Sunteți pe pagina 1din 4

MATERIALE PRIVIND REGLEMENTRILE DE DREPTUL FAMILIEI DIN NOUL COD CIVIL 1. Conf. Univ. dr.

Marieta Avram, judector Laura Marina Andrei, Instituia familiei n noul Cod civil. Manual pentru uzul formatorilor SNG, disponibil pe pagina de internet a colii Naionale de refieri! """.grefieri.ro . 2. Marieta Avram, Cristina Nicolescu # Re imuri matrimoniale, $d. %amangiu, &ucureti '()(. 3. Cristiana*Mi+aela Crciunescu # !reptul de dispoziie al soilor asupra "unurilor ce le aparin, n diferite re imuri matrimoniale , $d. Universul ,uridic, &ucure-ti, '()(. 4. Cristiana*Mi+aela Crciunescu# Aspecte noi privind abordarea casatoriei in perspectiva noului Cod civil., /n revista Justiia n actua itat!. a Consiliului 0uperior al Magistraturii, nr. 12'((3, p4.5disponibil i pe site*ul +ttp!22""".juridice.ro2361372aspecte*noi*privind*abordarea*casatoriei*in* perspectiva*noului*cod*civil.+tml . 5. Cristiana*Mi+aela Crciunescu, 8an Lupa-cu " 9Re lementarea clauzei de preciput n Noul Cod civil rom#n ., /n revista 9:andectele rom;ne., nr. )2'()(, &ucure-ti, p. )<*'= 5articol disponibil -i /n 9>evista de note -i studii juridice., +ttp!22""".juridice.ro2nsj ?. 6. Cristina Nicolescu # 9Consideraii enerale privind re imul matrimonial primar., Curierul ,udiciar nr. @2'((=, p. 6=. 7. Cristina Nicolescu # 9CoeAiunea patrimonial a cuplului # finalitate a regimului matrimonial primar. 5BB?, Curierul ,udiciar nr. <2'((=. 8. Cristina Nicolescu # 9Bndependena economic -i social a soilor conturat de dispoAiiile regimului matrimonial primar 5BBB?., Curierul ,udiciar nr. 32'((=, p. 3). 9. Cristina Nicolescu # 9Adaptarea regimului matrimonial /n situaia de criA familial 5BC?., /n Curierul ,udiciar nr. )(2'((=, p. '@ 10. 8an Lupa-cu, Boana :durariu # 9 !reptul familiei., ediia a C*a, emendat -i actualiAat, ed. Universul ,uridic, &ucure-ti, '()( 11. $mese Dlorian # !reptul familiei., $diia 7, $d. C. %. &ecE, &ucureti, '()(.

12. Cristiana*Mi+aela Crciunescu, Mi+aela* abriela &erindei * Convenia matrimonial$. Consideraii critice, /n culegerea Bnstitutului de Cercetri ,uridice al Academiei >om;ne 9Noul Cod civil. Comentarii., coordonator Marilena Uliescu, $d. Universul ,uridic, &ucure-ti, p. 71( # 7<@. 13. Aurelian +erg+e # 9Noile modalit$i de desfacere a c$s$toriei., /n culegerea Bnstitutului de Cercetri ,uridice al Academiei >om;ne 9Noul Cod civil. Comentarii., coordonator Marilena Uliescu, $d. Universul ,uridic, &ucure-ti, p. 7<<*1((. 14. Cristiana*Mi+aela Crciunescu, 8an Lupa-cu " Mica reform$ a %ustiiei i marea reform$ a divorului , /n revista 9:andectele rom;ne., nr. )2'()), &ucure-ti, p. )3*71, disponibil i pe internet la! "".inm* leF.ro2fisiere2pagG332detG)7'(2<1('.pdf. 15. Cristiana*Mi+aela Crciunescu * &ncetarea i lic'idarea re imului matrimonial al comunit$ii convenionale n re lementarea noului Cod civil, /n 98inamica dreptului rom;nesc dup aderarea la Uniunea $uropean. Comunicri preAentate la 0esiunea tiinific a Bnstitutului de Cercetri juridice, '()(., $d. Universul ,uridic, &ucureti, '()), p. 3@*)(). 16. Mariana %aralambie, 8an Lupa-cu # 9 (utoritatea p$rinteasc$ n dreptul rom#n de la concepia tradiional$ la cea modern$ ., /n revista 9:andectele rom;ne., nr. 62'()(, &ucure-ti, p. )6*'3. 17. Mona Lisa Neagoe, 8an Lupacu # 9Normele conflictuale privind nc'eierea c$s$toriei din noul Cod civil., /n revista 9:andectele rom;ne., nr. @2'()(, &ucure-ti, p. )6*17. 18. Cristiana*Mi+aela Crciunescu, 8an Lupacu " )nele aciuni aflate n competena instanei de tutel$ n re lementarea noului Cod civil rom#n , /n revista 9:andectele rom;ne., nr. <2'()(, &ucure-ti, p. )6#7(. 19. Laura Andrei, 8an Lupa-cu # 9 *rezentare eneral$ a re lement$rii instituiei desfacerii c$s$toriei n noile coduri comparativ cu le islaia n vi oare., /n revista 9:andectele rom;ne., nr. )(2'()(, &ucure-ti, p. 76*@1. 20. Mi+aela* abriela &erindei * (specte speciale privind convenia matrimonial$ re lementat$ n noul Cod civil /n 98inamica dreptului rom;nesc dup aderarea la Uniunea $uropean. Comunicri preAentate la 0esiunea -tiinific a Bnstitutului de Cercetri juridice, '()(., $d. Universul ,uridic, &ucureti, '()), p. 6@*@(. 21. abriela Lup-an # Instituia filiaiei n dinamica dreptului rom#nesc, /n98inamica dreptului rom;nesc dup aderarea la Uniunea $uropean.

