Sunteți pe pagina 1din 6

Dr civil cursul 11 Transformarea obligatiilor civile

Obligatia pot fi transformata prin acordul partilor, astfel unele elemente ale obligatiei pot fi schimbate cum ar fi subiectele,obiectele, prin aceasta schimb. oblig veche se schimba. Transformarea obligatiei are loc prin novatie si delegatie. Novatia- este o conventie prin care partile unui rap. jr. obligational se inteleg sa stinga o obligatie existenta, inlocuind-o cu o noua obligatie. Specific novatiei este faptul ca desi se sting obligatiile, efectele ei nu inceteaza ci numai se transforma intr-un alt raport obligational. Novatia se realizeaza printr-un contract de aceea trbuie sa indeplineasca condtiile de fond si forma ale acelui contract. Novatia nu se prezuma, ea este rodul vointei partilor, astfel novatia poate fi subiectiva sau obiectiva. Novatia subiectiva este atunci cand prin ea are loc schimbarea creditorului sau debitorului.Novatia prin schimbarea creditorului, adica creditorul vechi este inlocuit cu unul nou. Creditorul nou trebuie sa ceara consimtamantul debitorului, creditor care nu se cere in cazul cesiunii de creanta. Novatia prin schimbarea de debitor se realizeaza prin faptul ca un tert se angajeaza fata de creditorul unui debitor in locul acestuia, adica al debitorului vechi fara sa se ceara concursul sau acordul debit initial. Novatia se deosebeste de cesiunea de creanta prin faptul ca oblig initiala se stinge si se transf intr-o noua oblig. ca urmare apare un nou rap jr. Novatia obiectiva presupune schimbarea obiectului obligatiei; ea se deosebeste de darea in plata prin faptul ca se realizeaza inainte de momentul executarii prestatieiSchimbarea obiectului se face de catre parti care convin ca in locul vechiului obiect sa se execute o alta prestatie noua. Delegatia este o conventie prin care debitorul aduce creditorului sau angajamentul unui al lea debitor care se obliga alaturi de el sau in locul acestuia. Delegatia poate fi perfecta ori imperfecta. Delegatia perfecta este atunci cand creditorul il libereaza total pe debitor printr-o declaratie expresa si intelege ca obligatia sa fie executata de o alta

persoana num delegat, astfel delegatia opereaza ca o novatie cand are loc schimb debit. Delegatia imperfecta cand creditorul nu il libereaza pe debitor de obligatii, astfel incat creditorul are pe langa debitorul initial si pe noul debitor care se numeste delegat. Stingerea oblig Cel mai intalnit mod de stingere a obligatiei este prin plata, novatie, remiterea de datorie, compensatie, confuziune prin anulare sau reciziune, prin pierderea lucrului, prin efectul creditorilor rezolutori. Compensatia se sting obligatii reciproce pana la nivelul celor mai mici dintre ele, astfel " datoreaza lui # !$$$ lei. %aca si # dat lui " tot !$$$ lei prin compensatie cele datorii se sting. %aca " dat lui # !$$$ lei iar # dat lui " &$$ lei prin compensatie " mai are de platit lui # &$$ lei. Compensatia este de mai multe feluri: 'egala cand opereaza in baza legii; Conventionala care se realiz prin acordul partilor; (udecatoreasca care se realiz prin interventia instantei de judecata; Compensatia legala Condtii: )eciprocitatea obligatiei adica intre cele parti sa existe obligatii reciproce; Creantele trebuie sa aibe ca obiect sume de bani sau bunuri de gen care pot fi inlocuite; Creanta sa fie reciproca si exigibila adica sa fie ajunse la scadenta; Sa fie certe adica sa nu existe nici un fel de incertitudine; Sa fie lichide adica sa fie det cu exactitate; Compensatia conventionala are la baza acordul de vointa al partilor. Compensatia judecat se realizeaza atunci cand compensatia legala nu prevede asemenea situatie si partile nu se inteleg in vederea conversatiei conventionale, partile adresandu-se in acest sens instantei de judecata.

*nstanta va aprecia si va putea stinge creantele pana la concurenta celei mai mici dintre ele. Garantarea oblig civile- pt a inlatura riscul insolventei debitorului, legiuitorul a creat la indemana creditorului anumite mijloace prin care creditorii sa-si poata satisface creantele cu prioritate atunci cand debitorul nusi onoreaza obligatia de bunavoie. )olul in asigurarea creditorului il au garantiile obligatiei care reprezinta o masura de asigurare a executarii obligatiei de catre debitor. +arantiile se impart in categorii, -ersonale cum ar fi fideiusiunea )eale care au ca obiect bun mobil sau imobil Gajul general al creditorilor c irografari Creditorii chirografari sunt acei creditori care au creanta atestata printr-un inscris dar nu au garantie. Gajul gen se caracteri!ea!a prin: .ste un gaj comun adica are ca obiect intreg patrimoniul divizorului; .galitatea tuturor creditorilor; -roportionalitatea acoperirii creantelor; Garnatiile pers fideiusiunea sau cautiunea- pare ca un contract accesoriu al unei oblig principale. "stfel o persoana numita fideiusor se obliga fata de credit altei persoane sa execute el oblig celui pe care-l garanteaza daca acesta nu o va face. Contractul de fideiusiune are urmat caracteristici: .ste un contract accesoriu adica garanteaza o oblig principala; /ideiusiunea uramnd soarta juridica a obligatiei principale .x, se stinge oblig se stinge si garantia /ideiusiunea nu poate depasi ca intindere datoria debit. .ste un contract consensual adica este valabil incheiat prin simplul acord de vointa al partilor, totusi el se incheie in forma scrisa, sub forma de act probatione, se constituie in viitor o proba; .ste un contract unilateral adica creeaza oblig doar in sarcina fideiusorului; .ste un contract cu titlu gratuit.

