Sunteți pe pagina 1din 66

LEGE Nr.

188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcionarilor publici

*** Republicat

Text n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011 REALIZATOR: COM A!IA "E I!#ORMATIC$ !EAM% Text actua&i'at prin produ(u& in)or*atic &egi(&ativ LE+ E+ ERT n ,a'a acte&or nor*ative *odi)icatoare- pu,&icate n Monitoru& O)icia& a& Ro*niei- artea Ipn. &a 2/ dece*,rie 20100 Act de baz #B: Legea nr0 1//11222- repu,&icat. n Monitoru& O)icia& a& Ro*niei- artea Inr0 345 din 22 *ai 2006 Acte modificatoare #M1: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 9/12006 #M2: Legea nr0 23412006 #M3: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 951200/ #M4: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 261200/ #M5: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 1251200/ #M6: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 2221200/ #M7: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 312002:- re(pin(. prin Legea nr0 36212002 ;#M17< =Anterior re(pingerii- Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 312002 ;#M7< a ncetat (. *ai produc. e)ecte >uridice prin pu,&icarea "eci'iei Cur7ii Con(titu7iona&e nr0 103212002 ;#M11<0? #M8: "eci'ia Cur7ii Con(titu7iona&e nr0 1/512002 #M9: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 3612002:- a,rogat. prin Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ;#M12< @i re(pin(. prin Legea nr0 9112010 ;#M19< #M10: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 2012002 #M11: "eci'ia Cur7ii Con(titu7iona&e nr0 103212002 #M12: Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 #M13: Aot.rrea 8uvernu&ui nr0 122/12002 #M14: Legea nr0 32212002 #M15: Legea nr0 33012002- a,rogat. prin Legea nr0 2/912010 ;#M24< #M16: Aot.rrea 8uvernu&ui nr0 136312002 #M17: Legea nr0 36212002 #M18: "eci'ia Cur7ii Con(titu7iona&e nr0 142212002 #M19: Legea nr0 9112010 #M20: Legea nr0 9212010

#M21: Legea nr0 19012010 #M22: Legea nr0 15512010 #M23: Legea nr0 24912010 #M24: Legea nr0 2/912010 Acte&e nor*ative *arcate cu a(teri(c ;:< (unt n pre'ent *odi)icate- a,rogate (au re(pin(e @i *odi)ic.ri&e e)ectuate prin ace(te acte nor*ative a(upra Legii nr0 1//11222- repu,&icat.- nu *ai (unt de actua&itate0 Modi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e e)ectuate prin acte&e nor*ative enu*erate *ai (u( (unt (cri(e cu )ont ita&ic0 Bn )a7a )iec.rei *odi)ic.ri (au co*p&et.ri e(te indicat actu& nor*ativ care a e)ectuat *odi)icarea (au co*p&etarea re(pectiv.- n )or*a #M1- #M2 etc0 #CIN NOTE: 1. A (e vedea @i Aot.rrea 8uvernu&ui nr0 100012004 privind organi'area @i )unc7ionarea Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici0 2. !u (unt inc&u(e n textu& actua&i'at *odi)ic.ri&e e)ectuate prin art0 56 &it0 ,< din Legea nr0 32212002 ;#M14<0 Reproduce* *ai >o( ace(te prevederi0 #M14 CART0 56 "e &a data intr.rii n vigoare a Dot.rri&or 8uvernu&ui privind n)iin7areaorgani'area @i )unc7ionarea noi&or entit.7i re'u&tate din reorgani'area autorit.7i&or @i in(titu7ii&or pu,&ice prev.'ute n anexe&e nr0 1 @i 2- n cuprin(u& acte&or nor*ative n vigoare- ur*.toare&e expre(ii @i denu*iri (e n&ocuie(c dup. cu* ur*ea'.: =000? ,< (intag*a EEIn(titutu& !a7iona& de Ad*ini(tra7ieFF (e n&ocuie@te cu (intag*a EEAgen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&iciFFGC #CIN 3. A (e vedea @i Aot.rrea 8uvernu&ui nr0 136312002 ;#M16< pentru reg&e*entarea unor a(pecte deter*inate de ap&icarea *.(uri&or de reorgani'are (ta,i&ite de Legea nr0 32212002 ;#M14< privind reorgani'area unor autorit.7i @i in(titu7ii pu,&ice- ra7iona&i'area cDe&tuie&i&or pu,&ice- (u(7inerea *ediu&ui de a)aceri @i re(pectarea acorduri&orHcadru cu Co*i(ia European. @i #ondu& Monetar Interna7iona& @i pentru *odi)icarea @i co*p&etarea Aot.rrii 8uvernu&ui nr0 1000012004 privind organi'area @i )unc7ionarea Agen7iei !a7iona&e a

#unc7ionari&or u,&ici0 Aot.rrea 8uvernu&ui nr0 136312002 ;#M16< nu )ace nicio re)erire &a Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- dar con7ine *odi)ic.ri i*p&icite pentru Legea nr0 1//11222- repu,&icat.0 Ace(te *odi)ic.ri i*p&icite nu (unt inc&u(e n textu& actua&i'at0 A (e vedea @i pct0 95 din anexa nr0 1 &a Legea nr0 32212002 ;#M14<0 #B !". 1 Dispoziii generale !R#. 1 $1% "re&enta le'e re'lementea& re'imul 'eneral al raporturilor (uridice dintre funcionarii publici )i *tat *au admini*traia public local+ prin autoritile admini*trative autonome ori prin autoritile )i in*tituiile publice ale admini*traiei publice centrale )i locale+ denumite ,n continuare raporturi de *erviciu. $-% Scopul pre&entei le'i ,l con*tituie a*i'urarea+ ,n conformitate cu di*po&iiile le'ale+ a unui *erviciu public *tabil+ profe*ioni*t+ tran*parent+ eficient )i imparial+ ,n intere*ul cetenilor+ precum )i al autoritilor )i in*tituiilor publice din admini*traia public central )i local. !R#. $1% .uncia public repre&int an*amblul atribuiilor )i re*pon*abilitilor+ *tabilite ,n temeiul le'ii+ ,n *copul reali&rii prero'ativelor de putere public de ctre admini*traia public central+ admini*traia public local )i autoritile admini*trative autonome. $-% .uncionarul public e*te per*oana numit+ ,n condiiile le'ii+ ,ntr/o funcie public. "er*oana care a fo*t eliberat din funcia public )i *e afl ,n corpul de re&erv al funcionarilor publici ,)i p*trea& calitatea de funcionar public. $0% !ctivitile de*f)urate de funcionarii publici+ care implic e1ercitarea prero'ativelor de putere public+ *unt urmtoarele: a% punerea ,n e1ecutare a le'ilor )i a celorlalte acte normative2 b% elaborarea proiectelor de acte normative )i a altor re'lementri *pecifice autoritii *au in*tituiei publice+ precum )i a*i'urarea avi&rii ace*tora2 c% elaborarea proiectelor politicilor )i *trate'iilor+ a pro'ramelor+ a *tudiilor+ anali&elor )i *tati*ticilor nece*are reali&rii )i implementrii politicilor publice+ precum )i a documentaiei nece*are e1ecutrii le'ilor+ ,n vederea reali&rii competenei autoritii *au in*tituiei publice2 d% con*ilierea+ controlul )i auditul public intern2 e% 'e*tionarea re*ur*elor umane )i a re*ur*elor financiare2 f% colectarea creanelor bu'etare2

'% repre&entarea intere*elor autoritii *au in*tituiei publice ,n raporturile ace*teia cu per*oane fi&ice *au (uridice de drept public *au privat+ din ar )i *trintate+ ,n limita competenelor *tabilite de conductorul autoritii *au in*tituiei publice+ precum )i repre&entarea ,n (u*tiie a autoritii *au in*tituiei publice ,n care ,)i de*f)oar activitatea2 3% reali&area de activiti ,n conformitate cu *trate'ia de informati&are a admini*traiei publice. $4% .unciile publice *unt prev&ute ,n ane1a la pre&enta le'e. $5% 6n *en*ul pre&entei le'i+ totalitatea funcionarilor publici din cadrul autoritilor admini*trative autonome )i din cadrul autoritilor )i in*tituiilor publice din admini*traia public central )i local con*tituie corpul funcionarilor publici. !R#. 0 "rincipiile care *tau la ba&a e1ercitrii funciei publice *unt: a% le'alitate+ imparialitate )i obiectivitate2 b% tran*paren2 c% eficien )i eficacitate2 d% re*pon*abilitate+ ,n conformitate cu prevederile le'ale2 e% orientare ctre cetean2 f% *tabilitate ,n e1ercitarea funciei publice2 '% *ubordonare ierar3ic. !R#. 4 $1% Raporturile de *erviciu *e na*c )i *e e1ercit pe ba&a actului admini*trativ de numire+ emi* ,n condiiile le'ii. $-% E1ercitarea raporturilor de *erviciu *e reali&ea& pe perioad nedeterminat. $0% "rin e1cepie de la prevederile alin. $-%+ funciile publice de e1ecuie temporar vacante pe o perioad de cel puin o lun pot fi ocupate pe perioad determinat+ a*tfel: a% prin redi*tribuirea funcionarilor publici din corpul de re&erv care ,ndepline*c condiiile *pecifice pentru ocuparea funciei publice re*pective2 b% prin numire pe perioad determinat+ prin concur* ,n condiiile le'ii+ ,n *ituaia ,n care ,n corpul de re&erv nu e1i*t funcionari publici care * ,ndeplinea*c cerinele *pecifice pentru a fi redi*tribuii ,n conformitate cu di*po&iiile prev&ute la lit. a%. "er*oana numit ,n ace*te condiii dob7nde)te calitatea de funcionar public numai pe acea*t perioad )i nu beneficia& la ,ncetarea raportului de *erviciu de dreptul de a intra ,n corpul de re&erv al funcionarilor publici. !R#. 5 $1% "ot beneficia de *tatute *peciale funcionarii publici care ,)i de*f)oar activitatea ,n cadrul urmtoarelor *ervicii publice:

a% *tructurile de *pecialitate ale "arlamentului Rom7niei2 b% *tructurile de *pecialitate ale !dmini*traiei "re&ideniale2 c% *tructurile de *pecialitate ale on*iliului Le'i*lativ2 d% *erviciile diplomatice )i con*ulare2 e% autoritatea vamal2 f% poliia )i alte *tructuri ale 8ini*terului 9nternelor )i Reformei !dmini*trative2 '% alte *ervicii publice *tabilite prin le'e. $-% "rin *tatutele *peciale prev&ute la alin. $1% *e pot re'lementa: a% drepturi+ ,ndatoriri )i incompatibiliti *pecifice+ altele dec7t cele prev&ute de pre&enta le'e2 b% funcii publice *pecifice. $0% 6n ca&ul *tatutelor *peciale aplicabile *erviciilor diplomatice )i con*ulare+ precum )i polii)tilor )i altor *tructuri ale 8ini*terului 9nternelor )i Reformei !dmini*trative+ di*po&iiile *peciale pot re'lementa prevederi de natura celor prev&ute la alin. $-%+ precum )i cu privire la carier. !R#. : "revederile pre&entei le'i nu *e aplic: a% per*onalului contractual *alariat din aparatul propriu al autoritilor )i in*tituiilor publice+ care de*f)oar activiti de *ecretariat+ admini*trative+ protocol+ 'o*podrire+ ,ntreinere/reparaii )i de de*ervire+ pa&+ precum )i altor cate'orii de per*onal care nu e1ercit prero'ative de putere public. "er*oanele care ocup ace*te funcii nu au calitatea de funcionar public )i li *e aplic le'i*laia muncii2 b% per*onalului *alariat ,ncadrat+ pe ba&a ,ncrederii per*onale+ la cabinetul demnitarului2 c% corpului ma'i*trailor2 d% cadrelor didactice2 e% per*oanelor numite *au ale*e ,n funcii de demnitate public. !". Clasifi area f!n iilor p!"li e# Ca$egorii %e f!n ionari p!"li i !R#. ; $1% .unciile publice *e cla*ific dup cum urmea&: a% funcii publice 'enerale )i funcii publice *pecifice2 b% funcii publice din cla*a 9+ funcii publice din cla*a a 99/a+ funcii publice din cla*a a 999/a2 c% funcii publice de *tat+ funcii publice teritoriale )i funcii publice locale.

$-% .unciile publice 'enerale repre&int an*amblul atribuiilor )i re*pon*abilitilor cu caracter 'eneral )i comun tuturor autoritilor )i in*tituiilor publice+ ,n vederea reali&rii competenelor lor 'enerale. $0% .unciile publice *pecifice repre&int an*amblul atribuiilor )i re*pon*abilitilor cu caracter *pecific unor autoriti )i in*tituii publice+ *tabilite ,n vederea reali&rii competenelor lor *pecifice+ *au care nece*it competene )i re*pon*abiliti *pecifice. $4% Ec3ivalarea funciilor publice *pecifice cu funciile publice 'enerale+ ,n condiiile le'ii+ *e face prin *tatutele *peciale prev&ute la art. 5 alin. $1% *au+ la propunerea autoritilor )i in*tituiilor publice+ de !'enia Naional a .uncionarilor "ublici. !R#. 8 $1% .unciile publice de *tat *unt funciile publice *tabilite )i avi&ate+ potrivit le'ii+ ,n cadrul mini*terelor+ or'anelor de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale+ precum )i ,n cadrul autoritilor admini*trative autonome. $-% .unciile publice teritoriale *unt funciile publice *tabilite )i avi&ate+ potrivit le'ii+ ,n cadrul in*tituiei prefectului+ *erviciilor publice deconcentrate ale mini*terelor )i ale celorlalte or'ane ale admini*traiei publice centrale din unitile admini*trativ/teritoriale. $0% .unciile publice locale *unt funciile publice *tabilite )i avi&ate+ potrivit le'ii+ ,n cadrul aparatului propriu al autoritilor admini*traiei publice locale )i al in*tituiilor publice *ubordonate ace*tora. !R#. 9 .unciile publice *e ,mpart ,n 0 cla*e+ definite ,n raport cu nivelul *tudiilor nece*are ocuprii funciei publice+ dup cum urmea&: a% cla*a 9 cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare *e cer *tudii univer*itare de licen ab*olvite cu diplom+ re*pectiv *tudii *uperioare de lun' durat+ ab*olvite cu diplom de licen *au ec3ivalent2 b% cla*a a 99/a cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare *e cer *tudii *uperioare de *curt durat+ ab*olvite cu diplom2 c% cla*a a 999/a cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare *e cer *tudii liceale+ re*pectiv *tudii medii liceale+ finali&ate cu diplom de bacalaureat. !R#. 1< $1% =up nivelul atribuiilor titularului funciei publice+ funciile publice *e ,mpart ,n trei cate'orii dup cum urmea&: a% funcii publice core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici2 b% funcii publice core*pun&toare cate'oriei funcionarilor publici de conducere2 c% funcii publice core*pun&toare cate'oriei funcionarilor publici de e1ecuie.

$-% .uncionarii publici numii ,n funciile publice din cla*ele a 99/a )i a 999/a pot ocupa numai funcii publice de e1ecuie. !R#. 11 $1% .uncionarii publici *unt debutani *au definitivi. $-% "ot fi numite funcionari publici debutani per*oanele care au promovat concur*ul pentru ocuparea unei funcii publice de 'rad profe*ional debutant. $0% "ot fi numii funcionari publici definitivi: a% funcionarii publici debutani care au efectuat perioada de *ta'iu prev&ut de le'e )i au obinut re&ultat core*pun&tor la evaluare2 b% per*oanele care intr ,n corpul funcionarilor publici prin concur* )i care au vec3imea ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are ocuprii funciei publice de minimum 1- luni+ 8 luni )i+ re*pectiv+ : luni+ ,n funcie de nivelul *tudiilor ab*olvite. !R#. 1ate'oria ,nalilor funcionari publici cuprinde per*oanele care *unt numite ,n una dintre urmtoarele funcii publice: #M11 a< (ecretar genera& a& 8uvernu&ui @i (ecretar genera& ad>unct a& 8uvernu&uiG #B b% *ecretar 'eneral din mini*tere )i alte or'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale2 c% prefect2 d% *ecretar 'eneral ad(unct din mini*tere )i alte or'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale2 e% *ubprefect2 f% in*pector 'uvernamental. !R#. 10*% $1% ate'oria funcionarilor publici de conducere cuprinde per*oanele numite ,n una dintre urmtoarele funcii publice: a% director 'eneral )i director 'eneral ad(unct din aparatul autoritilor admini*trative autonome+ al mini*terelor )i al celorlalte or'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale+ precum )i ,n funciile publice *pecifice a*imilate ace*tora2 b% director )i director ad(unct din aparatul autoritilor admini*trative autonome+ al mini*terelor )i al celorlalte or'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale+ precum )i ,n funciile publice *pecifice a*imilate ace*tora2 c% *ecretar al unitii admini*trativ/teritoriale2 #M23 d< director executiv @i director executiv ad>unct ai (ervicii&or pu,&ice deconcentrate a&e *ini(tere&or @i a&e ce&or&a&te organe de (pecia&itate a&e ad*ini(tra7iei pu,&ice centra&e din unit.7i&e ad*ini(trativHteritoria&e- n cadru&

in(titu7iei pre)ectu&ui- n cadru& aparatu&ui propriu a& autorit.7i&or ad*ini(tra7iei pu,&ice &oca&e @i a& in(titu7ii&or pu,&ice (u,ordonate ace(tora- precu* @i n )unc7ii&e pu,&ice (peci)ice a(i*i&ate ace(toraG #B e% )ef *erviciu+ precum )i ,n funciile publice *pecifice a*imilate ace*teia2 f% )ef birou+ precum )i ,n funciile publice *pecifice a*imilate ace*teia. $-% 6n cadrul autoritilor admini*trative autonome pot fi *tabilite )i funciile publice prev&ute la alin. $1% lit. e% )i f%+ precum )i alte funcii publice prev&ute ,n re'lementrile *pecifice. $0% .unciile publice prev&ute la alin. $1% lit. a% *e pot *tabili )i ,n cadrul autoritilor )i in*tituiilor publice din admini*traia public local care au un numr de minimum 15< de po*turi. #CIN * Art0 13 a&in0 ;1< &it0 d< e(te reprodu( n )or*a n vigoare nainte de *odi)icarea e)ectuat. prin art0 I pct0 1 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ;#M12<- ntruct art0 I pct0 1 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ;#M12< a )o(t dec&arat necon(titu7iona& prin "eci'ia nr0 142212002 ;#M1!< @i apoi a,rogat prin artico&u& unic pct0 1 din Legea nr0 24912010 ;#M23<0 #B !R#. 14 $1% Sunt funcionari publici de e1ecuie din cla*a 9 per*oanele numite ,n urmtoarele funcii publice 'enerale: con*ilier+ con*ilier (uridic+ auditor+ e1pert+ in*pector+ precum )i ,n funciile publice *pecifice a*imilate ace*tora. $-% Sunt funcionari publici de e1ecuie din cla*a a 99/a per*oanele numite ,n funcia public 'eneral de referent de *pecialitate+ precum )i ,n funciile publice *pecifice a*imilate ace*teia. $0% Sunt funcionari publici de e1ecuie din cla*a a 999/a per*oanele numite ,n funcia public 'eneral de referent+ precum )i ,n funciile publice *pecifice a*imilate ace*teia. !R#. 15 .unciile publice de e1ecuie *unt *tructurate pe 'rade profe*ionale+ dup cum urmea&: a% *uperior+ ca nivel ma1im2 b% principal2 c% a*i*tent2 d% debutant. !". 0 Ca$egoria &nalilor f!n ionari p!"li i

!R#. 1: $1% 6nalii funcionari publici reali&ea& mana'ementul de nivel *uperior ,n admini*traia public central )i ,n autoritile admini*trative autonome. $-% "entru a ocupa o funcie public core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici per*oana trebuie * ,ndeplinea*c cumulativ urmtoarele condiii: a% cele prev&ute la art. 542 b% *tudii univer*itare de licen ab*olvite cu diplom+ re*pectiv *tudii *uperioare de lun' durat+ ab*olvite cu diplom de licen *au ec3ivalent2 c% cel puin 5 ani vec3ime ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are e1ercitrii funciei publice2 d% a ab*olvit pro'ramele de formare *peciali&at pentru ocuparea unei funcii publice core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici ori a e1ercitat un mandat complet de parlamentar2 e% a promovat concur*ul naional pentru intrarea ,n cate'oria ,nalilor funcionari publici. $0% "entru ocuparea funciilor publice prev&ute la art. 1- lit. a%+ b% )i d% *e pot *tabili condiii *pecifice *au proceduri *pecifice+ ,n condiiile le'ii. !R#. 1; "ro'ramele de formare *peciali&at pentru ocuparea unei funcii publice core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici *e or'ani&ea& ,n condiiile le'ii. !R#. 18 $1% 9ntrarea ,n cate'oria ,nalilor funcionari publici *e face prin concur* naional. Recrutarea *e face de ctre o comi*ie permanent+ independent+ format din ; membri+ numii prin deci&ie a primului/mini*tru. 8embrii comi*iei au mandate fi1e de 1< ani )i (umtate )i *unt numii prin rotaie. $-% "er*oanele care au promovat concur*ul naional prev&ut la alin. $1% pot fi numite ,n funciile publice core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici. $0% Structura+ criteriile de de*emnare a membrilor+ atribuiile )i modul de or'ani&are )i funcionare ale comi*iei prev&ute la alin. $1% *e *tabile*c prin 3otr7re a Guvernului+ la propunerea !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. #M11 !R#. 19 ;1< !u*irea- *odi)icarea- (u(pendarea- ncetarea raporturi&or de (erviciuprecu* @i (anc7ionarea di(cip&inar. a na&7i&or )unc7ionari pu,&ici (e )ac- n condi7ii&e &egii- de c.tre: a< 8uvern- pentru )unc7ii&e pu,&ice prev.'ute &a art0 12 &it0 a<- c< @i e<G ,< pri*u&H*ini(tru- pentru )unc7ii&e pu,&ice prev.'ute &a art0 12 &it0 ,<- d< @i )<0

