Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1

Cerinte: 1. 2. Ce nelegi prin instrumente financiare? Ce nelegi prin valori mobiliare?

1. Instrumentele financiare reprezinta orice contract care genereaza un activ financiar pentru o ntreprindere si totodata o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta. Instrumentele financiare sunt ca fluxuri de numerar cu anumite riscuri. Instrumentele financiare se clasifica in instrumente primare si instrumente derivate. Instrumente financiare primare: numerar, creante si datorii, credite luate si acordate si obligatiuni. Instrumente derivate Optiunea - ptiunea de cumparare sau vanzare reprezinta dreptul de cumparare sau de vanzare a unui anumit activ la un pret prestabilit, la o data viitoare precizata. Cumparatorul!"anzatorul unei asemenea optiuni crede ca pretul activului respectiv va creste!scadea. #l risca sa piarda cel mult valoarea primei platite pentru optiune. Contractele la termen simplu obliga o parte sa cumpere si alta parte sa v$nda un instrument financiar sau un bun la o data viitoare. #x% contractele for&ard, futures si tranzactiile s&ap. Instrumente financiare derivate pe marfuri Instrumente derivate folosite in operatiuni speculative si de arbitraj (domeniul dealerilor si altor operatori pe piata bursiera)

2. VALORILE MOBILIARE sunt instrumente financiare negociabile transmisibile prin traditiune sau inscriere in cont, care confera drepturi egale pe categorie, dand detinatorilor dreptul la o fractiune din capitalul social al emitentului sau un drept de creanta general asupra patrimoniului emitentului si sunt susceptibile de tranzactionare pe o piata reglementata.

'ipuri de valori mobiliare% a) actiunile( b) titlurile de stat, obligatiunile emise de administratia publica centrala sau locala si de societatile comerciale si alte titluri de imprumut cu scadenta mai mare de 1 an( aceste valori mobiliare, numite si titluri de investitii in plasamente colective )titluri de plasament colectiv*, ec+ivaleaza cu dobandirea de cote , parti din rezultatul investitiei, prin plasarea numerarului, ele dand dreptul de a incasa o cota , parte din ceea ce produc acei bani comuni, daca au fost bine plasati in alte valori mobiliare( c) drepturile de preferinta la subscrierea de actiuni si drepturile de conversie a unor creante in actiuni )&arant financiar*( d) -lte instrumente financiare, mai putin instrumentele de plata, care dau dreptul de a dobandi valorile mobiliare ec+ivalente celor mai-sus mentionate, prin subscriere, sc+imb sau care sau dreptul la o compensatie baneasca. "alorile mobiliare reprezinta ponderea cea mai insemnata in tabloul instrumentelor financiare si au si o frecventa mare astazi, spre deosebire de alte instrumente definite in noile reglementari, cu pondere redusa. .nele dintre acestea sunt c+iar absente, altele au fost definite in lege pentru ca tabloul sa fie complet, ideal, cu cele mai bune caracterizari.

S-ar putea să vă placă și