Antivirale

Curs 2

ACYCLOVIR (AV) • Este un analog nucleozidic care, pentru a inhiba replicarea virală trebuie transformat în AV-trifosfat. Prima fosforilare este realizată sub acţiunea enzimei virale timidinkinaza. Celelalte 2 fosforilări sunt realizate de enzime ale celulei gazdă. AV-trifosfat inclus în lanţul ADN viral are rol de inhibare a replicării virale (terminator de lanţ). • Este activ pe vv. herpes simplex 1 şi 2, v. varicelozosterian. • Acţiune redusă asupra v. Epstein Barr în celulele infectate productive, CMV şi VHB.

dureri abdominale. • Reacţii adverse: tulburări digestive (greţuri. T50 este scurt impunând adm în 5 prize/zi. flebită de cateter. cefalee. difuziunea tisulară este bună. inclusiv în SNC.• Absorbţia digestivă este lentă şi incompletă. nefrită interstiţială. vărsături. biodisponibilitatea fiind redusă (15-30%). . diaree).

. În vitro este activ şi pe VHB. vărsături. biodisponibilitate de 3-5 ori mai mare decât AV. • Efecte adverse: cefalee. greţuri. Mecanismul de acţiune şi spectrul antiviral sunt similare cu ale AV. diaree.FAMCICLOVIR (FAM) • Este un ester de penciclovir. Este CI la gravide. T50 lung. fapt care permite adm în 1-3 prize/zi. • Are o absorbţie digestivă bună. Are o bună difuziune tisulară. • Tulpinile rezistente la AV sunt rezistente şi la FAM.

. spectru antiviral şi reacţii adverse similare cu AV. Are o farmacocinetică net superioară.VALACYCLOVIR (VAL) • Este un ester de AV având mecanism de acţiune. Tulpinile rezistente la AV sunt rezistente şi la VAL.

Eficacitatea antivirală a produsului oral este inferioară GAN administrat IV. permiţând administrarea într-o singură priză/zi. . • După adm per os absorbţia digestivă este lentă şi biodisponibilitatea redusă (5-8%). • T50 este prelungit.GANCICLOVIR • Este un analog nucleozidic asemănător structural cu AV. Este foarte activ in vivo pe CMV.

. convulsii şi comă. rar.Toxicitatea GAN este importantă: • Medulotoxicitate: • Neurotoxicitatea: cefalee. vertij. Este disponibil sub formă de tablete. flacoane IV şi dispozitiv pentru implant intravitrean. confuzie. Rezistenţa la GAN este estimată la 7-10% şi predomină net la imunodeprimaţi. delir. • Insuficienţă hepatorenală severă. tulburări de comportament. prin cristalizarea GAN în tubii renali.

• Spectrul antiviral. mecanismul de acţiune şi efectele adverse sunt similare cu ale GAN.VALGANCICLOVIR • Este un ester al GAN cu administrare orală şi cu o foarte bună biodisponibilitate (60%). . Este rapid metabolizat în GAN prin hidroliză în tractul GI.

alternativă terapeutică în hepatita cronică cu VHB. HIV şi VHB. • Este nefrotoxic la doze mari.ADEFOVIR • Blochează expresia genelor virale esenţiale fixându-se la nivelul secvenţelor complementare ale ARN mesager (este un oligonucleotid metilsulfonat antisens). Aprobat în SUA numai pentru uz intravitrean iar în Europa este înregistrat preparatul de adm orală. . • Spectrul antiviral este larg: CMV.

• Amantadina şi Rimantadina inhibă ireversibil activitatea de canal de protoni a proteinei M2. anxietate. delir şi tulburări gastrointestinale. împiedicând decapsidarea şi eliberarea nucleocapsidei în celula gazdă. blocând astfel replicarea virală. Se utilizează profilactic şi curativ.CHIMIOTERAPICE ANTIGRIPALE a). • Au reacţii adverse importante: vertij. convulsii. • Se selectează rapid tulpini rezistente. insomnie. Inhibitorii proteinei M2 reprezintă prima clasă de antivirale utilizate în gripă. Proteina M2 este prezentă numai la virusurile gripale de tip A. .

este bine tolerat). oprind astfel diseminarea infecţiei. • Principalii reprezentanţi sunt: Zanamivir (pulbere pentru inhalaţii) şi Oseltamivir (Tamiflu.b). indicat în tratamentul curativ şi profilaxia post-expunere. . de adm orală. Inhibitorii de neuraminidază împiedică eliberarea virusurilor nou formate din celulele infectate. gripale A (inclusiv pe A-H1N1) şi B. Sunt activi pe vv.

