Sunteți pe pagina 1din 49

2012 Daniel IOAN D.

Ioan - Bazele ELTH


_
Bazele Electrotehnicii
2. Legile electromgnetismului
Daniel Ioan
Universitatea Politehnica din Bucuresti
PUB - CIEAC/LMN
daniel@lmn.pub.ro
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
2. Legile electromagnetismului
Lege a unei stiinte = este o afirmatie fundamentala, care nu este
demonstrata ci rezulta prin generalizarea unor observatiii si prin
rationamente inductive incomplete.
In teoriile stiintifice axiomatizate sistemul legilor trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
Independenta orice lege nu este o consecinta logica a celorlante
(nu poate fi dedusa din acestea)
Consistenta (noncontradictia) nici o lege nu intra in contradictie
logica cu celelalte sau cu o consecinta a lor
Completitudinea sistemul legilor este suficient pentru a decide
daca orice afirmatie corect formulata este adevarata sau falsa.
Legile se exprima ca relatii matematice intre marimile primitive.
Acest sistem de ecuatii trebuie sa conduca la probleme corect
formulate matematic (care au solutie si aceasta este unica).
Se presupune ca legile sunt complete si din punct de vedere
fizic nu doar logico-matematic, adica orice fenomen este descris
corect de consecintele legilor. In realitate, se condidera din
domeniul teoriei doar acele fenomene ce sunt descrise corect.
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
2.1. Legea fluxului electric
(Gauss)
} }
E
E
= =
E
E
D
dv d q
D
A D
dq =dv
d =DdA
+q -q
1>0 2<0
3=0
Enunt: Fluxul electric pe orice suprafata inchisa este egal cu sarcina
electrica din interiorul suprafetei
Forma globala
integrala a legii:
Semnificatie fizica: orice corp electrizat produce camp electric
Consecinta calitativa (forma si orientarea liniilor campului electric): Liniile
campului inductiei electrice D sunt curbe deschise, ce pormesc de pe sarcinile
pozitive si se opresc pe cele negative. Ele sunt neintrerupte in domeniile neutre.
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Forma local a legii fluxului
electric
Forma locala-diferentiala a legii
Demonstratie bazata pe teorema
Gauss- Ostrogradski
Semnificatia divergentei:
Forma pe suprafete
de discontinuitate:
Conservarea componentei normale
a inductiei pe suprafete nelectrizate
(
s
=0):
= D div
= = =
} } }
E E
E
c = E
E
D D A D div dv dv div d : D
D D
D
z
D
y
D
x
D
) D D D )(
z y x
( div
V / d div
z
y
x
z y x
D
D
V
lim
D
c
c
+
c
c
+
c
c
= + +
c
c
+
c
c
+
c
c
= V =
=
}
c

k j i k j i D D
A D D
0
s s s
h
s v
ave
div ) ( A Ah dv
A ) ( d d d
D
S S
= = + =
= = + =
}
} } }

E
D D D n
D D n A D A D A D
1 2 12
0
1 2 12
1 2
2 1 1 2
0
n n
D D ) ( = = D D n
n12
S2
h
S1
s
- productivitatea unui punct in linii de camp (nr de linii pe
unitatea elemnatara de volum) pozitiva in izvor si
negativa in sorb (daca este nula, linia este continua).
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicatie
Campul electric produs de o sfera
electrizata uniform
}
} }
} }
} } }
O
E
O
E
E E E
E
=
= = = = =
> = = = =
= = =
< = = =
= = = =
E
E
E
E
E E
E
3
3 2 2
3 3
2
3
int
3
2
int
3
2
4
dv
: electrica sarcina de arbitrara e distributi o de in vid
produsa inductiei a a coulombian integrala : ie superpozit Prin
4
;
4 3 3
4
4
,
3
4
3 3
4
4
,
3
4
4
R
R
q
R
q
R
a
D
a
R D q
a forR q
a
dv dv q
R
D
R
R D q
a forR
R
dv dv q
R D dA D DdA d
ext ext D
D
D
D
D
D D
t

t t

t
t
t

t
t
t

t
R
D
R
D
A D
dq =dv
d =DdA
D(R)
a
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
2.2. Legea fluxului magnetic
1. Enunt: Fluxul magnetic pe orice suprafata inchisa este nul
2. Forma gobala (integrala) a legii:
3. Semnificatie fizica:
nu exista sarcini magnetice
3. Liniile campului magnetic:
Continui (fara punct de inceput
sau sfarsit) curbe inchise
0 0 = =
}
E
E
A Bd
d =BdA
1=0 2=0
3=0
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Forma locala a legii fluxului
magnetic
1. Forma local (diferentiala) a legii:
2. Demo (bazata pe teorema Gauss
Ostrogradski ):
3. Forma de ecuatie cu derivate
partiale in coord. Cartezene
4. Conservarea componentei normale
a inductiei magnetice:
0 = B div
0 0 = = =
} }
E
E
c = E
E
B B A B div dv div d : D
D
D
0 =
c
c
+
c
c
+
c
c
= + +
c
c
+
c
c
+
c
c
= V =
z
B
y
B
x
B
) B B B )(
z y x
( div
z
y
x
z y x
k j i k j i B B
0
0
1 2 12
0
1 2 12
1 2
=
= = + =

} } }

E
) (
A ) ( d d d
h
ave
S S
B B n
B B n A B A B A B
2 1 1 2
0
n n
B B ) ( = = B B n
n12
S2
h
S1
S
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Consecinte integrale
1. Conservarea (continuitatea fluxului magnetic
2. Invarianta fluxului magnetic fata de forma
suprafetei (cu bordura fixa)
3. Relatia lui Kirchhoff pentru fluxurile din
circuitele magnetice
2 1 2 1 2 1
2 1
0
2 1
2 1

= = =
= + = =
} }
} } }
= E
S S
S S
d d
d d d
S S
A B A B
A B A B A B

0 =

e ) n ( k
k

1
2
1
2
3
...
2 2 1
= =
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Potentialul magnetic vector
(optional)
1. Definitia potentialului magnetic vector
2. Definitia rotorului:
3. Forma in coord. carteziene:
4. Conditia de etalonare:
5. Continuitate potentialului vector (a componentei tangentiale)
0 ) (
0
= V V = =
= =
A A B
A B B
divrot div
rot div
z y x
z y x
A A A
z y x
A A A
z y x
rot
c
c
c
c
c
c
= + +
c
c
+
c
c
+
c
c
= V =
k j i
k j i k j i A A ) ( ) (
s
S
A
A d rot
s
/
lim
0
}
c

= r n A
} } } }
c c
= = = =
S S S S
d d d rot d r A r A S A S B
0 ) 0 ( ?,
0 ) (
0
0 0 0
= A = = = = =
= = + = =
|

divgrad div div div
grad rot rot rot
A A A
A A A A A B
A1
h
S A2
2 1 2 1
2 1 2 1 2 1
0
0 0
A A A A A
A A n r A
= = =
= = = = =
}
c
n n
t t S t t t t ave
div
, ) A A ( l ) A A ( d lh B
S

2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH


_
Recapitularea legilor de flux
Camp: Electric Magnetic
Global
Integral
Local
diferential
Pe supr
de dics.
Conserv.
Linii de
camp
Deschise, orientate de la
sarcinile pozitive la cele
negative
Continui, inchise
E
=
E D
q
} }
E
=
E
D
dv d A D
s
s s
) (
div

=
=
1 2 12
D D n
D
= D div
2 1 n n
D D =
0 =
E

0 =
}
E
A Bd
0
0
1 2 12
=
=
) (
div
s
B B n
B
0 = B div
2 1 n n
B B =
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
2.2. Legea inductiei
electromagnetice - Faraday
1. Enunt: Tensiunea electrica pe orice
curba inchisa este egala cu viteza de
scadere a fluxului magnetic de pe orice
suprafata ce se sprijina pe curba respectiva
2. Forma globala (integrala ) a legii:
3. Semnificatie fizica: Variatia in timp a campului magnetic
induce camp electric
4. Ipoteza Hertz: curba si suprafata S sunt antrenate de
corpuri in miscarea lor. In consecinta iductia poate fi
de transformare si/sau de miscare
5. Liniile campului electric indus:
- Sunt curbe inchise
- Inconjoara campul magnetic inductor
- Sensul lor depinde de sensul liniilor campului magnetic
inductor si de modul de variatie al acestuia
- Campul electric indus de un camp magnetic descrescator
in timp are sensul dat de regula burghiului drept si
este opus in cazul campu inductor crescator
} }
I
= =
I
I
I
S
d
dt
d
d
dt
d
u
S
A B r E

I
c = I S
du =Edr
d =BdA
S

B(t)
E(t)
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Forma local a legii inductiei in
medii imobile
1. Forma locala
(diferentiala) a legii:
2. Proof (based on Stokes
theorem):
3. Conservation of the
tangential component of
the electric field strength
t t
rot
c
c
= V
c
c
=
B
E
B
E
1 2 1 2 12
1 2
2 1
0
0 when 0
t t
nave
ave
C C
, ) (
, h , lh
dt
dB
d
dt
d
, l ) ( d d d
S
E E E E n
A B
E E t r E r E r E
= =
=
= + =
}
} } }
I
I
l
c
c
= = =
I
I
} } } }
I I I
S , d
t
d
dt
d
d curl d
S S S
A
B
A B A E r E
E2
E1
n12
C2
h
C1

l
t
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Formele local si integrala
dezvoltata in medii mobile(optional)
1. Forma locala (diferentiala):
2. Demo (bazata pe teorema Stokes
si derivata de flux:
} }
I
=
c
c
+ +
c
c
=
I
0
S
d
t
d ) ( ) ( curl
t
curl A
B
r v B E v B
B
E
=
+
c
c
= =
c
c
=
A = = + ' = =
= = A ' = A ' =
+ =
} } } }
} } } }
} } } } } }
} } }
I I I I
I I
I I I
I
I I I
' E
I
A
'
A
dt
d
curl
) ( curl
t dt
) t ( d
, d
dt
) t ( d
d ) t (
dt
d
, d
t
) t (
d ) t (
dt
d
) d ( t d d l d d d d
) ( curl ) d ( t / d t / ) d d ( d
dt
d
d ) t (
dt
d
d
dt
d
d ) t (
dt
d
f
def
f f
Sl S S
S Sl
t
S S
t
) t ( S ) t ( S S S
) t (
S
S
) t (
S ) t ( S
lim lim
B
E
v B
B
B
A
B
A B A
B
A B
v r s r A A B A B A B A B
dA v B v r B A B A B A B A B
A B A B A B

where
S on and 0 because
0 0
dt
d
curl
f
B
E =
3. Forma integrala
dezvoltata
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicatii ale legii inductiei
1. Principiul transformatorului
(inducta in medii imobile)
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
2. Principiul generatorului de tensiune
alternativa (inductie de miscare in
camp magnetic constant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternator
) t cos( AB
dt
d
u
), t sin( B ) t (
S
e e

e
0
0
= =
=
I
I
k B
) t sin( ab B d ) ( u
) t sin( BA
dt
d
u
), t cos( BA d
S
S
S
e e
e e

e
= =
= =
= =
}
}
I
I
I
I
I
I
r v B
A B
or
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicatii ale legii inductiei
3. T.e.m. indusa prin miscare liniara
4. Principiul generatorului homopolar
(de c.c.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_generator
B
a

v
x
a
2 / ) (
2
0
a B rdr B d e
a
e e = = =
} }
I
I
r v B
v B E
r v B r E
A B
=
= = =
= = = =
} } }
}
I
I
I
I
I
I
m
S
a
S
S
d Bvdr d e
Bav
dt
dx
Ba d
dt
d
dt
d
e
) (
0

B
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Teorema potentialului electric
stationar
In campuri stationare imobile:
Forma globala
Forma locala (diferentiala)
In coordonate carteziene:
Demo:
Definitia gradientului (grad indica directia, sensul si viteza spatiala de crestere a
marimii scalare).
Independenta tensiunii electrice stationare de forma
curbei
)
k
V
y
V
x
V
(
V gradV curl
c
c
+
c
c
+
c
c
=
V = = =
k j i E
E E E 0
I
I
I
= =
}
S , d u 0 0 r E
0 = V V = = ) V ( ) gradV ( curl curlE
} }
= = =
O c

W
dv Vol( W Vd
W
gradV ) unde ,
1
lim
0
A
} B , A { C C C , C u u
u u d d d d d u
C C C C
= c = c =
= = = + = =
} } } } }
I
I
2 1 2 1 2 1
2 1
2
2
1
1
2 1
with
0 r E r E r E r E r E
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Definitia integrala a potentialului
electric scalar
1. Unicitatea potentialului
(este definit pana la o constanta aditiva
care se fixeaza prin alegerea
punctului de referinta (masa) in
care V este conventional nul)
2. Definitia integrala a potentialului
scalar (tensiunea pana la masa):
3. Demo:
4. Tensiunea ca diferenta de potential:
}
=
PO
C
d ) P ( V r E
B A AB B A
C C C C
AB
V V u V V d d d d u
OB AO OB AO AB
= = = = =
} } } }

r E r E r E r E
= =
} }
PO PO
C C
gradVd d r r E
} }
= = =
c
c
+
c
c
+
c
c

PO PO
C C
) P ( V ) P ( V ) O ( V dV d )
k
V
y
V
x
V
( r k j i
gradV ) C V ( grad = + = E
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicati ale teoremei
potentialului stationar
Potentialul
unei sfere
electrizate
uniform in vid
a
V(R)
Integrala coulombiana: potentialul unei
distributii arbitrare de sarcini in vid:

> +
< +

+
=
=

+ =

+ =

= = = =
= <
> =

|
|
.
|

\
|
= = = =
= = =
= >
} }
} }
. for ,
4
; for
8
) (
4
) (
8
3
) 0 (
8
) (
4 8
) (
) ( ) (
8
) (
8 4
) ( ) (
4
, For
. where ,
4
) (
For
1 1
4 4 4
) (
4
/
4
, For
0
3
0
2 2
0
0
3
0
2 2
0
3
0
2 2
3
0
2 2
3
0
2
3
0
3
0
0
0
0 0
0
0
2
0
2
0
0 0
2
0 0
a R C
R
q
a R C
a
R a q
a
q
R V
a
q
V
a
R a q
a
q
a
R a q
a V R V
a
R a q
R
a
a
qr
rdr
a
q
d a V R V
a
qR
E a R
a R
R
q
R V
R
R R
q
R
R
r
q
r
dr q
d R V
R
q
D E E D
R
q
D a R
a a
CPP CPP
CPP CPP
tc
tc tc
tc
tc tc tc
tc tc tc
tc
tc
tc tc tc
tc
c c
t
r E
r E
r r
r
r = =
= =
}
O
' ;
4
) (
) ' (
;
4
0
0
R
R
dv
V
dv dq
R
dq
dV
tc

tc
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicatii
Potentialul
logaritmic
firul infinit
electrizat
( )

> +
< + +

=
|
|
.
|

\
|
+ =
+

+ =

= = = =
= = = = = = <
= = =
= = = =
= = = =
= = = = >
} }
} }
. pt ; ln
2
; pt C; ln
2 2
) (

) (
ln 1
2
) 0 (
ln
2 2
) (
2
) (
) ( ) (
2
) (
4 2
) ( ) (
2 2 2 2
2 ; Pentru
, ln
2
) ( 1 pentru ln
2
) (
ln ln
2 2
ln
4
) (
2
/ ; cu
2 2
2 a; R Pentru
0
0 0
2
0
2 2
0 0
0 0
2
0
2 2
2
0
2 2
2
0
2 2
2
0
2
2
0
2
0
2 2
2
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
a R C R
a R
R
a
a
R a
R V
R
a
V
R
a
a
R a
a
R a
a V R V
a
R a
R
a
a
r
rdr
a
d a V R V
a
R
E
a
R
l a
qR R
D l R RlD q a R
R R V R
R
R
R V
R R
R
R
r
r
dr
d R V
R
D E E D
l
q
R Rl
q
D q RlD q
l
l l
l
l l l
l l
CPP
l
CPP
l l
D
l l
l l
CPP
l
CPP
l
l
l
D
a a

tc

tc

tc

tc

tc

tc

tc

tc

tc

tc

tc

t
tc

tc

tc

tc

tc

tc

c c
t

t
r E
r E
R

2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH


_
Recapitularea legii inductiei
electromagnetice
Miscare Nu Da
Global
Integral
Integral
dezvoltata
Pe supraf.
Conserv.
-
Liniile
campului
indus
Inconjoara campul
magnetic inductor
-
dt
d
u
SI
I
=

} }
I
=
I
S
d
dt
d
d A B r E
2 1 t t
E E =
dt
d
u
SI
I
=

} }
I
=
I
S
d
dt
d
d A B r E
} }
I
c
c
=
I
S
d
t
d A
B
r E
} } }
I I

c
c
=
I
r v B A
B
r E d ) ( d
t
d
S
0
1 2 12
= ) ( E E n
0
2 2 12
= + + ] ) ( ) [( v B E v B E n
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
2.4.Legea circuitului magnetic -
Ampere-Maxwell
2. Forma globala (integrala) a legii:
3. Semnificatie fizica:
Orice curent electric (de conductie, deplasare sau de
convectie produce camp magnetic ). Variatia in timp a
fluxului electric genereaza camp magnetic.
Viteza de variatie a fost numita de Maxwell curenat de
deplasare, si are densitatea:
. 4. Liniile campului magnetic:
Sunt curbe inchise
Inconjoara liniile de curent de conductie sau deplasare
Sensul lor este dat de regula burgiului drept care
avanseaza in sensul curentului
} } }
I I
+ = + =
I
I
I I
S S
d
dt
d
d d
dt
d
i u
S
S m
A D A J r H

du
m
=Hdr
di =(J +dD/dt) dA
I
c = I S
S

J +dD/dt
H(t)
1. Enunt: Tensiunea magnetica pe orice curba inchisa este egala cu suma dintre
curentul electric printr-o suprafata arbitrara care se sprijina pe acea curba
si viteza de variate a fluxului electric de pe acea suprafata.
t
def d
c
c
=
D
J
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Forma locala a legii circuitului
magnetic in medii imobile
1. Forma locala (diferentiala) in
mediii imobile
Rotorul unui camp vectorial indica vartejurile acestui
camp (axa si sensul de rotatie a liniilor de camp)
2. Demo (bazata oe teorema lui
Stokes):
3. Conservarea componentei
tangentiale a intensitatii
campului magnetic:
d d
t
t
rot
J J J
J E
D
J H
+
= V
c
c
+ =

