Sunteți pe pagina 1din 332

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Asisten Social, Sociologie i Filoso ie

Maria BULGARU coordonator

SOCIOLOGIE
(manual) Volumul I

Aprobat de Consiliul metodico-tiinific i editorial al Universitii de Stat din Moldova

!"iinu # $%%& !E USM

CZU 316(075.8) S 65

Reco'andat de !onsiliul (tiini ic al Facultii de Asisten Social, Sociologie i Filoso ie Recen)ent* Tatiana COMEN ANT, docto+ ,n sociologie, con e+enia+ uni-e+sita+

Lista auto+ilo+* Maria BULGARU, docto+ "a.ilitat, /+o eso+ uni-e+sita+ Andrei TIMU, docto+ "a.ilitat, 'e'.+u0co+es/ondent al A(M Lidia DERGACIOV, docto+ "a.ilitat, /+o eso+ uni-e+sita+ Ludmila MALCOCI, docto+ "a.ilitat, con e+enia+ uni-e+sita+ Vasile ONICOV, docto+ ,n iloso ie, con e+enia+ uni-e+sita+ Stela MILICENCO, docto+ ,n sociologie, con e+enia+ uni-e+sita+ Tatiana SPTARU, docto+ ,n sociologie, con e+enia+ uni-e+sita+ O ana ISAC, docto+ ,n sociologie, con e+enia+ uni-e+sita+ Mar!ela DILION, docto+ ,n sociologie, lecto+ su/e+io+ Diana C"EIANU, docto+ ,n sociologie, lecto+ su/e+io+ Valentina #LOCOSU, lecto+0asistent Mariana BUCIUCEANU, lecto+0asistent Lu!ia BOLOGAN$SPOIAL, lecto+0asistent An%ela MIRON, lecto+0asistent Liliana S&RBU, lecto+0asistent

escrierea C!" a Camerei Naionale a Crii Sociologie 1 Ma+ia 2ulga+u, Vasile Onico-, O3ana Isac, 4, coo+d5 Ma+ia 2ulga+u6 Uni-5 de Stat din Moldo-a5 Facultatea de Asisten Social, So0 ciologie i Filoso ie5 # !"5* !ent+ul Ed5 al USM, $%%&5 Vol5 75 # $%%&5 # &&7 /5 IS2N 889:09%0$;%0% 7%% e35 &7;<%9:5=>

ISBN 9975-70-260-0

M.Bulgaru, 2003 USM, 2003

-2-

CUPRINS PR !"#$ S C#IUN " I. S%&'%l%g'a &a ()''*+, -./0r. u*'1.r/ul /%&'al Ca'it(lul I) O.iectul i /+o.le'atica tiinei sociologice < M52ulga+u> #$ efinirea sociolo%iei$ Statutul i obiectul ei de studiu &$'unciile sociolo%iei$ "roblematica sociolo%ic i aparatul ei conceptual ($Cadrele vieii sociale i condiiile ei determinante )$*ocul sociolo%iei +n sistemul tiinelor socioumanistice$ ,elaiile ei cu alte tiine sociale -$Sociolo%ia %eneral . sociolo%ii de ramur Ca'it(lul II) ?n-'@ntul i tiina sociologic ,n Re/u.lica Moldo-a <M52ulga+u, D5!"eianu> #$,olul /colii Sociolo%ice de la 0ucureti +n or%ani1area +nvm2ntului sociolo%ic &$ e1voltarea tiinei sociolo%ice +n ,epublica Moldova ($Sociolo%ia +n +nvm2ntul superior S C#IUN " II. 2'a+a /%&'al, (' /)ru&)ura /%&'al, Ca'it(lul I) Siste'ul social <M52ulga+u, M52uciuceanu> #$Teoria %eneral a sistemelor$ Conceptul de sistem social &$Tipolo%ia sistemelor sociale$ Subsistemele sociale ($Mecanismul structurrii i funcionrii sistemului social )$Modelul metodolo%ic +n anali1a sistemelor sociale ; 77 7$ 7$ 78 $$ $: &7 &: &: A: :: ;& ;A ;A 9A 98 =&

Ca'it(lul II) St+uctu+a social <V5Onico-> =: #$Conceptul de structur social$ Caracteristici fundamentale =: &$Statusul i rolul . elemente fundamentale ale structurii sociale =8 ($Mobilitatea social$ Tipolo%ia mobilitii sociale 8= )$Clasele sociale$ Teorii fundamentale privind clasele sociale 7%$ Ca'it(lul III) Fa/te, /+ocese i +elaii sociale <S5Milicenco, L5S@+.u> #$Teoria faptului social &$Noiunea de proces social$ Tipolo%ia proceselor sociale ($,elaii sociale3 delimitri conceptuale4 tipuri de relaii sociale -37%8 7%8 77$ 779

Ca'it(lul IV) B+u/u+ile sociale # 'ediu esenial al acti-itii u'ane <V5Onico-> #$Conceptul de %rup social$ "articularitile %rupului social &$Tipolo%ia %rupurilor sociale ($Structura %rupului mic )$Sociometria . metod sociolo%ic de studiere a relaiilor interpersonale +n %rupul mic Ca'it(lul V) Instituiile sociale* +olul i locul lo+ ,n o+gani)a+ea societii <V5Onico-> #$Conceptul instituionali1rii$ Caracteristicile instituiilor sociale &$Tipuri de instituii sociale ($Statul . principala instituie de or%ani1are i de conducere a societii Ca'it(lul VI) Facto+ii e3istenei i de)-olt+ii -ieii sociale < T5S/ta+u> #$Conceptul de via social &$"opulaia ca sistem i factor al vieii sociale ($Mediul natural i societatea )$,aportul economie . societate -$Contiina social Ca'it(lul VII) Sc"i'.a+ea social # /a+te co'/onent a -ieii sociale <M5Dilion> #$ efiniri i conceptuali1ri ale sc5imbrii sociale &$Teoriile sc5imbrii sociale$ Abordri sociolo%ice privind sc5imbarea social ($'actorii sc5imbrii sociale )$Actori4 mecanisme i ritmuri ale sc5imbrii sociale$ Sc5imbri actuale i perspective de viitor Ca'it(lul VIII) !onduce+ea -ieii sociale <O5Isac> #$ efinirea conducerii vieii sociale$ Structurile i funciile conducerii &$Clasificarea metodelor moderne de conducere ($Stiluri de conducere3 definire i clasificri Ca'it(lul I*) Integ+a+ea i coo/e+a+ea ,n s/aiul social o+gani)at <V5Onico-> #$Conceptul de inte%rare$ ,aportul dintre inte%rarea social i inte%rarea profesional -4-

7$; 7$; 7&$ 7&8 7AA 7A8 7A8 7:A 7;% 79% 79% 79$ 79; 798 7=7 7=; 7=; 78% 78& 789 $%; $%; $%8 $$% $$9 $$9

&$"rofesionali1area ca relaie social$ Strate%ii de inte%rare socioprofesional ($Cooperarea i competiia +n cadrul %rupului primar de sarcin S C#IUN " III. C%30%r)a3.*)ul /%&'al Ca'it(lul I) !o'/onente de .a) ale aciunii sociale <S5Milicenco> #$Coordonate definitorii &$Teorii sociolo%ice privind aciunea social ($Structura sistemului aciunii sociale )$Manifestri practice ale aciunii sociale Ca'it(lul II) !o'/o+ta'entul colecti- i 'ic+ile sociale <V5Onico-, L52ologan0S/oial> #$Coordonatele definitorii ale comportamentului colectiv &$'orme de comportament colectiv ($Micrile sociale$ Caracteristicile i etapele micrilor sociale Ca'it(lul III) Etiologia co'/o+ta'entului delinc-ent* 'odaliti de a.o+da+e teo+etic <O5Isac> #$ eviana i delincvena3 preci1ri conceptuale &$"rincipalele orientri clasice privind etio%ene1a delincvenei ($Concepii asupra determinismului social al fenomenului de delincven )$Abordarea delincvenei din perspectiva contradiciilor socioculturale Ca'it(lul IV) Na+co'ania # o+' a conduitei de-iante <M52ulga+u, A5Mi+on> #$Semnificaiile fla%elului dro%ului &$ ependena de dro%uri3 tipuri i caracteristici ($ imensiuni sociale ale consumului de dro%uri 4.Msuri de prevenire a consumului de dro%uri i de acordare a asistenei sociale persoanelor dependente de dro%

$&9 $A& $:7 $:$ $:$ $:: $;7 $;A $;= $;= $97 $9= $=9 $=9 $=8 $8$ $8= &%: &%: &7% &7;

&$&

-5-

PR !"#$
Astzi trim ntr-o lume care tot mai mult tinde s se transforme ntr-un sistem unitar global. Este o lume n continu schimbare, plin de cele mai mari promisiuni pentru iitor, de enorme posibilit!i pentru echitate "i bunstare a tuturor. #n acela"i timp, este o lume marcat "i de ad$nci conflicte, tensiuni "i scindri sociale, de agresiunea distructi a tehnologiilor moderne asupra mediului, de pericolul fr precedent al rzboiului nuclear. %um s-a format aceast lume& 'e ce condi!iile noastre de ia! sunt at$t de diferite de cele ale genera!iilor precedente& #n ce direc!ii se a produce schimbarea n iitor& (r, echea ntrebare, formulat de ).*immel + Cum e posibil societatea? + rm$ne a fi "i astzi o preocupare primordial a omenirii, un domeniu de studiu cu un rol fundamental n cultura intelectual modern. ,ransformrile contradictorii ce au loc n secolul globalizrii nainteaz cu toat acuitatea necesitatea cunoa"terii profunde a teoriei sociale, elaborrii de noi concepte, paradigme prin care am putea ptrunde n esen!a proceselor sociale contemporane. #n acest conte-t, un rol aparte i apar!ine sociologiei ca tiin fundamental despre realitatea social. *ociologia este o "tiin! ce se ocup cu studiul socialului, ca form general de e-isten! a ie!ii umane, "i al societ!ii globale, al organizrii "i dinamicii sale, cu studiul subsistemelor din care se compune societatea global "i al rela!iilor lor at$t cu sistemul social global, c$t "i cu celelalte subsisteme ale acestuia. %a "tiin! independent, sociologia s-a constituit la mi.locul secolului al /0/-lea, a $nd la origini pe marii g$nditori A.%omte, Em. 'ur1heim, 2.3ar-, 3.4eber. *pre sf$r"itul secolului al /0/-lea "i nceputul secolului al //-lea sociologia este recunoscut institu!ional, fiind introdus ca disciplin de n !m$nt n uni ersit!ile din *5A 6%hicago7, 8ran!a 69aris7, Anglia 6:ondra7 etc. %hiar de la nceputuri sociologia "i-a impus utilitatea prin studiul "tiin!ific al comportamentului uman, prin cultivarea imaginaiei + a capacitat!ii de a ne desprinde de imediate!ea circumstan!elor personale "i de a ne reprezenta lucrurile ntr-un conte-t mai amplu, de a sesiza legturile ce se stabilesc ntre indi izi "i institu!iile sociale, de a n!elege for!ele istorice care influen!eaz ia!a noastr, de a con"tientiza c multe probleme ce -;-

par s pri easc doar indi idul sunt, de fapt, e-presia unor aste tendin!e sociale. *ociologia dez luie cone-iunile dintre ceea ce face societatea din noi "i ceea ce facem noi n"ine din noi, e-plic n ce mod ne crem propria noastr indi idualitate, n ce mod acti itatea noastr structureaz, modeleaz lumea social ncon.urtoare "i totodat este structurat de ea. 9rocesul permanent al construc!iei "i reconstruc!iei ie!ii sociale se bazeaz pe sensurile date de oameni ac!iunilor lor. 5ltimele ns pot produce rezultate diferite de ceea ce indi izii au preconizat. #n acest conte-t sociologia are menirea de a face o distinc!ie clar ntre scopul comportamentului nostru + ceea ce inten!ionm s facem + "i consecin!ele neinten!ionate ale acestui comportament, de a studia echilibrul rezultat dintre reproducerea social 6felul n care se men!in n timp societ!ile7 "i transformarea social 6schimbrile pe care le suport societ!ile7. *ociologia are numeroase implica!ii practice. Ea ofer acti it!ii practice cuno"tin!e teoretice despre mecanismele func!ionrii ie!ii sociale, despre consecin!ele directe sau indirecte, inten!ionate sau neinten!ionate ale diferitelor procese sociale, sau inter en!ii< informa!ii empirice despre realitatea social< predic!ii asupra dinamicii sistemelor sociale, a diferitelor tendin!e< diagnoza problemelor sociale "i solu!ii la acestea< e aluarea ariatelor programe de schimbare social, inentarierea continu a eficien!ei diferitelor acti it!i sociale. =olul practic al sociologului s-a cristalizat n societatea actual n conte-tul mecanismelor democratice. *ociologul este un e-pert-consultant al practicianului, oferind totodat cuno"tin!ele sale specializate ntregii colecti it!i "i spri.inind prin aceasta participarea democratic. *ociologia "i realizeaz menirea prin sporirea posibilit!ilor de e-plorare, n!elegere "i practicare a libert!ii umane, prin oferirea de pun!i de legtur ntre personal "i social, ntre indi idual, comunitar "i global. #ntr-o lume n schimbare accelerat, ntr-o perioad de cumpn a tranzi!iilor "i op!iunilor, sociologia este in estit cu responsabilitatea de a analiza procesele din trecutul mai apropiat sau mai ndeprtat "i, mai ales, de a identifica "i a e-plica transformrile prezente "i iitoare. *ociologia ne nzestreaz cu con"tiin!a de sine, cu capacitatea de a cunoa"te profund moti ele ac!iunilor noastre "i ale societ!ii n gene->-

ral, ceea ce ne a permite s nu rm$nem insensibili la inegalit!ile e-istente, la lipsurile de care sufer astzi milioane de oameni< prin urmare, s fim capabili de a influen!a propriul nostru destin. 9rofesia sociologului a de enit o component inalienabil a ie!ii sociale din toate statele ci ilizate. Acti itatea speciali"tilor de acest gen este integrat n elaborarea "i promo area politicilor de stat, n realizarea programelor economice "i sociale. *ociologii particip n calitate de e-per!i la elaborarea legisla!iilor, la luarea deciziilor de ctre organele administra!iei publice, la cercetarea comple- a pie!ei "i a ne oilor de consum, la prognozarea e olu!iei fenomenelor economice, politice "i sociale, la argumentarea acti it!ilor organiza!iilor nonguernamentale etc. #n toate !rile dez oltate este con"tientizat faptul c chiar "i cele mai bune legi i politici publice nu pot avea sor de izbnd, nu pot lucra, dac nu sunt a ate pe o cunoatere profund a mecanismului funcionrii vieii sociale ! domeniu de cercetare i e plicare a tiinei sociologice . %ele men!ionate constituie argumente con ingtoare, c "i n =epublica 3oldo a realizarea cu succes a reformelor care se desf"oar n aceast etap complicat de trecere spre economia de pia! este de neconceput fr a dispune de speciali"ti-sociologi n toate domeniile ie!ii. ,rec$nd prin multiple greut!i, adesea de ordin subiecti 6factorii de decizie nu con"tientizeaz la modul cu enit rolul sociologiei n dep"irea problemelor cu care ne confruntm7, sociologia "i afirm dreptul la ia! "i n =epublica 3oldo a. Astfel, n anul ?@@4 n cadrul 5ni ersit!ii de *tat din 3oldo a s-a ini!iat, pentru prima dat n republic, pregtirea speciali"tilor n domeniul sociologiei prin fondarea unei catedre de profil + Catedra de Sociologie 6astzi n cadrul 8acult!ii de Asisten! *ocial, *ociologie "i 8ilosofie7, fiind unica catedr care pregte"te asemenea speciali"ti. 9regtirea sociologilor la 5*3 se realizeaz n conformitate cu standardele na!ionale 6cerin!ele 9lanului-cadru7 "i cele interna!ionale, planul de studiu fiind coordonat cu 5ni ersit!ile din 3osco a 6=usia7, Aucure"ti "i ,imi"oara 6=om$nia7, :und "i *toc1holm 6*uedia7, BorCich 63area Aritanie7, BeC DerseE 6*5A7. %a direc!ie de specializare uni ersitar, sociologia ofer multiple cuno"tin!e din domeniul teoriei sistemului social, a ac!iunii sociale, a organizrii so-F-

ciale, a structurii sociale, a politicilor sociale, cuno"tin!e pri ind economia, mar1etingul, dreptul, psihologia social, medicina social etc. *tuden!ii care se specializeaz n *ociologie studiaz, de asemenea, multiple domenii concrete ce !in de sociologiile ramurale, n conformitate cu necesit!ile !rii noastreG sociologia urban-rural, sociologia familiei, sociologia personalit!ii, sociologia educa!iei, sociologia comunicrii, sociologia delinc en!ei, sociologia rela!iilor etnice, sociologia opiniei publice, sociologia politic, sociologia popula!iei, sociologia culturii, sociologia organizrii "i a conducerii etc. *tuden!ii nsu"esc profund metodele organizrii "i desf"urrii cercetrilor sociologice. Hastul orizont "tiin!ific le a permite s participe la identificarea problemelor societ!ii noastre "i la elaborarea modalit!ilor concrete de solu!ionare a acestor probleme, la elaborarea strategiilor eficiente de realizare a reformelor sociale. (r, sociologii "i or aduce aportul n cele mai di erse domenii ale ie!ii noastre, ceea ce impune necesitatea unei gri.i permanente din partea statului acordat acestei profesii n cadrul politicilor de pregtire a speciali"tilor n =epublica 3oldo a. 0nstitu!ionalizarea "tiin!ei sociologice n n !m$ntul uni ersitar nainteaz stringent problema elaborrii manualelor, materialelor didactice, necesare studen!ilor pentru nsu"irea disciplinelor respecti e. "copul prezentului manual este de a oferi studentului "i cititorului obi"nuit o pri ire general asupra problemelor esen!iale ale sociologiei. #n manual sunt prezentate sumar principalele teme incluse n #rograma cursului de Sociologie general, prin intermediul crora sunt dez luite ariate modalit!i de e-plorare a lumii sociale. 9rin con!inutul "i stilul e-punerii problemelor, colecti ul de autori ncearc s elucideze faptul c *ociologia, ca disciplin uni ersitar "i domeniu "tiin!ific teoretico-aplicati , ob!ine n =epublica 3oldo a din ce n ce mai mult un statut independent de restric!iile ideologice "i rela!iile de con.unctur, deta"$ndu-se de ade rurile dogmatizate "i aprecierile categorice. Autorii manualului s-au strduit s reflecte nu doar rolul "i importan!a teoriei sociologice, dar s e-pun amplu "i un bogat material factologic. #n manual este generalizat e-perien!a profesoral-didactic a autorilor, datele empirice pri ind transformrile sociale din ultimii ani< el con!ine un bogat material teoretic "i istoric e-pus n multiple monografii din !ar "i de peste hotarele ei. #n cele dou olume ale -@-

manualului *ociologia este reprezentat ca o disciplin "tiin!ific multiplu structurat, din care au fost desprinse urmtoarele ni eluri distincteG ?7 sociologia ca teorie general a socialului, cuprinz$nd denumiri diferite, precumG teoria sistemului social, a ac!iunii sociale, a organizrii sociale etc.< 27 sociologia ca teorii ale diferitelor componente, subsisteme ale societii globale, ntruchipate n sociologiile de ramurG sociologia politic, a familiei, a ie!ii spirituale, a delinc en!ei, urban-rural etc. 'estina!ia manualului este de a forma la studen!i o g$ndire analitic, capacitatea de a ptrunde de sine stttor n esen!a ntrebrilor, de a aplica cuno"tin!ele sociologice n cele mai di erse domeniiG industrie, agricultur, ocrotirea snt!ii, cultur, acti itatea politic, n !m$nt etc. *perm c prezentul manual, chiar dac nu con!ine o e-punere e-hausti a tematicii compartimentelor ce-i formeaz structura, a constitui un suport temeinic pentru n!elegerea "i nsu"irea "tiin!ei Sociologia. Maria Bulgaru

- ?I -

S C#IUN "

S4CI4546I"
C" 78IIN#$ 9 SPR UNI2 RSU5 S4CI"5

C"PI845U5 I. : C"PI845U5 II. :

4;'.&)ul (' 0r%;l.3a)'&a ()''*+.' /%&'%l%g'&. <*1,+,3=*)ul (' ()''*+a /%&'%l%g'&, >* R.0u;l'&a M%l-%1a

- ?? -

Ca'it(lul I 4BI C8U5 7I PR4B5 M"8IC" 78IIN# I S4CI4546IC


+) De,inirea s(!i(l(%iei) Statutul -i (.ie!tul ei de studiu Ba"terea sociologiei a nsemnat punerea sub semnul ntrebrii a sim!ului comun n abordarea "i interpretarea fenomenelor "i a proceselor cu care ne confruntm zilnic. Sociologia este, n mod esenial, studiul explicativ i comprehensiv al realitii sociale n totalitatea ei, adic a unei realiti sui generis, precum i a unor pri, fenomene i procese ale acestei realiti n legturile lor multiple, variate i complexe cu ntregul. 8undalul pe care "i-au fcut apari!ia originile sociologiei l reprezint schimbrile radicale produse de =e olu!ia 8rancez de la ?>F@ "i de re olu!ia industrial n Europa. 'ispari!ia modurilor de ia! tradi!ionale pro ocat de aceste schimbri a determinat tentati a g$nditorilor de a formula o nou percepere at$t a lumii sociale, c$t "i a celei naturale. Aplic$nd metoda "tiin!ific, sociologia ofer rspunsuri la problemele ce ne preocup, a $ndu-"i temeiul n faptele acumulate printr-o cercetare sistematic, direct. 9erspecti a sociologic, de factur "tiin!ific, ne in it s ne pri im pe noi n"ine "i s pri im mediul nostru ncon.urtor altfel dec$t am fcut-o mai nainte, cu mai mult competen! "i responsabilitate fa! de condi!ia noastr uman, rela!iile cu aproapele "i societatea n care trim. Ea ne permite s ob!inem o imagine proaspt asupra societ!ii din care facem parte, pe care o considerm ca dat "i nediscutabil, s e-aminm mediul n care ne aflm cu aceea"i curiozitate ce ne-ar anima dac ne-am afla n mi.locul societ!ii strine, e-otice. 'in aceast caracterizare succint a obiectului sociologiei rezult c ea este o tiin "i, n acela"i timp, o contiin de un fel deosebit. Bo!iunea de sociologie a fost introdus de August Comte 6?>@F?F5>7, n anul ?F32, n locul no!iunii de fizic social, lansat de el n ?F22 n lucrarea Planul lucrrilor necesare pentru reorganizarea societii. Acest termen a fost folosit "i de A. uetelet n sensul de - ?2 -

studiu statistic al fenomenelor sociale. A.Comte considera c sociologia tre!uie s studieze societile umane" concepute su! raportul structurrii i funcionrii lor. #n opinia lui, sociologia este "tiin!a care cerceteaz componentele sistemului social, adic ale societ!ilor umane pentru a determina raporturile dintre acestea, modul de func!ionare "i legit!ile dup care ele interac!ioneaz. =aportul dintre aceste constituente determin e-isten!a societ!ilor, iar legile care reglementeaz acti it!ile lor condi!ioneaz dez oltarea societ!ilor umane. Sociolo# gia, n opinia lui A.Comte, este menit s ncununeze sistemul "tiin!elor, s constituie ultima erig n ierarhia "tiin!elor. 9rin ea studiul fenomenelor umane urma s ating stadiul Jpoziti$K. ( analiz etimologic a termenului de sociologie denot c el este compus din dou rdciniG socio + ce pro ine de la termenii latine"ti Jsocietas, socialis, sociabilisK, care s-ar traduce prin termeni relati i identici Jsocietate, social, sociabilitateK "i logos din grece"te, ce nseamn J"tiin!K. Astfel, numai din considerente etimologice se poate deduce c sociologia ar trebui s studiezeG societatea omeneasc i legile dez$oltrii ei, procesele sociale" relaiile dintre oameni i insti# tuiile din or%nduirea social e&istent. #ns, cu toate c rdcinile sunt str echi, sociologia ca "tiin! este t$nr n raport cu matematica, logica sau fizica, at$t de riguroase, luate ca modele de referin!. %u mai bine de 23II de ani nainte Aristotel scria c omul este prin natura sa un animal politic" fr ca aceast reflec!ie s constituie baza defini!iilor date sociologiei ca "tiin!. 3a.oritatea autorilor au definit sociologia ca studiu "tiin!ific sau poziti al faptelor sociale. *ociologia ca "tiin! este definit n ariate modalit!i, determinate de comple-itatea domeniului su. %a ariante de defini!ii men!ionmG tiin a faptelor sociale, dup Em.'ur1heim< tiina fenomenelor sociale totale, dup ).)ur itch< tiina realitii sociale, dup '.)usti< tiina societilor omeneti, dup ,r.Lerseni. #n sensul cel mai general, sociologia este "tiin! a socialului. 9entru a delimita ns cu mai mult precizie specificul abordrii sociologice, este necesar a se lua n considerare constituirea "i dinamica n timp a sociologiei, rela!iile ei cu celelalte "tiin!e socialeG

- ?3 -

*pre deosebire de alte "tiin!e sociale, sociologia nu se limiteaz la o latur sau un domeniu al realit!ii sociale 6fapt care o deosebe"te de economia politic, demografie, istorie etc.7. Ea studiaz societatea integrati , unitar "i obiecti . Sociologia ne doteaz cu o form special de con"tiin!. Aceast con"tiin! ne a.ut s n!elegem mai bine for!ele sociale. #n ?@;3, Berger afirma c sociologia este o tiin li!eratoare. Sociologia poate de eni un instrument pentru dob$ndirea informa!iei despre noi n"ine "i pentru a inter eni n ia!a social, spre a ne atinge anumite scopuri. *ociologia poate fi definit simplu ca tiin a societilor ome# neti" ca disciplin "tiin!ific ce se ocup cu studiul ie!ii sociale, al formelor de comunitate uman, de con ie!uire social. '(r.)erseni* #n ma.oritate, noi percepem lumea n func!ie de caracterul, calitatea propriei noastre ie!i. *ociologia demonstreaz ns necesitatea de a ne e-tinde iziunea asupra moti a!iei e-isten!ei noastre "i a comportamentului nostru. Ea deseori atest c ceea ce se consider a fi firesc, ine itabil, bun sau ade rat, poate "i s nu fie a"a, "i c curriculum itae al nostru este puternic influen!at de multipli factori istorici "i sociali. #n!elegerea modalit!ilor subtile, dar comple-e "i profunde, n care ie!ile noastre reflect conte-tul e-perien!ei noastre sociale, este esen!ial n abordarea sociologic. *ociologia studiaz ia!a social uman a indi izilor, a grupurilor "i a comunit!ilor. Este un demers ndrzne! "i de mare responsabilitate, ntruc$t subiectul ei este rezultatul propriului nostru comportament ca fiin!e sociale. Scopul pe care "i-l propune studiul sociologic este e-trem de largG de la analiza nt$lnirilor nt$mpltoare dintre diferi!i indi izi pe strad p$n la in estigarea proceselor sociale globale. *ociologia este considerat, +n primul r%nd, "tiin! despre societate ca un tot unitar, iar, +n al doilea r%nd, studiul unor manifestri sociale 6economice, .uridice, politice, etice, estetice, religioase, filosofice, "tiin!ifice7 tratate separat, ns n cone-iunea "i raportarea lor la totalitatea social. *ociologia studiaz societatea n totalitate sa, natura "i esen!a, structurile "i func!iile ei, modul n care ea e olueaz. (r, sociologia are ca obiect de studiu realitatea social "i procesul de enirii "i realizrii acesteia.

- ?4 -

*ociologia este "tiin!a care trebuie s in estigheze cone-iunile dintre ceea ce face societatea din noi "i ceea ce facem noi n"ine din noi. Acti itatea noastr structureaz + modeleaz lumea social ncon.urtoare "i, totodat, este structurat de ea. *ociologia este disciplina n care este omis propriul nostru punct de edere asupra lumii, aceasta pentru a pri i cu mai mult aten!ie la influen!ele ce determin ia!a fiecruia dintre noi. *ociologia are importante implicaii practice. Ea poate contribui, n di erse moduri, la critica social "i la practica reformelor sociale. ,n primul r%nd, cunoa"terea adec at a unui anumit comple- de circumstan!e sociale ne ofer adesea o "ans n plus de a le controla. ,n al doilea r%nd, sociologia ne asigur mi.loace de a ne spori sensibilitatea cultural, permi!$nd ca acti itatea politic s se bazeze pe alorile culturale di ergente. ,n al treilea r%nd, ea faciliteaz in estigarea consecin!elor implementrii unui anumit program politic. Mi, nu +n ultimul r%nd, poate chiar cel mai important, sociologia produce contiina de sine, oferind grupurilor "i indi izilor o "ans sporit de a-"i determina condi!iile propriei lor ie!i. *ociologia este o disciplin "tiin!ific, care are ca obiect de studiu societatea uman n ansamblul "i n di ersitatea ei concret. Ea realizeaz un studiu sistematic al comple&ului social , o cercetare a rela!iilor sociale n dinamica "i unitatea lor, reflectate n ac!iunea reciproc a pr!ilor "i a elementelor componente ale sistemului social, cercetate sub aspect analitic-empiric "i descripti -e-plicati n acela"i timp. 'e asemenea, sociologia se anga.eaz n descifrarea mecanismelor care regleaz ia!a colecti it!ilor umane, a grupurilor sociale, reale "i concrete, nrdcinate n istorie. #n condi!iile n care comportamentul uman are o puternic ncrctur social, sociologia poate fi considerat un demers tiinific al comportamentelor umane, modelate "i socialmente acceptate, adic al comportamentelor sociale. 8iind nucleul dinamizator al societ!ii, indi idul, care interac!ioneaz n mod comple- cu societatea, deci fiin!a rela!ional 6n sensul su cel mai cuprinztor7 "i comportamentul ei social intr obligatoriu n sfera de definire a sociologiei. *ociologia se rea a fi o "tiin! particular, dar nu consimte s ia n considera!ie un aspect izolat al realit!ii sociale, ci "i propune s studieze "i s n!eleag ansamblul de elemente fundamentale ce constituie societatea. - ?5 -

9e msura dez oltrii unui numr impuntor de "tiin!e sociale s-a impus tot mai accentuat problema determinrii specificului so# ciologiei. 'efinirea ei doar ca "tiin! a realit!ii sociale nu mai este satisfctoare n condi!iile n care n legtur cu fiecare sfer particular a ie!ii sociale e-ist tendin!a dez oltrii, oarecum n afara sociologiei "i n paralel cu aceasta, a disciplinelor specializate. 'in aceast perspecti se pot desprinde dou mari poziii n definirea sociologieiG - definiie +n sens restr%ns, prin care se afirm c e-ist o distinc!ie principial, absolut ntre sociologie "i celelalte "tiin!e sociale. *ociologia reprezint o "tiin! care studiaz formele sociale ale acti it!ii umane, con!inuturile ariate ale acesteia reprezent$nd obiectul diferitelor "tiin!e sociale particulare. *ociologia in estigheaz caracteristicile generale, abstracte ale comportamentului social, ale rela!iilor sociale, grupurilor, colecti it!ilor. *ociologia reprezint, totodat, o metodologie general a in estigrii fenomenelor sociale "i nu a celor economice, politice sau .uridice. - definiie +n sens larg, conform creia distinc!ia dintre sociologie "i "tiin!ele sociale este relati "i istoric. *ociologia este at$t o "tiin! despre social ca form general de e-isten! a ie!ii umane, c$t "i o "tiin! despre societatea global, despre organizarea "i dinamica ei, despre subsistemele ce constituie sistemul social global "i despre rela!iile reciproce at$t dintre aceste subsisteme, c$t "i despre interac!iunea lor cu sistemul social global. #n sociologie e-ist o dimensiuneG teoretic" ndreptat spre construirea de modele teoretice, dup o metod ipotetico-deducti , care pleac, n general, de la caracteristicile abstracte ale socialului< "i una empiric, orientat spre descrierea sistematic a realit!ii sociale, spre acumularea de date referitoare la o problem social sau alta, concretizat, de regul, n monografii empirice sau sonda.e de opinie public. *ociologia izeaz, prin urmare, o sintez ntre cercetarea analitico-empiric a unei realit!i infinite de fapte, fenomene, e enimente etc. "i n!elegerea global-sintetic a acestora, cu efortul de a elabora Jregularit!ileK, legit!ile, pe care l impune statutul oricrei "tiin!e. - ?; -

E "tiut c orice "tiin! presupune, prin statutul su, cutarea "i e-plicarea ascunsului. 'in aceast perspecti , nicieri taina nu se gse"te at$t de greu ca n sociologie, sus!ine ...ur$itc/< astfel, dac erosimilul este adeseori opusul ade rului, atunci trebuie s subliniem c n sociologie, c$nd se descoper JtainaK "i c$nd se a.unge la o e-plica!ie, ea pare, mai mult dec$t n alt domeniu, neerosimil. Aceasta !ine de caracterul nsu"i al fenomenelor sociale totale n desf"urare, care se e-prim doar par!ial, nu numai n organiza!ie, ci chiar n structuri, fr s mai orbim de simboluri, de mituri, de ideologii. 9erspecti a sociologic a fost numit de ctre C.0rig/t Mills imaginaie sociologic. E un gen de contiin special ce are capacitatea de a trece de la cele mai impersonale "i mai ndeprtate transformri la aspectele cele mai intime ale eului uman "i de a edea raporturile dintre ele. *ociologia este apreciat ca "tiin!a regularit!ilor, a constantelor socialului sau ca "tiin! despre societate n ansamblul ei, de"i este ne oit s nu e ite problemele care pri esc indi izii. *ociologia "tiin!ific se prezint sub forma unor teorii care respect urmtoarele principiiG principiul realismului + lumea e-tern e-ist independent de obser a!ia noastr< principiul determinismului i regularitii + rela!iile din lumea ncon.urtoare se produc n mod necesar "i sunt organizate n termeni de cauz-efect< principiul cognosci!ilitii i raionalitii + lumea e-tern poate fi cunoscut prin obser a!ii obiecti e "i pe cale logic. (biectul sociologiei se constituie dintr-o sintez a componentei schematice, referitoare la elementele fundamentale ale socialului, cu ansamblul structurat de fapte, fenomene, rela!ii "i tipuri di erse de colecti it!i umane, caracterizate toate printr-o multitudine de determina!ii, la care se adaug angrena.ul opiniilor "i al .udec!ilor formulate at$t asupra structurii schematice, c$t "i asupra dinamismului entit!ilor sociale concrete. (biectul sociologiei l constituie studiul colecti it!ilor umane "i al rela!iilor interumane n cadrul acestora, precum "i al comportamen-

- ?> -

tului uman n cadrul social propriu grupurilor "i comunit!ilor umane de diferite tipuri. *tudiul sociologic implic at$t raportarea direct la fenomene "i fapte sociale, prin obser a!ie, inter iu, anchet etc., c$t "i realizarea unor construc!ii teoretice, elaborarea lor prin con.ugarea cuno"tin!elor sociologice cu inteligen!a "i talentul sociologului. Acesta trebuie s stp$neasc limba.ul propriu sociologiei, precum "i capacitatea de a sistematiza un material informa!ional e-trem de bogat, iz$nd paliere diferite ale e olu!iei obiectului sociologiei. 9entru a nltura orice ambiguitate asupra obiectului sociologiei, P.Andrei sublinia c acesta se regse"te n moduri deosebite n fiecare "tiin! social particular, ntruc$t acestea analizeaz doar c$te un fel de raporturi sociale. %oncluzion$nd asupra obiectului sociologiei, putem afirma c specificitatea "tiin!ei sociologice const, n primul r$nd, n faptul c realitatea social, adic partici# parea umanului la uman, asupra creia se concentreaz problematica ei, este ireducti!il la orice alt realitate, cuprinz$nd ansambluri de fenomene, prin care componentele socialului se creeaz "i se modific n permanen!. -!iectul de studiu al sociologiei poate fi detaliat n c$te a mari aspecte sau pr!iG a7 aciuni sociale 6munca, educa!ia, propaganda politic etc.7< b7 instituii sociale 6"coala, familia, biserica, partidele politice etc.7< c7 grupuri sociale 6de la microgrupuri "i p$n la cele cu dimensiunile cele mai mariG clasele sociale, popula!ia unei !ri etc.7< d7 fenomene sociale di$erse 6mobilitatea social, delinc en!a, suicidul etc.7. 8enomenele sociale genereaz multiple semnifica!ii umane care, la r$ndul lor, condi!ioneaz sau chiar fundamenteaz alte fenomene sociale. =ealizarea bunurilor materiale "i spirituale, a operelor de ci iliza!ie "i cultur, apoi structurile proceselor care se finalizeaz n aceste crea!ii, institu!iile acti it!ilor umane, modelele acestor acti it!i etc., toate dispuse n sfera socialului n straturi, eta.ri, paliere mai mult sau mai pu!in profunde, constituie pri componente ale o!iectu# lui sociologiei.

- ?F -

#n concluzie putem spune c sociologia este o tiin care studia# z fenomenele sociale +n totalitatea aspectelor i micrii lor" capt%n# du#le +n tipuri microsociale difereniate" grupale i glo!ale" +n curs de constituire sau de destrmare. /) #un!0iile s(!i(l(%iei) Pr(.lemati!a s(!i(l(%i!1 -i a'aratul ei !(n!e'tual 'ubla natur a sociologiei, teoretico-empiric, permite perceperea corect a funciilor acesteia, care i confer un anumit loc ntre celelalte "tiin!e socioumanistice. %ercettorul rom$n 1.Miftode consider c studiul sociologiei este un act de cultur. 9ornind de la aceast idee, sociologiei i se atribuie func!iile culturii + cogniti$" a&iologi" pra&iologic. Astzi ns, sociologia este cunoscut n r$ndul mare# lui pu!lic prin unele funcii specifice, iz$nd n acela"i timp rolul ei practic aplicati G funcia critic + aprut n urma unor situa!ii de criz, sociologia nu putea s fie dec$t critic, pentru a curma "irul de nea.unsuri "i neputin!e. (biectul criticii echi aleaz cu fi-area unor alternati e ale schimbrii poziti e, n ultim instan! + cu instituirea ordinii sociale< funcia explicativ-interpretativ + sociologia ncearc s surprind condi!iile "i cauzele fenomenelor sociale, s e-plice dimensiunile e-istente "i repetabile ale acestora, s formuleze legile sincroniei "i ale diacroniei "i s confere semnifica!ie unora dintre ele< funcia de diagno social + orice studiu sociologic asupra unei JproblemeK sau fenomen social urmre"te s pun un diagnostic realit!ii in estigate, fr de care nu pot fi formulate orientrile, concluziile "i propunerile practice. *ociologia stabile"te diagnozele + ca descrieri comple&e ale strii prezente + apar!in$nd unei entit!i sociale sau unui sistem social prin raportare la anumite etaloane a principalilor indicatori ai obiectului descris< funcia predictiv + aceasta se contureaz gra!ie capacit!ii sociologiei de a cerceta fenomenele "i procesele sociale nu doar n sensul cunoa"terii, n!elegerii "i e-plicrii lor, ci "i pentru formularea unor pre iziuni, prognoze referitoare la e olu!iile lor<

- ?@ -

funcia aplicativ-constructiv 6sau pra-iologic7 + se manifest prin nsu"irea acestei discipline "tiin!ifice de a a ea un statut acti "i implicant, o oca!ie transformatoare "i constructi . *tudiile concrete, ce surprind perturbrile manifestate n grupuri "i colecti it!i sau impedimentele desf"urrii normale a unor fenomene "i procese sociale, ca "i cele iz$nd direct perfec!ionarea unei structuri organiza!ionale ntr-un grup sau ameliorarea unor rela!ii disfunc!ionale ntr-un palier al societ!ii, contribuie, ntr-o msur mai mare sau mai mic, la realizarea unor modificri benefice n structurile sociale. (ferind solu!ii "i modalit!i concrete de diminuare sau ndreptare a unor fenomene disfunc!ionale, sociologia deschide o cale fertil de raportare a con!inutului ei teoretico-empiric la ne oile societ!ii. :a prima edere, obiectul sociologiei + societatea + pare a fi simplu de desemnat< mai dificil este s identificm arietatea nf!i"rilor "i alternati ele obiectului, adic problematica. 'ac nu e-ist abilitatea "i metodologia de a anticipa producerea unui fenomen social nainte ca el s de in o pro!lem pentru societate, se impune for!a e iden!ei "i el de ine, astfel, o pro!lem pentru tiina sociologic. Pro!lematica abordat de sociologie re endic participri in# terdisciplinare. ( schi! general a obiectului sociologiei, echi alent cu un model de organizare a pro!lematicii fundamentale n acest domeniu, este prezentat de multe ori prin referin! la planurile principale ale analizei dimensiunilor sau componentelor ie!ii sociale. 'up Ale& 2n3eles, sociolog american, problematicile principale n prezentarea sociologiei sunt urmtoareleG cultura i societatea uman n perspecti a sociologic< unitile primare ale $ieii sociale 6acte "i rela!ii sociale, persoana, grupurile, comunit!ile urbane "i rurale, asocia!iile "i organiza!iile, popula!ia, societatea7< instituiile sociale fundamentale 6familia "i rela!iile de rudenie, economia, politica "i dreptul, religia, educa!ia "i "tiin!a etc.7< procesele sociale fundamentaleG diferen!ierea "i stratificarea, cooperarea, acomodarea, asimilarea, conflictele sociale, comunicarea, controlul social, integrarea social etc. ).Sta/l elaboreaz o matrice cu probleme ale sociologiei care cuprinde cinci capitoleG - 2I -

4atura fizic i umanizat 6caracteristicile fizice ale mediului, zonele de munc, zonele reziden!iale etc.7< Populaia 6caracteristicile biopsihice, olumul, densitatea, mobilitatea, structura etc.7< 1iaa economic 6rela!ii "i acti it!i producti e, structura for!ei de munc, tipologia mi.loacelor de munc, sfera ocupa!iilor etc.7< 1iaa politic i 5uridic 6formele de organizare politic, tradi!iile politice "i .uridice, formele de conducere etc.7< 1iaa cultural 6modelul "i stilul cultural, gradul de realizare a cunoa"terii, alorile culturale ehiculate etc.7. Pro!lematica sociologiei poate fi analizat "i dup alte criterii, cum ar fiG op!iunile marilor personalit!i ale sociologiei, preferin!ele "colilor sau ale curentelor sociologice< preponderen!a problemelor n func!ie de perioadele e olu!iei acestei "tiin!e etc. 'imensiunea factual impune structurarea unor domenii proprii cercetrii sociologice, solicit$nd n acela"i timp elaborarea unui aparat conceptual adec at, specific sociologiei. Conceptele sociologice au o dubl aloareG teoretic "i practico-empiric. *pecificitatea conceptelor depinde, n primul r$nd, de particularit!ile obiectului sociologiei, de nsu"irile di erse ale acestuia, de condi!iile n care are loc in estiga!ia concret, precum "i de modalit!ile demersului teoretic, caracteristic elaborrii oricrui concept. #n func!ie de gradul lor de abstractizare "i de cadrul teoretic referen!ial, conceptele sociologiei pot fi grupate n trei categoriiG - concepte generale, cu un grad nalt de abstractizare, proprii unei teorii sociologice cu caracter general-teoretic 6societate, integrare, mobilitate social etc.7< - concepte particulare, proprii teoriilor particulare, aplicabile unor domenii determinate ale sistemului social 6n sociologia ruralG comunitate steasc, recensm$nt etc.7< - concepte speciale, utilizate n domeniul cercetrii empirice propriu-zise 6e"antionare, cote, inter ie ator etc.7 =aportate la componentele sociologiei, ca "i la configura!ia din cadrul acestei discipline socioumanistice, conceptele sociologice pot fi grupate dup cum urmeazG - 2? -

concepte societale, referitoare la ansamblul social "i la componentele sale principaleG comunit!i, situa!ie social, macrogrup, microgrup etc.< concepte culturale" folosite n analiza sistemului de alori materiale "i spirituale ale societ!iiG patern, acultura!ie, contracultur, integrare cultural, subcultur, "oc cultural etc.< concepte procesuale" caracteristice cercetrii dinamicii socialeG socializare, asimilare, alienare etc.< concepte structurale, specifice dimensiunilor sincronice ale socialuluiG status sociometric, func!ie, disfunc!ie, structur formal, structur neformal etc.< concepte relaionale" generate de rela!ii definitorii ntre componentele socialuluiG rol, status, interac!iune etc.< concepte comportamentale" aplicabile definirii tipurilor de reac!ii ac!ionale ale indi izilor ntr-o structur social dat< concepte organizaionale" decurg$nd din studiul modalit!ilor specifice de structurare a di erselor domenii ale societ!ii 6politic, economic, cultural etc.7G anarhie, democra!ie, organiza!ie neformal "i formal etc.< concepte ecologice" definind dimensiunile naturale "i istorice ale societ!ii "i ale componentelor eiG mediu natural, ecosistem, cadru istoric, medii sociale etc.< concepte metodologice, referitoare la modalit!ile concrete de cercetare a realit!ii socialeG anchet, inter iu etc. %onceptele fi-eaz cadrul necesar e-plica!iei fenomenelor sociale, prin care g$ndirea sociologic trebuie s-"i asigure autonomie. )$ndirea sociologic presupune posibilitatea de a integra faptele pe care le studiaz ntr-un cadru, ansamblu, uni ers, ntr-o lume particular real cu o oarecare coeren! relati . 2) Cadrele 3ie0ii s(!iale -i !(ndi0iile ei determinante 9rincipala sarcin a sociologiei ca "tiin! despre societate este s stabileasc unde "i sub ce form se gse"te societatea. 6m. 7ur3/eim sus!ine c societatea este format prin asocierea indi izilor "i $ede +ntotdeauna mai departe i mai !ine dec%t indi$izii . Ea reprezint un - 22 -

ntreg ce poart o realitate diferit de cea a pr!ilor 6indi izii7, datorit crui fapt este greu cognoscibil. Aceast stare a lucrurilor impune necesitatea cunoa"terii adec ate a cadrelor ie!ii sociale. Cadrul cosmologic" sau geograficG a"ezarea geografic, caracteristicile "i bog!iile solului, cile de comunica!ii etc. Acest cadru pune n aten!ia sociologilor rela!iile societ!ii cu lumea fizic ncon.urtoare. Hia!a unei societ!i nu se reduce doar la a"ezri. Ea cuprinde fiin!ele umane care, trind n medii diferite, au "i ele dierse caracteristici particulare. Cadrul !iologicG numrul popula!iei + pe $rste, se-e, confesiuni, profesii< structura biologic 6caracteristici, ereditatea "i ncruci"rile7, starea sanitar etc. *tudiul acestui cadru permite obser ri asupra diferen!elor "i asemnrilor dintre indi izii din diferite medii 6rural "i urban7, precum "i asupra deosebirilor e idente dintre diferite popoare. Cadrul istoricG originea societ!ii sau a comunit!ii, e olu!ia ei, caracteristicile istorice "i cele actuale. 0mportant aici este s se determine rolul pe care l .oac timpul n ia!a societ!ii, cum poate fi stabilit trecutul istoric, care sunt reac!iile societ!ii la influen!ele trecutului. Cadrul psi/icG temperamentul, oin!a n raport cu datinile "i obiceiurile, sentimentul moral, religios, estetic etc. Aici apare problema ce izeaz raportul dintre ia!a spiritual "i cea social, deosebirile "i asemnrile dintre ele. #n totalitatea lor, cadrele ie!ii sociale nu apar singure, ci func!ioneaz n baza unor condi!ii ale realit!ii sociale comple-e "i dinamice. Condiiile determinante ale $ieii sociale suntG economice + substituie a erea personal a familiei, bugetul pe enituri "i cheltuieli, unit!ile comerciale etc.< 5uridice + determin raporturile sociale dintre indi izi, constela!ia de norme "i legi, institu!iile .uridice, delictele mai des nt$lnite etc.< politice + impun organizarea "i aplicarea adec at a normelor "i legilor n ia!a social, determin e-isten!a grupurilor politice, formarea preferin!elor politice, educarea sim!ului ci ic, luarea de pozi!ie fa! de situa!ia politic etc.< spirituale + determin institu!iile ce stimuleaz acti it!ile intelectuale, educa!ia n familie, gustul pentru frumos etc.

- 23 -

#n ia!a comple- "i dinamic a societ!ii factorii subiecti i "i indi iduali, creati itatea personalit!ilor istorice de!in o pondere ce nu poate fi negli.at. Astfel, enun!urile sociologice descriu adec at o situa!ie social, o interac!iune sau un ansamblu de rela!ii stabilite n cadrul unui grup social sau al unui sistem social, ofer un model satisfctor pentru n!elegerea mecanismului lor, formuleaz dependen!e, corela!ii "i legit!i ce permit prognoze, cu un grad mai mare sau mai mic de reu"it. %onstatrile sociologiei sunt ade rate, fr a fi ns precise. #n legtur cu raportul dintre empiric "i teoretic n cadrul sociologiei, se impune preci area particularitilor legilor sociologice , acestea constituind unul dintre reperele principale ale specificit!ii sociologiei. 9remisa ontologic a formulrii legilor sociologice o constituie caracterul legic al realit!ii sociale, faptul c e-ist un determinism social, obiecti , adic un ansamblu de legi sociale care se prezint ca raporturi necesare, stabile, repetabile, esen!iale "i generale ntre laturile interne ale aceluia"i fenomen social. %aracterul "tiin!ific al sociologiei se fundamenteaz pe capacitatea ei de a elabora e-plica!ii "tiin!ifice, n irtutea formulrii unor legi sociologice, care nu se reduc la cele statice sau tenden!iale, chiar dac se manifest prin intermediul ac!iunii subiecti e a oamenilor. #n func!ie de structurile e-plicati e ale sociologiei, legile ei pot fi clasificate nG cauzale 6care e-prim corela!ii dintre fenomenecauz "i fenomene-efect, raporturile de continuitate genetic dintre fenomenele sociale, dependen!a de ansamblul condi!iilor care le nso!esc7, funcionale 6e-prim acele rela!ii dintre componentele unui sistem, sau dintre sisteme, ce permit trecerea de la o stare la alta, respecti func!ionarea sistemului7, "i mi&te 6rela!ii comple-e care e-prim unitatea dintre cauzalitate + pe de o parte, "i transformare, schimbare + pe de alt parte7. 'imensiunea temporal a fenomenelor sociale conduce la o clasificare a legilor sociologice nG legi sincronice" sau structurale, care formuleaz raporturile necesare de simultaneitate "i interdependen! ntre fenomene sociale, ntre elemente, nsu"iri sau aspecte ale acestora "i legi diacronice" sau genetice, care stabilesc un raport de succesiune ntre dou fenomene, procese sau ntre componentele aceluia"i fenomen, proces. - 24 -

%eea ce caracterizeaz no!iunea de lege n sociologie este alabilitatea ei n timp i spaiu n raport de numr, durat psihologic, structuri mentale "i institu!ii 6raportate toate la fenomene, procese, rela!ii, comportamente sociale7. Accept$nd ideea determinismului n func!ionarea socialului, sociologii au formulat numeroase legi specificeG legea celor trei stri 'A.Comte*, legi ale creterii demografice 'Malt/us*, legea expansiunii birocratice 'C.4.Par3enson*, legile imitaiei, adaptaiei i contradiciei '..(arde*, legea paralelismului sociologic '7..usti* etc.

4) L(!ul s(!i(l(%iei 5n sistemul -tiin0el(r s(!i(umanisti!e) Rela0iile ei !u alte -tiin0e s(!iale Hoca!ia sociologiei de a iza totalitatea sectoarelor "i a laturilor socialului, de a realiza sinteze pornind de la fapte, procese, rela!ii concrete + de a fi o "tiin! a societ!ii n general + i-a determinat pe unii g$nditori s o supraaprecieze, consider$nd-o regina tiinelor, en# ciclopedie, sintez a "tiin!elor sociale particulare etc. Al!i g$nditori, dimpotri , i contest locul n cadrul sistemului "tiin!elor pentru c nu este singura "tiin! despre societate "i, n plus, pentru c unele "tiin!e au o echime mult mai mare dec$t ea. #n raport cu sociologia, diferitele "tiin!e sociale pot fi considerate ca particulare, deoarece acestea studiaz pr!i, aspecte, laturi ale ie!ii sociale, "i nu ansamblul, ntregul, societatea ca totalitate. %alea empiric de determinare a sociologiei presupune cunoa"terea pr!ilor, a domeniilor "i a disciplinelor ei. 8o!ert A.4is!et a dez luit domeniilecheie tratate ntre ?F3I "i ?@II, ce au remarcat de enirea sociologiei ca "tiin! distinct de filosofia moral "i ca precursoare a tuturor "tiin!elor sociale moderne. Aceste domenii suntG comunitatea, autoritatea, statusul, sacrul "i alienarea. E-ist mai multe tipuri de clasificri ale "tiin!elor socioumanistice n care este cuprins "i sociologia. *emnalm c$te a dintre acesteaG Clasificarea +n cadrul creia sociologia are un loc preferenial n raport cu alte "tiin!e socioumanistice. A.Comte situeaz sociologia ntr-o pozi!ie pri ilegiat a de enirii spiritului poziti . %lasificarea istoricologic, dat de A.%omte, cuprinde "ase "tiin!e fundamentaleG matemati# - 25 -

ca" astronomia" fizica" c/imia" !iologia" sociologia . 5rc$nd de la sociologie la matematic, ni elul de abstractizare "i generalizare cre"te, iar cobor$nd de la matematic la sociologie spore"te gradul de comple-itate "i comprehensiune. A.7. 9enopol este autorul unei clasificri dihotomice a "tiin!elor. #n cadrul ei sociologia apare ca o "tiin! perfect, capabil s ofere legi "i a $nd ca domeniu de cercetare societatea. #n prima grup autorul include "tiin!ele despre faptele de repeti!ie, numite "i "tiin!e legi, iar n a doua grup "tiin!ele despre faptele n succesiune. (r.)erseni consider c "tiin!ele care nu au ca obiect natura se mpart n sociale 6acestea pun accentul pe societate7 "i umanistice 6acestea pun accentul pe om7. Clasificarea ce poziioneaz sociologia pe dou locuri + ca "tiin! a totalit!ii "i ca "tiin! a diferitelor pr!i ale socialului. *pre e-emplu, M.7u$erger se refer la dou posibilit!i de clasificare a "tiin!elor socialeG una $ertical + urmrind di erse aspecte ale realit!ii sociale n interiorul unuia "i aceluia"i grup 6demografie, economie, sociologia religiei, sociologia dreptului etc.7 "i alta orizontal + urmrind di erse categorii de grupuri sociale 6etnografia, istoria, studiul grupurilor elementare etc.7. Clasificarea +n care sociologia deine un loc o!inuit . #n literatura de specialitate se folosesc trei denumiri principale pentru a e-prima anumite grupuri de "tiin!e despre societate "i om n care apare "i sociologia. Aceste grupuri sunt tiinele sociale 6antropologia, economia, psihologia social, sociologia7, disciplinele umanistice 6filosofia, teologia, istoria, literatura, arta, muzica7 "i tiinele comportamentale 6sociologia, antropologia, psihologia etc.7 *tudiind societatea n unitatea "i di ersitatea laturilor sale, analiz$nd comportamentele sociale n ariate ipostaze, sociologia se afl n str$ns legtur cu disciplinele sociale "i umanistice. 9rin particularit!ile ei empirico-teoretice "i, de asemenea, prin metodologia care o singularizeaz, sociologia nu se suprapune peste aceste discipline< totodat, ea nu poate fi confundat cu ele "i nici nu poate fi nlocuit de una sau mai multe dintre ele. 9rimul lucru ce trebuie spus n conte-t este c sociologia, n esen!, are deschise cile de legtur cu toate "tiin!ele, fie ale naturii sau sociale "i umanistice. ( schem sugesti a acestei situa!ii o ofer S.:onasG - 2; -

:ing istic
? 2 3 4 ; F 5

Antropologie "i etnologie

9sihologie

*ociologie
@ ?I ?? ?2

>

Economie

0storie

)eografie uman

? - antropologie cultu ral 2 - psihanaliz 3 - semantic 4 - antropologie rural 5 - psihologie rural ; - antropologie > - psihologie istoric F - economie social @ - istorie social ?I - urbanism ?? - tehnologie ?2 - demografie

,abloul prezentat ne permite s facem unele precizriG *istemul "tiin!elor socioumanistice este format din discipline fundamentale 6economia, istoria, psihologia etc.7 "i discipline deri$ate 6men!ionate pe coloana din dreapta7. 9erspecti a sociologic reprezint liantul care creeaz un sistem n acest mozaic "tiin!ific< astfel n!elegem mai u"or specificul sociologiei ca tiin integratoare sau ca "tiin! a totalit!ii sociale< *ociologia are o pozi!ie special, ntruc$t este o "tiin! despre realitatea social multidimensional dar, n acela"i timp, acceptm faptul c ea izeaz concretul social. %oncretul social la ni elul ntregii societ!ii este studiat de sociologia general, n timp ce cercetarea concretului social la ni elul unor grupuri, domenii, procese, fenomene este obiectul sociologiilor de ramur< Mtiin!ele socioumanistice "i mprumut reciproc metode "i concepte, realizeaz mi-a.e teoretice, intr 6din di erse moti e7 n dispute reciproc a anta.oase etc. - 2> -

( aten!ie aparte se cere a fi acordat legturilor sociologiei cu "tiin!ele sociale cu care ea este cel mai str$ns nrudit. 8iecare "tiin! social presupune studiul realit!ii sociale. 'ar fiecare dintre ele are drept obiect anumite pr!i sau aspecte ale acestei realit!i "i utilizeaz perspecti e e-plicati e "i interpretati e cu accente specifice. 'eosebirea principal dintre sociologie "i "tiin!ele sociale const n faptul c n timp ce acestea din urm se intereseaz numai de un aspect particular al realit!ii sociale, cum ar fi domeniul realit!ii politice sau economice, preocuprile sociologilor sunt mult mai largi. #n aten!ia lor se afl realitatea social, indiferent dac ea se manifest ntr-un grup, ntr-o organiza!ie politic sau economic, ntr-un sistem de ac!iuni sociale de tipuri ariate. *ociologia se formeaz continuu prin raportarea permanent la realitatea prezent, a $nd ne oie de spri.inul unor "tiin!e ca economia, psihologia, politologia, demografia, "tiin!ele .uridice etc. pentru a conferi informa!iilor acumulate un statut bine precizat. 'istinc!ia dintre sociologie "i celelalte discipline din sistem este relati , o analiz pertinent a ei presupun$nd surprinderea apropierilor, legturilor, interferen!elor etc. dintre toate elementele componente ale sistemului de "tiin!e sociale. 9entru a n!elege mai bine raporturile sociologiei cu celelalte "tiin!e sociale este necesar o succint caracterizare n parte a acestora din urm. !ntropologia este numit uneori drept sora sociologiei. Ea este o "tiin! biologic "i n acela"i timp social. Antropologia fizic studiaz originea omului "i aria!ia speciilor. Antropologia cultural pune accent pe studiul oamenilor ce triesc n societ!i mici "i Jprimiti eK, n timp ce sociologia se concentreaz mai mult asupra realit!ii sociale, a"a cum se manifest ea n societ!i mari, industrializate. #n ultimul timp antropologii culturali "i-au ndreptat aten!ia spre societ!ile occidentale. 3en!ionm ns c a face o distinc!ie net ntre unele studii antropologice "i cercetrile sociologice este un lucru dificil, deoarece ele au multe tangen!e. %a "i toate "tiin!ele, sociologia are o ascenden istoric, obiectul ei preciz$ndu-se pe msura clasificrii orientrilor ctre studiul socialului. Mtiin!ele istorice au oferit "i ofer sociologiei un c$mp larg de referin!e, constituind o parte din reperele fundamentale ale acestei discipline. 8ernand Araudel afirm c nu poate fi negat deloc faptul c, adeseori, istoria "i sociologia se nt$lnesc, se identific, se confund. 3oti ele sunt simpleG pe de o parte, e-ist aceast re rsare a istoriei, pe de alt parte, identitatea de natur + istoria "i sociologia sunt singurele "tiin!e globale susceptibile de a-"i - 2F -

e-tinde curiozitatea asupra oricrui aspect al socialului. Ambele "tiin!e studiaz elementele concrete din societate, numai c istoria se rezum la unicitate "i fapte n succesiune ale trecutului, pe c$nd sociologia cerceteaz faptele prezentului ce au reprezentati itate statistic ridicat. Aceste dou "tiin!e se afl n raporturi de reciprocitateG sociologul "i .ustific aser!iunile folosind adesea argumente, metode "i concepte oferite de istorie, iar istoricul emite Jgeneralizri analiticeK pentru domeniul su, fie "i stabile"te in entarul de probleme orient$ndu-se dup modelul oferit de sociologie. #n alt ordine de idei, sus!in$nd c nu e&ist sociologie fr isto# rie, Armand Cu$illier, sociolog francez, afirmG Sociologia este tiina grupurilor umane reale i concrete" adic +nrdcinate +n isto# rie" faptul social este istoric; orice fapt social este un moment dintr#o istorie a unui grup de oameni" el este sf%ritul i totodat +nceputul unuia sau a mai multor serii de fenomene. "tiinele economice au drept obiect studiul produc!iei, distribu!iei "i consumului de bunuri materiale "i de ser icii. 9rintre problemele ce le intereseaz men!ionm banii, ia!a bancar "i financiar, finan!ele publice, economia interna!ional, rela!iile de munc "i industriale, economia consumatorului etc. #ns economia este o parte a realit!ii sociale, bunurile "i ser iciile nu se produc "i nici nu se consum singure. Aceste aspecte ale ie!ii economice de in obiect al sociologiei ie!ii economice. Am putea pri i rela!ia de dependen! dintre sociologie "i economie din cel pu!in dou moti eG acti itatea economic reprezint cea mai important preocupare pentru o popula!ie e-trem de numeroas, iar o pondere at$t de mare nu poate scpa demersului sociologic de cercetare< sociologia ca "tiin! a aprut, n primul r$nd, pentru a atenua efectele negati e pro ocate asupra rela!iilor sociale de factorii economici, iar, n al doilea r$nd, pentru a determina reformarea societ# ii" n sensul de a armoniza raporturile sociale "i de a optimiza cre"terea economic. *istematiz$nd aspectele care permit raportarea sociologiei la economie, obser m legtura nemi.locit dintre aceste dou "tiin!e. AstfelG economia, prin efectele ei, JcreeazK cea mai mare parte a obiectului sociologiei< fluctua!iile ie!ii economice se repercuteaz n fluctua!ii ale Jreac!iilor socialeK "i, implicit, n modificri ale teoriei, metodelor "i legilor sociologice 6aferente7< - 2@ -

arietatea aspectelor ce presupune desf"urarea acti it!ilor economice constituie obiectul nu doar pentru sociologia economic, ci "i pentru sociologiile de ramurG sociologia industrial, comercial, financiar, sociologia comunica!iilor etc. #sihologia "i sociologia sunt dou "tiin!e deosebit de nrudite, dar care au manifestat tendin!e reciproce de e-cludere "i intoleran!. A.Comte, n clasificarea "tiin!elor, suprima psihologia n fa oarea sociologiei "i biologiei. ..(arde desemna problemele de sociologie cu denumirea de psi/ologie intermental. 'isputa dintre sociologie "i psihologie s-a repercutat n dou ariante de rspunsuri e-agerate care au determinatG psi/ologizarea sociologiei 6do edit de teoriile care neag rolul societ!ii ca realitate sui generis "i care insist asupra pozi!iei definitorii a indi idului n cadrul grupului7< "i sociologizarea psi# /ologiei 6realizat de teoriile pansociologiste care neag rolul "i libertatea indi idului n cadrul societ!ii7. Dudec$nd raportul dintre sociologie "i psihologie, recunoa"tem faptul c societatea este o totalitate n care aspectele psihice reprezint o parte component a ei, iar psihologia se subordoneaz preocuprilor sociologice. =ezultatul intersectrilor psihologiei cu sociologia a fost fundamentarea unei noi discipline hibrideG a psi/ologiei sociale. %onceptul de etnologie desemneaz aceea"i arie problematic, precum "i sociologia. #ntre sociologie "i etnologie e-ist raporturi deosebit de str$nseG pentru unii teoreticieni etnologia nu este altce a dec$t tot o sociologie, dar care studiaz societ!ile trecute "i disprute sau comunit!ile retardate ca prelungiri ale trecutului n prezent. *ociologia are ne oie de constatrile etnologiei, deoarece trebuie s "tim Jcum de au a.uns lucrurile s fie ceea ce suntK '<.Boas*< constatrile etnologiei reprezint ntotdeauna Jgeneralizri restr$nseK, deoarece sunt alabile n plan local sau regional< teoria sociologic accede la Jrang mediu de generalizareK, fiind deschis ctre formularea de legi< acela"i fapt poate fi .udecat at$t din perspecti a etnologic, c$t "i din perspecti a sociologic. 9entru sociologie rezultatele cercetrilor etnologice sunt deosebit de necesare, ntruc$t Jprimiti ul este ntrun anumit sens contemporanul nostruK "i pentru c Je-ist nc oameni pe care i putem considera mai apropia!i de primiti i dec$t noiK. - 3I -

"tiina politicii" sau politologia, se ocup n mod tradi!ional cu dou arii principale, "i anumeG cu filosofia politic 6teoria democra!iei, ideea de egalitate "i de libertate7 "i cu formele reale de gu ernm$nt. #n aten!ia "tiin!ei politice stau asemenea probleme cum suntG administra!ia public, gu ernul, rela!iile interna!ionale, conducerea politic, preferin!ele politice, partidele. #n ultimii ani disciplina este puternic influen!at de sociologia politicii, n a crei aten!ie stau omul politic, ac!iunea politic, partidele politice "i interac!iunea social ce inter ine n cursul procesului de gu ernare. 0nteresele politologilor "i ale sociologilor se afl ntr-o mi"care con ergent suprapun$ndu-se n multe pri in!e.

6) S(!i(l(%ia %eneral1 7 s(!i(l(%ii de ramur1 *tudiul societ!ii ca ntreg presupune cunoa"terea laturilor ei par!iale din punctul de edere al func!ionrii ansamblului social. 9rin optica rela!iilor dintre sistemul social de ansamblu "i cele restr$nse, par!iale, relati independente, pe care ansamblul le presupune, putem n!elege corela!ia necesar dintre sociologia general "i ramurile ei particulare. #n msura n care ansamblurile sociale se deosebesc calitati unele de altele "i toate de societate ca ntreg, ele de in obiectul specific al unor sociologii particulare distincte unele de altele "i toate - de sociologia general. (rice fenomen de ia! social e obiect de studiu pentru sociologie "i fiecare "tiin! poate adopta un punct de edere sociologic, de aceea se poate orbi de o sumedenie de sociologiiG economic, .uridic, religioas etc. Sociologiile de ramur descriu sistematic diferite domenii ale realit!ii, le e-plic, asigur erificarea "i mbunt!irea unor tehnici "i instrumente de cercetare, permi!$nd, n acela"i timp, clasificarea materialului faptic "i efectuarea unor e-trapolri "i generalizri. %lasificarea lor depinde de cea a fenomenelor "i proceselor care au loc n ia!a social, aceasta atrg$nd dup sine diferen!ierea domeniilor de cercetare ale sociologiei, domenii care, la r$ndul lor, reprezint con!inutul disciplinelor sociologice particulare.

- 3? -

Bumrul sociologiilor de ramur este foarte mare "i, n acela"i timp, n cre"tere, deoarece societatea ca sistem "i spore"te comple-itatea, iar subsistemele a.ung s integreze alte subsisteme, mai mici. #n sociologia contemporan e-ist apro-imati p$n la o sut de discipline sociologice specializate n func!ie de domeniile "i aspectele ie!ii sociale. #n linii generale, putem orbi de urmtoarele categorii de discipline sociologiceG discipline sociologice care studiaz paliere ale $ieii sociale "i institu!iile corespunztoare lorG sociologia familiei, sociologia educa!iei, sociologia culturii, sociologia politic, sociologia moral etc.< discipline sociologice care analizeaz diferite tipuri de colecti$i# ti "i grupuri umane, p$n la grupuri mici "i colecti it!i teritoriale, cum ar fi satul, ora"ul< categorii profesionale, pturi "i clase socialeG sociologia urban, sociologia rural, sociologia muncii, sociologia copilriei, sociologia tineretului etc.< discipline sociologice care se opresc asupra unor fenomene "i procese sociale intra- "i interpersonale, intra- "i inergrupale< cele priind geneza "i structura, organizarea "i dinamica grupurilor< adaptarea "i integrarea social< mobilitatea social, ino a!iile "i transformrile sociale< mi"carea social "i dez oltarea sociouman. %a fenomene speciale se au n edere "i cele de Janomie socialK + respecti , fenomenele de inadaptare "i de ian!ele comportamentaleG sociologia de ian!elor comportamentale, sociologia creati it!ii, sociologia timpului liber etc. Nonele de interferen! dintre sociologiile de ramur "i "tiin!ele socioumanistice genereaz n permanen!, pe msura dez oltrii societ!ii "i amplificrii studiilor ei, discipline de grani, ca de e-empluG sociologia economic, psihologia social, socioling istica, antropologia social, semantica, urbanismul etc. '$ezi sc/ema ela# !orat de S.:onas*. *pre deosebire de alte ramuri ale sociologiei, sociologia economic este o disciplin tematic. *ociologia economic studiaz fenomene sociale apar!in$nd unui domeniu tematic 6economic7, la fel ca "i sociologia artei, a dreptului, a educa!iei sau a religiei. *ociologia economic studiaz condi!iile istorice "i sociale n care func!ioneaz legile economice. ( clasificare a ramurilor sociologiei economice poate fi fcut dup structura procesului economic. Astfel, e-istG sociologia produc!iei + studiul comportamentului, rela!iilor "i organiza!iilor formate n cursul produc!iei de bunuri economice< sociologia schimbului "i a rela!iilor economice + stu- 32 -

diaz comportamentele "i alorile orientati e ale acti it!ilor de schimb, reparti!ie "i circula!ie< sociologia consumului + studiaz comportamentele "i aspira!iile de consum de bunuri materiale culturale "i de ser icii. :a ni el macrosocial, sociologia economic studiaz raporturile dintre tipul "i structura societ!ii "i subsistemul su economic. :a ni el mediu, sociologia economic studiaz rela!iile dintre diferitele componente ale societ!ii + sectoare, institu!ii, grupuri "i organiza!ii, straturi sociale + "i elementele corespunztoare ale economiei. :a ni el indi idual, sociologia economic studiaz comportamentul "i alorile dup care se ghideaz ntr-o anumit epoc membrii unei societ!i n raport cu sistemul economic 6comportamentul de capitalizare, economizare, achizi!ionare etc.7. Psi/ologia social "i sociologia se aseamn din punctul de edere al obiectului de studiuG raporturile dintre indi izi, dintre indi izi "i grupuri, dintre grupuri, procesele ce se desf"oar n grup 6conflictele rasiale "i etnice7 etc. 9sihologia social studiaz cum se desf"oar "i cu ce rezultate se finalizeaz interac!iunea comportamentelor indi iduale "i de grup, cum influen!eaz comportamentul unei persoane conduita altei persoane sau ac!iunea grupului< cum modific prezen!a altora propria acti itate< care sunt mecanismele psihice ale rela!iilor interpersonale "i intergrupale< ce rezult n plan spiritual din traiul laolalt al oamenilor, din ac!iunea lor comun< cum influen!eaz actualul comportament iitoarea conduit a oamenilor "i a grupurilor umane. 9sihologia social studiaz, de asemenea, strile "i procesele psihice colecti e, situa!ia de grup, personalitatea, raportul condi!ionrii socioculturale. 9sihologia social apreciaz psihismul colecti ca ariabil independent a grupului, iar factorii sociali sunt considera!i ariabile independente. *ociologia, la r$ndul ei, sus!ine situa!ia in ersG societatea reprezint ariabila independent, iar factorii psihicului ar forma ariabile dependente. *ociologia e iden!iaz tipuri de rela!ii care men!in grupurile, iar psihologia social realizeaz cogni!iile "i reprezentrile sociale, formele de comunicare, resorturile psihice intime 6moti a!ii, dorin!e, aspira!ii7 care influen!eaz func!ionalitatea grupurilor. 9rin urmare, ntre psihologie "i sociologie e-ist un raport de complementaritate generat de necesit!i practice. Socioling$istica se ocup cu studiul interdisciplinar al rela!iilor dintre structura limbii "i structura social. 0.Brig/t define"te socioling istica ca analiz a co aria!iei sistemice a structurii limbii "i a structurii sociale, - 33 -

pun$nd accentul pe sursele sociale ale di ersit!ii ling istice. Abordarea interac!ionist consider aria!iile n modul de folosire a limbii ca indici ai structurii sociale, ace"tia din urm fiind totodat un element determinant al selec!iei formelor ling istice utilizate n comunicare. *ociologii diferen!iaz sociologia limba.ului de socioling istic, sus!in$nd c prima tinde s fie integrat n proiectul mai amplu al unei Jsociologii a transmiterii culturaleK, n care limba.ul este numai unul din instrumentele implicate n mecanismele producerii, transmiterii "i reproducerii culturale, pe c$nd socioling istica s-ar ncadra, cu specificul su, n seria abordrilor psiholing istice, e-traling istice ale aria!iilor de utilizare a limbii. (biectul tuturor sociologiilor de ramur trebuie raportat la ansamblul ie!ii sociale, la angrena.ul rela!iilor sociale. 8iecare ramur nou a sociologiei i aduce un spor de identitate, sociologia rm$n$nd o disciplin aparte, cu sistemul su conceptual "i metodologia sa proprie. #n acela"i timp, ariatele procese, fenomene, rela!ii sociale etc. impun o abordare multidisciplinar, sociologia general afl$ndu-se n situa!ia de a coordona "i a integra eforturile multidisciplinare, fr a renun!a ns la autonomia ei. $ntrebri recapitulative% ?. %um poate fi definit sociologia& %are este structura ei& 2. 'etermina!i obiectul "i problematica de studiu a sociologiei& 3. %are sunt func!iile specifice ale sociologiei& 4. %e loc ocup sociologia n cadrul sistemului de "tiin!e socioumanistice& %are sunt rela!iile ei cu alte "tiin!e socioumanistice& 5. 'iferen!ia!i sociologiile de ramur. %are sunt criteriile dup care face!i aceast deosebire& &ibliografie selectiv% ?. *a a '. Sociologie general. + Aucure"ti, ?@@>. 2. 3ihu A. 2ntroducere +n sociologie. + %lu., ?@@2. 3. Lerseni ,. Ce este sociologia. + Aucure"ti, ?@F?. 4. 0onescu 0., *tan '. 6lemente de sociologie. + 0a"i, ?@@>, ol. 0. 5. OPQRSTP U. =>?@>A>B@C. + VPWTXY, 2II?. ;. Z[YX\RSTP ].^., _P`[RSaTPX b.^. =>?@>A>B@C. + VPWTXYG Vc^, 2III. b 3-d ePfYd. >. gY`PWPX h.V., iYjRkTlS h.m. =>?@>A>B@C. + VlSWT, 2II?.

- 34 -

CAPITOLUL II

<N2$#$M?N8U5 7I 78IIN#" S4CI4546IC$ <N R PUB5IC" M45942"


+) R(lul !(lii S(!i(l(%i!e de la Bu!ure-ti 5n (r%ani8area 5n3101m9ntului s(!i(l(%i! Analiza datelor istorice ne permite s constatm c elemente ale unei g$ndiri sociale na!ionale au aprut o dat cu formarea celor trei *tate =om$ne"ti - 3oldo a, nara =om$nesc "i ,ransil ania prin secolele /0H/H. 9rimele ncercri de g$ndire social le gsim la B.3ilescu-*ptaru, '.%antemir, 0.Audai-'eleanu, 0.,utu etc., care au ncercat s alinieze g$ndirea social spiritului european. Aten!ia precursorilor g$ndirii sociologice rom$ne"ti a fost orientat spre formarea limba.ului sociologic, perceperea dimensiunii JsocialuluiK, a spa!iului social ca JteritoriuK, pe care se desf"oar procesele "i manifestrile sociale. (bser area "i descrierea au fost primele instrumente ale in estigrii realit!ii sociale, care au nregistrat o considerabil e-tensie "i di ersificare a planurilor de analiz. 0deile sociale ale precursorilor g$ndirii sociologice rom$ne"ti au fost urmate de concep!iile sociale ale genera!iei de pa"opti"ti + 3.2oglniceanu, B.Alcescu, %.Begruzzi, A.=usso, A.L.deu etc. =e olu!ia burghezo-democratic de la ?F4F a determinat dez oltarea unei ideologii progresiste, n cadrul creia s-a conturat tot mai distinct concep!ia sociologic. 0deile dominante la aceast etap au fost cele care tratau aspectele social-politiceG eliberarea social "i na!ional, egalitatea ntre na!iuni, unitatea na!ional etc. 5n aport deosebit la dez oltarea "tiin!ei sociologice au adus 3.Eminescu, ,.3aiorescu, %.*tere prinG teoria pturilor superpuse, teoria compensa!iei muncii, teoria selec!iei sociale negati e a elitelor, teoria formelor fr fond care sunt actuale "i astzi. *f$r"itul secolului al /0/-lea "i nceputul secolului al //-lea rele o nou etap n dez oltarea "tiin!ei sociologice. :a aceast etap sociologia este introdus n calitate de disciplin de studiu n n !m$nt, se formeaz prima "coal sociologic rom$neasc cunoscut pe plan interna!ional + Mcoala 3onografic de la Aucure"ti, se organizeaz sistematic cercetri sociale pe teren. - 35 -

0ntroducerea sociologiei n calitate de disciplin de studiu n cadrul n !m$ntului rom$nesc a decurs ane oios, fiind realizat abia n anul uni ersitar ?F@;o?F@>. ,itularii cursului au fost %.'umitrescu0a"i la Aucure"ti "i %.:eonrdescu la 0a"i. ,reptat, "tiin!a sociologic a fost inclus n lista disciplinelor obligatorii la facult!ile de filosofie "i litere, ini!ial la 0a"i "i la Aucure"ti 6?@?F7, ulterior la %lu. 6?@2I7, %ernu!i 6?@2?7, (radea 6?@237. 9ractic toate centrele uni ersitare rom$ne"ti, cu e-cep!ia %hi"inului, a eau cursuri de sociologie n primele decenii ale secolului al //-lea. #n Aasarabia, n perioada aflrii !inutului n componen!a =om$niei, situa!ia era ns mai complicat. :a %hi"inu e-istau doar dou facult!i 68acultatea de ,eologie, 8acultatea Agrar7 care se subordonau de fapt 5ni ersit!ii de la 0a"i. 9e teritoriul pro inciei nu se predau cursuri de sociologie "i nu se pregteau speciali"ti n domeniul respecti . %orpul profesoral-didactic, care asigura primele cursuri n domeniul sociologiei 60storia filosofiei grece"ti, etica "i sociologia< *ociologia general< *ociologia "i etica< 9edagogia social< 8ilosofia dreptului "i sociologia< *ociologia .uridic< *ociologia "i filosofia dreptului administrati etc.7, a ea n componen!a sa personalit!i distincte caG '.)usti, 9.Andrei, A.%laudian, 3.=alea, 9.'ragomirescu, ,.Arileanu, H.Arbat, :.Alaga, E.*peran!ia "i al!ii. 'up ce a fost introdus n n !m$ntul uni ersitar, sociologia a nceput s fie introdus "i n liceele rom$ne"ti 6?@?F-?@447. 5n aport remarcabil n acest sens l-a a ut '.)usti care, mpreun cu speciali"tii din 3inisterul 0nstruc!iunilor 9ublice, a pregtit prima program analitic pentru n !m$ntul secundar 6:egea din ?@34 "i decizia 3inisterului 0nstruc!iunii 9ublice din ?@3; referitor la statutul *ociologiei ca obiect de studiu n n !m$ntul secundar7. #n acela"i comple- de msuri s-a nscris "i elaborarea unor manuale de sociologie "i etic pentru clasa a H000-a corespunztor cerin!elor noii programe analitice. #n !m$ntul sociologic din "coli a asigurat ele ilor nu numai o pregtire teoretic adec at n domeniul respecti , dar i-a ndrumat "i n acti it!i concrete de in estigare a condi!iilor de e-isten! "i de manifestare a unor unit!i sociale.

- 3; -

0ntegrarea sociologiei n n !m$ntul uni ersitar rom$nesc se corela cu obiecti ele generale urmrite de procesul instructi educati , care situa n prim-plan pregtirea tineretului pentru a deeni pfiin!e socialep. (bser m deci o trstur distinct, fundamental, a n !m$ntului sociologic rom$nescG a-area pe obiecti e practice "i pe realizarea unor func!ii concrete. Acest caracter a alimenta perpetuu "i direc!iile e olu!iei "tiin!ei sociologice na!ionale, conferindu-i un pregnant caracter practic-aplicati , materializat n rezultatele de prestigiu ale Mcolii *ociologice de la Aucure"ti, ntemeiate de '.)usti. %onform concep!iei gustiene, sociologia este "tiin!a despre realitatea social care ncepe cu fapte "i se ntoarce continuu la fapte. Aceast realitate este comple-, se prezint sub diferite aspecte, este ariabil n timp "i spa!iu, reprezent$nd unitatea unui numr infinit de elemente. =ealitatea social este fundamentul pe care se spri.in cultura "i institu!iile unei epoci< ea pretinde cunoa"terea integral "i nf!i"area aspectului general al realit!ii, incluz$nd at$t cunoa"terea acesteia, c$t "i ac!iunea asupra ei. *ociologia este n acela"i timp o metod de inestigare "tiin!ific a realit!ii sociale "i o mi"care social. %unoa"terea sociologic se strduie s satisfac imperati ul qcunoa"te-te pe tine nsu!iK al societ!ii contemporane< ea ser e"te drept baz pentru ac!iunea legislati , politic "i social. 9e aceast cale, '.)usti a rennoit importan!a "tiin!ei sociologice ca mi.loc de cercetare a realit!ii sociale, atribuindu-i calitatea de unic baz autentic pentru o politic "tiin!ific a progresului. Mtiin!a social trebuie s stea la baza statului. 9entru ca sociologia s-"i poat ndeplini aceast func!ie, sociologul rom$n sus!ine c trebuie de institu!ionalizat cercetarea "i de profesat sociologia< de efectuat cercetri multidisciplinare n cadrul "tiin!elor sociale "i de e-tins acest sistem de lucru "i n domeniul "tiin!elor naturii< de introdus documentarea "i informarea "tiin!ific institu!ionalizat n cercetarea realit!ii rom$ne"ti< de creat un sistem de cooperare a institutelor "tiin!ifice din !ar n cercetarea unor probleme de interes comun< de colaborat cu institutele sociologice de peste hotare etc. 9remisele de la care se cerea solu!ionarea marilor probleme cu care se confrunta sociologia constau n urmtoareleG intercone-iunea dintre q"tiin! "i faptK, dintre ia!a social "i cea uman cotidian< - 3> -

rela!iile dintre indi id "i mediul n care acesta e-ist "i "i desf"oar acti itatea< rela!iile dintre indi izi, indi izi "i stat etc. #n opinia lui '.)usti, sociologia ca "tiin! "i disciplin de specialitate trebuie s se concentreze peG dez oltarea unei acti it!i c$t mai cuprinztoare de elaborare teoretic a problematicii dez oltrii sociale< desf"urarea unei acti it!i de cercetare nemi.locit a realit!ilor "i proceselor sociale ce se produc n diferite sisteme sociale "i societ!i particulare< determinarea celor mai adec ate metodologii, metode "i tehnici de in estigare "tiin!ific a ie!ii sociale< elaborarea mi.loacelor "i a celor mai ra!ionale "i mai eficiente ci de asigurare a dez oltrii sociale na!ionale< formarea genera!iilor de speciali"ti, capabili s realizeze scopurile propuse. #n concordan! cu cele men!ionate, direc!iile de acti itate sociologic trebuiau subordonate ra!ionalizrii treptate a conducerii sociale, precum "i a conducerii c$t mai eficiente a statului, deziderate impuse de transformrile ce se nregistrau n configura!ia ie!ii economice, sociale "i politice na!ionale "i interna!ionale. 'e asemenea, era necesar alorificarea rapid "i eficient a con.uncturilor interna!ionale fa orabile dez oltrii sociale na!ionale. :u$nd n considerare dimensiunile "i comple-itatea ie!ii sociale a unei na!iuni "i a unui stat, acti itatea de cercetare "tiin!ific a ea ne oie de condi!iile unei multiple di iziuni. 'oar organiz$ndu-se pe domeniile fundamentale ale sistemului economic "i social na!ional, precum suntG popula!ia "i mi"carea popula!iei, ia!a economic, procesele sociale, starea spiritual etc., se putea urmri ca n fiecare din domeniile "i sferele ie!ii sociale s se realizeze c$t mai mult posibil in estiga!ii fragmentare 6ale di erselor aspecte, fapte "i mpre.urri7, care s poat fi apoi integrate n ansamblul cercetrilor sociologice. Efectuarea cercetrilor de o asemenea amploare presupunea, desigur, identificarea unui poten!ial care s asigure caracterul prospecti al cercetrii "tiin!ifice. E ident, nu poate fi orba de prospecti ism fr o fundamentare teoretic a cercetrii empirice. - 3F -

'e aici "i necesitatea dez oltrii sociologiei ca "tiin! "i prin e olu!ia teoriilor sociologice< acestea, la r$ndul lor, trebuiau subordonate e-igen!elor acti it!ilor de conducere a ie!ii publice. #n acest sens, sinteza dintre teorie "i practic trebuia s demonstreze c ntotdeauna cercetarea empiric este na!ional 6singular7, iar teoria - relati uni ersal 6general7 "i c cercetarea este un mi.loc pentru realizarea unei ac!iuni mai eficace, iar teoria + mi.loc fr de care cercetarea nu a.unge la rezultate utilizabile, filosofia serind drept mi.loc cu a.utorul cruia poate fi formulat teoria "tiin!elor fiecreia din pr!ile realit!ii. Astfel, '.)usti este ferm conins c sociologia nu se poate opri la propunerea unor teorii speculati e, dar nici nu se poate ocupa e-clusi de cercetarea realit!ii concrete. 0n estiga!iile sociale trebuie efectuate n baza unor teorii care s ia n considerare specificul regiunilor, statelor. Aceasta a fost, n concep!ia sociologului rom$n, modalitatea de solu!ionare a uneia dintre cele mai contro ersate probleme teoretice "i metodologiceG cea a raporturilor dintre ni elul teoretic "i ni elul empiric al cunoa"terii sociologice. 'in cele enun!ate se cristalizeaz o nou semnifica!ie a "tiin!ei sociale "i a sociologiei, domenii ale "tiin!ei care nu mai pot rm$ne la stadiul de preocupri "tiin!ifice de dragul "tiin!ei, adic de cercetare fr destinatar, ci li se cere s de in "tiin!e al cror scop este spri.inirea n mbunt!irea continu a ie!ii sociale. 'e aceea, de la ele se cere s fie, n acela"i timp, "tiin!e teoretice "i empirice. 'estina!ia "tiin!ei sociologice a generat necesitatea organizrii cercetrii realit!ii sociale n cadrul unor institu!ii specializate. nin$nd cont de aceste realit!i, '.)usti pune nceputurile crerii Mcolii *ociologice de la Aucure"ti cu trei direc!ii fundamentale de acti itateG - organizarea n !m$ntului uni ersitar, n general, "i a celui sociologic, n particular< - organizarea cercetrilor sociale< - organizarea ie!ii culturale 6 ezi *chema ?7. *ociologia rom$neasc cuprinde, astfel, un sistem comple-, coerent "i ramificat de institu!ii sociologice.

- 3@ -

*chema ?
$rganizarea %nvmntului universitar 0ntroducerea *eminarului de *ociologie "i Etic 8ondarea Aibliotecii de *ociologie #nfiin!area %entrului de documentare sociologic 'eschiderea arhi elor sociologice 8ormarea echipelor studen!e"ti Acti itatea "tiin!ific &ditarea revistelor periodice' (Arhi a pentru "tiin! "i reform social, ?@?@ *ociologia rom$neasc,?@3; Affaers danubienis, ?@357 #ublicarea lucrrilor %n domeniul sociologiei 6Aiblioteca de *ociologie "i Etic7 $rganizarea conferinelor publice

coala Sociologic de la Bucureti

$rganizarea cercetrilor sociale #nfiin!area 0nstitutului *ocial =om$n 'eschiderea filialelor regionale ale 0nstitutului *ocial =om$n 8ormarea echipelor monografice

$rganizarea vieii culturale %rearea cminelor culturale 'eschiderea bibliotecilor (rganizarea e-pozi!iilor

-rganizarea acti$itii uni$ersitare 9ornind de la dezideratul c pentru realizarea unui proiect comple- "i de durat este necesar pregtirea speciali"tilor n domeniul sociologiei, '.)usti a ncercat s reformeze n !m$ntul superior mai nt$i din 5ni ersitate, prin introducerea unor instrumente moderne de operareG *eminarul de *ociologie "i Etic, Aiblioteca de *ociologie, echipele monografice, echipele studen!e"ti, *er iciul *ocial. 9rimul *eminar de *ociologie "i Etic al 8acult!ii de :itere, 'rept "i Mtiin!e - 4I -

de la 5ni ersitatea din 0a"i a ea o dubl finalitateG didactic "i "tiin!ific. ,imp de un deceniu acesta a func!ionat at$t ca mi.loc de comunicare ntre profesor "i studen!i, c$t "i ca organism acti de producere a "tiin!ei sociologice. *eminarul a ser it n calitate de cadru n testarea sistemului sociologic propus. 9rincipiile reorganizrii 5ni ersit!ii se regsesc n Planul de or# ganizare a $ieii studeneti" ?@23 6Program studenesc pentru organi# zarea $ieii uni$ersitare7< precum "i n dou studii intitulate Dni$ersita# tea social, ?@2>-?@2F. =eforma uni ersitar a !inut cont de menirea social pe care o are institu!ia de n !m$nt superior - pregtirea elitelor capabile s desf"oare acti it!i culturale. (r, n organizarea n !m$ntului uni ersitar se cere s se tind nu numai la acumularea de cuno"tin!e, dar "i la formarea personalit!ilor creatoare de alori utile societ!ii. 'e aceea, 5ni ersit!ii nu-i re ine rolul de fabric de diplome, ci cel de pregtire a elitelor care s contribuie la dez oltarea na!iunii. #n conte-tul dat, principalul instrument de formare a elitelor, baza material a oricrei cercetri este lectura. '.)usti a acordat o aten!ie deosebit acestei probleme nG Proiectul de organizare a !i!liotecii seminariilor <acultii de Eitere din 2ai < Proiectul seciei !i!liologice a 2nstitutului Social 8om%n pentru organizarea unei !i!lioteci de stat. Astfel, de.a n ?@23, mpreun cu studen!ii *eminarului de *ociologie "i Etic, sociologul rom$n organizeaz un fi"ier al tuturor cr!ilor de sociologie, etic "i politic, aflate n bibliotecile publice din Aucure"ti, de asemenea (ficiul uni ersitar "i sala de lectur pentru ziarele "i reistele periodice etc. Mi pentru c ideea bibliotecii nu-l satisface pe deplin, ncearc s nfiin!eze un %entru de documentare social, arhi e sociologice. Acest deziderat tinde s-l realizeze n practic n colaborare cu 0nstitutul *ocial =om$n, 8unda!ia =oc1efeller, 8unda!ia %arnegie, care la fel inten!ionau s nfiin!eze la Aucure"ti centre de documentare sud-est europene. )re a studen!easc declan"at n ?@23 l-a determinat pe '.)usti s aplice principiul de cercetare direct a realit!ii sociale, realiz$nd mpreun cu studen!ii *eminarului de *ociologie un program n care se regsesc ideile tuturor reformelor uni ersitare n ceea ce pri e"te cursurile, seminariile, organizarea ie!ii materiale a studen!ilor etc. (bser m c reorganizarea uni ersitar preconizat de sociologul rom$n nu se baza doar pe preluarea unor modele occidentale, pe care - 4? -

'.)usti a a ut posibilitatea s le cunoasc n timpul studiilor, dar "i pe orientarea acestora spre un scop practic. Astfel, trstura distinct a n !m$ntului sociologic rom$nesc const n stabilirea unor obiecti e practice, a unor func!ii concrete n fa!a tineretului studios. -rganizarea cercetrilor sociale #nzestrat cu un sim! deosebit, '.)usti a n!eles c mpre.urrile social-istorice de dup rzboiul de ntregire a neamului care au dus la crearea =om$niei 3ari necesit cercetri sociologice fundamentale. 9roblemele sociale ridicate de unificarea economic, politic, cultural, administrati nu implicau doar politica, nici economia politic sau "tiin!ele financiare. Aceste probleme cereau solu!ii de ansamblu, de cooperare ntre "tiin!e, de analiz multidisciplinar "i interdisciplinar. #n aceste mpre.urri, sociologia ca "tiin! de sintez nu pierde din edere nici un aspect al ie!ii sociale prezente. (r, ea nu poate ignora nici determinrile trecutului, dar nici idealul anticipator al iitorului. nin$nd cont de acestea, sociologia alege ns n calitate de direc!ie ma.or impulsul spre reorganizarea social. %a "i n cazul altor "coli de sociologie rural 6spre e-emplu, cea american7, s-a mers pe ideea de documentare "i e-plicare cu scopul de a nfptui ulterior reforme. #n martie ?@?F, '.)usti a propus ideea editrii unei re$iste periodice, care s con!in analize "tiin!ifice din diferite domenii ale "tiin!elor sociale particulare, s e alueze critic realitatea rom$neasc, s propun o cronic a ie!ii "tiin!ifice, culturale, politice interne "i e-terne. #n primul numr al qArhi ei pentru "tiin! "i reform socialK 6?@?@7 sunt e-puse direc!iile fundamentale ale Mcolii *ociologice de la Aucure"tiG cercetarea ie!ii rom$ne"ti sub toate aspectele< propunerea unor reforme care s rezulte din aceste studii< realizarea reformelor propuse< educarea social a maselor. #n acela"i timp, a fost anun!at "i inten!ia de a ntemeia o Asocia!ie pentru *tudiul "i =eforma *ocial. Asocia!ia a fost conceput ini!ial 6?@?F-?@2?7 ca un centru de informare "i documentare care "i-a propus s contribuie la formarea unei na!iuni con"tiente de menirea ei n istoria uni ersal "i la constituirea unui stat corespunztor con"tiin!ei de sine a na!iunii. 'e.a la ? februarie ?@2? Asocia!ia pentru *tudiul "i =eforma - 42 -

*ocial se transform n 2nstitutul Social 8om%n. Au fost deschise, de asemenea, unit!i regionaleG 0nstitutul *ocial =om$n din Aanat, cu sediul la ,imi"oara 6?@327< 0nstitutul *ocial =om$n din Aasarabia, cu sediul la %hi"inu 6?@347< 0nstitutul *ocial din ,ransil ania, cu sediul la %lu. 6?@357< 0nstitutul *ocial din 3oldo a, cu sediul la 0a"i 6?@357< 0nstitutul *ocial din 'obrogea, cu sediul la %onstan!a 6?@3;7< 0nstitutul *ocial din (ltenia, cu sediul la %raio a 6?@3;7< 0nstitutul *ocial =om$n din %ernu!i 6?@3;7. Astfel, s-a constituit Mcoala *ociologic rom$neasc, care a fost deschiztoare de drumuri n sociologia de la nceputul secolului al //-lea. Bumele de Mcoal *ociologic de la Aucure"ti nu este tocmai e-act, deoarece au e-istat filiale organizate la %lu., %hi"inu, 0a"i, ,imi"oara, %raio a, %onstan!a, %ernu!i. (r, aceste unit!i au format o re!ea n ntreaga !ar, urmrind obiecti ele enun!ate mai sus "i !in$nd cont de particularit!ile regiunilor n care au fost deschise. Bici termenul de Mcoala monografiilor sociologice nu este potri it, deoarece '.)usti, de"i a pus accentul pe monografiile sociologice, nu considera monografia drept unic metod de cercetare. *istemul gustian a dat o nou ndrumare sociologiei. :a baza lui st con ingerea c orice "tiin! este legat de realitate "i ea trebuie s e-prime aceast realitate "i s o e-plice. 'in aceast cauz sociologia este pri it ca "tiin! a realit!ii sociale. Bu putem cunoa"te "i n!elege realitatea doar prin metode empirice sau unilaterale, cu at$t mai pu!in cu a.utorul bibliografiei. Besiguran!a cunoa"terii se nltur numai prin cercetarea direct a realit!ii, pe cale monografic, adic prin alegerea unui domeniu social bine determinat, cercetat prin metoda obser a!iei directe. 'ar orice ncercare de a reduce sociologia la un simplu instrument practic, reformator, nseamn o denaturare a caracterului ei. Mcoala rom$neasc de sociologie a a ut "i are ad$nci implica!ii "i ecouri pe plan intern "i interna!ional. #ncep$nd cu ?@25, cercetarea sociologic s-a repetat n fiecare an, e-tinz$ndu-se at$t n problematic, c$t "i n numrul unit!ilor abordate. %u scurgerea anilor s-a obserat c acti it!ile ndrumate de '.)usti au cptat amploare, la ele particip$nd di er"i speciali"ti n ariate probleme care pri eau omul "i ncadrarea lui n societate, ceea ce a contribuit la formarea echipelor comple-e, interdisciplinare care urmreau realitatea sub o multitudine de aspecteG sociologic, economic, etnografic, medical etc. E-perien!a - 43 -

acumulat de cei care au acti at n cadrul Mcolii *ociologice de la Aucure"ti a dus la elaborarea unui ade rat sistem metodologic modern de formare a cercetrilor realit!ii sociale, n msur s asigure colaborarea cercettorilor care doreau s propun o lucrare continu "i permanent despre realit!ile sociale din ntreaga !ar. -rganizarea $ieii culturale %onstatarea situa!iei culturii rom$ne"ti dup 5nire 6?@?F7, ndeosebi a situa!iei din sfera n !m$ntului, l-a condus pe '.)usti la ideea nfiin!rii unor institu!ii speciale menite s preia conducerea "i ndrumarea acti it!ii culturale a poporului n scopul dez oltrii la ma-imum a personalit!ii. :ucrarea Cunoatere i aciune +n ser$iciul nai# unii 6?@4I7 ine s confirme aceste obiecti e ma.ore prin care se promo a con ingerea c nu e-ist indi id a crui manifestare, c$t de nou "i c$t de posibil ar fi, s se fi petrecut n afara factorilor sociali. Becesitatea cercetrii realit!ii sociale l determin pe '.)usti s formeze echipele studen!e"ti n cadrul *er iciului *ocial, prin care au fost educate elitele societ!ii rom$ne"ti. Echipele studen!e"ti au desf"urat o acti itate intens ntre anii ?@34-?@3F, studiind satele din diferite regiuni ale !rii, cre$nd cmine culturale "i organiz$nd diferite e-pozi!ii pentru a demonstra poten!ialul intelectual care e-ist la sate. #n conte-tul satisfacerii necesit!ilor societ!ii rom$ne"ti, cercetrile monografice au a ut efecte "tiin!ifice, dar "i educati e. Astfel, pe de o parte, lucrrile desf"urate pe teren au dus la mbog!irea teoretic "i metodologic a sociologiei rom$ne"ti n perioada interbelic. 0ar, pe de alt parte, contactul colecti elor de cercetare monografic cu problemele concrete ale realit!ii sociale studiate "i cu ia!a satului a e-ercitat o influen! educati nu numai asupra cercettorilor, dar "i asupra popula!iei din localit!ile studiate, n special prin deschiderea bibliotecilor, cminelor culturale etc. Mcoala rom$neasc de sociologie "i-a desf"urat acti itatea apro-imati patru decenii 6?@?I-?@4F7, desigur fr a monopoliza ntreaga mi"care sociologic din =om$nia din aceast perioad. 9rin amploare, ea dep"ise ns tot ceea ce-i precedase "i tot ceea ce-i era contemporan n domeniul sociologiei. Mcoala a pus temeliile "tiin!ei sociologice n !ar, nscriind sociologia rom$neasc n circuitul sociologiei uni ersale ca o contribu!ie nou, original "i deschiztoare de rodnice perspecti e. - 44 -

/) De83(ltarea -tiin0ei s(!i(l(%i!e 5n Re'u.li!a M(ld(3a %ercetarea problemei dez oltrii "tiin!ei sociologice n =epublica 3oldo a nu poate fi nceput cu actul declara!iei de independen!. Ea "i coboar rdcinile mult n ad$ncurile istoriei. #n conte-tul e oluti al sociologiei din 3oldo a putem men!iona urmtoarele etape distincteG ). *ezvoltarea sociologiei n cadrul +nstitutului "ocial ,omn (filiala de la C-iinu. - )/01-)/12. 0ntelectualii basarabeni au aderat la sistemul sociologic gustian, particip$nd la prima campanie monografic organizat n Aasarabia de 0nstitutul *ocial =om$n %orno a 6?@3?7. %ercetrile sociologice efectuate n Aasarabia de filiala de la %hi"inu a 0nstitutului *ocial =om$n 6la 0urceni, Bi"cani, %opanca, 9ope"tii-de-*us, H$rpo a, '$"co a7 au a ut ca scop cunoa"terea realit!ii sociale "i elaborarea de metode ntru solu!ionarea problemelor cu care se confrunta popula!ia din mediul rural. =ezultatele cercetrilor efectuate de 0nstitutului *ocial din Aasarabia au fost publicate n Buletinul 2nstitutului '$olumele 2" 22*. ( dat cu alipirea Aasarabiei la 5=** 6?@4I7, 0nstitutul este desfiin!at, membrii cei mai acti i care nu au reu"it s emigreze n =om$nia sunt deporta!i n *iberia. 3. Cea de-a doua etap a devenirii sociologiei ca tiin !ine de perioada anilor 452, dar de.a ntr-un alt cadru, cel al =epublicii *o ietice *ocialiste 3oldo ene"ti. %ercetrile sociologice efectuate dup cel de-al doilea rzboi mondial au fost a-ate pe teora sociologic a lui '.)usti "i e-perien!a acumulat de 0nstitutul *ocial =om$n din Aasarabia, acestea fiind ns re zute "i completate cu unele idei din paradigmele sociologice ruse"ti. Astfel, putem spune c sociologia moldoeneasc se afl la confluen!a "colilor sociologice rom$ne "i ruse, fr a omite ns "i influen!ele "colilor de sociologie francez, german, american, italian. 'e"i obiectul cercetrii rm$ne preponderent acela"i - problemele dez oltrii social-economice a satului - metodele, instrumentariul "i abordarea rezultatelor poart cromatica ideologizat a realit!ii. #n acela"i timp, asistm la o perioad de a $nt, destul de fructuoas a cercetrilor sociologice. #n anii r;I au fost efectuate peste 3I de cercetri - 45 -

sociologice, n rezultatul crora s-au publicat peste 3I de lucrri "i monografii n domeniul sociologiei, elaborate de ctre colaboratorii sectorului de cercetri sociologice din cadrul *ec!iei de 8ilosofie "i 'rept a Academiei de Mtiin!e a =**3. ,ematica central a acestor lucrri rm$ne a fi "i n continuare satul. 9roblemele abordate reflect, spre e-empluG dez oltarea culturii la sat?, trecutul "i prezentul satelor moldo ene"ti 2, probleme legate de planificarea dez oltrii social-economice a satelor3 etc. *unt cercetate, de asemenea, procesele demografice, schimbrile care au inter enit n cadrul popula!iei.4 5na dintre cele mai cunoscute cercetri din aceast perioad este cercetarea monografic a satului %opanca5, efectuat de sa an!ii de la 0nstitutul de *ociologie de la 3osco a 6).H. (sipo , H.B. Mub1in7 n colaborare cu cercettorii din %hi"inu 6A.0. Aabii, H.B. Ermuratschii, H.*. Nelenciuc, '.B. ,abacaru7. :ocalitatea %opanca reprezenta o localitate tipic pentru =**3 "i oferea posibilitatea efecturii unei analize comparate. 3etodele "i tehnicile de cercetare utilizateG obser area, inter iul 6indi idual sau colecti 7, ancheta etc. au fost completate cu folosirea diferitelor tipuri fe fi"e. 'e e-emplu, fia pentru fiecare locuitor al satului cuprindea ?4 ntrebri "i a oferit posibilitatea de a afla numrul locuitorilor, de a-i repartiza dup $rst, se-, na!ionalitate etc.< fia de familie a ea F ntrebri "i identifica numrul membrilor din cadrul familiei, na!ionalitatea prin!ilor, ocupa!iile acestora etc. 5n element nou comparati cu cercetrile din ?@3> l-au constituit fiele pentru cercetarea timpului liber. #n scopul de a afla cum "i petrec timpul liber au fost inter ie a!i ?Is din locuitorii
?

gY`lt ].^., h[fu[YeWTlt b.v. FGH?IJK LMANKMOP Q>ARGIHL>B> HJAG. SG QGKJ# O@GAGT HJAG U>VGWLG X@OGHV>ANHL>B> OGY>WG . - ZlwlSRX, ?@;2. 2 ZO>[A>J @ WGHK>C\JJ HJAG ]>^>I>. + ZlwlSRXG x^y ]v Viix, ?@;@. 3 U>QVAJLHWPY VAGW H>?@GANW>#_L>W>Q@`JHL>B> @ LMANKMOW>B> OG^I@K@C L>AAJLK@IG H>IT>^G#^GI>RG aF>QGWJ[KPa WG bcde#bcfg B>RP . - ZlwlSRX, ?@;@. 4 zY{P[P|SY} h.V. hJQ>BOGi@`JHL@J VO>?JHHP I j>ARGIHL>Y ==F. - ZlwlSRX, ?@>?< zRkRS\uT b.i. SGHJAJW@J j>ARGI@@ ' hJQ>BOGi@`JHL@J VO>?JHHP @ _KW@# `JHL@Y H>HKGI* - ZlwlSRX, ?@>3. 5 U>VGWLG kg AJK HVMHKC. l VPWTXY, ?@;5.

