Antivirale

Curs 2

ACYCLOVIR (AV) • Este un analog nucleozidic care, pentru a inhiba replicarea virală trebuie transformat în AV-trifosfat. Prima fosforilare este realizată sub acţiunea enzimei virale timidinkinaza. Celelalte 2 fosforilări sunt realizate de enzime ale celulei gazdă. AV-trifosfat inclus în lanţul ADN viral are rol de inhibare a replicării virale (terminator de lanţ). • Este activ pe vv. herpes simplex 1 şi 2, v. varicelozosterian. • Acţiune redusă asupra v. Epstein Barr în celulele infectate productive, CMV şi VHB.

. difuziunea tisulară este bună. nefrită interstiţială. vărsături. T50 este scurt impunând adm în 5 prize/zi. biodisponibilitatea fiind redusă (15-30%). diaree).• Absorbţia digestivă este lentă şi incompletă. • Reacţii adverse: tulburări digestive (greţuri. flebită de cateter. inclusiv în SNC. dureri abdominale. cefalee.

diaree. T50 lung. • Tulpinile rezistente la AV sunt rezistente şi la FAM. Are o bună difuziune tisulară. • Efecte adverse: cefalee. Mecanismul de acţiune şi spectrul antiviral sunt similare cu ale AV. greţuri. fapt care permite adm în 1-3 prize/zi. vărsături. Este CI la gravide. biodisponibilitate de 3-5 ori mai mare decât AV. • Are o absorbţie digestivă bună.FAMCICLOVIR (FAM) • Este un ester de penciclovir. În vitro este activ şi pe VHB. .

spectru antiviral şi reacţii adverse similare cu AV. . Are o farmacocinetică net superioară. Tulpinile rezistente la AV sunt rezistente şi la VAL.VALACYCLOVIR (VAL) • Este un ester de AV având mecanism de acţiune.

• T50 este prelungit. permiţând administrarea într-o singură priză/zi. . Eficacitatea antivirală a produsului oral este inferioară GAN administrat IV.GANCICLOVIR • Este un analog nucleozidic asemănător structural cu AV. Este foarte activ in vivo pe CMV. • După adm per os absorbţia digestivă este lentă şi biodisponibilitatea redusă (5-8%).

flacoane IV şi dispozitiv pentru implant intravitrean. • Insuficienţă hepatorenală severă. rar. prin cristalizarea GAN în tubii renali. delir.Toxicitatea GAN este importantă: • Medulotoxicitate: • Neurotoxicitatea: cefalee. Rezistenţa la GAN este estimată la 7-10% şi predomină net la imunodeprimaţi. tulburări de comportament. vertij. convulsii şi comă. . Este disponibil sub formă de tablete. confuzie.

Este rapid metabolizat în GAN prin hidroliză în tractul GI. • Spectrul antiviral.VALGANCICLOVIR • Este un ester al GAN cu administrare orală şi cu o foarte bună biodisponibilitate (60%). . mecanismul de acţiune şi efectele adverse sunt similare cu ale GAN.

ADEFOVIR • Blochează expresia genelor virale esenţiale fixându-se la nivelul secvenţelor complementare ale ARN mesager (este un oligonucleotid metilsulfonat antisens). HIV şi VHB. alternativă terapeutică în hepatita cronică cu VHB. • Este nefrotoxic la doze mari. . Aprobat în SUA numai pentru uz intravitrean iar în Europa este înregistrat preparatul de adm orală. • Spectrul antiviral este larg: CMV.

blocând astfel replicarea virală. Inhibitorii proteinei M2 reprezintă prima clasă de antivirale utilizate în gripă. insomnie. Proteina M2 este prezentă numai la virusurile gripale de tip A. anxietate. Se utilizează profilactic şi curativ. • Au reacţii adverse importante: vertij. • Amantadina şi Rimantadina inhibă ireversibil activitatea de canal de protoni a proteinei M2. împiedicând decapsidarea şi eliberarea nucleocapsidei în celula gazdă. delir şi tulburări gastrointestinale. • Se selectează rapid tulpini rezistente. convulsii.CHIMIOTERAPICE ANTIGRIPALE a). .

este bine tolerat). gripale A (inclusiv pe A-H1N1) şi B.b). Sunt activi pe vv. indicat în tratamentul curativ şi profilaxia post-expunere. Inhibitorii de neuraminidază împiedică eliberarea virusurilor nou formate din celulele infectate. . • Principalii reprezentanţi sunt: Zanamivir (pulbere pentru inhalaţii) şi Oseltamivir (Tamiflu. de adm orală. oprind astfel diseminarea infecţiei.

fiind stabilă la 15250C timp de 24 ore. . Forma de administrare IV este recomandată în tratamentul febrelor hemoragice. • Este condiţionată în 3 forme: preparat pentru adm IV. Soluţia pentru aerosoli trebuie diluată în ser fiziologic.RIBAVIRINA • Este activă pe VSR şi poate fi utilizată în bronşiolitele sugarului cât şi în infecţiile respiratorii produse de VSR la imunodeprimaţi. comprimate orale şi soluţie pentru aerosoli.

.• Forma pentru administrare orală este folosită în tratamentul hepatitelor cronice cu VHC. Principala reacţie adversă pentru această formă este anemia hemolitică. în asociere cu IFN sau Peg IFN.

. .supresia susţinută a replicării virale.ameliorarea sau reversibilitatea necroinflamator hepatic şi a fibrozei.normalizarea valorilor ALAT.ameliorarea prognosticului pe termen lung.TERAPIA HEPATITELOR CRONICE Obiective: . . procesului .

IFN alfa 2a (Roferon).aceleaşi produse de IFN.IFN alfa 2b (Intron).Mijloace terapeutice actuale: a). Pentru VHC: .Peg IFN alfa 2a (Pegasys).Alţi: emtricitabină.Ribavirină (Rebetol). NN) şi inhibitori ai proteazei (Telaprevir. induce rezistenţă prin apariţia mutaţiilor YMDD (M204V/I) . Pentru VHB: . . telbivudină. entecavir.lamivudina (Zeffix). tenofovir. . Boceprevir) b). . . Rezistenţă încrucişată.Peg IFN alfa 2b (Pegintron). . .În studiu inhibitori ai polimerazei (AN. .

reducerea fluctuaţiilor plasmatice. scăderea imunogenităţii şi a toxicităţii.• Beneficiile aduse de pegilare: ameliorarea farmacocineticii. creşterea complianţei şi a eficacităţii. . administrarea mai comodă.

. – proteaza. enzimă care permite sinteza de ADN complementar pornind de la ARN-ul viral. – integraza. enzimă necesară pentru integrarea ADN- ului proviral în genomul celulei gazdă. înainte de integrarea în genomul celulei gazdă.Chimioterapice antiretrovirale • Antiretroviralele utilizate astăzi în practica terapeutică acţionează la nivelul unor enzime necesare pentru replicarea HIV: – reverstranscriptaza (RT). enzimă necesară pentru clivajul precursorilor polipeptidici virali în proteine virale.

ANTIRETROVIRALE VECHI ŞI NOI Virus matur Inhibitori ai patrunderi TNX-355 Antagonisti CCR5 Antagonisti CXCR4 Inhibitori ai maturatiei Bevirimat Raltegravir Elvitegravir Inhibitori ai integrazei INRT și INNRT IP .

INHIBIOTORI AI PĂTRUNDERII HIV1 CD4 binding Legarea coreceptorului Antagonişti CCR5 Maraviroc Vicriviroc Fuziune virus-celulă gp41 TNX-355 gp120 V3 loop CD4 Enfuvirtide Membrana celulară CCR5/CXCR4 (R5/X4) Antagonişti CXCR4 .

. • Sunt active asupra tulpinilor de HIV1 şi HIV2.1. • După încorporarea lor în ADN-ul proviral împiedică alungirea acestuia. Analogii nucleozidici • INRT sunt analogi ai nucleozidelor naturale. sunt consideraţi prodroguri deoarece suferă o trifosforilare intracelulară care conduce la un derivat activ asupra RT.1. Inhibitorii reverstranscriptazei 1. rezultând o formă incompletă şi nefuncţională a ADN-ului. prin competiţie cu nucleozidele naturale.

