Sunteți pe pagina 1din 134

Daniel Keyes Flori pentru Algernon FLOWERS FOR ALGERNON, 1959 Orice om cu judeca !

"#i $a amin i ca ul%urarea $ederii es e de dou! &eluri #i are dou! cau'e, &ie in rarea din lumin! "n "n uneric, &ie ie#irea de la "n uneric la lumin!, ceea ce es e o a ( de ade$!ra )en ru oc*iul min+ii ca #i )en ru oc*iul ru)ului, iar cel care-#i amin e# e aces lucru c(nd o%ser$! )e cine$a a c!rui $edere es e nesi.ur! #i sla%! nu se $a .r!%i s! r(d! de el, se $a "n re%a mai "n (i dac! are su&le omenesc a ie#i din r-o $ia+! mai luminoas! #i nu )oa e $edea %ine )en ru c! es e neo%i#nui cu "n unericul, sau dac! es e or%i de lumina cea mare "n care a ie#i din "n uneric/ 0i $a soco i c! cel din urm! es e &erici "n s area "n care se a&l!, #i-l $a com)! imi )e cel!lal , sau, dac!-i $ine s! r(d! de su&le ul care $ine de jos la lumin!, $a &i mai "ndre) !+i s-o &ac! dec( s! r(d! de cel care se "na)oia'! de la lumin! "n )e# era/ 1la on, Re)u%lica

ra)or de )ro.rs 1 2 ma ie Dr S rauss 'ice s! sciu ce .ndesc #i +iu min e #i orcei cu mine de acum mai de)ra e/ Nu # i dece da 3 'ice c!i im)r an ca s! $ad! )o &olosi )e mine/ A# $rea ca da &inc! Dra Kinnian 'ice c! ei )oa e &ace )e mine de# e) / 4o $rea s! &i de# e) / Numele meo ie 5*arlie Gordon/ Lucr' "n %ru !ria Donners/ Dl Donner d! mie 11 dolri )e s!) n(na #i )(ne #i co'onac dac! $rea io/ Am 26 de an #i 'ioa mea ie )es eo lun!/ Leam 'is lui Dr S rauss #i )re&esor Nemur c! nu scri %ine, da iei 'ice nui nimic 'ice s! scri a#a cum $r%esc #i cum scri co)uneri la clasa lu Dra Kinnian dela cen ru dela cole.iu %ee7min )en r adul "n (r'ia+ unde mer. s!n$!+ 2 ori )e s!) m(n! "n im)u meo li%er/ Dr S rauss 'ice scri mul o ce .ndesc #i o ce s!n (m)l! da numa )o .ndesc &iinc! nam ces! scri a#a ermin )en r a'/// al d ale credincios 5*arlie Gordon/ ra)or de )ro.rs 6 8 ma ie A'i am a$u es / 5red cam .r#i / 0i cred cacum nu o s! m!mai iea/ 5esan (m)la am &os la %irou lu 1ro& Nemur "n )ao'a mea demas! cum miau 'is #i secr ara ma dus la un loc unde scri )e u#! &ac )si* cu un culuar lun. #i mul e camer mici cu numa o mas! #i scaune/ 0i un om dr.u+ ierea "n ro camer! #i a$ea ni# e car one al%e cu )e e de crneal! )e ele/ 0i mea 'is s ai jos 5*arlie &! e comod #i s ai &!r! &ric!/ A$ia *aina

al%! ca doc ori da nu cred c! ierea doc or c! nu mea 'is descide .ura #i 'i a/ Na$ea dec( car onele alea al%e/ Numelei 9ur / Am ui a aldoilea nume c! nu meaduc %inea min e/ Nu # i ce $rea s! &ac! #i m! +ineam s rns de scaun ca la dan is da 9ur nui dan is #im o 'icea s! nam &ric! da as a ma s)eriea c! dac! 'ice a#a si.ur o s!m! doar!/ 9ur a 'is 5*arlie ce $e' u )e car onu !s a/ Am $!'u crneal! $!rsa ! #i ieream &oar e s)eriea ciar dac! a$eam la%a mea de ie)ure "n %u'unar &inc! c(nd ieream mic .re#eam mereu es u la #icoal! #i $!rsam crneal!/ 4am 'is lu 9ur c! $!d crneal! $!rsa ! )e car onu al%, 9ur a'is da #i ar(s )u+in #i as a mea )l!cu / An ors oa e car onele #i iam 'is c! cin$a a $!rsa crneal! )e oa e ro#ie #i nea.r!/ :am .ndi c! es u a &os u#or dac(nd mam ridica s! )lec 9ur m! o)ri #i a'is s aijos 5*arlie nam ermina / :ai lucr!m cu car onele/ Nam "n+eles da meam adusa min e c! Dr S rauss a'is s! &ac o ce 'ice e.'amina oru ciar dac! nare ros c! a#ai rea%a cu es ele/ Nu miaduc amin e a#a %ine cea 'is 9ur dar # i c! a $ru s!i 'ic ce ierea "n crneal!/ Nam $!'u nimic "n crneal! da 9ur a 'is c! acolo iereau )o'e/ Nam )u u s! $!d de&el )o'e/ 5iar am ncerca s! $!d/ :am ui a #i a )roa)e #i de)ar e A unci am 'is c! dac! a$iam ocelari cred ca#i $edea mai %ine io )or ocelari numa la cinma #i la ;< da am 'is c! )oa e maju ! s! $!d )o'e "n crneal!/ 4am )us #i iam 'is las!m! s! $!d iar car onu )un )ariu c! .!sesc/ Am"ncerca mul da o nam .!si )o'ele $edeam numa crneal!/ 4am 'is lu 9ur )oa emi re%e al+ ocelari/ A scri ce$a )e o *r ie #i mam s)eriea cam .r#i es u #a unci iam 'is c! ierea o )o'! &oar e &rumoas! de crneal! cu )unc e &rumoase )e ma.ine da a cl! ina ca)u a#a c! nu ierea nici as a/ Lam "n re%a dac! al+i $ede ce$a "n crneal! #a 'is da iei "# "nc*i)uie )o'en )a a de crneal!/ :ea 'is c! crneal! )e car on ie )a ! de crneal!/ 9ur ie &oar e si)a ic #i $or%e# e rar cum &ace Dra Kinnian "n clasa unde mer. s!n$!+ ci irea )en ru adul+ "n (r'ia+/ :ea es)lica c! ierea un es r!u #oc/ A 'is c! oamen $ede lucruri "n crneal!/ 4am 'is ara !-mi unde/ Nu mea ar! a da a'is mereu .nde# e e "nc*i)uie+i c!i ce$a )e car on/ 4am 'is c! minc*i)ui o )a ! de crneal!/ A cl! ina ca)u a#ac! nici as a nu ierea/ A 'is dece+i aducea min e sau &! e c!i ce$a acolo/ Am "nc*is oci mul im) ca s! m! &ac c!i ce$a #am 'is m! &ac c!i o s icl! de crneal! $!rsa ! )eun car on/ 0a unci $(r&u de la creonu lui sa ru) #i neam ridica dejos #am )leca / 5red c! nam recu es u r!u soc/ Al 2 lea ra)or de )ro.rs 5 ma ie 3 Dr S rauss #i )ro& Nemur 'ice nare a&ace cu crneal! )e car one/ Leam 'is c! nam $!rsa eu crneal! #i c! nam )u u s! $!d nimic "n crneal!/ Au'is c! )oa e o m! $or &olosi/ 4am 'is lu Dr S rauss c! Dra Kinnian numi d! es e ca as ea numa scris #i ci i / A 'is c! Dra Kinnian ia 'is c! ios cel mai %un iele$ alei "n 0icoal! 9ee7man )en ru adul+ "n (r'ia+ #i c! mam sili cel mai mul &inc! ciar $reau s!n$!+ ciar mai mul ca oamen mai de# e)+ ca mine/ Dr S rauss man re%a cum ai ajuns u dunusin.ur la 0icoala 9ee7man 5*arlie/ 5um ai .!si #icoala/ Am 'is c! nu miaduca min e/ 1ro& Nemur a 'is da dece ai $ru u a#a s!n$e+ s! ci e# #i s! scri/ 4am 'is c! oa ! $ia+a a#a am $ru s! &i de# e) nu )ros #i mama o im)u mea 'is s!ncerc s!n$!+ a#a cum "mi 'ice #i Dra Kinnian dai &oar e

.reu s! &i de# e) #i ciar dac!n$!+ ce$a "n clas! la Dra Kinnian la #icoala du)! aia ui mul / Dr S rauss a scri ce$a )e o *r ie #i )ro& Nemur mea $or%i &oar e sereos/ A 'is 5*arlie # i nu sun em si.ur cum mer.e es)eren+a cu oamen c! )(nacum a &os numa cuanimali/ Am 'is as a mea 'is Dra Kinnian danumie &ric! de ce$a sau c! m! doare c!s are #i osa lucr' mul / <reau s! &i de# e) daca iei m! las!/ 4ei a 'is c! re%e ceru $oie &amilia da unciu=erman care s!n.rija de minei mor #i num aduca min e de &amlia mea/ Nuiam $!'u )e a a sau mama sau sora mea mic! Norma de mul mul mul im)/ 1oa e #i iei s! &ie mor+/ Dr S rauss man re%a unde s e ea iei/ 5red c! "n %roo7lin/ A 'is c! s! $ad! )oa ei .!se# e/ S)er s! nu re%e s!mai scri mul la ra)or )ro.rs as ea c!mi ia mul im) #i m! culc &oar e r'iu #is o%osi diminea+a la rea%!/ Gim)y a +i)a la mine cam r!s urna o a$! )lin! cu cornur c(nd duceam la cu) or/ Sau murd!ri #i a re%i s!i cure+e ca s!i )un! la co) "n cu) or/ Gim)y +i)! la mine o im)u c(nd &ac ce$a .r#i , da +ine la mine c!i )re enu meu/ :!i ceo s! se mire dac! m! &ac de# e) / ra)or de )ro.rs 8 > mar 3 Am a$u mai mul es e aiurea a' )en ru s! $ad! dac! m! iau/ ;o "n locu !la dan ro camer mai mic! de es are/ Doamna dr.u+! care mea da es u mea 'is ce ie #i am ru.a o cum s! scrie ca s! scri "m ra)or de )ro.rs/ ;ES; DE A1ER5E1?4E ;E:A;45@/ Nu# iu dou! cu$in e da# iu cei aia es / ;re%e s!l reci sau iei no e rele/ ;es u mea )!ru u#or &inc! &i.urile s! $edeau/ Numa c! acum nu $rea s!i 'ic ce $edeam acolo/ As a mancurca / 4am 'is c! ieri 9ur a'is s! 'ic ce $edeam "n crneal!/ Doamna a 'is c! nui nimic c! !s ai al es / ;re%e s! 'ici ce &ac oamen din )o'e/ Am 'is cum )o s! 'ic ce &ac oamen care nui cunosc/ A 'is c! s!m! )re&ac da io iam 'is c! as eas minciuni/ Nu 'ic nicio da ! minciuni &inc! am 'is c(nd ieream mic #i am loa %! !i/ Am o )o'! "n )or o&l cu mine #i Norma cu unciu=erman care mea .!si locu de om de ser$ici la %ru !rie Donners "nain e s! moar!/ Am 'is c! )o s! 'ic des)re iei c! am s a la unciu=erman da doamna na $ru saud! des)re iei/ A'is c! es u !s a #i !lal r!u #oc ie cas!m dea )ersunali a e/ Am r(s/ 4am 'is cum )o s!m dea lucru !la car one cu crneal! $!rsa ! )e ele #i )o'e cu oameni care nui cunosc/ Sa su)!ra #a loa )o'ele/ Num )as!/ 5red cam .r#i #i es u !s a/ A unci am desena ce$a )en ru ia da na ie#i %ine/ Du)! aia celal e.'amina or 9ur cu *ain! al%! san ors numele ie 9ur Seld!n #i ma loa "n al loc o "n e aju )a ru din 5ole.iu 9ee7man unde scri )e u#! LA9ORA;OR DE 1S4=OLOG4E/ 9ur a'is c! 1S4=OLOG4E ie ce$a cu min ea #i LA9ORA;OR ie un loc unde #e& ace es)eren+e/ :am .ndi c!i un loc ca unse &ace .uma demes ecal da acum cred c!i cu )u'le #i al e jocuri cas am &!cu / Nam lucra %ine la )u'le c! ierea ru) #i %uc!+ile nu s! )o ri$ea la .!ur/ An joc ierea o *r ie cu lini "n oa e )!r+ile #i cu mul e cu i/ "n ro)ar e scri S;AR; #i "n alal ! SOS4RE/ :ea 'is c!i la%erin #i re%e s! iau creonu #i s!i duc de unde scri S;AR; la unde scri SOS4RE da s! nu rec cu creonu )es e lini/ Nam "n+eles ce s! &ac #am s rica mul e *r ii/ A unci 9ur a 'is os!+i ar! ce$a *ai la la%ora oru es)eremen al )oa e e )rin'i/ Neam sui la e aju 5 "n ro camer cu cu# mul e #i animale iereau m!mu+e #i ce$a

#oarici/ :irosea ca .unoiu $ec*i/ 0i ierea al+ oameni "n *aine al%e s! juca cu animale #i mam .ndi c!i o )r!$!lie da nu ierea clien+/ 9ur a loa un #oaric al% din cu#ic! #i mila ar! a / 9ur a 'is !s ai Al.ernon #i )oa e &ace jocu cu la%erin u/ 4am 'is ara !mi cum &ace/ S! $e' la )us )e Al.ernon "n ro cu ie ca o mas! mare cu mul e co i uri #in oarceri ca un &el de 'iduri #i un S;AR; #i SOS4RE cum ierea )e *r ie/ Doar c! ierea o si ! a#e'a ! )es e masa mare/ #i 9ur #ia scos ceasu sa ridica o u#! mic! #a 'is *ai Al.ernon #i #oaricu a sm(rci de 6 sau 2 or #a loa o la &u.!/ Lance)u a loa o )eo s rad! lun.! da c(nd a $'u c! nu mai )oa e san ors unde a )leca #a s a acolo ca la un minu #a da din mus !+ #i )orm! a loa o )al drum la &u.! dinou/ 4erea cacum iel &!cea ce 'icea 9ur s! &ac io cu linile )e *r ie/ 4o am r(s c! m! .ndeam c!i .reu )en ru #oarice/ Da Al.ernon sa dus o drumu !l%un )rin cu ie #a ie#i unde seri SOS4RE #a c*i+!i / 9ur a'is &inc!i &erici ca &!cu ce re%e/ :!i 'ic !s ai un soaric de# e) &oc/ 9ur a 'is $rei s! &aci on recere cu Al.ernon/ Am 'is c!da #a 'is care unal &el de joc &!cu din lemn cu drumuri sco%i e "n el #i un %!+i#or ielec ric ca un creon/ #i s! &ac! el jocu lu Al.ernon s! &i laun&el ca !s a a#a c! io s! joc ce joac! #oaricu/ A mu a oa e 'idurile )e masa lu Al.ernon &inec! iele s! )oa ! aranja "n &elde&el/ A)us si a la loc )es e cu ie s!nu )oa e Al.ernon s! sar! )es e 'iduri sajun.! la SOS4RE/ A unci mea da %!+i#oru ielec ric #i mea ar! a cum s!l )un "n #an+ur #i nu re%e s!l ridic de&el numa s! mer. )e sco%i ur )(n! creonu numa )oa s!mear.! sao sim io cao )i#c! ur! la mna cu creonu/ 0a scos ceasu dancerca s!l ascund!/ 4o mam &!cu c! nu m! ui la iel da as a m! inier$a &oar e mul / 5(nd a'is *ai am da s! mi#c %!+i#oru da nu # iam unde s!l duc Nu # iam carei drumu/ Arunci lam au'i )e Al.ernon cum c*i+!ia "n cu ie )e mas! #i )iciorele lui cum s.(riea c(nd aler.a/ Am loa o #i io din loc cu %!+i#oru da am mers )e drum .r#i #i mam "n+e)eni #am sim+i un &el den+e)! ur!n de.e e #a unci mam "n ors la S;AR; da de c( eor o loam )e al ! )ar e m!n+e)eneam #i sim+eam c! m!n+ea)!/ Nu ierea durere sau ce$a numa m! .dila un )ic #i 9ur a'is c!mi ar! a numa ca nam loa o cum re%e/ 4eream la mijlocu mesi c(nd lam au'i )e Al.ernon c! c*i+!ia c! ierea iar &erici #i as a $as!'ic! c(# i.asen recerea/ 0i de alal e 'ece ori c(nd neam "n recu Al.ernon a c(# i.a )e oa e c! nam )u u s! .!sesc drumu %un la locu unde scria SOS4RE/ Da nu mea )!ru r!u &inc! lam $!'u )e Al.ernon ce &ace #am "n$!+a cum s! ermin jocu ciar dac!mi ia im) mai mul / Nu # iam c! #oarecis a#a de# e)+i/ ra)or de )ro.rs 5 > mar Au .!si o )e soramea Norma care s ! cu mama "n 9roo7lin #i a da $oie )en ru o)era+iie/ :! $or &olosi/ Sun a#a de esci a c! dea%ea )o s! scri des)re as a/ Bn ri 1ro& Nemur #i Dr S rauss a a$u o discu+ie/ 4eream "n %irou lu 1ro& Nemur sau $eni Dr S rauss #i 9ur Seld!n 1ro& Nemur ierea su)!ra c! m! &olosesc da Dr S rauss ia'is c! iel crede c! ios cel mai %un din o+ care ia es a / 9ur ia 'is c! Dra Kinnian m! recomanda cel mai %un din o oamen )e care ia "n$!+a la cen ru )en ru adul+ "n (r'ia+/ Anden$!+ io/ Dr S rauss a'is c! am ce$a carei &oar e %ine/ A'is c! am o mo e$a+ie %un!/ Nam # iu nicio da ! c! am as a/ :ea )l!cu c(nd a 'is c! nu orcare cu un aic*iu de >C are lucru !s a cum am eu/ Nu # iu cei sau de

undel am da a 'is c! #i Al.ernon are as a/ :o e$a+ia lui Al.ernon es e ca#ica$alu care "l )un "n cu ie/ Da nui numa as a &inc! s!) !mna as a nam m(nca ca#ica$al/ 1ro& Nemur era su)!ra c! aic*iu meu )oa s! creasc! )rea mul dela almeu carei )rea mic #i s! nu m!n%oln!$esc din as a/ #i Dr S rauss ia s)us lu 1ro& Nemur ce$a ce nam "n+eles #i c(nd $or%eau iei io am scri unele cu$in e "n caie u de ra)or de )ro.rs/ A'is =arold !s ai numele mic alu 1ro& Nemur 5*arlie nui ciar ce+i re%ea )en ru )rimu !u soi nou de in elecDD nam )rins o cu$(n u DDDsu)erman/ Da cei mai mul cu men aDDD joas! sun os DD #i necooDDD sun )osaci #i a)aDDD #i .reu de s imDDD/ 5*arlie are &ire %un! #ii in ersa #i dornic s! mul+umeasc! )e oamen/ A unci )ro& Nemur a'is adu+i amin e c! $a &i )rima &in+! uman! c!ria ise$a cre# e in ili.in+a )rin c*iru.ie/ Dr S rauss a'is as ai eDac ceam $ru s! s)un/ Andeo s! .!sim al adul "n (r'ia cu mo e$a+ia as a eD raoDDD dean$!+a/ Ai ece %ine an$!+a s! ci easc! #i s! scri )en ru $rs a lui men al! joas!/ O realiDDD eD raoDDD/ Nam )rins oa e cu$i le #i $or%eau )rea re)ede da era cacum Dr S rauss #i 9ur +inea cu mine #i 1ro& Nemur nu/ 9ur o 'icea Alice Kinnian crede c! are o dorin+! com)leDDD de an$!+a/ De &a) el ne im)loDD s!l &olosim/ #i as ai ade$!ra &inc! io $reau s! &i de# e) / Dr S rauss sa ridica a um%la #i a'is io 'ic s!l &olosim )e 5*arlie/ 0i 9ur a da din ca)/ 1ro& Nemur sa sc!r)ina "n ca) #i #ia &reca nasu cu de.e u mare #i a'is )oa e c! a$e+i dre) a e/ O s!l &olosim )e 5*arlie/ Da re%ue s!i es)lic!m c! mul e lucrur )o ie#i )ros "n es)eren+!/ 5(nd a'is as a am &os a#a &erci #i esci a cam s!ri "n sus #i iam scu ura m(na c!i a#a de %un cu mine/ 5red c! sa s)eriea c(nd am &!cu as a/ A 'is 5*arlie am lucra de mul im) la as a da numa )e animali ca Al.ernon/ Sun em si.uri c! nui )ericol )en ru cor)u !u da sun al e lucrur care nu # im )(n! nuncerc!m/ <reau s!n+ele.i c! se )oa e s!nu r!u#im #a unci nu se $an (m)la nimic/ Da )oa e s! r!u#im lance)u da )orm! s!+i &ie mai r!u cacum/ "n+ele.i cei cu as a/ Dac! sen (m)l! a#a re%e s! e rimi em "na)oi s! s ai la a'ilu de s a Warren/ Am 'is c! numi )as! &inc! nu mie &ric! de nimic/ Sun &oar e are #imi mer.e odeuna %ine #i am #i la%a de ie)ure cu noroc #i nam s)ar nici o.lind!n $ia+a mea/ Am s)ar ni# e &ar&uri oda ! da as a nui de .*inion/ A unci Dr S rauss a'is 5*arlie ciar dac! as a nu r!u#e# e &aci un lucru mare )en ru # in+!/ Es)eren+! as a a r!u#i )e mul e animali da nu sancerca )eun om/ ;u $ei &i )rimu/ 4am 'is mul+umesc domdoc or #i nos! $! )ar! r!u c! mia+i da o a 6a #eans! cum 'ice Dra Kinnian/ #i ciar mam .ndi a#a cum leam 'is/ Du)! o)era+iie am s!ncerc s! &i de# e) / Am s!ncerc .ro'a$ de are/ ra)or de )ro.rs >lea C mar Sun s)eriea / :ul+ oamen care lucre'! la cole.i #i oamen dela #icoala de doc or a $eni s!mi 'ic! noroc/ 9ur i.'amina oru mea adus &lor carea 'is c!s dela oamen dela &ac )si*/ :ea dori noroc/ 4o s)er s! am noroc/ Am la%a mea de ie)ure #i %anu meu norocos #i )o coa$a/ Dr S rauss a 'is nu &i a#a s u)er i+os 5*arlie/ As ai # in+!/ Nu # i cei # in+a da o 'ic mereu as a )oa e c!i ce$a care aduce noroc Orcear &i +in la%a mea de ie)uren ro m(n! #i %anu meu norocos "n alal ! m(n! cu .aura "n

ici/ Adic! $reau s! 'ic %anui .!uri / Nam )u u loa )o coa$a la mine c!i )rea .rea da o las "n *ain!/ Eoe 5ar) dela %ru !ria mea adus un cec cu ciocla ! dela dl Donner #i )re eni dacolo #i s)er! s! &i mai %ine re)ede/ La %ru !ria ei crede c!s %olna$ ca#a mea 'is 1ro& Nemur s! le 'ic #i nimic de o)era+ie )en ru a &i de# e) / As ai sicre )en ru ca'u c! nu r!u#es e sau s!n (m)l! ce$a/ Du)aia a $eni Dra Kinnian s!m! $ad! #i mea adus re$is e s! ci esc #i misa )!ru c!i ner$oas! #i s)eriea !/ A arenja &lorile )e mas! #i a )us o ula loc %ine nu cum ierea ara%a%ur! dela mine/ #i mea arenja )erna su% ca)/ "i )lace de mine c!nc!ncerc are s!n$! o nuca al oameni dela cen ru de adul care nule )as!/ Ea $rea io s! &i de# e) / 4o # i as a/ Arunci 1ro& Nemur a'is s! nu mai $in! al+i c! re%e s! nu &i o%osi / Lam "n re%a )e 1ro& Nemur dacam s!l %a )e Al.ernon du)! ceam &!cu o)era+iie #a 'is c! )oa e/ Dac! o)era+iea mer.e %ine am s!-i ar! lu #oaricu !la c! sun de# e) o ca iel #i mai mul / Os! )o s! ci esc mai %ine #i s! scriu cu$in ele %ine #i s! # i mul e lucrur #i s! &i ca o+ oamen/ :!i %!ie e ceo s! se mai mire cu o+/ Dac! o)era+ia iese %ine #i sun de# e) )oa e cos! .!sesc )e mama #i a a #i sora #i s! $ad! o+/ :!i %!ie e ce sor mira s! m! $ad! de# e) ca ei #i sormea/ 1ro& Nemur 'ice dac! mer.e %ine #i +ine o a#a iei o s! &ac! #i al+ oameni ca mine de# e)+/ 1oa e oameni din oa ! lumia/ 0a 'is ca unci io &ac ce$a mare )en ru # in+! #am s! &iu renumi #i os! scri numele meo "n car / Num!n eresea'! a#a mul s! &i renumi / <reau numa s! &i de# e) ca al oamen cas! am )re eni mul+ care s! le )lac! de mine/ A' nu meau da nimic de mncare/ Nu # i ce rea%! are mncarea cu &i de# e) #i mie &oame/ 1ro& Nemur mea lua cecu cu ciocla !/ Dr S rauss a'is c! mil d! iar du)! o)era+iie/ Nu )o s! mn(nci "nain e de o)era+iie/ Nici ciar ca#ica$al/ RA1OR; DE 1ROGRES F 11 :AR;4E O)era+iea nu m! duru / Dr S rauss a &!cu o c(nd dormeam/ Nu # iu cum &inc! nam $!'u c! ierau %andaji )e oci #i )e ca) 2 'ile a#ac! nam )u u scrie RA1OR; DE 1ROGRES )(n! a'/ Sora sl!%!noa.! care m! $!'u cum scri 'ice cam scri 1ROGRES .r#i #i man$!+a cum ie %ine #i RA1OR; #i :AR;4E/ ;re%e s!mi aduc! min e/ Am memore )ros ! la scrisu li erilor/ Finc! meau scos %andajile dela oci )o s! scri acum RA1OR; DE 1ROGRES/ Da mai am %andaji la ca)/ :ea &os &ric! c(nd au $eni #i miau 'is c! re%e s! mer. la o)era+iie/ :au ridica din )a #i mau )us "n al )a cu ro ile #i mau scos )e u#! mau dus )rin culuar la u#a )e care scri c*iru.ie/ :!i %!ie e ce mam mira ierea o camer mare cu )ere+i $erde #i mul+i doc ori care s e ea mai sus #i s! se ui e la o)era+ie/ Nu mam .ndi co s! &ie ca un s)e acol/ An om a$eni la mas! eram%r!ca "n al% #i co c(r)! al%! )e &a+! can &ilme ;< #i mnu#i de cauciuc #i a'is nu+ &ie &ric! 5*arlie sun eu Dr S rauss/ Am 'is %un! doc ore mie &ric!/ A 'is nare de ce s!+i &i &ric! 5*arlie a 'is numa acum ai s! adorm/ Am'is das a mie &ric!/ :! mn.(ia )e ca) #i 6 oamen o cu m!# al%e au $eni #i mau le.a de m(in #i )iceoare s! nu le mi#c #as a m! s)eriea r!u #i mi sa s rns s omacu c! dau a&ar! #imi $enea s! )ln. da nam )lns #i mea )us ce$a de caucic )e &a+! s! res)ir acolo #i era un miros/ ;o im)u lam au'i )e Dr S rauss c! $or%ea are de o)era +iie le 'icea la o ceo s! &ac!/ Da na "n "n+eles nimic #i m! .ndeam )oa e du)! o)era+ie o s! &i de# e) #i o s!n+ele. o ce 'ice/ A#a cam ras aeru #a unci cred cam o%osi are cam adiormi /

5(nd mam r'i eram "n )a u meu #i nu s! $edea nimic/ Am au'i $or%e era sora #i 9ur #am 'is ceie dece nu a)rinde+ lumina #i c(nd ie o)era+iea 0au r(s #i 9ur a 'is 5*arlie sa ermina / 0i nu $e' nimic c! ai %andaji )es e oci/ 4e curios cau &!cu o c(nd dormeam/ 9ur $inen oa e 'ilele s!m! $ad! s! scri oa e lucrurle em)ra ura mea #i )resiune la sn.e #i al e lucrur/ Gice c!i as ai )en ru # in+!/ ;re%e s! +in! ra)or de ce s!n (m)la cas! &ac! iar dac! $rea as a/ Nu cu mine da cu al+ oamen ca mine care nus de# e)+/ Daia re%e s! +in %ine ra)oar ele de )ro.res/ 9ur 'ice c!i )ar e din es)eren+! #i co s! &ac! &o o.ra&i du)! ra)oar e cas! $ad! cei "n min ea mea/ Nu # iu cum os! # i cei "n min ea mea dac! se ui ! la ra)oar e/ Eu le ci esc mereu de mul e ori s! $!d cea "n scris #i nu # i cei "n min ea mea a#a c!cum os! # i ei/ Da "n orce ca' as ai # in+! #i re%e s!ncerc s! &iu de# e) ca#i al+i oamen/ A unci dac! sun de# e) os! $or%e# e ei cu mine #io s! s au cuei #isascul ca Eoe 5ar) #i Fran7 #i Gim)y c(nd $or%e# e #i are discu+i de lucrur im)o an e/ 5(nd lucrea' ei $or%e# e de lucrur ca de dumne'eu sau de neca'u cu o+ %ani c!rei arunc! )re#edin e sau de re)u%ican #i democra / Sis! su)!r! cacum ar $rea s!s! ia la %! !i #i re%e s! $in! Domnu Donner s! 'ic! duce+i$! na)oi la )(ine sau oso loa+i du)! cea&! cu sindeca cu o / De a#a lucrur $reau #i io s! $or%esc/ Dac! ie# i de# e) ai mul+i )re eni s! $or%e# i cu iei #i nu s ai u sin.ur o im)u/ 1ro& Nemur 'icei%ine s! 'ic de o e lucrur care s!n (m)l! cu mine "n ra)oar ele de )ro.res dar 'ice c! re%e s! scri mai mul de ce sim #i ce .ndesc #i cemi aduc! min e din recu / 4am 'is c! nu # i cum s! .ndesc #i s!m aduc! min e #a 'is m!car s!ncerc/ Bn im)u c(nd %andaji iera )e oci mei am(ncerca s! m! .ndesc #i s!maduca min e da nu san (m)la nimic/ Nu # i ce s!m! .ndesc sau s!miduca min e/ 1oa e dac!l "n re% "m 'ice ces! m! .ndesc acum c(nd re%e s! &i de# e) / 5es! .nde# e #i ce#i aducea min e oamen de# e)+/ Lucrur %une sun si.ur/ A#i $rea s! # i #i io lucrur %une/ 16 mar ie 3 Nu re%ue s! scri RA1OR; DE 1ROGRES sus "n orce 'i numai c(nd "nce) un eanc nou du)!ce 1ro& Nemur leia )e cele $ec*i/ ;re%ue numai s! )un da a sus/ A#a nu s!mai )ierde im)u/ 4o ideie %un!/ 1o s! s au a#e'a "n )a #i s!m! ui )e &ereas r! la ear%! #i )omi a&ar!/ Sora sl!%!noa.! s! nume# e =ilda #ii &oar e %un! cu mine/ :eaduce lucrur de mnca #imi &ace )!ru #imi 'ice cam &os un om &oar e curajos s!i las s!mi &ac! ce$a la ca)/ Gice c! nar l!sa )en ru nimic "n lume )e cine$a s!i um%le la crieri/ iam 'is c! iam l!sa cas! m! &ac! de# e) / #i ia mea 'is c! )oa e c! na$eau dre) u s! m! &ac! de# e) c! dac! $rea dumne'eu s! &iu de# e) mar &i &!cu iel a#a/ #i d!i cu Adan #i 4e$a #i )!ca u cu )omu cunoa# eri #i mnca u m!rului #i cu c!derea/ 0i )oa e 1ro& Nemur #i Dr S rauss sames ec! "n re%ur "n care nare dre) u s!sames ece/ 4e &oar e sl!%!noa.! #i c(nd $or%e# e i s!nro#e# e &a+a/ Gice mai %ine sam! ro. lu dumne'eu s!i ier e )en ru ce meau &!cu / Nam mnca mere #i nam &!cu nimic r!u/ 0iacum sun s)eriea / 1oa e nu re%ea s!i las s!mi o)ere'e crierii cum a 'is ia, dac! dumne'eu na $ru / Nu $reau s!l su)!r )e dumne'eu/ 12 mar ie 3 A' meau sc*im%a sora/ As ai &rumoas!/ O ceam! Lucille mea ar! a cum s! scrie )en ru ra)or ul meu de )ro.res #i are )!ru .al%en #i oci al%a# ri/ Am "n re%a o undei =ilda #i mea 'is =ilda nu

mai lucrea'! "n )ar ea as a de s)i al/ Numai la ma irni a e la co)i unde nu con ea' c! $or%e# e )rea mul / Am "n re%a o cei ma irni a e mea 'is c!i a#a cum $in co)i da c(nd am "n re%a o cum $in co)ii sa &!cu ro#e la &a+! o ca =ilda #a 'is c! re%ue s! ia em)ra ura la cine$a/ Nimen numi 'ice nimic de co)i/ 1oa e dac! rea%a mer.e #i sun de# e) am s! # iu/ Dra Kinnian a $eni a' s!m! $ad! #i mea 'is 5*arlie ar!+ minuna / iam 'is c! m! sim %ine da c! nu m! sim "nc! de# e) / :am .ndi c! dac! o)era+iea sa ermina #imi ia jos %andaji dela oci os! &iu de# e) #io s! # i lucrur mul e a#a cas! ci esc #i s! $or%esc de lucrur im)o an e ca o+i oamen/ :ea 'is nu a#a s!n (m)l! 5*arlie/ <inence #i re%ui s! lucre' &oar e mul s! &i de# e) / Nam # iu as a/ Dac! re%ui s! lucre' &oar e mul deceam mai &os la o)era+ie/ :ea 'is c! nu # i si.ur da o)era+ia a&os ca sam! &ac! a#a c! dac! lucre' mul ca s! &iu de# e) lucru s! li)e# e de mine nu cum ierea c(nd nu s! li)ea nimic/ 0i iam 'is c! as a num )lace &inc! mam .ndi c! os! &iu de# e) ciar acum #ic! o s!m! duc la %ru !ria s! lear! ce de# e) sun #i s! $or%esc de oa e lucrur #i )oa e ciar s!m! &ac! aju or de %ru ar/ 0i s!ncerc #i s! .!sesc )e m!mica #i ! icu/ Sar mira s! $ad! ce de# e) sun c! mama o im)u $rea s! &iu de# e) / 1oa e c! nu mar mai .oni dac! $ede c( de de# e) sun / 4am 'is lu Dra Kinnian cam s!ncerc mul s! &iu de# e) c( )o de mul / :! m(n.ia )e mn! #i mea 'is # iu c! os! &aci a#a/ Am "ncredere "n ine 5*arlie/ RA1OR; DE 1ROGRES C 15 mar ie 3 Am ie#i din s)i al da "nc! nu mam "n ors la lucru/ Nu s!n (m)l! nimic/ Am da mul e es e #am &!cu mul e &eluri de curse cu Al.ernon/ Nu )o s!l su&!r )e #oaric/ :! %a e o im)u/ 1ro& Nemur 'ice c! re%e s! joc jocurle #i s! &ac es ele delance)u mereu/ Eocurle aleas (m)i e/ 0i )o'ele sun (m)i e/ "m )lace s! &ac desene de oamen da nu s! 'icminciuni des)re oamen/ 0i nu )o s! &ac %ine )u'lele/ :! doare ca)u dea ( a .ndi #i s!maduca min e/ Dr S rauss mea )romis c! maju ! da nu maju !/ Numi 'ice ce s! .ndesc sau c(nd os! &i de# e) / :! )une numa s! m! culc )e cana)ea #is! $or%esc/ Dra Kinnian $ine #ia s!m! $ad! la cole.iu/ 4am 'is c! nus!n (m)l! nimic/ 5(nd o s! &i de# e) / A 'is re%e s!ai r!%dar 5*arlie )en ru lucrurle as ea re%e im)/ Os! sen (m)le a#a cunce u #i nai s! # i c! s!n (m)l!/ A 'is c! 9ur ia 'is c! mer.e %ine cu mine/ 5red c!n recerile #i es ele as ea sun (m)i e #i cred c! s! scriu ra)oar ele as ea de )ro.res es e o ces ie (m)i !/ 1> mar ie 3 Am lua )r(n'u cu 9ur la res oran u din cole.iu/ Au o &eluri %un de m(ncare #i nu re%e s! )l! esc nimic, "mi )lace s! m! ui la %!ie+i #i &e e dela cole.iu/ 5( e oda ! s! )ros esc da cel mai mul $or%esc de o &elu de lucrur o ca %ru ari la %ru !ria Donners/ 9ur 'ice c!i des)re ar ! #i )ol ic! #i rili.ie/ Nu # iu ces oa e as ea da # iu c! rili.iai %un!/ 0 iu c! rili.iai dumne'eu/ :amami 'icea o u des)re el #i des)re cea &!cu el cas! &ac! lumia/ Ea 'icea s!l iu%esc o im)u )e dumne'eu #i s! m! ro. la iel/ Numi aduc! min e cum re%e s! m! ro. la iel da cred c! mama m! )unea s!m! ro. mul la iel c(nd ieram mic ca s!mi &ie mai %ine #i s! nu m!n%oln!$esc/ Num aduc! min e cam &os %olna$/ 5red c! ierea c! nu ieream de# e) /

Bn orce ca' 9ur 'ice c! dac! es)eren+a r!use# e o s! )o s!n+ele. oa e lucrur des)re ce $or%e# e s uden+ #i iam 'is cre'i co s! &iu de# e) ca ei #a r(s #a 'is co)ii !# ia nus a#a de# e)+i #ai s!i "n reci ca#icum ei s ! )e loc/ :! )re'en a la mai mul+ s uden+ #i uni s! ui a la mine curios c! nu sun din cole.iu/ A)roa)e cam ui a lance)u s! le 'ic cam s! &iu &oar e de# e) da 9ur man reru) #i lea 'is c! io &ac cur!+enie "n la%ora oru de)ar )si*/ :ea es)lica du)aia c! nu re%e s! &ie )u%leci a e/ As anseamn! c!i sicre / Nun+ele. dece re%e s! &ie +inu o u a#a sicre / 9ur 'ice c! dac! es)eren+a nu r!use# e 1ro& Nemur nu $rea s! r(d! o+ de iel mai ales oamen dela &unda+iea Wel%er. care ia da %ani de )roiec / Am 'is c! numi )as! dac! oamen r(de de mine/ :ul oamen r(de de mine #i sun )re eni cu mine #i ne dis r!m/ 9ur a )us mna )e um!ru meu #a 'is c! nu la mine se .nde# e Nemur/ Nu $rea oamen s! r(d! de el/ Nam cre'u c! oamen )oa e s! r(d! de 1ro& Nemur &inc! iel ie un sa$an "n cole.iu da 9ur a'is c! niciun sa$an nui un om mare )en ru cole.i lui #i )en ru a%sol$en+/ 9ur ie a%sol$en #i s! s)ecieali'ea'! "n )si*olo.ie a#a cum ie scris )e u#a dela la%/ Nu # iam c!sun s)ecieali# i "n cole.i/ :! .ndeam c!sun numan meseri/ Bn orce ca' s)er s! &i de# e) &inc! $reau s!n$!+ o cei "n lume cum # ie %!ie+i dela cole.iu/ ;o des)re ar ! )oli ic! #i dumne'eu/ 1F mar ie 3 5(nd mam re'i a' diminea+ lance)u mam .(ndi c! os! &i de# e) da nu sun / Bn &iecare diminea+ m! .(ndesc c! os! &i de# e) da nu sen (m)l! nimic/ 1oa ec! es)eren+a na reu#i / 1oa ec! nam s! &i de# e) #i os! re%e s! mer. la a'ilu Warren/ Numi )lace de es e #i numi )lace de la%irin e #i numi )lace de Al.ernon/ Nam # iu nicioda ! c! ieram mai )ros caun #oarice/ Nam )o& ! s! mai scri ra)oar e de )ro.res/ Numi aduc! min e de orce lucru #i c(nd le scri "n carne u meu c( e oda ! nu )o s!mi ci esc scrisu #ie &oar e .reu/ Dra Kinnian 'ice #am r!%dar da nu mie %ine #is o%osi / 0i m! doare ca)u mereu/ <reu s! lucr' iar la %ru !rie #i s!nu mai scri ra)oar e de )ro.ria )ro.res/ 6H mar ie 3 :!n orc s! lucr' la %ru !rie/ Dr S rauss ia s)us lu 1ro& Nemur c!i mai %ine s! m!n orc la lucru da "nc! nu )o s)un la nimeni )en ru cea &os o)era+iia #i re%ui s! $in la la% "n orce noa) e )en ru 6 ore du)! lucru )en ru es e #i s! scriu mereu ra)oar ele as ea (m)i e/ Os!mi dea %ani "n &iecare s!) !mn! )en ro munc! cu )ro.rm redus ca#a a &os "n$oeala c(nd au )rimi %ani dela &unda+iea Wel%er./ Nu # iu carei rea%a as a cu Wel%er./ Dra Kinnian mea es)lica da o nu # iu/ Dac! nu mam &!cu de# e) decemi dau %ani s! scriu lucrur (m)i e/ Dac!mi dau %ani am so &ac/ Dar &oar e .reu s! scri/ Bmi )lace c! m!n orc la lucru &inc! mie dor de rea%a la %ru !rie #i de o )re eni #i dis rac+ie ce a$em cu o+i/ Dr S rauss 'ice s! am un carn "n %u'unar ca s!mi aduc amin e de ces!n (m)l!/ Da nu re%ui s! &ac ra)oar e de )ro.res "n &iecare 'i numa c(nd m! .ndesc la ce$a sau c(nd s!n (m)l! ce$a s)ecieal/ 4am 'is c! nu s!n (m)l! nimic s)ecieal #i numi )are c! s!n (m)l! ce$a s)ecieal cu es)eren+a/ A 'is s!nu e descuraje' 5*arlie c! re%ui mul im) #i s!n (m)l! cunce u #i nu )o s!+i dai seama deoda !/ :ea es)lica ca recu mul im) )(n! Al.ernon sa &!cu de 2 or mai de# e) decum ierea "nain e/ De as a Al.ernon m! %a e o im)u la jocu cu la%erin u &inca &os #i el o)era / El iun #oarice s)ecieal )rimu animal carea r!mas de# e) a#a

de mul im) du)! o)era+iie/ Nam # iu c! ierea un #oarice s)ecieal/ As ai alce$a/ Dacar &i un #oarice o%i#nui cred ca#i &ace jocu mai re)ede ca iel/ 1oa e c(n ro 'i am s!l %a )e Al.ernon/ :!i %!ie e as a ar &i ce$a/ Dr S rauss 'ice c! )(nacum Al.ernon s!ra ! ca#icum os! &ie de# e) )irmanen #i 'ice cas ai un semn %un &incam a$u #i io o o)era+iea lui/ 61 mar ie 3 A' neam dis ra %ine la %ru !rie/ Eoe 5ar) a'is ia ui a+i$! undea &os o)era 5*arlie ce iau &!cu iau )us ce$a creieri "n ca)/ 4erea s! le 'ic co s! &iu de# e) da miam adus amin e c! 1ro& Nemur a'is c! nu re%uie/ A unci Fran7 Reilly a 'is ceai &!cu 5*arlie ai da on %ar!/ As a ma &!cu s! r(d/ Sun )re eni mei #i le e dra. de mine/ E mul ! rea%! din urm!/ Nau a$u )e nimen s! cure+e locu cas a ierea rea%a mea da au .!si un %!ia nou Ernie cas! duc! mar&a cum am duso eu mereu/ Dl Donner a 'is c! no s!l dea a&ar! ca s!mi dea o #eans! s! nu lucre' a#a .reu/ 4am 'is c! sun %ine #i c! )o s!mi duc mar&a #i s! cur!+ cum am &!cu mereu da Dl Donner a 'is c!l +ine )e %!ia / Am 'is a unci ceos! &ac io/ 0i Dl Donner m! %! u )e um!r #i a'is 5*arlie c(+i an ai/ 4am 'is 26 de an mer. )e 22 la 'ioa mea care $ine/ 0i dec(nd e# i aici a 'is/ 4am 'is c! nu # iu/ :ea 'is ai $eni aici acum 1F ani/ Anc*i !u =erman dumne'eu s!l odi*neasc! mea &os cel mai %un )re en/ ;ea adus aci #i mea ceru s! e las s! lucr'i aci #i s! am .rij! de ine c( )o mai %ine/ 0i c(nd a muri du)! 6 ani #i mam! a ea da la a'ilu Warren eam scos deacolo )en ru cas! lucr' "na&ar!/ 0a) es)re'ece ani au &os 5*arlie #i $reau s! # i c! a&acerea cu %ru !ria nui )rea %un! da cum am 'is mereu ai o sluj%! aci )en ru oa ! $ia+a a/ A#a c! nu e .(ndi cam adus )e cine$a s!+i ia locu/ No s! e mai duci nici oda ! la a'ilu !la Warren/ Nu mie .rij! numa dece are ne$oie de Ernie ca s! duc! mar&a #i s! lucre'e )e aci dac! eu am dus o im)u cum re%uie )ace ele cu mar&!/ A'is %!ia u are ne$oie de %ani 5*arlie a#a cam s!l )!s re' ca ucenic s!n$e+e sajun.! %ru ar/ 1o s! &i asis en u lui #i s!l aju+i la dusu m!r&i c(nd are ne$oie/ Nam &os )(nacum asis en / Ernie e &oar e de# e) da la !ilal+ oameni din %ru !rie nu le )lace de el/ Sun o )re eni mei #i .lumim #i r(dem o im)u/ 5( e oda ! unu din ei 'ice &i a en la Fran7 sau la Eoe sau ciar la Gim)y/ A scos una ca 5*arlie Gordon/ Nu # iu dece 'ice a#a da o deauna ei r(d #i r(d #i eu/ A' diminea+! Gim)y ie %ru aru #e& #i ie #ceo) c!l doare )iceoru la s ri.a )e Ernie cu numele meu &inc! Ernie a )ierdu un co'onac de comand!/ A'is Ernie )en ru numele lu dumne'eu nu &i ca 5*arlie/ Nu # iu decea 'is as a c! eu nam )ierdu niciun )ace / Lam "n re%a )e Dl Donner dac! )o s!n$!+ s! &iu ucenic de %ru ar ca Ernie/ 4am 'is ca#i )u ea s!n$!+ dac!mi d! o #eans!/ Dl Donner sa ui a mul la mine curios cred c! &inc! nu $or%esc deo%icei a#a mul / 0i Fran7 m! au'i #a r(s #a r(s )(n! ia 'is Dl Donner s! ac! #i s! s! duc! la cu) oru lui/ Du)aia Dl Donner mea 'is ie o im)u )en ru as a 5*arlie/ ;rea%a de %ru ar ie &oar e im)or an #i nu re%ui s! e .nde# i la lucrur das ea/ :ear &i )l!cu s!i 'ic #i lui #i la o !ilal+ cum e cu o)era+iea mea/ :ear )lace s! lucr' ciar deacum ca s! &iu de# e) ca o !ilal+/ 68 mar ie 3 1ro& Nemur #i Dr S rauss au $eni "n camera mea as !sear! ca s! $ad! dece nu $in la la% cum re%uia s! $in/ Leam 'is c! numai $reau s! mai &ac curse cu Al.ernon/ 1ro& Nemur a 'is c! nui musai cu Al.ernon da c! s! $in "n orice ca'/ :ia adus un cadou, da nu era

cadou numai dem)rumu / A 'is c! ie o ma#in! den$!+a care lucre'! ca ;</ <or%e# e #i ara ! &ilme #i s!i dau drumu c*iar "nain e s! m! culc/ 4am 'is c! &ace .lume/ Dece s! dau drumu la ;< c(nd os! dorm/ Da 1ro& Nemur a 'is c! dac! $reau s! &iu de# e) re%e s! &ac ce 'ice el/ Nu iam 'is c!n orce ca' nu m! mai .ndesc co s! &iu de# e) / A unci a $eni Dr S rauss #i mea )us m(na )e um!r #i mea 'is 5*arlie u nu # i da u e &aci o mereu mai de# e) / Nu )o s!+i dai seama acum o a#a cum nu )o s!+i dai seama c! s! mi#c! lim%a mic! dela ceas/ A#ai #i cu ce s! sc*im%!n ine/ S!n (m)l! a#ance c! nu )o s! $e'i/ Da noi )u em s! $edem din es e #ice &aci #ice $or%e# i #i din ra)oar ele de )ro.res/ A 'is 5*arlie re%ue s! ai "ncredere "n noi #in ine/ Nu sun em si.ur co s! &ie )irmanen da sun em con$in# co s! &i re)ede un (n!r &oar e in ili.en / Am 'is %ine #i 1ro& Nemur mea ar! a cum s! &ac cu ;< care nui c*iar ;</ Lam "n re%a ce &ace a)ara u/ Lance)u sa su)!ra iar c! iam ceru s!mi es)lice #i mea 'is c! eu re%e numai s! &ac a#a cum 'ice el/ Da Dr S rauss ia 'is c! re%e s!mi es)lice &incam "nce)u s!n re% decemi comand! al+i ce s! &ac io/ As a nu ia )l!cu lu 1ro& Nemur da ance)u s!mi eD)lice &oar e rar c! ma#ina &ace mul e lucrur )en ru min ea mea/ 5e$a &ace c*iar "nain e sadorm m!n$a+! lucruri a unci c(nd "mi $ine somn #i )u+in im) du)! ceam "nce)u sadorm mai )o saud c*iar dac! nu mai $!d &ilmu/ Alce$a ie c! )oa e s! maduc! $isuri cu care s!mi aduc amin e de c(nd ieream mic de o / :!n.ro'e# e/ Am ui a s! scriu c! lam "n re%a )e 1ro& Nemur c(nd )o s! m!n orc la clasa lu Dra Kinnian la cen ru de adul+i #a 'is co s! $in! Dra Kinnian la cen ru de es are de la cole.iu s!mi dea lec+i numa )en ru mine/ "mi )are %ine/ Nam $!'u o de mul e or du)! o)era+iie dai dr!.u+!/ 65 mar ie 3 ;< !la ne%unu nu m! l!sa s! dorm oa ! noa) ea/ 5um s! dorm c(nd ce$a url!n urec*ea mea o &elu de ne%uni/ 0i &ilmele alea aiurea/ Nu # iu ce 'ice nici dac!s rea' cum o s! # iu dac! dorm/ Lam "n re%a )e 9ur sa 'is c! a#ai rea%a/ Gice c! creierii mei "n$a+! "nain e sadorm #i as a o s! maju e c(nd "nce)e Dra Kinnian lec+ile cu mine la cen ru dela cole.iu/ 5en ru de es are nui un s)i al de animale cum am cre'u io/ 4e un la%ra or )en ru # in+!/ Nu # iu cei # in+a da # iu c! dau #i io o m(n! deaju or cu es)eren+a as a/ Bn orce ca' nu # iu cei cu ele$i'oru/ 5red c!i o aiureal!/ Dac! )o+i s! e &aci de# e) c(nd e duci la culcare dece mai mer. oameni la #coal!/ Nu cred c! rea%a as ai %un!/ :am ui a la ul imu &ilm la ;< mereu c(nd mam dus la culcare #i nu ma &!cu de# e) / 1oa e c! numa unele &ilme e &ac de# e) / 1oa e alea cun re%!ri/ 6> mar ie 3 5um s! lucre' 'iua dac! a)ara u m! +ine rea' oa ! noa) ea/ La mie'u no)+ii m! re'esc #i numai )o sadorm &inc!mi 'ice o im)u adu+i amin e/ IAdu+i amin e // adu+i amin e/// 5red c! miam adus amin e ce$a/ Nu mai # iu e'ac da era des)re Dra Kinnian #i #coala undeam "n$!+a s! ci esc/ 0i cum mam dus acolo/ :ai de mul lam "n re%a )e Eoe 5ar) cum an$!+a iel s! ci easc! #i dac! )o s!n$!+ #i eu/ A r(s cum r(de c(nd 'ic ce$a cara.*ios #i mea 'is 5*arlie dece s!+i )ier' im)u nu )oa e s!+i %a.e creieri acolo unde nus/ Da m! au'i Fanny 9irden #i lan re%a )e $!rusu c!rei s uden la cole.iu la 9ee7man #i mea 'is de cen ru de adul+i )en ru oameni "n (r'ia+i dela cole.iu 9ee7man/ A scris numele )eo *(r ie #i Fran7 a r(s #a 'is s! $e'i s! najun.i )rea ieduca ca s! mai $or%e# i cu )re ini $ec*i/ Am 'is nai .rij! no s!mi

las nicioda ! )re eni $ec*i c*iar dac! # iu s! ci esc #i s! scriu/ El r(dea #i Eoe 5ar) r(dea #i el da a $eni Gim)y #i lea 'is s! s! duc!na)oi s! &ac! c*i&le/ Sun o+ )re ini mei %uni/ Du)! lucru am mers #ase s r!'i )(n! la #coal! da miera cam &ric!/ 4eream a#a &erci co s!n$!+ s! ci esc cam cum)!ra un 'iar s!l iau acas! #i s!l ci esc du)! ceam "n$!+a / 5(nd am ajuns acolo era o sal! mare lun.! cu mul oamen/ :iera &ric! s! nu 'ic la cine$a ce$a ce nu re%ui a#a c! mam .(ndi s! mer. acas!/ Da nu # iu dece mam "n ors #am in ra "ncoda !/ Am a# e) a )(nau )leca a)roa)e o+ #am "n re%a o doamn! care recea daca# )u ea s!n$!+ s! ci esc #i s! scriu &inc! $reau s! ci esc o cei scris "n 'iar #i i lam ar! a / Era Dra Kinnian da nu # iam a unci cinei/ :ia 'is dac! en orci m(ine #i enscri am s!nce) s! en$!+ s! scri/ Da re%ui s! # i c! re%ui mul im) )oa e c*iar ani de 'ile ca s!n$e+ s! ci e# / 4am 'is c! nam # iu c! re%ui a ( a im) da c!n orce ca' $reau s!n$!+ &inc! mam )re&!cu de mul e or/ :am da mare la oamen c! # iu s! ci esc da nui ade$!ra #i $reau s!n$!+/ :ea da m(na #i mea 'is "m )are %ine Domle Gordon/ Am s!+i &iu )ro&soar!/ Numele meu ie Dra Kinnian/ A#a c! !s ai locu undeam "n$!+a #i undeam cunoscu o )e Dra Kinnian/ 4e .reu s! m! .(ndesc #i s!m aduc amin e #acum nu mai dorm a#a %ine/ ;ele$i'oru !la-i )rea are/ 6F mar ie 3 Fincam "nce)u s! am $isurile alea #i s!mi aduc amin e 1ro& Nemur 'ice s! mer. la #edin+i de era)iie cu Dr S rauss/ Gice c! #edin+ile de era)iie ie a#a cum a unci c(nd ie# i nec!ji #i $or%e# i e sim+ mai %ine/ 4am 'is c! nus nec!ji #i c! $or%esc o im)u a#a c! dece re%ui s! mer. la era)iie da sa su)!ra #a 'is c! re%ui s! mer. "n orce ca'/ 5ei era)iia re%ui s! s au "n ins )eo cana)ea #i Dr S rauss s ! )e scaun #i $or%esc des)re o cemi $inen min e/ :ul im) nam 'is nimic c! nu # iam ce s! 'ic/ Du)aia iam 'is de %ru !rie #i ce &ac oameni acolo/ Dai o )ros ie s! mer. acolo #i s! s au culca s! $or%esc &inc! scriu "n orice ca' "n ra)oar ele de )ro.res #i )oa e s! ci easc!/ A#ac! a'i am adus ra)or ul de )ro.res cu mine #i iam 'is c! )oa ei mai %ine s!l ci easc! #i eu s! ra. un )ui de somn )e cana)ea/ 4eream &oar e o%osi c! ele$i'oru !la ma +inu rea' oa ! noa) ea da a 'is c! rea%a nui "n &elu !s a/ ;re%ui s! $or%esc/ A#a cam $or%i da am adormi acolo )e cana)ea c*iar c(nd $or%eam/ 6C mar ie 3 :a duru ca)u/ De da a as a nui dela ele$i'oru !la/ Dr S rauss man$!+a cum s!l las "nce a#a c! )o s! dorm/ Naud nimic/ Da o nun+ele. ce 'ice/ 5( eoda ! "i dau drumu diminea+a s! $!d ceam "n$!+a "nain e sadorm #i nici nu # iu cu$in ele/ 1oa e c!i al ! lim%! sau ce$a ce nu # iu/ Da )arcar $or%i americ!ne# e/ Da $or%e# e )rea re)ede/ Lam "n re%a )e Dr S rauss dece s! &iu de# e) c(nd dorm dac! $reau s! &iu de# e) c(nd sun rea'/ Gice c!i o una #i cam dou! min+i/ Anai SA95ON0;4EN;@ #i al ai 5ON0;4EN;@ Ja#a se scrieK #i una nu s)une lu alal ! ce &ace/ Nici nu $or%esc una cu al a/ Deas a $ise' eu/ 0i m!i %!ie e ce de $isuri ne%une am o a$u / Aoleu/ Dec(nd cu ele$i'oru !s a de noa) e/ Filmele care joac! (r'iu (r'iu (r'iu/ Am ui a s!i "n re% )e Dr S rauss dac! nu mai eu sau oa ! lumea are dou! min+i "n &elu !s a/ J:am ui a #i "n dic+eonaru care mila da Dr S rauss/ SA95ON0;4EN;, adj/ De na ura acelor o)era+ii min ale care nu sun )re'en e "n s area de con# ien !, eD/, con&lic su%con# ien al dorin+elor/K :ai era #i

al ce$a da nu # iu ce $rea s! 'ic!/ Dic+eonaru !s a nui %un )en ru )ro# ca mine/ Bn orce ca' ca)u m! doare dela )e recere/ Eoe 5ar) #i Fran7 Reilly mau in$i a s! mer. cu iei du)! lucru la 9aru =alloran s! %em ce$a/ Numi )lace s! %eau uis7y da au 'is co s! ne dis r!m %ine/ :ea )l!cu acolo/ Neam juca #i eu am dansa )e masa dela %ar cu un a%ajor )e ca) #i o am r(s/ Arunci Eoe 5ar) a'is s! lear! la &e e cum m! ur eu oale a la %ru !rie #i mea .!si o m! ur!/ Leam ar! a #i o+ au r(s c(nd leam 'is c! Dl Donner a 'is c! eu sun cel mai %un om de ser$ici #i %!ia de curse )e care la a$u &inc!mi )lace rea%a #io &ac %ine #i nu $in (r'iu #i nam li)si nicio 'i a&ar! de o)era+iie/ Am 'is c! Dra Kinnian mea 'is 5*arlie &i m(ndru de rea%a )e careo &aci &inc!+i &aci rea%a %ine/ ;o+ au r(s #i Fran7 a 'is Dra Kinnian re%ui s! &ie cam s!ri ! dac!i )lace de 5*arlie #i Eoe a 'is 5*arlie o &aci cu ea/ Am 'is c! nu # iu cei as a/ :eau da mul s! %eau #i Eoe a 'is 5*arlie io &i.ur! c(nd %ea/ 5red cas a $rea s! 'ic! c! le )lace de mine/ 4e %ine cu iei da $reau #i eu s! &iu de# e) ca )re eni mei %uni Eoe 5ar) #i Fran7 Reilly/ Nu meaduc amin e cum sa ermina )e recerea da meau 'is s! m! duc )(nla col+u s r!'i s! $!d dac! )lou! #i c(nd mam "n ors numai ierea nimen acolo/ 1oa e sau dus s! m! cau e/ :am ui a du)! ei )es e o )(n! sa &!cu (r'iu/ Da mam r! !ci #i nu mea )l!cu de mine c! mam r! !ci &inc! sun si.ur c! Al.ernon )oa e so ia la &u.! )e oa e s r!'ile alea de osu ! de ori #i s! nuse r! !ceasc! ca mine/ Du)aia numeaduc %ine amin e da Dna Flynn 'ice c! ma adus acas! unu dela )oli+ie/ Bn noa) ea aia am $isa des)re mama #i a a da nu )u eam s!i $!d &a+a c! ierea al%! #i nu s! $edea %ine/ 1l(n.eam &inc! ieream "n run ma.a'in mare #i ieream )ierdu #i nui .!seam #i aler.am "n ro )ar e #in al a )rin ma.a'in/ A unci a $eni un om #i ma dus "n ro camer! mare cu %!nci #i mea da o acadea #i mea 'is c! un %!ia mare ca mine nu re%ui s! )l(n. c! mama #i a a os! $in! s! m! .!seasc!/ Bn orce ca' a#a a &os $isu #i ma duru ca)u #i un cucui "n ca) #i $(n! !i )es e o / Eoe 5ar) a 'is c! )oa eam c!'u #i mam ros o.oli sau c! ma %! u )oli+is u/ Nu cred c! )oli+# i &ac ces i das ea/ Bn orce ca' nu cred co s! mai %eau uis7i/ 69 mar ie 3 Lam %! u )e Al.ernon/ Nici nu # iam c! lam %! u da mea 'is 9ur Selden/ A doua da ! am )ierdu c! eram &oar e esci a / Da du)! aia lam %! u de C ori/ 5red c! mam &!cu de# e) dacam %! u un #oaric de# e) ca Al.ernon/ Da eu nu sim c!s mai de# e) / Am $ru s! mai &ac curse da 9ur a 'is c!i des ul )en ro 'i/ :ea da s!l +in )u+in )e Al.ernon/ Al.ernon eun #oarice dr!.u+/ :oale ca o $a !/ 5li)e# e #i c(nd desc*ide oc*i sun ne.ri #i ro' )e mar.ine/ Am "n re%a dac! )o s!i dau s! m!n(nce &inc! mea )!ru r!u c! lam %! u #i $reau s! &iu %un cu el #i s! &im )re eni/ 9ur a 'is c! nu Al.ernon e un #oarice s)ecial c!i o)era ca mine/ A &os )rimu animal care a s a de# e) a#a mul im) #ia 'is c! Al.ernon ias! de# e) c! re%ui s!n$e+e s! desc*id! al ! "ncuie oare &iecare da ! c(nd s! duce s! m!n(nce/ As a man ris a &inc! dac! nun$a+! nu )oa e s! m!n(nce #i ie &oame/ Nu cred c!i %ine s! r!u#e# i un es ca s! m!n(nci/ 5um iar )lace lu 9ur s! dea un es ca s! m!n(nce/ <reau s! &iu )re en cu Al.ernon/ As a miaduce amin e de ce$a/ Dr S rauss 'ice s! scriu des)re oa e $isurile #i des)re oa e lucrurile la care m! .(ndesc #i c(nd $in la el )o

s!i s)un/ 4am 'is c! nu # iu cum s! m! .(ndesc da mia 'is c!i $or%a de ceam scris des)re mama #i a a #i des)re c(nd am "nce)u #coala la Dra Kinnian #i des)re orce san (m)la "nain e de o)era+ie c! as anseamn! s! m! .(ndesc #i s! scriu "n ra)oar ele de )ro.res/ Nam # iu c! m! .(ndeam #i c! miaduceam amin e/ 1oa e cas a ie &inc! mi s!n (m)l! ce$a/ Nu sim c!i al ce$a da sun a#a esci a c! nu )o s! dorm/ Dr S rauss mea da ce$a ni# e )as ile ro' ca s! dorm %ine/ Gice c! re%ui s! dorm mul ca unci s!n (m)l! mai mul e lucruri "n crieru meu/ ;re%ui c!i ade$!ra &inc! Anc*iu =erman dormea la noi "n cas! o im)u c( nu iera la lucru )e cana)eaoa $ec*e "n salon/ 4era .ras #i iera .reu )en ru iel s! .!seasc! de lucru &inc! iera 'u.ra$ #i s! urca #i s! d!dea jos "nce de o )e scar!/ 5(nd iam 'is o da ! lu mama c! $reau s! &iu 'u.ra$ ca Anc*iu =erman sor!mea Norma a 'is c! ui e 5*arlie os! &ie ar is u din &amilie/ 0i a a ia da o )alm! #i ia s)us s! nu &ie a#a a dracu cu &ra isu/ Nu # iu cei un ar is da dac! Norma a loa o )alm! ca 'is as a "nseamn! c! nui ce$a %un/ ;o im)umi )!rea r!u c! Norma ia )alme c!i rea cu mine/ 5(nd o s! &iu de# e) o s!i &ac o $i'i !/ 2H mar ie 3 As !sear! du)! lucru a $eni Dra Kinnian "n camera unden$!+ l(n.! la%ora or/ 4era ner$oas! dai )!rea %ine c! m! $ede/ 1arc!i mai (n!r! dec( o # iam eu/ 4am 'is c!ncerc mul s! &iu de# e) / :ia 'is am "ncrederen ine 5*arlie cum eai lu) a s!n$e+i s! ci e# i #i s! scrii mai %ine ca o+i/ 0 iu c! )o+i so &aci/ 5*iar dac! nui )en ru mul im) o &aci ce$a )en ru al+i oamen "n (r'ia+/ Am "nce)u s! ci im o car e &oar e .rea/ Nam ci i nicio car e a#a de .rea/ S! c*iam! Ro%inson 5rusoe des)re un om carea r!mas de unu sin.ur "n ro insul! &!r! oamen/ 4e de# e) #i s! descurc! cu o &elu de lucruri ca s!#i &ac! cas! #i s! .!seasc! de m(nca #ii %un "no ! or/ Numai c!mi )are r!u )en ru el c!i sin.ur #i nare )re eni/ Da cred c! re%ui s! mai &ie cine$a )e insul! &inc!i o )o'! cu iel cu o um%rel! cara.*ios! cum s! ui ! la urme de !l)i de )icioare/ S)er s!#i .!seasc! un )re en #i s! nu &ie a#a sin.ur/ 21 mar ie 3 Dra Kinnian m!n$a+! cum s! scriu mai %ine/ Gice ui e e la cu$(n #inc*ide oc*ii #i s)unel o im)u )(n! +iaduci amin e/ Am a$u mul neca' cu c*iar care nus! scrie 54AR #i cu .*ear! care nus! scrie GEAR@/ A#a cum le scriam "nain e s!nce) s! &iu de# e) / Sun cam "ncurca da Dra Kinnian 'ice c! a#ai rea%a cu scrisu/ RA1OR; DE 1ROGRES 9 l a)rilie 3 ;o+i oameni din %ru !rie au $eni s! m! $ad! a' c(nd am "nce)u ser$iciu meu nou s! lucre' la malaDoru de alua / 5um san (m)la as a/ Oli$er care lucrea'! la malaDor a )leca ieri/ :ainain e "l aju am c!i aduceam saci cu &!in! s!i %a.e "n malaDor/ Bn orce ca' nu # iam c! # iu cum s! um%lu cu malaDoru/ 4e &oar e .reu #i Oli$er sa dus la #coala de %ru ari un an "nain e )(na "n$!+a cum s! &ie asis en de %ru ar/ Da Eoe 5ar) ie )rie enu meu a 'is 5*arlie dece nu &aci u rea%a lu Oli$er/ Au $eni o+i l(n.! noi #i o+ r(deau #i Fran7 Reilly a 'is da 5*arlie doar ai &os aici dio des ul im)/ D!i drumu/ Gim)y nui )aici #i no s! # ie cai "ncerca / Eram s)eria &inc! Gim)y e %ru aru #e& #i mia 'is s! nu ma in. de malaDor cam s! m! r!nesc/ ;o+i au 'is &! as a 5*arlie numai Fanny 9irden carea 'is ermina+ dece nul l!sa+i "n )ace )e %ie u om/

Fran7 Reilly a 'is aci din .ur! Fanny ie 'iua de )!c!leli a lu a)rilie #i dac! 5*arlie aranjea'! %ine malaDoru o sa$em o+i o 'i li%er!/ Leam 'is c! nu )o s! aranje' ma#ina da c! )o s! lucre' cu ea &inc! mam ui a la Oli$er cum &ace dec(nd mam "n ors la lucru/ Am da drumu la malaDor #i o+i sau mira maiales Fran7 Reilly/ Fanny 9irden a 'is c!i are &inc! Oli$er an$!+a 6 ani cum s! ames ece alua u ca s! ias! %un du)! cea &os la #coala de %ru ari/ 9ernie 9a e carei aju or la ma#in! a 'is ca mers mai re)ede dec( cu Oli$er #i ca ie#i mai %ine/ Na r(s nimeni/ 5(nd san ors Gim)y #i Fanny ia s)us sa su)!ra )e mine cam lucra cu malaDoru/ Da ea ia 'is ui e e s! $e'i cum lucrea'!/ Au $ru s!l )!c!leasc! den (i A)rilie da ia )!c!li iel )e iei/ Gim)y sa ui a da # iam c!i su)!ra )e mine &inc! nui )lace c(nd oameni nu &ace cea 'is el o ca#i 1ro& Nemur/ Da a $!'u cum am lucra cu malaDoru #i sa sc!r)ina "n ca) #a 'is $!d da numi $ine s! cred/ A unci la c*ema )e Dl Donner #i mea 'is s! lucre' din nou s! $ad! #i Dl Donner/ :iera &ric! co s! &ie su)!ra #i s ri.! la mine a#a c! du)! ceam ermina am 'is dac! )o s! m!n orc la rea%a mea/ :am dus s! m! ur "n &a+! l(n.! ej.*ea/ Dl Donner sa ui a mul im) la mine/ A 'is re%ui s! &ie o .lum! den (i a)rilie a $oas r! cu mine/ Da c!rei )oan a/ Gim)y a 'is as ai ceam 'is #i eu c!i o .lum!/ Sa dus l(n.! ma#in! #i ia 'is lui Dl Donner nun+ele. nici eu da 5*arlie # ie s! lucre'e #i re%ui s! 'ic c! lucrea'! mai %ine ca Oli$er/ ;o+i sadunase l(n.! noi #i $or%eau des)re as a #i mam s)eria c! s! ui au la mine curios #i erau esci a+i/ Fran7 a 'is ie ce$a cu 5*arlie "n ul imu im)/ 0i Eoe 5ar) a 'is da # iu ce $rei s! 'ici/ Dl Donner ia rimis )e o+i la rea%a lor #i m! lua cu el "n &a+a )r!$!liei/ :ea 'is 5*arlie nu # iu cum ai &!cu da s! $ede cai "n$!+a ce$a cum re%uie/ <reau s! &i a en #i s! &aci cum )o+i mai %ine/ Ai un ser$ici nou #io s! iei cu 5 dolari mai mul / Am 'is c! numi re%ui un ser$ici nou &inc!mi )lace s! m! ur #i s! &ac cura #i s! duc mar&a #i s! &ac ce$a )en ru )rie eni da Dl Donner a 'is las!i )e )rie eni am ne$oie de ine "n locu !s a/ Numi )lace de oameni care nu $rea s! a$anse'e/ Am 'is cei as a s! a$anse'e/ Sa sc!r)ina "n ca) #i sa ui a la mine )es e oc*elari/ Nu e mai .(ndi la as a 5*arlie/ Deacum "ncolo lucre'i la malaDor/ As ai a$ansare/ A#a c!n loc s! duc )ac*e e #i s! s)!l oale a #i sarunc .unoiu sun omu dela malaDor/ As ai a$ansare/ :(ine am s!i s)un lu Dra Kinnian/ 5red co s! &ie mul+umi ! da nu # iu dece Fran7 #i Eoe sun &urio#i )e mine/ Am "n re%a e )e Fanny #i mea 'is c! s! nam rea%! cu )ro# i !ia/ A' ie 'iua )!c!leli )ro# ilor din a)rilie #i )!c!leala san ors con ra lor sau ie#i iei )ro# i "n locu !u/ Lam "n re%a )e Eoe carei .luma care san ors #i mea 'is du e de e"neac!/ 5red c!s su)!ra+i cam lucra cu ma#ina #i nau a$u 'iua li%er! cum au cre'u / As anseamn! oare c! sun mai de# e) / 2 a)rilie 3 Lam ermina )e Ro%inson 5rusoe/ <reau s! # iu cea mai &os cu iel da Dra Kinnian 'ice c! as ai o / DE 5E/ 8 a)rilie 3 Dra Kinnian 'ice c!n$!+ re)ede/ A ci i c( e$a din ra)oar ele mele de )ro.res #i sa ui a curios la mine/ Gice c!s o )ersoan! %ine #i co s! le ar! eu la o+i/ Am "n re%a e dece/ :ia 'is c! nu re%uie s!mi )ar! r!u dac! $!d c! nui oa ! lumea cumsecade a#a cum cred eu/ A 'is )en ru un om care Dumne'eu ia da a#a )u+in u ai &!cu mai mul dec( a (+ia oameni cu creer )e care nu lau &olosi nici oda !/

4am 'is c! o+i )rie eni mei sun oameni de# e)+i #i c!s %uni/ :! iu%esc #i nu meau &!cu nicioda ! nimic r!u/ A unci ia in ra ce$a "n oc*i #ia re%ui s! &u.! la oale a )en ru doamne/ 5(nd s ! eam "n clas! sio a# e) am m! .(ndeam c! Dra Kinnian eo doamn! dr!.u+! cum era #i mama mea/ 5red c! miaduc amin e c! mama mia 'is s! &iu %un #i )rie enos mereu cu oamenii/ 0i mia 'is s! ai mereu .rij! c! unii oameni nun+ele. #i )oa e s! cread! c!+i %a+i joc de ei/ As ami aduce amin e c(nd mama a re%ui s! )lece #i mau dus s! s au "n casa Dnei Leroy care era al! uri de noi/ :ama sa dus la s)i al/ ;a a a 'is c! nu era %olna$! sau ce$a da c! sa dus la s)i al s!mi aduc! o &e i+! sor! cu mine sau un &ra e mai mic/ J;o nu # iu cum se &ace as a/K Leam 'is c! $reau un &ra e mai mic s!m! joc cu el #i nu # iu dece miau adus o sor! da era dr!.u+! ca o )!)u#!/ Doar c! )l(n.ea o im)u/ Nu iam &!cu nicioda ! nimic r!u/ Au )uso "n run )! u+ "n camera lor #i lam au'i oda ! )e a a nu+i &ie &ric! 5*arlie nu iar &ace niciun r!u/ Era mic! #i ro' #i c( eoda ! +i)a a#a de are c! nu )u eam s! dorm/ 0i c(nd adormeam m! re'ea "n im)u no)+i/ Oda ! c(nd ei erau "n %uc! !rie #i eu eram "n )a am au'i o cum )l(n.ea/ :am dus so iau "n %ra+e ca so lini# esc cum &ace mama/ Da a unci a $eni mama care +i)a la mine #ia lua o #i mia ras una a#a are cam c!'u )e )a / :ia 'is s! nu e mai a in.i nicioda ! de ea/ O s!i &aci r!u/ Eun co)il mic/ Nu re%ui so a in.i/ Nam # iu a unci da cred acum c! se .(ndea co s!i &ac r!u co)ilului &inc! sun )rea )ros cas! # iu ce &ac/ As a man ris a mul &inc! nicioda ! na# &i &!cu r!u co)ila#ului/ 5(nd o s! m! duc la Dr S rauss o s!i s)un des)re as a/ > a)rilie 3 A'i, am "n$!+a , $ir.ula, as a e, o $ir.ul!, J,K o )au'!, cu, o codi+!/ Dra Kinnian, 'ice c!i, im)or an , &inc!, &ace ca scrisu, s! &ie, mai %un, a 'is, )o+i, s! )ier'i, mul+i %ani, dac! $ir.ula nui, la locu, )o ri$i , eu am, ce$a %ani, )e care, iam c(# i.a , la rea%!, #i caremi d!, #i &unda+ia, da nu, mul+i #i nu, $!d cum, o $ir.ul!, mar )u ea, aju a, s! nui )ierd, Da, 'ice ea, oa ! lumea, &olose# e $ir.ulele, a#a cam, s! le, &olosesc, #i eu,,,, F a)rilie 3 Nam &olosi %ine $ir.ulele/ Es e )unc ua+ia/ Dra Kinnian mia s)us s! m! ui la cu$in e "n dic+ionar ca s!n$!+ cum s! le scriu/ Am 'is ce deose%ire es e dac! "n orice ca' )o+i s! le ci e# i/ :ia 'is c!i o )ar e din educa+ia mea a#a c! deacum "ncolo am s! m! ui la oa e cu$in ele care nu sun si.ur cum s! le scriu/ Se )ierde mul im) dac! scrii a#a da cred co s!mi aduc amin e o mai mul e #i mai mul e/ A#a am )u u s! scriu %ine cu$(n ul )unc ua+ie/ A#ai scris "n dic+ionar/ Dra Kinnian 'ice c! #i )au'a e o )unc ua+ie #i c! sun mul e semne den$!+a / 4am 'is c! eu credeam c! oa e )au'ele re%uie s! &ie cu codi+e #i s! &ie $ir.ule/ Ea a 'is c! nu/ :ia 'is, re%uie, s! sc*im%iL semneleMN :ia ar! a L cumI, s! le sc*im%M #i-acumM )o , s! )un J oa eL &elurile de )unc ua+ie "n 3 scrisu, meuM Sun I mul e re.uli, de-n$!+a L da, le-adun )e oa e "n ca)u meu, An lucruL care, mi )lace, la Dra.! Dra KinnianN Ja#a re%uieM s! scrii, )en ru a&aceri Jdac! o s! &acM o da ! #i eu a&aceriLK es e c!, "miN eD)lic! o deauna dac! 3 o "n re%/ Es eI un .eniuM A# $reaL sIajun. de# e) 3 ca ea, 1unc ua+ia, es eL dis rac i$!M

C a)rilie 3 Sun un mare )ros M Nici m!car n-am "n+eles des)re cemi $or%ea/ Am ci i car ea de .rama ic! noa) ea recu ! #i acolo se eD)lic! o / Am $!'u c! era o acela#i lucru ce "ncerca Dra Kinnian s!mi s)un!, dar n-am "n+eles/ :-am re'i la mijlocul no)+ii #i oa e lucrurile s-au aranja "n min ea mea/ Dra Kinnian a 'is c! rea%a cu ele$i'orul, c*iar "nain e s! adorm #i "n im)ul no)+ii, m-a aju a mul / A 'is c! am a ins un )la ou/ Es e ce$a ca un loc mai "n ins "n $(r&ul unui deal/ Du)! ce-am "n+eles cum es e )unc ua+ia, am ci i oa e ra)oar ele mele de )ro.res $ec*i dela "nce)u / :!i %!ie e, ce .re#eli a$eam la scrisul cu$in elor #i la )unc ua+ieM 4-am s)us domn#oarei c! ar re%ui s! iau oa e )a.inile #i s! corec e' .re#elile, dar mi-a 'is, INu, 5*arlie, 1ro&esorul Nemur $rea s! r!m(n! a#a cum sun / De-as a e-a l!sa s! le )!s re'i du)! ce-au &os &o o.ra&ia e 3 ca s! $e'i cum ai )ro.resa / :er.i re)ede, 5*arlie/I As a m-a &!cu s! m! sim %ine/ Du)! lec+ie m-am dus jos #i m-am juca cu Al.ernon/ Nu mai &acem "n receri/ 1H a)rilie 3 Sun %olna$/ Nu a#a ca s! mer. la doc or, dar sim ce$a .ol "n )ie) , ca du)! o lo$i ur! #i o oda ! ca un &el de arsur!/ N-a# &i scris des)re as a, dar cred c! re%uie s! scriu, )en ru c! es e im)or an / A'i es e )rima 'i c(nd am li)si dela lucru "n r-adins/ Seara recu ! Eoe 5ar) #i Fran7 Reilly m-au in$i a la o )e recere/ Erau mul e &e e #i Gim)y era acolo #i Ernie/ :i-am adus amin e ce r!u mi-a &os ul ima oar! c(nd am %!u )rea mul #i i-am s)us lui Eoe c! nu $reau s! %eau nimic/ :i-a da s! %eau doar 5oca 5ola/ A$ea un .us ciuda dar am cre'u c!-i un .us r!u "n .ura mea/ Ne-am dis ra %ine la "nce)u / IDansea'! cu EllenI, a 'is Eoe/ IO s! e "n$e+e )a#ii/I A unci i-a &!cu semn cu oc*iul/ Ea a 'is, IDe ce nu-l l!sa+i "n )aceLI El m-a %! u )e s)a e/ I@s a-i 5*arlie Gordon, )rie enul meu/ Nu-i oricine 3 a &os a$ansa s! lucre'e la ma#ina care &r!m(n ! alua ul/ ?iam ceru numai s! danse'i cu el #i s!-l &aci s! se sim ! %ine/ 5e-i r!u cu as aLI :-a "m)ins a)roa)e de ea/ A#a c! a dansa cu mine/ Am c!'u de rei ori #i nu "n+ele.eam de ce, )en ru c! nu dansa nimeni a&ar! de Ellen #i cu mine/ 0i de &iecare da ! m-am "m)iedica de )iciorul unuia din re ei/ S ! eau o+i "n cerc #i ne )ri$eau #i r(deau de cum &!ceam )a#ii/ R(deau mai are de c( e ori c!deam #i r(deam #i eu c! era &oar e cara.*ios/ Dar c(nd s-a "n (m)la ul ima da ! n-am mai r(s/ :-am ridica #i Eoe m-a r(n i iar )e jos/ A unci l-am $!'u cum se ui a la mine #i-am sim+i ce$a ciuda la s omac/ I9!ia u !s a-i o %om%oan!I, a 'is una din &e e/ ;oa ! lumea r(dea/ IAi a$u dre) a e, Fran7I, 'icea Ellen/ IE un s)ec acol de unu sin.ur/I Du)! aia mi-a 'isN I5*arlie, ia o &ruc !/I :i-a da un m!r, dar c(nd am mu#ca din el, era de )!c!leal!/ A unci Fran7 a "nce)u s! r(d! #i-a 'isN I<-am s)us eu c! o s!-l m!n(nce/ 1o+i s! cre'i c!-i a#a )ros ca s! m!n(nce &ruc e de cear!LI Eoe a 'isN IN-am r(s a ( a dec(nd l-am rimis du)! col+ s! $ad! dac! )lou! "n noa) ea aia c(nd a c!'u "n #an+ la =alloran/I A unci mi-a $eni "n min e ce$a de c(nd eram mic #i m! l!sau co)iii din car ier s! m! joc cu ei de-a $-a+i ascunselea #i eu re%uia s!-i cau #i s!-i .!sesc/ Du)! ce num!ram )(n! la 'ece, )e de.e e, "nc! o da ! #i "nc! o da ! )lecam s!-i cau dar nu-i .!seam )(n! se &!cea &ri. #i