;2< !u*irea ntrHo )unc7ie pu,&ic. prev.'ut. &a art0 12 &it0 a<- ,< @i d< (e )ace dintre per(oane&e care ndep&ine(c condi7ii&e prev.'ute &a art0 14 a&in0 ;2< @i ;3<0 #B $0% La eliberarea din funcia public+ ,nalii funcionari publici au dreptul la compen*aii materiale+ *tabilite potrivit le'ii privind *i*temul unitar de *alari&are a funcionarilor publici. !R#. -< $1% Evaluarea performanelor profe*ionale individuale ale ,nalilor funcionari publici *e face anual+ ,n condiiile le'ii. $-% Evaluarea 'eneral a ,nalilor funcionari publici *e face o dat la - ani+ ,n *copul confirmrii cuno)tinelor profe*ionale+ aptitudinilor )i abilitilor nece*are e1ercitrii funciei publice. $0% 6nalii funcionari publici au obli'aia de a urma anual cur*uri de perfecionare profe*ional+ ,n condiiile le'ii. $4% Evaluarea anual prev&ut la alin. $1% )i evaluarea 'eneral prev&ut la alin. $-% *e fac de ctre o comi*ie de evaluare+ ai crei membri *unt numii prin deci&ie a primului/mini*tru+ la propunerea mini*trului internelor )i reformei admini*trative. !". 4 Manage'en$!l f!n iilor p!"li e (i al f!n ionarilor p!"li i SE >9?NE! 1 )genia Naional* a +!n ionarilor ,!"li i !R#. -1 $1% "entru crearea )i de&voltarea unui corp de funcionari publici profe*ioni*t+ *tabil )i imparial *e ,nfiinea&+ ,n *ubordinea 8ini*terului 9nternelor )i Reformei !dmini*trative+ !'enia Naional a .uncionarilor "ublici+ or'an de *pecialitate al admini*traiei publice centrale+ cu per*onalitate (uridic. $-% !'enia Naional a .uncionarilor "ublici e*te condu* de un pre)edinte+ cu ran' de *ecretar de *tat+ numit de ctre primul/mini*tru+ la propunerea mini*trului internelor )i reformei admini*trative. 6n e1ercitarea atribuiilor care ,i revin+ pre)edintele !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici emite ordine cu caracter normativ )i individual. $0% !'enia Naional a .uncionarilor "ublici e*te finanat de la bu'etul de *tat. !R#. --*% $1% !'enia Naional a .uncionarilor "ublici are urmtoarele atribuii:

a% elaborea& politicile )i *trate'iile privind mana'ementul funciei publice )i al funcionarilor publici2 b% elaborea& )i avi&ea& proiecte de acte normative privind funcia public )i funcionarii publici2 c% monitori&ea& )i controlea& modul de aplicare a le'i*laiei privind funcia public )i funcionarii publici ,n cadrul autoritilor )i in*tituiilor publice2 d% elaborea& re'lementri comune+ aplicabile tuturor autoritilor )i in*tituiilor publice+ privind funciile publice+ precum )i in*truciuni privind aplicarea unitar a le'i*laiei ,n domeniul funciei publice )i al funcionarilor publici2 e% elaborea& proiectul le'ii privind *tabilirea *i*temului unitar de *alari&are pentru funcionarii publici2 f% *tabile)te criteriile pentru evaluarea activitii funcionarilor publici2 '% centrali&ea& propunerile de in*truire a funcionarilor publici+ *tabilite ca urmare a evalurii performanelor profe*ionale individuale ale funcionarilor publici2 3% colaborea& cu 9n*titutul Naional de !dmini*traie la *tabilirea tematicii *pecifice pro'ramelor de formare *peciali&at ,n admini*traia public )i de perfecionare a funcionarilor publici2 i% ,ntocme)te )i admini*trea& ba&a de date cuprin&7nd evidena funciilor publice )i a funcionarilor publici2 #M21 >< rea&i'ea'. recrutarea @i pro*ovarea pentru )unc7ii&e pu,&ice pentru care organi'ea'. concur(- *onitori'ea'. recrutarea @i pro*ovarea pentru ce&e&a&te )unc7ii pu,&ice- n condi7ii&e pre'entei &egiG >I1< organi'ea'. concur(uri (au exa*ene pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice de conducere vacante- n condi7ii&e prev.'ute &a art0 5/G >I2< di(pune (u(pendarea organi'.rii @i de().@ur.rii concur(uri&or- n condi7ii&e &egiiG #B @% reali&ea& redi*tribuirea funcionarilor publici crora le/au ,ncetat raporturile de *erviciu din motive neimputabile lor2 l% acord a*i*ten de *pecialitate )i coordonea& metodolo'ic compartimentele de re*ur*e umane din cadrul autoritilor )i in*tituiilor admini*traiei publice centrale )i locale2 m% particip la ne'ocierile dintre or'ani&aiile *indicale repre&entative ale funcionarilor publici )i 8ini*terul 9nternelor )i Reformei !dmini*trative2 n% colaborea& cu or'ani*me )i cu or'ani&aii internaionale din domeniul *u de activitate2 o% elaborea& anual+ cu con*ultarea autoritilor )i in*tituiilor publice+ "lanul de ocupare a funciilor publice+ pe care ,l *upune *pre aprobare Guvernului2

p% ,ntocme)te raportul anual cu privire la mana'ementul funciilor publice )i al funcionarilor publici+ pe care ,l pre&int Guvernului2 A% con*tat contravenii )i aplic *anciuni+ ,n condiiile le'ii. $-% !'enia Naional a .uncionarilor "ublici ,ndepline)te orice alte atribuii *tabilite prin le'e. $0% !'enia Naional a .uncionarilor "ublici are le'itimare proce*ual activ )i poate *e*i&a in*tana de contencio* admini*trativ competent cu privire la: a% actele prin care autoritile *au in*tituiile publice ,ncalc le'i*laia referitoare la funcia public )i funcionarii publici+ con*tatate ca urmare a activitii proprii de control2 b% refu&ul autoritilor )i in*tituiilor publice de a aplica prevederile le'ale ,n domeniul funciei publice )i al funcionarilor publici. $4% !ctul atacat potrivit alin. $0% e*te *u*pendat de drept. $5% "re)edintele !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici poate *e*i&a )i prefectul ,n le'tur cu actele ile'ale emi*e de autoritile *au in*tituiile publice locale. #CIN * Con)or* art0 JI din Legea nr0 19012010 ;#M21<- ap&icarea prevederi&or art0 22 a&in0 ;1< &it0 o< din Legea nr0 1//11222 (e (u(pend. pn. &a data de 31 dece*,rie 20100 #M21 !R#. --B1 Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici di(pune (u(pendarea organi'.rii @i de().@ur.rii concur(u&ui (au- dup. ca'- a exa*enu&ui- n ur*.toare&e ca'uri: a< n (itua7ia n care e(te (e(i'at. @i (e con(tat. c. nu (unt ndep&inite condi7ii&e &ega&e privind organi'area @i de().@urarea concur(uri&or de recrutare @i de pro*ovare n )unc7ii pu,&ice din cadru& autorit.7i&or @i in(titu7ii&or pu,&iceG ,< autoritatea (au in(titu7ia pu,&ic. nu a tran(*i( Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici p&anu& de ocupare a )unc7ii&or pu,&ice- potrivit prevederi&or art0 23 a&in0 ;9< @i ;5<G c< autoritatea (au in(titu7ia pu,&ic. care organi'ea'. concur(u& (au exa*enu& nu a o,7inut avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- potrivit prevederi&or art0 1060 #B !R#. -0 $1% "lanul de ocupare a funciilor publice *tabile)te: a% numrul ma1im al funciilor publice re&ervate promovrii funcionarilor publici2

b% numrul ma1im al funciilor publice care vor fi re&ervate ,n *copul promovrii rapide2 c% numrul ma1im al funciilor publice care vor fi ocupate prin recrutare2 d% numrul ma1im al funciilor publice care vor fi ,nfiinate2 e% numrul ma1im al funciilor publice care vor fi *upu*e reor'ani&rii2 f% numrul ma1im de funcii publice pe fiecare cla*+ cate'orie )i pe 'rade profe*ionale2 '% numrul ma1im al funciilor publice de conducere )i al funciilor publice core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici. $-% "lanul de ocupare a funciilor publice *e elaborea& anual+ cu con*ultarea *indicatelor repre&entative ale funcionarilor publici+ a*tfel: a% de ctre !'enia Naional a .uncionarilor "ublici+ pe ba&a propunerilor ordonatorilor principali de credite+ pentru autoritile )i in*tituiile publice din admini*traia public central2 b% de ctre primar *au+ dup ca&+ de ctre pre)edintele con*iliului (udeean+ prin aparatul de *pecialitate+ pentru autoritile )i in*tituiile publice din admini*traia public local. $0% "lanul de ocupare a funciilor publice *e ,ntocme)te centrali&at+ pe fiecare ordonator principal de credite )i pe fiecare in*tituie din *ubordinea ace*teia *au finanat prin bu'etul *u. $4% 6n *ituaia prev&ut la alin. $-% lit. a%+ planul de ocupare a funciilor publice *e aprob prin 3otr7re a Guvernului. 6n *ituaia prev&ut la alin. $-% lit. b%+ planul de ocupare a funciilor publice *e aprob prin 3otr7re a con*iliului local+ re*pectiv a con*iliului (udeean. $5% "entru autoritile )i in*tituiile publice din admini*traia public local+ proiectul planului de ocupare a funciilor publice *e tran*mite !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici cu 45 de &ile ,nainte de data aprobrii. 6n *ituaia ,n care !'enia Naional a .uncionarilor "ublici con*tat nere'ulariti ,n *tructura ace*tuia+ autoritile *au in*tituiile publice au obli'aia de a modifica proiectul planului de ocupare a funciilor publice+ pe ba&a ob*ervaiilor !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ ,n conformitate cu prevederile le'ale. !R#. -4 Ge*tiunea curent a re*ur*elor umane )i a funciilor publice e*te or'ani&at )i reali&at+ ,n cadrul fiecrei autoriti )i in*tituii publice+ de ctre un compartiment *peciali&at+ care colaborea& direct cu !'enia Naional a .uncionarilor "ublici. SE >9?NE! a -/a -.i%ena f!n iilor p!"li e (i a f!n ionarilor p!"li i !R#. -5

$1% !'enia Naional a .uncionarilor "ublici admini*trea& evidena naional a funciilor publice )i a funcionarilor publici+ pe ba&a datelor tran*mi*e de autoritile )i in*tituiile publice. $-% Evidena funciilor publice )i a funcionarilor publici *e ine ,n cadrul fiecrei autoriti *au in*tituii publice+ potrivit formatului *tabilit de ctre !'enia Naional a .uncionarilor "ublici. !utoritile )i in*tituiile publice au obli'aia de a tran*mite !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici toate informaiile cuprin*e ,n evidena funciilor publice )i a funcionarilor publici din cadrul ace*tora. $0% 6n *copul a*i'urrii 'e*tionrii eficiente a re*ur*elor umane+ precum )i pentru urmrirea carierei funcionarului public+ autoritile )i in*tituiile publice ,ntocme*c do*arul profe*ional pentru fiecare funcionar public. $4% .ormatul *tandard al evidenei funciilor publice )i a funcionarilor publici+ precum )i coninutul do*arului profe*ional *e *tabile*c prin 3otr7re a Guvernului+ la propunerea !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. !R#. -: $1% !utoritile )i in*tituiile publice r*pund de ,ntocmirea )i actuali&area do*arelor profe*ionale ale funcionarilor publici )i a*i'ur p*trarea ace*tora ,n condiii de *i'uran. $-% 6n ca&urile de tran*fer *au de ,ncetare a raporturilor de *erviciu+ autoritatea *au in*tituia public p*trea& o copie a do*arului profe*ional )i ,nm7nea& ori'inalul funcionarului public+ pe ba& de *emntur. $0% !utoritile )i in*tituiile publice au obli'aia de a comunica !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ ,n termen de 1< &ile lucrtoare+ orice modificare intervenit ,n *ituaia funcionarilor publici. $4% "er*oanele care au acce* la datele cuprin*e ,n evidena naional a funciilor publice )i a funcionarilor publici+ precum )i la do*arul profe*ional al funcionarului public au obli'aia de a p*tra confidenialitatea datelor cu caracter per*onal+ ,n condiiile le'ii. $5% La *olicitarea funcionarului public+ autoritatea *au in*tituia public e*te obli'at * elibere&e un document care * ate*te activitatea de*f)urat de ace*ta+ vec3imea ,n munc+ ,n *pecialitate )i ,n funcia public. !". 5 Drep$!ri (i &n%a$oriri SE >9?NE! 1 Drep$!rile f!n ionarilor p!"li i !R#. -; $1% =reptul la opinie al funcionarilor publici e*te 'arantat.

$-% E*te inter&i* orice di*criminare ,ntre funcionarii publici pe criterii politice+ de apartenen *indical+ convin'eri reli'ioa*e+ etnice+ de *e1+ orientare *e1ual+ *tare material+ ori'ine *ocial *au de orice alt a*emenea natur. !R#. -8 .uncionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deci&iile care *e iau ,n aplicarea pre&entului *tatut )i care ,l vi&ea& ,n mod direct. !R#. -9 $1% =reptul de a*ociere *indical e*te 'arantat funcionarilor publici. $-% .uncionarii publici pot+ ,n mod liber+ * ,nfiine&e or'ani&aii *indicale+ * adere la ele )i * e1ercite orice mandat ,n cadrul ace*tora. #M5 ;3< Bn (itua7ia n care na&7ii )unc7ionari pu,&ici (au )unc7ionarii pu,&ici care au ca&itatea de ordonatori de credite (unt a&e@i n organe&e de conducere a organi'a7ii&or (indica&e- ace@tia au o,&iga7ia ca n ter*en de 15 'i&e de &a a&egerea n organe&e de conducere a&e organi'a7ii&or (indica&e (. opte'e pentru una dintre ce&e dou. )unc7ii0 Bn ca'u& n care )unc7ionaru& pu,&ic optea'. pentru de().@urarea activit.7ii n )unc7ia de conducere n organi'a7ii&e (indica&e- raporturi&e de (erviciu a&e ace(tuia (e (u(pend. pe o perioad. ega&. cu cea a *andatu&ui n )unc7ia de conducere din organi'a7ia (indica&.0 ;3I1< #unc7ionarii pu,&ici- a&7ii dect cei prev.'u7i &a a&in0 ;3<- pot de7ine (i*u&tan )unc7ia pu,&ic. @i )unc7ia n organe&e de conducere a&e organi'a7ii&or (indica&e- cu o,&iga7ia re(pect.rii regi*u&ui inco*pati,i&it.7i&or @i a& con)&icte&or de intere(e care &e e(te ap&ica,i&0 #B $4% .uncionarii publici *e pot a*ocia ,n or'ani&aii profe*ionale *au ,n alte or'ani&aii av7nd ca *cop prote(area intere*elor profe*ionale. !R#. 0< $1% .uncionarilor publici le e*te recuno*cut dreptul la 'rev+ ,n condiiile le'ii. $-% .uncionarii publici care *e afl ,n 'rev nu beneficia& de *alariu )i alte drepturi *alariale pe durata 'revei. !R#. 01 $1% "entru activitatea de*f)urat+ funcionarii publici au dreptul la un *alariu compu* din: a% *alariul de ba&2 b% *porul pentru vec3ime ,n munc. #M15 c< ::: A,rogat. d< ::: A,rogat. #B

$-% .uncionarii publici beneficia& de prime )i alte drepturi *alariale+ ,n condiiile le'ii. $0% Salari&area funcionarilor publici *e face ,n conformitate cu prevederile le'ii privind *tabilirea *i*temului unitar de *alari&are pentru funcionarii publici. !R#. 0.uncionarii publici care+ potrivit le'ii+ *unt obli'ai * poarte uniform ,n timpul *erviciului o prime*c 'ratuit. !R#. 00 $1% =urata normal a timpului de lucru pentru funcionarii publici e*te+ de re'ul+ de 8 ore pe &i )i de 4< de ore pe *ptm7n. $-% "entru orele lucrate din di*po&iia conductorului autoritii *au in*tituiei publice pe*te durata normal a timpului de lucru *au ,n &ilele de *rbtori le'ale ori declarate &ile nelucrtoare funcionarii publici de e1ecuie au dreptul la recuperare *au la plata ma(orat cu un *por de 1<<C din *alariul de ba&. Numrul orelor pltite cu *porul de 1<<C nu poate dep)i 0:< ,ntr/un an.*% //////////// *% "7n la data de 01 decembrie -<<5+ prevederile referitoare la acordarea orelor *uplimentare au fo*t *u*pendate prin Drdonana de ur'en a Guvernului nr. 9-E-<<4 privind re'lementarea drepturilor *alariale )i a altor drepturi ale funcionarilor publici pentru anul -<<5+ aprobat cu modificri )i completri prin Le'ea nr. ;:E-<<5. !R#. 04*% $1% .uncionarii publici pot fi ale)i *au numii ,ntr/o funcie de demnitate public+ ,n condiiile le'ii. $-% 6nalii funcionari publici )i funcionarii publici de conducere pot fi numii ,n funcii de demnitate public numai dup ,ncetarea+ ,n condiiile le'ii+ a raporturilor de *erviciu. $0% 6nalii funcionari publici )i funcionarii publici de conducere pot candida pentru funcii de demnitate public numai dup ,ncetarea+ ,n condiiile le'ii+ a raporturilor de *erviciu. #CIN * 1. Reproduce* *ai >o( prevederi&e artico&u&ui unic din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 9/12006 ;#M1<0 #M1 CARTICOL K!IC ;1< rin derogare de &a prevederi&e art0 39 din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&ici- repu,&icat.- )unc7ionarii pu,&ici de conducere pot )i nu*i7i n )unc7ii de de*nitate pu,&ic. din cadru& autorit.7i&or (au in(titu7ii&or pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. n care @i de().@oar. activitatea-

precu* @i din cadru& autorit.7i&or (au in(titu7ii&or pu,&ice a)&ate n raporturi ierarDice cu acea(ta0 ;2< #unc7ionarii pu,&ici de conducere din cadru& autorit.7i&or @i in(titu7ii&or pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. pot )i de(e*na7i (. repre'inte autoritatea (au in(titu7ia pu,&ic. n cadru& c.reia @i de().@oar. activitatea- pe )unc7ii de de*nitate pu,&ic. (au )unc7ii a(i*i&ate ace(tora din cadru& unor organi(*e repre'entative con(tituite n te*eiu& acte&or nor*ative n vigoare0 ;3< rin derogare de &a prevederi&e art0 39 @i a&e art0 29 a&in0 ;1< &it0 a< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- raporturi&e de (erviciu a&e )unc7ionari&or pu,&ici de conducere nu*i7i (au de(e*na7i n )unc7ii&e de de*nitate pu,&ic. n condi7ii&e prev.'ute &a a&in0 ;1< @i ;2< (e (u(pend. de drept pe perioada *andatu&ui0C #CIN 2. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 22 a&in0 ;14< din Legea nr0 351200/- cu *odi)ic.ri&e u&terioare0 #M4 C;14< Bna&7ii )unc7ionari pu,&ici pot candida &a a&egeri&e pentru Ca*era "eputa7i&or @i Lenat nu*ai dac. &a data depunerii candidaturii &eHau ncetat raporturi&e de (erviciu- n condi7ii&e &egii0 rin derogare de &a prevederi&e art0 39 a&in0 ;3< din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&icirepu,&icat.- )unc7ionarii pu,&ici de conducere pot candida &a a&egeri&e pentru Ca*era "eputa7i&or @i Lenat cu condi7ia de a (e (u(penda din )unc7ia pu,&ic. pe perioada de().@ur.rii ca*paniei e&ectora&e0C #B !R#. 05 $1% .uncionarii publici au dreptul+ ,n condiiile le'ii+ la concediu de odi3n+ la concedii medicale )i la alte concedii. #M24 ;2< ::: A,rogat #B !R#. 0: 6n perioada concediilor de boal+ a concediilor de maternitate )i a celor pentru cre)terea )i ,n'ri(irea copiilor+ raporturile de *erviciu nu pot ,nceta )i nu pot fi modificate dec7t din iniiativa funcionarului public ,n cau&. !R#. 0; !utoritile )i in*tituiile publice au obli'aia * a*i'ure funcionarilor publici condiii normale de munc )i i'ien+ de natur * le ocrotea*c *ntatea )i inte'ritatea fi&ic )i p*i3ic. !R#. 08

.uncionarii publici beneficia& de a*i*ten medical+ prote&e )i medicamente+ ,n condiiile le'ii. !R#. 09 .uncionarii publici beneficia& de pen*ii+ precum )i de celelalte drepturi de a*i'urri *ociale de *tat+ potrivit le'ii. !R#. 4< $1% 6n ca& de dece* al funcionarului public+ membrii familiei+ care au+ potrivit le'ii+ dreptul la pen*ie de urma)+ prime*c pe o perioad de 0 luni ec3ivalentul *alariului de ba& din ultima lun de activitate a funcionarului public decedat. $-% 6n ca&ul ,n care deci&ia pentru pen*ia de urma) nu a fo*t emi* din vina autoritii *au a in*tituiei publice ,n termen de 0 luni de la data dece*ului+ acea*ta va ac3ita ,n continuare drepturile prev&ute la alin. $1% p7n la emiterea deci&iei pentru pen*ia de urma). !R#. 41 $1% .uncionarii publici beneficia& ,n e1ercitarea atribuiilor lor de protecia le'ii. $-% !utoritatea *au in*tituia public e*te obli'at * a*i'ure protecia funcionarului public ,mpotriva ameninrilor+ violenelor+ faptelor de ultra( crora le/ar putea fi victim ,n e1ercitarea funciei publice *au ,n le'tur cu acea*ta. "entru 'arantarea ace*tui drept+ autoritatea *au in*tituia public va *olicita *pri(inul or'anelor abilitate+ potrivit le'ii. $0% 8*urile *peciale de protecie pentru funcionarii publici cu atribuii de control )i in*pecie+ e1ecutare *ilit a creanelor bu'etare+ precum )i pentru alte cate'orii de funcionari publici care de*f)oar activiti cu 'rad ridicat de ri*c profe*ional *e *tabile*c prin acte normative+ la propunerea !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici *au de ctre autoriti )i in*tituii publice+ cu avi&ul !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. !R#. 4!utoritatea *au in*tituia public e*te obli'at * ,l de*p'ubea*c pe funcionarul public ,n *ituaia ,n care ace*ta a *uferit+ din culpa autoritii *au in*tituiei publice+ un pre(udiciu material ,n timpul ,ndeplinirii atribuiilor de *erviciu. SE >9?NE! a -/a /n%a$oririle f!n ionarilor p!"li i !R#. 40 $1% .uncionarii publici au obli'aia * ,)i ,ndeplinea*c cu profe*ionali*m+ imparialitate )i ,n conformitate cu le'ea ,ndatoririle de *erviciu )i * *e abin de

la orice fapt care ar putea aduce pre(udicii per*oanelor fi&ice *au (uridice ori pre*ti'iului corpului funcionarilor publici. $-% .uncionarii publici de conducere *unt obli'ai * *pri(ine propunerile )i iniiativele motivate ale per*onalului din *ubordine+ ,n vederea ,mbuntirii activitii autoritii *au in*tituiei publice ,n care ,)i de*f)oar activitatea+ precum )i a calitii *erviciilor publice oferite cetenilor. $0% .uncionarii publici au ,ndatorirea de a re*pecta normele de conduit profe*ional )i civic prev&ute de le'e. !R#. 44 $1% .uncionarilor publici le e*te inter&i* * ocupe funcii de conducere ,n *tructurile *au or'anele de conducere+ ale*e *au numite+ ale partidelor politice+ definite conform *tatutului ace*tora+ ale or'ani&aiilor crora le e*te aplicabil acela)i re'im (uridic ca )i partidelor politice *au ale fundaiilor ori a*ociaiilor care funcionea& pe l7n' partidele politice. $-% 6nalilor funcionari publici le e*te inter&i* * fac parte din partide politice+ or'ani&aii crora le e*te aplicabil acela)i re'im (uridic ca )i partidelor politice *au din fundaiile ori a*ociaiile care funcionea& pe l7n' partidele politice. $0% .uncionarii publici au obli'aia ca+ ,n e1ercitarea atribuiilor ce le revin+ * *e abin de la e1primarea *au manife*tarea public a convin'erilor )i preferinelor lor politice+ * nu favori&e&e vreun partid politic *au vreo or'ani&aie creia ,i e*te aplicabil acela)i re'im (uridic ca )i partidelor politice. !R#. 45 $1% .uncionarii publici r*pund+ potrivit le'ii+ de ,ndeplinirea atribuiilor ce le revin din funcia public pe care o dein+ precum )i a atribuiilor ce le *unt dele'ate. $-% .uncionarul public e*te obli'at * *e conforme&e di*po&iiilor primite de la *uperiorii ierar3ici. $0% .uncionarul public are dreptul * refu&e+ ,n *cri* )i motivat+ ,ndeplinirea di*po&iiilor primite de la *uperiorul ierar3ic+ dac le con*ider ile'ale. =ac cel care a emi* di*po&iia o formulea& ,n *cri*+ funcionarul public e*te obli'at * o e1ecute+ cu e1cepia ca&ului ,n care acea*ta e*te vdit ile'al. .uncionarul public are ,ndatorirea * aduc la cuno)tin *uperiorului ierar3ic al per*oanei care a emi* di*po&iia a*tfel de *ituaii. !R#. 4: .uncionarii publici au obli'aia * p*tre&e *ecretul de *tat+ *ecretul de *erviciu+ precum )i confidenialitatea ,n le'tur cu faptele+ informaiile *au documentele de care iau cuno)tin ,n e1ercitarea funciei publice+ ,n condiiile le'ii+ cu e1cepia informaiilor de intere* public. !R#. 4;

$1% .uncionarilor publici le e*te inter&i* * *olicite *au * accepte+ direct *au indirect+ pentru ei *au pentru alii+ ,n con*iderarea funciei lor publice+ daruri *au alte avanta(e. $-% La numirea ,ntr/o funcie public+ precum )i la ,ncetarea raportului de *erviciu+ funcionarii publici *unt obli'ai * pre&inte+ ,n condiiile le'ii+ conductorului autoritii *au in*tituiei publice declaraia de avere. =eclaraia de avere *e actuali&ea& anual+ potrivit le'ii. !R#. 48 $1% .uncionarii publici au obli'aia de a re&olva+ ,n termenele *tabilite de ctre *uperiorii ierar3ici+ lucrrile reparti&ate. $-% .uncionarilor publici le e*te inter&i* * primea*c direct cereri a cror re&olvare intr ,n competena lor *au * di*cute direct cu petenii+ cu e1cepia celor crora le *unt *tabilite a*emenea atribuii+ precum )i * intervin pentru *oluionarea ace*tor cereri. !R#. 49 .uncionarii publici au obli'aia * re*pecte ,ntocmai re'imul (uridic al conflictului de intere*e )i al incompatibilitilor+ *tabilite potrivit le'ii. SE >9?NE! a 0/a ,erfe ionarea profesional* a f!n ionarilor p!"li i !R#. 5< .uncionarii publici au dreptul )i obli'aia de a/)i ,mbunti ,n mod continuu abilitile )i pre'tirea profe*ional. !R#. 51 $1% !utoritile )i in*tituiile publice au obli'aia * prevad ,n bu'etul anual propriu *umele nece*are pentru acoperirea c3eltuielilor de perfecionare profe*ional a funcionarilor publici or'ani&at la iniiativa ori ,n intere*ul autoritii *au in*tituiei publice. $-% "e perioada ,n care funcionarii publici urmea& forme de perfecionare profe*ional+ beneficia& de drepturile *alariale cuvenite+ ,n *ituaia ,n care ace*tea *unt: a% or'ani&ate la iniiativa ori ,n intere*ul autoritii *au in*tituiei publice2 b% urmate la iniiativa funcionarului public+ cu acordul conductorului autoritii *au in*tituiei publice. $0% .uncionarii publici care urmea& forme de perfecionare profe*ional+ a cror durat e*te mai mare de 9< de &ile ,ntr/un an calendari*tic+ or'ani&ate ,n ar *au ,n *trintate+ finanate din bu'etul de *tat *au bu'etul local+ *unt obli'ai * *e an'a(e&e ,n *cri* c vor lucra ,n admini*traia public ,ntre - )i 5 ani de la

terminarea pro'ramelor+ proporional cu numrul &ilelor de perfecionare profe*ional+ dac pentru pro'ramul re*pectiv nu e*te prev&ut o alt perioad. $4% .uncionarii publici care au urmat forme de perfecionare profe*ional+ ,n condiiile alin. $0%+ ale cror raporturi de *erviciu ,ncetea&+ potrivit di*po&iiilor art. 9; lit. b%+ d% )i e%+ ale art. 98 alin. $1% lit. f% )i '% *au ale art. 99 alin. $1% lit. d%+ ,nainte de ,mplinirea termenului prev&ut *unt obli'ai * re*tituie contravaloarea c3eltuielilor efectuate pentru perfecionare+ precum )i+ dup ca&+ drepturile *alariale primite pe perioada perfecionrii+ calculate ,n condiiile le'ii proporional cu perioada rma* p7n la ,mplinirea termenului. $5% "revederile alin. $4% nu *e aplic ,n ca&ul ,n care funcionarul public nu mai deine funcia public din motive neimputabile ace*tuia. $:% 6n ca&ul ,n care per*oanele care au urmat o form de perfecionare+ dar nu au ab*olvit/o din vina lor+ *unt obli'ate * re*tituie in*tituiei *au autoritii publice contravaloarea c3eltuielilor efectuate pentru perfecionare+ precum )i drepturile *alariale primite ,n perioada perfecionrii+ calculate ,n condiiile le'ii+ dac ace*tea au fo*t *uportate de autoritatea *au in*tituia public. !R#. 5Nu con*tituie forme de perfecionare profe*ional )i nu pot fi finanate din bu'etul de *tat *au din bu'etul local *tudiile univer*itare *au *tudiile de doctorat. !R#. 50 !utoritile )i in*tituiile publice au obli'aia * comunice anual !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ ,n condiiile le'ii+ planul de perfecionare profe*ional a funcionarilor publici+ precum )i fondurile prev&ute ,n bu'etul anual propriu pentru acoperirea c3eltuielilor de perfecionare profe*ional a funcionarilor publici+ or'ani&ate la iniiativa ori ,n intere*ul autoritii *au in*tituiei publice. !". : Cariera f!n ionarilor p!"li i SE >9?NE! 1 0e r!$area f!n ionarilor p!"li i !R#. 54 "oate ocupa o funcie public per*oana care ,ndepline)te urmtoarele condiii: a% are cetenia rom7n )i domiciliul ,n Rom7nia2 b% cunoa)te limba rom7n+ *cri* )i vorbit2 c% are v7r*ta de minimum 18 ani ,mplinii2 d% are capacitate deplin de e1erciiu2

e% are o *tare de *ntate core*pun&toare funciei publice pentru care candidea&+ ate*tat pe ba& de e1amen medical de *pecialitate2 f% ,ndepline)te condiiile de *tudii prev&ute de le'e pentru funcia public2 '% ,ndepline)te condiiile *pecifice pentru ocuparea funciei publice2 3% nu a fo*t condamnat pentru *v7r)irea unei infraciuni contra umanitii+ contra *tatului *au contra autoritii+ de *erviciu *au ,n le'tur cu *erviciul+ care ,mpiedic ,nfptuirea (u*tiiei+ de fal* ori a unor fapte de corupie *au a unei infraciuni *v7r)ite cu intenie+ care ar face/o incompatibil cu e1ercitarea funciei publice+ cu e1cepia *ituaiei ,n care a intervenit reabilitarea2 i% nu a fo*t de*tituit dintr/o funcie public *au nu i/a ,ncetat contractul individual de munc pentru motive di*ciplinare ,n ultimii ; ani2 (% nu a de*f)urat activitate de poliie politic+ a*tfel cum e*te definit prin le'e. !R#. 55 Dcuparea funciilor publice vacante )i a funciilor publice temporar vacante *e poate face numai ,n condiiile pre&entei le'i. !R#. 5: Dcuparea funciilor publice *e face prin: a% promovare2 b% tran*fer2 c% redi*tribuire2 d% recrutare2 e% alte modaliti prev&ute e1pre* de pre&enta le'e. !R#. 5;*% $1% Recrutarea ,n vederea intrrii ,n corpul funcionarilor publici *e face prin concur*+ ,n limita funciilor publice vacante re&ervate ,n ace*t *cop prin planul de ocupare a funciilor publice. $-% ondiiile de participare )i procedura de or'ani&are a concur*ului *e *tabile*c potrivit le'ii. $0% oncur*ul are la ba& principiile competiiei de*c3i*e+ tran*parenei+ meritelor profe*ionale )i competenei+ precum )i cel al e'alitii acce*ului la funciile publice pentru fiecare cetean care ,ndepline)te condiiile le'ale. $4% !nunul privind concur*ul *e public ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea a 999/a+ )i ,ntr/un cotidian de lar' circulaie+ cu cel puin 0< de &ile ,nainte de data de*f)urrii concur*ului. 6n mod e1cepional+ termenul de 0< de &ile poate fi redu*+ ,n condiiile le'ii+ pentru concur*ul or'ani&at ,n vederea ocuprii funciilor publice de e1ecuie temporar vacante. $5% ondiiile minime de vec3ime ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are participrii la concur*ul de recrutare or'ani&at pentru ocuparea funciilor publice de e1ecuie *e *tabile*c a*tfel:

a% un an ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are e1ercitrii funciei publice+ pentru ocuparea funciilor publice de e1ecuie de 'rad profe*ional a*i*tent din cla*a 9+ 8 luni pentru ocuparea funciilor publice de e1ecuie de 'rad profe*ional a*i*tent din cla*a a 99/a *au : luni pentru ocuparea funciilor publice de e1ecuie de 'rad profe*ional a*i*tent din cla*a a 999/a2 b% 5 ani ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are e1ercitrii funciei publice+ pentru ocuparea funciilor publice de e1ecuie de 'rad profe*ional principal2 c% 9 ani ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are e1ercitrii funciei publice+ pentru ocuparea funciilor publice de e1ecuie de 'rad profe*ional *uperior. $:% ondiiile minime de vec3ime ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are participrii la concur*ul de recrutare or'ani&at pentru ocuparea funciilor publice de conducere *e *tabile*c a*tfel: a% - ani ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are e1ercitrii funciei publice+ pentru ocuparea funciilor publice de conducere de: )ef birou+ )ef *erviciu )i *ecretar al comunei+ precum )i a funciilor publice *pecifice a*imilate ace*tora2 #M21 ,< 3 ani n (pecia&itatea (tudii&or nece(are exercit.rii )unc7iei pu,&ice- pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice de conducere- a&te&e dect ce&e prev.'ute &a &it0 a<0 #B $;% "entru participarea la concur*ul de recrutare or'ani&at pentru ocuparea funciilor publice de conducere+ candidaii trebuie * fi ab*olvit *tudii de ma*terat *au po*tuniver*itare ,n domeniul admini*traiei publice+ mana'ement ori ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are e1ercitrii funciei publice. #CIN * 1. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 2 a&in0 ;1< din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 1412006- cu *odi)ic.ri&e u&terioare0 #M2 CART0 2 ;1< rin derogare de &a prevederi&e art0 56 a&in0 ;9< din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&ici- repu,&icat.- condi7ii&e de de().@urare a concur(uri&or pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice vacante prev.'ute &a art0 1 (e pu,&ic. n Monitoru& O)icia& a& Ro*niei- artea a IIIHa- cu ce& pu7in 10 'i&e nainte de data de().@ur.rii concur(u&ui0C #CIN 2. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 2 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 951200/ ;#M3<0 #M3 CART0 2 ;1< rin derogare de &a prevederi&e art0 56 a&in0 ;9< din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&ici- repu,&icat.- condi7ii&e de de().@urare a

concur(uri&or pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice vacante prev.'ute &a art0 1 (e pu,&ic. n Monitoru& O)icia& a& Ro*niei- artea a IIIHa- cu ce& pu7in 10 'i&e nainte de data de().@ur.rii concur(u&ui0 ;2< Ocuparea po(turi&or prev.'ute &a art0 1 (e va )ace n condi7ii&e &egii0C #CIN 3. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 36 din Legea nr0 33012002 ;#M1"<a,rogat. prin Legea nr0 2/912010 ;#M24<0 #M15 CART0 36 ;1< Condi7ia prev.'ut. &a art0 56 a&in0 ;6< din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&ici- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- nu e(te o,&igatorie pentru recrutarea )unc7ionari&or pu,&ici de conducere- n ca'u& exercit.rii cu caracter te*porar a unei )unc7ii pu,&ice de conducere- precu* @i pentru )unc7ionarii pu,&ici care ocup. o )unc7ie pu,&ic. de conducere- pe o perioad. de 5 ani de &a data intr.rii n vigoare a pre'entei &egi0 ;2< #unc7ionarii pu,&ici prev.'u7i &a a&in0 ;1< (unt o,&iga7i (. ndep&inea(c. condi7ia prev.'ut. &a art0 56 a&in0 ;6< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- n ter*enu& prev.'ut- (u, (anc7iunea e&i,er.rii din )unc7ia pu,&ic.0C #CIN 4. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 31 din Legea nr0 2/912010 ;#M24<0 #M24 CART0 31 ;1< Condi7ia prev.'ut. &a art0 56 a&in0 ;6< din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&ici- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- nu e(te o,&igatorie pentru recrutarea )unc7ionari&or pu,&ici de conducere- n ca'u& exercit.rii cu caracter te*porar a unei )unc7ii pu,&ice de conducere- precu* @i pentru )unc7ionarii pu,&ici care ocup. o )unc7ie pu,&ic. de conducere- pe o perioad. de 5 ani de &a data intr.rii n vigoare a pre'entei &egi0 ;2< #unc7ionarii pu,&ici prev.'u7i &a a&in0 ;1< (unt o,&iga7i (. ndep&inea(c. condi7ia prev.'ut. &a art0 56 a&in0 ;6< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- n ter*enu& prev.'ut- (u, (anc7iunea e&i,er.rii din )unc7ia pu,&ic.0C #M23 !R#. 58*% ;1< Concur(u& de recrutare pentru )unc7ii&e pu,&ice vacante din autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice centra&e e(te organi'at- n condi7ii&e &egii- a(t)e&:

a< de c.tre co*i(ia prev.'ut. &a art0 1/ a&in0 ;1< pentru na&7ii )unc7ionari pu,&ici0 Lecretariatu& teDnic a& co*i(iei (e a(igur. de Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&iciG ,< de c.tre Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici- pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice de conducere genera&e @i (peci)iceG c< de c.tre autorit.7i @i in(titu7ii pu,&ice- cu avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice de execu7ie genera&e @i (peci)ice0 ;2< Concur(u& de recrutare pentru )unc7ii&e pu,&ice vacante din autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. &oca&. e(te organi'at- n condi7ii&e &egii- a(t)e&: a< de c.tre Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici- pentru )unc7ii&e pu,&ice de conducere din ur*.toare&e do*enii: protec7ia copi&u&ui- eviden7a in)or*ati'at. a per(oanei- audit pu,&ic intern- )inanciarHconta,i&itate- ur,ani(* @i arDitectur.re(ur(e u*ane- integrare european.- pentru (ecretarii unit.7i&or ad*ini(trativH teritoria&e- precu* @i pentru )unc7ii&e pu,&ice de execu7ie din do*eniu& auditu&ui pu,&ic internG ,< de c.tre autorit.7i @i in(titu7ii pu,&ice- pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice vacante- a&te&e dect ce&e prev.'ute &a &it0 a<0 ;3< Bn (itua7ia prev.'ut. &a a&in0 ;2< &it0 ,<- autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. &oca&. au o,&iga7ia de a in)or*a Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici nainte cu 10 'i&e de de*ararea procedurii de organi'are @i de().@urare a concur(uri&or0 Bn (itua7ia n care Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici con(tat. c. nu (unt ndep&inite condi7ii&e &ega&e privind organi'area @i de().@urarea concur(uri&or di(pune a*narea (au (u(pendarea organi'.rii @i de().@ur.rii concur(u&ui0 ;9< Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici poate de&ega autorit.7i&or (au in(titu7ii&or pu,&ice- n condi7ii&e &egii- co*peten7a de a organi'a concur(uri de recrutare pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice de conducere genera&e @i (peci)ice0 #CIN * Art0 5/ e(te reprodu( n )or*a n vigoare nainte de *odi)icarea e)ectuat. prin art0 I pct0 9 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ; #M12<ntruct art0 I pct0 9 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ; #M12< a )o(t dec&arat necon(titu7iona& prin "eci'ia nr0 142212002 ;#M1!< @i apoi a,rogat prin artico&u& unic pct0 1 din Legea nr0 24912010 ;#M23<0 Men7ion.* c.- dup. *odi)icarea e)ectuat. prin art0 I pct0 9 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ;#M12<- art0 5/ a )o(t co*p&etat prin art0 I pct0 5 din Legea nr0 19012010 ;#M21<- n(.- &a a,rogarea art0 I pct0 9 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ; #M12<- &egiuitoru& nu a ).cut nicio preci'are cu privire &a Legea nr0 19012010 ;#M21<0

Reproduce* *ai >o( art0 5/ n )or*a *odi)icat. prin art0 I pct0 9 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ;#M12< @i co*p&etat. prin art0 I pct0 5 din Legea nr0 19012010 ;#M21<0 #M12 CART0 5/ ;1< Concur(u& de recrutare pentru )unc7ii&e pu,&ice vacante din cadru& autorit.7i&or @i in(titu7ii&or pu,&ice centra&e @i &oca&e- autorit.7i&or ad*ini(trative autono*e- precu* @i pentru (ervicii&e pu,&ice deconcentrate a&e *ini(tere&or @i a&e ce&or&a&te organe de (pecia&itate a&e ad*ini(tra7iei pu,&ice centra&e din unit.7i&e ad*ini(trativHteritoria&e e(te organi'at- n condi7ii&e &egii- a(t)e&: a< de co*i(ia prev.'ut. &a art0 1/ a&in0 ;1<- pentru na&7ii )unc7ionari pu,&ici0 Lecretariatu& teDnic a& co*i(iei (e a(igur. de Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&iciG ,< de Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici- pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice de conducere genera&e @i (peci)ice- cu excep7ia )unc7ii&or pu,&ice de (ecretar a& co*unei- @e) (erviciu @i @e) ,irouG c< de autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice n a& c.ror (tat de )unc7ii (e a)&. )unc7ia pu,&ic. vacant.- pentru )unc7ii&e pu,&ice de conducere de (ecretar a& co*unei- @e) (erviciu @i @e) ,irou @i pentru toate )unc7ii&e pu,&ice de execu7ie0 ;2< Bn vederea veri)ic.rii @i va&id.rii condi7ii&or &ega&e de organi'are @i de().@urare a concur(uri&or pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice vacante de c.tre autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice organi'atoare- Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici de(e*nea'. un re(pon(a,i& de procedur.- )unc7ionar pu,&ic- repre'entant a& ace(teia n co*i(ia de concur(0 ;3< Bn ca'u& concur(uri&or prev.'ute &a a&in0 ;1< &it0 c<- autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice au o,&iga7ia de a co*unica Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici date&e de organi'are a concur(uri&or- cu ce& pu7in 20 de 'i&e nainte de de*ararea proceduri&or prev.'ute de &ege0 #M21 ;9< Bn@tiin7area va cuprinde n *od o,&igatoriu ur*.toare&e: a< identi)icarea )unc7ii&or pu,&ice vacante prin denu*ire- categorie- c&a(. @idup. ca'- grad pro)e(iona&- precu* @i co*parti*entu& din care )ac parteG ,< condi7ii&e de (tudii de (pecia&itate @i- dup. ca'- a&te condi7ii (peci)ice prev.'ute n )i@a po(tu&ui pentru )iecare )unc7ie pu,&ic. vacant.G c< data propu(. pentru organi'area concur(u&ui0 ;5< Bn ter*en de 10 'i&e- Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici veri)ic. n ,a'a de date privind eviden7a )unc7ii&or pu,&ice @i a )unc7ionari&or pu,&ici dac. exi(t. )unc7ionari pu,&ici care ndep&ine(c condi7ii&e pentru a )i redi(tri,ui7i0 ;4< Bn condi7ii&e n care nu exi(t. )unc7ionari pu,&ici care (. poat. )i redi(tri,ui7i- Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici co*unic. autorit.7i&or @i

in(titu7ii&or pu,&ice de(e*narea unui re(pon(a,i& de procedur.- )unc7ionar pu,&icrepre'entant a& ace(teia n co*i(ia de concur(0 Re(pon(a,i&u& de procedur. veri)ic. ndep&inirea condi7ii&or &ega&e de organi'are @i de().@urare a concur(uri&or @i ndep&ine@te @i ce&e&a&te activit.7i core(pun'.toare ca&it.7ii de *e*,ru n co*i(ia de concur(0 ;6< Re(pon(a,i&u& de procedur. (e(i'ea'. cu ce&eritate Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici n (itua7ia nere(pect.rii de c.tre autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice a procedurii de organi'are @i de().@urare a concur(uri&or0 e ,a'a ana&i'ei (e(i'.rii )or*u&ate de re(pon(a,i&u& de procedur.- Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici di(pune (u(pendarea organi'.rii @i de().@ur.rii concur(u&ui0 ;/< Re(pon(a,i&u& de procedur. poate )i de(e*nat din cadru& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici (au din cadru& in(titu7iei pre)ectu&ui- pe ,a'a propuneri&or pre)ec7i&or0C #B !R#. 59 oncur*ul pentru admiterea la pro'ramele or'ani&ate ,n condiiile le'ii pentru obinerea *tatutului de mana'er public *e or'ani&ea& )i *e 'e*tionea& de in*tituiile abilitate potrivit le'ii * or'ani&e&e a*tfel de pro'rame+ cu avi&ul !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. SE >9?NE! a -/a ,erioa%a %e s$agi! !R#. :< $1% "erioada de *ta'iu are ca obiect verificarea aptitudinilor profe*ionale ,n ,ndeplinirea atribuiilor )i re*pon*abilitilor unei funcii publice+ formarea practic a funcionarilor publici debutani+ precum )i cunoa)terea de ctre ace)tia a *pecificului admini*traiei publice )i a e1i'enelor ace*teia. $-% =urata perioadei de *ta'iu e*te de 1- luni pentru funcionarii publici de e1ecuie din cla*a 9+ 8 luni pentru cei din cla*a a 99/a )i : luni pentru cei din cla*a a 999/a. !R#. :1 $1% La terminarea perioadei de *ta'iu+ pe ba&a re&ultatului evalurii reali&ate+ funcionarul public debutant va fi: a% numit funcionar public de e1ecuie definitiv ,n cla*a core*pun&toare *tudiilor ab*olvite+ ,n funciile publice prev&ute la art. 14+ ,n 'radul profe*ional a*i*tent2

b% eliberat din funcia public+ ,n ca&ul ,n care a obinut la evaluarea activitii calificativul Fnecore*pun&torF. $-% 6n ca&ul prev&ut la alin. $1% lit. b% perioada de *ta'iu nu con*tituie vec3ime nece*ar pentru ocuparea unei funcii publice. SE >9?NE! a 0/a N!'irea f!n ionarilor p!"li i !R#. :$1% Numirea ,n funciile publice din cate'oria ,nalilor funcionari publici *e face ,n conformitate cu di*po&iiile art. 19 alin. $1%. #M21 ;2< !u*irea n )unc7ii&e pu,&ice de conducere pentru care (e organi'ea'. concur( n condi7ii&e art0 5/ a&in0 ;1< &it0 ,< (e )ace prin actu& ad*ini(trativ e*i( de conduc.torii autorit.7i&or (au in(titu7ii&or pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. @i &oca&.- &a propunerea Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici0 ;3< !u*irea n )unc7ii&e pu,&ice pentru care (e organi'ea'. concur( n condi7ii&e art0 5/ a&in0 ;1< &it0 c< (e )ace prin actu& ad*ini(trativ e*i( de conduc.torii autorit.7i&or @i in(titu7ii&or pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. @i &oca&. care au organi'at concur(u&0 #B $4% !ctul admini*trativ de numire are form *cri* )i trebuie * conin temeiul le'al al numirii+ numele funcionarului public+ denumirea funciei publice+ data de la care urmea& * e1ercite funcia public+ drepturile *alariale+ precum )i locul de de*f)urare a activitii. $5% .i)a po*tului aferent funciei publice *e ane1ea& la actul admini*trativ de numire+ iar o copie a ace*teia *e ,nm7nea& funcionarului public. $:% La intrarea ,n corpul funcionarilor publici+ funcionarul public depune (urm7ntul de credin ,n termen de 0 &ile de la emiterea actului de numire ,n funcia public definitiv. Gurm7ntul are urmtoarea formul: FGur * re*pect on*tituia+ drepturile )i libertile fundamentale ale omului+ * aplic ,n mod corect )i fr prtinire le'ile rii+ * ,ndepline*c con)tiincio* ,ndatoririle ce ,mi revin ,n funcia public ,n care am fo*t numit+ * p*tre& *ecretul profe*ional )i * re*pect normele de conduit profe*ional )i civic. !)a */mi a(ute =umne&eu.F .ormula reli'ioa* de ,nc3eiere va re*pecta libertatea convin'erilor reli'ioa*e. $;% =epunerea (urm7ntului prev&ut la alin. $:% *e con*emnea& ,n *cri*. Refu&ul depunerii (urm7ntului *e con*emnea& ,n *cri* )i atra'e revocarea actului admini*trativ de numire ,n funcia public. Dbli'aia de or'ani&are a depunerii (urm7ntului aparine per*oanei care are competena le'al de numire.

SE >9?NE! a 4/a ,ro'o.area f!n ionarilor p!"li i (i e.al!area perfor'anelor profesionale #M24 !R#. :0 Bn carier.- )unc7ionaru& pu,&ic poate pro*ova n )unc7ia pu,&ic.- n condi7ii&e &egii0 ro*ovarea n c&a(. @i pro*ovarea n grade pro)e(iona&e nu (unt condi7ionate de exi(ten7a unui po(t vacant0 #B !R#. :4 $1% "romovarea e*te modalitatea de de&voltare a carierei prin ocuparea unei funcii publice *uperioare. #M21 ;2< ro*ovarea n )unc7ia pu,&ic. de execu7ie n gradu& pro)e(iona& i*ediat (uperior ce&ui de7inut de )unc7ionaru& pu,&ic (e )ace prin concur( (au exa*enorgani'at (e*e(tria& de c.tre autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice- prin tran()or*area po(tu&ui ocupat de )unc7ionaru& pu,&ic ca ur*are a pro*ov.rii concur(u&ui (au exa*enu&ui0 #i@a po(tu&ui )unc7ionaru&ui pu,&ic care a pro*ovat n )unc7ia pu,&ic. (e co*p&etea'. cu noi atri,u7ii @i re(pon(a,i&it.7i (au- dup. ca'- prin cre@terea gradu&ui de co*p&exitate a atri,u7ii&or exercitate0 #M21 !R#. :5*% ;1< Concur(u& (au exa*enu& de pro*ovare n gradu& pro)e(iona& (e organi'ea'. de autoritatea (au in(titu7ia pu,&ic.- n &i*ita )unc7ii&or pu,&ice re'ervate pro*ov.rii- cu ncadrarea n )onduri&e ,ugetare a&ocate0 ;2< entru a participa &a concur(u& (au exa*enu& de pro*ovare n gradu& pro)e(iona& i*ediat (uperior ce&ui de7inut- )unc7ionaru& pu,&ic tre,uie (. ndep&inea(c. cu*u&ativ ur*.toare&e condi7ii: a< (. ai,. ce& pu7in 3 ani vecDi*e n gradu& pro)e(iona& a& )unc7iei pu,&ice din care pro*ovea'.G #M24 ,< ::: A,rogat. #M21 c< (. )i o,7inut ce& pu7in ca&i)icativu& C,ineC &a eva&uarea anua&. a per)or*an7e&or individua&e n u&ti*ii 2 ani ca&endari(ticiG d< (. nu ai,. n ca'ieru& ad*ini(trativ o (anc7iune di(cip&inar. neradiat. n condi7ii&e pre'entei &egi0 #B $0% .uncionarii publici care nu ,ndepline*c condiiile de vec3ime prev&ute pentru promovarea ,n 'radul profe*ional imediat *uperior celui deinut pot

participa la concur*ul or'ani&at+ ,n condiiile le'ii+ ,n vederea promovrii rapide ,n funcia public. #M21 ;9< revederi&e art0 5/ a&in0 ;2< @i ;3< (e ap&ic. n *od core(pun'.tor0 #CIN * Con)or* art0 JI din Legea nr0 19012010 ;#M21<- ap&icarea prevederi&or art0 45 a&in0 ;3< din Legea nr0 1//11222 (e (u(pend. pn. &a data de 31 dece*,rie 20100 #B !R#. :: "entru a participa la concur*ul de promovare ,ntr/o funcie public de conducere+ funcionarii publici trebuie * ,ndeplinea*c cumulativ urmtoarele condiii: a% * fie ab*olveni de ma*terat *au de *tudii po*tuniver*itare ,n domeniul admini*traiei publice+ mana'ement *au ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are e1ercitrii funciei publice2 b% * fie numii ,ntr/o funcie public din cla*a 92 c% * ,ndeplinea*c cerinele *pecifice prev&ute ,n fi)a po*tului2 d% * ,ndeplinea*c condiiile prev&ute la art. 5; alin. $:%2 e% * nu aib ,n ca&ierul admini*trativ o *anciune di*ciplinar neradiat ,n condiiile pre&entei le'i. #M24 ART0 46 ::: A,rogat #M21 !R#. :8 ;1< Bn ur*a do,ndirii unei dip&o*e de (tudii de nive& (uperior- )unc7ionarii pu,&ici de execu7ie au dreptu& de a participa &a exa*enu& organi'at pentru ocuparea unei )unc7ii pu,&ice ntrHo c&a(. (uperioar. ce&ei n care (unt ncadra7idac. (tudii&e a,(o&vite (unt n (pecia&itatea n care @i de().@oar. activitatea (au dac. autoritatea ori in(titu7ia pu,&ic. aprecia'. c. (tudii&e a,(o&vite (unt uti&e pentru de().@urarea activit.7ii0 #B $-% "romovarea ,n condiiile alin. $1% *e face prin tran*formarea po*tului ocupat de funcionarul public ca urmare a promovrii e1amenului. #M21 ;3< ro*ovarea n c&a(. nu (e poate )ace pe o )unc7ie pu,&ic. de auditor (au de con(i&ier >uridic0 #B !R#. :9

$1% Evaluarea performanelor profe*ionale individuale ale funcionarilor publici *e face anual. $-% 6n urma evalurii performanelor profe*ionale individuale+ funcionarului public i *e acord unul dintre urmtoarele calificative: Ffoarte bineF+ FbineF+ F*ati*fctorF+ Fne*ati*fctorF. $0% alificativele obinute la evaluarea profe*ional *unt avute ,n vedere la: #M24 a< ::: A,rogat. #B b% promovarea ,ntr/o funcie public *uperioar2 c% eliberarea din funcia public. $4% 6n cadrul proce*ului de evaluare a performanelor profe*ionale ale funcionarilor publici *e *tabile*c cerinele de formare profe*ional a funcionarilor publici. $5% 8etodolo'ia de evaluare a performanelor profe*ionale individuale ale funcionarilor publici *e aprob prin 3otr7re a Guvernului+ la propunerea !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ dup con*ultarea or'ani&aiilor *indicale ale funcionarilor publici+ repre&entative la nivel naional. SE >9?NE! a 5/a 1is$e'!l %e pro'o.are rapi%* &n f!n ia p!"li * !R#. ;<*% $1% "ot beneficia de *i*temul de promovare rapid ,n funcia public: a% per*oanele care au ab*olvit pro'rame or'ani&ate+ ,n condiiile le'ii+ pentru obinerea *tatutului de mana'er public2 b% funcionarii publici care au promovat concur*ul prev&ut la art. :5 alin. $0%. $-% "ot participa la concur*ul prev&ut la alin. $1% lit. b% funcionarii publici care ,ndepline*c cumulativ urmtoarele condiii: a% au cel puin 1 an vec3ime ,n 'radul profe*ional al funciei publice din care promovea&2 b% au obinut calificativul Ffoarte bineF la evaluarea performanelor profe*ionale individuale din ultimul an2 c% nu au ,n ca&ierul admini*trativ o *anciune di*ciplinar neradiat ,n condiiile pre&entei le'i2 d% au urmat cel puin o form de perfecionare profe*ional ,n ultimul an. $0% oncur*ul pentru promovarea rapid prev&ut la art. :5 alin. $0% *e or'ani&ea& anual+ de ctre !'enia Naional a .uncionarilor "ublici+ ,n limita numrului de funcii publice re&ervate promovrii rapide. #CIN

* Con)or* art0 JI din Legea nr0 19012010 ;#M21<- ap&icarea prevederi&or art0 60 a&in0 ;1< &it0 ,<- a&in0 ;2< @i ;3< din Legea nr0 1//11222 (e (u(pend. pn. &a data de 31 dece*,rie 20100 #B !R#. ;1 $1% "erioada ,n care o per*oan a urmat pro'rame or'ani&ate+ ,n condiiile le'ii+ pentru obinerea *tatutului de mana'er public e*te a*imilat perioadei de *ta'iu. $-% 6n ca&ul nepromovrii pro'ramelor prev&ute la alin. $1%+ perioada de *ta'iu nu con*tituie vec3ime ,n *pecialitatea *tudiilor nece*are ocuprii funciilor publice )i nici vec3ime ,n funcia public. !". ; ) or%!ri ole $i.e# Co'isii pari$are !R#. ;$1% !utoritile )i in*tituiile publice pot ,nc3eia anual+ ,n condiiile le'ii+ acorduri cu *indicatele repre&entative ale funcionarilor publici *au cu repre&entanii funcionarilor publici+ care * cuprind numai m*uri referitoare la: a% con*tituirea )i folo*irea fondurilor de*tinate ,mbuntirii condiiilor la locul de munc2 b% *ntatea )i *ecuritatea ,n munc2 c% pro'ramul &ilnic de lucru2 d% perfecionarea profe*ional2 e% alte m*uri dec7t cele prev&ute de le'e+ referitoare la protecia celor ale)i ,n or'anele de conducere ale or'ani&aiilor *indicale. $-% 6n ca&ul ,n care *indicatul nu e*te repre&entativ *au funcionarii publici nu *unt or'ani&ai ,n *indicat+ acordul *e ,nc3eie cu repre&entanii funcionarilor publici din re*pectiva autoritate *au in*tituie public+ de*emnai ,n condiiile le'ii. $0% !utoritatea *au in*tituia public va furni&a *indicatelor repre&entative *au repre&entanilor funcionarilor publici informaiile nece*are pentru ,nc3eierea acordurilor privind raporturile de *erviciu+ ,n condiiile le'ii. !R#. ;0 $1% 6n cadrul autoritilor )i in*tituiilor publice *e con*tituie comi*ii paritare. $-% 6n alctuirea comi*iei paritare intr un numr e'al de repre&entani de*emnai de conductorul autoritii *au in*tituiei publice )i de *indicatul repre&entativ al funcionarilor publici. 6n ca&ul ,n care *indicatul nu e*te repre&entativ *au funcionarii publici nu *unt or'ani&ai ,n *indicat+ repre&entanii lor vor fi de*emnai prin votul ma(oritii funcionarilor publici din re*pectiva autoritate *au in*tituie public.

$0% 8odul de con*tituire+ or'ani&are )i funcionare a comi*iilor paritare+ precum )i componena+ atribuiile )i procedura de lucru ale ace*tora *e *tabile*c prin 3otr7re a Guvernului+ la propunerea !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. !R#. ;4 $1% omi*iile paritare *unt con*ultate ,n urmtoarele *ituaii: a% la *tabilirea m*urilor de ,mbuntire a activitii autoritilor )i in*tituiilor publice pentru care *unt con*tituite2 b% la *tabilirea oricror m*uri privind pre'tirea profe*ional a funcionarilor publici+ dac co*turile ace*tora *unt *uportate din fonduri bu'etare2 c% la *tabilirea pro'ramului de lucru de ctre conductorul autoritii *au in*tituiei publice2 d% alte *ituaii prev&ute de le'e. $-% 6n e1ercitarea atribuiilor+ comi*iile paritare emit avi&e con*ultative. $0% omi*iile paritare urmre*c permanent reali&area acordurilor *tabilite ,ntre *indicatele repre&entative *au repre&entanii funcionarilor publici cu autoritile *au in*tituiile publice. $4% omi*ia paritar ,ntocme)te rapoarte trime*triale cu privire la re*pectarea prevederilor acordurilor ,nc3eiate ,n condiiile le'ii+ pe care le comunic conducerii autoritii *au in*tituiei publice+ precum )i conducerii *indicatelor repre&entative ale funcionarilor publici. !". 8 1an i!nile %is iplinare (i r*sp!n%erea f!n ionarilor p!"li i !R#. ;5 6nclcarea de ctre funcionarii publici+ cu vinovie+ a ,ndatoririlor de *erviciu atra'e r*punderea di*ciplinar+ contravenional+ civil *au penal+ dup ca&. !R#. ;: $1% Drice per*oan care *e con*ider vtmat ,ntr/un drept al *u *au ,ntr/un intere* le'itim *e poate adre*a in*tanei (udectore)ti+ ,n condiiile le'ii+ ,mpotriva autoritii *au in*tituiei publice care a emi* actul *au care a refu&at * re&olve cererea referitoare la un drept *ubiectiv *au la un intere* le'itim. $-% 6n ca&ul ,n care aciunea *e admite )i *e con*tat vinovia funcionarului public+ per*oana re*pectiv va fi obli'at la plata daunelor+ *olidar cu autoritatea *au in*tituia public. $0% R*punderea (uridic a funcionarului public nu *e poate an'a(a dac ace*ta a re*pectat prevederile le'ale )i procedurile admini*trative aplicabile autoritii *au in*tituiei publice ,n care ,)i de*f)oar activitatea. !R#. ;;

$1% 6nclcarea cu vinovie de ctre funcionarii publici a ,ndatoririlor core*pun&toare funciei publice pe care o dein )i a normelor de conduit profe*ional )i civic prev&ute de le'e con*tituie abatere di*ciplinar )i atra'e r*punderea di*ciplinar a ace*tora. $-% on*tituie abateri di*ciplinare urmtoarele fapte: a% ,nt7r&ierea *i*tematic ,n efectuarea lucrrilor2 b% ne'li(ena repetat ,n re&olvarea lucrrilor2 c% ab*ene nemotivate de la *erviciu2 d% nere*pectarea ,n mod repetat a pro'ramului de lucru2 e% interveniile *au *truinele pentru *oluionarea unor cereri ,n afara cadrului le'al2 f% nere*pectarea *ecretului profe*ional *au a confidenialitii lucrrilor cu ace*t caracter2 '% manife*tri care aduc atin'ere pre*ti'iului autoritii *au in*tituiei publice ,n care ,)i de*f)oar activitatea2 3% de*f)urarea ,n timpul pro'ramului de lucru a unor activiti cu caracter politic2 i% refu&ul de a ,ndeplini atribuiile de *erviciu2 (% ,nclcarea prevederilor le'ale referitoare la ,ndatoriri+ incompatibiliti+ conflicte de intere*e )i interdicii *tabilite prin le'e pentru funcionarii publici2 @% alte fapte prev&ute ca abateri di*ciplinare ,n actele normative din domeniul funciei publice )i funcionarilor publici. $0% Sanciunile di*ciplinare *unt: a% mu*trare *cri*2 b% diminuarea drepturilor *alariale cu 5 / -<C pe o perioad de p7n la 0 luni2 c% *u*pendarea dreptului de avan*are ,n 'radele de *alari&are *au+ dup ca&+ de promovare ,n funcia public pe o perioad de la 1 la 0 ani2 #M24 d< retrogradarea n )unc7ia pu,&ic. pe o perioad. de pn. &a un an0 #B e% de*tituirea din funcia public. $4% La individuali&area *anciunii di*ciplinare *e va ine *eama de cau&ele )i 'ravitatea abaterii di*ciplinare+ ,mpre(urrile ,n care acea*ta a fo*t *v7r)it+ 'radul de vinovie )i con*ecinele abaterii+ comportarea 'eneral ,n timpul *erviciului a funcionarului public+ precum )i de e1i*tena ,n antecedentele ace*tuia a altor *anciuni di*ciplinare care nu au fo*t radiate ,n condiiile pre&entei le'i. $5% Sanciunile di*ciplinare *e aplic ,n termen de cel mult 1 an de la data *e*i&rii comi*iei de di*ciplin cu privire la *v7r)irea abaterii di*ciplinare+ dar nu mai t7r&iu de - ani de la data *v7r)irii abaterii di*ciplinare.

$:% 6n ca&ul ,n care fapta funcionarului public a fo*t *e*i&at ca abatere di*ciplinar )i ca infraciune+ procedura an'a(rii r*punderii di*ciplinare *e *u*pend p7n la di*punerea ne,nceperii urmririi penale+ *coaterii de *ub urmrire penal ori ,ncetrii urmririi penale *au p7n la data la care in*tana (udectorea*c di*pune ac3itarea *au ,ncetarea proce*ului penal. $;% "e perioada cercetrii admini*trative+ ,n *ituaia ,n care funcionarul public care a *v7r)it o abatere di*ciplinar poate influena cercetarea admini*trativ+ conductorul autoritii *au in*tituiei publice are obli'aia de a inter&ice acce*ul ace*tuia la documentele care pot influena cercetarea *au+ dup ca&+ de a di*pune mutarea temporar a funcionarului public ,n cadrul altui compartiment *au altei *tructuri a autoritii ori in*tituiei publice. !R#. ;8 $1% Sanciunea di*ciplinar prev&ut la art. ;; alin. $0% lit. a% *e poate aplica direct de ctre per*oana care are competena le'al de numire ,n funcia public. $-% Sanciunile di*ciplinare prev&ute la art. ;; alin. $0% lit. b% / e% *e aplic de per*oana care are competena le'al de numire ,n funcia public+ la propunerea comi*iei de di*ciplin. $0% Sanciunile di*ciplinare nu pot fi aplicate dec7t dup cercetarea prealabil a faptei *v7r)ite )i dup audierea funcionarului public. !udierea funcionarului public trebuie con*emnat ,n *cri*+ *ub *anciunea nulitii. Refu&ul funcionarului public de a *e pre&enta la audieri *au de a *emna o declaraie privitoare la abaterile di*ciplinare care i *e imput *e con*emnea& ,ntr/un proce*/verbal. !R#. ;9 $1% "entru anali&area faptelor *e*i&ate ca abateri di*ciplinare )i propunerea *anciunii di*ciplinare aplicabile funcionarilor publici din autoritile *au in*tituiile publice *e con*tituie comi*ii de di*ciplin. $-% =in comi*ia de di*ciplin face parte )i un repre&entant al or'ani&aiei *indicale repre&entative *au+ dup ca&+ un repre&entant de*emnat prin votul ma(oritii funcionarilor publici pentru care e*te or'ani&at comi*ia de di*ciplin+ ,n ca&ul ,n care *indicatul nu e*te repre&entativ *au funcionarii publici nu *unt or'ani&ai ,n *indicat. $0% omi*ia de di*ciplin poate de*emna unul *au mai muli membri )i+ dup ca&+ poate *olicita compartimentelor de control din cadrul autoritilor *au in*tituiilor publice * cercete&e faptele *e*i&ate )i * pre&inte re&ultatele activitii de cercetare. $4% omi*ia de di*ciplin pentru ,nalii funcionari publici e*te compu* din 5 ,nali funcionari publici+ numii prin deci&ia primului/mini*tru+ la propunerea mini*trului internelor )i reformei admini*trative. $5% 8odul de con*tituire+ or'ani&are )i funcionare a comi*iilor de di*ciplin+ precum )i componena+ atribuiile+ modul de *e*i&are )i procedura de lucru ale

ace*tora *e *tabile*c prin 3otr7re a Guvernului+ la propunerea !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. !R#. 8< .uncionarul public nemulumit de *anciunea aplicat *e poate adre*a in*tanei de contencio* admini*trativ+ *olicit7nd anularea *au modificarea+ dup ca&+ a ordinului *au di*po&iiei de *ancionare. !R#. 81 $1% "entru evidenierea *ituaiei di*ciplinare a funcionarului public+ !'enia Naional a .uncionarilor "ublici va elibera un ca&ier admini*trativ+ conform ba&ei de date pe care o admini*trea&. $-% a&ierul admini*trativ e*te un act care cuprinde *anciunile di*ciplinare aplicate funcionarului public )i care nu au fo*t radiate ,n condiiile le'ii. $0% a&ierul admini*trativ e*te nece*ar ,n urmtoarele ca&uri: a% de*emnarea unui funcionar public ca membru ,n comi*ia de concur* pentru recrutarea funcionarilor publici2 b% de*emnarea unui funcionar public ,n calitate de pre)edinte )i membru ,n comi*ia de di*ciplin2 c% de*emnarea unui funcionar public ca membru ,n comi*ia paritar2 d% ocuparea unei funcii publice core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici *au cate'oriei funcionarilor publici de conducere2 e% ,n orice alte *ituaii prev&ute de le'e. $4% a&ierul admini*trativ e*te eliberat la *olicitarea: a% funcionarului public intere*at2 b% conductorului autoritii *au in*tituiei publice ,n care ,)i de*f)oar activitatea2 c% pre)edintelui comi*iei de di*ciplin2 d% altor per*oane prev&ute de le'e. !R#. 8$1% Sanciunile di*ciplinare *e radia& de drept+ dup cum urmea&: a% ,n termen de : luni de la aplicare+ *anciunea di*ciplinar prev&ut la art. ;; alin. $0% lit. a%2 b% ,n termen de un an de la e1pirarea termenului pentru care au fo*t aplicate+ *anciunile di*ciplinare prev&ute la art. ;; alin. $0% lit. b% / d%2 c% ,n termen de ; ani de la aplicare+ *anciunea prev&ut la art. ;; alin. $0% lit. e%. $-% Radierea *anciunilor di*ciplinare prev&ute la alin. $1% lit. a% )i b% *e con*tat prin act admini*trativ al conductorului autoritii *au in*tituiei publice. !R#. 80

$1% R*punderea contravenional a funcionarilor publici *e an'a(ea& ,n ca&ul ,n care ace)tia au *v7r)it o contravenie ,n timpul )i ,n le'tur cu *arcinile de *erviciu. $-% 6mpotriva proce*ului/verbal de con*tatare a contraveniei )i de aplicare a *anciunii funcionarul public *e poate adre*a cu pl7n'ere la (udectoria ,n a crei circum*cripie ,)i are *ediul autoritatea *au in*tituia public ,n care e*te numit funcionarul public *ancionat. !R#. 84 R*punderea civil a funcionarului public *e an'a(ea&: a% pentru pa'ubele produ*e cu vinovie patrimoniului autoritii *au in*tituiei publice ,n care funcionea&2 b% pentru nere*tituirea ,n termenul le'al a *umelor ce i */au acordat necuvenit2 c% pentru daunele pltite de autoritatea *au in*tituia public+ ,n calitate de comitent+ unor tere per*oane+ ,n temeiul unei 3otr7ri (udectore)ti definitive )i irevocabile. !R#. 85 $1% Repararea pa'ubelor adu*e autoritii *au in*tituiei publice ,n *ituaiile prev&ute la art. 84 lit. a% )i b% *e di*pune prin emiterea de ctre conductorul autoritii *au in*tituiei publice a unui ordin *au a unei di*po&iii de imputare+ ,n termen de 0< de &ile de la con*tatarea pa'ubei+ *au+ dup ca&+ prin a*umarea unui an'a(ament de plat+ iar ,n *ituaia prev&ut la lit. c% a aceluia)i articol+ pe ba&a 3otr7rii (udectore)ti definitive )i irevocabile. $-% 6mpotriva ordinului *au di*po&iiei de imputare funcionarul public ,n cau& *e poate adre*a in*tanei de contencio* admini*trativ. $0% =reptul conductorului autoritii *au in*tituiei publice de a emite ordinul *au di*po&iia de imputare *e pre*crie ,n termen de 0 ani de la data producerii pa'ubei. !R#. 8: $1% R*punderea funcionarului public pentru infraciunile *v7r)ite ,n timpul *erviciului *au ,n le'tur cu atribuiile funciei publice pe care o ocup *e an'a(ea& potrivit le'ii penale. $-% 6n ca&ul ,n care funcionarul public e*te trimi* ,n (udecat pentru *v7r)irea unei infraciuni de natura celor prev&ute la art. 54 lit. 3%+ per*oana care are competena le'al de numire ,n funcia public va di*pune *u*pendarea funcionarului public din funcia public pe care o deine. $0% =ac in*tana (udectorea*c di*pune ac3itarea *au ,ncetarea proce*ului penal+ *u*pendarea din funcia public ,ncetea&+ iar funcionarul public re*pectiv ,)i va relua activitatea ,n funcia public deinut anterior )i ,i vor fi ac3itate drepturile *alariale aferente perioadei de *u*pendare.

$4% 6n *ituaia ,n care nu *unt ,ntrunite condiiile pentru an'a(area r*punderii penale+ iar fapta funcionarului public poate fi con*iderat abatere di*ciplinar+ va fi *e*i&at comi*ia de di*ciplin competent. $5% =e la momentul ,nceperii urmririi penale+ ,n *ituaia ,n care funcionarul public poate influena cercetarea+ per*oana care are competena numirii ,n funcia public are obli'aia * di*pun mutarea temporar a funcionarului public ,n cadrul altui compartiment *au altei *tructuri fr per*onalitate (uridic a autoritii ori in*tituiei publice. !". 9 Mo%ifi area2 s!spen%area (i &n e$area rapor$!l!i %e ser.i i! SE >9?NE! 1 Mo%ifi area rapor$!l!i %e ser.i i! !R#. 8; $1% 8obilitatea ,n cadrul corpului funcionarilor publici *e reali&ea& prin modificarea raporturilor de *erviciu+ a*tfel: a% pentru eficienti&area activitii autoritilor )i in*tituiilor publice2 #M21 ,< ::: A,rogat. #B c% ,n intere*ul funcionarului public+ pentru de&voltarea carierei ,n funcia public. $-% 8odificarea raporturilor de *erviciu ale funcionarilor publici de e1ecuie )i funcionarilor publici de conducere are loc prin: a% dele'are2 b% deta)are2 c% tran*fer2 #M21 d< *utarea n cadru& autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice ori n cadru& a&tei (tructuri ).r. per(ona&itate >uridic. a autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice- n condi7ii&e pre'entei &egiG #B e% e1ercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere. #M21 ;3< ::: A,rogat #B !R#. 88

$1% =ele'area *e di*pune ,n intere*ul autoritii *au in*tituiei publice ,n care e*te ,ncadrat funcionarul public+ pe o perioad de cel mult :< de &ile calendari*tice ,ntr/un an. $-% .uncionarul public poate refu&a dele'area dac *e afl ,n una dintre urmtoarele *ituaii: a% 'raviditate2 b% ,)i cre)te *in'ur copilul minor2 c% *tarea *ntii+ dovedit cu certificat medical+ face contraindicat dele'area. $0% =ele'area pe o perioad mai mare de :< de &ile calendari*tice ,n cur*ul unui an calendari*tic *e poate di*pune numai cu acordul *cri* al funcionarului public. $4% "e timpul dele'rii funcionarul public ,)i p*trea& funcia public )i *alariul+ iar autoritatea *au in*tituia public care ,l delea' e*te obli'at * *uporte co*tul inte'ral al tran*portului+ ca&rii )i al indemni&aiei de dele'are. !R#. 89 $1% =eta)area *e di*pune ,n intere*ul autoritii *au in*tituiei publice ,n care urmea& * ,)i de*f)oare activitatea funcionarul public+ pentru o perioad de cel mult : luni. 6n cur*ul unui an calendari*tic un funcionar public poate fi deta)at mai mult de : luni numai cu acordul *u *cri*. $-% =eta)area *e poate di*pune dac pre'tirea profe*ional a funcionarului public core*punde atribuiilor )i re*pon*abilitilor funciei publice+ cu re*pectarea cate'oriei+ cla*ei )i 'radului profe*ional al funcionarului public. =eta)area *e poate di*pune )i pe o funcie public de conducere+ cu aplicarea di*po&iiilor art. 9alin. $-%+ dac funcionarul public ,ndepline)te condiiile de *tudii )i vec3ime ,n *pecialitatea *tudiilor )i dac nu e1i*t ,n cadrul autoritii *au in*tituiei publice funcionari publici care * e1ercite cu caracter temporar funcia public. .uncionarul public poate fi deta)at pe o funcie public inferioar+ numai cu acordul *u *cri*. #M21 ;2I1< Bn *od excep7iona&- deta@area (e poate di(pune @i pe o )unc7ie pu,&ic. din categoria na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- cu ap&icarea prevederi&or art0 22 a&in0 ;1I1<- dac. )unc7ionaru& pu,&ic ndep&ine@te condi7ii&e de (tudii @i de vecDi*e n (pecia&itatea (tudii&or nece(are exercit.rii )unc7iei pu,&ice n condi7ii&e pre'entei &egi0 Bn ace(t ca'- deta@area (e di(pune prin act ad*ini(trativ a& per(oanei care are co*peten7a &ega&. de nu*ire a )unc7ionari&or pu,&ici care ocup. )unc7ii pu,&ice din categoria na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- &a propunerea conduc.toru&ui autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice n care ur*ea'. (. @i de().@oare activitatea )unc7ionaru& pu,&ic deta@at0 ;2I2< #unc7ionarii pu,&ici cu (tatut (pecia& pot )i deta@a7i pe )unc7ii pu,&ice genera&e ecDiva&ente )unc7ii&or pu,&ice (peci)ice ocupate- cu avi'u& Agen7iei

!a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- cu ap&icarea core(pun'.toare a prevederi&or a&in0 ;1< H ;2I1< @i cu re(pectarea prevederi&or art0 1100 ;2I3< #unc7ionarii pu,&ici pot )i deta@a7i @i pe )unc7ii pu,&ice cu (tatut (pecia&cu avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- cu re(pectarea prevederi&or art0 1100 #B $0% .uncionarul public poate refu&a deta)area dac *e afl ,n una dintre urmtoarele *ituaii: a% 'raviditate2 b% ,)i cre)te *in'ur copilul minor2 c% *tarea *ntii+ dovedit cu certificat medical+ face contraindicat deta)area2 d% deta)area *e face ,ntr/o localitate ,n care nu i *e a*i'ur condiii core*pun&toare de ca&are2 e% e*te *in'urul ,ntreintor de familie2 f% motive familiale temeinice (u*tific refu&ul de a da cur* deta)rii. $4% "e perioada deta)rii funcionarul public ,)i p*trea& funcia public )i *alariul. =ac *alariul core*pun&tor funciei publice pe care e*te deta)at e*te mai mare+ el are dreptul la ace*t *alariu. "e timpul deta)rii ,n alt localitate autoritatea *au in*tituia public beneficiar e*te obli'at */i *uporte co*tul inte'ral al tran*portului+ du* )i ,ntor*+ cel puin o dat pe lun+ al ca&rii )i al indemni&aiei de deta)are. !R#. 9< $1% #ran*ferul poate avea loc dup cum urmea&: a% ,n intere*ul *erviciului2 b% la cererea funcionarului public. $-% #ran*ferul *e poate face ,ntr/o funcie public pentru care *unt ,ndeplinite condiiile *pecifice prev&ute ,n fi)a po*tului. $0% #ran*ferul ,n intere*ul *erviciului *e poate face numai cu acordul *cri* al funcionarului public tran*ferat. 6n ca&ul tran*ferului ,n intere*ul *erviciului ,n alt localitate+ funcionarul public tran*ferat are dreptul la o indemni&aie e'al cu *alariul net calculat la nivelul *alariului din luna anterioar celei ,n care *e tran*fer+ la acoperirea tuturor c3eltuielilor de tran*port )i la un concediu pltit de 5 &ile. "lata ace*tor drepturi *e *uport de autoritatea *au in*tituia public la care *e face tran*ferul+ ,n termen de cel mult 15 &ile de la data aprobrii tran*ferului. $4% #ran*ferul ,n intere*ul *erviciului *e face ,ntr/o funcie public de aceea)i cate'orie+ cla* )i 'rad profe*ional cu funcia public deinut de funcionarul public *au ,ntr/o funcie public de nivel inferior. $5% #ran*ferul la cerere *e face ,ntr/o funcie public de aceea)i cate'orie+ cla* )i 'rad profe*ional *au ,ntr/o funcie public de nivel inferior+ ,n urma aprobrii cererii de tran*fer a funcionarului public de ctre conductorul autoritii *au

in*tituiei publice la care *e *olicit tran*ferul. 6n ace*t ca&+ tran*ferul poate avea loc numai ,ntre autoriti *au in*tituii publice din admini*traia public central+ ,ntre autoriti admini*trative autonome ori+ dup ca&+ ,ntre autoriti *au in*tituii publice din admini*traia public local. #M21 ;4< Bn ca'u& )unc7ionari&or pu,&ici de conducere- tran()eru& (e poate rea&i'a pe )unc7ii pu,&ice de conducere de ace&a@i nive& (au- dup. ca'- de nive& in)erior- a&e c.ror condi7ii de ocupare @i experien7. pro)e(iona&. nece(ar. n vederea ocup.rii (unt (i*i&are cu ce&e a&e )unc7iei de pe care (e e)ectuea'. tran()eru&- cu re(pectarea prevederi&or a&in0 ;2<- ;9< @i ;5<0 Autorit.7i&e (au in(titu7ii&e pu,&ice ntre care (e rea&i'ea'. tran()eru& (unt o,&igate (. veri)ice ndep&inirea condi7iei de (i*i&aritate a condi7ii&or de ocupare @i a experien7ei pro)e(iona&e0 #B $;% !utoritile *au in*tituiile publice au obli'aia de a a*i'ura publicitatea funciilor publice vacante care pot fi ocupate prin tran*fer la cerere. 6n *ituaia ,n care doi *au mai muli funcionari publici *olicit ocuparea unei funcii publice vacante prin tran*fer la cerere+ *elecia *e face pe ba& de interviu. #M21 ;/< rin excep7ie de &a prevederi&e a&in0 ;5<- n ca'u& na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- tran()eru& &a cerere (e poate di(pune de per(oana care are co*peten7a &ega&. de nu*ire n )unc7ia pu,&ic.- &a (o&icitarea *otivat. a na&tu&ui )unc7ionar pu,&ic @i cu apro,area conduc.toru&ui autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice n a c.rei (tructur. (e g.(e@te )unc7ia pu,&ic. vacant. pe care ur*ea'. a )i tran()erat- cu ndep&inirea condi7ii&or (peci)ice prev.'ute pentru )unc7ia pu,&ic. de conducere (au de execu7ie re(pectiv. @i cu re(pectarea prevederi&or a&in0 ;6<0 #M21 !R#. 91 ;1< Mutarea n cadru& autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice ori n cadru& a&tei (tructuri ).r. per(ona&itate >uridic. a autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice poate )i de)initiv. ori te*porar.0 ;2< Mutarea de)initiv. poate avea &oc n ur*.toare&e (itua7ii: a< cnd (e di(pune de c.tre conduc.toru& autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice n care @i de().@oar. activitatea )unc7ionaru& pu,&ic pe o )unc7ie pu,&ic. vacant. ecDiva&ent.- de aceea@i categorie- c&a(. @i- dup. ca'- de ace&a@i grad pro)e(iona&(au pe o )unc7ie pu,&ic. vacant. de nive& in)erior pentru care (unt ndep&inite condi7ii&e (peci)ice prev.'ute n )i@a po(tu&ui0 Bn ca'uri te*einic >u(ti)icate*utarea (e poate di(pune *otivat de conduc.toru& autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice- cu reparti'area po(tu&ui core(pun'.tor )unc7iei de7inute de )unc7ionaru& pu,&ic0 Bn oricare dintre (itua7ii e(te nece(ar acordu& (cri( a& )unc7ionaru&ui pu,&icG

,< &a (o&icitarea >u(ti)icat. a )unc7ionaru&ui pu,&ic- cu apro,area conduc.toru&ui autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice- pe o )unc7ie pu,&ic. vacant. ecDiva&ent.- de aceea@i categorie- c&a(. @i- dup. ca'- &a ace&a@i grad pro)e(iona&(au pe o )unc7ie pu,&ic. vacant. de nive& in)erior pentru care (unt ndep&inite condi7ii&e (peci)ice prev.'ute n )i@a po(tu&uiG c< n a&te (itua7ii prev.'ute de di(po'i7ii&e &ega&e0 ;3< Bn ca'u& na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- *utarea de)initiv. (e poate di(pune de per(oana care are co*peten7a &ega&. de nu*ire n )unc7ia pu,&ic.- &a (o&icitarea *otivat. a na&tu&ui )unc7ionar pu,&ic @i cu apro,area conduc.toru&ui autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice n care (e g.(e@te )unc7ia pu,&ic. de conducere ori de execu7ie vacant. pe care ur*ea'. a )i *utat de)initiv- cu ndep&inirea condi7ii&or (peci)ice prev.'ute pentru )unc7ia pu,&ic. re(pectiv.0 ;9< Mutarea te*porar. pe o a&t. )unc7ie pu,&ic. (e di(pune *otivat- n intere(u& autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice- de c.tre conduc.toru& autorit.7ii ori in(titu7iei pu,&ice- pe o )unc7ie pu,&ic. vacant. ecDiva&ent.- de aceea@i categorie- c&a(. @idup. ca'- de ace&a@i grad pro)e(iona&- pentru care (unt ndep&inite condi7ii&e (peci)ice prev.'ute n )i@a po(tu&ui (au- dup. ca'- cu reparti'area po(tu&ui core(pun'.tor )unc7iei de7inute de )unc7ionaru& pu,&ic- pentru o perioad. de *axi*u* 4 &uni ntrHun an ca&endari(tic0 ;5< Bn *od excep7iona&- *utarea te*porar. (au de)initiv. poate )i (o&icitat. de )unc7ionaru& pu,&ic n ca'u& n care (tarea (.n.t.7ii- dovedit. pe ,a'a unui exa*en de (pecia&itate- nu i *ai per*ite de().@urarea activit.7ii n ace& co*parti*ent0 Mutarea te*porar. (au de)initiv. (e )ace n condi7ii&e pre'entei &egi- dac. )unc7ionaru& pu,&ic n cau'. e(te apt pro)e(iona& (. ndep&inea(c. atri,u7ii&e care i revin0 ;4< "ac. *utarea (e di(pune n a&t. &oca&itate- )unc7ionaru& pu,&ic ,ene)icia'. de drepturi&e prev.'ute &a art0 20 a&in0 ;3<0 ;6< #unc7ionaru& pu,&ic poate re)u'a *utarea n cadru& a&tei (tructuri a autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice n a&t. &oca&itate- dac. (e a)&. n una dintre (itua7ii&e prev.'ute &a art0 /2 a&in0 ;3<0 Re)u'u& ne>u(ti)icat con(tituie a,atere di(cip&inar.0 #M21 !R#. 9-*% ;1< Exercitarea cu caracter te*porar a unei )unc7ii pu,&ice de conducere vacante (au te*porar vacante (e rea&i'ea'. prin pro*ovarea te*porar. a unui )unc7ionar pu,&ic care ndep&ine@te condi7ii&e de (tudii @i de vecDi*e n (pecia&itatea (tudii&or pentru ocuparea )unc7iei pu,&ice @i care nu are o (anc7iune di(cip&inar. ap&icat.- care nu a )o(t radiat.- n condi7ii&e pre'entei &egi0 ;1I1< Bn *od excep7iona&- &a propunerea >u(ti)icat. a conduc.toru&ui autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice n a& c.rei (tat de )unc7ii exi(t. )unc7ia pu,&ic.

core(pun'.toare categoriei na&7i&or )unc7ionari pu,&ici vacant. (au te*porar vacant.- exercitarea cu caracter te*porar a ace(teia poate )i rea&i'at. de )unc7ionari pu,&ici (au- dup. ca'- de )unc7ionari pu,&ici cu (tatut (pecia& care ndep&ine(c condi7ii&e prev.'ute &a a&in0 ;1<- cu avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici0 Acea(t. *.(ur. (e di(pune prin act ad*ini(trativ a& per(oanei care are co*peten7a &ega&. de nu*ire n )unc7ia pu,&ic. core(pun'.toare categoriei na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- n condi7ii&e n care- din *otive o,iective- )unc7ia pu,&ic. nu a putut )i ocupat. prin *o,i&itate0 ;2< "ac. )unc7ia pu,&ic. e(te vacant.- *.(ura prev.'ut. &a a&in0 ;1< (e di(pune de c.tre per(oana care are co*peten7a nu*irii n )unc7ia pu,&ic.- pe o perioad. de *axi*u* 4 &uni ntrHun an ca&endari(tic- cu avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici0 #B $0% 6n mod e1cepional+ perioada prev&ut la alin. $-% poate fi prelun'it cu ma1imum 0 luni+ cu avi&ul !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ dac autoritatea *au in*tituia public a or'ani&at concur* de recrutare *au promovare )i funcia public nu a fo*t ocupat+ ,n condiiile le'ii. #M21 ;9< "ac. )unc7ia pu,&ic. e(te te*porar vacant.- *.(ura prev.'ut. &a a&in0 ;1< (e di(pune de c.tre per(oana care are co*peten7a &ega&. de nu*ire n )unc7ia pu,&ic.- pn. &a data ncet.rii (u(pend.rii din )unc7ia pu,&ic.- a deta@.rii titu&aru&ui )unc7iei pu,&ice- pn. &a radierea de drept a (anc7iunii di(cip&inare prev.'ute &a art0 66 a&in0 ;3< &it0 c< (au- dup. ca'- n (itua7ia n care )unc7ionaru& pu,&ic de conducere exercit. cu caracter te*porar o a&t. )unc7ie pu,&ic. de conducere vacant. (au te*porar vacant. ori din categoria na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- pn. &a expirarea perioadei pentru care (Ha di(pu( exercitarea cu caracter te*porar- n condi7ii&e &egii0 #B $5% =ac *alariul core*pun&tor funciei publice pe care o e1ercit cu caracter temporar e*te mai mare+ funcionarul public are dreptul la ace*t *alariu. #CIN * O derogare de &a prevederi&e art0 22 a&in0 ;3< a )o(t e)ectuat. prin art0 IJ din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 2012002 ;#M1#<0 Art0 IJ @i art0 J din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 2012002 ;#M1#< (unt reprodu(e n pct0 1 din nota CI! de &a ()r@itu& textu&ui actua&i'at0 #B !R#. 90

$1% 6nalii funcionari publici *unt *upu)i mobilitii ,n funcie )i pre&int di*ponibilitate la numirile ,n funciile publice prev&ute la art. 1-+ cu re*pectarea prevederilor art. 1: alin. $0%. #M21 ;2< Re)u'u& nente*eiat a& nu*iri&or prev.'ute &a a&in0 ;1< atrage e&i,erarea din )unc7ia pu,&ic.0 Bn acea(t. (itua7ie- na&tu& )unc7ionar pu,&ic intr. n corpu& de re'erv. a& )unc7ionari&or pu,&ici- ,ene)iciind de dreptu& de a )i redi(tri,uit pe o )unc7ie pu,&ic. de conducere (au de execu7ie vacant.- n condi7ii&e pre'entei &egi0 #B $0% !utoritile )i in*tituiile publice au obli'aia de a a*i'ura decontarea c3eltuielilor oca&ionate de mobilitate+ precum )i locuine de *erviciu+ ,n condiiile le'ii. SE >9?NE! a -/a 1!spen%area rapor$!l!i %e ser.i i! !R#. 94**% $1% Raportul de *erviciu *e *u*pend de drept atunci c7nd funcionarul public *e afl ,n una dintre urmtoarele *ituaii: #M21 a< e(te nu*it (au a&e( ntrHo )unc7ie de de*nitate pu,&ic.- pentru perioada re(pectiv.- cu excep7ii&e prev.'ute &a art0 39G ,< e(te ncadrat &a ca,inetu& unui de*nitarG #B c% e*te de*emnat de ctre autoritatea *au in*tituia public * de*f)oare activiti ,n cadrul unor mi*iuni diplomatice ale Rom7niei ori ,n cadrul unor or'ani*me *au in*tituii internaionale+ pentru perioada re*pectiv2 d% de*f)oar activitate *indical pentru care e*te prev&ut *u*pendarea ,n condiiile le'ii2 e% efectuea& *ta'iul militar*%+ *erviciul militar alternativ+ e*te concentrat *au mobili&at2 f% e*te are*tat preventiv2 '% efectuea& tratament medical ,n *trintate+ dac funcionarul public nu *e afl ,n concediu medical pentru incapacitate temporar de munc+ precum )i pentru ,n*oirea *oului *au+ dup ca&+ a *oiei ori a unei rude p7n la 'radul 9 inclu*iv+ ,n condiiile le'ii2 #M21 D< (e a)&. n concediu pentru incapacitate te*porar. de *unc.- pe o perioad. *ai *are de o &un.- n condi7ii&e &egiiG #B

i% carantin+ ,n condiiile le'ii2 (% concediu de maternitate+ ,n condiiile le'ii2 @% e*te di*prut+ iar di*pariia a fo*t con*tatat prin 3otr7re (udectorea*c irevocabil2 l% fora ma(or2 m% ,n ca&ul ,n care */a di*pu* trimiterea ,n (udecat pentru *v7r)irea unei infraciuni de natura celor prev&ute la art. 54 lit. 3%2 n% pe perioada cercetrii admini*trative+ ,n *ituaia ,n care funcionarul public care a *v7r)it o abatere di*ciplinar poate influena cercetarea admini*trativ+ la propunerea motivat a comi*iei de di*ciplin2 o% ,n alte ca&uri e1pre* prev&ute de le'e. $-% 6n termen de 15 &ile calendari*tice ,nainte de data ,ncetrii motivului de *u*pendare de drept+ dar nu mai t7r&iu de data lurii la cuno)tin de motivul ,ncetrii *u*pendrii de drept+ funcionarul public e*te obli'at * informe&e ,n *cri* per*oana care are competena le'al de numire ,n funcia public de*pre ace*t fapt. Neinformarea per*oanei care are competena le'al de numire ,n funcia public atra'e ,ncetarea de drept a raportului de *erviciu al funcionarului public+ cu e1cepia ca&urilor prev&ute la alin. $1% lit. f%+ 3%+ i%+ @% )i l%. $0% "er*oana care are competena le'al de numire ,n funcia public are obli'aia * a*i'ure+ ,n termen de 5 &ile de la e1pirarea termenului prev&ut la alin. $-%+ condiiile nece*are relurii activitii de ctre funcionarul public. //////////// *% ! *e vedea Le'ea nr. 44:E-<<: privind pre'tirea populaiei pentru aprare+ publicat ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea 9+ nr. 99< din 1- decembrie -<<:+ le'e care a abro'at Le'ea nr. 4:E199: privind pre'tirea populaiei pentru aprare. #CIN ** Reproduce* *ai >o( prevederi&e artico&u&ui unic din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 9/12006 ;#M1<0 #M1 CARTICOL K!IC ;1< rin derogare de &a prevederi&e art0 39 din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&ici- repu,&icat.- )unc7ionarii pu,&ici de conducere pot )i nu*i7i n )unc7ii de de*nitate pu,&ic. din cadru& autorit.7i&or (au in(titu7ii&or pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. n care @i de().@oar. activitateaprecu* @i din cadru& autorit.7i&or (au in(titu7ii&or pu,&ice a)&ate n raporturi ierarDice cu acea(ta0 ;2< #unc7ionarii pu,&ici de conducere din cadru& autorit.7i&or @i in(titu7ii&or pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. pot )i de(e*na7i (. repre'inte autoritatea (au in(titu7ia pu,&ic. n cadru& c.reia @i de().@oar. activitatea- pe

)unc7ii de de*nitate pu,&ic. (au )unc7ii a(i*i&ate ace(tora din cadru& unor organi(*e repre'entative con(tituite n te*eiu& acte&or nor*ative n vigoare0 ;3< rin derogare de &a prevederi&e art0 39 @i a&e art0 29 a&in0 ;1< &it0 a< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- raporturi&e de (erviciu a&e )unc7ionari&or pu,&ici de conducere nu*i7i (au de(e*na7i n )unc7ii&e de de*nitate pu,&ic. n condi7ii&e prev.'ute &a a&in0 ;1< @i ;2< (e (u(pend. de drept pe perioada *andatu&ui0C #B !R#. 95 $1% Raportul de *erviciu *e *u*pend la iniiativa funcionarului public ,n urmtoarele *ituaii: a% concediu pentru cre)terea copilului ,n v7r*t de p7n la - ani *au+ ,n ca&ul copilului cu 3andicap+ p7n la ,mplinirea v7r*tei de 0 ani+ ,n condiiile le'ii2 b% concediu pentru ,n'ri(irea copilului bolnav ,n v7r*t de p7n la ; ani *au+ ,n ca&ul copilului cu 3andicap pentru afeciunile intercurente+ p7n la ,mplinirea v7r*tei de 18 ani2 c% de*f)urarea unei activiti ,n cadrul unor or'ani*me *au in*tituii internaionale+ ,n alte *ituaii dec7t cele prev&ute la art. 94 alin. $1% lit. c%2 d% pentru participare la campania electoral2 e% pentru participarea la 'rev+ ,n condiiile le'ii. #M21 ;2< Raportu& de (erviciu (e poate (u(penda &a cererea *otivat. a )unc7ionaru&ui pu,&ic- pentru un intere( per(ona& &egiti*- n a&te ca'uri dect ce&e prev.'ute &a a&in0 ;1< @i &a art0 29 a&in0 ;1<- pe o perioad. cuprin(. ntre o &un. @i 3 ani0 ;2I1< ::: A,rogat #B $0% ererea de *u*pendare a raportului de *erviciu *e face ,n *cri*+ cu cel puin 15 &ile calendari*tice ,nainte de data c7nd *e *olicit *u*pendarea+ cu e1cepia *ituaiei prev&ute la alin. $1% lit. e%+ c7nd cererea de *u*pendare *e face cu 48 de ore ,nainte de declan)area 'revei. $4% Su*pendarea raportului de *erviciu *e con*tat ,n ca&urile prev&ute la alin. $1% )i la art. 94 alin. $1%+ precum )i ,n alte ca&uri re'lementate prin le'i *peciale+ re*pectiv *e aprob ,n ca&ul prev&ut la alin. $-%+ prin act admini*trativ al per*oanei care are competena numirii ,n funcia public. $5% =i*po&iiile art. 94 alin. $-% *e aplic ,n mod core*pun&tor )i pentru ca&urile prev&ute la alin. $1% )i $-%. !R#. 9: $1% Reluarea activitii *e di*pune prin act admini*trativ al per*oanei care are competena le'al de numire ,n funcia public.

$-% !ctul admini*trativ prin care *e con*tat+ re*pectiv *e aprob *u*pendarea raportului de *erviciu+ precum )i cel prin care *e di*pune reluarea activitii de ctre funcionarul public *e comunic !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ ,n termen de 1< &ile lucrtoare de la data emiterii. $0% "e perioada *u*pendrii raportului de *erviciu autoritile )i in*tituiile publice au obli'aia * re&erve po*tul aferent funciei publice. Dcuparea ace*tuia *e face+ pe o perioad determinat+ ,n condiiile le'ii. "e perioada *u*pendrii+ raporturile de *erviciu ale funcionarilor publici nu pot ,nceta )i nu pot fi modificate dec7t din iniiativa *au cu acordul funcionarului public ,n cau&. $4% "erioada *u*pendrii raporturilor de *erviciu ,n condiiile art. 94 alin. $1% lit. c% )i art. 95 alin. $1% lit. c% *e con*ider vec3ime ,n funcia public. SE >9?NE! a 0/a /n e$area rapor$!l!i %e ser.i i! !R#. 9; 6ncetarea raporturilor de *erviciu ale funcionarilor publici *e face prin act admini*trativ al per*oanei care are competena le'al de numire ,n funcia public )i are loc ,n urmtoarele condiii: a% de drept2 b% prin acordul prilor+ con*emnat ,n *cri*2 c% prin eliberare din funcia public2 d% prin de*tituire din funcia public2 e% prin demi*ie. #M20 !R#. 98 ;1< Raportu& de (erviciu exi(tent ncetea'. de drept: #B a% la data dece*ului funcionarului public2 b% la data rm7nerii irevocabile a 3otr7rii (udectore)ti de declarare a morii funcionarului public2 c% dac funcionarul public nu mai ,ndepline)te una dintre condiiile prev&ute la art. 54 lit. a%+ d% )i f%2 #M20 d< &a data ndep&inirii cu*u&ative a condi7ii&or de vr(t. (tandard @i a (tagiu&ui *ini* de coti'are pentru pen(ionareG #B e% ca urmare a con*tatrii nulitii ab*olute a actului admini*trativ de numire ,n funcia public+ de la data la care nulitatea a fo*t con*tatat prin 3otr7re (udectorea*c definitiv )i irevocabil2

f% c7nd funcionarul public a fo*t condamnat printr/o 3otr7re (udectorea*c definitiv pentru o fapt prev&ut la art. 54 lit. 3% *au prin care */a di*pu* aplicarea unei *anciuni privative de libertate+ la data rm7nerii definitive )i irevocabile a 3otr7rii de condamnare2 '% ca urmare a inter&icerii e1ercitrii profe*iei *au funciei+ ca m*ur de *i'uran ori ca pedeap* complementar+ de la data rm7nerii definitive a 3otr7rii (udectore)ti prin care */a di*pu* interdicia2 3% la data e1pirrii termenului ,n care a fo*t ocupat pe perioad determinat funcia public. $-% on*tatarea ca&ului de ,ncetare de drept a raportului de *erviciu *e face+ ,n termen de 5 &ile lucrtoare de la intervenirea lui+ prin act admini*trativ al per*oanei care are competena le'al de numire ,n funcia public. !ctul admini*trativ prin care */a con*tatat ,ncetarea de drept a raporturilor de *erviciu *e comunic !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ ,n termen de 1< &ile lucrtoare de la emiterea lui. !R#. 99 $1% "er*oana care are competena le'al de numire ,n funcia public va di*pune eliberarea din funcia public prin act admini*trativ+ care *e comunic funcionarului public ,n termen de 5 &ile lucrtoare de la emitere+ ,n urmtoarele ca&uri: a% autoritatea *au in*tituia public )i/a ,ncetat activitatea ori a fo*t mutat ,ntr/o alt localitate+ iar funcionarul public nu e*te de acord * o urme&e2 b% autoritatea *au in*tituia public ,)i reduce per*onalul ca urmare a reor'ani&rii activitii+ prin reducerea po*tului ocupat de funcionarul public2 c% ca urmare a admiterii cererii de reinte'rare ,n funcia public ocupat de ctre funcionarul public a unui funcionar public eliberat *au de*tituit nele'al ori pentru motive ne,ntemeiate+ de la data rm7nerii definitive )i irevocabile a 3otr7rii (udectore)ti prin care */a di*pu* reinte'rarea2 d% pentru incompetena profe*ional+ ,n ca&ul obinerii calificativului Fne*ati*fctorF la evaluarea performanelor profe*ionale individuale2 e% funcionarul public nu mai ,ndepline)te condiia prev&ut la art. 54 lit. '%2 f% *tarea *ntii fi&ice *auE)i p*i3ice a funcionarului public+ con*tatat prin deci&ie a or'anelor competente de e1perti& medical+ nu ,i mai permite ace*tuia * ,)i ,ndeplinea*c atribuiile core*pun&toare funciei publice deinute2 '% ca urmare a refu&ului ne,ntemeiat al ,naltului funcionar public de acceptare a numirii ,n condiiile art. 90. $-% Situaiile prev&ute la alin. $1% lit. a% / c% )i e% / '% repre&int motive neimputabile funcionarilor publici. $0% 6n ca&ul eliberrii din funcia public+ autoritatea *au in*tituia public e*te obli'at * acorde funcionarilor publici un preavi& de 0< de &ile calendari*tice.

$4% 6n perioada de preavi&+ per*oana care are competena le'al de numire ,n funcia public poate acorda celui ,n cau& reducerea pro'ramului de lucru+ p7n la 4 ore &ilnic+ fr afectarea drepturilor *alariale cuvenite. $5% 6n ca&urile prev&ute la alin. $1% lit. b%+ c%+ )i e%+ ,n perioada de preavi&+ dac ,n cadrul autoritii *au in*tituiei publice e1i*t funcii publice vacante core*pun&toare+ acea*ta are obli'aia de a le pune la di*po&iie funcionarilor publici. $:% 6n ca&urile prev&ute la alin. $1% lit. a% / c% )i e%+ dac nu e1i*t funcii publice vacante core*pun&toare ,n cadrul autoritii *au in*tituiei publice+ autoritatea ori in*tituia public are obli'aia de a *olicita !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ ,n perioada de preavi&+ li*ta funciilor publice vacante. 6n ca&ul ,n care e1i*t o funcie public vacant core*pun&toare+ identificat ,n perioada de preavi&+ funcionarul public va fi tran*ferat ,n intere*ul *erviciului *au la cerere. $;% .uncionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcii publice vacante la nivel inferior. !R#. 1<< $1% 6n ca& de reor'ani&are a autoritii *au in*tituiei publice+ funcionarii publici vor fi numii ,n noile funcii publice *au+ dup ca&+ ,n noile compartimente ,n urmtoarele ca&uri: a% *e modific atribuiile aferente unei funcii publice mai puin de 5<C2 b% *unt redu*e atribuiile unui compartiment2 c% e*te *c3imbat denumirea fr modificarea ,n proporie de pe*te 5<C a atribuiilor aferente funciei publice2 d% e*te *c3imbat *tructura compartimentului. $-% !plicarea prevederilor alin. $1% *e face cu re*pectarea urmtoarelor criterii: a% cate'oria+ cla*a )i+ dup ca&+ 'radul profe*ional ale funcionarului public2 b% ,ndeplinirea criteriilor *pecifice *tabilite pentru funcia public2 c% pre'tirea profe*ional2 d% * fi de*f)urat activiti *imilare. $0% 6n ca&ul ,n care e1i*t mai muli funcionari publici+ *e or'ani&ea& e1amen de ctre autoritatea *au in*tituia public. $4% Reducerea unui po*t e*te (u*tificat dac atribuiile aferente ace*tuia *e modific ,n proporie de pe*te 5<C *au dac *unt modificate condiiile *pecifice de ocupare a po*tului re*pectiv+ referitoare la *tudii. $5% 6n ca&ul reor'ani&rii activitii prin reducerea po*turilor+ autoritatea *au in*tituia public nu poate ,nfiina po*turi *imilare celor de*fiinate pentru o perioad de un an de la data reor'ani&rii. !R#. 1<1 $1% =e*tituirea din funcia public *e di*pune+ ,n condiiile art. ;8+ prin act admini*trativ al per*oanei care are competena le'al de numire ,n funcia public+

ca *anciune di*ciplinar aplicat pentru motive imputabile funcionarului public+ ,n urmtoarele ca&uri: a% pentru *v7r)irea repetat a unor abateri di*ciplinare *au a unei abateri di*ciplinare care a avut con*ecine 'rave2 b% dac */a ivit un motiv le'al de incompatibilitate+ iar funcionarul public nu acionea& pentru ,ncetarea ace*tuia ,ntr/un termen de 1< &ile calendari*tice de la data intervenirii ca&ului de incompatibilitate. $-% !ctul admini*trativ prev&ut la alin. $1% *e comunic funcionarului public ,n termen de 5 &ile lucrtoare de la date emiterii. omunicarea actului admini*trativ trebuie * *e fac anterior datei de*tituirii din funcia public. !R#. 1<.uncionarul public poate * comunice ,ncetarea raporturilor de *erviciu prin demi*ie+ notificat ,n *cri* per*oanei care are competena le'al de numire ,n funcia public. =emi*ia nu trebuie motivat )i produce efecte dup 0< de &ile calendari*tice de la ,nre'i*trare. !R#. 1<0 $1% La modificarea+ la *u*pendarea )i la ,ncetarea raportului de *erviciu funcionarul public are ,ndatorirea * predea lucrrile )i bunurile care i/au fo*t ,ncredinate ,n vederea e1ercitrii atribuiilor de *erviciu. $-% La ,ncetarea raportului de *erviciu funcionarul public ,)i p*trea& drepturile dob7ndite ,n cadrul carierei+ cu e1cepia ca&ului ,n care raportul de *erviciu a ,ncetat din motive imputabile ace*tuia. $0% .uncionarii publici beneficia& de drepturi din bu'etul a*i'urrilor pentru )oma(+ ,n ca&ul ,n care raporturile de *erviciu le/au ,ncetat ,n condiiile prev&ute la: a% art. 98 alin. $1% lit. c%+ cu e1cepia ca&ului ,n care funcionarul public nu mai ,ndepline)te condiia prev&ut la art. 54 lit. a%2 b% art. 98 alin. $1% lit. e% )i 3%2 c% art. 99 alin. $1%. !R#. 1<4 $1% Redi*tribuirea funcionarilor publici *e face de ctre !'enia Naional a .uncionarilor "ublici+ a*tfel: a% ,n cadrul autoritilor *au in*tituiilor publice din aceea)i localitate *au dintr/o localitate aflat la o di*tan de p7n la 5< @m de localitatea de domiciliu2 b% ,n cadrul autoritilor *au in*tituiilor publice din alt (ude *au aflate la o di*tan mai mare de 5< @m de localitatea de domiciliu+ la cererea funcionarului public. $-% Redi*tribuirea funcionarilor publici *e face ,ntr/o funcie public de aceea)i cate'orie+ cla* )i acela)i 'rad profe*ional cu funcia public deinut de funcionarul public.

$0% Redi*tribuirea *e poate face )i ,ntr/o funcie public inferioar vacant+ cu acordul *cri* al funcionarului public. $4% Redi*tribuirea ,ntr/o funcie public de conducere *e face cu re*pectarea alin. $-% *au+ dup ca&+ a alin. $0% numai dac funcionarul public a ,ndeplinit atribuii *imilare cu atribuiile funciei publice de pe care *e efectuea& redi*tribuirea. $5% !'enia Naional a .uncionarilor "ublici va a*i'ura redi*tribuirea pe funcii publice temporar vacante+ ca urmare a *u*pendrii titularului pe o perioad de cel puin o lun+ a funcionarilor publici din corpul de re&erv care ,ndepline*c condiiile *pecifice pentru ocuparea funciei publice re*pective. 6n ca&ul ,n care e1i*t mai muli funcionari publici care ,ndepline*c condiiile *pecifice pentru ocuparea funciei publice re*pective+ !'enia Naional a .uncionarilor "ublici or'ani&ea&+ ,n colaborare cu autoritatea *au in*tituia public ,n cadrul creia *e afl funcia public vacant+ o te*tare profe*ional pentru *electarea funcionarului public care urmea& * fie redi*tribuit. $:% Redi*tribuirea funcionarilor publici din corpul de re&erv *e di*pune prin ordin al pre)edintelui !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. $;% onductorii autoritilor )i in*tituiilor publice au obli'aia de a numi funcionarii publici redi*tribuii cu caracter permanent *au temporar. $8% 6n ca&ul ,n care conductorii autoritilor )i in*tituiilor publice refu& ,ncadrarea funcionarilor publici ,n condiiile alin. $;%+ funcionarul public *e poate adre*a in*tanei de contencio* admini*trativ competente. !R#. 1<5 $1% orpul de re&erv e*te format din funcionarii publici care au fo*t eliberai din funcia public ,n condiiile art. 99 alin. $1% lit. a% / c%+ e% )i '% )i e*te 'e*tionat de !'enia Naional a .uncionarilor "ublici. $-% .uncionarii publici pr*e*c corpul de re&erv )i pierd calitatea de funcionar public ,n urmtoarele *ituaii: a% dup ,mplinirea termenului de - ani de la data trecerii ,n corpul de re&erv2 b% ,n ca&ul ,n care !'enia Naional a .uncionarilor "ublici ,l redi*tribuie ,ntr/ o funcie public vacant core*pun&toare *tudiilor ab*olvite )i pre'tirii profe*ionale+ iar funcionarul public o refu&2 c% an'a(area ,n ba&a unui contract de munc pe o perioad mai mare de 1- luni2 d% la cererea funcionarului public. !R#. 1<: $1% 6n ca&ul ,n care raportul de *erviciu a ,ncetat din motive pe care funcionarul public le con*ider netemeinice *au nele'ale+ ace*ta poate cere in*tanei de contencio* admini*trativ anularea actului admini*trativ prin care */a con*tatat *au */a di*pu* ,ncetarea raportului de *erviciu+ ,n condiiile )i termenele prev&ute de Le'ea contencio*ului admini*trativ nr. 554E-<<4+ cu modificrile ulterioare+ precum )i plata de ctre autoritatea *au in*tituia public emitent a actului

admini*trativ a unei de*p'ubiri e'ale cu *alariile inde1ate+ ma(orate )i recalculate+ )i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcionarul public. $-% La *olicitarea funcionarului public+ in*tana care a con*tatat nulitatea actului admini*trativ va di*pune reinte'rarea ace*tuia ,n funcia public deinut. !". 1< Dispoziii finale (i $ranzi$orii #M21 !R#. 1<; ;1< Autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice au o,&iga7ia de a (o&icita Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici avi'u& privind )unc7ii&e pu,&ice n oricare dintre ur*.toare&e (itua7ii: a< (ta,i&irea (au *odi)icarea (tructurii de )unc7ii pu,&ice pentru )iecare autoritate @i in(titu7ie pu,&ic.- n parte- de c.tre conduc.toru& ace(teia ori prin Dot.rre a con(i&iu&ui >ude7ean (au- dup. ca'- a con(i&iu&ui &oca&- pe ,a'a activit.7i&or prev.'ute &a art0 2 a&in0 ;3<G ,< *odi)icarea ca&it.7ii po(turi&or- potrivit art0 111 a&in0 ;1< (au ;5<G c< reorgani'area activit.7ii autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice0 ;2< Autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice au o,&iga7ia de a n@tiin7a- n ter*en de 10 'i&e &ucr.toare- Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici- n oricare dintre ur*.toare&e (itua7ii: a< intervenirea unor *odi)ic.ri n (tructura )unc7ii&or pu,&ice din cadru& autorit.7i&or (au in(titu7ii&or pu,&ice- ca ur*are a pro*ov.rii n c&a(. @i n grad pro)e(iona& a )unc7ionari&or pu,&iciG ,< tran()or*area unei )unc7ii pu,&ice vacante ntrHo )unc7ie pu,&ic. cu o a&t. denu*ire (au ntrHo )unc7ie pu,&ic. de nive& in)erior ori (uperior- cu ncadrarea n nu*.ru& *axi* de po(turi apro,at pentru autoritatea (au in(titu7ia pu,&ic. @i n )onduri&e ,ugetare anua&e a&ocate0 ;3< Avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici e(te prea&a,i& @i o,&igatoriu n toate (itua7ii&e prev.'ute &a a&in0 ;1<0 ;9< Bn (itua7ia n care- dup. o,7inerea avi'u&ui Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- acte&e ad*ini(trative prin care (e (ta,i&e(c *.(uri din categoria ce&or prev.'ute &a a&in0 ;1< (e apro,. cu *odi)ic.ri (au co*p&et.riordonatorii principa&i de credite din ad*ini(tra7ia pu,&ic. &oca&. au o,&iga7ia de a co*unica Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici ace(te acte ad*ini(trativen ter*en de *axi*u* 5 'i&e &ucr.toare de &a data apro,.rii &or prin Dot.rre a con(i&iu&ui &oca& (au- dup. ca'- prin Dot.rre a con(i&iu&ui >ude7ean0 ;5< Bn (itua7ia prev.'ut. &a a&in0 ;9<- autorit.7i&e ad*ini(tra7iei pu,&ice &oca&e pot pune n ap&icare di(po'i7ii&e Dot.rrii con(i&iu&ui &oca& (au- dup. ca'- a

con(i&iu&ui >ude7ean- nu*ai dup. o,7inerea avi'u&ui Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici0 Bn ace(t ca'- avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici (e e*ite n ter*en de *axi*u* 10 'i&e &ucr.toare de &a data pri*irii acte&or ad*ini(trative prev.'ute &a a&in0 ;9<0 ;4< Li(ta docu*ente&or nece(are pentru o,7inerea avi'u&ui Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- precu* @i *oda&itatea de tran(*itere a ace(tora de c.tre autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice (e apro,. prin ordin a& pre@edinte&ui Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- care (e pu,&ic. n Monitoru& O)icia& a& Ro*niei- artea I0 #M21 !R#. 1<;B1 ;1< entru re(pectarea drepturi&or de carier. a&e )unc7ionari&or pu,&ici- n cuprin(u& acte&or nor*ative (au ad*ini(trative privind *odi)ic.ri a&e (tructurii organi'atorice- reorgani'.ri (au de()iin7.ri de (tructuri @i )unc7ii pu,&iceautorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice ini7iatoare din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. @i &oca&. (unt o,&igate (. prevad. un ter*en de *ini*u* 30 de 'i&e- n vederea ap&ic.rii proceduri&or &ega&e prev.'ute de pre'enta &ege0 ;2< "up. apro,area acte&or nor*ative- n condi7ii&e &egii- pentru (tructura de )unc7ii pu,&ice care re'u&t. n condi7ii&e a&in0 ;1<- autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. (o&icit. avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- n condi7ii&e prev.'ute &a art0 1060 #B !R#. 1<8 6n unitile admini*trativ/teritoriale ,n care per*oanele aparin7nd unei minoriti naionale dein o pondere de pe*te -<C unii funcionari publici din *erviciile care au contacte direct cu cetenii vor cunoa)te )i limba minoritii naionale re*pective. !R#. 1<9 au&ele care au ca obiect raportul de *erviciu al funcionarului public *unt de competena in*tanelor de contencio* admini*trativ+ cu e1cepia *ituaiilor pentru care e*te *tabilit e1pre* prin le'e competena altor in*tane. !R#. 11< !utoritile )i in*tituiile publice prev&ute la art. 5 alin. $1% au obli'aia de a armoni&a *tatutele *peciale cu prevederile pre&entei le'i+ cu con*ultarea )i avi&ul !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. #M21 !R#. 111 ;1< Autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice care au prev.'ute n (tate&e de )unc7ii po(turi de natur. contractua&.- care pre(upun exercitarea unor atri,u7ii dintre

ce&e prev.'ute &a art0 2 a&in0 ;3<- au o,&iga7ia de a (ta,i&i )unc7ii pu,&ice n condi7ii&e art0 1060 #B $-% .unciile publice vacante+ funciile publice de conducere+ precum )i funciile publice core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici+ *tabilite potrivit alin. $1%+ *e ocup ,n condiiile pre&entei le'i. $0% "er*oanele ,ncadrate cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat ,n po*turi de natur contractual care au fo*t *tabilite )i avi&ate ca funcii publice vor fi numite ,n funcii publice de e1ecuie dac ,ndepline*c condiiile prev&ute la art. 54 )i condiiile de vec3ime ,n *pecialitatea *tudiilor core*pun&toare cla*ei )i 'radului profe*ional ale funciei publice. $4% =repturile *alariale ale per*oanelor care ocup funcii publice ,n condiiile alin. $0% *e *tabile*c potrivit *alari&rii funciilor publice ,n care au fo*t numite. #M21 ;5< ::: A,rogat ;4< ::: A,rogat #B !R#. 11-*% $1% Numrul total al funciilor publice de conducere din cadrul fiecrei autoriti *au in*tituii publice+ cu e1cepia funciilor publice de *ecretar al unitii admini*trativ/teritoriale )i de )ef al oficiului prefectural+ e*te de ma1imum 1-C din numrul total al funciilor publice. #M6 ;2< ::: A,rogat ;3< ::: A,rogat #CIN * Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 III din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 2221200/ ;#M6<0 #M6 CART0 III ;1< La apro,area (tructurii organi'atorice a autorit.7i&or @i in(titu7ii&or pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. @i &oca&. vor )i re(pectate prevederi&e art0 112 a&in0 ;1< din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&icirepu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- potrivit c.rora nu*.ru& tota& a& )unc7ii&or pu,&ice de conducere din cadru& )iec.rei autorit.7i (au in(titu7ii pu,&ice- cu excep7ia )unc7ii&or pu,&ice de (ecretar a& unit.7ii ad*ini(trativH teritoria&e @i de @e) a& o)iciu&ui pre)ectura&- e(te de *axi*u* 12M din nu*.ru& tota& a& )unc7ii&or pu,&ice- precu* @i prevederi&e art0 +JI din Legea nr0 14112003 privind une&e *.(uri pentru a(igurarea tran(paren7ei n exercitarea de*nit.7i&or

pu,&ice- a )unc7ii&or pu,&ice @i n *ediu& de a)aceri- prevenirea @i (anc7ionarea corup7iei- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- re(pectiv: a< pentru con(tituirea unui ,irou e(te nece(ar un nu*.r de *ini*u* 5 po(turi de execu7ieG ,< pentru con(tituirea unui (erviciu e(te nece(ar un nu*.r de *ini*u* 6 po(turi de execu7ieG c< pentru con(tituirea unei direc7ii e(te nece(ar un nu*.r de *ini*u* 15 po(turi de execu7ieG d< pentru con(tituirea unei direc7ii genera&e e(te nece(ar un nu*.r de *ini*u* 25 de po(turi de execu7ie0 ;2< Autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice din ad*ini(tra7ia pu,&ic. centra&. @i &oca&. au o,&iga7ia de a )ace *odi)ic.ri&e core(pun'.toare n (tructura organi'atoric. @i n (tate&e de )unc7ii- de a (ta,i&i nu*.ru& *axi* de )unc7ii pu,&ice de conducere @i de execu7ie- cu avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici- n ter*en de 95 de 'i&e de &a data intr.rii n vigoare a pre'entei ordonan7e de urgen7.0C #B !R#. 110 "ro'ramele or'ani&ate pentru obinerea *tatutului de mana'er public potrivit art. ;< alin. $1% lit. a% *unt pro'ramele prev&ute de Drdonana de ur'en a Guvernului nr. 5:E-<<4 privind crearea *tatutului *pecial al funcionarului public denumit mana'er public+ aprobat cu modificri )i completri prin Le'ea nr. 45-E-<<4+ cu modificrile )i completrile ulterioare+ precum )i de Le'ea nr. 15;E-<<4 privind in*tituirea bur*ei *peciale FGuvernul Rom7nieiF pentru formarea mana'erilor din *ectorul public+ cu modificrile ulterioare. !R#. 114 =i*po&iiile pre&entei le'i *e aplic ,n mod core*pun&tor )i autoritilor admini*trative autonome. !R#. 115 "rin e1cepie de la prevederile art. 18 alin. $1%+ comi*ia de recrutare *e con*tituie ,n termen de :< de &ile de la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ a*tfel: a% un membru numit pe o perioad de un an )i (umtate2 b% un membru numit pe o perioad de 0 ani2 c% un membru numit pe o perioad de 4 ani )i (umtate2 d% un membru numit pe o perioad de : ani2 e% un membru numit pe o perioad de ; ani )i (umtate2 f% un membru numit pe o perioad de 9 ani2 '% un membru numit pe o perioad de 1< ani )i (umtate. !R#. 11:

au&ele av7nd ca obiect liti'ii de munc ,n care una dintre pri are calitatea de funcionar public+ aflate pe rolul in*tanelor (udectore)ti la data intrrii ,n vi'oare a pre&entului *tatut+ vor continua * *e (udece potrivit le'ii aplicabile ,n momentul *e*i&rii in*tanei. !R#. 11; =i*po&iiile pre&entei le'i *e completea& cu prevederile le'i*laiei muncii+ precum )i cu re'lementrile de drept comun civile+ admini*trative *au penale+ dup ca&+ ,n m*ura ,n care nu contravin le'i*laiei *pecifice funciei publice. !R#. 118 La data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ orice di*po&iii contrare *e abro'. !NEH! 1 3I14) !prinz5n% f!n iile p!"li e I# +!n ii p!"li e generale )# +!n ii p!"li e oresp!nz*$oare a$egoriei &nalilor f!n ionari p!"li i #M11 10 (ecretar genera& a& 8uvernu&uiG 20 (ecretar genera& ad>unct a& 8uvernu&uiG #B 0. *ecretar 'eneral din mini*tere )i alte or'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale2 4. *ecretar 'eneral ad(unct din mini*tere )i alte or'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale2 5. prefect2 :. *ubprefect2 ;. in*pector 'uvernamental. B# +!n ii p!"li e %e on%! ere 1. director 'eneral din cadrul autoritilor admini*trative autonome+ al mini*terelor )i al celorlalte or'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale2 -. director 'eneral ad(unct din cadrul autoritilor admini*trative autonome+ din aparatul mini*terelor )i al celorlalte or'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale2 0. *ecretar al (udeului )i al municipiului Iucure)ti2 #M23

90 director din cadru& autorit.7i&or ad*ini(trative autono*e- din aparatu& *ini(tere&or @i a& ce&or&a&te organe de (pecia&itate a&e ad*ini(tra7iei pu,&ice centra&e- director executiv n cadru& (ervicii&or pu,&ice deconcentrate a&e *ini(tere&or @i a&e a&tor organe de (pecia&itate a&e ad*ini(tra7iei pu,&ice centra&eprecu* @i n cadru& autorit.7i&or ad*ini(tra7iei pu,&ice &oca&e @i a& in(titu7ii&or pu,&ice (u,ordonate ace(toraG 50 director ad>unct din cadru& autorit.7i&or ad*ini(trative autono*e- din aparatu& *ini(tere&or @i a& ce&or&a&te organe de (pecia&itate a&e ad*ini(tra7iei pu,&ice centra&e- director executiv ad>unct n cadru& (ervicii&or pu,&ice deconcentrate a&e *ini(tere&or @i a&e a&tor organe de (pecia&itate a&e ad*ini(tra7iei pu,&ice centra&e- precu* @i n cadru& autorit.7i&or ad*ini(tra7iei pu,&ice &oca&e @i a& in(titu7ii&or pu,&ice (u,ordonate ace(toraG #B :. *ecretar al municipiului+ al *ectorului municipiului Iucure)ti+ al ora)ului )i comunei2 ;. )ef *erviciu2 8. )ef birou. #CIN * uncte&e 9 @i 5 de &a capito&u& I &itera N din anex. (unt reprodu(e n )or*a n vigoare nainte de *odi)icarea e)ectuat. prin art0 I pct0 24 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ;#M12<- ntruct art0 I pct0 24 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ;#M12< a )o(t dec&arat necon(titu7iona& prin "eci'ia nr0 142212002 ;#M1!< @i apoi a,rogat prin artico&u& unic pct0 1 din Legea nr0 24912010 ;#M23<0 #B C# +!n ii p!"li e %e e6e !ie 1. con*ilier+ con*ilier (uridic+ auditor+ e1pert+ in*pector2 -. referent de *pecialitate2 0. referent. ND#J: 1. .unciile publice 'enerale+ altele dec7t cele prev&ute la pct. 9+ *e *tabile*c cu avi&ul !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. -. .unciile publice prev&ute la lit. I pct. 1 )i - *e pot *tabili )i ,n cadrul autoritilor )i in*tituiilor publice din admini*traia public local care au un numr de minimum 15< de po*turi. 0. .unciile publice de conducere prev&ute la lit. I pct. ; )i 8+ precum )i funciile publice de e1ecuie prev&ute la lit. pot fi funcii publice de *tat+ teritoriale *au locale.

II# +!n ii p!"li e spe ifi e )# +!n ii p!"li e %e on%! ere 1. ar3itect/)ef. B# +!n ii p!"li e %e e6e !ie 1. in*pector de concuren2 -. in*pector vamal2 0. in*pector de munc2 4. controlor dele'at2 5. e1pert ,n te3nolo'ia informaiilor )i a telecomunicaiilor2 :. comi*ar. C# )l$e f!n ii p!"li e spe ifi e 1. mana'er public. ND#J: .unciile publice *pecifice+ altele dec7t cele prev&ute la pct. 99+ *e pot *tabili de autoritile )i in*tituiile publice+ cu avi&ul !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici. ND#J: Reproducem mai (o* art. 9K / H9K din Le'ea nr. -51E-<<: pentru modificarea )i completarea Le'ii nr. 188E1999 privind Statutul funcionarilor publici+ publicat ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea 9+ nr. 5;4 din 4 iulie -<<:+ care nu au fo*t cuprin*e ,n forma republicat a Le'ii nr. 188E1999 )i care *e aplic+ ,n continuare+ ca di*po&iii proprii ale Le'ii nr. -51E-<<:*%: F!R#. 9K $1% "rin e1cepie de la di*po&iiile pre&entei le'i+ ,n cur*ul anului -<<:+ pot participa la concur*ul or'ani&at pentru intrarea ,n cate'oria ,nalilor funcionari publici per*oanele care ,ndepline*c condiiile prev&ute la art. 15 alin. $-% lit. a% / c% din Le'ea nr. 188E1999 privind Statutul funcionarilor publici+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e.**% $-% "7n la adoptarea 3otr7rii Guvernului prev&ute la art. 1; alin. $0% din Le'ea nr. 188E1999+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e***%+ concur*ul or'ani&at pentru intrarea ,n cate'oria ,nalilor funcionari publici e*te 'e*tionat de comi*ia de recrutare a ,nalilor funcionari publici numit prin =eci&ia "rimului/8ini*tru nr.

08E-<<: privind numirea omi*iei de concur* )i a omi*iei de *oluionare a conte*taiilor pentru recrutarea ,nalilor funcionari publici+ publicat ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea 9+ nr. 014 din ; aprilie -<<:. $0% "rin e1cepie de la di*po&iiile pre&entei le'i+ pot ocupa o funcie public din cate'oria ,nalilor funcionari publici per*oanele care au promovat e1amenul de ate*tare+ precum )i per*oanele care au intrat ,n cate'oria ,nalilor funcionari publici ,n condiiile alin. $1%. $4% .uncionarii publici care ocup o funcie public din cate'oria ,nalilor funcionari publici ,n condiiile alin. $0% )i funcionarii publici care ocup o funcie public core*pun&toare cate'oriei ,nalilor funcionari publici care la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i nu ,ndepline*c condiia prev&ut la art. 15 alin. $-% lit. d% din Le'ea nr. 188E1999+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e****%+ au obli'aia de a ,ndeplini acea*t condiie ,n termen de - ani de la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ *ub *anciunea eliberrii din funcia public. $5% ondiia prev&ut la art. 51B1 alin. $;% din Le'ea nr. 188E1999+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e*****%+ nu e*te obli'atorie+ pentru recrutarea funcionarilor publici de conducere+ ,n ca&ul e1ercitrii cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere+ precum )i pentru funcionarii publici care ocup o funcie public de conducere+ pe o perioad de 4 ani de la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i. $:% .uncionarii publici prev&ui la alin. $5% *unt obli'ai * ,ndeplinea*c condiia prev&ut la art. 51B1 alin. $;% din Le'ea nr. 188E1999+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e*****%+ ,n termenul prev&ut+ *ub *anciunea eliberrii din funcia public. #M10 ART0 J ;1< Lecretarii de co*une care- &a data intr.rii n vigoare a pre'entei &egi- nu au (tudii (uperioare >uridice (au ad*ini(trative @i pot p.(tra )unc7ia pu,&ic.- cu o,&iga7ia ca pn. &a data de 31 dece*,rie 2010 (. ndep&inea(c. condi7ia de a avea (tudii univer(itare de &icen7. a,(o&vite cu dip&o*.- re(pectiv (tudii (uperioare de &ung. durat.- a,(o&vite cu dip&o*. de &icen7. (au ecDiva&ent.- n (pecia&itatea >uridic. (au ad*ini(trativ.- (u, (anc7iunea e&i,er.rii din )unc7ia pu,&ic.0 ;2< rin derogare de &a prevederi&e art0 IJ a&in0 ;5<- (ecretarii de co*une (unt o,&iga7i (. ndep&inea(c. condi7ia prev.'ut. &a art0 56 a&in0 ;6< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- pn. &a data de 31 dece*,rie 2012- (u, (anc7iunea e&i,er.rii din )unc7ia pu,&ic.0

;3< Bn ca'u& n care &a concur(uri&e organi'ate pentru ocuparea )unc7iei pu,&ice de conducere de (ecretar a& co*unei nu (e pre'int. per(oane care ndep&ine(c condi7ii&e de (tudii prev.'ute &a a&in0 ;1< @i condi7ia de vecDi*e n (pecia&itatea (tudii&or de *ini*u* 2 ani- pot candida @i per(oane care nu ndep&ine(c ace(te condi7ii- n ur*.toarea ordine: a< per(oane care au (tudii univer(itare de &icen7.- a,(o&vite cu dip&o*.re(pectiv (tudii (uperioare de &ung. durat.- a,(o&vite cu dip&o*. de &icen7. (au ecDiva&ent.- n (pecia&itate >uridic. (au ad*ini(trativ.G ,< per(oane care au (tudii univer(itare de &icen7.- a,(o&vite cu dip&o*.re(pectiv (tudii (uperioare de &ung. durat.- a,(o&vite cu dip&o*. de &icen7. (au ecDiva&ent.- n a&t. (pecia&itateG c< per(oane care au (tudii *edii- a,(o&vite cu dip&o*.0 ;9< Bn (itua7ia prev.'ut. &a a&in0 ;3<- ocuparea )unc7iei pu,&ice de conducere de (ecretar a& co*unei (e )ace pe perioad. deter*inat.- cu o,&iga7ia organi'.rii anua&e a concur(u&ui pentru ocuparea ace(teia0 #B !R#. K9 ondiia prev&ut la art. 51B1 alin. $;% din Le'ea nr. 188E1999+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e*****%+ *e con*ider ,ndeplinit pentru funcionarii publici care au ab*olvit+ p7n la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ pro'rame de formare )i perfecionare ,n admini*traia public+ or'ani&ate de 9n*titutul Naional de !dmini*traie+ centrele re'ionale de formare continu pentru admini*traia public local+ precum )i de alte in*tituii *peciali&ate+ din ar *au din *trintate+ cu durata de minimum un an+ *au care+ la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ urmea& una dintre formele de ,nvm7nt menionate+ cu condiia ab*olvirii ace*tor *tudii ,n termenul prev&ut. !R#. K99 $1% 6n termen de : luni de la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ la propunerea !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ prin 3otr7re a Guvernului+ *e aprob: a% normele privind or'ani&area )i de&voltarea carierei funcionarilor publici2 b% normele privind or'ani&area )i funcionarea comi*iilor de di*ciplin2 c% normele privind or'ani&area )i funcionarea comi*iilor paritare )i ,nc3eierea acordurilor colective2 d% normele privind mobilitatea ,nalilor funcionari publici. $-% 6n termen de 1< luni de la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ la propunerea !'eniei Naionale a .uncionarilor "ublici+ prin 3otr7re a Guvernului+ *e aprob: a% norme privind formarea profe*ional a funcionarilor publici2

b% re'ulamentul de or'ani&are )i de*f)urare a pro'ramelor de formarea *peciali&at prev&ute de pre&enta le'e. $0% "7n la adoptarea 3otr7rilor Guvernului prev&ute la alin. $1% lit. a% / c% *e aplic ,n mod core*pun&tor di*po&iiile Lotr7rii Guvernului nr. 1.-<9E-<<0 privind or'ani&area )i de&voltarea carierei funcionarilor publici+ publicat ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea 9+ nr. ;5; din -9 octombrie -<<0+ cu modificrile ulterioare+ )i ale Lotr7rii Guvernului nr. 1.-1<E-<<0 privind or'ani&area )i funcionarea comi*iilor de di*ciplin )i a comi*iilor paritare din cadrul autoritilor )i in*tituiilor publice+ publicat ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea 9+ nr. ;5; din -9 octombrie -<<0. !R#. K999 "rocedura de or'ani&are )i de*f)urare a concur*urilor+ procedura de numire a funcionarilor publici )i procedura di*ciplinar+ aflate ,n derulare la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ *e finali&ea& conform di*po&iiilor ,n vi'oare la data iniierii ace*tor proceduri. !R#. 9H alificativele MMe1cepionalNN )i MMfoarte bunNN obinute de funcionarii publici la evaluarea performanelor profe*ionale individuale p7n la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i *e a*imilea& cu calificativul MMfoarte bineNN+ iar calificativul MMbunNN *e ec3ivalea& cu calificativul MMbineNN. !R#. H "revederile art. 49B0 din Le'ea nr. 188E1999 privind Statutul funcionarilor publici+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e******%+ nu *e aplic pentru c3eltuielile de(a an'a(ate la data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i. !R#. H9 ondiiile de vec3ime prev&ute la art. 5; din Le'ea nr. 188E1999 privind Statutul funcionarilor publici+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e*******%+ nu *e aplic ,n ca&ul funcionarilor publici care au ,ndeplinit condiiile prev&ute de le'e la data numirii ,n funcia public. !R#. H99 $1% 6n anul -<<:+ promovarea ,ntr/o funcie public *uperioar vacant *e face prin concur* *au e1amen. $-% "entru a participa la concur*ul pentru promovarea ,ntr/o funcie public de e1ecuie din 'radul profe*ional principal+ funcionarii publici trebuie * ,ndeplinea*c urmtoarele condiii minime: a% * aib o vec3ime minim de - ani ,n funciile publice de e1ecuie din 'radul profe*ional a*i*tent+ ,n cla*a core*pun&toare *tudiilor ab*olvite2

b% * fi obinut+ la evaluarea performanelor profe*ionale individuale din ultimii - ani+ cel puin calificativul MMfoarte bunNN2 c% * ,ndeplinea*c cerinele *pecifice prev&ute ,n fi)a po*tului. $0% "entru a participa la concur*ul pentru promovarea ,ntr/o funcie public de e1ecuie din 'radul profe*ional *uperior+ funcionarii publici trebuie * ,ndeplinea*c urmtoarele condiii minime: a% * aib o vec3ime minim de - ani ,n funciile publice de e1ecuie din 'radul profe*ional principal *au 4 ani ,n funciile publice de e1ecuie din 'radul profe*ional a*i*tent+ ,n cla*a core*pun&toare *tudiilor ab*olvite2 b% * fi obinut+ la evaluarea performanelor profe*ionale individuale din ultimii - ani+ cel puin calificativul MMfoarte bunNN2 c% * ,ndeplinea*c cerinele *pecifice prev&ute ,n fi)a po*tului. !R#. H999*1% "re&enta le'e intr ,n vi'oare la 15 &ile de la data publicrii ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea 9+ cu e1cepia prevederilor art. -9+ 5:+ 5;+ 58B1 )i ale art. :<B1 alin. $1% lit. b% din Le'ea nr. 188E1999+ republicat+ cu modificrile ulterioare+ precum )i cu modificrile )i completrile adu*e prin pre&enta le'e********%+ care intr ,n vi'oare la 1 ianuarie -<<;. #CIN *1 Curtea Con(titu7iona&.- prin "eci'ia nr0 1/512002 ;#M!<- a con(tatat c. di(po'i7ii&e art0 +III din Legea nr0 25112004 pentru *odi)icarea @i co*p&etarea Legii nr0 1//11222- re)eritoare &a intrarea n vigoare C&a 1 ianuarie 2006 a prevederi&or art0 22 din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e u&terioare- precu* @i cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e adu(e prin Legea nr0 25112004C- (unt necon(titu7iona&e0 #B !R#. H9K La data intrrii ,n vi'oare a pre&entei le'i+ di*po&iiile art. HK alin. $-% )i $0%+ art. HK9 alin. $4% / $:%+ precum )i ale art. HH din Le'ea nr. 1:1E-<<0 privind unele m*uri pentru a*i'urarea tran*parenei ,n e1ercitarea demnitilor publice+ a funciilor publice )i ,n mediul de afaceri+ prevenirea )i *ancionarea corupiei+ publicat ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea 9+ nr. -;9 din -1 aprilie -<<0+ cu modificrile )i completrile ulterioare+ precum )i orice alte di*po&iii contrare *e abro'.F //////////// *% ! *e vedea )i prevederile art. HK alin. $1%+ art. HK9 alin. $1% / $0%+ art. HK99 / H9H+ art. HH9 )i art. HH99 ale Le'ii nr. 1:1E-<<0 privind unele m*uri pentru a*i'urarea tran*parenei ,n e1ercitarea demnitilor publice+ a funciilor publice )i ,n mediul de afaceri+ prevenirea )i *ancionarea corupiei+ cuprin*e ,n Nota final

din prima form republicat a Le'ii nr. 188E1999+ publicat ,n 8onitorul Dficial al Rom7niei+ "artea 9+ nr. -51 din -- martie -<<4. **% !rt. 15 alin. $-% lit. a% / c% a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. 1: alin. $-% lit. a% / c%. ***% !rt. 1; alin. $0% a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. 18 alin. $0%. ****% !rt. 15 alin. $-% lit. d% a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. 1: alin. $-% lit. d%. *****% !rt. 51B1 alin. $;% a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. 5; alin. $;%. ******% !rt. 49B0 a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. 5-. *******% !rt. 5; a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. :5. ********% !rt. -9 a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. 012 art. 5: a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. :42 art. 5; a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. :52 art. 58B1 a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. :;+ iar art. :<B1 alin. $1% lit. b% a devenit+ ,n urma renumerotrii+ art. ;< alin. $1% lit. b%. #CIN NOTE: 1. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 II H J din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 2012002 ;#M1#<- cu *odi)ic.ri&e u&terioare0 #M10 CART0 II ;1< Bn *od excep7iona&- perioada pentru care (ecretarii de co*une au )o(t nu*i7i- prin concur(- pe perioad. deter*inat.- n condi7ii&e &egii- (e pre&unge@te pn. &a data ocup.rii ace(tei )unc7ii pu,&ice prin concur( organi'at n condi7ii&e &egii0 ;2< Bn (itua7ia prev.'ut. &a a&in0 ;1<- concur(u& de ocupare a )unc7ii&or pu,&ice de (ecretar a& co*unei (e organi'ea'. n ter*en de *axi*u* 40 de 'i&e de &a data ncet.rii *.(urii de (u(pendare a concur(u&ui (au exa*enu&ui pentru ocuparea )unc7ii&or pu,&ice de conducere vacante0C #M10 CART0 III ;1< Bn (itua7ia n care )unc7ia pu,&ic. de conducere de (ecretar a& co*unei e(te vacant. (au te*porar vacant. @i n cadru& autorit.7ii (au in(titu7iei pu,&ice nu exi(t. per(oane care ndep&ine(c condi7ii&e prev.'ute &a art0 J a&in0 ;1< din Legea nr0 25112004- a(t)e& cu* a )o(t *odi)icat. prin pre'enta ordonan7. de urgen7.- @i &a art0 56 a&in0 ;4< &it0 a< din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&ici- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- )unc7ia poate )i exercitat. cu caracter te*porar @i de per(oane care nu ndep&ine(c a*,e&e (au niciuna dintre ace(te condi7ii- cu ap&icarea core(pun'.toare a prevederi&or art0 22

a&in0 ;2< &it0 ,<- a&in0 ;3<- ;9< @i ;5< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare0 ;2< revederi&e art0 IJ a&in0 ;1< @i ;3< (e ap&ic. n *od core(pun'.tor0C #M10 CART0 IJ ;1< Bn *od excep7iona&- prin derogare de &a prevederi&e art0 22 a&in0 ;3< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioareperioada prev.'ut. &a art0 22 a&in0 ;2< poate )i pre&ungit. cu *axi*u* 4 &uni ntrH un an ca&endari(tic cu avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici0 #M12 ;2< revederi&e a&in0 ;1< (e ap&ic. n *od core(pun'.tor @i n (itua7ia n care- n *od excep7iona&- (Ha di(pu( exercitarea cu caracter te*porar a unei )unc7ii pu,&ice vacante core(pun'.toare categoriei na&7i&or )unc7ionari pu,&ici0 ;3< revederi&e a&in0 ;1< @i ;2< (e ap&ic. pn. &a data de 31 dece*,rie 20100C #M10 CART0 J ;1< Bn *od excep7iona&- n ca'u& n care &a concur(u& organi'at potrivit &egii pentru intrarea n categoria na&7i&or )unc7ionari pu,&ici nu (e n(criu candida7i care ndep&ine(c condi7ia prev.'ut. &a art0 14 a&in0 ;2< &it0 d< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- pot candida @i per(oane care nu ndep&ine(c acea(t. condi7ie0 ;2< Bn (itua7ia prev.'ut. &a a&in0 ;1<- per(oana dec&arat. ad*i(. @i poate p.(tra ca&itatea de na&t )unc7ionar pu,&ic dac.- n ter*en de *axi*u* 2 ani de &a data nu*irii n )unc7ia pu,&ic. n ur*a concur(u&ui- a,(o&v. progra*e&e de )or*are (pecia&i'at. pentru ocuparea unei )unc7ii pu,&ice core(pun'.toare categoriei na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- organi'ate n condi7ii&e &egii- (u, (anc7iunea e&i,er.rii din )unc7ie n ca'u& nendep&inirii ace(tei condi7ii n ter*enu& prev.'ut0C #CIN 2. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 IJ H JIII @i anexa nr0 1 din Ordonan7a de urgen7. a 8uvernu&ui nr0 10512002 ;#M12<- cu *odi)ic.ri&e u&terioare0 #M23 CART0 IJ ::: A,rogatC CART0 J ::: A,rogatC #M12 CART0 JI n. &a data de 31 dece*,rie 2002 ocuparea )unc7ii&or pu,&ice core(pun'.toare categoriei na&7i&or )unc7ionari pu,&ici prev.'ute &a art0 12 &it0 ,< H e< din Legea nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare(e )ace @i prin concur(- organi'at cu re(pectarea ur*.toare&or condi7ii:

a< autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice n organigra*a c.rora (e a)&. po(tu& (co( &a concur( au o,&iga7ia (. (o&icite avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici cu ce& pu7in 13 'i&e nainte de data (u(7inerii concur(u&uiG ,< Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici are o,&iga7ia (. e*it. avi'u& prev.'ut &a &it0 a< n ter*en de dou. 'i&e de &a data pri*irii (o&icit.riiG c< Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici are o,&iga7ia (. pu,&ice condi7ii&e de de().@urare a concur(uri&or n Monitoru& O)icia& a& Ro*niei- artea a IIIHacu ce& pu7in 10 'i&e nainte de data de().@ur.rii concur(u&uiG d< Agen7ia !a7iona&. a #unc7ionari&or u,&ici are o,&iga7ia de a a)i@a &a (ediu& (.u @i- dup. ca'- de a pu,&ica n pre(. @i pe pagina de internet- cu ce& pu7in 10 'i&e nainte de data (u(7inerii concur(u&ui- ur*.toare&e in)or*a7ii: data organi'.rii concur(u&ui- nu*.ru& )unc7ii&or pu,&ice vacante pentru care (e organi'ea'. concur(u& @i date&e de contact pentru o,7inerea de in)or*a7ii (up&i*entareG e< candida7ii depun &a (ecretariatu& co*i(iei de concur( pentru na&7i )unc7ionari pu,&ici do(aru& de concur( n ter*en de / 'i&e de &a data pu,&ic.rii anun7u&ui prev.'ut &a &it0 c<G )< co*i(ia de concur( pentru na&7i )unc7ionari pu,&ici are o,&iga7ia de a (e&ecta do(are&e de concur( pe ,a'a ndep&inirii condi7ii&or de participare &a concur(- n ter*en de *axi*u* 29 de ore de &a data expir.rii ter*enu&ui prev.'ut &a &it0 e<0C #M21 CART0 JII ::: A,rogatC #M23 CART0 JIII ::: A,rogatC #M23 CA!E+A 1 ::: A,rogat.C #CIN 3. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 II H IJ din Legea nr0 19012010 ;#M21<0 #M21 CART0 II Bn cur(u& anu&ui 2010- intrarea n categoria na&7i&or )unc7ionari pu,&ici (e poate )ace pe orice )unc7ie pu,&ic. vacant. core(pun'.toare categoriei na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- prin concur( de intrare n categoria na&7i&or )unc7ionari pu,&ici- organi'at n condi7ii&e &egii0C #M21 CART0 III roceduri&e privind organi'area concur(uri&or de recrutare (au- dup. ca'- de pro*ovare- a)&ate n deru&are &a data intr.rii n vigoare a pre'entei &egi- (e de().@oar. potrivit regi*u&ui >uridic ap&ica,i& &a data &a care au )o(t de*arate0C #M21

CART0 IJ Bn ter*en de 30 de 'i&e de &a data intr.rii n vigoare a pre'entei &egi- autorit.7i&e @i in(titu7ii&e pu,&ice au o,&iga7ia de a reana&i'a @i de a &ua *.(uri&e nece(are pentru (ta,i&irea regi*u&ui >uridic ap&ica,i& po(turi&or- n condi7ii&e art0 111 din Legea nr0 1//11222 privind Ltatutu& )unc7ionari&or pu,&ici- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- precu* @i cu ce&e adu(e prin pre'enta &egecu avi'u& Agen7iei !a7iona&e a #unc7ionari&or u,&ici0C #CIN 4. Reproduce* *ai >o( prevederi&e art0 1/ a&in0 ;1<- ;2< @i ;4< din Legea nr0 15512010 ;#M22<0 #M22 CART0 1/ ;1< "up. nu*irea n )unc7ie- po&i7i@tii &oca&i care au atri,u7ii n do*eniu& ordinii @i &ini@tii pu,&ice- precu* @i cei cu atri,u7ii n do*eniu& circu&a7iei rutiereproveni7i din (tructuri&e po&i7iei co*unitare (unt o,&iga7i ca- n ter*en de 5 ani- (. ur*e'e un progra* de )or*are ini7ia&. organi'at ntrHo in(titu7ie de nv.7.*nt din cadru& Mini(teru&ui Ad*ini(tra7iei @i Interne&or0 ;2< "up. nu*irea n )unc7ie- po&i7i@tii &oca&i care au atri,u7ii n do*eniu& ordinii @i &ini@tii pu,&ice- precu* @i cei cu atri,u7ii n do*eniu& circu&a7iei rutiere(e&ec7iona7i u&terior opera7iona&i'.rii (tructuri&or po&i7iei &oca&e- n condi7ii&e art0 3 a&in0 ;1<- precu* @i cei (e&ec7iona7i n vederea ncadr.rii po(turi&or (tructuri&or de po&i7ie &oca&. n)iin7ate n condi7ii&e art0 3 a&in0 ;2< (unt o,&iga7i ca- n ter*en de un an- (. ur*e'e un progra* de )or*are ini7ia&. organi'at ntrHo in(titu7ie de nv.7.*nt din cadru& Mini(teru&ui Ad*ini(tra7iei @i Interne&or0 =000? ;4< rin derogare de &a prevederi&e Legii nr0 1//11222- repu,&icat.- cu *odi)ic.ri&e @i co*p&et.ri&e u&terioare- dac.- dup. expirarea perioadei de 5 ani prev.'ute &a a&in0 ;1<- re(pectiv a ce&ei de un an prev.'ute &a a&in0 ;2<- po&i7i(tu& &oca& nu a a,(o&vit progra*u& de )or*are ini7ia&.- ace(ta e(te e&i,erat din )unc7ia pu,&ic.0C #B