P. 1
planificare cls 6 sem 2.txt

planificare cls 6 sem 2.txt

|Views: 12|Likes:
Published by Simona Romascu
planificare cls 6 sem2
planificare cls 6 sem2

More info:

Published by: Simona Romascu on Nov 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VI- a 2 ore saptamanal Semestrul II

Nr crt Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. ore Sapt Obs. 3 Rapoarte si proportii 1. Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers p roportionale in enunturi diverse 2. Reprezentarea unor date sub forma de tabele sau de diagrame statistice in vederea inregistrarii, prelucrarii si prezentarii acestora 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor in care intervin rapo arte, proportii si marimi direct sau invers proportionale 4. Caracterizarea si descrierea marimilor care apar in rezolvarea unor proble me prin regula de trei simpla 5. Analizarea unor situatii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proportiilor 6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor si proportiilor a unor situatii-problema s i interpretarea rezultatelor 1. Rapoarte. Procente 2. Probleme in care intervin pro-cente 1 1 19 1. Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor; aflarea unui termen necu noscut dintr-o proportie 2. Exercitii

1 1 20 1. Proportii derivate 2. Marimi direct proportionale; regula de trei simpla 1 1

21 1. Exercitii 2. Marimi invers proportionale; regula de trei simpla 1 1 22 1. Exercitii 2. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabi litatti 1

1

23 1. Exercitii 2. Exercitii 1 1 24

Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea oper atiilor cu numere intregi Competente specifice 1. Test de evaluare 1 25 4 Nr.1. Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate 2. compararea si ordonarea numerelor intregi 1 25 1. valoare absoluta. crt. Multimea numerelor intregi. opusul. Adunarea numerelor intregi . Utilizarea operatiilor cu numere intregi si a proprietatilor acestora in r ezolvarea ecuatiilor si a inecuatiilor 3. Numere intregi Unitatea de invatare 1.

rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului 1. Interpretarea unor date din probleme care se rezolva utilizand numerele in tregi 6. 4 Numere intregi 4. Impartirea numerelor intregi. Transpunerea unei situatii-problema in limbaj matematic. Redactarea solutiilor ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea num erelor intregi. 2. Scaderea numerelor intregi Continuturi 1 1 Nr. in rezolvarea sau compunerea unei probleme 5. divizorii unui numar intreg . ore 26 Sapt Obs.2. Inmultirea numerelor intregi.

reguli de calcul cu puter i 2. Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 . Pregatire pentru teza 1 1 30 1. Ecuatii si inecuatii in Z 1 1 29 1. Ordinea efectuarii operatiilor 1 1 28 1.1 1 27 1. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor 2. Folosirea parantezelor 2. Pregatire pentru teza 2.

Numere rationale pozitive 2. 4. 6 1. Rapoarte si proportii 2. 5. 5. 6 1. Numere intregi 1 . Numere rationale pozitive 1 1 33 1.5 Recapitu-lare finala 1. 4. 5. 6 1. 2. 2. 4. 5. Numere intregi 2. 3. 2. 3. 3. Rapoarte si proportii 1 1 34 1. 4. Numere naturale 2. 6 1. 2. 3. Numere naturale 1 1 32 1.

GEOMETRIE CLASA a VI. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii da te 2. complementare sau suplementare 3. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calculare a unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 4.1 35 PLANIFICARE CALENDARISTICA . Unitatea de nvatare Competente specifice Continuturi Nr ore Sapt Obs 1 Dreapta 1. crt.a 2 ore saptamanal Semestrul I Nr. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri . Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiu ri sunt adiacente. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5.

Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta. Exercitii 2. dreapta. lungimea unui segment 1 1 2 1. Test de evaluare 1 .`Exercitii 1 1 4 1. plan. Simetricul unui punct fata de un punct 1 1 3 1. drepte paralele 2. Punct. Distanta dintre doua puncte. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. mijlocul unui segment 2. semidreapta.6. segment 2. Segmente congruente. Pozitiile relative a doua drepte: drepte concurente. semiplan. puncte coliniare 1 1 1 1.

5 2 .

unghi cu laturile in prelungire 1 5 1. unghi ascutit. Unghiuri suplementare si . Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 2. unghi nul. Masurarea unghiurilor cu raportorul. notatii. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiur i sunt adiacente. elemente. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii dat e 2. Definitie. Exercitii 1 1 6 1. unghi obtuz 2. interiorul si exteriorul unui unghi.Unghiuri 1. unghiuri congruente. Calcule cu masuri de unghiuri 2. complementare sau suplementare 3. unghi drept.

Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri 6. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5. Bisectoarea unui unghi 1 1 8 1.complementare 1 1 7 Nr. crt. Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. Unghiuri adiacente 2. 2 Unghiuri 4. Unghiuri formate in jurul unui punct 1 . ore Sapt Obs. Unghiuri opuse la varf 2.

