Sunteți pe pagina 1din 144

Guvernul Romaniei

Ministerul Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Ministerul Administratiei si Internelor

Proiect finantat de

Uniunea Europeana

Masura ISPA 2003 RO 16 P PA 012 EuropeAid/119629/D/SV/RO

Task A: Program pentru Imbunatatirea Performantelor Financiare si Operationale (FOPIP)

Raport A1.1 Audit Institutional, Financiar si Operational


S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Draft V2

- Aprilie 2006 -

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Cuprins
Nota .................................................................................................................................................................. 6 Abrevieri........................................................................................................................................................... 7 1 Sumar executiv ....................................................................................................................................... 10 2 Introducere.............................................................................................................................................. 14 2.1 Scopul raportului......................................................................................................................... 14 2.2 Metodologia adoptat.................................................................................................................. 14 2.3 Cadrul general al proiectului....................................................................................................... 16 2.4 Riscurile proiectului.................................................................................................................... 18 2.5 Legislatia aplicabila serviciilor publice de ap i canalizare....................................................... 19 2.6 Surse de informaii ...................................................................................................................... 20 2.7 Scurt descriere a judeului Satu Mare........................................................................................ 21 3 Analiza cadrului institutional i managerial ........................................................................................... 23 3.1 Scurt descriere a municipiului Satu Mare ................................................................................. 23 3.2 Aspecte juridice .......................................................................................................................... 24 3.2.1 Statutul juridic al operatorului ..........................................................................................24 3.2.2 Contractele cu utilizatorii .................................................................................................26 3.2.3 Raporturile intre autoritatea publica si operator ...............................................................26 3.2.4 Contracte de investitii .......................................................................................................27 3.3 Analiza institutionala .................................................................................................................. 29 3.3.1 Structura organizationala si de management ....................................................................29 3.3.2 Analiza de Personal ..........................................................................................................36 3.3.3 Regionalizare ....................................................................................................................41 3.4 Analiza SWOT............................................................................................................................ 42 3.5 Concluzii si recomandari ............................................................................................................ 43 4 Analiza infrastructurii de ap-canal i managementul acesteia .............................................................. 45 4.1 Managementul infrastructurii...................................................................................................... 45 4.2 Resursele de ap .......................................................................................................................... 46 4.3 Instalaiile de captare i aduciunea apei brute............................................................................ 47 4.4 Staiile de tratare a apei............................................................................................................... 48 4.4.1 Staia de tratare a pei potabile Martinesti .........................................................................48 4.4.2 Staia "Veche" de tratare a apei potabile...........................................................................53 4.5 Capaciti de nmagazinare ......................................................................................................... 54 4.6 Reeaua de distribuie.................................................................................................................. 54 4.7 Reelele de canalizare.................................................................................................................. 55 4.8 Staia de epurare.......................................................................................................................... 56 4.9 Investiii n derulare pentru reabilitarea sistemului ..................................................................... 59 4.10 Reabilitarea facilitilor de producere a apei potabile................................................................. 59 4.10.1 Modernizarea sistemului de alimentare cu ap brut ........................................................59 4.10.2 Reabilitarea staiei de tratare a apei potabile Martineti ...................................................60 4.11 Reabilitarea colectrii i epurrii apelor uzate ............................................................................ 60 4.11.1 Reabilitarea reelei de canalizare ......................................................................................60 4.11.2 Reabilitarea staiei de epurare...........................................................................................60 4.12 Aspecte de mediu ........................................................................................................................ 61 4.12.1 Hidrologie.........................................................................................................................61 4.12.2 Autorizaii i Licene ........................................................................................................61 4.12.3 Sntate i siguran .........................................................................................................62 4.12.4 Calitatea apei i a efluentului............................................................................................62 4.12.5 Deversri importante n reeaua de canalizare ..................................................................62 4.12.6 Reglementri speciale.......................................................................................................63 4.12.7 Probleme de mediu ...........................................................................................................63 4.12.8 Parametrii cheie pentru calitatea apei ...............................................................................63 4.12.9 Msuri i aciuni propuse..................................................................................................64 4.13 Comentarii asupra calitii datelor .............................................................................................. 64 4.14 Nivelele de servicii pentru alimentare cu ap i canalizare (LOS).............................................. 65 4.14.1 Nivele de performan ......................................................................................................65 4.14.2 Indicatori fizici de calitate i balana apei.........................................................................71 4.15 Analiza SWOT............................................................................................................................ 73

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

7 8

4.16 Concluzii i recomandri ............................................................................................................ 76 Analiza managementului financiar si a sistemului de relatii cu clientii.................................................. 78 5.1 Analiza financiara ....................................................................................................................... 78 5.1.1 Metode contabile si management financiar ......................................................................78 5.1.2 Analiza pe baza bilantului ................................................................................................79 5.1.3 Analiza contului de profit si pierdere ...............................................................................83 5.1.4 Analiza tarifului ................................................................................................................88 5.1.5 Analiza creantelor neincasate si a obligatiilor neplatite....................................................90 5.1.6 Imprumuturi......................................................................................................................91 5.1.7 Analiza fluxului de numerar .............................................................................................92 5.1.8 Conditionalitati financiare legate de proiectul ISPA ........................................................93 5.1.9 Indicatori financiari ..........................................................................................................94 5.2 Managementul clientilor ............................................................................................................. 99 5.3 Analiza SWOT.......................................................................................................................... 102 5.4 Concluzii si recomandari .......................................................................................................... 102 Evaluarea sistemului informatic si a fluxurilor informationale ............................................................ 104 6.1 IT /hardware/ infrastructura ...................................................................................................... 104 6.2 Arhictectura Software ............................................................................................................... 105 6.3 Fluxul Informational ................................................................................................................. 105 6.4 Sistem Informatic Integrat ........................................................................................................ 105 6.5 IT - Resurse Umane .................................................................................................................. 106 6.6 Activitatile IT externalizate....................................................................................................... 106 6.7 Analiza SWOT.......................................................................................................................... 106 6.8 Concluzii si recomandari .......................................................................................................... 107 Comparea indicatorilor de performanta cu cei inregistrati de beneficiarii MUDP ............................... 108 7.1 Indicatori de performan operaional ..................................................................................... 108 7.2 Analiza fondului de rulment ..................................................................................................... 109 Analiza financiara a Municipalitatii Satu Mare .................................................................................... 115 8.1 Modificari intervenite in legislatie intre 2004 - 2005 cu efect asupra veniturilor bugetelor locale 115 8.1.1 Modificarile Codului fiscal.............................................................................................115 8.1.2 Finante publice locale .....................................................................................................117 8.2 Analiza financiara a Consiliului Local.......................................................................................119 8.2.1 Detalierea veniturilor ......................................................................................................122 8.2.2 Detalierea cheltuielilor....................................................................................................125 8.2.3 Serviciul datoriei.............................................................................................................126 8.2.4 Indicatori financiari ........................................................................................................127 8.3 Calcularea capacitatii de indatorare a Consiliului Local........................................................... 127 Concluzii .............................................................................................................................................. 130 9.1 Organizarea companiei ............................................................................................................. 130 9.2 Instruirea personalului companiei ............................................................................................. 131 9.3 Activele companiei de apa si canalizare ................................................................................... 131 9.4 Situatia financiara a companiei ................................................................................................. 133 9.5 Tehnologia informationala din cadrul companiei...................................................................... 134 9.6 Autoritati locale ........................................................................................................................ 135 9.7 Regionalizarea........................................................................................................................... 135

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabele
Tabelul 1 Structura Capitalului....................................................................................................................... 24 Tabelul 2: Gradul de indeplinire al obiectivelor bugetului consolidat............................................................ 30 Tabelul 3: Perioada contractelor de munca .................................................................................................... 36 Tabelul 4:Nr. Total de Personal...................................................................................................................... 37 Tabelul 5: Structura Personalului in functie de varsta la 30 Iunie 2005 ......................................................... 37 Tabelul 6: Nivelul de Pregatire din SC Apaserv Satu Mare S.A. ................................................................... 38 Tabelul 7: Experienta personalului angajat (ani de munca) la 30 Iunie 2005................................................. 38 Tabelul 8: Structura Capitalului 2004 2005................................................................................................. 41 Tabelul 9: Descrierea frontului de captare Martinesti-Micula........................................................................ 46 Tabelul 10: Inventarul tronsoanelor conductei de aduciune. ......................................................................... 47 Tabelul 11: Avarii pe conducta de aduciune n ultimii 5 ani......................................................................... 48 Tabelul 12: Rezervoarele din STAP Martinesti.............................................................................................. 52 Tabelul 13: Descrierea reelei de distribuie. .................................................................................................. 54 Tabelul 14: Descrierea sistemului de canalizare............................................................................................. 55 Tabelul 15: Debite de ap uzat epurat......................................................................................................... 58 Tabelul 16: Date introduse pentru ap ............................................................................................................ 67 Tabelul 17: Date introduse pentru ape uzate .................................................................................................. 68 Tabelul 18: Indicatorii de performan calculai............................................................................................. 68 Tabelul 19: Tendine ale indicatorilor de performan ................................................................................... 70 Tabelul 20: Calitatea apei potabile probleme ale principalilor parametri.................................................... 71 Tabelul 21: Balana apei................................................................................................................................. 73 Tabelul 22: Bilant 2004 2005 ...................................................................................................................... 79 Tabelul 23: Mijloace fixe 2004 2005........................................................................................................... 80 Tabelul 24: Stocuri 2004 2005 .................................................................................................................... 80 Tabelul 25: Clienti si conturi asimilate 2004-2005 ........................................................................................ 80 Tabelul 26: Alte active curente 2004 2005.................................................................................................. 81 Tabelul 27: Datorii si alte conturi asimilate 2004 2005............................................................................... 82 Tabelul 28: Obligatii pe termen scurt 2004 2005 ........................................................................................ 82 Tabelul 29: Capital propriu 2004 2005........................................................................................................ 83 Tabelul 30: Structura Capitalului Social 2004 2005.................................................................................... 83 Tabelul 31: Contul de profit si pierdere 2004 2005..................................................................................... 83 Tabelul 32: Rezultat operational 2005............................................................................................................ 84 Tabelul 33: Evolutia productiei fizice 2002 2005 ....................................................................................... 85 Tabelul 34: Costuri operationale 2005 ........................................................................................................... 86 Tabelul 35: Costuri cu energia pentru activiatea de apa (2002-2005) ............................................................ 86 Tabelul 36: Costuri cu energia pentru activitatea de canalizare (2002-2005) ................................................ 86 Tabelul 37: Costurile medii de personal pentru activiatea de apa (2004-2005).............................................. 87 Tabelul 38: Costurile medii de personal pentru activiatea de canalizare (2004-2005) ................................... 87 Tabelul 39: Costurile medii de personal pentru alte activitati (inclusiv personalul administrativ) (2004-2005) ........................................................................................................................................................................ 87 Tabelul 40: Rezultat operational 2005............................................................................................................ 88 Tabelul 41: Structura ultimelor tarife: ............................................................................................................ 89 Tabelul 42: Analiza conditionalitatii tarifului ................................................................................................ 90 Tabelul 43: Soldul clientilor neincasati .......................................................................................................... 91 Tabelul 44: Vechimea soldului clientilor neincasati la 30 iunie 2005............................................................ 91 Tabelul 45: Situatia fluxului de numerar (2004-2005) ................................................................................... 92 Tabelul 46: Indicatori financiari 2005 ............................................................................................................ 95 Tabelul 47: Veniturile medii ale gospodariilor la nivel national (2004)......................................................... 96 Tabelul 48: Veniturile medii ale gospodariilor la nivel national (2005)......................................................... 96 Tabelul 49: Calculul ajustarii ......................................................................................................................... 97 Tabelul 50: Taxe, contributii, elemente similare (2004)................................................................................. 97 Tabelul 51: Taxe, contributii, elemente similare (2005)................................................................................. 97 Tabelul 52: Venituri medii disponibile gospodarii ......................................................................................... 97 Tabelul 53: Estimarea factorului de corectare ................................................................................................ 98 Tabelul 54: Venitul disponibil mediu al gospodariilor in judetul Satu Mare ................................................. 98 Tabelul 55: Analiza de suportabilitate............................................................................................................ 99

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 56: Structura Computerelor ............................................................................................................. 104 Tabelul 57: Compararea indicatorilor de performan: Lista scurt ............................................................. 108 Tabelul 58: Indicatori internationali privind fondul de rulment ................................................................... 110 Tabelul 59: Modificari in legislatie care afecteaza Bugetul Local ............................................................... 115 Tabelul 60: Modificarile Ordonantei de Urgenta nr. 45 din 05/06/2003 ...................................................... 117 Tabelul 61: Bugetul Consiliului Local Satu Mare 2002 2005 ................................................................... 120 Tabelul 62: Modificarile in veniturile Consiliului Local Satu Mare ............................................................ 123 Tabelul 63: Evolutia cotei din impozitul pe venit a Consiliului Local ......................................................... 124 Tabelul 64: Partea din suma de echilibrare primita de catre CL de la CJ..................................................... 125 Tabelul 65: Schimbarile in cheltuielile Consiliului Local Satu Mare........................................................... 125 Tabelul 66: Indicatorii referitori la performanta financiara a Consiliului Local Satu Mare ......................... 127 Tabelul 67: Proiectia privind evolutia indicatorilor macroeconomici .......................................................... 129 Tabelul 68: Calculation of the Satu Mare LC legal debt carrying capacity.................................................. 129

Figuri
Figura 1: Harta Judetului Satu Mare............................................................................................................. 22 Figure 2: Zona de protecie sanitar de la frontul de captare Martinesti-Micula.......................................... 47 Figura 3: Bazinul de aerare STAP Martinesti............................................................................................ 49 Figura 4: Cuv filtru ST Martinesti. .......................................................................................................... 50 Figura 5: Staia de clorare STAP Martinesti.............................................................................................. 51 Figura 6: Bazine de recuperare ap de splare STAP Martinesti. ............................................................. 51 Figura 7: Staia de pompare ST Martinesti................................................................................................ 53 Figura 8: Decantoarele primare (stnga) i ngrotoarele de nmol i bazinele de fermentare (dreapta). .. 57 Figura 9: Bazinul cu nmol activ.................................................................................................................. 58 Figura 10: Evolutia Tarifului (2002-2005) ................................................................................................... 89 Figura 11: Evolutia indicatorului DSO pentru operatorii de apa beneficiari ai programului MUDPDP .... 110 Figura 12: Evolutia indicatorului DPO pentru operatorii de apa beneficiari ai programului MUDP ......... 111 Figura 13: Evolutia indicatorului DIO pentru operatorii de apa beneficiari ai programului MUDP .......... 111 Figura 14: Comparatia indicatorului DSO.................................................................................................. 112 Figura 15: Comparitia indicatorului DPO .................................................................................................. 113 Figura 16: Comparitia indicatorului DIO ................................................................................................... 113 Figure 17: Comparitia indicatorului DWC ................................................................................................. 114 Figura 18: Tendinta veniturilor Consiliului Local Satu Mare .................................................................... 123 Figura 19: Schema distributiei impozitului pe venit................................................................................... 124 Figura 20: Tendinta cheltuielilor Consiliului Local Satu Mate .................................................................. 126

Anexe
Anexa 1: Echipele implicate in pregatirea raportului ................................................................................. 136 Anexa 2: Organigrama ............................................................................................................................... 139 Anexa 3: Indicatori de performanta comparati lista completa................................................................. 141 Anexa 4: Indicatori de performanta comparati - formule ........................................................................... 143

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Nota
Acest raport face parte din proiectul intitulat Asisten tehnic pentru ntrirea capacitii instituionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA n sectorul de ap i ap uzat din Romnia Msura ISPA nr. 2003 RO 16 P PA 012. El a fost redactat de Consoriul care acord prin contract asisten tehnic. Punctele de vedere exprimate n acest raport rmn doar ale consultanilor i nu neaprat ale Comisiei Europene, Guvernului Romniei sau al altor Beneficiari Finali (BF). Coninutul acestui raport se bazeaz pe informaiile obinute de la teri, informaii care sunt deinute i furnizate de ctre teri i asupra crora Consoriul nu deine controlul. Consoriul a fcut tot posibilul s se asigure c informaiile cuprinse n raport au fost obinute din surse de ncredere. Cu toate c analiza i raportul s-au fcut ct mai meticulos posibil, Consoriul nu poate da garanii privind acurateea informaiilor cuprinse n raportul de audit.

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Abrevieri
Termenul abreviat ANRSC AM CF CC ARA CBO CJ CITV CFCU CNSLR Fratia DIO DPO DSO DWC EBDIT BERD Delegaia CE EIM BEI UE BF FIDIC FOPIP PIB GIS GR IFI ISO ISPA Detaliere Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal Asociaia Municipalitilor din Romania Cont Furnizori Cont Clieni Asociaia Romn a Apei Consumul Biochimic de Oxigen Consiliul Judeean Circuit nchis de Televiziune Oficiul de Pli i Contractare PHARE Confederaia Naional a Sindicatelor Libere din sfera Serviciilor Publice Perioada de Rotatie a Inventarului Perioada de Plata a Furnizorilor Perioada de Incasare a Clientilor Perioada de Rotatie a Capitalului Circulant Profit Inainte de Amortizare, Dobanzi si Taxe Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare Delegaia de la Bucureti a Comisiei Europene Evaluarea Impactului asupra Mediului Banca European de Investiii Uniunea European Beneficiari Finali Federaia Internaional a Inginerilor Consultani Programul de mbuntire a Performanelor Financiare i Operaionale Produs Intern Brut Sistem Informaional Geografic Guvernul Romniei Instituii de finanare internaionale Organizaia Internaional pentru Standardizare Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Termenul abreviat IT Kg Kg/h Km kW kWh AL CL l/h/d, l/c/d sau lpcd NS l/s M m2 m3/d m /h m /y MAI MIE MMGA MFP Fondul IID MUDP PND ANF CNC NTPA SSPM UCP PHARE IP UIP SRC
3 3

Detaliere Tehnologia informaiilor Kilogram Kilogram pe or Kilometru Kilowatt Kilowatt or Autoritatea Local Consiliul Local litri pe cap de locuitor i zi termen folosit de obicei n legtur cu consumul de ap Nivelul Serviciilor litri pe secund Metri metri ptrai metri cubi pe zi metri cubi pe or metri cubi pe an Ministerul Administraiei i Internelor Ministerul Integrrii Europene Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Ministerul Finanelor Publice Fondul pentru ntreinere, investitii i dezvoltare Programul de Dezvoltare a Utilitilor Municipale Plan Naional de Dezvoltare Ap nefacturat Comitetul Naional de Coordonare Norme tehnice de protecie a apelor Standardul pentru sntate i protecia muncii Unitatea de coordonare a proiectului Polonia i (H)Ungaria Asisten pentru Restructurarea Economiei Indicator de Performan Unitatea de implementare a proiectului Standarde romneti de contabilitate

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Termenul abreviat ADR COR ROF SAMTID SCADA SS AT TR SST NptA DTAUO TVA DCA STA SEAU

Detaliere Agenie sau autoritate de dezvoltare regional Companie operaional regional Reglementri privind organizarea firmei Dezvoltare infrastructur orae mici i mijlocii Control de supervizare i achiziie de date Suspensii solide Asisten Tehnic Termeni de Referin Suspensii solide totale Netarifat pentru ap Directiva pentru tratarea apei uzate oreneti Taxa pe valoarea adugat Directiva cadru pentru ap Staie de tratare a apei Staie de epurare a apelor uzate

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

1 Sumar executiv
Acest raport este pregtit ca parte a proiectul intitulat Asisten tehnic pentru ntrirea capacitii instituionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA n sectorul de ap i ap uzat din Romnia Msura ISPA nr. 2003 RO 16 P PA 012 Termenii de Referin ai proiectului cer consultantului, n cadrul Sarcinii A1, s auditeze cadrul instituional existent, nivelul de performan al companiilor de ap din punct de vedere financiar i operaional, n scopul detectrii slbiciunilor existente. Acest raport se refer la operatorul de apa si canalizare din Satu Mare. APASERV SATU MARE a fost nfiinat n 2004 i este organizat ca Societate Comercial pe Aciuni, acoperind urmtoarele orae din judeul Satu Mare: Satu Mare, Odorehei, Abrud, Micula i Dobra. Societatea Apaserv Satu Mare este nregistrat la ANRSC sub codul de operare SM16844952 i deine o licen Gradul 2 pentru furnizarea serviciilor publice de ap i canalizare valabil pn la 28.09.2006. Conform prevederilor n vigoare licena Gradul 2 se acord companiilor care pot demonstra c sunt capabile s furnizeze servicii i s presteze lucrri de gospodrie comunal pentru orae avnd ntre 51.000 300.000 de locuitori. La data actual au fost ncheiate dou contracte de concesiune cu autoritile publice locale din judeul Satu Mare: contractul de concesiune nr. 23320/19.11.2004, pentru servicii de alimentare cu ap i canalizare, a fost ncheiat de APASERV SATU MARE cu municipalitatea Satu Mare, fiind valabil pn la 15.12.2028. contractul de concesiune nr. 554/01.04.2005, pentru servicii de alimentare cu ap, a fost ncheiat de APASERV SATU MARE cu municipalitatea Odorheu, fiind n vigoare pn la 15.12.2028.

Municipiului Satu Mare i s-a acordat programului ISPA Msura nr. 2002 RO 16 P PE 019 privind mbuntirea sistemelor de alimentare cu ap potabil, colectare a apelor uzate i a staiei de epurare n Municipiul Satu Mare, care se deruleaz pn pe 31.12.2008. Contribuia maxim a ISPA este de 37,355,000 Euro. Procentul de participare comunitar alocat Msurii este de 71 % din costul total al proiectului. Reabilitarea sistemului de alimentare cu ap potabil i a sistemului de canalizare i epurare a apelor uzate, care va avea urmtoarele componente: Reabilitarea conductelor de aduciune i a puurilor. Reabilitarea Staiei de Tratare Martinesti. Reabilitarea sistemului de colectare i epurare a apelor uzate. Reabilitarea reelei de canalizare. Retehnologizarea Staiei de epurare.

10

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Aa cum declar conducerea, dorina companiei este s dein pe plan regional prima poziie n serviciile publice de ap-canal, s mbunteasc n permanen serviciile oferite, s adopte schimbrile i ajustrile cerute de actualele tendine avnd angajai responsabili i orientai spre performan. n acest context Societatea a pregtit un plan general pentru municipiul Satu Mare i un plan de investiii pe termen scurt care s acopere principalele necesiti. Societatea este contient c trebuie s ndeplineasc cerinele enunate n capitolul 22 pentru a se conforma standardelor UE privind apa i canalizarea. Din analiza situaiei existente n sectorul de ap-canal se poate trage concluzia c n prezent exist un anume nivel de experien n exploatare, i c infrastructura existent este funcional, dar nu este utilizat la ntregul potenial. O analiz a situaiei existente la compania operatoare din Satu Mare a artat c exploatarea poate fi mbuntit, pe termen scurt, fr investiii de capital considerabile. Prin examinarea infrastructurii i a sistemelor administrativ i financiar i prin mbuntirea modului n care este utilizat infrastructura existent a societii. Cele mai importante probleme care necesit atenie, i care sunt relativ uor de rezolvat, sunt urmtoarele: reducerea volumului de ap nefacturat (ANF) creterea responsabilitii locale prin creterea eficienei n exploatare prin examinarea urmtoarelor elemente: rata de exploatare a companiei; reducerea cheltuielilor cu manopera pe unitatea de consumator. Dei sistemul din Satu Mare face obiectul msurilor de reabilitare propuse prin proiectul ISPA n derulare, pe termen lung vor mai fi necesare i alte investiii de capital pentru creterea eficienei n exploatare. Aceasta va include: reabilitarea reelei de distribuie a apei, care va conduce la reducerea pierderilor i a riscului de mbolnvire; trebuie realizat contorizarea n totalitate pentru a avea o imagine clar a debitelor transportate n sistem i a reduce nivelul pierderilor de ap; msurtori on-line ale diverilor parametri din sistem (calitatea apei potabile, debite, presiuni, etc.) vor duce la mbuntirea nregistrrilor de date i vor conduce la reducerea timpilor de intervenie; un sistem GIS poate fi o soluie eficient; nlocuirea n mod regulat a echipamentelor nvechite i perimate; mbuntirea metodelor de ntreinere inclusiv realizarea unei planificri sistematice a interveniilor; un mai bun control al efluenilor industriali incluznd neaprat aplicarea principiului poluatorul pltete; reeaua de canalizare trebuie extins n scopul acoperirii ntregii populaii a municipiului. Analiza performanelor financiare ale S.C. Apaserv Satu Mare S.A este afectat de perioada limitat de timp n care a funcionat n actuala structur organizatoric. Compania a nceput s funcioneze la 1 octombrie 2004 n urma reorganizrii fostei Regii Autonome Comunale RAC Satu Mare care era o companie multi-funcional care se ocupa i de transportul public local i de nclzirea central.

11

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Aproximativ 56% din veniturile din exploatare provin din alimentarea cu ap i 38% din canalizare, n timp ce alte venituri din exploatare reprezint 5%. Veniturile au crescut n mod semnificativ n 2005 ca rezultat al importantelor ajustri de tarif implementate la 1 ianuarie 2005. S.C. Apaserv Satu Mare S.A a nregistrat profit la toate activitile. Scderea produciei de ap potabil pentru consum casnic este rezultatul contorizrii consumurilor. Datorit contorizrii, consumul fiecrei gospodrii a fost evaluat mai exact i n consecin consumatorii au urmrit mai atent consumul de ap. Trebuie notat c Satu Mare este printre putinele orae din Romnia n care toate apartamentele de bloc sunt racordate individual la sistemul de ap i sunt contorizate. SC Apaserv Satu Mare SA nu a ncheiat vreun acord de imprumut pe termen lung. Oricum, ca o condiie a proiectului ISPA, Municipalitatea trebuie s ncheie un acord de mprumut pentru co-finanarea investiiei. Performana financiar a companiei a fost bun n 2005 n principal datorit creterilor de tarife de la nceputul lui 2005 combinate cu managementul eficienei costurilor. Oricum, dei situaia general a ncasrilor companiei pentru 2005 este bun, veniturile din exploatare pe perioada respectiv, dei mbuntite fa de anul precedent, nu au generat un suficient surplus din exploatare care s ne fac ncreztori pentru viitor. Perioada de colectare poate fi considerat medie lund n considerare situaia existent n Romnia n domeniul apei i are o valoare n jur de 85 de zile. Compania este n curs de implementare a unor msuri care s duc la creterea satisfacerii consumatorilor, la mbuntirea relaiilor cu consumatorii i a gradului de informare a acestora precum i a managementului reclamaiilor. Mai sunt nc de fcut pai pentru mbuntirea relaiilor cu consumatorii. Compania trebuie s fie contient c educaia consumatorilor n relaia cu companiile de utiliti publice a crescut i c acest lucru conduce la o presiune crescut asupra companiei. SC Apaserv Satu Mare SA trebuie s in seama de faptul c managementul relaiilor cu consumatorii devine tot mai important i c firma trebuie s continue procesul de implementare al unei strategii eficiente i transparente privind relaia cu clienii. Din analiza tehnicii de calcul se poate trage concluzia c achiziionarea de programe soft trebuie s vin n sprijinul inerii contabilitii, a unitilor de facturare a consumatorilor i acolo unde este posibil trebuie achiziionate pentru eficientizarea costurilor programe specializate, servicii i/sau sprijine din strintate. Relativa eficien a SC Apaserv Satu Mare SA este rezultatul efectelor cumulate ale: managementului financiar prudent; faptului c societatea a fost nfiinat fr preluarea activelor i pasivelor vechi. Aceasta a condus la o mbuntire semnificativ indicatorilor analizai n comparaie cu vechea Regie. Dac activele i pasivele de la fosta Regie ar fi fost transferate la SC Apaserv Satu Mare SA, indicatorii de performan ar fi fost mai slabi. Echipa de conducere trebuie s fie contient c a avut un start bun n privina capitalului de lucru, dar dac nu menine un nivel corespunztor al colectrii veniturilor, performana capitalului de lucru va scdea. Meninerea nivelului de performan a indicatorilor de

12

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

investiii este cea mai mare provocare creia va trebui s-i fac fa pe viitor echipa de conducere a companiei. Analiza financiar arat c Municipalitatea nu va putea contracta mprumuturi adiionale datorit limitrilor legale existente. Legea finanelor publice locale stabilete o limit superioar a obligaiilor de plat ale consiliilor locale i judeene, n sensul c serviciul datoriei nu poate depi 20% din veniturile lor proprii, aa cum prevede legea romn. Conformarea cu aceast limit va impune necesitatea ca fiecare nou mprumut pe care Consiliul Local l va contracta sau l va garanta s fie supus aprobrii unei comisii interministeriale. n acest sens municipalitatea poate ntmpina dificulti n primirea de finanri UE, innd cont c aceste investiii necesit co-finanare.

13

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

2 Introducere
2.1 Scopul raportului
Prin proiectul Asisten tehnic pentru ntrirea capacitii instituionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA n sectorul de ap i ap uzat din Romnia Msura ISPA nr. 2003 RO 16 P PA 012 se intenioneaz realizarea unei mbuntiri a eficienei, rentabilitii i a unei dezvoltri durabile a serviciilor de ap din Romnia. Termenii de Referin ai proiectului cer consultantului, n cadrul Sarcinii A1, s auditeze cadrul instituional existent, nivelul de performan al companiilor de ap din punct de vedere financiar i operaional, n scopul detectrii lipsurilor i slbiciunilor existente. Acest raport este unul dintr-un numr de materiale care vor fi realizate n cadrul Sarcinii A1, i care au ca scop: o analiz critic a companiei de ap i a nivelului actual al serviciilor. s furnizeze recomandri pentru mbuntiri institutionale care trebuie luate n considerare n Planul de Aciune care se va realiza ulterior n cadrul Sarcinii A2.

2.2 Metodologia adoptat


Pentru realizarea acestui proiect a fost constituit un Consoriu format din Haskoning Nederland B.V, Louis Berger SAS i BDO Conti Audit. Practic, activitatea efectiv a Consoriului a fost desfurat de o serie de echipe, sprijinite fiecare de un reprezentant al Unitii de Coordonare a Proiectului (UCP). Datorit numrului mare de poteniali Beneficiari finali (BF) ai proiectului, ca i timpului limitat permis pentru realizarea sa, culegerea de date s-a fcut sub forma unui chestionar predefinit. Chestionarul acoper urmtoarele domenii: - aspecte instituionale i juridice; - probleme operaionale; - comercial i financiar; - IT/ MIS - aspecte financiare legate de Autoritatea Local. Chestionarul a fost distribuit spre completare dup un grafic stabilit. Consultantul a distribuit mpreun cu chestionarele o not explicativ privind furnizarea datelor. Acest mod de abordare a fost apoi subliniat printr-o serie de vizite pe teren la fiecare dintre BF, ale Echipelor de Culegere de date, Tehnic i de Coordonare. Acest mod de abordare a avut scopul monitorizrii stadiului completrii chestionarelor, de a rspunde la eventualele ntrebri i de a lmuri orice neclaritate, dar i de a verifica direct datele fizice. Echipa de consultani a cercetat i adus la zi studiile existente (puse la dispoziie de UCP din cadrul MMGA). n faza de audit au fost acoperite urmtoarele aspecte:
14

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Studierea/actualizarea cadrului instituional i managerial: a) Pregtirea unei analize cuprinztoare a cadrului instituional general al societii de ap i al celorlalte pri implicate n serviciile de ap i canalizare cu descrierea modului actual de organizare, a rolurilor i responsabilitilor lor; b) Analiza sistemelor de conducere adoptate, definirea unei direcii strategice i implicarea n managementul de zi cu zi al serviciilor de ap-canal; c) Analiza acordurilor contractuale dintre administraia public i compania de ap i a altor obligaii contractuale ale companiei; d) Elaborarea unei descrieri cuprinztoare a structurii actuale a companiei de ap, cuprinznd descrierea structurii interne de conducere, reglementrile privind personalul i veniturile din ultima perioad; e) Analiza structurii resurselor umane ale companiei; analiza sistemului de management, sistemului de stimulente i a politicilor specifice privind resursele umane (inclusiv nivelul de competene i de capabilitate managerial, financiar, de IT, operaional i tehnic). Analiza infrastructurii de ap-canal i a conducerii sale aa cum este detaliat mai jos: a) Inventarul, situaia i dreptul de proprietate al infrastructurii de ap-canal; b) Politici i practici de management al infrastructurii; c) Exploatarea i ntreinerea sistemelor, bugete, standarde i practici; d) Nivelul serviciilor de ap (NS siguran i calitate a alimentrii cu ap) i bilanul apei; e) Evaluarea capacitii instituionale de exploatare pe o baz solid i eficient de recuperare a costurilor lund n considerare necesarul de investiii viitoare; Analiza managementului financiar i a sistemului de relaii cu clienii: a) contorizare, sistem de facturare, politica de colectare a veniturilor, practici i mecanisme privind conturile client; b) analiza politicilor actuale pentru reducerea costurilor de exploatare; c) analiza instalrii, verificrii i ntreinerii apometrelor, a stabilirii sistemelor de pstrare a nregistrrilor, a instalrii i exploatrii instalaiilor de testare a apometrelor care vor fi furnizate n cadrul programului de investiii; d) evaluarea metodelor contabile, a balanelor i a declaraiilor de venituri cu analiza situaiei financiare actuale; e) evaluarea mecanismelor de stabilire a tarifelor, i a practicilor actuale; analiza gradului n care consumatorii i permit tarifele actuale; f) evaluarea structurii tarifelor; g) evaluarea fluxului bnesc i a componentelor sale, indicatori financiari, previziuni SWOT i financiare lund n considerare tendina consumului (scderea consumului de ap) h) analiza orientrilor consumatorilor i politici de servicii pentru consumatori; analiza calitii i continuitii serviciilor de furnizare a apei n legtur cu reducerea costurilor i ntreinerea apometrelor.

Evaluarea sistemului informatic i a fluxului de informaii incluznd: a) verificarea sistemelor informaionale actuale (manual i electronic) din cadrul fiecrei companii de ap; b) verificarea cerinelor informaionale ale companiei de ap punnd accent pe implementarea corect a proiectelor sale i ncheierea cu succes a Programului FOPIP.

15

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Compararea indicatorilor cheie de performan ai beneficiarilor PDUM cu practica internaional (pierderi de ap, consum, eficien, etc.) A fost proiectat pentru companie un sistem de indicatori de performan pentru a permite analizarea stadiului de progres; Pentru a permite analiza menionat mai sus consultanii au realizat instrumente model specifice, pentru: - nivelul serviciilor; - performana financiar; - IT/ MIS; Pentru a verifica acurateea datelor, s-a folosit o abordare de verificare ncruciat interdisciplinar. Principalele rezultate ale acestor activiti s-au materializat n analiza SWOT fcut pentru fiecare arie de activitate, care permite tragerea concluziilor i contribuie la crearea unei baze solide pentru planurile de aciune care vor fi fcute n faza urmtoare. n Anexa 1 sunt prezentate detalii privind echipele implicate n pregtirea acestui raport mpreun cu reprezentanii BF implicai.

2.3 Cadrul general al proiectului


Cadrul proiectului Aa cum s-a artat mai sus, proiectul se intituleaz Asisten tehnic pentru ntrirea capacitii instituionale a beneficiarilor finali ISPA n sectorul de ap potabil i ap uzat din Romnia Msura ISPA nr. 2003 RO 16 P PA 012. El se deruleaz n cadrul ISPA (Instrument pentru politici structurale de pre-aderare) care este un instrument financiar ne-rambursabil al Comisiei Europene creat n scopul ajutorrii rilor candidate din Europa Central i de Est n pregtirea pentru intrarea n UE. Programul acoper perioada 2000-2006 i este destinat finanrii proiectelor majore de infrastructur pentru mediu i transport. Majoritatea beneficiarilor finali ai msurilor ISPA aprobate din domeniul sectorului de ap-canal au beneficiat, nainte de ISPA, de ntrirea capacitii instituionale prin Programul de Dezvoltare a Utilitilor Municipale (MUDP) I i II. Programul a fost cofinanat de BERD, UE i Guvernul Romn i a cuprins 15 beneficiari iar ca proiect de sine-stttor serviciile publice de ap din Valea Jiului. Scopul a fost att o mai bun implementare a investiiilor finanate ct i, mai important, consolidarea acestora prin cutarea de a mbunti performanele financiare i operaionale ale acestor companii de servicii publice. Companiile care nu au fost cuprinse n MUDP sunt dezavantajate i sunt, evident, ntr-un stadiu mai puin avansat n privina parcurgerii drumului spre atingerea standardelor ateptate de la un serviciu public modern. Aceast Msur ISPA caut, de aceea, s cldeasc pe bazele bunei practici instituionale ctigate prin programul FOPIP desfurat sub MUDP i s dezvolte aceast practic
16

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

pentru acei beneficiari finali ai ISPA care nu au beneficiat mai nti de aceast iniiativ. Aceast Msur recunoate faptul c viabilitatea financiar i bunele performane n exploatare sunt o precondiie pentru soliditatea i succesul pe termen lung al investiiilor ISPA. Sub aceast asisten tehnic se va realiza un program complet de mbuntire a performanelor financiare i operaionale pentru un grup de 10 orae/regiuni care nu au fost cuprinse nainte n programele MUDP I i II, dar care au primit sau vor primi sprijin prin ISPA. Aceast component este numit n Termenii de referin ai proiectului FOFIP TA. Obiectivele proiectului (FOPIP TA) Obiectivul general al acestui proiect este s asigure ca serviciile oferite populaiei din zonele int n domeniul apei s fie eficiente din punct de vedere al costurilor. Pentru implementarea n mod practic a proiectului acest obiectiv principal a fost mprit n trei obiective specifice, dup cum urmeaz: o FOPIP, o Pre-FOPIP, o Asisten UCP. Acest raport se refer la obiectivul FOPIP al crui scop este s sprijine companiile de ap selectate n a deveni organizaii mai competente i eficiente i se le furnizeze baza necesar pentru a deveni uniti atractive i stabile din punct de vedere comercial prin asigurarea formei adecvate a restructurrii i reorganizrii. Pentru a atinge aceste obiective specifice proiectul caut s realizeze urmtoarele: o creterea capacitii profesionale a personalului o s proiecteze i s stabileasc o politic de tarife eficient bazat pe recuperarea integral a costurilor; pentru aceasta se va acorda o atenie special costurilor reale ale exploatrii, ntreinerii i cerinelor viitoare de investiii; o mbuntirea auto-evalurii performanelor prin alegerea indicatorilor de performan adecvai; o realizarea transparenei operaiilor contabile; o identificarea factorilor ce ar putea mpiedica independena politic a conducerii companiei de ap n conformitate cu criteriile de eficien a costurilor. Ca rezultat al acestui proiect FOPIP se ateapt ca toate companiile de ap s i dezvolte i implementeze Planuri de aciune proprii, care s reflecte n toate aspectele un management modern al serviciilor publice. Aceasta va include un nivel sporit i perfecionat al planificrii performanelor tehnice, financiare, manageriale i comerciale. Obiectivele proiectului (Beneficiarii i Prile interesate) Acest proiect FOPIP TA are n principal trei grupuri int, i anume: o factorii de decizie i personalul tehnic de la nivel naional responsabili de managementul FOPIP/Pre-FOPIP ca i de implementarea i diseminarea informaiilor ce rezult din aceast nsrcinare. Pe baza celor descoperite n faza de audit, consultanii vor pregti o strategie privind restructurrile instituionale necesare.

