce.u s2 se Cntunece &i mi-am Cndre.tat .a&ii s.re cas2. 'ar te;tul acelui tratat 62cuse
1

2ohann En%>e Q1E91-186=R, eminent astronom Berman, din 18-=, directorul Gbser3atorului *stronomic din NerlinO a calculat orbita cometei .eriodice desco.erite Cn anul 1818, care de atunci Ci .oart2 numele. -=

asu.ra mea o im.resie de neuitat, &i Cn 3reme ce "oin2ream .e str2:ile n2.2dite de Cntuneric, amintirea mea de.2na cu BriP2 raHionamentele ciudate &i uneori de neCnHeles ale autorului. 0Cte3a anumite .araBra6e Cmi tulburaser2 Cnc"i.uirea Cntrun 6el cu totul neobi&nuit. 0u cCt BCndeam mai mult asu.ra cu.rinsului lor, cu atCt mai tare cre&tea &i interesul .e care-l tre:iser2 Cn mine. EducaHia mea, destul de m2rBinit2 Cndeob&te, &i mai ales ne.rice.erea mea Cn .roblemele de 6ilo:o6ie natural2, de.arte de a m2 6ace neCncre:2tor Cn .uterea de a CnHeleBe ceea ce citisem sau s2 m2 6ac2 s2 .un la Cndoial2 noHiunile multi.le care se des.rinseser2 au 6ost, dim.otri32, un imbold .entru imaBinaHie. Fi eram destul de Cnc"i.uit, sau .oate destul de cuminte, ca s2 m2 Cntreb dac2 nu cum3a toate aceste idei neroade, care CncolHesc Cn minHi boln23icioase, nu conHin Cn ele, a&a cum se &i .are de alt6el, toat2 6orHa, tot ade32rul, .recum &i celelalte .ro.riet2Hi ce Hin de intuiHie &i instinctO &i dac2, .entru a 6ace un .as Cnainte, nu s-ar .utea ca .ro6un:imea, Cn .robleme de o natur2 .ur s.eculati32, s2 6ie do3edit2 ca o surs2 leBitim2 de 6alsitate &i eroare. 0u alte cu3inte, credeam, &i mai cred &i a:i, c2 ade32rul este de multe ori Cn sinea sa su.er6icial, si c2, Cn multe ca:uri, adCncimea const2 mai mult Cn abisurile Cn care o c2ut2m decCt Cn situaHiile reale unde .oate 6i B2sit2, Cns2&i natura .2rea s2-mi .rocure do3e:i .entru aceste .2reri ale mele. 0ontem.lCnd cor.urile cere&ti, m-a i:bit mai cu seam2 6a.tul c2 nu .uteam s2 distinB o stea cu aceea&i .reci:ie cCnd o .ri3eam cu o atenHie susHinut2, direct2 &i 62r2 de3ieri, ca atunci cCnd .ermiteam .ri3irii mele s2 lunece .rin 3ecin2tatea
-6

ei. 'esiBur, Cn acel moment nu-mi d2deam seama c2 acest .arado; a.arent era .ricinuit de 6a.tul c2 centrul 3i:ual era mai .uHin susce.tibil de a .rimi im.resii de lumin2 decCt .orHiunile .eri6erice ale retinei. *ceste cuno&tinHe, &i altele de acela&i 6el, leam asimilat Cn cursul urm2torilor cinci ani .lini de e3enimente, ani Cn care m-am de:b2rat de .rePudec2Hile st2rii mele sociale umile &i am uitat de cCr.aciul de 6oaie Cn multi.lele &i 6eluritele mele ocu.aHii. 'ar Cn .erioada des.re care 3orbesc, analoBia o6erit2 de o obser3aHie CntCm.l2toare asu.ra unei stele &i conclu:ia la care aPunsesem mau i:bit cu .uterea unei con6irm2ri .o:iti3e, &i atunci m-am "ot2rCt de6initi3 s2 urme: drumul .e care l-am urmat. Era tCr:iu cCnd am aPuns acas2. /-am dus Cndat2 la culcare. 'ar mintea mi-era .rea 6r2mCntat2 ca s2 .ot dormi &i am .etrecut toat2 noa.tea adCncit Cn BCnduri. SculCndu-m2 dis-de-dimineaH2, m-am re.e:it la .r232lioara librarului, unde am dat &i .uHinii bani .e care-i mai a3eam, ca s2 cum.2r cCte3a 3olume de mecanic2 cereasc2 &i astronomie .ractic2. 'ucCndu-le cu bine acas2, mi-am Cnc"inat citirii lor 6iece cli.2 liber2, &i Cn curCnd am 62cut .roBrese a&a de mari Cn studiul acestor &tiinHe, CncCt am socotit c2 sCnt Cn stare s2 .urced la Cn62.tuirea unui anume .lan. Cntre tim. m-am str2duit s2-i Cm.ac .e cei trei creditori care Cmi .ricinuiser2 atCtea neca:uri, Cn cele din urm2 am &i i:butit s2 6ac 6aH2 unei Pum2t2Hi din cererile lor, atCt .rin 3Cn:area unei .2rHi din mobilierul Bos.od2riei, cCt &i .rin 62B2duiala ce leam 62cut-o de a .l2ti &i r2m2&iHa, du.2 Cn62.tuirea unui mic .lan des.re care le-am s.us c2-l urm2ream
-E

&i .entru a c2rui Cnde.linire le-am cerut aPutorul. *st6el am reu&it, 62r2 .rea mare Breutate, s2 mi-i cC&tiB, c2ci erau ni&te oameni 62r2 nici o .reB2tire. ,ucrurile 6iind l2murite Cn acest c"i., am .urces, cu aPutorul soHiei mele - dar Cn cea mai mare tain2 &i cu b2Bare de seam2 - s2 3Cnd lucrurile ce-mi r2m2seser2 &i s2 adun - luCnd cu Cm.rumut sume mici, sub un cu3Cnt sau altul, &i 62r2 s2 m2 sinc"isesc cCtu&i de .uHin Qo m2rturisesc cu ru&ineR de 3iitoarele mele miPloace de .lat2 - o Cnsemnat2 sum2 de bani B"eaH2. 0u aceste miPloace, ast6el s.orite, mi-am 62cut rost, la r2stim.uri, de c"embric2 subHire, de 6oarte bun2 calitate, Cn buc2Hi de cCte dois.re:ece iar:i1 6iecare. *m mai cum.2rat s6oar2, 3ernis de cauciuc &i un co& de r2c"it2, mare &i adCnc, 62cut de comand2, iar .e lCnB2 acestea, 6elurite alte materiale necesare construirii &i ec"i.2rii unui balon de o m2rime neobi&nuit2. *m .us-o .e soHia mea s2 se a.uce de lucru &i s2-l dea Bata cCt mai deBrab2, &i i-am dat toate Cndrum2rile trebuincioase asu.ra 6elului cum trebuie s2 .rocede:e, Cntre tim. am lucrat din s6oar2 un 6ileu de o m2rime su6icient2: lam .re32:ut cu un inel &i cu 6rCnB"iile necesareO am cum.2rat un cuadrant, o busol2, un telesco., un barometru obi&nuit, cu anumite modi6ic2ri im.ortante, &i dou2 instrumente astronomice care nu sCnt .rea bine cunoscute. *m B2sit a.oi un moment .rielnic &i am c2rat noa.tea Cntr-un loc sinBuratic, la r2s2rit de )otterdam, cinci balerci cu
1

(nitate de m2sur2 enBle:2 .entru lunBime, eBal2 cu ,91@198 m. -8

cercuri de 6ier, cam de cCte cinci:eci de Baloane 1 6iecare, &i Cnc2 una de o ca.acitate &i mai mareO &ase tuburi de tinic"ea, construite anume, cu un diametru de trei Holi- &i o lunBime de :ece .icioareO o anumit2 cantitate de su.stan# metali% sau semimetali%, .e care nu o 3oi denumi, &i o du:in2 de damiBene cu un a%id foarte o.inuit& Aa:ul ce se obHine din aceste ultime elemente n-a mai 6ost 6abricat de nimeni decCt de mine sau, cel .uHin, n-a mai 6ost 6olosit niciodat2 Cntr-un asemenea sco.1. +-a& a3ea nimic Cm.otri32 s2 dau Cn 3ileaB 6ormula secret2 &i de.lin2 a acestui Ba: @, dar ea a.arHine, de dre.t, a&a cum am mai s.us, unui cet2Hean din +antes, Cn 8ranHa, care mi-a Cm.2rt2&it-o cu condiHia s2 nu o di3ulB. *cela&i ins mi-a CncredinHat, 62r2 s2 6i &tiut nimic des.re cele ce a3eam de BCnd s2 6ac, o metod2 de a construi baloane din .ieliHa unui anume animal &i .rin care orice .ierdere de Ba: este a.roa.e cu ne.utinH2. 'ar am B2sit cu cale c2 un asemenea miPloc era totu&i .rea costisitor, mai ales c2 era 6oarte .osibil
1

1. (nitate de m2sur2 .entru ca.acitate 6olosit2 Cn 2rile de limb2 enBle:2 i eBal2 cu circa .atru litri. -. Q)arR Sticl2 mai mare Cn care se .2strea:2 b2uturi. W 'in 6r. gallon. (nitate de m2sur2 .entru lunBimi 6olosit2 Cn *nBlia i Cn Statele (nite ale *mericii, eBal2 cu -=,@ mm. W 'in Berm. Roll. 1 Cn 3ersiunile A, +, C, 5, urmea:2 .asaPul: 4+u .ot decCt s2 Cndr2:nesc a s.une aici c2 el este un %onstituent al a(otului, mult2 3reme considerat ireductibil, &i c2 densitatea lui este de 3reo 1E,@ ori mai mi% de%t a hidrogenului& El este 62r2 Bust, dar nu 62r2 mirosO Cn stare .ur2 arde cu o 6lac2r2 3er:uie &i brusc de3ine otr23itor .entru 3iaHa animal29. @ 4,unarium9 - %f& S<m(onia1 A *o<age of 5is%o!er< "S<m(onia1 O e)pedi#ie tiin #ifi%, 18- , de 4*dam Seaborn9O 3e:i comentariile la Manus%ris gsit ntr o sti%l& -9

ca o c"embric2 subHire, Cmbibat2 cu o soluHie de cauciuc, s2 6ie tot a&a de bun2. Pomenesc aici de aceast2 Cm.rePurare .entru c2 se .rea .oate ca Cntruna din aceste :ile omul cu .ricina s2 Cncerce a se Cn2lHa cu balonul, 6olosind Ba:ul cel nou &i materialul amintit, &i nu doresc deloc s2-l li.sesc de onoarea unei in3enHii 6oarte oriBinale. Pe locul .e care, cCnd 3a 6i 6ost s2 um6lu balonul, a3eam de BCnd s2 a&e: balercile mai mici, am s2.at .e ascuns cCte o mic2 Broa.2O Bro.ile, ast6el 62cute, alc2tuiau un cerc cu un diametru de dou2:eci &i cinci de .icioare. *m s2.at &i Cn centrul cercului, unde era locul sortit celei mai mari balerci, o Broa.2 de o mai mare adCncime. $n cele cinci Bro.i mai mici am a&e:at cCte o cutie de tinic"ea cu cCte cinci:eci de .6un:i1 de .ra6 de .u&c2 Cn 6iecare, iar Cn Broa.a mai mare, un butoi cu o sut2 &i cinci:eci. 0u dCre de .ulbere aco.erite, am stabilit, a&a cum trebuia, leB2tura Cntre butoi &i balerci, iar du.2 ce am .us Cntr-una dintre acestea ca.2tul a 3reo .atru .icioare de 6itil, am aco.erit Broa.a &i am a&e:at .este ea butoiul, l2sCnd cel2lalt ca.2t al 6itilului s2 ias2 cam de un deBet Cn a6ar2 &i Cn a&a 6el CncCt s2 6ie a.roa.e cu ne.utinH2 de 32:ut. *co.erind a.oi &i celelalte Bro.i, am a&e:at 6iecare balerc2 la locul cu3enit. Pe lCnB2 materialele ar2tate mai sus, am mai c2rat &i am ascuns la de.o:itul meu unul din acele a.arate .er6ecHionate ale domnului Arimm-, .entru com.rimarea aerului atmos6eric. /i-arn dat seama
1

s. m. 1. Q$n3. i .o..R (nitate de m2sur2 a Breut2ii, eBal2 cu circa @=1,=9- B sau QreB.R cu ,-= kBO li3r2. -. Vec"e unitate monetar2 Berman2. [Pl. i: Qn.R .6unduri. W Var.: 6und, 6unt, QreB.R .unt s. m.! W 'in Berm. P6und. 1

totu&i c2 aceast2 ma&in2 are ne3oie de modi6ic2ri Cnsemnate ca s2 .oat2 6i 6olosit2 .otri3it sco.urilor mele. 'ar .rintr-o munc2 Cnd2r2tnic2 &i .rintr-o st2ruinH2 neCntreru.t2, am i:bCndit .e de.lin Cn toate .reB2tirile mele. Nalonul meu 6u Cn curCnd Bata. Putea cu.rinde mai bine de .atru:eci de mii de metri cubi de Ba:. 'u.2 calculele mele, .utea lesne s2 m2 ridice cu Cnc2rc2tura mea cu tot &i, dac2 Cl mCnuiam cu dib2cie, cu Cnc2 o sut2 &a.te:eci &i cinci de .6un:i de balast .e deasu.ra. 8usese im.reBnat cu trei straturi de 3ernis de cauciuc &i m-am CncredinHat c2 Hes2tura de c"embric2 .oate Cnlocui m2tasea Cn toate CntrebuinH2rile acesteia, 6iind tot atCt de trainic2 &i, a6ar2 de asta, &i mult mai .uHin costisitoare. 0Cnd totul 6u Bata, cerui soHiei mele s2-mi Pure c2 nu 3a s.une nim2nui nimic des.re tot ce am 62cut din :iua cCnd m-am dus .entru CntCia oar2 la duB"eana librarului. 'in .arte-mi, i-am 62B2duit s2 m2 Cntorc de Cndat2 ce Cm.rePur2rile mi-o 3or CnB2dui. I-am dat &i .uHinii bani ce-i mai a3eam &i mi-am luat r2mas-bun de la ea. ,a dre.t 3orbind, na3eam nici o team2 Cn .ri3inHa-i. Era ceea ce Cndeob&te se nume&te o 6emeie &i Pum2tate, &i .utea s2 se descurce Cn lumea asta &i 62r2 s.riPinul meu. 0a s2 s.un lucrurilor .e nume, cred c2 m-a socotit totdeauna un .ierde-3ar2, un trCntor &i nimic mai mult, bun doar s2 3ise:e cCte-n lun2 &i Cn soare, &i era mai deBrab2 mulHumit2 s2 sca.e de mine. Era o noa.te Cntunecoas2 cCnd i-am urat bun-r2mas si, luCnd cu mine Cn c"i. de aB"iotanHi .e cei trei
-

*lu:ie la 6raHii Orimm, ale c2ror .o3e&ti au a.2rut Cn t2lm2cire enBle:2 Cn 18-1. 11

creditori care Cmi .ricinuiser2 atCtea neaPunsuri, am dus balonul cu toate accesoriile lui .e un drum ocolit la locul unde erau ad2.ostite celelalte materiale. *m B2sit totul ne32t2mat &i m-am .us Cndat2 .e lucru. Era CntCi a.rilie. +oa.tea, .recum am s.us, era Cntunecoas2. +u se 3edea nici o stea. G .loaie m2runt2 &i rece, c2:Cnd la r2stim.uri, ne stCnPenea cum.lit. 'ar ceea ce m2 CnBriPora mai mult era balonul, care, Cn ciuda 3ernisului ce-l a.2ra, Cnce.ea s2 se CnBreune:e din .ricina ume:elii. Pulberea, de asemenea, .utea s2 6ie 32t2mat2. I-am .us deci .e cei trei c2m2tari s2 lucre:e de :or, s2 .resare B"eaH2 .isat2 Cn Purul butoiului din miPloc si s2 aBite acidul Cn celelalte. 'ar nu Cncetau totu&i s2 m2 tot sCcCie cu Cntreb2ri asu.ra celor ce a3eam de BCnd s2 6ac cu aceste lucruri &i-mi e;.rimau toat2 nemulHumirea lor cu .ri3irea la truda isto3itoare la care Ci .usesem. +u erau Cn stare s2 .ricea.2 Qs.uneau eiR ce lucru bun .utea s2 ias2 din 6a.tul c2 se udau .Cn2 la .iele numai .entru a 6i 62cuHi com.lici la o atCt de Broa:nic2 3r2Pitorie. /2 cu.rinse nelini&tea. *m continuat s2 lucre: din r2s.uteri. Eram CncredinHat c2 tCm.iHii 2&tia m2 b2nuiesc c2 am 62cut leB2mCnt cu dracul &i c2, .e scurt, tot ce 6ac Cn cli.a de 6aH2 nu e lucru curat. Fi mi-era tare 6ric2 s2 nu m2 .2r2seasc2 tustrei deodat2. /-am str2duit, totu&i, s2-i lini&tesc, 62B2duindu-le c2, de Cndat2 ce 3oi 6i dus la bun s6Cr&it aceast2 treab2, le 3oi .l2ti tot ce le mai datore:. Vorbele mele &i le-au t2lm2cit, 6ire&te, .e CnHelesul lor. 82r2 Cndoial2, &i-au Cnc"i.uit c2, Cntr-un 6el sau altul, 3oi intra Cn st2.Cnirea unei
1-

sume uria&e de bani B"eaH2. Fi Cndr2:nesc s2 cred c2 ar 6i 6ost de aPuns s2 le .l2tesc tot ce le datoram &i ce3a .e deasu.ra, Cn sc"imbul ser3iciilor 62cute, ca s2 le .ese .rea .uHin de ceea ce s-ar mai 6i .utut CntCm.la cu su6letul sau cu ciolanele mele. 'u.2 3reo .atru ore &i Pum2tate, socotii c2 balonul s-a um6lat de aPuns. *m leBat de el nacela, Cn care mi-am .us toate uneltele, .recum &i un Blob de sticl2 Bolit de aer &i 6oarte bine astu.at cu un do.. +-am uitat nici condensatorul, nici o cantitate de 3ar nestins, un baton de cear2 de siBiliu, o uria&2 .ro3i:ie de a.2 &i merinde din bel&uB, ca, de .ild2, pemmi%an1 ului, a c2rui .utere nutriti32, 6aH2 de micimea 3olumului, e nem2surat de mare. *m mai luat Cn nacel2 o .erec"e de .orumbei &i o .isic2. Tocmai se cr2.a de :iu2 cCnd am socotit c2 ora .lec2rii a sunat. 0a din CntCm.lare am sc2.at .e Pos o HiBar2 &i, a.lecCndu-m2 s-o ridic, am B2sit .rilePul s2 a.rind .e 6uri& ca.2tul 6itilului, care, a&a cum am mai s.us, de.2&ea niHel marBinea de Pos a uneia dintre balercile mai mici. +ici unul dintre cei trei creditori ai mei n-a b2Bat de seam2 mi&carea. S2rind Cn nacel2, am t2iat 62r2 :2ba32 sinBura 6rCnB"ie care m2 Hinea leBat de .2mCnt, &i nu mic2 mi-a 6ost bucuria 32:Cnd c2 m2 Cn2lH2m cu o re.e:iciune de neCnc"i.uit, ducCnd cu mare Cnlesnire o sut2 &a.te:eci &i cinci de .6un:i de balast de .lumb, &i c2 a& 6i .utut tot atCt de bine ridica o Breutate mult mai mare. 'ar de-abia atinsesem o Cn2lHime de cinci:eci de
1

Past2 din carne uscat2 .re.arat2 de indieniO conser3Cndu-se bine, a 6ost 6olosit2 ca aliment de c2tre e;.loratori. Cf& E. *. Poe, 2urnalul lui 2ulius 3odman& 11

iar:i, cCnd deodat2, urlCnd &i 3uind CnBro:itor, un 3CrteP n2.rasnic de 6oc &i .ietri&, de lemne Cn32.2iate, metale Cncinse &i m2dulare s6C&iate se n2.usti cu 6urie asu.r2-mi. Inima mi se strCnse de s.aim2 &i m2 .r2bu&ii, tremurCnd de Broa:2, Cn 6undul nacelei. /i-am dat seama, 6ire&te, c2 Cnc2rcasem din cale-a6ar2 butoaiele cu .ulbere &i a3eam acum de Cndurat .rinci.alele urm2ri ale e;.lo:iei, Cntr-ade32r, Cn mai .uHin de o cli.2 simHii c2 tot sCnBele Cmi n232le&te Cn tCm.le, &i Cn cea urm2toare, o :Buduitur2 .e care n-am s-o uit niciodat2 i:bucni Cn miPlocul no.Hii &i .arc2 des.ic2 6irmamentul Cn dou2. /ai tCr:iu, cCnd am a3ut un r2Ba: de BCndire, mi-am dat seama c2 nemai.omenita 3iolenH2 a e;.lo:iei se datora, Cn ce m2 .ri3e&te, .ricinii ei ade32rate, adic2 6a.tului c2 m2 a6lam c"iar deasu.r2-i, &i tocmai Cn b2taia .uterii ei celei mai mari. 'ar Cn acea cli.2 nu m-am BCndit decCt s2 sca. cu 3iaH2. /ai CntCi, balonul se de:um6l2, a.oi se dilat2 cu 6urie, se mai Cn3Crti PurCm.rePur cu o iuHeal2 ameHitoare &i, Cn s6Cr&it, &o32ind &i rostoBolindu-se ca un om beat, m2 :3Crli .este marBinea nacelei, l2sCndu-m2 atCrnat la o Cn2lHime CnBro:itoare, cu ca.ul Cn Pos, cu 6aHa Cn a6ar2, de un ca.2t al 6rCnB"iei, lunB de 3reo trei .icioare, care s.Cn:ura CntCm.l2tor .rintr-o cr2.2tur2 a 6undului nacelei, Cn care, ca .rin minune, Cn momentul c2derii, mi s-a Cncurcat .iciorul stCnB1. E cu ne.utinH2 de Cnc"i.uit cCt de cCt Bro:23ia situaHiei Cn care m2 a6lam. 02scam Bura s.asmodic, s2 r2su6lu, un tremur asemenea unui acces de 6riBuri 62cea s2 tresar2 6iece ner3, 6iece mu&c"i al 6iinHei mele.
1

0eea ce a .2Hit aeronautul D.D. Sadler cCnd balonul s2u s-a i:bit de un "orn (S%ots Maga(ine, 19-@, .. 611R. 1@

SimHeam cum Cmi ies oc"ii din orbite, o BreaH2 cum.lit2 m2 cu.rinsese si, Cn cele din urm2, Cmi .ierdui cuno&tinHa &i c2:ui Cn le&in. /i-e im.osibil s2 s.un cCt2 3reme am r2mas Cn starea aceasta. Trebuie totu&i s2 6i trecut un r2stim. destul de lunB, 6iindc2 Cn cli.a cCnd mi-am re3enit niHel Cn simHiri, 32:ui c2 se cra.2 de :iu2, c2 balonul .lutea la o Cn2lHime ameHitoare .este deserturile oceanului, &i cCt 3edeai cu oc"ii, nici urm2 de uscat nu .uteai :2ri Cntre "otarele necu.rinsului ori:ont. 'ar sen:aHiile mele, du.2 aceast2 tre:ire la 3iaH2, nu erau deloc atCt de dureroase cCt m-a& 6i .utut a&te.ta. Era &i mult2 nebunie Cn 6elul lini&tit Cn care am cercetat &i am Cnce.ut s2-mi dau seama Cn ce situaHie m2 a6lam. /i-am ridicat mCinile, una du.2 alta, Cn dre.tul oc"ilor &i am r2mas uimit &i m-am tot Cntrebat .rin ce nenorocit2 Cm.rePurare mi se um6laser2 Cn "alul 2sta 3inele &i mi se CnneBriser2 atCt de Broa:nic unB"iile. Pe urm2 mi-am e;aminat cu mult2 BriP2 ca.ul, scuturCndu-mi-l Cn re.etate rCnduri &i .i.2indu-l cu o minuHioas2 luare-aminte, .Cn2 ce am i:butit s2 m2 lini&tesc, dCndu-mi seama c2 nu se 62cuse mai mare decCt balonul meu, a&a cum Cnce.usem s2 cred. *.oi, cu o mi&care obi&nuit2, m-am c2utat Cn amCndou2 bu:unarele .antalonilor si, 32:Cnd c2-mi li.sesc carneHelul &i cutiuHa cu scobitori, m-am str2duit s2 m2 dumiresc cum de mi le .ierdusem si, nereu&ind, m-am simHit nes.us de am2rCt. SimHii atunci o durere nesu6erit2 la Ble:na .iciorului stCnB, &i un BCnd nel2murit des.re starea Cn care m2 a6lam Cnce.u s2-mi miPeasc2 .rin minte. 'ar, ciudat lucruX +u eram nici mirat, nici CnBro:it. 'ac2 simHeam totu&i o tulburare
1=

oarecare, era un 6el de mulHumire ascuns2 BCndindum2 cCt2 dib2cie 3a trebui s2 des62&or ca s2 ies din Cncurc2tur2. 'ar nici o sinBur2 cli.2 n-am socotit c2 m-as .utea Cndoi de sc2.area mea de6initi32. 0Cte3a minute am r2mas cu totul adCncit Cn BCnduri. /i-aduc aminte c2 mi-am tot su.t bu:ele, c2 mi-am dus mereu deBetul la nas &i c2 am 62cut toate Besturile si strCmb2turile .e care le 6ace un om cCnd, tol2nit Cntr-un 6otoliu, se BCnde&te Cn 3oie la lucruri Cncurcate sau de mare im.ortanH2. 0Cnd am B2sit c2 mi-am adunat bine BCndurile, mi-am dus cu mare BriP2 &i b2Bare de seam2 mCinile la s.ate &i mi-am des62cut catarama mare de 6ier de la ca.2tul curelei .antalonilor. 0atarama asta a3ea trei dinHi care, 6iind niHel ruBiniHi, nu .uteau 6i Cn3CrtiHi .e a;ele lor decCt 6oarte cu Breu. 0u oarecare ca:n2, am i:butit totu&i s2-i 6ac s2 stea .er.endicular .e c"enarul cataramei, &i mi-a .2rut bine 32:Cnd c2 se menHin Cn aceast2 .o:iHie. 'u.2 aceea, HinCnd Cn dinHi acest soi de unealt2, m-am a.ucat s2-mi de:nod cra3ata. * trebuit s2 m2 Cntreru. &i s2 m2 odi"nesc Cn mai multe rCnduri .Cn2 s2 duc la ca.2t aceast2 Cncercare. 'ar, Cn cele din urm2, am i:butit. *.oi am leBat :dra32n catarama de unul dintre ca.etele cra3atei, iar .e cel2lalt, s.re mai mare siBuranH2, l-am Cncol2cit strCns de .umnul meu. G.intindu-m2 a.oi din tot tru.ul, cu o uria&2 s6orHare muscular2, am i:butit, c"iar de la CntCia Cncercare, s2 :3Crl catarama Cn nacel2 &i s-o aB2H, a&a cum am a3ut de BCnd, de marBinea circular2 a Cm.letiturii de r2c"it2. Tru.ul meu, Cntors acum s.re .eretele nacelei, 62cea cu aceasta un unB"i de 3reo .atru:eci &i cinci de Brade, ceea ce nu Cnsemna cCtu&i de .uHin c2 m2
16

a6lam cu .atru:eci &i cinci de Brade sub .er.endicular2. /2 B2seam .e un .lan a.roa.e .aralel cu ni3elul ori:ontului, deoarece noua .o:iHie .e care o dobCndisem silise 6undul nacelei s2-&i sc"imbe locul Cn aceea&i m2sur2, ceea ce m2 .unea Cntr-o situaHie cCt se .oate de .rimePdioas2. 'ar mai CntCi s2 nu uit2m c2 dac2, atunci cCnd am 6ost a:3Crlit din nacel2, a& 6i c2:ut cu 6aHa s.re balon, &i nu cu ea Cn a6ar2, a&a cum m2 B2seam acum, sau dac2, Cn al doilea rCnd, s-ar 6i CntCm.lat ca 6rCnB"ia de care eram sus.endat s2 atCrne de marBinea de sus a nacelei, &i s2 nu treac2 .rintr-o cr2.2tur2 din 6und, socotesc u&or de CnHeles c2, Cn oricare dintre aceste dou2 i.osta:e, n-a& mai 6i 6ost Cn stare s2 s23Cr&esc ceea ce am s23Cr&it &i dest2inuirile .e care le-am 62cut acum ar 6i 6ost .ierdute de-a binelea .entru .osteritate. *3eam deci .ricini s2 6iu recunosc2tor CntCm.l2rii care m2 aPutase, dar eram Cnc2 .rea n2ucit ca s2 6iu Cn m2sur2 s2 BCndesc ce3a. *&adar, am mai r2mas atCrnat Cn ne&tire Cnc2 3reun s6ert de ceas Cn aceast2 .o:iHie atCt de neobi&nuit2, 62r2 s2 6ac nici cea mai mic2 s6orHare, cu6undat Cntr-o stare ciudat2 &i neroad2 de lini&te &i de r2s62H. *ceasta Cns2 s-a risi.it 6oarte re.ede &i i-au urmat 62r2 :2ba32 groa(a, s.aima &i un sentiment de nem2rBinit2 de:n2dePde &i .2r2sire. 'e 6a.t, sCnBele ce mi se CnBr2m2dise a&a de mult2 3reme Cn 3inele ca.ului &i ale Bruma:ului, &i care Cmi .usese cuBetul Cntr-o stare 3ecin2 cu nebunia, Cnce.use s2 se retraB2 .e c2ile lui 6ire&ti, Cmi d2deam de data asta lim.ede seama de .ericolul .e care .Cn2 acum abia Cl .resimHisem. 'ar aceast2 tre:ire la realitate nu reu&ea s2 m2 li.seasc2 de st2.Cnirea de sine &i de curaPul de a-l Cn6runta. S.re norocul meu,
1E

sl2biciunea n-a Hinut .rea mult. Tocmai la tim.ul .otri3it, curaPul dis.er2rii Cmi 3eni Cntr-aPutor, &i atunci, smucindu-m2 &i striBCnd ca un ie&it din minHi, m-am aruncat din r2s.uteri, iar2 &i iar2, .Cn2 ce, a.ucCnd, Cn s6Cr&it, ca Cntr-o menB"ine, Cn Cncle&tarea B"earelor mele mult dorita marBine de r2c"it2, i:butii s2 m2 cocoH .e ea &i, cutremurat Cn toat2 6iinHa, c2:ui cu ca.ul Cn Pos Cnl2untrul nacelei. /i-a trebuit Cns2 oarecare tim. .Cn2 s2-mi reB2sesc CndeaPuns .uterile, ca s2 m2 .ot CnBriPi de balon. ,-am cercetat deci cu luare-aminte &i, s.re de.lina mea u&urare, l-am B2sit cu totul ne32t2mat. (neltele erau toate Cn bun2 stare &i, din 6ericire, nu .ierdusem nimic din .ro3i:ii &i din lest. E dre.t c2 le a&e:asem a&a de bine la locurile lor, c2 nici 3orb2 nu .utea 6i s2 se .iard2. /-am uitat la ceas. Era ora &ase. /2 Cn2lH2m mereu &i cu mare iuHeal2, iar barometrul ar2ta o Cn2lHime de trei mile &i trei s6erturi. 0"iar dedesubtul meu, .e su.ra6aHa oceanului, se 3edea un lucru mic &i neBru, de o 6orm2 niHel lunBuiaH2, cam de m2rimea unei .iese de domino &i sem2nCnd 6oarte bine &i Cn toate .ri3inHele cu o Puc2rie de acest 6el. Cndre.tCndu-mi asu.r2-i telesco.ul, am .utut s2 32d deslu&it c2 e un 3as britanic cu nou2:eci &i .atru de tunuri, care se leB2na Breoi .e mare, cu 3Cntul din s.ate, Cndre.tCndu-se s.re 3est-sud-3est. *6ar2 de 3asul acesta, nu mai 3edeam altce3a decCt oceanul, &i cerul, &i soarele, care r2s2rise de mult. *cum a 3enit tim.ul s2 Cm.2rt2&esc E;celenHelor 3oastre sco.ul c2l2toriei mele. E;celenHele 3oastre C&i amintesc, desiBur, c2 Cm.rePur2rile Brele din )otterdam m2 aduseser2, Cn cele din urm2, Cn .raBul
18

sinuciderii. +u .ot s.une totu&i c2 a3eam 3reo .ricin2 temeinic2 s2 6iu scCrbit de 3iaH2, dar neaPunsurile CntCm.l2toare ale situaHiei mele m2 "2rHuiser2 .este m2sur2. *6lCndu-m2 Cn aceast2 stare su6leteasc2, deo.otri32 dornic de 3iaH2, dar &i obosit de ea, tratatul B2sit Cn duB"eana librarului a 3enit Cn aPutorul Cnc"i.uirii mele. *m luat, Cn s6Cr&it, o "ot2rCre. /-am "ot2rCt s2 .lec, dar s2 tr2iesc mai de.arteO s2 .2r2sesc lumea, dar s2 r2mCn Cn 3iaH2O .e scurt, ca s2 is.r23esc cu eniBmele, mi-am .us Cn BCnd, 62r2 s2 m2 sinc"isesc de urm2ri, s2-mi croiesc, dac2 3oi .utea, drum .Cn2 la ,un2. Iar acum, ca s2 nu se s.un2 c2 a& 6i mai nebun decCt sCnt Cntr-ade32r, 3reau s2 .o3estesc un am2nunt &i cCt .ot mai bine ce anume m-a 62cut s2 cred c2 o asemenea reu&it2, cu toate c2 e neCndoielnic .lin2 de Breut2Hi &i de .rimePdii, nu e Cns2, .entru o minte Cndr2:neaH2, dincolo de notarul .osibilit2Hilor. 'e.2rtarea real2 dintre ,un2 &i P2mCnt era cel dintCi lucru de care trebuia s2 Hin seama. Iar aceast2 distanH2 a.ro;imati32 dintre %entrele celor dou2 .lanete Nste, Cn medie, cam de =9.96@1 de ori mai mare decCt ra:a ecuatorial2 a .2mCntului, adic2 de 3reo -1E de mile. Vorbesc de distanHa miPlocie sau a.ro;imati32, dar dac2 ne BCndim c2 orbita ,unii este, Cn ce .ri3e&te 6orma, o eli.s2, a c2rei e;centricitate, m2surat2 la semia;a cea mare a acestei eli.se, nu e mai mic2 de , =@8@, &i c2 centrul P2mCntului e a&e:at Cn 6ocarul ei, re:ult2 c2 dac2 a& i:buti Cntr-un 6el sau altul s2 CntClnesc ,una la .eriBeu, distanHa de care .omenesc mai sus ar 6i mic&orat2 simHitor. 'ar l2sCnd la o .arte,
19

deocamdat2, aceast2 i.ote:2, era lucru 6oarte siBur c2, Cn tot ca:ul, din cele -1E de mile, .uteam s2 scad lunBimea ra:ei P2mCntului, adic2 @ de mile, .recum &i aceea a ra:ei ,unii, adic2 l 8 , Cn total = 8 , &i c2 nu mi-ar r2mCne de str2b2tut decCt o distanH2 a.ro;imati32 de -11 9- de mile. Iat2, BCndii eu, o distanH2 care nu e cCtu&i de .uHin e;traordinar2. S-au 62cut de multe ori c2l2torii .e P2mCnt cu o iuHeal2 de 1 de mile .e or2O &i, .e dre.t cu3Cnt, te .oHi a&te.ta la 3ite:e cu mult mai mari. 'ar, c"iar &i cu aceast2 3ite:2, nu mi-ar 6i trebuit mai mult de 1-- de :ile ca s2 .ot atinBe su.ra6aHa ,unii. *3eam Cns2 destule temeiuri s2 6iu CncredinHat c2 3ite:a miPlocie a c2l2toriei mele 3a de.2&i cu mult .e aceea de 1 de mile .e or2, &i, 6iindc2 aceste raHionamente au 62cut o adCnc2 im.resie asu.r2-mi, 3oi 3orbi mai .e larB de ele mai tCr:iu. 0el2lalt .unct de care trebuia Hinut seam2 era de o im.ortanH2 mult mai mare. 'u.2 datele barometrului &tim c2, ridicCndu-ne deasu.ra scoarHei .2mCnte&ti la o Cn2lHime de l de .icioare, am l2sat sub noi cam a trei:ecea .arte din cantitatea aerului atmos6ericO c2 la 1 6 de .icioare am aPuns cam la o treime, iar la 18 , ceea ce Cnseamn2 a.roa.e Cn2lHimea .iscului 0oto.a;i 1, am trecut dincolo de Pum2tatea material2, sau, Cn tot ca:ul, de o Pum2tate din cantitatea pondera.il a aerului care Cn32luie Blobul .2mCntesc. S-a mai calculat c2 la o Cn2lHime ce nu de.2&ea a suta .arte
1

Vulcan din Ecuador, Cnalt de = 9@ m. ParaBra6ul urm2tor Q.Cn2 la +iotR e o .ara6ra:2 din 5ersc"el, Tratat de astronomie Q... -E--9R. @

a diametrului terestru, cu alte cu3inte, care nu trece de o.t:eci de mile, aerul este atCt de r2rit, CncCt 3iaHa animal2 nu .oate, cu nici un c"i., s2 d2inuiasc2. Fi cele mai iscusite miPloace .e care le a3em la CndemCn2 ca s2 ne CncredinH2m de .re:enHa atmos6erei de3in atunci neCndestul2toare .entru a ne .utea con3inBe de e;istenHa ei. 'ar nu .uteam totu&i s2 nu-mi dau seama c2 aceste din urm2 calcule sCnt Cntemeiate .e cuno&tinHele noastre e;.erimentale des.re .ro.riet2Hile aerului &i des.re leBile mecanice ale dilat2rii &i contract2rii lui Cn ceea ce, com.arati3 3orbind, am .utea numi !e%intatea nemi'lo%it a P2mCntului. Cn a6ar2 de asta, se consider2 dre.t a;iom2 c2 la o anumit2 de.2rtare de su.ra6aHa lui, socotit2 inaccesibil2, 3iaHa animal2 este &i trebuie s2 6ie Cn esenH2 in%apa.il de !reo transformare& 8ire&te c2 orice raHionamente de acest 6el &i s.riPinite .e asemenea date .ot 6i numai &i numai analoBice. 0ea mai mare Cn2lHime la care omul a aPuns 3reodat2 a 6ost aceea de -= de .icioare, atins2 Cn cursul e;.ediHiei aeronautice a domnilor Aa#-,ussac &i Niot 1. E, desiBur, o Cn2lHime modest2, c"iar dac2 o com.ar2m cu aceea de o.t:eci de mile de care 3orbim. Fi nu m2 .uteam Cm.iedica de a BCndi c2 .roblema l2sa loc Cndoielilor &i d2dea de.lin2 libertate .resu.unerilor. 'ar, Cn 6a.t, du.2 ce s-a 62cut o ascensiune la o anumit2 Cn2lHime, cantitatea de aer .onderabil str2b2tut2 Cn orice alt2 ascensiune urm2toare nu este cCtu&i de .uHin Cn .ro.orHie direct2 cu adaosul
1

Cn 18 @, c"imistul 6rance: 2oseph ;ouis Oa< ;ussa% Q1EE818= R a 62cut dou2 ascensiuni cu balonulO Cn .rima, CnsoHit 6iind de com.atriotul s2u 2ean +aptiste +iot Q1EE@-186-R, a atins Cn2lHimea de 1 @ m, iar Cn cea de-a doua E 16 m. @1

de Cn2lHime de.2&it Qcum 6oarte u&or se .oate 3edea din ceea ce s-a stabilit mai CnainteR, ci este Cn ra.ort descrescCnd1. Este deci lucru 32dit c2, Cn2lHCndu-se cCt mai sus cu .utinH2, nu 3om i:buti, la dre.t 3orbind, s2 aPunBem la o limit2 dincolo de care atmos6era nu mai e;ist2 de loc. Ea tre.uie s e)iste, am socotit eu, cu toate c2 s ar putea s2 e;iste Cntr-o stare de in6init2 rare6acHie. Pe de alt2 .arte, &tiam bine c2 nu li.sesc nici arBumente ce tind a do3edi e;istenHa unei limite atmos6erice reale &i .recise, dincolo de care nu se mai B2se&te aer absolut deloc. 'ar o anumit2 Cm.rePurare trecut2 sub t2cere de c2tre cei care susHin e;istenHa unei asemenea limite mi s-a .2rut c2 ar 6i Qcu toate c2 nu alc2tuie&te un arBument "ot2rCtor Cm.otri3a te:ei lorR 3rednic2 de o 6oarte serioas2 cercetare. 0om.arCnd inter3alele dintre trecerile succesi3e ale cometei lui Encke la .eri"eliul s2u, HinCnd seama, cu cea mai mare BriP2, de toate tulbur2rile datorate atracHiei .lanetelor, 3om constata c2 .erioadele se mic&orea:2 tre.tat. 0u alte cu3inte, a;a mare a eli.sei cometei de3ine din ce Cn ce mai scurt2 .rintr-o descre&tere Cnceat2, dar cu des23Crsire reBulat2. Tocmai aceasta este ceea ce trebuia s2 se CntCm.le, dac2 .resu.unem c2 Cn calea ei cometa CntCm.in2 o re:istenH2 din .artea unui mediu eteri% e)trem de rar care .2trunde Cn reBiunile orbitei sale. 02ci este 32dit c2 un asemenea mediu, mic&orCnd 3ite:a cometei, trebuie s2 m2reasc2 .uterea ei centri.et2 .rin sl2birea celei centri6uBe. 0u alte cu3inte, .uterea de atracHie a Soarelui ar de3eni din ce Cn ce mai mare, iar la 6iece
1

Pro.o:iHie transcris2 !er.atim din 5ersc"el QY 11R. @-

re3oluHie, cometa ar 6i atras2 tot mai a.roa.e de el. $ntr-ade32r, o alt2 cale de a e;.lica 3ariaHia de care 3orbim nu e;ist21. 'ar iat2: s-a obser3at c2 diametrul real al nebuloasei aceleia&i comete se contract2 cu re.e:iciune .e m2sur2 ce se a.ro.ie de Soare &i se dilat2, tot a&a de re.ede, cCnd se de.2rtea:2 s.re a6eliul ei. +u eram oare Cndre.t2Hit s2 .resu.un, la 6el cu domnul Val:-, c2 aceast2 a.arent2 condensare a 3olumului C&i are obCrsia Cn com.resiunea e;ercitat2 de acela&i mediu eteric de care am .omenit mai Cnainte &i a c2rui densitate e Cn .ro.orHie cu a.ro.ierea lui de SoareT 8enomenul de 6orm2 lenticular2, numit &i lumin2 :odiacal2, era o .roblem2 3rednic2 de atenHie. *cea radiaHie, atCt de 3i:ibil2 la tro.ice &i care nu .oate 6i luat2 dre.t 3reo lumin2 meteoric2, se CnalH2 .ie:i& la ori:ont &i urmea:2, Cndeob&te, linia ecuatorului Soarelui, Cmi .2rea 32dit c2 trebuie s2 6ie .ricinuit2 de e;istenHa unei atmos6ere rare6iate, care se .relunBea de la Soare, cel .uHin, .Cn2 dincolo de orbita lui Venus &i, du.2 .2rerea mea, in6init mai de.arte 1. ,a dre.t 3orbind, nu .uteam .resu.une c2 acest mediu
1

Comparnd&&& e)ist, a.roa.e !er.atim din 5ersc"el QY @81R. 0once.tul lui Poe de -mediu eteri% e)trem de rar/ e un element 6undamental de uni6icare 6i:ic2 a uni3ersului s2uO %f& Puterea %u!intelor& 2ean E&+& *al( Q1E8E-186ER, astronom 6rance:. *lu:ie la lucrarea sa Essai sur la determination des densites de lBether "Eseu despre determinarea densit#ilor eterului$, 1811.,Afeliul/ este .unctul cel mai Cnde.2rtat de Soare de .e orbita unei .laneteO aici e contribuHia erudit2 a lui Poe la te;tul lui 5ersc"el. 1 ,umina :odiacal2 este .robabil ceea ce la cei 3ec"i se numea Tra.es, Emi%ant @1

eteric ar 6i e;istCnd numai Cn eli.sa descris2 de comet2 sau Cn imediata 3ecin2tate a Soarelui. Era, dim.otri32, mai u&or de Cnc"i.uit c2 e;ista Cn CntreaBa reBiune a sistemului nostru .lanetar, condensat Cn Purul cor.urilor cere&ti Cn ceea ce numim atmos6er2, &i .oate modi6icat Cn ca:ul unora din ele datorit2 numai anumitor Cm.rePur2ri BeoloBice1. $mbr2Hi&Cnd aceast2 .2rere Cn .ri3inHa .roblemei Cn discuHie, nu mai a3eam de ce .reBeta, CncredinHat c2 Cn c2l2toria mea 3oi B2si .retutindeni o atmos6er2 asem2n2toare, n esen#a ei, cu aceea de la su.ra6aHa P2mCntului, m-am BCndit c2, 6olosindum2 de 6oarte inBeniosul a.arat al domnului Arimm, 3oi 6i cu u&urinH2 Cn stare s2 o condense: Cntr-o cantitate su6icient2 .entru trebuinHele res.iraHiei. 0u aceasta se Cnl2tura .iedica de c2.etenie ce sta Cn calea unei c2l2torii Cn ,un2. NineCnHeles c2 am c"eltuit &i ce3a bani &i mi-am dat mult2 osteneal2 .entru a .une acest a.arat Cn sluPba sco.ului urm2rit, &i am c2.2tat de.lin2 Cncredere c2-l 3oi
Tra.es Suas do%os !a%ant - Pliniu, 0artea a II-a, .. -6. [+ot2 ad2uBat2 la 3ersiunea 0, din 4Sodiacal ,iB"t9 Q4,umin2 :odiacal29R, articol Cn En%i%lopedia lui )ees. Iat2 te;tul oriBinal:,2Smi%ant et tra.es simili modo& Suas = ;ouK !o%ant&&&/ QPliniu cel N2trCn, Istoria natural$, t2lm2cit de )ees ast6el: 4(nii .resu.uneau c2 acest 6enomen e de aceea&i natur2 cu ceea ce Cn 3ec"ime se numeau tra.es, termen ce desemna un meteor, sau urma unei ra:e .rin aer9. 0itatul latin din not2 se traduce ast6el: 4Emit lumini .e care ei le numesc ra:e9.! 1 8raBmentul urm2tor nu 6iBurea:2 Cn 3ersiunile A, +, C, 51 4adic2 modi6icat sau 3ariat Cn .ro.orHiile sale Qsau Cn natura sa absolut2R de materiile 3olatili:ate a6late .e orbitele res.ecti3e9. @@

6olosi cu succes dac2 3oi .utea 6ace Cntr-un r2stim. destul de scurt c2l2toria .roiectat2. /i-am .us atunci din nou .roblema iu#elii cu care nu ar 6i cu .utinH2 s2 c2l2toresc. E &tiut c2 baloanele, Cn cea dintCi .erioad2 a ascensiunii lor, se CnalH2 cu o 3ite:2 com.arati3 moderat2. 'ar .uterea de Cn2lHare de.inde numai de Breutatea mai mare a aerului stratos6eric 6aH2 Ude a Ba:ului din balon. ,a .rima 3edere, nu .are cu .utinH2 ca balonul, .e m2sur2 ce se CnalH2, aPunBCnd ast6el tre.tat Cn straturi atmos6erice de o densitate care descre&te cu re.e:iciune, re.et, nu .are cCtu&i de .uHin de cre:ut c2, Cn aceast2 necontenit2 ascensiune, 3ite:a iniHial2 s2 .oat2 6i m2rit2. Pe de alt2 .arte, nu a3eam cuno&tinH2 ca Cn 3reo ascensiune anterioar2 s2 se 6i constatat o mi%orare Cn 3ite:a absolut2 a Cn2lH2rii, cu toate c2 a&a ar 6i trebuit s2 se CntCm.le, dac2 nu din alt2 .ricin2, atunci din aceea a .ierderilor de Ba: ce se .roduc Cntr-un aerostat r2u construit &i l2cuit cu o substanH2 cu nimic mai bun2 decCt lacul obi&nuit. Se .2rea deci c2 e6ectele unei ast6el de .ierderi nu .uteau decCt s2 com.ense:e e6ectul acceler2rii balonului 1. *m socotit, .rin urmare, c2 dac2 CntClnesc Cn c2l2toria mea mediul .e care mi l-am Cnc"i.uit, &i dac2 acesta e de aceea&i esen# cu ceea ce numim aerul atmos6eric, starea de e;trem2 rare6acHie Cn care l-a& B2si n-ar a3ea .rea mare Cnsemn2tate - Cn ra.ort cu 6orHa mea de ascensiune - 6iindc2 Ba:ul din balon nu numai c2 ar 6i su.us unei rare6acHii asem2n2toare Q&i n-a3eam atunci decCt s2 dau drumul unei cantit2Hi
1

Cn *, +, C, 5 se continu2 cu 4.e m2sur2 ce se mic&ora distanHa dintre acesta &i centrul de Bra3itaHie9. @=

.ro.orHionale de Ba:e .entru a .reCntCm.ina o e;.lo:ieR, dar, fiind %eea %e era, acesta trebuia, Cn orice ca:, s2 continue a 6i mai u&or decCt orice alt2 alc2tuire de a:ot &i o;iBen 1, Cn acela&i tim., 6orHa Bra3itaHiei trebuia s2 scad2 necontenit Cn .ro.orHie cu .2tratul distanHelor, iar, Cn cele din urm2, a& 6i aPuns cu o 3ite:2 uimitor accelerat2 Cn acele reBiuni de.2rtate, unde 6orHa de atracHie a P2mCntului ar 6i 6ost Cnlocuit2 cu a ,unii, Cntemeiat .e aceste .2reri, nu credeam c2 merit2 s2 m2 Cncarc cu mai multe .ro3i:ii decCt ar 6i 6ost necesare .entru o .erioad2 de .atru:eci de :ile-. 'ar mai era &i un alt neaPuns care m2 cam nelini&tea. S-a obser3at c2 Cn ascensiunile cu balonul la Cn2lHimi mai mari, .e lCnB2 Breutatea de a res.ira, simHi un r2u cum.lit Cn ca. &i Cn tot tru.ul, &i adesea CnsoHit de .ierderi de sCnBe din nas, .recum &i alte sim.tome alarmante, &i care, .e m2sur2 ce cre&te Cn2lHimea de3in tot mai Breu de Cndurat1. ACndul
1

PasaPul urm2tor nu 6iBurea:2 Cn A, +, C, 51 4E;ista totu&i o &ans2, de 6a.t, o .robabilitate mare - %a n as%ensiunea mea s nu ating n ni%i un moment pun%tul unde greut#ile reunite ale uriaului meu .alon, ga(ul in%redi.il de rar din el, na%ela i %on#inutul ei s egale(e masa atmosferei dislo%ate: acest lucru 6iind, se-nHeleBe u&or, sinBura .iedic2 Cn calea ascensiunii mele. 'ar dac2 a3eam s2 atinB totu&i acest .unct, m2 .uteam dis.ensa de lest &i de alte Breut2Hi .Cn2 la = de .6un:i9 . ntemeiat&&& (ile& +umai Cn *, +, C, 5& +u 6iBurea:2 Cn t2lm2cirea lui Naudelaire. 1 'e la .ublicarea .o3estirii 4ans Pfaall, am a6lat c2 domnul Areen, cunoscutul aeronaut al balonului +assau, .recum &i alHi aeronauHi mai recenHi neaB2 a6irmaHia lui 5umboldt Cn aceast2 .ri3inH2 &i 3orbesc des.re ne.l2ceri des%res%nde, Cn e;act2 con6ormitate cu teoria susHinut2 aici Cntr-un s.irit de Blum2. @6

acesta m2 cam Cn6rico&a. +u era oare cu .utinH2 ca sim.tomele .omenite s2 se aBra3e:e Cn a&a c"i. CncCt s6Cr&itui s2 6ie c"iar moarteaT $n cele din urm2, am socotit c2 nu. GbCr&ia sim.tomelor trebuie c2utat2 numai Cn tre.tata sc2dere a .resiunii atmos6erice o.inuite .e su.ra6aHa cor.ului, .recum &i Cn destinderea 3aselor sanB3ine su.er6iciale care Ci urmea:2 neBre&it, iar nu Cntr-o ade32rat2 de:orBani:are a sistemului animal, a&a cum se CntCm.l2 cCnd Cnce. Breut2Hile res.iratorii acolo unde, din pun%t de !edere %himi%, densitatea aerului e neCndestul2toare .entru reCnnoirea necesar2 a sCnBelui Cn 3entriculul inimii. +u 3edeam, .rin urmare, nici un moti3 ca 3iaHa s2 nu 6ie menHinut2 c"iar &i Cn !id, a6ar2 numai dac2 aceast2 reCnnoire nu s-ar mai .utea 6ace. 02ci mi&carea de dilatare &i de com.rimare a toracelui, adic2 res.iraHia, este o acHiune .ur muscular2. Ea e %au(a res.iraHiei, iar nu efe%tul ei. $ntr-un cu3Cnt, Cmi d2deam seama c2 atunci cCnd tru.ul s-ar de.rinde cu li.sa .resiunii atmos6erice, aceste sen:aHii dureroase s-ar mic&ora tre.tat &i m2 bi:uiam .e t2ria de oHel a alc2tuirii mele tru.e&ti .entru a le Cndura cCt tim. 3or d2inui. *st6el, cu 3oia E;celenHelor 3oastre, am .o3estit cu de-am2nuntul cCte3a QbineCnHeles nu .e toateR din .ricinile care m-au Cndemnat s2 .un la cale .lanul unei c2l2torii Cn ,un2. Iar acum 3oi Cn62Hi&a 'omniilor 3oastre urm2rile unei Cncerc2ri ce .are atCt de
[+ot2 ad2uBat2 la 5& *eronautul enBle: Charles Oreen Q1E8=18E R a 6olosit .rimul Ba:ul de iluminat &i B"idro.a, du.2 ideea lui T. Nald>in din Airopaidia Q1E86R. +ici 3aportul s2u asu.ra celebrului :bor +assau Qde la 'o3er la DeilburBR &i nici Ale)ander !on 4om.oldt Q1E69-18=9R nu 3orbesc des.re a&a ce3a.! @E

Cndr2:neaH2 &i, Cn orice ca:, atCt de 62r2 de seam2n Cn analele lumii. 0Cnd am atins altitudinea mai sus menHionat2, adic2 trei mile &i trei s6erturi, am aruncat din nacel2 o cantitate oarecare de .ene &i am 32:ut c2 tot m2 mai CnalH cu o 3ite:2 destul de mare. +u mai era deci necesar s2 arunc lest. 8a.tul m2 bucura, c2ci eram dornic s2 .2stre: tot lestul .e care l-ar .utea trans.orta balonul, &i aceasta .entru moti3e care 3or 6i e;.licate Cn cele ce urmea:2 1. +u simHeam nici un 6el de su6erinH2 tru.easc2, res.iram cu mare u&urinH2 &i n-a3eam nici un 6el de durere de ca.. Pisica st2tea 6oarte lini&tit2 .e "aina mea, .e care o scosesem, &i se uita la .orumbei cu ne.2sare. ,eBaHi de .icior ca s2 nu 6uB2, ace&tia ciuBuleau de :or ni&te boabe de ore: risi.ite .entru ei .e 6undul nacelei. ,a ora &ase &i dou2:eci de minute, barometrul indica o Cn2lHime de -6 @ de .icioare, adic2 a.roa.e cinci mile. Pers.ecti3a .2rea nem2rBinit2. 'e altminteri, se .oate lesne calcula, cu aPutorul Beometriei s6erice, Cntinderea 3astelor s.aHii terestre .e care le contem.lam. Su.ra6aHa con3e;2 a 6iec2rui sector al s6erei este, 6aH2 de su.ra6aHa total2 a s6erei Cnse&i, ca sinusul 3ers al sectorului 6aH2 de diametrul s6erei, Cn ce m2 .ri3e&te, sinusul 3ers. adic2 grosimea seBmentului de sub mine, era a.roa.e eBal cu Cn2lHimea .unctului de obser3aHie de deasu.ra su.ra6eHei. Prin urmare, .ro.orHia de 4cinci mile la o.t mii9 e;.rima Cntinderea su.ra6eHei .e care o 3edeam. 0u alte cu3inte, eu cu.rindeam
1

Cn E: 4...&i asta .entru moti3ul l2murit c2 nu .uteam 6i sigur nici Cn .ri3inHa Bra3itaHiei, nici a densit2Hii atmos6erei de .e lun29. @8

cu .ri3irea cam a o mie &ase suta .arte din CntreaBa su.ra6aH2 a Blobului1. /area .2rea lucie ca o oBlind2, cu toate c2, 32:ut2 .rin telesco., .uteam s2-mi dau seama c2 se a6la Cntr-o stare de n2.rasnic2 6r2mCntare. 0orabia nu se mai :2rea, se de.2rtase, .esemne, s.re r2s2rit. SimHeam, acum, la r2stim.uri, o stra&nic2 durere de ca., mai cu seam2 .e la urec"i, cu toate c2 mai res.iram cu destul2 u&urinH2. Pisica &i .orumbeii .2reau c2 nu su6er2 cCtu&i de .uHin. ,a &a.te 62r2 dou2:eci, balonul a intrat Cntr-un lunB &ir de nori den&i care m-au .us Cn mare Cncurc2tur2, stricCndu-mi condensatorul &i udCndum2 .Cn2 la .iele. Era desiBur o 4CntClnire9 6oarte ciudat2, c2ci nu cre:usem c2 e cu .utinH2 ca un asemenea nor s2 se menHin2 la o Cn2lHime atCt de mare. Socotii totu&i c2 e 6oarte nimerit s2 arunc doi saci de lest de cCte cinci .6un:i, .2strCndu-mi Cnc2 o Breutate de o sut2 &ai:eci &i cinci de .6un:i. *st6el 62cCnd, am trecut cu re.e:iciune obstacolul &i mi-am dat seama, 62r2 :2ba32, c2 dobCndisem Cn ascensiunea mea o 3ite:2 cu mult s.orit2. 0Cte3a cli.e du.2 ce ie&isem din nor, un 6ulBer de o lumin2 orbitoare l-a str2b2tut de la un ca.2t la altul, luminCndu-l .e toat2 Cntinderea lui, de .arc-ar 6i 6ost un morman uria& de c2rbuni a.rin&i. +u trebuie uitat c2 acestea se .etreceau :iua-n amia:a mare. +ici o Cnc"i.uire n-ar 6i Cn stare s2 :uBr23easc2 m2reHia unui asemenea 6enomen dac2 s-ar .etrece Cn be:nele no.Hii. +umai iadul &i-ar a6la Cn el c"i.ul aidoma. 'ar &i a&a cum a 6ost, mi s-a :burlit .2rul .e ca. .e cCnd .ri3eam de.arte, Cn Pos, la .r2.2stiile
1

0eea ce a 32:ut Aa#-,ussac de la o Cn2lHime de cinci mile. @9

larB desc"ise, l2sCndu-mi Cnc"i.uirea s2 se cu6unde &i s2 r2t2ceasc2 .rin .e&terile ciudat boltite, .rin "2urile Cn32.2iate, .rin Broa:nicele rC.e ro&cate ale 6ocului 6ioros &i neH2rmurit. Sc2.asem, Cntr-ade32r, ca .rin minune. G cli.2 mai mult s2 6i r2mas balonul Cn nor, cu alte cu3inte, dac2 ne.l2cerea de a m2 simHi ud .Cn2 la .iele nu m-ar 6i 62cut s2 arunc lestul - urmarea ar 6i .utut s2 6ie, &i desiBur c2 ar 6i 6ost, s6Cr&itul meu. *st6el de .rimePdii, de&i nu .rea luate Cn seam2, sCnt, .oate, cele mai mari din cCte le .ot CntCini baloanele, Cntre tim., atinsesem totu&i o Cn2lHime .rea mare ca s2 mai am 3reo nelini&te Cn aceast2 .ri3inH2. /2 Cn2lH2m acum cu mare re.e:iciune. ,a ora &a.te barometrul ar2ta o altitudine de nu mai .uHin de nou2 mile &i Pum2tate, Cnce.ui s2 res.ir cu mult2 Breutate. 0a.ul m2 durea CnBro:itor, iar de la o 3reme, simHind o ume:eal2 .e obraPi, mi-am dat seama, Cn cele din urm2, c2 e sCnBele ce mi se scurBea 6oarte re.ede din tim.ane. /ai eram 6oarte CnBriPorat &i din .ricina oc"ilor... TrecCnd mCna .este ei, mi s-a .2rut c2 ie&iser2 simHitor din orbiteO &i toate lucrurile din nacel2 &i Cnsu&i balonul se ar2tau 3ederii mele Cntr-un c"i. cu totul de6ormat. Sim.tomele acestea erau cu totul nea&te.tate &i-mi .rilePuiau oarecare nelini&te, Cn aceste Cm.rePur2ri, .e neBCndite, &i Cntr-un c"i. cu totul im.rudent, am mai aruncat din nacel2 trei saci de lest cu cCte cinci .6un:i. *cceleraHia ast6el dobCndit2 m-a .urtat .rea re.ede &i 62r2 destul2 tran:iHie Cntr-un strat atmos6eric 6oarte r2rit, &i n-a li.sit mult ca urmarea s2 6ie 6atal2 atCt e;.ediHiei mele, cCt &i mie Cnsumi. *m 6ost deodat2 cu.rins de un s.asm care a Hinut
=

mai bine de cinci minute &i, c"iar du.2 ce m-a l2sat Cntr-o oarecare m2sur2, n-am mai .utut s2-mi traB su6letul decCt la mari r2stim.uri &i BC6Cind amarnic, Cn 3reme ce sCnBele Cmi curBea cu nemiluita din nas &i din urec"i &i .uHintel c"iar &i din oc"i. Porumbeii .2reau Cn .rada unei nelini&ti cum.lite &i se :b2teau s2 sca.e. Pisica miorl2ia Palnic, limba Ci atCrna din Bur2 &i se cl2tina Cncoace &i-ncolo .rin nacel2, de .arc2 ar 6i 6ost otr23it2. *bia atunci mi-am dat seama de marea Bre&eal2 .e care o s23Cr&isem aruncCnd lestul &i eram nes.us de tulburat. +u mai a3eam nimic de a&te.tat decCt moartea, &i anume moartea Cn cCte3a cli.e. Su6erinHele 6i:ice .e care le Cnduram erau &i ele de 3in2 c2 eram a.roa.e cu totul inca.abil de a 6ace o Cncercare, cCt de mic2, .entru a sc2.a cu 3iaH2. +u mai a3eam, 6ire&te, decCt .rea .uHin2 .utere de a BCndi, iar n2.rasnica durere de ca. se CnteHea din ce Cn ce mai mult. /i-am dat ast6el seama c2 Cn curCnd simHurile m2 3or .2r2si cu totul, &i c"iar a.ucasem una din 6rCnB"iile su.a.ei cu BCndul s2 Cncerce a .oBorC, cCnd, deodat2, amintirea 6arsei .e care o 62cusem celor trei creditori .recum &i urm2rile ce .uteau decurBe .entru mine dac2 m-a& 6i Cntors, mau 62cut s2 renunH, cel .uHin .entru moment. /-am culcat Cn 6undul nacelei, str2duindu-m2 s2-mi adun BCndurile. *m i:butit CntrucCt3a &i am aPuns la "ot2rCrea de a Cncerca s2-mi iau .uHin sCnBe. +a3eam lanHet2. *m 6ost deci silit s2-mi 6ac aceast2 o.eraHie a&a cum am .utut, i:butind, Cn cele din urm2, s2-mi desc"id o 3en2 Cn braHul stCnB cu t2i&ul briceaBului. 'e Cndat2 ce sCnBele Cnce.u s2 curB2, am &i simHit o mare u&urare, iar cCnd am .ierdut ca
=1

la o Pum2tate de liB"ean de o m2rime obi&nuit2, cea mai mare .arte din sim.tomele cele mai alarmante dis.2rur2 cu totul. +-am socotit, totu&i, c2 e nimerit s2 m2 scol numaidecCt Cn .icioare. /i-am leBat braHul cCt am .utut mai bine &i am stat lunBit, cuminte Cnc2 3reun s6ert de ceas. 'u.2 aceasta, mam ridicat &i n-am mai simHit nimic din su6erinHele de tot 6elul .e care le Cncercasem Cn ultimul r2stim. de un ceas &i un s6ert al ascensiunii mele. 0u toate acestea, di6icultatea .e care-o a3eam la res.iraHie nu-mi sc2:use decCt Cntr-o 6oarte mic2 m2sur2 &i miam dat seama c2 Cn curCnd 3oi 6i ne3oit s2 m2 6olosesc de condensator, Cntre tim., uitCndu-m2 la .isic2, o 32:ui r2s62HCndu-se Cn 3oie .e "aina mea si, s.re marea mea uimire, am desco.erit c2 se 6olosise de r2stim.ul Cn care mi se 62cuse r2u ca s2 aduc2 .e lume un B"emotoc de trei .isoi. +um2rulPiasaBerilor s.orea deci Cntr-un 6el cu totul nea&te.tat .entru mine. CntCm.larea Cns2 Cmi 62cea .l2cere, Cmi d2dea .rilePul s2 3eri6ic ade32rul unei .resu.uneri care, mai mult decCt orice alt2 .ricin2, m2 Cndemnase s2 Cncerc aceast2 ascensiune, Cmi Cnc"i.uisem c2 deprinderea cu .resiunea atmos6eric2 la su.ra6aHa .2mCntului era Cn mare .arte cau:a su6erinHelor care CnsoHeau 3iaHa animal2 la oarecare de.2rtare deasu.ra ei. 'ac2 s-ar 6i do3edit c2 .isoii su6er2 n a%eeai msur %a i mama lor, ar 6i trebuit s2 recunosc c2 teoria mea era Bre&it2, dar dac2 lucrurile s-ar CntCm.la Cntralt6el, a& .utea .ri3i aceasta ca o con6irmare .uternic2 a ideii mele. ,a ora o.t atinsesem o Cn2lHime de &a.tes.re:ece mile deasu.ra P2mCntului. /i se .2ru deci 32dit nu
=-

numai c2 3ite:a ascensiunii era Cn cre&tere, dar c2 aceast2 cre&tere s-ar 6i 62cut simHit2 a.roa.e la 6el de mult c"iar dac2 nu m-a& 6i li.sit de balastul .e care l-am aruncat. ,a r2stim.uri, m2 a.ucau din nou durerile de ca. &i de urec"i &i cCteodat2 Cmi mai curBea &i sCnBe din nasO dar, la dre.t 3orbind, su6eream mult mai .uHin decCt m-a& 6i a&te.tat. )es.iram Cns2 din ce Cn ce mai ane3oie, &i la 6iece r2su6lu .ie.tul mi-era cu.rins de s.asme c"inuitoare. *m des62cut a.aratul condensator &i mi l-am .us la CndemCn2, Bata s2 m2 6olosesc de el 62r2 :2ba321. Pri3eli&tea P2mCntului Cn acest r2stim. al ascensiunii mele era Cntr-ade32r minunat2. 0Ct 3edeam cu oc"ii, s.re soare-a.une, s.re mia:2noa.te &i s.re mia:2:i, se Cntindea .Cn:a .2relnic nemi&cat2 a nem2rBinitei m2ri. 0li.2 du.2 cli.2, ea c2.2ta o nuanH2 tot mai albastr2, din ce Cn ce mai albastr2-. ,a r2s2rit, de&i la o mare de.2rtare, se :2reau totu&i insulele /arii Nritanii, toat2 coasta *tlanticului dins.re 8ranHa &i S.ania, cu o mic2 6C&ie de nord a continentului a6rican. +u se 3edea Cns2 nici urm2 de cl2diri monumentale &i cele mai mCndre cet2Hi ale omenirii .arc2 .ieriser2 de .e 6aHa .2mCntului. 'e la stCnca Aibraltarului, acum mic&orat2 .Cn2 a ar2ta ca o 62rCm2 neCnsemnat2, Cntunecata /editeran2, .unctat2 cu insule str2lucitoare, a&a cum cerul este .unctat cu stele, se Cntindea c2tre r2s2rit cCt cu.rindeai cu oc"ii, .Cn2 ce CntreBul noian de a.e .2rea s2 se rostoBoleasc2
1 -

Inconsec3enH2, c2ci a.aratul se stricase anterior. 'in 3ersiunea E s-a eliminat .ro.o:iHia: 4&i Cnce.u s2 ca.ete o u&oar2 a.arenH2 de con3e;itate9, care contra:ice a6irmaHia des.re a.arenta conca3itate a P2mCntului Q3e:i nota 16, infra$& =1

de-a dre.tul .este .r2.astia ori:ontului, &i m-am sur.rins c2 sCnt ner2bd2tor s2 aud ecourile .uternicei cascade. 'easu.ra ca.ului, cerul era ne.2truns de neBru, &i stelele str2lucitor de 3i:ibile1. $ntre tim., .orumbeii .2rCnd c2 su6er2 6oarte mult, m-am "ot2rCt s2 le redau libertatea. *m de:leBat mai CntCi numai .e unul dintre ei, un minunat .orumbel cenu&iu-.estriH, &i l-am a&e:at .e marBinea de r2c"it2 a nacelei. P2rea 6oarte nelini&tit &i se uita cu team2 Cn Purul lui, b2tCnd din ari.i &i BCnBurind :Bomotos. 'ar n-a .utut 6i Cndu.lecat s2 se Cncumete a6ar2 din nacel2. Cn cele din urm2, am .us mCna .e el &i l-am a:3Crlit la 3reo &ase iar:i de.arte de balon. +-a 62cut totu&i nici o Cncercare de
1

ParaBra6ul 5e la stn%a&&& !i(i.ile se a6l2 numai Cn A, +, C, 5& Cn 3ersiunea E, el e Cnlocuit de 6raBmentul: 40e m2 sur.rindea Cn mod deosebit Cn Cn62Hi&area lucrurilor de dedesubt era a.arenta conca3itate a su.ra6eHei Blobului. Cn2lHCndu-m2, s.eram din .rea mult2 nai3itate s2 32d mai deslu&it ade32rata sa %on!e)itate, dar a 6ost su6icient2 o scurt2 re6lecHie ca s2-mi e;.lic discre.anHa. 'ac2 s-ar 6i tras o linie .re.endicular2 .e P2mCnt, din .o:iHia unde m2 a6lam, ea ar 6i 6ormat .er.endiculara unui triunB"i dre.tunB"ic, a c2rui ba:2 s-ar 6i Cntins de la unB"iul dre.t la ori:ont, iar i.otenu:a, de la ori:ont .Cn2 la .o:iHia mea. 'ar aceast2 altitudine era o nimica toat2 6aH2 de Cntinderea .e care o cu.rindeam cu .ri3irea. 0u alte cu3inte, ba:a &i i.otenu:a triunB"iului res.ecti3 ar 6i 6ost, Cn ca:ul meu, atCt de lunBi, com.arate 6iind cu .er.endiculara, CncCt ele ar 6i .utut 6i socotite ca a.roa.e .aralele. Cn acest 6el, aeronautului ori:ontul Ci a.are Cntotdeauna la a%elai ni!el cu nacela. 'ar CntrucCt .unctul a6lat c"iar dedesubtul lui .are a 6i, &i c"iar este, la mare distanH2 de el, acesta .are, 6ire&te, la mare de.2rtare &i de ori:ont. 'e aici im.resia de conca3itateO iar aceast2 im.resie .ersist2 .Cn2 cCnd ascensiunea 3a 6i Cntrun ra.ort atCt de mare cu .ers.ecti3a, CncCt a.arentul .aralelism dintre ba:2 &i i.otenu:2 3a dis.2rea9. =@

a coborC, .recum m2 a&te.tam, ci s-a str2duit din r2s.uteri s2 se Cntoarc2, scoHCnd totodat2 Hi.ete 6oarte ascuHite &i .2trun:2toare, Cn cele din urm2 a i:butit s2-&i redobCndeasc2 locul s2u de mai Cnainte, .e marBine, dar de-abia aPuns, &i iat2 c2 &i-a l2sat ca.ul Cn .ie.t &i a c2:ut mort Cn 6undul nacelei. 0el2lalt Cns2 n-a a3ut o soart2 atCt de nenorocit2. 0a s2-l Cm.iedic de a urma .ilda to3ar2&ului s2u &i de a se Cntoarce la balon, l-am aruncat Cn Pos din toate .uterile &i m-am bucurat 32:Cndu-l cum coboar2 cu mare iuHeal2, 6olosindu-se cu u&urinH2 &i Cn c"i.ul cel mai 6iresc de ari.ile sale. Cn 6oarte scurt2 3reme s-a 62cut ne32:ut &i nu m2 Cndoiesc c2 a aPuns cu bine acas2. Pisica .2rea c2 se Cntremase de-a binelea &i se os.2ta acum cu .o6t2 din .as2rea moart2, a.oi adormi cCt se .oate de mulHumit2. Pisoii erau 6oarte 3ioi &i nu ar2tau cCtu&i de .uHin c2 nu s-ar simHi bine. ,a o.t &i un s6ert, nemai.utCnd res.ira 62r2 o durere de nesu6erit, am Cnce.ut numaidecCt s2 instale: Cn Purul nacelei a.aratul care Hinea de com.resor. *.aratul acesta necesit2 oarecare deslu&iri, &i E;celenHele 3oastre 3or bine3oi s2-&i aduc2 aminte c2 sco.ul meu era, Cn .rimul rCnd, s2 m2 CnconPur .e de-a-ntreBul &i s2 CnconPur &i nacela cu o baricad2 Cm.otri3a atmos6erei mult .rea r2rite Cn care m2 B2seam. ACndul meu era s2 introduc Cn2untrul acestei baricade, cu aPutorul condensatorului meu, din c"iar aceast2 atmos6er2, o cantitate destul de condensat2 .entru ne3oile res.iraHiei. In acest sco. con6ecHionasem un sac de cauciuc, 6oarte trainic, cu totul im.ermeabil, dar 6le;ibil. Sacul acesta, de dimensiuni destul de mari, .utea cu.rinde, Cntr-un anume 6el, CntreaBa nacel2.
==

0u alte cu3inte, sacul .utea 6i tras .este 6undul nacelei, a.oi Cn sus, .e laturile ei, &i a&a mai de.arte, de-a lunBul 6rCnB"iilor, .e dina6ar2 lor, .Cn2 la marBinea de sus, adic2 .Cn2 la inelul de care era .rins 6ileul. 'u.2 ce am des62&urat Cn 6elul acesta sacul, Cn3elind .2rHile &i 6undul nacelei, a trebuit s2-l Cnc"id la 3Cr6 sau la Bur2, .etrecCnd materialul deasu.ra inelului, adic2 Cntre inel &i 6ileu. 'ar dac2 des.2rHeam 6ileul de inel .entru a 6ace loc, cum s-ar mai 6i susHinut nacelaT 8ileul Cns2 nu era leBat de inel, ci numai .rins de el .rintr-un &ir de bride 1. 'e aceea, am des62cut numai cCte3a din aceste bride, l2sCnd nacela s2 atCrne de celelalte. 'u.2 ce am introdus .artea de sus a sacului de cauciuc, am .rins la loc bridele nu c"iar .e inel, ceea ce ar 6i 6ost cu ne.utinH2 acum, cCnd Cntre ele se a6la acea 6C&ie, ci Cntr-un &ir de nasturi mari, 6i;aHi tocmai .e Cn3elitoare, cam la trei .icioare mai Pos de Bura sacului. Inter3alele dintre nasturi erau .e m2sura celor dintre bride. *m des62cut a.oi nodurile din alte cCte3a bride de .e marBine, b2BCnd Cntre ele o alt2 .orHiune a Cn3elitorii de cauciuc &i .rin:Cnd bridele slobode de nasturii cores.un:2tori. Cn c"i.ul acesta, am .utut s2 introduc toat2 .artea de sus a sacului Cntre 6ileu &i inel. Era 32dit acum c2 inelul 3a c2dea Cnl2untrul nacelei, iar CntreaBa Breutate a acesteia, cu conHinutul ei cu tot, nu se 3a mai Hine decCt mulHumit2 nasturilor &i tr2iniciei lor. S-ar .2rea, la .rima 3edere, c2 leB2turile acestea n-ar 6i destul de .uternice. +u era Cns2 cCtu&i de .uHin a&a, 6iindc2 nasturii erau nu numai 6oarte bine .rin&i, dar &i atCt de a.ro.iaHi unii de alHii, CncCt 6iecare dintre ei nu su.orta decCt o mic2 .arte din CntreaBa Breutate.
1

A2ici .rin care se trece cordonul. =6

Cntr-ade32r, c"iar dac2 nacela &i tot ce se a6la CntrCns2 ar 6i 6ost de trei ori mai Brea decCt era, tot n-a& 6i a3ut nici cea mai mic2 BriP2. *m ridicat deci iar2&i inelul Cnl2untrul Cn3elitorii de cauciuc &i l-am 6i;at cam la Cn2lHimea lui de mai Cnainte, cu aPutorul a trei .r2Pini u&oare, .e care le .reB2tisem Cnadins. NineCnHeles, toate acestea le-am 62cut ca s2 .ot Hine sacul desc"is la Bur2 &i ca s2 menHin .artea de Pos a 6ileului Cn .o:iHia .otri3it2. +u-mi mai r2mCnea decCt s2 leB Bura sacului. 0eea ce am &i 62cut cu u&urinH2, strCnBCnd cutele materialului laolalt2 &i r2sucindu-le :dra32n Cnl2untru cu aPutorul unui soi de ceatl2u 1 .e care-l a3eam la CndemCn2. Pe laturile Cn3elitorii, .e care o .otri3isem Cn acest c"i. Cn Purul nacelei, montasem trei oc"iuri de sticl2 Broas2, dar str23e:ie, .rin care .uteam .ri3i 6oarte u&or Cm.rePurul meu, .retutindeni Cn direcHia ori:ontal2. Cn .orHiunea de Cn3elitoare care alc2tuia 6undul ei se mai a6la &i un al .atrulea oc"i de Beam, la 6el cu celelalte, &i .otri3it .e o mic2Udesc"i:2tur2 Cn .odeaua nacelei. *cest dis.o:iti3 Cmi CnB2duia s2 m2 uit de-a dre.tul Cn Pos, dar din .ricina 6elului Cn care Cncinsesem Bura sacului &i a cutelor ce se alc2tuiser2 Cn Hesutul de cauciuc mi-a 6ost cu ne.utinH2Us2 a&e: &i deasu.r2-mi un dis.o:iti3 asem2n2tor, a&a c2 nu m2 mai .uteam a&te.ta s2 32d obiectele situate la :enit. NineCnHeles c2 aceasta n-a3ea .rea mare Cnsemn2tate. 0"iar dac2 a& 6i 6ost Cn stare s2 .un o 6ereastr2 Cn .artea de deasu.ra, cor.ul balonului m-ar 6i Cm.iedicat s2 m2 sluPesc de ea.
1

Nucat2 de lemn cu care se r2suce&te 6unia trecut2 .este o sarcin2 .entru a o strCnBe. =E

0am cu un .icior mai Pos de una din 6erestrele laterale se atla o desc"i:2tur2 circular2 cu un diametru de trei deBete &i .re32:ut2 cu o Barnitur2 de alam2 6iletat2 Cn .artea ei din2untru. *ici era Cn&urubat tubul larB al com.resorului, cor.ul ma&inii 6iind a&e:at, bineCnHeles, Cnl2untrul camerei de cauciuc. Prin acest tub, o cantitate din atmos6era rare6iat2 dim.rePur, 6iind absorbit2 cu aPutorul 3idului 62cut Cn cor.ul ma&inii, era Cm.ins2 de aici Cn stare de condensare &i amestecat2 cu aerul subHiat din camer2. )e.etCnd aceast2 o.eraHie de mai multe ori, Cnc2.erea se um.lea .Cn2 la urm2 cu o atmos6er2 .rielnic2 res.iraHiei. 'ar Cntr-un s.aHiu atCt de restrCns aerul se strica 6oarte re.ede &i de3enea ires.irabil din .ricina .rea desei lui treceri .rin .l2mCni. *tunci, .rintr-o mic2 su.a.2 din 6undul nacelei, era Cm.ins a6ar2, aerul dens 6iind absorbit .e loc de atmos6era mai rar2 de sub noi. Pentru a .reCntCm.ina neaPunsurile ce ar 6i decurs dac2 s-ar 6i 62cut, la un moment dat, 3id total Cn Cnc2.ere, .rimenirea nu se s23Cr&ea dintr-o dat2, ci numai tre.tat, desc"i:Cndu-se doar .entru cCte3a cli.e su.a.a, ca s2 6ie reCnc"is2 imediat, .Cn2 ce o mi&care, dou2 ale .om.ei condensatorului Cnlocuiau aerul Cm.ins a6ar2. Cn sco.uri e;.erimentale .usesem .isica &i .isoii ei Cntr-un co&uleH atCrnat de un nasture Cn a6ara nacelei, tocmaiUlCnB2 acea su.a.2 .rin care, de alt6el, .uteam s2-i "r2nesc ori de cCte ori ar 6i trebuit. *m 62cut aceasta cu oarecare Breutate, mai Cnainte de a Cnc"ide Bura Cnc2.erii, aPunBCnd sub nacel2 cu una din .r2Pinile de care am mai 3orbit, la ca.2tul c2reia 6usese .otri3it
=8

un cCrliB1. ...... +u era decCt nou2 62r2 :ece cCnd am is.r23it cu aceste .reB2tiri &iam um.lut camera cu aer condensat, a&a .recum am s.us. In tot r2stim.ul Cn care am treb2luit a&a, am Cndurat cele mai Broa:nice c"inuri din .ricina Breut2Hii de a res.ira &i m-am c2it amarnic de neBliPenHa sau mai bine :is de Cndr2:neala neroad2 de care m-am 62cut 3ino3at amCnCnd .Cn2 Cn ultima cli.2 un lucru atCt de Cnsemnat. 'ar, Cn s6Cr&it, de Cndat2 ce am scos-o la ca.2t, am &i Cnce.ut s2 m2 bucur de roadele muncii mele. Cnc2 o dat2 am .utut s2 res.ir u&or &i Cn toat2 3oia. Fi, la urma urmei, de ce n-a& 6i res.irat u&orT Fi nu mic2 mi-a 6ost bucuria dCndu-mi seama c2 durerile cum.lite care m2 c"inuiser2 .Cn2 atunci mau .2r2sit. G u&oar2 durere, CnsoHit2 de o sen:aHie ca &i cum mi s-ar um6la &i de:um6la Cnc"eieturile m%inilor, Ble:nele &i BCtul, era a.roa.e sinBurul neaPuns de care m2 .uteam .lCnBe. P2rea deci mai .resus de orice Cndoial2 c2 o mare .arte a r2ului .ricinuit de li.sa .resiunii atmos6erice 6usese nlturat Cn cli.a de 6aH2, a&a cum m2 &i a&te.tasem, &i c2 multe din su6erinHele Cndurate Cn ultimele dou2 ceasuri nu trebuiau .use decCt .e seama unei res.iraHii neCndestul2toare. ,a ora nou2 62r2 dou2:eci, adic2 nu mult Cnainte de a 6i Cnc"is Bura sacului, coloana de mercur a barometrului, care, .recum am mai s.us, era de o m2rime neobi&nuit2, coborCse la e;trema lui limit2 de Pos. *r2ta o Cn2lHime de 11de .icioare sau
1

Cn 3ersiunea E urmea:2 6ra:a: 4'e Cndat2 ce aerul dens 6u admis Cn Cnc2.ere, inelul &i .r2Pinile de3enir2 de .risos, c2ci aerul din2untru um6l2 camera de cauciuc9. =9

de dou2:eci &i cinci de mile, ceea ce Cnseamn2 c2 .ri3irile mele Cmbr2Hi&au o Cntindere de .2mCnt ce nu cu.rindea mai .uHin de a trei sute dou2:ecea .arte din CntreaBa lui su.ra6aH2. ,a ora nou2 am .ierdut iar2&i din 3edere Hinuturile dins.re r2s2rit, dar nu mai Cnainte de a-mi 6i dat seama c2 balonul se Cndre.ta cu iuHeal2 s.re nord-nord-3est. 'edesubt, con3e;itatea oceanului se .utea deslu&i 6oarte bine, cu toate c2 adesea .ri3irea mi-era Cm.iedicat2 de Br2me:ile de nori ce .luteau Cncoace &i Cncolo. *m obser3at acum c2 .Cn2 &i cei mai u&ori aburi nu se ridicau mai sus de :ece mile .este ni3elul m2rii. ,a nou2 &i Pum2tate am aruncat, ca e;.erienH2, o mCn2 de .ene .rin su.a.2. 'ar n-au .lutit, cum m2 a&te.tasem, ci au c2:ut dre.t Cn Pos, .er.endicular, ca o B"iulea, Br2mad2, cu mare iuHeal2, &i le-am .ierdut din oc"i Cn cCte3a cli.e. ,a Cnce.ut n-am &tiut ce s2 cred des.re un 6enomen atCt de e;traordinar, ne.utCnd b2nui c2 3ite:a cu care m2 Cn2lH2m crescuse deodat2 Cn c"i. atCt de uimitor. 0urCnd Cns2 mi-am dat seama c2 atmos6era era mult .rea r2rit2 .entru a .utea susHine 6ie c"iar &i ni&te .eneO Cntrade32r, ele c2deau, a&a cum mi se .2ruse, cu o mare re.e:iciune, &i am 6ost uimit cCnd am adunat iuHeala c2derii lor cu 3ite:a Cn2lHimii mele. ,a ora :ece am b2Bat de seam2 c2 nu mai a3eam nimic de 62cut care s2-mi cear2 luare-aminte. Treaba merBea strun2 &i eram CncredinHat c2 balonul se CnalH2 cu re.e:iciune necontenit s.orit2, cu toate c2 nu mai a3eam nici un miPloc de a .utea calcula s.orul acesta de 3ite:2. +u m2 mai durea nimic, nu simHeam nici un 6el de su6erinH2 &i eram .lin de 3oie bun2 cum nu mai 6usesem niciodat2 de la .lecarea
6

mea din )otterdam. /2 Cndeletniceam cCnd cu cercetarea di6eritelor mele a.arate, cCnd cu .rimenirea aerului din Cnc2.ere. 'e acest din urm2 am2nunt am "ot2rCt s2 m2 ocu. la 6iece .atru:eci de minute, dar mai mult din BriPa de a-mi .2:i s2n2tatea decCt .entru moti3ul c2 o reCnnoire la inter3ale atCt de dese ar 6i 6ost necesar2. Cntre tim. nu m2 .uteam Cm.iedica s2 6ac tot 6elul de .resu.uneri. /2 a3Cntam cu BCndul .e meleaBurile neumblate &i 6antastice ale ,unii. SimHCndu-se deodat2 nestrunit2, Cnc"i.uirea mea r2t2cea Cn 3oie .rintre minunile necontenit sc"imb2toare ale acestor Hinuturi nestatornice &i .line de tain2. Erau, iat2, acolo, .2duri arBintii &i blaBoslo3ite de 3remuri, &i .o3Crni&uri stCncoase, &i cascade .r232lite cu .uternic r2sunet Cn .r2.2stii 62r2 6und. /2 .omeneam a.oi :iua Cn amia:a mare .rin deserturi Cn care 3Cntul cerurilor nu .2trunsese niciodat2 &i unde .aPi&ti Cntinse, de maci &i 6lori .l2.Cnde asemenea crinilor, se r2s62Hau cCt 3edeai cu oc"ii, t2cute &i nemi&cate. 02l2toream a.oi mai de.arte, mult mai de.arte, .e un alt t2rCm, care nu era decCt un lac Cntunecat &i 62r2 H2rmuri, Cn ti3ul lui de nori. Fi din aceast2 a.2 trist2 se ridica o .2dure de co.aci CnalHi, orientali, ca o .ustietate de 3is. Fi-mi aduc aminte c2 umbrele acestor co.aci, c2:Cnd .e lac, nu r2mCneau la su.ra6aH2, ci se cu6undau Cncet &i continuu, &i se amestecau cu 3alurile, Cn tim. ce din trunc"iurile co.acilor se ridicau mereu alte umbre, care luau locul 6raHilor lor ast6el CnmormCntaHi. 4Iat2 de ce9, Cmi s.uneam c2:ut .e BCnduri, 4iat2 de ce a.ele lacului de3in mai neBre cu tim.ul, &i mai triste cu orele care trec.9 'ar toate acestea nu erau sinBurele Cnc"i.uiri care .uneau st2.Cnire .e mintea
61

mea. /ult mai cum.lite &i mai Cn6ior2toare s.aime se strecurau Cn ea, &i m2 cutremurau .Cn2 Cn str26undul su6letului numai BCndind c2 ele .ot a.2rea aie3ea. 'ar nu .uteam CnB2dui cuBetului meu s2 CntCr:ie .rea mult asu.ra acestor Cnc"i.uiri, socotind .e dre.t cu3Cnt c2 .rimePdiile cele ade32rate &i simHite ale c2l2toriei mele erau .rea de-aPuns ca s2-mi Hin2 atenHia Cncordat2. ,a ora cinci du.2-amia:2, .e cCnd .rimeneam aerul, m-am uitat .rin su.a.2 la .isic2 &i .isoi. Pisica .2rea c2 se simte iar2&i 6oarte r2u &i nu m-am Cndoit nici o cli.2 c2 su6erinHa ei e .ricinuit2 mai cu seam2 de Breutatea de a res.ira. 'ar e;.erienHa mea cu .isoii a3usese urm2ri dintre cele mai ciudate. /2 a&te.tasem, bineCnHeles, s2-i 32d c2 dau semne de boal2, de&i Cn mai mic2 m2sur2 decCt mama lor, &i aceasta ar 6i 6ost de aPuns ca s2 m2 Cnt2reasc2 Cn .2rerea cu .ri3ire la de.rinderea de a Cndura .resiunea atmos6eric2. 'ar n-am cre:ut c2 3oi B2si, du.2 ce i-am .ri3it cu luare-aminte, c2 se bucur2 de o s2n2tate Cn6loritoare, c2 res.ir2 cu cea mai mare u&urinH2 &i cu totul normal, 62r2 s2 dea semne de boal2 de nici un 6el. +u .uteam l2muri mai bine toate acestea decCt dCnd e;tindere teoriei mele .Cn2 la a .resu.une c2 atmos6era 6oarte r2rit2 din Purul nostru ar .utea s2 nu 6ie a&a cum cre:usem eu, adic2 ne.rielnic2-ne3oilor 3ieHii din .unct de 3edere c"imic, &i c2 s-ar 6i .utut ca o 6iinH2 n2scut2 Cntr-un asemenea mediu s2 nu simt2 nici o Breutate Cn a res.ira. Fi aceea&i 6iinH2, dac2 s-ar 6i mutat s.re straturile mai dense din a.ro.ierea P2mCntului, ar 6i Cndurat c"inuri la 6el ca acelea .e care le cunoscusem eu mai de3reme. * 6ost atunci .entru
6-

mine un .rileP de adCnc2 .2rere de r2u c2 un accident nenorocit a .ricinuit .ierderea, Cn acea cli.2, a micii mele 6amilii de .isici &i m-a li.sit de miPloacele de a cerceta mai Cndea.roa.e aceast2 .roblem2 .rintr-o e;.erienH2 neCntreru.t2. TrecCndumi mCna .rin su.a.2 cu o can2 de a.2 .entru .isica cea b2trCn2, mi-am aB2Hat mCneca de co.ca ce susHinea co&uleHul, des.rin:Cndu-l ast6el de nasture Cntr-o cli.2. 'ac2 totul s-ar 6i to.it atunci Cn aer, &i Cnc2 n-ar 6i .ierit din oc"ii mei mai re.ede &i mai nea&te.tat. +-a trecut desiBur nici a :ecea .arte dintr-o secund2 de la des.rinderea co&uleHului &i .Cn2 la dis.ariHia lui cu conHinut cu tot. (r2rile mele de bine l-au CnsoHit .Cn2 la .2mCnt, dar, bineCnHeles, n-a3eam nici o n2dePde ca 6ie .isica, 6ie .isoii s2 6i su.ra3ieHuit, ca s2-&i .oat2 .o3esti nenorocirea. ,a ora &ase :2risem o mare .arte a Cntinderii de .2mCnt dins.re r2s2rit, Cn32luit2 Cntr-o neBur2 deas2, care Cnainta mereu, cu mare iuHeal2, .Cn2 ce, la ora &a.te 62r2 cinci, CntreaBa su.ra6aH2 3i:ibil2 era cu6undat2 Cn be:na no.Hii. 'ar numai du.2 oarecare trecere de tim. ra:ele Soarelui care as6inHise Cncetar2 s2 mai lumine:e balonul. Fi aceast2 Cm.rePurare, cu toate c2, bineCnHeles, era de .re32:ut, mi-a 62cut totu&i o neBr2it2 .l2cere. Era neCndoios c2 Cn :ori a3eam s2 32d r2s2ritul astrului de lumin2 cu multe ceasuri mai de3reme decCt cet2Henii din )otterdam, cu toate c2 ei se a6lau mult mai s.re est. Fi ast6el, :i du.2 :i, .e m2sur2 ce m2 3oi Cn2lHa mai tare, m2 3oi bucura de lumina Soarelui un r2stim. tot mai lunB. *m luat atunci "ot2rCrea s2 Hin un Purnal al c2l2toriei mele, socotind :ilele de cCte dou2:eci &i .atru de ore la rCnd &i neHinCnd seama de
61

inter3alele de Cntuneric. ,a ora :ece, simHind c2 mi s-a 62cut somn, m-am "ot2rCt s2 m2 culc &i s2 dorm cCt mai e Cnc2 noa.te. 'ar iat2 c2 se i3i o Cncurc2tur2 la care, oricCt de 6ireasc2, nici m2car nu m2 BCndisem .Cn2 Cn acea cli.2. 'ac2 adormeam, a&a cum &i a3eam de BCnd, cum s-ar mai 6i .utut .rimeni aerul Cntre tim.T S2-l res.ir mai mult decCt cel mult o or2 ar 6i 6ost cu ne.utinH2. Fi c"iar dac2 acest r2stim. s-ar 6i .relunBit .Cn2 la un ceas &i un s6ert, urm2rile ar 6i 6ost cu totul nenorocite. *ceast2 dilem2 m-a nelini&tit &i m-a .us .e BCnduri. Fi ane3oie o s2 m2 credeHi c2, du.2 atCtea .rimePdii .rin care am trecut, aceast2 .roblem2 mi se Cn62Hi&a Cntr-o lumin2 atCt de Bra32, CncCt .ierdusem orice n2dePde de a-mi mai atinBe Hinta su.rem2 &i, Cntr-un s6Cr&it, m2 Cm.2casem cu BCndul c2 trebuie s2 cobor. 'ar n-am stat mult Cn cum.2n2. /i-am adus aminte c2 omul este robul cel mai .lecat al obi&nuinHei &i c2 multe din de.rinderile 3ieHii sale, socotite a 6i de %ea mai mare nsemntate, nu sCnt a&a decCt .entru c2 &i-a 62cut din ele obi&nuinHe. NineCnHeles c2 nu se .utea s2 nu dorm deloc. /2 .uteam Cns2 lesne de.rinde s2 nu m2 simt r2u dac2 m2 3oi tre:i din ceas Cn ceas Cn tot tim.ul odi"nei. +u mi-ar 6i trebuit decCt cel mult cinci minute ca s2 .rimenesc cCt mai bine aerul, &i sinBura di6icultate ade32rat2 era s2 B2sesc un miPloc de a m2 de&te.ta la momentul .otri3it. *ceast2 .roblem2, trebuie s2 m2rturisesc, Cmi d2du mult de lucru. *u:isem &i eu desiBur de acel student care, ca s2 nu adoarm2 cu nasul Cn c2rHi, Hinea Cn mCn2 o minBe de aram2. 02:Cnd cu un :Bomot asur:itor Cntrun liB"ean din acela&i metal, a&e:at lCnB2 scaunul lui
6@

.e .odea, minBea sluPea Cntr-ade32r ca s2-l tre:easc2 ori de cCte ori Cl 6ura somnul. 'ar ca:ul meu era cu totul altul &i nu .utea 6i re:ol3at Cn c"i. asem2n2tor. +u doream s2 r2mCn trea:, ci doar s2 6iu sculat din somn la r2stim.uri reBulate. Cntr-un tCr:iu am recurs la 3icle&uBul urm2tor. GricCt ar .2rea el de sim.lu, l-am salutat, Cn cli.a Cn care l-am B2sit, ca .e o n2scocire la 6el de mare cu a telesco.ului, a ma&inii cu aburi sau c"iar a ti.arului. Trebuie s2 s.un c2 balonul, la Cn2lHimea .e care o atinsese, C&i continua ascensiunea Cn c"i. reBulat &i Cn linie drea.t2, ast6el c2 nacela Cl urma Cntr-o neclintire des23Cr&it2, CncCt ar 6i 6ost cu ne.utinH2 s2 obser3i cea mai u&oar2 tremurare. *ceast2 Cm.rePurare mi-a 6ost 6oarte .rielnic2 Cn .lanul .e care-l stabilisem. Pro3i:ia mea de a.2 6usese adus2 Cn butoaie de cCte cinci Baloane 6iecare, bine CnHe.enite Cm.rePurul nacelei. *m des.rins unul &i, luCndu-mi dou2 6rCnB"ii, le-am leBat strCns de la o marBine de r2c"it2 la cealalt2, a&e:Cndu-le .aralel &i la o distanH2 de un .icior Cntre ele, a&a CncCt s2 alc2tuiasc2 un 6el de .olicioar2, .e care am a&e:at &i am 6i;at butoiul Cntr-o .o:iHie ori:ontal2. 0am la o.t Holi sub aceste 6rCnB"ii &i la .atru .icioare de 6undul nacelei am 6i;at o alt2 .oliH2, 62cut2 Cns2 din .lacaP subHire, aceasta 6iind sinBura bucat2 de lemn .e care o a3eam. Pe acea .oliH2, &i tocmai sub marBinea butoia&ului, am .us un mic ulcior de .2mCnt. *m 62cut a.oi o Baur2 Cn 6undul butoiului deasu.ra ulciorului &i am .otri3it Cn ea o .an2 de lemn dintr-un lemn moale, t2iat Cn 6orm2 de con sau de luminare. *m Cn6i.t &i-am retras, .uHin cCte .uHin, .ana, .Cn2 cCnd, du.2 cCte3a Cncerc2ri, a aPuns la
6=

.unctul cel mai .otri3it ca CnBustime, acolo unde a.a, .icurCnd .e Baur2 &i c2:Cnd Cn ulciorul de sub ea, a3ea s2-l um.le .Cn2-n bu:2 Cn &ai:eci de minute. NineCnHeles c2 acesta era un lucru u&or de determinat socotind Cn ce m2sur2 se um.lea ulciorul Cntr-un tim. anumit. 'u.2 ce orCnduisem totul, urmarea era lesne de B"icit. Patul meu era Cn a&a 6el a&e:at .e .odeaua nacelei CncCt, stCnd culcat, ca.ul s2-mi 6ie c"iar sub bu:a ulciorului. Era lucru siBur c2 du.2 un ceas, um.lCndu-se ulciorul, a.a a3ea s2 dea .e dina6ar2, scurBCndu-se .e Bura a6lat2 mai la 3ale decCt marBinea lui de sus. Era de asemenea neCndoios c2 a.a, scurBCndu-se de la o Cn2lHime de mai mult de .atru .icioare, nu .utea s2 nu .ice de-a dre.tul .e obra:ul meu &i, .rin urmare, a3eam s2 m2 tre:esc neBre&it &i instantaneu c"iar &i din somnul cel mai adCnc cu .utinH2. PCn2 s2 is.r23esc cu toate aceste .reB2tiri, se 62cuse ora uns.re:ece &i m-am lunBit .e .at, .lin de Cncredere Cn bunul mers al in3enHiei mele. Fi n-am 6ost de:am2Bit nici de ast2 dat2. ,a 6iecare &ai:eci de minute, eram tre:it de credinciosul meu cronometru. 'u.2 ce Boleam ulciorul Cn 3rana butoiului &i lucram &i la condensator, m2 culcam iar2&i Cn .at. Somnul acesta cu Cntreru.eri reBulate m-a su.2rat mai .uHin decCt m-a& 6i a&te.tat. Fi cCnd, Cn cele din urm2, m-am tre:it, 6iindc2 se 62cuse :iu2, ceasul era &a.te, iar soarele se Cn2lHase cu mai multe Brade deasu.ra ori:ontului. 1 a.rilie. /2 a6lam cu balonul la o Cn2lHime Cntr-ade32r nemai.omenit2, iar con3e;itatea P2mCntului se 62cuse cCt se .oate de 32dit2. ,a .icioarele mele Pos,
66

.e 6aHa oceanului, se :2reau ciorc"ini de .uncte neBre, care erau, 62r2 Cndoial2, Bru.uri de insule. 'easu.ra mea cerul era neBru ca .2cura &i stelele se 3edeau scli.ind. 'e 6a.t, ele au scli.it a&a mereu, c"iar din .rima :i a ascensiunii. 'e.arte, s.re mia:2noa.te, :2ream o dunB2 subHire, alb2, nes.us de str2lucitoare, tocmai la marBinea ori:ontului, &i nu m2 Cndoiam c2 ar .utea s2 6ie H2rmul sudic al Gceanului Polar. 8a.tul acesta Cmi tre:ise 6oarte mult curio:itatea, 6iindc2 tr2Beam n2dePde s2 Cnainte: mai s.re nord &i la un moment dat s2 m2 B2sesc .oate c"iar deasu.ra Polului. Cmi .2rea Cns2 r2u c2 Cn2lHimea .rea mare m2 3a Cm.iedica s2 .ot 6ace o cercetare atCt de am2nunHit2 cCt a& 6i dorit. *& 6i .utut totu&i stabili o mulHime de lucruri. $n cursul :ilei nu s-a mai CntCm.lat nimic deosebit. *.aratul meu 6uncHiona cCt se .oate de bine &i balonul se Cn2lHa mereu, 62r2 s2 simt2 nici o oscilaHie. Era un 6riB t2ios, care m-a silit s2 m2 Cn6o6olesc bine Cn .alton. 0Cnd .e .2mCnt s-a 62cut din nou Cntuneric, m-am lunBit iar2&i Cn .at, cu toate c2, Cnc2 3reo cCte3a ore du.2 aceea, lumina a continuat s2 .luteasc2 Cm.rePurul meu. 0easornicul de a.2 C&i 62cea reBulat datoria, &i am dormit adCnc .Cn2 Cn dimineaHa urm2toare, a6ar2 de Cntreru.erile la r2stim.uri "ot2rCte. @ a.rilie. /-am tre:it bine s2n2tos &i .lin de 3oie bun2 &i am r2mas uimit de sc"imbarea ciudat2 ce a3usese loc Cn Cn62Hi&area m2rii. Pierduse a.roa.e cu totul culoarea de un albastru-Cnc"is .e care o a3ea mai Cnainte &i era acum de un cenu&iu-s.2l2cit &i cu un luciu care su.2ra oc"ii. Insulele nu se mai 3edeau.
6E

*r 6i cu ne.utinH2 de s.us dac2 trecuser2 sub ori:ont, s.re sud-est, sau dac2, din .ricina Cn2lHimii Cn necontenit2 cre&tere la care m2 a6lam, le .ierdusem din 3edere. *& Cnclina totu&i c2tre aceast2 din urm2 .2rere. S.re mia:2noa.te, c"enarul de B"eaH2 se 3ede din ce Cn ce mai deslu&it. 8riBul nu mai este atCt de t2ios1. +u s-a mai CntCm.lat nimic de seam2 &i mi-am .etrecut :iua citind, c2ci am a3ut BriP2 s2-mi iau &i o .ro3i:ie de c2rHi. = a.rilie. *m contem.lat ciudatul 6enomen al r2s2ritului de soare Cn 3reme ce a.roa.e toat2 su.ra6aHa P2mCntului era Cnc2 Cn32luit2 Cn be:n2. 0urCnd Cns2 lumina s-a re32rsat .retutindeni &i am :2rit din nou c"enarul B"eHarilor c2tre mia:2noa.te. Cl 3edeam acum 6oarte deslu&it &i .2rea de o culoare mult mai Cnc"is2 decCt a.ele oceanului-. /2 a.ro.iam, 62r2 doar &i .oate, de .ol cu mare iuHeal2. /i s-a .2rut c2 :2resc din nou o 6C&ie de .2mCnt s.re r2s2rit &i alta s.re a.us, dar nu eram siBur. Vreme .otri3it2. +u sa CntCm.lat nimic mai de seam2 Cn tot tim.ul :ilei. /am culcat de3reme. 6 a.rilie. *m 6ost uimit B2sind linia B"eHarilor la o 6oarte mic2 de.2rtare &i un cCm. nem2rBinit de B"eHuri Cntin:Cndu-se s.re nord, .Cn2 de.arte, la ori:ont. Era 32dit c2 dac2 balonul a3ea s2-&i urme:e 62r2 abatere drumul, a3ea s2 aPunB2 Cn curCnd deasu.ra
1

5ans iBnor2 desiBur tem.eratura de - 1 Z 0 .Cn2 la - Z 0 din s.aHiul cosmic. 5ans nu .are s2 &tie c2 Cnce.Cnd cu -1 martie Polul +ord e tot tim.ul sc2ldat de lumin2. 68

Gceanului CnB"eHat, &i nu .rea mai a3eam Cndoieli c2 3oi 3edea Cn s6Cr&it Polul. Tot tim.ul :ilei am continuat s2 m2 a.ro.ii de B"eHari. Pe Cnno.tate, limitele ori:ontului meu au crescut deodat2 Cntr-un c"i. simHitor, datorit2 desiBur 6ormei .2mCntului, care e a unei s6ere turtite, &i Cnaint2rii mele deasu.ra Hinuturilor te&ite din 3ecin2tatea 0ercului *rctic. Cntr-un tCr:iu, cCnd m-a n2.2dit Cntunericul, mam culcat, .lin de nelini&te, temCndu-m2 ca nu cum3a s2 trec deasu.ra unui lucru care stCrne&te o atCt de mare curio:itate 62r2 a a3ea .rilePul s2-l cercete:. E a.rilie. /-am tre:it de3reme &i, s.re marea mea bucurie, am .ri3it CndelunB la ceea ce nu .oate 6i .us la Cndoial2 c2 este Cnsu&i Polul. Era, 62r2 doar &i .oate, acolo, &i c"iar la .icioarele mele, dar, 3aiX m2 ridicasem la o Cn2lHime atCt de mare, CncCt nu .uteam deslu&i nimic l2murit. Cntr-ade32r, PudecCnd du.2 .roBresia ci6relor ce indic2 di6eritele Cn2lHimi cores.un:2toare cu anumite .erioade, Cntre &ase a.m. la - a.rilie &i nou2 62r2 dou2:eci a.m. Cn aceea&i :i QcCnd coloana de mercur a barometrului coborCseR, se .oate deduce cu destul2 siBuranH2 c2 balonul atinsese acum, la ora .atru Cn dimineaHa de E a.rilie, nu mai pu#in de E -=@ de mile deasu.ra ni3elului m2rii. Cn2lHimea aceasta .oate .2rea imens2, dar modul Cn care ea a 6ost calculat2 a dat un re:ultat du.2 toate .robabilit2Hile cu mult mai .rePos decCt cel ade32rat. Gricum ar 6i, a3eam sub oc"ii mei, 62r2 Cndoial2, cel mai mare diametru .2mCntesc. $ntreaBa emis6er2 nordic2 se Cntindea la

69

.icioarele mele, ca o "art2 Cn .roiecHie ortoBra6ic2 1. Iar marele cerc al Ecuatorului Cnsu&i alc2tuia 6runtaria des.2rHitoare a ori:ontului meu. 0u toate acestea, E;celenHele 3oastre 3or CnHeleBe u&or c2 Hinuturile .Cn2 acum nee;.lorate din 3ecin2tatea 0ercului *rctic, de&i a&e:ate de-a dre.tul sub mine &i 32:ute 62r2 o .ers.ecti32 a.arent2, erau totu&i .rea mic&orate &i la .rea mare de.2rtare de .unctul din care le .ri3eam ca s2-mi CnB2duie o cercetare mai am2nunHit2. 0eea ce se 3edea, totu&i, era ce3a ciudat &i atr2B2tor. ,a mia:2noa.te, dincolo de acel c"enar uria& de care am .omenit &i care .oate 6i denumit limita desco.eririlor omului Cn aceste Hinuturi, se Cntinde, a.roa.e 62r2 Cntreru.ere, un linHoliu de B"eaH2. 0"iar dintru Cnce.ut su.ra6aHa lui e 32dit turtit2, iar mai de.arte e neted2 &i .lan2, la urm2 de3ine %on%a!, &i s6Cr&e&te c"iar la Pol Cntr-un Bol circular, cu marBinile t2ioase, al c2rui diametru a.arent alc2tuia cu balonul un unB"i de 3reo &ai:eci &i cinci de secunde &i a c2rui culoare Cnc"is2, cu nuanHe sc"imb2toare, era mai Cntunecat2 decCt orice alt2 .at2 din emis6era 3i:ibil2 &i, uneori, se adCncea .Cn2 la neBrul cel mai intens. /ai de.arte ane3oie sar mai 6i .utut deslu&i ce3a. ,a ora dou2s.re:ece, centrul circular descrescuse Cn circum6erinH2, iar la &a.te ..m. l-am .ierdut cu totul din 3edere, c2ci balonul trecuse .este marBinea dins.re 3est a B"eHurilor &i .lutea cu iuHeal2 Cns.re Ecuator. 8 a.rilie. *m desco.erit o mic&orare simHitoare Cn diametrul a.arent al P2mCntului, .e lCnB2 o 32dit2 alterare Cn culoarea &i Cn62Hi&area lui Beneral2. CntreaBa
1

ProiecHia 6olosit2 la re.re:entarea unei emis6ere Cntr-un .lan. E

su.ra6aH2 3i:ibil2 era de aceea&i culoare Balben.alid1, cCnd mai accentuat2, cCnd mai &tears2, iar .e alocuri c2.2tase o str2lucire care .entru oc"i era c"iar su.2r2toare. Vederea mi-era considerabil stCnPenit2 de atmos6era dens2 din a.ro.ierea su.ra6eHei Cnc2rcate de nori, .rintre ale c2ror mase de-abia .uteam :2ri ici &i colo P2mCntul. $n ultimele .atru:eci &i o.t de ore am 6ost mai mult sau mai .uHin Cm.iedicat de acest obstacol de a mai 6ace 3reo obser3aHie. 'ar Cn2lHimea 6oarte mare la care m2 a6lam acum 62cea din aceste neBuri .lutitoare o sinBur2 Br2mad2, &i neaPunsul acesta se 62cea tot mai simHit .e m2sur2 ce suiam. Cmi d2deam bine seama totu&i c2 balonul .lutea deasu.ra /arilor ,acuri ale *mericii de +ord &i se Cndre.ta Bonind s.re mia:2:i, ceea ce Cnsemna c2 m2 3a duce 6oarte curCnd la tro.ice. *ceast2 Cm.rePurare m-a bucurat nes.us de mult &i am CntCm.inat-o ca .e o .re3estire siBur2 a i:bCn:ii 6inale. 02ci drumul .e care-l luasem .Cn2 acum m2 nelini&tise, Cntr-ade32r, 6oarte mult. Era 32dit c2, dac2 a& 6i mers mult2 3reme mai de.arte Cn aceast2 direcHie, n-a& mai 6i aPuns niciodat2 Cn lun2, a c2rei orbit2 e Cnclinat2 .e eli.tic2, 6ormCnd un unB"i mic de numai =Z8U@89 -. 9 a.rilie. 'iametrul P2mCntului era ast2:i 6oarte mic&orat, iar culoarea, la su.ra6aHa lui, de3enea, ceas cu ceas, de un Balben tot mai Cnc"is. Nalonul &i-a urmat 62r2 &o32ire drumul s.re mia:2:i, iar la orele nou2 ..m. a
1 -

Cn s.aHiul cosmic P2mCntul nu a.are Balben. Cn 3ersiunea E urmea:2: 4GricCt ar .2rea de ciudat, doar acum am Cnce.ut s2 CnHeleB marea Bre&eal2 .e care o 62cusem cCnd n-am decolat dintr-un .unct a6lat n planul elipsei lunare/. E1

aPuns deasu.ra coastei nordice a Aol6ului /e;ic. 1 a.rilie. $n dimineaHa de a:i, .e la ora cinci am 6ost tre:it din somn .e nea&te.tate de o trosnitur2 n2.rasnic2, des.re care nu mi-am dat cu nici un c"i. seama de unde 3ine. * 6ost de 6oarte scurt2 durat2, dar, cCt a d2inuit, n-a sem2nat cu nimic din cCte am a.ucat .e lume. E de .risos s2 mai s.un c2 m-am s.eriat din cale-a6ar2, c2ci Cn .rimul moment am cre:ut c2 .ricina :Bomotului ar 6i 6ost e;.lo:ia balonului. /iam cercetat totu&i a.aratele cu mult2 luare-aminte &i n-am .utut B2si nimic Cn nereBul2. /i-am .etrecut a.roa.e toat2 :iua BCndindu-m2 la aceast2 CntCm.lare atCt de neobi&nuit2. 'ar n-am i:butit cCtu&i de .uHin s2 mi-o l2muresc. /-am culcat nemulHumit &i Cntr-o stare de mare nelini&te &i tulburare. 11 a.rilie. *m B2sit o mic&orare simHitoare Cn diametrul a.arent al P2mCntului &i o cre&tere Cnsemnat2, 3i:ibil2 .entru CntCia oar2, Cn acel al ,unii, c2reia Ci mai trebuiau doar cCte3a :ile .entru a 6i lun2 .lin2. * 6ost ne3oie de o trud2 CndelunBat2 &i isto3itoare s.re a condensa aer Cndestul2tor .entru menHinerea 3ieHii. 1- a.rilie. G ciudat2 sc"imbare a a3ut loc Cn ce .ri3e&te direcHia balonului &i, cu toate c2 o .re32:usem Cntru totul, mi-a 62cut o bucurie 62r2 seam2n. 'u.2 ce aPunsese, Cn cursa lui de mai Cnainte, la .aralela a dou2s.re:ecea latitudine sudic2, s-a ab2tut
E-

deodat2, Cn unB"i ascuHit, s.re est &i a continuat ast6el toat2 :iua, HinCndu-se a.roa.e e)a%t n planul elipsei lunare& 0eea ce e 3rednic de luat Cn seam2 e c2 urmarea acestei sc"imb2ri de rut2 a 6ost o simHitoare oscilaHie a nacelei, care a durat tim. de cCte3a ceasuri. 11 a.rilie. *m 6ost iar2&i s.eriat de 6a.tul c2 trosnetul :Bomotos &i .uternic, care m-a CnBro:it Cn :iua de 1 , s-a re.etat din nou. /-am BCndit 6oarte mult la acest lucru, dar n-am 6ost Cn stare s2 B2sesc o e;.licaHie mulHumitoare. /are descre&tere Cn diametrul a.arent al P2mCntului, care nu mai subCntindea, Cn ra.ort cu balonul, decCt un unB"i niHelu& mai mare de -=Z. ,una nu se 3edea deloc, 6iind a.roa.e la :enit. Cmi continuam drumul Cn .lanul eli.sei, dar Cnaintam 6oarte .uHin s.re r2s2rit. 1@ a.rilie. +es.us de ra.id2 descre&tere a diametrului P2mCntului. *m 6ost ast2:i cCt se .oate de tulburat la BCndul c2 balonul .lute&te .e a;ul absidelor, Cn direcHia .eriBeului1. 0u alte cu3inte, urmea:2 un itinerariu care-l 3a duce de-a dre.tul Cn ,un2, Cn .artea cea mai a.ro.iat2 de P2mCnt a orbitei sale. ,una se a6la c"iar deasu.ra ca.ului meu, ceea ce mi-o ascundea cu totul 3ederii. * trebuit s2 muncesc CndelunB &i Breu ca s2 condense: atmos6era. 1= a.rilie.
1

A.side, adic2 e;tremit2Hile a;ei mari ale orbitei unui cor. ceresc, perigeul 6iind .unctul cel mai a.ro.iat de P2mCnt de .e orbita unui astru. E1

+u se mai .ot deslu&i bine .e P2mCnt nici m2car contururile m2rilor &i ale continentelor. Pe la orele dou2s.re:ece am 6ost sur.rins .entru a treia oar2 la au:ul acelui sunet Cn6ior2tor care m2 uimise atCt de tare &i Cnainte. 'ar de data asta a durat cCte3a cli.e, &i tot tim.ul cCt a Hinut, a s.orit mereu Cn intensitate. Cn cele din urm2, .e cCnd st2team n2uc &i CnBro:it Cn a&te.tarea a nu &tiu c2rui 6el de nimicire n2.rasnic2, nacela s-a cutremurat cu o .utere nemai.omenit2 &i o Br2mad2 uria&2 &i Cn6l2c2rat2 dintr-o materie .e care n-am .utut s-o deslu&esc s-a n2.ustit cu Blasul a mii de tunete, urlCnd &i 3uind, asu.ra balonului. 0Cnd s.aimele &i uimirea mi s-au mai risi.it, mi-am dat destul de lesne seama c2 era 3orba de 3reun 6raBment 3ulcanic uria&, a:3Crlit din lumea de care m2 a.ro.iam atCt de re.ede &i, .e cCt se .are, de unul din multele 6eluri de materii ciudate ce se B2sesc din CntCm.lare &i .e P2mCnt &i sCnt numite meteoriHi, Cn li.sa unei denumiri mai .otri3ite-. 16 a.rilie. (itCndu-m2 ast2:i Cn sus, cCt .uteam mai bine, rCnd .e rCnd, .e 6iecare din 6erestruicile laterale, am :2rit, s.re marea mea bucurie, o 6oarte mic2 .arte a discului lunar, care se Cntindea, ca s2 :ic a&a, de PurCm.rePurul uria&ei circum6erinHe a balonului. *m 6ost nes.us de tulburat. 'e data asta nu m2 mai Cndoiam cCtu&i de .uHin c2 3oi 6i Cn curCnd la ca.2tul c2l2toriei mele. Cntr-ade32r, condensatorul Cmi d2dea de lucru acum Cntr-o asemenea m2sur2, CncCt nu mai a3eam o cli.2 de r2Ba:. +u mai .utea 6i 3orba de somn. /am Cmboln23it de oboseal2 &i tremuram din tot
-

,a 11 no3. 1811, s-au CnreBistrat im.ortante c2deri de meteoriHi. E@

tru.ul, sleit de .uteri. Era cu ne.utinH2 ca 6irea omeneasc2 s2 mai .oat2 Cndura o su6erinH2 atCt de Broa:nic2. Cn scurtul r2stim. de Cntuneric, a trecut .e lCnB2 mine un nou meteorit &i re.etarea din ce Cn ce mai deas2 a acestui 6enomen a Cnce.ut s2-mi stCrneasc2 mari nelini&ti. 1E a.rilie. 'imineaHa aceasta a Cnsemnat o dat2 "ot2rCtoare Cn c2l2toria mea. V2 mai amintiHi c2 Cn :iua de 11 P2mCntul subCntindea, Cn ra.ort cu balonul, un unB"i de -=Z. Pe 1@ unB"iul acesta se mic&orase simHitor, .e 1= am obser3at o sc2dere &i mai ra.id2, &i .e 16, Cnainte de a m2 culca, notasem un unB"i care nu m2sura mai mult de EZ 1=U. 0are nu mi-a 6ost uimirea cCnd, tre:indu-m2 dintr-un somn scurt &i c"inuit, Cn aceast2 dimineaH2 de ast2:i, 1E, am B2sit su.ra6aHa de dedesubt %res%ut ca 3olum, a&a, deodat2, &i ca .rin minune, .Cn2 la a ar2ta nu mai .uHin de 19Z Cn diametru a.arent unB"iular. *m r2mas ca tr2snit. +ici un cu3Cnt n-ar .utea s2 e;.rime Broa:a &i uimirea cum.lit2 &i 62r2 de seam2n de care am 6ost cu.rins &i co.le&it totodat2. Aenunc"ii Cmi tremurau, dinHii Cmi cl2nH2neau, .2rul mi se :burlise .e ca.. 4*&adar, balonul a 62cut e;.lo:ieX9 *cesta a 6ost cel mai n23alnic BCnd care mi-a 6ulBerat .rin minte. 4'esiBur c2 balonul a 62cut e;.lo:ieX9 02deamX 02deam cu cea mai n2.rasnic2, cea mai neasemuit2 re.e:iciune. [udecind du.2 imensa de.2rtare .arcurs2 atCt de re.ede .Cn2 acum, nu .uteau trece mai mult de :ece minute .Cn2 3oi 6i atins su.ra6aHa P2mCntului &i 3oi 6i n2.ustit Cn nimicnicieX 'ar, Cn cele din urm2, Pudecata Cmi 3eni Cn aPutor. *m stat &i m-am BCndit &i
E=

am Cnce.ut s2 m2 Cndoiesc. Era un lucru cu ne.utinH2. In ru.tul ca.ului nu se .utea s2 6i aPuns atCt de re.ede Pos. Pe de alt2 .arte, cu toate c2 m2 a.ro.iam, 62r2 doar &i .oate, de su.ra6aHa P2mCntului de sub mine, o 62ceam cu o 3ite:2 care nu era cCtu&i de .uHin .ro.orHional2 cu aceea .e care mi-o Cnc"i.uisem la Cnce.ut. ACndul acesta mi-a 6ost de 6olos, mi-a lini&tit mintea tulburat2 &i, Cn cele din urm2, am i:butit s2 .ri3esc 6enomenul Cn lumina lui ade32rat2. 'e 6a.t, Broa:a trebuie s2 m2 6i scos din minHi, de 3reme ce nu mi-am .utut da seama de uria&a deosebire dintre Cn62Hi&area su.ra6eHei de sub mine &i su.ra6aHa P2mCntului, care mi-e mam2. *ceasta din urm2 era desiBur deasu.ra ca.ului meu &i cu totul ascuns2 3ederii mele de cor.ul balonului, Cn tim. ce ,una, ,una Cns2&i, Cn toata str2lucirea ei, se Cntindea Pos, dedesubtul meu &i la .icioarele mele. (imirea &i sur.rinderea iscate Cn mintea mea de aceast2 nemai.omenit2 sc"imbare Cn starea lucrurilor era, .oate, .artea cea mai Breu de e;.licat din toat2 a3entura. 8iindc2 CntreaB2 aceast2 r2sturnare nu numai c2 era 6ireasc2, dar 6usese .re32:ut2 cu mult Cnainte, ca o Cm.rePurare la care trebuia s2 m2 a&te.t cCnd a& aPunBe Cn acel .unct al c2l2toriei mele, Cn care atracHia .lanetei 3a 6i Cnlocuit2 de atracHia satelitului, sau, mai bine :is, Cn care 6orHa de atracHie e;ercitat2 de P2mCnt asu.ra balonului 3a 6i mai .uHin .uternic2 decCt aceea a ,unii. 'esiBur, m2 tre:eam dintr-un somn adCnc, cu toate simHurile toro.ite, ca s2 urm2resc deodat2 un 6enomen cutremur2tor &i des.re care, cu toate c2 Cl a&te.tasem, nu cre:usem totu&i c2 se 3a CntCm.la
E6

c"iar Cn cli.a aceea. Sc"imbarea Cn sine trebuie s2 6i a3ut loc, bineCnHeles, tre.tat &i .e nesimHite. +u e deloc siBur c2, dac2 a& 6i 6ost trea: Cn cli.a cCnd s-a CntCm.lat, a& 6i luat cuno&tinH2 des.re ea du.2 3reun semn luntri% al acestei sc"imb2ri, adic2 du.2 3reo tulburare a 6iinHei sau a.aratelor mele. E a.roa.e de .risos s2 mai s.un c2 aPunBCnd la o CnHeleBere ade32rat2 a st2rii Cn care m2 B2seam &i ie&ind din s.aima ce-mi co.le&ise toate .uterile su6letului, mi-am Cndre.tat Cn .rimul rCnd toat2 atenHia asu.ra ,unii &i a Cn62Hi&2rii ei 6i:ice Benerale. Se Cntindea Pos, sub mine, ca o "art2, &i cu toate c2, du.2 socoteala mea, distanHa la care se a6la era Cnc2 destul de mare, .uteam deslu&i contururile su.ra6eHei sale cu o .reci:ie i:bitoare &i totodat2 &i de neCnHeles. 'e la cea dintCi .ri3ire m-a sur.rins, ca 6iind tr2s2tura cea mai neobi&nuit2 a condiHiilor ei BeoloBice, li.sa des23Cr&it2 a oric2rui ocean, a oric2rei m2ri &i c"iar a oric2rui lac sau rCu &i a a.elor de orice 6el. 0u toate acestea, lucru ciudat, :2ream 3aste Cntinderi cu caracter 32dit alu3ial, de&i cea mai mare .arte a emis6erei ce se .utea 3edea era aco.erit2 cu nenum2raHi munHi 3ulcanici, de 6orm2 conic2 &i a3Cnd mai deBrab2 Cn62Hi&area unor cucuie 62cute de mina omului decCt a unor .rotuberante naturale. 0el mai Cnalt dintre ei nu de.2&ea Cn2lHimea de trei mile &i trei s6erturi. 'ar o "art2 a reBiunii 3ulcanice de la 0am.i P"leBraei ar .utea da E;celenHelor 3oastre o idee mai bun2 decCt orice descriere stCnBace .e care a& Cncerca eu Cnsumi s-o 6ac. Era 32dit c2 ace&ti 3ulcani, Cn cea mai mare .arte a lor, se a6lau Cn stare de eru.Hie, &i-mi dam seama, .lin de Broa:2, de .uterea &i de 3iolenHa lor,
EE

Pudecind du.2 tunetele re.etate ale stCncilor Bre&it numite meteorice, care se n2.usteau de Pos &i treceau acum .e lCnB2 balon cu o 6rec3enH2 tot mai s.2imCnt2toare1. 18 a.rilie. *m desco.erit ast2:i c2 3olumul a.arent al ,unii crescuse Cn c"i. nem2surat, iar 3ite:a tot mai s.orit2 a .oBorCrii mele a Cnce.ut s2 m2 um.le de Broa:2. V2 amintiHi, desiBur, c2 la Cnce.ut cCnd am .ornit a cum.2ni dac2 o c2l2torie Cn ,un2 este sau nu cu .utinH2, am Hinut seama Cn socotelile mele de 6a.tul c2 ar e;ista Cn 3ecin2tatea ei o atmos6er2 dens2, .ro.orHional2 cu 6orma .lanetei. *ceasta Cn ciuda atCtor i.ote:e ce a6irm2 contrariul &i, a& mai ad2uBa, Cn ciuda neCncrederii ob&te&ti Cn e;istenHa 3reunei atmos6ere lunare. 'ar, Cn a6ar2 de ideile .e care le-am Cn62Hi&at cu .ri3ire la cometa lui Encke &i la lumina :odiacal2, am 6ost Cnt2rit Cn .2rerea mea de unele obser3aHii ale lui Sc"roeter- din ,ilient"al. El a obser3at luna nou2 cCnd nu a3ea decCt dou2 :ile &i Pum2tate, seara, Cndat2 du.2 as6inHit, mai Cnainte de a se .utea 3edea .artea ei Cntunecat2, &i a continuat s-o obser3e .Cn2 ce aceasta a de3enit 3i:ibil2. 0ele dou2 coarne .2reau c2 se .relunBesc subHiindu-se Cn cCte un 3Cr6, Cn a.arenH2 6oarte ascuHit, 6iecare ar2tCndu-&i e;tremitatea Cn b2taia ra:elor soarelui mai Cnainte ca 3reo .arte a emis6erei Cntunecate s2 6i de3enit 3i:ibil2. PuHin du.2 aceea s-a luminat CntreaBa marBine
1 -

)eBiune 3ulcanic2 din sudul Italiei. 2ohannes 4ieron<mus S%hroeter Q1E@=-1816R, autor al celebrelor Selenotopo graphis%he Iragmente "Iragmente selenotopografi%e$, a.2rute Cntre 1E91 &i 18 -. E8

Cntunecat2. Socot c2 aceast2 .relunBire a coarnelor dincolo de semicerc se datora re6racHiei ra:elor solare de c2tre atmos6era lunar2. *m mai calculat c2 Cn2lHimea atmos6erei Qcare .oate s2 re6racte destul2 lumin2 .e emis6era Cntunecat2 .entru a da na&tere unui cre.uscul mai luminos decCt lumina r2s6rCnt2 de P2mCnt cCnd ,una e la 3reo 1-Z de conPuncHia saR era la 11=6 de .icioare. *m .resu.us deci c2 Cn2lHimea cea mai mare Cn stare s2 .roduc2 re6racHia ra:elor solare ar 6i de =1E6 de .icioare de Paris. P2rerea mea asu.ra acestui lucru a 6ost con6irmat2 &i de un .araBra6 din al o.t:eci &i doilea 3olum al Tran(a%#iilor filo(ofi%e, Cn care se a6irm2 c2 Cn tim.ul unei ocultaHii a sateliHilor lui [u.iter, cel deal treilea satelit a dis.2rut cu totul du.2 ce, 3reme de o secund2 sau dou2, de abia se mai :2rise, iar celui de-al .atrulea i se 3edea nedeslu&it conturul 1. 5e3elius scrie c2, adeseori, cCnd cerul era atCt de senin CncCt se 3edeau .Cn2 &i stelele de a &asea &i de a &a.tea m2rime, la aceea&i altitudine a ,unii, la aceea&i de.2rtare de P2mCnt, &i 6olosind unul &i acela&i telesco., 6oarte .uternic, ,una &i .etele ei nu-i a.2reau Cntotdeauna la 6el de luminoase. 'ate 6iind Cm.rePur2rile Cn care a obser3at aceasta, e lucru Cn3ederat c2 .ricina 6enomenului nu e nici atmos6era noastr2, nici a.aratul, nici oc"iul cercet2torului, ci trebuie s2 6ie ce3a Qo atmos6er2TR ce ar e;ista Cn Purul ,unii. 0assini a obser3at adesea c2 Saturn, [u.iter &i stelele 6i;e, atunci cCnd se
1

E9

/2 bi:uiam, bineCnHeles, .e re:istenHa, sau, mai bine :is, .e s.riPinul unei atmos6ere care ar e;ista Cntr-o stare de densitate a&a cum mi-am Cnc"i.uit-o eu. 'ac2 .Cn2 la urm2 s-ar do3edi c2 am dat Bre&, na3eam nimic alt de a&te.tat, ca de:nod2mCnt al a3enturii mele, decCt s2 6iu s.ulberat Cn atomi .e su.ra6aHa colHuroas2 a satelitului. Fi a3eam, desiBur, temeiuri .uternice s2-mi 6ie 6ric2. 'e.2rtarea mea de ,un2 era, oarecum, neCnsemnat2, .e cCnd munca de care era ne3oie la condensator nu se mic&orase Cntru nimic &i nu .uteam desco.eri nici un semn de sc2dere Cn rare6ierea .2turii de aer. 19 a.rilie. S.re marea mea bucurie, Cn dimineaHa aceasta, .e la orele nou2, su.ra6aHa ,unii 6iind s.2imCnt2tor de a.roa.e, &i temerile mele .este m2sur2 de s.orite, .om.a com.resorului d2du, Cn s6Cr&it, semne neCndoielnice c2 s-a .etrecut o oarecare sc"imbare Cn consistenHa atmos6erei. Pe la :ece a3eam temeiuri s2 cred c2 densitatea ei crescuse Cn mare m2sur2. ,a uns.re:ece, a.aratul Cmi d2dea mai .uHin de lucru, iar la dou2s.re:ece am Cncercat s2 a.ro.ie de ,un2, la ocultaHie, C&i sc"imb2 6orma circular2 Cntr-una o3al2O iar la
alte ocultaHii nu a desco.erit nici o sc"imbare de 6orm2. 'e aici se .oate deduce c2 Cn unele ca:uri, dar nu Cn toate, e;ist2 o substanH2 dens2 care CnconPoar2 ,una &i care re6ract2 ra:ele stelelor. [5ar, n afar&&& %onturul& *cest .araBra6 &i nota de subsol 6iBurea:2 numai Cn 3ersiunile 5 &i E& 2ohannes 4e!elius sau 4a!elius Q1611-168ER, astronom BermanO Oio!anni 5omeni%o Cassini Q16-=-1E1-R, astronom italian, a 62cut obser3aHii asu.ra .lanetelor din sistemul nostru solar.! 8

de&urube: ceatl2ul &i, 32:Cnd c2 du.2 ce am 62cut-o n-am a3ut de su6erit nici un neaPuns, am scos, Cn cele din urm2, Cn3elitoarea de cauciuc &i am dat-o Pos de .e nacel2. *&a cum era de a&te.tat, urm2rile imediate ale unei ast6el de e;.erienHe atCt de .rimePdioase &i .ri.ite au 6ost o stra&nic2 durere de ca. &i ce3a s.asme. 'ar aceste Breut2Hi, .recum &i altele Cn leB2tur2 cu res.iraHia nu erau, nici Cntr-un ca:, atCt de mari CncCt s2-mi .un2 3iaHa Cn .rimePdie. *m luat deci "ot2rCrea s2 le Cndur cCt .uteam mai bine, cu BCndul c2 3oi sc2.a de ele de Cndat2 ce m2 3oi a.ro.ia de straturile din a.ro.ierea ,unii. 'ar aceast2 a.ro.iere se Cn62.tuia cu o re.e:iciune de neCnc"i.uit &i, Cn curCnd, am 6ost CncredinHat - &i totdeodat2 &i CnBriPorat - c2, de&i n-am s2 6iu Cn&elat Cn a&te.t2rile mele cu .ri3ire la e;istenHa unei atmos6ere dense Cn .ro.orHie cu masa satelitului, Bre&isem totu&i cCnd am .resu.us c2 densitatea aceasta, c"iar la su.ra6aH2, 3a 6i destul de mare .entru a .utea susHine Breutatea uria&2 conHinut2 de nacela balonului meu. 0u toate acestea, aa ar fi tre.uit s2 6ie, Cntocmai ca la su.ra6aHa P2mCntului, dac2 se Hine seam2 c2 Breutatea cor.urilor de .e orice .lanet2 este Cn 6uncHie de densitatea atmos6eric2. 'ar nu era totu&i ca:ul aici. Fi lucrul acesta Cl do3edea CndeaPuns 3iolenHa c2derii mele. 'e ce nu era ca:ul, aceasta nu s-ar .utea e;.lica decCt HinCnd seama de acele .erturbaHii BeoloBice .osibile des.re care am .omenit mai sus. Gricum, m2 a6lam deci c"iar deasu.ra .lanetei &i coboram cu cea mai n2.rasnic2 re.e:iciune. +-am .ierdut, a&adar, nici o cli.2 ca s2 arunc .este bord lestul, butoaiele cu a.2, a.aratul condensator, camera de cauciuc &i, Cn cele din urm2, toate lucrurile din
81

nacel2. 'ar totul era Cn :adar. 02deam necontenit, cu o iuHeal2 n2.rasnic2, &i nu a3eam mai mult de o Pum2tate de mil2 .Cn2 la su.ra6aH2. 'e aceea, ca un ultim miPloc de sc2.are, du.2 ce-mi aruncasem "aina, .2l2ria &i ci:mele, am des.rins de balon pn i na%ela1, care a3ea o Breutate destul de Cnsemnat2, &i ast6el, aB2HCndu-m2 cu am%ndou2 mCinCle de .las2, abia dac2 mai a3ui 3reme s2-mi dau seama c2 CntreBul Hinut, atCt cCt 3edeam cu oc"ii, era .res2rat .retutindeni cu locuinHe de .itici, cCnd, iat2, am &i c2:ut cu ca.ul Cn Pos dre.t Cn inima unei cet2Hi 6antastice, Cn miPlocul unei mulHimi numeroase de omuleHi .ociHi &C m2runHei, care nu rosteau nici un cu3Cnt &i nu-&i d2deau nici cea mai mic2 osteneal2 s2 m2 aPute, ci st2teau ca o turm2 de nero:i, 62cCnd sc"ime caraB"ioase &i uitCndu-se c"iorC&, cu mCinile Cn &olduri, la balonul meu &i la mine. ,e-am Cntors s.atele cu dis.reH &i, .ri3ind Cn sus, s.re P2mCntul .e care-l .2r2sisem de curCnd &i .oate .entru totdeauna, l-am 32:ut Cn c"i. de scut uria& de aram2 Cntunecat2, cu diametrul cam de dou2 Brade, Hintuit &i nemi&cat Cn ceruri, deasu.ra ca.ului, &i Cm.odobit la o marBine cu un c"enar 62cut din aurul cel mai str2lucitor. +u se .utea 3edea nici urm2 de a.e sau de .2mCnturi. Fi totul era b2lHat cu 6el de 6el de .ete &i Cncins cu :onele tro.icale &i ecuatoriale. *&adar, cu 3oia E;celenHelor 3oastre, du.2 un &ir CntreB de mari nelini&ti &i de nemaiau:ite .rimePdii, din care am sc2.at ca .rin minune, am aPuns Cn cele
1

*lu:ie .robabil la :borul deasu.ra 0analului /Cnecii QE ian. 1E8=R, e6ectuat de [ean Pierre Nlanc"ard &i dr. [o"n [e66ries, cCnd ace&tia au 6ost siliHi s2 arunce CntreaBa Cnc2rc2tur2 de la bord, inclusi3 "ainele de .e ei. 8-

din urm2 cu bine, Cn a nou2s.re:ecea :i de la .lecarea mea din )otterdam, la ca.2tul unei c2l2torii care este, 62r2 Cndoial2, cea mai e;traordinar2 &i cea mai Cnsemnat2 .e care a Cntre.rins-o, a Cn62.tuit-o sau a .l2nuit-o cCnd3a 3reun locuitor al P2mCntului. 'ar mai r2mCne s2-mi .o3estesc a3enturile. Fi, Cntr-ade32r. E;celenHele 3oastre C&i .ot lesne Cnc"i.ui c2, du.2 o &edere de cinci ani .e o .lanet2 care nu numai c2 e nes.us de interesant2 .rin .ro.ria-i natur2 sinBular2, dar e Cndoit a&a .rin 6a.tul c2 e strCns leBat2, ca satelit, de lumea omului, sCnt Cn m2sur2 s2 dau unele !eti s.re &tiinHa 0oleBiului +aHional al *stronomilor, cu mult mai Cnsemnate decCt am2nuntele, oricCt ar 6i ele de minunate, ale sim.lei %ltorii care a luat s6Cr&it Cn c"i. atCt de norocos. *ceasta e de 6a.t toat2 .roblema. *& a3ea multe, 6oarte multe de Cm.2rt2&it &i a& 6ace-o cu cea mai mare .l2cere. *& a3ea multe de s.us des.re clima .laneteiO des.re trecerile nea&te.tate de la cald ia 6riBO des.re lumina solar2 neCndur2toare &i ar:2toare, care Hine cincis.re:ece :ile, &i des.re 6riBul mai mult decCt .olar care-i urmea:2O des.re o neCncetat2 circulaHie a ume:elii, .rin e3a.orare, ca in !a%uo& 'in .unctul a&e:at c"iar sub soare .Cn2 la cel mai de.2rtatO des.re o :on2 3ariabil2 de a.e curB2toareO des.re .o.orul Cnsu&iO des.re obiceiurile, .urt2rile, a&e:2mintele .oliticeO des.re ciudata Cn62Hi&are a locuitorilor, des.re urCHenia lor, des.re li.sa lor de urec"i, acele a.endice de .risos Cntr-o atmos6er2 atCt de deosebit2O des.re ne&tiinHa ce li se traBe de aici Cn ce .ri3e&te 3orbirea &i 6oloasele eiO des.re 6elul cum Cnlocuiesc ei 3orbirea .rCntr-o anumit2 metod2 de a se CnHeleBe Cntre eiO des.re neCnHeleasa leB2tur2
81

Cntre 6iecare ins din ,un2 cu cCte unul de .e P2mCnt, o leB2tur2 analoaB2 celei dintre orbita .lanetei &i a sateliHilor, &i determinat2 de aceast2 orbit2, .rin care destinele locuitorilor uneia sCnt Cm.letite cu 3ieHile &i destinele locuitorilor celeilalte. Fi, mai .resus de toate, dac2 E;celenHele 3oastre Cmi CnB2duie, des.re acele taine cum.lite &i Cntunecate ce se ascund Cn Hinuturile din cealalt2 .arte a ,unii, Hinuturi care, datorit2 concordanHei Cntr-ade32r minunate a rotaHiei satelitului .e .ro.ria-i a;2 cu re3oluHia sideral2 Cn Purul P2mCntului, nu s-au ar2tat .Cn2 acum &i - sla32 'omnuluiX - nu se 3or ar2ta niciodat2 Cn 6aHa telesco.ului unui om. Toate acestea, &i multe, multe altele a& 3rea s2 le .o3estesc cu de-am2nuntul. 'ar ca s2 scurte:, trebuie s2-mi ca.2t r2s.lata. *& dori s2 m2 Cntorc la casa mea, Cn sCnul 6amiliei mele. Iar ca .reH al comunic2rilor mele 3iitoare, HinCnd seama de lumina .e care am .utinHa s-o arunc asu.ra multor ramuri Cnsemnate ale &tiinHelor 6i:ice &i meta6i:ice, trebuie s2 cer, .rin miPlocirea cinstitei 'omniilor 3oastre bresle, iertare .entru crima de care m-am 62cut 3ino3at .rin uciderea acelor creditori ai mei la .lecarea mea din )otterdam. *&adar, acesta e sco.ul scrisorii mele. *duc2torul ei, un locuitor din ,un2, .e care l-am Cn32Hat ce s2 6ac2 .entru a 6i crainicul meu .e P2mCnt, 3a a&te.ta, la bunul .lac al E;celenHelor 3oastre, ca s2 se Cntoarc2 la mine cu iertarea de care am .omenit, dac2 am, Cntr-un 6el sau altul, .utinHa s-o dobCndesc. *m onoarea de a 6i etc., etc., smeritul rob al E;celenHelor 3oastre, 5*+S P8**,,
8@

'u.2 ce a s6Cr&it de citit acest e;traordinar document, se :ice c2 .ro6esorul )ub-a-dub, .este m2sur2 de uluit, a sc2.at .i.a din Bur2, iar m<nheer Su.erbus Von (nderduk, du.2 ce &i-a scos oc"elarii, i-a cur2Hat &i i-a .us Cn bu:unar, &i-a uitat de sine &i de demnitatea sa, &i Cnc2 Cn a&a m2sur2, CncCt, Cn culmea uimirii &i a admiraHiei, s-a r2sucit de trei ori .e c2lcCie. +u .utea 6i nici o Cndoial2 Cn aceast2 .ri3inH2O 3a 6i iertat. *&a cel .uHin Purase, cu un Pur2mCnt Broa:nic, .ro6esorul )ub-a-dub, &i ast6el a cuBetat &i 3estitul Von (nderduk cCnd l-a luat la braH .e coleBul s2u Cntru &tiinH2 &i, 62r2 a rosti un cu3Cnt, s-a Cndre.tat iute s.re cas2 unde a3ea s2 c"ib:uiasc2 asu.ra m2surilor ce ar trebui luate. 'ar aPunBCnd la u&a locuinHei .rimarului, .ro6esorul s-a BCndit s2 s.un2 c2, de 3reme ce mesaBerul a B2sit cu cale s2 dis.ar2, .esemne Cns.2imCntat .Cn2 la moarte de Cn62Hi&area s2lbatic2 a locuitorilor din )otterdam, iertarea nu-i 3a 6i de mare 6olos, c2ci numai un om din ,un2 ar .utea Cntre.rinde o c2l2torie atCt de lunB2. Primarul a recunoscut ade32rul acestei obser3aHii, ast6el c2 discuHia a luat s6Cr&it. Scrisoarea 6iind .ublicat2, a dat na&tere la 6elurite .2reri &i cle3etiri. (nii atot&tiutori s-au 62cut de rCs, ar2tCnd c2 CntreaBa is.ra32 nu era alt decCt o .2c2leal2. 0red Cns2 c2 tot .2c2leal2 este .entru acest soi de oameni orice e mai .resus de CnHeleBerea lor. Cn ce m2 .ri3e&te, nu .ot .rice.e .e ce do3e:i &i-au Cntemeiat o atare Cn3inuire. S2 3edem ce s.un: Cn .rimul rCnd, c2 unii "Ctri din )otterdam .urtau .ic2 unui oarecare .rimar &i cCtor3a astronomi. +u CnHeleB deloc.
8=

$n al doilea rCnd, c2 un .itic ciudat, un 3r2Pitor, cu amCndou2 urec"ile t2iate din r2d2cin2, .entru cine &tie ce 62r2deleBe, a dis.2rut de cCte3a :ile din 3ecin2tatea ora&ului NruBes1. Ei bine, &i ce-i cu astaT $n al treilea rCnd, c2 Ba:etele care erau li.ite de Pur-Cm.rePurul balonului erau din Glanda, &i .rin urmare nu .utuser2 6i ti.2rite Cn ,un2. Erau ni&te "Crtii 6oarte murdare &i ti.oBra6ul Aluck ar 6i Purat .e Sftnta S%riptur c2 6useser2 ti.2rite la )otterdam. Are&ea, 62r2 Cndoial2, Bre&ea. $n al .atrulea rCnd, c2 5ans P6aall Cnsu&i, tic2losul acela de beHi3, &i cele trei "a"alere, a&a-:i&ii s2i creditori, au 6ost 32:uHi Cm.reun2, acum 3reo dou2trei :ile, Cntr-o circium2 deoc"eat2 de la ma"ala, cCnd tocmai se Cntorseser2 cu bu:unarele .line dintro c2l2torie .este mare. +u cred, nu cred nici un cu3Cnt. $n ultimul rCnd, e o .2rere Cndeob&te recunoscut2, sau cel .uHin ar trebui s2 6ie recunoscut2, c2 anume 0oleBiul *stronomilor din ora&ul )otterdam, ca &i celelalte coleBii din alte .2rHi ale lumii - .entru a nu mai 3orbi de astronomi &i de coleBii Cn Beneral -, nu este nici mai bun, nici mai mare, nici mai luminat decCt s-ar c2dea s2 6ie-.
1

PCn2 la re3oluHia 6rance:2 din 181 NelBia &i Glanda 62cuser2 .arte din acela&i reBat unit, Cn6iinHat de c2tre aliaHi Cn 181= &i condus de Dil"elm I de Grania. $n + &i C urmea:2 .araBra6ul: 4,a d-u, :iciT +ici nu-i r2u. 0umT S2-i s.Cn:uri .e oameniT *r trebui condamnaHi .entru calomnie. Iat2 ce 32 s.un, domnilor: "abar n-a3eHi de CntreaBa c"estie. +-a3eHi "abar de astronomie - Cn Beneral n-a3eHi "abar 86

+GT* 5*+S P8**,, (T5E (+P*)*,,E,E' *'VE+T()E G8 G+E 5*+S P8**,,R Q*: manuscris din a.r. sau mai 181=O +1 Southern ;iterar< Messenger, iun. 181=O C1 co.ia 'uane du.2 + cu modi6ic2ri manuscrise, 1819O 51 Tales of the OrotesSue and Ara.esSue, 18@ O E1 Nor>s, 18= O P4AKTASQ PIECES, numai titlulR 4,ucian &i-a scris Istoria ade!rat cu intenHia 32dit2 de a .arodia .o3e&tile 6antastice Qacum .ierduteR, ale unor c2l2tori contem.orani ca 0tesias, lambulus, *ntonius 'ioBenes. Poe a scris 4ans Pfaall ca s2-&i bat2 Poc de mania romantic2 a e;.ediHiilor .e ,un29 Q5arold Nea3er, The S%ien%e Ii%tion of Edgar Allan Poe, PenBuin Nooks, 19E6, .. 119R. ,ui T.D. D"ite, redactor-&e6 ai re3istei Southern ;iterar< Messenger, Poe Ci trimite, ia - iulie 181=, urm2toarele rCnduri: 4ans PhaalT m-a costat a.roa.e dou2 s2.t2mCni de sala"orie &i l-am scris s.ecial .entru Messenger/. Ins.iraHia, du.2 .ro.riile sale m2rturisiri, i-a 3enit
de nimic. 02l2toria a 6ost cu ade32rat 62cut2 &i Cnc2 Cn ce c"i.X de 5ans P6aall. In ce m2 .ri3e&te, sCnt mirat c2 nu 3-aHi dat seama de-ndat2 c2 scrisoarea - documentul este, din .unct de 3edere intrinsec - din .unct de 3edere astronomic, autentic - &i c2 el .oart2 .e c"i.ul lui m2rturia .ro.riei sale autenticit2Hi.9 *cest .araBra6 e te;tul u&or modi6icat al notei de subsol, marcat2 cu asterisc, la titlul 3ersiunii 5& 8E

de la ediHia american2 a Tratatului de astronomie Q181@R al lui sir [o"n 5ersc"el: 4/2 interesase 6oarte mult ce se s.unea acolo des.re .osibilitatea unor 3iitoare cercet2ri ale ,unii. Subiectul Cmi aHCHase imaBinaHia &i tCnPeam s-o 6ac slobod2 ca s2-mi .oat2 +umele .rotaBonistului a su6erit .atru metamor6o:e: Phaal, Pfaal, Pfaall &i Pfaall& &&&descrie re3eriile ce le a3eam des.re .eisaPul lunar - .e scurt, tCnPeam s2 scriu o .o3este care s2 dea 3iaH2 acestor 3ise9. QE.*. Poe, 4,iteraHii +e> ?ork-ului9, Cn Oode<Bs ;ad<Bs +oo>, 18@6R. E .osibil ca aceste re3erii, ca BestaHia nu3elei, s2 coboare Cnainte de anul 1811. )edactarea .ro.riu-:is2, 4a.licarea .rinci.iilor &tiinHi6ice9, .are s2 date:e din anii 181@-181=, cCnd, declar2 autorul, 4am renunHat la o misti6icare Ba:et2reasc2 Qcu in6ormaHii .ro3enind de la un nou su.ertelesco.R &i cu sil2 m-am Cntors la un stil .e Pum2tate 3erosimil, .e Pum2tate satiric..., "ot2rCt s2 m2 ocu., Cn m2sura .osibilit2Hilor, de o c2l2torie autentic2 de .e P2mCnt .e ,un2 &i s2 descriu .eisaPul lunar ca &i cCnd naratorul l-ar 6i obser3at &i cercetat .ersonal9 "I.id&$& ,a trei s2.t2mCni du.2 ti.2rirea lui 4ans Pfaall Cn Southern ;iterar< Messenger, a.2rea Cn cotidianul Ke= Qor> Sun .rimul dintr-un serial de articole intitulate 5is%o!eries in the Moon U5es%operiri pe ;un$ misti6icarea secoluluiX c"i.urile - reti.2riri din Edin.urgh Courant &i Edin.urgh 2ournal of S%ien%e, relatCnd des.re 4recentele desco.eriri9 62cute cu noul telesco. al lui sir [o"n 5ersc"el 4la 0a.ul Nunei S.eranHe9. *3Cnd o ca.acitate de m2rire de @, acest telesco. .utea detecta obiecte de .e ,un2 c"iar &i cu un diametru de 18 Holi. ,a -=
88

auBust 181=, Ba:eta anunHa, cu titluri de o &c"ioa.2, desco.erirea unor urme de 3iaH2 .e ,un2: 6lor2 ro&iatic2, 46oarte asem2n2toare cu Papa!er 3holas sau cu macii de .e cCm.iile noastre sublunare9, .recum &i creaturi aidoma bi:onilorO .entru ca la -8 auBust s2 e;.lode:e bomba: telesco.ul desco.erise oameni cu ari.i Cmbl2nite, aducCnd cu liliecii. 'in aceast2 ediHie s-au 3Cndut 19 16 e;em.lare. Serialul s-a Cntreru.t la 11 auBust din cau:a incendiului care cu.rinsese laboratorul lui 5ersc"el. ,a scurt2 3reme Poe a3ea s2-i scrie lui [o"n P. <enned# urm2toarele: 4+-aHi citit 5es%operiri pe ;unT +u credeHi c2 ele sCnt Cn CntreBime ins.irate de 4ans PhaalT E 6oarte ciudat, dar cCnd am .l2nuit s2 scriu o .o3estire des.re ,un2, ideea unor desco.eriri telesco.ice mi s-a Cn62Hi&at de la sine, dar a.oi am renunHat la ea. *m 3orbit Cns2 des.re ea Cn .ublic, &i .ornind de la numeroase mici CntCm.l2ri &i remarci a.arent neCnsemnate din acele 5es%operiri sCnt con3ins c2 ideea a 6ost 6urat2 de la mine. )ic"mond: 11 se.tembrie 181=9. $n .ublic Cns2 Poe nu-l acu:2 .e *dams ,ocke, autorul serialului Q3e:i nota 1, infra$, de .laBiat, ci, dim.otri32, Ci recunoa&te acestuia meritul de a 6i dat 4absolut cea mai mare lo!itur din domeniul literaturii de sen(a#ie&&& din cCte s-au dat 3reodat2 Cn acest Ben atCt Cn *merica, cCt &i Cn Euro.a9. Poe se Cntoarce la acest subiect Cn 18@6: 40itind .Cn2 la ca.2t .o3estea ,unii &i B2sind c2 ea antici.ea:2 toate .unctele esenHiale ale .ro.riului meu 4ans Pfaall, l-am l2sat .e acesta din urm2 neterminat. 'ucCndu-mi eroul .e ,un2, sco.ul meu .rinci.al era
89

acela de a-i da oca:ia s2 descrie .eisaPul lunar, dar mi-am dat seama c2 el nu .utea ad2uBa decCt 6oarte .uHin la relatarea minuHioas2 &i autentic2 a lui sir [o"n 5ersc"el. Prima .arte a lm4ans Pfaall, ocu.Cnd CnPur de o.ts.re:ece .aBini din The Messenger, cu.rindea doar Purnalul c2l2toriei dintre cele dou2 orbite &i cCte3a cu3inte de ordin Beneral des.re tr2s2turile cele mai e3idente ale satelituluiO a doua .arte nu 3a a.2rea .robabil niciodat2X +-am socotit c2-i nimerit nici m2car s2-mi aduc c2l2torul Cna.oi .e P2mCntul s2u str2mo&esc. El r2mCne acolo unde lam l2sat, &i mai este Cnc2, cred, \omul de .e ,un2]7. *lte .osibile surse de ins.iraHie sCnt nu3ela ;ea!es from an Aeronaut "Iile din partea unui aeronaut$, a.2rut2 sub isc2litura 4'9 Cn Jni%>er.o%>er Maga(ine Qian. 181=R, &i romanul * *o<age to the Moon UCltorie spre ;un$, 18-E, al lui AeorBe Tucker. T2lm2ciri. $n 6rance:2: *medee Pic"et, ;BAeronaute hollandais, Cn 3e!ue .ritanniSue, ^,, se.t. 18=-, ... 11@-=8. 0"arles Naudelaire, A!enture sans pareille dBun %ertain 4ans Pfaal, Cn ;e Pa<s, 1@, 1=, - , --, -E, 11 mart., 1, -, 1@, 1E &i a.r. 18==, reed. Cn 4istoires e)traordinaires, /ic"el ,e3#, Paris, 18=E. Cn rom%ne&te: 0.I.'., Cltorie n lun, Cn Ioaia popular, II, 1899, nr. 1-6. Titlul. Versiunile *, N &i 0: 5ans P6aall. * Tale "# EdBar *. Poe Q5ans P"aal. G .o3estire de EdBar *. PoeRO 3ersiunea ': 5ans P6aallO 3ersiunea E: T"e (n.aralleled *d3enture o6 Gne 5ans P6aall QIneBalabila a3entur2 a unuia :is 5ans P6aallR. Cn scrisoarea c2tre T.D. D"ite a.are ortoBra6ia P"aal.
9

$n P5*+T*S?-PIE0ES: T"e *d3enture o6 one 5ans P6aall.

(n.arralleled

[sic!

Su6i;ul all Cnt2re&te i:oto.ia c2derii QenBl. to fall V a c2deaRO dublarea lui a suBerea:2 ambianHa olande:2. 'intre di3ersele inter.ret2ri ale acestui nume s2 reHinem urm2toarele: Pfaall deri32 din lat. follis V 6oaie [5ans e cCr.aci de 6oaie! QEdmund )eissRO din r2d2cina Berm. phald V Hea.2 Q/arie Nona.arteRO din 6r. fou, res.ecti3, enBl. fool V nebun [3e:i tic"ia de nebun a lui 5ans!O din lat. phallus V .enis, 4c2derea9 lui 5ans ec"i3alCnd, simbolic 3orbind, cu 6a:a detumescenHei Q5arold Nea3erR. Pentru alu:ii ."allic-scatoloBice, %f Po!este din Ierusalim &i *edetism& /otto. $n 3ersiunea * 6iBurau 3ersurile: 4Nith a heart offurious fan%ies, WNhereof I am %ommander, WNith a .urning spear and a horse of air, WTo the =ilderness I =ander9 - Tom OB+edlamBs Song Q40u inima .lin2 de s2lbatice Cnc"i.uiri, _02rora eu le sCnt st2.Cn, _0u suliHa de 6oc &i calul de eter, _/2-ndre.t c2tre .ustiul t2rCm9 - Cnte%ul %reetorului ne.unR, din culeBerea de anecdote intitulat2 Curiosities of ;iterature Q0urio:it2Hi literareR, 1818, a lui Isaac '`Israeli.

91

FARSA CU !ALONUL
Cn rom%ne&te de Ion Vinea

FTI)I SE+S*aIG+*,E P)I+ E^P)ESS, VI* +G)8G,<X *T,*+TI0(, ST)bNbT(T $+ T)EI SI,EX ST)b,(0IT(, S(00ES *, *P*)*T(,(I 'E SN()*T, 0G+ST)(IT 'E 'G/+(, /G+0< /*SG+. SGSI)E* $+ I+S(,* S(,,IV*+, ,$+A* 05*),ESTG+, S.0., * 'G/+I,G) /*SG+, )GNE)T 5G,,*+', 5E+SG+, 5*))ISG+ *I+SDG)T5 FI *,aI P*T)(, 0( N*,G+(, 'I)I[*T 4VI0TG)I*9. '(Pb G T)*VE)S*)E 'E F*PTESE0I FI 0I+0I 'E G)E 'E ,* (+ ab)/ ,* *,T(,X */b+(+TE 0G/P,ETE *S(P)* 0b,bTG)IEIXXX1
1

*cest .araBra6 re.et2 cu3Cnt de cu3Cnt anunHul editorial din E)tra Sun& Thomas Mon%> Mason l-a CnsoHit .e aeronautul 0"arles Areen Q1E8=-18E R Cn celebrul :bor al balonului Oreat Kassau din Vau;"all Aardens, ,ondra, la DeilburB, +assau, Aermania, Cntre E &i 8 noiembrie 1816. Areen .l2nuia s2 e6ectue:e curse reBulate cu Atlanti% +alloon, un balon acHionat de .ro.ulsoare mecanice. /ason a construit un diriPabil ce e6ectua :boruri la 3ite:a de 9 km_or2 Cn uria&a )o#al *delaide Aaller# unde a 6ost e;.us Cn 18@1. 3o.ert 4ollond Qm. 18E R, membru al Parlamentului enBle:, l-a susHinut 6inanciar .e Areen, .artici.Cnd &i el la celebrul :bor .Cn2 la +assau. Poe, sau .oate ti.oBra6ul, Ci d2 Bre&it numele. Nilliam Samuel 4enson Q18 =-1888R, 6ondatorul com.aniei *erial Steam Trans.ortation, a construit un mono.lan acHionat de un motor cu aburi de -= cai-.utere, a.arat ce nu s-a des.rins niciodat2 de sol. Nilliam 4arrison Ains=orth Q18 =-188-R, autor de 9-

Mistifi%area %e urmea(, aprut su. titlul de mai sus, tiprit %u impuntoare ma'us%ule, presrat din .elug %u pun%te de e)%lama#ie, a fost pu.li%at mai nti i dat %a un fapt %ert n +e> ?ork Sun, (iar %otidian, %are i a atins pe deplin s%opul urmrit, i anume1 a %reat un aliment greu de mistuit pentru nite gur %as% n rstimpul de %te!a ore, s%urs ntre %ei doi %urieri ai Charlestonului& *lmagul i n%ierarea %are au a!ut lo% pentru a pune mna pe un e)emplar al -singurului (iar %are pu.li% tirea/ a fost %e!a %are ntre%e ori%e minune: i, de fapt "%um a spus %ine!a$, %hiar da% -*i%toria/ n a dus pn la %apt %ltoria anun#at, ar fi fost foarte greu s se gseas% o pri%in pentru %are s n o fi dus. E.*.P. /area .roblem2 a 6ost Cn s6Cr&it de:leBat2X *erul, ca &i .2mCntul &i oceanul, a 6ost &i el cucerit de &tiinH2 &i 3a aPunBe .entru omenire o cale obi&nuit2 &i larB desc"is2 tuturor. $n cli.a de 6aH2, un balon a trecut .este *tlanticX Fi aceasta 62r2 Breutate, 62r2 .rimePdie .rea mare Cn a.arenH2, cu o ma&in2 .e de.lin controlat2 &i Cn r2stim.ul neCnc"i.uit de scurt de &a.te:eci &i cinci de ore de la un H2rm la altul. /ulHumit2 str2duinHelor unui cores.ondent din 0"arleston, S.0., sCntem Cn m2sur2 s2 .re:ent2m cei dintCi .ublicului o dare de seam2 am2nunHit2 a acestei c2l2torii mai mult decCt .rodiBioase, care a Cnce.ut de sCmb2t2 6 curent, ora 11 a.m., &i a Hinut
bestselleruri, al c2rui roman Ou< Ia=>es, or the Ounpo=der Treason a 6ost recen:at ne6a3orabil de Poe Cn OrahamPs Maga(ine Qnoiembrie 18@1R, nu .are s2 6i nutrit interes .entru :boruri. 91

.Cn2 marHi 9 curent, ora - ..m., &i la care au luat .arte: sir E3erard NrinB"urst, domnul Gsborne, ne.otul lordului Nentinck1, domnul /onck /ason &i domnul )obert 5olland, binecunoscuHii aeronauHi, domnul 5arrison *ins>ort", autorul romanului [ack S"e..ard- &i al altora, domnul 5enson, constructorul ma&inii de :burat, care de curCnd a CnreBistrat un e&ec, .recum &i doi marinari din Dool>ic" - o.t .ersoane Cn totul. *m2nuntele date mai Pos .ot 6i considerate ca autentice &i e;acte din toate .unctele de 3edere, deoarece, Cn a6ar2 de o mic2 e;ce.Hie, au 6ost co.iate 3orb2 cu 3orb2 din Purnalul Hinut de domnii /onck /ason &i 5arrison *ins>ort", c2rora cores.ondentul nostru le-a r2mas de asemenea Cndatorat .entru bun23oinHa cu care i-au .rocurat mai multe in6ormaHii 3erbale, .ri3itoare la balonul Cnsu&i, la construcHia lui &i la alte lucruri interesante. SinBurele modi6ic2ri aduse manuscrisului .rimit au 6ost 62cute Cn sco.ul de a .une darea de seam2 scris2 Cn .ri.2 de c2tre cores.ondentul nostru, domnul 8ors#t"1, Cntr-o 6orm2 de6initi32 &i mai .e CnHelesul tuturor. !ALONUL

Sir E!erard +ringhurst: .ersonaP imaBinarO domnul Os.orne, la 6el. ;ordul Nilliam Oeorge +entin%> Q18 --18@8R, 6iul celui de-al .atrulea duce de Portland. )oman des.re 3iaHa lumii interlo.e londone:e, .ublicat Cn 1819. 1 5omnul Iors<th: .are-se, .ersonaP imaBinar Qdu.2 editorul N. PollinR. 9@

'e curCnd, dou2 insuccese cateBorice - acela al domnului 5enson &i acela al lui sir AeorBe 0a#le# @ au sl2bit cu mult interesul .ublicului Cn ceea ce .ri3e&te na3iBaHia aerian2. Proiectul domnului 5enson Q.roiect care la Cnce.ut a 6ost considerat c"iar &i de c2tre oamenii de &tiinH2 ca 6iind reali:abilR era Cntemeiat .e .rinci.iul unui .lan Cnclinat, .ornind de la o Cn2lHime anumit2 cu aPutorul unei 6orHe dina6ar2, e;ercitat2 &i continuat2 .rin rotirea unor .alete .ro.ulsoare, sem2nCnd ca 6orm2 &i ca num2r cu ari.ile unei mori de 3Cnt. 'ar Cn toate e;.erienHele 62cute cu modelele la 4*delaide Aaller#9, s-a B2sit c2 mi&carea acestor .alete nu numai c2 nu 62cea s2 Cnainte:e ma&ina, dar c"iar o Cm.iedica s2 :boare. SinBura 6orH2 .ro.ulsoare care a luat na&tere a 6ost im.ulsul dobCndit din coborCrea .e un .lan Cnclinat, &i acest im.uls Cm.inBea ma&ina mult mai de.arte atunci cCnd .aletele erau nemi&cate decCt atunci cCnd erau Cn 6uncHiune, 6a.t care do3ede&te cu .risosinH2 inutilitatea lor. Fi Cn li.sa 6orHei .ro.ulsoare, care este &i 6orHa de sustentaHie, CntreBul a.arat trebuia s2 coboare. 8a.tul acesta l-a Cndemnat .e sir AeorBe 0a#le# s2 se m2rBineasc2 numai la un .ro.ulsor .e care s2-l ada.te:e la un a.arat a3Cnd .rin el Cnsu&i o 6orH2 de sustentaHie, adic2 la un balon. Totu&i, ideea lui sir AeorBe 0a#le# nu era nou2 sau oriBinal2 decCt Cn ce .ri3e&te a.licaHia ei .ractic2. El a .re:entat la Institutul .olite"nic un model in3entat de dCnsul. Princi.iul sau .uterea .ro.ulsoare era aici de
@

Sir Oeorge Ca<le< Q1EE1-18=ER, cunoscut dre.t 4.2rintele aeronauticii britanice9, a .ro.us Cn 18 9 un model de a.arat de :bor cu ari.2 6i;2. *.aratul s2u "ibrid, un soi de elico.ter &i aero.lan, a 6ost un e&ec. 9=

asemenea a.licat2 la su.ra6eHe decu.ate sau .alete .use Cn mi&care. *ceste .alete erau .atru la num2r. S-a 32:ut Cns2 c2 nu erau Cn stare s2 mi&te balonul sau s2 aPute la 6orHa lui ascendent2. $ntreBul .roiect a dat ast6el Bre&. *tunci, domnul /onck /ason 1 Qa c2rui c2l2torie de la 'o3er la DeilburB Cn balonul +assau9 a stCrnit atCt de mare sen:aHie Cn 181ER s-a BCndit s2 CntrebuinHe:e .rinci.iul &urubului lui *r"imede, Cn sco.ul .ro.ulsiunii Cn aer, .unCnd, cu dre.t cu3Cnt, nereu&ita .roiectului domnului 5enson, cCt &i a celui .re:entat de sir AeorBe 0a#le#, Cn seama discontinuit2Hii .aletelor se.arate. El a 62cut cea dintCi e;.erienH2 .ublic2 la 4DillisUs )ooms9 -, dar mai tCr:iu &i-a mutat modelul la 4*delaide Aaller#9. 0a &i balonul lui AeorBe 0a#le#, a.aratul domnului: /onck /ason era tot un eli.soid. ,unBimea lui era de treis.re:ece .icioare &i &ase Holi, iar Cn2lHimea, de &ase .icioare &i o.t Holi. 0onHinea cam trei sute dou2:eci de .icioare cubice de Ba:, care, dac2 era "idroBen .ur, .utea susHine dou2:eci &i unu de .6un:i Cndat2 du.2 ce s-a .rocedat la um6lare &i mai Cnainte de a se altera Ba:ul sau de a se .ierde. Areutatea CntreBii ma&ini &i a a.aratului era de
1

$n aceast2 c2l2torie, e6ectuat2 de 6a.t Cn 181 , /onck /ason &i )obort 5olland 6useser2 CnsoHitorii lui 0"arles Areene Q3e:i nota de mai susR. NillisBs 3ooms, din )inB Street, construite de Dilliam *lmack, a c2rui ne.oat2, soHia .oetului +.P. Dillis, le-a mo&tenit Cn 1E81. Ele ad2.osteau celebrele 4baluri de la *lmack9, menHionate de Poe Cn *edetism& 'u.2 ).S. Dinkinson "2PoeBs D+alloon 4oa)E On%e More/, Ameri%an ;iterature, ^^^II, noiembrie, 196 , ... 111-11ER, 4Cn 18@1 /onck /ason &i-a e;.us .ro.riul a.arat, un balon diriPabil, la )o#al *delaide Aaller# din ,ondra9. 96

&a.tes.re:ece .6un:iO r2mCnea deci liber2 o ca.acitate de susHinere de a.roa.e .atru .6un:i. Sub .artea central2 a balonului era un cadru de lemn u&or cam de nou2 .icioare lunBime, leBat de balon cu un 6ileu, a&a cum se obi&nuie&te. 'e acest cadru era atCrnat un co& de r2c"it2 sau o nacel2. Furubul1 const2 dintr-un a; alc2tuit dintr-un tub Bol de alam2 de o.ts.re:ece Holi lunBime, .rin care, .e o semis.iral2 Cnclinat2 la cins.re:ece Brade, trec mai multe sCrme de oHel, a&e:ate radial, lunBi de dou2 .icioare &i ie&ind ast6el Cn a6ar2 cu cCte un .icior Cn 6iecare .arte. *ceste sCrme radiale sCnt leBate Cntre ele la ca.etele dina6ar2 .rin dou2 ben:i de sCrm2 turtit2, totul alc2tuind Cn 6elul acesta cadrul &urubului, care e com.letat cu un Cn3eli& de m2tase im.reBnat2 cu ulei, t2iat2 Cn clini &i Cntins2 Cn a&a 6el ca s2 .re:inte o su.ra6aH2 a.roa.e uni6orm2. ,a 6iecare ca.2t al a;ului s2u, &urubul acesta e susHinut de su.orHi din tuburi Boale de alam2, ce coboar2 din cerc. $n .artea de Pos a acestor tuburi sCnt B2uri Cn care se Cn3Crtesc .i3oHii a;ului. 'e la ca.2tul a;ului, care e mai a.ro.iat de nacel2, .orne&te o s2Beat2 de oHel, 62cCnd leB2tura Cntre &urub &i .inionul unei .iese de la un mecanism cu resort, instalat Cn nacel2. Prin remontarea acestui resort, &urubul e Cn3Crtit cu o mare 3ite:2, transmiHCnd o mi&care de Cnaintare CntreBului a.arat. 0u aPutorul cCrmei, a.aratul .utea 6i Cndre.tat cu u&urinH2 Cn orice direcHie. )esortul era 6oarte .uternic 6aH2 de dimensiunile lui, 6iind Cn stare s2 ridice .atru:eci &i cinci de .6un:i, dac2 era montat .e un tambur cu
1

'in descrierea ce urmea:2 reiese c2 e 3orba de o ma&in2 construit2 du.2 .rinci.iul &urubului lui *r"imede Qnota lui Ioan 0om&aR. 9E

diametrul de .atru Holi, du.2 .rima rotaHie, &i crescCnd tre.tat .e m2sur2 ce era Cn3Crtit. 0Cnt2rea Cn totul o.t .6un:i &i &ase uncii1. 0Crma era o construcHie u&oar2 de trestie, aco.erit2 cu m2tase, a3Cnd oarecum 6orma unei rac"ete, &i cam trei .icioare lunBime &i unul l2Hime. Areutatea era cam de dou2 uncii. Putea s2 stea 3ertical sau s2 6ie Cntoars2 Cn sus sau Cn Pos, la drea.ta sau la stCnBa, &i Cn 6elul acesta d2dea .utinHa aeronautului s2 mute re:istenHa aerului care se .roducea Cntr-o .o:iHie Cnclinat2, trecCndu-l Cn .artea Cn care 3oia s2 acHione:eO ast6el diriPa balonul Cn direcHia o.us2. /odelul acesta Q.e care din li.s2 de tim. am 6ost ne3oit s2-l descriu Cn c"i. sumarR a 6ost e;.erimentat la 4Adelaide Oaller<9, unde a atins o 3ite:2 de cinci mile .e or2O cu toate c2, lucru de neCnHeles, a stCrnit .rea .uHin interes Cn com.araHie cu a.aratul anterior - atCt de com.licat - al domnului 5enson, lumea 6iind de.rins2 s2 dis.reHuiasc2 orice lucru ce-i .are .rea sim.lu. Se socotea Cndeob&te c2 .entru a Cn62.tui marele de:iderat al na3iBaHiei aeriene ar trebui s2 se 6oloseasc2 Cntr-un mod 6oarte com.licat cine &tie ce .rinci.ii de dinamic2, de o .ro6un:ime .uHin obi&nuit2. 0u toate acestea, domnul /ason a 6ost atCt de CncCntat de ultimul succes al in3enHiei sale, CncCt s-a "ot2rCt s2 construiasc2 Cndat2, dac2-i 3a 6i cu .utinH2, un balon de o destul de mare ca.acitate, .entru a l2muri .roblema .rintr-o c2l2torie de oarecare durat2 - sco.ul iniHial 6iind s2 treac2 .este 0analul /Cnecii, a&a cum 62cuse mai Cnainte cu balonul 4+assau9. Pentru a-&i duce la bun s6Cr&it .lanurile, el a cerut &i a obHinut .atronaPul lui sir
1