- 4; -

satului a $nd $rsta mai mare de ?5 ani 6popula!ia a fost repartizat dup grupe de acti itate, n ordine alfabetic, fiind chestionat fiecare a ?I-a persoan7. Bi elul de ia! a popula!iei a fost analizat dup urmtorii indicatoriG sntate, consumul produselor alimentare, studii, ocupa!ii, condi!iile de munc, asisten!a social, drepturile omului 6egalitatea genurilor7 etc. Au fost studiate, de asemenea, resursele de munc "i indicii demografici. #n ce pri e"te acti itatea economic, accentul s-a pus pe 3 indiciG intensitatea, producti itatea "i rentabilitatea muncii. %ele men!ionate ne permit s concluzionm c sa an!ii de la %hi"inu au !inut cont n organizarea cercetrilor de metodele "i tehnicile propuse de '.)usti n cadrul Mcolii 3onografice de la Aucure"ti. Bu au fost negli.ate nici rezultatele la care au a.uns n general monografi"tii n ?@3>. ,otu"i, putem remarca unele diferen!e pri ind limitele n care a fost ncadrat termenul de culegere a datelor pe teren. 'ac n anii r3I satul a fost cercetat pe parcursul a 3I de zile, apoi cea de-a doua cercetare a necesitat o perioad de 3 ani - ?@;?-?@;4. Astfel, asistm la un studiu sociologic mai temeinic, comparati cu cel din perioada interbelic. Au fost analizate 22 de bugete familiale, apel$ndu-se la scrisori, fotografii, date statistice, date de anchet "i la rezultatele inter iurilor. Au fost in estigateG condi!iile naturale "i climaterice, economia, timpul de munc "i timpul liber, ia!a spiritual, familia "i situa!ia femeii n cadrul familiei, cultura popula!iei, indic$ndu-se schimbrile care au sur enit n ia!a locuitorilor pe parcusrul celor 25 de ani 6mproprietrirea !ranilor "i egalarea propriet!ii, formarea colhozului, deschiderea "colii din sat, a spitalului, grdini!ei, farmaciei, %asei de cultur etc.7. ,oate aceste transformri erau efectuate la comanda %omitetului %entral al 9artidului %omunist al =**3 sau al 5=**, pentru a demonstra c$t de radicale sunt schimbrile n satele din republic comparati cu perioada interbelic. #n anul ?@53 este fondat Buletinul 6conomic, din ?@>; - 8e$ista de 6conomie i Sociologie" care ncep$nd cu ?@@I, apare p$n n prezent de 3 ori pe an 6n limbile rom$n "i rus7. #n paginile re istei sunt prezentate rezultatele cercetrilor sociologice realizate pe teritoriul - 4> -

republicii, in estiga!iile doctoranzilor *ec!iei *ociologie a Academiei de Mtiin!e a =epublicii 3oldo a. 8e$ista de 6conomie i Sociologie continu a fi n ace"ti aproape 5I de ani unica re ist de specialitate a economi"tilor "i sociologilor. 0. Cea de-a treia perioad a cercetrilor sociologice revine anilor 672. 9e durata acestor ani speciali"ti din di erse domenii sociologi, economi"ti, filosofi - au efectuat cercetri ale ie!ii sociale. 9rincipalul obiect de studiu l-au constituit stabilitatea colecti elor de munc, climatul social-psihologic din colecti e, problemele urbanizrii etc. 'rept urmare, n ?@>3 la 8abrica de %onfec!ii din %hi"inu a fost deschis 8acultatea de 9sihologie *ocial, unde au !inut lec!ii sa an!ii A.0. 9rigo.in, A.:. * en!chii. 8acultatea a pregtit peste 2II de speciali"ti n domeniul ingineriei "i "tiin!elor sociale. #n aceast perioada au fost publicate peste FI de lucrri, dintre care 2I se refereau la tematica satului, prezent$nd di erse aspecte ale ie!ii ruraleG procesele sociale?, schimbrile sociale2, tendin!ele actuale "i de perspecti 3, de dez oltare a bazei materiale a culturii4, intelectualitatea de la sate5 etc. 5n loc deosebit n cadrul cercetrilor efectuate n etapa a treia de!in lucrrile despre urbanizare "i ia!a de la ora"G dez oltarea ora"ului 2alinins1;, planul economic "i social al dez oltrii ora"elor>, urbanizarea "i dez oltarea culturii.F

Olfuw ].^. =>?@GANWPJ VO>?JHHP WG HJAJ; =>?@>A>B@`JHL>J @HHAJR>IGW@J . ZlwlSRX, ?@>5. 2 gkYSPXWTlt ].v., hjl~YSPX Z.b., zPuk} v.m. =>IJO[JWHKI>IGW@J MVOGIAJW@C VO>@^I>RHKI>Q @ H>?@GANWPJ @^QJWJW@C WG HJAJ . - ZlwlSRX, ?@>>. 3 mkYePS V.i. j>ARGIHL>J HJA> HJB>RWC @ ^GIKOG. - ZlwlSRX, ?@>>. 4 u[TYS ^.]. FG^I@K@J QGKJO@GANW>Y LMANKMOP HJAG j==F 'bcgb#bcfm*. - ZlwlSRX, ?@>F. 5 zYXeu[ Z.]., ZP[`u b.V. nWKJAJLKMGA@KGKC HGKMAMY Q>AR>IJWJHL L>WKJQV># OGW. - ZlwlSu, ?@>F. ; UGA@W@WHL VAGW@OMJK HI>J ^GIKOG . - ZlwlSRX, ?@>3. > U>QVAJLHWPY VAGW _L>W>Q@`JHL>B> @ H>?@GANW>B> OG^I@K@C B>O>RG WG bcfd# bcem BB. - ZlwlSRX, ?@>;. F mP`R|Y v.]. =>?@GA@HK@`JHLGC MOoGW@^G?@C @ OG^I@K@J LMANKMOP . - ZlwlSRXG ellSY, ?@>;.

- 4F -

Au fost analizate, de asemenea, probleme legate de organizarea muncii?, acti itatea de munc n cadrul diferitelor ntreprinderi 2, actiitatea social a muncitorilor3, opinia cititorilor despre ziare4, rolul psihologiei sociale n dez oltarea rela!iilor sociale, munca femeilor, cultura spiritual "i dez oltarea personalit!ii, situa!ia studen!imii "i ideile ei morale, timpul liber etc. #n ?@>> n cadrul Academiei de Mtiin!e a =**3 s-a format Asocia!ia *ociologilor 6ianuarie ?@>>, pre"edinte A.0.,imu"7. Acest fapt a fa orizat reciclrile, ntre anii ?@>I?@@I, aproape a 25I de sociologi. 1. $ alt etap %n dezvoltarea cercetrilor sociologice %n 8oldova !ine de anii 692, perioad n care au fost elaborate peste ?II de lucrri n domeniu. %ercetrile sociologice au fost efectuate de *ec!ia 8ilosofie "i 'rept, 0nstitutul de Economie, *ec!ia %ercetri etnografice, Asocia!ia *ociologilor din 3oldo a 6sec!ie a Asocia!iei *ociologilor din 5niunea *o ietic7. Asocia!ia *ociologilor din 3oldo a nregimenta ?I? membri colecti i 6ntreprinderi, laboratoare7, incluz$nd *ectorul de cercetri sociologice al *ec!iei 8ilosofie "i 'rept, *ectorul de planificare social al 0nstitutului de Economie, *ec!ia Etnografie, Aiblioteca central a Academiei de Mtiin!e, 0nstitutul de 0storie, %atedra 0gien *ocial a 0nstitutului de 3edicin, :aboratorul sociologic al %atedrei 8ilosofie a 5ni ersit!ii de *tat, :aboratorul de cercetri social-economice al %atedrei Economie 9olitic a 0nstitutului 9olitehnic, 0nstitutul 9edagogic de *tat qAlecu =ussoK din Al!i, 0nstitutul 9edagogic de *tat J0on %reangK din %hi"inu, 0nstitutul 9edagogic de *tat q,.Me cen1oK din ,iraspol etc. "i ?25 membri indi iduali care erau repartiza!i pe sec!ii de cercetri "tiin!ifice 6 ezi *chema 27.

? 2

ZO>oAJQG KOMRG @ H>?@GANW>B> VAGW@O>IGW@C . - ZlwlSRX, ?@>2. =>?@GANW>J VAGW@O>IGW@J WG U@[@WJIHL>Q KOGLK>OW>Q ^GI>RJ . - ZlwlSRX, ?@>2. 3 iPkeYS ^.i. po\JHKIJWWGC GLK@IW>HKN OGo>KW@L>I VO>QP[AJWWPT VOJRVO@# CK@Y. - ZlwlSRX, ?@>2. 4 Olfuw ].^. qG^JKG @ QWJW@J `@KGKJAC. - ZlwlSRX, ?@>3.

- 4@ -

*chema 2 :dunarea ;eneral a :sociaiei "ociologilor

*ec!iile de cercetri "tiin!ifice ne prezint direc!iile cercetrilor sociologice la aceast etap. *ec!ia *tructur social era condus de Entelis ).*., cercettor la 0nstitutul de 0storie. *ec!ia 9lanificare social-economic acti a sub conducerea lui %o.uhari A.,., "eful %atedrei Economie 9olitic a 0nstitutului 9olitehnic. ,imu" A.0., "eful *ectorului de cercetri sociologice al *ec!iei 8ilosofie "i 'rept, diri.a acti itatea *ec!iei 9roblemele sociale ale dez oltrii satelor. *ec!ia *ociologia muncii "i organizrii "i desf"ura cercetrile sub conducerea lui Bi1itin A.3., seful *ec!iei %ercetri sociologice a laboratorului J3old inpromK. *ec!ia (pinia public, ideologia "i mass-media realiza in estiga!ii sub conducerea lui Mtiuca H.)., "eful %atedrei 8ilosofie a 5ni ersit!ii de *tat. 9obeda B.A., cercettor "tiin!ific superior n *ec!ia 8ilosofie "i 'rept, diri.a actiitatea *ec!iei *ociologia culturii. - 5I -

#n cadrul Asocia!iei acti au, de asemenea, un "ir de centre sociologice care erau deschise pe l$ng uzine "i fabrici. *pre e-empluG centrul sociologic al uzinei J3ezonK era condus de 9ogonii E.%. "i efectua in estiga!ii sociologice pri ind condi!iile de munc, satisfac!ia de munc etc.< centrul sociologic al 8abricii de %onfec!ii din %hi"inu, conductor )oro e! 3.:., studia problemele social-psihologice ce izau ncadrarea absol en!ilor "colilor profesional-tehnice n c$mpul muncii "i adaptarea la condi!iile de munc< centrul sociologic al %ombinatului J0sco.K, conductor 8etcu H.3., cerceta stabilitatea colectielor de munc< centrul sociologic al 8abricii de %onfec!ii din ,iraspol, conductori %icilimo H.H. "i 2a"ina 3.3., in estiga modul de ia! al muncitorilor. 8ructuos au acti at pe terenul cercetrilor sociologice :aboratorul sociologic al %atedrei 8ilosofie a 5ni ersit!ii de *tat, colaboratorii fiind preocupa!i de studierea alorilor morale ale studen!ilor, de educa!ia interna!ional a studen!ilor, socializarea lor etc.< :aboratorul sociologic al %atedrei Economie 9olitic a 0nstitutului 9olitehnic n cadrul cruia erau in estigate probleme pri ind planificarea muncii< %atedra 0gien *ocial a 0nstitutului de 3edicin care se ocupa de organizarea asisten!ei medicale la sate. #n 25 dintre lucrrile publicate n aceast perioad a fost abordat tematica satuluiG procesele de integrare "i perfec!ionare a rela!iilor sociale?, cultura de la sate2, adaptarea migran!ilor3, problemele tineretului de la sate4, timpul liber, structura social a satului, modul de ia! al popula!iei rurale. #ntr-un "ir de studii se analizeazG condi!iile de ia!, sportul "i personalitatea,5 progresul "tiin!ific "i creati itatea maselor,; problemele cu care se confrunt familia

? 2

_P[P{YSl\ ._. =oA@rJW@J MO>IWC OGo>`@T @ L>AT>^W@L>I. - ZlwlSRX, ?@F?. ZP[`u b.V. =KGW>IAJW@J @ OG^I@K@J H>?@GA@HK@`JHL>Y LMANKMOP WG HJAJ . ZlwlSRX, ?@FI. 3 _fle[RSTP i.V. ZO>@^I>RHKIJWWGC GRGVKG?@C HJANHL>B> Q@BOGWKG . - ZlwlSRX, ?@F?. 4 ZY .V. =JANHLGC Q>A>RJrN; VO>oAJQP IPo>OG VO>iJHH@@ . - ZlwlSRX, ?@F?< mYWTY[a ].]. j>A>RJrN HJAG; OJGANW>HKN @ VJOHVJLK@IP. - ZlwlSRX, ?@@I. 5 blleRt v.v. poOG^ r@^W@. =V>OK. ]@`W>HKN. - ZlwlSRX, ?@FI. ; gYS|T ^.]. XI>O`JHKI> QGHH @ KJTW@`JHL@Y VO>BOJHH. - ZlwlSRX, ?@F?.

- 5? -

t$nr,? aspecte social-demografice ale familiei,2 disciplina de munc ca factor eficient al ridicrii producti it!ii muncii, 3 cultura fizic "i sportul4 etc. Aten!ia sociologilor a fost ndreptat, de asemenea, spre perfec!ionarea muncii ideologice, a sistemului mar-ist-leninist de instruire, lupta mpotri a fenomenelor antisociale 6be!iei, alcoolismului, nclcrii normelor de drept, criminalit!ii ".a.7. Astfel, ntre anii ?@;2-?@F; n 3oldo a au fost efectuate peste 2II de cercetri sociologice, care au rezultat cu publicarea a peste FI de monografii "tiin!ifice. <. Cea de-a cincea perioad a dezvoltrii cercetrilor sociale cuprinde anii 6/2 "i poate fi considerat una de fond, ncep$nd cu reorganizarea, n ?@@?, a *ec!iei 8ilosofie, *ociologie "i 'rept n 0nstitut, n cadrul *ec!iei Mtiin!e socioumanistice a Academiei de Mtiin!e a 3oldo ei. #n cadrul 0nstitutului de 8ilosofie, *ociologie "i 'rept a fost deschis *ec!ia *ociologie care se ocup intens cu cercetrile "tiin!ifice "i pregtirea speciali"tilor prin doctorat. 'e asemenea, n urma adunrii generale s-a modificat Asocia!ia *ociologilor, de enind Asocia!ia *ociologilor "i 'emografilor din 3oldo a, asocia!ie care la mi.locul anilor r@I era reprezentat de ?35 membri indi iduali "i F2 membri colecti i, cu filiale n Al!i "i ,iraspol. #n perioada ?@>2-?@@I au fost pregti!i 6cu studii la zi sau fr frec en!7 3; doctori n domeniul sociologiei, F doctori habilita!i. 'up ?@@I, cadrele, care au fost pregtite n domeniul sociologiei la cursuri de scurt durat pentru ntreprinderi "i asocia!ii agricole, au fost disponibilizate n legtur cu reducerea cadrelor "i nchiderea ntreprinderilor. Aria tematic, domeniile de in estiga!ie, structura "i dinamica produc!iei sociologice constituie un indiciu important pentru identificarea unor caracteristici generale ale sociologiei ca "tiin!. E-ist o
? 2

vlTleT m.i. s@A@\W>J VOGI>. - ZlwlSRX, ?@F5. zY{P[P|SY} h.V. =JQNC" >o\JHKI>; =>?@GANW>#RJQ>BOGi@`JHL@Y GHVJLK . ZlwlSRX, ?@F3. 3 i[`u ^.V. h@H?@VA@WG KOMRG # iGLK>O V>IP[JW@C _iiJLK@IW>HK@ VO>@^# I>RHKIG I MHA>I@CT GBO>VO>QP[AJWW>B> L>QVAJLHG . - ZlwlSRX, ?@F2. 4 blleRt v.v. t@^@`JHLGC LMANKMOG @ HV>OK LGL H>?@GANW>J CIAJW@J . - ZlwlSRX, ?@F;.

- 52 -

cone-iune mutual ntre aceste elemente de baz ale sociologiei "i mediul n care ele e olueaz. *ub acest aspect, mediul n care a e oluat sociologia n =**3 a fost marcat deG - transformri politice, economice "i sociale structurale, care au schimbat natura, orientrile "i finalit!ile societ!ii moldo ene"ti, at$t n ansamblu, c$t "i la ni elul subsistemelor sale componente + schimbri determinate, n principal, de momentul istoric de la 2F iunie ?@4I< - schimbarea statutului propriet!ii, industrializarea rapid "i for!at, formarea colhozurilor, so hozurilor etc. Aceste schimbri au conferit o nou direc!ie at$t dez oltrii economiei, c$t "i a societ!ii n ansamblu, sub impactul proceselor de urbanizare, modernizare a mediului rural, migra!ie masi intern "i e-tern, de transformare a echilor sisteme de educa!ie, n !m$nt "i cultur. %ercetrile sociologice efectuate n =**3 e iden!iaz domenii tematice destul de e-tinse. Astfel, pot fi identificate preocuprile pentru domeniul rural "i cel industrial, probleme pri ind educa!ia tineretului "i familia, organizarea c$t mai producti a muncii etc. 9onderea "i gradul de cuprindere a diferitelor domenii tematice de cercetare sunt diferite. 5nele au a ut prezen!e semnificati e de durat, altele au fost puse n aten!ie numai n anumite perioade. 5nele sunt ilustrate de realizri ce merit a fi re!inute, altele mai pu!in. ,ematica cercetrilor e iden!iaz unele probleme ce au constituit obiect de studiu n toate perioadeleG e olu!ia demografic a popula!iei< ni elul de instruire "i de "colarizare< organizarea !ranilor, muncitorilor n asocia!ii, cooperati e< acti it!ile economice pe ramuri< orientrile alorice ale tineretului< cultura maselor. #n acela"i timp, unele probleme au fost analizate doar n cadrul Mcolii 3onografice de la Aucure"tiG practica magic "i literatura popular, plantele ornamentale din grdinile stenilor, drumuirle "i transportul, studii antropologice. ,rebuie de men!ionat, de asemenea, c problemele ce !ineau de credin!, religie au a ut un destin aparte. 'ac n perioada interbelic religia era considerat unul dintre factorii importan!i ce determina n mare parte caracterul ie!ii sociale, apoi o dat cu instaurarea puterii so ietice aceasta de ine una din !intele forte cu care autorit!ile ncep s duc o lupt aprig. Astfel, n aceast perioad se desf"oar pe larg acti itatea "i propaganda antireligioas, iar cercetrile care - 53 -

a eau drept scop studierea credin!ei denot c credin!a popula!iei n 'umnezeu cedeaz ata"amentului fa! de principiile promo ate de 9artidul %omunist. 'atele analitice e iden!iaz obiecti unele direc!ii de cercetare caracteristice anilor ?@;I-?@FI incluz$ndG formele de organizare social, schimbrile n structura social, n organizarea muncii "i a timpului liber, n ni elul de instruire, problemele urbanizrii, formarea rela!iilor de produc!ie, problemele dez oltrii statale, formrii "i acti it!ii organiza!iilor de mas, pri ind propaganda politic "i rolul mass-media n acest proces. #n ansamblul de metode "i tehnici de in estiga!ie, ini!ial a predominat metoda monografic, iar ulterior de ine pe larg aplicat metoda anchetei sociologice 6datorit accesibilit!ii tehnicilor specifice ale acesteia "i posibilit!ii utilizrii ei concomitente cu alte metode de in estiga!ie7. ( aplicare larg au cunoscut "i metodele socioistorice, cele statistico-matematice. Acestea din urm au rmas, n ma.oritatea cazurilor, la ni elul tehnicilor descripti e, fr alorificare cogniti , e-plicati , anticipati "i predicati . 3etodele obser a!iei directe, coparticipati e "i documentarea au fost mai pu!in utilizate. 'ac p$n la ?@@I n cercetrile sociologice a predominat, n special, ancheta de teren, cercetrile a $nd un caracter aplicati , apoi dup perioada respecti speciali"tii ncearc s utilizeze "i alte metode + inter iul focalizat, inter iul aprofundat, analiza de con!inut, in estiga!iile a $nd preponderent un caracter informati . 8inalmente, o e aluare calitati a in estiga!iilor sociologice din perioada ?@3I-?@F@ ne permite s facem unele concluzii importanteG - cercetrile sociologice efectuate au fost ini!iate de Mcoala 3onografic de la Aucure"ti< - n perioada postbelic tematica cercetrilor sociologice reflect problemele naintate spre solu!ionare de %omitetul %entral al 9% al 5=** sau al =**3< - nu a fost creat un cadru institu!ional propriu de pregtire a speciali"tilor n domeniul sociologiei, ace"tia fiind forma!i peste hotarele republicii< - cercetrile sociologice n republic au fost realizate de speciali"ti din di erse domenii ale "tiin!elor sociale, fapt ce a determinat fondarea - 54 -

institu!iilor de pregtire a speciali"tilor n domeniu, contribuind astfel la formarea genera!iilor de sociologi< - problemele ie!ii rurale au constituit un domeniu important de cercetare sociologic.

2) S(!i(l(%ia 5n 5n3101m9ntul su'eri(r *ociologia ncepe a fi introdus n n !m$ntul uni ersitar din =epublica 3oldo a la mi.locul anilor FI, prin includerea unor cursuri de sociologie n programele de n !m$nt pentru pregtirea economi"tilor. %omitetul de *tat pentru #n !m$ntul 9ublic al 5=** a propus un curs de *ociologie a muncii pentru studen!ii institu!iilor de n !m$nt superior care "i fceau studiile la specialitatea JEconomie "i *ociologia munciiK. #n scopul asigurrii procesului de instruire cu materiale didactice necesare, n anul ?@@? la editura J5ni ersitasK a fost editat manualul Sociologia muncii 6autori 'i1are a A.A. "i 3irs1aia 3.D.< redactor "tiin!ific H.Moimari< traducere din limba rus - :.%o.ocaru7. 3anualul propus este o prim ncercare de a e-pune ntr-o form sistematizat cuno"tin!ele acumulate n domeniul sociologiei muncii. *ociologia muncii constituia unicul curs sociologic din ntregul ciclu de discipline care se predau economi"tilor. 'in aceste considerente, alturi de probleme ce !in de dez oltarea comple-elor economice de produc!ie n calitate de colecti it!i sociale, de caracterul rela!iilor interumane n sfera muncii, de particularit!ile comportamentului diferitelor grupuri sociale ncadrate n aceea"i sfer de acti itate, autorii e-pun date "i generalit!i iz$nd sociologia ca "tiin! ereditar pentru sociologia muncii "i alte sociologii de ramur. 3anualul con!ine trei compartimenteG compartimentul 0 e consacrat bazelor metodologice ale sociologiei muncii< n compartimentul 00 al manualului sunt supuse analizei procesele sociale din sfera muncii, modalit!ile de reglementare a acestora< compartimentul 000 con!ine bazele metodico-organizatorice ale planificrii proceselor sociale din sfera muncii. 3anualul Sociologia muncii este unul dintre primele manuale de sociologie editate n =epublica 3oldo a. 'esigur, astzi unele idei "i - 55 -

concep!ii stipulate n el sunt par!ial dep"ite, ns el trebuie totu"i analizat n conte-tul social-istoric n care a fost editat. 9rimii pa"i n scopul pregtirii speciali"tilor n domeniul sociologiei la ni el uni ersitar sunt realiza!i n ?@@I, o dat cu nmatricularea primului grup de studen!i la specialitatea q*ociologieK n cadrul 8acult!ii de 0storie a 5ni ersit!ii de *tat din 3oldo a, cu durata studiilor de 5 ani. Acest e eniment a circumstan!iat editarea manualului Studiu de sociologie de H.)u!u 6editura J%artea 3oldo eneascK, ?@@?7, destinat institu!iilor de n !m$nt superior "i aprobat de 3inisterul Mtiin!ei "i #n !m$ntului din =epublica 3oldo a. #n manual sunt e-aminate temele de baz ale unui curs de sociologie, ncep$nd de la cuno"tin!e generale "i finaliz$nd cu analiza nemi.locit a practicii cercetrilor sociologice. *unt e-puse probleme precumG obiectul de studiu al sociologiei< func!iile "tiin!ei sociologice "i raportul sociologiei cu alte "tiin!e sociale< direc!iile cercetrilor sociologice la etapa respecti < principiile elaborrii programelor de cercetare sociologic< metodele "i tehnicile de culegere a informa!iei sociologice primare, de prelucrare a informa!iei sociologice< aplicarea rezultatelor cercetrilor sociologice n practic. Atribuind un spa!iu ast caracteristicii rela!iei dintre sociologie "i ideologie, autorul trece cu ederea teoria sociologic. nin$nd cont de faptul c la nceputul anilor @I nu e-istau manuale n domeniul sociologiei, editarea unui manual la capitolul respecti a constituit un pas nainte n dez oltarea n !m$ntului sociologic. ( dat cu formarea Academiei de *tudii Economice 6?@@?7, prima grup de studen!i nmatricula!i la specialitatea *ociologie de la 5ni ersitatea de *tat din 3oldo a a fost transferat la A*E3. %ursurile de sociologie la specialitatea J*ociologie aplicatK 6%atedra 3anagement *ocial a A*E37 au fost !inute de (.Adina, doctor n sociologie din =om$nia. *tuden!ii au fost ini!ia!i n studiul sociologiei generale, al metodelor "i tehnicilor de in estigare sociologic, n disciplinele sociologice de ramur. (.Adina, demonstr$nd necesitatea cercetrilor sociologice n dez oltarea social-economic a statului, a contribuit "i la deschiderea 0nstitutului Ba!ional de *ociologie 6?@@?-?@@F7 pe l$ng )uernul =epublicii 3oldo a. #n acela"i timp, n scopul pregtirii speciali"tilor n sociologie, (.Adina a editat manualul 2ntroducere - 5; -

+n sociologie. 9artea 0, olumele ?, 2 6%imi"lia, ?@@37. 0nten!ia autorului a fost de a pune la dispozi!ia primei genera!ii de sociologi pregti!i la %hi"inu instrumentele de lucru, care s a.ute la formarea specialistului capabil s lucreze n noile condi!ii, n care concuren!a "i a spune cu $ntul. (.Adina preconiza s publice patru pr!i ale manualuluiG 9artea 0 consacrat istoriei sociologiei< 9artea a 00-a sociologiei generale "i sociologiilor de ramur< 9artea a 000-a - metodelor "i tehnicilor de in estiga!ie sociologic< 9artea a 0H-a urma s prezinte elemente de istorie a sociologiei rom$ne"ti. 'in cauza unor probleme de ordin financiar a fost publicat doar 9artea 0 a manualului, n care sunt analizate iz oarele sociologiei, ncep$nd cu g$ndirea social n antichitate 6oriental, greac, roman7, continu$nd cu doctrina "i esen!a cre"tinismului, concep!iile sociale n perioada =ena"terii 6B.3achia elli, ,.3orus, ,.%ampanella7, inclusi concep!iile sociale n epoca modern 6%h.3ontesuieu, D.-D. =ousseau, ,.Lobbes, D.:oc1e7 "i ideile sociologice ale sociali"tilor utopi"ti 6*aint-*imon, %h.8ourier, =.(Cen7 6 olumul 07< concep!iile fondatorilor sociologiei prin urmtoarele curenteG poziti ismul sociologic 6A.%omte7, organicismul "i e olu!ionismul 6L.*pencer, :.L. 3organ7, sociologia mar-ist, determinismul biologic incluz$ndG teoriile asupra rasei 6A.)obineau, L.*. %hamberlain7, teoriile biologice ale eredit!ii 68.)alton7, teoriile selec!iei 6(.Ammon, H. de :apouge7 6 olumul 007. 'in septembrie ?@@4 la 5ni ersitatea de *tat din 3oldo a, n cadrul 8acult!ii de 8ilosofie "i 9sihologie, a nceput regulat nmatricularea la specialitatea J*ociologieK. 9rin hotr$rea *enatului 5ni ersit!ii din 2F mai ?@@;, n cadrul 8acult!ii de 8ilosofie "i 9sihologie a fost deschis %atedra *ociologie "i 0storia 8ilosofiei. 5lterior, din 22 februarie 2III, catedra a fost reorganizat n %atedra *ociologie "i Asisten! *ocial, n calitate de "ef de catedr fiind desemnat 3aria Aulgaru, doctor habilitat, profesor uni ersitar. 9rin fondarea primei %atedre de *ociologie n =epublica 3oldo a s-a propus scopul ma.or de a pregti speciali"ti n domeniul sociologiei n conformitate cu standardele interna!ionale, speciali"ti care s poat monitoriza problemele societ!ii noastre< mai mult dec$t at$t, nu numai s e-plice "i s interpreteze fenomenele care au a ut loc, dar "i s pre ad e olu!ia acestora "i s poat recomanda strategii ra!ionale de dez oltare. - 5> -

#n anul 2II? 8acultatea de 8ilosofie "i 9sihologie, n cadrul creia a fost deschis %atedra *ociologie, este denumit 8acultatea de 8ilosofie, 9sihologie "i *ociologie, iar n luna decembrie a aceluia"i an este reorganizat n 8acultatea de Asisten! *ocial, *ociologie si 8ilosofie. ,ransformrile din cadrul facult!ii au fost determinate de con"tientizarea necesit!ii, n special la etapa actual, de a pregti speciali"ti n domeniul sociologiei. %atedra pregte"te speciali"ti cu studii uni ersitare "i studii postuni ersitare n domeniul sociologiei "i asisten!ei sociale. Absolen!ii studiilor uni ersitare ob!in calificati ul J*ociolog. 9rofesor de sociologie. :icen!iat n sociologieK sau JAsistent social. :icen!iat n asisten! socialK. *tuden!ii care se specializeaz n *ociologie "i Asisten! *ocial studiaz aprofundat limbile moderne 6limba francez, limba italian, limba englez7. %atedra pregte"te, de asemenea, magistranzi n domeniul sociologiei, urmrind n special scopul s aprofundeze cuno"tin!ele absol en!ilor n domeniul metodologiei cercetrii sociale, al politicilor sociale. Absol en!ii studiilor postuni ersitare ob!in calificati ul J3agistru n sociologieK. %atedra dispune n prezent de cadre didactice nalt calificateG 3.Aulgaru, doctor habilitat, profesor uni ersitar< :.'ergacio , doctor habilitat, profesor uni ersitar< H.(nico , doctor n filosofie, conferen!iar uni ersitar< (.0sac, doctor n sociologie, conferen!iar uni ersitar< ,.*ptaru, doctor n sociologie, conferen!iar uni ersitar< *.3ilicenco, doctor n sociologie, conferen!iar uni ersitar< 3.'ilion, doctor n sociologie, lector superior< '.%heianu, doctor n sociologie, lector superior< H.8locosu, lector< :.*$rbu, lector etc. ( dat cu formarea %atedrei *ociologie "i Asisten! *ocial au fost re zute "i planurile de studii pri ind pregtirea speciali"tilor n domeniu. :a elaborarea lor s-a !inut cont de realizrile n !m$ntului sociologic pe plan interna!ional 6=om$nia, =usia, *uedia7 "i de direc!iile de dez oltare pe care trebuie pus accentul. Astfel, planurile de studii la specialit!ile J*ociologieK "i JAsisten! *ocialK cuprind integral setul de discipline de baz, de specialitate "i op!ionale. 'irec!iile principale n studierea disciplinelor sociologice sunt teoria sociologic 6*ociologie general, 0storia sociologiei uni ersale, 0storia g$ndirii sociologice na!ionale, 9aradigmele cercetrii sociologice, 9olitici sociale, *tratificare "i mobilitate social7, metodolo# - 5F -

gia cercetrii sociologice 63etode "i tehnici de cercetare sociologic, 3etodologia cercetrii sociologice, *tatistic social "i economic7 "i sociologiile de ramur 6*ociologia "tiin!ei, *ociologia opiniei publice, *ociologia rela!iilor etnice, *ociologia de ian!ei, *ociologia familiei, *ociologia .uridic, *ociologia culturii, *ociologia personalit!ii, *ociologia comunicrii, *ociologia politic, *ociologia religiei, *ociologia tineretului, *ociologia educa!iei, *ociologia timpului liber, 'emografie "i *ociologia popula!iei, *ociologia organiza!ional "i a conducerii, *ociologia rural-urban etc.7. 'irec!iile principale n pregtirea asisten!ilor sociali sunt concepte fundamentale +n asistena social 60ntroducere n asisten!a social, ,eorii ale srciei "i strategii antisrcie, 9olitici sociale, 0ndicatori sociali ai calit!ii ie!ii, ,eorii antidiscriminatorii, 9lanificare familial7 metode i te/nici +n asistena social "i asistena social speciali# zat 'asisten!a social a familiei "i copilului, asisten!a social a "omerilor, asisten!a social a btr$nilor, asisten!a social "i reinser!ia social a delinc en!ilor, asisten!a social a persoanelor dependente de drog "i alcool etc.7. 9lanurile de n !m$nt pre d ca studen!ii, ncep$nd cu anul 00 de studii, s desf"oare, concomitent cu procesul de instruire, "i acti it!i practice de cercetare. 9ractica urmre"te at$t obiecti e didactice, c$t "i "tiin!ificeG prin con!inutul, modul de organizare "i desf"urare, practica este menit s aprofundeze cuno"tin!ele teoretice ale studen!ilor la diferite discipline, dar "i s contribuie la ob!inerea de noi cuno"tin!e "i la formarea abilit!ilor de a utiliza aceste cuno"tin!e n munca de cercetare "tiin!ific, n acti itatea practic pe care ei urmeaz s o desf"oare dup absol irea studiilor. 5n e-emplu eloc ent n acest sens l prezint studiul sociologic Copiii strzii +n oraul C/iinu 6%hi"inu, 2III7 realizat n baza cercetrii sociologice de ctre profesorii catedrei 3.Aulgaru, (.Aulgaru, '.%heianu, N.%hitoroag, 3.'ilion, mpreun cu studen!ii. %ercetarea a fost efectuat cu spri.inul =eprezentan!ei 5B0%E8 n 3oldo a, a $nd n calitate de obiecti e principaleG studierea "i e aluarea fenomenului Jcopiii strziiK n ora"ul %hi"inu< dez luirea dimensiunilor fenomenului sub aspect statistic "i sociopsihologic< sensibilizarea opiniei publice la situa!ia copiilor strzii< crearea unei surse de informare pentru elaborarea politicilor sociale eficiente n ederea - 5@ -

protec!iei copilului. 8enomenul Jcopiii strziiK a fost abordat "tiin!ific din mai multe perspecti eG conceptual, metodologic, comprehensi e-plicati . Analizei a fost supus legisla!ia n igoare pri ind fenomenul n cauz, au fost e aluate, din punct de edere cantitati "i calitati , unele ser icii sociale acordate copiilor "i familiei, gradul de reflectare a problematicii date n mass-media. 'i erse aspecte ale ie!ii studen!e"ti au fost analizate n cercetrile sociologice q*tudentul 5*3G probleme "i perspecti e de solu!ionareK, q(rientarea aloric a tineretului studiosK efectuate n anii 2II?-2II3. %olecti ul catedrei este permanent preocupat de crearea unei baze didactice solide prin achizi!iile de carte, prin elaborarea prelegerilor, publicarea articolelor "tiin!ifice, a manualelor, monografiilor etc. Acti itatea "tiin!ific a catedrei se desf"oar n baza a dou temeG pro!lemele fundamentale ale sociologiei 6direc!iile de cercetareG sisteme, teorii, curente n istoria g$ndirii sociologice uni ersale "i na!ionale< metodologia cercetrilor sociale< aspecte ale tabloului demografic n sud-estul Europei< fundamente teoretice "i sociale ale problemei genurilor7, pro!leme de asisten social 6direc!iileG din istoria asisten!ei sociale n 3oldo a< politici sociale< asisten!a social a familiei "i copilului< indicatori sociali ai calit!ii ie!ii7. #n cadrul problemelor fundamentale ale sociologiei eforturile sunt orientate spre cercetarea problemelor sociale cu care se confrunt popula!ia din =epublica 3oldo a la etapa actual "i spre elaborarea unor modalit!i de solu!ionare a acestora, precumG srcia "i strategiile de estimare a ei< tendin!e de modificare a structurii sociale< manifestri ale crizei ecologice< particularit!i de dez oltare a rela!iilor interetnice< delinc en!a .u enil etc. %ercetarea "tiin!ific a problemelor de asisten! social se desf"oar n baza metodelor "i tehnicilor de lucru cu persoanele aflate n dificultate, in estigrii familiilor n situa!ie de risc, cercetrii programelor de plasament familial din =epublica 3oldo a, n rezultat fiind elaborate recomandri ntru ameliorarea sistemului de protec!ie social. Bumrul de publica!ii "tiin!ifice elaborate de membrii catedrei ntre anii ?@@;-2II2 constituie 2II de lucrri 6articole, teze, programe, manuale, indica!ii metodico-didactice, monografii7 cu un olum de circa 25I coli de autor. Au fost elaborate note de curs, materiale didactice, indica!ii metodice racordate la cerin!ele socio- ;I -

logiei "i ale asisten!ei sociale moderne 6Concepte fundamentale ale asistenei sociale, autori 3.Aulgaru, 3.'ilion< Contiina colecti$ i patologia social, autor (.0sac< Metode i te/nici +n asistena social, coordonator 3.Aulgaru< =>?@>A>B@`JHL>J @HHAJR>IGW@J. pOBGW@^G?@C @ VO>IJRJW@J, autor (.0sac< .%ndirea iluminist +n Moldo$a; opinii i realiti" autor 3.Aulgaru7. Aceste lucrri reprezint studii fundamentale ce "i propun ca finalitate pregtirea speciali"tilor n domeniul sociologiei. %atedra 3anagement *ocial a Academiei de *tudii Economice continu "i ea tradi!ia Mcolii *ociologice de la Aucure"tiG la specialit!ile de economie au fost introduse cursuri de sociologie. Astfel, dac n anii FI n cadrul acestei institu!ii se !inea un singur curs - *ociologia muncii, astzi studen!ilor li se predau urmtoarele cursuriG *ociologia general 6pentru studen!ii anului 007, 3etode "i tehnici n cercetarea sociologic 6pentru studen!ii anului 0007, *ociologiile de ramur 6pentru studen!ii anului 0H7, *ociologia urban "i regional 6pentru studen!ii anului H7. :a 5ni ersitatea %ooperatist-%omercial de asemenea a fost introdus 6n ?@@37 n programul de studii cursul obligatoriu *ociologia general. #n calitate de curs op!ional la 5ni ersitate este propus cursul *ociologia "i psihologia muncii. #n acela"i timp, s-au produs unele schimbri "i n programul curricular de studii n licee. 9lanul de n !m$nt liceal con!ine compartimentul -!iecte la alegere" pentru clasele a /-a + a /00-a 6limba latin, logica, literatura uni ersal, psihologia, sociologia, etnografia, istoria religiilor etc7. %e-i drept, caracterul op!ional al acestor obiecte le determin situa!ia. 9ractic, n liceele din =epublica 3oldo a sociologia astzi nu se pred. 8inalmente, concluzionm c transformrile de la mi.locul anilor @IG deschiderea, n cadrul institu!iilor de n !m$nt superior, a unor noi specialit!i + J*ociologieK "i JAsisten! socialK, introducerea cursurilor de sociologie pentru studen!ii facult!ilor 5*3 + de 9olitologie "i Administrare 9ublic, de Durnalism "i Mtiin!e ale %omunicrii, de 3atematic "i 0nformatic etc., completarea n !m$ntului liceal cu unele cursuri op!ionale 6printre care "i *ociologia7, pregtirea speciali"tilor n domeniul sociologiei prin doctorantur constituie un pas important n ce pri e"te pregtirea speciali"tilor n domeniul sociologiei, n institu!iile de diferit ni el din republic. - ;? -

$ntrebri recapitulative% ?. %are este impactul Mcolii *ociologice de la Aucure"ti n dez oltarea "tiin!ei sociologice& 2. %aracteriza!i etapele de dez oltare a "tiin!ei sociologice n =epublica 3oldo a. 3. E iden!ia!i direc!iile principale ale cercetrilor sociologice n =epublica 3oldo a. 4. Analiza!i particularit!ile n !m$ntului sociologic na!ional. &ibliografie selectiv% ?. Aulgaru 3. 2luminismul; societatea i statul. + %hi"inuG 5*3, ?@@4. 2. Aulgaru 3. .%ndirea iluminist +n Moldo$a; opinii i realiti. + %hi"inuG %E 5*3, 2II?. 3. %heianu '. 7e$enirea sociologiei ca tiin +n 8epu!lica Moldo$a oo *cientific and technical bulletinG 6=om$nia, Arad7. + 2II? - Br.3. 4. ucoala Sociologic de la Bucureti. (radiii i actualitate o %oord. 3.:arionescu. - Aucure"ti, ?@@;. 5. ,imu" A.0. Sociologia i societatea ooEconomie "i *ociologie. + ?@@;. + Br.2. ;. =>?@>A>B@`JHL@J @HHAJR>IGW@C I =>IJKHL>Y j>ARGI@@ . + ZlwlSRX, ?@F>.

- ;2 -

S C#IUN "

II
: : : :

2I"#" S4CI"5$
7I S8RUC8UR" S4CI"5$

C"PI845U5 I. C"PI845U5 II. C"PI845U5 III. C"PI845U5 I2.

C"PI845U5 2. : C"PI845U5 2I. : C"PI845U5 2II. : C"PI845U5 2III. : C"PI845U5 IE. :

S'/).3ul /%&'al S)ru&)ura /%&'al, !a0)., 0r%&./. (' r.la+'' /%&'al. 6ru0ur'l. /%&'al. @ 3.-'u ./.*+'al al a&)'1'),+'' u3a*. I*/)')u+''l. /%&'al.A r%lul (' l%&ul l%r >* %rga*'Bar.a /%&'.),+'' !a&)%r'' .C'/).*+.' (' -.B1%l),r'' 1'.+'' /%&'al. S&D'3;ar.a /%&'al, @ 0ar). &%30%*.*), a 1'.+'' /%&'al. C%*-u&.r.a 1'.+'' /%&'al. I*).grar.a (' &%%0.rar.a >* /0a+'ul /%&'al %rga*'Ba)

- ;3 -

CAPITOLUL I SIS8 MU5 S4CI"5


+) Te(ria %eneral1 a sistemel(r) C(n!e'tul de sistem s(!ial %erin!ele "tiin!ei contemporane con erg ctre elaborarea unei teorii generale a comple-it!ilor organizate, capabile s deschid posibilitatea unei analize riguroase "i nuan!ate, n acela"i timp formalizabile "i perfectibile, a acestor comple-it!i. (rice obiect, fenomen "i proces, indiferent de natura sa, poate fi considerat drept un sistem cu o anumit structur. :umea este o unitate n di ersitate, alctuit din sisteme cu o anumit ierarhie "i n necontenit mi"care. #n acest conte-t, societatea n ansamblul ei, sau Jsocietatea globalK, ca "i diferitele sale domenii, constituie ni"te sisteme unitare, alctuite din pr!i componente aflate n stare de interac!iune. *ocietatea este prin e-celen! un sistem deschis, dinamic, care se autoregleaz. Sistemul este un +ntreg" ale crui elemente se afl +n relaii determinate unele fa de altele" form%nd o unitate distinct" cu +nsuiri ireducti!ile la cele ale prilor componente. *istemul nu este un conglomerat de elemente, ci un ansamblu organizat de entit!i, care depind reciproc unele de altele, put$nd fi recompuse "i transformate prin procedee opera!ionale definite. Sistemul social este un concept Jconcret-analiticK, permi!$nd cunoa"terea interdependen!elor, a modurilor de integrare a pr!ilor, a naturii acestor interdependen!e, a regularit!ii socialului etc. 9entru a cpta alen!e e-plicati e, conceptul de sistem trebuie s fie utilizat ca principiu al sistemicitii, adic s fie utilizat printr-o defini!ie poziti a modului real de integrare social. *istemul este un ansamblu de elemente interdependente, ale cror raporturi dinamice au o func!ie de integrare "i de conser are a sistemului. Aceste raporturi dinamice e-prim corela!ii de tipul depen# denelor funcionale. 'ependen!ele func!ionale sunt acele concordan!e dintre nsu"irile elementelor care ser esc pentru men!inerea sistemului. 9e un asemenea gen de concordan! se bazeaz finalitatea sistemului. #n general, prin sistem se n!elege o mul!ime de obiecte care ac!ioneaz ntre ele at$t de intens, nc$t strile lor sunt interdependente, modificarea unuia duc$nd la modificri determinate n toate cele- ;4 -

lalte. Hia!a social prezint caracteristici de sistem la toate ni elurile sale de organizareG grupul de munc, familia, ntreprinderea, localitatea, societatea global, umanitatea. %ea mai simpl unitate care posed caracteristica de sistem a ie!ii social-umane este acti$itatea" aceasta constituind un sistem de comportamente, de ac!iuni, astfel organizat "i orientat nc$t s realizeze o anumit finalitate. %eea ce distinge siste# mul social de un sistem uman indi idual este participarea mai multor persoane la respecti a acti itate. 'efini!iile date categoriei de sistem de ctre diferi!i autori nu se deosebesc mult una de alta. =edus la termenii cei mai simpli posibili, un sistem poate fi definit, dup cum spunea Eudvig $on Bertalanffw" ca un comple& de elemente +n interaciune n care aceast interac!iune se conduce dup ni"te principii specifice ce o ordoneaz "i face ca ansamblul n general s aib tendin!a optimizrii permanente a acti it!ii lui. Astfel, este posibil s considerm realitatea ca o ierarhie a sistemelor, ncep$nd cu particulele elementare, atomii, moleculele, compu"ii moleculari, celulele, !esuturile, organele, sistemele de organe, animalele, sistemele simbiotice, popula!iile umane, integralitatea ie!ii pe pm$nt. *e consider c sistemul este acel ansamblu organizat, acea clas de fenomene care satisface urmtoarele e-igen!eG a7 poate specifica un set de elemente identificabile< b7 printre cel pu!in unele din elemente e-ist rela!ii identificabile< c7 anumite rela!ii implic alte rela!ii. =eferindu-ne direct la sistemul social, acesta ar consta Jdintr-o pluralitate de actori indi iduali n interaciuneK. L.Danne, n lucrarea Ee swsteme social 6?@;F7, scriaG <aptele sociale sunt organizate +n ansam!luri care constituie sisteme. 8elaiile sociale sunt ca factori interdependeni ale cror raporturi dinamice sunt +n acelai timp cauza i produsul e&istenei sistemului considerat. 5nii autori au luat n considerare "i analiza rolului componentelor mediului sistemului, al!ii s-au ocupat n special de componentele "i 6auto7 reproducerea sistemului, al!ii de analiza JsubsistemelorKG economic, social, politic, cultural, religios etc. *istemul nseamn mul!imea de elemente componente, ansamblul de rela!ii dintre aceste elemente, structurate multini elar "i ierarhic, "i constituirea unei inegalit!i specifice, ireductibile la componentele "i chiar rela- ;5 -

!iile indi iduale dintre ele. *istemul este ireductibil la componentele sale n msura n care se constituie ca o totalitate de elemente interdependente. 5neori, neclaritatea definirii sistemului este detaliat prin faptul c no!iunea de sistem este definit prin cea de structur, "i in ers, a"a cum sus!ine Piaget - c structura este un sistem de transformri, iar Parsons - c sistemul social rezid +n organizarea structural i funcional . Este clar c mi.loacele de interpretare a unor fenomene at$t de comple-e, precum sunt cele din cadrul ie!ii sociale, trebuie s corespund teoriei sis# temelor, deoarece e-plic n special ansamblurile foarte dinamice "i foarte comple-e, fiind deci cea mai n msur s ser easc unei astfel de interpretri. %ontinuarea analizei pe aceast linie cere ns n mod imperati c$te a precizri "i delimitri. 'eoria general a sistemelor s-a dez oltat n mod rapid n legtur cu cibernetica, teoria informa!iei "i a comunica!iei, progresele recente ale matematicii, teoria deciziei, cercetarea opera!ional "i utilizarea pe scar larg a calculatoarelor. 9remisele unei astfel de teorii au fost formulate la nceput de Eudvig $on Bertalanffw" n lucrarea (/eorie gene# rale des swstemes 6?@3I7, care a demonstrat c teoria general a sis# temelor intenioneaz s ela!oreze proprieti" principii i legi care sunt caracteristice sistemelor +n general" indiferent de $arietatea lor" de natura elementelor lor componente i de relaiile... dintre ele .? ,eoria general a sistemelor "i afirm noutatea "tiin!ific prin nlocuirea echilor paradigme, menit a fi re olu!ionar, "i prin facilitarea comunicrii ntre "tiin!ele tradi!ional clasificate n fizice, biologice "i sociale, dac a em n edere "i principiile sale epistemologice no atoare. 0deea de baz este cea a eliminrii sau nlocuirii tradi!iei "tiin!ifice clasice, neCtoniene, atomiste, care consider obiectul in estiga!iei ca o colec!ie de pr!i izolate "i ncearc s deri e propriet!ile obiectului integral din propriet!ile pr!ilor sale fr a analiza interac!iunile dintre pr!i. #n domeniul biologiei, E.$on Bertalanffw pledeaz pentru o teorie sistemic a organismului menit s cerceteze Jcoordonarea pr!ilor "i proceselorK. A.8apoport consider c teoria general a sistemelor poate fi aplicat cu bune rezultate la ansambluri ce prezint comple-it!i cu aria!ii foarte mari. Aceast palet di ers pleac de la ni elul
?

:udCig on AertalanffE. (/xorie gxnxrale des swstymes. + 9aris, ?@>5, p. 3;.

- ;; -

mecanic al sistemului solar, trece prin sistemele proprii reac!iilor chimice a.ung$nd, finalmente, la ansamblurile sociale ce se pot organiza sistemic. 9rezint interes discu!iile referitoare la raportul dintre sistemul strict cibernetic "i teoria general a sistemelor. Astfel, n literatura de specialitate se impune din ce n ce mai accentuat ideea c primul constituie, de fapt, un ni el pe scar larg al teoriei generale a sistemului. #n acest conte-t, autorii :o/nson, zast "i 8osenzveig ncearc o tipologie a di erselor ni eluri sistemice care e olueaz n cadrul teoriei generale a sistemului, e iden!iind urmtoarele opt trepteG ?7 sisteme cu structuri statice< 27 sisteme dinamice simple cu schimbri predeterminate "i obligatorii< 37 sisteme cu mecanisme de control, care ar fi prezentate de siste# me ci!ernetice< 47 sisteme deschise unde structurile se autontre!in< 57 sistemul genetic, e-emplu simplu fiind planta< ;7 sistemul cu comportament teleologic "i con"tiin! de sine< >7 sistemele umane, dotate cu con"tiin!a e-isten!ei lor, care difer de con"tiin!a de sine< F7 sistemul organizrii sociale. E-tinderea "i aprofundarea cercetrilor n domeniul teoriei generale a sistemelor, gradul de precizie conceptual "i analitic, posibilitatea de aplicare prin analogie a modelelor conceptuale "i matematice din "tiin!ele mai dez oltate 6cele tehnice "i biologice n special7 n modelarea fenomenelor "i proceselor sociale constituie doar c$te a din premisele care au stat la baza dez oltrii analizei sistemice n sociologie. Astfel se e-plic apari!ia unor lucrri care sus!in fundamentarea teoretic a sociologiei de ctre teoria sistemelor generale, folosirea tehnicilor sau a metodelor sistemice pentru studierea sistemelor sociale sau comportamentale. Este remarcabil n acest sens pozi!ia lui 0.Buc3lew care sus!ine c ar fi ne oie s se dez olte o sociologie ncadrat n modul de abordare specific teoriei generale a sistemelor "i fundamentarea metodologiei acesteia de o nou epistemologie a proceselor de cunoa"tere desf"urate de ctre actorii sociali la ni elul construciei soci# ale a realitii cotidiene. *trategia de abordare proclamat de Buc3lew este ns departe de a a ea caracter no ator at$t timp c$t conceptul de Jsistem socialK are o istorie teoretic mult mai eche n sociologie. #n- ;> -

c n tradi!ia teoriilor sociologice JclasiceK din secolul trecut analizele sociale se desf"urau din perspecti a implicrii sau raportrii la sistemul social general. ,eoria materialist-dialectic "i istoric a lui z.Mar& a oferit un model integral al societ!ii prin care poate fi n!eleas at$t dialectica dez oltrii sau transformrii sale istorice, c$t "i mecanismele interioare de constituire "i func!ionare. 9otri it teoriei mar-iste, societatea uman poate fi conceput, e-plicat "i transformat numai prin prisma conceperii ei ca sistem. %oncep!ia mar-ist asupra rolului specific al structurii, al rela!iilor de produc!ie n determinarea "i n reglarea ac!iunii n sistemul social este re elatoare "i ser e"te drept punct de reper pentru orice analiz a fenomenelor sociale prin prisma teoriei reglrii sistemelor sociale. 3ai pot fi aduse multe argumente n spri.inul teoriei mar-iste a sistemelor. Astfel, relu$nd problema raportului dintre baz "i suprastructur, Antonio .ramsci elaboreaz cunoscutul concept de !loc istoric, ca o sintez a teoriei lui despre dez oltarea sistemelor sociale hipercomple-e. 3etodologic, acest concept cuprinde n sine principiile comportamentului sistemic, nglob$nd at$t e-plicarea comple-it!ii structurilor forma!iilor sociale ca sisteme, caracterul dinamic al acestora, c$t "i mecanismul de Jrefle-K, de retroac!iune, care permite comple-ului de suprastructuri s intre ntr-o ade rat rela!ie sistemic cu baza. %ei care au procedat la o teoretizare e-plicit a sistemului social ca atare sunt 1.Pareto "i (.Parsons. 1.Pareto este considerat primul sociolog care a formulat n mod e-plicit conceptul de sistem social "i l-a dez oltat n teoria despre societate. 9entru a caracteriza Jforma general a societ!iiK, Pareto porne"te de la premisa c aceasta este determinat de toate elementele care acioneaz asupra sa i" ca ur# mare" ea reacioneaz asupra elementelor. #n ma.oritate, elementele sunt reciproc dependente, constituind astfel Jsistemul socialK. (.Parsons public, mai t$rziu 6?@5?7, lucrarea sa fundamental Sistemul social" n care face o ncercare de a continua inten!ia lui Pareto, utiliz$nd o abordare nou + ni elul structural#funcional de analiz. Parsons "i-a propus s elaboreze teoretic sistemul total al aciunii, pe care l consider format din mai multe sisteme. 'intre acestea se prezint n detaliu sistemul social, cel cultural "i cel referitor la personalitate. Parsons s-a orientat ctre analiza ordinii sociale "i a strilor de echilibru ale sistemelor considerate. - ;F -

#n general, este acceptat c ansamblurile sociale poart n sine nsu"iri sistemice puse n lumin de teoria general a sistemelor. Aceasta pentru c, dup cum spune Bertalanffw, fiind interesat +n caracteris# ticile formale ale ansam!lurilor luate ca sisteme" teoria general a sistemelor are un caracter interdisciplinar" ser$ind la in$estigarea fenomenelor din diferite discipline. b #n!elegerea di erselor ansambluri sociale ca sisteme d posibilitatea de a e-plica legtura func!ional dintre aceste ansambluri, de a dez lui calitatea comple- a indi idului ca element al grupului sau al organiza!iei sociale, fc$nd finalmente posibil constituirea unei concep!ii clare "i cuprinztoare asupra proceselor sociale. E "tiut c societatea nu este un agent meca# nic" ci o totalitate ca sistem de su!structuri interdeterminate" +ncadra# te +ntr#un ansam!lu +n care toate elementele se condiioneaz reci# proc. *ocietatea apare astfel ca un ansamblu hipercomple-, cu puternice calit!i sistemice, eficien!a ac!iunii sociale n aceste condi!ii fiind func!ie de modul de organizare sistemic care permite simultan at$t realizarea sarcinii generale a sistemelor, c$t "i manifestarea fiecrui element, a indi izilor umani care formeaz sistemul. 9remisele ce stau la baza definirii unei societ!i bine conturate sunt caracteristicile "i propriet!ile ei ferme, care permit s deosebim societatea ca o organizare social comple- de toate celelalte elementeG de realitatea social, rela!iile sociale, institu!ii, culturi etc. ( premis important este arealul geografic, n care are loc consolidarea rela!iilor sociale. 8iecare comunitate "i-a conturat n baza teritoriului su, anumite caracteristici specifice 6acti it!i, ramuri ale industriei, agriculturii, cultur, obiceiuri etc.7. ( dat cu apari!ia hotarelor dintre state, au aprut noi factori care au influen!at localizarea influen!rilor sociale pe anumite teritorii 6mi.loacele de comunicare, cooperrile interna!ionale, turismul etc.7. ( alt premis definitorie este uni$ersalitatea - societatea cuprinde multitudinea rela!iilor "i legturilor sociale, toate institu!iile "i comunit!ile sociale, statuate la hotarele unui anumit areal. #n baza acestei premise, societatea poate crea condi!iile necesare pentru satisfacerea ne oilor indi izilor "i poate oferi o gam larg de posibilit!i de autoafirmare "i autorealizare a actorilor sociali. *o?

:udCig on AertalanffE. (p. cit, p.3;.

- ;@ -

ciet!ii i este caracteristic acea uni ersalitate, capabil s creeze indi izilor forme de organizare a ie!ii, care le faciliteaz realizarea scopurilor personale. Autonomia reprezint nc o premis definitorie a societ!ii ca sistem. 9rin ea se n!elege capacitatea de a e-ista independent, caracteristic ce se fundamenteaz pe baza ni elului nalt de autoreglare intern, asigur$nd sus!inerea "i reproducerea continu a sistemului comple- de rela!ii sociale. 'oar n cadrul societ!ii se contureaz mecanismele de control "i de reglare a ansamblului de interrela!ii. #n cele din urm men!ionm c o premis de fundamentare a societ!ii este integritatea, care se e iden!iaz, pe de o parte, prin faptul c societatea reu"e"te s-"i subordoneze fiecare genera!ie, s-i includ pe indi izi ntr-un conte-t unic al ie!ii sociale "i n baza acti it!ilor lor s-i stimuleze pe ace"tia n reproducerea structurii sociale hipercomple-e. 9e de alt parte, societatea posed mecanisme interne nu doar pentru sus!inerea structurilor formate, dar "i pentru includerea n aceste structuri a noilor forma!iuni sociale, create de oameni prin acti itatea practic. 3ecanismele integrit!ii sociale sunt e-trem de complicate, dar anume datorit lor noile institu!ii, comunit!i, organiza!ii se subordoneaz continuu unei logici tangen!ionate ordinii sociale. E-tinderea teoriei sistemelor la ia!a social impune implicarea unor aspecte cu totul specifice care contribuie la +m!ogirea a +nsi teoriei funcionrii sistemelor. E-isten!a social imprim categoriei de sistem, n raport cu modul n care a fost el tratat de cibernetica clasic, unele corecti e. Analiza modului de organizare sistemic n ia!a social, a modului cum se constituie aceste sisteme, a elementelor pe care le integreaz, a specificului de reglare, precum "i a modului nou n care se pun diferite alte probleme + comportament, interrela!ii dintre elemente, finalitate etc., ne determin s admitem c procesele ce se desf"oar n cadrul unui ansamblu sistemic pri esc nu doar informa!ia "i energia, dar "i calitatea substan!ei ns"i, calitatea elementelor care interac!ioneaz n sistem. #n societate, n condi!iile unei interdeterminri at$t de comple-e 6e-isten!a ie!ii n comunit!i foarte largi, cu multiple legturi n interiorul lor, precum "i ntre diferitele paliere ale cadrului lor structural7, nu se poate admite posibilitatea iabilit!ilor unor organiza!ii sistemice nchise fr schimbri, fr metabolism. 'eci, n forma cea mai nalt de e-isten! a materiei, +n - >I -

societate, nu putem n!elege e-isten!a sistemelor dec$t ca sisteme rela# ti$ desc/ise. 0ndiferent de considera!iile de la care s-a pornit n definirea sistemului n sine, subliniem c una dintre coordonatele specifice ale sistemului social este caracteristica acestuia de a fi relati deschis, ceea ce ne permite s n!elegem mai departe faptul c diferitele ansambluri ce se organizeaz sistemic n ia!a social rm$n ansambluri de sine stttoare, dar, n acela"i timp, ntr-o permanent "i multipl legtur cu mediul. 'up cum am zut, sistemul este definit, n general, ca un ansamblu dinamic "i comple- ale crui elemente se afl ntr-un raport de interdeterminare. #n cazul sistemelor cibernetice clasice, aceste elemente, aflate n interrela!ie, reprezint pur "i simplu obiecte sau, cel mult, elemente ii, organice + n cazul aplicrii lor la biologie "i fiziologie pe c$nd n societate aceste elemente care intr n rela!ie unul cu cellalt, n cadrul unui ansamblu sistemic, sunt oamenii. 'e aici se desprinde "i enorma comple-itate pe care o capt un astfel de sistem ale crui elemente sunt reprezentate de subiec!i. %apacitatea sistemelor sociale de a se constitui ca ansambluri hiperocomple-e pro ine, n primul r$nd, din poten!ialit!ile elementelor sale + ale oamenilor, care se constituie ei n"i"i ca sisteme de sine stttoare, cu alori proprii de autoconducere, de orientare "i feed# !ac3 propriu. 3ai mult, indi izii umani nu ac!ioneaz n ederea unei realizri a alorilor de comand n sine ale unei organiza!ii sistemice integratoare< indi idul ac!ioneaz n aceste sisteme n ederea manifestrii alorilor sale intime, pentru c nu el este mi.locul de realizare a alorilor de comand ale sistemelor sociale generale, ci acestea din urm sunt mi.loacele care permit realizarea plenar a omului, care este concomitent "i element constituti al sistemului "i care trebuie deci s ac!ioneze n ederea realizrii sarcinilor acestuia, dar "i a scopului ntregului sistem social. 'eosebirea esen!ial dintre sistemul cibernetic "i cel al teoriei generale a sistemelor const n modul n care trebuie s n!elegem calitatea sistemului n lumea social-uman, precum "i n criteriile fundamentale ale ac!iunii indi izilor ca elemente ale sistemului social. 0ndiidul uman ac!ioneaz n societate ca un sistem propriu de alori raportate la el nsu"i "i la toate celelalte sisteme n care se integreaz, cu care coopereaz ca participant acti "i con"tient "i care se constituie - >? -

finalmente drept mi.loace de manifestare a capacit!ilor de realizare a alorilor lui, a personalit!ii lui. #n afara multiplelor ariabilit!i ale parametrilor de care trebuie s se !in seama n orice sistem social, poate inter eni acum "i o anumit doz de Jac!iune liberK din partea elementelor, liber de comportamentul "i de sarcina general a sistemului, ac!iune care poate aduce o anumit caracteristic de nedeterminare, de aleatoriu. Astfel, realitatea social ca ni el de organizare, ca grad de comple-itate nu se reduce nicidecum la realit!ile altor ni eluri de organizare. %omportamentul omului ca element n sistemul social apare ca un salt calitati fa! de comportamentul diferitelor elemente ce mi.locesc comportamentul unei ma"ini cibernetice. Sarci# na sistemului social nu este un scop n sine, n care elementele ar aprea ca mi.loc ce ar putea fi folosit n mod oluntar, ci are un caracter pe deplin concordant cu alorile al cror purttor este omul. 5n ansamblu organizat sistemic n societate nu poate s aib caracteristici homeostatice, s rm$n n echilibru absolut. El poate s-"i realizeze o sta!ilitate relati$, aceast stabilitate relati presupun$nd totu"i un proces de diacronie. *tarea absolut de echilibru ar +nsemna a!sena oricrui factor de pertur!are sau de sc/im!are intern sau e&tern" ceea ce duce la $iziunea static asupra sistemului .? 'ac am ncerca s re enim pe scurt asupra deosebirilor dintre comportamentul sistemic din ia!a social "i cel strict cibernetic, am putea considera ca fiind esen!iale urmtoarele momenteG a7 elementele de ac!iune n mediul social sunt indi izii umani< b7 alorile de comand ale sistemului nu subordoneaz subiectul, dec$t par!ial "i temporal, n msura n care s nu-l dezorganizeze. *istemul cu alorile lui apare ca mi.loc n ederea rezol rii finale a subiectului ca scop< c7 rela!iile ce se stabilesc n sistemul social sunt mai comple-e "i de alt tip, fiind stabilit at$t o interac!iune material, c$t "i una spiritual< d7 subiec!ii din sistemele sociale au capacitatea unic de a con"tientiza, ceea ce implic un nou "i important parametru. Aceast capacitate poate contribui esen!ial fie la cre"terea caracterului aleatoriu al comportamentului, fie la cre"terea ni elului interogator<
?

'umitriu 9. *istem. Structur. Metoda structural. + 0a"i, ?@@;, p.?;.

- >2 -

e7 comportamentului sistemic social nu i se poate aplica iziunea homeostatic a echilibrului, ci cea adapti procesual, transformatoare. 9oten!ialitatea sistemului de a-"i elabora comportamente diferen!iate, deci rspunsuri adec ate la ntrebrile mediului ncon.urtor "i, finalmente, de a gsi comportamentul care-i asigur relati a stabilitate, este o caracteristic a ansamblurilor ultrasta!ile. #n cazul n care sistemul n cauz "i pierde aceste poten!ialit!i, pentru a i se asigura o func!ionare continu este necesar conducerea lui direct de ctre sistemul imediat subordonat, preluarea informa!iei "i a dispoziti ului de reglare, stabilitatea acestui sistem pstr$ndu-se cu mare dificultate. Ac!iunea social poate fi eficient numai n condi!iile n care "i creeaz asemenea sisteme ultrastabile, n care acel sistem social-global capt caracteristica de sistem multista!il. 5n astfel de sistem multistabil Jare o capacitate de adaptare considerabil mai mare, fiindc fiecare sistem par!ial al su poate func!iona relati independent de celelalte sisteme par!iale "i de sistemul global n ederea ob!inerii stabilit!ii sale.K ? #n concluzie men!ionm c sistemul social se caracterizeaz prin c$te a proprieti principale ale saleG - totalitatea 6elementele "i pierd indi idualitatea, fiecare din ele cpt$nd nsu"iri noi conferite de raporturile cu celelalte elemente ale ntregului< indi idualitatea este atributul ntregului, "i nu al elementelor componente7< - integrati$itatea 6dob$nde"te dimensiuni distincte c$nd se are n edere proprietatea de ierarhizare7< - autoreglarea 6autocorectarea, autostabilizarea, homeostaza, men!inerea stabilit!ii sistemului, a capacit!ii lui de a-"i restabili echilibrul, structura "i func!ionalitatea, indiferent de ac!iunea unuia sau a mai multor factori de perturbare7< - ierar/izarea 6un sistem este n acela"i timp suprasistem + pentru pr!ile sale "i subsistem + n componen!a altor sisteme7< - structurarea 6fiecare sistem are o anumit configura!ie de raporturi dintre elementele componente7. A"adar, abordat ca sistem, societatea poate fi n!eleas ca un ansamblu unitar de componente dispun$nd de anumite structuri interioare "i de anumite ni eluri de organizare, de un ansamblu coerent de institu!ii aflate n rela!ii de interac!iune.
?

Laralambie E. (eoria reglrii sistemelor sociale. + Aucure"ti, ?@>2, p.?I3.

- >3 -

/) Ti'(l(%ia sistemel(r s(!iale) Su.sistemele s(!iale *istemele "i subsistemele sociale pot atinge grade diferite de diferen!iere "i integrare. #n func!ie de aceste aspecte se poate stabili o tipologie a sistemelor sociale. Astfel, deosebim sistemeG ?7 diferen!iate "i integrate< 27 integrate, ns slab diferen!iate< 37 sisteme sociale cu grade diferite de autonomie, cu ni eluri ariate n ceea ce pri e"te interac!iunea lor cu alte sisteme< 47 sisteme cu ni eluri diferite de acomodare, asimilare, competi!ie "i cooperare n rela!ie cu alte sisteme. E aluarea pr!ilor n caracterizarea ntregului sugereaz e-isten!a a dou tipuri de rela!ii n configurarea sistemelorG relaii de su!ordonare, care pri esc raportul dintre ntreg "i parte, dintre sistem "i elementele componente< relaii de coordonare, care pri esc fie raporturile dintre elementele n cadrul sistemului, fie raporturile dintre sistemele n conte-t sau dintre elementele unor sisteme diferite. 0ntercalarea acestor tipuri de rela!ii rezult at$t din relati itatea conceptelor de +ntreg "i parte 6fiecare parte fiind simultan ntreg n raport cu sistemele de referin! subiacente, "i in ers, fiecare ntreg fiind totodat parte n raport cu sistemele de referin! suprapuse7, c$t "i din sinteza dintre raporturile structurale "i raporturile func!ionale n caracterizarea sistemelor. Sistemul social, ca de altfel "i celelalte tipuri de sisteme, se caracterizeaz printr-o stare de echilibru intern care poate fi static sau dinamic. 6c/ili!rul static reprezint o configura!ie de stri ale elementelor sistemului care sunt reciproc compatibile, prezent$nd deci o mare stabilitate. #n acest sens, un sistem poate a ea mai multe configura!ii, stri interne posibile, fiecare prezent$nd un grad ridicat de stabilitate. Sistemele dinamice sunt caracterizate prin faptul c schimbrile interne sunt continue, fr a se a.unge la forme de echilibru nalt stabile. 7.). Meadovs, n urma analizei dinamice a sistemului mondial, e iden!iaz cinci parametri fundamentali care se influen!eaz continuu reciprocG producia industrial" producia agrar" resursele natu# rale" populaia "i poluarea. *istemul social are o anumit e olu!ie datorit dinamicii acestor parametri. 'in punct de edere metodologic, e-ist o distinc!ie "i ntre sis# temele finaliste "i sistemele de interaciune" sau suprasisteme. - >4 -

Sistemele finaliste se caracterizeaz prin faptul c ntreaga lor organizare 6structurare7 "i dinamic este determinat de realizarea unei finalit!i. 8abricarea unui tip de produse determin organizarea intern a unei ntreprinderi< dez oltarea cunoa"terii determin modul de organizare a acti it!ilor de cercetare "tiin!ific la ni elul unui cercettor sau al unui institut de cercettori. 5n sistem finalist este compus dintr-o mul!ime de ac!iuni astfel constituite nc$t ansamblul lor s duc la realizarea respecti ei finalit!i. 'e regul, sistemele finaliste tind s-"i e-prime organizarea ntr-un amplu sistem de statute "i roluri. 5ltimele formeaz un sistem, pentru c fiecare are func!ia sa, complet$ndu-se reciproc, astfel nc$t s asigure realizarea unor finalit!i specifice. Sis# temele de interaciune 'interdependen* nu sunt finaliste, ci sunt compuse din mai multe subsisteme, de regul finaliste, care interac!ioneaz, tinz$nd s realizeze un anumit echilibru ce reprezint o rezultant a acestor interac!iuni. 'atorit faptului c reprezint un sistem rezultat din interdependen!a mai multor sisteme orientate finalist, ele pot fi numite suprasisteme 6sisteme din sisteme7. ( problem care apare n studiul aplicrii teoriei sistemului la ia!a social este cea a structurii sale intime, a modului cum apar, se organizeaz "i func!ioneaz aceste sisteme pe diferite paliere ale e-isten!ei sociale. #ntreaga societate poate fi considerat ca un sistem n sine, structurat n di erse paliere "i subsisteme. Acestea sunt dotate cu o anumit func!ie care se constituie ca aloare de comand a acelui su!sistem, particip$nd astfel la realizarea alorilor "i a func!iei sistemului general. (r, o societate apare la un moment ca un ansamblu cruia i este proprie o re!ea comple- de sisteme subordonate, interdependente "i care ac!ioneaz ele nsele n calitatea lor de sisteme. Societatea ca sistem reprezint un ansamblu de componente 6subsisteme7 ntre care e-ist raporturi dinamice de tipul dependen!elor func!ionale. %omponentele 6subsistemele7 sistemului social sunt de na# tur material 6cadrul geografic, cadrul demografic, cadrul tehnologic7, de natur ideal 6simboluri, alori, tradi!ii, obiceiuri "i reguli7 "i psi/ice 6atitudini, credin!e, pre.udec!i, idei, sentimente, opinii, triri etc.7. %orespunztor di erselor necesit!i prezentate de societate, n interiorul sistemului global apar unele organiza!ii, sisteme care promo eaz un tip adec at de rela!ii n interiorul lor, capabile s rspund acestor necesit!i. Becesit!ile materiale 6n bunuri de con- >5 -

sum, de e-emplu7, au prile.uit apari!ia unor ansambluri n care se manifest un tip de rela!ii specifice realizrii acestor necesit!i, "i anumeG rela!ii economice, de produc!ie, de munc. Acest tip de rela!ii, ca "i altele 6politice sau .uridice7, pot forma un subsistem al sistemului global. #ncercarea unei astfel de ierarhizri apare clar "i la Parsons, care n unul din studiile sintetizatoare ale teoriei sale despre sisteme spuneG ...concepem economia ca su!sistem funcional al societii. ,ot Parsons, referindu-se la palierul politic din ia!a social, scrieG Conceptul nostru c/eie de orientare este politica" defi# nit ca un su!sistem primar funcional al societii" strict paralel +n statusul teoretic cu economia...? Pa$el Apostol elaboreaz o tipologie care poate fi considerat ca baz de pornire ntr-o analiz a structurii sistemului social total. Astfel, el consider c Jntr-un sistem social oarecare distingemG a7 su!sistemele care realizeaz acti itatea economic, politic etc., ca func!ii ale sistemului global< b7 su!sisteme pariale, efectu$nd specii de acti it!i distincte ce formeaz pr!i ale acti it!ilor 6func!iilor7 sistemului globalK. *ocietatea este deci un comple- de subsisteme, de natur economic, politic, administrati , cultural etc., dispuse ierarhic "i n corela!ii de ordin cauzal "i func!ional, a cror dinamic se desf"oar prin intermediul efectului uman structurat, la r$ndul lui, n func!ie de aceste subsisteme. 'intre subsistemele care alctuiesc societatea men!ionmG - subsistemul condi!iilor material-naturale< - subsistemul economic< - subsistemul administra!iei "i conducerii sociale< - subsistemul normati < - subsistemul cultural, al acti it!ilor de crea!ie etc. "ubsistemul condiiilor material-naturale este reprezentat de mediul cosmic "i geografic al e-isten!ei diferitelor forme de comunitate uman, ca "i de o serie de al!i factori, ca cei demografici "i ai resurselor naturale, cu rol important n formarea, dez oltarea sistemelor sociale "i n stabilirea echilibrului ntre acestea. (rice societate se dez olt pe un anumit teritoriu "i "i realizeaz un ritm e-isten!ial n
?

Hlscanu :. Metodologia cercetrii sociologice. -rientri i pro!leme . + Aucure"ti, ?@F2, p.FI.

- >; -

func!ie de trsturile naturale ale acestuia. Atmosfera, schimbrile de clim, hidrosfera, litosfera, biosfera etc. impun acti it!i specifice dependente de particularit!ile lor. 5ni ersul sociouman func!ioneaz diferen!iat n cadre referen!iale deosebite, structur$ndu-se distinct n anumite forme de ia! comunitar. *chimbrile climaterice impuse de dou sau patru anotimpuri, de specificitatea acestora, marcheaz intensit!i diferite ale acti it!ilor sociale "i ale capacit!ii producti e a indi izilor. =itmurile muncii n general sau ale muncii agricole n special, desf"urate n zona temperat, au al!i parametri, dec$t cele din climatul tropical sau ecuatorial. 0nfluen!a cadrului cosmologic asupra societ!ii trebuie corelat cu capacitatea acesteia de a ac!iona, la r$ndul ei, asupra naturii, n func!ie de gradul de dez oltare cultural a colecti it!ilor umane, ca "i de nielul lor de ci iliza!ie. =ealizarea unor mari sisteme de iriga!ie, transformarea chimic a structurii unor soluri, dob$ndirea de spa!ii propice pentru agricultur, prin ndiguire "i desecri, mpdurirea unor zone aride, construirea unor ci de comunica!ie rapid etc., cu efecte benefice asupra satisfacerii ne oilor socioumane, sunt rezultatul ac!iunii societ!ii asupra naturii. 3sura n care anumite comunit!i umane sunt capabile s-"i adapteze modelele lor culturale la ansamblul condi!iilor cosmico-geografice constituie o surs principal a implicrii lor rapide n satisfacerea cerin!elor contemporaneit!ii. "ubsistemul economic cuprinde toate manifestrile societ!ii iz$nd satisfacerea trebuin!elor itale ale membrilor ei. *istemul ne oilor are un caracter dinamic "i nelimitat, fiind dependent de dorin!ele, a"teptrile, aspira!iile, idealurile indi izilor, grupurilor "i ale societ!ii n ansamblul ei, deci de gradul de ci iliza!ie al societ!ii "i al indi idului. *tratificarea acestor trebuin!e aflate ntr-un proces permanent de di ersificare constituie con!inutul acti it!ii economice, nucleul subsistemului economic al societ!ii. Acti itatea economic se realizeaz prin multiplele ac!iuni ntreprinse de agen!ii economici, ca acte de comportament con"tient, deliberat orientate spre sfera produc!iei, consumului, circula!iei "i reparti!iei de bunuri. Aceste forme de acti itate economic au la baz, n principal, trei factoriG munca, natura "i capitalul, al cror angrena. conduce la conturarea unui mod concret de interac!iune ntre satisfacerea ne oilor "i resursele naturale "i sociale, adic la un anumit meca- >> -

nism economic. #n cadrul acti it!ilor economice de tip liber, ansamblul rela!iilor dintre satisfacerea ne oilor "i resurse se realizeaz prin manifestarea liber a op!iunii agen!ilor economici pentru mi.loacele folosite, cile de urmat, domeniul n care or s ac!ioneze, pentru modul de conducere a acti it!ilor etc., concretiz$ndu-se sub forma raporturilor cererelofert. #n cadrul acti it!ilor economice de tip comandat, rela!iile ne oi+resurse se realizeaz prin orientarea ac!iunii agen!ilor economici n mod centralizat, la ni elul ntregii societ!i, folosind n acest scop aparatul de stat. %ele dou tipuri de mecanisme ale ac!iunii economice coe-ist "i se ntreptrund, combinarea lor depinz$nd de condi!iile, ne oile "i particularit!ile structurilor social+politice din fiecare !ar. "ubsistemul administraiei i conducerii sociale cuprinde institu!ii administrati e, statale, ale conducerii, integrate ntr-un ansamblu de acti it!i impuse de necesit!ile men!inerii ordinii "i echilibrului social, ca "i de cele ale schimbrii sau reformrii societ!ii. 9utem aminti urmtoarele mari grupuri de institu!iiG - instituiile politice 6statul, partidele politice, asocia!iile, organiza!iile politice etc.7 create n scopul de a asigura cucerirea sau men!inerea puterii politice, organizarea "i conducerea unei comunit!i umane, men!inerea ordinii interne "i a securit!ii pe plan e-tern etc.< - instituiile 5uridice, responsabile de elaborarea "i aplicarea normelor de drept ntr-o societate, de controlul "i sanc!ionarea unor indi izi, grupuri, institu!ii pentru nerespectarea lor< - instituiile economice, care au ca obiect producerea "i distribuirea bunurilor "i ser iciilor< - instituiile cultural+educati$e, n cadrul crora sunt cuprinse modalit!ile de organizare "i ndrumare a acti it!ilor ce pri esc domeniul n !m$ntului, artei, "tiin!ei etc.< - instituiile familiale, preocupate de problemele ie!ii de familie, ale educrii "i formrii fiecrei noi genera!ii, ntru spri.inirea "i aprarea acestora. 8iecare grup este antrenat n ac!iuni diferite, care se repercuteaz asupra societ!ii, oferind institu!iilor posibilitatea de a conlucra "i de a se completa reciproc, n func!ie de ne oile societ!ii "i de modalit!ile ei de organizare. - >F -

"ubsistemul normativ este alctuit din totalitatea normelor, alorilor, principiilor etico-.uridice, concretizate n drepturile "i obliga!iile pe care le au indi izii, elaborate n scopul reglementrii raporturilor dintre ei. Halorile "i normele ce regleaz rela!iile dintre indi izi sunt de dou tipuri, ac!ion$nd n modalit!i distincteG unele se refer la reglementarea liber, fr constr$ngere institu!ional, a raporturilor umane "i a condi!iei indi idului uman fa! de structurile sociale, fa! de semeni "i fa! de el nsu"i, constituind morala< celelalte + $alorile "i normele 5uridice l asigur echilibrul social, prin intermediul institu!iilor .uridice, care impun ntr-o societate sau alta modalitatea specific de apreciere a ceea ce este drept sau nedrept, legal sau ilegal, obligatoriu sau neobligatoriu n rela!iile dintre oameni, dintre ace"tia "i stat, dintre state. "ubsistemul cultural "i al acti it!ilor de crea!ie se refer la multitudinea alorilor "tiin!ifice, artistice, religioase etc., a acti it!ilor "i institu!iilor, care permit crearea "i comunicarea lor, n scopul satisfacerii unor trebuin!e mai comple-e ale oamenilor, rezultate din gradul de dez oltare a societ!ii, "i amplificrii dimensiunilor spirituale ce caracterizeaz fiin!a uman. *ocietatea presupune e-isten!a unui mi.loc de transmitere codificat, de coordonare "i de cercetare a informa!iilor "i a e-perien!ei acumulate n timp de membrii ei, numit limba. uman. *imbolurile realit!ii "i ale e-perien!ei umane, elementele componente ale acestui limba. asigur obiecti area produselor spirituale indi iduale, transmiterea lor la ni elul comunit!ii, de la o genera!ie la alta, ca "i de la o comunitate la alta, fc$nd posibil constituirea me# moriei colecti$e, concretizat n tradi!ii, obiceiuri, aspira!ii "i atitudini, unite ntr-un model cultural specific comunit!ii respecti e. ,otalitatea alorilor, procesul crea!iei "i al comunicrii lor fundamenteaz specificul societii umane, asigur$nd manifestarea deplin a acelei e-isten!e ce caracterizeaz doar omul + e-isten!a n "i prin cultur.

2) Me!anismul stru!tur1rii -i ,un!0i(n1rii sistemului s(!ial


!nali a structural "i funcional a sistemului social contribuie la o n!elegere mai adec at a determinismului cauzal n desf"urarea ie!ii sociale. (biecti ele sistemului se pot mplini prin func!ionarea tuturor subsistemelor lui unitare "i interdependente. - >@ -

Elementele sistemului se afl n diferite rela!ii unele cu altele, dispun de o tipologie distinct. 5nele elemente ale sistemului se manifest ele nsele ca structuri distincte 6de e-emplu, structura social ca element component sau subsistem al sistemului social global7< sau elementele intr n rela!ii reciproce n cadrul sistemului n a"a fel nc$t constituie alte structuri ale sistemului. #n cadrul sistemului apar rela!ii ntre structuri sau ntre elementele structurilor. Modul de structurare a sistemului global, n ierarhizarea sa, implic unele aspecte teoretice n cunoa"terea felului n care se autoconduce societatea. 'i ersele func!ii "i necesit!i pe care le prezint societatea, necesit un dispoziti central, care s urmreasc "i s dispun strategia realizrii acestor func!ii "i satisfacerii acestor necesit!i. ,otodat, conducerea tuturor ac!iunilor sociale nu se face direct de la acest centru, ci indirect prin subsisteme "i sisteme par!iale care posed fiecare capacitatea + cunosc$nd aloarea lor de comand + de a-"i autoregla n a"a fel ac!iunea, nc$t s se realizeze func!iile la ni elurile optimale. *arcina reglrii re ine for!elor interioare ale sistemului, care pot fi puse n contact direct "i permanent cu JintrrileK posibile perturbatoare la care trebuie s fac fa! sistemul. %onducerea sistemului social global ar trebui s-"i construiasc ni"te mecanisme obiecti e, cu a.utorul crora s determine su!sisteme# le... s se rela&eze i s se anga5eze +ntr#o continu adaptare la mediul +ncon5urtor.b *istemul social, care a reu"i s creeze mi.loacele necesare prin care subsistemele "i sistemele sale particulare ar fi n stare s-"i asigure o continu adaptare "i deci autoconducere, pstr$nd totodat alorile de comand ce le sunt date de func!iile generale ale sistemului supraordonat, a atinge "i parametrii cei mai nal!i ai eficacit!ii. #n iziunea actual asupra structurii" n planul teoriei sistemului social, distingem dou sensuri ale acesteiaG a7 structura, n calitate de comple- unitar de interac!iuni, care integreaz elementele ntr-un tot unitar, asigur$nd sistemului identitatea, stabilitatea calitati , caracterul omogen "i continuu. Prin structura unui sistem" remarc Dean 9iaget, +nelegem ansam!lul concret de transformri care asigur autoreglarea unei totaliti" ireducti!ile la prile componente<2
? 2

Hlasceanu :. (p. cit. p.>5. Dean 9iaget. Structuralismul. + Aucure"ti, ?@>3, p.>.

- FI -

b7 structura, n calitate de model abstract, care e-plic schema de func!ionare "i principiile ce stau la baza coeziunii interne a sistemului. #n acest sens, structura este constela!ia raporturilor ini!iale dintre elementele unui sistem, raporturi in ariante "i interdependente de elemente, deci formalizabile, care ofer e-plica!ia JcoduluiK tuturor transformrilor posibile n interiorul sistemului. 0mplic$nd o abordare prin e-celen! structural "i rela!ional, conceptul de structur, cu cele dou sensuri ale sale, de ine aplicabil oriunde a em de-a face cu sisteme, ale cror elemente sunt articulate n totalit!i, cu o astfel de organizare intern, nc$t propriet!ile ntregului "i ale componentelor depind de tipul in ariat de interac!iuni care gu erneaz toate transformrile posibile "i autoreglrile sistemului. #ntr-o asemenea interpretare, structura implic o relati in arian!, dar numai fa! de un anumit grup de transformri< de aceea, analiza ei reliefeaz corela!iileG stabilitate + instabilitate, continuitate + discontinuitate, repetabilitate + irepetabilitate. 'in aceast perspecti , e-isten!a ne apare ca ansamblu ordonat de uni ersuri deschise, ca ierarhie de sisteme "i subsisteme dispuse eta.at unele fa! de altele, conform criteriului complicrii structurale. 8izionomia "i dinamica unui sistem nu pot fi e-plicate nici pornind de la ntreg spre parte, ca n concep!iile organiciste, nici de la parte spre ntreg, ca n cele atomiste, ci numai de la constela!ia de raporturi in ariante, care le caracterizeaz, deci de la structura sistemului. #n acest conte-t funcia ne apare ca un atribut 6sau un comple- de propriet!i7 esen!ial al unui sistem 6sau subsistem7, care se e-ercit n condi!iile raportrii sistemului la alte sisteme 6sau elemente ale acestora7. <uncia are rol de a integra 6coordona7 elementele n sistem sau sistemul n conte-t, e-prim$nd relaiile de aciune, prin intermediul crora se realizeaz trecerea de la poten! la act n diacronia structural. 9roblema determinrii e-acte a mecanismului de funcionare a sistemului ca un comple- de procese "i fenomene impune utilizarea principiului organizrii sistemice cu a.utorul cruia aflm c orice sistem cu stabilitate relati , pentru a-"i realiza sarcina, "i creeaz o capacitate proprie de reglare cu care este capabil s inter in n momentul n care rezultatele sistemului sunt pe cale s se deprteze de la aloarea de comand dat. *e asigur, astfel, autoorganizarea. Este necesar s analizm "i conceptul de feed#!ac3, care e-plic capacitatea sistemului de a-"i realiza un flu- permanent de informa!ie dinspre punctul terminus al sistemului 6out-put7 spre dispoziti ul de - F? -

reglare care se pune astfel n curent cu starea ie"irilor "i capacitatea de func!ionare optim a sistemului. '1ezi schema logico-operaional a organizrii intrrilor" componentelor i ieirilor sistemului*
*tructur6i7 "i rela!ii intrastructurale, elemente sistemice "i rela!ii sistemice precise
0ntrri 6in#put7 0e"iri 6out#put7

*tructuri, elemente "i tipologia lor

"

*tructuri, elemente "i tipologia lor

9rin no!iunea de sistem ( structur ( funcie pot fi studiate at$t raporturile de simultaneitate condiional dintre fenomene sau dintre strile unui obiect, e eniment, proces, c$t "i cele de succesiune cauza# l. ( cercetare corect a societ!ii pentru a e ita unilateralitatea trebuie s ia n considerare at$t rela!iile cauzale, c$t "i cele func!ionale. 9utem spune c societatea este un sistem /ipercomple&" dinamic i desc/is de componente; acti it!i "i comportamente umane, rela!ii sociale, institu!ii, elemente spirituale, grupri di erse de indi izi etc., aflate n interac!iune "i interdependen!e pe baza anumitor re!ele comunica!ionale de tip informa!ional, care i confer capacit!i de reglare "i autoreglare, de control "i autocontrol. %a sistem comple-, societatea dispune de acele structuri necesare pentru un echilibru dinamic a crui men!inere este posibil, pentru mecanismele de autoregla., n baza corelrii fenomenelor de intrare cu cele de ieire pentru mecanismul cone-iunilor in erse. #n irtutea acestor aspecte de autoreglare interioar, sistemul social este pregtit s poat prent$mpina sau corecta din mers disfunc!iile posibile, s poat realiza acea stare optim n care func!iile s fie pre zute n raport cu disfunc!iile. #n felul acesta poate fi asigurat echilibrul dinamic al societ!ii. 9rocesele autoreglatorii n cazul oricrui sistem solicit urmtoarea schem logic opera!ionalG a7 !locul de recepie a informa!iilor pri ind func!ionalitatea diferitelor componente ale sistemelor< b7 !locul de analiz, prelucrare "i interpretare a informa!iei recep!ionate pentru Jemiterea comenzilorK sau a unor mesa.e care s permit func!ionarea poziti a sistemului< - F2 -

c7 !locul de e&ecuie" adic de transformare a informa!iilor de comand n ac!iuni sau reac!ii de rspuns< d7 !locul cone&iunilor in$erse ce permit estimarea calit!ii opera!ionale e-ecutate, autocontrolul "i autocorectarea mplinirii lor.

4) M(delul met(d(l(%i! 5n anali8a sistemel(r s(!iale Analiza pertinent a societ!ii implic considerarea tuturor comportamentelor sale men!ionate anterior ca form$nd un tot unitar + dinamic, de care depinde e-plica!ia ce poate fi conferit fiecreia dintre ele. A caracteriza un sistem nseamn a a ea n edere urmtoareleG a7 identificarea o!iectelor, adic a rela!iilor din cadrul sistemului< b7 obser area sau msurarea $alorilor 6cantitati e sau calitati e7 specifice atributelor obiectului< c7 considerarea alorilor din perspecti a unei referine spaiale "i temporale date< d7 specificarea acti$itii sau a comportamentului sistemului, const$nd n dimensionarea alorilor n func!ie de timp "i n includerea lor ntr-o matrice sintetic< e7 organizarea sistemului, adic ansamblul de propriet!i care sunt specifice comportamentului acestuia< f7 structura sistemului, adic acel aspect al sistemului care rm$ne constant sau permanent n timp "i care formeaz baza comportamentului 6relati 7 permanent al sistemului< g7 di$izarea comportamentului integral al sistemului n acti it!i mai simple, ceea ce conduce la identificarea de su!sisteme ale sistemului total, fiecare dintre acestea urm$nd a fi caracterizate< h7 starea unui sistem care este determinat prin analiza alorilor 6cantitati e "i calitati e7 specifice caracteristicilor unui sistem la un moment dat. A stabili schimbarea alorilor de la un moment la altul nseamn a identifica tranziia de la o stare la alta a sistemului. ,otalitatea strilor "i caracterul tranzi!iilor de la o stare la alta rele programul sistemului. ( prim form de analiz sistemic s-a concentrat asupra sistemului social global. ,otu"i, rezultatele ob!inute la acest ni el sunt mai pu!in rele ante pentru metodologia propriu-zis a analizei sistemice, a"a precum aceasta s-a conturat n teoria sistemelor generale. - F3 -

3etodologia analizei sistemice a fost aplicat cu precdere n caracterizarea unor componente ale socialului, cum ar fi sistemul "colar, economic, tehnic etc. 'omeniul aplicati cel mai intens frec entat a fost cel al organiza!iilor sociale, adic al sistemelor institu!ionalizate de desf"urare a di erselor acti it!i umane 6educati e, producti e, culturale etc.7. (mniprezen!a organiza!iilor a orientat cercetarea sociologic spre analiza componentelor "i proceselor sociale din cadrul lor dintr-o perspecti global "i sistemic. :naliza sistemic presupune stabilirea unor raporturi preferen!iale ntre elemente, ntre diferite tipuri de rela!ii e-istente ntre ele. #n dinamica "i e olu!ia general a sistemului social comple-, nu toate elementele "i rela!iile au aceea"i aloare. Analiza de tip sistemic e-plic mai bine legturile reciproce dintre elementele componente ale sistemului social "i totodat pune n e iden! corelri de o deosebit comple-itate, ntruc$t societatea nu este o nsumare mecanic de indiizi, ci un ansamblu e-trem de comple- de legturi social-istorice, un sistem de rela!ii reciproce ntre oameni. $ntrebri recapitulative% ?. %are sunt propriet!ile principale ce caracterizeaz societatea ca sistem de celelalte sisteme& 2. 'escrie!i mecanismul de funcionare a sistemului social. 3. %e n!elege!i prin structura sistemului& %are este importan!a mecanismului de structurare pentru func!ionarea optim a sistemului social& 4. %aracteriza!i tipologia sistemelor, men!ion$nd particularit!ile fiecrui tip. 5. %are sunt componentele sistemului social glo!al 6subsistemele7 "i n baza crui principiu acestea func!ioneaz ntr-un sistem hipercompleprecum este societatea& &ibliografie selectiv% ?. 'umitriu 9. Sistem. Structur. Metoda structural. + 0a"i, ?@@;. 2. Laralambie E. (eoria reglrii sistemelor sociale. + Aucure"ti, ?@>2. 3. Hlsceanu :. Metodologia cercetrii sociologice. -rientri i pro!le# me. + Aucure"ti, ?@F2. 4. PRt ]. XJ>O@C >o\JHKIG. jJK>R>A>B@C. =KGW>IAJW@J >o# \JHKIG. + ZYYSa, ?@@@. 5. _P`[RSaTPX b.^., Z[YX\RSTP ].^. =>?@>A>B@C. { KOJT K>QGT. + VPWTXY 2III, O-0, 00, 000. - F4 -

CAPITOLUL II

S8RUC8UR" S4CI"5$
+) C(n!e'tul de stru!tur1 s(!ial1) Cara!teristi!i ,undamentale *ocietatea uman este o organiza!ie dinamic ce se afl n continu dez oltare, func!ion$nd ca un sistem. 9rocesele ie!ii sociale deruleaz prin ac!iunile oamenilor, prin participarea lor la diferite forme de acti itate specifice stadiului de dez oltare atins de ctre societate "i de ctre fiecare membru al ei. %omple-itatea acestor procese "i a legturilor dintre ele impun necesitatea crerii unui sistem structural at$t n plan organizatoric 6structura organiza!ional-institu!ional7, c$t "i n plan social 6structura social7. 8ondul uman al societ!ii este alctuit din comunit!i umane, colectiit!i, clase, categorii, grupuri etc., aflate n di erse interac!iuni, dependente de multiplele subsisteme ale socialului. Ansamblul rela!iilor dintre "i n interiorul acestor diferite forme de asociere uman, care asigur conie!uirea "i acti itatea membrilor lor, constituie structura social. %a realitate comple-, multidimensional, structura social presupune corela!ia dinamic a sistemelor de structuri apar!in$nd di erselor modalit!i de organizare a popula!iei, rezultate din numeroase rela!ii interumane. %onstituirea unei comunit!i sau grupri sociale relati stabile este condi!ionat de cristalizarea unei anumite configura!ii de raporturi ntre membrii ei, de conturarea unor in aria!ii care permit stabilitatea organizrii, precum "i de mecanismele "i codurile de func!ionare ale acestora, de caracterul lor determinant n raport cu indi izii umani. %onstituirea unei structuri at$t pentru societate n general, c$t "i pentru fiecare component a ei, constituie o legitate, care confer ansamblului o anumit autonomie, precum "i posibilitatea unor modificri ntre limitele definite de structur. *tructura social nglobeaz totalitatea rela!iilor dintre "i din interiorul diferitelor forme de con ie!uire "i acti itate uman n cadrul societ!ii aflate pe o anumit treapt de dez oltare social-economic. 3odul de ordonare "i armonizare a institu!iilor fundamentale "i echilibrul lor constituie structura societ!ii. *tructura unei societ!i ariaz dup epoci "i dup institu!ia fundamental, care ntr-un anumit moment are rolul de ordonator "i de armonizator al celorlalte institu!ii. - F5 -

#ntru conturarea con!inutului conceptelor de structur social n literatura de specialitate au fost e-primate mai multe puncte de edere. 5nii cercettori identific structura social cu structura de clas sau cu structura economic. Structura de clas reprezint unul dintre elementele de baz ale structurii sociale, ea a $nd un con!inut mult mai restr$ns dec$t cea social. #n general, structura de clas cuprinde clasele "i categoriile sociale e-istente ntr-o societate dat, precum "i rela!iile dintre ele. Structura economic reprezint totalitatea rela!iilor de produc!ie la o etap determinat a dez oltrii sociale. =ezult c structura social nu poate fi confundat cu structura economic, nici cu structura de clas. Structura social are un coninut comple&" cuprinz%nd structura de clas" structura politic" ideologic" structura populaiei pe profesii" ocupaii" pe ramuri economico#sociale" pe se&e" $%rste" naionaliti" pe tipuri de aezri umane" precum i relaiile relati$ sta!ile din interiorul fiecrui element component i relaiile dintre aceste elemente. 'eci, n determinarea structurii sociale se porne"te de la identificarea componentelor sistemului social, "i anumeG popula!ia organizat ntr-o comunitate statal, familia ca grup social comunitar specific, colecti it!ile teritoriale 6satul, ora"ul7, clasele, categoriile "i grupurile sociale, categoriile ocupa!ionale "i profesionale etc. *tructura social este tiparul recurent al rela!iilor dintre elementele societ!ii, printre care putem men!iona statusul "i rolul, organiza!iile "i institu!iile sociale, grupurile "i comunit!ile umane. Bo!iunea de structur social este un instrument cu a.utorul cruia pot fi e-primate trsturile grupurilor sociale, ale unei societ!i concrete, precum "i rela!iile specifice dintre indi izi, factorii "i modalit!ile care influen!eaz e olu!ia societ!ii. Astfel, structura social reflectG modalit!ile de instituire "i de func!ionare a grupurilor sociale< componen!a de clas "i socioocupa!ional a lor< legturile ce e-ist ntre grupurile "i clasele sociale< locul "i rolul lor n sistemul social la o anumit treapt de dezoltare a societ!ii. *tructura social este determinat deG structura economic a societ!ii< de ni elul de dez oltare a for!elor de produc!ie< de di iziunea social a muncii< de tipul "i forma de proprietate asupra mi.loacelor de produc!ie. - F; -

*tructura unei societ!i are c$te a caracteristici de baza. AstfelG - din punct de edere sociologic, structura este un tot unitar n deenire< ea reflect o realitate con.unctural "i de aceea stabilitatea sa nu poate fi dec$t relati < - structura social se afl ntr-un echilibru instabil, care se reface fr ncetare ntr-o multitudine de ierarhii ce se schimb ntr-un cadru societal printr-o mi"care de structurare "i restructurare< - n interiorul structurii orice schimbare adus unui element atrage modificri n celelalte. #ntr-o prim accep!ie structura social poate fi n!eleas ca ansamblu de rela!ii sociale. =ela!iile dintre clasele sociale ne dau structura de clas, ca ni el de baz al structurii sociale. #ntre structura social "i rela!iile sociale e-ist anumite legturi reale determinate de faptul c societatea "i asigur aloarea datorit rela!iilor ce se dez olt ntre membrii si. Aceste legturi sunt di erse "i au efecte directe sau indirecte asupra societ!ii. =ela!iile sociale sunt determinate de necesitatea satisfacerii ne oilor "i a intereselor sociale ale indi izilor. 'urabilitatea rela!iilor sociale presupune ob!inerea unor anumite canoane comportamentale. Ac!iunile "i interac!iunile contactuale dau na"tere proceselor cu caracter social de cooperare sau de opozi!ie. %a rezultat al acestor interac!iuni n societate iau na"tere ni"te sisteme de rela!ii sociale pe care ea fie c le accept, fie c le respinge. %a urmare, diferite categorii "i straturi sociale ale structurii "i impun func!iile lor deosebite, se dez olt n anumite direc!ii, pro oc$nd unele schimbri ierarhice de su!ordonare sau supraordonare. =olul principal re ine ns rela!iilor care declan"eaz "i stimuleaz procesele sociale cu efecte poziti e asupra dez oltrii sociale ascendente "i care rspund necesit!ilor comune ale unui numr mare de membri ai societ!ii cum sunt grupurile, pturile "i clasele sociale. Astfel, oamenii de!in$nd anumite pozi!ii or dez olta cu prioritate acele rela!ii care corespund aspira!iilor lor "i locului pe care l ocup ei n societate. M.0e!er a elaborat conceptul de ordine legitim" ce are sensul de structur social" +ntruc%t identific i prezint e&plicit ceea ce are caracter permanent +n relaiile sociale datorit unor garanii interne ce decurg din trsturile o!iecti$e interne i funcionrile societii. A.8. 8adcliffe#Brovn sus!ine c componentele structurii sociale sunt fiinele umane" structura +nsi +nsemn%nd o dispunere a persoa# nelor +n relaii diferite i reglementate instituional. - F> -

*tudiul obiecti "i sistematic al structurii sociale gu erneaz e-plica!ii dintre cele mai substan!iale referitoare laG acti itatea oamenilor "i modul lor de ia! istorice"te determinat< mrimea "i caracteristicile diferitelor comunit!i umane, colecti it!i, clase, categorii, grupuri "i straturi sociale< sesizarea muta!iilor inter enite n pri in!a pozi!iilor sociale ale indi izilor "i grupurilor, ale statusului lor social< modul n care se realizeaz principiile echit!ii sociale "i care asigur "ansele de acces social, politic, profesional, cultural< sursele "i distribu!ia prestigiului social "i a recompenselor etc. *upus determinrilor multiple, structura social dispune "i de o anumit autonomie, a $nd o legitate proprie de e olu!ie care caracterizeaz procesul nentrerupt de transmitere a ei de la o genera!ie la alta. #n perioada de relati stabilitate a structurii sociale, ca urmare a men!inerii societ!ii pe acelea"i coordonate, predomin procesele de autoreproducere social de la o genera!ie la alta. Atunci c$nd societatea se afl ntr-o etap de tranzi!ie de la un tip sau ni el de dez oltare la altul predomin ns procesele de mobilitate social. *tructura social are o aloare euristic important "i n cadrul analizelor antropologice asupra culturii "i asupra personalit!ii, concept esen!ial pentru cercetarea sociologic. *tructura social permite desf"urarea multiplelor elemente ce intr n componen!a unei culturi, dat fiind aspectul general al acesteia. *pectrul de aria!ie al unui element n cadrul culturii respecti e depinde de gradul de diferen!iere intern a societ!ii n cauz. *tructura social confer, de asemenea, ordine interioar unei culturi, cci pattern-ul depinde de msura n care membrii unei comunit!i "i recunosc reciproc rolurile n sistemul social. #n ceea ce pri e"te personalitatea, ea este, n esen!, ceea ce indiidul datoreaz societ!ii "i culturii, cci, de cele mai multe ori, chiar prin na"tere indi idul se plaseaz ntr-o structur social. 9rin func!ia sa ordonatoare e-ercitat asupra culturii "i personalit!ii structura social contribuie la constituirea, dar mai ales la reglarea acelei colecti it!i n care fiin!a uman "i duce e-isten!a. 0ndi idul uman face parte dintr-o serie de colecti it!i mai largi sau mai restr$nse, colecti it!i de trai "i de munc, a cror influen! o resimte nemi.locit n ia!a sa cotidian "i n care ocup pozi!ii determinate ce-i caracterizeaz indi idualitatea. 0ndi idul se raporteaz la societate nemi.locit prin intermediul palierelor structurii sociale. - FF -

/) Statusul -i r(lul $ elemente ,undamentale ale stru!turii s(!iale 9ozi!ia "i acti itatea indi idului n cadrul structurii sociale, al grupurilor din care face parte pot fi urmrite "i e-plicate sociologic cu a.utorul conceptelor de status "i rol, acestea constituind "i elemente componente ale structurii sociale. Statusul unei persoane este definit prin totalitatea drepturilor i +ndatoririlor ce#i re$in +n cadrul grupului respecti$. *tatusul constituie deci o pozi!ie socialmente determinat a indi idului. #n aceast posesie, el a"teapt "i pretinde anumite comportamente i o anumit con# sideraie din partea mem!rilor grupului luai aparte i a grupului dat +n totalitatea sa. Statusul este definit drept poziia sau rangul unui indi$id" +n ca# drul grupului" sau ale unui grup +n raport cu alte grupuri . *tudent, profesor, decan, poli!ist, medic, tat sunt e-emple de statusuri din structura unei societ!i.? (rice status este legat de o anumit considera!ie, de care se bucur indi idul respecti , de un anumit prestigiu. 9restigiul mai mic sau mai mare este reflec!ia situa!iei obiecti e a indi idului n rela!iile grupului, n ierarhia formal sau informal a acestuia. #n orice grup social, statusurile indi izilor care compun grupul or prezenta
?

'in perspecti a sociologic, statusul reprezint ansamblul comportamentelor a"teptate de ctre un indi id din partea celorlal!i membri ai grupului. %onceptul de status este mult mai echi dec$t conceptul de sociologie. El a fost folosit nc din antichitate. Duri"tii romani, din ne oia de a delimita diferite ni eluri "i tipuri de raporturi dintre indi izi "i stat, au delimitat trei direc!ii complementare ale obiectului epistemic al dreptuluiG status li!ertatis, status ci$itatis, status familiae. #n E ul mediu termenul de JstatusK a de enit sinonim cu cel de ordo 6ordin7, cunoscute fiind trei ordineG ordi# nul sacerdotal 6preo!esc7, ordinul ca$aleresc, ordinul mona/al. 5lterior, statusul a nceput s desemneze drepturile cu enite ocupa!iilor "i func!iilor de stat, ordinele fiind rezer ate func!iilor monahale religioase, pentru a desemna c sunt recunoscute de ctre cler ca legitime. #n condi!iile consolidrii sistemului social-economic feudal, ansamblul drepturilor aferente locului "i pozi!iei care definesc identitatea social a indi idului a nceput s fie desemnat prin conceptul de stare 6ndeosebi francezii, care distingeau ntreG starea 0 + marea nobilime "i clerul, starea 00 + mica nobilime, starea 000 + or"enii "i !rnimea, starea 0H + !ranii iobagi. 'up re olu!ia burghez, sistemul de alori asociate strilor nu a mai fi e-clusi , el fiind nlocuit de alte alori tipic capitaliste.7.

- F@ -

deosebiri, constituind o scar ierarhic de pozi!ii diferite. Statusul apare astfel ca un ansam!lu de relaii egalitare i ierar/ice pe care indi$idul le are cu ali mem!rii din grupul su. 8iecare indi id de!ine o multitudine de statusuri "i trece mereu de la un status la altul. %ulturologul american 8alp/ Eintonb deosebe"te statusuri prescrise sau atribuite 6ascri!ed status7 "i statusuri dob)ndite 6ac/ice$ed status7. Statusul prescris este cel de!inut de un indi id n cadrul unei societ!i, independent de calit!ile "i de eforturile pe care el le face. %u acesta indi izii se nasc "i nu pot renun!a la el. Statusul dob)ndit este cel la care indi idul accede prin propriile eforturi "i care presupune ini!iati , creati itate, competi!ie. 'e e-emplu, statusurile profesionale 6economist, medic7, statusurile de titrat 6profesori ai unui titlu "tiin!ific7, statusul de membru al unui club, asocia!ii, ob!inut prin aderare, statusurile politice etc. 9rescrierea statusurilor se face n mod obi"nuit n fiecare societate n raport cu se-ul "i $rsta. #n unele societ!i, prescrierea se face n raport cu rasa, na!ionalitatea, religia sau clasa social. *ocializarea statusurilor prescrise ncepe foarte timpuriu. #n ma.oritatea societ!ilor, copiii, nc de la na"tere, sunt socializa!i diferen!ial, n raport cu se-ul. 9rima diferen!iere simbolic apare cea estimentarG culoarea hainelor cu care sunt mbrca!i bie!ii se deosebe"te de culoarea hainelor pe care le poart fetele. 9rescrierea statusurilor n func!ie de se- se face n baza unor modele culturale, n baza normelor sociale dominante. #n unele societ!i, pregtirea hranei este o acti itate e-clusi feminin, n altele predominant masculin< n unele societ!i acti itatea agricol este e-ercitat de ctre brba!i, n altele de ctre femei. Berespectarea statusului prescris n raport cu se-ul se poate manifesta prinG nediferen!ierea estimentar, nediferen!ierea tunsorii, etalarea nediferen!iat a podoabelor, p$n la nediferen!ierea se-ual. =eac!iile sociale sunt propor!ionale cu importan!a pe care societatea o acord fiecrui gest sau compartiment al nediferen!elor. #n general, societ!ile industriale, dez oltate, au de enit mai tolerante n raport cu prescrierea statusurilor de se-. 'e e-emplu, unele meserii care cereau un efort fizic mai mare "i
?

<undamentul cultural al personalitii . o ,raducere. + Aucure"ti, ?@;F.

- @I -

erau considerate specific masculine au nceput s fie practicate "i de femei pe msur ce progresul tehnic reduce importan!a efortului fizic n e-ercitarea muncii. #n fiecare societate e-ist copii, adolescen!i, adul!i "i btr$ni "i statusuri asociate fiecrei categorii de $rst. *ocietatea prescrie fiecrui indi id un anumit status, n raport cu $rsta pe care o are. 'ac un copil realizeaz rolurile unui adolescent sau matur, se consider c a mbtr$nit prea de reme. 'ac un matur realizeaz rolurile unui copil, este considerat imatur. 0mportan!a statusurilor de $rst s-a schimbat pe msura modernizrii societ!ilor. #n societ!ile tradi!ionale, btr$nii a eau un status cu prestigiu social ridicat. Ei erau stp$nii a erii, principalii deciden!i "i .udectori. #n prezent, btr$nii sunt marginaliza!i social n ma.oritatea societ!ilor. 'up ie"irea la pensie "i reduc brusc importan!a statusului social. #n societ!ile mai srace, btr$nii sunt abandona!i sau au un ni el de trai sczut< n societ!ile bogate ei "i compenseaz pierderea importan!ei sociale prin ob!inerea unui grad mai mare de independen! sau prin posibilitatea de a practica anumite hobbE. 3a.oritatea statusurilor de!inute de un indi id sunt do!%ndite pe parcursul socializrii "i interac!iunii sociale. 'ob$ndirea unui status este rezultatul unei alegeri indi iduale "i al unei competi!ii. 'ob$ndirea unui status oblig indi idul la alegeri multipleG cariera "colar, ocupa!ional, rela!iile cu prietenii, cu cei de la locul de re"edin!. ( persoan care dob$nde"te un status de cadru superior ntr-o organiza!ie "i a schimba locuin!a, "i a prsi unii dintre echii prieteni, "i a stabili noi prietenii, a izita mai rar sau deloc anumite rude. 5n brbat care se cstore"te a abandona, total sau n mare parte, cercul prietenilor celibatari "i a stabili rela!ii cu familii. 'ob$ndirea unui nou status este asociat cu ruperea unor rela!ii, inclusi cu distan!area fa! de prin!i. Accesul la statusurile cu prestigiu ridicat este considerat dependent de capacit!ile "i eforturile indi idului. 9entru a accede la un status cu prestigiu ridicat, indi idul trebuie s fac eforturi fizice, psihice "i intelectuale. 'ar nu to!i indi izii sunt dota!i pentru aceast competi!ie. 5nii reu"esc, al!ii nu. %ei care doresc s accead la un status cu prestigiu ridicat, dar nu reu"esc, or tri un sen- @? -

timent de frustrare, de inferioritate. E-tinderea posibilit!ilor de mobilitate de status este deci nso!it de multiplicarea dramelor personale ale celor care e"ueaz n tentati ele lor. 8iecare indi id de!ine o multitudine de statusuri care se asociaz ntre ele, form$nd un ansamblu denumit status global. *tatusul global poate fi coerent, unitar, dac statusurile, pozi!iile care l compun sunt congruente ntre ele. #n realitate, ntre di ersele statusuri ale unui indiid inter in conflicte frec ente. 'e e-emplu, pozi!ia profesional comport un anumit numr de elemente, de atributeG prestigiu, interesul muncii, libertatea de ac!iune "i salariu. Aceste patru atribute permit definirea statusului profesional de!inut de un indi id ntr-o anumit structur birocratic. #n mod frec ent, cele patru atribute ariaz concomitentG o acti itate cu un prestigiu ridicat este interesant, bine pltit "i ofer un grad mare de libertate celui care o e-ercit. #n anumite situa!ii oamenii accept pozi!ii mai pu!in prestigioase, dar mai bine pltite sau cu un grad mai mare de libertate sau pozi!ii mai prestigioase, dar mai pu!in pltite. ,endin!a general este de a asocia cele patru atribute, de a le face congruente. %onflictele de status, sau incongruen!a pozi!iilor, se pot manifesta ntre componentele profesionale, familiale, politice, ci ice ale statusului global. *ub acest aspect nu e-ist reguli generale, alabile n toate societ!ile. Elementele unui status global pot fi congruente ntr-o societate "i acelea"i elemente pot fi n conflict n alt societate. Bumrul de statusuri pe care l poate ocupa o persoan este limitat, ntruc$t fiecare persoan poate a ea doar un numr de statusuri egal cu numrul de grupuri sociale la a cror acti itate particip. (ric$t de importante ar fi statusurile ocupate de acela"i indi id, la un moment dat doar unul dintre ele este statusul c/eie prin care societatea alorizeaz indi idul "i interpreteaz toate celelalte statusuri de!inute de ctre acesta. ( alt caracteristic a statusurilor este c ma.oritatea dintre acestea sunt complementare 6"ef-subaltern, so!-so!ie, profesor-student7, adic n cadrul lor nu poate fi definit un status independent de cellalt. (rice grup social, orice societate "i reglementeaz statusurile prin impunerea unor simboluri de statusuri 6grade militare, titluri academice7 "i le prescrie prin regulamente de ordine interioar, coduri - @2 -

penale, legi etc. 9entru identificarea mai u"oar se utilizeaz simboluri materializate, cum ar fiG halate, uniforme, insigne, decora!ii, gulere albe "i albastre. %onceptul complementar celui de status este conceptul de rol desemn$nd aspectul dinamic al statusului, sau stausul n ac!iune, adic punerea n igoare a drepturilor "i a ndatoririlor asociate statusului social al indi izilor sau grupurilor. #n orice societate, fiecare persoan n a! s e-ercite anumite roluri. *olul definete comportamentul ateptat de la cel care ocup un anumit status. #ntr-un anumit sens, statusul "i rolul sunt dou aspecte ale aceluia"i fenomen. Statusul este un ansamblu de pri$ilegii i +nda# toriri, iar rolul este e&ercitarea acestor pri ilegii "i ndatoriri. %onform defini!iei date de 8alp/ Einton" rolul este suma total a modelelor culturale asociate unui anumit status. b 8olul e&prim relaia dintre sta!ilitatea normelor" legilor" cerin# elor" idealurilor" ne$oilor sociale" pe de o parte" i di$ersitatea" ori# ginalitatea trsturilor de personalitate" a caracterelor" a comporta# mentelor" a inter$eniei su!contientului i +nt%mpltorului +n manifes# tarea indi$idualitii" pe de alt parte. 8olurile se definesc n conte-tele n care ele se e-ercit "i n raport cu alte roluri care inter in n aceste conte-te. 'e e-emplu, ntr-o uni ersitate o persoan e-ercit rolul de profesor. #n e-ercitarea acestui rol, persoana intr n rela!ii cu alte persoane care e-ercit alte categorii de roluri 6studen!i, colegi de catedr, conducerea uni ersit!ii, personalul administrati etc.7. *tuden!ii au anumite a"teptri de la profesor, iar profesorul ncearc s rspund acestor a"teptri. %el care .oac rolul corespunztor statusului pe care l de!ine la un moment dat de ine un actor social. Actorul porne"te de la presupunerea c ceilal!i actori mprt"esc mpreun cu el anumite a"teptri de rol comun, n aceasta const$nd caracterul anticipati al a"teptrilor sociale. ( a doua caracteristic a rolurilor este normati itatea lor e-primat prin faptul cG modeleaz comportamentul n conformitate cu alorile e-istente sau promo eaz comportamente pentru realizarea anumitor scopuri propuse<
?

=.:inton. <undamentul cultural al personalitii. - Aucure"ti, ?@;F, p.??I-???.

- @3 -

ariaz n func!ie de gradul n care a"teptrile sunt func!ional legate de cele mai importante alori ale grupului< alorile "i a"teptrile sunt impuse de comportamentul celorlal!i< a"teptrile ariaz dup gradul lor de difuziune n cadrul grupului, adic unele norme sociale pot fi mprt"ite de ntreaga societate, de ntregul grup sau doar de unele subgrupuri< a"teptrile ariaz n func!ie de gradul de elasticitate a comportamentului pe care l prescriu, adic anumite norme "i alori prescriu comportamentului limite mai se ere dec$t altele. #n analiza rolurilor distingem trei niveluriG - modelul de rol< - formele indi iduale de e-ercitare a rolului< - modalitatea medie de e-ercitare a rolurilor. <orma indi$idual de e-ercitare a rolului, sau comportamentul de rol, desemneaz comportamentul real, efecti al unei persoane care .oac un anumit rol. )rupurile "i organiza!iile dispun de di erse mi.loace pentru a limita de ierile prea mari ale comportamentelor de rol fa! de modelele de rol. #n acest scop sunt utilizate uniformele, titlurile, ecusoanele "i ritualurile. Aceste mi.loace permit o percepere mai u"oar a celor care e-ercit anumite roluri "i constr$ng actorii sociali s se conformeze a"teptrilor de rol. #ncerc$nd s clasifice rolurile, (.Parsons a identificat cinci carac# teristici esen!ialeG unele roluri cer re!inerea sentimentelor emo!ionale, atunci c$nd altele cer e-primarea lor< sunt roluri predestinate, dar "i ob!inute< unele roluri sunt limitate, altele au un caracter difuzoriu< n timp ce unele roluri cer numai o rela!ie formal cu oamenii, alte roluri permit stabilirea de raporturi "i legturi neformale, chiar personale< di ersitatea tipurilor de roluri reizult din di ersitatea moti a!iilor. #n concluzie men!ionm c rolurile pot fiG atri!uite 6impuse7 n mod automat 6roluri de prin!i, copii etc.7< do!%ndite n baza deciziei personale a indi izilor<

- @4 -

pre$izi!ile" acestea sunt rolurile impuse, organizate, obi"nuite, pri ilegiate, actuale, uneori fiind chiar obiect al dorin!elor "i al aspira!iilor< impre$izi!ile, aceatea fiind roluri fluctuante, nea"teptate sau in entate. %a "i statusurile, rolurile pot fi principale 6legate de profesie7 "i secundare 6cele din familie, sau din grupul de prieteni etc.7, sau roluri actuale "i roluri latente, acestea influen!$nd, ntr-o msur mai mare sau mai mic, rolul sau rolurile acti e ale indi idului la un moment dat. 3a.oritatea comportamentelor de rol sunt e-ercitri incon"tiente ale modelelor de rol socializate. #n anumite situa!ii, comportamentele de rol sunt eforturi con"tiente de proiectare a imaginii dezirabile a eului. %onceptul de pre entare dramatic de rol desemneaz efortul con"tient al unei persoane de a e-ercita n a"a fel rolul nc$t s creeze celorlal!i o imagine dezirabil despre sine. #ntr-o anumit msur, fiecare persoan este un actor dramatic< fiecare "i e-ercit rolul a $nd o anumit audien!. (amenilor le place ca aceast audien! s fie c$t mai mare, iar rolul e-ercitat de ei s fie c$t mai bine apreciat. #n !area rolului implic dou aspecteG do!%ndirea capacitii de a e&ercita +ndatoririle i de a pretin# de pri$ilegiile rolului| do!%ndirea atitudinilor" sentimentelor i a ateptrilor pretinse de rol. 9rimul aspect se realizeaz mai u"or< al doilea aspect presupune reorientri mentale "i atitudinale necesare pentru e-ercitarea eficient a rolului. Aceste reorientri nu pot a ea loc ntotdeauna, ntruc$t personalitatea unor indi izi prezint caracteristici incompatibile cu anumite roluri. ( persoan cu impulsuri agresi e nu a putea performa rolul de preot, de"i poate s stp$neasc cuno"tin!ele pentru e-ercitarea acestui rol, dup cum o persoan melancolic, apatic, nu a putea fi un bun ofi!er. 9ersonalitatea influen!eaz alegerea rolurilor, modul de e-ercitare a rolurilor. #n acela"i timp, dob$ndirea unui nou rol produce modificri ale eului, ale personalit!ii. 'e e-empluG o domni"oar "i modific personalitatea dup cstorie, iar o so!ie "i modific personalitatea dup ce na"te. - @5 -

8a! de fiecare rol e-ist anumite a"teptri din partea celuilalt. 'ar nu toate a"teptrile sunt la fel de constr$ngtoare. 9ot fi deosebite trei categorii de ateptriG necesare" o!ligatorii "i facultati$e. !teptrile necesare se impun cu o for! ma-im, complet, iar de!intorul unui rol nu se poate sustrage lor. 'ac indi idul nu satisface aceste a"teptri, el este sanc!ionat n mod se er. 5n poli!ist care fur a fi e-clus din poli!ie "i condamnat mai se er dec$t alte persoane care fur. !teptrile obligatorii se manifest la ni elul unor grupuri sociale< n cazul lor este posibil o anumit doz de neobser are, ntruc$t sanc!iunile nu sunt at$t de se ere ca n primul caz. )rupurile impun membrilor lor anumite reguli de conduit, gradul de conformare la ele fiind ariabil. )rupul permite anumite limite de ariabilitate a conformrii. 5n contabil este pedepsit pentru faptul c a furat o sum mic sau o sum mare de bani. #n cazul ateptrilor facultative, e-ist libertatea de a le respecta mai mult sau mai pu!in. 3embrii grupului se rezum s atrag aten!ia celui n cauz c nu se comport bine. ,eama de scandal ac!ioneaz de multe ori n direc!ia respectrii acestor a"teptri sau conformrii la ele. ,otalitatea rolurilor asociate unui status formeaz un set de roluri. =olurile care formeaz un set pot fi performate n mod diferit. %ine a este un foarte bun administrator, dar un so! dezagreabil< poate fi un tat priceput, dar total neinspirat n afaceri. 9e parcursul ie!ii, indi idul .oac mai multe roluri legate de e olu!ia sa biologic "i profesional. ,recerea de la un rol la altul poate fi asociat cu multe dificult!i, ntruc$t nu e-ist o pregtire adec at pentru rolul urmtor. 5n btr$n care, prin pensionare, se ede redus la condi!ia de fiin! inutil, lipsit de autoritate, diminuat din punct de edere economic, a renun!a greu la echiul su rol. Acest fapt poate pro oca conflicte ntre genera!ii la ni el familial "i e-trafamilial. +onflictele de rol se pot manifesta n dou formeG +ntre dou sau mai multe roluri e&ercitate de o persoan| +ntre cerinele care confi# gureaz acelai rol. #n primul caz, de e-emplu, pot e-ista conflicte ntre rolul de manager ntr-o companie "i cel de so!, ntre rolul de student "i cel de mam, ntre rolul de poli!ist "i cel de adept al unei religii. #n al doilea - @; -

caz, conflictele apar ntre componentele aceluia"i rol, percepute drept contradictorii de persoana care e-ercit rolul. 'e e-emplu, n cazul rolului de profesor pot s apar conflicte ntre e-igen!ele de moralitate, corectitudine "i dorin!a de c$"tiguri suplimentare. 8oarte multe roluri reunesc e-igen!e percepute drept conflictuale "i foarte pu!ine seturi de roluri sunt complet neconflictuale. 'ep"irea conflictelor de rol la ni el indi idual se face pe trei ciG raionalizarea" compartimentarea "i ad5udecarea. *aionali area este un proces protecti , de redefinire a unei situa!ii dificile n termeni acceptabili, din punct de edere social "i personal. %$t pri e"te procesul de socializare formalG "tim, de e-emplu, c minciuna este inacceptabil din punct de edere moral< "i totu"i, n anumite situa!ii min!im pu!in, con in"i c o facem spre binele persoanei pe care o min!im. +ompartimentarea este procesul de separare a setului de roluri n pr!i distincte "i de conformare numai la cerin!ele unui rol la un moment dat. 5n .udector poate fi foarte se er, d$nd pedepse ma-ime n fiecare caz, dar acas poate fi un tat foarte tolerant. #n situa!iile n care compartimentarea nu func!ioneaz, iar conflictele de rol se manifest puternic, pot aprea conflicte mentale "i dezechilibre psihice. #n situa!ii limite, conflictele de rol pot conduce la sinucidere. 5n soldat ata"at puternic de o religie care afirm dreptul la ia! "i nu .ustific omuciderea n nici o situa!ie, obligat s ucid pe c$mpul de lupt, poate tri o dram at$t de puternic, nc$t s nu-i gseasc conflictului su de rol nici o alt ie"ire dec$t sinuciderea. !d,udecarea este un proces formal, con"tient "i inten!ionat, de atribuire a responsabilit!ii pentru o decizie dificil. 9rin aceste mecanisme indi idul se disculp de ino !ia pe care o asociaz e-ercitrii unor ac!iuni pretinse de un rol. 8ormula frec ent utilizat J#mi pare ru, dar nu pot face altfelK indic transferul con"tient al responsabilit!ii pe seama regulamentelor, legilor, codurilor sau deciziilor superiorilor. 0ndi idul care procedeaz astfel nu este neaprat ipocrit. El poate comptimi n mod sincer persoana care este afectat prin e-ercitarea rolului su, dar nu se a sim!i ino at pentru neplcerile pa care le pro oac. 3ecanismul de ad.udecare inter ine frec ent n ma.oritatea deciziilor dificile sau a ac!iunilor percepute ca neplcute la ni el social. - @> -

-ecul de rol poate inter eni n situa!iile n care nu s-a realizat o pregtire adec at pentru rol, e-ercitarea acestuia fc$ndu-se n mod neadec at. #n societ!ile puternic integrate, n care ma.oritatea rolurilor sunt prestabilite, e"ecurile de rol sunt accidentale. #n societ!ile foarte dinamice, cu numeroase posibilit!i de op!iuni de rol, e"ecurile sunt mai frec ente. Aceste e"ecuri se pot manifesta la ni elul rolurilor de se-, de $rst sau la ni elul rolurilor familiale "i profesionale. E"ecul de rol la ni el familial de ine e ident n situa!iile de dior!. #n multe cazuri, partenerii nici nu sunt con"tien!i c e"ecul cstoriei se datoreaz pregtirii neadec ate pentru rolurile de so! sau so!ie. E"ecul poate aprea din lipsa pregtirii pentru rol sau dintr-o pregtire care nu mai corespunde noilor e-igen!e de rol configurate prin dinamica modelelor familiale.

2) M(.ilitatea s(!ial1) Ti'(l(%ia m(.ilit10ii s(!iale 5nul dintre conceptele sociologice care reflect pregnant corela!ia dintre structura societ!ii "i dinamica ei este cel de mobilitate social. 3i"carea indi izilor n spa!iul social, ca urmare a dinamicii structurale a sistemului social global sau a redistribuirii status-rolurilor n ederea unei redimensionri a fondului socializant la ni el grupal "i indi idual, constituie con!inutul procesului de mo!ilitate social. 9roblema mobilit!ii sociale n toat amploarea "i importan!a sa a fost rele at ini!ial de ctre sociologul american Peterim Soro3in, n lucrarea sa Social Mo!ilitw, aprut n ?@2>. #ns, cercetri empirice "i sistemice asupra acestui fenomen au fost efectuate abia n perioada postbelic. %ontribu!ii importante la cercetarea mobilit!ii sociale "i-au adusG americanii P.Blau" -.7.7uncan" 8.Bendi&" S.M.Eipset" 4.8ogoff, englezul 7..lass, francezii 7.Bertau&" 8.Boudon" el e!ianul 8..irod, germanii z.D. Mawer "i 0.Muler, suedezii ..Carlson "i C.A. Anderson, danezul z.S$alastoga, italianul 1.Capecc/i "i mul!i al!ii. #n =om$nia, literatura teoretico-metodologic referitoare la mobilitatea social este destul de bogat, fiind reprezentat de studii elaborate, ncep$nd cu a doua .umtate a deceniului "apte, de ctreG 2.Alua" - @F -

).Cazacu" 1.Constantinescu" -.)offman" 2.Mrginean" (.8otariu" A.8ot/ etc. %ercetrile empirice sunt ns mai pu!ine, singurele studii consistente fiind cele efectuate de colecti ul %entrului de cercetri sociologice din Aucure"ti. P.Soro3in afirm c conceptul de mobilitate social e-prim fenomenul de deplasare a indivi ilor n spaiul social . Aceast defini!ie a rmas p$n astzi n cea mai mare parte neschimbat. ).Cazacu, analiz$nd sub multiple aspecte mobilitatea social, a dat o defini!ie similar acestui fenomenG Mo!ilitatea social este procesul de sc/im!are a pozi# iei sociale a persoanelor pe scala unui spaiu social dat. b ( defini!ie apropiat de cea a lui P.Soro3in o d "i :an Szcze# pans3iG Prin acest termen desemnm seria de fenomene care rezi# d +n deplasarea indi$izilor sau a grupurilor din loc +n loc +n spaiul social.2 5neori, defini!ia mobilit!ii sociale se restr$nge, mobilitatea social concep$ndu-se ca o mi"care n cadrul unui sistem de stratificare. S.M. Eipset "i 8.Bendi& consider c mo!ilitatea social se refer la procesele prin intermediul crora indi$izii se mic de la o poziie la alta +n societate" poziii crora" printr#un acord general" li se dau $a# lori ierar/ice specifice. *ociologul francez 8awmond Aron reduce con!inutul no!iunii de mobilitate social numai la urcarea sau co!o# r%rea indi$izilor +n ierar/ia social. 3obilitatea social se manifest prin constituirea unor straturi formate din categorii de persoane a $nd statusuri de acela"i grad, care se suprapun n ordinea ierarhic pe care o ocup fiecare status, adic pozi!ia social pe care o realizeaz diferi!i membri ai societ!ii "i membrii familiilor acestora. 3obilitatea social apare nu doar ca efect al e olu!iei, ci "i drept cadru indispensabil oricrei e olu!ii n spa!iul social, ntruc$t organizarea presupune o permanent crea!ie de structuri "i de rearticulare a acestora n func!ie de anumite e-igen!e de moment sau de perspecti . Harietatea criteriilor de clasificare a schimbrilor de pozi!ii atrage dup sine o multitudine de ipostaze ale fenomenului de mobilitate social. =aport$nd mobilitatea la acele trsturi care surprind, pe de o
? 2

L.%azacu. Mo!ilitatea social.- Aucure"ti, ?@>4, p.45. Dan *zczepans1i. 4oiuni elementare de sociologie. + Aucure"ti, ?@>2, p.4I2-4I3.

- @@ -

parte, situa!ia indi idului n raporturile sale cu unul sau mai multe grupuri sociale "i cu societatea n ansamblu, "i, pe de alta, influen!a schimbrii asupra factorului uman, putem aprecia c e-ist urmtoarele tipuri principale de mobilitateG .obilitatea ori ontal ! se produce prin deplasarea de la un status spre un alt status de acela"i ni el, a $nd e entual un prestigiu asemntor "i fr a schimba statusul social 6schimbarea locului de munc, dar de aceea"i func!ie "i cu condi!ii similare7. *e orbe"te de mobilitate orizontal, atunci c$ndG sistemul pozi!iilor sociale nu este dec$t par!ial ierarhizat, deci e-ist pozi!ii de acela"i ni el ntre care au loc mi"cri de persoane< straturile cuprind mai multe pozi!ii fiecare "i mi"carea are loc de la una la alta fr a ie"i din interiorul stratului< are loc o mi"care teritorial ori o schimbare a locului de munc, fr modificarea statusului profesional. .obilitatea vertical + const n trecerea indi izilor de la un status social la altul at$t spre ni eluri superioare, c$t "i spre ni eluri inferioare dup diferite grade ale ierarhiei, adic schimbarea pozi!iei sociale de la un strat la altul, a ni elului social, a condi!iilor de ia! etc., n sens ascendent sau descendent 6ocuparea unei func!ii de conducere sau prsirea ei, trecerea de la situa!ia de func!ionar al statului la aceea de ntreprinztor particular etc.7. 3obilitatea ertical poate fi deci ascendent "i descendent, primul caz corespunz$nd, e ident, urcrii pe treptele ierarhiei sociale, iar al doilea - cobor$rii. Mo!ilitatea ascendent reprezint trecerea indi izilor de la pozi!ii socioprofesionale inferioare la pozi!ii socio profesionale superioare n cadrul unei clase sau de la o clas social la alta. Aceste transformri socioprofesionale sunt nso!ite de cre"terea ni elului de pregtire profesional "i de schimbarea calificrii. ( structur organizatoric eficient este aceea care "i poate realiza longe itatea nu prin msuri coerciti e, ci prin asigurarea posibilit!ii fiecrui indi id de a aspira spre un status superior prin perfec!ionarea socioprofesional "i aport permanent la ia!a grupului. :a ni elul colecti it!ilor aceast mobilitate ascendent contribuie la cre"terea stocului de competen!e ale grupurilor de munc. *e mai nume"te "i mo!ilitate structural. 3obilitatea ascendent poate a ea loc pe parcursul unei genera!ii sau n decursul a c$tor a genera!ii. - ?II -

Mo!ilitatea descendent reprezint trecerea indi izilor de la un status socioprofesional superior la un status inferior. Acest tip de mobilitate socioprofesional apare n mi"carea intergenera!ional, dar se poate manifesta "i n decursul acti it!ii unei persoane. 3obilitatea descendent, at$t la ni elul acti it!ilor, c$t "i al societ!ii globale, este un simptom de patologie organizatoric "i impune o ree-aminare critic a tuturor factorilor care !in de organizare, conducere "i stilul de conducere e-istent n conte-tul respecti . 3obilitatea ertical poate s se manifeste sub dou formeG a7 ca schimbare de status n raport cu cel al prin!ilor, denumit mobilitate intergeneraional| b7 ca schimbare de status n raport cu poziiile ocupate anterior de aceeai persoan" denumit mobilitate intrageneraional. .obilitatea instrucional i educaional se refer la trecerea indi idului de la un grad de instruc!ie, educa!ie, acumulare de informa!ii, cultur, la altul 6trecerea adolescentului de la studiul liceal la cel uni ersitar7. .obilitatea ocupaional e-prim mi"carea indi idului ntr-un spa!iu social, format dintr-un numr oarecare de categorii socioprofesionale, spa!iu care presupune cu obligati itate ideea ierarhizrii, aceasta contur$ndu-se o dat cu asocierea dintre scala de ocupa!ie "i cea a eniturilor, puterii, instruc!iei. 9rocesul mobilit!ii socioprofesionale a popula!iei acti e determin transformri cantitati e "i calitati e n cadrul claselor "i categoriilor sociale, reflect$nd dinamismul ie!ii economice "i sociale. %ercetarea mobilit!ii socioprofesionale a popula!iei acti e ne d posibilitatea s cunoa"tem principalele tendin!e ale mi"crilor n cadrul claselor, categoriilor sociale, msura n care are loc transmiterea pozi!iei sociale "i profesionale din genera!ie n genera!ie, n cadrul unei clase "i n ce msura clasa respecti "i spore"te r$ndurile cu persoane din alte clase "i categorii sociale. .obilitatea teritorial sau geografic include, n general, fenomenele de migra!ie intern rural + urban sau urban + rural. 3igra!ia e-tern, determinat de numero"i factori economici, politici, sociali etc., poate fi ncadrat, de asemenea, n acest tip de mobilitate. .obilitatea individual i colectiv distinge ntre schimbrile dierse, referitoare la situa!ia indi idului 6schimbarea locului de munc, - ?I? -

prsirea familiei, e-ilul etc.7 "i mi"crile mari de popula!ie, considerate fenomen de mas 6e-odul, migra!ia, urbanizarea etc.7. Aceste tipuri de mobilitate pot contribui la e-plicarea schimbrii "i a rezisten!ei la schimbare care nso!e"te procesul schimbrii generale a sistemului social global. #n general, e-tensia unor roluri tradi!ionale "i apari!ia altor noi demonstreaz e-isten!a unor resurse de dezoltare aflate n ac!iune "i o apreciabil competen! organizatoric n a alorifica aceste resurse ale dez oltrii spa!iului social global. 3obilitatea social reprezint un fenomen social foarte comple- "i cu un con!inut diferit de la o etap la alta a dez oltrii social-economice a unei !rii. %hiar dac, n plan mondial, interesul pentru problemele de mobilitate social pare astzi mai redus dec$t n urm cu trei-patru decenii, fenomenul constituie nc o zon problematic de prim importan! pentru sociologie, nu numai pentru c ea este printre pu!inele arii n care legitimitatea sociologiei nu este contestat de nici o alt disciplin, ci pentru c realmente aspectele legate de acest fenomen sunt de mare interes "i importan! pentru societ!ile moderne.

4) Clasele s(!iale) Te(rii ,undamentale 'ri3ind !lasele s(!iale 'in perspecti istoric, structura social trebuie pri it datorit mecanismelor care o determin "i care dau stratificrii o dimensiune dinamic n corela!ie cu structura de clas. 9entru e-ercitarea func!iilor sociale societatea "i-a creat organele sale care au o nf!i"are diferit, o pozi!ie social special, dup cum fiecare se integreaz n structura societ!ii. (rganele func!ionale cele mai e idente sunt clasele sociale. %onceptul JclasK pro ine de la latinescul clasis + ordin, clas, categorie, specie. %lasa social este o form de stratificare n care apartenen!a la diferite grupuri sociale "i rela!iile dintre acestea sunt determinate n primul r$nd de criterii economice. Acest tip de stratificare caracteristic pentru societ!ile moderne nu implic transformarea automat a unor pri ilegii ereditare 6de"i, n realitate, originea social influen!eaz "ansele de $rst ale indi izilor, - ?I2 -

fiind completamente laicizat "i nesanc!ionat prin reglementri7. Alte forme de stratificare func!ioneaz n baza unor criterii religioase 6sistemul castelor7 sau n func!ie de anumite ierarhii ale prestigiului 6sistemele premoderne structurate pe grupuri de status7, ambele sisteme fiind institu!ionalizate formal "i gu ernate de transmiterea ereditar a pozi!iilor sociale 6mpreun cu pri ilegiile pe care acestea le implic7. 'intre toate conceptele folosite de sociologi pentru deser irea "i e-plicarea rela!iilor sociale, clasa social este, probabil, cea mai ambigu, mai confuz "i mai insuficient definit. Aceasta n pofida faptului c dez oltarea sociologiei ca disciplin academic n Europa a fost str$ns legat de analiza problemelor referitoare la clas. #ntr-ade r, studiul clasei sociale este at$t de important, nc$t orice discu!ie care, sub o form sau alta, nu se refer la aceasta este deseori pri it de sociologi ca deficitar. ,otu"i, conceptul de clas continu s fie n luit de mult ambiguitate "i incertitudine din cauza impreciziei defini!iei "i a terminologiei. 9roblema claselor sociale a preocupat ma.oritatea sociologilor "i a oamenilor politici, indiferent de pozi!iile sociale, politice, atitudinea lor practic, deoarece to!i au constatat e-isten!a unor grupuri sociale cu feluri deosebite de ia! "i cu interese opuse n cadrul aceleia"i societ!i. 9rintre numeroasele teorii asupra claselor sociale putem deosebi c$te a tipice, fundamentaleG concepia naturalist-biologic a claselor= teoria psi-ologic= teoria economic= teoria sociologic. 9rima teorie, naturalist-biologic, ncearc s e-plice formarea claselor sociale prin deosebirile naturale, fizice sau psihice dintre oameni. 9laton afirm n Statul c oamenii sunt fra!i, ns 'umnezeu a stabilit de la nceput deosebiri ntre ei "i a pus n sufletul unora + al celor chema!i s conduc + aur, n sufletul rzboinicilor argint, iar pentru agricultori "i ceilal!i a rezer at numai fier "i aram. 9laton deosebe"te clasele sociale dup dispozi!iile spirituale ale oamenilor. Aristotel, orbind despre scla ie, sus!ine c sunt popoare "i indi izi nscu!i s fie scla i, deoarece n sufletul lor ar e-ista cea specific, care i mpiedic de a se ridica mai sus. *cla ia "i noble!ea sunt stri naturale, determinate de nsu"irile proprii ale psihicului oamenilor. 9rin urmare, oamenii din clasele inferioare sunt meni!i s poarte .ugul toat ia!a lor, pentru c a"a le este sortit de - ?I3 -

la natur. Aceea"i idee o gsim la (tto Ammon, care e-plic ntreaga ordine social prin ideea de e olu!ie natural. El porne"te de la ideea c omul este, nainte de toate, o fiin! natural, cu dispozi!ii psihice ariabile de la indi id la indi id. *ocietatea trebuie pri it ca o treapt a e olu!iei uni ersale, condi!ionat de legile naturii, n special de cele biologice + de reproducere "i de ereditate. (amenii, deosebi!i prin dispozi!iile naturale cu care in pe lume, prin ereditate, formeaz clasele sociale inegale ntre ele, care nu pot a ea aceea"i aloare "i nici nu pot e-ercita acelea"i func!ii. 'eci, fundamentul claselor este ns"i natura omului. 9entru a e-plica deosebirile "i luptele dintre clasele sociale, )obineau introduce ideea de ras. #n procesul politic "i social, rasa superioar coincide ntotdeauna cu clasa superioar, de aceea n toate statele, unde au a ut loc lupte ntre popula!ii de rase diferite, constatm c aristocra!ia "i are originea n rasa superioar, pe c$nd clasele de .os "i au originea n rasa inferioar. A"adar, clasele sociale ar fi, potri it concep!iei naturaliste, grupuri de oameni distincte, cu nsu"iri "i drepturi sociale diferite stabilite n baza deosebirilor naturale dintre ei. ( alt concep!ie accentueaz elementul psi/ologic#moral ca fundament al claselor. Sc/moller define"te clasele ca ni"te grupe e-istente ntr-o societate organizat, n care predomin di iziunea muncii, e-cluz$nd orice legtur de s$nge, se-, rudenie etc. %lasele se bazeaz Jpe nsu"iri "i condi!ii de ia! identice, pe o acti itate profesional sau pe o munc identic, pe a u!ie identic, pe o participare identic la ordinea economic sau politic, pe rang "i pe interese de orice fel identiceK, adug$nd la aceste legturi "i con"tiin!a de aceast comunitate de interese. 9rin urmare, dup Sc/moller, condi!iile necesare pentru formarea claselor suntG di$iziunea muncii" identitatea de profesiune i munc "i contiina de aceast identitate. #n aceea"i ordine de idei, Sc/moller men!ioneaz c n ia!a unui popor se constat dou tendin!e care necontenit se influen!eaz "i se limiteaz reciproc, d$nd na"tere la dou procese spirituale diferite, uneori opuse reciproc, "i anumeG o tendin de unire spiritual cu +n# tregul grup din care face parte un indi$id "i al doilea - tendina de alipire la un grup special mai restr%ns" cu care el are o comunitate de interese proprii, deosebite "i nu arareori opuse chiar intereselor altor grupuri "i ale societ!ii ntregi. - ?I4 -

%lasele apar n acest mod ca ni"te pr!i ale unui ntreg tot mai mare care de ine un ansamblu de grupuri sau unit!i speciale. 9rin urmare, clasele sociale sunt produse de interese, idei "i sentimente colectie, care produc o con"tiin! proprie, con"tiin!a de clas, n baza creia membrii lupt pentru aprarea intereselor speciale ale clasei la care apar!in. #n general, problema claselor sociale trebuie pri it, dup Sc/moller, sub dou aspecteG a7 cel psihologic "i moral< b7 cel economic "i politic. %lasa social presupune o anumit e$oluie psi/ico#moral" precum i e&istena unor sentimente foarte puternice de legtur cu comunitatea" lipsa indi$idualismului i a pie# dicilor care se opun organizrii. #n concluzie, putem afirma c clasele corespund unor nsu"iri "i profesiuni speciale, fiind bazate pe con"tiin!a de interese comune. 'e o anumit popularitate s-a bucurat "i teoria economic asupra claselor sociale. z.Buc/er combate concep!ia lui Sc/moller, sus!in$nd c nu deosebirea de profesiune produce clasele sociale, ci diferena de a$ere i $enit. Aceasta este cauza principal a di iziunii muncii "i a profesiunilor. :a greci "i la romani, precum "i la germanii din E ul mediu, clasele au aprut pretutindeni mai nt$i ca clase de a ere "i abia mai t$rziu au de enit clase profesionale, cci orice om "i alege profesiunea dup enitul pe care l are "i dup mi.loacele care i stau la ndem$n. %hiar rangul social al unei clase de.a bine stabilite poate cre"te o dat cu a erea. 'up z.Buc/er, clasele profesionale sunt n realitate clase de a ere, iar formarea claselor sociale n genere depinde de deosebirea de a ere dintre oameni. %oncep!ia economic a claselor accentueaz ca factor fundamental repartiia proprietii, inegalitatea de posedare a bunurilor. :.*tein sus!ine c diferen!a de proprietate produce clasele sociale. 'up el, prin clas social trebuie s n!elegem Jtotalitatea celor care au o situa!ie social identic n baza unei situa!ii economice identiceK. #mpr!irea drepturilor "i a func!iilor n societate "i diferen!ierea ntregului fel de ia! se face pornindu-se de la deosebirile de a ere. (rdinea claselor sociale depinde deci de procesul economic. 3ai nt$i a em de-a face cu clasele economice, clase de a ere, prin dob$ndirea de drepturi "i de func!iuni speciale, care de in apoi clase sociale. #n societ!ile primiti e nu e-istau clase, pentru c lipsea proprietatea indi i- ?I5 -

dual "i, de fapt, nu erau deosebiri de a ere. 9roprietatea era egal repartizat ntre to!i oamenii. 'e"i e-ista proprietate indi idual, nu se constatau deosebiri economice importante. #n faza a treia, sus!ine E.Stein, c$nd societatea este complet dez oltat "i complicat, apar clasele sociale. 9rincipiul care determin e olu!ia social este crete# rea a$erii, interesul social nefiind altce a dec$t tendin!a de a dob$ndi bunuri c$t mai mari. %lasele se pot deosebi, n concep!ia lui E.Stein, dup dou criterii, "i anumeG unul cantitati$ "i altul calitati$, adic dup mrimea a erii "i dup factorul prin care se dob$nde"te a erea. #n conformitate cu criteriul cantitati se disting trei claseG ?7 clasa celor care nu au c$t le trebuie pentru a-"i satisface trebuin!ele< 27 clasa celor care au destul pentru a-"i satisface ne oile< 37 clasa celor care au mai mult dec$t e necesar pentru trebuin!ele lor. %onform celui de-al doilea criteriu, se deosebesc dou clase fundamentaleG ?7 clasa celor care de!in mi.loacele de producere< 27 clasa proletarilor care reprezint for!a de munc. Altfel spus, pr!i ale ntregului + ale societ!ii sunt capitalitii "i muncitorii. %el mai mare reprezentant al concep!iei economice a claselor sociale este zarl Mar&. 9rin clas el n!elege o colecti itate de familii legate a"a de str$ns prin idei, interese economice "i tradi!ii " nc$t aceasta apare ca o ade rat persoan cu con"tiin! proprie. #n general, clasa social este pentru Mar& un fenomen istoric, empiric, nu o form oarecum aprioric absolut necesar a ie!ii sociale. Apari!ia ei a fost determinat de cauze istorice, care pot fi gsite u"or studiindu-se ia!a economic a societ!ii, felul ei de produc!ie "i modul de reparti!ie a bunurilor 6aceasta din urm fiind specific sistemului capitalist de produc!ie7. 9entru Stein "i pentru Buc/er, a erea constituie baza diferen!ierii claselor sociale< pentru Mar& ns felul de produc!ie "i de distribu!ie a bunurilor determin caracterul claselor, care apar astfel ca rezultat al procesului de produc!ie. 9rin urmare, clasa cuprinde pe to!i cei care sunt ncadra!i n acelea"i acti it!i economice, ea presupune deci o - ?I; -

identitate de pozi!ie n rela!iile de produc!ie . Bu diferen!a de a ere sau de enit, nici identitatea de profesiune, ci felul de acti$itate economic i poziia +n cadrul unor raporturi economice determin apariia cla# sei sociale. %lasele sociale sunt produse ale e olu!iei economice, ele s-au nscut din anumite forme economice. 0ndiferent de mrimea a erii "i de cantitatea enitului, indi izii cu pozi!ie identic n procesul de produc!ie formeaz o clas. Mar& sus!ine c to!i cei care sunt e-ploata!i prin plus aloare apar!in proletariatului, indiferent dac sunt profesori, secretari sau ser itori. 'iferen!ierea economic de produc!ie "i de distribu!ie nu e de a.uns pentru na"terea claselor sociale, ci e ne oie de nc un element, anume + de o contiin de clas, de con"tiin!a de interese comune grupului de oameni, de identitatea pozi!iei sociale "i n rela!iile de produc!ie. Aceast con"tiin! face clasele s se deosebeasc unele de altele "i s de in chiar ostile n raporturile lor. 8iind o categorie istoric, clasele nu rm$n fi-ate o dat pentru totdeauna, ci se modific necontenit, iar modificarea lor constituie procesul de e olu!ie social. #n e-plicarea genezei claselor, factorul economic a a ut, desigur, un rol important, dar nu el singur a creat clasele "i nu constituie dec$t unul din elementele esen!iale ale clasei. 'e aceea, trebuie s ncercm a gsi o alt e-plicare a apari!iei claselor sociale, fr a pierde din edere ia!a social n integritatea sa, cci anume ea determin apari!ia claselor. 'in punct de edere sociologic, clasa social este o grupare de oameni bazat pe interese "i func!iuni sociale identice. 9rocesul care e-plic formarea claselor este di iziunea muncii, nu doar n sensul de munc economic, ci de acti itate social n genere. %lasele sociale apar aici ca ni"te organiza!ii de oameni n ederea e-ercitrii unor anumite func!iuni sociale. ,o!i indi izii care e-ercit aceea"i func!iune alctuiesc o clas. 9entru 7ur3/eim, clasele sociale sunt rezultatul di iziunii func!iunii, care se complic de ndat ce societatea organizat n forme politice se diferen!iaz. 'eci, clasele sociale cuprind n esen!a lor un element indi idualizator, anume - interesul economic, special pentru fiecare "i adesea contrar interesului altor clase. Ele reprezint n acela"i timp "i func!iuni diferen!iate ale totului social, cu o aloare, o ierarhie "i un niel de ia! diferite. 'in cele e-puse putem constata c apari!ia cla- ?I> -

selor este legat de procesul de diferen!iere social "i de ia!a economic, n special de formarea propriet!ii indi iduale. 'ar ele mbin, n acela"i timp, procesul de diferen!iere cu acela de integrare, cci membrii care e-ercit aceea"i func!iune, dar care se deosebesc de al!ii, se unesc "i, n baza situa!iunii lor economice "i a intereselor comune, formeaz clasa social. $ntrebri recapitulative% ?. 'efini!i no!iunile de structur social, status "i rol. 2. E-emplifica!i "i specifica!i tipologia rolurilor n societate. 3. 'escrie!i procesul de mobilitate social. 4. Bominaliza!i teoriile tipice ale claselor sociale. &ibliografie selectiv% ?. 3rgineanu 0. Sociologia general. - Aucure"ti, 2III. 2. Andrei 9. Sociologia general. - Aucure"ti, ?@@>. 3. )oodman B. 2ntroducere +n sociologie. - Aucure"ti, ?@@>. 4. *a a '. Sociologia general. - Aucure"ti, ?@@>.

- ?IF -

CAPITOLUL III !"P8 , PR4C S 7I R 5"#II S4CI"5


+) Te(ria ,a'tului s(!ial *e poate afirma c, la o prim e-aminare, ia!a social reprezint un ansamblu de fapte sociale, rezultate ale acti it!ii colecti e a oamenilor, n a cror apari!ie "i desf"urare sunt implica!i indi izi, colecti it!i umane. #ns nu tot ceea ce se nt$mpl n cadrul societ!ii este un fapt social, deoarece sunt o mul!ime de fapte realizate de indi izi, a $nd un caracter pur personal. *pre e-emplu, nu prezint nici un interes pentru societate cum "i aran.eaz cine a cr!ile n bibliotec, c$te unit!i de mobilier are etc., acestea fiind fapte absolut particulare. 'e asemenea, nu poate fi considerat social faptul s $r"it de mai multe persoane concomitent. Este sugesti e-emplul prezentat de 3.4eber n confirmarea acestei ideiG dac atunci c$nd ncepe s ploaie, mai mul!i trectori de pe strad deschid umbrelele, nu putem spune c ne aflm n fa!a unui fapt social, cci fiecare a procedat astfel din propria necesitate de a se apra de ploaie. Asemnarea e-terioar a ac!iunilor indi iduale nu d na"tere socialului. %e este un fapt social& *e cunosc mai multe interpretri ale faptului social, mai importante fiind cea a lui ).,arde "i a lui Em. 'ur1heim. .a!riel (arde consider drept fapt social orice ac!iune s $r"it de un indi id, a $nd drept model pe altcine a. Astfel, faptul social este rezultatul contactului a dou sau a mai multor con"tiin!e, care se afl n raport de imita!ie. 'eci, orice ac!iune indi idual de ine social imediat ce este imitat de al!ii. 6mile 7ur3/eim, din contra, atribuie faptului social alte caracteristici "i-l e-plic n alt mod. #n lucrarea sa Ee regles de la met/ode sociologi# }ue 6?F@57 sociologul francez caracterizeaz faptele sociale ca fiindG lucruri< e-terioare indi idului, care e-ercit o presiune asupra acestuia, a $nd un rol coerciti ?. Em. 'ur1heim este preocupat n special de realitatea societ!ii redat sintetic prin conceptul de fapt social "i e-primat sugesti prin
?

Em. 'ur1heim. 8egulile metodei sociologice.- Aucure"ti, ?@>I, p.?44.

- ?I@ -

ceea ce el consider a fi morfologia social. 8r ndoial, este corect a pstra numele de morfologie pentru faptele sociale, care pri esc substratul social, dar cu condi!ia de a nu pierde din edere c ele sunt de aceea"i natur ca "i celelalte. 'e aici decurge concluzia c regula fundamental a metodologiei sociologice este aceea de a considera faptele sociale ca fiind lucruri. 8aptul social este pri it, prin urmare, din afara indi idului particular "i e-ercit asupra acestuia o ac!iune cu caracter coerciti . #ntr-ade r, sunt unele fapte care se impun indi idului de la na"tere, e-ist$nd deci naintea lui "i n afara con"tiin!ei sale. *pre e-emplu, limba.ul, familia, sistemul economic, obiceiurile, normele morale, legile .uridice etc., pe care indi idul nu le poate negli.a dac rea s triasc n societate. E posibil ca indi idul nici s nu simt constr$ngerea lor, dac li se supune bene ol, ns o simte destul de bine n caz de opunere, rezisten!. %hiar dac nu este orba ntotdeauna de o constr$ngere legal, e-ist o presiune a opiniei publice, care dezaprob, laud sau ridiculizeaz anumite ac!iuni. #n fine, persoana care nu se supune anumitor fapte este n imposibilitatea de a ntre!ine rela!ii sociale, cci nimeni nu poate orbi alt limb dec$t cea cunoscut n societate "i nici nu poate face alte fapte dec$t cele permise de obicei "i de lege. 'eci, faptele sociale qnf!i"eaz caractere foarte specialeG ele constau din feluri de a lucra, de a g$ndi, de a sim!i "i de a fi e-terioare indi idului "i sunt nzestrate cu o putere de constr$ngere n irtutea creia ele se impun luiK?. #n legtur cu modul cum a fost conceput constr$ngerea social de Em.'ur1heim, men!ionm c respecti a nu era considerat ca fiind un produs artificial, rezultat al unor con en!ii oite, ci ca fiind un produs al realit!ii sociale, deosebindu-se de necesitatea din natur prin aceea c este o constr$ngere mai mult moral, datorit prestigiului cu care se in estesc anumite qreprezentri socialeK2. Anume pe aceast baz n societate e-ist loc pentru o anumit libertate indi idual, pentru ac!iunea uman. 'e"i faptele sociale constau din reprezentri "i ac!iuni 6deci din elemente psihice7, totu"i Em. 'ur1heim le delimiteaz de fenomenele psihice, deoarece acestea e-ist numai n con"tiin!a indi idual, iar faptele sociale au alt substrat + societatea.
? 2

Em. 'ur1heim. 8egulile metodei sociologice, p. 4@. Sociologie general. + Aucure"ti, ?@>I, p. ?44.

- ??I -

*ocietatea, prin natura sa, este o realitate specific distinct de realit!ile indi iduale "i, c orice fapt social, are drept cauz un alt fapt social "i niciodat nu a putea fi un fapt doar al psihologiei indi iduale. #n lucrarea de referin! autorul men!ioneaz c faptele sociale se de# ose!esc calitati$ de cele psi/ice" dar nu numai at%t; ~ele au un alt su!strat" nu e$olueaz +n acelai mediu" nu at%rn de aceleai condiii b. 'up enumerarea "i analiza acestor caracteristici ale faptului social, 'ur1heim stabile"te urmtoarea defini!ie a acestuiaG /aptul social este orice fel de a face, fixat sau nu, capabil s exercite asupra individului o constr)ngere exterioar, care este general n ntinderea unei societi date, av)nd o existen proprie, independent de manifestrile sale individuale.k 'ur1heim determin urmtoarele reguli qde aurK ale faptelor socialeG ?7 admiterea e-isten!ei faptelor sociale. 8aptele sociale, dup 'ur1heim, sunt moduri de a ac!iona, de a g$ndi "i de a sim!i e-terioare indi idului, care sunt dotate cu o putere de coerci!ie "i care i impun respect. *e impune un comentariuG geneza faptelor sociale trebuie cutat n structura material "i simbolic a societ!ii "i mai pu!in n g$ndirea sau conduita indiidual 6e-.G mbrcmintea reflect n felul su o constr$ngere e-tern, care poate s arieze de la o ci iliza!ie la alta7< 27 faptele sociale trebuie s fie considerate obiecte. 8iind deta"ate de subiectele con"tiente, faptele sociale sf$r"esc prin constituirea unui material autonom asupra cruia se a concentra munca interpretat a sociologului. 0nspirat de Emil 'ur1heim, Marcel Mauss a lansat conceptul de fapt social total n lucrarea sa 6ssai sur le don scris n anul ?@25. Analiz$nd darul + ca form de schimb n societ!ile arhaice, 3. 3auss a.unge la concluzia ca aceste fenomene sunt n acela!i timp .uridice, economice, religioase etc., ele anga.$nd ntregul sistem social. 'eci, autorul acord preferin! generalit!ii unui fapt social is-- is de e-terioritatea lui n raport cu indi idul, ceea ce i permite lui 3.3auss s defineasc c faptul social nu este real dec$t n raport cu sistemul. #n consecin!, a em n "tiin!a sociologic concep!ii opuse ale faptului soci? 2

Em. 'ur1heim. 8egulile metodei sociologice, p. 3F. 0bidem, p.54.

- ??? -

alG prima + a lui ).,arde 6care consider faptul social drept o generalizare a unui fapt indi idual7, "i a doua + a lui Em.'ur1heim 6care nume"te fapt social ceea ce e-ist mai nt$i n con"tiin!a grupului "i apoi n cea indi idual7. *ociologul rom$n Petre Andrei men!ioneaz c qn .urul acestor doi sociologi francezi se n $rtesc toate aceste moduri de interpretare "i e-plicare a faptului social, cci teoria sinergiei sociale, de pild, nu este altce a dec$t reluarea concep!iei lui Em. 'ur1heim, iar determinarea faptului social prin influen!a reciproc a con"tiin!elor indi iduale nu e dec$t o alt form a teoriei lui ).,ardeK ?.

/) N(0iunea de 'r(!es s(!ial) Ti'(l(%ia 'r(!esel(r s(!iale ,ermenul qprocesK este folosit nu numai n "tiin!ele sociale, ci "i n fizic, chimie, geologie "i n alte "tiin!e. #n limba.ul curent, prin proces se n!elege, de obicei, o serie de fenomene legate ntre ele care produc un anumit efect. 9roces este ruginirea fierului, arderea lemnului n flcri, putrezirea h$rtiei, formarea ca ernelor n plm$nii celor bolna i de tuberculoz, digerarea hranei< proces se nume"te, de asemenea, cre"terea numrului de cititori, fr s mai orbim de faptul c de cele mai multe ori termenul de proces se asociaz cu procesul de la tribunal "i pr!ile care se .udec. (bser m, la prima edere, c n toate aceste e-emple a em de-a face cu o serie de e enimente, fapte, cu persisten!a unui fenomen dat pe o perioad mai ndelungat sau cu ni"te schimbri care dau loc unor stri de lucruri, apr$nd o seam de elemente noi n cadrul acestora. Astfel de procese au loc n numr infinit n fiecare grup social "i n fiecare colecti itate. Apari!ia sentimentului de prietenie ntre dou persoane este, de asemenea, un proces n aceast accep!iune. ,ot proces este formarea unei noi grupe de studen!i "i dez oltarea legturilor n cadrul ei. 9roces este "i socializarea copilului, educarea "i formarea la "coal, producerea de bunuri. ,oate procesele posibile dintre oameni se reduc la dou mari categoriiG procese de apropiere a oamenilor, adic procese care i leag pe oameni, "i procese de ndeprtare, adic procese care i despart pe oameni. *ociologul german Eeopold $on 0iese le-a numit pe primele
?

9etre Andrei. -pere sociologice. Hol. 000. + Aucure"ti, p.3I>.

- ??2 -

procese asociabile, disting$nd n cadrul lor patru categorii principaleG de apropiere, de adaptare, de egalare "i de unire. %elelalte le-a denumit procese de baz, de acest tipG concuren!a, opozi!ia "i conflictul. 8iecare din aceste procese din ambele categorii poate cunoa"te nenumrate subprocese< de e-emplu, numai pentru apropiere :. on 4iese a destins optsprezece subprocese. Apari!ia simultan a fenomenelor n propor!ie de mas nu reprezint ntotdeauna un proces. Ba"terea copiilor, mortalitatea, morbiditatea, ncheierea unei cstorii etc. sunt fenomene demografice, pe care demografii c$teodat le pot numi procese demografice, ns ele sunt mai cur$nd un e-emplu de apari!ie masi a fenomenelor rezultate din ciclul biologic al ie!ii umane< ele se desf"oar "i n r$ndul animalelor, dar nu le om numi procese sociale n accep!iunea strict a acestui cu $nt. #n general, se apreciaz c procesele sociale constituie complexe i fenomene sociale cu o anumit direcie de desfurare . 9entru ca faptele "i fenomenele sociale s genereze procese sociale, ele trebuie s satisfac dou condi!iiG s fie relati omogene< ntre ele s e-iste rela!ii de dependen! cauzal. %aracteristicile de baz ale proceselor sociale sunt considerate a fiG durata lung, persisten!a mare n timp< legtura lor de de enirea social, de dinamismul social< nscrierea lor ntr-o anumit tendin! de schimbare. 'e e-emplu, cre"terea organismului este un proces, deoarece strile ulterioare sunt determinate sau codeterminate de ctre strile anterioare. *eriile de fapte "i fenomene care compun procesul permit s fie distinse n procesul cunoa"terii, s fie izolate din comple-itatea altor fenomene, care au loc concomitent. 9rocesele au deci, metodologic orbind, o anumit qa-K, de-a lungul creia se aran.eaz fenomenele sociale . Bumim procese sociale seriile de fenomene pri ind personalitatea, grupurile, colecti it!ile, n a"a fel nc$t acestea s fie doar serii de fenomene sociale. #n societate au loc nenumrate procese n care fenomenele tehnice, economice, estetice, religioase "i altele se mpletesc

>enomenele sociale reprezint ansambluri dinamice de fapte sociale, e-prim realitatea social n de enirea ei, iar cercetarea ei trebuie fcut din perspecti a unit!ii sociale n care se produc, se manifest.

- ??3 -

cu fenomenele sociale. *ociale sunt numai acele procese n care e-ist serii de fenomene sociale n accep!iunea strict a acestui cu $nt. Astfel, proces social a fi procesul de adaptare a personalit!ii la noi condi!ii sociale "i structurale ale colecti it!ii dup trecerea n alt mediu< de e-emplu, adaptarea !ranului la acti itatea din fabric. Acest proces social este legat de totalitatea proceselor de industrializare sau urbanizare. 9rocesul de reorganizare a grupului poate fi parte component a proceselor mai largi care au loc n societate, ns sociologul trebuie s-l analizeze ca o serie de fenomene distincte din punct de edere logic "i ontologic, ca o transformare a organizrii "i structurii sociale. Hom prezenta c$te a e-emple de procese sociale, deosebit de importante pentru cercetrile sociologice. Astfel de procese sunt, de pild, socializarea copilului, ca fiind o rezultant a multiplelor interrela!ii dintre indi id 6n calitate de socializat7 "i societate 6n calitate de socializator7. 9ersonalitatea copilului este acel qa-K, pe care se aran.eaz toate fenomenele care compun procesul de socializare< reac!iile copilului "i transformarea personalit!ii lui unesc toate aceste fenomene ntr-un "ir mai mult sau mai pu!in coerent. :a fel, dez oltarea unui anumit grup social este un proces social, deoarece aici acest qa-K este identitatea grupului, iar continuitatea seriei const n aceea c fiecare treapt de dez oltare atins, fiecare stadiu de organizare "i structur influen!eaz asupra treptelor urmtoare, deoarece grupul "i men!ine identitatea, procesul este continuu, iar fenomenele care compun aceast serie sunt fenomene sociale n accep!iunea strict a acestui cu $nt. #n genere orbind, putem caracteriza procesele sociale n func!ie de ceea ce asigur identitatea "i continuitatea lor, n func!ie de sistemul n care se desf"oar seriile de fenomene care compun un procesG 9rocese intrapersonale, care sunt de cele mai multe ori fenomene psihice, dar unele dintre ele pot a ea un caracter social. %ercetarea proceselor intrapersonale i re ine psihologiei sociale. 9rocese care au loc ntre doi indi iziG apari!ia rela!iilor de diferite tipuri, ca de e-empluG adaptarea, colaborarea, prietenia, conflictul, du"mnia. :a apari!ia acestor rela!ii se poate pri i ca la o serie de fenomene legate, care se schimb prin interac!iunile reciproce, prin aprecieri, prin moduri de percep!ie, prin raportri ale comportrilor la situa!iile sociale, prin interpretarea comportrilor etc.

- ??4 -

9rocesele care au loc ntre indi id "i grup. 0ndi idul interac!ioneaz cu membrii grupului, cu alorile stabilite de ctre un grup oarecare, cu modelele de conduit ale acestui grup "i cu mecanismele controlului social. Aici om nt$lni astfel de procese cum ar fi subordonarea, identificarea, aspira!ia spre domina!ie, opozi!ia, re olta, separarea etc. Aceste procese se compun din numeroase fenomene "i atitudini. #n mod analog, putem e-amina procesele care au loc ntre dou grupuri. =ela!iile dintre dou grupuri se pot desf"ura la ni elul rela!iilor dintre membrii grupului. :a fel ca "i procesele care se desf"oar ntre indi id "i grup, tot astfel putem cerceta procesele sub diferite aspecte. Be intereseaz mai ales seriile de fenomene temporare dintre grupuri, care alctuiesc procesele de colaborare, coe-isten! pa"nic, a.utor reciproc, toleran!, a ersiune, concuren!, conflict, du"mnie, lupt, iar ntre state acestea pot duce la rzboi economic, psihologic sau rzboi armat. *eriile de fenomene care compun procesele apar doar n timpul unor fapte concrete, deci aceste fapte reprezint qa-ulK respecti elor procese. 5nele procese pot schimba organizarea "i structura grupurilor. Acestea sunt procesele de dez oltare, decaden!, reorganizare, de dezorganizare a mobilit!ii sociale, de modernizare etc. *chimbrile de structur pot fi determinate de apari!ia elementelor noi "i de modificarea rela!iilor dintre elementele e-istente, adic de schimbrile pri ind modalit!ile de ierarhizare reciproc a acestor elemente "i de dispari!ia anumitor factori. 9rocesele aprute n baza organizrii sunt determinate de apari!ia unor noi modele de conduit "i a schimbrilor din sistemul controlului social n baza dispozi!iei sau apari!iei unor noi institu!ii. Aceste procese trebuie analizate la diferite ni eluri ale structurii grupurilor. )rupurile cu structuri simple au alte procese dec$t grupurile cu structuri comple-e. Analiz$nd procesele sociale la scara macro, de e-emplu, schimbarea structurii de clas a societ!ii, distingem caracterul deri atoriu, n raport cu nenumrate fapte, fenomene "i procese tehnice "i economice, care sunt dependente de multiple procese ce deruleaz la ni elul social-economic al societ!ii. #n sociologie s-a ncercat identificarea unor criterii de clasificare "i de stabilire, n aceast baz, a unor tipuri de procese sociale. *pre e-emplu, ).<ic/te + sociolog american, descrie ; tipuri de procese sociale referitoare la rela!iile ce concur la sociabilitate "i pe care le raporteaz la dou tipuri 6clase sau categorii7G procese asociate "i procese disociate. - ??5 -

b* procese asociate; cooperare< acomodare< asimilare< k* procese disociate; opozi!ie< conflict< competi!ie. L.8ichte consider c procesele de cooperare reprezint modul normal de ia! n societate. El aduce elogiu cooperrii, pled$nd pentru solidaritatea uman ra!ional "i ele at, electi . #n acela"i sens el consider c procesele de cooperare constituie condi!ia esen!ial "i indispensabil pentru men!inerea "i continuitatea grupurilor "i societ!ilor. 5na din modalit!ile de clasificare a proceselor sociale, mai larg acceptat, este urmtoareaG dup gradul de complexitate i profun ime " pe care l e-primG a7 simple 6fapte "i fenomene sociale omogene7, b7 procese care e-prim schimbrile "i transformrile sociale, c7 procese prin care se realizeaz muta!ii semnificati e n social + care se refer la ns"i dez oltarea sistemelor sau subsistemelor sociale, d7 procese de cea mai mare comple-itate "i semnifica!ie aloric, prin care se mplinesc progresele n diferitele sfere ale ie!ii sociale sau n diferitele subsisteme ale sistemului social global< dup criteriul intensit!ii "i profunzimii, clasificarea acestora se poate realiza prin cuprinderea altor dou categorii distincte, cum ar fiG a7 cele care e-prim transformrile sociale de tipul e olu!iilor, b7 cele care e-prim transformrile sociale de tipul re olu!iilor< dup sensul 0sau direcia1 proceselor sociale G a7 procese e oluti e, de dez oltare "i progres social, b7 procese in oluti e sau de regres< dup gradul i natura implicrii agentului uman" deosebim proceseG a7 spontane, b7 planificate< - ??; -

din punctul de vedere al coninutului lor complex 6dup natura schimbrilor induse n diferitele compartimente unitare ale ie!ii sociale7, putem men!iona procese de modernizare, urbanizare etc.< dup cadrul lor de desfurare, deosebim proceseG a7 la ni elul indi idualit!ii umane, b7 la ni elul rela!iilor interindi iduale, c7 procese n cadrul grupurilor "i colecti it!ilor umane etc.< n funcie de semnificaia proceselor sociale n dinamica societii, diferen!iem proceseG a7 de colaborare, b7 de concuren!, c7 de conflict, d7 de organizare, e7 de dezorganizare etc.< dup sfera de cuprindereG a7 regionale, b7 societale. E necesar s facem c$te a obser a!iiG ?7 criteriile de clasificare men!ionate nu sunt singurele posibil de utilizat< 27 procesele sociale reale nu pot fi, de regul, ncadrate doar n unul din tipurile men!ionate< 37 fiecare proces social, pentru a putea fi deplin n!eles, trebuie abordat n toat comple-itatea, concrete!ea "i specificitatea sa.

2) Rela0ii s(!iale: delimit1ri !(n!e'tuale; ti'uri de rela0ii s(!iale *tudierea rela!iilor sociale n comple-itatea, di ersitatea "i dinamica lor are importan! deosebit at$t pentru n!elegerea structurii "i func!ionrii sistemului, c$t "i pentru inter en!ia practic la di erse paliere ale sistemului social. =ela!ia social este sistemul interac!iunii reciproce normale dintre indi izi 6parteneri sau grupuri7 a $nd la baz o anumit platform< spre e-emplu, platforma rela!iei de prietenie o constiuie alorile comune, idealurile, prerile, atitudinile emo!ionale. - ??> -

Hia!a social, fiind o ia! colecti , presupune e-isten!a unei mari di ersit!i de rela!ii, interac!iuni ntre agen!ii ie!ii sociale, fie ei indi izi sau grupuri de indi izi. #n istoria g$ndirii sociologice s-a conturat, dup aprecierea lui 9itirim *oro1in, "coala formal 6sau rela!ionist7, care a considerat studierea rela!iilor sociale ca preocupare primordial a sociologiei, rela!iile sociale constituind, n opinia reprezentan!ilor acestei "coli, obiectul de studiu specific sociologiei. 8ondatori ai acestei "coli sunt considera!i a fi sociologii germani )eorge *immel "i 8erdinand ,onnies. ;."immel sus!ine c, pentru a se afirma, sociologia trebuie s aib propriul ei domeniu de studiu "i propriul su punct de edere. 'omeniul propriu al sociologiei l constituie formele relaiilor umane, de e-emplu - n geometrie con!inutul "i forma sunt fenomene diferite< dup cum acelea"i forme ale rela!iilor umane pot a ea con!inut social diferit, tot a"a acela"i con!inut poate e-ista n diferite forme ale rela!iilor umane. Astfel, afirm ).*immel, n domeniul rela!iilor interumane forma "i con!inutul sunt diferite, dar fiecare din ele trebuie s fie obiect al unui studiu special. *ociologul german identific c$te a forme de baz ale rela!iilor socialeG izolarea, contactul, supraordonarea, opozi!ia, persisten!a, integrarea, diferen!ierea social etc. ? >.?onnies distinge dou forme principale de rela!ii socialeG comunitate "i societate. +omunitatea reprezint o uniune de indi izi cu oin! organic a crei solidaritate rezult din for!ele naturii. 0ndi izii sunt doar membrii unui corp general, cu o solidaritate natural, rela!ii reciproce armonioase "i identitate de oin!, deoarece oin!a indi idual este subordonat oin!ei comunit!ii. %a rezultat al acestei solidarit!i organice, se formeaz o comunitate de proprietate. Societatea 6a doua form fundamental a rela!iilor sociale7 reprezint ns o totalitate de indi izi ce intr n interac!iune n conformitate cu propria lor oin! indi idual, pentru atingerea propriilor scopuri. Este, n esen!, un mecanism artificial, "i nicidecum un organism natural. 0storic, comunitatea a aprut mai de reme, e-emple ale acestui tip de organizare social fiind grupurile primiti e, familia "i triburile. %u timpul, comunit!ile ncep s se dezintegreze, oamenii de in tot mai pu!in ata"a!i de orice comunitate< n schimb, n modalit!i temporare "i contractuale, tind s de in membri ai unor grupuri tot mai numeroase "i mari.
?

). *immel. Sociologie. + %hi"inu, 2III, p. ?I3.

- ??F -

#n acest fel, istoria merge de la comunitate la societate, de la cultura poporului la ci iliza!ia statului. *ociologul german @. von Aiese e iden!iaz urmtoarea clasificare sistemic a formelor rela!iilor umaneG relaii interindividuale% - un indi id manifest ata"ament fa! de alt indi idG contact, abordare, adaptare, combinare, unire, - un indi id se opune altui indi idG competi!ie, opozi!ie, conflict, - forme mi-te< relaii ntre grupuri% - de diferen!iereG promo are, degradare social, dominare "i subordonare, stratificare, selec!ie "i indi idualizare, - de integrareG stabilizare, socializare, - distructi eG e-ploatare, fa orizare par!ial, corup!ie, comercializare< - modificator constructi eG institu!ionalizare, profesionalizare. #."oroBin analizeaz "i alte ncercri de clasificare a rela!iilor ntre indi iziG relaii de interstimulare, constituite prin ac!iunea de a face sau a nu face ce a, deoarece indi izii se pot influen!a reciproc nu numai pentru a face ce a, ci "i pentru a nu face ce a< relaii cu caracter% unilateral (spre e-emplu, c$nd un partid influen!eaz alte partide, dar nu este influen!at de acestea7 "i bilateral 6cu o influen! reciproc7< relaii de durat, permanente "i relaii incidentale, temporare< relaii antagonice "i relaii de solidaritate= relaii directe, nemi.locite "i relaii indirecte, mediate< relaii contiente, inten!ionate "i relaii incontiente, neinten!ionate< relaii formale, institu!ionalizate "i relaii neformale, unde nu e-ist un model general acceptat. #n iziunea sociologului german 8.Aeber, rela!iile sociale pot fiG comunitare ! care se bazeaz pe atitudinile subiecti e ale celor care interac!ioneaz 6rela!ii afecti e sau tradi!ionale7< asociative ! care se orienteaz spre ac!iunea bazat pe interes ra!ional calculat 6rela!ii de pia!7< - ??@ -

=ela!iile comunitare presupun legturi str$nse ntre indi izi, pe c$nd cele asociati e sunt adec ate societ!ii n care domin rela!iile de pia!. Autorul mai face o distinc!ie + ntre rela!iile nchise "i deschise. ,095=0 'E =E:An00 %omunitare Asociati e 'E*%L0*E Aiseric 9ia! #B%L0*E *at, familie 9artid politic

<amilia" satul + sunt considerate institu!ii nchise, rolul primordial re enind rela!iilor dintre indi izi 6familia7. Biserica + acord aten!ie rela!iilor comunitare tradi!ionale. 9ersoana care "i e-prim ata"amentul fa! de principiile unui partid politic manifest o rela!ie asociati . Piaa + rela!iile se stabilesc de o multitudine de indi izi anonimi, care interac!ioneaz n mod neutru "i ra!ional pentru a atinge scopurile ra!ionale. 5n loc aparte n abordarea rela!iilor sociale re ine Ccolii sociometrice, ntemeiat de D.@. 8oreno. D.:. 3oreno consider c din multitudinea rela!iilor sociale cele mai importante sunt rela!iile interpersonale. Acestea sunt semnificati afecti e 6de atrac!ie, respingere sau neutre7. #n cadrul fiecrei societ!i e-ist anumite modele comportamentale indi iduale "i sociale, care constituie cultura acestei societ!i. Aceste modele asigur securitatea indi izilor, dar n acela"i timp i mpiedic s-"i e-prime atrac!iile "i respingerile. 3en!inerea acestor modele comportamentale rigide reprezint o surs de frustrate, de tensiune pentru indi id, iar la ni elul grupurilor sociale ele pot pro oca dezechilibre. *ociometria "i propune cunoa"terea rela!iilor interindi iduale, pentru a a.uta indi idul s-"i elibereze spontaneitatea sa creatoare. 9entru a identifica rela!iile afecti e interindi iduale, la ni elul grupurilor mici, se utilizeaz tehnica testului sociometric 6bazat pe un chestionar sociometric ce solicit membrilor unui grup, prin ntrebri deschise, e-primarea atrac!iilor "i respingerii de ctre ceilal!i membri ai grupului7. #n baza rezultatelor testului sociometric se elaboreaz matricea sociometric "i sociograma, care permit surprinderea coeziunii grupului, a strii moralului de grup, identificarea unor echilibre ierarhice, stabilirea raportului dintre liderul formal "i cel neformal al grupului etc. - ?2I -

E de men!ionat, c pe aceea"i linie de abordare a rela!iilor sociale se a-eaz "i Ccoala cercetrii active, ini!iat de Eurt @eFin. %onform lui, n fiecare grup e-ist un echilibru c asista!ionar ce cuprinde dou componenteG un ansamblu de for!e ce ac!ioneaz pentru a men!ine comportamentul grupului la un anumit punct< un ansamblu de for!e ce ac!ioneaz pentru a men!ine comportamentul fiecrui membru al grupului la ni elul echilibrului de grup. Aceste ansambluri de for!e sunt denumite standarde sau norme. 'inamica grupului este considerat a fi rezultatul unor contradic!ii interne n cadrul grupului respecti "i ntre acesta "i alte grupuri. #n acest conte-t, Mcoala cercetrii acti e "i propune s cerceteze rela!iile din cadrul grupului care genereaz schimbri n comportamentul de grup "i n rela!iile de grup. #n consecin!, dup Dan "zczepansBi, sociologia trebuie s studieze rela!iile sociale, ca sistem comple-, cu laturile lor materiale, obiecti e "i cele subiecti e, psihologice, interindi iduale. #n opinia acestui autor, pot fi distinse c$te a tipuri de relaii interumane 6cci nu toate rela!iile dintre indi izi sunt rela!ii sociale7G contactul spaial, indi idul de ine con"tient de e-isten!a n acela"i spa!iu a altor indi izi, n baza cruia indi izii intr n contact unii cu al!ii n di erse mpre.urriG la locul de munc, n localurile de studii, n locuin!e, n adunri publice etc. #ns nu orice contact spa!ial duce la apari!ia rela!iilor sociale. 'e e-empluG participarea la o ntrunire sporti este un contact spa!ial n care indi izii sunt con"tien!i unii de prezen!a altora. Aceste situa!ii pot conduce uneori la statornicirea unor rela!ii sociale durabile, dar, dup ncetarea acestor forme de contact spa!ial, rela!iile dintre indi izi pot s dispar< contactul psihic, care presupune c indi idul apreciaz persoanele cu care intr n contact reciproc sau unilateral. Aceast apreciere poate fi con"tient sau incon"tient, reciproc sau unilateral< contactul social" care presupune legtura dintre dou sau mai multe persoane ce realizeaz diferite ac!iuni referitoare la o anumit aloare. %ontactele sociale pot fiG - trectoare sau durabile, de e-empluG cine a e-plic altcui a cum s a.ung la o anumit adres< n timpul unei cltorii apare discu!ia ntre dou persoane< cine a ser e"te masa la restau- ?2? -

rant "i discut cu osptarul. Acestea sunt contacte trectoare, pentru c e posibil ca persoanele respecti e s nu se mai nt$lneasc niciodat. %ontactele dintre studen!ii aceleia"i grupe, dintre muncitorii aceleia"i echipe sunt contacte permanente sau cu o durat lung de timp< - publice sau private. 8aptul c doi studen!i merg mpreun la un spectacol de teatru este un contact pri at. 'iscu!ia pe care o are un student cu profesorul n momentul sus!inerii unui e-amen este un contact public< - personale sau materiale. %ontactele personale apar atunci c$nd partenerii ac!ioneaz din interes comun pentru anumite probleme. %ontactele dintre doi parteneri, doi ndrgosti!i sunt contacte personale. %ontactele materiale apar atunci, c$nd ac!iunea izeaz un anumit obiecti fr ca partenerii s se intereseze de personalitatea lor. 9lata unei ta-e, cumprarea unui obiect se pot face n condi!iile n care persoanele aflate n contact nu manifest interes una fa! de alta< - directe 'fa +n fa7 sau indirecte 'indi$izii intr +n contact prin intermediul produsului colecti$itii lor 7. %ontactele directe "i personale sunt foarte importante din punct de edere sociologic. Absen!a acestor contacte poate conduce spre marginalizare, nsingurare "i poate a ea consecin!e asupra echilibrului psihic al indi idului. 2nteraciunea social, ca rezultat al unor contacte sociale durabile, n cadrul crora indi izii se influen!eaz reciproc, este esen!ial pentru acti itatea grupurilor sociale. Ea genereaz procese de adaptare, de acceptare, de socializare, de cooperare, opozi!ie "i conflict. 0nterac!iunile sociale se realizeaz dup anumite modele statornicite n practica ie!ii sociale. Ader$nd la un anumit grup indi idul trebuie s se conformeze modelelor de interac!iune e-istente n acel grup. %a urmare a interac!iunilor n cadrul grupului, modelele de ac!iune pot suferi modificri. 0nterac!iunile pot fiG directe "i indirecte. #n cadrul unui grup de studen!i interac!iunile sunt directe "i au loc n timpul contactelor directe. #n cadrul unei localit!i mari, al unui ora" sau al unei mari ntreprinderi, interac!iunile pot fi predominant indirecte. :ocuitorii unui ora" interac!ioneaz, de cele mai multe ori in- ?22 -

con"tient, asupra ser iciilor publice, re!elei culturale, institu!iilor economice, administrati e "i politice. 0nterac!iunile n cadrul marilor colecti it!i sunt independente de inten!iile subiecti e ale indi izilor, care rezult din participarea lor la sistemele complicate de organizare social. #n cadrul acestor interac!iuni, rolul modelelor de interac!iune este mult mai mare. 3odelele de interac!iune social sunt produsele dez oltrii socioculturale a societ!ii, ele se schimb de la o perioad istoric la alta "i sunt pri ite diferit. 0nterac!iunile sociale sunt mai durabile dec$t contactele sociale. #n constituirea rela!iilor sociale nu sunt necesare toate etapele prezente. %ontactele sociale "i psihice inter in n cazul rela!iilor directe, dar n cazul rela!iilor indirecte 6de e-emplu, al rela!iilor dintre clasele sociale7 ele sunt pu!in importante. *elaiile sociale reprezint un sistem de interac!iuni sociale dintre doi parteneri 6indi izi sau grupuri7 care au la baz atitudini, interese "i situa!ii. =ela!iile din cadrul grupurilor mici se bazeaz pe contacte "i interac!iuni directe "i personale, dar n cadrul grupurilor mari, al colecti it!ilor, al societ!ilor rela!iile sunt comple-e "i se bazeaz pe interac!iuni indirecte. =ela!iile sociale sunt orientate de anumite norme "i modele de ac!iune. #n cadrul rela!iilor directe "i personale reglementarea este mai slab. 'ar "i aici inter in anumite norme. 'e e-emplu, rela!ia de prietenie nu se conformeaz unor statute sau unor legi, pentru c e-ist unele modele sociale elaborate crora indi izii trebuie s li se conformeze. #n caz contrar, rela!ia de prietenie nceteaz, iar persoana considerat responsabil de nerespectarea normelor de comportament poate suporta dezaprobarea indi izilor cu care se gse"te n contact. #n cadrul grupurilor mici, e-ist at$t rela!ii directe "i personale, c$t "i rela!ii reglementate prin modele comportamentale de grup sau institu!ionalizate. %oeziunea grupului depinde de e-isten!a ambelor tipuri de rela!ii. =ela!iile sociale prezint o mare di ersitate. E-ist mai multe clasificri ale lor, fcute n raport cu diferite criteriiG dup natura 0sau coninutul1 lorG - rela!ii de produc!ie 6de produc!ie propriu-zise, de consum, reparti!ie "i schimb7, - rela!ii educa!ionale, - rela!ii politice< - ?23 -

dup cadrul lor de desfurareG - interindividuale, care se stabilesc ntre doi indi izi. Acestea pot fi rela!ii de prietenie, de colaborare, de du"mnie, de conflict, - ntre individ i grup. #n cadrul acestor rela!ii, grupul apare ca un tot unitar cu alorile, interesele "i normele sale. #n grupurile mici, principalele tipuri de rela!ii sociale sunt relaiile de comunicare" relaiile afecti$e" relaiile de conducere i de mo!ilitate" - intergrupale, rela!ii care se stabilesc ntre grupuri ca totalit!i. Aceste rela!ii sunt diferite n raport cu natura 6scopul7 "i mrimea grupului< 3 dup modul de afectare a coe iunii sociale ; - de cooperare, care poate fi personal sau interpersonal, deliberat sau simbolic. %ooperarea decurge din di iziunea social a acti it!ilor. #n grupurile primare, cooperarea este direct "i personal< n grupurile mari "i comple-e ea este impersonal "i simbolic 6nu poate fi decis "i planificat de ctre indi id7, - de su!ordonare i supraordonare, c$nd un grup sau un indiid este dominat de ctre un alt grup sau indi id sau c$nd domin, prin di erse mi.loace, un alt grup sau indi id, - de compromis i toleran" c$nd doi indi izi sau dou grupuri au interese "i scopuri diferite, dar nu "i le pot impune "i se accept reciproc, - de marginalitate, n situa!ia c$nd indi izii particip n grupuri cu modele alorice diferite, fr a se identifica completamente cu nici unul dintre ele, - de competiie, c$nd resursele 6prestigiu, statute, afec!iune, putere7 sunt limitate. %ompeti!ia const n ob!inerea unui rezultat pe seama celorlal!i indi izi care intr n rela!ie, - n cazul n care deosebirea de interese dintre indi izi sau grupuri nu se poate rezol a prin compromis "i toleran! apar rela!iile conflictuale, n cadrul crora un partener ncearc s-l elimine pe cellalt partener. %onflictele sunt de multe ori dis# tructi$e, dar au "i efecte poziti e. Ele permit rezol area unor probleme sociale, asigur$nd coeziunea grupului aflat n conflict "i conduc la statornicirea unor raporturi de for!<

- ?24 -

dup natura activitii care formea obiectul relaiei , e-ist rela!ii de munc, de ecintate, rela!ii familiale, de petrecere a timpului liber< dup gradul lor de reglementare, unele rela!ii sunt neformale, altele formale. =ela!iile neformale sunt directe, personale, sunt pu!in reglementate "i controlate< reglementarea lor se face prin norme sociale difuze. =ela!iile formale sunt definite social, reglementate prin norme "i coduri. #n rela!iile neformale, indi izii intr n raport cu ntregul lor set de statute "i roluri. #n rela!iile formale ei particip doar cu anumite statute "i roluri, acele care includ personalitatea lor. :a ni elul fiecrei institu!ii sau colecti it!i, se poate stabili o re!ea de rela!ii formale "i de rela!ii neformale. Asigurarea coeziunii sociale "i a func!ionalit!ii sistemelor "i subsistemelor sociale depinde de e-isten!a at$t a rela!iilor neformale, c$t "i a celor formale. $ntrebri recapitulative% ?. 'efini!i faptul social. Analiza!i teoria lui ).,arde "i a lui Em. 'ur1heim cu pri ire la faptul social. 2. %are sunt principalele procese sociale ce contribuie la dinamica societ!ii& 3. E-plica!i opinia reprezentan!ilor "colilor sociologice care au abordat problematica rela!iilor sociale. 9rezenta!i tipologia rela!iilor sociale. &ibliografie selectiv% ?. 'ur1heim Em. 8egulile metodei sociologice.# Aucure"ti, ?@>4. 2. Andrei 9. Sociologia general.# Aucure"ti, ?@@@. 3. 3ihilescu 0. Sociologia general.# Aucure"ti, 2III. 4. bR`R[ V. =>?@GANW>J >KW>[JW@J. ^`[YSSR j[PlXR|RSl}.VPWTXY, ?@@I.

