Sunteți pe pagina 1din 10

Tema nr 9. Insuficiena cardiac. Pag 1419-1432 H Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 1.

rspuns c "actorii precipitani ai unei insuficiene cardiace a o gra#id sunt repre$entai de urmtoare e posibi iti cu e%cepia& a. accentuarea anemiei b. e%istena unei intercurene infecioase 'i febr c. pericardita acut peripartum d. e%istena unei tireoto%ico$e e. pre$ena unei #a #u opatii pree%istente Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 2. rspuns d (are dintre urmtoare e afirmaii egate despre ro u aritmii or )n apariia unei insuficiene cardiace nu sunt corecte& a. ta*iaritmii e reduc perioada de ump ere #entricu ar b. bradiaritmii e se#ere pot scade debitu cardiac c. disociaia dintre contracia atria 'i cea #entricu ar duce a pierderea pompei atria e d. aritmii e asociate cu tu burri e de conducere intra#entricu are pot cre'te performana #entricu ar ca mecanism compensator e. ta*iaritmii e pot induce disfunciii miocardice de natur isc*emic a pacienii coronarieni Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 3. rspuns a+c Hipertrofia concentric este un mecanism adaptati# cre'teri or cronice de presiune intracardiac fiind comun urmtoare or bo i& a. *ipertensiunea arteria se#er b. insuficiena aortic se#er c. steno$a aortic reumatisma d. steno$a mitra degenerati# e. pro apsu de #a # mitra Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 4. rspuns b+c+e (are dintre urmtoare e repre$int cau$e de formare a embo ismu ui pu monar& a. miocardita reumatisma b. inacti#itatea fi$ic c. pacienii cu fracie de e,ecie redus d. tireoto%ico$a e. inter#enii a ni#e u #ene or pe #ine Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no -. rspuns b+c+d Insuficiena cardiac de tip diasto ic se caracteri$ea$ prin& a. principa u substrat fi$iopato ogic este dat de di atarea #entricu u ui st.ng b. cre'terea re$istenei a ump erea #entricu ar c. fibro$a miocardu ui d. bo i e infi trati#e miocardice e. poate fi produs de orice obstaco )n ca ea de e,ecie a #entricu u ui st.ng Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no /. rspuns a+b+d+e

0o i e miocardice caracteri$ate prin insuficien cardiac de tip diasto ic sunt urmtoare e& a. cardiomiopatia *ipertrofic b. cardiomiopatia *ipertensi# c. steno$a aortic se#er d. cardiomiopatia restricti# e. pericardita constricti# Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 1. rspuns a+b+c+e Insuficiena cardiac cu debit redus este caracteristic urmtoare or tipuri de afeciuni& a. cardiomiopatiei di atati#e b. #a #u opatii or mitra e c. #a #u opatii or aortice d. fistu e or arterio#enoase e. pericarditei constricti#e Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 2. rspuns a+b+c Insuficiena cardiac cu debit crescut este asociat urmtoare or tipuri de afeciuni& a. *ipertiroidism b. boa a beri-beri c. boa a Paget d. sarcoido$ e. ami oido$ Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 9. rspuns e 3ebitu cardiac #aria$ )n mod norma a un adu t )ntre urmtoare e #a ori& a. )ntre 2+2 4 4+3 5min5m6 b. )ntre 2+4 4 3+2 5min5m6 c. )ntre 2+- 4 4+4 5min5m6 d. )ntre 2+2 4 3+3 5min5m6 e. )ntre 2+2 4 3+- 5min5m6 Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 17. rspuns a+b+c (are dintre urmtoare e afirmaii despre insuficiena cardiac sisto ic este ade#rat& o component fi$io ogic esenia este furni$area unei cantiti inadec#ate de o%igen necesar metabo ismu ui tisu ar b. ipsa unui aport adec#at de 82 se ref ect printr-un gradient de o%igen )ntre s.nge e arteria 'i ce #enos crescut a 3---7 m 5 c. a forme e u'oare de boa diferena apare doar a efort sau )n stari cu metabo ism crescut d. pacienii cu fistu e arterio#enoase pre$int cre'terea gradientu ui menionat e. )n tireoto%ico$ grdaientu poate a,unge a #a ori de peste /7 m 5 Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 11. rspuns a+b+c 9ecanisme e responsabi e de apariia insuficienei cardiace a pacienii cu debit cardiac iniia crescut se caracteri$ea$ prin ne#oia cordu ui de a pompa cantiti anorma de mari de s.nge 'i se manifest )n urmtoare e stri pato ogice& a. insuficiena mitra secundar rupturi or de corda,e b. insuficiena mitra degenerati# se#er c. insuficiena mitra prin pro aps masi# de #a # mitra

