Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

Capitolul

PRESCRIEREA PRECIZIEI FORMEI MICROGEOMETRICE A SUPRAFEELOR

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

Noiuni lmuritoare privind forma microgeometric i rugozitatea suprafeelor D e f i n i r e a f or m e i m i c r o g e o m e t r i c e


Forma microgeometric a suprafeelor este o caracteristic constructiv , care exprim starea geometric a suprafe elor sau muchiilor, caracterizat de existen a abaterilor de ordinul 3 stria ii i rizuri, i de ordinul 4 - smulgeri, urme de scule, goluri i pori (fig. 5.1) .

a.

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR

a b Figura 5.1. Rugozitatea suprafeelor: a - striaii i rizuri; smulgeri, urme de scule; b - goluri, pori etc.

Capitolul

b.

Defini i a r u g o z i t i i

PRESCRIEREA PRECIZIEI FORMEI MICROGEOMETRICE A SUPRAFEELOR


Rezumat

n general, rugozitatea se define te ca fiind ansamblul neregularit ilor suprafe ei al c ror pas este relativ mic i care, n general, cuprinde neregularit ile rezultate din procedeul de fabrica ie utilizat i/sau determinate de al i factori. n func ie de ordinul de m rime al abaterilor geometrice, rugozitatea reprezint ansamblul neregularit ilor care formeaz abaterile de ordinul 3-stria ii i rizuri (fig. 5.1a), periodice sau pseudoperiodice , i abaterile de ordinul 4-smulgeri, urme de scule (fig. 5.1a), goluri, pori etc. (fig. 5.1b), aperiodice, al c ror pas este relativ mic n raport cu adncimea lor. Conform DEX, rugozitatea este nsu irea suprafe elor unor corpuri solide de a fi aspre [37]. Metoda i procedeul de generare a suprafeelor; Geometria sculelor achietoare; Parametrii regimului de prelucrare; Natura i proprietile cuplului de materiale scul-pies; Mediul de prelucrare - de rcire i ungere; Erorile sistemelor tehnologice de prelucrare, respectiv: deformaiile elastice, deformaiile termice, vibraiile, uzura etc.

c.

Principalele cauze sau factori de influen care determin rugozitatea suprafeelor


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bucure ti, UPB, Catedra TCM

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

5.1. M RIMI UTILIZATE PENTRU PRESCRIEREA I EVALUAREA PRECIZIEI FORMEI MICROGEOMETRICE A SUPRAFE ELOR
Conform SR ISO 4.287:2001 mrimile utilizate pentru prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor se definesc i se mpart n urmtoarele 7 categorii: 1. Mrimi caracteristice; 2. Parametri geometrici; 3. Parametri de amplitudine referitori la proeminen i gol; 4. Parametri de amplitudine referitori la media ordonatelor; 5. Parametri de pas; 6. Parametri hibrizi; 7. Curbe i parametri asociai.

B.

P r i n c i p a l i i p a r a m e t r i d e r u g o z i t a t e u t il i z a i p e n t r u p r e s c r i e r e a si evaluarea rugozit ii suprafe elor - Definire, reprezentare, rela ii


1. n l imea maxim a profilului, Rz: suma dintre cea mai mare n l ime a proeminen elor profilului, Zp, i cea mai mare adncime a golurilor profilului, Zv , n limitele unei lungimi de baz :

Rz = max{ Zpi } + max{ Zvi }


Xs1 Xs2 Zp2 = Rp; (Pp; Wp)

= Zpmax + Zvmax
Xs3 Xs4 Xs5

(5.3)

A.

Principalii termeni caracteristici utilizai


1. Profilul de rugozitate : profil care rezult componentelor cu lungime de und lung .
Z

Zp3

din

profilul

primar

prin

suprimarea

Zp5

Zp1

Zt1

Zp6

Zt3

Zp

Zt2 = Rz; (Pz; Wz)

Zv2 = Rv; (Pv; Wv)

Zv4

M l1

M l2

Linia medie Zt Zv

O
Zv1

Zt6

Zt4

Zt5

Figura 5.2. Mrimi caracteristice i parametri geometrici conform SR ISO 4287:2001 2. 3. 4. 5. 6. Linia medie : linie care se determin calculnd o linie a celor mai mici p trate, de form nominal , pornind de la profilul primar . Lungimea de baz , lr: lungime n direc ia axei X, care se utilizeaz pentru identificarea neregularit ilor care caracterizeaz profilul evaluat pentru rugozitate . Lungimea de evaluare , ln: lungime, n direc ia axei X, care se utilizeaz pentru stabilirea profilului evaluat . Lungimea de evaluare poate cuprinde una sau mai multe lungimi de baz. Parametrul R : parametru care se calculeaz pe profilul de rugozitate . Proeminen a profilului : parte a profilului evaluat, orientat ctre exterior (de la material ctre mediul nconjurtor) care unete dou puncte consecutive de intersecie a profilului cu axa X (fig. 5.2). Gol al profilului : parte a profilului evaluat, orientat c tre interior (de la mediul nconjur tor c tre material) care une te dou puncte consecutive de intersec ie a profilului cu axa X (fig. 5.2). Element al profilului : proeminen i gol, consecutive, ale profilului (fig. 5.2). n l imea unei proeminen e a profilului , Zp: distan a dintre axa X i punctul cel mai nalt al proeminen ei profilului (fig. 5.2). 5. 3. 2.

Lungime de baz

Figura 5.3. Parametrii profilului conform SR ISO 4287:2001 n l imea medie a elementelor profilului , profilului, Zt, n limitele lungimii de baz :

Rc:

valoarea medie a n l imilor elementelor

Rc =

1 m Zt i . m i =1

Zv6

lr =

Lungime de baz

Zv3

Zv5

Axa OX = Linia medie

Zp4

(5.4)

7.

n l imea total a profilului Rt: suma celei mai mari n l imi a proeminen elor profilului, Zp, i a celei mai mari adncimi a golurilor profilului, Zv , n limitele lungimii de evaluare (fig. 5.3). Abaterea medie aritmetic a profilului evaluat, Ra: media aritmetic a valorilor absolute ale ordonatelor Z(x) n limitele unei lungimi de baz :

4.

8. 9.

Ra =

1 lr Z ( x ) dx , lr 0

(5.5)

10. Adncimea unui gol al profilului , Zv: distan a dintre axa X i punctul cel mai de jos al golului profilului (fig. 5.2); 11. n l imea unui element al profilului , Zt: suma dintre n l imea proeminen ei i adncimea golului, ale unui element al profilului (fig. 5.2), respectiv: Zt = Zp + Zv . (5.1) 12. Lungimea portant a profilului la nivelul c, MI(c): suma lungimilor segmentelor care se ob in intersectnd elementul profilului cu o dreapt paralel cu axa X, la un nivel dat, c , respectiv (fig. 5.2): MI(c) = Ml1 + Ml2. (5.2)
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Abaterea medie p tratic a profilului evaluat, Z(x), n limitele unei lungimi de baz :

Rq: media ptratic a valorilor ordonatelor


(5.6)

Rq =

1 lr 2 Z ( x ) dx . lr 0

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

5.2. STABILIREA VALORILOR PARAMETRILOR DE RUGOZITATE

Valorile parametrilor de rugozitate abaterea medie aritmetic a profilului Ra i nlimea maxim a profilului Rz sunt standardizate conform SR ISO 468-1997 . Acestea sunt n funcie de precizia netezimii suprafeei, determinat de rolul funcional al suprafeelor. Cu ct precizia netezimii este mai mare cu att valorile celor doi parametri trebuie s fie mai mici.
Valorile parametrului Ra [m]
0,008 0,010 0,012 0,016 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 0,125 0,160 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 1,25 1,60 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 1,25 1,60 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20 25 32 40 50 63 80 100 12,5 16,0 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000