. J
h l J lh
dt
dD
J d
dt
d
d
l d d d
s t t s
s
nave
nave
ave
C C
S S
0 daca , ) (
, 0 cand , ) (
, ) (
1 2 1 2 12
1 2
2 1
= = =
+ = +
= + =
} }
} } }
I I
I
H H J H H n
A D A J
H H t r H r H r H
n12
C2
h
C1
l
c
c
+ = + = =
I
I
} } } } }
I I I I
S , d )
t
( d
dt
d
d d curl d
S S S S
A
D
J A D A J A H r H

Ht2
Ht1
l
t
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Forma locala si cea integarla
dezvoltata in medii mobile (optional)
1. Forma locala (diferentiala):
2. Demo, bazata pe teorema lui
Stokes si derivata de flux:
} }
I
=
c
c
+ + + + +
c
c
+ =
I
0 ) ( ) ( ) (
S
d
t
d rot
t
rot A
D
v r v D H v D v
D
J H
= + = + +
c
c
=
=
c
c
= +
= A ' = + =
} } } } }
} } } } } }
I I I I
I
I I
I I I I
'
A
D
D
J H v D D v
D
D
A
D
A D A
D
A D dA v D D v
A D A D A D A D A D A D
div
dt
d
rot rot div
t dt
t d
d
dt
t d
d t
dt
d
d
t
t
d t
dt
d
curl div
t d d d
dt
d
d t
dt
d
d
dt
d
d t
dt
d
f
def
f
f
S
S S
t
t S t S S S
t
S S
t
S t S
; ), (
) (
unde
,
) (
) ( ,
) (
) ( , )) ( (
/ ) ( lim ) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
0
) ( v D v
D
J H
D
J H
+ +
c
c
+ =
+ =
rot
t
rot
dt
d
rot
f

3. Forma
integrala
dezvoltata
Densitatilor curentilor de: Coductie, Deplasare, Convectie si Rontgen teoretic.
Doar Electrodinamica relativista da expresia corecta a curentului Rontgen!
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Teorema lui Ampere. Cazul stationar
In cazul campurilor stationare din mediile imobile:
Forma globala:
Forma local (diferentiala):
In coord. carteziene:
Demo:
Dependenta tensiunii magnetice de calea de integrare
J H J H = V = rot
I
I
I I
= =
} }
I
S d d i u
S
S m
, A J r H
m
S
C C C C
m
gradV
B A C C C C u u
i u u d d d d d u
=
= = c = c =
= = = + = =
I
I
I
} } } } }
H
J
r H r H r H r H r H
: scalar magnetic potential un definit fi poate caz acest In
. 0 daca numai } , { cu ,
2 1 2 1 2 1
2 1
2
2
1
1
2 1
J
D
J H =
c
c
+ =
t
rot
i
J
k j i
H H =
c
c
c
c
c
c
= V =
z y x
H H H
z y x
curl
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicatii ale legii circuitului
magnetic
Campul magnetic produs de un conductor cilindric
parcurs longitudinal de un curent distribuit uniform

> =
< =
=
= =
= = = = >
= =
< = = =
= = =
} }
} }
} }
I I
I I
I
I I
I
I I
I
a r
r
I
r
Ja
a r
a
Ir Jr
r H
r
I
r
Ja
H
I a J JdA d i a r
Jr H i u
a r r J dA J d i
r H dr H d u
a
S S
S
S m
S S
S
m
pt. ,
2 2
pt. ,
2 2
) (
2 2
, , For
2 /
pt. ,
, 2
2
2
2
2
2
t
t
t
t
t
t
A J
A J
r H
Un camp electric uniform cu inductia variabila in timp D(t) produces
produce acelas camp magnetic, daca J= dD/dt.
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Recapitularea legii circuitului
magnetic
Miscare Nu Da
Global
Integral
Integral
dezvoltat
Pe
suprafete
Conserv.
-
Linii de
camp
-
dt
d
i u
S
S m
I
I I
+ =

} } }
I I
+ =
I
S S
d
dt
d
d d A D A J r H
2 1 t t
H H =
} } }
I I
c
c
+ =
I
S S
d
t
d d A
D
A J r H
} } }
I I
+
c
c
+ + =
I
r v D A
D
v J r H d ) ( d )
t
( d
S

s
) ( J H H n =
1 2 12 0
2 2 12
= + + ] ) ( ) [( v D H v D H n
dt
d
i u
S
S m
I
I I
+ =

} } }
I I
+ =
I
S S
d
dt
d
d d A D A J r H
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Legi generale si legi de material ale
electromagetismului
Cele patru legi prezentate descriu fenomenele fundamentale ale e-mg si au
caracter general numindu-se din acest motiv legi generale.
Descriu cantitativ relatiile de cauzalitate intre sursele de camp si efectul lor
(conform semnificatiileor fizice, campul electric are doua cauze iar campul
magnetic alte doua cauze).
Formele lor locale alcatuiec un sistem de 4 ecuatii PDE ce leaga intre ele
marimile el-mg primitive (locale) ale campului si corpurilor.
Pe interfetele intre corpuri se conserva componentele tangentiale ale
intensitatilor si componentele normale ale inductiilor electrice si magnetice.
In consecinta, tensiunile si fluxurile din corpuri nu se modifica daca in jurul
curbeleor si suprafetelor de definitie se practica fante vide minuscule.
Campul electric stationar nu rezula univoc din aceste legi, deoarece ele
descriu divergenta lui D si rotorul campului E. Conform teoremei
fundamentale a campurilor de vectori pentru a determina un camp trebuie
date si divergenta si rotorul acestuia. Conditie este indeplinita doar daca este
cunoscuta o relatie intre suplimentara E si D. Este deci necesara cel putin
inca o lege, care sa descrie aceasta dependenta, dar si una pentru legatura
B-H din camp magnetic si alta intre J si E.
In teoria macroscopica aceaste dependente se stabilesc pe cale empirica
(spre deosebire de teoriile microscopice, in care aceste relatii se deduc din
structura intima a substantei). Forma concreta a relatiei deinzand de tipul
substante, aceste relatii se numesc legi de material
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
2.5. Legea legaturii dintre D si E
(a polarizatiei)
2. Forma generala, locala a legii:
3. Forme locale particulare
in vid:
in dielectrici liniari izotropi:
in in dielectrici liniari anizotropi:
in corpuri polarizate permanent
(modelul afin-aproximare de ordin 1):
in general (in dielectrici neliniari):
In dielectrici liniari:
_ c _ c _ c
c c c
c
c c c
c c c
c c c
c c c
c c
c c c c c c c
t
c c
+ = + = = = =
+ = = = + =
+ =
> = =
(
(
(

= =
= = =

~ =
=
1 ) 1 ( , ) ( , 0
) ( ) (
0 , , ,
/ ,
/
10 9 4
1
,
) (
0 0
0 0 0
33 32 31
23 22 21
13 12 11
0 r 0 r
9
0 0
r t p
p t
p
ji ij
m F
E D E E P P P
P E P E E f E D P P E D
P E D
E E ED E D
E D
E D
E f D
3. Semnificatii fizice: Polarizatia marime
derivata: descrie polarizarea permanenta (din electreti) - sursa de camp electric
si polarizatrea temporara prin care dielectricii perturba campul in care se afla

0
E=D
v
P
D
E
1. Enunt: Inductia electrica dintr-un punct din spatiu depinde de intensitatea campului
elctric din acel punct. Forma concreta a dependentei este functie de substanta in
care se afla punctul.
- primii doi termeni din seria Taylor primii doi termeni din seria Taylor
3 3
: R R f
- caracteristica dielectrica
] / [ ) ( ) (
2
0 0
m C
p t
P E P E E f E D P + = = = c c
) 0 ( f P
def p
=
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Dielectrici anizotropi- directii si
valori principale
E D c
c c c
c c c
c c c
c c c
c c c
c c c
c =
(
(
(

(
(
(

=
(
(
(

(
(
(

=
z
y
x
z
y
x
E
E
E
D
D
D
33 32 31
23 22 21
13 12 11
33 32 31
23 22 21
13 12 11

D
E
1. In acest caz inductia electrica nu are aceeasi directie cu intensitatea campului.
Unghiul dintre cei doi vectori depinde de orientarea campului.
2. Tensorul permitivitatii:
3. La schimbarea sistemului de referinta componentle vectorilor se modifica astfel:
Tensorul sufera o transformare de similitudine
4. D si E sunt coliniari pentru directiile proprii (principale) ale tensorului, care se
diagonalizeaza in sistemul de referinta cu axele in directiile principale:
1 1 1 1
,

= ' ' ' == ' = ' ' = ' = ' = ' T T T T T T T T c c c c c E E D E D E E D D
E D
E E E E D
' = ' = ' = = = = '
= = = = = = = =
c c c c c c c c c c c
c c c c c c o
I diag
I I
); , , (
; ; 0 ) det( 0 ) ( 0
3 2 1 3 2 1
3 3 2 2 1 1
D2
E2
D
E1,D1
E
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Campul electric in corpuri
1. In vid D si E au linii comune (este suficient un singur camp vectorial E sau D pentru descrie
campul electric iar P=0). Inductia este proportionala cu intensitatea printr-o ct. universala
2. Datorita polarizarii lor temporare, dielectricii devin permeabili la camp (concentrand si dirijind
campul), proprietate descrisa de ct. de material: permitivitate si susceptibilitate
3. Dielectricii anizotropi au D si E cu orientari diferite, deci cele doua spectre difera. In cel putin
trei directii particulare (directiile proprii ale tensorului permitivitatii) E si D sunt totusi coliniare
4. In corpurile polarizate permanent (electreti): Liniile lui D sunt contiune si inchise avand directa
polarizatiei permanente P iar liniile lui E sunt deschise, fiind orientate ca D in exterior si
invers lui D si P in interior (campul este depolarizant)
D, E
D, E
D, P
E
1.In vid
2. Dielectric liniar 4. Electret
Interpretatre microscopica: polarizarea dielectricilor consta in orientarea moleculeleor polare in
directii privilegiate. Vectorul polarizatie P indica orientarea si intensitatea acestui fenomen.
Polarizatia temporara dispare/reapare odata cu E iar polarizatia permanenta nu depinde de E.
D,E
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Teorema refractiei liniilor de
camp electric
1. Pe suprafetele neelectrizate de separatie intre
doua corpuri:
2. Daca 1= 2 linia de camp nu este franta
3. Daca 10 (1 << 2) 10 or 2 /2
4. Daca 1infinit (1 >> 2) 20 or 1 /2
=
= =
= =
2 2 1 1
2 2 2 1 1 1 2 1
2 2 1 1 2 1
o c o c
c c
c c
tg / tg /
E / E E / E E E
E E D D
t n t n t t
n n n n

2
n
12

2
D, E
2
1
2
1
c
c
o
o
=
tg
tg
1 >> 2 1 << 2
Campul evita corpurile de
permitivitate scazuta
El este atras de corpurile
cu permitivitate inalta
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicatii ale legii polarizatiei
1. Calculati si reprezentati grafic campul electric E, D si potentialul V produse de
o sfera dielectrica aflata in vid, electrizata uniform cu densitatea de
sarcina si pemitivitatea cunoscute. Incercati generalizarea pentru o
distributie arbitrara a sarcinii in vid (integralele coulombiene).
2. Rezolvati problema anterioara inlocuind sfera cu un cilindru
3. Rezolvati problema anterioara pentru cazul unei placi infinit extinse dar de
grosime finita
4. Calculati si reprezentati grafic campul electric E, D si potentialul V produse de
un cilindru afllata in vid polarizat permanent uniform
5. Determimnati perturbatia unui camp uniform datorata unei sfere dielectrice
nepolarizate si neelectrrizate
6. Calculati campul si potentialul generate de o placa polarizata uniform
7. Determinati forma globala a legii in cazul unui cilindru cu camp uniform,
orientat axial.
a
a
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Legea legaturii dintrew B si H
(a magnetizatiei)
1. Enunt: Inductia magnetica dintr-un punct depinde de intensitatea campului
magnetic din acel punct. Forma concreta a dependentei este functie de substanta
in care se afla punctul.
2. Forma locala generala:
3. Forme particulare:
- in vid (si medii nemagnetice):
- in medii linare si izotrope:
- in in medii anizotrope
- in magneti permanenti (model afin):
- in general
- in medii liniare:
4. Magnetizatia: marime derivata descrie magnetizarea
m r m m t p
p p t
p r p p p p
ji ij
m H
_ _ _
t
+ = + = = = =
= + = = + =
+ = + = = + =
> = =
(
(
(

= =
= = =
= =
=

1 ) 1 ( , ) ( , 0
/ ) 0 ( , ) ( / ) (
) ( ,
0 , , ,
/ ,
vidului tatea permeabili / 10 4 ,
ea magnetizar de tica caracteris
: ), (
0
0 0 0
0 0 0
33 32 31
23 22 21
13 12 11
0 r 0 r
7
0 0
3 3
H B H H M M M
f M M H M H B M M H B
M H M H B M I I H B
H H HB H B
H B
H B
f H f B R R
5. Semnificatie fizica: legea descrie fenomenele de magnetizarea permanenta sursa de
camp magnetic si magnetizarea temporara, datorita careia campul magnetic este perturbat
M
B
H
] / [ ) ( /
0
m A
p t
M H M H B M + = =
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Materiale feromagnetice
1. Materiale feromagnetice moi:
B || H, B = f(H) f:R
+
R caracteristica de
magnetizare, de exemplu aproximata
liniar pe portiuni:
2. Materiale magnetice dure prezinta
fenomenul de histerezis magnaetic
(memorie magnetica)- pentru
magneti permanenti.
Modelul afin pt cadranul 2:
T ... . H B ,
H H , H ) ( H
H H , H ) ( H
H / ) H ( f M
H H ), H ) ( H (
H H , H
) H ( f B
s s
s s s
s
s s
s
2 5 0 100000 100
for 1
for 1
for 1
for
0 r r
r
r
0
r 0
0 r
= = =

> =
s =
= =

> +
s
= =


_p
M H B
0
+ =
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Materiale feromagnetice moi
caracteristici de magnetizare
1.Sheet steel,
2.Silicon steel,
3.Cast steel,
4.Tungsten steel,
5.Magnet steel,
6.Cast iron,
7.Nickel,
8.Cobalt,
9.Magnetite
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_(magnetic)
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Caracteristici tipice de histerezis
Type of magnets Rare Earth Ferrite Alnico Magnet
Item Unit Nd-Fe-b Sm-Co
Isotropic
Ba-Ferrite
Aniso- tropic
Sr-Ferrite
by Dry
Aniso- tropic
sr-Ferrite
by wet
Alnico-5 Alnico-8
Haimag
Alnico-5 col
Brr
[ kG ] 12.4 10.5 2.2 3.6 4 12.7 8.8 13.5
( mT ) 1,240 1,050 220 360 400 1,270 880 1,350
bHc
[ kOe ] 11.6 8 1.9 3 3.3 0.65 1.47 0.75
( kA/m ) 923 636 151 238 262 51 117 59
Bhmax
[ MGOe ] 37 24 1 3 3.8 5.3 5.2 7.3
( kJ/
G
) 294.5 191 8 23.9 30.2 42.2 41.4 58.1
Tempe-
rature
charact-
eristic
of Br
%/ -0.12 -0.04 -0.18 -0.18 -0.18 -0.02 -0.01 -0.02
Curie point C 320 750 460 460 460 850 850 850
Density g/cG 7.4 8.3 4.8 4.8 4.9 7.3 7.3
7.3
http://www.tmcmagnetics.com/magnet_products.html
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Liniile campului magnetic in
corpuri
1. In vid B asi H au linii comune (este suficient un singur csmp vectorial pentru a
descrie campul magnetic in vid)
2. Datorita magnetizarii corpurile feromagnetice moi au permeabilitate inaltcon si
centreaza si dirijeaza liniile capului magnetic
3. In corpurile anizotrope B si H pot avea directii diferite
4. In magnetii permanenti:
Liniile lui B sunt continui si inchise, avand directia magnetizatiei permanente M
p
Liniile lui H sunt curbe descise cu directie comuna cu B in exterior si opusa lui B in
interior (se spune ca au camp demagnetizant). Din acest motiv este important cadranul 2
din planul B-H.
B, H
B, H
B, M
p
H
In vid
In amgneti permanenti
B, H
In soft materiale
moi
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Teorema refractiei liniilor de
camp magnetic
1. Pe interfata dintre doua medii:
2. Cand 1= 1 campul nu este perturbat (liniile de
camp nu se frang)
3. Daca 10 ( 1 << 2) 10 or 2 /2
4. Daca 1infinit ( 1 >> 2) 20 or 1 /2
=
= =
= =
2 2 1 1
2 2 2 1 1 1 2 1
2 2 1 1 2 1
o o


tg / tg /
H / H H / H H H
H H B B
t n t n t t
n n n n

2
n
12

2
D, E
2
1
2
1

o
o
=
tg
tg
>> ext << ext
Campul magnetic evita
corpurile de joasa
permeabilitate
el este atras de corpurile
permeabile
Mediu feromagnetic perfect
(1/ 0, Hint = 0)
Mediu amagnetic
( =0, Bint = 0)
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicatii ale legii magnetizatiei
1. Calculati si reprezentati grafic campul magnetic H, B produs de un conductor
cilindric afllata in vid, parcurs de un curent uniform cu orientat longitudinal.
Incercati generalizarea pentru o distributie neuniforma a curentului.
2. Rezolvati problema anterioara pentru cazul unei placi infinit extinse dar de
grosime finite
3. Calculati si reprezentati grafic campul magnetic H,B produse de un cilindru aflat in
vid si magnetizat permanent uniform. Folositi similitudinea cu campul electric
4. Determimnati prin similitudine perturbatia unui camp magnetic uniform datorata
unei sfere de permeabilitate cunoscuta aflata in vid.
5. Calculati campul si potentialul generate de o placa magmetizata uniform
6. Determinati forma globala a legii in camp uniform.
7. Aratati de ce campul dintr-o fanta alungita orientata de-a lungul liniilor de camp
are aceiasi intensitate Ht ca si campul din corp in schimb inductia Bn se
conserva, doar daca fanta este plata si orientata transversal fat de camp.
Aratati ca tensiunea pe curba C dintr-un corp nu se modifica daca se
practica o fanta vida (tunel) de-a lungul curbei C, iar fluxul de pe o suprafata
S nu se modifica daca, se practica o fanta vida in jurul suprafetei S.
a
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Legea conductiei. Ohm
Enunt: densitatea de curent depinde de campul electric:
1. Forma locala a legii:
2. Forme particulare:
in vid
in conductore liniare izotrope
in conductoare liniare anizotrope
in corpuri cu camp imprimat
3. Clasificarea corpurilor: izolante =0; (slabe-, semi-, bune-)conductoare;
supraconductoare = 1/ = 0. Conductivitatea depinde de temperatura.
Strapungerea izolantilor: Modificare ireversibila in conductor, cand E>Emax
4. Semnificatie fizica: Curentul este datorat campului electric. Campul electric
imprimat genereaza camp electric. Fenomen ce descrie cauzele ne-electrice ale
campului (chimice, ca in pile si acumulatore, termice, mecanice)
5. Liniile de camp electric generate de campul imprimat : sunt deschise si se
opun campului imprimat Ei in special in absenta curentului
) (
/ ,
) (
i
E E J
E J
J E E J
J
E f J
+ =
=
= = =
=
=
o
o
o o 1 with
0
E
J
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Recapitularea legilor de material
Camp: Polarizatie Magnetizatie Conductie
General
Vid
Liniar
Izotropic
Liniar
anizotropic
Modleul afin
Medii
neliniare
Refractia
liniilor de
camp
) ( H f B =
) ( E f D= ) ( E f J =
, E D
0
c = H B
0
=
0 = J
, E D c =
, H B =
E J o =
E J o =
, E D c =
, H B =
p
P E D + =c
p
M H B
0
+ = ) (
i
E E J + =o
p t
) ( P E P E
P E D
+ +
= + =
0
0
c
c )) ( (
i
E E E J + =o
) ) ( (
) (
p t
M H M H
M H B
+ +
= + =
0
0


2
1
2
1
c
c
o
o
=
tg
tg
2
1
2
1

o
o
=
tg
tg
2
1
2
1
o
o
o
o
=
tg
tg
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Concluzii privind legile de material
Fiecare substanta are propria comportare din punct de vedere dielectric,
magnetic si al conductiei. Formele particulare ale relatiilor de material sunt
relatii constitutive ale electromagnetismului. Ele se determina prin
proceduri experimentale dedicate, de modelare a materialeleor.
In general relatiile constitutive sunt descrise de functii vectoriale neliniare
de variabila vectoriala care se aproximeaza suficient de bine de modele
afine, in care caractersticile de material sunt descrise de un tensor si un
camp vectorial. Multe medii admit modele de material si mai simple, la care
tensorul are valorile proprii egale si se reduce deci la un simplu scalar iar
componentele permanete sunt nule. Se obtine astfel modelul liniar izotrop,
in care cei doi vectoiri din legile de material sunt coliniari si proportionali, iar
substanta este caracterizata complet doar de trei constante de material:
permitivitate, permeabilitate si conductivitate. In mediile liniare este valabil
principiul superpozitiei. Mediile liniare cu comportare similara vidului se
numesc: nepolarizabile, nemagnetizabile si izolante.
Starea electromagnetica a corpurilor este descrisa de marimile primitive
si J dar si de marimile derivate: polarizatia P si magnetizatia M .
Relatiile si pot fi folosite pentru a defini inductia
magnetica si respectiv pe cea electrica, caz in care acestea devin marimi
derivate, iar P si Mvor fi marimi primitive. O astfel de alegere corespunde
unei teorii electromagnetice echivalente, in care campurile sunt caracterizare
de doua marimi primitive E si H iar corpurie de patru marimi primitive: , J, P
si M. Marimile globale asociate lui P si Mse obtin prin integrarea lor pe
volum si definesc momentul electric p[Cm], si momentul magnetic
m[Am
2
].
M H B + =
0
P E D + =
0
c
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Valori ale constantelor de material
Material
Resistivity
(nm)
Density
(g/cm
3
)
Resistivity-
density
product
(nmg/cm
3
)
Aluminium 26.50 2.70 72
Copper 16.78 8.96 150
Silver 15.87 10.49 166
Gold 22.14 19.30 427
Iron 96.1 7.874 757
Material
Relative
permittivity E
r
Teflon 2.1
Polyethylene 2.25
Polyimide 3.4
Polypropylene 2.22.36
Polystyrene 2.42.7
Carbon disulfide 2.6
Paper 3.85
Silicon dioxide 3.9
[3]
Concrete 4.5
Pyrex (Glass) 4.7 (3.710)
Rubber 7
Diamond 5.510
Water
88, 80.1, 55.3
(0, 20, 100, C)
Medium
Suscepti
bility
m
Permeability
[H/m]
Relative
Permeability
/
0
Metglas 1.2510
1
1,000,000
[6]
Mu-metal 50,000
[9]
Permalloy 1.010
2
8,000
[8]
Ferrite (nickel
zinc)
2.010
5

8.010
4
16640
Steel 8.7510
4
100
[8]
Nickel 1.2510
4
100
[8]
600
Superconductors 1 0 0
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Legea transferului de
energie - Joule
1. Enunt: Campul electromagnetic transfera corpurilor o
putere a carei densiatae de volum este:
2. Forma local a legii:
3. Forme particulare
in conductoare limiare:
in conductoare neliniare:
J E J J E J
EE E E E E J E
J E
J E
i i
i i
p
J E p
p
=
= + = + = =
> = = =
=
2
2
2 2
3
) (
) (
0
] [W/m

o o o
o
4. Semnificatie fizica:
- Legea descrie fenomenul electro-termic de incalzire a corpurilor parcurse de curent
(in stare electrocinetica)
- Transferul de energie in conductoare liniare are un caracter ireversibil
5. Definitia densitatii de volum a puterii:
6. Forma integrala a legii:
J
E
dt
dW
t
W
P
dV
dP
V
P
p =
A
A
= =
A
A
=
A A 0 t 0 V
lim cu lim
uiT Pdt W ui dV pdV P
T
= = = = =
} } }
O O
0
E J
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Legea transferului de masa
(a electrolizei) - Faraday
1.Enunt: in conductie are loc un transfer de masa cu densitatea fluxului de masa :
2. Forma locala a legii
3. Forma globala legea electrolizei
valenta z
molara masa M
Faraday lui Constanta - / 96490 F
mic electrochi ul coeficient k
i electrolit in ;
Fz
M
metale in ; 0
=
=
=
=

~
=
mol C
k
3. Semnificatie fizica: Legea descrie transferul
de masa, efect al curentului electric.
4. Definita densitatii fluxului de masa:

J
m kIt idt k dt d k
dt d k dt Q m
d k d Q
t
t
t
t s
t
t s
t
t
m
s s
m
= = =
= = =
= =
} } }
} } }
} }
2
1
2
1
2
1
2
1A J
A J
A J A
masic debit - ] / [ lim
] / [ lim
0
2
0
s kg
dt
dm
t
m
Q
m s kg
dA
dQ
A
Q
t
m
m m
A
=
A
A
=
=
A
A
=
A
A
n n
s]. [kg/m
2
J k =
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Aplicatii, exercitii si probleme
1. In ce conditii este valabila forma globala a legii polarizatiei: = C u ?
2. In ce conditii este valabila forma global a legii magnetizatiei: = U
m
?
3. In ce conditii este valabila forma global a legii conductiei: i = G u?
4. In ce conditii este valabila forma global a legii transferului de energie p = ui ?
5. Cum arata expresiile legilor de material in cazul mediilor liniare/neliniare, izotrope/ anizotrope,
omogene/neomogene? Incercati cat mai multe combinatii.
6. Cum se obtine cea mai buna aproximare afina a unei caracteristici neliniare de material.
7. Cautati modele pentru materilele feromagnetice moi anizotrope: expresii matematice ale
caracteristicii de magnetizare B-H
8. Cautati modele pentru fenomenul de histerezis din materialele magnetice dure: ecuatii
matematice care sa descrie relatia B-H
9. Poate depinde denstatea de curent de campul magnetic: J(E, B) ? In ce conditii ?
10. Identificati relatiile constitutive pentru toate materialele din camera in care va aflati
11. De ce F=Ae , constanta lui Faraday supar nr. lui Avogadro da chiar sarcina electronului ?
12. Imaginati-va noua experimente care evidentiaza cele noua fenomene fundamentale ale
electromagnetismului.
}
=
C
d ) t , ( ) t ( u r r H
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Concluzii privind legile de
transfer
}
=
C
d ) t , ( ) t ( u r r H
Transfer Energie Masa
Local
Global
] [W/m
3
J E = p s] [kg/m
2
J k =
] [W ui P =
] [kg kit m=
Legile generale impreuna cu cele de material alcatuiesc un sistem
complet din punct de vedere matematic. Ele descriu cauzele campului
electromagnetic dar nu sunt insa complete din punct de vedere fizic,
deoarece nu descriu si efectele acestui camp. Nici o lege din cele generale
sau de material nu contin marimi fizice comune si altor stiinte fizice.
Legile de transfer descriu efecte ale campului elctromagnetic,
completand astfel sistemul legilor si din punct de vedere fizic. Ele asigura
legatura cu alte discipline fizice.
Legile generale se exprima in general in forma globala, in timp ce legile
de material si cele de transfer se exprima in forma locala. Celelalte forme
sunt consecinte particulare, deci teoreme ale electromagnetismului.
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Diagrama relatiilor cauzale si a
fenomenelor el-mg fundamentale
}
=
C
d ) t , ( ) t ( u r r H
J
EJ
E E J
M H B
P E D
D
J H
B
E
B
D
k
p
t
t
i
p
p
=
=
+ =
+ =
+ =
c
c
+ = V
c
c
= V
= V
= V
9.
8.
) ( 7.
6.
5.
4.
3.
0 2.
1.
0
o

c

E, D
H, B
E
i
P
p
M
p

J
1
7
7
4
4
3
5
6
8,9
p,
Ecuatiile lui Maxwell
Forma locala a legilor el-mg:
2012 Daniel IOAN D. Ioan - Bazele ELTH
_
Referinte
N.N. Rao, Elements of Engineering Electromagnetics,
http://faculty.ece.illinois.edu/rao/EM/Complete_FM.pdf
William Hart Hayt, John A. Buck, Engineering Electromagnetics
http://books.google.ro/books/about/Engineering_electromagnetics.html?id=4cXFQgAACAAJ&redir_esc=y
N. Ida, Engineering Electromagnetics
http://www.springer.com/engineering/electronics/book/978-0-387-20156-6
Z.& B.D. Popovic INTRODUCTORY ELECTROMAGNETICS - Practice Problems and Labs
http://ecee.colorado.edu/~ecen3400/wbf.pdf
Ecuatiile lui Maxwell
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_equations
Legea fluxului
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%27s_law
Legea inductiei electromagnetice
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday%27s_law_of_induction
Legea circuitului magnetic
http://en.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re%27s_circuital_law
Relatiile constitutive
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutive_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Permittivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Permeability_(electromagnetism)
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_conductivity
Legea electrolizei
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday%27s_law_of_electrolysis
}
=
C
d ) t , ( ) t ( u r r H