Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 10

Cerinte: Accesnd manualul indicelui ce este disponibil la www.bvb.ro, s se compare ntre ei principalii indici ce caracterizeaz piaa bursier romneasc. Care indice reflect din punctul vostru de vedere cel mai bine realitatea?

D ! "#$%A" A $%D$C$&'" ()"*$ "$ $ndicii bursieri sunt produse sintetice ale pietei de capital. +rincipala functie a unui indice bursier e aceea de a reflecta evolutia de ansamblu a pietei bursiere respective. $ndicii se constituie si ca un important suport pentru tranzactiile cu contracte futures si optiuni, efectuate att n scopul obtinerii unui csti,, ct si n scopuri de acoperire mpotriva unor posibile riscuri -.ed,in,/. $ndicii bursieri se pot clasifica dupa mai multe criterii, astfel0 A. Dupa valorile mobiliare care constituie suportul indicelui, se pot deosebi urmatoarele cate,orii de indici0 1/ $ndici bursieri pentru actiuni. Acestia sunt cei mai raspnditi indici si se calculeaza n aproape toate tarile din lume unde e2ista o piata de capital. +rintre cei mai cunoscuti indici se numara Dow 3ones $ndustrial Avera,e, *tandard 4 +oor5s 677 si %asda8 177 -n *.).A./, indicii 9!:* -n #area (ritanie/, DA; -n <ermania/, %i==ei si !opi2 -n 3aponia/, CAC:47 -n 9ranta/. >n "omnia cei mai cunoscuti indici sunt ( ! -care reflecta evolutia a 17 actiuni cotate la prima cate,orie a (ursei de ?alori/, ( !:C si indicele pietei e2trabursiere "asda8:C. @/ $ndici bursieri pentru obli,atiuni A/ $ndici ai volatilitatii 4/ $ndici pentru titlurile emise de fondurile mutuale si alte institutii de acest fel. B. Dupa modalitatea de calcul indicii pentru actiuni se mpart n0 1/ $ndici din prima ,eneratie, care se calculeaza, n ,eneral, ca o simpla medie aritmetica a cursului actiunilor componente, aBustata cu un divizor care sa e2prime diversele modificari ce se petrec asupra actiunilor componente, cum ar fi fuziuni si modificari de capital. Acestia sunt cei mai vec.i indici bursieri calculati si au o traditie puternica. Din aceasta cate,orie fac parte Dow 3ones, creat n 1CDE si indicele %i==ei, cel mai vec.i indice bursier de pe piata Baponeza, creat n 1D67 si revizuit ulterior. $ndicii din prima cate,orie prezinta o capacitate de informare limitata si, initial cuprindeau numai actiunile unor emitenti apartinnd unui sin,ur domeniu de activitate. >n ultima vreme indicii din prima cate,orie au fost supusi unui proces de revizuire pentru a tine pasul cu cerintele utilizatorilor. @/ $ndicii bursieri din ,eneratia a doua se caracterizeaza prin urmatoarele0

: cuprind un numar mai mare de firme -677 n cazul *4+, @777 sau c.iar A777 n cazul indicilor 9ran= "ussell/F : actiunile componente apartin mai multor domenii de activitate -mai putin n cazul indicilor sectoriali/F : metodolo,ia lor de calcul presupune, de cele mai multe ori, ponderarea actiunilor cu cursul bursier sau capitalizarea bursiera. C. >n functie de ,radul de cuprindere indicii bursieri se clasifica astfel0 1/ $ndici ,enerali ai pietei, care cuprind actiuni apartinnd mai multor domenii de activitate, cautnd sa e2prime ct mai bine structura pietei respective. $ndicii ,enerali ai pietei reflecta evolutia economiei n ansamblu. @/ $ndicii sectorialiG@H Acesti indici reflecta evolutia unui sin,ur sector al economiei prin intermediul firmelor apartinnd acestui sector care sunt cotate la bursa. D. n functie de intervalul la care sunt calculati, indicii se mpart n0 I indici calculati n timp real, de obicei la intervale cuprinse ntre 16 secunde si un minut -maBoritatea indicilor e2istenti la ora aceasta n lume/F I indici calculati doar la sfrsitul zilei de tranzactionare -( ! compozit/. E. n functie de numarul de piete financiare care intra n calculul indicelui avem0 I indici ce cuprind n portofoliul lor actiuni cot pe o sin,ura piata bursiera, fie actiunile unor firme auto.tone, fie ale unor firme straine cotate si pe piata respectivaF I indici mondiali, care iau n calcul actiuni ce coteaza pe diverse piete ale lumii care au criterii suplimentare referitoare la tarile care intra n calcul, pe ln,a criteriile stabilite pentru un titlu individual. F. n functie de tipul pietei de capital pe care sunt calculati indicii e2ista0 : indici calculati pe piata bursiera, cum este indicele ( !F : indici ai pietei e2trabursiere -indicele "A*DAJ:C pe piata romneasca/. G. n functie de institutia care calculeaza indicele avem0 : indici oficiali, calculati de catre or,anismele pietei de capital respective, cum este cazul indicelui ( !F : indici calculati de aceste institutii n colaborare cu publicatii financiare, cum ar fi D3$A -calculat n colaborare cu !.e Kall *treet 3ournal/, indicii 9!:* calculati de 9inancial !imes, n colaborare cu bursa din &ondraF : indici calculati de diverse publicatii economico:financiareF : indici calculati de catre societati de valori mobiliare, firme de consultanta si alte institutii financiare. >n tara noastra indicii din aceste ultime doua cate,orii au precedat aparitia celui oficial.

Indicele BET : este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea bursiera a societatilor incluse in cosul indicelui, aBustata in conformitate cu anumite principii. A fost lansat la data de 1D *eptembrie 4

1DDL cu o valoare de start de 1.777 puncte, fiind primul indice dezvoltat de (?(. $ndicele ( ! reprezinta indicele de referinta al (?(, a carui metodolo,ie permite acestuia sa constituie drept activ suport pentru instrumente financiare derivate -futures, options, etc/ si produse structurate -warrante, certificate, etc/. $ndicele ( ! este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea free:floatului a celor mai lic.ide societati listate la (?(. %umarul societatilor incluse in cosul indicelui ( ! este de 17 societati, fiind posibil ca numarul acestora sa creasca in viitor ca urmare a listarii la (?( de noi societati reprezentative pentru sectoarele din economia nationala.

Indicele BET-BK : este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea bursiera a societatilor incluse in cosul indicelui, aBustata in conformitate cu anumite principii. A fost lansat la data de A iulie @71@, cu o valoare de start de 1.777 puncte. $ndicele ( !:(M reprezinta un indice ce poate fi folosit ca benc.mar= de catre administratorii de fonduri, dar si alti investitori institutionali, metodolo,ia de calcul reflectand cerintele le,ale si limitele de investitii ale fondurilor. $ndicele ( !:(M este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea free:float:ului celor mai lic.ide societati listate pe piata re,lementata a (?(. %umarul societatilor incluse in cosul indicelui ( !:(M este de @6 societati, fiind posibil ca numarul acestora sa creasca in viitor ca urmare a listarii la (?( a unor noi societati
Indicele BET-C este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea bursiera a societatilor incluse in cosul indicelui, aBustata in conformitate cu anumite principii. A fost lansat la data de 1E Aprilie 1DDC cu o valoare de start de 1.777 puncte, fiind al doilea indice dezvoltat de (?(. $ndicele ( !:C este un indice compozit si reflecta evolutia de ansamblu a tuturor societatilor listate la (?(, se,mentul de piata re,lementata, Cate,oria $, $$ si $$$, cu e2ceptia *ocietatilor de $nvestitii 9inanciare. $ndicele ( !:C este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea de piata a tuturor societatilor din componenta sa.

Indicele BET-FI este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea bursiera a societatilor incluse in cosul indicelui, aBustata in conformitate cu anumite principii. A fost lansat la data de A1 'ctombrie @777 cu o valoare de start de 1.777 puncte, fiind al treilea indice dezvoltat de (?(, respectiv primul indice sectorial. $ndicele ( !:9$ reflecta evolutia de ansamblu a tuturor societatilor de investitii financiare listate la (?( si a altor entitati asimilabile acestora. $ndicele ( !:9$ este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea de piata a societatilor de investitii inanciare listate la (?( si a altor entitati asimilabile acestora. *imilar cu metodolo,ia celorlalti indici dezvoltati de (?(, metodolo,ia indicelui ( !:9$ reflecta evolutia preturilor actiunilor tranzactionate in cadrul sectiunii de piata principala -N"e,ularO/.

Indicele BET-NG este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea bursiera a societatilor incluse in cosul indicelui, aBustata in conformitate cu anumite principii. A fost lansat la data 1 iulie @77C cu o valoare de start de 1.777 puncte, calculata retroactiv la @ ian @77L. #etodolo,ia ( !:%< permite acestuia sa constituie drept activ suport pentru instrumente financiare derivate -futures, options, etc/ si produse structurate -warrante, certificate, etc/.

$ndicele ( !:%< este un indice sectorial si reflecta evolutia de ansamblu a tuturor societatilor listate la (?(, se,mentul de piata re,lementata, care au domeniul principal de activitate ener,ia si utilitatile aferente. %umarul companiilor din componenta sa este variabil. $ndicele ( !:%< este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea free:floatului a tuturor societatilor din componenta sa. *imilar cu metodolo,ia celorlalti indici dezvoltati de (?(, metodolo,ia indicelui ( !:%< reflecta evolutia preturilor actiunilor tranzactionate in cadrul sectiunii de piata principala -N"e,ularO/.

Indicele BET-XT este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea bursiera a societatilor incluse in cosul indicelui, aBustata in conformitate cu anumite principii. A fost lansat la data de 1 iulie @77C cu o valoare de start de 1.777 puncte, calculata retroactiv, la @ ian @77L. #etodolo,ia indicelui ( !:;! permite acestuia sa constituie drept activ suport pentru instrumente financiare derivate -futures, options, etc/ si produse structurate -warrante, certificate, etc/. $ndicele ( !:;! este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea free:floatului a celor mai lic.ide societati listate la (?(. %umarul societatilor incluse in cosul indicelui ( !:;! este de @6 societati, fiind posibil ca numarul acestora sa creasca in viitor ca urmare a listarii la (?( de noi societati reprezentative pentru sectoarele din economia nationala.

Indicele ROTX este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free floatului si reflecta in timp real miscarea actiunilor Pblue c.ipQ tranzactionate la (ursa de ?alori (ucuresti -(?(/. Calculat in "'%, )" si )*D, si diseminat in timp real de (ursa de ?alori din ?iena -Kiener (orse A</, "'!; este proiectat ca un indice tranzactionabil si poate fi folosit ca activ suport pentru produse derivate si structurate. A fost lansat la data de 16 #artie @776, numarul societatilor incluse in cosul indicelui fiind variabil. ?alorile indicelui au fost calculate retroactiv incepand cu 1 ianuarie @77@, data pentru care s:a stabilit valoarea de 1777 puncte atat pentru indicele calculat in moneda nationala -"'%/, cat si pentru cel e2primat in euro - )"/ sau dolari *)A -)*D/. Indicele RASDAQ Com o!i" include in calculatie toate societatile tranzactionate in +iata "A*DAJ si urmareste sintetizarea tendintei ,lobale a preturilor actiunilor. Indicele RAQ-I a fost lansat odata cu introducerea Cate,oriilor de 2celenta in +iata "A*DAJ, pentru a reflecta evolutia de ansamblu a preturilor emitentilor de top listati in +iata "A*DAJ pe Cate,oria $. Indicele RAQ-II a fost lansat odata cu introducerea Cate,oriilor de 2celenta in +iata "A*DAJ, pentru a reflecta evolutia de ansamblu a preturilor emitentilor de top listati in +iata "A*DAJ pe Cate,oria $$.