"n uneric #i m! "n orceam acas!/ Dar nu-i .!seam nicioda ! #i nu # iam de ce/ 5e-a 'is Fran7 mi-a adus amin e/ Era o acela#i lucru care se "n (m)lase la =alloran/ 0i as a era ce &!ceau Eoe #i ceilal+i, "#i %! eau joc de mine/ 0i co)iii care jucau de-a $-a+i ascunselea m! )!c!leau #i-#i %! eau joc de mine/ Oamenii dela )e recere erau o cea ! de &e+e "n r-o cea+! #i se ui au la mine #i r(deau de mine/ IAi a+i-$! la el/ E ro#u la &a+!/I IS-a "nro#i / 5*arlie s-a "nro#i la &a+!/I I=ei, Ellen, ce i-ai &!cu lui 5*arlieL Nu l-am $!'u )(n! acum "n &elul !s a/I I:!i %!ie e, e si.ur c! Ellen l-a eDci a /I Nu # iam ce s! mai &ac/ Sim+eam ce$a ciuda du)! ce se &recase de mine/ ;o+i r(deau de mine #i deoda ! am sim+i c! eram de'%r!ca "n )ielea .oal!/ <roiam s! m! ascund s! nu m! $ad!/ Am &u.i din a)ar amen / Era o cas! mare cu mul e a)ar amen e #i mul e *oluri #i nu )u eam .!si sc!rile/ Ai asem de ascensor/ Du)! un im) am .!si sc!rile #i am &u.i a&ar! )e s rad! #i am mers mul )(n! am ajuns la camera mea/ Nu am # iu )(n! a unci c! Eoe #i Fran7 #i ceilal+i $roiau s! &iu cu ei numai ca s! r(d! de mine/ Acum # iu ce "n+ele.eau ei c(nd 'iceau Is! sco+i una ca 5*arlie GordonI/ :i-e ru#ine/ 0i al ce$a/ Am $isa -o )e &a a aia Ellen cum dansa #i se &reca de mine #i c(nd m-am re'i cearcea&ul era umed #i murdar/ 12 a)rilie 3 Nici a'i nu m-am dus la %ru !rie/ 4-am s)us dnei Flynn, )ro)rie !reasa mea, s!-l cau e )e dl Donner #i s!-i s)un! c! sun %olna$/ "n ul imul im), dna Flynn se ui ! la mine ca #i cum i-ar &i &ric! de mine/ 5red c! es e %ine c! mi-am da seama c! oa ! lumea r(de de mine/ :-am .(ndi mul la as a/ Es e )en ruc! sun a#a de )ros #i nici nu-mi dau seama c! &ac ce$a ca un )ros / Lumea crede c!-i ce$a de r(s c(nd un om )ros nu )oa e s! &ac! ce &ac ceilal+i/ Bn orice ca', acum # iu c! m! &ac mai de# e) "n &iecare 'i/ 5unosc )unc ua+ia #i scriu corec cu$in ele, "mi )lace s! cau cu$in ele .rele "n dic+ionar #i-mi aduc amin e de ele/ Bncerc s! scriu aces e ra)oar e de )ro.res cu mare .rij! dar es e .reu/ Acum ci esc mul #i dra Kinnian s)une c! ci esc &oar e re)ede/ 0i c*iar "n+ele. mul e din lucrurile )e care le ci esc #i-mi r!m(n "n min e/ Aneori )o s! "nc*id oc*ii #i s! m! .(ndesc la o )a.in! #i o ul se "n oarce la mine ca o &o o.ra&ie/ Dar "mi $in "n ca) #i al e lucruri/ 5( eoda ! "nc*id oc*ii #i $!d clar un a%lou/ A'i-diminea+!, du)! ce m-am re'i , s ! eam culca "n )a cu oc*ii desc*i#i/ Era ca #i cum se desc*idea o .aur! mare "n )ere+ii min+ii mele #i )u eam s! )!#esc )rin ea/ 5red c! e &oar e demul /// demul c(nd am "nce)u s! lucre' la %ru !ria DonnerOs/ <!d s rada )e care-i %ru !ria/ La "nce)u e o ul%ureal! #i a)oi a)ar unele lucruri a ( de reale "nc( sun c*iar aici "n &a+a mea, dar al e lucruri r!m(n ul%uri, #i nu mai sun si.ur/// An omule+ cu un c!rucior de co)il rans&orma "n r-un c!ru+ cu un .r! ar de c!r%uni, #i mirosul de cas ane )r!ji e, #i '!)ad! )e jos/ An (n!r sl!%!no., cu oc*i mari #i o )ri$ire s)eria !, se ui ! la &irma )r!$!liei/ 5e scrie )e &irm!L Li ere nedeslu#i e, ce$a care n-are sens/ Acum # iu c! )e &irm! es e scris 9RA;@R4A DONNEROS, dar dac! )ri$esc "na)oi "n memoria mea la &irma aceea nu )o s! ci esc $or%ele cu oc*ii lui/ Nimic din o ce-i scris n-are sens/ 5red c! (n!rul cu )ri$irea s)eria ! sun eu/ Lumini s r!luci oare de neon/ 1omi de 5r!ciun #i ne.us ori am%ulan+i )e ro uar/ Lume "n&o&oli ! "n )al oane cu .ulere ridica e #i cu &ulare "n jurul .( urilor/ Dar el nu are m!nu#i/ Are m(inile reci #i las! )e jos o le.! ur! mare de saci din *(r ie maro/ S-a o)ri s! $ad! micile juc!rii

mecanice "n care ne.us orul am%ulan r!suce# e o c*ei+! 3 ursule+ul care &ace um%e, c!+elul care sare, &oca cu min.ea care i se "n$(r e# e )e nas/ ;um%e, sal uri, min.i/ Dac! ar a$ea oa e juc!riile as ea ar &i omul cel mai &erici din lume/ <rea s!-l "n re%e )e ne.us orul am%ulan ro#u la &a+!, cu de.e ele care ies din m!nu#ile maro de %um%ac, dac! ar )u ea s!-l ia "n m(n! )en ru o cli)! )e ursule+ul care &ace um%e, dar "i es e &ric!/ Ridic! de )e ro uar le.! ura de saci de *(r ie #i-o sal ! )e um!r/ E sl!%!no. dar a c!)! a )u ere du)! a (+ia ani de c!ra .reu !+i/ I5*arlieM 5*arliel/// ca) de .(sc!MI 5o)iii &ac roa ! "n jurul lui #i-l *!r+uiesc ca ni# e c!+elu#i care se dau la )icioarele lui/ 5*arlie le '(m%e# e/ Ar $rea s!-#i lase le.! ura #i s! se joace cu ei, dar c(nd se .(nde# e la as a i se s r(n.e s)inarea #i se sim e ca a unci c(nd %!ie+ii mai mari arunc! "n el cu o &elul de lucruri/ <enind s)re %ru !rie $ede c(+i$a %!ie+i "n in rarea unui .an. "n unecos/ I4a ui e, $ine 5*arlieMI I=ei, 5*arlie, ce duci "n s)a eL <rei s! ra.i cu 'arurileLI I<inO aici/ Nu-+i &acem nimic/I Es e ce$a cu in rarea "n .an.ul "n unecos #i cu r(se ele, care-l &ace s! sim ! din nou c! i se s r(n.e s)inarea/ Bncearc! s! a&le ce es e, dar o ce-#i )oa e amin i es e ra*a ul #i urina lor de sus )(n! jos )e "m%r!c!min ea lui, #i Anc*iul =erman r!cnind c(nd a ajuns acas! )lin de s)urc!ciune, #i cum a ie#i Anc*iul =erman cu ciocanul "n m(n! s! .!seasc! %!ie+ii care i-au &!cu as a/ 5*arlie ocole# e %!ie+ii care r(d "n .an., sca)! le.! ura )e jos/ O ridic! din nou #i o ia la &u.! )(n! la %ru !rie/ IDe ce-ai "n (r'ia a ( a, 5*arlieLI s ri.! Gim)y de la u#a din dos a %ru !riei/ 5*arlie "#i croie# e drum )rin u#ile %a an e s)re "nc!)erile din &undul %ru !riei #i las! le.! ura )e unul din ra& uri/ Se rea'em! de )ere e %!.(ndu-#i m(inile "n %u'unare/ Ar &i $ru s! ai%! cu el mori#ca/ Bi )lace aici "n s)a ele %ru !riei unde )odeaua es e al%! de &!in! 3 mai al%! dec( )ere+ii #i a$anul m(nji+i de &unin.ine/ ;!l)ile .roase ale %ocancilor lui sun "ncrus a e cu al% #i es e al% "n cus! uri #i "n .!urile )en ru #ire uri #i su% un.*ii #i "n )ielea cr!)a ! de )e m(ini/ Se des inde aici 3 s (nd )e $ine s)rijini de )ere e 3 cu ca)ul da )e s)a e "n a#a &el "nc( #a)ca de %ase%all marca ! cu D "i $ine )es e oc*i/ Bi )lace mirosul &!inii, al alua ului dulce, al )(inii coa) e #i al co'onacului #i al cornurilor/ 5u) orul )(r(ie #i-l ra.e la somn/ Dulce/// c!ldur!/// somn/// Deoda !, c!'! ur!, &r(n.ere, ca)ul lo$i de )ere e/ 5ine$a i-a secera )icioarele de su% el/ As a-i o ce-mi amin esc/ <!d &oar e clar cum a &os , dar nu # iu de ce s-a "n (m)la / Es e o a#a cum era c(nd mer.eam la cinema/ 5(nd $edeam )en ru )rima oar! un &ilm nu "n+ele.eam nimic )en ru c! o ul mer.ea )rea re)ede, dar du)! ce $edeam &ilmul de rei sau )a ru ori "n+ele.eam o ce s)uneau/ ;re%uie s!-l "n re% )e dr S rauss ce es e cu as a/ 18 a)rilie 3 Dr S rauss 'ice c! es e im)or an s! m! .(ndesc la amin iri ca cele de ieri #i s! le scriu )e *(r ie/ 0i c(nd $in la ca%ine ul lui )u em s! $or%im des)re ele/ Dr S rauss es e un )si*ia ru #i un neuroc*irur./ Nu # iam as a/ 5redeam c! es e doar un doc or o%i#nui / Dar c(nd m-am dus la ca%ine ul lui a'i-diminea+! mi-a s)us c( es e de im)or an )en ru mine

s! # iu cum sun eu ca s! )o s! "n+ele. care sun )ro%lemele mele/ Am s)us c! nu am )ro%leme/ A r(s #i a)oi s-a ridica din scaun #i s-a dus la &ereas r!/ I5u c( de$ii mai in eli.en cu a ( o s! ai mai mul e )ro%leme, 5*arlie/ 5re# erea a in elec ual! $a de)!#i cre# erea a a&ec i$!/ 0i cred c! o s!-+i dai seama c! )e m!sur! ce )ro.rese'i $or &i mul e lucruri des)re care $ei $rea s! $or%e# i cu mine/ <reau s!-+i aduci amin e c! aici es e locul unde re%uie s! $ii c(nd ai ne$oie de aju or/I ;o nu # iu "nc! des)re ce es e $or%a, dar mi-a s)us c!, de#i nu "n+ele. $isurile sau amin irile mele sau de ce ele sun a#a cum sun , mai (r'iu se $or le.a "n re ele #i am s! a&lu mai mul des)re mine/ A 'is c! cel mai im)or an lucru es e s! desco)!r ce s)un oamenii din amin irile mele/ Es e $or%a des)re mine c(nd eram un %!ia #i re%uie s!-mi aduc amin e ce s-a "n (m)la / Nu # iam nimic )(n! acum des)re lucrurile as ea/ Bn+ele. c! dac! o s! de$in des ul de in eli.en am s! )rice) oa e cu$in ele din min ea mea #i am s! # iu des)re %!ie+ii din .an., #i des)re Anc*iul =erman #i )!rin+ii mei/ Dar ce $rea el s! s)un! es e c! a unci nu o s!-mi )lac! ce a&lu #i o s! m! "m%oln!$esc la min e/ A#a c! acum re%uie s! $in la ca%ine ul lui de dou! ori )e s!) (m(n! ca s! $or%im des)re lucrurile care m! nec!jesc/ S !m acolo #i eu $or%esc, #i dr S rauss ascul !/ Se nume# e era)ie, #i as a "nseamn! c! dac! $or%esc des)re lucruri o s! m! sim mai %ine/ 4-am s)us c! unul din lucrurile care m! nec!je# e es e rea%a cu &emeile/ 5um a &os c(nd am dansa cu &a a aia Ellen #i am &os &oar e ul%ura / A#a c! am $or%i des)re as a, #i c(nd $or%eam am sim+i ce$a ciuda , o rans)ira+ie rece #i un %('(i "n ca) #i mi-a $eni s! $!rs/ 1oa e &iindc! am cre'u o deauna c! es e r!u #i murdar s! $or%e# i des)re a#a ce$a/ Dar dr S rauss mi-a s)us c! ce mi s-a "n (m)la du)! )e recere a &os un $is umed #i c! e un lucru na ural care se "n (m)l! la %!ie+i/ Deci c*iar dac! de$in in eli.en #i "n$!+ o mul+ime de lucruri noi, el crede c! sun "nc! un %!ia c(nd e $or%a de &emei/ Es e o rea%! "ncurca !, dar am s! desco)!r o ul des)re $ia+a mea/ 15 a)rilie 3 5i esc mul "n 'ilele as ea #i a)roa)e o ul "mi r!m(ne "n min e/ Dra Kinnian 'ice c!, "n a&ar! de is orie, .eo.ra&ie #i ari me ic!, ar re%ui s! "nce) s! "n$!+ lim%i s r!ine/ 1ro&/ Nemur mi-a mai da c( e$a case e s! mear.! "n im)ul c(nd dorm/ Bnc! nu # iu cum lucrea'! min ea con# ien ! #i incon# ien !, dar dr S rauss s)une s! n-am .rij! deocamda !/ :i-a ceru s! )romi c!, dac! $oi "nce)e s! "n$!+ su%iec ele )en ru cole.iu )es e $reo dou! s!) !m(ni, n-am s! ci esc c!r+i des)re )si*olo.ie 3 adic! )(n! nu-mi d! $oie/ Gice c! o s! m! "ncurce #i o s! m! &ac! s! m! .(ndesc la eorii )si*olo.ice "n loc s! am )ro)riile mele idei #i sen imen e/ Dar )o s! ci esc romane/ S!) !m(na as a am ci i Marele Gatsby, O tragedie american #i Privete, nger, ctre cas/ N-am # iu nicioda ! c! %!r%a+ii #i &emeile &ac asemenea lucruri/ 1> a)rilie 3 :! sim mul mai %ine a'i, dar "nc! mai sun su)!ra c! a ( a $reme oamenii au r(s #i #i-au %! u joc de mine/ 5(nd o s! de$in a#a de in eli.en cum 'ice )ro&/ Nemur, cu mai mul dec( de dou! ori 4/ P/-ul meu de FH, )oa e c! arunci oamenii or s! m! )lac! #i or s! &ie )rie enii mei/ De &a) nu sun )rea si.ur ce es e 4/ P/ 1ro&/ Nemur a 'is c! es e ce$a care m!soar! c( e# i de in eli.en 3 ca un c(n ar care m!soar! 7ilo.rame "n r-o )r!$!lie/ Dr S rauss a a$u "ns! o mare discu+ie cu el #i a

'is c! 4/ P/ nu es e deloc ce$a care c(n !res e in eli.en+a/ A 'is c! 4/ P/ ara ! c( ! in eli.en+! )o+i s! ca)e+i, a#a ca numerele care sun )e )ar ea din a&ar! a unei c!ni cu care se m!soar! lic*idele/ ;re%uie s! um)li cana cu ce$a ca s! )o+i m!sura/ 5(nd l-am "n re%a )e 9ur Seldon, cu care dau es ele de in eli.en+! #i care lucrea'! cu Al.ernon, mi-a s)us ca unii ar 'ice c! nici unul din ei nu are dre) a e #i c!, du)! cum a ci i el, 4/ P/ m!soar! mai mul e lucruri di&eri e "n re care sun #i lucrurile )e care le-ai "n$!+a deja #i c! de &a) nu es e deloc un es %un de in eli.en+!/ A#a c! nici acum nu # iu ce es e 4/ P/ #i &iecare 'ice c! es e al ce$a/ Al meu es e acum cam de o su !, #i cur(nd $a ajun.e la )es e o su ! cinci'eci, dar cred c! "nc! re%uie s! mai oarne "n mine ce$a su%s an+!/ N-am $ru s! le s)un nimic, dar nu "n+ele. cum )o+i s! # ii c( es e din ce$a care nu # ii ce es e #i nici unde es e/ 1ro&/ Nemur s)une c! )oim(ine re%uie s! dau un ;es Rorsc*ac*/ :! "n re% ce es e as a/ 1F a)rilie 3 Am a$u un co#mar a'i-noa) e, #i "n diminea+a as a, du)! ce m-am re'i , am &!cu ce m-a "n$!+a dr S rauss s! &ac c(nd "mi aduc amin e de $isurile mele/ S! m! .(ndesc la $is #i s! las .(ndurile s! r! !ceasc! )(n!-mi $in al e lucruri "n min e/ O +in a#a )(n! c(nd nu mai a)are nimic/ Dr S rauss 'ice c! as a "nseamn! c! am ajuns la un )unc unde su%con# ien ul meu "ncearc! s! %loc*e'e con# ien ul ca s! nu-#i aduc! amin e/ Es e un 'id ridica "n re )re'en #i recu / Aneori 'idul re'is !, al eori se d!r(m! #i )o s!-mi aduc amin e ce es e "n s)a ele lui/ 5a a'i-diminea+!/ <isul era des)re dra Kinnian care ci ea ra)oar ele mele de )ro.res/ Bn $is m! a#e' ca s! scriu, dar nu mai )o s! scriu sau s! ci esc/ S-a ermina / :! s)erii #i-l ro. )e Gim)y de la %ru !rie s! scrie )en ru mine/ Dar c(nd ci e# e ra)or ul, dra Kinnian se su)!r! r!u #i ru)e &oile )en ru c! sun scrise )e ele cu$in e murdare/ 5(nd ajun. acas! sun a# e) a de )ro&/ Nemur #i dr S rauss, care m! iau la %! aie )en ru c! am scris cu$in e murdare "n ra)or ul de )ro.res/ Du)! ce )leac! ei, ridic de )e jos )a.inile ru) e, "ns! ele se rans&orm! "n scrisori de amor cu #nur )e mar.ini #i )! a e )es e o cu s(n.e/ A &os un $is .roa'nic, dar m-am da jos din )a #i am scris o ul, du)! care am "nce)u s! &ac asocia+ie li%er!/ 9ru !rie/// co) ul )(inii/// cine$a m! lo$e# e cu )icioarele/// cad jos/// s(n.e )es e o /// scriere/// un creion mare )e o scrisoare de amor ro#ie/// o inimioar! de aur/// un medalion/// un l!n+i#or/// o ul aco)eri de s(n.e/// #i el r(de de mine/// L!n+i#orul es e de la un medalion/// care se ro e# e/// soarele se re&lec ! din el "n oc*ii mei/ 0i-mi )lace s!-l $!d cum se ro e# e/// s! m! ui la l!n+i#or/// se &ace m!nunc*i #i se des&ace #i sal ! #i se r!suce# e/// #i o &e i+! se ui ! la mine/ Numele ei es e dra Kin 3 $reau s! 'ic =arrie / I=arrie /// =arrie /// o+i o iu%im )e =arrie /I Du)! aceea nu mai e nimic/ Es e din nou un .ol/ Dra Kinnian ci ind ra)oar ele mele de )ro.res )es e um!rul meu/ A)oi sun em la 5en rul )en ru Adul+i Bn (r'ia+i, #i ea ci e# e )es e um!rul meu "n im) ce scriu eD)unerile com)unerile mele/ 0coala se sc*im%! "n 0coala 12 #i am uns)re'ece ani #i dra Kinnian are #i ea uns)re'ece ani, dar acum nu mai es e dra Kinnian/ Es e o &e i+! cu .ro)i e "n o%raji #i cu %ucle lun.i #i se nume# e =arrie / ;o+i o iu%im )e =arrie / Es e 'iua de S&/ <alen in/

:i-amin esc/// :i-amin esc ce s-a "n (m)la la 0coala 12 #i de ce au re%ui s!-mi sc*im%e #coala #i s! m! rimi ! la 0coala 666/ =arrie a &os cau'a/ Bl $!d )e 5*arlie 3 de uns)re'ece ani/ Are un mic medalion de culoarea aurului )e care l-a .!si )e s rad!/ Nu are l!n+i#or, dar "l +ine )e o s&oricic!, #i-i )lace s!-l &ac! s! se ro easc! re)ede ca s! "ncol!ceasc! s&oara #i a)oi s! se ui e cum se descol!ce# e "n$(r ind medalionul care-i rimi e lic!rul soarelui "n oc*i/ Aneori, c(nd co)iii se joac! cu min.ea, "l las! )e el s! s ea la mijloc #i "ncearc! #i el s! )rind! min.ea "nain e ca s-o )rind! al ul/ Bi )lace s! s ea la mijloc 3 c*iar dac! nu )rinde min.ea nicioda ! 3 #i oda !, c(nd =ymie Ro * a l!sa din .re#eal! s! cad! min.ea #i a a)uca -o el, o nu lau l!sa s! reac! la arunca #i a re%ui s! reac! din nou la mijloc/ 5(nd rece =arrie , %!ie+ii o)resc jocul #i se ui ! la ea/ ;o+i %!ie+ii sun "ndr!.os i+i de =arrie / 5(nd mi#c! din ca) %uclele ei sal ! "n sus #i "n jos, #i are #i .ro)i+e "n o%raji/ 5*arlie nu # ie de ce &ac a ( a ca' de o &a ! #i de ce $or mereu s!-i $or%easc! Jel ar )re&era s! joace min.ea sau +urca dec( s!-i $or%easc! unei &e eK, dar o+i %!ie+ii sun "ndr!.os i+i de =arrie a#a c! o iu%e# e #i el/ Ea nu-l s(c(ie nicioda ! ca o+i ceilal+i co)ii, #i el &ace o &elul de &i.uri )en ru ea/ Am%l! )e )u)i re c(nd "n$!+! orul nu-i acolo/ Arunc! .umele de # ers )e &ereas r!, m('.!le# e a%la #i )ere+ii/ 0i de &iecare da ! =arrie c*ico e# e #i s ri.!, IAi e la 5*arlie/ Nu-i a#a c!-i nos imL 5( e de )ros MI Es e 'iua de S&/ <alen in #i %!ie+ii $or%esc des)re &elici !rile )en ru =arrie , a#a c! 5*arlie 'ice #i el, Iam s!-i dau #i io o &elci are de S&/ <alen inI/ 9!ie+ii r(d #i 9arry 'ice, Ide unde s! &aci u ros de &elici areLI IAm s!-i dau una &rumoas!/ O s! $ede+i/I Dar nu are %ani de &elici are, a#a c! o s!-i dea medalionul lui care are &orm! de inim!, ca &elici !rile care se $!d "n $i rinele ma.a'inelor/ Bn seara aceea ia &oi+! de m! ase din scrinul maic!-sii #i durea'! mul )(n! &ace un )ac*e+el le.a cu )an.lic! ro#ie/ A doua 'i "l duce la #coal! #i "n im)ul )au'ei de mas! "l roa.! )e =ymie Ro * s! scrie ce$a )e )ac*e+el/ Bi s)une lui =ymie s! scrieN IDra.! =arrie , eu cred c! e# i cea mai &rumoas! &a ! din oa ! lumea, "mi )laci &oar e mul #i e iu%esc/ <reau s! &ii u <alen ina mea/ 1rie enul !u, 5*arlie Gordon/I =ymie scrie "n.riji cu li ere mari )e *(r ie, #i r(de o im)ul #i-i s)une lui 5*arlieN I9!ie e, as a o s-o dea .a a/ A# ea) ! )(n! o $edea/I 5*arlie e cam s)eria , dar dore# e s!-i dea medalionul &e ei, a#a c! o urm!re# e c(nd )leac! s)re cas! de la #coal! #i )(n! in r! "n cas!/ A unci se s recoar! "n *ol #i a.a+! )ac*e ul de m(nerul u#ii )e din!un ru/ A)as! soneria de dou! ori #i ra$ersea'! s rada "n &u.! ca s! se ascund! du)! un )om/ 5(nd co%oar!, =arrie se ui ! ca s! $ad! cine a suna / A unci $ede )ac*e ul, "l ia #i urc! sc!rile/ 5*arlie se "n oarce acas! #i ia o )alm! &iindc! a um%la "n scrinul maic!-sii #i a lua *(r ia de m! ase #i )an.lica &!r! s! s)un!/ Dar nu-i )as!/ :(ine =arrie $a )ur a medalionul #i $a s)une u uror %!ie+ilor c!-l are de la el/ A unci s! $ad! eiM A doua 'i alear.! o drumul )(n! la #coal!, dar ajun.e )rea de$reme, =arrie n-a $eni "nc! #i el e ner!%d! or/ Dar c(nd a)are, =arrie nici nu se ui ! la el/ Nu )oar ! medalionul/ 0i )are su)!ra !/ Face o &elul de n!'%( ii c(nd nu se ui ! s)re el dna Eanson/ Se s r(m%!/ R(de cu '.omo / Se ridic! din %anc! #i-#i mi#c! &undul "n r-o )ar e #i "n r-al a/ 5*iar #i a'$(rle cu o %uca ! de cre ! "n =arold/ Dar

=arrie nu se ui ! la el nici m!car o da !/ 1oa e c-a ui a / 1oa e c! o s!-l )oar e m(ine/ ;rece )e coridor, dar c(nd se duce la ea ca s-o "n re%e se s recoar! )e l(n.! el &!r! o $or%!/ Eos, "n cur ea #colii, "l a# ea) ! cei doi &ra+i mai mari ai ei/ Gus "i d! un %r(nci/ I:! nenoroci ule, u ai scris )orc!ria as a sor!miiLI 5*arlie s)une c! n-a scris nici o )orc!rie/ I4-am da doar o $alen in!/I Oscar, care a juca "n ec*i)a de &o %al a #colii "nain e de a ermina liceul, "l a)uc! de c!ma#! #i-i smul.e doi nas uri/ IS-o la#i "n )ace )e sor!-mea, de.enera ule/ 0i oricum n-ai ce c!u a "n #coala as a/I Bl "m)in.e )e 5*arlie s)re Gus care-l a)uc! de %ere.a !/ 5*arlie se s)erie #i "nce)e s! )l(n.!/ A unci "nce) s!-l lo$easc!/ Oscar "i d! un )umn "n nas, #i Gus "l r(n e# e jos #i-i d! cu )iciorul "n coas e #i a)oi am(ndoi "i car! )icioare, c(nd unul c(nd al ul, #i unii co)ii din cur e 3 )rie enii lui 5*arlie 3 $in &u.a '%ier(nd #i %! (nd din )almeN I9! aieM 9! aieM Bl %a )e 5*arlieMI =ainele-i sun s&(#ia e #i-i cur.e s(n.e din nas, #i are un din e ru) , #i du)! ce )leac! Gus #i Oscar se a#a'! )e ro uar #i )l(n.e/ S(n.ele are un .us acri#or/ 5eilal+i co)ii r(d #i s ri.!N I5*arlie a lua o mam! de %! aieM 5*arlie a lua o mam! de %! aieMI A unci $ine dl Wa.ner, unul din "n.riji orii #colii, #i-i .one# e/ Bl duce )e 5*arlie "n oale a %!ie+ilor #i-i s)une s! se s)ele de s(n.e #i de murd!rie )e &a+! #i )e m(ini "nain e de a se "n oarce acas!/// 1esemne c! eram are )ros !nac s! cred ce-mi s)unea lumea/ Nu re%uia s! am "ncredere "n =ymie #i nici "n al cine$a/ Nu mi-am adus amin e nicioda ! )(n! acum de lucrurile as ea, dar mi-au $eni "n min e du)! ce m-am .(ndi la $is/ Es e ce$a "n le.! ur! cu sen'a+ia )e care o am c(nd dra Kinnian ci e# e ra)oar ele mele de )ro.res/ Bn orice ca', sun mul+umi c! acum nu mai re%uie s! m! ro. de nimeni ca s! scrie "n locul meu/ Acum )o s! &ac as a sin.ur/ 5*iar acum mi-am da seama de ce$aN =arrie nu mi-a da nicioda ! "na)oi medalionul/ 1C a)rilie 3 Am a&la ce-i cu Rorsc*ac*/ Es e es ul cu )e ele de cerneal!, cel )e care l-am da "nain e de o)era+ie/ 5um am a&la des)re ce-i $or%a mi s-a &!cu &ric!/ 0 iam c! 9ur o s!-mi cear! s! .!sesc )o'ele #i # iam c! n-o s! &iu "n s are/ :! .(ndeam c! )o+i a&la o u#i "n run &el ce )o'e sun ascunse acolo/ 1oa e c! nici nu erau acolo )o'e/ 1oa e c! era doar un ruc ca s! $ad! dac! sun de ajuns de )ros ca s! cau ce$a care nici nu eDis a acolo/ La .(ndul !s a m-am cam su)!ra )e el/ IE-n re.ul!, 5*arlieI, a 'is, Iai $!'u deja car oanele as ea, +i-aduci amin eLI ISi.ur c!-mi aduc amin e/I Du)! &elul cum am s)us as a #i-a da seama c! eram su)!ra #i s-a ui a la mine mira / IE ce$a ce nu-i "n re.ul!, 5*arlieLI INu, nu-i nimic/ 1e ele as ea de cerneal! m-au indis)us/I A '(m%i #i a cl! ina din ca)/ INu-i nimic "n as a care s! e indis)un!/ Es e doar unul din es ele s andardi'a e de )ersonali a e/ <reau s! e ui+i la car onul !s a/ 5e-ar )u ea &i aiciL 5e $e'i )e car onL Oamenii $!d o &elul de lucruri "n )e ele as ea de cerneal!/ S)une-mi ce ar )u ea &i ele )en ru ine 3 la ce e .(nde# i c(nd le $e'i/I

Eram ul%ura / :-am ui a la car on #i a)oi la el/ Nu era deloc ce ma# &i a# e) a s! s)un!/ I<rei s! 'ici c! "n )e ele as ea de cerneal! nu sun ascunse )o'eLI 9ur s-a "ncrun a #i #i-a scos oc*elarii/ I5eLI I1o'eM Ascunse "n )e ele as eaM Da a recu ! mi-ai s)us c! ori#icine )oa e s! le $ad! #i c! $rei ca s! le .!sesc #i eu/I INu, 5*arlie/ N-a# &i )u u s! s)un a#a ce$a/I :-am r!s i la elN I5e $rei s! s)uiLI Frica de )e ele de cerneal! m! &!cea s! &iu su)!ra #i )e mine, #i )e 9ur / IAs a-i ce mi-ai s)us/ Dac! e# i des ul de de# e) ca s! mer.i la cole.iu nu "nseamn! c! re%uie s!-+i %a+i joc de mine/ :-am s! ura s! r(d! o+i de mine/I Nu-mi aduc amin e s! &i &os $reoda ! a ( de su)!ra / Nu cred c! de &a) eram su)!ra c*iar )e 9ur , dar deoda ! o ul a eD)loda / Am arunca car oanele Rorsc*ac* )e mas! #i am ie#i din camer!/ 1ro&esorul Nemur recea )rin *ol #i, c(nd m-a $!'u c! rec "n &u.! )e l(n.! el &!r! s!-i s)un %un! 'iua, #i-a da seama c! ce$a nu era cum re%uie/ El #i 9ur m-au ajuns din urm! c(nd d!deam s! iau li& ul ca s! co%or/ I5*arlieI, a 'is Nemur a)uc(ndu-m! de %ra+/ IS ai o cli)!/ 5e se "n (m)l!LI :i-am eli%era %ra+ul #i i-am &!cu semn cu ca)ul s)re 9ur / I:-am s! ura s!-#i %a ! lumea joc de mine/ As a-i o / 1oa e c! "nain e nu-mi d!deam seama, dar acum $!d ce es e, #i nu-mi )lace/I INimeni nu-#i %a e joc de ine aici, 5*arlieI, a 'is Nemur/ I0i rea%a cu )e ele de cerneal!L Da a recu ! 9ur mi-a s)us c! erau )o'e "n cerneal! 3 c! oa ! lumea )oa e s! le $ad!, #i eu ///I IAscul !, 5*arlie, ai $rea s! au'i eDac $or%ele lui 9ur #i r!s)unsurile aleL A$em o %and! "nre.is ra ! de la #edin+a aia de es are/ 1u em s-o ascul !m #i $ei au'i eDac ce s-a s)us/I :-am "n ors cu ei "n %iroul de )si*, dar nu m! sim+eam %ine/ Eram si.ur c! m! am!.iser! c(nd eram )rea ne# iu or ca s!-mi dau seama/ Su)!rarea m! s imula #i nu m! le)!dam u#or de ea/ Eram .a a de lu) !/ Bn im) ce Nemur c!u a %anda "n clasor, 9ur "mi eD)licaN IDa a recu ! am &olosi a)roa)e acelea#i cu$in e ca as !'i/ Es e o cerin+! a aces or es e ca me oda s! &ie aceea#i de &iecare da ! c(nd se a)lic!/I IAm s! cred as a c(nd o s! aud/I S-au ui a unul la cel!lal / Sim+eam cum mi se urc! s(n.ele "n o%ra', "#i %! eau joc de mine/ Dar imedia am reali'a ce s)usesem #i am )rice)u de ce se ui aser! unul la al ul/ Nu r(deau de mine/ Ajunsesem la un nou )ra. #i )rima mea reac+ie la lumea dim)rejur era su)!rarea #i %!nuiala/ <ocea lui 9ur %u%uia din ma.ne o&onN IAcum $reau s! e ui+i la car onul !s a, 5*arlie/ 5e ar )u ea &i as aL 5e $e'i )e car onL Oamenii $!d o &elul de lucruri "n )e ele as ea de cerneal!/ S)une-mi la ce e .(nde# i c(nd $e'i )e ele///I Acelea#i cu$in e, a)roa)e acela#i on al $ocii )e care l-a &olosi acum c( e$a minu e "n la%ora or/ 0i a)oi am au'i r!s)unsurile mele 3 lucruri co)il!re# i, de necre'u / 0i m-am l!sa moale )e scaun l(n.! %iroul )ro&esorului Nemur/ I5*iar eu am &os !s aLI :-am "n ors "n la%ora or cu 9ur #i am con inua rea%a cu Rorsc*ac*/ Am lua -o cu "nce ul cu car oanele/ De da a as a r!s)unsurile mele erau al ele/ I<edeamI lucruri "n )e ele de cerneal!/ Doi lilieci care se *(rjonesc/ Doi oameni care se %a cu s!%iile/ Bmi "nc*i)uiam o &elul de lucruri/ Dar c*iar dac! era a#a, nu mai a$eam "ncredere de)lin! "n 9ur / Bn orceam mereu car oanele, s! $!d dac! )e s)a ele lor nu era ce$a ce ar &i re%ui s! .!sesc/ ;r!.eam cu coada oc*iului la no ele )e care #i le lua 9ur / ;o ul era codi&ica #i ar! a cam a#aN

WF Q A DdF - Ad ori./ WF - A SF Q o%/ ;o nu "n+ele. ros ul es ului/ 5red c! oricine ar )u ea min+i s)un(nd lucruri )e care de &a) nu le $ede/ 5um )u eau s! # ie c! nu-mi %! eam joc de ei s)un(nd lucruri )e care de &a) nu mi le "nc*i)uiamL 1oa e c! o s! "n+ele. dac! dr S rauss m! $a l!sa s! ci esc des)re )si*olo.ie/ :i-es e din ce "n ce mai .reu s! )un )e *(r ie oa e .(ndurile #i sen'a+iile mele &iindc! # iu c! cine$a le $a ci i/ 1oa e c! ar &i mai %ine s! +in )en ru o $reme unele din aces e ra)oar e doar )en ru mine/ O s!-l "n re% )e dr S rauss/ De ce "nce)e a#a deoda ! s! m! deranje'e rea%a as aL RA1OR; DE 1ROGRES 1H 61 a)rilie 3 Am n!scoci un &el nou de a )ro.rama malaDoarele la %ru !rie )en ru a .r!%i )roduc+ia/ Dl Donner s)une c! $a economisi cos urile #i $a m!ri )ro&i ul/ :i-a da un )remiu de cinci'eci de dolari #i mi-a m!ri lea&a cu 'ece dolari )e s!) !m(n!/ Am $ru s!-i in$i la )r(n' )e Eoe 5ar) #i Fran7 Reilly ca s! s!r%! orim, dar Eoe 5ar) re%uia s! cum)ere ce$a )en ru so+ia lui #i Fran7 se "n (lnea )en ru )r(n' cu un $!r de-al lui/ 5red c! o s! le ia ce$a im) ca s! se o%i#nuiasc! cu sc*im%area mea/ 1arc! o+i ar &i s)eria+i de mine/ 5(nd m-am dus la Gim)y #i l-am %!u )e um!r s!-l "n re% ce$a, a res!ri #i #i-a $!rsa cea#ca de ca&ea )e el/ Se ui ! lun. la mine c(nd crede c! nu-l $!d/ Nici unul de acolo nu mai $or%e# e cu mine #i nu mai .lume# e ca "nain e/ :! sim ca #i c(nd a# &i sin.ur la lucru/ G(ndindu-m! la as a, "mi aduc amin e c! am adormi oda ! s (nd "n )icioare #i Fran7 mi-a secera )icioarele de su% mine/ :irosul cald #i dulcea., )ere+ii al%i, $uie ul cu) orului c(nd Fran7 "i desc*ide u#a ca s! "n oarc! &ran'elele/ Deoda ! cad/// m! r!sucesc/// nu mai e nimic su% mine #i m! lo$esc cu ca)ul de )ere e/ Sun eu #i o u#i )arc! es e al cine$a culca acolo 3 un al 5*arlie/ E '!)!ci /// se &reac! )e ca)/// )ri$e# e "n sus la Fran7, "nal #i su%+ire, a)oi la Gim)y, masi$, )!ros, &a+a cenu#ie a lui Gim)y cu s)r(ncenele s u&oase care a)roa)e i-ascund oc*ii al%a# ri/ ILas!-l "n )ace )e %!ia I, 'ice Gim)/ IDe ce re%uie s! e iei mereu de elLI INu con ea'!I, r(de Fran7/ INu-l doare/ Nu-#i d! seama/ A#a-i, 5*arlieLI 5*arlie se &reac! )e ca) #i se coco#ea'!/ Nu # ie ce-a &!cu ca s! &ie )ede)si "n &elul !s a, dar oric(nd )oa e s! mai $in! ce$a/ IDar u "+i dai seamaI, 'ice Gim)y #c*io)! (nd cu .*ea a lui or o)edic!, Ia#a c! de ce dracu "l o al oie# iLI 5ei doi s au la masa cea lun.!, Fran7 cel "nal #i Gim)y cel .reoi, model(nd alua ul )en ru c*i&lele ce re%uie coa) e )en ru comen'ile serii/ Lucrea'! un im) "n !cere, a)oi Fran7 se o)re# e #i "#i d! ic*ia al%! )e cea&!/ I=ei, Gim), cre'i c! 5*arlie ar )u ea "n$!+a cum se &ac c*i&leleLI Gim) "n inde un co )e masa de lucru/ I=ai mai %ine s!-l l!s!m "n )ace/I INu, s! # ii c! $or%esc serios, Gim)y/ :! )rind c! ar )u ea s! "n$e+e ce$a sim)lu cum es e s! &aci c*i&le/I 4deea )are s!-i sur(d! lui Gim)y, care se "n oarce s!-l )ri$easc! )e 5*arlie/ I1oa e c! iese ce$a din as a/ =ei, 5*arlie, $ino )u+in aici/I

5um &ace de o%icei c(nd se $or%e# e des)re el, 5*arlie s ! cu ca)ul )leca )ri$indu-#i #ire urile de la .*e e/ 0 ie cum s! le reac! )rin .!uri #i s! le le.e/ Ar )u ea s! &ac! #i el c*i&le/ Ar )u ea "n$!+a s! %a !, s! "n ind!, s! r!suceasc! #i s! modele'e alua ul "n micile &orme ro unde ale c*i&lelor/ Fran7 se ui ! la el ne"ncre'! or/ I1oa e c! n-ar re%ui, Gim)/ 1oa e c! nu-i %ine/ Dac! idio ul nu e "n s are s! "n$e+e, n-ar re%ui s! "ncerc!m ce$a cu el/I ILasO )e mineI, 'ice Gim)y, care a )relua acum ideea lui Fran7/ I5red c! s-ar )u ea s! "n$e+e ce$a/ Ascul !, 5*arlie/ <rei s! "n$e+i ce$aL <rei s! e "n$!+ cum s! &aci c*i&le ca mine #i ca Fran7LI 5*arlie "l )ri$e# e #i '(m%e ul i se # er.e de )e &a+!/ Bn+ele.e ce $rea Gim)y, #i se sim e "ncol+i / Ar $rea s!-i &ac! )l!cerea lui Gim)y, dar es e ce$a "n cu$(n ul a "n$!+a, ce$a care-i amin e# e de )ede)se as)re, "ns! nu mai # ie des)re ce es e $or%a 3 doar o m(n! su%+iric! al%! ridica !, care-l lo$e# e ca s!-l &ac! s! "n$e+e ce$a ce nu )u ea s! "n+elea.!/ 5*arlie se d! "na)oi, dar Gim)y "l a)uc! de %ra+/ I=ai, co)ile, nu e s)eria/ N-o s!-+i &acem nimic r!u/ Ai !- e la el cum remur! o / Ascul !, 5*arlie, am ce$a )en ru ine, o juc!rie lucioas! care aduce noroc/I Bn inde m(na #i scoa e la i$eal! un lan+ de alam! cu un disc de alam! lucios )e care scrie S;A-9R4;E :E;AL 1OL4S=/ Ridic! de ca)! ul lan+ului #i discul auriu sc(n eie or se "n$(r e# e "nce ca) (nd lumina %ecurilor &luorescen e/ 5*arlie "#i amin e# e doar s r!lucirea discului, dar nu # ie de ce #i ce es e lucrul acela/ Nu "n inde m(na du)! el/ 0 ie c! e# i )ede)si dac! "n in'i m(na du)! lucrul al uia/ Dac! cine$a +i-l )une "n m(n! e-n re.ul!/ Al &el nu e %ine/ 5(nd $ede c! Gim)y "i o&er! )andan i$ul, d! din ca) #i '(m%e# e din nou/ IAs ea le # ieI, r(de Fran7/ ID!-i ce$a lucios #i s r!luci or/I Fran7, care-a l!sa eD)erien+a "n seama lui Gim)y, de$ine in eresa / IDac! $rea s! ca)e e $ec*i ura aia #i-i s)ui c! i-o dai dac! "n$a+! s! modele'e c*i&le din alua , s-ar )u ea s! ias! ce$a/I Bn im) ce %ru arii se )re.! esc s!-l "n$e+e )e 5*arlie, se adun! #i al+ii din )r!$!lie/ Fran7 &ace loc )e mas! #i Gim)y scoa e o %uca ! )o ri$i ! de alua cu care s! lucre'e 5*arlie/ Se discu ! de )ariuriN $a )u ea sau nu $a )u ea 5*arlie s! &ac! c*i&le/ IFii &oar e a en la noiI, 'ice Gim)y )un(nd )andan i$ul l(n.! el )e mas!, ca s!-l $ad! 5*arlie/ IS! &aci #i u o ce &acem noi/ Dac! "n$e+i s! &aci c*i&le, ca)e+i juc!ria as a lucioas! care aduce noroc/I 5*arlie se coco#ea'! )e scaunul lui, urm!rind "ncorda cum Gim)y ia cu+i ul #i aie o &elie de alua / S udia'! &iecare mi#care, "n im) ce Gim)y &ace un rulou lun. de alua , "l &r(n.e #i-l "ndoaie "n &orm! de colac, o)rindu-se din c(nd "n c(nd )en ru a-l )res!ra cu &!in!/ IAcum ui !- e la mineI, 'ice Fran7 #i re)e ! ce a &!cu Gim)y/ 5*arlie es e "ncurca / Nu-i c*iar acela#i lucru/ 5(nd lucrea'!, Gim)y ridic! din coa e, ca ari)ile unei )!s!ri, dar Fran7 "#i +ine %ra+ele )e l(n.! cor)/ Gim)y +ine de.e ele mari li)i e de celelal e c(nd &r!m(n ! alua ul, dar Fran7 lucrea'! cu )odul )almei #i +ine de.e ele mari "n aer, des)!r+i e de celelal e de.e e/ Nelini# i de lucrurile as ea, 5*arlie nici nu mi#c! a unci c(nd Gim)y "i s)une I=ai, "ncearc!I/ 5*arlie cla in! din ca)/ IAi e, 5*arlie, am s! &ac o ul din nou, "nce / S! &ii a en la o ce &ac #i s! &aci &iecare mi#care o da ! cu mine/ 9ineL Dar "ncearc! s!-+i aduci amin e ca s! )o+i &ace #i u sin.ur oa ! rea%a/ =ai acum 3 a#a/I 5*arlie se "ncrun ! "n im) ce-l )ri$e# e )e Gim)y cum scoa e o %uca ! de alua #i o ros o.ole# e ca s! ias! un cocolo#/ 0o$!ie, dar a)oi ia

cu+i ul #i aie o &elie de alua )e care o )une "n mijlocul mesei, "nce , +in(nd coa ele ridica e "n ocmai ca Gim)y, "l &ace cocolo#/ Se ui ! la m(inile lui #i la ale lui Gim)y #i are .rij! s!-#i +in! de.e ele eDac "n acela#i &el, de.e ele mari "m)reuna e cu celelal e 3 u#or "ndoi e, ca o cu)!/ ;re%uie s! &ac! %ine rea%a, a#a cum dore# e Gim)y/ 1arc! e ce$a "n!un rul lui care-i 'ice s! &ac! %ine rea%a, ca s!-l )lac! ceilal+i/ 0i dore# e s!-l )lac! Gim)y #i Fran7/ 5(nd Gim)y a ermina cocolo#ul de alua "#i "ndrea) ! mijlocul #i 5*arlie &ace la &el/ I=ei, as a-i .ro'a$/ Ai e, Fran7, a &!cu cocolo#ul de alua /I Fran7 d! din ca) #i '(m%e# e/ 5*arlie o& ea'! #i &ream! ! din o cor)ul de emo+ie/ Nu-i deloc o%i#nui cu un asemenea momen de succes/ IE-n re.ul!I, 'ice Gim)y/ IAcum &acem o c*i&l!/I 5u s (n.!cie, dar cu .rij!, 5*arlie urmea'! &iecare mi#care a lui Gim)y/ 5( eoda ! "i remur! m(na sau %ra+ul, dar du)! un im) e "n s are s! des)rind! o %uca ! de alua #i s-o modele'e "n r-o c*i&l!/ Lucr(nd al! uri de Gim)y mai &ace #ase c*i&le #i, )res!r(ndu-le cu &!in!, le a#a'! cu .rij! l(n.! cele ale lui Gim)y )e a$a mare cu &undul aco)eri de &!in!/ IE %ine, 5*arlie/I Fa+a lui Gim)y es e serioas!/ IAcum, *ai s! e $edem cum lucre'i sin.ur/ Adu-+i amin e de o ce ai &!cu de la "nce)u / =ai, d!-i drumul/I 5*arlie )ri$e# e %uca a enorm! de alua #i cu+i ul )e care Gim)y i l-a )us "n m(n!/ 5e a &!cu mai "n (iL 5um #i-a +inu m(naL Dar de.e eleL Bn ce )ar e a ros o.oli cocolo#ulL/// O mie de idei r!$!#i e "i i'%ucnesc deoda ! "n min e #i r!m(ne nemi#ca #i '(m%e# e/ <rea s! &ac! ce re%uie, s!-i &ac! &erici+i )e Fran7 #i )e Gim)y, s! le &ie )e )lac #i s! ca)e e o%iec ul lucios )e care i l-a )romis Gim)y/ R!s oarn! iar #i iar %uca a ne ed! #i .rea de alua )e mas!, dar nu se )oa e *o !r" s! "ncea)!/ Nu )oa e s-o aie "n %uc!+i &iindc! # ie c! nu $a reu#i #i se eme/ IA #i ui a I, 'ice Fran7/ INu s-a )rins/I 5*arlie ar $rea s! se &i )rins/ Se "ncrun ! #i "ncearc! s!-#i amin easc!N la "nce)u ai o %uca !/ A)oi o &aci cocolo#/ Dar cum ajun.e s! &ie o c*i&l! ca cele din a$!L As a-i al ce$a/ D!-i im) #i o s!-#i aduc! amin e/ 4media ce se $a risi)i cea+a as a "#i $a amin i/ Doar c( e$a secunde #i o s! # ie/ <rea s! se +in! %ine de ce a "n$!+a 3 c( $a im)/ <rea a ( de mul / I9ine, 5*arlieI, o& ea'! Gim)y, lu(ndu-i cu+i ul din m(n!/ IE-n re.ul!/ Nu e nec!ji )en ru as a/ Oricum nu es e ce re%uie u s! &aci/I Bnc! un minu #i o s!-#i amin easc!/ :!car dac! nu l-ar .r!%i a ( / De ce re%uie o ul &!cu cu a ( a .ra%!L IDu- e, 5*arlie/ Asa'!- e #i ui !- e la car ea a cu desene cara.*ioase/ ;re%uie s! ne "n oarcem la lucru/I 5*arlie d! din ca) #i '(m%e# e, #i scoa e c!r+ulia cu %en'i desena e din %u'unarul de la s)a e/ O ne e'e# e #i #i-o )une )e ca) ca un &el de )!l!rie/ Fran7 r(de #i c*iar #i Gim)y '(m%e# e "n s&(r#i / IA#a, m!i co)il mareI, &orn!ie Gim)y, Is ai jos acolo, )(n! are dl Donner ne$oie de ineI/ 5*arlie "i '(m%e# e #i se "n oarce la sacii cu &!in! din col+ul de l(n.! ma#inile de ames eca / Bi )lace s! se re'eme de saci c(nd s ! )e jos cu )icioarele "ncruci#a e #i )ri$e# e )o'ele din car ea cu %en'i desena e/ Bnce)e s! "n oarc! )a.inile #i sim e c!-i $ine s! )l(n.!, dar nu # ie de ce/ 5e l-ar )u ea "n ris aL Norul de cea+! $ine #i )leac! #i acum se %ucur! c! $a $edea )o'ele $iu colora e din car ea cu %en'i desena e la care s-a ui a de rei'eci, )a ru'eci de ori/ 0 ie oa e )o'ele din car e 3 a "n re%a iar!#i #i iar!#i cum se numesc J)e o+i )e care-i "n (lne# eK 3 #i "n+ele.e

c! .ru)urile ciuda e de li ere #i cu$in e din %aloanele al%e care sun deasu)ra )ersoanelor "nseamn! c! ele 'ic ce$a/ <a "n$!+a oare $reoda ! s! ci easc! ce e "n %aloaneL Dac! i-ar da im) des ul 3 dac! nu l-ar 'ori #i nu l-ar "m)in.e a#a re)ede din s)a e 3 ar ajun.e la as a/ Dar nimeni nu are im)/ 5*arlie "#i "ndoaie .enunc*ii #i desc*ide car ea cu %en'i desena e la )rima )a.in!, unde 9a man #i Ro%in se %!l!n.!ne )e o &unie "n dre) ul unei cl!diri/ Bn r-o 'i, decide el, $a )u ea ci i/ 0i-a unci $a )u ea ci i #i )o$es ea/ Sim e o m(n! )e um!r #i se ui ! "n sus/ E Gim)y, care-i "n inde discul de alam! #i lan+ul, &!c(ndu-l s! se %alanse'e #i s! se "n$(r easc! "n a#a &el "nc( s! )rind! lumina/ I4a-lI, 'ice el, ursu', arunc(ndu-l "n )oala lui 5*arlie, #i se "nde)!rea'! #c*io)! (nd/// Nu m-am .(ndi )(n! acum la as a, dar a &os ce$a dr!.u+ din )ar ea lui/ De ce-o &i &!cu -oL Bn orice ca', as a-i ce-mi aduc amin e dea unci, mai lim)ede #i mai com)le dec( orice lucru )e care l-am r!i "nain e/ Es e ca #i cum a# )ri$i )e &ereas ra %uc! !riei diminea+a de$reme, c(nd lumina e "nc! cenu#ie/ Es e o cale lun.! de-a unci )(n! as !'i #i o ul se da ore# e doc orului S rauss #i )ro&esorului Nemur #i celorlal+i de aici de la 9ee7man/ Dar ce-or &i .(ndind #i ce-or &i sim+ind acum Fran7 #i Gim)y, $!'(nd cum m-am sc*im%a L 66 a)rilie 3 Oamenii de la %ru !rie s-au sc*im%a / Nu doar )en ru c! nu m! iau "n seam!/ 1o s! le sim du#m!nia/ Donner aranjea'! s! &iu )rimi "n sindica , #i mi-a m!ri din nou lea&a/ ;rea%a )roas ! es e c! numi mai &ace )l!cere, &iindc! ceilal+i se sim ji.ni+i/ Bn r-un &el, nici nu )o s! le .!sesc o $in!/ Ei nu "n+ele. ce mi s-a "n (m)la , #i eu nu )o s! le s)un/ Nu sun m(ndri de mine a#a cum m-am a# e) a 3 c*iar deloc/ ;o u#i, re%uie s! s au de $or%! cu cine$a/ Am s-o ro. )e dra Kinnian s! mer.em m(ine sear! la cinema ca s! s!r%! orim a$ansarea mea/ Dac! o s! am des ul curaj/ 68 a)rilie 3 Bn &ine, )ro&esorul Nemur a &os de acord cu dr S rauss #i cu mine c!-mi $a &i im)osi%il s! scriu o ce mi se "n (m)l! dac! # iu c! $a &i ci i imedia de lumea de la la%ora or/ Am "ncerca s! &iu a%solu cins i "n le.! ur! cu oa e lucrurile, indi&eren des)re ce era $or%a, dar sun )ro%leme )e care nu le )o a# erne )e *(r ie dac! nu )o s! le +in secre e 3 cel )u+in deocamda !/ A#a c! am $oie s! re+in unele din ra)oar ele mai )ersonale, dar "nain e de ra)or ul &inal c! re Funda+ia Wel%er. )ro&esorul Nemur $a ci i o ul #i $a *o !r" ce )ar e re%uie s! &ie )u%lica !/ :-a indis)us are mul ce s-a "n (m)la as !'i la la%ora or/ Am ajuns la ca%ine as !-sear! mai de$reme ca s!-i "n re% )e dr S rauss sau )e )ro&esorul Nemur dac! ei cred c! ar &i %ine s-o in$i )e Alice Kinnian la cinema, dar "nain e de a %a e la u#! i-am au'i cum se cer au/ N-ar &i re%ui s! r!m(n acolo, dar e .reu s! m! de'o%isnuiesc s! ascul , )en ru c! lumea a $or%i #i s-a )ur a "n o deauna ca #i cum eu n-a# &i &os acolo, ca #i cum nu le-ar &i )!sa c! eu "i aud/ Am au'i cum cine$a i'%ea cu )umnul "n mas! #i a)oi )ro&esorul Nemur a s ri.a N IAm in&orma deja comi e ul con$en+iei c! $om )re'en a comunicarea/I A)oi am au'i $ocea doc orului S rauss/ IN-ai dre) a e, =arold/ 0ase s!) !m(ni de-acum "ncolo e un im) )rea scur / El es e "nc! "n curs de sc*im%are/I

A)oi iar NemurN IAm )re$!'u corec ce s-a "n (m)la )(n! acum/ A$em dre) ul s! &acem un ra)or )ro$i'oriu/ B+i s)un eu, Eay, nu cred c! a$em de ce s! ne emem/ Am reu#i / ;o ul e )o'i i$/ Nu se mai )oa e "n (m)la nimic r!u/I S raussN I;rea%a as a e )rea im)or an ! )en ru noi ca s-o d!m "n $ilea. "nain e de $reme/ B+i asumi o r!s)undere ///I NemurN IAi+i c! sun au orul )rinci)al al aces ui )roiec /I S raussN I0i u ui+i c! nu e# i sin.urul care-#i )une re)u a+ia "n joc/ Dac! acum )re indem )rea mul , "n rea.a noas r! i)o e'! $a in ra "n %! aia )u# ilor/I NemurN INu m! mai em de o "n oarcere la s area dinain e/ Am $eri&ica #i am re$eri&ica o ul/ An ra)or )ro$i'oriu nu com)or ! nici un risc/ Sun si.ur c! acum nu se mai )oa e "n (m)la nimic r!u/I Discu+ia a con inua "n &elul !s a cu S rauss s)un(ndu-i lui Nemur c! urm!re# e 5a edra de 1si*olo.ie de la =alls on #i Nemur s)un(ndu-i lui S rauss c! se &olose# e de s udiile lui de )si*olo.ie/ S rauss a 'is a unci c! )roiec ul are o a ( a le.! ur! cu e*nicile lui de )si*oc*irur.ie #i de injec are en'ima ice ca #i cu eoriile lui Nemur #i c! du)! un im) mii de neuroc*irur.i din oa ! lumea $or &olosi me odele lui, dar aici Nemur l-a "n reru) #i i-a s)us c! aces e noi e*nici n-ar &i a)!ru nicioda ! &!r! eoria lui ori.inal!/ Au "nce)u s! se insul e 3 o)or unis , )esimis , cinic 3 #i m-am cam s)eria / :i-am da seama din r-o da ! c! nu a$eam dre) ul s! s au acolo la u#a ca%ine ului #i s!-i ascul &!r! ca ei s! # ie/ 1oa e c! nici nu le-ar &i )!sa c(nd eram )rea sla% de min e ca s! "n+ele. ce se "n (m)la, dar acum, c(nd )u eam s! "n+ele., nu cred c! ar &i $ru ca eu s!-i ascul / Am )leca &!r! s! a# e) s&(r#i ul discu+iei/ Era "n uneric #i am mers mul )e jos, "ncerc(nd s! "n+ele. de ce eram a ( de s)eria / Bi $edeam )rima oar! lim)ede 3 nu erau 'ei #i nici m!car eroi, doar doi oameni "n.rijora+i de ce se $a ale.e din munca lor/ ;o u#i, dac! Nemur are dre) a e #i eD)erien+a reu#e# e, ce im)or an+! mai areL Sun a ( ea lucruri, a ( ea )lanuri de &!cu / A# e) )(n! m(ine ca s!-i "n re% dac! s-o in$i )e dra Kinnian la cinema ca s! s!r%! orim a$ansarea mea/ 6> a)rilie 3 0 iu c! n-ar re%ui s! dau (rcoale )rin cole.iu c(nd m! duc la la%ora or, dar "mi )lace s! $!d inerii #i inerele um%l(nd de colocolo cu c!r+ile lor #i s!-i aud $or%ind des)re ce "n$a+! "n clas!/ A# dori s! s au #i eu la o ca&ea #i s! $or%esc cu ei "n can ina de la %oRlin.ul cam)usului, c(nd se adun! s! discu e des)re c!r+i #i )oli ic! #i idei/ Bmi )lace s!-i aud $or%ind des)re )oe'ie #i # iin+! #i &ilo'o&ie 3 des)re S*a7es)eare #i :il on, NeR on #i Eins ein #i Freud, des)re 1la on #i =e.el #i Kan , #i oa e celelal e nume care-mi r!sun! "n min e )recum clo)o ele cele mari ale %isericilor/ Aneori ra. cu urec*ea la con$ersa+iile de la mesele dim)rejur #i m! )re&ac c! sun #i eu s uden la cole.iu, de#i sun mul mai "n $(rs ! dec( ei/ 1or #i eu c!r+i la mine #i am "nce)u s! &ume' )i)!/ E o )ros ie, dar de c(nd a)ar+in la%ora orului m! sim ca #i cum a# &ace )ar e #i eu din uni$ersi a e/ :i-e .roa'! s! m! "n orc sin.ur "n camera aceea/ 6F a)rilie 3 :-am "m)rie eni cu unii %!ie+i de la %oRlin.ul cam)usului/ Discu au dac! S*a7es)eare a scris sau nu el "nsu#i )iesele lui S*a7es)eare/ Anul din re %!ie+i 3 cel .ras, cu &a+a rans)ira ! 3 a s)us c! :arloRe a scris oa e )iesele lui S*a7es)eare/ Dar Lenny, %!ia ul cel scund cu oc*elari ne.ri, nu credea c*es ia as a cu :arloRe, #i a 'is c! oa ! lumea # ie c! Sir Francis 9acon es e cel care a scris )iesele, &iindc!

S*a7es)eare n-a &os nicioda ! la cole.iu #i n-a a$u educa+ia care i-ar &i re%ui ca s! scrie acele )iese/ A unci cel cu ecusonul de anul "n (i a 'is c! a au'i la oale ! doi i)i care s)uneau c! de &a) )iesele lui S*a7es)eare au &os scrise de o &emeie/ <or%eau #i des)re )oli ic! #i ar ! #i Dumne'eu/ N-am au'i )(n! arunci "nc! )e nimeni care s! s)un! c! s-ar )u ea s! nu &ie un Dumne'eu/ As a m-a "n&rico#a , )en ru c! am "nce)u )en ru )rima oar! s! m! .(ndesc ce "nseamn! Dumne'eu/ Bn+ele. acum c! a mer.e la cole.iu #i a c!)! a o educa+ie e &ace s! $e'i c! lucrurile "n care ai cre'u oa ! $ia+a nu sun ade$!ra e #i c! nimic nu es e a#a cum )are s! &ie/ ;o im)ul c( "i ascul am $or%ind #i discu (nd sim+eam cum clocoe# e "n mine emo+ia/ As a era ce doream s! &ac 3 s! mer. la cole.iu #i s!-i ascul cum $or%esc des)re lucruri im)or an e/ Bmi )e rec acum mai o im)ul li%er la %i%lio ec!, ci ind #i "ncerc(nd s! re+in ce )o din c!r+i/ Nu m! concen re' )e ce$a anume, acum ci esc mul e romane 3 Dos oie$s7i, Flau%er , Dic7ens, =emin.Ray, Faul7ner 3, o ce-mi cade "n m(n!, *r!nind o &oame care nu )oa e &i s! ura !/ 6C a)rilie 3 Noa) ea recu !, "n r-un $is, am au'i -o )e :ama '%ier(nd la ;a a #i la "n$!+! orul de la 0coala )u%lic! elemen ar! 12 J)rima mea #coal!, de unde m-au rans&era la 0coala )u%lic! 666K/// IE normalM E normalM Se $a de'$ol a ca #i ceilal+i/ :ai %ine dec( ceilal+iMI Bncerca s!-l '.(rie )e "n$!+! or, dar ;a a n-o l!sa/ IO s! mear.! la cole.iu c(nd$a/ <a ajun.e cine$a/I G%iera #i-l '.(ria )e ;a a ca s!-i dea drumul/ I<a mer.e c(nd$a la cole.iu #i $a ajun.e cine$a/I Eram "n %iroul direc orului #i mai erau acolo c( e$a )ersoane care )!reau jena e, dar direc orul adjunc '(m%ea #i "n orcea ca)ul ca s! nu se $ad! c! '(m%e# e/ Bn $isul meu direc orul a$ea o %ar%! lun.! #i )lu ea )rin camer! #i m! ar! a cu de.e ul/ I;re%uie s! mear.! la o #coal! s)ecial!/ Da+i-l la A'ilul de s a #i la 0coala )ro&esional! Warren/ Nu-l )u em +ine aici/I ;a a o r!.ea )e :ama a&ar! din %iroul direc orului #i ea s ri.a #i )l(n.ea/ Nu-i $edeam &a+a, dar lacrimile ei mari #i ro#ii m! "m)ro#cau &!r! "nce are/ Diminea+! am reu#i s!-mi amin esc $isul, dar e #i mai mul dec( a ( 3 "mi )o amin i ca )rin cea+! de mine c(nd a$eam #ase ani #i s-au "n (m)la oa e as ea/ 5*iar "nain e de na# erea surorii mele Norma/ O $!d )e mama, o &emeie sla%!, %rune !, care $or%e# e )rea re)ede #i d! )rea mul din m(ini/ 5a de o%icei &a+a nu se $ede clar/ Are )!rul s r(ns "n r-un coc #i-l a in.e cu m(na, "l ne e'e# e, ca #i cum ar $rea s! # ie dac!-i la locul lui/ :i-aduc amin e c! &(l&(ia o im)ul ca o )as!re mare, al%!, "n jurul a !lui meu, iar el era )rea .reoi #i o%osi ca s! sca)e de ciu.uleala ei/ Bl $!d )e 5*arlie "n mijlocul %uc! !riei cu mori#ca lui $iu colora !, c!reia "i &ace $(n cu de.e ul, de nenum!ra e ori #i la care se ui ! ore "n re.i/ Nu # iu cine i-a &!cu -o #i nici ce s-a "n (m)la cu ea, dar "l )o $edea acolo &ascina de mori#ca lui care se "n$(r e/// G%iar! la el 3 %a nu, '%iar! la a !l lui/ IN-am s!-l duc acolo/ Nu-i nimic "n nere.ul! cu elMI IRose, nu aju ! dac! ne o am!.im c! nu-i nimic cu el/ Ai !- e la el, Rose/ Are #ase ani, #i ///I INu-i un on / E normal/ O s! &ie ca oa ! lumea/I Se ui ! ris la &iul lui cu mori#ca #i 5*arlie '(m%e# e #i i-o "n inde ca s! $ad! #i el ce &rumoas! e c(nd se "n$(r e# e/

IArunc! c*es ia as aMI :ama +i)! #i deoda ! "i d! una cu m(na )es e juc!rie, care cade #i se i'%e# e de )odeaua %uc! !riei/ IDu- e #i joac!- e cu cu%urile cu li ere/I S ! acolo, s)eria de i'%ucnirea nea# e) a !/ Se c*irce# e, ne# iind ce $a mai )!+i/ Bi remur! cor)ul/ Ei se cear ! #i $ocile care se duc #i $in "na)oi )roduc "n el un &el de a)!sare care-l s oarce #i o s are de )anic!/ I5*arlie, du- e la %aie/ S! nu cum$a s! e sca)i "n )an aloni/I <rea s! se su)un!, dar sim e c!-i )rea moale )e )icioare ca s! se mi# e/ Au oma , ridic! %ra+ele ca s! se )!'easc! de lo$i uri/ I1en ru numele lui Dumne'eu, Rose/ Las!-l "n )ace/ L-ai "n.ro'i / :ereu &aci as a, #i %ie ul co)il ///I IA unci de ce nu m! aju+iL ;re%uie s! &ac o ul de una sin.ur!/ Bn &iecare 'i "ncerc s!-l "n$!+, s!-l aju s!-i ajun.! din urm! )e ceilal+i/ E doar mai len , as a-i o / Dar )oa e "n$!+a ca oricare al ul/I I;e am!.e# i sin.ur!, Rose/ Nu es e dre) nici )en ru noi #i nici )en ru el s! ne )re&acem c! e normal/ ;e )or+i cu el ca #i cum ar &i un animal )e care-l )o+i dresa s! &ac! scama orii/ De ce nu-l la#i "n )aceLI IFiindc! $reau s! &ie #i el ca o+i ceilal+i/I Bn im) ce ei se cear !, sen'a+ia din!un rul lui 5*arlie de$ine o mai )u ernic!/ Sim e ca #i cum i-ar eD)loda in es inele #i # ie c! re%uie s! mear.! la %aie a#a cum i s-a s)us de a ( ea ori/ Dar nu )oa e um%la/ Sim e c! s-ar l!sa jos c*iar aici, "n %uc! !rie, dar a#a nu e %ine #i o s!-l c(r)easc!/ <rea mori#ca lui/ Dac! are mori#ca #i $ede cum se o "n$(r e# e, se $a )u ea +ine #i s! nu &ac! "n )an aloni/ Dar mori#ca s-a &!cu %uc!+i, unele sun su% mas!, al ele su% c*iu$e ! sau l(n.! so%!/ Es e &oar e ciuda c! )o s!-mi amin esc %ine $ocile, dar &e+ele nu se dis in. %ine #i nu )o s! $!d dec( ni# e con ururi .enerale/ ;a a masi$ #i .reoi/ :ama su%+ire #i iu e/ Au'indu-i acum, du)! ani #i ani, cer (ndu-se "n re ei, "mi $ine s! le s ri.N IAi a+i-$! la el/ Acolo, )e josM Ai a+i-$! la 5*arlie/ ;re%uie s! mear.! la oale !MI 5*arlie a)uc! #i ra.e de c!ma#a lui ro#ie cu )! r!+ele "n im) ce ei se cear ! cu )ri$ire la el/ 5u$in ele sun &ul.ere m(nioase "n re ei 3 o m(nie #i o $ino$!+ie )e care nu le )oa e recunoa# e/ IBn se) em%rie care $ine se $a "n oarce la 0coala )u%lic! 12 #i $a lua rimes rul de la "nce)u /I IDe ce nu $rei s! recuno# i ade$!rulL Bn$!+! oarea s)une c! nu-i "n s are s! lucre'e "n r-o clas! o%i#nui !/I ISc(r%a aia de "n$!+! oareL S! se ia din nou de mine #i o s-o aranje' #i al &el dec( s-o reclam la comi e ul #colar/ Am s!-i sco oc*ii )u orii !leia/ 5*arlie, de ce e "ndoi de mijlocL Du- e la %aie/ Du- e sin.ur/ 0 ii %ine ce ai de &!cu /I INu $e'i c! $rea s! e duci cu elL E s)eria /I INu e %!.a/ 1oa e &oar e %ine s! se duc! sin.ur la %aie/ Scrie la car e c! as a-i d! "ncredere #i c! sim e c! &ace ce re%uie/I Groa'a care-l a# ea) ! "n camera rece cu &aian+! #i .resie "l co)le#e# e/ Se eme s! mear.! acolo sin.ur/ 5au ! s-o a)uce de m(n! #i %(l%(ie )rin re sus)ineN I;oa 3 oa///I #i ea "i ra.e una )es e m(n!/ IGa a cu as aI, 'ice as)ru/ IE# i %!ia mare acum/ 1o i s! e duci sin.ur/ :ar# la %aie acum #i d!-+i )an alonii jos/ A#a cum e-am "n$!+a / Dac! &aci "n )an aloni ai s! iei %! aie/I A)roa)e c! sim acum ce sim+ea c(nd i se "nnodau #i i se s r(n.eau ma+ele iar cei doi "l urm!reau ca s! $ad! ce $a &ace/ Sc(nce ul lui se rans&orm! "n r-un )l(ns )ros esc, #i deoda ! nu se mai )oa e +ine #i *o*o e# e #i-#i aco)er! &a+a cu m(inile "n im) ce se sca)! )e el/

5e-a &!cu e moale #i cald, se sim e u#ura , dar "i e #i &ric!/ 5a de o%icei, ea o s!-l cure+e de murd!rie/ 0i o s!-l )lesneasc!/ <ine s)re el, '%ier(nd c! e un %!ia r!u, #i 5*arlie se n!)us e# e s)re aic!-su ca s!-l aju e/ Deoda !, "mi amin esc c! ea se nume# e Rose #i el :a / E ciuda s! ui+i numele )!rin+ilor !i/ 0i ce-i cu NormaL 5urios c! nu m-am .(ndi la ei de-a ( a $reme/ A# $rea s! $!d &a+a lui :a , s! # iu la ce se .(ndea "n cli)a aceea/ ;o ce-mi amin esc es e c!, "n im) ce ea "nce)ea s! m! )lesneasc!, :a Gordon s-a "n ors #i a ie#i din a)ar amen / A# $rea s! le $!d mai lim)ede &e+ele/ RA1OR; DE 1ROGRES 11 1 mai 3 De ce n-am o%ser$a )(n! acum ce &rumoas! es e Alice KinnianL Are oc*i c!)rui de )orum%i+! #i )!r cas aniu cu 'ulu&i care-i co%oar! )e cea&!/ 5(nd '(m%e# e, "#i +u.uie %u'ele ca #i cum ar &i %osum&la !/ Am &os la cinema #i a)oi la mas!/ N-am $!'u %ine )rimul &ilm )en ru c! m! .(ndeam o im)ul c! ea es e acolo, l(n.! mine/ De dou! ori %ra+ul ei .ol s-a a ins de-al meu )e re'em! oarea din re scaune #i de &iecare da ! mi-a &os eam! c! se $a nec!ji #i m-am re ras/ Nu m! )u eam .(ndi dec( c! )ielea ei .in.a#! se a&la la c(+i$a cen ime ri de mine/ A)oi am $!'u , la dou! r(nduri "n &a+a noas r!, un (n!r cu %ra+ul )e recu du)! o &a !, #i am dori s! )un #i eu %ra+ul )e du)! dra Kinnian/ Eram "ns)!im(n a / Dar dac! a# &i lua -o cu "nce ul/// "n (i cu %ra+ul )e s)! arul scaunului ei/// a)oi s!-l las, cen ime ru cu cen ime ru/// s! se a#e'e )e l(n.! umerii #i .( ul ei/// ca din "n (m)lare/// N-am "ndr!'ni / ;o ce-am )u u s! &ac a &os s! )un co ul )e s)! arul scaunului, dar c(nd am ajuns acolo a re%ui s!-mi sc*im% )o'i+ia ca s!-mi # er. rans)ira+ia de )e &a+! #i .( / O da !, )iciorul ei s-a a ins "n (m)l! or de-al meu/ A de$eni un asemenea c*in, c! m-am sili s! nu m! mai .(ndesc la ea/ 1rimul &ilm &usese ce$a cu r!'%oi #i o ce-am a)uca a &os s&(r#i ul, c(nd solda ul se "n oarce "n Euro)a #i se c!s! ore# e cu &emeia care-i sal$ase $ia+a/ Al doilea &ilm m-a )rins/ An &ilm )si*olo.ic des)re un %!r%a #i o &emeie care )!reau c! se iu%esc, dar de &a) se dis ru.eau unul )e cel!lal / ;o ul d!dea de "n+eles c! %!r%a ul o s!-#i ucid! so+ia, "ns! "n ul ima cli)! ni# e $or%e )e care ea le s ri.! "n im)ul unui co#mar "l &ac s!-#i amin easc! ce$a care i s-a "n (m)la "n co)il!rie/ B#i d! seama )e loc c! ura lui es e de &a) "ndre) a ! "m)o ri$a unei .u$ernan e de)ra$a e care-l erori'ase cu )o$e# i de .roa'! #i-i l!sase un )unc ne$ral.ic "n )ersonali a e/ Desco)erirea aceas a "l a.i ! #i-l &ace s! s ri.e de %ucurie, as &el "nc( so+ia se re'e# e din somn/ O "m%r!+i#ea'!, iar ideea es e c! i s-au re'ol$a oa e )ro%lemele/ Solu+ia $ine la +anc, ie& in!, #i )esemne c! mi-am ar! a iri area, )en ru c! Alice a $ru s! # ie ce nu era "n re.ul!/ 4-am eD)lica , "n im) ce ie#eam "n *ol, Ies e o minciun!, lucrurile as ea nu se "n (m)l! a#aI/ I9ine"n+eles c! nu/I R(dea/ I;oa ! lumea as a se )re&ace/I IA, nuM @s a nu-i un r!s)uns/I Am insis a / I5*iar #i "n lumea )re&!c! oriei re%uie s! &ie re.uli/ 1ersonajele re%uie s! &ie consis en e #i s! se )o ri$easc! "n re ele/ Felul !s a de &ilm e o minciun!/ Lucrurile sun aranja e &or+a )en ru c! scenaris ul sau re.i'orul sau al cine$a $rea ce$a care de &a) nu eDis !/ 0i nu-i "n re.ul!/I S-a ui a la mine a en "n im) ce ie#eam "n ;imes SSuare, cu luminile lui or%i oare/ I<ii re)ede din urm!/I

ISun nedumeri / Nu-mi mai dau seama ce # iu #i ce nu/I ILas! as aI, a insis a ea/ IBnce)i s! o%ser$i #i s! "n+ele.i ni# e lucruri/I B#i &lu ura m(na ca s! )rind! oa ! s r!lucirea l!m)ilor de neon "n im) ce ra$ersam s)re Se$en * A$enue/ IBnce)i s! $e'i ce es e dedesu% ul su)ra&e+ei lucrurilor/ 5e s)ui des)re )ersonaje 3 c! re%uie s! se )o ri$easc! 3 es e o o%ser$a+ie &oar e %un!/I IDa de unde/ Nu sim deloc c! a# reali'a ce$a/ Nu "n+ele. ce-i cu mine #i cu recu ul meu/ Nici m!car nu # iu unde-mi sun )!rin+ii sau cum ara ! ei/ 0 ii c! a unci c(nd "i $!d "n r-o lic!rire de memorie sau "n run $is &e+ele lor sun de nerecunoscu L <reau s! le $!d eD)resia/ Nu )o s! "n+ele. ce se "n (m)l! dac! nu le $!d &e+ele ///I I5*arlie, lini# e# e- e/I Lumea "nce)ea s! se *ol%e'e la noi/ :-a lua de %ra+ #i m-a li)i de ea ca s! m! )o oleasc!/ IAi r!%dare/ Nu ui a c! ai &!cu "n c( e$a s!) !m(ni ceea ce al ora le ia o $ia+!/ E# i un %ure e uria# care se "m%i%! cu cuno# in+e, "n cur(nd $ei )u ea &ace asocia+ii "n re lucruri #i $ei $edea cum sun le.a e "n re ele oa e lumile cunoa# erii/ ;oa e ni$elurile, 5*arlie, ca re) ele unei sc!ri uria#e/ 0i e $ei urca mai sus, o mai sus, ca s! $e'i o mai mul #i mai mul din lumea din jurul !u/I <or%ea cu mul a$(n "n im) ce in ram "n %u&e ul din For y-&i& * S ree #i ne luam !$ile/ IOamenii o%i#nui+iI, a 'is, I)o $edea numai c( e ce$a/ Nu se )o sc*im%a mul #i nici urca mai sus dec( unde se a&l!, dar u e# i un .eniu/ <ei con inua s! urci din ce "n ce mai sus #i $ei $edea din ce "n ce mai de)ar e/ 0i &iecare )as "+i $a de'$!lui lumi care nici nu # iai c! eDis !I/ Oamenii de la r(nd #i care au au'i -o s-au "n ors s! se '.(iasc! la mine #i doar c(nd i-am &!cu semn cu co ul #i-a co%or( $ocea/ IS)er s! e aju e Dumne'eu s! nu su&eriI, a #o) i a)oi/ An im) n-am mai # iu ce s! s)un/ Ne-am comanda m(ncarea la cas!, am dus-o la mas! #i am m(nca &!r! s! mai $or%im/ ;!cerea m! &!cea s! &iu ner$os/ 0 iam de ce se emea #i am "nce)u s! .lumesc/ IDe ce s! su&!rL N-a# )u ea ajun.e mai r!u dec( eram "nain e/ 5*iar #i Al.ernon es e "n con inuare de# e) / A ( im) c( el e %ine sun #i cu "n &orm!/I Se juca &!c(nd cercule+e cu $(r&ul cu+i ului "n r-un cu%ule+ de un #i mi#c!rile ei m! *i)no i'au/ IDe al &elI, i-am s)us, Iam a&la o ul 3 )ro&esorul Nemur #i dr Srrauss se cer au, #i Nemur a s)us c! es e si.ur c! nu se mai )oa e "n (m)la nimic r!u/I IS)er c! es e a#aI, a 'is/ IN-ai idee c( mi-a &os de &ric! s! nu se "n(m)le ce$a r!u/ :! sim #i eu, "n )ar e, r!s)un'! oare/I :-a $!'u cum m! ui am la cu+i #i l-a l!sa "nce )e mas!, l(n.! &ar&urie/ IDac! nu erai dumnea a, n-a# &i &!cu -o nicioda !/I A r(s #i as a m-a &!cu s! remur/ A unci am $!'u c! oc*ii ei sun c!)rui/ 0i-a l!sa re)ede )ri$irea )e &a+a de mas! #i a ro#i / A s)us I:ul+umesc, 5*arlieI #i m-a lua de m(n!/ Era )rima da ! c(nd cine$a &!cea a#a ce$a #i as a mi-a da "ndr!'neal!/ :-am a)leca "nain e, +in(ndu-i m(na, #i mi-au ie#i $or%ele din .ur!/ IBmi )laci &oar e mul /I Du)! ce-am s)us as a, m-am emu s! nu r(d!, dar ea a da din ca) #i a '(m%i / I0i eu e )lac, 5*arlie/I IDar nu-i $or%a doar de )l!cu / 5e $reau s! s)un es e c!/// la dracuM Nu # iu ce $reau s! s)un/I 0 iam c! ro#esc #i nu # iam unde s!-mi "ndre) )ri$irea #i ce s! &ac cu m(inile/ :i-a sc!)a o &urculi+! #i, c(nd am "ncerca s-o recu)ere', am r!s urna un )a*ar cu a)! care i s-a $!rsa )e roc*ie/ De$enisem din r-o da ! s (n.aci #i .reoi, #i c(nd am "ncerca s! m! scu' am cons a a c! lim%a nu-mi mai "nc!)ea "n .ur!/