d. defectu septa inter#entricu ar e. defectu septa interatria Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 12. rspuns c+d+e :pariia insuficienei cardiace prin a terarea direct a metabo ismu ui cardiac este frec#ent )nt) nit )n urmtoare e bo i& a. boa a ;auc*er b. boa a <iemann Pic= c. boa a beri-beri d. anemia mega ob astic se#er e. tireoto%ico$a Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 13. rspuns e Semne e c inice diagnostice a e insuficienei cardiace drepte sunt toate cu e%cepia& a. *epatomega ie de sta$ b. edeme periferice c. sta$a ,ugu ar d. edemu sacrat e. ortopneea Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 14. rspuns b >asoconstricia mediat de ctre sistemu ner#os adrenergic )n insuficiena cardiac este imp icat )n apariia urmtoare or manifestri cu e%cepia& a. retenia de ap 'i sare urmare a reducerii irigaiei rena e b. bradicardie e%cesi# urmare a reducerii irigaiei coronariene c. subfebri itate urmare a reducerii irigaiei tegumentare d. fatigabi itate urmare a reducerii irigaiei muscu are e. ameea urmare a reducerii irigaiei cerebra e Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 1-. rspuns c+d ?a un pacient t)nr care pre$int semne de insuficien cardiac dreapt manifestat prin edeme periferice+ sta$ ,ugu ar+ *epatomega ie de sta$ cu ref u% diagnosticu diferenia ce mai probabi se face cu& steno$a aortic reumatisma cardiomiopatia *ipertrofic obstructi# tromboembo ismu pu monat recurent steno$a #a #u ar pu monar coarctaie de aort Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 1/. rspuns a+c ?a pacienii cu pericardit constricti# mecanismu principa de formare a edeme or sistemice este repre$entat de& a. cre'terea presiunii #enoase cronice b. cre'terea #o umu ui sanguin tota c. transudarea f uide or a ni#e capi ar d. cre'terea acti#rii sistemu ui renin angiotensin a dosteron e. *iponatriemia de di uie

Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 11. rspuns c (are dintre urmtoare e afirmaii despre ortopnee nu sunt ade#rate& a. poate dispare a trecerea )n po$iie 'e$.nd b. pacienii care pre$int ortopnee dorm noaptea pe mai mu te perne c. ridicarea picioare or pacientu ui deasupra p anu ui patu ui poate ame iora ortopneea d. ortopneea se datorea$ redistribuiei s.nge ui de a ni#e u abdomenu ui 'i membre or inferioare spre torace e. mecanismu patogenic este cre'terea presiunii *idrostatice a ni#e u capi aru ui pu monar Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 12. rspuns a+b+d @espiraia (*eAne-Sto=es se caracteri$ea$ prin& a. diminuarea sensibi itii centru ui respirator a P(82 arteria p)n a deprimare b. )n timpu fa$ei de apnee P82 din s.nge e arteria scade c. scderea P(82 duce a *iper#enti aie 'i *ipocapnie d. cre'terea P(82 duce a *iper#enti aie 'i *ipocapnie e. cre'terea P(82 duce a *iper#enti aie 'i *ipercapnie Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 19. rspuns a+b @espiraia (*eAne-Sto=es descris a pacienii cu insuficien cardiac apare de obicei )n urmtoare e stri pato ogice cerebra e asociate& a. e$iuni cerebra e traumatice difu$e b. aterosc ero$ cerebra se#er c. 9a adie Par=inson d. Bpi epsie e. Sincopa :dams-Sto=es Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 27. rspuns a+b+c @espiraia (*eAne-Sto=es se caracteri$ea$ prin& a. reducerea sensibi itii centru ui respirator a concentraia ga$e or a ni#e u s.nge ui arteria b. are oc consecuti# a ungirii timpu ui de circu aie creier-p m.n a pacienii cu insuficien cardiac c. apneea este precedat de *iper#enti aie 'i *ipocapnie d. este caracteristic pacieni or cu edem pu monar acut cardiogen e. poate fi precedat de un episod i$o at de bron*ospasm Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 21. rspuns a+b+c Pre$ena pu su ui a ternant a un pacient cu insuficien cardiac se#er este de obicei consecina urmtoare or bo i& a. cardiomiopatie di atati# se#er b. cardiopatie *ipertensi# c. boa cardiac isc*emic se#er d. b oc comp et de ramur st.ng e. pericardit acut Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 22. rspuns a+b+c+d (are dintre urmtoare e semne repre$int e emente specifice de gra#itate a e insuficienei cardiace& a. ref u% *epato,ugu ar masi#

b. c. d. e.

presiune #enoas sistemic crescut pu su a ternant diminuarea amp itudinii pu su ui periferic pre$ena $gomotu ui de ga op presisto ic C$gomot 4D

Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 23. rspuns a+b+e Pacienii #.rstnici af ai )n stadiu de insuficien cardiac se#er care asocia$ arteriosc oro$ cerebra + pot pre$enta pe fondu reducerii presiunii de perfu$ie cerebra urmtoare e semne& a. tu burri de memorie b. nicturie c. nistagmus d. pierderea tran$itorie a strii de con'tien e. confu$ie Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 24. rspuns a+b+e (riterii e minore pentru diagnosticu insuficienei cardiace sunt repre$entate de& a. dispnee de efort b. *epatomega ie c. edem pu monar acut d. ga op protodiasto ic a >S C$gomot 3D e. ta*icardie peste 127 bti5minut Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 2-. rspuns c+d+e (riterii e minore pentru diagnosticu insuficienei cardiace sunt repre$entate de& a. ref u% *epato,ugu ar pre$ent b. presiune #enoas crescut Cpeste 1/ mm H28D c. edeme periferice d. *epatomega ie e. p eure$ie Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 2/. rspuns a+b+c (riterii e ma,ore pentru diagnosticu insuficienei cardiace sunt repre$entate de& a. ra uri pu monare b. edem pu monar acut c. dispnee paro%istic nocturn d. p eure$ie e. capacitate #ita redus a 153 din norma Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 21. rspuns a+b+d (riterii e ma,ore pentru diagnosticu insuficienei cardiace sunt repre$entate de& a. cardiomega ie b. ga op protodiasto ic a >S C$gomot 3D c. dispnee de efort d. edem pu monar acut e. p eure$ie Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 22. rspuns b+c+d (aracteristici e *idrotora%u ui din insuficiena cardiac decompensat sunt urmtoare e&

a. b. c. d. e.

apare mai frec#ent a ni#e u ca#itii st.ngi apare ca urmare a cre'terii presiunii capi are pu monare apare pe fondu cre'terii presiunii #enoase pu monare apare pe fondu cre'terii presiunii #enoase sistemice pre$ena ascitei este ob igatorie pentru diagnostic

Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 29. rspuns a+b+c+e "i$iopato ogia icteru ui aprut )n insuficiena cardiac este consecina urmtoare or cau$e& a. cre'terea ni#e u ui seric a bi irubinei directe b. *ipo%ia *epatocitar c. sta$ *epatic pre ungit d. apariia nodu i or de regenerare *epatic e. atrofia obu ar centra Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 37. rspuns c+d+e (a'e%ia din insuficiena cardiac cronic are ca mecanism patogenic& a. reducerea concentraiei serice a factoru ui de necro$ tumora b. reducerea ratei metabo ismu ui ba$a c. anore%ia consecina *epatomega iei de sta$ 'i distensiei abdomina e d. tu burarea absorbiei intestina e datorate congestiei #ene or intestina e e. enteropatiei cu pierdere de proteine aprute )n une e forme de insuficien cardiac dreapt Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 31. rspuns c+e :pariia ascitei a un pacient cu insuficien cardiac poate ridica suspiciunea diagnostic de& a. infarct miocardic #ec*i b. steno$ mitra c. insuficen tricupidian d. cardiopatie *ipertensi# e. pericardit constricti# Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 32. rspuns b :portu de sare a pacienii cu forme se#ere de insuficien cardiac este estimat a& a. 7+- mg b. 7+- 4 1 mg c. 1- 2 mg d. 2 4 3 mg e. 3 - 4 mg Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 33. rspuns c Bfectu ma%im a tratamentu ui cu diuretice de tip tia$idice a pacientu cu insuficien cardiac este obinut )n& a. 2 ore b. 3 ore c. 4 ore d. - ore e. / ore Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 34. rspuns a+c+e

9ecanismu de aciune a diuretice or tia$idice uti i$ate )n tratamentu insuficienei cardiace este repre$entat de& a. scad reabsorbia sodiu ui 'i c oru ui )n prima E a tubu ui contort dista b. cresc c earanceu apei ibere c. scad reabsorbia sodiu ui 'i c oru ui )n poriunea cortica ascendent a ansei Hen e d. cresc e%creia de ca ciu e. cresc e iminarea de potasiu a ni#e u nefronu ui dista Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 3-. rspuns b+d+e Bfecte e ad#erse a e tratamentu ui diuretic cu tia$idice a pacienii cu insuficien cardiac sunt repre$entate de & a. *iperpotasemia 'i a ca o$a metabo ic b. *iperuricemia c. trombocito$a d. granu ocitopenia e. *iperg icemia Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 3/. rspuns d Tratamentu cu diuretice tia$idice poate fi fo osit cu succes a une e forme de insuficien cardiac at.ta timp c.t #a oarea fi tratu ui g omeru ar rena dep'e'te imita de& a. 27F b. 37F c. 47F d. -7F e. /7F Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 31. rspuns a+c+e 9ecanismu de aciune a diuretice or de ans uti i$ate )n tratamentu insuficienei cardiace congesti#e este repre$entat de& a. in*ib reabsorbia de sodiu+ potasiu 'i c or )n poriunea ascendent a ansei Hen e b. pot induce #asoconstricie cortica rena cresc.nd astfe diure$a c. b oc*ea$ sistemu de cotransport a ni#e u membranei umina e d. pot cre'te urina e%cretat p)n a 253 din fi tratu g omeru ar e. rm.n eficiente )n ciuda e iminrii )n e%cces a ic*ide or e%trace u are Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 32. rspuns b+c+e Bfecte e ad#erse a e tratamentu ui cu diuretice de ans a pacienii cu insuficien cardiac sunt repre$entate de& a. cre'terea e%ccesi# a reabsorbiei apei ibere b. *iponatriemie 'i *ipopotasemie c. a ca o$a metabo ic d. acido$a metabo ic e. scderea e%ccesi# a fi trrii g omeru are cu a$otemie prerena Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 39. rspuns a+b+e Bfecte e ad#erse a e tratamentu ui cu diuretice antagoniste de a dosteron a pacienii cu insuficien cardiac sunt repre$entate de& a. ginecomastie

b. c. d. e.

erupii eritematoase *ipernatriemie *ipopotasemie stri confu$iona e

Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 47. rspuns a+b+d+e 9ecanismu de aciune a diuretice or antagoniste de a dosteron a pacienii cu insuficien cardiac sunt repre$entate de& a. acionea$ a ni#e u ,umtii dista e a tubu ui contort b. acionea$ a ni#e u poriunii cortica e a ductu ui co ector c. acionea$ a ni#e u poriunii medii a ansei Hen e d. acionea$ prin in*ibiia competiti# a a dosteronu ui e. e imin sodiu a sc*imbcu potasiu 'i ionii de *idrogen Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 41. rspuns c (are dintre urmtoare e mecanisme este specific triamterenu ui uti i$at ca tratament a pacienii cu insuficien cardiac& a. efectu depinde de a dosteronismu pre$ent a toi pacienii cu insuficien cardiac b. b oc*ea$ reabsorbia sodiu ui a ni#e u tubi or co ectori c. b oc*ea$ reabsorbia sodiu ui a ni#e u tubi or dista i d. in*ib secundar secreia potasiu ui a ni#e u ansei Hen e e. b oc*ea$ reabsorbia potasiu ui a ni#e u tubi or co ectori Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 42. rspuns e (are dintre urmtoare e combinaii a e tratamentu ui diuretic este recomandat a forme e se#ere de insuficien cardiac& a. furosemid cu spirono acton 'i amirorid b. indapamid cu *idroc otia$id 'i furosemid c. *idroc orotia$id cu spirono acton 'i triamteren d. spirono acton cu furosemid 'i bumetanida e. furosemid cu spirono acton 'i *idroc orotia$id Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 43. rspuns e Bfectu ma%im a spirono actonei ca tratament a pacienii cu insuficien cardiac apare dup& a. 24 ore b. 3/ ore c. 42 ore d. 12 ore e. 9/ ore Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 44. rspuns a+b+e (re'terea postsarcinii consecuti# #asoconstriciei periferice a pacienii cu insuficien cardiac apare ca urmare a urmtoare or mecanisme& a. cre'terea ni#e u ui cateco amine or circu ante b. acti#area sistemu ui renin-angiotensin-a dosteron c. reducerea #o umu ui te ediasto ic #entricu ar d. reducerea #o umu ui te esisto ic #entricu ar e. cre'terea impedanei aortice

Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 4-. rspuns d @aportu dintre c ereance ui digo%inu ui 'i ce a creatininei endogene a pacienii af ai )n insuficien cardiac se situea$ a un ni#e de& a. 7+b. 7+/ c. 7+1 d. 7+2 e. 7+9 Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 4/. rspuns c Insuficiena cardiac acut poate beneficia de tratamentu cu #asodi atoare cu efect rapid 'i durat de aciune scurt cum este& a. ena apri u b. nifedipina c. nitroprusiatu de sodiu d. i$osorbid dinitratu e. *idra a$ina Subiect comp ement simp u. !ntrebarea no 41. rspuns e Tratamentu cu digita a pacientu cu insuficien cardiac poate atinge concentraii to%ice a un ni#e seric de& a. 7+--1 mg5m b. 1-2 mg5m c. 1 ng5m d. 1-1+- ng5m e. 2+--3 ng5m Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 42. rspuns a+b+d Bfecte e ad#erse aritmice a e digita ei+ uti i$at ca tratament a pacientu cu insuficien cardiac sunt mu tip e+ totu'i ce e mai frec#ente sunt repre$entate de& a. oprirea sinusa b. ta*icardia po ifoca #entricu ar c. ta*icardia prin reintrare atrio#entricu ar d. ta*icardia atria nonparo%istic e. f utteru atria atipic Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no 49. rspuns a+b+e Tratamentu into%icaiei digita ice+ e%primat prin aritmii+ comp icaie frec#ent a pacientu ui cu insuficien cardiac a care se administrea$ do$e mari de digo%in+ se face cu& a. fenitoin b. %i in c. #erapami d. amiodaron e. betab ocante Subiect comp ement mu tip u. !ntrebarea no -7. rspuns a+c+d+e

Semne e c inice a e into%icaiei digita ice pot fi identificate )n pre$ena unuia dintre urmtoare e& a. ne#ra gii b. acanto$is nigricans c. ginecomastie d. #edere co orat )n ga ben e. scdere pondera