- ?25 -

CAPITOLUL IV 6RUPURI5 S4CI"5 @ M 9IU S N#I"5 "5 "C8I2I8$#II UM"N


+) C(n!e'tul de %ru' s(!ial) Parti!ularit10ile %ru'ului s(!ial Hia!a social este ia! de grup. 0ndi izii triesc n familii, n grupuri de acti itate, grupuri de crea!ie, grupuri "colare. ( persoan se na"te ntr-un grup social, dob$nde"te primele e-perien!e ntr-un grup social, cre"te "i se maturizeaz n grupuri sociale, "i c$"tig e-isten!a ntr-un grup social "i, de obicei, prse"te aceast lume n conte-tul unei e-perien!e de grup. q)rupul socialK este un concept-cheie n sociologie, deoarece grupul social este un element component al oricrei ntreprinderi, asocia!ii, organiza!ie sau institu!ie social. Acest concept acoper o realitate foarte ast, de aceea, de multe ori, este utilizat n multe sensuri. 9entru nceput, putem e iden!ia dou accep!iuni ale conceptului de grupG a7 una mai general, deci nespecific, care desemneaz prin grup orice reuniune, grupare de indi izi, indiferent de natura, organizarea, rela!iile dintre membri. 9rin adoptarea acestei accep!iuni se gre"e"te desemn$nd orice aglomera!ie uman, public spectator, categorie de indi izi ca fiind un grup< b7 una mai special, deci specific, care desemneaz un anumit tip de reuniune a unui numr de persoane n func!ie de anumi!i parametri. 9relu$nd aceast accep!iune, se poate spune c grupul social este un mediu i spaiu +n care se desfoar $iaa i acti$itatea oamenilor" un mod specific de organizare" interaciuni" un centru acti$" dinamic al sc/im!rii" transformrii" de$enirii i autode$enirii umane. %$nd sociologii folosesc termenul de grup, ei au n edere doi sau mai mul!i indi izi care au un sentiment comun de identitate "i se influen!eaz reciproc pe ci organizate, n baza unui set comun de speran!e referitoare la comportamentul fiecruia. ;rupul social este un ansamblu de persoane caracterizat de o anumit structur "i cu o cultur specific rezultate din rela!iile "i procesele psihosociale dez oltate n cadrul su. 'eci, grupul este ireductibil la simpla nsumare sau al- ?2; -

turare a indi izilor. Bu toate adunrile de indi izi sunt grupuri sociale. (amenii care stau mpreun ntr-un tren nu sunt necesarmente un grup. 3embrii unui grup au un sentiment de identitate comun "i un set comun de speran!e, care le organizeaz interac!iunea. 9lec$nd de la e-isten!a "i manifestarea n practic a accep!iunii conform creia o mul!ime de indi izi reunesc sub denumirea de grupuri umane o serie de alte concepte sociale "i din necesitatea de a face o delimitare ntre conceptul de grup social "i alte concepte, om prezenta c$te a din acestea. .ulimea se refer la un numr de persoane 6de obicei mare7 care se reunesc mai mult sau mai pu!in nt$mpltor, care se nt$mpl s fie pentru o perioad oarecare de timp mpreun "i care caut o satisfacere a trebuin!elor, dorin!elor indi iduale. 'e e-emplu, aglomera!ia de pe un peron de gar, publicul unui spectacol, numrul de persoane adunate n .urul unei ma"ini accidentate. #n cadrul mul!imii gradul de organizare intern "i diferen!ierea rolurilor este foarte slab, rela!iile ce se stabilesc ntre indi izi fiind rezultatul contagiunii emo!ionale. +eata presupune reuniunea oluntar a unor indi izi care se aseamn ntre ei din punctul de edere al preocuprilor , idealurilor, preferin!elor sau pur "i simplu pentru plcerea de a fi mpreun. 'e obicei, aceasta cuprinde un numr mic de membri, put$nd e-ista pentru o perioad de timp ce poate dura de la c$te a ore p$n la c$te a luni, a $nd de asemenea un grad de organizare "i structurare relati redus. Este orba, de e-emplu, despre cetele de copii, de adolescen!i, de delinc en!i. =aport$ndu-ne la mul!ime, putem spune c dac mul!imea este o Jsingurtate n comunK, ceata este o Jasemnare n comun.K 4rupul social semnific acea reuniune de persoane n numr mic, mi.lociu sau mare, care se nt$lnesc din c$nd n c$nd, n inter alele dintre nt$lniri manifest$ndu-se o relati permanen! a scopurilor. #ntruc$t n cadrul grupului scopurile fiecrui membru corespund intereselor comune ale tuturor membrilor, se poate orbi de o oarecare structurare "i organizare intern, precum "i de o relati diferen!iere a rolurilor membrilor si. 'e e-emplu, grup de ele i, de studen!i, de sporti i. %eea ce face ca grupul social s se deosebeasc de toate aceste concepte men!ionate anterior, este e-isten!a "i manifestarea unor elemente specifice, care, de altfel, sunt absolut necesare constituirii "i e-isten!ei grupului social. Acestea suntG - ?2> -

- prezena unui principiu de organizare, stabilirea unor obiecti e "i sarcini comune, prezicerea unor modele de ac!iune, structurarea unor rela!ii ierarhice "i func!ionale, stabilirea "i recunoa"terea de ctre membrii participan!i a unor mi.loace de control "i de sanc!iune< - e istena unui sistem de valori i atitudini comune. Atingerea obiecti elor stabilite de ctre grup oblig grupul s aleag mereu ntre diferitele posibilit!i care apar "i ntre diferitele mi.loace pe care le are la dispozi!ie. Aceste alegeri nu se pot face fr o raportare la anumite alori, de aceea n fiecare grup e-ist o ierarhie a alorilor recunoscute, acceptate de membrii si "i atitudini care corespund adeziunii profunde la aceste alori generale ale grupului. Aceste atitudini astfel create nasc coeren!a comportamental a membrilor grupului< - sentimentul apartenenei la grup 6Jcon"tiin!a de noiK7 ce apare ca o e-presie a coeziunii sociale a membrilor grupului n baza creia se ntemeiaz comunitatea de oin! "i ac!iune a grupului. Aceast Jcon"tiin! de noiK este elementul decisi care ne permite s orbim despre e-isten!a grupului social. 0ntrarea ntr-un grup poate fi absolut nt$mpltoare. 0ndi idul se na"te ntr-o anumit familie sau frec enteaz o anumit "coal din cartier. ,otu"i, indi izii deseori se hotrsc s intre n anumite grupuri. Aceast alegere pare s fie cluzit de doi factori importan!iG apropierea "i asemnarea. )rupurile sunt formate din indi izi care se influen!eaz reciproc. %u c$t doi oameni sunt mai apropia!i din punct de edere fizic, cu at$t mai mult cre"te probabilitatea de a se edea unul cu cellalt, de a-"i orbi, de a se socializa. #ns crearea grupurilor sociale nu depinde numai de apropierea fizic 6geografic7 a membrilor lor. 5n alt factor n formarea grupurilor este asemnarea ntre indiizi. 'e regul, oamenii prefer s se asocieze cu oameni ca ei n"i"i. Ei se simt mai confortabil n compania oamenilor cu care au interese, idei "i alori n comun. 'e asemenea, ei tind s se asocieze cu al!ii care au caracteristici sociale asemntoare, cum sunt rasa, religia, etnia "i clasa sau care se aseamn ca $rst, ni el de inteligen! "i alte caracteristici personale. E-ist trei procese centrale ale interac!iunii grupuluiG comunica# rea, conflictul "i coeziunea.

- ?2F -

+omunicarea este, probabil, acti itatea central a celor mai multe grupuri. 3embrii se informeaz unul pe altul, se lini"tesc unul pe altul, strig unul la altul, se corecteaz unul pe altul. 9e scurt, ei comunic informa!ii, sentimente "i atitudini. %omunicarea ntre membrii grupului nu se produce la nt$mplare. 9rocesul comunicrii nu se realizeaz fr greut!i. #ntotdeauna ntre cei doi termeni ai comunicrii 6emi!tor "i receptor7 e-ist mediul, prin care se face transmiterea informa!iei cruia trebuie s i se acorde o importan! deosebit, deoarece el poate deforma informa!ia "i nsu"i procesul de n!elegere. Astfel, pot e-ista unele obstacole, de natur diferit, care influen!eaz negati comunicarea, "i anumeG - materiale 6tot felul de zgomote, ni elul tehnic e-istent7< - la ni elul orbitoruluiG natura conceptelor mai mult sau mai pu!in abstracte, utilizarea unor termeni mai pu!in cunoscu!i, personalitatea celui care transmite mesa.ul, statusul "i rolul participan!ilor, particularit!ile situa!iei n care aceasta se transmite, normele de comunicare ale grupului< - la ni elul asculttoruluiG inteligen!a, competen!a, cultura subiectului, posibilitatea de percepere, interesele, sentimentele, statusul "i rolul celui care ascult. %unoa"terea acestor obstacole este util, deoarece poate contribui la e itarea deformrilor procesului comunicrii, la e itarea sau nlturarea unor probleme caG bloca.ul liniilor de comunica!ie, comunicarea distorsionat con"tient sau incon"tient, transmiterea informa!iei pe ci mai lente "i cu alt sens, apari!ia unor z onuri care face dificil reconstruirea mesa.elor e-acte. %omunicarea "i interac!iunea membrilor nu este ntotdeauna u"oar "i plcut. 5neori membrii grupului se gsesc n conflict. *tudiind conflictul n familie, Eet/a "i :o/n Scanzoni disting trei forme diferite pe care conflictele le pot lua. 5n tip de conflict poate fi cel cu rezultat zero sau cu moti$ mi&t. #ntr-un conflict cu rezultat zero, o persoan fie c$"tig ce a, fie pierde totul. #ntr-un conflict cu moti mi-t, nici una din cele dou persoane nu rea s c$"tige sau s piard tot. 5n alt fel de conflict este cel !azat pe personalitate sau situaio# nal. %onflictele bazate pe personalitate sunt pro ocate de diferen!ierile personale dintre indi izii implica!i< conflictele situa!ionale sunt pro o- ?2@ -

cate de conte-tul social, n care se afl oamenii 6cum ar fi ncercarea de a mpr!i unele alori cum sunt banii7. #n fine, conflictul poate fi fundamental sau nefundamental. %onflictul fundamental se produce n legtur cu normele fundamentale ale situa!iei, n timp ce conflictul nefundamental implic aplicarea normelor acceptate la o situa!ie specific. #n general, conflictele cu moti mi-t, situa!ionale "i nefundamentale se rezol mai u"or, deoarece, deseori, este imposibil s se gseasc o form de compromis. #n formele alternati e, se risc mult mai multG totul sau nimic, atribute apreciate ale personalit!ii "i aspecte fundamentale ale grupului. Bu orice conflict este negati 6:. %oser7. %onflictul poate a.uta la calificarea scopurilor grupului "i a grani!elor. 'ac este tratat cum trebuie, el poate mri gradul de participare n grup "i coeziunea acestuia. %heia func!ionrii poziti e a conflictelor este ca el s fie rezol at conform normelor, adic s fie stabilite "i acceptate reguli pentru rezol area lor. +oe iunea, gradul n care membrii se simt lega!i unul de altul, este, de asemenea, o caracteristic important a grupului. %u c$t un grup este mai legat, cu at$t cre"te posibilitatea c el a fi stabil "i c membrii se or conforma normelor sale. )rupurile unite rezol problemele mai bine. #n general, coeziunea pare a a ea mare importan! pentru grupuri. ( posibil consecin! a coeziunii grupurilor este tendin!a grupurilor unite de a fi mai pu!in tolerante fa! de diferen!e "i deosebiri de opinii. )rupul social, ca realitate distinct, a fost "i mai este obiectul multor cercetri, fiind elaborate de-a lungul timpului teorii multiple "i di erse. 0at c$te a dintre ele "i reprezentan!ii lorG - teorii biologiste 6Al. *pencer7< - teorii psihologiste 6Em. 'ur1heim, ).,arde7< - teorii formaliste 6).*immel7< - teorii ra!ionaliste 6:. on 4iese7< - teorii dinamiste 62.:eCin, ).L. 3ead7< - teorii sociometrice 6D.:. 3oreno7. 8iecare dintre acestea, utiliz$nd di erse puncte de edere n abordarea grupului, au ncercat s surprind "i s e-plice natura, structura, dinamica, factorul esen!ial care define"te grupul, toate ns gre"ind - ?3I -

prin unilateralizare "i absolutizare. #mbin$nd ntr-un mod unitar punctele de edere n abordarea grupului men!ionate de unii sociologi rom$ni?, se poate ob!ine imaginea real "i global asupra conceptului de grup social. Aceste puncte de edere suntG ?7 abordarea grupului ca mediu e-isten!ial al indi izilor n care ace"tia triesc "i "i desf"oar acti itatea, interac!ioneaz "i se manifest ntr-un anumit mod conform unor interese "i scopuri precise< 27 abordarea grupului ca ni el specific de organizare a realit!ii sociale n care accentul cade pe sistemul de interac!iuni, pe structura relati -stabil a acestuia, pe durabilitatea mai mult sau mai pu!in ndelungat a normelor comportamentului< 37 abordarea grupului ca mi.loc de socializare, formare "i dez oltare a personalit!ii umane< 47 abordarea grupului ca factor determinant al comportamentului "i al ac!iunii umane cu influen!e poziti e "i negati e asupra acestora< 57 abordarea grupului ca centru acti , dinamic, e oluti al de enirii "i autode enirii umane, al schimbrii "i transformrii sale permanente< ;7 abordarea grupului ca produs al istoriei "i mpre.urrilor, dar "i ca generator de istorie "i mpre.urri, situa!ii, e enimente sociale, fapt care e iden!iaz rolul su at$t la ni el macro-, c$t "i la ni el microsocial. 'e ce este necesar cunoa"terea grupului social& Aceast cunoa"tere e necesar ntruc$tG - grupul nu poate fi redus la simpla sum a membrilor si, deoarece simpla cunoa"tere a fiecrui membru nu este suficient pentru a cunoa"te grupul n ntregul su< - grupul dispune de importante mi.loace, ci "i instrumente pentru e-ercitarea unor influen!e at$t poziti e, c$t "i negati e asupra comportamentului membrilor si 6consolidarea celor poziti e "i eliminarea pe c$t e posibil a celor negati e7< - grupul dispune de o dinamic accentuat, lsarea e olu!iei acestuia la oia nt$mplrii ar putea duce grupul pe ci gre"ite, spre ineficien! "i pierdere de resurse.
?

HeziG 3ielu Nlate "i %amelia Nlate. Cunoaterea i acti$area grupurilor sociale. l Aucure"ti, ?@>2, p. F-?I.

- ?3? -

'eci, diri.area autentic a dinamicii grupului nu se poate realiza fr o cunoa"tere adec at a legilor "i a factorilor acestei dinamici. ,otodat, numai prin cunoa"terea intern a grupului se pot aplica n mod eficient "i cu bune rezultate o serie de metode de acti are, inter en!ie "i schimbare a acestuia, ating$ndu-se astfel mai multe obiecti e, "i anumeG - unul praxiologic, urmrindu-se sporirea eficien!ei, a randamentului "i a producti it!ii grupului social< - unul organi atoric, nlesnindu-se diri.area, ameliorarea "i optimizarea at$t a structurilor, c$t "i a fenomenelor "i a proceselor specifice grupului< - unul de diagno "i progno ce a.ut la n!elegerea, e-plicarea "i interpretarea strilor actuale ale grupului, dar "i la anticiparea dinamicii lui iitoare, cu toate consecin!ele acesteia 6fa orabile sau nefa orabile7. /) Ti'(l(%ia %ru'uril(r s(!iale 9rin natura sa, societatea uman are o organizare grupal. 5n indi id apar!ine unui sau mai multor grupuri sociale. E-ist mai multe criterii de clasificare a grupurilor. 'up structu# r "i organizarea lor, precum "i dup numrul de indi$izi ce-l cuprind, sociologul american C/arles ). Coolew (Social organization, ?@I@7 a distins ntre grupurile primare 6grupul mic, fa!-n-fa!7 "i grupurile secundare 6fr rela!ii interpersonale7. .rupurile primare sunt grupuri mici n care membrii au rela!ii personale, str$nse "i durabile. 8iind intime "i durabile, aceste grupuri sunt deosebit de importante pentru indi id. 'e fapt, %ooleE a numit aceste grupuri JprimareK, pentru c ele sunt esen!iale pentru dez oltarea social a indi idului. %ooleE descrie patru tipuri de grupuri primare despre care spune c ar apar!ine tuturor tipurilor "i stadiilor de dezoltare a omenirii, "i anumeG familia, grupul de .oac al copiilor, grupul de ecini "i comunitatea de btr$ni. 3embrii grupului primar n mod caracteristic petrec o mare parte de timp mpreun, cu e-perien!e comune "i desf"oar mai multe acti it!i n comun. =ela!iile ntre membri sunt profunde datorit sentimentelor in estite n ele. 3embrii grupurilor primare deseori "tiu foarte multe unul despre altul "i fiecare are gri. de bunstarea celuilalt. - ?32 -

5n grup secundar este de cele mai multe ori un grup cu durat determinat "i mai mare, constituit pentru un scop sau o sarcin precis, n care rela!iile sunt relati impersonale. Aceste Jrela!ii secundareK nu au for!a de coeziune a Jrela!iilor primareK. 'e"i grupurile primare se mai men!in, ele au trecut pe un plan mai secund, datorit caracterului tot mai comple- al societ!ii "i al e-pansiunii grupurilor secundare n ia!a social. 9rin urmare, "i tipologia acestora a cunoscut o oarecare nuan!are, identific$ndu-se astziG - grupuri primare naturale 6familia, ecintatea7< - grupuri primare artificiale sau oca iionale 6de formare, reunite pentru o e-perien!7< - grupuri temporare 6o reunire de dezbatere7< - grupuri durabile 6cluburi, clase sociale, membrii unui birou7. 5n grup primar 6mic, fa!-n-fa!7 are unele caracteristici cum ar fiG un numr relati de membri< interac!iunea direct dintre membrii si< roluri intercorelate 6reciproce7< membrii grupului se conduc dup unele norme comune< membrii percep apartenen!a la grup "i e-isten!a unor scopuri comune< e stabilit o structur de rela!ii< e-ist o moti a!ie comun a membrilor de a fi mpreun. #n ceea ce pri e"te diferen!ierea grup primar-grup secundar, trebuie de men!ionat c n societatea modern industrializat grupurile secundare ac!ioneaz asupra grupurilor primare n dou direc!iiG - preiau o serie de acti it!i ale grupurilor primare transform$ndule la ni elul lor de acti itate 6de e-emplu, prelucrarea unor func!ii educati e ale familiei ca grup primar de ctre "coal ca grup secundar7< - grupurile primare care se men!in rm$n la dispozi!ia ne oilor "i cerin!elor grupurilor secundare 6de e-emplu, grupurile de munc sau membrii unui birou din cadrul unei ntreprinderi, organiza!ii ca grup secundar7. %u toate c manifest aceste tendin!e, grupurile secundare nu au nlocuit n totalitate grupurile primare, care nc mai e-ist ntr-o lume dominat de grupuri secundare, mari, impersonale. Acestea continu s se men!in tocmai datorit ne oii omului de intimitate, de asocieri bazate pe rela!ii de simpatie, n!elegere, care-i confer un anumit grad de securitate, siguran! "i un anume confort psihic. )rupurile pot fi mpr!ite, de asemenea, n grupuri interne "i externe. 5n grup intern este un grup n care membrii au un sentiment - ?33 -

de identitate "i loialitate. Acest tip de grup se deosebe"te de grupul e&tern prin aceea c persoana nici nu face parte din el, nici nu are reun sentiment de loialitate. 'eseori, oamenii manifest o oarecare opozi!ie "i ostilitate fa! de grupurile e-terne. JBoi K suntem membri ai grupului intern, JeiK sunt membri ai grupului e-tern. )rupurile interne "i grupurile e-terne au pu!ine contacte unele cu altele. 'eseori, ele "tiu pu!ine lucruri unele despre altele, iar ostilitatea lor reciproc n general se bazeaz pe steriotipuri. Aceste idei "i contactul sporadic ntre cele dou grupuri deseori ntresc indiferen!a sau antagonismul deschis ntre grupurile interne "i grupurile e-terne. ( alt clasificare a grupurilor, care pleac de la tipul de normali# tate implicat n organizarea lor 6de la natura raporturilor pe care membrii le alctuiesc7, mparte grupurile n grupuri formale "i grupuri informale. .rupurile formale sunt institu!ionalizate, func!ioneaz n conformitate cu norme din regulamente sau legi .uridice ce apar!in, de regul, unei organiza!ii. #n cadrul unei organiza!ii 6ntreprinderi7 grupurile formale sunt create deliberati 6inten!ionat7 de ctre manageri "i au ca obiecti realizarea unor sarcini specifice pentru a a.uta organiza!ia s-"i realizeze scopurile. #n acest sens, grupul formal este specific organiza!iilor, care, a $nd un numr mai mare de membri "i un set de obiecti e, sunt obligate s func!ioneze prin mpr!irea membrilor n grupuri mai mici ce se coopereaz la ndeplinirea scopului 6scopurilor7 organiza!iei n ansamblul su. )rupurile formale sunt crea!ie oficial a conducerilor ntreprinderii care hotrsc c$te grupuri s func!ioneze n organiza!ie, din ce fel de grupuri din sine s fie alctuite aceste grupuri, ce rela!ii, pe orizontal "i ertical, s e-iste ntre ele etc. #n cadrul grupurilor formale distingem grupuri permanente 6 grupurile de comand, comitetele7 "i grupuri temporare 6grupurile de sarcin, echipele de proiect7. .rupurile neformale se constituie fie ca subgrupuri n cadrul celor formale, fie n afara unor cadre institu!ionalizate pentru realizarea unor scopuri specifice. 8a! de grupurile formale, care apar n mod deliberat, alctuind grupuri oficiale, grupurile neformale apar "i e olueaz qnaturalK, n sensul c ele se formeaz ca urmare a cerin!elor, strilor de spirit, preferin!elor, intereselor comune ale oamenilor, atra"i reciproc de aceste caracteristici qnaturaleK ale indi izilor. )rupurile neformale apar totdeauna c$nd oamenii sunt reuni!i "i interac!ioneaz - ?34 -

n mod obi"nuit. Asemenea grupuri se dez olt, adesea, n cadrul structurii organiza!ionale formale "i ac!ioneaz, uneori, contrar obiecti elor acestora. )rupurile neformale pot fi de di erse feluriG grupuri de interes" de prieteni" de referin" de petrecere a timpului li!er etc. )rupurile neformale ndeplinesc, n esen!, patru funcii principale; - men!in "i consolideaz normele "i alorile membrilor lor mprt"ite n comun< - ofer membrilor sentimente de satisfac!ie social, status "i securitate< - a.ut membrii si s comunice ntre ei< - contribuie efecti la realizarea unor probleme. #n func!ie de scopurile comune, grupurile se mpart nG - grupuri de !az 6de con ie!uire mpreun7< - grupuri de lucru" de aciune 6ndeplinirea unei sarcini7< - grupuri de la!orator" sau artificiale 6reunite n ederea efecturii unui e-periment, realizrii unui proiect "tiin!ific7< - grupuri de deli!erare 6membrii acestora reunindu-se pentru a schimba puncte de edere asupra unei anumite probleme7< - grupuri de decizie 6pentru a gsi solu!ii practice de rezol are a unei probleme de interes comun7< - grupuri de formare" sau antrenament 6organizate n ederea n!rii unor comportamente interpersonale satisfctoare "i utilizate ca model de n !are psihosocial7< - grupuri de +nt%lnire" terapeutice (constituite n ederea ameliorrii unor comportamente de iante, a-ate pe analiza n comun a unor atitudini, situa!ii frustrante.= - grupuri de presiune 6ac!ioneaz ca factori e-teriori de influen! asupra dinamicii grupurilor presate7. 'up gradul de aderare a membrilor la normele "i alorile grupului, se identific' grupuri de referin 'out#group* "i grupuri de aparte# nen 'in#group*. 8iecare dintre aceste categorii de grupuri sociale se afl ntr-o continu dinamic, e-ist$nd posibilitatea de trecere dintr-o categorie n alta, de transformare a microgrupurilor n macrogrupuri, "i in ers. 'e"i to!i indi izii, ca membri ai unor grupuri, fac parte dintr-o serie de forme organizatorice, ei nu se raporteaz ntotdeauna la grupul din care fac parte n mod nemi.locit, ci "i la altele din e-teriorul acestora. - ?35 -

)rupul din care indi izii fac parte n mod efecti , n care ace"tia sunt prezen!i n cea mai mare parte a timpului "i n care rela!iile ce se stabilesc sunt de tipul qfa!-n-fa!K, poart denumirea de grup de apartenen. *pre deosebire de acesta, grupul din care indi izii nu fac parte direct "i fizic la un moment dat, dar la ale crui opinii, norme, alori "i comportamente ader, poart denumirea de grup de referin. #n momentul n care, spre e-emplu, muncitorul se afl n procesul de produc!ie, grupul de apartenen! al acestuia este echipa din care el face parte, n timp ce familia sa constituie pentru el grupul de referin!. %$nd acesta se afl n cadrul familiei, ultima constituie grupul de apartenen!, iar grupul de munc de ine grup de referin!. )rupurile de referin! sunt folosite de oameni pentru a-"i e-prima, compara "i e alua propriul comportament. Aceste grupuri ndeplinesc trei func!iiG funcia normati$, c$nd definesc forme adec ate de comportament< funcia comparati$, prin asigurarea fie a unui model pentru a fi imitat, fie a unui standard dup care s fie .udecat corectitudinea unei persoane< funcia de pu!lic" prin e aluarea acceptabilit!ii comportamentului unei persoane. 5nele grupuri de referin! pot ndeplini mai multe dintre aceste func!ii. 9rin!ii, de e-emplu, n mod obi"nuit ndeplinesc toate trei func!iiG ei "i n a! copiii ce s fac "i ce s nu fac 6func!ie normati 7< ei deseori ser esc modele pentru ceea ce copiii or s fie "i s fac 6func!ie comparati 7< "i ei "i arat aprobarea sau dezaprobarea fa! de comportamentul copiilor lor 6func!ie de public7. :a prima edere s-ar prea c rela!iile dintre cele dou categorii de grupuri sunt simple. #n fapt, aceste rela!ii sunt mult mai comple-e. ( problem str$ns legat de ac!iunea "i raporturile ce se manifest ntre grupul de referin! "i grupul de apartenen! este aceea pri ind desele mutri, treceri dintr-un loc n altul, dintr-un grup n altul 6spre e-emplu, a personalului muncitor7. Aceste muta!ii atrag dup sine o serie de conflicte, o serie de nemul!umiri, opunerea muncitorului la mutare, dificult!i pentru conductor n realizarea mutrii "i dificult!i pentru cel efecti mutat. Aceste dificult!i cresc sau scad n intensitate, n func!ie de gradul de compatibilitate sau incompatibiltate ntre alorile "i normele celor dou grupuri 6cel din care indi idul este scos "i cel n care acesta intr7. 8oger Macc/ielli distinge trei feluri de compatibilitateG - ?3; -

- integral" c$nd ambele grupuri apar!in aceluia"i sistem, ceea ce nseamn c normele de comportament "i alorile celor dou grupuri sunt asemntoare put$nd fi asimilate cu u"urin! mai rapid "i n deplintate< - relati$, c$nd prin nt$lnirea celor dou tipuri de grupuri rezult un amestec de norme "i alori, unele asemntoare, altele foarte diferite. #n aceast situa!ie indi idul nu poate opta n mod clar pentru un anumit set de norme "i alori, manifest$ndu-se fenomenul de indecizie. %onflictul datorat neputin!ei de a alege unele sau altele din normele comportamentale de cele mai multe ori se ncheie din partea indi idului cu renun!area la ambele grupuri "i aderarea la un al treilea grup. Acest tip de compatibilitate apare, de e-emplu, ca fiind una din cauzele mobilit!ii "i fluctua!iei for!ei de munc< - a!solut, situa!ie n care indi idul nu poate alege nici normele "i alorile grupului de apartenen!, nici pe cele ale grupului de referin!, fiind astfel un neintegrat. *olu!ia se gse"te n renun!area la ambele grupuri "i aderarea la un al treilea grup, considerat de ctre indi id mai potri it propriului sistem de norme "i alori. 4rupurile de presiune 0pressure group1. 9entru e-isten!a "i func!ionarea oricrui grup mic un mare rol re ine legturilor sale cu alte grupuri fie din imediata sa apropiere, fie dintr-un perimetru mai ndeprtat. *e pot distinge o serie de alte grupuri din e-teriorul unui grup, care e-ercit presiune asupra sa ncerc$nd s-l domine, dup cum "i grupul n cauz e-ercit presiuni asupra altor grupuri, ncerc$nd s se apere, s le subordoneze pe acestea sau s le domine. Acele grupuri 6care sunt e-terioare unui grup dat, dar care fac parte din mediul su socioistoric "i sociocultural sau social propriu-zis7, care e-ercit o presiune asupra altui grup, poart denumirea de grupuri de pre# siune. Aceste grupuri influen!eaz dinamica grupului presat prinG - tipul de presiune e-ercitat< - numrul de grupuri e-terioare care e-ercit presiunea< - calitatea, tria sau puterea presiunii e-ercitate< - maniera n care se realizeaz presiunea. #n ceea ce pri e"te primul element, se pot distinge dou tipuriG presiunea e&terioar direct "i presiunea e&terioar indirect. #n legtur cu cel de-al doilea "i al treilea element, dac grupurile care e-ercit presiunea la un moment dat sunt numeroase, posibilitatea grupului presat de a le face fa! prin contrapresiune scade, ns aceast - ?3> -

condi!ie nu e suficient, ntruc$t dac intensitatea presiunii e-ercitate nu este ridicat, efectul acestei presiuni poate s nu fie puternic sau important. 'e asemenea, dac presiunea este de calitate, ea poate s pro in de la un singur grup "i s aib acela"i efect sau unul superior, n compara!ie cu o presiune de slab calitate e-ercitat de mai multe grupuri. 'ac numrul de grupuri care preseaz este mare, dar nu toate presiunile sunt la fel de puternice sau acestea sunt slabe, reac!ia grupului presat a fi diferit "i se a orienta spre acel grup a crui presiune este cea mai puternic. 8iind orba, n special, de o presiune moral a unui grup asupra altuia, un mare rol l are "i maniera n care se e-ercit presiunea. 'in acest punct de edere putem distinge trei mari tipuriG - manier !rutal, bazat pe amenin!are "i intimidare, fr s se !in seama de interesele grupului presat, ci numai de cele ale grupului de presiune. 3i.loacele preferate, utilizate n aceast manier, sunt ordinul categoric 6 erbal sau non erbal7< acordarea de ultimatumuri, realizate n practic prin folosirea de oameni duri, ei n"i"i brutali, nesensibili, nen!elegtori, incapabili de a dialoga "i a negocia< - manier elegant, dar fals, bazat pe concesii par!iale, minore, acordate de grupul care preseaz grupul presat pentru a lini"ti spiritele "i pentru a c$"tiga timp. Aceast manier las impresia c ia n considerare interesele grupului presat n fa oarea intereselor grupului de presiune. 3i.loacele utilizate n aplicarea acestei maniere sunt discu!ia academic "i diplomatic, acordarea de concesii, mi.loace cunoscute sub denumirea de tehnici qde a arunca praf n ochiK< - manier corect i desc/is, cunoscut "i sub denumirea de tehnic cu qcr!ile pe fa!K, se bazeaz pe faptul c grupul care e-ercit presiunea este interesat de armonizarea intereselor ambelor grupuri. 3i.loacele utilizate n aceast manier sunt discu!iile bazate pe argumente "i contraargumente, studierea realist a faptelor "i a fenomenelor, participarea ambelor grupuri la discutarea problemei "i la luarea de decizii. 5tilizarea acestei maniere este cea mai de dorit, ns din moti e obiecti e 6timp, rapiditate necesar n luarea deciziilor, rapiditatea schimbrilor7 de multe ori aceast manier nu poate fi e-ercitat n practic, n mod real. #n concep!ia lui :ean Mewnaud, grupurile de presiune sunt caracterizate prin prezen!a a trei factoriG - ?3F -

- prezen!a unor legturi stabile n interrela!iile dintre membri< - prezen!a la membrii grupului a unui sentiment colecti care i distinge de cei care nu apar!in grupului< - comunitatea scopului care reprezint, de regul, elementul stabilizator 6gradul "i natura organizrii inter in adeseori ca un factor de putere "i eficien! n ac!iunea grupurilor de presiune7. )rupurile de presiune antreneaz o serie de efecte, de cele mai multe ori negati e, asupra structurii "i dinamicii interioare a grupului presat, printre careG - solidarizarea membrilor grupului presat fa! de presiunea e-ercitat asupra lor, care .oac rolul de refle- de aprare a grupului mpotri a presiunii e-terioare, refle- declan"at de sentimentul de insecuritate resim!it de membrii grupului presat. Aceast solidaritate poate a ea at$t un caracter poziti , c$t "i negati . Ea poate fi poziti c$nd grupul presat se opune la ncercrile ce in din partea grupului de presiune de a-l disocia, scinda sau chiar desfiin!a, demonstr$nd astfel for!a grupului presat de a rezista presiunii e-terioare asupra sa. *olidaritatea este negati atunci c$nd grupul este pu!in permeabil "i pu!in recepti la JpresiuneaK prin care urmre"te introducerea n grupul presat a noului, a unor idei ino atoare, de progres< - promo area tensiunilor n cadrul grupului, a interagresiunii reciproce dintre membrii acestuia, care, oit sau nu, se mpart n tabere ad erse, se atac "i se acuz reciproc, astfel nc$t ia!a omului dispare< - diminuarea capacit!ii creatoare a grupului presat, care rezult din faptul c grupul nu mai este centrat "i orientat spre realizarea obiecti elor curente, ci spre alte probleme, cum ar fi cea a acceptrii sau inacceptrii ce ine din partea grupului de presiune< - apari!ia n grupul presat a unor membri fal"i, refractori, ce de in promotorii di iziunilor "i subdi iziunilor n cadrul grupului "i principalii animatori ai conflictelor de grup< - paralizarea complet a acti it!ii grupului presat "i, n final, dispari!ia acestuia, datorit accentului pus pe strile tensionate "i conflictuale. 2) Stru!tura %ru'ului mi! Bu orice tip de interac!iune dintre membrii grupului este suficient pentru a putea orbi de continuitatea real a unui grup mic. Este necesar prezen!a unui sistem de interaciuni, reglat de func!ionarea - ?3@ -

lui, de norme, alori "i reguli comportamentale. 3ultiplele "i ariatele interac!iuni din cadrul grupului se suprapun "i coreleaz reciproc d$nd na"tere la o structur intern a grupului mic, la o structur integratoare a mai multor substructuri care au rolul de a regiza .ocul ariatelor interac!iuni dintre membrii grupului. G Substructura funcional este considerat a fi de baz, ntruc$t n func!ie de obiecti ul ei are loc constituirea "i formarea grupului "i, totodat, prin intermediul acestora se realizeaz obiecti ele de produc!ie, se rspunde de fapt cerin!elor sarcinii "i realizrii acesteia, asigur$ndu-se astfel performan!a grupului "i dob$ndirea unui anumit ni el de prestigiu social. Aceast substructur este definit prin regulamente, dispozi!ii, statute formale etc. care formuleaz drepturile "i obliga!iile, inter alul de competen!, autoritate "i responsabilitate a fiecrui membru al grupului. Bormele "i alorile sunt stabilite n func!ie de obiecti ele grupului "i urmresc integrarea acestuia n structura altor grupuri mai mari. G Substructura statusurilor i a rolurilor . Bicieri conceptele de status "i de rol nu sunt mai importante dec$t la studiul grupurilor sociale. #n orice grup mic e-ist o deosebire ntre pozi!iile ocupate "i rolurile ndeplinite de membrii acestuia. *upra ie!uirea "i e olu!ia grupului este dependent de o bun delimitare a statusurilor "i a rolurilor n cadrul su. 'e e-emplu, o nedelimitare corect a acestora ntr-un grup de munc poate face ca unii membri s supra ie!uiasc nemeritat pe seama muncii altora, asemenea situa!ii duc$nd n cele din urm la rela!ii tensionate, la conflict ntre membri "i p$n la dezagregarea grupului. 3embrii unui grup au pozi!ii diferite n grup 6statusuri sociale7 "i trebuie s se anga.eze 6"i, ntr-ade r, se anga.eaz7 n diferite acti it!i 6 alori7. *pre deosebire de copii, mama 6status social7 n familie 6grup7 trebuie s se anga.eze 6"i, ntr-ade r, se anga.eaz7 n diferite feluri de comportament. *pre deosebire de secretarul registrator al unui club social, administratorul are responsabilit!i diferite. 'eci, grupurile constau din statusuri care se mpletesc cu rolurile corespunztoare. *tatusurile diferite ser esc di erse aspecte ale scopurilor generale ale grupului. )rupurile constau din statusuri care se mpletesc, dar nu este necesar ca aceste statusuri s fie egale. 5nele statusuri pot fi considerate mai importante dec$t altele pentru func!ionarea grupului. 'rept urmare, cele mai multe grupuri au o Jierarhie a statusurilorK n care unor statusuri li se - ?4I -

acord mai mult putere "i respect dec$t altora. 'e e-emplu, multe grupuri au "ef suprem 6pre"edinte sau alt titlu7 care are mai mult putere dec$t al!i membri s stabileasc acti it!ile grupului. #n acest caz, ierarhia este definit prin pozi!iile statusului 6pre"edintele opus membrilor de r$nd7, "i nu prin caracteristicile persoanele ale membrilor. Substructura preferenial. ,otalitatea rela!iilor interpersonale de ordin afecti preferen!ial, care se manifest n interac!iunea grupului, formeaz structura preferen!ial sau sociometric a grupului. Aceste rela!ii ntre membrii care au la baz moti a!ii diferite, care au sensuri "i intensit!i diferite, pot fiG - rela!ii afecti e de atrac!ie 6simpatie .= - rela!ii afecti e de respingere= - rela!ii afecti e de indiferen!. Aceast substructur are o importan! deosebit n toate grupurile, n special n cele care sunt orientate spre realizarea unui scop producti . #n baza cercetrilor empirice s-a constatat c grupurile care au un indice nalt de coeziune social se caracterizeaz prin rela!ii de atrac!ie reciproc, de ncredere ntre membri, printr-un spirit de a.utor reciproc liber consim!it "i un climat moral ridicat n realizarea sarcinilor. 'ac grupul se caracterizeaz prin asemenea trsturi, membrii si realizeaz sarcinile ca un efect mai mic sau acest efort este perceput ca fiind mai mic, ceea ce duce la cre"terea randamentului "i a ni elului de stratifica!ie. 'e asemenea, un indice de coeziune ridicat se nt$lne"te "i la grupurile n care substructura preferen!ial este con ergent cu substructura func!ional. *e cunosc ns "i cazuri n care cele dou substructuri sunt di ergente, a $nd loc o serie de tensiuni "i conflicte ntre acestea. Efectul unei asemenea situa!ii este diminuarea randamentului n munc a membrilor grupului, scderea autorit!ii liderilor formali, cre"terea autorit!ii liderilor neformali, di iziunea grupului n cei care blocheaz circula!ia informa!iilor oficiale "i realizeaz alte circuite mai scurte, de multe ori mai eficiente, dar cu alte scopuri dec$t acelea pentru care a fost constituit grupul. Substructura ierarhic. #n orice grup mic nu to!i membrii au acelea"i func!ii, acelea"i rspunderi "i aceea"i putere de decizie. 9rin urmare, n orice grup mic apar anumite rela!ii de subordonare. Acestea formeaz substructura ierarhic. 0erarhizarea membrilor poate fi fcut n raport cu rela!iile func!ionale c$nd a em de a face cu o ierarhie oficial sau n raport cu rela!iile preferen!iale, c$nd este orba despre o ierarhie neoficial. - ?4? -

0ndiferent de tipul de ierarhie, n cadrul acestei substructuri un rol deosebit re ine liderului "i stilului de conducere practicat de el. Aceasta determin apari!ia n grup a unei structuri de putere care e iden!iaz modul de distribuire "i de realizare a puterii de decizie n cadrul grupului. 'e regul, substructura ierarhic este cunoscut sub denumirea de subsistem de conducere, acesta fiind mecanismul prin care se organizeaz ntreaga acti itate a grupului "i care realizeaz o func!ie indispensabil oricrui grup, "i anume - funcia de conducere. %ele mai multe grupuri au un conductor, o persoan care, datorit personalit!ii, realizrilor sau pozi!iei, .oac un rol important n influen!area acti it!ilor grupului. 3unc de cercetare pri ind conducerea n grupurile mici a identificat dou tipuri diferiteG conducerea in# strumentat "i conducerea e&presi$. Conducerea instrumentat descrie conductorii care pun grupul n mi"care pentru ndeplinirea obiecti elor grupului . %onductorul instrumental este orientat spre obiecti e "i se concentreaz asupra afacerii imediate. %onducerea e-presi implic crearea armoniei "i a solidarit!ii n cadrul grupului. %onductorul e-presi este preocupat de morala grupului. Ambele feluri de conducere sunt necesare pentru grupurile stabile "i cu succese. *tilurile de conducere de asemenea ariazG unii conductori sunt democrai "i ncearc s ob!in acordul membrilor asupra ac!iunii grupului. Al!ii sunt autoritari "i dau ordine a"tept$nd ca acestea s fie urmate. 5n al treilea tip este conductorul laissez# faire 6las s fac - doctrina de neamestec n treburile altora7, care nu face nici un efort pentru a diri.a sau a organiza acti it!ile grupului. G Substructura comunicaional. %omunicarea .oac un rol deosebit, esen!ial n cadrul ie!ii sociale. 9entru ca membrii unui grup s poat ac!iona eficient, trebuie mai nt$i ca ei s fie informa!i asupra obiecti elor, s-"i poat transmite direct, imediat "i deschis ideile de la unul la altul. Bu s-ar putea orbi de formarea unor opinii sau atitudini ale grupului asupra unor probleme proprii, sau ale altor grupuri, n afara schimbului iu, dinamic, uneori tensionat, de idei ntre membrii competen!i ai grupului. Bu s-ar putea concepe desf"urarea eficient a unei acti it!i, rezol area unor probleme, luarea unor decizii n afara transmiterii "i receptrii de mesa.e "i informa!ii. 9rin urmare, procesul de comunicare este absolut necesar. - ?42 -

G Substructura cognitiv. #n timpul acti it!ii grupului, membrii acestuia reu"esc s se cunoasc relati reciproc, s-"i cunoasc propria pozi!ie n cadrul grupului, s-"i cunoasc imaginile care s-au format "i care circul despre ei n cadrul grupului. Bi elul "i e-actitatea acestei cunoa"teri depinde de acurateea percepiei sociale" care reprezint gradul de e-ercitate cu care sunt percepute rela!iile interpersonale n cadrul grupului. Echi alentul rela!iilor psihosociale din grup n plan cogniti l reprezint procesul de intercunoatere care are dou laturiG - transparena" prin care se precizeaz c$t de bine este cunoscut un membru al grupului de ctre ceilal!i membri, c$t de bine sunt cunoscute rela!iile lui interpersonale< - transptrunderea" prin care se determin gradul n care un membru al grupului reu"e"te s cunoasc caracteristicile "i rela!iile interpersonale ale tuturor celorlal!i membri ai grupului. G Substructura spaial i mrimea grupului. 9entru realizarea anumitor acti it!i este preferabil o anumit dispunere n spa!iu a membrilor grupului. Astfel, spre e-emplu, pentru rezol area n condi!ii de eficien! a acti it!ilor de tip competiti se utilizeaz o anumit substructur spa!ial, pe c$nd pentru acti it!ile de tip cooperati este utilizat o alt substructur spa!ial. 3rimea unui grup influen!eaz structura sa "i interac!iunea membrilor. Bumrul persoanelor care compun grupul mic ariaz ntre minimum 2 6sau 3, dup unii autori7 "i ma-imum 4I de membri. 'eci, cel mai mic grup, numit diad, const din doi oameni "i necesit implicarea acti a fiecrui membru. %a grupul s-"i continue e-isten!a, fiecare trebuie s !in seama de cellalt. #n general, diadele implic rela!ii mai intense "i sunt mai pu!in stabile dec$t grupurile mai mari. Adugarea unei a treia persoane la o diad creeaz o triad. #ntr-o triad e-ist mai multe rela!ii posibile "i diferite. 'e asemenea, e-ist posibilitatea unei coali!ii a doi mpotri a unuia, ceea ce pro oac o presiune asupra celei de-a treia persoane. ,otu"i, dac e-ist conflict ntre doi membri, al treilea poate ser i ca mediator "i poate ncerca s men!in armonia grupului. ,riada este, n general, mai stabil ca diada, dar totu"i mai pu!in stabil dec$t grupurile mai mari. %u c$t grupul este mai mare, cu at$t este mai larg gama rela!iilor posibile ntre membrii grupului. ,otu"i, dincolo de o anumit mrime, apare o structur mai formal pentru a u"ura interac!iunea membrilor grupului. Bu e-ist o mrime optim pentru toate grupurile. 3rimea optim a unui grup depinde de natura "i acti itatea grupului. - ?43 -

,oate substructurile din grup interfereaz ntre ele "i formeaz structura global a grupului. 4) S(!i(metria 7 met(d1 s(!i(l(%i!1 de studiere a rela0iil(r inter'ers(nale 5n %ru'ul mi! %reatorul sociometriei, :aco! Ee$i Moreno 6?FF@-?@>47, sociolog american de origine rom$n, a elaborat o teorie "i o metodologie, menite a asigura rela!ii fa orabile n grupurile mici conform propriilor op!iuni ale membrilor acestora. A"a cum a artat 3oreno, Jesen!a sociometriei este doctrina despre spontaneitate "i crea!ieK. :a baza sistemului elaborat de el, 3oreno pune spontaneitatea "i creati itatea, concepte ce reprezint ade rate Kpietre unghiulare ale sistemului sociometricK. *pontaneitatea e-plic "i determin ac!iunea indi izilor ce const din rspunsuri adec ate la situa!iile e-terne, iar creati itatea e-prim modelul de manifestare a spontaneit!ii, reprezent$nd un "ir de microacte inedite, originale. 'up 3oreno, Juni ersul socialK are trei dimensiuni aflate ntr-o legtur reciprocG Jsocietatea e&ternK, oficial, macroscopic, care este reprezentat de totalitatea grupurilor reale "i izibile, mari "i miciG familia, "coala, atelierul, armata, biserica etc.< Jmatricea sociometri# cK, sau realitatea microscopic, care este dat de structura social afecti , preferen!ial, apt de a fi studiat "i cunoscut doar prin analiza sociometric< Jrealitatea socialK ce rezult din interac!iunea dintre societatea e-tern "i matricea sociometric. %eea ce este important pentru noi se refer la Jrealitatea socialK. 9otri it concep!iei sociometrice, n formarea "i organizarea unor grupuri de munc stabile "i nalt producti e cele mai importante sunt rela!iile afecti e ce se stabilesc ntre membri. Astfel, rela!iile, preferin!ele de asociere a acestora constituie fundamentul rela!iilor sociale, care confer grupurilor identitate func!ional "i coeziune intern. =ela!iile preferen!iale pot fiG atracie" respingere "i indiferen. Aceste rela!ii genereaz matricea sociometric. ,eoria sociometriei "i ansamblul ei de metode "i tehnici se refer la socionomie 6"tiin!a despre legile societ!ii7, sociodinamic 6ce studiaz structura grupurilor7, sociometrie 6msurarea social pe baz de teste7 "i sociatrie 6nsnto"irea ie!ii sociale7. !spectele metodologice ale sociometriei . *e ncepe cu un test so# ciometric, membrii unui grup unic fiind ruga!i a preciza atitudinea lor fa! de to!i ceilal!i membri. Aceast atitudine poate fi analizat n baza - ?44 -

diferitelor criteriiG ncrederea n cuno"tin!ele profesionale, n calit!ile morale, n aptitudinile de conductor, n capacitatea de a primi un a.utor la ne oie, n rezol area mpreun a sarcinilor profesionale etc. 9utem face "i o analiz a atitudinii generaleG J#n ce msur a!i dori sau nu s lucra!i cu colegii d . de grup&K 'eci, rela!iile dintre doi membri ai unui grup pot a ea di erse sensuriG alegerea, respingerea, indiferen!a. 9ropunem urmtorul tabelG ,abelul ? #referinele %n anc-eta sociometric
=ela!ii preferen!iale 9referin!a lui A pentru A

?. A "i A manifest o preferin! poziti reciproc "i se aleg unul pe altul. 2. A l respinge pe A, iar A l alege pe A. 3. A este indiferent fa! de A, iar A l alege pe A. 4. A l alege pe A, iar A l respinge pe A. 5. *e resping reciproc. ;. A este indiferent fa! de A, iar A l respinge pe A. >. A l alege pe A, iar A este indiferent fa! de A. F. A l respinge pe A, iar A este indiferent fa! de A. @. 3anifest o indiferen! reciproc. 'up cum men!ioneaz 3oreno, testul sociometric este Jun instrument care studiaz structurile sociale n lumea atrac!iilor "i a repulsiilor ce se manifest n cadrul grupuluiK. *uccesul testului depinde - ?45 -

de eridicitatea rspunsurilor, adic de ncrederea celor ntreba!i asupra anonimatului rspunsului, de con ingerea c rezultatele nu or fi folosite mpotri a celor ce au participat la test. 'e aceea, nainte de a realiza testul, este necesar a sta de orb cu grupul, a-i e-plica moti a!ia, a c$"tiga ncrederea celor inter ie a!i c to!i ei 6sau ma.oritatea7 or a ea un a anta. n urma realizrii testului. ,uturor membrilor unui grup i se d lista complet a componen!ei acestuia, cer$ndu-li-se s specifice cu cine dore"te s lucreze, cu cine nu dore"te sau i este indiferent. :a etapa a doua, rezultatele primite de la fiecare se trec ntr-un tabel 6o matrice sociometric7, n care pe orizontal "i ertical sunt trecu!i to!i membrii grupului 6e entual, cu nume codificate7.

,abelul 2 8atricea sociometric

- ?4; -

B - numrul total al membrilor grupului= H I alegeri< - respingeri< lipsa specifica!iei nseamn indiferen!< a + numrul alegrilor e-primate de subiect< b + numrul respingerilor e-primate de subiect< c + numrul alegerilor e-primate de subiect fa! de numrul total al membrilor grupului 6B-?7< d + numrul respingerilor e-primate de subiect fa! de totalul membrilor din grup 6B-?7< e + numrul alegrilor minus cel al respingerilor e-primate de subiect. *e pot face teste mai complicate. 'up alctuirea matricei, putem alctui sociograme, trec$nd n grafic rela!iile preferin!ele dup membrii grupului, a"a cum rezult din matricea sociometric. *ociogramele pot fi fcute pentru unii indi izi, fie pentru grupul ntreg. 9ornind de la rezultatele testului 6se poate cere subiec!ilor s-"i moti eze preferin!ele G J'e ce a!i dori s lucra!i n continuare cu / n acela"i grup, sau de ce nu a!i dori&K7. 3anagerul poate lua unele msuri de aplicare a strilor conflictuale, de diminuare a numrului "i a intensit!ii respingerilor. :a ne oie, dac cine a prime"te foarte multe respingeri "i este capabil s distrug coeziunea grupului, managerul a discuta cu el "i i a propune s treac n alt grup. #n iziunea sociometri"tilor, formarea grupurilor de munc n baza preferin!elor are o serie de efecte poziti eG - n grupul astfel construit e-ist o atmosfer cald, uman, apropiat, rela!iile fiind bazate pe simpatie, ncredere "i a.utor reciproc, gener$nd condi!ii fa orizante "i stimulatoare pentru desf"urarea cu succes a muncii< - se creeaz o puternic unitate afecti "i de cunoa"tere ntre membri "i iau na"tere o serie de fenomene psihosociale, caG atitudinile "i opiniile colecti e, spiritul de grup "i moti a!ia de grup, care au o mare influen! asupra modificrii comportamentelor indi iduale< - coeziunea grupului este foarte mare, ceea ce face s nu se elibereze o mare cantitate de energie fizic, dar mai ales psihologic, care poate contribui la cre"terea performan!ei grupului. - ?4> -

'e"i n unele cazuri aceste efecte sunt posibile, totu"i dup caracterul preferen!ial grupurile constituite prezint "i o serie de nea.unsuriG - *e constat c tocmai din cauza bunelor rela!ii dintre membrii grupului apar o serie de fenomene negati e, cum ar fiG stagnarea n munc, diminuarea controlului reciproc "i a responsabilit!ii indi iduale, preluarea de ctre unii membri ai grupului a sarcinilor altora, a cror prezen! n grup de ine ne.ustificat. ,oate acestea duc la scderea randamentului "i a performan!ei grupului n raport cu alte grupuri< - *e poate ca rela!iile de natur simpatetic, dominante n cadrul grupului, s determine ca criteriul competen!ei profesionale s fie subordonat sau chiar nlocuit de criteriul rela!iilor simpatetice, preferen!iale, duc$nd la eliminarea din grup sau la neacceptarea n cadrul su a oamenilor aloro"i din punct de edere profesional, dar care nu sunt considera!i simpatici. Hiziunea sociometric n formarea grupului de munc este deci benefic, dar nu "i suficient. $ntrebri recapitulative% ?. 0dentifica!i sensul conceptului de grup social "i deosebirile lui de alte reuniri sociale. 2. %aracteriza!i principalele procese ale interac!iunii grupului. 3. Aduce!i argumente n fa oarea necesit!ii cunoa"terii grupului social. 4. Analiza!i principalele tipuri de grupuri sociale. 5. 'etermina!i structura grupului social. ;. 0dentifica!i a anta.ele "i deza anta.ele metodei sociometrice n studierea grupurilor mici. &ibliografie selectiv% ?. Achim 3. Sociologia american a grupurilor mici. - Aucure"ti, ?@>I. 2. )oodman B. 2ntroducere +n sociologie. - Aucure"ti, ?@@2. 3. Beculau A. Eideri +n dinamica grupurilor. - Aucure"ti, ?@>>. 4. *immel ). Sociologie. - %hi"inu, 2III. 5. Nlate 3., Nlate %. Cunoaterea i acti$area grupurilor sociale. - Aucure"ti, ?@>2. ;. yWljPX c.b. =>?@GANWPJ BOMVVP. + VPWTXY, ?@@I.

- ?4F -

CAPITOLUL V
INS8I8U#II5 S4CI"5 A R45U5 7I 54CU5 54R <N 4R6"NIZ"R " S4CI 8$#II
+) C(n!e'tul institu0i(nali81rii) Cara!teristi!ile institu0iil(r s(!iale *ociet!ile moderne sunt reduse, de cele mai multe ori, la un comple- institu!ional. 'in punct de edere sociologic, societatea reprezint un sistem de structuri organizatorice di izate n dou mari grupe, dup gradul lor de maturitate func!ionalG instituiile "i organizaiile. %onceptele de instituie "i organizaie sunt fundamentale pentru analiza societ!ilor tradi!ionale sau moderne, deoarece se refer la mecanismele "i procesele structurrii ie!ii cotidiene. Ele izeaz seturi ordonate de comportamente indi iduale "i flu-uri de interac!iuni, baza normati a ordonrii acestora sau abaterile de la norme "i reguli care genereaz tulburri sociale, mecanismele de grupare a oamenilor pentru a atinge anumite obiecti e prin organizarea resurselor ce asigur procesele de tranzac!ie ariabil n timp "i spa!iu social. 0nstitu!iile "i organiza!iile sunt cadrele sociale prin care se reduce incertitudinea ie!ii indi iduale "i cadrele rela!ionale prin care se structureaz acti it!ile umane cotidiene. 9rin ele se instituie at$t constr$ngeri sociale normati e, c$t "i recompense sau imbolduri pentru performan!e mai nalte. Ac!iunea social se desf"oar n cadrul unui sistem de reguli "i norme. %odificarea acestora, reglementarea statusurilor "i a rolurilor indi izilor ntr-un sistem colecti de ac!iuni se realizeaz prin intermediul unor structuri organizatorice, din r$ndul crora institu!iile sociale au ponderea cea mai mare "i aria de cuprindere cea mai ast n ce pri e"te reglarea raporturilor sociale "i organizarea ac!iunilor colecti e. %um se poate a.unge la crearea de institu!ii sociale "i ce reprezint acestea&

- ?4@ -

9entru a-"i satisface necesit!ile, oamenii intr n rela!ii "i practic anumite comportamente. 'ac aceste comportamente sunt repetate o anumit perioad de timp, ele a.ung s se fi-eze n obiceiuri standarde. :a un anumit moment, practicile de satisfacere a unor scopuri determinate sunt codificate "i capt o e-presie legal. 'in acest moment putem orbi de o instituire a rela!iilor sociale. 0nstitu!ionalizarea const n dez oltarea unui sistem de comportamente a"teptate, modelate "i acceptate n cadrul unui sistem social. =ela!iile dintre brbat "i femeie se institu!ionalizeaz prin cstoria ci il. #n cadrul acestei institu!ii, statusurile "i rolurile celor doi parteneri sunt clar definite "i acceptate social. 2nstituionali area constituie procesul de stabilire a unor norme clare care definesc o serie de statusuri "i roluri sociale n corela!ie cu un anumit comportament ce rspunde unui set de alori comune. Acest proces presupune nlocuirea comportamentului spontan, e-perimental, cu un comportament bine precizat, constant, pre izibil "i presupune a a ea loc n anumite condi!ii. 5rmarea acestui proces de institu!ionalizare este crearea de instituii. #n limba.ul "tiin!ific "i n cel comun, termenul de instituie are mai multe semnifica!ii. 9rin institu!ie se n!elegeG - un grup de persoane anga.at n ederea satisfacerii unor probleme importante pentru o comunitate< - formele organizatorice folosite pentru realizarea unor probleme< - ansamblul de mi.loace "i procedee folosite de membrii unui grup n ederea satisfacerii unor ne oi< - rolurile importante pe care le de!in anumi!i membri ai unui grup "i care le permit s ac!ioneze n rezol area unor probleme. 'e e-emplu, un minister poate fi considerat institu!ie din mai multe puncte de edereG ca un grup de persoane, cu o anumit ierarhie, care se ocup de rezol area unor probleme< datorit formelor organizatorice prin care ac!ioneaz respecti ul minister< mi.loacelor folosite 6buget, func!ionari, hotr$ri, instala!ii tehnice7< rolurilor principale de!inute n cadrul grupului 6ministru, secretar de stat, director, "ef de ser iciu, referent etc.7. #n literatura sociologic, prin instituie social adesea se n!elege qun sistem de rela!ii sociale organizat pe baza unor alori comune "i n - ?5I -

care se utilizeaz anumite procedee n ederea satisfacerii anumitor ne oi sociale fundamentale ale unei colecti it!i socialeK ?. 0nstitu!iile sociale reprezint structuri organiza!ionale cu caracter formal, n sensul c func!ioneaz n baza unor sisteme de norme instituite prin tradi!ie sau elaborate inten!ionat, pe care grupurile sau comunit!ile umane le constituie con"tient, din necesitatea de a asigura un grad superior de eficien! a raporturilor dintre ele, pentru a le aplica n acti itatea de producere a bunurilor "i a alorilor materiale "i spirituale2. A"adar, institu!iile "i bazeaz legitimitatea fie pe alorile tradi!iei, cumulate n mentalitatea colecti , fie pe un sistem de alori elaborate inten!ionat de un grup sau o comunitate. %aracteristica de baz a institu!iilor o constituie medierea dintre a"teptrile membrilor, scopul propus "i condi!iile de mediu proprii ac!iunii umane. Ele asigur ma-imum de eficien! ac!iunii n condi!iile date, fiind deser ite de speciali"ti profesionaliza!i cuprin"i ntr-un aparat tehnico-administrati menit a asigura optimul func!ional. 0nstitu!iile sunt un sistem organizat de rela!ii sociale care ntruchipeaz anumite alori comune "i procedee de lucru, rspunz$nd unor ne oi fundamentale ale societ!ii. 0ndiferent de tipul acestora 6institu!ii politice, administrati e, economice, .uridice, militare, de n !m$nt, de cultur etc.7, lor le sunt proprii o serie de caracteristici generale, "i anumeG - e-isten!a unui anumit scop, care este stabilit n baza unor ne oi importante comune "i a unor alori comune< - institu!iile realizeaz, n ederea atingerii scopului, o serie de funcii, de acti it!i determinate "i reglementate< func!iile sunt realizate de anumite persoane care trebuie s se conformeze rolurilor institu!ionale stabilite< - e-isten!a unor mi5loace, a unor procedee "i instala!ii cu a.utorul crora este realizat scopul< aceste mi.loace pot fi materiale "i simbolice<

? 2

0.3ihilescu. Sociologie general. + Aucure"ti, 2III, p.22.

0.,udosescu. Structurile organizaionale i eficiena aciuni i. + Aucure"ti, ?@>F, p.?5. - ?5? -

- e-isten!a unor sim!oluri culturale care a.ut la identificarea institu!iilor 6de e-emplu, drapelul, inelul de cstorie, imnul na!ional, imnul religios, di erse cldiriG "coala, biserica, casa, palatul regal etc.7< - e-isten!a unor coduri de comportament care prin nsu"irea lor a.ut la punerea n practic a rolurilor institu!ionalizate 6de e-emplu, .urmntul de credin! fa! de patrie "i popor depus de cadrele militare, .urm$ntul depus de pre"edintele !rii la preluarea mandatului, .urm$ntul lui Lipocrate depus de medici la intrarea n profesie etc.7. #n societ!ile contemporane codurile de comportament sunt formulate, n cea mai mare parte, n scris 6constitu!ii, legi, coduri ci ile, con en!ii, coduri profesionale, regulamente7. %odurile de comportament reglementeaz e-ercitarea rolurilor n cadrul institu!iei "i rela!iile cet!enilor cu institu!ia. =espectarea codurilor de ctre membrii institu!iei "i de ctre cet!eni este urmrit prin sanc!iuni poziti e 6decora!ii, diplome, recompense7 "i negati e 6amenzi, pedepse, sanc!iuni administrati e7< - ac!iunea altor instrumente care se manifest n cazul n care codurile de comportament nu "i ating scopul 6de e-emplu, tradi!ii informale, obiceiuri, legi nescrise, msuri rpide pentru a pre eni nclcarea %odului etc.7< # e-isten!a ideologiilor ce reprezint orice set de idei care e-plic "i legitimeaz aran.amentele sociale, structurile de putere, scopurile, interesele sau pozi!iile sociale ale grupurilor n care acestea apar< - e-isten!a unor modaliti de aciune n numele grupului ca ntreg, ceea ce permite reprezentarea grupului n e-terior< # modurile de aciune sunt definite impersonal, adic aceste ac!iuni trebuie s fie e-ecutate independent de caracteristicile "i interesele personale ale celui care le e-ecut< - indi idul sau indi izii umani care e-ecut aceste ac!iuni au, n principiu" spri5inul +ntregului grup sau al ma.orit!ii lui. 9rin acti it!ile pe care le desf"oar, institu!iile urmresc realizarea mai multor scopuriG a7 satisfacerea unor ne oi sociale dintr-un anumit domeniu 6promo area rela!iilor dorite "i reprimarea celor nedorite7< b7 asigurarea continuit!ii ie!ii sociale. Aceste scopuri sunt atinse prin realizarea unor func!ii "i cu a.utorul unor mi.loace "i procedee. 8unc!iile pot fi manifeste 6e-primate clar n scopurile "i ideolo- ?52 -

giile institu!iilor "i deri ate din scopuri7 "i latente 6neinten!ionate, produse secundare ale func!iilor manifeste7. 8unc!iile manifeste "i latente se pot completa, dar ele pot fi "i opuse. 0nstitu!iile culturale care se ocup de crea!ia folcloric contribuie la promo area acestui gen de crea!ie, dar, n acela"i timp, ele pot conduce la standardizarea ei "i la dispari!ia specificit!ii locale. Condiiile eficacitii i ale randamentului funcionrii instituiilor sociale. 3sura eficacit!ii func!ionrii unei institu!ii este n func!ie de gradul de realizare a scopului "i a obiecti elor sale. Eficien!a unei institu!ii depinde de modul ei de organizare "i func!ionare "i de rela!iile ei cu celelalte institu!ii sociale. %ondi!iile de care depinde eficacitatea "i randamentul func!ionrii institu!iilor sociale suntG - definirea clar a scopului i a domeniului de exercitare a funciilor. ( institu!ie trebuie s corespund unor ne oi "i probleme reale "i importante. #n caz contrar, ea de ine parazitar "i nu se poate men!ine dec$t prin constr$ngere< - organi area raional a activitilor n cadrul instituiei . #n orice institu!ie e-ist o serie de comportamente func!ionale, iar n cadrul comportamentelor - anumite roluri. 9rin organizare, trebuie s se stabileasc precis sarcinile func!ionale ale fiecrui comportament "i ale fiecrui rol. #n caz contrar, personalul institu!iei nu a "ti ce sarcini i re in "i cum trebuie s le solu!ioneze< - gradul de depersonali are a funciilor i de obiectivare a acestora, adic gradul de independen! a func!iilor fa! de interesele personale ale func!ionarilor institu!iei respecti e< - acceptarea social a mi,loacelor i a procedeelor folosite de instituie. 9rocedeele folosite n realizarea func!iilor institu!ionale trebuie s fie n concordan! cu alorile recunoscute, acceptate "i promo ate de ctre societate< - recunoaterea social a utilitii instituiei < - relaiile dintre instituii i autonomia instituional . Acti it!ile institu!iilor se intersecteaz n cadrul aceluia"i spa!iu social. 0ntr$nd n rela!ii unele cu altele, institu!iile se influen!eaz reciproc n realizarea func!iilor lor. 9entru a asigura eficacitatea func!ionrii institu!iilor este necesar s se produc o alian instituional. 'e"i interdependente, institu!iile posed o anumit autonomie instrituional. )radul de autonomie depinde de modul de organizare a societ!ii. - ?53 -

/) Ti'uri de institu0ii s(!iale #n fiecare societate e-ist numeroase tipuri de institu!ii sociale, care pot fi clasificate dup mai multe criterii. 'up gradul de reglementare, distingem instituii formale "i neformale. #n cazul institu!iilor formale, scopul, obiecti ele, procedeele de ac!iune, modul de organizare, rolurile sunt concret determinate "i reglementate prin prescrip!ii cu caracter .uridic. #n cazul institu!iilor neformale, reglementarea se face n baza unor norme agi, iar e-ercitarea rolurilor este personalizat< reglementarea acti it!ilor "i a rolurilor ac!ioneaz at$ta timp c$t dureaz o anumit acti itate. 'istinc!ia dintre institu!iile formale "i neformale este destul de imprecis. Aceast distinc!ie ntre formal "i neformal poate fi stabilit la ni elul regulilor sau normelor. 0nstitu!iile sunt normati$e "i constr%ngtoare social, definind "i gener$nd cadrul n care se stabilesc "i deruleaz interac!iunile umane. 'in [unct de edere normati , institu!iile constau dintr-un ansamblu coerent de reguli sau norme care definesc structura de baz a ordinii sociale, respecti modelele de comportare sau ac!iune "i de rela!ionare social. =egulile sunt formale "i neformale. %ele formale sunt incluse n legi sau pre ederi 6statute, regulamente etc.7 .uridice. %ele neformale iau forma tradi!iilor, con en!iilor, codurilor de conduit, ritualurilor etc. "i pot fi scrise sau nescrise, implicite sau e-plicite. At$t regulile formale, c$t "i cele neformale pot fi asociate cu o anumit ideologie, ca form sistematic de reglementare n care se specific raporturile trite ale omului cu lumea. 0ndiferent ns de faptul dac sunt sau nu asociate cu ideologii, regulile institu!ionale sunt ncorporate sau iau forma e-presi a atitudinilor "i a alorilor. Altfel spus, regulile instituionale se afl n coresponden! cu anumite $alori "i se e-prim interac!ional nu numai prin aciuni "i compor# tamente, ci "i prin atitudini specifice. =egulile institu!ionale formale "iosau neformale au func!ii constr$ngtoare, adic limiteaz spa!iul de ariabilitate a ini!iati elor sau a ac!iunilor "i interac!iunilor. #nclcarea regulilor este 6sau se presupune a fi7 urmat de pedeaps, tot a"a cum respectarea normelor se asociaz cu recompense gradate.

- ?54 -

#n func!ie de natura aciunii sociale 6de natura acti it!ii7, pe care o mediaz, se cunosc urmtoarele tipuri de institu!iiG politicoadministrati e, economice, .uridice, militare, de n !m$nt, culturale, de cercetare "tiin!ific, medicale, de ocrotire a snt!ii, religioase 6de cult7, de publicitate, institu!ii bancare, financiare, de credit, comerciale, de cooperare economic. Acestea, la r$ndul lor, pot fiG particulare, de stat, de competen! local, zonal sau interna!ional. * analizm unele dintre ele. 2nstituii economice. #n aceast categorie sunt cuprinse toate institu!iile care se ocup de producerea, circula!ia "i desfacerea bunurilor, desf"urarea acti it!ii de ser icii "i de organizare a muncii 6ntreprinderi industriale "i agricole, ser icii publice, bnci, cooperati e etc.7. 0nstitu!iile economice sunt dependente de di iziunea muncii "i de tipul de proprietate. 2nstituii politice i ,uridice. Aceste institu!ii se ocup de cucerirea, men!inerea "i e-tinderea puterii. #n aceast categorie se includ parlamentele, gu ernele, partidele politice, armata, tribunalele, procuratura, poli!ia, nchisorile. Elementul principal al institu!iilor politice este puterea. Aceasta este folosit pentruG - men!inerea "i consolidarea or$nduirii respecti e< - asigurarea fucn!ionrii tuturor institu!iilor sociale< - men!inerea coeziunii sociale< - controlul comportamentului cet!enilor "i pre enirea comportamentelor nedorite. *istemul institu!iilor politice este determinat de natura societ!ii, de clasele sociale e-istente n societate "i de rela!iile dintre clase. 8iecare societate dispune de mecanisme specifice de formare a institu!iilor politice. 0nstitu!iile .uridice asigur elaborarea legisla!iei "i aplicarea legilor. Ele de!in un rol important n e-ercitarea controlului social din cadrul societ!ii. #n acest scop folosesc un sistem de sanc!iuni 6de pedepse "i recompense7 stabilit prin pre ederile legii. Eficien!a este sczut dac normele .uridice intr n contradic!ie cu normele politice, morale "i culturale.

- ?55 -

2nstituii cultural-educative. Aceste institu!ii au ca scop men!inerea tradi!iei culturale "i dez oltarea crea!iei culturale, socializarea indi izilor conform normelor "i alorilor sociale e-istente n societate. #n aceast categorie se includ grdini!ele de copii, "colile, instuti!iile de n !mnt superior, a"ezmintele culturale, mi.loacele de comunicare n mas. 9rincipalele func!ii ale institu!iilor culturale "i educati e suntG - pregtirea indi izilor pentru o anumit ocupa!ie< - men!inerea alorilor culturale prin transmiterea de la o genera!ie la alta< - dez oltarea la indi izi a capacit!ii de a g$ndi "i a ac!iona n mod ra!ional "i independent< - mbog!irea ie!ii indi izilor n ederea integrrii n ia!a social< - inter en!ia n formarea personalit!ii indi izilor< - formarea atitudinilor cet!ene"ti "i patriotice. 2nstituii religioase. Aceste institu!ii organizeaz acti itatea cultelor "i rela!iile credincio"ilor cu reprezentan!ii clerului. 0mportan!a acestor institu!ii difer de la o societate la alta. #n societ!ile cu un ni el ridicat de religiozitate, institu!iile religioase ocup un loc central n sistemul institu!iilor sociale. #n societ!ile contemporane dez oltate, institu!iile religioase au pierdut mult din influen!. (rganizarea acti it!ii religioase este diferit n raport cu doctrinele acceptate. #n societ!ile contemporane, acti itatea religioas este organizat n forme ecleziastice 6biserici7, n culte, secte "i denomina!ii. Biserica este o uniune relati larg, apartenen!a la ea e determinat, de regul, de tradi!ie. #n realitate, lipse"te un control permanent "i strict al membrilor, adep!ii fiind anonimi. %ultele "i sectele sunt opuse organizrii ecleziastice 6bisericii7. Cultele sunt organiza!ii religioase relati mici care se ocup n principal de practica religioas a credincio"ilor "i se intereseaz pu!in de tipurile de moralitate personal. Sectele sunt, de asemenea, organiza!ii religioase mici, dar care se ocup insistent de moralitatea aderen!ilor "i de respectarea doctrinelor. *ecta apare ca o mi"care opus n raport cu o direc!ie religioas sau alt. 9entru ea e caracteristic preten!ia e-cep!ionalit!ii rolului su, a doctrinei "i a alorilor sale. Bormele de - ?5; -

comportament practicate de secte pot fi diferite de normele sociale generale. #n multe cazuri, sectele intr n conflict cu acti itatea institu!iilor economice "i politice. ( situa!ie intermediar ntre biseric "i sect o ocup a"anumitele denominaii, care reunesc grupuri mari de aderen!i, dar nu totalitatea membrilor unei societ!i 6catolici "i protestan!i n )ermania< metodi"ti "i catolici n *5A< ortodoc"i "i mulusmani n 0ugosla ia< ortodoc"i, catolici, lutherani n =om$nia7. 'enomina!iile sunt n acord cu normele sociale. Acti itatea lor este acceptat de ctre celelalte institu!ii sociale. Lotarele dintre biseric, sect "i denomina!ie sunt destul de fle-ibile. *pre e-emplu, protestantismul de la bun nceput s-a di izat ntr-o serie de confesiuni autonome + lutheranism, cal inism, anglicanism. 3ai t$rziu au aprut o mul!ime de denomina!ii, secte, protestante. Acest proces are loc "i n timpul de fa!, iar sectele precedente s-au transformat n biserici caG biserica baptist, metodist sau ad entist. 2nstituii totale. :a nceputul anilor ;I 6r$ind .offman public lucrarea Asiles, centrat asupra unui tip specific de organiza!ii, care se strduie s instituie frontiere ntre membrii lor "i lumea e-terioar. E.)offman a lucrat timp de un an ntr-un spital psihiatric, iar obser a!iile fcute de el n acest rstimp constituie materialul empiric al analizei a ceea ce el nume"te instituii totale. ,raductorii francezi au preferat no!iunea de qinstituie totalitarK 6institution totalitaire7, preciz$nd ns c acest termen trebuie n!eles n sensul lui prim 6qcare cuprinde sau ncearc s cuprind totalitatea elementelor unei mul!imiK7, "i nu n sensul lui politic, cel mai rsp$ndit, prin care este desemnat un regim absolutist, ntemeiat pe o confiscare a puterii. #ntruc$t termenul de totalitar con!ine astfel de conota!ii, e preferabil no!iunea de qinstituie totalK, care pare a fi mai apropiat de conceptul originar al lui E.)offman + total institution. 9rin conceptul de qinstitu!ie totalK, E.)offman n!elege qun loc de re"edin! "i de munc, n care un mare numr de indi izi, pu"i n aceea"i situa!ie, rup!i de lumea e-terioar pentru o perioad relati ndelungat, triesc mpreun o ia! izolat recluse ale crei forme sunt e-plicit "i minu!ios reglementateK, ca n cazul spitalelor psihiatrice, al nchisorilor sau al comunit!ilor religioase. - ?5> -

,rstura fundamental a institu!iilor totale, care instituie ruptura total dintre membrii organiza!iei + claustra!ii 6nchi"ii7 + "i mediul social e-terior din care face parte structura respecti , o constituie predeapsa pri ati de libertate 6recluziunea7. E.)offman prezint amnun!it tehnicile care contribuie la pierderea autonomiei celui claustratG mortificarea 6chinuirea, torturarea7, depersonalizarea, instituirea unui sistem de pri ilegii. *copul tehnicilor de mortificare este acela de a-l face pe cel claustrat s se desprind de personalitatea lui anterioar. Ele urmresc s introduc o ruptur ntre trecutul "i iitorul celui familial. Hizitele sunt bine reglementate "i, uneori, interzise. %eremoniile de admitere !in tot de tehnicile de mortificare, n msura n care constau, cel mai adesea, din pri a!iuni "i chiar din umilin!e. Aceste ceremonii difer de la o institu!ie la altaG nregistrarea identitar, atribuirea unui numr matricol, in entarul efectelor personale, dezbrcare, dezinfec!ie, mpr!irea uniformelor institu!iei, diferite ritualuri de ini!iere etc. 9rin intermediul acestor formalit!i de admitere, institu!ia total l despoaie pe noul- enit de obiectele "i de semnele apartenen!elor anterioare "i i impune o nou apartenen!. 3arca.ele corporale, tratamentele rele, insultele, amenin!rile contribuie, la r$ndul lor, la degradarea imaginii de sine a claustra!ilor "i subliniaz ruptura cu trecutulG tonsura 6ceremonia tunderii prului din cre"tetul capului la catolici7 n anumite comunit!i religioase, gesturile "i cu intele de respect din armat, btile "i tratamentele speciale n nchisori sau lagre. #n fine, mrturisirea "i denun!ul sunt, n general, considerate ca norme. %um se adapteaz claustra!ii la institu!ia total& Er ing )offman distinge urmtoarele moduri de adaptare, care pot coe-ista n unul "i acela"i indi id "i pot aria n func!ie de moment "i de situa!ieG - nchiderea n sine, care constituie o form de dezanga.are< - nesupunerea, care const n permanenta nfruntare cu dispre! cu personalul institu!iei< - instalarea, ce se traduce printr-o acomodare la constr$ngerile institu!iei< - con ertirea, care marcheaz adoptarea de ctre cel claustrat a punctului de edere al institu!iei.

- ?5F -

%e reprezentri mprt"e"te personalul institu!iilor totale "i cum i trateaz acesta pe claustra!i& 9ersonalul, spune E.)offman, recurge la o serie de scheme interpretati e ce urmresc s ra!ionalizeze caracteristicile institu!iei totale. %laustra!ii sunt sistematic identifica!i prin prisma scopului institu!ieiG un om internat este neaprat un nebun, dup cum un de!inut de drept comun este un delic ent, iar un de!inut politic este un terorist periculos. 9ersonalul oscileaz, totu"i, permanent ntre dou moduri antagoniste de a-i trata pe claustra!i. 9e de o parte, ace"tia sunt reifica!i, transforma!i n dosare, n numere matricole, n fpturi dezumanizate care circul de la un ser iciu la altul. 9e de alt parte, cei claustra!i trebuie trata!i cu o anumit omenie, mai ales prin acordarea de ngri.iri medicale. #n mod parado-al, acest imperati umanitar poate face din cel claustrat un obiect nensufle!it, ca atunci c$nd necesitatea de a-l apra pe el nsu"i de un sinuciga" impune nchiderea ori chiar legarea lui de pat. P/ilippe Benou& recurge la conceptul de institu!ie total pentru a desemna qinstitu!ia-ntreprindereK care nu acord autonomie salaria!ilor si. Este orba de ntreprinderea taElorist, alctuit numai din indi izi repartiza!i la c$te o ma"in, trecu!i autoritar dintr-un post n altul "i de la un grup de lucru la altul, obliga!i s munceasc ntr-un ritm impus "i lipsi!i de orice capacitate de a comunica. 9hilippe Aenou- regse"te, n uni ersul nchis al muncitorilor cu nalt calificare, principalele trsturi ale institu!iilor totale identificate de E.)offman. %u toate acestea, analiza rm$ne incomplet, deoarece nu e iden!iaz diferen!ele dintre ntreprindere "i institu!ia total construit de E.)offman. %ercetarea ntreprins de :eanine 1erdes#Eerou& asupra 9artidului %omunist 8rancez 69%87 este, din acest punct de edere, mai complet. Autoarea utilizeaz no!iunea de institu!ie total pentru a analiza practicile curente ale 9%8, pentru a organiza ansamblul faptelor celor mai semnificati e "i pentru a arta logica acestora. ( serie ntreag de comportamente ale conductorilor "i ale militan!ilor de r$nd sunt similare acelora care se manifest n institu!iile totaleG disponibilitate absolut, ritualuri de primire, instaurarea unor bariere fa! de e-terior prin interdic!ii referitoare la anumite locuri, practici "i preferin!e, con ertirea la ideologia - ?5@ -

comunist, modificarea imaginii de sine prin intermediul autocriticii "i al denun!urilor fcute n numele igilen!ei re olu!ionare, controlul generalizat al g$ndirii "i al ie!ii pri ate, inclusi al celei amoroase, e-isten!a unui sistem de pri elegii const$nd n elogii "i n cltorii n 5=**, condamnarea retragerii din partid, priit ca o trdare etc. Deanine Herdes-:erou- este, totodat, atent "i la aspectele prin care 9%8 se deosebe"te de alte institu!ii totaleG absen!a constr$ngerilor "i a marca.ului corporal, adeziunea oluntar a membrilor "i m$ndria de a fi membru de partid. 0ni!ierea este trit ca o etap fericit, iar membrii aprob toate aspectele ie!ii militante. #n sf$r"it, partidul este adeseori considerat ca o familie solidar, iar feti"izarea lui persist "i la fo"tii membri.

2) Statul 7 'rin!i'ala institu0ie de (r%ani8are -i de !(ndu!ere a s(!iet10ii *tatul reprezint principala institu!ie a sistemului politic, deoarece prin intermediul statului se realizeaz elementele esen!iale ale organizrii "i conducerii societ!ii. E-ist o mare di ersitate de preri pri ind definirea statului, fiecare n parte a $nd elemente ra!ionale care contribuie la elaborarea unei defini!ii c$t mai corespunztoare a conceputului de stat. Bo!iunea de stat pro ine de la latinescul statius care, ini!ial, desemna o qstare de repausK. =omanii mai foloseau "i termenul ci$itas, semnific$nd qcetateK, qstatK, precum "i res pu!lica apro-imati cu acela"i n!eles. Polisul grecesc desemneaz statul, cetatea. )ermanii au interpretat no!iunea de statius n sensul de land, cu semnifica!ia de stat" ar" iz$nd organizarea politic statal. E-presia statio apare pentru prima dat n lucrarea lui B.3achia elli q0l 9rincipeK, n str$ns legtur cu constituirea unit!ii statale. Abia n secolul al /H00-lea aceast idee este larg admis, termenul ncep$nd s ptrund n toate limbile. 'intre teoriile, care s-au formulat n legtur cu geneza "i esen!a statului "i care au o larg circula!ie, om men!iona urmtoareleG - teocratic, sus!ine c statul apare ca o crea!ie di in, respectul "i supunerea fa! de aceasta fiind apreciat ca o ndatorire religioas. - ?;I -

Astfel de teorii nt$lnim n perioada antic, n feudalism "i chiar n condi!iile de astzi c$nd, n unele %onstitu!ii, se formuleaz ideea c monarhul domne"te din mila lui 'umnezeu< # patriar/al, afirm c statul ar fi luat na"tere direct din familie, iar puterea monarhului + din puterea printeasc. Elemente ale acestei concep!ii se nt$lnesc, de asemenea, n antichitate, la Aristotel, dar "i n epoca contemporan. 'e, e-emplu, 8o!ert <iliner, n lucrarea q9atriarhulK 6?@537, sus!ine c monarhul de!ine puterea ca mo"tenitor al lui Adam, care a primit prin bine oin!a lui 'umnezeu aceast putere, ca "i puterea printeasc 6concep!ie combtut de Dohn :oc1e7< # contractual, potri it creia statul a aprut n baza unei n!elegeri ntre putere "i cet!eni, ca o necesitate natural, teorie sus!inut din antichitate, dar dez oltat n epoca luminilor 6%h.3ontesuieu, D.-D. =ousseau ".a.7< # $iolenei" men!ioneaz c statul a aprut ca rezultat al strilor conflictuale dintre oameni, n care tribul n ingtor "i subordona tribul n ins 6Eugen 'uhring ".a.7. #n cadrul acestei concep!ii poate fi inclus "i teoria mar-ist, care sus!ine c statul este rezultatul luptei de clas. 9entru z.Mar& statul era, pur "i simplu, arma politic a celor care de!in mi.loacele de produc!ie, un instrument de dominare a unei clase sociale asupra alteia< # organicist, transpune mecanic situa!ia din natur n societate, n care statul ar reprezenta anumite celule specializate pentru a asigura func!ionalitatea organismului social< # rasist, ariant a teoriei iolen!ei, n care o ras trebuie s domine a alt ras< # psi/ologic, e-plic e-isten!a statului prin factori de ordin psihologic, afirm$nd c n societate e-ist dou categorii de oameniG din punct de edere psihologic, unii sunt destina!i s conduc, iar al!ii s fie condu"i< # 5uridic" sus!ine c raporturile dintre oameni nu pot e-ista dec$t n baza unor reglementri .uridice. 3a.oritatea acestor teorii e-prim anumite realita!i ade rate, dar sufer de unilateralitate, dat at$t de conte-tul istoric al elaborrii, c$t "i de mobilurile ideologice. - ?;? -

3ul!i anali"ti consider statul ca form de organizare politic a societ!ii aflate pe diferite trepte de dez oltare, elementele principale ce condi!ioneaz e-isten!a statului fiindG teritoriul, popula!ia "i caracterul de organizare politic. *pre e-emplu, Armand Cu$illier consider c statul este un ansamblu de organisme politice, administrati e "i .udectore"ti care se concretizeaz n societatea a.uns la un anumit ni el de diferen!iere, conducere "i putere de constr$ngere a societ!ii. 'up Maurice 7u$erger, statul este "i un mi.loc de a asigura o anumit ordine social, o anumit integrare a tuturor n colecti pentru binele comun. 'eci, statul poate fi definit ca principala instituie prin care se e ercit puterea politic %n societate, %n limitele unui anume teritoriu, de ctre un grup organizat de oameni care %i impun voina membrilor societii privind modul de organizare i de conducere a acesteia. 'in con!inutul defini!iei se desprind principalele trsturi ale sta# tului" precumG - este institu!ia politic cu cel mai nalt grad de organizare "i de structurare. *ub acest aspect, statul are trei componente bine conturate "i strict organizateG puterea legislati , puterea e-ecuti "i puterea .udectoreasc, toate acestea fiind organizate at$t la ni el central, c$t "i local "i se slu.e"te de un aparat specializat, constituit din diferite institu!ii 6parlament, gu ern, tribunal, ministere, armat, poli!ie etc.7G - este o organiza!ie politic a unei comunit!i umane n raza unui teritoriu delimitat prin frontiere stricte. 'e regul, statul reprezint modul de organizare politic a na!iunilor n cadrul frontierelor respecti e, sub forma statelor na!ionale< - are caracter su eran, prin faptul c reprezint organizarea politic a unei comunit!i n cadrul unei frontiere, ca e-presie a oin!ei cet!enilor< - este o institu!ie specializat, care asigur func!ionalitatea social prin contribu!ii financiare ale cet!enilor, prin impozite< - are caracter istoric, apari!ia sa fiind impus de ne oile dez oltrii sociale. *tatul, ca principala institu!ie politic, a aprut la o anumit treapt a e olu!iei istorice, rspunz$nd ne oilor de dez oltare ale societ!ii. - ?;2 -

#n general, apari!ia statului este situat n perioada de trecere de la organizarea gentilic a societ!ii spre organizarea scla agist. 9rintre factorii care au determinat apari!ia statului pot fi inclu"iG - atingerea unui gard de e olu!ie a triburilor "i a uniunilor tribale, prin cre"terea lor numeric, dar "i calitati , prin tendin!a de a se transforma n popoare "i de a de eni sedentare, n care func!ionalitatea comunit!ii nu se mai putea realiza doar n baza legturilor de s$nge, prin supunerea copiilor fa! de prin!i, ci prin altfel de rela!ii, superioare, oferite de organizarea statal, n care apare o nou rela!ie + conductori-supu"i< - di iziunea social a muncii, legat ndeosebi de apari!ia agriculturii 6 ia!a comunit!ii ncep$nd s capete un caracter sedentar7, a generat necesitatea de a organiza comunitatea pe un teritoriu, n baza unor structuri politice< - diferen!ierea social, ca rezultat al apari!iei plusprodusului. =olul statului ca principala institu!ie de organizare "i conducere a societ!ii se realizeaz prin anumite func!ii. Adeptii func!ionalismului insist c ordinea social este esen!ial pentru societate "i c statul este necesar pentru a o asigura. Ei consider c statele prosper pentru c ndeplinesc urmtoarele patru func!ii esen!iale care a.ut la crearea "i men!inerea ordinii socialeG # aplicarea normelor. Bormele constituie o parte important a liantului social care !ine societatea laolalt. #n societ!ile tradi!ionale mici, ele erau sus!inute de comunitate. 9e msur ce societ!ile au deenit mai mari "i mai comple-e "i au nceput s sufere schimbri sociale rapide, controlul social neformal era insuficient. %ele mai multe societ!ii moderne au dez oltat legi formale, codificate, care a eau ne oie s fie puse n aplicare. %onstituirea sistemului de legi "i a structurii organizatorice care s-l aplice a de enit responsabilitatea statului + autoritarea politic suprem< # rezol$area conflictelor. 'in c$nd n c$nd apar conflicte cu pri ire la repartizarea resurselor societ!ii. *tatul are responsabilitatea de a rezol a orice conflicte de acest gen. El trebuie s ac!ioneze ca un mediator impar!ial sau arbitru ntre pr!ile n conflict "i s stabileasc mecanismele adec ate pentru rezol area acestor dispute. El a a ea succes n msura n care este considerat corect "i neprtinitor< - ?;3 -

# planificarea i coordonarea. *ociet!ile moderne sunt comple-e. Ele necesit o planificare "i coordonare sistematic a repartizrii resurselor societ!ii. ,raficul aerian, protec!ia mediului "i construirea "oselelor sunt c$te a dintre sarcinile care nu pot fi rezol ate cu u"urin! de autorit!ile locale. Ele necesit un oarecare grad de planificare "i coordonare la ni el na!ional, ceea ce reprezint o func!ie a statului< # coordonarea relaiilor cu alte societi . 'ac indi izii "i di ersele autorit!i locale ar putea ncheia con en!ii "i stabili rela!ii aparente cu alte na!iuni, s-ar a.unge la un haos. 9olitica e-tern, economia interna!ional "i strategia aprrii ar fi comple-e, confuze "i, posibil, contradictorii. Alian!ele "i con en!iile ntre na!iuni sunt posibile doar pentru c fiecare este reprezentat de o singur autoritate politic ce poate orbi pentru ea. 'e regul, func!iile statului sunt di izate n interne "i externe. <unciile interne asigur satisfacerea celor mai di erse interese ale popula!ieiG economice, sociale, ecologice, controlul financiar etc. <un# ciile e&terne sunt orientate la stabilirea colaborrii economice, politice, culturale, ecologice, militare cu alte state, spre asigurarea capacit!ii de aprare a !rii. 'intre principalele func!ii e-terne "i interne ale statului om men!iona urmtoareleG # legislati$, n care statul, prin organismele sale specializate, adopt ntreaga legisla!ie din societate, inclusi %onstitu!ia, prin care se reglementeaz acti itatea din toate sferele ie!ii sociale "i prin care sunt pre zute drepturile "i ndatoririle cet!enilor< # organizatoric, care are n edere transpunerea n ia! a legilor "i a altor decizii adoptate, precum "i organizarea ntregii acti it!i pe diferite domenii de acti itate, pentru asigurarea desf"urrii normale a ie!ii sociale= # 5udectoreasc, prin care se supra egheaz aplicarea corect a legilor "i sanc!ionarea nclcrilor acestora< # economic, ce const, pe de o parte, n faptul c statul este organizatorul direct al produc!iei, al acti it!ii economice n cadrul propriet!ii de stat, publice "i, pe de alt parte, asigur ntreg cadrul politicoorganizatoric, prin care agen!ii economici independen!i s-"i desf"oare acti itatea, iz$nd armonizarea intereselor generale n ederea unei acti it!i eficiente< - ?;4 -

# social, prin care se asigur condi!iile c to!i cet!enii !rii, independent de pozi!ia social, s duc o ia! decent prin organizarea unui sistem de protec!ie social, asigurri sociale, sntate etc.< # administrati$, prin care se asigur ser icii ctre popula!ie pentru desf"urarea normal a tuturor acti it!ilor, precumG asigurarea cu ap, energie, prestarea de ser icii publice etc.< # cultural, prin care se asigur condi!ii de instruire "i educa!ie a tuturor cet!enilor prin institu!ii specializate, de cercetare "tiin!ific, n !m$nt, cultur< # de aprare a ordinii socile i de asigurare a con$ieuirii norma# le" care are o latur pre enti -educati "i alta coerciti , prin care sanc!ioneaz actele antisociale, s $r"ite de anumite elemente 6crima organizat, ho!i, di ersioni"ti, spioni etc.7< # ecologic, prin care se apr "i se conser mediul ambiant, biologic, prin msuri ndreptate mpotri a tuturor surselor sau agen!ilor de poluare< # de aprare a rii, a independen!ei statale, a integrit!ii teritoriale "i a ordinii de drept< # de organizare a cola!orrii cu statele lumii pe diferite planuriG ecomic, politic, cultural, "tiin!ific etc.< # de aprare a pcii +n lume, a men!inerii unui climat de lini"te "i n!elegere ntre popoare. ( problem de baz a teoriei statului o constituie elucidarea ti# pului i a formei de stat, care, pe de o parte, e-plic esen!a statului ntr-o anumit perioad, iar, pe de alt parte, forma lui concret de manifestare. *tatul, ca manifestare a oin!ei tuturor cet!enilor de a se organiza politic pe baz de lege, a cunoscut dou tipuri' unul de esen! dictatorial, absolutist, care a aprut ca e-presie a unor comandamente istorice, dar prin necesitatea oin!ei cet!enilor sau printr-o presupus legitimitate de ordin di in, "i altul de tip democratic, care, indiferent de form, constituie o e-presie a oin!ei cet!enilor, materializat prin consim!m$ntul dat. Esen!a statului, adic tipul de stat respecti , se manifest prin mai multe forme n raport cu condi!iile concrete ale epocii "i !rii respectie. 8orma de stat are n edre modul de organizare a puterii de stat "i, - ?;5 -

n special, structura "i func!ionarea organelor supreme de conducere. 8orma de stat, indiferent de esen!, este constituit din trei elementeG forma de gu$ernm%nt" structura statului "i regimul politic. /orma de guvernm)nt e-prim un raport ntre organele de stat n procesul de constituire "i e-ercitare a puterii. 8ormele de gu ernm$nt contemporane se manifest preponderent ca monar/ie "i repu!lic. 5na dintre cele mai echi forme de gu ernm$nt este monar/ia" n care puterea de a conduce este trecut de la o genera!ie la alta n cadrul unei singure familii cu o participare minim sau fr nici o participare din partea poporului condus. 9rimele monarhii au manifestat tendin!a de a de eni monar/ii a!solute n care monarhii conduceau efecti , fr nici o limitare a puterii 6ca e-emple de monarhii absolute la etapa actual pot ser i Arabia *audit "i (manul7. #ns monarhiile pot fi "i limitate, constitu!ionale, parlamentare 63area Aritanie, nrile *candina e7 n care monarhul este capul simbolic al statului, dar puterea politic real re ine gu ernului, a crui putere deri dintr-o preedere oarecare a %onstitu!iei. 8epu!lica se bazeaz pe principiul alegerii tuturor organelor puterii de sus p$n .os. =epublicile se mpart nG repu!lici parlamentare "i repu!licii prezideniale. Structura statului reprezint un raport ntre organele centrale "i locale ale statului. *ub acest aspect, putem distingeG state naional# unitare, state federati$e "i confederaii statale. Principiul unitarismului nseamn c statul nu are n componen!a sa alte forma!iuni statale. El reprezint un stat unitar care poate fi mpr!it numai n regiuni administrati -teritoriale ce nu posed su eranitate. #n statul unitar gu erneaz o singur %onstitu!ie "i cet!enie, un singur sistem al organelor supreme de stat 68ran!a, 0talia, 3area Aritanie etc.7. Statul federal constituie o comunitate a statelor nesu erane, care presupune un stat central cu competen! "i personalitate distincte de cele ale statelor membre. (rganizarea statelor de tip federal este nsrcinat cu rezol area problemelor comune. 8unc!iile statului sunt mpr!ite ntre statul federal "i statele membre. %a urmare, n statele federale se nt$lnesc, paralel, organe ale puterii "i ordinii de drept federale "i organe ale puterii "i ordinii de drept a statelor - ?;; -

membre. #n statul federal, statele membre particip la legiferarea federal, n condi!iile e-isten!ei unei delimitri a competen!elor n realizarea sarcinilor statale 6Austria, Australia, Argentina, Arazilia, 3e-ic, *5A etc.7. #n cadrul confederaiilor de state su erane, statele membre "i pstreaz suprema!ia "i independen!a n mod integral. %onfedera!ia poate cunoa"te "i forme mai e oluate, cu organe comune, cum suntG adunarea reprezentati , "eful de stat, organele diplomatice, armata, finan!ele, men!in$ndu-se fiin!a statal distinct care este reprezentat de parlamente "i gu erne separate. 0storia a cunoscut mai multe e-emple de confedera!ii care, treptat, au ncetat a e-ista n aceast calitate. *pre e-emplu, *5A n momentul formrii, la ?>>;, a fost o confedera!ie din ?3 state, dup care s-a transformat n federa!ie 6n ?>F@7. ( situa!ie similar cunoa"te "i El e!ia. *egimul politic e-prim raportul dintre puterea 6organele7 de stat "i cet!eni. Ansamblul de mi.loace "i metodele utilizate de stat n e-ercitarea puterii reflect gradul libert!ii politice n societate "i situa!ia .uridic a personalit!ii. #n dependen! de gradul libert!ii sociale a indi idului "i caracterul rela!iilor dintre stat "i societatea ci il, deosebim trei tipuri de regimuri politiceG totalitar, autoritar "i democratic. 3en!ionm totodat c ntre democra!ie "i totalitarism ca tipuri e-treme se afl multe forme intermediare ale puteriiG semidemocratice, semiautoritare "i autoritar-totalitare. 'otalitarismul. ,ermenul qtotalitarismK pro ine din latinescul ~totalisI qtotK, qntregK. #n realitate totalitarismul s-a instaurat ntr-o serie de !ri n prima .umtate a secolului al //-lea. (otali# tarismul reprezint controlul total i reglementarea strict de c# tre stat a tuturor domeniilor acti$itii societii i a fiecrui in# di$id prin mi5loace diferite ale $iolenei militare. 9uterea politic cuprinde ntreaga societate "i indi idul concret. E-ercitarea domina!iei politice asupra tuturor sferelor de acti itate a societ!ii e posibil numai n cazul dac puterea se bazeaz pe un sistem dezoltat de reprimare, teroare, o prelucrare total ideologic a opiniei publice. 'e regul, sunt e iden!iate urmtoarele trsturi ale totalitarismuluiG # structura supracentralizat a puterii , care are o form de piramid, a crei culme o ncununeaz conductorul 6fiurerul7 sau un - ?;> -

grup. )rupul dominant nu poart nici o responsabilitate fa! de orice organe electorale, concentr$nd n m$inile sale puterea legislati , e-ecuti "i .udectoreasc< # ideologia monopolist, care fundamenteaz dreptul regimului la domina!ie fr de control. 0mportan!a ideologiei n regimurile totalitare e determinat de necesitatea supunerii ntregii popula!ii realizrii unui scop 6spre e-emplu, n )ermania fascist + unirea na!iunii n .urul ideii constituirii statului german rasist7< # partidul de mas" monopolist dominant, care formeaz scopurile politice, determin mi.loacele de atingere, realizeaz alegerea "i repartizarea cadrelor< # sistemul de reprimare ramificat| # lipsa li!ertii indi$iduale i a societii ci$ile| # gradul +nalt de militarizare a tuturor sferelor $ieii sociale. 9utem e iden!ia trei forme de regim totalitarG fascismul italian" naional#socialismul german "i comunismul so$ietic. !utoritarismul este caracterizat, de regul, ca un tip de regim ce ocup o situa!ie intermediar ntre totalitalism "i democra!ie. #n autoritarism, poporul este e-clus de la o participare serioas n ia!a politic, iar conductorul sau grupul nu poate, n general, fi ndeprtat din func!ie prin mi.loace legale. =egimul autoritar admite pluralismul 6care este limitat "i controlat7 n gndirea, prerile "i ac!iunile politice, se mpac cu prezen!a opozi!iei. 7ictatura" n care puterea este ob!inut "i e-ercitat de un singur indi id, este un tip de autoritarism. 9apa 'oc 6"i mai t$rziu fiul su, AabE 'oc7 'u alier n Laite, Duan 9eron n Argentina "i 8erdinand 3arcos n 8ilipine au fost dictatori n sensul clasic al termenului. *addam Lussein din 0rac este un e-emplu contemporan. :unta este o dictatur militar care rezult din rsturnarea unui regim cu a.utorul for!elor militare care "i pun propriul lor conductor la putere 6de e-emplu, .unta militar condus de generalul 9inochet n %hile7. 5emocraia. #ntr-o democra!ie, autoritatea statului se bazeaz fundamental pe popor, care are dreptul s fie implicat n procesul politic, n deciziile na!ionale, n alegerea "i n ndeprtarea conductorilor si. 7emocraia reprezentati$, n care poporul alege, periodic, alte persoane care s-l reprezinte n procesul de luare a deciziilor politice, este mai obi"nuit. Anumite condi!ii creeaz climatul pentru men!ine- ?;F -

rea "i dez oltarea unei forme democratice de gu ernm$nt. 7emocra# ia participati$, n care toat popula!ia este direct implicat n luarea deciziilor politice, e nt$lnit n societ!ile mici "i este relati rar n lumea modern. E-perien!a societ!ilor democratice contemporane permite a e iden!ia unele trsturi comune ale democra!ieiG - legitimitatea larg aplicat, care se ntemeiaz pe confirmarea de ctre popor 6n forma alegerilor periodice7, a deciziilor politice luate de asemenea pe rolul hotr$tor al reprezentan!ilor ale"i n mod public. 9oporul este sursa puterii. 9rin reprezenta!ii si, ale"i n mod public, el, mpreun cu birocra!ia, controleaz mass-media, grupurile de interes, puterea etc.< # garania drepturilor ci$ile" politice i sociale ale omului| # concurena cinstit i atotcuprinztoare 6alegerile concuren!iale7 "i reprezentati$itatea cu scopul de a asigura transmiterea oin!ei poporului "i e-ercitarea ei ulterioar< # sistemul partinic concurenial, care constituie mecanismul fundamental al formrii oin!ei poporului "i al influen!rii asupra gu ernului. $ntrebri recapitulative% ?. E iden!ia!i caracteristicile generale ale institu!iilor sociale. 2. 'etermina!i condi!iile eficacit!ii "i ale randamentului func!ionrii institu!iilor sociale. 3. Analiza!i principalele tipuri de institu!ii sociale. 4. 0dentifica!i caracteristicile fundamentale ale institu!iilor totale. 5. E iden!ia!i func!iile esen!iale ale statului. ;. %aracteriza!i formele de organizare "i de gu ernare statal. &ibliografie selectiv% ?. )oodman B. 2ntroducere +n sociologie. # Aucure"ti, ?@@2. 2. 3ihilescu 0. Sociologia general. - Aucure"ti, 2III. 3. :afaEe %l. Sociologia organizaiilor. # Aucure"ti, ?@@F. 4. Hlsceanu 3. Psi/ologia organizaiilor i a conducerii. # Aucure"ti, ?@@3.

- ?;@ -

CAPITOLUL VI !"C84RII EIS8 N# I 7I 9 Z2458$RII 2I #II S4CI"5


+) C(n!e'tul de 3ia01 s(!ial1 Prin conceptul de via social se definete societatea uman" pri$it su! aspectul su e$oluti$" ca un comple& sociomaterial. #n iziunea sociologiei, ia!a social depinde de anumite condi!ionri, cum ar fi apartenen!a indi izilor la o comunitate distinct "i di iziunea muncii sociale. 'in condi!ionrile ie!ii sociale rezult o socializare a indi idului, personalitatea sa manifest$ndu-se n cadrul unei colecti it!i n care este absorbit "i n care se confund cu semenii si. #n cazul di iziunii muncii sociale, indi idul se poate remarca prin fizionomia sa "i prin acti itatea personal, dar el depinde de ceilal!i n aceea"i msur n care se deosebe"te de ei. Hia!a social este n acela"i timp rezultatul rela!iilor dintre factorii "i condi!iile ie!ii sociale 6popula!ie, mediu, acti itate economic, social, politic, cultural etc.7, dar "i rezultatul comportamentelor cotidiene ale indi izilor. 3ediul geografic, mediul sociocultural intereseaz deopotri pe sociolog, at$ta timp c$t el studiaz ansamblul determinrilor care se repercuteaz asupra fiin!ei umane "i asupra ie!ii lui sociale. 5nitatea dintre cadrul fizic, geografic, cultural, economic "i demografic de ine obiecti ul strategic specific n studiul sociologic asupra realit!ii sociale. 8actorii "i condi!iile ie!ii sociale constituie principalele cadre "i surse de influen! ale desf"urrii acesteia. %ondi!iile "i factorii economici materiali, geografici, biologici ac!ioneaz n unitate cu factorii de ordin psihologic "i psihosocial< starea psihic "i climatul psiho-moral pot influen!a anumite acti it!i sau p ariabilep comple-e ale ie!ii sociale. 5n climat psihomoral stimulati poate contribui la o mai mare producti itate creati a colecti it!ilor umane. *ocietatea uman "i ns"i ia!a social angreneaz func!ionalitatea unui comple- de factori "i structuri, a unor institu!ii cu norme "i alori specifice unui anumit spa!iu social. 'iferite - ?>I -

condi!ii ce !in de un anume conte-t natural, geografic "i uman, biologic "i psihologic, socioistoric "i cultural ac!ioneaz gener$nd multiple forme de influen!e pe care le pot e-ercita asupra desf"urrii diferitelor categorii de fenomene, procese "i ac!iuni sociale. (mul nsu"i cu ac!iunile "i interac!iunile sale este microstructura societ!ii< el este agentul direct al tuturor fenomenelor de ia! social "i prin care societatea ns"i nu rm$ne o simpl uniune comple- de indi izi, capabili de cooperare, de coac!iune social, ci de ine unitate de ia! uman, n care indi izii se pot conser a, dar se pot afirma social, se dez olt, se manifest "i creeaz. 8iecare categorie de factori sau condi!ii poate contribui la poten!area celorlal!i, determin$nd n baza acestei comple-e interac!iuni anumite efecte de ansamblu, de tipul celor proprii oricrui sistem hipercomple- "i dinamic. Hia!a social cuprinde fenomene rezultate din interac!iunea reciproc a indi izilor "i a colecti it!ilor care se afl ntr-un spa!iu determinat< oamenii acestor comunit!i folosesc acelea"i resurse ale spa!iului dat "i "i adapteaz reciproc comportamentele pentru a-"i satisface trebuin!ele lor curente. 'in ia!a social fac parte asemenea comportamente "i fenomene cum ar fiG con ie!uirea n familie, rela!iile dintre ele i "i profesori, colaborarea "i emula!ia sau competi!ia care apar n cadrul unor grupuri de munc, de crea!ie, n produc!ie. %ondi!iile ie!ii sociale sunt de diferite tipuri - pornind cu cele de mediu natural "i trec$nd la condi!iile care !in de pnatura umanp, de caracteristicile distincti e fiin!ei umane - ca entitate ital specific etc. #nsu"irile biologice ale fiin!ei umane constituie unele din principalele condi!ii biologice care alctuiesc ceea ce unii sociologi numesc pbazele biologicep ale ie!ii sociale, respecti G caracteristicile organismului uman, ale proceselor fiziologice "i ale trebuin!elor ce decurg din acestea. 'in punct de edere sociologic, este rele ant modul n care satisfacerea trebuin!elor umane se realizeaz n func!ie de ntreg comple-ul specific al conduitelor "i al factorilor determinati i pentru ia!a social. 5n rol decisi n acest sistem unitar de factori "i condi!ii l are cultura - ceea ce determin "i modalit!i di erse de satisfacere a trebuin!elor n cadrul diferitelor societ!i, cu ni el ariabil de dez oltare "i ci iliza!ie. =ela!ia dintre condi!iile naturale, biologice ale fiin!ei umane "i anumite fenomene sociologice se rele "i n structura obiceiurilor sau modelelor comportamentale n interiorul anumitor comunit!i "i grupuri umane - ncep$nd cu cel propriu familiei - ?>? -

ns"i. %omportamentele familiare pot fi influen!ate de unele particularit!i ale organismului uman. 8actorii sociali "i cei culturali sunt cei determinan!i "i alctuiesc obiectul preocuprilor specifice sociologului. #ns "i cele mai specifice fenomene sociale, cum ar fi cele legate de comportamentul "i randamentul n sfera produc!iei, pot fi influen!ate de anumite condi!ii fiziologice 6perturbri ale ederii, ale capacit!ii de efort, concentrare neuropsihic etc7.

/) P('ula0ia !a sistem -i ,a!t(r al 3ie0ii s(!iale #opulaia constituie un element /otr%tor pentru dez$oltarea so# cietii" fiind reprezentat de totalitatea indi$izilor care triesc pe un anumit teritoriu sau +ntr#o anumit comunitate . 9opula!ia este caracterizat prin fenomene "i procese demografice specifice, ncep$nd cu acelea care determin scopul natural, formele familiei "i continu$nd cu constituirea de structuri socioprofesionale, stri biopsihice, mobilitate teritorial "i social etc. 'in punctul de edere al fenomenelor care afecteaz olumul "i particularit!ile sale psihonaturale, popula!ia este studiat de demografie, iar din perspecti a structurilor sociale, al rela!iilor interumane, al proceselor sociale integrati e popula!ia reprezint obiectul de studiu al sociologiei "i al altor "tiin!e sociale particulare. 'e aici decurge necesitatea unei colaborri multilaterale "i apari!ia unor discipline de grani!, care se ocup ntr-un mod interdisciplinar de acest factor. 3ul!imea de indi izi care constituie diferitele grupuri sociale, modul n care ace"tia sunt amplasa!i pe teritoriu sunt elemente msurabile ce determin, prin aria!iile lor cantitati e, modificri de structur, pe care morfologia social le include n preocuprile sale. 8olosind no!iuni ca olumul "i densitatea grupurilor sociale, putem determina o serie de trsturi cantitati e "i calitati e ale popula!iei "i e-plica rela!ia dintre acestea "i amploarea rela!iilor sociale care iau na"tere ntre membrii societ!ii. #n acest mod, sociologul este interesat s studieze popula!ia ca pe un ansamblu n cadrul cruia se produc interdependen!e multiple, at$t ca efect al fenomenelor demografice propriu-zise, c$t "i ca efect al unor factori care pri esc latura biologic, structurile intelectuale, structura acti it!ilor profesionale, gradul de coeziune etc. - ?>2 -

0ndiferent de problematica pe care o studiaz sociologia cu pri ire la popula!ie, trebuie s a em n edere specificul analizei efectuate de aceast disciplin "i utilitatea aplicrii principiului multidisciplinarit!ii, pentru a putea surprinde trsturile esen!iale ale proceselor care se produc n r$ndul popula!iei, rela!ia dintre popula!ie "i dez oltarea social, precum "i efectul progresului social asupra factorului demografic. 9opula!ia, studiat ca factor demografic al ie!ii sociale, se impune aten!iei noastre "i sub aspectul dimensiunilor ei caracteristice comple-e n multiple planuriG biosocial 6 olumul popula!iei, structura pe se-e "i $rste< natalitate "i mortalitate< mi"carea natural a popula!iei, cre"teri etc.7< economic 6persoanele acti e n plan socioprofesional, gruparea lor pe categorii de acti it!i economice, profesionale etc.7< biologic 6starea de sntate etc.7< psihologic 6structuri psihice, intelectuale, mentalit!i psihosociale dominante, tipologie psihologic etc.7. ,oate aspectele anterior men!ionate, pri ite n interac!iunea lor cu fenomenele "i procesele sociale, cu ansamblul de structuri ale rela!iilor sociale, prezint interes sociologic "i alctuiesc pr!i componente ale problematicii sociologice-demografice. Holumul produc!iei, oferta n raport cu cererea n domeniul for!ei umane de munc, solicitrile pie!ei etc. pot fi influen!ate de factorii demografici, de densitatea ntr-un anumit spa!iu social etc. 'in perspecti sociologic, intereseaz, a"adar, interac!iunile dintre factorii demografici "i al!i factori ai ie!ii sociale, ca "i modalit!ile 6strategiile7 de influen!are poziti a factorilor demografici. Aceste strategii sunt cuprinse n ceea ce putem numi ppolitic demograficp 6ansamblul modalit!ilor, ac!iunilor "i msurilor menite s optimizeze condi!iile sociale, economice, culturale, de ser icii - n!m$nt, sntate, asisten! social etc.7 pentru a contribui la ameliorarea parametrilor cantitati i "i calitati i ai factorului demografic 6 olum, densitate, ni el de cre"tere a popula!iei - natalitate, fertilitate demografic etc.7 Este necesar s se ia n considera!ie efectele de ordin social, economic ale fenomenelor demografice "i, n primul r$nd, este util s pre edem consecin!ele imediate "i de perspecti ale interac!iunilor dintre diferitele ariabile, dintre dinamica demografic "i alte coordonate ale ie!ii sociale, schimbrile n alte compartimente ale ie!ii sociale, ale sistemului socio- ?>3 -

economic, ecologic etc. #n perioadele n care se dep"esc anumite ppraguri biologicep ale consumului pot aprea fenomene de declin economic sau n planul ni elului de trai al anumitor categorii sau grupuri din popula!ia unei comunit!i na!ionale etc. - c$nd cerin!ele popula!iei e-istente nu mai pot fi sus!inute. *untem n fa!a unor situa!ii care presupun ma-imum de urgen! n ce pri e"te cerin!a de a edea, a n!elege "i a rezol a problemele prin luarea n considerare a tuturor categoriilor de interac!iuni. *ociologia abordeaz problemele demografice, aspectele referitoare la olumul, structura, tendin!ele e oluti e actuale, pri ite din perspecti a interrela!iilor lor cu alte laturi ale ie!ii sociale. 'e aceea, cercetrile sociologice n domeniul problematicii demografice nu rm$n la ni elul simplelor descrieri sau prezentri statistice, ci antreneaz abordri interdisciplinare comple-e, dintr-o perspecti n care se integreaz "i teoriile despre popula!ie. 5nele teorii n acest domeniu au fost dep"ite, cum ar fi "i cea sus!inut de 3althus. Este "tiut c acesta a studiat la nceputul secolului al /0/-lea e olu!ia popula!iei "i influen!ele acesteia asupra ie!ii economice. 'ecala.ul dintre cre"terile n sfera popula!iei "i posibilit!ile alimentare l-au condus pe acesta la ipoteza pri ind cre"terile popula!iei de pe )lob n progresie geometric, iar mi.loacele de e-isten! + n progresie aritmetic, precum "i la unele idei ce nu s-au confirmat. 'esigur, o cre"tere semnificati a popula!iei, o accelerare a ritmului de cre"tere 6dublarea popula!iei la 2II de ani, apoi la ?II de ani "i n secolul al //-lea la ;5 de ani7 ne rele o anumit pe-plozie demograficp, ceea ce n anii >I s-a numit pproblema popula!ieip sau po problem a omeniriip 6'.:.3eadoCs7, corelati cu problema alimentar, cea a resurselor naturale, a polurii etc., probleme care se impun a fi rezol ate unitar n diferite !ri 6deci cu participare interna!ional7. 9oten!ialul demografic ns nu este echi alent n diferite !ri 6e "tiut c el este mai mare n unele !ri, cum ar fi %hina, 0ndia, *5A etc.7, ceea ce face ca "i modalit!ile de abordare a problematicii demografice s fie diferen!iate "i s poarte un caracter na!ional 6adaptate n func!ie de problemele "i situa!iile specifice din fiecare !ar7. *e pre izioneaz c n anumite zone de pe )lob 6ndeosebi n Africa, America :atin, Asia de *ud 7 popula!ia se a dubla p$n n anul 2I25, perioad n care se a nregistra o scdere a ponderii popula!iei n !rile dez oltate. *ociologic, aceste aspecte pot e iden!ia faptul c dinamica popula!iei, tendin!ele ei e oluti e sunt determinate de anumi!i factori - biologici, naturali, social-economici etc., care influen!eaz - ?>4 -

direct sensul schimbrilor la ni elul unor parametri, cum ar fi natalitate, sntate, morbiditate, mortalitate, longe itate etc. #n studierea socialului, o prim aten!ie se cere acordat popula!iei pri it ca o colecti itate de persoane care con ie!uiesc pe un anumit teritoriu delimitat prin caracteristici demografice sauo"i sociale, rezult$nd din ac!iunea omului de umanizare a mediului natural. 'e unde reiese "i cone-iunea cu ecosocialul. *ociologia pri e"te popula!ia ca obiect "i ca subiect al ac!iunii sociale a $nd n edere analiza popula!iei ca sistem. Astfel, aten!ia se opre"te asupra structurrii acestui sistem reprezentate de multitudinea elementelor "i cone-iunilor sale, asupra func!iilor sale e-prim$nd comportamentul acestuia - asupra obiecti elor sistemuluiG adic, starea care trebuie atins n iitor "i care este determinat, la r$ndul su, de structur. %one-iunea sistemului ppopula!iep cu alte sisteme genereaz di erse subsisteme, rela!ii, interdependen!e, de unde apare "i necesitatea unor cercetri multidisciplinare. #n condi!iile societ!ii contemporane, popula!ia nu mai poate fi abordat ca un sistem sau ca o p ariabil independentp. Este unul din factorii dez oltrii cruia nu trebuie s i se diminueze rolul social, omul fiind recunoscut 6cantitati "i calitati 7 ca principalul agent al progresului. 0nfluen!a popula!iei asupra societ!ii se e-ercit pe mai multe ci, "i anumeG a7 prin numrul i densitatea pe un anumit teritoriu - sporirea numrului locuitorilor constituie un factor important, cu deosebire n faza dez oltrii e-tensi e< prin sporirea alen!elor calitati e, popula!ia c$"tig o nou importan! n studiul dez oltrii intensi e. Hia!a colecti it!ilor umane capt un grad mai ridicat de intensitate. #n asemenea mod, are loc o intensificare a rela!iilor sociale "i o stimulare a acti it!ilor de diferite genuri. #n al doilea r$nd, concentrarea demografic se reflect ntr-o sporire a presiunii sociale< b7 prin sporirea populaiei acti$e cu calificati$e de +nalt ni$el - n acest mod, distingem fenomenul de ofert demografic, rezult$nd din sporul popula!iei apte de munc, participant la acti itatea social, care poate beneficia de o instruire modern "i a $nd un rol dinamizator n societate< - ?>5 -

c7 prin relaiile de grup i solidaritatea care se realizeaz pe m# sura integrrii sociale - societatea, ca factor integrator, creeaz condi!ii specifice constituirii grupurilor de munc orientate spre diferite domenii "i care prin coeziunea "i solidaritatea ntre membrii si stimuleaz acti itatea acestora. ,otalitatea indi izilor lega!i ntre ei printr-un pcontract socialp, care are rolul s nlture anarhia "i strile conflictuale, s dea ia! unui sistem de institu!ii care s contribuie la reglarea ie!ii sociale constituie societatea uman. 9rintr-un proces continuu de organizare de institu!ii, popula!ia unui stat perfec!ioneaz structura "i dez olt suprastructura acestuia, constituind o realitate psihosocial cu simboluri "i alori culturale comune. 9opula!ia ca sistem poate fi structurat "i n func!ie de factori, cum suntG legturile de rudenie "i apartenen!a etnic. =olul acestora a sczut "i se reduce necontenit n societ!ile contemporane e oluate din punct de edere economic. Analiza sociologic, fr a e-agera rolul rudeniei "i al trsturilor etnice, porne"te n aceast pri in! de la faptul c ele e-ercit n diferite condi!ii efecte demne de luat n considerare ntr-o organizare a comunit!ilor umane bazate pe principii democratice, ca "i n conducerea ac!iunii sociale. Accentul se pune pe studierea modului n care ace"ti factori pot stimula sau fr$na acti itatea societ!ilor moderne. #n anumite limite, spre e-emplu, n ntreprinderile mici "i mi.locii, rudenia poate a ea importan! "i este a ut n edere prin prisma unor a anta.e sociale "i economice. #n managementul modern, ca "i n societatea industrial, hotr$toare de in competen!ele "i calitatea de a dezolta "i a realiza rela!ii competiti e, marcate de o etic nalt, spre a asigura succesul economic "i social, ascensiunea pe baza alorilor personale. *olidaritatea grupurilor se constituie pe criterii noi, iar fenomenele demografice, la r$ndul lor, sunt rezultatul interac!iunii multiplilor factoriG sociali, economici, politici, de ordin intern "i e-tern.

2) Mediul natural -i s(!ietatea =ela!ia dintre factorul geografic "i societate ne apare ca fiind punctul de plecare n dez oltarea ie!ii sociale, al constituirii grupurilor umane "i al conturrii trsturilor specifice care le caracterizeaz. - ?>; -

3ediul reprezint acea parte a naturii, care ncon.oar organismul iu "i cu care acesta ine n contact nemi.locit. =ela!ia dintre ia!a social a oamenilor "i caracterele lor psihologice a fost considerat nc din antichitate ca fiind determinant de ac!iunea mediului geografic. 'e aici "i numeroase aprecieri care se fac cu pri ire la trsturile unor grupuri umane puse n legtur cu mediul natural. Este cunoscut teza lui 3ontesuieu, care arat c formarea unei !ri se afl n rela!ie cu climatul, fertilitatea solului etc. =ecunosc$nd rolul naturii n condi!ionarea ansamblului de acti it!i ale grupurilor umane, trebuie s scoatem n e iden!, de asemenea, c acestea, la r$ndul lor, e-ercit o influen! asupra naturii, umaniz$nd-o prin ac!iunile lor culturale, prin punerea n aloare a e-perien!ei proprii "i a contribu!iei pe care o au o serie de "tiin!e particulare, cum sunt geografia social, economic, urban etc. Astfel, rolul factorului geografic n dez oltarea social ne apare ca un efect al mediului geografic umanizat ce nu trebuie pri it ca e-terior societ!ii umane. 9rin mediul geografic se n!elege cadrul care fa orizeaz mbinarea rela!iilor economico-sociale istorice"te constituite, cu condi!iile naturale care ofer elementele necesare ac!iunii transformatoare a omului. Astfel de ac!iuni de in cu at$t mai eficiente cu c$t ele !in seama de legile care ac!ioneaz n natur "i le pun n ser iciul propriilor interese. Aceasta permite s n!elegem de ce mediul geografic, cu ntreaga sa ariabilitate, nu poate fi absolutizat pentru rolul su n dez oltarea societ!ii, ntruc$t ar duce la o cunoa"tere ne"tiin!ific n procesele sociale. 'e aceea, sociologia respinge teoriile determinist-geografice, care tind s considere societatea uman ca un organism asemntor sistemelor biologice "i degenereaz n formularea unor teorii politice care pun n centrul aten!iei rolul spa!iului. A concepe c factorii spa!iali au un rol determinant n ia!a social "i a absolutiza aceast idee de ine duntor unei cunoa"teri "tiin!ifice reale a rela!iilor ntre societ!ile umane. #n acela"i timp, nu trebuie s considerm c natura este doar o condi!ie e-terioar a ie!ii sociale, deoarece omul este dependent de mediul natural at$t n ceea ce pri e"te satisfacerea ne oilor sale de e-isten!, c$t "i n ceea ce pri e"te dez oltarea sa fizic "i psihic. 9rin umanizarea mediului natural, influen!a factorilor naturali este resim!it n mod imediat datorit elementelor ma- ?>> -

teriale "i produselor mo"tenite sub forma ci iliza!iei materiale, care capt aspecte specifice caG mo"tenire cultural, e-perien! sau elemente de tradi!ie transmise genera!iilor succesi e. #n societatea modern, omul con"tientizeaz din ce n ce mai mult semnifica!ia mediului natural datorit faptului c elementele ce decurgeau alt dat din forma lor 6cum ar fi izolarea7 pot fi azi dep"ite datorit cuceririlor "tiin!ifice "i tehnice. 3ediul natural poate fa oriza, n anumite cazuri, o intrare mai rapid n angrena.ul mondial, fapt care poate e-ercita o influen! benefic asupra condi!iilor de ia! ale colecti it!ilor umane. 0mportan!a spa!iului geografic decurge dintr-o multitudine de cauzeG di ersitatea elementelor sale este mai pregnant dac ntinderea este mai mare< influen!area spiritului, a concep!iei despre ia! a popula!iei, ca reprezentare colecti a acestuia< asigurarea prote.rii unor componente itale ale !rii "i ale popula!iei autohtone. Analiza "tiin!ific a semnifica!iei spa!iului geografic a condus la constituirea antropogeografiei< e-ist ns "i concep!ii care au renun!at la elementele ra!ionale, a.ung$nd la un eritabil fatalism geografic, ceea ce este departe de a ser i unei "tiin!e despre societate, cum este sociologia. 'ependen!a omului fa! de mediul natural, n special fa! de resursele naturale 6fa! de care ia!a economic "i satisfacerea mi.loacelor de subzisten! nu este posibil7, precum "i efectele pe care condi!iile naturale le au pe planul dez oltrii psihofizice, spirituale a oamenilor sunt bine cunoscute, astfel c indi idul uman este determinat, pe de o parte, de acest factor, iar, pe de alt parte, de mediul social constituit din structuri economico-sociale, dotri preluate ca mo"tenire social "i cultural, elemente ale e-isten!ei "i ale tezaurului de cuno"tin!e pe care genera!iile le materializeaz "i le transmit una alteia. =ela!ia cu mediul natural constituie astzi un obiect de studiu al unui numr mare de discipline ntre care "i cele ecologice, prin intermediul crora por fi puse ntr-o lumin real interrela!iile dintre mediul natural "i ia!a social, rolul omului n acest conte-t "i responsabilitatea sa. *tudiile de ecologie au atras aten!ia asupra rela!iei natur-societate cu o deosebit ehemen!, e-plicabil dac a em n edere ni elul de cunoa"tere la care a a.uns societatea n - ?>F -

legtur cu rolul calit!ii mediului natural n dez oltarea social. Mocul pro ocat de cre"terea cerin!elor pri ind resursele de materii prime, accelerarea fenomenelor de degradare a mediului sub efectul utilizrii, uneori iresponsabile, a cuceririlor tehnico-"tiin!ifice, fac ca interdependen!ele dintre om "i natur s constituie astzi o preocupare de interes planetar, n scopul restabilirii echilibrului ecologic. Asemenea puncte de edere se situeaz n afara ideologiilor, fapt care le d o aloare global, unificatoare pentru formarea concep!iei moderne despre natur. *emnalul de alarm dat de asemenea lucrri caG Pm%nt scalpat" Prim$ara moart" -mul sau natura. Cercul care se +nc/ide etc. demonstreaz n mod argumentat necesitatea de a elabora modalit!i noi adec ate stadiului de dez oltare a societ!ii, care s stopeze tendin!ele periculoase ce rezult din actualul proces al dez oltrii.

4) Ra'(rtul e!(n(mie $ s(!ietate Hia!a social, e olu!ia fenomenelor "i a proceselor sociale este influen!at n mare parte de ac!iunile factorilor economici. Ace"tia "i manifest rolul determinant at$t la ni elul indi idului, c$t "i al grupului atunci c$nd indi izii, pentru a-"i satisface una sau mai multe ne oi, trebuie s dispun de bunuri sau ser icii utile n cantit!i corespunztoare "i cu o periodicitate care s rspund ne oilor nse"i. 5tiliz$nd termenul de subiect economic pentru persoanele care sunt anga.ate n solu!ionarea unei probleme economice concrete, rezult c termenii esen!iali prin care punem n e iden! acti itatea subiectului 6indi id sau grup7 suntG ne oile unui grup, bunurile "i sericiile corespunztoare acestor ne oi, utilizarea acestor bunuri n raport cu ne oile ce urmeaz a fi satisfcute. Aunurile utile satisfac ne oile "i, pe msur ce se realizeaz acest obiecti , are loc o diminuare a lor, paralel cu diminuarea utilit!ii bunurilor implicate. Aunul nu este util n mod abstract, pentru c prin satisfacerea necesit!ii o diminueaz, diminu$ndu-se utilitatea bunurilor. *atisfacerea ne oilor "i a utilit!ii bunurilor necesare acestora sunt dou aspecte ale aceluia"i fenomenG rezol area gradat a problemei economice. 9roducerea bunurilor necesare traiului reprezint punctul - ?>@ -

de plecare "i factorul hotr$tor al e-isten!ei societ!ii, de unde "i demonstrarea faptului c procesul de produc!ie constituie baza ansamblului de procese sociale. #n raport cu sistemul social global, sistemul economic ne apare ca un subsistem. Astfel, n cadrul cone-iunilor sale, la ni el cultural, se pot obser a unele efecte, poziti e sau negati e, asupra ie!ii economice, e-ercitate de sistemele formati -educati e, de mentalitatea economic 6e-isten!a sau lipsa acesteia7, de alorile sociale 6spiritul ascetic, libera ini!iati etc.7, de ideologia "i de conflictele pe care acestea pot s le declan"eze. 'e asemenea, pot fi puse n e iden! "i aspecte politice, cum suntG a. raporturile politice +ntre +ntreprinderi 6concuren!, dimensiuni, grad de concentrare, pre!uri, in esti!ii, raporturi de control multina!ionale, sisteme politice7< b. raporturile cu consumatorii 6raporturi de pia!, controlul pre!urilor, cooperati e, magazine uni ersale7, cu ac!ionarii 6raportul ntre proprietatea asupra capitalului "i puterea decizional7, cu muncitorii 6situa!ii conflictuale, indi iduale "i organizate, asocia!ii, sindicate ale muncitorilor7, e entuale complica!ii etnice< c. raporturile +ntre unitile economice i gu$ern 6na!ionalizare, influen! "i control economic din partea gu ernului7. :a ni elul relaiilor de solidaritate, sociologia distinge aspecte cu caracter antropologic, care se suprapun cu acelea din domeniul economic "i etnografic. Astfel, se distingG - rela!ii ntre grupurile de rudenie "i acti itatea economic, manifestate sub forma unor stimuli "i chiar a unor bloca.e< - producerea unor interac!iuni ntre ia!a industrial urban "i familia modern, ntre ocuparea femeilor "i structura familial< - probleme ale popula!iei de $rsta a treia 6izolare, e-cludere, pierderea identit!ii sociale7< - raportul ntre imigra!ie "i schimbrile care au loc n pozi!ia de manifestare a unor stri tensionate la ni elul grupului uman, ntre acesta "i alte grupuri. =ela!ia dintre procesele economice "i ia!a social se mai obser "i n influen!a pe care aceasta din urm o e-ercit asupra produc!iei, prin ac!iunea unor factori fizici "i biologici lega!i de procesele producti e concrete< asupra organizrii tehnice a muncii 6ritmul de munc, gradul de comple-itate, cooperarea, comunicarea, autoritatea, cerin!ele - ?FI -

"i efectele automatizrii7< asupra rolurilor ocupa!ionale "i profesionale 6di iziunea muncii, pia!a muncii "i capacitatea ntreprinztorilor7< asupra organizrii formale "i neformale. :u$nd n considerare aspectele sociologice ale dez oltrii economice se constat c o rele an! semnificati o au schimbrile sociale, dintre care men!ionmG a7 schimbri n interiorul structurilorG mobilitate social, redistribuirea puterii politice, nlocuirea personalit!ilor politice etc.< b7 schimbri generate de procesul de proliferare a unit!ilor subsidiare, care nu difer calitati de unit!ile e-istente< c7 schimbri structurale, cu crearea de noi roluri "i organisme. 'ez oltarea economic nu are loc n mod uni oc n toate conte-tele sociale, ea fiind influen!at deG - sistemul de alori al unei societ!i< - moti a!iile politice ale dez oltriiG prestigiul na!ional, aspira!ia pentru prosperitate, coerci!ia politic, presiunea demografic "i social< - noua stratificare social determinat de dez oltare< - perturbrile sociale, na!ionale sau interna!ionale "i catastrofele naturale. ,oate acestea, ca "i al!i factori, pot s determine diferite pci na!ionalep ale dez oltrii. (rice proces de dez oltare, la r$ndul su, se e-prim prin di ersificri ad$nci ale acti it!ii economice, ale rolurilor familiale, ale sistemelor de stratificare social, ale comunica!iilor locale "i ale structurii politice. 'e asemenea, dinamica proceselor de diferen!iere "i de integrare poate nregistra discontinuit!i, ceea ce e-plic apari!ia de perturbri sociale, cu reac!ii n lan!, de stres, ostilitate "i atitudini anarhice. 'in toate acestea poate rezulta urmtoarea problemG o societate aflat n plin proces de dez oltare necesit un gu ern puternic "i centralizat. 6) C(n-tiin0a s(!ial1 +ontiina se definete drept sentiment" intuiie" pe care fiina uman o are despre propria e&isten i despre lucrurile din 5urul su. +ontiina social este un ansam!lu de reprezentri" idei" concepii" cu# notine" mentaliti ale unei colecti$iti umane" care reflect condiiile de e&isten ale acesteia" precum i psi/ologia social a oamenilor . %on"ti- ?F? -

in!a social # cu toate formele sale 6"tiin!, politic, moral, art, religie etc.7 - concur la alorificarea ntr-un sens sau altul a condi!iilor ie!ii sociale, put$nd amplifica for!a de ac!iune a celorlal!i factori obiecti i. %oncep!iile omului, atitudinile "i con ingerile, sistemul de alori 6pozi!ia fa! de obiecti ele spre care merit s nzuie"ti7, cultura spiritual, cultura profesional etc. contribuie la poten!area 6 la amplificarea7 capacit!ilor de ac!iune ale omului - ca factor decisi n orice de enire social, n ia!a societ!ii n ansamblu. %on"tiin!a nu poate fi abordat n mod general, abstract, ci prin formele sale esen!iale de obiecti are n cultur, n structurarea for!elor de ac!iune social a omului, n e-primarea "i realizarea lui ca personalitate social. Ea influen!eaz semnificati ia!a social uman "i analiza sociologic trebuie s se ndrepte mai ales asupra acestor factori care !in de agentul acti it!ilor sociale, prin care prind ia! "i se mplinesc 6la un ni el sau altul, ntr-un sens sau altul7 "i influen!ele celorlalte categorii de condi!ii "i factori determinati i. Bici o sociologie nu poate pierde din edere problematica omului ca agent al oricrei ac!iuni sociale, ca actor al istoriei de enirii "i dezoltrii sociale, eriga-cheie a ntregului angrena. social. Asupra con"tiin!ei ca factor "i condi!ie a ie!ii sociale s-a pronun!at cunoscutul sociolog rom$n 9etre Andrei. #n iziunea autorului citat, societatea omeneasc nu este o sum de indi izi care se gsesc laolalt, fr a a ea ntre ei reo legtur. *ocietatea omeneasc este o unitate spiritual, iar fenomenele sociale sunt produse ale ei. Mtiin!a, morala, religia, regulile de drept, ia!a economic, toate sunt n esen!a lor comple-e spirituale "i trebuie pri ite n func!ie de interac!iunile sale. 0nstitu!iile sociale redau ntotdeauna e-act mentalitatea remii n care au aprut "i cerin!ele ei, n fond + starea con"tiin!ei sociale. 'in e-perien!a de toate zilele, fiecare indi id poate constata e-isten!a puterii care l constr$nge la anumite ac!iuni sau l opre"te de la altele, o putere care l face s-"i nbu"e dorin!ele "i s se conformeze unor reguli nu ntotdeauna mul!umitoare "i u"or suportabile. #n s $r"irea ac!iunilor noastre !inem seama de opinia public, in oc$nd autoritatea ei n materie de .udecat moral. (pinia public nu este altce a dec$t .udecata colecti it!ii, aprecierea fenomenelor de ctre grupul social. (pinia public nu este ns una dintre formele tipice de manifestare a con"tiin!ei sociale.

- ?F2 -

8iecare din noi are con"tiin!a c apar!ine n acela"i timp unui grup etnic, de care se simte legat "i ale crui mpre.urri de ia! le trie"te cu destul intensitate + aceasta reprezent$nd con"tiin!a na!ional. Ba!iunea nu este dec$t con"tiin!a solidarit!ii acelora care se simt lega!i prin trecut, prin acelea"i icisitudini istorice "i prin aspira!iile comune de iitor. (biectul con"tiin!ei sociale l formeaz scopurile, reprezentrile, sentimentele "i dorin!ele comune ale membrilor unei societ!i, institu!iile "i legile sub a cror autoritate triesc oamenii. *ocietatea nu este o persoan n carne "i oase, care s aib un suflet indiidual, ci este o structur cu ia! proprie, produs prin sinteza con"tiin!elor indi iduale. %a membru al unei comunit!i, omul are trsturi psihice asemenea cu ceilal!i, pentru c to!i sufer influen!a aceleia"i societ!i. 'in con"tiin!a legturii cu al!ii "i a comunit!ii lor se na"te n sufletul indi idual un fel de con"tiin! supraindi idual. *pranger spune te-tualG q grupa ca atare nu are suflet, dar ntruc$t ea influen!eaz asupra fiecrui membru al ei, ea produce o capacitate psihic supraindi idual, un fel de eu colecti K. %on"tiin!a social apare deci tot ca ce a imanent n con"tiin!a indi idual, ns cu un caracter special, n baza cruia indi idul se "tie "i se afirm ca reprezentant al unei grupe. #n acela"i timp, ea se prezint "i sub un aspect obiecti n institu!ii. 'up cum afirm 'ur1heim, omul are dou feluri de con"tiin!G una personal" con"tiin!a de strile "i fenomenele care l pri esc e-clusi pe d$nsul, "i una colecti$, care cuprinde caracterele comune ale societ!ii n care indi idul trie"te. 9rima reprezint "i constituie personalitatea indi idual, cea de-a doua + tipul colecti , con"tiin!a social. #ntre aceste dou con"tiin!e este un raport de subordonare "i de armonie, deci uneori poate e-ista chiar lupt. 'ac pri im raportul dintre cele dou feluri de con"tiin!e din punct de edere e oluti , constatm c legtura social e cu at$t mai tare "i autoritatea cu at$t mai puternic cu c$t con"tiin!a colecti cople"e"te mai mult pe cea indiidual. #n ade r, n faza clanului original, omogen, c$nd personalit!ile nc nu sunt diferen!iate, credin!ele religioase stp$nesc complet pe om "i i regleaz ntreaga ia!. %on"tiin!a indi idual este atunci anihilat de ctre cea social. 3ai t$rziu ns, c$nd indi idul de ine o personalitate de sine stttoare, care .udec toate faptele "i reac!ionea- ?F3 -

z, ntre con"tiin!a social "i cea indi idual se stabile"te un astfel de raport care nu mai este o subordonare absolut, ci o armonizare a acestor con"tiin!e, ceea ce face posibil acea solidaritate organic despre care orbe"te 'ur1heim. 9rin urmare, con"tiin!a are dou aspecteG una indi idual "i alta social, ambele fiind str$ns legate una de alta. 8iecare a em o con"tiin! a propriei noastre ie!i, a instinctelor mo"tenite de la mo"istrmo"i, a nclina!iilor noastre, con"tiin! a eului propriu, dar a em n acela"i timp "i o con"tiin! de dependen!a noastr fa! de grupul social, de legtura intereselor noastre cu ale altora + o con"tiin! social. %on"tiin!a eului stabile"te n genere un paralelism + uneori chiar "i opozi!ii sau conflicte + ntre interesele proprii ale indi idului "i acelea ale grupului social, pe c$nd con"tiin!a social face totdeauna unitatea acestor interese. %on"tiin!a eului e modificat de ctre societate, care "i lrge"te mereu sfera "i capacitatea. *ocietatea a mbl$nzit omul "i a ntunecat egoismul feroce, fc$nd posibil dezoltarea altruismului, "i tot ea a prile.uit progresul "tiin!elor, al inen!iilor "i al artelor. :a r$ndul su, "i con"tiin!a indi idual poate da direc!ii noi societ!ii. 8.(ppenheimer orbe"te despre 2c/!evusstsein "i 0ir!evusstsein, consider$nd primul fel de con"tiin! ca un produs al celui de-al doilea. 'in aceste considerente, con"tiin!a social nu poate fi conceput numai ca o con"tiin! de constr$ngere pe care o e-ercit societatea asupra noastr, ci "i ca o armonizare a intereselor "i a scopurilor noastre cu ale celorlal!i. Ea nu are deci numai un aspect obiecti , ci "i unul subiecti . 'ac ea nu este ce a fizic, numai morfologic, atunci trebuie s edem ntr-nsa o unitate func!ional. %ooleE a comparat aceast unitate func!ional a con"tiin!ei sociale cu unitatea muzicii unei orchestre, cu armonia nou "i unitar care rezult din partituri "i instrumente diferite. *inteza "i coordonarea con"tiin!elor indi iduale dau na"tere con"tiin!ei sociale, acord$ndu-i astfel caracterul de realitate spiritual func!ional, ntocmai ca "i societatea. 'in procesul de transformare a con"tiin!ei sociale se ede clar partea de contribu!ie a indi idului la ia!a social. (rice sintez, n orice domeniu se efectueaz ea, nu apare niciodat ca o simpl form constant, ci ariaz ntotdeauna calitati , dup elementele din care ea a rezultat. - ?F4 -

$ntrebri recapitulative% ?. %are sunt particularit!ile ie!ii sociale& 'a!i e-emple. 2. %are este rolul popula!iei n dez oltarea social& 3. E-plica!i, n ce const rela!ia dintre mediul natural "i societate& 4. E-plica!i, n ce const rela!ia dintre economie "i societate& 5. %um trebuie n!elese structurile de rudenie "i de etnicitate& ;. %e loc de!ine con"tiin!a social n dez oltarea ie!ii sociale. &ibliografie selectiv% ?. Andrei 9. Sociologie general. + Aucure"tiG Editura Academiei, ?@>I. 2. Aoudon =. (ratat de sociologie. + Aucure"tiG Lumanitas, ?@@>. 3. %onstantinescu H., )rigorescu 9., *toleru 9. Sosiologie. + Aucure"tiG Editura 'idactic "i 9edagogic, ?@@>. 4. 'ogan 3. Sociologie politic. + Aucure"tiG Alternati e, ?@@@. 5. 'ur1heim Em. 8egulile metodei sociologice. + Aucure"tiG Editura Mtiin!ific, ?@>4. ;. 'ur1heim Em. 7espre sinucidere. + 0a"iG 0nstitutul European, ?@@3.

- ?F5 -

CAPITOLUL VII SCFIMB"R " S4CI"5$ @ P"R8 C4MP4N N8$ " 2I #II S4CI"5
+) De,iniri -i !(n!e'tuali81ri ale s!<im.1rii s(!iale #ntr-un anumit sens, totul este ntr-o continu schimbare. 8iecare zi nseamn o nou zi, fiecare clip este un moment nou n timp. 8ilosoful grec )eraclit a demonstrat c nu p"e"ti n acela"i r$u de dou ori. A doua oar r$ul este diferit, ntruc$t a curs apa pe el, iar persoana n cauz a suferit unele schimbri. A identifica schimbrile implic a arta n ce msur e-ist modificri n structura de baz a unui obiect sau a unei situa!ii de-a lungul unei perioade de timp. #n cazul societ!ii omene"ti, pentru a hotr n ce msur "i n ce fel sistemul se afl n curs de schimbare, trebuie s demonstrm n ce msur au fost modificate institu!iile de baz n decursul unei anumite perioade. (rice raportare a schimbrii, presupune, de asemenea, a arta ceea ce rm$ne stabil + ca punct de referin! pentru msurarea modificrilor. %hiar "i n prezent, n lumea aflat ntr-o mi"care rapid, e-ist continuit!i ale trecutului ndeprtat. 'e e-emplu, sistemele religioase principale + cum ar fi cre"tinismul "i islamismul + "i men!in legturile cu ideile "i practicile ini!iale de apro-imati dou mii de ani. ,otu"i, ma.oritatea institu!iilor din societ!ile moderne se schimb, e ident, mult mai rapid dec$t cele din lumea tradi!ional. Sc/im!area social constituie trecerea unui sistem social sau a unei componente a acestuia de la o stare la alt stare diferit calitati "iosau cantitati . *pecific schimbrii este faptul c ea ns"i este o stare chiar tranzitorie ce trebuie considerat ca atare, n acela"i timp iz$nd diferen!ele dintre dou stri succesi e ale sistemului. #n general, sociologia abordeaz schimbarea la dou ni eluri distincteG schimbarea 6macrosocial7 a societ!ii globale, fc$ndu-se referiri la cre"tere, e olu!ie, dez oltare, progres, regres< schimbarea 6microsocial7 a anumitor subsisteme sau componente ale societ!ii. - ?F; -

%ele dou ni eluri nu sunt n mod necesar "i consec ent puse n rela!ie, unele teorii sociologice concentr$ndu-se asupra schimbrii macrosociale, iar altele asupra celei microsociale. Hom constata, astfel, e-isten!a a numeroase definiri propuse de sociologi pentru a surprinde schimbarea social, ca "i numeroase articulri ale conceptelor "i ale definirilor acesteia. 'ac :.:. 8ousseau edea qe olu!iaK ca o qgenealogie a corup!ieiK, iar M.0e!er ca pe o qdez r.ire a lumiiK, ..(arde analiza schimbarea ca trecere de la qcutumK la qmodK, iar 0.Bage/ot ca trecere de la q $rsta cutumeiK la q $rsta discu!ieiK, E. de Banald, <. le Plaw, S.Maine etc. percep schimbarea n urma analizei familiei. 'i ersele ncercri de sistematizare a ntrebrilor "i rspunsurilor pri ind schimbarea social se contureaz n timp. 5nii disting qe enimentul socialK de qschimbarea socialK 6pe termen scurt "i mediu7 "i de qe olu!ia socialK 6pe termen lung7. Al!ii definesc schimbarea n raport cu o referin!. Parsons cere s distingem ntre qschimbrile de echilibruK care nu sunt qschimbri socialeK, ci nlocuirea unui qechilibruK echi cu altul nou, dup anumite perturbri, "i qschimbrile structuraleK 6c$nd se schimb subsistemele sistemului social, modelele, alorile, se modific ansamblul social7. 0. Moore generalizeazG schimbrile sociale pot fi constatate n orice sociocultur< ele nu sunt izolate n spa!iu "i timp, nu se confund cu qcrizeK temporare, urmate de qreconstruc!ieK< n lumea contemporan schimbrile au loc peste tot, iar efectele lor pot aprea oriunde< n raport cu societ!ile altor timpuri, n societatea contemporan multe din schimbrile sociale sunt rodul unor deliberri, ino ri, planificri< mai mult dec$t alt dat, un rol important n schimbarea social l au tehnologiile, strategiile etc. . Barel arat c schimbrile pot fi msurate prin qindicatori socialiK 6schimbrile sociale fiind qschimbri de stareK7. 'ac lum n considera!ie constatrile filosofilor, om stabili c qtotul se schimbK sau c qnimic nu se schimbK. Este deci important a studia schimbarea apel$nd la tehnicile cercetrii, pentru a afla ce se schimb, ce rm$ne neschimbat etc. 'ar qin arian!aK "i schimbarea social nu sunt stri care se obser sau se constat n sensul n care se poate constata c un mobil se deplaseaz ntr-un - ?F> -

spa!iu obi"nuit. 0n arian!a "i schimbarea social nu !in de obser a!ia empiric. Ele sunt rezultatul unei munci teoretice, la captul creia se decide dac e orba de schimbare sau de in arian!, fr ca obser area faptelor s poat decide n locul teoreticianului. #n func!ie de ni elul de abstrac!ie sau de generalitate la care ne situm, se poate decide, la limit, c totul este in arian!. 'e regul, cu c$t modelul de care ne ser im pentru a reprezenta un sistem social este mai abstract, mai general 6n timp "i spa!iu7 "i qsracK 6adic redus la qesen!K7, cu at$t impresia de in arian! predomin. Ancheta sociologic este cea mai apropiat de empiric "i e iden!iaz c totul se schimb, c nimic nu e niciodat asemntor "i, la limit, ca orice tietur diacronic sau sincronic n ia!a social este constituit dintr-o .u-tapunere de e enimente unice. Barel distinge "i schimbrile ce amenin! in arian!a, "i pe cele care au drept efect asigurarea in arian!ei. %oncepem schimbarea ca transformare obser abil n timp 6proizoriu7 a structurilor, institu!iilor, actoriilor pe care le construiesc istoric "i cotidian. A em n edere cerin!a epistemologic a nuan!rii rela!iei teoretico-empirice, ca "i faptul c realele probleme ale sociologiei nu sunt cele de ordin teoretic sau metodologic, ci de ordin ontologic 6date de faptul c qentit!ile de bazK postulate de sociologi pot fi contestate la un moment dat7. Hia!a sociouman contemporan este schimbtoare, fiind rezultatul agregrii multitudinii actorilor 6oameni, familii, biserici, secte, ntreprinderi, partide politice, organiza!ii, asocia!ii, cercuri, re!ele etc.7 n pluralitatea lumilor. #n q'ic!ionarul de sociologieK, 8.Boudon "i <.Bouricaud spuneau c nu e cu putin! o teorie sociologic general a schimbrii sociale. *ociologia analizeaz procesul de schimbare qdatat "i semnatK. Aceasta nu nseamn s nu !inem seama de ireductibilitatea "i complementaritatea articulrilor propuse de sociologie pentru a surprinde schimbarea social. Este util "i articularea teoretic propus de 2.Balc/ler, "i cea propus de 7.C/irot, a"a cum e util s-i recitim pe A.Comte, 6m. 7ur3/eim" M.0e!er, (.Parsons etc., fr a rm$ne adep!ii teoriilor lor asupra schimbrii sociale. Este util s apelm la ideile lui Balc/ler, de e-emplu, mcar pentru a re!ine distinc!ia pe care o face ntre qe olu!ieK, qre olu!ieK, qmuta!ieK + ca forme ale schimbrii. Este deosebit de util e-plicarea schimbrii sociale din perspectia lui 7.C/irot, asupra crora ne om opri cu inten!ia de a analiza tematica schimbrii socioumane. #n societ!ile actuale, spune C/irot, - ?FF -

e-ist mii de tipuri de institu!ii sociale. Apar!inem ca membri competen!i ai unora din ele 6statului, partidelor, administra!iilor, grupurilor de persoane, familiei, cluburilor, bisericilor, "colilor etc.7. #n sistemele socioculturale sunt incluse qcodurileK, qschi!eleK lor de dez oltare. %ulturile interpreteaz pentru noi lumea ncon.urtoare, le dau un anume sens "i ne permit s ne e-primm. ,oate pr!ile sistemului social interac!ioneaz. Bici una nu este cauz neesen!ial a schimbrilor. 3ar-ismul a fost o concep!ie, o cerin! ce orbea de realitatea economic cu scopul de a ndeplini un fel de menire religioas. 0deea qegalitarismului socialistK a creat o qcon"tiin! politicK ce qa dat na"tereK unor institu!ii economice "i sociale. 5rmrind schimbrile produse de cderea comunismului 6european7, C/irot arat c qtensiunile s-au nscut aici ca urmare a unor performan!e economice slabe "i a disiden!ei n cre"tere. (amenii au ncetat s mai cread n aliditatea ideologiei mar-iste, moartea politic a comunismului a fost urmat de o serie de gra e crize de rzboi "i de gra e tulburri socialeK. Atunci c$nd qmediul e-ternK informeaz o societate c qce a nu e n regulK reforma se na"te din multitudinea de sugestii posibile. Europa de Hest nu s-a transformat at$t de repede n secolul al /0/-lea nu numai pentru c au e-istat c$te a secole precedente de modificri "tiin!ifice "i filosofice, ci "i pentru c prezen!a unei mari acumulri de idei a fcut e-trem de rapid posibil aceast adaptare, atunci c$nd presiunile economice "i politice au scos-o din era agrar. *ociet!ile din afara Europei nu au beneficiat de un astfel de depozit al modelelor disponibile, p$n c$nd nu au n !at despre "tiin! "i organizarea social a Hestului. 'esigur, nu putem deduce c impulsul de baz al schimbrii este dat doar de idei, dar italitatea "i di ersitatea unei culturi, precum "i rezisten!a la uniformitate, acum "i n trecut, ofer cele mai mari surse de succes n iitoarele nfruntri. Aceasta nu nseamn c men!inerea echilor idei produce e"ecuri sigure. C/irot conchide c studierea istoriei modificrilor sociale "i n!elegerea cauzelor lor generale nu ofer rspunsuri la ntrebrile critice legate de iitor. 'ar ne face, totu"i, mai con"tien!i de problema social "i ne n a! s pri im o schimbare ntr-o manier larg, comparati . Bu e-ist o singur abordare teoretic asupra schimbrii. #n realitatea sociouman se gsesc suficiente e-emple pri ind schimbarea - ?F@ -

social, di erse teorii ale schimbrii sociale. Ar fi e-cesi ns s spunem c eforturile celor care g$ndesc, cerceteaz, fac generalizri "i ncearc pre iziuni sunt zadarnice.

/) Te(riile s!<im.1rii s(!iale) A.(rd1ri s(!i(l(%i!e 'ri3ind s!<im.area s(!ial1 *chimbarea social a fost interpretat din di erse perspecti e. Astfel, deosebim mai multe teorii care e-plic fenomenul schimbrii socialeG teoriile e olu!ioniste, teoriile ciclice, teoria func!ionalist, teoria conflictului etc. #n continuare ne om opri la aceste teorii. 'eoriile evoluioniste )$ndirea sociologic de nceput s-a concentrat asupra progresului social "i asupra problemei e-isten!ei unor legi fundamentale ale schimbrii sociale. ).Spencer, de e-emplu, consider c schimbarea progreseaz totdeauna de la forme mai simple la unele mai comple-e. Adopt$nd teoriile e olu!ioniste ale lui C/.7arvin ca model, ).Spencer a sus!inut inter en!ia gu ernamental limitat n func!ionarea societ!ii, a"a nc$t s permit acestor legi e olu!ioniste, naturale ale progresului social s se desf"oare. #n concordan! cu conceptul lui 7arvin despre qsupra e!uirea celui mai bunK, acti it!ile "i institu!iile care pot rezista n acest timp de mediu concuren!ial or continua "i chiar or prospera, altele or disprea pur "i simplu. :egile naturale, nu inter en!ia uman, or fi factorul determinant. ,eoria e olu!ionist, oarecum simplist, despre progresul social "i-a pierdut bunul renume. .er/ard "i :ean Eens3i au dez oltat o ersiune mai sofisticat a teoriei e olu!ioniste socioculturale, care nu presupune ine itabilitatea qprogresuluiK. Ei cred c for!a motrice n schimbarea social este schimbarea tehnologiei care duce la schimbri n produc!ia economic, n organizarea social "i n comportamentul social. Aceste schimbri nu sunt rezultatul unor legi fundamentale ale schimbrii sociale, dar ele pot fi gsite n ac!iunile concrete din conte-tul sociocultural al societ!ilor. 'e asemenea, ace"ti sociologi au considerat schimbarea qmultiliniarK, produc$ndu-se n sfere sociale diferite, n ritmuri "i n direc!ii diferite. - ?@I -

'eoriile ciclice ,eoreticienii acestei perspecti e de abordare au considerat schimbarea social ciclic. Spengler sus!inea c, asemenea organismului uman, societ!ile se nasc, se dez olt "i apoi decad. %iclul este ine itabil. Higoarea dez oltrii ini!iale scade n perioada de mi.loc. Atunci, societatea de ine mai materialist "i, n cele din urm, ncepe s decad. (own!ee, pe de alt parte, afirm c societ!ile pot n !a din e-perien!a istoriei. 'ecderea nu este ine itabil, dar societ!ile trebuie s ia msuri concrete ca s o opreasc. %i iliza!iile se dez olt ca reac!ie la pro ocrile care apar din mediul ambiant 6condi!ii geografice "i climatice7 sau din ac!iunea uman 6amenin!area cu rzboi de ctre o societate ecin7. *ociet!ile prosper dac pro ocrile sunt relati poziti e, sau dac societ!ile iau msuri adec ate "i nfiin!eaz institu!ii eficiente pentru a le face fa!. Acest punct de edere a fost sus!inut n mod iguros de e-pre"edintele american :.zennedw. El obser ase c marile puteri tind s se e-tind c$t mai mult n scopuri militare "i, astfel, "i slbesc baza economic. *tructura lor economic srcit duce la un declin social al societ!ii. zennedw consider c *tatele 5nite contemporane se gsesc tocmai ntr-o astfel de situa!ie. 'eoria funcionalist Parsons consider societatea un sistem social de pr!i unite una de alta "i interdependente. Acest sistem caut echilibru. *chimbarea se produce c$nd aceast stabilitate esen!ial este tulburat, sistemul fiind for!at s reac!ioneze pentru a-"i restabili echilibrul. *ociet!ile sunt conser atoare, rezist$nd schimbrii sociale. ,ransformarea este un iritant, ce a care rstoarn func!ionarea relati lini"tit a societ!ii. *chimbarea social este introdus prin for!e e-treme, cum este rzboiul, sau apare din tensiuni interne, cum ar fi criza economic. *ocietatea se acomodeaz la schimbri "i stabile"te un nou echilibru. #n aceast concep!ie, schimbarea duce totu"i la stabilitate, deoarece apare un nou echilibru din a.ustrile fcute. %$nd schimbarea este recunoscut, aceasta este abordat din perspecti a e olu!ionist. *ociet!ile se dez olt printr-un proces de diferen!iere creator de diferite institu!ii sociale, care s se ocupe de problemele frec ente ale societ!ii, "i printr-un proces de integrare sau de - ?@? -

relati coordonare a acti it!ilor acestor institu!ii. *tabilitatea "i schimbarea se produc mpreun, dar tradi!ionali"tii tind s pun accentul pe prima. ,otu"i, unii func!ionali"ti 6Merton7 "i diri.eaz aten!ia spre problema schimbrii sociale "i spre modul spre care aceasta este stimulat de tensiunile interne ale societ!ii. 'eoria conflictului #n teoria clasic, schimbarea social apare din lupta de clas dintre e-ploatatori "i cei e-ploata!i economic. ,ensiunile ntre grupurile inegale din societate for!eaz schimbri n structura societ!ii. *chimbarea este o consecin! a ne oii de reconciliere a contradic!iilor n structur "i n ac!iuni. =ezultatul rezol rii acestor contradic!ii nu este un compromis, ci crearea a ce a cu totul nou + transformarea social. Mar& s-a concentrat n principal asupra contradic!iilor economice, ca fiind for!a motrice a schimbrii sociale. Al!i teoreticieni ai conflictului au ncercat s lrgeasc aceast perspecti . 7a/rendorf consider drept cauze ale schimbrii sociale di erse tipuri de conflict social. %onflictul dintre grupurile etnice, rasiale "i religioase poate constitui baza unor schimbri importante n societate. Bici una dintre teorii nu e-plic, pe deplin, schimbarea social. ,eoria e olu!ionist ofer o e-plica!ie insuficient pentru multe schimbri sociale interne, cum sunt modelele de migra!ie "i realinierile politice. ,eoriile ciclice par nrdcinate n e-plica!iile potri ite pentru schimbarea din societ!ile occidentale, dar mai pu!in rele ante pentru societ!i din alte pr!i ale lumii. ,eoreticienii func!ionali"ti pun un prea mare accent pe stabilitate "i echilibru. Astfel, deseori, schimbarea este studiat ca un proces pro ocat artificial. ,eoreticienii conflictului se concentreaz aproape e-clusi pe tensiunea social, mai ales pe cea economic "i, n general, ignor alte surse ale schimbrii sociale, cum sunt progresul tehnologiei "i presiunile e-terne. (ricare ar fi limitrile lor ca e-plica!ii comprehensi e ale schimbrii sociale, teoriile prezentate mai sus ofer analize utile ale tipurilor concrete "i ale circumstan!elor n care se produc schimbrile sociale. %ele mai multe teorii folosesc o anumit form de e olu!ie sociocultural ca punct de plecare, fie e-plicit, fie implicit. 'e asemenea, modelul de schimbare social al lui Merton combin elemente ale teoriei func!ionale "i ale teoriei conflictului. El introduce n - ?@2 -

sistemul social elemente de tensiune, iar Coserta e-amineaz qfunc!iile conflictului socialK, fapt ce demonstreaz c teoriile func!ionalist "i cea a conflictului, referitoare la schimbarea social, pot fi unite ntr-o anumit msur. ,eoriile e olu!ioniste "i ciclice ofer cadrul general neutru, n!elegerea dinamicii de baz a schimbrii sociale. Ele l a ertizeaz pe analist de importan!a at$t a presiunilor e-terne, c$t "i a tensiunilor interne n producerea schimbrii sociale. ,eoreticienii conflictului scot n e iden! formele concrete ale stresului intern care sunt deseori implicate. ,eoriile func!ionaliste subliniaz ideea c, drept reac!ie la schimbare, societ!ile se acomodeaz la modalit!ile care ncearc s le pstreze echilibrul, a"a c, n mod parado-al, schimbarea "i stabilitatea nu sunt, totdeauna, reciproc e-clusi e. Aceste teorii despre schimbarea social sunt complementare, de"i o teorie cu des $r"ire comprehensi despre schimbarea social nc nu e-ist.

2) #a!t(rii s!<im.1rii s(!iale ,eoreticienii sociologiei au ncercat de-a lungul ultimelor dou secole s dez olte o teorie general, care s e-plice natura schimbrii sociale. 'ar nici o teorie bazat pe un singur factor nu poate demonstra di ersitatea e olu!iilor social-umane, de la societ!ile de $ntori, culegtori "i pstori, la ci iliza!iile tradi!ionale "i, n final, la sistemele sociale comple-e de azi. ,otu"i, putem identifica cei trei factori principali, care au influen!at constant schimbarea social, mediul ncon.urtor fizic, organizarea politic "i factorii culturali. ..8oc/er propune s distingem factoriiG demografic, tehnic, economic, cultural, ideologic, conflictual, contradic!ia. 2.P. 7urand "i 8.0eil disting factoriiG demografic, tehnic, cultural, ideologic. Be om opri asupra unora din perspecti a dualit!ii structuralului. Bu sunt pu!ini cei care au urmrit impactul factorului cosmic, geografic, biologic, antropologic etc. Asupra schimbrii socioumanului, schimbarea social este e-plicat prin substratul fizicG stepa asiatic e-plic ia!a pastoral "i nomad< fiordul 6golf maritim ngust, intrat ad$nc n uscat7 e-plic statica "i dinamica social a societ!ilor nordice< - ?@3 -

qdrumurile popoarelorK 67emolins7 au fost qalambicurile puternice care au transformat popoarele ce s-au anga.at pe eleK< solul ser e"te ca suport rigid aspira!iilor schimbtoare ale oamenilor, qntreaga ia! a statului "i are rdcina n pm$ntK 6 8atzel7 care regleaz cu brutalitate destinele popoarelor. El e!ienii nu au dez oltat arta, poezia datorit naturii !rii lor, a crei qmaiestate sublim a paralizat spiritulK + afirma Semple. ). de .a!ineau" .amplo$iez au insistat asupra factorului izual. Ei analizeaz rasa ca un factor ce-"i pune amprenta asupra indi idului "i societ!ii ca o fatalitate. ,oate faptele "i fenomenele sociale se e-plic, dup ace"ti autori, prin aptitudinile qrasei superioareK "i defectele ereditare ale qrasei inferioareK. =asi"tii hitleri"ti aproape c nu au a ut ce s in enteze dup ce au citit cu luare-aminte astfel de cr!i. Bici qclasiciiK greci nu au ezitat s disting ntre qgreciK "i qbarbariK 6adic restul popoarelor7, a"a cum M..unt/er" (/. <ritsc/ nu qau ezitat s disting, alte rase umaneK de qrasa nordic 6caracterizat prin qfranche!eK, q oin! reflectatK, qeroismul cel mai purK, qcalit!i de "efiK etc.7. /actorul demografic ..Simmel afirm c q aria!iile morfologiceK reprezint e-plica!ii pentru schimbarea social. 9entru a pricepe qdiferen!ierea socialK, qntretierea cercurilor socialeK, este necesar s lum n seam "i al!i factori. *chimbrile ce afecteaz popula!ia sub aspectul fecundit!ii, natalit!ii, mortalit!ii sunt adesea concomitente cu multe alte schimbri sociale. q(rice cre"tere cantitati + spune Simmel + antreneaz modificri calitati e ale societ!ii, necesit adaptri noi pe care o fiin! social mbtr$nit nu le poate suportaK. 6m. 7ur3/eim define"te ns pe larg rolul olumului "i densit!ii popula!iei n cazul schimbrilor sociale, prin faptul c numrul rela!iilor sociale cre"te n dependen! de numrul indi izilor. 8actorul demografic determin cre"terea concuren!ei ntre elementele socialeG intr n concuren! profesiile, se accentueaz di iziunea muncii, se transform dreptul, solidaritatea social etc. /actorul tehnico-economic Este adesea citat cartea lui E.Mumford q(e/nic i ci$ilizaieK, ca "i cea a lui ).:anne qEe swsteme social. 6ssai de t/eorie generale. Ei e iden!iaz c n de enirea societ!ilor putem distinge mai multe faze, pe baza ni elului de dez oltare a tehniciiG - ?@4 -

faza lithotehnic + c$nd uneltele erau din piatr, economia de subzisten!, iar schimbrile minime< faza antropotehnic + c$nd se utilizeaz metalele, apare sclaa.ul, se lrgesc schimburile< faza lotehnic 6ntre ?III-?>5I7 + c$nd se utilizeaz for!a apei, lemnul, resursele solului, se dez olt ramurile industriei legate de agricultur etc.< faza paleotehnic 6?>5I-?@2I7 + utilizarea pe scar larg a fierului, crbunelui, petrolului etc.< este era metalurgiei, a ma"inilor unelte, a marii industrii, a produc!iei n serie etc.< faza neotehnic + utilizarea electricit!ii, a produselor sintetice, dez oltarea fr precedent a comunica!iilor, modernizarea schimburilor etc., este faza qmaterialismului fr scopK. ,ot Mumford precizeaz referitor la factorul tehnicG q0nferioar piciorului, c$r.a a.ut la mers, n timp ce osul "i !esturile se reconstituie. Eroarea curent e de a ne imagina c o societate n care fiecare om e pre zut cu o c$r. este mai bun dec$t una n care ma.oritatea oamenilor merg pe propriile picioareK. Asupra factorului economic nu a insistat doar Mar&. *ociologul german M.0e!er spunea c orice ncercare de a e-plica schimbarea trebuie s ia n seam condi!iile economice. Bumai c, afirm el, qn acela"i timp, nu trebuie s pierdem din edere abilitatea "i dispozi!ia oamenilor de a adopta diferite tipuri de comportamente practiceK. 0.6. Moore spunea c economicul qimpune limite destul de clare aria!iei diferitelor trsturi ale organizrii socialeK. 0.8ostov teoretiza qdecolareaK referindu-se la cre"terea economic "i la transformrile decisi e produse de ea ntr-un inter al de dou-trei decenii. .al!rait/ formula teoria qcercului icios al srcieiKG c$nd producti itatea este sczut, eniturile sunt mediocre, eniturile nu permit economisirea< fr economii, lipsesc in esti!iile< fr in esti!ii nu cre"te producti itatea. %oncluzia saG o !ar srac are ne oie de a.utor din strintate. Al!ii sus!ineau ns c o asemenea concluzie nu este ntemeiat 66.)agen7. 7.Bell, A.(ourraine "i-au ntemeiat la un moment dat teoria qerei postindustrialeK pe qdeterminalismul tehnologicK. A.(offler descria de enirea societ!ii umane qn trei aluriK, tot pe baza dez oltrii teh- ?@5 -

nice. #n lucrarea 8e$iziuni i premise el ia n seam "i al!i factori ai schimbrii 6necesitatea re olu!iei n g$ndire, modul de a face politic, modul de organizare familial etc.7. 'e altfel, lectura conceptelor "i a e-presiilor folosite de (offler arat schimbri n optica autorului priind schimbarea 6qhornul de fumK, qregiuni ersus na!iuniK, qnoul muncitorK, qpentru industriile muribundeK etc.7. ,rebuie s formulm noi moduri de a n!elege rdcinile schimbrii, spunea 2.Prigogone pe marginea cr!ii lui (offler. 0deea subliniat "i de ..Canguil/em" ce const n dez oltarea tehnicilor, a fcut s uitm de originea sociocultural "i uman a schimbrilor sociale. /actorul cultural i ideologic Bumero"i sociologi au accentuat importan!a alorilor culturale ca factor al schimbrii sociale. 3etafizicienii au dispre!uit mult timp tehnicienii. #ns omul care face "i folose"te multe este un om cu identitate "i capacitate de a ac!iona constructi , de a crea. %ultura - spunea ..Simondon - s-a constituit ntr-un sistem de aprare contra tehnicienilor. 'ar este util s nu uitm de coraportul dintre realitatea uman "i realitatea tehnic. 9entru a .uca rolul su complet, cultura trebuie s ncorporeze for!ele tehnice sub forma cunoa"terii "i alorilor. Parsons a insistat asupra rolului alorilor "i modelelor culturale ca surse ale schimbrii sociale, la fel ca "i culturali"tii, sau ca M.0e!er care rele rolul qeticii protestanteK n societatea capitalist occidental. :a sf$r"itul celui de-al doilea mileniu + arat <.<erraroti + oamenii sunt puternici din punctul de edere al tehnicii, e de a.uns s amintim despre debarcarea pe :un, de succesele aerospa!iale, din genetic, biotehnologie, industria chimic etc. #ns, procesul diacronic dominant de cultura european occidental, n!eleas ca unica surs e-clusi a marilor alori ce spri.in ci iliza!ia uman, este pe sf$r"ite. 0ntrm ntr-o nou faz a procesului istoric 6ce a anseaz din stadiu n stadiu pentru a se rezuma "i a se recunoa"te n stadiul cel mai rele ant, cel occidental, de ascenden! grecoroman "i indocre"tin n ersiune umanist clasic7 n care toate culturile, fundamentate pe acela"i plan, interac!ioneaz, confrunt$ndu-se dup alorile lor specifice "i autentice. Aceast situa!ie de pluralitate cultural d bti de cap de!intorilor monopolului cunoa"terii "i grupurilor n pozi!ie de relati pri ilegiu. - ?@; -

Autorii care au pri ilegiat rolul ideologiilor n schimbarea social au a ut n edere miturile, religiile etc. sauo"i ideologiile politice. 8iecare grup este purttorul unei ideologii-mum pentru actorii care urmresc conser area sau schimbarea societ!ii. 8.7a/rendof arat c n societatea actual asistm la di ersificarea grupurilor, la pluralismul apartenen!elor, deci e-ist o pluralitate de ideologii care se confrunt "i adun, di erseaz, focalizeaz energia colecti . 7.C. McClelland sublinia rolul ideologiei meritocratice al qne oii de reu"itK, de qmplinire de sineK, qrealizare de sineK aflate la baza dinamismului social. ,oate qdiagnozeleK n pri in!a factorului sau factorilor schimbrii au fost n parte pertinente, n parte discutabile sau contestate. %utm n continuare rspunsuri la aceste ntrebri. #n sociologie este greu s desprindem un factor determinant indiferent de societate, spa!iu, timp. 9e o perioad definit, ntr-un spa!iu social determinant putem socoti ca fundamental un factor sau altul, numai c acesta e dificil de a fi izolat. 3odelele e-plicati e iau, de obicei, n seam mai mul!i factori e-plicati i. Bumai c modelele nu trebuie considerate drept legi. Ele nu sunt reale, ci instrumente conceptuale cu menirea de a spori inteligibilitatea socioumanului. 5n model poate e-plica di erse procese. Mi 8ousseau" "i (oc}ue$ille, 0e!er, Parsons au constituit modele pentru a e-plica schimbarea social qn ansambluK sau pe o qraz limitatK. *ociologii nu pot renun!a s caute qconfigura!ii generaleK plec$nd de la e enimente, fapte singulare, fr a ie"i din definirile disciplinelor.

4) A!t(ri; me!anisme -i ritmuri ale s!<im.1rii s(!iale) S!<im.1ri a!tuale -i 'ers'e!ti3e de 3iit(r Atunci c$nd facem o list a ariabilelor descripti e, e-plicati e, comprehensi e ale schimbrii sociale, nu putem omite agen!ii, actorii schimbriiG qeroiiK, qpersonalit!ileK, qmaseleK, qclaseleK, qmi"crile socialeK, qelitaK 6elitele7, qgrupurile de presiuneK, organiza!iile socioprofesionale, grupurile qcu oca!ie ideologicK 6partidele politice, lobbE-urile etc.7. Actor social al schimbrii poate fi orice indi id, grup care ac!ioneaz insera!i n rela!ii, raporturi 6inter7ac!iuni sociale, n care .oac - ?@> -

.oac roluri, "i apar "i "i promo eaz interese, fac alegeri, propun scopuri pentru a cror realizare mobilizeaz resurse, mi.loace, ac!ion$nd construc!ia, cre$nd, ino $nd. %ei care percep schimbrile suntem tot noi, oamenii. Boi putem sesiza c se petrec schimbri at$t n noi n"ine, pe timpul ie!ii corpului nostru, c$t "i n afara noastr 6se schimb statusurile, partidele, modurile de ia!, tehnicile, alorile etc.7. Be schimbm ca qeuK n urma dialogului qegouluiK cu qsineleK, prin qsocializareK n socioculturi, dar "i atunci c$nd rem s fim diferi!i de cum suntem, c$nd ne dorim s realizm un lucru, c$nd ne temem s nu pierdem ce a la care !inem mult, c$nd ne e amenin!at identitatea. 8acem "i "tim c "i al!ii fac cotidian afirma!ii de genulG qnu mai sunt oameni de altdatK, qdin moment ce a fcut asta nseamn c s-a schimbat enormK, qnu mai e omul pe care l "timK etc. %u alte cu inte, facem apel la sistemul de pozi!ii, la roluri sociale, la a"teptri de rol, la atitudini, comportamente, control social, institu!ii, norme, ordine, liant, g$ndindu-ne la codeterminrile lor. :umea n care trim fa orizeaz multiplicarea sinelui, pluralitatea lumilor, a rolurilor, statusurilor. 'ucem n fapt mai multe ie!i 6n lumea profesiilor, n lumea culturii, n lumea artei, n lumea religiei etc7. #n qorganigrama imaginatK a societ!ii este mai greu de reparat pozi!ia "i dinamica n acela"i timp. q( schimbare e olu!ionar slab n tipul de comportament al indi izilor + spune 6.-. 0ison + poate genera un efect social ma.or, datorit rsp$ndirii acestei schimbri n fa!etele multiple ale ie!ii socialeK. 'ac dispare con"tiin!a unei prezente laten!e a for!ei ntr-o institu!ie de drept, aceasta se deterioreaz + spunea 0.Ben5amin. %u alte cu inte, este important s concepem schimbarea, lu$nd n seam institu!iile "i structurile, actorii "i comportamentele lor indi iduale. *chimbarea oamenilor se leag de n !are. 'ob$ndirea de informa!ii despre trecutul "i prezentul socioumanului ne d posibilit!i de alegere, decizie, ac!iuni diferite. 9utem de eni mai qstp$ni pe situa!iiK. (amenii-actori, qmembri competen!iK ai socioculturii, nu sunt contemplatori, pasi i "i indiferen!i, ci au con"tiin! practic "i discursi , au capacitatea ac!iunii constructi e, a crea!iei 6altfel, prin ce s-ar deosebi oamenii de alte ie!uitoare&7. 0nterioriz$nd din qrezer a de e-perien!e "i cuno"tin!eK, omul poate cunoa"te "i stp$ni mai multe elemente implicate de situa!ii, de condi!iile cunoscute ale ac!iunii "i poate diminua din efectele neinten!ionate, nedorite, per erse ale ac!iunilor sale agregate cu ale alto- ?@F -

ra. El "i poate a.usta traiectoria biografic, rolurile, statusul. Este deci important s a em n edere qfactorii personaliK ai schimbrii 6ra!ionalitatea, controlul refle-i , moti a!ia7, factorii situa!ionali, ca "i pe cei ai unui mediu mai larg, societal. 5nii arat c este important s lum n seam "i dinamica subcon"tientului, "i dinamica atitudinilor etc. Este sortit e"ecului ncercarea de a izola, de a separa schimbarea structural de schimbarea actorului. 9rincipiile structurale, institu!iile, normele comune "i normele de rol se men!in sau se schimb pentru c sunt interiorizate de oameni n situa!iile ie!ii socioumane n care le pun n act. (mul are con"tiin!a practic "i discursi , ia act prin percep!ie, reprezentri de ia! sociouman istoric, cotidian, formuleaz idei pe care le punem n limba.e, analizeaz, alege, decide, ac!ioneaz cooper$nd sau concur$nd. 'in punct de edere sociologic, oamenii se disting unii de al!ii printr-o multitudine de q ariabileKG se-, $rst, statut matrimonial, pregtire "colar, ocupa!ie, apartenen! religioas etc. Ei nu au deci cum reac!iona la fel la men!inerea situa!iilor sauo"i la schimbare. Bu toate femeile se qmasculinizeazK pentru a qreu"i socialK< unele fac carier asum$ndu-"i qfeminitateaK. A..iddens subliniaz c este util s apelm la dualitatea structuralului pentru a edea schimbarea ca rezultat al codeterminrii caracteristicilor biopsihice "i sociale ale actorilor "i structurilor. %$nd E.0. 7o!! analiza modernizarea social, el resim!ea ne oia s plece de laG importan!a acordat omului n trecut, prezent sau prin referire la iitor, importan! acordat gu ernrii, influen!ei "tiin!ei, filosofiei, economiei, alorilor, credin!elor tradi!ionale, institu!iilor. *ociocultura se schimb datorit ac!iunii istorice "i cotidiene a actorilor care triesc n ea, fiind condi!ie "i rezultat al ac!iunii lor. 1.Pareto, prin teoria elitelor, face inteligibile schimbrile politice din societate. 'in elit, spune el, fac parte oamenii eminen!i din toate sectoarele, dar distinge dou tipuri de eliteG elita conductoare "i elita nonconductoare, insist$nd asupra rolului primeia n schimbarea social. 3ai aproape de noi z.Mann/eim" C.0rig/t#Mills" 8.Aronsa au nscris n r$ndul elitelor peG gu ernan!i, nal!i func!ionari, directori e-ecuti i ai ntreprinderilor mari, "efii lumii afacerilor, liderii sindicatelor, marii intelectuali, liderii de opinie, ziari"tii etc, cut$nd s le c$ntreasc ponderea n societ!ile actuale. ..8oc/er distinge urmtoarele tipuri de elite pentru a le putea discerne mai bine influen!aG - ?@@ -

- elitele tradi!ionale a cror autoritate, influen!, putere decurg din credin!ele, structurile sociale din trecut< - elitele tehnocratice a cror autoritate, putere, influen! !in de structurile legal-birocratice ce decurg din norme "i competen!< - elitele ideologice bazate pe puterea ideologic ai crei purttori sunt< - elitele propriet!ii bazate pe posesia de bunuri "i propriet!i< - elitele charismatice bazate pe calit!i e-cep!ionale ale membrilor< - elitele simbolice, care sunt prototipuri ale modurilor de a tri, a g$ndi, a fi, a ac!iona etc.7. S.zeller spune c n societ!ile actuale numrul elitelor este n cre"tere. Apar qelitele strategiceK, spune autoarea, cu influen! elitele ce pretind c au qbaz de clasK, dar adesea puterea< influen!a lor se spri.in pe coali!ii complicate 6uneori "i pe concursul contra-elitelor opozi!iei7. %ei care insist asupra rolului actual al elitelor orbesc despre rolul managerilor, intelectualilor, noilor elite etc. %ei care orbesc despre noile elite arat c elitele tradi!ionale "i pierd din popularitate, influen!, putere, pe msur ce c$"tig teren edetele ,H, edetele sporti e. *unt interesante analizele asupra elitelor din !rile democratice n care, a"a cum e democratic, elitele nu sunt ereditare, ci se recruteaz pe merite, prin qconcursK. Bu pu!ini sunt ns cei care fac critici< qelitarismulK ine, oarecum, n opozi!ie cu principiile democra!iei. Atunci c$nd urmrea mecanismele schimbrii, A.(ouraine distingea qtransformrile interneK, de qrupturiK. #n primul caz el define"te qmobilizareaK, qino areaK, qdifuziuneaK 6n acela"i mod n care o fac ).Mendrus" E.Boltans" 6.Morin" 1ilens3w etc.7, insist$nd asupra importan!ei comunicrii informa!iilor, alorilor, asupra microde ian!elor etc. #n al doilea caz, distinge qconduitele de rupturKG - ac!iunea critic institu!ional 6hegemonia clasei dominante a transformat institu!iile, organiza!iile n instrumente de reproducere a ordinii sociale dominante< ac!iunea critic se situeaz la ni el dominant politic pentru a distruge hegemonia clasei dominante7< - ac!iunea critic a conductorilor 6c$nd o nou clas !ine s se impun, prin ino are n numele modernizrii, deschiderii etc< elita doctrinar caut s realizeze schimbri fr a pro oca qfundamentalismul culturalK, modelul q echiK mprt"it "i de clasele populare7< - ac!iunea contrare olu!ionar 6pleac de la opozi!ia participan!ilor e-clu"iG e-clu"ii au con"tiin!a e-cluderii "i se centreaz pe alori de tip mesianic7< - 2II -

- ac!iunea critic anticipatoare 6se dez olt n societ!i deschise, fr bloca. institu!ional< qinteligen!aK lupt pentru denaturalizare etc.7. (ouraine "i echipa sa "i-au nuan!at teoria rolului mi"crilor sociale n urma cercetrilor fcute dup ?@@I n !rile Europei %entrale "i de Est. ,otu"i, unde se ndreapt schimbarea social n prezent& %are sunt principiile direc!iei de e olu!ie susceptibile de a ne afecta ia!a la nceputul secolului //0& ,eoreticienii sociologiei nu au czut de acord n pri in!a rspunsului la aceste ntrebri, care implic n mod e ident o doz de specula!ie. Be om opri asupra a trei perspecti eG no!iunea c trim n prezent ntr-o societate postindustrial, ideea c am atins o epoc postmodern "i teoria conform creia ne aflm la qcaptul istorieiK. 5nii obser atori au sugerat c ceea ce se nt$mpl azi este o tranzi!ie ctre o societate nou, ce nu se mai bazeaz n primul r$nd pe industrializare. Ei sus!in c suntem pe cale de a p"i ntr-o faz a dezoltrii cu totul strin perioadei industriale. 9entru a descrie aceast nou ordine social au fost crea!i numero"i termeni noi, cum ar fi societatea informa!ional, societatea de ser icii "i societatea de cunoa"tere. 'ar termenul intrat n limba.ul curent, folosit pentru prima dat de ctre 7aniel Bell n *5A "i de ctre Alain (ouraine n 8ran!a, este acela de societate" n care qpostK + cu sensul de qdupK + se refer la faptul c am dep"it formele echi ale dez oltrii industriale. 'i ersitatea denumirilor este doar o indica!ie, dintre miliardele de idei a ansate pentru a interpreta schimbrile sociale actuale. 'ar una din temele, care apar constant, este semnifica!ia informa!iei sau a cuno"tin!elor n societatea iitorului. 3odul nostru de ia! + bazat pe producerea de bunuri materiale, centrat pe puterea ma"inilor "i pe fabrici + ncepe s fie nlocuit de unul n care informa!ia se afl la baz sistemului de produc!ie. %ea mai clar "i mai cuprinztoare descriere a societ!ii postindustriale a fost oferit de 7aniel Bell n (/e Coming of t/e Post 2ndustrial Societw 6?@>37. (rdinea postindustrial, sus!ine Bell, se distinge printr-o cre"tere a ocupa!iilor n sfera ser iciilor, n dauna locurilor de munc din produc!ia de bunuri materiale. 3uncitorul necalificat, anga.at ntr-o fabric sau ntr-un atelier, nu mai reprezint tipul de salariat de baz. :ucrtorii califica!i 6func!ionari sau tehnocra!i7 i dep"esc ca numr pe cei necalifica!i, n timp ce ocupa!iile profesionale "i tehnice se di ersific cel mai mult fa! de celelalte. - 2I? -

%ei care lucreaz n func!ii de ni el superior se specializeaz n producerea de informa!ii "i cuno"tin!e. 9roducerea "i controlul e ceea ce Bell nume"te cuno"tin!e codificate, informa!ii sistematice, care constituie principalele resurse strategice ale societ!ii. %ei care creeaz "i distribuie aceste cuno"tin!e - oamenii de "tiin!, informaticienii, economi"tii, inginerii "i profesioni"tii de orice fel de in tot mai mult grupurile sociale conductoare, nlocuind industria"ii "i antreprenorii echiului sistem. :a ni elul cultural e-ist o ndeprtare de qetica munciiK, caracteristic epocii industriale< oamenii de in mai liberi s inoeze "i s se bucure de munca lor, c$t "i de ia!a lor de familie. %$t de alabil este opinia c echea ordine industrial este un curs de nlocuire cu o societate postindustrial. 'ac teza a fost acceptat n general, e alurile empirice de care ea depinde de in suspecte din mai multe puncte de edereG ?. %urentul e-istent ctre ocupa!iile din sfera ser iciilor, nso!it de declinul for!ei de munc din alte sectoare producti e, dateaz cel pu!in de la nceputurile industrialismului nsu"i, nefiind un fenomen recent. #nc de la nceputul secolului al /0/-lea, at$t manufacturile, c$t "i sericiile au nceput s se e-tind n dauna agriculturii, sectorul ser iciilor art$nd constant o rat a cre"terii mai rapid dec$t cea a produc!iei de bunuri. 3uncitorul necalificat nu a fost niciodat n realitate tipul cel mai comun de anga.a!i< un procent mai mare de lucrtori plti!i a fost dintotdeauna folosit n agricultur "i n ser icii, sectorul ser iciilor cresc$nd in ers propor!ional cu cel al anga.a!ilor agricoli. %ea mai important schimbare nu a fost aceea dinspre munca industrial spre cea din ser icii, ci de la munca pltit la form la alte tipuri de ocupa!ii. 2. *ectorul ser iciilor este eterogen. (cupa!iile din sfera ser iciilor nu pot fi tratate pur "i simplu ca "i cum ar fi identice cu cele ale muncitorilor califica!i< multe locuri de munc din sfera ser iciilor 6cum ar fi $nztorul de la sta!ia de benzin7 sunt ocupate de muncitori necalifica!i + n sensul c reprezint munci manuale. 3a.oritatea posturilor de lucrtori califica!i implic oarecare cuno"tin!e specializate "i au de enit substan!ial mecanizate. Acest lucru este ade rat "i pentru ma.oritatea posturilor de birou, din ierarhia inferioar. 3. 3ulte ser icii contribuie, direct sau indirect, la producerea de bunuri materiale, deci ar trebui s fie considerate ca fc$nd parte din sfera de produc!ie. Astfel, un programator de calculator care lucreaz - 2I2 -

pentru o firm industrial, proiect$nd "i monitoriz$nd opera!iile efectuate de ma"inile-unelte, este direct implicat n procesul de producere a bunurilor materiale. 4. Bimeni nu poate spune cu precizie care a fi impactul pe termen lung al folosirii pe larg a microprocesoarelor "i a sistemelor electronice de comunicare. 'eocamdat, acestea sunt integrate n cadrul produc!iei de bunuri, n schimbul nlocuirii ei. 9are sigur faptul c asemenea tehnologii or continua s prezinte rate nalte de ino ri "i or ptrunde n tot mai multe domenii ale ie!ii sociale. 'ar n ce msur trim de.a ntr-o societate n care cuno"tin!ele codificate sunt resursele principale& + rspunsul nu este nc clar. 5. ,eza referitoare la societatea postindustrial tinde s e-agereze importan!a factorilor economici n producerea schimbrii sociale. ( astfel de societate este descris ca fiind rezultatul anumitor e olu!ii din economie care produc schimbri n alte institu!ii. 3a.oritatea celor care a anseaz ipoteza societ!ii postindustriale au fost pu!in influen!a!i de Mar&" fie c ace"tia l critic n mod direct, dar pozi!ia lor este semimar-ist n sensul c factorii economici sunt considera!i ca domin$nd schimbrile sociale. 5nele dintre e olu!iile citate de ctre teoreticienii postindustrialismului reprezint trsturi importante ale epocii actuale, dar nu este nc do edit c cel mai bun mi.loc de a gsi o cale de n!elegere este conceptul de societate postindustrial. #n plus, for!ele care au declan"at schimbrile ce se desf"oar n prezent sunt cele politice "i culturale, n aceea"i msur "i cele economice. Adep!ii ideii de postmodernitate sus!in c societ!ile moderne "i-au e-tras inspira!ia din ideea conform creia istoria are doar o form + c qse ndreapt ntr-o direc!ie anumeK, duc$nd ctre progres< n prezent aceast no!iune "i-a pierdut ns semnifica!ia. Bu mai e-ist o no!iune general nici mcar de istorie. :umea postmodern este, astfel, e-trem de pluralist "i de di ers. 9rin intermediul nenumratelor filme, casete ideo "i programe ,H, ce redau imaginile circului n .urul lumii, intrm n contact cu numeroase idei "i alori, dar aceasta nu pare a a ea legtur cu istoria locurilor n care trim "i nici cu istoriile noastre personale. ,otul pare s fie ntr-un flu- continuu. *criitorul al crui nume a de enit sinonim cu sintagma sf%ritul is# toriei este <.<u3uwama. %oncep!ia sa despre sf$r"itul istoriei pare, la prima edere, complet contrar ideilor formulate de ctre teoreticienii - 2I3 -

postmodernit!ii. (piniile sale se bazeaz nu pe colapsul modernit!ii, ci pe triumful ei n ntreaga lume, sub forma capitalismului "i a democra!iei liberale. <.<u3uwama sus!ine c re olu!iile din ?@F@ din =sritul Europei, care au a ut ca urmare dizol area 5niunii *o ietice "i e olu!ia ctre democra!ia pluripartit n alte regiuni, precum "i btile ideologice ale perioadelor anterioare de.a s-au ncheiat. *f$r"itul istoriei nseamn sf$r"itul conflictelor. Bimeni nu mai sus!ine monarhia, iar fascismul este un fenomen al trecutului< la fel "i comunismul, at$t de mult reme principalul ri al al democra!iei. %apitalismul a c$"tigat n ndelungata sa lupt cu socialismul, aceasta contrar prezicerii lui Mar&, iar democra!ia liberal nu mai este contestat. El sus!ine c am a.uns la qcaptul e olu!iei ideologice a omeniriiK "i la quni ersalizarea democra!iei occidentale, ca form final a gu ernrii umaneK 6?@F@7. ,otu"i, cele dou ersiuni ale sf$r"itului istoriei nu sunt at$t de diferite pe c$t par. 'emocra!ia liberal ofer un cadru pentru e-primarea unei di ersit!i de opinii "i interese. Ea nu specific modul cum ar trebui s ne comportm, n afara faptului c insist asupra necesit!ii de a respecta pozi!iile celorlal!i< de aceea, ea este compatibil cu o pluralitate de atitudini "i moduri de ia!. 9are ndoielnic ca istoria s fi a.uns la capt, n sensul c am epuizat toate alternati ele care ni se ofer. %ine poate spune ce noi forme de ordine economic, politic sau cultural pot aprea n iitor& ,ot a"a cum g$nditorii medie ali nu ntre edeau i irea societ!ii industriale, care a ea s apar o dat cu declinul feudalismului, nici noi nu putem anticipa deocamdat felul n care se a schimba lumea n decursul secolului iitor. 'e aceea, ar trebui s fim rezera!i n legtur cu ideea sf$r"itului istoriei, c$t "i cu cea de postmodernitate. ,eoreticienii postmodernit!ii subliniaz prea mult di ersitatea "i fragmentarea, n dauna formelor noi de integritate global. 9luralismul este important, dar n prezent umanitatea se confrunt cu probleme care necesit ini!iati e generale n ederea solu!ionrii lor. E-pansiunea capitalist unilateral nu poate continua la nesf$r"it< lumea nu are dec$t resurse finite. %a umanitate colecti , este necesar s ac!ionm n sensul dep"irii di iziunilor economice, care separ !rile bogate de cele srace, c$t "i a contrastelor similare din interiorul societ!ilor. Mi este necesar s pro- 2I4 -

cedm n acest fel, prote.$nd totodat resursele de care depindem cu to!ii. #n ce pri e"te stabilirea ordinii politice, men!ionm c democra!ia liberal nu este de a.uns pentru realizarea acestui scop. 8iind un cadru limitat de statul-na!iune, ea nu rezol problema crerii unei ordini pluraliste globale, lipsite de iolen!. $ntrebri recapitulative% ?. E iden!ia!i principalele caracteristici ale schimbrii sociale. 2. Analiza!i principalele teorii ale schimbrii sociale. 3. E-plica!i esen!a factorilor schimbrii sociale. 4. 'efini!i no!iunea de actor social. Analiza!i principalele mecanisme "i ritmuri ale schimbrii sociale. 5. %aracteriza!i concep!ia lui <.<u3uwama despre sf$r"itul istoriei. &ibliografie selectiv% ?. Aoudon =. (ratat de sociologie. + Aucure"ti, ?@@>. 2. )oodman B. 2ntroducere +n sociologie. + Aucure"ti, ?@@@. 3. )iddens A. Sociologie. + Aucure"ti, 2III. 4. 0onescu 0., *tan '. 6lemente de sociologie. + 0a"i, ?@@@, Hol. 00. 5. 3ihilescu 0. Sociologie general. + Aucure"ti, 2III.