. • Este condiţionată în 3 forme: preparat pentru adm IV. Soluţia pentru aerosoli trebuie diluată în ser fiziologic. fiind stabilă la 15250C timp de 24 ore. Forma de administrare IV este recomandată în tratamentul febrelor hemoragice.RIBAVIRINA • Este activă pe VSR şi poate fi utilizată în bronşiolitele sugarului cât şi în infecţiile respiratorii produse de VSR la imunodeprimaţi. comprimate orale şi soluţie pentru aerosoli.

în asociere cu IFN sau Peg IFN. Principala reacţie adversă pentru această formă este anemia hemolitică.• Forma pentru administrare orală este folosită în tratamentul hepatitelor cronice cu VHC. .

.supresia susţinută a replicării virale.ameliorarea prognosticului pe termen lung.normalizarea valorilor ALAT. procesului . .ameliorarea sau reversibilitatea necroinflamator hepatic şi a fibrozei.TERAPIA HEPATITELOR CRONICE Obiective: . .

IFN alfa 2b (Intron). .Ribavirină (Rebetol). . entecavir.Alţi: emtricitabină. Rezistenţă încrucişată. .IFN alfa 2a (Roferon). NN) şi inhibitori ai proteazei (Telaprevir. Pentru VHC: .Mijloace terapeutice actuale: a). telbivudină. .Peg IFN alfa 2a (Pegasys).lamivudina (Zeffix). . Pentru VHB: . induce rezistenţă prin apariţia mutaţiilor YMDD (M204V/I) . tenofovir. Boceprevir) b).Peg IFN alfa 2b (Pegintron).În studiu inhibitori ai polimerazei (AN. . .aceleaşi produse de IFN.

administrarea mai comodă. creşterea complianţei şi a eficacităţii. reducerea fluctuaţiilor plasmatice. . scăderea imunogenităţii şi a toxicităţii.• Beneficiile aduse de pegilare: ameliorarea farmacocineticii.

. enzimă care permite sinteza de ADN complementar pornind de la ARN-ul viral. – integraza. enzimă necesară pentru integrarea ADN- ului proviral în genomul celulei gazdă. – proteaza.Chimioterapice antiretrovirale • Antiretroviralele utilizate astăzi în practica terapeutică acţionează la nivelul unor enzime necesare pentru replicarea HIV: – reverstranscriptaza (RT). înainte de integrarea în genomul celulei gazdă. enzimă necesară pentru clivajul precursorilor polipeptidici virali în proteine virale.

ANTIRETROVIRALE VECHI ŞI NOI Virus matur Inhibitori ai patrunderi TNX-355 Antagonisti CCR5 Antagonisti CXCR4 Inhibitori ai maturatiei Bevirimat Raltegravir Elvitegravir Inhibitori ai integrazei INRT și INNRT IP .

INHIBIOTORI AI PĂTRUNDERII HIV1 CD4 binding Legarea coreceptorului Antagonişti CCR5 Maraviroc Vicriviroc Fuziune virus-celulă gp41 TNX-355 gp120 V3 loop CD4 Enfuvirtide Membrana celulară CCR5/CXCR4 (R5/X4) Antagonişti CXCR4 .

