Sunteți pe pagina 1din 1

1.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CA URMARE A VANZARII IN ALTE JUDETE Cerere de radiere completata de cumparator (si stampilata in cazul persoanelor juridice) Cartea de identitate a vehiculului original si copie xerox Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a vanzatorului semnata de fostul si actualul proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice) Certificat de inmatriculare cu mentiunea de instrainare conform modelului anexat Document de proprietate (factura, contract de vanzarecumparare,act de donatie, certificat de mostenire,etc.) Certificat de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere) Placile cu numere de inmatriculare Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridic e