Sunteți pe pagina 1din 27

RILE ROMNE N SECOLUL AL VII-LEA

Contextul internaional care a jalonat evoluia politic a rilor romne Secolul al XVII-lea este considerat de istorio ra!ie ca o "erioad# de tran$i%ie lent# de la E&ul Mediu t'r$iu la E"oca Modern#( Aceasta )i d# o tr#s#tur# contradictorie *i contro&ersat#( +e de o "arte asist#, la ,ari reali$#ri )n "lan *tiin%i!ic- cultural- s"iritualcare au stat la .a$a "ri,ei /re&olu%ii industriale- ,ai ales )n A"us- iar "e de alta se )nre istrea$# ,ari r#,'neri )n "lanul &ie%ii ,ateriale- )n care societatea r#,'ne ,ai de"arte "re"onderent rural#- de 01 2( Se "oate s"une c# din acest "unct de &edere secolul al XVII-lea r#,'ne un secol conser&ator( n "lan de,o ra!ic asist#, c3iar la o sc#dere a "o"ula%iei( Euro"a )nre istra )n aceast# "erioad# 45 6 47 ,ilioane de locuitori( #rile ro,'ne nu de"#*eau !iecare- )n secolul al XVII-lea- 899(999 de oa,eni( La sc#derea de,o ra!ic# au contri.uit: - r#$.oaiele- cu, ar !i cel de 48 ani ;41<8 6 4=9=> *i cel de 89 de ani ;4=40 6 4=70>? - e"ide,iile unor .oli ca: ciu,a- 3olera etc(? - "erioadele de !oa,ete datorate unor cala,it#%i naturale( @in "unct de &edere "olitic $ona central# *i de sud-est euro"ean# e&oluea$# su. a,enin%area I,"eriului oto,an *i a celor dou# li i: Li a cre*tin# ;41<8 6 4=9=> *i Li a S!'nt# ;4=07 6 4=<<>( n aceast# $on# au ac%ionat- "e l'n # I,"eriul oto,an- *i alte "uteri- ca: Uniunea "olono-lituanian#- aratul Mosco&ei- c#reia nu i se recunoa*te statutul de stat euro"ean- *i I,"eriul 3a.s.ur ic( I,"eriul oto,an atin e )n secolul al XVII-lea li,itele ,aAi,e ale eA"ansiunii sale )n Euro"a- Balonate de cucerirea Ca,eni%ei *i a +odoliei ;4=C5> *i asediul Vienei ;4=08>( +'n# la Bu,#tatea secolului al XVII-lea "rinci"alul ina,ic al +or%ii oto,ane a !ost Casa de Austria- ca din 4==8 locul acesteia s# !ie "reluat de +olonia "'n# la "acea de la Carlo&#% ;4=<<>( R#$.oiele "urtate de sultani )n Asia- )n s"ecial cu Iranul- au !r'nat succesele +or%ii )ns"re Euro"a Central#( n adoua Bu,#tate a secolului al XVII-lea +oarta oto,an# duce r#$.oaie cu I,"eriul 3a.s.ur ic *i +olonia "entru st#"'nirea Ucrainei *i c3iar a Rusiei ,osco&ite

;4=C= 6 4=04>- care aBunsese cu 3otarele la Ni"ru ;4=04>( Aceste r#$.oaie au a&ut consecin%e *i asu"ra %#rilor ro,'ne- "rin )n#s"rirea re i,ului do,ina%iei oto,aneconcreti$at "rin( - "artici"area cu unit#%i ,ilitare ro,'ne*ti )n ca,"aniile oto,ane ),"otri&a I,"eriului 3a.s.ur ic ;4==8 6 4=08>? - !urni$area de "ro&i$ii *i ser&icii ar,atei oto,ane ),"otri&a +oloniei)nce"'nd cu anul 4=C5( Conco,itent sultanii- datorit# unor !r#,'nt#ri interne "ierd tre"tat "uterea- )nc't )n a doua Bu,#tate a secolului al XVII-lea ade&#ra%ii conduc#tori ai +or%ii de&in ,arii &i$iri- )ntre care a,inti, "e DE"rFlii- Dara Musta!a etc( I,"eriul 3a.s.ur ic a a&ut de su!erit ca ur,are a !#r#,i%#rii )ntr-un ,o$aic de !or,a%iuni "olitice *i autono,ii locale de etnii di!erite- "recu, *i a con!lictelor reli ioase- care au stat la .a$a i$.ucnirii r#$.oiului de 89 de ani- )n care au !ost i,"licate a"roa"e toate %#rile euro"ene- inclusi& *i %#rile ro,'ne( Acesta s-a )nc3eiat "rin "acea de la Gest!alia- din octo,.rie 4=70- *i consacrarea Austriei( Aceasta din ur,#- su. Leo"old I ;4=10 6 4C91>- a de&enit cel ,ai "uternic stat din Euro"a Central#- care ),"reun# cu Ian al III-lea So.iesc3i- re ele "olon- au reu*it s# o"reasc#- )n 4=08- la "or%ile VieneieA"ansiunea oto,an# s"re centrul Euro"ei( Cei doi su&erani au "us .a$ele- )n 4=07- a Li ii S!inte- su. "atronaBul "a"ei Innocen%iu al XI-lea- la care- )n 4=0=- s-a al#turat *i Rusia( n cadrul acesteia- Leo"old I- ca re e al Un ariei- a !ost ),"uternicit s# recucereasc# re atul un ar- o.iecti& reali$at )n 4=00- iar )n 4=<4 cucere*te *i Hransil&ania- recunoscute "rin "acea de la Carlo&#%- din 4=<<( ntre 4=4C 6 4=<< +olonia s-a a!lat )n stare con!lictual#- a"roa"e "er,anent- cu +oarta oto,an#- )n care unele lu"te s-au "urtat "e teritoriul ro,'nesc: 4=59 la u%ora4=54 la Iotin *i 4=88 la Ca,eni%#( La ,iBlocul secolului al XVII-lea +olonia s-a con!runtat cu r#scoala ca$acilor $a"oroBeni condus# de Jo dan I,elni%Ki- care du"# o "erioad# scurt#- "roteBat de sultantrece de "artea re elui Ioan Ca$i,ir al +oloniei- care intr# )n con!lict cu Suedia- )nc3eiat )n 4==9 "rin "acea de la OliLa(

Evoluia situaiei politice a rii Romneti n secolul al XVII-lea @u"# uciderea lui Mi3ai Vitea$ul- %#rile ro,'ne au trecut "rintr-o e"oc# co,"leA# *i !r#,'ntat# de insta.ilitatea "olitic#- de accentuarea "olitico-,ilitar# a I,"eriului oto,an de a le readuce su. st#"'nirea sa( +ri,a Bu,#tate a secolului al XVII-lea este do,inat# de o sea,# de conduc#tori care au )ncercat *i au reu*it s# asi ure ec3ili.rul intern *i eAten necesar re!acerii %#rilor ro,'ne( MiBlocul secolului al XVII-lea "oart# a,"renta do,niilor lui Matei Jasara. )n ara Ro,'neasc#- a lui Vaslie Lu"u )n Moldo&a *i a Raco&i%e*tilor )n Hransil&ania( S!'r*itul secolului al XVII-lea tr#ie*te su. i,"ulsul ,#surilor trasate de do,niile Cantancu$inilor- Canti,ire*tilor *i a lui Constantin Jr'nco&eanu( +olitica #rii Ro,'ne*ti este do,inat#- )n "ri,ele dou# decenii- de "ersonalitatea *i acti&itatea lui Radu Mer.an- care a do,nit )n trei r'nduri: 4=94- 4=95 6 4=49 *i 4=44( El a"ar%ine ru"#rii .oiere*ti antioto,ane din &re,ea lui Mi3ai Vitea$ul- c'nd ocu"a dre #toria de ,are "a3arnic- !iind caracteri$at ca /!oarte "rice"ut )n tre.urile ,ilitareN *i dis"unea de unul dintre cele ,ai )ntinse do,enii .oiere*ti( El era un ur,a* de-al lui Nea or Jasara.- !a"t care )i "l#cea s# se intitule$e )n actele sale dre"t /ne"ot r#"osatului Jasara. &oie&odN- iar i$&oarele istorice interne *i eAterne )l )nre istrea$# su. nu,ele de Radu &od# Jasara.( A !ost ales ca do,n de c#tre Marea Adunare a #rii- str'ns# la C'rstiene*ti- "e Ho"olo - su. nu,ele de Radu &oie&od- ur,a* "e linie ,atern# al .oierilor Craio&e*ti( +rin el s-au "us .a$ele dinastiei /Jasara.ilor Craio&e*tiN- din care au !#cut "arte Constantin Mer.an- Mer.an Cantacu$ino *i Constantin Jr'nco&eanu( Radu Mer.an- !iind sus%inut de ),"#ratul Rdol! al II-lea c#ruia i-a de"us o,a iu- a continuat "olitica lui Mi3ai Vitea$ul- de "artici"are )n cadrul Li ii Cre*tine la lu"ta antioto,an#( @o,nul #rii Ro,'ne*ti era considerat /$idul de a"#rare al Hransil&anieiN *i /o !ort#rea%# )ndre"tat# ),"otri&a sultanuluiN( El a reu*it s# )nc3eie- )n anii 4=97 6 4=91- "ace )n condi%ii a&antaBoase cu t#tarii *i I,"eriul oto,an- tratate de alian%# ne ociate )n condi%ii de e alitate cu "rinci"ii Hransil&aniei: Mte!an JocsKaO- Si is,und