Comunicri preAentate la 0esiunea -tiinific a Bnstitutului de Cercetri juridice, '()(., $d. Universul ,uridic, &ucureti, '()), p. @<*<@. 22. >oFana abriela Albstroiu, Brina Marina LaAr # 9 Sc'im"$rile aduse de noul Cod civil n dreptul familiei + re imul matrimonial primar ., /n 98inamica dreptului rom;nesc dup aderarea la Uniunea $uropean. Comunicri preAentate la 0esiunea -tiinific a Bnstitutului de Cercetri juridice, '()(., $d. Universul ,uridic, &ucure-ti, '()), p. )('*)(3 23. Nadia Cerasela 8ariescu, Cosmin 8ariescu # 9 (specte comparative ale condiiilor de fond necesare nc'eierii c$s$toriei potrivit dispoziiilor din Codul familiei i Codul civil., /n98inamica dreptului rom;nesc dup aderarea la Uniunea $uropean. Comunicri preAentate la 0esiunea -tiinific a Bnstitutului de Cercetri juridice, '()(., $d. Universul ,uridic, &ucure-ti, '()), p. )'<*)7). 24. Brina Apetrei # Moduri de desfacere a c$s$toriei potrivit re lement$rilor noului Cod civil rom#n , /n 98inamica dreptului rom;nesc dup aderarea la Uniunea $uropean. Comunicri preAentate la 0esiunea -tiinific a Bnstitutului de Cercetri juridice, '()(., $d. Universul ,uridic, &ucureti, '()), p. )7'*)7@. 25. Aurelian +erg+e # 9*restaia compensatorie n noul Cod civil rom#n ., /n 98inamica dreptului rom;nesc dup aderarea la Uniunea $uropean. Comunicri preAentate la 0esiunea -tiinific a Bnstitutului de Cercetri juridice, '()(., $d. Universul ,uridic, &ucure-ti, '()), p. )7<*)1). 26. Heodor &odoac # 9(specte privind re lementarea eneral$ a re imului %uridic matrimonial n noul Cod civil ., /n revista 98reptul., nr. 62'()(, p. 6<. 27. Heodor &odoa-c # 9Re imul separaiei de "unuri n re lementarea noului Cod civil rom#n., /n revista 98reptul., nr. ))2'()(, p. 6@*@=. 28. 8an Lupa-cu, >aluca ;lea # )nele consideraii privind re lementarea lo odnei n noul cod civil rom#n ,i n unele le islaii str$ine , /n revista 9LeF et 0cientia. Bnternational ,ournal. a Universitii Nicolae Hitulescu, &ucure-ti, nr. )2'()(, p. )66*)36. 29. Adrian AleFandru &anciu# 9Raporturile patrimoniale dintre soi potrivit noului Cod civil., $d. %amangiu, &ucureti, '()). 30. :aul Casilescu # 9Re imuri matrimoniale., $diia a BB*a, reviAuit, $d. Universul juridic, &ucure-ti, '((3.

31. Aurelian +erg+e # 9(specte privind re lementarea clauzei de preciput n noul Cod civil , /n Columul I :erspectivele dreptului rom;nesc /n $uropa Hratatului de la LisabonaJ, Universitatea $cologic din &ucuresti, Dacultatea de 8rept si 0tiine Administrative, $ditura %amangiu, '()(, p. )67* )@=. 32. Cristiana*Mi+aela Crciunescu # 9)nele aspecte privind raportul dintre independena ,i interdependena patrimonial$ a soilor n dreptul rom#nesc., /n culegerea 9:erspectivele dreptului rom;nesc /n $uropa Hratatului de la Lisabona. a Universitii $cologice &ucure-ti, $d. %amangiu, &ucure-ti, p. )63*)@=. 33. Aurelian +erg+e # 9Normele conflictuale privind c$s$toria n noul Cod civil,/n volumul I Noile coduri /n evoluia dreptului rom;nesc J, Universitatea $cologic din &ucuresti, Dacultatea de 8rept si 0tiine Administrative, $ditura Universul ,uridic, '()(.