- 2I5 -

CAPITOLUL VIII C4N9UC R " 2I #II S4CI"5


+) De,inirea !(ndu!erii 3ie0ii s(!iale) Stru!turile -i ,un!0iile !(ndu!erii 8iind o acti itate care rezult din di iziunea social a muncii "i din cre"terea comple-it!ii rela!iilor sociale, conducerea armonizeaz "i coordoneaz acti it!ile indi izilor n ederea realizrii anumitor scopuri sociale importante. ,ermenul conducere este folosit n accep!iuni diferiteG acti itate de organizare "i coordonare a ac!iunilor indi izilor n ederea realizrii unui scop< grupul care se ocup cu realizarea acestei acti it!i< re!eaua de institu!ii sociale prin care se asigur armonizarea. #n aceste accep!iuni conducerea este considerat din perspecti e diferite de ctre mai multe "tiin!e care se ocup de studiul ei. *ociologia analizeaz conducerea ca raport social, psihologia + ca raport psihosocial, economia politic o consider printre factorii de produc!ie, politologia o analizeaz sub latura institu!ional "i ca mod de distribuire "i de e-ercitare a puterii "i a autorit!ii. 9ermi!$nd analize multidimensionale "i comple-e, aceste di erse perspecti e de considerare a conducerii sunt integrate actualmente ntr-o abordare unitar + "tiin!a conducerii. Aspectele care au fa orizat apari!ia acestei "tiin!e suntG - cre"terea gradului de comple-itate a organizrii sociale< - interdependen!a tot mai mare dintre elementele structurii sociale< - di ersificarea proceselor sociale "i cre"terea amploarei lor< - cre"terea capacit!ii oamenilor de a ac!iona asupra naturii "i societ!ii< - democratizarea ie!ii sociale. Mtiin!a conducerii studiaz condi!iile conducerii eficiente n concordan! cu normele "i alorile acceptate "i promo ate de societate. %ondi!iile conducerii eficiente cuprind principiile care orienteaz actiitatea de conducere, procedeele "i mi.loacele folosite. 'e analiza acestor condi!ii se ocup pr!ile componente ale "tiin!ei conduceriiG - teoria conducerii este ansamblul principiilor "i al legilor din acti itatea de conducere< - 2I; -

- metodologia conducerii este ansamblul de metode, tehnici "i procedee folosite pentru cre"terea eficien!ei conducerii< - te/nologia conducerii este ansamblul mi.loacelor tehnice "i al modalit!ilor de organizare. 9e baza "tiin!ei conducerii se poate realiza o conducere "tiin!ific a sistemelor "i a organiza!iilor sociale. Acti itatea de conducere const n realizarea unor ac!iuni de ctre un grup organizat de indi izi n cadrul unor structuri de conducere. Structura de conducere este ansamblul de elemente "i de raporturi dintre aceste elemente prin care se realizeaz acti itatea de conducere. *tructurile de conducere sunt diferite n raport cuG domeniul 6economic, politic, cultural7< ni elul 6ntreaga societate, regiune, colecti itate local7< tipul grupului uman 6organiza!ie, colecti itate teritorial7 n care se e-ercit conducerea. 9$n n prezent cel mai bine au fost analizate structurile de conducere din cadrul organiza!iilor. 'e"i structurile de conducere pot fi analizate n sine, ele nu pot fi ns separate de structurile organiza!ionale. %onducerea este un element al structurrii "i al organizrii oricrui sistem social. Analiza structurilor organiza!ionale include deci "i analiza structurilor de conducere. *tudiile asupra organiza!iilor industriale au stabilit mai multe tipuri de structuri organiza!ionale "i de structuri de conducereG - structura ierar/ic linear, care se bazeaz pe di iziunea precis a acti it!ilor "i pe e-isten!a unor ni eluri ierarhice ntre care rela!iile de subordonare "i de comand sunt riguros stabilite. #n aceast structur "eful de!ine o autoritate total asupra subordona!ilor< - structura funcional, n care se produce o di izare a acti it!ii de conducere n mai multe func!ii realizate de persoane diferite. Bumrul ni elurilor ierarhice este mai redus, n schimb, cre"te numrul rolurilor de conducere n plan orizontal< - structura mi&t, care combin elemente ale structurii ierarhic lineare "i ale structurii func!ionale< - structur cu grupuri parial suprapuse , n care liderul unui grup face parte din grupul ierarhic imediat superior. E-ist numeroase clasificri ale funciilor conducerii, care pot fi cuprinse n patru categoriiG organizarea, planificarea, decizia "i controlul. Aceste func!ii sunt realizate prin folosirea unor procedee "i tehnici de - 2I> -

conducere. 9rin realizarea acestor func!ii se asigur "i realizarea obiectielor, armonizarea ac!iunilor, eficien!a acti it!ilor, coeziunea "i dez oltarea sistemelor conduse. #n continuare om analiza fiecare func!ie n parteG ?. 9rin organizare se creeaz condi!ii adec ate sistemului condus "i se precizeaz legturile dintre componente, func!iile acestor componente, se stabile"te modul de grupare a indi izilor, se delimiteaz nielurile de conducere "i func!iile sistemului de conducere. 2. Planificarea const n stabilirea obiecti elor de iitor ale ac!iunii sociale "i a mi.loacelor de realizare a lor. 9lanificarea se bazeaz pe acti it!ile de diagnoz "i de cercetare a iitorului. 'iagnoza social este efectuat pe baza unor analize profunde ale situa!iei organiza!iilor. Ea este realizat de conducerea organiza!iei cu a.utorul unor compartimente specializate. 3. Acti itatea de planificare se ncheie cu luarea deciziilor. 0mportan!a acestei func!ii este at$t de mare, nc$t acti itatea de conducere este pri it uneori doar prin intermediul ei. 'ecizia const n alegerea unei alternati e din mai multe posibile. :uarea deciziei este condi!ionat de factori interni "i e-terni, obiecti i "i subiecti i, cum suntG - natura organiza!iei< - resursele disponibile 6tehnice, umane, financiare7< - alorile "i normele sociale e-istente n societate< - olumul "i calitatea informa!iei< - structurile de conducere, - calit!ile celor care iau decizia< - perioada de timp acoperit de decizie. 4. 'up ce deciziile au fost elaborate "i comunicate, conducerea trebuie s controleze modul n care sunt e-ecutate. Controlul este acti itatea prin care conducerea urmre"te n permanen! e-ecutarea deciziilor "i inter ine cu msuri corespunztoare n ederea realizrii obiectielor. 'eci, prin control se asigur conformitatea ac!iunilor cu decizia. 9entru a fi eficient, acti itatea de control trebuie s ndeplineasc anumite condi!iiG s aib un caracter preponderent pre enti < s fie obiecti < s fie concentrat n punctele-cheie de care depinde e-ecutarea deciziei< - 2IF -

s fie realizat cu competen!< s nu pro oace perturbri n realizarea acti it!ilor< s se finalizeze cu luarea unor msuri adec ate, s fie realizat n permanen!, s fie adec at situa!iilor concrete. 'ificult!ile cu care se confrunt astzi societatea noastr au numeroase cauze, una dintre care pro ine din modul de organizare "i de conducere a sistemelor "i a subsistemelor sociale. #n consecin!, se consider c ameliorarea organizrii "i a conducerii, mai ales la ni elul ntregii societ!i "i la ni el interna!ional, ar permite dep"irea unor dintre aceste dificult!i. %onducerea ie!ii sociale pe baze "tiin!ifice permiteG - armonizarea intereselor e-istente n societate< - corelarea multiplelor aspecte ale dez oltrii< - orientarea dez oltrii dup alorile sociale fundamentale< - stabilirea unor mi.loace eficiente de ac!iune "i e itarea transformrii lor n scopuri n sine< - e itarea consecin!elor negati e ale dez oltrii spontane sau ale unor decizii insuficient elaborate< - subordonarea mecanismelor dez oltrii cre"terii calit!ii ie!ii. %onsiderat din perspecti a acestor posibilit!i, conducerea "tiin!ific a ie!ii sociale se impune ca un element principal al dez oltrii sociale. /) Clasi,i!area met(del(r m(derne de !(ndu!ere 3etodele de conducere sunt definite ca ansambluri de mi.loace "i procedee cu a.utorul crora conductorul influen!eaz ac!iunea elementelor sistemului condus n ederea realizrii obiecti elor stabilite. 5tilizarea metodelor moderne de conducere trebuie fcut cu respectarea unor condi!ii "i cerin!eG metodele s fie integrate ntr-o concep!ie general .ust despre acti itatea de conducere, bazat pe cunoa"terea temeinic a legilor dez oltrii sociale< formularea clar a scopurilor "i a obiecti elor< organizarea optim a sistemului decizional< asigurarea concordan!ei dintre con!inutul metodei "i situa!ia n care aceasta se aplic< - 2I@ -

utilizarea unor noi metode care s nu perturbe, ci s u"ureze acti itatea de conducere< aplicarea metodei trebuie bine pregtit. #n literatura de specialitate e-ist mai multe clasificri ale metodelor de conducereG ?7 dup fa ele procesului de conducere, distingemG metode pre izionale, metode operati e, folosite n conducerea curent a acti it!ilor economice "i sociale< 27 dup obiectivul urmrit, distingemG metode de optimizare a utilizrii for!ei de munc, metode de optimizare a folosirii instrumentelor de produc!ie, metode de pregtire a cadrelor, metode de stimulare a creati it!ii, metode de studiere a impactului tehnologic< 37 dup speciile de operaii logice pe care se bazeaz, deosebimG metode analitice "i metode sintetice, metode inducti e "i metode deducti e< 47 dup caracterul discursului tiinific urmat, deosebim metodeG matematice, statistice, cibernetice, psihologice, sociologice. 2.1. M.)%-. -. 0r.1'B'u*. %onducerea ie!ii sociale trebuie s dispun de o bun cunoa"tere a legilor sociale "i economice "i de instrumente de e aluare "tiin!ific a deciziilor adoptate. 3etodele de pre iziune permit analiza tendin!elor prezente, identificarea diferitelor posibilit!i de e olu!ie, analiza concordan!ei e olu!iilor posibile cu normele "i alorile actuale, identificarea consecin!elor nedorite. 3etode de pre iziune frec ent utilizate suntG ?. -xtrapolarea + o metod statistico-matematic care const n prelungirea unor tendin!e dincolo de limitele n care au fost constatate, pornindu-se de la ipoteza c e olu!ia se bazeaz pe ideea stabilit!ii de sistem, ceea ce nseamn c principalele caracteristici structuralfunc!ionale ale organiza!iei se or men!ine "i n iitor< nu or inter eni - 2?I -

factorii perturbatori importan!i "i nu or a ea loc transformri radicale. A"a deci, aceast metod poate fi aplicat n sistemele cu o e olu!ie relati constant. 9erioada de e-trapolare nu trebuie s dep"easc perioada de obser are a tendin!ei. %a procedee de e-trapolare se folosesc cele mecanice 6spor mediu, indice mediu de cre"tere7 "i cele analitice 6tehnica celor mai mici ptrate7. 3etoda de e-trapolare poate furniza rezultate corecte n analiza pe termen scurt. %u c$t perioada de e-trapolare cre"te, cu at$t scade certitudinea concluziilor. E-trapolarea pe termen lung poate duce la concluzii absurde. 2. .etodele reflexive stabilesc cauza "i natura deosebirilor iitorului fa! de trecut. Hiitorul nu este considerat ca fiind doar o prelungire a tendin!elor de p$n n prezent. #n acest caz accentul se pune pe deosebiri "i pe e iden!ierea factorilor care determin schimbrile iitoare. 3. .etodele normative stabilesc di erse norme, reguli de acti itate "i de comportament, impun$nd omogenizarea ac!iunilor indi iduale n raport cu obiecti ele grupului. 9ornind de la obiecti ele pe termen lung, metodele normati e stabilesc condi!iile "i ac!iunile necesare realizrii acestora. 4. .etoda scenariilor a fost mai nt$i folosit n pre iziuni cu caracter politic "i militar. *cenariile sunt ansambluri formate din descrierea unor situa!ii iitoare "i a e enimentelor care conduc la aceast situa!ie. *cenariile descriu, pas cu pas, e olu!iile posibile ale unui sistem dat, rela!iile dintre di ersele domenii "i momentele critice care pretind luarea unor decizii. 3etoda scenariilor este larg utilizat n pre iziunea e olu!iei sistemelor sociale, ntruc$t poate studia e olu!ii comple-e "i pe termen lung. *cenariile permit analiza situa!iilor prezente "i iitoare n scopul de a e iden!ia aspectele ce trebuie e itate "i cele ce trebuie stimulate, e iden!ierea laturilor slabe ale sistemelor "i ofer msuri de eliminare a acestora. 3etoda scenariilor trebuie s rspund c$tor a e-igen!eG plauzibilitate< fle-ibilitate< capacitate de a surprinde e enimente "i situa!ii de mare comple-itate< capacitate de a integra ariabile multiple, capacitate de analiz a unei e olu!ii rapide "i surprinztoare, capacitate de modelare a proceselor sociale. - 2?? -

#n afar de metodele prezentate, acti itatea de pre iziune se realizeaz "i cu a.utorul altor metodeG metoda studiilor de pia!, analogia istoric, a.ustarea e-ponen!ial, ancheta cu grupuri de e-per!i etc. 5. !nali a de impact urmre"te in estigarea "tiin!ific a efectelor comple-e rezultate din impactul "tiin!ei "i tehnologiei asupra mediului social, economic, politic "i ecologic. *tudiile de impact nu procedeaz la o abordare n sine a efectelor "tiin!ei "i ale tehnologiei, ci iau n considerare conte-tele sociale n care se produce impactul. Analiza de impact parcurge mai multe etapeG - analiza deciziilor de implementare "i utilizare a obiecti ului< - analiza conte-tului n care urmeaz a fi implementat "i utilizat obiecti ul< - e aluarea efectelor comple-e generate de aplicarea "i utilizarea obiecti ului< - formularea de propuneri de ac!iuni menite s contracareze efectele negati e "i s poten!eze pe cele poziti e. *tudiile de impact au un pronun!at caracter multidisciplinar, fiind realizate de e-per!i apar!in$nd di erselor domeniiG ingineri, economi"ti, sociologi, .uri"ti etc. A $nd un caracter comple-, analiza de impact se realizeaz cu a.utorul mai multor metode "i tehniciG analiza structural, tehnica modelrii structurale interpretati e, tehnica 'elphi, metoda impactului ncruci"at, metoda analizei de con!inut etc. 2.2. M.)%-. %0.ra)'1. -. &%*-u&.r. 3etodele operati e de conducere mai frec ent utilizate suntG ?. .etoda de conducere pe ba de proiecte permite rezol area unor probleme comple-e n timp optim "i cu cheltuieli minime. Aceast metod este folosit pentru solu!ionarea unor sarcini deosebite "i comple-e. %$nd n fa!a unit!ii sociale sau economice apar sarcini de acest tip, se constituie o echip care lucreaz pe termen limitat, n condi!ii diferite de cele n care lucreaz anterior membrii si. Aceast metod se bazeaz pe delegarea temporar a unor atribu!ii ale conducerii, n ederea solu!ionrii unor probleme ce pretind cooperarea mai multor speciali"ti. 3etoda pe baz de proiecte d rezultate eficiente c$nd lucrarea de e-ecutat are o mare comple-itate, dep"e"te competen!ele unui compartiment func!ional "i pretinde o cooperare multidisciplinar. 9roiectul trebuie dimensionat n raport cu posibilit!ile echipei. %onductorul de pro- 2?2 -

iect trebuie s dispun de autoritatea necesar pentru a conduce echipa "i pentru a coopera n mod optim cu "efii compartimentelor func!ionale. %oncentr$nd eforturile mai multor speciali"ti pe o singur problem, aceast metod permite economii de timp, de efort fizic "i financiare. 2. .etoda de conducere pe ba de sistem se ntemeiaz pe elementele teoriei "i ale analizei sistemelor. Ea const n e-aminarea detaliat a tuturor subsistemelor care formeaz sistemul n ederea stabilirii celor mai potri ite ci de diri.are a acestora n scopul realizrii obiecti elor propuse. %onducerea pe baz de sistem s-a impus datorit cre"terii comple-it!ii unit!ilor sociale "i din necesitatea de a sistematiza acti itatea de management de enit tot mai ampl "i mai dificil de realizat prin metode tradi!ionale. Aplicarea acestei metode pretinde recurgerea la tehnicile matematice, la tehnica electronic de calcul "i la un sistem informa!ional bine organizat. 'in aceste moti e ea poate fi aplicat numai n situa!iile c$nd managerii dispun de o bun pregtire n teoria sistemelor "i n teoria informa!iei. Eficien!a metodei de conducere pe baz de sistem depinde deG organizarea fiecrui sistem< colaborarea str$ns ntre managerii compartimentelor< e-isten!a unei interdependen!e minime ntre subsisteme, respectarea principiului unit!ii de conducere. 3. .etoda de conducere pe ba de re ultate, conform creia fiecare manager, indiferent de pozi!ia sa ierarhic, este rspunztor de anumite rezultate pe care le poate ob!ine prin alorificarea capacit!ilor sale personale "i a unor resurse din unitate. #n ederea ob!inerii rezultatelor prestabilite, managerii dispun de libertatea de a alege mi.loacele "i procedeele. %riteriile de apreciere a acti it!ii managerilor constau n ma-imizarea rezultatelor "i minimizarea cheltuielilor fcute pentru ob!inerea acestora. 9entru a fi eficient, metoda pe baz de rezultate trebuie aplicat n anumite condi!iiG - stabilirea adec at a obiecti elor preconizate, - asigurarea coeren!ei ntre obiecti ele "i rezultatele urmrite de di er"i manageri, - e-ercitarea unui control permanent asupra rezultatelor intermediare, - con.ugarea rezultatelor ob!inute pe termen scurt cu obiecti ele pe termen lung. 4. .etoda de conducere prin produs a aprut datorit reducerii duratei de ia! a produselor "i din necesitatea adoptrii rapide a produc!iei la cererea tot mai dinamic. Aceast metod const n faptul c - 2?3 -

toate problemele referitoare la un produs important sunt grupate "i subordonate unui aparat de conducere separat n cadrul unit!ii. 3anagerului de produs i se ncredin!eaz gestiunea unui produs de la cercetare, proiectare, produc!ie p$n la desfacere, pre!, rentabilitate. =olul principal al acestei metode const n ameliorarea produselor e-istente, suprimarea produselor uzate moral, crearea unor produse noi cu parametri tehnico-calitati i "i func!ionali superiori. Aplicarea metodei de conducere prin produs pretindeG cunoa"terea temeinic de ctre manageri a situa!iei pie!ei< cunoa"terea procedeelor tehnologice noi< e aluarea realist a posibilit!ilor unit!ii de a se adapta la schimbarea tipului de produs. Aceast metod permite conducerii superioare a ntreprinderii s se descarce de unele sarcini, ofer posibilit!i mari de rentabilitate prin concentrarea eforturilor asupra unui produs sau grup de produse, permite reducerea n timp a ciclului cercetare + proiectare + produc!ie + desfacere. 5. .etoda de conducere pe ba de excepie porne"te de la ideea c o bun conducere se ocup doar de abaterile semnificati e de la normele "i performan!ele stabilite. 'ac acti itatea se desf"oar conform programului prestabilit, conducerea nu inter ine. 3etoda de conducere pe baz de e-cep!ie presupuneG stabilirea obiecti ului n baza indicatorilor fizici sau alorici, normelor "i normati elor, bugetelor, stabilirea toleran!elor, compararea realizrilor cu obiecti ele planificate. *e msoar performan!ele indi iduale "i de echip, cheltuielile bne"ti, consumurile materiale etc., analiza abaterilor, a e-cep!iilor, luarea deciziei pri ind corectarea abaterii. ;. .etoda de conducere pe ba de obiective a fost aplicat nc n primele stadii de dez oltare a organiza!iilor industriale "i comerciale. 8iecare unitate economic, indiferent de mrime sau profil de produc!ie, "i stabile"te anumite obiecti e care urmeaz a fi realizate ntr-un termen stabilit "i cu mi.loace predeterminate. (biecti ul nu se confund cu planul, care este un instrument de organizare "i conducere. 5tilizarea metodei de conducere pe baz de obiecti e pretinde anumite condi!iiG - 2?4 -

- fi-area obiecti elor realiste< - formularea obiecti elor cu participarea larg a personalului salariat< - acordarea ncrederii "i libert!ii de ac!iune subordona!ilor< - informarea operati a conducerii "i a lucrtorilor asupra rezultatelor ob!inute< - un sistem informa!ional bine organizat< - un control permanent. 3etoda de conducere pe baz de obiecti e prezint o serie de a anta.eG fa orizeaz munca "i conducerea colecti < promo eaz stilul participati de conducere< faciliteaz o structur organizatoric mai ra!ional< obiecti ele clar stabilite contribuie la ameliorarea procesului decizional "i la o mai bun folosire a timpului de conducere< contribuie la crearea unui climat agreabil de acti itate. 2.3. M.)%-. 0. ;aB, -. a*al'B, Analiza, fiind o opera!ie mintal sau practic de descompunere a unui ntreg 6proces, fenomen sau obiect7 n elementele sale componente "i de identificare a rela!iilor dintre acestea, este folosit n toate domeniile "tiin!ei. #n domeniul conducerii analiza const n e aluarea alorii sau a calit!ii diferitelor func!iuni, acti it!i sau procedee "i n compararea acestora cu anumite norme teoretice sau prestabilite de conducere. 'intre metodele bazate pe analiz, mai frec ent utilizate suntG 6. !nali a economic - are ca obiecti e aluarea, aprecierea "i e-plicarea rezultatelor ob!inute prin raportarea acestora la cheltuielile fcute "i la realizrile precedente. Analiza economic este o metod principal prin care se urmre"te asigurarea autogestiunii economice a unit!ilor. Ea permite stabilirea precis a cheltuielilor efectuate, comensurarea rezultatelor, aprecierea eficien!ei. Analiza economic deruleaz n urmtoarele etapeG ntocmirea planului de analiz, culegerea materialului documentar necesar< erificarea datelor culese< prelucrarea datelor< interpretarea rezultatelor< - 2?5 -

comunicarea rezultatelor ni elurilor ierarhice competente n ederea adoptrii unor decizii de corec!ie. 7. !nali a valorii urmre"te reducerea costurilor de produc!ie, concomitent cu ridicarea calitat!ii produselor. 9ornind de la cunoa"terea ne oii sociale care trebuie satisfcut de un anumit produs, aceast metod continu cu analiza func!iilor pe care trebuie s le asigure produsul, fiind determinat costul cel mai sczut al acestor func!ii. Analiza alorii constituie un mi.loc de in estigare economic< ea ncura.eaz progresul tehnic "i ino area produselor, permite conducerii s realizeze raportul optim dintre aloarea de ntrebuin!are, func!ia produsului "i cheltuielile de produc!ie. 8. !nali a input-output se bazeaz pe analiza raporturilor intrriie"iri, pornindu-se de la ideea c orice sistem poate fi definit prin intrrile "i ie"irile sale n anumite situa!ii. Acti itatea desf"urat de un compartiment este trecut ntr-un tabel cu dubl intrareG intrri 6consumuri, achizi!ii de bunuri "i ser icii ale unui sector7 "i ie"iri 6ceea ce li reaz un sector altor sectoare7. Apoi se calculeaz coeficientul de intrare-ie"ire "i se ntocme"te o matrice structural a interdependen!elor sectoarelor sau ale ramurilor considerate. %u a.utorul analizei statistico-matematice se stabilesc ecua!ii de corela!ie pe baza crora se pot face predic!ii cu pri ire la strile iitoare ale sistemelor. 9. !nali a de coninut, dez oltat n domeniul sociologiei, const n cercetarea sistematic a documentelor dintr-o unitate economic sau social n ederea stabilirii surselor de comunicare "i de decizie, destina!iei comunicrilor, con!inutului comunicrilor, deciziilor "i ac!iunilor, metodelor folosite "i efectelor ob!inute. 2.G. M.)%-. -. /)'3ular. a &r.a)'1'),+'' %reati itatea este o condi!ie esen!ial de men!inere a italit!ii unit!ilor conduse, mai ales n actuala perioad de puternic ino are "tiin!ific "i tehnologic a procesului de produc!ie. #n aceast situa!ie, stimularea creati it!ii managerilor "i a ntregului personal salariat trebuie s fie o preocupare permanent a conducerii. 3etodele de stimulare a creati it!ii !in de o serie de reguliG - conceperea personalit!ii umane n mod integral< - acceptarea relati it!ii afirma!iilor< - dep"irea rutinei "i a pre.udec!ilor< - nesanc!ionarea opiniilor prea ndrzne!e. - 2?; -

#n literatura de specialitate metodele de stimulare a creati it!ii au fost grupate n metode intuiti$e "i metode analitice. 8etodele intuitive folosesc n stimularea creati it!ii unor speciali"ti intui!ia, imagina!ia "i fantezia. %a metode particulare pot fi folositeG ?. +onsacrarea - const n qspargereaK mental a unui ntreg n pr!ile sale componente "i n re-compunerea ntregului ntr-o manier nou. 2. :ocul de cuvinte - este folosit n organizarea acti it!ii comerciale, n formularea noilor probleme. 3. !nalogia - const n transferarea unor caracteristici ale unui fenomen cunoscut spre altul necunoscut sau mai pu!in cunoscut, pe baza asemnrilor dintre ele. 9entru a folosi analogia este necesar a respecta unele reguliG - sistemul studiat s fie mai simplu dec$t cel de la care se porne"te< - trebuie puse n e iden! at$t asemnrile, c$t "i deosebirile< - pentru a de eni certe, concluziile analogiilor se cer erificate. Analogia poate lua di erse formeG direct, care const n compararea direct a unui fenomen dintrun domeniu cu un fenomen din alt domeniu< personal, care const n identificarea cercettorului cu obiectul sau fenomenul studiat< istoric, care este folosit n pre iziunea social "i const n selectarea a dou sau a mai multor caracteristici esen!iale ale unor epoci istorice diferite "i n analiza lor prin analogie< sim!olic, care apeleaz la metafore, termeni poetici, ceea ce conduce la descrierea inedit a fenomenului studiat< fantastic, care apeleaz la idei neobi"nuite, chiar parado-ale, "i const n ncercarea de a satisface o dorin! prin fantezie. %onsacrarea, .ocul de cu inte, analogia "i alte procedee pot fi folosite mpreun n cadrul unor metode intuiti e comple-e de stimulare a creati it!ii, cum suntG ?. .etoda brainstorming 6qasaltul creierilorK7. 9rin aplicarea acestei metode se urmre"te formularea unor puncte de edere noi cu a.utorul crora s se gseasc solu!ia sau solu!iile la o problem dat. 3etoda brainstorming se aplic ntr-un mod relati simpluG - se reune"te un grup de persoane 6e-per!i7< - se stabile"te un lider, coordonator al discu!iei< - se formuleaz problema pentru care se caut solu!ii< - 2?> -

- se emit preri "i se nregistreaz toate opiniile e-primate< - n timpul reuniunii grupului nu este criticat nici un punct de edere< - se e it discutarea consecin!elor ideilor emise. 'up ncheierea reuniunii de grup, prerile emise sunt e aluate "i se re!in cele mai importante. Este preferabil ca grupul de e-per!i s fie compus din 4-> persoane, iar durata unei discu!ii - de ?I-;I de minute. *e recomand ca grupul s nu fie omogen, ntruc$t ntre e-per!ii din acela"i domeniu e-ist un consens, ceea ce poate inhiba emisiunea de idei originale. 2. .etoda #hilips ;<;, aplicat ntru stimularea creati it!ii unor grupuri mari. 3etoda const n di izarea grupului mare n unit!i mai mici, compuse fiecare din ; persoane care urmeaz a discuta timp de ; minute o problem creia i se caut solu!ii. 8iecare grup alege un coordonator care anim discu!ia "i noteaz propunerile. 'up ce to!i membrii grupului "i-au e-primat prerea, conductorul cite"te propunerile re!inute "i in it grupul s le ierarhizeze, s stabileasc care sunt cele mai importante. 3. .etoda 0tehnica1 5elphi permite alorificarea unui olum mare de informa!ii "tiin!ifice de!inute de un grup de e-per!i. #n ederea realizrii unui e-erci!iu de tip 'elphi se fi-eaz un numr de ntrebri referitoare la un domeniu precis delimitat, se alege un numr de e-per!i n problema e-aminat "i un coordonator. 3etoda 'elphi se desf"oar n patru rundeG - prima rund const n repartizarea chestionarului fiecrui e-pert< la aceast etap se adun rspunsurile "i se prelucreaz< - n runda a doua se pun ntrebri n legtur cu data posibil la care se or desf"ura unele e enimente, cu importan!a unor e enimente iitoare, cu oportunitatea unor mi.loace etc.< - n runda a treia participan!ilor le sunt comunicate rezultatele rundelor precedente. 9articipan!ii a cror opinie se situeaz n afara inter alului median sunt ruga!i s-"i argumenteze opinia sau s "i-o modifice. =ezultatele ob!inute sunt din nou prelucrate statistic< - n runda a patra e-per!ii sunt informa!i asupra rezultatelor ob!inute n runda precedent "i sunt ruga!i ca, n raport cu rezultatele comunicate, s-"i e-prime din nou prerea. =spunsurile primite sunt prelucrate "i se calculeaz gradul de con ergen! sau de consens. 4. Sinectica se bazeaz pe dou mecanisme opuseG al transformrii necunoscutului n familiar "i al transformrii familiarului n necunoscut. 9rimul mecanism face apel la analogii, la stabilirea unor asemnri ntre o problem nou 6necunoscut7 "i alta eche 6cunoscut7. %el de-al doilea - 2?F -

mecanism presupune nlturarea pre.udec!ilor "i a stereotipurilor ra!ionale, pun$ndu-se accentul pe problematizarea cunoscutului, pe rediscutarea unor probleme de.a solu!ionate. )rupul de sinectic este format din 5-> persoane. 'intre acestea este ales un coordonator al discu!iei, doi membri ai grupului au rolul de productori de idei, iar ceilal!i sunt participan!i la grupul sinectic. 3embrii grupului sinectic trebuie s aib un ni el de cultur asemntor, dar specialit!i diferite. Medin!ele de sinectic se desf"oar pe parcursul unui an, cu o frec en! de o "edin! pe lun. E-erci!iul sinectic parcurge trei etapeG - etapa demarrii, n care membrii grupului sinectic se cunosc, se formeaz coeziunea de grup, se dob$nde"te o anumit cultur asupra creati it!ii. #n aceast etap sunt puse n discu!ie teme generale< - etapa producti$, n care se prezint problema ce urmeaz a fi dezbtut. 9articipan!ii sunt in ita!i s propun solu!ii, folosindu-se de analogia personal, direct, simbolic, fantastic< - etapa +ntoarcerii la real presupune intrarea n func!iune a g$ndirii logice, ra!ionale, care raporteaz ideile emise la realitate. *olu!iile formulate sunt e-aminate dup criterii precise. 8etodele analitice stimuleaz creati itatea pe baza prezentrii "i tratrii di erselor date, informa!ii, idei "i solu!ii ntr-o form prestabilit, logic. 'intre metodele analitice de stimulare a creati it!ii mai frec ent este folosit anali a morfologic, care const n cutarea sistematic a solu!iilor unei problemeG obiectul, sistemul, lucrarea se descompun n parametri de baz "i se stabilesc rezultatele care pot s apar din combinarea diferit a acestora. #n aplicarea acestei metode se cer respectate anumite reguliG problema de rezol at trebuie delimitat "i e-act definit< parametrii de baz trebuie enumera!i completamente< fiecare solu!ie re!inut trebuie e aluat dup criterii e-plicit formulate. %u a.utorul analizei morfologice se pot ob!ine trei categorii de rezultateG - combinri cunoscute de parametri< - combinri necunoscute, dar inteligibile 6e-plicabile7< - combinri necunoscute "i neinteligibile 6ine-plicabile7. Analiza morfologic este folosit n domenii ariateG cercetarea consecin!elor unei strategii de dez oltare, solu!ionarea unor probleme tehnice 6stimularea ino a!iilor7, proiectarea de produse originale.

- 2?@ -

2) Stiluri de !(ndu!ere: de,inire -i !lasi,i!1ri *tilul de conducere influen!eaz n mare msur rezultatele acti it!ii de conducere "i eficien!a ntregii acti it!i a grupului condus. #n literatura de specialitate e-ist numeroase abordri ale stilului de conducere, unele pun$nd accentul pe aspectele comportamentale, altele pe structurile de baz ale personalit!ii. #ntr-o accep!iune general, stilul este felul propriu de a fi, de a se comporta "i de a ac!iona al conductorului n procesul conducerii. Stilul de conducere reprezint modul concret de e-ercitare a rolului de conductor, de transpunere efecti n plan comportamental a e-igen!elor ce decurg din statutul de conductor. Bo!iunea de stil de conducere reune"te ntr-un ansamblu dinamic trsturile "i particularit!ile psihice "i psihosociale ale conductorilor, comportamentele acestora n e-ercitarea acti it!ii de conducere "i condi!iile concrete n care se desf"oar acti itatea de conducere. Becesitatea cunoa"terii "i a e alurii stilurilor de conducere se impune din mai multe considerenteG a7 datorit efectelor pe care le au stilurile de conducere asupra mediului psihologic, psihosocial "i rela!ional din cadrul unit!ilor conduse< b7 datorit capacit!ii de difuziune a stilurilor de conducere, capacit!ii de influen!are a membrilor unit!ii conduse< c7 stilul de conducere poate influen!a acti itatea ntregii echipe de conducere< d7 stilul de conducere nu are doar o rele an! personal, ci "i una organiza!ional, adic influen!eaz unitatea condus n ntregul ei. #n literatura de specialitate sunt prezentate mai multe clasificri "i tipologii ale stilurilor de conducere. Be om referi la cele folosite mai frec ent n e aluarea stilurilor de conducere. Hom prezenta trei clasificri fcute n raport cu trei criterii diferiteG ?7 modul de luare a deciziilor< 27 sistemul de alori care orienteaz acti itatea de conducere< 37 eficien!a stilurilor de conducere. 'up modul de luare a deciziilor, a de enit clasic clasificarea unidimensional fcut de 2urt :eCin "i colaboratorii si pe baza cercetrilor ntreprinse nc n ?@3@. Aceast clasificare contureaz trei tipuri de stiluri de conducereG - 22I -

autoritar, care se caracterizeaz prin centralizarea autorit!ii, preponderen!a deciziilor unipersonale< accentul se pune pe autoritatea formal< personalul unit!ii este zut doar ca e-ecutant< corec!ia abaterilor de la deciziile luate se face prin sanc!iuni< subordona!ii sunt aspru critica!i, dar nu se admit aprecieri critice ale acestora< rela!iile interumane sunt apreciate ca fiind pu!in importante. Acest stil de conducere poate duce la insatisfac!ie la ni elul subordona!ilor, din care cauz unii din ei prsesc organiza!ia. 9e termen scurt, stilul autoritar duce la rezultate bune, dar permanentizarea acestui stil genereaz rezultate negati e. democratic, care se caracterizeaz prin ncredere mare a managerului n subordona!i. #n cazul dat este stimulat formularea de sugestii, propuneri de ctre subordona!i< este ncura.at participarea subordona!ilor nu numai la ndeplinirea sarcinilor, ci "i la luarea deciziilor< se pune accent pe rela!iile interumane "i pe asigurarea unui climat de munc agreabil< se urmre"te alorificarea competen!elor subordona!ilor "i se fa orizeaz dez oltarea personalit!ii acestora. 9entru ca stilul de conducere democratic s fie eficient, este necesar ca subordona!ii s dispun de un ni el nalt de competen! "i s manifeste responsabilitate. liber, pe care unii autori nici nu l consider propriu-zis stil. *tilul liber se caracterizeaz prin neparticiparea deplin a managerilor la acti itate, grupul fiind lsat s se organizeze singur. 9racticarea unui asemenea qstilK na"te dezordinea "i anarhia. #n raport cu alorile care orienteaz acti itatea cadrelor de conducere, a fost fcut o clasificare bidimensional "i o clasificare tridimensional. ( clasificare bidimensional a fost propus de =obert =.Ala1e "i Dane *.3outon, care mpart stilurile de conducere n raport cu dou dimensiuniG orientarea managerilor spre produc!ie "i orientarea lor spre personal. *tabilirea stilurilor de conducere este fcut cu a.utorul unei grile ptratice, pe a-ul ertical fiind marcat gradul de interes manifestat fa! de problemele umane, iar pe a-ul orizontal - gradul de interes manifestat de manageri pentru problemele produc!iei. )radele de interes fa! de cele dou aspecte sunt marcate de la ? la @. 3atricea con!ine F? de casete care ar caracteriza tot at$tea stiluri de conducere posibile. Autorii se opresc doar la cinci tipuriG stilul ?.@ caracterizat prin interes mare pentru produc!ie "i interes slab pentru problemele umane. Eficacitatea conducerii se msoar prin rezultate tehnico-producti e. 3anagerii sunt autoritari, interesa!i doar de - 22? -

realizarea sarcinilor< subordona!ii sunt caracteriza!i ca instrumente de produc!ie, aspectele psihosociale nefiind luate n considerare< stilul @.? caracterizat prin interes mare pentru problemele umane "i interes sczut pentru problemele produc!iei. %limatul de munc din ntreprindere este agreabil< satisfac!iile personalului sunt mari "i de in scop n sine< stilul ?.? caracterizat prin interes slab at$t fa! de problemele produc!iei, c$t "i fa! de personal. 3anagerul cu un asemenea stil se izoleaz de superiori "i subordona!i, nu se implic n luarea deciziilor, las personalul s se ocupe singur de rezol area problemelor psihosociale< stilul 5.5 caracterizat prin interes mediu fa! de personal "i fa! de problemele produc!iei. 3anagerul cu un asemenea stil caut solu!ii de compromis pentru a realiza eficient problemele de produc!ie fr a brusca personalul. 8olose"te persuasiunea, !ine cont de sugestiile subordona!ilor< stilul @.@ caracterizat prin interes mare at$t pentru problemele umane, c$t "i pentru problemele produc!iei. 3anagerul cu un asemenea stil fa orizeaz participarea subordona!ilor la realizarea produc!iei "i la luarea deciziilor< ncura.eaz acti itatea colecti < faciliteaz manifestarea "i dez oltarea capacit!ilor creati e ale subordona!ilor< abordeaz deschis conflictele< ncura.eaz competen!ele< acord importan! problemelor psihosociale ale ntreprinderii< ia decizii reu"ite, pe baza unei largi consulta!ii< ob!ine rezultate bune n produc!ie. ( clasificare tridimensional a stilurilor de conducere este fcut de D.=eddin, care consider trei dimensiuni ale managementuluiG - orientarea managerului spre sarcin 6scop, obiecti 7< - orientarea spre contacte umane 6spre rela!ii interpersonale "i psihologia de grup7< - orientarea spre randament 6ma-imizarea producti it!ii7. 'in combinarea acestor trei dimensiuni rezult urmtoarele stiluri de conducere, respecti tipuri de manageriG negati$ + nu este orientat de nici una dintre cele trei dimensiuni< !irocratul + orientat doar spre randament< altruistul + orientat doar spre contacte umane< autocratul + orientat doar spre sarcin< autocratul !ine$oitor + orientat spre sarcin "i randament< promotorul + orientat spre randament "i contacte umane< ezitantul + orientat spre sarcin "i contacte umane< realizatorul + orientat spre toate cele trei dimensiuni. - 222 -

#n raport cu criteriul eficien!ei, speciali"tii francezi au fcut o clasificare n dou mari categorii, fiecare cuprinz$nd c$te cinci tipuri de stiluri de conducere, respecti de manageriG ?7 manageri cu stiluri eficiente 6organizatorul, participantul, ntreprinztorul, realistul "i ma-imalistul7< 27 manageri cu stiluri de conducere ineficiente 6birocratul, paternalistul, tehnocratul, oportunistul, utopistul7. *tilurile de conducere sunt stabilite pe baza a dou dimensiuniG spiritul de anga.are personal "i cel de colaborare. $rganizatorul se bazeaz pe organizarea ra!ional "e precis< stabile"te sarcinile "i las independen! subordona!ilor< rezol toate problemele pe baza reglementrilor formale. #articipantul promo eaz managementul n echip< ncura.eaz colaborarea< faciliteaz comunicarea< dispune de autoritate real< accept sugestiile "i criticile subordona!ilor. Jntreprinztorul urmre"te ob!inerea celui mai bun rezultat< se bazeaz pe rela!ii ierarhice clare< promo eaz competen!ele< este autoritar< abordeaz n mod deschis conflictele. ,ealistul consider c rela!iile ierarhice trebuie s se bazeze pe ncredere "i respect reciproc< consult subordona!ii< folose"te metode bilaterale n rezol area conflictelor< acord independen! subordona!ilor< inter ine rar< pune accent pe un climat agreabil de munc. 8a imalistul este orientat spre sarcin< d dispozi!ii .udicioase adec ate fiecrei situa!ii< ncura.eaz colaborarea, ns nu lichideaz toate di ergen!ele< ob!ine efecte practice din di ergen!e "i conflicte< instituie un climat de e-igen!. Kirocratul se bazeaz pe diplome, titluri, "i nu pe rezultate< e it deciziile delicate< transmite deciziile art$nd c nu este autorul lor< nu agreeaz subordona!ii cu mult influen! "i nici rela!iile interumane prea trainice< nu agreeaz dezacordurile, de"i n realitate e-ist multe dezacorduri pe care subordona!ii nu le scot n ileag< responsabilitatea subordona!ilor este redus. #aternalistul sau demagogul orbe"te mult de democra!ie, de conducere colecti , dar termenii sunt neclari< nu-i place s abordeze probleme de autoritate, e it conflictele cu subordona!ii< este preocupat de men!inerea spiritului colecti , d satisfac!ie subordona!ilor chiar n detrimentul intereselor ntreprinderii. ?e-nocratul este interesat de men!inerea postului< are o comportare autoritar "i chiar dictatorial< impune respectarea ierarhiei, este prtinitor< nltur pe cei care nu sunt de acord cu el< rela!iile interumane - 223 -

din ntreprindere le men!ine tensionate. $portunistul este preocupat de cariera personal< se folose"te de intrigi< autoritatea sa este negociat< folose"te mult compromisul< de"i este pu!in agreat de subalterni, ace"tia sunt preocupa!i s-i fac pe plac. Ltopistul modern acord prea mult ncredere subordona!ilor< ia decizii prost g$ndite< folose"te mult timp pentru discu!ii, pentru proiecte, dar rezultatele sunt slabe< acti itatea unit!ii nu este coordonat. 3.1. !a&)%r'' &ar. '*Hlu.*+.aB, /)'lur'l. -. &%*-u&.r. Analiza conducerii "i a stilurilor de conducere a prile.uit formularea a numeroase puncte de edere "i teorii care, de"i foarte di erse, ar putea fi grupate n trei categorii 6modele7G ?7 conceperea conducerii 6a stilului de conducere7 ca o func!ie a persoanei< 27 conceperea conducerii ca o func!ie a situa!iei< 37 conceperea conducerii ca o func!ie mi-t - a persoanei "i a situa!iei. 3odelul care concepe conducerea ca o funcie a persoanei este reprezentat de preocuprile mai echi de teoria conducerii, de sociologie "i de psihologia social. %onform acestui model, managementul este o func!ie a persoanei nzestrat nc de la na"tere cu calit!i deosebite. 9ornindu-se de la aceast concep!ie, a fost formulat modelul charismatic al conducerii 63a- 4eber7G oamenii se supun autorit!ii charismatice n irtutea credin!elor lor n calit!ile e-traordinare ale persoanei care este nzestrat cu aceast autoritate. 'e"i modelul charismatic a fost puternic criticat, ideea c succesul n conducere depinde n mare parte de calit!ile celui care conduce s-a men!inut. Au fost ntreprinse cercetri de psihosociologie istoric asupra unor mari conductori pentru a stabili trsturile care le-au asigurat succesul n acti itatea de conducere. #n replic cu e-agerrile modelului charismatic, a fost elaborat modelul situaional, care pune accent pe caracteristicile grupului condus, pe particularit!ile situa!iei n care se e-ercit conducerea, pe moti a!iile "i a"teptrile membrilor grupului. %onform acestui model, nu trsturile personale ale managerilor asigur succesul, ci adec area acestor trsturi la particularit!ile situa!iei, la cerin!ele grupului con- 224 -

dus. *itua!ia pretinde "i impune un anumit tip de manageri< o persoan a a ea succes n conducere numai n msura n care se a conforma e-igen!elor situa!iei grupului. #n modelul situa!ional, managerul are un rol pasi < el ac!ioneaz numai n func!ie de situa!ie. 3odelul situa!ional a fost criticat "i el la r$ndul su pentru negli.area rolului personalit!ii n configurarea acti it!ii de conducere. 9entru a se dep"i limitele modelelor charismatic "i situa!ional, a fost propus modelul mi t, care consider conducerea ca o func!ie a persoanei, a situa!iei "i, mai ales, a rela!iei dintre ele. #n acest model, rela!ia dintre manager "i situa!ie este comple-G nu este orba de simpla adaptare a persoanei la situa!ie, ci de structurarea "i stp$nirea situa!iei< nu este orba de tratarea persoanei ca tip inariabil, ci ca produs al interac!iunilor, al rela!iilor care se stabilesc ntre grup "i manager n procesul conducerii. 3odelul mi-t propune o tratare mai nuan!at "i mai adec at a procesului de management, lu$ndu-se n considerare at$t rolul trsturilor personale ale managerilor 6trsturi pree-istente ocuprii unei func!ii de conducere "i trsturi dob$ndite pe parcursul e-ercitrii acti it!ii de management sau configurate de situa!ia n care se desf"oar conducerea7, c$t "i rolul factorilor situa!ionali "i al interac!iunii comple-e dintre manager "i grupul condus. 0nterpretarea conducerii pe baza modelului mi-t, ca func!ie a persoanei "i a situa!iei, reprezint un cadru teoretic adec at pentru analiza stilurilor de conducere, a factorilor care determin sau care condi!ioneaz formarea stilurilor de conducere, a rolului trsturilor personale ale conductorilor n manifestarea stilurilor de conducere. 9ornind de la considerentele teoretice "i metodologice ale modelului mi-t, putem afirma c formarea "i dinamica stilurilor de conducere sunt determinate "i influen!ate de urmtoarele categorii de factoriG - factori ce !in de particularit!ile persoanei care e-ercit acti itatea de conducere 6tipul de personalitate, pregtirea profesional, ni elul moti a!ional, pregtirea n domeniul conducerii "i e-perien!a n acti itatea de conducere7< - factori ce !in de particularit!ile muncii 6organizarea tehnologic a muncii, di iziunea muncii7<

- 225 -

- factori ce !in de particularit!ile mediului social n care se desf"oar acti itatea de conducereG tipul societ!ii, formele de organizare, sistemul institu!ional de conducere, cultura, stratificarea social, ni elul de dez oltare a "tiin!ei conducerii. $ntrebri recapitulative% ?. 'efini!i conducerea ie!ii sociale. 2. Bumi!i func!iile de baz ale conducerii. 3. %aracteriza!i metodele moderne de conducere. 4. Bumi!i a anta.ele "i deza anta.ele metodelor de stimulare a creati it!ii. 5. 'efini!i stilurile de conducere "i prezenta!i criteriile de clasificare a lor. ;. %aracteriza!i principalele tipuri de stiluri de conducere. &ibliografie selectiv% ?. Auzrnescu Mt. 2ntroducere +n sociologia organizaional i a con# ducerii. + Aucure"ti, ?@@5. 2. )oodman B. 2ntroducere +n sociologie. + Aucure"ti, ?@@2. 3. 3ihilescu 0. Sociologie general. + Aucure"ti, 2III.

- 22; -

CAPITOLUL I* IN8 6R"R " 7I C44P R"R " <N SP"#IU5 S4CI"5 4R6"NIZ"8
+) C(n!e'tul de inte%rare) Ra'(rtul dintre inte%rarea s(!ial1 -i inte%rarea 'r(,esi(nal1 *ocializarea este un proces fundamental prin care societatea "i proiecteaz, reproduce "i realizeaz, prin conduitele adec ate ale membrilor si, modelul normati "i cultural. 0ntegrarea social reprezint principiul acti "i n acela"i timp o dimensiune esen!ial a socializrii prin intermediul creia are loc asimilarea "i transmiterea reciproc a unor alori cu scopul de a spori gradul de eficien! "i de coeziune social a grupurilor sociale de diferite tipuri "i dimensiuni. %a proces de fi-are a indi idului n realitatea remii sale, integrarea este un fenomen general care "i gse"te forme concrete de particularizare n func!ie deG natura institu!ional a sistemelor sociale, de modelele culturale proprii categoriilor sociale, precum "i de trsturile de personalitate. =eferitor la grupul primar de sarcin, integrarea a fost definit ca Jun proces de asimilare progresi a comportamentelor "i conduitelor mediului ncon.urtorK, n scopul formrii unor modele comportamentale proprii indi izilor umani, cu rolul de a le u"ura includerea n c$mpul de rela!ii sociale specifice muncii industriale. :a acest ni el integrarea reprezint una din fazele procesului de socializare, anumeG etapa care finalizeaz socializarea indi idului. Aceasta confirm faptul c integrarea profesional, ca "i toate celelalte tipuri de integrare, de"i l izeaz pe indi id, nu este un fapt singular, ci un fapt cu rezonan!, cauze "i amplitudini sociale. 'eoarece raportarea indi idului la uni ersul social se face n primul r$nd pe dimensiunea profesiei, e-ercitarea acesteia i confer indi idului nu numai identitate "i legitimate n sistemul social, dar i "i circumscrie spa!iul rela!iilor sociale, raza de ac!iune, delimitat de statusurile proprii fiecrei profesiuni. #n acest sens, e&ercita# rea profesiei este un tip specializat de relaie social, iar uni ersul profesional este un subsistem al ansamblului de rela!ii sociale, care alctuiesc sistemul social pe fiecare treapt de dez oltare a acestuia. - 22> -

Halorile caracteristice pentru munca industrial pot fi sistematizate ntr-un model normati$" structurat pe urmtoarele trei ni eluriG cog# niti$, a&iologic "i pra&iologic. ?. 4i$elul cogniti$; - cunoa"terea modalit!ilor "i a standardelor de socializare ehiculate n sistemul social concret determinat< - cultur profesional temeinic, nsu"it la cotele de performan! ale profesiei respecti e< - studierea profesiogramei n conte-tul social al profesiunii, respecti cunoa"terea cerin!elor intelectuale, tehnice, atitudinale "i alorice ale muncii pe fundalul dinamicii sistemului social global< - transpunerea e-igen!elor di iziunii sociale a muncii n aria de func!ionalitate a persoanei, la locul de munc< - un ideal profesional clar determinat. 2. 4i$elul a&iologic; - alori tehnice ale produc!ieiG energia, ini!iati a, for!a de munc, spiritul de a se armoniza cu membrii grupului de munc integrati , sim!ul responsabilit!ii, pasiunea pentru nou, respectarea disciplinei tehnologice ca parte a disciplinei muncii, con"tientizarea faptului c munca "i interesele sociale ale ntreprinderii sunt alori supreme pentru identitatea sa socioprofesional "i pe aceast baz cristalizarea idealului de ia! pe alorile muncii industriale< - con"tiin!a profesional. 3. 4i$elul pra&iologicG - capacitatea de cooperare< - rezisten!a la efort prelungit< - obi"nuin!a muncii ritmice< - afirmarea alorilor participrii acti e< - un climat de munc no ator, care s stimuleze crea!ia tehnic "i social< - preocupri preponderent aplicati e< - participarea la ridicarea ni elului profesional. 0ntegrarea n munc, ca tip al integrrii, este un proces social comple-, stadial, conflictual de interac!iune ntre cel ce se integreaz 6indi id sau grup7 "i mediul integrator, n urma cruia este posibil ca indi idul, grupul ce se integreaz s accepte, s nsu"easc "i s realizeze cerin!ele alorico+normati e ale mediului integrator. 'eci, e-tin- 22F -

z$nd aria analizei procesului de integrare la ni elul grupului primar de sarcin, putem identifica elementele participati e la acest proces, "i anumeG - subiectul integrrii + membrii participan!i la acti itatea grupului care de!in un anumit rol< - mediul integrator care este tocmai grupul primar de sarcin< - ac!iunea unor factori care fa orizeaz sau ngreuneaz realizarea optim a procesului de integrare. %oncentr$ndu-"i aten!ia asupra definirii "i descrierii procesului de integrare, a tipurilor, a modelelor opera!ionale a stadiilor "i a factorilor care influen!eaz integrarea, autorii lucrrilor de specialitate recunosc unanim faptul c integrarea presupune raportarea la un mediu integrator organizat. 8ie c este orba de grupul primar de sarcin, fie de colecti ul de munc, ntreprindere sau societate, o ade rat integrare presupune e-isten!a unor structuri organizatorice, func!ionale "i aliditate social. Aderarea indi idului la ele comport limitarea libert!ilor indi iduale n conformitate cu scopurile colecti e de grup "i cu necesitatea respectrii libert!ii celorlal!i. 0ntegrarea indi idului nseamn deci modelarea libert!ilor sale de ac!iune n conformitate cu ac!iunile, cerin!ele, normele "i alorile colecti it!ii integratoare. %omportamentele admise sau respinse sunt normate prin statute, legi, regulamente, circulare "i hotr$ri de uz intern. :imitarea libert!ii indi iduale este impus de structura formal "i reprezint condi!ia fundamental a men!inerii "i func!ionrii sale optime. Mi dac la prima edere s-ar putea crede c integrarea ar cere din partea indi izilor umani doar situarea acestora pe o simpl pozi!ie de receptor al alorilor "i normelor grupului integrator, n realitate acestea dob$ndesc "i un important rol acti , transformator, creator. Aceast integrare creati +participati e-clude simpla conformare a membrilor participan!i la normele grupului integrator, contribuind astfel, pe de o parte" la cre"terea eficien!ei acti it!ii generale a grupului, iar, pe de alt parte" la pstrarea indi idualit!ii celui care se integreaz. #n func!ie de natura sarcinii grupurilor primare care se constituie ca medii integratoare, at$t posibilit!ile, c$t "i ni elul integrrii sunt diferite. Batura sarcinii nu este e-clusi n integrarea profesional, ea confund$ndu-se cu calitatea func!ionrii structurilor organizatorice, cu stilul de conducere "i cu strategiile de moti are a participrii performante. - 22@ -

*tudiile comparati e au demonstrat c o societate organizat pe bazele democra!iei manageriale fa orizeaz constituirea unor grupuri de sarcin nalt integrati e. *pre e-emplu, studiul mediului american de organizare pe baze competiti -concuren!iale rele e-isten!a a trei tipuri de raporturi dintre indi id "i grupul de muncG a7 alienarea; form negati de integrare, prin care indi idul este obligat 6deci, constr$ns prin mi.loace morale, fizice sau materiale7 s intre n grup "i s e-ecute acti it!ile unei autorit!i care se impune coerciti < b7 disciplina; form neutr de integrare, deoarece prezen!a indi idului n grup este condi!ionat de gradul de concordan! dintre obiecti ele colecti e ale grupului "i obiecti ele indi idului. :egtura dintre indi id "i grup se realizeaz prin prisma remunera!ieiG autoritatea grupului depinde de mrimea remunera!iei + cu c$t remunera!ia este mai stimulatoare, cu at$t se poate cere membrilor o disciplin mai mare n e-ecutarea sarcinilor de munc. %ine nu accept intensitatea muncii "i disciplina e liber s prseasc grupul< n caz c nu dore"te, este concediat< c7 participarea; faza poziti a integrrii. 8r s participe la conducere, pentru c nu ei sunt proprietarii, indi izii accept s ac!ioneze n numele organiza!iei, deoarece autoritatea se e-ercit prin mi.loace normati e care dau impresia echit!ii. #n colecti it!i mai permisi e, comunitatea dintre interesele 6economice7 generale "i cele indi iduale determin un climat de ncredere "i fa orizeaz afirmarea personalit!ii. 9oten!ialul integrati at$t al indi idului, c$t "i al colecti ului trebuie racordat la o serie de factori concret determina!i pentru ca e aluarea s fie corect< nu e-ist re!ete pentru a garanta o integrare profesional "i nici social, ea poate fi realizat printr-un ndelungat "i comple- proces de nsu"ire a modelelor culturale "i de comportament. a. Caracteristicile generale ale procesului de integrare %n munc +aracterul complex 0ntegrarea n munc antreneaz factori, procese, mecanisme de diferite tipuri, aflate n multiple rela!ii. #n acest sens, ea nu poate fi socotit un obiect de studiu doar sociologic, de"i aceste aspecte pot fi principale. :a analiza acestui obiect concureaz "i alte discipline, cum ar fiG psihologia social, pedagogia, ergonomia, demografia, "tiin!ele .uridice etc. 'istingem n acest cadru general al integrrii urmtoarele dimensiuniG - 23I -

- demografic; se-, $rst, situa!ie familial< - economic; situa!ia ntreprinderii, a ramurii economice din care ea face parte, a ntregului sistem economic na!ional "i, chiar, starea pie!elor mondiale, organizarea produc!iei "i desf"urarea proceselor de munc etc.< - educaional; pregtirea "colar a salaria!ilor, formarea comportamentelor "i a deprinderilor de munc, orientrile generale de ordin alorico-educa!ional n ia! etc.< - sanogenic; starea de sntate a oamenilor< - ecologic; starea mediului de munc, a zonelor apropiate + un element foarte important ce e-prim legtura str$ns dintre integrarea n munc "i integrarea n mediul reziden!ial + starea ecologic a localit!ii n care trie"te salariatul< - ergonomic; rela!iile om-tehnologie 6ergonomie l disciplin care se ocup cu studiul condi!iilor "i al metodelor de munc n ederea normrii ra!ionale a acestora7< - instituional; caracteristicile organiza!iei, ale sistemului institu!ional al societ!ii "i raportul cu ntreprinderea studiat< - politico#5uridic; sistemul de norme de drept, de reglementri, tipul puterii politice, raporturile de autoritate n cadrul ntreprinderii "i ntre agen!ii sociali din ntreprindere "i cei din afar etc.< - sociologic 6de care ne om ocupa7G factorii interni sau e-terni, direc!i sau indirec!i etc. 3ultitudinea acestor factori "i rela!iile di erse dintre ace"tia fac ca procesul de integrare s fie comple-. 5n element esen!ial ce inter ine n procesul integrrii n munc l constituie tipul socioeconomic al +ntreprinderii" adic natura propriet!ii specifice ntreprinderii 6pri at, public, mi-t7 "i forma acesteia 6indi idual, anonim, cooperatist, de grup etc.7. E"ecul sistemului socialist s-a datorat, n mare msur, tocmai incapacit!ii ntreprinderilor socialiste 6de stat sau cooperatiste7 de a oferi un mediu de munc capabil a genera o integrare func!ional-poziti , care s genereze performan!e n a anta.ul indi idului "i al societ!ii. 'e asemenea, tipul de management reprezint un factor tot mai acti "i important n desf"urarea proceselor de integrare de tip normati -proiecti 6nu spontane7 "i centrate pe om. 5n alt aspect ce genereaz comple-itatea proceselor de integrare n munc se refer la ni$elul de localizare a proceselor, n raport cu - 23? -

grupul social din care este constituit mediul social. 'in acest punct de edere, pornind de la grupul cel mai restr$ns spre ni elurile superioare, distingemG a7 integrarea la locul de munc, n cazul n care mediul integrator este forma!ia de munc< b7 integrarea n ntreprindere< c7 integrarea n profesie< d7integrarea ocupa!ional. 2nteraciunea dintre cel care se integrea i mediul ncon,urtor 9rocesul de integrare presupune un raport social ntre oameni, ca agen!i acti i, nzestra!i cu interese, aspira!ii, pasiuni, idealuri. 3ediul ncon.urtor, luat ca grup social n cadrul cruia se desf"oar procesul de integrare, este format "i el de indi izi a $nd propria lor personalitate, caracteristici socioprofesionale diferen!iate. 3ediul integrator nu este un cadru pur. #n el e-ist oameni afla!i la diferite ni eluri de integrare, cu capacitate mai mare sau mai mic de influen!are. =ela!iile din cadrul mediului integrator .oac un rol important n direc!ionarea cursului procesului de integrare n munc. 0nginerul, managerul, afla!i "i ei parte component a mediului integrator, au un rol important n e olu!ia procesului. 0ntegrarea indi idului depinde de for!a colecti ului, de puterea de influen! "i de calitatea sa. %aracterul direc!ional al procesului de integrare este determinat de e-isten!a unor scopuri riguros stabilite care satisfac at$t cerin!ele grupului integrator, c$t "i pe cele ale subiectului supus integrrii. =ecesitatea cunoaterii temeinice a particularitilor procesului de integrare. ,ocmai datorit faptului c integrarea presupune rela!ii sociale de interac!iune, este necesar ca procesul s nu fie lsat s se desf"oare n mod spontan. 9rocesul de integrare poate genera unele contradic!ii a cror desf"urare determin cursul e olu!iei sale. 'eci, n procesul de nsu"ire a alorilor "i a normelor mediului integrator pot aprea unele greut!i, se pot crea stri conflictuale etc. 3anagerii din ntreprindere au menirea de a-l a.uta pe indi id s parcurg c$t mai repede "i c$t mai u"or procesul de integrare. +oparticiparea individului n ansamblul de activiti ale grupului integrator - 232 -

!fectarea individului n multitudinea dimensiunilor sale %adrul de integrare n munc influen!eaz direct dimensiunea afecti , cogniti , a-iologic a omului, se rsfr$nge asupra ntregii sale ie!i. %u c$t persoana este mai bine integrat, cu at$t o mai mare satisfac!ie ea a gsi n acti itatea pe care o desf"oar, a acorda o mai mare aten!ie perfec!ionrii sale profesionale, a participa mai acti la ia!a ntreprinderii etc. Mi in ers. 0ntegrarea n munc, satisfac!ia de munc pot influen!a ia!a de familie, comportamentele politice, sociale etc. +ontinuitatea n timp #n sensul relurii permanente, sub diferite forme "i cu diferite intensit!i, a rela!iei integrant-integrator sub influen!a modificrilor permanente care apar n situa!ia de integrare. +aracterul reversibil al procesului de integrare 0ntegrarea n munc nu se desf"oar n mod linear, ntr-un singur sens. %a ac!iune reciproc ntre cel integrat "i mediul integrator, procesul de integrare este permanent supus schimbrilor care pot a ea loc n ambii termeni ai rela!iei. 'ac, spre e-emplu, ntreprinderea introduce un utila. mai modern, dar nu se ocup de pregtirea oamenilor conform noilor cerin!e de munc, poate aprea un decala. ntre capacit!ile oamenilor "i solicitrile la care ei trebuie s fac fa!, acesta gener$nd cu timpul o dezintegrare n munc, insatisfac!ii, dorin!a de a prsi locul de munc etc. Belinearitatea n desf"urarea procesului de integrare se manifest deci prin abateri, de ieri, perioade de stagnare, momente tensionate care toate duc la realizarea unei stri de echilibru relati . +aracterul stocastic al procesului de integrare #n condi!ii asemntoare nu to!i oamenii se comport identic. +aracterul transformator-restructurativ al procesului de integrare 9rocesul de integrare are ca rezultat producerea de ariate modificri at$t n ceea ce pri e"te calitatea grupului integrator, c$t "i n ceea ce pri e"te structura subiectului supus integrrii. +aracterul stadial al procesului de integrare 8iind un proces ascendent, ce tinde spre realizarea unei integrri tot mai puternice n munc, putem distinge n cadrul lui o serie de eta- 233 -

pe mai distincte sub aspectul comportrii umaneG adaptarea" asimila# rea" participarea" iniiati$a.. #ntre aceste etape e-ist o str$ns legtur "i o trecere reciproc. b. &tapele procesului de integrare socioprofesional #n func!ie de caracterul acti al subiectului care se integreaz "i de capacitatea de rspuns a grupului integrator, se pot distinge, dup cum am men!ionat de.a, mai multe faze 6etape7 ale procesului de integrare socioprofesionalG adaptarea, asimilarea, participarea, ini!iati a 6integrarea propriu-zis7. !daptarea presupune perioada de familiarizare cu normele "i comportamentele specifice mediului integrator "i conformarea la acestea. =aportarea la grupul primar de sarcin are, n aceast faz, un caracter preponderent instrumentalG indi idul renun! la echile sale deprinderi, rm$n$nd ns doar la ni elul imitrii modelelor socioprofesionale care indi idualizeaz grupul. Aderarea la grup finalizeaz cu faptul c indi idul n!elege clar locul "i rolul su n grupul primar de sarcin. Adaptarea se concretizeaz, practic, prin deprinderea de a e-ercita meseria 6profesiunea7 conform disciplinei te/nologice caracteristice grupului antrenat n realizarea unor obiecti e economice concrete. !similarea presupune nsu"irea "i culti area eficient a rela!iilor, normelor "i a alorilor mediului ncon.urtor. 'ecisi e pentru aceast etap rm$n nsu"irea "i practicarea modelelor ci icoprofesionale caracteristice pentru grupul de sarcin respecti . Este momentul n care indi idul a trecut la un ordin superior de interiorizare a normelor grupuluiG a n!eles locul profesiei pe care o practic, n conte-tul celorlalte, practicate n ntreprinderea al crei anga.at este. 'e la practicarea meseriei, specific adaptrii, n aceast etap se a.unge la practicarea raporturilor sociale specifice gradului de comple-itate a grupului primar de sarcin. #articiparea define"te etapa n care indi idul, dup ce a con"tientizat "i a asimilat no ator 6n func!ie de trsturile propriei personalit!i7 totalitatea solicitrilor integrati e 6ansamblul de a"teptri institu!ionalizate "i neinstitu!ionalizate formulate n scopul implicit de a declan"a "i a realiza integrarea unui indi id7 ale grupului primar de sarcin, a.unge s n!eleag locul i importana +ntreprinderii n sistemul economic na!ional. 9e aceast baz, maturitatea cu care descifreaz legturile, reciproce "i multilaterale, dintre schimbrile economice, - 234 -

tehnice "i social-culturale inter enite la ni elul societ!ii globale "i gradul de reflectare a acestora n ntreprinderea unde lucreaz l determin s ac!ioneze at$t pentru realizarea obiecti elor tehnico+ economice, c$t "i pentru sincronizarea schimbrilor din ntreprindere cu cele de la ni elul societ!ii globale. :a aceast etap de ine posibil formarea con$ingerilor, a idealurilor profesionale "i a unei strategii proprii de ac!iune asociat obiecti elor ntreprinderii "i moti at a-iologic. %eea ce la nceput era n e-clusi itate disciplin te/nologic este perceput acum ca disciplin a muncii. 2niiativa define"te alorificarea superioar a fondului socializant al grupului ale crui cadre normati e nu-i mai apar ca limite, ci n calitate de condi!ii care fa orizeaz "i legitimeaz afirmarea complet a poten!ialului creator al grupului. Contiina profesional, ca semn distincti al acestei perioade 6etape7, se obiecti eaz at$t n gradul de profesionalitate al asumrii status-rolurilor, cat "i n profesionalizarea implicrii n realizarea obiecti elor tehnico-economice, social-culturale, precum "i n mi"carea de ino are "i crea!ie tehnic de grup. :a acest ni el orbim de formarea unui stil de munc i $ia relaional , care poate constitui rezer a important n reno area structurilor organiza!ionale, sociale "i chiar a promo rii unor noi stiluri de conducere. c. >actorii ce faciliteaz procesul de integrare %n munc 9osibilit!ile de integrare social "i profesional, precum "i ni elul la care se realizeaz, difer n func!ie de o multitudine de factori. #n!elegem prin factori ai integrrii +n munc ansamblul de situa!ii "i procese care determin direct 6cauzal7 desf"urarea integrrii. Ace"ti factori au o aciune cauzal asupra procesului, ei inter in asupra sensului, ritmului, domeniului, manifestrilor etc. integrrii n munc. %unoa"terea acestor factori, a mecanismelor lor de ac!iune "i a efectelor produse are o importan! practic deosebit, deoarece pe aceast baz pot fi elaborate msurile necesare conducerii con"tiente "i eficiente a procesului, pot fi depistate punctele Jne ralgiceK 6dificile7 "i luate deciziile corespunztoare. 5n prim set de factori 6sau un factor comple-7 se refer la caracte# risticile i cerinele mediului integrator" printre care putem e iden!iaG - natura sarcinii< - gradul de organizare "i de structurare a grupului< - natura rela!iilor umane "i a climatului psihosocial< - 235 -

- alorile "i normele grupului integrator< - caracteristicile socioprofesionale ale grupului< - capacitatea grupului de a se remodela "i de a se perfec!iona corespunztor noilor cerin!e< - coeziunea, for!a "i stabilitatea grupului< - capacitatea grupului de a mobiliza membrii si la o participare performant< - rela!ii de putere "i conducere, control din cadrul grupului< - condi!iile de munc< - condi!iile de ia!< - presiunea competi!iei de pe pie!ele interne "i e-terne etc. 5n al doilea set de factori 6sau un alt factor comple-7 se refer la caracteristicile socioprofesionale ale indi$idului ca modalitate de rspundere la solicitrile mediului integrator, caG - modul de structurare a personalit!ii< - manifestarea deschiderii spre nou, spre e-teriorul su< - capacitatea de colaborare "i de cooperare< - ni elul de calificare< - puterea fizic "i intelectual de munc< - ni elul de educa!ie "i cultur de!inut< - gradul de n!elegere a sarcinilor< - condi!ii personale de ia!< - echimea n munc< - starea de sntate< - aspecte demografice 6se-, $rst7 etc. 5n al treilea set l formeaz factorii de la ni$elul sistemului social glo!alG - natura structurilor organizatorice< - calitatea sistemului de n !m$nt< - modul de ac!iune "i de manifestare a familiei "i a altor institu!ii sociale< - cerin!ele func!ionale ale ntreprinderii 6firmei7 din care grupul integrator "i subiectul integrrii 6indi idul7 fac parte< - calitatea procesului de socializare "i control social etc. 8actorii importan!i ai procesului de integrare n munc suntG - aspira!iile n munc< - a"teptrile< - 23; -

satisfac!ia de munc< moti a!iile n munc< atitudinile fa! de munc< performan!ele n munc.

/) Pr(,esi(nali8area !a rela0ie s(!ial1) Strate%ii de inte%rare s(!i('r(,esi(nal1 #n practica social-istoric, ci iliza!ia tehnologic ia ca punct de plecare, dar "i ca punct final + omul. #ntre aceste e-treme, structurile economice, sociale, culturale "i spirituale se definesc ca fapte succesie de umanizare, de obiecti are desf"urat a omeniei, cumsecdeniei celora ce intr n rela!ii sociale. #n sensul realizrii eficiente a acestei cerin!e, ci iliza!ia tehnologic, n calitatea sa de sintez a alorilor referen!iale ale societ!ii umane, a promo at cu eficien! conducerea managerial ca ghid teoretic "i practic al participrii indi idului la redimensionarea cerin!elor func!ionale ale conduitei umane. %a urmare, s-a nregistrat un salt n modul de raportare a indi idului la sistemul social-globalG de la subordonare fa! de cerin!ele func!ionale ale structurilor la participarea acti , la proiectarea "i in ocarea permanent a structurilor organizatorice n raport cu e-igen!ele fiecrei etape. 0ni!iati a, ca semn al personalit!ii libere, presupune o nalt profesionalizare a participrii la ntreaga ia! a societ!ii. 8iecare indi id, potri it pregtirii sale cultural-"tiin!ifice, deprinderilor dob$ndite, poate de!ine la un moment dat un anume loc, o anumit pozi!ie social n cadrul societ!ii. :a ni elul grupului primar de sarcin, ca urmare a pregtirii sale profesionale, poate s de!in un anumit status profesional, ocupa!ional "i, corespunztor acestuia, s .oace un anume rol. #n acest conte-t, putem defini educaia ca proces de organizare "i conducere a tuturor e-perien!elor de asimilare creatoare a informa!iei "i a comportamentelor legitimate normati ?, iar profesiunea # ca protec!ie practic a unit!ii organice dintre "tiin!,

Auzrnescu Mt. Sociologia industrial +n sistemul ci$ilizaiei te/nologice . + 0a"i, ?@@2.

- 23> -

tehnologie "i atitudinile indi iduale asociate status-rolurilor caracteristice fiecrui loc de munc. Profesia 6profesiunea7 este un subgrup social generat de o etap istoric a di iziunii sociale a muncii 6despr!irea realizrii unui produs de fazele sale componente7, implic$nd un mod specific de ia! "i rela!ii interumane, n cadrul grupului "i ntre grupuri de acest tip. Profe# sia Jca tip de acti itate social ce se e-ercit pe baza unei pregtiri profesionale, a unei clasificri, desemneaz comple-ul de cuno"tin!e teoretice "i practice dob$ndite de ctre o persoan "i se e-prim prin meseria sauo"i specialitatea nsu"itK ?. 9utem e iden!ia urmtoarele funcii ale structurilor profesionale "i ale profesiunilorG funcii generale% - satisfacerea necesit!ilor umane< - realizarea solidarit!ii umane< - instrument de realizare a di iziunii muncii< funciile profesiei n raport cu individul - surs de enit< - mi.loc de realizare "i satisfacere uman< - mi.loc de alorificare a pregtirii profesionale "i a capacit!ilor personale< - surs de prestigiu social< - cadru de socializare prin munc< - cadru de generare a unor modele de ia! etc. 5na dintre trsturile eseniale ale integrrii este profesionalizarea, n!eleas n sens larg caG profesionalizare a participrii la munca "i ia!a grupului primar de sarcin + punctul de plecare al unei integrri sociale eficiente. 2ntegrarea profesional a fost definit astfelG Jprocesul de nsu"ire a comportamentelor de munc specifice meseriei 6profesiei7, a sistemului de raporturi, norme, reguli "i cerin!e de ordin tehnico-economice "i social-culturale caracteristice societ!ii integratoareK 2. %onstituirea oricrei profesii deruleaz concomitent cu procesul comple- "i de durat al formrii personalit!ii. Acesta este precedat de un important act din ia!a fiecrui adolescent sau t$nr, "i anume + de alegerea profesiunii, proces ndelungat de cutare prin care acesta se
? 2

7icionar de sociologie. + Aucure"ti, ?@@3, p.45;. %helcea *. Sociologia de ramur. + Aucure"ti, ?@F;.

- 23F -

decide asupra profesiei pe care o dore"te s "i-o nsu"easc "i s o practice. 'esf"urat de-a lungul mai multor ani, acest proces este influen!at de o serie de factori, cum ar fiG cei indi iduali 6aptitudini, nclina!ii, oca!ie, moti a!ie, grad de oin!, ni el de cultur7, cei familiali 6prin!i, fra!i, rude7, cei "colari 6profesori, colegi mai mari7, cei sociali 6mi.loacele de informare n mas, personalit!i cu care t$nrul ine n contact, diferite organiza!ii7. 5rmtorul proces la care t$nrul este supus, dup alegerea profesiunii, fie o dat cu alegerea profesiei, este cel de pregtire profesional, n care pot fi distinse dou aspecteG pregtirea teoretic "i pregtirea practic. #ntre acestea trebuie s se manifeste permanent n rela!ii str$nse de interdependen!. 'ac raportat la sistemul social profesionalizarea are ca finalitate cre"terea fondului socializant, apoi raportat la indi id, pstr$ndu-"i calitatea de form specific de socializare, ea rele mult mai clar finalitateaG calificarea. Calificarea" +neleas ca ac/iziie de cunotine teoretice cu caracter preponderent instrumental i de deprinderi practice indispensa# !ile pentru asumarea prescripiilor de status#rol aferente unei profesiuni , comport multe ni eluri "i forme de manifestare n uni ersul muncii, dar "i modalit!i corespunztoare de realizare. 9utem face o clasificare pe trei niveluri a lucrtorilor din acti itatea imediat practicG muncitori calificai, te-nicieni, specialiti cu studii superioare. 'iferi!i ntre ei prin orizontul profesional, to!i ace"tia se deosebesc n bloc fa! de muncitorii necalifica!i, care e-ercit opera!ii secundare "i munci sezoniere, fr mare importan!, dar absolut necesare n desf"urarea proceselor de produc!ie din multe domenii de acti itate. 3etodele utilizate pentru calificare sunt specifice fiecrui ni el "i cumuleaz prerogati e pedagogico-formati e corespunztoare. #ntruc$t calificarea izeaz mai ales formarea deprinderilor necesare acti it!ilor e-ecuti e, om men!iona c n literatura de specialitate se pune tot mai pronun!at n discu!ie diferen!a dintre meserie 6pentru acti it!ile manuale7 "i profesie 6pentru acti it!ile intelectuale7. %omple-itatea produc!iei moderne, precum "i specializarea tot mai accentuat, au determinat o institu!ionalizare integral a instruirii "i formrii profesionale n cadrul "colii care este astzi nu numai institu!ie de educa!ie, ci "i de formare profesional. - 23@ -

,ermenul de te/nician se aplic oricrei persoane ce practic o profesie, care cere cuno"tin!e "tiin!ifice "i tehnice intermediare ntre cele ale muncitorului calificat "i cele ale inginerilor "i ale altor cadre cu studii superioare. ,ehnicianul poate s ndeplineasc sarcini de inspec!ie, de ntre!ineri, de organizare a proceselor de producere, de supra eghere a produc!iei. *tudiile comparati e din !rile industriale dez oltate denot c comple-itatea mediului industrial contemporan determin ne oia de tehnicieni. :a ni el asemntor cu cel al tehnicienilor se situeaz "i al!i lucrtori din acti itatea imediat producti G merceologii, programatorii, normatorii etc. Aceste calit!i demonstreaz c divi iunea muncii acionea pe dou dimensiuni; a7 extensiv" prin indi idualizarea diferitelor tipuri de acti itate ca profesiuni distincte, a cror practicare necesit o calificare corespunztoare< b* intensiv" prin specializarea n profunzime a muncii n interiorul aceleia"i profesiuni, ceea ce aduce n prim-plan ne oia calificrii n profil larg. Specialitii cu pregtire superioar "i desf"oar acti itatea n zona concep!iei, organizrii "i proiectrii ac!iunii sociale specializate, alorific$nd specialitatea n care sunt Jspeciali"tiK n conte-t intern "i interna!ional. #n acest sens, profesiunea este un act de cultur "i productor de cultur. 'incolo de diferen!a de ni el ori de profil, toate formele de profesionalizare se manifest n raza de ac!iune a aceleia"i e-igen!eG asigurarea caracterului unitar al specializrii. Aceasta nseamn c toate acti it!ile de formare "i calificare trebuie pri ite ca sec en!e complementare ale unui proces unic, a crui finalitate o constituie nsu"irea nu a unei materii oarecare, ci a unei profesiuni, adic a unui comple& instructi$#educati$ ce urmeaz a fi aplicat practic. 'e aceea, n elaborarea programului de profesionalizare, trebuie pornit de la logica intern a fiecrei profesiuni, respecti de la ceea ce trebuie s "tie s fac iitorul absol ent, pentru a construi pe aptitudinile celui admis la cursuri cuno"tin!ele, priceperile, deprinderile necesare e-ercitrii eficiente a iitoarei profesiuni. 9e baza acestei metode, denumit a drumului critic, obiecti ele de studiu, numrul de ore "i durata perioadei de "colarizare pot contribui la determinarea optimului dintre pregtirea teoretic "i cea practic-aplicati . - 24I -

#olicalificarea define"te sincronizarea permanent a cotei de profesionalitate cu cerin!ele mereu cresc$nde ale procesului de produc!ie, prin ob!inerea unei calificri nrudite sau complementare specialit!ii de baz. 9rin policalificare for!a de munc poate fi utilizat mai eficient at$t de ctre indi id, c$t "i n ansamblul conte-tului organiza!ional. 8aptul c acela"i indiid poate prelua atribu!ii opera!ionale din mai multe tipuri de acti it!i determin un consum mai ra!ional al timpului de munc, al structurii organizatorice, dar "i o "ans n plus de cre"tere a fondului socializant. 8ecalificarea este, n principal, o form de perfec!ionare care are cauze "i subiecti e, "i obiecti e. *ubiecti e, c$nd din moti e cu totul particulare indi idul "i ree-amineaz op!iunea profesional ini!ial, urm$nd cursuri de pregtire pentru domenii nrudite sau di ergente profesiunii practicate. (biecti e, c$nd sub influen!a progresului "tiin!ifico-tehnic unele profesiuni a.ung la limita ma-im a uzrii lor morale "i se cer n mod necesar nlocuite sau modernizate. #n prezent, "i mai ales n iitor, automatizarea "i cibernetizarea sunt cauzele esen!iale ale recalificrii. *eciclarea izeaz men!inerea permanent a competen!ei profesionale la cotele de performan! cerute de progresul "tiin!ific "i tehnic nentrerupt. *pre deosebire de recalificare, care marcheaz un moment de o discontinuitate semnificati pentru debutul sau chiar pentru destinul profesional al lucrtorului, reciclarea este momentul de continui# tate care presupune acumulri cantitati$e necesare consolidrii re# surselor de competen indi$idual i colecti$. %ercetrile concrete pe teren au descoperit o rela!ie important ntre profesionalizare, stocul de n !m$nt "i stocul de competen!e. Astfel, n timp ce costul pregtirii for!ei de munc reprezint ntre 3 "i 5s din enitul na!ional, contribu!ia n !m$ntului la crearea enitului na!ional este de 5-F ori mai mare. #n general, contribu!ia calificrii la cre"terea enitului na!ional se situeaz ntre 2I "i 3Is, iar la cre"terea producti it!ii este de 2,;s pentru fiecare an de studii. *peciali"tii propun urmtoarea formul pentru determinarea raportului dintre ni elul de calificare e-primat prin anii de studii, forma de calificare "i categoria de ncadrareG =86c7, undeG = - randamentul muncii< c - ni elul de calificare n condi!ii tehnice "i organizatorice date. - 24? -

=aportat la conceptul de practic social, profesionalizarea presupune nsu"irea temeinic a unor specialit!i, stp$nirea la ni el mediu a specialit!ilor nrudite, dar ntr-un orizont compatibil cu sistemul de cunoa"tere a societ!ii n care specialistul se e-prim ci ic "i profesional. ,otalitatea indicatorilor care coreleaz poziti sistemul de referin! al mediului integrator cu sistemul de personalitate al indi idului care se integreaz n acest mediu a determinat o platform de ac!iune practic, cunoscut sub numele de strategie" deoarece izeaz un obiecti pe termen lung. Ea izeaz cunoa"terea "i utilizarea a trei categorii de factoriG generali" particulari" indi$idualii" dintre careG ?7 tipul de munc; condi!ii fizice, tehnice, economice, sociale "i organizatorice n care se desf"oar acti itatea. #n general, muncile bazate pe tehnicitate nalt "i calificare ridicat se caracterizeaz prin indice nalt de integrare, iar muncile desf"urate n condi!ii grele rele un indice sczut de integrare, pstr$nd un grad relati mare de instabilitate< 27 prestigiul social al profesiunii; printr-o popularitate inteligent se poate stimula m$ndria profesional chiar "i n domenii tradi!ional considerate JgreleK, caG minerit, construc!ii, metalurgie, dac se prezint riscurile "i dificult!ile ca Je-ameneK care cer calit!i deosebite< 37 satisfacia n munc este hotr$toare pentru cre"terea indicelui de integrare "i poate fi ob!inut prin mbinarea recompenselor materiale cu cele institu!ionale "i prin cre"terea calit!ii ergonomice a locurilor de munc< 47 climatul realizat la confluen!a dintre dimensiunea orizontal 6cu colegii7 "i cea ertical 6cu instan!ele subordonate7 a rela!iilor de munc + contribuie la cre"terea atrac!iei "i stabilit!ii indi idului n grupul de munc< 57 sistemul normelor i al valorilor; compatibilitatea dintre alorile dominante ale grupului, alorile reprezentati e ale profesiunii de baz din grup "i op!iunile alorice ale indi idului contribuie la cre"terea for!ei integratoare a unit!ilor tehnico-economice. 'e asemenea, metodele de conduit bazate pe disciplina muncii, punctualitatea, respectul pentru munc "i competen! formeaz "i dez olt sentimentul de alorizare "i de confort psihologic fa orizant integrrii autentice "i de durat. %ompara!ia pe care o face fiecare indi id cu sistemele organizatorice similare din di erse !ri dez oltate determin o dinamic deosebit la acest capitol< - 242 -

;7 posibilitile de promovare inspir op!iuni alorice de durat, deoarece sarcina de munc este pri it ca parte component dintr-un obiecti de perspecti , a crui realizare e func!ie de indi id. %a urmare, aceast perspecti i moti eaz puternic ata"amentul la grupul primar de sarcin< >7 calitatea vieii; oportunit!ile materiale, ser iciile "i mi.loacele de practic cultural, precum "i gradul de facilitare a accesului la ele se constituie ca factor important n determinarea indicelui de integrare indi idual. ( caracteristic a modernizrii comportamentelor profesionale o constituie amplificarea concuren!ei "i a competiti it!ii lor prin transferuri masi e dintr-un sistem organizatoric n altul.

2) C(('erarea -i !(m'eti0ia 5n !adrul %ru'ului 'rimar de sar!in1 #n cursul ie!ii cotidiene, faptul cooperrii oamenilor n ac!iunile diferitelor grupuri sociale, al colaborrii lor poate fi sesizat ca fiind prezent numai n procesul de desf"urare n comun a unor acti it!i colecti e, n care oamenii, membrii grupurilor se spri.in reciproc, "i con erg for!ele spre atingerea scopului propus, spre ob!inerea unor rezultate de care s beneficieze to!i participan!ii. Lugo =eading define"te cooperarea ca Jun lan! de interac!iune sau o re!ea de interac!iuni pentru atingerea unui scop comun, de a crui reu"it beneficiaz to!i participan!iiK?. #n ceea ce pri e"te tipurile de cooperare, el distingeG ?7 cooperarea ca ac!iune au-iliar, n care unii participan!i suplinesc efortul mai slab al ac!iunilor celorlal!i< 27 cooperarea ca ac!iune con ergent, n care participan!ii realizeaz opera!ii, acti it!i diferite, dar care toate au ca obiecti atingerea aceluia"i scop< 37 cooperarea ca ac!iune Jumr la umrK, sau cooperarea direct, n care participan!ii efectueaz opera!ii asemntoare.

Lugo 8.=eading. 7ictionarw of t/e Social Sciences. + :ondon, ?@>F, p.5I.

- 243 -

9utem identifica, de asemenea, o cooperare spontan sau organizat, o cooperare formal sau neformal, o cooperare pe termen lung sau pe termen scurt. 0ndiferent ns de tipul de cooperare, pentru a putea orbi despre o autentic cooperare, trebuie ntrunite o serie de elemente, "i anumeG - s e-iste o coordonare optim a ac!iunilor participan!ilor, astfel nc$t ace"tia s nu se st$n.eneasc reciproc, ci s se spri.ine mutual< - ac!iunile s fie compatibile ntre ele, s fie sincronizate "i ordonate ntr-un anume spa!iu "i timp< - s fie stabilit ntre membrii participan!i un ni el ridicat al procesului de intercunoa"tere reciproc< - s se manifeste ncredere "i recepti itate fa! de sugestiile "i cerin!ele celorlal!i, fiecare s simt ne oia de a fi n grup, ntre ceilal!i< - s se stabileasc interac!iuni reciproce multiple a $nd la baz acela"i sistem de norme "i alori, acelea"i interese< - membrii s-"i con"tientizeze statusurile "i rolurile, de care s !in seama ceilal!i membri ai grupului cooperator< - interiorizarea, acceptarea obiecti ului atins< - men!inerea eforturilor, a gradului de participare "i a performan!elor ob!inute de partenerii coopera!i< - incertitudinea cu care participan!ii ac!ioneazG cu c$t gradul de incertitudine este mai mare, cu at$t "i procesul de cooperare este mai dificil de realizat. 8iind analizat modul de desf"urare a procesului de cooperare n diferite grupuri, au fost pu"i n e iden! c$!i a indicatori ai cooperrii, "i anumeG a7 comunicarea informa!iilor ce pri esc colecti itatea, ni elul acesteia, modalitatea de realizare, calitatea comunicrii n cadrul grupului< b7 frec en!a atitudinilor de acordare a a.utorului, indicator cunoscut n psihologie sub denumirea de comportament prosocial. Acesta e-prim ne oia de a spri.ini, de a ocroti, de a prote.a "i de a sus!ine ob!inerea de recompense e-terne. 9entru a e-ista acest tip de comportament, fiecare membru al grupului trebuie s ndeplineasc dou condi!iiG - s aib inten!ia de a acorda a.utor altor persoane< - s fie liber n alegerea conduitei. 'e asemenea, asupra comportamentului prosocial ac!ioneaz o serie de factori, cum ar fiG - 244 -

- gradul de control 6al factorilor cauzali ai situa!iei7< - simpatia sau antipatia fa! de cei care cer a.utor< - similitudinea, compatibilitatea trsturilor de personalitate ale celor care cer a.utor "i ale celor care pun n practic comportamentul prosocial. ( aten!ie deosebit necesit modul de acordare a a.utorului pentru a nu crea la cel a.utat un sentiment de dependen!, pentru a nu-l face s se simt ndatorat. 9rin urmare, acordarea de a.utor trebuie s se spri.ine pe ncredere reciproc ntre parteneri, pe sinceritate, pe autonomie n crea!ie< c7 ncrederea reciproc a partenerilor ce constituie, de altfel, temelia anga.rii indi iduale n ac!iuni de cooperare< d7 cunoa"terea partenerului "i, mai ales, recunoa"terea competen!ei, a alorii acestuia, ceea ce nseamn de fapt maturitate social, fiecare a $nd capacitatea de a se situa corect ntre ceilal!i n cadrul grupului. Efectul acesteia este e itarea sentimentului de frustrare, semn al disconfortului psihic, al strii de insatisfac!ie "i de renun!are latent sau manifest la participare< e7 autoritatea "i prestigiul ce se bazeaz pe competen!a profesional "i psihosocial trebuie s fie asociat realizrii, alorificrii, aprobrii, adeziunii "i spri.inirii pe principii morale< f7 ni elul respectului pentru normele comportamentului cotidian< g7 gradul de disponibilitate pentru schimbare "i capacitatea de a reac!iona poziti la ariatele schimbri, la noile cerin!e ale mediului e-tern. Morton 7eutsc/ a efectuat o serie de e-perimente n grupuri cooperatoare "i competiti e "i a a.uns la concluzia c grupurile cooperatoare se caracterizeaz prinG - o mai mare producti itate ntr-o unitate de timp< - o mai mare eficien! "i tensiune colecti spre a atinge n c$t mai scurt timp obiectul preconizat de grup< - o mai bun calitate a rspunsurilor "i a deciziilor gsite ntru solu!ionarea reu"it a problemelor cu care grupul se confrunt< - o mai mare di iziune a sarcinilor "i coordonare a eforturilor< - mai pu!ine dificult!i de comunicare ntre membrii grupului< - mai mult prietenie n cadrul discu!iilor desf"urate< - bucurie colecti n caz de ob!inere a rezultatelor dorite. 9e l$ng aceste a anta.e, procesul de cooperare genereazG un climat sntos, o atmosfer creati , performan!ele indi izilor "i ale - 245 -

grupului fiind n ansamblul lor superioare, rela!ii deschise "i oneste ntre parteneri, con ergen! n grup, atitudini "i comportamente bazate pe ncredere, dorin!a de informare, comunicare, cunoa"tere "i a.utor reciproc, capacitatea de a merge la compromisuri. *tudiile comparati e au constatat c grupurile nalt performante 6de e-emplu, grupurile de munc corporati e .aponeze7 sunt organizate "i func!ioneaz pe baz de cooperare. #n cazul n care apelul la cooperare dep"e"te anumite limite, c$nd cooperarea se propag oric$nd, oriunde "i oricum, se pot identifica o serie de deza anta.e ale cooperrii, "i anumeG - cei care nu contribuie la dez oltarea performan!elor comune se simt marginaliza!i< - n unele cazuri, mpr!irea performan!elor ob!inute se consider rezultat al cooperrii n mod egal, cu toate c o parte din membrii grupului fie c nu au contribuit cu nimic, fie c au contribuit doar formal la ob!inerea rezultatelor. Astfel, pot s apar o serie de insatisfac!ii, nen!elegeri, asemenea situa!ii fiind "i surse de tensiune, conflict< - acceptarea necondi!ionat a normelor "i a alorilor colecti e creeaz membrilor participan!i o dependen! total de oin!a colecti . Astfel, se diminueaz capacitatea de a ini!ia, de a propune, de a lua decizii "i de a ino a, e-ist$nd chiar riscul ca membrii participan!i s-"i piard ncrederea n for!ele proprii, acestea duc$nd n final la interiorizare, retragere, respingere a celor din .ur. )rupul n care sunt prezente asemenea aspecte nu mai ndepline"te cerin!ele unui grup cooperatist. 'e cele mai multe ori un astfel de grup a.unge s se izoleze, s se dezmembreze "i, n final, s dispar. Bu e-ist modele "i solu!ii general alabile pentru stimularea cooperrii n grup, ntruc$t asupra acesteia ac!ioneaz o serie de factori, de care trebuie s se !in seamaG - tipul de sarcin a grupului< - modul de constituire a grupului< - modul n care membrii grupului au fost educa!i ntr-o atmosfer de spri.in cooperati sau competiti < - natura rela!iilor interpersonale dominante etc. *pre deosebire de cooperare, ce implic rela!ii deschise n grup, conergen!a grupului n cadrul lui, dez olt$ndu-se atitudini "i comportamente comune bazate pe ncredere "i a.utor reciproc, competiia este definit ca - 24; -

o form de interac!iune ntre indi izi sau grupuri, care are drept rezultat ob!inerea de beneficii de ctre numai o parte din membrii grupului, mult mai superioare dec$t cele ob!inute de partea cealalt. #ntre cele dou forme de interac!iune + competi!ia "i cooperarea + nu e-ist o barier de netrecut, n sensul c ambele se presupun reciproc "i coe-ist n ponderi diferite, cu intensit!i diferite n orice spa!iu social. 5n grup social poate fi cooperatist, dar aceasta nu nseamn c sub anumite aspecte el nu este "i competiti intra- "i intergrupal. 'e asemenea, "i sfera no!iunilor de competi!ie se intersecteaz e-trem de mult cu a celor de concuren!, deseori aceste dou no!iuni fiind concepute ca echi alente. #n func!ie de modul n care competi!ia se desf"oar, putem distinge o competi!ie direct sau indirect, formal sau neformal, spontan sau con"tient, de scurt sau de lung durat. 0ndiferent ns de tipul de competi!ie care se manifest, se pot identifica mai mul!i factori ce pot fa oriza comportamentul de competi!ie, "i anumeG - crearea unui climat necorespunztor, concretizat n di izarea grupului n subgrupuri, climat n care predomin rela!iile interpersonale de natur formal, deci, distante< - interac!iuni reciproce multiple care au la baz scopuri "i interese contrare, diferite sisteme de norme "i alori sau, dimpotri , interac!iuni reciproce reduse< - un ni el sczut al procesului de intercunoa"tere, propriu unei structuri cogniti e confuze, defectuoase, neclar conturate< - dificult!i de comunicare prudent, defensi , de aprare "i autoaprare< - rela!ii de dependen! e-cesi ce poate da na"tere la sentimente de nencredere "i frustrare< - suspiciuni "i indiferen! fa! de ne oile celorlal!i participan!i la acti itatea grupului< - cre"terea e-cesi a numrului de membri ai grupului ce poate genera dificult!i n comunicare, coordonare "i organizare, n conducerea acti it!ii desf"urate de grup. ( serie de cercetri a $nd ca obiect de studiu competi!ia au pus n e iden! un "ir de aspecte ce apar "i se manifest n cadrul grupului ?. AstfelG
?