RaKoc$i *i Pa.riel Jat3orO *i s# sta.ileasc# rela%ii nor,ale- c3iar "rietene*ti cu Mo&ile*tii ;Mi3#ila* *i Constantin> din Moldo&a( n "lan intern- cu tote c# ,o*tenise o situa%ie !oarte rea datorit# r#$.oaielor din &re,ea lui Mi3ai Vitea$ul- a !oa,etei din anii 4=95 6 4=91 *i a ciu,ei- a dus o "olitic# ec3ili.rat#- )n%elea"t# *i tolerant#- "entru re!acerea %#rii- reu*ind s# con&in # ,aBoritatea .oierilor "arti$ani lui Si,ion Mo&il# s# re&in# )n %ar#- s# atra # de "artea sa ru"area .oiereasc# !iloturc#- dar !#r# a le )ncredin%a &reo dre #torie( A*a se eA"lic# de ce )n &re,ea acestei do,nii nu s-au )nre istrat nici un co,"lot .oieresc- !eno,en care nu s-a ,ai )nt'lnit de-a lun ul )ntre ului secol al XVII-lea( Aceia*i "olitic# a ado"ta-o *i !a%# de .iseric#- acord'nd aten%ie )nt#ririi "ro"riet#%ilor ,#n#stirilor din %ar#- inclusi& celor catolice sau "rotestante- ,#n#stirilor din Precia- de la Muntele At3os- din Jul aria *i Ser.ia - c#rora le-a !#cut nu,eroase danii( n contrast cu "olitica lui Mi3ai Vitea$ul *i a lui Radu Mer.an- Radu Mi3nea a ,ilitat "entru o "olitic# "rooto,an#( +oarta oto,an# l-a aButat s# ocu"e tronul #rii Ro,'ne*ti )n trei r'nduri: 4=94 6 4=95- a"rilie 6 ,ai 4=44 *i 4=44 6 4=4=( n "olitic# s-a s"riBinit "e ru"area .oiereasc# !iloturc# *i "e ele,ente le&antine ),"#,'ntenite( n &re,ea sa s-a )nre istrat "ri,ul &al ,asi& de reci sau ele,ente reci$ate care s-au a*e$at )n ara Ro,'neasc#- r#s"'ndindu-se a"oi *i )n Moldo&a *i Hransil&ania( Ca$ul cel ,ai edi!icator este al !ra%ilor Cantacu$ini( Hoate acestea eA"lic# de,ersurile ru"#rii .oiere*ti antioto,ane de a-l readuce )n scaun "e Radu Mer.an( Radu Mi3nea- do,n erudit- ade&#rat "recursor al lui @i,itrie Cante,ircunosc#tor al ,ai ,ultor li,.i orientale *i a"usene- s-a do&edit a !i un di"lo,at iscusit"arti$an al tratati&elor *i al e&it#rii con!lictelor ,ilitare( El a ,ediat )n%ele erile dintre turci *i "oloni sau )ntre turci *i ru*i- c#ut'nd s# )nde"#rte$e ducerea unor r#$.oie )n s"a%iul ro,'nesc( n 4=48 Radu Mi3nea a reu*it s# )nc3eie o )n%ele ere cu Mte!an Ho,*a al II-leado,nul Moldo&ei- *i cu Pa.riel Jat3orO- "rinci"ele Hransil&aniei- "rin care cei trei )*i Burau /a tr#i ca !ra%ii *i a nu se "#r#si unul "e altul "'n# la ,oarteN( n anul 4=4= Radu Mu3nea a !ost ,utat )n Moldo&a- unde a do,nit de dou# ori( Acest siste, de ,uatre a do,nilor dintr-o %ar# )n alta a de&enit o.icei )n "erioada ur,#toare(

@o,nia #rii Ro,'ne*ti a !ost asi urat# de AleAandru Ilia* ;4=4= 6 4=40> *i Pa.riel Mo&il# ;4=40 6 4=59>- care au continuat "olitica lui Radu Mi3nea( ntre 4=59 6 4=5= ara Ro,'neasc# *i Moldo&a au !ost conduse de Radu Mi3nea!#r# a se crea &reo /uniuneN sau /unireN )ntre cele dou# %#ri- cu, s-a eAa erat uneori( @u"# ce )ntre 4=59 6 4=58 a do,nit )n ara Ro,'neasc#- Radu Mi3nea a !ost ,utat )n Moldo&a ;4=58 6 4=5C>- ti," )n care la tronul ,untenesc a ur,at !iul s#u )n &'rst# de 44 6 45 ani- AleAandru Coconul- care se a!la su. tutela tat#lui s#u( A"oi au ur,at: AleAandru Ilia* ;4=5C 6 4=5<>- Leon Ho,*a ;4=5< 6 4=85> *i Radu Ilia* ;4=85>- do,ni care nu s-au ridicat la )n#l%i,ea lui Radu Mi3nea( Ei au aBuns "e scaunul do,nesc )n sc3i,.ul unor ,ari su,e de .ani "l#ti%i la +oarta oto,an#( n cele din ur,# .oieri,ea %#rii l-a ales do,n "e Matei din Jr'nco&eni ;4=85 6 4=17>- con!ir,at a"oi de c#tre +oarta oto,an#( n ocu"area tronului a !ost aButat de "a*a de Silistra *i OceaKo&- A.a$a Me3,ed- "rinci"ele Hransil&aniei- Pa.riel RaKoc$i I"recu, *i )n ur,a tri"l#rii 3araciului %#rii de la 71(999 de taleri la 489(999 de taleri ;=1(999 al.eni>( I s-a s"us Jasara. du"# unc3iul s#u Nea oe Jasara.( @o,nia lun # a lui Matei Jasara. trece dre"t o e"oc# de "ace *i sta.ilitate intern#- caracteri$at# "rintr-o as"r# !iscaliatate- li,itarea /li.ert#%ilorN .oiere*ti- care au dus- s"re !inalul do,niei sale- la ,ari ,i*c#ri sociale 6 r#scoala sei,enilor( Qa%# de .iseric# a a&ut o atitudine .ine&oitoare- i-a acordat nu,eroase scutiri !iscale- nu,eroase danii- a ctitorit circa 89 de l#ca*uri de cult- la care se adau # nu,eroase alte lucr#ri de )n!ru,use%are *i re"ara%ii- !#c'nd din acestea ade&#rate cet#%i de a"#rare- care se )nscriiau )ntr-un ade&#rat siste, de !orti!ica%ii- "rin care se ocolea ast!el interdic%ia oto,an# de a se construi cet#%i( Ca ur,are istoricul Constantin C( Piurescu l-a caracteri$at /cel ,ai ,are ctitor .isericesc al nea,ului nostruN( La acestea se adau # construirea de .iserici "entru ro,'nii din a!ara #rii Ro,'ne*ti: - )n Hransil&ania construie*te o .iseric# la +orce*ti 6 Si.iu? - )n Moldo&a 6 la So&eBa? - )n Jul aria 6 trei .iserici la Vidin *i Mi*to&? - la Muntele At3os etc(

n acela*i ti," a dus o "olitic# de li,itare a "rocesului de )nc3inare a .isericilor la At3os- inter$ic'nd unui nu,#r de 8< de ,ari a*et#,inte reli ioae de a !i )nc3inate )n a!ara %#rii( @in "unct de &edere social do,ina lui Matei Jasara. se caracteri$e$a# "rin s"orirea "ro"riet#%ii .oiere*ti *i ,#n#stire*ti- "rintr-o !iscalitate a"#s#toare "entru %#raniintroduc'nd- "entru li,itarea !u ii %#ranilor- r#s"underea colecti&# *i "ede"se as"re "entru neres"ectarea acesteia( A )ncercat introducerea unei re!or,e "ri&itoare la ,odul de "erce"ere a d#rilor )n .ani 6 /darea taleruluiN )n !unc%ie de a&ere? a introdus eAecutorii !iscali( n "lan ,ilitar se trece )n &re,ea lui Matei Jasara. de la siste,ul or ani$#rii curtene*ti la cel al or ani$#rii sluBitore*ti- care "une )n e&iden%# coeAisten%a ele,entelor &ec3ii or ani$#ri- ca oastea ro*iilor- a su.alternilor ,icilor dre #tori *i a unit#%ilor .oiere*ti cu a noilor ele,ente sluBitore*ti- )n care "redo,in# ele,entul %#r#nesc- )n !runte cu c#"itani de stea uri- iu$.a*i ;locotenen%i>- ceau*i ; su.locotenen%i> *i ste ari( n do,eniul Buridic Matei Jasara. s-a "reocu"at de )ncet#%enirea o.iceiului ca ni,eni s# nu !ie "ede"sit !#r# &in#- "u.lic'nd- )n 4=15- )n li,.a ro,'n# codicele ndreptarea legii( +reocu"#rile )n do,eniul econo,ic au &i$at construirea unor !a.rici de 3'rtie la C#li,#ne*ti- de sticl#rie- a "us )n !unc%iune ,inele de la Jaia de Ara,# *i Jaia de Qier- a s"riBinit !unc%ionarea ti"o ra!iei "ri,it#- )n 4=81- de la +etru Mo&il#- ,itro"olitul Die&ului- instalat# la C',"ulun - a"oi ,utat# la Po&ora- iar de aici la ,-rea @ealu- ca )n !inal s# aBun # la H'r o&i*te( +olitica eAtern# a lui Matei Jasara. se caracteri$ea$# "rin sus%inerea unui ec3ili.ru )ntre a,enin%area ,ilitar# *i "lata unor ,ari su,e de .ani c#tre +oarta oto,an#( +entru a conta.alansa a resi&itatea do,ina%iei oto,ane Matei Jasara. a c#utat s# sta.ileasc# le #turi de "rietenie cu Moldo&a *i Hransil&ania- iar ),"#ra%ilor 3a.s.ur i le-a "ro"us cola.orarea antioto,an#- dar a !ost re!u$at( n cadrul acestor de,ersuri s-au concreti$at doar le #turile cu Hansil&ania)nc3eind cu aceasta din ur,# un tratat de alian%#- )n 4=81- cu P3eor 3e RaKoc$i Ire)nnoit )n octo,.rie 4=80 la Jucure*ti *i a"rilie 4=7C la H'r o&i*te *i recon!ir,at )n !e.ruarie 4=19( +rin acesta se sta.ilea ,ai ,ult o le #tur# &asalic#- "rin care "rinci"ele

Hransil&aniei ur,#rea s#-*i i,"un# su$eranitatea asu"ra #rii Ro,'ne*ti *i Moldo&ei( Oricu,- alian%a cu Hransil&ania a constituit cel ,ai i,"ortant s"riBin )n ac%iunile eAterne ale do,nului ,untean( Rela%iile cu Moldo&a au !ost do,inate de con!lictele "ersonale dintre Matei Jasara. *i Vasile Lu"u- ali,entate *i de intri ile +or%ii- de "e ur,a c#rora a stors c'*ti uri ,ari "rin ,edierea ne)n%ele erilor dintre cei doi do,ni ro,'ni( Starea con!lictual#- dintre anii 4=81 6 4=8<- dintre Matei Jasara. *i Vasile Lu"u a de enerat )n trei con!runt#ri ,ilitare- care a&eau ca o.iecti& )nde"#rtarea din do,nie a do,nlui ,untean( Acestea au luat s!'r*it "rin )nc3eierea- )n 4=79- a unei "#ci dura.ilesun "atronaBul "rinci"elui P3eor 3e RaKoc$i I- re)nnoit# )n 4=77- dar !#r# a ,ai !i consultat "rinci"ele transil&an( Parantul "#cii l-a constituit ridicarea de c#tre Matei Jasara. a ,#n#stirii So&eBa- )n Moldo&a- )n %inutul +utna- iar Vasile Lu"u a re!#cut )n )ntre i,e .iserica Stelea din H'r o&i*te- unde se #sea ,or,'ntul tat#lui s#u( @u"# 4=70 rela%iile dintre cei doi do,ni au c#"#tat o nou# stare con!lictual#- care )n anii 4=15 6 4=18- s-a acuti$at( P3eor 3e RaKoc$i II *i Matei Jasara. decid s#-l )nde"#rte$e din do,nie "e Vasile Lu"u- s"riBini%i *i de ,arele lo o!#t P3eor 3e Mte!anconduc#torul ru"#rii .oiere*ti care uneltea detronarea do,nului ,oldo&ean- !a"t care sa reali$at )n "ri,#&ara anului 4=18( Vasile Lu"u- s"riBinit de lu"ta de la Qinta- din ,ai 4=18- oastea ,oldo&eneasc# a !ost )n!r'nt#( Starea con!lictual# dintre cele dou# %#ri a dus la )nr#ut#%irea situa%iei econo,ice a %#r#ni,ii *i t'r o&e%ilor- de ener'nd- )n anii 4=18 6 4=11- )n ,i*c#ri sociale- care s-au r#s"'ndit *i )n r'ndul o*tirii- accentuate din cau$a ne"ri,irii le!urilor( Nu,ai "ro,isiunea c# &or "ri,i /.ani din d#stulN a "utut "otoli "entru ,o,ent "e r#scula%i( M#surile "reconi$ate de Matei Jasara. a !i luate ),"otri&a unit#%ilor de sei,eni nu a ,ai a"ucat s# le duc# la )nde"linire- !iindc# )n di,ine%a de 4< a"rilie 4=17 a ,urit( @u"# ,oartea lui Matei Jasara. "e tronul #rii Ro,'ne*ti s-au "erindat Constantin Me.an ;4=17 6 4=10>- care cu s"riBinul lui P3eor 3e RaKoc$i al II-lea a )n!r'nt r#scoala sei,enilor- a"oi au ur,at Mi3nea al III-lea ;4=10- 4=1<>- de ori ine reac# *i /credincios turcilorN- P3eor 3e P3ica ;4=1< 6 4==9>- str#,utat din Moldo&a- c#ruia i-a ur,at !iul s#u- Pri ore P3ica ;4==9 6 4==7 *i 4=C5 6 4=C8>- Radu Leon ;4==7 6 4==<>inerele s#u- Hi,u* I,elni%Ki- a rec'*ti at tronul- !#r# a reu*i )ns# s#-l detrone$e "e Matei Jasara.- care- )n

