Sunteți pe pagina 1din 15

Porphyr VIATA LUI PITAGORA

1. Cei mai muli sunt de acord c !Pita"ora# este $iul lui %nesarchos& c't pri(e)te o*'r)ia lui %ne+sarchos, aceasta a st'rnit ne-nele"eri. .up unii, el era din /amos& 0eanthes1, -n cartea a cincea din scrierea sa Mythica, spune c era sirian de o*'r)ie, n scut -n Tyr, -n /yria. Pe (remea c'nd locuitorii din /amos duceau lips de "r'ne, el a (enit pe insul ca s $ac ne"o& )i ('n1'nd el !"r'u# cet ii, $u r spl tit cu drepturi cet ene)ti. -ntruc't din copil rie Pita"ora era -n1estrat pentru toate )tiinele, %nesarchos l+a dus la Tyr& acolo l+a -ncredinat chaldeenilor2, de la care a -n( at o mulime de lucruri. Plec'nd de aici, s+a -ndreptat mai -nt'i c tre Ionia, unde a urmat )coala lui Phere3ydes din /yros4, iar apoi -n /amos, la )coala lui 5ermodamas, urma)ul * tr'nului Creophilos. 2. 0eanthes mai spune c ali autori socotesc c p rintele lui 6Pita"ora7 se tra"e din acei tirenieni care au coloni1at insula Lemnos& plec'nd apoi la /amos cu ne"oul s u, s+a a)e1at acolo de(enind cet ean. C'nd %nesarchos a str * tut marea ca s a8un" in Italia, ar a8uns $oarte *o"at , Pita"ora l+a -nsoit pe c'nd a(ea o ('rst $oarte $ra"ed & mai t'r1iu, el s+a -ntors aici 6in Italia7. 0eanthes adau"
1 2

/criitor ori"inar din Cy1ic, care a tr it c tre 299 -.Ch. %ai de"ra* e"iptenilor 65erodot, Istorii, IV, :;7. 4 Phere3ydes din /yros 6sec.VI d.Ch.7, considerat <primul pro1ator "rec< (Suidas + .=, >A, 27. > Porphyr c el a(ea doi $rai mai ('rstnici, ?unostos )i Tyrrhenos. Apollonios 1, -n cartea sa Viaa lui Pitagora, aminte)te )i numele mamei lui, Pythais, urma) a lui Anceu, -ntemeietorul cet ii /amos. Alii spun c s+a n scut din !1eul# Apollon )i din Pythais, -ns Apollonios arat cu -ndrept ire c p rintele lui era %nesarchos. Oricum, un poet din /amos a spus@ Pita"ora, dra" inimii lui Aeus, cel n scut din Apollon )i din Pythais, cea mai m'ndr dintre $emeile din /amos. .up spusele acestui autor 6Apollonios7, Pita"ora ar $i -n( at nu numai de laB Phere3ydes )i 5ermo+ damas, ci )i de la AnaCimandru. 4. .uris din /amos, -n cartea a doua a Analelor sale, spune c !Pita"ora# a a(ut drept $iu pe Arim+ nestos, care a a8uns maestrul lui .emocrit. .up ce s+a -ntors din eCil, Arimnestos a adus la templul 5erei o o$rand de *ron1, lat de aproape doi coi, pe care era s pat aceast inscripie@ Arimnetos, $iul dra" al lui Pita"ora, m+a consacrat, ?l, care prin cu('ntu+i a de1( luit nenum rate taine. %u1icianul /imos a $urat inscripia, )i+a -nsu)it proporia 2, )i a $ cut+o pu*lic ca aparin'ndu+i. Or, acolo erau -nscrise )apte taine, dar din pricina
1

Appolonios din Tyana, pita"oreu care a tr it -n sec. I d. Ch. ?ste autorul mai multor scrieri, printre care )i Viaa lui Pitagora, din care Iam*li3os, un alt discipol al lui Pita"ora, citea1 -n propria+i lucrare -nchinat maestrului. 2 Pita"ora este considerat descoperitorul raporturilor numerice simple 62D1, 4D2, ED47 ce de$inesc acordurile mu1icale 6cuart , c(int , octa( 7. /imos )i+a -nsu)it deci scara mu1ical , canonul. F