Pfund: a.ro;. ,= kBO un%ie1 a.ro;. 1= B. 98

E3erard NrinB"urst &i al domnului Gsborne, .ersoane bine cunoscute .entru cuceririle lor &tiinHi6ice &i mai ales .entru interesul .e care l-au ar2tat .roBreselor aerostaticii. ,a cererea domnului Gsborne, .roiectul a 6ost Hinut cCt se .oate de secret 6aH2 de .ublic, sinBurele .ersoane c2rora le-a 6ost CncredinHat 6iind cele anBaPate Cndat2 .entru reali:area a.aratului, care a 6ost construit Qsub su.ra3eB"erea domnului /ason, a domnului 5olland, a lui sir E3erard NrinB"urst &i a domnului GsborneR la re&edinHa acestuia din urm2, Cn a.ro.iere de Penstrut"al, Cn aara Aalilor. 'omnului 5enson, care era CnsoHit de .rietenul s2u, domnul *ins>ort", i s-a CnB2duit s2 3ad2 balonul sCmb2ta trecut2, cCnd cei doi au 62cut ultimele .reB2tiri ca s2 ia &i dCn&ii .arte la a3entur2. +u sCntem in6ormaHi din ce .ricin2 au 6ost anBaPaHi &i cei doi marinari, dar Cn decurs de o :i, dou2, 3om 6i Cn m2sur2 s2 d2m cititorilor no&tri cele mai mici am2nunte cu .ri3ire la c2l2toria aceasta nemaiau:it2. Nalonul era con6ecHionat din m2tase &i l2cuit cu cauciuc lic"id. 'imensiunile lui sCnt uria&e, conHinCnd mai mult decCt @ de .icioare cubice de Ba:O deoarece Cn locul "idroBenului, care e mai costisitor &i mai Breu de mCnuit, s-a 6olosit Ba:ul aerian, 6orHa de sustentaHie a a.aratului, atunci cCnd e com.let um6lat &i Cndat2 du.2 ce a 6ost um6lat, nu e mai mare de - = de .6un:i. Aa:ul aerian nu numai c2 e mai ie6tin, dar e &i u&or de .rocurat &i de 6olosit. $ntrebuinHarea lui la ne3oile na3iBaHiei aeriene se datore&te domnului 0"arles Areene. PCn2 la desco.erirea lui, .rocedeul um6l2rii balonului nu numai c2 era din cale-a6ar2 de scum., dar mai era &i nesiBur. *desea au 6ost .ierdute dou2 &i c"iar trei
99

:ile Cn Cncerc2ri nei:butite de a .rocura o cantitate Cndestul2toare de "idroBen .entru a um.le un balon. *ceasta din .ricin2 c2 Ba:ul, .rin e;trema lui subtilitate &i .rin a6initatea lui cu atmos6era CnconPur2toare, are tendinHa de a ie&i .rin .ereHii aerostatului. $ntr-un balon destul de bine construit ca s2 reHin2 conHinutul de Ba: aerian nealterat, atCt Cn .ri3inHa calit2Hii, cCt &i a cantit2Hii tim. de &ase luni, o cantitate eBal2 de "idroBen nu se .oate conser3a Cn aceea&i stare de .uritate nici &ase s2.t2mCni. 8orHa de sustentaHie 6iind e3aluat2 la - = de .6un:i &i Breutatea aeronauHilor ridicCndu-se abia la 1 - , r2mCnea o di6erenH2 de 1 1 .6un:i, din care 1 re.re:int2 lestul, .us Cn saci de 6elurite m2rimi &i a3Cnd .e 6iecare din ei Cnsemnat2 Breutatea cores.un:2toare &i 6rCnB"iile, barometrele, telescoa.ele, l2:ile cu .ro3i:ii .entru dou2 s2.t2mCni, butoaiele cu a.2, "ainele, 3ali:ele &i alte lucruri trebuincioase, .rintre care un ibric de ca6ea care 6ierbe Cn 3ar nestins, .entru a Cnlocui 6ocul, dac2 s-ar 6i B2sit cu cale s2 se ia aceast2 m2sur2 de .re3edere. Toate acestea, cu e;ce.Hia lestului &i a unor m2runHi&uri, erau aB2Hate ele inelul balonului, sus, deasu.ra ca.ului. +acela e cu mult mai mic2 &i mai u&oar2 6aH2 de cea aB2Hat2 de model. E 6ormat2 dintr-un co& u&or de r2c"it2 &i e uimitor de re:istent2 .entru un lucru a.arent atCt de BinBa&. 0adrul ei are o adCncime de a.ro;imati3 .atru .icioare. 0Crma e de asemeni mult mai mare decCt aceea a modelului. Furubul elicei e cu mult mai mic. Nalonul mai este .re32:ut &i cu o B"ear2 de .isic2 &i o B"idro.2, aceasta din urm2 6iind de cea mai mare Cnsemn2tate. 0Cte3a cu3inte ca
1

deslu&ire 3or 6i necesare .entru cititorii no&tri care nu sCnt la curent cu am2nuntele aerostaticii. 'e Cndat2 ce balonul .2r2se&te .2mCntul, el este in6luenHat de anumite Cm.rePur2ri care tind s2 cree:e o di6erenH2 Cn Breutatea lui, s.orind sau sc2:Cnd 6orHa sa ascensional2. 'e .ild2, se .oate CntCm.la ca .e Cn3elitoarea de m2tase a balonului s2 se de.un2 o cantitate de rou2 care s2 atinB2 o Breutate de cCte3a sute de .6un:i, Cn ca:ul acesta trebuie aruncat lest, .entru ca nu cum3a a.aratul s2 coboare. 'u.2 ce lestul a 6ost a:3Crlit &i ra:ele calde ale soarelui au uscat roua &i au m2rit totodat2 6orHa de e;.ansiune a Ba:ului Cn Cn3elitoare, CntreBul a.arat se 3a Cn2lHa din nou cu mare iuHeal2. Pentru a Cncetini aceast2 ascensiune, sinBurul miPloc este Qsau mai bine :is era, .Cn2 cCnd domnul Areene a in3entat B"idro.a1R s2 se e3acue:e Ba:ul .rintr-o su.a.2O dar orice .ierdere de Ba: Cnseamn2 o .ierdere .ro.orHional2 de 6orH2 ascensional2: a&adar, cu aceast2 metod2, Cntr-un r2stim. destul de scurt, balonul cel mai bine construit C&i 3a consuma nea.2rat toat2 6orHa ascensional2 &i 3a coborC la .2mCnt. *cesta era marele obstacol la c2l2toriile de durat2. A"idro.a Cnl2tur2 .iedicile Cn 6elul cel mai sim.lu cu .utinH2. Este 3orba de o sim.l2 6rCnB"ie 6oarte lunB2, care e l2sat2 s2 atCrne din nacel2, ceea ce are dre.t urmare c2 Cm.iedic2 balonul s2-&i sc"imbe Cn mod sensibil ni3elul. 'ac2, de .ild2, s-ar de.une ume:eal2 .e m2tase, &i, .rin urmare, a.aratul ar Cnce.e s2 coboare, nu 3a 6i ne3oie s2 se arunce lest
1

Ohidrop1 8rCnB"ie leBat2 de nacela unui balon &i l2sat2 s2 se tCrasc2 .e sol .entru a menHine balonul la o Cn2lHime constant2 "Mi%ul di%#ionar a%ademi%$& 1 1

.entru a 6ace 6aH2 cre&terii Cn Breutate, 6iindc2 ea este remediat2 sau com.ensat2 Cntr-o m2sur2 cores.un:2toare .rin l2sarea la .2mCnt a ca.2tului de 6rCnB"ie atCt cCt este ne3oie. 'ac2, .e de alt2 .arte, unele Cm.rePur2ri ar .ricinui o ne.re32:ut2 .ierdere de Breutate, urmat2 de o Cn2lHare, aceast2 .ierdere este imediat com.ensat2 de Breutatea s.orit2 a 6rCnB"iei ridicate de la .2mCnt. $n 6elul acesta, balonul nu .oate nici s2 coboare, nici s2 se CnalHe decCt Cn limite 6oarte restrCnse, &i miPloacele sale, atCt Cn ce .ri3e&te Ba:ul, cCt &i lestul, r2mCn oarecum ne&tirbite. 0Cnd se trece .este o Cntindere de a.2, e ne3oie s2 se 6oloseasc2 butoia&e de aram2 sau de lemn, .line cu un lest lic"id mai u&or decCt a.a. Plutind .e a.2, ele 6ac acela&i ser3iciu ca &i 6rCnB"ia .e .2mCnt. (n alt 6olos Cnsemnat adus de B"idro.2 este acelea de a indica dire%#ia balonului. 8rCnB"ia se trte 6ie .e sol, 6ie Cn mare, .e cCnd balonul e liberO .rin urmare, de cCte ori e Cn mi&care, balonul o ia Cnainte. 0om.arCnd deci, cu aPutorul unei busole, .o:iHiile relati3e ale celor dou2 obiecte, se 3a B2si Cntotdeauna direcHia. Tot, ast6el, unB"iul 6ormat de 6rCnB"ie cu a;ul 3ertical al a.aratului indic2 !ite(a. 0Cnd nu e;ist2 ni%i un unB"i, cu alte cu3inte, cCnd 6rCnB"ia atCrn2 .er.endicular, CntreBul a.arat st2 .e loc, dar cu cCt unB"iul este mai mare, cu alte cu3inte, cu cCt balonul merBe Cnaintea ca.2tului de 6rCnB"ie, cu atCt e mai mare 3ite:aO &i in3ers. 'eoarece sco.ul iniHial a 6ost de a trece 0analul /Cnecii &i de a coborC cCt se 3a .utea mai a.roa.e de Paris, c2l2torii au a3ut BriP2 s2-&i 6ac2 rost de .a&a.oarte directe .entru toate H2rile continentului, ar2tCnd 6elul e;.ediHiei, ca &i Cn ca:ul c2l2toriei cu
1 -

balonul 4+assau9, &i dCnd aeronauHilor dre.tul de a 6i scutiHi de toate 6ormalit2Hile birocratice. $ntCm.l2ri ne.re32:ute au 62cut totu&i ca aceste .a&a.oarte s2 6ie de .risos. (m6larea balonului a Cnce.ut .e Cndelete Cn :ori de :i, sCmb2t2, la ora 6 dimineaHa, Cntr-o curte 3ast2, la Deal-Vor 5ouse1, re&edinHa domnului Gsborne, la de.2rtare de o mil2 de Penstrut"al, Cn nordul a2rii AalilorO &i la uns.re:ece &i &a.te minute, 6iind Bata de .lecare, i s-a dat drumul. S-a ridicat Cncet, dar siBur, luCnd direcHia sudului, ne6olosindu-se Cn .rima Pum2tate de or2 nici elicea, nici cCrma. Fi acum s2 trecem la Purnal, a&a cum a 6ost transcris de domnul 8ors#t" du.2 manuscrisele domnilor /onck /ason &i *ins>ort". [urnalul Cn sine, a&a cum ne e Cn62Hi&at, e scris de mCna domnului /ason, dar Cn 6iece :i domnul *ins>ort" ad2uBa cCte un .ostscri.tumO domnia-sa .reB2te&te &i 3a da Cn curCnd .ublicit2Hii o dare de seam2 mai am2nunHit2 &i, 62r2 Cndoial2, de un interes &i mai ar:2tor asu.ra c2l2toriei. "URNALUL Sm.t, L aprilie. Toate .reB2tirile care ne d2deau mult de lucru au luat s6Cr&it .este noa.te. *m Cnce.ut um6larea balonului a:i-dimineaH2, Cn :ori, dar din .ricina unei neBuri dese care Cm.o32ra cutele Cn3elitorii de m2tase &i o 62cea Breu de mCnuit, nu am .utut .orni .Cn2 a.roa.e de ora 11. *bia atunci am t2iai 6rCnB"iile &i, .lini de a3Cnt, neam Cn2lHat Cncet, dar 62r2 Cntreru.ere, mCnaHi de o u&oar2 bri:2 de la nord, care ne .urta s.re 0analul Nristol. *m B2sit c2 6orHa ascensionala Cntrece
1

Neal *or 4ouse este, aidoma .ro.rietarului ei, 6icti32. 1 1

a&te.t2rile noastreO &i atunci cCnd ne-am ridicat mai sus &i trecCnd .este stCnci am ie&it Cn b2taia ra:elor de soare, ascensiunea noastr2 se 62cu din ce Cn ce mai ra.id2. *& 6i dorit totu&i s2 nu .ierd Ba:ul Cnc2 de la Cnce.utul a3enturii noastre, ast6el c2 am luat "ot2rCrea ca deocamdat2 s2 ne continu2m ascensiunea. 0urCnd du.2 aceea Cnce.ur2m s2 traBem B"idro.a. 'ar am mers tot atCt de re.ede mai de.arte c"iar du.2 ce o strCnsesem Cn CntreBime. Nalonul a3ea o stabilitate .uHin obi&nuit2 &i o Cn62Hi&are m2reaH2. 0am du.2 :ece minute de la .lecare, barometrul indica o altitudine de 1= de .icioare. Vremea era deosebit de 6rumoas2, &i .ri3eli&tea Hinutului ce se des62&ura sub oc"ii no&tri unul dintre cele mai romantice din toate .unctele de 3edere - era mai ales acum minunat2. (n mare num2r de .r2.2stii adCnci ar2tau ca ni&te lacuri din .ricina aburilor de&i Cn care erau Cn32luite, iar Cns.re sud-est, .iscurile ascuHite &i stCncile Br2m2dite Cntrun 32lm2&aB de nestr2b2tut te duceau cu BCndul la cet2Hile uria&e din basmele orientale. +e a.ro.iem cu iuHeal2 de munHii de la mia:2:i, dar Cn2lHimea la care ne a6lam era mai mult decCt Cndestul2toare ca s2 .utem trece .este ei 62r2 nici o BriP2, Cn cCte3a cli.e am .lutit maiestuos .e deasu.ra lor, &i domnul *ins>ort", .recum &i marinarii au r2mas uimiHi 32:Cnd cCt .2reau de m2runHi munHii .ri3iHi din nacel2. /area Cn2lHime la care .lute&te un balon reduce ineBalit2Hile de sub el la un ni3el a.roa.e uni6orm. ,a ora uns.re:ece &i Pum2tate, Cnde.2rtCndu-ne tot Cns.re sud, am :2rit .entru CntCia oar2 0analul Nristol. Fi du.2 cincis.re:ece minute, linia bri:anHilor de .e coast2 s-a i3it sub noi .e nea&te.tate &i ne-am a3Cntat deasu.ra m2rii. *m
1 @

luat "ot2rCrea s2 d2m drumul la Ba:, atCt cCt era ne3oie .entru a l2sa 6rCnB"ia de reBlaP cu Beamandurile .rinse de ea .Cn2 la su.ra6aHa a.ei. Sis &i 62cutO Cncetul cu Cncetul am Cnce.ut s2 coborCm. 'u.2 3reo dou2:eci de minute, s-a cu6undat .rima Beamandur2, &i cCnd &i cea de-a doua a atins a.a, nu mult du.2 aceea am r2mas la o Cn2lHime nesc"imbat2. Eram dornici cu toHii s2 Cncerc2m e6icacitatea cCrmei &i a &urubului-elice, &i le-am .us Cndat2 Cn 6uncHiune, Cn sco.ul de a ne Cndre.ta mai mult s.re r2s2rit, Cn direcHia Parisului. 0u aPutorul cCrmei am 62cut 62r2 :2ba32 sc"imbarea de care era ne3oie, &i Cnaintarea noastr2 a 6ost adus2 a.roa.e Cn unB"i dre.t cu aceea a 3CntuluiO am .us a.oi Cn mi&care resortul &urubuluielice &i ne-am bucurat 32:Cnd c2 ne Cm.inBea u&or Cncotro doream noi. *m striBat atunci din toat2 inima de nou2 ori: 4(raX9 &i am :3Crlit Cn mare o sticl2 ce conHinea o bucat2 de .erBament cu o scurt2 dare de seam2 a .rinci.iului in3enHiei 1. 'eabia s6Cr&isem cu mani6estaHiile de bucurie, c2 se CntCm.l2 un accident ne.re32:ut, care ne-a descuraPat destul de mult. VarBa de oHel care leBa .ro.ulsorul de resort a s2rit deodat2 de la locul ei tocmai Cn 6undul nacelei Q.ricina a 6ost o a.lecare a nacelei Cn urma mi&c2rii 62cute de unul dintre marinarii .e care Ci luasem cu noiR &i Cntr-o cli.2 a;ul a r2mas sus.endat &i se leB2na 62r2 s2 mai 6ie Cn contact cu .i3otul a;ei elicei. $n tim. ce ne str2duiam s2 .unem mCna .e el, atenHia noastr2 6iind ast6el cu totul absorbit2, ne-am .omenit n2.ustiHi de un curent n2.rasnic de 3Cnt dins.re est,
1

A2sim asemenea mesaPe n Manus%ris gsit ntr o sti%l, Mellonta Tauta i A!enturile lui Arthur Oordon P<m& 1 =

care ne Cm.inBea cu o .utere mereu creseCnd2, s.re *tlantic. $n curCnd ne-am tre:it .urtaHi .este mare cu o 3ite:2 care desiBur nu era mai mic2 de cinci:eci&ai:eci de mile .e or2, ast6el c2 am atins 0a.ul 0lear1, cam la .atru:eci de mile s.re nord, mai Cnainte de a 6i .utut s2 6i;2m a;ul &i s2 c"ib:uim ce e de 62cut. $n cli.a aceea domnul *ins>ort" a 3enit cu o .ro.unere nemai.omenit2, care, du.2 .2rerea mea, nu era nici necuBetat2, nici 6antastic2, &i .e care domnul 5olland a susHinut-o 62r2 &o32ire. Iat2: trebuia s2 .ro6it2m de .uternica 6urtun2 care ne mCna, &i Cn loc s2 ne Cntoarcem s.re Paris, s2 Cncerc2m s2 aPunBem la coasta *mericii de +ord. 'u.2 cCte3a cli.e de BCndire, mi-am dat &i eu, din tot su6letul, Cncu3iinHarea la aceast2 .ro.unere Cndr2:neaH2, care Qciudat lucruR n-a CntCm.inat Cm.otri3ire decCt din .artea celor doi marinari. 'ar 6iind Cn maPoritate, n-am Hinut seama de s.aima lor &i ne-am 32:ut cu "ot2rCre de drum. +e Cndre.tam s.re 3estO dar cum .lutirea butoaielor era o .iedic2 material2 la Cnaintarea noastr2 &i cum eram - &i .entru Cn2lHare &i .entru coborCre - destul de st2.Cni .e balon, am :3Crlit mai CntCi cinci:eci de .6un:i din lest, &i a.oi, cu aPutorul unui cabestan, am ridicat niHel 6rCnB"ia, atCta cCt s-o scoatem a6ar2 din a.2. *m simHit Cndat2 e6ectul acestei mane3re .rintr-o 3ite:2 .uternic s.orit2. Fi cum 3Cntul se Cnt2rise, :buram cu o iuHeal2 a.roa.e de necre:utO B"idro.a 6lutura Cn urma nacelei ca o dCr2 l2sat2 Cn a.2 de trecerea unei cor2bii. E de .risos s2 mai s.un c2 Cn scurt2 3reme coasta a dis.2rut din 6aHa oc"ilor no&tri. *m trecut .este nenum2rate 3ase de tot 6elul. (nele dintre ele Cncercau s2 Hin2 .ie.t 3Cntului, cele mai multe
1

Situat la e;tremitatea de sud-3est a Irlandei. 1 6

mane3rau cu ane3oinH2. *m de:l2nHuit .e bordul lor cel mai mare entu:iasm, un entu:iasm .e care l-am Cm.2rt2&it din .lin &i noi &i mai ales cei doi oameni care, acum sub in6luenHa unui .2"2rel de rac"iu de ienu.2r, .2reau Bata s2-&i s.ulbere Cn 3Cnt toate BriPile &i toate temerile. G mare .arte din aceste cor2bii au tras sal3e de tun .entru semnali:areO &i toHi ne salutau cu urale r2sun2toare - .e care le au:eam uimitor de clar - &i 6luturCndu-&i beretele &i batistele. *m mers ast6el toat2 :iua 62r2 incidente Cnsemnate &i cCnd umbrele no.Hii ne-au Cn32luit, am 62cut o e3aluare a.ro;imati32 a distanHei str2b2tute. Ea nu .utea 6i mai mic2 de cinci sute de mile &i era .robabil cu mult mai mare. Pro.ulsorul era Hinut mereu Cn 6uncHie &i ne aPuta Cn mod 32dit la Cnaintare. 'u.2 as6inHitul soarelui, 3Cntul su6la &i mai tare, .re62cCndu-se Cntr-un ade32rat uraBan. 'in .ricina 6os6orescenHei sale, .uteam :2ri cu u&urinH2 oceanul de sub noi. VCntul b2tu toat2 noa.tea dins.re r2s2rit dCndu-ne cele mai luminoase .re3estiri de i:bCnd2. Su6eream destul de r2u de 6riB, iar ume:eala atmos6erei era cCt se .oate de ne.l2cut2. 'ar a3eam loc destul Cn nacel2 ca s2 ne culc2m &i, cu aPutorul mantalelor &i al cCtor3a .2turi, am scos-o cu bine la ca.2t. Post s%riptum Qde domnul *ins>ort"R. *ceste ultime nou2 ore au 6ost 62r2 doar &i .oate cele mai minunate din 3iaHa mea. +u-mi .ot Cnc"i.ui nimic mai Cn2lH2tor decCt .rimePdia stranie &i noutatea unei asemenea a3enturi. 'eie domnul s2 i:butimX +u doresc succesul ca s2-mi sal3e: neCnsemnata mea .ersoan2, ci s.re 6olosul cuno&tinHelor omene&ti &i .entru m2reHia i:bCn:ii. Fi totu&i e atCt de neCndoios c2 is.ra3a asta e totu&i cu .utinH2, CncCt sinBurul
1 E

lucru de neCnHeles ar 6i cum de au &o32it oamenii s2 6ac2 mai demult Cncercarea. E de-aPuns un 3Cnt .uternic, la 6el cu cel care ne duce acum, &i o ra6al2 care s2 Cm.inB2 balonul tim. de .atru-cinci :ile Q6urtunile acestea Hin uneori &i mai multR, &i c2l2torul 3a 6i .urtat cu u&urinH2, Cn acest r2stim., de la o coast2 la alta. Pentru asemenea 6urtun2, nem2rBinitul *tlantic nu e decCt un biet lac. $n cli.a de 6aH2 m2 tulbur2 mai mult decCt orice adCnca t2cere ce domne&te .e mare, cu toat2 6rumCntarea ei acolo Pos. *.ele nu dau Blas c2tre ceruri. +eH2rmuritul &i Cn32.2iatul ocean se :3Crcole&te Cn c"inuri 62r2 s2 scoat2 un Beam2t. Tala:uri cCt munHii de Cnalte te duc cu BCndul la ni&te demoni 62r2 de num2r, care s-ar :buciuma, uria&i &i muHi, Cntr-o ne.utincioas2 aBonie. $ntr-o noa.te, a&a cum este noa.tea asta .entru mine, un om tr2ie&te cu ade32ratO tr2ie&te cCt un 3eac CntreB de 3iaH2 obi&nuit2. Fi n-a& da 6armecul acesta care m2 CncCnt2 .entru CntreB 3eacul acela de 3iaH2 obi&nuit2. 5umini%, X. Q/anuscrisul domnului /ason.R $n dimineaHa aceasta, .e la 1 , nu mai r2m2sese din 6urtun2 decCt o bri:2 de o.t-nou2 noduri Qsocotit2 la su.ra6aHa oceanului, .entru na3eR care .e noi ne mCn2 .are-se cu trei:eci de mile .e or2 sau mai mult. S-a mutat totu&i 6oarte simHitor mai s.re nord. Fi acum, la as6inHit, ne urm2m drumul s.re 3est, mai ales cu aPutorul .ro.ulsorului &i al cCrmei, care r2s.und minunat de bine menirii lor. SCnt de .2rere c2 Cncercarea noastr2 a i:butit .e de.lin, &i a :bura cu u&urinH2 Cn orice direcHie Qdar nu c"iar Cn6runtCnd o 6urtun2R nu mi se mai .are o .roblem2. 'esiBur, nam 6i .utut 6ace 6aH2 3Cntului .uternic de ieri, dar Cn2lHCndu-ne, ne-am 6i sustras in6luenHei lui dac2 ar 6i
1 8

6ost ne3oie. SCnt CncredinHat c2 Cm.otri3a unei bri:e care su6l2 cu .utere .utem merBe cu .ro.ulsorul. *st2:i la amia:2, aruncCnd lest, ne-am ridicat la o altitudine de a.roa.e -= de .icioare Qcam aceasta este Cn2lHimea muntelui 0oto.a;i1R. *m 62cut aceasta .entru a c2uta un curent mai direct, dar nu am B2sit nici unul mai .otri3it decCt cel Cn care ne a6l2m acum. *3em atCt bel&uB de Ba: cCt s2 ne treac2 .este balta asta de nimic, c"iar dac2 ar Hine c2l2toria trei s2.t2mCni. +u am nici cea mai mic2 temere cu .ri3ire la re:ultat. 0iudat e c2 .iedicile au 6ost e;aBerate &i Bre&it CnHelese, Cmi .ot aleBe sinBur curentul, &i c"iar dac2 toate curentele mi-ar 6i .otri3nice, tot 3oi .utea destul de bine s2-mi continui drumul cu .ro.ulsorul. +u am a3ut incidente 3rednice de a 6i amintite. +oa.tea se 3este&te 6rumoas2. Post-scri.tum Qde domnul *ins>ort"R. +-am altce3a de .o3estit Cn a6ar2 de 6a.tul - care mie mi se .are uimitor - c2, a6lCndu-m2 la Cn2lHimea 0oto.a;iului, nam simHit nici 6riBul .2trun:2tor, nici durere de ca., nici Breutatea de a res.ira, &i .are-se c2 nici domnul /ason, nici domnul 5olland, nici sir E3erard n-au a3ut nimic de su6erit. 'omnul Gsborne se 32ita c2 simte o a.2sare .e .ie.t, dar Cn cur%nd a dis.2rut &i aceasta. *m :burat cu mare 3ite:2 toat2 :iua &i trebuie s2 6i str2b2tut Pum2tatea drumului .este *tlantic. *m de.2&it 3reo dou2:eci-trei:eci de na3e de tot soiul, &i toat2 lumea .2rea uimit2 &i CncCntat2 la 3ederea noastr2. ,a urma urmei, nu e cine &tie ce is.ra32 s2 treci Cn balon .este ocean. Omne ignotum pro magnifi%oF. Kot: ,a -= de .icioare Cn2lHime cerul .are a.roa.e neBru &i stelele se 32d
1

Muntele Cotopa)i Q= 89E mR: Cn *n:i, statul Ecuador.. 1 9

6oarte clarO Cn tim. ce marea nu .are con3e;2 Qcum s-ar .utea credeR, ci, 62r2 nici o Cndoial2, e cu totul conca321. ;uni, 8. Q/anuscrisul domnului /asonR. $n dimineaHa de a:i am a3ut iar oarecare Cncurc2turi cu a;ul .ro.ulsorului, care trebuie re62cut Cn CntreBime de teama unor accidente serioase. Prin a; CnHeleB 3arBa de oHel, nu .aletele. *cestea n-ar .utea 6i Cmbun2t2Hite. (n 3Cnt .uternic a su6lat toat2 :iua 62r2 Cntreru.ere dins.re nord-est: norocul .are s2 6ie cu totul de .artea noastr2. 0u .uHin Cnainte de i3irea :orilor, am 6ost cu toHii oarecum CnBriPoraHi de unele :Bomote ciudate &i de :druncin2turile balonului, CnsoHite de o descre&tere simHitoare a 3ite:ei CntreBului a.arat. 8enomenele acestea erau
-

4Tot ce e necunoscut este luat dre.t minunat9 QCn lat. Cn oriBinalR - din istoricul latin Tacit, Agri%ola, ^^^. 1 'omnul *ins>ort" nu a Cncercat, s2-&i dea seama de 6enomenul acesta, care totu&i .oate 6i e;.licat. G linie tras2 de la o Cn2lHime de -= de .icioare, .er.endicular la su.ra6aHa .2 .2mCntului Qsau a m2riiR, ar 6orma latura .er.endicular2 a unui triunB"i dre.tunB"ic, a c2rui ba:2 s-ar Cntinde de la unB"iul dre.t .Cn2 la ori:ont, iar i.otenu:a, de la ori:ont .Cn2 la balon. $ns2 aceste -= de .icioare Cnseamn2 .uHin sau c"iar nimic Cn com.araHie cu Cntinderea .ers.ecti3ei. 0u alte cu3inte, ba:a &i i.otenu:a .resu.usului triunB"i ar 6i a&a de lunBi Cn com.araHie cu .er.endiculara, CncCt .rimele dou2 ar .utea 6i considerate ca 6iind a.roa.e .aralele. $n acest mod, ori:ontul i-ar a.2rea aeronautului la a%elai ni!el cu nacela. 'ar, CntrucCt .unctul a6lat imediat sub el .are &i c"iar este la mare distanH2 sub el, 6ire&te, 3a a.2rea totodat2 ca 6iind la mare distanH2 de ori:ont. 'e aici im.resia de %on%a!itate. Iar aceast2 im.resie 3a d2inui .Cn2 Cn cli.a Cn care Cn2lHimea se 3a a6la Cntr-un ra.ort atCt de mare cu Cntinderea .ers.ecti3ei, CncCt .aralelismul a.arent dintre ba:2 &i i.otenu:2 3a dis.2rea, iar con3e;itatea real2 a .2mCntului 3a de3eni a.arent2 Qn.aR. 11

urmarea e;.ansiunii Ba:ului, din .ricina cre&terii tem.eraturii atmos6erice &i a des.rinderii buc2Helelor m2runte de B"eaH2 cu care se Cnc2rcase 6ileul Cn tim.ul no.Hii. *m aruncat cCte3a sticle s.re cor2biile de sub noi. *m 32:ut cum una din ele a 6ost .escuit2 de un 3as mare ce sem2na cu un .ac"ebot de .e linia +e> ?ork. *m Cncercat s2-i a6l2m num2rul, dar nu sCntem siBuri c2 am i:butit. 0u telesco.ul domnului Gsborne am deslu&it ce3a a.ro.iat de cu3Cntul 4*talanta91. Este mie:ul no.Hii &i ne Cndre.t2m tot Cns.re 3est cu mare iuHeal2. /area este neobosit de 6os6orescent2. Post s%riptum Qde domnul *ins>ort"R. Este ora a.m. &i atCt cCt Cmi .ot da seama, 3remea .are mai lini&tit2, Par e 6oarte Breu s2 &tiu cu .reci:ie, deoarece ne mi&c2m o dat2 cu aerul. +u am dormit de loc de cCnd am .lecat din D"eal-Vor, Cns2 nu mai .ot re:ista &i trebuie s2 aHi.esc niHel. +u .utem 6i .rea de.arte de 0oasta *mericii. Mar#i, G. Q/anuscrisul domnului *ins>ort"R. Ora , p& m& Se !ede lmurit %oasta 'oas a Carolinei de Sud. /area .roblem2 e de:leBat2. *m trecut *tlanticul, l-am trecut uor &i re.ede cu balonulX 'omnul 6ie l2udatX 0ine-ar mai .utea s.une, du.2 asta, c2 3reun lucru ar 6i cu ne.utinH2T [urnalul se s6Cr&e&te aici. 0Cte3a am2nunte asu.ra coborCrii au 6ost Cm.2rt2&ite Cns2 domnului 8ors#t" de domnul *ins>ort". /area era a.roa.e neted2 cCnd c2l2torii 32:ur2 .rima dat2 coasta .e care amCndoi marinarii au recunoscut-o Cndat2, &i domnul Gsborne, de asemeni. *cest din urm2 gentleman,
1

(n .ac"ebot a sosit Cntr-ade32r Cn +e> ?ork din ,i3er.ool Cn sCmb2ta de 11 a.rilie, Cns2 e 3orba de Sheridan - .robabil o eroare deliberat2, strecurat2 .entru 4e6ectul realului9. 111

a3Cnd oarecare leB2turi la 8ort /oultrie, a luat numaidecCt "ot2rCrea s2 ateri:2m Cn a.ro.iere. Nalonul a 6ost adus deasu.ra .laPei Q6iind 3remea re6lu;ului &i nisi.ul bine b2tut, neted &i 6oarte .otri3it .entru o ateri:areR &i s-a aruncat B"eara de .isic2, &i imediat aceasta s-a Cn6i.t :dra32n. NineCnHeles c2 locuitorii insulei &i ai 6ortului se CnB"esuiau s2 3ad2 balonulO dar numai cu mare Breutate .utea 6i con3ins2 lumea c2 62cuser2m Cntrade32r c2l2toria aceasta: tre%erea Atlanti%ului. A"eara de .isic2 s-a Cn6i.t Cn .2mCnt la ceasul du.2-amia:2, .recisO &i ast6el CntreaBa c2l2torie a luat s6Cr&it Cn &a.te:eci &i cinci de ore 1, sau c"iar mai .uHin, dac2 socotim trecerea de la o coast2 la alta. +u s-a CntCm.lat nici un accident serios. +ici o .rimePdie ade32rat2 nu ne-a ameninHat cCnd3a. Nalonul a 6ost de:um6lat &i .us la .2strare 62r2 nici o BreutateO &i cCnd manuscrisul du.2 care s-a redactat aceast2 .o3estire a 6ost trimis la 0"arleston, aeronauHii se B2seau Cnc2 la 8ort /oultrie. +u se &tie ce au ei BCnd de aici Cnainte. Putem Cns2 62B2dui cu siBuranH2 cititorilor no&tri in6ormaHii su.limentare 6ie .e luni, 6ie cel mai tCr:iu Cn :iua urm2toare. *ceasta e 62r2 doar &i .oate 6a.ta cea mai uluitoare, cea mai interesant2 &i cea mai .lin2 de 62B2duinHe din cCte a s23Cr&it sau m2car a Cncercat 3reodat2 omul s2 s23Cr&easc2. *r 6i de .risos s2 c2ut2m acum a .reci:a minunatele ei urm2ri.
1

/abbott, citCndu-l .e Victor Paltsits "Ke= Qor> Sun, 1@ iulie 1919R, obser32 c2 diriPabilul ) 1@ a tra3ersat *tlanticul Cn iulie 1919, drumul s2u Cna.oi durCnd &a.te:eci &i cinci de ore, e;act cCt .re32:use PoeX 5er3e# *llen, bioBra6ul lui Poe, remarc2 Cn Israfel Q19-6, II, .. =88R c2 Poe 4a antici.at &tirile cu a.roa.e un secol9. 11-

111

A O MIE #I DOUA POVESTE A #EHERE$ADEI


Cn rom%ne&te de Ion Vinea

Ade!rul e mai %iudat de%t ns%o%irea. P)GVE)N VE05I *m a3ut de curCnd .rilePul, .e cCnd 62ceam ni&te cercet2ri de orientalistic2, s2 r2s6oiesc Tellmeno= IsitsYornot1, o lucrare .rea .uHin cunoscut2 c"iar &i Cn Euro.a Qca &i Roharul- lui Simon [oc"aidesR &i care, .e cCte &tiu, n-a 6ost citat2 niciodat2 de 3reun american, dac2 l2s2m la o .arte .e autorul acelor 6aimoase Curio(it#i din literatura ameri%an7O a&adar, a3Cnd .rilePul, re.et, s2 r2s6oiesc cCte3a .aBini din lucrarea atCt de remarcabil2, amintit2 mai sus, mare mi-a 6ost mirarea cCnd am desco.erit c2 oamenii de litere s-au Cn&elat .Cn2 acum Cntr-un c"i. 6oarte straniu cu .ri3ire la soarta Fe"ere:adei, 6iica
1

Titlu n2scocit de Poe. Tellmeno= IsitsYornot: adic2 4Tell me no>, is it so or notT9 [S.une-mi deBrab2, a&a e sau nuT! E 3orba de o lucrare 6icti32. Roharul1 comentariul kabbalistic al .rimelor cinci c2rHi ale *e%hiului Testament, atribuit rabinului Simeon ben [oc"ai, din 3eacul al II-lea e.n. 'u.2 Pollin, autorul ar 6i /oses de ,eon. 0omentariu al .rimelor cinci c2rHi ale Vec"iului Testament Qatribuit de unii lui Simon Nen [oc"ai, secolul al II-lea. dar scris de 6a.t Cn secolul al ^III-leaR, una din .rinci.alele e;.resii ale 0abalei, doctrin2 mistico-reliBioas2 leBat2 de maBie. 1 Curio(it#i din literatura ameri%an: su.liment redactat de )u6us Aris>old .entru ediHia american2 a .o.ularei c2rHi a lui Isaac 'UIsraeli, Curiosities of ;iterature, 18@@. 11@

3i:irului, a&a cum ne e :uBr23it2 Cn 4alima9O &i dac2 s6Cr&itul ce se d2 acolo numai Cn .arte nu e cu totul Bre&it, are Cns2 cel .uHin cusurul de a nu ne da &i urmarea. Pentru o cercetare mai am2nunHit2 a acestui interesant subiect, sCnt ne3oit s2 trimit .e cititorul curios la IsitsYornotO dar, Cntre tim., 6ie-mi CnB2duit s2 s.un .e scurt ceea ce am desco.erit eu acolo. Se &tie c2 Cn obi&nuita 3ersiune a .o3e&tilor, un oarecare monar", a3Cnd temeiuri s2 6ie Belos .e soHia sa, nu numai c2 o ucide, dar se leaB2 cu Pur2mCnt .e barba sa &i .e numele .ro6etului ca Cn 6iecare noa.te s2 ia de ne3ast2 .e cea mai 6rumoas2 6ecioar2 din "otarul Cm.2r2Hiei, iar a doua :i de dimineaH2 s-o dea .e mCna c2l2ului. 'u.2 ce &i-a Hinut Pur2mCntul acesta cu s6inHenie, 62r2 s2-i sc"imbe o iot2, 3reme de mai mulHi ani Cn &ir, du.2 un ti.ic ne&tirbit, CncCt &i-a dobCndit 6aima de om .lin de e3la3ie &i de bun-simH, a 6ost Cntreru.t Cntr-o du.2-amia:2 QdesiBur c2 Cn miPlocul ruB2ciunilor saleR de 3i:ita marelui 3i:ir, a c2rui 6iic2 .are-se c2 C&i .usese Cn BCnd ce3a. +umele ei era Fe"ere:ada, &i ea C&i .usese Cn BCnd s2-&i mCntuie Hara de birul acesta care Ci Cm.uHina 6rumuseHea, sau s2 .iar2, ca orice eroin2 Cn Cncercarea ei. Prin urmare, cu toate c2 nu am a6lat s2 6i 6ost acela un an biseet Qceea ce i-ar 6ace Pert6a &i mai 3rednic2 de laud2R, l-a trimis .e marele 3i:ir, .ro.riu-i tat2, s2 o6ere reBelui mCna ei. /Cna aceasta reBele a .rimit-o cu Cn6l2c2rare Qtot a3ea de BCnd s-o ia de
@

O mie i una de nop#i : sau 4alima, culeBere de .o3estiri arabe. Poe cuno&tea, se .are, traducerea comentat2 a lui E. D. ,ane din 1819-@1. 11=

soHie, dar C&i amCnase "ot2rCrea :i du.2 :i, de 6rica 3i:iruluiRO .rimind-o Cns2 acum, d2dea tuturora s2 CnHeleaB2 6oarte lim.ede c2 6ie c2 ar 6i 3orba de marele 3i:ir, 6ie c2 nu, el nu a3ea nici cea mai mic2 intenHie de a sc"imba o iot2 din Pur2mCntul &i din .ri3ileBiile sale. *&adar, cCnd 6ermec2toarea Fe"ere:ad2 a Hinut morHi& s2 se m2rite cu reBele &i s-a m2ritat Cntr-ade32r, Cn ciuda bunelor .o3eHe ale tat2lui ei, care-i s.unea s2 n-o 6ac2, deci cCnd, .recum :iceam, a 3rut s2 se m2rite &i de 3oie, de ne3oie, s-a m2ritat, a desc"is cCt a .utut 6rumo&ii ei oc"i neBri. Se .are totu&i c2 aceast2 isteaH2 domni&oar2 Qcare 62r2 doar &i .oate Cl citise .e /ac"ia3elliR C&i 62cuse Cn minte un mic .lan cCt se .oate de iscusit. $n noa.tea nunHii a .us la cale, nu mai &tiu .rin ce miPloace, ca sora ei s2 se culce .e o so6a destul de a.roa.e de Cm.2r2teasca .erec"e .entru a-i CnB2dui s2 stea de 3orb2 cu u&urinH2 de la un .at la altulO &i cu .uHin Cnainte de cCnt2tori, a a3ut BriP2 s2-l tre:easc2 .e soHul s2u, bunul monar" Qcare nu-i .urta .ic2 6iindc2 a3ea de BCnd s2-i suceasc2 BCtul Cn :orii :ileiR, a a3ut BriP2 s2-l tre:easc2, a&a cum am :is Qde&i dormea adCnc din .ricina con&tiinHei lui curate &i a bunei lui diBestiiR, .rin interesul ar:2tor al unei .o3estiri Qdes.re un &obolan, .are-mi-se, &i o .isic2 neaBr2R, .e care o istorisea QCn &oa.t2 bineCnHelesR surorii sale. 0Cnd s-a cr2.at de :iu2 s-a CntCm.lat c2 .o3estea nu se s6Cr&ise ele tot &i Fe"ere:ada, .rin 6irea lucrurilor, n-a3ea cum s-o mai s6Cr&easc2, 6iindc2 era tocmai 3remea s2 se scoale ca s2 6ie suBrumat2, lucru care, dac2 nu e cu mult mai .l2cut decCt &treanBul, e Cnc2 niHelu& mai nobilX

116

'ar curio:itatea monar"ului, o s.un cu .2rere de r2u, 6iind mai .uternic2 decCt .rinci.iile sale reliBioase atCt de temeinice, l-a Cndemnat de data aceasta s2 amCne Cm.linirea Pur2mCntului .Cn2 a doua :i de dimineaH2, Cn sco.ul &i cu n2dePdea de a asculta Cn noa.tea aceea ce s-a CntCm.lat Cn cele din urm2 cu .isica neaBr2 Qcred c2 era 3orba de o .isic2 neaBr2R &i cu &oarecele. 'ar cCnd s-a l2sat noa.tea, doamna Fe"ere:ada nu numai c2 a s6Cr&it .o3estea &oarecelui &i a .isicii neBre Q&oarecele era albastruR, dar mai Cnainte s2-&i dea seama ce 6ace, s-a .omenit Cn miPlocul .eri.eHiilor unei .o3estiri Cn care Qdac2 nu m2 Cn&elR era 3orba de un cal de culoare tranda6irie Qcu ari.i 3er:iR, care alerBa cu mare aBerime mulHumit2 unui mecanism de ceasornic Cntors cu o c"eie albastr2. Po3estirea aceasta a stCrnit interesul reBelui c"iar mai mult decCt cealalt2O &i deoarece s-a 62cut :iu2 mai Cnainte ca aceasta s2 6i luat s6Cr&it Qcu toat2 str2dania sultanei de a 6i Bata la 3reme, ca s2 .oat2 6i suBrumat2R, iar2&i nu s-a B2sit alt miPloc decCt s2 amCne ceremonia cu dou2:eci &i .atru de ore, aidoma ca &i Cn aPun. +oa.tea urm2toare s-a .etrecut la 6el, &i re:ultatul a 6ost acela&i. Tot ast6el &i Cn cea care a mai urmat, &i tot a&a mereu &i Cn celelalte. *st6el ca Cn cele din urm2, bunul monar", care 6usese li.sit 62r2 3oie de .rilePul de a-&i Hine Pur2mCntul, Cntr-un r2stim. ce a Hinut nu mai .uHin de o mie &i una de no.Hi, sau c2 &i-a uitat cu totul de ce a Purat, la s6Cr&itul r2stim.ului aceluia, sau c2 a .rimit de:leBare Cn toat2 leBea, sau Qceea ce e mai de cre:utR c2 a dat de-a a:3Crlita cu Pur2mCntul, ca &i cu ca.ul 3enerabilului s2u du"o3nic. Gricum, Fe"ere:ada, care se tr2Bea de-a dre.tul din E3a,
11E

.oate s2 6i mo&tenit cele &a.te co&uri cu .ala3re .e care aceast2 doamn2 &tim cu toHii c2 le-a cules de sub .omii din Br2dina Edenului. Fe"ere:ada, .recum am s.us, a ie&it biruitoare .Cn2 Cn cele din urm2, iar birul .us asu.ra 6rumuseHii a 6ost des6iinHat. S6Cr&itul acesta Qal .o3e&tii, a&a cum ne-a 6ost .2strat2R este, 62r2 Cndoial2, cCt se .oate de "a:liu &i de .otri3it, dar, 3ai X ca multe alte lucruri "a:lii, e mai mult "a:liu decCt ade32ratO &i m2 simt dator, mai cu seam2 lui IsitsYornot, c2 mi-a dat .rilePul s2 Cndre.t Bre&eala. ;e mieu), sun2 un .ro3erb 6ranHu:esc, est lPennemi du .ien, &i, s.unCnd Cn treac2t c2 Fe"ere:ada a mo&tenit cele &a.te co&uri cu .ala3re, ar 6i trebuit s2 adauB c2 le-a .lasat cu dobCnd2 com.us2 .Cn2 ce s-au 62cut &a.te:eci &i &a.te. W Scum.2 sor2, :ise ea Cn cea de-a o mie &i doua noa.te Qcite: cu3Cnt cu cu3Cnt aici din IsitsYornotR, scum.2 sor2, :ise ea, acum, c2 am trecut cu bine acest mic "o. al &treanBului &i, din 6ericire, birul Broa:nic s-a des6iinHat, m2 simt 3ino3at2 de o 6a.t2 necuBetat2, &i anume, c2 3-am ascuns, atCt Hie, cCt &i monar"ului Qcare cu .2rere de r2u CHi s.un c2 s6or2ie, ceea ce nici un om de lume n-ar 6aceR, da, 3am ascuns tot s6Cr&itul .o3e&tii lui Sindbad /arinarul-. Gmul acesta a trecut .rin nenumeroase alte a3enturi cu mult mai interesante decCt cele .e
1

/ai binele este du&manul binelui QCn limba 6rance:2, Cn oriBinalR. - din Contes Moreau) de Voltaire, scrise Cn 1EEQediHia Neuc"ot, 18-8R, ^VI, @ E. Eroul unei 3estite .o3estiri des.re .eri.eHiile minunate a &a.te c2l2tori .este m2ri &i H2riO la 6el ca Gdiseu, Sinbad este un .rototi. al omului care, 6olosind .uterile minHii, iese biruitor din cele mai Brele Cncerc2ri Qn. I. 0om&aR. 118

care le-am istorisitO ade32rul e c2 Cn noa.tea cCnd a 6ost 3orba de ele mi se 62cuse somnO &i ast6el am 6ost is.itit2 s2 le mai scurte:O e o 3in2 cum.lit2, .entru care Cmi .un toat2 n2dePdea Cn *lla"1, ca s2mi ca.2t iertarea. 'ar nici acum nu-i .rea tCr:iu s2 Cndre.t marea mea Bre&eal2, &i du.2 ce am s2-l ciu.esc .e su3eran o dat2, de dou2 ori, ca s2-l tre:esc &i s2-l 6ac s2 Cncete:e cu :Bomotul 2sta nesu6erit, am s2-Hi Cn&ir mai de.arte Q&i lui, dac2-i 3a 6ace .l2cereR urmarea acelei .o3e&ti, cu totul 3rednic2 de a 6i ascultat2. ,a 3orbele acestea, sora Fe"ere:adei, a&a .recum am citit Cn IsitsYornot, nu s-a ar2tat .este m2sur2 de CncCntat2O monar"ul, Cns2, du.2 ce a 6ost ciu.it de aPuns, Cncet2, Cn cele din urm2, s2 mai s6or2ie, &i a.oi s.use 4G6X9 &i: 45ooX9, iar reBina, CnHeleBCnd din cu3intele acestea Qcare sCnt 62r2 Cndoial2 arabeR c2 reBele era numai urec"i &i se 3a str2dui din r2s.uteri s2 nu mai s6or2ie, se a3Cnt2 ast6el .e loc Cn .o3estea lui Sindbad /arinarul: W 4TCr:iu, la b2trCneHe Qacestea sCnt c"iar cu3intele lui Sindbad, re.o3estite de Fe"ere:adaR, tCr:iu, la b2trCneHe, du.2 ce m2 bucurasem mulHi ani de lini&tea de-acas2, m-a a.ucat iar2&i dorul s2 cutreier .rin H2ri str2ineO &i Cntr-o bun2 :i, 62r2 s2 s.un nici unuia dintre ai mei ce a3eam de BCnd, am 62cut cCte3a boccele din m2r6urile ce erau mai scum.e &i nu Hineau mult loc &i, tocmind un "amal s2 mi le .oarte, am coborCt cu el .e malul m2rii, s2 a&te.t acolo sosirea 3reunei cor2bii care s2 m2 duc2 a6ar2 din Har2 s.re meleaBuri ce nu le cercetasem Cnc2. 'u.2 ce ne-am l2sat boccelele .e nisi., ne-am a&e:at sub co.aci &i ne-am uitat s.re larB, tr2BCnd
1

'umne:eul mo"amedanilor Qdin arab. allah alilah$& 119

n2dePdea s2 :2rim 3reo na32, dar 3reme de cCte3a ceasuri n-am :2rit nici una. $ntr-un tCr:iu, mi s-a .2rut c2 aud un :um:et sau un :bCrnCit ciudatO iar "amalul, du.2 ce a tras cu urec"ea cCt3a tim., mi-a s.us c2 Cl aude &i el. $n curCnd, :Bomotul crescu, se 62cu tot mai mare. ast6el CncCt n-am mai .utut a3ea nici o Cndoial2 c2 lucrul care-l .ricinuia 3enea tot mai a.roa.e de noi. $n cele din urm2 am desco.erit la marBinea :2rii un .unct neBru care cre&tea 32:Cnd cu oc"ii, .Cn2 cCnd ne-am dat seama c2 a3em de-a 6ace cu un monstru uria&, .lutind cu cea mai mare .arte a tru.ului la su.ra6aHa a.ei. Venea s.re noi cu o iuHeal2 nemai.omenit2, ridicCnd cu .ie.tul s2u 3aluri uria&e de s.um2 &i luminCnd toat2 marea .e unde trecea cu o dCr2 lunB2 de 6oc, ce se Cntindea .Cn2 de.arte Cn urm21. 0Cnd a aPuns mai a.roa.e, l-am 32:ut 6oarte l2murit. ,unBimea lui era cCt trei co.aci dintre cei mai CnalHi, &i Cn l2Hime se Cntindea cCt sala cea mare de audienHe din .alatul domniei-tale, o, tu, cel mai m2rinimos &i cel mai sl23it Cntre toHi cali6ii. Tru.ul s2u, care nu sem2na cu al tuturor .e&tilor, era tare ca .iatra &i neBru ca .2cura .e toat2 Cntinderea ce .lutea deasu.ra undelor, Cn a6ar2 de o dunB2 CnBust2, ro&ie ca sCnBele, cu care era Cncins. PCntecele, care Cnota sub a.2 &i nu i-l .uteam 3edea decCt Cn treac2t atunci cCnd di"ania se Cn2lHa &i c2dea o dat2 cu 3alurile, era aco.erit Cn CntreBime eu sol:i
1

/onstrul descris e o na32 cu aburi. /odelul l-ar 6i .utut constitui Oreat Nestern, care a intrat Cn .ortul +e> ?ork .e -1 a.rilie 1818, curCnd du.2 ce Poe s-a stabilit Cn metro.ola american2 QNea3erR, sau, Cn o.inia lui /abbott, un alt 3as acHionat cu elice, Prin%eton, .rimul 3a.or cu aburi al /arinei Statelor (nite Q18@@R. 1-

metalici de culoarea ,unii .e tim. de ceaH2. S.atele Ci era neted &i a.roa.e alb, &i din el cre&teau Cn sus &ase He.i care a3eau cam Pum2tate din lunBimea CntreBului tru.. +u ne-am .utut da seama dac2 liB"ioana aceea .ocit2 a3ea Bur2. 'ar, ca .entru a Cnlocui aceast2 li.s2, era .re32:ut2 cu cel .uHin o.t:eci de oc"i care ie&eau din orbite, la 6el cu cei ai libelulei 3er:i, &i erau Cn&iraHi de Pur Cm.rePurul tru.ului Cn dou2 rCnduri, unul deasu.ra celuilalt &i .aralel cu dCra sCnBerie ce .2rea c2 Ci sluPe&te dre.t s.rCncean2. 'oi-trei din oc"ii ace&tia Cn6ior2tori erau cu mult mai mari decCt ceilalHi &i .2reau din aur masi3. 0u toate c2 di"ania se a.ro.ia de noi, a&a cum am s.us, cu cea mai mare iuHeal2, trebuie s2 se 6i mi&cat .rin 3reo 3r2Pitorie, 6iindc2 nu a3ea nici ari.ioare de Cnot, ca .e&tii, nici labe .almate ca o raH2, nici 3ele ca unele scoici, care sCnt Cm.inse de 3Cnt la 6el cu cor2biileO &i nici nu se :3Crcolea ca s2 Cnainte:e, ca Hi.arii. 0a.ul &i coada erau 62cute la 6el, cu deosebirea c2, nu de.arte de aceasta din urm2, erau dou2 B2urici ce Hineau loc de n2ri &i .rin care monstrul C&i trimitea su6larea sa Breoaie cu o .utere 62r2 seam2n &i cu un :Bomot nesu6erit, ce-Hi d2dea 6iori. S.aima noastr2 la 3ederea acestei "Cde 62.turi a 6ost mareO dar &i mai mare ne-a 6ost uimirea cCnd, .ri3ind-o mai de-a.roa.e, am 32:ut .e s.inarea di"2niei un mare num2r de 3iet2Hi de 6orma &i de m2rimea unor oameni, &i sem2nCnd 6oarte bine cu ei, a6ar2 doar c2 nu .urtau 3e&minte Qcum .oart2 oameniiR, ele 6iind Cnlocuite Qde natur2, 62r2 Cndoial2R cu o Cn3elitoare .ocit2 &i incomod2, 6oarte asem2n2toare cu .osta3ul, dar atCt de li.it2 de
1-1