3.'eutsch, L.Lornstein. Sociologia educaiei. + #nG D.'a itz, *.Aull. Psi/ologia procesului educaional. + Aucure"ti, ?@>F, p.?>@-?FI.

- 24> -

a7 n planul comunicrii, competi!ia poate duce la lipsa comunicrii, la manifestarea din partea participan!ilor a unui interes accentuat pentru acele informa!ii ce nu "i le doresc dez luite altora, fiecare dorind s ob!in informa!ii despre cellalt "i s ofere informa!ii false, derutante despre sine< b7 n planul percepiei sociale, competi!ia poate duce la cre"terea sensibilit!ii fa! de e entualele pericole, dar "i la diminuarea sensibilit!ii fa! de asemnrile dintre participan!i. 'e asemenea, spiritul competi!iei nu !ine seama de interesele comune, accentu$nd sentimentul de total opozi!ie ntre participan!i. ,otodat, competi!ia stimuleaz tendin!a de a se considera ac!iunile celorlal!i membri din grup ca fiind ru oitoare, duc$nd la interpretarea eronat a unor ac!iuni de conciliere, negociere "i compromis< c7 la nivelul atitudinilor reciproce, competi!ia dez olt atitudini ostile, genereaz suspiciuni "i nencredere, stimuleaz tendin!a de a nu !ine seama de ne oile altora "i de a rspunde negati la cerin!ele celorlal!i membri ai grupului< d7 n planul reali rii sarcinii i motivaiei , comportamentul competiti duce la minimalizarea intereselor celorlal!i, a intereselor grupului "i la promo area propriilor interese, la sporirea eforturilor printr-un consum neeconomicos de energie pus n slu.ba realizrii scopurilor indi iduale, "i nu a celor comune grupului, la e-ercitarea unei influen!e bazate n principal pe constr$ngere "i mi.loace coerciti e. :a toate aceste deza$anta5e men!ionate se mai poate adugaG - diminuarea for!ei colecti e a grupului "i chiar posibilitatea destrmrii acestuia< - reducerea performan!ei "i a prestigiului social de care se bucur grupul la un moment dat< - crearea de condi!ii pentru nlesnirea ac!iunii cu succes a grupurilor de presiune asupra grupului competitor< - necesitatea folosirii tacticilor puterii "i a coerci!iei n disciplinarea membrilor participan!i< - apari!ia rela!iilor "i a strilor tensionate, conflictuale cu influen! negati asupra climatului psihosocial "i, n final, asupra eficien!ei acti it!ii desf"urate n cadrul grupului.

- 24F -

'e"i aceste deza anta.e sunt reale, am gre"i dac am spune c procesul de competi!ie este totalmente negati "i, prin urmare, trebuie completamente eliminat. 'impotri , pstrat "i promo at n cadrul grupurilor "i, implicit, n grupul primar de sarcin, ntre anumite limite, competi!iei i sunt proprii "i anumite a$anta5e, cum ar fiG - stimuleaz eforturile indi iduale "i colecti e, spiritul de ini!iati "i de creati itate< - promo eaz unele alori mai nalte, de care se conduc membrii grupului< - scoate indi izii din starea de apatie, de indiferen!, din anonimat "i asigur realizarea unei mai bune acti it!i a acestora n cadrul grupului< - constituie o modalitate de afirmare, de realizare profesional "i social, de ob!inere a succesului "i de realizare a unor performan!e remarcabile< - ncadreaz mai acti tinerii participan!i n ia!a profesional "i social, fc$ndu-i capabili s dep"easc mai u"or greut!ile< - n anumite condi!ii ofer mari satisfac!ii subiecti e at$t indi iduale, c$t "i de grup< - reduce din monotonia ie!ii de grup, oferind dinamism "i fle-ibilitate acti it!ii grupului. %unosc$nd a anta.ele "i deza anta.ele at$t ale cooperrii, c$t "i ale competi!iei "i lu$nd n considerare conte-tul situa!ional n care grupul "i desf"oar acti itatea, precum "i prezen!a mai multor factori intrinseci "i e-trinseci grupului, acesta poate s opteze el nsu"i pentru unul sau altul din procedeele men!ionate sau poate lsa alegerea pe seama factorilor de decizie, a liderilor ce au ca sarcin conducerea grupului spre realizarea obiecti ului propus. #ns, indiferent de op!iunea fcut, fie pentru cooperare, fie pentru competi!ie, membrii participan!i trebuie s respecte regulile stabilite, ntruc$t, n caz contrar, aceasta ar degenera n apari!ia unor fenomene negati e, nedorite, de cele mai dese ori cu consecin!e greu de stp$nit "i de contracarat.

- 24@ -

$ntrebri recapitulative% ?. 'etermina!i raportul dintre integrarea social "i integrarea profesional. 2. E iden!ia!i principalele caracteristici ale procesului de integrare n munc. 3. %aracteriza!i etapele procesului de integrare socioprofesional. 4. 0dentifica!i factorii procesului integrrii n munc. 5. 'etermina!i esen!a profesionalizrii. ;. *tabili!i "i analiza!i a anta.ele "i deza anta.ele cooperrii "i ale concuren!ei n cadrul grupului primar de sarcin. &ibliografie selectiv% ?. Auzrnescu Mt. 2ntroducere +n sociologia organizaional i a condu# cerii. + Aucure"ti, ?@@5. 2. Auzrnescu Mt. Sociologia industrial +n sistemul ci$ilizaiei te/nolo# gice. + 0a"i, ?@@2. 3. %helcea *eptimiu. Sociologia de ramur. + Aucure"ti, ?@F;. 4. 'abu =omulus, 0elics Arigitte. Sociologia industrial. + Aucure"ti, ?@F;. 5. Bicolescu ( idiu. Managementul +ntreprinderilor +n condiiile eco# nomiei de pia. + Aucure"ti, ?@@2.

- 25I -

S C#IUN "

III

C4MP4R8"M
S4CI"5

N8U5

C"PI845U5 I. C"PI845U5 II.

: :

C"PI845U5 III. : C"PI845U5 I2. :

C%30%*.*). -. ;aB, al. a&+'u*'' /%&'al. C%30%r)a3.*)ul &%l.&)'1 (' 3'(&,r'l. /%&'al. )'%l%g'a &%30%r)a3.*)ulu' -.l'*&1.*)A 3%-al'),+' -. a;%r-ar. ).%r.)'&, Nar&%3a*'a @ H%r3, a &%*-u').' -.1'a*).

- 25? -

CAPITOLUL I C4MP4N N8 9 B"Z$ "5 "C#IUNII S4CI"5


+) C((rd(nate de,init(rii ,eoria ac!iunii umane nu este o elaborare relati recent "i nici nu se afirm e-clusi n limitele sociologiei contemporane. #nc din antichitate, 9laton "i Aristotel dez olt idei de baz pri itoare la conceptul de ac!iune uman. #n epoca medie al, n opera lui ,oma dAuino se nt$lnesc numeroase formule care indic la preocuprile scolasticului pentru definirea conceptului dat. ,eoria ac!iunii are un con!inut interdisciplinar, n elaborarea ei fiind antrenate discipline cu caracter particular, caG psihologia, econometria, teoria conducerii, cibernetica etc. #n sociologie, ac!iunea uman a de enit obiect de referin! n special prin doctrina lui 3a- 4eber, care consider c sociologia este ns"i teoria ac!iunii sociale. #n demersul teoretic de definire a conceptului de ac!iune social se impune s operm o serie de distincii. 'istingem aciunile de procesele sau e$enimentele fizice care se desf"oar spontan, n conformitate cu legile obiecti e ale naturii, fr inter en!ia con"tient a indi idului uman ca agent. 'e asemenea, distingem aciunile de procesele psi/ice, de dinamica ie!ii emo!ionale afecti e, ca "i de discursul logic nee-teriorizat. At$ta timp c$t acestea sunt procese desf"urate la ni elul indi idului uman "i at$ta timp c$t ele nu s-au materializat ntr-o transformare sensibil a mediului, ele nu sunt ac!iuni, ci doar componente par!iale ale unei iitoare ac!iuni. 'istingem aciunea de comportamentul instincti$ sau automatismul biologic, care se manifest la animale "i ntr-o oarecare msur la om. 'e e-emplu, retragerea refle- a m$inii n contact cu un obiect fierbinte este o mi"care mecanico-fiziologic, dar nu este o ac!iune. ,ot a"a om considera c un animal de trac!iune ce pune n mi"care un atela. nu e-ercit o ac!iune, ci doar o mi"care, deoarece el ser e"te numai ca mi.loc n ederea realizrii unei ac!iuni umane. 'eci, putem spune c ac!iunea este diferit de o simpl mi"care mecanic sau biochimic, ea a $nd o moti a!ie social. - 252 -

'e regul, ac!iunea presupune un minim de solicitare muscular+ energetic "i ner oas a agentului. 5n agent care nu se e-teriorizeaz sub nici o form 6nici muscular-energetic, nici informa!ional dictat de sistemul ner os7 nu ac!ioneaz. 9ot fi totu"i concepute ac!iuni n care inter en!ia fizic a agentului "i, temporar, cea ner oas s fie reduse la ma-imum, cum ar fi cazul cu supra egherea unor instala!ii automatizate. ,eoria ac!iunii este conceput de unii autori ca numr de prezum!ii prin care se prescrie un mod de analiz pentru e&plicarea conduitei unor ageni +n situaii tipice 69ercE %ohen7. 9rezentm aspectele principale n descrierea ac!iunilor sociale din perspecti a sociologicG -rientarea ctre scop + constituie o calitate definitorie a ac!iunii. Este de presupus c n cazul n care omul nu rm$ne inacti , el tre# !uie s ai! o moti$aie, iar a a ea o moti a!ie nseamn a a ea un scop "i a tinde la realizarea lui. %u toate acestea, unele tipuri de ac!iuni pot fi fr !el. 'e e-emplu, la descrierea anumitor tipuri de comportare, cum ar fi plimbarea unui om ntr-o camer sau fumatul unei !igri, s-ar putea spune c sunt Jfr scopK. 'ar s-ar putea argumenta c o asemenea ac!iune numai pare a fi lipsit de scop. 5n om poate s mearg aparent fr scop, pentru a se elibera de o tensiune, nea $nd ns ce a specific de urmrit< un om poate fuma cu inten!ia de a suprima an-ietatea. 'espre astfel de ac!iuni se poate spune c ele nu au un !el e ident "i c, orice !el ar a ea, acesta ar putea fi pu!in specific. 3ulte !eluri sunt foarte specifice "i realizarea lor este u"or de identificat, dar e-ist situa!ii n care oamenii nu-"i recunosc propriile lor !eluri sau admit c nu le recunosc, ns recunosc acelea"i scopuri la al!ii. 8oarte pu!ini recunosc c tind s-"i mreasc propriul prestigiu, dar remarc aceasta n momentul n care le obser la al!ii 6'escartesG 7iscurs asupra metodei7. 'ar sociologul nu trebuie s presupun c toate !elurile sunt la fel de u"or de recunoscut de ctre persoanele implicate ntr-o ac!iune. Selecia mi5loacelor + A afirma c ac!iunea implic folosirea unor mi.loace pentru realizarea scopurilor nseamn a presupune c mi.loacele "i scopurile pot fi distinse empiric sau analitic. 8aporturile dintre scopuri + (rice om posed o multitudine de scopuri, ntre care e-ist un raport de supra# "i su!ordonare, de unde decurge rela!ia dintre ele "i gradul de specificitate al fiecruia. Situaia indi$idului + A e-plica o ac!iune nseamn a n!elege postura ntr-o situa!ie particular sau ntr-un tip de situa!ie. - 253 -

Prezumiile agentului + 'ac un agent presupune c e-ist posibilitatea de a urmri, ntr-un fel, o ac!iune sau dac presupune c o anumit desf"urare a unei ac!iuni a produce consecin!e pre izibile, el a ac!iona n limitele acestor presupuneri, indiferent dac ele sunt corecte sau nu. Aceste prezum!ii sunt de dou tipuriG ?7 care pot fi erificate empiric< 27 care nu por fi erificate empiric. Cunoaterea situaiei de ctre indi$id - %unoa"terea situa!iei de ctre agentul care ac!ioneaz orienteaz reac!ia acestuia fa! de situa!ia dat. 2nformare i moduri de cunoatere + *elec!ionarea informa!iei de ctre agent, modul de a percepe situa!ia sa pot fi influen!ate nu numai de ctre prezum!iile sale cu pri ire la posibilitatea de realizare a !elurilor, dar "i de modul de a g$ndi situa!iile date. -rientarea aciunilor sociale printr#un sistem de norme sau $a# lori + Acestea contribuie at$t la selec!ionarea scopurilor, c$t "i la orientarea preferen!ial a ac!iunilor n corespundere cu anumite priorit!i, adoptate la ni el social "i indi idual. Aciunea social desemneaz orice acti$itate uman semnificati# $ fa de o component structural a societii" +n sensul c este de# terminat sau determin locul" rolul sau funcia respecti$ei compo# nente +n structura i funcionalitatea ansam!lului $ieii sociale. 'istingem dou ni eluri diferite ale ac!iunii socialeG ?. Bi elul asisten!ei sociale, al ser iciului social, care izeaz interiorul unui sistem dat "i pe baza unei legit!i proprii s remedieze sau s pre in problemele sociale cele mai importante, care nu pot fi rezol ate de sine stttor. 2. Bi elul unei ac!iuni mai profunde asupra societ!ii, care izeaz c$teodat schimbri n institu!iile "i structurile sociale. #n acest caz, ac!iunea social este constituit printr-o for! sau mi"care care opereaz reforme cu caracter politic, economic, institu!ional, cultural, educati n scopul progresului social "i al .usti!iei sociale. :a determinarea ac!iunilor socioumane particip un ansamblu de condi!ii, care alctuiesc conte&tul pra&iologic i sociocultural al aci# unii. #n!elegem aici prin conte-t pra-iologic "i sociocultural totalitatea factorilor dob$ndi!i "i stp$ni!i de om, care condi!ioneaz la un moment dat ac!iunea saG - 254 -

informa!iile pri ind cadrul obiecti natural "i social al desf"urrii ac!iunii< alorile "i criteriile de alorizare acceptate de diferite grupuri "i categorii de agen!i< mi.loace de ordin tehnic, cultural, uman etc. de inter en!ie "i modificare a unei anumite stri< sistemele de norme 6morale, politice, .uridice etc.7 care reglementeaz "i calific sub anumite aspecte acti itatea agen!ilor. #n totalitatea lor, ace"ti factori preced "i nso!esc ac!iunea curent, constituie cadrul ei concret "i socialmente determinat, definesc limitele "i caracterul ac!iunii, calificarea scopurilor "i a rezultatelor ei. 8iecare dintre ei .oac un rol aparte n raport cu ac!iunea agentului. 5nii factori 6informa!iile "tiin!ifice, mi.loacele tehnice etc.7 sunt e-presia concret a ni elului dez oltrii sociale, a posibilit!ilor, necesit!ilor "i tendin!elor obiectie e-istente la un moment dat, ei au aloare general pentru to!i membrii societ!ii. %eilal!i 6sistemele de alori "i norme7 sunt e-presia func!iei de aprare "i promo are a unor interese de grup, clas, or$nduire social etc. Ei au aloare doar n func!ie de adeziunea grupului de indi izi sau a indiidului la norme "i alori. Aciunea poate fi pri it ca o func!ie fundamental a colecti it!ii umane, prin care aceasta transform ntr-un proces de continu realizare "i actualizare factorii reali n factori reali de alt rang, factorii posibili n factori reali "i factorii ideali n termeni de natur real. E important a men!iona c n procesul de structurare a ac!iunii sociale se realizeaz o adec are a mi.loacelor ac!iunii n corespundere cu finalit!ile ei. =eie"ind din aceasta se distingeG Eatura condiional a aciunii + care cuprinde acele elemente ale ac!iunii ce alctuiesc mi.loacele "i condi!iile ei< Eatura normati$ a aciunii + care cuprinde acele elementele ale ac!iunii ce se refer la scopurile "i normele ac!iunii. /) Te(rii s(!i(l(%i!e 'ri3ind a!0iunea s(!ial1 Ac!iunea social are n!elesuri particulare n cadrul diferitelor paradigme sau teorii sociologice. ,eoriile sociologice clasice 6sau a"anumita Jsociologie de aurK7 se mai numesc "i teorii ale ac!iunii "i ra!i- 255 -

onalit!ii sociale< deci, sociologia, n sens restr$ns, poate fi n!eleas ca teorie a ac!iunii. Em. 'ur1heim define"te sociologia ca "tiin! despre faptele sociale, ca Jfeluri de a lucra, de a g$ndi "i de a sim!iK. 'up 3a- 4eber, problema constituti a sociologiei este aceea a acti it!ilor sociale, ea fiind interesat s e alueze totalitatea acti it!ilor din ia!a social, tipurile lor, originea etc. (biectul sociologiei, sus!ine H.9areto, este studiul ac!iunilor pe care trebuie s le in entariem, clasificm "i e-plicm. ?.#arsons, prelu$nd tradi!iile europene "i ncadr$ndu-le ntr-o perspecti structuralist-func!ionalist, consider sistemul social ca un subsistem al sistemului ac!iunii. ,eoria ac!iunii sociale pleac de la premisa determinrii ntregii ie!i sociale de ctre ideile "i alorile dominante. #n sfera aciunii so# ciale intr totalitatea manifestrilor prin care actorul 6agentul7 "i adec eaz mi.loacele la e-igen!ele atingerii scopului. %a elemente componente, ac!iunea social prezint urmtoarea structurG - scopurile umane< - situa!ia de ac!iune 6condi!ii mi.loace7< - orientarea normati 6 alori "i norme7. 3i.loacele "i condi!iile constituie latura condiional, iar scopurile "i normele + latura normati$ a ac!iunii. )radul de adec are a mi.loacelor la scop define"te ra!ionalitatea ac!iunii sociale, care poate fiG intrinsecG atunci c$nd scopurile sunt atinse prin mi.loace optime. 'e e-emplu, ac!iunile economice, iar din punct de edere istoric + perioada clasicismului, iluminismul, economia clasic englez< sim!olicG atunci c$nd scopurile sunt atinse imediat "i uneori doar par!ial. =a!ionalitatea simbolic este o e-presie a multiplei determinri a scopurilor care au o ncrctur nu numai ra!ional, ci "i afecti , generat de pasiuni. 9asiunile actorilor n atingerea scopurilor dau na"tere la tensiuni ntre indi id "i societate, rele $nd diferen!a dinte scopurile indi idual "i general. Analiz$nd structura ac!iunii sociale, ,.9arsons distinge patru momente importante ale acesteiaG momentul a-iologic+normati < momentul cogniti < momentul teologic+finalist< momentul psihologic+moti a!ional. - 25; -

=ela!iile sociale generate de ac!iunea social 9arsons le clasific nG - rela!ii comunitare 6bazate pe afect "i respectul tradi!iei7< - rela!ii societale 6bazate pe norme elaborate ra!ional7. #n studierea lor sociologul american distinge cinci perechi de tipuri alternati e de alori, denumite de el alternati$e l tip ale orientrii ac!iunii 6(/e Social Swstem, ?@5?7G specificate + generalizate< afecti itate + neutralitate afecti < uni ersalism + particularism< calitate + performan! cantitati < orientarea spre indi id + orientarea spre colecti itate. Aria alegerilor posibile este reprezentat conform schemei de mai .osG Alternati$eltip ale aciunii sociale;

( ac!iune uman este social, dup ,.9arsons, dac ntr-o situa!ie, caracterizat prin interac!iunea a cel pu!in doi actori, fiecare dintre ace"tia urmrind s ob!in o satisfac!ie optim, dau situa!iei respecti e un sens efecti prin alegerea ntre cele cinci perechi de ariabile alternati -constituti e ale structurii sociale. - 25> -

*ociologul francez :.?ouraine deosebe"te sistemul ac!iunii sociale integratoare "i sistemul ac!iunii istorice 6 Production de la socixtx, ?@>37. *istemul ac!iunii sociale cuprinde ansamblul acti it!ilor prin care un sistem social "i asigur echilibrul< prin sistemul ac!iunii istorice se produce societatea ca o crea!ie istoric. 9rin aceasta, o societate se distan!eaz fa! de acti it!ile menite s-i asigure integrarea. Bumind istorice"te distan!a pe care o societate o ia n raport cu acti itatea sa "i cu ac!iunea prin care ea determin categoriile practicii sale, ,ouraine separ ns ac!iunea social "i ac!iunea istoric, consider$nd-o pe prima drept un concept al sociologiei ordinii sociale, n timp ce o sociologie a mi"crilor, sau acionalist" trebuie s se bazeze pe conceptul de ac!iune istoric. *ociologul italian M. #areto 6(rattato di sociologia generala, ?@?5+?@?; 7 a propus urmtoarea accep!iune a ac!iunii socialeG identificarea ac!iunii sociale cu acti it!ile caracterizate prin noncoinciden!a subiecti "i obiecti a mi.loacelor "i scopurilor. 'ac aciunile economice sunt, prin defini!ie, JlogiceK + mi.loacele folosite sunt logic adec ate scopurilor urmrite at$t din punctul de edere al actorului, c$t "i din cel al obser atorului, atunci aciunile sociale au doar o form logic, n sensul c oamenii ncearc s dea o interpretare ra!ional unor nclina!ii indefinite n termenii ra!ionalit!ii 6logico-e-perimentale7. H.9areto este primul teoretician care a n!eles c nu pot fi studiate sistemic fenomenele "i procesele sociale dec$t pornind de la analiza ac!iunii. 'up sociologul italian, orice ac!iune social 6A*7 se compune dinG agent 6A7, mi.loace 637 "i scop 6*7, ceea ce poate fi reprezentat prin formulaG A* A 3 * *ociologul german 8a Aeber consider c Jproblema constituti K a sociologiei trebuie identificat la ni elul aciunii sociale. 'ar nu orice ac!iune uman este ac!iune social< ea de ine social numai c$nd autorul su i atribuie un sens prin raportare la orientrile alorice ale spa!iului social global. Sensul poate fiG - subiecti , c$nd reflect op!iunile alorice ale indi idului< - obiecti , c$nd e-prim raportul dintre aspira!iile indi iduale "i comportamentele e-istente la un moment dat ntr-un spa!iu social concret determinat. - 25F -

'eoarece ac!iunea este social n msura n care !ine seama de comportamentul celorlal!i "i "i orienteaz cursul n func!ie de acesta, ac!iunea social capt sens n irtutea unor semnifica!ii care dep"esc cadrul indi idual. #n lucrarea sa ma.or intitulat conomie et Socixtx, 3a- 4eber elaboreaz o tipologie a ac!iunilor sociale ce reprezint un rezumat uni ersal al acti it!ilor constituti e ale lumii trite. 3a4eber distinge patru tipuri de ac!iuni sociale 6adic de ac!iuni irtual dotate cu sens "i orientate n mod semnificati spre cellalt7G ?. Aciunea tradiional desemneaz o conduit mecanic pe parcursul creia indi idul se supune, mai mult sau mai pu!in incon"tient, unor cutume sau unor alori considerate e idente. Ea este asemntoare unui comportament refle- "i e caracteristic societ!ilor sau grupurilor religioase. 2. Aciunea afecti$ sau afectual este, dimpotri , marcat de predomina!ia instinctului sau a emo!iei. Asemntoare cu o palm aplicat brusc de o mam e-asperat de copilul insuportabil, ea nu este condus nici de un scop anume, nici de aloare, dar e inspirat de o dispozi!ie de moment. Aceast ac!iune se situeaz la grani!a dintre un comportament pur psihologic "i un comportament ra!ional. 3. Aciunea raional ca $aloare este nfptuit de indi izi ce promo eaz alori puternice, hotr$!i s ac!ioneze doar n func!ie de con ingerile lor personale fr s !in cont de consecin!ele pre izibile ale actelor lor. Atunci c$nd gu ernul bol"e ic produs de =e olu!ia din (ctombrie a decretat abolirea cstoriei "i a eliberat di or!ul de orice con ingere legal, el a ac!ionat n concordan! cu alorile sale radicale. 'ar nu a ncercat s anticipeze consecin!ele acestui act "i nu "i-a dat seama imediat c, prin dezagregarea celulei familiale "i prin multiplicarea despr!irilor, o asemenea legisla!ie a pro oca, mai cu seam la ora"e, o criz spectaculoas de locuin!e. 4. Aciunea raional ca finalitate este, dimpotri , fapta unui indi id care nu numai c se do ede"te capabil s-"i stabileasc obiecti e precise "i s e alueze mi.loacele cele mai potri ite n scopul realizrii lor, dar e capabil "i s anticipeze e entualele efecte icioase ale acestora "i s se prote.eze astfel de un iitor incert "i plin de capcane. 'up prerea lui =aEmond Aron, aceast ac!iune este cea a inginerului care construie"te un pod, a speculantului care se strduie s c$"tige bani, a generalului care rea s c$"tige btlia< ea e orientat spre suc- 25@ -

ces "i necesit o legtur str$ns ntre scopuri "i mi.loace. %ontrar ac!iunii ra!ionale ca aloare, care apeleaz la o Jetic a con ingeriiK, ac!iunea ra!ional ca finalitate presupune o Jetic a responsabilit!iiK. Aceast clasificare necesit c$te a precizriG E orba despre tipuri ideale, care au posibilitatea s epuizeze di ersitatea moti a!iilor umane, de cazuri limit, de scenarii abstracte reconstruite de obser ator pentru a-i permite s msoare distan!a dintre tabloul imaginar "i realitatea pe care dore"te s o descrie. %lasificarea este strict ierarhizat, ascendent, criteriul fiind furnizat de gradul de refle-i itate prezentat de ac!iunea n cauz. 'in acest punct de edere este posibil s grupm ac!iunile n aciune tradi# ional "i aciune afecti$, aflate la rscrucea dintre comportamentul mecanic "i semnificati , n aciune raional ca $aloare "i aciune raional ca finalitate care, dimpotri , prezint cea mai mare ncurctur de ra!ionalitate "i crora li se poate atribui o atitudine comprehensi . 8iecare dintre aceste patru tipuri de ac!iune social este semnificati pentru o form determinat de acti itate umanG economic "i politic< politic "i cultural< cultural "i psihologic< psihologic "i istoric. 'eci, esen!ial pentru identificarea caracterului social al unei actiit!i umane nu este componen!a societ!ii implicat de respecti a acti itate, ci sensul ei izat de indi idul care ac!ioneaz, adic msura n care comportamentul su se modific n func!ie de interpretarea dat de el comportamentului celuilalt. Batura social a ac!iunii poate fi e&plicit 6de e-emplu, comunicarea dintre indi izi7 sau implicit 6indi idul ntreprinde o acti itate pentru a fi util familiei sau comunit!ii7. *pecificul social al acti it!ii nu rezid n aspectele fizice, materiale, care uneori pot induce n eroare. 3a- 4eber d e-emplul ciocnirii dintre doi bicicli"ti, care, de"i este o confruntare nemi.locit, nu are semnifica!ie social. 'e fapt, nici procesualitatea psihic nu !ine at$t de comportament 6n!eles ca succesiune de mi"cri "i de procese e-terioare7, ci mai ales de subiecti itate 6ceea ce simte, rea sau cunoa"te indi idul7. Afirma!ia c sunt sociale acti it!ile care se refer la comunitate n ntregul ei sau mcar la interac!ionalitate, de"i necesar, nu este suficient pentru a rele a esen!a socialului. *e impune astfel precizarea c reperele n .urul cro- 2;I -

ra se constituie specificitatea socialului sunt idei, norme, alori 6cele mai multe dintre ele morale "i religioase7, la care se raporteaz, mai mult sau mai pu!in con"tient, to!i membrii grupului. *ubliniind esen!a moral+religioas a socialului, 3a- 4eber sugera c aceasta are aloarea metodologic a unei probleme centrale n baza creia se constituie sociologia ca "tiin!. %omple-itatea socialului se e-prim n plan epistemologic printr-o permanent interferen! ntre sociologie, psihologie, istorie, "tiin!e .uridice "i morale, religie, cultur etc. %ele mai multe dintre acti it!ile umane au un caracter caleidoscopic< pot fi considerate, n func!ie de unghiul din care sunt pri ite, sociologice, psihologice, economice, morale etc. ,n consecin, de"i accep!iunile n care este definit "i utilizat conceptul de ac!iune social n paradigmele la care ne-am referit pot fi cu mare dificultate sintetizate, se poate spune c acest concept presupune totdeauna anumite elemente.

2) Stru!tura sistemului a!0iunii s(!iale *tructura ac!iunii sociale poate fi analizat sub patru aspecte principale diferiteG - structura sincronic< - structura diacronic< - structura pe domenii< - structura din punctele de edere ale naturii ac!iunii. ?. Structura sincronic a aciunii are n edere elementele componente ale oricrei ac!iuni "i interdependen!a acestora, fc$nd abstrac!ie de factorul timp. 'in acest punct de edere, ac!iunea cuprinde patru factori fundamentaliG agentul, obiectul, situa!ia "i rezultatul. Agentul 6A7 este termenul central al oricrui sistem de ac!iune, deoarece el este principiul acti n orice sistem + ini!iatorul, organizatorul, e-ecutantul "i beneficiarul ac!iunii. 9rin el sunt prezentate un numr important de dimensiuni ale sale n cadrul ac!iuniiG trebuin!ele 6t7 + ne oi pe care agentul le resimte sub forma strilor de insuficien!, nea.unsuri, care prin con"tientizare iau forma de interese "i conduc la cutarea unor solu!ii, la declan"area unor ac!iuni<

- 2;? -

moti a!iile 6m7 6gnoseologice, sociologice, psihologice, a-iologice7 + care obiecti "i subiecti ntemeiaz trecerea de la starea de trebuin! la realizarea satisfacerii ei< scopul 6s7 + prefigurarea ideal a rezultatului menit s satisfac trebuin!ele< acti itatea 6actul7 6a7 + necesar organizrii "i realizrii ac!iunii. -!iectul 6(7 se constituie, de regul, din fragmente ale realit!ii naturale sau sociale, asupra crora se e-ercit acti itatea agentului, care urmeaz s fie transformat n conformitate cu scopul. Situaia 6*7 reprezint ansamblul tuturor factorilor naturali "i sociali, materiali "i ideali, necesari "i nt$mpltori, care inter in direct sau indirect n fa oarea sau defa oarea realizrii scopului. 'istingem dou categorii de situa!iiG mi5loacele 6instrumente "i informa!ii7 6i7 + care grupeaz toate acele elemente de care societatea dispune la un moment dat 6instrumente tehnice, informa!ii "tiin!ifico-tehnice "i culturale, mi.loace economico-financiare "i umane etc.7< condiiile 6c7 + care grupeaz totalitatea elementelor ce nu depind de sistemul social "i nu pot fi stp$nite de ctre acesta 6condi!ii naturale, con.uncturi interna!ionale etc.7. 8ezultatul '8* constituie o sintez a tuturor celorlalte componente ale ac!iunii, care au intrat n raporturi determinante ntre ele. *chematic, structura sincronic a ac!iunii sociale poate fi reprezentat n felul urmtorG

# tre!uine # moti$aii # mi5loace Aciune = Agent + -!iect + Situaie + 8ezultat # scop # condiii # acti$itate
*au, mai simplu, utiliz$nd numai simbolurileG Ac!iune A6t m s a7 ( *6m c7 =

- 2;2 -

2. Structura diacronic a aciunii se refer la e"alonarea pe etape a ac!iunii, la succesiunea "i ordinea opera!iilor potri it unui ansamblu de reguli care constituie metoda ac!iunii. 9unctul de plecare l constituie tot agentul, care ini!iaz ac!iunea, dispune n timp "i spa!iu toate elementele, stabile"te scopurile "i obiecti ele. *pre deosebire de structura sincronic, care este un dat obiecti "i configureaz cadrul general al ac!iunilor posibile, structura diacronic presupune inter en!ia direct a agentului, care stabile"te n mod concret fiecare etap "i moment al procesului ac!ional. #n sistemul de ac!iune, agentul mai nt$i resimte n mod con"tient insatisfacia unei stri de lucruri "i dorina de a depi aceast stare. 0ar c$nd agentul a.unge la imaginea unei stri de lucruri dezirabile, menit a fi un nlocuitor posibil al celei prezente, apar tre!uinele "i interesele, ca reprezentare con"tient a sensului. Acestea sunt elementele primare ale ac!iunii, supuse unei analize moti$aionale comple&e, astfel a.ung$ndu-se la formularea scopului. *copul nu coincide totdeauna cu trebuin!ele, el este de regul mai ngust, deoarece selec!ioneaz din cadrul lor ceea ce se poate realiza n condiii "i cu mi5loace date. #ncepe organizarea ac!iunii propriu-ziseG conceperea, proiectarea aciunii, decizia 6e aluarea, compararea, alegerea, hotr$rea7, cu care se ncheie etapa preponderent ideal a ac!iunii. 5rmeaz organizarea "i planificarea, apoi realizarea ei 6implic at$t e-ecutarea opera!iilor propriu-zis transformatoare, c$t "i comanda, controlul "i conducerea operati$7. =ezultatul ob!inut este supus $alorizrii sub toate aspectele 6utilitate, eficien!, deschiderea spre noi ac!iuni etc.7, care se manifest n special sub forma unor atitudini, pe care le declan"eaz. ,n consecin, aceast suit de opera!ii se grupeaz n patru etape principaleG
!ciunea I /ormularea scopului H >uarea deci iei H *eali area ? obiectivului 6organizarea "i planificarea ac!iunii comanda, controlul, conducerea operati , e-ecu!ia7 @alori area re ultatului 6eficien!a, aprecierea utilit!ii deschiderea spre noi ac!iuni7

6insatisfac!ie con"tientizarea strii de insuficien! dorin!a de dep"ire trebuin!e, interese moti a!ii scop7

6conceperea "i proiectarea ac!iunii e aluarea "i compararea alternati elor, alegerea hotr$rii7

- 2;3 -

3. Structura pe domenii a aciunii sociale. 'elimitarea relati a diferitelor domenii de acti itate este un fenomen cunoscut. 9rincipalele domenii pe care le cuprinde ac!iunea social-uman sunt urmtoareleG ac!iunea producti 6n sens larg7, ac!iunea social-politic, ac!iunea instructi -educati , ac!iunea de cercetare "i crea!ie "tiin!ifico-tehnic, ac!iunea de crea!ie artistic "i cultural, domeniul ac!iunii de ocrotire a snt!ii "i a ser iciilor publice. 'elimitarea acestor domenii este relati "i nu epuizeaz con!inutul "i formele sub care se desf"oar ac!iunea. Ac!iunea de organizare "i conducere a proceselor ie!ii sociale a de enit n epoca noastr obiect de cercetare teoretic, definit printr-un sistem propriu de concepte "i principii, printr-o metodologie specific. 4. Structura aciunii, dup natura ei" implic distinc!ia dintre actiitatea material "i cea ideal, practic "i teoretic. Aceste dou tipuri de ac!iune nu se desf"oar complet separat n spa!iu "i n timp, n domenii sau etape diferite, la ni elul unor indi izi sau grupuri diferite< ele nu se realizeaz niciodat e-clusi "i n forme pure, ci se combin n mod comple- n orice acti itate uman. Ele au ns ponderi diferite de la un domeniu la altul, de la o etap la alta, de la un agent la altul. 'ac n unele etape ale ac!iunii 6etapa deciziei, de e-emplu7 sau n alte domenii ale ac!iunii 6ale acti it!ii "tiin!ifice7 este preponderent acti itatea teoretic, n alte etape 6realizarea7 "i n alte domenii 6ac!iunea producti7, atunci predomin acti itatea material practic. A"adar, ac!iunea constituie principiul acti al transformrii oamenilor n agen!i "i al integrrii lor n societate, principiul transformator al societ!ii "i al omului. 'iferen!iem ac!iuni orientate spre transformareaG naturii, societ!ii, omului etc. 4) Mani,est1ri 'ra!ti!e ale a!0iunii s(!iale %u pri ire la ac!iune, e-ist o ntreag literatur, interesul pentru studiul ei deri $nd din necesitatea de a asigura cre"terea eficien!ei ac!iunii. #n g$ndirea contemporan, teoria ac!iunii este tratat prin prisma pra-iologiei ca "tiin! a ac!iunii eficiente. Pra&iologia este definit chiar de ntemeietorii ei 6de e-emplu, de ,.2otarbins1i. Eogic Met/odologw and P/ilosofw of Science, ?@;27 ca fiind "tiin!a eficien!ei ac!iunii. #n consecin!, sarcinile pra-iologiei sunt de a formula "i a erifica recomandrile pri ind ceea ce trebuie de fcut, ceea ce este indicat s se fac n anumite condi!ii, pentru a - 2;4 -

atinge rezultatele propuse n modul cel mai eficient. Adic, sarcina pra-iologiei este de a cerceta condi!iile de care depinde Jeficien!a ma-imK. 9recizm n continuare c$te a condi!ii elementare prin care se poate asigura eficien!a unei ac!iuni sociale. ( prim condi!ie este sta!ilirea scopului, ceea ce implic "i aser!iunea c o ac!iune este con"tient dac are un scop clar "i bine determinat. 'eosebim o claritate psi/osocial 6dac obiecti ele unei ac!iuni sunt n!elese u"or de mai mul!i indi izi7 de latura logic 6precizarea conceptelor "i coeren!a argumentrii7. 9rin scop se realizeaz o legtur ntre dorin!ele subiecti e, multe dintre ele precon"tiente, "i realitate. #n timp ce eficien!a, n sens psihologic "i moral, se refer n primul r$nd la aspectele calitati e ale comportamentului, eficien!a, n sens sociologic "i economic 6producti itate, performan!7, izeaz latura lui cantitati < prima poate fi definit ca realizare a unor obiecti e, a doua - ca mrime a eforturilor necesare pentru a fi ndeplinite obiecti ele determinate. %aracteristicile eficien!eiG Pertinena + alegerea unor metode "i procedee adec ate scopului. .radul de saturaie tiinific + cunoa"terea "i ntemeierea ac!iunii pe informa!ii "tiin!ifice, inclusi pe cele din domeniul "tiin!elor umanistice. Eegalitatea + respectarea legilor. Eegitimitatea + respectarea tradi!iilor "i a obiceiurilor, a normelor "i regulilor cristalizate n comunitatea respecti . 8aionalitatea + msura n care corespunde unor trebuin!e elementare indispensabile "i e it n acela"i timp apari!ia unor conflicte antagoniste ntre trebuin!ele fiziologice "i alorile morale fundamentale. 9arsons consider c a conferi ra!ionalitate ac!iunii nseamn a o desf"ura astfel nc$t ea s se mplineasc printr-o c$t mai bun adecare a mi.loacelor la scopul ei. Promptitudinea + s nu dureze prea mult timp. Continuitatea + s nu se ntrerup ac!iunea social. S fie !enign + adic s nu aib efecte secundare duntoare etc. Eficien!a comport o multitudine de aspecte, laturi "i forme, c$teodat ns promo $ndu-se o iziune unilateral, "i anume + absolutizarea aspectului ei economic. #ns, pe l$ng determinarea ei economic, eficien!a mai comport anumite determinri sociale, umane, morale, artistice, politice etc. %a fenomen, eficiena este un raport care comport dou aspecte principaleG - 2;5 -

- primul aspect se refer la cantitatea "i calitatea mi.loacelor 6nu numai economico-financiare, dar "i sociale necesare pentru realizarea scopului propus7. *ub acest aspect o ac!iune este socialmente eficient n msura n care ea poate fi ntreprins cu mi.loace mai pu!ine sau cel mult egale n raport cu acela"i obiecti sau cu obiecti e comparabile ntreprinse n trecut cu mi.loace sau n forme tradi!ionale< - al doilea aspect se refer la msura n care rezultatul obiecti ului propus satisface sau influen!eaz, n sensul progresului, al cre"terii "i al ameliorrii, domeniul sau sistemul social respecti . *ub acest aspect, o ac!iune este eficient numai n msura n care rezultatele ei satisfac ntr-un mod mai deplin "i n condi!ii mai bune necesit!ile sociale, dec$t ac!iunile anterioare. %umul$nd cele dou aspecte, eficien!a n!eleas ca fenomen global, integral, se e-prim printr-un raport ntre rezultat "i mi.loacele in estite, aloarea raportului fiind cel pu!in egal sau mai mare dec$t unitatea. Eficacitatea se define"te n func!ie de msura n care a fost realizat scopul ac!iunilor. Eficacitatea n !m$ntului, de e-emplu, reprezint gradul n care el reu"e"te s transmit cuno"tin!ele necesare eleilor. Eficacitatea unei ac!iuni poate fiG poziti + c$nd realizeaz func!ia de referin!< nul + c$nd nu are nici o influen! asupra realizrii acesteia. 'e e-emplu, o acti itate de propagand care nu con inge pe nimeni< negati + c$nd are efecte contrare celor a"teptate, agra eaz problemele pe care ar trebui s le rezol e. 9ot fi situa!ii n care unele ac!iuni, de"i ating anumite grade de ra!ionalitate, nu sunt "i eficace< de asemenea, eficacitatea posibil n cazul unor ac!iuni nu duce direct la eficien!a lor. *ociet!ile moderne sunt orientate spre asigurarea eficien!ei sociale, eficien!a presupune drept criterii realizarea unui anumit optimum social. =ezultatele scontate imprim un anumit referen!ial pentru ra!ionalitate, iar finalizarea e-igen!elor de ra!ionalitate se e-prim "i prin cerin!ele n planul eficien!ei sociale. 8aionali# tatea se refer la modul n care ac!iunile sunt sus!inute pe direc!ia unor semnifica!ii de aloare social. %riteriile utilit!ii se armonizeaz cu normati ele alorice, cum ar fiG echitatea social, spiritul democratic, respectul pentru tradi!ie etc., uneori dep"indu-le. =a!ionalitatea mi.loacelor nu poate fi pri it independent de cea aloric.

- 2;; -

8spunderea "i responsa!ilitatea constituie dimensiuni sociale diferite ale agentului ac!iunii umane, statornicite prin raporturile pe care societatea le impune agentului + pe de o parte "i prin raporturile pe care agentul "i le instituie n mod liber fa! de societate - pe de alt parte. Ambele concepte constituie o manifestare n forme diferite a necesit!ilor de integrare a indi idului n colecti itate, n ederea desf"urrii normale "i optime a ie!ii sociale. Atribuim conceptului de responsa!ilitate semnifica!ia de asumare con"tient "i deliberat a gri.ii pentru succesul sau riscul, rezultatele sau eficien!a n fa!a colecti it!ii "i a propriei con"tiin!e. =esponsabilitatea se refer la ac!iunile pe care omul le desf"oar din propria ini!iati , iar libertatea de op!iune n acest caz coincide cu modalitatea personal de autoanga.are ca autor sau ca agent 6indi idual sau colecti 7 al ac!iunii respecti e. 'eci, responsabilitatea se e-prim la ni elul indi$idual "i la ni elul unui grup, anga.at ca agent sau autor colecti al ac!iunilor "i n calitate de creator poten!ial al unor alori. 8a! de responsabilitate, conceptul de rspundere se refer la un alt tip de raporturi ntre indi id "i grup, ntre agentul ac!iunii "i autoritatea unei colecti it!i + n sensul c izeaz o obliga!ie, pe care autoritatea colecti o atribuie agentului ac!iunii. 5n moment importantG agentul ac!iunii accept obliga!ia adesea n mod neliber, nedorit, ca pe ce a impus din e-terior. #n concluzie, criteriile de eficien!, eficacitate, ra!ionalitate, rspundere "i responsabilitate constituie referen!iali importan!i ai ac!iunilor sociale. $ntrebri recapitulative; ?. 'efini!i aciunea social "i numi!i aspectele principale ale ac!iunii sociale din perspecti sociologic. 2. E-plica!i sistemele teoretice ale lui ,.9arsons, A.,ouraine, H.9areto, 3.4eber cu pri ire la ac!iunea social. 3. %aracteriza!i structura sincronic, diacronic, pe domenii "i din punctul de edere al naturii ac!iunii sociale. &ibliografie selectiv% ?. 'obre A. Cunoaterea tiinific i raionalitatea aciunii sociale . + Aucure"ti, ?@F;. 2. Auzrnescu Mt. 2storia doctrinelor sociologice. + Aucure"ti, ?@@5. 3. 8lorea 3. 8esponsa!ilitatea aciunii sociale. + Aucure"ti, ?@>;. 4. 3oraru 0. Aciunea social i comportamentul indi$idual. + Aucure"ti, ?@F;. - 2;> -

CAPITOLUL II C4MP4R8"M N8U5 C45 C8I2 7I MI7C$RI5 S4CI"5


+) C((rd(natele de,init(rii ale !(m'(rtamentului !(le!ti3 %omportamentul colecti este un subdomeniu al analizei sociologice, ntruc$t analiza ie!ii sociale impune luarea n considerare at$t a interac!iunilor dintre persoane aflate n situa!ia de mul!ime 6mari adunri populare, publicul stadioanelor, mul!imea gre i"tilor etc.7, c$t "i a fenomenelor psihosociale generate de aceste interac!iuni. 9rin termenul Jcomportament colecti K sunt desemnate fenomene care, la prima edere, sunt foarte diferite 6de e-emplu, publicul unui spectacol "i gre i"tii dintr-o ntreprindere, moda "i z onurile, opinia public "i panica etc.7. #ns, aceste fenomene, de"i au caracteristici diferen!iale, e idente, totu"i au un element comun, "i anumeG faptul c ele rezult din interac!iunea comportamental a persoanelor ce se afl n numr mare mpreun. 'eci, comportamentul colectiv este un tip de comportament spontan, ghidat de norme adesea di ergente fa! de cele general acceptate, create de participan!i n situa!ia dat. 3ul!i sociologi orbesc despre comportamentul colecti , dar pu!ini ncearc s-l defineasc, iar dac "i o fac, defini!iile nu aduc deplin claritate. 'e e-emplu, defini!ia lui *melser qmobilizarea indi izilor pe baza credin!ei, care define"te ac!iunea socialK este mult mai complicat. #ns, defini!ia lui 9errE "i 9ugh, n care comportamentul colecti este specificat ca model de interac!iune social n grupe umane, relati neorganizate, este simplist, cu toate c e prea larg, incluz$nd at$tea tipuri de comportamente nc$t nu-l define"te concret. 3ilgram "i ,och definesc comportamentul colecti ca purtare care apare spontan "i relati neorganizat, care nu poate fi planificat sau prezis n cursul su de dez oltare "i care depinde de interstimula!iile participan!ilor. %onceptul confrunt sociologii cu dou tipuri de dificult!i. 9rima este de ordin terminologicG din momentul n care, o dat cu Em. 'ur1heim, se admite c modurile de manifestare n societate nu sunt deloc dependente qde oin!a particular a fiecruia n parteK, se do ede"te - 2;F -

c orice comportament social cu o anumit generalitate a a ea obligatoriu un caracter colecti . 5n aspect particular al comportamentului social + comportamentul colecti + trebuie s fie distins de comportamentul conen!ional 6care recurge la modele sociale organizate stabil7. =eferirea la un domeniu n care conduitele nu sunt + sau nu sunt nc + institu!ionalizate 6de e-emplu, B. *melser7 poate constitui un prim element n caracterizarea fenomenului. #n aceast perspecti , dinamica comportamentului colecti se refer la percep!ii, moti a!ii "i a"teptri ale indi izilor. %ea de-a doua dificultate se refera la rela!ia dintre conduit "i credin!a colecti . 'eoarece ele au capacitatea de a restructura cogniti situa!iile nesigure, credin!ele mprt"ite sunt considerate a a ea un rol decisi . #ns, aceste credin!e nu implic, obligatoriu, din partea subiec!ilor, punerea la punct a unei ac!iuni concertate. ,eoriile utilitarist "i indi idualist ale ac!iunii colecti e au aruncat o umbr de ndoial asupra amplorii pe care o poate cpta paradigma comportamentului colecti . 'ezbaterea a reliefat ntreaga dificultate pentru articularea qinteresuluiK "i a qcredin!eiK. #n aceste condi!ii, 3. (lson distinge cazurile n care analiza depinde de paradigma economic 6de e-emplu, grupurile de presiune7 de cazurile n care analiza recurge la o interpretare psihosocial 6de e-emplu, mi"crile colecti e cu baz ira!ional7. ( astfel de distinc!ie nu pare adec atG cercettorii recunosc astzi n comportamentul colecti e-isten!a unor componente totodat ra!ionale "i ira!ionale. %omportamentul colecti are ca dimensiuni scopul, gradul de organizare a participan!ilor "i durata. *copurile comportamentului colecti pot fi e-presi e 6e-teriorizarea unor sentimente7 sau instrumentale 6ob!inerea unor drepturi sau a anta.e7. 'ac scopul este acela de a se elibera de o tensiune emo!ional poziti sau negati atunci spunem c a em de-a face cu un comportament colecti e&presi$. 'ac ns oamenii s-au str$ns laolalt spontan pentru a ob!ine anumite drepturi, pentru a schimba o anumit stare de lucruri, atunci, acest comportament colecti a fi in# strumental. #n realitate, distinc!ia dintre comportamentul colecti e-presi "i cel instrumental nu este at$t de categoric. 'in punctul de edere al gradului de organizare a participan!ilor la acest tip de comportament se face distinc!ie ntre comportamente colecti e neorganizate 6spontane, fr lider formal7 "i comportamente colecti e +nalt organizate 6cu programe de ac!iune "i lider formal7. #ntre aceste dou e-treme se plaseaz - 2;@ -

comportamentele colecti e intermediare. 'urata comportamentului colecti este "i ea foarte ariatG unele au o durat scurt 6c$te a ore, ca n cazul unor festi it!i7, altele pot a ea persisten! c$te a zile, sptm$ni sau mai mult 6ca n tulburrile rasiale sau mi"crile sociale7. #ntre dimensiunile men!ionate e-ist anumite corela!iiG un comportament e-presi are, de regul, un grad mai redus de organizare "i dureaz mai pu!in dec$t un comportament colecti instrumental< durata mai mare a unui comportament colecti poate conduce la apari!ia unui lider formal "i la elaborarea unei strategii de ac!iune etc. &lementele fundamentale ale comportamentului colectiv Aciunea social limitat de scurt durat #n comportamentul colecti participan!ii se anga.eaz unul pe altul doar temporar. 0nterac!iunea lor este relati limitat la o anumit situa!ie iminent 6particip la un concert, o manifesta!ie, scpa mpreun dintr-un incendiu7 "i tinde s dureze doar at$t c$t dureaz situa!ia. Astfel, interac!iunea lor este mai limitat ca amploare dec$t cea a grupurilor "i a organiza!iilor sociale "i este, probabil, la fel de limitat ca scop "i timp. 2dentificarea am!igu i limitele sociale :imitele e-acte ale participan!ilor n orice form de comportament colecti nu sunt totdeauna clare. 'e e-emplu, de"i la locul unei demonstra!ii se adun mul!i oameni, nu to!i sunt participan!i la ea< unii sunt simpli spectatori care or s afle ce se nt$mpl. Bici participan!ii la un comportament colecti , cum este, de e-emplu, o mul!ime la un concert, nu se cunosc n mod necesar "i nu se identific unul cu altul. 4ormele sociale sla!e i recent dez$oltate #n comportamentul colecti , normele standard nu sunt cluze suficiente pentru ac!iuni adec ate. 'rept consecin!, este mai probabil ca un comportament colecti s fie relati mai spontan "i mai impre izibil dec$t comportamentul n conte-te mai clare "i socialmente mai reglementate. %omportamentul colecti include comportamentul mul!imii, al maselor, comportamentul dezastrului, al gloatei, panica, z onurile, moda, propaganda, opinia public "i mi"crile sociale. %omportamentul colecti este ac!iunea oarecum spontan "i de scurt durat a unui numr relati mare de oameni, care apare n situa!ii ambigue "i contrasteaz cu comportamentul grupurilor "i al organiza!iilor. :imitele sociale ale comportamentului colecti sunt neclare, iar ac!iunile participan!ilor sunt reglementate de norme sociale relati slabe sau recent dez oltate. - 2>I -

/) #(rme de !(m'(rtament !(le!ti3 Be om referi la c$te a forme ale comportamentului colecti , care au o frec en! mai mare n ia!a social. 3.). 8ulimea. %ea mai important "i mai dramatic form de comportament colecti este mulimea. Mulime ( grupare temporar de indi$izi" aflai +n apropiere fizic" fie din +nt%mplare" fie deli!erat" +n $irtutea unui o!iect sau interes co# mun. E-isten!a unor interese, moti e, obiecti e similare, care reclam prezen!a unor indi izi n acela"i loc "i n acela"i moment, nu constituie ns condi!ii suficiente pentru crearea unor legturi, interrela!ii, a unei structuri. *ociologic, no!iunea de mul!ime acoper o arietate de forme de grupare, caracterizate prin nediferen!ieri, lips de coeziune "i organizare, reac!ie emo!ional la situa!iile n care este implicat. Aceste caracteristici disting mul!imea de orice colecti itate cu un anumit grad de organizare "i de grupul social care posed o organizare intern definit de institu!ii, modele de ac!iune "i mecanisme de control. :ipsa acestor elemente face ca, odat satisfcute sau schimbate condi!iile care au condus la constituirea mul!imii, aceasta s se dizol e. *ociologul american Lerbert Alumer 6l@;@7 a identificat patru ti# puri de mulimiG ). .ulimi nt)mpltoare ( mul!ime nt$mpltoare este o adunare de indi izi care se formeaz n mod spontan, deoarece un oarecare e eniment obi"nuit le atrage aten!ia, dar care se anga.eaz pu!in, daca se anga.eaz, n interac!iune unul cu altul. 3ul!imea nt$mpltoare este e-emplificat de trectorii care se opresc s pri easc la un accident de ma"in. 'e lm"ia lor este neplanificat "i nu-i duce la ac!iune colecti . 3. .ulimi convenionale 9articipan!ii la o mul!ime con en!ional s-au adunat pentru un scop precis. Ac!iunile lor sunt cluzite ntr-o anumit msur de norme sociale e-istente. #n general, ntre participan!i e-ist o interac!iune slab. 9ersoanele care asist la o prelegere sau care pri esc un film sunt e-emple de mul!ime con en!ional. Ele au un scop comun, pe care l urmresc ns fiecare n parte. - 2>? -

0. .ulimi expresive 3ul!imile e-presi e se dez olt n .urul unor e enimente cu ncrctur emo!ional. 9articipan!ii la anualul 3ardi )ras din BeC (rleans, la 8esti alul 4oodstoc1 de la BeC or1 n ?@;@ "i srbtorirea anual a =e elionului n ,imes *uare sunt e-emple de mul!imi e-presi e. Aceast form este mai pu!in organizat dec$t mul!imea con en!ional. Bi elul emo!iilor e-primate de acest tip de mul!ime este, deseori, inacceptabil n condi!ii obi"nuite. 1. .ulimi active 8orma care s-a bucurat de cea mai mare aten!ie din partea sociologilor "i a publicului obi"nuit este mul!imea acti 6gloata7, o adunare agitat "i emo!ional de indi izi care, deseori, "i re ars emo!ia prin ac!iune iolent "i distructi . 3ul!imea acti a caut nu numai s-"i descarce emo!iile puternice care s-au acumulat, ci, de asemenea, s ac!ioneze mpotri a a ce a considerat ru. Hiolen!a suporterilor unei echipe care pierde la un meci de fotbal european "i ac!iunile unei gloate care lin"eaz sunt e-emple de comportament al unei mul!imi acti e. =ecent, 3c9hail "i 4ohlstein 6?@F37 au sugerat un al cincilea tip de mulime + mulimea protestatar, care are elemente at$t ale mul!imii con en!ionale, c$t "i ale mul!imii acti e. Aceast form este organizat moderat, ca mul!imea con en!ional, dar distructi, ca mul!imea acti . 3c9hail "i 4ohlstein arat c iolen!a care inter ine n timpul disputelor de munc este un e-emplu de comportament al mul!imii protestatare. !bordri psihosociologice privind dinamica mulimilor. +oncepiile contagiunii A ansate de )usta e :e Aon 6l@;I< iar pentru prima dat n ?F@57, concep!iile contagiunii e-plic comportamentul mul!imii ca un rezultat al unui Jsuflet colecti p, pierderea identit!ii indi iduale din cauza rsp$ndirii Jcontagioasep a emo!iilor st$rnite de situa!ie. #n anonimatul "i emoti itatea momentului, indi izii "i transfer prerile "i responsabilitatea colecti ului. 3ul!imea are propria sa ia!, independent de personalit!ile participan!ilor sau de normele sociale e-istente. Aceast perspecti social-psihologic a fost amplificat de Ahemer 6?@5?7, care - 2>2 -

sus!ine c strile emo!ionale create ntr-o mul!ime rezult de la oamenii care Jumbl n .urK. Aceste emo!ii sunt acceptate fr o reflec!ie serioas "i rsp$ndite printr-o Jreac!ie circularp care ridic ni elul emo!ional "i "i concentreaz aten!ia spre un !el comun. A!ordrile psi/ologice ale con$ergenei. #ntr-o abordare psihologic, concep!iile con ergen!ei e-plic comportamentul mul!imii ca fiind ac!iunile unor indi izi cu aceea"i stare de spirit care sunt atra"i intr-o situa!ie "i apoi ac!ioneaz n comun datorit asemnrilor e-istente ale personalit!ii. 9rimii teoreticieni ai con ergen!ei 63artin, ?@2I7 sus!in c mul!imea elibereaz impulsurile emo!ionale primiti e, cum este ura, de constr$ngerile sociale care le-a !inut sub control. Al!ii, de e-emplu psihologul social american )ordon Allport 6?@247, insist c Ju"urin!a socialp mai degrab dec$t contagiunea este mecanismul ma.or care duce la comportamentul mul!imii. %oncep!iile con ergen!ei au dificult!i n e-plicarea comportamentului mul!imii, deoarece ele se bazeaz foarte mult pe factori 6cum sunt caracteristicile pree-istente ale personalit!ii7 independen!i de situa!ie. 'e asemenea, aceast teorie nu poate e-plica de ce anumite impulsuri 6teama "i ura7 sunt eliberate n situa!ii de mul!ime mai degrab dec$t altele 6dragostea "i afec!iunea7. #n final, de"i teoriile con ergen!ei presupun c situa!iile specifice determin care predispozi!ii ale personalit!ii or fi eliberate "i n ciuda faptului c modul n care situa!ia este considerat depinde de defini!ia sa colecti , ele nu rezol problema. A!ordarea psi/osociologic a normei emergente. *ociologii americani 2illian 6?@5>7, ,urner 6?@;47 nu cred c mul!imile sunt adunri ira!ionale de indi izi, mboldi!i de emo!iile momentului sau de predispozi!iile lor. 9unctul lor de edere este c comportamentul mul!imii poate fi e-plicat prin norme sociale care apar din interac!iunea participan!ilor ntr-un e eniment colecti . Aceast e-plica!ie este numit concep!ia normei emergente. ,urner arat cum studiile atente ale di erselor tipuri de mul!ime dez luie c participan!ii nu sunt sinceri< ei difer considerabil n pri in!a moti elor lor, a atitudinilor "i a comportamentului, precum "i n pri in!a anga.amentului fa! de ceea ce se nt$mpl. 'e asemenea, ntruc$t conformismul comportamental n prezen!a altora este un fapt bine stabilit, nu trebuie in ocat nici un mecanism speci- 2>3 -

al, cum este contagiunea. *ingura deosebire ntre comportamentul n mul!imi "i n alte situa!ii sociale, sus!in ,urner "i 2illian, este c n mul!imi normele adec ate apar mai degrab din situa!ie dec$t acestea s-i fie impuse. Aceste norme emergente ghideaz, ulterior, comportamentul participan!ilor. Bormele sunt comunicate prin interac!iunea participan!ilor. (cazional, comunicarea ia forma vonului + informa!ie ireal din surse anonime, care este rsp$ndit informal. N onurile pot fi ade rate sau false, dar originea "i aliditatea lor sunt greu de stabilit. Ele apar n situa!ii de ambiguitate "i n absen!a unor canale oficiale "i de ncredere pentru rsp$ndirea informa!iilor. N onurile sunt ncercri de a n!elege o situa!ie neclar. 'eseori, z onurile se schimb pe msur ce se rsp$ndesc, a"a cum se nt$mpl cu o informa!ie n .ocul de-a Jtelefonul fr firp. 9o estea final transmis prin z on deseori este cu totul deosebit de cea original. (dat ncepute, z onurile sunt greu de oprit. N onurile pot ini!ia comportamentul mul!imii sau i pot diri.a ac!iunea odat format. %omportamentul unei gloate care lin"eaz este un e-emplu de comportament de mul!ime n care z onul poate .uca ambele roluri. N onurile sunt, uneori, mi.loacele de infomare principale. *au chiar singurele, n situa!ii ambigue, rezult dintr-un efort colecti de a lmuri ce se nt$mpl. *hibutani 6?@;;7 arat c acest proces colecti include di erse contribu!ii. 5nii participan!i sunt mesageri care transmit z onurile. Al!ii ser esc ca interpre!i, ncerc$nd s asigure un conte-t adec at pentru informa!ie "i pentru e-aminarea implica!iilor ei. 5nii sunt Jprotagoni"tip, care sus!in o anumit interpretare< mai sunt "i al!ii + Jcei care iau deciziip, care ncearc s ini!ieze o oarecare form de ac!iune pe baza z onurilor. ,otu"i, ma.oritatea participan!ilor constituie o parte a Jpubliculuip pentru z onuri. 5neori, acest efort colecti poate clarifica situa!ia stabilind aliditatea informa!iei transmise ca z on. %omportamentul colecti nu este necesar s se manifeste ntr-un spa!iu limitat, cum este situa!ia cu mul!imile. %omportamentul de mas se manifest atunci c$nd oamenii reac!ioneaz ntr-un mod asemntor la un e eniment, de"i fizic ei pot fi rsp$ndi!i. - 2>4 -

3.3. $pinia public i e centricitile Acestea sunt alte dou forme speciale de comportament de mas. A treia form de comportament colecti este Jpanica "i isteria de masp, care poate s apar printre oamenii care sunt separa!i sau foarte apropia!i. #n domeniul comportamentului colecti , un public se refer la un numr substan!ial de indi izi care au un interes comun ntr-o problem asupra creia opinia este mpr!it. %ei mai mul!i oameni sunt membri ai mai multor tipuri de publicG o persoan poate face parte din publicul Jpro-choicep, din publicul Jmi"carea pentru pacep, Jsal a!i mediulp "i din publicul Jmpotri a armelor indi idualep. Apinia public. Este format din ideile colecti e ale unui public asupra unei probleme precise. #ntruc$t ideile nu numai ariaz, ci se "i schimb dup noi mpre.urri, opinia public se refer la un anumit moment n timp. (piniile de in publice dac sunt comunicate "i altora, care le preiau, le discut, le rectific sau chiar le resping. Bumai n dezbaterea colecti 6prin intermediul presei, al con ersa!iilor, al mitingurilor etc.7 opinia de ine opinie public. #ns, pentru ca oamenii s discute despre un e eniment, despre o situa!ie creat sau despre o personalitate, trebuie ca aceasta s aib o semnifica!ie de actualitate, s influen!eze puternic ia!a unor categorii largi din popula!ie, dac nu ntreaga popula!ie a !rii 6de e-emplu, problema srciei, a Jcopiilor strziiK etc.7. *onda.ele de opinie 6metod de cunoa"tere a opiniei publice pe baza chestionarului "i a e"antionrii7 urmresc determinarea "i msurarea opiniei publice, confirmarea schimbrii ideilor publicului. #n democra!ii, unde este cerut spri.inul oamenilor pentru politica public, politicienii folosesc astfel de sonda.e n mod frec ent, pentru estimarea ideilor publicului rele ant. 0deile unui public sunt, deseori, influen!ate de liderii de opinie, indi izi cu statut superior care .oac un rol important n formarea ideilor unui public. 5neori, acest rol se bazeaz pe o cunoa"tere prezumatG oamenii de "tiin!a, de e-emplu, influen!eaz formarea opiniei publice asupra dezarmrii "i a preocuprilor referitoare la mediul ambiant. #n alte situa!ii, influen!a se bazeaz n principal pe statutul social< nenumrate cercetri au demonstrat influen!a so!ilor-ta!ilor asupra ideilor politice ale so!iilor "i copiilor. #n final, persoanele n pozi!iile cheie din mass-media de asemenea seresc ca lideri de opinie. - 2>5 -

Propaganda 3ul!i oameni ncearc sa influen!eze opinia politic, inclusi politicienii, lobbE"tii "i organiza!iile de interes special. #n timp ce fac aceasta, ei pot folosi propaganda, informa!ii sau puncte de edere care ncearc, n mod deliberat, s influen!eze "i s modeleze opinia public. =eclamele comerciale, discursurile politice "i publicitatea fcut de unele organiza!ii sunt, ntr-o oarecare msur, forme de propagand. 9ropaganda nu este necesarmente fals, totu"i ea nu este informa!ie neutr. *copul ei este s sus!in un anumit punct de edere "i astfel s con ing oamenii de corectitudinea opiniei dorite. 9ropaganda deine o problem c$nd este definit ca fiind informa!ional sau educa!ional, c$nd agenda sa clar de a con inge mai degrab dec$t de a lmuri nu este recunoscut. -xcentricitile. *unt forme temporare de comportament de mas e-presi . 'emne de aten!ie sunt dou forme specialeG teribilismele 6fads7 "i moda 6fashion7. (eri!ilismele ,eribilismele sunt forme de comportament urmate cu entuziasm de mul!i oameni o perioad de timp relati scurt< n mod obi"nuit, oamenii se anga.eaz n teribilisme pentru c ele au de enit Jlucrul de fcutK. #n ultimii ani au aprut "i au trecut multe teribilismeG qstrea1ingK 6alergarea n pielea goal n public7, hula-hoop 6cerc mare pentru dansul haCaian hula7, cuburile lui =ubi1, dansul la discotec. 2lap 6l@;@7 crede c teribilismele ofer modalit!i de accentuare a identit!ii personale "i de e iden!iere a indi idualit!ii. Astfel, nu este surprinztor c teribilismele sunt obi"nuite printre tineri care nc "i consolideaz identitatea. ,otu"i, aceast perspecti ignor lipsa indiidualit!ii care rezult din anga.area n teribilisme, din a face ceea ce mul!i al!i oameni fac. 'up o anumit perioad de timp, cei mai mul!i oameni se plictisesc de teribilisme "i le abandoneaz. Moda 3oda + ansamblu de comportamente "i opinii colecti e care, ntr-o cultur dat, arat preferin!a temporar pentru anumite practici e-presi e ale ie!ii sociale 6 estimenta!ie, coafur, alimenta!ie, lec- 2>; -

tur etc.7 3oda este un stil special de comportament sau nf!i"are, n og ntr-o anumit perioad. #nsu"i cu $ntul mod implic ce a temporar, de"i, de obicei, moda dureaz mai mult dec$t teribilismele. 3odele sunt un produs al accentului pe schimbare a societ!ii moderne. *tabilitatea societ!ilor tradi!ionale a fcut moda inutil "i chiar de nedorit. 'eseori, modele sunt create din ra!iuni comerciale. Boile stiluri de mbrcminte cer ca oamenii sa se debaraseze de hainele prezente "i s cumpere ultimele mode. Boile stiluri de ngri.ire personal de asemenea necesit folosirea produselor sau a ser iciilor 6cum sunt coaforii "i frizerii7 pentru realizarea Jnoii nf!i"rip. Bu toate modele au un scop sau efect economic. 5nele deri din preocuprile statutului. 2.3. Pa*'&a (' '/).r'a >* 3a/, Aceste forme nrudite de comportament de mas implic teama. =eac!ia la acea team este, deseori, indi idual, nefiind cluzit de norme sociale. Panica ! fuga dezorganizat de un pericol real sau perceput. Ea se produce c$nd oamenii ncearc un sentiment de team cople"itoare care le reduce capacitatea de a cuta solu!ii rezonabile. 9erspicacitatea lor se ngusteaz, iar cile alternati e de ac!iune trec nerecunoscute. %omportamentul n astfel de situa!ii tinde s fie ira!ional, egocentric "i, deseori, contraproducti . *trigtele, !ipetele "i confuzia general sunt obi"nuite n situa!ii de panic. #n nenumrate cazuri de panic, pro ocate de incendii n locuri aglomerate, cele mai multe decese au sur enit din cauza c oamenii se ngrmdeau la o singur ie"ire sau sreau prematur pe ferestre, deoarece n situa!ii de panic rela!iile interpersonale se modific, indi izii nemaifiind orienta!i spre grup, ci spre sal area propriei ie!i. 2steria +n mas ! implic rsp$ndirea rapid a fricii "i a acti it!ii iolente, ca reac!ie la perceperea amenin!rii unei for!e puternice. Aceste pericole percepute sunt comunicate altora, care, n mod similar, reac!ioneaz cu aceea"i fer oare. J*paima ro"iep, care a implicat presupusa actiitate comunist n cadrul gu ernului "i n industria spectacolelor de amuzament n timpul epocii 3c%arthE din anii r5I, este un e-emplu de isterie n masa. #n ambele cazuri, mul!i oameni ne ino a!i au fost hitui!i - 2>> -

"i persecuta!i deoarece se credea c erau n ser iciul unei puteri Jstrinep 6*atana n cazul J r.itoarelorp, "i Jconspira!ia comunist interna!ionalap n episodul 3c%arthE7. %hiar mai recent, isteria n masa, produs de teama maladiei *0'A, a dus la o persecu!ie similar a homose-ualilor n unele comunit!i. 9oate cel mai dramatic e-emplu de isterie n mas l implic faimoasa emisiune radiofonic n care a fost descrisa pretinsa in azie de pe planeta 3arte. #n noaptea dinaintea LalloCeen-ului din ?@3F, (rson 4elles a prezentat o dramatizare a romanului 8z!oiul lumi# lor scris de L.). 4ells. 'e"i a declarat de mai multe ori n timpul emisiunii c era o dramatizare, mii de americani au crezut c ceea ce auzeau era o relatare n direct a in aziei mar!ienilor. 0steria n mas "i panica i-au fcut pe mul!i s-"i a ertizeze rudele "i prietenii. %uprin"i de panic, a fost greu s fie lini"ti!i, s fie con in"i c nu a ea loc nici o in azie. 0steria n mas se hrne"te prin ea ns"i. (dat nceput, ea se rsp$nde"te ca focul grecesc "i este greu de stins. #n astfel de mpre.urri oamenii tind s se comporte n mod ira!ional "i contraproducti .

2) Mi-!1rile s(!iale) Cara!teristi!ile -i eta'ele mi-!1ril(r s(!iale ( form a comportamentului colecti , care este oarecum mai lung n timp, mai organizat "i mai mare ca ntindere dec$t cele discutate mai sus, este numit micare social. Micarea social l aciune social pro$ocat de grupuri mari de oameni care se manifest deli!erat i +mpreun" orient%ndu#se dup aceleai $alori i ideologii i folosind aceleai metode" +n $ederea rea# lizrii unor scopuri comune sau similare. 3i"crile sociale sunt procese sociale ample care conduc la crearea unor alori, noi forme de rela!ii sociale, noi institu!ii sau a unor noi societ!i. Ele pot s promoeze anumite schimbri sau pot s se opun schimbrilor produse de anumite for!e sociale. >actorii ce determin micrile sociale' - o!iecti$iG perimarea istoric a unor forme de organizare social< agra area disparit!ilor sociale "i a deosebirilor de interese< blocarea structural care mpiedic anumite categorii sociale s-"i sa- 2>F -

tisfac interesele< dezorganizarea social datorit unor condi!ii interne sau e-terne< crizele economice, politice sau culturale< deteriorarea condi!iilor de ia!< - su!iecti$iG nemul!umirile sociale care apar din pri area relati "i din perceperea in.usti!iei< accentuarea sentimentelor de frustrare, confuzie, nelini"te, nesiguran!< difuzarea "i accentuarea unor alori sociale< contactele sociale dintre grupuri de indi izi nemul!umi!i, apari!ia unor ideologii care .ustific "i direc!ioneaz mi"crile sociale, apari!ia unor persoane sau grupuri care urmresc n mod deliberat schimbarea social. +aracteristicile micrilor sociale% 2deologia ,oate mi"crile sociale au o ideologie, un ansamblu de idei care .ustific o anumit organizare social sau ac!iune. Aceste idei definesc, tipic, situa!ia pe care mi"carea dore"te s o influen!eze "i consecin!ele care, probabil, or aprea dac mi"carea nu a a ea succes. 'e"i ideologia deseori este ag, ea ser e"te ca o modalitate de a recruta membrii pentru mi"care. 3anifestul %omunist 63ar- "i Engels, ?@55< original, ?F4F7 a schi!at ideologia comunismului ca o mi"care social re olu!ionar. -rganizarea 3i"crile sociale sunt mai organizate dec$t alte forme de comportament colecti . 'eseori, ele au un mic grup de conductori "i un grup mai mare de membri de ota!i. #n afar de ace"tia, n mod frecent e-ist un grup mai mare de sus!intori care sunt plini de simpatie fa! de scopurile mi"crii "i pe care deseori se poate conta pentru spri.in financiar "i moral. 3i"crile care au succes pot a.unge at$t de bine organizate, nc$t se transform n organiza!ii formale. 9artidul %omunist din 5niunea *o ietic a nceput ca o mi"care social re olu!ionar< dup detronarea !arului ea a de enit o structur gu ernamental formal. 3arile mi"cri sociale deseori implic un numr de organiza!ii. 3i"carea pentru mediul ncon.urtor, de pild, include organiza!ii cum sunt %lubul *ierra, 9rietenii 9m$ntului "i *ocietatea 'e"ertului. Astfel, problema organizrii de ine mai complicat, deoarece trebuie coordonate nu numai acti it!ile membrilor unei anumite organiza!ii din mi"care, ci, de asemenea, trebuie combinate, n mod util, ac- 2>@ -

ti it!ile di erselor organiza!ii formale rele ante, dac ele or s-"i ating scopul comun. (actica ,oate mi"crile sociale se anga.eaz ntr-o tactic, acti it!i precise prin care se urmre"te atingerea unui anumit scop. 'eseori, tactica are mai multe scopuri precise "i deosebite. 9entru ca scopurile mi"crii s fie ndeplinite, este folosit tactica pentru mobilizarea spri.inului simpatizan!ilor, nu a celor direct implica!i n mi"care. ,actica este, de asemenea, important pentru ncercarea de a schimba atitudinile celor care nu spri.in eforturile mi"crii. 'e e-emplu, tactica 3i"crii pentru mediul ncon.urtor este de a con inge mai mul!i oameni s separe diferite forme de de"euri< s ncura.eze reciclarea h$rtiei, a sticlelor "i a cutiilor de conser e< s promo eze o legisla!ie adec at la ni elurile local, statal "i federal. ,actica ariaz dup tipul de mi"care. Este improbabil ca mi"crile utopice s foloseasc iolen!a ca tactic, pe c$nd mi"crile re olu!ionare ar putea "i, deseori, o folosesc. 3i"crile care sunt bine organizate "i au acces relati u"or la procesul politic 6mi"carea consumatorilor, de e-emplu7, pentru a-"i atinge scopurile, or folosi, probabil, mai pu!in demonstra!iile publice de mase "i mai mult traficul de influen! n structura politic. 9e de alt parte, cei cu acces politic redus, cum a fost 3i"carea mpotri a rzboiului din Hietnam n anii r;I, deseori au ne oie de publicitatea pe care demonstra!iile de mase "i acti it!ile contro ersate 6cum este arderea ordinelor de recrutare7 o genereaz. E mai posibil ca iolen!a s fie folosit ca tactic atunci c$nd toate celelalte ci de a schimba societatea sunt blocate. -tapele micrilor sociale 8iecare mi"care social are specificul su. ,otu"i, sociologii 6Alumer, ?@;@< ,illE, ?@>F7 au remarcat patru etape comune n ciclurile de ia! ale multor mi"cri socialeG apari!ia, asocierea, birocratizarea "i declinul. Prima etap; apariia 3i"crile sociale apar ca reac!ie la o ne oie nemplinit. 5n numr de oameni de in din ce n ce mai nemul!umi!i de un anumit element din societate sau de o schimbare recent. 3i"carea femeilor a - 2FI -

nceput ca o nemul!umire cresc$nd de rolul subordonat al femeilor n societate. q3a.oritatea 3oralK a reac!ionat negati la toleran!a se-ual cresc$nd "i le ceea ce aceasta a perceput ca o decdere moral n societatea american. A"adar, n etapa apari!iei, un mic grup de actii"ti identific problema "i se mobilizeaz pentru schimbare. A doua etap; asocierea %a rezultat al propagandei, mai mul!i indi izi de in interesa!i n acti it!ile micului grup ini!ial. Ei se asociaz, sau se unesc, ca s organizeze acti it!ile necesare pentru a-"i atinge scopul< n mod obi"nuit, se dez olt un mic grup conductor. *unt adoptate metodele "i tacticile "i sunt puse n mi"care planurile de ncura.are a participrii la mi"care. 'eseori, este folosit o oarecare form de ac!iune colecti , cum sunt demonstra!iile, astfel ca publicul s de in c$t mai con"tient de scopurile mi"crii. (rganiza!iile care mprt"esc idei similare se pot uni ca s consolideze mi"carea general. A treia etap; !irocratizarea %$nd o mi"care a.unge bine organizat, ea dob$nde"te, deseori, multe dintre caracteristicile unei organiza!ii birocratice. Ea dez olt un ansamblu de reguli "i proceduri, !ine dosare, are roluri specializate "i, deseori, o structur ierarhic de conducere. 5neori, ne oile birocratice consum energia care, altfel, ar fi diri.at spre realizarea scopurilor mi"crii 69i en "i %loCard, ?@>>7. A patra etap; declinul %ele mai multe mi"cri sociale sf$r"esc la un anumit moment. E-ist mai multe cauze care determin acest lucru 63iller, ?@F37. #n unele cazuri, relati rare, mi"carea "i realizeaz scopurile "i nu mai are moti e s continue. Acesta a fost cazul cu 3i"carea *ufragetelor, care n ?@2I a c$"tigat dreptul de ot pentru femei. ( mi"care poate decdea, deoarece conducerea sa este cooptat de cei de la putere sau fiindc nu mobilizeaz, n mod eficient, resursele "i spri.inul necesar pentru realizarea scopurilor mi"crii. Bu sunt neobi"nuite sciziunile n cadrul unei mi"cri, ndeosebi n cadrul grupului conductor, cauzate de puncte de edere deosebite n pri in!a tacticilor "i a strategiilor, ceea ce poate duce la declinul mi"crii. Alte cauze sunt pierderea interesului societ!ii pentru scopurile unei mi"cri sau suprimarea ei de ctre cei de la putere. #n final, birocratizarea e-agerat poate face o mi"care social s-"i piard energia "i unitatea. - 2F? -

?ipurile de micri sociale 5nele mi"cri sociale se concentreaz asupra indi izilor fie n ncercarea de a le ncura.a schimbarea comportamentului, fie de a-i face s reziste la schimbarea lui. E-ist dou tipuri de mi"cri care se concentreaz asupra schimbrii indi idualeG alternati$e "i sal$atoare. Micrile alternati$e ncura.eaz indi izii s-"i schimbe propriul comportament. ,ipic, ele ncearc s con ing indi izii s renun!e la anumite atitudini sau forme de comportament "i s le nlocuiasc cu alte comportamente pe care ele le consider mai de dorit. 5niunea 8emeilor pentru ,emperan! %re"tin, de pild, a cutat s con ing oamenii c consumul de alcool n orice form duneaz "i c ei ar trebui s se ab!in. Micrile sal$atoare ncearc s determine schimbri radicale "i rapide n con"tiin!a indi idului, a modului de a percepe lumea "i de a se sim!i parte din ea. 'e e-emplu, 3i"carea Lare 2rishana este, eminamente, o mi"care sal atoare. 3i"crile ca aceasta caut s refac indi idul pe deplin< unele mi"cri se refer la acest proces ca fiind Jnscut din noup. Alte mi"cri sociale ncearc s fac schimbri n ntreaga societate, nu n indi izi. 9atru tipuri de mi"cri se concentreaz asupra societ!iiG micrile regresi$e" micrile reformiste" micrile re$oluionare "i micrile utopice. Micrile regresi$e au ca scop rezisten!a la schimbarea social "i re enirea societ!ii la o stare anterioar. Ele or s ntoarc napoi ceasul progresului. 3i"crile religioase fundamentaliste, al cror scop este schimbarea societ!ii "i nu doar a indi idului, sunt, deseori, regresi e. 8undamentalismul islamic "i J3a.oritatea 3oralp din *tatele 5nite sunt e-emple de mi"cri sociale regresi e. Micrile reformiste, de"i n fond mul!umite de societatea e-istent, caut schimbri limitate n anumite domenii. 3i"crile reformiste n general ac!ioneaz n cadrul sistemului politic e-istent, ca s promo eze schimbri moderate. 3i"carea pentru mediul ncon.urtor, 3i"crile feministe "i 3i"carea consumatorilor sunt e-emple de mi"cri reformiste. Micrile re$oluionare se nasc din nemul!umiri mari fa! de realit!ile sociale, economice, politice etc. Ele caut s aplice un program ideologic precis, cu scopul de a modifica radical structura fundamen- 2F2 -

tal a societ!ii sau practicile acesteia. =e olu!ia care a dus la crearea %hinei, a %ubei, 8ran!ei, 8ilipinelor, 5niunii *o ietice "i a *tatelor 5nite sunt e-emple ale acestei forme de mi"care. Micrile utopice de asemenea caut o restructurare radical a societ!ii, dar lor le lipse"te un plan bine g$ndit de acti itate. 3i"crile utopice se deosebesc de mi"crile re olu!ionare prin faptul c nu or s recurg la iolen! pentru a-"i atinge scopurile. %u $ntul utopie a a.uns s e-prime o imagine plcut, dar ag, a unei societ!i imposibil de perfecte. #ntr-o anumit msur, mi"carea Jcontra culturiip din anii r;I "i r>I a fost o mi"care utopic. Ea s-a dedicat scopului de a face aceast societate mai uman "i mai bun, legat de mediul su natural, dar nu a oferit nici un program precis pentru realizarea acestui scop. ?eoriile micrilor sociale (eoria pri$aiunii sus!ine c mi"crile sociale se produc c$nd un numr relati mare de indi izi se simt pri a!i de ceea ce ei cred c este necesar pentru bunstarea "i fericirea lor 63orrison, ?@>F7. ,eoriile lui 3ar- prezentau interes pentru muncitorii sraci care se sim!eau pri a!i din punct de edere economic de ctre sistemul capitalist. Analiza lui 3ar- demonstreaz importan!a pri a!iunii relati e, a sentimentelor de deza anta. bazate pe o compara!ie cu alt standard. 3uncitorii, sus!inea 3ar-, or fi ntotdeauna n situa!ia unor pri a!iuni relati e fa! de capitali"ti, care folosesc for!a de munc a muncitorilor pentru a acumula profituri mai mari dec$t salariile pe care le pltesc. Arinton 6l@;57 arat c re olu!iile sunt mai probabile n condi!ii de Jsperan!e cresc$ndep. *entimentele de pri a!iune combinate cu speran!ele cresc$nde c situa!ia se a mbunt!i duc la formarea de mi"cri sociale care s grbeasc schimbarea. 'e"i sociologii n general accept teoria pri a!iunii ca o e-plica!ie logic a mi"crilor sociale, ea a atras "i critici. ,otdeauna e-ist segmente ale popula!iei care se simt pri ate de ce a, iar aceast teorie nu poate e-plica de ce mi"crile sociale apar mai degrab ntr-o situa!ie dec$t n alta. (eoria societii moderne ur!anizate i industrializate. 9otri it acestei teorii, mi"crile sociale apar din cauza izolrii sociale "i a sentimentelor de alienare trite de mul!i oameni n societatea modern urbanizat "i industrializat 62ornhauser, ?@5@7. Aceste sentimente de - 2F3 -

neputin! sunt n inse c$nd oamenii se unesc ntr-o mi"care social. *entimentul c fac parte dintr-un grup, pe care oamenii l capt prin participarea la o mi"care social, deseori este la fel de important ca "i scopul special al mi"crii. 9robabilitatea ca mi"crile sociale s apar printre indi izii din comunit!ile slab integrate este mult mai mare, unii dintre ace"tia put$nd fi manipula!i de liderii mi"crilor. Aceast teorie este aloroas pentru c e iden!iaz caracteristicile oamenilor care, probabil, pot intra ntr-o mi"care social. ,otu"i, ea este subminat oarecum de cercetarea empiric, cercetare care arat c mai multe mi"cri sociale au atras oameni a $nd legturi puternice cu comunitatea 6,illE, ,illE "i ,illE, ?@>57. (eoria tensiunii structurale. ,eoria tensiunii structurale a lui *melser 6?@;27 sus!ine ca e-ist "ase factori care contribuie la na"terea unei mi"cri sociale. %u c$t mai mul!i dintre ace"ti factori sunt prezen!i, cu at$t mai mare este probabilitatea ca o mi"care social s se dez olte. ?. 5tilitatea structural se refer la anumite modele sociale care, probabil, genereaz probleme sociale semnificati e. 3i"carea ecologic s-a dez oltat din cauza amenin!rii percepute la adresa mediului "i a efectului rezultat asupra calit!ii ie!ii umane. 2. ,ensiunea structural este o condi!ie social determinat de tensiunile n cadrul societ!ii. Acestea pot fi cauzate de modele de conflict din cadrul societ!ii. 'e e-emplu, 3i"carea pentru 'repturi %i ile s-a dez oltat din tensiunea cresc$nd a conflictului rasial din *ud. 3. 'ez oltarea "i e-tinderea unei e-plica!ii pentru o anumit problem social "i un program elaborat special pentru remedierea ei poate transforma un tumult de nemul!umire dezorganizat ntr-o mi"care social organizat. 3i"carea din anii r;I mpotri a rzboiului a oferit analize politice ale implica!iilor concentrrii militare masi e "i a escaladrii rzboiului din Hietnam< de asemenea, ea a dez oltat o strategie a protestului masi pe care a comunicat-o multor tineri din uni ersit!i. 4. 8actorii precipitan!i, sau sc$nteile sociale, deseori ser esc pentru a-i con inge pe indi izi s se anga.eze ntr-o ac!iune colecti . 'e"i este posibil ca oamenii s fi sesizat o problem "i s fi nceput s se g$ndeasc la o ac!iune pentru a o rezol a, deseori este ne oie de un e eniment dramatic care s cristalizeze lucrurile. - 2F4 -

5. 3obilizarea la ac!iune este necesar pentru ca o mi"care social s ia a $nt. Aceast acti itate grea "i, deseori, neatrgtoare includeG colectarea de fonduri, ntocmirea scrisorilor, mobilizarea oamenilor "i organizarea mitingurilor sau a demonstra!iilor. ;. :ipsa controlului social din partea autorit!ilor responsabile asupra unei mi"cri sociale care se dez olt i poate permite acesteia s creasc impetuos. 9e de alt parte, reprimarea se er poate s-i submineze e-isten!a sau, cel pu!in, s-i slbeasc efectul pentru o reme. Acesta a fost cazul c$nd gu ernul sud-african i-a bgat n nchisoare pe conductorii principali ai %ongresului Ba!ional African, printre care Belson 3andela. ,eoria tensiunii structurale a 0ui *melser a fost folosit pentru e-plicarea altor forme de comportament colecti , cum este formarea mul!imii. ,otu"i, ea a fost criticat pentru c omite orice analiz serioas a rolului resurselor necesare. (eoria mo!ilizrii resurselor. Aceast teorie, dez oltat de 3c%arthE "i Nald 6?@>>7, umple golul remarcat n c$te a dintre celelalte teorii. Ea afirm c mi"crile sociale apar ca reac!ie la pria!iune "i la tensiunile structurale doar atunci c$nd resursele necesare pentru a le sus!ine e-ist, sunt organizate "i sunt folosite n mod eficient. =esursele la care 3c%arthE "i Nald se refer sunt sursele bne"ti, spa!iul pentru birouri, mi.loacele de comunica!ie, rela!iile "i oamenii dispu"i s fac munca necesar. #n ma.oritate, aceste resurse sunt ob!inute de la cei care nu particip direct la mi"carea social. Aceast teorie este acceptat ca o e-plica!ie util a apari!iei "i a succesului probabil al mi"crilor sociale. ,otu"i, ea a fost criticat pentru accentul pe care l pune pe a.utorul Jdin afarp. 3orris 6l@F?7, de pild, a artat c 3i"carea pentru 'repturile %i ile ale Americanilor Africani, + anii r;I-r>I, a fost sus!inut n mare msur de ns"i %omunitatea American African, sus!inere mi.locit ndeosebi de bisericile acesteia. 3i"crile sociale sunt diri.ate spre schimbarea social. *uccesul sau e"ecul unei mi"cri sociale afecteaz natura "i amploarea schimbrii sociale n cadrul societ!ii. 'repturile grupurilor minoritare "i ale altora cu putere social mic sunt, deseori, promo ate doar prin intermediul mi"crilor sociale. 'reptul de ot al femeilor "i legisla!ia pentru mbunt!irea condi!iilor muncitorilor, pentru - 2F5 -

protec!ia mediului "i pentru acordarea "i punerea n aplicare a drepturilor ci ile ale minorit!ilor sunt toate e-emple ale consecin!elor mi"crilor sociale. A"adar, mi"crile sociale "i schimbarea social sunt legate temeinic ntre ele. $ntrebri recapitulative% ?. %are sunt principalele coordonate n definirea "i caracteristica comportamentului colecti & 2. Enumera!i "i e-plica!i formele comportamentului colecti . 3. 'a!i defini!ia mi"crilor sociale. 4. Arta!i, care este rolul mi"crilor sociale n schimbarea societ!ii. &ibliografie selectiv% ?. )oodman B. 2ntroducere +n sociologie. + Aucure"ti, ?@@@. 2. 3ihu A. 2ntroducere +n sociologie. + %lu.-Bapoca, ?@@2. 5. ZH@T>A>B@C QGHH. [RWePfYel}. + iYfY[Y, 2II?.