l
Viaa lui Pitagora

uneia sin"ure pe care /imos a -nl turat+o, au disp rut -n acela)i timp )i toate celelalte s pate pe o$rand . E. .up alii, Theano, $iica lui PythonaC, cretan dup neam, -i d ruise lui Pita"ora un $iu, Thea"es, )i o $iic , %yia& dup alii, mai era )i Ari"notes& de la ei au r mas scrieri pita"orice. .up spusele lui Timaios, $iica lui Pita"ora conducea, ca t'n r $at , $ecioarele din Crotona, iar ca $emeie c s torit , $emeile m ritate. .in casa lui, locuitorii Crotonei au $ cut un templu -nchinat lui .emeter, iar ulicioarei pe care se a$la i+au dat numele de /anctuarul %u1elor. ;. Lycos, -n cartea a IV+a din Istoriile sale, aminte)te c -n pri(ina patriei !lui Pita"ora# au $ost ne-nele"eri, )i adau" @ <C't pri(e)te patria sa )i cetatea c reia omul nostru i+a de(enit cet ean, nu tre*uie s te tul*uri de i se+nt'mpl s nu le cuno)ti. C ci unii spun c este din /amos, alii, din Philos, iar alii din %etapont<. G. Le"at de -n( tura pe care a primit+o@ pentru cei mai muli, el )i+a -nsu)it )tiinele numite matematice de la e"ipteni, de la chaldeeni )i de la $enicieni, c ci -nc din (echime "eometria i+ a preocupat pe e"ipteni, )tiina numerelor )i calculele pe $enicieni, iar cercetarea cerului pe chaldeeni& c't pri(e)te cultul 1eilor )i celelalte precepte despre purtarea de $iecare 1i, se spune c !Pita"ora# le+a -n( at ascult'ndu+i pe %a"i. >. Cu lucrurile acestea muli sunt oarecum de acord, -ntruc't au $ost consemnate -n Memoriile [pitagorice]. Restul practicilor sunt -ns mai puin :
Porphyr Viaa lui Pitagora

cunoscute, -n a$ara celor amintite de ?udoCios -n Descrierea P m!ntului, cartea a Vil+a1. ?l ar tase at'ta cur enie, at'ta "ri8 de a se $eri de omoruri )i de uci"a)i, -nc't, nu numai c se -n$r'na de la tot ce a(usese (ia , dar nu se apropia nicic'nd de m celari )i de ('n tori2. Antiphon, in tratatul s u Despre "iaa celor iu#itori de "irtute, -n$ i)ea1 )i asce1a sa din ?"ipt@ atras, spune el, de (iaa preoilor e"ipteni )i dornic s o -mp r t )easc , Pita"ora -l ru" pe tiranul Polycrates4 s +i scrie re"elului ?"iptului, Amasis, prietenul )i oaspetele s u, ca s +i -n" duie s $ie p rta) la -n( turile pe care le primeau cei ce urmau s a8un" preoi. /osit la Amasis, el a o*inut cele necesare ca s $ie primit -n mi8locul celor din 5eliopolis, dup care a $ost trimis la cei din %emphis, ca la unii mai ('rstnici dec't el + -n realitate, era un moti( al celor din 5eliopolis + iar din %emphis, su* acela)i moti(, el sosi la cei din .iospolis. F. Ace)tia, tem'ndu+se de re"e, n+au mai putut s spun nimic, dar s+au "'ndit s +l a*at de la int sporindu+i su$erinele )i supun'ndu+l la "rele -ncerc ri, $ r nici o le" tur cu traiul dus de "reci. ?l pe toate le+a -mplinit cu *ucurie, )i a8unsese at't de $aimos, -nc't -i $u -n" duit s aduc sacri$icii 1eilor dup cum -i era (oia, )i s participe la
1

?udoCios din Cnid, 6c.E9F+44;7, unul dintre cei mai *uni ele(i ai lui Platon, a $ost renumit -n epoc pentru )tiina sa despre astre. 2 Cu credina -n metempsiho1 , aceast -n$r'nare a s$'r)it prin a de(eni (e"etarianism pita"oric. 4 Polycrates a domnit peste /amos, patria lui Pita"ora& a r mas $aimos pentru prietenia sa cu Amasis, $araonul ?"iptului 6c$. 5erodot, Istorii, III7. 19

ritualurile lor. Lucrul acesta nicic'nd nu s+a mai petrecut cu (reun alt str in. :. Odat -ntors -n Ionia, el a -ntemeiat -n patria sa o )coal numit p'n -n 1ilele noastre <hemiciclul lui Pita"ora<, unde locuitorii din /amos se adunau pentru a se s$ tui cu pri(ire la tre*urile cet ii. -n a$ara ora)ului, el a " sit o pe)ter potri(it -n care s +)i predea $ilo1o$ia, )i unde -)i petrecea o *un parte din 1ile )i nopi -nto( r )it de adepii s i. A8uns la ('rsta de

patru1eci de ani, spune Aristo+Cenos1, )i ( 1'nd c tirania lui Polycrates era mult prea aspr pentru ca un om li*er s mai poat indura o autoritate at't de sama(olnic , el a hot r't s se -m*arce pentru Italia. 19. -ntruc't .io"enes, -n scrierea sa Minunile de ne$nchipuit de dincolo de %hule&, a po(estit cu de+a+m nuntul $aptele )i purt rile $ilo1o$ului, am hot r't s nu trec cu (ederea istorisirea lui. Iat ce spune@ %nesarchos era de o*'r)ie din Tyr, din neamul celor care coloni1aser insulele Lemnos, Im*ros )i /cyros& plec'nd de acolo, el a str * tut multe cet i, multe ri, )i -ntr+o 1i " si un copila) culcat la r d cina unui plop mare )i stu$os& el se opri )i ( 1u cum, -ntins pe spate, copilul pri(ea $aa soarelui $ r s clipeasc 4 )i in'nd -ntre *u1e o trestie mic )i su*ire ca un $luier& cuprins de uimire, )i ( 1'ndu+l hr nindu+se cu o se( prelins din plop, el -l lu cu sine, socotind c -n na)terea copilului
1 2

AristoCenos din Tarent, mu1ician, discipol al lui Aristotel. Unul din principalii scriitori "reci care a tr it c tre 199 d.Ch.& cartea lui ne este cunoscut din am nuntele $urni1ate de Photius '(i#liothe)a, 1GG7. , 4 /emn al di(init ii copilului. 11 Porphyr Viaa lui Pitagora

era ce(a di(in. /ta*ilit !-n cetatea# /amos, el a $ost primit de unul din locuitori, pe nume Androcles, care i+a -ncredinat "ri8a casei sale. .uc'nd un trai -m*el)u"at, !%nesarchos# -)i lu sarcina de a+l cre)te pe micu, c ruia -i d du numele de Astraeos, al turi de cei trei $ii ai s i, ?unostos, Tyrrhenos )i Pita"ora. Ultimul, cel mai t'n r, a $ost -n$iat de Androcles, 11. care l+a trimis, de)i era doar un copil, !s $ie -n( cel# pe l'n" un chitarist, un peda"o" )i un pictor& apoi, adolescent $iind, !l+a trimis# la %ilet, la AnaCimandru ca s -n(ee "eometria )i astronomia. Pita"ora, continu .io"enes, a mers apoi la e"ipteni, la ara*i, la chaldeeni )i la e(rei, care Ii de1( luir )tiina deslu)irii (iselor& el a $ost cel dint'i care a $ cut pre1iceri $olosindu+se de t m'ie. -n ?"ipt, el a stat -n prea8ma preoilor, s+a -mp rt )it din -nelepciunea lor, )i a -n( at lim*a e"iptean , 12. )i cele trei $eluri de scrieri ale lor@ epistolo+"ra$ic , hiero"li$ic )i sim*olic 1, care sunt luate -n sens propriu, prin imitaie 6cu $orma o*iectelor7 sau -n sens ale"oric, corespun1 tor anumitor taine& tot aici, el c ut s a$le c't mai multe despre 1ei. -n Ara*ia, !Pita"ora# st tea -n prea8ma re"elui& la Ha*ilon, s+a -nt'lnit cu chaldeenii )i s+a dus s +l caute pe Aoroastru, care l+a puri$icat de necur eniile (ieii sale anterioare )i l+a -n( at lucrurile de la care tre*uie s se -n$r'ne1e oamenii *uni pentru a r m'ne puri& el a ascultat apoi -n( tura despre
1

/crierea epistolo"ra$ic era o scriere <de r'nd<, corespun1'nd lim*ii (or*ite curent 6demotica7. /crierea hiero"li$ic era lim*a scri*ilor e"ipteni )i a(ea dou $orme@ cyriolo"ic )i sim*olic . 12

natur 1 )i !a a$lat# care sunt principiile uni(ersului. C ci -n timpul c l toriilor pe care le+a $ cut la aceste popoare )i+a -nsu)it Pita"ora tot ce este mai *un -n -nelepciunea lui. 14. %nesarchos, a)adar, -l d rui pe Astraeos lui Pita"ora. Acesta, lu'ndu+l !la sine pe * iat#, -l $ cu o cercetare $i1io"nomonic a trupului -n mi)care )i -n repaus )i se ocup de instruirea lui. C ci el -ncepuse s practice aceast )tiin a omului, ca s cunoasc temeinic natura $iec ruia. Ii el nu )i+ar $i $ cut din nimeni un prieten sau un discipol $ r s +l $i supus mai -nt i cercet rii $i1io"nomonice a naturii sale. 1E. ?l mai a(ea cu sine )i un alt t'n r, adus din Tracia, pe nume AalmoCis, numit ast$el din pricin c la na)tere $usese -n$ )urat -ntr+o *lan de urs& c ci tracii numeau pielea *almos&. Pita"ora, care+l iu*ea, -l -n( astronomia, ceremoniile, )i tot ce pri(e)te cultul 1eilor& dup unii, !t'n rul# se numea Thales, iar *ar*arii -l adorau ca -ntruchipare a lui 5eracles. 1;. .up spusele lui .ionysophanes, el $usese scla( al lui Pita"ora, dup care a c 1ut -n m'inile pirailor care -l tatuar & c'nd din pricina tul*ur rilor Pita"ora $u ne(oit s se eCile1e, el -)i le" $runtea ca s ascund tatua8ul. .up alii, numele de AalmoCis -nseamn <str in<. C'nd Phere3ydes
1 2

Pro*a*il -n( turi cuprinse -n lucrarea %eoria naturii, atri*uit lui Aoroastru. AalmoCis $usese scla(ul )i discipolul lui Pita"ora mai -nainte de a de(eni 1eu )i le"islator al tracilor. Platon -i pune -n seam o serie de incantaii capa*ile s (indece su$letul, d'ndu+i ast$el -nelepciunea. 14

