Sunteți pe pagina 1din 15

Cuprins

Cuprins.......................................................................................................................1 1.Scurta descriere a firmei care va face obiectul acestui plan de marketing.............2 Istoria Astra Asigurari..............................................................................................2 UNIQA...................................................................................................................... 2 AST A!UNIQA"........................................................................................................# $biectul de activitate..............................................................................................# 2. %isiunea firmei....................................................................................................... # #. $biectivele firmei................................................................................................... & $biective calitative".................................................................................................& $biective cantitative"..............................................................................................& &. Anali'a mediului de marketing al firmei.................................................................& &.1. (iata................................................................................................................. & &.2. Concurenta.......................................................................................................) &.#. Anali'a S*$T................................................................................................... + ). $biective specifice de marketing...........................................................................+ ,. Strategii de marketing propuse.............................................................................,.1. Strategia de piata.............................................................................................,.2. Strategia de pret..............................................................................................,.#. Strategia de produs........................................................................................1. ,.&. Strategia de distributie...................................................................................11 ,.). Strategia de promovare..................................................................................12 /. Activitati relevante propuse pentru implementarea planului de marketing.........12 +. 0ugetul alocat activitatilor de marketing..............................................................1& -. %onitori'area planului de marketing...................................................................1& 0ibliografie............................................................................................................... 1)

1.Scurta descriere a firmei care va face obiectul acestui plan de marketing.


Istoria Astra Asigurari
ASTRA Asigurari s-a desprins in anul 1991 din compania de stat ADAS, beneficiind de experienta de 31 de ani a acesteia, devenind a doua companie de asigurari din piata romaneaca. nca de la inceputuri, ASTRA a detinut o po!itie importanta in piata asigurarilor, fiind in present cea mai mare companie dupa marimea capitalului social si una dintre primele companii in ceea ce priveste cifra de afaceri. "atrimoniul impresionant, actionarii sai puternici, T#$ - T%e #ova $roup, unul dintre cele mai mari %oldinguri din Romania si &# 'A $roup, liderul pietei austriece pe segmentul de asigurari de viata si unul dintre cei mai mari asiguratori europeni, repre!inta garantia unei companii solide si stabile. n anul ())*, &# 'A $roup Austria a ac%i!itionat (+, din actionariatul ASTRA, urmand ca pana la finele lui ())+ participatia &#'A sa fie ma-orata. .data cu lansarea colaborarii dintre cele doua companii, identitatea vi!uala a ASTR/ s-a transformat prin alaturarea insemnelor ambelor companii. ASTRA-&# 'A este in pre!ent societatea de asigurari cu cel mai mare capital social din piata auto%tona, in valoare de ** milioane de /&R.. "arteneriatul inc%eiat intre ASTRA si &# 'A a condus la implementarea unor strategii de van!are si de produs avand ca principale atuuri moderni!area, flexibilitatea si apropierea de clienti. Avand (() de unitati teritoriale in toata tara, ASTRA-&# 'A are acoperire teritoriala completa, oferind peste 0) de tipuri de asigurari generale si de viata.

UNIQA
&# 'A este lider al pietei austriece de asigurari si a devenit printr-o evolutie dinamica, una dintre cele mai importante grupuri de asigurare din /uropa 1entrala. .ferirea de solutii individuale si de!voltarea produselor personali!ate sunt menite sa intruneasca necesitatile din ce in ce mai diversificate ale clientilor.

/ste cea mai mare companie de asigurari din Austria si una dintre cele mai mari grupuri de asigurare din /uropa 1entrala. $rupul include peste (* de companii de asigurare in 10 tari europene. &# 'A are un numar de 1(.*)) anga-ati si parteneri exclusivi, care servesc 2,( milioane de clienti in toata /uropa. Are un portofoliu de prime de 2,( miliarde /uro. &# 'A are una dintre cele mai mari retele de van!are si are ratingul Standard and "oors 3A4, privind puterea financiara.

ASTRA UNIQA!
Astra Asigurari ocupa locul 2 in topul asiguratorilor la asigurari generale si este -uc5tor de tradi6ie pe segmentul R1A, lider de pia65 la asigur5ri maritime 7i de avia6ie. Astra-&ni8a se num5r5 printre companiile cele mai capitali!ate din pia6a auto%ton5 a asigur5rilor, av9nd un capital social cu o valoare de ** de milioane de /uro. Astra-&ni8a este cea mai importanta companie de asigur5ri din Rom9nia cu capital 7i ac6ionariat preponderent auto%tone. 1u o retea de (3: de unit56i teritoriale ;n toat5 6ara, Astra-&ni8a se remarca drept partener puternic 7i cu experien65, flexibil, detinand un portofoliu ce cuprinde peste 0) de tipuri de asigur5ri generale, de via65 7i de s5n5tate, adaptabile la nevoile clientilor.

"biectul de activitate
ASTRA Asigurari este una dintre companiile private de elit5 din Rom9nia, po!i6ion9nduse ;nc5 de la ;nfiin6are pe primele locuri ;n topul asigur5torilor auto%toni. Activitatea de ba!5 a companiei const5 ;n ;nc%eierea de asigur5ri generale 7i de via65, precum 7i ;n opera6iuni de reasigurare.

#. $isiunea firmei
<isiunea companiei este sa preia toate riscurile clientilor sai, oferindu-le in sc%imb calitate maxima a serviciilor. De aceea, se concentrea!a in permanenta pe cresterea standardelor calitative, in acord cu cerintele pietei, si de!volta constant serviciile si produsele astfel incat clientul sa fie multumit deplin.

%. "biectivele firmei
"biective calitative!
plasarea companiei ;n topul primilor 2 asigur5tori, implementarea unei serii de proiecte care au ca scop continuarea procesului de de!voltare 7i consolidare 7i vi!ea!5, printre altele, adaptarea portofoliului actual la cerin6ele pie6ei, prin lansarea unor noi produse 7i prin actuali!area celor existente.

Respectarea cu strictete a regulilor de subscriere. .btinerea unui portofoliu ec%ilibrat asigurari auto si non-auto 1ontinuarea procesului de evaluare anuala. ntroducerea sc%emelor de bonus pentru recompensarea salariatilor, in functie de performante.

=ansarea de noi produse de asigurare. nc%eierea unor noi parteneriate cu b5ncile.

"biective cantitative!

inc%eierea exercitiului financiar al anului ())9 cu un profit de 9.1+1 mii lei si un venit din prime brute subscrise de ++3.0)1.))) R.#, in crestere cu 19, fata de ()):.

&. Anali'a mediului de marketing al firmei


&.1. (iata
"ia6a organi!a6iei ASTRA Asigur5ri este acea parte din pia6a produsului, pe care produc5torul sau distribuitorul vinde ;n nume propriu, ;n interes propriu 7i sub marc5 proprie. "onderea pie6ei organi!a6iei sau m5rcii ;n pia6a produselor se nume7te cot5 de pia65. >n ceea ce prive7te c%iar volumul de prime subscris ASTRA Asigur5ri de6ine o cot5 de pia65 important5 ? 13, din pia6a asigur5rilor, iar num5rul de clien6i este ;n -ur de un milion. &rm9nd at9t dinamica pie6ei interne c9t 7i cerin6ele pie6ei interna6ionale, ASTRA 7i-a de!voltat 7i ;mbun5t56it constant de-a lungul anilor portofoliul de produse 7i servicii oferite clientilor s5i. ASTRA Asigur5ri s-a clasat in ())2 printre liderii de pe piata asigurarilor, reali!and o crestre a incasarilor de 20,3,.

