Sunteți pe pagina 1din 13

2. Pneumonia i infeciile pulmonare necrozante Harrison pg. 1585 1594 C. S. 1. Surfactantul este pro us e urm!torul tip e celul!

! e la ni"elul pl!m#nului$ %. celula ciliat! &. celula secretoare e mucus C. celula en otelial! capilar! '. pneumocite e tip ( ). pneumocite e tip (( pg.1585 *$ ) C.S. 2. Pneumoniile cu C+lam, ia psittaci sunt -nt#lnite mai frec"ent la$ %. cei cu infecie cu "irusul H(. &. /!tr#nii cu /oal! cronic! pulmonar! C. cresc!torii e p!s!ri '. cei tratai cu glucocorticoizi pe termen lung ). pacienii cu pre ispoziie la aspiraie pg.1580 *$ C C.1. 2. 3ripa pro"oac! o cretere a frec"enei pneumoniilor /acteriene secun are cu$ %. 1,co/acterium tu/erculosis &. Streptococcus pneumonie C. Stap+,lococcus aureus '. Haemop+ilus influenzae ). Pseu omonas aeruginosa Pg.1589 *$ &4 C4 ' C. 1. 4. Sin romul pneumoniei atipice se caracterizeaz! prin$ %. apare numai la pacienii cu neutropenie se"er! &. e/ut mai gra at al simpromatologiei C. pre ominana simptomelor e5trapulmonare 6cefalee4 mialgii4 o/oseal!4 grea!7 '. simptomatologie pulmonar! minim! la e5amenul o/iecti" ). a/sena mo ific!rilor ra iologice pulmonare pg.1580 *$ &4 C4 '

C.1. 5. % eseori fe/ra lipsete in ta/loul clinic al pneumoniei nosocomiale ap!rute la pacienii cu$ %. insuficien! car iac! congesti"! &. ciroz! C. uremie '. /oal! pulmonar! cronic! o/structi"! ). intu/aie en otra+eal! pg.1588 *$ &4 C C.1. 8. Ca"it!ile pulmonare nu apar aproape nicio at! -n pneumoniile pro use urm!toarele microorganisme$ %. Stap+,lococcus aureus &. Haemop+ilus influenzae C. 1,coplasma pneumonie '. 1,co/acterium tu/erculosis ). %naero/i Pg.1588 *$ &4 C e

C. 1. 0. Criteriile e spitalizare a pacienilor cu pneumonie cuprin $ %. pacient "#rstnic 6peste 85 e ani7 &. agentul etiologic pro/a/il este streptococcus pneumoniae sau Haemop+ilus influenzae C. /oli asociate semnificati"e 6car iace4 pulmonare4 ia/et za+arat4 neoplasm etc7 '. complicaii supurati"e 6empiem4 meningit!4 en ocar it!7 ). imposi/ilitatea trat!rii am/ulatorii pg.15899159: *$ %4 C4 '4 ) C.1. 8. Ce me icamente in clasa macroli elor au o intoleran! gastrointestinal! mult mai re us! ec#t a eritromicinei$ %. amo5icilina &. tetraciclina C. claritomicina '. azitromicina ). gentamicina

pg.1591 *$ C4 ' C. S. 9. ;oate tulpinile e pneumococi penicilino9rezistente sunt sensi/ile la urm!torul anti/iotic$ %. ampicilin! &. ceftria5on! C. eritromicin! '. claritomicin! ). "ancomicin! pg.1592 *$ ) C. S. 1:. %nti/ioticul e elecie -n tratamentul pneumoniei cu <egionella pneumop+ila este$ %. ampicilina &. o5acilina C. tetraciclina '. eritromicina ). metroni azolul pg. 1591 *$ ' C. 1. 11. Pneumonia cu anaero/i o/#n it! -n comunitate se poate trata cu$ %. eritromicin! &. gentamicin! C. tetraciclin! '. clin amicin! ). amo5icilin!=aci cla"ulanic pg.1592 *$ '4 ) C. 1. 12. (n icaiile pentru folosirea mi>loacelor in"azi"e e ecelare a agentului patogen al pneumoniei4 -n special la pacienii imunocompromii sunt$ %. prezena cianozei &. lipsa e5pectoraiei C. infiltratele ra iologice ifuze '. e"oluia rapi nefa"ora/il! ). lipsa e r!spuns la terapia iniial! empiric!

