Sunteți pe pagina 1din 0

Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1


Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro

CONTABILITATEA STOCURILOR CUMPRATE N VEDEREA
CONSUMULUI INTERN

1 1. . N No o i iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e p pr ri iv vi in nd d s st to oc cu ur ri il le e c cu um mp p r ra at te e n n v ve ed de er re ea a c co on ns su um mu ul lu ui i i in nt te er rn n

Stocurile cumprate n vederea consumului intern sunt active circulante sub for de aterii +rie' ateriale &i
alte consuabile care urea, s fie folosite -n +rocesul de +roduc.ie sau +entru +restarea de servicii.

nregistrarea n contailitate a intrrii stocurilor se efectuea, la data transferului riscurilor &i beneficiilor.
/unt reflectate' de aseenea' distinct -n contabilitate' acele stocuri cu+rate' +entru care s-au transferat
riscurile &i beneficiile aferente' dar care sunt -n curs de a+rovi,ionare 01ru+a 32 2/tocuri -n curs de
a+rovi,ionare2 din Planul de conturi 1eneral3.

!valuarea la intrarea n gestiune a stocurilor cumprate se reali,ea, la cost de ac4i,i5ie. Costul stocurilor
trebuie s cu+rind toate costurile aferente ac4i,i.iei &i +relucrrii' +recu &i alte costuri su+ortate +entru a
aduce stocurile -n fora &i -n locul -n care se 1sesc.

"etode de evaluare la ie#irea din gestiune a stocurilor $ungiile:
%. "etoda primul intrat - primul ie#it & '(')' +otrivit creia bunurile ie&ite din 1estiune se evaluea, la
costul de ac4i,i.ie sau de +roduc.ie al +riei intrri 0lot3. Pe sura e+ui,rii lotului' bunurile ie&ite din
1estiune se evaluea, la costul de ac4i,i.ie sau de +roduc.ie al lotului urtor' -n ordine cronolo1ic
*. "etoda costului mediu ponderat - +", +resu+une calcularea costului fiecrui eleent +e ba,a ediei
+onderate a costurilor eleentelor siilare aflate -n stoc la -nce+utul +erioadei &i a costului eleentelor
siilare +roduse sau cu+rate -n ti+ul +erioadei. Media +oate fi calculat +eriodic sau du+ fiecare
rece+.ie. Perioada de calcul nu trebuie s de+&easc durata edie de stocare.
+. "etoda ultimul intrat - primul ie#it & -(')' +otrivit creia bunurile ie&ite din 1estiune se evaluea, la
costul de ac4i,i.ie sau de +roduc.ie al ultiei intrri 0lot3. Pe sura e+ui,rii lotului' bunurile ie&ite din
1estiune se evaluea, la costul de ac4i,i.ie sau de +roduc.ie al lotului anterior' -n ordine cronolo1ic

!valuarea costului stocurilor care nu sunt $ungiile:
/e reali,ea, +rin identi$icarea speci$ic a costurilor individuale' care +resu+une atribuirea costurilor s+ecifice
eleentelor identificabile ale stocurilor.

Pentru deterinarea costului +oate fi folosit 0-n afara metodei costului efectiv 6 descris ai sus3 *i metod
costului st!d"d. Costul sau +re5ul standard este un +re5$cost +restabilit care +resu+une evaluarea *i
-nre1istrarea stocurilor -n +re5uri$costuri fi7e' stabilite anterior +e ba,a +re5urilor$costurilor edii ale stocurilor din
+erioada +recedent. Diferenele de pre fa. de costul de ac4i,i.ie efectiv trebuie eviden.iate distinct -n
contabilitate 0cont 3083' fiind recunoscute -n costul activului. 9e+arti,area diferen.elor de +re. se efectuea,
+ro+or5ional at:t asu+ra valorii bunurilor ie&ite c:t &i asu+ra stocurilor cu a"utorul unui coeficient.

"etode de contaili.are a stocurilor:
- "etoda inventarului permanent - -n contabilitate se -nre1istrea, toate o+era.iunile de intrare &i ie&ire'
ceea ce +erite stabilirea &i cunoa&terea -n orice oent a stocurilor' at:t cantitativ' c:t &i valoric.
- "etoda inventarului intermitent - const -n fa+tul c intrrile de stocuri nu se -nre1istrea, +rin conturile
de stocuri' ci +rin conturile de c4eltuieli iar stabilirea ie&irilor &i -nre1istrarea lor -n contabilitate se
reali,ea, +e ba,a inventarierii stocurilor la sf:r&itul +erioadei 0diferen.a -ntre valoarea stocurilor ini.iale' la
care se adau1 valoarea intrrilor' &i valoarea stocurilor la sf:r&itul +erioadei stabilite +e ba,a inventarului3.
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 2
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
/ /. . % %p pl li ic ca a i ii i p pr ra ac ct ti ic ce e

/.1 /C Pandora /.9.L. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor la cost de achiziie +re,int la -nce+utul lunii octobrie 2011 un stoc
ini.ial de aterii +rie de 200 ;1 02'< lei$;13. =n data de 10.10.2011 societatea cu+r <00 ;1 aterii +rie' la +re.ul de 2 lei$;1' +lus TVA
2>? 0c$. 'actura3. Trans+ortul aferent ateriilor +rie este facturat de o fir s+eciali,at la +re.ul de 100 lei' TVA 2>? 0c$. 'actura3. Cele
dou facturi sunt ac4itate +este cinci ,ile +rin viraent bancar 0c$. ),0!1tras cont3. =n data de 20.10.2011 se consu -n +roduc.ie >00 ;1
aterii +rie 0c$. *on de consum3. Peste trei ,ile societatea ai ac4i,i5ionea, 300 ;1 aterii +rie la +re.ul de 2'> lei$;1' +lus TVA 2>? 0c$.
'actura3' ac4itarea efectu:ndu-se -n aceea*i ,i -n nuerar 0c$. +2itan33. Contabilitatea sintetic a flu7urilor de stocuri se or1ani,ea, du+
etoda inventarului permanent. @valuarea ie&irilor din stoc se face du+A a3 etoda )B)C' b3 etoda LB)C' c3 etoda costului mediu ponderat.
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 10.10.2011 )actur Ac4i,i5ie aterii +rie ? >01 1.2>0
301 1.000
>>2D 2>0
2 10.10.2011 )actur Trans+ort aterii +rie ? >01 12>
Cost achiziie=1.100/500=2,2 lei/! 301 100
>>2D 2>
3 1<.10.2011 CP$@7.ct. Ac4itare furni,or aterii +rie >01 <121 1.2>0
> 1<.10.2011 CP$@7.ct. Ac4itare trans+ort aterii +rie >01 <121 12>
<a 20.10.2011 Eon cons. Consu aterii +rie 0)B)C3 D01 301 F>0
<b 20.10.2011 Eon cons. Consu aterii +rie 0LB)C3 D01 301 880
<c 20.10.2011 Eon cons. Consu aterii +rie 0CMPG2'2F lei3 D01 301 F1D
D 23.10.2011 )actur Ac4i,i5ie aterii +rie ? >01 8F2'8
301 H20
>>2D 1H2'8
H 23.10.2011 C4itan5 Ac4itare aterii +rie >01 <311 8F2'8

/./ Acela*i enun5 ca *i la a+lica5ia +ractic 2.1' cu deosebirea c societatea are or1ani,at contabilitatea sintetic a stocurilor du+ metoda
inventarului intermitent' efectu:nd astfel -n od obli1atoriu inventarierea stocurilor la sf:r*itul lunii. Cu oca,ia acestei inventarieri se constat
un stoc final de D00 ;1 aterii +rie.
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 01.10.2011 Eon cons. (escrcare din 1est. stoc ini5ial D01 301 <00
2 10.10.2011 )actur Ac4i,i5ie aterii +rie ? >01 1.2>0
D01 1.000
>>2D 2>0
3 10.10.2011 )actur Trans+ort aterii +rie ? >01 12>
Cost achiziie=1.100/500=2,2 lei/! D01 100
>>2D 2>
> 1<.10.2011 CP$@7.ct. Ac4itare furni,or aterii +rie >01 <121 1.2>0
< 1<.10.2011 CP$@7.ct. Ac4itare trans+ort aterii +rie >01 <121 12>
D 23.10.2011 )actur Ac4i,i5ie aterii +rie ? >01 8F2'8
D01 H20
>>2D 1H2'8
H 23.10.2011 C4itan5 Ac4itare aterii +rie >01 <311 8F2'8
8a 31.10.2011 IC /tabilire stoc final 0)B)C3 301 D01 1.380
/AJ
D01 301 1.380
8b 31.10.2011 IC /tabilire stoc final 0LB)C3 301 D01 1380
/AJ
D01 301 1.380
8c 31.10.2011 IC /tabilire stoc final 0CMPG2'32 lei$;13 301 D01 1380
/AJ
D01 301 1.380
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 3
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
/.7 /C Corint /.9.L. 0ne+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor la cost de achiziie &i utili,ea, metoda inventarului permanent' -n data
de 1<.10.2011 cu+r 300 ;1 cobustibili' la +re.ul de 1'2> lei$;1 0inclusiv TVA3. La rece+.ie se constat o diferen. -n +lus 0nefacturat de
furni,or3 de <0 ;1 -n valoare 0fr TVA3 de <0 lei. (oar "utate din diferen.a -n +lus este acce+tat de entitate' +entru care -n data de
18.10.2011 se +rie&te factura de la furni,or' ac4itarea efectu:ndu-se +e loc -n nuerar. (iferen.a neadis este returnat +este +atru ,ile
furni,orului res+ectiv.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 1<.10.2011 )act. Ac4i,i5ie cobustibili 3022 >01 3H2
2 1<.10.2011 IB9 Acce+tare cobustibili nefactura5i 3022 >08 31
3 1<.10.2011 IC Preluare -n custodie cob. nefactur. 8033 31
> 18.10.2011 )act. )actur +t +lusul la rece+5ie acce+tat >08 >01 31
< 18.10.2011 CP$@7t. Ct. Ac4itare datorie furni,or >01 <311 >03
D 22.10.2011 IC 9eturnare diferen5 cob. neadis 8033 31

