Sunteți pe pagina 1din 14

INSTITUTOR Bzdoac Ana Maria GRDINIA P.N. Drgoieni, Tg-Jiu GRUPA ,, Ursuleilor ( Nivel Nivel !

! TEMA CURRICULAR INTEGRATOARE: "#ND, "UM $ D% "% &% 'NT#M()*+ SUBTEMA ,,Toa,na TEMA ACTIVITII ,, Toa,na, -an.ezie /i culoare TIPUL ACTIVITII "onsolidare de cuno/.ine /i de0rinderi FORMA DE REALIZARE Ac.ivi.a.e in.egra. A)A1AD%(D2&,D)"!1AD( DURATA 1 zi
3

1. ACTIVITI DE DEZVOLTARE PERSONAL (ADP): RUTINE: - 'n.4lnirea de di,inea salu.ul,calendarul, nou.a.ea zilei ,, 56ici, g6ici.oarea ,ea7 - giena8 9&ingurel , ngri:esc - Micul de:un TRANZIII: 9Ba.e v4n.ul -runzele; ,,(loaia; ,,Ba. din 0al,e

2. ACTIVITI LIBER ALESE (ALA) CENTRE DE INTERES:

Bi !i"#$%&: Te,a8 ,,Unde a z<ura. r4ndunica+- lec.ura educa.oarei '#ii()*: Te,a8 ,,=ecunoa/.e -lorile de .oa,n -i/ de lucru; ,, 54ndesc /i gsesc- :oc de ,as A+#*: Te,a8 ,,5rdina cu -lori colorare n con.ur

>

,. ACTIVITI DE DEZVOLTARE PERSONAL (ADP): A%#i-i#*)i +$%+$&#i-$ . ETAPA & III.&: Te,a8 ,,5reiera/ la csua .a7; ,, =4ndunic, ,u.-i cui<ul7

/. ACTIVITI PE DOMENII E0PERIENIALE (ADE) : D"1$(i2! !i1 * 3i %"12(i%&+$ ($42%&+$& !i1 &52!2i ) ,e,orizare ,,Balada unui greier ,ic, de 5eorge To04rceanu D"1$(i2! "1 6i 3"%i$#&#$ (&%#i-i#&#$ 7+&%#i%*) a0licaie, asa,<lare, li0ire ,,"ovor de -runze(nivel ! ,,"o0il din -runze(nivel !

SCOPUL ACTIVITII: Dezvol.area ca0aci.ii de cunoa/.ere /i nelegere a ,ediului ncon:ur.or, 0recu, /i s.i,ularea curiozi.ii 0en.ru inves.igarea aces.uia?
@

OBIECTIVE OPERAIONALE: CENTRE: BIBLIOTECA: 9Unde a z<ura. r4ndunica+- lec.ura educa.oarei a! "ogni.iv-in-or,aionale8 & ur,reasc linia 0ove/.ii,rein4nd des-/urarea eveni,en.elor n succesiunea n.4,0lrilor, 0e <aza unor ilus.raii; & rein .i.lul /i au.orul 0ove/.ii; & 0recizeze c unele 0sri 0leac n rile calde, s 0oves.easc -elul n care se 0reg.esc ani,alele 0en.ru iarn? <! (si6o-,o.orii 8 & 0ar.ici0e ac.iv la ac.ivi.a.e; c! A-ec.ive 8 & ndrgeasc na.ura, 0srile /i ani,alele? 'TIIN: ,,=ecunoa/.e -lorile de .oa,n; ,,54ndesc /i gsesc a! "ogni.iv-in-or,aionale8 s recunoasc -lorile de .oa,n din -i/; s coloreze i,aginea cores0unz.oare ano.i,0ului .oa,na; s denu,easc ano.i,0ul n care ne a-l,; s 0recizeze -eno,enele s0eci-ice ano.i,0ului .oa,na; s recunoasc i,aginile s0eci-ice ano.i,0ului .oa,na? <! (si6o-,o.orii8 s ,ani0uleze corec. ,a.erialul 0us la dis0oziie; c! A-ec.ive 8 s 0ar.ici0e con/.ien. /i ac.iv; s se <ucure de reu/i.a sa /i de a colegilor? ART : ,, 5rdina cu -lori colorare n con.ur a! "ogni.iv-in-or,aionale 8 s denu,easc -lorile de .oa,n; s coloreze n con.ur -lorile de .oa,n; <! (si6o-,o.orii 8 s ,4nuiasc corec. ,a.erialul 0ri,i.; s-/i coordoneze ,i/crile oculo-,o.orii; c! A-ec.ive 8 s-/i dezvol.e si,ul es.e.ic; s a0recieze cri.icAau.ocri.ic lucrarea sa ori 0e cele ale colegilor ?