Antonie din +o"e*ti ;4==< 6 4=C5>- alesul .oierilor- *i P3eor 3e @uca ;4=C8 6 4=C0>( Aceste do,nii au c#utat s# duc# o "olitic# de reconciliere )ntre ru"#rile .oiere*ti din Burul Cantacu$inilor *i a Leurde*tilor- dar !#r# succes( A doua Bu,#tate a secolului al XVII-lea este ,arcat# de do,niile lui Mer.an Cantacu$ino ;4=C< 6 4=00> *i Constantin Jr'nco&eanu ;4=00 6 4C47>( Mer.an Cantacu$ino s-a "reocu"at de consolidarea do,niei- "un'nd ca"#t con!lictelor dintre Cantacu$ini *i Leurdeni- "rin re"ri,area ad&ersarilor- "rin s"riBinirea ,arii .oieri,i- "rin de$&oltarea econo,iei ;)n &re,ea lui s-a introdus culti&area "oru,.ului>- dru,urilor *i a co,er%ului( +ro resele econo,ice au !ost u,.rite de !iscalitatea a"#s#toare "entru )ntre%inerea Cur%ii do,ne*ti- a oastei *i ac3itarea o.li a%iilor c#tre +oarta oto,an#( n do,neiul culturii *i )n&#%#,'ntului a,inti, reor ani$area &ec3ii Mcoli de sla&onie de la .iserica S!( P3eor 3e Vec3i- unde se "re #teau diecii *i "isarii- scriitorii actelor de cancelarie sau a tran$ac%iilor ne ustore*ti( Mer.an Cantacu$ino a "us .a$ele &iitoarei Acade,ii do,ne*ti- unde cursurile %inute )n c3iliile ,#n#stirii S!( Sa&a se "redau )n li,.a reac#( O aten%ie deose.it# a acordat ti"#riturilor- )n s"ecial a c#r%ii reli ioase- )ntre care traducerea *i ti"#rirea )n ro,'ne*te a Ji.liei- la care au contri.uit !ra%ii *i Mer.an Preceanu- a"#rut# )n noie,.rie 4=00( +e t#r',ul eclesiastic "o,eni, readucerea "e scaunul ,itro"olitan a )naltului ierar3 H3eodosie- sus%in#tor al Cantacu$inilor- a inter&enit )n Hransil&ania "e l'n # "rinci"ele Mi3ail A"a!i "entru eli.erarea ,itro"olitului de Al.a Iulia- Sa&a Jranco&ici *i reinstalarea acestuia )n !runtea .isericii ortodoAe- iar ,ai t'r$iu a sus%inut "e succesorii acestuia Iosi! *i Ioasa!( S-a "reocu"at- de ase,enea- de )nt#rirea o*tirii- !or,at# )n s"ecial din ,ercenarirecruta%i ,ai ales din r'ndul .alcanicilor- a )n$estrat-o cu tunuri ,ari- "re #tindu-se s# treac# de "artea Li ii S!inte- care "l#nuia r#$.oiul ),"otri&a I,"eriului oto,an( +olitica eAtern# dus# de Mer.an Cantacu$ino cuno*te dou# "erioade: - "ri,a cu"rinde "erioada de la urcarea "e tron *i "'n# la asediul Vienei ;4=08>? - cea de a doua de la 4=08 *i "'n# la decesul s#u(

+ri,a eta"# este do,inat# de clari!icarea rela%iilor cu &ecinii- )n s"ecial cu Hransil&ania? cu Moldo&a nu "utea !i &or.a "entru c# aici se a!la ri&alul s#u- P3eor 3e @uca *i .oierii ostili Cantacu$inilor- re!u ia%i acolo( A doua eta"# se re,arc# "rin orientarea lui Mer.an Cantacu$ino s"re Li a S!'nt#cont'nd "e s"riBinul +oloniei- Austriei *i al Rusiei- )n care s"era s# !ie eli.erate ara Ro,'neasc# *i Moldo&a de su. su$eranitatea +ot%ii( n ti,"ul ca,"aniei oto,ane din 4=08- #rile ro,'ne- de*i o.li ate s# "artici"e al#turi de !or%ele +or%ii- au ado"tat o "olitic# de "asi&itate *i c3iar .ine&oitoare !a%# de Austria( Mer.an Cantacu$ino a !urni$at in!or,a%ii austriecilor des"re situa%ia ar,atei oto,ane- care- al#turi de sosirea oastei "olone$e )n !runte cu Ran So.iesKi- a contri.uit la )n!r'n erea o*tilor oto,ane *i des"resurarea Vienei( A"ro"ierea de Austria a !ost deter,inat# de nereu*itele +oloniei )n con!runt#rile cu oto,anii- din 4=07- "entru recu"erarea Ca,eni%ei( n acest sens Mer.an Cantacu$ino a )nc3eiat- )n iunie 4=01- la Q# #ra* un tratat de .un#&ecin#tate cu Hransil&ania- "rin care cele dou# %#ri )*i asi urau aButor reci"roc ),"otri&a oto,anilor *i a i,"erialilor( Hotodat#- a inter&enit )n Moldo&a "entru )nl#turarea lui @u,itra*co Cantacu$ino- !iind ,a$ilit- *i "entru )nsc#unarea serdarului Constantin Cante,ir( Conco,itent- succesele i,"erialilor din 4=0= ),"otri&a +or%ii oto,ane *i a"ro"ierea lor de Hransil&ania au i,"us cercurilor conduc#toare de la Al.a Iulia a*a nu,itul tratat 3allerian de la Viena- din 50 iunie 4=0=- "rin care +rinci"atul era silit s# se "un# su. "rotec%ia ),"#ratului *i s# acce"te arni$oane 3a.s.ur ice la CluB *i @e&a- )n sc3i,.ul recunoa*terii dre"turilor lui Mi3ail A"a!i *i a !iului s#u la coroana "rinciar#( n !a%a acestei situa%ii- Mer.an Cantacu$ino a c#utat- cu ,are "ruden%#- s# aBun # la o )n%ele ere con&ena.il# cu 3a.s.ur ii( n acest sens el s-a adresat ),"#ratului Leo"old I- cer'ndu-i- )n sc3i,.ul r#scoalei ),"otri&a oto,anilor *i a trecerii !#%i*e de "artea Li ii S!inte- declan*area unei o"era%ii ,ilitare antioto,ane )n a"ro"ierea Ro,'ne*ti( @u"# cucerirea Un ariei- Curtea din Viena i-a i,"us lui Mi3ail A"a!i- la 5C octo,.rie 4=0C- un tratat "rin care tru"ele 3a.s.ur ice a&eau dre"tul de a ierna )n Hransil&ania *i de a ocu"a 45 ora*e *i cet#%i( n situa%ia t#r# #n#rii asi ur#rilor ceruterani%ei #rii

Mer.an Cantacu$ino *i-a )ndre"tat aten%ia c#tre Rusia- dar- aceasta- ca *i +olonia- era )n i,"osi.ilitate de a-i acorda s"riBinul necesar( Aceste lucruri l-au deter,inat "e do,nul ,untean s# s# continuie tratati&ele cu i,"erialii( Ace*tia din ur,#- ne,ul%u,i%i de re$isten%a o"us# de Mer.an Cantacu$ino la condi%iile i,"use de Curtea din Viena- au )ncercat "rocedeul a"licat Hransil&aniei- tri,i%'nd tru"e )n ara Ro,'neasc# cu sco"ul de a-l o.li a "e do,nul #rii ro,'ne*ti de a li se )nc3ina necondi%ionat( n cele din ur,# Mer.an Cantacu$ino- con&ins c# austiecii ar "utea )n!r'n e "e oto,ani- se decide s# tri,it# solia solicitat# la Viena "entru a ne ocia condi%iile ader#rii #rii Ro,'ne*ti la Li a S!'nt#( Moartea !ul er#toare- sur&enit# la 5< octo,.rie 4=00- nu i-a dat "osi.ilitate de a &edea re$ultatele soliei sale tri,ise la Viena( n locul s#u a !ost ales Constantin Jr'nco&eanu ;4=00 6 4C47>- )n &'rst# de 87 de ani- cunosc#tor al li,.ilor reac# *i turc#- con!ir,at *i de +oarta oto,an#( El a !ost s"riBinit de Cantacu$ini- care "rin )n&#%atul Constantin stolnicul- conduceau "olitica #rii Ro,'ne*ti- iar "rin al%ii conduceau ar,ata( Qa%# de .iseric# s-a ar#tat darnic- acord'ndu-i nu,eroase danii *i scutiri !iscale )naltului cler- a ctitorit nu,eroase l#ca*uri de cult la Iure$i- Jr'nco&eni- R',nicu S#ratJucure*ti *i )n Hransil&ania( Ca o, de cultur# a s"riBinit ti"o ra!iile *i )n&#%#,'ntul- )ndeose.i cel su"eriorreor ani$'nd Acade,ia do,neasc# din Jucure*ti( A ridicat ,ai ,ulte "alate la +otlo iMo o*oaia- a"oi conace la @oice*ti *i Jr'nco&eni- a re!#cut Curtea Vec3e din Jucure*ti *i &ec3e re*edin%# do,neasc# de la H'r o&i*te( +entru aco"erirea c3eltuielilor de )ntre%inere a Cur%ii do,ne*ti- a o.li a%iilor c#tre +oarta oto,an# a i,"us o "olitic# !iscal# !oarte drastic#- care nu,#ra 8C de d#ri siste,ati$ate "rintr(o re!o,# !iscal# )n "atru rate tri,estriale !iAe- cunoscute su. nu,ele de siste,ul /ru"turiiN( Noul "rinci"iu n-a !ost a"licat cu consec&en%# datorit# ad#u irii unor noi d#ri oca$ionale( +'n# )n iunie 4C98- c'nd Jr'nco&eanu a "ri,it do,nia "e &ia%#- a a&ut rela%ii .une cu "artida Cantacu$inilor- du"# care- dorind s# ia u&ernarea %#rii )n "ro"riile ,'ini *i s# asi ure succesiunea la tron "rin !iii s#i- c#rora le-a dat o educa%ie aleas#- a )nl#turat tutela autoritarelor sale rude( Ace*tia- !rusta%i- au declan*at "e "arcurs deni rarea lui Constantin Jr'nco&eanu la +oart# *i la "rinci"ele Hransil&aniei- dar !#r# a se !inali$a(

Jene!iciind de eA"erien%a Cantacu$inilor- )n s"ecial a stolnicului ConstantinJr'nco&eanu *i-a constituit o cancelarie acti&# *i e!icace- dotat# cu dieci "entru li,.ile latin#- er,an#- "olon#- turc#- ,a 3iar# *i rus#- cu secretari inteli en%i- ceea ce i-a dat "osi.ilitatea de a )ntre%ine o )ntins# cores"onden%# cu su&eranii &re,ii ;ai AustireiRusiei- Qran%ei- +olonie etc(>- cu oa,eni de stat- a,.asadori etc(- de la care s-au "#strat 505 scrisori tri,ise de c#tre do,nul ,untean di!eri%ilor destinatari( A dis"us de o &ast# re%ea de a en%i *i e,isari- recruta%i din r'ndul c#rturarilorco,ercian%ilor- clericilor transi&#neni- sud-dun#reni sau le&antini- "e care i-a !olosit )n di!erite ,isiuni( Jucure*tiul- )n &re,ea lui Constantin Jr'nco&eanu- a de&enit cel ,ai acti& centru di"lo,atic unde se le au dru,urile Vienei- Constantino"olului- Mosco&ei *i Var*o&iein "olitica eAtern# Constantin .r'nco&eanu a dorit s# se a"ro"ie de Moldo&a- dar sus"iciunile *i reticen%ele lui Constantin Cante,ir- ca *i a ri&alit#%ilor dintre ru"#rile .oiere*ti- a !#cut ca rela%iile dintre cele dou# %#ri s# r#,'n# reci( Nici do,nii care i-au succedat lui Constantin Cante,ir- du"# ,oartea sa )n 4=<8- Consatantin @uca ;4=<8 6 4=<1>- Antio3 Cante,ir ;4=<1 6 4C99>- Mi3ai Raco&i%# ;4C99 6 4C91> *i nici Nicolae Ma&rocordat- "'n# la @i,itrie Cante,ir- c3iar dac# unii au !ost sus%inu%i de c#tre Constantin Jr'nco&eanu- nu au sc3i,.at rela%iile dintre cele dou# %#ri( Consatantin .r'nco&eanu s(a "reocu"at *i de soarta ro,'nilor din Hransil&aniara& "reBudiciat# su. st#"'nirea 3a.s.ur ic# *i- ,ai ales- datorit# "ro$elitis,ului reli ios "ro,o&at de autorit#%ile de la Viena( +entru a contracara "ericolul de$na%ionali$#rii *i al ru"erii de credin%a ortodoA#- do,nul ,untean a construit ,ai ,ulte .iserici: la Q# #ra* ;4=<0>- S',.#ta de Sus ;4C99>- Ocna Si.iului ; 4C94>- a !#cut nu,eroase danii )n .ani *i "ro"riet#%i "entru Jiserica ortodoA# din Hransil&ania- s-a o"us ,#surilor de "ro$elitis, !or%at )n r'ndul ro,'nilor- inter&enind c3iar la ),"#ratul Le"old I( Cu Austria do,nul ,untean era dis"us s# )nc3eie un tartat )n sensul "reconi$at de )nainta*ul s#u- Mer.an Cantacu$ino- dar austriecii- nesocotind &oin%a do,nului *i ner#.d#tori de a intra )n ara Ro,'neasc#- au tri,is )n iarna anului 4=0< o o*tire su. co,anda eneralului @onat Ieisler- care a ocu"at c3iar Jucure*tiul( +ri,ind s"riBinul +or%ii- o*tile i,"eriale au !ost ni,icite )n .#t#lia de la S#rne*ti- din 44T54 au ust 4=<9(

@e ase,enea- Constantin Jr'nco&eanu a c#utat s# duc# o "olitic# de ec3ili.ru )ntre Austria *i Hurcia- "entru a nu i,"lica %ara )ntr-un con!lict care "utea s#-i a!ecte$e statutul de autono,ie( +acea de la DarloLit$- din ianuarie 4=<<- nu a sc3i,.at re i,ul de stat autono, !a%# de +oart#( C#tre s!'r*itul secolului al XVII-lea do,nul ,untean *i-a )ndre"tat tot ,ai ,ult "ri&irile s"re Rusia- de care- ca *i "o"oarele .alcanice- se si,%eau le ate "rin a!init#%i de ordin cultural *i con!esional- dar *i de s"eran%a eli.er#rii de su. do,ina%ia oto,an#( Cu toate acestea- la i$.ucnirea r#$.oiului ruso-turc- din 4C49 - 4C44- Constantin Jr'nco&eanu s-a ,en%inut re$er&at )n a s"riBini Rusia )n detri,entul +or%ii- dar cu o*tireaadunat# la Urla%i- era ata "entru a inter&eni la &enirea tru"elor lui +etru I( Incidentul s"#tarului Ho,a Cantacu$ino- care cu un stea de c#l#re%i ,unteni s-a al#turat ru*ilor- n-a ),"iedicat )n!r'n erea lui +etru I- la St#nile*ti- "e +rut- )n iulie 4C44( @u"# consu,area acestui e&eni,ent "olitica eAtern# a lui Jr'nco&eanu ca"#t# un sens incoerent- dar de su"ra&ie%uire- datorat# )n "arte *i ru"turii cu !a,ilia Cantacu$inilorcare o "arte au !u it )n Rusia )n !runte cu s"#tarul Ho,a( Ace*tia din ur,# au "us la cale )nl#turarea .#t'nului do,n( Hoate acestea au deter,inat ca +oarta oto,an# s# nu ,ai su"orte Bocul du.lu a lui Jr'nco&eanu- 3ot#r'nd- la 5C ,artie 4C47- ,a$ilirea do,nului ,untean( Ca ur,are )ntrea a a&ere- care se ci!ra la 45(999 de al.eni *i un i,ens te$aur alc#tuit din &ase de ar int- 3aine *i .l#nuri scu,"e- i-a !ost con!iscat#- iar Constantin Jr'nco&eanu a !ost arestat *i dus cu )ntrea a !a,ilie la Constantino"ol( Aici a !ost deca"itat la 41 au ust4C47- ),"reun# cu cei "atu co"iii- )naintea sultanului A3,ed al III-lea *i a Cur%ii sale( I-a ur,at- "entru scurt# &re,e- Mte!an Cantacu$ino ;4C47 6 4C4=>- du"# care s-a instalat do,nia !anariot#(

Situaia politic a

ol!ovei n ecolul al XVII-lea

La )nce"utul secolului al XVII-lea situa%ia "olitic# a Moldo&ei a e&oluat )n li,itele ra"orturilor dintre +oarta oto,an# *i +olonia( I,"unerea lui Iere,ia Mo&il# ca do,n al Moldo&ei ;41<1 6 4=9=>- cu o ,ic# )ntreru"ere cau$at# de inter&en%ia lui Mi3ai Vitea$ul )n Moldo&a- de c#tre +olonia a e&itat trans!or,area acesteia )n "a*al'c )n !runte cu A3,ed san iacul de Hi 3ina( Iere,ia a !ost con!ir,at de sultan- care )n 41<0 i-a recunoscut do,nia "e &ia%#( n%ele erea turco "olon# asi ra res"ectarea autono,iei Moldo&ei de c#tre a,.ele "uteri( n "olitica eAtern# Iere,ia Mo&il# nu a constituit o ade&#rat# a,enin%are "entru Mi3ai Vitea$ul- totu*i el a a&ut c'te&a ini%iati&e "ersonale sus%in'nd- )n 4=9=- "e "rinci"ele Si is,und Jat3orO- a c#utat s# )nc3eie )n%ele ere cu eneralul P3eor 3e Jasta- co,andantul tru"elor i,"eriale )n Hransil&ania- cu ),"#ratul Rudol! al II-lea *i cu Radu Mer.an- do,nul #rii Ro,'ne*ti *i a c#utat s# i,"un# )n ara Ro,'neasc# "e !ratele s#u Si,ion Mo&il# ca do,n( n "olitica intern# Iere,ia Mo&il# a "ro,o&at interesele ,arii .oieri,i !ilo"olone- s-a do&edit a !i un .un os"odar "rin ,#surile luate )n condi%iile r#$.oaielor ),"otri&a Ba!urilor ,ercenarilor- !la elului ciu,ei *i a secetei- a re"arat cet#%i *i .isericia restaurat cetatea Suce&ei- unde )i "l#cea s# stea- a luat ,#suri or ani$atorice )n ad,inistra%ia central# *i local#( @o,nia sa se caracteri$ea$# "rin asi urarea sta.ilit#%ii interne- "rin ,en%inerea unui ec3ili.ru )ntre i,"eriali *i turci *i )ntre +olonia *i +oarta oto,an#( @u"# ,oartea sa- la 89 iunieT49 iulie 4=9=- au )nce"ut lu"tele "entru do,nie )ntre ru"area lui Iere,ia Mo&il#- care )l sus%inea "e !iul acestuia- Constantin- c#ruia +oarta oto,an# i-a tri,is stea de do,nie- *i ru"area lui Si,ion Mo&il#- care a "ri,it *i el stea de do,nie- dar acesta a ,urit )n se"te,.rie 6 dece,.rie 4=9C( Qiul acestuia- Mi3ail Mo&il#- nu s-a "utut ,en%ine )n scaun dec't c'te&a luni- !iind detronat de &#rul s#u Constantin Mo&il# ;4=9C 6 4=44>- con!ir,at- )n 4=90- de c#tre +oarta oto,an#( El a dus o accentuat# "olitic# eAtern# !ilo"olon# *i !ilo3a.s.ur ic#- de a"ro"iere de Radu Mer.an- do,nul #rii Ro,'ne*ti- )nc3eind cu acesta o alian%# antioto,an# )n 4=44( A*a se eA"lic# ,a$ilirea lui Constantin Mo&il#- du"# )nde"#rtarea lui Radu Mer.an

*i )nlocuirea cu Mte!an Ho,*a ;4=44 - 4=41>( Acesta din ur,# a dus o "olitic# de ec3ili.ru )ntre +oart# *i +olonia- a"el'nd ,ai ,ult la s"riBinul I,"eriului oto,an- dar a c#utat s# sta.ileasc# rela%ii .une *i cu +olonia- )nc3eind cu Si is,und al III-lea un tratat )n 4=45- "rin care se re le,entau ra"orturile dintre Moldo&a *i +olonia( Marea .oieri,e ne,ul%u,it# de "olitica sa l-a )nlocuit cu AleAandru Mo&il# ;4=41 6 4=4=>- sc3i,.at *i acesta cu Radu Mi3nea ;4=4= 6 4=4<>- s"riBinit de +oarta oto,an#( +olitica intern# a lui Radu Mi3nea se caracteri$ea$# "rintr-o !iscalitate a"#s#toarecare st# la .a$a ,ai ,ultor r#scoale %#r#ne*ti- care i-a adus )n cele din ur,# ,a$ilirea( n locul acestuia +oarta l-a nu,it do,n "e Pas"ar Pa%iani ;4=4< 6 4=59>- care duc'nd o "olitic# "roi,"erial# i-a adus- )n au ust 4=59- ,a$ilirea( @u"# scurtele do,nii ale lui AleAandru Ilia* ;4=59 6 4=54> *i Mte!an Ho,*a al IIlea ;4=54 6 4=58>- a ur,at Radu Mi3nea ;4=58 6 4=5=>- care de !a"t conducea *i ara Ro,'neasc#- "rin !iul s#u AleAandru Coconul( n actele eAterne el se intitula /do,n *i &oie&od al Moldo&ei *i #rii Ro,'ne*ti( Moartea acestuia- la 48T58 ianuarie 4=5=- a readus "e tronul Moldo&ei re"re$entan%ii Mo&ile*tilor: Miron Jarno&sc3i *i Moise Mo&il#- cu eAce"%ia "erioadelor c'nd au do,nit AleAandru Coconul ;4=5< 6 4=89> *i AleAa,dru Ilia* ;4=84 6 4=88>( Miron Jarno&sc3i ;4=5= 6 4=5<>- ne"ot al lui Iere,ia Mo&il#- a !ost- !a%# de "redecesorii s#i- do,n ales din r'ndul .oierilor Mo&ile*ti( @o,nia sa se re,arc# "rin a*e$#,'ntul .isericesc din 4=5= *i "rin /a*e$#,'ntulN din ianuarie 4=50- care "re&edea: - aducerea celor !u i%i du"# 4=54? - li,itarea a,estecului "'rc#la.ilor do,ne*ti "e ,o*iile .oiere*ti *i ,#n#stire*ti? - inter$icerea dre #torilor do,ne*ti de a !olosi %i anii de "e ,o*iile .oiere*ti *i ,#n#stire*ti? @e ase,enea a luat ,#suri re!eritoare la: - or ani$area ar,atei- )n s"ecial a curtenilor "e .resle- !iA'ndu-le o sin ur# dare- nu,it# .ir- "l#tit# o sin ur# dat# "e an? - or ani$area cancelariei do,ne*ti )n sensul accentu#rii acti&it#%ii sale le islati&e "rin 3risoa&e do,ne*ti *i a*e$#,inte(

n "lan eAtern a dus o "olitic# de ec3ili.ru )ntre +olonia *i I,"eriul oto,an- !iind )ns#rcinat o!icial- )n 4=5C- cu ,edierea "#cii )ntre cele dou# "uteri( A"ro"ierea de +olonia- neacce"tarea ,#ririi tri.utului- dar- ,ai ales- intri ile "rinci"elui Pa.riel Jet3len la +oart#- i-a adus ,a$ilirea )n 4=5<( +olitica ur,a*ilor s#i- AleAandru Coconul *i Moise Mo&il#- a dus la i$.ucnirea- )n "ri,#&ara anului 4=88- a unei a,"le r#scoale "o"ulare *i la i,"unerea- )n 4=87- de c#tre +oarta oto,an# ca do,n al Moldo&ei "e Lu"u &ornicul ;4=87 6 4=18>( Vasile Lu"u a "ro,o&at o "olitic# intern# de ec3ili.ru )ntre ru"#rile .oiere*tialc#tuind un s!at do,nesc din rudele sale a"ro"iate 6 o ade&#rat# a!acere de !a,ilie - - nu a !a&ori$at ,area .oieri,e- dar *i-a atras de "artea sa .oieri,ea ,ic# *i ,iBlocie r#s"l#tind-o "entru sluB.e credincioase cu dre #torii *i danii( EAe,"lul se,ni!icati& )l re"re$int# P3eor 3e P3ica- care- dintr-un ,odest ne ustor a aBuns de la ,are *etrar- )n anii 4=80 6 4=74- la cea de ,are &ornic al #rii de Ros ;4=74 6 4=15>- *i )n s!'r*it ca"uc3e3aie la +oart# ;4=18>- ca )n !inal s# aBun # do,n al Moldo&ei- )nte,eind !a,ilia do,neasc# a P3icule*tilor din %#rile ro,'ne eAtracar"atice( n "lan social a c#utat s# reduc# sarcinile contri.ua.ililor- )n s"ecial al %#ranilor- a acordat /c#r%i de slo.o$ireN .oierilor *i unor ,#n#stiri "entru a )n!iin%a slo.o$ii cu scutiri !iscale li,itate )n ti,"( +entru aco"erirea c3eltuielilor "entru oaste *i !astul cur%ii- a d#rilor c#tre +oart#Vasile Lu"u a introdus tre"tat tot !elul de d#ri- )ns# nu "rea ,ari- reu*ind s# asi ure un cli,at de sta.ilitate- c3iar de oarecare .un#stare- )nc't !iscalitatea sa nu a dat na*tere la ,i*c#ri sociale( PriBa "entru Busti%ie s-a ,ateriali$at "rin a"ari%ia- )n 4=7=- a Crii romneti de nvtur- o cule ere de le iuiri .i$antine *i occidentale ada"tate la &ia%a societ#%ii ,oldo&ene*ti de la ,iBlocul secolului al XVII-lea( Un loc a"arte )n "loitica intern# a lui Vasile Lu"u l-a ocu"at Jiserica ortodoA# auto3ton#( In!or,a%iile istorice arat# c# nu eAist# ,#n#stire sau .iseric# de oarecare )nse,n#tate care s# nu se !i .ucurat de )nt#riri de "ro"riet#%i *i danii do,ne*ti( A )nte,eiat *i re"arat "este 89 de edi!icii reli ioase- )ntre care se re,arc# s"lendidul edi!iciu Hrei Ierar3i din Ia*i( Aici s-a %inut- )ntre 41 se"te,.rie 6 5C octo,.rie 4=75Sinodul ecu,enic- ti," )n care Ia*ul a de&enit ca"itala ortodoAiei( La acest Sinod s-a

discutat *i a"ro.at Mrturisirea ortodox- o"er# do ,atic# a ,itro"olitului Kie&iean+etru Mo&il#( La cererea "atriar3ului +artenie I- Vasile Lu"u a )ntre"rins ,#suri "entru redresarea situa%iei +atriar3iei de Constantino"ol- "entru care- dre"t recuno*tin%#- Marele Sinod a a"ro.at tri,iterea ,oa*telor S!intei +arasc3i&a cea Nou# la Ia*i( @e ase,eneado,nul Moldo&ei s-a i,"licat )n "ro.le,ele +atriar3iilor de AleAandria- de Ierusali,- de Antio3ia din Orientul A"ro"iat- c#rora le-a !#cut su.stan%iale danii- a ac3itat datoriile co,"leAului ,onastic de la Muntele At3os c#tre +oarta oto,an# etc( n "olitica eAtern# Vasile Lu"u s-a ,ani!estat ca un !idel constant !a%# de +oarta oto,an#- c#reia )i datora do,nia *i s"riBinul )n a"roa"e toate ini%iati&ele sale )n rela%iile cu celelalte "uteri( n ra"orturile cu P3eor 3e RaKUc$i I a ado"tat o "o$i%ie de aliatneacce"t'nd condi%iile de su$eranitate i,"use de "rinci"ele Hransil&aniei( n ceea ce "ri&e*te rela%iile cu Matei Jasara. tre.uie de "reci$at !a"tul c# lu"tele "ro"riu-$ise dintre cele dou# do,nii ocu"# inter&ale scurte care nu de"#*esc cinci luni( @u"# 4=79 Moldo&a- "rins# )ntre ri&alit#%ile "olono-ca$aco-t#taro-transil&#nenes-a a"ro"iat de +olonia- care )ntr-o "osi.il# ac%iune antioto,an# Vasile Lu"u tre.uia s#-*i )nde"lineasc# o.li a%iile asu,ate( Netrans"unerea )n !a"t a "roiectului a dus la declan*area unor lu"te )ntre "oloni *i ca$aci *i )nl#turarea lui Vasile Lu"u din do,nie de ru"area .oierilor co,"loti*ti- condus# de ,arele lo o!#t P3eor 3e Mte!an- care a !ost )ncoronat do,n( Vaslie Lu"u- cu s"riBinul ca$acilor condu*i de Jo dan I,elin%Ki- a !ost re)nsc#unat- continu'ndu-*i ca,"ania s"re ara Ro,'neasc#- )n ur,#rirea ri&alului s#u P3eor 3e Mte!an- dar este )n!r'nt- la4CT5C ,ai 4=18- )n lu"ta de la Qinta-( A ur,at ri"osta lui P3eor 3e Mte!an- care cu aButoare de la Matei Jasara.- P3eor 3e RaKUc$i al II-lea *i de la "oloni- a reu*it s#-l )n!r'n # "e Vasile Lu"u *i "e Jo dan I,elni%Ki- care ,oare )n lu"t#( Vasile Lu"u a reu*it )n cele din ur,# s# aBun # la Constantino"ol- unde a !ost )nc3is- du"# care eli.erat ,oare )n a"rilie 4==9( P3eor 3e Mte!an ;4=18 6 4=10>- o, cult- "rice"ut )n tre.urile di"lo,aticerecunoscut ca do,n de c#tre +oarta oto,an#- *i-a )nce"ut do,nia "rin "ersecutarea recilor- socoti%i "arti$anii lui Vasile Lu"u- *i cu ,#suri "entru "otolirea r#scoalei sei,enilor din 4=17(

n "olitica eAtern# P3eor 3e Mte!an l-a s"riBinit "e Constantin Mer.an- do,nul #rii Ro,'ne*ti- "entru )n!r'n erea r#scoalei sei,enilor *i a doro.an%ilor- "recu, *i "e "oloni )n lu"tele cu ru*ii ,osco&i%i *i ca$acii( @e ase,enea- a c#utat s# sta.ileasc#- )n secret- le #turi cu Mosco&a- )n anii 4=17 6 4=1=- )n s"eran%a de a sc#"a de st#"'nirea oto,an#- acce"t'nd su$eranitatea %arului "rin tratatul )nc3eiat )n ,ai 4=1=- la Mosco&a( +lanul s#u nu *i-a "utut atin e sco"ul- !iind ,a$ilit )n 4=10- al#turi de Constantin Mer.ando,nul #rii ro,'ne*ti- *i P3eor 3e RacUc$i al II-lea- "rinci"ele Hransil&aniei( A doua Bu,#tate a secolului al XVII-lea a )nse,nat "entru Moldo&a o "erioad# $.uciu,at# su. as"ect "olitic *i ,ilitar- datorat#- )n "rinci"al- r#$.oielor turco-"olone( Acestea au creat o acut# insta.ilitate do,neasc#- do,niile )nre itr'nd )n ,edie )n Bur de trei ani *i nu,ai doi do,ni au reu*it s# ,oar# )n scaun( @u"# ,a$ilirea lui P3eor 3e Mte!an- ,arele &i$ir Me3,ed DF"rFlF l-a nu,it do,n "e P3eor 3e P3ica ;4=10 6 4=1<>- a"oi Mte!#ni%# Lu"u- socoti%i credincio*i +or%ii oto,ane( Moartea acestuia din ur,# de ti!os au adus "e scaunul do,nesc "e Eustratie @a.iBa ;4==4 6 4==1>- du"# care au ur,at P3eor 3e @uca *ase luni ;noie,.rie 4==1 6 ,ai 4===>- Ilia* AleAandru ;4=== 6 4==0>- ulti,ul Jo d#nesc- din ra,ura lui AleAandru L#"u*neanu( A"oi a !ost readus "entru a doua oar# P3eor 3e @uca ;4==0 -4=C5>- care )nso%it de o ,ul%i,e de creditori reci *i e&rei- a st'rnit ne,ul%u,irile .oierilor l#"u*nenior3eieni *i soroceni- care )n noie,.rie-dece,.rie 4=C4 s-au r#sculat )n !runte cu serdarul Mi3alcea I'ncu *i !ostul ,are ,edelnicer A"ostol @urac( Aceast# stare con!lictual# a dus la "lecarea ,a$ilirea lui de c#tre sultanul Me3,ed al IV-lea- care conducea eA"edi%iadin 4=C5- "entru cucerirea Ca,eni%ei( Au ur,at o serie de scurte do,nii e!e,ere: Mte!an +etriceicu ;4=C5 6 4=C8>@u,itra*co Cantacu$ino ;4=C8 6 4=C1>- Antonie Roset ;4=C1 6 4=C0> *i P3eor 3e @uca ;4=C0 6 4=08>- ,utat de la Jucure*ti( Aceast# ulti,# do,nie a lui P3eor 3e @uca se do&ede*te a !i de o !iscalitate !oarte a"#s#toare( n iulie 4C04 a de&enit *i 3at,anul ca$acilor ucraineni su"u*i +or%ii- ti," )n care a )ncuraBat coloni$area ,oldo&enilor )n Ucraina( @u"# )n!r'n erea turcilor la Viena- 4=08- ca$acii de su. ascultarea lui P3eor 3e @uca s-au r#sculat- iar el a !ost ca"turat )n %inutul +utna- "e c'nd se )ntorcea de la Vienade oastea lui Mte!an +etriceicu- care a ocu"at Ia*ul ;4=08 6 4=07>( P3eor 3e @uca ,oare

)n 4=01- dar nici Mte!an +etriceicu nu s-a "urtut ,en%ine- !iindc# +oarta l-a nu,it din nou "e @u,itra*co Cantacu$ino ;4=07 6 4=01>- care ,oare la Constantino"ol( Ur,#torii 51 de ani istoria "olitic# a Moldo&ei a !ost do,inat# de !a,ilia Cante,ire*tilor- Constantin *i cei doi !ii ai s#i- Antio3 *i @i,itrie- de con!runt#rile ru"#riloe .oiere*ti ale Rosete*tilor de orientare !ilo-turc# *i a Costine*tilor !ilo"one- la care se adau # ad&ersitatea lui Constantin Jr'nco&eanu( Constantin Cate,ir ;4=01 6 4=<8> a cunoscut cea ,ai lun # do,nie din aceast# "erioad#- !iind ales de .oierii "ri.e i%i )n ara Ro,'neasc# *i sus%inut de Mera.n Cantacu$ino( +ro&enea din r'ndul r#$e*ilor din %inutul Q#lciu- nu a&ea *tiin%# de carte- )n sc3i,. a do.'ndit- )n lun a sa carier#- ,ult# eA"erien%# "olitic# *i ,ilitar#( n actul de conducere a %#rii a a"elat la c3i&ernisitori- consilieri- din r'ndul celor dou# ru"#ri .oiere*ti: al Rosete*tilor- care sus%ineau "e do,n )n orientarea c#tre +oarta oto,an#- *i al Costine*tilor- care "ledau "entru alian%a cu +olonia( Ace*tia din ur,# au c#$ut- )n ur,a uneltirilor Rosete*tilor- )n di$ ra%ia do,nului- !iind eAecuta%i )n dece,.rie 4=<4( Qiind )n &#rst# *i .olna&- Constantin Cante,ir n-a "utut su"orta ri orile ca,"aniei oto,anilor- din iarna anilor 4=<5 6 4=<8- de a asedia Soroca- #sindu-*i ulterior ,oartea la 48T58 ,artie 4=<8( n locul s#u a !ost ales- !iul s#u- @i,itrie- care nu a reu*it s# se ,en%in# ,ai ,ult de 59 de $ile- ca ur,are a uneltirilor lui Constantin Jr'nco&eanu la +oart#- care o.%ine i,"unerea "e scaunul Moldo&ei a !iului lui P3eor 3e @uca- Constantin ;4=<8 6 4=<1>( @o,nia lui Constantin @uca- scurt# *i "us# su. tutela lui Constantin Jr'nco&eanu- a !ost de$astroas# "entru Moldo&a- ne,ul%u,ind c3iar "e dre #torii oto,ani care-l sus%ineau( A !ost )nlocuit cu Antio3 Cante,ir ;4=<1 6 4C99>- !iul lui Constantin Cante,ir *i !ratele lui @i,itrie- care a de&enit ca"uc3e3aie la +oart#)n!runt'nd ad&ersitatea lui Jr'nco&eanu *i a Cantacu$inilor( n cele din ur,#- ace*tia au o.%inut ,a$ilirea lui Antio3 Cante,ir *i nu,irea lui Constantin @uca ;4C99 6 4C98>- "entru a doua oar#- care acu$at de .oierii Rusete*ti de "ro,o&area unei !iscalit#%i a"#s#toare *i de contacte cu ru*ii- este ,a$ilit( A !ost nu,it )n loc Mi3ai Raco&i%# ;4C98 6 4C91>- a"oi din nou Antio3 Cante,ir ;4C91 6 4C9C>recunoscut de data aceasta *i de c#tre do,nul ,untean- Constantin Jr'nco&eanu( @u"# care a ur,at iar Mi3ai Raco&i%# ;4C9C 6 4C9<>( Acesta din ur,#- acu$at de le #turi cu

%arul Rusiei- a !ost ,a$ilit *i )nlocuit cu Nicolae Ma&rocordat ;4C9< 6 4C49>- !iul ,arelui dra o,an AleAandru EAa"oritul( n aceast# &re,e dre #torii oto,ani au !ost "u*i )n te,# de tr#darea lui Jr'nco&eanu *i a le #tuilor sale cu %arul- !a"t care a dus la )nlocuirea lui Nicolae Ma&rocordat cu @i,itrie Cante,ir- cunoscut ca ad&ersar tenace al do,nului ,untean( La )nsc#unare @i,itrie Cante,ir a "ri,it ,isiunea de a-l su"ra&e 3ea "e do,nul #rii Ro,'ne*ti *i de a-l aresta atunci c'nd &a "ri,i "orunc# de la nalta +oart#( Sosind la Ia*i- @i,itrie Cante,ir a luat ca "ri,# ,#sur# or ani$area s!atului do,nesc- )n care a introdus .oieri credincio*i !a,iliei sale- *i-a ales cola.oratori din enera%ia ,ai t'n#r#- )ntre care Ion Neculce( +entru a stin e &ec3ile ani,o$it#%i cu !a,ilia Costine*tilor- a nu,it "e Nicolae Costin- !iul cronicarului Miron Costin- ucis din "orunca tat#lui s#u- ca ,are lo o!#t( n "lan social a c#utat s# reduc# !iscalitatea- s# )nt#reasc# st#"'nirea de "#,'nt unor .oieri ,ici- .resla*i *i t'r o&e%i- "rin care "reconi$a s#-*i asi ure solidaritatea tuturor claselor sociale- s# construiasc# o ,onar3ie sta.il# *i ereditar#( +rin aceste ,#suri el "oate !i considerat un "recursor al des"otis,ului lu,inat- a&'nd ca "ro,otor )n Rusia re!or,ele lui +etru cel Mare( +entru a-*i "une )n a"licare unele din "lanurile sale a c#utat s#-*i atra # *i .iserica( n acest sens a %inut s# re le,ente$e- )n )n%ele ere cu "atriar3ul Ierusali,uluiIrisant Notara- ra"orturile cu ,#n#stirile )nc3inate S!'ntului Mor,'nt(( n ur,a acestui de,ers au !ost restituite %#rii o serie de ,#n#stiri dintre cele ,ai .o ate *i )nse,nate ca Jistri%a- Ha$l#u *i +ro.ota( Altor ,#n#stiri le-a acordat )nlesniri !iscale *i o.i*nuite )nt#riri de ,o*ii( n "olitica eAtern# @i,itrie Cante,ir a !ost in!luen%at de re$ultatele ,oderni$#rii *i )nt#ririi Rusiei "rin "ro,o&area re!or,elor introduse de +etru cel Mare- ,onar3 autoritar ce )ntruc3i"a as"ira%iile lui Cante,ir de conduc#tor lu,inat( A*adar- trecerea lui Cante,ir de "artea Rusiei n-a !ost un act de conBunctur#- ci re$ultatul re!leAiilor sale "entru ridicarea Moldo&ei al un statut ,ai a"ro"iat de ,onar3iile euro"ene( +o$i%ia do,nului Moldo&ei cores"undea "lanurilor strate ice *i ,ilitare ruse- o!erind tru"elor lui +etru cel Mare trecerea !#r# re$isten%# "rin Moldo&a s"re @un#re- s"re a !ace Bonc%iunea

cu ostea do,nului #rii Ro,'ne*ti- .ene!iciind- totodat#- *i de "ro&i$iile "re #tite de c#tre do,nul ,untean( @u"# ,ai ,ulte runde de tratati&e s-a aBuns la )n%ele erea- din 48 a"rilie 4C44dintre +etru cel Mare *i @i,itrie Cante,ir- "rin care se re le,enta "olitica intern# a Moldo&ei- an aBa,entele eAterne *i aran%iile "ri&itoare la "ersoana do,nului( Acest acord l-a deter,inat "e %arul +etru I s# )ncea"# o!ensi&a ),"otri&a I,"eriului oto,an "rin Moldo&a- ci nu )n Cri,eea- unde la @un#re "utea st#&ili )naintarea turcilor- cont'nd "e s"riBinul lui @i,itrie Cante,ir *i Constantin Jr'nco&eanu- "recu, *i "e alian%a +oloniei( n !a%a "reci"it#rilor e&eni,entelor- @i,itrie Cante,ir a de$&#luit .oierilor alian%a cu %arul *i al#turarea ar,atelor ruse( La 5= ,ai 4C44 do,nul ,oldo&ean cerea lui +etru I s# r#.easc# inter&en%ia ,ilitar# a ru*ilor *i "rotec%ie de tea,# s# nu !ie "rins de truci( Conco,itent a "ri,it "orunc# de la +oart# ca s# intre )n ara Ro,'neasc# "entru a acorda s"riBin t#tarilor din Ju eac "entru ca"turarea lui Jr'nco&eanu *i a-l "reda turcilor( n "aralel un cor" de oaste rus a aBuns la +rut- la locul Sa orancea- )nt',"inat de &oie&odul Moldo&ei( Vestea r#$&r#tirii lui @i,itrie Cante,ir i-a "ar&enit *i ,arelui &i$ir care- dre"t re"resalii- a eAecutat ca"uc3e3aia do,nului la +oart#- iar !ratele s#u Antio3 a !ost )nc3is )n te,ni%a de la EdiKulV- dar a sc#"at cu &ia%#- !iindc# a "re&enit "e dre #torii oto,ani de inten%iile de tr#dare ale !ratelui s#u- dar nu i s-a dat cre$are( +re$en%a oastei ruse )n Moldo&a a !ost !#cut# "rin ,ani!este care )nde,nau "o"orul- .oierii *i al%i dre #tori s# se re&olte ),"otri&a turcilor( nsu*i do,nul Moldo&ei a adresat o "rocla,a%ie- docu,ent unic "rin &aloarea sa "ro ra,atic#- "rin care se cerea su"u*ilor s#-i !ie al#turi )n de,ersul s#u ),"otri&a asu"riri +or%ii oto,ane( La 57 iunie 4C44 +etru cel Mare a sosit la Ia*i- )nso%it se so%ia sa- Ecaterina- de ,ini*tri- enerali *i statul ,aBor al o*tirii- !iind )nt',"inat- )n ta.#ra de la u%ora de c#tre @i,itrie Cante,ir( n cinstea )naltului su&eran do,nul Moldo&ei a dat- la 51 iunie 4C44un ,are .anc3et- la care a "artici"at *i Ho,a Cantacu$ino- s"#tarul din ara Ro,'neasc#- care "#r#sise ta.#ra lui Constantin Jr'nco&eanu de la Urala%i- )n !runte cu un stea de c#l#re%i(

+lanul strate ic al ru*ilor s-a do&edit cu totul nec3i.$uit- ceea ce a dus la )n!r'n erea ru*ilor )n lu"tele din iulie 4C44- de la St#nile*ti- "e +rut( Situa%ia di!icil# )n care se #sea i-a i,"us lui +etru I s# cear#- "rintr-un e,isar- )nce"erea tratati&elor "entru )nc3eierea "#cii )ntre cele dou# "uteri- la care au consi,%it *i turcii- )n "o!ida o"o$i%iei t#tarilor- "olonilor *i suede$ilor- care doreau continuarea ostilit#%ilor( n cele din ur,# tratatul de "ace a !ost se,nat la 45T58 iulie 4C44- du"# care a )nce"ut e&acuarea ar,atei ruse*ti su. escort# turc#- ca s# e&ite atacul t#tarilor( Odat# cu aceasta a trecut *i @i,itrie Cante,ir- ascuns )ntr-o caret# a %arinei- "#r#sind "entru totdeauna Moldo&a( Restul &ie%ii *i l-a "etrecut )n Rusia- la IarKo&- su. "rotec%ia %aruluiunde *i-a ela.orat &asta sa o"er#( S-a stins din &ia%# la 54 au ust 4C58- )nainte de a ),"lini &'rsta de 19 de ani(

Evoluia situaiei politice a "ransilvaniei n secolul al XVII-lea @u"# uciderea lui Mi3ai Vitea$ul- )n Hransil&ania a ur,at st#"'nirea scurt# a lui Si is,und Jat3orO ;4=94 6 4=95>- care s-a retras de!initi& )n Joe,ia- du"# care s-a instaurat- su. conducerea u&ernatorului P3eor 3e Jasta- as"ra st#"'nire 3a.s.ur ic# ;4=95 6 4=91>( Moise S$VKelO )n 4=98 *i Mte!an JocsKaO )n 4=97 au )ncercat s# )nl#ture- !#r# succes- st#"'nirea i,"erial#( Acesta din ur,# a reu*it- )n iunie 4=91- s# !ie recunoscut de c#tre +oarta oto,an# "rinci"e al Hransil&aniei- iar "este un an *i de c#tre Rudol! al II-lea( +acea din noie,.rie 4=91 dintre turci *i i,"eriali "unea ca"#t r#$.oiului dintre cele dou# "uteri *i con!ir,a "#strarea autono,iei +rinci"atului Hransil&aniei su. su$eranitatea +or%ii oto,ane( @u"# ,oartea lui Mte!an JocsKaO- )n dece,.rie 4=9=- @ieta de la CluB l-a ales ca "rinci"e "e Si is,und RaKUc$i ;4=9C 6 4=90>- "entru a ),"iedica )nce"erea lu"telor "entru "utere( n ciuda "oliticii sale de ec3ili.ru )n interior- c't *i )n "lan eAtern- este ne&oit s# a.dice din cau$a i$.ucnirii unor !r#,'nt#ri sociale la 3otarul de a"us al +rinci"atului( n locul acestuia @ieta l-a ales ca "rinci"e "e Pa.riel Jat3orO ;4=90 6 4=48>- care a dus )n "lan intern o "olitic# de s"orire a autorit#%ii "rinciare "rin acordarea unor de,nit#%i no.ili,ii &enite din Un aria *i "rin des!iin%area- )n 4=49- a Uni&ersit#%ii s#se*ti( n "olitica eAtern# a c#utat s# o.%in# coroana +oloniei- do.'ndirea st#"'nirii asu"ra #rii Ro,'ne*ti *i a Moldo&ei- )nc't a ne,ul%u,it at't Curtea din Viena- c't *i +oarta oto,an#- !iindc# "ericlita ec3ili.rul "#cii turco-i,"eriale( Acestea au dus la )nlocuirea sa de c#tre +oarta oto,an# cu Pa.riel Jet3len ;4=48 6 4=5<>- care era !idel turcilor( Acesta a ur,#rit )n "olitica intern# )nt#rirea "uterii centrale "rin li,itarea in!luen%ei no.ili,ii- "rin nu,irea )n ,arile dre #torii ale %#rii rude a"ro"iate *i !idele lui"rin redarea no.ili,ii de %ar# "ri&ile iile "ierdute )n &re,ea lui Pa.riel Jat3orO- "rin re"unerea )n dre"turi a Uni&ersit#%ii s#se*ti(

Qa%# de ro,'ni a ado"tat o atitudine .ine&oitoare- )nt#rind Jisericii ortodoAe &ec3ile ei "ro"riet#%i- "reo%ii au !ost scuti%i- )n 4=57- de unele diB,e- iar )n&#%#,'ntul "ri,ar a !ost eAtins *i asu"ra !iilor de %#rani *i de t'r o&e%i( n do,eniul ,ilitar s-a "reocu"at s# or ani$e$e- "e .a$a eA"erien%ei ,ilitare ca "artici"ant la R#$.oiul de 89 de ani- o oaste "uternic#- de ni&el euro"ean- )n care .a$a o constituiau secuii- al#turi de ro,'ni *i ,a 3iari- care sluBeau la cet#%i- )n unit#%ile co,itatelor *i al ora*elor( n "oltica eAtern#- "entru a li,ita e!ectele r#$.oiului de 89 de ani- a luat o serie de ,#suri !iscale- ,onetare- de re le,entare a "re%urilor- a sta.ilit cursul ,onedelor eAterne( Hotodat#- a sti,ulat ,ineritul- co,er%ul *i acti&itatea .reslelor ,e*te*u #re*ti( Qa%# de 3a.s.ur i nu a ,ani!estat o atitudine "reitenoas#- !iindca ace*tia ridicau "reten%ii de su$eranitate asu"ra Hransil&aniei( n cursul R#$.oiului de 89 de ani ;4=40 6 4=70> a !#cut "arte din ru"area statelor care !or,au /Uniunea E&an 3elic#N- re,arc'ndu-se- cu a"ro.area +or%ii )n !a$a ce3o"alatin# ;4=40 6 4=58> *i dane$# ;4=58 6 4=5<> ale r#$.oiului( Cu toate acestea n-a reu*it s# o.%in# coroana Un ariei sau "e cea a Joe,iei- du"# cu, n-a o.%inut- din cau$a o"o$i%iei turcilor- nici "e cea de re e al /@acieiN- care tre.uia s# uneasc#- du"# "roiectul s#u din 4=5C- cele trei %#ri ro,'ne*ti )ntr-o sin ur# !or,a%iune "olitic#- "recu, *i nici "e cea a +oloniei( Hotu*i- el s-a i,"us ca o !i ur# re"re$entati&# a R#$.oiului de 89 de ani( Moartea sa a declan*at o serie de !r#,'nt#ri "entru "utere- i,"un'ndu-se )n cele din ur,# P3eor 3e RaKUc$i I ;4=89 6 4=70>- )n ur,a tratati&elor- din 4=84 *i 4=85- cu 3a.s.ur ii *i "retenden%ii sus%inu%i de turci( +olitica intern# a lui P3eor 3e RaKUc$i I se caracteri$ea$# "rin consolidarea "uterii )n ur,a sta.ilirii de rela%ii .une cu "uterea su$eran#- "rin reluarea "oliticii autoritare a )nainta*ului s#u- "us# )n "ractic# "rin: - reintroducerea ,ono"olului "rinciar asu"ra co,er%ului? - restr'n erea atri.u%iilor Consiliului "rinciar? - li,itarea daniilor *i a $#lo irii ,o*iilor !iscale? - li,itarea atri.u%iilor Adun#rii enerale a %#rii? - s"orirea "uterii econo,ice a "rinci"elui? - reor ani$area co,"eten%elor siste,ului re%elei de "o*t#(

Introducerea )n "ractic# a acestor ,#suri a dus la sc3i,.area conce"%iei des"re .a$ele "uterii "rinciare- ceea ce a constituit "entru conte,"orani o ,are noutate( +ri,ii *ase ani se caracteri$ea# "rin cre*terea !iscalit#%ii- ca du"# 4=8= s# asist#, la re&enirea )n li,itele cuantu,ului din &re,e do,niei lui Pa.riel Jet3len( +ri&ile iile acordate ne ustorilor au !acilitat atra erea ca,"ania receasc#( n &re,ea sa Al.a Iulia a de&enit ora*ul de re*edin%# a "rinci"elui *i locul de des!#*urare a Adun#rilor %#rii( Ca "rotestant a "ro,o&at rolul con!esiunii cal&ine- )n detri,entul celorlalte con!esiuni- ,ai ales- a celei ortodoAe ro,'ne*ti- su"un'nd Burisdic%iei e"isco"ului re!or,at "e cel ortodoA( Aceea*i "o$i%ie a a&ut-o *i !a%# de .iserica catolic#- re!u$'nd re)n!iin%area e"isco"iei catolice de la Al.a Iulia( n "olitica eAtern# a c#utat s# "#stre$e rela%iile de "rietenie *i de .un# )n%ele ere cu %#rile ro,'ne- "ro,o&'nd un siste, de alian%e care "re&edeau s"riBinul reci"roc di"lo,atic *i ,ilitar( El a !ost concreti$at "rin tratati&ele cu Matei Jasara. *i ,ai "u%in cu Vasile Lu"u( n R#$.oiul de 89 de ani a "artici"at al#turi de coali%ia anti3as.ur ic# !rancosuede$#- "rin care s"era s# redo.'ndeasc# cele *a"te co,itate din Un aria st#"'nite de Pa.riel Jet3len- s#-*i consolide$e "resti iul *i autoritatea )n !a%a st#rilor- "recu, *i c'*ti area )ncrederii turcilor "rin ser&iciile aduse acestora )n lu"ta ),"otri&a Vienei( O "arte din acestea s-au reli$at "rin "acea de la Lin$- din 4= dece,.rie 4=71- con!ir,ate *i "rin "re&ederile "#cii din Gest!alia ;4=70>( @u"# ,oartea "rinci"elui- s-a i,"us P3eor 3e RaKUc$i al II-lea ;4=70 6 4==9> care a acordat )n "lan intern o riB# deose.it# Busti%iei- alc#tuind )n acest sens o co,isie din re"re$entan%ii celor trei na%iuni "ri&ile iate- "entru a "une ordine )n ,ul%i,ea de le i date de la Ioan Sa"olOa *i de la eAisten%a Hransil&aniei- concreti$at "rin alc#tuirea unui sin ur cor"us de le i a"ro.at la 41 iunie 4=18 su. nu,ele de Approbatae Constitutiones( n "lan eAtern dorea s# redo.'ndeasc# calitatea de re e al +oloniei- adic# do,nia lui Mte!an Jat3orO- "reten%ie "e care a a&ut-o *i tat#l s#u- )n 4=70- dar ,urind candidatura sa nu a ,ai !ost luat# )n considera%ie( recilor- care a*e$a%i la Si.iu- au !or,at

n anul 4=1C- redesc3i$'ndu-se "ro.le,a succesiunii la tronul "olon- P3eor 3e RaKUc$i al II-lea- nesocotind "re&ederile tratatului cu +oarta oto,an#- "l#nuie*te o ac%iune ra"id# asu"ra +oloniei- cu s"riBinul %#rilor ro,'ne- a Suediei *i ca$acilor( +oarta a!l'nd des"re acest "lan i-a cerut s# re&in# )n %ar#- ti," )n care +olonia a "ri,it aButorul t#tarilor *i al i,"erialilor- )nc't ac%iunea lui P3eor 3e RaKUc$i al II-lea s-a ter,inat "rintr-un e*ec total- care a a!ectat statutul "olitic al %#rii( +oarta oto,an# nu l-a ,ai recunoscut ca "rinci"e al Hransil&aniei- iar Constantin Mer.an *i P3eor 3e Mte!an au !ost ,a$ili%i( St#rile transil&#nene- su. a,enin%area trans!or,#rii %#rii )n "a*al'c- au acce"tat- la 58 au ust 4=10- ale erea "entru scurt# &re,e a lui Aca%iu Jarcsai ca "rinci"e al Hransil&aniei ;4=10 6 4=1<>( Ca atare )n au ust 4=1< st#rile l-au recunoscut "e P3eor 3e RaKUc$i al II-lea din nou ca "rinci"e al Hransil&anieicare a dus )n aceast# "erioad# o "olitic# 3ot#r't antioto,an#( n acest sens a )nc3eiat la 41 octo,.rie 4=1<- cu Mi3nea al III-lea un tratat ),"otri&a I,"riului oto,an( Ri"osta +or%ii a &enit ra"id re"un'ndu-l )n scaun "e Aca%iu Jarcsai- care a a&ut de )n!runtat o"o$i%ia lui Ioan De,enO- un a"ro"iat al RaKoc$e*tilor( n cele din ur,# a !ost ales "rinci"e Mi3ail A"a!i ;4==4 6 4=<9>- )n ur,a acce"t#rii a 57 de condi%ii i,"use de Adunarea st#rilor- "entru rec'*ti area su"re,a%iei "olitice( n ciuda acestora Mi3ail A"a!i a c#utat s#-*i consolide$e "uterea "rinciar# "rin: - sc#derea rit,icit#%ii con&oc#rii @ietei? - anularea )n 4==1 a dou# condi%ii re!eritoare la: - ),"uternicirea lu#rii deci$iilor i,"ortante ? - *i la inter$icerea "ri,irii solilor *i discutarea "ro.le,elor de "olitic# eAtern# cu ace*tia )n a.sen%a consilierilor "rinciari? - ,#suri de natur# econo,ic#? - recu"erarea do,eniilor statului *i ale !a,iliei "rinciare( Aceea*i soart# a a&ut-o *i Consiliul "rinciar a c#rui autoritate a sc#$ut )n !a&oarea "rinci"elui( Aceste ,#suri au atras ne,ul%u,irea unor ,e,.ri ai Consiliului "rinciarcare s-au constituit- )n 4=C4- )n a*a-$isa /Li # .leste,at#N- )n !runte cu @ionisie Jan!!Ocare era !iloturc( O alt# ru"are no.iliar# )n !runte cu Mi3ail HeleKi a "us la cale )nl#turarea *i eAecutarea lui Jan!!O )n 4=C7(

@u"# 4=01- o dat# cu intrarea tru"elor austriece )n Hransil&ania- autoritatea lui HeleKi a s"orit ,ult- ca *i a Consiliului "rinciar *i a Adun#rii st#rilor- care era con&ocat# *i !#r# ,andat "rinciar- ca ur,are a su.ordon#rii "rinci"elui( n "lan econo,ic Mi3ail A"a!i a luat ,#suri ),"otri&a eA"ortului de !ierintensi!ic# eA"loatarea su"erioar# a $#c#,intelor de aur *i ar int de la A.rud- SlatnaJaia de Cri*- Jaia de Arie* Rodna etc(- a s"orit eA"loatarea ocnelor de sare care aduceau &enituri i,"ortante "entru &isteria "rinciar#( Conco,itent s-a "reocu"at de de$&oltarea co,er%ului- restr'n 'nd ,ono"olurile de .reasl#( Hoate aceste ,#suri s-au inte rat )ntrun siste, coerent de "olitic# econo,ic#- "rin care s-a reu*it de$&oltarea *i "ros"eritatea Hransil&aniei( +olitica eAtern# a lui Mi3ai A"a!i se caracteri$ea$# "rin )nde"linirea cerin%elor +or%ii oto,ane- de a "artici"a- )n 4==8- la ca,"aniile acesteia ),"otri&a I,"eriului 3a.s.ur ic( n ur,a "#cii dintre cele dou# "uteri- Hransil&ania s-a &#$ut cu 3otarele ,ic*orate( n rela%iile cu 3a.s.ur ii- do,nia lui Mi3ail A"a!i a )nre istrat dou# eta"e distincte: - "ri,a "'n# s"re anii 4=C5-4=C7- caracteri$at# "rin ,en%inerea "#cii? - a doua- )nce"e de "rin anul 4=C9 *i este do,inat# de o stare con!lictual# datorit# re!u ierii )n Hransil&ania a nu,ero*i re!or,a%i din Un ariar#$&r#ti%i *i ne,ul%u,i%i de intoleran%a "ro,o&at# de .iserica catolic#s"riBinit# de Viena( Aceast# situa%ie a stat la .a$a i$.ucnirii con!lictului din 4=04 dintre I,"eriul 3a.s.ur ic *i +oarta oto,an#- )n care au !ost i,"licate *i cele trei %#ri ro,'ne*ti( Rela%iile cu ara Ro,'neasc# *i Moldo&a au !ost "rietene*ti- )n ciuda insta.ilit#%ii do,ne*ti( @u"# )n!r'n erea turcilor su. $idurile Vienei- )n 4=08- 3a.s.ur ii au luat ini%iati&a di"lo,atic# "entru a "une )n "ractic# "lanul de )ncor"orare a Hransil&aniei *i a #rii Ro,'ne*ti- ca !oste teritorii cucerite sau su"use coroanei un are( Hratatul 3allerian- din iunie 4=0=- a a&ut dre"t re$ultat intrarea tru"elor i,"eriale )n Hransil&ania *i i,"unerea tratatului de la JlaB- din octo,.rie 4=0C( Acesta din ur,# "re&edea c# %ara era o.li at# s# "ri,esc# arni$oane i,"eriale )n 458 ora*e *i cet#%i- s#

!urni$e$e "ro&i$ii "entru ar,at#- s# "l#teasc# o su,# de C99(999 de !lorini )n sc3i,.ul o.%inerii recunoa*terii +rinci"atului *i a le ilor %#rii( A"oi la < ,ai 4=00 Adunarea %#rii a acce"tat /de .un#&oieN renun%area la su$eranitatea oto,an# )n sc3i,.ul "rotec%iei i,"eriale( @u"# ,oartea lui Mi3ail A"a!i i-a ur,at !iul s#u- Mi3ail A"a!i al II-lea- care neacce"tat de Viena- a dus la co,"licarea situa%iei- )n condi%iile i$.ucnirii r#$.oiului dintre Qran%a *i I,"eriul 3a.s.ur ic- "recu, *i a re&enirii turcilor )n !a%a Vienei( n!r'n erea o*tilor i,"eriale conduse de @onald Ieissler- la S#rne*ti 4=<9- a deter,inat ca +oarta oto,an#- cu s"riBinul lui Constantin Jr'nco&eanu- s#-l nu,easc# "e E,eric H3EKElO ca "rinci"e al Hransil&aniei( Curtea de la Viena- "rin de,ersurile cancelarului Nicolae Jet3len- a o.%inut di"lo,a din 4= octo,.rie 4=<9- "rin care se aranta statutul se"arat al +rinci"atului )n cadrul I,"eriului 3a.s.ur ic( Aceasta a !ost "ro,ul at# la 7 dece,.rie 4C<4 su. nu,ele de @i"lo,a leo"oldin#- care a constituit actul Buridic !unda,ental- constitu%ia +rinci"atului Hransil&aniei "'n# la dualis,ul austro-un ar din 40=C(