/.4 /C @co /tar /.A. 0+ltitoare de TVA3 care .ine eviden.a stocurilor la cost standard &i utili,ea, metoda inventarului permanent +re,int la
01.12.2011 un stoc ini.ial de ateriale au7iliare de 200 ;1' evaluate la costul standard de 2 lei$;1 +recu &i diferen.e de +re. aferente stocului
ini.ial de 20 lei. =n data de 0H.12.2011 societatea cu+r <00 ;1 cu +re.ul de facturare de 2'1 lei$;1 &i TVA 2>? decontarea efectu:ndu-se -n
aceea*i ,i +rin viraent bancar. =n data de 10.12.2011 societatea consu 200 ;1 ateriale au7iliare. Peste dou ,ile se ai ac4i,i5ionea, 200
;1 cu +re.ul de facturare de 2'3 lei$;1 &i TVA 2>?. =n data de 20.12.2011 societatea consu >00 ;1 ateriale au7iliare. La sf:r&itul lunii' cu
oca,ia inventarierii se constat un inus de ateriale au7iliare de <0 ;1' care se i+ut 1estionarului la valoarea de 120 lei' +lus TVA 2>?.
/ua i+utat se -ncasa, -n aceea*i ,i de la 1estionar -n nuerar. (e aseenea' la sf:r*itul lunii se efectuea, re+arti,area diferen5elor de
+re5 aferente ie*irilor din stoc.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 0H.12.2011 )actur Ac4i,i5ie ateriale au7iliare ? >01 1.302
3021 1.000
308 <0
>>2D 2<2
2 0H.12.2011 CP$@7.ct. Ac4itare furni,or ateriale au7iliare >01 <121 1.302
3 10.12.2011 Eon cons. Consu ateriale au7iliare D021 3021 >00
> 12.12.2011 )actur Ac4i,i5ie ateriale au7iliare ? >01 <H0'>0
3021 >00
308 D0
>>2D 110'>0
< 20.12.2011 Eon cons. Consu ateriale au7iliare D021 3021 800
D 31.12.2011 IC$PV inv. Li+s la inventar ateriale au7iliare D021 3021 100
H 31.12.2011 PV i+. B+utare li+s 1estionarului >282 ? 1>8'80
H<81 120
>>2H 28'80
8 31.12.2011 (is+. -nc. =ncasare crean5 fa5 de 1estionar <311 >282 1>8'80
F 31.12.2011 IC
9e+arti,are dif. de +re5 afer. ie*irilor
K
308
G 130$1800G0'0H2
9C
308
GK
308
L 9C
3021

D021 3021 F3'D0

/.5 /C MediaCo /.9.L. 0+ltitoare de TVA3 care .ine eviden.a stocurilor la cost standard &i utili,ea, metoda inventarului permanent +re,int
la 01.11.2011 un stoc ini.ial de cobustibili de >00 litri' evaluat la costul standard de > lei$litru +recu &i diferen.e de +re. aferente stocului
ini.ial de 120 lei. =n data de 12.11.2011 societatea cu+r cu +lata ulterioar <00 litri cu +re.ul de facturare de 3'> lei$litru &i TVA 2>?.
C4eltuielile de trans+ort sunt de 100 lei &i TVA 2>? &i sunt ac4itate -n nuerar. /ocietatea consu -n data de 1F.11.2011 H00 litri de
cobustibili. La sf:r&itul lunii se constat un inus la cobustibili de 20 litri' nei+utabili. 0Pentru inusul nei+utabil se -nre1istrea, TVA
colectat' av:nd dre+t sco+ co+ensarea TVA deductibil aferent ac4i,i5iei cobustibilului constatat li+s la inventar.3 (e aseenea' la
sf:r*itul lunii se efectuea, re+arti,area diferen5elor de +re5 aferente ie*irilor din stoc.
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor >
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 12.11.2011 )actur Ac4i,i5ie cobustibili ? >01 2.108
3022 2.000
308 300
>>2D >08
2 12.11.2011 )actur Trans+ort cobustibili ? >01 12>
308 100
>>2D 2>
3 12.11.2011 C4itan5 Ac4itare trans+ort cobustibili >01 <311 12>
> 1F.11.2011 Eon cons. Consu cobustibili D022 3022 2.800
< 30.11.2011 IC$PV inv. Li+s la inventar cobustibili D022 3022 80
D IC
TVA colectat aferent li+sei nei+. D3< >>2H 1F'20
H 30.11.2011 IC
9e+arti,are dif. de +re5 afer. ie*irilor
K
308
G -80$3D00G -0'022
9C
308
GK
308
L 9C
3022

D022 308 D3'3D

/.6 /C IovaConf /.A. 0+ltitoare de TVA &i nu are certificat de a:nare a +l.ii TVA -n va3 care .ine eviden.a obiectelor de inventar la
cost de achiziie &i utili,ea, metoda inventarului permanent i+ort din C4ina -n data de 10.10.2011 ec4i+aent de lucru +entru +ersonalul
+roductiv la +re.ul de facturare de 1.000 J/(. 0curs valutar 3'3 lei$J/(3. /ocietatea -nre1istrea, &i +lte&te -n va ta7e vaale de 10?'
coision vaal de 0'<? &i TVA 2>?. Plata furni,orului e7tern se face -n data de 2>.10.2011 la cursul de 3'> lei$J/(. @c4i+aentul se distribuie
salaria.ilor' care su+ort <0? din costul de ac4i,i.ie' acesta re.in:ndu-se din salarii -n dou rate lunare.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 10.10.2011 )actura B+ort ec4i+aent de lucru 303 >01 3'300
2 10.10.2011 (VB' CP$@7.ct Ac4itare ta7e *i cois. vaale *i TVA ? <121 1.221'DD
303 3>D'<0
>>2D 8H<'1D
3 2>.10.2011 ' CP$@7.ct. Ac4itare furni,or ? <12> 3.>00
>01 3.300
DD< 100
> 2<.10.2011 IC (istribuire ec4i+aente salaria5ilor ? 303 3.D>D'<0
D03 1.823'2<
>282 1.823'2<
< 2<.10.2011 IC Cbiecte de inventar date in folosinta 803< 3D>D'<
D 2<.10.2011 IC TVA afer. valorii su+. de sal. >282 >>2H >3H'<8
H 31.10.2011 IC 9e5inere din sal. rat 1 din val. ec4i+. >21 >282 1.130'>2
8 30.11.2011 IC 9e5inere din sal. rat 2 din val. ec4i+. >21 >282 1.130'>1
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor <
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
T TE EM MA A # #

1. /C T1 /.A. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor la cost de achiziie +re,int la 01.0F.2011 un stoc ini.ial de aterii +rie de >00
;1 03'< lei$;13. =n data de 12.0F.200I societatea cu+r >00 ;1 aterii +rie' la +re.ul de > lei$;1' +lus TVA 2>? 0c$. 'actura3. Trans+ortul
aferent ateriilor +rie este facturat de o fir s+eciali,at la +re.ul de 100 lei' TVA 2>? 0c$. 'actura3. =n data de 21.0F.2011 se consu -n
+roduc.ie 300 ;1 aterii +rie 0c$. *on de consum3. Peste cinci ,ile societatea ai ac4i,i5ionea, <00 ;1 aterii +rie la +re.ul de 3'> lei$;1'
+lus TVA 2>? 0c$. 'actura3. Contabilitatea sintetic a flu7urilor de stocuri se or1ani,ea, du+ etoda inventarului permanent. @valuarea
ie&irilor din stoc se face du+A a3 etoda )B)C' b3 etoda LB)C' c3 etoda costului mediu ponderat.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 12.0F.11 )actura Ac4i,.at.+rie ? >01 1F8>
301 1D00
>>2D 38>
2 12.0F.11 )actura Trans+ort at.+rie ? >01 12>
Cost ac4i,.G1H00$>00G>'2<lei 301 100
>>2D 2>
3a
21.
21.0F.2011 Eon cons. Consu aterii +rie 0)B)C3 D01 301 1.0<0
3b 21.0F.2011 Eon cons. Consu aterii +rie 0LB)C3 D01 301 1.2H<
3c 21.0F.2011 Eon cons. Consu aterii +rie 0CMPG3'88 lei3 D01 301 1.1D>
> 2D.0F.2011 )actura Ac4i,i5ie aterii +rie ? >01 2.108
301 1H00
>>2D >08