IE-n re.ul!, 5*arlieI, "ncerca s! m! lini# easc!/ IEs e doar a)!/ Nu re%uie s! e ul%uri a#a/I Am !cu mul ! $reme "n aDi, s)re cas!, #i a)oi #i-a l!sa )o#e a #i mi-a aranja cra$a a #i %a is a din %u'unarul de la )ie) / IAi &os &oar e ul%ura as !-sear!, 5*arlie/I I:! sim cara.*ios/I IEu e-am ul%ura $or%ind des)re lucrurile as ea/ ;e-am &!cu s! e sim+i s (njeni /I INu e as a/ 5e m! nec!je# e es e c! nu )o s! s)un ceea ce sim /I IS !rile as ea su&le e# i sun noi )en ru ine/ Sun #i lucruri/// des)re care nu se $or%e# e/I :-am a)ro)ia de ea #i am "ncerca s!-i iau m(na din nou, dar #i-a re ras-o/ INu, 5*arlie, nu cred c! es e %ine )en ru ine/ ;e-am ul%ura #i e&ec ul ar )u ea &i ne.a i$/I 5(nd m-a eD)edia a#a, am sim+i c! sun ne"ndem(na ic #i o oda ! cara.*ios/ :i-era neca' )e mine #i m-am re ras "n col+ul meu )ri$ind )e &ereas r!/ O uram cum nu ur(sem nicioda ! )e cine$a 3 cu &elul ei calm de a &i #i cu .rija ei ma ern! )en ru mine/ A# &i $ru s-o )!lmuiesc, s-o &ac s! se (rasc! #i a)oi s-o iau "n %ra+e #i s-o s!ru / I5*arlie, "mi )are r!u dac! e-am nec!ji /I INu-i nimic/I IDar re%uie s! "n+ele.i ce se "n (m)l!/I IBn+ele.I, am 'is, I#i nu $reau s! $or%esc des)re as a/I Bn im) ce aDiul ajun.ea la a)ar amen ul ei din Se$en y-se$en * S ree , eram de-a dre) ul nenoroci / IAi e ce eI, a 'is, Ieu sun de $in!/ Nu re%uia s! ies as !-sear! cu ine/I IDa, $!d #i eu as a acum/I I<reau s! s)un c! n-a$em nici un dre) s! in r!m "n r-o le.! ur! )ersonal!/// emo+ional!/ ;re%uie s! &aci a ( ea lucruri/ N-am dre) ul s! )! rund acum "n $ia+a a/I IAs a m! )ri$e# e )e mine, nu-i a#aLI IOareL Nu mai es e doar rea%a a, 5*arlie/ Acum ai o%li.a+ii 3 nu numai &a+! de )ro&esorul Nemur #i de dr S rauss, ci #i &a+! de milioanele de oameni care ar )u ea mer.e )e urmele ale/I 1e m!sur! ce $or%ea "n &elul aces a m! sim+eam din ce "n ce mai )ros / 4e#ea la i$eal! s (n.!cia mea, li)sa mea de cuno# in+e cu )ri$ire la lucrurile )e care ar &i re%ui s! le s)un #i s! le &ac/ Bn oc*ii ei eram un adolescen )ros o$an #i "ncerca s! sca)e de mine cu %ini#orul/ 1e c(nd s ! eam "n u#a a)ar amen ului ei, s-a "n ors s)re mine #i mi-a '(m%i #i m-am .(ndi o cli)! c! m! $a )o& i "n!un ru, dar a #o) i doarN INoa) e %un!, 5*arlie/ B+i mul+umesc )en ru o sear! minuna !/I A# &i $ru s! o s!ru / :! .(ndisem mai de$reme/ Nu se a# ea) ! orice &emeie s! &ie s!ru a !L Bn c!r+ile )e care le-am ci i #i "n &ilmele )e care le-am $!'u %!r%a ul es e cel care &ace a$ansurile/ :! *o !r(sem "n seara dinain e s! o s!ru / Dar m! o .(ndeamN #i dac! m! re&u'!L :-am a)ro)ia de ea #i-am $ru s-o )rind de umeri/ Dar mi-a lua -o "nain e/ :-a o)ri #i mi-a lua m(na "n r-ale ei/ IAr &i mai %ine s! ne s)unem noa) e %un! a#a, 5*arlie/ Nu )u em l!sa lucrurile s! mear.! )rea de)ar e/ 5el )u+in deocamda !/I 0i, "nain e ca eu s! )o )ro es a sau s-o "n re% ce $oia s! s)un! cu acel deocamda !, a in ra / INoa) e %un!, 5*arlie, "+i mul+umesc "nc! o da ! )en ru seara as a &rumoas!/I #i a "nc*is u#a/ Eram &urios )e ea, )e mine #i )e lume, dar c(nd am ajuns acas! mi-am da seama c! a$ea dre) a e/ ;o u#i, nu # iu dac! +ine la mine sau a &os doar ama%il!/ 5e ar )u ea s! .!seasc! la mineL Es e .reu, &iindc!

n-am mai recu nicioda ! )rin a#a ce$a/ 5um )oa e "n$!+a cine$a cum s! se )oar e cu al ! )ersoan!L 5um "n$a+! un %!r%a s! se )oar e cu o &emeieL 5!r+ile nu )rea sun de &olos/ Dar da a $ii oare am s! o s!ru la des)!r+ire/ 2 mai 3 5eea ce m! "ncurc! de c( e ori iese ce$a la i$eal! din recu ul meu es e c! nu-mi dau seama dac! s-a "n (m)la "n ocmai, sau dac! a#a mi s-a )!ru mie a unci, sau dac! n!scocesc eu o ul/ Sun ca un om care a &os oa ! $ia+a )e jum! a e adormi #i care "ncearc! s! # ie ce era "nain e s! se re'easc!/ ;o ul es e &oar e "nce ini #i ul%ure/ Noa) ea recu ! am a$u un co#mar #i mi-am amin i ce$a du)! ce m-am re'i / Bnce) cu co#marulN aler. )rin r-un coridor, )e jum! a e or%i de $(r ejuri de )ra&/ Aneori aler. "nain e #i a)oi m! descum)!nesc #i aler. "na)oi, dar sun s)eria )en ru c! am un o%iec ascuns "n %u'unar/ Nu # iu ce es e sau de unde "l am, dar # iu c! ei $or s! mi-l ia #i as a m! s)erie/ Gidul se )r!%u#e# e #i a)are deoda ! o &a ! ro#ca ! cu %ra+ele "n inse s)re mine 3 &a+a ei es e ca o masc! &!r! r!s! uri/ :! cu)rinde "n %ra+e, m! s!ru ! #i m! m(n.(ie #i $reau s-o s r(n. "n %ra+e, dar mi-e &ric!/ 5u c( se a in.e mai mul de mine, cu a ( sun mai "n&rico#a , )en ru c! # iu c! nu re%uie s! a in. nicioda ! o &a !/ A)oi, "n im) ce cor)ul ei se &reac! de al meu, sim ce$a ciuda care cloco e# e #i )al)i ! "n mine #i m! "nc!l-'e# e/ Dar c(nd ridic )ri$irea $!d "n m(na ei un cu+i "ns(n.era / Bncerc s! s ri. "n $reme ce o iau la &u.!, dar din .( lejul meu nu iese nici un sune #i %u'unarele mele sun .oale/ 5au "n %u'unare, dar nu # iu nici ce am )ierdu #i nici de ce ascundeam lucrul acela/ ;o ce # iu es e c! nu-l mai am #i c! am s(n.e )e m(ini/ 5(nd m-am re'i , m-am .(ndi la Alice #i am sim+i aceea#i )anic! din $is/ :! em de ce$a "n le.! ur! cu cu+i ul/ :i-am &!cu o ca&ea #i am &uma o +i.ar!/ Nu a$usesem nicioda ! un asemenea $is #i # iam c! era le.a de seara mea cu Alice/ Am "nce)u s! m! .(ndesc la ea "n al &el/ Asocierea li%er! es e "nc! .rea, &iindc! nu-i u#or s! nu-+i con role'i direc+ia .(ndurilor/// doar s!-+i la#i min ea desc*is! ca s!-i cur.! ori#ice "n!un ru/// ideile care se ridic! la su)ra&a+! ca %ulele de aer "n a)a/// o &emeie care &ace %aie/// o &a !/// Norma care &ace %aie/// m! ui )rin .aura c*eii/// #i c(nd iese din cad! s! se usuce $!d c! ru)ul ei nu seam!n! cu al meu/ Li)se# e ce$a/ Aler. )rin coridor/// cine$a m! urm!re# e/// nu es e o )ersoan!/// doar un cu+i de %uc! !rie care scoa e sc(n ei/// #i mi-es e &ric! #i +i), dar nu iese nici un sune )en ru c! sun !ia la .( #i cur.e s(n.e/// I:ama, 5*arlie ra.e cu oc*iul la mine )rin .aura c*eii///I De ce es e di&eri !L 5e i s-a "n (m)la L/// s(n.e/// cur.e s(n.e/// un loc#or ne.ru/// ;rei #oricei &!r-de oc*i/// rei #oricei &!r-de oc*i S!-i $e'i cum alear.!M S!-i $e'i cum alear.!M O &u.!resc )e ne$as a cea .ras! din cas! Le-a !ia co'ile cu cu+i ul de mas! <!'u -ai $reoda ! la ine aca%! 5e$a ca cei rei/// #oricei/// &!r-de oc*iL

5*arlie, sin.ur "n %uc! !rie, diminea+a de$reme/ ;o+i ceilal+i dorm, #i el se dis rea'! juc(ndu-se cu mori#ca/ 5(nd se a)leac!, un nas ure de la c!ma#! i se ru)e #i se ros o.ole# e )es e &i.urile com)lica e de )e linoleum/ Bl urm!re# e cum se ros o.ole# e s)re %aie, dar "l sca)! din oc*i/ Ande es e nas ureleL Se duce "n %aie s!-l .!seasc!/ EDis ! "n %aie o ni#! "n care se a&l! co#ul de ru&e #i-i )lace s! scoa ! oa e ru&ele ca s! se ui e la ele/ Ale lui aic!-su #i ale maic!-sii/// #i roc*iile Normei/ Ar $rea s! le "m%race ca s! semene #i el cu Norma, dar c(nd a mai &!cu as a maic!-sa l-a )lesni / G!se# e "n co#ul de ru&e c*ilo+ii Normei )! a+i de s(n.e usca / 5e i s-o &i "n (m)la L Bl a)uc! .roa'a/ 5ine # ie, )oa e c! $or da $ina )e el/// De ce oare o amin ire ca as a din co)il!rie s-a &iDa a ( de solid #i de ce m! "n&rico#ea'! a#a de areL 1oa e din cau'a sen imen elor mele )en ru AliceL G(ndindu-m! acum, )o s! "n+ele. de ce am &os "n$!+a s! s au de)ar e de &emei/ N-a &os %ine s!-mi ar! sen imen ele &a+! de Alice/ Nu am dre) ul s! m! .(ndesc "n &elul aces a la o &emeie 3 "nc! nu/ Dar c*iar "n im) ce scriu aces e cu$in e es e ce$a "n mine care s ri.! c! am dre) ul/ Sun #i eu o )ersoan!/ Eram cine$a #i "nain e de a in ra su% cu+i ul c*irur.ului/ 0i re%uie s! iu%esc )e cine$a/ C mai 3 5*iar dac! am "n+eles acum ce se )e rece "n s)a ele dlui Donner, nu-mi $ine s! cred/ Am o%ser$a c! ce$a nu era "n re.ul! acum dou! 'ile, la ora de $(r&/ Gim)y era la ej.*ea #i am%ala un co'onac )en ru unul din clien+ii no# ri o%i#nui+i 3 un co'onac care se $inde cu 2 dolari 95/ Dar c(nd Gim)y a "nre.is ra $(n'area, con orul ma#inii ar! a doar 6 dolari 95/ :! )re.! eam s!-i s)un c! a .re#i , dar am $!'u "n o.linda din dosul ej.*elei cum clien ul "i &!cea cu oc*iul lui Gim)y #i cum "#i '(m%eau am(ndoi/ 4ar c(nd omul #i-a lua res ul, am $!'u scli)ind o moned! r!mas! "n )alma lui Gim)y )(n! #i-a s r(ns )umnul, #i mi#carea .r!%i ! cu care-#i %!.a "n %u'unar moneda de o jum! a e de dolar/ I5*arlieI, a s)us o &emeie din s)a ele meu, Imai sun ecleruri um)lu e cu crem!LI I:! duc s! $!d/I Eram mul+umi de "n reru)ere, &iindc! "mi d!dea im) s! m! .(ndesc la ce $!'usem/ Desi.ur, Gim)y nu .re#ise/ Bi luase dinadins clien ului un )re+ mai mic #i erau "n+ele#i/ :-am re'ema de )ere e, ne# iind ce s! &ac/ Gim)y a lucra )en ru dl Donner mai %ine de cincis)re'ece ani/ Donner 3 care "i ra a o deauna )e lucr! orii lui ca )e ni# e )rie eni a)ro)ia+i 3 "l in$i ase nu o da ! )e Gim)y s! $in! cu &amilia la el la mas!/ Deseori, c(nd re%uia s! mear.! unde$a, "l l!sa "n locul lui la )r!$!lie )e Gim)y, #i au'isem cum c! de mai mul e ori "i d!duse %ani din %u'unar lui Gim)y ca s! )l! easc! s)i alul )en ru ne$as !-sa/ Era de necre'u c! cine$a )u ea s! &ure de la un asemenea om/ ;re%uia s! eDis e $reo al ! eD)lica+ie/ Gim)y )oa e c*iar &!cuse o .re#eal! c(nd a marca $(n'area #i jum! a ea de dolar era un %ac#i#/ Sau )oa e dl Donner a$ea )re+uri s)eciale )en ru aces clien care cum)!ra re.ula co'onaci cu crem!/ A# &i cre'u orice al ce$a dec( c! Gim)y &ura/ Gim)y &usese "n o deauna a ( de %un cu mine/ Nu mai $oiam s! # iu/ :! &eream s! )ri$esc casa de marca "n im) ce $eneam cu a$a cu ecleruri #i sor am )i#co urile, %rio#ele #i co'onacii/ Dar c(nd a in ra micu+a &emeie cu )!rul ro#ca 3 cea care m! ciu)ea mereu de o%ra' #i .lumea c! o s!-mi .!seasc! o &a ! 3, mi-am adus amin e c! $enea mai ales c(nd Donner era )leca la mas! #i Gim)y

r!m(nea la ej.*ea/ Gim)y m! rimisese deseori s! duc comen'i la ea acas!/ F!r! s! $reau am aduna "n min e cos ul cum)!r! urilor ei care &!ceau 8 dolari 52/ Dar m-am "n ors cu s)a ele ca s! nu $!d ce marca Gim)y la cas!/ De#i a# &i $ru s! # iu ade$!rul, m! emeam de ce a# &i )u u a&la/ A 'isN IDoi dolari )a ru'eci #i cinci, dna W*eeler/I 5lo)o+elul de la cas!/ Num!rarea res ului/ 4'%i ura ser arului/ I:ul+umesc, dna W*eeler/I :-am "n ors la im) ca s!-l $!d cum %a.! m(na "n %u'unar #i ca s! aud clinc*e ul sla% al monedelor/ De c( e ori m-o &i &olosi )e mine ca )e un in ermediar care s!-i duc! ei )ac*e ele, &ur(nd la soco eal! #i "m)!r+ind cu ea di&eren+aL Se &olosise de mine "n o im)ul aces a ca s!-l aju s! &ureL Nu )u eam s!-mi iau oc*ii de la Gim)y "n im) ce #c*io)! a de colo colo "n s)a ele ej.*elei #i-i cur.ea rans)ira+ia de su% #a)ca de car on/ 1!rea $ioi #i %lajin, dar ridic(ndu-#i oc*ii mi-a sur)rins )ri$irea, s-a "ncrun a #i mi-a "n ors s)a ele/ Bmi $enea s!-l lo$esc, "mi $enea s! mer. "n s)a ele ej.*elei #i s!-l dau cu ca)ul de ea/ Nu-mi amin esc s! &i ur( $reoda ! )e cine$a 3 dar "n diminea+a aceea "l uram )e Gim)y din ad(ncul inimii/ Nu m-a aju a cu nimic s! a# ern oa e as ea )e *(r ie "n lini# ea od!ii mele/ De c( e ori m! .(ndesc la Gim)y &ur(nd de la dl Donner "mi $ine s! dau cu ce$a de )ere e/ Din &ericire, nu m! cred ca)a%il de $iolen+!/ 5red c! n-am lo$i nicioda ! )e cine$a/ Oricum, re%uie s! m! *o !r!sc ce s! &ac/ S!-i s)un lui Donner c! omul "n care a$ea a ( a "ncredere a &ura de la el ani de 'ileL Gim)y n-ar recunoa# e nimic, iar eu n-a# )u ea nicioda ! s! do$edesc c! es e ade$!ra / #i cum s-ar sim+i dl DonnerL Nu # iu ce s! &ac/ 9 mai 3 Nu )o dormi/ ;rea%a as a m! )reocu)!, "i da ore' )rea mul dlui Donner ca s! s au deo)ar e #i s! $!d cum es e je&ui / ;!c(nd, a# &i o a#a de $ino$a ca Gim)y/ 5u oa e as ea, sun oare eu cel care re%uie s!-l in&orme'eL 5e m! su)!r! mai mul es e c! a unci c(nd m! rimi ea s! duc mar&a se &olosea de mine ca s!-l aju s! &ure de la dl Donner/ Ne# iind nimic, eram ne$ino$a / Dar acum, c(nd # iu, sun o a#a de $ino$a ca #i el )en ru c! ac/ ;o u#i, Gim)y lucrea'! al! uri de mine/ ;rei co)ii/ 5e $a &ace dac! dl Donner "l d! a&ar!L S-ar )u ea s! nu .!seasc! al ce$a de lucru 3 mai ales cu )iciorul lui s r(m%/ Es e oare rea%a meaL 5e e corec L ;oa ! in eli.en+a mea nu m! aju ! s! re'ol$ o )ro%lem! ca as a/ 1H mai 3 L-am "n re%a )e )ro&esorul Nemur #i 'ice c! eu sun doar un s)ec a or inocen #i c! n-are ros s! m! im)lic "n ce$a care ar duce la o si ua+ie ne)l!cu !/ Nu )are s!-l im)resione'e deloc &a) ul c! am &os &olosi ca in ermediar/ Dac! "n im)ul acela nu "n+ele.eam ce se "n (m)la, s)une el, nu con ea'!/ Sun o a ( de $ino$a ca #i cu+i ul cu care es e "njun.*ia cine$a sau ca ma#ina an.aja ! "n r-un acciden / IDar eu nu sun un o%iec ne"nsu&le+i I, am )leda eu/ ISun o )ersoan!/I A )!ru cam "ncurca , o cli)!, a)oi a r(s/ ISi.ur, 5*arlie/ Dar eu nu $or%eam des)re ce e# i acum, ci des)re ce erai "nain e de o)era+ie/I Bn.(m&a , )om)os 3 "mi $enea s!-l lo$esc #i )e el/ IEram o )ersoan! #i "nain e de o)era+ie/ Dac! ai ui a ///I

IDa, desi.ur, 5*arlie/ Nu m!-n+ele.e .re#i / Dar era al ce$a///I 0i aunci #i-a amin i c! re%uie s! $ad! ni# e dia.rame "n la%ora or/ Dr S rauss nu )rea $or%e# e "n im)ul #edin+elor noas re de )si*o era)ie, dar c(nd am adus a'i $or%a des)re ceea ce m! &r!m(n a a s)us c! sun o%li.a moral s!-i s)un o ul dlui Donner/ Bns! cu c( m! .(ndesc mai mul cu a ( mi se )are mai com)lica / ;re%uia s! .!sesc )e cine$a s! aie nodul #i sin.ura )ersoan! la care m! )u eam .(ndi era Alice/ La ora 'ece rei'eci nu m-am mai )u u a%+ine #i am ele&ona / Am suna -o de rei ori, am renun+a de &iecare da !, dar a )a ra oar! am reu#i s! re'is )(n! ce i-am au'i $ocea/ La "nce)u s-a .(ndi c! n-ar re%ui s! ne $edem, dar am im)lora -o s! ne "n (lnim la %u&e ul unde m(ncaser!m "m)reun!/ I;e res)ec 3 miai da "n o deauna s&a uri %une/I 0i &iindc! era o ne*o !r( !, am insis a / I;re%uie s! m! aju+i/ Ai #i u o )ar e din $in!/ Sin.ur! ai s)us-o/ Bn )rimul r(nd, dac! nu erai u n-a# &i ajuns aici/ Nu )o+i acum s! m! la#i %al !/I A sim+i c! era ce$a ur.en )en ru mine #i s-a "n$oi s! ne "n (lnim/ Am "nc*is #i am r!mas cu oc*ii )e ele&on/ De ce era a ( de im)or an )en ru mine s! a&lu ce credea ea, ce sim+ea ea des)re as aL :ai %ine de un an, la 5en rul )en ru Adul+i, o ce-am $ru a &os s!-i &ac )e )lac/ Era oare !s a mo i$ul )rinci)al )en ru care acce) asem o)era+iaL Am um%la de colo-colo )rin &a+a %u&e ului, )(n! ce )oli+is ul a "nce)u s! m! )ri$easc! %!nui or/ A unci am in ra #i mi-am lua o ca&ea/ Din &ericire, masa la care s ! usem da a recu ! nu era ocu)a !/ :! .(ndeam c! se $a ui a du)! mine "n locul acela re ras/ :-a $!'u #i mi-a &!cu semn cu m(na, dar "nain e de a $eni s)re mas! s-a o)ri la r(ndul )en ru ca&ea/ :i-a '(m%i #i am # iu c! era )en ru c! alesesem aceea#i mas!/ An .es ridicol, roman ic/ I0 iu c! es e (r'iu/ Dar jur c! sim+eam c!-mi )ierd min+ile/ ;re%uia s!-+i $or%esc/I B#i sor%ea ca&eaua #i m! ascul a "n lini# e "n im) ce "i eD)licam cum desco)erisem "n#el! oriile lui Gim)y, ce reac+ie a$usesem #i ce s&a uri con radic orii )rimisem la la%ora or/ 5(nd am ermina , s-a l!sa )e s)! arul scaunului #i a cl! ina din ca)/ I5*arlie, m! uime# i/ E# i a ( de "nain a "n unele )ri$in+e, #i o u#i c(nd e $or%a de lua o *o !r(re r!m(i un co)il/ Nu )o s! decid )en ru ine, 5*arlie/ R!s)unsul nu )oa e &i .!si "n c!r+i 3 #i nici nu )oa e s!-+i &ie da de al e )ersoane/ Doar dac! $rei s! r!m(i oa ! $ia+a un co)il/ ;re%uie s! .!se# i r!s)unsul "n ine "nsu+i, s! sim+i ce es e corec s! &aci/ 5*arlie, re%uie s! "n$e+i s! ai "ncredere "n ine/I La "nce)u m-a cam nec!ji lec+ia )e care mi-a +inu -o, dar deoda ! am "nce)u s! "n+ele. unde %! ea/ I<rei s! s)ui c! eu re%uie s! iau *o !r(reaLI A da din ca)/ IDe &a) I, am 'is, Idac! m! .(ndesc %ine, cred c! ce$a am #i *o !r( M 5red c! n-au dre) a e nici Nemur, nici S raussMI Se ui a la mine a en , cu in eres/ ISe "n (m)l! ce$a cu ine, 5*arlie/ Dac! ai )u ea s!-+i $e'i &a+aMI IG!u dac! n-ai dre) a e, se-n (m)l! ce$aM A$eam un nor de &um "n &a+a oc*ilor #i u l-ai risi)i din r-o su&lare/ O idee sim)l!/ S! m! "ncred "n mine/ 0i nu m-am .(ndi nicioda ! la a#a ce$a/I I5*arlie, e# i minuna /I Am )rins-o de m(n! #i i-am +inu -o "n r-a mea/ INu, u e# i minuna !, "mi a in.i oc*ii #i m! &aci s! $!d/I A ro#i #i #i-a re ras m(na/

IDa a recu ! c(nd am &os aiciI, i-am 'is, I+i-am s)us c!-mi )laci/ Ar &i re%ui s! am des ul! "ncredere "n mine #i s!-+i s)un c! e iu%escI/ INu s)une as a, 5*arlie/ Nu "nc!/I INu "nc!LI am s ri.a , IAi s)us as a #i da a recu !/ De ce nu "nc!LI ISs /// A# ea) ! )u+in, 5*arlie/ ;ermin!-+i s udiile/ S! $e'i unde e $or duce/ ;e sc*im%i )rea re)ede/I I0i ce-i cu as aL Sen imen ele mele )en ru ine nu se $or sc*im%a dac! de$in mai in eli.en / A# )u ea doar s! e iu%esc #i mai mul /I IDar e# i )e cale de a e sc*im%a #i a&ec i$/ Bn r-un &el, sun )rima &emeie )e care ai cunoscu -o ca a are/ 1(n! acum +i-am &os "n$!+! oare, cine$a la care ai $eni )en ru aju or #i s&a uri/ E &iresc s! +i se )ar! c! e# i "ndr!.os i de mine/ Ar re%ui s! e "n (lne# i #i cu al e &emei/ Ai a ( a im) "nain e/I I<rei s! s)ui c! %!ie+ii de #coal! se "ndr!.os esc "n o deauna de "n$!+! oarele lor #i c! a&ec i$ sun "nc! un %!ia LI IBmi r!s !lm!ce# i cu$in ele/ Nu, nu m! .(ndesc la ine ca la un %!ia MI IA unci, ca la un "n (r'ia a&ec i$LI INu/I IA unci, de ceLI INu m! )resa, 5*arlie/ Nu # iu nici eu/ Ai de)!#i deja "n+ele.erea mea/ Bn c( e$a luni sau c*iar s!) !m(ni $ei &i o al ! )ersoan!/ A unci c(nd e $ei ma uri'a in elec ual, s-ar )u ea s! nu mai )u em comunica/ 5(nd e $ei ma uri'a emo+ional, )oa e nici nu m! $ei mai dori/ ;re%uie s! m! .(ndesc #i la mine, 5*arlie/ S! a# e) !m #i s! $edem ce se "n (m)l!/ Ai r!%dare/I A$ea dre) a e "n ce s)unea, dar nu $oiam s-o ascul / ISeara recu !I, am 'is, .( ui de emo+ie, Inici nu # ii c( de mul a#e) am "n (lnirea as a/ :! "n re%am ca scos din min+i cum s! m! )or , ce s! s)un, dorind s! &ac im)resie %un!, #i eram "n.ro'i c! a# )u ea s)une ce$a care s! e su)ere/I INu m-ai su)!ra / Eram m!.uli !/I IA unci, c(nd )o s! e mai $!dLI IN-am dre) ul s! e las s! e im)lici/I IDar sun im)lica MI am s ri.a , "ns! $!'(nd c! lumea se "n oarce ca s! se ui e la noi, mi-am co%or( $ocea )(n! c(nd a ajuns s! remure de su)!rare/ ISun o )ersoan! 3 un %!r%a 3 #i nu )o r!i doar cu c!r+i #i %en'i #i la%irin uri elec ronice/ Gici c! ar re%ui s! m! "n (lnesc #i cu al e &emei/ Dar cum a# )u ea s-o &ac, dac! nu cunosc al e &emeiL Es e un &oc care m! arde )e din!un ru, #i o ce # iu es e c! m! &ace s! m! .(ndesc la ine/ 5i esc o )a.in! #i-+i $!d c*i)ul "n mijlocul ei 3 nu "nce+o#a , ca acele c*i)uri din recu , ci clar #i "nsu&le+i / A in. )a.ina #i &a+a a dis)are #i-mi $ine s! ru) car ea #i s-o arunc/I I;e ro., 5*arlie///I IS! ne "n (lnim din nou/I I:(ine la la%ora or/I I0 ii %ine c! nu as a doresc/ De)ar e de la%ora or/ De)ar e de uni$ersi a e/ Sin.uri/I :i-am da seama c! ar &i $ru s! s)un! da/ Era sur)rins! de insis en+a mea/ 0i eu eram sur)rins/ Dar nu )u eam s! m! o)resc, de#i eram su.ruma de s)aim! "n im) ce o im)loram, "mi rans)iraser! )almele/ :iera eam! s! nu s)un! nu sau mi-era eam! s! nu s)un! daL 5red c! a# &i le#ina , dac! n-ar &i ru) ensiunea c(nd mi-a r!s)uns/ I9ine, 5*arlie/ Nu la la%ora or, nici la uni$ersi a e, dar nu sin.uri/ Nu cred c! e %ine s! &im numai noi doi/I

IOriunde s)uiI, .(&(iam/ INumai s! &iu cu ine #i s! nu m! mai .(ndesc la es e/// s a is ici/// "n re%!ri/// r!s)unsuri///I S-a .(ndi o cli)!/ IE-n re.ul!/ Se dau concer e de )rim!$ar! &!r! )la ! "n 5en ral 1ar7/ S!) !m(na $ii oare )u em mer.e la unul din concer e/I 5(nd am ajuns la u#a ei, s-a "n ors re)ede s)re mine #i m-a s!ru a )e o%ra'/ INoa) e %un!, 5*arlie/ :! %ucur c! m-ai suna / Ne $edem la la%ora or/I A "nc*is u#a #i eu am r!mas "n &a+a casei )ri$ind la lumina din a)aramen ul ei )(n! c(nd s-a s ins/ Nu mai am nici un du%iu/ Sun "ndr!.os i / 11 mai 3 Du)! a ( ea .(nduri #i %! aie de ca) mi-am da seama c! Alice a$ea dre) a e/ ;re%uie s! am "ncredere "n in ui+ia mea/ L-am su)ra$e.*ea mai a en )e Gim)y, la %ru !rie/ A'i l-am $!'u de rei ori cum "i l!sa )e clien+i s! )l! easc! mai )u+in #i %!.a "n %u'unar )ar ea lui din di&eren+a de cos c(nd )rimea res ul/ N-o &!cea dec( cu unii din re clien+ii o%i#nui+i, #i cred c! erau #i ei o a ( de $ino$a+i ca el/ Nimic din oa e as ea nu se )u ea "n (m)la &!r! s! &ie #i ei de acord/ De ce s! &ie Gim)y +a)ul is)!#i orL A unci m-am *o !r( la un com)romis/ 1oa e c! nu era o deci'ie )er&ec !, dar era a mea #i )!rea s! &ie cea mai %un! solu+ie )en ru acea si ua+ie/ Arma s!-i s)un lui Gim)y ce # iam ca s!-l &ac s! "nce e'e/ L-am .!si sin.ur la s)!l! or #i c(nd m-am a)ro)ia de el a lua -o din loc/ I;re%uie s!-+i $or%esc des)re ce$a im)or an I, i-am 'is/ I<reau s!-+i dai cu )!rerea des)re un )rie en care are o )ro%lem!/ A desco)eri c! unul din o$ar!#ii lui de munc! "#i "n#al! )a ronul #i nu # ie ce re%uie s! &ac!/ Nu i-ar )l!cea s!-l )(rasc! #i s!-l %a.e "n %ucluc, dar nici nu $rea s! s ea ne)!s! or l!s(ndu-#i )a ronul 3 care a &os %un cu am(ndoi 3 s! &ie "n#ela /I Gim)y s-a ui a s !rui or la mine/ I0i ce are de .(nd )rie enul !u s! &ac! cu rea%a as aLI I@s a-i neca'ul/ Nu $rea s! &ac! nimic/ 5rede c! dac! &ur i#a.urile sar o)ri n-ar a$ea nici un ros s! &ac! ce$a/ Ar da o ul ui !rii/I I1rie enul !u n-ar re%ui s!-#i %a.e nasul unde nu-i &ier%e oalaI, a 'is Gim)y, mu (ndu-#i .reu a ea )e )iciorul s!n! os/ IAr re%ui s! "nc*id! oc*ii la c*es iile as ea #i s! # ie care-i sun )rie enii/ An )a ron e un )a ron, iar munci orii re%uie s! +in! unul cu al ul/I I1rie enul meu are al ! )!rere/I INu-i rea%a lui/I ISim e c! dac! # ie de as a es e #i el "n )ar e $ino$a / A#a c! s-a *o !r( s! nu s)un! nimic dac! c*es ia se o)re# e/ Al &el $a )o$es i o ul/ <oiam s! # iu ce )!rere ai/ 5re'i c! "n &elul aces a s-ar o)ri &ur urileLI Se s r!duia din .reu s!-#i ascund! &uria/ Se $edea c! ar &i $ru s! m! lo$easc!, dar s r(n.ea din )umni/ IS)une-i )rie enului !u c! i)ul n-are de ales/I IAs a-i %ineI, am 'is/ I1rie enul meu $a &i &oar e &erici /I Gim)y a da s-o ia din loc, dar a)oi s-a o)ri #i s-a ui a )es e um!r la mine/ I1rie enul !s a al !u 3 )oa e c!-l in eresea'! s! ia #i el ce$a/ O &i as a )ricinaLI INu, $rea numai s! "nce e'e o ul/I :i-a arunca o )ri$ire rea/ I5e )o s!-+i s)un es e c! o s! e c!ies i c! +i-ai %!.a nasul unde nu re%uia/ Am +inu "n o deauna cu ine/ 5red c! nu eram s!n! os la min e/I 0i a )leca #c*io)! (nd/

1oa e c! ar &i re%ui s!-i s)un oa ! )o$es ea lui Donner/ Dar ce-am &!cu are o jus i&icare/ Oricum, s-a ermina / 5(+i oameni se &olosesc, ca Gim)y, de semenii lorL 15 mai 3 S udiile mele mer. %ine/ 9i%lio eca uni$ersi !+ii es e acum )en ru mine o a doua cas!/ Au &os ne$oi+i s!-mi .!seasc! o camer! se)ara !, &iindc! )o s! ci esc o )a.in! doar "n r-o secund! #i s uden+ii curio#i se adun! "n jurul meu c(nd m! $!d ce re)ede dau )a.inile c!r+ilor/ Bn )re'en , ce m! in eresea'! mai mul sun e imolo.iile lim%ilor $ec*i, lucr!rile mai noi des)re calculul $aria+iilor #i is oria *indu#ilor/ Es e uimi or s! $e'i cum lucruri care )ar &!r! le.! ur! sun de &a) le.a e "n re ele/ Am ajuns la un al ni$el #i acum cursurile di&eri elor disci)line )ar a &i mai a)ro)ia e "n re ele, ca #i cum ar lua na# ere din r-un sin.ur i'$or/ 5(nd sun la %u&e ascul s uden+ii cum discu ! des)re is orie sau )oli ic! sau reli.ie #i-mi )ar c( se )oa e de co)il!ro#i/ Nu-mi mai &ace )l!cere s! discu idei la un ni$el a ( de elemen ar/ Oamenilor nu le )lace s! li se ara e c! nu )o ajun.e la com)leDi a ea )ro%lemei 3 ei nu # iu ce se ascunde su% undele de la su)ra&a+a a)ei/ 5*iar #i dac! e adrese'i mai sus es e o a ( de r!u #i am renun+a la orice "ncercare de a discu a cu )ro&esorii de la 9ee7man/ Bn %u&e ul de la &acul a e 9ur m-a )re'en a unui )ro&esor de economie, un om %ine cunoscu )en ru lucr!rile sale asu)ra &ac orilor economici care in&luen+ea'! ra ele do%(n'ilor/ Doream de mul im) s! $or%esc cu un economis des)re unele idei )e care le "n (lnisem "n lec urile mele/ :! )reocu)au as)ec ele morale ale %locadei mili are "n im) de )ace/ L-am "n re%a ce credea el des)re su.es ia unor sena ori de a se "nce)e a)licarea 3 ca "n )rimul #i al doilea r!'%oi mondial 3 a unor ac ici ca Ilis ele ne.reI #i de "n !rire a con rolului na$al asu)ra na+iunilor mai mici care nu sun al! uri de noi/ :-a ascul a lini# i , )ri$ind "n .ol, #i credeam c! "#i adun! .(ndurile ca s!-mi r!s)und!, dar du)! c( e$a minu e #i-a dres .lasul #i a cl! ina din ca)/ ;rea%a as a, a eD)lica el scu'(ndu-se, nu era din domeniul lui/ El se ocu)a de ra ele do%(n'ilor #i nu )rea se .(ndise la economia mili ar!/ :i-a su.era s! m! "n (lnesc cu dr Wessey, care c(nd$a scrisese un ar icol des)re con$en+iile mili are comerciale din cursul celui de-al doilea r!'%oi mondial/ :-ar )u ea aju a/ Bnain e s! mai s)un ce$a mi-a s r(ns m(na/ Era mul+umi c! m! "n(lnise, dar a$ea de consul a ni# e no e )en ru o con&erin+!/ 0i a )leca / Acela#i lucru s-a "n (m)la c(nd am "ncerca s! $or%esc des)re 5*aucer cu un s)ecialis "n li era ur! american!, c(nd am "n re%a un orien alis des)re locui orii insulelor ;ro%riand #i c(nd am "ncerca s! a%orde' )ro%lema #omajului )ro$oca de au oma i'are cu un socio)si*olo. s)eciali'a "n sondaje )u%lice )ri$i oare la com)or amen ul adolescen+ilor/ G!seau "n o deauna o scu'! ca s-o "n ind!, em(ndu-se c! $a ie#i la i$eal! )u+in! a ea cuno# in+elor lor/ 5um ar! au ace# i oameni oda ! #i cum ara ! acumM 0i ce )ros eram c(nd credeam c! )ro&esorii sun ni# e uria#i in elec uali/ Sun #i ei oameni 3 #i se em c! res ul lumii $a a&la c! sun doar oameni/ Alice es e #i ea o )ersoan! 3 o &emeie, nu o 'ei+! 3 #i m(ine sear! mer.e cu mine la concer / 1F mai 3 Se a)ro)ie diminea+a #i nu )o adormi/ ;re%uie s! "n+ele. ce mi s-a "n (m)la asear! la concer /

Seara a "nce)u des ul de %ine/ :all-ul din 5en ral 1ar7 era deja )lin de lume, iar Alice #i cu mine a re%ui s! ne croim cu .rij! drum )rin re )erec*ile "n inse )e iar%!/ Bn cele din urm! am .!si , de)ar e de alee, un co)ac ne&olosi "n r-o 'on! nelumina !, unde sin.urele do$e'i ale )re'en+ei unor )erec*i erau r(se ele &emeilor care )ro es au de &orm! #i $(r&urile ro#ii ale +i.!rilor a)rinse/ IAici e %ineI, a 'is ea/ IN-are ros s! s !m c*iar l(n.! orc*es r!/I Am "n re%a ce se c(n a a unci/ ILa Mer, de De%ussy/ B+i )laceLI :-am a#e'a l(n.! ea/ INu )rea m! )rice) la .enul !s a de mu'ic!/ ;re%uie s! m! mai .(ndesc/I INu e .(ndi la mu'ic!I, a #o) i ea/ I;re%uie doar s! o sim+i/ Las-o s! se scur.! )es e ine ca a)a m!rii, &!r! a "ncerca s-o "n+ele.i/I S-a l!sa )e s)a e "n iar%!, "n orc(ndu-se cu &a+a "n direc+ia mu'icii/ N-a$eam cum s! # iu ce a# e) a de la mine/ Era cu o ul al ce$a dec( re'ol$area unor )ro%leme #i do%(ndirea sis ema ic! de cuno# in+e/ Bmi o 'iceam c! rans)ira+ia )almelor mele, r!su&larea .r!%i !, dorin+a de a o "m%r!+i#a erau doar reac+ii %ioc*imice/ :i-am #i "nc*i)ui o sc*em! s imulare-reac+ie care-mi )roducea ner$o'i a ea #i ner!%darea/ 0i o u#i eram "n cea+!, nesi.ur/ S!-mi )e rec %ra+ul )e du)! ea sau nuL Oare se a# e) a la a#a ce$aL Bmi d!deam seama c! m! )ur am ca un adolescen #i nu-mi )l!cea/ IAi eI, am 'is, .( ui de emo+ie, Ide ce nu e a#e'i mai con&or a%ilL Re'em!- e de um!rul meu/I :-a l!sa s!-i )un %ra+ul du)! umeri, dar nu s-a ui a la mine/ 1!rea )rea a%sor%i ! de mu'ic! )en ru a-#i da seama ce &!ceam eu/ Dorea s! o +in "n &elul aces a sau doar m! oleraL Alunec(nd cu %ra+ul s)re mijlocul ei am sim+i -o cum remura, dar )ri$ea "n con inuare "n direc+ia orc*es rei/ Se )re&!cea c! se concen rea'! asu)ra mu'icii ca s! nu-mi r!s)und! "n nici un &el/ Nu $oia s! # ie ce se "n (m)l!/ A ( a im) c( se ui a "n al ! )ar e #i ascul a mu'ica, )u ea )re inde c! nu # ie c! sun li)i de ea #i c! %ra+ele mele se a&l! "n jurul ei/ Dorea s! &ac! dra.os e cu ru)ul, "n im) ce min ea ei r! !cea "n s&ere "nal e/ :-am "n ors %rusc #i i-am "ndre) a &a+a s)re mine/ IDe ce nu e ui+i la mineL <rei s! e )re&aci c! nu eDis LI A #o) i N INu, 5*arlie, m! )re&ac c! eu nu eDis /I 5(nd i-am a ins um!rul, s-a "ncorda #i a remura , dar am li)i -o de mine/ A unci s-a "n (m)la ce$a/ A "nce)u ca un %('(i sla% "n urec*i/// un &er!s r!u elec ric/// "n de)!r are/ A)oi &ri.ulN %ra+ele #i )icioarele cu )iele de .!in!, de.e ele amor+i e/ Deoda ! am a$u sen'a+ia c! sun su)ra$e.*ea / O sc*im%are %rusc! de )erce)+ie/ :! ui am la noi am(ndoi, )ri$eam la noi din r-un loc "n unecos de du)! un co)ac, cum s ! eam unul "n %ra+ele celuilal / Am ridica )ri$irea #i am $!'u un %!ia de cincis)re'ece sau #ais)re'ece ani, .*emui "n a)ro)ierea noas r!/ I=eiMI am s ri.a / 5(nd s-a ridica , am $!'u c! era desc*is la )an aloni, cu seDul la $edere/ I5e es eLI a "n re%a ea/ Am s!ri "n )icioare #i %!ia ul a dis)!ru "n "n uneric/ IL-ai $!'u LI INuI, a 'is, ne e'indu-#i &us a cu un .es ner$os/ IN-am $!'u )e nimeni/I IS ! ea c*iar acolo/ Se ui a la noi/ Era a ( de a)roa)e c! )u eai s!-l a in.i cu m(na/I I5*arlie, unde )leciLI IN-a )u u s! ajun.! )rea de)ar e/I ILas!-l "n )ace, 5*arlie/ Nu con ea'!/I

Dar )en ru mine con a/ Am lua -o la .oan! )rin "n uneric, )o icnindu-m! de )erec*ile s)eria e "n inse )e jos, "ns! nu-mi )u eam deloc da seama )e unde &u.ise/ 5u c( m! .(ndeam mai mul la el, cu a ( sim+eam mai mul sen'a+ia de .rea+! care )reced! le#inul/ Sin.ur #i )ierdu "n s!l%! icie/ A)oi mi-am re$eni #i am .!si drumul "na)oi la locul unde era a#e'a ! Alice/ IL-ai .!si LI INu, dar era acolo/ L-am $!'u /I :-a )ri$i ciuda / I;e sim+i %ineLI IO s!-mi &ie %ine/// "n r-o cli)!/// doar %('(i ul !s a nenoroci "n urec*i/I I1oa e c!-i mai %ine s! )lec!m/I Bn o im)ul drumului )(n! la a)ar amen ul ei "mi $enea "n min e %!ia ul s (nd )e $ine acolo, "n "n uneric, #i )re+ de o secund! am $!'ul #i eu ce $!'use el 3 )e noi doi culca+i #i "m%r!+i#a+i/ I<rei s! in ri "n cas!L A# )u ea &ace o ca&ea/I <oiam, dar era ce$a care mi se "m)o ri$ea/ I:ai %ine nu/ Am mul de lucru la noa) e/I I5*arlie, e $or%a de ce$a ce-am 'is sau am &!cu euLI ISi.ur c! nu/ :-a indis)us numai %!ia ul !la care ne o%ser$a/I S ! ea a)roa)e de mine, a# e) (nd s! o s!ru / :i-am )us %ra+ul "n jurul ei, dar s-a "n (m)la iar!#i/ Dac! n-a# &i )leca imedia , mi s-ar &i &!cu r!u/ I5*arlie, nu ar!+i %ine/I IL-ai $!'u , AliceL Ade$!rul///I A cl! ina din ca)/ INu, era )rea "n uneric/ Dar sun si.ur! ///I I;re%uie s! )lec/ Am s! e sun/I 0i am lua -o din loc "nain e ca ea s! m! )oa ! o)ri/ ;re%uia s! ies din cl!direa aceea "nain e de a se n!rui o ul/ Acum, c(nd m! .(ndesc, sun si.ur c! a &os o *alucina+ie/ Dr S rauss crede c! din )unc de $edere emo+ional sun "nc! un adolescen care nu )oa e s! se a)ro)ie de &emei sau s! se .(ndeasc! la seD &!r! s! in re "n )anic!, &!r! s! se "ns)!im(n e sau c*iar s! ai%! *alucina+ii/ 5rede c! de'$ol area mea in elec ual! ra)id! m-a &!cu s! .re#esc cre'(nd c! a# )u ea a$ea #i o $ia+! emo+ional! normal!/ Dar re%uie s! acce) &a) ul c! s)aimele #i %locajele care a)ar "n si ua+iile le.a e de seD nu &ac dec( s! ara e c!, emo+ional, sun "nc! un adolescen 3 "n (r'ia seDual/ 9!nuiesc c! $rea s! s)un! c! nu sun )re.! i )en ru o rela+ie seDual! cu o &emeie ca Alice Kinnian/ Nu "nc!/ 6H mai 3 Am &os concedia de la %ru !rie/ 0 iu c! e o )ros ie din )ar ea mea s! m! a.!+ de recu , dar era ce$a cu locul acela cu )ere+i de c!r!mid! al%! "n.!l%eni ! de c!ldura cu) oarelor/// Eram acas! acolo/ 5e le-am &!cu eu oare ca s! m! urasc! a ( L Nu )o s!-l "n$inuiesc )e Donner/ ;re%uie s! se .(ndeasc! la a&acerea lui #i la ceilal+i salaria+i/ 0i o u#i, mi-a &os mai a)ro)ia dec( un a !/ :-a c*ema "n %iroul lui, a mu a oa e *(r iile #i c*i an+ele care ocu)au sin.urul scaun din &a+a %iroului cu rulou #i, &!r! s! m! )ri$easc!, mi-a s)usN I<oiam s! $or%esc cu ine/ =ai s-o &acem acum/I 1are s u)id "n cli)a de &a+!, dar c(nd s ! eam acolo )ri$indu-l 3 scund, dolo&an, cu mus a+a %lon'ie #i ne"n.riji ! care-i a (rna cara.*ios )es e %u'a de sus 3 era ca #i cum am(ndoi, 5*arlie cel $ec*i #i cel nou, am &i s a "m)reun! )e scaun, "n.rijora+i de ce a$ea s! ne 'ic! %! r(nul domn Donner/

I5*arlie, Anc*iul !u =erman mi-a &os %un )rie en/ :i-am +inu )romisiunea &a+! de el s! e +in la lucru, "n im)uri %une #i rele, ca s! ai mereu un dolar "n %u'unar #i s! ai unde )une ca)ul jos &!r! s! mer.i la a'ilul acela/I I9ru !ria es e casa mea ///I I0i m-am )ur a cu ine ca #i cu co)ilul meu care #i-a da $ia+a )en ru +ar!/ 0i c(nd a muri =erman 3 c(+i ani a$eaiL #a) es)re'eceL erai mai de.ra%! ca un %!ia de #ase ani 3, am &!cu jur!m(n /// mi-am 'isN Ar *ur Donner, c( im) ai o %ru !rie #i o a&acere, $ei a$ea .rij! de 5*arlie/ <a a$ea un loc de munc!, un )a "n care s! doarm! #i o %uca ! de )(ine/ 5(nd e-au %!.a "n a'ilul acela, Warren, le-am s)us c! $ei lucra )en ru mine #i c! $oi a$ea .rij! de ine/ N-ai s a acolo nici m!car o noa) e/ ?i-am .!si o odaie #i am a$u .rij! de ine/ A#a-i c! m-am +inu de cu$(n LI Am da din ca), dar )u eam $edea c! es e ul%ura du)! &elul "n care "#i o "ndoia #i desdoia c*i an+ele/ 0i, de#i nu $oiam s! a&lu 3 # iam/ IAm &!cu o ce-am )u u ca s! lucre' cum re%uie/ Am munci din .reu///I I0 iu, 5*arlie/ 5u munca a es e o ul "n re.ul!/ Dar i s-a "n (m)la ce$a, #i nu "n+ele. des)re ce e $or%a/ 0i nu numai eu/ ;o+i $or%esc des)re as a/ Am discu a #i eu cu ei de mul e ori "n s!) !m(nile as ea/ Sun o+i indis)u#i, 5*arlie/ ;re%uie s! ne )!r!se# i/I Am "ncerca s!-l "n reru), dar a cl! ina din ca)/ I4eri-sear! au $eni la mine "n dele.a+ie/ Nu re%uie s!-mi dis ru. a&acerea/I :! ui am la m(inile lui care r!s&oiau &!r! "nce are *(r iile, ca #i cum ar &i c!u a ce$a care nu &usese acolo de la "nce)u / IBmi )are r!u, 5*arlie/I I9ine, dar unde s! m! ducLI :-a )ri$i "n oc*i )en ru )rima oar! de c(nd in rasem "n c!m!ru+a lui/ I0 ii o a ( de %ine ca #i mine c! nu mai ai ne$oie s! lucre'i aici/I IDle Donner, n-am lucra nicioda ! al unde$a/I I=ai s! )ri$im lucrurile "n &a+!/ Nu mai e# i acel 5*arlie care a in ra aici acum #a) es)re'ece ani 3 nici m!car acela#i 5*arlie de acum )a ru luni/ N-ai $or%i nimic des)re as a/ Es e rea%a a/ 1oa e-i un &el de minune 3 cine # ieL Dar e-ai rans&orma "n r-un (n!r &oar e de# e) / 0i lucrul la malaDorul de alua #i la li$rarea )ac*e elor nu es e o rea%! )en ru un (n!r de# e) /I A$ea, desi.ur, dre) a e/ Dar ce$a din mine dorea s!-l &ac! s!-#i sc*im%e .(ndul/ I<! ro. s! m! l!sa+i s! r!m(n, dle Donner/ :ai da+i-mi o #ans!/ Sin.ur a+i s)us c! i-a+i )romis Anc*iului =erman c! $oi )u ea lucra aici c( im) $oi a$ea ne$oie/ 0i am "nc! ne$oie, dle Donner/I INu, 5*arlie/ Dac! ai a$ea ne$oie le-a# s)une c! nu-mi )as! de dele.a+iile #i cererile lor, #i a# +ine cu ine "m)o ri$a u uror celorlal+i/ Dar i-ai s)eria de moar e )e o+i/ ;re%uie s! m! .(ndesc #i la &amilia mea/I I0i dac! #i-ar sc*im%a )!rereaL L!sa+i-m! s! "ncerc s!-i con$in./I Bi "n.reunam si ua+ia mai mul dec( s-ar &i a# e) a / 0 iam c! ar &i re%ui s! "nce e', dar nu m! )u eam con rola/ IAm s! le eD)licI, insis am eu/ I9ineI, a 'is "n cele din urm!, o& (nd/ IDu- e #i "ncearc!/ Dar n-o s! ias! nimic din as a/I Bn im) ce ie#eam din %iroul s!u, au recu )e l(n.! mine Fran7 Reilly #i Eoe 5ar), #i mi-am da seama c! el a$ea dre) a e/ Nu le )l!cea c! eram acolo/ Nu se sim+eau %ine c! d!deau cu oc*ii de mine/ Fran7 ocmai ducea o a$! cu cornuri #i s-a "n ors s)re mine o da ! cu Eoe c(nd i-am s ri.a / I5*arlie, am rea%!/ 1oa e mai (r'iu ///I

Am insis a / IAcum 3 c*iar acum/ <! &eri+i am(ndoi de mine/ De ceLI Fran7 3 $or%!re+ul, a&emeia ul, %!ia ul descurc!re+ 3 s-a ui a un momen la mine #i a l!sa a$a )e mas!/ IDe ceL B+i s)un eu de ce/ 1en ru c! ai ajuns din r-o da ! un %arosan, unul care # ie o , o min e lumina !M Acum e# i un #mec*er, un in elec ual/ ;o im)ul cu car ea "n m(n! 3 o im)ul .a a cu r!s)unsul/ B+i s)un cum e rea%a/ ;e cre'i mai %rea' ca noiL Foar e %ine/ Du- e al unde$a/I IDar ce $-am &!cu LI I5e ne-a &!cu L L-ai au'i , EoeL B+i s)un eu ce ai &!cu , domnule Gordon/ Ai n!$!li aici cu ideile #i cu )ro)unerile ale #i ne-ai &!cu )e o+i s! ar! !m ca o cea ! de (m)i+i/ Dar am s!-+i s)un eu ce$a/ 1en ru mine ai r!mas o un cre in/ 1oa e c! nu "n+ele. cu$in e din alea &rumoase sau i lurile c!r+ilor, dar sun o a ( de %un ca #i ine 3 %a c*iar mai %un/I I5*iar a#aI, a a)ro%a Eoe, "n orc(ndu-se ca s!-l )un! la curen #i )e Gim)y, care ocmai a)!ruse "n s)a ele s!u/ INu $! cer )rie eniaI, le-am s)us, I#i nici s! m! lua+i "n seam!/ L!sa+i-m! doar s!-mi )!s re' sluj%a/ Dl Donner s)une c! de)inde de $oi/I Gim)y m-a )ri$i du#m!nos #i a)oi a cl! ina din ca) sc(r%i / I0 ii c! ai u)euI, a '%iera / IDu- e draculuiMI A)oi mi-a "n ors s)a ele #i a )leca #c*io)! (nd din .reu/ 0i a#a a mers #i mai de)ar e/ 5ei mai mul+i din re ei erau de aceea#i )!rere cu Eoe #i cu Fran7 #i cu Gim)y/ ;o ul era "n re.ul! a ( im) c( )u eau s!-#i %a ! joc de mine #i s! &ac! )e de# e)+ii, dar acum $edeau c! sun in&eriori cre inului/ Am "nce)u s! "n+ele. c! de'$ol area mea eD raordinar! "i mic#orase )e ei #i le scosese "n relie& im)er&ec+iunile/ Bi r!dasem, #i m! urau din cau'a as a/ Numai Fanny 9irden nu credea c! ar re%ui s! &iu da a&ar!/ Bn ciuda amenin+!rilor #i )resiunilor lor, era sin.ura care nu semnase jal%a/ I5eea ce nu "nseamn!I, s)unea ea, Ic! nu cred #i eu c! es e ce$a &oar e ciuda cu ine, 5*arlie/ 5um e-ai sc*im%a M Erai un om cumsecade, de "ncredere 3 un om o%i#nui , )oa e nu )rea a.er, dar cins i 3 #i dracuO # ie ce-ai &!cu s! ajun.i deoda ! a#a de# e) / A#a cum 'ic o+i 3 nu-i "n re.ul!/I IDar ce )oa e &i r!u dac! cine$a $rea s! &ie mai in eli.en , s! ca)e e cuno# in+e #i s! "n+elea.! ce es e el #i ce es e lumeaLI IDac! +i-ai &i ci i 9i%lia, 5*arlie, ai &i a&la c! nu i-a &os da omului s! # ie mai mul dec( i-a *!r!'i Domnul de la %un "nce)u / Fruc ul acelui co)ac era o)ri omului/ 5*arlie, dac! ai &!cu ce$a ce nu re%uia 3 # ii ce $reau s! s)un, ce$a cu dia$olul sau al ce$a de &elul !s a 3, )oa e c! nu-i )rea (r'iu s! e desco orose# i/ 1oa e c! ai )u ea s! &ii iar omul acela sim)lu #i cumsecade care erai/I INu es e cale de "n oarcere, Fanny/ N-am &!cu nimic r!u/ Sun ca un om or% din na# ere c!ruia i s-a da #ansa s! $ad! lumina/ Nu )oa e &i nici un )!ca "n as a/ 5ur(nd $or &i milioane de oameni ca mine "n oa ! lumea/ 0 iin+a )oa e &ace as a, Fanny/I Se ui a la mirele #i mireasa de )e or ul de nun ! )e care-l decora #i )u eam s-o $!d cum a%ia mi#ca din %u'e, #o) indN IA &os r!u c! Adam #i E$a au m(nca din )omul cunoa# erii/ A &os r!u c(nd au $!'u c! sun .oi, #i au "n$!+a ce sun )o& ele #i ru#inea/ #i au &os .oni+i din 1aradis #i s-au "nc*is )or+ile du)! ei/ Dac! nu s-ar &i "n (m)la as a, nimeni n-ar mai re%ui s! "m%! r(neasc!, s! se "m%oln!$easc! #i s! moar!/I Nu mai a$eam nimic s! le s)un, nici ei #i nici celorlal+i/ Nici unul nu m! )ri$ea "n oc*i/ Bnc! le mai sim os ili a ea/ Bnain e "#i %! eau joc de mine, dis)re+uindu-m! )en ru i.noran+a #i o)aci a ea mea, acum, m!

urau )en ru cuno# in+ele #i in eli.en+a mea/ De ceL 1en ru Dumne'eu, ce $oiau ei de la mineL 4n eli.en+a aceas a m! des)!r+ise de oa ! lumea )e care o cuno# eam #i o iu%eam, #i m! aruncase a&ar! din %ru !rie/ Acum sun mai sin.ur ca oric(nd/ :! "n re% ce s-ar "n (m)la dac! l-ar )une din nou )e Al.ernon "n cu#ca cea mare laolal ! cu al+i #oareci/ Oare s-ar "n oarce #i ei "m)o ri$a luiL 65 mai 3 Deci a#a ajun.e un om s! se dis)re+uiasc! )e sine 3 d(ndu-#i seama c! nu &ace %ine ce &ace #i &iind o u#i inca)a%il s! "nce e'e/ F!r! s! $reau, m-am re'i la u#a a)ar amen ului "n care locuie# e Alice/ S-a mira , dar m-a )o& i s! in ru/ IE# i ud leoarc!/ A)a "+i cur.e #iroaie )e &a+!/I I1lou!/ E %ine )en ru &lori/I I=ai, in r!/ B+i aduc un )roso)/ O s! &aci o )neumonie/I IE# i sin.ura )ersoan! cu care )o $or%iI, i-am 'is/ ILas!-m! s! r!m(n/I IAm ca&ea )roas)! ! )e &oc/ :er.i s! e usuci #i a)oi $or%im/I Bn im) ce s-a dus du)! ca&ea, m-am ui a )rin odaie/ Era )rima da ! c(nd in ram "n a)ar amen ul ei/ Bmi &!cea )l!cere, dar era o u#i ce$a care m! deranja/ ;oa e erau la locul lor/ 9i%elourile de )or+elan s ! eau "n#ira e )e un sin.ur r(nd )e )er$a'ul &eres rei, oa e cu &e+ele "ndre) a e "n aceea#i direc+ie/ 4ar )ernele "m)r!# ia e )e so&a nu &useser! arunca e la "n (m)lare, ci erau a#e'a e re.ula )e "n$eli orile din )las ic rans)aren care )ro ejau a)i+eria/ Dou! din m!su+ele de la ca)e ele cana)elei a$eau )e ele re$is e s i$ui e ordona , as &el "nc( i lurile se $edeau clar/ 1e o m!su+!N The Reporter, The Sat rday Revie!, The "e! #or$er, )e cealal !N Mademoiselle, %o se &ea ti' l #i Reader(s )igest/ 1e )ere ele o)us di$anului era a (rna !, "n r-o ram! cam )rea orna !, o re)roducere du)! Mama i copil l lui 1icasso, iar deasu)ra cana)elei se a&la un a%lou "n&!+i#(nd un cur ean din im)ul Rena# erii, masca , cu sa%ia "n m(n!, a)!r(nd o &ecioar! s)eria !, cu o%rajii "m%ujora+i/ ;oa e la un loc nu )rea mer.eau "m)reun!N ca #i cum Alice nu se )u ea *o !r" s! a&le cine era ea #i "n ce lume dorea s! r!iasc!/ IN-ai mai $eni de c( e$a 'ile la la%ora orI, mi-a s ri.a din %uc! !rie/ I1ro&esorul Nemur "#i &ace .riji "n le.! ur! cu ine/I INu )u eam s! dau oc*ii cu eiI, am 'is/ I0 iu c! n-are de ce s!-mi &ie ru#ine, dar sim un .ol )e din!un ru )en ru c! nu m! duc "n &iecare 'i la lucru 3 )en ru c! nu $!d )r!$!lia, cu) oarele, oamenii de acolo/ Bmi $ine .reu/ Noa) ea recu ! #i cea dinain e am a$u co#maruri, $isam c! m! "nec/I A a#e'a a$a "n mijlocul mesei, #er$e+elele "m)! uri e "n riun.*i #i %iscui+ii aranja+i "n &orm! de cerc/ INu re%uie s-o iei "n &elul !s a, 5*arlie/ ;u n-ai nici o $in!/I IDe.ea%a "mi s)un #i eu as a/ Oamenii !ia 3 "n o+i ace# i ani 3 erau &amilia mea/ A &os ca #i cum a# &i &os .oni din c!minul meu/I I5*iar a#a es eI, a 'is/ ILucrul !s a a de$eni o re)e are sim%olic! a eD)erien+elor )e care le-ai a$u c(nd erai co)il/ S! &ii res)ins de )!rin+ii !i/// s! &ii alun.a ///I IO, DoamneM Nu mai "ncerca s! )ui o e ic*e ! &rumoas!/ 5e con ea'! es e c! "nain e de a &i im)lica "n aceas ! eD)erien+! a$eam )rie eni, oameni care +ineau la mine/ Acum mi-e eam! c! ///I IDar mai ai "nc! )rie eni/I INu-i deloc acela#i lucru/I IFrica es e o reac+ie normal! I

IE mai mul dec( a ( / :i-a mai &os &ric! #i al !da !/ Fric! s! nu &iu %! u cu cureaua )en ru c! nu cedam "n &a+a Normei, &ric! s! nu rec )e =oRells S ree , unde %anda m! *!r+uia #i m! "m%r(ncea #i-mi era &ric! de "n$!+! oare, dna Li%%y, care-mi le.a m(inile ca s! nu mai %a cu de.e ele )e )u)i ru/ ;oa e as ea erau "ns! ade$!ra e 3 lucruri de care a$eam dre) a e s! m! em/ Groa'a as a care m-a a)uca c(nd am &os .oni de la %ru !rie es e nedeslu#i !, o &ric! )e care n-o "n+ele. I I;re%uie s! e s !)(ne# i I I;u nu sim+i cum e )anica as a I IEra de a# e) a , 5*arlie/ E# i ca un "no ! or "nce)! or care e arunca "n a)! de )e un )on on )lu i or, "n.ro'i c! )ierde lemnul solid de su% )icioare/ Dl Donner a &os %un cu ine, #i ai &os la ad!)os "n o+i anii ace# ia/ 1lecarea a din %ru !rie e 'druncin! mai mul dec( e a# e) ai/I IFa) ul c! # iu as a cu ca)ul nu m-aju ! cu nimic Nu mai )o s a sin.ur "n camera mea/ R! !cesc )e s r!'i 'i #i noa) e, &!r! s! # iu ce cau um%l(nd )(n! nu mai recunosc locurile #i m! re.!sesc "n &a+a %ru !riei/ Noa) ea recu ! am &!cu o drumul de la Was*in. on SSuare )(n! la 5en ral 1ar7 #i am dormi "n )arc/ Du)! ce nai%a o um%lu a ( LI 1e m!sur! ce $or%eam, o $edeam o mai a&ec a !/ I5e )o s! &ac ca s! e aju , 5*arlieLI INu # iu/ Sun ca un animal scos din cu#ca "n care se sim+ea %ine #i "n si.uran+!/I S ! ea a#e'a ! l(n.! mine )e cana)ea/ I;e "m)in. de la s)a e )rea re)ede/ E# i de'orien a / <rei s! &ii un adul , dar "n!un rul !u "nc! mai es e un %!ie+el sin.ur #i s)eria /I 0i-a l!sa ca)ul )e um!rul meu, "ncerc(nd s! m! console'e, #i "n im) ce m! m(n.(ia )e )!r mi-am da seama c! a$ea #i ea ne$oie de mine cum a$eam eu de ea/ Du)! un im) a #o) i N I5*arlie orice ai dori, s! nu e emi de mine/I A# &i $ru s!-i s)un c! a# e) am s! a)ar! )anica/ Oda ! 3 "n im) ce li$ra mar&! de la %ru !rie 3 5*arlie &usese c( )e ce s! le#ine c(nd o &emeie de $(rs ! mijlocie, a%ia ie#i ! din %aie, s-a amu'a des&!c(ndu-#i *ala ul de %aie #i ar! (ndu-#i .oliciunea/ <!'use $reoda ! o &emeie de'%r!ca !L 0 ia cum se &ace dra.os eL Groa'a lui 3 sc(nce ele 3 au s)eria &emeia care #i-a s r(ns la loc *ala ul #i i-a da 65 de cen+i ca s! ui e ce se "n (m)lase/ 4-a s)us c! doar "l "ncercase, ca s! $ad! dac! era un %!ia cumin e/ Se s r!duia s! &ie cumin e, i-a 'is el, #i s! nu se ui e la &emei, )en ru c! mama lui "l %! ea c(nd se "n (m)la lucrul acela "n )an alonii lui/ Acum o $edea lim)ede )e mama lui 5*arlie, '%ier(nd la el, cu o curea de )iele "n m(n!, #i )e a !l lui cum "ncerca s-o re in!/ IAjun.e, RoseM O s!-l omoriM Las!-l "n )aceMI :aic!-sa "#i eli%erea'! %ra+ul #i-l ridic! din nou ca s!-l lo$easc!, "n im) ce el se c*irce# e #i se '$(rcoles e )e jos ca s! nu-l mai ajun.! cureaua/ IAi !- e la elMI url! Rose/ INu )oa e "n$!+a s! ci easc! #i s! scrie, dar # ie s! se ui e du)! &e e/ 5u %iciul am s!-i sco )ros ule as ea din ca)MI IN-are nici o $in! c! a in ra "n erec+ie/ Es e normal/ N-a &!cu nimic r!u/I INu-i rea%a lui s! se .(ndeasc! "n &elul !s a la &e e/ <ine "n cas! o )rie en! a sor!-sii #i el "nce)e s! se .(ndeasc! la c*es ia as aM Am s!-l "n$!+ min e ca s! nu mai ui e nicioda !/ Au'iL Dac! e a in.i $reoda ! de o &a ! am s! e %a. "n cu#c!, ca )e un animal, s! s ai acolo oa ! $ia+a/ :! au'iLI

O mai aud #i acum/ Dar )oa e c! sc!)asem/ 1oa e c! s)aima #i .rea+a nu mai erau un ocean "n care s! m! "nec, ci doar un oc*i de a)! "n care se re&lec a recu ul al! uri de )re'en / Eram oare li%erL Dac! )u eam s! ajun. la Alice )e da ! 3 &!r! s! m! mai .(ndesc, "nain e s! m! co)le#easc! .(ndul 3 )oa e c! nu mai in ram "n )anic!/ Dac! mi-a# )u ea .oli min ea/ Am a)uca s! s)un, .( ui N IF!-o/// &!-o uM 4a-m! "n %ra+eMI 0i "nain e s!-mi dau seama ce &!cea, m! s!ru a, m! +inea li)i de ea cum nu m! mai +inuse nimeni $reoda !/ Dar "n cli)a c(nd ar &i re%ui s! ajun. a)roa)e de o de ea, a "nce)u N %('(i ul, &iorii #i .rea+a/ :-am "nde)!r a / A "ncerca s! m! lini# easc!, s!-mi s)un! c! nu con ea'!, c! nu re%uie s! m! sim $ino$a / Ru#ina , nemai)u (nd su)or a c*inul, am "nce)u s! )l(n. "n *o*o e/ Acolo, "n %ra+ele ei, am )l(ns )(n! ce am adormi #i i-am $isa )e cur ean #i )e &ecioara "m%ujora !/ Dar "n $isul meu &ecioara era cea care +inea "n m(n! sa%ia/ RA1OR; DE 1ROGRES 16 5 iunie 3 1e Nemur "l deranjea'! c! n-am mai )reda nici un ra)or de )ro.res im) de a)roa)e dou! s!) !m(ni J#i are dre) a e, )en ru c! Funda+ia Wel%er. a "nce)u s!-mi )l! easc! un salariu din aloca+ie "n a#a &el "nc( s! n-am ne$oie de o sluj%!K/ A mai r!mas doar o s!) !m(na )(n! la 5on.resul 4n erna+ional de 1si*olo.ie de la 5*ica.o/ <rea ca ra)or ul s!u )reliminar s! &ie c( mai consis en , "n ruc( Al.ernon #i cu mine sun em eD)ona ele esen+iale ale )re'en !rii lui/ Rela+ia din re noi de$ine din ce "n ce mai "ncorda !/ Nu-mi )lace &elul lui de a se re&eri o im)ul la mine ca la un s)ecimen de la%ora or/ Bmi d! sen'a+ia c! "nain e de eD)erien+! nici nu eram o &iin+! omeneasc!/ 4-am s)us lui S rauss c! eram )rea ocu)a cu .(ndi ul, ci i ul #i eD)lorarea )ro)riei mele )ersoane, c!u (nd s! "n+ele. cine #i ce sun de &a) , #i c! scrisul era )rea "nce ca s! am r!%dare s!-mi a# ern ideile )e *(r ie/ 4-am ascul a su.es ia de a "n$!+a s! scriu la ma#in! #i acum, c(nd )o s! %a a)roa)e #a) e'eci #i cinci de cu$in e )e minu , "mi es e mul mai u#or s!-mi &ac ra)oar ele/ S rauss mi-a s)us iar!#i c! re%uie s! $or%esc #i s! scriu sim)lu #i direc ca s! m! )oa ! "n+ele.e lumea/ :i-a reamin i c! lim%a es e uneori o %arier! "n loc s! &ie o cale desc*is!/ 5e ironie s! m! a&lu "n cealal ! a%!r! in elec ual!M :! "n (lnesc cu Alice din c(nd "n c(nd, dar nu $or%im des)re ce s-a "n (m)la / Le.! ura noas r! r!m(ne )la onic!/ De c(nd am )leca de la %ru !rie, doar "n rei no)+i n-am a$u co#maruri/ Nu-mi $ine s! cred c! au recu doar dou! s!) !m(ni/ Noa) ea sun urm!ri de-a lun.ul unor s r!'i .oale de &i.uri &an oma ice/ De#i aler. mereu la %ru !rie, u#a es e "ncuia ! #i cei din!un ru nu-mi acord! nicioda ! a en+ie/ <!d )rin .eam cum mirele #i mireasa de )e or m! ara ! cu de.e ul #i r(d de mine 3 aerul de$ine sa ura cu *o*o e de r(s, )(n! nu mai )o su)or a 3 #i cei doi amora#i de )e or "#i a.i ! s!.e+ile "n&l!c!ra e/ G%ier/ 9a cu )umnul "n u#!, dar nu se aude nici un sune / Bl $!d )e 5*arlie cum m! )ri$e# e din!un ru/ E doar o re&lec+ieL 5e$a se a.a+! de )icioarele mele #i m! (r!# e de)ar e de %ru !rie "n r-o alee "n uneca !, #i "n im) ce "nce) s! m! "nn!molesc m! re'esc din somn/ Al eori, &ereas ra %ru !riei se desc*ide s)re recu #i $!d )rin ea al e lucruri #i al+i oameni/

Es e uimi or cum se de'$ol ! )u erea mea de a e$oca recu ul/ Nu o )o con rola "nc! o al, dar mi se "n (m)l!, c(nd ci esc sau lucre' la o )ro%lem!, s! sim cum lucrurile se lim)e'esc din r-o da !/ 0 iu c! es e un &el de semnal su%con# ien , #i acum, "n loc s! a# e) s! $in! amin irile la mine, "nc*id oc*ii #i le )rind eu/ Bn cele din urm! am s! &iu "n s are s! ca)! un con rol com)le asu)ra aces or amin iri, s! eD)lore' nu numai o ali a ea eD)erien+ei mele recu e, ci #i a) i udinile ascunse ale min+ii/ 5*iar #i acum, dac! m! .(ndesc, sim lini# ea )! run'! oare/<!d &ereas ra %ru !riei/// "n ind m(na #i a in. .eamul/// e rece #i $i%rea'!, #i a)oi s icla de$ine cald!/// &ier%in e/// "mi arde de.e ele/ Fereas ra "n care mi se re&lec ! c*i)ul de$ine s r!luci oare #i, "n im) ce s icla se rans&orm! "n o.lind!, "l $!d )e micul 5*arlie Gordon 3 la )ais)re'ece sau cincis)re'ece ani 3 )ri$indu-m! )rin .eamul casei unde locuie# e, #i-mi )are ciuda c! reali'e' c( de di&eri era/// O a# ea) ! )e sor!-sa s! $in! de la #coal! #i, c(nd o $ede d(nd col+ul din :ar7s S ree , "i &ace semn cu m(na #i d! &u.a "n $erand! s-o )rimeasc!/ Norma &lu ur! o *(r ie/ IAm )rimi un A la es ul de is orie/ 0 iam oa e r!s)unsurile/ Dna 9a&&in a 'is c! a &os cea mai %un! lucrare din oa ! clasa/I E o &a ! &rumoas!, cu )!r cas aniu desc*is "m)le i #i "ncol!ci cu .rij! "n &orm! de coroni+! #i, "n $reme ce se ui ! la &ra ele ei mai mare, '(m%e ul i se )re&ace "n "ncrun are #i )leac!, l!s(ndu-l )e loc "n im) ce se re)ede )e cele c( e$a re) e "n cas!/ Se ia #i el du)! ea, '(m%ind/ :aic!-sa #i aic!-su se a&l! "n %uc! !rie #i 5*arlie, )lesnind de emo+ie la $es ea cea %un!, o d! "n $ilea. "nain ea ei/ IA )rimi un AM A )rimi un AMI INuI, '%iar! Norma/ INu u, nu s)ui u/ E no a mea #i am s! le s)un eu/I I4a s ai )u+in, domni#oar!/I :a las! 'iarul )e mas! #i i se adresea'! &!r! indul.en+!/ INu )o+i s! $or%e# i a#a cu &ra ele !u/I IN-a$ea $oie s! s)un! nimicMI INu re%uie s!-l iei "n seam!/I :a o amenin+! cu de.e ul #i se ui ! se$er la ea/ IN-a $ru s! &ac! nimic r!u #i nu re%uie s! s ri.i a#a la el/I Norma se "n oarce s)re maic!-sa ca s! ca)e e aju or/ IAm lua un A 3 cea mai %un! no ! din oa ! clasa/ Acum )o s! am #i eu un c(ineL :ia+i )romis/ A+i 'is c! dac! iau o no ! %un! la es / 0i am lua un A/ An c(ine maro cu )e e al%e/ Am s!-i 'ic Na)oleon, )en ru c! as a a &os "n re%area din es la care am r!s)uns cel mai %ine/ Na)oleon a )ierdu %! !lia de la Wa erloo/I Rose a)ro%! din ca)/ IDu- e a&ar! )e $erand! #i joac!- e cu 5*arlie/ ;e-a a# e) a )es e o or! s! $ii de la #coal!/I INu $reau s! m! joc cu el/I IDu- e a&ar! )e $erand!I, s)une :a / Norma se ui ! la aic!-su #i a)oi la 5*arlie/ INu sun o%li.a !/ :ama s)une c! nu sun o%li.a ! s! m! joc cu el dac! n-am c*e&/I :a se ridic! din scaunul lui #i se a)ro)ie de ea/ I=aide, domni#oar!, re%uie s!-i ceri ier are &ra elui !u/I INu sun o%li.a !I, s ri.! ea, re)e'indu-se "n s)a ele scaunului )e care s ! mama ei/ IEs e ca un co)il mic/ Nu )oa e s! joace :ono)oly sau +in ar #i nici nimic al ce$a/// Le "ncurc! )e oa e/ Nu m! mai joc cu el/I IA unci du- e "n camera aMI I:ama, )o acum s! am un c(ineLI

:a lo$e# e cu )umnul "n mas!/ IN-o s! &ie nici un c(ine "n cas! a ( im) c( e )or+i "n &elul !s a, domni#oar!/I I4-am )romis un c(ine dac! mer.e %ine cu #coala///I IAnul maro cu )e e al%eMI adau.! Norma/ :a "l ara ! cu de.e ul )e 5*arlie, care s ! "n )icioare l(n.! )ere e/ IAi ui a c! i-ai s)us &iului !u c! nu )oa e a$ea un c(ine )en ru c! n-a$em loc "n cas! #i )en ru c! n-are cine s!-l "n.rijeasc!, "+i amin e# iL 5(nd a ceru s! ai%! un c(ineL B+i iei $or%a "na)oiLI Norma insis !/ IDar eu )o s! am .rij! de c(inele meu/ Am s!-l *r!nesc, am s!-l s)!l #i am s!-l sco a&ar!///I Deoda ! $or%e# e #i 5*arlie, care era l(n.! mas! #i se juca cu nas urele lui mare #i ro#u a (rna de s&oar!/ IAm s-o aju eu s! ai%! .rij! de c(ineM Am s-o aju s!-l *r!neasc! #i s!-l )erie #i n-am s!-l las s! &ie mu#ca de al+i c(iniMI Dar Norma +i)! din nou, "nain e ca :a sau Rose s! )oa ! r!s)unde INu, c(inele $a &i doar al meu/ Doar c(inele meuMI :a d! din ca)/ IAi $!'u -oLI Rose se asa'! l(n.! ea #i-i m(n.(ie co'ile ca s-o lini# easc!/ IDar lucrurile re%uie "m)!r+i e, dra.!/ 5*arlie )oa e s! e aju e s!-l "n.rije# i/I INuM Doar al meuM/// Eu sun cea care a lua un A la is orie, nu elM Nu ia nicioda ! no e %une ca mine/ De ce s! m! aju e cu c(ineleL 0i-a unci c(inele o s!-l iu%easc! mai mul ca )e mine #i o s! &ie c(inele lui #i nu al meu/ NuM Dac! nu )oa e s! &ie doar al meu, nu-l mai $reau/I IA unci e s a%ili I, 'ice :a lu(ndu-#i 'iarul #i ins al(ndu-se iar!#i "n scaunul lui/ IF!r! c(ine/I Deoda ! Norma sare de )e so&a #i a)uc! de )e mas! es ul de is orie )e care-l adusese cu a ( a ner!%dare acas! cu doar c( e$a minu e "n urm!, "l ru)e #i-i arunc! %uc!+ile "n &a+! lui 5*arlie/ I;e ur!scM ;e ur!scMI INorma, "nce ea'! imedia MI Rose o a)uc! de %ra+, dar ea se smul.e/ I0i ur!sc #i #coalaM O ur!scM O s! m! re ra. de la #coal! #i am s! &iu #i eu o oan ! ca el/ Am s! ui o ce-am "n$!+a #i-a unci o s! &iu c*iar ca elMI Fu.e din camer!, s ri.(ndN IDeja mi se "n (m)l! as a/// Ai o ul/// Ai /// Nu-mi mai amin esc nimic din ce-am "n$!+a MI Bn.ro'i !, Rose se ia du)! ea/ :a r!m(ne a#e'a cu oc*ii la 'iarul din )oal!/ 5*arlie, s)eria de is erie #i de urle e, se las! moale )e un scaun, sc(ncind "nce / 5e-a &!cu r!uL 0i, sim+ind ume'eala "n )an aloni #i c! i se )relin.e ce$a )e )icior, s ! nemi#ca acolo, a# e) (nd )alma )e care o s! i-o dea maic!-sa c(nd se "n oarce/ Scena se es om)ea'!, dar # ie c! de-a unci "ncolo Norma #i-a )e recu o im)ul li%er cu )rie enele ei sau juc(ndu-se sin.ur! "n odaia ei/ ?inea u#a "ncuia ! #i n-a$eam $oie s! in ru &!r! )ermisiunea ei/ Bmi amin esc cum am au'i -o &!r! s! $reau )e Norma, care se juca "n camera ei cu o )rie en!, cum "i s)unea "n .ura mareN IDe &a) nu es e &ra ele meuM Es e doar un %!ia )e care l-am lua "n cas! &iindc! ne )!rea r!u )en ru el/ :ama mi-a s)us as a #i mi-a mai s)us c! )o de-acum s! 'ic oricui c! nu es e &ra e cu mine/I A# $rea ca amin irea as a s! &ie o &o o.ra&ie ca s-o )o ru)e "n %uc!+i #i s! i-o arunc "n &a+!/ A# $rea s! m! "n orc )es e ani #i s!-i s)un c! eu nam $ru nicioda ! s! nu-#i ca)e e c(inele/ 1u ea s!-l ai%! numai )en ru ea #i eu nu l-a# &i *r!ni , nici nu l-a# &i )eria , nici nu m-a# &i juca cu el 3 #i nicioda ! nu l-a# &i &!cu s! m! iu%easc! )e mine mai mul dec( )e ea/ Nu doream de la ea dec( s! se mai joace cu mine a#a cum

o%i#nuiam/ N-am $ru nicioda ! s! &ac ce$a care s-o r!neasc! "n $reun &el/ > iunie 3 As !'i, )rima mea cear ! cu Alice/ Din $ina mea/ <oiam s! ne "n (lnim/ Deseuri, du)! o amin ire care m! deranjea'! sau du)! un $is, "mi &ace %ine s! $or%esc cu ea, sau m!car s! &ie al! uri de mine/ Dar am .re#i c(nd m-am dus la 5en ru ca s-o iau de acolo/ Nu mai &usesem la 5en rul )en ru Adul+i Bn (r'ia+i de la o)era+ie #i m! mi#ca .(ndul c! am s! re$!d locul acela/ Es e )e ;Ren y- *ird S ree , la es de Fi& * A$enue, "n r-o #coal! $ec*e care a &os &olosi ! "n ul imii cinci ani de c! re 5linica Ani$ersi !+ii 9ee7man ca un cen ru de educa+ie eD)erimen al! )en ru clasele s)eciale de *andica)a+i/ 1laca lucioas! de alam! de )e u#a de la in rare, "ncadra ! "n $ec*iul )or al %! u cu )iroane, s)une c! acolo se a&l! ED ensia 5en rului )en ru Adul+i Bn (r'ia+i 9ee7man/ Orele ei se erminau la o) , dar $oiam s! $!d clasa "n care 3 nu cu mul im) "n urm! 3 m! lu) am cu ci i ul #i scrisul #i "n$!+am s! num!r res ul la un dolar/ Am in ra , m-am s recura )rin coridor #i, &!r! s! &iu $!'u , m-am ui a )e &ereas r!/ Alice era la masa ei #i "n r-un scaun al! ura se a&la o &emeie cu &a+a "n.us ! )e care n-o recuno# eam/ Se "ncrun a cu acea eD)resie desc*is! a nedumeririi care nu se ascunde #i m! "n re%am ce "ncearc! Alice s!-i eD)lice/ L(n.! a%l! era :i7e Dorni, "n scaunul lui cu ro ile, #i, la locul s!u o%i#nui din )rimul r(nd, se a&la Les er 9raun, des)re care Alice 'icea c! es e cel mai de# e) din .ru)/ Les er "n$!+ase cu u#urin+! lucrurile cu care eu m! lu) asem din .reu, dar $enea acolo doar c(nd sim+ea ne$oia sau c(nd nu se ducea s! c(# i.e %ani lus ruind )arc*e e/ 5red c! dac! ar &i &os mai in eresa 3 dac! )en ru el ar &i &os o a ( de im)or an ca )en ru mine 3 l-ar &i ales )e el )en ru aceas ! eD)erien+!/ Erau #i &e+e noi, oameni )e care nu-i cuno# eam/ Bn cele din urm!, mi-am &!cu curaj #i-am in ra / IE 5*arlieMI a s)us :i7e, r!sucindu-#i scaunul cu ro ile/ 4-am &!cu semn cu m(na/ 9ernice, %londa cea dr!.!la#!, cu oc*ii .oi, #i-a ridica )ri$irea #i mia '(m%i sear%!d/ IDaO unde-ai &os , 5*arlieL 5e cos um dr!.u+ aiMI 5eilal+i care-#i amin eau de mine "mi &!ceau semne #i eu le r!s)undeam/ Deoda !, ui (ndu-m! la Alice, am $!'u c! era su)!ra !/ IEs e a)roa)e o) I, a anun+a / IE im)ul s! s r(n.em lucrurile/I ;o+i a$eau c( e o rea%! anume, s! s r(n.! cre a, .umele de # ers, lucr!rile, c!r+ile, creioanele, *(r ia de scris, culorile #i ma erialul )en ru demons ra+ii/ Fiecare # ia ce are de &!cu #i se m(ndrea c! &ace %ine ce re%uie/ S-au a)uca o+i de rea%!, "n a&ar! de 9ernice, care m! )ri$ea insis en / IDe ce n-a mai $eni 5*arlie la #coal!LI a "n re%a 9ernice/ I5e-i cu ine, 5*arlieL ;e "n orciLI 5eilal+i #i-au ridica )ri$irile/ :-am ui a la Alice, a# e) (nd s! r!s)und! "n locul meu, dar s-a l!sa o !cere lun.!/ 5e )u eam s! le s)un ca s! nu le &ac $reun r!uL ISun doar "n $i'i !I, am 'is/ Ana din re &e e a "nce)u s! se *li'easc! 3 Francine, cea )en ru care se nec!jea o deauna Alice/ N!scuse rei co)ii )(n! la $(rs a de o) s)re'ece ani, "nain e ca )!rin+ii s! aranje'e s! i se &ac! o *is erec omie/ Nu era dr!.u+! 3 nici )e de)ar e ca 9ernice 3, dar &usese o +in ! u#oar! )en ru 'eci de %!r%a+i care-i cum)!raser! c( e un &leac sau "i )l! iser! in rarea la cinema/ Locuia "n r-o )ensiune au ori'a !

de A'ilul de s a Warren )en ru a )rimi ucenici care lucrau a&ar!, #i a$ea $oie s! ias! seara ca s! mear.! la 5en ru/ De dou! ori nu a)!ruse acolo 3 a.!+a ! de %!r%a+i )e drumul s)re #coal! 3, #i acum )u ea ie#i doar cu "nso+i or/ I<or%e# e ca un .ran.ur acumI, c*ico ea Francine/ I9ineI, a s)us Alice, in er$enind !ios/ ISun e+i li%eri/ Ne $edem m(ine sear! la #ase/I Du)! ce au )leca o+i, se )u ea $edea, du)! cum "#i r(n ea lucrurile "n dula), c! era &urioas!/ IBmi )are r!uI, am 'is/ I<oiam s! e a# e) jos, dar a)oi am de$eni curios s! $!d cum ara ! $ec*ea mea clas!/ Alma ma er a mea/ <oiam doar s! )ri$esc )rin &ereas r!/ 0i &!r! s! $reau am in ra / 5e e nec!je# eLI INimic 3 n-am nimic/I I=aide, '!uM Furia a es e dis)ro)or+iona ! &a+! de ceea ce s-a "n (m)la / Ai ce$a )e su&le /I A r(n i car ea )e care o +inea "n m(n!/ I9ine/ <rei s! # iiL ;e-ai sc*im%a / E# i al om/ 0i nu $or%esc des)re 4/P/-ul !u/ Es e $or%a de a iudinea a &a+! de oameni 3 nu mai e# i acela#i &el de &iin+! uman! ///I I=aide, *aideM Nu ///I INu m! "n reru)eMI Furia care r!'%! ea din $ocea ei m-a &!cu s! dau "na)oi/ I5*iar a#a es e/ Era ce$a "n ine "nain e/ Nu-mi dau seama/// o c!ldur!, o desc*idere, o %un! a e care-i &!cea )e o+i s! e )lac! #i s! &ie mul+umi+i c! e# i )e-a)roa)e/ Acum, cu oa ! in eli.en+a #i cunoa# erea a, sun deose%iri care ///I N-am )u u s! n-o "n reru)/ ILa ce e a# e) aiL 5redeai c! $oi r!m(ne un c!+elu# docil, d(nd din coad! #i lin.(nd )iciorul care m! lo$e# eL Si.ur c! oa e as ea m-au sc*im%a #i au sc*im%a #i &elul "n care m! .(ndesc la mine "nsumi/ Nu mai sun o%li.a s! acce) o ra*a ul care mi s-a o&eri oa ! $ia+a/I IOamenii n-au &os r!i cu ine/I I5e # ii u des)re as aL 5ei mai %uni din re ei au &os doar ni# e "n.(m&a+i #i ocro i ori 3 &olosindu-se de mine ca s! se sim ! ei su)eriori #i si.uri de ei "n )ro)ria lor m!r.inire/ Oricine se )oa e sim+i in eli.en al!uri de un (m)i /I Du)! ce-am s)us as a mi-am da seama c! o $a lua )ros / IBmi "nc*i)ui c! m! )ui #i )e mine "n ca e.oria as a/I INu &i a%surd!/ 0 ii al nai%ii de %ine c! eu ///I IDesi.ur, cred c! 3 "n r-un &el 3 ai dre) a e/ Fa+! de ine sun mai de.ra%! .rea de ca)/ Bn ul imul im), de c( e ori ne "n (lnim, du)! ce m! des)ar de ine m! duc acas! cu sen imen ul nenoroci c! sun "ncea ! #i o)ac! "n oa e )ri$in+ele/ Bmi reamin esc s)usele mele #i-mi $in "n min e o &elul de lucruri scli)i oare #i s)iri uale )e care ar &i re%ui s! le s)un, #i sim c! a# $rea s!-mi dau )alme )en ru c! nu le-am )omeni c(nd eram "m)reun!/I IAs a-i o eD)erien+! o%i#nui !/I ISim c! a# dori s! e im)resione' 3 ceea ce n-am sim+i nicioda ! 3, dar c(nd sun em "m)reun! "mi )ierd "ncrederea "n mine "ns!mi/ Acum, ori de c( e ori $reau s! &ac ce$a, "mi )un o &elul de "n re%!ri/I Am "ncerca s-o &ac s! )!r!seasc! su%iec ul, dar se "n orcea mereu la el/ IAi e ce es eI, am 'is "n cele din urm!, In-am $eni aici ca s! m! cer cu ine/ :! la#i s! e conduc acas!L Am ne$oie de cine$a cu care s! s au de $or%!/I I0i eu am ne$oie/ Dar "n ul imul im) nu reu#esc s! s au de $or%! cu ine/ Nu )o dec( s! e ascul #i s! dau din ca) )re in'(nd c! "n+ele. o ul des)re $arian ele cul urale, des)re ma ema ica neo-%oolean! #i

des)re lo.ica )os -sim%olic!/ :! sim din ce "n ce mai )roas ! #i, du)! ce )leci, re%uie s! m! ui "n o.lind! #i s! s ri. la mineN TNu-i ade$!ra , nu e )ros e# i )e 'i ce receM Nu-+i )ier'i in eli.en+aM Nu de$ii senil! #i .reoaie/ 5*arlie es e cel care eD)lodea'! a ( de re)ede "nc( u a)ari ca #i cum ai aluneca "nd!r! /U Bmi o s)un as a, 5*arlie, dar de c( e ori ne "n (lnim #i "mi s)ui ce$a #i m! )ri$e# i ner!%d! or, # iu c! r('i de mine/ 0i a unci c(nd "mi eD)lici cum s au lucrurile #i eu nu )o s! mi le reamin esc, e .(nde# i c! nu m! in eresea'! #i c! nu-mi dau os eneala s! le )rice)/ Dar u nu # ii c( m! c*inuiesc c(nd nu mai e# i de &a+!/ Nu # ii cu c( e c!r+i m-am lu) a , c( e con&erin+e m-am dus s! ascul la 9ee7man #i o u#i, de c( e ori $or%esc des)re ce$a, e $!d ner!%d! or ca #i cum a# $or%i doar co)il!rii/ Am $ru s! de$ii in eli.en / Am $ru s! e aju #i s! "m)ar .reu !+ile cu ine 3 dar acum m-ai eDclus din $ia+a a/I Bn im) ce o ascul am, "nce)eam s! "n+ele. mons ruo'i a ea )ur !rii mele/ Fusesem a ( de a%sor%i "n mine #i "n ce mi se "n (m)la, "nc( nu m! .(ndisem nici o cli)! la ce se "n (m)la cu ea/ 1l(n.ea )e !cu e "n im) ce )!r!seam #coala #i nu # iam deloc ce s! s)un/ Bn im)ul c!l! oriei cu au o%u'ul, m-am .(ndi doar la c( de mul se r!s urnase si ua+ia/ Era "n.ro'i ! de mine/ Se i$ise o cr!)! ur! "n .*ea+! #i %re#a se m!rea din ce "n ce mai mul )e m!sur! ce #u$oiul min+ii mele m! )ur a cu re)e'iciune s)re marea li%er!/ A$ea dre) a e s! re&u'e c*inul de-a &i cu mine/ Nu mai a$eam nimic de "m)!r+i / 5*iar #i sim)la con$ersa+ie era &or+a !/ 0i o ce mai r!m!sese "n re noi acum era !cerea jena ! #i dorin+a nesa is&!cu ! "n ro odaie "n uneca !/ IE# i &oar e seriosI, a s)us, "n$in.(ndu-#i su)!rarea #i ridic(nd oc*ii s)re mine/ IE $or%a des)re noi/I IAs a n-ar re%ui s! e &ac! a ( de serios/ Nu $reau s! e indis)un/ ;reci )rin r-o "ncercare .rea/I Se s r!duia s! '(m%easc!/ IDar m-ai indis)us/ A ( a doar c! nu # iu ce s! &ac/I 1e drumul de la au o%u' la a)ar amen ul ei mi-a s)usN INu mer. cu ine la con.res/ L-am suna a'i diminea+! )e )ro&esorul Nemur #i i-am s)us #i lui/ <e+i a$ea mul ! rea%! acolo/ Lume in eresan ! 3 emo+ia de a &i )en ru un im) su% lumina re&lec oarelor/ Nu $reau s! e s in.*eresc ///I IAlice ///I I /// #i indi&eren de ce-ai )u ea s)une des)re as a acum, # iu cum m! $oi sim+i eu, a#a "nc( mul+umesc, dar dac! nu e su)eri, r!m(n cu e.o-ul meu "m)!r+i ///I IDai )rea mare im)or an+! aces ui lucru/ Sun si.ur c! dac! ///I I;u # iiL ;u e# i si.urLI S-a "n ors s)re mine #i m-a )ri$i se$er de )e re) ele cl!dirii "n care era a)ar amen ul ei/ IO, c( de insu)or a%il ai de$eni / 5um # ii u ce sim euL B+i )ermi+i s! in ri "n min ea al ora/ Nu )o+i u s! # ii cum m! sim , ce sim sau de ce sim /I A da s! in re, a)oi m-a )ri$i iar #i mi-a s)us, cu $oce remur(nd!N I<oi &i aici c(nd e "n orci/ Sun doar ul%ura !, as a-i o , #i $reau s! ne .(ndim am(ndoi de la dis an+! la ce a$em de &!cu /I 1en ru )rima da ! du)! mul e s!) !m(ni nu m-a )o& i "n!un ru/ 1ri$eam la u#a "nc*is! #i m! cu)rindea &uria/ <oiam s! &ac o scen!, s! %a are "n u#!, s-o s)ar./ <oiam ca &uria mea s! ard! cl!direa/ 1lec(nd de-acolo, am sim+i "n im) ce um%lam cum cloco ul meu se domole# e, a)oi cum se r!ce# e #i se rans&orm! "n r-un sen imen de u#urare/ :er.eam a ( de re)ede "nc( *oin!ream aiurea )e s r!'i #i )rima sen'a+ie care mi-a a ins o%ra'ul a &os r!coarea %ri'ei acelei no)+i

de $ar!/ Eram din r-o da ! li%er/ Bmi dau acum seama c! sen imen ele mele )en ru Alice mer.eau "n sens o)us &a+! de cre# erea cuno# in+elor mele, rec(nd de la adora+ie la dra.os e, a)oi la andre+e, la recuno# in+! #i "n &inal la da orie/ Sen imen ul meu con&u' &a+! de ea m! +inuse "n loc #i m! a.!+asem de ea doar de eam! ca, o da ! scos din locul meu, s! nu r!m(n "n $oia $alurilor/ Dar o da ! cu li%er a ea a a)!ru o ris e+e/ A# &i $ru s-o iu%esc/ A# &i $ru s!-mi de)!#esc emerile emo+ionale #i seDuale, s! m! c!s! oresc, s! am co)ii, s!-mi &ac un c!min/ Acum nu se mai )oa e/ Sun o a#a de de)ar e de Alice cu 4/P/-ul meu de 1C5 ca #i a unci c(nd a$eam un 4/P/ de FH/ 0i de as ! da ! # im am(ndoi/ C iunie 3 5e m! "m)in.e oare s! ies din cas! #i s! *oin!resc )rin ora#L R! !cesc sin.ur )e s r!'i 3 #i nu es e o )lim%are relaDan ! "n r-o noa) e de $ar!, ci o .ra%! "ncorda ! de a ajun.e 3 unde oareL Am%lu )e o &elul de s r!du+e, m! ui la in r!rile caselor, cerce e' &eres rele cu o%loane )e jum! a e "nc*ise, dorind s! s au de $or%! cu cine$a #i o u#i "n&rico#a de o "n (lnire cu cine$a, "n susul unei s r!'i, "n josul al eia, )rin la%irin ul &!r! s&(r#i , '%! (ndu-m! "n cu#ca de neon a ora#ului/ 5au ce$a/// dar ce oareL Bn 5en ral 1ar7 am "n (lni o &emeie/ S ! ea )e o %anc! l(n.! lac, "n&o&oli ! "n r-o *ain!, cu oa ! c!ldura de a&ar!/ :i-a '(m%i #i mi-a &!cu semn s! m! a#e' l(n.! ea/ 1ri$eam ori'on ul s r!luci or al 'onei 5en ral 1ar7 Sou *, &a.urii cu al$eole lumina e "n "n uneric, #i "mi doream s! le )o sor%i )e oa e/ Da, i-am 'is, eram din NeR Vor7/ Nu, nu &usesem nicioda ! la NeR)or NeRs, <ir.inia/ De acolo era ea #i acolo se c!s! orise cu acel marinar care acum se a&la )e mare #i )e care nu-l mai $!'use de doi ani #i jum! a e/ ;o r!sucea #i "nnoda o %a is ! cu care "#i # er.ea din c(nd "n c(nd )ic! urile de sudoare de )e &run e/ 5*iar #i "n lumina sla%! re&lec a ! din lac )u eam $edea c! era )u ernic &arda !, dar mi se )!rea a r!.! oare cu )!rul ei ne.ru care-i c!dea )e umeri 3 doar c! &a+a "i era cam um&la !, ca #i cum de-a%ia s-ar &i scula din somn/ Dorea s! $or%easc! des)re ea #i eu doream s-o ascul / ;a !l ei "i o&erise un c!min %un, educa+ie #i o ceea ce un %o.a cons ruc or de na$e )u ea da sin.urei lui &e e 3 dar nu #i ier are/ N-o )u use ier a nicioda ! c! &u.ise cu marinarul/ :i-a lua m(na "n im) ce $or%ea, #i #i-a re'ema ca)ul )e um!rul meu/ IBn noa) ea c!s! oriei mele cu GaryI, #o) ea, Ieram o $ir.in! "n.ro'i !/ El )arc! "nne%unise/ La "nce)u m-a )!lmui #i m-a %! u / 0i a)oi m-a )oseda &!r! nici o )re.! ire/ A &os ul ima oar! c(nd m-am culca cu el/ Nu l-am mai l!sa nicioda ! s! se a in.! de mine/I Sim+ea )ro%a%il du)! remurul m(inii mele c! eram emo+iona / Era ce$a )rea $iolen #i )rea in im )en ru mine/ A unci mi-a s r(ns m(na #i mai are, ca #i cum re%uia s!-#i ermine )o$es ea "nain e de a-mi da drumul/ Era im)or an )en ru ea #i s ! eam c( mai lini# i , a#a cum s ! cine$a )ri$ind la o )as!re care-i ciu.ule# e din )alm!/ INu c! nu mi-ar )l!cea %!r%a+iiI, m! asi.ura ea cu o al! candoare/ IAm &os cu al+i %!r%a+i/ Nu cu el, dar cu des ui al+ii/ 5ei mai mul+i %!r%a+i sun dr!.u+i #i %l(n'i cu &emeia/ Fac dra.os e cu "nce ul, "nce) cu m(n.(ieri #i s!ru !ri/I Se ui a la mine cu su%"n+eles #i-mi m(n.(ia )alma cu )alma ei desc*is!/

Erau lucruri des)re care au'isem, ci isem, $isasem #i eu/ Nu-i # iam numele, #i nu m-a "n re%a de al meu/ ;o ce dorea era s-o duc unde$a unde s! &im sin.uri/ :! "n re%am ce-ar &i 'is Alice des)re as a/ Am m(n.(ia -o ne"ndem(na ic #i am s!ru a -o "nc! mai e'i an , ceea ce a &!cu -o s! ridice oc*ii s)re mine, #o) indu-miN I5e se "n (m)l!L La ce e .(nde# iLI ILa ine/I IAi un loc unde s! mer.emLI Fiecare )as "mi s)orea "n.rijorarea/ Bn ce momen o s!-mi &u.! )!m(n ul de su% )icioare #i-o s! m! scu&und "n s)aim!L 5e$a m! &!cea ou#i s! )!#esc "nain e, ca s! )i)!i erenul/ IDac! n-ai un loc, :ansion =o el din Fi& y- *ird S ree es e des ul de con$ena%il/ 0i nu-+i &ac )ro%leme cu %a.ajul dac! )l! e# i "nain e/I IAm o camer! ///I S-a ui a la mine cu un &el de res)ec / IAs a-i %ine/I Bnc! nimic/ 0i era c*iar curios/ 5( de de)ar e )u eam mer.e &!r! s! m! co)le#easc! sim) omele )aniciiL 5(nd $om &i "m)reun! "n camer!L 5(nd se $a de'%r!caL 5(nd "i $oi $edea cor)ulL 5(nd ne $om culca "n )a L Din r-o da ! mi s-a )!ru im)or an s! # iu dac! )o &i #i eu ca ceilal+i %!r%a+i, dac! )o cere unei &emei s!-#i "m)ar ! $ia+a cu mine/ Nu era deajuns s! am in eli.en+! #i cuno# in+e/ <oiam #i as a/ Sen'a+ia de relaDare #i de eli%erare cre# ea o da ! cu sen'a+ia c! era )osi%il/ EDci a+ia care ma cu)rins c(nd am s!ru a -o iar!#i se )ro)a.a #i eram con$ins c! a# &i )u u &i normal cu ea/ Era al ce$a dec( cu Alice/ Era .enul de &emeie care se )rice)ea/ A)oi, cu $ocea sc*im%a !, nesi.ur!N IBnain e de a mer.e/// re%uie s! # ii///I S-a ridica #i a &!cu un )as s)re mine "n lumina &elinarului, desc*i'(ndu-#i *aina, #i am )u u s!-i $!d &orma cor)ului al &el dec( mio "nc*i)uiam c(nd s ! eam al! uri "n "n uneric/ IDoar "n luna a cinceaI, a 'is/ IAs a n-are im)or an+!/ Nu e deranjea'!, a#a-iLI S (nd acolo "n )icioare, cu *aina desc*eia !, ima.inea ei se su)ra)unea ca un cli#eu du%lu eD)us )es e ima.inea &emeii de $(rs ! mijlocie care ocmai ie#ise din %aie #i-#i +inea *ala ul desc*is ca s! $ad! 5*arlie/ Am a# e) a a#a cum a# ea) ! cel care %les em! s!-l lo$easc! r!sne ul/ :i-am "n ors )ri$irile "n al ! )ar e/ Era ul imul lucru la care m! a# e) asem, de#i *aina s r(ns "n&!#ura ! "n jurul ei "n r-o noa) e a ( de &ier%in e re%uia s! m! )re$in! c! ce$a nu es e "n re.ul!/ INu es e al so+ului meuI, m-a lini# i ea/ INu e-am min+i mai "nain e/ Nu m-am culca cu el de ani de 'ile/ A &os un ne.us or )e care lam "n (lni acum $reo o) luni/ Am r!i cu el/ :! des)ar de el 3 dar $reau s! )!s re' co)ilul/ ;re%uie numai s! a$em .rij! 3 nu %ru ali !+i sau lucruri de-as ea/ Bncolo, n-ai de ce s!-+i &aci .riji/I 4-a )ieri $ocea c(nd a $!'u c! m-am "n&uria / IE o )orc!rieI, i-am s ri.a / IAr re%ui s!-+i &ie ru#ine/I S-a ras deo)ar e, "n$elindu-se re)ede cu jac*e a ca #i cum ar &i $ru s! ocro easc! ceea ce era "n!un ru/ Bn im) ce &!cea .es ul aces a de ocro ire, am $!'u a doua ima.ine du%lu eD)us!N mama mea, "ns!rcina ! cu sor!-mea, "n acel im) c(nd m! "m%r!+i#a mai )u+in ca de o%icei, c(nd m! "nc!l'ea mai )u+in cu $ocea #i cu a in.erea ei, c(nd m! a)!ra mai )u+in &a+! de oricine ar &i "ndr!'ni s! s)un! c! sun anormal/ 5red c! am a)uca -o de um!r 3 nu sun )rea si.ur, dar a)oi a "nce)u s! +i)e #i m-am "n ors %rusc la reali a e cu sen'a+ia de )ericol/ <oiam

s!-i s)un c! nu a$eam nimic cu ea 3 c! nu i-a# &ace nicioda ! $reun r!u, nici ei #i nici al cui$a/ I;e ro., nu +i)aMI Dar ea +i)a #i am au'i )a#ii care aler.au )e aleea "n unecoas!/ Era ce$a de ne"n+eles/ Fu.eam )rin "n uneric, c!u (nd o ie#ire din )arc, lu(nd aleile "n 'i.'a., c(nd una, c(nd al a/ Nu cuno# eam )arcul #i deoda ! am lo$i ce$a care m-a arunca "na)oi/ An .ard de s(rm! 3 o &und! ur!/ A unci am $!'u %alansoarele #i o%o.anele #i am reali'a c! era un loc de joac! )en ru co)ii, "nc*is "n im)ul no)+ii/ Am lua -o )e l(n.! .ard, mai mul "n &u.!, "m)iedic(ndu-m! "n r!d!cinile r!suci e/ 5(nd am ajuns la lacul care m!r.inea erenul de joac!, am lua -o "na)oi, am .!si al ! alee, am recu )es e un )ode+ c!ruia i-am da ocol "nain e de a rece #i )e dedesu% ul lui/ Nici o ie#ire/ I5e es eL 5e s-a "n (m)la , doamn!LI IAn ne%unLI I<i s-a "n (m)la ce$aLI IBn ce )ar e a lua -oLI Am%lasem "n cerc #i m! "n orsesem de unde )lecasem/ :-am s recura "n dosul unui )ie roi #i al unor u&i#uri #i m-am culca )e %ur !/ IS! $in! )oli+ia/ Nicioda ! nu .!se# i un )oli+is c(nd ai ne$oie de el/I IAn de.enera a "ncerca s-o $iole'e/I IAi e, cine$a "l &u.!re# e/ AcoloMI I=aiM 1rinde-l )e nenoroci "nain e de a &u.i din )arcMI IA en+ieM Are cu+i #i )is ol///I Era e$iden c! s ri.! ele s)eriaser! ni# e %osc*e ari, )en ru c! acum au'eam din s)a ele meu )e cine$a care '%iera IAi e-l acoloMI #i )ri$ind )e l(n.! col+ul )ie roiului am $!'u un &u.ar care se )ierdea din aleea lumina ! "n "n uneric/ 5( e$a secunde mai (r'iu, a mai recu #i al ul )rin &a+a )ie roiului #i a dis)!ru "n um%r!/ :! #i $edeam )rins de c! re .loa a aceea "n$er#una !, %! u #i s&(#ia de ei/ O meri am/ A)roa)e c! o doream/ :-am ridica , mi-am scu ura *ainele de &run'e #i de )ra& #i am )leca "nce )e alee "n direc+ia din care $enisem/ :! a# e) am "n orice secund! s! &iu "n*!+a )e la s)a e #i r(n i la )!m(n , "n "n uneric, dar )es e )u+in im) am $!'u luminile s r!luci oare Fi& y-nin * S ree #i de )e Fi& * A$enue, #i am ie#i din )arc/ G(ndindu-m! la oa e as ea acum, c(nd m! a&lu "n si.uran+! la mine acas!, m! cu remur cons a (nd c( sun de $ulnera%il/ :! s)erie &a) ul c! mi-am amin i cum ar! a mama mea c(nd era "ns!rcina ! cu sora mea/ Dar #i mai mul m! s)erie sen imen ul c! a# &i $ru s! m! )rind! #i s! m! %a !/ De ce $oiam s! &iu )ede)si L Am%re din recu se a.a+! de )icioarele mele #i m! ra. la )!m(n / Desc*id .ura s! urlu, dar n-am $oce/ Bmi remur! m(inile/ :i-e &ri. #i "mi sun! "n urec*i un 'um'!i "nde)!r a / RA1OR; DE 1ROGRES 12 1H iunie 3 Sun em "n r-un S ra oje care se )re.! e# e s! decole'e s)re 5*ica.o/ Bi da ore' aces ra)or de )ro.res lui 9ur , care a a$u %una idee c! a# )u ea dic a ra)or ul )e o %and! de ran'is or de unde urmea'! s! &ie )relua de un s eno.ra& din 5*ica.o care s!-l dac ilo.ra&ie'e/ 4deea "i )lace lui Nemur/ Sun si.ur c! $rea s! &olosesc a)ara ul )(n! "n ul ima cli)!/ 5rede c! )re'en area ul imei "nre.is r!ri la s&(r#i ul sesiunii ar )u ea &i de &olos )en ru ra)or ul lor/ 4a !-m! deci aici, de unul sin.ur, "n com)ar imen ul nos ru )ri$a al unui a$ion care '%oar! s)re 5*ica.o, "ncerc(nd s! .(ndesc cu $oce are

#i s! m! o%i#nuiesc cu sune ul )ro)riei mele $oci/ 5red c! dac ilo.ra&ul $a )u ea s! se desco oroseasc! de oa e !!-urile #i ee-urile, as &el "nc( )e *(r ie o ul s! a)ar! &iresc/ JNu )o s! sca) de )arali'ia care m! a)uc! c(nd m! .(ndesc c! $or%ele )e care le ros esc acum $or &i ascul a e de su e de oameni/K Bn min ea mea es e un .ol/ Bn momen ul !s a sen'a+iile mele sun mai im)or an e dec( orice al ce$a/ :! erori'ea'! ideea de a m! ridica "n aer/ 1e c( "mi aduc amin e, "nain e de o)era+ie n-am "n+eles nicioda ! ce erau a$ioanele/ N-am &!cu nicioda ! le.! ura "n re )rim-)lanurile de a$ioane din &ilme sau de la ;< #i o%iec ele acelea care receau 'um'!ind )e deasu)ra ca)ului meu/ Acum, c(nd ne )re.! im de decolare, sin.urul lucru la care m! )o .(ndi es e la ce s-ar "n (m)la dac! ne )r!%u#im/ O sen'a+ie de r!ceal!, #i .(ndul c! nu $reau s! mor/ 5eea ce "mi amin e# e de discu+iile acelea des)re Dumne'eu/ Bn ul imele s!) !m(ni m-am .(ndi deseori la moar e, dar nu #i la Dumne'eu/ :ama m! ducea c( eoda ! la %iseric! 3 "ns! nu )o s!-mi amin esc c! a# &i &!cu $reoda ! o le.! ur! "n re as a #i Dumne'eu/ Aducea deseori $or%a des)re El #i eram o%li.a s! m! ro. Lui seara la culcare, dar nicioda ! nu mi s-a )!ru c! es e ce$a im)or an / Bmi amin esc de El ca de un unc*i "nde)!r a cu o %ar%! lun.! a#e'a )e un ron Jca :o# 5r!ciun din ma.a'inul uni$ersal )e scaunul lui cel mare, care e ridic! )e .enunc*ii lui #i e "n rea%! dac! ai &os cumin e #i ce-ai $rea s!-+i deaK/ :ama se emea de El, dar "i #i cerea aju orul/ ;a !l meu nu-L )omenea nicioda !, ca #i cum ar &i &os una din rudele so+iei sale cu care n-ar &i $ru s! ai%! de-a &ace/ ISun em .a a de decolare, domnule/ 1o s! $! aju s! $! )une+i cen uraLI I5*iar re%uieL Nu-mi )lace s! &iu s r(ns "n c*in.i/I IDoar )(n! lu!m "n!l+ime/I I:-a# li)si, dac! nu es e necesar/ Am un &el de &ric! de a &i le.a "n c*in.i/ S-ar )u ea s! mi se &ac! r!u/I I@s a-i re.ulamen ul, domnule/ Da+i-mi $oie s! $! aju /I INu, re'ol$ eu sin.ur/I INu/// )ar ea as a/ 4n r! acolo/I IS ai )u+in, nu/// E-n re.ul!/I E ridicol/ Nu e nimic de care ar )u ea s!-mi &ie &ric!/ 5en ura nu es e )rea s r(ns! 3 nu m! doare/ De ce ar )u ea s! m! "n.ro'easc! &a) ul c!-mi )un cen ura as a %les ema !L #i as a, #i $i%ra+iile a$ionului care decolea'!L O s)aim! dis)ro)or+iona ! cu "m)rejurarea/// a#a c! re%uie s! &ie ce$a/// dar ceL/// s! '%or )(n! la norii "n uneca+i #i )rin ei/// )une+i$! cen urile/// le.a /// smucindu-m! s! sca)/// mirosul de )iele #i sudoare/// $i%ra+ii #i un sune care-mi url! "n urec*i/ 1rin *u%lou 3 )rin re nori 3 "l $!d )e 5*arlie/ :i-e .reu s!-i s)un $(rs a, cam cinci ani/ Bnain e de Norma/// ISun e+i .a a, am(ndoiLI ;a !l lui a)are "n cadrul u#ii, m! !*!los, mai ales "n )ar ea de sus, unde-i a (rn! c!rnurile &e+ii #i ale .( ului/ Are o )ri$ire o%osi !/ IAm "n re%a dac! sun e+i .a a/I IDoar o cli)!I, r!s)unde Rose/ IS!-mi )un )!l!ria/ <e'i dac! n-a r!mas desc*eia la c!ma#! #i "nnoad!-i #ire urile/I I=aide+i s! ermin!m o da ! cu as a/I IAndeLI "n rea%! 5*arlie/ IAnde/// 5*arlie/// mer.eLI ;a !l lui "l )ri$e# e #i se "ncrun !/ :a Gordon nu # ie nicioda ! cum s! r!s)und! "n re%!rilor lui 5*arlie/ Rose a)are "n u#a dormi orului ei, aranj(ndu-#i $oale a de la )!l!rie/ 1are o &emeie-)as!re #i %ra+ele ei 3 cu coa ele "ndre) a e "n a&ar! 3

seam!n! cu ni# e ari)i/ I:er.em la doc orul care o s! e aju e s! ajun.i de# e) /I <oale a "i d! aerul c! )ri$e# e la el ca )rin r-o si ! de s(rm!/ De c( e ori sun "m%r!ca+i a#a, lui i se &ace &ric!, &iindc! # ie c! se $or "n (lni cu lume s r!in! #i c! maic!-sa $a &i indis)us! #i m(nioas!/ Ar $rea s! &u.!, dar n-are unde/ IDe ce re%uie s!-i s)ui as aLI a 'is :a / I1en ru c!-i ade$!ra / Doc orul Guarino "i )oa e &i de &olos/I :a um%l! "ncolo #i "ncoace ca un om care #i-a )ierdu orice s)eran+!, dar mai &ace o da ! un a)el la ra+iune/ IDe unde # iiL 5e # ii des)re aces omL Dac! se )u ea &ace ce$a, doc orii ne-ar &i s)us de mul /I INu s)une as aI, +i)! ea/ IS! nu-mi s)ui c! nu se )oa e &ace nimic/I Bl a)uc! )e 5*arlie #i-i a)as! ca)ul )e )ie) ul ei/ I<a de$eni normal, orice ar re%ui s! &acem, oric( ne $a cos a/I INu es e ce$a care )oa e &i cum)!ra cu %ani/I IEu "+i $or%esc des)re 5*arlie/ Fiul !u/// sin.urul !u co)il/I Se %!l!%!ne# e din r-o )ar e "n r-al a, "n )ra.ul is eriei/ INu $reau s! aud a#a ce$a/ Ei nu se )rice), de-as a s)un c! nu se )oa e &ace nimic/ Doc orul Guarino mi-a eD)lica o ul/ Nu $or s!-i su%$en+ione'e in$en+ia, a#a mi-a s)us, )en ru c! ar do$edi c! ei nu au dre) a e/ A#a cum a &os cu al+i sa$an+i, 1as eur #i Eennin.s #i al+ii ca ei/ :i-a s)us o ul des)re doc orii !i .ro'a$i care se em de )ro.res/I 5om%! (ndu-l "n aces &el )e :a , ea se sim e din nou relaDa ! #i si.ur! de ea/ 5(nd "l eli%erea'! )e 5*arlie, el se duce "n r-un col+ al camerei unde r!m(ne l(n.! )ere e s)eria #i remur(nd/ I<e'iI, s)une ea, Il-ai indis)us iar!#i/I IEuLI IBnce)i mereu cu lucrurile as ea de &a+! cu el/I IO, DoamneM =ai, s! ermin!m dracului o da ! cu rea%a as a/I 1e o im)ul drumului s)re ca%ine ul doc orului Guarino, nici unul nu $or%e# e/ ;!cere "n au o%u' #i !cere "n im) ce mer. )e jos cale de rei in ersec+ii s)re cl!direa din cen rul ora#ului unde se a&l! ca%ine ul/ Du)! $reo cincis)re'ece minu e, dr Guarino iese "n sala de a# e) are s!-i "n (m)ine/ Es e .ras #i c*elios #i ara ! ca #i cum ar s a s! )lesneasc! )rin *ala ul s!u al% de la%ora or/ 5*arlie es e &ascina de s)r(ncenele al%e, s u&oase, #i de mus a+a al%! care resar din c(nd "n c(nd/ Aneori, mus a+a resare mai "n (i, a)oi se ridic! am(ndou! s)r(ncenele, al eori "ns! se ridic! mai "n (i s)r(ncenele, du)! care urmea'! res!rirea mus !+ii/ 5amera mare al%! "n care-i in roduce Guarino mirosea a $o)si )roas)! #i es e a)roa)e .oal! 3 dou! mese )e o )ar e #i, de cealal ! )ar e, o ma#in!rie mare cu r(nduri de cadrane #i )a ru %ra+e lun.i ca ur%ina den is ului/ Bn a)ro)iere se a&l! o mas! de consul a+ie din )iele, cu curele .roase, "m)le i e, )en ru &iDarea )acien ului/ I9ine, %ine, %ineI, 'ice Guarino, ridic(nd din s)r(n-cene, Ideci ia !-l )e 5*arlie/I A)uc! %!ia ul de umeri, s r(ns/ IO s! ne "m)rie enim/I IDr Guarino, )u e+i "n r-ade$!r s! &ace+i ce$a )en ru elLI 'ice :a / IA+i mai a$u "n ra amen asemenea ca'uriL Nu )rea a$em %ani/I S)r(ncenele co%oar! ca ni# e jalu'ele, "n im) ce dr Guarino se "ncrun !/ IDle Gordon, am s)us eu $reoda ! ce a# )u ea &aceL Nu re%uie s!-l eDamine' mai "n (iL 1oa e c! s-ar )u ea &ace ce$a, )oa e c! nu/ 1en ru "nce)u , re%uie s!-l su)unem unor es e &i'ice #i min ale ca s! de ermin!m cau'ele )a olo.iei/ <om a$ea des ul im) mai (r'iu ca s! $or%im des)re )ronos ic/ Sun &oar e ocu)a "n ul ima $reme/ Am acce) a s! $!d aces ca' doar )en ru c! lucre' acum la un s udiu

s)ecial )ri$ind aces i) de "n (r'iere neurolo.ic!/ Si.ur c!, dac! a$e+i "ndoieli, ar &i )oa e mai %ine///I <ocea i se )ierde, "n ris a !, #i "n oarce s)a ele, dar Rose Gordon "i d! un .*ion cu co ul lui :a / ISo+ul meu n-a $ru s! s)un! a#a ce$a, dr Guarino/ <or%e# e )rea mul /I Bl &iDea'! )e :a din nou ca s!-l &ac! s!-#i cear! scu'e/ :a o& ea'!/ IDac! eDis ! $reo cale ca s!-l aju a+i )e 5*arlie, $om &ace orice $e+i dori/ ;re%urile nu )rea mer. %ine "n ul imul im)/ Eu $(nd ar icole )en ru &ri'erii, dar a# &i %ucuros s! dau orice ///I IA# $rea s! insis asu)ra unui sin.ur lucruI, 'ice Guarino, &!c(ndu-#i .ura )un.! ca )en ru a lua o *o !r(re/ IO da ! "nce)u , ra amen ul re%uie s! &ie dus )(n! la ca)! / Bn ca'uri de aces &el re'ul a ele a)ar %rusc du)! c( e$a luni "n care n-a eDis a nici un semn de ameliorare/ Nu c! $a# )romi e ce$a, $! ro. s! re+ine+i/ Nimic nu es e .aran a / Dar re%uie s! da+i im) ra amen ului s!-#i &ac! e&ec ul, al &el mai %ine nu-l "nce)e+i deloc/I Se "ncrun ! la ei ca s! le in re "n ca) a$er ismen ul #i s)r(ncenele sun ca dou! )erdele al%e de su% care se *ol%ea'! oc*ii lui al%a# ri/ IAcum, $! ro. s! ie#i+i #i s! m! l!sa+i s! eDamine' %!ia ul/I :a e'i ! s!-l lase )e 5*arlie sin.ur cu el, dar Guarino d! din ca)/ IA#a es e mai %ineI, 'ice el, "nso+indu-i )(n! la u#! s)re sala de a# e) are/ IRe'ul a ele sun "n o deauna mai semni&ica i$e dac! )acien ul #i cu mine sun em sin.uri "n im) ce au loc es ele de )si*osu%s an+iere/ Dis ra.erile eD erne au un e&ec d!un! or asu)ra scorurilor rami&ica e/I Rose '(m%e# e rium&! or la %!r%a u-su #i :a iese du)! ea, umili / R!mas sin.ur cu 5*arlie, dr Guarino "l m(n.(ie )e ca)/ Are un '(m%e %ine$oi or )e &a+!/ I9ine, %!ia ule/ Sus )e mas!/I 5(nd 5*arlie nu r!s)unde, "l ridic! u#urel )e masa din )iele #i-l lea.! de m(ini #i de )icioare cu c*in.i &!cu e din r-o )(n'! .rosolan!/ :asa miroase a sudoare ad(nc im)re.na ! #i a )iele/ I:amaaaaMI IE a&ar!/ Nu e nec!ji, 5*arlie/ N-o s! e doar! nici un )ic/I I<reau la mamaMI 5*arlie es e deru a c!-i le.a "n &elul !s a/ Nu )rice)e deloc ce se "n (m)l! cu el, dar au mai &os #i al+i doc ori care nu se )ur au a ( de %l(nd du)! ce ie#eau )!rin+ii din camer!/ Guarino "ncearc! s!-l lini# easc!/ IA#urel, co)ile/ Nu ai de ce s! e emi/ <e'i ma#ina as a mare de-aiciL 0 ii ce am s! &ac cu eaLI 5*arlie se &ace mi i el #i a)oi "#i aduce amin e de $or%ele maic!-sii/ IO s! m! &ac! de# e) /I IA#a-i/ 9ine c! m!car # ii )en ru ce e# i aici/ Acum "nc*ide oc*ii #i relaDea'!- e "n im) ce eu mane$re' %u oanele as ea/ O s! &ac! '.omo mare, ca un aero)lan, dar n-o s! e doar! nimic/ 0i o s! $edem dac! )u em s! e &acem ce$a mai de# e) dec( e# i acum/I Guarino a)as! scur )e comu a or #i )orne# e ma#ina cea mare care %('(ie #i scoa e &ul.ere ro#ii #i al%as re/ 5*arlie es e "n.ro'i / Se &ace mic #i remur!, lu) (nd cu c*in.ile care-l li)esc de mas!/ Bnce)e s! urle, dar Guarino "i %a.! iu e "n .ur! un #omoio. de c(r)!/ I=ai, *ai, 5*arlie/ Nu &ace as a/ Fii %!ia cumin e, +i-am s)us c! n-o s! e doar! nimic/I Bncearc! din nou s! urle, dar o ce scoa e es e un .(j(i "n!%u#i #i-i $ine s! $erse/ Sim e ume'eala #i )an alonii care i se li)esc de )icioare #i mirosul care-i s)une c! maic!-sa o s!-l )ede)sesc! %! (ndu-l #i )un(ndu-l la col+ )en ru c! s-a sc!)a )e el/ Nu se )oa e con rola/ De c( e ori

se sim e "ncol+i #i a)are )anica, nu se mai )oa e s !)(ni #i se murd!re# e/ Su&ocarea/// .rea+a/// #i o ul se "n unec!/// N-are cum s! # ie c( im) a recu , dar c(nd 5*arlie desc*ide oc*ii c(r)a i-a &os scoas! din .ur! #i c*in.ile au &os "nde)!r a e/ Dr Guarino se )re&ace c! nu sim e mirosul/ IA#a-i c! nu e-a duru nimicLI IN-nu///I I0i-a unci, de ce remuri a#aL N-am &!cu al ce$a dec( s! &olosesc ma#ina aia ca s! e &ac mai de# e) / 5um e sim+i acum c(nd e# i mai de# e) dec( erai mai "nain eLI Ai (nd de s)aim!, 5*arlie )ri$e# e ma#ina cu oc*ii lar. desc*i#i/ I:a &!cu de# e) LI ISi.ur c! da/ Au, d!- e mai "ncolo/ 5um e sim+iLI ISun ud/ Am &!cu /I IDa, %ine 3 dar n-ai s! mai &aci as a da a $ii oare, nu-i a#aL N-ai s! e mai s)erii, dac! # ii c! nu e doare nimic/ Acum $reau s!-i s)ui m!mic*ii ale ce de# e) sim+i c! e# i #i o s! e aduc! aici de dou! ori )e s!) !m(n! )en ru ence&alo-recondi+ionare cu unde scur e #i o s! &ii mai de# e) , #i mai de# e) , #i mai de# e) /I 5*arlie '(m%e# e/ I1o s! um%lu de-a "nd!r! elea/I I1o+i oareL =ai s! $edemI, 'ice Guarino "nc*i'(ndu-#i ma)a "n semn de mirare/ I=ai s! $edem/I Bnce , cu mare e&or , 5*arlie &ace c(+i$a )a#i "na)oi, "m)iedic(ndu-se de masa de consul a+ie/ Guarino '(m%e# e #i d! din ca)/ IAs a, )o s! 'ic, e c*iar mare lucru/ A, dar a# ea) ! s! $e'i/ Bnain e s! ermin!m rea%a as a cu ine ai s! &ii cel mai de# e) %!ia din o car ierul/I 5*arlie ro#e# e de )l!cere )en ru c! i se d! a en+ie #i es e l!uda / Se "n (m)l! rar ca oamenii s!-i '(m%easc! #i s!-i s)un! c! a &!cu %ine ce$a/ Bnce)e s! se # ear.! c*iar #i s)aima de ma#in! #i de a &i le.a de mas!/ IDin o car ierulLI G(ndul se um&l! a ( de mul "n el "nc( nu mai )oa e ra.e des ul aer "n )l!m(ni oric( ar "ncerca/ I5*iar mai de# e) dec( =ymieLI Guarino '(m%e# e iar!#i #i d! din ca)/ I:ai de# e) dec( =ymie/I 5*arlie se ui ! la ma#in! cu un al &el de uimire #i cu res)ec / :a#ina "l $a &ace mai de# e) dec( =ymie, care s ! la dou! case mai "ncolo #i care # ie s! ci easc! #i s! scrie, #i es e la cerce a#i/ I:a#ina as a es e a aLI IBnc! nu/ Deocamda ! es e a %!ncii, dar cur(nd $a &i a mea, #i a unci $oi )u ea s!-i &ac de# e)+i )e mul i %!ie+i ca ine/I Bl m(n.(ie )e ca) )e 5*arlie #i s)uneN IE# i cu mul mai dr!.u+ dec( unii din re co)iii normali )e care-i aduc aici mamele lor s)er(nd c! eu )o s! le "ndes min ea "n ca) dac! le ridic 4/P/-urile/I ILi se "ndeas! min eaLI B#i duce m(na la ca) s! $ad! dac! ma#ina a &!cu ce$a acolo/ ISun .rele la ridica ai-c*iurile aleaLI Guarino r(de )rie enos "n im) ce-l s r(n.e de um!r )e 5*arlie/ INu, 5*arlie, n-ai de ce s! e emi/ Doar m!.!ru#ii nesu&eri+i se ale. cu ca)e ele "ndesa e/ ;u $ei r!m(ne cum e# i 3 un %!ie+el dr!.u+/ A)oi, .(ndindu-se mai %ine, adau.!N I9ine"n+eles, ce$a mai de# e) dec( e# i acum/I Descuie u#a #i-l conduce )e 5*arlie la )!rin+i/ I4a- !-l, oameni %uni/ 4-a )rii eD)erien+a/ An %!ia %un/ 5red c! ne $om "m)rie eni, nu-i a#a, 5*arlieLI 5*arlie d! din ca)/ Ar dori s!-i )lac! doc orului Guarino, dar se "ns)!im(n ! c(nd $ede eD)resia de )e &a+a mamei lui/ I5*arlieM 5e-ai &!cu LI

IA &os doar un acciden , dna Gordon/ Era )rima oar! #i a &os s)eria / Dar nu-l mus ra+i #i nu-l )ede)si+i/ N-a# dori s! &ac! o le.! ur! "n re )edea)s! #i $enirea lui aici/I Dar Rose Gordon es e c( se )oa e de jena !/ IEs e de'.us ! or/ Nici nu # iu ce s! mai &ac, dr Guarino/ 5*iar #i acas! ui ! c! re%uie/// #i uneori a$em lume s r!in! "n cas!/ :i-e a ( de ru#ine c(nd &ace as a/I <!'(nd "n&!+i#area de'.us a ! a mamei sale "l a)uc! remura ul/ A ui a )en ru scur im) c( es e de r!u #i c( "i &ace s! su&ere )e )!rin+ii s!i/ Nu # ie de ce, dar se s)erie c(nd ea "i s)une c! o &ace s! su&ere, #i a unci c(nd ea )l(n.e #i url! la el se "n oarce cu &a+a la )ere e #i .eme "nce doar )en ru el/ IEi, l!sa+i-l lini# i , dna Gordon, #i nu $! &ace+i .riji/ Aduce+i-mi-l mar+i #i joi "n &iecare s!) !m(n! la ora as a/I IDar e si.ur c!-i $a &ace %ineLI "n rea%! :a / IGece dolari sun o u#i o sum! ///I I:a I, "l )rinde de m(nec!/ I5re'i c! e ca'ul s! s)ui a#a ce$a "n momen ul !s aL E carne din carnea a, s(n.e din s(n.ele !u, #i )oa e c! dr Guarino "l $a &ace s! &ie ca al+i co)ii, cu aju orul Domnului, #i u $or%e# i des)re %aniMI :a Gordon "ncearc! s! se a)ere dar, .(ndindu-se mai %ine, scoa e )or o&elul/ I<! ro.///I, sus)in! Guarino, ca #i cum s-ar jena la $ederea %anilor/ IAsis en ul meu, la %iroul din &a+!, $a a$ea .rij! de oa e aranjamen ele &inanciare/ <! mul+umesc/I Se "nclin! )u+in c! re Rose, "i d! m(na lui :ar #i-l %a e u#urel )e s)a e )e 5*arlie/ IDr!.u+ %!ia / Foar e dr!.u+/I A)oi, '(m%indu-le din nou, dis)are )e u#! "n ca%ine , O +in o "n r-o cear ! "n drum s)re cas!, :a )l(n.(ndu-se c! $(n'!rile ar icolelor )en ru &ri'erii au sc!'u mul #i c! economiile lor se o)esc, Rose +i)(nd c! nimic nu es e mai im)or an dec( s!-l readuc! )e 5*arlie la normal/ S)eria de cear a lor, 5*arlie se smiorc!ie/ Sune ul $ocilor "n&uria e es e )eni%il )en ru el/ De "nda ! ce )! rund "n cas!, 5*arlie se re ra.e "n col+ul %uc! !riei, du)! u#!, #i s ! acolo cu &run ea li)i ! de &aian+a de )e )ere e, remur(nd #i .em(nd/ Nu-i dau nici o a en+ie/ Au ui a c! re%uie s! &ie s)!la #i sc*im%a / INu sun is eric!/ Doar mi-e sil! s! o aud cum e )l(n.i de c( e ori "ncerc s! &ac ce$a )en ru &iul !u/ Nu-+i )as! de el/ 1ur #i sim)lu nu-+i )as!MI INu-i ade$!ra / Dar "mi dau seama c! nu )u em &ace nimic/ An co)il ca el es e o cruce )e care re%uie s-o duci #i s-o iu%e# i/ Eu )e el )o s!-l su)or , dar nu )o su)or a a)uc! urile ale )ros e# i/ Ai c*el ui a)roa)e oa e economiile noas re cu #arla ani #i mincino#i 3 %ani )e care i-a# &i )u u &olosi ca s! )un )e roa e o a&acere )ersonal! cum re%uie/ Da/ Nu e ui a a#a la mine/ 5u o+i %anii )e care i-ai arunca la canal )en ru ce$a ce nu se )oa e &ace a# &i ajuns s! am &ri'eria mea, "n loc s!-mi m!n(nc su&le ul $(n'(nd &leacuri c( e 'ece ore )e 'i/ 1r!$!lia mea, cu oameni care s! lucre'e )en ru mine/I INu mai '%iera/ Ai !- e la el, e s)eria /I IDu- e dracului/ Acum # iu cine-i )ros ul casei/ EuM 1en ru c! m-am "ncurca cu ine/I 4ese ca o &ur un!, r(n ind u#a du)! el/ IRe.re c! $! "n reru), domnule, dar ne )re.! im s! a eri'!m "n c( e$a minu e/ ;re%uie s! $! )une+i iar!#i cen ura de si.uran+!/// A, dar o a$e+i )us!/ A+i a$u -o o im)ul c!l! oriei de la NeR Vor7/ A)roa)e dou! ore///I IAm ui a de ea/ Am s-o las a#a cum e )(n! a eri'!m/ Se )are c! nu m! mai deranjea'!/I

Acum "n+ele. de unde am c!)! a neo%i#nui a mea mo i$a+ie )en ru a de$eni de# e) , care i-a uimi )e o+i la "nce)u / Era ce$a cu care Rose Gordon r!ise 'i #i noa) e/ S)aima ei, $ino$!+ia ei, ru#inea ei c! 5*arlie era un moron/ <isul ei c! s-ar &i )u u &ace ce$a/ :ereu "n re%area cea )resan !N a cui era $ina, a ei sau a lui :a L A "nce a s! "ncerce s! m! rans&orme numai du)! ce Norma i-a do$edi c! era "n s are s! ai%! co)ii normali #i c! eu &usesem doar o "n (m)lare ciuda !/ Dar cred c! eu n-am "nce a $reoda ! s! $reau s! &iu %!ia ul cel de# e) )e care #i-l dorea, )en ru c! "n &elul !s a m-ar &i iu%i / 5e$a ciuda "n le.! ur! cu Guarino/ Ar re%ui s! &iu su)!ra )e el )en ru ce mi-a &!cu #i )en ru c! "i )!c!lea )e Rose #i )e :a , dar, nu # iu de ce, nu )o / Du)! acea )rim! 'i se )ur a mereu ama%il cu mine/ 9! aia )e um!r, '(m%e ul, cu$(n ul de "ncurajare erau lucruri cu care m! "n (lneam a ( de rar/ :! ra a 3 c*iar #i a unci 3 ca )e o &iin+! omeneasc!/ 1o s! )ar nerecunosc! or, dar unul din lucrurile care m! su)!r! aici es e c! lumea se )oar ! cu mine ca #i cum a# &i un co%ai/ Remarcele )ermanen e ale lui Nemur cum c! ei au &!cu din mine ceea ce sun , sau c! $or &i c(nd$a #i al+ii ca mine care $or de$eni &iin+e umane ade$!ra e/ 5um a# )u ea s!-l &ac s! )ricea)! c! nu es e el cel care m-a crea L Face aceea#i .re#eal! cu ceilal+i c(nd se ui ! la o )ersoan! sla%! de min e #i r(d )en ru c! nu "n+ele. c! sun "n joc sen imen e omene# i/ Nu )oa e reali'a c! eram o )ersoan! "nain e de a ajun.e aici/ Bncerc s!-mi con role' resen imen ul, s! de$in mai r!%d! or, s! a# e) ca lucrurile s! se des&!#oare/ 9!nuiesc c! de$in adul / 1e 'i ce rece a&lu o mai mul e des)re mine, iar amin irile care $eneau la "nce)u doar ca ni# e unde m!run e se a%a acum asu)ra mea ca ni# e ala'uri uria#e/// 11 iunie 3 ;re%urile au "nce)u s! se "ncurce din momen ul "n care am ajuns la 5*almers =o el din 5*ica.o #i am desco)eri c! din .re#eal! camerele noas re nu a$eau s! se eli%ere'e dec( "n seara urm! oare #i c! )(n! a unci re%uia s! locuim unde$a "n a)ro)iere, la 4nde)endence =o el/ Nemur era &urios/ A lua -o ca )e un a&ron )ersonal #i s-a cer a cu o )ersonalul, lu(ndu-i )e r(nd, de la %!ia ul de ser$iciu )(n! la direc orul *o elului/ Am a# e) a "n *ol "n im) ce &iecare &unc+ionar al *o elului "l c!u a )e su)eriorul s!u ca s! $ad! ce se )u ea &ace/ Bn mijlocul '!)!celii .enerale 3 cu %a.ajele care circulau #i se "n.r!m!deau "n *ol, cu %!ie+ii de ser$iciu care se "m%ul'eau de colo colo cu c!rucioarele lor "nc!rca e, cu mem%rii care nu se mai "n (lniser! unii cu al+ii de un an #i se recuno# eau #i se salu au 3, s !leam #i noi acolo sim+indu-ne o mai )ierdu+i, "n im) ce Nemur "ncerca s! )un! m(na )e res)onsa%ilii "ns!rcina+i cu %unul mers al 5on.resului Asocia+iei 4n erna+ionale de 1si*olo.ie/ Bn cele din urm!, c(nd a de$eni clar c! nu se )u ea &ace nimic, a acce) a &a) ul c! a$eam s! )e recem )rima noas r! noa) e la 4nde)endence din 5*ica.o/ De &a) , la 4nde)endence erau ca'a+i cei mai mul+i din re )si*olo.ii mai ineri, #i o aici urmau s! ai%! loc marile )e receri din )rima sear! a 5on.resului/ Aici, lumea a&lase des)re eD)erien+!, #i cei mai mul+i din re ei # iau cine eram eu/ Oriunde ne "n orceam, a)!rea cine$a care-mi cerea )!rerea des)re orice lucru, de la e&ec ele noilor im)o'i e )(n! la ul imele desco)eriri ar*eolo.ice din Finlanda/ Erau o a ( ea )ro$oc!ri la care 3 da ori ! acumul!rilor mele de cuno# in+e .enerale 3 )u eam r!s)unde $or%ind cu u#urin+! des)re a)roa)e orice su%iec / Dar du)! un im) am o%ser$a c! Nemur era nemul+umi de a en+ia care mi se d!dea/

5(nd am &os "n re%a de c! re o clinician! (n!r! #i a r!.! oare de la Falmou * 5olle.e dac! )u eam eD)lica unele din cau'ele )ro)riei mele "n (r'ieri min ale, i-am s)us c! )ro&esorul Nemur era omul )o ri$i )en ru a-i r!s)unde/ Era oca'ia )e care o a# e) ase ca s!-#i ara e com)e en+a #i, )en ru )rima oar! de c(nd ne cuno# eam, mi-a a#e'a m(na )e um!r/ INu cunoa# em cau'a eDac ! a &enilce onuriei de care su&erea 5*arlie "n co)il!rie 3 o si ua+ie neo%i#nui ! %ioc*imica sau .ene ic!, )oa e o radia+ie ioni'an ! sau o radia+ie na ural!, sau c*iar a acul unui $irus asu)ra &! ului 3 oricare ar &i &os cau'a, re'ul a ul a &os o .en! de&ec uoas! care )roduce, s! s)unem a#a, o Ten'im! s in.*er!U ce de ermin! reac+ii %ioc*imice de&ec uoase/ 0i, desi.ur, aminoaci'ii nou)rodu#i in r! "n com)e i+ie cu en'imele normale )ro$oc(nd $! !marea creierului/I Fa a s-a "ncrun a / Nu se a# e) ase la o )rele.ere, dar Nemur a$ea cu$(n ul #i con inua )e aceea#i em!/ IEu numesc as a in*i%i+ie com)e i i$! a en'imelor/ S! $! dau un eDem)lu de &elul cum lucrea'!/ G(ndi+i-$! la en'ima )rodus! de .ena de&ec uoas! ca la o c*eie ne)o ri$i ! care )! runde "n "ncuie oarea c*imic! a sis emului ner$os cen ral 3 dar nu )oa e &i r!suci !/ Deoarece se a&l! acolo c*eia )o ri$i ! 3 en'ima cea ade$!ra ! 3 nici nu )oa e in ra "n "ncuie oare/ Es e %loca !/ Re'ul a ulL Dis ru.erea ire$ersi%il! a )ro einelor din +esu ul cere%ral/I IDar dac! es e ire$ersi%il!I, a in er$eni unul din re ceilal+i )si*olo.i care se al! urase micului audi oriu, Icum es e )osi%il ca dl Gordon aici )re'en s! nu mai &ie "n (r'ia LI IA*aMI a ju%ila Nemur/ IAm s)us c! dis ru.erea +esu ului era ire$ersi%il!, dar nu #i )rocesul "n sine/ :ul i cerce ! ori au reu#i s! sc*im%e direc+ia )rocesului )rin injec+ii de c*imicale care se com%in! cu en'imele de&ec uoase, modi&ic(nd &orma molecular! a c*eii care se in er)une/ Aces a es e de al &el #i )unc ul cen ral al e*nicii noas re/ Dar )en ru "nce)u noi "nde)!r !m )or+iunile $! !ma e din creier #i )ermi em im)lan area +esu ului cere%ral care a &os re$i ali'a c*imic as &el "nc( s! )roduc! )ro eine cere%rale "nrr-o )ro)or+ie su)ranormal! ///I IO cli)!, )ro&esore NemurI, am 'is, "n reru)(ndu-l "n )unc ul culminan al )erora+iei sale/ I5e s)une+i des)re lucr!rile lui Ra*ajama i "n aces domeniuLI S-a ui a la mine cu indi&eren+!/ I5ineLI IRa*ajama i/ Ar icolul lui a ac! eoria lui ;anida asu)ra &u'iunii en'ima ice 3 conce) ul modi&ic!rii s ruc urii c*imice a en'imei care %loc*ea'! )asul )e )arcursul me a%olismului/I S-a "ncrun a / IAnde a a)!ru raducerea ar icoluluiLI IN-a &os "nc! radus/ L-am ci i c*iar acum c( e$a 'ile "n %ind *o r+ nal o' Psychopathology/I S-a ui a la audi oriu #i a ridica din umeri/ INu cred c! a$em mo i$e de "n.rijorare/ Re'ul a ele noas re $or%esc de la sine/I IDar ;anida "nsu#i a )ro)us ini+ial eoria %loc!rii en'imei s in.*ere )rin com%inare, #i acum demons rea'! c! ///I IEi, *aide, 5*arlie/ Fa) ul c! un om a$ansea'! )rimul o eorie nu-i asi.ur! #i ul imul cu$(n asu)ra de'$ol !rii eD)erimen ale a eoriei/ 5red c! oa ! lumea aici de &a+! es e de acord c! cerce area &!cu ! "n S a ele Ani e #i An.lia "n rece cu mul ceea ce se &ace "n 4ndia #i Ea)onia/ A$em deocamda ! cele mai %une la%ora oare #i cel mai %un ec*i)amen din "nrea.a lume/I IDar as a nu r!s)unde o%iec+iei lui Ra*ajama i cu )ri$ire la ///I

INu es e nici im)ul, nici locul )o ri$i ca s! discu !m as a Sun si.ur c! oa e lucrurile $or &i )use la )unc "n sesiunea de m(ine I S-a "n ors s! $or%easc! cu cine$a des)re un $ec*i )rie en de &acul a e, !indu-mi-o scur #i l!s(ndu-m! acolo cu .ura c!sca !/ Am reu#i s!-l iau deo)ar e )e S rauss #i am "nce)u s!-i )un "n re%!ri/ IAcum, ce mai ai de s)usL :i-ai 'is mai demul c! sun )rea sensi%il &a+! de el/ 5u ce l-am indis)us "n a#a *alLI IBl &aci s! se sim ! in&erior #i nu o )oa e su)or a/I I<or%esc serios, )en ru numele lui Dumne'eu/ S)une-mi ade$!rul/I I5*arlie, re%uie s! "nce e'i s! cre'i c! oa ! lumea "#i %a e joc de ine/ Nemur nu )oa e discu a ar icolele )en ru c! nu le-a ci i / Nu ci e# e "n lim%ile acelea/I INu ci e# e *indi #i ja)one'aL Nu )o s! cred/I I5*arlie, nu oa ! lumea are darul !u de-a "n$! a lim%i s r!ine/I IDar a unci cum )oa e res)in.e a acul lui Ra*ajama i asu)ra aces ei me ode #i )ro$ocarea lui ;anida cu )ri$ire la aces i) de con rolL Sun con$ins c! # ie des)re///I INuI, a 'is S rauss, .(ndi or/ IAr icolele acelea sun )ro%a%il recen e/ N-a &os im) su&icien ca s! &ie raduse/I I<rei s! s)ui c! nici dumnea a nu le-ai ci i LI A ridica din umeri/ ISun un lin.$is #i mai sla% dec( el/ Dar sun con$ins c! )(n! $or &i )reda e ra)oar ele &inale $a &i )ie) !na ! oa ! li era ura )en ru desco)erirea da elor su)limen are/I Nu # iam ce s! mai s)un/ S!-l aud cum admi e c! nici unul, nici al ul nu cuno# eau 'one "n inse din )ro)riile s)eciali !+i era ce$a care m! "n.ro'ea/ I5e lim%i cuno# iLI l-am "n re%a / IFrance'a, .ermana, s)aniola, i aliana #i ce$a suede'!, c( s! m! )o descurca/I IDar rusa, c*ine'a, )or u.*e'aLI :i-a amin i c!, &iind un )rac ician )si*ia ru #i neuroc*irur., a$ea &oar e )u+in im) )en ru lim%ile s r!ine #i c! sin.urele lim%i $ec*i "n care )u ea ci i erau la ina #i .reaca/ Nici un cu$(n din lim%ile $ec*i orien ale/ Am o%ser$a c! dorea s! "nc*eie discu+ia, dar, cum$a, nu )u eam s!-l las/ ;re%uia s! a&lu eDac c( de mul e # ia/ 0i am a&la / Fi'ic!, nimic dincolo de eoria cuan ic! a c(m)urilor/ Geolo.ie, nimic des)re .eomor&olo.ie sau s ra i.ra&ie #i nici c*iar des)re )e rolo.ie/ Nimic des)re eoria micro- #i macroeconomic! "n ma ema ic!, )u+in dincolo de ni$elul elemen ar al calculului $aria+iilor #i a%solu nimic des)re al.e%ra lui 9anac* sau mul+imile lui Riemann/ Era )rima lic!rire din re$ela+iile care m! a# e) au din %el#u. "n aces Ree7end/ N-am )u u ram(ne la )e recere/ :-am s recura a&ar! s! &ac c(+i$a )a#i #i s! m! .(ndesc la ce a&lasem/ 4m)os ori 3 am(ndoi/ Se )re&!ceau c! sun .eniali/ Dar erau doar ni# e oameni o%i#nui+i care lucrau or%e# e, )re in'(nd c! ar &i ca)a%ili s! aduc! lumin! "n "n uneric/ De ce oare min e oa ! lumeaL Nimeni din cei )e care-i cunosc nu es e a#a cum )are s! &ie/ :! )re.! eam s! dau col+ul c(nd l-am $!'u )e 9ur $enind du)! mine/ I5e se "n im)l!LI l-am "n re%a c(nd m-a ajuns/ I:! urm!re# iLI A ridica din umeri #i a r(s cam s in.*eri / I1ro%a A, s eaua re)re'en a+iei/ Nu )o s! e las s! &ii c!lca de $reunul din coR%oy-n !# ia mo ori'a+i din 5*ica.o sau s! &ii je&ui #i !$!li )e S a e S ree /I INu-mi )lace s! &iu lua "n cus odie/ I Bmi e$i a )ri$irea "n im) ce um%la al! uri de mine, cu m(inile $(r( e ad(nc "n %u'unare/ IA#urel, 5*arlie/ 9! r(nul e ner$os/ 5on.resul !s a "nseamn! mul )en ru el/ E "n joc re)u a+ia lui/I

INu # iam c! sun e+i a ( de a)ro)ia+i/I Bl luam )es e )icior, amin indu-mi cum se o )l(n.ea c! )ro&esorul es e m!r.ini #i )is!lo./ INu-i sun a)ro)ia /I :! )ri$ea s&id! or/ IDar oa ! $ia+a lui es e "n rea%a as a/ Nu e Freud, sau Eun., sau 1a$lo$, sau Wa son, dar &ace un lucru im)or an #i-i res)ec de$o amen ul 3 )oa e "nc! #i mai mul )en ru c! nu es e dec( un om o%i#nui care "ncearc! s! &ac! lucruri mari, "n im) ce oamenii mari se ocu)! cu o+ii de &a%ricarea %om%elor/I I:i-ar )l!cea s! e aud s)un(ndu-i "n &a+! c! es e doar un om o%i#nui /I INu e im)or an ce .(nde# e des)re el "nsu#i/ Si.ur c! es e e.ois , #i ce-i cu as aL An om care se a)uc! de o rea%! ca as a re%uie s! &ie "nr-un anume &el e.ois / Am $!'u des ui oameni ca el ca s! # iu c! "n.(m&area #i em&a'a lui sun ames eca e cu o do'! %un! de nesi.uran+! #i de eam!/I I0i de &alsi a e #i de su)er&iciali a eI, am ad!u.a eu/ IBi $!d acum cum sun ei de &a) , ni# e im)os ori/ 1e Nemur l-am %!nui mai de mul / :ereu )!rea "n&rico#a de ce$a/ Dar S rauss m-a sur)rins/I 9ur a !cu #i a o& a ad(nc/ Am in ra "n r-un %ar s! lu!m o ca&ea #i-mi d!deam seama c! es e eDas)era , de#i nu m! ui am la el/ I5re'i c! .re#escLI I5red c! ai s r!%! u )rea re)ede o cale &oar e lun.!I, mi-a s)us/ IAi acum o min e su)er%!, in eli.en+! c( nu se )oa e calcula, ai a%sor%i mai mul e cuno# in+e dec( al+ii "n r-o $ia+! "n rea.!/ Dar e# i asime ric/ 0 ii mul e, dar n-ai do%(ndi "n+ele.ere sau 3 mai %ine 'is 3 "n.!duin+!M Bi nume# i im)os ori, dar a )re ins $reoda ! $reunul din re ei c! es e )er&ec sau su)raomL Sun oameni o%i#nui+i/ ;u e# i un .eniu/I S-a o)ri %rusc, d(ndu-#i seama c!-mi +inea o )redic!/ ID!-i drumul mai de)ar e/I IAi "n (lni -o $reoda ! )e so+ia lui NemurLI INu/I IDac! $rei s! "n+ele.i de ce es e o im)ul ensiona , c*iar #i c(nd lucrurile mer. %ine la la%ora or #i la ca edr!, re%uie s-o cuno# i )e 9er *a Nemur/ 0 iai c! ea es e cea care i-a &!cu ros de )os ul de )ro&esorL 0 iai c! s-a &olosi de in&luen+a a !lui ei ca s!-i o%+in! su%$en+ia de la Funda+ia Wel%er.L Ei %ine, acum o ea l-a &or+a s! &ac! aceas ! )re'en are )rema ur! la con.res/ 1(n! nu e-a c!l!ri o &emeie ca as a s! nu cre'i c! )o+i "n+ele.e un om care re%uie s-o su)or e/I N-am mai s)us nimic/ <!'(nd c! ar $rea s! se "n oarc! la *o el, am )orni #i am !cu o drumul )(n! acolo/ Sun oare un .eniuL Nu cred/ Bn orice ca', nu "nc!/ 5um ar 'ice 9ur , ironi'(nd eu&emismele jar.onului educa+ional, sun e,cep-ional 3 un ermen democra ic &olosi )en ru a e$i a e ic*e ele %les ema e dotat #i de'icient Jcare au "nlocui )e ager #i )e nt.r/iatK #i care $a &i sc*im%a de "nda ! ce $a c!)! a un "n+eles )en ru cine$a/ 4deea )are s! &ieN &olosi+i o eD)resie doar a ( a im) c( ea nu es e cunoscu ! de lume/ 0,cep-ional se re&er! la am%ele ca)e e ale s)ec rului, a#a "nc( eu am &os oa ! $ia+a eDce)+ional/ Lucru curios cu "n$!+a ulN cu c( mer. mai de)ar e, cu a ( $!d ceea ce nici m!car nu # iam c! eDis !/ 5u )u+in im) "n urm!, credeam )rose# e c! a# )u ea s! "n$!+ o ul 3 oa ! # iin+a din lume/ Acum s)er doar s! &iu "n s are s! # iu de eDis en+a ei #i s! "n+ele. un .r!un e din ea/ Dar am oare im)L 9ur es e nemul+umi de mine/ G!se# e c! sun ner!%d! or #i ceilal+i sun )ro%a%il de aceea#i )!rere/ Dar ei m! re+in #i cau ! s! m! &ac! s! s au la locul meu/ 5are es e locul meuL 5ine #i ce sun eu as !'iL Sun eu o sum! a "n re.ii mele $ie+i sau doar a ul imelor luniL O, c( de iri a+i de$in c(nd "ncerc s! discu des)re as a cu ei/ Nu le )lace s! recunoasc!