Exercitii 2. Test de evaluare 1 11 3 Congruenta triunghiuri-lor .1 9 1. Exercitii 1 1 10 1.

LLL 1 1 .Aplicarea metodei triunghiurilor congruente in rezolvarea unor probleme matema tice sau practice 2. Exprimarea proprietatilor figurilor geometrice in limbaj matematic 5. Teza semestrul I 2. Stabilirea congruentei triunghiurilor oarecare 3. Triunghi: definitie. ULU. clasificarea triunghiurilor. Pregatire pentru teza 2. Clasificarea triunghiurilor dupa anumite criterii date sau alese 4. Interpretarea cazurilor de congruenta a triunghiurilor in corelatie cu cazur ile de constructie a triunghiurilor 6.1. Identificarea triunghiurilor in configuratii geometrice date 2. perimetrul triun ghiului 1 11 1. elemente. Constructia triunghiurilor: cazu-rile LUL. Pregatire pentru teza 1 1 12 1.

ipoteza.teorema rec. Congruenta triunghiurilor oare-care. con-cluzie. teorema directa.demo nstratie. Test de evaluare 1 1 18 . Exercitii 2. Probleme 2. Metoda triunghiurilor congruente 1 1 15 1. LLL 1 1 14 1. criterii de congruenta a tri-unghiurilor : LUL. ULU. 2. Probleme 2. Probleme 1 1 17 1. Exercitii 2.13 1. Introducerea notiunilor de axio-ma. Probleme 1 1 16 1.

GEOMETRIE CLASA a VI. ore Sapt Obs. 4 Perpendicu-laritate in plan .a 2 ore saptamanal Semestrul II Nr.PLANIFICARE CALENDARISTICA . Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. crt.

Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. perpendicularitate) prin definitii.1. notatii. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu distanta dintre doua puncte 6. Drepte perpendiculare. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigla. desen 5. CU 1 1 . Determinarea si aplicarea criteriilor de congruenta ale triunghiurilor dre ptunghice 4. distanta de la un punct la o dreapta 2. Concurenta inaltimilor 1 1 19 1. Recunoasterea si descrierea unor elemente de geometrie plana in configuratii geometrice date 2. Probleme 2. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data 1. Criterii de congruenta ale triun-ghiurilor dreptunghice: IC. IU. raportor) pentru a desen a figuri geometrice plane descrise in contexte matematice date 3. Inaltimea in triunghi. CC. echer.

Test de evaluare 1 25 5 . pro-prietatea punctelor de pe media-toarea unui sg. Concurenta bisectoarelor un-ghiurilor unui triunghi 1 1 23 1. unui unghi. Probleme 2. Probleme 1 1 24 1. constructia bis. Simetria fata de o dreapta 1 1 22 1. Proprietatea punctelor de pe bis.20 1. concurenta media-toarelor laturilor unui triunghi 2. Probleme 2. 2. Aria triunghiului (intuitiv pe re-tele de patrate) 1 1 21 1. Mediatoarea unui segment.

notatii. Drepte paralele (def. desen 2. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu dis tanta dintre doua puncte 3. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. crt. perpendicularitate) prin definitii.Nr. Paralelism Unitatea de invatare 1. notatie) construirea dreptelor paralele (prin translat ie) axioma paralelelor 1 25 .. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data Competente specifice 1.

Criterii de paralelism (unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta ). 1 1 26 1. ore 27 Sapt 6 Proprietati ale triunghiu-rilor . Unghiuri formate de doua drepte oarecare cu o secanta 2. 1. Probleme Continuturi 1 Nr.Obs.

Proprietati ale triunghiului echi-lateral 1 1 29 1. Deducerea unor proprietati ale triunghiurilor folosind notiunile studiate 6. Interpretarea informatiilor continute in probleme legate de proprietati ale t riunghiurilor 1. Probleme 1 1 . Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante in triunghi prin definitii. Proprietati ale triunghiului isos-cel 2. Mediana in triunghi. notatii si desen 5. Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri utilizand metode adecvate 3. Proprietati ale triunghiului dr. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi 1 27 1. teorema unghiului exterior 2.1. 2. triunghiul echi lateral sau in triunghiul dreptunghic 4. concurenta medianelor 1 1 28 1. Utilizarea unor concepte matematice in triunghiul isoscel. Recunoasterea si descrierea unor proprietati ale triunghiurilor in config uratii geometrice date 2. Unghi exterior.

3. 6 1. 2.30 1. 5. 3. 2. Paralelism 1 1 . 5. Unghiuri 1 1 32 1. 5. 4. Congruenta triunghiurilor 2. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 7 Recapitulare anuala 1. 6 1. 4. 6 1. 2. 3. 6 1. Pregatire pentru teza 2. 4. 5. Congruenta triunghiurilor 1 1 33 1. Perpendicularitate 2. Dreapta 2. 3. 4. 2.

Proprietati ale triunghiurilo . Proprietati ale triunghiurilor 2.34 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->