Porphyr

s+a -m*oln (it la .elos, Pita"ora -l -n"ri8i, iar dup moartea acestuia -l -nmorm'nta, dup care se -ntoarse la /amos n 1uind s -n(ee pe l'n" 5ermodamas, urma)ul lui Creophilos. ?l a r mas aici o *un *ucat de (reme ocup'ndu+se de atletul ?urymenes din /amos, care, datorit s$aturilor sale pline de -nelepciune, a reu)it, -n ciuda staturii sale m runte, s -n(in" ad(ersari mult mai -nali )i s *iruiasc la Olympia. %ai mult, -n (reme ce ali altlei p straser (echiul o*icei de a se hr ni cu *r'n1 )i smochine, el a urmat s$atul lui Pita"ora, $iind cel dint'i care a m'ncat -n $iecare 1i o anumit cantitate de carne ce i+a -nt rit trupul. Totu)i, pe m sur ce Pita"ora -nainta -n -nelepciune, el -i s$ tuia !pe atlei# s lupte, dar s nu urm reasc i1*'nda& tre*uia, spunea el, !ca ei# s -ndure osteneala !-ntrecerii# )i s se $ereasc de ranchiuna pro(ocat de i1*'nd , )i mai ales s ia seama la pier1ania ce -i p'nde)te pe cei -ncununai. 1G. .up toate acestea, c'nd !cetatea# /amos cunoscu aspra tiranie a lui Polycrates, Pita"ora socoti c era cu neputin pentru un $ilo1o$ s tr iasc su* o ast$el de st p'nire, )i se hot r- s se -m*arce pentru Italia. Oprindu+se din c l torie la .elphi, el "ra( pe morm'ntul lui Apollon o ele"ie prin care ar ta c Apollon era $iul lui /ilen, c $usese ucis de Python, r m )iele sale $iind a)e1ate -n ceea ce se numea <trepied< 1& numele i se tr "ea de la trei $ecioare, $iicele lui Triopas, care acolo -l 8eluiser pe Apollon.
i <Cel puin -ntr+o epoc t'r1ie, cupa trepiedului era considerat o racl cu relic(e< 6P. Amandry, +a manti,ue apolinienne Delphes, Paris, 1:;9. 1E Viaa lui Pitagora

1>. /osit in Creta, !Pita"ora# se -n$ i) dinaintea iniiailor lui %or"os, unul din .actylii din Ida, care -l puri$icar cu piatra $ul"erului& In 1ori st tea culcat pe rmul m rii, iar noaptea ad sta l'n" r'u, a('nd capul acoperit de *lana unui miel ne"ru. Co*or't -n pe)tera din Ida a('nd cu sine l'n nea"r , el petrecu acolo de trei ori c'te nou 1ile rituale, aduse 8ert$e lui Aeus, ( 1u tronul acestuia -mpodo*it in $iecare an cu ramuri -n(er1ite, )i scrise pe mom'ntul lui o inscripie intitulat <Pita"ora c tre Aeus<, care -ncepea ast$el@ Aici 1ace Aan, pe care !"recii# -l numesc Aeus. 1F. .up ce a de*arcat -n Italia )i a a8uns la Crotona, istorise)te .icearchos 1, acest * r*at sosit dup -ndelun"i pere"rin ri, *o"at, *ine -n1estrat de natur In ce pri(e)te -n$ i)area + -nalt, cu un chip no*il, plin de $armec, -n1estrat cu eloc(en , cu un caracter ales, )i altele pe m sur + a produs o asemenea impresie printre cet enii Crotonei, -nc't, dup ce i+a -nc'ntat pe * tr'nii din s$atul cet ii cu discursurile sale me)te)u"ite, s+a adresat apoi, la cererea le"iuitorilor, c tre tinerii din cetate cu -ndemnuri potri(ite ('rstei lor, dup care rosti cu(inte c tre ele(ii mai multor )coli )i in cele din urm !se adres # $emeilor, care -n$iinar o asociaie pentru el. 1:. Toate astea -i aduser o mare $aim , care ii -nmulir num rul de discipoli crotone1i, nu doar * r*ai ci )i $emei, dintre care, cel puin una, pe nume Theano, )i+a c')ti"at un *un renume& !la care se adau" # muli alii din inuturile *ar*are din
1

Istoric "rec, discipol al lui Aristotel. 1; Porphyr

(ecin tate, re"i )i dina)ti. C't pri(e)te (or*ele pe care le spunea celor apropiai, nimeni nu este -n stare s )i le aminteasc -ntocmai, c ci, -ntr+ade( r, intre ei domnea o

