P. 1
2. 2. Antivirale

2. 2. Antivirale

|Views: 21|Likes:
Published by Bordean Liliana

More info:

Published by: Bordean Liliana on Nov 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

Antivirale

Curs 2

ACYCLOVIR (AV) • Este un analog nucleozidic care, pentru a inhiba replicarea virală trebuie transformat în AV-trifosfat. Prima fosforilare este realizată sub acţiunea enzimei virale timidinkinaza. Celelalte 2 fosforilări sunt realizate de enzime ale celulei gazdă. AV-trifosfat inclus în lanţul ADN viral are rol de inhibare a replicării virale (terminator de lanţ). • Este activ pe vv. herpes simplex 1 şi 2, v. varicelozosterian. • Acţiune redusă asupra v. Epstein Barr în celulele infectate productive, CMV şi VHB.

biodisponibilitatea fiind redusă (15-30%). difuziunea tisulară este bună. T50 este scurt impunând adm în 5 prize/zi. cefalee. nefrită interstiţială. diaree). flebită de cateter. inclusiv în SNC. • Reacţii adverse: tulburări digestive (greţuri. vărsături.• Absorbţia digestivă este lentă şi incompletă. . dureri abdominale.

fapt care permite adm în 1-3 prize/zi. • Are o absorbţie digestivă bună. Mecanismul de acţiune şi spectrul antiviral sunt similare cu ale AV. greţuri. T50 lung. • Efecte adverse: cefalee. biodisponibilitate de 3-5 ori mai mare decât AV. • Tulpinile rezistente la AV sunt rezistente şi la FAM. . În vitro este activ şi pe VHB.FAMCICLOVIR (FAM) • Este un ester de penciclovir. Are o bună difuziune tisulară. vărsături. Este CI la gravide. diaree.

. Are o farmacocinetică net superioară. Tulpinile rezistente la AV sunt rezistente şi la VAL.VALACYCLOVIR (VAL) • Este un ester de AV având mecanism de acţiune. spectru antiviral şi reacţii adverse similare cu AV.

Este foarte activ in vivo pe CMV. • După adm per os absorbţia digestivă este lentă şi biodisponibilitatea redusă (5-8%). . • T50 este prelungit. permiţând administrarea într-o singură priză/zi.GANCICLOVIR • Este un analog nucleozidic asemănător structural cu AV. Eficacitatea antivirală a produsului oral este inferioară GAN administrat IV.

delir. Este disponibil sub formă de tablete. rar. • Insuficienţă hepatorenală severă. convulsii şi comă. flacoane IV şi dispozitiv pentru implant intravitrean. Rezistenţa la GAN este estimată la 7-10% şi predomină net la imunodeprimaţi. prin cristalizarea GAN în tubii renali.Toxicitatea GAN este importantă: • Medulotoxicitate: • Neurotoxicitatea: cefalee. . confuzie. vertij. tulburări de comportament.

Este rapid metabolizat în GAN prin hidroliză în tractul GI. mecanismul de acţiune şi efectele adverse sunt similare cu ale GAN. . • Spectrul antiviral.VALGANCICLOVIR • Este un ester al GAN cu administrare orală şi cu o foarte bună biodisponibilitate (60%).

alternativă terapeutică în hepatita cronică cu VHB. Aprobat în SUA numai pentru uz intravitrean iar în Europa este înregistrat preparatul de adm orală.ADEFOVIR • Blochează expresia genelor virale esenţiale fixându-se la nivelul secvenţelor complementare ale ARN mesager (este un oligonucleotid metilsulfonat antisens). HIV şi VHB. . • Este nefrotoxic la doze mari. • Spectrul antiviral este larg: CMV.