/. /C T2 /.9.L. 0ne+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor de aterii +rie la cost de ac4i,i.ie cu a"utorul inventarului intermitent
+re,int un stoc ini.ial de 100 ;1 evaluat la 12 lei$;1. =n cursul lunii efectuea, cu+rri de aterii +rie confor facturiiA <00 ;1 la +re. de
ac4i,i.ie de 13 lei$;1 &i TVA 2>?. La inventarierea de la sf:r&itul lunii s-a constatat un stoc de aterii +rie de 200 ;1 care se evaluea, la
costul unitar ediu +onderat al ateriei +rie res+ective.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 Eon cons. (escarcare din 1est.stoc initial D01 301 1200
2 )actura Ac4i,itie at.+rie D01 >01 8.0D0
3 IC /tabilire stoc final0c+G1<'>3lei$;13 301 D01 3.08DContabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor D
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
7. /C T3 /.A. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor la cost de achiziie' cu a"utorul inventarului intermitent de.ine la 01.11.2011 un
stoc ini.ial de >00 ;1 aterii +rie' evaluat la costul de ac4i,i.ie 0'F lei$;1 0care se include la -nce+ut de lun -n c4eltuieli3. =n data de
10.11.2011 societatea cu+r cu +lata ulterioar D00 ;1' la +re.ul de facturare de 1 leu$;1' TVA 2>?. C4eltuielile de trans+ort -n valoare de
D0 lei' +lus TVA 2>? se ac4it -n nuerar -n aceea*i ,i. (u+ alte 10 ,ile societatea ai ac4i,i5ionea, 300 ;1' la +re5ul de 1'1 lei$;1' TVA 2>?.
La inventarierea de la sf:r&itul lunii se constat un stoc de aterii +rie de 200 ;1 0evaluat la costul de ac4i,i.ie al ultiei intrri3.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 01.11.11 Eon c (escarc.din 1est.stoc.init D01 301 3D0
2 10.11.11 )act Ac4i, at. Prie ? >01 H>>
D01 D00
>>2D 1>>
3 10.11.11 )act Trans+ort at.+rie ? >01 H>'D0
Cost ac4i,.GDD0$D00G1'1lei$;1 D01 D0
>>2D 1>'>0
> 10.11.11 C+$e7.c Ac4itare trans+. Mat.+rie >01 <121 H>'>0
< 20.11.11 )act Ac4itare at.+rie ? >01 >0F'20
D01 330
>>2D HF'20
D 30.11.11 IC /tabilire stoc init 301 D01 220


4. /C T> /.A. 0+ltitoare de TVA3 care .ine eviden.a stocurilor la cost standard &i utili,ea, metoda inventarului permanent +re,int la
01.12.2011 un stoc ini.ial de aterii +rie de 300 ;1' evaluat la costul standard de < lei$;1 +recu &i diferen.e de +re. aferente stocului ini.ial
de 1<0 lei. =n data de 1<.12.2011 societatea cu+r cu +lata ulterioar >00 ;1 cu +re.ul de facturare de >'> lei$;1 &i TVA 2>?. C4eltuielile de
trans+ort sunt de 200 lei &i TVA 2>? &i sunt ac4itate du+ dou ,ile +rin viraent bancar. /ocietatea consu -n data de 22.12.2011 <00 ;1 de
aterii +rie. La sf:r&itul lunii' cu oca,ia inventarierii se constat un inus la aterii +rie de 30 ;1' care se i+ut 1estionarului la valoarea
de 180 lei' +lus TVA 2>?. /ua i+utat se -ncasa, -n aceea*i ,i de la 1estionar -n nuerar. (e aseenea' la sf:r*itul lunii se efectuea,
re+arti,area diferen5elor de +re5 aferente ie*irilor din stoc.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 1<.12.11 )act Ac4i,.at.+rie ? >01 2182'>0
301 2000
308 2>0
>>2D >22'>
2 1>.12.11 )act Trans+ort at.+rie ? >01 2>8
308 200
>>2D >8
3 1H.12.11 C+$e7 cnt Ac4itare trans+ort at.+rie >01 <121 2>8
> 22.12.11 Eon cons. Consu at.+rie D01 301 2<00
< 30.12.11 Ic$+v inv. Li+sa la inv.at +rie D01 301 1<0
D 30.12.11 Pv inv. B+utare li+sa 1estionar >282 ? 223'20
H<81 180
>>2H >3'20
H 31.12.11 (is+.inc Bncasare creanta fata de 1estionar <211 >282 223'20
8 31.12.11 IC 9e+arti,are dif.de +ret afer. Besirilor D01 308 82'1<
K308G110$3<00G0'031Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor H
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
5. /C T< /.9.L. 0+ltitoare de TVA &i nu are certificat de a:nare a +l.ii TVA -n va3 care .ine eviden.a obiectelor de inventar la cost de
achiziie &i utili,ea, metoda inventarului permanent i+ort din Turcia la 10.11.2011 10 AMC-uri la +re.ul de facturare de 200 J/($ bucat.
0curs valutar 3'3 lei$J/(3. /ocietatea -nre1istrea, &i +lte&te -n va ta7e vaale de 10?' coision vaal de 0'<? &i TVA 2>?. Plata
furni,orului e7tern se face -n data de 2>.10.2011 la cursul de 3'> lei$J/(. =n aceea&i lun sunt +use -n func.iune 3 AMC-uri. La 28.10.200I sunt
transferate la rfuri < a+arate &i v:ndute la +re.ul de 1.000 lei$bucata +lus TVA 2>?' decontarea efectu:ndu-se -n nuerar.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 10.11 )act B+ort AMC-uri 303 >01 DD00
2 10.11 (vi$o+$@7cnt Ac4itare ta7eM cois. VaaleMTVA ? <121 2>>3'32
Cost AMC G H.2F3$10 G H2F'3 lei 303 DF3
>>2D 1H<0'32
3 2>.11 C+$@7 cnt Ac4itare furni,or ? <121 D800
>01 DD00
DD< 200
> 2<.11 IC Punere in functiune 3 AMC-uri D03 303 218H'F0
< 2<.11 IC Cbiecte de inventar date in folosinta 803< 218H'F0
D 28.11 IC Transfer < AMC-uri la arfuri 3H1 303 3D>D'<0
H 28.11 )act Van,are arfuri 0AMC-uri3 >11 ? D200
H0H <000
>>2H 1200
8 28.11 IC (escarcare 1estiune arfuri D0H 3H1 3D>D'<0
F 28.11 C4itanta Bncasare creanta <311 >111 D200
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 8
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro

CONTABILITATEA STOCURILOR OB$INUTE DIN PRODUC$IE

1 1. . N No o i iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e p pr ri iv vi in nd d s st to oc cu ur ri il le e o o 3 3i in nu ut te e d di in n p pr ro od du uc c3 3i ie e

Stocurile o3inute din produc3ie sunt active circulante sub for de +roduse finite' seifabricate sau +roduse
re,iduale' rece+5ionate -n de+o,it.
=n cate1oria stocurilor de +roduse se cu+rind &i activele cu ciclu lun1 de fabrica.ie' destinate v:n,rii 0de
e7e+lu' ansabluri sau co+le7uri de locuin.e etc. reali,ate de entit.ile ce au ca activitate +rinci+al
ob.inerea &i v:n,area de locuin.e3. (ac construc.iile sunt reali,ate -n sco+ul e7+loatrii +e teren lun1' de
ctre entitatea care le-a reali,at' ele re+re,int iobili,ri.

Stocurile de produc3ie n curs de e1ecu3ie re+re,int acele +roduse care nu au trecut +rin toate fa,ele de
+relucrare +rev,ute -n +rocesul te4nolo1ic' +recu *i +rodusele nesu+use +robelor *i rece+5iei te4nice sau
neco+letate -n -ntre1ie. =n cadrul +roduc.iei -n curs de e7ecu.ie se cu+rind' de aseenea' serviciile &i
studiile -n curs de e7ecu.ie sau neterinate.

!valuarea la intrarea n gestiune a stocurilor o3inute din produc3ie se reali,ea, la cost de producie. Acesta
cu+rinde c4eltuielile directe aferente +roduc5iei 0e7. C4eltuieli cu aterii +rie *i ateriale directe' ener1ia
consuat -n +rocesul te4nolo1ic' salariile uncitorilor direct +roductivi etc3 +recu *i cota de c4eltuieli
indirecte de +roduc5ie' alocat -n od ra5ional ca fiind le1at de fabricarea stocurilor res+ective 0e7. C4eltuieli
cu aorti,area utila"elor' cu re+ara5iile acestora' cu salariile +ersonalului de conducere din sec5ii' cu c4iria
s+a5iilor de +roduc5ie etc3.

"etode de evaluare la ie#irea din gestiune a stocurilor de produse $ungiile:
A. Metoda +riul intrat - +riul ie&it 6 )B)C
E. Metoda costului ediu +onderat - CMP
C. Metoda ultiul intrat - +riul ie&it 6 LB)C.

!valuarea costului stocurilor care nu sunt $ungiile:
/e reali,ea, +rin identi$icarea speci$ic a costurilor individuale' care +resu+une atribuirea costurilor s+ecifice
eleentelor identificabile ale stocurilor.

La fel ca *i -n ca,ul stocurilor de aterii +rie *i ateriale' +entru deterinarea costului +roduselor +oate fi
folosit 0-n afara metodei costului efectiv 6 descris ai sus3 *i metod costului st!d"d. Costul standard este un
cost +restabilit care +resu+une evaluarea *i -nre1istrarea stocurilor -n costuri fi7e' stabilite anterior +e ba,a
costurilor edii de +roduc5ie din +erioada +recedent. Diferenele de pre fa. de costul de +roduc5ie efectiv
trebuie eviden.iate distinct -n contabilitate 0cont 3>83' fiind recunoscute -n costul activului. 9e+arti,area
diferen.elor de +re. se efectuea, +ro+or5ional at:t asu+ra valorii bunurilor ie&ite c:t &i asu+ra stocurilor cu
a"utorul unui coeficient.