&a) ul c! nici ei nu # iu/ E )aradoDal c! un om o%i#nui ca Nemur "#i "nc*i)uie c! misiunea lui es e s! &ac! .enii din al+i oameni/ 4-ar )l!cea s! &ie cunoscu ca desco)eri orul noilor le.i ale educa+iei 3 un Eins ein al )si*olo.iei/ 0i are eama dasc!lului de a &i "n recu de c! re s uden , .roa'a maes rului de a-#i $edea munca discredi a ! de c! re disci)ol/ JNu c! eu a# &i cu ade$!ra s uden ul sau disci)olul lui Nemur, cum es e 9ur /K 1resu)un c! eama lui Nemur de a &i desco)eri c! um%l! doar )e )icioroan.e )rin re uria#i es e de "n+eles/ Bn momen ul !s a un e#ec l-ar dis ru.e/ Es e )rea $(rs nic ca s! ia o ul de la "nce)u / De#i am &os '.udui desco)erind ade$!rul des)re oameni )e care-i res)ec am #i-i )ri$eam cu $enera+ie, cred c! 9ur are dre) a e/ ;re%uie s! &iu "n+ele.! or/ 4deile lor #i munca lor eminen ! au &!cu )osi%il eD)erimen ul/ ;re%uie s! m! &eresc de endin+a &ireasc! de a m! ui a la ei de sus, acum, c(nd i-am "n recu / ;re%uie s! reali'e' c!, dac! m! s&! uiesc )ermanen s! $or%esc #i s! scriu sim)lu as &el "nc( lumea care ci e# e aces e ra)oar e s! )oa ! "n+ele.e, ei se re&er! #i la ei "n#i#i/ Dar e o u#i "n&rico#! or s! # iu c! soar a mea se a&l! "n m(inile unor oameni care nu sun uria#ii la care m! .(ndeam, c! nu # iu oa e r!s)unsurile/ 12 iunie 3 Dic e' acum "n r-o s are de mare "ncordare/ Am ie#i din oa ! rea%a/ Sun sin.ur "n r-un a$ion cu care m! "n orc la NeR Vor7 #i n-am nici o idee des)re ce $oi &ace c(nd ajun. acolo/ Recunosc c! la "nce)u eram )lin de s&ial! la .(ndul unui con.res inerna+ional de sa$an+i #i c!r urari, aduna+i la un loc )en ru sc*im%uri de idei/ De &a) , "mi s)uneam "n sinea mea, aici se "n (m)l! o ul/ Aici o ul re%uia s! &ie al &el dec( discu+iile s erile din &acul a e, )en ru c! ace# ia erau oameni din cele mai "nal e s ra uri ale cerce !rii )si*olo.iei #i educa+iei, sa$an+ii care scriau c!r+ile #i +ineau )rele.erile, s)eciali# ii )e care-i ci a lumea/ 5*iar dac! Nemur #i S rauss erau doar ni# e oameni o%i#nui+i care lucrau dincolo de )osi%ili !+ile lor, eram si.ur c! ceilal+i erau al &el/ 5(nd a sosi ora #edin+ei, Nemur ne-a condus )rin *olul .i.an ic cu mo%ilier %aroc .reoi #i sc!ri s)irala e din marmur!, &!c(ndu-ne loc )rin re )(lcurile o mai dese de oameni care-+i d!deau m(na, a)ro%au din ca) #i-+i '(m%eau/ Ni s-au al! ura al+i doi )ro&esori de la 9ee7man care sosiser! la 5*ica.o "n cursul dimine+ii/ 1ro&esorii W*i e #i 5lin.er mer.eau "n drea) a #i cu un )as sau doi "na)oia lui Nemur #i a lui S rauss, "n im) ce 9ur #i cu mine &ormam arier.arda/ Ne-am croi drum )rin re s)ec a ori "n :area Sal! de 9al #i Nemur a &!cu semn cu m(na re)or erilor #i &o o.ra&ilor care $eniser! s! se in&orme'e "n direc asu)ra re'ul a elor sen'a+ionale o%+inu e cu un adul "n (r'ia "n )u+in mai mul de rei luni/ E$iden c! Nemur lansase dinain e in&orma+iile )u%lici are/ Anele din re comunic!rile de )si*olo.ie )re'en a e "n #edin+! erau im)resionan e/ An .ru) din Alas7a demons ra cum s imularea di$erselor )!r+i ale creierului )u ea de ermina o de'$ol are semni&ica i$! a ca)aci !+ii de "n$!+are, iar un .ru) din Noua Geeland! )re'en a o *ar ! a )or+iunilor din creier care con rolea'! )erce)erea #i memorarea s imulilor/ Dar erau #i al &el de lucr!ri 3 s udiul lui 1/ ;/ Gellerman asu)ra di&eren+elor de dura e necesare unor #o%olani al%i )en ru a "n$!+a cum s! circule )rin r-un la%irin cu col+urile ro unji e &a+! de unul cu col+urile un.*iulare, sau comunicarea lui Wor&el )ri$i oare la in&luen+a ni$elului de in eli.en+! asu)ra im)ului de reac+ie la maimu+ele r*esus/ 9ani, im) #i

ener.ie &useser! risi)i e )en ru anali'e am!nun+i e ale unor %anali !+i/ 9ur a$ea dre) a e s!-i )re+uiasc! )e Nemur #i S rauss )en ru c!-#i dedicaser! munca unui +el im)or an #i nesi.ur mai de.ra%! dec( unuia ne"nsemna dar si.ur/ :!car dac! Nemur m-ar &i )ri$i ca )e o &iin+! uman!/ Du)! ce )re#edin ele de #edin+! a anun+a )re'en area de la Ani$ersi a ea 9ee7man, ne-am ocu)a scaunele )e )la &orma din s)a ele mesei lun.i, cu Al.ernon "n cu#ca lui a#e'a ! "n re 9ur #i mine/ Eram a rac+ia )rinci)al! a serii #i c(nd, du)! ce ne-am a#e'a , )re#edin ele a lua cu$(n ul, a)roa)e c! m! a# e) am s!-l aud r(m%i+(ndN Doaaamnelor #i dooom-nilorM <eni+i s! $ede+i com)le area la s)ec acol/ An num!r nemai$!'u "n lumea # iin+eiM A$e+i c*iar su% oc*ii $o# ri un #oarece #i un moron rans&orma+i "n .enii/ Recunosc c! $enisem acolo cu ca)sa )us!/ A s)us doar a ( N I1re'en area urm! oare n-are ne$oie de in roducere/ Am au'i cu o+ii des)re uimi oarea lucrare &!cu ! la Ani$ersi a ea 9ee7man, s)onsori'a ! de Funda+ia Wel%er., su% conducerea #e&ului de)ar amen ului de )si*olo.ie, )ro&esorul Nemur, "n cola%orare cu dr S rauss, de la 5en rul de Neuro)si*ia rie 9ee7man/ Nu mai es e ne$oie s! s)un c! am a# e) a cu o+ii cu mare in eres aceas ! comunicare/ 1redau lucr!rile #edin+ei )ro&esorului Nemur #i doc orului S rauss/I Nemur a mul+umi "nda ori or din ca) )en ru in roducerea elo.ioas! a )re#edin elui #i i-a &!cu semn cu oc*iul lui S rauss "n aceas ! cli)! de rium&/ 1rimul $or%i or de la 9ee7man era )ro&esorul 5lin.er/ Bnce)eam s! m! ener$e' #i-l $edeam )e Al.ernon cum alear.! )rin cu#ca lui "n cerc, ner$os, ul%ura de &um, de '.omo e, de am%ian+a neo%i#nui !/ Sim+eam ne$oia ciuda ! de a-i desc*ide cu#ca #i de a-l l!sa s! ias! din ea/ Era un .(nd a%surd 3 mai de.ra%! o )o& ! dec( un .(nd 3 #i "ncercam s!-l i.nor/ Dar "n im) ce ascul am comunicarea ras! la #a%lon a )ro&esorului 5lin.er des)re IE&ec ele desc*iderii )e s (n.a a culoarelor de sosire "n la%irin ul "n &orm! de ; com)ara e cu e&ec ele desc*iderii )e drea) aI, m-am sur)rins juc(ndu-m! cu mecanismul de "nc*idere al cu# ii lui Al.ernon/ 1es e )u+in im) J"nain e ca S rauss #i Nemur s! de'$!luie reali'area lor "ncununa ! de succesK $enea r(ndul lui 9ur s! ci easc! o comunicare )ri$i oare la )rocedurile #i re'ul a ele e&ec u!rii es elor de in eli.en+! #i "n$!+are )e care le conce)use )en ru Al.ernon/ 5omunicarea lui a$ea s! &ie urma ! de o demons ra+ie "n care Al.ernon era )us s! aler.e )en ru re'ol$area unei )ro%leme care-i aducea o )or+ie de m(ncare Jce$a care mi-a dis)l!cu "n o deaunaMK/ Nu c! a# &i a$u ce$a "m)o ri$a lui 9ur / Fusese mereu cins i cu mine 3 mai mul dec( majori a ea celorlal+i 3, dar c(nd $or%ea des)re #oarecele al% c!ruia i se d!duse in eli.en+! era o a ( de )om)os #i de i)ocri ca #i ceilal+i/ De )arc! "ncerca #i el s! "m%race man aua )ro&esorilor s!i/ :-a o)ri a unci mai mul )rie enia )en ru 9ur dec( orice al ce$a/ Eli%erarea lui Al.ernon din cu#c! ar &i arunca "n runirea "n *aos #i, oricum, era de%u ul lui 9ur "n cursa de #o%olani a a$ans!rilor "n ierar*ia academic!/ S ! eam cu de.e ul )e '!$orul cu# ii #i sun si.ur c! Al.ernon # ia la ce m! .(ndeam "n im) ce urm!rea mi#c!rile m(inii mele cu oc*ii lui ro'-%on%on/ "n cli)a aceea, 9ur a ridica cu#ca )en ru demons ra+ie/ A eD)lica com)leDi a ea mecanismului de "nc*idere #i desc*idere al u#i+ei #i )ro%lema care re%uia re'ol$a ! de &iecare da ! c(nd re%uia desc*is! u#i+a/ J9ol+urile su%+iri de )las ic in rau "n loca#urile lor "n di&eri e

sc*eme care re%uiau con rola e de #oarecele ce a)!sa "n r-o anumi ! ordine o serie de m(nere/K O da ! cu cre# erea in eli.en+ei lui Al.ernon, cre# ea #i $i e'a cu care re'ol$a )ro%lema 3 un lucru e$iden / Dar a)oi 9ur a de'$!lui un &a) )e care nu-l # iusem/ Ajuns la a)o.eul in eli.en+ei, randamen ul lui Al.ernon de$enise $aria%il/ Aneori, con&orm ra)or ului lui 9ur , Al.ernon re&u'a s! lucre'e 3 c*iar dac! )!rea "n&ome a 3, iar al eori re'ol$a )ro%lema dar, "n loc s! ia *rana care-l r!s)l! ea, se n!)us ea "n ne# ire )es e )ere+ii cu# ii lui/ 5(nd cine$a din audi oriu l-a "n re%a )e 9ur dac! $oia s! s)un! c! aceas ! com)or are de'ordona ! era le.a ! "n mod direc de cre# erea in eli.en+ei, 9ur a da un r!s)uns ec*i$oc, IBn ceea ce m! )ri$e# eI, a 'is, Inu am des ule da e )en ru a sus+ine aceas ! conclu'ie/ Sun #i al e )osi%ili !+i/ S-ar )u ea ca, a ( cre# erea in eli.en+ei, c( #i com)or area de'ordona ! s! &ie crea e de o)era+ie, #i nu su%ordona e una celeilal e/ 1e de al ! )ar e, com)or area de'ordona ! )oa e &i s)eci&ic! doar )en ru Al.ernon/ Nu am o%ser$a -o la nici un al #oarece, dar e dre) c! nici unul din re ei nu a a ins un ni$el de in eli.en+! a ( de "nal #i a ( de dura%il ca Al.ernon/I :i-am da seama numaidec( c! aceas ! in&orma+ie nu-mi &usese comunica !/ 9!nuiam mo i$ul #i eram nemul+umi , dar as a nu era nimic )e l(n.! &uria care m-a cu)rins c(nd au da &ilmele/ Nu # iusem nicioda ! c! )rimele mele ac+iuni #i es e "n la%ora or &useser! &ilma e/ 0i ia !-m! acolo, la mas!, al! uri de 9ur , %uimac #i .ur!casc!, "n im) ce c!u am s! urm!resc la%irin ul cu s ile ul elec ric/ De c( e ori )rimeam un #oc, eD)resia mea se sc*im%a, desc*ideam oc*ii mari, )ri$ind "n .ol, #i a)oi rea)!rea '(m%e ul acela )ros esc/ De &iecare da ! c(nd se "n (m)la as a, audi oriul r(dea "n *o*o e/ 5ursele se re)e au, una du)! al a, #i de &iecare da ! li se )!rea c! a &os #i mai cara.*ios dec( da a recu !/ :i-am 'is c! nu erau doar ni# e n! !&le+i "n c!u are de dis rac+ie, ci oameni de # iin+! "n c!u are de in&orma+ii/ Nu se )u eau a%+ine de a nu $edea #i )ar ea nos im! din ima.ini 3 dar, cu oa e as ea, "n im) ce 9ur in ra "n joc #i &!cea comen arii amu'an e )e mar.inea &ilmelor, m-a %irui sen'a+ia c! se "n (m)la o ic!lo#ie/ Ar &i &os #i mai cara.*ios s!-l $!d )e Al.ernon cum sca)! din cu#c! #i s!-i )ri$esc )e o+i ace# i oameni "m)r!# iindu-se #i (r(ndu-se )e jos "n .enunc*i #i "n coa e ca s! )un! m(na )e un .eniu mi i el, al%, care-o '%u.*e# e )rin re scaune/ Dar m-am s !)(ni #i im)ulsul mi-a recu )(n! c(nd i-a $eni r(ndul lui S rauss s! urce )e )odium/ S rauss a $or%i )e lar. des)re eoria #i e*nicile neuroc*irur.iei, descriind "n am!nun cum s udiile ini+iale de car o.ra&ie a cen relor de con rol *ormonal i-au )ermis s! i'ole'e #i s! s imule'e aces e cen re "n acela#i im) cu "nde)!r area )or+iunii de cor eD care )roduce in*i%i orul *ormonal/ A eD)lica eoria %locajului en'ima ic #i a con inua cu descrierea as)ec ului meu &i'ic "nain e #i du)! o)era+ie/ A o&eri &o o.ra&ii Jnici nu # iam c! se &!cuser!K care au circula "n )u%lic #i )e care le-a comen a , #i am )u u s! $!d, urm!rind asis en+a care a)ro%a #i '(m%ea, c! cei mai mul+i erau de acord c! IeD)resia &acial! o% u'!, r! !ci !I a &os rans&orma ! "n r-o I"n&!+i#are $ioaie, in eli.en !I/ A discu a de asemenea am!nun+i as)ec ele rele$an e ale #edin+elor noas re de era)ie, "n s)ecial sc*im%!rile mele de a i udine )ri$i oare la asocierea li%er!/ <enisem acolo ca )ar ici)an la o )re'en are # iin+i&ic! #i m! a# e) am s! &iu o%iec de eD)o'i+ie, dar oa ! lumea $or%ea des)re mine ca #i cum a# &i &os ce$a nou-crea care era )re'en a sa$an+ilor/ Nici unul din cei de acolo nu m! considera un indi$id 3 o &iin+! omeneasc!/

Al! urarea )ermanen ! IAl.ernon #i 5*arlieI sau I5*arlie #i Al.ernonI demons ra clar c! ei ne )ri$eau ca )e o )erec*e de animale de eD)erien+! care nici nu eDis au "n a&ara la%ora orului/ Dar, dincolo de aceas ! su)!rare a mea, "mi o um%la )rin ca) .(ndul c! ce$a nu es e "n re.ul!/ A $eni , "n &ine, #i r(ndul lui Nemur s! ia cu$(n ul 3 s! reca)i ule'e o ul ca #e& al )roiec ului 3, s! a)ar! "n )rim-)lan ca au orul unui eD)erimen s r!luci / Era momen ul )e care "l a# e) a de a ( a $reme/ F!cea im)resie %un!, acolo sus, )e )la &orm!, #i "n im) ce $or%ea "l a)ro%am #i eu, &iind de acord cu lucruri )e care le # iam ade$!ra e/ ;es area, eD)erien+a, o)era+ia #i de'$ol area mea ul erioar! erau descrise )e lar. #i discursul s!u era "nsu&le+i cu ci a e din ra)oar ele mele de )ro.res/ L-am au'i de c( e$a ori ci ind audi oriului no a+iile mele in ime sau )ros e# i/ :ul+umeam Domnului c! a$usesem .rij! s! )!s re' )en ru mine cele mai mul e am!nun e )ri$i oare la Alice #i la mine/ A)oi, "n r-un anume )unc al eD)unerii sale, a 'is-oN INoi, cei care am reali'a aces )roiec la Ani$ersi a ea 9ee7man, a$em sa is&ac+ia de a # i c! am )relua o .re#eal! a na urii )e care, )rin e*nica noas r!, am rans&orma -o "n r-o &iin+! uman! su)erioar!/ 5(nd a $eni la noi, 5*arlie se a&la "n a&ara socie !+ii, sin.ur "n r-un ora# mare, &!r! )rie eni sau rude care s! ai%! .rij! de el, &!r! ec*i)amen ul min al necesar unei $ie+i normale/ F!r! recu , &!r! con ac e cu )re'en ul, &!r! s)eran+e )en ru $ii or/ S-ar )u ea s)une c! "n reali a e 5*arlie Gordon nici nu eDis a "nain e de aces eD)erimen ///I Nu # iu de ce m-a ji.ni a ( de are &a) ul c! m! considerau dre) ce$a )l!smui de ei "n "n re)rinderea lor )ri$a !, dar eram 3 sun 3 si.ur c! ecouri ale aces ei idei "mi r!sunau "n min e "nc! de la sosirea "n 5*ica.o/ A# &i $ru s! m! ridic "n )icioare #i s! ar! &iec!ruia din re ei c( era de )ros , s! s ri. la elN ISun o &iin+! omeneasc!, o )ersoan! 3 cu )!rin+i #i memorie #i un recu 3 #i o a#a eram #i "nain e de a &i %!.a )e scaunul cu ro ile "n sala aceea de o)era+ieMI Bn acela#i im), "n do.oarea m(niei mele se &!urea in ui+ia co)le#i oare a lucrului care m! nelini# ise c(nd a $or%i S rauss #i din nou c(nd Nemur #i-a de'$ol a da ele/ F!cuser! o .re#eal! 3 cu si.uran+!M E$aluarea s a is ic! a )erioadei de a# e) are necesar! )en ru a do$edi )ermanen+a sc*im%!rii se %a'ase )e eD)erien+e an erioare "n domeniul de'$ol !rii min ale #i al )rocesului de "n$!+are, &olosind animale care "n s area lor normal! erau )roas e sau in eli.en e/ Era a#adar e$iden c! )erioada de a# e) are ar &i re%ui )relun.i ! "n acele ca'uri "n care in eli.en+a animalului &usese m!ri ! de dou! sau de rei ori/ 5onclu'iile lui Nemur erau )rema ure/ A ( )en ru mine, c( #i )en ru Al.ernon, era ne$oie de mai mul im) )en ru a se $edea dac! aceas ! sc*im%are se men+inea/ 1ro&esorii .re#iser! #i nimeni nu sesi'ase .re#eala/ Bmi $enea s! +(#nesc "n )icioare #i s! le s)un, dar nu m! )u eam mi#ca/ 5a #i Al.ernon, eram %loca de )lasa cu# ii )e care o cons ruiser! "n jurul meu/ Armau s! &ie )use "n re%!ri $or%i orilor #i, "nain e de )au'a de mas!, a$eam s! &iu c*ema )en ru a-mi juca rolul "n &a+a aces ei dis inse adun!ri/ Nu, nu/// re%uia s! sca) de-acolo/ I/// "n r-un anume &el, el era re'ul a ul eD)erimen !rilor )si*olo.ice moderne/ Bn locul unui "n$eli# li)si de min e, o )o$ar! )en ru socie a ea care re%uia s! se eam! de com)or area lui ires)onsa%il!, a$em un om demn #i con# ien , .a a s!-#i ocu)e locul ca mem%ru ac i$ al socie !+ii/ A# dori s! ascul a+i cu o+ii c( e$a cu$in e ros i e de 5*arlie Gordon///I

S!-l ia nai%aM Nu # ia des)re ce $or%ea/ Bn cli)a aceea, ne$oia de a reac+iona m-a co)le#i / 1ri$eam &ascina cum m(na mi se "ndrea) !, &!r! $oia mea, s)re "ncuie oarea cu# ii lui Al.ernon/ 5(nd am desc*is-o, m-a )ri$i #i a r!mas )e loc/ A)oi s-a "n ors, a +(#ni a&ar! din cu#c! #i a lua o la .oan! de-a curme'i#ul mesei/ La "nce)u , nu se )rea o%ser$a )e &a+a de mas! de damasc, o )a ! al%! )e &ond al%, )(n! ce o &emeie de la mas! a scos un +i)! ascu+i #i a s!ri "n )icioare r!s urn(ndu-#i scaunul/ Dincolo de ea s-a r!s urna o cara&! cu a)! #i a)oi s-a au'i s ri.! ul lui 9ur / IA sc!)a Al.ernonMI Al.ernon a s!ri de )e mas! )e )la &orm! #i a)oi )e )odea/ I1rinde+i-lM 1rinde+i-lMI s ri.a Nemur, "n im) ce audi oriul, ne*o !r( , a de$eni o "nc(lceal! de %ra+e #i de )icioare/ Anele din re &emei Jcele care nu &!ceau eD)erimen eLK "ncercau s! se suie )e scaunele )lian e ins a%ile, de unde le do%orau al+ii, "n en a i$ele lor de a-l "ncol+i )e Al.ernon/ IBnc*ide+i u#ile alea din s)a eMI a s ri.a 9ur , ca-re-#i d!dea seama c! Al.ernon era des ul de de# e) ca s-o ia "n direc+ia aceea/ IAlear.!I, m-am au'i )e mine "nsumi s ri.(nd/ I1e u#a la eral!/I IA sc!)a )rin u#a la eral!I, a 'is cine$a, ca un ecou/ I1rinde+i-lM 1rinde+i-lMI cer#ea Nemur/ :ul+imea s-a re$!rsa din :area Sal! de 9al "n coridor, unde Al.ernon, &u.ind de colo-colo )e moc*e a maronie a "nc!)erii, le o&erea )rilejul unei dis rac i$e $(n! ori/ Su% mesele s il Ludo$ic W4<, "m)rejurul .*i$ecelor cu )almieri, "n susul sc!rii, d(nd col+ul, "n josul sc!rii, "n *olul )rinci)al, adun(nd )e )arcurs #i al+i urm!ri ori/ Era cel mai amu'an lucru care se "n (m)lase de mul ! $reme, s!-i $e'i aler.(nd "ncolo #i "ncoace "n *ol, $(n(nd un #oarece al% mai de# e) dec( mul+i din re ei/ ID!-i "nain e, r('iMI m-a a)os ro&a Nemur, .a a s! m! r!s oarne, Idar dac! nu-l .!sim, o eD)erimen ul es e "n )ericol/I :! )re&!ceam c!-l cau )e Al.ernon )e su% un co# de *(r ii/ I<re+i s! # i+i ce$aLI am 'is/ IA+i &!cu o .re#eal!/ 0i du)! 'iua de a'i, )oa e c! nici n-o s! mai con e'e/I 5( e$a secunde mai (r'iu, din oale a )en ru doamne au ie#i c( e$a &emei, '%ier(nd #i s r(n.(ndu-#i "nne%uni e &us ele "n jurul )icioarelor/ IE-acolo, "n!un ruI, a +i)a cine$a/ O cli)!, mul+imea a &os o)ri ! de inscri)+ia de )e )ere e 3 Doamne/ Am recu )rimul )es e %ariera ne$!'u !, de)!#ind )ra.ul in$iola%il/ Al.ernon era coco+a )e mar.inea uneia din re c*iu$e e #i )ri$ea &iD la ima.inea lui din o.lind!/ I=aiI, i-am 'is/ I<om ie#i de-aici "m)reun!/I :-a l!sa s!-l iau "n m(n! #i s!-l )un "n %u'unarul *ainei/ IS ai lini# i acolo )(n!-+i s)un eu/I 5eilal+i au da %u'na )rin u#ile %a an e 3 cu un aer $ino$a de )arc! s-ar &i a# e) a s! dea )es e ni# e &emei .oale "n.ro'i e/ Am ie#i "n im) ce cerce au oale a #i am au'i $ocea lui 9ur / IEs e o .aur! "n $en ila orul acela/// 1oa e c! a lua -o )e acolo/I I<e'i unde duceI, a 'is S rauss/ IDu- e la e ajul al doileaI, i-a 'is Nemur lui S rauss/ IEu m! duc jos la su%sol/I Bn acel momen au n!$!li a&ar! din oale ! #i ru)a s-a "m)!r+i / :-am lua du)! con in.en ul lui S rauss )(n! la e ajul al doilea 3 "ncercau s! desco)ere unde ducea $en ila orul/ 5(nd S rauss #i W*i e cu sui a lor au lua -o s)re drea) a )rin culoarul 9, eu am co i s)re s (n.a )rin culoarul 5, am lua li& ul #i am ajuns "n camera mea/

Am "nc*is u#a du)! mine #i mi-am dus m(na la %u'unar/ A a)!ru un %o i#or ro' #i un c!)#or al% )u&os care )ri$ea "n jur/ I5( s!-mi s r(n. lucrurileI, i-am 'is, I#i o lu!m din loc 3 doar u #i cu mine 3 o )erec*e de .enii &!cu e de om care e$adea'!I/ L-am c*ema )e %!ia ul de ser$iciu s!-mi duc! $ali'ele #i re)or o&onul )(n! la un aDi care a# e) a, am ac*i a no a de )la ! la *o el #i am ie#i )rin u#a urnan ! cu +in a c!u !rilor cui%!ri ! "n %u'unarul *ainei mele/ Am &olosi %ile ul de "n oarcere "n '%orul s)re NeR Vor7/ Nu m! duc acas!/ :! .(ndesc s! s au o noa) e sau dou! "n r-un *oel din ora#/ <om &olosi locul ca o %a'! de o)era+iuni "n im) ce $oi c!u a un a)ar amen mo%ila / :i-a# dori s! &ie "n a)ro)iere de ;imes SSuare/ Bmi &ace %ine s! $or%esc des)re ce s-a "n (m)la , c*iar dac! m! sim cam '!)!ci / Nu )o s! "n+ele. de ce m-am ener$a a ( de mul #i ce cau eu "n r-un a$ion care m! readuce la NeR Vor7 cu Al.ernon "n r-o cu ie de )an o&i su% scaun/ Nu re%uie s! in ru "n )anic!/ O .re#eal! nu are nea)ara urm!ri serioase, "nseamn! doar c! lucrurile nu sun a ( de )recise cum le credea Nemur/ Dar ce &ac eu de-acum "ncoloL Bn (i re%uie s! ajun. la )!rin+ii mei/ 5( de cur(nd/ 1oa e c! nu $oi a$ea ar( a im) c( am cre'u c! am/// RA1OR; DE 1ROGRES 18 15 iunie 3 E$adarea noas r! a ajuns ieri "n 'iare #i )resa de scandal a a$u o 'i memora%il!/ Bn )a.ina a doua din )aily Press a a)!ru o &o o.ra&ie $ec*e a mea #i o sc*i+! cu un #oarece al%/ ;i lul eraN 1n Moron+geni i n oarece i+a pierd t min-ile/ Des)re Nemur #i S rauss scrie c! au s)us c! eu m-a# &i a&la su% o ensiune enorm! #i c! m! $oi "n oarce cu si.uran+! c( de cur(nd/ Au o&eri o recom)ens! de cinci su e de dolari )en ru Al.ernon, ned(ndu-#i seama c! era cu mine/ 5(nd am "n ors )a.ina a cincea, am r!mas ului .!sind o &o o.ra&ie a mamei #i surorii mele "n r-un ar icol scris mai )e lar./ E$iden , un re)or er care &!cuse cerce !ri/ SORA NA 0;4E 1E ANDE AR F4 :ORONAL-GEN4A JeDclusi$ "n )aily PressK 9roo7lyn, N/ V / 3 18 iunie 3 Dra Norma Gordon, care locuie# e cu mama sa, Rose Gordon, "n :ar7s S ree , 812>, 9roo7lyn, N/ V /, a declara c! nu cunoa# e adresa &ra elui ei/ Dra Gordon a s)usN INu l-am mai $!'u #i n-am au'i nimic des)re el de #a) es)re'ece ani/I Dra Gordon a cre'u c! &ra ele ei e mor , )(n! "n luna mar ie a aces ui an, c(nd a &os con ac a ! de #e&ul de)ar ameniului de )si*olo.ie de la Ani$ersi a ea 9ee7man )en ru a-#i da acordul ca 5*arlie s! &ie &olosi "n r-un eD)erimen / I:ama mi-a s)us c! a &os rimis la a'ilul WarrenI JA'ilul de s a #i 0coala )ro&esional! Warren, din Warren, Lon. 4slandK, a s)us dra Gordon, I#i c! ar &i muri acolo c(+i$a ani mai (r'iu/ =a%ar nu a$eam c! mai r!ie# e/I Dra Gordon roa.! )e oricine # ie ce$a des)re adresa &ra elui ei s! ia le.! ura cu &amilia la adresa de acas!/ ;a !l, :a *eR Gordon, care es e des)!r+i de so+ie #i de &iica sa, are o &ri'erie "n 9ronD/ Am r!mas cu oc*ii a+in i+i la eD ul &a) ului di$ers, a)oi m-am "n ors la &o o.ra&ie/ 5um a# )u ea s! le descriuL

N-a# )u ea s)une c! "n amin irile mele Rose era cea din &o o.ra&ie/ De#i )o'a recen ! o ara ! clar, eu o $!d )rin $!lul co)il!riei/ O cuno# eam #i n-o cuno# eam/ Dac! ne-am &i "ncruci#a )e s rad! n-a# &i recunoscu -o, dar acum, # iind c! es e mama mea, )o recons i ui unele mici am!nun e 3 daM Fa+a "n.us !, cu r!s! uri eDa.era e/ Nasul #i %!r%ia ascu+i e/ A)roa)e c! )o s!-i aud uruiala #i c(r(i ul/ 1!rul ridica "n r-un coc, aus er/ S&redelindu-m! cu oc*ii ei de culoare "nc*is!/ <reau s! m! ia "n %ra+e #i s!-mi s)un! c! sun un %!ia cumin e #i "n acela#i im) $reau s! m! &eresc ca s! sca) de o )alm!/ 4ma.inea ei m! cu remur!/ 0i Norma 3 o cu &a+a "n.us !/ ;r!s! uri nu a ( de !ioase, dr!.u+e, dar sem!n(nd &oar e mul cu mama/ 1!rul l!sa "n jos )(n! la umeri o &ace s! )ar! mai %l(nd!/ Am(ndou! sun a#e'a e )e cana)eaua din li$in./ 1ri$ind-o )e Rose, mi-au re$eni amin iri "n&rico#! oare/ 1en ru mine, "n ea erau dou! )ersoane, #i nu # iam nicioda ! care din ele $a a)!rea/ 1esemne c! ceilal+i )u eau o%ser$a un .es al m(inii, o s)r(ncean! ridica !, o "ncrun are 3 sora mea cuno# ea semnele &ur unii care se )re.! ea #i se )unea la ad!)os c(nd $edea c! mama o s!-#i ias! din &ire 3, dar eu eram "n o deauna )rins ne)re.! i / <eneam c! re ea )en ru o m(n.(iere #i &uria ei se de'l!n+uia asu)ra mea/ Dar al eori .!seam %l(nde+e #i "m%r!+i#are ca o %aie cald!, #i m(na care-mi m(n.(ia )!rul #i &run ea #i $or%ele care au r!mas .ra$a e )e ca edrala co)il!riei meleN Es e la &el ai o+i ceilal+i co)ii/ Es e un %!ia cumin e/ 1ri$esc "na)oi )rin &o o.ra&ia care se di'ol$! #i ne $!d )e mine #i )e a !l meu a)leca+i deasu)ra unui lea.!n "m)le i / :! +ine de m(n! #i s)uneN IAi e-o aici/ Nu re%uie s-o a in.i, )en ru c! es e &oar e mic!, dar c(nd $a mai cre# e $ei a$ea o surioar! cu care s! e joci/I O $!d )e mama "n )a ul mare al! ura , cu &a+a ca un alua .!l%eji , cu %ra+ele a (rn(nd moi )e #alul cu model de or*idee, ridic(nd ca)ul "n.rijora !/ IFii cu oc*ii )e el, :a ///I As a se )e recea "nain e de sc*im%area ei &a+! de mine #i acum reali'e' c! nu )u ea "nc! s! # ie dac! Norma $a &i sau nu la &el ca mine/ <ocea mamei mele a "nce)u s! sune al &el a%ia mai (r'iu, c(nd a &os si.ur! c! ru.!ciunile ei au &os ascul a e, #i Norma s-a ar! a a a$ea o in eli.en+! normal!/ ;o ul s-a sc*im%a , nu numai $ocea, ci #i a in.erea ei, )ri$irea #i c*iar "n&!+i#area/ Era ca #i cum )olii ei ma.ne ici s-ar &i in$ersa #i ceea ce oda ! a r!.ea acum res)in.ea/ <!d acum c! "n $reme ce Norma "n&lorea "n .r!dina noas r! eu de$eneam o %uruian!, c!reia i se )ermi ea s! eDis e doar acolo unde nu )u ea &i $!'u !, )rin col+uri #i locuri "n uneca e/ <!'(ndu-i &a+a "n &o o.ra&ie, am "nce)u din r-o da ! s-o ur!sc/ Ar &i &os mai %ine dac! nu i-ar &i lua "n seam! )e doc ori, )e educa ori #i )e al+ii care se "n receau s-o con$in.! c! eram un moron, "nde)!r (nd-o de mine, as &el "nc( "mi d!dea mai )u+in din dra.os ea de care a$eam a ( a ne$oie/ La ce-ar &olosi s-o "n (lnesc acumL 5e ar )u ea s!-mi s)un! des)re mineL 0i o u#i, sun curios/ 5um ar reac+ionaL S-o "n (lnesc #i s! cau urma celui ce-am &os L Sau s-o ui L :eri ! s!-mi cunosc recu ulL De ce mi se )are a ( de im)or an )en ru mine s!-i )o s)uneN I:am!, ui !- e la mine/ Nu mai sun "n (r'ia / Sun normal/ :ai mul dec( normal/ Sun un .eniu/I 5*iar "n im) ce "ncerc s! mi-o sco din min e, amin irile recu ului se in&il rea'! "n )re'en , con amin(ndu-l/ Al ! amin ire 3 de c(nd eram mul mai "n $(rs !/

O cear !/ 5*arlie culca "n )a , cu )! urile rase "n jurul lui/ 5amera "n uneca!, "n a&ar! de dun.a su%+ire de lumin! .!l%uie care )! runde "n "n uneric )rin u#a "n redesc*is! &!c(nd le.! ura "n re cele dou! lumi/ 0i aude ni# e $or%e, )e care mai mul le sim e dec( le "n+ele.e, )en ru c! scr(#ne ul $ocilor es e le.a de discu+iile care se )oar ! asu)ra lui/ 5u &iecare 'i, asocia'! din ce "n ce mai mul aces on cu )ri$irile )osomor( e ale celor care $or%esc des)re el/ Era a)roa)e adormi c(nd $ocile )(n! a unci sla%e ce s r!%! eau dun.a luminoas! #i-au crescu $olumul, de$enind $oci care se cer au 3 $ocea ascu+i ! a maic!-sii, o%i#nui ! s! a in.! )ra.ul is eriei/ I;re%uie s! )lece/ Nu-l mai $reau "n cas! al! uri de ea/ 5au !-l )e doc orul 1or man #i s)une-i c! $rem s!-l rimi em )e 5*arlie la A'ilul de s a Warren/I <ocea a !lui meu es e *o !r( !/ I0 ii doar %ine c! 5*arlie nu i-ar &ace nimic r!u/ La $(rs a ei nici nu-#i d! seama cum es e %!ia ul/I IDe unde s! # imL 1oa e c! nu-i &ace %ine s! creasc! "n aceea#i cas! cu/// cine$a ca el/I IDoc orul 1or man a s)us ///I I1or man a s)usM 1or man a s)usM Nu-mi )as! ce-a s)usM G(nde# ee ce ar "nsemna )en ru ea s! ai%! un &ra e ca el/ Am .re#i "n o+i ace# i ani "ncerc(nd s! cred c! ar )u ea cre# e #i el ca al+i co)ii/ Acum recunosc/ E mai %ine )en ru el s! s ea deo)ar e/I IAcum, c(nd o ai )e ea, ai *o !r( c! nu-l mai $rei///I I5re'i c! mi-es e u#orL De ce-mi "n.reune'i si ua+iaL Bn o+i anii !# ia oa ! lumea mi-a s)us c! ar re%ui "nde)!r a / Ei %ine, a$eau dre) a e, "l scoa em de aici/ 1oa e c! la a'il, al! uri de al+ii ca el, se $a sim+i %ine/ Nici nu mai # iu ce e r!u #i ce e %ine/ Dar # iu c! nu-mi $oi sacri&ica &a a )en ru el/I De#i 5*arlie n-a "n+eles ce s-a )e recu de &a) "n re ei, es e s)eria #i se a&und! su% )! uri "ncerc(nd s! s r!)un.! "n unericul care-l "nconjoar!/ Du)! cum "l $!d acum, nu e a ( s)eria , c( mai de.ra%! are o reac+ie de re ra.ere, ca o )as!re sau o $e$eri+! care se d! "na)oi 3 &!r! s! $rea, ins inc i$ 3 a unci c(nd cel care o *r!ne# e &ace o mi#care mai %rusc!/ Lumina care s r!%a e )rin u#a "n redesc*is! mi se "n&!+i#ea'! iar!#i, aie$ea/ <!'(ndu-l )e 5*arlie .*emui su% )! uri a# dori s!-l console', s!-i eD)lic c! n-a &!cu nimic r!u, c! nu s ! "n )u erile lui s-o de ermine )e maic!-sa s! se )oar e cu el cum se )ur a "nain e de $enirea sor!-sii/ Acolo, "n )a ul lui, 5*arlie nu "n+ele.ea ce s)uneau )!rin+ii lui, dar acum doare/ Dac! a# )u ea s! m! "n orc "n recu ul amin irilor mele, i-a# ar! a c( de mul m! r!neau s)usele ei/ Nu es e momen ul s! m! duc la ea/ Nu "nain e de-a &i a$u $reme s! m! soco esc cu mine "nsumi/ S)re norocul meu, am a$u )re$ederea s!-mi re ra. economiile din %anc! de "nda ! ce am sosi la NeR Vor7/ O) su e o) 'eci #i #ase de dolari nu $or dura )rea mul , dar "mi $or da im) ca s! m! )un )e )icioare/ :-am ins ala "n 5amden =o el, )e For y-&irs S ree , la )rima in ersec+ie du)! ;imes SSuare/ NeR Vor7M 5( de mul e am ci i des)re aces locM Go *am 3 creu'e ul neamurilor/// 9a.dadul de )e =udson/ Ar%ea de lumin! #i culoare/ Am r!i #i am lucra oa ! $ia+a la doar c( e$a s a+ii de me rou de aici #i am &os o sin.ur! da ! "n ;imes SSuare cu Alice/ Bmi $ine .reu s! n-o sun/ Am "nce)u #i m-am o)ri de c( e$a ori/ ;re%uie s! m! +in de)ar e de ea/ Sun a ( ea .(nduri "nc(lci e )e care re%uie s! le a# ern )e *(r ie/ Bmi s)un mereu c!, a ( a im) c( "mi dic e' )e %and! ra)oar ele de )ro-

.res, nu se $a )ierde nimic, documen ele $or &i com)le e/ S! s ea #i ei "n "n uneric un im), eu am s a "n "n uneric )es e rei'eci de ani/ Acum "ns! sun o%osi / N-am )u u dormi ieri "n a$ion #i nu mai )o s!-mi +in oc*ii desc*i#i/ :(ine am s-o iau de la ca)! , de unde am r!mas/ 1> iunie 3 Am suna -o )e Alice, dar am "nc*is "nain e s!-mi r!s)und!/ As !'i am .!si un a)ar amen mo%ila / Nou!'eci #i cinci de dolari )e lun! es e o sum! mai mare dec( a# &i $ru s! c*el uiesc, dar se a&l! la in ersec+ia din re For y- *ird S ree #i ;en * A$enue, as &el "nc( )o ajun.e "n 'ece minu e la %i%lio ec!, s!-mi con inui ci i ul #i s udiul/ A)ar amen ul es e la e ajul )a ru, are )a ru camere, iar "n una din re ele se a&l! un )ian "nc*iria / 1ro)rie !reasa 'ice c! 'ilele as ea ser$iciul de "nc*irieri "l $a lua de aici #i c! )oa e, "n re im), a# )u ea s! "n$!+ s! c(n la ins rumen / Al.ernon es e un )ar ener )l!cu / La orele de mas! "#i ocu)! locul )e m!su+a )lian !/ Bi )lac co$ri.eii #i a'i a lua o "n.*i+i ur! de %ere "n im) ce ne ui am la meciul de %ase%all la ;</ 5red c! +inea cu ec*i)a Van7ees/ <oi mu a cea mai mare )ar e din mo%ilele celui de-al doilea dormi or #i $oi &olosi camera )en ru Al.ernon/ Am de .(nd s!-i cons ruiesc un la%irin ridimensional din res uri de )l!cu+e de )las ic )e care le )o .!si ie& in "n cen ru/ Sun unele $arian e com)leDe de la%irin )e care a# $rea s! le "n$e+e, ca s! &iu si.ur c! se men+ine "n &orm!/ Dar a# $rea s!-i .!sesc o al ! mo i$a+ie dec( m(ncarea/ ;re%uie s! eDis e #i al e recom)ense care s!-l &ac! s! re'ol$e )ro%leme/ Sin.ur! a ea "mi d! )rilejul s! ci esc #i s! .(ndesc si, acum c(nd amin irile "nce) din nou s! ias! la su)ra&a+!, s!-mi redesco)!r recu ul, s! a&lu cine #i ce sun eu de &a) / Dac! lucrurile nu $or mer.e %ine, m! $oi ale.e m!car cu a ( / 19 iunie 3 Am "n (lni -o )e Fay Lillman, $ecina mea de )alier/ 5(nd $eneam acas! cu un %ra+ de cum)!r! uri, am cons a a c! m! "ncuiasem )e dina&ar! #i mi-am adus amin e c! scara de incendiu din &a+! a$ea le.! ur! cu &ereas ra li$in.ului meu #i cu a)ar amen ul $ecin/ A)ara ul de radio era desc*is #i urla, a#a c! am %! u la u#!, la "nce)u mai "nce , a)oi are/ I4n r!M E desc*isMI Am "m)ins u#a #i am "nlemni , &iindc! am da cu oc*ii de o %lond! '$el !, )ur (nd doar su ien #i c*ilo+i ro', care )ic a s (nd "n )icioare "n &a+a unui #e$ale / IScu'a+iMI am .(&(i eu, "nc*i'(nd u#a la loc/ Am s ri.a )rin u#!/ ISun $ecinul dumnea$oas r! de $i'a$i/ :-am "ncuia a&ar! #i $oiam s! &olosesc scara de incendiu ca s! ajun. la &ereas ra mea/I A#a s-a desc*is #i a a)!ru "n &a+a mea, o "n lenjerie de cor), cu c( e o )ensul! "n &iecare din m(inile )e care le +inea )e #olduri/ INu m-ai au'i s)un(nd, in r!MI :i-a &!cu semn s! in ru #i a "m)ins la o )ar e o cu ie de car on )lin! cu res uri/ IBncalec! mormanul !la de ra*a uri/I :! .(ndeam c! ui ase 3 sau c! nu-#i d!dea seama 3 c! e de'%r!ca !, #i nu # iam "n ce )ar e s! m! ui / 1ri$eam oriunde "n jurul ei, )ere+ii, )la&onul, orice al ce$a/ 5asa ar! a ca du)! un m!cel/ Erau acolo 'eci de m!su+e )lian e, oa e aco)eri e cu u%uri de $o)sea s ri$i e, cele mai mul e usca e #i con orsiona e ca ni# e #er)i '.(rci+i, dar #i unele care mai r!iau, l!s(nd s! se scur.! din ele )an.lici de culoare/ 1es e o erau "m)r!# ia e u%uri, )ensule, %idoane, c(r)e #i %uc!+i de rame #i )(n'!/ 4n aer )lu ea un miros dens de $o)sea, ulei de in #i ere%en in! 3 dar du)! c( e$a

cli)e se sim+ea #i un i' su%+irel de %ere re'i !/ ;rei scaune cu a)i+eria &er&eni+i ! #i o cana)ea $erde jalnic! erau "nc!rca e )(n! la re&u' cu *aine arunca e de'ordona , iar )e jos '!ceau )an o&i, ciora)i #i lenjerie, ca #i cum ar &i a$u o%iceiul s! se de'%race "n im) ce um%la #i s! arunce o ul "m)rejur/ 1es e oa e era a# ernu un s ra su%+ire de )ra&/ IA#adar, ia !-l )e dl GordonI, a 'is, cercer(ndu-m! cu )ri$irea/ IDe c(nd e-ai mu a aici ard de ner!%dare s! $!d cum ar!+i/ S ai jos/I A a)uca un %ra+ de *aine de )e un scaun #i le-a arunca .r!mad! )e cana)ea/ IDeci e-ai *o !r( "n s&(r#i s! &aci o $i'i ! $ecinilor/ 9ei ce$aLI IE# i/// )ic ori+!I, m-am %(l%(i eu, ne.!sind al ce$a de s)us/ Eram s)eria la .(ndul c! "n orice cli)! ar &i )u u s!-#i dea seama c! es e de'%r!ca ! #i c! ar &i +i)a re)e'indu-se "n dormi or/ Bncercam s! )ri$esc "n jur, oriunde numai la ea nu/ I9ere american! sau en.le'easc!L N-am nimic al ce$a aici, a&ar! de $in de )us la &ri) ur!/ 5red c! nu $rei a#a ce$a, nuLI INu )o s! r!m(nI, am 'is, $enindu-mi "n &ire #i cu oc*ii +in ! la aluni+a din )ar ea drea) ! a %!r%iei/ I:-am "ncuia )e dina&ar!/ <oiam s! ra$erse' )e scara de incendiu care lea.! &eres rele noas re/I IOric(ndI, m-a asi.ura ea/ IBncuie orile as ea au oma e sun ni# e )orc!rii/ Bn )rima s!) !m(n! c(nd m-am mu a aici am r!mas )e dina&ar! de rei ori 3 o da ! c*iar "n )ielea .oal!, im) de o jum! a e de or!/ Am ie#i s! iau la) ele #i %les ema a as a de u#! s-a r(n i du)! mine/ Am smuls "ncuie oarea aia nenoroci ! din u#! #i de a unci n-am mai )us al a "n loc/I 5red c! m-am "ncrun a , )en ru c! a "nce)u s! r(d!/ IDoar )en ru a#a ce$a sun %une "ncuie orile/ ;e las! a&ar!, "n sc*im% nu )rea e a)!r!/ 5incis)re'ece s)ar.eri "n cl!direa as a nenoroci ! "n ul imul an #i oa e "n a)ar amen e "ncuia e/ Nimeni n-a da %u'na aici, c*iar dac! u#a a &os o deauna desc*is!/ Le-ar &i de al &el .reu s! .!seasc! ce$a de $aloare )e-aici/I 5(nd a insis a s! %em "m)reun! o %ere am acce) a / Bn im) ce s-a dus du)! ea la %uc! !rie, m-am ui a din nou )rin camer!/ 5e nu o%ser$asem de )rima da ! era c! )or+iunea de )ere e din s)a ele meu &usese de.aja ! 3 oa ! mo%ila "m)ins! "n r-o )ar e #i "n mijlocul camerei, as &el "nc( )ere ele din &und J"n care se $edeau c!r!mi'ile du)! "nde)!r area encuieliiK ser$ea dre) .alerie de ar !/ ;a%lourile erau "n.*esui e )(n! su% a$an, iar al ele erau "n.r!m!di e unele )es e al ele )e du#umea/ 5( e$a erau au o)or re e, din re care dou! nuduri/ ;a%loul la care lucra c(nd am in ra , cel a#e'a )e #e$ale , era un au o)or re "n nud )(n! la %r(u, re)re'en (nd-o cu )!rul lun. Jnu a#a cum "l )ur a acum, "n co'i %londe "ncol!ci e )e ca) "n &orm! de coroan!K l!sa )e umeri #i cu o )ar e din co'i r!suci e "n &a+! "n re s(ni/ B#i )ic ase s(nii ro%u# i #i %uscul(nd "n sus cu s&(rcurile "n r-o culoare nerealis !, ro#u-acadea/ Au'ind-o cum se "n orcea cu %erea am )leca re)ede din &a+a #e$ale ului, m-am "m)iedica de ni# e c!r+i #i m-am )re&!cu c! m! in eresea'! un mic )eisaj de oamn! a.!+a )e )ere e/ Eram u#ura s! cons a c! se s recurase "n r-un ca)o su%+ire jer)eli 3 c*iar dac! era .!uri "n locurile unde n-ar &i re%ui s! &ie 3 #i )u eam )en ru )rima oar! s-o )ri$esc direc / Nu era c*iar &rumoas!, dar oc*ii al%a# ri #i nasul c(rn "ndr!'ne+ "i d!deau un aer )isicesc care con ras a cu mi#c!rile ei ro%us e, a le ice/ A$ea $reo rei'eci #i cinci de ani, era '$el ! #i %ine )ro)or+iona !/ A a#e'a %erile )e )arc*e ul din lemn de esen+! are, s-a .*emui )e jos l(n.! ele "n &a+a cana)elei #i mi-a &!cu semn s! &ac la &el/ IG!sesc c! du#umeaua es e mai comod! dec( scauneleI, a 'is, sor%ind %erea din cu ie/ INu cre'iLI

4-am s)us c! nu m! .(ndisem la as a, a r(s #i mi-a s)us c! am o &a+! cins i !/ A$ea c*e& s! $or%easc! des)re ea/ 5!u a s! e$i e GreenRic* <illa.e, 'icea, )en ru c! acolo, "n loc s! )ic e'e, #i-ar )e rece o im)ul )rin %aruri #i ca&enele/ IE mai %ine aici, de)ar e de im)os ori #i de dile an+i/ Aici )o s! &ac ce doresc #i nu m! ia nimeni )es e )icior/ Nu-+i )lace %!#c!lia, a#a-iLI Am ridica din umeri, "ncerc(nd s! nu o%ser$ )ra&ul .ros de)us )e )an alonii mei #i )e m(ini/ I5red c! o+i r(dem de c( e ce$a/ ;u nu r('i de im)os ori #i de dile an+iLI Du)! un im), am s)us c! ar &i mai %ine s! rec "n a)ar amen ul meu/ A da la o )ar e din dre) ul &eres rei o .r!mad! de c!r+i 3 #i m-am urca )es e 'iare #i )un.i de *(r ie )line cu s icle de %ere .oale/ IGilele as eaI, a o& a , I re%uie s! le dau la sc*im%/I Am urca )e )er$a'ul &eres rei #i am ie#i )e scara de incendiu/ Du)! ce mi-am desc*is &ereas ra, m-am "n ors s!-mi iau cum)!r! urile, dar "nain e de a )u ea s!-i s)un mul+umesc #i la re$edere a lua -o du)! mine )e scara de incendiu/ I<reau s! $!d a)ar amen ul/ N-am &os nicioda ! "n!un ru/ Bnain e de mu area a, erau cele dou! surori, %! r(nele Wa.ner, care nu-mi s)uneau nici m!car %un! diminea+a/I S-a s recura du)! mine )rin &ereas r! #i s-a a#e'a )e mar.ine/ I<ino "n!un ruI, i-am 'is, )un(nd )un.a )e mas!/ INu am %ere, dar )o s!-+i &ac o ca&ea/I Ea )ri$ea "ns! dincolo de mine, &!c(nd oc*ii mari de )arc! nu-i $enea s! cread!/ IDoamneM N-am $!'u nicioda ! un loc a ( de ordona / 5ine #i-ar "nc*i)ui c! un %!r%a care r!ie# e de unul sin.ur )oa e s! +in! a ( a ordineLI IN-am &os o deauna a#aI, m-am scu'a eu/ IDoar de c(nd m-am mu a aici/ 5(nd am $eni era ordine #i am sim+i ne$oia s! men+in #i eu o ul a#a/ Acum m! deranjea'! dac! ce$a nu e la locul lui/I A co%or( de )e )er$a'ul &eres rei s! eD)lore'e a)ar amen ul/ I=eiI, a 'is, )e nea# e) a e, I"+i )lace s! danse'iL 0 ii cum3I 0i-a "nins %ra+ele #i a eDecu a un )as com)lica "n im) ce &redona un ri m lain/ IS)une-mi c! danse'i #i-mi dau drumul/I IDoar &oD ro I, am 'is, I#i nici as a )rea %ine/I A ridica din umeri, I:! dau "n $(n du)! dans, dar nici unul din %!r%a+ii )e care-i "n (lnesc 3 din cei care-mi )lac 3 nu e un %un dansa or/ Oda ! #i oda ! am s! m! "m)o)o+one' #i am s! m! duc la S ardus 9allroom/ 5ei mai mul+i din re cei care-#i )ierd $remea )e-acolo e cam %a.!-n s)erie+i, dar se )rice) la dans/I A o& a "n im) ce )ri$ea "n jur/ IS!-+i s)un ce nu-mi )lace "n r-un loc al nai%ii de ordona ca !s a/ 5a ar is /// ce m! im)resionea'! sun liniile/ ;oa e liniile as ea dre) e ale )ere+ilor, ale )odelelor, ale col+urilor care se rans&orm! "n cu ii 3 ca ni# e sicrie/ 1o sc!)a de cu iile as ea doar dac! %eau ce$a/ A unci oa e liniile de$in ondula e #i #er)ui e #i m! "m)ac cu lumea "n rea.!/ 5(nd o ul e dre) #i alinia "n &elul !s a sim c! m! "m%oln!$esc/ A&M Dac! a# locui aici ar re%ui s! &iu o im)ul %ea !/I S-a "n ors %rusc s)re mine #i m-a )ri$i dre) "n &a+!/ IS)une, ai )u ea s!-mi dai cinci )(n! "n dou!'eci ale luniiL A unci "mi $ine )ensia alimen ar!/ De o%icei nu r!m(n &!r! %ani, dar s!) !m(na recu ! am a$u o )ro%lem!/I Bnain e de a )rimi r!s)unsul, a ricana #i s-a dus c! re )ianul din col+ul camerei/ I5(n am #i eu la )ian/ ;e-am au'i de c( e$a ori juc(ndu- e la )ian #i mi-am 'is c! i)ul !s a e al nai%ii de %un/ De-as a doream s! e "n (lnesc, de#i nu e $!'usem/ N-am mai c(n a de mul /I A)!sa la "n (m)lare )e cla)ele )ianului "n im) ce m! duceam "n %uc! !rie s! &ac ca&ea/

I1o+i s! $ii s! eDerse'i oric(nd $reiI, i-am 'is/ Nu # iu de ce de$eneam din r-o da ! a ( de darnic cu locuin+a mea, dar era ce$a "n ea care im)unea renun+area la orice &orm! de e.oism/ IBnc! nu las u#a de la in rare desc*is!, dar &ereas ra nu es e '!$or( ! #i dac! eu nu sun aici o ce ai de &!cu es e s! in ri )e scara de incendiu/ La) e #i 'a*!r "n ca&eaLI Ne)rimind nici un r!s)uns, m-am "n ors "n li$in. #i m-am ui a du)! ea/ Nu era acolo, #i "ndre) (ndu-m! s)re &ereas r!, i-am au'i $ocea din camera lui Al.ernon/ I=ei, ce-i cu as aLI EDamina la%irin ul ridimensional din )las ic )e care-l cons ruisem/ L-a cerce a #i a eDclama N IScul) ur! modern!M Numai cu ii #i linii dre) eMI IEs e un la%irin s)ecialI, am eD)lica eu/ IAn dis)o'i i$ com)leD de "n$!+are )en ru Al.ernon/I Dar ea se o "n$(r ea "n jurul cu iei, s (rni !/ IO s!-i "nne%uneasc! )e cei de la :useum o& :odern Ar /I INu es e o scul) ur!I, am insis a eu/ Am desc*is usi+a de la cu#ca al! ura ! la%irin ului "n care s ! ea Al.ernon #i i-am da drumul "n in rarea la%irin ului/ IDoamneMI a #o) i / IScul) ur! cu un elemen $iu/ 5*arlie, es e cea mai .ro'a$! reali'are du)! mo%ilurile din de#euri #i inic*elele .!uri e/I Am "ncerca o eD)lica+ie, dar ea insis a asu)ra elemen ului $iu care $a &ace is orie "n scul) ur!/ De-a%ia c(nd am $!'u cum "i r(deau oc*ii mi-am da seama c! "#i cam %! ea joc de mine/ IAr )u ea &i ar a care se )er)e uea'! )rin ea "ns!#iI, a con inua , Io eD)erien+! crea oare )en ru iu%i orii de ar !/ 4ei al #oarece #i, c(nd $or a$ea )ui, )!s re'i mereu unul )en ru a re)roduce elemen ul $iu/ O)era a $a &i nemuri oare #i oa ! lumea ra&ina ! $a cum)!ra co)ii )en ru a a$ea su%iec e de con$ersa+ie/ 5um o $ei numiLI IE-n re.ul!I, am o& a , Im! )redau///I INuI, a )u&ni ea, %! (nd cu $(r&ul de.e ului )e domul de )las ic su% care Al.ernon "#i .!sise calea s)re cu iu+a unde i se ermina )arcursul/ I:! )redau e un #a%lon )rea cunoscu / 5e-ai 'ice deN <ia+a es e doar o cu ie cu la%irin uriLI IE# i "n r-o urec*eI, am 'is/ I9ine"n+elesMI S-a r!suci "n loc #i a &!cu o re$eren+!/ IEram curioas! s! $!d c(nd $ei o%ser$a/I 5am )e-a unci ca&eaua a da "n &oc/ Du)! ce-a %!u jum! a e de cea#c!, a c!sca .ura #i a s)us c! re%uie s! se .r!%easc!, &iindc! "n (r'iase deja cu o jum! a e de or! la o "n (lnire cu cine$a "n r-o eD)o'i+ie de ar !/ I<oiai ni# e %aniI, am s)us/ A %!.a dou! de.e e "n )or o&elul meu "n redesc*is #i a eD ras o *(r ie de cinci dolari/ I1(n! s!) !m(na $ii oareI, a 'is, Ic(nd sose# e cecul/ :ul+am/I A s r(ns %ancno a, i-a rimis un )u)ic lui Al.ernon #i, &!r! s! a# e) e s! mai s)un ce$a, a dis)!ru )e &ereas r! #i )e scara de incendiu/ Am r!mas ui (ndu-m! ca )ros ul du)! ea/ Al nai%ii de a r!.! oare/ A ( de )lin! de $ia+!/ <ocea, )ri$irea 3 o ul era ca o in$i a+ie/ #i dis an+a din re noi era doar de o &ereas r! #i o scar! de incendiu/ 6H iunie 3 1oa e c! ar mai &i re%ui s! a# e) "nain e de a mer.e s!l $!d )e :a , sau )oa e c! n-ar &i re%ui s! m! duc deloc/ Nu # iu/ Nimic nu iese a#a cum m! a# e) / A$(nd indiciul c! :a desc*isese o &ri'erie unde$a "n 9ronD, mi-era sim)lu s!-l .!sesc/ :i-am amin i c! $(nduse ar icole de &ri'erie )en ru o &irm! din NeR Vor7/ As a m-a dus la Ar icole

de Fri'erie :e ro care a$ea un con )e numele Fri'eria Gordon )e Wen Ror * S ree "n 9ronD/ :a $or%ea deseori des)re o &ri'erie care s! &ie a lui/ 5( de mul de es a s! &ac! $(n'!riM 0i cum se mai cer au din cau'a as aM Rose '%ier(nd c! a &i comis-$oiajor e o meserie demn! #i c! nu $oia cu nici un c*i) s! ai%! un so+ &ri'er/ 5e-ar mai &i r(s )e su% mus a+! :ar.are 1*inney de Iso+ia unui &ri'erI/ 0i cum #i-ar mai &i lua nasul la )ur are &a+! de ea Lois :einer, al c!rei so+ se ocu)a de cerce area reclama+iilor )en ru 5om)ania de Asi.ur!ri "m)o ri$a Acciden elorM Bn im)ul anilor c(nd era comis-$oiajor, ur(nd &iecare 'i de lucru Jmai ales du)! ce $!'use $ersiunea &ilma ! du)! Moartea n i comis+voia2orK, :a $isa c! $a de$eni c(nd$a )ro)riul s!u )a ron/ 5red c! la as a se .(ndea c(nd $or%ea des)re economii #i "mi undea )!rul "n r-o camer! de la su%sol/ Erau unsori %une, se l!uda el, mul mai %une dec( la &ri'eria aceea ie& in! din Scales A$enue/ 5(nd a )!r!si -o )e Rose, a )!r!si #i $(n'!rile, #i eu l-am admira )en ru as a/ :! %ucuram la .(ndul c!-l $oi "n (lni/ Amin irile des)re el erau %une/ :a $oia s! m! acce) e a#a cum eram/ Bnain e de Norma, discu+iile din cas! "n care nu era $or%a de %ani sau de )!rerile $ecinilor erau des)re mine 3 c! ar &i re%ui s! m! lase "n )ace "n loc s! m! &or+e'e s! &ac ceea ce &!ceau ceilal+i co)ii/ Du)! Norma, c! a$eam dre) ul la o $ia+! a mea c*iar dac! nu eram ca al+i co)ii/ :! a)!ra "n o deauna/ De-a%ia a# e) am s!-i $!d eD)resia &e+ei c(nd ne $om "n (lni/ Era un om care ar &i )u u s! "n+elea.! ce mi se "n (m)l!/ Wen Ror * S ree nu era o 'on! "n&lori oare din 9ronD/ 5ele mai mul e ma.a'ine de )e s rad! a$eau "n $i rin! semnul IDe "nc*iria I, iar al ele erau "nc*ise em)orar/ Dar la c( e$a case de s a+ia de au o%u' se a&la un s (l) s)irala de &ri'erie care re&lec a o ra'! de lumin! din $i rin!/ Bn )r!$!lie nu era nimeni "n a&ar! de &ri'er, care ci ea o re$is ! a#e'a "n scaunul cel mai a)ro)ia de &ereas r!/ 5(nd #i-a ridica oc*ii, lam recunoscu )e :a 3 scund #i "ndesa , ro#u la &a+!, a)roa)e c*el "n a&ara unui c*enar de )!r c!run "n jurul ca)ului, "m%! r(ni 3 o u#i :a / <!'(ndu-m! "n u#!, a l!sa re$is a/ IN-a$e+i de a# e) a / Sun e+i la r(nd/I Am #o$!i #i n-a "n+eles de ce/ IDe re.ul! es e "nc*is la ora as a, domnule/ A# e) am un clien , dar n-a a)!ru / :! )re.! eam s! "nc*id/ A+i a$u noroc c! m-am a#e'a ca s! m! odi*nesc un )ic/ 5el mai %un uns #i %!r%ieri din 9ronD/I <!'(ndu-m! in ra "n )r!$!lie, a "nce)u s! se a.i e, sco+(nd &oar&eci, )ie) eni #i un cear#a& cura / I;o ul i.ienic, du)! cum )u e+i $edea, nu ca la mai oa e celelal e &ri'erii din car ier/ ;uns #i rasLI :-am l!sa "n scaun/ Era de necre'u c! nu m! recuno# ea, )e c(nd eu "l # iam a ( de %ine/ A re%ui s!-mi reamin esc c! nu m! $!'use de mai %ine de cincis)re'ece ani #i c! "n&!+i#area mea se sc*im%ase, mai ales "n ul ima $reme/ Du)! ce m-a aco)eri cu cear#a&ul $!r.a m-a s udia "n o.lind! #i am ci i "n )ri$irea lui c! "ncerca s!-#i amin easc! dac! m-a mai $!'u / I;o ac(mulI, am 'is, d(nd din ca) s)re lis a de )re+uri a sindica ului, I uns, ras, #am)ona , %ron'a /O//I A ridica din s)r(ncene/ I;re%uie s! m! "n (lnesc cu cine$a )e care nu l-am $!'u de mul ! $remeI, l-am lini# i , I#i $reau s! ar! c( mai %ine/I :i se &!cea &ric! s!-l sim c! m! unde din nou/ :ai (r'iu, sune ul as)ru al %riciului ascu+i )e curea mi-a da sen'a+ia c! re%uie s! m! &eresc/ Am "nclina ca)ul su% )resiunea %l(nd! a m(inii lui #i am sim+i la-

ma cum "mi r!'uia )ielea .( ului/ Am "nc*is oc*ii #i am a# e) a / Era ca #i cum a# &i &os iar!#i )e masa de o)era+ie/ :i s-au "ncorda mu#c*ii .( ului #i, &!r! s! $reau, am mi#ca / Lama mi-a cres a )ielea c*iar deasu)ra m!rului lui Adam/ I=eiMI a s ri.a / I4suse/// "nce i#or/ <-a+i mi#ca / <! ro. s! m! scu'a+i/I S-a re)e'i s! moaie un )roso) "n c*iu$e !/ Am urm!ri "n o.lind! %!#icu+a ro#ie #i dun.a su%+ire care se )relin.ea )e .( / A.i a #i scu'(ndu-se mereu a am)ona -o "nain e de a se )relin.e )(n! la cear#a&/ Arm!rindu-l cum se mi#ca, "ndem(na ic )en ru un om a ( de scund #i de masi$, m-am sim+i $ino$a c!-l "n#elasem/ Doream s!-i s)un cine sun , s!-l las s!-mi )un! %ra+ul )es e umeri #i s! $or%im des)re 'ilele de al !da !/ Dar am mai a# e) a , "n im) ce el "mi am)ona !ie ura cu solu+ie as rin.en !/ A ermina %!r%ieri ul "n !cere, a)oi a adus lam)a de ul ra$iole e l(n.! scaun #i mi-a )us )es e oc*i ni# e am)oane r!coroase de $a ! ume'i e "n a)! de *amamelis/ A unci, "n "n unecimea ro#ia ic! in erioar! am $!'u ce se "n (m)lase "n noa) ea c(nd m-a scos din cas! )en ru ul ima da !/// 5*arlie doarme "n camera cealal !, dar es e re'i de urle ele maic!sii/ S-a "n$!+a s! doarm! "n im)ul cer urilor 3 care sun e$enimen e 'ilnice "n cas!/ Dar "n seara as a oa ! is eria ca)! ! un as)ec &oar e neo%i#nui / Se &ace mic #i ascul !, cu ca)ul )e )ern!/ INu )o s! &ac nimicM ;re%uie s! )leceM ;re%uie s! ne .(ndim la ea/ Nu acce) s! $in! "n &iecare 'i )l(n.(nd de la #coal! )en ru c! e racasa ! de co)ii/ Nu )u em s!-i dis ru.em din cau'a lui #ansa de a duce o $ia+! normal!/I I0i ce $rei s! &aciL S!-l arunci "n s rad!LI I4a-l de aici/ ;rimi e-l la A'ilul de s a Warren/I I:ai $or%im m(ine diminea+!/I INu/ <or%e# i, $or%e# i, dar nu &aci nimic/ Nu-l mai $reau aici "nc! o 'i/ Acum 3 as !-sear!/I IRose, nu &i ridicol!/ E )rea (r'iu s! &ac ce$a/// "n seara as a/ G%ieri a ( de are, "nc( ne $a au'i oa ! lumea/I INu-mi )as!/ S! )lece acum/ Nu mai )o s!-l $!d "n oc*i/I IE# i im)osi%il!, Rose/ 5e nai%a &aciLI I;e )re$in/ Scoa e-l de aici/I ILas! jos cu+i ul/I IN-am s!-l las s!-i dis ru.! $ia+a/I IE# i ne%un!/ Las! cu+i ul/I I4-ar &i mai %ine dac! ar muri/ Nu $a r!i nicioda ! ca oamenii/ 4-ar &i mai %ine///I I;i-ai ie#i din min+i/ 1en ru numele lui Dumne'eu, s !)(ne# e- eMI IA unci du-l de aici/ Acum 3 "n seara as a/I I9ine/ Am s!-l duc la =erman "n seara as a #i m(ine o s! $edem cum )u em s!-l %!.!m "n A'ilul de s a Warren/I ;!cere/ Din "n uneric sim &iorul care s r!%a e casa #i a)oi aud $ocea lui :a , mai )u+in )anica ! dec( a ei/ IBn+ele. c! e-ai s! ura de el #i nu e )o "n$ino$!+i &iindc! +i-e &ric!/ Dar re%uie s! e s !)(nes i/ Bl duc la =erman/ E# i mul+umi !LI IAs a-i o ce cer/ Are #i &iica a dre) ul la o $ia+!/I :a in r! "n camera lui 5*arlie #i-#i "m%rac! &iul, care es e s)eria de#i nu # ie ce se "n (m)l!/ Bn im) ce ies )e u#!, ea )ri$e# e "n al ! )ar e/ 1oa e c! "ncearc! s! se con$in.! c! a ie#i deja din $ia+a ei 3 c! nici nu mai eDis !/ Bn drum s)re ie#ire, 5*arlie $ede )e masa din

%uc! !rie cu+i ul cel lun. cu care ea ran#ea'! de o%icei &ri) urile, #i sim e c! maic!-sa ar &i $ru s!-l r!neasc!/ S! scoa ! o %uca ! din el )en ru Norma/ 5(nd se ui ! )es e um!r la ea, $ede c! a lua o c(r)! ca s! cure+e s)!l! orul de $ase/// 5(nd s-a ermina cu unsul, rasul, %ron'a ul #i celelal e, m-am l!sa )e s)a e "n scaun, sim+indu-m! u#or, #i ele.an , #i cura , iar :a mi-a scos de la .( cu un .es ra)id cear#a&ul #i mi-a o&eri o mic! o.lind! "n care s!-mi $!d re&lec a ! cea&a/ Bn im) ce "mi )ri$eam &a+a #i cea&a )rin am(ndou! o.lin'ile, :a a "nclina o cli)! o.linda )e care o +inea "n m(n! la s)a ele ca)ului meu as &el "nc( s-a )rodus ilu'ia o) ic! a ad(ncimiiN nes&(r#i e coridoare &orma e din mine "nsumi/// )ri$indu-m!/// )ri$indu-m!/// )ri$indu-m!/// )ri$ind/// 5are din re eiL 5are eram euL :-am .(ndi s! nu-i s)un/ La ce i-ar &i &olosi s! # ieL S! )lec #i s! nu-i s)un cine eram/ :i-am amin i a unci c! dorisem s! # ie/ ;re%uia s! a&le c! r!iam #i c! de$enisem cine$a/ <oiam s! se laude cu mine clien+ilor, m(ine, "n im) ce-i undea #i-i %!r%ierea/ As a ar &i ade$eri o ul/ Dac! ar # i c! sun &iul lui, a unci a# &i "n r-ade$!r o )ersoan!/ IAcum, du)! ce mi-ai "nde)!r a o )!rul !s a de )e &a+!, )oa e c! ai s!-+i amin e# i cine sun I, i-am s)us "n im) ce m! ridicam, a# e) (nd un semn de recunoa# ere/ S-a "ncrun a / I5e-i as aL O .lum!LI L-am asi.ura c! nu era nici o .lum! #i c! dac! s-ar ui a la mine #i s-ar .(ndi mai mul ar # i cine sun / A ridica din umeri #i s-a "n ors s!-#i )un! la loc )ie) enii #i &oar&ecele/ IN-am im) )en ru .*ici ori/ ;re%uie s! "nc*id/ 5os ! rei dolari #i jum! a e/I 0i dac! nu-#i mai amin ea de mineL Dac! o ul nu &usese dec( o &an e'ie a%surd!L Bn indea m(na du)! %ani, dar n-am &!cu nici o mi#care c! re )or o&el/ ;re%uia s!-#i amin easc! de mine/ ;re%uia s! m! recunoasc!/ Dar nu m! recuno# ea 3 si.ur nu 3 #i &iindc! sim+eam .us ul acela acru "n .ur! #i "mi rans)irau )almele, am # iu c! "n r-o cli)! o s! mi se &ac! r!u/ Dar nu $oiam s! mi se "n (m)le as a &a+! de el/ I5e es e, nu e sim+i %ineLI I9a da/// s ai/// )u+in///I :-am )r!$!li "n r-unul din scaunele croma e #i m-am "ndoi de mijloc "ncerc(nd s!-mi reca)! r!su&larea, a# e) (nd s! mi se "n oarc! s(n.ele "n ca)/ :i se con rac a s omacul/ O, Doamne, nu m! l!sa s! le#in acum/ Nu m! l!sa s! m! &ac de r(s &a+! de el/ IA)!/// )u+in! a)!/// $! ro.///I Nu a ( ca s!-mi dea a)!, c( ca s!-l &ac s! nu m! mai )ri$easc!/ Nu $oiam s! m! $ad! "n &elul !s a du)! o+i anii care recuser!/ :! sim+eam ce$a mai %ine c(nd a $eni cu )a*arul cu a)!/ IAi e/// %ea as a/ Odi*ne# e- e o cli)!/ O s!-+i &ie %ine/I :! )ri$ea &iD "n im) ce sor%eam din a)a rece #i-l $edeam cum se lu) ! cu amin iri )e jum! a e ui a e/ I5*iar e cunosc de unde$aLI INu/// m! sim mai %ine/ 1lec imedia /I 5um )u eam s!-i s)unL 5u ce $or%eL Ai e ce e, )ri$e# e-m!, sun 5*arlie, &iul )e care l-ai da la re%u L Nu c! +i-a# &ace o $in! din as a, dar ia !-m! aici #i "n r-o s are mai %un! dec( oric(nd/ Bncearc!-m!/ 1une-mi "n re%!ri/ <or%esc "n dou!'eci de lim%i, $ii #i moar e, sun un ma ema ician iscusi #i com)un un concer )en ru )ian care $a amin i lumii de mine mul ! $reme du)! ce nu $oi mai &i/ 5um )u eam s!-i s)unL 5e a%surd eram acolo, "n )r!$!lia lui, as e) (ndu-l s! m! m(n.(ie )e ca) #i s!-mi s)un! I%!ia %unI/ Doream s!-l $!d cum m! a)ro%!, cum

radia'! de %ucurie ca a unci c(nd "n$!+asem s!-mi le. sin.ur #ire urile #i s!-mi "nc*ei sin.ur nas urii &lanelei/ <enisem aici )en ru acea )ri$ire, dar acum # iam c! n-o $oi c!)! a/ I<rei s! c*em un doc orLI Nu eram &iul lui/ Acela era un al 5*arlie/ 4n eli.en+a #i cunoa# erea m! sc*im%aser!, #i )rin as a l-a# &i ji.ni 3 a#a cum "i ji.nisem #i )e ceilal+i de la %ru !rie 3, &iindc! cre# erea mea "l mic#ora )e el/ Nu doream a#a ce$a/ I:i-e %ineI, am 'is/ IBmi )are r!u c! am &os o )acos e/I :-am ridica #i mi-am "ncerca )icioarele/ IO &i ce$a ce-am m(nca / ;e las s! "nc*i'i acum/I Bn im) ce m! "ndre) am s)re u#!, l-am au'i s ri.(nd du)! mine/ I4a s ai )u+inMI :! )ri$ea "n oc*i, %!nui or/ I5e-ai de .(nd, s! dai lo$i uraLI INu "n+ele./I Bmi ar! a m(na "n ins!, cu de.e ul mare care &reca ar! ! orulN IBmi da ore'i rei dolari #i jum! a e/I 4-am ceru scu'e "n im) ce-l )l! eam, dar # iam c! nu m! crede/ 4am da cinci, i-am s)us s! )!s re'e res ul #i am # ers-o din &ri'eria lui &!r! a )ri$i "nd!r! / 61 iunie 3 Am ad!u.a sec$en+e cu im)uri $aria%ile, din ce "n ce mai com)leDe, la la%irin ul ridimensional, #i Al.ernon le "n$a+! u#or/ Nu es e ne$oie s!-i mai cree' mo i$a+ie cu m(ncare sau a)!/ 1are c! "n$a+! de dra.ul re'ol$!rii )ro%lemei, .!sind r!s)la a "n succesul lui/ Dar, a#a cum a ar! a 9ur la 5on.res, com)or area lui es e de'ordona !/ Aneori du)! o curs!, al eori c*iar "n im)ul cursei, se "n&urie, se r(n e# e de )ere+ii la%irin ului sau se &ace co$ri. #i nu mai $rea s! lucre'e deloc/ Frus rareL Sau ce$a mai ad(ncL 1F/2H 3 Ne%una de Fay a in ra a'i du)!-mas! )e scara de incendiu cu un #oricel al% &emel! 3 cam )e jum! a e c( Al.ernon 3 ca s! ai%! )e cine$a care s!-i +in! de ur( , a 'is ea, "n aces e no)+i sin.ura ice de $ar!/ :i-a %irui re)ede oa e o%iec+iile #i m-a con$ins c! $a &i %ine )en ru Al.ernon s! ai%! com)anie/ Am c!'u de acord cu ea, du)! ce mam asi.ura c! mica I:innieI era s!n! oas! un #i c! a$ea o &ire %un!/ Eram curios s! $!d ce $a &ace con&run (ndu-se cu o &emel!/ Dar "nda ! ce am )us-o )e :innie "n cu#ca lui Al.ernon, Fay m-a lua de %ra+ #i m-a ras a&ar! din camer!/ IAnde +i-e roman ismulLI a insis a / A desc*is a)ara ul de radio #i a "nain a s)re mine, amenin+! or/ IAm s!-+i ar! ul imul ri m/I 5um ai )u ea s! e su)eri )e o &a ! ca FayL Oricum, sun %ucuros c! Al.ernon nu mai es e sin.ur/ 62 iunie 3 Noa) ea recu !, r(se e )e *ol #i %! !i "n u#!/ Era Fay cu un %!r%a / I9un!, 5*arlieI, a c*ico i d(nd cu oc*ii de mine/ ILeroy, &! cuno# in+! cu 5*arlie/ Es e $ecinul meu de $i'a$i/ An ar is minuna / Lucrea'! scul) ur! cu un elemen $iu/I Leroy a a)uca -o #i a o)ri -o s! mai lo$easc! cu )alma "n )ere e/ :a )ri$i ner$os #i a morm!i un &el de salu / IL-am "n (lni )e Leroy la S ardus 9allroomI, mi-a eD)lica ea/ IEs e un dansa or nemai)omeni /I A da s! in re "n a)ar amen ul ei #i l-a ras #i )e el de %ra+/ I=eiI, a c*ico i , Ide ce s! nu-l in$i !m )e 5*arlie la un )a*ar #i s! &acem o )e recereLI 4deea nu i s-a )!ru %un! lui Leroy/

Am reu#i s! m! scu' #i m-am re ras/ 1rin u#a "nc*is! "i au'eam cum r(d "n im) ce in rau "n a)ar amen #i, de#i am "ncerca s! ci esc, "mi a)!reau "n min e o &elul de ima.iniN un )a mare al%/// cear#a&uri al%e r!coroase #i ei doi "m%r!+i#a+i/ A# &i $ru s-o sun )e Alice, dar n-am &!cu -o/ De ce s! m! c*inuiescL Nici nu )u eam s-o $!d "n .(nd )e Alice/ 1u eam s! mi-o "nc*i)ui )e Fay, "m%r!ca ! sau de'%r!ca !, du)! )lacul meu, cu oc*ii ei al%a# ri s)rin+ari #i )!rul %lond "m)le i #i "ncol!ci )e ca) ca o coroan!/ Fay se $edea lim)ede, dar Alice era "n$!lui ! "n cea+!/ Du)! $reo or! mi-au ajuns la urec*i s ri.! e din a)ar amen ul $ecin, a)oi am au'i -o +i)(nd )e Fay #i '.omo ul unor o%iec e arunca e, dar ocmai c(nd m! )re.! eam s! co%or din )a ca s! $!d dac! are ne$oie de aju or am au'i u#a r(n indu-se, "n im) ce Leroy )leca "njur(nd/ Du)! c( e$a minu e am au'i o %! aie u#oar! "n &ereas ra de la li$in.ul meu/ Era desc*is!, #i Fay s-a s recura "n!un ru #i s-a a#e'a )e )er$a', "n r-un 7imono ne.ru de m! ase care l!sa s! se $ad! dou! )icioare dr!.u+e/ I9un!I, a #o) i , Iai o +i.ar!LI 4-am "n ins una #i a co%or( de )e )er$a' a#e'(ndu-se )e cana)ea/ IAm )!+i -oMI a o& a / IDe o%icei reu#esc s! m! )!'esc, dar eDis ! un soi a ( de "n&ome a "nc( de a%ia )o+i s!-l +ii la dis an+!/I IAaI, am 'is, Il-ai adus aici ca s!-l +ii la dis an+!/I :i-a sesi'a onul #i a ridica oc*ii, a en !/ INu e# i de acordLI INu con ea'! acordul meu/ Dar dac! a.!+i un i) "n r-un local de dans e normal s! e a# e)+i la )ro)uneri/ A$ea o dre) ul s! se dea la ine/I A cl! ina din ca)/ I:! duc la S ardus 9allroom &iindc!-mi )lace s! danse', dar nu $!d de ce dac! "l las )e-un i) s! m! conduc! acas! ar re%ui s! m! culc cu el/ Nu cre'i c! m-am culca cu el, a#a-iLI 4ma.inea mea cu ei doi "m%r!+i#a+i a )lesni ca %aloanele de s!)un/ IEi, dac! u ai &i i)ul acelaI, a 'is, Iar &i al ce$a/I I5e $rei s! s)ui cu as aLI IEDac ce-au'i/ Dac! mi-ai cere-o, m-a# culca cu ine/I Am "ncerca s!-mi +in cum)! ul/ I:ul+umescI, am 'is, Iam s! +in min e/ <rei o ca&eaLI I5*arlie, nu )o s! e locali'e'/ Anii %!r%a+i m! )lac, al+ii nu/ Dar +ie )arc! +i-ar &i &ric! de mine/ E# i cum$a *omoseDualLI I1e nai%a, nuMI I<reau s! s)un c! nu re%uie s! e ascun'i de mine dac! e# i, )en ru c! "n ca'ul !s a am )u ea &i doar %uni )rie eni/ Dar ar re%ui s! # iu des)re ce e $or%a/I INu sun *omoseDual/ Bn seara as a, c(nd l-ai lua la ine acas! )e i)ul !la, a# &i $ru s! &iu "n locul lui/I S-a a)leca s)re mine #i )rin decol eul 7imonou-lui i-au a)!ru s(nii/ 0i-a )e recu %ra+ele "n jurul meu, as e) (nd s! &ac #i eu ce$a/ 0 iam ce a# ea) ! de la mine #i mi-am 'is c! n-a$eam nici un mo i$ s! n-o &ac/ A$eam sen'a+ia c! nu $oi mai in ra "n )anic! 3 nu #i cu ea/ Oricum, nu eram eu cel care &!cea a$ansurile/ 0i nu sem!na cu nici una din &emeile )e care le mai cunoscusem/ 1oa e c! era ceea ce "mi re%uia )en ru ni$elul meu emo+ional/ Am lua -o "n %ra+e/ IAs a-i al ce$aI, a .(n.uri / IBnce)eam s! cred c! nu e in eresea'!/I I9a daI, am #o) i , s!ru (nd-o )e .( / Dar "n im) ce &!ceam as a, ne $edeam )e noi am(ndoi ca #i cum a# &i &os o a reia )ersoan! )ri$ind din cadrul u#ii/ Arm!ream un %!r%a #i o &emeie care se "m%r!+i#au/

Fa) ul c! m! $edeam as &el, de la dis an+!, m! l!sa indi&eren / Nu era )anic!, ce-i dre) , dar nici eDci a+ie sau dorin+!/ IAici la ine sau la mineLI a "n re%a / IA# ea) ! un )ic/I I5e se-n (m)l!LI IAr &i )oa e mai %ine s! nu &acem nimic/ Nu m! sim )rea %ine "n seara as a/I :i-a arunca o )ri$ire "n re%! oare/ I:ai es e #i al ce$aL/// 5e$a ce ai $rea s! &acL/// nu m! deranjea'!///I INu, nu e as aI, am 'is, !ios/ INu m! sim c*iar "n a)ele mele as !sear!/I Eram curios ce mijloace &olosea ca s! eDci e un %!r%a , dar nu era momen ul )en ru a "nce)e eD)erien+a/ Solu+ia )ro%lemei mele se a&la "n al ! )ar e/ Nu # iam ce s!-i mai s)un/ A# &i dori s! )lece, dar nu $oiam s!-i s)un as a/ :! cerce a, #i "n cele din urm! mi-a 'isN IAi e ce e, ai a$ea ce$a "m)o ri$! s! r!m(n "n noa) ea as a aiciLI I1en ru ceLI A ridica din umeri/ IBmi )laci/ Nu # iu ce s! 'ic/ Leroy s-ar )u ea "noarce/ 0i din al e mo i$e/ Dac! nu $rei s!///I :-a lua iar )e nea# e) a e/ A# &i )u u s! .!sesc 'eci de mo i$e ca s! sca) de ea, dar am ceda / IAi ce$a .inLI INu, nu )rea %eau/I IAm eu acas!, "l aduc/I Bnain e s! o )o o)ri ie#ise )e &ereas r! #i du)! c( e$a minu e s-a "n ors cu o s icl! )lin! cam )e dou! reimi #i cu o l!m(ie/ A lua dou! )a*are din %uc! !rie #i a urna .in "n &iecare/ I4a as aI, a 'is, Io s! e &ac! s! e sim+i mai %ine/ O s! mai des+e)eneasc! liniile alea dre) e/ As a e roade/ ;o ul e )rea ordona #i alinia #i s ai "nc*is "n r-o cu ie/ 5a Al.ernon, acolo, "n scul) ura lui/I La "nce)u nu )rea m-a# &i "n$oi , dar m! sim+eam a ( de jalnic "nc( mi-am 'is c!, la urma urmei, de ce nuL Nu )u ea s! &ie mai r!u dec( era #i )oa e c! ar &i )o oli sen'a+ia c! m! )ri$eam )e mine "nsumi cu ni# e oc*i care nu "n+ele.eau ce mi se "n (m)l!/ :-a "m%! a / Bmi amin esc de )rimul )a*ar #i c! m-am sui "n )a #i c! ea s-a s recura l(n.! mine +in(nd s icla "n m(n!/ 0i as a a &os o , )(n! ce m-am re'i "n du)!-amia'a as a, ma*mur/ Ea dormea "nc!, cu &a+a la )ere e, cu )erna .*emui ! su% .( / 1e no) ier! se a&la s icla .oal!, al! uri de scrumiera )lin! oc*i de mucuri de +i.ar!, dar ul imul lucru de care mi-am amin i "nain e de l!sarea cor inei eram c*iar eu, lu(nd al doilea )a*ar/ S-a "n ins ca s! se de'mor+easc! #i s-a ros o.oli s)re mine 3 .oal!/ :-am de)!r a #i am c!'u din )a / Am a)uca o )! ur! ca s! m! aco)!r cu ea/ I9un!I, mi-a 'is, c!sc(nd/ I0 ii ce-a# $rea s! &ac "n r-una din 'ilele as eaLI I5eLI IS! e )ic e' nud/ 5a Da$id al lui :ic*elan.elo/ E# i &rumos/ ?i-e %ineLI Am da din ca)/ IDoar c! m! doare ca)ul/ Am 3 !! 3 %!u )rea mul noa) ea recu !LI A r(s #i s-a )ro) i "n r-un co / I?i-ai &!cu )linul/ 0i nu )o s!-+i )o$es esc c( de ciuda e-ai )ur a /I :! c!'neam s! m! "n$elesc cu )! ura ca s! )o um%la/ I5e $rei s! s)uiL 5e-am &!cu LI IAm $!'u o &elul de i)i )e care-i a)uc! $eselia, sau ris e+ea, sau somnul, sau dra.os ea, dar n-am $!'u )e nimeni care s! &ac! ce-ai

&!cu u/ E %ine c! nu %ei )rea des/ O, Doamne, ce-a# &i $ru s! e )o &ilma/ 5e mai scur me raj ar &i ie#i /I I1en ru Dumne'eu, dar ce-am &!cu LI INu ceea ce m! a# e) am/ Nu seD, nimic de &elul !s a/ Dar ai &os &enomenal/ 5e ac orM Fan as ic/ Ai &i mare )e scen!/ 4-ai l!sa )e o+i cu .ura c!sca ! la 1alace/ Ai de$eni %uimac #i n! (n./ 0 ii, ca #i cum un adul ar &ace )e )u# iul/ 1o$es eai des)re cum ai $rea s! mer.i la #coal! #i s! "n$e+i s! ci e# i #i s! scrii ca s! &ii #i u de# e) ca oricare al ul/ 1ros ii de &elul !s a/ Erai al ! )ersoan! 3 a#a cum se "n$a+! la #coala de ea ru 3 #i s)uneai "n runa c! nu )o+i s! e joci cu mine )en ru c! mama a +i-ar lua alunele #i e-ar )une "n r-o cu#c!/I IAluneleLI IDaM 5*iar a#aMI R(dea, sc!r)in(ndu-se "n ca)/ I0i o 'iceai c! nu )o s!-+i iau alunele/ Fan as ic/ 5e s!-+i mai s)un des)re &elul "n care $or%eaiM 5a )ros !nacii !ia de la col+urile s r!'ilor care se eDci ! sin.uri numai c(nd se ui ! la o &a !/ 5u o ul al om/ La "nce)u , credeam c! $rei s! .lume# i, dar acum cred c! e# i o%seda / ;oa ! ordinea as a #i .rijile )e care +i le &aci )en ru orice lucru/I Nu m-a deranja ce mi-a s)us, era ca #i cum m-a# &i a# e) a la a#a ce$a/ Bn r-un &el, s area de %e+ie s&!r(mase, )en ru un im), %arierele con# ien ului care-l +ineau ascuns )e $ec*iul 5*arlie Gordon "n ad(ncurile min+ii mele/ A#a cum %!nuisem o im)ul, el nu m! )!r!sise nicioda !/ Nimic nu dis)are cu ade$!ra din min+ile noas re/ O)era+ia "l aco)erise cu o )oleial! de educa+ie #i de cul ur!, dar emo+ional el era acolo 3 )(ndind #i a# e) (nd/ Oare ce a# e) aL IAcum e sim+i %ineLI 4-am s)us c! era o ul "n re.ul!/ A a)uca )! ura "n care eram "n&!#ura #i m-a ras "na)oi "n )a / Bnain e de a )u ea s-o o)resc m-a lua "n %ra+e #i m-a s!ru a / I:-am s)eria r!u noa) ea recu !, 5*arlie/ 5redeam c! e-ai scr(n i / Am au'i des)re i)i care sun im)o en+i, cum "i a)uc! din r-o da ! #i "nne%unesc/I I0i cum de-ai r!mas cu mineLI A ridica din umeri/ IErai ca un )u# i s)eria / Eram si.ur! c! nu mi-ai &ace nimic r!u, dar )u ea s! +i se "n (m)le +ie ce$a/ A#a c! m-am .(ndi s! r!m(n/ Bmi )!rea r!u/ Oricum, +ineam as a la "ndem(n!, )en ru orice e$en uali a e/// A scos la i$eal! un col+ar masi$ de c!r+i )e care-l "ndesase "n re )a #i )ere e/ I9!nuiesc c! n-a &os ca'ul s!-l &olose# i/I A cl! ina din ca)/ I:!i, dar # iu c! +i-au )l!cu alunele c(nd erai mic/I S-a da jos din )a #i a "nce)u s! se "m%race/ Am r!mas acolo, culca , )ri$ind-o/ Se mi#ca )rin &a+a mea &!r! nici o jen! sau re+inere/ S(nii ei erau )lini, a#a cum "i )ic ase "n acel au o)or re / A# &i $ru s! "n ind m(na du)! ea, dar # iam c! e 'adarnic/ Bn ciuda o)era+iei, 5*arlie "nc! mai era cu mine/ 0i 5*arlie se emea s! nu-#i )iard! alunele/ 68 iunie 3 A'i am &os la un soi ciuda de c*iol*an an iin elec ual/ Dac! a# &i "ndr!'ni , m-a# &i "m%! a , dar du)! eD)erien+a cu Fay # iam c! era )rimejdios/ As &el "nc( am )leca de acolo #i m-am dus "n ;imes SSuare, din cinema o.ra& "n cinema o.ra&, cu&und(ndu-m! "n Res ernuri #i &ilme de .roa'! 3 a#a cum o%i#nuiam/ De &iecare da !, "n im) ce rula &ilmul m! cu)rindea un sen imen de $ino$!+ie/ 4e#eam la mijlocul &ilmului #i in ram "n al ! sal!/ :i-am 'is c! )oa e c!u am "n lumea "nc*i)uirilor de )e ecrane ce$a care li)sea din noua mea eDis en+!/

A)oi, cu o in ui+ie su%i !, c*iar "n &a+a 5en rului de Dis rac+ii Keno, mi-am da seama c! nu m! in eresau &ilmele, ci )u%licul/ Doream s! s au "n "n uneric cu lume "m)rejurul meu/ Aici )ere+ii care m! se)ar! de oameni sun su%+iri #i, dac! ascul "n lini# e, aud ce se "n (m)l! cu ei/ La &el es e #i "n GreenRic* <illa.e/ Nu e numai e&ec ul a)ro)ierii 3 )en ru c! nu mi se "n (m)l! as a "n r-un ascensor a.lomera sau "n me rou la ora de $(r&/ Dar "n no)+ile c!lduroase, c(nd iese oa ! lumea s! se )lim%e, sau la ea ru, sim un &ream! #i dac! m! a in. doar o cli)! de cine$a sim le.! ura "n re ramur! #i runc*i #i r!d!cina cea ad(nc!/ Bn asemenea momen e, sun &oar e sensi%il #i "ncorda , #i dorin+a insu)or a%il! de a-mi re.!si semenii m! m(n! s! cau )rin col+urile "n unecoase #i aleile &!r! ie#ire ale no)+ii/ De o%icei, c(nd sun e)ui'a du)! a ( a mers, m! "n orc "n a)ar amen #i cad "n r-un somn ad(nc, dar "n seara as a "n loc s! m! duc acas! am in ra "n r-un mic res auran / Era un %!ia nou de $reo #ais)re'ece ani, care s)!la $asele, #i mi s-a )!ru c! o%ser$ ce$a cunoscu "n el, mi#c!rile lui, )ri$irea/ 0i a)oi, "n im) ce de%arasa masa de l(n.! mine, a sc!)a c( e$a &ar&urii/ S-au )r!%u#i )e )odea, s&!r(m(ndu-se "n cio%uri de )or+elan al% care au ajuns )e su% mese/ S ! ea acolo, %uimac #i s)eria , cu a$a .oal! "n m(ini/ Fluier! urile #i c*iui urile clien+ilor, o ce se s)une de o%icei c(nd se s)ar. $ase "n r-un res auran JI*ei, s-a dus o c(# i.ulMI ///Is! &ie cu norocMI ///#i I*ai s! $e'i c!-l d! a&ar!IK "l '!)!ceau #i mai mul / 5(nd a $eni )a ronul s! $ad! ce era cu .!l!.ia aceea, %!ia ul s-a &!cu mic, ridic(ndu-#i %ra+ele ca #i cum se &erea de lo$i uri/ I1er&ec M 9ra$o, (m)i uleMI, a '%iera la el, Inu mai s a acolo s an! de )ia r!M 4a m! ura #i cur!+! mi'eria as a/ :! ura/// m! ura, idio uleM Din %uc! !rie/ S! m! uri oa e cio%urileI/ 5(nd %!ia ul a $!'u c! nu $a &i )ede)si s-a lumina la &a+!, #i c*iar a sc*i+a un '(m%e , &redon(nd ce$a "n im) ce $enea cu m! ura de la %uc! !rie/ 5(+i$a din re clien+ii mai '.omo o#i con inuau s!-l a)os ro&e'e, dis r(ndu-se )e soco eala lui/ IAici, %!ie+a#, $ino-ncoa/ Ai e #i-acolo, "n s)a ele !u, o &ar&urie numai %un!///I I=ai, mai &! o da !///I INu-i c*iar a#a de )ros / E mai u#or s! le s)ar.i dec( s! le s)eli///I Bn )ri$irea ineD)resi$! a %!ia ului care luneca )es e adun! ura din local se re&lec au '(m%e ele mesenilor #i, "n cele din urm!, i-a a)!ru #i lui )e &a+! un '(m%e nesi.ur r!s)un'(nd unei .lume )e care nu o "n+ele.ea/ Sim+eam un .ol "n s omac )ri$ind la '(m%e ul acela # ers, )ierdu 3 oc*ii mari, lim)e'i, ai unui co)il, nesi.ur )e el dar dornic s! )lac!, #i am reali'a ce recuno# eam "n el/ B#i %! eau joc de el )en ru c! era "n (r'ia / La "nce)u , m! amu'asem #i eu o da ! cu ceilal+i/ Deoda !, m-am "n&uria )e mine #i )e cei care se dis rau )e seama lui/ <oiam s! a)uc &ar&uriile #i s! arunc cu ele/ <oiam s!-i )ocnesc )es e &e+ele lor %a jocori oare/ Am s!ri "n )icioare #i am '%iera la eiN I;!ce+i oda !M L!sa+i-l "n )aceM Nu )oa e )rice)e/ Nu )oa e &i al &el dec( cum es e/// dar, )en ru Dumne'eu, a$e+i )u+in res)ec M Es e o &iin+! omeneasc!MI Bn res auran s-a &!cu lini# e/ :! %les emam )en ru c! "mi )ierdusem con rolul #i &!cusem o scen!, #i am "ncerca s! nu m! ui la %!ia "n im) ce )l! eam no a #i am )leca &!r! s! m! a in. de m(ncare/ :! sim+eam ru#ina )en ru am(ndoi/

5e ciuda es e &a) ul c! ni# e oameni cu sen imen e ones e #i sensi%ili a e, care nu s-ar lua nicioda ! de un om n!scu &!r! m(ini sau )icioare sau oc*i, nu se dau "na)oi de la mal ra area unui om sla% de min e/ :-am "n&uria amin indu-mi c! nu demul #i eu 3 ca #i %!ia ul aces a 3 am juca )ros e# e rolul de clo$n/ 0i a)roa)e c! ui asem/ A%ia de cur(nd, am "n+eles c! lumea r(dea de mine/ Acum cons a c!, &!r! s!-mi dau seama, m-am al! ura lor ca s!-mi %a joc de mine "nsumi/ As a m! doare cel mai are/ Am reci i deseori )rimele mele ra)oar e de )ro.res #i am $!'u acolo anal&a%e ismul, nai$i a ea co)il!reasc!, min ea cu in eli.en+! sla%! care cerce a, din r-un loc "n uneca , )rin .aura c*eii, lumina or%i oare de-a&ar!/ Bn $isurile #i amin irile mele l-am $!'u )e 5*arlie '(m%ind &erici #i nesi.ur &a+! de ceea ce "i s)uneau oamenii din jur/ 5*iar #i "n o)aci a ea mea # iam c! le sun in&erior/ 5eilal+i a$eau ce$a care-mi li)sea 3 care mi-era in er'is/ Bn or%irea mea min al! cre'usem c! era ce$a oarecum le.a de a%ili a ea de a ci i #i de a scrie, care o da ! c!)! a ! m-ar &ace #i )e mine in eli.en / 5*iar #i un om sla% de min e $rea s! &ie asemeni celorlal+i oameni/ An co)il mic )oa e s! nu # ie s! se *r!neasc! sin.ur sau ce s! m!n(nce, dar # ie c!-i es e &oame/ As !'i a &os o 'i %un! )en ru mine/ ;re%uie s! ermin cu .rijile as ea co)il!re# i "n le.! ur! cu mine "nsumi, cu recu ul meu #i cu $ii orul meu/ S! dau #i al ora ce$a din mine/ S!-mi &olosesc cuno# in+ele #i m!ies ria )en ru a lucra "n domeniul cre# erii in eli.en+ei omene# i/ 5ine )oa e &i mai %ine ec*i)a dec( mineL 5ine a mai r!i , ca mine, "n am(ndou! lumileL :(ine $oi lua con ac cu comi e ul direc orilor de la Funda+ia Wel%er. ca s! le cer )ermisiunea de a lucra inde)enden la )roiec / Dac!-mi $or da $oie, a# )u ea s! le &iu de &olos/ Am c( e$a idei/ S-ar )u ea o%+ine a ( de mul cu e*nica as a, dac! ar &i )er&ec+iona !/ Dac! eu am )u u &i rans&orma "n r-un .eniu, de ce n-ar )u ea &i rans&orma+i #i cei )es e cinci milioane de "n (r'ia+i din S a ele Ani eL 0i nenum!ra ele milioane din oa ! lumea, #i cei care "nc! nu s-au n!scu dar sun sor i+i "n (r'ieriiL 5e ni$eluri &an as ice ar )u ea &i a inse &olosind aceas ! e*nic! la oamenii normali/ Dar la .eniiL Sun a ( de mul e u#i care a# ea) ! s! &ie desc*ise #i sun ner!%d!or s!-mi &olosesc )ro)riile cuno# in+e #i alen e )en ru a re'ol$a )ro%lema/ ;re%uie s!-i &ac )e o+i s! "n+elea.! c! am lucruri im)or an e de &!cu / Sun si.ur c! Funda+ia m! $a s)rijini/ Dar nu mai )o mer.e de unul sin.ur/ ;re%uie s! $or%esc cu Alice des)re as a/ 65 iunie 3 Am suna -o as !'i )e Alice/ Eram ner$os #i )esemne c! )!ream incoeren , dar mi-a &!cu %ine s!-i aud $ocea, #i )!rea c! es e &erici ! s! a&le $e# i des)re mine/ S-a "n$oi s! ne "n (lnim #i am lua un aDi s)re )eri&eria ora#ului, ner!%d! or s! ajun. mai re)ede/ Bnain e s! %a la u#!, a desc*is #i m-a cu)rins "n %ra+e/ I5*arlie, c( de "n.rijora+i am &os )en ru ine/ A$eam $edenii .roa'nice cu ine mor "n r-o &und! ur! sau r! !cind amne'ic )rin locuri )ericuloase/ De ce nu ne-ai "n# iin+a c! o ul e "n re.ul!L 1u eai s! &aci m!car as a/I INu m! %om%!ni/ A$eam ne$oie s! &iu sin.ur o $reme, ca s! a&lu ni# e r!s)unsuri/I I=ai "n %uc! !rie/ 1un de-o ca&ea/ 5e-ai &!cu "n im)ul !s aLI IGiua 3 m-am .(ndi , am ci i #i am scris, iar noa) ea 3 am r! !ci , c!u (ndu-m! )e mine "nsumi/ 0i am desco)eri c! 5*arlie m! )(nde# e/I

INu $or%i a#aI, s-a "n&iora ea/ I5*es ia as a cu )(nda nu es e real!/ Ai cons rui -o u "n ca)ul !u/I INu m! )o "m)iedica s! sim c! eu nu sun eu/ 4-am u'ur)a locul #i i-am %loca in rarea, a#a cum mi-au &!cu mie la %ru !rie/ <reau s! s)un c! 5*arlie Gordon eDis ! "n recu #i c! recu ul e real/ Nu )o+i cons rui o cas! nou! "n r-un loc )(n! n-o dis ru.i )e cea $ec*e, #i $ec*iul 5*arlie nu )oa e &i dis rus/ El eDis !/ La "nce)u "l c!u amN m-am dus s!-l $!d )e a !l s!u 3 al meu/ <oiam doar s! do$edesc c! 5*arlie eDis a ca o )ersoan! din recu , as &el "nc( s!-mi )o jus i&ica )ro)ria eDis en+!/ :am sim+i insul a c(nd Nemur a s)us c! el m-a crea / Dar am desco)eri nu numai c! 5*arlie eDis a "n recu , dar c! eDis ! #i acum/ Bn mine #i "n jurul meu/ A in er$eni o im)ul "n re noi/ 5redeam c! in eli.en+a mea crease %ariera 3 or.oliul meu )ros esc, )om)os, sen'a+ia c! nu a$em nimic comun )en ru c! e de)!#isem/ ;u mi-ai %!.a "n ca) ideea as a/ Dar nu e a#a/ Es e 5*arlie, %!ie+elul care se eme de &emei )en ru c! maic!-sa i-a &!cu ce$a/ Nu-+i dai seamaL Bn oa e lunile as ea, "n im) ce m! de'$ol am in elec ual, a$eam "nc! circui ele emo+ionale ale lui 5*arlie-co)il!rosul/ 0i de &iecare da ! c(nd m! a)ro)iam de ine sau m! .(ndeam s! &acem dra.os e, se )roducea scur circui ul/I Eram ener$a #i $ocea mea una s)re ea )(n! c(nd a "nce)u s! remure/ S-a a)rins la &a+!/ I5*arlieI, a #o) i , In-a# )u ea s! &ac ce$aL 1o &i de &olosLI I5red c! m-am sc*im%a "n s!) !m(nile as ea c( am s a de)ar e de la%ora orI, am 'is/ ILa "nce)u nu # iam ce re%uie s! &ac, dar a'inoa) e, "n im) ce r! !ceam )rin ora#, am "n+eles/ 1ros ia mea era c! "ncercam s! re'ol$ )ro%lema de unul sin.ur/ Dar cu c( m! "nc(lceam "n aceas ! mas! de $isuri #i amin iri, cu a ( mai mul reali'am c! )ro%lemele emo+ionale nu )o &i re'ol$a e ca cele in elec uale/ As a am desco)eri des)re mine "nsumi "n noa) ea recu !/ :i-am 'is c! r! !ceam ca un su&le )ierdu #i a unci am $!'u c! de &a) eram )ierdu / Bn r-un &el, de$enisem o al des)!r+i din )unc de $edere emo+ional de o+i #i de oa e/ 0i de &a) ceea ce c!u am )e s r!'ile "n unecoase 3 ul imul loc unde a# &i )u u $reoda ! s-o .!sesc 3 era calea de a rede$eni o )ar e din lume su% ra)or emo+ional, &!r! a-mi )ierde li%er a ea in elec ual!/ ;re%uie s! m! ma uri'e'/ 1en ru mine as a "nseamn! o ul///I <or%eam #i o $or%eam, l!s(nd s! se re$erse din ad(ncul meu oa e "ndoielile #i &ricile care cloco eau ie#ind la su)ra&a+!/ Ea era )laca mea de re'onan+! #i s ! ea acolo *i)no i'a !/ Sim+eam c! m! "nc!l'esc, c! m! cu)rinde &e%ra, .a a s!-mi a)rind! o cor)ul/ L!sam s! se consume in&ec+ia de &a+! cu cine$a la care +ineam, #i as a con a )en ru mine/ Dar era )rea mul )en ru ea/ Din remura a da "n )l(ns/ :i-au c!'u oc*ii )e a%loul de deasu)ra cana)elei 3 &ecioara s)eria ! cu o%ra'ul "m%ujora 3 #i m-am "n re%a ce sim+ea Alice "n cli)a aceea/ 0 iam c! mi s-ar &i d!rui , #i o doream, dar ce era de &!cu cu 5*arlieL 5*arlie ar &i )u u s! s ea deo)ar e dac! a# &i dori s! &ac dra.os e cu Fay/ Ar &i r!mas doar "n )ra.ul u#ii s! )ri$easc!/ Dar "n cli)a c(nd m! a)ro)iam de Alice, in ra "n )anic!/ Bi era oare &ric! s! m! lase s-o iu%esc )e AliceL 0edea )e cana)ea, )ri$indu-m!, a# e) (nd s! $ad! ce $oi &ace/ 0i ce-a# &i )u u &aceL Doream s-o iau "n %ra+e #i/// Bnce)usem s! m! .(ndesc la as a, #i a $eni a$er ismen ul/ INu +i-e %ine, 5*arlieL E# i a ( de )alid/I

:-am a#e'a )e so&a l(n.! ea/ ISun )u+in ame+i / O s!-mi reac!/I Dar # iam c! $a &i #i mai r!u dac! 5*arlie ar sim+i c! eDis ! )ericolul s! &ac dra.os e cu ea/ A)oi mi-a $eni ideea/ La "nce)u m-a de'.us a , dar am reali'a deoda ! c! sin.ura cale de a %irui acea )arali'ie era s!-l )!c!lesc/ Dac! din r-un anume mo i$ 5*arlie se emea de Alice, dar nu #i de Fay, na$eam dec( s! s in. lumina #i s!-mi 'ic c! &ac dra.os e cu Fay/ 5*arlie n-ar &i sesi'a deose%irea/ Nu era %ine 3 ce$a de'.us ! or 3, dar dac! a$ea e&ec ar &i ru) la+ul cu care-mi su.ruma 5*arlie emo+iile/ Du)! aceea a# &i # iu c! am iu%i -o )e Alice, #i as a era sin.ura cale/ I:i-e %ine acum/ =ai s! s !m )e "n unericI, am 'is, r!sucind comu a orul #i a# e) (nd s!-mi $in "n &ire/ N-a$ea s! &ie u#or/ ;re%uia s! m! con$in. )e mine "nsumi, s! mi-o "nc*i)ui )e Fay, s! m! *i)no i'e' )(n! la a crede c! &emeia de l(n.! mine era Fay/ 0i, c*iar dac! 5*arlie sar &i des)!r+i de mine ca s! m! )(ndeasc! din a&ara ru)ului meu, n-ar &i )u u $edea nimic, )en ru c! o ul se )e recea )e "n uneric/ A# e) am $reun semn c! ar %!nui ce$a 3 sim) omele )re$es i oare ale )anicii/ Nimic/ :! sim+eam $i.ilen #i calm/ :i-am )us %ra+ul )e du)! ea/ I5*arlie, eu ///I INu $or%iI, am 'is, sec, #i s-a ras de l(n.! mine/ I;e ro.I, am "ncerca s-o lini# esc, Inu s)une nimic/ Las!-m! doar s! e +in l(n.! mine, &!r! s! $or%im/I Am li)i -o de mine, #i cu oc*ii s r(ns "nc*i#i am in$oca -o "n ima.ine )e Fay 3 cu )!rul ei lun., %lond, #i cu )ielea ei al%!/ Fay, a#a cum o $!'usem ul ima oar! l(n.! mine/ O s!ru am )e Fay, )e )!r, )e .( #i "n &inal am ajuns la %u'ele ei/ Bi sim+eam %ra+ele care m! s r(n.eau de umeri, de s)a e, #i "n mine cre# ea o "ncordare )e care n-o sim+isem nicioda ! &a+! de o &emeie/ O m(n.(iam, "nce i#or la "nce)u , dar a)oi din ce "n ce mai ner!%d! or, )rad! unei eDci a+ii care de$enea e$iden !/ A unci a "nce)u s!-mi +iuie ce$a "n urec*i/ Era #i al cine$a "n odaie, scru (nd "n unericul, "ncerc(nd s! $ad! ce$a/ Fe%ril, am s)us #i am re)ea "n .(nd acela#i nume/ FayM FayM FAVM Bmi "nc*i)uiam clar #i )recis &a+a ei, as &el "nc( s! nu )! rund! nimic "n re noi/ 0i a unci, "n im) ce m! s r(n.ea din ce "n ce mai are, am +i)a #i am "m)ins-o de)ar e de mine/ I5*arlieMI Nu-i )u eam $edea &a+a, dar $ocea ar! a c! es e #oca !/ INu, AliceM Nu )o / Nu )o+i "n+ele.e/I Am s!ri de )e cana)ea #i am a)rins lumina/ A)roa)e c! m! a# e) am s!-l $!d acolo/ Dar, e$iden , nu era/ Eram sin.uri/ ;o ul se )e recea "n min ea mea/ Alice era culca ! acolo, cu %lu'a desc*eia ! de mine, cu &a+a con.es iona !, cu oc*ii lar. desc*i#i, )arc! nu-i $enea s! cread! ce se "n (m)lase/ I;e iu%esc///I, am )u u s!-i s)un, .(lui , Idar nu )o s-o &ac/ Es e ce$a ce nu )o eD)lica, dar dac! nu m-a# &i o)ri , nu mi-a# &i ier a -o oa ! $ia+a/ Nu-mi cere s!-+i eD)lic, )en ru c! m-ai de es a #i u/ Es e ce$a le.a de 5*arlie/ Are un mo i$ )en ru care nu $rea s! m! lase s! &ac dra.os e cu ine/I 0i-a "n ors )ri$irea #i #i-a "nc*eia %lu'a/ IBn seara as a n-a &os ca al!da !I, a 'is/ INu +i s-a &!cu .rea+!, n-ai in ra "n )anic! sau al e lucruri de &elul !s a/ :! doreai/I IDa, e doream, dar de &a) nu &!ceam dra.os e cu ine/ :! &oloseam de ine 3 "n r-un &el 3 dar nu )o s! eD)lic/ Nici eu nu "n+ele./ S! s)unem doar c! nu sun "nc! )re.! i / 0i nu )o s! m! )re&ac #i nici s! ri#e' 'ic(nd c! o ul e "n re.ul! c(nd nu es e/ Es e doar o al ! &und! ur!/I :-am ridica s! )lec/

I5*arlie, nu &u.i din nou/I IAm ermina -o cu &u.a/ Am de lucru/ S)une-le c! m! "n orc la la%ora or "n c( e$a 'ile 3 de "nda ! ce-mi $in "n &ire/I Am )leca din a)ar amen cu)rins de &rene'ie/ Eos, m-am o)ri "n &a+a %locului, ne# iind "n ce )ar e s-o iau/ 1e oriunde um%lasem )rimisem de &iecare da ! o lo$i ur! care "nsemna c! .re#isem iar/ ;oa e c!ile erau %loca e/ Dar, Doamne/// orice &!ceam, oriunde m! "n orceam, .!seam u#ile "nc*ise/ Nu )u eam s!-mi .!sesc locul/ Nici o s rad!, nici o camer!, nici o &emeie/ Bn cele din urm!, am co%or( la "n (m)lare "n me rou #i l-am lua s)re For y-nin * S ree / 1u+in! lume, dar era o %lond! cu )!rul lun. caremi amin ea de Fay/ Bndre) (ndu-m! s)re s a+ia au o%u'ului care ra$ersea'! ora#ul, am recu )e l(n.! un ma.a'in de %!u uri #i, &!r! s! m! .(ndesc, am in ra #i am cum)!ra o s icl! de .in/ A# e) (nd au o%u'ul, am desc*is s icla )e din!un rul )un.ii, a#a cum $!'usem c! &ac %e+i$anii, #i am ras o du#c! 'dra$!n!/ Am sim+i arsura din .( )(n! "n s omac, dar mi-era %ine/ Am mai %!u )u+in 3 doar o .ur!/ 5(nd a sosi au o%u'ul, a$eam sen'a+ia c! sun scu&unda "n r-o a)! cald! caremi d!dea &urnic! uri )e )iele/ N-am mai %!u )e drum/ Nu $oiam s! m! "m%! acum/ 5(nd am ajuns "n &a+a a)ar amen ului, am %! u "n u#! la Fay/ Nici un r!s)uns/ Am desc*is u#a #i m-am ui a "n!un ru/ Nu $enise "nc! acas!, dar luminile erau oa e a)rinse/ Nu-i )!sa de nimic/ De ce nu )u eam &i #i eu la &elL :-am dus la mine, s! a# e) / :-am de'%r!ca , am &!cu un du# #i am "m%r!ca un *ala / :! ru.am s! nu &ie una din no)+ile "n care $enea acas! cu cine$a/ 1e la dou! #i jum! a e, am au'i -o cum urca sc!rile/ :i-am lua s icla, am ie#i )e scara de incendiu #i m-am s recura )(n! la &ereas ra ei c*iar c(nd desc*idea u#a de la in rare/ Nu a$usesem in en+ia s! m! u)ile' acolo #i s! )(ndesc, ci s!-i %a "n .eam/ Dar "n im) ce ridicam m(na ca s!-mi semnale' )re'en+a am $!'u -o '$(rlindu-#i )an o&ii din )icioare #i &!c(nd "nc(n a ! c( e$a )irue e/ S-a dus la o.lind! #i a "nce)u s! se de'%race, "nce , %uca ! cu %uca !, ca "n r-o #edin+! )ri$a ! de s ri) ease/ Am mai %!u o .ur!/ Dar nu )u eam s-o las s! a&le c! s ! usem acolo #i o $!'usem/ :-am "n ors "n a)ar amen ul meu &!r! s! a)rind lumina/ Bn (i m-am .(ndi s-o in$i la mine 3 dar o ul era )rea ordona #i "n.riji 3 )rea mul e linii dre) e de # ers 3 #i # iam c! aici n-o s! mear.!/ A#a c! am ie#i "n coridor/ Am %! u la u#!, "nce la "nce)u , a)oi mai are/ IE desc*isI, a s ri.a / Era "n lenjeria de cor), culca ! )e jos, cu %ra+ele "n inse #i cu )icioarele sui e )e cana)ea/ 0i-a da ca)ul )e s)a e ui (ndu-se la mine de jos "n sus/ I5*arlie, dra.uleM De ce s ai "n ca)LI I;rea%a meaI, i-am 'is, sco+(nd s icla din )un.a de *(r ie/ ILiniile #i cu iile sun )rea dre) e #i m-am .(ndi c! o s! m! aju+i s! # er. c( e$a din ele/I I5el mai %un ma erial din lume )en ru a#a ce$aI, a 'is/ IDac! e concen re'i asu)ra 'onei calde care-+i a)are "n ca)ul )ie) ului, oa e liniile "nce) s! se o)easc!/I IAs a mi se #i "n (m)l!/I I:inuna MI A s!ri "n )icioare/ I0i mie/ Am dansa cu )rea mul e ca)e e )! ra e "n noa) ea as a/ S! le l!s!m s! se o)easc!/I A lua un )a*ar #i l-am um)lu )en ru ea/

Bn im) ce %ea, mi-am )e recu %ra+ul "m)rejurul ei #i am m(n.(ia -o )e s)a ele de'.oli / I=ei, ce &aci, %!ie eL =oM 5e-i as aLI IEu sun / ;e-am a# e) a s! $ii acas!/I S-a da "na)oi/ IS ai o cli)!, 5*arlie %!ie e/ Am mai recu )rin as a o da !/ 0 ii c! n-a ie#i nimic %un/ ;u # ii c!-mi )laci #i c! e-a# (r" "n )a "n cli)a as a dac! a# crede c! a$em o #ans!/ Dar nu $reau s! m! am%ale' de.ea%a/ Nu e dre) , 5*arlie/I IBn noa) ea as a $a &i al &el, "+i jur/I Bnain e s! )oa ! )ro es a, era "n %ra+ele mele, o s!ru am, o m(n.(iam, co)le#ind-o cu oa ! eDci a+ia care d!dea s! m! s&(#ie "n %uc!+i/ Am "ncerca s!-i des&ac su ienul, dar am ras )rea are #i-am ru) co)cile/ I1en ru Dumne'eu, 5*arlie, su ienul ///I INu e nec!ji )en ru su ien///I Am aju a -o s!-l scoa !/ IAm s!-+i iau unul nou/ Am s! m! re$an#e' )en ru ce-a &os / O s! &ac dra.os e cu ine oa ! noa) ea/I S-a de)!r a de mine/ I5*arlie, nu e-am au'i )(n! acum $or%ind a#a/ 0i nu e mai ui a la mine ca #i cum ai $rea s! m! "n.*i+i cu o ul/I A a)uca o %lu'! de )e unul din re scaune #i #i-a aco)eri )ie) ul/ I:! &aci s! m! sim de'%r!ca !/I I<reau s! &ac dra.os e cu ine/ Bn noa) ea as a )o s-o &ac/ 0 iu/// sim c! es e a#a/ Nu m! alun.a, Fay/I I0 ii ce/// *ai s! mai %em ce$aI, a #o) i / Am %!u #i i-am urna #i ei, #i "n im) ce %ea i-am aco)eri umerii #i .( ul cu s!ru !ri/ S area mea de eDci a+ie i se ransmi ea #i a "nce)u s! res)ire .reu/ IDoamne, 5*arlie, dac! m! s (rne# i #i m! de'am!.e# i iar!#i, nu # iu ce-+i &ac/ Sun #i eu om/I Am ras-o )e cana)ea l(n.! mine, )e mormanul de *aine #i de lenjerie in im!/ INu aici )e cana)ea, 5*arlieI, a 'is, '%! (ndu-se ca s! se ridice "n )icioare/ I=ai "n )a /I IAiciI, am insis a , smul.(ndu-i %lu'a de )e ea/ S-a ui a la mine, #i-a )us )a*arul )e )odea #i #i-a le)!da lenjeria/ S ! ea acolo "n &a+a mea, .oal!/ A #o) i N IS! s in. lumina/I INuI, i-am 'is, r!.(nd-o din nou )e cana)ea/ I<reau s! e $!d/I :-a s!ru a )relun. #i m-a s r(ns "n %ra+e/ INu m! de'am!.i de da a as a, 5*arlie/I ;ru)ul ei se mi#ca "nce , c!u (ndu-m!, #i # iam c! de da a as a nu $a in er$eni nimic/ 0 iam ce re%uie s! &ac #i cum re%uie s! &ac/ G(&(ia #i o& a #i m! s ri.a )e nume/ 1en ru o cli)! am a$u sen'a+ia rece c! m! )(ndea 5*arlie/ Deasu)ra %ra+ului cana)elei am )rins o lic!rire &u.ar! a &e+ei sale care m! &iDa din "n unericul &eres rei, de acolo de unde m! u)ilasem cu c( e$a minu e mai "nain e/ An comu a or a in$ersa )erce)+ia #i eram eu cel de a&ar!, din nou )e scara de incendiu, )ri$ind "n!un ru un %!r%a #i o &emeie care &!ceau dra.os e )e cana)ea/ A)oi, )rin r-un e&or $iolen de $oin+!, eram "na)oi )e cana)ea cu ea, con# ien de ru)ul ei, de im%oldul #i de )o en+a mea, #i am $!'u din nou &a+a, )(ndind "n&ome a ! )rin &ereas r!/ 0i mi-am 'is, mie "nsumi, d!-i "nain e, nenoroci ule, )(nde# e/ Nu mai dau doi %ani )e ine/ 0i a con inua s! )ri$easc!, cu oc*ii lar. desc*i#i/ 69 iunie 3 Bnain e de-a m! "n oarce la la%ora or am de .(nd s! ermin )roiec ele )e care le-am "nce)u du)! ce am )leca de la con.res/ Am $or%i la ele&on cu Landsdo&&, de la 4ns i u ul Nou )en ru S udii

A$ansa e, des)re )osi%ili a ea de-a &olosi )roducerea &o oe&ec ului nuclear du%lu )en ru ac i$i a ea de eD)lorare "n %io&i'ic!/ La "nce)u , a cre'u c! sun +icni , dar c(nd i-am men+iona sc!)!rile din ar icolul s!u din 3 "e! 4nstit te *o rnal m-a re+inu la ele&on im) de a)roa)e o or!/ <rea s! $in la 4ns i u s! discu ideile mele cu .ru)ul lui/ <oi in ra )oa e "n le.! ur! cu el du)! ce-mi ermin rea%a la la%ora or, dac! $oi a$ea im)/ As a es e )ro%lema, desi.ur/ Nu # iu c( im) mai am/ O lun!L An anL Res ul $ie+ii meleL De)inde de ceea ce $oi a&la des)re e&ec ele )si*o&i'ice secundare ale eD)erimen ului/ 2 H iunie 3 De c(nd o am )e Fay am "nce a s! mai r! !cesc )e s r!'i/ 4-am da o c*eie de la a)ar amen ul meu/ :! ac*inea'! cu "nc*isul u#ii #i eu o ac*ine' cu *alul "n care es e casa ei/ :-a )re$eni s! nu "ncerc s!-i sc*im% &elul de a &i/ So+ul ei di$or+ase de ea cu cinci ani "n urm! )en ru c! nu )u use s-o con$in.! s! ridice lucrurile de )e jos #i s! ai%! .rij! de cas!/ De al &el, a#a se )oar ! cu mai o ce nu i se )are ei im)or an / Nu )oa e sau nici nu $rea s!-#i %a ! ca)ul/ Bn r-una din 'ilele recu e am desco)eri o .r!mad! de ic*e e de )arcare "n r-un col+ din dosul unui scaun 3 re%uie s! &i &os $reo )a ru'eci sau cinci'eci/ 5(nd a $eni acas! cu %erea, am "n re%a -o de ce le colec+ionea'!/ IAleaMI, a r(s ea/ IDe "nda ! ce &os ul meu so+ o s!-mi rimi ! %les ema ul !la de cec am s! )l! esc c( e$a din ele/ N-ai idee ce )ros m! sim din cau'a ic*e elor !s ora/ Le las acolo, "n dosul scaunului, )en ru c! al &el m! a)uc! accese de $ino$!+ie ori de c( e ori le $!d/ Dar ce )oa e s! &ac! o %ia ! &a ! ca mineL 1es e o unde m! duc au )us semne 3 nu )arca aiciM nu )arca acoloM 3 #i c*iar nu acce) s! o &iu o%li.a ! s! ci esc un semn ori de c( e ori $reau s! co%or din ma#in!/I Am )romis c! nu $oi "ncerca s-o sc*im%/ 1re'en+a ei m! s imulea'!/ Are din %el#u. sim+ul umorului/ Dar mai )resus de orice es e un s)iri li%er #i inde)enden / Sin.urul lucru care )oa e de$eni o%osi or du)! un im) es e smin eala cu dansul/ S!) !m(na as a am ie#i "n &iecare sear! #i am s a )(n! la dou! sau rei noa) ea/ :i-a cam sc!'u ener.ia/ Nu e $or%a de dra.os e 3 dar Fay es e im)or an ! )en ru mine/ :! sur)rind as e) (nd s!-i aud )a#ii )e coridor de c( e ori a &os )leca !/ 5*arlie a "nce a s! ne mai )(ndeasc!/ 5 iulie 3 4-am dedica )rimul meu concer )en ru )ian/ Fay a &os "nc(n a ! de ideea dedica+iei, dar nu cred c! i-a )l!cu "n r-ade$!r concer ul/ Se $ede c! nu )o+i .!si o ce-ai dori "n r-o sin.ur! &emeie/ An ar.umen "n )lus )en ru )oli.amie/ Lucrul im)or an es e c! Fay e $ioaie #i are inim! %un!/ Am a&la as!'i de ce a r!mas &!r! %ani a ( de de$reme luna as a/ 5u o s!) !m(n! "nain e de a m! "n (lni s-a "m)rie eni cu o &a ! )e care a .!si -o la S ardus 9allroom/ 5(nd &a a i-a s)us c! n-are )e nimeni "n ora#, c! e le& er! #i c! n-are unde dormi, Fay a in$i a -o s! s ea la ea/ Du)! dou! 'ile, &a a a .!si cei dou! su e rei'eci #i doi de dolari )e care Fay "i +inea "n r-un ser ar #i a dis)!ru cu %anii/ Fay n-a reclama -o la )oli+ie #i de al &el 3 a#a cum #i-a da seama 3 nici nu-i # ia numele de &amilie/ ILa ce-ar &i &olosi s! reclam la )oli+ieLI m-a "n re%a / I<reau s! 'ic c! am!r( a as a a$ea mare ne$oie de %ani dac! a &!cu a#a ce$a/ N-am s!-i dis ru. $ia+a )en ru c( e$a su e de dolari/ Nu sun nici eu %o.a !, dar nu $reau s!-i )un )ielea-n %!+ 3 dac! "n+ele.i ce $reau s! s)un/I 0 iam ce $rea s! s)un!/

Nicioda ! n-am "n (lni )e cine$a a ( de desc*is #i de "ncre'! or ca Fay/ Es e ceea ce "mi re%uie cel mai mul acum/ Am (nji o im)ul du)! un con ac omenesc sim)lu/ C iulie 3 Nu )rea mai am im) )en ru lucru "n re ro)!iala de &iecare noa) e )rin clu%uri #i ma*mureala dimine+ilor/ Doar cu aju orul as)irinei #i al unei &ier uri )e care mi-a )re.! i -o Fay am )u u ermina anali'a lin.$is ic! a $er%ului "n lim%a urdu )e care am eD)edia -o la 4n erna ional Lin.uis ics 9ulle in/ Lucrarea mea "i $a rimi e )e lin.$i# i "na)oi "n 4ndia cu re)or o&oanele lor, )en ru c! su%minea'! su)ras ruc ura cri ic! a me odolo.iei lor/ Nu m! )o "m)iedica s!-i admir )e lin.$i# ii s ruc urali# i care au crea doar )en ru &olosul lor o disci)lin! lin.$is ic! %a'a ! )e de eriorarea comunic!rii scrise/ Bnc! un ca' de oameni care-#i )e rec $ia+a cerce (nd din ce "n ce mai mul des)re din ce "n ce mai )u+in 3 um)l(nd $olume #i %i%lio eci cu su% ila anali'! lin.$is ic! a cu$(n ului .ro*!i / N-ar &i nimic r!u "n r-as a, dar nu re%uie s! &ie o scu'! )en ru a dis ru.e s a%ili a ea lim%ii/ Alice a suna a'i ca s! a&le c(nd m! "n orc la la%ora or/ 4-am s)us c! doream s! ermin )roiec ele )e care le "nce)usem #i c! s)eram s! o%+in de la Funda+ia Wel%er. au ori'a+ia )en ru s udiul meu )ersonal/ Are o u#i dre) a e 3 re%uie s! m! .(ndesc la im)/ Fay $rea s! mer.em o mereu la dans/ Noa) ea recu ! am "nce)u s! %em #i s! dans!m la W*i e =orse 5lu%, #i de acolo la 9ennyOs =ideaRay, a)oi la 1in7 Sli))er/// #i du)! aceea nu-mi mai amin esc "n ce locuri, dar # iu c! am dansa )(n! eram .a a s! cad jos/ 5red c! mi-a crescu oleran+a la alcool, )en ru c! eram deja %ine &!cu "nain e de a)ari+ia lui 5*arlie/ Bmi aduc amin e doar c! a &!cu un num!r im%ecil de s e) )e scena de la Alla7a'am 5lu%/ A aduna mul+i s)ec a ori, )(n! c(nd )a ronul ne-a da a&ar! #i Fay a 'is c! oa ! lumea m! soco ea un ac or eDcelen #i c! u uror le-a )l!cu cum in er)re am rolul unui moron/ 5e nai%a s-a "n (m)la a)oiL 0 iu c! m! doare s)inarea/ Am cre'u c! es e din cau'a dansului, dar Fay mi-a s)us c! am c!'u de )e %les ema a aia de cana)ea/ 5om)or area lui Al.ernon de$ine iar!#i de'ordona !/ :innie )are s)eria ! de el/ 9 iulie 3 A'i s-a "n (m)la o c*es ie .roa'nic!/ Al.ernon a mu#ca -o )e Fay/ O )re$enisem s! nu se joace cu el, dar "i )l!cea s!-l *r!neasc!/ De o%icei, c(nd $enea "n camera lui, "#i ridica %o ul #i aler.a s)re ea/ A'i a &os al &el/ Era "n )ar ea o)us! a cu# ii, "ncol!ci ca un )!m! u& al%/ 5(nd Fay a %!.a m(na )rin ra)!, s-a c*irci #i s-a .*emui "n r-un col+/ A "ncerca s!-l ademeneasc! desc*i'(nd u#i+a la%irin ului #i, "nain e s-o )o a$er i'a, a &!cu .re#eala de a "ncerca s!-l ia "n m(n!/ A mu#ca -o de de.e ul mare/ A)oi ne-a )ri$i in ens )e am(ndoi #i a '%u.*i -o "na)oi/ Am .!si -o )e :innie "n cel!lal ca)! , "n cu iu+a )en ru recom)ense/ S(n.era din r-o ran! ad(nc! din )ie) , dar r!ia/ Bn im) ce %!.am m(na s-o sco a&ar!, Al.ernon s-a re)e'i la mine/ Din+ii i s-au "n&i) "n m(neca mea #i a r!mas a.!+a )(n! c(nd l-am scu ura de acolo/ Du)! aceea s-a lini# i / L-am o%ser$a a)oi mai %ine de-o or!/ 1are a)a ic #i '!)!ci , #i de#i "n$a+! s! re'ol$e )ro%leme noi &!r! r!s)la ! eD ern!, ac+iunea lui es e neo%i#nui !/ Bn locul mi#c!rilor )ruden e #i *o !r( e )rin coridoarele la%irin ului, .es urile lui sun )ri)i e #i necon rola e/ 4ar #i iar d! col+ul )rea re)ede #i se arunc! "n r-o %arier!/

;oa ! com)or area lui las! im)resia ciuda ! c! es e )rad! unei )resiuni eD raordinare/ E'i s! m! )ronun+ )e loc/ Ar )u ea &i mai mul e lucruri/ Dar acum re%uie s!-l duc "na)oi la la%ora or/ 5*iar dac! n-am nici o $es e de la Funda+ie cu )ri$ire la )ro)unerea mea, "l $oi suna )e Nemur m(ine diminea+!/ RA1OR; DE 1ROGRES 15 16 iulie 3 Nemur, S rauss, 9ur #i al+i c(+i$a din re cei care lucraser! la )roiec m! a# e) au la de)ar amen ul de )si*olo.ie/ Au "ncerca s!-mi dea im)resia c! sun %ine$eni , dar "mi )u eam da seama c( de dornic era 9ur s!-l ia )e Al.ernon #i i l-am )reda / Nimeni nu $or%ea, dar # iam c! Nemur nu m! $a ier a )rea cur(nd )en ru c! am recu )es e ca)ul lui lu(nd le.! ura cu Funda+ia/ Fusese "ns! necesar/ Bnain e de a m! "n oarce la 9ee7man, re%uia s! &iu si.ur c! mi se $a )ermi e s! "nce) un s udiu inde)enden al )roiec ului/ Ar &i &os o )ierdere de im) )rea mare dac! a# &i &os o%li.a s!-i dau soco eal! lui Nemur )en ru o ce &ac/ Fusese in&orma des)re *o !r(rea Funda+iei #i )rimirea lui era rece #i &ormal!/ :i-a "n ins m(na, dar nu '(m%ea/ I5*arlieI, mi-a 'is, I u urora ne )are %ine c! e-ai "n ors #i c! $ei lucra cu noi/ A suna Eayson #i mi-a s)us c! Funda+ia e $a )une s! lucre'i la )roiec / Ec*i)a as a #i la%ora orul "+i s au la dis)o'i+ie/ 5en rul de calcula oare ne-a asi.ura c! lucr!rile ale $or a$ea )riori a e 3 #i si.ur c! dac! )o &i #i eu de &olos///I F!cea o ce )u ea ca s! &ie cordial, dar i se ci ea )e &a+! c! era sce) ic/ La urma urmei, ce eD)erien+! a$eam eu "n )si*olo.ia eD)erimen al!L 5e # iam eu des)re e*nicile )en ru de'$ol area c!rora sacri&icase a (+ia aniL Dar, cum s)uneam, )!rea cordial #i dis)us s! renun+e la judecarea mea/ Nici n-ar )u ea &ace )rea mul acum/ Dac! nu reu#esc s! ajun. la o eD)lica+ie )en ru com)or area lui Al.ernon, munca lui se duce de r()!, dar dac! re'ol$ )ro%lema $or &i o+i al! uri de mine/ Am in ra "n la%ora orul unde 9ur "l urm!rea )e Al.ernon "n una dinre cu iile cu )ro%leme mul i)le/ A o& a #i a cl! ina din ca)/ IA ui a mul e lucruri/ 5ele mai mul e din reac+iile lui com)leDe s-au # ers/ Re'ol$! )ro%lemele la un ni$el mul mai )rimi i$ dec( m-a# &i a# e) a /I IBn ce &elLI am "n re%a / I1!i, "nain e era "n s are s! calcule'e sc*eme sim)le 3 de eDem)lu, )en ru raseul !s a cu u#i &alse, &iecare a doua u#!, &iecare a reia, sau numai u#ile ro#ii sau cele $er'i 3 dar acum a &!cu de rei ori raseul #i "nc! mai &olose# e "ncercarea #i .re#eala/I IAr )u ea &i din cau'a li)sei lui "ndelun.a e din la%ora orLI IS-ar )u ea/ Bl $om l!sa s! se o%i#nuiasc! din nou aici #i $om $edea cum $a lucra m(ine/I Fusesem de mul e ori "n la%ora or, dar acum eram acolo )en ru a "n$!+a o ceea ce )u ea s!-mi &ie de &olos/ ;re%uia s!-mi "nsu#esc "n c( e$a 'ile )rocedurile "n$!+a e de ceilal+i "n c(+i$a ani/ ;im) de )a ru ore am recu "m)reun! cu 9ur )rin oa e sec+iile la%ora orului, "ncerc(nd s! ca)! o ima.ine de ansam%lu/ Du)! ce am )arcurs o ul am o%ser$a o u#! )e care n-o desc*isesem "nc!/ I5e es e acoloLI I5on.ela orul #i crema oriul/I A "m)ins u#a masi$! #i a a)rins lumina/ I5on.el!m o deauna s)ecimenele noas re "nain e de a le %!.a "n crema oriu/ Dac! o)rim descom)unerea mirosul es e mai sc!'u /I S-a "n ors s! )lece, dar eu am r!mas o cli)! acolo/

INu )e Al.ernonI, am 'is/ IAi e ce e/// dac! #i /// c(nd/// nu $reau s! &ie a'$(rli acolo/ :! $oi ocu)a eu de elI/ N-a r(s/ A da doar din ca)/ Nemur "i s)usese c! de-acum "ncolo )ueam c!)! a orice doresc/ O%s acolul era im)ul/ 5a s! a&lu oa e r!s)unsurile de unul sin.ur re%uia s! m! a)uc imedia de lucru/ Am lua lis e de c!r+i de la 9ur #i "nsemn!ri de la S rauss #i de la Nemur/ Bn im) ce ie#eam din la%ora or, mi-a $eni o idee ciuda !/ IS)une-mi, e ro.I, l-am "n re%a )e Nemur, Iam arunca o )ri$ire asu)ra crema oriului )en ru animalele de eD)erien+!/ 5e )lanuri a+i &!cu "n ceea ce m! )ri$e# eLI Bn re%area mea l-a ului / I5e $rei s! s)ui cu as aLI ISun si.ur c! de la %un "nce)u a+i )re$!'u m!suri )en ru oa e siua+iile )osi%ile/ Deci, ce se "n (m)l! cu mineLI <!'(nd c! ace, am insis a N IAm dre) ul s! # iu o ce are le.! ur! cu eD)erimen ul, #i as a cu)rinde #i $ii orul meu/I INu eDis ! nici un mo i$ ca s! nu # ii/I A &!cu o )au'! #i a a)rins o +i.ar! care era deja a)rins!/ IBn+ele.i, cu si.uran+!, c! de la "nce)u am a$u cele mai mari s)eran+e c! re'ul a ul $a &i )ermanen , #i "nc! a$em/// si.ur c! a$em ///I ISun con$insI, am 'is/ IE$iden , a unci c(nd e-am )relua )en ru aceas ! eD)erien+! neam lua o res)onsa%ili a e serioas!/ Nu # iu c( "+i amin e# i sau c( ai recons i ui din "m)rejur!rile de la "nce)u ul )roiec ului, dar noi am "ncerca s!-+i ar! !m c! eDis a o )osi%ili a e des ul de mare ca re'ul a ul s! &ie doar em)orar/I IAm no a as a "n ra)oar ele mele de )ro.res, la $remea res)ec i$!I, am "ncu$iin+a , Ide#i )e-a unci nu "n+ele.eam ce $oia+i s! s)une+i/ Dar nu as a e )ro%lema, &iindc! acum # iu des)re ce e $or%aI/ IAm *o !r( s! acce) !m riscul !s a cu ineI, a con inua , I)en ru c! am considera c! era )u+in )ro%a%il s!-+i )roducem un neajuns serios #i c! era &oar e )ro%a%il s! &acem un lucru %un )en ru ine/I INu re%uie s! $! jus i&ica+i/I IDar "+i dai seama c! re%uia s! o%+inem acordul cui$a din &amilia a)ro)ia !/ Nu erai com)e en s!-+i dai sin.ur acordul/I I0 iu oa e lucrurile as ea/ <or%i+i des)re sora mea, Norma/ Am ci i "n 'iare/ Din ce-mi amin esc des)re ea, cred c! $-ar &i da acordul )en ru eDecu+ia mea/I A ridica din s)r(ncene, dar nu s-a le.a de s)usele mele/ IA#a cum i-am s)us, "n ca'ul c(nd eD)erien+a n-ar &i reu#i , nu mai )u eam s! e rimi em "na)oi la %ru !rie sau "n camera aceea din care $eneai/I IDe ce nuLI IBn )rimul r(nd, )en ru c! s-ar &i )u u s! nu mai &ii acela#i om/ 5*irur.ia #i injec+iile cu *ormoni ar &i )u u a$ea e&ec e care s! nu a)ar! imedia / Bncerc!rile )rin care ai recu du)! o)era+ie ar &i )u u s! lase urme/ <reau s! s)un, )osi%ile ul%ur!ri emo+ionale care s! com)lice "n (r'ierea min al!, ai &i )u u s! nu mai ai aceea#i )ersonali a e ///I IGro'a$/ 5a #i cum nu era des ul s! )or o sin.ur! cruce/I IBn al doilea r(nd, nu se )oa e # i dac! e-ai &i "n ors la acela#i ni$el min al/ Ar &i )u u s! &ie o re.resie )(n! la un ni$el de &unc+ionare "nc! mai )rimi i$/I Bmi )unea "n &a+! cel mai mare r!u )osi%il 3 desc!rc(ndu-#i cu.e ul de )o$ar!/ IAr &i %ine s! # iu o ulI, am 'is, Ic( mai sun "n si ua+ia de a a$ea ce$a de s)us/ 5e )lanuri a+i &!cu )en ru mineLI A ridica din umeri/ IFunda+ia a aranja s! &ii rimis la A'ilul de s a #i la 0coala )ro&esional! Warren/I

I1e dracuMI IO )ar e din "n+ele.erea cu sora a a &os c! aDele )en ru a'il $or &i )l! i e de c! re Funda+ie, #i c! $ei )rimi "n )lus un $eni lunar re.ula )en ru ne$oile ale )ersonale )e o res ul $ie+ii/I IDar de ce acoloL Am &os o deauna ca)a%il s!-mi )or sin.ur de .rij! "n a&ara a'ilului, c*iar c(nd m-au in erna acolo, du)! moar ea Anc*iului =erman/ Donner a reu#i s! m! scoa ! imedia , ca s! lucre' #i s! r!iesc "n li%er a e/ De ce re%uie s! m! "n orc acoloLI IDac! )o+i s!-+i )or+i sin.ur de .rij!, nu $a re%ui s! s ai la Warren/ 5a'urilor mai )u+in .ra$e li se )ermi e s! nu locuiasc! la a'il/ Dar re%uia s! ne asi.ur!m c! $or &i lua e m!suri )en ru ine 3 "n orice e$en uali a e/I Era ade$!ra / Nu a$eam de ce s! m! )l(n./ Se .(ndiser! la oa e/ Era lo.ic s! ajun. la Warren 3 con.ela orul "n care urma s! &iu )us la )!s rare )en ru res ul $ie+ii mele/ I5el )u+in nu es e un crema oriu/I I5eLI IN-are im)or an+!/ O .lum! care m! )ri$e# e/I A)oi m-am .(ndi la ce$a/ IS)une+i-mi, es e )osi%il! $i'i area a'ilului, $reau s! s)un dac! )oa e s! mear.! cine$a #i s! $ad! cum e acolo, ca un $i'i a or oarecareLI IDa, cred c! es e mereu lume care se duce acolo 3 se o%i#nuiesc $i'i e )en ru in&ormare "n $ederea )o)ulari'!rii ins i u+iei/ De ceLI I1en ru c! a# $rea s! $!d #i eu/ ;re%uie s! a&lu ce se $a "n (m)la, a ( im) c( sun "nc! s !)(n )e mine #i mai )o lua m!suri/ <ede+i dac! se )oa e aranja 3 c( de cur(nd/I 1u eam $edea c! "l deranjea'! ideea mea de a $i'i a A'ilul Warren/ 5a #i cum mi-a# &i comanda un sicriu "n care s! m! a#e' "nain e de a &i mor / Dar nu-l )o "n$ino$!+i, )en ru c! de &a) nu reali'ea'! c! din momen ce am a&la cine sun 3 semni&ica+ia "n re.ii mele eDis en+e )resu)une cunoa# erea )osi%ilului meu $ii or ca #i a recu ului/ S! # iu "nco ro m! "ndre) , o a#a cum # iu de unde $in/ 5u oa e c! # im c! s&(r#i ul la%irin ului "nseamn! moar e Jce$a ce n-am # iu o deauna 3 )en ru c! nu cu mul im) "n urm! adolescen ul din mine credea c! moar ea es e numai )en ru al+iiK, $!d acum c! )o eca )e care am ales-o )rin la%irin ul acela m! &ace s! &iu ceea ce sun / Nu sun doar un o%iec , ci #i un &el de a eDis a 3 unul din mul e 3, #i cunoa# erea c!ilor )e care am mers #i a celor )e care re%uie s! mer. de aici "nain e m! $a aju a s! "n+ele. ce se )e rece cu mine/ Bn seara aceea #i "n c( e$a din 'ilele urm! oare m-am cu&unda "n eD e de )si*olo.ieN clinic!, )ersonali a e, )si*ome rie, educa+ie, )si*olo.ie eD)erimen al!, )si*olo.ie animal!, )si*olo.ie &i'iolo.ic!, com)or amen , .es al , anali ic, &unc+ional, dinamic, or.anismic, #i o res ul &ac+iunilor $ec*i #i moderne, #coli #i sis eme de .(ndire/ :! de)rim! &a) ul c! a ( de mul e idei din re cele )e care )si*olo.ii no# ri "#i %a'ea'! con$in.erile des)re in eli.en+a uman!, memorie #i educa+ie sun doar ni# e ilu'ii/ Fay ar $rea s! $i'i e'e la%ora orul, dar i-am s)us c! n-ar &i %ine/ ;o ce mi-ar mai li)si acum es e ca Fay s! dea cu nasul de Alice/ Am des ule .riji #i &!r! as a/ RA1OR; DE 1ROGRES 1> 18 iulie 3 N-a &os o 'i )o ri$i ! )en ru $i'i a la Warren 3 cer cenu#iu #i %urni+! 3 #i )oa e c! as a es e cau'a de)rim!rii care m!

a)uc! de c( e ori m! .(ndese la a'il/ Sau )oa e c! m! "n#el sin.ur #i ceea ce m-a nec!ji a &os ideea c! a# )u ea &i rimis acolo/ Am "m)rumu a ma#ina lui 9ur / Alice $oia s! mear.! #i ea, dar re%uia s! $!d de unul sin.ur ce es e acolo/ Fay nu # ia nimic/ Am &!cu o or! #i jum! a e )(n! la a#e'area rural! Warren, "n Lon. 4sland, #i am .!si cu u#urin+! ce c!u amN un eren cu cl!diri mo*or( e #i "m)r!# ia e, de'$!luindu-se res ului lumii doar )rin in rarea m!r.ini ! de doi s (l)i de %e on din re care "nce)ea o #osea "n.us !/ 1e unul din s (l)i 3 o )lac! de alam! %ine lus rui ! cu denumirea A'ilul de s a #i 0coala )ro&esional! Warren/ Semnul de circula+ie indica 15 mile )e or!, as &el "nc( am mers "nce )e l(n.! cor)urile de cl!diri, ui (ndu-m! du)! %irourile adminis ra+iei/ A a)!ru un rac or care ra$ersa o )aji# e "n direc+ia mea, "n s)a ele omului de la $olan mai erau a (rna+i "nc! doi/ Am scos ca)ul )e .eam #i am "n re%a N I1u e+i s!-mi s)une+i unde es e %iroul dlui WinsloRLI 0o&erul a o)ri rac orul #i a ar! a s)re s (n.a #i "nain e/ IS)i alul 1rinci)al/ Face+i s (n.a #i a)oi dre) "nain e/I Nu m-am )u u "m)iedica s!-l remarc )e (n!rul care s ! ea "n s)a e, a.!+a de o %ar!/ Era neras #i a$ea )e &a+! urma unui sur(s .ol/ 1e ca) )ur a o )!l!rie de marinar cu %orul ras )es e oc*i, co)il!re# e, ca s! se &ereasc! de lumin!, de#i nu era soare/ 4-am sur)rins o cli)! )ri$irea 3 oc*ii mari, "n re%! ori 3, dar a re%ui s! m! ui "n al ! )ar e/ 5(nd a )orni iar!#i rac orul, am )u u s! $!d "n re ro$i'or c! se ui a du)! mine, curios/ :-a indis)us/// &iindc! "mi amin ea de 5*arlie/ :-a sur)rins inere+ea )si*olo.ului-#e&, un %!r%a su%+ire, "nal , cu o &a+! o%osi !/ Dar si.uran+a din )ri$irea oc*ilor lui al%a# ri su.era o &or+! nea# e) a ! con ras (nd cu eD)resia lui inereasc!/ :-a condus cu ma#ina lui )e aleile din re cl!diri #i mi-a ar! a sala de dis rac+ii, s)i alul, #coala, %irourile adminis ra+iei #i cele dou! cl!diri de c!r!mid! cu c( e dou! e aje )e care le numea $ile #i "n care locuiau )acien+ii/ IAm $!'u c! Warren nu es e "n.r!di /I INu, doar o )oar ! la in rare #i .arduri $ii din u&i#uri care s! o)reasc! )ri$irile indiscre e ale ama orilor de curio'i !+i/I IDar cum "i re+ine+i/// )e ei/// s! nu se r! !ceasc! )e a&ar!/// s! nu )!r!seasc! ins i u+iaLI A ridica din umeri #i a '(m%i / IDe &a) , nu )u em/ Anii se mai r! !cesc )e a&ar!, dar cei mai mul+i se "n orc/I INu $! duce+i du)! ei, s!-i c!u a+iLI :-a )ri$i ca #i cum ar &i "ncerca s!-#i "nc*i)uie ce anume ascundea "n re%area mea/ INu/ Dac! dau de neca', a&l!m cur(nd de la lumea din ora# 3 sau "i aduce )oli+ia "na)oi/I I0i dac! nuLI IDac! nu mai au'im nimic des)re ei, sau de la ei, )resu)unem c! #i-au aranja "n r-un &el si ua+ia "n a&ar!/ ;re%uie s! "n+ele.e+i, dle Gordon, aceas a nu es e o "nc*isoare/ S a ul ne cere s! &acem oa e e&or urile re'ona%ile ca s! ne recu)er!m )acien+ii, dar nu sun em do a+i cu mijloacele necesare )en ru a su)ra$e.*ea )ermanen )a ru mii de )ersoane/ 5ei care reu#esc s! )lece sun o+i de i)ul moronului su)erior 3 dar nu )rea mai )rimim mul e ca'uri de &elul !s a/ Acum ne $in mai ales cei cu de&ec e cere%rale, care necesi ! o "n.rijire )ermanen ! su% )a'! 3 dar moronii su)eriori )o s! circule "n li%er a e #i du)! o s!) !m(n! sau dou! )e-a&ar!, cei mai mul+i se "n orc, &iindc! nu .!sesc nimic )o ri$i )en ru ei )e-acolo/ Lumea nu-i $rea #i ei a&l! cur(nd lucrul !s a/I

Am ie#i din ma#in! #i am lua -o )e jos )(n! la una din re $ile/ Bn!un ru, )ere+ii erau aco)eri+i cu &aian+! al%! #i oa ! cl!direa mirosea )u ernic a de'in&ec an / <es i%ulul de la )rimul e aj d!dea s)re sala de recrea+ie, unde se a&lau )es e #a) e'eci #i cinci de %!ie+i a#e'a+i )e scaune, a# e) (nd clo)o+elul s! sune )en ru masa de )r(n'/ 1ri$irea mi s-a o)ri imedia asu)ra unuia din re %!ie+ii mai mari, care s ! ea )e scaun "n r-un col+ #i care +inea "n %ra+e #i le.!na un %!ia mai (n!r, de $reo )ais)re'ece sau cincis)re'ece ani/ Du)! ce am in ra , o+i #i-au "n ors )ri$irile c! re noi, iar c(+i$a mai "ndr!'ne+i s-au a)ro)ia #i s-au '.(i la mine/ INu-i %!.a "n seam!I, a 'is, $!'(ndu-mi &a+a, Inu-+i &ac nimic/I A $eni s)re noi &emeia care r!s)undea de e aj, o )ersoan! osoas!, ar! oas!, cu m(necile %lu'ei su&leca e #i cu un #or+ din )(n'! de %lu.i )es e o &us ! al%! %ine a)re a !/ Bi a (rna de %r(u un inel cu c*ei care '!n.!neau la orice mi#care, #i numai c(nd a "n ors ca)ul am $!'u c! a$ea )e )ar ea s (n.! a &e+ei o )a ! mare din na# ere, de culoarea $inului ro#u/ INu a# e) am s! $in! cine$a as !'i, RayI, a 'is/ IDe o%icei joi es e 'iua "n care-mi aduci $i'i a ori/I I;*elma, aces a es e dl Gordon, de la Ani$ersi a ea 9ee7man/ <rea doar s! arunce o )ri$ire )e-aici #i s!-#i &ac! o idee des)re munca noas r!/ 0 iam c! n-o s! e deranje'e, ;*elma/ Orice 'i es e %ine$eni ! )en ru ine/I IDaI, a 'is ea r('(nd '.omo os, Idar miercuri e 'iua c(nd "n oarcem sal elele/ Eoia miroase mul mai %ine )e-aici/I Am o%ser$a c! se )lasa mereu "n s (n.a mea, ca s! nu-i $!d )a a de )e &a+!/ :-a dus )e r(nd )rin dormi or, s)!l! orie, )rin c!m!rile cu )ro$i'ii #i sala de mese, "n care o ul era acum )re.! i "n a# e) area m(nc!rii dis ri%ui e de can ina cen ral!/ G(m%ea "n im) ce $or%ea, iar eD)resia ei #i )!rul s r(ns .r!mad! "n r-un coc "n $(r&ul ca)ului o &!ceau s! semene cu o dansa oare a lui Lau rec, dar nu m-a )ri$i nicioda ! direc / :! "n re%am cum ar &i &os s! r!iesc aici, su)ra$e.*ea de ea/ ISun des ul de cumin+i cei din cl!direa as aI, a 'is/ IDar # i+i cum e/ ;rei su e de %!ie+i 3 c( e #a) e'eci #i cinci )e &iecare e aj 3 #i noi sun em doar cinci care $edem de ei/ Nu-i u#or s!-i s !)(ne# i/ Dar oricum es e mul mai %ine dec( "n $ilele cu )acien+i murdari/ 1ersonalul de acolo nu re'is ! mul ! $reme/ 5u co)iii mici nu con ea'!, dar c(nd ajun. adul+i #i o nu se )o "n.riji sin.uri, o ul )oa e de$eni o mi'erie cum)li !/ I1!re+i a &i o )ersoan! &oar e cumsecadeI, am 'is/ I9!ie+ii sun noroco#i c! $! au ca su)ra$e.*e oare/I A r(s cu )o& !, ar! (ndu-#i din+ii al%i, dar )ri$ind "n con inuare dre) "n &a+!/ INici mai %un!, nici mai rea dec( celelal e/ ?in &oar e mul la %!ie+ii mei/ Nu-i o rea%! u#oar!, dar e sim+i r!s)l! i c(nd e .(nde# i c( ! ne$oie au de ine/I G(m%e ul a )!r!si -o )en ru o cli)!/ I5o)iii normali se ma uri'ea'! )rea cur(nd, "nce ea'! s! mai ai%! ne$oie de ine/// "#i iau !l)!#i+a/// ui ! c! i-ai iu%i #i le-ai )ur a de .rij!/ Dar co)iii de-aici au ne$oie de o ceea ce le )o+i da 3 oa ! $ia+a lor/I A r(s din nou, jena ! de .ra$i a ea s)uselor ei/ INu-i u#or s! lucre'i aici, dar meri !/I Eos, unde ne a# e) a WinsloR, a suna clo)o+elul #i %!ie+ii au in ra )e r(nd "n sala de mese/ Am o%ser$a c! %!ia ul mai mare care-l +inuse "n )oal! )e cel mai mic "l ducea acum de m(n! s)re mas!/ IO rea%! %un!I, am 'is, &!c(nd semn cu ca)ul s)re cei doi/ WinsloR a da #i el din ca)/ I5el mare es e Eerry #i cel!lal e Dus y/ A#a ce$a se $ede des )e-aici/ 5(nd nu es e nimeni )rin )reajm! care s!

ai%! im) de ei, uneori au des ul! in ui+ie ca s! cau e unul la cel!lal un con ac uman #i un )ic de a&ec+iune/I Bn im) ce receam )e l(n.! una din celelal e case "n drumul nos ru s)re #coal! am au'i un urle urma de .eme e, )relua e a)oi #i re)e a e de al e dou! sau rei $oci/ Erau '!%rele la &eres re/ 1en ru )rima oar! "n acea diminea+! WinsloR )!rea jena / I<il! cu )a'! s)ecial!I, a eD)lica , I"n (r'ia+i cu de'ordini emo+ionale/ Dac! eDis ! $reun risc s! de$in! )ericulo#i )en ru al+ii sau c*iar )en ru ei "n#i#i, "i )unem "n <ila K/ 1ermanen su% c*eie/I I1acien+i cu de'ordini emo+ionale aiciL N-ar re%ui s! s ea "n s)i ale de )si*ia rieLI ISi.urI, a 'is, Idar es e un lucru .reu de con rola / Anii, cei care sun "n )ra.ul de'ordinii emo+ionale, nu se )r!%u#esc dec( du)! ce au s a un im) aici/ Al+ii au &os rimi#i la a'il de judec! ori #i sun em o%li.a+i s!i )rimim c*iar dac! nu a$em loc )en ru ei/ Ade$!ra a )ro%lem! es e c! nic!ieri nu mai e loc )en ru nimeni/ 0 i+i c(+i sun )e lis ele noas re de a# e) areL O mie )a ru su e/ 0i )oa e c! $om a$ea loc )en ru dou!'eci #i cinci sau rei'eci din re ei )(n! la s&(r#i ul anului/I IAnde se a&l! acum cei o mie )a ru su eLI IAcas!/ A&ar!, a# e) (nd un loc $acan aici sau "n al ! ins i u+ie/ <ede+i, )ro%lema noas r! cu locurile nu es e aceea#i cu cea a s)i alelor su)raa.lomera e/ 1acien+ii no# ri $in de re.ul! ca s! r!m(n! aici )en ru o res ul $ie+ii lor/I Bn im) ce ajun.eam la noua cl!dire cu un sin.ur e aj a #colii, &!cu ! din s icl! #i %e on, cu &eres re mari, "ncercam s! m! "nc*i)ui )e mine "nsumi ca )e un )acien um%l(nd )e coridoarele acelea/ :! $edeam )e la mijlocul unui #ir de %!r%a+i #i %!ie+i a# e) (nd s! in re "n r-o sal! de clas!/ 1oa e c-a# &i unul din cei care "m)in. un c!rucior "n care se a&l! al %!ia , sau unul din cei care duc )e cine$a de m(n!, sau unul care s r(n.e "n %ra+e un %!ia mai mic/ Bn r-una din clasele de (m)l!rie, unde un .ru) de %!ie+i mai mari &!ceau %!nci su% su)ra$e.*erea unui mais ru, s-au aduna "n jurul nos ru, )ri$indu-m! curio#i/ :ais rul a )us jos &er!s r!ul #i s-a "ndre) a s)re noi/ IEs e dl Gordon de la Ani$ersi a ea 9ee7manI, a s)us WinsloR/ IDore# e s! arunce o )ri$ire )e-aici/ Se .(nde# e s! cum)ere ins i u+ia/I :ais rul a r(s #i le-a &!cu ele$ilor semne cu m(na/ IEi, dac! o ccum)!r!, - re%uie s! n-ne ia #i )-)e noi/ 0i - re%uie s! n-ne aduc! llemn mai mul ca s-s-a-$em ce lucra/I Bn im) ce-mi ar! a a elierul, am o%ser$a c( de lini# i+i erau %!ie+ii/ B#i $edeau de re%urile lor, ne e'ind cu .las)a)ir #i l!cuind %!ncile ermina e, dar nu $or%eau deloc/ I@# ia sun %-%!ie+ii mei - !cu+i, # i+i dumnea$oas r!I, a 'is, ca #i cum ar &i )erce)u "n re%area mea !cu !/ IS-surdo-m-mu+i/I IA$em aici o su ! #aseI, a eD)lica WinsloR/ IEs e un s udiu s)ecial s)onsori'a de .u$ernul &ederal/I Nu-+i $ine s! cre'iM 5( de )u+in le &usese da &a+! de al e &iin+e omene# i, "n (r'ia+i min al, sur'i, mu+i, #i o u#i c( 'el de)uneau "n #le&uirea acelor %!nci/ Anul din re %!ie+i, cel care s r(n.ea un %loc de lemn "n r-o men.*in!, s-a o)ri din lucru, l-a %! u u#or )e %ra+ )e WinsloR #i i-a &!cu semn cu m(na s)re un loc unde erau )use la usca )e ra& uri ni# e o%iec e ermina e/ 9!ia ul a ar! a cu de.e ul un )iedes al de lam)! a#e'a )e ra& ul al doilea #i a)oi s-a ar! a )e el "nsu#i/ Era un lucru )ros &!cu , ins a%il, cu d(re de mas ic #i aco)eri cu un s ra .ros #i ine.al de

lac/ WmsloR #i educa orul l-au l!uda cu en u'iasm #i %!ia ul a '(m%i cu m(ndrie #i s-a ui a la mine, a# e) (ndu-se s!-l laud #i eu/ IDaI, am 'is, eDa.er(nd cu mi#c!rile .urii, I&oar e %ine/// &oar e &rumos/I Am s)us-o &iindc! a$ea ne$oie, dar am sim+i c! sun i)ocri / 9!ia ul mi-a '(m%i #i "nain e de a se "n oarce la locul lui a $eni la mine #i mi-a a ins %ra+ul ca un &el de a s)une la re$edere/ As a mi-a lua .raiul #i am reu#i doar cu mare .reu a e s!-mi s !)(nesc emo+iile )(n! c(nd am ajuns din nou "n coridor/ Direc orul #colii era o doamn! scund!, durdulie, m!moas!, care m-a a#e'a "n &a+a unui .ra&ic cu scris ele.an , care ar! a di&eri ele i)uri de )acien+i, num!rul de a) i udini cores)un'! or &iec!rei ca e.orii #i su%iec ele )e care le "n$!+au/ IDesi.urI, "mi eD)lica e!, Iacum nu mai )rimim )rea mul+i din cei cu 4/P/ su)erior/ De cei cu 4/P #ai'eci #i #a) e'eci se ocu)! o mai mul #colile )u%lice, "n clase s)eciale, dar eDis ! #i s)a+ii comuni are unde sun "n.riji+i/ 5ei mai mul+i care mai $in aici sun ca)a%ili s! locuiasc! a&ar!, "n c!mine de ado)+ie, "n )ensiuni, #i s! eDecu e munci sim)le "n .os)od!rii a.ricole sau s! &ie &olosi+i ca oameni de ser$iciu "n &a%rici sau s)!l! orii ///I ISau %ru !riiI, am su.era eu/ S-a "ncrun a / IDa, cred c! ar )u ea &ace #i as a/ 0 i+i, noi "m)!r+im co)iii Jle s)un u urora co)ii, indi&eren de $(rs !, aici sun o+i co)iiK, "i "m)!r+im "n cura+i #i murdari/ Es e mul mai u#or )en ru adminis ra orii cl!dirilor s!-i +in! )e cei din &iecare ca e.orie "m)reun!, "n acela#i loc/ Anii din re cei murdari re)re'in ! ca'uri cu le'iuni cere%rale se$ere, sun +inu+i "n )a uri cu )lase la erale #i $or &i "n.riji+i "n &elul aces a o res ul $ie+ii lor///I ISau )(n! c(nd # iin+a $a .!si un mijloc )en ru a-i aju a/I A '(m%i / I:! em c! nu mai )o &i aju a+i/I IOricine mai )oa e &i aju a /I :-a )ri$i a en , cu "ndoial!/ IDa, da, si.ur, a$e+i dre) a e/ ;re%uie s! ne )!s r!m s)eran+a/I O ener$am/ G(ndul c! a# &i )u u #i eu s! &iu adus "na)oi aici ca unul din re co)iii ei m! &!cea s! '(m%esc/ A# &i &os unul din cei cura+i sau nuL Ajuns "na)oi "n %iroul lui WinsloR, am %!u o ca&ea #i mi-a $or%i des)re munca lui/ IEs e un loc %unI, a 'is/ INu a$em )si*ia ri "n )ersonalul nos ru 3 doar un consul an din a&ar! care $ine o da ! la dou! s!) !m(ni/ Dar e %ine #i a#a/ ;o+i mem%rii ec*i)ei de )si*olo.i sun de$o a+i )ro&esiunii lor/ A# &i )u u an.aja un )si*ia ru, dar cu %anii )e care i-a# &i )l! i )o an.aja doi )si*olo.i 3 oameni care nu se em s! d!ruiasc! o )ar e din ei )acien+ilor no# ri/I I5e "n+ele.e+i )rin To )ar e din eiULI :-a s udia un momen #i a)oi aerul lui o%osi a &os s r!)uns de o scli)ire de m(nie/ ISun mul+i care dau %ani sau ma eriale, dar &oar e )u+ini cei care o&er! im) #i a&ec+iune/ As a $reau s! s)un/I <ocea "i de$enise as)r! #i mi-a ar! a cu de.e ul un %i%eron .ol )e ra& ul cu c!r+i din )ar ea o)us! a camerei/ I<ede+i %i%eronul acelaLI 4-am s)us c! m! "n re%asem ce era cu el din cli)a c(nd in rasem "n camer!/ IEi %ine, c(+i din oamenii )e care-i cunoa# e+i ar acce) a s! +in! "n %ra+e un adul #i s!-l *r!neasc! cu %i%eronulL 5u riscul de a &i um)lu de urin! sau de &ecaleL 1!re+i sur)rins/ Nu )u e+i )rice)e, a#a-i, de la "n!l+imea urnului de &ilde# al cerce !rii dumnea$oas r!/ 5um a+i )u ea # i ce "nseamn! s! &ii eDclus de la orice &a) omenesc, cum s-a "n (m)la cu )acien+ii no# riLI

Nu m-am )u u o)ri s! nu '(m%esc, #i cred c! n-a "n+eles, )en ru c! s-a ridica de )e scaun #i a ermina %rusc con$or%irea/ Dac! m! $oi "noarce s! r!m(n aici, #i a&l! "n rea.a )o$es e, sun si.ur c! $a )rice)e/ Es e .enul de om car) )oa e )rice)e/ Bn im) ce ie#eam cu ma#ina de la Warren, nici nu # iam ce s! cred/ Sen'a+ia de cenu#iu #i rece m! "nconjura 3 un &el de resemnare/ Nu s-a )omeni nimic des)re rea%ili are, des)re $indecare, des)re $reo )osi%ili a e de a-i rimi e )e oamenii ace# ia "na)oi "n lume/ Nimeni nu $or%ise des)re s)eran+!/ Sen imen ul era al unei mor+i $ii sau, #i mai r!u, al unei $ie+i care nu &usese nicioda ! )e de-a-n re.ul $ie #i con# ien !/ Su&le e $e# eji e de la "nce)u #i condamna e s! r!iasc! "ncremeni e "n s)a+iul #i im)ul &iec!rei 'ile/ :! "n re%am des)re o+i, mama-in enden ! cu &a+a ei )! a ! cu ro#u, mais rul de a elier %(l%(i , direc oarea m!moas!, )si*olo.ul inerel cu &a+a o%osi !, #i a# &i $ru s! a&lu cum "#i .!siser! calea s)re locul unde lucrau #i unde se de$o au unor min+i !cu e/ 5a #i %!ia ul care-l +inea "n %ra+e )e cel mai mic, &iecare din re ei "#i .!sise "m)linirea d!ruind o )ar e din el celor care a$eau mai )u+in/ 0i ce mai era acolo care nu-mi &usese ar! a L A# )u ea ajun.e cur(nd la Warren, s!-mi )e rec res ul $ie+ii cu ceilal+i/// "n a# e) are/ 65 iulie 3 Am am(na o $i'i ! la mama mea/ Doresc s-o $!d #i nu doresc/ Nu "nain e de a &i si.ur de ceea ce mi se $a "n (m)la/ S! $edem "n (i cum mer.e lucrul meu #i ce desco)!r/ Al.ernon nu mai $rea s! aler.e )rin la%irin , i-a sc!'u mo i$a+ia .eneral!/ Am recu a'i s!-l $!d #i de da a as a se a&la acolo #i S rauss/ A ( el c( #i Nemur )!reau ul%ura+i )ri$indu-l )e 9ur cum "l *r!nea &or+a / Bmi era nu # iu cum s! $!d )u&ule+ul acela al% le.a )e masa de lucru #i )e 9ur cum "i %!.a &or+a m(ncarea )e .( cu )i)e a/ Dac! mer.e o a#a, $a re%ui s! "nce)em s!-l *r!nim )rin injec+ii/ <!'(ndu-l )e Al.ernon cum se &oia )rins "n c*in.ile acelea su%+irele, leam sim+i "n jurul )ro)riilor mele %ra+e #i )icioare/ Am "nce)u s! m! su&oc #i a re%ui s! ies din la%ora or ca s! res)ir aer cura / Nu re%uie s! m! mai iden i&ic cu el/ :-am dus la %arul :urrayOs #i am %!u c( e ce$a/ Am c*ema -o a)oi )e Fay #i ne-am cam c*erc*eli / Fay es e nemul+umi ! c! nu mai ies cu ea la dans #i noa) ea recu ! s-a su)!ra #i a )leca de la mine/ N-are nici o idee des)re munca mea, nici n-o in eresea'!, #i c(nd "ncerc s!-i eD)lic nu se s&ie# e s!-#i ara e )lic iseala/ Nu $rea s! &ie %! u ! la ca) #i nu-i .!sesc o $in! "n r-as a/ Din c( e $!d eu, nu eDis ! dec( rei lucruri care o in eresea'!N dansul, )ic ura #i seDul/ 4ar sin.urul lucru )e care-l a$em "n comun es e seDul/ Bncerc!rile de a-i re'i in eresul )en ru munca mea sun s u)ide/ A#a c! se duce &!r! mine la dans/ :i-a s)us c! noa) ea recu ! a $isa c! $enise "n a)ar amen ul meu #i d!duse &oc u uror c!r+ilor #i "nsemn!rilor mele #i c! am dansa a)oi "m)reun! "n jurul &l!c!rilor/ ;re%uie s! am .rij!/ De$ine )osesi$!/ Am cons a a as !sear! c! locuin+a mea "nce)e s! semene cu a)ar amen ul ei 3 o mi'erie/ ;re%uie s! mai reduc din %!u ur!/ 1> iulie 3 Alice a "n (lni -o )e Fay/ Fusesem "n.rijora de ce s-ar &i "n(m)la dac! d!deau una de al a/ Alice $enea s! m! $ad! du)! ce a&lase de la 9ur des)re Al.ernon/ 0 ie ce-ar )u ea "nsemna #i se sim e #i acum res)onsa%il! )en ru c! a &os )rima care m-a "ncuraja / Am %!u ca&ele #i am s a de $or%! )(n! (r'iu/ 0 iam c! Fay era la dans la S ardus 9allroom #i nu m! a# e) am s! se "n oarc! de$reme/