-ers care inchieie un contract de fideiusiune, adica fideiusorul tre sa aiba capacit de ex deplina. 1inorul nu poate inch un astfel de contract nici cu capacit de ex restransa. -ers care incheie contractul de fideiusiune trebuie sa fie solvabila adica sa aiba bunuri cu care sa garanteze ca poate executa obligatia debitorului in cazul in care acesta nu o face. %aca fideiusorul devine insolvabil dupa ce a incheiat contractul de fideusiune debitorul este obligat sa aduca un alt fideiusor. -ers care incheie contractul de fideiusiune trebuie sa aiba domiciliul in circumscriptia tribunalului in care se executa oblig. "ideiusiunea are # forme: Conventionala atunci cand creditorul si debitorul convin ca pt garantarea obligatiei debitorului sa aduca angajamente unui fideiusor; 'egala atunci cand legea prevede ca debitorul sa aduca angajamente unui fideiusor .x, imprumuturile de la casa de ajutor reciproc, imprumutatul este obligat sa aduca angajam unui fideiusor. (udecatoreasca atunci cand instanta il obliga pe debitor sa procure creditorului un garant. Garantiile reale constau in afectarea unui bun mobil sau imobil al debitorului pt garantarea obligatiei si care ofera credit un drept real de garantie, prin care bunul constituit garantie poate fi urmarit de catre creditor in mana oricui s-ar afla. Dr de retentie o garantie imperfecta in baza careia pers ce detine un bun mobil sau imobil pe care trebuie sa-l restituie creditorului titular al bunului are dreptul sa refuze restituirea pana cand creditorul ii va achita cheltuielile ocazionate cu intretinerea sau conservarea bunului. .x, in cazul depozitului hotelier , hotelierul poate retine bagajele calatorului pana la achitarea costului cazarii. .x, dr vanzatorului care nu a primit pretul lucrului vandut de a preda bunul ci il poate retine pana ce cumparatorul va plati pretul. .x, chiriasul are dr de retentie asupra bunului inchiriat pt cheltuielile pe care le-a facut cu acel lucru. .x, posesorul unui lucru mobil perdut sau furat care a cumparat lucrul de la targ are dr sa refuze restituirea lucrului atata timp cat nu * se va plati pretul pe care el la platit anterior.

Gajul sau amanetul are ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise in forma materializata. Constituire Se constituie prin remiterea bunului sau titlului catre creditor sau prin pastrarea acestuia de catre credit cu consimtamantul debitorului in scopul garantarii creantei. Cand are obiectul format din titluri negociabile ele trebuie sa fie titluri nominative sau la purtator. $ublicitatea gajului care are ca obiect bunurile mobile corporale se realizeaza fie prin deposedarea debitorului de bun si depozitarea lui la un tert sau la creditor, fie prin ramanerea bunului la debitor si inscrierea gajului in arhiva electronica de valori mobiliare care este tinuta de notarii publici. -ublicarea gajului cand obiectul este o suma de bani se realizeaza numai prin detinerea acestora. +ajul pentru titluri negociabile este perfectat prin remiterea acestora cerditorului. %etinerea bunului de catre credit gajist trebuie sa fie publica si neechivoca. %etinerea prin inetrmediul unui tert 3creditorul poate cu acordul debit orului sa exercite detentia bunului prin intermediul unui tert. Conservarea gajului- gajul exista atata timp cat creditorul detine bunul gajat, cu toate acestea gajul nu se stinge daca, Creditorul numai detine bunul fara voia sa; Creditorul a remis temporar bunul debit sau unui tert pt a-l evalua, repara, transf; Creditorul a remis bunul altui creditor al debitorului in cadrul unei proceduri de executare silita. Dr si oblig creditorului gajist- unui administrator insarcinat cu o administrare simpla *n lipsa stipulatiei contrare creditorul preda debitorului fructele naturale si industriale produse de bun. Creditorul nu raspunde pt pieirea bunului atunci cand acesta se datoreaza fortei majore, vechimii sau folosirii normale a bunului.

&

%ebitorul este tinut sa restituie creditorului cheltuielile facute cu conservarea bunului. %ebitorul nu poate cere restituirea bunului decat dupa ce a executat obligatia cu exceptia cazului in care creditorul foloseste sau conserva bunul abuziv. +ajul se refera la toate bunurile grevate si subzista pana la sting integrala a obligatiei garantate care ii revin din mostenire, nu poate cere partea sa din bunul grevat pana cand oblig nu este stinsa in intregime. 1ostenitorii creditorului gajist primind partea din creanta ce-* revine nu poate remite bunul grevat in dauna celorlalti mostenit ai creditorului care nu au fost platiti.