1. ABC) • Combivir® = ZDV+3TC • Trizivir® = ZDV+3TC+ABV .1. d4T) • Lamivudina (Epivir®. ddI) • Zalcitabina (Hivid®. 3TC) • Emtricitabina (FTC) • Abacavirul (Ziagen®. Analogii nucleozidici • Zidovudina (Retrovir®. ddC) • Stavudina (Zerit®. ZDV) • Didanosina (Videx®.

greţurile. • În afara eficacităţii clinice faţă de tulpinile virale cu mutaţii de rezistenţă la INRT.2. • Reacţii adverse semnalate (diareea. . Inhibitorii nucleotidici (InRT) • Tenofovirul (TDF) este primul inhibitor nucleotidic al RT care a primit aprobarea pentru utilizarea în terapia antiretrovirală. tulburările metabolice) apar cu o frecvenţă foarte redusă. neuropatia periferică.1. poate fi administrat într-o priză unică pe zi (1 comprimat/zi) şi are o foarte bună tolerabilitate.

. Inhibitorii non-nucleozidici ai reverstranscriptazei (INNRT) Reprezintă o familei diferită structural de cea a INRT. INNRT inhibă RT într-o manieră necompetitivă. fiind inactivi pe HIV2. Spre deosebire de analogii nucleozidici.3. sunt inhibitori puternici şi selectivi ai RT-HIV1. fixîndu-se direct la nivelul situsului catalitic al enzimei. Pentru a fi activi nu necesită modificări chimice (etapa de fosforilare prealabilă). sunt metabolizaţi exclusiv la nivel hepatic.1.

EFV) • Delavirdina (DLV) INNRT de generaţia a II: • Etravirina • Rilpivirina . NVP) • Efavirenzul (Stocrin®.INNRT • Nevirapina (Viramune®.

• Toţi IP disponibili sunt compuşi peptidomimetici care se leagă competitiv la nivelul situsului activ al proteazei. • Inhibarea acestei etape cheie a replicării virale determină producţia de virioni defectivi. care sunt incapabili să infecteze noi celule şi sunt eliminaţi din circulaţie printr-un mecanism încă necunoscut. . Inhibitorii de protează • IP acţionează la nivelul procesului de asamblare al proteinelor virale nou sintetizate inhibând acţiunea proteazei virale.2.

• Toţi IP sunt activi asupra HIV1 şi HIV2 şi inhibă competitiv şi reversibil replicarea virusului în limfocitele şi monocitele acut sau cronic infectate.5 ore. . • Efectul antiretroviral este dependent de concentraţia minimă de drog. • Astfel. concentraţia minimă a IP se corelează invers proporţional cu rata de apariţie a mutaţiilor virale. • În absenţa IP timpul necesar pentru procesarea proteolitică a virionilor maturi este <1.

NFV) Amprenavirul (Agenerase®. LPV/r) Atazanavir (Reyataz®. APV) Lopinavir/ritonavir (Kaletra®. FPV) Darunavirul (Prevista®. SQV) Nelfinavirul (Viracept®. IDV) Saquinavirul (Invirase®.IP • • • • • • • • • • Ritonavirul (Norvir®. DRV) . ATV) Tiparnavirul (Aptivus®. RTV) Indinavirul (Crixivan®. TPV) Fosamprenavirul (Telzir®.

asemănător cu o porţiune din gp41 transmembranară a HIV. Fuzeon) este un peptid alcătuit din 36 de aminoacizi. • Fuzeon sub formă injectabilă (2 injecţii subcutanate/zi) are o toleranţă suficient de bună.Inhibitori de fuziune (IF) • Enfuvirtidul (T-20. . dar au fost descrise tulpini rezistente la T-20. care acţionează blocând fuziunea prin inhibiţie competitivă.

Inhibitori ai integrazei • Sunt chimioterapice antiretrovirale care blochează integrarea ADN-ului viral în genomul celulei gazdă în mai multe etape succesive. .Raltegravir .Elvitegravir .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful