Sunteți pe pagina 1din 9

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII


SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIUL: 9.3. REELE DE TELECOMUNICAII SESIUNEA NOIEMBRIE !!" ATENIE # Proba scris va dura 2 ore. Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare. Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue. ac a fost bifat un rspuns corect !i unul "re!it se vor acorda # $zero% puncte. &u se admit corecturi. &ota minima de admitere ' (ubiectul nr. ) #,* puncte Pe trasee comune cu circuitele pentru instalaii electrice, circuitele pentru instalaii +c se vor monta, . / deasupra circuitelor pentru instalaii electrice la acela!i nivel cu circuitele pentru instalaii electrice sub circuitele pentru instalaii electrice

(ubiectul nr. 2 Pe parcursul e0ecutiei lucrarilor de retele, diri"intele de santier verifica, . / respectarea proiectului de e0ecutie1 respectarea caietului de sarcini1

#,2 puncte

respectarea nomelor republicane de potectia muncii si a conditiilor de P(21

(ubiectul nr. * Prevederile 3e"ii nr. )#4)556 se aplic, . / construciilor definitive !i provizorii instalaiilor aferente construciilor !i a instalaiilor te7nolo"ice

#,2 puncte

construciilor de orice cate"orie !i instalaiilor aferente acestora, precum !i lucrrilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare !i de reparaii ale acestor a 1 - RTc

(ubiectul nr. 8 #,* puncte 2n conformitate cu prevederile /69:#2, ale"eti afirmatiile corecte pentru situatia in care se constata, pe parcursul e0ecutiei, neincadrarea lucrarilor e0ecutate in prevederile proiectului . / diri"intele de santier opreste continuarea lucrarilor1 diri"intele de santier intocmeste Raport de neconformitate1 diri"intele de santier verificarezolvarea neconformitatilor1 diri"intele de santier emite dispozitie de santier pentru continuarea lucrarilor1

(ubiectul nr. 6 #,* puncte 3a stabilirea traseelor retelelor de telecomunicatii se urmareste evitarea trecerilor prin spatii care prezinta, $enumerati * e0emple de spatii care trebuie evitate%,

(ubiectul nr. 9 #,2 puncte iri"intele de !antier are dreptul de a interzice e0ecutantului utilizarea de lucrtori neautorizai pentru meseriile la care re"lementrile te7nice au prevederi n acest sens; . da nu

(ubiectul nr. ' #,* puncte in punct de vedere al structurii lor, retelele de distributie a pro"ramelor de radio si televiziune prin cablu: /-+<: in 2 "rupe principale, $completati raspunsurile % . .......................................................................... ..........................................................................

(ubiectul nr. = iri"intele de !antier are dreptul s verifice, . /

#,2 puncte

e0istena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum !i a pro"ramului de control al calitii e0istena tuturor avizelor, acordurilor, precum !i respectarea prevederilor le"ale privind documentaia te7nic respectarea te7nolo"iilor de e0ecuie, aplicarea corect a acestora n vederea asi"urrii nivelului calitativ prevzut n documentaia te7nic, n contract !i n normele te7nice n vi"oare respectarea prevederilor le"ale cu privire la cerinele stabilite prin 3e"ea )#4)556 privind calitatea n construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care sc7imb condiiile iniiale

2 - RTc

(ubiectul nr. 5 #,* puncte 2n conformitate cu normativul /69:#2, ale"eti afirmatiile corecte pentru lucrarile in faze determinante, . / se efectueaza controlul proceselor :verbale de verificare:constatare a calitatii lucrarilor care atesta montarea corespunzatoare a elementelor componente1 se verifica elementele cu rol determinant in continuarea lucrarilor stabilite de diri"intele de santier1 se fac probe pentru partea de instalatie e0ecutata. #,* puncte

(ubiectul nr. )# -le"eti afirmatiile corecte, . /

retelele principale de /-+< pot fi e0ecutate ca retele aeriene, pe stalpi de beton1 retelele principale pot fi e0ecutate cu cabluri din fibre optice sau cablu coa0ial prote>at in tub de beton1 retelele secundare se e0ecuta de re"ula cu cablu coa0ial 1 #,2 puncte

(ubiectul nr. )) -utorizatia de construire se elibereaza pentru, . / impre>muiri si mobilier urban, piete 1 reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii1

lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, sc7imbare de destinatie1

(ubiectul nr. )2 (e evita, de re"ula, instalarea circuitelor si cablurilor +c, . / in lun"ul conductelor de apa si canalizare1 pe trasee e0puse la umezeala1 in lun"ul conductelor calde1

#,* puncte

(ubiectul nr. )* #,* puncte 2n conformitate cu 3e"ea )#4)556, constituie contraventie de la prevederile le"ii urmatoarele fapte, . / realizarea de constructii fara proiecte or"anizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asi"urarea a calitatii realizarea unei constructii fara respectarea re"lementarilor te7nice privind stabilitatea si rezistenta cu posibilitatea distru"erii partiale a constructiei #,* puncte

(ubiectul nr. )8 ?0ecuia cu cabluri prote>ate n tuburi se recomand pentru le"tura dintre, . / punctele de concentrare $firide% punctele de concentrare !i punctele de racord la reeaua e0terioar punctele de concentrare !i aparatele telefonice

3 - RTc

(ubiectul nr. )6 #,* puncte /ine emite dispoziiile de !antier pentru sc7imbarea soluiilor te7nice din proiect pe parcursul e0ecuiei; . / constructorul diri"intele de !antier proiectantul cu acordul beneficiarului

(ubiectul nr. )9 #,* puncte 3ocurile de priz pentru telefon se prevd, fa de pardoseala finit, la o nlime de, . / 2# : 8# cm )6: 8# cm peste 6# cm

(ubiectul nr. )' /ine remediaz defeciunile aprute n perioada de "aranie; . / constructorul proiectantul diri"intele de !antier

#,* puncte

(ubiectul nr. )= #,* puncte Pentru instalaia de telefonie se prevd prize de le"are la pm@nt cu rezistena de dispersie de, . / * o7m 8 o7m ) o7m

(ubiectul nr. )5 #,* puncte Retelele interioare de telecomunicatii se realizeaza in e0ecutie in"ropata sau aparenta, la care se utilizeaza cabluri si conducte ....................................... ..........$completati tipul% sau conductoare... ............................................................... ............$completati tipul%.

(ubiectul nr. 2# #,* puncte Abli"aiile pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare revin factorilor, . / investitori !i proiectani e0ecutani, proprietari, utilizatori, responsabili te7nici cu e0ecuia, e0peri te7nici precum !i autoriti publice !i asociaii profesionale de profil furnizori de produse

4 - RTc

(ubiectul nr. 2) #,* puncte Bolurile pentru trecerea cablurilor +c, prin plan!eu sau perei, vor fi prote>ate dup montarea cablurilor, cu materiale care s asi"ure o etan!eitate corespunztoare pentru evitarea, . / infiltrrii apei propa"rii flcrilor trecerii fumului !i "azelor

(ubiectul nr. 22 #,* puncte Cnainte de nceperea lucrrilor de construcii, ce obli"aii de verificare are diri"intele de !antier; . / e0istena autorizaiei de construire concordana ntre prevederile -/ !i ale proiectului de e0ecui e studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a te7nolo"iilor !i procedurilor prevzute pentru realizarea construciilor #,* puncte

(ubiectul nr. 2* 3a stabilirea traseelor reelelor de telecomunicaii se vor evita trecerile prin, . / spaiile cu pericol de e0plozii medii corozive zone fr iluminat natural

(ubiectul nr. 28 /are dintre urmtoarele codificri reprezint cabluri telefonice ; . / -/D-.D +U2DfsE32D /(DD

#,* puncte

(ubiectul nr. 26 /e este faza determinant; . /

#,* puncte

stadiul fizic la care o lucrare de construcii poate continua dup ntocmirea unui proces verbal de verificare : constatare a calitii lucrrilor cu acceptul beneficiarului stadiul fizic la care o lucrare de construcii nu poate continua fr acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, e0ecutantului !i al 2(/ stadiul fizic la care o lucrare de construcii nu poate continua fr ntocmirea unui proces verbal pentru verificarea calitii lucrrilor care devin ascunse, cu acceptul proiectantului !i 2(/

(ubiectul nr. 29 #,* puncte &ormativul de care trebuie s se in seama la proiectarea !i e0ecuia "aleriilor de cabluri din subsolul cldirilor precum !i la instalarea cablurilor de telecomunicaii n tunele sau canale n care se "sesc cabluri electrice este, . / P )## P? )#' P? )#9 5 - RTc

(ubiectul nr. 2' 3a blocurile de locuine cu mai multe scri se e0ecut, . / un racord telefonic pentru fiecare scar

#,* puncte

un racord telefonic pentru toate scrile, dac nu este posibil racordarea fiecrei scri, amplasat la una dintre scri un racord telefonic pentru toate scrile, dac nu este posibil racordarea fiecrei scri, amplasat la unul din colurile blocului

(ubiectul nr. 2= Unde nu se admite instalarea cablurilor sau conductorilor de cureni slabi, . / pe faade u!or combustibile prin subsolurile blocurilor pe 7olurile comune ale blocurilor

#,* puncte

(ubiectul nr. 25 #,* puncte Pentru instalaiile e0ecutate n cablu se pot folosi urmtoarele tipuri de cabluri telefonice ; . / cu conductoare de cupru cu izolaie de mas plastic !i manta de mas plastic cu conductoare de cupru cu izolaie !i manta de plumb cu conductoare de cupru cu izolaie de mas plastic !i manta de plumb

(ubiectul nr. *# #,* puncte 2n cazul instalatiilor pentru semnalizarea incendiilor, care dintre enunturile de mai >os este corect, . / traseele cablurilor de semanalizare incendiu vor trece prin spatii de circulatie, ane0e te7nice1 montarea cablurilor de semanalizare incendiu se poate face si subteran1 montarea cablurilor de semnalizare incendiu se poate face pe orice element de constructii1

(ubiectul nr. *) Pe parcursul e0ecuiei reelei de telecomunicaii este faz determinant, . / trasarea4pic7etarea traseului verificare cote sptur !i distane fa de reele edilitare verificarea capetelor terminale

#,* puncte

6 - RTc

(ubiectul nr. *2 #,* puncte /are sunt obli"atiile investitorului, in conformitate cu prevederile 3e"ii )#4)556, cu modificarile si completarile ulterioare, privind, . / acorduri, avize, autorizatie de construire F .. verificarea corectitudinii e0ecutiei F ....................................................................... cartea te7nica a constructiei F .

(ubiectul nr. ** #,* puncte /are sunt factorii responsabili, conform prevederilor 3e"ii )#4)556, $investitor4proiectant4verificator de proiecte4e0ecutant% referitor la neconformitatile, defectele aparute in faza de e0ecutie a unei lucrari de constructie, cu privire la, . / actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor ,G...............GGGGG stabilirea modului de tratare a neconformitatilorGGGGGG............................ insusirea modului de tratare a neconformitatilor................................................. aplicarea masurilor privind corectarea neconformitatilor ......................................

(ubiectul nr. *8 /onform prevederilor 3e"ii )#4)556, diri"intele de specialitate raspunde, . / pentru viciile ascunse ale constructiei aparute in perioada de "arantie1

#,* puncte

pentru viciile ascunse ale constructiei, aparute intr:un interval de 2# de ani1 pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor te7nice in vi"oare, pe toata durata de e0istenta a constructiei1

(ubiectul nr. *6 #,* puncte 2n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare, fazele determinante se stabilesc de catre, . / investitor si se avizeaza de catre inspectoratul >udetean in constructii4mun. .ucuresti1 proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul >udetean in constructii4mun. .ucuresti1 investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul >udetean in constructii4mun. .ucuresti

/AH2(22*.)).2##'

7 - RTc

8 - RTc

9 - RTc