pg.1592 *$ &4 C4 '4 ) C. S. 12. Singurul agent /eta lactamic care are aciune -mpotri"a mutanilor represai ai anumitor /acili aero/i4 gram negati"i 6e5. Serratia marcescens4 Pseu omonas aeruginosa etc.74 care pro uc pneumonii nosocomiale este$ %. ampicilina=sul/actam &. amo5icilina=aci cla"ulanic C. aztreonamul '. ceftria5ona ). imipenemul pg.1592 *$ ) C. S. 14.Care intre urm!toarele anti"irale este eficient -n pneumoniile cu "irus sinciial respirator$ %. amanta ina &. ri/a"irina C. ac,clo"irul '. lami"u ina ). amfotericina pg.1592 *$ & C. 1. 15. Pre"enirea pneumoniilor poate presupune urm!toarele m!suri profilactice$ %. c+imioprofila5ia &. "accinarea C. meninerea aci it!ii gastrice '. intu/area en otra+eal! ). microra iografii repetate pg.1594 *$ %4 &4 C C. 1. 18. ?n -n ep!rtarea particulelor infectate care ep!esc mecanismele e ap!rare in c!ile respiratorii i a>ung s! fie epozitate pe suprafaa al"eolar! sunt implicate$ %. enzimele proteolitice &. plac+etele sanguine C. celulele fagocitare

'. celulele musculare nete e ). factorii umorali pg.1585 *$ C4 ) C. S. 10. Cel mai frec"ent mecanism e pro ucere a pneumoniei este$ %. iseminarea +ematogen! a infeciei e la un focar e5trapulmonar &. in+alarea aerosolilor infecioi C. aspirarea organismelor care colonizeaz! orofaringele '. inocularea irect! ). e5tin erea infeciei prin contiguitate pg. 158591588 *$ C C. 1. 18. (n i"izii normali sunt purt!tori ocazionali4 -n i"erse perioa e ale anului4 e ageni patogeni pulmonari4 la ni"elul nazofaringelui4 cum ar fi$ %. Streptococcus pneumoniae &. 1,coplasma pneumoniae C. Haemop+ilus influenzae '. 1ora5ella catarr+alis ). <egionella pneumop+ila pg.1585 *$ %4 &4 C4 ' C. 1. 19. %spiraia secreiilor orofaringiene -n tractul respirator inferior apare mai frec"ent i poate fi mai se"er! la$ %. pacienii cu tu/uri nazogastrice sau en otra+eale &. pacienii cu fisuri gingi"ale i pl!ci entare C. pacienii cu stare e contien! alterat! '. pacienii cu tul/ur!ri e eglutiie ). pacienii cu pH gastric sc!zut pg.1588 *$ %4 C4 ' C. 1. 2:. Pneumoniile ap!rute -n mo tipic -n urma in+al!rii e aerosoli infecioi sunt$ %. pneumonia pneumococic! &. pneumonia cu <egionella C. pneumonia gripal!

'. pneumonia cu C+lam, ia psittaci ). tu/erculoza pg.1588 *$ &4 C4 '4 ) C.1. 21. <a pacienii spitalizai pentru pneumonie frec"eni patogeni sunt$ %. Streptococcus pneumoniae &. Haemop+ilus influenzae C. Pseu omonas aeruginosa '. C+lam, ia pneumoniae ). <egionella pneumop+ila pg.1588 *$ %4 &4 '4 ) o/#n it! -n comunitate4 cei mai

C. 1. 22. ;a/loul tipic al pneumoniei se caracterizeaz! prin$ %. apariia /rusc! a fe/rei &. tuse pro ucti"! cu sput! purulent! C. ureri toracice e tip pleural '. semne e con ensare pulmonar! ). aspect ra iologic pulmonar normal pg. 1580 *$ %4 &4 C4 ' C. 1. 22. Pacienii cu pneumonie cu Stap+,lococcus aureus cu transmitere +ematogen! prezint! urm!toarele tr!s!turi$ %. starea general! este e o/icei gra"! &. ta/loul clinic poate fi reprezentat -n faza iniial! numai e fe/r! i ispnee C. pre ominena simptomelor e5trapulmonare 6cefalee4 mialgii4 grea!4 "!rs!turi etc7 '. pot a"ea semne e en ocar it! ). nu necesit! spitalizare pg.1580 *$ %4 &4 ' C. 1. 24. Pacienii cu pneumonie pot a"ea o ra iografie pulmonar! normal! -n urm!toarele situaii$ %. pacieni alcoolici sau su/ anestezie general!