t cere de ne-nchipuit. Cu toate acestea, -n( turile asupra c rora nu eCist -ndoieli sunt urm toarele@ mai -nt'i c su$letul este nemuritor& apoi, c el trece -n alte (ieuitoare& -n plus, c dup perioade de timp determinate ceea ce a murit rena)te& c nimic nu este cu des ('r)ire nou& c toate $iinele (ii $ac parte din aceea)i cate"orie 1. Acestea sunt, dup tradiie, -n( turile pe care Pita"ora, cel dint'i, le+a -n$ i)at "recilor. 29. -ntr+at't -)i -nc'nta ascult torii cu eloc(ena sa, -nc't, spune 0icomachos, cu prile8ul unei sin"ure lecii inute la scurt (reme de la de*arcarea sa -n Italia, a c')ti"at de partea sa mai *ine de dou mii de ascult tori, care nu se -ndurau s mai plece la casele lor. -mpreun cu $emeile )i copii, * r*aii ridicar o sal mare pentru -nt'lniri )i -ntemeiar ceea ce pretutindeni -n Italia se nume)te <%area Grecie<& primir de la Pita"ora le"i )i precepte ca pe ni)te r'nduieli di(ine, c ut'nd s nu le -ncalce cu nici un chip. ?i -)i puser *unurile laolalt )i -l num rar pe Pita"ora -n r'ndul 1eilor& apoi, ale"'nd una din tainele lor )tiini$ice ce se *rodea multor des ('r)iri ale naturi + tetrada (tetra)tys- + ei -)i luar o*iceiul s 8ure pe ea, in(oc'ndu+l pe Pita"ora ca pe un 1eu -n tot ceea ce spuneau@
1

<Potri(it -nele"erii comune, aici nu erau cuprinse )i plantele& -ns ?mpedocle )i 5eraclit le includ, de unde )i ta*u+ul instituit -n pri(ina *o*ului< 6Hur3ert7. 1G Viaa lui Pitagora !Jur m# pe cel care a l sat mo)tenire neamului nostru tetrada (tetra)tys-, !num r# care este sursa )i r d cina naturii al c rei curs e (e)nic1.

21. C't pri(e)te cet ile din Italia )i din /icilia pe care -n cursul c l toriilor sale le+a " sit supuse unele altora, unele cu ce(a (reme -n urm , altele de cur'nd, el le+a eli*erat, -nsu$leindu+le prin "'nduri de li*ertate prin mi8locirea discipolilor s i a$lai -n $iecare din ele@ Crotona, /y*aris, Catana, Re"ium, 5imera, A"ri"entum, Tauromenium )i altele c rora le+a dat le"i prin Charondas din Catana )i Aaleucos din Locri& iar aceste le"i au st'nit (reme -ndelunat ranchiuna (ecinilor lor. Ascult'ndu+l pe Pita"ora, /imichos, tiranul din =enturipe a renunat la putere, -mp rindu+)i *unurile surorii sale )i locuitorilor cet ii. 22. .up spusele lui AristoCenos, la el au (enit lucanieni, mesapieni, peucei, romani. ?l a pus cap t cu des ('r)ire de1*in rilor nu doar -ntre cei apropiai ci )i -ntre urma)ii c'tor(a "eneraii& pe scurt, !a adus pacea# -n toate cet ile Italiei )i ale /iciliei, at't -n l untrul $iec reia c't )i -ntre ele. Adeseori, el spunea tuturor "rupurilor !care+l ascultau#, multe sau puine, aceast maCim @ tre*uie s alun" m prin toate mi8loacele + cu $ocul, cu $ierul sau cu oricare alte unelte + *oala din trup, ne)tiina din su$let, a*u1ul din p'ntece, de1*inarea din cetate, $ rnicia din $amilie, )i din toate lipsa de m sur .
1

%etra)tys, sau <"rupul de patru<, cuprindea numerele 1, 2, 4, E, a c ror sum d dea 19& ea era repre1entat su* $orma unui triun"hi per$ect, iar cele patru numere corespundeau seriei platoniciene punct+linie+supra$a +solid. 1> Porphyr

24. Ii dac ar $i s d m cre1are celor din (echime )i celor care au scris despre el, (or*ele acestea inteau )i animalele lipsite de raiune. Ursoaica din .aunia pricinuia mari neca1uri locuitorilor& se po(este)te c Pita"ora a prins+o, a hr nit+o (reme -ndelun"at cu p'ine nedospit )i "hind , a pus+o s 8ure c nu se (a mai atin"e nicic'nd de (reo $iin -nsu$leit , dup care a slo*o1it+o& aceasta, de -ndat , a luat calea muntelui )i a desi)urilor, )i de atunci nicic'nd n+a mai $ost ( 1ut atac'nd (reo

(ieuitoare. 2E. La Tarent, Pita"ora a mai ( 1ut un *ou care p )tea *o* (erde pe o pa8i)te plin de $elurite ier*uri& apropiindu+se de p stor, el -l s$ tui s +i spun *oului s se $ereasc de *o*& dar cum p storul -ncepu s +)i *at 8oc de el, 1ic'nd c nu )tie lim*a *oilor, Pita"ora s+a apropiat de animal, )optindu+i la ureche s plece de pe c'mpul de *o*, )i s nu se mai atin" nicic'nd de le"uma aceasta. Houl a tr it muli ani )i a r mas la Tarent, -m* tr'nind -n prea8ma templului 5erei& numit <*ou sacru<, a $ost hr nit cu ce -i -ntindeau cei (enii la templu. 2;. La Olympia, un (ultur se rotea deasupra capului s u -n (reme ce Pita"ora (or*ea cu cei apropiai despre pre(estiri, despre sim*oluri, despre semnele (enite de la Aeus, spun'nd c toate acestea sunt (e)ti )i (oci pentru cei -ndr "ii de 1ei& din c'te se spun, el a $ cut pas rea s co*oare, )i, dup ce a m'n"'iat+o, a slo*o1it+o. Alt dat , a$l'ndu+ se -n prea8ma unor pescari a c ror mrea8 scotea din mare o prad *o"at , el a pre1is cantitatea de pe)te
1F

