P. 1
2. 2. Antivirale

2. 2. Antivirale

|Views: 21|Likes:
Published by Bordean Liliana

More info:

Published by: Bordean Liliana on Nov 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

Antivirale

Curs 2

ACYCLOVIR (AV) • Este un analog nucleozidic care, pentru a inhiba replicarea virală trebuie transformat în AV-trifosfat. Prima fosforilare este realizată sub acţiunea enzimei virale timidinkinaza. Celelalte 2 fosforilări sunt realizate de enzime ale celulei gazdă. AV-trifosfat inclus în lanţul ADN viral are rol de inhibare a replicării virale (terminator de lanţ). • Este activ pe vv. herpes simplex 1 şi 2, v. varicelozosterian. • Acţiune redusă asupra v. Epstein Barr în celulele infectate productive, CMV şi VHB.

inclusiv în SNC. difuziunea tisulară este bună. dureri abdominale. . biodisponibilitatea fiind redusă (15-30%).• Absorbţia digestivă este lentă şi incompletă. nefrită interstiţială. • Reacţii adverse: tulburări digestive (greţuri. cefalee. diaree). flebită de cateter. T50 este scurt impunând adm în 5 prize/zi. vărsături.

Mecanismul de acţiune şi spectrul antiviral sunt similare cu ale AV. T50 lung. diaree. • Are o absorbţie digestivă bună. • Efecte adverse: cefalee.FAMCICLOVIR (FAM) • Este un ester de penciclovir. Are o bună difuziune tisulară. Este CI la gravide. vărsături. greţuri. • Tulpinile rezistente la AV sunt rezistente şi la FAM. . În vitro este activ şi pe VHB. fapt care permite adm în 1-3 prize/zi. biodisponibilitate de 3-5 ori mai mare decât AV.

VALACYCLOVIR (VAL) • Este un ester de AV având mecanism de acţiune. Are o farmacocinetică net superioară. spectru antiviral şi reacţii adverse similare cu AV. . Tulpinile rezistente la AV sunt rezistente şi la VAL.

Eficacitatea antivirală a produsului oral este inferioară GAN administrat IV. Este foarte activ in vivo pe CMV. • După adm per os absorbţia digestivă este lentă şi biodisponibilitatea redusă (5-8%). . • T50 este prelungit. permiţând administrarea într-o singură priză/zi.GANCICLOVIR • Este un analog nucleozidic asemănător structural cu AV.

prin cristalizarea GAN în tubii renali. convulsii şi comă. rar. delir. • Insuficienţă hepatorenală severă. vertij. Este disponibil sub formă de tablete. tulburări de comportament. Rezistenţa la GAN este estimată la 7-10% şi predomină net la imunodeprimaţi. flacoane IV şi dispozitiv pentru implant intravitrean. .Toxicitatea GAN este importantă: • Medulotoxicitate: • Neurotoxicitatea: cefalee. confuzie.

Este rapid metabolizat în GAN prin hidroliză în tractul GI. • Spectrul antiviral. .VALGANCICLOVIR • Este un ester al GAN cu administrare orală şi cu o foarte bună biodisponibilitate (60%). mecanismul de acţiune şi efectele adverse sunt similare cu ale GAN.

Aprobat în SUA numai pentru uz intravitrean iar în Europa este înregistrat preparatul de adm orală. . • Spectrul antiviral este larg: CMV. • Este nefrotoxic la doze mari. alternativă terapeutică în hepatita cronică cu VHB. HIV şi VHB.ADEFOVIR • Blochează expresia genelor virale esenţiale fixându-se la nivelul secvenţelor complementare ale ARN mesager (este un oligonucleotid metilsulfonat antisens).

blocând astfel replicarea virală. convulsii. Inhibitorii proteinei M2 reprezintă prima clasă de antivirale utilizate în gripă. Proteina M2 este prezentă numai la virusurile gripale de tip A. insomnie.CHIMIOTERAPICE ANTIGRIPALE a). • Se selectează rapid tulpini rezistente. delir şi tulburări gastrointestinale. anxietate. . împiedicând decapsidarea şi eliberarea nucleocapsidei în celula gazdă. Se utilizează profilactic şi curativ. • Au reacţii adverse importante: vertij. • Amantadina şi Rimantadina inhibă ireversibil activitatea de canal de protoni a proteinei M2.

indicat în tratamentul curativ şi profilaxia post-expunere.b). . de adm orală. Sunt activi pe vv. este bine tolerat). gripale A (inclusiv pe A-H1N1) şi B. oprind astfel diseminarea infecţiei. Inhibitorii de neuraminidază împiedică eliberarea virusurilor nou formate din celulele infectate. • Principalii reprezentanţi sunt: Zanamivir (pulbere pentru inhalaţii) şi Oseltamivir (Tamiflu.

Soluţia pentru aerosoli trebuie diluată în ser fiziologic. . Forma de administrare IV este recomandată în tratamentul febrelor hemoragice. • Este condiţionată în 3 forme: preparat pentru adm IV. fiind stabilă la 15250C timp de 24 ore. comprimate orale şi soluţie pentru aerosoli.RIBAVIRINA • Este activă pe VSR şi poate fi utilizată în bronşiolitele sugarului cât şi în infecţiile respiratorii produse de VSR la imunodeprimaţi.

în asociere cu IFN sau Peg IFN. .• Forma pentru administrare orală este folosită în tratamentul hepatitelor cronice cu VHC. Principala reacţie adversă pentru această formă este anemia hemolitică.

TERAPIA HEPATITELOR CRONICE Obiective: . .ameliorarea prognosticului pe termen lung. procesului . .supresia susţinută a replicării virale.ameliorarea sau reversibilitatea necroinflamator hepatic şi a fibrozei. .normalizarea valorilor ALAT.

Ribavirină (Rebetol).lamivudina (Zeffix).Mijloace terapeutice actuale: a). . Boceprevir) b).Peg IFN alfa 2b (Pegintron).În studiu inhibitori ai polimerazei (AN. induce rezistenţă prin apariţia mutaţiilor YMDD (M204V/I) . entecavir.IFN alfa 2a (Roferon).Alţi: emtricitabină. . . . Pentru VHB: . tenofovir.Peg IFN alfa 2a (Pegasys). . telbivudină. . NN) şi inhibitori ai proteazei (Telaprevir.IFN alfa 2b (Intron). .aceleaşi produse de IFN. Pentru VHC: . Rezistenţă încrucişată.

. reducerea fluctuaţiilor plasmatice. scăderea imunogenităţii şi a toxicităţii.• Beneficiile aduse de pegilare: ameliorarea farmacocineticii. administrarea mai comodă. creşterea complianţei şi a eficacităţii.

– proteaza. enzimă necesară pentru integrarea ADN- ului proviral în genomul celulei gazdă. .Chimioterapice antiretrovirale • Antiretroviralele utilizate astăzi în practica terapeutică acţionează la nivelul unor enzime necesare pentru replicarea HIV: – reverstranscriptaza (RT). – integraza. enzimă care permite sinteza de ADN complementar pornind de la ARN-ul viral. enzimă necesară pentru clivajul precursorilor polipeptidici virali în proteine virale. înainte de integrarea în genomul celulei gazdă.

ANTIRETROVIRALE VECHI ŞI NOI Virus matur Inhibitori ai patrunderi TNX-355 Antagonisti CCR5 Antagonisti CXCR4 Inhibitori ai maturatiei Bevirimat Raltegravir Elvitegravir Inhibitori ai integrazei INRT și INNRT IP .

INHIBIOTORI AI PĂTRUNDERII HIV1 CD4 binding Legarea coreceptorului Antagonişti CCR5 Maraviroc Vicriviroc Fuziune virus-celulă gp41 TNX-355 gp120 V3 loop CD4 Enfuvirtide Membrana celulară CCR5/CXCR4 (R5/X4) Antagonişti CXCR4 .

• După încorporarea lor în ADN-ul proviral împiedică alungirea acestuia.1. sunt consideraţi prodroguri deoarece suferă o trifosforilare intracelulară care conduce la un derivat activ asupra RT. rezultând o formă incompletă şi nefuncţională a ADN-ului.1. prin competiţie cu nucleozidele naturale. • Sunt active asupra tulpinilor de HIV1 şi HIV2. Analogii nucleozidici • INRT sunt analogi ai nucleozidelor naturale. . Inhibitorii reverstranscriptazei 1.

Analogii nucleozidici • Zidovudina (Retrovir®.1. ddC) • Stavudina (Zerit®. ddI) • Zalcitabina (Hivid®. d4T) • Lamivudina (Epivir®. ZDV) • Didanosina (Videx®. 3TC) • Emtricitabina (FTC) • Abacavirul (Ziagen®. ABC) • Combivir® = ZDV+3TC • Trizivir® = ZDV+3TC+ABV .1.

greţurile. . poate fi administrat într-o priză unică pe zi (1 comprimat/zi) şi are o foarte bună tolerabilitate. • În afara eficacităţii clinice faţă de tulpinile virale cu mutaţii de rezistenţă la INRT. neuropatia periferică.1.2. Inhibitorii nucleotidici (InRT) • Tenofovirul (TDF) este primul inhibitor nucleotidic al RT care a primit aprobarea pentru utilizarea în terapia antiretrovirală. • Reacţii adverse semnalate (diareea. tulburările metabolice) apar cu o frecvenţă foarte redusă.

Pentru a fi activi nu necesită modificări chimice (etapa de fosforilare prealabilă). Spre deosebire de analogii nucleozidici. fiind inactivi pe HIV2. sunt inhibitori puternici şi selectivi ai RT-HIV1. sunt metabolizaţi exclusiv la nivel hepatic. Inhibitorii non-nucleozidici ai reverstranscriptazei (INNRT) Reprezintă o familei diferită structural de cea a INRT. fixîndu-se direct la nivelul situsului catalitic al enzimei.1.3. INNRT inhibă RT într-o manieră necompetitivă. .

NVP) • Efavirenzul (Stocrin®. EFV) • Delavirdina (DLV) INNRT de generaţia a II: • Etravirina • Rilpivirina .INNRT • Nevirapina (Viramune®.

2. . care sunt incapabili să infecteze noi celule şi sunt eliminaţi din circulaţie printr-un mecanism încă necunoscut. Inhibitorii de protează • IP acţionează la nivelul procesului de asamblare al proteinelor virale nou sintetizate inhibând acţiunea proteazei virale. • Inhibarea acestei etape cheie a replicării virale determină producţia de virioni defectivi. • Toţi IP disponibili sunt compuşi peptidomimetici care se leagă competitiv la nivelul situsului activ al proteazei.

• Efectul antiretroviral este dependent de concentraţia minimă de drog.• Toţi IP sunt activi asupra HIV1 şi HIV2 şi inhibă competitiv şi reversibil replicarea virusului în limfocitele şi monocitele acut sau cronic infectate.5 ore. • Astfel. concentraţia minimă a IP se corelează invers proporţional cu rata de apariţie a mutaţiilor virale. • În absenţa IP timpul necesar pentru procesarea proteolitică a virionilor maturi este <1. .

APV) Lopinavir/ritonavir (Kaletra®. FPV) Darunavirul (Prevista®. NFV) Amprenavirul (Agenerase®. RTV) Indinavirul (Crixivan®. IDV) Saquinavirul (Invirase®. ATV) Tiparnavirul (Aptivus®.IP • • • • • • • • • • Ritonavirul (Norvir®. LPV/r) Atazanavir (Reyataz®. DRV) . TPV) Fosamprenavirul (Telzir®. SQV) Nelfinavirul (Viracept®.

asemănător cu o porţiune din gp41 transmembranară a HIV. dar au fost descrise tulpini rezistente la T-20. Fuzeon) este un peptid alcătuit din 36 de aminoacizi. care acţionează blocând fuziunea prin inhibiţie competitivă. • Fuzeon sub formă injectabilă (2 injecţii subcutanate/zi) are o toleranţă suficient de bună.Inhibitori de fuziune (IF) • Enfuvirtidul (T-20. .

Inhibitori ai integrazei • Sunt chimioterapice antiretrovirale care blochează integrarea ADN-ului viral în genomul celulei gazdă în mai multe etape succesive.Raltegravir . .Elvitegravir .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->