Sunteți pe pagina 1din 3

Model de cerere de punere sub interdicie

DOMNULE PREEDINTE, Subsemnatul(a)_, domiciliat( ) !n_, " #o$ s %ot #&'i PUNERE( SU) INTERDI*+IE a ,&# tului(ei)_, domiciliat( ) !n _____Moti"ele ac'iunii. !n /a,t, , #&tul(a), !n u#ma unui $#a" accident, a su/e#it un 0oc dato#it c #uia nu mai a#e disce#n m&ntul necesa# ,ent#u a se !n$#i1i de inte#esele sale!n do"edi#ea acestei sus'ine#i de,un ce#ti/icatul medico2le$al n#-_, din_, elibe#at de_3n d#e,t, !mi !ntemeie4 ce#e#ea ,e dis,o4i'iile a#t- 5672568 *- /am-, a#t- 89286 din Dec#etul n#- 87:5;<6 0i a#t- 7 alin- 5, ,ct- 5, lit- $ *- ,#oc- ci"- = #o$ s dis,une'i e/ectua#ea ce#cet #ilo# ,e ca#e le "e'i socoti necesa#e 0i e/ectua#ea unei e>,e#ti4e ,si%iat#ice, ca#e s a,#ecie4e ca,acitatea ,&# tului(ei), ,#ecum 0i audie#ea ma#to#ilo#_De,un ,#e4enta ce#e#e !n t#ei e>em,la#e, din ca#e unul ,ent#u instan' , al doilea ,ent#u a /i comunicat P#im #iei_,ent#u a numi un cu#ato# 0i al t#eilea ,ent#u a /i comunicat , #&tului(ei), !m,#eun cu toate !nsc#isu#ile de,useData de,une#ii__ Semn tu#a_ DOMNULUI PREEDINTE (L ?UDE*@TORIEI_

Explicaii teoretice
5- PUNERE( SU) INTERDI*+IE 5- *ON*EPT I REALEMENT(RE 5- SEDIUL M(TERIEI- !l constituie dis,o4i'iile a#t- 56725<9 *- /am- 0i a#t- 8928< din Dec#etul n#- 87:5;<6 ,ent#u ,une#ea !n "i$oa#e a *odului /amiliei 0i a Dec#etului n#85:5;<6 ,#i"ito# la ,e#soanele /i4ice 0i 1u#idice-

