Sunteți pe pagina 1din 20

Firma Carion din Cluj, o societate care pratica un soi de cmtrie ascuns, a fost nvins dup trei ani

de procese de dou avocate din Bistria, Delia Mihaela Magdea i Mihaela Letiia Morar Cele dou au luptat at!t la instanele din Bistria, c!t i n cele din Cluj ca s demonstre"e c respectiva firm prestea" activiti #ancare neautori"ate de B$% i, ca urmare, ilegale

Publicat n 17 octombrie, 2013 cu 5 Comentarii Firma SC Carion SA Romnia, condus de Knobloch Ovidiu Eugen, s-a nfiin a! n anii "###, n "#$# !ransformndu-se n SC Carion S%s!em SA& 'e(i )o!rivi! Oficiului *a ional al Regis!rului Comer ului firma avea ca obiec! de ac!ivi!a!e )rinci)al +comer ul cu au!o!urisme (i vehicule u(oare sub ,,- !one., a nce)u! s )rac!ice (i al!e ac!ivi! i aduc!oare de )rofi!& A nfiin a! a(a-numi!ele gru)uri de )ersoane care s se a/u!e, ve0i 'oamne, reci)roc, s achi0i ione0e imobile, s fac lucrri de reabili!are a unor cons!ruc ii sau chiar s cum)ere ma!eriale&

1en!ru a fi +a/u!a!e., firmele sau )ersoanele fi0ice, com)le!au o cerere de aderare la un gru), )reci0au ce anume vor s cum)ere, ce )erioad au de gnd s )ar!ici)e la gru) (i )l!eau o 2!a3 de aderare. care re)re0en!a $,45 din valoarea bunului solici!a! 6suma solici!a!7 )lus 89A (i o garan ie imobiliar&

'u) ce erau accce)!a i n gru), )rimeau a(a numi!ul +cer!ifica! de )ar!ici)are. la un gru) de minim $-# de )ersoane (i ma3im ,##, efec!iv s!abili! direc! )ro)or ional cu numrul de luni ale )erioadei de derulare a con!rac!ului 6$-# de luni7 Oda! in!ra i, )ar!ici)an ii aveau obliga ia s )l!easc ra!e lunare n cuan!um de #,4:5 din valoarea ac!uali0a! a bunului s)ecifica! n cererea de aderare, un comision de #,,5 din valoarea ac!uali0a! a bunului )lus 89A, aces!a re)re0en!nd remunera ia firmei Carion )en!ru adminis!rarea gru)ului& ;n )lus, mai aveau de )la! )rime lunare )en!ru asigurare de deces, )rime lunare de asigurare a bunului cu care s-a efec!ua! garan ia )n la achi!area in!egral a obliga iilor fa de gru), comisioane bancare )erce)u!e de ins!i!u iile financiare )en!ru )l ile efec!au!e )rin in!ermediul lor, e!c&

;n regulamen!, la ca)i!olul +n!r0ierea )l ilor, e3cluderea (i e3ecu!area., firma Caion a !recu! c )erce)e +dobn0i de n!r0iere !u!uror )ar!ici)an ilor care n!r0ie achi!area obliga iilor de )la! la scaden n cuan!um de --5 )e an a)licabil la obliga iile res!an!e., mai ceva ca (i cm!arii&

Ca (i cum nu ar fi fos! de a/uns !oa!e aces!e condi ii aberan!e, ca s in!re n )osesia banilor de care aveau nevoie, )ar!ici)an ii la gru) semnau c acce)! s le vin rndul la lua! bani n urma unor e3!rageri 6un fel de lo!erie7 )eriodice& Firma Carion a s!abili!, )rin regulamen!ul su de func ionare, c va organi0a (edin e )ublice numi!e +n!runiri. (i c acolo va e3!rage beneficiarii sumelor aduna!e de la !o! gru)ul, fr s men ione0e ri!mici!a!ea aces!ora& ;n )lus, firma Carion func iona (i n!r-un sis!em <=< n sensul c )ersoanele care a!rgeau clien i beneficiau de anumi!e facili! i& >nii, de bun credin , au afla! )rea !r0iu n ce s-au bga! (i au regre!a! c au a!ras n curs (i oameni

nevinova i&

Avoca!a Delia Mihaela Magdea, membr a ?aroului ?ucure(!i, ne-a e3)lica! c firma Carion a reu(i! s a!rag foar!e mul i clien i (i din ?is!ri a-*sud, numrul lor fiind de circa @## )o!rivi! unor surse neoficiale&

&Eu am n eles c sun! $-&### de clien i din !oa!

ara (i circa @## din ?is!ri a-*sud, dar nu sun! cifre oficiale& ;n orice ca0, a!! de mul! a reu(i! Carion s-i nrobeasc )e oamenii care au adera! la aces!e gru)uri nc! mul i au a/uns n si!ua ia de a nu-(i mai )u!ea achi!a ra!ele& Cred c am )u!ea s-i numim fr )robleme )e cei de la Carion cm!ari., a s)us 'elia <ihaela <agdea&

Ea a e3)lica! c, de e3em)lu, o firm din =unca Alvei a adera! la unul din!re gru)uri, gru)ul , cum a)are )e cer!ifica!ul de )ar!ici)are 6fo!o /os7, solici!nd ,@&### de lei& Cei de la Carion i-au ceru! s garan!e0e m)rumu!ul, iar firma din =unca Alvei a )re0en!a! un con!rac! de garan ie imobiliar, oferind o cas ga/&

&Era casa )rin ilor asocia!ului firmei din =unca Alvei, dar Carion nu era in!eresa! cine vine s garan!e0e (i ale cui sun! imobilele& =a un
momen! da!, oamenii din =unca Alvei B care au adera! la gru) B nu au mai )l!i! fiindc ra!ele erau nrobi!oare 6de la ni(!e )enali! i de n!r0iere s-a a/uns la dobnd de --5 )e an7, iar casa cu care au garan!a! in!rarea n gru) au demola!-o& A!unci, neavnd ce s e3ecu!e, firma Carion s-a n!ors m)o!riva no!arului care a au!en!ifica! con!rac!ul de garan ie imobiliar& Eu (i colega mea, <ihaela =e!i ia <orar, am fos! anga/a!e de domnul no!ar s-l re)re0en!m n aceas! cau0., a s)us avoca!a&

1o!rivi! sursei ci!a!e, firma Carion i-a ceru! no!arului s )l!easc anumi!e daune )en!ru c a au!en!ifica! con!rac!ul de garan ie imobiliar&

&Carion l-a chema! n /udeca! )e domnul no!ar ca s le )l!easc lor debi!ul, comisioanele, dobn0ile (i !o! ce da!ora, )rac!ic, aceas!
firm& ;i cereau n!re -#&### (i 4#&### de lei, o sum mare& ;n!re !im), domnul no!ar (i-a da! seama c ceva nu e n regul cu aceas! firm care )res!ea0 un fel de ac!ivi!a!e bancar )en!ru care are nevoie de avi0& 'nsul a fcu! adres la ?anca *a ional a Romniei& ?*R i-a rs)uns 6fo!o /os7 (i l-a informa! c aceas! firm, Carion, nu are avi0ul ?*R )en!ru a(a ceva (i nici nu es!e nscris n Regis!rul ins!i!u iilor financiare nebancare din Romnia al ?*R& Ca s faci a(a ceva, ac!ivi! i financiar-bancare, ai nevoie de avi0ul ?*R& Cu aces! rs)uns, domnul no!ar a veni! la mine (i la colega mea <ihaela =e!i ia <orar 6membru al ?arolului Clu/7& *oi am verifica! obiec!ul de ac!ivi!a!e al firmei Carion )e si!e-ul <inis!erului de Finan e (i am v0u! c, n "##,-"##@, cnd s-au ncheia! aces!e con!rac!e, avea ca obiec! de ac!ivi!a!e comer ul cu au!o!urisme& Avnd (i rs)unsul ?*R, am solici!a! n ins!an nuli!a!ea absolu! a aces!or con!rac!e ncheia!e de Carion (i im)lici! nuli!a!ea absolu! a con!rac!ului de garan ie imobiliar& S-a sus)enda! )rocesul )e care l avea domnul no!ar, s-a dis/uns, s-a forma! al! dosar n care s-a solici!a! nuli!a!ea absolu! a celor dou con!rac!e de !i) Carion (i de garan ie imobiliar., a s)us 'elia <ihaela <agdea&

Ac iunea a fos! deschis la Cudec!oria ?is!ri a, ca ins!an de fond, dar aceas!a a res)ins ac iunea in!en!a! de cele dou avoca!e, la fel (i 8ribunalul ?is!ri a-*sud, ca ins!an de recurs&

&A!unci noi ne-am gndi! c e momen!ul s ncercm o ac iune (i )e )rinci)iul s)eciali! ii la Clu/, acolo unde Carion are sediul& *e-am da!
seama c firma nu func ionea0 legal (i nu am vru! s renun m a(a de u(or& Am deschis )roces la Cudec!oria Clu/-*a)oca& Sur)rin0!or (i aceas! ins!an ne-a res)ins ac iunea, dar am a/uns la 8ribunalul Comercial Clu/ care, n final, ne-a admis ac iunea& Ans!an a a cons!a!a! nuli!a!ea absolu! con!rac!ului ncheia! n!re SC Carion (i firma din =unca Alvei, res)ec!iv nuli!a!ea con!rac!ului de garan ie imobiliar subsecven!& Sen!in a e defini!iv (i irevocabil., a s)us 'elia <ihaela <agdea&

Avoca!a s)une c, de(i m)reun cu colega ei a lu)!a! a)roa)e !rei ani m)o!riva aces!ei firme din Clu/ (i a considera! sen!in a da! de 8ribunalul Comercial Clu/ dre)! o vic!orie )rofesional, nu (i-a da! seama nici ea, nici colega ei de im)ac!ul aces!ei vic!orii&

&90nd sen!in a )e )or!alul ins!an elor, au nce)u! mai mul i oameni s-l con!ac!e0e )e domnul no!ar& ;n )rima fa0, l-a con!ac!a! cineva
din Fgra( care a)oi m-a con!ac!a! )e mine& <-au suna! a)oi oameni din <aramure(, din 8rgu <ure( B chiar am (i acum oameni cu dosare la Clu/& Am n eles c sun! circa $-&### de oameni, firma func ionnd de vreo 0ece ani& Cei din 8rgu <ure( sun! dis)era i& Acolo leau scos la lici!a ie )ublic locuin ele (i la acea lici!a ie )ublic )ar!ici)a !o! aceas! firm& Clien ii Carion au a/uns chiria(ii firmei (i acum mul i )l!esc chirie )en!ru a )u!ea s!a n casele lor& 1e !o i i-am sf!ui! s deschid ac iuni n ins!an (i s anule0e aces!e con!rac!e., a s)us ea&

'elia <ihaela <agdea s)une c (i aces!e )ersoane s-au adresa! ?*R (i !oa!e au )rimi! acela(i rs)uns, res)ec!iv c firma Carion nu are dre)!ul s )res!e0e ac!ivi! i financiar-bancare, iar )o!rivi! O>D nr& EEF"##4 )rivind ins!i!u iile de credi! (i adecvarea ca)i!alului, +desf(urarea de ac!ivi! i in!er0ise 6G7 )e con!ul unei en!i! i care nu es!e ins!i!u ie de credi! cons!i!uie infrac iune (i se )ede)se(!e cu nchisoarea de la " la : ani.&

&1e mine m uime(!e c ?*R nu are nicio al! reac ie& =e-a rs)uns !u!uror celor care au semnala! ?*R si!ua ia firmei Carion le-a da!
acelea(i rs)unsuri, c nu e legal ce face firma aceas!a, dar nimic mai mul!& ;i las s func ione0e mai de)ar!e., a s)us avoca!a&

Ea a s)us c firma clu/ean con!inu s func ione0e (i n )re0en!& +Con!rac!e nu (!iu dac mai ncheie, dar sun! )ersoane care mai )l!esc&

*oi am dori! s facem )ublic aces! ca0 fiindc, n curnd, firma aceas!a s-ar )u!ea s dis)ar, iar oamenii s rmn cu bu0ele umfla!e& Sun! )ersoane care au mai mul!e con!rac!e semna!e, dar )n acum nu au )rimi! niciun leu n!ruc! banii se acordau )rin !ragere la sor i& A(a c a!ragem a!en ia oamenilor s nu (i asume riscul s mai ncheie con!rac!e cu aceas! firm., a s)us 'elia <ihaela <agdea&

Avoca!a s)une c re)re0en!an ii firmei Carion au anga/a! o socie!a!e de avoca i (i s-au a)ra! invocnd fa)!ul c au ncheia! cu oamenii con!rac!e de manda!, dar cele dou avoca!e au reu(i! s demons!re0e c nu )oa!e fi con!rac! de manda! a!unci cnd se )erce) dobn0i, )enali! i (i ma/orri de n!r0iere, as!fel reu(ind s c(!ige )rocesul de la 8ribunalul Comercial Clu/& 'in )ca!e, sen!in a da! de magis!ra i nu se a)lic !u!uror celor care au con!rac!e, doar celor care au deschis )rocesul, mai s)une 'elia <ihaela <agdea& Fiecare om va !rebui s deschid )roces (i, cel mul!, s invoce fa)!ul c e3is! un )receden!, sen!in a ob inu! la 8ribunalul Comercial Clu/& Aceas!a es!e )rima sen!in defini!iv (i irevocabil ob inu! la nivel na ional m)o!riva unei firme care, sub diverse umbrele )re!ins legale, reu(e(!e s s!oarc bani de la )ersoane neavi0a!e (i mul! )rea credule&
Cristiana Sabu

http'(())) timponline ro(o*firma*din*cluj*care*acorda*imprumuturi*de*#ani*in*conditii*du#ioase* invinsa*de*doua*avocate*din*#istrita(

Firma clujeana Carion, urmasa a faimosului Caritas, implicata in numeroase inselaciuni in urma carora sute de oameni au ramas fara avere a fost invinsa la Tribunalul Comercial Cluj de doua avocate, anunta timponline.ro. Activitatea firmei continua insa, iar oamenii legii spun ca fiecare pagubit in parte ar trebui sa ii actioneze in instanta pentru a-si recupera paguba. Reclamatiile si plangerile in care oamenii acuza Carion ca ar practica un fel de jocuri piramidale sunt vechi de multi ani. Pe scurt, oamenii sunt convinsi sa doneze sume de bani in asa-zise fonduri de investitii, semneaza acte in care sunt de acord cu un fel de ipoteci pe diverse bunuri, dupa care firma ii constringe sa cotizeze din ce in ce mai mult, se adauga si alte tipuri de cotizatii si, in final, firma ajunge sa ii deposedeze de proprietati. Oficial, firma se ocupa cu organizarea si administrarea grupurilor de cumparatori in scopul achizitionarii a doua tipuri de produse: autoturisme si imobile. + n prezent, !C Carion Romania !" nu mai incheie contracte noi, ci le finalizeaza pe cele e#istente. Participantii activi sunt acum organizati in $ grupuri de imobile si un grup auto, se arata pe site-ul firmei. "ctiunea in instanta a fost demarata de un notar din %istrita care, pentru ca a semnat acte ale unor persoane implicate in sistemul Carion care nu si-au mai platit ratele, a ajuns sa fie tras la raspundere de catre firma si sa i se ceara in mod aberant peste &'.''' de lei. "cesta a aflat ca %(R nu i-a acordat dreptul de a presta activitati bancare si apoi a dat Carion in judecata. "ctiunea a fost sustinuta de doua avocate, )elia *ihaela *agdea si +etitia *ihaela *orar. Procesele au inceput la %istrita, au continuat la ,udecatoria Cluj si, in final, la -ribunalul Comercial de aici, unde s-a admis actiunea, iar contractul in cauza, intre Carion si bistriteni, a fost anulat. .lterior, a iesit la iveala ca in Romania ar fi nu mai putin de /&.''' de pagubiti in urma implicarii in activitatea obscura a firmei Carion. +0ictoria de la -ribunalul Comercial Cluj a a fost o chestiune pozitiva. Cei care au probleme cu aceasta firma trebuie sa o dea in judecata individual. n Romania nu e#ista in legislatie notiunea de precedent, insa, desigur, se poate spera ca se va tine cont de asta, a declarat pentru 1iar de Cluj avocata +etitia *ihaela *orar.

Oficialii firmei Carion nu au putut fi contactati.


12 0 ,

Data pu#licarii' acum -. "ile, in octom#rie -/, 01-2 3utor' Florentina 4atar 5ltima editare' octom#rie -/, 01-2 6 7'82 pm Categoria' 9n vi"or 4aguri' #ani, Bistrita, Carion, delia mihaela magdea, jocuri piramidale, letitia mihaela morar, pasgu#iti, proprietati, tepari !ee more at2 http233444.ziardecluj.ro3teparii-de-la-carion-urmasii-caritasinvinsi-in-instanta35sthash.67r!as0r.dpuf

http233444.ziardecluj.ro3teparii-de-la-carion-urmasii-caritas-invinsi-in-instanta3

Prezenta pe piata financiara din Romania inca din /889, societatea Carion Romania a intrat in urma cu un an in atentia ofiterilor din cadrul 6PR, operatiunile promovate prin sistemul de autofinantare in grup :prin care clientii isi pot achizitionaun bun imobiliar de valoare mare fara avans si fara dobanda; ridicand o serie de suspiciuni.

Anche!a!orii s)un ca verificarile im)o!riva adminis!ra!orului firmei au fos! incheia!e, conclu0iile fiind !ransmise )rocurorilor din cadrul 1arche!ului de )e langa Anal!a Cur!e de Casa!ie si Cus!i!ie, unde e3is!a un dosar )enal inregis!ra!& Firma, care ac!iona du)a )rinci)iul /ocului )iramidal, asemenea celor de la H'el)hin An!erna!ionalH, oferea im)rumu!uri, desi nu avea acredi!are de la ?anca *a!ionala a Romaniei& 1oli!is!ii 'irec!iei Cerce!ari 1enale din cadrul AD1R au anun!a!, ieri, ca adminis!ra!orul SC HCarion RomaniaHSA es!e cerce!a! )en!ru acordarea de im)rumu!uri ca!re )ersoane fi0ice, in sco)ul achi0i!ionarii de au!o!urisme si imobile, fara a de!ine acredi!are& Ofi!erii s)ecialis!i au finali0a!, la ", augus! a&c&, cerce!arile in dosarul )enal inregis!ra! la 1arche!ul de )e langa Anal!a Cur!e de Cus!i!ie si Casa!ie, )rivind )e Ovidiu Knobloch, adminis!ra!or la socie!a!ea amin!i!a, aces!a fiind invinui! )en!ru desfasurarea de ac!ivi!a!i ilegale de acordare de im)rumu!uri banes!i& An conformi!a!e cu )revederile =egii -IF$EEI )rivind ac!ivi!a!ea bancara, anche!a!orii au solici!a! ?ancii *a!ionale a Romaniei - 'irec!ia de Reglemen!are si Au!ori0are verificari )rivind com)ania si o)era!iunile derula!e de aceas!a& 1o!rivi! ?*R, Hse in!er0ice oricarei en!i!a!i, care nu es!e au!ori0a!a ca ins!i!u!ie de credi!, sa se anga/e0e in con! )ro)riu sau in con!ul al!eiFal!or )ersoane, in!r-o ac!ivi!a!e de a!ragere siFsau adminis!rare a unor sume de bani re0ul!a!e din asocierea in vederea economisirii si cerce!arii in!r-un sis!em colec!iv, neres)ec!area res)ec!ivelor dis)o0i!ii fiind sanc!iona!a in condi!iile )reva0u!e de ar!& $#E din =egea -IF$EEIH& Ans!i!u!ia a comunica! AD1R ca ac!ivi!a!ea desfasura!a de SC HCarion RomaniaH SA - van0area de au!o!urisme in ra!e si )res!ari servicii in domeniul imobiliar - se regases!e in ca!egoria ac!ivi!a!ilor a caror desfasurare es!e su)usa in!erdic!iilor )reva0u!e de ar!& $# din =egea -IF$EEI& ?*R a mai )reci0a! ca aceas!a in!erdic!ie are in vedere fa)!ul ca, indiferen! de modali!a!eaFmecanismul in care se reali0ea0a, orice forma de credi!are din surse a!rase de )ublic re)re0in!a in fa)! o ac!ivi!a!e de in!ermediere bancara, ac!ivi!a!e care es!e re0erva!a, )o!rivi! legii, ins!i!u!iilor de credi!, su)usa unui regim s!ric! de au!ori0are, reglemen!are si su)raveghere& Modul de operare 1o!rivi! comunica!ului AD1R, sis!emul SC HCarion RomaniaH SA es!e forma! din celule de )ar!ici)an!i, numarul lor fiind diferi! in func!ie de bunul ce

urmea0a a fi achi0i!iona!& Com)ania organi0ea0a aces! gru) de )ar!ici)are si ges!ionea0a, !o!oda!a, afacerile aces!ui gru), incheind in numele si )e seama )ar!ici)an!ilor con!rac!e de van0are-cum)arare de au!ovehicule in ba0a manda!ului& An cali!a!e de manda!ar, socie!a!ea incheie ac!e /uridice in nume )ro)riu si )e seama membrilor gru)ului, con!rac!ul de manda! )roducandu-si efec!e /uridice din momen!ul acce)!arii si incadrarii in gru) a )ar!ici)an!ului si )ana in momen!ul achi!arii ul!imei ra!e aferen!e chel!uielilor avansa!e de socie!a!e& 'obandirea )ro)rie!a!ilor de ca!re membrii gru)ului se face conform regulamen!ului, in!r-o ordine alea!orie& Clien!ii socie!a!ii iau cunos!in!a de )revederile regulamen!ului, oda!a cu com)le!area cererii de inscriere 6)en!ru au!o!urisme7 si res)ec!iv cererii de aderare 6)en!ru imobile7& 1oli!is!ii ne-au )reci0a! ca !oa!e documen!ele care eviden!iau ac!ivi!a!ea socie!a!ii au fos! !rimise ?*R s)re anali0a, )en!ru a se )ronun!a daca, in forma in care se desfasoara, aces!e ac!ivi!a!i in!ra sub inciden!a =egii -IF$EEI )rivind ac!ivi!a!ea bancara& Conclu0ia s)ecialis!ilor nu a re)re0en!a! nici o sur)ri0a )en!ru oamenii legii& ?*R a anun!a! ca firma din Clu/ se regases!e in ca!egoria acelora a caror desfasurare es!e in!er0isa, fundamen!and aceas!a )o0i!ie )rin fa)!ul ca Hmecanismul care s!a la ba0a socie!a!ii cons!a in acumularea de fonduri, )roveni!e din ra!ele )la!i!e de membrii gru)ului de cum)ara!ori si credi!area din aces!e fonduri colec!ive, )e rand, a membrilor gru)ului 6in urma lici!a!iilor si !ragerilor la sor!i7 cu suma re)re0en!and diferen!a din!re ra!ele acumula!e de res)ec!ivul membru si )re!ul bunului achi0i!iona! de ca!re aces!a, ac!ivi!a!ea socie!a!ii cons!and in colec!area si adminis!rarea aces!or fonduri colec!iveH& 1rin urmare, )reci0ea0a AD1R, fiecare membru al gru)ului urmea0a sa beneficie0e de o finan!are )usa la dis)o0i!ie de ca!re Carion din fondurile acumula!e din de)unerea ra!elor lunare de ca!re !o!i membrii gru)ului, ac!ivi!a!ea socie!a!ii cons!and in adminis!rarea aces!or sume si organi0area in!regului sis!em de acumulare - credi!are din cadrul fiecarui gru)& Ce spune Legea 58/1988 'esfasurarea unei asemenea ac!ivi!a!i de ca!re )ersoane fi0ice si )ersoane /uridice 6al!ele deca! ins!i!u!iile de credi!7 es!e incrimina!a si sanc!iona!a de =egea -IF$EEI, re)ublica!a cu modificarile si com)le!arile ul!erioare in <oni!orul Oficial, la "@ ianuarie "##-& Ar!& $# - Se in!er0ice oricarei en!i!a!i care nu es!e au!ori0a!a ca ins!i!u!ie de credi! sa se anga/e0e, in con! )ro)riu sau in con!ul al!eiFal!or )ersoane, in!r-o ac!ivi!a!e de a!ragere de de)o0i!e siFsau al!e fonduri rambursabile de la )ublic, in!r-o ac!ivi!a!e de emi!ere de moneda elec!ronica ori in!r-o ac!ivi!a!e de a!ragere siFsau adminis!rare a unor sume de bani re0ul!a!e din asocierea in vederea economisirii si credi!arii in!r-un sis!em colec!iv& An!erdic!ia )reva0u!a la alin& $ nu se a)lica in ca0ul a!ragerii de de)o0i!e si

al!e fonduri rambursabileJ a7 de ca!re s!a!ul roman sau de un s!a! membru ori de ca!re au!ori!a!ile regionale sau ale adminis!ra!iei )ublice locale ale s!a!ului roman ori ale unui s!a! membruK b7 de ca!re organismele )ublice in!erna!ionale la care s!a!ul roman sau unul ori mai mul!e s!a!e membre )ar!ici)a in cali!a!e de membruK c7 in ca0urile e3)res )reva0u!e in legisla!ia romana sau in legisla!ia na!ionala a unui s!a! membru ori in legisla!ia comuni!ara, cu condi!ia ca aces!e ac!ivi!a!i sa faca obiec!ul unei reglemen!ari si unui con!rol adecva!e, in sco)ul )ro!e/arii de)onen!ilor si inves!i!orilor& Ar!& $#E - Cons!i!uie infrac!iuni si se )ede)sesc cu inchisoare de la o luna la " ani sau cu amenda savarsirea de ca!re )ersoanele fi0ice a fa)!elor )reva0u!e la sec!iunea a ,-a din ca)&A& ?*R es!e im)u!ernici!a sa de!ermine daca o ac!ivi!a!e re)re0in!a ori nu a!ragere de de)o0i!e sau al!e fonduri rambursabile de la )ublic, ac!ivi!a!e bancara, ac!ivi!a!e de emi!ere de moneda elec!ronica ori ac!ivi!a!e de a!ragere siFsau adminis!rare a unor sume de bani re0ul!a!e din asocierea in vederea economisirii si acordarii de credi!e in!r-un sis!em colec!iv& An aces! ca0 deci0ia ?*R es!e obliga!orie )en!ru )ar!ile in!eresa!e& 10 "delfini" urmariti penal An ciuda numeroaselor anche!e efec!ua!e in a)roa)e !oa!e /ude!ele din !ara de ca!re )rocurori, )oli!is!i si comisari ai Dar0ii Financiare, /ocul )iramidal H'el)hinH con!inua sa faca noi vic!ime& 'u)a ce au racola! mii de )ersoane din Ardeal, <oldova si 'obrogea, HdelfiniiH au a/uns, la ince)u!ul lunii augus! "##4, si in Larghi!a& =a sfarsi!ul anului !recu!, comisarii Dar0ii Financiare ne declarau ca !oa!e cele -" de filiale ale HdelfinilorH vor fi verifica!e Hla sangeH& Anche!a!orii din /ude!ul 8imis, )rimii care au s!rans informa!ii des)re ac!ivi!a!ea HdelfinilorH, au desco)eri! ca socie!a!ea im)or!a Hcar!ile succesuluiH la un )re! de un franc elve!ian si le vindea cu sume cu)rinse in!re "&### si ,&### de euro, cu !oa!e ca in ac!ele con!abile figurau ca fiind dis!ribui!e gra!ui!& An al!e /ude!e s-a afla! ca 'el)hin An!erna!ional, im)reuna cu asocia!i locali, a )us ba0ele /ocului si cu a/u!orul unor firme fan!oma& 'e al!fel, )rocurorii 'irec!iei de Anves!igare a Anfrac!iunilor de Crima Organi0a!a si 8erorism din cadrul <inis!erului 1ublic au ince)u! urmarirea )enala fa!a de $# )ersoane cu func!ii de asis!en!i sau lideri-manageri in ierarhia gru)ului )iramidal 'el)hin, cerce!a!i sub as)ec!ul savarsirii infrac!iunilor de eva0iune fiscala, inselaciune, s)alare de bani si asociere in vederea savarsirii de infrac!iuni& 1rima regula obliga!orie )en!ru inmul!irea subs!an!iala a veni!urilor es!e inscrierea in randul HdelfinilorH& 1en!ru aces! lucru, )ar!ici)an!ii !rebuie sa )la!easca suma de "&"E# de euro si sa cum)ere )a!ru volume numi!e suges!iv HCalea SuccesuluiH, anga/anduse ca vor racola si al!i clien!i& 1en!ru fiecare clien! HconvinsH, H)rimul delfinH )rimes!e -@# de euro si ca!e ,4# euro )en!ru fiecare )ersoana nou racola!a

de aces!a din urma& *umai ca oamenii n-au voie sa vorbeasca des)re /oc& 1o!rivi! unei clau0e secre!e men!iona!e in con!rac!ul )e care-l semnea0a racola!ii, in ca0ul in care )ar!ici)an!ul ar fi furni0a! informa!ii des)re /oc Dar0ii Financiare sau 1oli!iei, se obliga la )la!a unor Hdes)agubiriH de $#&### de euro ca!re H'el)hin An!erna!ionalH& See more a!J h!!)JFFs!irile&rol&roFsc-carion-romania-sa-afaceri-bancarefara-vi0a-bnr-":,#&h!mlMs!hash&<lN,IO=8&d)uf
http233stirile.rol.ro3sc-carion-romania-sa-afaceri-bancare-fara-viza-bnr-<=$'.html

>scrocheria ?Poligrupo?@
de Viorel Ursuta Informatia de Vest Mari, 22 noiembrie 2005, 0:00

In ultimii ani, in Romania a aparut o multime de firme care fac concurenta neloiala bancilor. Acestea isi fac o reclama a resi!a si ofera finantare sau credite pentru ac"i#itionarea de case sau masini.

In fond, este !orba de un $%&'()*sistem piramidal+ de plata $%&'()*in rup+, prin autofinantare, care seamana foarte bine cu ,ocurile $%&'()*de intr-a,utorare+. Atata doar ca oferta de a-ti ba a banii de buna !oie intr-o $%&'()* aura nea ra+ este ambalata mult mai atracti!.

Aceste firme atra oameni nai!i, care se lasa foarte usor influentati de slo anul: $%&'()*.ara a!ans, fara irant, fara ade!erinta de salariu/+. $%&'()*0rebuie si poti a!ea propria masina sau casa/ .ara ade!erinta de !enit, fara a!ans, fara dobanda. Rate accesibile.

1"eltuieli anuale de 23/+ $%&'(&45 astfel suna anunturile $%&'()*consilierilor de !an#ari+ ale unei firme dubioase, care s-a pripasit de curand si in 6radea, in spatele careia se ascund interesele unor lideri ai U7MR si ai unor afaceristi !erosi din Un aria.

Scenariu pentru victime naive

8oli rupo 9.R.:. este o firma care se auto-promo!ea#a promitand un sistem de rate incredibil, pentru cumpararea de imobile si autoturisme. 1at de !iabil este, insa, acest sistem, !om incerca sa demonstram, in cele ce urmea#a, pentru toti cei care au in!estit, platind rate, la aceasta firma-fantoma.

6ferta firmei 8oli rupo 9.R.:. pare, cel putin la inceput, una cat se poate de tentanta.

1ine nu si-ar dori sa obtina credit pentru o locuinta, fara sa plateasca a!ans, fara iranti si fara ade!erinta de salariu; Insa c"estia cea mai atracti!a este, in aceasta oferta, neperceperea !reunei doban#i.

8oli rupo 9.R.:. are sediul social la 1lu,-<apoca, la aceeasi adresa la care este inre istrata si 1arion 9.A. =strada A!ram Iancu 22>A?. 7e cate!a luni, firma si-a desc"is o filiala si in 6radea, pe strada Mosco!ei nr. @.

8rin anunturi discrete in presa locala, bi"orenii manati de dorinta de a a!ea o locuinta sau o masina sunt in!itati sa apele#e cu incredere numarul de telefon al firmei 8oli rupo.

Incepand c"iar cu continutul con!orbirii, totul decur e dupa un scenariu foarte bine re i#at si in!atat, pe de rost, de consultantii de !an#ari care acti!ea#a in cadrul societatii. 8rimul act incepe de la con!ersatia telefonica, in care consultantii nu trebuie sa dea prea multe detalii le ate de oferta.

7e ce; 8entru a-i determina pe potentialii clienti sa mear a personal la sediul firmei de pe strada Mosco!ei, unde pot fi, apoi, mult mai usor con!insi sa semne#e contractul pentru $%&'()*ac"i#itionarea in rup+ a unei masini sau a unei locuinte.

A,unsi la $%&'()*cuibul+ de actiune al firmei, clientii sunt intampinati cu o amabilitate iesita din comun de catre consultantii firmei, imbracati $%&'()*la patru ace+ si afisand un limba, ele!at, menit sa accentue#e, in mintea oamenilor, ideea de serio#itate si si uranta a ser!iciilor oferite.

In fa#a urmatoare, dupa acelasi scenariu, oferit in scris tuturor consultantilor, are loc discutia consilierclient. Aceasta debutea#a cu multe intrebari personale, cu care consilierul doreste sa-l faca pe client sa se simta intr-un mediu in care este inteles.

Astfel, se face o incursiune in !iata cetateanului, cu scopul de a-l aduce intr-o stare psi"ica de !ino!atie pentru po#itia lui materiala, fiind apoi scos la liman cu oferta firmei, nu inainte de a se arata oferta de credite pentru locuinte oferita de banci, credite care necesita salarii uriase, a!ans si doban#i considerabile.

O filiala in afara legii

In continuare, consilierul face pre#entarea ofertei 8oli rupo, incepandu-si discursul memorat din instructiunile primite de la sefi: $%&'()*Aceste a!anta,e !i le pot oferi in cadrul unei economisiri prin plata ratelor lunare. .iecare client plateste rate aferent !alorilor pentru care s-a inscris. Astfel se formea#a un fond$%&'(AB, etc., etc.+.

8entru a se stabili persoana care primeste finantarea pentru mult dorita locuinta, se or ani#ea#a o eCtra ere, o tombola, ceea ce inseamna, mai eCact, ca nici un client nu are arantia ca isi !a primi casa, si daca o !a primi cand!a.

1ontractul se desfasoara pe o perioada de 12 ani si ,umatate, inclu#and o asi urare de deces, dar si o asa-#isa taCa de aderare, care nu este deloc mica si care ec"i!alea#a, practic, cu plata unui a!ans bancar. 7upa circa #ece minute, omului de rand nu-i raman in minte decat $%&'()*a!anta,ele+.

7ar 8oli rupo porneste din start cu stan ul. 8otri!it art. 1 al :e ii 2D>1EE0 pri!ind Re istrul 1omertului, $ %&'()*comerciantii au obli atia ca, inainte de inceperea comertului, sa ceara inmatricularea in Re istrul 1omertului =$%&'(AB?+.

8otri!it articolului 22 al aceleiasi le i, $%&'()*comerciantul care are sucursale trebuie sa ceara inmatricularea acestora la 6ficiul Re istrului 1omertului de la sediul fiecarei sucursale+. Astfel, potri!it pre!ederilor le ale, firma 8oli rupo 9.R.:.

1lu, nu ar trebui sa functione#e, deoarece desfasoara acti!itati economice ile ale, fara aprobarea or anelor fiscale teritoriale, iar aceasta incalcare a le ii trebuie sanctionata conform pre!ederilor in !i oare.

7e asemenea, tot aceasta le e pre!ede ca $%&'()*cererea de inmatriculare in Re istrul 1omertului se face in termen de 15 #ile+, insa firma 8oli rupo 9.R.:. functionea#a in 6radea din luna martie 2005, fara sa fi solicitat inmatricularea.

6 alta le e pri!ind or ani#area si desfasurarea unor acti!itati economice, publicata in Monitorul 6ficial nr. 5F2 din D au ust 2002, la articolul 1D al capitolului al treilea, pre!ede ca $%&'()*eCercitarea acti!itatilor economice fara autori#atie emisa in conditiile pre#entei le i constituie infractiune si se pedepseste potri!it le ii penale+.

1eea ce nu stiu clientii, sau potentialii clienti, si ar fi c"iar absurd sa li se spuna din partea firmei 8oli rupo 9.R.:. 1lu,-<apoca =societate cu raspundere limitata? ce desfasoara acti!itati ile ale in 6radea este, in primul rand, faptul ca aceasta firma, cu filiala pe strada Mosco!ei, nr. @, nu este inre istrata la 6ficiul Re istrului 1omertului Gi"or, asa cum ar trebui sa fie o firma din ,udet, pentru a functiona le al. Verificand lista firmelor inre istrate in Romania, am constatat ca firma 8oli rupo 9.R.:. este o firma cu sediul in 1lu,-<apoca, pe strada 7orobantilor, inre istrata la Re istrul 1omertului 1lu,, cu numarul unic de inre istrare 1H5F, si cu numarul de inmatriculare I12@1, deci, nu fi urea#a pe lista firmelor inre istrate in ,udetul Gi"or.

7e asemenea, spatiul in care isi desfasoara acti!itatea aceasta firma din 6radea este unul inc"iriat, nu apartine de 8oli rupo 9.R.:.

Un contract cu multe neologisme

1onform datelor de pe site-ul Ministerului .inantelor, 8oli rupo 9R: are ca obiect de acti!itate principal $ %&'()*de#!oltarea imobiliara+.

1u numai H an a,ati, firma clu,eana a!ea, la sfarsitul lui 2002, !enituri de 5.01D.2HE.000 lei si debite de 1HH,H milioane lei. 8e 200H, !eniturile acesteia au crescut la @.F25.22D.000 lei. In mod ironic, profitul declarat este doar de 5F,F milioane lei.

8ac"etul contractual oferit de 8oli rupo inseamna, practic, E03 !orbarie, mai eCact, pre#entarea unei $ %&'()*autofinantari+ en $%&'()*1aritas+ in asa fel incat potentialii clienti sa nu-si dea seama ce se ascunde $%&'()*in spatele cortinei+ si a c"ipului #ambitor care-i intampina la usa filialei.

Mai eCact, afacerea este o $%&'()*teapa+ pentru oamenii simpli, care nu au posibilitatea de a !erifica serio#itatea ofertei.

8oli rupo 9.R.:. este o societate cu o aparenta acti!itate le ala pe piata finantarilor imobiliare.

7ar o finantare, in afara sistemului bancar, care are la ba#a $%&'()*strate ii de marJetin + proprii, destinata eCclusi! oamenilor creduli si prea dornici sa beneficie#e de o finantare imobiliara, aparent accesibila unui cetatean cu bu et minim, ca sa reali#e#e ca e !orba de o escroc"erie in enioasa.

8utini isi dau seama, in cele din urma, ce se ascunde in spatele !orbelor frumoase, a consultantilor politicosi si a contractului, de patru pa ini si redactat cu multe neolo isme, pe care sunt pusi sa-l semne#e.

1e se intampla cu nai!ii care au inc"eiat contract cu 8oli rupo 9.R.:., e lesne de presupusK dupa ce

platesc ani in sir rate pentru un credit ipotetic, nu ipotecar, cum spera ei, se tre#esc cu praful de pe toba.

1and reali#ea#a ca totul e o pacaleala, ei au posibilitate de a renunta la contractul semnat cu 8oli rupo, pier#and insa $%&'()*taCa de aderare+ pre!a#uta in contract, care nu este deloc mica, de 1,@3 din suma solicitata.

Uniunea <ationala a 6r anismelor de 8lasament 1olecti! =U<681? din Romania, care numara printre membrii sai fondurile mutuale desc"ise, doua fonduri inc"ise si cele cinci societati de in!estitii financiare =9I.-uri?, nu recomanda romanilor sa apele#e la 8oli rupo.

$%&'()*9ocietatea de care intrebati pare sa fie mai de raba ce!a asemanator unei $'ALcooperati!e de credit$'AM sau un fel de 1AR de dinainte de 1EE0. 9incer, nu stiu unde sa !a spun sa !a interesati de ea+ $%&'(&45 este raspunsul primit de noi cand ne-am interesat de 8oli rupo-1arion la U<681.

Haita arion!" cu damf de aritas!

8e "arta-site a firmei 1arion Romania, 8oli rupo apare ca facand parte dintr-un rup de firme ce mai cuprinde 1arion International, 1arion 1onsultin , 1arion 9lo!acia, 1arion Un aria, 1arion 1e"ia si 1arion 8olonia.

1and se incearca accesarea informatiilor despre 8oli rupo, se desc"ide un teCt in limba ma "iara, care face trimitere la 1arion Un aria, cu adresa in Gudapesta, Gecsi Utca nr. 25, firma 8oli rupo putand fi contactata doar prin niste adrese de e-mail, ceea ce spune multe despre $%&'()*serio#itatea+ afacerii.

7ar sa !edem, in cele ce urmea#a, care sunt capcanele si riscurile, pe care nimeni nu le e!identia#a celor ce se lasa momiti de tentantele promisiuni ale smec"erilor de la 1arion-8oli rupo si cine se ascunde in spatele acestei afaceri.

8entru a intele e ce ofera firmele amintite din rupul 1arion, trebuiesc facute unele preci#ari. Un sistem piramidal repre#inta o rupare in care membrii mai !ec"i fac bani din coti#atiile noilor intrati in sc"ema.

Uneori este in ,oc si un produs sau ser!iciu, de cele mai multe ori ficti!, a carui ac"i#itie tine loc de taCa de inscriere.

7e mentionat insa faptul ca pentru acest produs sau ser!iciu nu eCista cerere pe piata, ci doar interesul artificial al acelora care doresc sa intre in ,ocul piramidal si care ac"i#itionea#a produsul sau ser!iciul ca si conditie necesara si suficienta de participare.

Asa #isa profitabilitate a sc"emei re#ida in taCa de intrare in ,oc, care se distribuie ine al catre membrii mai !ec"i ai clubului, ,ocului sau sc"emei piramidale, in functie de radele ierar"ice ale acestora in cadrul sistemului.

7e obicei, cu cat po#itia in structura piramidala este mai aproape de !arf si mai departe de ba#a, cu atat cuantumurile ce re!in acestuia din coti#atiile noilor membri sunt mai mari.

7upa ce au dat c"iC in aproape toate tarile, se parea ca sistemele piramidale au de!enit istorie, lasand milioane de oameni inselati fara bani, dar !iata demonstrea#a ca aceste eCperiente amare nu au fost o lectie suficienta. .iindca, in mod mascat, sistemele piramidale continua sa eCiste.

1ei ce promo!ea#a aceste sc"eme sunt maestri in psi"olo ia maselor. 9istemele piramidale sunt consultate de psi"olo i si ,uristi.

In oricare sistem piramidal, datoriile fata de deponenti cresc cu pro resie eometrica si, la un moment dat, datoriile pentru un pas se maresc cu suma totala a datoriilor acumulate din toata acti!itatea anterioara a sistemului. 7in aceasta cau#a se prabusesc toate sistemele piramidale.

Unele mai de!reme, altele mai tar#iu, iar durata lor este determinata de numarul persoanelor atrase, durata de timp dintre doi pasi si datoria din start = suma care a fost acumulata in primii pasi ?.

1e se intampla cand or ani#atorii sistemului piramidal intele ca nu mai pot sa-si ac"ite obli atiile fata de clienti; 6r ani#atorii se ascund in strainatate, iar pentru linistirea spiritelor deponentilor se numeste un conducator nou, necunoscut, care, in ma,oritatea ca#urilor, nu are nimic cu sistemul.

1and in asemenea sisteme sunt implicate persoane care au le aturi cu cercurile politice aflate la putere, este semn si ur ca, atunci cand sandramaua se !a prabusi, !ino!atii se !or bucura de protectie, in timp ce $%&'()*in!estitorii+ =a se citi fraierii? !or fluiera #adarnic a pa uba.

O oferta#capcana

1arion Romania 9.A. se recomanda $%&'()*administratorul+ primului sistem de cumparare in rate pentru auto!e"icule si al primului sistem de autofinantare cu plata in rate pentru in!estitii imobiliare din Romania+ 7e fapt, societatea functionea#a pe aceleasi contro!ersate sc"eme piramidale.

In momentul in care clientii !or fi din ce in ce mai putini, sistemul se !a prabusi, iar firma !a falimenta. Iar cei care s-au in"amat la rate sperand ca-ti !or putea cumpara in rate case sau masini, !or ramane fluierand a pa uba.

1arion-8oli rupo, IN6 Romania si Ouro1assa sunt doar cate!a din firmele ba#ate pe sc"emele piramidale si care se do!edesc foarte acti!e si in Gi"or. 1arion-8oli rupo este pana acum cea mai lon e!i!a societate de acest en cu tentacule in intrea a tara.

Nrupul 1arion s-a constituit la 1lu, <apoca in 1EED si are ca obiect principal de acti!itate $ %&'()*!an#area in rate a auto!e"iculelor catre clientii cu care are inc"eiate contracte+. 7in 2002, 1arion s-a profilat si pe $%&'()*comertul cu imobile+.

7esi, potri!it datelor financiare, societatea nu este decat un comerciant de auto!e"icule, in realitate ea desfasoara o acti!itate-amal am specifica unitatilor bancare, fondurilor de acumulare sau societatilor de leasin .

$omeala in am%ala& sclipitor

In cadrul ofertei 1arion eCista doua sisteme de $%&'()*autofinantare+: $%&'()*AutosPstem+ si sistemul imobiliar. Ambele insa sunt croite dupa acelasi tipar: constituirea unor rupuri de coti#anti care platesc la inscriere o taCa de cate!a milioane, iar apoi rate lunare, plus un comision lunar.

8ana sa intre in posesia bunului ra!nit, pentru care insa plateste rate si comisioane, clientii trebuie sa astepte ani buni.

Intre timp, ei ac"ita o taCa de inscriere =$%&'()*taCa de aderare+ - n.n.? de 1,D 3, respecti! 23, fara 0VA, din !aloarea contractului, isi plateste rata lunara si un comision de 0,23>luna pentru auto!e"icule, respecti! 0,23>luna pentru un imobil. 0oate raportate la !aloarea ratei.

8otri!it afirmatiilor oficialilor firmei, aceasta este $%&'()*doar o modalitate de economisire+. In realitate, o minciuna ambalata in !orbe frumoase.

9a anali#am, spre eCemplu, ca#ul $%&'()*sistemului de autofinantare in rup, destinat ac"i#itionarii de produse imobiliare+.

8resupunand ca un client are ne!oie de D00 de milioane lei pentru cumpararea unui apartament cu doua camere si se adresea#a firmei 8oli rupo pentru a inc"eia un contract de $%&'()*autofinantare+ cu aceasta !aloare si se obli a sa plateasca 150 de rate lunare =12 ani si ,umatate?.

Rata lunara, la un calcul superficial, este de 2,F milioane de lei. <u cu mult sub !aloarea ratei stabilite la un imprumut bancar. 7oar ca, unitatile bancare iti acorda creditul, iti iei casa, nu astepti luni sau c"iar ani de #ile sa-ti !ina randul la licitatie sau eCtra ere, dupa ce-ai a,uns indreptatit.

7aca iti !ine randul/ O ade!arat ca nu se percepe dobanda, dar clientii platesc in sc"imb taCa de inscriere, comisioane, respecti! arantea#a cu bunurile.

O gaura! de '() de miliarde

$%&'()*Indreptatirea+ este termenul folosit de colaboratorii 1arion-8oli rupo pentru a descrie momentul cand clientul are dreptul de a intra in posesia auto!e"iculului, respecti!e a imobilului ac"i#itionat, pentru care a optat. 9a presupunem ca un client face parte dintr-un rup de cumparatori de masini.

$%&'()*9tandardul+ 1arion pentru constituirea unui rup de coti#anti pentru masini este de 2H0 de

persoane. :unar, doar patru persoane sunt indreptatite sa participe la cele doua licitatii, respecti! cele doua eCtra eri.

0eoretic, daca nu licite#i niciodata, iti !a !eni randul sa intri in posesia automobilului dupa trei ani si cate!a luni de la ac"itarea primei rate. 7aca te an a,e#i insa sa platesti mai putine rate decat cele D0 stabilite prin oferta standard, perioada se poate reduce pana la 12 luni de #ile.

Asemanator functionea#a si sistemul imobiliar, doar ca $%&'()*indreptatit+ de!ii dupa !reo F ani. Iar pana atunci, platesti rate actuali#ate cu pretul bunului.

9istemul 1arion-8oli rupo este considerat unul din sistemele $%&'()*si ure+, fiind inte rat in cate oria !an#arilor directe. 7oar ca specialistii au uitat sa mentione#e ca, asemenea sc"emelor piramidale, si sistemele promo!ate de 8oli rupo si firma-mama, 1arion, functionea#a doar atata timp cat eCista destui fraieri.

7e aceea, in tarile occidentale aceasta acti!itate este atent re lementata. 7e aceea, in ca#ul in care colaboratorii 8oli rupo, asa numitii consilieri, nu sunt suficient de dibaci sa atra a in sistem suficiente persoane pentru ca afacerea sa mear a, intr-o #i toata aceasta constructie s-ar putea prabusi.

Momentan, nu sunt inca semne de acest en. Iar si uranta coordonatorilor acestei afaceri care !orbesc de $%&'()*incadrarea de noi clienti, in locul participantilor indreptatiti, incat intotdeauna sa fie asi urate ratele in rupuri+, nu prea miroase a bine.

<imeni nu-ti poate aranta ca peste 5 ani !or fi suficienti coti#anti pentru ca si tu sa ai propriul apartament, dupa ce ai platit la rate si comisioane de te-au uscat/ In alta ordine de idei, functionand ca oricare societate pe actiuni si nu asemenea unei unitati bancare, societati de leasin sau fond de acumulare, 8oli rupo nu are obli atia sa constituie pro!i#ioane pentru riscuri. 7in ultimele bilanturi ale firmei 1arion se poate obser!a ca, la aceasta rubrica, eCista o constanta cifra #ero.

Am aratat ca firmele din rupul 1arion atra depo#ite fara insa sa fie autori#ate pentru a desfasura acest tip de acti!itate, strict re lementata. 7ar nu este totusi fond de acumulare sau de in!estitii, desi percepe comisioane pentru estionarea sumelor depuse.

8rin faptul ca inlesneste cumpararea in rate a auto!e"iculelor sau, imobilelor, societatea 1arion se inscrie in randul societatilor de leasin sau de credit ipotecar.

7oar ca firma 1arion nu intra nici sub incidenta re lementarilor cu pri!ire la acestea/ 7e asemenea, deoarece creditea#a cumpararea unui bun, 1arion imbraca "aina unei societati bancare. Insa atata timp cat eCista brese le ale pentru infiintarea acestor societati en struto-camila, ele !or prolifera.

9poradicele raiduri ale Nar#ii .inanciare, 8olitiei Oconomice, 6I81 etc. care se lasa cu contra!entii, s-au do!edit doar pierdere de !reme. Iar cand piramida se prabuseste, s-ar putea sa fie prea tar#iu

1arion Romania a!ea in iunie 2002, 22E2 de platitori in AutosPstem, respecti! F@0 in sistemul imobiliar.

In 2002, firma a a!ut o cifra de afaceri de 1EE de miliarde de lei si un profit de 1 miliard de lei. 7espre an a,ati nu apare nici un indiciu.

In 200H, firma a inre istrat !enituri de 25@.2EF.D11.000 lei. In mod foarte ciudat, si datoriile erau foarte mari, de 2@F.D52.2FH.000 lei. 7eci, datorii mai mari ca !eniturile/ 1um au fost facute acestea si cine le !a suporta; Intrebari la care nu se in "esuie sa raspunda nimeni, dar aceasta situatie ar trebui sa dea de andit $%&'()*clientilor+.

1arion are sucursale la Graso!, Gucuresti, 6radea si 1raio!a. Interesant este ca, daca pana in urma cu un an, puteai sa afli tot ce te interesa despre intalnirile 1arion de pe site-ul propriu al firmei, acum nu mai ai acces la astfel de informatii, cum nu poti sa afli nici date despre platitori etc. <oi am fost mai precauti, leam cautat din timp.

*sociatia +agu%itilor +oligrupo# arion!

In ,udetul Gi"or, repre#entantul sef al 1arion Romania este nimeni altul decat sotul !iceprimarului U7MR al 6radiei, Garna Giro. <umarul de telefon al dlui Giro este publicat pe site-ul firmei. 7esi am sunat de cate!a ori, nu ne-a raspuns nimeni. Alte $%&'()*persoane de contact+ pentru Gi"or sunt Vasile 8itic, fost director la 9.1.

I.6R 9.A., Monica Nrecu, Ota .odor si Nabriel Marc"is. 9urse din interiorul 1arion 9.A. ne-au declarat, sub consemnul anonimatului, ca Giro Garna casti a lunar, din salarii si comisioanele incasate, peste D000 de dolari.

$%&'()*Oc"ipa mana eriala+ de la 1arion este alcatuita din 6!idiu Qnobloc", director eneral, Nabriela Rirlea, director ad,unct, 7aniela Rotund, director ser!icii si calitate, :aurentiu 6nuc#, director economic si Nabriela Mar inean, director relatii publice.

1arion Romania a mai incercat sa intre pe piata Moldo!ei in urma cu H ani, cand a a!ut loc la Iasi prima pre#entare. 7e atunci, foarte putine persoane au a!ut cura,ul sa intre in sistemul piramidal promo!at de 1arion. 1arion International :imited detine EF la suta din actiunile 1arion Romania. Actionari sunt 2 romani si 2 un uri.

Intr-o declaratie data unei publicatii locale, Garna Giro recunoaste totusi ca, asemenea tuturor sistemelor M:M, si afacerea 8oli rupo-1arion ar putea da c"iC la un moment dat.

8rincipiul aflat la ba#a unui sistem colecti! de rate consta in or ani#area rupelor de clienti, ai caror membri, conform contractului inc"eiat, platesc sub forma unor rate lunare, o cota parte din !aloarea imobilului sau autoturismului pe care doresc sa-l ac"i#itione#e pe parcursul perioadei de FH de luni =perioada maCima de derulare a planului de rate?.

Ganii acumulati in acest mod ser!esc pentru ac"i#itionarea locuintelor sau masinilor pentru o parte din participanti.

In perioada urmatoare, acestia =cei care au intrat in posesia caselor si autoturismelor? isi !or plati in fiecare luna ratele, care, impreuna cu celelalte incasari, !or constitui fondul din care, in fiecare luna, se !or ac"i#itiona case si masini pentru ceilalti clienti.

7aca un client ia un credit de 15.000 euro pentru o masina, iar dobanda perceputa de firma nici nu acopera inflatia, de unde mai apar bani pentru ac"i#itiona apartamente si autoturisme pentru ceilalti clienti;/ Ideea este cea de la $%&'()*1aritas+K se platesc un numar de rate inainte, bani care ar constitui, de fapt, finantarea pentru ceilalti.

In fapt, odata ce ai semnat contractul, trebuie sa platesti, dar proprietar al casei sau al masinii de!ii, atentie, in momentul atribuirii, care se face prin licitatie sau eCtra ere.

9ensul eCact al acestor operatiuni ne scapa, dar, $%&'()*per ansamblu+, ne-am lamurit: cei care intra la inceput in sistem isi scot repe,or casele si masinile, iar cei care intra mai tar#iu !or forma, peste cati!a ani, Asociatia 8a ubitilor de la $%&'()*8oli rupo+ sau $%&'()*1arion+.

1ine!a cu mai multa eCperienta in $%&'()*in inerii+ financiare ar putea da eCplicatii mai clare, insa oricum s-ar intoarce problema, conform le ilor matematicii, orice sc"ema cu e!olutie eCponentiala nu este altce!a decat o escroc"erie mai mult sau mai putin sa!anta.

http233444.hotne4s.ro3stiri-presaAregionalaAarhiva-/=<=BB&-escrocheriapoligrupo.htm

R>C+"*"- > - C"R O( - O familie din %aia *are a cotizat cu $'.''' de lei la o firma din Cluj care i-a promis un imprumut pentru un apartament pe care nu l-a mai primit :0 )>O;
$-J@#J#: 4 februarie "#$, P au!orJ Camelia 8ocaci !i)ares!e email QahooR comen!ea0a

9ezi 9A'EO Intr-o afacere indoielnica a fost atrasa o familie din Baia Mare, care in ultimii sapte ani a virat in conturile unei firme din ClujNapoca aproximativ 3 ! de lei in speranta o"tinerii unui imprumut pentru o casa! #nii au trecut, iar "aimarenii au ramas doar cu promisiunile, astfel incat la inceputul acestui an au decis sa se retraga din afacere, insa au aflat cu stupoare ca nu pot dispune de "anii lor decat in $ %&! Iritati, acestia s-au adresat comisarilor de la 'rotectia Consumatorilor Maramures, care in urma primelor verificari au sta"ilit ca reclamatia este indreptata impotriva firmei Carion (omania, la adresa careia s-au mai formulat plangeri de catre diversi mem"ri ai grupului prinsi in afacerea piramidala lansata in urma cu %) ani pe piata din (omania! Oamenilor li s-a )romis un vii!or mai bun in schimbul co!i0a!iilor consis!en!e, insa doar unii au avu! sansa& Familia de baimareni se considera )re/udicia!a iar acum doar s)era sa isi recu)ere0e banii acorda!i celor de la Carion, )en!ru ca nu considera ca au sanse sa se /udece cu re)re0en!an!ii firmei& 'e al!fel, grupul a mai fost nu doar in atentia comisarilor de la 'rotectia Consumatorilor, ci si a celor de )oli!ie si chiar a oficialilor ?*R, care s-au )ronun!a! asu)ra ilegali!a!ii

afacerii din )unc! de vedere bancar& So!ii din ?aia <are au semna! un con!rac! cu firma clu/eana, in s)eran!a ca vor fi !rasi la sor!i, conform regulamen!ului de /oc, si vor )rimi suma cu care sa isi achi0i!ione0e locuin!a )en!ru care s-au inscris in gru)& Din $ ), acestia au platit in fiecare luna peste 3 de lei! Initial, cotizatia a fost de 33 de lei, dar ulterior a crescut la * de lei, din aceas!a suma $## de lei re)re0en!and doar comisionul firmei, du)a cum a )reci0a! baimareanca semna!ara a con!rac!ului& Am)rumu!ul s-a lasa! as!e)!a! insa, !ocmai de aceea baimarenii s-au decis sa se re!raga din /oc& Carion )romi!e im)rumu!uri )en!ru cum)ararea de imobile sau au!o!urisme, care se acorda unor gru)uri de co!i0an!i )rin !ragere la sor!i& .Familia res)ec!iva a )la!i! in momen!ul de fa!a ,## de milioane de lei vechi, fara sa beneficie0e de niciun im)rumu! din )ar!ea firmei cu care a semna! aces! regulamen!&Doamna a semnat contractul in $ ), vazand ca nu a fost extrasa la sorti, nu a primit niciun imprumut pentru a-si cumpara un imo"il, a depus o cerere pentru renuntare la contractul respectiv si sa i se res!i!uie suma de bani care a fos! )la!i!a )ana in "#$"., a declara! comisarul sef ad/unc! al Comisaria!ului Cude!ean )en!ru 1ro!ec!ia Consuma!orilor <aramures, Olivia Ardelean& Re)re0en!an!ii s!a!ului au incerca! sa ia lega!ura cu oficialii companiei, insa in ?aia <are nu mai e3is!a niciun )unc! de lucru, as!fel inca! au !ransmis )langerea si colegilor din Clu/, unde isi are sediul com)ania& 1e si!e-ul firmei se )reci0ea0a ca in )re0en!, Carion Romania nu mai incheie con!rac!e noi, ci le finali0ea0a )e cele e3is!en!e& 1o!rivi! da!elor oficiale, )ar!ici)an!ii ac!ivi sun! organi0a!i acum in !rei gru)uri de imobile si un gru) de au!o, din care fac )ar!e si maramureseni& De exemplu, dupa intrunirea din decem"rie $ %$, in grupurile de imo"iliare se regasesc codurile a doua pesoane din judet care au iesit la extragere, una cu un pret de *+! si alta cu ,&!%- & Familia din ?aia <are care a !o! visa! la o sansa si-a )ierdu! increderea in ea, iar )en!ru aceas!a visurile s-au s)ulbera! du)a ce au discu!a! cu re)re0en!an!ii gru)ului, care le-au s)us scur! ca au un con!rac! )e $, ani, )rin urmare abia la e3)irarea lui isi vor vedea banii& .S!u)oarea dansei a fos! ca a )rimi! un ras)uns de la firma )rin care i se s)une ca i s-a inregis!ra! acea cerere& .a primi inapoi suma platita, dar a"ia dupa expirarea celor %) de luni, aproximativ %3 ani, pe cat a semnat acel regulament& *oua ni se )are o clau0a abu0iva, nu )o!i im)une cuiva sa-i res!i!ui banii du)a a!a!a !im), cand banii se devalori0ea0a& An )lus, firma res)ec!iva scrie ca va !rebui sa )la!easca si doban0i si )enali!a!i )en!ru banii res)ec!ivi., a adauga! Olivia Ardelean& Clauza a"uziva din documen!ele semna!e de baimareni ar )u!ea sa duca s)re un )roces, insa demersurile /uridice urmea0a sa fie s!abili!e si in func!ie de cerce!arile omisarilor de la 1ro!ec!ia Consuma!orilor Clu/& Re)or!erii e<aramures au incerca! sa ceara un )unc! de vedere al oficialilor Carion in lega!ura cu )langerea formula!a im)o!riva, dar la telefonul afisat pe site-ul firmei nu a raspuns nimeni! Comisarii de la 1ro!ec!ia Consuma!orilor se as!ea)!a sa )rimeasca sesi0ari similare si din )ar!ea al!or ce!a!eni, mai ales ca e3is!a informa!ii ca si al!i maramureseni au in!ra! in /ocul )iramidal care a fos! com)ara! cu un urmas al si mai celebru sis!em .Cari!as. originar !o! din Clu/-*a)oca& Cei de la 1ro!ec!ia Consuma!orilor <aramures au recomanda! insa ce!a!enilor sa fie atenti cand semneaza orice contract si sa s!udie0e cu a!en!ie clau0ele !ocmai ca sa nu fie )agubi!i ori insela!i )e banii lor&

http233444.emaramures.ro3stiri3=BC'/3R>C+"*"- >-C"R O(-O-familie-din-%aia*are-a-cotizat-cu-$'-'''-de-lei-la-o-firma-din-Cluj-care-i-a-promis-unimprumut-pentru-un-apartament-pe-care-nu-l-a-mai-primit-0 )>O-

C/N0#C0 CARAO* CRE'A8 AF* SA S!r& Avram Aancu nr& ,"A,@###I, Clu/-*a)oca, /ud&Clu/ 8elefonJ #"4@F@#:--, Fa3J #"4@ @#:--# E-mailJ officeScarioncredi!ifn&ro Departament Credite 'ersoane 1izice Claudia Cos!ea - analis! bancar 8elefonJ #"4@ @#:--, Fa3J #"4@ @#:--# E-mailJ claudiaScarioncredi!ifn&ro Departament Credite 'ersoane 2uridice Dabriela Lirlea - direc!or 8elefonJ #"4@ @#:--" Fa3J #"4@ @#:--# E-mailJ gabrielaScarioncredi!ifn&ro

-iganas Corina Crisan Dlorin http'(())) carion ro(carion html