• Sunt active asupra tulpinilor de HIV1 şi HIV2. Analogii nucleozidici • INRT sunt analogi ai nucleozidelor naturale. prin competiţie cu nucleozidele naturale.1. rezultând o formă incompletă şi nefuncţională a ADN-ului.1. sunt consideraţi prodroguri deoarece suferă o trifosforilare intracelulară care conduce la un derivat activ asupra RT. . Inhibitorii reverstranscriptazei 1. • După încorporarea lor în ADN-ul proviral împiedică alungirea acestuia.

d4T) • Lamivudina (Epivir®.1. ZDV) • Didanosina (Videx®. ABC) • Combivir® = ZDV+3TC • Trizivir® = ZDV+3TC+ABV . 3TC) • Emtricitabina (FTC) • Abacavirul (Ziagen®. ddC) • Stavudina (Zerit®.1. Analogii nucleozidici • Zidovudina (Retrovir®. ddI) • Zalcitabina (Hivid®.

Inhibitorii nucleotidici (InRT) • Tenofovirul (TDF) este primul inhibitor nucleotidic al RT care a primit aprobarea pentru utilizarea în terapia antiretrovirală. • În afara eficacităţii clinice faţă de tulpinile virale cu mutaţii de rezistenţă la INRT.1.2. poate fi administrat într-o priză unică pe zi (1 comprimat/zi) şi are o foarte bună tolerabilitate. tulburările metabolice) apar cu o frecvenţă foarte redusă. greţurile. . neuropatia periferică. • Reacţii adverse semnalate (diareea.

fiind inactivi pe HIV2. . Spre deosebire de analogii nucleozidici. sunt metabolizaţi exclusiv la nivel hepatic. INNRT inhibă RT într-o manieră necompetitivă. Pentru a fi activi nu necesită modificări chimice (etapa de fosforilare prealabilă).3. fixîndu-se direct la nivelul situsului catalitic al enzimei.1. sunt inhibitori puternici şi selectivi ai RT-HIV1. Inhibitorii non-nucleozidici ai reverstranscriptazei (INNRT) Reprezintă o familei diferită structural de cea a INRT.

EFV) • Delavirdina (DLV) INNRT de generaţia a II: • Etravirina • Rilpivirina .INNRT • Nevirapina (Viramune®. NVP) • Efavirenzul (Stocrin®.

Inhibitorii de protează • IP acţionează la nivelul procesului de asamblare al proteinelor virale nou sintetizate inhibând acţiunea proteazei virale.2. care sunt incapabili să infecteze noi celule şi sunt eliminaţi din circulaţie printr-un mecanism încă necunoscut. • Inhibarea acestei etape cheie a replicării virale determină producţia de virioni defectivi. . • Toţi IP disponibili sunt compuşi peptidomimetici care se leagă competitiv la nivelul situsului activ al proteazei.

• Astfel. • În absenţa IP timpul necesar pentru procesarea proteolitică a virionilor maturi este <1. concentraţia minimă a IP se corelează invers proporţional cu rata de apariţie a mutaţiilor virale. • Efectul antiretroviral este dependent de concentraţia minimă de drog. .5 ore.• Toţi IP sunt activi asupra HIV1 şi HIV2 şi inhibă competitiv şi reversibil replicarea virusului în limfocitele şi monocitele acut sau cronic infectate.

RTV) Indinavirul (Crixivan®. TPV) Fosamprenavirul (Telzir®. FPV) Darunavirul (Prevista®. LPV/r) Atazanavir (Reyataz®. APV) Lopinavir/ritonavir (Kaletra®. IDV) Saquinavirul (Invirase®.IP • • • • • • • • • • Ritonavirul (Norvir®. NFV) Amprenavirul (Agenerase®. SQV) Nelfinavirul (Viracept®. ATV) Tiparnavirul (Aptivus®. DRV) .

• Fuzeon sub formă injectabilă (2 injecţii subcutanate/zi) are o toleranţă suficient de bună. asemănător cu o porţiune din gp41 transmembranară a HIV. Fuzeon) este un peptid alcătuit din 36 de aminoacizi. dar au fost descrise tulpini rezistente la T-20.Inhibitori de fuziune (IF) • Enfuvirtidul (T-20. . care acţionează blocând fuziunea prin inhibiţie competitivă.

Elvitegravir . .Raltegravir .Inhibitori ai integrazei • Sunt chimioterapice antiretrovirale care blochează integrarea ADN-ului viral în genomul celulei gazdă în mai multe etape succesive.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful