Sunteți pe pagina 1din 6

Programare Windows I.

Visual C++

Laborator 2

Laborator 2
1) S se realizeze o apli a!ie are s rezol"e e ua!ii de gradul al doilea. Inter#a!a apli a!iei "a #i urmtoarea

Casetelor te$t li se "or da denumirile% camp_a& camp_b& camp_c& rez. '"enimentului Cli ( aso iat butonului )ezol"a i se aso ieze odul%
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System:: vent!r"s^ double a,b,c,delta,re,im% try$ a&Convert::'o(ouble(camp_a)*'e+t#% try$ b&Convert::'o(ouble(camp_b)*'e+t#% try$ c&Convert::'o(ouble(camp_c)*'e+t#% e# $

Programare Windows I. Visual C++

Laborator 2
i,(a-&.#$ delta&b/b)0/a/c% i,(delta1.#$ re & )b 2 (3 / a#% im & 4at5::S6rt()delta# 2 (3 / a#% Strin" ^te+t & 78 cuatia are solutii comple+e : 9r9n8% te+t :& 78+1&8% te+t :& Convert::'oStrin"(re#% te+t :& 78:i8% te+t :& Convert::'oStrin"(im#% te+t :& 789r9n+3&8% te+t :& Convert::'oStrin"(re#% te+t :& 78)i8% te+t :& Convert::'oStrin"(im#% rez)*'e+t&te+t% ; else$ re & )b 2 (3 / a#% im & 4at5::S6rt(delta# 2 (3 / a#% Strin" ^te+t & 78 cuatia are solutii reale : 9r9n8% te+t :& 78+1&8% te+t :& Convert::'oStrin"(re:im#% te+t :& 789r9n+3&8% te+t :& Convert::'oStrin"(re)im#% rez)*'e+t&te+t% ; ; else$ i,(b-&.#$ Strin" ^te+t & 78 cuatia este de ordinul intai< 9r9n8% te+t & te+t)*Concat(te+t, 78Solutia este: 8#% te+t & te+t)*Concat(te+t, Convert::'oStrin"()c2b##% rez)*'e+t&te+t% ; else$ i,(c-&.# rez)*'e+t&8 cuatia nu are solutii<8% else rez)*'e+t&8 cuatia nu este de "radul al doilea si are o ; ;

in,initate de solutii8%

; catc5( +ception ^p#$

Programare Windows I. Visual C++


;

Laborator 2
4essa"e=o+::S5o>(8Veri,icati valoarea introdusa pentru c-8,8!tentie<<<8#%

; catc5( +ception ^p#$ 4essa"e=o+::S5o>(8Veri,icati valoarea introdusa pentru b-8,8!tentie<<<8#% ; ; catc5( +ception ^p#$ 4essa"e=o+::S5o>(8Veri,icati valoarea introdusa pentru a-8,8!tentie<<<8#% ; ;

2) S se realizeze o apli a!ie are s a#i*eze un numr spe i#i at de termeni ai *irului lui +ibona i. Inter#a!a apli a!iei "a #i%

Programare Windows I. Visual C++ Casetelor te$t li se "or da denumirile% camp_n& rez. Vom de lara pentru -n eput #un !ia
double termen?ibonacci(int n#$ int i% double ,.,,1,,n% i,(n&&.#return .% else i,(n&&1#return 1% else$ ,. & .% ,1 & 1% i & 3% >5ile(i1&n#$ ,n & ,. : ,1% ,. & ,1% ,1 & ,n% i::% ; return ,n% ; ;

Laborator 2

'"enimentului Click aso iat butonului .#i*eaz -i "om aso ia odul%


private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System:: vent!r"s^ e# $ int n% try$ n&Convert::'o@nt1A(camp_n)*'e+t#% i,(n*B..# 4essa"e=o+::S5o>(78Cumarul introdus este prea mare<(ati o valoare mai mica decat B..-8, 8!tentie-8#% else i,(n1.# 4essa"e=o+::S5o>(78Cumarul introdus trebuie sa ,ie pozitiv-8, 8!tentie-8#% else$ rez)*'e+t & 88 %22se ster" calculele anterioare ,or(int i&.%i1&n%i::# rez)*'e+t :& 78'ermen & 8,Convert::'oStrin"(i#,78 Valoare & 8,Convert::'oStrin"(termen?ibonacci(i##,789r9n8% ; ;

Programare Windows I. Visual C++


catc5( +ception^#$ 4essa"e=o+::S5o>(78'rebuie sa introduceti un numar natural-8,8!tentie8#% ;

Laborator 2

Pentru a#i*area rezultatului *i -n momentul apsrii tastei Enter dup introdu erea "alorii pentru 0mpul n& "om aduga e"enimentului KeyDown aso iat asetei te$t amp1n urmtorul od%
private: System::Void camp_n_Dey(o>n(System::Object^ sender, System::Eindo>s::?orms::Dey vent!r"s^ i,(e)*DeyCode&&System::Eindo>s::?orms::Deys::Feturn#$ t5is)*button1_Click(t5is)*button1,nullptr#% ; ; e# $

,) S se realizeze o apli a!ie are s permit "izualizarea ulorii rezultat -n urma sele trii antit2ii de )osu& Verde 3i .lbastru 4 ulorile #undamentale). Inter#a!a apli a!iei "a #i%

Programare Windows I. Visual C++ Laborator 2 S roll6ar7urile "erti ale "or a"ea numele% rosu, verde, albastru iar eti 8etele #olosite pentru a#isarea "alorilor "or a"ea numele% et_Fosu, et_Verde, et_!lbastru< Vom de lara #un !ia
void re,res5(#$ et_Fosu)*'e+t&rosu)*Value<'oStrin"(#% et_Verde)*'e+t&verde)*Value<'oStrin"(#% et_!lbastru)*'e+t&albastru)*Value<'oStrin"(#% culoare)*=ackColor&System::(ra>in"::Color::?rom!r"b(rosu)*Value,verde)*Value,albastru)*Value#% ;

Pentru e"enimentul Scroll aso iat #ie rui ontrol VS roll6ar "om a"ea%
private: System::Void rosu_Scroll(System::Object^ sender, System::Eindo>s::?orms::Scroll vent!r"s^ e# $ re,res5(#% ; private: System::Void verde_Scroll(System::Object^ sender, System::Eindo>s::?orms::Scroll vent!r"s^ e# $ re,res5(#% ; private: System::Void albastru_Scroll(System::Object^ sender, System::Eindo>s::?orms::Scroll vent!r"s^ e# $ re,res5(#% ;

Pentru in 8iderea apli atiei se "a putea #olosi omponenta Iesire din meniul +ile aso iindu7i e"enimentului Click urmtorul od%
private: System::Void iesire'oolStrip4enu@tem_Click(System::Object^ t5is)*Close(#% ; ; sender, System:: vent!r"s^ e# $