&. pacieni cu agranulocitoz! care nu pot ez"olta o reacie inflamatorie C. pneumonia e aspiraie cu anaero/i care pro uc necroze tisulare '. precoce -n procesul e constituire al infiltratului -n pneumonia +ematogen! cu Stap+,lococcus aureus ). pneumoniile /acteriene secun are cu Streptococcus pneumoniae i Haemop+ilus influenzae care urmeaz! unei pneumonii "irale pg.1588 *$ &4 ' C.S. 25. *a iografia pulmonar! cu istri/uia multicentric! a leziunilor su/ forma unor multiple arii infiltrati"e sugereaz! cel mai frec"ent o pneumonie$ %. e aspiraie &. prin in+alarea aerosolilor infecioi C. prin iseminarea +ematogen! a infeciei '. prin e5tin erea infeciei prin contiguitate ). complicat! cu un a/ces pulmonar pg.1588 *$ C C. S. 28. %/cesele pulmonare localizate -n segmentele pulmonare inferioare sla/ "entilate sugereaz! o infecie cu$ %. Haemop+ilus influenzae &. 1,coplasma pneumoniae C. .irusuri '. 1,co/acterium tu/erculosis ). %naero/i pg. 1588 *$ ) C. 1. 20. Specificitatea i sensi/ilitatea e5amenului e sput! -n eterminarea agentului patogen la pacienii cu pneumonie este sc!zut!4 eoarece nu pot fi culti"ate prin meto ele e rutin! anumite microorganisme precum$ %. Stap+,lococcus aureus &. 1,coplasma pneumoniae C. Pneumoc,stis carini '. C+lam, ia ). %naero/ii pg. 1589 *$ &4 C4 '4 )

C. 1. 28. Confirmarea pneumoniei cu anaero/i necesit! cultura e anaero/i in secreiile pulmonare necontaminate cu secreiile orofaringiene4 care presupune te+nici speciale precum$ %. pletismografia &. aspirarea transtra+eal! C. /ron+oscopia cu peria> '. puncia pulmonar! transtoracic! ). scintigrafia pulmonar! pg. 1589 *$ &4 C4 ' C. S. 29. @rotiul in sputa pacienilor cu pneumonie se coloreaz! pentru germeni aci o 9 alcoolo rezisteni c#n se suspicioneaz! o infecie cu$ %. Streptococi &. <egionella C. Pneumoc,stis '. 1ico/acterii ). @ungi pg. 1589 *$ ' C. 1. 2:. Care in urm!toarele culturi au specificitatea cea mai mare i se consi er! c! pun iagnosticul etiologic al pneumoniei$ %. in sput! &. in secreiile oro9faringiene C. in s#nge '. in lic+i ul pleural ). in leziunile cutanate pg.159: *$ C4 ' C. 1. 21. Anele in urm!toarele criterii pun iagnosticul serologic al pneumoniei cu 1,coplasma pneumoniae prin imunofluorescen! in irect!$ %. un singur titru e anticorpi tip (g1 > 1$ 18 &. un singur titru e anticorpi tip (g) > 1$ 258 C. un singur titru e anticorpi tip (g3 > 1$ 128 '. o cretere e 4 ori sau mai mult a anticorpilor tip (g3

). o cretere e 4 8 ori a anticorpilor %S<B pg.159: *$ %4 C4 ' C.S. 22. ;ulpinile e Streptococcus pneumoniae sunt consi erate a a"ea o rezisten! -nalt! la penicilin! ac! au concentraia minim! in+i/itorie 6C1(7 a penicilinei$ %. su/ :41g=ml &. -ntre :41 :45g=ml C. -ntre :45 1g=ml '. peste 1g=ml ). peste 1$128 pg.159: *$ ' C.S. 22. 'oza e amo5icilin! uzual! -n tratamentul suspiciunii e pneumonie pneumococic! o/#n it! -n comunitate la pacienii a uli tineri far! o /oal! pree5istent! este e$ %. 4::.::: u.i. la fiecare 8 ore &. 1.:::.::: u.i. la fiecare 8 ore C. 1mg=Cg corp la fiecare 8 ore '. 5::mg la fiecare 8 ore ). 1::mg la fiecare 12 ore pg.1591 *$ ' C. S. 24. 'urata tratamentului -n pneumoniile cu 1,coplasma i <egionella este$ %. 5 zile &. 0 zile C. 1: zile '. 2 9 2 s!pt!m#ni ). 1 lun! pg.1591 *$ ' C. S. 25. Care anti/iotic este in icat -n tratamentul pneumoniei cu Pneumoc,stis carini la pacienii cu infecie H(.$ %. penicilina 3

&. amo5icilina=aci cla"ulanic C. ceftria5ona '. trimetoprim9sulfameto5azol ). metroni azol pg.159291592 *$ ' C.1. 28. Care intre urm!toarele anti/iotice sunt acti"e pe Pseu omonas aeruginosa$ %. ticarcilina &. ceftazi imul C. aztreonamul '. claritromicina ). imipenemul pg. 1592 %4 &4 C4 ) C. 1. 20. @lui ul epitelial ce tapeteaz! peretele al"eolar conine$ %. acizi micolici &. surfactant C. fi/ronectin! '. imunoglo/ulin! ). /etalactamaz! pg.1585 *$ &4 C4 ' C.1. 28. 1icroorganismele anaero/e care pot pro uce pneumonii sunt$ %. Haemop+ilus influenzae &. 1ora5ella catarr+alis C. @uso/acterium nucleatum '. %ctinom,ces ). Pneumoc,stis carini pg. 1585 *$ C4 ' C. 1. 29. *iscul apariiei pneumoniei prin aspirarea secreiilor orofaringiene crete -n urm!toarele situaii$ %. sc! erea acti"it!ii proteolitice sali"are &. alterarea refle5ului e tuse

C. isfuncia mucociliar! '. isfuncia macrofagelor al"eolare ). istrugerii septurilor interal"eolare pg. 1588 *$ &4 C4 ' C. 1. 4:. Care intre urm!toarele microorganisme sunt cauze mai frec"ente e pneumonie la /!tr#nii cu /oal! cronic! pulmonar!$ %. 1,coplasma pneumoniae &. Haemop+ilus influenzae C. 1ora5ella catarr+alis '. <egionella pneumop+ila ). C+lam, ia psittaci pg. 1580 *$ &4 C4 ' C. 1. 41. Pacienii care au o +ipogamaglo/ulinemie se"er! 6<2::mg= l7 au risc e a face pneumonie cu anumii ageni patogeni pulmonari$ %. Streptococcus pneumoniae &. Haemop+ilus influenzae C. C+lam, ia pneumoniae '. .irusul sinciial respirator ). 1,coplasma pneumoniae pg.1580 *$ %4 & C. 1. 42. Pneumonia cu 1,coplasma pneumoniae se poate complica cu$ %. eritem multiform &. 5antoame ten inoase C. mielit! trans"ers! '. encefalit! ). anemie +emolitic! pg. 1580 *$ %4 C4 '4 ) C. 1. 42. Pacienii cu pneumonie nosocomial!4 care complic! o /oal! su/iacent! asociat! cu neutropenie semnificati"!4 a eseori nu prezint!$ %. tuse

&. sput! purulent! C. infiltrate pulmonare '. culturi poziti"e ). r!spuns la terapia anti/iotic! pg. 1588 *$ &4 C C. 1. 44. (mportana ra iografiei pulmonare la pacienii cu pneumonie const! -n urm!toarele$ %. poate confirma prezena i localizarea infiltratelor pulmonare &. pune iagnosticul etiologic al pneumoniei C. e"alueaz! e5tin erea infeciilor pulmonare '. etermin! gra ul interes!rii pulmonare ). cuantific! r!spunsul la terapia antimicro/ian! pg. 1588 *$ %4 C4 '4 ) C.1. 45. %numite microorganisme i anumite situaii particulare non9infecioase pot pro uce necroza esutului pulmonar i ca"itaie$ %. Stap+,lococcus aureus &. @uso/acterium nucleatum C. Haemop+ilus influenzae '. Deoplasmul /ron+o9pulmonar ). (nfarctul pulmonar pg. 1588 *$ %4 &4 '4 ) C. S. 48. Proce ura in"azi"! stan ar pentru o/inerea secreiilor in tractul respirator inferior la pacienii cu afeciune se"er! sau la imunocompromiii care asociaz! o pneumonie progresi"! este$ %. puncia pulmonar! transtoracic! percutanat! &. toracenteza cu prele"are e lic+i pleural C. toracotomia cu /iopsie '. /ron+oscopia cu la"a> /ron+oal"eolar ). me iastinoscopia cu /iopsie ganglionar! pg. 1589 *$ ' C.1.

40. ;ratamentul pneumoniei cu Haemop+ilus influenzae o/#n it! -n comunitate se poate face cu urm!toarele anti/iotice$ %. peniclina 3 &. amo5icilin!=aci cla"ulanic C. o5iciclin! '. ciproflo5acin! ). metroni azol pg. 159:91591 *$ &4 C4 ' C. 1. 48. ;ratamentul pneumoniei cu 1,coplasma pneumoniae o/#n it! -n comunitate se poate face folosin urm!toarele anti/iotice$ %. penicilina 3 &. amo5icilin!=aci cla"ulanic C. o5iciclin! '. eritromicin! ). ciproflo5acin! pg. 159: *$ C4 '4 ) C. 1. 49. (nter"enia c+irurgical! -n caz e a/ces pulmonar cu anaero/i are urm!toarele in icaii$ %. "#rsta peste 85 e ani &. +emoptizia masi"! C. prezena neoplasmului /ron+opulmonar '. prezena a 2 sau mai multe a/cese ). c#n ra iografia pulmonar! efectuat! la 2 s!pt!m#ni nu se normalizeaz! pg. 1592 *$ &4 C C. S. 5:. 'oza uzual! e claritomicin! a ministrat! la pacienii a uli cu pneumonie o/#n it! -n comunitate este e$ %. 1.:::.::: u.i. la fiecare 8 ore &. 1mg=Cg corp la fiecare 8 ore C. 5:: mg la fiecare 12 ore '. 1 g la fiecare 8 ore ). 2:: mg pe zi pg. 1591 *$ C