. blocând astfel replicarea virală. delir şi tulburări gastrointestinale.CHIMIOTERAPICE ANTIGRIPALE a). • Amantadina şi Rimantadina inhibă ireversibil activitatea de canal de protoni a proteinei M2. convulsii. • Se selectează rapid tulpini rezistente. • Au reacţii adverse importante: vertij. împiedicând decapsidarea şi eliberarea nucleocapsidei în celula gazdă. insomnie. anxietate. Inhibitorii proteinei M2 reprezintă prima clasă de antivirale utilizate în gripă. Proteina M2 este prezentă numai la virusurile gripale de tip A. Se utilizează profilactic şi curativ.

b). este bine tolerat). de adm orală. Sunt activi pe vv. . gripale A (inclusiv pe A-H1N1) şi B. Inhibitorii de neuraminidază împiedică eliberarea virusurilor nou formate din celulele infectate. indicat în tratamentul curativ şi profilaxia post-expunere. oprind astfel diseminarea infecţiei. • Principalii reprezentanţi sunt: Zanamivir (pulbere pentru inhalaţii) şi Oseltamivir (Tamiflu.

. • Este condiţionată în 3 forme: preparat pentru adm IV. comprimate orale şi soluţie pentru aerosoli. fiind stabilă la 15250C timp de 24 ore.RIBAVIRINA • Este activă pe VSR şi poate fi utilizată în bronşiolitele sugarului cât şi în infecţiile respiratorii produse de VSR la imunodeprimaţi. Forma de administrare IV este recomandată în tratamentul febrelor hemoragice. Soluţia pentru aerosoli trebuie diluată în ser fiziologic.

.• Forma pentru administrare orală este folosită în tratamentul hepatitelor cronice cu VHC. în asociere cu IFN sau Peg IFN. Principala reacţie adversă pentru această formă este anemia hemolitică.

TERAPIA HEPATITELOR CRONICE Obiective: . .supresia susţinută a replicării virale. .ameliorarea prognosticului pe termen lung. .ameliorarea sau reversibilitatea necroinflamator hepatic şi a fibrozei. procesului .normalizarea valorilor ALAT.

IFN alfa 2b (Intron).Ribavirină (Rebetol).Peg IFN alfa 2b (Pegintron). Boceprevir) b). . tenofovir.IFN alfa 2a (Roferon). Pentru VHC: . induce rezistenţă prin apariţia mutaţiilor YMDD (M204V/I) . Pentru VHB: . entecavir. . NN) şi inhibitori ai proteazei (Telaprevir. Rezistenţă încrucişată. .Alţi: emtricitabină. telbivudină.aceleaşi produse de IFN.lamivudina (Zeffix). .Mijloace terapeutice actuale: a).Peg IFN alfa 2a (Pegasys). . . .În studiu inhibitori ai polimerazei (AN.

. reducerea fluctuaţiilor plasmatice.• Beneficiile aduse de pegilare: ameliorarea farmacocineticii. administrarea mai comodă. scăderea imunogenităţii şi a toxicităţii. creşterea complianţei şi a eficacităţii.

Chimioterapice antiretrovirale • Antiretroviralele utilizate astăzi în practica terapeutică acţionează la nivelul unor enzime necesare pentru replicarea HIV: – reverstranscriptaza (RT). – proteaza. enzimă necesară pentru integrarea ADN- ului proviral în genomul celulei gazdă. enzimă necesară pentru clivajul precursorilor polipeptidici virali în proteine virale. . enzimă care permite sinteza de ADN complementar pornind de la ARN-ul viral. – integraza. înainte de integrarea în genomul celulei gazdă.

ANTIRETROVIRALE VECHI ŞI NOI Virus matur Inhibitori ai patrunderi TNX-355 Antagonisti CCR5 Antagonisti CXCR4 Inhibitori ai maturatiei Bevirimat Raltegravir Elvitegravir Inhibitori ai integrazei INRT și INNRT IP .

INHIBIOTORI AI PĂTRUNDERII HIV1 CD4 binding Legarea coreceptorului Antagonişti CCR5 Maraviroc Vicriviroc Fuziune virus-celulă gp41 TNX-355 gp120 V3 loop CD4 Enfuvirtide Membrana celulară CCR5/CXCR4 (R5/X4) Antagonişti CXCR4 .

rezultând o formă incompletă şi nefuncţională a ADN-ului. prin competiţie cu nucleozidele naturale. • Sunt active asupra tulpinilor de HIV1 şi HIV2. Analogii nucleozidici • INRT sunt analogi ai nucleozidelor naturale. .1. sunt consideraţi prodroguri deoarece suferă o trifosforilare intracelulară care conduce la un derivat activ asupra RT. • După încorporarea lor în ADN-ul proviral împiedică alungirea acestuia.1. Inhibitorii reverstranscriptazei 1.