Viaa lui Pitagora

prins, ar t'nd l murit )i num rul acestora1& c'nd oamenii i+au $ " duit c se (or supune -ntru totul poruncilor sale dac pre1icerea se (a do(edi ade( rat , el le+a poruncit s arunce -nd r t -n mare pe)tii (ii, dup ce -i (or $i num rat& )i lucrul cel mai de mirare a $ost c , -n r stimpul c't a durat num r toarea, nici unul dintre pe)tii sco)i din ap nu a murit c't a $ost el de $a . 2G. %ultora din cei cu care st tea de (or* le amintea de (iaa pe care su$letul lor o tr ise mai -nainte de a $i $ost -nl nuit -n trupul lor. Prin m rturii de net " duit, ar ta c el -nsu)i este -ntruparea lui ?uphor*, $iul lui Panthoos2, iar dintre (ersurile lui 5omer -i pl ceau mai ales acestea, pe care le c'nta -nsoindu+se de lir @
/'n"ele se+nchea" pe pletele+i de mu1 Pe *uclele+mpletite -n aur )i ar"int. Precum ma"ni$icul m slin ce omu+i poart "ri8a, Cresc'nd -n sin"uratec loc, cu ape din *el)u" O plant minunat purt'nd *o"ate se(e le" nat de+adierea ce su$l de ici sau de colea Ii+ acoperit toat de dal*e $lori, .ar ('ntul ce ades se n puste)te "roa1nic -l smul"e din r'n )i+l culc la p m'nt. Ast$el se+arat acuK $eciorul lui Panthoos, ?uphor*, cel iscusit s m'nuiasc lancea, pe care atridul %enelaos -l dete acuma morii, )i+i smul"e 1aua de pe trup.
1 2

<A cunoa)te dinainte un num r, este una din -nsu)irile clar( 1 torilor din toate timpurile< 65esiod7. <Curentul principal al tradiiei $ace din Pita"ora o re-ncarnare a lui ?uphor*os< 6Hur3ert7. ?ra o alt do(ad a metempsiho1ei. 1: Porphyr

2>. Cele po(estite despre pa" *a lui ?uphor*, -nchinat la %icene -n cinstea 5erei din Ar"os printre alte pr 1i troiene, le (oi l sa de+o parte, ca $iind prea *ine cunoscute 1. .up tradiie, trec'nd -ntr+o 1i r'ul =asas cu mai muli discipoli ai s i, el d du *inee r'ului, iar r'ul -i r spunse, cu o (oce limpede )i puternic , pe care o au1ir cu toii@ <Hucurie ie, Pita"ora<. -n una )i aceea)i 1i a $ost ( 1ut, la %etapont -n Italia )i la Tauromenium in /icilia, -nt'lnindu+se )i st'nd de (or* cu discipolii s i din cele dou cet i& lucrul acesta este -nt rit de aproape toat lumea, de)i distana pe uscat )i pe mare !dintre cele dou cet i# este de multe stadii, $iind ne(oie de multe 1ile pentru a $i str * tut . 2F. Iar despre cum )i+a ar tat coapsa de aur lui A*aris hiper*oreul, care ( 1use -n el pe !1eul# Apollon al hiper*oreilor al c rui preot era A*aris )i care se punea che1a) c $apta era ade( rat , este o po(este r s)tiut . La $el )i istorisirea despre cora*ia ce

tr "ea la rm@ prietenilor s i, care se ru"au ca -nc rc tura s le a8un" -ntrea" , Pita"ora le+ar $i spus@ <Vei a(ea, a)adar, un mort<& )i cora*ia a tras la rm cu un mort. 0enum rate alte ispr (i, mult mai minunate )i mai di(ine, au $ost po(estite -n acela)i chip. -ntr+un cu('nt, despre nimeni altul nu s+au i1(odit at't de multe lucruri )i at't de minunate. 2:. .espre el se mai spune c pre(estea $ r "re) cutremurele de p m'nt, c de"ra* st'rpea *olile, c oprea ('nturile n prasnice )i c derea "rindinei, c lini)tea apele -n(ol*urate ale r'urilor )i m rii ca
1

<Pita"ora a recunoscut la Ar"os scutul pe care %enelaos -l luase ca prad de la ?uphor*< 6.iodor7. 29 Viaa lui Pitagora

