Sunteți pe pagina 1din 38

Ma in de sp lat rufe

Instruc iuni de utilizare

Prefa
Citi i cu aten ie toate informa iile referitoare la modul de utilizare a aparatului i m surile de siguran . P stra i acest manual pentru consult ri ulterioare sau pentru a l nmna viitorilor utilizatori ai aparatului. Aten ie: acest aparat este destinat numai pentru uz casnic.

Avertizare cu privire la materialele reciclabile

Toate materialele utilizate pentru ambalare sunt ecologice i reciclabile. V contribui i la depozitarea corect i la reciclarea acestor ambalaje.

rug m s

V rug m s lua i leg tura cu magazinul de unde a i achizi ionat aparatul sau cu autorit ile locale pentru a afla mai multe detalii cu privire la centrele specializate pentru colectarea materialelor reciclabile. Aparatul nu trebuie aruncat mpreun cu gunoiul menajer. Depozita i aparatul numai la centrele specializate pentru colectarea aparatelor electrocasnice uzate. Aten ie: V rug m s t ia i cablul de alimentare i techerul n cazul n care aparatul este uzat i nu va mai fi utilizat. nainte de a arunca aparatul uzat, v rug m s demonta i sistemul de nchidere a hubloului pentru e evita blocarea copiilor n interiorul cuvei ma inii de sp lat rufe.

Cuprins
Prefa Observa ii cu privire la livrare M suri de siguran Ghid rapid de utilizare Utilizare Infotext pentru prima dat Prezentarea panoului de control Tabel cu programe Selectarea programelor Sertarul pentru detergent Dozare detergent i balsam de rufe Recomand ri utile pentru utilizator Scoaterea petelor dificile Ghid dealiat pentru utilizarea meniului Infotext Exemplu de utilizare Cur are i ntre inere Probleme n func ionare Date tehnice Service i garan ie Instalare 2 4 4 5 6 8 16 18 20 21 23 23 25 28 30 32 33 34 35

NAINTE DE PUNEREA N FUNC IUNE A MA INII DE SP LAT RUFE, V RUG M S SCOATE I BARA I URUBURILE DE PROTEC IE UTILIZATE N TIMPUL TRANSPORTULUI, A A CUM ESTE DESCRIS LA PAGINA 35.

Observa ii cu privire la livrare


V rug m s verifica i ca mpreun cu produsul s fie livrate urm toarele: - Manual de utilizare - Certificat de garan ie - Furtunul de evacuare - Recipient dispersare detergent lichid i nn lbitor i controla i ca aparatul s nu fi suportat deterior ri pe parcursul transportului. n cazul n care aparatul este deteriorat, v rug m s lua i leg tura cu cel mai apropiat centru de service autorizat (verifica i lista cu centre de service autorizate care este men ionat pe certificatul de garan ie ce nso e te produsul).

M suri de siguran
Aten ie: nainte de a efectua orice opera iune de cur are i ntre inere a ma inii de sp lat rufe: A) Scoate i techerul cablului de alimentare din priz B) nchide i robinetul de alimentare cu ap C) Toate ma inile de sp lat rufe Candy sunt prev zute cu mp mntare. V rug m s verifica i dac circuitul electric la care va fi conectat aparatul este prev zut cu mp mntare. n caz contrar, solicita i interven ia unui electrician autorizat. D) Nu atinge i aparatul dac ave i minile sau picioarele ude. Nu utiliza i aparatul dac sunte i descul i. E) Este interzis utilizarea unor adaptoare, prize multiple sau prelungitoare. Aten ie: n timpul programului de sp lare, temperatura apei poate atinge 900C. F) nainte de a deschide hubloul, verifica i s nu mai fie ap n cuv . G) Nu permite i copiilor sau persoanelor cu dizabilit i s utilizeze acest aparat, f r supraveghere. H) Nu trage i de cablul de alimentare pentru scoaterea techerului din priz . I) Nu l sa i aparatul n ac iunea direct a luminii soarelui, a ploii etc. L) n cazul n care transporta i aparatul, nu l prinde i de mner sau de sertarul pentru detergent. n timpul transportului aparatului nu v sprijini i de hublou. Pentru transport v recomand m s utiliza i platforma pe care a fost ambalat aparatul.

M) Important! n cazul n care aparatul este amplasat pe o suprafa acoperit cu covor sau mochet , trebuie s ave i grij s l sa i un spa iu suficient pentru a se asigura ventila ia. N) n cazul n care apar probleme n func ionarea aparatului, scoate i techerul cablului de alimentare din priz i nchide i robinetul de alimentare cu ap . Dac aparatul trebuie reparat, lua i leg tura cu cel mai apropiat centru de service autorizat i solicita i utilizarea de piese de schimb originale. Efectuarea repara iilor de c tre persoane neautorizate poate pune n pericol via a utilizatorilor. O) n cazul n care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie nlocuit numai la centrele de service autorizate.

Ghid rapid de utilizare


Sp lare
Deschide i hubloul ma inii de sp lat, prin ap sarea prghiei din interiorul acestiua O (pagina 8). Sorta i rufele n introduce i-le n cuva ma inii de sp lat (pagina 28). nchide i hubolul. Turna i detergent n compartimentele sertarului pentru detergent, n compartimentul 1 pentru presp lare i n compartimentul 2 pentru toate celelalte programe (pag. 20). Selecta i programul prin rotirea butonului selector de programe (programul selectat poate fi vizualizat pe afi aj) (pag. 9). Selecta i butoanele corespunz toare func iilor dorite, apoi ap sa i butonul AVVIO/PAUSA (Start/Pauz ) (pag. 10). Se poate observa o scurt ntrziere ntre momentul n care ap sa i butonul AVVIO/PAUSA i nceputul programului. n acest interval de timp ma ina verific apa necesar i seteaz parametri programului.

Dup finalizarea programului de sp lare: - A tepta i circa dou minute (pe afi aj apare PORTA SICURA ATTENDERE) pentru deblocarea dispozitivului de blocare a hubolului (pe afi aj apare PROG. TERMINATO PORTA APERTA). - Opri i func ionarea ma inii prin rotirea butonului de programe de pe panoul frontal n pozi ia OFF (nchis). - Deschide i hubolul i scoate i rufele.

Utilizare Infotext pentru prima dat


Ma ina de sp lat poate func iona i f r programarea op iunii Infotext. Cu toate acestea, ma ina este echipat cu func ia PARTENZA DIFFERITA (Start ntrziat) care func ioneaz corect numai dac a fost setat func ia Infotext. GHID RAPID PENTRU UTILIZAREA MENIULUI Conecta i aparatul la sursa de alimentare cu energie electric i la cea de alimentare cu ap , a a cum este prezentat n paginile 36-37. Selecta i programul dorit prin rotirea butonului selector de programe. Dup o scurt perioad de timp, pe afi aj apare: Afi ajul ini ial Ceasul poate fi reglat mai trziu. Numai dac a i selectat programul 1 nainte de a accesa meniul, dorim s v reamintim c ave i la dispozi ie 30 de secunde pentru a efectua orice opera iune de selectare. n cazul n care dep i i aceast perioad de timp, pe afi aj apare schema ini ial i va trebui s accesa i din nou meniul Infotext pentru a continua programarea. Meniul Infotext Punctele 1-2: SELEZIONE ORA hh:mm Selectare or Punctul 3: SELEZIONE MODO ORA Selectare mod or Punctul 4: SUONERIA - Alarm Punctul 5: SELEZIONE MEMORIA Selectare memorie Punctul 6: SELEZIONE DEMO Selectare demo Punctul 7: USCITA DAL MENU Ie ire meniu Observa ie: Accesul la meniu se realizeaz n mod progresiv. Se poate reveni la orice punct din meniu dac reveni i prin punctele precedente. Exemplu: dac dori i s accesa i punctul 4 (SUONERIA) pentru a activa alarma, trebuie s trece i prin punctele 1-2 i 3 prin ap sarea tastei SELEZIONE TEMPERATURA (Selectare temperatur ). Accesarea meniului Ap sa i simultan tastele SELEZIONE TEMPERATURA i SELEZIONE CENTRIFUGA (Selectare vitez secunde, pn cnd se aude semnalul sonor de confirmare. 6 (Selectare temperatur ) centrifugare) timp de 5

PUNCTUL 1 Ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA seta ora. Ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA PUNCTUL 2 pentru confirmare. pentru a pentru a

Ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA seta minutele.

Ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA pentru confirmare. PUNCTUL 3 Dac pe afi aj apare mesajul RELATIVO, ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA ASSOLUTO. pentru a trece la

Ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA pentru confirmare. PUNCTUL 4 Dac pe afi aj apare NO (nu), ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA pentru a trece la SI (da).

pentru confirmare. Ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA PUNCTUL 5 Dac pe afi aj apare NO (nu), ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA pentru a trece la SI (da).

pentru confirmare. Ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA PUNCTUL 6 Men ine i NO. Dac dori i s activa i aceast func ie, ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA .

Ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA pentru confirmare. PUNCTUL 7 Dac pe afi aj apare NO (nu), ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA Ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA pentru a trece la SI (da). pentru confirmare.

Se revine la programul selec ionat anterior. n acest moment pute i s selec iona i orice program de sp lare i pute i chiar s utiliza i op iunea start ntrziat. Pentru mai multe detalii, v rug m s continua i lectura acestor instruc iuni de utilizare.

Panoul frontal

Buton selector programe cu pozi ia OFF Tasta Start/Pauz Tasta Blocare comenzi Tasta Start ntrziat Tasta Anti ifonare Tasta Suplimentare ap Tasta pete dificile Tasta Selectare vitez centrifugare Tasta Selectare temperatur de sp lare Indicatoare luminoase taste Afi aj Infotext Mner deschidere hublou Setar detergent

A B C D E F G H I M N O P

Descrierea func iilor butoanelor de control


n cele ce urmeaz v vom prezenta toate tastele i butoanele de pe panoul frontal al ma inii de sp lat rufe. n momentul n care a i selectat programul i a i ap sat tastele corespunz toare func iilor dorite, alegerea dumneavoastr va apare pe afi aj. n cazul n care func iile op ionale selectate sunt compatibile cu programul respectiv, se va auzi un semnal sonor i indicatorul luminos corespunz tor func iei r mne aprins. Dac func ia op ional selectat este incompatibil cu programul, se va auzi un semnal sonor i indicatorul luminos de deasupra tastei nu se va aprinde. Pentru selectarea unei op iuni, ap sa i tasta corespunz toare acesteia. Pentru dezactivarea func iei, ap sa i din nou tasta respectiv . V rug m s citi i cu aten ie instruc iunile prezentate n continuare.

Buton selector programe ACEST BUTON POATE FI ROTIT N AMBELE SENSURI

Observa ie: nu ap sa i tasta START/PAUZ nainte de a selecta programul. n cazul n care a i ap sat aceast tast nainte de selectarea programului, anula i programul prin readucerea butonului selector de programe n pozi ia OFF. Roti i butonul selector de programe. Dup ce de pe afi aj dispare mesajul de ntmpinare, vor fi afi ate urm toarele informa ii: 1. Viteza de centrifugare 2. Numele programului 3. Temperatura apei de sp lare Exemplu:

Tasta START/PAUZ

PUNERE N FUNC IUNE Ap sa i o dat aceast tast pentru a pune n func iune un nou program. Ma ina de sp lat verific nc rc tura i pe afi aj apare un mesaj prin care sunte i ruga i s a tepta i (ATTENDERE). Exemplu: Pe afi ajul Infotext va apare durata programului. Durata programului este calculat pe baza unei nc rc turi standard, ns pe parcursul derul rii programului durata poate fi modificat n func ie de volum i de compozi ia nc rc turii. Exemplu:

PAUZ Programul poate fi ntrerupt n orice moment dac men ine i ap sat tasta START/PAUZ timp de 3 secunde, pn cnd se aude un semnal sonor de confirmare. Pe afi aj apare un mesaj prin care sunte i anun a i c programul a fost ntrerupt. Dac dori i s introduce i alte articole n cuv , a tepta i 2 minute pentru ca dispozitivul de siguran s se deblocheze pentru a putea deschide hubolul. Pentru a relua programul, ap sa i din nou tasta START/PAUZ . Pe afi aj se poate vizualiza continuarea programului. ANULARE Pentru anularea programului, aduce i butonul de selectare a programului n pozi ia OFF. Pe afi aj apare un mesaj prin care sunte i anunta i c programul a fost anulat. Exemplu: Readuce i butonul selector de programe n pozi ia OFF. Observa ie: dup anularea unui program este posibil s evacua i apa care exista n cuv n momentul respectiv.

10

Tasta BLOCARE COMENZI

Aceast func ie este util pentru a evita modificarea select rilor realizate prin aingerea tastelor de c tre copii. Dup selectarea programului i a func iilor op ionale, ap sa i tasta START/PAUZ i apoi tasta BLOCARE COMENZI. n acest mod, panoul de control va fi blocat. Aceast func ie poate fi anulat prin ap sarea aceleia i taste, dac indicatorul luminos nu clipe te. Ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA n timp ce indicatorul luminos clipe te. Pe afi aj este indicat faptul c tastele nu mai sunt blocate i se pot realiza modific ri ulterioare.

Tasta START NTRZIAT

Aceast op iune v permite s programa i ora de ncepere i de terminare a unui program (ntr-un interval de 24 de ore). Aten ie: Dup ce a i selectat ora pentru nceperea i terminarea programului, confirma i prin ap sarea tastei START.

Dup selectarea programului dorit, ap sa i o dat tasta START NTRZIAT i ap sa i tasta pentru ore i minute (la stnga i la dreapta) pn cnd este setat ora de ncepere a programului. n cazul n care nu este ap sat nici o tast ntr-un interval de 5 secunde, afi ajul revine la op iunile de programare. Pentru anularea op iunii START NTRZIAT, men ine i ap sat tasta timp de 5 secunde.

1. nceperea programului

2. Terminarea programului

Ap sa i de dou ori tasta START NTRZIAT i ap sa i tasta pentru ore i minute (la stnga i la dreapta) pn cnd este setat ora de terminare a programului. Dup selectare, pe afi aj va apare durata de timp minim dup care se poate termina programul. Durata de timp poate fi m rit , ns nu poate fi mic orat . Observa ie: n cazul n care selecta i op iunea START NTRZIAT, ad uga i detergent numai n compartimentul din mijloc al sertarului pentru detergent. n cazul n care rufele sunt foarte murdare, pute i s ad uga i pu in detergent i n cuv , peste rufe.

11

Tasta ANTI IFONARE

Prin activarea acestei func ii (nu este disponibil pentru programul pentru bumbac) se poate reduce ifonarea rufelor. n special, pentru es turile n amestec se asigur men inerea fermit ii fibrei prin combinarea unei faze de r cire gradual a apei, cuva nu se rote te n timpul evacu rii apei i la final se realizeaz o centrifugare delicat . Pentru es turile delicate, cu excep ia es turilor din ln , sunt parcurse acelea i faze ca i pentru es turile mixte, cu excep ia fazei de r cire gradual a apei i, n plus, apare o faz n care apa este men inut n cuv la ultima cl tire. Pentru programul de sp lare a es turilor din ln , prin ap sarea acestei taste articolele din ln vor fi men inute n ap la ultima cl tire. n timpul fazei de men inere a apei n cuv , indicatorul luminos corespunz tor tastei va clipi pentru a v aten iona c ma ina este n pauz . Pentru finalizarea programului pentru es turi delicate i pentru articole din ln , proceda i astfel: - elibera i tasta pentru finalizarea programului. n cazul n care dori i numai evacuarea apei, proceda i astfel: - roti i butonul selector de programe n pozi ia OFF. - selecta i programul numai evacuare . - repune i ma ina de sp lat n func iune prin ap sarea tastei START/PAUZ . ___________________________________________________________________________

Tasta SUPLIMENTARE AP

Datorit noului sistem Sensor Activa, prin ap sarea acestei taste se poate suplimenta cantitatea de ap pentru sp larea rufelor rezistente sau mixte, pentru o mai bun eliminare a particulelor de detergent din fibra es turilor. Astfel, rufele vor fi mai curate i mai bine cl tite datorit cantit ii suplimentare de ap i a unei faze suplimentare de cl tire. Prin suplimentarea cantit ii de ap n timpul sp l rii, particulele de detergent vor fi foarte bine dizolvate i astfel ac iunea de cur are este mult mai eficient . Prin suplimentarea cantit ii de ap n timpul cl tirii, se vor elimina particulele de detergent din fibra es turilor. Aceast func ie a fost realizat pentru persoanele cu piele sensibil , pentru a evita irita iile de piele care apar din cauza particulelor de detergent. V recomand m s utiliza i aceast func ie pentru sp larea articolelor pentru copii i a articolelor pentru persoanelor cu piele sensibil . Pentru ob inerea unor rezultate superioare de sp lare, aceast func ie este n permanen activat pentru programele de sp lare a es turilor delicate i din ln .

12

Tasta PETE DIFICILE

Aceast op iune este disponibil numai pentru programul de sp lare a es turilor din bumbac. Prin ap sarea acestei taste, intr n func iune senzorul noului sistem Activa care va men ine temperatura selectat pe durata tuturor fazelor programului de sp lare. Cuva se rote te cu dou viteze diferite, n momentele importante ale programului. n momentul n care detergentul penetreaz n fibra es turilor, cuva se rote te lent astfel nct s se asigure o distribuire omogen a acestuia, n timp ce, n timpul sp l rii i al cl tirii viteza de rota ie de m re te, pentru a se asigura o cur are perfect a rufelor. Datorit acestui sistem special eficacitatea sp l rii este mbun t it F R A SE M RI DURATA PROGRAMULUI.

Tasta SELECTARE VITEZ CENTRIFUGARE

Dup selectarea programului, pe afi aj apare viteza maxim de centrifugare corespunz toare programului respectiv. Prin ap sarea repetat a tastei pentru viteza de centrifugare, viteza scade de fiecare dat cu 100g/m. Viteza minim admis este de 400g/m sau se poate renun a la centrifugare prin ap sarea repetat a tastei pentru selectarea vitezei de centrifugare. Observa ie: acest model este prev zut cu un senzor electronic care verific echilibrarea cuvei. n cazul n care rufele nu sunt distribuite uniform, acestea vor fi distribuite uniform nainte de nceperea centrifug rii. n cazul n care echilibrarea nu s-a putut realiza, dup mai multe ncerc ri, ma ina va utiliza o vitez de centrifugare mai mic . n cazul n care cuva este foarte dezechilibrat , centrifugarea va fi anulat . n acest mod se elimin vibra iile excesive, se reduce nivelul de zgomot i durata de utilizare a ma inii va fi m rit . ___________________________________________________________________________

Tasta SELECTARE TEMPERATUR

Aceast op iune permite selectarea temperaturii de sp lare. Cu fiecare ap sare a tastei temperatura scade cu 100C, ajungnd la un minim de 150C (sp lare la rece).

13

Indicatoare luminoase

Se aprind n momentul n care au fost ap sate tastele corespunz toare. n cazul n care a fost selectat o op iune incompatibil cu programul selectat, se va auzi un semnal sonor intermitent i indicatorul luminos nu se aprinde.

Afi aj INFOTEXT

N
Rota ii

Num rul de rota ii pentru programul selectat.

descrierea programului selectat

Temperatura maxim corespunz toare programului selectat.

Mner pentru deschiderea hubloului

Pentru deschiderea hoblului, ap sa i prghia situat pe partea interioar a mnerului. Hublou deschis: Un dispozitiv special de siguran mpiedic deschiderea hubolului imediat dup terminarea programului de sp lare. Dup terminarea programului de sp lare trebuie s a tepta i dou minute pentru a putea deschide hubolul. n momentul n care pe afi aj apare mesajul PORTA APERTA, pute i s deschide i hubolul. Pentru mai mult siguran , verifica i ca n cuv s nu mai r mn ap .

14

15

TABEL CU PROGRAME DE SP LARE


PROGRAM PENTRU: POZI IE BUTON SELECTARE PROGRAM AFI AJ INFOTEXT GREUTATE MAX kg* 5 5 5 5 2,5 6 6 6 6 3 COMPARTIMENT DETERGENT 1 2

es turi rezistente Bumbac, es turi amestec

Albe cu presp lare Colorate, rezistente Colorate Colorate, delicate Colorate, rezistente cu presp lare

TEMP. 0 C MAX 900 600 400 300 600

es turi amestec i sintetice es turi amestec rezistente es turi sintetice n amesctec cu bumbac es turi delicate es turi din ln , sintetice

Colorate reszistente Colorate delicate Delicate Ln cu sp lare automat Ln cu sp lare manual Cl tire Centrifugare puternic Evacuare Program de sp lare Lavatutto Sp lare rapid 32 min

2,5 2,5 1,5 1 1 5 2

3 3 1,5 1 1 6 2

500 400 400 400 300 400 500

Programe speciale

16

Observa ii: * Capacitatea maxim de nc rcare difer n func ie de model (verifica i pl cu a cu date tehnice). n cazul es turilor albe foarte murdare, v recomand m s introduce i n ma ina de sp lat maximum 3/4 kg. ** Program recomandat i pentru sp lare la temperaturi sc zute (mai mici dect temperatura maxim indicat ). Program de testare CENELEC EN 60456. Pentru toate programele se poate regla viteza de centrifugare. Centrifugarea se poate realiza la viteza maxim prev zut de program, n cazul n care pe etichetele rufelor nu este indicat altfel. Prin ap sarea tastei pentru temperatur se pot selecta i alte temperaturi de sp lare fa cele prev zute de program. de

n cazul n care rufele sunt p tate i necesit un tratament special cu produse de cur are lichide, se poate realiza o cur are preliminar a acestora n ma ina de sp lat. Introduce i n compartimentul 2 al sertarului pentru detergent recipientul furnizat pentru a turna produsul de cur are i selecta i programul CL TIRE . La finalul acestui tratament, readuce i butonul pentru selectarea programului n pozi ia OFF, ad uga i restul de rufe n cuv i continua i cu programul de sp lare adecvat.

17

SELECTAREA PROGRAMULUI Ma ina de sp lat este prev zut cu 4 tipuri de programe care difer n func ie de es tur , temperatur i durat (vezi tabelul cu programe de sp lare). 1. ES TURI REZISTENTE Programul este realizat astfel nct sp larea i cl tirea s se realizeze la maximum. ntre aceste faze sunt intercalate centrifug ri, pentru a se asigura o cl tire perfect . Centrifugarea final se realizeaz la vitez maxim . 2. ES TURI AMESTEC I SINTETICE Sp larea i cl tirea sunt optimizate prin ritmul de rota ie al cuvei i nivelul apei. Centrifugarea delicat mpiedic ifonarea rufelor. 3. ES TURI DELICATE Este un nou concept de sp lare care alterneaz momentele de sp lare cu momentele de pauz . Acest program este indicat pentru sp larea es turilor foarte delicate, ca de exemplu cele din ln . Sp larea i cl tirea se realizeaz cu o cantitate mare de ap , pentru a se asigura rezultate foarte bune de sp lare. PROGRAM SPECIAL SP LARE MANUAL Ma ina este prev zut cu un program de spl lare numit Sp lare manual . Programul este destinat articolelor pentru care este recomandat sp larea manual . Programul ajunge la o temperatur maxim de 300C i se finalizeaz cu 3 cl tiri i o centrifugare delicat . 4. PROGRAME SPECIALE PROGRAM SPECIAL CL TIRE Acest program efectueaz 3 cl tiri, cu o centrifugare intermediar (care poate fi redus sau anulat prin ap sarea tastei corespunz toare). Poate fi utilizat pentru cl tirea tuturor tipurilor de es turi, de exemplu dup sp larea manual a unor rufe. De asemenea, acest program poate fi utilizat dup tratarea rufelor p tate cu produse de cur at (vezi tabelul cu programe de sp lare). PROGRAM SPECIAL CENTRIFUGARE PUTERNIC Acest program efectueaz o centrifugare la vitez maxim (viteza poate fi redus prin ap sarea tastei corespunz toare). EVACUARE Prin selectarea acestui program se realizeaz numai evacuarea apei.

18

PROGRAM DE SP LARE LAVATUTTO Acesta este un program pentru care Candy are brevet exclusiv i ofer 2 mari avantaje: - pute i sp la mpreun diverse tipuri de es turi (ex. Bumbac +sintetic etc) care nu se decoloreaz . - sp larea se realizeaz cu un consum redus de energie Programul de sp lare LAVATUTTO se realizeaz la o temperatur de 400C i alterneaz fazele dinamice (rotirea cuvei) cu fazele statice. De aceea, durata este mai mare i ajunge la circa 3 ore. Consumul de energie este de numai 850 W/h pentru nc rc tur maxim , corespunznd clasei de energie A. Avertizare: - Rufele colorate noi trebuie sp late separat prima dat . - n orice caz, ncerca i s nu amesteca i rufele albe cu rufe intens colorate care se pot decolora u or. PROGRAM RAPID 32 MINUTE Programul rapid de 32 de minute permite efectuarea n 30 de minute a unui program complet de sp lare pentru maximum 2 kg de rufe la o temperatur de 500C. Dac selecta i acest tip de program, v recomand m s utiliza i numai 20% din cantitatea normal de detergent.

Sistemul Fuzzy logic reprezint cea mai nou descoperire n materie de electronic aplicat la tehnologia de sp lare. Fuzzy logic transmite sistemului Infotext Activa o serie de informa ii cu privire la rufele din interiorul civei. n acest mod, n momentul nceperii programului de sp lare, Infotext Activa: - regleaz cantitatea necesar de ap - stabile te durata programului de sp lare - regleaz cl tirile n func ie de nc rc tur i de tipul de rufe - Regleaz ritmul de rota ie a cuvei pentru a l adapta la tipul de es tur . - Recunoa te prezen a spumei, m re te nivelul de ap n timpul cl tirilor dac este cazul - Regleaz num rul de rota ii pentru centrufigare n func ie de distribu ia nc rc turii, pentru a se evita dezechilibrarea cuvei. Astfel INFOTEXT ACTIVA ofer o larg varietate de combina ii pentru a se adapta la condi iile de sp lare pentru un anumit tip de es tur . Fuzzy logic r spunde exigen elor referitoare la utilizarea u oar a ma inii de sp lat i simplific alegerea programului de sp lare. De fapt, utilizatorul nu trebuie dect s stabileasc tipul de es tur (bumbac, amestec, delicate sau ln ) i gradul de murd rie pentru a se ob ine cele mai bune rezultate de sp lare.

Fuzzy logic

19

Sertarul pentru detergent


Sertarul pentru detergent are 3 compartimente: - Compartimentul 1 detergent pentru presp lare pentru aditivi speciali, - Compartimentul cu simbolul balsam de rufe etc. - Compartimentul 2 - pentru detergentul utilizat la sp lare Dac dori i s utiliza i detergen i lichizi, introduce i recipientul furnizat n compartimentul 2 al sertarului pentru detergent. n acest mod, se asigur faptul c detergentul lichid va fi eliberat n cuv numai n momentul n care este necesar. Dac utiliza i nn lbitor, trebuie s activa i dup accea programul Cl tire i s introduce i recipientul mai-sus men ionat n compartimentul 2.

Aten ie: V reamintim c unele tipuri de detergent se dizolv mai greu. n astfel de cazuri v recomad m s utiliza i un dispozitiv sferic de distribuire pe care s l introduce i n cuv .

Aten ie: n compartimentul marcat cu simbolul trebuie introduse numai produse lichide. Ma ina de sp lat rufe va extrage automat aditivul n timpul ultimei faze de cl tire a programului de sp lare.

20

Dozarea detergen ilor i agen ilor de cl tire


Alegerea detergentului Detergen i universali
-

Detergen i pulbere cu supliment de nn lbire, recomandat n special pentru programe cu temperatur de sp lare ridicat (600C sau mai mult), pentru rufe foarte murdare i rufe p tate. Detergen i lichizi, n special pentru petele de gr sime, de exemplu cosmetice pe baz de uleiuri. Ace ti detergen i nu sunt adecva i pentru sp larea rufelor p tate, dac acestea nu au fost tratate n prealabil cu nn lbitor. Detergen i biologici rezultate de sp lare deosebite fa de celalalte tipuri de detergen i.

Detergen i speciali
-

Detergen i pentru rufe colorate i rufe delicate, f r adaos de nn lbitor, f r substan e pentru limpezire, cu p strarea culorilor. Detergen i pentru sp lare complet , f r adaos de nn lbitor i enzime, n special pentru sp larea es turilor din ln . Detergen i pentru tendine cu substan e de limpezire, mpiedic ac iunea razelor solare asupra fibrelor de es tur . Detergen i speciali, pentru utilizarea unor substan e chimice n func ie de tipul de es tur , gradul de murd rie i duritatea apei. n acest caz, detergen ii de baz , nn lbitorul trebuie doza i separat. Anticalcar, mpiedic depunerile de calcar Substan e pentru ndep rtarea petelor, pentru tratarea preliminar a petelor. Dup tratarea petelor, rufele pot fi sp late la temperatura de baz pentru programul de sp lare sau cu detergent f r adaos de nn lbitor. Balsam de rufe, mpiedic acumularea energiei statice n es turile sintetice i face rufele mai pufoase.

Substan e auxiliare
-

Nu turna i solven i n ma ina de sp lat rufe! Nu l sa i detergentul i celalate produse pentru cur area rufelor la ndemna copiilor. nainte de a turna detergentul n comaprtiment, verifica i ca acesta s fie curat. V rug m s respecta i recomand rile referitoare la dozare de pe ambalajele detergen ilor.

21

Dozare
Utiliza i numai detergen i recomanda i pentru ma ina de sp lat rufe automat . Pute i ob ine rezultate excelente de sp lare prin utilizarea unei cantit i minime de detergent dac acesta este ales n func ie de tipul de es tur i de gradul de murd rie. Cantitatea de detergent depinde de: - Duritatea apei n func ie de gradul de duritate a apei i de tipul de detergent utilizat, pute i reduce cantitatea de detergent. - Gradul de murd rie cantitatea de detergent poate fi redus n func ie de gradul de murd rie al rufelor - Cantitatea de rufe, n cazul sp l rii unei cantit i mai mici de rufe, cantitatea de detergent poate fi redus . Pentru detergen ii cu concentra ie normal i redus : pentru rufele normal murdare selecta i un program f r presp lare. Introduce i detergentul n compartimentul 2 al sertarului. Pentru rufele foarte murdare, alege i un program cu presp lare. Pune i din detergent n compartimentul 1, n compartimentul 2. Utiliza i dedurizatorul pentru ap separat, introduce i mai nti detergentul i apoi dedurizatorul n compartimentul 2. Pentru detergen ii de rufe cu concentra ie mai puternic , v rug m s respecta i instruc iunile de dozare ale produc torului.

Dozarea detergentului pulbere

Dozarea detergentului lichid

Detergentul lichid poate fi utilizat n conformitate cu instruc iunile produc torului, pentru toate programele f r presp lare.

i recomand rile

22

Recomand ri utile pentru utilizatori


Cteva recomand ri pentru utilizarea aparatelor electrocasnice, pentru respectarea mediului nconjur tor i reducerea consumului de ap , energie i detergent. nc rca i ma ina de sp lat rufe la maximum Pentru a reduce consumul de energie, ap i detergent, v recomand m s utiliza i ma ina de sp lat cu nc rcarea maxim admis . n cazul n care ve i realiza o singur sp lare cu ma ina de rufe umplut pe jum tate, ve i pierde 50% din consum. Cnd trebuie realizat presp larea? Numai pentru rufele foarte murdare. Economisi i 5-15% energie dac nu ve i selecta presp larea pentru rufele normal murdare. Ce temperatur de sp lare trebuie selec ionat ? Dac ve i utiliza produse pentru scoaterea petelor nainte de sp larea rufelor p tate, nu va mai fi nevoie s le sp la i la temperaturi mai mari de 600C. Dac ve i sp la la 600C n loc de 900C, consumul va fi redus cu pn la 50%.

Pete dificile
Solu ia ideal pentru orice tip de ma in de sp lat

O et: ap rece i amoniac, freca i Acuarel : ap i amoniac Bere: cl ti i cu ap c ldu Arsur : ap i amoniac sau ap oxigenat Cacao: introduce i articolul n ap n care au fost fier i cartofi Cafea: terge i cu ap i alcool i sp la i cu ap i s pun Cear de lumnare: r zu i stratul de cear pe ct posibil a eza i desupra petei i dedesubt dou foi de hrtie absorbant i c lca i cu fierul de c lcat. A eza i foile astfel nct pata de cear s poat fi absorbit ct mai bine. Gum de mestecat: nt ri i guma de mestecat cu ajutorul unui cub de ghea . R zui i cu un cu it. Ciocolat : ap i amoniac (5 ml n 500 ml de ap ); tampona i cu suc de l mie sau cteva pic turi de amoniac. Cola: la fel ca pentru ciocolat . Vopsea: amesteca i o parte de ap oxigenat cu patru p r i de ap rece, cteva pic turi de amoniac i utiliza i solu ia pentru a tampona. Vopsea de ou : terebentin .

23

Iarb : alcool de 90 de grade pentru es turi din bumbac i in. Pentru ln , utiliza i o solu ie cu ap c ldu 3 p r i, alcool 2 p r i, amoniac 1 parte. Cl ti i cu ap i o et. Noroi: freca i bine i tampona i cu ap i o et (pentru ln ), cu ap i amoniac (pentru bumbac, in, m tase, sintetice). Fructe: suc de l mie sau sare de l mie. Freca i i pune i la sp lat n ma ina de sp lat sau sp la i manual. Petele de pe es turile din ln colorat i bumbac trebuie tamponate cu lapte cald; es turile din ln cu ap i amoniac, m tasea cu ap oxigenat diluat n ap n propor ie de 1 la 6; covoarele i mochetele, tampona i mai nti cu ap i apoi cu aceton . Gr simi, n general: dizolva i sare n alcool metilic sau n amoniac, freca i i sp la i cu ap cald i s pun sau pudra i imediat cu talc, l sa i s absoarb , c lca i cu fierul pu in c ldu , freca i. Pentru ndep rtarea eventualelor urme, sp la i cu ap i s pun sau ncerca i cu ap i amoniac. nghe at : sp la i imediat cu ap i s pun. Iod: ap i amoniac. Cerneal : a eza i o bucat de sugativ i tampona i pata cu suc de l mie sau alcool de 900 sau lapte cald. Lichior: tampona i cu ap i gligerin , freca i cu ap i o et; pentru ln i m tase, tampona i cu ap i amoniac. Crem de pantofi: freca i cu terebentin i sp la i cu ap cald i s pun. Dulcea i miere: cl ti i cu ap Mucegai: l sa i la nmuiat n ap , o noapte, apoi sp la i, cl ti i cu ap i l mie. Ulei auto: cu amoniac, apoi cu ap i s pun. Ulei: tampona i cu spirt alb, apoi cu amoniac diluat n ap i apoi cl ti i; pentru m tase, ln i es turi sintetice, tampona i cu spirt alb diluat n suc de l mie. Creion: aplica i suc de l mie sau alcool metilic pe pat , apoi sp la i n ma ina de sp lat. Suc de tomate crude: mai nti cu ap , apoi acoperi i cu pudr de talc. Suc de tomate fiert: cl ti i cu ap i amoniac Parfum: tampona i cu ap i ap oxigenat n propor ie de 1 la 12, cl ti i cu ap i o et alb. R in : Tampona i cu alcool i mprosp ta i cu amoniac i terebentin , pentru bumbac, es turi colorate i ln , utiliza i spirt alb. Mure: sp la i cu o solu ie de suc de l mie i o et, f r ap , apoi cl ti i. Ruj de buze: Tampona i cu alcool i apoi sp la i normal, dac pata este persistant , pretrata i cu o solu ie de glicerin cu ap cald . Rugin : suc de l mie i sare fin , pentru ln , utiliza i ap i amoniac sau nmuia i n ap i glicerin . Sos: ap i amoniac. Snge: ap i amoniac, apoi sp la i normal. Lac de unghii: ncerca i cu un solvent pentru lacul de unghii, aplica i apoi alcool metilic. Evita i s utiliza i solven i i alcool metilic pe es turile are con in aceta i. Suc de fructe: ap i amoniac. Transpira ie: tampona i cu o solu ie de ap oxigenat i ap rece n porpor ie de 1 la 6; pentru es turi colorate i ln , tampona i cu o solu ie de ap cald i amoniac; dac es tura este decolorat , tampona i cu o solu ie de o et alb (15 ml n 250 ml de ap cald ). es turile din ln i m tase pot fi sp late, apoi cl ti i cu ap oxigenat i o et alb n propor ie de 1 la 12. Ceai: ap i suc de l mie. Ou : ap , s pun i cteva pic turi de amoniac. Vin: pentru petele de vin ro u, utiliza i vin alb i invers. Acoperi i pata cu sare fin , dup o jum tate de or freca i cu suc de l mie cald, apoi sp la i. Dac pata este pe es tur de m tase, freca i cu ap i o et alb nainte de a sp la normal. Dac pata este pe es tur din ln , tampona i cu ap oxigenat . Ca alternative, pentru ln utiliza i ap i amoniac, pentru m tase i es turi sintetice, utiliza i lapte cald.

24

GHID DETALIAT PENTRU UTILIZAREA MENIULUI INFOTEXT

Programarea ma inii de sp lat


Pentru o setare corect a orei i a set rilor favorite, trebuie s programa i func ia infotext. Dac ma ina de s plat este n func iune i butonul selector de programe este n orice alt pozi ie n afar de OFF, pe afi aj poate fi vizualizat un mesaj de ntmpinare.

Acest mesaj va fi vizualizat cteva secunde, timp n care ma ina de s plat va recunoa te programul selectat. n momentul n care ma ina este preg tit , pe afi aj vor apare informa ii despre program i apoi este posibil s nceap programarea ma inii. Exemplu:

Accesul la meniu nainte de a accesa meniul, dorim s v reamintim c ave i la dispozi ie 30 de secunde pentru fiecare opera iune de selectare. n cazul n care dep i i aceast perioad de timp, afi ajul va reveni la schema ini ial i va rebui s accesa i din nou meniul pentru a continua programarea. Meniul poate fi programat pornind de la acest punct. Men ine i ap sate simultan tastele SELEZIONE TEMPERATURA i SELEZIONE

CENTRIFUGA timp de 5 secunde, pn cnd se va auzi un semnal sonor de confirmare. Prin ap sarea tastei SELEZIONE CENTRIFUGA se pot modifica op iunile din meniu. Prin ap sarea tastei SELEZIONE TEMPERATURA se confirm o op iune. Selectarea orei Aceast func ie trebuie utlizat din dou motive: pentru a vizualiza ora pe afi aj i pentru func ionarea corect a op iunii start ntrziat. Cifrele corespunz toare orei clipesc pe afi aj. Introduce i ora prin ap sarea repetat a tastei SELEZIONE CENTRIFUGA i apoi ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA pentru a confirma ora. Vor clipi apoi cifrele corespunz toare minutelor. Ap sa i din nou tasta SELEZIONE CENTRIFUGA pentru setarea minutelor i apoi ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA pentru a confrima selectarea. Dup setarea orei, pe afi aj apare mesajul Seleziona modo ora care v solicit selectarea modului or .

25

Selectarea modului or NCEPEREA PROGRAMULUI i FINALUL PROGRAMULUI pot fi setate n dou moduri diferite. ASSOLUTO: se define te ora la care dori i ca programul s nceap sau s se termine. De exemplu: dac este ora 14.00 i dori i ca programul s nceap la ora 17.00, va trebui s seta i ora de ncepere la 17.00. ORA NCEPERII PROGRAMULUI RELATIVO: se define te perioada de timp care se scurge pn la nceperea programului. De exemplu, dac este ora 14.00 i dori i ca programul s nceap la 17.00, trebuie s selecta i 3 H.

Ambele op iuni sunt u oare, ns modul de setare absolut este mult mai simplu de utilizat, deoarece nu mai este nevoie s calcula i cte ore se vor scurge pn n momentul n care dori i ca ma ina de sp lat s finalizeze sau s nceap programul. Dac se acceseaz selectarea modalit ii relative pentru introducerea orei ve i putea alege dac selecta i timpul relativ sau dac ve i selecta op iunle cu tasta SELEZIONE CENTRIFUGA. Confirma i selectarea realizat prin ap sarea tastei SELEZIONE TEMPERATURA. Dup ce termina i setarea modului or , pe afi aj apare un mesaj prin care vi se solicit s activa i semnalul sonor. Semnalul sonor Aceast op iune v permite s seta i un semnal care s v avertizeze atunci cnd programul de sp lare s-a terminat. Ap sa i tasta SELEZIONE CENTRIFUGA. Pute i s selecta i op iunea Si (Da) sau No (Nu). Pentru a confirma selectarea, ap sa i tasta SELEZIONE TEMPERATURA. Pe afi aj apare un nou mesaj care v solicit s introduce i op iunea Selectare memorie.

26

Selectare memorie Aceast func ie este util dac sp la i frecvent rufe care au acealea i caracteristici. Dac selecta i Abilita Memoria (Activare memorie), ma ina va nregistra parametri care vor fi utiliza i n timpul programului de sp lare, pentru a i utiliza n mod automat la celelalte sp l ri. Aceast func ie poate fi utilizat pentru rufe din bumbac, es turi sintetice, delicate i din ln . Exemplu: dac programa i ma ina pentru sp larea rufelor din bumbac i ap sa i tastele pentru pete dificile i suplimentare ap , n momentul n care ve i reutiliza acest program pentru bumbac, ma ina va fi gata de func ionare deoarece to i parametri sunt seta i. Binen eles c parametri pot fi modifica i, n sensul c , de exemplu, dac nu dori i s mai utiliza i op iunea pete dificile, pute i s ap sa i tasta corespunz toare pentru deselectare; n acest caz, la urm torul program va fi activ numai op iunea suplimentare ap . Selecta i Si sau No cu ajutorul butonului SELEZIONE CENTRIFUGA i confirma i prin ap sarea butonului SELEZIONE TEMPERATURA. Pe afi aj poate fi vizualizat un mesaj prin care sunte i ntreba i dac dori i s introduce i modul test (modul demo). Modul demo Aceast op iune trebuie setat pe No n cazul n care nu este deja setat astfel deoarece este o op iune care este util numai personalului calificat de la centrele de service autorizate. Dac n momentul ie irii din meniu modul de testare nu este setat la No, programul de sp lare nu va ncepe. Pentru ca programul de sp lare s poat ncepe, modul de testare trebuie s fie setat pe NO. Selecta i No cu butonul SELEZIONE TEMPERATURA i pe afi aj apare un mesaj prin care sunte i anun a i c trebuie s ie i i din meniu. Ie ire meniu (setare implicit NO) Dup realizarea tuturor set rilor, pute i s ie i i din meniu prin selectarea op iunii Si cu ajutorul butonului SELEZIONE CENTRIFUGA i confirma i prin ap sarea butonului SELEZIONE TEMPERATURA. Totu i, dac dori i s modifica i una dintre set ri, trebuie s selecta i No pentru a nu ie i din meniu i pentru a putea relua programarea. Ap sa i butonul SELEZIONE TEMPERATURApentru confirmare. n momentul n care toate set rile sunt realizate, pute i s ie i i din meniu. n cazul n care dori i s modifica i una dintre op iunile din meniu dup instalarea ini ial , derula i meniul pentru op iuni de la nceput i selecta i op iunea pe care dori i s o modifica i. Aceast func ie poate fi util pentru a modifca selectarea orei noi, n momentul modific rii orei. Dup ce au fost setate, op iunile din meniu vor r mne n memorie, chiar dac ma ina va fi deconectat de la sursa de alimentare cu energie electric sau dac se produce o pan de curent.

27

Exemplu de utilizare
Sortarea rufelor
V recomand m s sp la i numai rufe ce pot fi cur ate cu ap i detergent. n cazul n care sp la i covora e, p turi sau alte obiecte grele, v recomand m s nu le centrifuga i. Separa i rufele n func ie de tipul de es tur , de gradul de murd rire i de temperatura la care trebuie sp late: verifica i etichetele care sunt ata ate pe rufe.

Rufe ce pot fi sp late la temperaturi ridicate Rufe colorate ce se pot decolora u or Rufe delicate i ln Rufe ce trebuie sp late manual Rufele pe a c ror etichet se afl simbolul de mai jos, nu trebuie sp late n ma ina de sp lat automat : Cur are uscat V recomand m ca es turile delicate care se pot ntinde, lenjeria intim , ciorapii etc s le pune i ntr-un s cule . Pentru a putea sp la articolele din ln n ma ina de sp lat, pe eticheta acestora trebuie s apar simbolul Ln pur virgin sau s apar alte indica ii, cum ar fi se poate sp la n ma ina de sp lat rufe automat . - Rufele colorate noi se decoloreaz destul de u or. Este posibil ca celelate rufe s se coloreze de la acestea n timpul sp l rii. De aceea, v recomand m ca prima dat , rufele colorate s fie sp late separat. Rufele colorate care nu se decoloreaz pot fi sp late mpreun cu rufele albe numai la o temperatur de 400C. Aten ie: n timpul select rii rufelor ce urmeaz a fi sp late - Verifica i ca rufele s nu con in obiecte metalice (de exemplu ace de siguran , cleme etc). - nchide i fermoarele, nasturii, lega i ireturile sau cordoanele - Respecta i regulile de sortare a rufelor - Verifica i etichetele de pe rufe - Dac pe unele rufe sunt vizibile pete dificile, acestea trebuie tratate cu substan e de cur are speciale nainte de a fi sp late. V recomand m s nu umple i ma ina de sp lat numai cu rufe tip prosop deoarece acestea absorb mult ap i vor fi foarte grele.

28

Modul corect de sp lare


Preg tirea rufelor A) Selectarea rufelor

nc rcarea rufelor B) Deschide i hubolul. C) Introduce i rufele n ma ina de sp lat. nchide i hubloul i verifica i ca rufele s nu r mn prinse ntre hublou i dispozitivul de nchidere. Ad ugarea de detergent D) Deschide i sertarul, turna i detergentul, conform recomand rilor produc torilor i instruc iunilor de la pagina 21. Ad uga i celelalte substan e de cur are (vezi pagina 21). nchide i sertarul.

Verifica i tabelul cu programe pentru a selecta programul adecvat. Roti i butonul selector de programe n sensul acelor de ceasornic n dreptul programului selectat i verifica i ca pe afi aj s apar selectarea realizat . Verifica i ca robinetul de alimentare cu ap s fie deschis i tubul de evacuare s fie pozi ionat corect. Dac este necesar, ap sa i tastele func iilor op ionale selectate. Ap sa i butonul de pornire i ncepe programul. Pe afi aj apare mesajul PORTA SICURA ATTENDERE Dup circa 2 minute, pe afi aj apare mesajul PROG. TERMINATO PORTA APERTA. Opri i func ionarea ma inii prin rotirea butonului selector de pe panoul de control n pozi ia OFF (OPRIT). - Deschide i hubolul i scoate i rufele. Scoate i techerul cablului de alimentare din priz i nchide i robinetul de alimentare cu ap . -

Selectarea programului de sp lare

Dup terminarea programului

29

Cur are i ntre inere


Pentru a cur a carcasa ma inii de sp lat, nu este nevoie s utiliza i substan e abrazive sau pe baz de alcool. Cur a i cu ajutorul unei lavete umede. Trebuie cur ate urm toarele p r i ale ma inii de sp lat: - Sertarul pentru detergent - Filtrul de evacuare Cur area sertarului pentru detergent V recomand m s cur a i periodic sertarul pentru a ndep rta depunerile de detergent, nn lbitor i balsam de rufe. A) Scoate i sertarul pentru dozarea detergentului. B) Cur a i-l la robinet, sub jet de ap . C) Reintroduce i sertarul la loc. Cur area filtrului de evacuare Ma ina de sp lat este prev uit cu un filtru special care re ine obiectele care ar putea bloca furtunul de evacuare (monede, nasturi etc.). V recomand m s cur a i lunar acest filtru. Pentru cur area filtrului de evacuare, proceda i astfel: A) Deschide i u a compartimentului n care se afl filtrul. B) Numai pentru anumite modele: desface i furtunul, scoate i capacul i scurge i apa ntr-un recipient. C) nainte de a scoate filtrul, v recomand m s a eza i un recipient sub acesta. D) Roti i filtrul n sens invers acelor de ceasornic, n pozi ie vertical . Scoate i filtrul i cur a i-l. E) Dup cur are, monta i filtrul la loc, procednd n ordine invers .

30

Transport sau neutilizarea ma inii pentru o perioad ndelungat de timp


n cazul n care transporta i ma ina de sp lat sau dac nu va fi utilizat o perioad mai ndelungat de timp, trebuie evacuat apa r mas n furtunuri. L sa i tubul de evacuare n jos i scurge i apa acumulat pe acesta ntr-un recipient. Fixa i tubul la loc.

31

Probleme n func ionare


nainte de a apela la service, v rug m s verifica i urm toarele probleme pe care le pute i solu iona dumneavoastr :
PROBLEM 1. Nu func ioneaz program. nici un CAUZ techerul cablului de alimentare nu este introdus n priz . Nu este ap sat tasta START. Butonul seletor de programe este pozi ionat la OFF. Este ntrerupt alimentarea cu energie electric . S-a ars siguran a. Hubolul este deschis. Vezi cauza 1. Robinetul de alimentare cu ap este nchis. Furtunul de evacuare este blocat. n filtrul de evacuare sunt obiecte str ine. Este activat sistemul de siguran . Garnitura robinetului i a furtunului de admisie este sl bit . nc nu a fost evacuat apa din ma ina de sp lat. A fost selectat op iunea de oprire a centrifug rii. Rufele nu sunt distribuite uniform n cuv . Ma ina de sp lat rufe nu este a ezat la nivel. Nu au fost scoase bara i uruburile de transport. Ma ina nu se alimenteaz cu ap . Ma ina nu evacuaez apa. Ma ina are prea mult ap . REMEDIU Introduce i techerul n priz . Ap sa i tasta START. Selecta i programul dorit. Verifica i. Verfica i. nchide i hubolul i ap sa i tasta START. Verifica i. Deschide i robinetul de alimentare cu ap . Verifica i tubul de evacuare. Verifica i filtrul (vezi paginile 3031). A tepta i 2 minute. nlocui i garnitura i strnge i bine furtunul i robinetul. A tepta i cteva minute pentru ca ma ina s evacueze apa. Selecta i pentru centrifugare o valoare diferit de 0. A tepta i ca rufele s fie distribuite uniform. Ajusta i cu ajutorul picioarelor reglabile. Scoate i bara i uruburile de transport. Lua i leg tura cu un centru de service autorizat. Verifica i dac robinetul de alimentare cu ap este deschis. Verifica i ca furtunul de evacuare s nu fie blocat. nchide i robinetul de alimentare cu ap i lua i legptura cu un centru de service autorizat.

2. Ma ina nu se alimenteaz ap . 3. Nu se evacueaz apa.

cu

4. Nu se deschide hubolul. 5. Este ap pe podea, n jurul ma inii de sp lat. 6. Ma ina nu centrifugheaz .

7. Vibra ii puternice n timpul centrifug rii 8. Pe afi aj apar erorile nr. 0, 1, 5, 7, 8, 9 9. Pe afi aj apare eroarea nr. 2 10. Pe afi aj apare eroarea nr. 3 11. Pe afi aj apare eroarea nr. 4

n timpul centrifug rii ma ina produce diverse zgomote! Acest lucru se datoreaz motorului cu care este prev zut ma ina de sp lat.

Nu se observ mult ap n cuv ! Se ntmpl astfel deoarece ma ina de sp lat utilizeaz o cantitate redus de ap .

32

Aten ie Utilizarea detergen ilor ecologici, f r fosfa i, poate avea urm toarele efecte: - Apa evacuat dup cl tire este tulbure datorit prezen ei zeoli ilor n suspensie. Nu este afectat eficien a cl tirii. - Prezen a unei pudre albe (zeoli i) pe rufe, la finalul programului de sp lare. Aceast pudr nu va r mne n es tur i nu i va modifica culoarea. - Prezen a spumei n apa de la ultima cl tire. Nu este un indiciu c nu au fost cl tite bine rufele. - Agen ii cu suprafa activ non-ionic prezen i n compozi ia detergen ilor pentru ma inile de sp lat rufe sunt uneori greu de ndep rtat de pe rufe i chiar dac sunt n cantitate mic , las urme de spum . - Este inutil s realiza i cl tiri suplimentare n astfel de situa ii.

nc rcare maxim Presiunea aliment rii cu ap Dimensiuni L ime Adncime n l ime

Specifica ii tehnice

5 kg 0,050,8 MPa

5 kg

6 kg 0,050,8 MPa

6 kg

60 cm 52 cm 85 cm

60 cm 54 cm 85 cm

Observa ie: Pentru a verifica exactitatea datelor tehnice, citi i datele nscrise pe pl cu a cu date tehnice care este aplicat pe aparat (fig. 2). Acest aparat respect Directivele amendamentele ulterioare. europene 89/336/CEE, 73/23/CEE i

33

Service i garan ie
Pentru informa ii referioare la centrele de service autorizate i la condi iile de acordare a garan iei v rug m s citi i certificatul de garan ie care nso e te produsul.

34

Instalare
Deplasa i ma ina de sp lat rufe n ambalajul original pn n apropierea locului n care va fi instalat . T ia i curelele prin care este fixat furtunul. De uruba i urubul central (A); de uruba i cele 4 uruburi laterale (B) i scoate i bara de blocare (C). nclina i ma ina de sp lat n fa i scoate i pungile de plastic n care se afl blocurile de polistiren de pe p r ile laterale, tr gnd n jos. Introduce i capsula (care se afl n punga cu manualul de utilizare) n orificiul de pe aparat.

AVERTIZARE: NU L SA I AMBALAJUL LA NDEMNA COPIILOR, DEOARECE ESTE FOARTE PERICULOS! Fixa i bucata de material ondulat la baza ma inii de sp lat, a a cum se observ n imagine.

Pentru ca ma ina de sp lat s fie a ezat la nivel, regla i cele 4 picioru e. a) R suci i piuli a n sensul acelor de ceasornic pentru a elibera urubul pentru reglarea n l imii. b) Roti i pentru a n l a sau cobor piciorul, astfel nct s se a eze bine pe podea. c) Bloca i piciorul n pozi ia aleas prin r sucirea piuli ei n sens invers acelor de ceasornic.

35

Aten ie: v rug m s p stra i bara de transport i uruburile pentru a le putea utiliza din nou n cazul n care trebuie s transporta i ma ina de sp lat. Produc torul nu i asum nici o r spundere pentru eventualele deterior ri care apar n timpul transportului n cazul n care nu sunt respectate instruc iunile referitoare la blocare pe timpul transportului. Produc torul nu asigur i instalarea aparatului.

Conactarea la re eaua de alimentare cu ap trebuie realizat numai prin intermediul furtunurilor noi furnizate mpreun cu aparatul. Furtunurile de alimentare vechi nu trebuie utilizate. Ma ina de sp lat este prev zut cu un furtun de alimentare care are la un cap t un filet de care trebuie conectat la conducta de ap rece. Aparatul trebuie conectat numai la conducta de ap rece. n cazul n care ma ina de sp lat este conectat la ap cald , deci poate fi alimentat cu ap cu o temperatur mai mare de 400C, exist riscul deterior rii es turilor delicate.

Conectarea la re eaua de alimentare cu ap .

36

Aten ie: Dup terminarea programlui de sp lare, v recomand m s nchide i robinetul de alimentare cu ap pentru a deconecta ma ina de sp lat de la sursa de alimentare cu ap . Pentru a asigura func ionarea corect a ma inii de sp lat, extremitatea furtunului de evacuare trebuie s se afle la o n l ime de minimum 50 cm i maximum 85 cm fa de sol. Ma ina de sp lat trebuie conectat la o surs de alimentare cu tensiunea de 230V, 50 Hz, monofazic . Verifica i ca circuitul s suporte o sarcin de 3,0 kW, n momentul n care conecta i techerul la o priz de 16A, prev zut cu mp mntare. Verifica i ca priza la care va fi conactat aparatul s fie prev zut cu mp mntare. Priza i techerul trebuie s fie de acela i tip. Nu se recomand utilizarea unor adaptoare, prize multiple sau prelungitoare. Aparatul trebuie s fie amplasat astfel nct priza s fie accesibil dup instalarea acestuia. Toate ma inile de sp lat Candy respect toate normele de siguran prev zute de institutele de Calitate Interna ionale.

Conectarea la circuitul electric i m suri privind siguran a

37

Acest aparat este marcat n conformitate cu directiva european 2002/96/EC cu privire la depozitarea echipamentelor electrice i electronice uzate. Prin depozitarea corect se evit consecin ele negative pe care le poate avea asupra mediului depozitarea incorect a acestor produse. Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indic faptul c este interzis aruncarea acestui aparat mpreun cu gunoiul menajer. Acest aparat trebuie depozitat numai la centrele specializate pentru colectarea aparatelor electrice i electrocasnice. Pentru mai multe detalii referitoare la depozitarea i reciclarea acestui produs, v rug m s lua i leg tura cu autorit ile locale sau cu un centru de service autorizat.

* Versiunea n limba italian este de referin .

38

S-ar putea să vă placă și