Sunteți pe pagina 1din 5

1.1.

Noiunea i reglementarea contractului de arendare Contractul de arendare constituie o varietate a contractului de locaiune din dreptul comun, prin care o parte, numit arendator, se oblig s transmit celeilalte pri, numit arenda, folosina unor bunuri agricole pe o durat determinat, n schimbul unui pre numit arend. Contractul de arendare este reglementat prin Legea nr. 16/199 , Legea arendrii, modificat !i completat prin Legea nr. "#/199", Legea nr 6"/199# !i prin $.%.&. nr. 1"'/())(, aprobat cu modificri prin Legea nr. *")/())*. +otrivit art. (6 din Legea nr. 16/199 , dispo,iiile Legii arendrii -se completea, cu prevederile legislaiei civile, n msura n care acestea din urm nu sunt contrare.. /stfel, vor fi incidente n cau, dispo,iiile cuprinse n titlul 011, capitolul 10, din Codul civil, intitulat Despre regulile particulaire la arendare, art. 1 " !i urm., care n2au fostt abrogate e3pres de Legea arendrii. La aceste dispo,iii se adaug !i cele care reglementea, locaiunea de drept comun. 4e asemenea, dispo,iiile Legii nr. 16/199 se ntregesc !i se coroborea, !i cu cele ale Legii nr. 1#/1991 5Legea fondului funciar6 !i cu ale altor acte normative care reglementea, activitatea n domeniul agricol. 1.2. Caracterele juridice ale contractului de arendare a. /rendarea este un contract sinalagmatic 5bilateral6. b. /rendarea este un contract cu titlu oneros. c. Contractul de arendare este comutativ. d. Contractul de arendare este un contract cu executare succesiv. e. /rendarea este un contract translativ de folosin asupra bunurilor agricole. f. Contractul de arendare se ncheie intuitu personae, cel puin n persoana arenda!ului. g. Contractul de arendare este un contract solemn; ns, el nu trebuie ncheiat n forma autentic, put7nd fi ncheiat !i sub forma nscrisului sub semntur privat. +entru a fi opo,abile fa de teri contractele de arendare trebuie nregistrate n termen de 1" ,ile de la ncheiere la Consiliul local n a crui ra, teritorial se afl bunurile arendate.

CONDIIILE DE V LIDI! !E LE CON!" C!#L#I DE "END "E 2.1. $%rile contractante . Arendatorul +oate avea calitatea de arendator proprietarul, u,ufructuarul sau orice alt deintor legal al bunurilor care formea, obiectul contractului !i care are dreptul de e3ploatare agricol a acestora !i are capacitatea cerut de lege pentru ncheierea unui astfel de contract. /rt. alin. 1 din Legea 16/199 prevede c -nu pot da n arend bunurile agricole regiile autonome, institutele !i staiunile de cercetare !i producie agricol, societile comerciale !i alte uniti care au n patrimoniu sau n administrare terenuri proprietate de stat.... &. Arendaul +ot avea calitatea de arenda! una sau mai multe persoane fi,ice 5membrii unei familii6, ns numai persoane care sunt ceteni rom7ni, indiferent c au domiciliul n 8om7nia sau n strintate 5dar care au pregtire de specialitate agricol, practic agricol ori atestat de cuno!tine agricole !i pre,int garaniile solicitate de arendator6, sau persoane 9uridice rom7ne, cu sediul n 8om7nia 5inclusiv cu capital parial sau integral strin6, care are ca obiect de activitate e3ploatarea bunurilor agricole !i pre,int garaniile cerute de arendatori. /rt. 1# din Legea arendrii inter,ice luarea n arend a bunurilor agricole de ctre -funcionarii publici !i salariaii din conducerile administrative ale regiilor autonome cu profil agricol, ale institutelor !i staiunilor de cercetare !i producie agricol, ale societilor comerciale agricole pe aciuni !i ale altor uniti care au n patrimoniu sau n administrare terenuri agricole proprietate de stat.. 2.2. Obiectul contractului de arendare a. Lucrul arendat. Legea arendrii enumer n art. 1 alin. ( bunurile agricole care pot fi arendate. /cestea sunt imobile fie prin natura lor, cum sunt terenurile !i construciile, fie prin destinaie, cum sunt ma!inile, utila9ele !i alte asemenea bunuri destinate e3ploatrii agricole. b. Arenda 5preul contractului6 poate s fie stabilit sub forma unor cantiti de produse agricole, care vor fi predate n natur sau sub forma

echivalentului lor n lei, la preurile practicate pe piaa local la data plii ori poate fi e3primat ntr2o cantitate de produse agricole !i bani. :imic nu se opune ca arenda s fie stabilit direct n bani. Conform art. " lit. e din lege, sub sanciunea nulitii, contractul de arendare trebuie s cuprind meniuni cu privire la cuantumul arendei, precum !i la modalitile !i termenul de plat. 2.'. !ermenul arend%rii +otrivit art. ' din Legea arendrii, contractul trebuie s prevad durata arendrii. Legea 16/199 modificat las deplin libertate prilor sub acest aspect, ele put7nd conveni asupra oricrui termen, in7nd cont de situaia de fapt concret !i de interesele lor. ;otu!i, de!i legea nu mai prevede un termen minim 5iniial se prevedea o durat minim de " ani pentru ncheierea contractului6, se consider c durata arendrii nu poate fi mai mic de 1 an, aceasta fiind necesar pentru consumarea unui ciclu de producie, pentru ca arenda!ul s poat culege fructele 5art. 1 6( C. civ.6. E(EC!ELE CON!" C!#L#I DE "END "E '.1. $roblema )u*ort%rii ri)curilor . Riscul pieirii lucrului 8iscul pieirii fortuite, n tot sau n parte, a bunurilor arendate 5construcii, ma!ini, utila9e, animale etc.6, este suportat de ctre arendator, potrivit regulii res perit domino. <n ca,ul n care lucrul arendat a pierit n totalitate, contractul ncetea,, iar dac lucrul arendat a pierit numai n parte, arenda!ul va putea s cear fie o scdere de pre proporional cu deteriorarea lucrului !i timpul utili,at, fie desfiinarea contractului, dac partea pierit din lucrul arendat este at7t de nsemnat nc7t se poate pre,uma c, fr acea parte, persoana nu ar fi consimit la arendare. &. Riscul neexecutrii contractului

<n ca, de pieire fortuit a bunurilor arendate, riscul nee3ecutrii contractului este suportat de arendator n calitate de debitor al obligaiei imposibil de e3ecutat. 4ac arenda a fost stabilit de ctre pri sub forma unei cote2pri din recolt, pierderea recoltei se suport proporional de arendator !i arenda! 5art. 1 6921 6' C. civ.6. <n ca,ul n care arenda se plte!te prin echivalentul n lei al produselor, arendatorul nu suport riscul pierii lor dup recoltare, el nefiind proprietar al produselor culese, ci creditorul unei creane bne!ti. 4ac arenda a fost prev,ut de pri ntr2o cantitate determinat de produse agricole, care urmea, a fi prestat de arenda! n natur sub forma echivalentului n bani, riscul pieirii fortuite a recoltei este suportat, de regul, de arenda!, deoarece cuantumul arendei nu depinde de mrimea recoltei. '.2. Obligaiile *%rilor . O ligaiile arendatorului +otrivit art. # alin. 1 din Legea arendrii, arendatorul este obligat s predea bunurile arendate n termenul !i n condiiile stabilite, s garante,e pe arenda! contra eviciunii totale sau pariale !i pentru viciile ascunse ale lucrului arendat, precum !i s e3ecute toate celelalte obligaii asumate prin contract. /rendatorul trebuie s predea bunurile arendate n stare corespun,toare folosinei 5e3ploatrii agricole6, iar pe durata arendrii s e3ecute reparaiile capitale care sunt de natur a menine bunul n stare de e3ploatare. <n fine, potrivit art. 1) din Legea arendrii, impo,itele !i ta3ele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate, cad n sarcina arendatorului. &. O ligaiile arendaului /rt. # alin. ( din Legea nr. 16/199 prevede c -arenda!ul are obligaia de a folosi bunurile arendate, ca un bun proprietar, n condiiile stabilite, de a menine potenialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la ncetarea contractului, de a plti arenda la termenele !i n modalitile stabilite, precum !i de a e3ecuta toate obligaiile contractuale.. /renda!ul mai are !i obligaia de a plti ta3ele de redactare !i nregistrare a contractului de arendare, precum !i a impo,itelor datorate pe veniturile reali,ate din e3ploatarea bunurilor agricole arendate.

<n ca, de nee3ecutare culpabil a obligaiilor de ctre una din pri, cealalt poate cere n 9ustiie re,ilierea contractului -n condiiile legii. 5art. ( alin. ( din Legea nr. 16/ 199 6. '.'. +ncetarea contractului de arendare +rincipala cau, de ncetare a contractului de arendare o constituie e3pirarea termenului contractual, dac contractul nu a fost rennoit. Contractul poate nceta !i n ca, de pieire a bunurilor arendate, n ca,ul desfiinrii titlului arendatorului, precum !i n ca,ul nee3ecutrii obligaiilor de ctre oricare din pri, c7nd se poate cere prin 9ustiie re,ilierea contractului. 4ecesul uneia dintre pri nu duce la ncetarea contractului, mo!tenitorii acesteia prelu7nd drepturile !i obligaiile din contract, dac prile nu au stabilit altfel. <n acest scop, potrivit art. (" 1 alin. 1 din Legea nr. 16/199 mo!tenitorii ma9ori trebuie s comunice n scris inteniile lor de a continua contractul !i s obin acordul scris al celeilalte pri, n termen de *) de ,ile de la data decesului.