.iele, CncCt s2rmanele 6iinHe ar2tau stCnBace &i caraB"ioase, &i erau su.use, .are-se, la Brele c"inuri. Purtau c"iar Cn cre&tetul ca.ului un 6el de cutii .2trate, .e care la .rima 3edere le-am luat dre.t turbane, dar care am desco.erit curCnd c2 erau .este m2sur2 de tari &i de Cndesate. Fi mi-am dat seama c2 erau ni&te n2scociri menite ca .rin marea lor Breutate s2 Hin2 ca.etele animalelor dre.te &i HanHo&e .e umeri. Purtau Cn Purul BCtului ni&te colane neBre Qsemne de robie, 62r2 doar &i .oateR, a&a cum .unem noi cCinilor, numai ce3a mai late &i cu mult mai He.ene, ast6el c2 le era cu ne.utinH2 acelor biete 3ictime s2-&i mi&te ca.ul Cntro .arte 62r2 a mi&ca totodat2 &i tru.ulO din .ricina asta, erau osCndiHi s2-&i .ri3easc2 Cntr-una 3Cr6ul nasului, care era uimitor, dac2 nu c"iar Broa:nic de cCrn &i de turtit. 0Cnd monstrul aPunse a.roa.e de H2rmul .e care ne a6lam, C&i Cm.inse mult Cn a6ar2 un oc"i, &i din el ie&i o 6lac2r2 Broa:nic2. $nsoHit2 de un nor de 6um &i de un :Bomot .e care nu l-am .utut asemui decCt cu tunetul. 0Cnd se risi.i 6umul, am 32:ut c2 unul dintre acei ciudaHi oameni-animale sta lCnB2 ca.ul di"2niei uria&e cu o trom.et2 Cn mCn2, &i .rin ea QcCnd a duso la Bur2R ne-a 3orbit cu Blas .2trun:2tor, as.ru &i ne.l2cut, .e care l-am 6i .utut lua dre.t un Brai oarecare de n-ar 6i 6ost 3orbit .e nas. 0um era 32dit c2 mie Cmi 3orbea, am 6ost 6oarte Cncurcat Cn ce 6el s2-i r2s.und, deoarece nu .rice.eam de loc ce-mi s.unea. Fi, Cn Cncurc2tura mea, m-am Cntors s.re "amal care a.roa.e le&inase de s.aim2, &i i-am cerut .2rerea: ce soi de liB"ioan2 o 6i, ce-o 6i 3rCnd &i ce 6el de 3iet2Hi sCnt cele care mi&un2 .e s.inarea saT ,a acestea, "amalul abia
1--

mi-a .utut r2s.unde tremurCnd c2 a mai au:it odat2 des.re monstrul m2rilor, c2 era un demon cum.lit, cu m2runtaie de .ucioas2 &i 6oc Cn 3ine, .l2smuit de du"urile rele Cn sco.ul de a abate nenorocirea .e ca.ul oamenilor, c2 lucrurile de .e s.inarea lui erau .ara:iHi, din aceia care mi&un2 uneori .e cCini &i .e .isici, numai c2 ce3a mai mari &i mai s2lbatici, &i c2 .uricii ace&tia C&i a3eau rostul lor, de&i d2un2tor, 6iindc2 .rin c"inurile .e care i le .ricinuiau monstrului cu CnHe.2turi &i mu&c2turi Ci stCrneau .Cn2 Cntr-atCta mCnia, CncCt Cl 62ceau s2 urle &i s2 s23Cr&ease2 6a.te rele &i s2 Cm.lineasc2 ast6el Helurile r2:bun2toare &i 3iclene ale du"urilor r2u62c2toare. S.usele acestea m-au 62cut s-o iau la s2n2toasa &i, 62r2 s2 mai m2 uit o sinBur2 dat2 Cna.oi, am alerBat cCt m2 Hineau .icioarele sus .e deal, Cn tim. ce "amalul alerBa la 6el de re.ede, de&i cam Cn .artea dim.otri32, ast6el c2 Cn cele din urm2 s-a 62cut ne32:ut cu boccelele mele, de care sCnt CncredinHat c2 a a3ut mare BriP2, de&i acesta e un 6a.t ce nu lam .utut constata 6iindc2 nu Hin minte s2-l mai 6i re32:ut cCnd3a. 0Ct des.re mine, eram urm2rit cu atCta Cn3er&unare de o ceat2 de oameni-.urici Qcare 3eniser2 la mal Cn b2rciR, CncCt am 6ost .rins 6oarte curCnd, leBat de mCini &i de .icioare &i dus .Cn2 la monstrul acela, care a &i Cnce.ut s2 Cnoate s.re larB. /2 c2iam amarnic acum c2, Cn nebunia mea, .2r2sisem o cas2 bine Bos.od2rit2, ca s2-mi .un 3iaHa Cn .rimePdie Cn asemenea a3enturi... 'ar .2rerile de r2u 6iind de .risos, am c2utat s2 m2 Cm.ac cCt mai bine cu starea mea &i mi-am dat osteneala s2 cC&tiB bun23oinHa omului-animal care
1-1

a3ea trom.eta &i care .2rea c2 e mai mare .este ceilalHi. *m i:bCndit atCt de bine Cn Cncercarea mea, CncCt .este cCte3a :ile 6iinHa aceea m-a co.le&it cu m2rturii ale bun23oinHei sale &i Cn cele din urm2 &i-a dat osteneala s2 m2 Cn3eHe cCte ce3a din ceea ce nu m2 .ot Cncumeta s2 numesc Braiul s2uO ast6el c2, Cn cele din urm2, am 6ost Cn stare s2 stau de 3orb2 cu el cu u&urinH2 &i destul de curB2tor &i l-am 62cut s2 CnHeleaB2 dorinHa mea de a 3edea lumea. 44, #t, .t Sind.ad, hai diridi, diri, (um.ai (a, .um .a, ra sa .uf9, Cmi s.use el Cntr-o du.2-amia:2, dar CHi cer de o mie de ori iertare, am uitat c2 m2riata nu cunoa&te dialectul cotconec"e:ilor Qa&a erau numiHi oamenii-animale, .esemne .entru c2 Braiul lor era 3eriBa dintre nec"e:at &i cotcod2citR. 0u 3oia domniei-tale, am s2 t2lm2cesc: 44, #t, .t...9 &i a&a mai de.arte... adic2: /2 bucur s2 32d, draBul meu Sindbad, c2 e&ti cu ade32rat un b2iat bunO noi 6acem acum un lucru c2ruia Ci :icem CnconPurul BlobuluiO &i deoarece e&ti atCt de doritor s2 3e:i lumea, m2 3oi str2dui s2-Hi dau un bilet Bratis .e s.inarea monstrului9. 0Cnd doamna Fe"ere:ada aPunse aici, scrie Cn IsitsYornot, reBele se Cntoarse de .e .artea stCnB2 .e .artea drea.t2 &i :ise: W Scum.a mea sultan2, sCnt foarte uimit de 6a.tul c2 ai l2sat la o .arte .Cn2 acum aceste din urm2 .2Hanii ale lui Sindbad. Ftii c2 le B2sesc nes.us de atr2B2toare &i de ciudateT 'u.2 ce sultanul rosti aceste cu3inte, ni se s.une c2 6rumoasa Fe"ere:ada reCnce.u s2 .o3esteasc2 Cn 6elul urm2tor: W 4Sindbad s.use mai de.arte cali6ului: *m mulHumit omului-animal .entru bun23oinHa sa &i Cn
1-@

curCnd m-am simHit ca la mine acas2 .e s.inarea di"aniei, care Cnota Cn ocean cu o iuHeal2 nemai.omenit2, de&i Cn .artea ceea a lumii su.ra6aHa lui nu e de loc neted2, ci rotund2 ca o rodie, ast6el c2 toat2 3remea merBeam, ca s2 :ic a&a, cCnd la deal, cCnd la 3ale9. W *sta mi se .are 6oarte ciudat, Cntreru.se monar"ul. W Fi totu&i e ade32rat, r2s.unse Fe"ere:ada. W /2 Cndoiesc, r2s.unse el, dar, roBu-te, 6ii bun2 &i :i mai de.arte. W +eBre&it, s.use sultana. 4/onstrul, urm2 Sindbad, Cnota, a&a .recum am s.us, cCnd la deal, cCnd la 3ale, .Cn2 ce am aPuns Cn s6Cr&it la o insul2 care a3ea o circum6erinH2 de cCte3a sute de mile &i care totu&i 6usese cl2dit2 Cn miPlocul 3alurilor de o colonie de 6iinHe mici ca ni&te omi:i.91 W 5mX 62cu monar"ul. W 4,2sCnd Cn urm2 insula aceasta, s.use Sindbad Qdeoarece e de la sine CnHeles c2 Fe"ere:ada nu lua Cn seam2 Cntreru.erile necu3iincioase ale soHului s2uR, l2sCnd Cn urm2 insula aceasta, am aPuns la o alta, Cn care .2durile erau de .iatr2 masi32 &i atCt de tare, CncCt to.oarele cele mai bine c2lite s-au s62rCmat Cn buc2Hi cCnd am Cncercat s-o t2iem.91 -

0olonii de coralieri Qn.a.R. *ceast2 minune .ro3ine din Nee>l< 3e!eille, re3ist2 citat2 Cn notele introducti3e. Primul .araBra6 din nota lui Poe re.roduce literal nota introducti32 la articolul Prairie and Mountain ;ife, ca.. V din lucrarea The 3ise, Progress, and Prospe%ts of the 3epu.li% of Te)as de Dilliam <enned#, ,ondra, 18@1,1, 1- . *l doilea .araBra6 a 6ost ad2uBat la ediHia Aris>old, .ro3enind din aceea&i re3ist2. *l treilea .araBra6, inclus &i el Cn ediHia Aris>old, e .reluat dintr-un scurt articol intitulat Petrified Iorest near Cairo, a.2rut Cn Asiati% 2ournal, 1 ser. III, 1=9, 1-=

W 5mX 62cu din nou monar"ul. Fe"ere:ada Cns2, 62r2 a se uita la el, 3orbi mai de.arte, Cn Braiul lui Sindbad: W 4TrecCnd &i de aceast2 ultim2 insul2, am aPuns Cntr-un Hinut unde se a6la o .e&ter2, ce se .relunBea .e o distanH2 de trei:eci-.atru:eci de mile Cn m2runtaiele .2m%ntului, &i care cu.rindea o sumedenie de .aiaHa cu mult mai 3aste &i mai
auBust 18@@. Qn.e.R. [4(na dintre cele mai remarcabile ciud2Henii din Te;as e .2durea de .iatr2 de lCnB2 i:3orul rCului PasiBono. Ea este alc2tuit2 din cCte3a sute de co.aci, CnalHi &i dre.Hi, cu toHii .re62cuHi Cn .iatr2. (nii co.aci, acum Cn cre&tere, sCnt doar Cn .arte .ietri6icaHi. *cesta este un 6a.t uimitor .entru naturali&ti, care i ar .utea sili s2 &i modi6ice teoria curent2 asu.ra .ietri6ic2rii.9 W <enned#. 4*ceast2 dare de seam2, discreditat2 la Cnce.ut, a 6ost ulterior con6irmat2 de desco.erirea unei .2duri com.let .ietri6icate lCnB2 i:3oarele rCului 0"a#enne, sau 0"ienne, care C&i are sursa Cn masi3ul Nlack 5ills al lanHului stCncos. 0u Breu s ar .utea B2si .e toat2 su.ra6aHa Blobului o .ri3eli&te mai remarcabil2, atCt din .unct de 3edere BeoloBic, cCt &i .itoresc, decCt cea Cn62Hi&at2 de .2durea .ietri6icat2 de lCnB2 0airo. 02l2torul, du.2 ce a trecut de mormintolo cali6ilor, c"iar Cn 6aHa .orHilor cet2Hii, se Cndre.t2 s.re sud, a.roa.e Cn unB"i dre.t 6aH2 de drumul ce duce s.re Sue: .rin de&ert &i, du.2 ce a .arcurs 3reo :ece mile Cntr o 3ale Poas2 &i stear.2, aco.erit2 cu nisi., .ietri& &i scoici, atCt de umede de .arc2 numai ieri s ar 6i retras marea de acolo, str2bate un lanH de dune Poase de nisi., care, .e o anumit2 distanH2, se Cntind .aralel cu drumul s2u. Pri3eli&tea ce i se Cn62Hi&ea:2 acum este .este m2sur2 de stranie &i .ustie. G mas2 de trunc"iuri de arbori, toate .re62cute Cn .iatr2, care, cCnd sCnt atinse de .otcoa3a calului, scot un sunet metalic, se 3ede Cntin:Cndu se .e mile &i mile Cm.rePurul s2u, Cn 6orma unei .2duri .utrede &i culcate la .2mCnt. ,emnul e de o culoare brun Cnc"is, Cns2 C&i .2strea:2 la .er6ecHie 6orma, trunc"iurile 6iind de la unul .Cn2 la cincis.re:ece .icioare Cn lunBime &i de la o Pum2tate de .icior .Cn2 la trei .icioare Cn Brosime, CnBr2m2dite atCt de a.roa.e 1-6

str2lucite decCt s-ar .utea B2si Cn tot 'amascul sau NaBdadul. 'e ta3anul acestor .alate atCrnau :eci de mii de nestemate, ca diamantele, c"iar mai mari decCt omulO iar .rintre uliHele cu turnuri, tem.le &i .iramide, curBeau rCuri uria&e, neBre ca abanosul, mi&unCnd de .e&ti 62r2 oc"i.91 W 5mX 62cu monar"ul. W 4*m .lutit a.oi Cntr-o .arte a m2rii unde am B2sit un munte Cnalt .e ale c2rui .o3Crni&uri curBeau .u"oaie de metal to.it, unele din ele a3Cnd o l2Hime de dou2s.re:ece mile &i o lunBime de &ase mile -, Cn 3reme ce dintr-un abis ce se desc"ide .e culmea lui i:bucnea un morman atCt de uria& de cenu&2, incit Soarele .ierise cu totul de .e cer &i se 62cuse mai Cntuneric decCt cel mai Cntunecat mie: de noa.teO ast6el c2 atunci cCnd eram la o de.2rtare de o sut2 &i

unul de altul, .e cCt .oHi cu.rinde cu oc"iul, CncCt un m2B2ru& eBi.tean abia C&i B2se&te drumul .rintre ele, &i arat2 atCt de naturali, CncCt dac2 ar 6i Cn ScoHia sau Cn Irlanda, ar .utea trece cu u&urinH2 dre.t o uria&2 mla&tin2 secat2, Cn care co.acii de:Bro.aHi .utre:esc la soare. )2d2cinile &i 6rCnturile de crenBi sCnt Cn numeroase ca:uri a.roa.e .er6ecte &i, la unele, B2urile 62cute de 3iermi sub scoarH2 .ot 6i u&or recunoscute. 0ele mai delicate dintre 3asele cu se32 &i toate .orHiunile mai BinBa&e din mie:ul lemnului sCnt Cn .er6ect2 stare &i .ot 6i cercetate cu microscoa.ele cele mai .uternice. Totul este atCt de silici6icat, CncCt taie sticla &i .oate 6i &le6uit de minune.9 - Asiati% Maga(ine. cn.a.d!. 1 Mammoth Ca!e [Pe&tera /amutului! din <entuck#. [n.a.!. Mammoth Ca!e, cunoscut2 Cnainte de 18 , a 6ost subiectul a cel .uHin trei c2rHi ce .uteau 6i cunoscute lui Poe, .ublicate de +a"um Dard Q1816R, res.ecti3 Edmund 8. ,ee Q181=R &i *le;ander Nullett Q18@@R. Cn Islanda, 1E81. 1-E

cinci:eci de mile era cu ne.utinH2 s2 3edem un lucru alb de tot, c"iar dac2 l-am 6i Hinut Cn 6aHa oc"ilor.91 W 5mX 62cu monar"ul. W 4'u.2 ce am .2r2sit coasta, monstru &i-a urmat drumul .Cn2 cCnd am dat .este o Har2 Cn care 6irea lucrurilor .2rea .e dos, 6iindc2 am 32:ut acolo un lac mare, Cn 6undul c2ruia la mai mult de o sut2 de .icioare de la 6aHa a.ei, cre&tea o .2dure de co.aci Cn6run:iHi, CnalHi &i 6alnici.9W G"oX 62cu reBele. W 4,a cCte3a sute de mile de.2rtare am .2truns Cntr-o atmos6er2 unde aerul era atCt de dens, CncCt 6ierul &i oHelul .luteau .e el Cntocmai cum ar .luti un 6ulB1. W /o6turiX s.use m2ria-sa.
1

4$n tim.ul eru.Hiei 3ulcanului 5ecla Qcel mai mare 3ulcan din IslandaR, Cn 1E66, nori ca ace&tia au 62cut s2 se Cntunece atCt de tare, CncCt la Alaumba, care este la .este cinci:eci de leB"e de munte, lumea nu-&i B2sea drumul decCt orbec2ind. $n tim.ul eru.Hiei Ve:u3iului, Cn 1E9@, la 0aserta, la .atru leB"e distanH2, lumea nu .utea umbla decCt la lumina torHelor. ,a 1 mai 181-, un nor de cenu&2 3ulcanic2 &i de nisi., .ro3enind de la un 3ulcan de .e insula St. Vincent, a aco.erit CntreBul Narbados, Cn32luindu-l Cntr-un Cntuneric atCt de .ro6und, CncCt :iua Cn amia:a mare, Cn aer liber, nu se .uteau 3edea co.acii sau obiectele mai a.ro.iate, nici m2car o batist2 alb2 Hinut2 la o de.2rtare de &ase deBete de oc"i.9 W Q Murra<, ..-1=, Phil& Edit.R Qn.a.R 4$n anul 1E9 , Cn tim.ul unui cutremur la 0aracas, o .arte din solul Branitic s-a .r2bu&it &i a 6ormat un lac cu un diametru de o.t sute de iar:i &i a3Cnd o adCncime de o.t:eci .Cn2 la 1 de .icioare. Se .r2bu&ise o .arte din .2durea *ri.ao, &i co.acii au r2mas 3er:i sub a.2 3reme de cCte3a luni.7 Murra<, .. --1. Qn.a.R 1 GHelul cel mai dur obHinut 3reodat2 .oate 6i, sub acHiunea unei He3i .entru sudat, trans6ormat Cntr-o .ulbere im.al.abil2, care 3a .luti u&or Cn atmos6er2. 1-8

W 4/erBCnd mai de.arte, Cn aceea&i direcHie, am aPuns Cn cel mai minunat Hinut din lumea CntreaB2. (n 6lu3iu m2reH Cl str2b2tea .e o Cntindere de mai multe mii de mile. 8lu3iul acesta a3ea o adCncime nemai.omenit2 &i era mai lim.ede decCt c"i"limbarul. *3ea Cntre trei &i &ase mile l2Hime, iar malurile sale, care se Cn2lHau dre.t Cn sus de 6iecare .arte, .Cn2 la o mie dou2 sute de .icioare, erau Cncununate cu arbori 3e&nic Cn 6loare. 0u dulcea mireasm2 a 6lorilor eterne, ei 62ceau din tot Hinutul o Br2din2 CncCnt2toare, dar numele acestei m2noase H2ri era Cm.2r2Hia, &i a .2trunde Cn ea Cnsemna moartea de neCnl2turat.91 W 5mX 62cu monar"ul. W 4*m .2r2sit Cn mare Brab2 aceast2 Har2 &i Cn cCte3a :ile am aPuns Cntr-alta, unde cu uimire am 32:ut mii &i mii de dobitoace monstruoase, cu ni&te coarne .e ca. ca ni&te coase. ,iB"ioanele acestea "Cde C&i sa.2 Cn .2mCnt .e&teri larBi Cn c"i. de tunel &i c2.tu&esc .ereHii cu .ietre .use Cn a&a 6el una .este alta, CncCt se .r232lesc cCnd sCnt atinse de alte animale, a:3Crlin- du-le ast6el Cn 3i:uina monstrului, unde sCnBele le e su.t .e dat2, iar sc"eletul aruncat a.oi cu dis.reH la mare de.2rtare de .e&terile morHii.9W PtiuX 62cu m2ria-sa.

1 -

Valea +iBerului QVe:i SimmondBs Colonial Maga(ineR Qn.a.R. M<rmeleon sau leul-6urnicilor. Termenul 4monstru7 este la 6el de nimerit atCt .entru 3iet2Hile mici &i anormale, cCt &i .entru cele mari, Cn tim. ce un e.itet ca 43ast7 este numai com.arati3. 0a3erna m<rmeleon-ului este 3ast2 Cn com.araHie cu Broa.a 6urnicii ro&ii obi&nuite. (n Br2unte de sile; este &i el o 4stCnc27 Qn.a.R. 1-9

W 4/erBCnd Cnainte, am :2rit un Hinut cotro.it de 3erdeaH2 care nu cre&tea din .2mCnt, ci din aer1. /ai erau acolo &i .lante r2s2rite .e tul.ina celorlalte -, altele C&i tr2Beau "rana din tru.ul 3ieHuitoarelor 1, &i a.oi mai erau altele care str2luceau cu 32.2i nestinse@, &i altele ce se mi&cau ici &i colo, du.2 .lac=. Fi ceea ce e &i mai minunat, am dat .este 6lori ce tr2iau &i res.irau &i-&i mi&cau m2dularele Cn 3oie, &i mai mult Cnc2, a3eau uricioasa .atim2 a omului de a robi celelalte 3iet2Hi &i de a le Cnc"ide Cn

Epidendronul sau Ilors Aeris, din 6amilia Grc"idaceae, cre&te a3Cnd numai su.ra6aHa r2d2cinilor sale .rins2 de un co.ac sau de alt obiect, de .e care nu-&i traBe "rana, 3ieHuind numai cu aer Qn.a.R. Plantele paraeites, de .ild2, minunata 3a'filesia Arnaldii Qn.a.R. 1 S%ho== [[oac"im 8riedric" Sc"ou> Q1E98I18=-R botanist &i om de stat dane:.R! .retinde c2 e;ist2 o clas2 de .lante ce cresc .e animale 3ii, .e.care le nume&te Plantae Epi(oae. 'in aceast2 clas2 6ac .arte unele fu%i &i algae. [. N. Dilliams din Salem, statul /assac"ussetts, a d2ruit Institutului +aHional o insect2 din +oua Seeland2 cu urm2toarea descriere: 44otta, un 3ierme sau omid2 ade32rat2, o a6li de:3oltCndu-se .e r2d2cina arborelui )aia, cu o .lant2 care cre&te din ca.ul s2u. *ceast2 insect2 cu totul ciudat2 &i cu totul deosebit2 se urc2 .e arborii 3ata sau Perriri &i, aPunBCnd Cn 3Cr6ul lor, C&i croie&te drum, s6redelind trunc"iul arborelui .Cn2 ce aPunBe la r2d2cin2, de unde iese a6ar2 &i moare sau r2mCne dormind, &i .lanta cre&te .e ca.ul s2u: tru.ul r2mCne CntreB &i ne32t2mat, .l2smuit din ce3a mai tare de,cCt atunci cCnd era Cn 3iaH2. 'in insecta aceasta b2&tina&ii e;traB o culoare .entru tatuaPe Qn.a.R. @ $n mine &i .e&teri naturale B2sim o s.ecie de fungus care r2s.Cnde&te o lumin2 6os6orescent2 intens2 Qn.a.R. = Or%his, s%a.ius &i !allisneria, Qn.a.R 11

temniHe Broa:nice &i sinBuratice .Cn2 la Cm.linirea sarcinii date.96 W Pua"X 62cu monar"ul. W 4'u.2 ce am .lecat din Hara aceasta, am aPuns curind Cntr-alta, Cn care albinele &i .2s2rile sCnt atCt de iscusite &i Beniale matematiciene, incit dau :ilnic lecHii de Beometrie CnHele.Hilor din acea Cm.2r2Hie. )eBele acelei H2ri, o6erind o r2s.lat2 .entru de:leBarea a dou2 .robleme 6oarte Brele, ele au 6ost de:leBate .e loc, una de c2tre albine, cealalt2 de c2tre .2s2riO reBele Cns2 nu a dat Cn 3ileaB soluHiileO &i numai du.2 mult2 trud2 &i ane3oioase cercet2ri &i
6

0orola acestei 6lori "Aristolo%hia Clematitis$, care este tubular2, dar terminCndu-se Cn .artea su.erioar2 cu un membru liBulat, se CnBroa&2 la ba:2 Cn 6orm2 de Blob. Partea tubular2 este .re32:ut2 Cn interior cu .eri as.ri, cu 3Cr6ul Cn Pos. Partea Blobular2 conHine .istilul, care const2 numai dintr-un o3ar &i un stiBmat, laolalt2 cu staminele dim.rePur. 'ar staminele, 6iind mai scurte decCt c"iar o3arul, nu-&i .ot desc2rca .olenul, ast6el CncCt acesta s2 6ie scuturat deasu.ra stiBmatului, CntrucCt 6loarea st2 tot tim.ul drea.t2 .Cn2 du.2 6ecundaHie. Fi ast6el, 62r2 un aPutor mai deosebit din a6ar2, .olenul trebuie numaidecCt s2 cad2 la ba:a 6lorii. Ei bine, aPutorul .e care l-a dat natura Cn acest ca: este cel al micuHei insecte Tipula Penni%ornis, care, .2trun:Cnd Cn tubul corolei Cn c2utarea mierii, coboar2 .Cn2 la 6und &i scormone&te acolo .Cn2 cCnd este Cn CntreBime aco.erit2 cu .olenO dar, ne.utCnd s2-&i croiasc2 drum a6ar2, din cau:a orient2rii Cn Pos a .erilor, care con3erB s.re un .unct .recum sCrmele unei curse de &oareci, &i 6iind oarecum deranPat2 de CntemniHarea sa, se :bate Cncoace &i Cncolo, CncercCnd 6iecare unB"er, .Cn2 cCnd, du.2 ce trece de mai multe ori .este stiBmat, Cl aco.er2 cu destul .olen .entru 6ecundarea lui, urmarea 6iind c2 6loarea Cn curCnd Cnce.e s2 se o6ileasc2, iar .erii s2 se traB2 s.re .ereHii tubului, creCnd un .asaP u&or .rin care s2 ias2 insecta.9 - )e3. P. <eit", S<stem of Ph<siologi%al +otan< ZSistemul .otani%ii fi(iologi%e[. Qn.a.R 111

du.2 ce s-au scris nenum2rate c2rHi Broase 3reme de ani CndelunBaHi au aPuns, Cn cele din urm2, matematicienii la soluHii aidoma cu cele care 6useser2 date 62r2 :2ba32 de albine1 &i de .2s2ri.9 W Vai mieX o6t2 monar"ul. W 4'e-abia ne-am de.2rtat de Cm.2r2Hia aceasta, ca ne-am &i tre:it Cntr-alta, de .e ale c2rei maluri se Cn2lHa deasu.ra ca.ului nostru un stol de .2s2ri a3Cnd o l2Hime de o mil2 &i o lunBime de dou2 sute .atru:eci de mileO ast6el c2, de&i :burau cu o 3ite:2 de o mil2 .e minut, stolului CntreB Ci trebuiau cel .uHin .atru ceasuri ca s2 ne de.2&easc2, Cn el a6lCndu-se milioane &i milioane de .2s2ri.91

*lbinele - de cCnd sCnt albine .e lume - C&i construiesc Cn a&a 6el .ereHii celulelor, ca num2r &i ca CnclinaHie, incCt, du.2 cum s-a demonstrat QCntr-o .roblem2 care im.lic2 cele mai .ro6unde .rinci.ii matematiceR, e;act acest num2r de .ereHi &i aceast2 CnclinaHie a lor le o6er2 creaturilor s.aHiul cel mai larB cu .utinH2, care s2 6ie totodat2 com.atibil cu stabilitatea ma;im2 a construcHiei, Cn a doua Pum2tate a 3eacului trecut, .rintre matematicieni s-a i3it c"estiunea 4de a determina 6orma cea mai .otri3it2 care s-ar .utea da ari.ilor unor mori de 3Cnt, Cn 6uncHie de distanHele 3ariabile ale .aletelor ce se rotesc, &i de asemenea de centrele de re3oluHie9. *ceasta este o .roblem2 e;trem de com.le;2O c2ci Cnseamn2, cu alte cu3inte, s2 a6li .o:iHia cea mai bun2 cu .utinH2 6aH2 de o in6initate de distanHe 3ariate &i de o in6initate de .uncte .e braH. *u 6ost o mie &i una de Cncerc2ri nei:butite de a r2s.unde la Cntrebare din .artea unor ilu&tri matematicieniO iar cCnd Cn cele din urm2 6u desco.erit2 o soluHie de necontestat, oamenii &i-au dat seama c2 ari.ile .2s2rilor o d2duser2 cu absolut2 .reci:ie c"iar din cli.a cCnd .rima .as2re a s2Betat 32:du"ul. Qn.a.R. El a urm2rit un stol de .orumbei :burCnd Cntre Prank6ort &i teritoriul Indiana, .e o l2Hime de cel .uHin o mil2O i-au trebuit .atru ore ca s2-l treac2O ceea ce, la o 3ite:2 de o mil2 .e minut, d2 o lunBime de -@ de mileO &i, .resu.unCnd c2 sCnt 11-

W G, 3aiX 62cu monar"ul. W 4'e-abia sc2.asem de .2s2rile acelea, care neau sCcCit destul de mult, &i am 6ost CnBro:iHi de i3irea unei .2s2ri de alt soi, cu mult mai mare decCt stCncile .e care le-am CntClnit Cn cele dintCi c2l2torii ale mele. Era mai mare c"iar clecCt uria&a cu.ol2 de .e seraiul m2riei tale, o, tu, cel mai m2rinimos dintre cali6iX 0a. n-am 32:ut s2 6i a3ut .as2rea aceea CnBro:itoare, dar era .l2smuit2 toat2 numai din .Cntece, un .Cntece de o rotunPime &i de o Brosime nemai.omenit2, 62cut dintr-o substant2 moale, BinBa&2, str2lucitoare &i 32rBat2 Cn mai multe culori. $n B"eare, monstrul ducea s.re cuibul s2u din ceruri o c2suH2 c2reia Ci smulsese aco.eri&ulO Cnl2untrul ei am 32:ut l2murit ni&te 6iinHe omene&ti care, 62r2 doar &i .oate, erau Cn culmea de:n2dePdii din .ricina soartei cum.lite ce le a&te.ta. *m striBat din r2s.uteri cu BCndul c2 s.eriem .as2rea &i s-o 6acem s2-&i le.ede .radaO ea Cns2 s-a stro.&it &i a s6or2it ca turbat2 &i ne-a a:3Crlit Cn ca. un sac Breu, care s-a do3edit a 6i .lin cu nisi.X91 W /o6turiX :ise reBele. W 4$ndat2 du.2 aceast2 .2Hanie, am dat .este un continent de o Cntindere uria&2 &i de o tr2inicie 62r2 seam2n, .e care Cns2 Cl Hinea Cn CntreBime Cn s.inare

trei .orumbei .e 6iecare iard .2trat, aceasta 6ace - -1 -Ede .orumbei - Tra!els n Canada and the Hnited States ZCltorii n Canada i Statele Hnite[ de locotenentul 8. 5all. Qn.a.R. 1 4/onstrul9 e un balon cu nacel2 din care se arunc2 o .arte din lest. 111

o 3ac2 albastr2 cum e cerul &i care n-a3ea mai .uHin decCt .atru sute de coarne.91 W *sta o cred, :ise monar"ul, 6iindc2 am citit mai demult Cntr-o carte ce3a asem2n2tor. W 4*m trecut Cndat2 .e sub acest continent Qna3iBCnd .rintre .icioarele 3aciiR &i, du.2 cCte3a ceasuri, ne-am .omenit Cntr-un Hinut cu ade32rat minunat, care, du.2 cite mi-a s.us omul-animal, era c"iar Hara lui de ba&tin2, locuit2 de 6iinHe de acela&i soi. *ceasta l-a 62cut s2 creasc2 6oarte mult Cn stima mea .e omul-animal &i de 6a.t am Cnce.ut s2 m2 ru&ine: c2 m2 .urtasem necu3iincios cu el, deoarece am B2sit c2 Cndeob&te oamenii-animale erau un neam de 3r2Pitori cu .uteri nem2surate. Ei a3eau 3iermi Cn creieri-. Viermii ace&tia, .rin :3Crcolirile lor, sluPeau 62r2 doar &i .oate s2 dea na&tere celor mai minunate a3Cnturi ale Cnc"i.uirii.9 W ProstiiX :ise monar"ul. W 4$n miPlocul 3r2Pitorilor erau &i 6elurite animale domestice, din soiuri 6oarte ciudate, de .ild2, era un cal uria& cu oase de 6ier &i Cn loc de sCnBe cu a.2
1

4P2mCntul este susHinut de o 3ac2 de culoare albastr2, a3Cnd coarne Cn num2r de .atru sute.9 - Coranul lui Sale. Qn.a.R. E 3orba de Oeorge Sale Q168 -1E16R, orientalist enBle:, care a .ublicat o traducere adnotat2 a Coranului Cn 1E1@. 'e&i 6olclorul musulman 3orbe&te des.re o 3ac2 ce s.riPin2 .2mCntul, imaBinea nu se reB2se&te Cn 0artea S6int2 a ma"omedanilor. Ento(oa, sau 3iermii intestinali, au 6ost deseori desco.erite Cn mu&c"ii &i Cn substanHa cerebral2 a oamenilor. - Ve:i N<attBs Ph<siolog< ZIi(iologia lui D#att!, .. 1@1. Qn.a.R. Sursa e T"omas D#att, S<nopsis of Katural 4istor<, .. 1@1. Poe 3orbe&te de 43iermii intestinali9 Cn Ale)anderBs Nee>l< Messenger Q1= a.rilie 18@ R &i Cntr-o recen:ie la 0"arles ,amb Cn +road=a< 2ournal Q11 se.tembrie 18@=R. 11@

clocotit2. $n loc de Br2unHe, se "r2nea de obicei cu ni&te .ietre neBreO &i Cn ciuda unui .ost atCt de as.ru, era atCt de .uternic &i de aBer, c2 ar 6i .utut s2 care o .o3ar2 mai Brea decCt cel mai m2reH tem.lu din cetatea aceasta &i cu o iuHeal2 ce Cntrecea :borul multor .2s2ri.91 W Pala3reX s.use monar"ul. W 4*m mai 32:ut la oamenii aceia o B2in2 62r2 .ene, dar mai mare decCt o c2mil2O Cn loc de coarne &i de oase, a3ea 6ier &i c2r2mid2O sCnBele ei ca &i al calului Qcu care de 6a.t se Cnrudea de a.roa.eR, era de a.2 clocotit2 &i, la 6el ca &i el, nu se "r2nea decCt cu lemn sau cu .ietre neBre. A2ina aceea n2&tea 6oarte des cCte o sut2 de .ui&oi. .e :i, &i du.2 na&tere, ei C&i luau locul 3reme ele mai multe s2.t2mCni Cn .Cntecele mamei lor.9W 0araB"iosX :ise monar"ul. W 4(nul din neamul 2sta de 3r2Pitori .uternici a 62urit un om din alam2, din lemn &i din .iele &i l-a Cn:estrat cu atita isteHime, CncCt ar 6i b2tut la &a" omenirea CntreaB2, Cn a6ar2 de cali6ul 5arun-al)a&id1. (n altul dintre maBii ace&tia a 62urit Qdin acela&i materialR o 62.tur2 care ar 6i 62cut de ocar2 .Cn2 &i Beniul celui ce-i d2duse 3iaHa: a&a de mare era .uterea ei de [udecat2, CncCt Cntr-o cli.2 ducea la bun s6Cr&it socoteli atCt de lunBi &i de Brele, c2 ar 6i
1

Pe marea linie Destern )ail>a#, Cntre ,ondra &i E;eter, s-a atins o 3ite:2 de E1 mile .e or2. (n tren cCnt2rind 9 de tone a mers de la PuddinBton la 'idcot Q=1 de mileR Cn =1 de minute. Qn.a.R. Eccaleobion. Qn.a.R. E%%aleo.ion1 4d2t2tor de 3iaH29 QBr.RO incubator e;.us Cn +e> ?ork Cn 3ara anului 18@@, du.2 ce Cnainte 6usese ar2tat .ublicului londone:. 1 )e6. 4[uc2torul de &a" automat al lui /ael:el9. Qn.a.R. 0ali6ul 4arun al 3aid Qn2scut Cn anul E66R, celebrul erou al 4alimei& 11=

6ost ne3oie .entru ele de s6orH2rile a cinci:eci de mii de oameni de carne .u&i laolalt2, tim. de un an de :ile1. 'ar un 3r2Pitor mai me&ter &i-a .l2smuit .entru sine un lucru minunat, ce nu era nici om, nici 6iar2, dar care a3ea creier de .lumb amestecat cu o .ast2 neaBr2 cum e catranul &i ni&te deBete .e care le 6olosea cu o iuHeal2 &i o iscusinH2 de necre:ut -, a&a CncCt nu i-ar 6i 6ost Breu s2 scrie Cntr-un sinBur ceas dou2:eci de mii de co.ii ale CoranuluiO &i ar 6i 62cuto cu o .reci:ie atCt de minunat2, CncCt co.iile nit s-ar 6i deosebit Cntre ele nici cCt un 6ir de .2r de altul. ,ucrul acesta a3ea o .utere Cn6rico&at2, ast6el c2 Cn2lHa &i nimicea Cm.2r2Hiile cele mai str2lucite numai cu o su6lareO dar .uterea lui era 6olosit2 la 6el &i Cn bine, &i Cn r2u.9 W 0e caraB"ioslCcX :ise monar"ul. W 4$n neamul 2sta de 3r2Pitori 1 era unul care a3ea Cn 3ine sCnBe de salamandr2, 6iindc2 nu se 6erea s2 se a&e:e, ca s2 traB2 din ciubuc, Cntr-o sob2 Cncins2 la ro&u, .in2 ce i se cocea mCncarea @. (n altul a3ea darul de a .resc"imba metalele Cn aur, 62r2 ca m2car s2 se uite la ele Cn tim.ul .resc"imb2rii lor =. (n altul lucra cu aista dib2cie &i am2nunHime, CncCt
1

/a&ina de calculat a NabbaBe Qn.a.R. Charles +a..age, .ro6esor de matematici la (ni3ersitatea 0ambridBe, intenHiona s2 construiasc2 o ma&in2 .entru tabelele cu loBaritmi. 'e&i i-a 6ost retras2 6inanHarea Bu3ernamental2, a reu&it s2 .un2 la .unct un a.arat care e;ecuta cele .atru o.eraHii aritmetice, 6a.t consemnat Cn articolul 5ifferen%e Ma%hines din Edin.urgh 3e!ie= Qiulie 181@R. desiBur ti.arniHa. 1 +ecromanHia e .ractica obscurantist2 .rin care se .retinde c2 se .oate .re3edea 3iitorul e3ocCnd s.iritele morHilor "5i%#ionar de neologisme, 19E8R. @ 0"abert, &i du.2 el alHi o sut2. Qn.a.R. 116

62cea o sCrm2 care de subHire ce era nici c2 .utea 6i 32:ut21. (n altul a3ea o minte atCt de aBer2, CncCt .utea socoti toate 6eluritele mi&c2ri ale unui cor. elastic Cn tim. ce acesta s2rea Cnainte &i Cna.oi de nou2 sute de milioane de ori .e secund2.9W E de necre:utX :ise monar"ul. W 4(n altul dintre maBii ace&tia .utea, cu aPutorul unui 6luid .e care nimeni nu l-a 32:ut Cnc2, s2 6ac2 Cn a&a 6el ca tru.urile 62r2 3iaH2 ale .rietenilor s2i s2-&i mi&te braHele, s2 dea din .icioare, s2 lu.te sau c"iar s2 se ridice &i s2 Poace la .orunc2 1. (n altul C&i culti3ase Blasul atCt de mult, CncCt .utea 6i au:it de la un ca.2t la altul al .2mCntului @. (n altul a3ea un
=

Aal3ano.lastia Qn.a.R. Oal!anoplastia: re.roducerea unor obiecte .rin de.unerea electrolitic2 a unui strat de metal .e ti.arul lor, e;ecutat dintr-un material .lastic "5i%#ionar de neologisme$& Pentru Poe CntreB .rocesul .are curat2 alc"imie. 1 Nollaston a 62cut .entru cCm.ul de 3i:iune al unui telesco. un 6ir de .latin2 care are Cn Brosime a o.ts.re:ecea mia .arte dintr-un Hol. El .oate 6i 32:ut numai cu aPutorul unui microsco.. +e>ton a demonstrat c2, sub in6luenHa ra:ei 3iolete a s.ectrului, retina 3ibrea:2 de 9 de ori .e secund2. Qn.a.R. Nilliam 4<de Nollaston Q1E66-18-8R, sa3ant enBle: cu im.ortante contribuHii Cn domeniul c"imiei, 6i:icii &i o.ticii. * desco.erit utilitatea 6ilamentului do .latin2. Poe menHionea:2 4sCrmele lui Dollaston9 Cn Marginalia, nr, 1-9 "Oode<Bs, auBust 18@=, .. = R. +e>ton a demonstrat c2, sub in6luenHa ra:ei 3iolete a s.ectrului, retina 3ibrea:2 de 9 de ori .e secund2. ,ardner discut2 des.re 3ibraHiile .e retin2 Q... @ -@1R, Cns2 calculele .ar s2-i a.arHin2 lui Poe. 1 Pila 3oltaic2. E 3orba de pila !oltai%: .rin acHiunea Cntre dou2 metale di6erite .roduce electricitate, Cntocmai ca bateria Bal3anic2. * 6ost in3entat2 de contele *lessandro Volta Q1E@=18-ER. @ Teleim.rimatorul electric. Qn.a.R. *rticol ad2uBat la 3arianta +& ,a ... 18-19, ,ardner aminte&te de un e;.eriment din 181E 11E

braH atCt de lunB, CncCt .utea s2 &ad2 la 'amasc &i s2 scrie r23a& ia NaBdad sau la orice de.2rtare 1. (n altul .oruncea 6ulBerului s2 .oBoare din ceruri .Cn2 la el, &i acesta 3enea la c"emarea lui, &i cCnd 3enea, se Puca cu el-. *ltul a 62urit o be:n2 adCnc2 din dou2 lumini str2lucitoare1. (n altul 62cea B"eaH2 .e un cu.tor Cncins la ro&u@. (n altul .oruncea Soarelui s2-i
al lui /orse cu un cablu lunB de 1=1 mile, relatat de +rother 2onathan Q-8 octombrie 18@1R. $naintea teleBra6ului electric /orse .roiectase teleim.rimatorul. 1 TeleBra6ul electric transmite &tirile instantaneu la orice distanH2, cel .uHin .e .2mCnt. Qn.a.R. Valoarea .ractic2 a teleBra6ului lui Samuel /orse Q1E91-18E-R a 6ost demonstrat2 .rin mesaPul transmis de acesta din Das"inBton, '.0., la Naltimore .e -@ mai 18@@. Probabil :meul lui NenPamin 8ranklin Q1E 6-1E9 R, in3entatorul .aratr2:netului. 1 E;.erienHe obi&nuite de 6i:ic2. 'ac2 dou2 ra:e ro&ii de la dou2 .uncte luminoase sCnt l2sate s2 .2trund2 Cntr-o camer2 obscur2 Cn a&a 6el ca s2 cad2 .e o su.ra6aH2 alb2, &i dac2 di6er2 ca lunBime de und2 cu , -=8 dintr-un Hol, intensitatea lor se dublea:2. ,a 6el se CntCm.l2 dac2 di6erenHa de lunBime de und2 este un multi.lu CntreB al acestei 6racHii. (n multi.lu de - &i f, 1 &i f etc. da o intensitate eBal2 cu cea a unei sinBure ra:eO dar un multi.lu de - &i g, 1 &i g etc. d2 ca re:ultat Cntuneric total. 0u ra:ele ultra3iolete a.ar re:ultate similare atunci cCnd di6erenHa de lunBime de und2 este de , 1=E dintr-un HolO &i cu toate celelalte ra:e re:ultatele sCnt acelea&i - di6erenHa 3ariind cu o cre&tere uni6orm2 a lunBimii de und2 de la 3iolet la ro&u. E;.erienHe analoaBe .ri3ind sunetul .roduc re:ultate analoaBe. Qn.aR. 8enomenul e descris de ,ardner la .. @ . +ota de subsol a 6ost ad2uBat2 la ediHia Aris>old. 0uno&tinHele de 8i:ic2 ale lui Poe sCnt nesiBure. El Cncearc2 s2 descrie o demonstraHie de inter6erenH2, dar e;.erimentul e mult mai com.le; decCt cel descris Cn .o3estire. 0ele 4dou2 lumini str2lucitoare9 trebuie s2 .ro3in2 de la aceea&i surs2, s2 6ie scindate &i a.oi .roiectate .e un 118

6ac2 .ortretul, &i Soarele se su.unea1. (n altul lua astrul acesta dim.reun2 cu ,una &i .lanetele &i, du.2 ce le cCnt2rea mai CntCi cu mare BriP2, le sonda adCncimile &i B2sea substanHa solid2 din care erau 62cute. 'ar CntreB neamul acesta este atCt de uimitor de me&ter Cn 3r2Pitorii, CncCt nici m2car co.iii, nici c"iar cCinii sau .isicile cele mai de rCnd nu CntCm.in2 3reo Breutate Cn a 3edea lucruri ce nu sCnt aie3ea sau care au .ierit de .e lume cu dou2:eci de

ecran Q4su.ra6aHa alb29R cu aPutorul unor oBlin:i. Prin 4lunBime9 trebuie s2 CnHeleBem nu 4lunBimea de und29 Qa ro&ului descris de PoeR, ci relaHia dintre lunBimea de und2 res.ecti32 &i di6erenHele dintre distanHele .e care c2l2toresc ra:ele de la surs2 la ecran. 'ac2 aceste distanHe di6er2 de lunBimile de und2, se .roduc Cntr-ade32r e6ectele des.re care 3orbe&te Poe. @ PuneHi un creu:et de .latin2 .e o lam.2 de alcool &i Cnc2l:iHi-l .Cn2 la ro&uO turnaHi Cn el .uHin acid sul6uric, care, de&i cea mai 3olatil2 dintre substanHe la tem.eratura normal2, se 3a 3edea c2 este .er6ect stabil Cn creu:etul 6ierbinte &i nu se e3a.or2 nici o .ic2tur2 - 6iind CnconPurat de .ro.ria lui atmos6er2, el nu atinBe, de 6a.t, .ereHii. IntroduceHi acum cCte3a .ic2turi de a.2, &i acidul, 3enind imediat Cn contact cu .ereHii 6ierbinHi ai creu:etului, se trans6orm2 Cn 3a.ori de acid sul6uric, &i atCt de ra.id2 este e3a.orarea, CncCt absoarbe c2ldura din a.2, care, de3enit2 cub de B"eaH2, cade la 6undO .ro6itCnd de moment Cnainte ca ea s2 se reto.easc2, se .oate scoate o bucat2 de B"eaH2 dintr-un 3as Cncins la ro&u. Qn.a.R. Preluat literal din articolul Produ%tion of I%e n a 3ed 4ot Cru%i.le "Nee>l< 3e!eille, 18 noiembrie 18@@R. 1 5agherotipul: a.arat .entru obHinerea unor imaBini .rin re.roducerea lor .e o .lac2 de cu.ru arBintat2, sensibili:at2 cu 3a.ori de iod. * 6ost in3entat Cn 1818 de [acKues 'aBuerre Q1E8E-18=1R. Poe scrie des.re aceast2 in3enHie Cn Ale)anderBs Nee>l< Messenger Q1= ianuarie &i 6 mai 18@ R. 119

milioane de ani mai Cnainte de na&terea acelui neam.9W 'e necre:utX :ise monar"ul. W 4SoHiile &i 6iicele acestor maBi .ream2riHi &i CnHele.Hi, urm2 Fe"ere:ada, 62r2 a 6i cCtu&i de .uHin tulburat2 de re.etatele &i 6oarte necu3iincioasele Cntreru.eri ale soHului ei, soHiile &i 6iicele acestor 3r2Pitori de seam2 sCnt cCt se .oate de des23Cr&ite &i ra6inate, &i ar 6i cum nu se .oate mai CncCnt2toare &i mai interesante de n-ar a.2sa asu.r2-le o soart2 amar2, de care nici c"iar .uterile miraculoase ale soHilor &i .2rinHilor n-au 6ost Cn stare s2 le sca.e .Cn2 acum. (nele destine iau un c"i. anume, altele iau alt c"i., cel de care 32 3orbesc s-a Cntruc"i.at Cntrun ca.riciu.9 W $n ceT :ise reBele. W 4$ntr-un ca.riciu, rosti Fe"ere:ada. (n du" r2u, dintre acelea care stau Cntotdeauna de 3eB"e ca s2 6ac2 un .ocinoB, le-a b2Bat Cn ca. acestor distinse doamne c2 lucrul .e care noi Cl numim 6rumuseHe, la 6iecare din ele nu e altce3a decCt rotunPimea acelei
-

'e&i lumina str2bate 16E de mile .e secund2, distanHa .Cn2 la constelaHia ,ebedei QsinBura stea a c2rei distanH2 e cunoscut2R este atCt de incredibil de mare, CncCt ra:ele ei ar a3ea ne3oie de mai mult de :ece ani ca s2 atinB2 .2mCntul. Pentru stele dincolo de aceasta, - - sau c"iar 1 de ani - ar 6i o a.reciere modest2. *st6el, dac2 ele au 6ost ani"ilate cu - , sau cu 1 de ani Cn urm2, noi le .utem Cnc2 3edea ast2:i Cn lumina ce a pornit de .e su.ra6eHele lor acum - sau 1 de ani. 02 multe dintre cele .e care le 3edem :ilnic sCnt Cntr-ade32r stinse, nu este im.osibil - nici m2car im.robabil. Qn.a.R. /odi6ic2rile substanHiale Cn te;tul &i Cn notele de subsol ale 3ariantelor atest2 .roBresele uria&e ale astronomiei. 'ac2 Cn .rima 3ersiune a .o3estirii Poe s-a ba:at .e ,ardner, Cn cea 6inal2 din 18@8 sau 18@9 autorul a incor.orat in6ormaHii din numeroase alte surse autori:ate. 1@

ie&ituri a&e:ate nu cu mult mai Pos de s.inare. 8armecul des23Cr&it, :ic ele, este Cn leB2tur2 nemiPlocit2 cu m2rimea acestei cocoa&e. 8iind ele mult2 3reme muncite de BCndul acesta &i .ernele 6iind ie6tine Cn Hara lor, :iua cCnd mai .uteai deosebi o 6emeie de un dromader a.arHine de mult trecutului.9 W 'estulX :ise monar"ul. +u mai .ot r2bda &i nu mai rabd. 0u minciunile tale mi-ai dat o cum.lit2 durere de ca.. Parc2 se &i cra.2 de :iu2. 'e cCnd sCntem c2s2toriHiT 0on&tiinHa mea Cnce.e s2 se simt2 din nou tulburat2. Fi a.oi, cCnd ai adus 3orba de dromadere... cre:i oare c2 sCnt un .rostT Pe scurt, .oHi s2 te scoli, &i s2-Hi .un2 &treanBul de BCt. Vorbele acestea, du.2 cum am a6lat Cn IsitsYornot, au Cndurerat-o &i totodat2 au uluit-o .e Fe"ere:ada. 'ar de 3reme ce &tia c2 reBele este de o cinste mai .resus de orice t2Bad2 &i c2 nu e Cn stare s2-&i calce cu3Cntul, s-a su.us soartei sale cu draB2 inim2. Fi-a B2sit totu&i mare mCnBCiere QCn tim. ce i se tot strCnBea &treanBulR la BCndul c2 multe .o3e&ti r2m2seser2 nes.use &i c2 neastCm.2rul 6iorosului s2u b2rbat Ci adusese o drea.t2 .edea.s2, li.sindu-l de nenum2rate a3enturi nemai.omenite.

1@1

O NTLNIRE DIN MUN%II COL%O#I


Cn rom%ne&te de Petre Solomon

$n toamna anului 18-E, cCnd locuiam Cn a.ro.iere de 0"arlottes3ille, Cn VirBinia, am 62cut CntCm.l2tor cuno&tinH2 cu domnul *uBustus Nedloe, un tCn2r remarcabil Cn toate .ri3inHele, care-mi tre:i un 3iu interes &i o mare curio:itate. /i-a 6ost cu ne.utinH2 s2-l CnHeleB 6ie sub as.ect moral, 6ie sub as.ect 6i:ic. 'es.re 6amilia lui n-am .utut culeBe nici o in6ormaHie .recis2. 'e unde 3eneaT +-am .utut a6la niciodat2. 0"iar Cn .ri3inHa 3Crstei - de&i l-am cali6icat dre.t 4tCn2r9 - a3ea ce3a care m2 intriBa Cn cel mai Cnalt Brad. 'esiBur, .2rea tCn2r, &i c"iar Hinea s2 3orbeasc2 des.re tinereHea lui, dar erau momente cCnd mi l-a& 6i Cnc"i.uit lesne Cn 3Crst2 de o sut2 de ani. $ndeosebi 6i:icul lui atr2Bea atenHia. Era ciudat de Cnalt &i subHiratic, adus de s.ate, cu ni&te braHe e;cesi3 de lunBi &i de 6ira3e. *3ea o 6runte lat2 &i Poas2. G .iele li.sit2 de orice culoare. G Bur2 mare &i mobil2, cu ni&te dinHi s2n2to&i, dar mai nereBulaHi decCt 32:usem 3reodat2 Cn 3reo Bur2 de om. +u a3ea. totu&i, un :Cmbet ne.l2cut, a&a cum s-ar .utea .resu.une, ci doar in3ariabil acela&i: un surCs de adCnc2 melancolie - de tristeHe 62r2 nuanHe &i 62r2 s6Cr&it. Gc"ii-i erau anormali de mari &i rotun:i ca ai unei .isici. Pu.ilele lor se contractau sau se dilatau Cn 6uncHie de s.orirea sau de mic&orarea luminii, e;act a&a cum
1

$n enBl.: )aBBed /ountains QmunHii SdrenHuiHi, ru.HiR - o ramur2 a /unHilor *lba&tri QNlue )idBeR din masi3ul *lleB"anilor QS.(.*.R. 1@-

se obser32 &i la .isici. $n momentele de aHCHare, orbitele de3eneau ne3erosimil de str2lucitoare, .arc-ar 6i emis ra:e de lumin2 - nu o lumin2 re6lectat2, ci una .ro.rie, Cntocmai ca o lumCnare sau ca Soarele. Totu&i, Cn starea lor obi&nuit2, erau atCt de terni, inerHi &i ceHo&i, CncCt CHi e3ocau oc"ii unui cada3ru de mult CnBro.at. *ceste tr2s2turi .ersonale .2reau s2-l stinB"ereasc2 mult, c2ci 62cea mereu alu:ie la ele, .e Pum2tate Cn c"i. de scu:2, .e Pum2tate Cn c"i. de e;.licaHie, ceea ce, la Cnce.ut, mi-a .rodus o im.resie 6oarte .enibil2. $n curCnd, Cns2, m-am obi&nuit, &i nu m-am mai simHit .rost. P2rea dornic s2 insinue:e, mai deBrab2 decCt s% a6irme direct, c2, 6i:ice&te, nu 6usese totdeauna a&a cum era acum, c2 aPunsese a&a Cn urma unui lunB &ir de cri:e de ner3i, care-i &ubre:iser2 tru.ul, un tru. neobi&nuit de 6rumos. 'e cCHi3a ani Cncoace era CnBriPit de un medic .e nume Tem.leton, un Bentleman mai Cn 3Crst2 - s2 tot 6i a3ut 3reo &a.te:eci de ani - .e care-l CntClnise .rima oar2 la SaratoBa, &i ale c2rui CnBriPiri Ci .riiser2 sau i se .2ruse numai c2-i .riiser2 Cn acea e.oc2. )e:ultatul a 6ost c2 Nedloe, care era boBat, a Cnc"eiat un soi de contract cu doctorul Tem.leton, Cn 3irtutea c2ruia acesta consimHea, Cn sc"imbul unei Beneroase alocaHii anuale, s2-&i consacre tim.ul &i e;.erienHa medical2 e;clusi3 CnBriPirii .acientului s2u. 'octorul Tem.leton c2l2torise mult Cn tinereHea lui, iar la Paris de3enise unul din ade.Hii cei mai :elo&i ai doctrinei lui /esmer. 8a.tul c2 i:butise s2 aline durerile acute ale .acientului s2u se datora e;clusi3 miPloacelor maBnetice 6olosite, ceea ce Ci ins.irase acestuia, Cn c"i. 6iresc, o anumit2 Cncredere Cn
1@1

o.iniile ce st2teau la ba:a .omenitelor miPloace. 'e alt6el, doctorul, ca orice entu:iast, se str2duise din r2s.uteri s2 6ac2 din .acientul s2u un .ro:elit con3ins, &i i:butise Cn a&a m2sur2, CncCt acesta aPunsese s2 se su.un2 de bun2 3oie la tot 6elul de e;.erienHe. 8rec3ent re.etate, acestea duseser2 la un re:ultat care, Cn ultima 3reme, a de3enit .rea comun ca s2 mai atraB2 atenHia, dar care era Cnc2 6oarte .uHin cunoscut Cn *merica, Cn .erioada de care m2 ocu.. Vreau s2 s.un c2, Cntre doctorul Tem.leton &i Nedloe se stabilise, cu Cncetul, o relaHie distinct2 &i 6oarte .ronunHat2, o rela#ie maBnetic2. +-am de BCnd, totu&i, s2 a6irm c2 aceast2 rela#ie s-ar 6i e;tins dincolo de limita .uterii de adormire, dar .uterea asta era e;trem de intens2. ,a .rima sa Cncercare de a .roduce somnul maBnetic, mesmeristul d2duse com.let Bre&. ,a a cincea sau a &asea Cncercare, i:butise numai Cn mic2 m2sur2, &i du.2 6oarte st2ruitoare e6orturi. *bia a dou2s.re:ecea Cncercare 6usese Cncununat2 de un succes de.lin. 'u.2 aceea, 3oinHa .acientului sucombase ra.id Cn 6aHa 3oinHei medicului, CncCt, Cn .erioada cCnd am 62cut cuno&tinH2 cu amCndoi, somnul era .rodus a.roa.e instantaneu .rintr-un sim.lu act de 3oinH2 al o.eratorului, c"iar atunci cCnd .acientul nu era con&tient de .re:enHa lui. *bia acum, Cn anul 18@=, cCnd asemenea miracole sCnt atestate :ilnic de mii &i mii de oameni, cute: s2 .omenesc de aceast2 a.arent2 im.osibilitate ca de un 6a.t serios. Nedloe era e;trem de sensibil, e;citabil &i entu:iast din 6ire. *3ea o imaBinaHie neobi&nuit de .uternic2 &i de creatoare, .otenHat2 desiBur &i mai mult de mor6ina .e care o consuma curent, Cn do:e mari, &i
1@@

62r2 de care i s-ar 6i .2rut c2 nu .oate s2 tr2iasc2. El a3ea obiceiul de a lua Cn 6iece dimineaH2 cCte o do:2 6oarte mare, Cndat2 du.2 micul dePun - mai e;act, Cndat2 du.2 o cea&c2 de ca6ea tare, c2ci nu mCnca nimic Cnainte de .rCn: - &i de a .orni a.oi sinBur, sau CnsoHit de un cCine, Cntr-o lunB2 .limbare .e s2lbaticile &i luBubrele dealuri care se CnalH2 la a.us &i la mia:2:i de 0"arlottes3ille, &i care sCnt Brati6icate .e-aici cu numele de /unHii 0olHo&i. $ntr-o :i ceHoas2 &i cald2, de .e la s6Cr&itul lui noembrie, Cn toiul acelui ciudat interreBn climateric care e cunoscut Cn *merica sub denumirea de 43ar2 indian29, domnul Nedloe a .ornit, ca de obicei, s.re dealuri. Siua se scurse, dar el nu se ar2t2. Pe la orele o.t seara, 6iind serios CnBriPoraHi de absenHa lui .relunBit2, ne BCndeam s2 .ornim Cn c2utarea lui, cCnd domnul Nedloe C&i 62cu brusc a.ariHia, nici mai bolna3, nici mai s2n2tos ca deobicei, ci numai ce3a mai .lin de Cnsu6leHire. 'escrierea e;.ediHiei sale din acea :i, &i a Cntrm.l2rilor care-l 62cuser2 s2 CntCr:ie, ie&ea, Cntrade32r, din comun: W V2 mai amintiHi, desiBur, c2 am .lecat din 0"arlottes3ille .e la nou2 dimineaHa. /i-am Cndre.tat numaidecCt .a&ii s.re munHi &i, .e la orele :ece, am .2truns Cntr-un de6ileu cu totul necunoscut mie. *m urmat cu mult interes meandrele acestui de6ileu. Pri3eli&tea ce mi se Cn62Hi&a de-o .arte &i de alta, de&i nu merita, .oate, s2 6ie socotit2 sublim2, a3ea un indescri.tibil &i, .entru mine, CncCnt2tor as.ect de de:olare total2. Solitudinea acestor locuri .2rea absolut 3irBin2. +u m2 .uteam Cm.iedica s2 cred c2 ierburile 3er:i &i stCncile cenu&ii .e care .2&eam nu mai 6useser2 niciodat2 c2lcate de .icior
1@=

de om. Intrarea Cn de6ileu e atCt de bine ascuns2, &i, de 6a.t, atCt de inaccesibil2, cu e;ce.Hia cCtor3a desc"i:2turi, CncCt n-ar 6i de loc e;clus s2 6i 6ost, Cntrade32r, cel dintCi a3enturier - cel dintCi &i unicul a3enturier care a .2truns 3reodat2 Cn aceste .araBini. 0eaHa, sau 6umul Bros, caracteristic 43erii indiene9, &i care Cn32luia acum Cn 6aldurile-i Brele toate lucrurile, contribuia, desiBur, la im.resia 3aB2 l2sat2 de aceste lucruri. +eBura asta .l2cut2 era atCt de deas2, CncCt nu 3edeam mai mult de :ece metri Cnaintea mea. Poteca era nes.us de Cntortoc"eat2 &i, CntrucCt Soarele nu se :2rea, Cn curCnd n-am mai &tiut Cn ce direcHie merBeam. $ntre tim., mor6ina C&i 62cuse e6ectul obi&nuit, tre:indu-mi un interes intens 6aH2 de CntreaBa lume CnconPur2toare. $n tremurul unei 6run:e, Cn coloritul unui 6ir de iarb2, Cn 6orma unui tri6oi, Cn bC:Citul unei albine, Cn str2lucirea unei .ic2turi de rou2, Cn su6larea 3Cntului, Cn miresmele nedeslu&ite ce 3eneau dins.re .2dure se ascundea o lume CntreaB2 de suBestii, un alai 3esel &i .estriH de BCnduri de:ordonate &i e;tra3aBante. *bsorbit de aceste BCnduri, am umblat ore Cn &ir, iar Cntre tim. ceaHa s-a Cndesit Cn Purul meu, Cn a&a m2sur2, CncCt am aPuns s2 merB .e bCPbCite. Fi atunci, m-a co.le&it deodat2 o nelini&te de nedescris, un soi de &o32ial2, CnsoHit2 de un tremur ner3os. /i-era 6ric2 s2 Cnainte:, ca s2 nu cad Cn 3reo .r2.astie. $mi aminteam de .o3e&tile bi:are care circul2 Cn leB2tur2 cu munHii ace&tia colHo&i, .recum &i de oamenii as.ri &i s2lbatici, tr2itori Cn .2durile &i-n .e&terile lor. G mie de BCnduri 6ante:iste m2 a.2sau &i m2 :2.2ceau, BCnduri cu atCt mai dureroase cu cCt

