Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Stat din Moldova Catedra: Finante si Banci Facultatea: Stiinte Economice Cursul: Bazele activitatii bancare

Lucru individual la tema: Sistemul bancar al Republicii Moldova. Evolutia si structura lui in conditiile actuale.

Pregatit: Roznerita ulia !b "#$%

C&isinau #$"'

Sectorul bancar reprezint componenta de baz a pieei financiare din Republicii Moldova, n condiiile n care alte elemente sunt slab dezvoltate !piaa de capital", au o pondere redus !instituiile de microfinanare #i creditare nebancar, leasin$", sau sunt virtual ine%istente !fondurile de investiii #i capitalul de risc"& 'cesta este constituit din ( nivele, reprezentate de Banca )aional a Moldovei !B)M" #i *+ bnci comerciale& B)M este responsabil pentru autorizarea, re$lementarea #i suprave$,erea activitii instituiilor bancare, precum #i pentru elaborarea #i promovarea politicii monetare a statului& -intre cele *+ bnci comerciale, . sunt cu capital ma/oritar strin& Sistemul bancar din Republica Moldova este caracterizat printr0o pondere mic a capitalului de stat 1 (,+2 din totalul capitalului bancar, sau *(,32 din totalul activelor deinute de bncile cu capital ma/oritar de stat& 4n acela#i timp, ponderea bncilor cu capital ma/oritar strin este de 3*&*2 & Cu e%cepia unor investitori strini ma/oritari 5adevrai6 !7roup Societe 7enerale n Mobiasbanc, 7ruppo 8eneto Banca n E%imban9, :roCredit ;oldin$ n :roCredit Ban9, Erste Ban9<BCR n BCR C,i#inu, 8ienna Capital :artners n Uniban9, ceilali =investitori strini6 ma/oritari #i n multe cazuri alii minoritari reprezint de fapt companii off0s,ore, n spatele crora s0ar afla aparent ceteni moldoveni& (
" # ' / . % 0 ) "$ "" "# "' "/ ". ,

Banca
Moldova0'$roindban9 8ictoriaban9 Moldindconban9 Banca de Economii E%imban907ruppo 8eneto Banca Banca Sociala Mobiasbanca07roup Societe 7enerale :roCredit Ban9 Banca de Finante si Comert Ener$ban9 BCR C,isinau Comertban9 Uniban9 EuroCreditBan9 Universalban9 1otal2Media

Cota de piata !dupa valoarea activelor"

Cota de piata !dupa valoarea creditelor"

Ponderea capitalului de stat

Ponderea capitalului strain

")*)+ "%*%+ "'*#+ "#*/+ -*)+ %*%+ %*/+ '*)+ '*.+ '*/+ #*%+ "*#+ "*"+ $*)+ $*.+ "$$*$+

#"*$+ "%*.+ "'*%+ "$*"+ )*$+ 0*$+ .*.+ /*-+ '*$+ '*#+ #*'+ "*$+ "*$+ $*%+ $*-+ "$$*$+

, , , .%*"+ , , , , , , , , , #"*$+ , #*.+

#'*-+ %$*"+ , "%*/+ "$$*$+ , )%*-+ "$$*$+ #/*%+ , "$$*$+ -"*.+ "$$*$+ %/*#+ 0"*"+ -/*$+

:rimele cinci bnci dein n /ur de >?2 din activele pieei bancare #i creditele acordate& 'cesta este un nivel nalt n comparaie cu ma/oritatea rilor din re$iune& @a sfAr#itul anului (??. acest indicator pentru RomAnia constituia 3?2, :olonia 1 +*2, Ucraina 1 B(2, Rusia 0 332, Serbia 1 3(2& Concentraii mai mari aveau doar Belarus1.?2, Bosnia #i ;erze$ovina1>>2, Croaia1>+2 #i 'lbania1 >B2& Sistemul bancar in orice tara reprezinta un ansamblu coerent diferitelor banci nationale, institutiilor bancare si altor institutii de credit care se desfasoara activitatea in limita mecanismului monetar $eneral& Sint diferite metode modele de sisteme bancare, dar se poate de evidentiat ca structura sistemelor bancare