DOMENII E0PERIENIALE: D"1$(i2! !i1 & 3i %"12(i%&+$ ($42%&+$& !i1 &52!2i ) ,,Balada unui greier ,ic, de 5eorge To04rceanu - ,e,orizare
B

a! "ogni.iv in-or,aionale8 s rein coninu.ul de idei al 0oeziei ,<ogindu-/i s-era de re0rezen.ri des0re viaa insec.elor n 0ragul .oa,nei; s rein cuvin.e /i eC0resii noi ( D <alada, ins0rvi., grun, .oa,n gri , arini, zdrenui.D!; s ,e,orize logic .eC.ul /i s-l reci.e eC0resiv, res0ec.4nd 0auzele -olosind un .on /i un ri., 0o.rivi.; s alc.uiasc 0ro0oziii corec.e din 0unc. de vedere gra,a.ical? <! (si6o-,o.orii8 s 0ar.ici0e ac.iv la ac.ivi.a.e? c! A-ec.ive8 s-/i eC0ri,e .ririle a-ec.ive sugera.e de .eC.ul 0oeziei? D"1$(i2! "1 6i 3"%i$#&#$ (&%#i-i#&#$ 7+&%#i%*): ,,"ovor de -runze ; ,, "o0il din -runze a! "ogni.iv in-or,aionale8 s iden.i-ice ,a.erialul 0reg.i. 0en.ru ac.ivi.a.e ; s -oloseasc adecva. .e6nicile de lucru nsu/i.e an.erior( li0ire, asa,<lare!; s co,<ine ,a.erialele 0o.rivi. .e,ei; <! (si6o-,o.orii8 s ,4nuiasc cu ra0idi.a.e ,a.erialele 0use la dis0oziie; s selec.eze ,a.erialele necesare nde0linirii sarcinilor? c! A-ec.ive8 s coo0ereze cu ec6i0a? ACTIVITI DE DEZVOLTARE PERSONAL (ADP): A%#i-i#*)i +$%+$&#i-$ . ETAPA & III.&: ,,5reiera/ la csua .a7; ,, =4ndunic, ,u.-i cui<ul7 a! "ogni.iv in-or,aionale8 s se co,0or.e civiliza. n :oc ; s res0ec.e regulile :ocului; s alerge n direcia indica.; <! (si6o-,o.orii8 s 0ar.ici0a ac.iv, n s0iri.ul res0ec.rii regulilor :oculu? c! A-ec.ive8
E

s coo0ereze cu ec6i0a? STRATEGII DIDACTICE: M$#"4$ 6i 7+"%$4$$8 conversaia, eC0licaia, eCerciiul, de,ons.raia, 0ro<le,a.izarea, ciorc6inele, <rains.or,ing-ul, nvarea 0rin coo0erare, .urul galeriei? Mi5!"&%$ 4i4&%#i%$: =u.ine8 0anoul 0en.ru n.4lnirea de di,inea, :e.oane, 0lic cu g6ici.ori? "en.re8 Joc ,, "4nd se n.4,0l+, i,agini ,, Unde a z<ura. r4ndunica+, culori ,coli AB, -i/e? Do,enii eC0erieniale8 i,agini ,, Balada unui greier ,ic,ecusoane,0anou , li0ici,creioane colora.e,64r.ie glasa.,coli AB ,-ar-urioare, 0ensule,calcula.or, ,,Ano.i,0urile- Toa,na, A? Fivaldi F"+1& 4$ "+8&(iz&+$8 -ron.al, individual /i n gru0 F"+1& 4$ $-&!2&+$8 veri-icare orala, a0recieri ver<ale, 0ro<a 0rac.ic? Bi<liogra-ie8 a! GGG "urriculu, 0en.ru nv,4n.ul 0re/colar (>HHI! M?%?"?T?, Bucure/.i b) *** Revista nvmntului precolar, 2009 c) ***Ghid pentru des urarea activitilor de educaie i!ic "n #rdini,$na %van,&aniela 'etre , (onstantina (iucurel,)d* +ipar#,200, d) ***-etodica activitilor de educare a limba.ului "n "nvmntul precolar, /lorica -itu, 0te ania $ntonovici, )d* Grdinia 1umanitas, 2002

%F%N M%NTU) D DA"T "

"2NK NUTU) $T NK L " I. 9NT:LNIREA DE DIMINEA: "o0iii sun. a/ezai n se,icerc? &alu.ul8 ,, Micerea de di,inea "o0iii se salu. reci0roc? "alendarul zilei8 "u a:u.orul co0iilor se s.a<ile/.e la 0anou ano.i,0ul, luna, ziua 9'n ce ano.i,0 sun.e,+ (Toa,na! un co0il alege :e.onul cu ano.i,0ul 0o.rivi. /i l 0une la 0anou? 9"are sun. lunile ano.i,0ului .oa,na+(se0.e,<rie, oc.o,<rie, noie,<rie! 9'n ce lun sun.e, noi acu,+(oc.o,<rie! 9"e zi es.e as.zi+(vineri! 9"are sun. zilele unei s0.,4ni+ (luni,,ari,,iercuri,:oi,vineri,s4,<.,du,inic! 9"4.e zile sun. n .o.al n.r-o s0.,4n+ (N! 9"4.e zile veni, la grdini+(E! 9"4.e zile s., acas+(>! Nou.a.ea zilei8 ,,(e ,sua de la nou.a.ea zilei ave, ni/.e 0licuri? "4.e sun.+ (dou! &un. 0licuri de la ,,M4na Toa,na &e ci.e/.e coninu.ul 0ri,ului 0lic 0rin care se anuna sarcinile ac.ivi.ilor 0e cen.re? Al doilea 0lic es.e .o. o sur0riz, care conine sarcinile ac.ivi.ilor 0e do,enii eC0erieniale?? TRANZIII: ,, Ba. din 0al,e II. ;OCURI 'I ACTIVITI LA ALEGERE CENTRE DE INTERES 9"o0ii, 0en.ru c voi sun.ei -oar.e cu,ini /i is.ei, M4na Toa,na 0oa.e
N

&T=AT%5 D DA"T "% Me.ode /i %valuare 0rocedee "onversaia 2<servaia Feri-icare oral

"a0.area a.eniei

"iorc6inele %valuare curen.

%C0licaia

"o,unicarea o<iec.ivelor /i a .e,ei ac.ivi.ii

ne vizi.eaz as.zi s vad cu, lucrai? Oaidei s-i 0reg.i, o sur0riz 0lcu. /i noi )a Bi !i"#$%*, co0iii vor ascul.a cu a.enie 0oves.ea ,, Unde a z<ura. r4ndunica+, conco,i.en. cu 0rezen.area i,aginilor care n-i/eaz 0rinci0alele ,o,en.e ale 0ove/.ii? Du0 .er,inarea lec.urii se va a0ro-unda .i.lul 0ove/.ii, 0recu, /i ,esa:ul .rans,is de aceas.a8 r4ndunica 0leac n rile calde 0en.ru c vre,ea s-a rci. /i nu ,ai gse/.e 6ran, iar vr<iua, -urnica, <ursucul, /o04rla /i <roscua se 0reg.esc 0en.ru iarn? (en.ru a o<serva dac s-au reinu. 0ersona:ele din 0oves.e, ordinea eveni,en.elor, 0ersona:elor cu care s-a n.4lni. vr<iua, 0recu, /i ,esa:ul .rans,is se realizeaz o scur. convor<ire cu su0or. ilus.ra.iv? TRANZIII: ,, Ba.e v4n.ul -runzele %Cerciiul )a zona '#ii()* , nivelul va lucra 0e -i/e individuale av4nd ca sarcin s recunoasc -lorile de .oa,n, s coloreze -lorile /i i,aginea cores0unz.oare ano.i,0ului .oa,na, n .i,0 ce nivelul va :uca :ocul de ,as ,, 54ndesc /i gsesc, n cadrul cruia .re<uie s rs0und la n.re<ri aleg4nd i,aginile care redau carac.eris.icile ano.i,0ului .oa,na? Liecare i,agine selec.a. va -i a/eza. n :urul M4nei Toa,na? 'n .i,0 ce co0iii lucreaz, eu i voi ndru,a /i ur,ri ndea0roa0e? Foi da eC0licaiile necesare, voi 0une n.re<ri a:u..oare, acolo unde eCis. di-icul.i, voi ,oni.oriza ac.ivi.a.ea la -iecare cen.ru /i voi in.erveni dac e cazul? S$ +$&1i(#$6#$ %"7ii!"+ %"17"+#&1$(#2! &6#$7#&# (+$82!&1$(#2!) <( %&4+2! &%$3#"+ &%#i-i#*)i: -"+ i1 <( 6"&7#* 7$(#+2 & (2 4$+&(5& 7$ &!)ii= = >i$%&+$ 5"% #+$ 2i$ #$+1i(&#? %"!& "+*1 <17+$2(* $#%. %valuarea? Foi -ace a0recieri asu0ra n.regii ac.ivi.i din cen.re, a
I

A0recieri ver<ale %C0unerea (ro< 0rac.ic "onversaia

%valuare

,odului de 0ar.ici0are a co0iilor la ac.ivi.a.e /i a co,0or.a,en.ului aces.ora? TRANZIII:,,(loaia; RUTINE: ,, Ne 0reg.i, 0en.ru ac.ivi.i Diri:area nvrii 0rin a<ordarea in.egra. a coninu.urilor "a0.area a.eniei n.roducerea n ac.ivi.a.e Anunarea .e,ei /i ,o.ivarea nvrii Diri:area nvrii a!in.uirea ,a.erialului %C0lic co0iilor .e6nica de lucru? <!eC0licarea .e6nicii de lucru )U"=U ND F DUA)
P

III. ACTIVITI PE DOMENII E0PERIENIALE (DOS. &%#. 7+&%#i%*@ DLC. $42%&+$& !i1 &52!2i): Ac.ivi.a.e de gru08 "o0iii sun. a/ezai la ,sue 0en.ru desc6ide al doilea 0lic? 9$.ii c ,ai ave, un 0lic de la M4na Toa,na? &un.ei curio/i s vedei ce ne ,ai roag s -ace, 0en.ru ea+ M4na Toa,na ne roag s -ace, c4.e un .a<lou 0en.ru eC0oziia sa8 ,, "4nd vara clduroas ne-a 0rsi.A a. /i eu a, sosi.,A"u ,ul.e /i reci 0loi,A$i zile ,ici ca voiAFin 0e deal ,vin 0e c4,0ieA"6iar a/a ,i 0lace ,ie,A'n roc6i ruginie? Anun .e,a ac.ivi.ii8,,"ovor de -runze/i ,,"o0il din -runze, a0oi le s0un co0iilor ca M4na Toa,na ne va 0rivi de la gea, 0en.ru a vedea c4. de -ru,os a, lucra.? &olici. co0iilor s recunoasc /i s denu,easc ,a.erialul de 0e ,su, a0oi s a0recieze ce se 0oa.e -ace cu aces.ea?

"onversaia

Feri-icare oral

n.eresul 0en.ru ac.ivi.a.e "uriozi.a.ea 'nvarea 0rin -a de coo0erare ,a.erialele cu care vor lucra

Foi eC0lica sarcinile -iecrei gru0e, .i,0 n care ceilali co0ii ascul. cu a.enie? As.-el, nivelul va a0lica arace.ul 0e 0ar.ea al< a 64r.iei glace, du0 care vor li0i -runzele verzi 0e crengile co0acilor, iar cu -runzele gal<ene, ro/ii, 0or.ocalii /i ,aro vor realiza un covor ruginiu ? Nivelul va asa,<la 0rile co,0onen.e ale cor0ului co0ilului re0rezen.a.e 0rin -runze de di-eri.e ,ri,i /i culori, as.-el nc4. -iecare -runz s se 0o.riveasc n /a<lon, du0 care vor colora 0rul /i oc6i/orii co0ilului? Brains.or,in g (ro<a 0rac.ic

c!eCerciii 0en.ru nclzirea ,u/c6ilor ,ici ai ,4inii

%Cecu. cu co0iii c4.eva eCerciii de nclzire a ,u/c6ilor ,ici ai ,4inii8,,(loaia

Urez s0or la lucru co0iilor,dau eC0licaii /i a:u. dac es.e cazul? d!eCecu.are 0ro0riu zis a lucrrii "o0iii vor lucra 0e un -ond ,uzical ,,Ano.i,0urile-Toa,na,de A? Fivaldi, res0ec.4nd e.a0ele de lucru8individual a,0las4nd adecva. -runzele?

%valuare

A0recierea lucrrilor se va -ace 0rin ,e.oda Turul galeriei ? &e vor s.a<ili cri.eriile de a0reciere8 as0ec., corec.i.udine, acura.ee,
3H

Analiza lucrrii

eCersarea relaii ver<ale cu cei din :ur? nc6eierea ac.ivi.ii Lac a0recieri asu0ra ,odului de lucru ,a co,0or.a,en.ului lor din .i,0ul ac.ivi.ii? "ele ,ai reu/i.e /i -ru,oase .a<louri vor -i eC0use la eC0oziie? TRANZIII: ,, % ora 0en.ru ,as Ac.ivi.a.e de gru08 M4na Toa,na ne ,ai roag ca as.zi, co0iii de la gru0a ,are0reg.i.oare s nvee o 0oezie des0re un greiera/ ginga/, dar .ris.QQQFrei s a-lai de ce era .ris. aces. greiera/+ )a A+#*? co0iii de la gru0 ,ic vor colora n con.ur -lorile de .oa,n din ,,5rdina de -lori, deoarece ei au nva. o 0oezie des0re .oa,n, 0e care o va reci.a un co0il? Avei gri: s nu de0/ii con.urul7 &e anun .i.lul 0oeziei /i al au.orului8 D Balada unui greier ,icde 5eorge To04rceanu &e reci. .oa. 0oezia ,odel (aneCa 3! /i se eC0lic coninu.ul de idei /i cuvin.e noi, co0iii vor -i anunai c vor nva doar -rag,en.ul din 0oezie unde se 0l4nge greiera/ul de venirea .oa,nei? BaladRc4n.ec 5runaR<o<i, -iri,i.ur s0rvi.R.er,ina. Toa,n griR.oa,n 0loioas, rece (oezia va -i ,e,ora. 0e uni.i logice? &e va re0e.a 0ri,a s.ro- cu doi-.rei co0ii a0oi se va .rece la ur,.oarea s.ro-, care va -i re0e.a. ,0reun cu 0ri,a, 0en.ru -iCarea n ,e,orie a -rag,en.elor logice n succesiunea lor -ireasc? n reci.area individual co0ilului solici.a. .re<uie s s0un
33

A0recieri ver<ale eC0unerea

"a0.area a.eniei n.roducerea n ac.ivi.a.e

eC0licaia, reci.area, ,odel? Lron.al eCerciiul, eC0licaia Lron.al, individual

Anunarea .e,ei /i a o<iec.ivelor La,iliarizarea cu coninu.ul 0oeziei

n.eresul 0en.ru ac.ivi.a.e

"onversaia Feri-icare oral 2<servaia "onversaia %Cerciiul A0recieri

Diri:area nvrii

%valuare 'nc6eierea

ac.ivi.ii

.i.lul /i au.orul 0oeziei, re0roduc4nd versurile cu a:u.orul educa.oarei? "o0iii sun. solici.ai s alc.uiasc 0ro0oziii cu cuvin.ele /i eC0resiile noi? &e -ac a0recieri generale /i individuale asu0ra ,odelului n care co0iii au 0ar.ici0a. la ac.ivi.a.e; /i vor eC0ri,a n 0ro0oziii .ririle a-ec.ive 'nc6eirerea sugera.e de 0oezia nva.? &e o-er reco,0ense ( silue.a de greiera/!? ac.ivi.ii in.egra.e &e va in.er0re.a c4n.ecul ,, 5reiera/ul IV. ;OCURI 'I ACTIVITI RECREATIVE ETAPA A III.A ,, 5reiera/ la csua .a7 5ru0a es.e dis0us n -or,aie de cerc, c4.e doi, -a n -a, cu -aa s0re cen.ru? "o0iii care au 0ri,i. greiera/i dre0. reco,0ense vor -i ,, greiera/ii, iar cei din in.eriorul cercului care s.au a/ezai ncruci/a. vor -i ,, csuele? )a co,anda8 ,,5reiera/i v ,0r/.iai7, ,,greierii se rs04ndesc 0e .erenul de :oc? )a co,anda8 ,,&.ai, oc6ii v aco0erii7 ace/.ia se o0resc /i /i aco0er oc6ii cu 0al,ele, iar ,,csuele /i sc6i,< locurile n.re ele? )a a .reia co,and8 ,,5reiera/ la csua .a7, -iecare alearg la csua lui? "el care gse/.e 0ri,ul csua es.e declara. c4/.ig.or? ,, =4ndunic, ,u.-i cui<ul7 "o0iii se gru0eaz c4.e doi, -a n -a, in4ndu-se de ,4ini(cui<urile!? &e -or,eaz ,ai ,ul.e as.-el de gru0uri? 'n ,i:loc se a-l un al .reilea co0il 0e 0os. de ,, r4ndunic? Un co0il dese,na. r,4ne n a-ara aces.or ,, cui<uri de r4ndunele? )a co,anda educa.oarei8 ,, =4ndunic, ,u.-i cui<ul7, .oa.e r4ndunelele /i ,u. cui<ul, as.-el co0ilul r,as a-ar /i va gsi un cui< /i un al.ul va r,4ne -r, as.-el nc4. va .re<ui s /i gseasc un al. cui< la ur,.oarea co,and?
3>

ver<ale

(ro<a 0rac.ic

3@

AN%S% GAi%i#"+i Din ,ugur ea rsare Ferde se desc6ide-n soare $i .rie/.e, 04n c4nd Fine .oa,na cu al-su v4n. &-o .r4n.easc la 0,4n.?(-runza! Lrunzele 0e ra,uri Au ngl<eni. (lou, 0lou-n.runa "ine a veni.+(.oa,na! 'l si,i /i nu-l vezi Te <a.e /i nu -ugi?(v4n.ul! 'n.re nori /i-n.re 0,4n. &.ro0i de a0 cad 0e r4nd+(0loaia! Au 0leca. s0re ri cu soare (srile cl.oare "ci la noi e -rig /i 0lou, F4n.ul <a.e cu 0u.ere Lrunzele-au czu. /i ele? Nu es.e greu de g6ici. "e ano.i,0 a sosi.+(.oa,na!

3B