1@6

erau mai 3aBi. 'eodat2 atenHia mi-a 6ost atras2 de o .uternic2 b2taie de tob2. *m r2mas, 6ire&te, uimit din cale-a6ar2. G tob2, Cn munHii ace&tia, era un lucru necunoscut. +-a& 6i 6ost mai uluit nici dac2 a& 6i au:it trCmbiHa *r"anB"elului. 'ar o nou2 surs2 de interes &i de .er.le;itate se i3i Cn curCnd: mi se .2ru c2 aud un :Bomot n2.rasnic, aidoma :orn2itului unui m2nunc"i de c"ei uria&e, iar .este cCte3a cli.e un b2rbat .e Pum2tate Bol, cu 6aHa tuciurie, trecu :bierCnd .e lCnB2 mine. Trecu atCt de a.roa.e, CncCt i-am simHit .e 6aHa mea r2su6larea 6ierbinte. ainea Cntr-o mCn2 un instrument 62cut dintr-un &ir de inele de oHel, .e care le scutura cu .utere, Cn 3reme ce alerBa. *bia se mistuise Cn ceaH2, cCnd, .e urmele lui, se re.e:i o di"anie enorm2, cu botul c2scat &i cu oc"ii scCnteietori. Era o "ien2 - nu m2 .uteam Cn&ela. ,a 3ederea acestei di"2nii, s.aima mi-a mai trecut Cn loc s2 s.oreasc2 - deoarece acum eram siBur c2 3ise:. $n consecinH2, m-am str2duit s2 m2 tre:esc. P2&ind cu curaP Cnainte, m-am 6recat la oc"i, am striBat cu Blas tare, mi-am ciu.it braHele. *m :2rit Cn 6aHa mea un .CrCia&O a.lecCndu-m2, mi-am s.2lat mCinile, ca.ul &i BCtul. Fi mi s-a .2rut c2 se s.ulber2 sen:aHiile acelea tulburi, care m2 c"inuiser2 .Cn2 atunci. )idicCndu-m2, am .urces la drum .e .oteca aceea necunoscut2, cu .a&i "ot2rCHi &i cu sentimentul c2 eram un om nou. $n cele din urm2, ostenit de atCta e6ort &i de atmos6era aceea Cn2bu&itoare, m-am a&e:at sub un co.ac. 'eodat2, am :2rit o ra:2 6ira32 de soare, iar umbra 6run:elor co.acului, c2:u, moale, dar bine conturat2, .e iarb2. *m .ri3it cu uimire umbra asta,
1@E

3reme de multe minute. 8orma ei m2 intriBa. /-am uitat Cn sus: co.acul era un .almier. /-am ridicat brusc, Cntr-o stare de aBitaHie teribil2, deoarece ideea c2 3ise: nu-mi mai .utea 6i de 6olos. Vedeam - &tiam c2 sCnt de.lin st2.Cn .e simHurile mele, care-i aduceau acum su6letului meu o lume de sen:aHii noi &i bi:are. 02ldura de3eni deodat2 insu.ortabil2. Nri:a .2ru Cnc2rcat2 de o mireasm2 ciudat2. (n murmur stins &i continuu, asem2n2tor celui .rodus de un rCu boBat, dar domol, Cmi aPunse Cn urec"e, amestecat cu :um:etul s.eci6ic al unui cor de 3oci omene&ti. $n tim. ce ascultam, cu.rins de o uimire e;trem2, .e care nu e ne3oie s2 3-o descriu, o .al2 de 3Cnt s6C&ie, ca o baB"et2 de 3r2Pitor, ceaHa atotCn32luitoare. /-am .omenit la .oalele unui munte Cnalt, care domina o cCm.ie Cntins2, str2b2tut2 de un 6lu3iu maiestuos. Pe malul acestuia se ridica un ora& cu as.ect oriental, a&a cum scrie Cn O mie i una de nop#i, dar .arc2 &i mai bi:ar decCt oricare dintre cele :uBr23ite acolo. 'e la locul meu, situat mult deasu.ra ora&ului, .uteam 3edea toate colHi&oarele &i ascun:i&urile sale, ca &i cum ar 6i 6ost desenate .e o "art2. Str2:ile .2reau 62r2 de num2r &i se Cncruci&au brambura, Cn toate direcHiile, dar erau mai deBrab2 ni&te alei lunBi, &er.uitoare, ticsite de oameni. 0asele erau de un .itoresc s2lbatic. Peste tot, o .u:derie de balcoane, de 3erande, de minarete, de tem.le, de ni&e 6antastic scul.tate. Na:arurile, 6oarte numeroase, C&i des62&urau m2r6urile Cntr-o in6init2 .ro6u:iune &i 3arietate - m2t2suri, museline, cuHite str2lucitoare, Biu3aere &i nestemate 62r2 seam2n. Pe lCnB2 acestea, se 3edeau .retutindeni 6lamuri, .alanc"ine,
1@8

litiere .e care &edeau 6emei 6alnice, cu 6eHele aco.erite de 32luri, ele6anHi boBat Cm.odobiHi, idoli Brotesc scul.taHi, tobe, steaBuri, BonBuri, l2ncii, B"ioaBe arBintate &i aurite. Iar .rintre oameni, Cn :2.2ceala &i :ar3a Beneral2, .rintre milioanele de oameni neBri &i Balbeni, cu turbane &i "alate, cu b2rbile des.letite, circula o incalculabil2 mulHime de boi sacri, cu .anBlici la Bruma:, Cn 3reme ce leBiuni CntreBi de maimuHe murdare, dar de asemenea sacre, se c2H2rau, tr2nc2nind &i Hi.Cnd, .e corni&ele mosc"eelor sau se aB2Hau de minarete &i ni&e. 'e .e str2:ile aBlomerate coborau s.re c"eiurile 6lu3iului nenum2rate tre.te, ce duceau dre.t la locurile de sc2ldat, iar 6lu3iul Cnsu&i .2rea s2-&i croiasc2 ane3oie drum .rin 3astele 6lote de cor2bii su.raCnc2rcate, care-i br2:dau a.a Cn toate direcHiile. 'incolo de :idurile ora&ului se Cn2lHau crCnBuri dese &i 6alnice de cocotieri, .almieri &i alHi co.aci BiBantici, bi:ari &i 6oarte b2trCniO ici-colo .uteai 3edea &i cCte un lan de ore:, aco.eri&ul de .aie al 3reunei case H2r2ne&ti, cCte o cistern2, 3reun tem.lu r2:leH, 3reo &atr2 HiB2neasc2, sau cCte o 6at2 ml2dioas2 care merBea, c-un ulcior .e ca., s.re malurile m2reHului 6lu3iu. VeHi s.une, desiBur, c-am 3isat, dar nu era cCtu&i de .uHin un 3is. 0eea ce 3edeam, au:eam, simHeam, &i BCndeam, nu a3ea nimic din idiosincrasia du.2 care cuno&ti 62r2 Bre& 3isul. Totul se Hinea .er6ect, Cntr-o ordine de sine-st2t2toare. ,a Cnce.ut, Cndoindu-m2 c2 eram trea:, m-am su.us la o serie de Cncerc2ri, care m-au con3ins Brabnic c2 eram cu ade32rat trea:. 0Cnd cine3a 3isea:2 &i, Cn 3isul lui, b2nuie&te c2 3isea:2, b2nuiala asta se con6irm2 Cntotdeauna, iar omul se tre:e&te a.roa.e numaidecCt. Iat2 de ce
1@9

+o3alis nu Bre&e&te s.unCnd c2 4sCntem .e .unctul de a ne tre:i atunci cCnd 3is2m c2 3is2m9. 'ac2 3i:iunea aceea mi s-ar 6i Cn62Hi&at a&a cum o descriu acum, 62r2 s2 6i b2nuit c2 o 3ise:, atunci ar 6i .utut s2 6ie doar un 3is, dar Cn62Hi&Cndu-mi-se .recum am s.us, cu b2nuielile .e care mi le-a stCrnit &i care mau 62cut s-o .un la Cncercare, m2 32d ne3oit s2 o trec Cn cateBoria altor 6enomene. W $n aceast2 .ri3inH2 nu sCnt siBur c2 Bre&e&ti, :ise doctorul Tem.leton. 'ar continu2. *&adar, te-ai ridicat &i-ai .ornit s.re ora&ul acela. W /-am ridicat, cum bine s.ui, &i-am .ornit s.re ora&ul acela, continu2 Nedloe, .ri3indu-l .e doctor cu adCnc2 uimire. Pe drum, am dat .este o mulHime imens2, care bloca toate str2:ile, Cndre.tCndu-se Cn aceea&i dirceHie, &i mani6est%nd o aBitaHie e;trem2. 'intr-o dat2, sub .resiunea nu &tiu c2rui im.uls, mam simHit cu.rins de un intens interes .ersonal 6aH2 de cele ce se .etreceau acolo. Parc2 simHeam c2 am un rol im.ortant de Pucat, de&i nu CnHeleBeam e;act ce 6el de rol. Eram, Cns2, .ornit Cm.otri3a mulHimii din Purul meu, simHeam c-o ur2sc adCnc. SmulBCndum2 din miPlocul ei, am luat-o .e-o strad2 circular2 &iam intrat Cn ora&. *ici domnea o B2l2Bie in6ernal2. (n mic deta&ament de oameni Cmbr2caHi Pum2tate indiene&te, Pum2tate euro.ene&te, &i comandaHi de cCHi3a o6iHeri Cn uni6orme .arHial enBle:e&ti, susHinea o lu.t2 6oarte ineBal2 cu Bloata ce se re32rsa de .e str2:i. /-am al2turat micului deta&ament, CnarmCndu-m2 cu armele unui o6iHer ucis, &i m-am b2tut cu 6erocitatea ner3oas2 a dis.er2rii, 62r2 s2 &tiu Cm.otri3a cui. $n curCnd am 6ost co3Cr&iHi de num2rul ad3ersarilor &i a trebuit s2 ne re6uBiem Cntr-

1=

un 6el de c"io&c. +e-am baricadat acolo &i ne-am simHit, .entru moment, Cn siBuranH2. Printr-o lucarn2 din cre&tetul c"io&cului am :2rit o mulHime uria&2, 6uribund2, care CnconPura, mai bine :is lua cu asalt un .alat su.erb de .e malul 6lu3iului. 'eodat2, .rintr-o 6ereastr2 din .artea de sus a .alatului, coborC, cu aPutorul unei 6rCnB"ii 62cute din turbanele sluPitorilor s2i, un .ersonaP cu o Cn62Hi&are e6eminat2. $l a&te.ta o luntre, Cn care .ersonaPul .utu s2 6uB2 s.re cel2lalt mal. Fi atunci, o nou2 .atim2 .use st2.Cnire .e su6letul meu. *dresCndu-le to3ar2&ilor mei cCte3a cu3inte enerBice, &i i:butind ast6el s2-i cC&tiB de .artea mea .e unii dintre ei, am ie&it buluc din c"io&c &i ne-am re.e:it Cn mulHimea ce-l CnconPura. *ceasta o lu2 CntCi la Boan2, a.oi C&i strCnse rCndurile &i se b2tu cu CndCrPire, dar se retrase din nou. $ntre tim., noi aPunsesem de.arte de c"io&c, r2t2cind n2uci .rintre str2:ile acelea strCmte, BCtuite de case Cnalte, Cn ale c2ror interioare soarele nu str2lucea niciodat2. /ulHimea 3enea .e urmele noastre, n23alnic, "2rHuindu-ne cu l2ncile &i cu s2BeHile ei. S2BeHile, mai ales, erau remarcabile: lunBi, neBre, cu 3Cr6ul otr23it, sem2nau oarecum cu %ris-urile r2sucite ale malaie:ilor, care imit2 mi&carea &ar.elui. (na din ele m2 lo3i Cn tCm.la drea.t2. /-am cl2tinat &i am c2:ut - co.le&it de o durere CnBro:itoare. /-am :b2tut, am c2utat s2 r2su6lu &i-am murit. W +-o s2 ne s.uneHi acum c2 a3entura dumnea3oastr2 n-a 6ost un 3isT i-am :is eu, :Cmbind. SCnteHi, cum3a, dis.us s2 susHineHi c2 sCnteHi mortT )ostind aceste 3orbe, m2 a&te.tam, 6ire&te, ca Nedloe s2-mi dea un r2s.uns BlumeH, dar, s.re mirarea mea, el &o32i, Cnce.u s2 tremure, se 62cu
1=1

alb ca 3arul &i r2mase t2cut. /-am uitat la Tem.leton: &edea Hea.2n &i dre.t .e scaunul lui, dar dinHii Ci cl2nH2neau, iar oc"ii Ci ie&iser2 din orbite. W 0ontinu2X Ci s.use el Cn cele din urm2 lui Nedloe, cu o 3oce as.r2. W Tim. de multe minute, urm2 Nedloe, sinBura mea sen:aHie, sinBurul meu sentiment a 6ost c2 m2 a6lu Cn be:n2 &i-n ne6iinH2, sentiment dublat de con&tiinHa morHii. 'u.2 nu &tiu cCt tim., am a3ut sen:aHia c2 o i:bitur2 brusc2 &i 3iolent2, ca aceea .rodus2 de electricitate, Cmi str2bate su6letul. G dat2 cu ea, a a.2rut &i o sen:aHie de elasticitate &i de lumin2. +u 3edeam lumina, ci o simHeam numai. $n aceea&i cli.2, mi s-a .2rut c2 m2 ridic de .e .2mCnt, de&i nu a3eam nici o .re:enH2 cor.oral2, 3i:ibil2, audibil2 sau .al.abil2. /ulHimea se risi.ise. Sar3a Cncetase. Gra&ul era relati3 calm. Sub mine :2cea cada3rul meu, cu s2Beata Cn6i.t2 Cn tCm.l2, cu ca.ul des6iBurat &i um6lat. 'ar eu simHeam toate astea, nu le 3edeam. +u m2 interesa absolut nimic. +ici m2car .ro.riul meu cada3ru. 'e&i com.let li.sit de 3oinH2, mi se .2ru c2 eram .us Cn mi&care &i c2 .luteam lin dincolo de :idurile ora&ului, re62cCnd Cn :bor drumul .e care 3enisem. 0Cnd am aPuns Cn acel loc din de6ileu, unde Cmi a.2ruse "iena, am 6ost din nou :Buduit de un &oc, ca de baterie Bal3anic2O sen:aHia de Breutate, de substanH2, ca &i sentimentul 3oinHei Cmi re3enir2. *m rede3enit eu Cnsumi, &i mi-am Cndre.tat Brabnic .a&ii s.re cas2, 62r2 ca trecutul s2-&i 6i .ierdut 3i3acitatea de lucru real - c"iar &i acum nu-mi .ot sili mintea s2-l considere, m2car o cli.2, ca .e un 3is. W +ici n-a 6ost, s.use Tem.leton .e un ton 6oarte solemn. *r 6i totu&i Breu de B2sit un alt termen
1=-

.entru a cali6ica cele CntCm.late. S2 .resu.unem doar c2 su6letul omului de a:i e Cn aPunul unor .rodiBioase desco.eriri .si"ice. S2 ne mulHumim cu aceast2 .resu.unere. 0Ct des.re rest, am de dat unele l2muriri. Iat2 o acuarel2 .e care 3-a& 6i ar2tato mai demult, dac2 nu m-ar 6i o.rit un indescri.tibil sentiment de Broa:2. +e-am uitat la acuarela aceea. +-am 32:ut Cn ea nimic neobi&nuit, dar e6ectul .rodus asu.ra lui Nedloe a 6ost e;traordinar: a.roa.e c-a le&inat. Fi totu&i, nu era decCt un .ortret Cn miniatur2 - e dre.t, de o admirabil2 acurateH2 - al .ro.riului s2u c"i. atCt de oriBinal. 0el .uHin asta a 6ost im.resia mea cCnd am .ri3it acuarela. W Gbser3aHi data acestui desen, :ise Tem.leton. E aici, Cn colHul 2sta, abia 3i:ibil2 - 1E8 . 'esenul a 6ost 62cut Cn acel an. E .ortretul unui .rieten mort un anume Gldeb - de care m-am ata&at mult la 0alcutta, Cn tim.ul administraHiei lui Darren 5astinBs. *3eam .e atunci doar dou2:eci de ani. 0Cnd te-am 32:ut .entru .rima oar2, domnule Nedloe, la SaratoBa, tocmai miraculoasa asem2nare dintre dumneata &i .ortretul acesta m-a 62cut s2 te acoste:, s2-Hi caut .rietenia &i s2-Hi .ro.un un aranPament BraHie c2ruia am de3enit to3ar2&i de nedes.2rHit. *cHionCnd ast6el, eram Cm.ins Cn .arte, .oate Cn .rimul rCnd, de amintirea .lin2 de reBret a r2.osatului, dar Cn oarecare m2sur2 &i de o curio:itate nelini&tit2 6aH2 de dumneata CnsuHi, curio:itate amestecat2 cu un sentiment de oroare. $n relatarea dumitale, des.re 3i:iunea .e care ai a3ut-o Cn munHi, ai descris, cu cea mai mare acurateHa, ora&ul indian Nenares, de .e 8lu3iul
1=1

Sacru. 'emonstraHiile, lu.ta, masacrul au 6ost e3enimente reale, .etrecute Cn tim.ul insurecHiei lui 0"e#te SinB, Cn 18E , cCnd 3iaHa lui 5astinBs a 6ost Cn mare .rimePdie. Gmul care a 6uBit .e o scar2 62cut2 din turbane era Cnsu&i 0"e#te SinB. Aru.ul din c"io&c era alc2tuit din sepo<1 &i din o6iHeri enBle:i, condu&i .ersonal de 5astinBs. 82ceam &i eu .arte din Bru., &i m-am str2duit din r2s.uteri s2 Cm.iedic im.rudenHa &i 6atala ie&ire a acelui o6iHer, care-a c2:ut sub s2Beata otr23it2 a unui benBale:, .e o strad2 aBlomerat2. G6iHerul acela era .rietenul meu cel mai draB, Gldeb. Vei 3edea du.2 acest manuscris Q&i ne ar2t2 un carnet cu Cnsemn2ri, Cn care mai multe .aBini .2reau s2 6i 6ost scrise recentR, 3ei 3edea c2, Cn tim. ce dumneata CHi imaBinai, unde3a Cn munHi, toate aceste CntCm.l2ri, eu eram ocu.at s2 le a&tern .e "Crtie aici, acas2. 0am o s2.t2mCn2 du.2 aceast2 con3orbire, urm2toarea &tire a.2ru Cntr-un :iar din 0"arlottes3ille: 4E pentru noi o dureroas datorie s anun#m moartea d lui AHOHSTHS +E5;O, un gentleman ale %rui ferme%toare maniere i numeroase !irtu#i i %tigaser de mult dragostea %et#enilor din Charlottes!ille& 5e %#i!a ani n%oa%e, domnul +& suferea de o ne!ralgie, %are amenin#ase adesea s ai. un de(nodmnt fatal: dar ea nu poate fi %onsiderat de%t o %au( se%undar a de%esului& Cau(a imediat a a!ut un %ara%ter straniu i neo.inuit& 0ntr o e)%ursie f%ut n Mun#ii Col#oi, %u %te!a (ile n urm, el a %ontra%tat o mi% r%eal %u temperatur, nso#it de o puterni% n!al de
1

militari indieni din armata colonial2 britanic2. 1=@

snge n %ap& Pentru a sl.i presiunea sngelui, do%torul Templeton a re%urs la pro!o%area unei hemoragii lo%ale& Pa%ientului i au fost apli%ate lipitori la tmple& 0ntr un termen nspimnttor de s%urt, pa%ientul a murit: s a o.ser!at, ns, % n .o%alul %u lipitori fusese introdus din ntmplare una din a%ele lipitori !ermi%ulare !eninoase, %are se gses% i%i i %olo n smr%urile din apropiere& A%east lipitoare s a fi)at singur pe o mi% arter a tmplei drepte& Strnsa ei asemnare %u o lipitoare medi%inal a f%ut %a greeala s fie o.ser!at prea tr(iu& K&+& ;ipitoarea !eninoas din Charlottes!ille se deose.ete de %ea medi%inal prin negrea#a ei i ndeose.i prin mi%rile ei sinuoase, !ermi%ulare, foarte asemntoare mi%rilor unui arpe9. St2team de 3orb2 cu redactorul-&e6 al :iarului, Cn leB2tur2 cu acest sur.rin:2tor accident, cCnd Cmi 3eni ideea s2-l Cntreb cum se 6ace c2 numele r2.osatului 6usese ti.2rit NE',G. W Presu.un c2 a3eHi oarecare temei .entru o asemenea ortoBra6iere a numelui, i-am s.us. Eu credeam c2 se scrie cu e la urm2. W TemeiT +ici un temei. E o sim.l2 Bre&eal2 de ti.ar. +umele este Nedloe, cu e - Cl cunoa&te toat2 lumea, &i nu l-am 32:ut niciodat2 scris alt6el. W Va s2 :ic2, murmurai eu Cn BCnd, r2sucindu-m2 .e c2lcCie, e cu .utinH2 ca un ade32r s2 6ie mai ciudat decCt orice Cnc"i.uireX 02ci ce altce3a este Nedloe 62r2 e, dac2 nu Gldeb r2sturnat T Iar omul 2sta .retinde c2 e o sim.l2 Bre&eal2 de ti.arX

1==

DE VOR!& CU O MUMIE
Cn rom%ne&te de Petre Solomon

Sim.o:ionul din aPun Cmi cam obosise ner3ii. *3eam o miBren2 CnBro:itoare &i .icam de somn. 'e aceea, Cn loc s2-mi .etrec seara .e-a6ar2, a&a cum a3usesem de BCnd, mi se n2:2ri ca lucrul cel mai CnHele.t era s2 m2nCnc ce3a &i s2 m2 duc numaidecCt la culcare. G cin2 6ruBal2, 6ire&te, Cmi .lac la nebunie croc"etele cu brCn:2, dar nu .rea e recomandabil s2 m2nCnci mai mult de-a li3r2 deodat2. Totu&i nu e;ist2 nici o obiecHie serioas2 Cm.otri3a acelora care 3or s2 m2nCnce dou2 li3re. Iar Cntre dou2 &i trei deosebirea se reduce la o sim.l2 unitate. *m consumat, .oate, .atru, .e .ro.riu-mi risc. +e3ast2mea .retinde c-au 6ost cinci, dar e lim.ede c2 a con6undat dou2 lucruri 6oarte distincte. SCnt dis.us c2 admit ci6ra abstract2 cinci, dar ea se re6er2, concret, la sticlele de bere brun2, b2utur2 62r2 de care croc"etele cu brCn:2 se cu3in e3itate. 'u.2 ce mi-am s6%r&it cina 6ruBal2, &i du.2 ce miam .us tic"ia de noa.te, cu sincera s.eranH2 c2 m2 3oi bucura de ea .Cn2-a doua :i la .rCn:, mi-am l2sat ca.ul .e .ern2 &i, BraHie unei con&tiinHe Cm.2cate, m-am cu6undat de Cndat2 Cntr-un somn adCnc. 'ar s-a .omenit, oare, 3reodat2, ca n2dePdile oamenilor s2 se Cm.lineasc2T +u cred c2 a.ucasem s2 s6or2i de trei ori, cCnd clo.oHelul de la intrare Cnce.u s2 sune cu 6urie, iar ner2bd2toarele b2t2i de ciocan, care urmar2, m2 tre:ir2 numaidecCt. Peste un minut, .e cCnd Cnc2 m2 mai 6recam la oc"i,
1=6

ne3ast2-mea Cmi 3CrC sub nas un bileHel din .artea 3ec"iului meu .rieten, doctorul Ponnonner. Scria a&a: 4*ino repede, dragul i .unul meu prieten, de ndat %e !ei fi primit a%est .ile#el& *ino s iei parte la .u%uria noastr& Am o.#inut, n sfrit, datorit unei diploma#ii tena%e, asentimentul dire%torilor Mu(eului muni%ipal pentru a e)amina Mumia tii la %are m refer& Am permisiunea s o desfor i s o des%hid, da% !oi so%oti ne%esar& *or fi de fa# doar %#i!a prieteni printre %are i tu, se n#elege& Mumia se afl a%um la mine a%as, i !om n%epe s o desfurm ast sear la orele unspre(e%e& Al tu, POKKOKKE3.9 $nainte de a aPunBe la semn2tur2, am b2Bat de seam2 c2 eram cCt se .oate de trea:. S2rind din .at Cntr-o stare de e;ta:, am r2sturnat totul Cn cale &i mam Cmbr2cat cu o re.e:iciune cu ade32rat miraculoas2. 'u.2 care, am .ornit, cu 3ite:a ma;im2, s.re locuinHa doctorului. *colo, am dat .este o societate 6oarte Cnsu6leHit2, care m2 a&te.ta cu mult2 ner2bdare. /umia era Cntins2 .e masa din su6raBerie. $n cli.a cCnd am intrat, tocmai Cnce.use e;aminarea ei. /umia asta 6usese adus2 cu cCHi3a ani Cn urm2, Cm.reun2 cu o .erec"e a ei, de c2.itanul *rt"ur Sabretas" - un 32r al lui Ponnonner - dintr-un ca3ou de lCnB2 Eleit"ias, situat Cn munHii ,ibiei, la o distanH2 considerabil2 de cetatea T"ebei de .e +il. 0a3ourile de aici, de&i mai .uHin Brandioase decCt mormintele t"ebane, .re:int2 un interes mai mare, deoarece conHin mai multe scene care ilustrea:2
1=E

3iaHa .articular2 a eBi.tenilor. 0ri.ta din care 6usese scos e;em.larul nostru trecea dre.t 6oarte boBat2 Cn asemenea scene, .ereHii ei 6iind com.let aco.eriHi cu 6resce &i basorelie6uri, Cn 3reme ce statuile, ol2ria &i un mo:aic cu moti3e elaborate, indicau uria&a a3ere a r2.osatului. 0omoara asta 6usese de.us2 Cn mu:eu e;act Cn starea Cn care o B2sise c2.itanul Sabretas", adic2 62r2 ca sicriul s2 6i 6ost atins. Vreme de o.t ani, r2m2sese ast6el, e;.us2 numai .e dina6ar2 .ri3irilor .ublicului. *3eam, a&adar, la dis.o:iHie CntreaBa mumie, iar cei care &tiHi cCt de rar se CntCm.l2 s2 soseasc2 .e H2rmurile noastre cCte-o relic32 intact2 a antic"it2Hii, C&i 3or da seama, numaidecCt, c2 eram .e de.lin Cndre.t2HiHi s2 ne 6elicit2m .entru norocul nostru. *.ro.iindu-m2 de mas2, am 32:ut .e ea o cutie, mai bine :is o lad2 mare, lunB2 de a.ro;imati3 &a.te .icioare, lat2 .oate de trei, &i Cnalt2 de dou2 .icioare &i Pum2tate. 'e&i .relunB2, nu a3ea 6orma unui sicriu. *m .resu.us la Cnce.ut c2 era 62cut2 din lemn de sicomor QplatanusR, dar crestCnd-o .uHin, am constatat c2 era din carton, mai e;act dintr-un papier m\%hA .e ba:2 de .a.irus. Era Cm.odobit2 cu numeroase .icturi, Cn62Hi&Cnd scene 6unerare &i alte subiecte luBubre, .rintre care &er.uiau, Cn toate direcHiile, &iruri de semne "ieroBli6ice, ce re.re:entau, de bun2 seam2, numele r2.osatului. 'in 6ericire, domnul Aliddon se a6la .rintre noi, &i el desci6r2 62r2 nici o di6icultate semnele, care erau 6onetice &i alc2tuiau. laolalt2, cu3Cntul *,,*/IST*<EG. +e-a 3enit destul de Breu s2 desc"idem lada 62r2 so &tirbimO dar cCnd, Cn cele din urm2, am desc"is-o,
1=8

am dat .este o a doua lad2, Cn 6orm2 de sicriu, &i mult mai .uHin 3oluminoas2 decCt cea de deasu.ra, de&i sem2na cu ea Cn toate .ri3inHele. S.aHiul dintre ele era um.lut cu r2&in2, din .ricina c2reia culorile de .e lada interioar2 se cam &terseser2 Cntr-o oarecare m2sur2. 'u.2 ce am desc"is-o &i .e asta Qdestul de u&orR, am dat .este o a treia lad2, tot Cn 6orm2 de sicriu, &i Cntru totul asem2n2toare cu cea de-a doua, atCta doar c2 era 62cut2 din lemn de cedru &i Cnc2 mai r2s.Cndea aroma .uternic2, s.eci6ic2 acestui lemn. $ntre cea de-a doua &i cea de-a treia lad2 nu era nici un s.aHiu, c2ci se Cmbucau .er6ect. $nde.2rtCnd cea de-a treia lad2, am desco.erit, Cn s6Cr&it, cor.ul, &i l-am scos a6ar2. +e a&te.tasem s2-l B2sim Cn62&urat, ca de obicei, Cn numeroase 6C&ii, sau bandaPe de .Cn:2O dar Cn loc de asta am B2sit un soi de teac2, 62cut2 din .a.irus &i aco.erit2 cu un strat de B"i.s aurit &i .ictat. Picturile Cn62Hi&au subiecte leBate de di6eritele Cndatoriri atribuite su6letului &i de .erindarea acestuia .rin 6aHa a tot 6elul de di3init2HiO ele conHineau numeroase 6iBuri omene&ti identice, conce.ute .robabil ca ni&te .ortrete ale .ersoanelor Cmb2ls2mate. 'in ca. .Cn2 la .icioare se Cntindea o inscri.Hie columnar2, sau .er.endicular2, cu "ieroBli6e 6onetice, cu.rin:Cnd iar2&i numele &i titlurile de6unctului &i ale rudelor sale. $n Purul BCtului ast6el de:Bolit se 3edea un colan de m2rBele cilindrice de sticl2, 6elurit colorate, &i Cn&irate a&a 6el, CncCt s2 6orme:e imaBinea unor :eit2Hi, a scarabeului, etc. cu Blobul Cnari.at. /iPlocul i-era Cncins cu un colan, mai bine :is un brCu asem2n2tor.

1=9

'u.2 ce am Cnl2turat .a.irusul, am B2sit carnea - o carne tranda6irie, .2strat2 .er6ect, 62r2 nici un miros .erce.tibil. Pielea era tare, neted2 &i lucioas2. 'inHii &i .2rul erau Cn stare bun2. Gc"ii 6useser2, .e cCt se .are, sco&i &i CnlocuiHi cu alHii de sticl2, 6oarte 6rumo&i &i de o admirabil2 naturaleH2, cu e;ce.Hia unei 6i;it2Hi cam e;aBerate. 'eBetele &i unB"iile erau daurite &i str2luceau. [udecCnd du.2 ro&eaHa e.idermei, domnul Aliddon 6u de .2rere c2 Cmb2ls2marea 6usese 62cut2 Cn CntreBime cu as6altO dar du.2 ce-am r2:uit .ielea cu un instrument de oHel &i am aruncat Cn 6oc o .arte din .ulberea ast6el obHinut2, am simHit un .ar6um de cam6or &i de alte substanHe aromatice. *m cercetat cu mare atenHie cor.ul .entru a B2si desc"i:2turile .rin care se e;traB de obicei m2runtaiele, dar, s.re uimirea noastr2, n-am desco.erit nici una. +ici unul dintre noi nu &tia .e atunci c2 mumiile CntreBi sau nedes62cute nu sCnt cCtu&i de .uHin o raritate. 'e obicei, creierul se scotea .rin n2ri, iar intestinele .rintr-o inci:ie Cn coa.s2O du.2 aceea, cor.ul era ras, s.2lat &i dat cu sare, 6iind l2sat ast6el tim. de mai multe s2.t2mCni, la ca.2tul c2rora Cnce.ea o.eraHiunea .ro.riu-:is2 de Cmb2ls2mare. $ntrucCt nu B2sisem nici o urm2 de inci:ie, doctorul Ponnonner .rinse a-&i .reB2ti instrumentele de disecHie, cCnd mi-am dat seama deodat2 c2 trecuse de ora dou2. +e-am "ot2rCt atunci s2 amCn2m .Cn2-n seara urm2toare e;amenul internO &i eram .e .unctul de a ne des.2rHi, cCnd cine3a .ro.use s2 6acem o e;.erienH2, dou2 cu .ila 3oltaic2. *.licarea electricit2Hii, la o mumie 3ec"e de cel .uHin trei sau .atru milenii, era o idee destul de
16

oriBinal2, dac2 nu tocmai CnHelea.t2, a&a c2 ne-am Cnsu&it-o Brabnic. +ou2 :ecimi Cn Blum2 &i o :ecime Cn serios, am instalat o baterie Cn cabinetul doctorului, unde l-am trans.ortat &i .e eBi.tean. 0u 6oarte mare ane3oinH2 am i:butit s2 de:Bolim cC-te3a .orHiuni ale mu&c"iului tem.oral, care .2rea s2 6ie de o riBiditate mai .uHin marmorean2 decCt restul cor.ului, dar care, contrar a&te.t2rilor noastre, nu d2du nici un semn de sensibilitate Bal3anic2, Cn cli.a cCnd 6u .us Cn contact cu sCrma. 0um aceast2 .rim2 Cncercare ni s-a .2rut concludent2, ne-am urat unul altuia 4noa.te bun29, rC:Cnd din inim2 de .ro.ria noastr2 absurditate, cCnd deodat2, .ri3ind din Cnt%m.lare oc"ii mumiei, am Cncremenit de uimire. *ceast2 .ri3ire 6uBar2 6usese de aPuns .entru a m2 con3inBe c2 Bloburile, .e care le socotisem cu toHii c2 erau de sticl2 &i care la Cnce.ut ne i:biser2 .rintr-o anume 6i;itate stranie, erau acum Cntr-atCt de bine aco.erite de .leoa.e, CncCt numai o mic2 .arte din tuni%a al.uginea r2mCnea 3i:ibil2. *m striBat c2tre ceilalHi s.re a le atraBe atenHia asu.ra acestui 6a.t, care de3eni de Cndat2 e3ident .entru toHi. +u .ot s.une c2 eram alarmat de acest 6enomen, .entru c2, Cn ca:ul meu, termenul ar 6i ine;act. Se .rea .oate, totu&i, s2 6i 6ost cam ner3os, din .ricina berei brune consumate Cn aPun. 0Ct des.re ceilalHi, nu Cncercar2 cCtu&i de .uHin s2-&i ascund2 teama cum.lit2 ce .usese st2.Cnire .e ei. 'octorul Ponnonner era Cntr-o stare Palnic2. 'omnul Aliddon se 62cuse ne32:ut, .rin nu &tiu ce .rocedeu bi:ar. 0Ct des.re domnul Silk NuckinB"am, cred c2 nu 3a

161

a3ea Cndr2:neala s2 neBe c2 s-a tCrCt, de-a bu&ilea, sub mas2. 'u.2 .rimul &oc al sur.ri:ei ne-am "ot2rCt, totu&i, s2 6acem de Cndat2 o nou2 Cncercare. G.eraHiile noastre s-au Cndre.tat, de data asta, asu.ra deBetului cel mare ai .iciorului dre.t. *m .racticat o inci:ie deasu.ra a&a-numitului os sesamoideum polli%is pedis, &i am aPuns ast6el la r2d2cina mu&c"iului a.du%tor. PunCnd din nou Cn 6uncHiune bateria, am a.licat 6luidul asu.ra ner3ilor de:BoliHi, &i atunci, cu o mi&care mai 3ie decCt 3iaHa Cns2&i, mumia C&i trase Benunc"iul dre.t s.re abdomen, a.oi, Cndre.tCndu-&i .iciorul cu o 6orH2 inimaBinabil2, Ci i:bi .e doctorul Ponnonner a&a de tare, CncCt Bentilomul acesta 6u :3Crlit .e 6ereastr2 Cn strad2, Cntocmai ca un .roiectil dintr-o cata.ult2. +e-am re.e:it buluc s2 culeBem r2m2&iHele :drobite ale 3ictimei, dar am a3ut 6ericirea de a-l CntClni .e scar2, .e care o urca neCnc"i.uit de re.ede, clocotind de ardoare 6ilo:o6ic2 &i con3ins mai mult ca oricCnd de necesitatea continu2rii cu 3iBoare &i rC3n2 a e;.erienHelor noastre. 'in Cndemnul s2u, am 62cut, a&adar, o inci:ie .ro6und2 Cn 3Cr6ul nasului mumiei, nas .e care Cnsu&i doctorul Cl a.uc2 :dra32n &i-l .use Cn 3iolent contact cu sCrma. E6ectul a 6ost cu ade32rat electric, atCt moralice&te cCt &i 6i:ice&te, atCt la 6iBurat, cCt &i la .ro.riu. $ntCi, cada3rul desc"ise oc"ii, &i cli.i 6oarte re.ede 3reme de cCte3a minute, aidoma domnului Narnes Cn .antomima dumisaleO a.oi, str2nut2O Cn al treilea rCnd, se ridic2 Cn &e:utO Cn al .atrulea rCnd, C&i 3CrC .umnul sub nasul doctorului PonnonnerO iar Cn al cincilea rCnd, CntorcCndu-se s.re domnii Aliddon &i
16-

Nuc-kinB"am, le 3orbi ast6el, Cntr-o eBi.tean2 6oarte curat2: W Trebuie s2 32 s.un, domnilor, c2 sCnt .e cCt de sur.rins, .e atCt de contrariat de .urtarea dumnea3oastr2. 'in .artea doctorului Ponnonner nu era de a&te.tat nimic mai bun. 'umnealui e un biet tembel bondocel, care n-are "abar de nimic. /i-e mil2 de el &i-l iert. 'ar dumneata, domnule Aliddon, &i dumneata, domnule Silk, care-ai c2l2torit &i-ai tr2it Cn EBi.t atCHia ani, CncCt .uteai trece dre.t un eBi.tean Bet-beBet, da, dumneata, care-ai .etrecut atCta 3reme .rintre noi, CncCt ai aPuns a 3orbi limba eBi.tean2 la 6el de bine cum scrii Cn limba dumitale matern2, dumneata, .e care m2 de.rinsesem s2 te socot un .rieten de n2dePde al mumiilor, m2 a&te.tam, :ic, de la 3oi, la o .urtare mai aleas2. 0e s2 cred, oare, des.re 3oi cCnd asistaHi im.asibili la brutali:area meaT 0um s2 cali6ic, oare, 6a.tul c2-i .ermiteHi lui 6itecine s2 m2 scoat2 din co&ciuBul &i din straiele mele, Cn clima asta a6urisit de 6riBuroas2T $n ce lumin2 Qca s2 .un .unctul .e iR s2 .ri3esc 6a.tul c2 l-aHi CncuraPat &i l-aHi aPutat .e tic2losul 2sta de Ponnonner s2 m2 traB2 de nasT VeHi crede, desiBur, c2 la au:ul acestor cu3inte, rostite Cn asemenea Cm.rePur2ri, am luat-o cu toHii la 6uB2 s.re u&2, sau am 62cut o cri:2 de ner3i, sau neam .r2bu&it Cntr-un le&in colecti3. Era de a&te.tat una sau alta din aceste trei reacHii. $ntr-ade32r, 6iecare din aceste linii de conduit2 ar 6i 6ost .e de.lin Cndre.t2Hit2. Fi, totu&i, Pur c2 n-am ado.tat nici una dintre ele, de&i nu .ot s2-mi e;.lic de ce. Poate c2 ade32rata e;.licaHie trebuie c2utat2 Cn s.iritul acestui 3eac, su.us Cn CntreBime leBii contrariilor, socotit2 ast2:i ca o soluHie a tuturor
161

lucrurilor, 6ie ele cCt de .arado;ale sau im.osibile. Sau .oate c2, Cn de6initi3, aerul e;trem de natural &i de 6amiliar al mumiei r2.ea cu3intelor sale orice e6ect Cn6rico&2tor. $n orice ca:, un lucru e lim.ede, &i anume, c2 nici unul dintre noi nu a tr2dat 3reo s.aim2 deosebit2, &i nu a .2rut s2 cread2 c2 se .etrecuse ce3a din cale-a6ar2 de neobi&nuit. $n ce m2 .ri3e&te, eram CncredinHat c2 totul era 6iresc, &i m-am mulHumit s2 m2 dau la o .arte din calea .umnului eBi.teanului. 'octorul Ponnonner C&i 3CrC mCinile Cn bu:unarele .antalonilor, Ci arunc2 mumiei o .ri3ire Cnciudat2 &i se 62cu ro&u la 6aH2. 'omnul Aliddon C&i de:mierd2 6a3oriHii &i-&i ridic2 Bulerul c2m2&ii. 'omnul NuckinB"am C&i Cnclin2 ca.ul &i-&i 3CrC .olicarul dre.t Cn colHul stCnB al Burii. EBi.teanul Cl .ri3i cCte3a minute cu as.rime, a.oi Ci s.use, rC:Cnd: W 'e ce nu 3orbe&ti, domnule NuckinB"amT *i au:it sau nu Cntrebarea meaT 8ii bun &i scoate-Hi deBetul din Bur2X 'omnul NuckinB"am tres2ri &i-&i scoase .olicarul dre.t din colHul stCnB al Burii, dar C&i 3CrC Cn sc"imb .olicarul stCnB Cn colHul dre.t al .omenitului ori6iciu. +e.utCnd obHine un r2s.uns din .artea domnului N., mumia se Cntoarse cu arHaB s.re domnul Aliddon &i-l .o6ti, .e un ton .erem.toriu, s2-i e;.lice .e scurt ce anume 3oiam noi toHi de la dCnsa. 'omnul Aliddon r2s.unse .e larB, Cntr-o eBi.tean2 6onetic2, iar dac2 ti.oBra6iilor americane nu le-ar li.si semnele "ieroBli6ice, mi-ar 6i 62cut mult2 .l2cere s2 transcriu inteBral aici, Cn oriBinal, e;celenta sa cu- 3Cntare. /2 6olosesc de .rileP .entru a .reci:a c2 CntreaBa con3orbire, care-a urmat &i la care-a luat .arte
16@

mumia, s-a des62&urat Cn limba eBi.tean2 3ec"e, .rin intermediul domnilor Aliddon &i NuckinB"amO ei ne-au sluPit dre.t inter.reHi, mie &i celorlalte .ersoane .re:ente, care nu c2l2toriser2 niciodat2. 'omnii ace&tia 3orbeau limba matern2 a mumiei cu o inimitabil2 6luenH2 &i BraHie, dar nu m2 .uteam o.ri s2 obser3 c2 Qdatorit2, desiBur, introducerii unor e;.resii cu totul moderne &i, 6ire&te, absolut inedite .entru intrusR, cei doi c2l2tori erau ne3oiHi, uneori, s2 6oloseasc2 imaBini concrete s.re a comunica un sens mai deosebit. ,a un moment dat, de .ild2, domnul Aliddon, ne.utCnd s2-l 6ac2 .e eBi.tean s2 CnHeleaB2 cu3Cntul 4.olitic29, se a.uc2 s2 desene:e .e .erete, cu o buc2Hic2 de c2rbune, un mic Bentleman cu bube .e nas &i cu B2uri la coate, cocoHat .e un .iedestal .e care se Hinea cu .iciorul stCnB tras Cna.oi, cu braHul dre.t a:3Crlit Cnainte, cu .umnul strCns, cu oc"ii bulbucaHi s.re cer &i cu Bura desc"is2 Cntr-un unB"i de nou2:eci de Brade. 'e asemenea, domnul Nuc- kinB"am nu i:buti s2 suBere:e ideea aboslut modern2 de 4>"iB91, decCt Cn cli.a cCnd Qla .ro.unerea doctorului PonnonnerR consimHi s2-&i scoat2 .eruca din ca., 62cCndu-se alb la 6aH2. 'iscursul domnului Aliddon a3u, bineCnHeles, ca tem2 .rinci.al2 uria&ele a3antaPe .e care &tiinHa le .utea obHine din des62&urarea &i Bolirea mumiilor: el se 6olosi de .rileP ca s2 se scu:e .entru de:aBrementele .e care le-am 6i .utut .ricinui ei, adic2 mumiei numite *llamistakeo, &i Cnc"eie cu o 3aB2 alu:ie Qc2ci nu .utea trece dre.t altce3aR la 6a.tul c2, acum du.2 l2murirea tuturor acestor
1

>"iB V .eruc2 &i Cn acela&i tim. denumirea unui .artid .olitic din *nBlia Qtrans.lantat &i Cn *mericaR. 16=

c"estiuni m2runte, era ca:ul s2 ne continu2m e;amenul .l2nuit. 're.t care, doctorul Ponnonner C&i .reB2ti instrumentele. $n leB2tur2 cu ultimele suBestii ale oratorului, se .are c2 *llamistakeo a3ea anumite .robleme de con&tiinH2, asu.ra naturii c2rora nu ne-am .utut edi6ica .e de.lin, dar se ar2t2 mulHumit de scu:ele .re:entate &i, coborCnd de .e mas2, ne strCnse mCna la 6iecare Cn .arte. 0Cnd aceast2 ceremonie a luat s6Cr&it, ne-am a.ucat numaidecCt s2 Cndre.t2m stric2ciunile .e care subiectul nostru le su6erise de .e urma scal.elului. Iam cusut rana de la tCm.l2, i-am bandaPat .iciorul &i i-am a.licat un .2tr2Hel de B"i.s neBru .e 3Cr6ul nasului. *m obser3at atunci c2 distinsul conte Qse .are c2 acesta era titlul lui *llamistakeoR dCrdCia .uHin - din .ricina 6riBului, de bun2 seam2. 'octorul merse Brabnic la Barderobul lui, &i se Cntoarse curCnd cu o "ain2 neaBr2, croit2 Cn cel mai bun stil [enninBs, un .antalon de tartan a:uriu, cu B"etre, o c2ma&2 de stamb2 ro:, o Piletc2 de brocart, un .ardesiu alb din .Cn:2 de sac, un baston cu mCner, o .2l2rie 62r2 boruri, o .erec"e de B"ete de .iele, o .erec"e de m2nu&i de c2.rioar2 b2laie ca .aiul, un lornion, o .erec"e de 6a3oriHi &i o cra3at2 4cascad29. 'in .ricina di6erenHei de talie dintre conte &i doctor Q.ro.orHia 6iind de doi la unuR, ne-a 3enit cam Breu s2 aPust2m aceste articole 3estimentare la .ersoana eBi.teanuluiO dar du.2 ce-am is.r23it treaba, se .utea s.une c2-i bine Cmbr2cat. 're.t care, domnul Aliddon Ci o6eri braHul &i-l conduse la un PilH con6ortabil de lCnB2 c2min, Cn 3reme ce doctorul sun2 &i comand2 3in &i trabuce.
166

0on3ersaHia se Cnsu6leHi de Cndat2. +e-am e;.rimat, 6ire&te, curio:itatea Cn leB2tur2 cu 6a.tul, oarecum remarcabil, c2 *llamistakeo r2m2sese Cn 3iaH2. W *& 6i 6ost Cnclinat s2 te cred de mult mort, Ci s.use domnul NuckinB"am. W 0um a&aTX r2s.unse contele, din cale-a6ar2 de uimit. +-am decCt &a.te sute de ani &i ce3aX Tat2l meu a tr2it o mie de ani &i nu era cCtu&i de .uHin ramolit Cnainte de a muri. (rmar2 o seam2 de Cntreb2ri &i de calcule ameHitoare, cu aPutorul c2rora se 32di lim.ede c2 antic"itatea mumiei 6usese Bre&it stabilit2. Trecuser2 cinci mii, cinci:eci de ani &i cCte3a luni de cCnd mumia 6usese de.us2 Cn catacombele din Eleit"ias. W 'ar remarca mea, urm2 domnul NuckinB"am, nu .ri3ea cCtu&i de .uHin 3Crsta dumitale la data Cnmorm%nt2rii - de 6a.t, sCnt dis.us s2 admit c2 e&ti un om Cnc2 tCn2r - ci se re6erea la imensitatea tim.ului cCt, .otri3it .ro.riei dumitale m2rturisiri, ai r2mas conser3at Cn as6alt. W $n ceT Cntreb2 contele. W $n as6alt, re.et2 domnul NuckinB"am. W *, da, .rice. oarccum ceea ce 3rei s2 s.ui. 'a, sar .utea s2 mearB2, desiBur, dar .e 3remea mea nu .rea se 6olosea altce3a decCt biclorura de mercur. W 0eea ce ne 3ine, Cns2, cel mai Breu s2 CnHeleBem, :ise doctorul Ponnonner, este 6a.tul c2, de&i ai murit &i-ai 6ost CnmormCntat acum cinci mii de ani Cn EBi.t, te a6li ast2:i aici cCt se .oate de 3iu &i cu o Cn62Hi&are de om .er6ect s2n2tos. W 'ac2 a& 6i 6ost, cum s.ui, mort, re.lic2 mumia, mai mult ca siBur c2 mort a& 6i r2mas. 02ci baB seam2 c2 sCnteHi Cnc2 Cn co.il2ria Bal3anismului, &i
16E

c2 nu .uteHi reali:a cu el ceea ce la noi, odinioar2, era o treab2 curent2. *de32rul este c2 eu c2:usem Cn catale.sie, iar .rietenii mei cei mai buni m-au socotit mort, sau ca &i mort, &i Cn consecinH2 m-au Cmb2ls2mat numaidecCt - cunoa&teHi, .resu.un, .rinci.iul de ba:2 al .rocesului de Cmb2ls2mareT W P2i, nu .rea. W *"a, CnHeleB. 'e.lorabil2 iBnoranH2X 'e&i nu .ot intra acum Cn am2nunte, trebuie s2 32 e;.lic, totu&i, c2, Cn EBi.t, Cmb2ls2marea .ro.riu-:is2 Cnsemna sus.endarea 62r2 termen a tuturor 6uncHiunilor animale su.use acestui .roces. 8olosesc termenul animal Cn acce.Hiunea lui cea mai larB2, care include atCt 6iinHa moral2 &i 3ital2 cCt &i 6iinHa 6i:ic2. )e.et c2 .rinci.iul de ba:2 al Cmb2ls2m2rii consta, la noi, Cn imediata o.rire a tuturor 6uncHiunilor animale su.use acestui .roces &i Cn menHinerea lor Cntr-o disponi.ilitate .er.etu2. $ntr-un cu3Cnt, oricare ar 6i 6ost starea indi3idului res.ecti3 la data Cmb2ls2m2rii, Cn acea stare r2mCnea. Fi cum eu am norocul de a a3ea Cn 3ine sCnBe de Scarabeu, am 6ost Cmb2ls2mat de !iu, a&a cum m2 3edeHi Cn cli.a de 6aH2. W SCnBe de scarabeuX e;clam2 doctorul Ponnonner. W 'a. Scarabeul era emblema, bla:onul unei 6oarte distinse &i .uHin numeroase 6amilii de .atricieni. * a3ea Cn 3ine sCnBe de Scarabeu, Cnseamn2 a 6ace .arte din 6amilia aceea, al c2rei simbol este scarabeul. Vorbesc la 6iBurat. W 'ar ce leB2tur2 are asta cu 6a.tul c2 e&ti Cn 3iaH2T W P2i, Cn EBi.t se obi&nuia ca, Cnainte de Cmb2ls2mare, cada3rul s2 6ie Bolit de intestine &i de creierO numai neamul scarabeilor nu se su.unea acestui obicei. 'e aceea, dac2 n-a& 6i 6ost un
168

scarabeu, a& 6i 6ost li.sit de creier &i de intestine, 62r2 de care e cam Breu s2 tr2ie&ti. W $nHeleB, :ise domnul NuckinB"am, &i .resu.un c2 toate mumiile care ne-au .ar3enit CntreBi sCnt din neamul scarabeilor. W 82r2-ndoial2. W Eu credeam c2 scarabeul era unul din :eii eBi.teni, s.use domnul Aliddon cu s6ial2. W 0um ai s.usT e;clam2 mumia, ridicCndu-se Cn .icioare. W Sei, re.et2 c2l2torul. W 'omnule Aliddon, sCnt realmente sur.rins c2 teaud 3orbind ast6el, rosti contele, a&e:Cndu-se la loc Cn PilH. +ici o naHie de .e .2mCnt n-a recunoscut 3reodat2 mai mult decCt un sinBur :eu. Scarabeul, Ibisul etc., erau .entru noi Qa&a cum 62.turi asem2n2toare erau .entru alte naHiiR ni&te simboluri, .rin intermediul c2rora ne Cnc"inam creatorului, .rea auBust ca s2 te .oHi a.ro.ia nemiPlocit de el. Se 62cu t2cere. $n cele din urm2 discuHia 6u reluat2 de c2tre doctorul Ponnonner: W *&adar, n-ar 6i de loc im.osibil, .otri3it e;.licaHiilor dumitale, ca Cn catacombele de lCnB2 +il s2 e;iste &i alte mumii din neamul scarabeilor Cnc2 Cn 3iaH2T W +u Cnca.e nici o Cndoial2 Cn aceast2 .ri3inH2, r2s.unse contele. ToHi scarabeii Cmb2ls2maHi de 3ii din Cnt%m.lare, sCnt Cn 3iaH2. 0"iar &i unii dintre cei Cmb2ls2maHi dinadins au 6ost, .oate, uitaHi de e;ecutorii lor testamentari &i se a6l2 Cnc2 Cn morminte. W E&ti bun s2 ne l2mure&ti ce CnHeleBi dumneata .rin 4Cmb2ls2maHi dinadins9T l-am Cntrebat eu.
169

W 0u mult2 .l2cere, mi-a r2s.uns mumia, du.2 ce m-a .ri3it .e Cndelete .rin lornion - c2ci era .rima Cntrebare .e care m2 Cncumetam s2 i-o .un direct. 'urata medie a 3ieHii omene&ti, .e 3remea mea, era de circa o.t sute de ani. PuHini oameni mureau Cnainte de a Cm.lini 3Crsta de &ase sute de ani, a6ar2 doar de ca:ul cCnd li se CntCm.la 3reun accident neobi&nuitO .uHini tr2iau .este un mileniu, dar o.t secole erau socotite ce3a 6iresc. 'u.2 desco.erirea .rinci.iului Cmb2ls2m2rii, a&a cum 3i l-am e;.licat adineauri, 6ilo:o6ilor no&tri le-a 3enit ideea c2 aceast2 durat2 normal2 ar .utea 6i tr2it2 Cn tran&e, .entru satis6acerea unei curio:it2Hi l2udabile &i, Cn acela&i tim., .entru .romo3area intereselor &tiinHei. $n ca:ul istoriei, e;.erienHa demonstra c2, Cntrade32r, ce3a de acest Ben era 6oarte necesar. Nun2oar2, un istoric aPuns la 3Crsta de cinci sute de ani, du.2 ce scrisese cu mare trud2 o carte, s-ar 6i .utut l2sa Cmb2ls2mat cu BriP2, .oruncindu-le e;ecutorilor s2i testamentari pro tempore, s2-l readuc2 Cn 3iaH2 du.2 trecerea unui anumit num2r de ani, s2 :icem cinci sau &ase sute. )eCnce.Cndu-&i e;istenHa la e;.irarea acestui termen, istoricul ar constata neBre&it c2 marea lui o.er2 s-a trans6ormat Cntr-un soi de carnet de Cnsemn2ri acumulate la CntCm.lare - adic2, Cntr-un 6el de aren2 literar2 desc"is2 tuturor i.ote:elor contradictorii, eniBmelor &i dis.utelor .ersonale ale unor "aite de comentatori e;as.eraHi. *ceste i.ote:e &i eniBme, bote:ate adnot2ri sau Cndre.t2ri, co.le&iser2 CntratCt te;tul, de6ormCndu-l &i stri3indu-l, CncCt autorul era ne3oit s2 cercete:e cu o lantern2 .entru a-&i desco.eri .ro.ria carte. Iar du.2 ce o desco.erea, constata c2 nici nu meritase atCta osteneal2.
1E

Istoricul nostru se a.uca, a&adar, s2 o rescrie Cn CntreBime, dar la s6Cr&it socotea c2-i mai r2mCne o obliBaHie im.erioas2, &i anume, aceea de a corecta, .e ba:a .ro.riilor sale cuno&tinHe &i a .ro.riei sale e;.erienHe, tradiHiile curente .ri3ind e.oca Cn care tr2ise cCnd3a. *cest .roces de rescriere &i de recti6icare, Cntre.rins din cCnd Cn cCnd de c2tre di6eriHi CnHele.Hi, Cm.iedica istoria noastr2 s2 deBenere:e Cntr-o .ur2 mitoloBie. W Te roB s2 m2 ierHi, s.use doctorul Ponnonner, .unCndu-&i cu blCndeHe mCna .e braHul eBi.teanului, te roB s2 m2 ierHi, domnule, dar a& dori s2 te Cntreru. o cli.2. W Po6tim, domnule, r2s.unse contele, a.ro.iindu-&i PilHul. W 'oream s2-Hi .un o sim.l2 Cntrebare, urm2 doctorul. Vorbeai adineauri de recti6ic2rile aduse de istoric tradiHiilor .ri3itoare la .ro.ria-i e.oc2. Te-a& ruBa s2-mi s.ui, domnule, ce .ro.orHie de ade32r conHineau, Cndeob&te, aceste inter.ret2ri cabalisticeT W *ceste inter.ret2ri cabalistice, cum bine le-ai denumit, erau Cndeob&te B2site con6orme Cntocmai cu 6a.tele CnreBistrate Cn cronicile nere3i:uite, adic2 nici unele nici altele nu s-a .omenit 3reodat2 s2 6ie alt6el decCt absolut &i .e de-a-ntreBul 6alse. W 'ar de 3reme ce e lim.ede c2 au trecut cel .uHin cinci mii de ani de la CnmrmCntarea dumitale, s.use doctorul, mi se .are e3ident c2 m2car cronicile, dac2 nu &i tradiHiile 3oastre din acea e.oc2, erau CndeaPuns de e;.licite Cn .ri3inHa unui subiect de interes uni3ersal cum e 8acerea ,umii, e3eniment care a3usese loc, .recum cred c2 &tii, doar cu 3reo :ece 3eacuri mai Cnainte.
1E1

W 'omnuleX e;clam2 contele *llamistakeo. 'octorul C&i re.et2 obser3aHiile, dar abia du.2 ce ad2uB2 numeroase e;.licaHii aPut2toare i:buti s2-l 6ac2 .e str2in s2 le .ricea.2. $n cele din urm2, acesta s.use cu &o32ial2 Cn Blas: W Ideile .e care le-ai rostit sCnt, m2rturisesc, absolut noi .entru mine. Pe 3remea mea n-am cunoscut 3reun om care s2 nutreasc2 atCt de 6ante:ista con3inBere c2 uni3ersul Qsau, dac2 .re6eri, lumea astaR ar .utea s2 aib2 3reun Cnce.ut. ain minte c2, o dat2, dar numai o dat2, l-am au:it .e un ins 6oarte sa3ant 3orbind, mai bine :is, 62cCnd o alu:ie 3aB2 la oriBinea neamului omenes%O insul acela 6olosea, ca &i 3oi, cu- 3Cntul Adam, care Cnseamn2 .2mCnt ro&u. 'ar el Cl 6olosea Cntr-un CnHeles Beneric, leBat de BerminaHia s.ontan2, din H2rCn2, a cinci mari "oarde de oameni, a.2rute simultan Cn cinci reBiuni distincte &i a.roa.e eBale Cntre ele, ale Blobului QCntocmai cum a.ar, .rin BeneraHie s.ontan2, mii de animalicule in6erioareR. ,a au:ul acestor 3orbe, am scuturat cu toHii din umeri, iar doi sau trei dintre noi C&i lo3ir2 6runHile cu un Best semni6icati3. 'omnul Silk NuckinB"am .ri3i cu coada oc"iului CntCi occi.utul a.oi sinci.utul lui *llamistakeo, &i 3orbi .recum urmea:2: W ,onBe3itatea 3ieHii omene&ti .e 3remea dumitale, laolalt2 cu obiceiul unora de a &i-o tr2i, .recum s.uneai, Cn tran&e, au e;ercitat, cred, o in6luenH2 .uternic2 asu.ra de:3olt2rii Benerale &i asu.ra acumul2rii de cuno&tinHe. Presu.un, de aceea, c2 neta in6erioritate a 3ec"ilor eBi.teni Cn toate domeniile &tiinHei, 6aH2 de oamenii de ast2:i &i Cndeosebi 6aH2 de #ankei, trebuie .us2 e;clusi3 Cn seama considerabilei solidit2Hi a craniului eBi.tean.
1E-

W /2rturisesc din nou, re.lic2 mumia, .e un ton 6oarte sua3, c2-mi 3ine cam Breu s2 te CnHeleB. S.une-mi, roBu-te, la ce domenii ale &tiinHei te re6eriT (nindu-&i Blasurile, Bru.ul nostru Ci e;.use atunci, .e Cndelete, teoriile 6renoloBiei &i miracolele maBnetismului animal. 'u.2 ce ne ascult2 .Cn2 la ca.2t, contele se a.uc2 s2 ne .o3esteasc2 unele CntCm.l2ri, care do3edeau lim.ede c2 .rototi.urile lui Aall &i S.ur:"eim Cn6loriser2 &i dec2:user2 Cn EBi.t cu atCta 3reme Cn urm2, CncCt a.roa.e c2 6useser2 date uit2rii, &i c2 .rocedeele lui /esmer erau de 6a.t ni&te trucuri 3rednice de dis.reH, Cn com.araHie cu miracolele reale ale sa3anHilor t"ebani, care creau .2duc"i &i multe alte 62.turi asem2n2toare. ,-am Cntreru.t .e conte .entru a-l Cntreba dac2 sa3anHii aceia erau ca.abili s2 calcule:e ecli.sele. El Cmi r2s.unse c2 da, :Cmbind cu oarecare dis.reH. )2s.unsul acesta m2 cam descum.2ni, dar Cnce.ui s2-i .un &i alte Cntreb2ri, Cn leB2tur2 cu cuno&tinHele sale de astronomie, cCnd unul din Bru.ul nostru, care Cnc2 nu desc"isese Bura .Cn2 acum, Cmi &o.ti la urec"e c2, dac2 doresc in6ormaHii asu.ra acestui subiect, a& 6ace mai bine s2-l consult .e un anume Ptolemeu, .recum &i tratatul 5e fa%ie lunae al unui anume Plutarc". 'u.2 aceea l-am Cntrebat .e eBi.tean ce &tie des.re lu.e, des.re lentile &i, Cn Beneral, des.re 6abricarea sticlei, dar nu-mi s6Cr&isem Cnc2 Cntreb2rile, cCnd taciturnul meu coleB Cmi atinse din nou cotul &i m2 conPur2 s2 arunc o .ri3ire Cn scrierile lui 'iodor din Sicilia. 0Ct des.re conte, se mulHumi s2-mi re.lice CntrebCndu-m2 dac2 noi, modernii,
1E1

a3em microscoa.e care s2 ne .ermit2 s2 Bra32m camee Cn stilul eBi.tenilor. $n tim. ce re6lectam cum s2-i r2s.und la aceast2 Cntrebare, doctorul Ponnonner se a3Cnt2 Cn discuHie Cntr-un mod de-a dre.tul e;traordinar. W (it2-te la ar"itectura noastr2X e;clam2 el, s.re indiBnarea celor doi c2l2tori, care-l 6ulBerar2 :adarnic cu .ri3irea, c2ci el continu2 cu entu:iasm: (it2-te la 6CntCna No>linB-Areen din +e> ?orkX Sau, dac2 e o .ri3eli&te .rea Brandioas2, uit2-te o cli.2 la ca.itoliul din Das"inBton, '.0.1 Fi blaPinul doctora& Cnce.u s2-i descrie cu miBal2, .Cn2 la cele mai mici am2nunte, .ro.orHiile .omenitei construcHii. El sublinie c2 .orticul acesteia era Cm.odobit cu nu mai .uHin de dou2:eci &i .atru de coloane, a3Cnd 6iecare un diametru de cinci .icioare, des.2rHite Cntre ele .rin s.aHii de cCte :ece .icioare. 0ontele r2s.unse c2, s.re reBretul lui, nu-&i .utea aminti .e moment dimensiunile e;acte ale 3reuneia din .rinci.alele cl2diri din cetatea *:nac, ale c2rei temelii se .ierdeau Cn noa.tea tim.ului, dar ale c2rei ruine mai .uteau Cnc2 6i 32:ute .e 3remea CnmormCnt2rii lui, Cn 3asta Cntindere de nisi. de la a.us de T"eba. $&i amintea, totu&i Q6iindc2 3enise 3orba de .orticuriR c2 un .ortic care Cm.odobea un .alat de mai mic2 im.ortanH2, situat Cntr-un soi de ma"ala denumit2 0arnac, a3ea o sut2 .atru:eci &i .atru de coloane, 6iecare cu un diametru de trei:eci &i &a.te de .icioare, coloane des.2rHite Cntre ele .rin s.aHii de cCte dou2:eci &i cinci de .icioare. Venind dins.re +il, te a.ro.iai de acel .ortic .e o alee lunB2 de dou2 mile, alc2tuit2 din s6inc&i, statui &i
1

'.0. V 'istrictul 0olumbia. 1E@

obeliscuri Cnalte de dou2:eci, &ai:eci &i, res.ecti3, o sut2 de .icioare. Palatul Cnsu&i Q.e cCt C&i .utea amintiR a3ea o lunBime de dou2 mile, .e o sinBur2 latur2, iar circum6erinHa lui a3ea, .oate, &a.te mile. Sidurile i-erau boBat Cm.odobite, .e din2untru &i .e dina6ar2, cu .icturi "ieroBli6ice. 82r2 a a3ea .retenHia de a afirma c2 Cntre aceste :iduri s-ar 6i .utut construi cinci:eci sau &ai:eci de cl2diri de 6elul 0a.itoliului doctorului, nu e;cludea de loc .osibilitatea ca dou2 sau c"iar trei sute de asemenea cl2diri s2 6ie CnB"esuite acolo, cu oarecare e6ort. $n de6initi3, .alatul acela din 0arnac era o construcHie m2runt2 &i insiBni6iant2. Totu&i, el QconteleR nu .utea re6u:a s2 recunoasc2 inBenio:itatea, m2reHia &i su.erioritatea 6CntCnii No>linB-Areen, a&a cum i-o descrisese doctorul. Era ne3oit s2 admit2 c2 nimic asem2n2tor nu 6usese 3reodat2 32:ut Cn EBi.t sau aiurea. ,-am Cntrebat atunci .e conte ce are de s.us des.re c2ile noastre 6erate. W +imic deosebit, Cmi r2s.unse el, &i adaoB2 c2 i se .2reau cam slabe, cam .rost conce.ute &i cam stCnBaci asamblate. Ele nu se .uteau, 6ire&te, com.ara cu &oselele larBi, netede &i dre.te, armate cu 6ier, .e care eBi.tenii trans.ortau tem.le CntreBi &i obeliscuri masi3e, Cnalte de cCte o sut2 &i cinci:eci de .icioare. I-am 3orbit atunci de BiBanticele noastre 6orHe mecanice. 0ontele admise c2 noi ne .rice.em CntrucCt3a Cn acest domeniu, dar m2 Cntreb2 Cn ce 6el a& 6i .rocedat .entru a Cn2lHa Brin:ile unui .alat, 6ie m2car ale micului .alat din 0arnac.

1E=

/-am 62cut c2 n-aud aceast2 Cntrebare &i l-am Cntrebat eu Cnsumi dac2 a3ea 3reo idee des.re 6CntCnile arte:ieneO el, Cns2, a ridicat din s.rCncene, Cn 3reme ce domnul Aliddon, cli.ind des din oc"i, Cmi s.unea, cu Blas &o.tit, c2 o asemenea 6CntCn2 6usese desco.erit2 recent de inBinerii care 6oraser2 Cn /area Ga:2, ca s2 B2seasc2 a.2. *tunci, am .omenit de oHel2riile noastre, dar str2inul &i-a ridicat nasul &i m-a Cntrebat dac2 oHelul nostru ar 6i 6ost Cn stare s2 e;ecute scul.turile 6ine care Cm.odobesc obeliscurile, &i care au 6ost lucrate doar cu ni&te d2lHi ascuHite, de cu.ru. 8a.tul acesta ne-a tulburat atCt de tare, CncCt am socotit o.ortun s2 sc"imb2m subiectul, 62cCnd o di3ersiune meta6i:ic2. *m trimis du.2 un e;em.lar dintr-o lucrare intitulat2, 4'ial91 &i-am citit un ca.itol sau dou2 des.re un subiect nu .rea clar, dar .e care oamenii din Noston Cl bote:aser2 4/area mi&care a ProBresului9. 0ontele se mulHumi s2 ne r2s.und2 c2 4/arile mi&c2ri9 erau lucruri teribil de banale .e 3remea lui, iar cCt des.re ProBres, n-a .roBresat niciodat2, de&i la un moment dat a 6ost o ade32rat2 .acoste. I-am 3orbit atunci des.re marea 6rumuseHe &i im.ortanH2 a 'emocraHiei, silindu-ne din r2s.uteri s2-i b2B2m Cn ca. contelui semni6icaHia a3antaPelor de care ne bucuram, tr2ind Cntr-o Har2 Cn care se 3ota ad li.itum &i nu e;istau reBi. El ne ascult2 cu 32dit interes &i .2ru c"iar s2 se amu:e co.ios. 'u.2 ce am is.r23it, contele ne s.use c2, Cn urm2 cu 6oarte mult tim., s-a .etrecut acolo ce3a 6oarte asem2n2tor. Treis.re:ece .ro3incii eBi.tene au "ot2rCt, toate deodat2, s2
1

0adranul solar. 1E6

de3in2 libere &i s2 dea ast6el restului omenirii un e;em.lu m2reH. Ele C&i con3ocar2 CnHele.Hii, care Cntocmir2 cea mai inBenioas2 constituHie ce se .oate imaBina. 0Ct3a tim., totul merse stra&nic, .Cn2 &i l2ud2ro&enia lor a3ea ce3a .rodiBios. Total se s6Cr&i, Cns2, .rin trans6ormarea celor treis.re:ece state, la care se al2turar2 alte cincis.re:ece sau dou2:eci, Cntr-un reBim des.otic, mai odios &i mai insu.ortabil decCt se .omenise 3reodat2 .e 6aHa .2mCntului. ,-am Cntrebat care era numele tiranului u:ur.atorT Pe cCt &i-l .utea aminti contele, era /GN1. +e&tiind ce s2 mai s.un, i-am de.lCns .e eBi.teni .entru c2 iBnoram 6orHa aburului. 0ontele m2 .ri3i cu mult2 uimire, dar nu-mi r2s.unse. 0oleBul meu taciturn m2 lo3i Cns2 :dra32n cu cotul Cntre coaste, s.unCndu-mi c2 m2 62cusem destul de rCs &i CntrebCndu-m2 dac2-s atCt de neB"iob, CncCt s2 nu &tiu c2 ma&ina cu aburi modern2 deri32 din in3enHia lui 5ero, .er6ecHionat2 de Solomon de 0aus. $n6rCnBerea noastr2 era acum iminent2. 'ar s.re norocul nostru, doctorul Ponnonner ne 3eni Cn aPutor, CntrebCnd dac2 eBi.tenii ar 6i .utut ri3ali:a serios cu oamenii de a:i Cn domeniul atCt de im.ortant al Cmbr2c2mintei. ,a au:ul acestui cu3Cnt, contele C&i contem.l2 B"etele, a.oi, a.ucCnd .oala "ainei sale, o .ri3i Hint2 cCte3a minute. $n cele din urm2 o l2s2 s2 cad2, iar Bura i se l2Hi tre.tat .Cn2 la urec"iO nu-mi amintesc, Cns2, s2 6i s.us ce3a dre.t r2s.uns. +e-am 3enit, a&adar, Cn 6ire, iar doctorul, a.ro.iindu-se de str2in cu un aer 6oarte demn, Cl ruB2 s2-i s.un2 cinstit, .e cu3Cnt de onoare, dac2 eBi.tenii
1

Aloat2. 1EE

cunoscuser2 3reodat2, indi6erent Cn ce e.oc2, .rocesul de 6abricare a .astilelor Ponnonner sau a .ilulelor Nrandret". *&te.tam cu adCnc2 nelini&te un r2s.uns, dar deBeaba. EBi.teanul ro&i &i-&i Cnclin2 ca.ul. +iciodat2 nu s-a .omenit trium6 mai de.linO niciodat2 n-a 6ost 3reo Cn6rCnBere su.ortat2 cu mai .uHin2 BraHie. +u mai .uteam, :2u, s2 Cndur s.ectacolul umilirii s2rmanei mumii. ,uCndu-mi .2l2ria, am salutat-o cu un Best riBid &i am .lecat. 0Cnd am aPuns acas2, era trecut de .atru, a&a c2 m-am culcat numaidecCt. *cum e ora :ece dimineaHa. SCnt trea: de la &a.te &i de atunci scriu aceste Cnsemn2ri .entru edi6icarea 6amiliei mele &i a omenirii. 0Ct des.re cea dintCi, n-o 3oi mai 3edea. SoHia mea e o scor.ie. *de32rul este c2 mi-e le"amite de 3iaHa asta &i de tot secolul al nou2s.re:ecelea. SCnt con3ins c2 toate merB .e dos. $n a6ar2 de asta, sCnt ner2bd2tor s2 &tiu cine 3a 6i ales .re&edinte Cn anul - @=. Iat2 de ce, du.2 ce m2 3oi b2rbieri &i 3oi bea o cea&c2 de ca6ea, 3oi trece .e la Ponnonner &i-i 3oi cere s2 m2 Cmb2ls2me:e .entru dou2 secole.

1E8

OMUL F&CUT !UC&%I


Cn rom%ne&te de Petre Solomon O POVESTIRE DESPRE RECENTA CAMPANIE DUS& MPOTRIVA TRI!URILOR !UGA!OO #I 'IC'APOO

-Pleure(, pleure( mes <eau), et fonde( !ous en eau M ;a moitie de ma !ie a mis lBautre au tom.eau&C 0orneille1 +u-mi mai amintesc e;act unde &i cCnd anume am 62cut .rima oar2 cuno&tinH2 cu Beneralul de briBad2 - con6irmat [o"n *.N.0. Smit".- SCnt siBur c2 am 6ost .re:entat de cine3a acestui b2rbat cu ade32rat c"i.e& - la 3reo Cntrunire .ublic2, Hinut2 desiBur Cn leB2tur2 cu ce3a e;trem de im.ortant, Cn 3reun loc sau altul, al c2rui nume mi-a ie&it din minte Cn c"i. ine;.licabil. *de32rul este c2 am a&te.tat aceast2 .re:entare cu o stinB"ereal2 ner3oas2, care a Cm.iedicat sedimentarea oric2rei im.resii .recise de loc sau de tim.. SCnt ner3os din 6ire - e o boal2 de 6amilie, n-am ce s2-i 6ac. Grice lucru cCt de cCt misterios, orice c"estiune .e care n-o .ot .rice.e Cn CntreBime m2 arunc2 de Cndat2 Cntr-o stare de aBitaHie .enibil2. PersonaPul a3ea ce3a remarcabil - da, remar%a.il,
1

Cidul, *ct. III, Sc. 1, 3. E-8: 4*", oc"ii mei, s2 .lCnBeHi, to.indu-32 Cn a.2X _G Pum2tate-a 3ieHii, .e-a doua mi-o CnBroa.29. *malBam de nume comune. 1E9

de&i termenul e .rea .alid ca s2-mi e;.rime .e de.lin im.resia, Cnalt de a.roa.e doi metri, a3ea o .restanH2 e;traordinar2, CntreaBa lui Cn62Hi&are deBaPa un air distinguA,, e3ocator de educaHie &i obCr&ie aleas2. Pe aceast2 tem2 - tema Cn62Hi&2rii lui Smit" - Cncerc un soi de satis6acHie melancolic2 descriind-o Cn am2nunt. Podoaba ca.ului s2u ar 6i 62cut cinste unui Nrutus: nu-Hi .uteai imaBina .2r mai boBat &i mai lucios-. Era neBru ca .ana corbului, iar aceast2 culoare, mai bine :is aceast2 nonculoare, caracteri:a &i e;traordinarii lui 6a3oriHi. V2 daHi seama c2 nu .ot 3orbi des.re ei 62r2 entu:iasm: nu e;aBere: cCnd a6irm c2 erau cei mai su.erbi 6a3oriHi de sub soare, Cn tot ca:ul, Cncercuiau &i, uneori, umbreau .arHial o Bur2 62r2 seam2n. Iar Bura asta ad2.ostea ni&te dinHi ne3erosimil de nete:i &i de un alb str2lucitor. Printre ei C&i croia drum, Cn r2stim.uri, o 3oce neBr2it de lim.ede, melancolic2 &i .uternic2. PersonaPul era deosebit de Cn:estrat &i Cn .ri3inHa oc"ilor. 8iecare dintre ei 62cea cCt doi oc"i obi&nuiHi. 'e un ca6eniu Cnc"is, e;trem de larBi &i de str2lucitori, te .ri3eau niHelu& cam cruci&1, e;act atCt cCt era ne3oie ca s2 ca.ete o e;.resie interesant2.
1 -

aer distins. Q6r.R E;istase, .are-se, tradiHia de a-l Puca .e Nrutus al lui S"akes.eare cu .lete. /ai celebru Cns2 .entru 6rumuseHea .2rului s2u a 6ost ,ucius huinctius 0incinnatus Q3e:i Suetonius, *ie#ile mpra#ilor, 4Aaius [0aliBula!9, ca.. ^^^VR. 1 'escartes m2rturise&te c2, CntrucCt .rima 6at2 de care s-a Cndr2Bostit era sa&ie, a aPuns s2 asocie:e .ri3irea .ie:i&2 cu 6rumuseHea - P.P. 0ooke, 4;ea!es from m< S%rap.oo>9 Q48ile din albumul meu9R, Cn Southern ;iterar< Messenger, a.r. 1816, &i Cn 'escartes, Oeu!res, ^, =1. 18

Nustul Aeneralului era, neCndoielnic, cel mai 6rumos bust .e care-l 32:usem 3reodat2. +u-i .uteai B2si 3reun cusur, atCt era de bine .ro.orHionat. *ceast2 .articularitate scotea &i mai mult Cn relie6 o .erec"e de umeri care l-ar 6i .utut 6ace s2 ro&easc2 de in6erioritate .e marmoreanul *.ollo, dac2 ar 6i 6ost con&tient, Cmi .lac la nebunie umerii 6rumo&i, &i .ot s.une c2 nu mai 32:usem .Cn2 atunci umeri de o asemenea .er6ecHiune. NraHele erau &i ele admirabil croite. ,as2 c2 nici .icioarele nu erau mai .uHin su.erbe: ade32rate ne% plus ultra1 ale Benului. Grice cunosc2tor Cn materie ar 6i recunoscut acest lucru. Picioarele Aeneralului n-a3eau nici .rea mult2 carne .e ele, nici .rea .uHin2, adic2 nu erau nici butuc2noase, nici 6ira3e. +u-mi .uteam imaBina curb2 mai BraHioas2 decCt aceea a femurului, iar dind2r%tul fi.ulei se desena rotunPimea domoal2 ce caracteri:ea:2 o .ul.2 bine .ro.orHionat2. I-a& dori tCn2rului &i talentatului meu .rieten, scul.torul 0"i.onc"i.ino, s2 6i 32:ut .icioarele Aeneralului de briBad2 [o"n *.N.0. Smit"X 'ar, de&i oameni atCt de 6rumo&i nu se CntClnesc .e toate drumurile, nu-mi 3enea a crede c2 aerul acela remarcabil des.re care am .omenit adineauri acele ne sais SuoiF care-l Cn32luia .e Aeneral emana din .er6ecHiunea su.rem2 a 6i:icului s2u. Poate c2 felul lui de a fi era de 3in2, dar nici Cn .ri3inHa asta nu sCnt siBur. ainuta lui a3ea ce3a a6ectat, ca s2 nu s.un riBid - toate mi&c2rile .ersonaPului a3eau ce3a .recis, m2surat, o anumit2 anBulo:itate, dac2 m2 .ot e;.rima ast6el, anBulo:i1 -

/odele neCntrecute Qlat. Cn oriB.R. +u &tiu ce Q6r.R 181

tate care, la un ins mai .uHin im.un2tor, n-ar 6i suBerat nici .e de.arte a6ectare, morB2 sau riBiditate, dar care, la un ti. de dimensiunile lui im.resionante, .utea 6i lesne .us2 .e seama unei anumite re:er3e, a unei anumite hateur,, Cntr-un cu3Cnt, .e seama unei l2udabile con&tiinHe a stimei cu3enite unor .ro.orHii atCt de urie&e&ti. *mabilul .rieten care mi-a 62cut cuno&tinH2 cu Aeneralul Smit" mi-a s.us Cn &oa.t2 cCte ce3a des.re el: era un om remar%a.il, %u ade!rat remarcabil, unul dintre %ei mai remarcabili oameni ai e.ocii. 'e asemenea, era un 6a3orit al 6emeilor, Cndeosebi din .ricina 6aimei sale de om curaPos. - $n a%east .ri3inH2 nu-l Cntrece nimeni, :2u, e un 3itea: 62r2 .erec"e, m2nCnc2 6oc, nu altaX Cmi s.use amicul meu cu Blas &i mai sc2:ut, 62cCndu-m2 s2 m2 Cn6ior de atCt mister. - 'a, m2nCnc2 6oc, nu altaX * do3edit-o lim.ede Cn recenta b2t2lie dat2 unde3a Cn /ia:2:i, Cntr-o mla&tin2, cu indienii buBaboo- &i kicka.oo1. [*ici amicul meu 62cu ni&te oc"i cCt ce.ele.! 'umne:euleX Tunete &i tr2sneteX /inuni de 3itePie, :2uX SCnt siBur c-ai au:it de el, e omul care... - 0e mai 6aci, omuleT /2 bucur c2 te 32dX Cl Cntreru.se Aeneralul, a.ro.iindu-se &i a.ucCndu-l de mCn2 .e .rietenul meu.
1 -

GrBoliu Q6r.R Cn enBl., .uga.oo V BoBoriH2, s.erietoare. Pentru acest cu3Cnt, datCnd din 1E@ , The Shorter O)ford English 5i%tionar< trimite la E.*. Poe. 1 trib din seminHia *lBonKuinilor. 18-

Iar cCnd acesta m2 .re:ent2, Aeneralul 62cu o .lec2ciune adCnc2, dar cam riBid2. *m a3ut atunci Q&i mai am &i acumR sentimentul c2 nu mai au:isem niciodat2 o 3oce atCt de clar2 &i .uternic2, &i c2 nu 32:usem Cn 3iaHa mea o dantur2 atCt de 6rumoas2. /2rturisesc Cns2 c2 mi-a .2rut r2u c2 amicul meu a 6ost Cntreru.t tocmai Cn cli.a cCnd, .rin insinu2rile &i &oa.tele amintite, Cmi tre:ise o 3ie curio:itate Cn leB2tur2 cu eroul cam.aniei Cm.otri3a triburilor buBabo 6 &i kicka.oo. Totu&i, aleasa con3ersaHie a Aeneralului de briBad2 [o"n *.N.0. Smit" mi-a alunBat re.ede aceast2 .2rere de r2u. 0um .rietenul meu ne-a l2sat sinBuri numaidecCt, am a3ut un lunB t]te ^ t]te, o con3ersaHie nu numai .l2cut2, ci &i realmente instructi32. Vorbea 6oarte curB2tor si .2rea Cn:estrat cu o cultur2 Beneral2 e;traordinar2. 'ar, dintr-un e;ces de modestie, e3ita s2 atinB2 subiectul care Cnce.use s2 m2 .asione:e atCt - m2 re6er la misterioasele Cm.rePur2ri leBate de r2:boiul cu tribul buBabooO iar Cn ce m2 .ri3e&te, o anumita delicateH2 su6leteasc2 m2 Cm.iedica s2 aborde: acest subiect, de&i tare as 6i 3rut s-o 6ac. *m b2Bat de seam2 c2 3itea:ul o&tean .re6era temele 6ilo:o6ice, &i c2-i .l2cea, mai ales, s2 comente:e ra.ida des62&urare a .roBresului te"nic. $ntr-ade32r, oricare ar 6i. 6ost tema .ro.us2 de mine, acesta era .unctul la care se Cntorcea, 62r2 Bre&. - E ce3a nemai.omenit, s.unea el. SCntem un .o.or minunat &i tr2im Cntr-o e.oc2 minunat2. Para&ute &i c2i 6erate, ca.cane .entru .rins "oHi &i arme cu resortX Vasele noastre cu aburi na3iB"ea:2 .e toate m2rile, iar balonul +assau e .e cale de a
181

inauBura un ser3iciu reBulat de .asaBeri Cntre ,ondra &i Tombuctu1 Qcostul unei c2l2torii, 6ie la dus, 6ie la Cntors, este de numai dou2:eci de lire sterlineR. 'ar cine 3a calcula oare uria&a in6luenH2 asu.ra 3ieHii sociale, asu.ra artei, asu.ra comerHului &i asu.ra literaturii - in6luenH2 ce 3a 6i re:ultatul imediat al m2reHelor .rinci.ii ale electromaBneticiiTX Fi asta nu e tot, 32 asiBurX /ar&ul Cnainte al te"nicii nu cunoa&te s6Cr&it. 0ele mai admirabile, cele mai inBenioase &i, .ermiteHi-mi s2 adauB, domnule... domnule... T"om.son, dac2 nu m2-n&el, 2sta e numele d3s., da, cele mai folositoare, cele mai e6ecti3 folositoare in3enHii mecanice a.ar :ilnic, aidoma ciu.ercilor, dac2 m2 .ot e;.rima ast6el sau, mai la 6iBurat, aidoma l2custelor, da, domnule T"om.son, aidoma l2custelor, a&a a.ar :ilnic sub oc"ii no&tri, a"X sub oc"ii no&triX 'e&i nu m2 c"eam2 T"om.son, e inutil s2 s.un c2 am .lecat de lCnB2 Aeneralul Smit" cu un interes s.orit 6aH2 de .ersoana sa, cu o mare admiraHie .entru talentul s2u oratoric &i cu o con&tiinH2 acut2 a .reHioaselor .ri3ileBii de care ne bucur2m tr2ind Cn aceast2 e.oc2 de .roBres te"nic. Totu&i, curio:itatea mea nu era .e de.lin satis62cut2, a&a c2 m-am "ot2rCt s2-mi continuu de Cndat2, .rintre cuno&tinHele mele, cercet2rile Cn leB2tur2 cu teribilele e3enimente Suorum pars magna fuitF din cam.ania contra triburilor buBaboo &i kicka.oo.
1

Tom.u%tu, ora& din *6rica central2 Qa:i /aliR, era .e 3remea lui Poe un 6el de ca.2t al Blobului. Fi-ntre .2rta&ii de 6runte le-a 6ost Qlat. Cn oriB.R - VerBilius, Eneida, trad. AeorBe 0o&buc, Editura (ni3ers, Nucure&ti, 198 , .. =9. 18@

Primul .rileP, de care "horres%o referens,$ nu mam s6iit cCtu&i de .uHin s2 m2 6olosesc, s-a i3it Cntr-o duminic2, la 3remea .redicii, cCnd m-am nimerit Cn Niserica re3erendului dr. 'rummummu.. nu numai Cn strana, ci c"iar al2turi de sim.atica &i comunicati3a mea .rieten2, domni&oara Tabit"a T-. /-am 6elicitat Cn BCnd, .e bun2 dre.tate, .entru aceast2 &ans2 deosebit de .l2cut2. 'ac2 e;ista .e lume 3reo .ersoan2 care s2 &tie ce3a Cn leB2tur2 cu Aeneralul de briBad2 [o"n *.N.0. Smit", era lim.ede c2 .ersoana aceea era tocmai dra Tabit"a T. +e-am 4teleBra6iat9 cCte3a semne, a.oi am Cnce.ut, sotto !o%e7, un t]te ^ t]te .lin de Cnsu6leHire. - Smit"X e;clam2 ea ca r2s.uns la Cntrebarea mea 6oarte direct2. Vorbe&ti cum3a de Aeneralul *.N.0.T 'umne:eule, credeam c2 tii tot des.re elX Tr2im Cntr-o e.oc2 de in3enHii miraculoaseX Gribil2 .o3este... nenorociHii 2ia de kicka.oo sCnt ni&te s2lbatici... iar el a lu.tat ca un erou... minuni de 3itePie... Blorie ne.ieritoare... Smit"X Aeneralul de briBad2 [o"n *.N.0.... .2i, el e omul care... - Gmul care se na&te din 6emeie, r2cni dr. 'rummummu.., i:bind a3an cu .umnul Cn am3on, de era s2 ne asur:easc2, omul care se na&te din 6emeie nu are de tr2it .rea mult. *bia 3enit .e lume, e rete:at ca o 6loareX@
1

Fi-a s.une mi-e Broa:2 Qlat. Cn oriB.R - VerBilius, Eneida, trad. AeorBe 0o&buc, op& %it&, .. 66. Ta.itha, nume de 6elin2O %f& Ta.itha 3api# din Cum se s%rie un arti%ol pentru re!ista Nlack>ood, supra& 1 0u 3oce sc2:ut2. Qit.R @ Cf& Io!, 16:1--: 4Gmul n2scut din 6emeie are 3iaH2 scurt2, dar .lin2 de neca:uri. Se na&te &i e t2iat ca o 6loare9. 18=

*m .ornit s.re ca.2tul stranei &i mi-am dat seama, du.2 .ri3irile Cnsu6leHite ale .reotului, c2 mCnia lui, care era cCt .e ce s2 6ie 6atal2 am3onului, 6usese stCrnit2 de &oa.tele sc"imbate de mine cu domni&oara Tabit"a. +ea3Cnd Cncotro, m-am su.us de bun23oie &i-am ascultat, Cntr-o c"inuitoare, dar demn2 t2cere, .redica aceea e;trem de im.ortant2. $n seara :ilei urm2toare m-am dus, cam tCr:iu, la Teatrul )anti.ole, con3ins c2 acolo Cmi 3oi .otoli numaidecCt curio:itatea, intrCnd Cn loPa 6ermec2toarelor &i atot&tiutoarelor surori *rabella &i /iranda 0oBnoscenti. Talentatul traBedian 0lima; inter.reta rolul lui laBo Cn 6aHa unei s2li ticsite, a&a c2 mi-a 3enit cam Breu s2 m2 6ac CnHeles, mai ales c2 loPa noastr2 se a6la c"iar lCnB2 culise, dre.t deasu.ra scenei. - Smit"X e;clam2 /iss *rabella, cCnd .rice.u, Cn s6Cr&it, Helul anc"etei mele. Smit"X Vorbe&ti cum3a de Aeneralul [o"n *.N.0.T - Smit"T se interes2 &i /iranda, cu un aer meditati3. *i CntClnit 3reodat2 un c"i. mai 6rumosT - +iciodat2, doamn2, dar s.uneHi-mi... - Sau o BraHie atCt de inimitabil2T - +iciodat2, .e cu3Cntul meuX 'ar s.uneHi-mi, 32 roB... - Sau o &tiinH2 atCt de e;act2 a e6ectelor sceniceT - 'oamn2X - Sau un instinct mai siBur al 6rumuseHilor din te;tul s"akes.earianT (it2-te ce .iciorX
186

- ,a dracuUX am mCrCit, CntorcCndu-m2 din nou s.re sor2-sa. - Smit"X e;clam2 aceasta. Vorbe&ti, cum3aO de Aeneralul [o"n *.N.0.T Gribil2 .o3este, nu-i a&aT +enorociHii aceia de buBaboo... ni&te s2lbatici... dar tr2im Cntr-o e.oc2 de admirabile in3enHiiX... Smit"X... *, daX (n om mare, un 3itea: 62r2 .erec"e... o Blorie ne.ieritoare... minuni de 3itePieX Kemaipomenit [cu3Cntul 6u rostit ca un Hi.2t!. 'umne:euleX P2i, el e omul care nici... &&& ni%i mtrguna, Ki%i toate su%urile ame#itoare Ku #i !or mai da !reodat somnul dul%e 5e %are a!ut ai parte ieriM, :bier2 0lima; dre.t Cn urec"ea mea, aBitCndu-&i mereu .umnul sub nasul meu, Cntr-un mod insu.ortabil. ,e-am .2r2sit de Cndat2 .e surorile 0oBnoscenti &i, ducCndu-m2 Cn culise, i-am tras tic2losului 2luia o b2taie :dra32n2, de-o s2 m2 Hin2 minte, cred, cCt o s2 tr2iasc2. Eram con3ins c2 la serata 6rumoasei 32du3e <at"leen G`Trum.- nu 3oi Cncerca o de:ilu:ie asem2n2toare, Cn consecinH2, Cndat2 du.2 ce m-am a&e:at la masa de Poc, dre.t Cn 6aHa dr2B2la&ei mele Ba:de, am .us a%ele ntre.ri, a c2ror de:leBare de3enise o c"estiune atCt de esenHial2 .entru
1

0itat din S"akes.eare, Othello, *ct. III, Se. 1, >. 11 -111, Ion Vinea traduce: 4/acul, m2tr2Buna, _Fi nici alt leac din lume, de-adormit, _+-o s2-Hi mai dea 3reodat2 somnul dulce _Pe care ieri l-a3eaiX9 - S"akes.eare, Opere, 6, Editura (ni3ers, Nucure&ti, 198E, .. 11E. *lt nume ridicol: trum. V ati. 18E

lini&tea mea su6leteasc2. - Smit"X e;clam2 .artenera mea. Vorbe&ti cum3a de Aeneralul [o"n *.N.0.T Gribil2 .o3este, nu-i a&aT... Caro ai :isT... +enorociHii aceia de kicka.ooX... Puc2m Nhist, domnule Tattle1, nu uita... Totu&i, tr2im Cntr-o e.oc2 a .roBresului te"nic, am .utea s.une c"iar Cn E.oca .roBresului te"nic, lBepoSue par e)%ellen%e &tii 6rance:aT... *, da, un ade32rat erou... un 3itea: 62r2 .erec"e... +-ai nici o %up, domnule TattleT +u cred... Alorie ne.ieritoare &i a&a mai de.arteX... /inuni de 3itePieX KemaipomenitX P2i, e 2l de-a... - /annT Cpitanul Mann-T se amestec2 Cn 3orb2 nu &tiu ce 6emeiu&c2 sus.ect2 din 6undul Cnc2.erii. Vorbe&ti de c2.itanul /ann &i duelulT *, trebuie nea.2rat s2 aud &i eu. 5ai, s.une mai de.arte, doamn2 G`Trum.X 0ontinu2, te roBX Fi doamna G`Trum. continu2 - o .o3este CntreaB2 des.re un c2.itan, care nu 6usese nici Cm.u&cat, nici s.Cn:urat, de&i s-ar 6i cu3enit s2 6ie &i Cm.u&cat, &i s.Cn:urat. 'aX 'oamna G`Trum. C&i d2du drumul la Bur2, iar eu mi-am 32:ut de drum. Cn seara aceea nu mai a3eam nici o &ans2 s2 mai aud ce3a Cn leB2tur2 cu Aeneralul de briBad2 - di.lomat [o"n *.N.0. Smit". /-am consolat totu&i cu B"idul c2 3alul de B"inioane nu m2 3a urm2ri 3e&nic, a&a c2 m-am
1 -

Cn enBl. tattle V tr2nc2neal2. Cpitanul 5aniel Mann a 6ost im.licat Cn .rocesul de cinci s2.t2mCni al doctorului T"omas D. '#ott, care a 6ost condamnat .entru 6raud2 QPhiladelphia Pu.li% ;edger, 1= mai 1 iun. 1819, passim$& 188

decis s2 dau un atac Cndr2:neH la sindro6ia BraHioasei doamne Pirouette, 6ermec2toare ca un CnBera&. - Smit"X e;clam2 doamna P., Cn tim. ce ne roteam amCndoi Cn pas de (eph<r,& Smit"X Vorbe&ti cum3a de Aeneralul [o"n *.N.0.T CnBro:itoare 6iBur2 i-au 62cut acei buBaboo, nu-i a&aT Aro:nice 6iinHe, indienii 2&tiaX 8ii atent la .icioare, te roBX /i-e ru&ine de dumneata, :2uX... 'a, 6oarte curaPos om, s2rmanul de elX... 'ar tr2im Cntr-o e.oc2 de admirabil .roBres te"nic... Vai, draBul meu, mi s-a t2iat r2su6larea... (n 3itea: 62r2 .erec"e... /inuni de 3itePie... KemaipomenitX... 0e3a de necre:ut... Trebuie s2 m-a&ed &i s2-Hi .o3estesc... Smit"X P2i, el e, .arol... - Man IredX r2cni miss Nas-Nleu, Cn 3reme ce eu o conduceam .e dna Pirouette s.re un 6otoliu. 0ine-a mai au:it una ca astaX E Man Ired, Cn nici un ca: Man Irida<F& Fi miss Nas-Nleu Cmi 62cu cu oc"iul, 62r2 .ic de discreHie, CncCt 3rCnd-ne3rCnd, a trebuit sa .lec de lCnB2 doamna Pirouette .entru a arbitra o dis.ut2 Cn leB2tur2 cu titlul unuia din .oemele lordului N#ron. 'e&i rn-am Br2bit s2 s.un c2 titlul ade32rat era Man Irida<, Cn nici un ca: Man Ired, nam mai B2sit-o .e doamna Pirouette cCnd m-am Cntors, a&a c2 am .lecat din casa ei animat de o 6urie cum.lit2 Cm.otri3a CntreBului neam al NasNleu-ilor.
1 -

8iBur2 de dans. [oc de cu3inte trans.arent .entru contem.orani: enBl. man V omO Man Ired e o .arodie Q181@R a scriitorului Ailbert *UNeckett du.2 .oemul lui N#ron, Manfred Q181ERO Irida< QVineriR, sluBa lui )obinson 0rusoe din romanul e.onim al lui 'aniel 'e6oe. 189

$ntrucCt lucrurile luaser2 o Cntors2tur2 6oarte Bra32, m-am "ot2rCt s2 m2 duc numaidec%t la domnul T"eodore Sini3ate1, un .rieten intim, de la care &tiam c2 3oi obHine, Cn s6Cr&it, oarecari in6ormaHii e;acte. - Smit"X rosti el cu Blasul lui t2r2B2nat. Vorbe&ti cum3a de Aeneralul [o"n *.N.0.T CnBro:itoare .o3este cu acei kicka.oo, nu-i a&aT +u e&ti de .2rereT (n 3itea: 62r2 .erec"e... /are nenorocire, :2u a&a... Tr2im Cns2 Cntr-o e.oc2 de admirabil .roBres te"nic... /inuni de 3itePie... *.ro.o, ai au:it 3reodat2 de c2.itanul /annT - '2-l naibii de c2.itanX 0ontinu2, te roB, cu .o3esteaX - 5mX NineX E, de 6a.t, la m]me %hose, cum se s.une la noi Cn 8ranHa. Va s2 :ic2, Smit"TX Aeneralul de briBad2 [o"n *.N.0. P2i Q&i amicul meu socoti necesar s2-&i 3Cre un deBet Cn nasR, .2i nu cum3a 3rei s2 s.ui, cCt se .oate de serios, c2 nu &tii nimic des.re cele .etrecute cu Smit"T Smit"X [o"n *.N.0.... P2i, el e omul... - *scult2, Sini3ateX l-am Cntreru.t eu, ruB2tor, nu cum3a el e omul cu mascaT - +uX re.lic2 el, cu o mutr2 CnHelea.t2. +ici omul din ,un2X ,uCnd acest r2s.uns dre.t o insult2 re3olt2toare, am .lecat din casa lui, 6CerbCnd de mCnie &i "ot2rCt s2-i cer Brabnic socoteal2 .rietenului meu Sini3ate .entru aceast2 .urtare necu3iincioas2 &i
1

E .robabil 3orba de .ronunHia 0ockne# a cu3Cntului enBl. insinuate Qa insinuaR. 19

mitoc2neasc2. +ici .rin BCnd nu-mi trecea Cns2 s2 renunH la in6ormaHiile .e care doream s2 le a6lu. Cmi mai r2mCnea o cale: m2 3oi duce la surs2. Voi merBe c"iar la Aeneral acas2 &i-i 3oi cere, deslu&it, o de:leBare a acestui abominabil mister. *colo, nu 3a mai 6i nici un ec"i3oc. Voi 6i clar &i cateBoric, scurt &i concis ca Tacit sau /ontesKuieu1. /-am dus destul de de3reme, iar Aeneralul tocmai se Cmbr2ca, dar, s.unCnd c2 e ce3a urBent, am 6ost condus numaidecCt Cn dormitorul lui, de c2tre un b2trCn 3alet neBru, care r2mase acolo Cn tot tim.ul 3i:itei mele. IntrCnd Cn Cnc2.ere, l-am c2utat, 6ire&te, .e Aeneral, dar nu l-am :2rit de la Cnce.ut. Pe .odea, lCnB2 .icioarele mele, era un mald2r in6orm, 6oarte ciudat ca Cn62Hi&are, &i, cum nu eram Cn cea mai bun2 dis.o:iHie, i-am tras una ca s2 numi mai stea Cn drum. - 5mX /ai Cncet, omuleX :ise mald2rul, cu una din cele mai subHiri &i mai caraB"ioase 3oci - ce3a Cntre un Hi.2t &i un 6luierat - cum nu mai au:isem Cn 3iaHa mea. $n2bu&indu-mi un striB2t de Broa:2, m-am re.e:it s.re cel mai de.2rtat colH al Cnc2.erii. - Scum.ul meu domn, &uier2 mald2rul, ce sentCm.l2, .entru 'umne:euTX *m im.resia c2 nu m2 cuno&ti de6el.
1

Poe a luat .robabil aceast2 com.araHie din 5uB" Nlair, ;e%tures on 3hetori% Q0ursuri de retoric2R, 1E81, cursul ^VIII: 4'ou2 dintre cele mai ilustre e;em.le de conclu:ie dus2 .Cn2 la .er6ecHiune din cCte cunosc sCnt Tacit, istoricul, &i .re&edintele /ontesKuieu Cn ;BEsprit des ;ois "Spiritul legilor$/. 191

0e-a& 6i .utut s2-i r2s.undT /-am .r2bu&it Cntr-un 6otoliu &i am a&te.tat, cu oc"ii "olbaHi &i Bura c2scat2, de:leBarea misterului. - E ciudat, totu&i, c2 nu m2 cuno&ti, :ise din nou indescri.tibilul, care e;ecuta acum .e .odea o ine;.licabil2 mane3r2, 6oarte asem2n2toare cu trasul unui ciora.. +u se 3edea Cns2 decCt un sinBur .icior. - E ciudat c2 nu m2 cuno&ti... Pom.e#, adu-mi .iciorul 2laX +eBrul Ci Cntinse un .icior de .lut2 6oarte masi3 &i Bata Cmbr2cat, .e care mald2rul &i-C Cn&uruba Cntr-o cli.it2 &i se ridic2. - 'a, a 6ost o lu.t2 sCnBeroas2, urm2 el ca Cntr-un monoloB. 'ar cCnd te baHi cu alde buBaboo &i kicka.oo nu trebuie s2-Hi Cnc"i.ui c2 .oHi sc2.a, cu-o sim.l2 :BCrietur2... Pom.e#, d2-mi, te roB, braHul acela... Qa.oi c2tre mineR T"omas e, cu siBuranH2, cel mai bun me&ter cCnd e 3orba de .icioare de .lut2O dar dac2 o s2 ai 3reodat2 ne3oie de un braH, draBul meu .rieten, Hi-l recomand .e Nis"o.. $n cli.a asta, Pom.e# Ci Cn&urub2 un braH. - Se .oate s.une c-a 6ost ce3a teribil... 5ai, Pom.e#, .une-mi umerii &i .ie.tulX... Pettitt 6ace umerii cei mai buni, dar .entru un .ie.t trebuie s2 te duci la 'ucro>. - Pie.tX CnBCnai eu. - Pom.e#, cCnd o s2 is.r23e&ti odat2 cu .eruca astaT... Scal.area e un lucru dureros, dar din 6ericire CHi .oHi .roUcura de la 'e ,`Grme o .eruc2 .e cinste.
19-

- Peruc2X - 5ai, neBrule, .une-mi dinHiiX Pentru o dantur2 ca lumea trebuie s2 te duci la Parml# 1O cost2 mult, dar 6ace. /i-am cam CnB"iHit9 dinHii cCnd marele buBaboo mi-a 3CrCt .e BCt .atul .u&tii. - Patul .u&tiiX VCrCt .e BCtX... S2 nu-Hi cre:i oc"ilorX... - *, da, a.ro.o, oc"iulX 5ai, Pom.e#, Cn&urubea:2mi oc"iul, tic2losuleX... *ce&ti kicka.oo se .rice. s2 scoat2 oc"ii la oameni. 'ar doctorul Dilliams e .e nedre.t calomniat. +ici nu-Hi .oHi Cnc"i.ui ce bine 32d cu oc"ii 62cuHi de elX $nce.ui s2-mi dau lim.ede seama c2 obiectul din 6aHa mea era nici mai mult, nici mai .uHin decCt noua mea cuno&tinH2, Aeneralul de briBad2 [o"n *.N.0. Smit". /ani.ulaHiile lui Pom.e# aduseser2, recunosc, modi6ic2ri sur.rin:2toare Cn Cn62Hi&area .ersonaPului. Vocea lui, Cns2, continua s2 m2 uimeasc2O dar c"iar &i acest mister a3ea s2 6ie de:leBat Cn curCnd. - Pom.e#, tic2los neBruX scCnci Aeneralul. *m im.resia c2 3rei s2 m2 la&i s2 ies 62r2 cerul Burii. ,a au:ul acestor 3orbe, neBrul, bolborosind o scu:2, se a.ro.ie de st2.Cnul s2u, Ci desc"ise Bura, cu aerul e;.ert al unui Poc"eu, &i-i 3CrC Cn2untru un a.arat cam bi:ar, cu o de;teritate care m2 uimi. CntreaBa Cn62Hi&are a Aeneralului su6eri o sc"imbare brusc2, uluitoare. 0Cnd acesta desc"ise din nou Bura, 3ocea lui C&i rec2.2tase mu:icalitatea &i 6orHa
1

/aPoritatea micilor meseria&i menHionaHi Cn acest .asaP .ar s2 6i 6ost .ersoane reale. 191

care m2 i:biser2 la .rima mea CntClnire cu Aeneralul. - 8ir-ar ai dracului de 3aBabon:iX e;clam2 el, .e un ton atCt de clar, CncCt am tres2rit. +u numai c2 miau s.art cerul Burii, dar mi-am t2iat cel .uHin &a.te o.timi din limb2X +oroc c2 e;ist2 Non6anti - nu B2se&ti Cn toat2 *merica un maBa:in mai bun .entru asemenea articole1. ai-l recomand ca .e un maBa:in de Cncredere QAeneralul se Cnclin2R &i te asiBur c-o 6ac cu cea mai mare .l2cere. /ulHumindu-i .entru amabilitate, am .lecat de Cndat2 de la el, .e de.lin edi6icat asu.ra ade32ratei situaHii, asu.ra misterului care m2 tulburase 3reme atCt de CndelunBat2. Era lim.ede. (n ca: cCt se .oate de clar. Aeneralul de briBad2 [cbn *.N.0. Smit" era omul... era omul care 6usese 62cut buc2Hi. +GTb G/(, 8b0(T N(0baI. PGVESTE 'ESP)E )E0E+T* 0*/P*+IE $/PGT)IV* T)IN()I,G) N(A*NGG FI <I0<*PGG QT5E /*+ T5*T D*S (SE' (P. * T*,E G8 T5E ,*TE N(A*NGG *+' <I0<*PGG 0*/P*IA+R Q*: NurtonUs AentlemanUs /aBa:ine, auB. 1819O N: Tales o6 t"e ArotesKue and *rabesKue, 18@ O 0: P5*+T*S?-PIE0ES, N cu re3i:uiri manuscrise, 18@-O ': Prose )omances, 18@1O E: Nroad>a# [ournal, 9 auB. 18@=O 8: Dorks, 18=6R 'es.re aceast2 nu3el2 Poe trebuie c2 a a3ut o .2rere 6oarte bun2 din moment ce i-a re:er3at un loc de onoare, in6erior doar Crimelor din 3ue
1

2oseph +onfanti 3indea .2.u&i 3orbitoare la +e> ?ork. 19@

Morgue, atCt Cn P4AKTASQ PIECES, cCt &i Cn Prose 3oman%es& 0riticii, Cn sc"imb, .ar s2 Cm.2rt2&easc2 Cn Beneral o.inia lui *.5. huinn, du.2 care 4s-ar .utea s2 e;iste un CnHeles .ro6und Cn aceast2 satir2... dar el sca.2 autorului de 6aH29 "op& %it&, .. -81R. E reluat2 aici .roblema identit2Hii, acelprin%ipium indi!iduationis ce 62cuse obiectul .reocu.2rii sale Cn Morella &i ;igeia& G surs2 de ins.iraHie li3resc2 .are a 6i 6ost Asmodeus, or the 5e!il upon T=o Sti%>s "Asmodeus, sau dia!olul pe dou .e#e$, t2lm2cirea enBle:2 a romanului lui *lain-)ene ,e SaBe, ;e 5ia.le +oiteu) "5ia!olul %hiop$, 1E E, o carte e;trem de .o.ular2 .e 3remea lui Poe. Subiectul nu3elei era neCndoielnic actual, c2ci Ba:etele acordau s.aHii larBi con6lictelor Q1819R cu indienii din 8lorida, Cn care era im.licat &i tribul kicka.oo din seminHia *lBonKuinilor. /util2ri &i scal.2ri ale .ri:onierilor Cnc2.uHi .e mCna lor erau e3enimente curente, du.2 cum &i .rocesul c2.itanului /ann se bucurase cCt3a tim. de atenHia .resei.
(nii au 32:ut Cn nu3ela lui Poe o satir2 .olitic2 Cndre.tat2 Cm.otri3a cam.aniei electorale din 18@ , cCnd lui Van Nuren, unul dintre candidaHi, i s-a com.us un cCntec ce Cnce.ea cu 3ersul -*an, *anBs Hsed Hp Man/ Q4Van, Van e un om terminat9R.