Dar cam )e la dou! &!r! un s&er am &os sur)rin#i de Fay care a a)!ru &!r! $es e )e scara de incendiu/ A %! u "n .eam, a "m)ins &ereas ra "n redesc*is! #i a in ra "n camer! "n )a#i de $als +in(nd "n m(n! o s icl!/ IAm $eni nein$i a ! la )e recereI, a 'is/ I:i-am adus %!u ura )ersonal!/I Bi s)usesem des)re Alice c! lucrea'! la )roiec ul de la Ani$ersi a e, iar Alice # ia mai demul de Fay 3 as &el "nc( "n (lnirea nu le-a mira )rea mul / Dar du)! c( e$a secunde "n care s-au m!sura din )ri$iri au "nce)u s! $or%easc! des)re ar ! #i des)re mine, &!r! s!-mi mai acorde nici un )ic de a en+ie/ Se )l!ceau una )e al a/ IAduc ca&eauaI, am 'is #i m-am dus la %uc! !rie ca s! le las sin.ure/ 5(nd m-am "n ors, Fay "#i scosese )an o&ii #i era a#e'a ! )e jos, sor%ind .in din s icl!/ ED)lica )en ru Alice c!, "n ceea ce o )ri$ea )e ea, nu eDis a nimic mai &olosi or cor)ului uman dec( %ron'a ul la soare, #i c! nudismul "n .ru) era solu+ia )o ri$i ! )en ru )ro%lemele morale ale omenirii/ Alice r(dea is eric la su.es ia c! ar re%ui s! ne al! ur!m cu o+ii coloniilor de nudi# i #i a acce) a )a*arul )e care i-l urnase Fay/ Am s a de $or%! )(n! "n 'ori #i am insis a s-o conduc )e Alice acas!/ 5(nd a )ro es a c! nu era ne$oie, Fay a insis a , 'ic(nd c! ar &i ne%un! s! ias! sin.ur! )e s r!'i la ora aceea/ A#a c! am co%or( #i am o)ri un aDi/ IE dr!.u+! &a a as aI, a 'is Alice "n drum s)re cas!/ INu # iu %ine de ce/ Sinceri a ea ei, "ncrederea ei "n oameni, li)sa de e.oism///I Eram de acord/ I0i e iu%e# eI, a 'is Alice/ INu/ 4u%e# e )e oa ! lumeaI, am insis a / IEu sun doar $ecinul de $i'a$i/I INu e# i "ndr!.os i de eaLI Am cl! ina din ca)/ I;u e# i sin.ura &emeie )e care am iu%i -o/I I=ai s! nu $or%im des)re as a/I IA unci m-ai li)si de o surs! im)or an ! de con$ersa+ie/I IAn sin.ur lucru m! "n.rijorea'! la ine, 5*arlie/ 9!u ura/ Am au'i ce$a des)re ma*murelile alea/I IS)une-i lui 9ur s!-#i m!r.ineasc! o%ser$a+iile #i ra)oar ele la da ele eD)erimen ale/ Nu $reau s! e mon e'e "m)o ri$a mea/ :! descurc cu %!u ura/I IAm mai au'i as a/I IDar nicioda ! de la mine/I IEs e sin.urul lucru )e care-l am "m)o ri$a ei/ ;e-a "n$!+a s! %ei #i s!-+i ne.lije'i rea%a/I I0i cu as a m! descurc/I I;rea%a )e care o &aci es e im)or an ! acum, 5*arlie/ Nu numai )enru milioane de oameni necunoscu+i, dar #i )en ru ine/ 5*arlie, re%uie s! re'ol$i )ro%lema as a #i )en ru ine "nsu+i/ Nu l!sa )e nimeni s! e le.e de m(ini/I IDeci acum iese ade$!rul la i$eal!I, am .lumi eu/ I;i-ar )l!cea s-o $!d c( mai rar/I IN-am s)us as a/I IEs e ceea ce ai $ru s! s)ui/ Dac! in er&erea'! cu munca mea re%uie s-o .onesc din $ia+a mea/I INu/ Nu cred c! re%uie s-o .one# i, "+i &ace %ine/ Ai ne$oie de o &emeie "n )reajma a, cum a &os ea/I I;u ai &i %un! )en ru mine/I A "n ors ca)ul/ INu "n &elul ei/I :-a )ri$i din nou/ IAm $eni "n noa)ea as a )re.! i ! s-o ur!sc/ <oiam s-o )ri$esc ca )e o (r&! josnic! #i

s u)id! cu care e-ai "ncurca #i a$eam )lanuri mari s! in er$in #i s! e sal$e' de ea "n ciuda $oin+ei ale/ Dar acum, c(nd am "n (lni -o, reali'e' c! n-am nici un dre) s-o judec/ 5red c! e %un! )en ru ine/ A#a c! m-am de'um&la / Bmi )lace, c*iar dac! nu sun de acord/ Dar, )e de al ! )ar e, dac! re%uie s! %ei cu ea #i s!-+i )e reci o im)ul dans(nd "n clu%uri de noa) e #i "n ca%are uri, a unci "+i s ! "n cale/ 0i )ro%lema as a doar u )o+i s-o re'ol$i/I Am r(s/ IBnc! o )ro%lem!LI IOare-ai s!-i &aci &a+!L E# i im)lica ad(nc "n le.! ura as a cu ea/ Bmi dau seama/I INu c*iar a ( de ad(nc/I I4-ai s)us des)re ineLI INu/I A)roa)e im)erce) i%il, am sim+i -o cum se relaDea'!/ Dac! Fay nu a&lase secre ul meu "nsemna c! nu m! an.ajasem o al &a+! de ea/ Am(ndoi # iam c!, oric( de admira%il! era, Fay n-ar &i "n+eles nicioda !/ IA$eam ne$oie de eaI, am 'is, I#i "n r-un &el #i ea a$ea ne$oie de mine, locuind acolo, unul $i'a$i de cel!lal , era comod, as a-i o / Dar na# numi as a iu%ire 3 nu-i acela#i lucru ca "n re noi/I 0i-a )ri$i m(inile #i s-a "ncrun a / INu sun deloc si.ur! c! # iu ce eDis ! "n re noi/I I5e$a a ( de )ro&und #i "nsemna "nc( 5*arlie cel din!un rul meu es e "n.ro'i ori de c( e ori mi se i$e# e oca'ia s! &ac dra.os e cu ine/I I0i cu ea nuLI Am ridica din umeri/ IDin cau'a as a # iu c! )en ru mine ea nu es e ce$a im)or an / Nu "nseamn! des ul ca s!-l &ac! )e 5*arlie s! in re "n )anic!/I A r(s/ IGro'a$M 0i al nai%ii de ironic/ 5(nd $or%e# i a#a des)re el, "l ur!sc, )en ru c! se a#a'! de-a curme'i#ul "n re noi/ 5re'i c! $reoda ! e $a l!sa s!/// ne $a l!sa///I INu # iu/ Dar s)er c! da/I Am l!sa -o la u#!/ Ne-am s r(ns m(inile, #i o u#i, ciuda , era ce$a mai a)ro)ia #i mai in im dec( o "m%r!+i#are/ :-am dus acas! #i am &!cu dra.os e cu Fay, dar r!m(neam cu .(ndul la Alice/ 6F iulie 3 Lucre' 'i #i noa) e/ Am )us un )a de cam)anie "n la%oraor, de#i Fay a )ro es a / A de$eni )rea )osesi$! #i )rea iri a ! de munca mea/ 5red c! mai de.ra%! ar olera o al ! &emeie dec( a%sor%+ia mea com)le ! "n ce$a ce nu )oa e urm!ri/ :i-era &ric! s! nu ajun.em aici, dar acum nu mai am r!%dare cu ea/ Sun .elos )e orice cli)! )e recu ! "n a&ara lucrului 3 ener$a de oricine care "ncearc! s!-mi &ure din im)/ De#i cea mai mare )ar e din ceea ce scriu sun no e )e care le +in "n r-o ma)! se)ara !, din c(nd "n c(nd re%uie, )ur #i sim)lu din cau'a o%i#nuin+ei, s!-mi a# ern )e *(r ie s !rile su&le e# i #i .(ndurile/ 5alculul in eli.en+ei es e un s udiu &ascinan / Bn r-un &el, es e )ro%lema cu care am &os con&run a oa ! $ia+a/ Aici es e locul "n care )o )une "n a)licare oa e cuno# in+ele )e care le-am do%(ndi / ;im)ul ca)! ! acum o al ! dimensiune 3 munc! #i concen rare "n c!u area unui r!s)uns/ Lumea dim)rejur #i recu ul meu )ar "nde)!r a e #i de&orma e, ca #i cum im)ul #i s)a+iul ar &i din caramel care )oa e &i "n ins, "ncol!ci , r!suci "n orice &orm!/ Sin.urele lucruri reale sun cu# ile #i #oarecii #i ec*i)amen ul la%ora orului, aici, la e ajul )a ru al cl!dirii )rinci)ale/

Nu mai eDis ! noa) e ori 'i/ ;re%uie s! "n.*esui "n c( e$a s!) !m(ni cerce !ri care ar lua o $ia+! "n rea.!/ 0 iu c! ar re%ui s! m! odi*nesc, dar nu )o s-o &ac )(n! nu a&lu ade$!rul cu )ri$ire la ce se "n (m)l!/ Alice "mi es e acum de mare aju or/ Bmi aduce sand$i#uri #i ca&ea, dar nu-mi cere nimic/ Des)re )erce)+ia meaN o ul es e )recis #i clar, &iecare sen'a+ie es e in ensi&ica ! #i lumina ! as &el "nc( ro#ul #i .al%enul #i al%as rul sun incandescen e/ Dormi ul aici are un e&ec ciuda / :irosurile animalelor de la%ora or, c(ini, maimu+e, #oareci, m! ros o.olesc "n amin irile mele #i e .reu de s)us dac! r!iesc o sen'a+ie nou! ori ce$a din recu / Es e im)osi%il s! )reci'e' )ro)or+ia din re amin iri #i ceea ce eDis ! aici #i acum 3 as &el "nc( se &ormea'! un ciuda ames ec de amin ire #i reali a e, de recu #i de )re'en , de r!s)uns la s imulii "nma.a'ina+i "n cen rii creierului meu #i s imulii din aceas ! camer!/ Es e ca #i cum oa e lucrurile )e care le-am "n$!+a s-au con o)i "n r-un uni$ers de cris al care se ro e# e "n &a+a mea as &el "nc( "i )o $edea oa e &a+e ele re&lec a e "n eD)lo'ii &as uoase de lumin!/// O maimu+! a#e'a ! "n mijlocul cu# ii sale, )ri$indu-m! &iD cu oc*ii c(r)i+i de somn, &rec(ndu-#i o%rajii cu m(nu+ele '%(rci e ca de om %!r(n/// cii/// ciii/// ciiiii/// #i s!rind ca o min.e )e re+eaua de s(rm! a cu# ii #i de-acolo "n sus s)re %alansoarul )e care s ! al ! maimu+!, )ri$ind mu ! "n .ol/ Arin(nd, de&ec(nd, r!.(nd $(n uri, )ri$indu-m! &iD #i r('(nd/// ciiii/// ciiiii/// ciiiii/// 0i s!rind din loc "n loc, sal , '%or, "n sus, "n jos, de jur-"m)rejur, "#i ia a$(n #i cau ! s! a)uce coada celeilal e maimu+e, cea care s ! )e %alansoar, dar care-#i mi#c! necon eni #i calm coada, #&ic*iuind aerul, &erindo de m(nu+ele care $or s-o a.a+e/ :aimu+! dr!.u+!/// maimu+! &rumoas!/// cu oc*ii mari #i coada ca un #&ic*i/ 1o s!-i dau o alun!L/// Nu, omul !la o s! &ac! scandal/ Semnul acela s)une c! n-ai $oie s! *r!ne# i animalele/ @s a-i un cim)an'eu/ 1o s!-l m(n.(iL Nu/ <reau s!-l m(n.(i )e ci)-a-'eu/ Las!-l "n )ace, *ai s! $e'i ele&an+ii/ A&ar!, .loa e de oameni, "n lumina soarelui, "n *aine de )rim!$ar!/ Al.ernon 'ace "n )ro)ria lui murd!rie, nemi#ca , #i mirosurile sun mai )u ernice dec( oric(nd/ 0i cu mine ce-iL 6C iulie 3 Fay are un nou )rie en/ Noa) ea recu ! m-am dus acas! ca s! &iu cu ea/ Am &os mai "n (i la mine s! iau o s icl! #i a)oi am lua calea sc!rii de incendiu/ Din &ericire, m-am ui a "n!un ru "nain e de a in ra )e &ereas r!/ Erau "m)reun! )e cana)ea/ 5iuda , dar nu )rea-mi )as!/ E a)roa)e o u#urare/ :-am "n ors la la%ora or s! lucre' cu Al.ernon/ Are momen e "n care iese din s area lui de le ar.ie/ Din c(nd "n c(nd, acce) ! s! &ac! o curs! "n la%irin ul sc*im%! or, dar c(nd nu reu#e# e #i in r! "n r-o &und! ur! reac+ionea'! $iolen / 5(nd am ajuns "n la%ora or, m-am ui a la el/ Era $ioi #i a $eni s)re mine ca #i c(nd m-ar &i recunoscu / Era dornic de lucru #i, c(nd l-am l!sa )rin ra)! )e )lasa de s(rm! a la%irin ului, a lua -o la &u.! )e raseul s)re cu ia cu recom)ensa/ A &!cu cu succes dou! curse/ A reia oar! a ajuns )e la jum! a e, s-a o)ri la o in ersec+ie #i a lua -o, cu mi#c!ri nere.ula e, )e drumul .re#i / 9!nuiam ce se $a "n (m)la #i a# &i $ru s!-l iau de-acolo "nain e de-a )! runde "n r-o &und! ur!/ Dar m-am a%+inu #i i-am urm!ri raseul/ 5(nd a cons a a c! circula )e o cale neo%i#nui !, a "nce ini #i ac+iunile lui au de$eni de'ordona eN s ar , )au'!, "n oarcere, iar "nain e, iar "na)oi, )(n! c(nd a ajuns "n &inal "n r-o &und! ur! care l-a in&orma )rinr-un #oc sla% c! &!cuse o .re#eal!/ A unci, "n loc s! se "n oarc! )en ru a .!si o cale al erna i$!, a "nce)u s! se mi# e "n cercuri, c*i+!ind ca un ac

de )a e&on care '.(rie &!.a#urile discului/ Se arunca "n )ere+ii la%irin ului, iar #i iar, s!rind, r!sucindu-se "na)oi #i arunc(ndu-se din nou/ De dou! ori #i-a )rins .*eru+ele "n )lasa de s(rm! de deasu)ra lui, sco+(nd +i)e e s riden e, &rene ice, d(ndu-#i a)oi drumul )en ru a se arunca din nou, "n dis)erare/ 1e urm! a "nce a #i s-a &!cu col!cel ca o %il! al%!, com)ac !/ 5(nd l-am scos de-acolo n-a "ncerca s! se descol!ceasc!, r!m(n(nd "n s area aceea ca "n r-o s u)oare ca a onic!/ 5(nd "i mi#cam ca)ul sau l!%u+ele, r!m(nea "n noua )o'i+ie, ca #i cum ar &i &os de cear!/ L-am )us "n cu#ca lui #i l-am urm!ri )(n! ce s u)oarea a dis)!ru #i a "nce)u s! se mi# e normal/ 5e-mi sca)! e mo i$ul re.resiei lui 3 es e oare un ca' s)ecialL Sau eDis ! $reun )rinci)iu .eneral al e#ecului care s ! la %a'a "n re.ii )roceduriL ;re%uie s! desco)!r re.ula/ Dac! o .!sesc #i dac! as &el se mai adau.! m!car o )ic! ur! de in&orma+ie la ceea ce se # ie des)re "n (r'ierea min al! #i des)re )osi%ili !+ile de a aju a #i )e al+ii ca mine, $oi &i mul+umi / Orice s-ar "n (m)la cu mine, $oi &i r!i o mie de $ie+i normale )rin ceea ce am )u u s! dau al ora care "nc! nu s-au n!scu / Es e de-ajuns/ 21 iulie 3 Sun )e )unc ul de-a .!si ce cau / Sim ca-i a#a/ ;o+i cred c! m! sinucid mer.(nd "n ri mul !s a, dar ceea ce nu "n+ele. ei es e c! r!iesc )e un )isc de lim)e'ime #i &rumuse+e des)re care n-am # iu nicioda ! c! ar )u ea eDis a/ Fiecare )ar e din mine es e armoni'a ! cu munca/ Bn im)ul 'ilei m! "m%i%! )rin o+i )orii, iar noa) ea 3 "n cli)ele dinain e de a adormi 3 ideile eD)lodea'! "n ca)ul meu ca &ocurile de ar i&icii/ Nu eDis ! %ucurie mai mare ca eru)+ia solu+iei unei )ro%leme/ Es e de necre'u c! s-ar )u ea "n (m)la ce$a care s!-mi r!)easc! aceas ! ener.ie cloco i oare, a$(n ul care "nsu&le+e# e o ceea ce &ac/ Es e ca #i cum oa e cuno# in+ele "n care m-am sc!lda "n ul imele luni se con o)esc #i m! ridic! )e o culme de lumin! #i in eli.en+!/ Frumuse+e, dra.os e #i ade$!r, aduna e "n r-un sin.ur o / As a e %ucuria mea/ 0i acum, c(nd am .!si -o, cum a# )u ea renun+a la eaL <ia+a #i munca sun cele mai minuna e lucruri )e care le )oa e a$ea un om/ Sun "ndr!.os i de ceea ce &ac )en ru c! solu+ia )ro%lemei se a&l! c*iar aici, "n min ea mea, #i cur(nd 3 &oar e cur(nd 3 $a i'%ucni "n con# iin+!/ S! re'ol$ aceas ! sin.ur! )ro%lem!/ :! ro. lui Dumne'eu s! &ie r!s)unsul )e care "l doresc, dar dac! nu es e, $oi acce) a orice r!s)uns #i $oi "ncerca s! &iu recunosc! or )en ru ce am a$u / Noul )rie en )e care-l are Fay es e ins ruc or de dans la S ardus 9allroom/ Nu )o s!-i re)ro#e' nimic, "n ruc( am a ( de )u+in im) )en ru ea/ 11 au.us 3 Fund! ur! "n ul imele dou! 'ile/ Nimic/ Am co i .re#i )e unde$a, )en ru c! )rimesc r!s)unsuri la mul e "n re%!ri, dar nu #i la cea mai im)or an ! din oa eN cum a&ec ea'! re.resia lui Al.ernon i)o e'a de %a'! a eD)erimen uluiL Din &ericire # iu des ul des)re )rocesele min ale ca s! nu &iu )rea "n.rijora de aces %locaj/ Bn loc de a in ra "n )anic! #i de a renun+a Jsau, #i mai r!u, de a &or+a r!s)unsuri care nu $or $eniK, re%uie s!-mi sco )ro%lema din min e )en ru un im) #i s-o las s! mocneasc!/ Am "nain a c( am )u u la ni$elul con# ien ului #i acum es e r(ndul acelor o)era+iuni mis erioase care au loc dincolo de con# iin+!/ Es e ineD)lica%il cum o ce am "n$!+a #i eD)erimen a $ine "n s)rijinul )ro%lemei/ For+area )oa e duce doar la "n.*e+area lucrurilor/ 5( e )ro%leme mari au r!mas

nere'ol$a e )en ru c! oamenii nu cuno# eau des ul de %ine )rocesul de crea+ie sau nu a$eau des ul! "ncredere "n aces a #i "n ei "n#i#i ca s!-#i lase "n rea.a min e s! lucre'eL A#adar, am *o !r( ieri du)!-mas! s! las deo)ar e lucrul #i s! mer. la )e recerea-coc7 ail a dnei Nemur/ Era da ! "n cins ea celor doi mem%ri din conducerea Funda+iei Wel%er. care con ri%uiser! la acordarea su%$en+iei )en ru )roiec ul so+ului s!u/ :! .(ndisem s-o iau cu mine )e Fay, dar mi-a s)us c! a$ea o "n (lnire #i c! )re&era s! mear.! la dans/ Am "nce)u seara cu cele mai %une in en+ii de a &i ama%il #i de a-mi &ace )rie eni/ Dar "n ul imele 'ile "n (m)in unele .reu !+i "n s a%ilirea con ac elor cu oamenii/ Nu # iu dac! es e din cau'a mea sau a lor, dar orice "ncercare de con$ersa+ie se )ierde "n c( e$a minu e, du)! care se ridic! %arierele/ Se em oare de mineL Sau nu-i in eresea'! discu+iile cu mineL Am %!u un )a*ar #i m-am a)ro)ia de in$i a+i/ Erau acolo mici )(lcuri de oameni care &!ceau con$ersa+ie de &elul celei de care nu m! )o li)i/ Bn cele din urm!, dna Nemur m-a "ncol+i #i m-a )re'en a lui =yram =ar$ey, unul din re mem%rii conducerii/ Dna Nemur es e o &emeie a r!.! oare, )u+in )es e )a ru'eci de ani, )!r %lond, )u ernic mac*ia ! #i un.*ii lun.i ro#ii/ L-a lua de %ra+ )e =ar$ey/ I5um mer.e cerce areaLI Dorea s! a&le/ I5on&orm a# e) !rilor, "ncerc acum s! .!sesc solu+ia unei )ro%leme di&icile/I A a)rins o +i.ar! #i mi-a '(m%i / I0 iu c! oa ! lumea de la )roiec $! es e recunosc! oare )en ru c! a+i *o !r( s! $! )une+i )e rea%! #i s! da+i o m(n! de aju or/ Dar "mi "nc*i)ui c! a+i )re&era s! lucra+i la ce$a care $! a)ar+ine/ ;re%uie s! &ie cam )lic icos s! con inui munca al cui$a "n loc s! lucre'i la ce$a conce)u #i crea )ersonal/I Era clar/ Nu $oia ca =yram =ar$ey s! ui e c! so+ul ei &usese cel care o%+inuse credi ul/ N-am )u u re'is a s! nu-i "n orc min.ea/ IDna Nemur, nimeni nu "nce)e ce$a "n r-ade$!r nou/ ;oa ! lumea cl!de# e )e .re#elile al or oameni/ Nimic nu es e cu ade$!ra ori.inal "n # iin+!/ 5eea ce con ea'! es e con ri%u+ia &iec!rui om la suma cuno# in+elor/I I5u si.uran+!I, a 'is ea, adres(ndu-se mai de.ra%! in$i a ului mai $(rs nic, dec( mie/ I5e )!ca c! dl Gordon n-a &os )re'en mai de$reme, ca s! aju e la re'ol$area micilor )ro%leme &inale/I A r(s/ IDesi.ur "ns! 3 o, am #i ui a 3 "nain e nu era+i "n si ua+ia de a &ace eD)erimen e )si*olo.ice/I =ar$ey r(dea #i eu m-am .(ndi c! era mai %ine s! s au lini# i / 9er*a Nemur nu m-ar &i l!sa s! am ul imul cu$(n , iar dac! discu+ia ar &i mers mai de)ar e ar &i lua o "n ors! ur! ne)l!cu !/ 4-am $!'u )e dr S rauss #i )e 9ur $or%ind cu cel!lal om de la Funda+ia Wel%er. 3 cu Geor.e Raynor/ S)unea S raussN I1ro%lema, dle Raynor, es e de a .!si &onduri su&icien e )en ru a lucra la )roiec e de &elul aces a, &!r! o%li.a+ii )recise le.a e de &olosirea %anilor/ Dac! sumele sun aloca e unor sco)uri s)eci&ice nu mai )u em mane$ra e&icien /I Raynor a cl! ina din ca) #i a &lu ura o +i.ar! .roas! de &oi c! re micul .ru) din jurul s!u/ IAde$!ra a )ro%lem! e s! con$in.i conducerea c! aces &el de cerce are are $aloare )rac ic!/I S rauss a relua / I5eea ce $oiam s! remarc es e c! ace# i %ani sun des ina+i )en ru cerce are/ Nimeni nu )oa e # i dinain e dac! un anume )roiec $a a$ea un re'ul a &olosi or/ Re'ul a ele sun deseori ne.a i$e/ A&l!m c! ce$a nu es e &olosi or 3 ceea ce es e o a ( de im)or an ca o desco)erire )o'i i$! )en ru cel care $a mer.e mai de)ar e/ 5el )u+in # ie ce nu re%uie s! &ac!/I

A)ro)iindu-m! de .ru), am o%ser$a -o )e so+ia lui Raynor, c!reia "i &usesem )re'en a mai de$reme/ Era o &emeie &rumoas!, cu )!rul ne.ru, "n jur de rei'eci de ani/ Se ui a &iD la mine, adic! mai de.ra%! la $(r&ul ca)ului meu, ca #i cum s-ar &i a# e) a s! "nmu.ureasc!/ 4-am "n ors )ri$irea, s-a sim+i jena ! #i s-a r!suci s)re dr S rauss/ I5um es e cu )roiec ul )re'en L 1re$ede+i c! e*nicile aces ea $or )u ea &i a)lica e al or "n (r'ia+iL Es e ce$a de care lumea se $a )u ea &olosiLI Dr S rauss a ridica din umeri #i a &!cu un semn cu ca)ul s)re mine/ IEs e "nc! )rea de$reme )en ru a se )u ea # i/ So+ul dumnea$oas r! nea aju a s!-l )unem )e 5*arlie la rea%! "n cadrul )roiec ului #i o ul de)inde de ceea ce $a .!si/I IDesi.urI, a in ra "n $or%! dl Raynor, I"n+ele.em cu o+ii ne$oia de cerce are )ur! "n domenii ca ale dumnea$oas r!/ Dar ima.inea noas r! ar c(# i.a enorm dac! am )u ea )roduce o me od! realmen e a)lica%il! )en ru o%+inerea unor re'ul a e )ermanen e "n a&ara la%ora orului, dac! am )u ea ar! a lumii c! a ie#i de aici un &olos )al)a%il/I <oiam s! $or%esc, dar S rauss, sim+ind de %un! seam! ce a# &i $ru s! s)un, s-a ridica #i mi-a )us m(na )e um!r/ INoi o+i cei de la 9ee7man credem c! rea%a )e care o &ace 5*arlie es e &oar e im)or an !/ El re%uie s! desco)ere ade$!rul, oricare ar &i el/ R!m(ne "n sarcina dumnea$oas r!, a &unda+iilor, comunicarea cu )u%licul #i educarea socie !+ii/I A '(m%i celor doi #i m-a lua de l(n.! ei/ I5eea ce $oiam s! s)un eu era cu o ul al ce$a/I I0 iuI, mi-a #o) i , )rin'(ndu-m! de co / IDar $edeam du)! sc(n eile din oc*ii !i c! erai .a a s!-i &aci %uc!+ele/ 0i nu )u eam s! e las, nu-i a#aLI I5red c! nuI, am a)ro%a , ser$indu-m! cu un al mar ini/ IEs e "n+ele) din )ar ea a s! %ei a ( de mul LI INu, dar "ncerc s! m! relaDe' #i se )are c! n-am nimeri unde re%uia/I I4a-o "nce MI a 'is, I#i nu in ra "n %ucluc as !-sear!/ Oamenii !# ia nu sun )ro# i, "#i dau seama ce cre'i des)re ei #i, c*iar dac! +ie nu-+i )as!, noi a$em ne$oie de ei/I 4-am &!cu un salu cu m(na/ I<oi "ncerca, dar ai &ace %ine s-o +ii la dis an+! de mine )e dna Raynor/ Am s! s ri. *uoM dac! mai d! a ( a din &und de &a+! cu mine/I ISs M O s! e aud!/I ISs MI l-am imi a eu/ IScu'a+i/ <oi r!m(ne )e scaun aici "n col+ul meu #i m! $oi &eri din calea celorlal+i/I 4n ram "n cea+!, dar $edeam )rin ea lumea care m! )ri$ea insis en / 5red c! %om%!neam ce$a )en ru mine, #i o u#i )rea are/ Nu-mi amin esc ce s)uneam/ Du)! un im), mi s-a )!ru c! lumea )leca mai de$reme dec( ar &i re%ui , dar nu le-am da a en+ie )(n! ce a a)!ru "n &a+a mea Nemur/ I5ine nai%a cre'i c! e# i, ca s! e )o+i )ur a "n &elul !s aL N-am )omeni "n $ia+a mea asemenea .rosol!nie insu)or a%il!/I :-am ridica cu .reu "n )icioare/ I9ine, dar ce e &ace s! s)ui as aLI S rauss "ncerca s!-l re+in!, dar el .(&(ia #i %ol%orosea, "m)ro#c(nd cu re)ro#uri/ IS)un as a )en ru c! n-ai )ic de recuno# in+! #i nici nu "n+ele.i si ua+ia/ La urma urmei, e# i "nda ora "n mul e )ri$in+e aces or oameni, dac! nu nou!/ IDe c(nd re%uie co%aiul s! &ie recunosc! orLI am s ri.a / IAm ser$i sco)urilor $oas re, #i acum "ncerc s! $! "ndre) .re#elile, a#a "nc( ce nai%a da ore' eu cui$aLI

S rauss a "ncerca s! in er$in!, dar Nemur l-a o)ri / IS ai )u+in/ <reau s! aud as a/ 5red c! e im)ul s! a$em o eD)lica+ie/I IA %!u )rea mul I, a 'is ne$as !-sa/ INu c*iar a ( de mul I, a )u&ni Nemur/ I<or%e# e des ul de lim)ede/ Am su)or a des ule de la el/ A )us "n )rimejdie 3 dac! n-a #i dis rus 3 munca noas r!, iar acum $reau s! aud din .ura lui ce jus i&icare "#i "nc*i)uie c! ar a$ea/I ILas-o %al !I, am 'is/ IDe &a) , nici nu $rei s! a&li ade$!rul/I I9a $reau, 5*arlie/ 5el )u+in $ersiunea a des)re ade$!r/ <reau s! # iu dac! e sim+i recunosc! or )en ru o ce s-a &!cu )en ru ine 3 )enru a) i udinile )e care le-ai do%(ndi , )en ru lucrurile )e care le-ai "n$!+a , )en ru eD)erien+ele )e care le-ai r!i / Sau )oa e cre'i c! +i-era mai %ine "nain eLI IBn r-un &el, da/I As a i-a #oca / IAm "n$!+a mul e "n ul imul im)I, am 'is/ INu numai des)re 5*arlie Gordon, dar des)re $ia+! #i oameni, #i am desco)eri c! nim!nui nu-i )as! de 5*arlie Gordon, &ie c! es e un moron, &ie c! es e un .eniu/ A#a c!, unde-i deose%irea &a+! de ce a &os LI IA*aI, a r(s Nemur/ I;e com)! ime# i sin.ur/ La ce e a# e) aiL ED)erimen ul a &os calcula ca s!-+i creasc! in eli.en+a, nu ca s! e &ac! )o)ular/ N-am a$u nici un con rol asu)ra e$olu+iei )ersonali !+ii ale, #i e-ai rans&orma , din r-un (n!r "n (r'ia dar a.rea%il, "n r-un indi$id aro.an , e.ocen ric #i an isocial/I I1ro%lema, dra.! )ro&esore, es e c! $oiai )e cine$a care s! )oa ! &i &!cu in eli.en , dar care s! &ie +inu mai de)ar e "n cu#c! #i )re'en a ori de c( e ori es e ne$oie )en ru a cule.e onorurile )e care le c!u ai/ A ( a doar c! sun o )ersoan!/I Era m(nios #i )u eam $edea c! nu se *o !r!# e dac! s! ermine cear a sau s! "ncerce "nc! o da ! s! m! do%oare/ IE# i nedre) , ca de o%icei/ 0 ii &oar e %ine c! ne-am )ur a o deauna %ine cu ine 3 c! am &!cu o ce se )u ea )en ru ine/I I;o ul "n a&ar! de a m! ra a ca )e o &iin+! omeneasc!/ ;e-ai l!uda de a ( ea ori c! eram un nimic "nain e de eD)erien+!, #i # iu de ce/ Fiindc! dac! eu eram un nimic, a unci dumnea a ai &i &os res)onsa%il )en ru crearea mea #i as a e &!cea domnul #i s !)(nul meu/ ;e deranjea'! c! nu-mi ar! recuno# in+a cli)! de cli)!/ Ei %ine, )o+i sau nu s! m! cre'i, sun recunosc! or/ Dar ceea ce ai &!cu )en ru mine 3 &ie #i admira%il 3 nu-+i d! dre) ul s! m! ra e'i ca )e un animal de eD)erien+!/ Acum sun un indi$id, #i a#a era #i 5*arlie "nain e de a )!#i "n la%ora orul acela/ Se )are c! e# i #oca M Da, desco)erim )e nea# e) a e c! am &os "n o deauna o )ersoan! 3 c*iar #i "nain e 3 #i as a con es ! )!rerea dumi ale c! cine$a cu un 4/P/ mai mic dec( 1HH nu meri ! considera+ie/ 1ro&esore Nemur, cred c! a unci c(nd m! )ri$e# i ai con# iin+a "nc!rca !/I IAm au'i des ul/ E# i %ea /I IA, nuI, l-am asi.ura eu/ I1en ru c!, dac! m! "m%! , $ei $edea un 5*arlie Gordon o al di&eri de cel )e care l-ai cunoscu / Da, cel!lal 5*arlie, care um%la )rin "n uneric, es e "nc! aici cu noi/ Bn!un rul meu/I I0i-a ie#i din min+iI, a 'is dna Nemur/ I<or%e# e ca #i cum ar eDis a doi 5*arlie Gordon/ A$e+i .rij! de el, doc ore/I Dr S rauss a cl! ina din ca)/ INu/ 0 iu ce $rea s! s)un!/ Am $!'u de cur(nd "n #edin+ele de era)ie/ S-a )rodus o disocia+ie )ar icular! "n ul ima lun!/ A a$u "n mai mul e r(nduri o )erce)+ie des)re sine "nsu#i ca &iind cel dinain ea eD)erimen ului 3 un indi$id se)ara #i dis inc care

"nc! &unc+ionea'! "n con# ien ul s!u 3, ca #i cum $ec*iul 5*arlie s-ar lu) a s! )un! s !)(nire )e ru) ///I INuM N-am s)us nicioda ! a#a ce$aM Nu es e o lu) ! )en ru a )une s !)(nire/ 5*arlie es e acolo, "n r-ade$!r, dar nu se lu) ! cu mine/ A#ea) ! doar/ N-a "ncerca nicioda ! s! )reia conducerea sau s! m! o)reasc! de la ce $oiam s! &ac/I A)oi, amin indu-mi de Alice, am re rac a ce$a/ IA)roa)e nicioda !/ 5*arlie cel umil, modes , cel des)re care $or%ea+i adineauri, a# ea) ! cu r!%dare/ Recunosc c! "i sem!n "n c( e$a )ri$in+e, dar umilin+a #i modes ia nu se num!r! )rin re ele/ Am "n$!+a c( de )u+in )o+i o%+ine )ur (ndu- e as &el "n lume/I IAi de$eni cinicI, a 'is Nemur/ IAs a-i o ce a "nsemna )en ru ine aceas ! oca'ie/ Geniul !u +i-a dis rus "ncrederea "n lume #i "n semenii !i/I INu e "n ru o ul ade$!ra I, am 'is, calm/ IDar am "n$!+a c! in eli.en+a sin.ur! nu &ace dou! )arale/ Aici, "n uni$ersi a ea $oas r!, in eli.en+a, educa+ia, cunoa# erea au de$eni idolii im)or an+i/ Dar # iu %ine c! o+i a+i )ierdu din $edere un lucruN in eli.en+a #i educa+ia care nau &os em)era e de a&ec+iunea uman! nu &ac nici c( o cea)! de.era !/I Am mai lua un mar ini de )e %u&e ul din a)ro)iere #i mi-am con inua )redica/ INu m! "n+ele.e+i .re#i I, am 'is/ I4n eli.en+a es e unul din cele mai mari daruri ale omului/ Dar de )rea mul e ori c!u area cunoa# erii alun.! c!u area dra.os ei/ Am desco)eri de unul sin.ur #i al ce$a, "n ul imul im), #i $! o&er o i)o e'!N in eli.en+a &!r! a) i udinea de a d!rui #i de a )rimi a&ec+iune duce la e)ui'are min al! #i moral!, la ne$ro'! #i, )osi%il, c*iar la )si*o'!/ 0i a&irm c! )reocu)area #i im)licarea eDclusi$ in elec ual! care ne.lijea'! rela+iile din re oameni nu )oa e duce dec( la $iolen+! #i su&erin+!/I I5(nd eram "n (r'ia a$eam mul+i )rie eni/ Acum nu mai am nici unul/ Si.ur, cunosc mul ! lume/ :ul !, &oar e mul !/ Dar nu am )rie eni ade$!ra+i/ Nu a#a cum a$eam la %ru !rie/ Nici un )rie en )e lume care s! "nsemne ce$a )en ru mine #i nici unul )en ru care eu s! "nsemn ce$a/I Am desco)eri c! "nce)usem s! $or%esc neclar, #i a$eam un .ol "n ca)/ I;rea%a as a nu-i "n re.ul!, a#a-iLI am insis a / I<reau s! 'ic, ce )!rere a$e+iL 5rede+i c! es e/// c! es e "n re.ul!LI S rauss s-a a)ro)ia de mine #i m-a a)uca de %ra+/ I5*arlie, )oa e c! ar &i %ine s! e lun.e# i )u+in/ Ai %!u )rea mul /I I5e $! ui a+i cu o+ii la mine a#aL Am s)us ce$a .re#i L N-am $ru s! s)un ce$a ce nu era %ine/I Au'eam cum mi se um&lau $or%ele "n .ur!, ca #i cum oa ! &a+a miar &i &os injec a ! cu no$ocain!/ Eram %ea #i nu m! mai )u eam con rola/ Bn cli)a aceea, ca #i cum s-ar &i r!suci un comu a or, urm!ream scena din u#a su&ra.eriei #i m! )u eam $edea ca )e cel!lal 5*arlie 3 acolo, l(n.! %u&e , cu )a*arul "n m(n!, cu oc*ii mari #i "n.ro'i+i/ I:ereu "ncerc s! &ac ceea ce re%uie/ :ama m-a "n$!+a "n o deauna s! &iu dr!.u+ cu lumea )en ru c! 'icea c! a#a n-ai s! in ri "n %ucluc #i o s! ai o deauna mul+i )rie eni/I Du)! &elul "n care se sucea #i se '.(rcea )u eam s! $!d c! re%uie s! mear.! la oale !/ Dumne'eule, nu acolo/// &a+! de ei/ IScu'a+i-m!, $! ro.I, a 'is, I re%uie s! m! duc///I De#i m! a&lam "n a%urii %e+iei, am reu#i cum$a s!-l &ac s! se de)!r e'e de ei #i s!-l "ndre) s)re %aie/

A ajuns la im), #i du)! c( e$a secunde eram iar!#i s !)(n )e mine/ :i-am li)i o%ra'ul de )ere e #i a)oi mi-am s)!la &a+a cu a)! rece/ Eram "nc! ame+i , dar # iam c! o s! se ermine o ul cu %ine/ A unci l-am $!'u )e 5*arlie )(ndindu-m! )rin o.linda din s)a ele c*iu$e ei/ Nu # iu cum mi-am da seama c! era 5*arlie #i nu eu/ 5e$a "n le.! ur! cu )ri$irea lui de)rima ! #i "n re%! oare/ Oc*ii, lar. desc*i#i #i s)eria+i, ca #i cum dac! i-a# &i s)us o $or%! s-ar &i "n ors #i s-ar &i scu&unda "n ad(ncul lumii din o.lind!/ Dar n-a &u.i / Se *ol%a doar la mine, cu .ura c!sca !, #i-i a (rna &alca/ I=eiI, am 'is, Ideci )(n! la urm! am ajuns &a+!-n &a+!/I S-a "ncrun a , un )ic, ca #i cum nu "n+ele.ea ce $oiam s!-i s)un, ca #i cum $oia s! ca)e e o eD)lica+ie, dar nu # ia cum s-o cear!/ A)oi a renun+a #i a '(m%i &or+a din col+ul .urii/ IR!m(i )e loc acolo, c*iar "n &a+a meaI, am s ri.a la el/ I:-am s! ura s! m! o s)ione'i din u#i #i din locuri "n unecoase unde nu e )o ajun.e/I :! )ri$ea &iD/ I5ine e# i u, 5*arlieLI Nimic, a&ar! de un '(m%e / Am da din ca) #i a da #i el/ I0i-a unci ce $reiLI A ridica din umeri/ I=aide, *aideI, am 'is, I re%uie s! $rei u ce$a/ :! o urm!re# i///I 0i-a co%or( )ri$irea #i mi-am eDamina m(inile ca s! $!d la ce se uia/ ILe $rei "na)oi, a#a-iL <rei s! )lec de aici ca s! )o+i re$eni #i s! &ii ce erai "nain e/ N-ai nici o $in!/ Es e cor)ul !u #i creierul !u 3 #i $ia+a a, c*iar dac! nu )rea # iai ce s! &aci cu ea/ N-am nici un dre) s! +i-o r!)esc/ Nimeni nu are aces dre) / 5ine-ar )u ea s)une c! lumina mea es e mai %un! dec( "n unericul !uL 5ine ar )u ea s)une c! moar ea es e )re&era%il! "n unericului !uL 5ine sun eu ca s! s)un as aL///I IDar am s!-+i s)un al ce$a, 5*arlie/I :-am ridica #i m-am re ras din &a+a o.lin'ii/ INu sun )rie enul !u/ Sun du#manul !uM N-o s! renun+ la in eli.en+a mea &!r! lu) !/ Nu m! )o "n oarce "n )e# era aceea/ Eu nu mai am unde s! m! duc acum, 5*arlie/ A#adar, nu e a)ro)ia/ R!m(i "n incon# ien ul meu, unde +i-e locul, #i nu e mai +ine du)! mine/ Nu $oi renun+a 3 indi&eren de ceea ce cred ceilal+i/ Oric( de sin.ur a# &i/ <oi )!s ra ce mi-au da ei #i $oi &ace lucruri mari )en ru lume #i )en ru oameni ca ine/I Bn im) ce m! "n orceam s)re u#!, am a$u im)resia c! "n inde m(na c! re mine/ Dar oa ! a&urisi a as a de rea%! era o )ros ie/ Eram doar %ea #i "n o.lind! era doar )ro)ria mea re&leDie/ 5(nd am ie#i din %aie, S rauss a $ru s! m! )un! "n r-un aDi/ Am insis a c! )u eam ajun.e &oar e %ine acas!/ ;o ce-mi re%uia era )u+in aer cura #i nu doream s! m! "nso+easc! cine$a/ Doream s! um%lu de unul sin.ur/ :! $edeam )e mine "nsumi, ce de$enisem cu ade$!ra N a#a cum s)usese Nemur/ Eram un indi$id aro.an , e.ocen ric/ Nu ca 5*arlie/ Eram inca)a%il s!-mi &ac )rie eni sau s! m! .(ndesc la al+i oameni #i la )ro%lemele lor/ Eram in eresa numai #i numai de mine "nsumi/ Bn o.linda aceea m-am $!'u , o $reme, cu oc*ii lui 5*arlie 3 m-am )ri$i )e mine "nsumi #i am $!'u ce de$enisem de &a) / 0i mi-a &os ru#ine/ 5( e$a ore mai (r'iu, m-am re'i "n &a+a cl!dirii cu a)ar amen e #i am lua -o "n sus )e sc!ri, a)oi )rin coridorul sla% lumina / ;rec(nd )rin &a+a camerei ei, am $!'u c! la Fay era lumin! #i am &!cu un )as s)re u#!/ Dar c*iar c(nd eram .a a s! %a am au'i -o c*ico ind #i $ocea unui %!r%a care r(dea/

Era )rea (r'iu/// Am in ra &!r! '.omo "n a)ar amen #i am r!mas un momen "n )icioare, )e "n uneric, ne"ndr!'nind s! m! mi#c #i nici m!car s! a)rind lumina/ S ! eam doar acolo #i sim+eam $(r ejul din oc*ii mei/ 5e s-a "n (m)la cu mineL De ce sun a ( de sin.ur )e lumeL 8/2H 3 Solu+ia mi-a a)!ru "n im) ce mo+!iam/ 1ili M ;o ul se )o ri$e# e #i $!d ceea ce ar &i re%ui s! # iu de la "nce)u / Ga a cu somnul/ ;re%uie s! m! "n orc la la%ora or #i s! com)ar solu+ia cu re'ul a ele calcula orului/ As a es e, "n cele din urm!, &isura eD)erimen ului/ Am .!si -o/ Si-acum, ce se $a "n (m)la cu mineL 6> au.us 3 S5R4SOARE 5@;RE 1ROFESORAL NE:AR Jco)ieK Dra.! 1ro&esore Nemur, <! rimi "n r-un )lic se)ara o co)ie a ra)or ului meu in i ula IE&ecul Al.ernon-GordonN un s udiu asu)ra s ruc urii #i &unc+iei in eli.en+ei au.men a eI, care )oa e &i )u%lica dac! soco i+i c! es e ca'ul, Du)! cum # i+i, eD)erien+ele mele sun ermina e/ Am inclus "n ra)or ul meu oa e &ormulele mele, ca #i anali'ele ma ema ice ale da elor din aneD!/ E$iden , aces ea re%uie $eri&ica e/ Re'ul a ele sun clare/ As)ec ele mai sen'a+ionale ale ra)idei mele ascensiuni nu )o ascunde &a) ele/ ;e*nica de c*irur.ie #i injec are )romo$a ! de dumnea a #i dr S rauss re%uie )ri$i ! ca nea$(nd, "n )re'en , dec( )u+in! sau c*iar nici o a)lica%ili a e )rac ic! )en ru cre# erea in eli.en+ei umane/ Relu(nd da ele asu)ra lui Al.ernon se cons a ! c!, de#i es e "nc! &i'ic (n!r, a re.resa min al/ Ac i$i a ea mo orie s-a "nr!u !+i , a a)!ru o reducere .eneral! a &unc+iilor .landulare, o )ierdere accelera ! a coordon!rii #i sun indicii )u ernice de amne'ie )ro.resi$!/ Du)! cum ar! "n ra)or ul meu, a ( aces ea, c( #i al e sindroame de de eriorare &i'ic! #i min al! )o &i )re'ise cu re'ul a e s a is ic semni&ica i$e )rin a)licarea noii mele &ormule/ De#i s imulul c*irur.ical la care am &os am(ndoi su)u#i a a$u ca e&ec in ensi&icarea #i accelerarea u uror )roceselor min ale, &isura, )e care mi-am )ermis s-o denumesc IE&ec ul Al.ernon-GordonI, es e eD inderea lo.ic! a s)oririi $i e'ei in eli.en+ei "n o ali a e/ 4)o e'a )ro%a ! aici )oa e &i descris! sim)lu "n urm! orii ermeniN 4N;EL4GEN?A 5RES5A;@ AR;4F454AL SE DE;ER4OREAG@ 5A O <4;EG@ D4RE5; 1RO1OR?4ONAL@ 5A 5AN;4;A;EA 5RE0;ER44 E4/ A ( im) c( mai )o scrie, $oi con inua s! consemne' .(ndurile #i ideile mele "n aces e ra)oar e de )ro.res/ Es e una din re )u+inele mele )l!ceri "n sin.ur! a e #i es e cu si.uran+! necesar )en ru ducerea la %un s&(r#i a aces ei cerce !ri/ Oricum, du)! oa e indiciile, )ro)ria mea de eriorare min al! $a &i &oar e ra)id!/ :i-am $eri&ica #i re$eri&ica da ele de 'eci de ori, cu s)eran+a c! $oi .!si o eroare, dur cu re.re re%uie s! s)un c! re'ul a ele r!m(n "n )icioare/ ;o u#i, sun recunosc! or )en ru )u+inul )e care-l adau. la cunoa# erea &unc+iei min+ii omene# i #i a le.ilor care .u$ernea'! cre# erea ar i&icial! a in eli.en+ei umane/ 4eri-sear!, dr S rauss s)unea c! un e#ec eD)erimen al, o con rado$ad! a unei eorii )o &i o a ( de im)or an e )en ru # iin+! ca #i un succes/ 0 iu acum c! es e ade$!ra / Re.re , cu oa e aces ea, c! )ro)ria mea con ri%u+ie "n domeniu se s)rijin! )e cenu#a muncii aces ei ec*i)e #i "n s)ecial a celor care au &!cu a ( de mul )en ru mine/

5u sinceri a e, al dumi ale 5*arles Gordon Doc/N ra)or co)ieN dr S rauss Funda+ia Wel%er. 1 se) em%rie 3 Nu re%uie s! in ru "n )anic!/ <or a)!rea cur(nd )rimele semne ale e)ui'!rii com%us i%ilului, ins a%ili a ea emo+ional! #i )ierderea memoriei/ Le $oi recunoa# e oare la mineL ;o ce )o &ace acum es e s! consemne' #i mai de)ar e c( se )oa e de o%iec i$ s area mea min al!, a$(nd "n $edere c! aces jurnal )si*olo.ic $a &i )rimul de &elul s!u, )oa e #i ul imul/ Bn diminea+a as a, Nemur l-a rimis )e 9ur cu ra)or ul meu #i da ele s a is ice la Ani$ersi a ea =alls on, )en ru ca oamenii cei mai )rice)u+i "n domeniu s! $eri&ice re'ul a ele mele #i a)licarea &ormulelor mele/ ;oa ! s!) !m(na recu !, l-au )us )e 9ur s! re$ad! eD)erien+ele mele #i dia.ramele me odolo.ice/ De &a) , n-ar re%ui s! m! deranje'e )recau+iile lor/ La urma urmei, eu sun doar 5*arlie-cel-nou-$eni #i es e .reu )en ru Nemur s! acce) e c! lucrul meu )oa e &i mai %un dec( al s!u/ A ajuns s! cread! "n mi ul au ori !+ii sale #i, "n &ond, eu nu &ac )ar e din .a#ca lor/ De &a) nici nu-mi mai )as! ce crede Nemur sau oricare al ul din re ei/ Nu mai es e im)/ Lucrarea e ermina !, da ele sun aduna e #i o ce r!m(ne de &!cu es e s! $ad! dac! am &olosi corec cur%a cu ci&rele lui Al.ernon )en ru )re'icerea celor ce se $or "n (m)la cu mine/ Alice a )l(ns c(nd i-am s)us # irile/ A)oi a &u.i / ;re%uie s-o con$in. c! n-are nici un mo i$ s! se sim ! $ino$a !/ 6 se) em%rie 3 1(n! acum, nimic )recis/ :! mi#c "n !cerea unei lumini al%e, rans)aren e/ Bm)rejurul meu o ul es e "n a# e) are/ <ise' c! sun sin.ur )e $(r&ul unui mun e, eDamin(nd erenul din jurul meu, $erdele #i .al%enul, #i soarele deasu)ra ca)ului, adun(ndu-mi um%ra ca o min.e "n jurul )icioarelor/ Bn im) ce soarele co%oar! )e cerul du)!-amie'ei, um%ra se des)oaie #i se "n inde s)re ori'on , lun.! #i "n.us ! #i din ce "n ce mai de)ar e "n s)a ele meu/// <reau s! s)un din nou aici ceea ce i-am s)us deja doc orului S rauss/ Nimeni nu es e "n nici un &el $ino$a )en ru ce s-a "n (m)la / ED)erimen ul a &os )re.! i cu .rij!, es a "ndelun. )e animale #i $alida s a is ic/ 5(nd s-au *o !r( s! m! &oloseasc! )en ru )rima "ncercare )e om, a$eau si.uran+a, "n limi e re'ona%ile, c! nu eDis a un )ericol &i'ic/ Nu se )u eau )re$edea ca)canele )si*olo.ice/ Nu $reau s! )! imeasc! cine$a )en ru ce se "n (m)la cu mine/ Acum, sin.ura "n re%are es eN 5( mai )o re'is aL 15 se) em%rie 3 Nemur s)une c! re'ul a ele mele au &os con&irma e/ Bnseamn! c! &isura es e cen ral! #i )une "n discu+ie "n rea.a i)o e'!/ Ar )u ea c(nd$a s! a)ar! o cale )en ru a de)!#i )ro%lema, dar im)ul acela n-a sosi "nc!/ Am recomanda s! nu se mai &ac! "n $ii or asemenea es e )e oameni )(n! ce lucrurile nu se $or lim)e'i )rin noi cerce !ri )e animale/ Am im)resia c! direc+ia de cerce are cu cele mai mul e #anse de succes $a a)ar+ine celor care s udia'! de'ec*ili%rele en'ima ice/ 5a )en ru mul e al e lucruri, im)ul es e &ac orul-c*eie, res)ec i$ $i e'a cu care se desco)er! de&icien+ele #i $i e'a cu care se

adminis rea'! su%s i uen+ii *ormonali/ :i-ar &i )l!cu s! dau o m(n! de aju or "n 'ona as a de cerce are, ca #i "n cerce area radioi'o o)ilor ce )o &i &olosi+i )en ru con rolul cor ical local, dar acum # iu c! nu $oi mai a$ea im)/ 1F se) em%rie 3 De$in o mai a%sen / 5(nd nu mai )o re.!si lucrurile )e care le-am )us unde$a )e %iroul meu de la la%ora or sau "n ser are "mi ies din &ire #i s ri. la oa ! lumea/ 1rimele semneL Al.ernon a muri acum dou! 'ile/ L-am .!si la )a ru #i jum! a e diminea+a c(nd m-am "n ors "n la%ora or du)! o *oin!real! )e c*eiuri 3 '!c(nd )e o )ar e, cu la%ele "n inse, "n r-un col+ al cu# ii/ 5a #i cum ar &i aler.a "n somn/ Disec+ia mi-a con&irma )re'icerile/ 5reierul lui Al.ernon sc!'use "n .reu a e &a+! de un creier normal #i circum$olu+iile sale erau mai ne ede, "n im) ce inci'urile cere%rale de$eniser! mai ad(nci/ :! um)le de &ric! .(ndul c! acela#i lucru mi s-ar )u ea "n (m)la #i mie c*iar acum/ ;o ul ca)! ! o &orm! real! du)! ce am $!'u creierul lui Al.ernon/ 1en ru )rima oar!, sim c! mi-e eam! de ce $a urma/ Am )us cor)ul lui Al.ernon "n r-o cu ie mic! de me al )e care am lua -o acas!/ Nu )u eam s! las s! &ie arunca "n crema oriu/ Es e ce$a )ros esc #i sen imen al, dar a'i-noa) e, (r'iu, l-am "nmorm(n a "n cur ea din dosul casei/ 1l(n.eam "n im) ce-i )uneam un %uc*e+el de &lori s!l%a ice )e morm(n / 61 se) em%rie 3 :(ine m! duc "n :ar7s S ree , s! &ac o $i'i ! mamei mele/ An $is )e care l-am a$u a'i-noa) e a declan#a o succesiune de amin iri, a adus la lumin! o &elie "n rea.! a recu ului #i es e im)or an s-o a# ern re)ede )e *(r ie "nain e de-a o ui a, )en ru c! se )are c! acum ui mai re)ede/ Es e ce$a des)re mama mea #i, acum mai mul ca oric(nd, $reau s-o "n+ele., s! a&lu cum era #i de ce &!cea ce &!cea/ Nu re%uie s-o u-r!sc/ ;re%uie s! ajun. la o "n+ele.ere cu ea "nain e de a o "n (lni, ca s! nu m! )or .rosolan sau ca un )ros / 6F se) em%rie 3 ;re%uia s! scriu imedia lucrurile as ea, )en ru c! es e im)or an ca documen ul s! &ie com)le / Am &os s-o $!d )e Rose acum rei 'ile/ Bn cele din urm!, m-am *o !r( de ne$oie s! "m)rumu iar!#i ma#ina lui 9ur / :i-era &ric! #i o u#i # iam c! re%uie s! m! duc/ 5(nd am ajuns )e :ar7s S ree , am cre'u la "nce)u c! .re#isem drumul/ Nu era deloc a#a cum "mi amin eam eu/ Era o s rad! c( se )oa e de sc(r%oas!/ S)a+ii $irane mul e )e locurile unde &useser! d!r(ma e case/ 1e ro uar, un &ri.ider arunca cu u#a smuls!, #i la o co i ur! o sal ea $ec*e din %ur a c!reia a (rnau in es inele de s(rm!/ Anele case a$eau &eres re %! u e "n sc(nduri #i al ele sem!nau mai mul cu ni# e %ordeie c(r)!ci e dec( cu ni# e case de locui / Am )arca ma#ina la dis an+! de cas! #i am lua -o )e jos/ Nu erau co)ii la joac! )e :ar7s S ree , con rar ima.inii r!mase "n min ea mea, cu co)ii )re u indeni #i cu 5*arlie care-i urm!rea )rin &ereas ra din &a+! Jciuda cum amin irile mele cu s rada sun "ncadra e de &ereas r!, "n o deauna cu mine )ri$ind )rin .eamurile ei la co)iii care se joac!K/ Acum erau doar oameni %! r(ni nemi#ca+i "n um%ra unor $erande o%osi e/ A)ro)iindu-m! de cas!, am a$u un al doilea #oc/ :ama mea, "n r-o &lanel! $ec*e maro, era )e $eranda din &a+! #i s)!la .eamurile de la

)ar er )e dina&ar!, de#i era &ri. #i %! ea $(n ul/ :ereu re%!luind, ca s! $ad! $ecinii ce so+ie #i mam! %un! es e/ 5el mai im)or an lucru &usese "n o deauna ce .(ndeau al+ii 3 cum a)!reau ea #i &amilia ei "n oc*ii celorlal+i/ Nu de )u+ine ori :a insis ase asu)ra &a) ului c! ceea ce .(ndeau al+ii des)re ine nu era sin.urul lucru im)or an "n $ia+!/ Dar de.ea%a/ Norma re%uia s! &ie %ine "m%r!ca !, "n cas! re%uia s! &ie mo%il! de %un! cali a e, 5*arlie re%uia +inu "n!un ru ca s! nu $ad! al+ii c! ce$a nu-i "n re.ul! cu el/ :-am o)ri la )oar ! ca s-o o%ser$ "n im) ce se "ndre) a de mijloc ca s!-#i ra.! su&le ul/ <!'(ndu-i &a+a, am "nce)u s! remur, dar nu era &a+a aceea )e care m! s r!duisem a ( de mul s! mi-o reamin esc/ 1!rul al%, cu dun.i "nc*ise la culoare, #i )ielea o%rajilor '%(rci !/ Frun ea "i lucea de rans)ira+ie/ :-a o%ser$a #i #i-a a+in i )ri$irea asu)ra mea/ <oiam s! )ri$esc "n al ! )ar e, s! m! "n orc "n s rad!, dar nu )u eam s-o &ac du)! ce ajunsesem a ( de de)ar e/ S! cer doar o "ndrumare, )re in'(nd c! m-am r! !ci "n r-un loc necunoscu / :i-era de-ajuns c! o $!'usem/ Dar nu &!ceam nimic al ce$a dec( s! s au acolo, a# e) (nd s! &ac! ea ce$a/ 0i nici ea nu &!cea al ce$a dec( s! s ea acolo #i s! m! )ri$easc!/ IDori+i ce$aLI <ocea ei, r!.u#i !, s (rnea ecouri incon&unda%ile "n coridoarele memoriei/ Am desc*is .ura, dar nu )u eam ros i nimic/ Gura mea &unc+iona, # iu %ine, #i m! lu) am s!-i $or%esc, s! sco ce$a, &iindc! "n cli)a aceea am $!'u "n oc*ii ei un semn de recunoa# ere/ Nu era deloc s area "n care a# &i dori s! m! $ad!/ Bn nici un ca' s (nd acolo, "n &a+a ei, "n !cere, inca)a%il s! m! &ac "n+eles/ Dar lim%a mea era %loca !, ca un o%s acol enorm, #i .ura mi-era usca !/ Bn cele din urm!, a a)!ru ce$a/ Nu ceea ce a$eam de .(nd J)l!nuisem ce$a lini# i or #i "ncuraja or, )en ru a )u ea s !)(ni si ua+ia # er.(nd cu c( e$a $or%e o recu ul #i oa ! su&erin+aK, dar o ceea ce mi-a ie#i din .( lejul usca a &os I:aaa///I Din o ceea ce "n$!+asem 3 "n oa e lim%ile )e care le s !)(neam 3, sin.urul lucru )e care i-l )u eam s)une, "n im) ce s ! ea "n $erand! #i m! )ri$ea &iD, era I:aaaaIO/ 5a un miel cu .( ul usca l(n.! u.erul oii/ 0i-a # ers &run ea cu dosul %ra+ului #i s-a "ncrun a , ca #i cum nu m! )u ea $edea lim)ede/ Am &!cu un )as "nain e, rec(nd )oar a, #i am lua -o )e alee #i a)oi s)re re) e/ S-a ras "na)oi/ La "nce)u nu &usesem si.ur c! m! recunoscuse, dar a)oi a c!sca .ura +in(ndu-#i r!su&lareaN I5*arlieM///I Nici nu +i)a #i nici nu #o) ea/ G(&(ia doar, ca cine$a care s-ar &i re'i din r-un somn .reu cu $isuri/ I:a///I Am )us )iciorul )e )rima rea) !/ ISun eu///I :i#carea mea a s)eria -o #i a da s! )lece, r!s urn(nd .!lea a cu a)! cu s!)un, #i d(rele de s)um! murdar! au curs )e re) e/ I5e cau+i aiciLI I<oiam doar s! e $!d/// s!-+i $or%esc///I Deoarece lim%a mi se "m)le icea "n .ur!, $ocea mea a$ea un on neo%i#nui , ca un &el de sc(nce .ros, a#a cum ar &i suna cu mul im) "n urm!/ INu )lecaI, o ru.am, Inu &u.i de mine/I Dar in rase deja "n $es i%ul #i r!sese '!$orul/ A)oi am $!'u -o cum m! iscodea cu o )ri$ire "n.ro'i ! )rin )erdeaua rans)aren ! a .eamului de la u#!/ Se $edea )rin .eam mi#carea %u'elor, &!r! sune / I1leac!M Las!-m! "n )aceMI De ceL 5ine era ea ca s! m! res)in.! "n &elul !s aL 5u ce dre) "mi "n orcea s)a eleL ILas!-m! s! in ruM <reau s!-+i $or%escM Las!-m! s! in ruMI Am %! u a ( de are "n .eamul de la u#!, c! s-a cr!)a , #i cr!)! ura s-a "n ins ca

o re+ea "n care mi-am a.!+a )ielea/ 5redea )ro%a%il c! "nne%unisem #i $enisem s!-i &ac $reun r!u/ A l!sa u#a #i a &u.i )rin culoarul care d!dea "n a)ar amen / Am "m)ins din nou "n u#!/ 5(rli.ul a ceda #i, lua )rin sur)rindere, am c!'u "n $es i%ul, de'ec*ili%ra / Bmi s(n.era m(na !ia ! "n .eam #i, ne# iind ce s! &ac, am %!.a -o "n %u'unar ca s! nu )! e' cu s(n.e linoleumul )roas)! &reca / Am )orni rec(nd de scara )e care o $!'usem a ( de des "n co#marurile mele/ De-a lun.ul aces ei sc!ri lun.i #i "n.us e &usesem deseori urm!ri de du*uri care m! )rindeau de )icioare #i m! r!.eau "n %eci, "n im) ce "ncercam s! '%ier &!r! $oce, cu lim%a "m)le ici ! #i &!cu ! c!lu# "n .ur!/ 5a %!ie+ii !cu+i de la Warren/ Oamenii care locuiau la e ajul al doilea 3 )ro)rie arul #i )ro)rie !reasa, so+ii :eyer 3 &useser! "n o deauna %uni cu mine/ Bmi d!deau dulciuri #i m! l!sau s! s au "n %uc! !ria lor #i s! m! joc cu c(inele lor/ A# &i dori s!-i $!d, dar &!r! s!-mi &i s)us cine$a # iam c! nu mai sun acolo #i c! sun mor+i, #i c! la e aj locuiau ni# e s r!ini/ Era o cale "nc*is! )en ru o deauna/ La ca)! ul culoarului, u#a )rin care dis)!ruse Rose era "ncuia ! #i )re+ de o cli)! am r!mas acolo, ne*o !r( / IDesc*ide u#a/I A r!s)uns un l! ra ascu+i de c(ine mic/ :-a lua )e ne)re.! i e/ IE-n re.ul!I, am 'is/ IN-am de .(nd s! e lo$esc sau ce$a, dar $in de de)ar e #i nu )lec )(n! nu $or%esc cu ine/ Dac! nu desc*i'i, am s! s)ar. u#a/I Am au'i -oN ISs , Na))ie/// =ai, du- e "n dormi or/I Du)! un momen , am au'i c*eia r!sucindu-se "n %roasc!/ S-a desc*is u#a #i a a)!ru , cu oc*ii +in ! la mine/ I:aI, am #o) i eu/ INu-+i &ac nimic/ <reau doar s!-+i $or%esc/ ;re%uie s! "n+ele.i c! nu mai sun acela#i care am &os / :-am sc*im%a / Sun normal acum/ Nu "n+ele.iL Nu mai sun "n (r'ia / Nu sun un moron/ Sun ca oricare al ul/ Sun normal 3 "n ocmai ca ine #i :a #i Norma/I Am "ncerca s-o +in a#a, s)oro$!ind, ca s! nu "nc*id! u#a/ Am "ncerca s!-i )o$es esc ce se "n (m)lase, o ul deoda !/ I:-am sc*im%a , miau &!cu o o)era+ie care m-a &!cu al &el, a#a cum ai $ru "n o deauna s! &iu/ N-ai ci i nimic des)re as a "n 'iareL An eD)erimen # iin+i&ic nou, care-+i sc*im%! ca)aci a ea )en ru in eli.en+!, #i eu sun )rimul )e care l-au "ncerca / Nu )o+i s! "n+ele.iL De ce e ui+i a#a la mineL Acum sun de# e) , mai de# e) dec( Norma, sau dec( Anc*iul =erman, sau :a / 0 iu lucruri )e care nici )ro&esorii de la uni$ersi a e nu le # iu/ <or%e# emiM Acum )o+i s! e m(ndre# i cu mine #i s! le s)ui u uror $ecinilor/ Nu mai re%uie s! m! ascun'i "n %eci c(nd $in musa&iri/ =ai, $or%e# e-mi/ S)une-mi des)re ce era c(nd eram un %!ie+el, as a-i o ce doresc/ Nu-+i $oi &ace nimic r!u/ Nu e ur!sc/ Dar re%uie s! a&lu des)re mine, s! m! "n+ele. )e mine c( nu e )rea (r'iu/ S! # ii c! nu )o ajun.e o )ersoan! "n rea.! dac! nu m! "n+ele. )e mine "nsumi, #i u e# i sin.ura &iin+! de )e lume care m! )oa e aju a acum/ Las!-m! s! in ru #i s! s au jos un )ic/I 5eea ce o *i)no i'a era mai mul &elul "n care $or%eam dec( ceea ce s)uneam/ S ! ea acolo, "n )ra.ul u#ii, #i m! )ri$ea &iD/ F!r! s! m! .(ndesc, am scos m(na "ns(n.era ! din %u'unar #i am "ncle# a )umnul "n im)ul )ledoariei mele/ 5(nd a $!'u -o, eD)resia &e+ei i s-a "m%l(n'i / I;e-ai r!ni ///I Nu cred c! era m(*ni ! "nadins )en ru mine/ Era cam ce-ar &i sim+i )en ru un c(ine cu la%a !ia ! sau )en ru un mo an s&(#ia "n r-o %! aie/ Nu era )en ru c! eram 5*arlie al ei, ci cu oa e as ea/ I4n r! s! e s)eli/ Am )ansamen #i iod/I

Am mers du)! ea la c*iu$e a cr!)a !, cu !%lie ondula !, "n care-mi s)!la a ( de des &a+a #i m(inile du)! ce $eneam din cur e sau eram .a a de mas! sau de culcare/ :! )ri$ea cum "mi su&lecam m(necile/ INar &i re%ui s! s)ar.i .eamul/ 1ro)rie arul o s! se su)ere #i n-o s! am %ani s!-l )l! esc/I A)oi, ca #i cum ar &i ener$a -o ce &!ceam, mi-a lua s!)unul #i mi-a s)!la m(na/ Bn im)ul !s a, era a ( de concen ra ! "nc( )!s ram !cerea, &ascina / Din c(nd "n c(nd clonc!nea cu lim%a sau o& a/ I5*arlie, 5*arlie, mereu e %a.i "n r-un %ucluc/ 5(nd o s! "n$e+i s!-+i )or+i de .rij!LI Se "n orsese cu dou!'eci #i cinci de ani "n urm!, c(nd eu eram micu+ul ei 5*arlie #i ea dorea s! lu) e )en ru locul meu "n lume/ 5(nd a ermina de s)!la s(n.ele #i mi-a usca m(inile cu )roso)ul de *(r ie, #i-a ridica )ri$irea s)re &a+a mea #i a &!cu oc*ii mari, "n.ro'i !/ IO, Dumne'euleMI a ros i cu .reu #i s-a ras "na)oi/ Am "nce)u s! $or%esc din nou, %l(nd, con$in.! or, ca s-o "ncredin+e' c! o ul era %ine #i c! nu a$eam in en+ii rele/ Bn im) ce $or%eam, )u eam $edea c! min ea ei r! !cea aiurea/ 1ri$ind "m)rejur &!r! +in !, #i-a dus m(na la .ur!, a o& a .reu #i a)oi a ridica oc*ii s)re mine/ IE a#a o mi'erie "n cas!I, a 'is/ INu a# e) am musa&iri/ Ai !- e la .eamurile as ea #i la (m)l!ria aia/I IE-n re.ul!, :a/ Nu e nec!ji )en ru as a/I I;re%uie s! lus ruiesc din nou )odelele/ ;re%uie s! &ie cura /I A o%ser$a ni# e de.e e )e u#! #i s-a a)uca s! le &rece cu c(r)a de s)!la / <!'(nd c! o urm!ream cu )ri$irea, s-a "ncrun a / IAi $eni )en ru )la a luminiiLI Bnain e de a a$ea im) s! 'ic c! nu, a "nce)u s! m! d!sc!leasc! cu de.e ul/ I4n en+ione' s! rimi un cec la "n (i ale lunii, dar so+ul meu es e )leca din ora# cu rea%!/ Le-am s)us c! nu re%uie s!-#i &ac! .riji )en ru %ani, deoarece &iica mea "#i ia salariul s!) !m(na as a #i-o s! ne )u em )l! i oa e &ac urile/ A#a c! nu e ne$oie s! m! )resa+i )en ru %ani/I IE sin.urul co)il )e care-l a$e+iL Nu mai a$e+i al+iiLI A "nce)u s! s)un! ce$a cu o )ri$ire )ierdu ! "n de)!r are/ IA$eam un %!ia / A#a de s r!luci , "nc( oa e mamele "l in$idiau/ 0i mi l-au deoc*ea / Giceau c! as a es e un 4/P/, dar era un 4/P/ de r!u/ Ar &i &os un om mare, dac! nu era as a/ Era "n r-ade$!r &oar e s r!luci 3 eDce)+ional 3 'iceau ei/ Ar &i )u u &i un .eniu///I A lua de jos )eria de &reca )odeaua/ IAcum scu'a+i-m!/ ;re%uie s! ermin rea%a/ Fiica mea a in$i a la mas! un (n!r #i re%uie s! &ac cur!+enie )e-aici/I S-a l!sa "n .enunc*i #i a "nce)u s! &rece )odeaua care lucea deja de cur!+enie/ Nu #i-a mai ridica )ri$irea/ 9(i.uia acum ce$a doar )en ru sine, #i m-am a#e'a la masa din %uc! !rie/ A# e) am s! ias! din s area aceea, s! m! recunoasc! #i s! "n+elea.! cine eram/ Nu )u eam s! )lec )(n! nu a&la c! eram 5*arlie al ei/ ;re%uia s! "n+elea.! cum$a/ Bnce)use s! &redone'e ce$a ris , dar s-a o)ri , r!m(n(nd cu c(r)a sus)enda ! "n re .!lea ! #i )odea, ca #i cum ar &i )rins deoda ! de $es e c! eram acolo, "n s)a ele ei/ A "n ors s)re mine o &a+! o%osi !, cu oc*ii ume'i, #i a s!l a ca)ul/ I5um ar $eni as aL Nu "n+ele./ :i-au s)us c! nu )o+i &i sc*im%a /I I:i-au &!cu o o)era+ie, #i as a m-a sc*im%a / Sun cele%ru acum/ Sa au'i de mine "n oa ! lumea/ Sun in eli.en acum, :ami/ 1o s! ci esc #i s! scriu, #i )o 3 I ISla$! DomnuluiI, a #o) i ea/ IRu.!ciunile mele 3 "n o+i anii !# ia, am cre'u c! nu m! aude, dar El m! ascul a mereu, a# e) (nd doar s! $in! im)ul *!r!'i de El ca s! se "m)lineasc! $oia Lui/I 0i-a # ers &a+a cu #or+ul #i c(nd i-am )us %ra+ul )e du)! alie a "nce)u s! )l(n.! nes !)(ni )e um!rul meu/ Se e$a)orase oa ! su&erin+a #i

eram mul+umi c! $enisem/ I;re%uie s! le s)un u urorI, a 'is, '(m%ind, I#i "n$!+! orilor !lora de la #coal!/ A# ea) ! numai s! le $e'i mu rele c(nd am s! le s)un/ 0i $ecinii/ 0i Anc*iul =erman 3 re%uie s!-i s)un Anc*iului =erman/ 5( ! )l!cere o s!-i &ac!M S! $e'i c(nd o $eni aic!- u acas!, #i sor!- aM 5( de &erici ! $a &i s! e $ad!/ Nici n-ai idee/I :! s r(n.ea "n %ra+e, $or%ind eDci a !, &!c(nd )lanuri )en ru $ia+a cea nou! )e care urma s-o ducem "m)reun!/ N-a$eam inima s!-i s)un c! cei mai mul+i din re "n$!+! orii co)il!riei mele nu mai erau "n #coala aceea, c! Anc*iul =erman murise cu ani %uni "n urm! #i c! a !l meu o )!r!sise/ O c*inuise des ul co#marul anilor acelora/ Doream s-o $!d '(m%ind #i d(ndu-#i seama c! eu eram cel care o &!cea &erici !/ 1en ru )rima oar! "n $ia+a mea, "i aduceam un '(m%e )e %u'e/ Du)! un im) a !cu , .(ndi oare, ca #i cum #i-ar &i amin i ce$a/ A$eam im)resia c! min ea ei o s-o ia ra'na/ INuI, am s ri.a , re'ind-o la reali a e/ IA# ea) !, :aM :ai e ce$a/ 5e$a ce a# $rea s!-+i dau "nain e de a )leca/I IS! )leciL Nu mai )o+i )leca acum/I I;re%uie s! )lec, :!/ Am re%uri de &!cu / Dar am s!-+i scriu #i am s!-+i rimi %ani/I IDar c(nd e "n orciLI INu # iu 3 deocamda !/ Dar "nain e de a )leca $reau s!-+i las as a/I IO re$is !LI INu c*iar/ Es e un ra)or # iin+i&ic scris de mine/ Foar e e*nic/ Ai e, se c*eam! 0'ect l 3lgernan+Gordon/ 5e$a desco)eri de mine #i care )oar ! "n )ar e numele meu/ <reau s! )!s re'i o co)ie a ra)or ului, ca s! )o+i ar! a oamenilor c! &iul !u n-a r!mas c*iar un )ros !nac/I L-a lua #i l-a )ri$i cu s&ial!/ IEs e/// es e numele !u/ 0 iam c! se $a "n (m)la as a "n r-o %un! 'i/ Am "ncerca o ce-am )u u / Erai )rea mic ca s!-+i amin e# i, dar am "ncerca / Le-am s)us u uror c! ai s! mer.i la &acul a e #i c! ai s! ajun.i un om de meserie #i c! $ei "nsemna ce$a "n lumea as a/ R(deau de mine, dar eu le-am s)us/I :i-a '(m%i )rin re lacrimi, dar )es e o cli)! )ri$ea "n al ! )ar e/ 0i-a recu)era c(r)a #i a "nce)u s! s)ele ocul u#ii de la %uc! !rie, &redon(nd 3 acum ce$a mai &erici !, mi s-a )!ru 3 ca #i cum se a&la "n r-un $is/ 5(inele a "nce)u iar!#i s! la re/ A#a de la in rare s-a desc*is, s-a "nc*is, #i s-a au'i o $oce/ IE-n re.ula, Na))ie/ Eu sun /I 5(inele s!rea a.i a )e u#a de la dormi or/ Eram &urios c! m! )rinsese acolo/ Nu $oiam s-o "n (lnesc )e Norma/ N-a$eam nimic s! ne s)unem, #i nu $oiam s!-mi s rice $i'i a/ Nu eDis a o ie#ire )rin dos/ Sin.ura cale era s! ies )e &ereas r! "n cur ea din s)a e #i s! sar .ardul/ Dar cine$a m-ar &i )u u lua dre) un s)!r.! or/ Au'ind c*eia care se r!sucea "n u#!, i-am #o) i mamei mele 3 nu # iu de ce 3 Ia $eni NormaI/ 4-am a ins %ra+ul, dar nu m! au'ea/ Era )rea ocu)a ! cu murmurul acela necon eni "n im) ce s)!la (m)l!ria/ S-a desc*is u#a, Norma m-a $!'u #i s-a "ncrun a / La "nce)u nu m-a recunoscu 3 lumina era sla%!, l!m)ile nu erau a)rinse/ L!s(nd jos )un.a cu cum)!r! uri cu care $enise, a a)rins lumina/ I5ine e# iL///I Dar "nain e de-a )u ea r!s)unde, am $!'u -o duc(nd m(na la .ur! #i d(nduse "na)oi )(n! la u#!/ I5*arlieMI :i-a ros i numele "n acela#i &el ca mama, +in(ndu-#i r!su&larea/ 0i ar! a la &el cum ar! a mama mai demul 3 su%+ire, r!s! uri ascu+i e, de )as!re, &rumu#ic!/ I5*arlieM Doamne, ce #ocM 1u eai s! iei le.! ura cu noi #i s! m! anun+i/ ;re%uia s! suni/ Nici nu # iu ce s! 'ic///I S-a ui a la mama, care s ! ea )e jos l(n.! li.*ean/ IBi es e r!u cum$aL Nu s-a 'druncina )rea are sau al ce$a///I

I0i-a $eni "n &ire )en ru un im)/ Am a$u o scur ! con$ersa+ie/I IBmi )are %ine/ Nu )rea "#i mai aduce amin e "n ul imul im)/ Es e $(rs a "nain a ! 3 senili a e/ Dr 1or man $rea s-o duc "n r-un c!minsana oriu, dar nu )o s-o &ac/ Nu )o su)or a s! m! .(ndesc la ea "n r-un asemenea loc/I A desc*is u#a de la dormi or ca s! ias! c(inele #i, c(nd a s!ri #i a sc(nci de %ucurie, l-a ridica #i l-a lua "n %ra+e/ INu )o s! &ac a#a ce$a cu mama mea/I A)oi mi-a adresa un '(m%e "ndoielnic IAi e, ce sur)ri'!/ Nici nu $isam/ Las!-m! s! e )ri$esc/ Nu e-a# &i recunoscu nicioda !/ 1u eam s! ne "ncruci#!m )e s rad!/ ;e-ai sc*im%a mul /I A o& a / IBmi )are %ine c! e $!d, 5*arlie/I IA#a s! &ieL 5redeam c! nu $rei s! m! mai $e'i/I IO, 5*arlieMI :i-a lua m(mile "n r-ale ei/ INu s)une as a/ :! %ucur c! e $!d/ ;e a# e) am/ Nu # iam c(nd, dar # iam c! e $ei "n oarce c(nd$a/ 5*iar de a unci c(nd am ci i des)re &u.a a de la 5*ica.o/I S-a ras "na)oi s! m! $ad! mai %ine/ INici nu-+i "nc*i)ui c( m-am .(ndi la ine, "n re%(ndu-m! unde e# i #i ce &aci/ 1(n! c(nd a $eni )ro&esorul acela 3 c(nd era as aL Bn mar ie recu L acum #a) e luniL 3 nici nu # iam c! mai r!ie# i/ Ea "mi s)usese c! ai muri la Warren/ Am cre'u as a ani de 'ile/ 5(nd mi-au s)us c! r!ie# i #i c! au ne$oie de ine )en ru eD)erimen , nici nu # iam ce s! &ac/ 1ro&esorul/// NemurL 3 a#a-l c*eam!L 3 nu m-a l!sa s! e $!d/ Nu re%uia s! e ul%ure cine$a "nain e de o)era+ie Dar c(nd am $!'u "n 'iare c! a reu#i #i c! de$enisesi un .eniu 3 $ai de mineM 3 nici nu # ii ce-am sim+i ci ind lucrurile as ea/ Le-am )o$es i u uror celor de la %irou #i &e elor de la clu%ul de %rid.e/ Le-am ar! a )o'a a "n 'iare #i le-am s)us c! $ei $eni oda ! #i oda ! s! ne $e'i/ 0i ai $eni / Ai $eni "n r-ade$!r/ Nu ne-ai ui a /I :-a "m%r!+i#a din nou/ IO, 5*arlie, 5*arlie/// es e minuna s! $!d a#a, din r-o da !, c! am un &ra e mai mare/ Nici n-ai idee/ S ai jos 3 s!-+i &ac ce$a de m(ncare/ ;re%uie s!-mi )o$es e# i o #i s!-mi s)ui ce )lanuri ai/ Eu/// eu nu # iu de unde s! "nce) cu "n re%!rile/ 1esemne c! )are ridicol 3 o &a ! care desco)er! c! &ra ele ei es e un erou, un s ar de cinema, sau al ce$a im)or an /I Eram "ncurca / Nu m! a# e) asem de la Norma la o asemenea )rimire/ Nu-mi d!duse nicioda ! )rin .(nd c! ar &i )u u s! se sc*im%e, )e rec(ndu-#i a (+ia ani sin.ur! cu mama/ #i o u#i era ine$i a%il/ Nu mai era )u# oaica r!'.(ia ! din amin irile mele/ 5rescuse, de$enise cald! #i "n+ele.! oare #i a&ec uoas!/ Am s a de $or%!/ Era ironic s! &iu acolo cu sora mea, $or%ind am(ndoi des)re mama 3 care era c*iar "n aceea#i camer! cu noi 3 ca #i cum nici n-ar &i &os acolo/ De c( e ori Norma )omenea des)re $ia+a lor "m)reun!, m! ui am s! $!d dac! Rose ascul !, dar ea era cu&unda ! "n ad(ncurile $ie+ii ei )ersonale, ca #i cum nu "n+ele.ea lim%a "n care $or%eam, ca #i cum nimic din ce se s)unea n-o mai )ri$ea/ R! !cea )rin %uc! !rie ca o s a&ie, mu (nd c( e un o%iec de colo colo, &!r! a-i .!si nicioda ! locul/ Era "n&rico#! or/ Norma "#i *r!nea c(inele/ IDeci l-ai c!)! a "n cele din urm!/ Na))ie 3 )rescur are de la Na)oleon, nu-i a#aLI S-a "ndre) a din #ale #i s-a "ncrun a / IDe unde ai # iu LI 4-am eD)lica des)re amin irea meaN cum $enise acas! de la #coal! cu &oaia de *(r ie cu es ul, s)er(nd s! ca)e e c(inele, #i cum :a nu-i "n.!duise s!-l ai%!/ Bn im) ce )o$es eam, i se ad(nceau cu ele de )e &run e/ INu-mi amin esc nimic de as a/ O, 5*arlie, c*iar a#a de r!u m! )uram cu ineLI ISun curios s! # iu ce$a din recu / Nu sun si.ur dac! e $or%a de o amin ire, de $reun $is sau de o n!scocire a mea/ A &os ul ima oar! c(nd

ne-am juca "m)reun! ca doi )rie eni/ Eram la su%sol #i ne jucam cu ni# e a%ajururi )e ca), )re in'(nd c! sun em doi c*ine'i, &!c(nd sal uri )e o sal ea $ec*e/ A$eai, cred, #a) e sau o) ani, iar eu $reo reis)re'ece/ 0i, du)! cum "mi amin esc, ai &!cu un sal de )e sal ea #i e-ai lo$i cu ca)ul de )ere e/ Nu are 3 +i-a ie#i doar un cucui 3, dar mama #i a a au co%or( "n .oan! )en ru c! urlai, #i ai 'is c! "ncercasem s! e omor/ L-a "n$ino$!+i )e :a c! nu m! su)ra$e.*ea, c! ne l!sa sin.uri "m)reun!, #i m-a %! u cu o curea )(n! m-a l!sa a)roa)e "n nesim+ire/ ?i-aduci amin eL S-a "n (m)la cu ade$!ra a#aLI Norma era &ascina ! de descrierea amin irii, ca #i cum i-ar &i rede# e) a ima.ini din r-un $is/ I;o ul es e &oar e $a./ 0 ii, am cre'u c! e un $is de-al meu/ Bmi amin esc c! )ur am a%ajururile #i c! s!ream )e sal ele/I 1ri$ea +in ! )e &ereas r!/ I;e uram )en ru c! o im)ul se &!cea ca' de ine/ Nu e al oiau nicioda ! )en ru c! nu-+i &!ceai lec+iile cum re%uie sau )en ru c! nu aduceai acas! no e %une/ 5*iuleai deseori de la #coal! #i e jucai, "n im) ce eu eram ne$oi ! s! su)or "n &iecare 'i lec+iile acelea .rele/ O, c( de mul e uram/ La #coal!, ceilal+i co)ii m('.!leau a%la cu desene "n&!+i#(nd un %!ia cu ic*ie de m!.ar #i scriau dedesu% Fra ele Normei/ 0i scriau cu cre ! )e ro uarul din cur ea #colii 3 Sor! cu moronul #i Familia Gordon- on+i/ 0i c(nd n-am &os in$i a ! la )e recerea da ! de Emily Ras7in )en ru 'iua ei de na# ere, am # iu c! era din cau'a a/ #i m-am r!'%una a unci c(nd ne jucam acolo, la su%sol, cu a%ajururile )e ca)/I A "nce)u s! )l(n.!/ IA#a c! am min+i #i le-am s)us c! u m-ai lo$i / O, 5*arlie, ce )roas ! am &os 3 ce r!'.(ia !/ :i-e a ( de ru#ine ///I INu-+i &ace o $in! din r-as a/ ;re%uie s! &i &os .reu s!-i "n&run+i )e ceilal+i co)ii/ Lumea mea era %uc! !ria #i camera aceea de dincolo/ Res ul nu con a, a ( im) c( aici eram "n si.uran+!/ ;u re%uia s! &aci &a+! "n re.ii lumi/I IDe ce e-au rimis de-acas!, 5*arlieL De ce nu )u eai s! r!m(i aici #i s! r!ie# i cu noiL :-am mira "n o deauna de as a/ De c( e ori am "n re%a -o, mi-a s)us c! era s)re %inele !u/I IBn r-un &el, a$ea dre) a e/I A cl! ina din ca)/ I;e-a i'.oni din cau'a mea, nu-i a#aL O, 5*arlie, de ce a re%ui s! &ie a#aL De ce ni s-au "n (m)la oa e as eaLI Nu # iam ce s!-i s)un/ A# &i $ru s!-i )o s)une c!, aidoma 5asei lui A reus sau 5admus, su&eream )en ru )!ca ele s r!mo#ilor no# ri sau )en ru "m)linirea unui an ic oracol .recesc/ Dar n-a$eam un r!s)uns )en ru ea #i nici )en ru mine/ ISun lucruri recu eI, am 'is/ I:! %ucur c! e-am "n (lni iar!#i/ A#a, o ul de$ine mai u#or/I :-a a)uca deoda ! de %ra+/ I5*arlie, nu # ii )rin ce-am recu "n anii !# ia cu ea/ A)ar amen ul, s rada as a, ser$iciul meu/ ;o ul a &os un co#mar, s! $in "n &iecare 'i acas!, "n re%(ndu-m! dac! mai es e aici, dac! nu #i-a &!cu $reun r!u #i s! m! sim $ino$a ! )en ru c! m! .(ndeam la lucruri de &elul !s a/I :-am ridica , am l!sa -o s!-#i )un! ca)ul )e um!rul meu #i a "nce)u s! )l(n.!/ IO, 5*arlie, m! %ucur c! e# i din nou aici/ A$eam ne$oie de cine$a/ Sun a ( de o%osi !///I <isasem la o cli)! ca as a, dar acum, c(nd se "n&!) uia, la ce mai &oloseaL Nu )u eam s!-i s)un ce se $a "n (m)la cu mine/ 0i o u#i, ce ros a$ea s! m! )re&ac c!-i )rimesc a&ec+iuneaL De ce s! m! am!.escL Dac! a# &i &os #i acum 5*arlie cel de al !da !, cel sla% de min e #i de)enden , nu mi-ar &i $or%i "n acela#i &el/ A#adar, ce dre) a$eam acum la a#a ce$aL 5u-r(nd mi-ar &i c!'u masca de )e &a+!/

INu )l(n.e, Norma/ ;o ul $a mer.e cum re%uie/I :! au'eam s)un(nd )la i udini care s-o lini# easc!/ I<oi "ncerca s! am .rij! de $oi am(ndou!/ Am mici economii #i cu ce-mi mai )l! e# e Funda+ia $oi )u ea s! $! rimi re.ula c( e ce$a 3 cel )u+in )en ru o $reme/I INu cum$a $rei s! )leci iarL Acum re%uie s! s ai cu noi ///I IAm de &!cu ni# e c!l! orii, unele cerce !ri, s! +in c( e$a con&erin+e, dar $oi "ncerca s! mai rec )e la $oi/ S! ai .rij! de ea/ A recu )rin mul e/ <! $oi aju a c( ! $reme am s! mai )o /I I5*arlie, nuM Nu )lecaMI Se a.!+a de mine/ I:i-e &ric!MI Rolul )e care dorisem "n o deauna s!-l joc 3 &ra ele mai mare/ Bn cli)a aceea am sim+i c! Rose, care s ! use lini# i ! "n r-un col+, era cu )ri$irea a+in i ! asu)ra noas r!/ Se sc*im%ase ce$a )e &a+a ei/ F!cuse oc*ii mari #i se a)leca "nain e )e mar.inea scaunului/ :! ducea .(ndul la un uliu .a a s! se n!)us easc! asu)ra )r!'ii/ Am "nde)!r a -o )e Norma de mine, dar "nain e s! mai )o s)une ce$a, Rose era "n )icioare/ Luase cu+i ul de %uc! !rie de )e mas! #i-l "ndre) a c! re mine/ I5e $rei s!-i &aciL D!- e la o )ar eM ?i-am mai s)us ce ai s! )!+e# i dac! e mai )rind c! e a in.i de sor!- a/ :in e s)urca !M N-ai ce s! cau+i l(n.! oamenii normaliMI Am s!ri am(ndoi "na)oi #i, nu # iu din ce cau'! a%surd!, m-am sim+i $ino$a , ca #i cum a# &i &os )rins asu)ra unui &a) ur( , #i mi-am da seama c! #i Norma sim+ea acela#i lucru/ Era ca #i cum acu'a+ia mamei mele ar &i &os ade$!ra ! #i am &i &!cu un lucru o%scen/ Norma a '%iera la ea/ I:am!, las! jos cu+i ulMI <!'(nd-o )e Rose acolo, cu cu+i ul, mi-am amin i de noa) ea "n care "l silise )e :a s! m! scoa ! din cas!/ Re r!ia e)isodul acela/ Nu )u eam $or%i #i nici mi#ca/ :-au "n$!lui .rea+a, sen'a+ia de su&ocare, %('(i ul din urec*i, s omacul mi se '%! ea ca #i cum ar &i $ru s! se smul.! din ru)ul meu/ A$ea un cu+i , #i Alice a$ea un cu+i , #i a !l meu a$ea un cu+i , #i dr S rauss a$ea un cu+i /// Din &ericire, Norma a a$u )re'en+a de s)iri s!-i ia cu+i ul din m(n!, dar Rose a r!mas cu .roa'a aceea "n )ri$ire "n im) ce '%iera la mine/ IScoa e-l de aiciM N-are $oie s! se ui e la sor!-sa cu .(ndul la seDMI 5(nd a "nce a s! '%iere, Rose s-a )r!%u#i )e scaun, )l(n.(nd/ Nu # iam ce s! 'ic #i nici Norma nu # ia/ Eram jena+i, am(ndoi/ Acum a&lase de ce &usesem da a&ar! din cas!/ :! "n re%am dac! &!cusem $reoda ! ce$a care s! jus i&ice .roa'a maic!-mii/ Nu a$eam nici o asemenea amin ire, dar cum )u eam &i si.ur c! "n s)a ele %arierelor con# ien ului meu c*inui nu erau "n.*esui e ni# e .(nduri ori%ileL 1rin culoare si.ila e, dincolo de alei "n&unda e, unde nu )u eam ajun.e/ 1oa e c! nu $oi a&la nicioda !/ Oricare ar &i ade$!rul, nu re%uie s-o ur!sc )e Rose )en ru c! o a)!r! )e Norma/ ;re%uie s! "n+ele. cum $edea ea lucrurile/ Dac! n-o )u eam ier a, nu mai )u eam &ace nimic/ Norma remura/ ILini# e# e- eI, i-am 'is/ INu # ie ce &ace/ Furia ei nu es e "ndre) a ! asu)ra mea, ci asu)ra $ec*iului 5*arlie/ S-a s)eria de ce ar )u ea el s!+i &ac!/ Nu )o s-o "n$ino$!+esc c! $rea s! e )ro eje'e/ Dar acum nu mai re%uie s! ne .(ndim la as a, &iindc! el a dis)!ru )en ru o deauna, nu-i a#aLI Nu m! ascul a/ Fa+a ei a$ea o eD)resie $is! oare, IAm a$u una din sen'a+iile acelea ciuda e care a)ar c(nd se "n (m)l! ce$a #i sim+i c! ai # iu ce se $a "n (m)la, ca #i cum s-ar mai &i "n (m)la "nain e, eDac "n acela#i &el, #i asi# i la o nou! des&!#urare///I

IO sen'a+ie &oar e o%i#nui !/I A cl! ina din ca)/ I5*iar acum, c(nd am $!'u -o cu cu+i ul, era ca un $is )e care-l a$usesem cu mul im) "n urm!/I La ce-ar &i &olosi s!-i s)un c! &usese cu si.uran+! rea'! "n noa) ea aceea, co)il &iind, #i c! $!'use o ul din camera ei 3 c! &a) ele &useser! "n!%u#i e #i r!suci e as &el "nc( #i le ima.ina ca )e o "nc*i)uire/ N-a$ea ros s-o "ncarc cu ade$!rul/ A$ea s! ai%! des ule neca'uri cu mama "n 'ilele ce urmau/ A# &i aju a -o %ucuros, dar ce &olos s! "nce) ce$a ce nu )ueam duce la %un s&(r#i L ;re%uia s!-mi r!iesc )ro)ria su&erin+!/ Nu era nici o cale )en ru a o)ri scur.erea nisi)urilor cunoa# erii "n cle)sidra din min ea mea/ IAcum re%uie s! m! ducI, am 'is/ IAi .rij! de ine, #i de ea/I 4-am s r(ns m(na/ Na)oleon l! ra la mine "n im) ce ie#eam/ :-am +inu c( am )u u de mul , dar c(nd am ajuns "n s rad! am i'%ucni / :i-e .reu s! scriu des)re as a, dar oamenii "n orceau ca)ul du)! mine "n im) ce m! duceam la ma#in! )l(n.(nd ca un co)il/ Nu m! )ueam s !)(ni #i nu-mi )!sa/ Bn im) ce um%lam )e s rad!, cu$in ele ridicole %! eau o%a "n ca)ul meu, iar!#i #i iar!#i, rans&orm(ndu-se "n r-un '.omo ri ma ca un 'um'e N ;rei #oricei &!r-de oc*i/// rei #oricei &!r-de oc*i S!-i $e'i cum alear.!M S!-i $e'i cum alear.!M O &u.!resc )e ne$as a cea .ras! din cas! Le-a !ia co'ile cu cu+i ul de mas! <!'u -ai $reoda ! la ine acas! 5e$a ca cei rei/// #oricei/// &!r-de oc*iL Bncercam s!-mi as u) urec*ile, dar nu )u eam/ Sin.ura da ! c(nd m-am "n ors s! m! mai ui o da ! la cas! am $!'u &a+a unui %!ia , '.(indu-se la mine, cu o%ra'ul li)i de .eamul &eres rei/ RA1OR; DE 1ROGRES 1F 2 oc om%rie 3 Declin/ G(nduri de sinucidere, de a o)ri o ul c( im) mai sun s !)(n )e mine #i con# ien de lumea care m! "nconjoar!/ Dar a)oi m! .(ndesc la 5*arlie, care a# ea) ! la &ereas r!/ Es e $ia+a lui #i nu )o dis)une de ea ca #i cum mi-ar a)ar+ine/ Am "m)rumu a -o doar )en ru c( $a im) #i acum mi se cere s-o "na)oie'/ ;re%uie s!-mi amin esc c! sun sin.ura )ersoan! c!reia i s-a "n (m)la $reoda ! a#a ce$a/ A ( im) c( mai )o , re%uie s! con inui s!-mi consemne' .(ndurile #i sen imen ele/ Aces e ra)oar e de )ro.res sun con ri%u+ia lui 5*arlie Gordon )en ru omenire/ Am de$eni iri a%il #i +(&nos/ :! cer cu loca arii din cl!dire )en ru c! las mu'ica are )(n! noa) ea (r'iu/ Am &!cu as a de mul e ori de c(nd nu mai c(n la )ian/ Nu es e corec s-o +ii a#a, la orice or!, dar o &ac ca s! )o r!m(ne rea'/ 0 iu c! ar re%ui s! mai #i dorm, dar "mi )are r!u de &iecare cli)! "n care nu sun rea'/ Nu a ( din cau'a co#marurilor, c( )en ru c! $reau s!-mi $!d de rea%!/ Bmi s)un mie "nsumi c! $oi a$ea des ul im) )en ru somn mai (r'iu, c(nd $a &i "n uneric/ Dl <ernor, din a)ar amen ul de dedesu% , nu s-a )l(ns nicioda !, dar acum %a e o im)ul "n +e$i sau "n a$anul a)ar amen ului, as &el "nc( %! !ile "mi r!sun! su% )icioare/ La "nce)u nu l-am lua "n seam!, dar noa) ea recu ! a urca )(n! la mine, "n *ala / Ne-am cer a #i i-am r(n i u#a "n nas/ 1es e o or! s-a "n ors cu un )oli+is care mi-a s)us c!

nu )o l!sa mu'ica a ( de are la 8 diminea+a/ A ( a m-a "n&uria '(m%e ul de )e &a+a lui <ernor, c! de-a%ia m-am )u u o)ri s! nu-l lo$esc/ Du)! ce au )leca , am &!cu %uc!+i oa e discurile #i a)ara ul/ Oricum m! am!.eam/ De &a) , nici nu-mi mai )lace .enul !s a de mu'ic!/ 8 oc om%rie 3 A &os cea mai ciuda ! #edin+! de era)ie din oa e c( e le-am a$u / S rauss era ul%ura / Nici el nu se a# e) a la a#a ce$a/ 5eea ce s-a "n (m)la 3 nici nu "ndr!'nesc s! s)un c! es e o amin ire 3 a &os o eD)erien+! )si*ic! sau o *alucina+ie/ Nu $oi "ncerca s! o eD)lic sau s! o in er)re e', $oi consemna doar ce s-a "n (m)la / Eram )u+in ener$a c(nd am ajuns la ca%ine , dar el s-a &!cu c! nu $ede/ :-am "n ins imedia )e cana)ea, #i el, ca de o%icei, s-a a#e'a )e scaun )u+in "n s)a ele meu 3 a ( c( s! nu-l $!d 3 #i a a# e) a s! "ncea)! ri ualul desc!rc!rii onelor de o ra$! acumula e "n min ea mea/ Am "n ors ca)ul ca s!-l )ri$esc )es e um!r/ Ar! a o%osi , &lasc, aminindu-mi "n r-un &el de :a a#e'a "n scaunul de &ri'erie "n a# e) area clien+ilor/ 4-am $or%i lui S rauss de asocia+ia )e care o &!ceam, a da din ca) #i a a# e) a / IA# e)+i clien+iLI am "n re%a , IAr re%ui s! coman'i o cana)ea care s! ai%! &orma unui scaun de &ri'er/ 5(nd $rei s! "ncea)! asocia+ia li%er!, ai )u ea s! dai )e s)a e scaunul cu )acien ul "n ins )e el, a#a cum &ace &ri'erul c(nd "i s!)une# e &a+a #i, du)! ce s-au scurs cele cinci'eci de minu e, ridici din nou scaunul #i-i dai o.linda ca s! $ad! cum ara ! du)! ce l-ai %!r%ieri de eul s!u/I N-a s)us nimic, #i de#i mi-era ru#ine c!-l ji.nesc, nu m-am )u u o)ri/ IA unci )acien ul ar )u ea s! $in! la &iecare #edin+! #i s! s)un! Tmai ia ce$a din cre# e ul nelini# ilor meleU sau Tdac! nu e su)eri, nu-mi scur a )rea mul din su)er-eul meuU sau ar )u ea c*iar s! $in! )en ru un #am-)on cu ou 3 $reau s! 'ic un #am)on cu eu/ Nu-i a#a c! ai o%ser$a acel la)sus, doc oreL No ea'!-l/ Am 'is c! doresc un #am)on cu ou "n loc de un #am)on cu eu/ Ou/// eu/// seam!n!, a#a-iL Ar )u ea s! "nsemne oare as a c! $reau s! m! cur!+ de )!ca eL S! renascL Es e o sim%olic! a %o e'uluiL Sau ne %!r%ierim )rea de-a)roa)eL Are #i idio ul un id1LI A# e) am o reac+ie, dar s-a suci "n scaun, &!r! s! 'ic! nimic/ IDormiLI l-am "n re%a / I;e ascul , 5*arlie/I IAs a-i o ce &aciL Nu e su)eri nicioda !LI IDe ce $rei s! m! su)!r )e ineLI Am o& a / IS rauss cel &le.ma ic/ 4m)er ur%a%il/ Am s!-+i s)un ce$a/ :-am s! ura s! $in aici/ 5e ros mai are era)iaL 0 ii o a ( de %ine ca #i mine ce se $a "n (m)la/I IDar eu cred c! u e# i cel care nu $rea s! se o)reasc!I, a 'is/ INu-i a#a c! $rei s! mer.i mai de)ar eLI IE o )ros ie/ O )ierdere de $reme )en ru am(ndoi/I G!ceam acolo, "n lumina aceea sla%!, #i cerce am cu )ri$irea modelul "n care erau dis)use )! ra ele )e a$an/// )l!ci de ceramic! insonori'a e cu mii de .!urele care a%sor%eau orice cu$(n / Sune ul "n.ro)a de $iu "n .!urelele din a$an/ Sim+eam un &el de '!)!ceal!/ :in ea mi se .olise, ceea ce era neo%i#nui , deoarece "n im)ul #edin+elor de era)ie a$eam "n o deauna mul ma erial de scos la lumin! #i de de)!na / <isuri/// amin iri/// asocia+ii/// )ro%leme/// Dar acum m! sim+eam i'ola #i .ol/ Doar &le.ma icul S rauss #i r!su&larea lui "n s)a ele meu/
1 4d, o ali a ea &or+elor ins inc i$e ale unui indi$id J ermen )si*anali icK/

I:! sim ciuda I, am 'is/ I<rei s! $or%e# i des)re as aLI 5( de s r!luci , c( de su% il eraM Oricum, ce dracu c!u am eu acolo, d(nd &r(u li%er asocia+iilor mele )en ru a &i a%sor%i e de .!urelele din a$an #i de .!urile din era)eu ul meuL INu # iu dac! $reau s! $or%esc des)re as aI, am 'is/ IAs !'i sim c! "+i sun neo%i#nui de os il/I A)oi i-am s)us ce .(ndeam/ F!r! s!-l $!d, # iam c! d! a)ro%a or din ca) )en ru sine/ IE .reu s! eD)licI, am 'is/ IAn sen imen )e care l-am mai a$u o da ! sau de dou! ori, c*iar "nain e de a le#ina/ An .ol "n ca)/// o ul in ens/// dar "mi sim cor)ul rece #i amor+i ///I I5on inu!/I <ocea lui era la limi a emo+iei/ I0i al ce$aLI INu )o s!-mi mai sim cor)ul/ Sun amor+i / Am im)resia c! 5*arlie e )e-a)roa)e/ Am oc*ii desc*i#i 3 sun si.ur 3 sun oare desc*i#iLI IDa, lar. desc*i#i/I I0i cu oa e as ea )o $edea o $!)aie al%-al%as r! care a)are din )ere+i #i din a$an #i se adun! "n r-o min.e care )ulsea'!/ Acum es e sus)enda ! "n aer/ Lumina/// )! runde cu &or+a "n oc*ii mei/// #i "n creierul meu/// ;o ul es e incandescen /// am sen'a+ia c! )lu esc/// sau mai de.ra%! c! m! l!r.esc "n sus #i "n a&ar!/// #i o u#i &!r! a )ri$i "n jos # iu c! ru)ul meu es e "nc! aici, )e cana)ea///I Oare e-o *alucina+ieL I5*arlie, e sim+i %ineLI Sau ce$a des)re care $or%esc mis iciiL Bi aud $ocea, dar nu $reau s!-i r!s)und/ Sun nemul+umi c! se a&l! acolo/ ;re%uie s!-l i.nor/ S! r!m(n )asi$ #i s! las 3 ce anume, orice ar &i 3 s! m! um)le de lumin! #i s! m! a%soar%! cu o ul/ I5e $e'i, 5*arlieL 5e se "n (m)l!LI Bn sus, ca o &run'! )ur a ! de un curen ascenden de aer cald/ Lu(nd $i e'!, a omii cor)ului meu se ciocnesc #i se arunc! unii "n al+ii/ De$in mai u#or, mai )u+in dens, #i mai mare/// mai mare/// eD)lod(nd s)re eD erior "n lumina soarelui/ Sun un uni$ers "n eD)ansiune, "no (nd "n sus "n r-un ocean !cu / La "nce)u mai mic, cu)rin'(nd cor)ul meu, camera, cl!direa, ora#ul, +ara, )(n! c(nd # iu c! )ri$ind "n jos "mi $oi $edea um%ra "n ins! )e o )!m(n ul/ A#or #i insensi%il/ R! !cind #i dila (ndu-m! )rin im) #i s)a+iu/ 0i a unci, "n im) ce # iu c! sun .a a s! s r!)un. crus a eDis en+ei, ca un )e# e-'%ur! or care +(#ne# e din a)!, sim c! sun ras "n jos/ Nu-mi )lace/ <reau s! sca) de ceea ce m! ra.e "nd!r! , "n )ra.ul con o)irii cu uni$ersul, aud #oa) e din $(r&urile s !rii de con# iin+!/ 0i, oric( ar &i de sla%, &irul acela m! lea.! de lumea m!r.ini ! #i muri oare de dedesu% / Bnce , )e m!sur! ce $alurile se re ra., s)iri ul meu dila a se con rac ! )(n! la dimensiuni )!m(n e# i 3 nu cu $oia mea, )en ru c! a# )re&era s!-mi )ierd urma, dar sun ras de jos, "na)oi s)re mine "nsumi, "n mine "nsumi, as &el "nc( )re+ de o cli)! sun din nou )e cana)ea, s recur(ndu-mi de.e ele con# ien ei "n m!nu#a ru)ului meu/ 0i # iu c! )o mi#ca de.e ul aces a sau cli)i cu oc*iul aces a 3 dac! $reau/ Dar nu $reau s! mi#c/ Nu m! $oi mi#caM A# e) , #i m! las desc*is, )asi$, )en ru orice "nseamn! aceas ! eD)erien+!/ 5*arlie nu $rea ca eu s! s r!)un. cor ina de sus a min+ii/ 5*arlie nu $rea s! # ie ce 'ace dincolo/ Se eme s! nu-l $ad! )e Dumne'euL Sau s! nu $ad! nimicL Bn im) ce 'ac acolo "n a# e) are, rece momen ul "n care sun eu "nsumi "n mine "nsumi #i )ierd din nou orice con ac cu cor)ul sau sen'a+i-

ile/ 5*arlie m! ra.e "na)oi "n mine "nsumi/ :! ui &iD "n!un ru, "n cen rul oc*iului meu ne$!'! or, la )a a ro#ie care se rans&orm! "n r-o &loare cu mul e )e ale 3 &loarea luminoas! care )(l)(ie, se ro e# e, "n.ro)a ! ad(nc "n mie'ul incon# ien ului meu/ :! mic#ore'/// Nu "n sensul a)ro)ierii #i condens!rii a omilor din cor)ul meu, ci ca o &u'iune 3 ca #i cum a omii eului meu se con o)esc "nr-un microcosmos/ <a &i c!ldur! mare #i lumin! insu)or a%il! 3 iadul "n iad 3, dar nu m! ui la lumin!, ci doar la &loare, care nu se mul i)lic!, nu se mai "m)ar e "n numeroasele )ar icule din care se &ormase mai "nain e/ #i )en ru o cli)! &loarea )(l)(i oare se rans&orm! "n discul de aur care se r!suce# e a (rna de un l!n+i#or, a)oi "n r-un nor de curcu%ee ro i oare, #i "n &inal m! a&lu "n )e# er!, unde es e lini# e #i "n uneric #i "no )rin la%irin ul umed "n c!u area cui$a care s! m! )rimeasc!/// s! m! "m%r!+i#e'e/// s! m! a%soar%!/// "n sinele s!u/ Bn mie'ul acela $!d iar!#i lumina, o desc*idere "n cea mai "n unecoas! din re )e# eri, acum micu+! #i &oar e "nde)!r a ! 3 ca )rin ca)! ul .re#i al unui elesco) 3, s r!luci oare, or%i oare, )(l)(i oare, #i din nou &loarea cu )e ale mul e Jlo us ro i or 3 care )lu e# e "n a)ro)ierea in r!rii "n incon# ien K/ La in rarea )e# erii $oi .!si r!s)unsul, dac! "ndr!'nesc s! m! "n orc #i s! m! arunc dincolo, "n .ro a de lumin!/ Bnc! nuM :i-e &ric!/ Nu de $ia+!, sau de moar e, sau de nean , ci de a irosi o ul ca #i cum nici n-a# &i eDis a / Sim )resiunea dim)rejurul meu care m! )ro)ulsea'! ca un $al $iolen c! re .ura )e# erii/ Es e )rea "n.us !M Nu )o in raM 0i deoda ! sun a'$(rli de )ere+i, iar!#i #i iar!#i, #i %!.a cu &or+a )rin desc*idere, "n r-un loc unde lumina amenin+! s! m! or%easc!/ Sim din nou c! $oi s r!)un.e crus a care m! des)ar e de lumina aceea di$in!/ E mai mul dec( )o su)or a/ O durere cum n-am sim+i nicioda !, r!ceal!, .rea+! #i %('(i ul acela )u ernic &(l&(ind deasu)ra ca)ului meu ca din r-o mie de ari)i/ Desc*id oc*ii, or%i+i de lumin!/ 0i %a aerul #i remur #i urlu/ :i-am re$eni , su% insis en+ele unei m(ini care m! scu ura &!r! menajamen e/ Dr S rauss/ ISla$! DomnuluiI, a 'is, $!'(ndu-m! c! desc*id oc*ii/ I:-ai s)eria /I Am da din ca)/ ISun %ine/I I5red c! e des ul )en ru as !'i/I :-am ridica #i m-am cl! ina )e )icioare )(n! c(nd mi-am redo%(ndi )ers)ec i$a/ 5amera "mi )!rea &oar e mic!/ INu numai )en ru as !'iI, i-am s)us/ INu cred c! mi-ar mai re%ui al e #edin+e/ Nu mai am ce s! $!d/I Nu i-a )l!cu , dar nici n-a "ncerca s! m! con$in.!/ :i-am lua )!l!ria #i *aina #i am )leca / 0i acum 3 cu$in ele lui 1la on m! %a jocoresc din um%rele de dincolo de &l!c!riN I// /oamenii din )e# er! $or s)une des)re el c! s-a "n!l+a dar )ier'(ndu-#i $ederea s-a "n ors///I 5 oc om%rie 3 :i-e .reu s! scriu la ma#in! ra)oar ele, iar c(nd &unc+ionea'! re)or o&onul nu mai )o .(ndi/ Bn im)ul 'ilei o am(n s! m! a)uc de lucru, dar # iu c( de im)or an es e ceea ce &ac, #i re%uie s-o &ac/ :i-am 'is c! nu $oi mai m(nca nimic )(n! c(nd nu m! a#e' s! scriu ce$a 3 orice/ 1ro&esorul Nemur a rimis iar!#i du)! mine "n diminea+a as a/ A$ea ne$oie de mine la la%ora or )en ru ni# e es e, ca acelea )e care le-am mai da / La "nce)u , m-am .(ndi c! a#a se cu$enea, )en ru c! "nc! m!

mai )l! esc #i es e im)or an ca documen area s! &ie com)le !, dar c(nd am ajuns la 9ee7man #i am relua oa e es ele cu 9ur mi-am da seama c! era )rea mul )en ru mine/ La "nce)ui, *(r ia #i la%irin ul cu creionul/ :i-am amin i cum era "nain e de a "n$!+a s!-l re'ol$ ra)id, #i c(nd in ram "n com)e i+ie cu Al.ernon/ <edeam acum c!-mi re%uie mul mai mul im)/ 9ur era cu m(na "n ins! ca s! ia *(r ia, dar am ru) -o "n %uc!+ele #i le-am arunca "n co#ul de *(r ii/ IGa a/ Nu mai "ncerc/ :! .!sesc "nrr-o &und! ur!, #i as a-i o /I Se emea s! nu )lec, a#a c! "ncerca s! m! lini# easc!/ IE-n re.ul!, 5*arlie/ 5almea'!- e/I I5e "nseamn! as a, Tcalmea'!- eUL =a%ar n-ai ce sim eu/I INu, dar )o s!-mi "nc*i)ui/ Sun em cu o+ii &oar e marca+i/I INu m! in eresea'! sim)a ia a/ Las!-m! "n )ace/I Era jena , #i a)oi am reali'a c! nu era $ina lui #i c! m! )ur am jalnic cu el/ IBmi )are r!u c! mi-a s!ri mu# arulI, am 'is/ I5um mer.e rea%aL ?i-ai ermina e'aLI A da din ca)/ ISe %a e &orma de&ini i$!, "mi $oi lua doc ora ul "n &e%ruarie/I I9un %!ia /I L-am %! u )e um!r ca s! $ad! c! nu eram su)!ra )e el/ I?ine-o o a#a/ Nimic nu &ace c( educa+ia/ Ai !, e ro., ce-am s)us mai "nain e/ Fac o ce $rei/ A&ar! de la%irin uri 3 as a-i o /I I1!i, Nemur ar $rea un es Rorsc*ac* de con rol/I I5a s! $ad! ce se "n (m)l! acolo, "n ad(ncimeL 5e crede c! $a .!siLI ;re%uie c! ar! am indis)us, &iindc! a l!sa -o mai moale/ INu sun em o%li.a+i/ E# i aici de %un!$oie/ Dac! nu $rei ///I IE-n re.ul!/ D!-i drumul/ Scoa e car oanele/ Dar nu-mi s)une ce a&li/I Nici nu re%uia s!-mi s)un!/ 0 iam des ule des)re Rorsc*ac*/ Nu con a ce anume $edeai "n car oane, ci cum reac+ionai &a+! de ele/ Bn re.ul sau )!r+ile, "n mi#care sau imo%ile, a en+ia sau indi&eren+a &a+! de )e ele de culoare, r!s)unsuri )line de idei sau doar )u+ine #i s ereo i)e/ INu e $ala%ilI, am 'is/ I0 iu ce cau+i/ 5unosc .enul de r!s)unsuri )e care ar re%ui s! le dau ca s! cree' o anumi ! ima.ine des)re min ea mea/ ;o ce re%uie s! &ac es e///I Se ui a la mine, a# e) (nd/ I;o ce re%uie s! &ac es e///I Dar a unci, ca #i cum a# &i )rimi un )umn "n ca), am cons a a c! nu-mi mai aduceam amin e ce anume re%uia s! &ac/ Era ca #i cum a# &i $!'u lim)ede o ul scris )e a%la din min ea mea, dar, dac! m! a)ucam de ci i , o )ar e din ce &usese scris era # ers, iar res ul nu mai a$ea nici un sens/ La "nce)u am re&u'a s! cred a#a ce$a/ Am lua la m(n! c!r+ile, cu)rins de )anic!, a ( de iu e "nc( mi se "necau cu$in ele "n .ur!/ <oiam s! smul. )e ele de cerneal!, ca s!-#i de'$!luie semni&ica+ia/ Ande$a, "n )e ele acelea, erau r!s)unsuri )e care le cunoscusem doar cu )u+in im) "n urm!/ De &a) nu "n )e e, ci "n acea )ar e a min+ii mele care le d!dea &orm! #i "n+eles #i )roiec a am)ren a mea asu)ra lor/ 0i nu mai )u eam s-o &ac/ Nu )u eam s!-mi reamin esc ce re%uia s! s)un/ ;o ul era li)s!/ IEs e o &emeie///I, am 'is/// Is ! "n .enunc*i #i s)al! )odelele/ <reau s! 'ic 3 nu 3 es e un %!r%a care +ine un cu+i I/ 0i c*iar "n im) ce $or%eam, # iam %ine ce s)un #i am sc*im%a direc+ia/ IDou! silue e care ra. de ce$a/// ca o )!)u#!/// #i &iecare ra.e a#a ca #i cum ar da s-o

ru)! #i/// nuM 3 $reau s! s)un c! sun dou! &e+e care se )ri$esc una )e al a )rin &ereas r!, #i ///I Am m! ura cu %ra+ul car oanele de )e mas! #i m-am ridica de )e scaun/ IGa a cu es ele/ Nu mai $reau s! dau es e/I I9ine, 5*arlie/ Ajun.e )en ru as !'i/I INu numai )en ru as !'i/ Nu m! mai "n orc aici/ 5eea ce $! re%uie din ce mi-a mai r!mas $e+i .!si "n ra)oar ele de )ro.res/ Am ermina -o cu la%irin ul/ Nu mai sun un co%ai/ Am &!cu des ul/ Acum $reau s! m! l!sa+i "n )ace/I I9ine, 5*arlie/ Bn+ele./I INu, nu "n+ele.i, &iindc! nu +i se "n (m)l! +ie #i nimeni nu )oa e "n+ele.e "n a&ar! de mine/ Nu e "n$ino$!+esc/ 0 iu c! re%uie s!-+i &aci meseria #i s!-+i iei doc ora ul #i mai # iu 3 da, da, nu mai e ne$oie s!-mi s)ui 3 c! e-ai %!.a "n rea%a as a mai ales din dra.os e )en ru omenire, dar c! re%uie s!-+i r!ie# i $ia+a #i c! noi doi nu sun em deloc "n aceea#i si ua+ie/ ?i-am c!lca )ra.ul c(nd urcam, acum "l rec c(nd co%or #i nu cred c! $oi mai lua $reoda ! aces li& / =ai s! ne lu!m r!mas %un aici #i acum/I INu cre'i c! ar re%ui s! $or%e# i cu dr ///I I;e ro., s)une-le u uror r!mas %un din )ar ea mea/ N-am c*e& s! m! mai $!d cu nici unul din re ei/I Bnain e ca 9ur s! mai )oa ! s)une ce$a sau s! "ncerce s! m! o)reasc!, )lecasem din la%ora or #i co%oram cu li& ul, )!r!sind )en ru o deauna 4ns i u ul 9ee7man/ F oc om%rie 3 S rauss a $eni a'i-diminea+! acas! la mine, dar nu i-am desc*is/ Acum $reau s! r!m(n sin.ur cu mine "nsumi/ 5iuda ! sen'a+ie s! "ncerci s! reci e# i o car e care +i-a )l!cu "n urm! cu c( e$a luni #i s! desco)eri c! nu mai recuno# i nimic/ Bmi amin esc ce minuna mi s-a )!ru :il on/ 5(nd am relua acum Paradis l pierd t, n-am mai )u u s!-mi amin esc dec( de Adam #i E$a #i de 1omul 5unoa# erii, dar n-am )u u s! mai )rice) nimic/ :-am ridica "n )icioare, am "nc*is oc*ii #i l-am $!'u )e 5*arlie 3 eu 3 la $(rs a de #ase sau #a) e ani, a#e'a la mas! cu un manual #colar, "n$!+(nd s! ci easc!, s)un(nd acelea#i cu$in e, iar!#i #i iar!#i, cu mama a#e'a ! l(n.! el, l(n.! mine/// I:ai "ncearc! o da !/I I:icul Eac7/ :icul Eac7 alear.!/ :icul Eac7 micul/I INuM Nu e :icul Eac7 miculM Es e Alear.! Eac7 alear.!MI Ara ! cu de.e ul ei cu un.*ia !ia ! ne"n.riji / I:icul Eac7/ :icul Eac7 alear.!/ Alear.! Eac7 micul/I INuM Nu $rei s! "ncerci/ Din nouMI Din nou/// din nou/// din nou/// ILas! %!ia ul "n )ace/ L-ai s)eria /I I;re%uie s! "n$e+e/ E )rea lene#, nu se concen rea'!/I Alear.! Eac7 alear.!/// alear.! Eac7 alear.!/// alear.! Eac7 alear.!/// alear.! Eac7 alear.!/// IEs e mai "nce dec( ceilal+i co)ii/ ;re%uie s!-i dai im)/I IE normal/ Nu-i nimic "n nere.ul! cu el/ Doar c! e lene#/ Am s!-l %a )(n! "n$a+!/I Alear.! Eac7 alear.!/// alear.! Eac7 alear.!/// alear.! Eac7 alear.!/// alear.! Eac7 alear.!/// Ridic(nd oc*ii de )e mas!, )arc! m! $edeam )e mine "nsumi cu oc*ii lui 5*arlie, cu Paradis l pierd t "n m(n!, #i mi-am da seama c! &r(n.eam co)er a le.a ! a c!r+ii "n re m(ini, ca #i cum a# &i $ru s! ru)

car ea "n dou!/ Am smuls dosul co)er ei, am s&(#ia o m(n! de )a.ini #i le-am arunca o da ! cu car ea "n col+ul unde erau discurile s)ar e/ Leam l!sa acolo #i lim%ile al%e ale )a.inilor s&(#ia e r(deau de mine &iindc! nu )u eam )rice)e ce 'iceau/ ;re%uie s! m! a.!+ m!car de c( e$a din lucrurile )e care le-am "n$!+a / ;e ro., Doamne, nu-mi lua o ce mai am/ 1H oc om%rie 3 De o%icei, ies "n im)ul no)+ii )en ru )lim%!ri, r! !cind )rin ora#/ Nu # iu de ce/ 5a s! $!d &e+e omene# i, cred/ Noa) ea recu ! n-am )u u s!-mi amin esc unde locuiesc/ :-a adus acas! un )oli+is / Am sen imen ul s raniu c! as a mi s-a mai "n (m)la "nain e 3 demul / N-a# &i $ru s! consemne' lucrurile as ea, dar "mi amin esc mereu c! sun unicul om "n lume care )oa e descrie ce se "n (m)l! "n si ua+ia mea/ Nu um%lam, ci )lu eam )rin s)a+iu, unde nimic nu era lim)ede, nici %ine de&ini , o ul &iind "n$!lui "n ne.ur!/ 0 iu ce se "n (m)l! cu mine, dar nu )o &ace nimic/ :er., sau doar s au nemi#ca )e ro uar #i )ri$esc oamenii care rec )e l(n.! mine/ Anii se ui ! la mine/ Al+ii nu, dar nimeni nu-mi $or%e# e 3 a&ar! doar de un %!r%a care a a)!ru "n r-o noa) e #i m-a "n re%a dac! nu doresc o &a !/ :-a dus unde$a/ <oia )en ru "nce)u 'ece dolari #i i-am da , dar nu s-a mai "n ors/ A unci mi-am amin i c( de )ros &usesem/ 11 oc om%rie 3 5(nd am ajuns a'i-diminea+! "n a)ar amen ul meu am .!si -o acolo )e Alice, dormind )e cana)ea/ ;o ul era cura #i la "nce)u m-am .(ndi c! .re#isem a)ar amen ul, dar a)oi am $!'u c! nu se a insese de discurile s)ar e sau de c!r+ile ru) e sau de no ele de mu'ic! din col+ul camerei/ A sc(r+(i )arc*e ul #i s-a re'i , ridic(nd oc*ii s)re mine/ I9un!I, a 'is, r('(nd/ IO )as!re de noa) e/I INu/ :ai de.ra%! un .(scan/ An .(scan )ros !nac/ 5um ai in ra aiciLI I1e scara de incendiu/ 1e la Fa y/ Am suna -o s! a&lu des)re ine #i mi-a s)us c! es e "n.rijora !/ Gicea c! e-ai )ur a ciuda 3 c! ai deranja lumea/ A#a c! am *o !r( c! e im)ul s!-mi &ac a)ari+ia/ Am mai aranja )rin cas!/ Nu e su)eri, nu-i a#aLI I9a m! su)!r/// &oar e are/ Nu $reau s! $ii )e-aici #i s! m! com)! ime# i/I S-a dus la o.lind! s! se )ie) ene/ INu m! a&lu aici &iindc! e com)! imesc/ 5i )en ru c! m! com)! imesc )e mine/I I5e $rea s! s)un! as aLI A ridica din umeri/ INu $rea s! s)un! nimic/ Es e a#a 3 ca un &el de )oem/ Sim+eam ne$oia s! e $!d/IO I5e nu e-n re.ul! la .r!dina 'oolo.ic!LI ILas-o mai moale, 5*arlie/ Nu e mai r!'%oi cu mine/ ;e-am a# e) a des ul s! $ii s! m! iei la ine/ Am *o !r( s! $in eu la ine/I IDe ceLI I1en ru c! "nc! mai es e im)/ 0i $reau s!-l )e rec cu ine/I I5e-i as aL ;i lul unui c(n ecLI I5*arlie, nu-+i %a e joc de mine/I INu-mi %a joc/ Dar nu-mi )o )ermi e s!-mi consum im)ul cu al cine$a 3 de-a%ia mi-ajun.e mie/I INu )o crede c! $rei s! &ii cu o ul sin.ur/I I9a $reau/I IAm a$u ce$a im) )en ru noi "nain e de a )ierde le.! ura/ Am a$u #i ce $or%i #i ce &ace "m)reun!/ N-a dura )rea mul , dar a &os %ine/ Ai e,

# iam c! se )oa e "n (m)l! lucrul !s a/ Nu era nici un secre / N-am )leca , 5*arlie/ Am a# e) a doar/ Acum e a&li din nou cam la ni$elul meu, asa-iLI :! "n$(r eam ca o &ur un! )rin a)ar amen / IAs a-i o ne%unie/ Nu eDis ! nici un $ii or/ Nici nu "ndr!'nesc s! m! .(ndesc la $ii or 3 doar la recu / 1es e c( e$a luni, s!) !m(ni, 'ile 3 dracu # ie c(nd 3 m! $oi "noarce la Warren/ Nu )o+i $eni cu mine acolo/I INuI, a recunoscu ea, I#i cred c! nici m!car nu e $oi $i'i a acolo/ Dar )(n! c(nd )leci, nu a$em, nici unul nici al ul, $reun mo i$ ca s! nu &im "m)reun!/I Bnain e de a )u ea s!-i r!s)und, m-a s!ru a / Bn im) ce s ! ea l(n.! mine )e cana)ea, cu ca)ul )e )ie) ul meu, a# e) am s! m! cu)rind! )anica, dar nu s-a "n (m)la nimic/ Alice era o &emeie, "ns! )oa e c! acum 5*arlie )rice)use c! nu era nici mama #i nici sora lui/ 0 iind c! recuse cri'a, am o& a de u#urare )en ru c! nu mai era nimic care s! m! )oa ! o)ri/ ;oa e %arierele c!'user!, de)!nasem .*emul )e care mi-l d!duse #i .!sisem ie#irea din la%irin , unde m! a# e) a ea/ O iu%eam mai mul dec( cu cor)ul meu/ Nu am )re en+ia s! "n+ele. mis erul dra.os ei, dar de da a as a era mai mul dec( a &ace seD, mai mul dec( a &olosi ru)ul unei &emei/ :! ridicasem de la )!m(n , dincolo de &ric! #i de c*inuri, de$enind o )ar e din ce$a mai mare dec( mine "nsumi/ :! ridicasem din celula "n unecoas! a min+ii mele )en ru a de$eni o )ar e din al cine$a 3 a#a cum se "n (m-)lase #i "n 'iua aceea la era)ie/ Era )rimul )as s)re uni$ers 3 dincolo de u-ni$ers 3, &iindc! ne uneam "n el #i cu el )en ru a recrea #i a )er)e ua s)iri ul omenesc/ Dila (ndu-se #i eD)lod(nd "n a&ar!, con rac (ndu-se #i re&orm(ndu-se "n!un ru, era c*iar ri mul eDis en+ei 3 al res)ira+iei, al )ulsului, al 'ilei #i al no)+ii 3 #i ri mul ru)urilor noas re a declan#a un ecou "n min ea mea/ Era ca "n $i'iunea aceea ciuda !, "n unecimea cenu#ie s-a ridica de )e min ea mea, #i )rin ea lumina a )! runs "n creierul meu Jce curios es e c! lumina )oa e or%iMK, iar ru)ul mi-a &os a%sor%i "n r-un ocean de s)a+iu #i s)!la )rin r-un %o e' s raniu/ ;ru)ul meu se "n&iora d!ruind #i ru)ul ei se "n&iora )rimind/ As &el ne-am iu%i )(n! ce noa) ea a de$eni o 'i !cu !/ 0i "n im) ce eram "n ins acolo, al! uri de ea, "mi d!deam seama c( de im)or an ! era dra.os ea &i'ic!, c( de necesar era )en ru noi s! &im unul "n %ra+ele celuilal , &iecare d!ruind #i )rimind/ Ani$ersul eD)loda, &iecare )ar icul! "nde)!r (ndu-se de celelal e, a'$(rlindu-ne "n s)a+iul "nsin.ura #i "n uneca , "n r-o $e#nic! des)!r+ire 3 co)ilul de )(n ecele mamei, )rie enul de )rie enul s!u, &iecare mer.(nd )e drumul lui s)re c!su+a &inal! a mor+ii "n sin.ur! a e/ 5eea ce &!ceam noi era o con ra.reu a e, ne uneam )en ru a re'is a/ 5a oamenii care se a)uc! de m(ini )en ru a &ace un lan+ din care s! nu )oa ! &i smul#i #i arunca+i )es e %ord de &ur un!, cor)urile noas re suda e erau o $eri.! a lan+ului uman care ne "m)iedica s! &im m! ura+i "n nean / Bn cli)a c(nd d!deam s! adorm, mi-am amin i cum &usese cu Fay #i mi-a $eni s! '(m%esc/ Nu era de mirare c! &usese u#or/ Fusese doar ce$a &i'ic/ Dar cu Alice era ce$a mis erios/ :-am a)leca #i am s!ru a -o/ Alice # ie acum o ul des)re mine, #i acce) ! &a) ul c! nu )u em &i "m)reun! dec( )en ru scur im)/ A &os de acord s! )lece c(nd "i $oi s)une eu s-o &ac!/ :! doare s! m! .(ndesc la as a, dar cred c! ceea ce a$em noi es e mai mul dec( .!sesc al+ii "n r-o $ia+! "n rea.!/

18 oc om%rie 3 :! re'esc diminea+a ne# iind unde sun #i ce &ac aici, a)oi o $!d al! uri de mine #i-mi aduc amin e/ Sim e c(nd mi se "n (m)l! ce$a, #i se mi#c! "n lini# e )rin a)ar amen , )re.! ind micul dejun, &!c(nd cur!+enie, sau iese l!s(ndu-m! cu mine "nsumi, &!r! a-mi )une "n re%!ri/ Am &os la un concer "n seara as a, dar m-am )lic isi #i am )leca "nain e de s&(r#i / Se )are c! "n ul imul im) nu )rea mai )o &i a en la ce$a/ :-am dus )en ru c! # iam c! "mi )lace S ra$ins7i, dar "n r-un &el sau al ul nu mai am r!%dare )en ru as a/ 5e nu e %ine cu Alice aici l(n.! mine es e c! acum sim c! $reau s! m! "m)o ri$esc sor+ii mele/ <reau s! o)resc im)ul "n loc, s! "n.*e+ o ul a#a cum es e #i s! n-o las nicioda ! s! )lece/ 1F oc om%rie 3 De ce nu mai )o s!-mi reamin esc nimicL ;re%uie s! "ncerc s!-mi alun. r(nd!$ia as a/ Alice "mi s)une c! 'ac "n )a 'ile "n #ir #i nu )ar a mai # i cine sun sau unde m! a&lu/ A)oi "mi re$in din r-o da ! #i o recunosc #i-mi aduc amin e ce se "n (m)l!/ 1erioade de amne'ie/ Sim) omele celei de-a doua co)il!rii 3 cum i se s)uneL 3 senili a eL 1o s-o $!d cum se a)ro)ie/ Bn r-o lo.ic! crud!, es e re'ul a ul .r!%irii e$olu+iei u uror )roceselor min ale/ Am "n$!+a a ( de mul a ( de re)ede #i acum min ea mea se de eriorea'! cu aceea#i re)e'iciune/ 0i daca n-a# l!sa lucrurile "n $oia lorL Dac! m-a# lu) aL G(ndul la lumea aceea de la Warren, '(m%e ele .oale, &e+ele ineD)resi$e, %! aia de joc a u uror/ :icu+ul 5*arlie Gordon m! &iDea'! )rin &ereas r! 3 "n a# e) are/ ;e ro., orice, numai as a nu/ 1C oc om%rie 3 Ai lucruri )e care le-am "n$!+a de cur(nd/ Se )are c! es e modelul clasic, lucrurile "n$!+a e mai (r'iu sun )rimele care se ui !/ Sau nu es e !s a modelulL :ai %ine $eri&ic/ Am reci i comunicarea mea des)re E&ec ul Al.ernon-Gordon, de#i # iu c! am scris-o eu, o am sen'a+ia c! a &os scris! de al cine$a/ Nici nu mai "n+ele. mul e lucruri de-acolo/ Dar de ce sun a ( de irasci%ilL :ai ales c(nd Alice es e a ( de %un! cu mineL ?ine ordine #i cur!+enie, "mi )une lucrurile la locul lor, s)al! $asele #i &reac! )odelele/ Nu re%uia s! s ri. la ea ca a'idiminea+!, )en ru c! am &!cu -o s! )l(n.! #i nu $oiam s! se "n (m)le as a/ Dar nici ea n-ar &i re%ui s! se a in.! de discurile s)ar e #i de mu'ic! #i de car e #i s! le )un! )e oa e "n r-o cu ie/ As a m-a "n&uria / Nu $reau s! se a in.! nimeni de ce$a din lucrurile alea/ <reau s! le $!d cum se adun! unele )es e al ele/ <reau s!-mi amin easc! de ceea ce las "n urma mea/ Am da cu )iciorul "n cu ie #i am "m)r!# ia o ul )e jos #i iam s)us s! le lase )e oa e acolo unde erau/ O )ros ie/ F!r! nici un mo i$/ 5red c! m-am su)!ra )en ru c! # iam c! ea se .(ndise c! n-a$ea ros s! )!s re' lucrurile acelea, dar nu mi-a s)us ce .(ndise, l!s(nd a "n+ele.e c! ar &i &os ce$a normal/ :! cocole# e/ 0i c(nd am $!'u cu ia aceea mi-am adus amin e de %!ia ul de la Warren #i de lam)a jalnic! )e care o con&ec+ionase #i cum "ncercam s!-l cocolim )re in'(nd c! &!cuse un lucru minuna , c(nd de &a) /// A#a &!cea #i ea cu mine #i nu )u eam r!%da as a/ 5(nd s-a dus "n dormi or )l(n.(nd, m-am sim+i )ros #i i-am s)us c! o ul era din $ina mea/ Nu meri )e cine$a a ( de %un ca ea/ De ce nu m! )o con rola, mul+umindu-m! doar s-o iu%escL Doar a ( / 19 oc om%rie 3 Ac i$i a ea mo orie de eriora !/ :! o )o icnesc #i sca) lucrurile din m(n!/ La "nce)u , nu credeam c! eu sun de $in!/ 5re-

deam c! ea sc*im%! locul unde )une lucrurile, "mi s ! eau "n drum co#ul de *(r ii, la &el #i scaunele, #i m! .(ndeam c! le mu ase ea din locurile lor/ Acum reali'e' c! am un de&ec de coordonare/ ;re%uie s! m! mi#c "nce / 0i scrisul la ma#in! es e din ce "n ce mai .reu/ De ce dau mereu $ina )e AliceL 0i de ce nu m! con ra'iceL <!d )e &a+a ei c!-i es e mil! de mine #i as a m! iri ! #i mai mul / Sin.ura mea )l!cere es e acum ele$i'orul/ Bmi )e rec cea mai mare )ar e a 'ilei urm!rind )ro.ramele cu concursuri, &ilmele $ec*i, serialele cu melodrame, #i c*iar s)ec acolele )en ru co)ii #i desenele anima e/ 0i nu m! )o *o !r" s! "nc*id/ Noa) ea (r'iu, se dau &ilmele $ec*i, &ilmele de .roa'!, ul imele )ro.rame, #i c*iar mica )redic! ce "nc*eie emisiunea #i imnul na+ional cu s ea.ul care &(l&(ie "n )lanul de)!r a #i, "n cele din urm!, dun.ile )en ru es area canalului care s !ruie "n mica &ereas r! dre) un.*iular! cu oc*iul ei desc*is/// De ce oare )ri$esc mereu $ia+a )rin r-o &ereas r!L Du)! ce se ermin! emisiunea, mi-e s(r%! de mine )en ru c! mai am a ( de )u+in im) ca s! ci esc, s! scriu #i s! .(ndesc #i eu "mi o r!$esc min ea cu mar&a as a &alsi&ica ! care se adresea'! co)ilului din mine/ Din mine, "n mod s)ecial, deoarece co)ilul din mine $rea s! )un! s !)(nire )e min ea mea/ 0 iu %ine oa e as ea, dar c(nd Alice "mi s)une c! n-ar re%ui s!-mi irosesc im)ul, m! ener$e' #i-i cer s! m! lase "n )ace/ 5red c! m! ui la ;< &iindc! es e im)or an )en ru mine s! nu .(ndesc, s! nu-mi aduc amin e de %ru !rie, de mama #i de a a #i de Norma/ Nu $reau s!-mi amin esc nimic din recu / Am a$u as !'i un #oc eri%il/ Am lua co)ia unui ar icol al lui KrX.er, )e care l-am &olosi "n s udiul meu Li'er Psychische Gon/heit, ca s! $!d dac! m! aju ! s! "n+ele. comunicarea )e care am scris-o #i semni&ica+ia ei/ Bn i am cre'u c! ce$a nu-i "n re.ul! cu $ederea mea/ A)oi am reali'a c! nu mai )o ci i "n lim%a .erman!/ Am "ncerca #i "n al e lim%i/ ;o ul s-a dus/ 61 oc om%rie 3 Alice a )leca / S! $edem dac!-mi )o amin i de ce/ A "nce)u c(nd a s)us c! nu )u em r!i "n mi'eria as a, cu c!r+ile ru) e #i *(r iile #i discurile "m)r!# ia e )es e o )e jos/ ILas! o ul a#a cum es eI, am )re$eni -o/ IDe ce $rei s! r!ie# i "n &elul !s aLI I<reau &iecare lucru acolo unde l-am )us/ <reau s! &ie o ul la $edere/ Nu # ii ce "nseamn! s! se "n (m)le ce$a "n!un rul !u, ce$a ce nu )o+i $eea #i s !)(ni, #i s! $e'i c! o ul +i se scur.e )rin re de.e e/I IAi dre) a e/ N-am s)us nicioda ! c! a# )u ea "n+ele.e ceea ce +i se "n (m)l!/ Nici a unci c(nd de$enise#i mai in eli.en dec( mine, #i nici acum/ Dar am s!-+i s)un ce$a/ Bnain e de o)era+ie nu erai a#a/ Nu e %!l!ceai "n )ro)ria a mi'erie #i nu e au ocom)! imeai, nu-+i s)urcai min ea ui (ndu- e 'i #i noa) e la ele$i'or, nu-+i ar! ai col+ii u uror/ Era ce$a "n ine care ne &!cea s! e res)ec !m 3 da, c*iar a#a cum erai/ A$eai ce$a ce nu $!'usem nicioda ! )(n! a unci la o )ersoan! "n (r'ia !/I INu re.re eD)erimen ul/I INici eu, dar ai )ierdu un lucru )e care-l a$eai "nain e/ A$eai un '(m%e ///I IAn '(m%e .ol, s u)id/I INu, un '(m%e cald, ade$!ra , )en ru c! doreai ca lumea s! e )lac!/I I0i m! )!c!leau #i-#i %! eau joc de mine/I

IDa, dar c*iar dac! nu )rice)eai de ce r(deau, sim+eai c! le-ai &i )l!cu dac! )u eau s! r(d! de ine/ 0i doreai s! e &aci )l!cu / ;e )ur ai ca un co)il #i r(deai #i u de ine o da ! cu ei/I IDac! nu e su)eri, acum nu )rea am c*e& s! r(d de mine/I Bncerca s!-#i re+in! lacrimile/ 5red c! doream s-o &ac s! )l(n.!/ I1oa e c! din cau'a as a era a ( de im)or an )en ru mine s! "n$!+/ 5redeam c! a#a am s! le )lac oamenilor/ :! .(ndeam c! $oi a$ea )rie eni/ Nu-i a#a c! e de r(sLI IEDis ! lucruri care con ea'! mai mul dec( un 4/P/ ridica /I As a m-a "n&uria / 1ro%a%il &iindc! de &a) nu )rice)eam ce urm!rea/ Din ce "n ce mai mul "n ul imul im) nu mai s)unea desc*is ce .(ndea/ F!cea doar alu'ii #i se a# e) a ca eu s! # iu la ce se .(ndea/ 0i eu asculam, )re&!c(ndu-m! c! "n+ele., c(nd de &a) mi-era &ric! s! nu $ad! c! *a%ar n-a$eam des)re ce era $or%a/ I5red c! a sosi im)ul s! )leci/I S-a &!cu ro#ie la &a+!/ INu "nc!, 5*arlie/ Nu es e "nc! im)ul/ Nu m! alun.a/I IBmi "n.reune'i si ua+ia/ 1re in'i mereu c! a# )u ea s! &ac #i s! "n+ele. lucruri care m! de)!#esc cu mul / :! &or+e'i, "n ocmai ca mama mea///I INu-i ade$!ra MI I;o ceea ce &aci ara ! as a/ Felul "n care aduni lucrurile du)! mine #i le )ui "n ordine, &elul "n care la#i c!r+i la "ndem(n! cre'(nd c!-mi $ei reda in eresul )en ru a le ci i, &elul "n care $or%e# i cu mine ca s! m! &aci s! .(ndesc/ S)ui c! nu are im)or an+!, dar o ce &aci ara ! c! are/ :ereu "n$!+! oarea/ Nu $reau s! mer. la concer e sau la mu'ee sau la &ilme s r!ine sau s! &ac orice m-ar o%li.a s! m! .(ndesc la $ia+! sau la mine "nsumi/I I5*arlie ///I IA ( a e ro., las!-m! sin.ur/ Nu mai sun eu/ :! descom)un, #i nu $reau s! &ii de &a+!/I A "nce)u s! )l(n.!/ A'i du)!-mas! #i-a &!cu %a.ajele #i a )leca / A)ar amen ul )are acum lini# i #i .ol/ 65 oc om%rie 3 1ro.resea'! de eriorarea/ Am renun+a la ma#ina de scris/ 5oordonarea es e )rea )roas !/ De-acum "ncolo re%uie s! scriu aces e ra)oar e de m(n!/ :-am .(ndi mul la ce-a 'is Alice #i mi-a $eni ideea c! dac! $oi con inua s! ci esc #i s! "n$!+ lucruri noi a# )u ea s! )!s re' c( e ce$a din in eli.en+a mea, c*iar dac! le ui )e cele $ec*i/ Sun acum )e o scar! rulan ! care co%oar!/ Dac! s au )e loc $oi ajun.e si.ur jos, dar dac! a# &u.i )e re) e "n sus )oa e c! a# )u ea r!m(ne m!car la ni$elul ac ual/ 4m)or an es e s! con inui s! mer. "n sus, indi&eren de ce se "n (m)l!/ A#adar, m-am dus la %i%lio ec! #i am lua o sumedenie de c!r+i de ci i / Am ci i deja mul )(n! acum/ 5ele mai mul e din re c!r+i sun )rea .rele )en ru mine, dar nu-mi )as!/ A ( a im) c( $oi con inua s! ci esc $oi "n$!+a lucruri noi #i nu $oi ui a s! ci esc/ Es e lucrul cel mai im)or an / Dac! ci esc mereu, )oa e r!m(n )e )icioarele mele/ La o 'i du)! ce a )leca Alice, a a)!ru )e-aici dr S rauss, a#a "nc( cred c! ea l-a in&orma des)re mine/ 1re indea c! nu $rea dec( ra)oar ele de )ro.res, dar i-am s)us c! i le $oi rimi e eu/ Nu mai $reau s!-l $!d )e aici/ 4-am s)us c! nu re%uie s!-#i &ac! .riji )en ru mine, &iindc! a unci c(nd $oi crede c! nu mai )o s!-mi )or sin.ur de .rij! m! $oi sui "n ren ca s! ajun. la Warren/

4-am s)us c! a# )re&era s! mer. acolo de unul sin.ur c(nd $a sosi im)ul/ Am "ncerca s! $or%esc cu Fay, dar o%ser$ c! se eme de mine/ 9!nuiesc c!-#i "nc*i)uie c! nu mai sun "n oa e min+ile/ Noa) ea recu ! a adus acas! )e cine$a 3 )!rea un %!r%a &oar e (n!r/ A'i-diminea+! a urca )(n! la mine dna :ooney, )ro)rie !reasa, cu o can! de su)! cald! de )ui #i o %uc!+ic! de )ui/ A s)us c! s-a .(ndi s! reac! s! $ad! ce mai &ac #i dac! n-am ne$oie de ce$a/ 4-am s)us c! am m(ncare %erec*e , dar a l!sa ce adusese #i a &os %un/ 1re indea c! $enise din )ro)rie ini+ia i$!, dar nu sun "nc! a ( de )ros ca s-o cred/ 1esemne c! Alice sau S rauss i-au s)us s! &ie cu oc*ii )e mine #i s! se asi.ure c! sun %ine/ E-n re.ul!/ Es e o %! r(nic! sim)a ic!, are accen irlande' #i-i )lace s! )o$es easc! des)re lumea din cl!dire/ 5(nd a $!'u de'ordinea de )e jos, "n a)ar amen ul meu, n-a s)us nici o $or%!/ :i-a &!cu o im)resie %un!/ 1 noiem%rie 3 N-am mai "ndr!'ni s! scriu de o s!) !m(n!/ Nu # iu unde '%oar! im)ul/ A'i e duminic!, # iu as a )en ru c! $!d )e &ereas r! lumea care mer.e la %iserica de )es e drum/ 5red c! am '!cu "n )a oa ! s!) !m(na, dar "mi aduc amin e de dna :ooney c! mi-a adus de c( e$a ori de m(ncare #i m-a "n re%a dac! sun %olna$/ 5e-am s! m! &ac cu mineL Nu )o s! s au c*iar a#a aici de unul sin.ur )ri$ind o im)ul )e &ereas r!/ ;re%uie s! m! +in "n &r(u/ Bmi o s)un c! ar re%ui s! &ac ce$a, dar du)! aceea ui sau )oa e c! e mai u#or s! nu &ac ce 'ic c! re%uie s! &ac/ :ai am ce$a c!r+i de la %i%lio ec!, dar mul e din ele sun )rea .rele )en ru mine/ Acum ci esc mai ales romane )oli+is e #i c!r+i des)re re.i #i re.ine din im)urile recu e/ Am ci i o car e des)re un om care se credea un ca$aler #i a )leca la drum c!lare )e un cal %! r(n #i cu )rie enul s!u/ Dar orice &!cea )(n! la urm! o lua %! aie/ 5a a unci c(nd a cre'u c! morile de $(n erau %alauri/ La "nce)u am cre'u c!i o car e )roas ! &iindc! dac! nu era ne%un )u ea s! $ad! c! morile de $(n nu erau %alauri #i c! nu eDis ! nici $r!ji ori nici cas ele &ermeca e dar a)oi miam amin i c! as a re%uie s! "nsemne cu o ul al ce$a 3 ce$a care nu era scris ci doar l!sa s! se "n+elea.!/ 5a #i cum "n+elesul era al ul, ascuns/ Dar nu # iu care era/ As a ma "n&uria )en ru c! cred c! mai "nain e # iam/ Dar mer. mai de)ar e cu ci i ul #i "n$!+ c*es ii noi "n &iecare 'i #i # iu c!mi $a &i de aju or/ 0 iu c! ar &i re%ui s! mai scriu la ra)oar ele as ea de )ro.res ca s! a&le ce se "n (m)l! cu mine/ Dar scrisul e din ce "nce mai .reu/ ;re%uie s! cau orice cu$(n sim)lu "n dic+ionar #i m! su)!r )e mine "nsumi/ 6 noiem%rie 3 Am ui a s! scriu "n ra)or ul de ieri des)re &emeia care s ! "n %locul de $i'a$i cu un e aj mai jos dec( mine/ Am $!'u o s!) !m(na recu ! )rin &ereas ra %uc! !riei mele/ Nu # iu cum o c*eam! #i nici m!car cum ara ! "n )ar ea de sus, dar "n &iecare noa) e )ela uns)re'ece se duce s! &ac! %aie/ Nu ra.e nicioda ! )erdeaua #i c(nd s in. lumina )o so $!d dela .( "n jos c(nd iese din %aie s! se usuce/ :! eDci !, dar c(nd &emeia s in.e lumina m! sim )!r!si #i "nsin.ura / A# dori s! )o $edea c(nd$a cum ara ! #i la &a+!, dac!i dr!.u+! sau cum e/ 0 iu c! nui &rumos s! )(nde# i o &emeie c(nd iese din %aie da nam ce &ace/ 0i ce con ea'! )en ru ea dac! nu # ie c! m! ui / Se a)ro)ie ora uns)re'ece/ Ora ei de %aie/ A#a-c! m! duc s! $!d/// 5 no$ 3 Dna :ooney es e &oar e "n.rijora ! )en ru mine/ Giceea c! &elul "n care o 'ac )eaici oa ! 'ioa #i nu &ac nimic "i aduce amin e de

&iusu "nain e s!l dea a&ar! din cas!/ Gice c! nui )lac )u uro#ii/ Dac!s %olna$ e una #i dac!s )u uros e al a #i c! nare cemi &ace/ 4am 'is c! cred c!s %olna$/ Bncerc s! ci esc c( e ce$a "n &iecare 'i mai ales )o$es i dar uneori re%e s! ci esc acela# lucru din nou #i din nou &indc! nu # iu ce "nseamn!/ 0i mie .reu s! scriu/ 0 iu c! ar re%ui s! cau oa e cu$in ele "n dic+ionar dar sun o im)ul &oar e o%osi / A unci mia $eni idea s! &olosesc doar cu$in e u#oare "n locul celor lun.i #i .rele/ 5(# i. im)/ A&ar! $remea se r!ce# e da mai )un &lori )e morm(n ul lui Al.ernon/ Dna :ooney crede c!i o )ros ie s! )ui &lori )e morm(n u unui #oarice, dar iam s)us c! Al.ernon era un #oarice s)ecial/ :-am dus $i'a$i la Fay s!i &ac o $i'i !/ :ia s)us s!)lec #i s! num! mai "n orc/ A sc*im%a "ncuie oarea dela u#!/ 9 no$ 3 Duminic! iar!#i/ Nu mai am nimic de &!cu )en ruc! ;< sa s rica #i ui o im)ul s!l dau la re)ara / 5red c! luna as a am )ierdu cecul dela &acul a e/ Nu mai # iu/ Am dureri de ca) .ro'a$e #i as)irina nu maju ! mul / Dna :ooney m! crede acum c!s %olna$ sii )are &oar e r!u )en ru mine/ E o &emeie minuna ! dac! cine$ai %olna$/ A&ar! e a#a &ri. acum c! re%uie s! )un )e mine dou! &lanele/ Acum doamna de $i'a$i ra.e )erdeaua a#a c! nu mai $!d nimic/ Norocul meu de doi %ani/ 1H no$ 3 Dna :ooney a c*ema un doc or ciuda s! m! $ad!/ Se emea s! nu mor/ 4am s)us doc orului c! nus a#a %olna$ doar c! mai ui c( eoda !/ :! "n re%a dac! am )rie eni sau rude #i iam 'is c! nam/ lam s)us c! am a$u oda ! un )re en Al.ernon da ca era un #oarice #i &!ceam "n receri am(ndoi/ Sa ui a curios la mine de )arc! eram ne%un/ A '(m%i c(nd iam s)us c! &usesem un .eniu/ <or%ea cu mine ca cu un co)il sii &!cea cu oc*iu lu Dna :ooney/ :am "n&uria &inea r(dea #i#i %! ea joc de mine #i lam da a&ar! #iam "ncuia u#a/ Acum cred c! # iu deceam a$u .*inion/ Finc! miam )ierdu la%a de ie)ure #i )o coa$a/ ;re%e s! .!sesc re)ede al ! la%! de ie)ure/ 11 no$ 3 Dr S rauss a $eni a'i la u#! #i Alice dar nu iam l!sa "n!un ru/ Leam 'is c! nu $reau s! $!d )e nimeni/ :ai (r'iu a $eni Dna :ooney s!mi aduc! ce$a de m(ncare #i mia s)us c! )l! iser! c*iria #i "i l!saser! %ani s!mi cum)ere m(ncare #i cemai am ne$oie/ 4am 'is c! nu mai $reau %anii lor/ A'is %anis %ani #i cine$a re%e s! )l! easc! sau re%e s! e sco a&ar!/ A)oi a'is dece nu cau+i o sluj%! "n loc s! r(nd!$e# i )eaici/ Nu # iu s! muncesc al ce$a dec( rea%a )e care o &!ceam la %ru !rie/ Nu $reau s! m!n orc acolo &inc! mau cunoscu o+i c(nd eram de# e) #i )oa e co s! r(d! de mine/ Da nu # iu ce s! &ac al ce$a ca s! ca)! %ani/ 0i $reau s! )l! esc eu o ce am ne$oie )en ru mine/ Dac! nu )o s!mi )or de .rij! m! duc la Warren/ Nu )rimesc mil! dela nimeni/ 15 no$ 3 :! ui am la unele din ra)oar ele mele de )ro.res mai $ec*i #i es e &oar e curios c! nu )o s! ci esc ceam scris acolo/ Recunosc unele $or%e da nu se lea.!/ 5red c! eu leam scris da numi aduc %ine amin e/ O%osesc &oar e re)ede cnd "ncerc s! ci esc din c!r+ile care leam cum)!ra / A&ar! de cele cu )o'e de &e e dr!.u+e, "mi )lace sam! ui la ele da "mi d! $isuri din alea/ Nui &rumos/ Nu mai cum)!r/ Am $!'u "n runa din c!r+i c! au un )ra& ma.ic care e &ace )u ernic #i de# e) #i o &elu de lucruri/ 5red co s! scriu s!mi rimi ! #i mie ca s!ncerc/

1> no$ 3 Alice a $eni dinou la u#! da iam s)us )leac! nu $reau s! e $!d/ A )l(ns #am )l(ns #i eu da nam l!sa o "n!un ru &inc! nu $reau s! r(d! de mine/ 4am 'is c! no mai )lac #i c! nici nu mai $reau s!&iu de# e) / Nui ade$!ra / ;o omai iu%esc #i o $reau s! &iu de# e) dar re%uia s!'ic a#a ca so &ac s! )lece/ Dna :ooney mia s)us c! Alice a mai adus ce$a %ani )en ru "n.rijirea mea #i )en ru c*irie/ Nu $reau as a/ ;re%e s! .!sesc osluj%!/ ;e ro./// e ro./// nu m! l!sa s! ui cum s! ci esc #i s! scriu/// 1C no$ 3 Dl Donner a &os &oar e dr.u+ c(nd mam "n ors acolo s!i cer $ec*ea mea sluj%! la %ru !rie/ Bn (i era cam %!nui or da iam s)us ce mi san (m)la #i san ris a #i mia )us om(n! )e um!r #i mia 'is 5*arlie e# i curajos/ ;o+i se ui a la mine c(nd am co%or( #i am "nce)u s! lucr' la oale ! cu m! ura a#a cum &!ceam "nain e/ :iam 'is 5*arlie dac! r(de de ine nu &i su)!ra &inc! # i c! nu sun a#a de# e)+i cum credeai "nain e/ 0in )lus au &os )re eni cu ine #i dac! r(deau de ine nu era nimic &inc! le )l!cea de ine/ Anul din re cei care au $eni acolo du)! ceam )leca eu "l c*eam! :eyer Klaus mia &!cu ce$a r!u/ Sa a)ro)ia c(nd "nc!rcam saci cu &!in! #a 'is *ei 5*arlie aud c! e# i un %!ia &oar e de# e) 3 unu ca la concurs de "n r%!ri/ Gi ce$a in eli.en / Numi )l!cea as a, &inc! a#a cum o 'icea se $edea c!#i %a e joc de mine/ A#a c! miam $!'u de rea%!/ Da du)! aia ma a)uca s rns de %ra+ #ia s ri.a la mine/ 5(nd $or%esc cu ine ai &ace %ine s!mascul+i/ Sau +ia# )u ea ru)e m(na/ :ia r!suci m(na #i ma duru #i mam s)eriea co s! mio ru)! cum mia 'is/ 0i r(dea #i mio r!sucea #i nu # iam ces! &ac/ 4eream a#a s)eriea c!mi $enea s! )l(n. da nam )l(ns #i miera r!u ca s! mer. la %aie/ S omacu mise r!sucea "n!un ru ca #i cum s a s! se s)ar.! dac! nu mer.eam ciar a unci/// &inc! nu mai )u eam s! m! +in/ 4am 'is ero. las!m! c! re%e s! mer. la oale ! da numai r(dea la mine #i numai # iam ces! &ac/ A#a cam "nce)u s! '%ier/ D!mi drumu/ D!mi drumu/ 0a unci am &!cu / Am &!cu "n )an aloni #i mirosea r!u #i )l(n.eam/ :ia da drumu #i sa sc*im%a la &a+! #i ierea s)eria a unci/ A 'is 1en ru dumne'eu nam $ru s!+i &ac nimic 5*arlie/ Da a unci a in ra Eoe 5ar) #i la a)uca )e Klaus de c!ma#! #a 'is las!l "n )ace nenoroci ule c!+i ru) .( ul/ 5*arlie e %!ia %un #i nimeni no s!se ia deel &!r! s! dea soco eal!/ :iera ru#ine #iam da &u.a la oale ! s! m! s)!l #i s! m! sc*im%/ 5(nd mam "n ors Fran7 iera acolo #i Eoe "i 'icea cea &os #i du)! aia a in ra #i Gim)y #i iau 'is #i lui #ia 'is co s! sca)e de Klaus/ O s!i s)un! lu Dl Donner s!l dea a&ar!/ Leam 'is c! nui %ine s!l dea a&ar! c! re%e s! um%le du)! al ! sluj%! &inc! are so+ie #i co)il/ 0in )lus 'icea c!i )are r!u de ce mia &!cu / 0imi aduc amin e ce ris am &os c(nd mau da a&ar! dela %ru !rie/ Am 'is c! re%e s!i mai dea o #eans! lu Klaus &inc! acum no s!mi mai &ac! nimic/ :ai (r'iu a $eni Gim)y cu )iciorul #c*io)! (nd #ia 'is 5*arlie dac!i cine$a care e nec!je# e sau &ace )e ne%unu m! c*emi )emine sau)ejoe sau )eFran7 #i-l )unem la )unc / ;o+i $rem ca s! # i c! ai )re eni %uni aici #i s!nu ui+i as a/ Am'is mul+umesc Gim)y/ As a m!&ace s!m! sim %ine/ E %ine s! ai )re eni/// 61 no$ 3 A'i am &!cu o )ros ie am ui a c! nu mai sun "n clas! la Dra Kinnian la cen ru de adul+ a#a cum ieram/ Am in ra #i mam a#e'a la locu meu $ec*i "n &undu clasi #i sa ui a lamine ciuda #ia 'is 5*arlie

unde ai &os / A#a c! iam 'is %un! Dra Kinnian sun .a a )en ru lec+iea numa c! am )ierdu car ea dincare ci eam/ A "nce)u s! )l(n.! #i a &u.i din sal! #i oa ! lumea sa ui a la mine #iam $!'u c! mul ierau al+i dec( oameni care ierau "n clasa mea/ A unci deoda ! miam adus amin e ce$a des)re o)era+ie #i cum ma &!cu de# e) #iam 'is doamne s&in e c*iar cam ras una ca 5*arlie Gordon acum/ Am ie#i "nain e s! se "n oarc! ea "n clas!/ Deas a )lec de&ini i$ acum deaici la #coala A'ilului Warren/ Nu $reau s! mai &ac a#a ce$a cum am &!cu / Nu $reau ca Dra Kinnian s! )l(n.! )en ru mine/ 0 iu c! la o+i dela %ru !rie le )are r!u )en ru mine da nici as a nu $reau #ia#a m! duc "n run loc unde sun mul+ ca mine #i nu le )as! c! 5*arlie Gordon a &os oda ! un .eniu #iacum nici numai )oa e ci i o car sau s! scri %ine/ 4au $reo dou! c!r+ cu mine #i ciar dac! nu )o s!le ci esc ams!mi dau silin+a #i )oa ec! os! ajun. )u+in mai de# e) dec( ieram "nain e de o)era+iie &!r! o)era+iie/ Am o la%! nou! de ie)ure #iun %an norocos #i c*iar )u+in cea mai r!mas din )ra&u !la ma.ic #i )oa e cos! maju e/ Dac! oda ! ci e# i as a Dra Kinnian nu &i ris ! )en ru mine/ Bm )are%ine cam a$u a doa #eans! "n $ia+! a#a cumai 'is ca s! &iu de# e) &inc! am"n$!+a mul e lucrur care nu # iam c! sun )elume #i sun recunosc! or c! leam $!'u ciar #i )en ru )u+in! $reme/ 0i sun mul+umi cam a&la o u des)re &amilia mea #i des)re mine/ 1(n!nu miam reamin i de ei #i iam $!'u ierea ca#i cum nam a$u nicioda ! &amilie #iacum # i c! am a$u &amilie #i ieream #i io o )ersoan! ca oa e lumea/ Nu # i dece numai sun de# e) #i cu ceam .r#i / 1oa ei a#a &inc! nam "ncerca des ul sau cine $a ma deocia / Da dac!ncerc &oar e are )oa ec! m!&ac )u+in m! de# e) #i # i ce sun oa e cu $in ele/ :eaduc )u+in amin e ce %ine miera cu car ea al% as r! careo ci eam cu co)er a ru) !/ 0i dac!nc*id oci m! .ndesc la omu carea ru) car ea #ii ca mine numac! nui ciar la &el #i $or%e# al &el da nu cred c! sun io &inc!i $!d ca )rin ro &ereas r!/ Bn orce ca' deas a am s!ncerc #i deacum "ncolo sajun. de# e) ca s! m! sim dinou %ine/ E%ine s! # i lucruri #i s! &i de# e) #ia# $rea s! # i o cei )e lume/ A# $rea s! &i dinou de# e) ciar acum/ Daca# )u ea ma# a#e'a la ci i o im)u/ Bn orce ca' sun si.ur c! io sun )rima )erseoan! )roas ! din lume carea .!si ce$a im )or an )en ru # in+!/ Am &!cu ce$a da numi aduca min e ce/ Da %!nui c!i ce$a ceam &!cu )en ru o+ )ro# ca mine din Warren #i din oa ! lumea/ R!mas %un Dra Kinnian #i Dr S rauss #i o+i/// 1/S/ s)une +ii lu )ro&Nemur s! numai &i a#a su)!ra c(nd cine $a "# %a e joc deel #i os! ai%! mai mul )re eni/ 4u#or s!ai )re eni dac! la#i lumea s!r(d! de+ine/ Os! am mul )re eni a colo undem! duc/ 1/S/ dac! ajun.e + )a colo s!i )une+ o &lore )e morm(n lu Al.ernon "n cur ea dins)a ele casi/ ----------------------