"etode de contaili.are a stocurilor de produse:
- "etoda inventarului permanent - -n contabilitate se -nre1istrea, toate o+era.iunile de intrare 0+roduc5ie3
&i ie&ire' ceea ce +erite stabilirea &i cunoa&terea -n orice oent a stocurilor' at:t cantitativ' c:t &i valoric.
- "etoda inventarului intermitent 6 +resu+une stornarea stocului ini5ial de +roduse la -nce+utul lunii.
Produc5ia ob5inut nu se -nre1istrea, -n conturile de stocuri -n cursul +erioadei. (e aseenea la v:n,area
stocurilor nu se ai -nre1istrea, destocarea lor. La sf:r*itul +erioadei' +e ba,a inventarierii stocurilor se
stabile*te *i se -nre1istrea, stocul final.
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor F
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
/ /. . % %p pl li ic ca a i ii i p pr ra ac ct ti ic ce e

2.1 /.C. Lu7or /.9.L. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor de +roduse la cost efectiv de producie &i utili,ea, metoda inventarului
permanent de.ine la -nce+utul lunii octobrie 2011 un stoc de +roduse finite de 1.000 ;1' -nre1istrat la costul de +roduc.ie de D lei$;1. Pentru
reali,area de +roduse finite societatea efectuea, -n cursul lunii octobrie 2011 urtoarele c4eltuieli de +roduc.ieA cu aterii +rie >.H00 lei
&i cu cobustibili 1.200 lei 0cf. Eon de consu3' cu +ersonalul 3.800 lei 0cf. /tat de +lat3 &i cu ener1ia 0facturat de furni,or3 800 lei 0+lus TVA
2>?3. =n data de 28.10.2011 se rece+.ionea, -n de+o,it +roduc.ia obi.inut de 1.<00 ;1 0cf. Eon de +redare-transfer-restituire3' evaluate la
cost efectiv de +roduc.ie de 10.<00 lei. =n 30.10.2011 societatea vinde "utate din +rodusele finite aflate -n stoc la +re.ul de 10 lei$;1' TVA
2>?. =ncasarea are loc +este &a+te ,ile +rin viraent bancar0cf. @7tras de cont3. @valuarea ie&irilor din stoc se face du+A a3 etoda )B)C' b3
etoda LB)C' c3 etoda CMP.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 10.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 >.H00
2 10.2011 EC Consu cobustibili D022 3022 1.200
3 10.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 3.800
> 10.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 FF2
D0< 800
>>2D 1F2
< 28.10.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 10.<00
D 30.10.2011 )actura V:n,are +roduse finite 01.2<0 ;13 >111 ? 1<.<00
H01 12.<00
>>2H 3.000
Ha 30.10.2011 IC (escrcare 1estiune +r fin )B)C H11 3>< H.H<0
Hb 30.10.2011 IC (escrcare 1estiune +r fin LB)C H11 3>< 8.H<0
Hc 30.10.2011 IC (escrcare 1est +r fin CMPGD'D lei$;1 H11 3>< 8.2<0
8 0D.11.2011 @7tr. Cont =ncasare crean5 din v:n,are +r finite <121 >111 1<.<00

/./ Acela*i enun5 ca *i la a+lica5ia +ractic 2.1' cu deosebirea c societatea are or1ani,at contabilitatea sintetic a stocurilor de +roduse du+
metoda inventarului intermitent' efectu:nd astfel inventarierea stocurilor de +roduse la sf:r*itul lunii octobrie 2011' c:nd se constat un stoc
final de 1.2<0 ;1 +roduse finite.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 01.10.2011 IC /tornare stoc ini5ial +roduse finite H11 3>< D.000
2 10.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 >.H00
3 10.2011 EC Consu cobustibili D022 3022 1.200
> 10.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 3.800
< 10.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 FF2
D0< 800
>>2D 1F2
D 30.10.2011 )actura V:n,are +roduse finite 01.2<0 ;13 >111 ? 1<.<00
H01 12.<00
>>2H 3.000
Ha 31.10.2011 IC Preluare stoc final +roduse finite )B)C 3>< H11 8.H<0
Hb 31.10.2011 IC Preluare stoc final +roduse finite LB)C 3>< H11 H.H<0
Hc 31.10.2011 IC Preluare stoc final +roduse finite CMP 3>< H11 8.2<0
8 0D.11.2011 @7tr. Cont =ncasare crean5 din v:n,are +r finite <121 >111 1<.<00

/.7 /.C. )laro /.9.L. 0+ltitoare de TVA3 .ine eviden.a stocurilor de +roduse la cost efectiv de producie &i utili,ea, metoda inventarului
permanent. Pentru reali,area de +roduse finite' la data de 12.11.2011 fira eliberea, -n consu aterii +rie 1F.000 lei. =n data de
2H.11.2011 este -nre1istrat consuul 0+roductiv3 de ener1ie electric de 3.000 lei 0TVA 2>?3. La sf:r*itul lunii sunt -nre1istrate salariile brute
aferente +ersonalului -n su de 8.000 lei. (e aseenea se rece+.ionea, -n de+o,it 3.000 buc.i +roduse finite' evaluate la cost efectiv de
+roduc.ie de 8 lei$bucat. Totodat la sf:r*it de lun se constat +roduse neterinate evaluate la un cost efectiv total de D.000 lei 0Produc5ia
neterinat este stornat la -nce+utul lunii urtoare3. =n 12.12.2011 fira vinde 1.000 buc.i de +roduse finite 0ob5inute -n luna +recedent3
la +re.ul de v:n,are de 1< lei$bucat' TVA 2>?. =ncasarea crean5ei se reali,ea, du+ *a+te ,ile -n contul bancar.

Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 10
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 12.11.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 1F.000
2 2H.11.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 3.H20
D0< 3.000
>>2D H20
3 30.11.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 8.000
> 30.11.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 2>.000
< 30.11.2011 IC Produc5ie -n curs de e7ecu5ie 331 H11 D.000
D 01.12.2011 IC /tornare +roduc5ie -n curs de e7ec. H11 331 D.000
H 12.12.2011 )actura V:n,are +roduse finite 01.000 buc.3 >111 ? 18.D00
H01 1<.000
>>2H 3.D00
8 12.12.2011 IC (escrcare 1estiune +r fin H11 3>< 8.000
F 1F.12.2011 @7tr. Cont =ncasare crean5 din v:n,are +r finite <121 >111 18.D00


/.4 /.C. Crio /.A. 0+ltitoare de TVA3 care utili,ea, metoda inventarului permanent de.ine la 01.08.2011 un stoc de +roduse finite
de 1.<00 ;1' -nre1istrate la preul "costul# standard de 12 lei$;1' diferen.ele de +re. aferente stocului ini.ial fiind de >00 lei. =n data
de 12.08.2011 societatea eliberea, -n consu aterii +rie -n valoare de <.000 lei. Peste alte cinci ,ile sunt consuate ateriale
+entru abalat 1.>00 lei. =n data de 23.08.2011 se rece+5ionea, la a1a,ie 1.000 ;1 +roduse finite. /ocietatea +rie*te -n data de
28.08.2011 factura 0+entru consuul +roductiv3 de ener1ie electric -n valoare de 800 lei' TVA 2>?. =n 31.08.2011 sunt -nre1istrate
salariile brute -n su >.H00 lei. (e aseenea la sf:r*itul lunii 0c:nd este calculat costul efectiv de +roduc5ie3 se -nre1istrea,
diferen5ele de +re5 aferente intrrilor de +roduse 0-n condi5iile -n care nu e7ist +roduse neterinate3. =n data de 10.0F.2011
societatea vinde >00 ;1 +roduse finite la +re.ul de v:n,are de 1< lei$;1 0+lus TVA 2>?3' -ncasarea efectu:ndu-se -n aceea*i ,i +rin
banc.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 12.08.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 <.000
2 1H.08.2011 EC Consu ateriale +t abalat D023 3023 1.>00
3 23.08.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 12.000
> 28.08.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 FF2
D0< 800
>>2D 1F2
< 31.08.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 >.H00
D 31.08.2011 IC (iferen5e de +re5 +t +r fin ob5inute 3>8 H11 100
H 10.0F.2011 )actura V:n,are +roduse finite 0>00 ;13 >111 ? H.>>0
H01 D.000
>>2H 1.>>0
8 10.0F.2011 IC (escrcare 1estiune +r fin H11 3>< >.800
F 10.0F.2011 @7tr. Cont =ncasare crean5 din v:n,are +r finite <121 >111 H.>>0
10 30.0F.2011 IC (if. de +re5 afer ie*irilor K3>8G0'01 H11 3>8 >8


/.5 /.C. (avos /.9.L. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor de +roduse la cost de producie &i utili,ea, metoda
inventarului permanent de.ine -n stoc la -nce+utul lunii se+tebrie 2011 3.000 buc.i de seifabricate la costul de 10 lei$bucat. =n
aceast lun sunt eliberate +entru +relucrare -n alte sec.ii 2.<00 buc.i de seifabricate. Procesul de +roduc.ie 1enerea, -n luna
curent urtoarele c4eltuieliA cu aterii +rie 10.000 lei' cu ener1ia 0facturat de furni,or3 2.000 lei 0+lus TVA 2>?3 &i cu
+ersonalul D.000 lei. La sf:r*itul lunii sunt rece+5ionate la a1a,ia de +roduse 2.000 buc.i de +roduse finite' evaluate la cost efectiv
de +roduc.ie de 1F lei$bucat. Produc.ia neterinat se evaluea, du+ etoda contabil 0indirect3. =n luna octobire 2011 se
ai consu aterii +rie -n valoare de 2.000 lei *i se -nre1istrea, salarii de 3.000 lei' rece+5ion:ndu-se la a1a,ie alte <00 buc5i
de +roduse finite' evaluate la cost efectiv de 20 lei$bucat. 0La sf:r*itul lunii nu e7ist +roduc5ie neterinat3.Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 11
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 0F.2011 Eon +redare @liberare seifabricate +t +relucrare H11 3>1 2<.000
2 0F.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 10.000
3 0F.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 2.>80
D0< 2.000
>>2D >80
> 0F.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 D.000
< 30.0F.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 38.000
D 30.0F.2011 IC Produc5ie -n curs de e7ecu5ie 331 H11 <.000
H 01.10.2011 IC /tornare +roduc5ie -n curs de e7ec. H11 331 <.000
8 10.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 2.000
F 10.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 3.000
10 10.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 10.000


/.6 /.C. Aad /.9.L.' care .ine eviden.a +roduselor ob.inute la cost de producie cu a"utorul inventarului permanent +re,int la
-nce+utul lunii iulie 2011 un stoc ini.ial de +roduse finite 1000 ;1' evaluat la 180 lei$;1 &i stoc ini.ial de +roduse re,iduale <0 ;1'
evaluat la 20 lei$;1. =n cursul lunii se efectuea, c4eltuieli cu aterii +rie 100.000 lei &i cu salariile 3D.HD0 lei &i sunt ob.inute 800
;1 +roduse finite' la cost de +roduc.ie de 1H0 lei$;1' &i >0 ;1 +roduse re,iduale' la cost de +roduc.ie de 1F lei$;1. )ira vinde F00 ;1
+roduse finite la +re. de v:n,are de 2<0 lei$;1 0+lus TVA 2>?3 &i 30 ;1 +roduse re,iduale la +re. de v:n,are de 2< lei$;1 0+lus TVA
2>?3. Pentru ie&irile din stoc se a+lic metoda C$%.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 0H.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 100.000
2 0H.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 3D.HD0
3 0H.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite *i +rod. re,id. ? H11 13D.HD0
3>< 13D.000
3>D HD0
> 0H.2011 )actura V:n,are +roduse finite 0F00 ;13 >111 ? 2HF.000
H01 22<.000
>>2H <>.000
< 0H.2011 IC (esc. 1est. +r fin CMPG1H<'<Dlei$;1 H11 3>< 1<8.00>
D 0H.2011 )actura V:n,are +roduse re,id. 030 ;13 >111 ? F30
H03 H<0
>>2H 180
H 0H.2011 IC (esc. 1est. +r re, CMPG1F'<Dlei$;1 H11 3>D <8D'80
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 12
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
T TE EM MA A % %

1. /C T1 /.A. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor de +roduse la cost efectiv de producie &i utili,ea, metoda inventarului
permanent de.ine la -nce+utul lunii iulie 2011 un stoc de +roduse finite de 1<0 ;1' -nre1istrat la costul de +roduc.ie de F lei$;1. Pentru
reali,area de +roduse finite societatea efectuea, -n cursul lunii iulie 2011 urtoarele c4eltuieli de +roduc.ieA cu aterii +rie 3.<00 lei &i cu
ateriale +entru abalat 800' cu +ersonalul 2.H00 lei &i cu ener1ia 0facturat de furni,or3 <00 lei 0+lus TVA 2>?3. =n data de 2F.0H.2011 se
rece+.ionea, -n de+o,it +roduc.ia obi.inut de H<0 ;1' evaluate la cost efectiv de +roduc.ie de H.<00 lei. =n 30.0H.2011 societatea vinde o
treie din +rodusele finite aflate -n stoc la +re.ul de 12 lei$;1' TVA 2>?. =ncasarea are loc +este &a+te ,ile -n nuerar. @valuarea ie&irilor din
stoc se face du+A a3 metoda &'&(' b3 metoda )'&(' c3 metoda C$%.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 0H.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 3.<00
2 0H.2011 EC Consu at abalat D023 3023 800
3 0H.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 2.H00
> 0H.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 D20
D0< <00
>>2D 120
< 2F.0H.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 H.<00
D 30.0H.2011 )actura V:n,are +roduse finite 0300 ;13 >111 ? >.>D>
H01 3.D00
>>2H 8D>
Ha 30.0H.2011 IC (escrcare 1estiune +r fin )B)C H11 3>< 2.8<0
Hb 30.0H.2011 IC (escrcare 1estiune +r fin LB)C H11 3>< 3.000
Hc 30.0H.2011 IC (escrc. 1est +r fin CMPGF'83 lei$;1 H11 3>< 2.F>F
8 0D.08.2011 @7tr. Cont =ncasare crean5 din v:n,are +r finite <121 >111 >.>D>/. Acela*i enun5 ca *i la a+lica5ia +ractic 1' cu deosebirea c societatea are or1ani,at contabilitatea sintetic a stocurilor de +roduse du+
metoda inventarului intermitent' efectu:nd astfel inventarierea stocurilor de +roduse la sf:r*itul lunii iulie 2011' c:nd se constat un stoc final
de D00;1 +roduse finite.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 01.10.2011 IC /tornare stoc ini5ial +roduse finite H11 3>< 1.3<0
2 10.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 3.<00
3 10.2011 EC Consu at abalat D022 3022 800
> 10.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 2.H00
< 10.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 D20
D0< <00
>>2D 120
D 30.10.2011 )actura V:n,are +roduse finite 0300 ;13 >111 ? >.>D>
H01 3.D00
>>2H 8D>
Ha 31.10.2011 IC Preluare stoc final +roduse finite )B)C 3>< H11 D.000
Hb 31.10.2011 IC Preluare stoc final +roduse finite LB)C 3>< H11 <.8<0
Hc 31.10.2011 IC Preluare stoc final +roduse finite CMP 3>< H11 <.8F8
8 0D.11.2011 @7tr. Cont =ncasare crean5 din v:n,are +r finite <121 >111 >.>D>
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 13
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
7. /C T3 /.A. 0+ltitoare de TVA3' .ine eviden.a stocurilor de +roduse la cost efectiv de producie &i utili,ea, metoda inventarului permanent.
Pentru reali,area de +roduse finite' la data de 10.10.2011 fira eliberea, -n consu aterii +rie 11.000 lei. =n data de 2>.10.2011 este
-nre1istrat factura de ener1ie electric de 2.000 lei 0TVA 2>?3. La sf:r5itul lunii sunt -nre1istrate salariile brute aferente +ersonalului -n su
de H.000 lei. (e aseenea se rece+.ionea, -n de+o,it 2.000 buc.i +roduse finite' evaluate la cost efectiv de +roduc.ie de F lei$bucat.
Totodat la sf:r*it de lun se constat +roduse neterinate evaluate la un cost efectiv total de 2.000 lei. =n 08.11.2011 fira vinde <00 buc.i
de +roduse finite 0ob5inute -n luna +recedent3 la +re.ul de v:n,are de 11 lei$bucat' TVA 2>?. =ncasarea crean5ei se reali,ea, du+ trei ,ile -n
contul bancar.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 10.10.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 11.000
2 2>.10.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 2.>80
D0< 2.000
>>2D >80
3 31.10.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 H.000
> 31.10.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 18.000
< 31.10.2011 IC Produc5ie -n curs de e7ecu5ie 331 H11 2.000
D 01.11.2011 IC /tornare +roduc5ie -n curs de e7ec. H11 331 2.000
H 08.11.2011 )actura V:n,are +roduse finite 0<00 buc.3 >111 ? D.820
H01 <.<00
>>2H 1.320
8 08.11.2011 IC (escrcare 1estiune +r fin H11 3>< >.<00
F 11.11.2011 @7tr. Cont =ncasare crean5 din v:n,are +r finite <121 >111 D.820
4. /C T> /.A. 0+ltitoare de TVA3' care utili,ea, metoda inventarului permanent de.ine la 01.0F.2011 un stoc de +roduse finite de 2.<00 ;1'
-nre1istrate la preul "costul# standard de H lei$;1' diferen.ele de +re. aferente stocului ini.ial fiind de inus <00 lei. =n data de 12.0F.2011
societatea d -n consu aterii +rie -n valoare de 3.<00 lei. Peste alte cinci ,ile sunt consuate alte ateriale consuabile 1.200 lei. =n data
de 2D.0F.2011 se rece+5ionea, la a1a,ie 1.000 ;1 +roduse finite. /ocietatea +rie*te -n data de 2H.0F.2011 factura 0+entru consuul
+roductiv3 de ener1ie electric -n valoare de D00 lei' TVA 2>?. =n 30.0F.2011 sunt -nre1istrate salariile brute -n su 3.H00 lei. (e aseenea la
sf:r*itul lunii 0c:nd este calculat costul efectiv de +roduc5ie3 se -nre1istrea, diferen5ele de +re5 aferente intrrilor de +roduse 0-n condi5iile -n
care +roduc5ia neterinat este evaluat la 1.200 lei3. =n data de 10.10.2011 societatea vinde >00 ;1 +roduse finite la +re.ul de v:n,are de 10
lei$;1 0+lus TVA 2>?3' -ncasarea efectu:ndu-se -n aceea*i ,i -n nuerar.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 12.0F.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 3.<00
2 1H.0F.2011 EC Consu ateriale cons. D022 3022 1.200
3 2D.0F.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 H.000
> 2H.0F.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 H>>
D0< D00
>>2D 1>>
< 30.0F.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 3.H00
D 30.0F.2011 IC (iferen5e de +re5 +t +r fin ob5inute 3>8 H11 800
H 30.0F.2011 IC Produc5ie -n curs de e7ecu5ie 331 H11 1.200
8 01.10.2011 IC /tornare +roduc5ie -n curs de e7ec. H11 331 1.200
F 10.10.2011 )actura V:n,are +roduse finite 0>00 ;13 >111 ? >.FD0
H01 >.000
>>2H FD0
10 10.10.2011 IC (escrcare 1estiune +r fin H11 3>< 2.800
11 10.10.2011 @7tr. Cont =ncasare crean5 din v:n,are +r finite <121 >111 >.FD0
12 10.2011 IC (if. de +re5 afer ie*irilor K3>8G0'012 H11 3>8 33'D

Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1>
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
5. /C T< /.9.L. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a stocurilor de +roduse la cost de producie &i utili,ea, metoda inventarului permanent
de.ine -n stoc la -nce+utul lunii noiebrie 2011 1.000 buc.i de seifabricate la costul de 8 lei$bucat. =n aceast lun sunt eliberate +entru
+relucrare -n alte sec.ii 800 buc.i de seifabricate. Procesul de +roduc.ie 1enerea, -n luna curent urtoarele c4eltuieliA cu aterii +rie
H.000 lei' cu ateriale +entru abalat <00 lei' cu ener1ia 0facturat de furni,or3 1.000 lei 0+lus TVA 2>?3 &i cu +ersonalul <.000 lei. La sf:r*itul
lunii sunt rece+5ionate la a1a,ia de +roduse H00 buc.i de +roduse finite 0evaluate la cost de +roduc.ie de 21 lei$bucat3 *i 20 +roduse
re,iduale 0evaluate la cost de +roduc5ie de 10 lei$bucat3. Produc.ia neterinat se evaluea, du+ etoda contabil 0indirect3. =n luna
decebrie 2011 se ai consu aterii +rie -n valoare de 2.000 lei' ateriale +entru abalat -n valoare de 200 lei *i se -nre1istrea, salarii
de 2.H00 lei' rece+5ion:ndu-se la a1a,ie alte ><0 buc5i de +roduse finite' evaluate la cost efectiv de 22 lei$bucat. 0La sf:r*itul lunii nu e7ist
+roduc5ie neterinat3.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 11.2011 Eon +redare @liberare seifabricate +t +relucrare H11 3>1 D.>00
2 11.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 H.000
3 11.2011 EC Consu ateriale abalat D023 3023 <00
> 11.2011 )actura Consu ener1ie ? >01 2.2>0
D0< 1.000
>>2D 2>0
< 11.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 <.000
D 30.11.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 1>.H00
H 30.11.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse re, 3>D H11 200
8 30.11.2011 IC Produc5ie -n curs de e7ecu5ie 331 H11 <.000
F 01.12.2011 IC /tornare +roduc5ie -n curs de e7ec. H11 331 <.000
10 12.2011 EC Consu aterii +rie D01 301 2.000
11 12.2011 EC Consu ateriale abalat D023 3023 200
12 12.2011 /tat +lat /alarii brute D>1 >21 2.H00
13 12.2011 Eon +redare Cb5inere +roduse finite 3>< H11 F.F00Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1<
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro

CONTABILITATEA STOCURILOR DE MR&URI 'I A
ALTOR CATE(ORII DE STOCURI

1 1. . N No o i iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e p pr ri iv vi in nd d s st to oc cu ur ri il le e d de e m m r r$ $u ur ri i 8 8i i a a a al lt to or r c ca at te eg go or ri ii i d de e s st to oc cu ur ri i

Stocurile de mr$uri sunt acele bunuri 0active circulante3 +e care entitatea le cu+r -n vederea rev:n,rii -n
aceea*i stare 0fr vreo +relucrare su+lientar3 sau +rodusele +redate s+re v:n,are a1a,inelor +ro+rii.
=n cate1oria stocurilor de rfuri se cu+rind &i alte cate1orii de activele circulante ateriale 0aterii +rie'
ateriale' obiecte de inventar3 care *i-au sc4ibat destina5ia ini5ial *i sunt oferite s+re v:n,are ter5ilor.

!viden3a mr$urilor n contailitate se reali.ea.:
%. -a cost de ac2i.i3ie - -n ca,ul societ5ilor s+eciali,ate -n coer5ul cu ridicata 0Nen-1rosO3
*. -a pre3 de v9n.are cu amnuntul - -n ca,ul societ5ilor s+eciali,ate -n coer5ul cu anuntul 0Nen-
detailO3. Acesta cu+rindeA costul de ac4i,i5ie' adaosul coercial *i TVA nee7i1ibil 0dac societatea e
+ltitoare de TVA3.

+ostul mr$urilor nregistrate la pre3ul de v9n.are cu amnuntul este calculat la ie*irea din 1estiune 0v:n,are
etc.3 +rin deducerea valorii ar"ei brute din +re5ul de v:n,are fr TVA. Mar"a brut se deterin astfelA

- ,rin procedeul sutei mrite' dac societatea +ractic o cot unic de adaos coercial
Mar" brut G Pre5 v:n,are fr TVA L ? Adaos coercial $ 0100 M ? Adaos coercial3

- ,rin aplicarea coe$icientului de reparti.are a di$eren3elor de pre3 :
7;<
' dac societatea +ractic cote
diferite de adaos coercial +entru diversele cate1orii de rfuri
Mar" brut G Pre5 de v:n,are fr TVA L K
3H8
K
3H8
G 0/i 3H8 M 9c3H83$0/i3H1 M 9d 3H1 6 /i>>28 6 9c>>283

Stocurile de amala=e cu+rind abala"ele refolosibile' ac4i,i.ionate sau fabricate' destinate +roduselor
v:ndute &i care -n od te+orar +ot fi +strate de ter.i' cu obli1a.ia restituirii -n condi.iile +rev,ute -n
contracte.

Stocurile a$late la ter3i sunt considerate acele bunuri care se afl -n una din urtoarele situa5iiA sunt ac4itate *i
lsate -n custodia furni,orilorP sunt date s+re +relucrare 0re+arare etc.3 la ter5iP sunt +redate ter5ilor +entru
v:n,area -n consi1na5iiP sunt triise +entru de+o,itare te+orar la ter5i.

Stocurile de animale cu+rind efectivele de aniale nscute *i cele tinere crescute *i folosite +entru
re+roduc5ie' anialele *i +srile la -n1r*at +entru a fi valorificate' coloniile de albine' +recu *i anialele
+entru +roduc5ie.

Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1D
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
/ /. . % %p pl li ic ca a i ii i p pr ra ac ct ti ic ce e

+ontailitatea mr$urilor

/.1 /.C. Arais /.9.L. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a rfurilor la cost de achiziie cu+r la 1<.0F.2011 rfuri la +re.ul de
>0.000 lei' TVA 2>? 0c$. 'actur3. (atoria fa. de furni,or se ac4it la 2<.0F.2011 +rin banc 0c$. !1tras de cont #i ),3. An1rosistul livrea, la
1.10.2011 unui detailist 6 /.C. C4ios /.9.L. 0care +ractic un adaos coercial unic de 2<?3 "utate din rfuri 0ac4i,i.ionate la 1<.0F.
20113 la +re.ul de 2<.000 lei' TVA 2>? 0c$. 'actur3. (econtarea se efectuea, +rin banc -n data de 10.10.2011 0c$. !1tras de cont #i ),3.
/.C. C4ios /.9.L. vinde -n nuerar +este alte cinci ,ile 3$> din rfurile ac4i,i5ionate 0c$. 6aport >3. / se efectue,e -nre1istrrile aferente
at:t -n contabilitatea an1rosistului 0/.C. Arais /.9.L.3 c:t &i -n contabilitatea detailistului 0/.C. C4ios /.9.L3.
6e.olvare:
Conta*ilitatea an!rosistului
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 1<.0F.2011 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 >F.D00
3H1 >0.000
>>2D F.D00
2 2<.0F.2011 CP Ac4itare datorie >01 <121 >F.D00
3 01.10.2011 )actur V:n,are rfuri >111 ? 31.000
H0H 2<.000
>>2H D.000
> 01.10.2011 IC (escrcare 1estiune rfuri D0H 3H1 20.000
< 10.10.2011 @7tras cont =ncasare crean5 <121 >111 31.000
Conta*ilitatea detailistului
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 01.10.2011 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 31.000
3H1 2<.000
>>2D D.000
2 01.10.2011 IB9 Adaos coercial *i TVA nee7i1ibil 3H1 ? 13.H<0
0)orare +re5 de v:n,are cu an.3 3H8 D.2<0
>>28 H.<00
3 10.10.2011 CP Ac4itare datorie >01 <121 31.000
> 1<.10.2011 9a+ort Q V:n,are rfuri -n nuerar <311 ? 2F.0D2'<
H0H 23.>3H'<
>>2H <.D2<'0
< 1<.10.2011 IC$9a+.1est. (escrcare 1estiune rfuri ? 3H1 2F.0D2'<
D0H 18.H<0'0
Mar"a brut G 23.>3H'< L 2<$12< 3H8 >.D8H'<
>>28 <.D2<'0

/./ /.C. Iordic /.A. 0+ltitoare de TVA3' care are ca obiect de activitate coerciali,area rfurilor cu anuntul' de.ine la -nce+utul
lunii octobrie 2011 un stoc de arf evaluat la +re.ul de v:n,are cu anuntul de H>> lei 0/id
3H1
G H>> lei' /ic
3H8
G 100 lei' /ic
>>28
G
1>> lei3. =n data de 0H.10.2011 societatea ac4i,i.ionea, de la un an1rosist rfuri la +re.ul de cu+rare de 1.<00 lei' +lus TVA
2>?. Cota de adaos coercial este de 30?. (atoria este ac4itat +este o s+t:n +rin viraent bancar. =n 20.10.2011 societatea
vinde -n nuerar rfuri -n valoare de FF2 lei 0inclusiv TVA 2>?3.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 0H.10.2011 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 1.8D0
3H1 1.<00
>>2D 3D0
2 0H.10.2011 IB9 Adaos coercial *i TVA nee7i1ibil 3H1 ? F18
0)orare +re5 de v:n,are cu an.3 3H8 ><0
>>28 >D8
3 1>.10.2011 CP Ac4itare datorie >01 <121 F18
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1H
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
> 20.10.2011 9a+ort Q V:n,are rfuri -n nuerar <311 ? FF2
H0H 800
>>2H 1F2
< 20.10.2011 IC$9a+.1est. (escrcare 1estiune rfuri ? 3H1 FF2'0

K3H8G0100M><03$0H>>M2>18-1>>->D83G0'21D
D0H D2H'2
Mar"a brut 0'21DL800G1H2'8 3H8 1H2'8
>>28 1F2'0

/.7 /.C. @7alt /.A. 0+ltitoare de TVA3' care are ca obiect de activitate coerciali,area rfurilor cu ridicata' ac4i,i.ionea, la 12.11.2011
rfuri -n valoare de 1.<00 lei' +lus TVA 2>?. /ocietatea livrea, intracounitar 0unui client din Austria3 aceste rfuri la data de 20.11.2011
la +re.ul e7tern de 1.000 euro 0curs valutar >'2 lei$euro3. La acela&i curs se ac4it -n nuerar 0euro3 asi1urarea +e +arcurs e7tern de >0 euro &i
trans+ortul +e +arcurs e7tern de D0 euro. )actura +rivind rfurile se -ncasea, +rin banc la 2F.11.2011 0curs valutar >'3 lei$euro3.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 12.11.2011 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 1.8D0
3H1 1.<00
>>2D 3D0
2 20.11.2011 )actur Livrare intracounitar de rfuri >111 H0H >.200
3 20.11.2011 IC (escrcare 1estiune rfuri D0H 3H1 1.<00
> 20.11.2011 C4itan5 Asi1urare +arcurs e7tern D13 <31> 1D8
< 20.11.2011 C4itan5 Trans+ort +arcurs e7tern D2> <31> 2<2
D 2F.11.2011 @7tras cont =ncasare crean5 <12> ? >.300
>111 >.200
HD< 100

/.4 /.C. To+/4o+ /.9.L. 0+ltitoare de TVA3' care are ca obiect de activitate coerciali,area rfurilor cu anuntul' ac4i,i.ionea, -n data
de 1>.12.2011 rfuri la +re.ul de 3.000 lei' +lus TVA 2>?. /ocietatea +ractic o cota unic de adaos coercial este de 30?. Ac4itarea are
loc du+ trei ,ile +rin viraent bancar. =n data de 20.12.2011 sunt returnate furni,orului 1$3 din rfurile ac4i,i.ionate din cau,a calit5ii
necores+un,toare 0+entru care furni,orul eite o factur de stornare3. =ncasarea crean5ei se efectuea, tot +rin viraent bancar' -n
aceea*i ,i. La inventarierea din 31.12.2011 se constat o li+s de rfuri 0articolul A3' evaluate la +re. de v:n,are cu anuntul de 2>8 lei'
care se i+ut v:n,torului 0la aceea&i valoare3 &i un +lus de rfuri 0articolul E3' evaluat la +re.ul de v:n,are cu anuntul de 12> lei.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 1>.12.2011 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 3.H20
3H1 3.000
>>2D H20
2 1>.12.2011 IB9 Adaos coercial *i TVA nee7i1ibil 3H1 ? 1.83D
0)orare +re5 de v:n,are cu an.3 3H8 F00
>>28 F3D
3 1H.12.2011 CP Ac4itare datorie >01 <121 3.H20
> 20.12.2011 )actur 9eturnare rfuri ? >01 1.2>0
3H1 1.000
>>2D 2>0
< 20.12.2011 IB9 /tornare adaos coercial *i TVA
nee7i1ibil
3H1 ? D12
+t rfurile returnate 3H8 300
>>28 312
D 20.12.2011 C4itan5 =ncasare crean5 <121 >01 1.2>0
H 31.12.2011 List inv$IC Li+s rfuri ? 3H1 2>8'00


D0H 1<3'8<
Mar"a brut G 200L30$130 3H8 >D'1<
>>28 >80'00
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 18
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
8 31.12.2011 9a+ort Q B+utare li+s v:n,torului >282 ? 2>8
H<88 200
>>2H >8
F 31.12.2011 List inv$IC Plus de arf la inventar ? 3H1 012>'003


D0H 0HD'F23
Mar"a brut 0'21DL800G1H2'8 3H8 023'083
>>28 02>'003

+ontailitatea amala=elor

/.5 /.C. Relas /.9.L. 0+ltitoare de TVA3 ac4i,i.ionea, -n data de 0H.10.2011 aterii +rie la +re.ul de D00 lei' TVA 2>?' abalate -n
l,i' care se facturea, distinct -n valoare de <0 lei' TVA 2>?. (atoria fa5 de furni,or este ac4itat +e loc -n nuerar. (u+ 10 ,ile
abala"ele sunt v:ndute la costul de ac4i,i.ie' -ncasarea efectu:ndu-se -n aceea*i ,i -n nuerar.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 0H.10.2011 )actur Ac4i,i5ie aterii +rie *i abala"e ? >01 80D
301 D00
381 <0
>>2D 1<D
2 0H.10.2011 C4itan5 Ac4itare datorie >01 <311 80D
3 1H.10.2011 )actur V:n,are abala"e >111 ? D2
H08 <0
>>2H 12
> 1H.10.2011 IC (escrcare din 1estiune abala"e D08 381 <0
< 1H.10.2011 C4itan5 =ncasare crean5 <311 >111 D2

+ontailitatea stocurilor a$late la ter3i

/.6 /.C. Construct /.A. 0+ltitoare de TVA3 triite -n data de 20.08.2011 la ter.i +entru re+arare un a+arat de sur -n valoare de
1.000 lei. Costul re+ara.iei este facturat de ter5 -n 0<.11.2011 la +re5ul de 300 lei' TVA 2>?. Ac4itarea se reali,ea, +e loc' -n
nuerar iar a+aratul este readus -n unitate.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 20.08.2011 Avi, -nso5ire Triitere obiecte de inventar la ter5i 3<1 303 1.000
2 0<.11.2011 )actur C4eltuieli cu re+ara5iile ? >01 3H2
D11 300
>>2D H2
3 0<.11.2011 C4itan5 Ac4itare datorie >01 <311 3H2
> 0<.11.2011 Avi, -nso5ire 9eturnare obiect inventar de la ter5i 303 3<1 1.000

+ontailitatea a=ustrilor pentru deprecierea stocurilor

/.; /.C. /i1is /.9.L. de5ine -n stoc la data de 31.12.2011 1.000 ;1 aterii +rie' -nre1istrate la costul de ac4i,i.ie de 20 lei$;1. Cu
oca,ia inventarierii se constat c valoarea actual 0valoarea reali,abil net3 a ateriilor +rie res+ective a sc,ut la 18 lei$;1. =n
20.0H.2012 se consu "utate din stocul de aterii +rie. La sf:r&itul anului 2012' valoarea actual 0valoarea reali,abil net3a
ateriilor +rie este de 21 lei$;1.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 31.12.2011 IC A"ustare +t de+reciere aterii +rie D81> 3F1 2.000
2 20.0H.2012 Eon consu Consu aterii +rie D01 301 10.000
3 20.0H.2012 IC
(iinuare a"ustare +t at. +r. consuate 3F1 H81> 1.000
> 31.12.2012 IC Anulare a"ustare +t de+reciere 3F1 H81> 1.000
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 1F
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
T TE EM MA A ) )

1. (e citit urtoarele articole din CM)P 30<<$200F +rivind decontrile cu ter5ii 6 Art. 1HF-211 +recu *i Art. <1033-0D3.


