P. 1
planificare cls 6 sem 2.txt

planificare cls 6 sem 2.txt

|Views: 12|Likes:
Published by Simona Romascu
planificare cls 6 sem2
planificare cls 6 sem2

More info:

Published by: Simona Romascu on Nov 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VI- a 2 ore saptamanal Semestrul II

Nr crt Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. ore Sapt Obs. 3 Rapoarte si proportii 1. Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers p roportionale in enunturi diverse 2. Reprezentarea unor date sub forma de tabele sau de diagrame statistice in vederea inregistrarii, prelucrarii si prezentarii acestora 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor in care intervin rapo arte, proportii si marimi direct sau invers proportionale 4. Caracterizarea si descrierea marimilor care apar in rezolvarea unor proble me prin regula de trei simpla 5. Analizarea unor situatii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proportiilor 6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor si proportiilor a unor situatii-problema s i interpretarea rezultatelor 1. Rapoarte. Procente 2. Probleme in care intervin pro-cente 1 1 19 1. Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor; aflarea unui termen necu noscut dintr-o proportie 2. Exercitii

1 1 20 1. Proportii derivate 2. Marimi direct proportionale; regula de trei simpla 1 1

21 1. Exercitii 2. Marimi invers proportionale; regula de trei simpla 1 1 22 1. Exercitii 2. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabi litatti 1

1

23 1. Exercitii 2. Exercitii 1 1 24

opusul. crt. Numere intregi Unitatea de invatare 1. Test de evaluare 1 25 4 Nr.1. valoare absoluta. Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate 2. Adunarea numerelor intregi . Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea oper atiilor cu numere intregi Competente specifice 1. Multimea numerelor intregi. Utilizarea operatiilor cu numere intregi si a proprietatilor acestora in r ezolvarea ecuatiilor si a inecuatiilor 3. compararea si ordonarea numerelor intregi 1 25 1.

Scaderea numerelor intregi Continuturi 1 1 Nr. 4 Numere intregi 4.2. Impartirea numerelor intregi. in rezolvarea sau compunerea unei probleme 5. Inmultirea numerelor intregi. divizorii unui numar intreg . Transpunerea unei situatii-problema in limbaj matematic. Interpretarea unor date din probleme care se rezolva utilizand numerele in tregi 6. rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului 1. 2. ore 26 Sapt Obs. Redactarea solutiilor ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea num erelor intregi.

Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor 2. Ecuatii si inecuatii in Z 1 1 29 1.1 1 27 1. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 . Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural. Pregatire pentru teza 1 1 30 1. Folosirea parantezelor 2. Pregatire pentru teza 2. Ordinea efectuarii operatiilor 1 1 28 1.reguli de calcul cu puter i 2.

4. 2. 4. 6 1. 6 1. Numere rationale pozitive 2. Numere intregi 2. 5. 4. 5. 3. 3. 2. Rapoarte si proportii 2. 5. 6 1. 6 1. Numere naturale 2. Rapoarte si proportii 1 1 34 1. 3. Numere rationale pozitive 1 1 33 1. 4. 2. 3. 5. Numere intregi 1 .5 Recapitu-lare finala 1. 2. Numere naturale 1 1 32 1.

a 2 ore saptamanal Semestrul I Nr. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii da te 2. complementare sau suplementare 3. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calculare a unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 4.GEOMETRIE CLASA a VI. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri . Unitatea de nvatare Competente specifice Continuturi Nr ore Sapt Obs 1 Dreapta 1. crt. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiu ri sunt adiacente.1 35 PLANIFICARE CALENDARISTICA .

Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta. semidreapta. Distanta dintre doua puncte.6. semiplan. Segmente congruente. mijlocul unui segment 2. dreapta. lungimea unui segment 1 1 2 1. Simetricul unui punct fata de un punct 1 1 3 1. plan.`Exercitii 1 1 4 1. Pozitiile relative a doua drepte: drepte concurente. Test de evaluare 1 . Exercitii 2. Punct. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. segment 2. drepte paralele 2. puncte coliniare 1 1 1 1.

5 2 .

unghi ascutit. Exercitii 1 1 6 1. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 2. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiur i sunt adiacente. complementare sau suplementare 3. unghi nul. interiorul si exteriorul unui unghi. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii dat e 2. unghi cu laturile in prelungire 1 5 1. unghiuri congruente. Definitie. Masurarea unghiurilor cu raportorul. unghi drept. notatii. unghi obtuz 2. Calcule cu masuri de unghiuri 2.Unghiuri 1. Unghiuri suplementare si . elemente.

Unghiuri adiacente 2. ore Sapt Obs. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5. Unghiuri opuse la varf 2. Bisectoarea unui unghi 1 1 8 1. crt. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1.complementare 1 1 7 Nr. Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri 6. Unghiuri formate in jurul unui punct 1 . 2 Unghiuri 4.

Exercitii 2.1 9 1. Test de evaluare 1 11 3 Congruenta triunghiuri-lor . Exercitii 1 1 10 1.

perimetrul triun ghiului 1 11 1. Stabilirea congruentei triunghiurilor oarecare 3. Exprimarea proprietatilor figurilor geometrice in limbaj matematic 5. Clasificarea triunghiurilor dupa anumite criterii date sau alese 4. clasificarea triunghiurilor. Teza semestrul I 2. Triunghi: definitie. LLL 1 1 . Identificarea triunghiurilor in configuratii geometrice date 2. ULU. elemente.Aplicarea metodei triunghiurilor congruente in rezolvarea unor probleme matema tice sau practice 2. Pregatire pentru teza 2. Constructia triunghiurilor: cazu-rile LUL.1. Pregatire pentru teza 1 1 12 1. Interpretarea cazurilor de congruenta a triunghiurilor in corelatie cu cazur ile de constructie a triunghiurilor 6.

demo nstratie. LLL 1 1 14 1. con-cluzie. Introducerea notiunilor de axio-ma. teorema directa. Probleme 2.teorema rec.13 1. ipoteza. Metoda triunghiurilor congruente 1 1 15 1. Congruenta triunghiurilor oare-care. Probleme 1 1 17 1. Test de evaluare 1 1 18 . 2. criterii de congruenta a tri-unghiurilor : LUL. ULU. Exercitii 2. Probleme 1 1 16 1. Probleme 2. Exercitii 2.

crt.PLANIFICARE CALENDARISTICA .a 2 ore saptamanal Semestrul II Nr. Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. ore Sapt Obs.GEOMETRIE CLASA a VI. 4 Perpendicu-laritate in plan .

IU. Concurenta inaltimilor 1 1 19 1. Probleme 2. perpendicularitate) prin definitii. CC. echer. Drepte perpendiculare. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigla. Recunoasterea si descrierea unor elemente de geometrie plana in configuratii geometrice date 2. CU 1 1 . notatii. Inaltimea in triunghi.1. desen 5. raportor) pentru a desen a figuri geometrice plane descrise in contexte matematice date 3. distanta de la un punct la o dreapta 2. Criterii de congruenta ale triun-ghiurilor dreptunghice: IC. Determinarea si aplicarea criteriilor de congruenta ale triunghiurilor dre ptunghice 4. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu distanta dintre doua puncte 6. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data 1.

concurenta media-toarelor laturilor unui triunghi 2. Probleme 1 1 24 1.20 1. Concurenta bisectoarelor un-ghiurilor unui triunghi 1 1 23 1. Proprietatea punctelor de pe bis. unui unghi. 2. pro-prietatea punctelor de pe media-toarea unui sg. Probleme 2. constructia bis. Mediatoarea unui segment. Simetria fata de o dreapta 1 1 22 1. Probleme 2. Aria triunghiului (intuitiv pe re-tele de patrate) 1 1 21 1. Test de evaluare 1 25 5 .

Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu dis tanta dintre doua puncte 3.. Paralelism Unitatea de invatare 1. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data Competente specifice 1.Nr. perpendicularitate) prin definitii. notatie) construirea dreptelor paralele (prin translat ie) axioma paralelelor 1 25 . notatii. crt. desen 2. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. Drepte paralele (def.

Probleme Continuturi 1 Nr. Unghiuri formate de doua drepte oarecare cu o secanta 2. ore 27 Sapt 6 Proprietati ale triunghiu-rilor . 1 1 26 1. 1. Criterii de paralelism (unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta ).Obs.

notatii si desen 5. 2. Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri utilizand metode adecvate 3.1. Proprietati ale triunghiului dr. concurenta medianelor 1 1 28 1. Interpretarea informatiilor continute in probleme legate de proprietati ale t riunghiurilor 1. Utilizarea unor concepte matematice in triunghiul isoscel. triunghiul echi lateral sau in triunghiul dreptunghic 4. Mediana in triunghi. Unghi exterior. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi 1 27 1. Proprietati ale triunghiului isos-cel 2. Deducerea unor proprietati ale triunghiurilor folosind notiunile studiate 6. Recunoasterea si descrierea unor proprietati ale triunghiurilor in config uratii geometrice date 2. Proprietati ale triunghiului echi-lateral 1 1 29 1. Probleme 1 1 . teorema unghiului exterior 2. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante in triunghi prin definitii.

Perpendicularitate 2. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 7 Recapitulare anuala 1. Congruenta triunghiurilor 2. 5. 4. 5. 5. 3. 6 1. 3. Pregatire pentru teza 2. 3. Unghiuri 1 1 32 1. 4. 6 1. 2. Paralelism 1 1 . 2. 4.30 1. 5. Dreapta 2. Congruenta triunghiurilor 1 1 33 1. 6 1. 4. 2. 2. 6 1. 3.

Proprietati ale triunghiurilo .34 1. Proprietati ale triunghiurilor 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->