3TC) • Emtricitabina (FTC) • Abacavirul (Ziagen®. ABC) • Combivir® = ZDV+3TC • Trizivir® = ZDV+3TC+ABV . ddC) • Stavudina (Zerit®. ddI) • Zalcitabina (Hivid®. d4T) • Lamivudina (Epivir®. ZDV) • Didanosina (Videx®. Analogii nucleozidici • Zidovudina (Retrovir®.1.1.

.2.1. neuropatia periferică. tulburările metabolice) apar cu o frecvenţă foarte redusă. Inhibitorii nucleotidici (InRT) • Tenofovirul (TDF) este primul inhibitor nucleotidic al RT care a primit aprobarea pentru utilizarea în terapia antiretrovirală. • Reacţii adverse semnalate (diareea. greţurile. poate fi administrat într-o priză unică pe zi (1 comprimat/zi) şi are o foarte bună tolerabilitate. • În afara eficacităţii clinice faţă de tulpinile virale cu mutaţii de rezistenţă la INRT.

1. . fixîndu-se direct la nivelul situsului catalitic al enzimei. sunt metabolizaţi exclusiv la nivel hepatic. INNRT inhibă RT într-o manieră necompetitivă. Spre deosebire de analogii nucleozidici. sunt inhibitori puternici şi selectivi ai RT-HIV1. Pentru a fi activi nu necesită modificări chimice (etapa de fosforilare prealabilă). Inhibitorii non-nucleozidici ai reverstranscriptazei (INNRT) Reprezintă o familei diferită structural de cea a INRT.3. fiind inactivi pe HIV2.

NVP) • Efavirenzul (Stocrin®. EFV) • Delavirdina (DLV) INNRT de generaţia a II: • Etravirina • Rilpivirina .INNRT • Nevirapina (Viramune®.

Inhibitorii de protează • IP acţionează la nivelul procesului de asamblare al proteinelor virale nou sintetizate inhibând acţiunea proteazei virale.2. . • Toţi IP disponibili sunt compuşi peptidomimetici care se leagă competitiv la nivelul situsului activ al proteazei. care sunt incapabili să infecteze noi celule şi sunt eliminaţi din circulaţie printr-un mecanism încă necunoscut. • Inhibarea acestei etape cheie a replicării virale determină producţia de virioni defectivi.

• Efectul antiretroviral este dependent de concentraţia minimă de drog.5 ore. • Astfel. • În absenţa IP timpul necesar pentru procesarea proteolitică a virionilor maturi este <1. .• Toţi IP sunt activi asupra HIV1 şi HIV2 şi inhibă competitiv şi reversibil replicarea virusului în limfocitele şi monocitele acut sau cronic infectate. concentraţia minimă a IP se corelează invers proporţional cu rata de apariţie a mutaţiilor virale.

IDV) Saquinavirul (Invirase®. LPV/r) Atazanavir (Reyataz®. ATV) Tiparnavirul (Aptivus®. DRV) . APV) Lopinavir/ritonavir (Kaletra®. RTV) Indinavirul (Crixivan®. SQV) Nelfinavirul (Viracept®.IP • • • • • • • • • • Ritonavirul (Norvir®. NFV) Amprenavirul (Agenerase®. TPV) Fosamprenavirul (Telzir®. FPV) Darunavirul (Prevista®.

Inhibitori de fuziune (IF) • Enfuvirtidul (T-20. . asemănător cu o porţiune din gp41 transmembranară a HIV. care acţionează blocând fuziunea prin inhibiţie competitivă. Fuzeon) este un peptid alcătuit din 36 de aminoacizi. • Fuzeon sub formă injectabilă (2 injecţii subcutanate/zi) are o toleranţă suficient de bună. dar au fost descrise tulpini rezistente la T-20.

Elvitegravir .Raltegravir . .Inhibitori ai integrazei • Sunt chimioterapice antiretrovirale care blochează integrarea ADN-ului viral în genomul celulei gazdă în mai multe etape succesive.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->