/. /.C. T1 /.A. 0+ltitoare de TVA3' care .ine eviden.a rfurilor la cost de achiziie cu+r la 0<.08.2011 rfuri la +re.ul de 10.000
lei' TVA 2>?. (atoria fa. de furni,or se ac4it +este trei ,ile +rin banc. /ocietatea livrea, la 21.08.2011 unui detailist 0care
+ractic un adaos coercial de 30?3 rfurile ac4i,i.ionate 0la 0<.08. 20113 la +re.ul de 1<.000 lei' TVA 2>?. (econtarea se
efectuea, +rin banc -n data de 28.08.2011. (u+ alte cinci ,ile detailistul vinde -n nuerar 1$> din rfurile ac4i,i5ionate. / se
efectue,e -nre1istrrile aferente at:t -n contabilitatea an1rosistului c:t &i -n contabilitatea detailistului.

6e.olvare:

Conta*ilitatea an!rosistului
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 12.>00
3H1 10.000
>>2D 2.>00
2 CP Ac4itare datorie >01 <121 12.>00
3 )actur V:n,are rfuri >111 ? 18.D00
H0H 1<.000
>>2H 3.D00
> IC (escrcare 1estiune rfuri D0H 3H1 10.000
< @7tras cont =ncasare crean5 <121 >111 18.D00

Conta*ilitatea detailistului
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 18.D00
3H1 1<.000
>>2D 3.D00
2 IB9 Adaos coercial *i TVA nee7i1ibil 3H1 ? F.180
0)orare +re5 de v:n,are cu an.3 3H8 >.<00
>>28 >.D80
3 CP Ac4itare datorie >01 <121 18.D00
> 9a+ort Q V:n,are rfuri -n nuerar <311 ? D.0><
H0H >.8H<
>>2H 1.1H0
< IC$9a+.1est. (escrcare 1estiune rfuri ? 3H1 D.0><
D0H 3.H<0
Mar"a brut G 23.>3H'< L 2<$12< 3H8 1.12<
>>28 1.1H07. /.C. T2 /.A. 0+ltitoare de TVA3' care are ca obiect de activitate coerciali,area rfurilor cu anuntul' de.ine la -nce+utul lunii
se+tebrie 2011 un stoc de arf evaluat la +re.ul de v:n,are cu anuntul de D.200 lei 0/id
3H1
G D.200 lei' /ic
3H8
G 1.000 lei' /ic
>>28
G
1.200 lei3. =n data de 10.0F.2011 /ocietatea ac4i,i.ionea, de la un an1rosist rfuri la +re.ul de cu+rare de >.000 lei' +lus TVA 2>?.
Cota de adaos coercial a+licat este de 30?. (u+ trei ,ile detailistul returnea, furni,orului 1$> din rfurile ac4i,i.ionate 0+entru
care furni,orul eite o factur de stornare. (atoria ras fa5 de furni,or este ac4itat +rin viraent bancar' -n data de 20.0F.2011.
/ocietatea vinde -n 2<.0F.2011 -n nuerar rfuri -n valoare de 1.D12 lei 0inclusiv TVA 2>?3. La inventarierea de la sfr5itul lunii se
constat o li+s de rfuri' evaluate la +re. de v:n,are cu anuntul de 12> lei' care se i+ut v:n,torului la aceea&i valoare 0cu
re5inere din salar3.

Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 20
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 >.FD0
3H1 >.000
>>2D FD0
2 IB9 Adaos coercial *i TVA nee7i1ibil 3H1 ? 2.>>8
0)orare +re5 de v:n,are cu an.3 3H8 1.200
>>28 1.2>8
3 )actur 9etur rfuri ? >01 1.2>0
3H1 1.000
>>2D 2>0
> IB9 /tornare Adaos *i TVA nee7. Pt. retur 3H1 ? D12
3H8 300
>>28 312
< CP Ac4itare datorie >01 <121 3.H20
D 9a+ort Q V:n,are rfuri -n nuerar <311 ? 1.D12
H0H 1.300
>>2H 312
H IC$9a+.1est. (escrcare 1estiune rfuri ? 3H1 1.D12


D0H 1.023'1
Mar"a brut 0'213L1300G2HD.F 3H8 2HD'F
>>28 312'0
8 PV Bnventar Li+s rfuri ? 3H1 12>


D0H H8'H
Mar"a brut 0'213L100G21'3 3H8 21'3
>>28 2>
F PV i+utare B+utare li+s de rfuri >282 ? 12>
H<81 100
>>2H 2>
10 IC 9e5inere val i+utat din salar >21 >282 12>

4. /.C. T3 /.A. 0+ltitoare de TVA3' care are ca obiect de activitate coerciali,area rfurilor cu ridicata' ac4i,i.ionea, -n data de
21.10.2011 rfuri -n valoare de D.000 lei' +lus TVA 2>?. La data de 20.11.2011 societatea livrea, "utate din aceste rfuri unui client
din Jn1aria la +re.ul e7tern de 1.000 euro 0curs valutar >'1 lei$euro3. La acela&i curs se ac4it -n nuerar 0euro3 asi1urarea +e +arcurs
e7tern de <0 euro &i trans+ortul +e +arcurs e7tern de H0 euro. )actura +rivind rfurile se -ncasea, +rin banc la 10.11.2011 0curs valutar
>'2 lei$euro3. Cursul valutar de la sf:r*itul lunii octobire 2011 0c:nd se actuali,ea, crean5a -n valut3 este de >'3 lei$euro.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 )actur Ac4i,i5ie rfuri ? >01 H.>>0
3H1 D.000
>>2D 1.>>0
2 )actur Livrare intracounitar de rfuri >111 H0H >.100
3 IC (escrcare 1estiune rfuri D0H 3H1 3.000
> C4itan5 Asi1urare +arcurs e7tern D13 <31> 20<
< C4itan5 Trans+ort +arcurs e7tern D2> <31> 28H
H IC Actuali,are creanta la sfarsitul lunii >111 HD< 200
D @7tras cont =ncasare crean5 ? >111 >.300
<12> >.200
DD< 100

5. /.C. T> /.A. 0+ltitoare de TVA3 transfer -n data de 10.11.2011 >00 buc. +roduse finite 0cost de +roduc5ie de 30 lei$buc3 din de+o,itul de
+roduse al fabricii la rfuri -n a1a,inul +ro+riu de desfacere cu anuntul. Adaosul coercial +racticat este de 2<?. =n data de 20.11.2011
societatea vinde cu -ncasare -n nuerar "utate din res+ectivele rfuri.
Contabilitate financiar - Seminar 4-65 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor 21
Seminar: Lect.univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro ###.econ.ubbclu".ro$%victor.uller
Lect.univ.dr. Vasile Cardo& vasile.cardos!econ.ubbclu".ro' (rd. Teodora )rca* teodora.farcas!econ.ubbclu".ro
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 IB9 Transfer +roduse finite la arfuri 3H1 3>< 12.000
2 IB9 Adaos coercial *i TVA nee7i1ibil 3H1 ? D.D00
0)orare +re5 de v:n,are cu an.3 3H8 3.000
>>28 3.D00
3 9a+ort Q V:n,are rfuri -n nuerar <311 ? F.300
H0H H.<00
>>2H 1.800
> IC$9a+.1est. (escrcare 1estiune rfuri ? 3H1 F.300
D0H D.000
Mar"a brut G H.<00 L 2<$12< 3H8 1.<00
>>28 1.800

6. /.C. T< /.A. 0ne+ltitoare de TVA3 -ntruc:t nu dis+unde de s+a5iu suficient de de+o,itare' -n data de 01.10.2011 triite la ter.i
+entru de+o,itare te+orar +roduse finite -n valoare de <.000 lei. C4iria facturat de ter5 -n data de 31.10.2011 este de 200' +lus
TVA 2>? &i se ac4it +e loc -n nuerar. =n 01.11.2011 +rodusele sunt aduse -na+oi -n unitate.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 Avi, -nso5ire Triitere +rod finite la ter5i 3<> 3>< <.000
2 )actur C4eltuieli cu c4iria D12 >01 2>8
3 C4itan5 Ac4itare datorie >01 <311 2>8
> Avi, -nso5ire 9eturnare +roduse finite de la ter5i 3>< 3<> <.000

;. /.C. TD /.9.L. 0+ltitoare de TVA3 care .ine eviden.a rfurilor la cost de achiziie, de5ine -n stoc la data de 31.12.2011 2.000 ;1
rfuri' -nre1istrate la costul de ac4i,i.ie de 1< lei$;1. Cu oca,ia inventarierii se constat c valoarea actual 0valoarea reali,abil
net3 a rfurilor res+ective a sc,ut la 13 lei$;1. =n 20.0H.2012 se v:nd 1.000 ;1 rfuri' la +re5ul de 1> le$;1' TVA 2>?. La sf:r&itul
anului 2012' valoarea actual 0valoarea reali,abil net3 a rfurilor este de 1D lei$;1.
6e.olvare:
)p 4ata 4oc !1plicaia
+)NT56(
S5"!
4eitoare +reditoare
1 2011 IC A"ustare +t de+reciere rfurilor D81> 3FH >.000
3 2012 )actura V:n,are rfuri >111 ? 1H.3D0
H0H 1>.000
>>2H 3.3D0
> 2012
(escarcare 1estiune arfuri D0H 3H1 1<.000
< 2012 IC
(iinuare a"ustare +t arfurile vandute 3FH H81> 2.000
D 2012 IC Anulare a"ustare +t de+reciere 3FH H81> 2.000

<. Contabilitatea efectivelor de aniale 0carte' +. 311-31>30)acultativ3

?. 9eca+itularea contabilit5ii stocurilorS