17

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

o autoritile care dein mijloacele fixe exploatate de companiile de servicii publice de ap, Beneficiarii Finali ai acestei asistene tehnice i responsabilii furnizrii serviciilor. o personalul companiilor locale sau regionale de servicii publice care au contractat cu autoritile publice exploatarea sistemelor lor de ap-canal. Pe lng cele trei grupuri int menionate mai sus, i Consiliile locale joac n prezent un rol important n coordonarea planificrii urbane locale n scopul de a crea un cadru integrat de dezvoltare regional. ntr-un mare numr de cazuri comunitile mai mici au ncredinat conducerea serviciilor de ap chiar consiliului local; acetia se pot reuni ntr-un grup de autoriti locale care intenioneaz s ncredineze n comun serviciile de ap unei companii de operare regionale (COR). Prile interesate cheie de la nivel central sunt Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor (MMGA) i Ministerul Administraiei i Internelor (MAI). Proiectul este condus la centru de o Unitate de Coordonare a Proiectului (UCP) ce implic personal att de la MMGA ct i de la MAI. MMGA rspunde de programarea i monitorizarea tehnic a msurilor ISPA n dectorul legat de mediu. MAI rspunde de monitorizarea nivelului serviciilor municipale i de dezvoltarea strategiilor i politicilor de mbuntire a calitii acestor servicii.

2.4 Riscurile proiectului


Orice proiect va fi supus anumitor riscuri care trebuie anticipate pentru a face ca efectele lor s fie ameliorate limitndu-se astfel orice influen contrar asupra atingerii obiectivelor proiectului. Analiza riscurilor va sta la baza managementului acestor riscuri. Riscurile de natur general care sunt relevante pentru toate proiectele pot fi clasificate dup cum urmeaz: compatibilitatea resurselor cu atingerea obiectivelor stabilite, de exemplu dac managementul a identificat resursele necesare pentru atingerea obiectivelor; riscuri legate de: - sursele de ap; la Satu Mare este o problem cu sursa principal de ap, frontul de captare de la Martinesti Micula. Aduciunea spre staia de pompare este n stare proast necesitnd reparaii frecvente. Avariile pericliteaz alimentarea cu ap a oraului, de aceea nu exist sigurana alimentrii. - ntreinerea se face mai degrab n funcie de necesiti dect n mod planificat. - modernizarea tehnologiei; lipsa de instruire a personalului i de fonduri pentru a beneficia pe deplin de aceste schimbri. - reglementrile. Introducerea reglementrilor UE privind protecia sntii oamenilor i protecia muncii. Monitorizarea calitii n Romnia devine i mai stringent. din surse interne: - resursele umane, de exemplu pstrarea personalului de conducere cheie care poate afecta capacitatea de funcionare eficient;

18

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

sursele de finanare ca i disponibilitatea fondurilor pentru iniiative noi sau continuarea programelor cheie; relaiile de munc, cum ar fi compensaiile i programele de beneficii pentru a menine competitivitatea BF fa de alte programe internaionale; sistemele informatice, de exemplu caracterul adecvat al sistemelor de copii de siguran pentru eventualitatea unei cderi a sistemului care ar putea afecta n mod semnificativ buna funcionare.

Riscuri specifice proiectelor de acest fel: msura n care obiectivele BF sunt aduse la cunotina angajailor i autoritilor. De exemplu a se cerceta dac materialul informativ despre obiectivele majore ale BF a fost distribuit ctre angajaii proprii sau autoriti. ntrzieri n procesul de luare a deciziilor. aparenta lipsa de coeren ntre participanii la program. Riscuri specifice BF descrii n acest raport: potenial rezisten la schimbri la toate nivelele. lips de experien n managementul proiectelor mari. instalaii uzate fizic i moral. protecie sanitar inadecvat a surselor putnd duce la poluarea apei subterane. coninutul acestui raport se bazeaz pe informaii obinute de la teri, deinute i furnizate de teri, i asupra crora Consoriul nu deine controlul.

2.5 Legislatia aplicabila serviciilor publice de ap i canalizare


Principalele norme legale aplicabile serviciilor de ap i canalizare sunt Legea nr. 326/2001 (Legea 326) i Ordonana Guvernului nr. 32/2002 (Ordonana 32). Legea 326 stabilete cadrul legal general aplicabil nfiinrii, organizrii, monitorizrii i gestiunii serviciilor publice de gospodrie comunal, n vreme ce Ordonana 32 stabilete cadrul legal specific aplicabil serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. n afar de acestea, exist reglementri secundare, necesare implementrii Ordonanei 32, adic: Hotrrea Guvernului nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. Hotrrea Guvernului nr. 1353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru i a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. De asemenea, printre principalele acte normative, aplicabile n aceast materie, se numr: Legea nr. 215/2005 privind administraia public local, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 45/2003 privind finanele publice locale. Legea 326 nfiineaz Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal (A.N.R.S.C.), ca instituie public, aflat coordonarea Primului Ministru.

19

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

A.N.R.S.C. i exercit competenele i atribuiile fa de toi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodrie comunal. Sunt inclui printre acetia acei operatori care furnizeaz servicii publice de gospodrie comunal care nu sunt subordonai autoritilor administraiei publice locale conform legii, indiferent de forma de proprietate sau de organizare ori de metoda de organizare i gestiune adoptat pentru serviciile publice de gospodrie comunal. Cerinele referitoare la indicatorii de performan sunt aprobate prin hotrre a autoritilor publice locale, pe baza unui studiu care urmrete nevoile consumatorilor, condiiile tehnice i de eficien ale sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare. Aceti indicatori de performan sunt stabilii de reglementrile la nivel local privind organizarea i funcionarea serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. A.N.R.S.C. este singura autoritate competent s ateste/autorizeze operatorii de servicii, astfel nct acetia s poat obine contracte de delegare de gestiune.

2.6 Surse de informaii


Principalele surse de informaii folosite n auditul instituional, financiar i operaional au fost: o rspunsurile la chestionarele pregtite pentru acest proiect. S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a furnizat rspunsuri la chestionar separat pe fiecare seciune acoperind urmtoarele domenii: instituional, juridic, managementul mijloacelor, operaional, financiar, IT i autoriti locale. o documentele legate de proiectul ISPA care e implementat de S.C. Apaserv Satu Mare S.A.: Aplicatia ISPA i Memorandumul de Finanare; o intervievarea specialitilor S.C. Apaserv Satu Mare S.A. Specialitii Consoriului au fcut mai multe vizite la Operator i au purtat discuii extinse cu specialitii din toate principalele departamente. o vizite n teren la principalele mijloace tehnice pentru a evalua starea lor i structura sistemului. Pe parcursul acestor vizite experii tehnici ai Consoriului au purtat discuii cu specialitii de la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. pentru a afla problemele sensibile. o Discuii cu autoritile locale. Echipa de coordonare a proiectului a purtat discuii extinse cu reprezentanii autoritilor locale implicate n proiect. o Date statistice de la Institutul Naional pentru Statistic pentru anii 2002-2005);

20

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

2.7 Scurt descriere a judeului Satu Mare


Judeul Satu Mare este situat n nord-vestul Romniei, n zona de grani cu Ungaria i Ucraina. Judeul Satu Mare are o arie total de 4.418 km2 (1.4 % din suprafaa rii). Utilizarea terenurilor: - 72% terenuri agricole; - 18% pduri; - 3% ruri; - 7% alte suprafee; Judeele nvecinate sunt Bihor, Slaj i Maramure. Relieful : nlimi de la 120 m pn la 1240 m o cmpie (63%) o dealuri (20%) o muni (17%) Reeaua hidrografic o Rul Some (60 km n jude); o Rul Tur (66 km n jude); o Rul Crasna (57 km n jude); Populaia Populaia total a judeului: 369.096 locuitori. 44% populaie urban 56% populaie rural Judeul este pe locul 29 ntre cele 41 de judee din Romnia. Densitatea: 83.5 locuitori pe km2 Structura administrativ a judeului este urmtoarea: o dou municipii: - Satu Mare (115.630 locuitori). - Carei (23.268 locuitori). o dou orae: - Negreti Oa (13.956 locuitori) - Tnad (9.649 locuitori). o 57 de comune (avnd 226 de sate 206,593 locuitori).

21

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figura 1: Harta Judetului Satu Mare

Aspecte economice Economia judeului poate fi caracterizat ca o economie industrial-agricol, specializat n industria alimentar i n producia de mobil. Produsul intern brut pe cap de locuitor al judeului Satu Mare l situeaz ntre primele 20 de judee romneti. Sectorul industrial i construciile reprezint 36% din produsul intern brut pe cap de locuitor. Sectorul serviciilor reprezint 34% din PIB pe locuitor. Sectorul agricol i forestier reprezint 30% din PIB pe locuitor. Judeul Satu Mare realizeaz: o 1% din producia industrial total a Romniei (locul 33 din 41 de judee). o 2.1% din producia agricol total a Romniei (locul 30 din 41 de judee). o 1.5% din totalul comerului din Romnia (locul 26 din 41 de judee). o 1.3% din totalul investiiilor din Romnia (locul 30 din 41 de judee). Investiii strine: 928 companii cu capital strin (Germania, Marea Britanie, Italia, etc.) au fcut investiii de 50,7 milioane $ (2002).

22

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

3 Analiza cadrului institutional i managerial


3.1 Scurt descriere a municipiului Satu Mare
Municipiul Satu Mare se afl n nord-vestul extrem al Romniei, lng grania cu Ungaria, pe malul rului Some care este un afluent al Rului Tisa, care se vars n fluviul Dunrea i n cele din urm n Marea Neagr. Satu Mare poate fi considerat un ora de grani, avnd o poziie favorabil care permite s se ajung la el din Ungaria ca i de la grania cu Ucraina. Satu Mare este un ora cu un trecut istoric i care i-a serbat n 1972 un mileniu de existen. Municipiuul i-a pstrat ndelungatele tradiii civice care sunt reflectate nu numai n arhitectura sa veche ci i n obiceiurile i practicile locuitorilor si. Satu Mare are o populaie de 115.630 locuitori. (Conform ultimului recensmnt din 2002). Structura populaiei n funcie de naionalitate este prezentat mai jos: o 57,9% - romni; o 39,3 % - unguri; o 2,8 % - alte naionaliti. Satu Mare este de asemenea centrul educaional i cultural al judeului. Are o reea de nvmnt dezvoltat, pe lng cele 16 licee i 2 coli profesionale existnd i trei instituii de nvmnt superior. Principalele companii multinaionale prezente deja n Satu Mare i mprejurimi1: o producie fibre optice i cabluri electronice: DRM DRAEXLMAIER ROMANIA Germania o industria procesrii lemnului: VICTORIA MOB Marea Britanie, FIROC INVEST Frana o electronice de uz casnic: ELECTROLUX - Suedia o industria textil: STEILMANN - Germania, SIHA ROMANIA -Germania, TEXTILA ARDELEANA - Germania, TAPESTRY ROMANIA Marea Britanie, LA GALEA TRADE - Danemarca o procesare cereale: NUTRISAM - Ungaria o industrie alimentar: FRIESLAND - Olanda, BERE - Germania o fabricare anvelope: PHOENIX - Germania o industrie auto: WOCO AVS - Germania o Electronice: ZOLLNER - Germania

www.satu-mare.ro (site-ul web al Municipalitii Satu Mare)

23

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

3.2 Aspecte juridice


3.2.1 Statutul juridic al operatorului
APASERV SATU MARE, a fost nfiinat n 2004, este organizat ca o societate comercial pe aciuni. Conform Actului Constitutiv, principalul obiect de activitate al Societii este constituit din colectarea, purificarea i distribuia apei. Ca obiect secundar de activitate, Societatea realizeaz colectarea, transportul i epurarea apei uzate, colectarea i tratarea altor reziduuri, operaii mecanice generale, ntreinerea i repararea vehiculelor, import-export de bunuri specifice n legtur cu activitatea sa, depozitarea, alte activiti de educaie, consultan i msurtori. Autoritile publice din judeul Satu Mare dein ntregul capital social al Societii dup cum urmeaz: Tabelul 1 Structura Capitalului
Structura Capitalului Municipiul Satu Mare Judeul Satu Mare Odoreu Abrud Micula Dobra Total
Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Valoarea n RON 1,340,000 15,000 1,000 1,000 1,000 50,000 1,408,000

% 95.17% 1.06% 0.07% 0.07% 0.07% 3.56% 100,00%

Se menioneaz n Actul Constitutiv al Societii c Municipiul Satu Mare deine majoritatea capitalul social, pe durata existenei Societii. Conform Regulamentului de Organizare i Funcionare, societatea i exercit drepturile sale de proprietate prin faptul c posed, folosete i dispune n mod autonom de bunurile pe care le are n patrimoniu, n vederea realizrii obiectului su de activitate. Dup cum se stipuleaz n documentele analizate, Societatea detine majoritatea permiselor i autorizaiilor eliberate de autoritile naionale competente conform legii, dup cum urmeaz: Licena de operare a Serviciilor de Ap nr. 356/26.09.2005 eliberat de Administraia Naional Apele Romne Departamentul Some Tisa , valabil pn la data de 26.09.2006; Autorizaia de Mediu nr. 5/28.01.2005 eliberat de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor Direcia de Protecie a Mediului a judeului Satu Mare, valabil pn la data de 28.01.2008, cu conditia avizarii anuale; Permisul de Depozitare i Utilizare a Substanelor Toxice nr. 10/16.03.2005 i nr. 16/08.04.2005 eliberate de Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei Inspecia Muncii Inspectoratul Teritorial al Muncii al judeului Satu Mare pentru prima Uzin de Ap i nregistrate cu nr. 115240/09.05.2005 la Direcia Teritorial de Poliie a judeului Satu Mare,

24

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Permisul de Depozitare i Utilizare a Substanelor Toxice nr. 11/16.03.2005 i nr. 17/08.04.2005 eliberate de Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei Inspecia Muncii Inspectoratul Teritorial al Muncii al judeului Satu Mare pentru Uzina de Epurare i nregistrate cu nr. 115239/09.05.2005 la Direcia Teritorial de Poliie a judeului Satu Mare, Permisul de Depozitare i Utilizare a Substanelor Toxice nr. 12/16.03.2005 i nr. 18/08.04.2005 eliberate de Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei Inspecia Muncii Inspectoratul Teritorial al Muncii al judeului Satu Mare pentru a doua Uzin de Ap i nregistrate cu nr. 115241/09.05.2005 la Direcia Teritorial de Poliie a judeului Satu Mare; Certificatul de la Registrul Comerului Satu Mare eliberat la data de 03.12.2004 atestnd nregistrarea declaraiei pe proprie rspundere din partea societii privind ndeplinirea tuturor condiiilor legale de funcionare pentru activitile de colectare, tratare i distribuie a apei pentru cartierele secundare din Satu Mare - Fagului, Satu Mare Gradina Romei, Satu Mare Odoreului, Noroieni; Certificatul de la Registrul Comerului Satu Mare eliberat la data de 03.12.2004 atestnd nregistrarea declaraiei pe proprie rspundere din partea societii privind ndeplinirea tuturor condiiilor legale de funcionare pentru activitile de colectare, tratare i distribuie a apei pentru cartierele secundare din Satu Mare str. G. Georgescu, Satu Mare str. Mal Stng Some, Satu Mare str. Delteni, Satu Mare str. Fabricii, Satu Mare zona de agrement, Satu Mare sectorul Carpai II, Satu Mare sectorul Micro 17, Satu Mare sectorul Soarelui, Satu Mare str. Vulturului, Satu Mare str. Aurel Vlaicu; Certificatul de la Registrul Comerului Satu Mare eliberat la data de 03.12.2004 atestnd nregistrarea declaraiei pe proprie rspundere din partea societii privind ndeplinirea tuturor condiiilor legale de funcionare pentru activitile de birou la sediul social al Societii din Satu Mare, str. Gara Ferastrau; nr. 9/A; Certificatul de la Registrul Comerului Satu Mare eliberat la data de 03.12.2004 atestnd nregistrarea declaraiei pe proprie rspundere din partea societii privind ndeplinirea tuturor condiiilor legale de funcionare pentru activitile de birou la sediul secundar din Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1.

Societatea, Apaserv Satu Mare, este nregistrat la ANRSC cu codul de operare SM16844952 i deine licena gradul 2 pentru serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare pn la data de 28.09.2006. Conform prevederilor n vigoare licena gradul 2 se acord societilor de utiliti care pot elabora documentaia n acest domeniu i pot furniza lucrri i servicii de gospodrie comunal, pentru localiti cu o populaie de 51.000 300.000 locuitori. Conform drii de seam prezentate de reprezentanii societii litigiile aflate pe rol sunt unele minore i aceti reprezentani ne-au comunicat c listele furnizate includ toate problemele litigioase existente n acest moment. Acestea se refer la petiii n materie contravenional, procedura concilierii sau proceduri de somaii de plat. Este de asemenea specificat c nu sunt nregistrate pe rolul instanelor nici un fel litigii arbitrale sau proceduri administrativ-fiscale.

25

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

3.2.2 Contractele cu utilizatorii In respect of this aspect the company is using the contract proposed by the Framework Regulation regarding the organization and management of water and wastewater public services approved by Government Decision no. 1591/2002. The contract establishes the conditions for developing the onerous relationships between Apaserv Satu Mare and customers. There are stated rights and obligations of the parties, establishment of the water consumed and wastewater debits, tariffs, invoicing and payments etc. The contract also presents an Annex that includes the required wastewater quality indicators. 3.2.3 Raporturile intre autoritatea publica si operator Conform documentelor analizate, au fost ncheiate dou contracte de concesiune cu autoritile publice locale din judeul Satu Mare. Contractul de concesiune nr. 23320/19.11.2004 pentru serviciile publice de alimentare cu ap i a fost ncheiat de APASERV SATU MARE cu Municipiul SATU MARE, fiind n vigoare pn la data de 15.12.2028. Conform Capitolului IV- Redevena, Operatorul nu pltete redeven pentru perioada noiembrie - decembrie 2004. Pentru perioada ianuarie decembrie 2005, redevena anual a fost fixat la 2.6 miliarde ROL. Redevena va fi destinat dezvoltrii (reparaii capitale, investiii) serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare. Redevena se negociaz anual de pri i va deveni aplicabil la momentul introducerii noii valori n structura tarifului. Nu exist reguli indicate privind regulile de negociere a redevenei. Tarifele iniiale sunt prezentate n Contractul de Concesiune (fr TVA): Tariful pentru ap: 14.232 ROL/m3; Tariful pentru canalizare: 7.040 ROL/m3; Ajustrile sau modificrile acestor tarife iniiale se vor efectua conform Legii (cu aprobarea Consiliului Local i avizul ANRSC). Conform Capitolului IX Obligaiile Prilor, art 14, rndul 10, concedentul (Autoritatea Local) este obligat ca n termen de 45 zile de la avizarea tarifelor de ctre ANRSC s supun aceste tarife aprobrii. n cazul n care tarifele aprobate sunt inferioare celor avizate de ANRSC, concedentul (Autoritate Local) trebuie s identifice sumele care vor acoperi aceast diferen. Conform Capitolului IX Obligaiile Prilor, art 13, alineatul 4, operatorul este obligat s finaneze, din surse proprii, instalarea contoarelor la fiecare consumator casnic (contorizare primar) conform programului de contorizare aprobat de Consiliul Local. Conform Capitolului IX Obligaiile Prilor, art 17, orice investiie finanat din surse proprii de ctre operator va rmne n proprietatea sa pe perioada contractului de concesiune.
26

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

n Capitolul XII se prevede c Autoritatea Local (concedentul) va suporta toate costurile, n legtur cu programele de conformare de mediu. Conform art. 20 din Capitolul XIV, operatorul este obligat s menine un personal de minim 300 de angajai pe o perioad de un an de la data contractului de concesiune. n caz de concedieri, operatorul este obligat s plteasc urmtoarele sume compensatorii: Plata a 2 salarii lunare n cazul concedierii cu preaviz; Plata a 3 salarii lunare n cazul concedierii fr preaviz; Data semnrii Contractului de Concesiune este 19.11.2004, astfel nct aceast prevedere nu mai este aplicabil dup data de 19.11.2005 . Contractul de concesiune nr. 554/01.04.2005, pentru serviciul de alimentare cu ap a fost ncheiat de APASERV SATU MARE cu Municipiul ODOREHU, fiind n vigoare pn la data de 15.12.2028. Valoarea redevenei este fixat la nivelul lunar al amortizrii patrimoniului concedat i se renegociaz anual. Tarifele iniiale sunt prezentate n Contractul de Concesiune (fr TVA): Tariful pentru ap: 13,203 ROL/m3; Ajustrile sau modificrile acestor tarife iniiale se vor efectua conform Legii (cu aprobarea Consiliului Local i avizul ANRSC). Conform Capitolului IX Obligaiile Prilor, art 14, rndul 14, concedentul (Autoritatea Local) este obligat ca n termen de 45 zile de la avizarea tarifelor de ctre ANRSC s supun aceste tarife aprobrii. n cazul n care tarifele aprobate sunt inferioare celor avizate de ANRSC, concedentul (Autoritate Local) trebuie s identifice sumele care vor acoperi aceast diferen. Conform Capitolului IX Obligaiile Prilor, art 13, alineatul 4, operatorul este obligat s finaneze, din surse proprii, instalarea contoarelor la fiecare consumator casnic (contorizare primar). Conform Capitolului IX Obligaiile Prilor, art 17, orice investiie finanat din surse proprii de ctre operator va rmne n proprietatea sa pe perioada contractului de concesiune. n Capitolul XII se prevede c Autoritatea Local (concedentul) va suporta toate costurile n legtur cu programele de conformare de mediu. Conform art. 20 din Capitolul XIV, operatorul este obligat s menine un personal de minim 2 de angajai pe o perioad de un an de la data contractului de concesiune. n caz de concedieri, operatorul este obligat s plteasc urmtoarele sume compensatorii: Plata a 2 salarii lunare n cazul concedierii cu preaviz; Plata a 3 salarii lunare n cazul concedierii fr preaviz; 3.2.4 Contracte de investitii Municipiului Satu Mare beneficiaz de Msura ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 019
27

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

mbuntirea sistemelor de alimentare cu ap potabil, colectare a apelor uzate i a staiei de epurare n municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, Romnia aprobat prin Legea nr. 371/2003, n vigoare pn la data de 31.12.2008; Instrumentul de Politici Structurale de Preaderare va contribui, prin intermediul asistenei financiare nerambursabile, la finanarea proiectului care are urmtoarele caracteristici: Msura nr,: Titlu: 2002 RO 16 P PE 019 mbuntirea sistemelor de alimentare cu ap potabil, colectare a apelor uzate i a staiei de epurare n municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, Romnia Data nceperii: Data semnrii Memorandumului de Finanare de ctre Comisie Data ncetrii: 31 decembrie 2008 Municipiul Satu Mare, Judeul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest Bazinul rului Some

Durata: Locaia: Grupul:

Cheltuielile publice sau echivalente care pot fi luate n considerare n scopul calculrii asistenei pot fi de cel mult 37.355.000 Euro. Cota-parte a asistenei comunitare acordate acestei msuri este de 71 % din totalul cheltuielilor publice sau echivalente. Valoarea maxim a asistenei prin intermediul Instrumentului de Politic Structural de Preaderare (ISPA) este fixat la 26.522.050 EURO. Conform unui act adiional la Memorandumul de Finanare, una dintre condiiile care trebuie ndeplinite anterior plii celei de-a doua trane a avansului menioneaz este semnarea un acord de mprumut cu Banca European de Investiii pentru investiiile cofinanate incluse n aceast msur. Municipiul Satu Mare a demarat deja procedurile pentru contractarea mprumutului. La data efecturii acestei analize nici un contract nu a fost nc semnat. n ceea ce privete mprumutul EIB, entitatea care va contracta mprumutul va fin Romnia (Guvernul roman) prin Ministerul Finanelor Publice. mprumutul - n toate etapele sale va fi alocat doar de ctre Ministerul Finanelor Publice prin Oficiul de Pli i Contractare PHARE (Central Financial Contracting Unit). Ministerul Finanelor Publice va trebui s ncheie un contract cu autoritatea local implicat care s stipuleze condiiile n care va fi rambursat creditul Ministerului. De asemenea Ministerul Finanelor Publice va trebui s confirme eligibilitatea beneficiarului final, pentru a obine creditul EIB.

28

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

3.3 Analiza institutionala


3.3.1 Structura organizationala si de management Managementul Strategic Viziune si Misiune Viziunea companiei, definite de conducere, este sa detina pozitia de leader in sectorul de servicii publice de apa si canalizare, imbunatatirea continua a serviciilor, adaptarea la schimbare si la noile tendinte prin recrutarea de persoane responsabile si orientate spre performanta. Mai mult, misiunea SC Apaserv Satu Mare S.A este sa raspunda nevoilor clientilor sai din sectorul de servicii publice de apa si canalizare, respectand continuu propriile principii si credinte, reusind sa mentina prestigiul si succesul in furnizarea de servicii prin initiativa si efort in pastrarea clientilor, angajatiilor si actionarilor, concentrandu-se astfel pe satisfacerea intereselor partilor implicate. Analiza globala a managementului Deoarece Apaserv Satu Mare nu presteaza alte activitati decat furnizarea de apa si canalizarea, momentan compania nu are un plan de afaceri conceput pentru activitatile sale. Activitatile externalizate sunt urmatoarele: - Transport intern - Curatarea conductelor - Asfaltarea in urma reparatiilor - Repararea contoarelor - Securitatea - Verificarea electrica si certificarea - Servicii medicale Beneficiile activitatilor externalizate variaza de la reducerea costurilor la evitarea amenzilor sau plangerilor, evitarea controalelor, evitarea furturilor, reducerea responsabilitatii directe a companiei sau furnizarea de training mai specializat (in zonele securizate). Desi avantajele activitatilor externalizate sunt evidente, se pare ca nu a fost analizata eficienta acestora prin mijloace de analiza financiare. Pe viitor, compania preconizeaza ca va externaliza urmatoarele activitati: - Trimiterea facturilor ( pentru a reduce costurile si timpul de livrare) - Intretinerea pompelor In ceea ce priveste factorul politic, conducerea companiei sustine ca nu intervine in activitatile curente ale companiei.

29

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Indicatori de performanta Indicatorii de performanta din 2005, pana la data de 30 septembrie, sunt prezentati mai jos: Tabelul 2: Gradul de indeplinire al obiectivelor bugetului consolidat
Nr. 1 2 3 4 5 Indicator Profit Net Creante totale Datorii totale Gradul de indeplinire al criteriile de performanta Salarii brute UM RON RON RON % RON Standard 15,000 270,000 50 100 284,220 Realizat 160,447.7 330,533.2 429.24 423,715.1 % 1,069.65 77.58 100 429.24 50.92

Sursa: Rapoartele companiei

Pe cand o analiza pe 9 luni nu este in intregime relevanta, poate fi mentionat ca indicatorul creante nu este incurajator. Deasemenea, indicatorul salarii brute este considerabil mai mare comparativ cu cresterile de personal din aceeasi perioada. Structura Organizationala si Echipa de Conducere Organigrama pentru Satu Mare este prezentata in Anexa 1. Structura echipei de conducere Structura organizatorica existenta a fost adoptata in August 2004 (prin Decizia Consiliului Local nr.16/25.08.2004), in urma numirii domnului Leitner Ioan in functia de Director General. Initial, numirea sa a fost pe o perioada pana pe 31 Decembrie 2005. Dupa aceasta data, s-a initiat un proces de selectie pentru un candidat corespunzator. Numirea in functie a domnului Leitner a fost confirmata prin incheierea cu Consiliul Local a unui contract de performanta (in Aprilie 2004); acest contract include criteriile de performanta cu scopul de a creste eficienta si eficacitatea societatii SC Apaserv Satu Mare S.A. Compania este structurata pe 4 nivele ierarhice, dupa cum urmeaza: - Nivelul 1: Director General - Nivelul 2: Director Tehnic, Inginer Sef si Contabil Sef - Nivelul 3: Sef de departamente - Nivelul 4: Sef de birou/sectie Conducerea executiva, condusa de Directorul General (care este si presedintele Consiliului de Administratie), se compune din Director Tehnic, Inginer Sef si Contabil Sef. Principalele responsabilitati ale departamentelor, conform structurii organizatorice, sunt urmatoarele: Subordonat Directorului General: - Oficiul Juridic - Birou de Resurse Umane - Sectia de Control Financiar Operational, Control Intern si Analiza Pretului - Sectia IT - Sectia Administrativa si Dispecerat - Protectia Muncii, Protectia Civila si Prevenirea Incendiilor

30

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Ofiterul de Relatii cu Publicul Biroul de Implementare ISPA

Subordonat Directorului Tehnic: - Biroul Mecano-Energetic - Biroul Proiecte cu Finantare Externa - Investitii si Sistemul Informational Geografic - G.I.S. - Sectia de Productie, Calitatea Apei si Protectia Mediului Inconjurator - Sectia de Verificare a Instalatiilor si Monitorizare a Pierderilor - Laboratorul de Analiza a Apei Potabile - Laboratorul de Analiza a Apelor Uzate Subordonat Inginerului Sef: (a) Sud-departament Apa Potabila - Conducte de Distributie a Apei - Uzina de Tratare a Apei nr.1 si Sursa de Apa - Uzina de Tratare a Apei nr.2 - Pompe si Furnizarea Apelor pentru Comune (b) Sub-departament Canalizare si Epurare - Retele de Canalizare si Statii de Pompare a Apelor Uzate - Uzina de Tratare a Apelor Uzate, Pomparea Apelor Uzate Subordonat Contabilului Sef: - Biroul de Marketing, Distributie si Depozitare - Birou Financiar Contabil - Biroul Contractare Facturare - Relatii cu Publicul Incasari Conform conducerii, se estimeaza ca aproximativ 5% din timpul managerilor este dedicat sedintelor conducerii. Responsabilitatile Conduceri Rolul si responsabilitatile conducerii sunt conforme cu Regulamentul de Organizare si Functionare, aprobat de Decizia Consiliului Local Satu Mare nr.26/11.03.2004. Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie este compus din 7 membrii numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, dintre care unul este Directorul General care este si Presedintele Consiliului de Administratie. Statutul companiei, care reglementeaza numirea membriilor Consiliului de Administratie si rolul si responsabilitatile acestora, a fost aprobat prin vot unanim prin urmatoarele decizii: - Decizia Consiliului Judetean Satu Mare nr. 159/2005 - Decizia Consiliului Local Satu Mare nr. 16/2004 - Decizia Consiliului Local Ardud nr. 25/2004 - Decizia Consiliului Local Odoreu nr. 21/2004 - Decizia Consiliului Local Micula nr. 20/2004

31

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Decizia Consiliului Local Dobra nr. 20/2004

In prezent, membrii Consiliului de Administratie, aprobat prin Statut, sunt urmatorii: - Domnul Ioan Leitner, Presedinte - Domnul Grigore Ciupac, Membru - Domnul Vasile Fernes, Membru - Domnul Pandi Istvan, Membru - Domnul Mate Ioan, Membru - Domnul Augustin Istoc, Membru - Domnul Romeo Nicoara, Membru Consiliul de Administratie este, in principal, responsabil pentru: - Stabilirea strategiilor companiei - Aprobarea planurilor companiei - Aprobarea activitatilor cu implicatii patrimoniale - Avizarea regulamentelor interne - Avizarea bugetului companiei - Avizarea documentatiei de preturi si tarifuri - Aprobarea investitiilor - Numirea directorilor executivi - Aprobarea contractului colectiv de munca In ceea ce priveste pozitiile de conducere, se pare ca nu a fost propusa sau aprobata nici o fisa a postului. Totusi, rolul si responsabilitatile conducerii sunt descrise pe larg in Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), dupa cum urmeaza: Director General In principiu, Directorul General care este si presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii: - Elaborarea de strategi si politici pentru companie - Asigura conducerea zilnica a companiei - Angajarea/concedierea personalului - Mentinerea relatiilor cu sindicatele Director Tehnic In principiu, Directorul Tehnic are urmatoarele responsabilitati: - Revizuirea rapoartelor tehnice de analiza - Monitorizarea aprobarii studiilor de fezabilitate si avizele corespunzatoare - Monitorizarea programelor de investitii - Coordonarea activitatii de metrologie Inginer Sef Inginerul Sef este responsabil atat pentru activitatile de apa potabila cat si de canalizare si epurare. Astfel, principalele lui responsabilitati sunt de coordonare si control al activitatilor referitoare la: - Captarea apei, epurare si distributie in concordanta cu parametrii standard - Intretinerea sistemului de furnizarea a apei in concordanta cu standardele impuse

32

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Colectarea apelor de ploaie si apelor uzate in reteaua de canalizare Epurarea apelor uzate Coordonarea activitatilor de contorizare Monitorizarea investitiilor in sistemele de apa potabila si apa Aspecte legate de protectia muncii

Contabil Sef Principalele responsabilitati ale Contabilului Sef sunt referitoare la: - Managementul activelor (impreuna cu Directorul General) - Management Financiar - Relatiile cu terte parti, banci si autoritati fiscale - Plati catre angajati - Control financiar preventiv - Contabilitate - Incheierea contractelor (beneficiarii serviciilor) - Colectarea creantelor - Inlocuirea contoarelor Structura si Responsabilitatilor Managementului Dupa cum se arata si in organigrama, conducerea SC Apaserv Satu Mare este formata din 4 departamente principale, si anume: - Departamentul condus de Directorul General (nu este definit astfel) - Departamentul Tehnic - Departmentul Economic - Departmentul de Productie In interiorul companiei nu exista centre de cost sau profit. Principalele atributii ale departamentelor mentionate mai sus, dupa cum sunt descrise in Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de Ordine Interioara, pot fi sintetizate dupa cum urmeaza: (a) Departamentele conduse de Directorul General Dupa cum a fost precizat anterior, in subordonarea directa a Directorului sunt un numar de Sectii care pot fi considerate ca un department cu atributii precise in urmatoarele domenii: Aspecte juridice Resurse Umane Control Financiar Operational Control Intern (precum si verificari la fata locului) Analiza preturilor Analiza tarifelor si a propunerilor de modificare Tehnologia Informatiei Aspecte Administrative - Activitati de secretariat - Administarea Patrimoniului - Tranducerea Documentelor - Arhiva
33

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

- Securitatea companiei Functionarea Dispeceratului (inclusiv plangerile) Protectia Muncii Protectie Civila Prevenirea Incendiilor Relatii Publice Implementarea Proiectului ISPA

Dupa cum se observa din aceste atributii precise, acest department are atat rol administrative cat si functia de management strategic a companiei. Astfel, in timp ce resursele umane, relatiile publice, juridice, analiza preturilor si functiile de control pot fi considerate ca sectii strategice pentru companiei, tehnologia informatiei, aspectele administrative, dispeceratul, protectia muncii/civila si prevenirea incendiilor sunt functiuni pur administrative. In afara de acestea, partea legata de implementarea proiectului ISPA este intre domeniul investitional si cel strategic. Chiar daca domeniul investitiilor pare sa fie asemanator de proiectil ISPA, prezenta subordonarea fata de Directorul General pare sa fie mai potrivita, luand in considerare dimensiunea programelor de investitii si felul de coordonare al sectiei. Mai mult, trebuie mentionat faptul ca functia de management strategic a companiei este impartita cu alte departamente, mai ales in privinta deciziilor tehnice si financiare. (b) Departamentul Tehnic Principalele responsabilitati ale Departamentului Tehnic, definite pentru cele 7 sectii, sunt: - Intretinerea electrica si mecanica a echipamentelor, instalatiilor si a dispozitivelor automate (cu metodologia aferenta) - Monitorizarea sigurantei operatiilor si analiza accidentelor tehnice - Implementarea proiectelor cu finantare externa - EBRD, PHARE, etc.(de la oferta la monitorizare si raportare) - Managementul investitiilor (programare anuala, oferta, contractarea, autorizatiile, monitorizarea implementarii, preluari si achizitii, etc) - Monitorizarea calitatii apei - Protectia mediului (analiza influentelor, verificari la fata locului, planuri de actiune pentru accidente/catastrofe naturale, raportare, etc.) - Monitorizarea la fata locului a retelelor de apa si canalizare, si analiza datelor - Monitorizarea pierderilor de apa ( precum si planuri de diminuare a pierderilor) - Monitorizarea cantitatilor de apa distribuita prin retea - Laborator de analiza a apei potabile - Laborator de analiza a apelor uzate

34

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

(c) Departamentul de Productie Departamentul de Productie este de departe cel mai cuprinzator din companie, detinand peste 80% din totalul angajatilor. Departamentul consta in Sub-departamentul de Apa Potabila si Sub-departamentul de Canalizare. Principalele responsabilitati ale Sub-departamentului de Apa sunt: - Captarea apei ( facilitate de captare) - Epurarea apei - Distributia Apei - Testarea personalului in vederea recrutarii - Organizarea de activitati de instruire in domeniu Sub-departamentul de Canalizare are drept responsabilitati urmatoarele: - Colectarea Apelor uzate - Epurarea apelor uzate si a apelor de ploaie - Pomparea apelor epurate in Raul Somes - Activitati metrologice (d) Departamentul Economic Managementul Resurselor Materiale, echipamente, depozitarea instalatiilor Managementul stocurilor Management financiar (planificare bugetara, plata salariilor, imprumuturi, ordine de plata, etc) Raportare Financiara Contabilitate Activitati de casierie Activitati legate de facturare Solutionarea plangerilor Managementul Relatiilor Publice (si publicarea informatiilor publice) Propunere de inlocuire a activelor sau dispozitii in colaborare cu departamentele implicate Proces verbal de predare-primire a echipamentelor si instalatiilor Monitorizarea contractelor Intocmirea planurilor anuale de intretinere si de reparatii echipamentelor si instalatiilor

Restucturarea/Reorganizarea Companiei Avand in vedere ca societatea a trecut de curand printr-o reorganizare semnificativa, in prezent nu exista planuri pentru restructurare sau reorganizare.

35

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

3.3.2 Analiza de Personal Cadrul Relatiilor de Munca Relatiile de Munca Relatiile de Munca ale companiei sunt reglementate printr-un Contract Colectiv de Munca, Contract Individual de Munca si Regulamentul de Ordine Interioara. Ultimul contract colectiv de munca a fost incheiat pentru perioada 1.11.2004 31.12.2005. Modificari ale Contractului Colectiv de Munca pot fi realizate cu acordul societatii si al sindicatului. Contractul Colectiv de Munca prevede ca drepturile minime garantate ale personalului Companiei precum si drepturile si obligatiile acestora referitoare la: - Incheierea, executie, modificarea, suspendarea si terminarea contractelor individuale de munca - Conditiile de munca, protectia muncii si prevenirea incendiilor; - Salariile si alte drepturi asemanatoare; - Programul de munca si vacantele; - Alte masuri de protectie si facilitati acordate angajatiilor; - Training; - Alte drepturi si obligatii. Contractele Individuale sunt complentare Contractului Colectiv de Munca si nu pot avea mai putine drepturi decat cele garantate de ultima versiune a Contractului. Regulamentul de Ordine Interioara este obligatoriu pentru toti angajatii companiei si este complementar Contractului de Munca Colectiv si Individual. Regulamentul intern stabileste drepturile si obligatiile referitoare la : - Obligatiile Directorului General in vederea pastrarii disciplinei in interiorul companiei - Semnarea/incetarea contractului individual de munca - Drepturile si obligatiile angajatiilor - Salariu si Promovare - Programul de Munca, vacante si invoiri. - Securitatea si responsabilitatea materiala - Recompense si penalitati - Masuri de protectie sociala In prezent, toti angajatii companiei sunt angajati pe baza de contract permanent cu exceptia unuia singur care are contract pe perioada determinata de 18 luni. Tabelul 3: Perioada contractelor de munca
Categoria Contract pe perioada nedeterminata Contract pe perioada determinate Contracte prin reprezentare sau de alta natura
Sursa: Resursele Umane ale SC Apaserv Satu Mare S.A.

Personal 309 1 - (18 luni.) -

36

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Sindicate Sindicatul a fost infiintat in Martie 1990 ca si Sindicatul Liber Comunala Satu Mare, prin ordonanta nr. 68/06.03.1990. Mai mult, in Aprilie 2001, Sindicatul a fost afiliat Federatiei Sincatelor Libere din Servicii Publice CNSLR Fratia. In ceea ce priveste relatiile cu sindicatele, conducerea companiei sustine ca exista un dialog deschis si un proces de mediere continua pentru adoptarea solutiilor convenabile ambelor parti. Totusi, in urma bunei cooperari declarate cu sindicatul, se pare ca problemele importante, ca si programul de investitii propus si impactul lui asupra angajatiilor, nu au fost luate in considerare de catre conducerea companiei. Personalul Nivele de personal O analiza a structurii personalului societatii SC Apaserv Satu Mare SA este prezentata in tabelele urmatoare: Tabelul 4:Nr. Total de Personal
Categorie Manageri Specialisti si personal administrativ Muncitori calificati Muncitori - necalificati Total 31.12.2002 Nr. % 31.12.2003 Nr. % 31.12.2004 Nr. % 2 0,6 78 24,76 199 36 315 63,17 11,43 100 30.06.2005 Nr. % 2 0,6 76 24,51 197 35 310 63,55 11,29 100

Sursa: Sectia de Resurse Umane a SC Apaserv Satu Mare S.A.

Tabelul 5: Structura Personalului in functie de varsta la 30 Iunie 2005


Mai tineri de 30 de ani Intre 30 si 40 de ani Intre 41 si 50 de ani Intre 51 si 60 de ani Peste 60 de ani Total Nr. Total Personal 26 104 110 67 3 310

Sursa: Sectia de Resurse Umane a SC Apaserv Satu Mare S.A.

Din tabelele de mai sus putem observa ca 42% din angajati sunt mai tineri de 40 de ani. Acest lucru arata ca exista un echilibru intre entuziasm si experienta. Pregatirea personalului Structura personalului societatii SC Apaserv Satu Mare S.A, in functie de pregatirea academica este prezentata in tabelul de mai jos:

37

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 6: Nivelul de Pregatire din SC Apaserv Satu Mare S.A.


Nivel educatie Facultate Liceu Scoala primara Fara a termina scoala primara Total 30.06.2005 Nr. 55 1 243 11 310 % 17,74 0,32 78,39 3,54 100

Sursa: Sectia de Resurse Umane a SC Apaserv Satu Mare S.A

Nivelul de competente din companie este considerat adecvat pentru nevoile sale curente, dar este recunoscuta necesitatea de a ridica standardele in viitor Tabelul 7: Experienta personalului angajat (ani de munca) la 30 Iunie 2005
Experienta personalului Mai putin de 5 ani Intre 6-10 ani Intre 11- 15 ani Intre 16-20 ani Mai mult de 21 de ani Total Nr. 34 92 64 47 72 309* Personal % 11% 30% 21% 15% 23% 100%

Sursa: Sectia de Resurse Umane a SC Apaserv Satu Mare S.A *Se exclud persoanele angajate temporar.

Luand in considerare structura in functie de varsta a personalului companiei, aceasta indica o societate stabila. Pregatire conducerii Directorul General, Directorul Tehnic si Inginerul Sef au studii superioare in domeniul tehnic, pe cand Contabilul Sef are studii superioare economice. Chiar daca exista un nivel inalt de competente tehnice, sunt anumite parti ale conducerii care trebuie imbunatatite. Principala problema tine de anumite deficiente in delegarea responsabilitatilor, avand ca rezultat faptul ca managerii sunt prinsi in treburile zilnice, ceea ce limiteaza abilitatea lor de a se concentra pe aspecte strategice. Mai mult decat atat, nici un manager nu are delegat un asistent. In plus, atat comunicarea in plan vertical cat si cea in plan orizontal trebuiesc imbunatatite, pentru o mai buna coordonare a activitatilor. In ultimul rand, chiar daca in prezent SC Apaserv Satu Mare S.A. implementeaza proiecte mari de investitii, finantate de Uniunea Europeana, compania nu a evaluat inca abilitatea pesonalului de a aplica aceste sarcini.

38

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Managementul Resurselor Umane Dezvoltarea carierei In prezent, compania nu are proceduri speciale de dezvoltare a carierei, cu exceptia unei precizari despre promovare, din Regulamentul de Ordine Interioara. O evaluare a nevoilor de training nu a fost efectuata pentru companie, nici nu a existat un interes in a dezvolta un program de training pentru companie. Mai mult, nu s-au analizat nici rezultatele training-urilor realizate, pentru a le masura gradul de realizare/success. Sistemul de motivare Precum este definit in regulamentul de Ordine Interioara, sistemul de motivare a SC Apaserv Satu Mare S.A este sustinut de patru mari instrumente: - Felicitare scrisa si verbala - Marire de salariu - Promovare - Recompense si prime Schema de prime a companiei este disponibila pentru toti angajatii, si acopera: - Bonusuri dintr-un fond special creat, bazat pe un nivel minim de 15% din salariile totale cumulate lunare - Cota din profit, pana la nivelul maxim de 10% - Salariu aditional (numit al 13-lea salariu), in functie de starea financiara a companiei - Bonusuri de Pasti si Craciun, in functie de starea financiara a companiei Chiar daca schema de prime este destul de ampla, sistemul de evaluare a personalului trebuie sa fie imbunatatit, luand in considerare urmatoarele criterii: - Gradul de cunoastere al muncii prestate (ex. abilitatile si competentele sunt conforme cu cerintele pozitiei respective) - Calitatea muncii prestate de angajat - Productivitatea angajatului - Receptivitatea la schimbare - Adaptabilitatea la noi conditii de munca - Prezenta inregistrata - Initiativa Acesti parametrii trebuie sa fie utilizati pentru a furniza un alt bonus peste salariul de baza al salariatilor, dar trebuie subliniat ca sistemul este subiectiv. Ideal ar fi ca bonusul sa fie corelat cu o schema de Analiza si Dezvoltare a Performantei (PRD), in care performanta unui angajat este legata si monitorizata conform nevoilor Companiei in mod continuu.

39

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Munca in echipa In prezent, compania nu are proceduri speciale referitoare la munca in echipa. Masuri diciplinare Masurile disciplinare sunt definite de Legea Muncii, Contractul Colectiv de Munca, Contractul Individual de Munca si Regulamentul de Ordine Interioara. Mai mult, Regulamentul de Ordine Interioara a SC Apaserv Satu Mare S.A., in afara de a defini termenii, se concentreaza pe masurile disciplinare, cat si pe procedurile si pasii care trebuie urmati in aplicarea sanctiunilor. Sanctiunile corespunzatoare incalcarilor disciplinare, asa cum sunt definite de companie, pot fi: - Avertisment scris - Suspendarea contractului individual de munca (nu mai mult de 10 zile lucratoare) - Retrogradarea pentru maximum 60 de zile (prin reducerea salariului conform cu noul grad) - Reducerea salariului de baza cu 5-10%, pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 3 luni - Reducerea salariului de baza si/sau, daca este cazul, reducerea indemnizatiei de conducere pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 3 luni - Desfacerea contractului de munca Proceduri in caz de desfacere a contractului de munca Compania nu are proceduri sau planuri de consiliere si sustinere a personalului care va fi concediat in viitor. Asigurari de sanatate Conducerea companiei crede ca starea de sanatate a angajatiilor din Departamentul de Productie (atat din activitatea de apa cat si canalizare si epurare) este satisfacatoare. Acest lucru a fost confirmat printr-un control medical regulat, printr-un contract incheiat de companie cu un doctor specialist. Nivelul de imbolnavire este considerat ca fiind in limitele normale, cu doar 1.776 de zile de concediu medical pe an, calculate in perioada noiembrie 2004 octombrie 2005, reprezentand aproape 2,5% din total. In cazul salariatiilor care lucreaza in statia de tratare a apelor uzate, reteaua de canalizare si statia de pompare a apelor uzate, avand in considerare faptul ca exista un risc direct sau indirect de contaminare, compania a luat masuri adecvate, cum ar fi: - Furnizarea echipamentelor de protectie - Servicii de curatare a echipamenului de protectie (masini de spalat) - Livrarea gratuita de detergent si sapun pentru spalarea echipamentului de protectie - Livrarea gratuita de mancare (lapte) Indata ce noile facilitati ISPA devin functionale, compania va avea conditii sanitare mai bune, prin evitarea contactului angajatilor cu apa uzata.

40

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

3.3.3 Regionalizare
Compania si-a inceput activitatea in octombrie 2004, fiind rezultatul reorganizarii fostei Regii Autonome Comunale RAC Satu Mare, o companie de utilitati care se ocupa si cu transportul public si serviciul de incalzire centrala. Compania nou creata (SC Apaserv Satu Mare SA) are urmatoarea structura a actionariatului: Tabelul 8: Structura Capitalului 2004 2005
Structura capitalului Municipiul Satu Mare Judetul Satu Mare Odoreu Abrud Micula Dobra Total
Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Sume in RON 1,340,000 15,000 1,000 1,000 1,000 50,000 1,408,000

% 95.17% 1.06% 0.07% 0.07% 0.07% 3.56% 100,00%

Luand in considerare aceasta structura a actionariatului si faptul ca zona de servicii a companiei acopera si anumite zone rurale, putem afirma ca societatea a indeplinit cativa pasi in a deveni regionala. In noiembrie 2005 a fost semnata o conventie (contract) de cooperare, in ceea ce priveste regionalizare serviciilor de apa si canalizare la nivelul judetului Satu Mare de catre umatoarele Autoritati Locale: Consiliul Local Satu Mare; Consiliul Local Carei; Consiliul Local Negresti Oas; Consiliul Local Tasnad; Consiliul Local Ardud; Consiliul Judetean Satu Mare; Discutiile purtate cu echipa de conducere au reliefat faptul ca deocamdata nu a fost facuta o analiza detaliata in ceea ce priveste extinderea zonei de servicii si in alte zone rurale si urbane din judet. Bazat pe rezultatele auditului si pe situatia financiara curenta acceptabila, nu se observa obstacole majore operationale sau financiare pentru ca SC Apaserv SA sa devina Companie Regionala. Disponibilitatea politica de a sustine procesul de regionalizare cat si masurile complementare de sustinere a acestei Companii Regionale sunt, in acest sens esentiale.

41

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

3.4 Analiza SWOT


Structura Organizatorica: Puncte Tari Exista o structura aprobata a managementului Cultura organizationala traditionala; Echipa de management este receptiva la schimbarile ce pot duce la imbunatatirea activitatii; Forta de munca stabila Puncte Slabe Este necesara imbunatatirea comunicarii echipei de conducere in directia strategica Munca in echipa limitata la fel si comunicarea intre angajati. Lipsa de responsabilitati delegate adecvat. Aria responsabilitatilor ce revin managerilor de Productie si obligatiile conducerii sunt disproportionate fata de ale celorlalte echipe de conducere. Absenta unui Plan de Afaceri dezvoltat Nu exista o analiza a efectelor produse de activitatile externalizate Imbinari frecvente intre rolul si responsabilitatile dintre sectii/departamente. Nu exista Director Comercial pentru a imbunatatii aspectele legate de afaceri. Amenintari Rezistenta la schimbare la toate nivelurile. Lipsa de experienta in proiecte mari de investitii.

Oportunitati Cresterea eficientei sistemelor procedurale. Imbunatatiri operationale si organizationale in urma proiectului ISPA; Extinderea zonei de distributie. Introducerea de metode si infrastructura moderne. Personal: Puncte Tari O mare parte a angajatilor sunt motivati de stabilitatea organizatiei. O structura echilibrata a personalului in functie de varsta. Forta de munca stabila si calificata. Sistem amplu de prime.

Puncte Slabe Schema de evaluare a personalului este aproape operationala; Lipsa de training specializat pentru muncitori; Slaba corelare a strategiei departamentului de Resurse Umane cu tendintele economiei de piata; Trebuie imbunatatita comunicarea orizontala cat sic ea verticala; Comunicare relativ slaba cu sindicatul in privinta efectului proiectului de investitii; Nu exista proceduri de dezvoltare profesionala
42

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Oportunitati Precizare in ROF de eventuale training-uri in functie de Analiza si Dezvoltarea Performantei si nevoile Companiei. Imbunatatirea oportunitatilor de cariera.

Nu s-a realizat o evaluare a nevoii de training Nu exista proceduri sau planuri pentru personalul concediat Amenintari Pierderea personalului bine calificat in favoarea altor companii. Rezistenta la schimbare.

3.5 Concluzii si recomandari


Comentarii/Recomandari Management si Organizatie: [1] Aparent, plangerile sunt primite la Dispecerat dar sunt rezolvate de Sectia de relatii cu Publicul. Se recomanda ca in viitor, functiunea de Dispecerat sa fie incorporate in Sectia de Relatii cu Publicul. [2] Proiectele de investitii PHARE se afla sub coordonarea Directorului Tehnic.Trebuie sa se analizeze oportunitatea de a avea ISPA PIU sub coordonarea Directorului General. [3] In interiorul Departamentului Tehnic este o separare intre proiectele cu finantare externa si alte investitii ale companiei (inafara de ISPA). In mod normal este o singura sectie pentru a acoperi acest tip de actiuni. [4] Aparent, Conductele si Laboratorul de Monitorizare a Pierderilor se ocupa si de plangerile referitoare la presiunea apei, in ciuda faptului ca exista un department specializat Relatii Publice responsabil cu acest lucru. [5] Aparent plangerile sunt rezolvate atat de Ofiterul de Relatii cu Publicul si de Dispecerat, in subordinea Directorului General cat si de departamentul Relatii Publice si Biroul de Colectari in subordinea Contabilului Sef. Acelasi lucru ar trebui sa fie considerat pentru Laboratorul de Conducte si Monitorizare Pierderilor care este direct implicat in rezolvarea plangerilor. Este de preferat ca, pe viitor, sa se considere o separare clara intre responsabilitatile partilor implicate in rezolvarea plangerilor. [6] In timp ce activitatile casieriei sunt in principal responsabilitatea Biroului Financiar si Contabil, se pare ca Biroul de Relatii Publice si Colectari este implicat si in verificarea activitatilor de plata zilnice. De aceea, noi recomandam conturarea clara a responsabilitatilor casieriei intre partile implicate. [7] In colaborare cu alte departamente, Biroul de Relatii Publice si Colectii este implicat in gestionarea iesirilor de active, reducerea consumului, procese de predare primire a echipamentelor si instalatiilor, constituirea planurilor anuale de intretinere si reparatii a echipamentului si instalatiilor si alte activitati care par sa nu fie legate direct de principala activitate a biroului. Recomandam ca rolul si responsabilitatile biroului mai sus mentionat

43

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

sa fie revizuite in intregime, luand in considerare si activitatile celorlalte sectii/departamente. [8] Sub-Departamentele de Apa si Canalizare se ocupa de activitatile de dispecerat pentru problemele referitoare la productia si distributia de apa. Se pare ca Administrativul, Secretariatul si Dispeceratul indeplinesc aceeasi functie, care este in subordinea Directorului General. Aceste responsabilitati se imbina si trebuie sa fie revizuite pentru a asigura ca se face distinctie intre functiile diverselor departamente/sectii. [9] Se pare ca Sub-departamentele de Apa si Canalizare functioneaza ca si centre de profit prin implementarea partiala a functiunilor resurselor umane (selectie, instruire si are activitati de Resurse Umane), o functie administrativa (administrarea distributiei, plan de securitate a uzinei de epurare a apei, etc.). [10] In Regulamentul de Ordine Interioara se specifica faptul ca Sub-departamentul de Canalizare este direct responsabil de prevenire a incendiilor. In timp ce se cunoaste faptul ca Sub-departamentul de Canalizare este implicat in aceasta activitate, principalul responsabil ar trebui sa fie Sectia de Protectia Muncii, Protectie Civila si Prevenirea Incendiilor sub coordonarea Directorului General. [11] Sub-departamentul de Canalizare asigura dispeceratul pentru diverse activitati de canalizare si epurare. Se pare ca Biroul Administrativ, Secretariat si Dispecerat sub coordonarea Directorului General au aceleasi functii. Aceste responsabilitati se impletesc si trebuie sa fie revizuite pentru a asigura ca se face distinctie intre functiile diverselor departamente/sectii. Comentarii si recomandari pentru Personal [1] Imbunatatirea comunicarii cu sindicatul, mai ales in ceea ce priveste proiectele de investitii contractate de companie si schimbarea in organizatie pe care acestea o impun. [2] Compania ar trebui sa adopte proceduri de dezvoltare a carierei. [3] Compania ar trebui sa realizeze o Evaluare a Nevoii de Training. [4] Dezvoltarea programelor de training. [5] Dezvoltarea procedurilor in cazul concedierii. Comentarii si recomandari pentru Regionalizare [1] Sa demareze discutiile cu autoritatile locale in vederea implementarii Strategiei Nationale pentru Serviciile de Apa. [2] Sa conceapa programe de training in functie de standardele si cerintele din Romania si din Uniunea Europeana.

44

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

4 Analiza infrastructurii de ap-canal i managementul acesteia


4.1 Managementul infrastructurii

Infrastructura include toate construciile i echipamentele legate de captarea apei, tratare, nmagazinare, sistemul de distribuie, reeaua de canalizare i epurarea apei uzate. Ultima evaluare a infrastructurii s-a fcut n anul 2004. Actualele proceduri de ntreinere se aplic numai pentru a menine sistemul de alimentare sau sistemul de canalizare n stare de funcionare. n prezent nu exist proceduri clare de ntreinere, ci doar reguli de serviciu. Nu exist proceduri de planificare a interveniilor de ntreinere majore. Toate sistemele vor fi reabilitate prin implementarea msurii ISPA. Ultima evaluare a strii infrastructurii i a necesitilor de reabilitare sau reparaii s-a fcut n august 2002 cnd s-a pregtit documentaia ISPA. Nu sunt disponibile date despre frecvena i ntrzierile reparaiilor, gradul nlocuirilor i extinderilor. n ultimii 5 ani s-au nregistrat peste 200 de avarii majore pe conducte. Aceasta subliniaz starea necorespunztoare a conductelor. Captarea subteran din Grdina Roman a fost construit acum 70 de ani. Alte 3 puuri au fost realizate ntre 1977 1979 i alte 4 au fost spate ntre 1994 1999. Frontul de captare Martinesti-Micula are un total de 64 de puuri. Aceste puuri au fost construite n ultimii 30 de ani. Staia de tratare Martinesti a fost nfiinat n 1970 cu o capacitate iniial de 800 l/s. Vechea" ST a fost construit acum aproximativ 70 de ani i are o capacitate apreciat la 100 l/s. Cea mai mare parte a reelei de distribuie (50%) a fost instalat acum 25-35 de ani, iar 20% din ea s-a instalat acum peste 35 de ani. Lungimea total a reelei de canalizare este de 77 km. Cam 16 km din canale au peste 40 de ani vechime. Staia de epurare, avnd numai treapta mecanic, a fost nfiinat n 1971 (cu o capacitate de 175 l/s n prezent). Capacitatea staiei a fost suplimentat ntre 1983-1986 pentru a include o treapt mecanic de 800 l/s i o treapt biologic de 200 l/s.

45

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

4.2 Resursele de ap
Principalele surse de ap din municipiul Satu Mare sunt surse de adncime. Apa este captat prin cele dou fronturi de captare de la Grdina Roman, din centrul oraului i prin frontul Martinesti- Micula, care se afl n nord-estul oraului. Sistemul iniial de la Grdina Roman a fost construit acum 70 de ani. Acum are 7 puuri n funciune cu o capacitate total de 45 l/s. Dou alte puuri, de 60 m adncime, construite iniial n 1930 i renovate n 1966 sunt acum abandonate. Trei puuri de 320 mm diametru, la adncime medie (100 125 m), construite ntre 1977 1979, sunt n funciune, ca i cele patru puuri de adncime medie de 400 mm diametru din eav PVC forate ntre 1994 1999. Sursa principala de ap este frontul de captare Martinesti - Micula din nord-estul oraului. El este compus din 65 de puuri, dintre care 49 sunt n funciune. Debitul total capabil al puurilor operaionale este n prezent de 680 l/s. Frontul de captare Martinesti-Micula se afl ntre rurile Some i Micula, ntinzndu-se pe o distan de aproximativ 15 km. El reprezint cea mai mare surs de adncime din aceast zon a rii. Frontul de captare Martinesti-Micula cuprinde un total de 64 de puuri (P2 la P65) forate la distana de 250 la 300 m ntre ele. Fiecare pu are diametrul de 320 mm (12) i o adncime medie de 100 125 m. Aceste puuri au fost construite n decursul ultimilor 30 de ani, aa cum se arat n tabelul urmtor. Tabelul 9: Descrierea frontului de captare Martinesti-Micula.
Numrul puului P2 P8 P9 P11 P12 P21 P22 P37 P38 P53 P54 P56 P57 P60 P61 P65 Numrul de buci 7 3 10 16 16 3 4 5 Anul forrii 1971 1973 1974 1977 1978 1982 1983 1988 1991 1994 1994 1995

Se poate constata c debitul puurilor depinde n mod direct de vechimea lor. Puurile mai vechi (P3 la P37) capteaz n general ntre 30 i 50 m3/h, n timp ce puurile mai recente capteaz pn la 70 m3/h. O parte din puuri sunt scoase din uz datorit coroziunii, prbuirii coloanei de oel i/sau nnisiprii. Exist o zon de protecie sanitar, prevzut cu gard, care nconjoar zona frontului de captare.

46

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figure 2: Zona de protecie sanitar de la frontul de captare Martinesti-Micula.

4.3 Instalaiile de captare i aduciunea apei brute


Apa este pompat direct de la puuri ctre staia de tratare printr-o conduct de aduciune de aproximativ 26 km. Majoritatea tronsoanelor sunt din conduct de beton precomprimat (PREMO), tronsoane de oel fiind montate la subtraversrile de ruri, drumuri i ci ferate i pe tronsoanele de legtur dintre puuri i conducta de aduciune. Ramurile mai vechi au i poriuni de conducte din azbociment i font. Tronsoanele de oel ale aduciunii nu sunt protejate i sunt ru afectate de corodare de ctre apa brut. Aduciunea a suferit frecvente avarii i uneori staia de tratare a trebuit s fie nchis pn la trei zile pentru a se putea face reparaiile. n dese rnduri au trebuit fcute reparaii temporare pentru a evita ntreruperea alimentrii cu ap. Calitatea necorespunztoare a materialelor i proasta instalare au condus de asemenea la avarii pe tronsoanele nemetalice. n decursul ultimilor 5 ani s-au nregistrat avarii n aproximativ 100 de poriuni ale conductei de aduciune. n multe din aceste locuri au avut loc avarii repetate, n parte datorit faptului c nu s-au putut face reparaii adecvate fr sistarea alimentrii cu ap. Numrul total de avarii din sistem din ultimii 5 ani este de peste 220. Conducta de aduciune este o verig critic n sistemul de alimentare cu ap al oraului i dac nu se iau msuri urgente de aciune pentru depirea actualelor defecte, trebuie s ne ateptm n viitor la o cretere serioas a ntreruperilor n alimentare. n tabelul urmtor este rezumat situaia conductelor pe materiale, diametre i lungimi. Tabelul 10: Inventarul tronsoanelor conductei de aduciune.
Seciunea A B C D E F G Sectorul
P2 P6 ST P13 P13 P21 P7 P12 WTW - P22 P22 P65 P26 P44 P45 P56

Materialul conductei
Azbociment Azbociment Azbociment Font Premo (beton precomprimat) Premo Premo Premo

Diametrul (mm)
150 - 300 500 200 - 500 250 - 400 800 600 - 800 800 500 600

Lungimea (m)
1060 1700 2160 1600 3990 3730 3400 4850

47

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

n ultimii cinci ani s-au nregistrat numeroase avarii ale conductei de aduciune. Majoritatea acestora au avut loc pe conductele de oel (folosite pentru legarea tronsoanelor fcute din alte materiale) i pe poriunile din font. n tabelul urmtor sunt rezumate avariile pe diferitele seciuni ale aduciunii. Tabelul 11: Avarii pe conducta de aduciune n ultimii 5 ani.
Seciunea Principalul material al conductei
Azbociment Azbociment Azbociment

Lungimea (m) 1060 1700 2160 1600 3990 3730 3400 4850

Lungimea conductei de oel (m) 62 20 233 70 415 196 205 486

Numrul total de avarii 11 5 7 24 40 60 30 34

A B C D E F G

Font Premo Premo Premo Premo

Numrulde avarii pe segmentele de oel 10 5 6 2 36 57 26 28

Se poate observa c multe avarii au avut loc pe conducta de diametru 800 mm dintre staia de tratare i puul P22 (Seciunea D). n plus, multe din avariile de pe Seciunea E au avut loc pe poriunea dintre puul P22 i legtura cu Seciunea F. Orice avarie major de pe aceste seciuni ale aduciunii face ca sistemul s se bazeze doar pe puurile cu debit mic de legate de conductele vechi de azbociment i font, care au n total un debit mai mic de 150 l/s, fa de un necesar de peste 500 l/s. Pentru a menine n funciune alimentarea cu ap potabil a municipiului Satu Mare, este esenial s se asigure sigurana aduciunii ntre puurile P26 i P65.

4.4 Staiile de tratare a apei


n prezent exist dou staii de tratare a apei potabile: ST Martinesti i ST Veche. n cele ce urmeaz sunt descrise aceste staii de tratare.

4.4.1 Staia de tratare a pei potabile Martinesti


Cea mai mare parte din apa brut este tratat la ST Martinesti. Staia de tratare se afl la grania dintre oraul Satu Mare i satul Martinesti (n zona de nord-est) i produce aproape 95% din necesarul de ap potabil al municipiului. Staia a fost construit n 1970 avnd o capacitate iniial de 800 l/s. Capacitatea actual a staiei este evaluat la 1300 l/s. Staia de tratare este proiectat s rein fierul i manganul prin aerare urmat de dou trepte de filtrare (filtre gravitaionale rapide) i n final clorare.

48

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

4.4.1.1 Aerarea
Aerarea este realizat n dou bazine, care funcioneaz n parale, avnd fiecare 7,2 x 10,0 x 3,0 m, asigurnd un timp de retenie de aproximativ 7,2 minute la un debit de 1000 l/s. Aerul este injectat n apa brut prin tuburile Venturi. Sistemul original al distribuiei aerului folosea aerarea prin pulverizare ntr-un rezervor nlat. Problemele aprute cu nfundarea duzelor de pulverizare au condus la abandonarea acestei instalaii odat cu extinderea staiei din 1989. Rezervorul nlat pare a fi n stare bun dar toate conductele i duzele interioare au fost ndeprtate. Figura 3: Bazinul de aerare STAP Martinesti.

4.4.1.2 Filtrele primare


Exist opt filtre gravitaionale rapide primare, fiecare avnd cte dou cuve de filtrare. Fiecare din cele dou cuve ale tuturor celor cinci filtre iniiale are o suprafa efectiv ce msoar 2,5 x 10 m, rezultnd o suprafa total de 250 m2. Mediul de filtrare const dintrun strat de 1,1 m de nisip cuaros avnd mrimea granulelor de 1 pn la 2.5 mm i un grad de uniformitate de 1,4 la 1,6. Viteza de filtrare este ntre 13 i 15 m/h. Cele trei filtre noi au cuve ce msoar 2,9 x 10 m totaliznd o suprafa de 174 m2. Mediul de filtrare const dintr-un strat de 1,2 m de nisip cuaros cu mrimea granulelor ntre 1 i 2,5 mm i gradul de uniformitate de 1,4 la 1,6. Viteza de filtrare este a acestor filtre este de m/h.

4.4.1.3 Filtrele secundare


Exist n total 19 filtre secundare, avnd fiecare cte dou cuve. Cele 15 filtre iniiale au paturi individuale de filtrare de 1,9 x 10,5 m ce totalizeaz o suprafa de 600 m2. Cele patru filtre noi au cuvele de 2,9 x 10 m totaliznd o suprafa de 232 m2. Pentru toate filtrele mediul de filtrare consist dintr-un strat cu adncimea de 0,7 pn la 0,8 m din
49

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

nisip cuaros cu mrimea granulelor de 0,5 la 1,6 mm i gradul de uniformitate de 1,3 pn la 1,5. Viteza de filtrare de calcul este de 6,0 m/h la 900 l/s. Filtrele sunt splate n contracurent la fiecare 72 de ore folosind aer de curire i ap. Figura 4: Cuv filtru ST Martinesti.

4.4.1.4 Clorinarea
Staia de clorinare este proiectat la capacitatea maxim de 4 kg/h. Clorul lichid este pstrat n recipiente de 800 kg. n mod normal se asigur n apa tratat o cantitate de clor rezidual de 0,5 mg/l i se verific prin prelevare de probe la fiecare or. Dup cum s-a constatat, msurile de siguran i protecie sunt destul de slabe. Practic nu este prevzut neutralizarea scprilor accidentale de clor, ceea ce reprezint un risc major pentru personalul de ntreinere.

50

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figura 5: Staia de clorare STAP Martinesti

4.4.1.5 Recuperarea apei de splare filtre


Toate filtrele sunt splate folosind aer i ap. Exist cinci bazine de recuperare a apei de splare de la filtre, din beton armat, avnd fiecare o capacitate de 590 m3 folosite pentru tratarea apei de splare. Proiectul iniial a constat din tratarea cu 60 mg/l sulfat de aluminiu, 40 mg/l var i 2 pn la 3 mg/l clor. n mod curent ns se folosete numai sulfatul solid de aluminiu. Dup un timp de retenie de 4 pn la 6 ore, apa supernatant este pompat napoi la filtrele secundare. Nmolul de la bazine este pompat spre paturile de uscare. Sunt cinci paturi de nmol cu o suprafa total de 1000 m2. Nmolul ngroat este ridicat de anumite firme cu care sunt ncheiate contracte pentru a fi folosit ca materie prim n industria vopselurilor sau este descrcat la groapa de gunoi.. Figura 6: Bazine de recuperare ap de splare STAP Martinesti.

51

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

4.4.1.6 Rezervoare de nmagazinare


n cadrul staiei exist apte rezervoare cu o capacitate total de 31.000 m3. Acestea sunt prezentate n tabelul urmtor. Tabelul 12: Rezervoarele din STAP Martinesti.
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Capacitatea rezervorului (m3) 2.000 5.500 1.100 1.600 800 10.000 10.000 Amplasare Sub filtrele primare iniiale Sub filtrele secundare vechi Sub noile filtre primare Sub noile filtre secundare Sub bazinele de aerare Vechiul rezervor principal Noul rezervor principal

Apa tratat din staia de tratare de la Martinesti este nmagazinat n dou rezervoare supraterane cu o capacitate total de 20 000 m3.

4.4.1.7 Staiile de pompare


La staia de tratare a apei potabile de la Martineti exist dou staii de pompare (Nr. 1 i Nr.2). Staia de pompare Nr. 1 este destinat pentru splarea filtrelor dar i pentru pomparea apei tratate spre ora i cuprinde urmtoarele pompe: pentru apa tratat: ase pompe 12 NDS fiecare cu capacitatea de 1 260 m3/h. pentru splarea filtrelor: dou pompe Brate 400 fiecare cu capacitatea de 1 300 m3/h. pentru aer: patru suflante SRD 40 fiecare cu capacitatea de 1 300 m3/h i dou suflante Delta fiecare cu capacitatea de 1 370 m3/h. Staia de pompare Nr. 2 este destinat numai pentru pomparea apei tratate spre ora i cuprinde urmtoarele pompe: pentru apa tratat: trei pompe 12 NDS fiecare cu capacitatea de 900 m3/h i trei pompe Salmson cu panouri de control Danfoss. Pe lng staiile de pompare principale de mai sus, exist n subsolul cldirii noilor filtre secundare trei pompe Brate cu capacitatea de 1 000 m3/h fiecare i patru suflante SRD 40 de 1 300 m3/h fiecare pentru splarea noilor filtre secundare. Apa tratat nu ndeplinete criteriile cerute de standardele romneti de calitate a apei n privina fierului, manganului, oxigenului dizolvat i dioxidului de carbon.

52

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figura 7: Staia de pompare ST Martinesti

4.4.2 Staia "Veche" de tratare a apei potabile


Vechea ST este amplasat n centrul oraului lng Grdina Romei. Staia a fost construit acum aproximativ 70 de ani i are o capacitate de calcul de 100 l/s. Staia este exploatat ntre 18 i 20 ore pe zi la o capacitate de 50 pn la 80 l/s. Ea cuprinde procesele tehnologice descrise n cele ce urmeaz.

4.4.2.1 Aerarea
Exist patru bazine de aerare cu suprafaa de 29 m2 (2,4 x 12,0 m). Apa este pulverizat peste un pat de crbune cu adncimea de 0,8 la 0,9 m. Granulele de crbune au diametrul de 4 pn la 12 cm. Paturile de crbune permit aerarea i constituie suprafaa pentru oxidarea fierului i manganului. Aceste bazine sunt splate o dat sau de dou ori pe an.

4.4.2.2 Filtrarea
Exist ase filtre gravitaionale. Patru filtre au dimensiunile de 11,75 x 2,45 m fiecare (suprafaa 28,78 m2) i se afl direct sub paturile de crbune. n 1966 au fost adugate nc dou filtre cu suprafaa de 30 m2. Mediul de filtrare const din 0,2 m de piatr spart, 0,3 m de pietri i 0,5 m de nisip cuaros. Filtrele sunt splate manual (folosind n general o echip de dou persoane) la fiecare dou zile. Apa de splare este vrsat ntr-un decantor de unde se pompeaz la canalizare. Nmolul din decantor este ori vndut unui contractor pentru recuperarea fierului ori aruncat la groapa de gunoi.

53

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

4.4.2.3 Clorarea
Staia de clorare are capacitatea maxim proiectat de 2 kg/h. Clorul lichid este pstrat n recipiente de 800 kg.

4.4.2.4 Rezervoarele de nmagazinare


n cadrul staiei exist trei rezervoare avnd n total o capacitate de 4000 m3. Dou rezervoare sunt subterane i au fiecare 750 m3 iar rezervorul suprateran are o capacitate de 2500 m3.

4.4.2.5 Staia de pompare a apei potabile


Este dotat cu cinci pompe. Patru pompe Lotru cu debitul de 160 m3/h fiecare i o pomp NDS cu debitul de 125 m3/h.

4.5 Capaciti de nmagazinare


Pe lng rezervoarele de ap tratat din staiile de tratare, n sistemul de distribuie mai exist dou rezervoare tampon la staia de repompare de pe strada Fagului, avnd fiecare o capacitate de 5000 m3. Capacitatea adunat de nmagazinare a tuturor rezervoarelor din sistem este de 45000 m3 (capacitate ST Martinesti 31000 m3, capacitate ST Veche 4000 m3 i capacitate strada Fagului 10000 m3).

4.6 Reeaua de distribuie


96% din populaie este alimentat cu ap, adic 128640 de persoane din totalul de 134000 de locuitori. Aproximativ 75% din apa furnizat la consumatori este contorizat. La nivel de consumator apa are un coninut de fier care depete n mod constant limitele admise de standardele romneti. Apa se distribuie prin 173 km de conduct din care 133 km sunt din azbociment; restul sunt din font, oel, beton precomprimat (PREMO), PVC i PEHD. Se pare c apa antreneaz o cantitate semnificativ de fier din conductele metalice din sistemul de distribuie. n tabelul urmtor se prezint detalii privind vechimea, dimensiunile i materialul reelei de distribuie. Tabelul 13: Descrierea reelei de distribuie.
Vechime (ani) <8 8-15 15-25 25-35 >35 TOTAL Lungime total (km) 20.776 29.915 85.300 4.090 33.300 173.381 Font 0.180 0.450 10.160 10.790 Oel 1.335 4.735 1.540 0.540 8.045 Material Azbociment PREMO 6.525 21.150 80.060 3.640 22.600 133.975 4.030 3.520 7.550 PEHD 11.561 11.561 PVC 1.355 1.355

54

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Apa tratat este introdus n sistemul de distribuie prin trei puncte, unul la Martinesti i dou la vechea staie de tratare. Rezervoarele de pe strada Fagului floteaz n sistem, nivelul din rezervoare variind n funcie de presiunea din reea. Presiunea minim din sistem este n mod normal de 2,5 bari. Cnd scade presiunea n reea, operatorul de la staia din strada Fagului pornete pompele care trag apa din rezervoare alimentnd sistemul i restabilind presiunea n reea.

4.7 Reelele de canalizare


Aproximativ 94% din suprafaa urban este acoperit de sistemul de canalizare, dar exist n zona deservit i case care nu sunt racordate la canalizare i deci numai aproximativ 85% din populaie, adic 113900 dintr-o populaie total de 134000 sunt efectiv racordai la reeaua de canalizare. Cu excepia unei mici zone a oraului, sistemul de canalizare este unitar, pentru ape uzate menajere i meteorice. Lungimea total a canalelor este de 177 km. Cam 16 km din canale au peste 40 de ani vechime. n tabelul urmtor este prezentat situaia canalelor existente pe vechime i dimensiuni. Tabelul 14: Descrierea sistemului de canalizare.
DN (cm) 20 25 30 40 50 60 80 100 50/75 60/90 70/105 80/120 90/135 >100 31,15 (PVC) TOTAL nainte de 1960 0.150 4.920 4.930 2.490 0.100 0.510 0.230 0.170 2.120 0.370 15.990 ntre 1960 - 1980 0.730 1.850 31.100 8.900 2.950 0.300 1.990 1.990 4.080 2.770 0.450 5.610 62.720 ntre 1980 - 1987 8.960 0.200 31.930 1.890 4.400 0.280 0.980 0.870 1.130 1.020 0.410 1.230 4.290 57.590 Dup 1988 11.074 19.661 4.281 4.309 0.400 0.405 0.723 0.045 0.060 40.958 Lungime total (km) 20.764 2.200 87.611 20.001 14.149 1.080 3.885 1.823 3.120 5.145 3.350 0.450 3.350 10.270 0.060 177.258

Majoritatea conductelor de canalizare sunt din beton. Calitatea materialului este slab i mortarul de ciment original pentru umplerea rosturilor este n multe locuri deteriorat, ducnd la scurgerea apei din sau n canale n funcie de nivelul apei freatice n locul respectiv. Probleme majore apar la colectorul de canalizare C400 care merge de-a lungul malului sudic al rului. O expertiz fcut de Vituki a dezvluit fisuri importante n canal i nivele ridicate de infiltraii. Acolo unde conducta de canalizare se afl n nisip fin, acesta este

55

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

antrenat n canal de apa care se infiltreaz, cauznd probleme la staia de epurare i prbuirea stratului de pmnt acoperitor. Dac procesul este lsat s continue, el va amenina ndiguirea rului, ceea ce poate conduce la inundarea caselor din apropiere. Orice prbuire de teren mai mare poate amenina colectorul nsui. n acest caz apa de pe ntreg malul sudic al rului nu va mai putea fi pompat la epurare i nici nu ar putea fi pompat neepurat n ru. O parte din apa uzat ar putea fi deversat n rulee mici, dar acest fapt ar avea consecine serioase asupra mediului datorit debitelor naturale mici ale acestor rulee.

4.8 Staia de epurare


n anul 1971 a fost construit o staie de epurare cu o singur treapt mecanic (avand la vremea respectiv o capacitate de 175 l/s), dar au continuat s se fac i deversri de ap uzat direct n rul Some. Capacitatea staiei a fost extins n 1983-1986 prin includerea unei trepte mecanice de 800 l/s i a unei trepte biologice de 200 l/s. Deversrile directe n ru au fost blocate i apa uzat din cartierele de pe partea stng a rului Some a fost pompat prin intermediul Staiei de Pompare Sud (SP Sud) spre staia de epurare, supratraversnd rul cu un pod din conduct. Capacitatea staiei de epurare a fost din nou extins n 1998 prin adugarea unei trepte mecanice de 150 l/s i a unei trepte biologice de 550 l/s. capacitatea actual de vrf a staiei este de 750 l/s, sistemul de canalizare unitar totaliznd 174.8 km lungime i cuprinznd nou staii de ridicare a presiunii. La momentul construirii sale staia de epurare era modern comparativ cu standardele vremii, proiectat a avea o treapt mecanic i o treapt biologic i a prelua printr-un sistem unitar de canalizare apele uzate menajere i industriale din ora i a deversa apa epurat n emisar, rul Some. Construciile s-au deteriorat. Echipamentul mecanic este uzat fizic i moral. Tehnologia staiei const dintr-o treapt primar mecanic i o treapt secundar biologic cu nmol activ. Dup fermentarea anaerob nmolul ngroat este descrcat pe paturile de uscare. Paii tehnologici sunt: deversor, pomp evacuare ape pluviale; grtar rar i grtar fin; staie de pompare; deznisipator (175 m3, 100 m2); debitmetru Venturi; separator de grsimi (296 m3); decantoare primare (patru, cu diametrul 25 m); bazine de aerare cu nmol activ; decantoare secundare (dou de 35 m diametru i unul de 45 m diametru); staii de pompare a efluentului; pompe pentru nmolul de recirculare i n exces; ngrotoare de nmol (dou rezervoare de 12 m diametru); bazine de fermentare anaerob (ase, 150 m3 fiecare); paturi de uscare nmol (23 000 m2).

56

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Instruirea personalului staiei pn la nivelul actual s-a fcut n mod gradual, n mai multe etape. n 1971 a fost construit o staie de epurare mecanic cu capacitatea de 175 l/s care a fost extins n 1986 la 400 l/s. Deznisipatorul, separatorul de grsimi i dou decantoare primare au fost construite n prima etap, mpreun cu dou bazine de fermentarea a nmolului i un metantanc. n 1986 capacitatea staiei de epurare mecanic a fost extins pn la 400 l/s prin adugarea a dou decantoare primare. Tot atunci a fost construit treapta biologic de 200 l/s cu dou bazine de aerare, dou decantoare secundare i n plus dou bazine de fermentare anaerob. A fost construit de asemenea o conduct peste Some care s transporte apa uzat colectat din cartierele de pe malul stng al rului ctre deznisipatorul din staia de epurare. Capacitatea actual a treptelor mecanic i biologic de 950 l/s a fost atins n 1987-89, cnd au fost adugate un bazin de aerare, un decantor secundar, un ngrotor de nmol i un metantanc. Suprafaa paturilor de uscare a nmolului a crescut odat cu creterea capacitii staiei. Tehnologia de tratare a rmas n esen aceeai pn astzi. Datorit avariilor la echipamentele uzate fizic i moral, deteriorrii construciilor i consumului mare de energie pentru pompare n timpul inundaiilor, o parte din linia de tratare a trebuit nchis. Imaginile urmtoare prezint situaia existent a staiei de epurare. Figura 8: Decantoarele primare (stnga) i ngrotoarele de nmol i bazinele de fermentare (dreapta).

57

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figura 9: Bazinul cu nmol activ.

n ultimii ani s-au nregistrat urmtoarele debite de ap uzat tranzitat. Tabelul 15: Debite de ap uzat epurat.
Tip debit Mediu De vrf Sczut l/s 650-700 800-850 100-150 m3/h 2.340-2.520 2.880-3.060 360-540 m3/zi 56.160-60.480 69.120-73.440 8.640-12.960

Staia de epurare a fost proiectat la urmtorii parametri: debit pe timp uscat de pn la 1000 l/s, debit pe timp de ploaie de 2100 l/s, dar n prezent nu poate prelua mai mult de 700 l/s datorit condiiilor hidraulice pe canalul dintre decantoarele primare i bazinele de aerare i strii necorespunztoare a multora dintre echipamente. Ea produce un efluent care n mod normal abia satisface criteriile romneti de proiectare iniiale de 37 mg/l pentru CBO5 i 35 mg/l pentru total suspensii solide (TSS). ns n mod frecvent nu satisface standardele UE de 25 mg/l pentru CBO5 i 35 mg/l pentru TSS. Conform parametrilor privind calitatea apei din Rul Some comunicai de autoritile locale competente, Staia de epurare este sursa cea mai important de poluare din apropiere. La debite sczute ale rului factorul de diluie este sub 6 i nu depete 200 la debit mediu. Impactul polurii cu CBO5, azot i bacterii este de aceea foarte nefavorabil. Exploatarea eficient a treptei biologice va mbunti de asemenea i calitatea apei efluentului.

58

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

4.9 Investiii n derulare pentru reabilitarea sistemului


Trebuie menionat c n municipiul Satu Mare se deruleaz un Program ISPA (2002 RO 16 P PE 019). Obiectivul general al Msurii este s perfecioneze infrastructura de mediu din Satu Mare, Romnia. Msura trebuie s realizeze urmtoarele obiective: n domeniul apei potabile: furnizarea de servicii demne de ncredere n domeniul apei pentru locuitorii municipiului Satu Mare apa potabil ndeplinind cerinele Directivei privind Apa Potabil 98/83/EC; furnizarea continu a apei cu presiune pentru a se evita contaminarea reelei de ap potabil; reducerea risipei i a pierderilor de ap; impact pozitiv asupra sntii locuitorilor oraului; reducerea costurilor de exploatare, ntreinere i reparaii din sistamul de alimentare cu ap. n privina canalizrii: conformare cu standardele de epurare (la nivelul treptei secundare) ale Directivei 91/271/EEC privind epurarea apei uzate; mbuntirea calitii apei din emisar, rul Some; deversarea corect a nmolului conform Directivei UE 86/278/EEC; eliminarea infiltraiilor de ap freatic n canale; reducerea exfiltraiilor din canalizare n pnza de ap freatic i a inundaiilor cu ap murdar din anumite cartiere; eliminarea deversrilor din canalizare n cursurile mici de ap din vecintatea oraului. n cadrul obiectivelor Msurii ISPA s-a acordat prioritate urmtoarelor activiti principale.

4.10 Reabilitarea facilitilor de producere a apei potabile


4.10.1 Modernizarea sistemului de alimentare cu ap brut

n msura ISPA se vor include urmtoarele: S-au investigat mai multe opiuni cu privire la reabilitarea aduciunii. Cea care s-a reinut, i care ia n considerare estimri reduse pentru viitorul necesar de ap, const n montarea a cca 7 km de conduct nou de 600 mm pentru a dubla aduciunea existent de 800 mm n anumite seciuni critice. n completare, cele dou aduciuni paralele vor oferi un nalt grad de siguran. Cnd vor aprea avarii majore, repararea aduciunii existente va fi realizat de S.C. Satu Mare S.A. din veniturile curente;

59

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

nlocuirea unui numr de conducte, valve i fitinguri din oel de diferite diametre, n diverse seciuni ale aduciunii; 15 puuri care n prezent nu funcioneaz vor fi forate din nou i reechipate. Acestea vor furniza un debit de ap brut de 63.000 m/zi (cca.730 l/s). Astfel se va asigura un volum de rezerv pentru 50% din necesarul de vrf previzionat.

4.10.2

Reabilitarea staiei de tratare a apei potabile Martineti

Lund n consideraie un necesar redus, s-a luat n considerare o reabilitare parial. Capacitatea de tratare se va reduce la 600 l/s (52.000 m3/zi) i se propune s se nlocuiasc componentele deteriorate ale filtrelor, suportul filtrelor, conductele serios corodate, valvele i mecanismele de ghidare care nu funcioneaz i vechea staie de pompare. Se vor mbunti facilitile de dozare a reactivilor.

4.11 Reabilitarea colectrii i epurrii apelor uzate


4.11.1 Reabilitarea reelei de canalizare

n msura ISPA se vor include urmtoarele: Studiul complet de fezabilitate pentru modernizarea sistemului de canalizare. Acesta va include o trecere n revist a studiului CCTV anterior i un nou studiu n special asupra colectoarelor care se afl sub nivelul apei subterane, care se tie c sunt ntr-o stare proast i reprezint sursa unor infiltraii semnificative; o analiz hidraulic a sistemului pentru a determina vrfurile de debit n colectoarele principale, o evaluare a metodelor alternative de reabilitare, selectarea celei mai bune abordri din punct de vedere al eficienei costurilor, prioritizarea lucrrilor de reabilitare i a proiectrii detaliate; Reabilitarea seciunilor cheie ale sistemului de canalizare, n conformitate cu constatrile din studiul de fezabilitate menionat mai sus. Pentru aceast reabilitare s-a alocat o sum total de 6 milioane Euro; Reabilitarea staiilor de pompare de canalizare, nlocuirea echipamentelor de pompare cu vechime de 20 pn la 30 ani.

4.11.2

Reabilitarea staiei de epurare

n general, lucrrile implic rennoirea complet a tuturor elementelor mecanice i electrice ale staiei i nlocuirea tuturor elementelor/structurilor din oel. Sunt necesare reparaii minore la construciile civile i cldiri. Se propune nlocuirea instalaiilor mecanice i electrice deteriorate de la gura de intrare, bazinele de decantare, bazinele de aerare i fermentatoarele de nmol. Pentru a facilita depozitarea nmolului ntr-o manier acceptabil pentru mediu, se vor instala noi prese de nmol, un nou ngrotor de nmol i o pomp suplimentar de nmol. Va exista de asemenea o nou instalaie de generare de curent din surplusul de gaz de la fermentatoarele de nmol. n prezent, staia de epurare de la Satu Mare este operat manual i nu are o facilitate de monitorizare central. Se va instala un nou sistem SCADA pentru monitorizarea i automatizarea unor componente din staia de epurare.

60

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Staia de epurare reabilitat va atinge standardele stabilite de UWWTD pentru evacuare n ape non-sensibile (epurare secundar). n prezent nu se propune o epurare suplimentar pentru ndeprtarea nutrienilor. Reabilitarea staiei va include prevederi pentru a permite ca mbuntirea procesului de eficientizare a costului s ndeplineasc cerinele descrcrii n ape sensibile, dac se va cere n viitor. n particular, exist suficient spaiu pentru extinderea treptei biologice a staiei pentru a realiza nitrificarea i de-nitrificarea necesar pentru a reduce n viitor nitrogenul total. Fosforul poate fi redus prin tratare chimic. Se vor mbunti de asemenea i instalaiile de nmol. Date fiind anumite incertitudini cu privire la cantitatea i calitatea apelor uzate (datorit necesitii elaborrii studiului de fezabilitate complet pentru reeaua de canalizare, aa cum s-a artat mai sus), nainte de elaborarea documentaiilor de licitaie se va realiza o analizare a hidraulicii i ncrcrii poluante a staiei.

4.12 Aspecte de mediu


4.12.1 Hidrologie

Situaia hidrografic n zona urban a municipiului Satu Mare este reprezentat de: rul Some, care traverseaz oraul de la est la vest; prul Sar la nord; prul Homorod la sud. nfiinarea i evoluia oraului Satu Mare este strns legat de rul Some, care ofer pe de o parte condiii favorabile pentru pescuit, agricultur, sport, dar pe de alt parte reprezint un risc permanent de inundare.

4.12.2

Autorizaii i Licene

Toate activitile companiei SC APASERV SATU MARE SA, condiiile i paramentri de operare sunt stabilite prin autorizaii emise de urmtoarele autoriti: Autorizaia de gospodrire a apelor nr 356/26.09.2005, emis de Administraia Naional Apele Romane , Direcia Some Cri, valabil pn pe 26.09.2006; Autorizaia de mediu nr. 5/28.01.2005, emis de Agenia pentru Protecia Mediului Satu Mare, valabil pn pe 28.01.2008, cu condiia obinerii unei vize anuale. Conformarea cu condiiile impuse n autorizaiile menionate mai sus este verificat periodic de ctre instituiile abilitate, cum ar fi: Inspectoratul pentru ap, Inspectoratul de sntate public, Garda de Mediu, Protecia Consumatorului etc. Pentru a asigura un nalt nivel de conformare cu condiiile impuse de regulamente i autorizaii, SC APASERV SATU MARE a nfiinat propriul sistem de monitorizare i aplic toate procedurile. Pe parcursul analizrii, compania a confirmat faptul c n prezent, n aria lor de operare, nu exist situri de interes naional (situri arheologice) sau zone istorice. Ca o consecin, n presznt nu dein autorizaii de operare pe asemenea situri.

61

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

4.12.3

Sntate i siguran

n prezent exist n cadrul companiei un departament, Biroul de protecia muncii i protecie civil, care are un singur angajat ce raporteaz direct directorului general. Acest department este responsabil cu: Elaborarea procedurilor companiei cu privire la probleme de sntate i mediu. Monitorizarea conformrii cu aceste proceduri. Instruirea personalului cu privire la cerinele privind sntatea i mediul. Trecerea n revist a amplasamentelor companiei i raportarea acelor zone care sunt considerate periculoase. Emiterea de instruciuni cu privire la contactele i procedurile pentru cazul de urgen. Legtura cu medicul companiei, sarcin ce va fi acoperit printr-un contract cu un medic local. Inregistrarea tuturor accidentelor care apar.

4.12.4

Calitatea apei i a efluentului

Apa din sursele subterane, folosit ca ap potabil, este tratat pentru eliminarea fierului i a manganului. Etapele tratrii apei sunt: aerare, dou filtrari prin filtre rapide cu nisip i clorinare. Staia de tratare include i 2 staii de pompare, preparare chimic i reciclarea apei pentru splare invers. Se acord atenie special nmolului cu coninut de fiermangan, care este uscat pe paturi de uscare i apoi depozitat la gropile de gunoi municipale. Apa potabil respect parametrii impui de reglementrile curente (Legea 458/2002 i Legea 11/2004). Indicatorii sunt permanent monitorizai prin Planul de Monitorizare aprobat de ctre Direcia Judeean de Sntate Public Satu Mare. Apele uzate epurate respect condiiile impuse de HG 188/2002 cu privire la calitatea apelor uzate descrcate n ecosistemul acvatic al rului Some. Valorile permise pentru 26 de indicatori sunt incluse n Autorizaia de gospodrire a apelor. Pentru a realiza aceste limite, n staia de epurare exist urmtoarele componente: grtare, separator de nisip, separator de grsimi, sedimentatre primar, aerare, sedimentare secundar. Nmolul este procesat n ngrotoare de nmol i fermentatoare de nmol, urmate de paturi de uscare a nmolului. Compania, ca i alte instituii locale (agenii de ap, mediu i sntate) monitorizeaz calitatea cu o frecven standard i cu recoltri de probe n punctele critice din sistemele de alimentare cu ap i canalizare.

4.12.5

Deversri importante n reeaua de canalizare

n afar de populaie, toate unitile industriale sunt racordate la reeaua de canalizare, care colecteaz i transport un debit zilnic mediu de 33.679 m3 i un debit maxim zilnic de 82.000 m3, iar din staia de epurare ntregul debit este deversat n rul Some. Aa cum s-a menionat mai sus, calitatea apelor uzate deversate este controlat din punct de vedere al tuturor parametrilor inclui n autorizaia de protejare a ecosistemului acvatic.

62

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

innd cont de influena pe care o au anumite uniti industriale locale asupra calitii apelor uzate, pentru cteva din aceste uniti s-a instalat un program special de monitorizare. Aceast monitorizare se face la punctele critice (de obicei punctele de deversare n sistemul de canalizare). Frecvena msurtorilor este lunar, bilunar, trimestrial i anual. Principalii poluatori sunt: SC FREISLAND SA ; SC ARDELEANA SA ; SC SAMCAR SA ; SC DANTEX SA ; DEPOUL DE LOCOMOTIVE.

4.12.6

Reglementri speciale

SC APASERV SA aplic i respect n domeniul ei de activitate toate legislaiile aplicabile (primar, secundar i teriar) n serviciile de alimentare cu ap i canalizare, ca servicii publice de interes general. n esen acestea se refer la: Calitatea apei la surs, a apei potabile, a apelor uzate, a apelor deversate n emisar; Aplicarea celor mai bune practici de mediu n toate activitile; Conformarea cu toi indicatorii de performan (cantitativi i calitativi) ca i cu condiiile impuse prin autorizaii; Promovarea tarifelor care asigur acoperirea costului produciei de ap, dar care asigur de asemenea i disponibilitatea populaiei;

4.12.7

Probleme de mediu

Problemele de mediu sunt create de tehnologiile vechi care sunt nc n funciune i de vechimea echipamentelor. O parte din ele sunt dup cum urmeaz: Colmatarea i secarea puurilor; Deteriorarea anumitor echipamente tehnologice din staia de tratare a apei (costuri operaionale mari, pierderi de resurse, inclusiv de energie); pierderi de ap foarte mari (35 -40 %) n reeaua de transport i distribuie; (infiltraii n subsol i pierderi de resurse) deteriorarea anumitor seciuni din canalizare (infiltraii n subsol); deteriorarea echipamentelor din staia de epurare (performan tehnologic i economic sczut care rezult n neconformarea cu standardele); proces tehnologic nvechit (depozitarea nmolului are efect negativ de poluare asupra solului i subsolului);

4.12.8

Parametrii cheie pentru calitatea apei

Pentru apa potabil, innd cont de specificul surselor de ap, cum ar fi ape subterane cu concentraii mari de fier i mangan, parametrii cheie sunt legai de indicatorii menionai n Legea nr. 458/2002 i Legea nr. 311/2004, care pun accentul pe controlul apelor cu coninut ridicat de fier i mangan.

63

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Pentru apele uzate i apele uzate epurate descrcate n rul Some, se aplic parametrii menionai n Normele tehnice pentru protecia apei (NTPA). La nivelul companiei se aplic un set de reguli pentru operare, proceduri i tehnici pentru control i planuri de monitorizare, iar toate trei au fost aprobate de instituii de mediu i sntate public. Pentru mbuntirea monitorizrii performanei compania de ap are nevoie s-i doteze laboratoarele cu echipament adecvat, produse chimice etc. necesare pentru analizele fizice, chimice, biologice i bacteriologice, aa cum sunt menionate n standardele pentru analiza apei. n plus, este necesar ca compania de ap s implementeze: Un sistem de management al calitii ISO 9001; Un sistem de management al mediului ISO 14001; Un sistem de management al riscului i evaluare a securitii ocupationale OHASAS

4.12.9

Msuri i aciuni propuse

Punctele slabe ale sistemului de alimentare cu ap au ca rezultat dificulti n atingerea performanelor adecvate. Pentru rezolvarea acestei situaii sunt necesare investiii semnificative n urmtoarele domenii: Reabilitarea captrii s se deschid i echipeze noi puuri; Reabilitarea tratrii apei i ajustarea capacitii de tratare la cerinele actuale de debit; Execuia unei noi conducte de transport pentru apa subteran, pentru a asigura sigurana alimentrii Reabilitarea anumitor echipamente din staia de epurare i introducerea epurrii teriare; Reabilitare a diverse seciuni din reeaua de canalizare i staiile de pompare; Instalarea echipamentelor de monitorizare a parametrilor cantitativi i calitativi n punctele critice din reeaua de alimentare cu ap i sistemul de canalizare i laboratoare.

4.13 Comentarii asupra calitii datelor


O parte din datele colectate de la beneficiar par a avea un grad redus de acuratete. Datele privitoare la cantitile de ap sunt inexacte. Nu se poate face o balan de ncredere a apei, deoarece nu se poate face o evaluare a scurgerilor reale i aparente. Multe date sunt nc estimate i nu msurate n realitate. Datele prezentate nu conin informaii despre numrul total de avarii din reeaua de distribuie i sprturi majore din sistemul de canalizare. Numrul total de avarii din reeaua de distribuie i timpul de intervenie pentru repararea acestora au o influen direct asupra cantitii de ap pierdut. De asemenea, avariile au o influen direct asupra calitii apei distribuite. Oricum, sunt disponible date pentru mai muli ani, iar dac aceeai inconsisten apare n fiecare an, chiar dac sunt sau nu corecte, se pot accepta schimbri relative ca indicaie a tendinei care are loc n operarea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare. Prin urmare, utilizarea datelor furnizate, chiar dac nu sunt pe deplin exacte, sunt considerate justificate n modelul de calcul al IP.

64

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

4.14 Nivelele de servicii pentru alimentare cu ap i canalizare (LOS)


4.14.1 Nivele de performan
Dintr-o list lung de IP deja folosite n ntreaga lume, urmtoarele categorii par s fie cele mai folositoare i aplicabile pe termen scurt i mediu. Ele identific msurile necesare pentru mbuntirea eficienei operaionale i financiare n cadrul companiilor de utiliti de alimentare cu ap i canalizare i o metod de identificare relativ uoar a nivelului de serviciu realizat de companiei sau oferit de ctre o companie de utiliti, i anume: Consumul i producia cerere/consumator/zi) de ap (Toate categoriile de consumatori,

Ap care nu aduce venit (NRW) (%) care implic managementul presiunii, viteza i calitatea reparaiilor, control activ al scurgerilor i management eficient al bunurilor Acoperirea cu contori de ap - Proporia consumatorilor care sunt contorizai (%) - Proporia de ap vndut care este contorizat (%) Performana reelei de conducte - Sprturi n conducte (Nr/km/an) - Infundri ale conductelor din sistemul de canalizare (Nr/km/an) - Pierderi pe lungime de aduciune (m/km/zi) Cost i personal - For de munc la 1000 locuitori crora li se furnizeaz serviciul (Nr/000) - Costurile cu fora de munc ca proporie din costurile de operare (%) Facturare i ncasare - Acoperire: facturare (%) - Eficiena ncasrii facturilor (%) Performan financiar - Rata de operare - Costul electricitii fa de costurile de operare - Costul unitar al apei tratate (ap i ap uzat)

Categoriile de mai sus de indicatori de performan (IP) de baz sunt n mod normal suficiente pentru identificarea msurilor adecvate necesare pentru mbuntirea eficienei. Ulterior, datele colectate de la autoritatea local din Satu Mare n legtur cu operarea
65

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

serviciilor sale de alimentare cu ap i evacuare a apelor uzate, au fost introduse ntr-un model simplu formulat de ctre consultant pentru a calcula rapid indicatorii de performan menionai mai sus. Datele introduse i IP rezultai sunt inclui mai jos. Trebuie examinate dou aspecte. Primul, o comparare de ctre compania de utiliti an-dean a propriei performane i al doilea, o comparare a indicatorilor de performan similari calculai pentru mai multe orae evaluate pe parcursul MUDP 2, program pe parcursul cruia IP au fost folosii n mod considerabil pentru compararea performanelor i pentru nivelul de serviciu. Prima categorie, i anume compararea performanei an-de-an, este indicat n tabelul de mai jos. n Anexa 3 este prezentat o list a formulelor folosite la calcularea Indicatorilor de performan (IP), folosind datele de intrare din tabelul 18 (pentru ap) i tabelul19 (pentru ap uzat), i rezultnd IP din tabelul 20.

66

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 16: Date introduse pentru ap


Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Parametru Unitati Populatia totala a orasului # APA Productia totala m/an Pierderi in productie m/an Nr de persoane carora li se furnizeaza apa # Total vol furnizat catre consumatori (pt de vanzare) m/an Vol furnizat catre locuinte m/an Vol furnizat catre industrie m/an Vol furnizat catre ag.comerciali m/an Vol furnizat catre altii m/an Vol vandut la locuinte m/an Vol vandut la industrie m/an Vol vandut la ag. Comerciali m/an Vol vandut la altii m/an Total vol vandut m/an Vol vandut & contorizat - case m/an Vol vandut & contorizat - Blocuri m/an Vol vandut & contorizat - Industrie m/an Vol vandut & contorizat - ag. Comerciali m/an Vol vandut & contorizat - altii m/an Total Vol apa vanduta & contorizata m/an Sparturi de conducte #/an Lungimea retelei km Personal # Total racordari # Racordari la case # Racordari la blocuri # Racordari la industrie # Racordari la altii # Costuri totale de operare RON/an Total venituri RON/an Total electricitate folosita kWh/an Cost total cu electricitatea RON/an Total cost forta de munca RON/an Nr de locuitori facturati # 2003 133200 18723400 1825000 127872 12070600 8868000 1432000 1770600 0 8868000 1432000 1770600 0 12070600 8513280 0 1331760 1699776 0 11544816 n/a 173 102 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8015757 n/a n/a n/a 2004 133600 18119000 1825000 128256 11458400 8246400 1436000 1776000 0 8426400 1436000 1776000 0 11638400 8089344 0 1335480 1704960 0 11129784 n/a 173 102 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7889862 n/a n/a n/a 2005 134000 17839000 1825000 128640 11438200 8217000 1440000 1781200 0 8217000 1440000 1781200 0 11438200 7888320 0 1339200 1709952 0 10937472 467 173 110 14768 11352 1402 376 1638 8749308 9735558 7734980 1715532 3381189 n/a

67

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 17: Date introduse pentru ape uzate


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Parametru Ape uzate Nr. Total populatie deservita Volum total colectat Vol colectat de la locuinte Vol colectat de la industrie Vol colectat de la ag. comerciali Vol colectat de la altii Total volum tratat (descarcat in efluent) Infundari sau sparturi Lungimea retelei Personal Total racordari Racordari la case Racordari la blocuri racordari la industrie Racordari la ag. comerciali Racordari la altii Total costuri de operare Total venituri Total consum de electricitate Total cost electricitate Total cost cu forta de munca No persoane facturate No facturi incasate Unitati # m/year m/year m/year m/year m/year m/year #/year km # # # # # # # RON/yr RON/yr kWh/year RON/yr RON/yr # # 2003 113220 12234455 7066765 3574100 1593590 0 16278270 317 177 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1602909 n/a n/a n/a n/a 2004 113560 11898235 6714900 3585000 1598335 0 16126800 379 177 97 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1579726 n/a n/a n/a n/a 2005 113900 11746450 6547750 3595600 1603100 0 14524450 364 177 97 12548 9350 1402 331 1092 373 5866137 6660642 1296805 452286 2385130 n/a n/a Page 2

Pe pagina urmtoare sunt prezentai indicatorii de performan calculai. Tabelul 18: Indicatorii de performan calculai

68

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2


Rezultate INDICATOR Unitati APA Consum si productie de apa Acoperirea cu alim. % Consum casnic l/loc/zi Consum industrial ca % din total % Consum comercial ca % din total % Alte consumuri ca % din total % Energie consumata pe m de apa produsa kWh/m Apa care nu aduce venituri (NRW) NRW (Total) % NRW (retea) % NRW/km/zi m/km/zi Performanta conductelor din retea Sparturi de conducte pe lungimea conductei #/km/an Acoperirea cu contori % Vol contorizat vs Vol vandut % Costuri si personal #/'000 Personal la '000 consum. deserviti cu alim. cu apa consumatori # Nr. loc. deserviti pe angajat Facturare si incasare Acoperire Facturare - apa case % Eficienta incasarii - apa % Performanta financiara Cost cu forta de munca vs cost operare Rata Rata de operare Rata Cost cu electricitatea vs cost de operare Rata Cost unitar de operare - apa RON/m INDICATOR Unitati APE UZATE Cantitati si epurare Acoperirea retelei de canalizare % Cantitatea de ape uzate de la case l/loc/zi Cantitatea de ape uzate de la industrie ca % din total % Cantitatea de ape uzate de la ag. comerciali ca % din total % Cantitati de la alte parti ca % din total % Energie consumata pe m de apa uzata epurata kWh/m Performanta conductelor din retea Infundari de conducte pe lungimea conductei#/km/an Cost si personal #/'000 Personal pe '000 consumatori deserviti consumatori # No de locuitori deserviti pe angajat Facturare si incasare Acoperire: Facturare - ape uzate % Eficienta incasarii facturilor - ape uzate % Performanta financiara Costuri cu forta de munca vs costuri de operare Rata Rata de operare Rata Cost cu electricitatea vs cost de operare Rata Cost unitar de operare - ape uzate RON/m APA si APE UZATE Combinat Costuri cu forta de munca vs costuri de operare Rata Rata de operare Rata Costuri cu electricitatea vs costuri de operareRata

SC Apaserv Satu Mare SA

2003

AN 2004

Page 3 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96.0 190.0 11.9 14.7 0.0 0.4 45.3 35.5 105.4 n/a 95.6 95.6

96.0 176.2 12.5 15.5 0.0 0.4 46.8 36.8 105.5 n/a 97.1 95.6

96.0 175.0 12.6 15.6 0.0 0.4 46.1 35.9 101.4 2.7 95.6 95.6

13 14 15 16 17 18 19 20

0.8 1254 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 2003

0.8 1257 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 2004

0.9 1169 0.0 n/a 0.4 1.1 0.2 0.5 2005

21 22 23 24 25 26 27

85.0 171.0 29.2 13.0 0.0 0.1 1.79

85.0 162.0 30.1 13.4 0.0 0.1 2.14

85.0 157.5 30.6 13.6 0.0 0.1 2.06

28 29 30 31 32 33 34 35

0.86 1167 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

0.85 1171 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

0.85 1174 n/a n/a 0.41 1.14 0.08 0.40

36 37 38

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

0.39 1.12 0.15

Tendinele i interpretarea performanei. Pe baza datelor obinute pe parcursul vizitelor pe teren i a aplicrii modelului de calcul al IP, s-au calculat urmtoarele tendine relative:
69

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 19: Tendine ale indicatorilor de performan


Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 Indicator de performan AP Acoperire Consum casnic Consum industrial & ag. comerciali Consum de energie pentru productie NRW (ap care nu aduce venit) Contorizare Personal/000 consumatori Costuri cu fora de munc (numai 2005) Rata de operare (numai 2005) Costuri cu electricitatea (numai 2005) Cost unitar de operare (numai 2005) APE UZATE Acoperire Cantitate ape uzate menajere Cantitate ape uzate industriale i de la ag. comerciali Consum de energie pentru producie Sprturi i nfundri pe lungime de conduct Personal/000 consumatori deserviti Costuri cu fora de munc (numai 2005) Rata de operare (numai 2005) Costuri cu electricitatea (numai 2005) Cost unitar operational (numai 2005) COMBINAT Costuri cu fora de munc (numai 2005) Rata de operare (numai 2005) Costuri cu electricitatea (numai 2005) Tendin Corespunztor la 96% n scdere (n prezent 175 l/loc/zi) Corespunztor Corespunztor la 0,4 kWh/m3 Corespunztor, dar ridicat la aprox. 46% Corespunztor la aprox. 96% n cretere 40% din costurile de operare Pozitiv 20% din costurile de operare 0,5 RON/m3 ( 0,14/ m3) Corespunztor la 85% n scdere Corespunztor Corespunztor la 0,1 kWh/m3 Corespunztor, dar fr mbuntire Corespunztor 41% din costurile de operare Pozitiv 8% din costurile de operare 0,4 RON/m3 ( 0,11/ m3) 39% din costurile de operare Pozitiv 15% din costurile de operare

Comentarii: Servicii de alimentare cu ap: Rezultatele caculrii IP pentru majoritatea problemelor indic o consisten care este n limitele acceptate pentru aceste probleme. Un rezultat agreabil este acela de a observa faptul c cererea domestic indic o scdere consistent, cu toate c cererea actual (2005) de 175 l/loc/zi este nc mai mare dect valoarea acceptat internaional de 150 l/loc/zi. Oricum tendina este mai sczut, ceea ce este un lucru bun. Procentul apei neprofitabile rmne mare (46%) i reprezint o mare ngrijorare. Trebuie acordat atenie imediat reducerii pierderilor reale i aparente prin aplicarea celor 4 principii ale managementului reelei de ap, i anume: - managementul presiunii, - viteza i calitatea reparaiilor, - controlul activ al pierderilor, i - managementul eficient al bunurilor. Se observ o tendin foarte uor cresctoare a numrului de angajai la 1000 de clieni. Cu toate c nu este semnificativ, reprezint o problem care necesit o atenie mai mare n viitor.

70

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Servicii de canalizare Din punctul de vedere al serviciilor de canalizare, rezultatul calculrii IP pentru majoritatea problemelor indic o consisten care este n limitele acceptate pentru aceste probleme. n plus, nu exist o tendin cresctoare cu privire la numrul de sprturi i infundri n reeaua de evacuare a apelor uzate. Este clar ca compania de utiliti nu a fost capabil s reduc acest numr n timp, ceea ce indic faptul c exist o anume ineficien a reparaiilor i procedurilor de reparaii n ciuda faptului c nu s-a extins reeaua. Examinnd lista IP din tabel, este clar c se poate mbunti mult eficiena la utilitatea de ap i canal din Satu Mare. Este adevrat c pentru mbuntirea infrastructurii sunt necesare cheltuieli capitale, iar ntr-un fel acestea vor duce la mbuntirea nivelului serviciilor de alimentare cu ap i canalizare pentru comunitate. Oricum, ar trebui avut n vedere c asemenea investiii n infrastructur nu vor elimina problemele operaionale, nici nu vor mbunti major eficiena fr o atenie sporit acordat imbuntirii operaionale printr-o auto-msurare constant a performanei companiei an-de-an. Pn acum, cea mai folositoare unealt o reprezint calcularea IP de baz. n privina nivelului serviciilor existente i aciunilor planificate pentru mbuntirea serviciilor in Satu Mare, trebuie menionat faptul c in municipiul Satu Mare este n derulare un program ISPA (2002 RO 16 P PE 019). 4.14.2 Indicatori fizici de calitate i balana apei

4.14.2.1

Apa tratat

Cele dou lucrri de tratare a apei care alimenteaz Satu Mare au fost proiectate ca staii de eliminare a fierului i manganului. Etapele de tratare selectate pentru ndeplinirea acestor sarcini folosesc tehnologia convenional i s-au artat capabile pentru producerea apei tratate n conformitate cu reglementrile UE cu privire la apa potabil. Oricum, ambele lucrri s-au deteriorat pe parcursul anilor, iar acum sunt ntr-o stare n care nu mai pot asigura un tratament eficient i de ncredere pe o baz continu. Mai mult dect att, aduciunea de ap brut ctre staia de la Martinesti prezint coroziuni severe ale seciunilor din oel, iar reparaii trebuie fcute aproape ncontinuu. Datele privind calitatea apei brute i a apei tratate pentru anii 2000 i 2001 sunt rezumate n tabelul de mai jos. Tabelul include de asemenea i limitele impuse de Legea romneasc n vigoare nr. 458/2002 cu privire la apa potabil. Tabelul 20: Calitatea apei potabile probleme ale principalilor parametri.
Parametru Fier (Fe) Maximum Medie Mangan Maximum Medie
Sursa: Apaserv Satu Mare

Unitate mg/l mg/l mg/l mg/l

Ap brut 6.7 3.2 0.60 0.55

Ap tratat 0.28 0.05 0.17 0.05

Legea 458/2002 0.2 0.05

71

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Din valorile de mai sus, reiese clar c n mod frecvent calitatea apei tratate este peste limitele prescrise cu privire la concentraiile de fier i mangan. Valorile calitii apei din diferite puncte din sistemul de distribuie indic faptul c fierul din aduciune este dizolvat, dar n schimb apa tratat este potenial agresiv. Deasemenea, ocazional, nici apa tratat nu este n conformitate cu standardele romneti cu privire la valorile amoniacului, nitriilor i oxigenului dizolvat. Dac lucrrile de tratare continu s se deterioreze, calitatea apei tratate se va nruti. n viitorul apropiat, ca urmare a corodrii conductelor de ap brut i a conductelor de transfer din cadrul lucrrilor, este probabil s apar o deteriorare catastrofal. O asemenea deteriorare va cauza nchiderea total i ndelungat a ntregii lucrri. Valvele defectuoase, eecul drenajelor subterane i performana foarte slab a splrii inverse a condus la reducerea serioas a eficienei filtrelor primare i secundare. Toate controloarele de debit de filtru sunt n prezent inoperante, conducnd la situaia c fiecare filtru lucreaz inundat. Eficiena etapei de filtrare este de asemenea compromis de slaba performan a etapei existente de aerare. Este esenial ca aceste probleme semnificative s fie rectificate ct mai curnd posibil.

4.14.2.2

Apa uzat epurat

Din analizarea nregistrrilor calitii apei la intrare i a efluentului pe ultimii 10 ani, a rezultat c n majoritatea cazurilor efluentul nu poate atinge limitele pentru CBO i suspensii solide, ceea ce determin necesitatea ca reparaiile s se fac n cadrul msurii ISPA. Alte constatri sunt urmtoarele: sarcina hidraulic medie este de 700 l/sec, sarcina cea mai mare corespunde cu 1/18 din vrful orar al comunitilor de mrime similar, iar valoarea cea mai sczut corespunde cu cea de noapte; Din compararea datelor privind CBO5 i TSS ale debitului de intrare de ap brut i ale efluentului epurat, rezult faptul c nu are loc o epurare biologic. O etap biologic ce opereaz asupra unei ncrcri de 700 l/s ar trebui s fie capabil s scad concentraia de CBO5 la mai puin de 20 mg/l. n mod similar, un TSS mediu al efluentului de 53 mg/l implic faptul c opereaz doar unitile primare de sedimentare, sau c unitile secundare sunt suprancrcate din punct de vedere hidraulic. Eficiena eliminrii amoniacului este de asemenea sczut, ca i a procesului de nitrificare care produce nitrat detectabil; Conform parametrilor de calitate a apei din rul Some, raportai de autoritatea local competent de ap, staia de tratare reprezint cea mai important surs de poluare din mprejurimi. n perioada nivelului sczut al apei, factorul de diluie este 6 i nu depete 200 n perioada debitului mediu. Prin urmare, impactul CBO5, al azotului i al polurii bacteriene este defavorabil n cel mai nalt grad.

4.14.2.3

Balana apei

Balana apei este prezentat n tabelul urmtor, inclusiv previziuni pn n anul 2020. ntrun fel sau altul, datele par inconsecvente.

72

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 21: Balana apei.


An Total Populaie Populaie deservit - alim. cu ap - canalizare Cerere de ap (m3/zi) - case (contori individuali) - case (asociaii) - comerciali/instituionali - Industrie - CONSUM TOTAL - Pierderi estimate - TOTAL DISTRIBUIE, debit mediu zilnic (m3/zi) - Pierderi tehnologice n lucrrile de tratare - TOTAL AP BRUT, debit mediu zilnic (m3/zi) - TOTAL AP BRUT, debit de vrf zilnic (m3/zi) Debite ape uzate (m3/zi) - casnic - comercial/instituional - Industrial - debit mediu TOTAL zilnic ape uzate (m3/zi) - Infiltrri estimate colectorul principal (m3/zi) - debitul TOTAL influent n staia de epurare (medie zilnic) (m3/zi) - debitul TOTAL influent n staia de epurare (vrf) (m3/zi) Cerere de ap pe locuitor 2000 132.000 126.720 112.200 4.499 30.627 4.688 4.112 43.926 16.430 60.356 5.080 65.435 72.930 27.991 4.219 9.734 41.944 12.000 53.944 59.542 277 2001 132.400 127.104 112.540 4.192 23.680 4.822 3.899 36.593 14.093 50.686 5.000 55,686 61,743 22,211 4,340 9,734 36,284 12,000 48,284 52,726 219 2002 132.800 127.488 112.880 25.498 4.837 3.911 34.245 13.698 47.943 5.000 52.943 58.526 20.318 4.353 9.763 34.434 12.000 46.434 50.498 200 2003 133.200 127.872 113.220 24.296 4.851 3.923 33.069 13.228 46.297 5.000 51.297 56.641 19.361 4.366 9.792 33.519 12.000 45.519 49.391 190 2004 133.600 128.256 113.560 23.086 4.866 3.934 31.886 12.754 44.641 5.000 49.641 54.744 18.397 4.379 9.822 32.598 12.000 44.598 48.277 180 2005 134.000 128.640 113.900 22.512 4.880 3.946 31.338 12.535 43.874 5.000 48.874 53.864 17.939 4.392 9.851 32.183 12.000 44.183 47.771 175 2020 147.000 147.000 147.000 23.520 5.354 4.329 33.203 8.301 41.503 2.075 43.579 48.818 21.168 4.818 10.807 36.793 3.000 39.793 44.027 160

4.15 Analiza SWOT


O analiza SWOT a performanei operaionale trebuie s evalueze urmtoarele: Nivelul ntreinerii; Producia de ap; Distribuia de ap; Colectarea apelor uzate; Epurarea apelor uzate. Prin concentrarea pe punctele slabe i ameninrile fiecrui obiect operaional, n viitoarea planificare pot fi incorporate mbuntiri specifice cu mai mult exactitate. Pentru situaia din Satu Mare, este adecvat urmtoarea analiz.

73

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Nivelele de ntreinere Puncte tari Nivel bun de monitorizare. Capacitate bun din punct de vedere al atelierelor i forei de munc de a rezolva majoritatea tipurilor de lucrri de ntreinere.

Oportuniti Considerarea contractrii unor activiti de ntreinere.

Puncte slabe Calitate slab i eficien sczut a echipamentelor electrice i mecanice. Accesibilitate sczut la ntreinere. Costuri de ntreinere mai mari dect este necesar. n prezent nu este adecvat legtura ntre nlocuirea mijloacelor i necesarul de investiii. Investiii sczute n trecut. Prevederi slabe pentru sntate i siguran. ntreinerea planificat ntrerupt de cerine de reparaii urgente. Cerine de transport n exces, datorit centralizrii atelierelor. Datorit vechimii i calitii slabe a echipamentelor, nivelul forei de munc este ridicat. Lipsa fondurilor pentru prevenire i ntreinere regulat. Ameninri 1. Legislaia privind sntatea i sigurana.

Recomandri 1. Continuarea practicii de a utiliza contractori pentru activitile de ntreinere i considerarea unei viitoare extinderi n domeniul ntreinerii. 2. Avansarea nlocuirii echipamentului de pompare ineficient i reabilitarea staiilor de pompare, asigurarea faptului c nevoile viitoare de ntreinere i sntate sunt acoperite. Producia de ap
Puncte tari Resurse de ap adecvate. Sursele importante sunt acum contorizate. Calitatea apei subterane este n general bun. Investiiile sunt planificate prin programul ISPA Capacitate de nmagazinare suficient Oportuniti Extinderea alimentrii datorit supracapacitii curente disponibile. Prevederi privind acreditarea laboratoarelor. Puncte slabe Consum mare de energie/eficien sczut. Laboratoare echipate necorespunztor. Protecie sanitar sczut a sursei Instalaii vechi i degradate Lipsa fondurilor pentru o ntreinere adecvat. Ameninri O monitorizare mai exact a calitii va identifica probabil mai muli parametrii care nu sunt conform cu standardele romneti i ale UE. Poluarea apei subterane

Recomandri 1. Acreditarea laboratoarelor disponibile. 2. nlocuirea echipamentelor de pompare cu uniti mai eficiente.

74

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Distribuia apei
Puncte tari Apa este furnizat 24 ore pe zi. Nivel rezonabil de nmagazinare n sistem. Scop de a reduce scurgerile i cererea. Puncte slabe Calitate slab a reelei de ap. Nivel foarte mare al pierderilor n reea. Numr mare de reparaii pe reea. Utilizarea a diferite materiale pentru conducte n reeaua de ap. Lipsa cunotinelor i a experienei n departamentul de ap. Calitate slab i ineficien a staiilor de pompare. Lucrri de racordare la conducte n stare proast. nregistrri slabe. Ameninri Contaminare datorit depresurizrii n cazul penelor de current. Creteri de tarif Lipsa fondurilor pentru mbuntirea infrastructurii.

Oportuniti Adresarea nevoilor de instruire pentru mbuntirea cunotinelor i performanelor. ntocmirea nregistrrilor i introducerea GIS. Creterea acoperii la 100%

Recomandri 1. Treebuie extins utilizarea contractorilor pentru reparaii n reea, pentru a reduce perioada de timp n care se produc scurgerile nainte de reparaii. 2. Trebuie mbuntit nivelul de experien i cunotine n funcia de distribuie. 3. Trebuie mbuntite nregistrrile de pe aduciuni, iar compania va beneficia de pe urma implementrii GIS.
Colectarea apelor uzate Puncte tari Viteza de rspuns la incidente. Programe majore de investiii ISPA. Puncte slabe Starea colectoarelor este proast. Numr mare de reparaii i nfundri. Staii de pompare ineficiente i n stare proast din punct de vedere al reparaiilor. Conformarea calitii efluentului este slab. Penaliti inadecvate pentru poluatorii colectoarelor. Lipsa fondurilor pentru investiii i ntreinere adecvat Ameninri Incidente importante de poluare. Risc de mbolnvire a locuitorilor i vizitatorilor. Risc de mbolnvire a muncitorilor. Sanciuni de la Autoritatea de control pentru poluarea mediului.

Oportuniti Extinderea numrului de strzi cu colectoare. mbuntire general a mediului. Creterea acoperirii la 100%

Recomandri 1. Trebuie urgent acordat atenie investiiilor n reabilitarea colectorului de ape uzate, avnd n vedere starea sa de degradare.

75

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

2. Trebuie luat n considerare poziia deversrilor din industrie n reeaua de colectare. Metoda curent de aplicare a penalitilor este ineficient i ar trebui acordat atenie corelrii ntre tarife i concentraia efluentului. Epurarea apelor uzate
Puncte tari Investiii majore planificate prin ISPA. Puncte slabe Conformare slab a efluentului. Instalaii deteriorate Lipsa fondurilor pentru o ntreinere adecvat Influent diluat n staia de epurare, datorit infiltraiilor n colectoare Ameninri Incidente importante de poluare. Risc de mbolnvire a locuitorilor i vizitatorilor. Risc de mbolnvire a muncitorilor. Sanciuni de la Autoritatea de control datorit neconformrii efluentului

Oportuniti S furnizeze faciliti de laborator acreditate mbuntirea laboratoarelor. mbuntirea general a mediului.

4.16 Concluzii i recomandri


Msuri pe termen scurt n prezent exist un anumit nivel de experien n domeniul operrii i exist bunuri care sunt funcionale, dar care probabil nu sunt folosite la ntregul lor potenial. O analiz a situaiei prezente a companiei operaionale din Satu Mare a dezvluit faptul c operarea poate fi mbuntit n scurt timp, i aceasta fr investiii capitale considerabile n infrastructur i sistemele de administraie/financiare, ci prin mbuntirea modului n care se folosesc bunurile pe care le deine deja compania. Cele mai importante probleme care necesit atenie i care sunt relative uor de pus, sunt urmtoarele: 1. Reducerea cantitii de ap nefacturate (NRW) prin rezolvarea: o Risipei n timpul produciei, prin splare invers eficient, instalarea de robinete de scurgere i fitinguri (cum ar fi nlocuirea garniturilor) o Scurgerilor n reea imediat ce au fost raportate, prin scurtarea timpului de rspuns pentru reparaii o Controlului presiunii pentru a reduce scurgerile din conductele vechi i care deja au scurgeri o ntreinere preventiv n loc de managementul de criz o Calibrarea regulat a contorilor (contori la consumatori sau contori mari) 2. mbuntirea transparentei locale prin o mbuntirea atitudinii personalului fa de calitatea serviciilor i fa de mediu (instruirea personalului pe o baz regulat, ceea ce confer ncredere acestuia i prin urmare mbuntete imaginea companiei) o Impunerea regulamentelor existente privind sigurana, ca un efort de a reduce numrul de accidente de munc, i prin urmare timpul pierdut

76

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

o Impunerea de sanciuni pentru nclcrile privind protecia mediului, cum ar fi calitatea efluentului sub standarde, deversri ilegale de ape uzate etc. (n special pentru poluatorii industriali, cu privire la grsimi, caz n care este necesar o epurare primar, trebuie aplicat principiul poluatorul pltete etc) 3. mbuntirea eficienei operaionale prin examinarea urmtoarelor: a. Rata de operare a companiei, dup cum urmeaz: o Reducerea consumului de curent electric, de exemplu operarea n perioade de timp cu tarif sczut o Utilizare mai eficient a pompelor pentru puuri o Reducerea folosirii substanelor chimice n procesul de tratare a apei (de ex. obinerea de la furnizori cu preuri mai mici) o Reducerea personalului unde este posibil (vezi rata personalului la 1000 consumatori deservii) o Reducerea facturilor de nclzire prin izolarea ferestrelor i uilor pe timpul iernii i reducerea temperaturii n mediul de lucru la max 200 C n toate cldirile companiei. b. Reducerea cheltuielilor de munc pe racord client prin: o Reducerea timpului i materialelor pentru reparaii o Reducerea costurilor de operare a echipamentelor prin vnzarea surplusului de vehicole i echipament Msuri pe termen lung Chiar dac sistemul din Satu Mare face parte din msurile de reabilitare prin msura ISPA care este n ateptare, pe termen lung vor fi necesare mai multe investiii capitale pentru mbuntirea eficienei operaionale. Acestea vor include: o reabilitarea reelei de distribuie a apei, care va determina scderea pierderilor i a riscului pentru sntate; o contorizarea total, pentru a avea o imagine clar a debitelor transportate n sistem i mbuntirea nivelului pierderilor de ap; o msurtorile directe ale diverilor parametrii din sistem (calitatea apei potabile, debite, presiuni etc.) vor determina mbuntirea nregistrrilor de date i vor reduce timpul de intervenie; o soluie eficient poate fi GIS; o nlocuirea n mod regulat a echipamentelor vechi i uzate; o mbuntirea procedurilor de ntreinere, inclusiv dezvoltarea planificrii interveniilor sistematice; o un control mai bun al descrcrilor industriale, trebuind aplicat de asemenea principiul poluatorul plateste; o extinderea reelei de canalizare pentru a putea acoperi ntreaga populaie a municipiului.

77

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

5 Analiza managementului financiar si a sistemului de relatii cu clientii


5.1 Analiza financiara
5.1.1 Metode contabile si management financiar SC Apaserv Satu Mare S.A. pregateste inregistrarile contabile (Situatiile Fiannciare) in conformitate cu legile romane si Standardele Romanesti de Contabilitate (RAS), in moneda romana (RON). Contabilul Sef are in raspundere urmatoarele birouri: o Biroul de Marketing o Biroul financiar contabil o Biroul de contractare si facturare o Biroul incasari si Relatii cu Publicul Biroul de Marketing se ocupa de relatia cu furnizorii (ofertare, contractare, facturare, plata), colaboreza cu celelalte departamente in realizarea activitatilor de intretinere si reparatii, gestioneaza licitatiile si contractele si de asemenea se ocupa de stocuri. Biroul de marketing are 5 angajati. Biroul financiar-contabil inregistreaza atat tranzactiile legate de creante, cat si cele legate de obligatii. Cei 5 angajati ai biroului financiar-contabil executa efectiv toate sarcinile contabile operationale zilnice legate de creante si obligatii, plati salariale si administrare a acordurilor de imprumut. Mai mult de atat, acest departament preda informatiile pentru intocmirea rapoartelor contabile. Biroul de contractare si facturare administreaza relatia cu clientii si, pe langa asta, se mai ocupa si de o parte din inregistrarile contabile legate de creante si de creantele neincasate. In acest departament lucreaza 23 de angajati. Biroul incasari si relatii cu publicul are 16 angajati si se ocupa cu rezolvarea reclamatiilor primite de catre companie, intretinerea relatiei cu entitatile exterioare care cer informatii publice de la companie, verificarea (auditarea) activitatii de colectare(atat a casierilor de la sediul central, cat si a celor de pe teren). Desi S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a inregistrat performante financiare bune anul trecut, se pot realiza imbunatatiri in aria managementului financiar. Software-ul folosit pentru contabilitate si management financiar este depasit, fiind necesara inlocuirea sa cu unul mai modern. Echipa de conducere a operatorului a initiat o licitatie pentru achizitionarea unui software integrat, dar aceasta a fost anulata dupa discutiile cu expertii IT ai Consortiului, care au informat compania ca proiectul va furniza, printre altele, si un software pentru management financiar.

78

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Contabilul Sef este responsabil de procedura de calculare a structurii tarifelor, cu toate ca biroul ce se ocupa de aceasta procedura este subordonat direct Directorului General, si nu Contabilului Sef. In timpul procedurii de colectare a datelor au fost observate unele lacune de comunicare intre compatimente. Au fost cazuri in care, desi o anumita informatie ar fi trebuit sa ajunga atat in sectia financiara cat si in cea tehnica, datorita lipsei comunicarii si a procedurilor, in cadrul celor doua sectii ajungeau forme diferite ale acestei informatii. Luand in considerare acest lucru, la acest moment se pare ca exista o lipsa de comunicare structurala intre diferitele departamente ce se ocupa cu realizarea planificarii financiare. O planificare financiara buna depinde de o buna relatie intre veniturile si costurile bugetate si ea ar trebui sa se potriveasca cu strategia generala a companiei. 5.1.2 Analiza pe baza bilantului Analiza performantelor financiare ale S.C. Apaserv Satu Mare S.A este influentata de perioada limitata de activitate a companiei in actuala forma de organizare. Compania a inceput sa functioneze in octombrie 2004 ca rezultat al reorganizarii fostei Regii Autonome Comunale RAC Satu Mare, companie care realiza si alte servicii publice, cum ar fi transportul public sau incalzirea. Luand in considerare situatia prezentata mai sus si incapacitatea operatorului de a prezenta date istorice relevante in legatura cu activitatea de apa si canalizare a fostei regii, am realizat o analiza financiara a activitatii care incepe odata cu infiintarea noii companii. Tabelul 22: Bilant 2004 2005
Bilant Sume in RON Mijloace fixe Stocuri Clienti si conturi asimilate Alte active curente Casa si echivalente numerar Furnizori si conturi asimilate Alte obligatii pe termen scurt Total Active Datorii pe termen lung Concesiune Activ minus obligatii Capital social Rezerve Rezultat reportat Rezultat curent Granturi si subventii Total Capitaluri proprii
Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

31 Decembrie 2004 1.641.964 34.369 1.462.812 4.956 823.777 (666.173) (301.240) 3.967.877 3.000.464 (1.408.000) 0 (12.275) (1.580.189) (3.000.464)

30 Decembrie 2005 82.815.592 75.348 3.404.400 3.380 1.525.277 (6.073.452) (607.565) 87.823.998 (75.685.287) 5.457.694 (1.408.000) (807) (11.468) (1.439.750) (2.597.669) (5.457.694)

31 Decembrie 2005 88.337.064 26.262 4.042.051 7.017 2.687.199 (11.951.313) (657.091) 95.099.593 (75.685.287) 6.805.902 (1.408.000) (1.842.827) (2.248.143) (1.306.932) (6.805.902)

79

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Mijloace fixe Valoarea mijloacelor fixe este influentata de Legea 213/1998 privind Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Conform acestei legi a fost decisa impartirea mijloacelor fixe in patrimoniul public si privat. In conformitate cu acesta decizie, toate mijloacele fixe care sunt direct implicate in activitatea de apa si canalizare sunt considerate patrimoniu public si celelalte patrimoniu privat. In conformitate cu reglementarile romane toate mijloacele fixe din patrimoniul public nu sunt amortizate. Situatia mijloacelor fixe este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 23: Mijloace fixe 2004 2005
Mijloace fixe Sume in RON Imobilzari necorporale (concesiuni) Terenuri Mijloace fixe Mijloace fixe in curs Alte mijloace fixe Amortizare si provizioane Total Mijloace Fixe
Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

31 Decembrie 2004 1.688.518 (46.555) 1.641.964

30 Iunie 2005 75.685.287 1.983.215 5.345.825 24 (198.759) 82.815.592

31 Decembrie 2005 75.692.631 2.194.314 10.815.543 (365.424) 88.337.064

Stocuri Nivelul stocurilor este scazut (76.000 RON in 31 Decembrie 2005). Viteza de rotatie a stocurilor este ridicata (7 zile in 2005). Situatia stocurilor este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 24: Stocuri 2004 2005
Stocuri Sume in RON Materiale consumabile Materiale de inventar Total Stocuri 31 Decembrie 2004 32.829 1.540 34.369 30 Iunie 2005 75.348 75.348 31 Decembrie 2005 22.309 3.953 26.262

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Clienti si conturi asimilate Situatia clientilor si a conturilor asimilate este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 25: Clienti si conturi asimilate 2004-2005
Clienti si conturi asimilate Sume in RON Clienti Clienti nefacturati Avansuri acordate furnizorilor Altele Total clienti si conturi asimilate 31 Decembrie 2004 1.462.812 1.462.812 30 Iunie 2005 3.404.400 3.404.400 31 Decembrie 2005 4.042.051 4.042.051

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Transferul activitatii de apa si canalizare a fostei Regii catre S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a fost facut fara a fi transferate datoriile pe termen scurt sau creantele pe termen scurt.
80

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Datorita acestui motiv, in decembrie 2004 nivelul creantelor este relativ scazut (operatorul avea numai 2-3 luni de activitate), dar el a crescut in 2005. Alte active curente Nivelul altor active curente este scazut, in aceasta categorie nefiind inregistrate sume importante. Situatia detaliata este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 26: Alte active curente 2004 2005
Alte active curente Sume in RON Avansuri catre angajati Debitori diversi Cheltuieli inregistrate in avans Tranzactii in curs de clarificare TVA de incasat Altele Total Alte active curente 31 Decembrie 2004 636 4.319 4.956 30 Iunie 2005 3.000 100 280 3.380 31 Decembrie 2005 1.680 5.337 7.017

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Contul de numerar Pozitia pe numerar a S.C. Apaserv Satu Mare S.A. este buna. La infiintarea companiei, principala sursa de numerar era constituita de capitalul social. Compania nu a preluat creantele sau obligatiile pe termen lung ale fostei regii. O conditie a Memorandumului de Finantare este infiintarea unui fond de Intretinetre, Inlocuire si Dezvoltare (Fondul MRD). Desi pana acum nu exista un cadru legal pentru acest proces (ordonanta care reglementeaza Fondul MRD a fost aprobata in 2005), operatorul a avut o intelegere cu Cosiliul Local Satu Mare prin care cel din urma implementa prevederi similare principiilor Fondului MRD, prevederi legate de programul MUDP II. Conform Deciziei 17/25.08.2004 Art 2, a Consiliului Local Satu Mare taxa de concesiune, dividendele si profitul net al S.C. Apaserv Satu Mare S.A va fi platit operatorului si va fi folosit pentru finantarea investitiilor legate de proiectul ISPA. Pe baza prevederilor noii ordonante legata de MRD, se pare ca Fondul MRD va fi creat si administrat de catre Autoritatea Locala. Compania va purta in perioada urmatoare discutii cu Autoritatea Locala privind infiintarea acestui fond in concordanta cu legile aflate in vigoare. Datorii si alte conturi asimilate Transferul activitatii de apa si canalizare a fostei regii catre S.C. Apaserv Satu Mare S.A a fost realizat fara a se fi transfera si datoriile si creantele pe termen scurt. Datorita acestui motiv, in decembrie 2004 nivelul datoriilor este relativ scazut (operatorul avea doar 3 luni de activitate), acesta crescand in 2005.

81

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 27: Datorii si alte conturi asimilate 2004 2005


Datorii si alte conturi asimilate Sume in RON Furnizori Furnizori de mijloace fixe Altele Total Datorii si alte conturi asimilate 31 Decembrie 2004 666.173 666.173 30 Iunie 2005 727.724 5.345.728 6.073.452 31 Decembrie 2005 922.915 10.798.240 230.158 11.951.313

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Obligatii pe termen scurt Situatia altor datorii curente este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 28: Obligatii pe termen scurt 2004 2005
Obligatii pe termen scurt Sume in RON Obligatii in relatia cu personalul Asigurari sociale Ajutor somaj Impozit pe profit TVA de plata Impozit pe salarii Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate Alte obligatii la bugetul de stat Diversi creditori Provizioane Altele Total Obligatii pe termen scurt 31 Decembrie 2004 119.004 125.895 10.188 3.874 30.006 4.039 7.831 403 301.240 30 Iunie 2005 125.706 147.623 6.547 95.795 171.871 26.054 4.023 29.945 1 607.565 31 Decembrie 2005 153.667 205.641 11.291 29.451 191.654 47.044 1.751 16.592 657.091

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Nivelul obligatiilor pe termen scurt este relativ scazut si este in mare parte compus din obligatii referitoare la luna precedenta. Datorita faptului ca transferul activitatii de apa si canalizare de la regie la noua companie nu a implicat si transferul datoriilor pe termen scurt, combinat cu faptul ca lichiditatea companiei este relativ buna, compania nu a inregistrat intarzieri in plata obligatiilor curente. Obligatii pe termen lung In aceasta pozitie este inregistrata concesiunea. Companiei i s-a concesionat dreptul de a presta activitatea de apa si canalizare pentru municipiul Satu Mare si pentru imprejurimi (Odoreu, Abrud, Micula, Dobra). Contractele de concesiune sunt prezentate detaliat in sectiunea institutionala. Capitalul propriu Capitalul propriu, conform modelului de prezentare al bilantului, contine:

Capitalul social; Rezerve Rezultatul reportat; Rezultatul curent; Granturi si subventii;

82

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Situatia capitalului propriu este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 29: Capital propriu 2004 2005
Capital propriu Sume in RON Capital social Rezerve Rezultat reportat Rezultat curent Granturi si subventii Total Capital propriu 31 Decembrie 2004 1.408.000 0 12.275 1.580.189 3.000.464 30 Iunie 2005 1.408.000 807 11.468 1.439.750 2.597.669 5.457.694 31 Decembrie 2005 1.408.000 1.842.827 2.248.143 1.306.932 6.805.902

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Capitalul social este constituit din: Tabelul 30: Structura Capitalului Social 2004 2005
Capital structure Municipalitetea Satu Mare Judetul Satu Mare Odoreu Abrud Micula Dobra Total
Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Amounts in RON 1,340,000 15,000 1,000 1,000 1,000 50,000 1,408,000

% 95.17% 1.06% 0.07% 0.07% 0.07% 3.56% 100,00%

Rezervele si rezultatul reportat inregistrate in iunie 2005 reprezinta distribuirea profitului din 2004. In categoria granturi si subventii sunt inregistrate granturile si subventiile primite pentru investitii. 5.1.3 Analiza contului de profit si pierdere Analiza contului de profit si pierdere a S.C. Apaserv Satu Mare S.A pe anii 2004 si 2005 (6 luni) reflecta atat evolutiile productiei fizice cat si ajustarile de tarife. O analiza mai detaliata este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 31: Contul de profit si pierdere 2004 2005
Contul de profit si pierdere Sume in RON Profit inainte de amortizare, dobanda si impozit EBDIT Amortizare Profit Operational Venituri financiare Cheltuieli financiare Profit extraordinar (pierdere) Profit brut 2004 (ultimele 3 luni) 64.644 (53.184) 11.460 4.689 16.149 2005 (6 luni) 1.865.561 (176.129) 1.689.432 9.466 (2) 1.698.896 2005 (12 luni) 2.903.274 (353.375) 2.549.899 16.388 (96) 2.566.191

83

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Impozit pe profit Profit net


Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

(3.874) 12.275

(259.146) 1.439.750

(318.048) 2.248.143

Contul de profit si pierdere prezinta rezultatele financiare pentru numai 3 luni din 2004 (octombrie-decembrie) datorita faptului ca operatorul a fost infiintat in octombrie 2004. Datorita acestui motiv, rezultatele financiare pe 2004 nu au un echivalent de comparatie si, luand acest lucru in considerare, vom continua sa analizam doar rezultatele financiare pentru 2005. Compania a inregistrat profit net in 2005. Profitul a crescut datorita ajustarilor semnificative de tarife care au intrat efectiv in vigoare in 1 ianuarie 2005. O situatie detaliata a rezultatului operational pe 6 luni din 2005 este prezentata mai jos: Tabelul 32: Rezultat operational 2005
Rezultat operational Sume in RON Rezultat operational Activitatea de apa Activitatea de canalizare Alte activitati Total Venituri Operationale Apa furnizata Servicii de canalizare Alte activitati Total Cheltuieli Operationale Cheltuieli materiale Energie Personal Amortizare Intretinere si reparatii Taxe de concesiune Alte cheltuieli A. Activitaea de apa Cheltuieli cu apa bruta Cheluieli materiale Energie Personal Amortizare Intretinere si reparatii Taxe de concesiune Alte cheltuieli B. Activitatea de canalizare Cheltuieli materiale Energie 2005 (6 luni) 1.689.432 891.812 597.762 199.858 8.299.410 4.719.229 3.264.221 315.960 6.609.978 527.552 1.169.554 2.411.255 176.128 131.507 1.560.000 633.982 3.827.417 117.209 242.900 914.075 1.410.899 43.517 100.939 690.000 307.878 2.666.459 167.443 230.461 2005 (12 luni) 2.549.899 1.110.761 794.505 644.633 17.329.042 9.735.558 6.660.642 932.842 14.779.143 1.322.620 2.228.315 5.766.319 353.375 619.691 3.120.000 1.368.823 8.624.797 340.661 609.072 1.715.532 3.381.189 69.860 475.613 1.380.000 652.870 5.866.137 372.887 452.286

84

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2 Rezultat operational Sume in RON Personal Amortizare Intretinere si reparatii Taxe de concesiune Alte cheltuieli C. Alte cheltuieli
Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

SC Apaserv Satu Mare SA

2005 (6 luni) 1.000.356 41.527 30.568 870.000 326.104 116.102

2005 (12 luni) 2.385.130 55.803 144.078 1.740.000 715.953 288.209

Venituri Aproximativ 56% din veniturile operationale provin din furnizarea apei potabile si circa 38% din serviciile de canalizare, in timp ce veniturile din alte activitati reprezinta 5%. Veniturile au crescut semnificativ in 2005 ca urmare a ajustarilor importante a tarifelor, implementate incepand cu 1 ianuarie 2005. Incepand cu 2005 va avea loc o crestere a ponderii veniturilor din activitatea de canalizare ca urmare a unei alte ajustari semnificative a tarifului pentru canalizare ce va avea loc in ianuarie 2005. In ianuarie 2005 tariful la apa a crescut cu 48% iar cel la canalizare a crescut cu 142.5%. Evolutia productiei fizice este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 33: Evolutia productiei fizice 2002 2005
Evolutia productiei fizice 2002 2003 000 m3 000 m3 % 8.508 5.562 2.946 12.537 6.142 6.395 7.665 -9,9% 4.898 -11,9% 2.767 -6,1% 10.681 -14,8% 4.725 -23,1% 5.956 -6,9% 2004 000 m3 % 7.885 5.224 2.662 10.787 5.029 5.757 2,9% 6,6% -3,8% 1,0% 6,4% -3,3% 2005 000 m3 % 7.334 -7,0% 4.703 -10,0% 2.631 -1,2% 9.502 -11,9% 4.490 -10,7% 5.012 -12,9%

A. Activitatea de apa Apa livrata la populatie Apa livrata la societati si institutii B. Activitatea de canalizare Canalizare livrata catre populatie Canalizare livrata catre societati si institutii

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Diminuarea cantitatii facturate catre populatie este rezultatul contorizarii consumului. Datorita contorizarii, consumul de apa este mai bine administrat de catre gospodarii, astfel ajungandu-se ca acesta sa scada. Trebuie mentionat ca Satu Mare este singurul oras din Romania in care toate apartamentele din blocuri sunt conectate individual la sistem si contorizate. Consumul individual al persoanelor fizice a atins o valoare de 3.4 m3/persoana/lunar, lucru care ne arata ca scaderea consumului de apa se apropie de sfarsit iar evolutia sa se va stabiliza. Costuri Evolutia costurilor operationale este prezentata in tabelul de mai jos:

85

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 34: Costuri operationale 2005


Costuri operationale % Total costuri operationale Cheltuieli materiale Energie Personal Amortizare Intretinere si reparatii Taxa de concesiune Alte cheltuieli operationale 2005 (6 luni) 100,0% 8,0% 17,7% 36,5% 2,7% 2,0% 23,6% 9,6% 2005 (12 luni) 100,0% 8,9% 15,1% 39,0% 2,4% 4,2% 21,1% 9,3%

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Costurile cu energia Costurile cu energia reprezinta circa 15% din total. Impartirea costurilor cu energia pe activitati este prezentata in urmatoarele tabele: Tabelul 35: Costuri cu energia pentru activiatea de apa (2002-2005)
Costuri cu energia pentru activitatea de apa Cantitate Pret mediu unitar
Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

u.m. KwH RON/KwH

2002 9.465.832 0.1388

2003 8.014.757 0.1592

2004 7.889.862 0.2078

2005 7.734.980 0.2282

Tabelul 36: Costuri cu energia pentru activitatea de canalizare (2002-2005)


Costuri cu energia pentru activitatea de canalizare Cantitate Pret mediu unitar
Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

u.m. KwH RON/KwH

2002 2.303.171 0.1669

2003 1.602.909 0.2073

2004 1.579.726 0.2740

2005 1.296.805 0.3441

Descresterea consumului de energie observata in ultimii ani se datoreaza in principal diminuarii cantitatilor facturate de apa si canalizare (costurile cu energia sunt costuri directe). Evolutia costurilor cu electricitatea este rezultatul cumulat al scaderii cantitatii de electicitate si a cresterii pretului acesteia. Costurile de personal Costurile de personal (inclusiv taxele aferente) reprezinta 39% din totalitatea costurilor operationale. Impartirea costurilor de personal pe activitati este prezentata in tabelele de mai jos:

86

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 37: Costurile medii de personal pentru activiatea de apa (2004-2005)


Costuri de personal pentru activitatea de apa Numar de angajati Salariul mediu Taxe aferente (total)
Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

u.m. No. RON RON

2004 102 813 56,557

2005 (6 luni) 112 875 204,972

2005 (12 luni) 110 1,273 255,520

Tabelul 38: Costurile medii de personal pentru activiatea de canalizare (2004-2005)


Costuri de personal pentru activitatea de canalizare Numar de angajati Salariul mediu Taxe aferente (total)
Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

u.m. No. RON RON

2004 97 815 61,569

2005 (6 luni) 98 815 185,185

2005 (12 luni) 97 1,163 268,280

Tabelul 39: Costurile medii de personal pentru alte activitati (inclusiv personalul administrativ) (2004-2005)
Costuri de personal pentru alte activitati Numar de salariati Salariu mediu Taze aferente (total)
Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

u.m. No. RON RON

2004 83 1,077 60,529

2005 (6 months) 104 1,111 240,367

2005 (12 months) 104 1,507 302,300

Amortizarea Costurile cu amortizarea au o pondere de 2.4% din totalul costurilor operationale.Politica de amortizare este influentata de Legea 213/1998 privind Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Conform acestei legi a fost decisa impartirea mijloacelor fixe in patrimoniul public si privat. In conformitate cu aceasta decizie, toate mijloacele fixe care sunt direct implicate in activitatea de apa si canalizare sunt considerate patrimoniu public si celelalte patrimoniu privat. In conformitate cu reglementarile romane toate mijloacele fixe din patrimoniul public nu sunt amortizate. Taxele de concesiune Taxele de concesiune reprezinta 21% din costurile operationale din anul 2005. Acest element de costuri poate fi considerat ca o resursa financiara pentru investitii viitoare deoarece, in conformitate cu Decizia 17/25.08.2004, Art.2 a Consiliului Local Satu Mare, concesiunea va fi platita operatorului si va fi folosita pentru finantarea investitiilor legate de proiectul ISPA. Pe baza prevederilor noii ordonante legate de MRD, se pare ca acest fond va fi creat si administrat de autoritatea locala. Compania va purta discutii cu autoritatea locala in vederea infiintarii Fondului MRD in concordanta cu legile aflate in vigoare. Conform prevederilor mentionate mai sus Fondul MRD va fi administrat de autoritatea locala.

87

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Intretinere si reparatii In ultimii ani, datorita resurselor financiare limitate, nivelul costurilor de intretinere si reparatii a fost limitat. Alte costuri operationale Celelate costuri operationale reprezinta numai 9.3% din totalul costurilor operationale si sunt constituite in mare parte din servicii prestate de terti si cheltuieli legate de transport. Rezultatul operational S.C. Apaserv Satu Mare S.A a inregistrat profit operational pentru toate activitatile. Situatia detaliata a profitului operational este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 40: Rezultat operational 2005
Rezultatul operational Sume in RON Rezultat operational Activitatea de apa Activitatea de canalizare Alte activitati
Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

2005 (6 luni) 1.689.432 891.812 597.762 199.858

2005 (12 luni) 2.549.899 1.110.761 794.505 644.633

Compania a inregistrat profit operational in 2005 ca urmare a unei importante cresteri a tarifelor in ianuarie 2005 si a unei bune gestiuni a costurilor operationale. 5.1.4 Analiza tarifului Tarifele pentru serviciile de apa si canal sunt stabilite conform Hotararii de Guvern nr. 1591/2002 cu privire la aprobarea Regulamentului Cadru pentru organizarea si administrarea serviciilor publice de apa si canal. Tarifele sunt calculate pe baza costurilor operationale si de productie, de intretinere si reparatii, a costurilor derivate din contracte de concesiune si ele pot contine o componenta de dezvoltare si una de profit. Structura tarifelor ar trebui sa fie in concordanta cu metodologia din anexa III din Regulamentul Cadru pentru organizarea si administrarea serviciilor publice de apa si canal. Tarifele trebuie aprobate de catre ANRSC si Cosiliul Local. Structura ultimelor tarife aprobate este prezentata in tabelul de mai jos:

88

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 41: Structura ultimelor tarife:


Structura tarifului u.m. Tarif apa Medie lunara Tarif unitar (RON/m3) 440.933 19.783 186.707 115.000 119.443 262.216 181.916 59.396 20.903 1.000 35.207 560.000 1,3203 0,7874 0,0353 0,3334 0,2054 0,2133 0,4682 0,3249 0,1061 0,0373 0,0018 0,0629 1,3203 Tarif canalizare Medie lunara Tarif unitar (RON/m3) 328.068 77.843 145.000 105.225 218.243 148.173 52.606 17.464 1.214 16.426 790.000 0,7139 0,4153 0,0985 0,1835 0,1332 0,2763 0,1876 0,0666 0,0221 0,0015 0,0208 0,7139

Costuri materiale Apa bruta Electricitate Taxa de concesiune Alte costuri Costuri de personal Salarii Taxe aferente Bonuri de masa Costuri financiare Profit Cota de dezvoltare Cantitate Tarif

RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON m3 RON/m3

Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Evolutia tarifului din ultimii ani a fost influentata de evolutia inflatiei si de modul in care compania a obtinut aprobarile legate de cresterea tarifelor de la autoritatile competente. Evolutia tarifului e prezentata mai jos (in termeni nominali): Figura 10: Evolutia Tarifului (2002-2005)
Tariff Evolution
1,4000 1,2000 1,0000

RON/m3

0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 Ju l-0 Se 2 p0 N 2 ov -0 Ja 2 n0 M 3 ar -0 M 3 ay -0 3 Ju l-0 Se 3 p0 N 3 ov -0 Ja 3 n0 M 4 ar -0 M 4 ay -0 4 Ju l-0 Se 4 p0 N 4 ov -0 Ja 4 n05

Water tariff Sew erage tariff

Date of Approval

Sursa: S.C. Apaserv Satu Mare S.A

In ultimii ani, compania a modificat tariful in general o data pe an. Ultima modificare a tarifului a avut loc la 1 ianuarie 2005 si a constat in cresterea tarifului la apa cu 48% si cresterea tarifului la canalizare cu 142.5%.

89

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Conform Memorandumului de Finantare, exista o singura conditionalitate legata de ajustarile de tarif care trebuie implementata de companie inaintea platii celei de-a doua transe a platii in avans: Beneficiarul final a adus dovada ca a marit tarifele pentru apa si canal cu 45% in termeni reali fata de Tariful initial ajustat cu inflatia. Tariful initialeste considerat cel de la 1 iulie 2002. Pentru a verifica daca aceasta conditionalitate a fost respectata la data analizei, am realizat urmatoarul calcul. Am ajustat tariful de la 1 iulie 2002 (cel initial) cu inflatia de pana la 31 decembrie 2005, si am comparat rezultatul cu tariful existent. Rezultatele calculului sunt prezentate in tabelul de mai jos: Tabelul 42: Analiza conditionalitatii tarifului
Rezultat operational Tarif la apa Tarif la canalizare Tarif cumulat Tarif initial 0,7160 0,2338 0,9498 Tarif actual 1,4344 0,7756 2,2100 Crestere in termeni reali 100,33% 231,73% 132,67%

Rezultatul calculului arata ca ajustarile tarifului au indeplinit conditionalitatile existente la momentul intocmirii raportului. Mai exista o alta conditionalitate din Memorandumul de Finantare legata de tarife, care trebuie indeplinita pana la 31 decembrie 2005: Vor fi introduse tarife potrivite pentru canalizare pentru clientii industriali, bazate pe cantitatea si calitatea efluentului produs si pe costul epurarii. Statutul implementarii acestei conditionalitati este descris mai jos (date la nivelul lunii noiembrie 2005): Compania a obtinut aprobarea de la ANRSC pentru tarife speciale aplicate companiilor poluante aflate sub monitorizare, aceste tarife fiind in curs de aprobare de catre Consiliul Local. In cazul in care clientii industriali nu vor respecta conditiile calitative pentru apa reziduala stipulate in contact sau in regulamente, compania va calcula o taxa aditionala constand in 100% din taxa de canalizare pentru perioada pentru care SC Apaserv Satu Mare SA a realizat controlul. Compania a obtinut aprobarile pentru tarife noi incepand cu 1 ianuarie 2006. Noile tarife sunt (fara TVA): Tarif apa: 1.3900 RON/m3 crestere cu 5.3%; Tarif canalizare: 0.7400 RON/m3 crestere cu 3.7%;

5.1.5 Analiza creantelor neincasate si a obligatiilor neplatite


Majoritatea companiilor de apa din Romania se confrunta cu o mare problema: nivelul creantelor neincasate de la clienti. Evolutia acestora pentru SC Apaserv Satu Mare SA este prezentata in tabelul de mai jos:

90

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 43: Soldul clientilor neincasati


Sold clienti neincasati Locuitori la case Locuitori la blocuri Institutii Agenti economici Total Decembrie 2004 Mii RON 26.5 576.7 132.2 408.1 1,143.5 Martie 2005 Mii RON 727.3 1,410.1 272.1 1,048.3 3,457.8 Iunie 2005 Mii RON 660.5 1,108.2 319.8 1,263.8 3,352.5

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Cele mai importante valori se inregistreaza pentru clientii locatari la blocuri si pentru agentii economici. Transferul activitatii de apa si canal catre SC Apaserv Satu Mare SA a fost facut fara predarea creantelor pe termen scurt. Din acest motiv, in decembrie 2004, nivelul creantelor este relativ scazut (operatorul avea numai 2-3 luni de activitate), acesta crescand in primele 6 luni ale lui 2005. Din tabelul de mai jos se observa ca, dupa luna martie 2005, nivelul creantelor s-a stabilizat la circa 3.3 milioane RON generand o perioada medie de incasare a creantelor de circa 75 de zile. Structura pe vechime a creantelor neincasate a SC Apaserv Satu Mare SA la 30 iunie 2005 este prezentata in labelul de mai jos: Tabelul 44: Vechimea soldului clientilor neincasati la 30 iunie 2005
Vechime sold clienti neincasati < 3 luni 3 - 6 luni 6 - 12 luni > 12 luni Total Locuitori la case RON 534,418 116,804 9,288 660,513 Locuitori la blocuri RON 949,199 152,998 6,097 1108,295 Institutii RON 276,941 31,209 11,716 319,867 Companii RON 813,653 399,645 50,543 1263,842 Total RON 2,574,213 700,658 77,646 3,352,518

Sursa: Departamentul Financiar, S.C. Apaserv Satu Mare S.A

Principala categorie de creante neincasate de la clienti e reprezentata de cele mai mici de 3 luni, acestea putand fi considerate creante curente. Compania nu a inregistrat obligatii neplatite catre furnizori sau catre bugetele locale.

5.1.6 Imprumuturi
SC Apaserv Satu Mare SA nu a incheiat acorduri pentru imprumuturi pe termen lung. Totusi, ca o conditionalitate a proiectului ISPA, municpalitatea a trebuit sa incheie o intelegere pentru cofinantarea investitiilor. Municipalitatea a initiat deja procedurile necesare pentru obtinerea aprobarilor de la Ministerul de Finante. Conform Deciziei nr. 158 a Comisiei pentru Autorizarea Imprumuturilor Locale, municipalitatea Satu Mare este autorizata sa incheie o intelegere privind un imprumut subsidiar cu Ministerul de Finante privind un imprumut de 11.432.046 Euro contractat de la Banca Europeana de Investitii(BEI). Imprumutul subsidiar nu a fost inca semnat, dar se asteapta ca el sa fie incheiat in cursul acestui an.

91

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

5.1.7 Analiza fluxului de numerar Ca o companie nou-creata, SC Apaserv Satu Mare SA a avut ca resure initiale de numerar contributiile de la autoritaile locale fondatoare, sub forma capitalului social. Principala sursa de numerar operational este reprezentata de profitul inainte de amortizare, dobanzi si taxe (EBDIT). In ultimul an, SC Apaserv Satu Mare SA a adoptat o politica prudenta a cheltuielilor ca rezultat al unui management financiar eficient. Situatia fluxului de numerar pe ultimele 3 luni ale lui 2004 si pe primele 6 luni ale lui 2005 este prezentata in tabelul de mai jos: Tabelul 45: Situatia fluxului de numerar (2004-2005)
Situatia fluxului de numerar Sume in RON Profit inainte de amortizare, dobanzi si taxe EBDIT Rezultat financiar Impozite Crestere/(Descrestere) in capitalul circulant Crestere/Descrestere in furnizori mijloace fixe Flux de numerar operational Cheltuieli de capital pentru proiect Plati legate de imprumuturi Plati legate de granturi si subventii Variatia capitalului social Variatia altor elemente de capital social Crestere/Descrestere in furnizori mijloace fixe Numerar disponibil pentru serviciul datoriei Serviciul datoriei Alte cheltuieli de capital Flux de numerar net generat Cash la inceputul perioadei Cash la finele perioadei 2004 (Oct-Dec) 64.644 4.689 (538.597) 2005 (6 luni) 1.865.561 9.464 (351.067) (1.521.196) 2005 (12 luni) 2.903.274 16.292 (343.625) (1,704,866)

(469.264) (1.695.148) 1.580.189 1.408.000 823.777 823.777 823.777

2,762 (5.664.470) 1.017.480 0 5.345.728 701.499 701.499 823.777 1.525.277

871,075 (11.363.188) 0 1.557.295 10.798.240 1.863.422 1.863.422 823.777 2.687.199

In ultimele 3 luni ale lui 2004 se poate observa ca deficitul fluxului de numerar operational a fost acoperit de numerarul disponibil din varsarea capitalului social. In 2005, investitiile au fost finantate in principal din credite de la furnizorii de mijloace fixe. Chiar daca per ansamblu pozitia pe numerar a companiei e relativ buna la nivelul lui iunie 2005 sau decembrie 2005, fluxul de numerar operational pentru aceasta perioada nu a generat resursele financiare necesare pentru finantarea investitiilor din surse proprii. Compania era totusi in primul sau an de activitate, situatia imbunatatindu-se catre sfarsitul lui 2005.

92

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

5.1.8 Conditionalitati financiare legate de proiectul ISPA


Conform Memorandumului de Finantare conditionalitati vor trebui indeplinite: pentru proiectul ISPA, urmatoarele

Conditii ce trebuie indeplinite inaintea platii celei de-a doua transe a platii in avans (Sunt prezentate numai partile referitoare la probleme financiare, pastrand principalele subpuncte) (a)Se va semna un acord de imprumut cu Banca Europeana de Investitii pentru cofinantarea investitiilor. Statutul respectarii: Municipalitatea a initiat deja procedurile de obtinere a aprobarilor necesare de la Ministerul de Finante. Conform deciziei nr. 158 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, Municipalitatea Satu-Mare este autorizata sa incheie o intelegere pentru un imprumut subsidiar cu Ministerul de Finante privind un imprumut de 11.432.046 Euro contractat cu Banca Europeana de Investitii (BEI). Imprumutul subsidiar nu a fost inca semnat, dar se preconizeaza ca acest luru se va intampla in cursul acestui an. (b) Se va infiinta un Fond pentru Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare sub conditiile acceptabile de catre Comisie si de catre Banca Europeana de Investitii. Statutul respectarii: Pe baza prevederilor noii ordonante referitoare la Fondul MRD, se pare ca acesta va fi creat si adiministrat de catre autoritatea locala. In perioada urmatoare, compania va purta discutii cu autoritatea locala in vederea infiintarii Fondului MRD in conformitate cu legile aflate in vigoare. (c) Beneficiarul final va prezenta dovada ca a crescut tarifele pentru apa si canal cu cel putin 45% in termeni reali, fata de tariful initial ajustat cu inflatia. Tariful initial este considerat cel din 1 iulie 2002; Statutul respectarii: Analiza realizata in sectiunea referitoare la tarif arata ca la data efectuarii prezentului raport conditionalitatea de mai sus este respectata. Conditii ce trebuie indeplinite inaintea platilor intermediare ulterioare (sunt prezentate numai partile referitoare la probleme financiare, pastrand principalele subpuncte) (a) Comisia va primi pana la 31 decembrie 2005 dovada ca vor fi introduse taxe de canalizare pentru clientii industriali, bazate pe efluentul produs si pe costul epurarii. Statutul implementarii acestei conditionalitati este urmatorul: (date furnizate in noiembrie 2005) Compania a obtinut aprobarea de la ANRSC pentru implementarea de tarife speciale pentru companiile monitorizate, si este pe cale de a obtine aprobarile necesare de la Consiliul Local; In cazul in care clientii agenti economici nu vor respecta indicatorii calitativi pentru apa reziduala stipulate in contract si in regulamente, compania va calcula o taxa aditionala

93

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

reprezentatnd 100% din tariful de canalizare pentru perioada in care SC Apaserv Satu Mare SA a realizat controlul (b). Rapoarte anuale de audit, realizate de catre auditori recunoscuti international, confirma faptul ca exista sisteme contabile separate pentru activiatile de apa si canalizare, incalzire centrala si activitati de transport, si ca nu exista subsidii acordate in mod comun pentru aceste servicii. Aceste rapoarte vor fi prezentate Comisiei si Bancii Europene de Investitii la sfarsitul fiecarui an calendaristic pana la 31 decembrie 2007 sau, daca va avea loc pana la aceasta data, pana la infiintarea unei entitati legale autonome ce se ocupa de activitatea de apa si canalizare. Statutul respectarii: SC Apaserv Satu Mare SA a inceput sa functioneze in octombrie 2004 ca urmare a reorganizarii foste Regii Autonome Comunale RAC Satu Mare care era o companie care avea in raspundere mai multe servicii publice, printre care si incalzirea centrala si transportul public. SC Apaserv Satu Mare SA se ocupa numai de activitatile de apa si canalizare. 5.1.9 Indicatori financiari Analiza indicatorilor financiari ai SC Apaserv Satu Mare SA este influentata de perioada limitata de activitate in actuala structura organizationala. Compania a inceput sa functioneze in octombrie 2004 ca urmare a reorganizarii fostei Regii Autonome Comunale RAC Satu-Mare, care era o companie ce raspundea de mai multe servicii publice, printre care incalzirea centrala si transportul public. Luand in considerare faptele prezentate mai sus si incapacitatea operatorului de a ne furniza date istorice financiare relevante legate de activitatile de apa si canalizare ale fostei companii, am realizat o analiza a indicatorilor financiari ai activitatii incepand cu infiintarea noii companii. Tabelul cu indicatorii financiari este prezentat mai jos:

94

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 46: Indicatori financiari 2005


Indicatori Sume in RON Profitul operational ca procent din vanzari EBDIT (A) Vanzari (B) A/B Levierul financiar Capitalul propriu (A) Active totale (B) A/B Raportul curent Active curente (A) Obligatii curente (B) A/B Testul acid Active curente (A) Stocuri (B) Obligatii curente (C) (A-B)/C A/C perioada de incasare a creantelor Creante (A) Vanzari (B) (A/B)*365- zile Viteza de rotatie a stocurilor Stocuri (A) Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri (B) (A/B)*365- zile A/C perioada de plata a obligatiilor Datorii (A) Cheluieli cu materii prime, materiale si marfuri (B) (A/B)*365- zile 2005 (6 luni) 3.731.122 16.598.820 22,5% 2005 (12 luni) 2.903.274 17.329.042 16,8%

5.457.694 87.743.998 0,06

6.805.902 95.099.593 0,07

3.483.129 1.335.289 2,61

4.075.330 1.810.164 2,25

3.483.129 75.348 1.335.289 2,55

4.075.330 26.262 1.810.164 2,24

3.404.400 8.299.410 75

4.042.051 17.329.042 85

75.348 527.552 26

26.262 1.322.620 7

727.724 1.697.106 78

1.153.073 3.550.935 119

Profitul operational (EBDIT) ca procent din vanzari prezinta o valoare medie in 2005. Cresterea este o urmare a ajustarilor tarifului incepand cu 1 ianuarie 2005, lucru ce a dus la o crestere mai mare a veniturilor operationale decat scaderea cantitatilor facturate. Datorita perioadei infiintarii, o parte importanta din aceasta suma nu este incasata si este inregistrata ca creanta de incasat. Nivelul levierului financiar se apropie de 0.07, confirmand faptul ca majoritatea activelor companiei nu sunt proprietatea acesteia, ci ele sunt primite prin concesiune. Indicatorii de lichiditate au valori relativ bune. Aceste valori nu sunt insa foarte relevante deoarece compania se afla inca in primul an de activitate iar nivelul activelor curente si al datoriilor curente nu este stabilizat complet. Perioada de colectare poate fi caracterizata ca medie, luand in considerare mediul afacerilor privind apa in Romania, ea insumand circa 85 de zile. Avand in vedere faptul ca operatorul a fost infiintat de curand si ca nu inregistreaza creante istorice, ar fi trebuit sa
95

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

intalnim o valoare mai mica a acestui indicator. O posibila explicatie a valorii inregistrate poate fi data de cresterea semnificativa a tarifelor din ianuarie 2005, care a avut un impact major asupra gospodariilor. Dupa cum am mentionat inainte, echipa de conducere ar trebui sa se ocupe atent de aceasta probleme, limitand nivelul acestui indicator, deoarece orice crestere a tarifelor trebuie secondata de o buna rata a colectarii, pentru a asigura o eficienta ridicata. De asemenea perioada de plata a obligatiilor poate fi considerata drept medie, fiind relativ mare daca ne uitam le mediul afacerilor privind apa din Romania, ajungand la circa 119 zile. Nivelul acestui indicator este echilibrat de nivelul perioadei de incasare, aratand o buna administrare a activelor pe termen scurt si a obligatiilor la nivelul lui iunie 2005, dar gap-ul a inceput sa creasca spre sfarsitul anului.

5.1.9.1 Analiza de suportabilitate


Economia judetului Satu Mare poate fi caracterizata ca una industriala si agricola, specializata in industria alimentara si cea producatoare de mobila. Nivelul PIB-ului pe locuitor plaseaza judetul in primele 20 din Romania. Sectoarele industriale si de constructii reprezinta 36% din PIB. Setorul de servicii reprezinta 34% din PIB, iar cel agricol si forestier reprezinta 30% din PIB. Dezvoltarea previzionata in veniturile gospodariilor Situatia veniturilor medii ale gospodariilor la nivel national este prezentata in urmatoarele tabele: Tabelul 47: Veniturile medii ale gospodariilor la nivel national (2004)
Venituri gospodarii Sume in ROL Venituri medii ale gospodariilor Zona urbana Zona rurala Trimestrul 1 10.285.819 10.811.391 9.620.748 Trimestrul 2 10.133.782 11.189.161 8.824.129 2004 Trimestrul 3 10.410.221 11.400.872 9.118.220 Trimestrul 4 12.767.243 12.807.757 12.715.424 Medie 10.857.949 11.550.244 9.985.632

Sursa: INSSE, Veniturile si consumul populatiei, trimestrul IV 2004, Bucuresti, 2005

Tabelul 48: Veniturile medii ale gospodariilor la nivel national (2005)


Venituri gospodarii Sume in ROL Venituri medii gospodarii Zona urbana Zona rurala
* Aceste cifre sunt estimate

Trimestrul I 11.673.229 12.922.740 10.071.603

Trimestrul 2 11.905.300 13.423.500 9.953.700

2005 Trimestrul 3 11.842.600 13.183.100 10.085.200

Trimestrul 4* 12.725.412 14.165.840 10.837.006

Medie 12.036.635 13.423.795 10.236.877

Sursa: INSSE, Veniturile si consumul populatiei, trimestrul III 2005, Bucuresti, 2006

Estimarea venitului mediu al gospodariilor pe al patrulea trimestru al lui 2005 a fost realizata prin ajustarea venitului mediu din trimestrul 3 cu cresterea salariilor nete in trimestrul 4 fata de trimestrul 3. Calculul factorului de ajustare este prezentat in tabelul de mai jos:

96

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 49: Calculul ajustarii


Cresterea salariului net Trimestrul 3 Medie Iulie August Septembrie Trimestrul 4 Medie Octombrie Noiembrie Decembrie Factor de ajustare RON 733 730 734 736 788 742 774 848 1,07

Pentru a calcula venitul disponibil, sumele platite din bugetul gospodariilor ca taxe, contributii sau elemente similare sunt prezentate in tabelul de mai jos: Tabelul 50: Taxe, contributii, elemente similare (2004)
Taxe, contributii, elemente similare Sume in ROL Venituri medii gospodarii Zona urbana Zona rurala Trimestrul 1 1.222.933 1.801.786 490.439 Trimestrul 2 1.282.826 1.885.540 534.899 2004 Trimestrul 3 1.331.963 1.924.230 559.532 Trimestrul 4 1.426.650 2.082.707 587.531 Medie 1.316.093 1.923.566 543.100

Sursa: INSSE, Veniturile si consumul populatiei, trimestrul IV 2004, Bucuresti, 2005

Tabelul 51: Taxe, contributii, elemente similare (2005)


Taxe, contributii, elemente similare Sume in ROL Venituri medii gospodarii Zona urbana Zona rurala 2005 Trimestrul 1 1.375.700 1.985.388 594.201 Trimestrul 2 1.414.300 2.063.800 579.500 Trimestrul 3 1.418.700 2.055.700 583.700 Trimestrul 4 1.524.458 2.208.943 627.212 Medie 1.433.289 2.078.458 596.153

Sursa: INSSE, Veniturile si consumul populatiei, trimestrul III 2005, Bucuresti, 2006

Veniturile medii disponibile ale gospodariilor au fost calculate la nivelul anilor 2004 si 2005 prin scaderea din nivelul veniturilor medii a taxelor, contributiilor si elementelor similare. Veniturile medii disponibile ale gospodariilor sunt prezentate in urmatorul tabel: Tabelul 52: Venituri medii disponibile gospodarii
Venituri medii disponibile gospodarii Sume in ROL Venituri medii gospodarii Zona urbana Zona rurala 2004 9.545.125 9.624.444 9.445.180 2005 10.603.346 11.345.337 9.640.724

Veniturile calculate in tabelul de mai sus reprezinta veniturile medii ale gospodariilor la nivel national. Estimarile la nivel national vor fi ajustate cu diferentele dintre salariul mediu la nivel national si salariul mediu din judetul Satu Mare. Calculul factorului de ajustare este prezentat in tabelul de mai jos:

97

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 53: Estimarea factorului de corectare


Factor de corectie 2000 Media nationala (ROL) 2.139.138 Judetul Satu Mare (ROL) 1.769.881 Factor anual de corectie 82,7% Factor de corectie selectat 90,9% Source: National Institute of Statistics 2001 3.019.424 2.461.389 81,5% 2002 3.789.202 3.169.704 83,7% 2003 4.839.648 4.397.078 90,9%

Conform factorului de corectie, veniturile medii ale gospodariilor din judetul Satu Mare reprezinta 91% din veniturile medii ale gospodariilor la nivel national. In calculul indicatorului de suportabilitate pentru municipalitatea Satu Mare am folosit veniturile nationale ajustate ale gospodariilor pentru zonele urbane. Calculul este prezentat in tabelul de mai jos: Tabelul 54: Venitul disponibil mediu al gospodariilor in judetul Satu Mare
Venit disponibil mediu gospodarii Sume in RON Venituri medii gospodarii Zona urbana Zona rurala 2004 868 875 859 2005 964 1.031 876

Numarul de persoane per gospodarie folosit in analiza este prezentat in tabelul de mai jos:
Zona urbana Zona rurala 2,866 3,101

Sursa: INSSE, Veniturile si consumul populatiei, trimestrul III 2005, Bucuresti, 2006

Studiul de suportabilitate Suportabilitatea depinde de doi factori: pretul serviciului si abilitatea gospodariilor de a plati acest serviciu. Astfel, tarifele pentru apa si canalizare pot deveni mai suportabile prin reducerea costului serviciului, cresterea posibilitatii de plata a utilizatorilor, sau prin ambele. O distinctie importanta, legata de suportabilitate, este diferenta dintre dorinta de a plati si capacitatea de a plati. Dorinta de a plati arata preferinta consumatorului de a achizitiona o cantitate de bunuri sau servicii in functie de preturile lor. Daca, la un moment dat, vor exista alternative, consumatorii nu vor mai accepta sa plateasca tarifele crescute ale serviciului de apa. Abilitatea de a plati se concenteaza nu asupra acceptului consumatorului de a plati serviciul, ci daca acesta este capabil sa il plateasca. Abilitatea de a plati este in principiu o functie legata de venit si de costul vietii. Nivelul indicatorului de suportabilitate pentru Satu Mare este prezentat in tabelul de mai jos:

98

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 55: Analiza de suportabilitate


Analiza de suportabilitate Venituri medii gospodarii Zona urbana Numar persoane per gospodarie Zona urbana Consum mediu Apa Zona urbana Canalizare Zona urbana Tarif mediu Apa Canalizare Suma medie facturata per gospodarie (inclusiv TVA) Zona urbana Indicator suportabilitate Zona urbana u.m. RON 2002 656 2003 785 2004 875 2005 1.031

Persoane

2,87

2,87

2,87

2,87

m3/pers./luna m3/pers./luna m3/pers./luna

4,01 4,71

3,53 3,62

3,76 3,86

3,39 3,44

RON/m3 RON/m3

0,4150 0,1400

0,6250 0,2050

0,8181 0,2696

1,3203 0,7139

RON

7,9

10,1

14,0

23,6

1,21%

1,28%

1,61%

2,29%

Indicatorul de suportabilitate a crescut semnificativ in 2005, in mare parte ca rezultat al cresterii de tarif din ianuarie 2005. Chiar si dupa aceasta crestere, indicatorul inregistreaza in 2005 valorea de 2.29%, care se situeaza sub nivelul acceptat pentru acest sector (33.5%). In opinia noastra, compania are posibilitatea, din punct de vedere al suportabilitatii, de a mai creste tarifele pana cand nivelul de suportabilitate va ajunge la 3 %.

5.2 Managementul clientilor


Inauntrul structurii organizationale a S.C. Apaserv Satu Mare S.A. exista un departament pentru relatiile cu clientii, subordonat Contabilului Sef. In acest departament sunt 4 angajati care au urmatoarele atributii, competente si responsabilitati: primesc, inregistreaza, rezolva si raspund, in functie de caz, la toate petitiile trimise catre S.C. Apaserv S.A. sub forma cererilor scrise, clauzelor sau a propunerilor, in conformitate cu ordonanta nr. 27/30.01.2001; primesc, inregistreaza si distribuie catre diferitele departamente cererile scrise, clauzele sau propunerile venite dinspre cetateni sau persoane juridice; reprezinta compania in: informarea publica directa a persoanelor fizice; informarea directa a personalului; informarea dintre diverse institutii comunica, ex officio, informatii de interes public furnizeaza consumatorilor individuali, la cererea acestora, informatii de interes public, cerute in scris sau oral, in termenele limita si in conditiile stipulate in prevederile legale efectueaza analize, ulterior primirii si inregistrarii cererilor. Informatia este

99

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

analizata astfel incat sa se concluzioneze daca informatiile cerute sunt informatii ce trebuie trimise in afara biroului, daca ele pot fi eliberate la cerere sau daca ele nu pot fi eliberate conform prevederilor legale Referitor la managementul activitatii comerciale, SC Apaserv Satu Mare S.A a implementat urmatoarele proceduri: Contorizare: procedura de citire a contoarelor difera in functie de diferitele categorii de clienti, dupa cum urmeaza: pentru locuitorii la case si blocuri, citirea contoarelor se face la fiecare 3 luni, iar facturarea se face lunar, consumul pe urmatoarele doua luni fiind estimat; pentru agentii economici, asociatii sau institutii publice, atat citirea contoarelor cat si facturarea se fac lunar; Facturare: Departamentul de facturare emite liste (care contin numele si adresa clientului, inclusiv seria contorului) pentru departamentul citirilor de contoare; cititorii de contoare merg pe teren, isi noteaza rezultatele citirii si apoi aduc lista completata inapoi la departamentul de facturare. Pe baza informatiilor adunate pe teren, departamentul de facturare introduce noile citiri intr-o baza de date, pe baza careia se emit noi facturi ce sunt trimise la departamentul de relatii cu clientii, care este responsabil de distribuirea acestor facturi catre consumatori. Incasare: Facturile pot fi platite in mod direct la casieria companiei, sau la oficiile de plata din cadrul Bancii Transilvania sau Bancii Romexterra. Colectarea creantelor neincasate: metodele folosite de companie pentru colectarea crantelor neincasate sunt prezentate mai jos: compania trimite un avertisment consumatorului consumatorul este debransat de la sistemul de furnizare a apei consumatorul poate fi dat in judecata Managementul contorizarii (instalare, verificare, inregistrare, etc.): Contoarele de apa sunt instalate pe teava de apa, in camera contorului sau intr-un loc amenajat special, avand urmatoarele piese: Contorul de apa Adaptorul pentru contorul de apa 2 bucati Cep sferic 2 bucati Racord PE - 2 bucati Sigilii metalice O nota care contine toate detaliile contorului de apa este intocmita, ea fiind inregistrata si apoi trimisa catre departamentul de facturare. Verificarea si intretinerea contoarelor instalate se face periodic sau de fiecare data cand este necesara. Companiile care au castigat licitatiile pentru intretinerea si instalarea contoarelor, prezentate mai jos, se ocupa de aceste verificari periodice: Compania FGH din Carei realizeaza verificarea contoarelor cu diametrele: Dn 15, Dn 20, Dn 25 si Dn 100; Compania Zenner din Cluj realizeaza verificari pentu contoarele cu diametrele: Dn 30 si Dn 40 Compania AQVA TERMO SANIT din Curtea de Arges realizeaza verificari pentru contoarele cu diametrul Dn 50.

100

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Compania nu a implementat politici specifice cu privire la tratamentul unor anumite grupuri de clienti sau a clientilor importanti legat de tarife, facturare sau incasare. Cei mai importanti clienti ai S.C. APASERV SATU MARE S.A. sunt prezentati mai jos: S.C. Saturn S.A. 20,559 m3 S.C. IMEX PITESTI 14,805 m3 S.C. AVE IMPEX S.R.L. 12,925 m3 S.C. FRIESLAND ROMANIA 11,687 m3 S.C. ELECTROLUX 4,700 m3 S.C. MONDIALA 4,000 m3 S.C. REBEL S.R.L. 3,971 m3 S.C. AUTONOVA 3,266 m3 OMV 2,403 m3 SNTFC Depot Cluj 2,233 m3

Pentru gospodariile necontorizate exista o rata fixa pentru apa consumata, de 7 m3/luna/persoana, iar pentru canalizare aceasta este 100% din apa facturata. Compania furnizeaza urmatoarele informatii publice: informatii frivind tarifele informatii privind reparatiile numere de telefon utile informatii privind investitiile cu finantare europeana Referitor la managementul clientilor si a plangerilor acestora, compania se afla in plin proces de implementare a unor proceduri care vor imbunatati relatia cu clientii. In aceasta directie, in 2005 au fost implementati urmatorii pasi: un birou specializat care sa se ocupe de plangerile clientilor achizitia de calculatoare interconectate pentru personal program de lucru care sa satisfaca clientii folosirea de chestionare standardizate in functie de tipul plangerii acceptarea plangerilor prin intermediul telefonului In 2006, mai multe masuri vor fi luate cu scopul imbunatatirii managementului plangerilor, dupa cum urmeaza: Determinarea intr-o maniera mai stricta a responsabilitatilor si a termenilor limita pentru rezlovarea plangerilor Constituirea unei linii telefonice Tel-Verde pentru primirea plangerilor Rezolvarea pe loc a unor plangeri, unde este posibil, prin folosirea softwareului mentionat mai sus Imprimarea facturilor cu coduri de bare, pentru a se evita erorile ce pot aparea la incasarea banilor

101

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

5.3 Analiza SWOT


Puncte tari Tarife relativ mari; Rezultate financiare bune in 2005; Un proiect ISPA este in proces de implementare, avand un impact pozitiv asupra calitatii servciilor si satisfactiei clientilor O buna relatie cu clientii; Existenta unei strategii si a unui plan de actiune pentru imbunatatirea relatiei cu clientii. Oportunitati Compania a fost infiintata fara a prelua creantele si obligatiile istorice Compania are ocazia de a-si imbunatati sistemul informatic de facturare si incasare Posibilitatea de a mari zona serviciilor prin dezvoltarea ca operator regional si finantarea primita de la UE ca urmare a aderarii Un procent semnificativ al populatiei lucreaza in strainatate si trimite bani familiilor, lucru ce duce la cresterea veniturilor gospodariilor Puncte slabe Software-ul existent pentru management financiar nu este eficient(e depasit), iar diferitele module nu sunt interconectate O parte din facturi inca este introdusa manual Numar limitat de angajati instruiti pentru masurarea si monitorizarea nivelului serviciilor Amenintari Presiunile din partea autoritatii locale privitoare la cresterea transparentei si a eficientei vor creste in perioada urmatoare Nivelul educarii consumatorilor in relatia cu companiile de utilitati publice a crescut, lucru ce va duce la cresterea asteptarilor acestora, iar aceasta ar putea pune o presiune suplimentara pe companie

5.4 Concluzii si recomandari


Performantele financiare ale companiei in 2005 au fost bune, in mare parte datorita cresterii tarifelor de la inceputul lui 2005, combinata cu un management al costurilor eficient. Desi pozitia pe numerar a fost relativ buna in 2005, fluxul de numerar operational petru aceasta perioada, desi imbunatatit fata de anul precedent (ultimele 3 luni ale lui 2004), nu a generat un surplus operational semnificativ. Perioada de incasare poate fi consderata medie, avand in vedere mediul economic al activitatii de apa din Romania, avand o valoare de 85 de zile. Luand in considerare faptul ca operatorul este nou constituit si ca nu a inregistrat creante istorice, ar fi fost de asteptat ca valoarea acestui indicator sa fie ceva mai mica. O explicatie a acestei valori mai mari decat cea anticipata ar putea fi data de cresterea semnificativa a tarifului in ianuarie 2005, care a avut un impact notabil asupra consumatorilor individuali. Dupa cum am mai mentionat si inainte, echipa de conducere ar trebui sa se ocupe atent de aceasta problema, limitand nivelul creantelor de incasat, deoarece cresterile tarifelor pot fi eficiente numai in masura in acre acestea sunt dublate de o foarte eficienta incasare a banilor datorati. Indicatorul de suportabilitate a crescut semnificativ in 2005, in mare parte datorita cresterii

102

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

tarifului in ianuarie 2005. Chiar si cu aceasta importanta crestere, indicele de suportabilitate are in 2005 o valoare de 2.29%, care este sub nivelul acceptat in acest sector (3-3.5%). In opinia noastra, compania are posibilitatea, din punct de vedre al suportabilitatii, de a creste tariful pana cand nivelul indicelui de suportabilitate ajunge la limita maxima de 3%. Compania este in plin proces de implementare a unor masuri ce vor duce la imbunatatirea satisfactiei clientilor, relatiilor cu clientii si a managementului plangerilor si informatiilor. Exista pasi ce inca trebuie implementati pentru imbunatatirea relatiilor cu consumatorii. Compania trebuie sa fie constienta ca nivelul de educatie a clientilor in relatiile cu companiile de utilitati publice este intr-o continua crestere, iar acest lucru va duce la cresterea presiunilor exercitate asupra companiei. SC Apaserv Satu Mare SA trebuie sa realizeze ca managementul clientilor devine din ce in ce mai important pe zi ce trece, si sa continue procesul de implementare a unei strategii eficiente si transparente legate de aceasta activitate.

103

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

6 Evaluarea sistemului informationale


6.1 IT /hardware/ infrastructura

informatic

si

fluxurilor

Numarul total de PC-uri din S.C. Apaserv Satu Mare S.A este de 55 (45+10). Structura computerelor pe departamente este urmatoarea: Tabelul 56: Structura Computerelor
Department /sub-department Management Contabilitate Departamentul de Colectii Contractare si PR Facturare Achizitii Investitii GIS Mecanic-energetic Plati Resurse Umane Productie Juridic Audit intern IT Proiecte de Investitii Departamentul de Apa Departamentul de Canalizare WWTP WTP Email si server intern Server de date PIU Numarul de calculatoare 4 2 4 4 4 (1**) 3 2 (1) 2 3 2 (1*) -PHARE 2 2 (1) 1 2 2 1 (1***) 2 (1) 1 2 (1) 1 (1) 1 (1*) 1 (1) 10

Toate calculatoarele sunt Pentium IV cu exceptia celor notate cu: () - Pentium II; (*) - Pentium 3; (**) - Pentium IV (***) Laptop Calculatoarele/statiile sunt de aproximativ un an si sunt conectate prin Retea Locala (LAN). Reteaua locala are 3 sub-retele: Reteaua APASERV formata din 33 de calculatoare; Reteaua UIP si GIS formata din 19 calculatoare; Reteaua de Contractare formata din 3 calculatoare; Sub-retelele nu sunt interconectate. Exista conexiune la Internet care se realizeaza prin fibra optica (100 Mbps). Sub-retelele APASERV si UIP si GIS au conexiuni la internet, dar reteaua de contractare nu are.

104

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Urmatoarele servere dedicate din companie sunt: 1 Server de Mail, unul de internet, si unul de Documente.

6.2 Arhictectura Software


Programele dezvoltate din surse proprii: Contabilitate; Managementul Resurselor Umane (salariile si taxele aferente); Managementul inventarului; Contabilitatea & facturarea clientilor, este un sistem separat dezvoltat in Fox Pro; Program de gestionare al activelor. Aceste programe functioneaza ca si module separate si au fost dezvoltate in Fox Pro. Programe achizitionate: Program legislativ (LEGIS); Program GIS implementat ca parte a proiectului ISPA; MS Office; Program de planificare a bugetului de investitii; Programe descarcate de pe site-ul Ministerului de Justitie. Datele referitoare la contorizare sunt introduse manual si contabilitatea clientilor si facturarea implica un efort considerabil pentru calcularea manuala a facturilor lunare si introducerea datelor in sistemul de contabilitate. Nu sunt interfete obisnuite intre sisteme de software diferite. Singurul mod prin care se introduc datele in sistemul de contabilitate este cel manual. Societatea are 45 de licenta pentru MS Office. Sistemul de operare folosit pe statii este Windows XP.

6.3 Fluxul Informational


Fluxul informational din interiorul sau exteriorul Operatorului nu este formalizat printr-un document scris. Fluxurile informationale sunt majoritatea pe hartie sau verbale, rareori in format electronic. Exista reguli de raportare in interiorul companiei, definite prin organigrama si ROI dar fluxul informational nu este definit printr-o schema detaliata sau proceduri scrise. Specialistii Operatorului au furnizat scheme ale fluxului de informatii dintre diferite departamente dar acestea nu au fost integrate la nivelul Companiei.

6.4 Sistem Informatic Integrat


Nu exista un Sistem Informatic Integrat. In timpul primei noaste vizite, societatea era in procesul de studiere a ofertelor pentru achizitia unui sistem integrat. Echipa de conducere
105

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

a operatorului a purtat discutii cu experti in domeniu referitoare la un pachet de programe care sa fie furnizate de Proiect si, bazat pe acele discutii, au hotarat sa refuze ofertele anterioare.

6.5 IT - Resurse Umane


Societatea are un department IT format din 2 specialisti IT subordonati Directorului General: Un angajat cu studii superioare in IT; Un angajat cu studii superioare in curs de finalizare. Departamentul colaboreaza cu celelalte departamente.

6.6 Activitatile IT externalizate


Sunt externalizate urmatoarele activitati: Administrarea retelei; Asistenta IT.

6.7 Analiza SWOT


Puncte tari Infrastructura hardware relativ buna Puncte slabe Programul existent este depasit si nu mai indeplineste necesitatile echipei de conducere

Conexiune la internet buna Disponibilitatea echipei de conducere de a implementa Sistemul Informatic Integrat Implementarea GIS este in curs Oportunitati Amenintari Proiectul de program furnizat de FOPIP va deveni functional intr-un an, urmat Asistenta tehnica pentru proiectul de o perioada de implementare, aceasta ISPA ofera si asistenta in reprezentand o piedica in imbunatatirea implementarea GIS performantelor manageriale pe termen scurt. Programul care va fi furnizat de proiectul FOPIP creeaza premizele implementarii unui sistem MIS eficient. Acest lucru va conduce la imbunatatirea performantelor manageriale pe termen lung

106

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

6.8 Concluzii si recomandari


Bazat pe situatia curenta a comunicatiilor/harware IT si infrastructura programelor putem trage urmatoarele concluzii: Cu un personal administrativ total de 76 de persoane pe statul de plata, cele doua persoane din departamentul IT, cu specializare in IT, nu sunt suficiente pentru a indeplini toate sarcinile si activitatile zilnice referitoare la IT, intretinere si suport IT. Tocmai de aceea se recomanda solutii moderne in ceea ce priveste externalizarea Introducerea datelor si procesarea lor sunt predominant manuale si ar trebui luate in considerare solutii IT moderne si rentabile. Achizitia de programe ar trebui sa sustina contabilitatea clientilor si facturare si, unde este posibil, si expertize IT externe si rentabile, iar pe viitor ar trebui achizitionat service si suport tehnic. Poate fi subliniata necesitatea acuta de imbunatatire a abilitatilor IT ale personalului.

107

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

7 Comparea indicatorilor de performanta inregistrati de beneficiarii MUDP


7.1 Indicatori de performan operaional

cu

cei

Pentru finalizarea acestei seciuni s-a alctuit o list lung i complet a IP, folosind datele obinute de la ARA pentru oraele din programul MUDP 2 i date obinute de la operatorul din Satu Mare. Aceast list lung, care furnizeaz suficiente informaii pentru o comparaie rezonabil ntre Satu Mare, oraul analizat, i oraele din MUDP 2 se gsete n Anexa 3 a acestui raport. Ca o scurt comparaie, n tabelul de mai jos se gsete o list scurt sau un rezumat cu 5 IP, care sunt cei mai cunoscui i cei mai folosii cu privire la alimentarea cu ap, i au fost alei dintr-o list lung. Tabelul 57: Compararea indicatorilor de performan: Lista scurt
ORA
Populaie deservit pe nr de angajai (Pop/angajat) Nivelul apei neprofitabile (%)

INDICATOR1
Nr de reparaii pe km dereea de ap (Nr/km)

Consumul de ap pe locuitor (l/loc/zi)

Cost de operare pe m3 de ap vndut (ROL/m3)

MUDP 2 Arad 485 25 0,99 142 Bacau nu e disponibil nu e disponibil nu e disponibil nu e disponibil Bistrita 500 42 1,6 90 Braila 1142 16 9,4 84 Botosani 289 38 0,86 86 Cluj 820 15 2,06 113 Constanta 401 65 4,57 121 Focsani 823 31 1,17 134 Oradea 365 48 4,96 83 Targoviste 366 23 5,21 124 MUDP Max 1142 65 5,21 142 MUDP Min 289 15 0,86 84 MUDP Mediu 577 33,67 3,42 109 FOPIP Satu Mare 1169 46 2,7 175 1 Indicatorii pentru oraele din MUDP 2 se refer la 2004. Cei pentru FOPIP se refer la 2005.

5250 nu e disponibil 6000 6750 6250 5000 9000 10250 7250 nu e disponibil 10250 5000 6969 5000

Din tabelul de mai sus reiese clar c n prezent, comparaia dintre indicatorii pentru Saturu Mre i cei pentru oraele din MUDP 2 (cei din 2004) este favorabil pentru Satu Mare, innd cont de 3 indicatori comparai din 5, i anume: - Populaie deservit pe nr. de angajai : mai mult dect dublul mediei MUDP 2 - Nr de reparaii pe km de reea de ap : mai puin dect media MUDP 2 - Cost de operare pe m3 de ap vndut : mai mic dect tariful mediu pentru MUDP 2 i egal cu cel mai mic tarif din aceste orae Comparaia este mai puin favorabil pentru Satu Mare pentru urmtorii 2 indicatori, i anume: - Nivelul apei ne-profitabile: mai mare dect media MUDP 2 - Consumul de ap pe cap de locuitor: mult mai mare dect media MUDP 2, dar din

108

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

ezultatele de mai sus reiese o tendin descresctoare la consumul casnic, ceea ce reprezint un fapt pozitiv. Oricum, nu are valoare mare compararea costurilor de operare pe m3 de ap vndut, dac oraele comparate nu prezint similariti din mai multe puncte de vedere, cum ar fi topografia, sursa de ap, calitatea apei brute etc. Compararea nu are sens dac nu exist nite asemenri de baz. Astfel, legat de indicatorii de performan comparabili comparai, Satu Mare pare s opereze la un nivel mai mult det favorabil dect majoritatea oraelor din MUDP 2. Nu se fac comentarii asupra comparrii cu ali indicatori, deoarece aceste date se regsesc n lista complet a IP din Anexa 3, cu excepia menionrii faptului c rata de operare n Satu Mare este mai mare dect rezultatul mediu pentru oraele MUDP 2, cu toate c este mai mare dect n doar 4 orae din cele 10 ale MUDP 2. Atta timp ct acest rezultat este pozitiv, ilustreaz faptul c exist clar loc pentru mbuntirea operrii n Satu Mare. 7.2

Analiza fondului de rulment

In scopul de a compara performantele indicatorilor fondului de rulment ai companie SC Apaserv Satu Mare SA cu performantele beneficiarilor MUDP, am definit cei patru indicatori de mai jos: Perioada de recuperare a creantelor (DSO) = Clienti si creante asimilate /(vanzari/365) Perioada de plata a datoriilor (DPO) = Furnizori si datorii asimilate/(vanzari/365) Durata de rotatie a stocurilor (DIO) = Stocuri/(vanzari/365) Durata de rotatie a fondului de rulment (DWC) = (Clienti si creante asimilate + stocuri furnizori si datorii asimilate)/(vanzari/365) Am identificat un numar reprezentativ de companii de utilitati internationale cu scopul de a compara valorile indicatorilor de mai sus obtinuti pentru Satu Mare cu valorile acelorasi indicatori pentru companiile internationale. Sursa datelor o constituie CFO Europe, o revista financiara lunara ce realizeaza anual un sondaj international asupra indicatorilor privitori la fondul de rulment. Valorile acestui sondaj pentru un numar reprezentativ de companii de utilitati publice internationale sunt redate in tabelul de mai jos:

109

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 58: Indicatori internationali privind fondul de rulment


Operatori de apa si canalizare KELDA GROUP (UK) AGBAR (Spain) PENNON GROUP (UK) INTERSEROH (Germany) SEVERN TRENT (UK) VEOLIA ENVIRONMENT (France) Media sectorului DSO 31 92 48 46 50 126 96 DIO 0 6 3 14 15 11 11 2004 DPO 27 92 41 20 13 74 59 DWC 4 6 10 41 52 62 48

Sursa: Raportul Fondul de rulment, CFO Europe, Septembrie 2005

Cu scopul de a observa imbunatatirile performantelor indicatorilor fondului de rulment in timpul proiectului MUDP, am calculat acesti indicatori pentru un numar de operatori de apa in anii 1999 si 2004. Rezultatele sunt redate in graficele urmatoare: Figura 11: Evolutia indicatorului DSO pentru operatorii de apa beneficiari ai programului MUDPDP
Perioada de recuperare a creantelor
350 300 250 200 Zile 1999 150 100 50 Ia si Ti m is oa ra C lu C j on st an ta O ra de a Bi st rit a Fo cs an Ta i rg ov is te Bo to sa ni Tg .M ur es Br as ov Ar ad Ba ca u Br ai la

2004

Operatorii de apa

Sursa: Rapoartele trimestriale pregatite de catre opertaorii de apa, 1999-2004

Indicatorul a cunoscut in general o imbunatatire in timpul perioadei analizate, inregistrand doar cateva exceptii. Cea mai scurta perioada de recuperare in 2004 s-a inregistrat la Arad si Bacau si s-a datorat, in special, unui management financiar eficient in ceea ce priveste colectarea.

110

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figura 12: Evolutia indicatorului DPO pentru operatorii de apa beneficiari ai programului MUDP
Perioada de plata a datoriilor
200 180 160 140 120

Zile

100 80 60 40 20 Ia si Ti m is oa ra C lu C j on st an ta O ra de a Bi st rit a Fo cs an Ta i rg ov is te Bo to sa ni Tg .M ur es Br as ov Ar ad Ba ca u Br ai la

1999 2004

Operatorii de apa

Sursa: Rapoartele trimestriale pregatite de catre opertaorii de apa, 1999-2004

Exceptand operatorii de apa din Braila si Botosani, toti ceilalti operatori de apa au inregistrat perioade de plata a datoriilor bune datorate, in special, unui management financiar eficient. Figura 13: Evolutia indicatorului DIO pentru operatorii de apa beneficiari ai programului MUDP
Durata de rotatie a stocurilor
30 25 20

Zile

15 10 5 -

1999 2004

Ia si Ti m is oa ra

Operatorii de apa

Sursa: Rapoartele trimestriale pregatite de catre opertaorii de apa, 1999-2004

C lu C j on st an ta O ra de a Bi st rit a Fo cs an Ta i rg ov is te Bo to sa ni

Tg .M ur es Br as ov

Ar ad Ba ca u

Br ai la

111

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figura 13: Evolutia indicatorului DWC pentru operatorii de apa beneficiari ai programului MUDP
Durata de rotatie a fondului de rulment
300

250 200

Zile

150 100

1999 2004

50 -

Ia si Ti m is oa ra

Operatorii de apa

In graficele urmatoare vom compara datele pentru SC Apaserv Satu Mare SA pentru anul 2005 cu datele disponibile ale beneficiarilor MUDP. Cu toate ca pentru MUDPII am avut date doar pentru anii 2003 si 2004, am considerat ca nu au intervenit modificari majore in anul 2005 si ca datele sunt comparabile cu cele inregistrate de catre SC Apaserv Satu Mare SA in 2005. Figura 14: Comparatia indicatorului DSO
Perioada de recuperare a creantelor
300 275 250 225 200 175 2004 Media int. Satu Mare 2003

Zile

150 125 100 75 50 25 -

Ti m is oa ra Si bi u

Operatorii de apa

C l C on u j st an ta O ra de a Bi st rit a Fo cs an Ta i rg ov is t Bo e to sa ni

Tg .M ur es Br as ov Ar ad Ba ca u

Br ai la

Ia si

C lu C j on st an ta O ra de a Bi st rit a Fo cs an Ta i rg ov is te Bo to sa ni

Tg .M ur es Br as ov

Ba ca u

Br ai la

Ar ad

112

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figura 15: Comparitia indicatorului DPO


Perioada de plata a datoriilor
120 100 80 2003 2004 Media int. Satu Mare
Ia Ti si m is oa ra Si bi u C Clu on j st an t O a ra de a Bi st rit Fo a cs a Ta rg ni ov is Bo te to sa ni Ar ad Ba ca u Br ai la

Zile

60 40 20 Tg .M ur es Br as ov

Operatorii de apa

Figura 16: Comparitia indicatorului DIO


Durata de rotatie a stocurilor
40 35 30 25 2003 2004 Media int. Satu Mare

Zile

20 15 10 5 -

Ia Ti si m is oa ra Si bi u

Operatorii de apa

C Clu on j st an t O a ra de a Bi st rit Fo a c Ta s an i rg ov is Bo te to sa ni

Tg .M ur es Br as ov

Ar ad Ba ca u Br ai la

113

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figure 17: Comparitia indicatorului DWC


Durata de rotatie a fondului de rulment
300 250 200 2003

Zile

150 100 50 -

2004 Media int. Satu Mare

I Ti asi m is oa ra

Operatorii de apa

Comparatia valorilor indicatorilor fondului de rulment ai SC Apaserv Satu Mare SA atat cu valorile internationale cat si cu cele inregistrate in programul MUDP a condus la urmatoarele concluzii: Nivelul inregistrat de perioada de recuperare a creantelor (DSO) este destul de apropriat de nivelul mediu international cat si de nivelul mediu inregistrat in cadrul programului MUDP. Nivelul atins de perioada de plata a datoriilor (DSO) se situeaza sub nivelul mediu international insa peste nivelul mediu inregistrat in cadrul programului MUDP. Situatia numeralului principalilor operatori beneficiari ai programului MUDP s-a imbunatatit, acest fapt conducand la o imbunatatire a indicatorului. Nivelul atins de durata de rotatie a fondului de rulment (DWC) este apropiat atat celui mediu international cat si celui mediu atins in programul MUDP. Nivelul bun al indicatorilor companiei din Satu Mare se datoreaza efectului cumulat al: managementului financiar prudent; faptului ca operatorul a fost infiintat fara a se prelua activele circulante si datoriile pe termen scurt istorice. Acest fapt a condus la o imbunatatire semnificativa a indicatorilor analizati fata de cei anteriori ai Regiei. Daca activele circulante si datoriile fostului Operator ar fi fost transferate SC Apaserv Satu Mare SA, indicatorii ar fi aratat mult mai rau. Echipa manageriala trebuie sa fie constienta de faptul ca SC Apaserv Satu Mare SA a avut un inceput bun in ceea ce priveste fondul de rulment, dar daca nu va mentine un grad de colectare bun, valoarea fondului de rulment se va inrautati rapid. Mentinerea unor valori bune ale fondului de rulment reprezinta una din marile provocari careia echipa manageriala a Companiei va trebuie sa-i faca fata.

C C l on u j st an ta O ra de a Bi st rit a Fo cs an Ta i rg ov is t Bo e to sa ni

Tg .M ur es Br as ov Ar ad Ba ca u

Br ai la

Si bi u

114

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

8 Analiza financiara a Municipalitatii Satu Mare


8.1 Modificari intervenite in legislatie intre 2004 - 2005 cu efect asupra veniturilor bugetelor locale
In perioada analizata, codul fiscal si legea finantelor publice locale au fost modificate suferind o serie de schimbari ce au avut ca scop corelarea unor prevederi din legislatia fiscala. Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de codul fiscal este stabilit prin legislatia referitoare procedurile fiscale. In materie fiscala, dispozitiile codului fiscal prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, in caz de conflict intre acestea aplicandu-se dispozitiile Codului fiscal. Daca orice prevedere a codului fiscal contravene unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat. In scopul respectarii principiului aplicarii unitare a codului fiscal este interzisa instituirea unor taxe si impozite locale fata de cele reglementate in Titlul IX din Codul fiscal. Domeniile in care consiliile judetene pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantul acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile OUG 45/2003 privind finantele publice locale.

8.1.1 Modificarile Codului fiscal


In perioada 2004-2005 Codul fiscal roman s-a modificat si completat prin numeroase legi. Unele din prevederi au efect asupra bugetelor locale si judetene. Modificarile din legislatie care afecteaza aceste bugete sunt prezentate in tabelul urmator: Tabelul 59: Modificari in legislatie care afecteaza Bugetul Local
Actul normativ Codul fiscal Tipul actului OG 83 Data modificarii 19.08.2004 Natura modificarii Impactul general (impactul asupra Consiliului Judetean ) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluat in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului se stabileste de Consilul Local intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Initial articolul s-a referit la cladirile intrate in proprietate inainte de 1 ianuarie 1989 si care nu au fost reevaluate. S-a introdus posibilitatea ca consiliul local sa poata acorda

Impozitul pe cladirile ne-reevaluate

Facilitate fiscala

115

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2 Actul normativ Tipul actului Data modificarii Natura modificarii

SC Apaserv Satu Mare SA

Facilitate fiscala

Facilitate fiscala

Legea 494

12.11.2004

Alte taxe locale

Cresterea taxelor si impozitelor locale de catre consiliile locale si judetene

Impactul general (impactul asupra Consiliului Judetean ) scutire la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele a caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social. Consiliul local poate acoda scutirea de la laplata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate in conformitate cu Legea 332/2001 (privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii lucrarilor si nu mai tarziu de 31 decembrie 2006. Este scutit de la plata impozitului pe teren, orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativeteritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice (art 257 al 1). Consiliile locale si judetene pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si alte asemenea. De asemenea pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator. (Art. 283. al. 1) Consiliile pot decide anual modificarea taxelor si impozitelor locale, peste nivelul stabilit de codul fiscal, fara discrimnare insa intre categoriile de platitori. Aceasta poate fi facuta pana la 13 mai inclusiv, a anului precedent, in functie de conditile specifice zonei, cu exceptia taxelor prevazute pentru vehiculele cu tractiune mecanica si remorci inregistrate reglementate

116

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2 Actul normativ Tipul actului Data modificarii Natura modificarii

SC Apaserv Satu Mare SA

Impactul general (impactul asupra Consiliului Judetean ) prin art.263 alin. (4) si (5), si taxele de timbru, judiciare si extrajudiciare reglementate prin legi speciale (art. 295 alin. (11) lit. b- d).

Hotarari ale consiliilor locale si judetene cu privire la taxele si impozitele locale

OUG 138

29.12.2004

Venituri neimpozabile

Conform art. art. 288. (1) consiliile locale si judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, a hotararii Guvernului emisa pana la 30 aprilie inclusiv a fiecarui an. Modificarea practic prelungeste termenul limita pentru aprobarea hotararilor cu 15 zile. Ordonanta completeaza lista veniturilor neimpozabile cu ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte personae, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.(art 42)

8.1.2 Finante publice locale


Ordonanta de Urgenta nr. 45 din 05/06/2003 referitoare la finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si procedurile referitoare la formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice si responsabilitatile administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale. In perioada analizata ordonanta a suferit patru modificari dupa cum urmeaza: Tabelul 60: Modificarile Ordonantei de Urgenta nr. 45 din 05/06/2003
Actul normativ Tipul actului Legea 108 Data modificarii 07.04.2004 Natura modificarii Activitati de natura economica Impactul general (impactul asupra Consiliului Judetean ) Art 27 al (2) a fost modificat si prevede ca sumele reprezentand

OUG 45/05.06.2003

117

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2 Actul normativ Tipul actului Data modificarii Natura modificarii

SC Apaserv Satu Mare SA

privind finantele publice locale

Legea 313

28.06.2004

Imprumuturi externe

OUG 9

24.02.2005

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale

Impactul general (impactul asupra Consiliului Judetean ) amortizarea calculate pentru aceste mijloace fixe se colecteaza intr-un cont distrinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului si nu extrabugetar asacum se reglementa prin OUG 45/2003. Sumele sunt folosite exclusive pentru investitii. Prevederile legii au anulat pe cele ale art. 57, (3), (4) din ordonanta care prevedeau ca consiliile locale si judetene pot aproba imprumuturi interne fara garantia statului, dar cu informarea prealabila a Ministerului de Finante Publice. De asemenea imprumuturile externe urmeaza afi aprobate de autoritatile publice locale si autorizate de o comisie insarcinata cu aceasta. Aceasta comisie este formata si functioneaza cu aprobarea Guvernului. Conform art.28, (1), (2), (3) modificat, cota defalcate din impozitul pe venit de 63% a crescut la 82% pentru autoritatile locale si impartita dupa cum urmeaza: -bugetul local de la 36% la 47% -bugetul propriu al judetului de la 10% la 13% -consiliul judetean granturi de de echilibrare de la 17% la 22%. Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate annual prin legea bugetului de stat si din cota de 22%, o cota de 25% se aloca bugetului propiu al judetului, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale prin hotarare a consiliului judetean, in functie de urmatoarele criterii: a) capacitatea financiara calculate in baza impozitului pe venit incasat pe locuitor, in proportie de 30%; b)suprafata unitatii administrativeteritoriale, in proportie de 30% c) populatia unitatii administrative-teritoriale, in proportie de 25%; d) alte criterii stabilite prin hotarare a consiliului judetean, in proportie de 15%, care sa asigure

118

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2 Actul normativ Tipul actului Data modificarii Natura modificarii

SC Apaserv Satu Mare SA

Legea 114

05.05.2005

Nulitatea de drept a hotararilor adoptate deconsiliile judetene

Impactul general (impactul asupra Consiliului Judetean ) cu prioritate sustinerea programelor cu finantare externa, care necesita cofinantare locala Nerespectarea criteriilor si cotelor de repartizare sumelor defalcate din unele venituri ale gugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale atrage nulitatea de drept a hotararilor adoptate de consiliile judetene.

Prevederile de mai jos ale ordonantei sunt in vigoare din 2003 si ele nu au fost modificate si completate, dar sunt importante pentru bugetele locale si judetene. Conform art. 28 (7) platitorii de taxe si impozite care au organizate puncte de lucru cu minimum 5 angajati sunt obligati sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru. Art 59. - (1) prevede ca imprumuturile contractate de unitatile administrative-teritoriale, precum si cele cntractate de agentii economici si serviciilepublice din subordinea acestora pot fi garantate de catre acestea prin veniturile proprii prevazute la art. 5 alin (1) lit.a) din ordnanta. Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei. Veniturile care se constituie in garantie si sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale. Aceasta se aplica indifferent daca acesteterte particunosc sau nu acordul de garantare Alte prevederi incluse in codul fiscal care influenteaza veniturile bugetelor locale Art 34 al 10 prevede ca obligatiile fiscale reglementate in Titlul II (Impozitul pe profit) sunt venituri ale bugetului de stat. Ca exceptie, impozitul pe profit, dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari sunt venituri ale bugetelor locale respective. 8.2 Analiza financiara a Consiliului Local

Urmatorul tabel prezinta situatia financiara a Consiliului Local Satu Mare in anii 20032005. Cifrele sunt redate in RON si sunt cifre reale la sfarsitul perioadei.

119

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 61: Bugetul Consiliului Local Satu Mare 2002 2005


Contul de venituri si cheltuieli Sumele sunt in mii RON nominali Venituir recurente dintre care: Venituri recurente proprii - Impozite si taxe locale directe - Venituri din chirii - Cote defalcate din impozitul pe venit - Alte venituri recurente proprii Transferuri de la bugetul de stat sau de la alte bugete centrale - Subventii cu destinatie speciala - Sume defalcate din TVA Cheltuieli operationale dintre care, conform clasificarii economice: - Personal - Materiale si servicii - Subventii acordate institutiilor subordonate - Transferuri catre persoane fizice dintre care,conform clasificarii functionale: - Autoritati Executive - Invatamant - Sanatate - Cultura & Sport - Asistenta Sociala - Servicii de Dezvoltare Publica si Locuinte - Agricultura & Silvicultura - Transporturi & Comunicatii - Alte Activitati Economice - Alte Activitati Excedent (Deficit) Recurent Alte Venituri Operationale dintre care: Venituri Operationale Proprii - Impozite si taxe locale indirecte - Incasari de la companiile subordonate (referitoare la profit) - Incasari de la institutiile publice (referitoare la servicii si surplusuri) Sume de echilibrare de la consiliul judetean Sume de echilibrare de la stat sau alte bugete centrale Excedent (Deficit) Operational Venituri Curente dintre care: Venituri Curente Proprii Donatii si Sponsorizari Diferite subventii de la bugetul de stat Imprumuturi pe termen scurt 2003 54,548.4 26,401.0 12,204.2 651.1 13,545.7 28,147.4 28,147.4 61,772.1 29,809.9 17,003.9 5,494.4 9,463.8 2,852.7 33,021.9 466.0 767.0 5,388.6 15,563.2 3,650.1 62.6 (7,223.7) 9,107.3 5,671.4 4,027.3 683.0 961.1 250.0 3,186.0 1,883.6 1,756.5 1,756.5 2004 64,176.1 32,038.8 13,517.7 290.4 18,230.6 32,137.4 32,137.4 66,250.5 38,043.6 23,063.6 1,982.0 3,161.3 3,653.1 39,683.9 587.3 1,126.0 4,816.5 7,789.6 8,305.4 288.8 (2,074.4) 8,468.8 6,102.1 4,914.1 139.6 1,048.5 80.0 2,286.6 6,394.4 94.7 94.7 2005 79,514.0 38,141.6 14,656.3 1,817.8 21,667.6 41,372.3 41,372.3 84,541.2 50,422.1 24,021.2 4,833.7 5,264.2 5,211.0 50,341.8 744.4 3,383.4 5,582.9 9,754.2 7,146.8 100.0 2,276.8 (5,027.3) 9,515.3 6,023.1 4,492.2 187.4 1,343.4 3,492.2 4,488.0 45.1 45.1 -

120

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2


Contul de venituri si cheltuieli Sumele sunt in mii RON nominali Cheltuieli Curente dintre care: Rambursari de Imprumuturi - Dobanzi si comisioane - Rate de capital Contributia la Fondul de Garantii Transferuri catre alte bugete Cheltuieli cu destinatie speciala Excedent (Deficit) Curent Alte surse de finantare a investitiilor dintre care: Surse proprii Subventii/ Granturi de la bugetul de stat sau de la alte bugete centrale/ diferite organizatii internationale Imprumuturi Fonduri pentru Investitii Cheltuieli de Capital dintre care,conform clasificarii functionale: - Autoritati Executive - Invatamant - Sanatate - Cultura & Sport - Asistenta Sociala - Servicii de Dezvoltare Publica si Locuinte - Agricultura & Silvicultura - Transportat & Comunicatii - Alte Activitati Economice - Alte Activitati - Cheltuieli cu destinatie speciala Alte Surse de Venit Alte Cheltuieli Excedent (Deficit) Total Venituri Totale dintre care, venituri proprii Cheltuieli Totale 2003 1,860.1 1,663.8 263.8 1,400.0 196.3 1,780.0 4,352.5 102.5 4,250.0 6,132.5 4,946.3 225.7 3,137.8 107.9 56.6 1,418.3 1,186.2 69,764.8 33,931.3 68,578.6

SC Apaserv Satu Mare SA

2004 4,262.9 4,262.9 879.4 3,383.5 2,226.2 3,189.4 2,689.4 500.0 5,415.6 4,744.6 284.1 4,016.3 32.1 356.5 55.7 670.9 75,929.0 40,830.3 75,258.1

2005 417.9 417.9 417.9 4,115.2 6,653.4 6,653.4 10,768.6 4,186.7 684.5 1,612.8 416.3 1,082.7 390.5 6,581.8 95,727.7 50,818.1 89,145.8

In urma executiei bugetului Consiliului Local Satu Mare s-au inregistrat surplusuri totale in fiecare an, aceste surplusuri fiind acumulate ca fond de rezerva pentru finantarea nevoilor de investitii din anii urmatori. Analizand structura contului de venituri si cheltuieli se observa ca aceste surplusuri provin in mare parte din veniturile operationale, in vreme ce rezultatul recurent este mereu

121

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

negativ. Acest fapt ar putea explica fluctuatia rezultatului total, din moment ce veniturile care contribuie semnificativ la obtinerea acestui rezultat nu sunt constante si previzibile. De asemenea, lipsa unei corelatii intre fondurile disponibile pentru investitii si cheltuielile de capital contribuie la aceasta situatie. Tinand cont de faptul ca scopul Autoritatii Locale nu este sa acumuleze surplusuri ci sa optimizeze alocarea resurselor existente si de faptul ca bugetele locale se intocmesc echilibrat, valoarea mica atinsa de surplusuri in comparatie cu veniturile reprezinta o situatie normala. Asa cum este firesc pentru o institutie publica ce utilizeaza contabilitatea de trezorerie, cheltuielile au aceeasi tendinta ca si veniturile. Conform legislatiei, bugetul unei institutii publice trebuie sa fie intocmit echilibrat. Mai mult, in timpul anului, bugetul este modificat de mai multe ori, chiar si cu o luna inainte de finalul anului.

8.2.1 Detalierea veniturilor


Cu scopul de a realiza o mai buna comparatie si estimare a tendintelor, veniturile Consiliului Local sunt redate in termeni reali in tabelele si graficele urmatoare. Cifrele analizate arata urmatoarele: - veniturile totale indica o tendinta pozitiva, datorata cresterii atat a veniturilor proprii cat si a transferurilor; - apreciem ca evolutie buna a cotelor defalcate din impozitul pe venit, ce reprezinta principala sursa a veniturilor proprii, este contrara schimbarilor majore din legislatia de profil. Deoarece cotele defalcate reprezinta parti din impozitul pe venit, aceasta evolutie indica de asemenea o tendinta buna in ceea ce priveste indicatorii socio-economici locali, (a se vedea tabelul al doilea de mai jos); - evolutia oscilanta a subventiilor generale, ce reprezinta de fapt sume de echilibrare primite fie de la bugetul de stat fie de la consiliile locale, afecteaza rezultatele si predictibilitatea bugetului consiliului local (a se vedea tabelul trei de mai jos). Acestea au un nivel foarte scazut in structura bugetului total; - imprumuturile nu au fost utilizate extensiv ca sursa de finantare, ci pentru proiecte de investitii specifice. - Consiliul local a putut pastra tot timpul un procent de venituri proprii de aproximativ 50% din veniturile totale, aceasta situatie fiind foarte buna in conditiile unui mediu dinamic a finantele publice locale si asigurand un nivel cert al autonomiei la nivel local; - Pe de alta parte, procentul mare al transferurilor cu destinatie speciala de la diferite bugete centrale afecteaza de asemenea autonomia locala, dar intr-un mod negativ; aceasta situatie fiind insa normala la nivel national.