diferitelor tari depinde de mai multi factori si in primul rind, de specificul dezvoltarii istorice si traditiile nationale, metode de re$lare a politicii monetare si a circuitului monetar& Cn prezent practic in toate tarile cu economie de piata sunt create si dezvoltate sisteme bancare cu ( nivele& :rimul nivel reprezinta banca centrala care indeplineste functiile de emisie, re$lementare, suprave$,ere si altele& )ivelul ( este prezentat de bancile comrciale si alte institutii financiar0creditare care indeplinesc diferite operatiuni bancare& Conform =@e$ii cu privire la Banca )ationala a Moldovei6 , BN este o persoana /uridica , publica !apartine statului", autonoma, care se supune parlamentului Republicii Moldova& Dbiectul fundamental al B) este mentinerea stabilitatii preturilor& B) indeplineste urmatoarele functii: 1) de emisiune monetara& Conform =@e$ii cu privire la B)M6 si =@e$ii cu privire la bani6, B) are dreptul e%clusiv de a emite si a pune in circulatie unitatea monetara nationala0 leul moldovenesc& Conform acestor le$i, B) stabileste: a"dimensiunile bancnotelor si monedelor b"calitatea ,irtiei si a metalului c"disainul bancnotelor si monedelor d"valoarea nominala a bancnotelor si monedelor e"semnele de si$uranta a bancnotelor 2)functia de banca a bancilor & B)M are dreptul e%clusiv de a licentia activitatea bancilor comerciale& B) emite acte normative !re$ulamente, instructiuni, proceduri" in baza carora activeaza bancile comerciale, controleaza si suprave$,eaza activitatea bancilor comerciale si detine rezervele minime obli$atorii ale bancilor comerciale&B) poate suspenda sau retra$e licenta bancilor comerciale& 3)functia de stabilire a politicii monetar creditare a statului & B)M conlucreaza cu $uvernul pentru stabilirea politicii monetar creditare a statului& B) utilizeaza urmatoarele instrumente ale politicii monetar creditare care au ca efect marimea sau micsorarea masei monetare: a) rezervele minime obligatorii !reprezinta mi/loace banesti pe care in mod obli$ator trebuie sa le detina orice banca comerciala la B)& 'ceste rezerve se formeaza din totalul depozitelor atrase de catre banca comerciala& Rata rezervelor minime obli$atorii la moment este de *32& D data cu ma/orarea ratei rezervelor minime obli$atorii are loc micsorarea masei monetare& Efectul invers este in cazul micsorarii rezervelor minime obli$atorii" b)taxa oficiala a scontului !reprezinta dobinda uzuala la creditele acordate de catre B)M bancilor comerciale& Ma/orarea ta%ei oficiale a scontului duce la micsorarea masei monetare, iar micsorarea ta%ei oficiale a scontului duce la ma/orarea masei monetare" c)operatiunile pe piata deschisa !operatiunile open0mar9et" !reprezinta operatiuni de vinzare0cumparare a valorilor mobiliare realizate intre banca nationala si bancile comerciale& Cn cazul in care B) vinde valorile mobiliare are loc micsorarea masei monetare, iar in cazul in care B) cumpara valori mobiliare are loc marirea masei monetare" 4)functia de banca a statului !indiferent de apartenenta capitalului, B) este strins le$ata cu statul& Cn calitate de banc,er al statului, B) se prezinta atit ca banc,er cit si ca creditor& @a B) sunt desc,ise conturi $uvernului si structurilor

$uvernamentale& 8eniturile colectate de pe urma impozitelor si ta%elor sunt transferate intr0un cont fara dobinda, desc,is trezoreriei in banca centrala" 5)functia de centru valutar !B) din numele $uvernului re$leaza rezervele valutare ale statului& 'stfel ea este depozitarul acestor valori& :rin intermediul B) are loc re$larea decontarilor internationale si re$larea balantei de plati& B) reprezinta Republica Moldova in or$anismele valutar0creditare internationale si re$ionale& " Bancile comerciale reprezinta al (0lea nivel al sistemului bancar& Ele concentreaza partea principala a resurselor creditare& Conform =@e$ii cu privire la institutiile financiare6 banca comerciala este o institutie financiara care atra$e de la persoane fizice si /uridice depozite sau ec,ivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de plata si care utilizeaza aceste mi/loace total sau partial pentru a acorda credite sau pentru a face investitii pe propriul sau cont si risc& Bancile comerciale indeplinesc urmatoarele tipuri de operatiuni: a)pasive !operatiuni de depozitare" b)active !creditul" c)intermediare !sc,imbul valutar" Bancile comerciale se clasifica in dependenta de urmatoarele criterii 1)Dupa forma de proprietate a)private !sunt bancile ale caror capital apartin unei persoane sau unui $rup de persoane private" b)publice !reprezinta bancile ale carui capital apartine in intre$ime statului pe teritoriul caruia activeaza" c)mixte !sunt bancile in care statul este unul din actionarii acestora" 2)Dupa apartenenta nationala a capitalului a)banci cu capital auto,ton !se caracterizeaza prin faptul ca capitalul apartine persoanelor fizice si /uridice din statul unde banca isi desfasoara activitatea" b)cu capital strain !sunt bancile constituite prin aportul de capital strain care functioneaza pe teritoriul altor tari" c)cu capital mixt ! reprezinta bancile care sint constituite prin aportul de capital a doi sau mai multi parteneri din alte tari" 3)Dupa specializare a)banci specializate !reprezinta bancile care pe lin$a operatiunile de baza dezvolta preponderent operatiuni intr0un anumit domeniu" b)banci universale !sunt bancile care efectueaza toate operatiunile bancare si nu isi limiteaza activitatea la anumite tipuri de operatiuni& :rioritatile bancilor universale sunt: 0ofera o $ama mai lar$a de servicii bancare pentru clienti 0isi pot asuma riscuri in mai multe sfere de activitate, fiind totodata o mai buna $arantie a depunerilor