- 2F; -

CAPITOLUL III 8I4546I" C4MP4R8"M N8U5UI 9 5INC2 N8A M49"5I8$#I 9 "B4R9"R 8 4R 8IC$
+) De3ian0a -i delin!3en0a: 're!i81ri !(n!e'tuale %a no!iune larg utilizat n sociologia contemporan, no!iunea de devian desemneaz, n n!elesul su cel mai general, ndeprtarea, abaterea sau noncomformismul indi izilor fa! de normele "i alorile sociale. #n acest sens, o serie de autori consider de ian!a ca fiind alctuit din acele comportamente care ioleaz normele 6scrise sau nescrise7 ale societ!ii sau ale unui grup social. 'eci, un comportament de iant este un comportament qatipicK, care se abate de la pozi!ia standard "i ncalc normele socialmente recunoscute "i acceptate n cadrul unei anumite societ!i. %a "i criteriile de definire, criteriile de clasificare a de ian!ei sunt multiple. %ele mai frec ente criterii de clasificare !in deG a7 natura de$ianei de ian!a poziti , care se refer la finalit!ile poziti e ale unui act de iant 6ino a!ia, in en!ia7 de ian!a negati , ndreptat contra alorilor unui grup social 6infrac!iunile7 b7 forma de manifestare a de$ianei de ian!a qdeschisK, identificat de agen!iile de control social de ian!a qascunsK, care caracterizeaz cel mai des qpatologiile se-ualeK sau actele de corup!ie c7 tipul de de$ian de ian!a penal 6infrac!iunile7 de ian!a se-ual 6delictele se-uale7 de ian!a politic 6terorismul7 de ian!a religioas 6fanatismul7 de ian!a autoagresi 6suicid, consumul de droguri7 de ian!a familial 6maltratarea7 d7 caracterul indi$idual sau de grup al de$ianei. *pre deosebire de de ian!a strict qindi idualK, cea de qgrupK implic socializarea n cadrul unor subculturi de iante, la baza crora stau anumite norme, - 2F> -

alori "i stiluri de ia! 6cazul organiza!iilor criminale, al re!elei prostitu!iei "i al $nzrii de droguri7. e7 caracterul ~normal sau ~patologic al actului de de$ian co# mis. 'e ian!a a"a-zis qnormalK este considerat de cea mai mare parte a membrilor grupului social sau a societ!ii ca o practic fireasc, deoarece este manifestat sau practicat de largi segmente de popula!ie 6fumatul, consumul de alcool, se-ualitatea premarital7. *pre deosebire de de ian!a normal, de$iana patologic intr n conflict cu morala public "i normele sociale, amenin!$nd stabilitatea "i securitatea social a grupurilor. 'in aceast categorie face parte delincvena, care implic reac!ii puternice de control social. #n ansamblul formelor particulare de de ian!, delinc en!a 6sau infrac!ionalitatea7 are gradul cel mai ridicat de periculozitate, deoarece afecteaz cele mai importante rela!ii "i alori sociale "i ncalc regulile "i normele morale sau .uridice care orienteaz comportamentele indi izilor. #n literatura de specialitate se disting urmtoarele trsturi ale delinc en!eiG a7 nclcarea unei anumite legi care prescrie ac!iuni mpotri a celor care o ncalc< b7 manifestarea unui comportament contrar codurilor morale ale grupului< c7 s $r"irea unei ac!iuni antisociale cu caracter noci pentru indiizi sau grupuri sociale. 8enomenul delinc ent prezint aspecte "i forme diferite, n func!ie de s$%rirea" descoperirea "i sancionarea faptelor penale comise de ctre diferi!i indi izi. 9e baza acestor criterii literatura de specialitate face distinc!ie ntre urmtoarele categorii de delinc$enG a7 delinc$ena real" s $r"it ca atare n realitate, denumit adeseori qcifra neagrK a delinc en!ei, alctuit din totalitatea manifestrilor antisociale care au a ut loc n realitate< b7 delinc$ena descoperit" reprezentat de acea parte a faptelor antisociale s $r"ite care a fost identificat de ctre organele de control social< c7 delinc$ena 5udecat reprezint acea parte din delinc en!a qdescoperitK care a.unge s fie .udecat. :a prima edere, delinc en!a apare ca fenomen .uridic, dar prin determinrile sale profunde, prin consecin!ele induse ea reprezint un fenomen social, deoarece abaterile "i nclcrile legii lezeaz cele mai - 2FF -

importante alori "i rela!ii sociale. Anume prin nclcarea acestora delinc en!a dob$nde"te un caracter antisocial, de enind obiectul de studiu al mai multor "tiin!e sociale, cum suntG sociologia, criminologia, psihologia etc. Amploarea "i intensitatea fenomenului de delinc en! social oblig la luarea n considerare a ntregului comple- de determinante, dintre care cele mai importante suntG - dimensiunea statistic de e iden!iere e oluti n timp "i spa!iu a fenomenului de delinc en! 6n procente, medii7< - dimensiunea 5uridic care e iden!iazG tipul normelor .uridice iolate prin acte antisociale, gra itatea pre.udiciilor produse, felul sanc!iunilor adoptate, modalit!ile de resocializare a persoanelor delinc ente< - dimensiunea sociologic pune accentul pe e-plicarea "i pre enirea social a delictelor n raport cu multiple fenomene de dezorganizare e-istente n societate< - dimensiunea psi/ologic e iden!iaz structura personalit!ii delinc ente, atitudinea delinc entului fa! de fapta comis< - dimensiunea economic subliniaz a"a-zisul cost al delictului prin e iden!ierea consecin!elor directe "i indirecte ale diferitelor delicte din punct de edere material< - dimensiunea prospecti$ presupune studierea e olu!iei n iitor a delinc en!ei. ,recerea n re ist a acestor dimensiuni atest caracterul interdisciplinar al fenomenului de delinc en!, ceea ce face e-trem de dificil abordarea "i studierea ansamblului de infrac!iuni produse ntr-o societate. /) Prin!i'alele (rient1ri !lasi!e 'ri3ind eti(%ene8a delin!3en0ei Analizat dintr-o perspecti multidisciplinar, etiologia delincen!ei anga.eaz numeroase teze, teorii, opinii, toate gra it$nd n .urul ntrebrilor fundamentaleG Ce anume +i determin pe indi$izi s comit acte delinc$ente Cum pot fi pre$enite asemenea acte - 2F@ -

Care sunt criteriile de e$aluare ale unei conduite delinc$ente =spunsurile la aceste ntrebri s-au di izat n trei direcii. 9rima direc!ie sus!ine c la baza comportamentului delinc ent st structura biologic "i personalitatea indi idului. Aceast direc!ie include urmtoarele opiniiG punctul de edere !iologic#constituional" potri it cruia factorii biologici "i genetici au o contribu!ie hotr$toare n geneza delinc en!ei, orientarea neuropsi/ic, care consider c actele criminale sunt s $r"ite preponderent de ctre personalit!i patologice< orientarea psi/oindi$idual, n conformitate cu care caracteristicile personalit!ii genereaz frustrri "i agresi itate< orientarea psi/osocial, care sus!ine c indi idul nu se na"te criminal, ci este socializat negati . A doua direc!ie consider delinc en!a ca fenomen de inadaptare, de neintegrare social, gener$nd un conflict dintre idealurile indi idului "i ofertele sociale. #n cadrul acestei orientri se pot distinge urmtoarele direc!iiG statisticolnormati$, care izeaz aria!iile ce se nregistreaz n rata delinc en!ei< macrosocial, care urmre"te identificarea unor legit!i sociale ca determinante ale actelor de delinc en!. A treia direc!ie este ntruchipat n teoria cau alitii multiple, care sus!ine c fenomenul de delinc en! are determinare multicauzal, de natur intern 6biologic "i psihologic7 "i e-tern 6economic, social, cultural7 aflate n rela!ii de reciprocitate. 'in perspecti a abordrii clasice deosebim urmtoarele orientri teoretice pri ind etiologia comportamentului delinc ent. Arientarea clasic propriu- is =dcinile acestei direc!ii le gsim n doctrina dreptului natural din secolul al /0/-lea. %onform acestei doctrine, delictul este o entitate .uridic abstract, rupt de conte-tul social. Adep!ii acestei orientri d cauzele delinc en!ei n actul de oin! indi idual. 8iecare indi id are libertatea absolut de a alege ntre qplcereaK ce deri din nclcarea legii penale "i qdurereaK de a suporta sanc!iunea pentru fapta comis. :imita acestei orientri const n rolul e-cesi atri- 2@I -

buit naturii .uridice a delictului "i sanc!iunilor penale, fc$nd abstrac!ie de geneza social a actului criminal "i ignor$nd raportul dintre indi id "i mediu. 5imensiunea statistico-cartografic Acest tip de orientare a pus bazele abordrii clasificatoare a delictelor n func!ie de o serie de indici 6 olum, intensitate, frec en!, rata criminalit!ii7. 5nul dintre reprezentan!ii ei este sa antul francobelgian A.uetelet, care s-a orientat spre descifrarea corela!iilor semnificati e dintre distribu!ia spa!ial a actelor antisociale "i ariabilitatea cu caracter economic, cultural "i social. Astfel, uetelet consider c distribu!ia statistic a crimelor are o qregularitateK "i o qconstan!K, indiferent de condi!iile de mediu. %ontribu!ia lui A.uetelet este remarcabil pe linia dez oltrii aparatului statistico-.uridic. +oncepia antropologic Aceast concep!ie este a-at n e-plicarea fenomenului delinc en!ei pe factorii de ordin biologic, fiziologic "i ereditar, a $ndu-l ca fondator pe %.:ombroso, care a formulat celebra sa teorie a qcriminalului nnscutK. %onform acestei teorii, qpersonalitatea criminalK este o entitate distinct "i specific, determinat de structuri anatomofiziologice "i biologice transmise ereditar "i care predispun anumi!i indi izi spre crim "i iolen!. %riminalul dob$nde"te ereditar caracteristici specifice numite qstigmateK 6anomalii, cum ar fiG asimetria craniului, ma-ilare proeminente, frunte "i brbie pronun!ate7. #n func!ie de numrul stigmatelor regsite la un indi id %.:ombroso determin tipul de criminalG perfect 65-; stigmate7< imperfect 63-5 stigmate7< cel care posed mai pu!in de 3 stigmate nu este obligatoriu un tip criminal. ,eoria qcriminalului nnscutK a pus bazele cercetrilor biologice, morfologice "i patogenice ale criminalit!ii. .odelul psihiatric i psihanalitic -rientarea psi/iatric completeaz punctul de edere lambrosian. #n iziunea reprezentan!ilor acestei teorii, criminalul este un degenerat psihic "i moral, incapabil s n!eleag normati ul .uridic. El este un handicap psihic, iresponsabil fa! de .usti!ie. - 2@? -

5n prim reprezentant al acestui model, L.L. )oddard, prin e-aminri clinice "i teste psihologice "i-a adus contribu!ia la sus!inerea ideii c debilitatea psihic reprezint factorul principal de definire a tipologiei criminale. 5n alt reprezentant de seam al acestei orientri, ).,arde, a elaborat o teorie a imita!iei, conform creia indi idul nu este un criminal din na"tere, ci prin imita!ie n a! cariera de infractor. :imita generalizrilor acestei perspecti e 6de tip psihiatric7 const n faptul c ele s-au bazat pe date factuale, a cror aloare este incontestabil, dar insuficient pentru a .ustifica baza teoretic. (eoria psi/analitic ncearc s demonstreze faptul c crima este e-presia unei stri morbide, a unui tip de personalitate psihopatic. #n acest conte-t, pozi!ia clasic a lui 8reud fa! de crim "i pedeaps rezid n concep!ia conform creia sub raport psihodinamic to!i oamenii sunt criminali nnscu!i, pentru c apar n lume ca neadapta!i social. =eprezentan!ii "colii freudiene consider c criminalitatea este fundamentat pe conflicte interne, pe sentimente de insecuritate, de inferioritate. =ecunosc$nd toate meritele orientrilor clasice n domeniul delinc en!ei, ele rm$n totu"i iabile doar prin acumulrile de date empirice, neput$nd s se ridice prin contribu!ia lor la ni elul "tiin!ific de abordare a problematicii delinc en!ei, la identificarea ntregului comple- de factori prin care se e-plic acest fenomen. 2) C(n!e'0ii asu'ra determinismului s(!ial al ,en(menului de delin!3en01 #n literatura sociologic e-ist un "ir de teorii care rela!ioneaz delinc en!a cu etiologiile macrosociale. 8actorul determinant al delinc en!ei pentru acest grup de teorii rezid n diminuarea func!iei de control social e-ersate de comunitate "i n tulburarea ordinii sociale cauzate de di ersitatea normelor de conduit, de mobilitatea popula!iei, de multiplicarea mediilor sociale marginale cu deschidere spre delinc en! etc. #n continuare om e-pune esen!a c$tor a din teoriile ce !in de aceast orientare. 'eoria Bde organi rii sociale :a baza acestei teorii st proliferarea delinc en!ei drept o consecin! direct a e-pansiunii urbane "i a cre"terii demografice, a generalizrii - 2@2 -

unor modele de comportament aprute n ariile suburbane "i a accenturii marginalizrii unora dintre locuitori. 9unctul de pornire al acestei teorii se gse"te n studierea tradi!iei qdezorganizrii socialeK de ctre sociologii renumitei Mcoli de la %hicago, a $ndu-i ca reprezentan!i de seam pe %.=. *hoC "i L.'. 3c2aE. Ei au constatat c n marile metropole americane rata delinc en!ei este mult mai ridicat comparati cu alte zone "i ora"e care nu au cunoscut schimbri social-economice "i culturale spectaculoase. 5tiliz$nd metode statistice "i de cartografiere a delictelor constatate de tribunale, ei au a.uns la concluzia c rata delinc en!ei sanc!ionate este mult mai ridicat n zonele puternic industrializate "i urbanizate, fapt erificabil n mod particular prin frec en!a "i gra itatea delictelor contra persoanei, propriet!ii "i mora urilor. 9rocesele de dez oltare "i de modernizare social au fost nso!ite de o cre"tere constant a ni elului de delinc en! "i datorit constituirii unor comunit!i eterogene, cu grad sczut de structurare "i coeziune social, n care controlul social de ine confuz "i ineficace. 9rin consecin!ele produse, mobilitatea geografic "i social a unor categorii "i grupuri e-trem de di erse a condus la apari!ia unor zone cu popula!ii formate n ma.oritate de imigran!i, care nu reu"esc s se adapteze ntotdeauna noilor condi!ii. Acest lucru face ca familiile imigrante, stabilite recent n marile metropole, s nu-"i poat ndeplini adec at func!iile educati e "i socializatoare, conduc$nd la o slab adaptare "i integrare a copiilor "i adolescen!ilor, mrind astfel probabilitatea de a de eni delinc ent. ,eoria qdezorganizrii socialeK consider c factorul determinant n mecanismul cauzal al delinc en!ei l reprezint scderea func!iilor de socializare "i control e-ercitate de comunitate, destabilizarea ordinii sociale "i a coeziunii grupurilor datorit eterogenit!ii popula!iei "i ariet!ii normelor de conduit. #n consecin!, cauzele qprimareK ale delinc en!ei rezid n interiorul comunit!ii urbane care de ine prin ea ns"i o surs poten!ial criminogen datorit aglomerrii de popula!ie, di ersificrii spa!iilor "i ser iciilor comerciale "i sociale. *olu!ia eradicrii delinc en!ei const deci n elaborarea "i aplicarea unor msuri la ni el de comunitate "i nu indi idual, accentul fiind pus pe ameliorarea condi!iilor economice, sociale "i culturale din zonele, ariile "i cartierele defa orizate. 'e"i con!ine numeroase idei aloroase, aceast teorie consider n mod e-clusi ist delinc en!a ca un efect nemi.locit "i direct al proceselor de urbanizare, industrializare "i dez oltare economic, pri ite ca indica- 2@3 -

tori ai schimbrii "i ai dezorganizrii sociale. %orela!iile statistice ntre ni elul dez oltrii social-economice a unei anumite zone "i ni elul delinc en!ei, stabilite ntr-o serie de studii "i cercetri de etiologie a delinc en!ei, nu nseamn implicit o rela!ie cauzal direct, put$nd inter eni diferi!i factori co arian!i. 3eritul acestor cercetri teoretice nu trebuie ns negli.at, ele e iden!iind legturile e-istente ntre cre"terea la un moment dat a delictelor "i diminuarea controlului social. 'eoria Banomiei sociale #n forma ei clasic, teoria qanomieiK a fost enun!at "i elaborat pentru prima dat de ctre sociologul francez Em. 'ur1heim care porne"te de la conceperea de ian!ei ca a $nd un caracter uni ersal, fiind implicat n fiecare societate. %onform acestui deziderat, n orice societate e-ist ine itabil indi izi care se abat de la tipul colecti , comi!$nd crime. 'e pe aceste pozi!ii 'ur1heim sus!ine c delinc en!a are un rol necesar "i util, deoarece este legat de condi!iile fundamentale ale ie!ii sociale. 9lec$nd de la aceste con ingeri, 'ur1heim introduce n circuitul sociologic no!iunea de anomie, care reprezint o stare obiecti a mediului social caracterizat printr-o dereglare total a normelor sociale, ca efect al unor schimbri bru"te. *tarea de anomie apare ca urmare a qruperiiK solidarit!ii sociale la ni elul institu!iilor sociale mediatoare 6familia, "coala, biserica, comunitatea etc.7 care nu mai pot asigura integrarea normal a indi izilor n colecti itate, nea $nd norme clare. Anomia nu este deci o stare definiti de absen! total a normelor, ci o situa!ie social n cadrul creia normele de baz "i suspend temporar func!ionalitatea cu consecin!e la ni elul multiplicrii comportamentelor de iante. Anomia afecteaz un grup social prin ruperea echilibrului ordinii sociale, prin sentimentul de dezorientare rezultat din confruntarea cu noua situa!ie. 0ndi izii sunt arunca!i ntr-o situa!ie inferioar celei anterioare "i, n consecin!, unii dintre ei nu se mai supun regulilor impuse de societate, din e-terior, iar societatea, la r$ndul ei, nu mai este capabil s-"i impun normele. %oncep!ia despre anomie a lui Em. 'ur1heim a fost ulterior mbog!it "i di ersificat de ctre o serie de autori. %el care a dez oltat teoria anomiei sociale ntr-un cadru teoretic diferit fa! de cel dur1heimian a fost sociologul american =.2. 3erton. %onform concep!iei sale, orice societate solicit membrilor si dou cerin!e morale - 2@4 -

principale. #n primul r$nd, s aleag ca finalitate a ac!iunilor lor numai acele scopuri culturale care sunt aprobate "i dorite de ntreaga societate "i, n al doilea r$nd + s selecteze numai ci aprobate de societate, adic qmi.loace institu!ionaleK de realizare a scopurilor. Beput$nd atinge scopurile la care aspir, indi idul apeleaz la ci ilicite, concretizate n forma ac!iunilor infrac!ionale. 9entru a demonstra acest lucru, 3erton construie"te o qparadigmK care, pun$nd n ecua!ie scopurile "i mi.loacele sociale, e iden!iaz caracterul "i rolul di erselor moduri de adaptare indi idual la mediul n care trie"te indi idul. 'intre aceste moduri de adaptare, cinci apar ca fundamentaleG conformismul - const n acceptarea n acela"i timp a scopurilor "i a mi.loacelor fi-ate de societate, chiar dac idealul proiectat nu este niciodat atins< ino$aia - rezult din faptul c obiecti ul cultural stabilit este bine interiorizat de indi id, n timp ce procedeele legitime pentru atingerea lui sunt respinse< ritualismul - const n restr$ngerea aspira!iilor, indi idul rm$n$nd "i ac!ion$nd n conformitate cu normele legitime< e$aziunea - este considerat ca un mod de adaptare destul de rar, caracterizat prin abandonul simultan al scopurilor "i normelor "i refugiul indi idului n zone marginale ale societ!ii< re!eliunea - const n respingerea n aceea"i msur at$t a scopurilor, c$t "i a mi.loacelor din dorin!a indi idului de a nlocui normele sociale cu altele. ,eoria formulat de 3erton a fost elaborat n mai multe ersiuni. #n una din ele sociologul american dez olt o teorie structural a comportamentului delinc ent. #n raport cu aceast teorie, 3erton consider c mediul social al indi idului cuprinde, pe de o parte, structura social ca ansamblu organizat al rela!iilor sociale n care sunt implica!i membrii unei anumite colecti it!i, iar, pe de alt parte, structura cultural ca ansamblu organizat de alori normati e care orienteaz comportamentul comun al membrilor colecti it!ii respecti e. %$nd ntre normele sociale, scopurile culturale "i capacitatea de conformare normati a membrilor unei societ!i apar disfunc!ii, structura cultural este dislocat. #n aceste condi!ii, alorile culturale produc comportamente aflate n contradic!ie cu nse"i prescrip!iile acestor alori. Astfel, pozi!ia ocupat de - 2@5 -

indi id n structura social genereaz tendin!e de conformitate sau de de ian!. Bu alorile diferite produc delinc en!a, ci diferen!ele obiectie e-istente ntre condi!iile sociale ale diferitelor clase sau grupuri sociale genereaz asemenea disfunc!ii. %a o consecin! obiecti , grupurile sociale cu situa!ie defa orizat, a $nd blocat accesul spre pozi!iile de prestigiu, recurg la acte ilegitime, antisociale. *pre deosebire de teoria lui 3erton, concep!ia formulat de =.A. %loCard "i :.E. (hlin consider c fenomenul de delinc en!, ca reac!ie specific fa! de inegalitatea social, nu are un caracter indi idual, ci colecti , iar mecanismul care e-plic aceast reac!ie este ansamblul mi.loacelor 6legitime sau ilegitime7 de realizare a scopurilor alorizate social, denumit structur de oportunitate. 9ornind de la mi.loacele legitime "i ilegitime, delinc en!a este considerat un act colecti , o qsubculturK delinc ent care prezint o dubl integrareG una n paralel cu integrarea social qformalK "i alta + cu un qsubsistem de roluriK integrate sistemului social. *pre e-emplu, banda de delinc en!i constituie un tip de subcultur anume. =olurile dominante care trebuie ndeplinite sunt cele ce !in de acti itatea delinc ent ca qe-igen!eK esen!iale, .ustificate "i legitimate de band. 9ornind de la aceste premise, %loCard "i (hlin a.ung la concluzia parado-al c actul delinc ent ca atare este doar condi!ia esen!ial a fiin!rii unei bande, nefiind, dac nu este descoperit "i pedepsit, o ac!iune care ncalc normele sociale. ( infrac!iune ascuns sau nedescoperit, subliniaz ei, nu reprezint un act delinc ent. Bumai pedeapsa "i .udecata sunt stri constituti e pentru infrac!iune, n msura n care .usti!ia stabile"te c anumite norme au fost iolate. 'eoria etichetrii sociale #n cadrul acestor orientri teoretice, centrul de greutate al e-plica!iei sociologice este transferat din domeniul studiului personalit!ii delinc entului "i al mecanismelor trecerii la actul delinc ent ctre fenomenul qreac!iei socialeK, al rolului pe care l .oac reac!ia de rspuns "i contrarspuns n geneza delinc en!ei. %onform acestor teorii, delinc en!a nu este o trstur intrinsec ac!iunii unui indi id, ci o nsu"ire conferit acelui comportament de ctre indi izii care de!in puterea "i influen!a. Aceast abordare a studiului delinc en!ei implic un proces de interac!iune ntre cel pu!in dou cate- 2@; -

gorii de indi iziG cei care comit abaterea "i restul societ!ii, care poate fi "i ea mpr!it n mai multe grupuri. %a urmare, reprezentan!ii teoriei qetichetrii socialeK, printre care L.Aec1er, 2.Eri1son, 8.,annenbaum, consider c de ian!a, n general, "i delinc en!a, n special, nu e-ist n sine, ci doar n msura n care societatea sau anumite grupuri sociale o qeticheteazK ca atare. A"adar, delinc en!a reprezint o qetichetK ce include reac!iile unor indi izi sau institu!ii sociale fa! de comportamentele anumitor indi izi. 9entru e-plicarea mecanismului definirii "i etichetrii delinc en!ei, adep!ii teoriei qetichetrii socialeK analizeaz interac!iunea dintre normele sociale "i comportamentele indi izilor, consider$nd c n orice societate sunt indi izi care ncalc normele prescrise "i indi izi care se pronun! asupra conduitelor celor care ioleaz normele. Borma reprezint, de fapt, etalonul n func!ie de care conduita indi idului este alorizat poziti sau negati . Ele impun sau interzic anumite ac!iuni, e alu$nd msura n care un indi id poate sau nu s ndeplineasc un anumit rol social, n func!ie de pozi!ia lui social. Bormele prescrise nu stipuleaz cum trebuie s ac!ioneze indi izii, ci doar mi.loacele ce trebuie folosite n acest scop. Astfel, n societate apar di erse tipuri de comportament. #n func!ie de mo# delul normati$, care ntruchipeaz faptele tradi!ionale, de sistemul $aloric al unei societ!i, de rolurile prescrise prin norme "i de rolu# rile efecti$ 5ucate de indi izi, grupurile sau societatea or aprecia "i sanc!iona diferite comportamente ca fiind legitime sau ilegitime, normale sau de iante. ,eoreticienii qetichetrii socialeK concep delinc en!a ca tip special de qreac!ie socialK de aprare din partea societ!ii sau a anumitor grupuri, natura "i intensitatea acestor reac!ii depinz$nd de o serie de factori, cum ar fiG puterea, statusul, bog!ia, prestigiul unei anumite categorii de indi izi. 8iecare dintre aceste grupuri, care de!in puterea "i domina!ia, au o imagine bine stabilit referitor la scara de alori, interese prote.ate, comportamente dezirabile pe care le impun celorlal!i. 'e multe ori, de!intorii puterii sau ai bog!iei, fiind membrii grupurilor pri ilegiate, au tendin!a de a qetichetaK ca de iante ac!iunile indi izilor din clasele de .os sau mi.locii ale societ!ii, care, la r$ndul lor, fie c accept eticheta, comport$ndu-se n conformitate cu ea, fie c o resping, adopt$nd alte conduite. - 2@> -

*ubliniind rolul important al agen!iilor de control social, 2.Eri1son consider c n procesul etichetrii ace"tia l qmpingK pur "i simplu pe indi id ctre o carier delinc ent, pe care el o accept n cele din urm ca fiind singura alternati posibil. 8.,annenbaum arat c apari!ia "i definirea delinc en!ei se face prin qdramatizareaK rului, fiind considera!i drept qriK, qbolna iK sau qcriminaliK un numr de indi izi, dar nu n func!ie de natura abaterilor comise, ci de intensitatea reac!iei fa! de abatere, reac!ie ce influen!eaz e olu!ia carierei lor de iitori delinc en!i. 9aradigma qetichetrii socialeK a fost adeseori aplicat n definirea "i sanc!ionarea at$t a delinc en!ei, c$t "i n recuperarea social "i moral a indi izilor care au s $r"it abateri "i delicte, ceea ce s-a reflectat pe plan social "i legislati n diferite sisteme de sanc!ionare "i reeducare a de ian!ilor, n msurile de protec!ie "i ocrotire social sau n programele de asisten! "i pre enire a diferitelor abateri "i nclcri s $r"ite.

4) A.(rdarea delin!3en0ei din 'ers'e!ti3a !(ntradi!0iil(r s(!i(!ulturale ,eoriile psihosociale e iden!iaz legtura dintre cultur "i criminalitate prin fundamentarea corela!iei pe procesul qn !rii socialeK. %onform acestor teorii, frec en!a actelor delinc ente ariaz n func!ie de un set larg de indicatori, cum suntG se-ul, $rsta, clasa social, categoria socioprofesional etc. #n prezent sociologia delinc en!ei cunoa"te o gam larg de teorii "i concep!ii, care acord un rol dominant n producerea actelor delinc ente, moti pentru care o prezentare e-hausti a acestora apare dificil de realizat. 'in aceste considerente, om prezenta n continuare cele mai reprezentati e modele teoretice fondate pe aceast idee, "i anumeG teoria ~asoci# aiilor difereniale" teoria ~conflictelor codurilor culturale" teoria ~su!culturilor delinc$ente" teoria rezistenei la frustrare. 'eoria Basociaiilor difereniale 8ormulat de ctre cunoscutul sociolog "i criminolog E.A. *utherland, teoria qasocia!iilor diferen!ialeK reprezint o particularizare a teoriei qn !rii socialeK la studiul delinc en!ei. - 2@F -

9reocupat de institu!ionalizarea delinc en!ei n zonele urbane, E.A. *utherland consider comportamentul delinc ent condi!ionat nu de caracteristicile biofiziologice sau psihice ale indi idului, ci de comunicarea din interiorul grupului unde indi idul qabsoarbeK cultura "i se conformeaz regulilor "i normelor sociale "i legale. Autorul consider c n descifrarea "tiin!ific a comportamentului delinc ent trebuie luate n considerare urmtoarele e-plica!iiG - situaional + luarea n considerare a elementelor care intr n .oc la momentul comiterii delictului< - istoric sau genetic + iz$nd elementele care au influen!at anterior situa!ia "i ia!a delinc entului. ,eoria lui *utherland este a-at pe urmtoarele ipotezeG a7 comportamentul delinc ent este qn !atK n procesul de interac!iune "i comunicare dintre indi izi< b7 aceast qn !areK cuprinde tehnicile de comitere a infrac!iunii "i diri.area specific a moti elor, ac!iunilor "i atitudinilor< c7 diri.area acestor moti e, ac!iuni "i atitudini este n !at n func!ie de interpretrile oferite de reguli .uridice "i norme de conduit social, pe care unele persoane le or pri i ca fa orabile, iar altele ca nefa orabile< d7 persoana de ine delinc ent atunci c$nd defini!iile fa orabile iolrii legii pre aleaz asupra defini!iilor nefa orabile acestei iolri. %onform concep!iei lui *utherland, n ia!a zilnic indi izii se confrunt at$t cu modele poziti e de comportament, c$t "i cu cele negati e 6de iante7. #n consecin!, qasociereaK indi idului cu grupuri de iante sau nonde iante + de unde "i denumirea de qasociereK sau qasocia!ieK diferen!ial + apare, n concep!ia lui *utherland, ca singura e-plica!ie a comportamentului delinc ent. 0ndi izii de in infractori deoarece in n contact mai mult cu modele qde ianteK "i sunt confrunta!i mai pu!in cu modele qnonde ianteK. Aceste qasocieri diferen!ialeK se caracterizeaz, dup *utherland, prin frec$en" durat" intensitate "i anterioritate. Anume anterioritatea este considerat de *utherland ca a $nd cea mai mare influen!, ntruc$t comportamentul conformist 6nonde iant7, bazat pe respectarea prescrip!iilor legale, se n a! nc din copilrie, n cadrul socializrii primare, put$nd s dureze pe tot parcursul ie!ii indi izilor, ceea ce este alabil "i n cazul comportamentului delinc ent. - 2@@ -

Abord$nd multifactorial fenomenul delinc en!ei, teoria qasocia!iilor diferen!ialeK aduce unele contribu!ii studiului sociologic al fenomenului dat, demonstr$nd c raporturile "i contactele sociale ale unui anumit indi id cu al!i indi izi sunt determinate de forma de organizare social, care faciliteaz sau nu forme specifice de comportament infrac!ional. #n pofida acestor contribu!ii alide, teoria pare simplist "i reduc!ionist, deoarece negli.eaz caracteristicile indi iduale "i personalitatea delinc entului. 'eoria Bconflictelor codurilor culturale Aceast teorie este adus n discu!ie prin abordarea problematicii delinc ente de ,. *ellin, care pri e"te infrac!iunea ca o consecin! a qconflictelor culturaleK e-istente ntre diferitele categorii "i grupuri ale societ!ii. *ellin arat c conflictele culturale sunt qproduse naturale ale diferen!ierii socialeK, care, la r$ndul ei, determin apari!ia unor grupuri sociale ariate, fiecare caracteriz$ndu-se prin moduri de ia! specifice "i printr-o necunoa"tere sau n!elegere gre"it a normelor sociale "i a codurilor culturale apar!in$nd altor grupuri. ,ransformarea unei culturi dintr-un tip omogen n cel eterogen este nso!it de cre"terea situa!iilor de conflict. 'e cele mai multe ori, conflictele ntre codurile culturale pot aprea atunci c$ndG a7 aceste coduri ating grani!ele unor arii culturale qcontagioaseK< b7 normele sociale "i .uridice ale unui grup cultural se e-tind asupra altui grup< c7 membrii unui grup cultural migreaz spre alt grup cultural. #n afar de conflicte ntre qnormele de conduitK ale unor grupuri diferite, pot e-ista conflicte "i n cadrul aceluia"i grup. Aceste conflicte, considerate ca qproduse secundare ale ie!ii culturaleK, determin apari!ia unui ansamblu de condi!ii sociale, caracterizat prin di ergen!a "i eterogenitatea influen!elor pe care le resimt indiizii. %onflictul cultural generat de aceast situa!ie se a reflecta pe plan psihologic prin acceptarea unor alori "i norme orientati e dualiste, caracterizate de cele mai multe ori n atitudini "i comportamente agresi e sau distructi e. 'e"i aceste conflicte culturale de in generatoare de delinc en! numai n cazul n care sunt con"tientizate de ctre indi izi, *ellin nu e-plic mecanismele psihosociale prin care diferitele contradic- 3II -

!ii aprute ntre qcodurile culturaleK sau ntre qnormele de conduitK pot determina apari!ia unor comportamente infrac!ionale. 'eoria Bsubculturilor delincvente Aceast teorie apar!ine lui A.2. %ohen, care identific anumite categorii "i grupuri nepri ilegiate sau frustrate, denumite sugesti qsubculturi delinc enteK, ale cror norme "i alori sunt n contradic!ie cu cele ale societ!ii. Abord$nd problema condi!iilor de apari!ie a acestor qsubculturi delinc enteK, %ohen e iden!iaz producerea lor datorit urmtoarelor situa!iiG - dez oltarea economic mai redus< - e-isten!a unor bariere "i interdic!ii sociale< - prezen!a unor ni eluri societale cu situa!ie periferic< - e-isten!a unor stri de spirit specifice cu sentimente de izolare, frustrare "i insatisfac!ie indi idual "i social. %ohen arat c qsubculturile delinc enteK s-au nscut ca o reac!ie de protest fa! de normele "i alorile societ!ii "i din dorin!a de a anihila frustrrile de status marginal. 3embrii acestor subculturi consider c le sunt blocate cile de acces spre alori "i statusuri elitare "i, n consecin!, recurg la mi.loace ilicite, de enind poten!iali delinc en!i. Analiz$nd e olu!ia qsubculturilor delinc enteK, %ohen identific o serie de trsturi specifice ce caracterizeaz aceste grupuri, "i anumeG nonutilitarismul, n sensul c destul de frec ent membrii acestor qsubculturiK acced la acti it!i delictogene nu din ra!iuni utilitare, ci ca un qmodK de e-primare a solidarit!ii< maliiozitatea 6qrutateaK7, n sensul c actul delinc ent este cauzat nu de satisfacerea unor necesit!i materiale, ci ca o form de qrutateK, o qsfidareK la adresa celorlal!i. 'e pe aceste pozi!ii membrii qsubculturiiK comit acte de andalism, distrugere de bunuri, numai pentru a fi mali!io"i< negati$ismul este reflectat nu numai de setul de reguli ale grupului cu con!inut contradictoriu normelor sociale, ci "i de o qpolarizare negati K n raport cu acestea< $ersatilitatea 6nestatornicia7, n sensul c membrii qsubculturilor delinc enteK practic tot felul de acti it!i ilicite, fr s se specializeze ntr-un anumit tip de infrac!iune< - 3I? -

autonomia grupului delinc ent presupune solidaritatea ntre membrii grupului fa! de presiunile e-ercitate de alte qsubculturiK. #n concluzie se poate spune c teoria lui %ohen enun! c qsubcultura delinc entK se manifest ca o reac!ie mpotri a alorilor clasei qmi.lociiK, banda tinerilor delinc en!i e alu$nd poziti alorile negati e, nonutilitariste "i hedoniste. 9entru acest moti , teoria lui %ohen a mai fost denumit qteoria n !rii reac!iei delinc enteK. 'eoria re istenei la frustrare 9reocup$ndu-se cu prioritate de decelarea "i e aluarea cauzelor "i a condi!iilor social-culturale care determin forme specifice de delinc en!, analiza sociologic nu poate ignora rolul factorilor subiecti i ai etiogenezei actului delinc ent, n a cror absen! studiul "tiin!ific al acestui fenomen apare incomplet "i unilateral. A"adar, o e-aminare complet a etiogenezei comportamentului delinc ent presupune, pe l$ng considerarea factorilor obiecti i "i analiza mecanismelor psihologice, a proceselor psihice care determin ca unii indi izi n prezen!a acelora"i caracteristici social-economice "i culturale s dein infractori, n timp ce al!ii nu. 5n asemenea tip de analiz implic studiul personalit!ii infractorului, al moti a!iilor, ne oilor "i aspira!iilor lui. ( teorie particular, care ncearc concilierea punctului de edere psihologic cu cel sociologic, este a"a-numita teorie a rezistenei la frustrare, elaborat de 4.%. =ec1less care porne"te de la critica conceptului de qcauzK a delinc en!ei, propun$nd elaborarea unui sistem de ipoteze e-plicati e capabil s suplineze deficien!ele teoriei qcauzaleK. Acest model de abordare a delinc en!ei are ca fundament conceptual qstructura interioarK a indi idului, care poate fi caracterizat ca un ade rat qscut de rezisten!K mpotri a abaterilor de la normele sociale "i mpotri a demoralizrii. E-ist, subliniaz =ec1less, o structur social e&tern "i o structur psi/ic interioar, care ac!ioneaz ca mecanisme de protec!ie n calea frustrrii "i a agresi it!ii omului. *tructura 6sau qrezisten!aK7 e-tern este alctuit din grupurile sociale n care indi idul particip "i este socializat 6familie, prieteni, colecti de munc, ecintate etc.7 "i care ofer posibilitatea dob$ndirii unui status, asigurarea unor mi.loace legitime de realizare a scopurilor, senti- 3I2 -

mentul identit!ii cu grupul. #n schimb, structura 6sau qrezisten!aK7 interioar dob$nde"te o importan! "i o semnifica!ie aparte n anumite momente, reprezent$nd o ade rat qmatriceK care asigur indi idului con"tiin!a identit!ii de sine "i a imaginii despre sine n raport cu alte persoane sau grupuri, con ingerea orientrii spre scopuri dezirabile "i toleran! la frustrare. 'ac unul sau mai multe componente ale celor dou structuri lipsesc, indi idul este predispus s de ieze de la normele de con ie!uire social, comi!$nd acte cu caracter delinc ent. Mi, dimpotri , c$nd aceste dou sisteme de protec!ie sunt puternice, indi idul se a comporta ca orice alt membru al societ!ii care "i orienteaz comportamentul n func!ie de norme. *ubliniind importan! structurii interne de rezisten!, =ec1less consider c elementele ei pot fi cunoscute prin teste de personalitate "i de predic!ie, ceea ce reprezint un mi.loc de pre enire a apari!iei sentimentului de frustrare, declan"ator de acte delinc ente. 'ar, opt$nd pentru utilizarea acestor teste de personalitate n identificarea structurii psihice a personalit!ii, =ec1less supraliciteaz rolul psihologului "i al psihiatrului. ,otu"i, dat fiind faptul c pune un accent egal pe importan!a e alurii grupurilor sociale "i a ariabilelor dup care sociologul define"te pe membrii acestora, concep!ia sa are un profund caracter multidisciplinar, ce permite proiectarea pe termen lung a unor programe institu!ionale de pre enire "i combatere a fenomenului de delinc en!. #n concluzie men!ionm c, oferind o gam e-trem de larg "i nuan!at de direc!ii "i orientri teoretice, abordarea fenomenului de delinc en! opereaz cu o multitudine de concep!ii "i paradigme de natur biologic, psihologic, psihiatric "i sociologic, care ncearc s e iden!ieze di erse ni eluri "i semnifica!ii ale genezei comportamentului delinc ent, ale situa!iei care fa orizeaz comiterea actelor antisociale, dar care nu reu"esc, totu"i, s surprind totalitatea conte-tului determinati al manifestrilor delinc ente. 3eritul lor const ns n faptul c au semnalat aspectele "i factorii cel mai puternic implica!i n etiologia fenomenului de delinc en!, precum "i principalele disfunc!ii "i caren!e ale unor institu!ii cu rol de socializare "i control social, indic$nd modalit!ile "i mi.loacele de inter en!ie "i de pre enire a actelor antisociale comise. - 3I3 -

$ntrebri recapitulative% ?. Bumi!i trsturile principale ale delinc en!ei. 2. %aracteriza!i principalele categorii de delinc en!. 3. 'a!i caracteristica principalelor direc!ii clasice pri ind etiologia delinc en!ei. 4. %aracteriza!i teoriile ce rela!ioneaz delinc en!a cu etiologii macrosociale. 5. E-plica!i n ce const mecanismul qetichetriiK ac!iunilor indi iduale. ;. E-plica!i esen!a teoriilor ce rela!ioneaz delinc en!a cu factorii psihosociali. &ibliografie selectiv% ?. Aanciu '., =dulescu *., Hoicu 3. 2ntroducere +n sociologia de$ian# ei. + Aucure"ti, ?@F5. 2. (gien A. Sociologia de$ianei. + 0a"i, 2II2. 3. 9etcu 3. 7elinc$ena. 8epere psi/osociale. + %lu.-Bapoca, ?@@@. 4. 9reda H. Profila&ia delinc$enei i reintegrarea social . + Aucure"ti, ?@F?. 5. =dulescu *., Aanciu '. 2ntroducere +n sociologia delinc$enei 5u$eni# le. + Aucure"ti, ?@@I.

- 3I4 -

CAPITOLUL IV N"RC4M"NI" @ !4RM$ " C4N9UI8 I 9 2I"N8


+) Semni,i!a0iile ,la%elului dr(%uril(r ,ermenul narcomanie este o mbinare din grecescul qnarcosisK somn, amor!ire, "i qmaniaK - patim, demen!. 9rin urmare, acest termen con!ine e-plica!ia strii n care a.unge consumatorul de droguri. #n anul ?@52, (rganiza!ia 3ondial a *nt!ii a calificat narcomania ca qo stare de into-icare periodic sau cronic, duntoare indiidului "i societ!ii, pro ocat de consumul repetat al unui drogK. 9otri it aceleia"i surse, caracteristicile narcomaniei sunt qo ne oie irezistibil de a continua consumul drogului "i de a-l procura prin toate mi.loacele, o tendin! de a ma.ora dozele "i o dependen! de ordin psihic, uneori "i fizic, fa! de efectele droguluiK. #n afar de defini!ia "i caracteristicile date narcomaniei de ctre (rganiza!ia 3ondial a *nt!ii, n literatura de specialitate fenomenul narcomaniei este pri it ca o form a conduitei deviante, ca o abatere de la norme, de la comportamentul acceptat "i dezirabil. 8lagelul drogurilor este unul dintre fenomenele cele mai comple-e, mai profunde "i mai tragice ale lumii contemporane. An de an, milioane de oameni cad prad drogurilor "i o parte mereu cresc$nd din ei sunt cu des $r"ire pierdu!i pentru societate. *e fac tot mai multe apeluri, ntruniri, conferin!e la care participan!ii "i propun s gseasc cele mai adec ate metode pentru a pune capt abera!iei drogurilor. #n acest conte-t situa!ia actual se contureaz tot mai clar ca un fenomen social scpat de sub control. 9rin intermediul presei, filmelor, cr!ilor asistm la un spectacol, pe c$t de di ers n manifestri, pe at$t "i de zguduitor - droguri ca produs la fel de scump ca aurul, droguri ca surs de c$"tiguri fabuloase, droguri ca obiect de disput ce a.unge la dimensiunea luptelor s$ngeroase, droguri ca refugiu din fa!a greut!ilor "i ad ersit!ilor unei e-isten!e lipsite de certitudinea iitorului, marcat de con ulsii dramatice "i de polarizri e-treme. %onstatm deci o recrudescen! nemaint$lnit a flagelului drogurilor ce na"te o serie de ntrebri, dintre care se deta"eaz una de fond, "i anume, dac acest flagel poate fi pus" ca - 3I5 -

gra$itate" alturi de un altul ce amenin omenirea + rz!oiul nu# clear. 'esigur, este greu a da un rspuns pertinent. *tatistica creeaz ns impresia c, de la nceputul secolului nostru, drogurile au produs mai multe ictime umane dec$t toate conflagra!iile militare care au a ut loc. Ce se ascunde" de fapt" +n spatele acestui flagel 3en!ionm, nt$i de toate, posi!ilitatea e&traordinar de a o!ine c%tiguri fa!uloase, ntr-un timp scurt, cu cheltuieli reduse, datorit unor factori fa orabili, cum ar fi e-isten!a de culturi tradi!ionale, corup!ia, slbiciunea organelor de represiune etc. *ociologii, .uri"tii, sa an!ii, medicii etc. ncearc s abordeze sub cele mai di erse aspecte problema interpretrii "i estomprii acestui fenomen. Este greu ns a gsi o solu!ie decisi , dat fiind faptul c traficul de droguri tangen!iaz cu actele de terorism, traficul de arme "i chiar cu false aspira!ii de ordin JpoliticK. Aceste deghizri "i manifestri de subtilitate n realitate nu nseamn dec$t ni"te ncercri de a ascunde interesul fundamental care gu erneaz grupurile de trafican!i - realizarea c$"tigurilor fabuloase. %e include n sine no!iunea de drog& 9rin drog 6cu $nt de origine olandez JdroogK7 se n!elege, n sens larg, orice substan! utilizat n terapeutic, datorit unor propriet!i curati e, dar al crei efect este, c$teodat, incert "i noci pentru organismul uman. Aceast defini!ie este prea ag "i poate include, n general, toate medicamentele. 'e re!inut ca o curiozitate faptul c numele de drog l poart "i dou plante - un arbust cu flori galbene 6 .euista Al!ida7 "i o plant t$r$toare, din familia leguminoaselor, ce cre"te prin p"unile montane 6.euista -ligosperma7 - fr ca ele s de!in propriet!ile specifice conferite de alcaloizi "i s fie supuse controlului interna!ional, precum drogurile propriu-zise. 'efinind drogul, trebuie s consemnm "i sensul clasic al termenului. 9otri it defini!iei date de (rganiza!ia 3ondial a *nt!i, drogul este acea substan! care, odat absorbit de un organism iu, poate modifica una sau mai multe func!ii ale acestuia. 'in punct de edere farmacologic, drogul este substan!a utilizat de medicin, a crei administrare abuzi 6consum7 poate crea o dependen! fizic "i psihic ori tulburri gra e ale acti it!ii mentale, percep!iei, comportamentului etc. #n ultim accep!iune, termenul de drog nu se aplic anumitor substan!e ce pot fi desemnate prin termenul general de psi/otrope 6%on en!iile "i 9rotocoalele - 3I; -

0nterna!ionale dau termenului de psi/otrope un sens particular, disting$ndu-le de stupefiante, dar, n realitate, stupefiantele, conform %on en!iei 0nterna!ionale din ?@;?, precum "i a instrumentelor .uridice interna!ionale anterioare, sunt ele nsele psihotrope, n sensul farmacologic al termenului7. 9otri it documentelor interna!ionale, prin droguri trebuie s n!elegem o parte dintre stupefiante# le supuse controlului interna!ional prin %on en!ia 5nic din ?@;? pri ind stupefiantele, n timp ce su!stanele psi/otrope sunt substan!e al cror control interna!ional este pre zut de %on en!ia pri ind substan!ele psihotrope, ncheiat n anul ?@>?. Actualmente e-ist mai multe clasificri ale drogurilor, fiecare din ele prezent$nd un interes particular. 'up originea lor, drogurile se clasific nG =aturale - adic ob!inute direct din plante ori arbu"tiG opiul i opiaceele, e-trase din late-ul macului opiaceu< canna!isul i rina, produse ce se pot realiza din planta %annabis *ati a | 3/atul| frunzele de coca "i deri a!ii lor< alte plante cu propriet!i halucinogene. Semisintetice - realizate prin procedee chimice pornind de la o substan! natural, e-tras dintr-un produs egetalG /eroina" E.S.7. Sintetice - elaborate n ntregime prin sinteze chimiceG /idromor# fina" petidina" metadona" mescalina" pswlogina. Eouis Eevin, n lucrarea sa JP/antasticaK publicat n ?@24, care "i men!ine p$n n prezent importan!a, d urmtoarea clasificare a drogurilorG -uphorica - cuprinz$nd calmante ale acti it!ii psihice ce diminueaz "i suspend emoti itatea "i percep!iile, conser , reduce ori suprim con"tiin!a, acord$nd consumatorului o stare de bine, eliber$ndu-l de afecte. %ercettorul german include n aceast categorie opiul "i deri# $aii si opiacei caG morfina" codeina" frunzele de coca "i cocaina. #hantastica - cuprinde n general substan!e diferite din punct de edere chimic, dar care au n comun propriet!i halucinogene 6agen!i de iluzii7. Acestea suntG pewotl" canna!is indica" plantele conin%nd tropain. 2nebrantica - substan!ele mbttoare cum ar fiG alcoolul" cloro# formul" eterul" !enzina. 'e"i :ouis :eCin nu-l men!ioneaz, n aceast categorie poate fi inclus fr riscul de a gre"i "i proto&idul de azot. CDpnotica - agen!ii inducti i ai somnuluiG c/loratul, $eronalul 'toate !ar!ituricele*" sulfonalul" 3ava#3ava" !romura de potasiu. - 3I> -

-xcitantica - stimulentele psihice, care determin, fr a altera con"tiin!a, o e-citare a acti it!ii cerebrale. 'in aceast categorie fac parte cafeinicele 6cafeaua, ceaiul, cola, matiEage, 1hatul, guarana7, cacaua" camforul" tutunul" !etelul . ( alt clasificare asemntoare cu cea precedent, dat de :.:eCin, este urmtoareaG a1 toxicele sedative ale spiritului 6euphorica7G opiul i alcaloi# zii si" cocaina< b1 toxicele mbttoare 6inebrantica7G alcoolul" eterul" c1 toxicele ce ilu ionea simurile 6phantastica7G /aiul" mes# calina. d1 toxicele excitante 6e-citantica7G cafeaua" tutunul. Aceast diferen!iere dup efectele fiziologice pe care le produc to-icele nu este at$t de riguroas pe c$t ar prea la prima edere, iar anumite produse sunt, urmrind fazele ac!iunii lor, pe r$nd e-citante "i productoare de ebrietate, apoi stupefiante 6alcoolul, ha"i"ul etc.7. Pierre 7eni3er" n lucrarea Ea psw/op/armacologie, mparte substan!ele psihotrope clasice "i moderne n patru grupuriG +. #si-oleptice Cipnoticele - !ar!ituricele i ne!ar!ituricele| 'ranchili antele i sedativele clasice - !enzodiazerpinele| =eurolepticele - p/enat/iazine" rezerpine" !utirofenone" !enzamide< *egulatoarele umorului - sarea de litiu. ++. #si-oanaleptice Stimulatoare ale veghii - amfetaminele| !ntidepresivele stimulatoare ale umorului - i$ipramia i deri$a# tele triciclice" /idrazinele" 2.M.A.|. !lte stimulente - fosforicele" acidul ascor!ic etc. +++. #si-odisleptice Calucinogenele i onirogenele - mescalina" E.S.7" pswlocina" pswloci!ina" cana!inele| Stupefiantele - morfina" /eroina" cocaina< !lcoolul i alte substane alcoolice - eterul. - 3IF -

%himistul german Al!ert )ofmann propune o alt clasificareG 6. !nalge ice eufori ante - opiaceele" petidina" metadona< 7. Sedative neuroleptice - rezerpinele" fenotiazinele< 8. Cipnoticele - mepro!amatul" !ar!ituricele< 9. Substane mbttoare - alcoolul" cloroformul" eterul< E. Stimulentele - stimulentele cere!rale" amfetaminele" cafei# na" cocaina< ;. #sihodislepticele - halucinogenele, care, la r$ndul lor, se mpart n naturale "i sinteticeG /alucinogenele naturale - peEotl, ciupercile halucinogene, ha"i"ul, parica, Eage< /alucinogenele sintetice - :.*.'., '.(.3., *.,.9. 9ot fi enumerate "i alte clasificri ale drogurilor. %ea mai curent folosit este ns clasificarea drogurilor adoptat de (rganiza!ia Ba!iunilor 5nite "i de ctre (rganiza!ia 0nterna!ional a 9oli!iei %riminale 60nterpol7G 6. #roduse depresive ale sistemului nervos central 'opiul cu de# ri$aii si; morfina i /eroina*| 7. #roduse stimulente ale sistemului nervos central 'cocaina" crac3ul" 3/atul" amfetaminele*| 8. #roduse perturbatorii ale sistemului nervos central 'canna!isul" E.S.7." mescalina" ciupercile /alucinogene*. 8rec ent utilizat este, de asemenea, "i clasificarea simpl a drogurilor nG droguri legale 6tutunul, alcoolul, ceaiul, cafeaua7< droguri ilegale 6cocaina, heroina, cannabisul7. #n concluzie men!ionm c dup efectele scontate drogurile se mpart nG - droguri care pro oac e-cita!ie psihic, eselie, sentimente de tensiune psihic "i, uneori, reac!ii iolente, numite stimulente< - droguri care pro oac calm psihologic, rela-are psihic sau somnolen!, numite sedative< - droguri care modific percep!ia, senza!iile auditi e, izuale "i olfacti e, numite halucinogene< - droguri care tulbur ra!iunea, analiza pe care o facem plec$nd de la senza!iile proprii, numite delirogene. - 3I@ -

/) De'enden0a de dr(%uri: ti'uri -i !ara!teristi!i 9otri it defini!iei (rganiza!iei 3ondiale a *nt!ii, folosirea e-cesi , continu sau sporadic a drogurilor, incompatibil sau fr legtur cu practica medical, este considerat drept consum ori abuz. Acestea pot fi folosite de indi izi n modG - e&cepional" constituind n sine opera!iunea propriu-zis de a ncerca o dat sau de mai multe ori un drog, fr a continua aceast practic< # ocazional" folosire a drogurilor n form intermitent, fr a se a.unge p$n la dependen! fizic sau psihic< - episodic, folosirea drogurilor ntr-o anumit mpre.urare< - simptomatic, folosirea drogurilor caracterizat de apari!ia "i instalarea dependen!ei. %omitetul de E-per!i al (rganiza!iei 3ondiale a *nt!ii a stabilit, n anul ?@;4, elementul comun - starea de dependen - care caracterizeaz abuzul de droguri, recomand$nd nlocuirea termenilor de Jto-icomanieK "i Jobi"nuin!K cu acela de Jdependen!K. A"adar, dependen!a este o form de consum oluntar, abuzi , periodic sau cronic de substan!e dependogene, duntoare at$t indi idului, c$t "i societ!ii, fr a a ea la baz o moti a!ie medical, spre deosebire de farmacodependen!ele clasice, legitime, care sunt prin originea lor terapeutice ori paramedicale. 'in punct de edere farmacologic, conform defini!iei date de (rganiza!ia 3ondial a *nt!ii, prin dependen trebuie s n!elegem Jstarea psi/ic sau fizic ce rezult din interaciunea unui organism i a unui medicament caracterizat prin modificri de comportament i alte reacii" +nsoite totdeauna de ne$oia de a lua su!stana +n mod continuu sau periodic pentru a#i resimi efectele sale psi/ice i uneori pentru a e$ita suferinele.K 5ependena psihic 6sinonim fiind psihodependen!a7 - const dintr-o stare psihic, particular, manifestat prin dorin!a imperioas "i irezistibil a subiectului de a continua utilizarea drogului "i de a nltura disconfortul psihic. 'ependen!a psihic se nt$lne"te n toate cazurile de dependen!, cu anumite particularit!i, pentru fiecare drog n parte, put$nd fi nso!it ori nu de dependen! fizic "i toleran!. - 3?I -

5ependena fi ic este rezultatul administrrii ndelungate a unui drog. Ea se manifest e ident n cazurile c$nd are loc reducerea marcat a dozelor, ntreruperea complet a administrrii sau am$narea acesteia peste limitele suportabile ale organismului, situa!ii ce genereaz o serie de tulburri fizice. #n ansamblul lor, acestea mbrac aspectul sindromului specific to-icomanilor, cunoscut sub numele de sindrom de a!stinen 6ser a.7. (r, sindromul de abstinen! nu !ine doar de simpla ntrerupere a administrrii drogului. *imptomologia abstinen!ei apare atunci c$nd s-au epuizat rezer ele trofice-energetice ale organismului, care se manifest prin perturbri gra e ale echilibrului "i ale capacit!ii de reglare neuroendocrino-umoral-metabolic-molecular e-ercitat de sistemele neuromediatorilor. *imptomele de abstinen! n toate to-icomaniile au caracterul unei hiperfunc!ii compensatorii hipersimpaticotonice 6energotrope7 care este e-primat clinic prin dilatarea pupilar, gre!uri, anore-ie, hiperglicemie, intens stare de nelini"te psihomotorie. *er a.ul, n ceea ce pri e"te anumite droguri, este nespus de greu de suportat de organism "i n aceast situa!ie, pentru a-i nltura efectele neplcute, consumatorul recurge la o nou administrare. 3odul de manifestare a dependen!ei fizice, respecti a sindromului de ser a., difer n func!ie de drog, at$t n ceea ce pri e"te natura simptomelor, c$t "i intensitatea acestora. Astfel, ea este mai accentuat la opiacee "i la barbiturice, dar este moderat sau poate s lipseasc la formele de dependen! create de celelalte droguri. (rganiza!ia 3ondial a *nt!ii precizeaz nc din ?@>3 c riscul instalrii farmacodependen!ei la un indi id rezult totdeauna din ac!iunea con.ugat a trei factoriG a7 particularit!ile personale ale subiectului< b7 natura mediului social-cultural general "i imediat< c7 propriet!ile farmacologice ale substan!ei n cauz, n corela!ie cu cantitatea consumat, frec en!a utilizrii "i modul de utilizare 6ingerare, inhalare, fumare, in.ectare subcutanat sau intra enoas7. 'ependen!a care nu este dob$ndit n mod accidental pe parcursul ie!ii indi idului se nume"te dependen natural. Aceast dependen! sur ine o dat cu na"terea indi idului, n cazul n care mama sa este to-icoman. Este un trist ade r, dar trebuie s "tim c cele mai recen- 3?? -

te ictime ale abuzului de droguri sunt nou-nscu!ii. 'in aceast cauz, la ora actual, unul din zece copii adu"i pe lume risc s decedeze ori prezint gra e malforma!ii, ntruc$t mama sa a consumat droguri n timpul sarcinii. (rganiza!ia 3ondial a *nt!ii a stabilit 6la ?@;47 c e-ist, din nefericire, at$tea tipuri de dependen! c$te droguri sunt, acestea fiindG dependena de tip morfinic" dependena de tip canna!is" de# pendena de tip cocainic" dependena de tip amfetamnic" dependen# a de tip sol$ent etc. 5ependena de tip morfinic. 9rototipul acestui tip de dependen! este morfina, caracteristic tuturor opiaceelor. (piaceele se consum prin diferite modalit!iG fumat, ingerat, in.ectat, n buturi "i alte produse. 'ependen!a de tip morfinic poate fi concomitent psihic "i fizic, nso!it "i de toleran!. (piaceele ac!ioneaz n mod deosebit asupra sistemului ner os central "i n anumite doze e-ercit asupra acestuia efecte euforizante, n timp ce dozele mai ridicate dau consumatorului o stare de somnolen!, mai mult sau mai pu!in profund, nso!it de ise. 'ependen!a psihic instalat n legtur cu efectele euforizante este puternic "i se manifest nemi.locit prin dorin!a irezistibil de a reutiliza drogul. ,reptat, organismul de ine tolerant, astfel nc$t efectele euforice sunt abia perceptibile la dozele obi"nuite. 9aralel cu dependen!a psihic "i toleran!a se instaleaz "i dependen!a fizic. Aceasta se manifest pregnant la ntreruperea administrrii drogului prin instalarea sindromului de abstinen!. *er a.ul morfinic este greu de suportat, de aceea, alturi de dependen!a psihic, dependen!a fizic de ine cea de-a doua cauz ma.or care a determina subiectul la reluarea consumrii drogului. *indromul de abstinen! la opiacee apare dup c$te a ore de la ultima administrare, manifest$ndu-se pe termen scurt, prin deprimare, tremurturi musculare, dureri, slbiciune fizic, insomnie, agita!ie, grea!, crampe musculare "i abdominale, cre"terea tensiunii, accelerarea respira!iei, confuzie, apatie, slbire, sterilitate, edem pulmonar, colaps. ,ulburrile cardiace sunt se ere, put$nd fi nso!ite de prbu"irea tensiunii arteriale p$n la colaps. 3anifestrile neuropsihice sunt accentuate "i duc la instalarea unei psihoze gra e. )radele de intensitate ale dependen!ei "i toleran!ei, precum - 3?2 -

"i timpul necesar instalrii acestora sunt determinate de natura opiaceului, de dozele utilizate "i calea de administrare, fapt pentru care acest tip de to-icomanie se poate clasifica nG foarte se$er" se# $er "i moderat. 5ependena de tip cannabis apare prin consumul produselor pe baz de cannabis, care se caracterizeaz prin dependen! psihic "i toleran!, fr a fi prezent dependen!a fizic, aceasta sur enind doar n cazurile de consum masi . 9ersoanele dependente de substan!ele produse pe baz de cannabis trec prin urmtoarele etapeG ?7 etapa de e-cita!ie euforic, atunci c$nd indi idul percepe n organismul su o stare de biatitudine fizic "i psihic, nso!it de o stare de eselie 6de aici "i denumirile date cannabisului de Jiarb nebunK "i Jpro oac r$sulK7< 27 etapa n care apar halucina!iile, corpul este perceput anormal, parc deformat< obiectele din .ur "i schimb formele, m$inile "i picioarele par grele, capul umflat, memoria este tot mai slbit, pupilele sunt dilatate, iar sensibilitatea la lumin de ine din ce n ce mai accentuat< 37 etapa, e-trem de dificil, dar n care are loc re enirea subiectului de pe tr$mul ireal pe cel real pe msur ce efectele drogului dispar. =egsirea este nso!it de somnolen!, o apatie tern n care indi idul mediteaz ofuscat asupra tririlor a ute sub imperiul drogului< 47 etapa n care organismul manifest o mare ne oie de somn< este agitat, nso!it de delir, co"maruri, o stare de ru general, de dezorientare, ce poate persista zile sau chiar sptm$ni de la utilizare. %onsumul repetat duce la instalarea dependen!ei psihice caracterizat prin tendin!a nestp$nit de a le reutiliza. *tarea de obi"nuin! l determin pe consumator s mreasc dozele "i numrul administrrii acestora. %onsumul cronic este cunoscut "i sub numele de cannabinism, fiind duntor pentru organism, ntruc$t afecteaz func!iile creierului "i ale altor organe itale cum ar fi plm$nii, laringele, glandele endocrine, aparatul de reproducere. *cade, totodat, imunitatea organismului fa! de infec!ii "i unele boli. %ele men!ionate constituie argumente con ingtoare c este gre"it a crede c preparatele de tip cannabis fac parte din categoria - 3?3 -

drogurilor u"oare "i inofensi e pentru organism. 'in contra, ele pot constitui, la un moment dat, o cale de acces de la drogurile slabe spre drogurile mai tari. 5ependena de tip cocainic 6sinonimG cocainomanie7 se caracterizeaz, la r$ndul su, prin dependen!a psihic puternic ce se instaleaz rapid, c$t "i prin toleran!. #n cazul consumului de cocain, dependen!a fizic este mai pu!in accentuat, iar uneori poate fi chiar absent totalmente. %ocaina d na"tere la o serie de tulburri psihice. Astfel, n organismul to-icomanului "i face loc euforia, un sentiment de putere fizic deosebit. Acti itatea mental se accentueaz, apare o e-altare, logoree, agita!ie. *enza!iile de foame, oboseal, de somn sunt nlturate. Aceast faz, numit cocada, dureaz ?-2 zile, dup care "i face apari!ia cea de-a doua etap, caracterizat printr-o stare de depreciere general. #"i fac apari!ia depresia, suspiciunea, insomnia, halucina!iile izuale, senza!iile tactile aberante, delirul, agresiitatea. %onsumatorul face apel la o nou doz de cocain pentru a resim!i starea euforic ini!ial. %onsumul repetat induce dependen! psihic "i instaleaz toleran!, n special fa! de efectele sale euforice. %onsumul repetat "i dozele cresc$nde accentueaz into-ica!ia cronic a organismului, aceasta manifestndu-se prin tulburri psihice gra e, cu tendin!e de sinucidere sau de agresi itate fa! de cei din .ur. 3oartea poate sur eni n urma complica!iilor cardiace "i pulmonare, a bolilor infec!ioase, contactate n urma slbiciunii a ansate a organismului sau atunci c$nd se folosesc la in.ectare seringi nesterilizate, ori din cauza suprainfec!iilor instalate n urma scderii capacit!ii de aprare a organismului. %ocainomanii pot fi identifica!i n societate cu u"urin! dup aspectul cartilagiului nazal care este inflamat, erodat sau perforat atunci c$nd drogul este prizat, paloare accentuat a fe!ei, pupile dilatate, tremuratul de nestp$nit al e-tremit!ilor, stare de slbiciune a ansat din cauza lipsei poftei de m$ncare. 5ependena de tip amfetaminic se caracterizeaz prin dependen! psihic care apare cu un grad de manifestare minor "i prin toleran! accentuat. Amfetamina face parte din categoria stimulentelor cu efecte directe asupra sistemului ner os central. 0mpulsionarea acti it!ii mentale const n inducerea unei stri generale de bun dispozi!ie, - 3?4 -

n dispari!ia senza!iilor de oboseal "i de foame, n stimularea actiit!ii motorii. Amfetaminele sunt consumate prin ingerare 6sub form de comprimate, capsule7 sau prin in.ectare, singure sau asociate cu alte droguri. 'ependen!a psihic este ntre!inut de dorin!a intens de a se retri starea euforic. ,oleran!a se instaleaz cur$nd "i este accentuat. %onsumul repetat conduce la into-icarea progresi a organismului ale crei manifestri se caracterizeaz prin iritabilitate, agita!ie, stare de panic, tulburri de orbire, accelerarea pulsului "i btilor inimii, dureri iolente de cap. :a numai c$te a sptm$ni de consum se dez olt o psihoz to-ic cu manifestri asemntoare cu cele de schizofrenie, nso!it de halucina!ii auditie, izuale, tactile. Apare deseori o senza!ie de panic cu tentati de sinucidere. Agresi itatea este crescut, determin$nd s $r"irea de ac!iuni gra e, fapte ce caracterizeaz adesea consumatorii de amfetamin. 9entru combaterea strii de ru general indus de amfetamin aceasta este asociat de to-icomani cu heroina sau barbiturice, pentru a reduce agita!ia "i hipere-citabilitatea, dar aceasta conduce la polito-icomanie plus dependen! creat de ambele droguri, a $nd astfel efecte mult mai dezastruoase asupra organismului indi idului ce recurge la acest melan.. 5ependena de tip solvent este creat de substan!e din categoria sol en!ilor, care sunt produse chimice olatile la temperatura ambiant "i ai cror apori, odat inhala!i, produc efecte asemntoare alcoolului "i anestezicelor. Haporii sol en!ilor inhala!i trec prin plm$ni "i a.ung cu rapiditate n creier, ncetinind ritmul respirator. 0nhalrile repetate pot duce la pierderea sim!ului de orientare, a controlului sau chiar a cuno"tin!ei. Efectele aporilor de sol en!i se manifest imediat, dac se renun! la inhalare, "i pot s dispar ntre c$te a minute "i .umtate de or< subiec!ii ns or resim!i dureri de cap timp ndelungat, nu se pot concentra, sunt apatici, obosi!i. 5n consum repetat de sol en!i pe o perioad ndelungat de timp poate leza moderat func!iile cerebrale, n principal controlul asupra mi"crilor. *e dez olt totodat "i o toleran! a organismului, ns de aceast dat dependen!a psihic nu constituie o problem notabil. ,ipurile de dependen! prezentate mai sus ne permit s cunoa"tem urmrile dezastruoase asupra organismului, s con"tientizm c utilizarea acestor substan!e nu poate fi tratat simplist, ca un .oc sau curio- 3?5 -

zitate copilreasc. 5neori chiar "i o singur ncercare a unui drog creeaz dependen!, ceea ce se soldeaz n ma.oritatea cazurilor cu distrugerea personalit!ii.

2) Dimensiuni s(!iale ale !(nsumului de dr(%uri 9rogramul Ba!iunilor 5nite pentru L0Ho*0'A estimeaz c un numr de peste 3; milioane de persoane sufer n prezent de L0Ho*0'A. F@s din acestea triesc n Africa "i n !rile n curs de dez oltare. %onsumul ilicit de droguri, ca fenomen cu dimensiuni sociale, a aprut n anii 5I-;I, n cursul dramaticelor muta!ii culturale ale lumii contemporane. #n anul 2III, n *tatele 5nite au fost confisca!i 2;> >II de funzi 6un fund 453 grame7 de cocain, 2,3> milioane de funzi de mari.uan, 2 F5I de funzi de heroin< 'rug Enforcement Administration 6'EA7 a confiscat droguri n aloare de F5I milioane de dolari, 8.A.0. - n aloare de ;4 milioane de dolari, ama - n aloare de >52 milioane de dolari< 'EA a dezmembrat @I4 laboratoare clandestine "i a arestat 25 @>5 persoane, iar 8.A.0. - 3 @?3 persoane. #n 3area Aritanie au fost confiscate droguri n aloare de 2;2 milioane de lire sterline. #n 8ran!a, actualmente, e-ist @FI III de to-icomani, dintre care 4I la sut a $nd $rsta ntre 2? "i 25 de ani, iar circa 2II III de to-icomani sunt irecuperabili. *e presupune c n mai pu!in de ?I ani drogurile or lichida statutul social - prin marginalizare, desocializare, incapacitate de integrare n ia!a social - al unui numr de tineri egali cu to!i osta"ii czu!i pe front n primul rzboi mondial. Bici o !ar nu a fost cru!at de problemele de astatoare cauzate de acest fenomen. %u prere de ru, nici =epublica 3oldo a nu a scpat de praful noci al disperrii. Barcomania este rsp$ndit pe ntreg teritoriul ei. 9rincipalele focare de rsp$ndire sunt ora"ele mari "i centrele raionale din nordul republicii. Astfel, n municipiul %hi"inu sunt la e iden! ? 3FI de adolescen!i, n Al!i + ? ;2I, n ,ighina - @FI, n ,iraspol + ? II5, n Edine! - @@;< ?3s din numrul total sunt ele i ai "colilor generale "i liceeni, ;s n a! la colegii "i "coli profesionale. #n prezent este foarte greu a stabili o statistic e-act a consumatorilor de drog, dat fiind faptul c la estimarea lor sunt folosite diferite metode. 'e e-empluG dac - 3?; -

la e iden!a %entrului narcologic republican n ?@@@ se aflau 4 5II de persoane, apoi n 2II? - peste F 3II. 'up unele estimri, numrul de narcomani este ns mult mai mare, cifr$ndu-se la 55-;5 mii de persoane, ma.oritatea fiind tineri n $rst de ?4-25 de ani. Barcomania a ptruns n toate comunit!ile, progres$nd e-trem de rapid n special n r$ndurile tineretului aflat ntr-o cutare, prin esen! destabilizant, de identitate, n general, "i de identitate social, n particular. #n acest conte-t, consumul de droguri este deseori asociat de ctre tinerii n dificultate cu o cultur alternati , acti , opus unei comunit!i n care nu se simt integra!i. 0mplicarea cresc$nd a tinerilor din =epublica 3oldo a n utilizarea drogurilor intra enoase este confirmat "i de cercetarea efectuat n aprilie 2II?de %entrul de Analiz "i 0n estiga!ii *ociologice, 9olitologice "i 9sihologice %0H0* cu sus!inerea financiar a 9rogramului Ba!iunilor 5nite pentru 'ez oltare "i de 8unda!ia *(=(*. 9rin aceast cercetare s-a constatat cG ?;s dintre persoanele dependente de droguri n $rst de ?F2? ani au nceput s administreze droguri n ?@@;. #n ?@@F numrul lor a crescut p$n la 3?s< @;s dintre persoanele de ?F-2? ani, care se drogheaz, "i-au in.ectat mac, iar ?IIs dintre ei au administrat alcool< >?s dintre adolescen!i prefer s-"i administreze intra enos macul 6n cazul n care nu au la ndem$n drogul preferat7, iar 2Is dintre ei administreaz ha"i"< 24s dintre adolescen!i "i in.ecteaz droguri de ??-2I de ori n decurs de o sptm$n< 43s dintre persoanele participante la sonda. cunosc n fa! ??I persoane p$n la 2I de ani care "i in.ecteaz intra enos droguri< 4@s dintre adolescen!i "i administreaz droguri doar pentru distrac!ii< 4Is dintre adolescen!i "i administreaz, de obicei, drogul mpreun cu al!ii< ?;s dintre adolescen!i au suferit c$nd a de sifilis, iar ??s - de gonoree< >;s dintre tinerii de ?F-2? ani au trecut testul L0H< ?3s - au refuzat s treac acest test< 42s dintre persoanele n $rst de ?F-2? ani consider c necesit tratament n pri in!a dependen!ei de droguri. - 3?> -

A"adar, datele cercetrii relateaz c ma.oritatea consumatorilor de droguri sunt tinerii n $rst de ?F-2?, iar modul de utilizare cel mai des practicat este in.ectarea subcutanat sau intra enoas a macului opiaceu. #ntre abuzul de droguri "i a"a-numitele Jepidemii de seringK e-ist o legtur de tipul cauz-efect. ,o-icomanii care "i administreaz drogul preferat prin in.ectarea pe cale intra enoas se e-pun la contaminarea cu numeroase maladii, hepatit infec!ioas, into-ica!ii cu substan!e folosite pentru diluarea heroinei ori alte droguri impure care sunt $ndute pe pia!a ilicit. Ei risc s contamineze sindromul de imunodeficien! dob$ndit, teribila *0'A, mpotri a creia nu e-ist remediu. %onform datelor statistice furnizate de (rganiza!ia 3ondial a *nt!ii, din ?II de ictime ale bolii *0'A, ;I-;5 persoane sunt narcomani. %alea infectrii este simplG folosirea n comun a unei seringi nedezinfectate ce a fost ini!ial utilizat de un purttor al irusului *0'A. 8otivele "i cauzele care duc la folosirea stupefiantelor sunt di erse. 0dentificarea lor constituie una dintre cele mai mari dificult!i n lupta mpotri a abuzului de droguri. 9rintre cauzele, care influeneaz +n mod direct a!uzul de droguri" putem deosebi; a. cauze interne ale consumului de droguri' - curiozitatea, tenta!ia, Jfructul opritK< - dorin!a de senza!ii puternice< - lipsa de maturitate o responsabilitate< - problemele personale, disperarea< - singurtatea< - plictiseala etc. b. cauze e terne ale consumului de droguri' - antura.ul< - climatul familial defa orabil< - ni elul educa!ional "i cultural redus< - lipsa informa!iei cu pri ire la droguri etc. Este important a men!iona "i principalele situaii o +mpre5urri faorabile n care tinerii JncearcK un drog sau de in consumatori de droguri, printre careG - prietenia to-icomanilor< - distrac!iile 6petreceri, discoteci, baruri7< - locurile ascunse o secrete. - 3?F -

9aralel cu aceste cauze ale consumului de droguri e-ist "i un "ir de factori inhibitori 6at$t interni, c$t "i e-terni7, care i mpiedic pe tineri s consume droguri "i care e necesar s fie identifica!i. Astfel, printre factorii in-ibitori interni pot fi numi!iG - tria de caracter, oin!a, maturitatea< - teama de dependen!, de a nu se putea lsa< - nu simt ne oia o nu sunt influen!abili< - con"tientizeaz pericolul pe care l presupune consumul etc. >actorii in-ibitori e terni ai consumului de droguri includG - gradul de cultur "i educa!ie< - teama o respectul fa! de prin!i< - mediul n care triesc etc. =e enind la etiologia drogurilor, trebuie de re!inut c to!i consumatorii manifest anumite tipuri de instabilit!i emo!ionale n urma consumului de droguri, iar, drept urmare, pe plan social ei sunt c asineputincio"i n crearea rela!iilor fire"ti, fiind pur "i simplu fiin!e ce nu au puterea "i cura.ul necesar s nfrunte deschis e enimentele 6nu toate fericite7, pe care ia!a le a"eaz n calea lor. 0nfluen!a mediului, curiozitatea, necunoa"terea pericolului n care pune drogul, lipsa unor capacit!i intelectuale, urbanizarea, "oma.ul sunt doar c$!i a dintre factorii ce determin consumul de droguri. %heia enigmei se afl ns n structura personalit!ii fiecrui drogat. Aceasta ne-o demonstreaz "i faptul c anual milioane de indi izi sunt supu"i unor tratamente terapeutice cu substan!e "i produse stupefiante n unit!i medico-sanitare, ns nu to!i ace"ti indi izi de in dependen!i de drogurile ce li s-au administrat. 9rezen!a unui consumator de droguri n familie se transform ntr-o ade rat tragedie, iar cre"terea numrului acestora de ine un pericol pentru societate. %on"tient de consecin!ele nefaste ale consumului abuzi "i ale traficului ilicit de droguri, omenirea ntreprinde o ast campanie mpotri a e-pansiunii acestui flagel. 5n adagiu echi spune c, pentru a putea s pre ii, trebuie mai nt$i s cuno"ti. #n cele ce urmeaz om e-pune c$te a din efectele noci e ale drogurilor par!ial elucidate n paginile anterioare at$t pentru to-icoman, pri it indi idual, c$t "i pentru societate n general. !. 2mpactul consumului de droguri la nivel de individ Ser$a5ul la opiomani Efectele consumului ilicit de droguri depind de mrimea dozelor "i de ritmicitatea lor, de starea general a snt!ii narcomanului, de - 3?@ -

$rst, temperament etc. %onsumul de opiu, de e-emplu, presupune o anumit toleran! a indi idului, n func!ie de care se manifest "i efectele drogului, ele ariind de la o stare de calm aparent la e-taz "i chiar la deces. ( doz puternic poate paraliza centrul respirator al creierului "i, de aici, poate duce la com profund sau deces. #n general, opiomania l descompune fizic "i mental pe indi id, i deterioreaz memoria, i diminueaz dorin!a de ia!, oin!a "i capacitatea de decizie. %rizele de abstinen! n cazul drogurilor pe baz de opiu sunt e-trem de se er resim!ite de to-icomani. &. #ericolul abu ului de droguri pentru societate Acest pericol se manifest sub mai multe aspecte, dintre care om men!iona urmtoareleG b.Consecinele nefaste +n plan demografic Aspectul demografic este unul dintre cele mai importante ale ie!ii sociale, ale unei societ!i umane. JA a ea urma"iK este de cele mai multe ori unul din scopurile principale pentru care se cstoresc dou persoane de se- opus. Asigurarea Jschimbului de m$ineK este o acti itate de prim importan! n cadrul politicii sociale a oricrui gu ern. %onsumul de droguri reprezint un pericol demografic deosebit, at$t n ceea ce pri e"te natalitatea, c$t "i mortalitatea. #n primul r$nd, consumul de droguri pro oac o diminuare a fertilitii. #n al doilea r$nd, n cazul femeilor gra ide, folosirea drogurilor este catastrofal pentru ft. *e "tie c drogurile pro enite din categoria opiaceelor ptrund cu u"urin! n placent, determin$nd perturbri ale e olu!iei ftului, pro oc$nd o asoconstric!ie accentuat. 'rogurile opioide fac s creasc prin sinergie toate efectele depresi e pe care le e-ercit asupra sistemului ner os central consumul de barbiturice, tranchilizante etc. Aceast sinergie poate antrena la ft o gra depresiune respiratorie, hipotermie, com "i chiar moartea. 'rept urmare a consumului de droguri, FIs din nou-nscu!i manifest fenomene de asfi-ie, hemoragii intracraniene, hipoglicemie ori se nasc subdez olta!i "i subponderali. 3ortalitatea la aceast categorie de copii este, de regul, mai mare fa! de cea a copiilor nscu!i de mame neto-icomane. %onsumul de droguri pe timpul gra idit!ii de asemenea pro oac muta!ii genetice, d$nd na"tere la ade ra!i mon"tri - at$t fizici, c$t "i psihici. - 32I -

#n ceea ce pri e"te o alt ariabil demografic - mortalitatea, aceasta are dimensiuni mult mai mari n cazul to-icomanilor, fie ca urmare a supradozelor sau a efectelor nefaste ale acestor substan!e n timp, fie ca urmare a mboln irii de *0'A, ca urmare a folosirii unor ace de sering infectate. Astfel, ca urmare a supradozelor, n 8ran!a au murit n ?@@@ peste F;I de persoane, n 9olonia - @F2, n Aulgaria - 2@ de persoane, n =om$nia - 535 de persoane, n 3oldo a - ?F3 de persoane. Acest fenomen este deosebit de ngri.ortor din perspecti a iitorilor ani, cci actualmente nu i se cunosc ade ratele dimensiuni, nu e-ist o statistic clar "i precis ce ar scoate n ileag numrul celor deceda!i din cauza drogurilor. Efectele nefaste ale drogurilor sunt multiple, iar modul n care ele produc moartea pare a fi, de cele mai multe ori, unul natural. Astfel, foarte mul!i medici se mrginesc a constata doar simplul fapt c pacientul ar fi decedat n urma unui stop cardiac sau respirator, nein estig$nd dac acestea nu sunt cum a urmare a unei supradoze de drog. 'e asemenea, sunt nregistrate multe sinucideri n baza consumului de droguri. #n ceea ce pri e"te infectarea cu irusul *0'A ca urmare a administrrii drogurilor pe cale intra enoas, este alarmant frec en!a cresc$nd a mboln irii copiilor nscu!i de mamele infectate. 'e cele mai multe ori, aceste cazuri se nt$lnesc n Africa. %irca FIs din cazuri au la baz aplicarea direct sau indirect a drogurilor. #n =epublica 3oldo a n ultimii doi ani s-au nscut 34 de copii infecta!i de acest irus. Este cert c acum, c$nd bolna ii de *0'A se numr cu milioanele, fr inter en!ia acti a statului a fi cu neputin! combaterea acestei suferin!e groaznice. Bumrul persoanelor infectate de *0'A poate fi redus concomitent cu diminuarea fenomenului dependen!ei de drog. 'ar pentru aceasta este necesar s se influen!eze asupra cauzelor care l genereaz, nu ns numai asupra simptomelor maladiei. k.Copiii # $ictimele inocente 5n aspect important al pericolului demografic l constituie consumul de droguri de ctre copii. #n unele !ri de pe glob opiomania este un fenomen curent nu numai la persoanele adulte, ci "i la copii. Astfel, n 9a1istan, unii prin!i dau copiilor o solu!ie ob!inut n urma - 32? -

fierberii capsulelor de mac, de asemenea li se administrareaz doze de opium pentru a-i calma, dar, de fapt, are loc o anesteziere total a acestor copii pe perioade lungi. Aceste practici sunt foarte duntoare, deoarece copiii respecti i sunt iitorii to-icomani< totodat, consum$nd droguri de la o $rst fraged, ei pot muri de tineri, ceea ce a spori fenomenul de mbtr$nire a popula!iei. 5na din cauzele principale ale consumului de droguri la copii o constituie dezorganizarea familial. Astfel, copiii rma"i pe drumuri datorit destrmrii familiilor din care fac parte sau Jeduca!ieiK proaste pe care o primesc cad u"or prad trafican!ilor de droguri, de enind nu doar simple marionete n m$inile trafican!ilor, dar "i poten!iali to-icomani. . Consumul de droguri i tentaculele criminalitii organizate %riminalitatea legat de consumul de droguri a cunoscut n ultimii ani o dez oltare aberant. 3oti ele, care i determin pe to-icomani s comit infrac!iuni, pot fi grupate n dou categorii principaleG - starea de irealitate n care se afl cel care a luat o doz de drog< - ne oia de bani pentru a-"i procura drogurile. 'elinc en!a legat de to-icomanie este e-trem de comple- "i dificil de a fi msurat. Ea nu constituie, n nici un caz, o legtur direct de la cauz la efect. 'elictele to-icomanului se comit mai nt$i mpotri a familiei 6mici furturi7, mpotri a ecinilor, apoi tinde s ia propor!ii din ce n ce mai mari cu efecte negati e asupra ntregii societ!i. *ociet!ile europene disting, conform legisla!iilor penale, 3 forme de delinc en! legat de to-icomanieG - simplul consum de droguri considerat drept delict< - delinc en!a legat de necesitatea de a dob$ndi banii necesari pentru a cumpra droguri< - delinc en!a organizat, legat de trafic "i practicat, n principal, de neconsumatorii de droguri, dar care e-ploateaz to-icodependen!a. %riminalitatea legat de droguri este cea mai frec ent dat fiind faptul c ne oia de drog este mai puternic dec$t orice. ( bun parte din consumatorii de droguri sunt persoane srace care nu au posibilitatea material de a-"i asigura doza zilnic. #n aceast situa!ie, ei recurg la atacarea altor persoane sau la furtul din magazine pentru a-"i cumpra dozele necesare. Aceste doze de multe ori le sunt - 322 -

oferite "i de trafican!i n schimbul diferitelor ser iciiG de la transportul unor anumite cantit!i de drog p$n la lipsirea de ia! a celora ce le stau n cale. 4) M1suri de 're3enire a !(nsumului de dr(%uri -i de a!(r$ dare a asisten0ei s(!iale 'ers(anel(r de'endente de dr(% Actualmente, n ma.oritatea !rilor dez oltate e-ist un sistem de msuri legislati e, sociale "i medicale care asigur reabilitarea narcomanilor "i care se includ ntr-o puternic campanie antidrog. #n =epublica 3oldo a ac!iunile educati e, de pre enire "i informare se realizeaz la un ni el suficient, pe c$nd cele terapeutice, de dezinto-icare se desf"oar cu dificultate, din lipsa resurselor financiare. #n temeiul actelor legislati e "i normati e, n =epublica 3oldo a func!ioneaz urmtoarea structur a ser iciului narcologicG *chema ?

Punctele de narcologie din cadrul spitalelor de circumscripie

- 323 -

5nitatea structural de baz a ser iciului narcologic n sistemul de ocrotire a snt!ii din =epublica 3oldo a o constituie 'ispensarul =epublican de Barcologie, care reprezint un centru metodicoorganizatoric "i consultati al ser iciului narcologic, compus din urmtoarele subdi iziuniG - sec!ia consultati -metodic, care acord asisten! consultati, metodic "i de caracter organizatoric ntregului ser iciu narcologic din !ar. Aceast sec!ie dispune de cabinete consultati e pentru adolescen!i "i maturi, cabinet de consulta!ie "i tratament anonim, cabinet de organizare a asisten!ei medicale pentru narcomani, cabinet de educa!ie antialcoolic "i antinarcotic a popula!iei< func!ioneaz, de asemenea, cabinetul de e-pertiz narcologic, comisia medico-legal narcologic. *ec!ia acord anual asisten! la F-?I mii de pacien!i. %abinetul de consulta!ie "i tratament anonim ofer asisten!a de profil la 5II de pacien!i. - sta!ionarul narcologic< - subdi iziuni au-iliare de diagnosticare "i tratament. 3en!ionm c spitalele de narcologie se ocup doar cu dezinto-icarea fizic a narcomanilor. Este "tiut c n afara dependen!ei fizice e-ist "i o dependen! psihic fa! de droguri, care este mult mai complicat. 'in acest punct de edere, constatm c nu e-ist unit!i specializate pentru scoaterea din dependen!a psihicG centre de zi, comunit!i terapeutice etc. 'ependen!a fizic tratat n spitalele de narcologie rm$ne a fi n ultim instan! neeficient, ntruc$t programul de dezinto-icare nu este complet. 'rept urmare, fo"tii narcomani rede in dependen!i de droguri. #nainte ca un fenomen gra s impun adoptarea unor msuri specifice, se do ede"te a fi necesar demararea unei politici care s urmreasc e itarea unor astfel de riscuri "i care s fac din re!eaua institu!iilor de tratament "i reabilitare un loc unde to!i, tineri "i adul!i, s lucreze cu plcere "i s se simt n siguran!. #n acest conte-t este important prezen!a a trei erigi complementare, "i anumeG dez oltarea aptitudinilor indi iduale< a.utorul "i alternati ele oferite de prieteni< proiectul comunitar 6 ezi *chema 27.

- 324 -

*chema 2

AD5,(= M0 A:,E=BA,0HE (8E=0,E 'E 9=0E,EB0

9entru eradicarea flagelului to-icomaniei, este necesar s fie ntreprinse msuri de pre enire, dezinto-icare "i reinser!ie social a consumatorilor de drog. 3surile de pre enire sunt cele mai importante "i includ urmtoarele ni eluriG - prevenia primar, bazat pe precontemplare 6strategii de schimbare7 "i contemplare, a $nd drept scop - neutilizarea drogurilor= - prevenia secundar, bazat pe precontemplare, contemplare "i pregtire, scopul fiind - stoparea consumului= - prevenia terial bazat pe pregtire de ac!iune, men!inere, scopul fiind - tratamentul. Pre$enia primar are drept scop e itarea consumului de drog de ctre persoanele care nu au utilizat droguri p$n acum, ncerc$ndu-se prote.area acestora, prin inducerea n setul lor de abilit!i a altora noi, necesare pentru a face fa! acestei probleme at$t de acut astzi. - 325 -

A anta.ul acestei msuri este c deruleaz n "coli "i ofer accesul la un numr mare de ele i. Ea ar trebui nceput nc din grdini! "i continuat pe toat perioada "colar, pentru a putea cldi o atitudine "i o con ingere ferm despre consecin!ele nefaste ale drogurilor. Pre$enia secundar include acti it!i de minimalizare a pagubelelor, pe care le pro oac drogurile, "i de identificare a persoanelor care prezint un comportament de risc aditi . 'e cele mai multe ori pre en!ia secundar este cunoscut "i ca o prim form de in# ter$enie, care const n identificarea precoce a tinerilor care consum alcool "i care prezint un risc crescut de a de eni dependen!i de drog. Aceste ac!iuni urmresc reducerea consumului de alcool "i se realizeaz prin consilierea moti a!ional sau prin consilierea de grup. Pre$enia terial este focalizat pe persoanele care de.a au de enit dependente. Acest tip de pre en!ie implic tratament medical, facilit!i de reintegrare "i de reabilitare a persoanelor dependente de drog. *copul principal este ob!inerea abstinen!ei din partea celui dependent. #n tratamentul "i terapia narcomaniei actualmente s-au stabilit mai multe modeleG modelul medical de reabilitare - acest model se bazeaz pe teza general c narcomania este o boal "i cel mai normal este ca ea s fie tratat de medic, idee respins de adep!ii modelului social< modelul de modificare F comportamentului - acest model este centrat n special asupra dinamicii de condi!ionare implicate n dez oltarea dependen!ei, tehnica de tratament fiind de fapt o terapie de modificare Y comportamentului. Ea include echile metode de condi!ionare Y abstinen!ei fa! de drog "i noile metode de men!inere Y comportamentului modificat. 3en!inerea "i consolidarea comportamentului modificat se bazeaz pe concep!ia c un refle- condi!ionat poate fi prelungit mai u"or prin recompensare dec$t prin pedepsire< spre e-emplu, men!inereY abstinen!ei poate fi prelungit dac pacientul este ludat pentru comportamentul su matur "i con"tient, metod care "i gse"te utilitatea at$t n cadrul modelului fiziologic, c$t "i n cadrul celui social< modelul psihologic - se bazeaz par!ial pe conceptul psihanalitic al personalit!ii narcomanului. Bucleul modelului psihologic l constituie reabilitarea narcomanului, reinser!ia lui social sau, cel pu!in, dac nu este capabil s n e!e Y con ie!ui acti , s ob!in capacitatea de a se adapta la ia! ci ilizat< - 32; -

modelul social - contribu!iile psihiatriei sociale "i, n special, terapia de grup "i reabilitarea prin reeducare, constituie bazele abordrii psihologice n modelul social. Acest model nainteaz n prim-plan rolul determinant al factorilor sociali n dez oltarea susceptibilit!ii "i independen!ei psihice, ceea ce implic cunoa"terea "i nlturarea acelor factori ce au determinat abuzul. #n al doilea r$nd, acest model consider dependen!a psihic ca a $nd un mecanism de imitare. *unt acceptate at$t metodele de recompensare pentru abstinen!, c$t "i cele de pedepsire n caz de consum de drog, aplicate indi idului sau n grup< modelul complex - pre ede tehnici "i metode proprii fiecruia din modelele anterioare, adaptate ns fiecrui narcoman n parte, dat fiind faptul c n dez oltarea narcomaniei persist at$t factorii psihici, biologici, c$t "i cei sociali. 9aralel cu aceste modele de tratament e-ist "i alte modalit!i de clasificare a formelor de reintegrare "i reinser!ie a persoanelor dependente de drog. Astfel, unii autori e iden!iazG psihoterapia, terapia de familie, terapia de grup etc. Psi/oterapia 9sihoterapia ar putea fi definit ca o e-perien! emo!ional specific care apare n rela!iile dintre dou persoane, dintre care una a.ut pe cealalt s se auton!eleag mai bine, cu obiecti itate prin prisma e-perien!elor sale de ia!. 3etoda poate fi "i este aplicat at$t de psihologi, asisten!i sociali, c$t "i de sociologi. 9sihoterapia indi idual este una dintre numeroasele forme de reintegrare Y narcomanilor, aplic$ndu-se izolat sau n combina!ie cu alte forme de tratament. #n dependen! de stadiul de into-ica!ie al narcomanului, psihoterapia poate fi aplicat pe parcursul a mai multor faze. #n prima faz se accept c psihoterapeutul trebuie s-"i asume un rol acti n construirea rela!iilor cu persoana dependent de drog< el trebuie s-i fie apropiat acesteia, fr idei preconcepute, onest, dar n acela"i timp ferm "i abil, s nu accepte compromisul. 9osed$nd aceste calit!i a c$"tiga ncrederea bolna ului. =ela!iile dintre el "i pacient trebuie s fie c$t mai fire"ti, de a.utorare. 9rincipalul scop al psihoterapiei este de Y-l face pe bolna s n!eleag necesitatea unei ie!i ci ilizate, s-"i n!eleag temerile, s diferen!ieze dorin!ele de realitate, impulsurile de g$ndire "i ac!iune. 5n alt scop este acela de Y-l obi"nui pe pacient cu abstinen!a. 5na dintre metodele utilizate n acest conte-t - 32> -

este aceea Y contractului terapeutic. Batura contractelor este diferitG ele pri esc timpul de abstinen!, perioada de tratament "i se bazeaz pe ncredere mutual, efort din partea ambelor de a realiza clauzele pre zute, clauze care nu trebuie s fie n contradic!ie cu legea sau normele de con ie!uire. 3etoda dat are calitatea de Y oferi pacientului un scop precis n cadrul efortului terapeutic, de a culti a responsabilitatea. 8r ndoial, aceast metod nu poate fi aplicat oricrui narcoman "i e necesar s se !in seama de stadiul into-ica!iei. %ea de-Y doua faza n psihoterapie ncepe c$nd persoana dependent de drog este abstinent, iar ntre ea "i terapeut sunt stabilite rela!ii corespunztoare scopului propus, cu alte cu inte - c$nd scopul principal al tratamentului este atins. #n aceast etap, psihoterapia const n ncura.area bolna ului de Y-"i men!ine decizia "i de Y relua contactul cu realitatea ntr-o manier matur. #n faza a doua importan! mare are faptul dac narcomanul este de tip reacti sau este un narcoman n ederat. #n primul caz, psihoterapeutul l a a.uta s n!eleag impactele emo!ionale "i influen!ele lor asupra bolii, cu at$t mai mult dac aceast influen! nu este sesizat nici de bolna "i nici de familie sau antura., abuzul de drog fiind pus pe seama altor factori. #n al doilea caz, aten!ia a fi ndreptat mai ales asupra obi"nuin!ei de Y consuma droguri, ncerc$ndu-se crearea unor alte preocupri, refle-e sau obi"nuin!e. 9e parcursul acestei faze se a ncerca nlturarea strii de resemnare "i izolare de care to-icomanul este adesea stp$nit, art$ndu-i-se influen!ele negati e pe care aceste stri 6care sunt, n fond, mi.loacele lui de aprare7 le poate a ea asupra sa. *e a ncerca nlturarea strilor de bloca. psihic, de a-i stabili facultatea de a g$ndi "i capacitatea de Y ra!iona, tendin!ele de Y renun!a la mascarea ade ratelor cauze Yle consumului de droguri. =ela!iile trebuie s fie de ncredere reciproc, terapeutul s nu apar ntr-o postur de qpersecutorK sau qsal atorK. 5ltima faz n psihoterapie presupune consolidarea realizrilor stabilite n fazele anterioare. :a aceast faz fostul narcoman reac!ioneaz spontan asupra acti it!ilor sale< are poten!ialul de a rezol a ntr-o manier matur strile conflictuale, accept reluarea tratamentului c$nd de ine an-ios sau depresi , ncearc s-"i rezol e problemele fr a.utorul psihoterapeutului. Acesta din urm trebuie s fie atent o lung perioad de timp la orice semn ce indic o recdere, iar dac ele apar, nu trebuie dramatizate, ca s nu se duneze rezultatelor ob!inute, mai ales legturilor ce s-au stabilit ntre bolna "i terapeut. - 32F -

(erapia de familie 0ncluderea familiei n reinser!ia narcomanului este .ustificat n primul r$nd de faptul c fiecare membru al familiei ser e"te ca model pentru ceilal!i. ,erapia qde familieK Y nceput s fie discutat n anul ?@5I "i recunoscut ca mi.loc de combatere "i terapie n narcomanie ncep$nd cu anul ?@;I. ]u fost propuse "i utilizate mai multe tehnici n a"a - zisa terapie qde familieK, bazate pe unele teorii, cum sunt cea Y rolului .ucat de mam sau de tat n ia!a familiei "i educa!ia copiilor, cstoria cu un narcoman "i rolul so!iei n perpetuarea acestui obicei la so!. ,ratamentul are ca scop s nlture acel mod de comportare al membrilor de familie care reprezint substratul etiologic al consumului de droguri Yl unuia dintre membri. (erapia de grup ( serie de metode utilizate n terapia indi idual au fost aplicate la grupuri de narcomani, dup modelul psihoterapiei de grup care Y demonstrat a anta.ele unei terapii n comun Y unor persoane a $nd probleme similare. 3etodele acestei terapii ariaz n func!ie de orientarea teoretic Y celui ce le aplic. 9sihoterapia de grup are la baz concep!ia c anomaliile comportamentului social rezult din dificult!ile reac!iilor interpersonale "i, ca o consecin!, se ncearc ameliorarea acestor dezordini printr-o terapie de grup. 5n membru al acestui grup poate descoperi felul n care propria sa imagine se abate de la normal, prin obser area comportamentului celorlal!i membri ai grupului n situa!ii similare. 5n alt a anta. al acestei terapii + narcomanul este n stare s dep"easc izolarea, el este reintegrat n ia!a de familie "i cea social, percepe fa orurile cooperrii "i ale e-perien!elor comune de ia!. 9sihoterapia de grup reprezint un procedeu relati recent, bazat n mare parte pe n!elegerea psihanalitic Y structurilor caracteriale ale narcomanului, considerat n general persoan ne rotic, imatur, cu mic toleran! la frustare. 5na dintre cele mai reprezentati e lucrri pri ind psihoterapia de grup a fost elaborat de 3ullan "i *angiuliano n ?@;;. #n ea autorii descriu n amnunt principalele etape de lucruG selec!ionarea pacientului, la care se !ine cont de o serie de criterii 6 $rsta, capacitatea mintal7< bolna ul recunoa"te c este narcoman, accept o terapie adec at, inclusi necesitatea abstinen!ei<

- 32@ -

stabilirea unor rela!ii corespunztoare ntre narcoman "i terapeut, bazate pe ncredere "i informare reciproc< descrierea eforturilor pentru ob!inerea coeziunii n cadrul grupului< reducerea la minimum Y strilor de an-ietate "i Y tendin!elor egocentriste ale narcomanului< discutarea "i elucidarea unor probleme de ia! ale to-icomanului. 5na dintre ariantele propuse n cadrul psihoterapiei de grup este formarea unor grupuri din 3-; narcomani "i so!iile lor, condi!ia fiind .ustificat de rolul pe care ele l .oac n ia!a narcomanilor. ,erapia de grup este o form de tratament care merit a fi luat n considerare, a $nd o serie de a anta.e caG - ob!inerea unei afec!iuni "i coeziuni ntre membrii grupului, asemntoare solidarit!ii de familie< - n cadrul grupului, membrii sunt pregti!i pentru reinser!ie social, pentru e-perimentarea unor forme ariate de readaptare 6ca dragostea, cooperarea7, forme care mai t$rziu pot fi utilizate n afara grupului< - n cadrul grupului, indi izii sunt mai recepti i la msurile educati e "i la asimilarea e-perien!elor. #n cadrul acti it!ilor de grup, sportul, pescuitul, dansul, arta sau alte acti it!i distracti e sunt pri ite ca mi.loace adec ate de readaptre. ,erapia de grup are astfel misiunea de Y face sa n!eleag fiecare membru c n ia! nu predomin frustrarea, negarea "i reprimrile, cu alte cu inte - de Y sublinia bucuria unei ie!i normale adaptate la neoile societ!ii< n al doilea r$nd, aceast form de tratament se caracterizeaz printr-o coordonare colecti , subiectul fiind mai mult sub controlul colecti ului dec$t sub controlul indi idual al terapeutului. #n fine, putem men!iona c din punctul de edere al terapeutului, rec$"tigarea independen!ei fa! de droguri este un obiecti foarte greu de realizat "i presupune aplicarea unor proceduri de JreabilitareK ce alorific oin!a "i sim!ul responsabilit!ii. #n concluzie putem men!iona c pentru eradicarea flagelului to-icomaniei este necesar s fie ntreprinse msuri de pre enire, dezinto-icare "i reinser!ie social. 9entru a c$"tiga n eficien!, este necesar mobilizarea "i implicarea tuturor actorilor sociali, fie c e orba de prin!i sau prieteni, de cadre didactice, de formatori sau de centrele de psihoterapie, de echipe spitalice"ti sau ser icii de asisten! social, de instan!e poli!iene"ti sau .udiciare. Efortul care se cu ine fcut trebuie s rspund unor principii de bazG - 33I -

- instaurarea unei rela!ii de ncredere< - e"alonarea n timp a msurilor luate< - crearea unor spa!ii de dialog susceptibile de a spori resursele "i poten!ialit!ile grupurilor de apartenen!< - ac!ionarea n sensul unei ameliorri globale a drepturilor fundamentaleG locuin!, educa!ie, loc de munc, sntate< - colaborarea cu institu!iile sau organismele preocupate de acest domeniu. $ntrebri recapitulative% ?. 'e ce narcomania este considerat o form a conduitei de iante& 2. Bominaliza!i cauzele interne "i e-terne ale consumului de droguri. 3. %are este impactul consumului de droguri asupra indi idului& 4. 0dentifica!i dimensiunile sociale ale consumului de droguri. 5. 3en!iona!i msurile de stopare o pre enire a consumului de droguri. ;. *pecifica!i metodele de tratament al to-icomanilor. &ibliografie selectiv% ?. 9orrot 3. (o&icomaniile. - Aucure"ti, ?@@@. 2. Melaru 3. 7rogurile. - 0a"i, ?@@F. ;. 'rgan D. Aproape totul despre droguri. - Aucure"ti, ?@@;. >. 8erreol ). Adolescenii i to&icomania. - Aucure"ti, 2III. F. gR[RlSY i.b. ZOJRMVOJrRJW@J V>RO>HKL>I>Y @ W>[JHL>Y WGO# L>QGW@@. - VPWTXY, 2III.

- 33? -

"$C+$@$;+& (manual. Molumul +


=edactor literar + Ariadna Strungaru Asisten! computerizat + 7orin 7iaconu Aun de tipar 23.I;.2II3. 8ormatul ;I-F4 ?o?;. %oli de tipar 2I,5. %oli editoriale 22,I. %omanda 5I. ,ira.ul ?II e-. %entrul Editorial al 5*3 str. A. 3atee ici, ;I, %hi"inu, 3' 2II@

- 332 -