122

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 62: Modificarile in veniturile Consiliului Local Satu Mare


Evolutia veniturilor Sume in mii RON constanti 2005 Venituri Totale Dintre care: Venituir proprii, dintre care Impozite sit axe locale Cote defalcate Incasari de la companii si institutii subordonate Vanzarea bunurilor Alte venituri Transferuri, dintre care Generale Cu destinatie speciala Alte surse, dintre care Imprumuturi Altele Venituri proprii/ Total Transferuri/ Total Transfeuri cu destinatie speciala/ Total Imprumuturi/ Total 2003 2004 2005 2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004 % % % Modificare Modificare Modificare 99,621.2 52,885.0 21,819.1 22,548.8 1,593.1 6,924.0 46,689.3 3,634.2 43,055.1 46.9 46.9 53% 47% 43% 0% N/a N/a N/a N/a N/a N/a -1% -38% 4% -98% -100% N/a 18% 36% 17% -56% N/a -56% N/a N/a N/a N/a -3% 8% -1% 21% 16% 14% 3% 9%

88,179.7 42,887.8 21,338.9 17,121.1 2,078.1 129.6 2,220.2 39,920.1 4,342.9 35,577.2 5,371.8 5,371.8 49% 45% 40% 6%

85,954.1 46,221.2 21,194.2 20,637.7 1,344.9 3,044.4 39,625.7 2,679.1 36,946.6 107.2 107.2 54% 46% 43% 0%

Figura 18: Tendinta veniturilor Consiliului Local Satu Mare


Tendinta veniturilor
60,000.0 Lineara (Venituri propri)

50,000.0

40,000.0

Lineara (Transferuri de la diferite bugete)

30,000.0

20,000.0

Lineara (Imprumuturi)

10,000.0

2003 (10,000.0) 2004 2005

Lineara (Altele)

Conform legii finatelor publice locale, fiecare autoritate locala primeste un procent din impozitul pe venit colectat in aria sa de jurisdictie, conform urmatoarei scheme:

123

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Figura 19: Schema distributiei impozitului pe venit


Contribuabili, Persoane fizice sau companii Impozit pe venit

TREZORERIE Distributia impozitului pe venit

18% (37,5%) Bugetul de stat

47% (36.5%) Consiliul Local Min. 75% din fondul total

13% (10%) Consiliul Judetean

16% (22%) Fondul de echilibrare de la Consiliul Judetean Sume de echilibrare dstribuite de catre CJ

Max. 25% din fondul total

Deoarece codul fiscal s-a modificat in Romania incepand cu 2005, impozitul pe venit s-a schimbat, de asemenea. Astfel, de la un sistem de impozitare bazat pe diferite cote de impunere aplicate la diferite nivele de venit, incepand cu 2005, a fost introdusa cota unica de 16%. Acest fapt a condus la o scadere a sumelor colectate din impozitul pe venit. Pentru a compensa aceasta scadere a impozitului pe venit si totodata a cotei corespunzatoare alocata autoritatilor locale, incepand cu luna martie 2005, guvernul a schimbat procentele de distributie a impozitului pe venit. In scema de mai sus, numerele din paranteza reprezinta procedentele alocate conform legislatiei anterioare, iar restul reprezinta pe cele corespunzatoare actualei legislatii. Tabelul de mai jos prezinta evolutia lunara a cotei alocate din impozitul pe venit. Evolutia cotei alocate din aprilie pana in decembrie, in perioada cand noile procente s-au aplicat efectiv, arata impactul pozitiv la nivel local al schimbarilor din legislatie. Tabelul 63: Evolutia cotei din impozitul pe venit a Consiliului Local
Cota din impozitul pe venit Sume in ROL nominali Ianurie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 2004 1,566,461 1,759,463 2,073,147 1,062,424 1,262,823 1,569,403 1,704,885 1,292,938 1,336,274 1,446,302 2005 2,291,243 1,852,987 1,709,761 1,705,242 1,532,676 2,033,205 2,024,167 1,511,132 1,781,942 1,851,691 2003/ 2002 % Modificare 46% 5% -18% 61% 21% 30% 19% 17% 33% 28%

124

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2


Cota din impozitul pe venit Sume in ROL nominali Noiembrie Decembrie Total 2004 1,375,592 1,780,921 18,230,633 2005 1,789,377 1,584,142 21,667,564

SC Apaserv Satu Mare SA

2003/ 2002 % Modificare 30% -11% 19%

Dupa cum se poate observa in schema de mai sus, o cota din impozitul pe venit este alocata intr-un fond special care este distribuit de catre Consililul Judetean ca sume de echilibrare bugetelor Consiliilor locale din judetul respectiv. Tabelul de mai jos arata ca, Consiliul Local Satu Mare primeste sume foarte mici sau chiar zero din fondul de echilibrare creat prin contributia populatiei Municipiului Satu Mare. Aceasta nu este o practica anormala deoarece Consiliul Judetean foloseste de obicei acest fond pentru nevoile proprii, legea permitandu-i sa pastreze maxim 25%, sau sa-l distribuie Consiliilor Locale din judet care au probleme in finantarea operatiilor lor, cum ar fi comunele si orasele mici. Cu toate acestea, acest procent poate fi considerat ca fiind foarte scazut, practic cetatenii din Satu Mare fiind singurii contribuabili, tinand cont de principiul solidaritatii la nivel judetean. Tabelul 64: Partea din suma de echilibrare primita de catre CL de la CJ
Evolutia veniturilor % Procentul din impozitul pe venit reintors la autoritatea locala ca suma de echilibrare de la CJ 2003 2004 2005

4%

1%

0%

8.2.2 Detalierea cheltuielilor


La fel ca in cazul veniturilor, prezentam structura cheltuielilor exprimata in termeni comparabili, RON constanti 2005. Cifrele exprimate in acest mod arata ca, cheltuielile Consiliului Local Satu Mare prezinta urmatoarele caracteristici: - o tendinta crescatoare a cheltuielilor operationale, acest fapt conducand la - o tendinta descrescatoare a investitiilor. Acest fapt are un impact negativ asupra infrastructurii generale a municipiului, deoarece nivelul scazut al investitiilor nu este determinat de absenta nevoilor, ci de bugetul limitat in comparatie cu nevoile operationale. Tabelul 65: Schimbarile in cheltuielile Consiliului Local Satu Mare
Evolutia cheltuielilor Sume in mii RON constanti 2005 Cheltuieli Totale dintre care: Cheltuieli Operationale Cheluieli de Capital Rambursarea Imprumuturilor Alte Cheltuieli Cheltuieli Operationale/ Total 2003 86,680.4 78,077.4 6,252.0 2,103.0 248.1 90% 2004 85,194.6 74,997.8 5,371.1 4,825.7 88% 2005 2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004 % % % Modificari Modificari Modificari 92,771.7 N/a -2% 9% 87,979.8 4,357.0 434.9 95% N/a N/a N/a N/a -4% -14% 129% -100% 17% -19% -91% N/a

125

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2


Evolutia cheltuielilor Sume in mii RON constanti 2005 Cheltueili de Capital/ Total Rambursarea Imprumuturilor/ Total Altele/ Total 2003 7% 2% 0% 2004 6% 6% 0%

SC Apaserv Satu Mare SA

2005 2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004 % % % Modificari Modificari Modificari 5% 0% 0%

Figura 20: Tendinta cheltuielilor Consiliului Local Satu Mate


Tendinta cheltuielilor
100,000.0 90,000.0 80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 2003 (10,000.0) 2004 2005 Lineara (Alte Cheltueili) Lineara (Rambursarea Imprumuturilor) Lineara (Cheltuieli de Capita)

Lineara (Cheltuieli Operationale)

8.2.3 Serviciul datoriei


Municipalitatea a contractat trei imprumuturi pe termen lung: Un imprumut de investitii contractat de la Raiffeisen Bank cu urmatoarele specificatii: o Valoarea imprumutului: 4,000,000 Euro; o Perioada de gratie: pana la 31 decembrie 2006; o Perioada de rambursare: 1 ianuarie 2007 31 decembrie 2010; o Rata dobanzii: EURIBOR (1 luna)+2.5%; o Comisioane: 0.2% - comisin de administrare si 0.5% - comision initial. Un imprumut de invetitii contractat de la Banca ComercialaIon Tiriac cu urmatoarele specificatii: o Valoarea imprumutului: 700,000,000 RON; o Perioada de gratie: pana la 31 decembrie 2009; o Perioada de rambursare: 1 ianuarie 2010 31 decembrie 2024; o Rata dobanzii: BUBOR (1luna)+0.95%; o Comisioane: 0.2% - comisin de administrare si 0.4% - comision de risc. Un imprumut de investitii contractat printr-un Acord de Imprumut Subsidiar de la Ministerul de Finante (imprumutul de cofinantare de la Banca Europeana de Investitii pentru proiectul ISPA). Acordul de Imprumut Subsidiar nu a fost semnat inca. Primaria a demarat deja procedurile necesare in vederea obtinerii tuturor aprobarilor de la Ministerul de Finante. Conform Deciziei 158 a Comisiei Interministeriale pentru Autorizarea Imprumuturilor Locale, Primaria Satu Mare este autorizata sa incheie un

126

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Acord de Imprumut Subsidiar cu Ministerul de Finante pentru un imprumut de 11.432.046 Euro contractat de la Banca Europeana de Investitii (BEI). Acordul de Imprumut Subsidiar nu a fost inca semnat dar se asteapta ca el sa se incheie in cursul acestui an. Imprumutul are urmatoarele specificatii: o Valoarea imprumutului: 11,432,046 Euro; o Perioada de gratie: pana la 31 mai 2010; o Perioada de rambursare: 1 iunie 2010 1 decembrie 2028; o Rata dobanzii: 4.5%; o Comisioane: 0.5% - comision initial.

8.2.4 Indicatori financiari


Indicatorii financiari calculati pentru Consiliul Local Satu Mare sunt redati in tabelul urmator: Tabelul 66: Indicatorii referitori la performanta financiara a Consiliului Local Satu Mare
Indicatorii privind performanta financiara Venituri Totale pe cap de locuitor (RON) Venituri Proprii pe cap de locuitor (RON) Cheltuieli Operationale/ Cheltuieli Totale (%) Cheltuieli de capital/ Venituri Totale (%) Excedent (Deficit) Recurent/ Venituri Recurente (%) Excedent (Deficit) Operational/ Serviciul Datoriei (ori) 2003 603.3 293.4 90% 7% -13% 1.1 2004 656.7 353.1 88% 6% -3% 1.5 2005 827.9 439.5 95% 4% -2% 10.7

Indicatorii arata urmatoarele: - plusuri: - dublarea veniturilor proprii pe cap de locuitor intr-o perioada de trei ani; - tendinta descrescatoare a deficitului recurent; - minusuri: - un nivel foarte scazut al investitiilor in comparatie cu veniturile totale; - cu exceptia anului 2005, acoperiea incompleta a serviciului datoriei din surplusul operational. 8.3 Calcularea capacitatii de indatorare a Consiliului Local

Legea finantelor publice locale fixeaza o limita superioara a capacitatii de indatorare a consiliilor locale si judetene, astfel incat rambursarea serviciului datoriei sa nu depaseasca 20% din veniturile proprii. Respectarea acestei limite va face obiectul unei analize a Comisiei Interministeriale pentru orice forma de indatorare viitoare pe care Consiliul Local o va contracta sau garanta. Vom calcula gradul de indatorare contractat sau garantat al Consiliului Local, existent sau planificat, si sumele disponibile pentru noi imprumuturi sau sumele aditionale cu care trebuie completate veniturile pentru a se respecta legislatia in vigoare.

127

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Pentru a calcula capacitatea de indatorare a Consiliului Local Satu Mare s-a facut o previziune financiara bazata pe urmatoarele ipoteze: o S-a folosit o proiectie privind evolutia unor indicatori macroeconomici, precum inflatia si modificarea salariilor reale (a se vedea tabelul de mai jos); o Cifrele reale nominale din 2005 s-au folosit ca baza a proiectiei; o Categoriile de venituri au fost ajustate cu inflatia; o Pe langa inflatie, cotele din impozitul pe venit au fost ajustate cu cresterea salariilor in termeni reali; o In categoria Incasarilor de la companiile subordonate a fost inclus un comision de concesionare egal cu serviciul datoriei pentru imprumutul de cofinantare al programului ISPA. In concordanta cu noua Ordonanta a Guvernului nr. 198/2005 privind contul IID (Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare), Consiliile Locale care primesc imprumuturi de cofinantare pentru programele UE trebuie sa primeasca de la operatorul ce presteaza serviciul ce a beneficiat de investitii finantate de catre UE, un comision de concesionare cel putin egal cu serviciul datoriei pentru imprumutul respectiv; o Previziunea rambursarilor imprumuturilor a fost facuta in conformitate cu planul prezentat in capitolul referitor la Serviciul Datoriei. Rezultatele previziunii sunt redate in Tabelul 68. Analiza arata ca cel mai dificil an va fi 2010 cand serviciul datoriei va depasi limita de 20%, si o suma suplimentara de 7.3 mil RON este necesara pe partea veniturilor proprii pentru a respecta reglementarile legale. Analiza arata ca Primaria nu va putea contracta imprumuturi suplimentare tinand cont de limitarea legala existenta. Acest fapt ar putea ridica un semn de intrebare asupra capacitatii de a accesa fonduri UE, tinand cont ca aceste investitii cer de asemenea cofinantare ce se asigura de obicei prin imprumuturi contractate sau garantate de catre autoritatea locala respectiva.

128

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Tabelul 67: Proiectia privind evolutia indicatorilor macroeconomici


Analiza capacitatii de indatorare 2005 Real 2006 Estim. 2007 Prevazut 2008 Prevazut 2009 Prevazut 2010 Prevazut 2011 Prevazut 2012 Prevazut 2013 Prevazut 2014 Prevazut 2015 Prevazut

Inflatia din Romania (IPC modificare), % Salarii reale RON (% crestere)

8.3% 5.1%

6.5% 4.1%

4.0% 3.8%

4.0% 5.0%

2.0% 4.0%

2.0% 5.0%

2.0% 4.0%

2.0% 4.0%

2.0% 4.0%

2.0% 4.0%

2.0% 2.0%

Tabelul 68: Calculation of the Satu Mare LC legal debt carrying capacity
Analiza capacitatii de indatorare 2005 Real Veniturri considerate la calcularea limitei de 20% Impozite si taxe locale directe Venituri din chirii Cote defalcate din impozitul pe venit Alte venituri proprii recurente Impozite si taxe locale indirecte Incasari de la companiile subordonate (referitoare la profit si comisionul de concesiune) Incasari de la institutiile publice (referitoare la servicii si surplusuri) Venituri din vanzarea bunurilor si alte venituri nerecurente Serviciul total al datoriei considerat la calcularea limitei de 20% Imprumuturi in RON - Banca Comerciala Ion Tiriac RON Imprumuturi in Euro - Imprumutul BEI pentru cofinantarea programului ISPA Euro - Raiffeisen Bank Euro B/ A (max. 20%) Serviciul datoriei additional posibil respectand limita de 20% (Venituri aditionale necesare in vederea respectarii limitei legale) B A 2006 Estim. 2007 Prevazut 2008 Prevazut 2009 Prevazut 2010 Prevazut 2011 Prevazut 2012 Prevazut 2013 Prevazut 2014 Prevazut 2015 Prevazut

50,818.1 14,656.3 1,817.8 21,667.6 4,492.2 187.4 1,343.4 6,653.4 417.9

55,660.7 15,740.3 1,952.2 24,224.2 4,824.5 331.2 1,442.8 7,145.5 1,680.8 945.0 945.0 735.8 129.9 605.9

59,958.4 16,565.5 2,054.6 26,463.0 5,077.4 759.4 1,518.4 7,520.1 7,138.8 2,800.0 2,800.0 4,338.8 547.6 3,791.2 11.9% 4,852.9

64,251.7 17,228.1 2,136.8 28,897.6 5,280.5 1,308.7 1,579.2 7,820.9 8,880.4 4,305.0 4,305.0 4,575.4 1,088.4 3,487.0 13.8% 3,969.9

67,714.7 17,744.1 2,200.8 30,953.6 5,438.7 1,696.0 1,626.5 8,055.1 9,664.6 4,900.0 4,900.0 4,764.6 1,469.1 3,295.6 14.3% 3,878.3

72,552.5 18,099.0 2,244.8 33,151.3 5,547.5 3,634.7 1,659.0 8,216.2 15,962.7 9,403.3 9,403.3 6,559.4 3,403.3 3,156.1 22.0% (7,261.1)

75,203.9 18,461.0 2,289.7 35,166.9 5,658.4 3,555.2 1,692.2 8,380.6 12,395.8 9,076.7 9,076.7 3,319.1 3,319.1 16.5% 2,645.0

77,992.3 18,830.2 2,335.5 37,305.1 5,771.6 3,475.8 1,726.0 8,548.2 11,985.0 8,750.0 8,750.0 3,235.0 3,235.0 15.4% 3,613.5

80,925.3 19,206.8 2,382.2 39,573.2 5,887.0 3,396.5 1,760.5 8,719.1 11,574.2 8,423.3 8,423.3 3,150.9 3,150.9 14.3% 4,610.9

84,011.4 19,590.9 2,429.8 41,979.3 6,004.7 3,317.4 1,795.7 8,893.5 11,163.5 8,096.7 8,096.7 3,066.8 3,066.8 13.3% 5,638.8

86,403.2 19,982.8 2,478.4 43,675.2 6,124.8 3,238.9 1,831.7 9,071.4 10,753.3 7,770.0 7,770.0 2,983.3 2,983.3 12.4% 6,527.3

0.8% 9,745.8

3.0% 9,451.4

129

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

9 Concluzii
Analiza actuala a identificat un numar de domenii in care trebuie luate masuri; acestea fiind detaliate in paragrafele de mai jos:

9.1 Organizarea companiei


In ceea ce priveste organizarea companiei de apa SC Apaserv Satu Mare SA s-a identificat nevoia unei revizuiri structurii companiei deoarece exista o duplicare atat a indatoririlor cat si a responsabilitatilor intre departamente: Aparent, de managementul reclamatiilor se ocupa atat Consilierul specializat in relatii publice si dispeceratul din subordinea Directorului General cat si Biroul de Relatii cu Publicul si Incasari din subordinea Contabilului Sef. Mai mult si Laboratorul Vizualizri Conducte, Monitorizare Pierderi este direct implicat in rezolvarea reclamatiilor. Este recomandabil sa se ia in considerare o delimitare clara a responsabilitatilor tuturor partilor implicate in rezolvarea reclamatiilor. In timp ce activitatile de casierie sunt in principal responsibilitatea Biroului Financiar-Contabilitate, se pare ca si Biroul de Relatii cu Publicul si Incasari este implicat in verificarea activitatilor de plata zilnice. Este recomandabil ca responsabilitatile de caserie sa fie mai clar delimitate intre partile implicate. Sectiile de apa si canalizare asigura activitatile de dispecerat in ceea ce priveste productia si problemele de distributie a apei. Se pare ca Biroul Administrativ, Secretariat, Dispecerat are aceeasi functie si se afla in subordinea Directorului General. Aceste responsabilitati se suprapun si trebuie sa fie revizuite astfel incat sa se asigure o delimitare clara a functiilor intre sectii/departamente. Mai mult, sectiile de apa si canalziare functioneaza ca centre de profit avand partial si functie de resurse umane (selectarea, trainingul si alte activitati legate de resursele umane) si functie administrativa (managementul furnizarii apei, planul de securitate al statiei de tratare a apei, ect.). In colaborare cu alte departamente, Biroul de Relatii cu Publicul si Incasari este implicat in vanzarea activelor, reducerea consumului, receptia echipamentelor si instalatiilor, schitarea planului anual de intretinere si reparatii a echipamanetelor si instalatiilor cat si in alte activitati. Nici una dintre aceste indatoriri nu pare a fi legata de activitatea de baza a biroului. Este recomandabil ca rolul si responsabilitatile biroului mai sus mentionat sa fie revizuite in intregime tinand cont de indatoririle si responsabilitatile celorlate sectii/departamente. Pe baza auditului ne-am format opinia ca exista suficiente competente de baza in cadrul companiei pentru a furniza servicii de calitate. In acest moment, Apaserv Satu Mare are structura necesara unui operator de apa eficient si, cu cateva ajustari ce vor rezolva aspectele mentionate mai sus, astfel constituindu-se punctul de plecare pentru un operator regional. Compania, in forma sa actuala de organizare, a fost creata la sfarsitul lui 2004 si are un numar relativ scazut de angajati. Pentru a pastra un asemenea numar scazut de angajati, managementul trebuie sa fie constient de tendinta de crestere a personalului ce
130

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

se manifesta la operatorii de apa cu rezultate financiare pozitive. Nu este suficient sa se verifice forta de munca numai in ceea ce priveste numarul ei ci si in ceea ce priveste competentele si abilitatile sale pentru a putea face fata provocarilor date de implementarea investitiilor si acoperirearegionala viitoare. Planul de actiuni va introduce Performanta, Revizuirea si Dezvoltarea (PRD) pentru a maximiza beneficiul adus de angajati companiei. Acest plan va fi introdus astfel incat nevoile de training sa fie gata identificate.

9.2 Instruirea personalului companiei


O forta de munca bine instruita este esentiala oricarei organizatii performante. De aceea, in ceea ce priveste personalul, se recomanda sa se intreprinda urmatoarele actiuni: Compania ar trebui sa faca o evaluare a necesitatilor de instruire. In timpul revizuirii a devenit clar ca este nevoie de instruire in cadrul companiei. Cu toate acestea, pentru a maximiza beneficiile ce se pot obtine ca urmare a instruirii este necesar sa se determine natura instruirii ce se va desfasura. Acest lucru poate fi realizat efectiv prin intermediul unei evaluari a necesitatilor de instruire. Compania ar trebui sa adopte proceduri de dezvoltare a carierei. Avansurile tehnologice, schimbarile in tehnicile si practicile din cadrul industriei de apa vor evidentia nevoia unei abordari mai moderne in operarea companiei. Pentru a implementa o astfel de abordare este necesar mai intai sa se cunoasca competentele de care compania va avea nevoie pe viitor. Pornind de la acestea va fi posibil sa se identifice tipul si numarul meseriilor necesare sa se dezvolte.

9.3 Activele companiei de apa si canalizare


Analiza a aratat ca in cazul activelor companiei apartinand activitatilor de apa, canalizare si tratare, urmatoarele actiuni sunt necesare si recomandate. Pe termen scurt exista un numar de masuri ce pot fi implementate. Cele mai importante probleme ce necesita atentie si care sunt relativ usor de rezolvat sunt urmatoarele: Reducerea apei nefacturate: o Pierderile din timpul productiei, ex: eficientizarea curatarii filtrelor, repararea robinetelor care curg si pierderilor interne ale blocurilor (inlocuirea garniturilor si izolarea pompelor) o Repararea scurgerilor din retea imediat ce acestea sunt raportate, ex: reducerea timpului de raspuns al reparatiilor o Controlul presiunii pentru a reduce scurgerile din robinetele vechi sau care curg deja o Intretinerea preventiva in loc de managementul crizelor o Calibrarea regulata a contorilor de apa (contorii primari si secundari) Imbunatatirea transparentei locale:

131

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

o Orientarea atitudinii personalului catre servicii de calitate si in favoarea mediului inconjurator (instruirea regulata ofera incredere personalului si astfel imbunatateste imaginea companiei) o Punerea in aplicare a regulamentului de protectie existent cu scopul de a reduce accidentele de munca si de a reduce astfel timpul pierdut o Aplicarea sanctiunilor pentru incalcarea normelor de mediu cum ar fi calitatea sub standard a efluentilor, deversarea ilegala a apelor uzate etc (in special la poluatorii industriali in ceea ce priveste separatoarele de grasime, pre-epurare la sursa acolo unde este cazul, aplicarea principiului poluatorul plateste etc) Cresterea eficientei operationale prin: o Reducerea consumului de energie, ex: operarea in perioadele cu tarif scazut o Utilizarea mai eficienta a pompelor de captare o Reducerea utilizarii chimicalelor in procesul de tratare al apei (ex: aprovizionarea de la furnizorii mai ieftini) o Reducerea de personal acolo unde este posibil (a se vedea indicatorul de personal la 1000 de consumatori deserviti) o Reducerea facturilor de incalzire prin sigilarea usilor si ferestrelor in timpul iernii si reducerea temperaturii din mediul de lucru la maxim 20 grade C in toate cladirile companiei Reducerea cheltuielilor cu munca pentru conectarea consumatorilor prin: o Reducerea timpului si materialelor pentru reparatii o Reducerea costurilor de operare a echipamentelor prin vanzarea vehiculelor si echipamentelor redundante In ceea ce priveste intretinerea este recomandabil sa se intrerpinda urmatoarele actiuni: Continuarea practicii de a utiliza furnizori pentru activitatile de intretinere si luarea in calcul a extinderii viitoare a acestei activitati Inlocuirea pompelor ineficiente si reconditionarea statiilor de pompare, asigurand intretinerea lor si protectia muncii In ceea ce priveste distributia apei se recomanda sa se intrerpinda urmatoarele actiuni: Utilizarea furnizorilor pentru repararea retelei ar trebui extinsa pentru a reduce durata pana la oprirea scurgerilor din retea. Nivelul de experienta si de cunoastere trebuie sa fie imbunatatit in domeniul distributiei Inregistrarile principale trebuie sa fie imbunatatite astfel incat compania sa beneficieze de implementarea GIS. In ceea ce priveste colectarea sumelor facturate pentru serviciul de canalizare se recomanda sa se intreprinda urmatoarele actiuni: Trebuie sa se acorde prioritate investitiilor in reabilitarea colectorului de canalizare tinand cont de starea sa actuala Trebuie avuta in vedere situatia deversarilor industriale in reteaua de colectare. Metoda actuala de aplicare a penalitatilor este ineficienta si trebuie luata in considerare legarea deversarilor efluentilor de tarifele percepute.

132

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Si pe termen lung trebuie aplicate anumite masuri cu toate ca sistemul din Satu Mare face obiectul unor masuri de reabilitare propuse in cadrul unui program ISPA ce va fi implementat. Va fi nevoie de mai multe investitii de capital pe termen lung pentru a imbunatati eficienta operationala. Acestea vor include: o Reabilitarea retelei de distributie a apei, ceea ce va conduce la scaderea pierderilor si diminuarea riscurilor ce afectau sanatatea oamenilor; o Contorizarea totala astfel incat sa se obtina o imagine clara a fluxurilor transportate in sistem si sa se reduca nivelul pierderilor de apa; o Masurarea automata a diferitilor parametrii din sistem (calitatea apei potabile, debitul, presiunea etc) vor conduce la imbunatatirea inregistrarilor de date si la reducerea timpilor de interventie , un sistem GIS ar putea fi o solutie efectiva o Imbunatatirea procedurilor de intretinere incluzand si dezvoltarea planului de interventie sistematica o Inlocuirea echipamentului invechit periodic o Aplicarea unui control mai bun al deversarilor industriale incluzand principiul poluatorul plateste o Extinderea retelei de canalizare astfel incat intreaga populatie a municipiului sa fie deservita

9.4 Situatia financiara a companiei


In cazul situatiei financiare, analiza demonstreaza ca, compania nu poate fi multumita cu aceasta situatie, cu toate ca performanta financiara a companiei in 2005 a fost buna. Aceasta situatie s-a datorat cresterii tarifului de la inceputul anului 2005 si gestionarii efeiciente a costului. Cu toate acestea, chiar daca situatia numeralului in 2005 este buna, fluxul de numerar operational pentru aceasta perioada nu a generat un excedent operational suficient astfel incat sa asigure un viitor cert, chiar daca s-a imbunatatit fata de ultimul an. Perioada de colectare, cu o valoare in jur de 85 de zile, poate fi considerata ca medie in cadrul sectorului de apa si canalizare din Romania. Tinand cont de faptul ca, compania este nou creata si ca nu are crente istorice, ne-am fi asteptat la o valoare usor mai mica. O explicatie ar putea fi ca, cresterea semnificativa a tarifului din 2005 a avut un efect considerabil asupra consumatorilor casnici. Asa cum am mai precizat, echipa manageriala ar trebui sa se preocupe de acest aspect si sa limiteze nivelul creantelor deoarece orice crestere de tarif se simte efectiv numai daca colectarea se mentine la nivelul cel mai ridicat posibil. Gradul de suportabilitate a crescut semnificativ in 2005 datorita, in principal, cresterii tarifului din ianuarie 2005. Chiar si cu aceasta crestere semnificativa, gradul de suportabilitate inregistreaza in 2005 o valoare de 2.29%, care este inca sub standardul acceptat din sector de 3-3.5%. In opinia noastra, compania mai are inca posibilitatea, din punctul de vedere al suportabilitatii, sa creasca tariful pana cand gradul de suportabilitate atinge nivelul de 3%. Compania se afla in procesul de a implementa masurile ce vor conduce la o imbunatatire
133

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

a satisfacerii consumatorilor, a relatiilor cu clientii si a managementului reclamatiilor si al informatiilor. Mai sunt inca etape de parcurs in vederea imbunatatirii relatiei cu clientii. Compania trebuie sa fie constienta ca nivelul de educare al consumatorilor in ceea ce priveste relatia cu operatorii de utilitati s-a imbunatatit si ca asteptarile acestora sunt in crestere, fapt ce pune presiune in plus asupra companiei SC Apaserv Satu Mare SA care trebuie sa tina cont de faptul ca managementul relatiilor cu clientii este pe zi ce trece tot mai important si deci trebuie sa continue procesul de implementare a unei strategii eficiente si transparente in ceea ce priveste maagementul relatiilor cu clientii. Situatia financiara, asa cum se prezinta ea astazi, asigura furnizarea de servicii pe termen scurt si indeplinirea obligatiilor companiei in ceea ce priveste proiectul finantat prin UEISPA. Pentru a respecta toate cerintele si a sprijini investitiile si nevoile viitoare de cofinantare, compania impreuna cu autoritatile locale trebuie sa gandeasca extrem de bine toate deciziile in ceea ce priveste stabilirea tarifului, imbunatatirea eficientei, colectarea datoriilor si managementul fluxului de numerar. Situatia financiara curenta a companiei ne permite sa previzionam ca Apaserv Satu Mare va constitui centrul operatorului regional. Exista capacitate ca operatorul sa devina profitabil, prin echilibrarea controlului costurilor si cresterilor tarifelor, pentru a face astfel fata scaderii vanzarilor. Analiza suportabilitatii demonsteaza ca tariful poate fi crescut pentru a sustine astfel imbunatatirile viitoare. Planul de actiune va include etapele necesare atingerii obiectivelor mentionate mai sus, cum ar fi organizarea activitatii intr-o structura regionala pe centre de investitii, un nivel adecvat al tarifului in limitele suportabilitatii, strategia de colectare, utilizarea si alocarea resurselor.

9.5 Tehnologia informationala din cadrul companiei


Pe baza situatiei curente a infrastructurii hardware/de comunicatii si software se pot trage urmatoarele concluzii: Din numarul total de personal administrativ de 76 pe statul de plata, doar doua persoane lucreaza in departamentul IT avand educatie in IT. Acest personal este insuficient pentru a putea indeplini toate indatoririle si activitatile zilnice legate de intretinerea si asistenta IT. Ca atare este recomandabil sa se implementeze solutii moderne in ceea ce priveste externalizarea unor activitati legate de IT. Colectarea si procesarea datelor privind consumul de apa se realizeaza predominant manual si ar trebuie luate in calcul solutii IT eficiente din punct de al costului ce ar putea rezolva acest aspect. Software achizitionat ar trebui sa sprijine activitatea de contabilitate, facturare si inregistrarea clientilor si in cazul in care este posibil trebuie contractata expertiza, suport si/sau servicii IT eficiente din punct de vedere al costului. S-a evidentiat nevoia de imbunatatire pe viitor a expertizei IT a personalului administrativ. Tinand cont de cele mentionate mai sus este evident ca, compania din Satu-Mare trebuie sa faca fata unor provocari importante pe drumul de a crea un sistem operational IT/MIS dezvoltat integral. Nevoile imediate sunt legate de sistemele de facturare si colectare cat

134

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

si de software-ul de contabilitate, acestea constituind scopul principal al componentelor IT din proiectul FOPIP. Solutia care va fi aleasa trebuie sa satisfaca nevoile pe termen scurt si sa asigure in acelasi timp extinderea arhitecturii la nivelul intregii solutii IT pe termen lung.

9.6 Autoritati locale


Analiza arata ca cel mai dificil an va fi 2010 cand serviciul datoriei va depasi limita de 20%, si o suma suplimentara de 7.3 mil RON este necesara pe partea veniturilor proprii pentru a respecta reglementarile legale. Analiza arata ca Primaria nu va putea contracta imprumuturi suplimentare tinand cont de limitarea legala existenta. Acest fapt ar putea ridica un semn de intrebare asupra capacitatii de a accesa fonduri UE, tinand cont ca aceste investitii cer de asemenea cofinantare ce se asigura de obicei prin imprumuturi contractate sau garantate de catre autoritatea locala respectiva. In vederea dezvoltarii regionale se presupune ca si alte autoritati locale, incluzand si consiliul judetean, vor beneficia de sprijin financiar. Un aspect important este acela ca peste capacitatea de indatorare limitata a primariilor din oraselor mici se poate adauga o povara suplimentara rezultata din activitatea anterioara ineficienta a operatorilor de apa subordonati.

9.7 Regionalizarea
Compania a parcurs cativa pasi pe drumul regionalizarii prin includerea unui numar de orasele invecinate in cadrul ariei de furnizare a serviciilor. Procesul se afla momentan in impas si poate compania are nevoie acum de timp pentru a se consolida inainte de a-si extinde iar aria de distributie. O decizie a consiliilor locale privind asocierea primariei din Satu-Mare cu alte primarii (Ardud, Tasnad, Carei si Negresti-Oas) si cu Consiliul Judetean Satu Mare a fost semnata in noiembrie 2005. Conform auditului si situatiei financiare actuale acceptabile a companiei, nu vedem nici un obstacol important operational sau financiar care sa impiedice Apaserv sa devenina operator regional. Vointa politica de a sprijini acest proces de regionalizare cat si masurile complementare pentru sustinerea unui astfel de operator regional sunt esentiale.

135

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Anexa 1: Echipele implicate in pregatirea raportului

136

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Echipa de Coordonare:
Nr. Crt. 1 2 3 Nume Johan Schaapman Sorin Caian Anthony Fryer Pozitie TL DTL - FOPIP Expert Fin/Econ

Experti Principali:
Nr. Crt. 1 2 3 Nume Catalina Marcu Boytcho Spassov Trevor Nielsen Pozitie Expert Juridic Expert IT Consultant Tehnic Senior Termen Scurt.

Echipa care se ocupa cu Colectarea si Procesarea Datelor:


Nr. Crt. Nume Pozitie Consultant Institutional Senior si Consultant Financiar Junior Consultant Institutional Junior Consultant Tehnic Senior

1 2 3

Augustin Boer Gabi Ionita Gabriel Racoviteanu

Echipa localizata la birou:


Nr. Crt. 1 2 3 4 6 Nume Valeriu Zamfirescu Mihai Nedelcu Adriana Pienaru Vladimir Rojanschi Raluca Racoviteanu Pozitie Consultant Financiar Senior Consultant Financiar Junior Consultant PR/HR Senior Consultant de Mediu Senior Consultant Tehnic Junior

137

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Echipa locala a Beneficiarilor


Institutia Satu Mare County Council Satu Mare County Council Satu Mare County Council Satu Mare Municipality Satu Mare Municipality SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA SC Apaserv Satu Mare SA Nume Janko Szep Istvan Bura Mihaela Dravecski Caral Iuliu Ilyes Lucia Ursu Ioan Leitner Gyongyosi Stefan Bela Tiberiu Matuz Oana Rusu Melania Osan Nicolae Muresan Dumitru Gavrilescu Mariana Bota Istvan Hvozdak Ion Huber Suzana Dancu Paul Loredana Pal Hadrian Pozitia Consilier Consilier Juridic Consilier Primar Director Economic Director General Contabil Sef Inginer Sef Departamentul de Managemnt al Proiectului Tehnician (lider de sindicat) Biroul PSI Seful Departamentului HR Seful Biroului de Contabilitate Biroul Mecanic Seful Biroului de Investitii Expert IT Expert Juridic Expert Juridic

138

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Anexa 2: Organigrama

139

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2


APROBAT ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR
ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR

SC Apaserv Satu Mare SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAIE NR.TOTAL PERSOANE : 320


BIROU R.U. 1 3 4

CONS. , SPEC. N REL. PUBL.

- 1 - 1

CONSILIUL DE ADMINISTRAIE

OFICIUL JURIDIC

- 2

- 2
DIRECTOR GENERAL

BIROU ADMINISTR. SECRET., DISPECERAT

1 2 8 11

COMP.PROT.MUNCII PROT.CIVIL, P.S.I.

- 1 - 1
C.F.G. ANALIZE PREURI, C.F.P.

1 1 - 2

BIROU IMPLEM. PROIECT I.S.P.A.

10 - 11
OFICIUL DE INFORM. 2 - 2

DIRECTOR TEHNIC

32

INGINER EF

CONTABIL EF

2 200 203

50

BIROU MECANO- 1 ENERGETIC

B. PROD. URM. CALIT. APEI

SECTIA AP 1 3

6 100 110

SECTIA CANAL

1 1 3

87 92

BIROU MARKETING APROV.DEPOZIT

PROIECTE

- 1

- 1

VIZ. COND.,LAB. MONIT.PIERDERI

UZ. AP NR.1 FR.CAPTARE

41 44

EPURARE, POMP. APE UZATE

30 31

B. FINANC. CONTAB

LAB.UZ.MRT.

3 6

LAB.ST.EPUR.

UZ.AP NR.2

R.CANAL

29

31

B. CONTR.FACTURARE

15

23

HIDROF.+A.C. BIROU INV. GIS 1 3 4 R.DISTRIB.AP

11

ST.POMPARE APE UZATE

28

29 B. REL. CU PUBL.INCAS 1 15 16

42 45

140

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Anexa 3: Indicatori de performanta comparati lista completa

141

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

PERFORMANCE INDICATOR COMPARISON YEAR OF COMPARISON 2005 MUDP 2 TOWNS

INDICATOR WATER
Water Consumption & Production

Units

ARAD

BACAU

BISTRITA

BRAILA

BOTOSANI

CLUJ

CONSTANTA

FOCSANI

ORADEA

TARGOVISTE Max MUDP 2

Min MUDP 2

Average MUDP 2

SATU MARE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Water Coverage Residential consumption Industrial consumption as % of Total Commercial consumption as % of Total Other consumption as % of Total Energy consumed per m water produced Non Revenue Water NRW (Total) NRW (Network) NRW/km/day Pipe Network Performance Pipe breaks per pipe length Meter coverage Vol metered vs Vol sold Cost and Staffing Staff per '000 consumers supplied No of population served per employee Billing and Collection Coverage: Billing - water Residential Bill collection efficiency - water Financial Performance Labour costs vs Operating costs Operating ratio Electricity cost vs Operating cost Unit Operational Cost - Water

% lpcd % % % kWh/m % % m/km/d #/km/year % % #/'000 consumers # % % Ratio Ratio Ratio RON/m

99.99 142 28.48

100 90 32.68

100 84 19.25

84.52 86 44.47

90 113 33.44

99.14 121 44.49

63.02 134 34.02

100 83 48.7

100 124 7.23

100 142 48.7

63.02 84 7.23

92.96 109 32.53

96 175 28.2

25 16.94 0.99 100 100

42 26.63 1.6 93.55 98.87

16 9.4 100 91.76

38 32.89 0.86 84.62 64.02

15 25.47 2.06 95.61 100

65 199.04 4.57 65.7 78.18

31 41.91 1.17 79.73 100

48 98.78 4.96 100 100

23 39.93 5.21 91.95 87.5

65 199.04 5.21 100 100

15 16.94 0.86 65.7 64.02

33.67 60.2 3.42 90.13 91.15

46 101.4 2.7 95.6 95.6

2.06 485

2 500

1.67 1142

4.09 289

1.35 820

2.51 401

1.93 823

2.74 365

2.73 366

4.09 1142

1.35 289

2.34 577

0.9 1169

98.92

85

93.7

100

98.72

100

85

95.25

1.15 5250

1.05 6000

1.23 6750

0.9 6250

1.17 5000

0.96 9000

1.19 10250

1.21 7250

0.99 -

1.23 10250

0.9 5000

1.09 6969

1.14 5000

142

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

Anexa 4: Indicatori de performanta comparati - formule

143

Audit Institutional, Financiar si Operational Raport A1.1 Versiunea Draft V2

SC Apaserv Satu Mare SA

144