5.3. NSCRIEREA N DESENE A PRECIZIEI FORMEI MICROGEOMETRICE A SUPRAFE ELOR A.

Simboluri utilizate pentru nscrierea n desene a st rii suprafe elor


Conform SR ISO 1302/95, pentru nscrierea strii suprafeelor n desene i a rugozitii se utilizeaz 4 simboluri, respectiv:

Tabelul 5.1
125 160 200 250 320 400 -

Un simbol de baz:

Trei simboluri derivate, care au semnificaiile urmtoare [66]: - suprafe e pentru care se cere o ndep rtare de material prin prelucrare; - suprafe e pentru care este interzis ndep rtarea de material sau care trebuie men inute n starea ob inut prin stadiul precedent de fabricare; - toate suprafe ele piesei au aceea i stare a suprafe ei.

Valorile parametrilor Rz [m]

Tabelul 5.2
1250 1600 -

Simbolurile derivate pot fi completate cu un bra pentru nscrierea unor caracteristici speciale, n care n locul literelor a, b, c, d, e i f se pot nscrie, respectiv, caracteristicile precizate n continuare.
b a (e) d c/f

n locul literei a se poate nscrie: Fie simbolul unuia dintre parametrii de rugozitate - Ra sau Rz, urmat de valoarea acestuia, n micrometri, care reprezint limita superioar sau valoarea maxim admisibil a parametrului de rugozitate respectiv. Exemplu: Ra 0,8
Ra 0,8

Pentru a ine seama de dependena valorilor parametrilor de rugozitate de precizia netezimii suprafeelor se definesc i se simbolizeaz clasele de rugozitate. n tabelul 5.3 se prezint clasele de rugozitate, simbolizate dup ISO i dup standardele romneti, precum i valorile parametrilor de rugozitate Ra i Rz asociate acestora.
Clasele de rugozitate i parametrii asociai
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Simbolul clasei de rugozitate ISO SR ISO 468/97 N0 IT4 N1 IT5 N2 IT6 N3 IT7 N4 IT8 N5 IT9 N6 IT10 N7 IT11 N8 IT12 N9 IT13 N10 IT14 N11 IT15 N12 N13 Parametrii de rugozitate [m] Ra Rz 0,012 0,050 0,025 0,100 0,050 0,20 0,100 0,40 0,20 0,80 0,40 1,60 0,80 3,2 1,60 6,3 10,0 3,2 20 6,3 40 12,5 80 25 160 50 250 100

Tabelul 5.3
Lungimea de baz [mm] l 0,08

Fie simbolurile unuia dintre parametrii de rugozitate urmate de valorile acestuia, atunci cnd se specific valorile limit, superioar i inferioar. Exemplu: valoarea superioar Ra 6,3 i valoarea inferioar Ra 1,6.
Ra 6,3 Ra 1,6

0,25

n locul literei b se nscrie procedeul de prelucrare sau alte condiii referitoare la fabricaie. Exemplu: Rectificare Rectificat
Ra 0,8

0,8 2,5 8

n locul literei c se pot nscrie: Fie simbolul parametrului ondulaiei urmat de valoarea acestuia, n micrometri. Exemplu: Wa 0,8 Rectificat
Ra 0,8 Wa 0,8

Pentru parametrii

Ra i Rz se definesc:

12 clase de rugozitate conform ISO, simbolizate cu IT4, IT5, IT6,, IT15; 14 clase de rugozitate conform SR ISO 468-1997, simbolizate cu N0, N1, N2,, N13, n ordinea descresctoare a preciziei netezimii suprafeei, respectiv n ordinea cresctoare a valorilor parametrilor de rugozitate.

Fie lungimea de baz, n milimetri, pentru unul dintre parametrii prescrii, Ra sau Rz, atunci cnd aceasta nu este o valoare standardizat. Exemplu: 3
Rectificat Ra 0,8 3

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

n locul literei d se nscrie simbolul orientrii neregularitilor, conform SR ISO 1302:95 , respectiv
Simboluri grafice pentru neregularitile suprafeelor
Simbol grafic

B.

Tabelul 5.4 Exemple

Principalele modalit i de nscriere n desene a st rii i rugozit ii suprafe elor

Interpretare Paralel cu planul de proiecie a suprafeei pe care figureaz simbolul

=
Direcia striaiilor

Conform SR ISO 1302: 1995 , se folosesc 3 modalit i de nscriere a strii suprafeelor n desene, respectiv: 1. nscrierea individual pentru fiecare suprafa a unuia dintre parametrii de rugozitate, Ra sau Rz, i a unor caracteristici suplimentare de stare. Exemplul 1: nscrierea valorii limit superioare
Rectificat Ra 0,8 Direcia striaiilor
M

Perpendicular pe planul de proiecie a suprafeei pe care figureaz simbolul ncruciat-nclinat fa de planul de proiecie a suprafeei pe care figureaz simbolul

Direcia striaiilor

Exemplul 2: nscrierea celor dou valori limit


Ra 0,8 Ra 0,4 0,5 Rectificat 3/Rz 0,8

3/Rz 0,8

0,5

2.
Direcia striaiilor

n mai multe direcii

nscrierea general deasupra tabelului indicator a unui singur simbol cu caracteristicile de stare, care reprezint starea suprafeelor neindicat n desen. Exemplu:

Aproximativ circular fa de centrul suprafeei pe care figureaz simbolul

Ra 1,6 Direcia striaiilor


R

Aproximativ radial fa de centrul suprafeei pe care figureaz simbolul


P

Acest mod se aplic n dou cazuri, respectiv:


Direcia striaiilor

3.

Striaii speciale, nedirecionate sau protuberante

n cazul n care toate suprafeele au aceeai stare, dar neindicat individual n desen; n cazul n care majoritatea suprafeelor au o stare diferit indicat individual n desen, iar simbolul reprezint starea acelor suprafee neindicat individual n desen.

Direcia striaiilor

n locul literei e se nscrie valoarea adaosului de prelucrare, n milimetri. Exemplu: 0,2 mm


Rectificat Ra 0,8 0,2 3

nscrierea general deasupra tabelului indicator a mai multor simboluri, respectiv a unui simbol general, aezat n faa unei paranteze, care reprezint starea acelor suprafee neindicat n desen, urmat, n parantez, de unul sau mai multe simboluri de baz, care reprezint starea suprafeelor indicat individual n desen. Exemplul 1:
Ra 1,6

Exemplul 2

Ra 0,8

Ra 1,6

Ra 0,8

Ra 0,4

n locul literei f se poate nscrie valoarea altor parametri de rugozitate. Exemplu: valoarea parametrului Rz 0,8
Rectificat Ra 0,8 0,2 3/ Rz 0,8

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

5.4. RUGOZITATEA SUPRAFE ELOR OB INUT PRIN DIFERITE PROCEDEE


Valorile parametrului Ra obinute la prelucrarea suprafeelor prin diferite procedee Tab. 5.5
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Procedeul de prelucrare Turnare n forme de nisip Turnare n forme fuzibile Turnare sub presiune Rulare la cald Forjare Matriare Extrudare Laminare la rece, trefilare Tiere cu flacr Rugozitatea Ra [m] 50 25 12,5 6,3 3,2 1,6 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05 0,025 0,012

Curare grosolan cu 10. abraziv 11. Debitare cu fierstrul 12. Gurire 13. Frezare chimic 14. Electroeroziune - EDM 15. Frezare 16. Broare 17. Alezare cu bar Prelucrare cu fascicul de 18. electroni 19. Prelucrare cu LASER 20. Prelucrare electrochimic 21. Alezare pe strung i strunjire 22. Tobare 23. Rectificare electrolitic 24. Rulare 25. Rectificare 26. Honuire 27. Lustruire electric 28. Lustruire 29. Lepuire 30. Superfinisare Aplicaiile cele mai frecvente Aplicaii mai puin frecvente n condiii speciale pot fi obinute valori mai mari sau mai mici dect cele prezentate.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.