Sunteți pe pagina 1din 2

Planificare calendaristic anual (macroproiectarea instruirii) cls.

a XI- a: Geografie: Probleme fundamentale ale lumii contemporane


Prof. Melania Hanciu Programa nr. 3252/ 13. 02. 2006 Semestrul I !" sptm#ni $nitatea de (ompeten'e %n&'are specifice Mediul 1.1# 1.2# 1.3# %ncon+urtor (I) 1.$# 2.1# 2.2# (Mediul 2.3# 2.5# 3.1. nconjurtor, factorii geoecologici, tipuri de medii i pei!aje" Mediul 1.1# 1.2# 1.$# %ncon+urtor 2.3# 3.1. (II) (*egradarea i protec+ia mediului" (on'inuturi %Mediul nconjurtor%a!pecte generale# %&actorii geoecologici%a!pecte generale# %'eo!i!temul, eco!i!temul i pei!ajul geografic# %(ipurile de medii geografice# (ipurile de pei!aje geografice. %,a-arduri naturale i antropice# %*e!pduririle, de ertificarea i poluarea%efecte ale acti.it+ilor umane a!upra mediului# %Protec+ia, con!er.area i ocrotirea mediului# %Managementul mediului nconjurtor. ,acan' intrasemestrial -*imen!iunile i domeniile regionali-rii i glo1ali-rii# %2dentitatea, uniformi-area i di.er!itatea lumii contemporane. ,acan'a intersemestrial %3.olu+ii geodemografice contemporane# %*iferen+ieri# %4e!ur!ele umane i de-.oltarea# %4aportul dintre a e-ri i de-.oltare# %(endin+e# %4e!ur!ele naturale i agricole# %2mpactul a!upra mediului# %'e!tionarea re!ur!elor i de-.oltarea dura1il. ,acan'a intrasemestrial %3.olu+ia economiei mondiale i !i!temul economic mondial# %5i!temul geopolitic mondial# )r. ore ) Spt m#na 1%) *bs. (o

(1 6 /%1$

(2 $ 15%1) (3 (!1

-egionali.area /i globali.area lumii contemporane

1.5# 2.0# 3.2.

Semestrul II !" sptm#ni Popula'ia0 1.1# 1.$# 2.3# resursele 2.$# 2.6# 3.3. naturale /i de.&oltarea lumii contemporane

1/%20

($ $ 2)%31

Sistemul economic /i sistemul

1.1# 2.$# 3.$.

geopolitic

*rgani.area spa'iului mondial

1.1# 2.$# 3.$.

%6n!am1luri economice i geopolitice actuale# %4olul unor !tate n !i!temul mundial actual7 5.8.6., &edera+ia 4u!, 9aponia, :;ina, 2ndia, <ra-ilia. %=rgani-area !pa+iului mondial# %4aportul >ord%5ud# %*e la lumea unipolar la lumea multipolar# %5inte-. 3.aluare.

(5 $ 32%35 (!2 (f