19=

MELLONTA TAUTA
Cn rom%ne&te de Petre Solomon

C_T3E 3E5ACTO3II 3E*ISTEI ;A5QBS +OOJ1 Am onoarea de a ! trimite, pentru re!ista dumnea!oastr, un arti%ol pe %are sper % !e#i reui s l n#elege#i %hiar mai .ine de%t mine nsumi& E !or.a despre tradu%erea prietenului meu, Martin *an +uren Ma!isF "pore%lit uneori -proro%ul atoate!(tor/,$, a unui manus%ris oare%um %iudat, pe %are l am gsit, %am %u un an n urm, n%his .ine n interiorul unei sti%le %e plutea pe Mare Tene.rarum mare des%ris att de temeini% de geograful nu.ian7, ns rareori !i(itat n (ilele noastre, %u e)%ep#ia trans%endentalitilor i a %uttorilor de %omori&
1 -

4*ceste lucruri 6i-3or Cn curCnd7. QSofo%le, 4*ntiBona7R Prin /artin Van Nuren /a3is Poe se re6er2 la *ndre> [ackson 'a3is Q18-6-191 R, .oreclit 4PouB"kee.sie Seer9 Q<endall N. Ta6t, Ameri%an ;iterature, ianuarie 19==R. 'a3is .ractica 3indecarea .rin "i.no:2. $n a 11-a din Iift< Suggestions "OrahamPs, mai 18@9R Poe a6irm2: 4E3ident, nu .ot 6i mai multe lucruri Cn )ai &i .e P2mCnt decCt sCnt 3isate Cn 6ilo:o6ia ta Qo, *ndre> [ackson 'a3isXR9 1 Mare Tene.rarum& AeoBra6ul nubian este autorul lucr2rii Oeographia Ku.iensis "Oeografia Ku.iei$, Paris, 1619, un com.endiu Cn latin2 a c2rHii Ko( het Mos%hta% fi i>htiras al afa% "5istra%#ia %elui %are dorete s %utreie #rile$, 11= , a .oetului &i c2l2torului arab *l Idrisi Q1 99-11=@RO Poe se ins.ir2 din Nr#ant, Antient M<tholog< Qed. a III-a, 18 E, IV, .. E9R. Mare Tene.rarum 4/area (mbrelor9 - este numele dat de 4nubian9 Gceanului *tlantic. 06. O pogorre n Maelstrom &i Eure>a& 196

Al dumnea!oastr, E5OA3 A& POE ;A +O35H; +A;OKH;HI CIOC03;IA , aprilie F8981 Fi acum, draB2 .rieten2, CHi 3ei is.2&i .2catele citind o scrisoare lunB2 &i .lin2 de bCr6eli. IHi s.un 62r2 ocoli&uri c2 te 3oi .ede.si .entru toate obr2:niciile tale, 6iind cCt mai .licticoas2, cCt mai retoric2 &i cCt mai incoerent2 cu .utinH2. ,as2 c2 sCnt Cnc"is2 Cn balonul 2sta murdar, Cm.reun2 cu o sut2, dou2 de mCrlani, a6laHi cu toHii Cntr-o 4e;cursie de pl%ere9 Qce idee n2stru&nic2 C&i 6ac unii oameni des.re .l2cereXR &i nu Cntre:2resc nici o .ers.ecti32 de a atinBe terra firmaF tim. de cel .uHin o lun2. +ai cu cine sc"imba o 3orb2, n-ai nimic de 62cutO iar cCnd n-ai nimic de 62cut, e momentul s2 reiei cores.ondenHa cu .rietenii. Ve:i, a&adar, ce m2 6ace s2-Hi scriu aceast2 misi32: ennui 1-ul meu &i .2catele tale sCnt de 3in2. PreB2te&te-Hi oc"elarii &i resemnea:2-te s2 te la&i .lictisit2. *m de BCnd s2-Hi scriu :ilnic Cn tim.ul acestei odioase c2l2torii. E"eiX cCnd o s2 6ie, oare, craniul omenesc 3i:itat de o in3enHie ade32rat2T Vom 6i, oare, osCndiHi de-a
1

*nul -8@8, adic2 o mie de ani de la data scrierii acestei nu3ele. Scrisoarea Cnce.e .e 1 a.rilie, 4Siua nebunilor9, la 6el ca &i a3entura icarian2 a lui 5ans P6aall din nu3ela e.onim2. 'u.2 Ailbert 'urand, 4.ri3iB"etoarea9, cum este bote:at balonul, e un simbol uranian QAilbert 'urand, Stru%turile antropologi%e ale imaginarului, traducere de /. *derca, .re6aH2 &i .ost6aH2 de )adu Toma, Editura (ni3ers, 19EER. P2mCntul solid Qlat.R. 1 Plictiseal2 Q6r.R. 19E

.ururi la miile de neaPunsuri ale balonuluiT +u 3a n2scoci, oare, nimeni un miPloc mai e;.editi3 de locomoHieT )itmul acesta de tra. e, du.2 mine, un ade32rat c"in. S2u dac2 am 62cut mai mult de o sut2 de mile .e or2, din cli.a cCnd am .ornit de acas2X PCn2 &i .2s2rile :boar2 mai iute - cel .uHin unele dintre ele. Te asiBur c2 nu e;aBere: de loc. 8ire&te, mi&carea balonului mi se .are mai lent2 decCt e Cn realitate, din .ricin2 c2 nu sCntem CnconPuraHi de obiecte Cn ra.ort cu care s2 ne e3alu2m 3ite:a, .recum &i din .ricina 6a.tului c2 a3em 3Cntul Cn s.ate. Gri de cCte ori CntClnim 3reun alt balon, a3em oca:ia s2 ne simHim .ro.ria 3ite:2, &i atunci, recunosc, situaHia nu ni se mai .are c"iar atCt de Palnic2. GricCt a& 6i de obi&nuit2 cu acest miPloc de trans.ort, m2 a.uc2 62r2 s2 3reau un soi de ameHeal2 Cn cli.a cCnd un balon trece dre.t deasu.ra ca.etelor noastre: am totdeauna sen:aHia c2-i o uria&2 .as2re de .rad2, Bata-Bata s2 se re.ead2 la noi &i s2 ne Cn&6ace cu B"earele ei. 0"iar a:i-dimineaH2, Cn :ori, a trecut unul, atCt de a.roa.e, CncCt odBonul de mane3r21 a atins .lasa de deasu.ra nacelei noastre, tre:indu-ne temeri serioase. 0omandantul nostru ne-a s.us c2 am 6i su6erit ine3itabil Bra3e a3arii dac2 materialul calotei ar 6i 6ost a&a-:isa 4m2tase9 lucioas2, 6olosit2 Cn urm2 cu cinci sau :ece secole. /2tasea asta, mi-a e;.licat el, era un Hesut alc2tuit din m2runtaiele unei s.ecii de
1

ghidropa1 o 6rCnB"ie lunB2 leBat2 de nacela unui balon &i l2sat2 s2 atCrne .e sol .entru a menHine constant2 Cn2lHimea Q8lorin /arcu &i 0onstant /%neca, 5i%#ionar de neologisme, ed. a III-a, Ed. *cademiei, 19E8R a 6ost in3entat2, .are-se, de aeronautul enBle: 0"arles Areen Q1E8=-18E R - c6. Iarsa %u .alonul &i 0ngerul .i(arului& 198

3iermi. Viermii erau "r2niHi cu dude - un soi de 6ruct asem2n2tor cu un .e.ene - iar cCnd aPunBeau destul de Bra&i, erau :drobiHi Cntr-o .iu2 1. Pasta obHinut2 ast6el era numit2 pap<rusF Cn 6orma ei iniHial2, dar trecea mai a.oi .rintr-o serie CntreaB2 de trans6orm2ri, .Cn2 de3enea 4m2tase9. ,ucru ciudat, 4m2tasea9 asta era 6oarte a.reciat2 odinioar2 ca articol de m.r%minte femeias%X Naloanele erau &i ele con6ecHionate Cndeob&te din ea. Se .are, Cns2, c2 ulterior a 6ost desco.erit un material mai bun, .u6ul din Purul seminHelor unei .lante denumite 4euphor.ium91 Cn limbaP 3ulBar, sau 4la.tele cucului9 Cn terminoloBia de atunci a botanicii. *cest soi de m2tase@, considerat de o durabilitate su.erioar2, era im.reBnat de obicei, Cnainte de a 6i dat Cn u:, cu o soluHie de cauciuc - substanH2 care trebuie s2 6i sem2nat, Cn unele .ri3inHe, cu Buta.erca= 6olosit2 curent Cn :ilele noastre. 0auciucul acesta, denumit uneori 4Bum2 de India9 sau 4Bum2 elastic29, era 62r2 Cndoial2 una din

*lu:ie ironic2 la interesul .entru sericicultur2 ce a bCntuit Cn *merica .e la 18@ . papirus e3oc2 .lanta ac3atic2 din a c2rei tul.in2 se e;tr2Beau 6oiHele .e care se scria Cn *ntic"itate. *socierea sa cu 4.asta9 obHinut2 din 3iermii :drobiHi Cn .iu2 este imaBinar2. 1 Euphor.ium1 o Bum2 e;trem de acid2 obHinut2 din euphor.ia, .lant2 din 6amilia eu6orbiaceelor, des.re care se crede c2 ar 3indeca neBii. E;.licaHiile de natur2 botanic2 din aceste .asaPe sCnt Cn mod intenHionat absurde. @ sil> .u%>ingham1 *lu:ie ironic2 la [. Silk NuckinB"am, c2l2tor &i scriitor enBle: W 3e:i Cte!a !or.e %u o mumie, n. 1-. = gutaper%a1 4substanH2 asem2n2toare cauciucului, care se e;traBe din unele .lante oriBinare din E;tremul Grient9 "5i%#ionar de neologisme$& 199

numeroasele s.ecii de 6unBi6. S2 nu mai s.ui niciodat2 c2 nu-s amatoare de antic"it2HiX 8iindc2 3eni 3orba de odBoane, am im.resia c2 al nostru l-a .ocnit c"iar Cn cli.a asta .e un indi3id, aruncCndu-l .este bord de .e una din micile ambarcaHiuni maBnetice care roiesc sub noi, - o na32 de circa &ase mii de tone 1, ru&inos de aBlomerat2 din toate .unctele de 3edere. N2rcuHelor 2stora ar trebui s2 li se limite:e strict num2rul de .asaBeri. Indi3idul, c2ruia nu i s-a .ermis, 6ire&te, s2 se urce din nou la bord, a dis.2rut curCnd din cCm.ul nostru 3i:ual, cu colacul lui de sal3are cu tot. /2 bucur, draB2 .rieten2, c2 tr2im Cntr-o e.oc2 atCt de luminat2, CncCt nici nu conce.e e;istenHa indi3i:ilor ca atare. (manitatea ade32rat2 se sinc"ise&te numai de mase. *.ro.o de umanitate, &tiai c2 nemuritorul nostru DiBBins- nu-i c"iar atCt de oriBinal ideile sale des.re 0ondiHia Social2 etc., .e cCt sCnt CnclinaHi s2 cread2 contem.oranii luiT Pundit1 m2 asiBur2 c2 acelea&i idei au 6ost e;.rimate a.roa.e Cn acela&i mod, cu 3reo mie de ani Cn urm2, de c2tre un 6ilo:o6 irlande: care se numea 8urrier@ din .ricin2 c2 a3ea o
6 1

0iu.erci Qlat.R. Primele 3a.oare transatlantice de 1 E= tone 6iecare au Cnce.ut s2 6ac2 ruta dintre +e> ?ork &i Nremen Cn 18@E. 'u.2 /abbott, 4DiBBins9 e un 6ilo:o6 al 3iitorului. *r 6i absurd s2 Cncerc2m s2-l identi6ic2m cu 3reun scriitor din 3remea lui Poe. 1 Pundit1 c2rturar "indus. @ Iurrier: e 3orba de 8ranjois /arie-0"arles 8ourier Q1EE-181ER, socialist 6rance:, 6ondatorul comunit2Hilor de ti. phalanstere, unde toHi membrii C&i .rocur2 cele trebuincioase 3ieHii .rin munc2 6i:ic2 liber consimHit2. +roo> Iarm Institute Q18@1-18@ER, 6alansterul la care au aderat unii coleBi de -

.r232lioar2 unde 3indea bl2nuri de .isic2 &i de alte animale. Pundit &tie el ce &tie, CHi dai seamaO nu Cnca.e nici o Cndoial2. 0Ct de minunat se ade3ere&te :i de :i .ro6unda obser3aHie a "indusului *ries Totel 1 Qcitat2 de PunditR: 4Vedem, a&adar, cum, nu doar o sinBur2 dat2, sau de cCte3a ori, ci Cntr-o serie a.roa.e in6init2, acelea&i o.inii se re.et2 .rintre oameni, la nes6%r&it9-. F aprilie. ,uat leB2tura cu cuierul maBnetic Cnc2rcat cu secHiunea median2 a cablurilor teleBra6ice .lutitoare. *6lu c2, .e 3remea cCnd 5orse 1 a .us .entru .rima oar2 Cn 6uncHiune acest Ben de teleBra6, se socotea c2 ar 6i a.roa.e cu ne.utinH2 s2 se trans.orte .e mare cablurile. *cum, Cns2, nu .utem .rice.e Cn ce anume consta di6icultateaX Iat2 cum se sc"imb2 lumea. Tempora mutantur@ - scu:2breasl2 ai lui Poe, de .ild2, +at"aniel 5a>t"orne, era modelat du.2 .lanurile lui 8ourier. 48renc"man9 Q6rance:ulR era .e atunci .orecla dat2 irlande:ilor. Q8urrier, Cn enBle:2, bl2nar.R 1 *ristotel. 0itat din Meteorologia, I, iii, lucrarea 6ilo:o6ului Brec *ristotel Q18@-1-- C.e.n.R. 1 E 3orba de /orse, in3entatorul teleBra6ului. 4orse, adic2 Samuel 8. N. /orse Q1E91-18E-R, in3entatorul teleBra6ului electricO c6. A o mie i doua po!este a @ehere(adei& 0ablul translatlantic a 6ost instalat abia Cn 1866, dar .e 6undul oceanului &i nu la su.ra6aHa lui, a&a cum cre:use Poe. 5orse V cal QenBl.R. @ Se sc"imb2 3remurile QCn latin2, nu Cn etrusca XR. 0itatul 4Se sc"imb2 3remurile &i noi cu ele9 a 6ost deseori atribuit .oetului latin G3idiu. 02rHile de re6erinH2 moderne Cns2 atribuie e;.resia lui ,ot"air, Cm.2rat Q8@ -8==R al S6intului Im.eriu )oman, 6a.t consemnat de istoricul Norbonius. Posibil ca Poe s2 6i .reluat - 1

m2 c2 cite: din etrusc2. 0e ne-am 6ace 62r2 teleBra6ul atlanticT QPundit :ice c2 4atlantic9 era adPecti3ul 6olosit Cn 3ec"ime.R +e-am o.rit cCte3a minute ca s2 .unem cCte3a Cntreb2ri celor de .e cuterO .rintre alte 3e&ti str2lucite, am a6lat c2 *6ricia e s6C&iat2 de un r2:boi ci3il, Cn 3reme ce Cn ?uro.a &i *:ia1 ciuma C&i 6ace 6rumos datoria. +u-i cu ade32rat straniu c2, Cnainte ca umanitatea s2-&i 6i .roiectat asu.ra 6ilo:o6iei maBni6ica lumin2, oamenii erau obi&nuiHi s2 3ad2 Cn r2:boi &i-n cium2 ni&te calamit2HiT Ftiai c2 Cn tem.lele din 3ec"ime se rosteau ruB2ciuni anume .entru ca aceste rele QXR s2 nu se abat2 asu.ra omeniriiT +u-i a&a c2-i Breu de .rice.ut .e ba:a c2rui interes acHionau str2mo&ii no&triT Erau ei, oare, Cntr-atCt de orbi, CncCt s2 nu 3ad2 c2 distruBerea unui miliard de indi3i:i nu-i decCt Cn 6olosul maseiTX 7 aprilie. E 6oarte amu:ant s2 te caHeri .e scara de 6rCnB"ie ce duce s.re cre&tetul balonului &i s2 contem.li de acolo lumea CnconPur2toare. 'in nacel2 .ers.ecti3a nu-i c"iar atCt de cu.rin:2toareO .oHi 3edea 6oarte .uHin, Cn linie 3ertical2. 'ar &e:Cnd acolo Qde unde-Hi &i scriu aceste rCnduriR .e .lat6orma desc"is2 din cre&tet, a&ternut2 cu .erne boBate, .oHi 3edea tot ce se mi&c2, Cn toate direcHiile. 0"iar Cn cli.a asta se :2resc o sumedenie de baloane, .line de Cnsu6leHire, Cn 3reme ce 32:du"ul r2sun2 de :um:etul atCtor milioane de Blasuri omene&ti. *m au:it c2 atunci
atribuirea Bre&it2 din romanHul Euphues Q1=E8R al scriitorului enBle: [o"n ,#l# Q1==@E-16 6R. 1 *dic2 *6rica, Euro.a &i *sia. - -

cCnd ?ello> sau Qa&a .retinde PunditR Violet 1, care-a 6ost, se .are .rimul aeronaut, a susHinut .osibilitatea :borului Cn toate direcHiile .rin sim.la coborCre sau Cn2lHare .Cn2 la atinBerea unui curent 6a3orabil, contem.oranii nici n-au 3rut s2-l asculte, c2ci Cl considerau un soi de nebun inBenios, a3Cnd Cn 3edere c2 6ilo:o6ii QXR acelei 3remi .roclamau c2 un asemenea lucru e cu ne.utinH2. S2u c2, acum, mi se .are de neCnHeles cum de a .utut o treab2 atCt de e3ident lesnicioas2 s2 sca.e inteliBenHei sa!an#ilorde odinioar2. 'ar Cn toate e.ocile, a&a-:i&ii oameni de &tiinH2 au ridicat mari obstacole Cn calea .roBresului *rtei. 'esiBur, oamenii no&tri de &tiinH2 nu-s c"iar atCt de 6anatici ca aceia din 3ec"ime. *", am s2-Hi s.un ce3a 6oarte nostim .e c"estia astaX Ftiai c2 nu-s decCt o mie de ani de cCnd meta6i:icienii au consimHit s2-i u&ure:e .e oameni de strania Cnc"i.uire c2 ar e;ista numai dou %i posi.ile pentru atingerea ade!ruluiTX 0rede, dac2 .oHiX Se .are c2 demult, demult de tot, Cn noa.tea 3remurilor, a 6ost un 6ilo:o6 turc Qsau .oate "indusR, .e nume *ries Totel1. Gmul 2sta a introdus, sau Cn orice ca: a .ro.aBat ceea ce se numea metoda deducti32 sau a priori de in3estiBaHie. El a Cnce.ut cu ceea ce susHinea c-ar 6i ni&te a;iome, sau 4ade32ruri de la sine Br2itoare9, .entru a deduce din ele, 4Cn c"i. loBic9, conclu:iile. 0ei mai mari disci.oli ai s2i au 6ost un anume +euclid, &i un
1

'in alu:ia trans.arent2 la <ello= QBalbenR &i !iolet Q3ioletR, e 3orba .robabil de 0"arles Areen QCn enBl., 43erde9R, menHionat Cn n. E, supra& Sa3ans: 8orm2 ar"aic2 a lui sa!ants V sa3anHi Q6r.R. 1 Aries Totel: numele stClcit al 6ilo:o6ului Brec *ristotelO Aries, adic2 4berbecul9 - 3e:i n. 18 supra& - 1

anume 0ant1. Ei bine, *ries Totel 2la s-a bucurat de o autoritate su.rem2 .Cn2 la i3irea unui anume 5oB, .oreclit 4P2storul din Ettrick9-, care a .ro.o32duit o metod2 cu totul di6erit2, .e care-a bote:at-o a posteriori sau inducti32. Sistemul lui se ba:a Cn CntreBime .e sen:aHii. El .roceda .rin obser3area, anali:area &i clasi6icarea 6a.telor - instantiae naturae1, cum le denumise Cn limbaPul s2u a6ectat .otri3it unor leBi Benerale. $ntr-un cu3Cnt, metoda lui *ries Totel se Cntemeia .e noumena, iar metoda lui 5oB .e phenomena9. Ei bine, atCt de mare era admiraHia stCrnit2 de aceast2 din urm2 metod2, CncCt, odat2 introdus2, *ries Totel a c2:ut Cn di:BraHieO dar a s6Cr&it .rin a recC&tiBa o .arte din terenul .ierdut &i i s-a .ermis s2 Cm.art2 domeniul *de32rului cu ri3alul s2u mai modern. Sa!an#ii susHineau acum c2 sinBurele c2i .osibile de acces s.re cunoa&tere sCnt calea aristotelician2 &i calea baconian2. 4Naconian9 era, du.2 cum cred c2 b2nuie&ti, un adPecti3 n2scocit ca un ec"i3alent .entru "oB-ian Q.orcinR ec"i3alent mai sonor &i mai demn.
1

E 3orba de Euclid &i <ant Qal c2rui nume, transcris 0ant, Cnseamn2 Cn enBle:2 62H2rnicie.R Poe 6ace o con6u:ie 3oit2 Cntre 6ilo:o6ul enBle: 8rancis Nacon Q1=61-16-6R &i bardul scoHian [ames 5oBB Q1EE -181=R, su.ranumit 4P2storul Ettrick9. $n enBl., hog Cnseamn2 .orc, iar .a%on, sl2nin2. 1 instantiae naturae1 Cn latina medie3al2, 4e;em.le ale naturii9, Cns2 aceast2 colocaHie nu se B2se&te nic2ieri Cn o.era lui Nacon. @ noumena &i phenomena: ParBonul Punditei este .reluat din 6ilo:o6ul Berman Immanuel <ant, Cn a c2rui meta6i:ic2 noumena QesenHele, 4lucrul Cn sine9R se o.un a.arenHelor 6enomenale "phenomena$ ale 4lucrului Cn sine9. - @

Te asiBur, draBa mea .rieten2, c2 e;.un aceast2 c"estiune Cn modul cel mai corect, .e ba:a i:3oarelor celor mai certeO &i-Hi 3ei da lesne seama cum a contribuit o noHiune atCt de absurd2 c"iar Cn e;.resia ei la CntCr:ierea .roBresului ade32ratei cunoa&teri - care Cnaintea:2 a.roa.e in3ariabil .rin salturile intuiHiei1. Vec"ea noHiune reducea in3estiBaHiile la un sim.lu trO &i 3reme de sute de ani, admiraHia .entru 5oB mai ales a 6ost atCt de mare, CncCt s-a .us ca.2t, 3irtualmente, oric2rei BCndiri 3rednice de acest nume. +ici un om n-a Cndr2:nit s2 rosteasc2 3reun ade32r, .entru care s2 se simt2 Cndatorat e;clusi3 .ro.riului s2u suflet. +u conta dac2 ade32rul era c"iar demonstrat ca ade32r, c2ci sa!an#ii cu ca.ete .2trate ai acelei 3remi luau Cn considerare doar %alea 6olosit2 .entru a-l atinBe. +ici m2car nu se uitau la sco.ul urm2rit. 4S2 .ri3im miPloacele, numai miPloaceleX9 striBau ei. 'ac2, e;amin%nd miPloacele res.ecti3e, se constata c2 ade32rul nu intra nici Cn cateBoria *ries- Qadic2 NerbecR, nici Cn cateBoria 5oB, atunci sa!an#ii se mulHumeau s2-l .roclame nebun .e 4teoretician9 &i nu 3oiau s2 aib2 de-a 6ace cu el sau cu ade32rul lui. +u s-ar .utea susHine nici m2car c2 .rin metoda tCrC- &ului ar 6i 6ost .osibil s2 se aPunB2 la ade32r Cn decursul unei lunBi .erioade de tim., deoarece re.rimarea imagina#iei era o .acoste ce nu-&i B2sea nici un 6el de com.ensaHie Cn 3reo %ertitudine su.erioar2 con6erit2 de 3ec"ile metode de in3estiBare. Eroarea acestor [urmani, VranHuPi, InBlePi
1

Poe atraBe atenHia asu.ra im.ortanHei intuiHiei &i a imaBinaHiei. [oc de cu3inte intraductibil: *ries Cnseamn2 :odia berbecului. - =

&i *mricani1 Qace&tia din urm2 6iind str2mo&ii no&tri direcHiR era Cntrutotul asem2n2toare cu eroarea .rost2nacului care-&i Cnc"i.uie c2 3ede cu atCt mai bine un obiect, cu c%t Cl Hine mai a.roa.e de oc"ii lui. Gamenii ace&tia se l2sau orbiHi de detalii. 0Cnd .rocedau ca 5oB, 46a.tele9 lor nu erau adesea cCtu&i de .uHin 6a.te - ceea ce n-ar 6i a3ut .rea mare im.ortanH2, dac2 n-ar 6i fost date dre.t 6a.te &i socotite Cn mod obliBatoriu ast6el, .entru c2 .2reau s2 6ie 6a.te. 0Cnd .2&eau .e 0alea Nerbecului, nu merBeau mai dre.t decCt cornul numitului animal, .entru c2 n a!eau ni%iodat 3reo a;iom2 ade32rat2. 8oarte orbi trebuie s2 6i 6ost, ca s2 nu 3ad2 acest lucru, c"iar .e 3remea lor, c2ci Cnc2 de .e atunci multe dintre a;iomele cele mai 4Cnd2tinate9 6useser2 res.inse. Nun2oar2, 4E; ni"ilo ni"il 6it9 - 4nu se .oate acHiona de la distanH29, 4nu e;ist2 anti.o:i9 sau 4din lumin2 nu .oate ie&i Cntuneric9 toate aceste :icale &i :eci de altele asem2n2toare lor, admise .e 3remuri 62r2 &o32ire ca ni&te a;iome, au 6ost socotite, c"iar Cn e.oca la care m2 re6er, ca im.osibil de susHinut. 0Ct de absurd2 era, a&adar, st2ruinHa acelor oameni de a acorda credit 4a;iomelor9 ca unor temelii imuabile ale *de32ruluiX 'ar .Cn2 &i Cn 6ormul2rile celor mai serio&i dintre BCnditorii lor .oate 6i lesne demonstrat2 :2d2rnicia &i &ubre:enia a;iomelor Cn Beneral. 0ine era cel mai
1 -

E 3orba de Bermani, 6rance:i, enBle:i &i americani. 4'in nimic nimic nu se na&te9 - ba:a 6i:icii e.icureice, e;.resie rostit2 .e la =9= C.e.n. de .oetul Brec *lceu Q8raBmentul 1E1R. Poe 3a 6i .utut 3edea te;tul latin Cn 5enr# 8ieldinB, Essa< on Kothing, secH. 1 Q1E= R: 4+imic nu-i mai 6als decCt 3ec"iul .ro3erb care... este Cn Bura tuturor: E) nihilo nihil fit/& ,a S"akes.eare: 4'in nimic nu se na&te nimic9 "3egele ;ear, *ct. I, sc. 1, 9 R. - 6

serios dintre loBicienii lorT Ia s2 3edemX /2 duc s2-l Cntreb .e Pundit &i m2 Cntorc .este-un minut... *m B2sitX Iat2, am aici o carte scris2 cu a.roa.e o mie de ani Cn urm2 &i tradus2 recent din InBle:2 limb2 care, Cn treac2t 6ie s.us, .are s2 6i stat la temelia *mricanei. Pundit s.une c2 e ou siBuranH2 cea mai de&tea.t2 scriere 3ec"e .e aceast2 tem2, a loBicii. *utorul Qun ti. 6oarte a.reciat .e 3remea luiR era un anume /iller, sau /ill &i se menHionea:2, Cn leB2tur2 cu dCnsul, ca un detaliu de oarecare Cnsemn2tate, 6a.tul c2 a3ea un cal de moar2 bote:at Nent"am1. 'ar s2 r2s6oim .uHin tratatulX 40a.acitatea sau inca.acitatea de a-l conce.e :ice domnul /ill, .e bun2 dre.tate - nu 3a 6i Cn nici un ca: socotit2 ca un criteriu ale ade32rului a;iomatic9. 0are om modern Cn toate minHile lui, s-ar BCndi 3reodat2 s2 conteste acest truismT SinBurul lucru care trebuie s2 ne mire este: cum se 6ace c2 domnul /ill a socotit necesar s2 .omeneasc2, m2car Cn treac2t, de o treab2 atCt de e3ident2T PCnaici, merBe, dar "ai s2 3edem mai de.arte. 0e s.une dumnealuiT 40ontrariile nu .ot 6i deo.otri32 de ade32rate, adic2 nu .ot coe;ista Cn natur29. Prin asta, domnul /ill 3rea s2 s.un2, de .ild2, c2 un co.ac trebuie s2 6ie un co.ac, &i nimic altce3a - nu .oate 6i Cn acela& tim. un co.ac &i un neco.ac. 8oarte bineX 'ar eu Cl Cntreb: de ceT Iar r2s.unsul
1

0on6u:ie 3oit2 Cntre 6ilo:o6ul enBle: [o"n Stuart /ill Q18 618E1R &i [oe /iller Q168@-1E18R, autorul unei 6aimoase com.ilaHii de bancuri. Poe 6ace adesea alu:ii r2ut2cioase la adresa teoriilor utilitariste ale 6ilo:o6ului enBle: [erem# Nent"am Q1E@8-181-R. 0ele trei citate de mai sus &i cele dou2 din .araBra6ele urm2toare sCnt ada.tate du.2 [. S. /ill, Sistemul logi%ii, 0artea a II-a, 4'es.re raHionament9, secH. =-E. $n ediHia a 1 -a, ,ondra, 18E9, ... -E6 &i 111. - E

dumnealui e acesta - &i nu .retinde c-ar .utea 6i 3reodat2 altce3a decCt acesta: 4Pentru c2 e cu ne.utinH2 s2 conce.em c2 ambele contrarii ar .utea 6i ade32rate9. 'ar acesta nu-i de 6el un r2s.uns, de 3reme ce el Cnsu&i admitea, ce3a mai Cnainte, ca .eun truism, c2 4ca.acitatea sau inca.acitatea de a-l conce.e nu 3a 6i Cn nici un ca: socotit2 ca un criteriu al ade32rului a;iomatic9. Eu le re.ro&e: acestor oameni de alt2dat2 nu atCta loBica lor, care, .otri3it .ro.riilor lor m2rturisiri, este cu totul neCntemeiat2, li.sit2 de 3aloare &i 6ante:ist2, cCt 6a.tul c2 inter:iceau, solemn &i .roste&te, ori%e alt2 cale de acces s.re ade32r, orice alt miPloc de a-l atinBe, Cn a6ara celor dou2 c2i absurde - calea tCrC&ului &i calea mersului .e 6uri& - la care au Cndr2:nit s2 reduc2 su6letul, dornic Cndeosebi s2 :boare. *.ro.o, draB2 .rieten2, nu cre:i c2 doBmaticii aceia de odinioar2 ar 6i r2mas uimiHi dac2 li s-ar 6i demonstrat .e care anume dintre cele dou2 c2i a 6ost atins, de 6a.t, cel mai im.ortant &i mai sublim din toate ade32rurile lorT /2 re6er la ade32rul Bra3itaHiei. +e>ton Ci datorea:2 acest ade32r lui <e.ler1. Iar <e.ler a recunoscut c2 a ghi%it cele trei leBi ale sale - aceste trei leBi ale leBilor, care l-au dus .e marele matematician inBle: la desco.erirea .rinci.iului s2u, ba:a oric2rui .rinci.iu 6i:ic - dincolo de care intr2m Cn Cm.2r2Hia meta6i:icii. <e.ler a B"icit, cu alte cu3inte &i-a imaginat. El era eminamente un 4teoretician9, termen ast2:i atCt de
1

E 3orba des.re matematicianul &i 6ilo:o6ul britanic Isaa% Ke=ton Q16@--1E-ER &i des.re astronomul Berman 2ohannes Jepler Q1=E1-161 R, 6aH2 de caro Poe nutrea o sincer2 admiraHie. - 8

res.ectat, dar socotit .e 3remuri atCt de dis.reHuitor. +-ar 6i 6ost, de asemenea uluiHi sobolii aceia b2trCni dac2 li s-ar 6i e;.licat .e care anume dintre cele dou2 4c2i9 de:leaB2 un cri.toBra6 o cri.toBram2 neobi&nuit de eniBmatic2, sau .e care anume dintre ele a Cndre.tat 0"am.ollion omenirea s.re ade32rurile trainice &i a.roa.e nelimitate ce au re:ultat din desci6rarea de c2tre el a "ieroBli6elor1T $nc2 un cu3Cnt .e aceast2 tem2 &i n-am s2 te mai .lictisesc. +u-i, oare, ciudat la culme 6a.tul c2 oamenii ace&tia 6anatici, care tr2nc2nesc Cntr-una des.re %ile s.re ade32r, au r2mas Cn a6ara c2ii ce ne a.are acum atCt de lim.ede ca su.rema cale aceea a 0oncordanHeiT +u Hi se .are straniu c2 n-au dedus din creaHia di3in2 6a.tul de Cnsemn2tate 3ital2 c2 o concordanH2 .er6ect2 Cnseamn2 nea.2rat un ade32r absolutT 0e e3ident a de3enit .roBresul nostru din cli.a cCnd a 6ost .roclamat acest ade32rX 0ercetarea a 6ost smuls2 din B"earele sobolilor- &i dat2, ca o obliBaHie, .e mCna sinBurilor BCnditori ade32raHi - oamenii Cn:estraHi cu o imaBinaHie a.rins2. *ce&tia, Cntr-ade32r, teoreti(ea(. 0u ce striB2te .line de dis.reH mi-ar CntCm.ina aceste cu3inte .2rinHii no&tri, dac-ar a3ea .osibilitatea s2 .ri3easc2 .este um2rul meuX 'a, oamenii ace&tia teoreti(ea(, iar teoriile lor sCnt doar corectate, reduse, sistemati:ate - cur2Hate, Cncet-Cncet, de :Bura non-concordanHei .Cn2 cCnd, Cn cele din urm2, o concordanH2 des23%r&it2 iese la i3eal2 cu o e3idenH2 ce-i 6ace c"iar &i .e cei mai Brei de ca. s2
1

Pentru 0"am.ollion &i 3ec"ea scriere eBi.tean2, 3e:i introducerea &i notele la Cte!a !or.e %u o mumie& Pentru 4soboli b2trCni9, c6. D. S"akes.eare, 4amlet, *ct. I, sc. V, 16-. - 9

identi6ice Cn ea. tocmai .entru c2 este concordanH2, un ade!r absolut &i de n2t2B2duit. 9 aprilie.

+oul Ba: 6ace minuni, laolalt2 cu materialul cel nou, Buta.erca. 0Ct de siBure, de comode &i de con3enabile sub toate as.ectele sCnt baloanele noastre moderneX Iat2 unul, uria&, care se a.ro.ie de noi cu cel .uHin o sut2 cinci:eci ele mile .e or2. Pare s2 6ie ticsit de oameni - s2 tot 6ie trei sau c"iar .atru sute de .asaBeri - &i totu&i :boar2 la o altitudine de circa o mil2, .ri3ind cu dis.reH su3eran s.re s2r2cuHii de noi. G sut2 sau c"iar dou2 sute de mile .e or2 e o 3ite:2 de :bor destul de redus2, la urma urmei. /ai Hii minte c2l2toria noastr2 cu trenul de-a curme:i&ul continentului <anada>1T 82cea trei sute de mile .e or2X *sta c2l2torieX +u 3edeai, Cns2, nimic, &i n-a3eai nimic de 62cut - decCt s2 6lirte:i, s2 .etreci &i s2 danse:i Cn saloanele alea Bro:a3e. /ai Hii minte ce sen:aHie ciudat2 a3eai cCnd, din CntCm.lare, :2reai un crCm.ei de lume .rin 6erestrele 3aBoanelor care .arc2 :burauT Totul .2rea una cu .2mCntul, o mass2 in6orm2. $n ce m2 .ri3e&te, trebuie s2 recunosc c2 .re6eram s2 c2l2toresc Cn trenurile mai lente, care 62ceau o sut2 .e or2. 0om.artimentele lor a3eau Beamuri &i le .uteai c"iar desc"ide, iar .ri3eli&tea era destul de clar2. Pundit s.une c2 traseul marii c2i 6erate s.re <anada> trebuie s2 6i 6ost stabilit, Cntr-o oarecare m2sur2, cu 3reo nou2 sute de ani Cn urm2 -X Na,
1 -

4<anada>9 e numele Beneric dat de 6uturieni *mericilor. $n 18@@, *sa D"itne# Q1E9E-18E-R, om de a6aceri ne>#orke:, umblat .rin 0"ina &i con3ins de a3antaPele unei c2i 6erate -1

merBe .Cn2 acolo, CncCt a6irm2 c2 Cnc2 ar mai 6i 3i:ibile unele urme, a3Cnd o 3ec"ime cam ca aceea de care Hi-am .omenit. Era, .are-se, o cale 6erat2 cu numai dou2 rCnduri de &ineO a noastr2 are, du.2 cum &tii, dou2s.re:ece, &i alte trei .atru sCnt Cn .reB2tire. Finele 3ec"i erau 6oarte subHiri &i a&e:ate atCt de a.roa.e una de alta, CncCt .ar, .otri3it conce.Hiei noastre moderne, destul de .recare, dac2 nu c"iar .ericuloase la e;trem. +ici ecartamentul 6olosit ast2:i - de cinci:eci de .icioare - nu-i considerat su6icient de siBur. $n ce m2 .ri3e&te, nu m2 Cndoiesc c2 Cn 3ec"ime o 6i e;istat, a&a cum a6irm2 Pundit, o cale 6erat2 oarecare, c2ci nimic nu .oate 6i mai lim.ede, du.2 .2rerea mea, decCt 6a.tul c2, Cntr-o anumit2 .erioad2 - desiBur cu cel .uHin &a.te secole Cn urm2 - continentul <anada> din nord &i cel din sud erau unite1, &i atunci, <anada>dienii erau obliBaHi s2 construiasc2 o mare cale 6erat2 intercontinental2. ? aprilie. Plictisul m2 de3or2. Pundit e sinBurul om de .e bord cu care se .oate sta de 3orb2, iar bietul de el nu-i Cn stare s2 aborde:e 3reun alt subiect decCt antic"itatea. Fi-a .ierdut o :i CntreaB2 ca s2 m2 con3inB2 c2 amri- canii din 3ec"ime se autogu!ernau - au:i ce absurditateX - &i c2 tr2iau Cntr-un soi de con6ederaHie ba:at2 .e .rinci.iul
transcontinentale, a .re:entat 0onBresului un .roiect Cn acest sens care s2 leBe ,acul /ic"iBan de Gceanul Paci6ic. Prima linie transcontinental2 a 6ost inauBurat2 abia Cn mai 1869. 1 0analul Panama a 6ost desc"is tra6icului maritim la 1= auBust 191@. -11

46iecare .entru sine Cnsu&i9, du.2 modelul 4cCinilor din .reerie91 des.re care scrie Cn c2rHi. El .retinde c2 amricanii .orneau de la ideea ultrabi:ar2 c2 toHi oamenii s-ar na&te liberi &i eBali - cCnd leBile BradaHiei Bu3ernea:2 atCt de 3i:ibil toate 6enomenele, atCt Cn uni3ersul moral, cCt &i Cn cel 6i:ic. 8iecare om 43ota9, adic2 se amesteca Cn treburile ob&te&ti, .Cn2 cCnd, Cn cele din urm2, s-a constatat c2 4treaba 6iec2ruia9 Cnseamn2, de 6a.t, treaba nim2nui, &i c2 4)e.ublica9 Qa&a 6usese bote:at sistemul acela absurdR era li.sit2 de orice Bu3ernare. Se .o3este&te, totu&i, c2 .rima Cm.rePurare care a :druncinat, Cn mod deosebit, automulHumirea 6ilo:o6ilor care conce.user2 aceast2 4)e.ublic29, a 6ost uluitoarea desco.erire c2 su6raBiul uni3ersal d2dea loc unor combinaHii 6rauduloase, cu aPutorul c2rora se .uteau CnreBistra oricCnd orice num2r dorit de 3oturi, 62r2 .osibilitatea .reCntCm.in2rii sau m2car detect2rii acestei 6raude de c2tre 3reun .artid CndeaPuns de tic2los .entru a nu se ru&ina de ea. G re6lecHie sumar2 asu.ra acestei desco.eriri a 6ost su6icient2 .entru a scoate Cn e3idenH2 consecinHele, &i anume, c2 lic"elismul tre.uia s2 .redomine - Cntr-un cu3Cnt, c2 un Bu3ern re.ublican nu .utea 6i niciodat2 altce3a decCt un Bu3ern de lic"ele. $n 3reme ce 6ilo:o6ii erau ocu.aHi s2 ro&easc2 de .ro.ria lor nero:ie de a nu 6i .re32:ut acest r2u ine3itabil, &i .Cn2 s2 n2scoceasc2 ei alte teorii, .roblema a 6ost re:ol3at2 brusc de un ti. .e nume /GN-, care-a luat totul Cn mCinile lui &i a Cntemeiat un reBim des.otic, Cn com.araHie cu care
1

G s.ecie de ro:2toare "C<nom<s ludo!i%ianus$ asem2n2toare 3e3eriHei, care tr2ie&te Cn *merica de +ord. *dic2 4Aloata9. -1-

dictaturile 6abulo&ilor Sero &i 5ello6aBabalus1 erau ni&te reBimuri res.ectabile &i c"iar aBreabile. *cest /GN Qcare era &i str2in, .e deasu.raR a 6ost, se .are, cel mai odios dintre oamenii care-au 62cut 3reodat2 umbr2 .2m%ntului. (ria& de statur2, era insolent, ra.ace, murdarO a3ea 6ierea unui bou, inima unei "iene &i creierul unui .2un. $n cele din unm2 a murit, e.ui:at de .ro.ria-i enerBie. Totu&i a 6ost &i el de 6olos, ca orice lucru, oricCt de r2u, .entru c2 a ser3it omenirii o lecHie .e care ea n-o uit2 nici .Cn2 ast2:i, &i anume, c2 nu trebuie s2 .2&easc2 niciodat2 .e un drum contrar analoBiilor naturale. 0Ct des.re re.ublicanism, nu se .oate B2si .entru el nici o analoBie cu ce3a de .e 6aHa .2m%ntului - a6ar2 doar de 4cCinii din .reerie9, e;ce.Hie ce .are a demonstra, cel mult, c2 democraHia este o admirabil2 6orm2 de Bu3ern2mCnt - .entru cCini. L aprilie. *sear2 am .utut 3edea, 6oarte clar, *l."a ,#rae-, al c2rei disc, :2rit .rin oc"eanul comandantului nostru, descrie un unB"i de o Pum2tate de Brad, &i seam2n2 6oarte mult cu imaBinea Soarelui, cCnd Cl .ri3e&ti cu oc"iul liber, Cntr-o :i cu ceaH2. 'e&i incom.arabil mai mare decCt Soarele nostru, *l."a ,#rae Ci seam2n2 mult Cn .ri3inHa .etelor, a atmos6erei &i Cn alte asemenea detalii. Pundit Cmi s.une c2 abia Cn secolul trecut a Cnce.ut s2 6ie b2nuit2 relaHia binar2 dintre aceste dou2 cor.uri
1

+ume stClcite ale Cm.2raHilor romani +ero &i 5elioBabal QElaBabalR. 5elioBabal e menHionat Cn Nilliam Nilson &i O dihanie %t patru&Omul Oiraf& Alpha ;irae1 VeBa - 3e:i ;igeia, MM3, n. 1@, .. @91. -11

cere&ti. /i&carea 3i:ibil2 a sistemului nostru Cn s.aHiul ceresc era, oricCt ar .2rea de ciudat, .us2 Cn ra.ort cu orbita unei .rodiBioase stele a6late Cn centrul Bala;iei. Se a6irma c2 Cn Purul acelei stele, sau Cn orice ca: Cn Purul unui centru de Bra3itate comun tuturor cor.urilor cere&ti din 0alea ,a.telui &i b2nuit a 6i unde3a a.roa.e de *lc#on 1 din constelaHia Pleiadelor, se rotea 6iecare din .omenitele cor.uri, .laneta noastr2 e;ecut%nd aceast2 rotaHie Cntr-un inter3al de 11E de aniX +oi, cu luminile de care dis.unem ast2:i, cu uria&ele noastre miPloace telesco.ice etc. .utem desiBur CnHeleBe cu Breu temeiurile unei asemenea idei. Primul care a .ro.o32duit-o a 6ost un anume /udler-. Este de .resu.us c2 a aPuns la aceast2 i.ote:2 n2stru&nic2 .rintr-o sim.l2 analoBieO dar ar 6i 6ost ca:ul s2 ado.te m2car o analoBie dinamic2. 'e 6a.t, era suBerat2 e;istenHa unui mare Blob centralO .Cn-aici, /udler era consec3ent. 'ar acest Blob central ar 6i trebuit s2 6ie, Cn dinamica lui, mai mare decCt toate .lanetele CnconPur2toare luate laolalt2. S-ar 6i .utut .une atunci Cntrebarea: 4de ce nu-l 3edem noi9, mai ales noi, cei, care ocu.2m :ona median2 a Bala;iei, adic2 Cnsu&i locul lCnB2 care trebuie s2 6ie situat acest Soare central de neconce.ut. *Puns la acest .unct, astronomul s-a re6uBiat, .oate, Cn i.ote:a non-lumino:it2Hii,
1 -

Al%<on1 steaua .rinci.al2 din constelaHia Pleiadelor Cn Taurus. $n 6a.t e 3orba de astronomul Berman 2ohann 4einri%h !on M`dler Q1E9@-18E@R, care a .ublicat 5ie Centralsonne Cn 18@6, Cn care .ro.unea un sistem al tuturor sistemelor solare ale Bala;iei care Bra3itea:2 Cn Purul unei stele centrale. 'iscuHia urm2toare este am.lu elaborat2 Cn Eure>a, .araBra6ele -1---=. -1@

abandonCnd brusc analoBia. 'ar c"iar admiHCnd c2 Blobul central ar 6i ne-luminos, cum a .utut el s2-i e;.lice inca.acitatea de a de3eni 3i:ibil .rin miPlocirea nenum2raHilor sori str2lucitori ce-&i trimit ra:ele Cn toate direcHiile, Cn Purul luiT 0eea ce a susHinut astronomul Cn cele din urm2 a 6ost doar e;istenHa unui centru de Bra3itate comun tuturor .lanetelor rotitoare, dar &i aici analoBia trebuie s2 6i 6ost abandonat2. E ade32rat c2 sistemul nostru se rote&te Cn Purul unui centru de Bra3itate comun, dar 6ace aceasta Cn leB2tur2 cu, &i ca o consecinH2 a unui soare concret, a c2rui mas2 o contrabalansea:2 .e aceia a restului sistemului. 0ercul matematic e o curb2 com.us2 dintr-o in6initate de linii dre.teO dar aceast2 noHiune de cerc, noHiune .e care, Cn .ers.ecti3a CntreBii Beometrii terestre, o consider2m .ur matematic2, s.re deosebire de cea .ractic2, este de 6a.t sinBura noHiune .ractic2 .e care a3em dre.tul s-o conce.em Cn ra.ort cu acele cercuri titanice de care trebuie s2 Hinem seama, cel .uHin Cn Cnc"i.uirea noastr2, atunci cCnd .resu.unem c2 sistemul nostru, cu sateliHii s2i, se rote&te Cn Purul unui .unct situat Cn centrul Bala;iei, Cncerce 3reun om, oricCt de .uternic2 i-ar 6i imaBinaHia, s2 6ac2 m2car un .as .e calea CnHeleBerii unui circuit atCt de 6antasticX +-ar 6i de loc .arado;al s2 se s.un2 c2 un 6ulBer, tra3ersCnd de-a .ururi circum6erinHa acestui cerc de neconce.ut, nu s-ar abate nici o cli.2 de la linia drea.t2, c2 drumul Soarelui nostru de-a lunBul unei ast6el de circum6erinHe, sau c2 direcHia Bala;iei noastre .e o asemenea orbit2 s-ar abate Q.entru o minte omeneasc2R de la linia drea.t2, 6ie m2car cu o iot2 c"iar Cn decurs de un milion de ani - iat2 o te:2
-1=

ce nu se .oate susHine, &i totu&i astronomii de odinioar2 erau, se .are, is.itiHi s2 cread2 c2 o curb2 net2 ar 6i de3enit Cn decursul scurtei perioade a istoriei astronomiei, Cn acest neant absolut .e care-l re.re:int2 dou2 sau trei mileniiX E Breu de CnHeles cum se 6ace c2 nu le-a dat .rin minte un asemenea raHionament, care le-ar 6i suBerat numaidecCt ade32rata situaHie - c2 Soarele nostru &i *l."a ,#rae e;ecut2 o mi&care de re3oluHie binar2 Cn Purul unui centru de Bra3itaHie comunX X aprilie. *sear2 ne-am continuat distracHiile astronomice. *m .utut 3edea, 6oarte clar, cei cinci asteroi:i ne.tunieni, &i-am urm2rit cu mult interes o.eraHiunea de a&e:are a unui .estament uria& la temelia noului tem.lu ce se construie&te la 'a."nis1, Cn ,un2. E amu:ant cCnd te BCnde&ti c2 ni&te 62.turi atCt de minuscule ca locuitorii lunii, care nu seam2n2 mai de loc cu oamenii, au do3edit un Beniu te"nic Cntr-atCt de su.erior .ro.riului nostru Beniu. E Breu, de asemenea, s2 conce.i c2 uria&ele mase, .e care aceste 62.turi le mCnuiesc cu atCta u&urinH2, sCnt de 6a.t li.site de .ondere, .recum ne s.une Cns2&i raHiunea noastr2. 8 aprilie.

'ac2 reu&ea s2 continue 4ans Pfaall, Poe ar 6i discutat .robabil &i des.re locuitorii de .e ,un2. 4'a."nis9 nu e numele real al nici unei 6ormaHiuni lunare, Cn mitoloBia Breac2, 4'iana9, :eiHa lunii, e .atroana .2storului 'a."nis. -16

E3rikaX Pundit trium62. (n balon din <anada> a trecut ast2:i .e lCnB2 noi &i ne-a aruncat .e bord mai multe :iareO ele conHin unele in6ormaHi e;trem de bi:are Cn leB2tur2 cu antic"it2Hile <anada>iene, sau, mai bine :is, amricane. Ftii, cred, c2 s-a lucrat tim. de cCte3a luni la .reB2tirea terenului .entru o nou2 6CntCn2 Cn Paradis1 - .rinci.ala Br2din2 a $m.2ratului. Se .are c2 Paradisul a 6ost, literalmente, din 3remi imemoriale, o insul2 - adic2, 6rontiera ei nordic2 a 6ost totdeauna Q.otri3it celor mai 3ec"i documenteR un rCu sau, mai bine :is, un braH de mare 6oarte CnBust. NraHul acesta a 6ost l2rBit, tre.tat-tre.tat, .Cn2 cCnd a aPuns la actuala lui l2Hime de o mil2. ,unBimea insulei este de nou2 mile, dar l2Himea ei 3aria:2. $ntreaBa insul2 Qcel .uHin a&a .retinde PunditR a 6ost cCnd3a, cu 3reo o.t 3eacuri Cn urm2, aco.erit2 cu case, unele din ele Cnalte de cCte dou2:eci de etaPeO dintr-un moti3 Breu de e;.licat, terenul de acolo era socotit deosebit de .reHios. 'ar catastro6alul cutremur din anul - = a distrus Cn a&a "al ora&ul Qera .rea Cntins ca s2 .oat2 trece dre.t un satR, CncCt nici cei mai neobosiHi dintre ar"eoloBii no&tri n-au reu&it s2 e;traB2 de acolo su6iciente date Qsub 6orm2 de mone:i, medalii sau inscri.HiiR, .entru a elabora m2car sc"ema unei teorii Cn leB2tur2 cu mora3urile, obiceiurile etc., ale locuitorilor aboriBeni. *.roa.e sinBurul lucru .e care Cl &tiam .Cn-acum des.re ei este c2 62ceau .arte din tribul s2lbaticilor <nickerbocker- care bCntuiau .e
1

4Paradis9 Cnseamn2 4.arc9. Poe trimite la Park 8ountain de lCnB2 0it# 5all, Cn +e> ?orkO insula e /an"attan, unul dintre cele cinci cartiere ale ora&ului +e> ?ork. Jni%>er.o%>eri1 descendenHi ai .rimilor coloni&ti olande:i stabiliHi Cn *merica, satiri:aHi de scriitorul american Das"inBton -1E

continent .e 3remea cCnd acesta a 6ost desco.erit .entru .rima oar2 de c2tre )ecorder )iker 1, un ca3aler al ,Cnei de *ur. 'e&i s2lbatici, ei nu erau totu&i de 6el neci3ili:aHi, c2ci culti3au di6erite arte &i c"iar &tiinHe, Cntr-o manier2 .ro.rie lor. Se .o3este&te des.re ei c2 erau isteHi Cn multe .ri3inHe, dar c2 su6ereau de o ciudat2 monomanie, aceea de a construi ceea ce, Cn limba amrican2 3ec"e, se numea 4biserici9 - un soi de .aBode, 62cute .entru adorarea a doi idoli, cunoscuHi sub numele de *VE)E &i /G'b. $n cele din urm2, se .are c2 nou2 :ecimi din insul2 au 6ost aco.erite de biserici. Se s.une, deasemenea, c2 6emeile erau de6ormate Cn c"i. ciudat de o .rotuberanH2 natural2 Cn :ona dorsal2 in6erioar2 - de&i aceast2 .rotuberanH2 era socotit2, ine;.licabil, ca un lucru 6rumos. 'ou2-trei .o:e Cn62Hi&Cnd aceste stranii 6emei ni s-au .2strat Cn c"i. miraculos. S2u c2 arat2 6oarte, 6oarte ciudate - ce3a Cntre un curcan &i un dromader. Ei bine, aceste cCte3a detalii sCnt a.roa.e sinBurele care au aPuns .Cn2 la noi Cn leB2tur2 cu str23ec"ii <nickerbockeri. Se .are, totu&i, c2 Cn 3reme ce s2.au Cn centrul Br2dinii Cm.2ratului Qcare aco.er2, du.2 cum &tii, CntreaBa insul2R, ni&te lucr2tori au dat .este un bloc de Branit, de o 6orm2 cubic2 e3ident ci:elat2 cu dalta, Cn Breutate de cCte3a sute de 6unHi. Se .2strase Cn stare bun2, 62r2 a 6i su6erit 3i:ibil de
Ir3inB Q1E81-18=9R, care semna cu .seudonimul 4'iedric" <nickerbocker9. 1 3i%hard 3i>er Q1EE1-18@-R, .olitician ne>#orke:, c2ruia .oetul 8it:-Areene 5alleck i-a dedicat 6aimoasa .oe:ie To the 3e%order& Grdinul ,Cnii de *ur QCn enBl. 4Aolden 8leece9RO 3erbul 4to 6leece9 Cnseamn2 4a Pu.ui9O asu.ra lui )iker .lanau Cntr-ade32r sus.iciuni cum c2 i-ar 6i [u.uit9 .e oameni de aurul lor. -18

.e urma cutremurului care-l Cn6undase Cn .2mCnt. Pe una din 6eHele lui s-a B2sit o les.ede de marmur2 cu o ins%rip#ie QCnc"i.uie&te-HiXR, o ins%rip#ie %itea#X Pundit e Cn al &a.telea cer. 'eta&Cnd les.edea, au dat .este o ca3itate, care conHinea o lad2 de .lumb um.lut2 cu 6elurite mone:i, un lunB .omelnic de nume, mai multe scri.te ce .ar a sem2na cu ni&te :iare, &i alte documente de mare interes .entru un ar"eoloBX +u Cnca.e nici o Cndoial2 c2 toate acestea sCnt relic3e americane autentice, a.arHinCnd tribului numit <nickerbocker. Siarele aruncate .e bordul balonului nostru sCnt .line de re.roduceri Cn fa%simil ale mone:ilor, manuscriselor, te;telor ti.oBra6ice etc., etc. Transcriu .entru .l2cerea ta inscri.Hia <nickerbocker de .e les.edea de marmor2: *0E*STb PI*T)b 'E TE/E,IE * /G+(/E+T(,(I $+05I+*T /E/G)IEI ,(I GEORGE (ASHINGTON * 8GST P(Sb 0( 0E)E/G+I* 0(VE+ITb $+ SI(* 'E 19 G0TG/N)IE 18@E SI(* *+IVE)Sb)II 0*PIT(,*)II ,G)'(,(I 0G)+D*,,IS $+ 8*a* AE+E)*,(,(I D*S5I+ATG+ ,* ?G)<TGD+, *.'. 1E81, S(N *(SPI0II,E *SG0I*aIEI 0ETbaE+I,G) 'I+ +ED ?G)< PE+T)( /G+(/E+T(, ,(I D*S5I+ATG+1
1

$n 18@1 s-a 62cut o list2 de donaHii .entru .roiectul acestui monument, Cn 18@E s-a a&e:at .iatra de temelie Cn s.eranHa c2 3or 6i stimulaHi &i alHi donatori. E3enimentul a .rilePuit am.le ceremonii: o .arad2, sal3e de tun, discursuri, oda lui AeorBe -19

ai-am transcris cu3Cnt cu cu3Cnt, te;tul Cntr-o t2lm2cire 62cut2 c"iar de Pundit, a&a c2 nu poate 6i nici o Bre&eal2. *ceste .uHine cu3inte arunc2 lumin2 asu.ra multor lucruri im.ortante, dintre care nu cel mai .uHin interesant este 6a.tul c2 Cn urm2 cu o mie de ani, monumentele reale nu mai erau la mod2 - &i .e bun2 dre.tate - oamenii mulHumindu-se, cum 6acem &i noi acum, cu sim.la menHionare a intenHiei lor de a ridica un monument Cntr-un 3iitor oarecareO .iatra de temelie era .us2 cu BriP2 s2 stea 4sinBuratic2 &i solitar291 Qscu:2-m2 c2-Hi cite: din marele .oet american NontonXR ca o c"e:2&ie a m2rinimoasei inten#ii. Vedem, de asemenea, 6oarte clar, din aceast2 admirabil2 inscri.Hie, cum, unde &i cine a 62cut marca ca.itulare .omenit2. HndeT ,a ?orkto>n Qoriunde 3a 6i 6ost situat2 localitatea astaR. CineT Aeneralul 0orn>allis- Qde bun2 seam2 un boBat neBustor de BrCneR. El a ca.itulatX Inscri.Hia comemorea:2 ca.itularea lui, a acestui 4lord 0orn>allis9. SinBura Cntrebare ce se .une este de a &tii .entru ce anume doreau s2lbaticii aceia ca.itularea luiT 'ar cCnd ne amintim c2 ei erau ni&te canibali declaraHi, aPunBem la Cnc"eierea c2 doreau
Po.e /orris, cCntat2 de = de cori&ti 4cu mare eclat9, du.2 cum consemna Ke= Qor> 5ail< Tri.une Q- octombrie 18@ER. /onumentul n-a 6ost terminat niciodat2. 1 $n 18@1 s-a 62cut o list2 de donaHii .entru .roiectul acestui monument, Cn 18@E s-a a&e:at .iatra de temelie Cn s.eranHa c2 3or 6i stimulaHi &i alHi donatori. E3enimentul a .rilePuit am.le ceremonii: o .arad2, sal3e de tun, discursuri, oda lui AeorBe Po.e /orris, cCntat2 de = de cori&ti 4cu mare eclat9, du.2 cum consemna Ke= Qor> 5ail< Tri.une Q- octombrie 18@ER. /onumentul n-a 6ost terminat niciodat2. 0orn V .orumb, BrCne. --

s2 6ac2 din el cCrnaHi. 0Ct des.re %umT, nici un limbaP n-ar .utea 6i mai e;.licit. ,ordul 0orn>allis a ca.itulat Q.entru a 6i 62cut cCrnaHiR, 4sub aus.iciile *sociaHiei .entru monumentul lui Das"inBton9 desiBur 3reo instituHie caritabil2 .entru a&e:area .ietrelor de temelie. W 'ar, 0eruleX ce se-CntCm.l2T *"a, am .rice.utX balonul s-a s.art, &i 3om c2dea Cn mare. /ai am doar r2Ba:ul s2 adauB c2, du.2 o lectur2 su.er6icial2 a fa%similelor din :iare ete., etc., reiese c2 .e 3remea aceeia, cei mai mari oameni ai americanilor erau un anume [o"n 1, de meserie 6ierar &i un anume Sacc"ar#-, de meserie croitor. ,a re3edere, a&adar. PuHin Cmi .as2 dac2 3ei .rimi sau nu aceast2 misi32O o scriu .entru .ro.ria mea distracHie. G s-o 3Cr totu&i Cntr-o sticl2, &i o s-o arunc Cn mare. * ta, .e 3eci, P(+'IT*

E 3orba de [o"n Smit" Q1=8 I1611R, c2.itan al unei cor2bii cu emiBranHi enBle:i, luat .ri:onier de .ieile-ro&ii. Smit" Cnseamn2 6ierar Cn enBle:2. E 3orba de Sacc"ar# Ta#lor, Beneral american care a3ea s2 se distinB2 Cn tim.ul r2:boiului ci3il, ales .re&edinte al Statelor (nite Cn 18@9, anul Cn care Poe C&i scria nu3ela. --1

0ontents 0(V$+T $+*I+TE.......................................................= 5*+S P8**,,.........................................................16 8*)S* 0( N*,G+(,..............................................9* G /IE FI 'G(* PGVESTE * FE5E)ES*'EI........11@ G $+T$,+I)E 'I+ /(+aII 0G,aGFI........................1@'E VG)Nb 0( G /(/IE.......................................1=6 G/(, 8b0(T N(0baI...........................................1E9 /E,,G+T* T*(T*................................................196

---

)edactor res.onsabil : V. SE'+I0 Te"noredactor : /. P(F0*F( 5at la %ules aL&aL&,GL8& +un de tipar FF&aX&,GL8& Aprut ,GL8& Comanda nr& 8XXa& Tira' ?L&,9a& +roate ?L&,9a& 4rtie T& & + Xa de L7 gWmF& Coli editoriale 8,FG& Coli de tipar ,F& A& LL9a& C& R& pentru .i.liote%ile mi%i 83b7,& Ti.arul e;ecutat sub comanda nr. 1 @=8 la 0ombinatul PoliBra6ic 40asa ScCnteii7, PiaHa ScCnteii nr. 1, Nucure&ti )e.ublica Socialist2 )om%nia

--1