Pune#ea sub inte#dic'ie este un mi1loc de oc#oti#e ,a#'ial sau total a inte#eselo# ,e#soanelo# ca#e nu au disce#n m&ntul de a se !n$#i1i de inte#esele lo#, din cau4a aliena'iei mintale sau a debilit 'ii mintale7- PERSO(NELE *(RE POT BI PUSE SU) INTERDI*+IE- Pot /i ,use sub inte#dic'ie at&t ,e#soanele ma1o#e, c&t 0i mino#ii (a#t- 567 *- /am-)!n ceea ce2i ,#i"e0te ,e mino#i, inte#dic'ia se 1usti/ic ,#in /a,tul c ei, la !m,lini#ea "&#stei de 56 ani 0i ,&n la ma1o#at, dob&ndesc ca,acitatea de e>e#ci'iu #est#&ns ca#e le d d#e,tul s !nde,lineasc sin$u#i anumite acte 1u#idice- Biind aliena'i sau debili mintali, ,une#ea lo# sub inte#dic'ie, c%ia# !naintea "&#stei de 56 ani, constituie o m su# de ,#otec'ie, de oc#oti#e a inte#eselo# lo#, s,#e a nu !nde,lini acte 1u#idice ce le2a# /i d un toa#e8- SESIC(RE( INST(N+EI- PERSO(NE 3NDREPT@+ITE- Pe#soanele !nd#e,t 'ite s sesi4e4e instan'a !n "ede#ea ,#onun' #ii unei %ot #&#i 1udec to#e0ti de institui#e a inte#dic'iei sunt ,#e" 4ute de a#t- 568 0i 55< *- /am-, 0i anume. a) auto#itatea tutela# de la domiciliul ,e#soanei a c #ei ,une#e sub inte#dic'ie se ce#e (a#t568)D b) ,e#soanele a,#o,iate mino#ului, ,#ecum 0i administ#ato#ii 0i locata#ii casei !n ca#e locuie0te mino#ul (a#t- 55< lit- a)D c) se#"iciul de sta#e ci"il , cu ,#ile1ul !n#e$ist# #ii mo#'ii unei ,e#soane, ,#ecum 0i bi#oul nota#ial ,ublic, cu ,#ile1ul desc%ide#ii unei mo0teni#i (a#t- 55< lit- b)D d) instan'ele 1udec to#e0ti, ,a#c%etul 0i ,oli'ia, cu ,#ile1ul ,#onun' #ii, lu #ii sau e>e#cit #ii uno# m su#i ,#i"ati"e de libe#tate (a#t- 55< lit- c)D e) o#$anele administ#a'iei de stat, o#$ani4a'ii ob0te0ti, institu'iile de oc#oti#e, ,#ecum 0i o#ice alte ,e#soane (a#t- 55< lit- d)6- Eot #&#e 1udec to#easc de ,une#e sub inte#dic'ie- *omunica#e- EBE*TE- *on/o#m a#t566 alin- 5, *- /am-, %ot #&#ea de ,une#e sub inte#dic'ie se ,#onun' de c t#e instan'a sesi4at 0i com,etent #atione loci, cu conclu4iile ,#ocu#o#ului ca#e ,a#tici, e> o//icio, %ot #&#ea ,#onun'at ,#oduc&ndu20i e/ectele de la data c&nd # m&ne de/initi" Eot #&#ea 1udec to#easc de ,une#e sub inte#dic'ie a#e un ca#acte# consecuti" 0i ,#oduce e/ecte de la data c&nd a # mas de/initi" (a#t- 566 alin- 5 *- /am-)Inca,acitatea celui ,us sub inte#dic'ie nu ,oate /i o,us te#'ilo# dec&t de la data t#ansc#ie#ii %ot #&#ii, a/a# numai dac au cunoscut inte#dic'ia ,e o alt cale (a#t- 566 alin6 *- /am-)-

T#ansc#ie#ea se /ace de c t#e instan'a locului unde actul de na0te#e al inte#4isului a /ost !n#e$ist#at 0i acesta este moti"ul ,ent#u ca#e, instan'a ca#e %ot # 0te ,une#ea sub inte#dic'ie a#e obli$a'ia s /ac comunica#ea %ot #&#ii #es,ecti"ei instan'e<- 3N*ET(RE( INTERDI*+IEI- *a4u#ile ca#e ,ot duce la !nceta#ea inte#dic'ie sunt. 2 decesul inte#4isuluiD 2 decla#a#ea 1udec to#easc a mo#'ii ,#e4umate a celui ,us sub inte#dic'ieD 2 #idica#ea inte#dic'iei ,e cale 1udec to#easc (la ca#e ne #e/e#im !n continua#e)*e#e#ea t#ebuie s !nde,lineasc ce#in'ele ,#e" 4ute de a#t- 557 *- ,#oc- ci"- 0i, dac se ce#e ,une#ea sub inte#dic'ie a unui mino#, t#ebuie s se indice 0i numele, ,#enumele 0i domiciliu #e,#e4entantului s u le$al (, #inte, tuto#e, cu#ato# ad2%oc)*e#e#ea de ,une#e sub inte#dic'ie este scutit de ta>a de timb#u 0i este de com,eten'a 1udec to#iei !n a c #ei #a4 te#ito#ial !0i a#e domiciliul cel ce u#mea4 s /ie ,us sub inte#dic'ieDetalii. %tt,.::le$ea4-net:modele:model2ce#e#e2,une#e2inte#dictie