&

>ncep9nd cu anul ())3, ASTRA a relansat divi!ia asigur5rilor de via65, oferind clien6ilor urm5toarele produse@ asigurarea mixt5 de via65 Te!aur, asigurarea de pensie privat5 cu capitali!are Respect 7i asigurarea de via65 f5r5 capitali!are $arant. n ())2 ASTRA ;7i consolidea!5 po!i6ia pe pia6a asigur5rilor generale. Ai ;n ())2 ASTRA Asigur5ri 7i-a me6inut po!i6ia printre liderii companiilor de asigur5ri generale din Rom9nia. 1u un volum de 1.9(: miliarde lei, prime brute subscrise pe clasele de asigur5ri generale, cu *3,2, mai mult dec9t ;n ())3, ASTRA Asigur5ri se men6ine pe locul B ;n topul companiilor de profil. De la ;nfiin6area societ56ii foarte mul6i clien6i, at9t personae fi!ice de toate v9rstele c9t persoane -uridice au beneficiat de serviciile oferite de ASTRA Asigur5ri. Satisfac6ia acestora constituie m9ndria noastr5. Dintre clien6ii ASTRA Asigur5ri de-a lungul timpului putem enumera@ <Ap#, <.A./., Aeroportul 1oand5 Cucure7ti, #avrom, Roman S.A., "etrotub S.A., Dibrex S.A., "o7ta Rom9n5 R.A., Alprom S.A., Antibiotice S.A., Rafin5ria Bega, E.T.1.C.1.1. .C., 1oca 1ola, /lectrica S.A., 1ereal 1om, FoGo S.A., #eptun .limp S.A., 1itG CanH, Bulcan S.A., S.R. ., Distriga! S.A. Dat fiind faptul ca ASTRA Asigur5ri este asiguratorul <Ap#, pentru soldatul care 7i-a pierdut via6a ;n atentatul petrecut recent ;n raH societatea a pl5tit desp5gubiri ;n valoare de :).))) euro, conform contractului de asigurare. Astra se implic5, de asemenea, ;n ac6iuni de responsabilitate social5 corporatist5. &nul dintre cele mai mari proiecte ;n acest sens a fost sponsori!area militarilor rom9ni afla6i ;n teatrele de opera6ii ;n raH, Afganistan, Cosnia 7i Fosovo, cu oca!ia s5rb5torilor pascale. . delega6ie a companiei a oferit tuturor osta7ilor rom9ni afla6i ;n misiune cadouri ;n valoare de peste un miliard lei vec%i.

&.#. Concurenta
Din topul 1) al societ56ilor de asigur5ri se pot bine observa cine sunt principalii concuren6i ai companiei 7i ce cot5 de pia65 de6ine fiecare privind volumul de prim brute subscrise. Astfel un prim concurent este Allian!-Tiriac, care ;mpreun5 cu Asirom se afl5 pe primele po!i6ii ale topului. =a finalul anului trecut compania ASTRA Asigur5ri era po!itionat5 pe locul nou5, cu un total al primelor brute subscrise de 1:),+( milioane lei noi. Acum se afl5 pe locul patru 7i este urmat de #$, de AS CA#, C1R Asigurari, pe locul opt se afl5 ARDAD. . alt5 companie care a cobor9t ;n top este &nita, care la sf9r7itul primului trimestru al anului trecut era pe locul 7ase, ;n

decembrie se po!i6iona pe 7apte, iar acum se afl5 pe locul nou5. $enerali Asigur5ri 7i-a p5strat po!i6ia de6inut5 la finalul anului trecut, respectiv locul !ece.

PUNCTE TARI volum mare de lic%idit56i bonitate financiar5 locul * ;n topul firmelor de asigur5ri 1re7terea veniturilor din v9n!5ri nr. de clien6i ;n cre7tere p9na ;n 1999 cre7tera volumului de prime subscrise 7i ;ncasate structur5 mobil5 7i competent5 rela6ii extinse pe pia6a interna6ional5 re6ea teritorial5 puternic5 membr5 A RD1 particip5 la &< 7i &AI repre!entant al < ;n Rom9nia resurse umane de ;nalt5 clas5 sistem de promovare detaliat 7i explicit motivarea personalului dispecerat S/RB 1/ (2 ASTRA I&R#A= 1ampanii de promovare 7i publicitate cu clien6ii ASTRA

PUNCTE SLABE &nit56ile teritoriale nu au personalitate -uridic5 #u exist5 delegare de responsabilitate la nivel teritorial #u exist5 post de specialist de marHeting la nivel de sucursale Reparti!area bugetului ;ntre init56ile teritoriale Reducerea nr. de clien6i ;n ())) Reducerea nr.de poli6e ;nc%eiate ;n ())) Cuget mic alocat promov5rii #efructificarea mi-loacelor publicitate mai pu6in costisitoare

OPORTUNITI De!voltarea mai accentuat5 a ramurii asigurarilor de bunuri De!voltarea asigurarilor auto 7i de bunuri ;n sectorul privat .bligativitatea unor asigur5ri #oi produse se asigur5ri pe pia6a rom9neasc5 Asigurarea auto 3f5r5 culp54 1ererea de asigur5ri relativ neelastic5 <ari perspective de de!voltate a pie6ei asigurarilor ;n Rom9nia 1olabor5ri cu &#SAR, nstitutului de

AMENINRI Deductibilitate fiscal5 selectiv5 a primelor de asigurare

nteres general sc5!ut fa65 de asigur5ri Densitatea asigur5rilor de 1(,* J K locuitorL13. #e;n6elegerea rolului asigur5rilor ;n societate "redominan6a cererii pentru asigur5rile obligatorii Activitea concurente promo6ional5 a firmelor

1
Asigur5ri,

"rogramul /DAS,

&.%. Anali'a S)"T

*. "biective specifice de marketing


1onform deci!iei actionarilor Astra Asigurari, aproximativ -umatate din profitul net reali!at de companie in ()): va fi utili!ata pentru finantarea proiectelor de de!voltare. Aceasta politica certifica, o data in plus, anga-amentul actionarilor de a contribui la cresterea valorii afacerii pe termen lung. De altfel, prin obiectivele de de!voltare pe termen scurt, Astra Asigurari vi!ea!a mentinerea si consolidarea po!itiei de lider pe piata asigurarilor, fara insa a negli-a indicatorii de rentabilitate a afacerii. n acest sens, si in viitor vor fi riguros aplicate principiile prudentiale in abordarea tuturor operatiunilor de subscriere a riscurilor. Totodata, vor fi promovate programe de segmentare a portofoliului, in special pe clasele de asigurari auto, acest lucru insemnand practic particulari!area ofertelor pentru fiecare client in parte, astfel incat acestea sa evidentie!e o mai buna corelatie a costurilor percepute cu profilul riscurilor individuale acoperite. 1oncomitent vor fi impuse noi standarde de calitate a serviciilor post-van!are prin eficienti!area controlului si administrarii proceselor de despagubire. Acestea, impreuna cu o serie de proiecte aflate in fa!a de pregatire vor defini cadrul unui complex program de orientare catre nevoile clientilor. Totodata, actionarii Astra Asigurari si-au exprimat spri-inul pentru sustinerea urmatoarelor obiective calitative@

D n

e ! v u o r n o

o n v

l t a r a t a v a r i i a t a

e a e a a s i g u r a r i i , p o r e c v p r

7 i l o 7

i r i r

i m b

t i r e a

"

m o r d

c a l i t a t t i i s t i o p r e r l o d f s v r c l i e n l a a

a d p u

a p n

t a b e a r

l i t a

i c i i l o

a c o

a t e a e l o r

i n d 7 e i

e r u

i s

! i t i a a t e

a c e s a s s i g i t u

t o r

m e l o a d

a r

a t i i

e c i f

i c e

p d

i n p a g u

p b

l a t a i r i l o r

m p

t a

e s

+. Strategii de marketing propuse


+.1. Strategia de piata
"iata romaneasca de asigurari se afla in acest moment intr-o etapa de maturi!are, cu -ucatori puternici si un volum total de prime subscrise in valoare de 1,( miliarde de /uro in ()):, potrivit 1SA. "entru ())9, se estimea!a ca piata de asigurari va creste cu aproximativ (*, fata de anul anterior. 1ompetitia devine din ce in ce mai puternica, iar pe piata isi fac intrarea actori internationali importanti. Astra Asigurari M &ni8a se ba!ea!a pe acoperire teritoriala completa Npeste ()) de filiale si agentii in toata taraL, putere financiara ridicata N<ercer .liver EGman a evaluat &ni8a ca fiind compania de asigurari cu cea mai ridicata eficienta investitionala din /uropa, in timp ce Astra are cel mai solid capital social din RomaniaL, flexibilitate la nivelul portofoliului de produse Npeste +) de tipuri de asigurariL si o ec%ipa de profesionisti. Astra Asigurari are o strategie de afaceri ba!ata pe flexibilitate si moderni!are si isi doreste sa devina cea mai puternica companie de asigurari din Romania.

+.#. Strategia de pret


Departamentul de contracte spri-ina departamentul de marHeting prin elaborarea standardelor de subscriere si de selectie a riscurilor asigurabile. "rincipalul scop urmarit este acela de a garanta profitabilitatea si stabilitatea financiara a clasei de asigurari subscrise. &na dintre cele mai dificile deci!ii ale unui asigurator este aceea de stabilire a unor preturi adecvate pentru produsele sale. Spre deosebire de alte tipuri de activitati, asiguratorii nu cunosc costurile efective ale produselor lor la momentul van!arii acestora. Aceste costuri depind de producerea evenimentelor acoperite de polita de asigurare. Astfel, asiguratorul trebuie sa estime!e costurile legate de daunele viitoare, pe ba!a experientelor anterioare. /xactitatea cu care sunt elaborate asemenea estimari are o importanta cruciala. n conditiile in care asiguratorul subestimea!a aceste costuri ale daunelor sau c%eltuielile viitoare, obligatiile sale de a acoperi aceste costuri ar putea epui!a re!ervele sale si ar putea provoca de!ec%ilibre in situatia sa financiara. "e de alta parte, o supraevaluare a pretului produselor, in incercarea de a fi prudent, ar

putea duce la o scadere a competitivitatii pe piata si la incasarea de catre asigurator a unui volum de prime ne-ustificat in raport c%eltuielile efectuate. Stabilirea pretului produselor de asigurare este o atributie a departamentului de calcul actuarial. Datele necesare efectuarii calculelor actuariale se refera la volumul de prime incasate, la nivelul daunelor inregistrate si la c%eltuielile efectuate. /ste necesar, de asemenea, ca acestea sa fie grupate pe tipuri de polite, pe arie geografica etc. n domeniul asigurarilor variantele strategice utili!ate sunt cele de ba!a@ orientarea dupa costuri, dupa concurenta si dupa cerere. Dirma Astra Asigurari se foloseste de aceste metode in stabilirea preturilor. n acest ca! elementul central al intregii politici de prOt il formea!a nivelul cotei de prima tarifara, pe ba!a caruia se stabileste volumul primelor de asigurare care vor fi platite de asigurati. Aceasta cota de prima tarifara sau prima bruta este formata din@ prima neta, c%eltuielile privind constituirea si administrarea fondului de asigurare, finantarea unor masuri de prevenire a pagubelor, constituirea fondului de re!erva si profitul acceptat.

+.%. Strategia de produs


"e segmentul asigurarilor de viata Astra Asigurari vine in intampinarea clientilor oferind produse si servicii specifice, adaptate cerintelor individuale@

protectie si investitie NAsigurari de viata cu componenta investitionalaL protectie si economisire NAsigurari de viata cu componenta de economisireL protectie si planificare NAsigurari de viata cu componenta de renta pentru studii siKsau dota pentru casatorieL Bor fi promovate programe de segmentare a portofoliului, in special pe clasele de

asigurari auto, acest lucru insemnand practic particulari!area ofertelor pentru fiecare client in parte, astfel incat acestea sa evidentie!e o mai buna corelatie a costurilor percepute cu profilul riscurilor individuale acoperite. 1oncomitent vor fi impuse noi standarde de calitate a serviciilor post-van!are prin eficienti!area controlului si administrarii proceselor de despagubire. Acestea, impreuna cu o serie de proiecte aflate in fa!a de pregatire vor defini cadrul unui complex program de orientare catre nevoile clientilor. #ivelul de siguranta oferit clientilor si partenerilor de afaceri este sustinut pe langa propria putere financiara si de programele de reasigurare inc%eiate cu societati de prim rang. 1lientul participa in mod direct la reali!area obiectivului firmei. /l trebuie sa fie pre!ent in momentul inc%eierii unei forme de asigurare.

1.

Societatea incearca sa-si atraga clientii prin scoaterea pe piata a produselor noi, cat mai personali!ate, astfel incat clientul sa beneficie!e de ceea ce-si doreste sis a fie multumit. n incercarea de fideli!are si recompensare a clientului pentru alegerea facuta, societatea organi!ea!a anumite tombole, promotii, discount-uri, pe care le anunta clientilor prin diverse mi-loace Ntelefon, postaL.

+.&. Strategia de distributie


Trainicia societatii este ba!ata pe managementul sau si pe colectivul de specialisti din intreaga retea nationala si numara in pre!ent mai mult de 1))) anga-ati, de!voltand, totodata, o retea de distributie formata actualmente dintr-un numar de peste *)) consultanti financiari asigurari de viata, respectiv aproximativ 30)) agenti de van!ari. ntalnirea dintre prestator si consumator presupune deplasarea celui din urma la sediul prestatorului pentru a putea beneficia de serviciul dorit. Reteaua de distributie este constituita din mai multe locuri de prestatie a unui numar limitat de servicii. . astfel de retea pre!inta avanta-ul unei inalte standardi!ari a serviciilor, simplificarea procesului de creere si livrare a serviciilor, reducerea complexitatii si diversitatii. ntroducerea de produse noi si inovatoare adresate unor segmente de piata bine determinate si utili!9nd canale de distributie moderne, constituie o permanenta preocupare a stabilit obiective clare, care sa asigure o crestere ec%ilibrata si o profitabilitate stabila, un standard ridicat de performanta si integritate ;n toate operatiunile pe care le derulea!a. Astra Asigurari foloseste un tip de canal de distributie, si anume, cel de tip mediu "- -1 care se foloseste de niste intermediari. n ca!ul Astra Asigurari, intermediarii pot fi considerati agentii si CroHerii, cei care se afla in relatii de parteneriat cu prestatorul. Dormele de van!are sunt directe, si daca se poate spune de comanda. 1lientii Astra Asigurari au la dispo!itie solutii diversificate de plata a primelor de asigurare. Accesibil, flexibil si eficient pentru clienti@ peste 2.0)) puncte de colectare in numerar sau cu cardul in toata taraP optiuni moderne si comode de plata a primelor precum internet banHing si debit direct. Sistemul de colectare a primelor de asigurare Astra Asigurari devine mult mai flexibil si mai accesibil clientilor companiei. Acestia vor putea alege cea mai convenabila modalitate de plata - cu card, prin debit direct, transfer bancar, internet banHing sau in numerar. Totodata, prin parteneriatele inc%eiate cu banci care operea!a retele de colectare dintre cele mai de!voltate la

11

nivel national, Astra Asigurari pune la dispo!itia clientilor sai una dintre cele mai extinse retele de colectare a primelor de pe piata locala a asigurarilor. #oul sistem inseamna in primul rand o retea mult mai extinsa de colectare in numerar, in conditiile in care plata in numerar ramane in continuare metoda de plata preferata in randul persoanelor fi!ice. 1lientii vor putea plati primele de asigurare in numerar la oricare dintre cele peste :)) de agentii CRD $roupe Societe $enerale, la peste 1.2)) unitati 1/1 CA#F. Strategia de distributie folosita, avand in vedere faptul ca firma utili!ea!a canale cu intermediari, este strategia de delegare, prin care se constata ca acestia au capacitatea de a reali!a singuri activitatile de distributie la nivelul proiectat.

+.*. Strategia de promovare


Societatea Astra Asigurari utili!ea!a o strategie a promovarii globale a ofertei prin intermediul marcii folosind un slogan adecvat@ ASTRA preia riscul <a-oriatea specialistilor aprecia!a ca in acest domeniu, locul central in cadrul politicii promotionale il detine promovarea personala. &n asemenea rol este mult mai evident in activitatea societatilor de asigurari unde agentul, respectiv broHerul reali!ea!a un important rol promotional. De aici re!ulta ca in recrutarea, promovarea si pregatirea personalului o po!itie importanta trebuie sa ocupe si problemele legate de activitatea promotionala.

,. Activitati relevante propuse pentru implementarea planului de marketing


n vederea coordonarii tuturor activitatilor pe care si le-a propus, firma a intocmit un program de marHeting privind introducerea pe piata a unui nou produs 1asco .nline. "rincipalele elemente componente ale acestui program sunt pre!entate pe scurt in continuare@

12

Nr. crt

Activitatea prevzut =uarea deci!iei de lansare a produsului Selectionarea ideilor privind reali!area noului produs Studiu documentar Reali!area prototipului 1ercetare calitativa N( reuniuni de grupL 1ercetare cantitativa Nesantion 1))) persL mbunatatirea produsului pe ba!a re!ultatelor obtinute in urma cercetarilor Testarea produsului Stabilirea pretului de van!are Dixarea !onei de lansare Selectionarea si contactarea intermediarilor #egocierea si inc%eierea contractelor cu intermediarii .rgani!area si desfasurarea campaniei de

Durata de realizare (2009

!una "n care se va realiza ac#iunea !$ !2 !% !& !' !( !) !* !9 !$0 !$$ !$2

1.

*.)1 M 0.)1

(.

+.)1 M (+.)1 (:.)1 M ().)( (3.)( M 3.)2 0.)2 M (2.)2

3. 2. *. 0.

(+.)2 M *.)0

+.

:.)0 M 3.)+

:. 9. 1). 11.

0.)+ M 1+.)+ ().)+ (2.)+ (+.)+ (:.)+ (9.)+ M (*.): (0.): M 3).)9 1.1) M 3).11

1(.

13.

1#

lansare 12. =ansarea (.1(

-. .ugetul alocat activitatilor de marketing


Nr. +rt $ 2 % & ' ( ) * 9 $0 Activitatea prevazuta
Studiu documentar Reali!area prototipului 1ercetare calitativa N( reuniuni de grupL 1ercetare cantitativa Nesantion 1))) persL mbunatatirea produsului pe ba!a re!ultatelor obtinute in urma cercetarilor

Suma (!,() *) 1*) 3)) 1)) 1))) ())) 9)) ()))

"ublicitate prin presa "ublicitate TB Crosuri, pliante Alte c%eltuieli T.TA=

('20

/. $onitori'area planului de marketing


"lanul de marHeting va fi intocmit de specialistii in acest domeniu ai societatii Astra Asigurari. Tot ei vor fi responsabili de ceea ce va urma dupa aplicarea planului.

1&

.ibliografie
1. QQQ.astrasig.ro 2. QQQ.bursaasigurarilor.ro #. QQQ.!f.ro &. QQQ.uni8a.ro ). QQQ.1asig.ro ,. QQQ.ase.ro

1)

S-ar putea să vă placă și