Sunteți pe pagina 1din 144
VIRGIL-MIRON PATRU Culegere de probleme FIZICA pentry clase w K-o Editara COMPAL Bucuresti, 2005 Editura COMPAL Str. V. Parvan nr, 2-4 Sc. B, ap. 7, sector 1 010216 Bucuresti Tel.: (021) 318 87 27 (021) 425 28 07 (0722) 69 1516 E-mail: compal@home.to Adresa postala: Virgil-Miron Patru CP. 1 - 603 014700 Bucuresti —____—_——__ ©Virgil-Miron Patru - 2005 Toate drepturile rezervate autorului Culegere si tehnoredactare: Laura Pompilian ISBN 973-99346-7-6 " CUPRINS Cap.1- Elemente de termodinamica 1.1 Notiuni termodinamice de bazi 5 - Ecuatia de stare termic’ a gazului ideal 1 - Transformari simple ale gazului ideal 13 1.2 Calorimetrie 24 1.3 Principiul I al termodinamicii 29 1.4 Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformérile gazului ideal 33 1.5 Transformari de stare de agregare 38 1.6 Motoare termice B 1.7 Principiul al U-lea al termodinamicii 47 Cap.2 - Curentul electric continuu 2.1 Curentul electric 50 2.2 Legea lui Ohm 33 2.3 Legiile lui Kichhoff 55 2.4 Gruparea rezistoarelor si generatoarelor electrice 68 - Gruparea rezistoarelor * 68 - Gruparea generatoerelor electrice 14 Aparate de masur’ B 2.5 Energia $i puterea electric 83 2.6 Efectul magnetic al curentului electric 94 Cap.3 - Curent electric alternatiy 3.1 Curentul altemativ - Inducfia electromagnetic’ 99 ~ Curentul alternativ 103 3.2 Elemente de circuit 104 3.3 Bnergia si puterea in curent alteativ 14 3.4 Transformatoral ut 119 Rispunsuri

S-ar putea să vă placă și