s -nlesneasc trecerea discipolilor s i. ?mpedocle1, ?pimenide )i A*aris, -ntruc't au a(ut parte )i ei de ast$el de daruri, adeseori au s ('r)it ispr (i ca acestea& do(ad stau chiar poemele lor, cu at't mai mult cu c't <alun" ('nt< era porecla lui ?mpedocle, <puri$icator<, cea a lui ?pimenide, <purtat -n ( 1duh<, cea a lui A*aris, c ci se 1ice c acesta, purtat de o s "eat ce+i $usese d ruit de Apollon hiper*oreul, trecea $lu(iile, m rile, )i alte locuri de nestr * tut, c l torind prin ( 1duh. !-nsu)irea# aceastaL a $ost pus de unii )i pe seama lui Pita"ora, atunci c'nd, la %etapont )i la Tauromenium, el stat laolalt , -n aceea)i 1i, cu discipolii s i din cele dou cet i. 49. ?l alina prin ritmuri, c'ntece )i $armece su$erinele su$letului )i pe cele ale trupului. -ns toate acestea erau doar pentru discipolii s i& el asculta armonia uni(ersului, simitor cum era la armonia uni(ersal a s$erelor )i astrelor a$late -n mi)care, )i pe care micimea $irii noastre ne -mpiedic s+o au1im. ?ste ceea ce m rturise)te ?mpedocle c'nd spune despre el@ <Ii printre ace)tia era un * r*at de o aleas )tiin , cunosc tor ca nimeni altul al scrierilor pline de -nelepciune, )i care do*'ndise comoara $ r seam n a )tiinei. C ci atunci c'nd -)i -ncorda toate puterile minii, (edea $ r nici o "reutate orice lucru -n am nunt, (reme de 1ece sau de dou 1eci de ('rste omene)ti<.
1

?mpedocle din A"ri"ento 6se(. V7 este, printre presocratici, unul din marii <poei+$ilo1o$i< ai Greciei. ?ste asociat adesea, ca -n teCtul de $a , cu ?pimenide, contemporan cu /olon, )i cu A*aris, preotul lui Apollon hiper*oreul. 2 .e a c l tori prin ( 1duh. 21

Porphyr

41. Vor*ele <aleas <, <(edea orice lucru -n am nunt<, <comoara $ r seam n a )tiinei< )i altele pe m sur 1u"r (esc mai -nainte de orice harurile lui Pita"ora )i str )nicia neasemuit cu care -)i $olosea ( 1ul, au1ul )i "'ndirea. P'n +ntr+at't -nc't din (ocea celor )apte planete, din cea a !s$erei astrelor# $iCe )i, -n plus, din (ocea !s$erei a$late deasupra noastr # numit <antiterra<, el a alc tuit cele nou %u1e. -n pri(ina armoni1 rii acestor sunete, adic sim$onia, sau alt$el spus -n"em narea tuturor !%u1elor# + $iecare !%u1 # $iind deopotri( parte )i emanaie a unui (e)nic 0en scut + el a numit+o %nemosyne. 42. Po(estind (iaa de $iecare 1i a lui !Pita"ora#, .io"enes spune c el -i s$ tuia pe toi s alun"e tru$ia )i c utarea sla(ei, care st'rnesc din plin ranchiuna, )i s se $ereasc de mulime. Leciile lui -ncepeau odat cu i(irea 1orilor, -n pra"ul casei sale& el (or*ea acompaniindu+se la lir )i c'nta (echile peane1 ale lui Thaletas2. ?l (iersuia din 5omer )i 5esiod tot ceea ce socotea $olositor pentru alinarea su$letului. Ha chiar le ar ta acele dansuri ce -nt resc trupul, $ c'ndu+l ml dios. C't pri(e)te plim* rile sale, el nu le $ cea -ncon8ur'ndu+se de lume mult , ca nu cum(a s st'rneasc ranchiuna& ci -nsoit doar de doi sau trei to(ar )i, se -ndrepta spre

sanctuarele sau p durile s$inte, c ut'nd locurile cele mai lini)tite )i mai $rumoase.
1 2

Peanul sau paianul, este o specie de poem liric, -n ritm "ra(, -nchinat lui Apollon+Peanul. Poet spartan care a tr it -n prima 8um tate a sec. VII -.Ch.& de la el nu s+a p strat nici un $ra"ment. 22 Viaa lui Pitagora

44. ?l -)i iu*ea $oarte mult prietenii, el care cel dint'i statornicise c -ntre prieteni totul este comun )i c prietenul nu este altce(a dec't tu -nsui. C't (reme erau s n to)i, el petrecea ne-ncetat al turi de ei& c'nd se -m*oln (eau de cele ale trupului, -i -n"ri8ea& c'nd su$ereau de cele ale su$letului, -i -nt rea, a)a cum am mai spus, prin incantaii ma"ice sau prin mu1ic . Chiar pentru *olile trupe)ti, el a(ea c'ntece t m duitoare, prin care -i pune pe picioare pe cei *olna(i. Alte !c'ntece# $ ceau s $ie dat uit rii su$erina, potoleau i1*ucnirile de m'nie, alun"au patimile ne-n$r'nate. 4E. Acum despre hrana sa. La pr!n*, $a"uri de cear sau de miere& la cin , p'ine de mei, de o( 1, le"ume $ierte sau crude, arareori carnea animalelor sacri$icate, dar nu de oriunde. Cel mai adesea, c'nd tre*uia s intre -ntr+un templu al 1eilor )i s petreac acolo oarece (reme, el $olosea o hran ce ast'mp ra at't $oamea c't )i setea 1. -mpotri(a $oamei, $ cea un amestec de semine de mac, de susan, de scoar de scilla sp lat cu "ri8 p'n ce -)i pierdea sucul, de tulpin de as$odel , de $run1e de nal* , de $ in de "r'u, de or1, de ma1 re, toate acestea -n p ri e"ale )i stropite cu miere de 5ymette. -mpotri(a setei, el amesteca s m'n de castra(ete, stru"uri c rora le scotea s'm*urii, $loare de cori+andru, nal* 2 + laolalt cu s m'na +, iar* "ras ,
1 2

Amestecuri (e"etale, poate cu caracter ma"ic, ce au mai $ost atri*uite lui ?pimenide )i lui A*aris. M 0al*a )i as$odel erau plante $unerare. Aici nal*a ser(e)te -mpotri(a $oamei )i setei& -mpreun cu as$odel din primul amestec, ea este de8a l udat de 5esiod (Munci, E17, -ns (ersul lui (rea poate s eCprime doar acest ade( r c <a )ti s tr ie)ti cu puin este ade( rata *o" ie<. 24
Porphyr

*r'n1 m runit , $ in de "r'u *ine cernut , sm'nt'n , totul amestecat cu miere din Insule 1. 4;. Aceste amestecuri, spunea el, 5eracles le -n( ase de la .emeter, pe c'nd se -ndrepta spre pustiul Li*yei. -n $elul acesta, trupul s u p stra aceea)i stare, drept ca o $r'n"hie., $ r s $ie c'nd *olna(, c'nd s n tos, c'nd prea "ras )i puha(, c'nd prea sla* sau $ira( 2& iar su$letul s u ar ta mereu aceea)i stare. C ci, -ntr+ade( r, nu+l (edeai mai deschis din pricina pl cerii )i nici mai poso+ mor't din pricina tristeii& )i nicic'nd nu se l sa prad *ucuriei sau de1n de8dii, )i nimeni nu l+a ( 1ut (reodat r'1'nd sau pl'n"'nd. 4G. C'nd aducea 8ert$e, el nu st'rnea m'nia 1eilor, c ci )tia s )i+i $ac *ine(oitori !d ruindu+le# $ in , aluat dulce, t m'ie, (in -ndulcit, dar niciodat 8ert$e (ii, in a$ar de pui )i de purcei de lapte, )i aceasta doar la anumite s r* tori. Ii dac odat a sacri$icat un *ou, n+a $ost dec't un *ou din aluat, dup cum spun autorii cei mai scrupulo)i, )i aceasta c'nd a descoperit c p tratul ipotenu1ei unui triun"hi dreptun"hic este e"al cu suma !p tratelor# celor dou catete. Tot ceea ce -n$ i)a discipolilor s i erau eCortaii discursi(e sau sim*olice. 4>. C ci du*l era $orma -n( turii sale. .intre discipolii s i, unii se numeau mathematici 4, iar alii acusmaticiE. %athematicii -)i -nsu)iser temeinic
1 2

Considerat de /tra*on <cea mai *un miere<. N r -ndoial , el practica acela)i re"im pe care -l recomanda atleilor. 4 Mathemati)oi, -n "r. E A)ousmati)oi, -n "r. 2E Viaa lui Pitagora

-nalta -n( tur )tiini$ic , cercetat p'n -n cel mai mic am nunt& acusmaticii nu $ cuser dec't s asculte pe scurt preceptele scoase din scrieri, $ r o pre1entare mai am nunit . 4F. Iat ce s$aturi d dea Pita"ora@ s se (or*easc cu reli"io1itate despre $irea 1eilor, despre daimoni )i despre eroi, iar p rerile despre ei s $ie -ndrept ite& s ne purt m cu(iincios $a de p rinii )i *ine$ c torii no)tri& s ne supunem le"ilor& s +i cinstim pe 1ei, dar nu peste m sur , ci p r sindu+ne

locuina pentru aceasta& s aducem 8ert$e 1eilor din cer in num r impar, iar celor p m'nte)ti -n num r pa$. C ci, dintre puterile opuse, el o numea pe cea *un <monada<, lumina, dreptul, e"alul, statornicul, directul, iar pe cea mai puin *un <dyada<, -ntunericul, st'n"ul, ine"alul, circularul, mi)c torul 1. 4:. Iat s$aturile sale. / nu se aduc ( t mare sau s se dea pieirii (reo plant comesti*il purt toare de $ructe, sau (r'un animal ne( t m tor pentru om. .e+i este -ncredinat (reo comoar , de ar"ini sau de (or*e -nelepte, p strea1 +o cu credin celui care i+a -ncredinat+o. / recuno)ti trei cate"orii deose*ite de lucruri (rednice s $ie cercetate, urmate )i practicate@ -nainte de toate, ceea ce este no*il )i $rumos, apoi ceea ce este $olositor (ieii, iar -n al treilea )i ultimul r'nd, ceea ce este pl cut. 0umai c el nu -n" duia pl cerea 8osnic )i -n)el toare, ci numai pe cea ade( rat , cu(iincioas , )i mai presus de orice *'r$e. C ci
1

? (or*a de %a#lele opuselor ale pita"oricilor, repre1entate su* $orma unor coloane. .up Proclus, acestea sunt <coloane ale *inelui )i r ului<, $ r ca <r ul< din cea de+a doua coloan s poat $i numit <pri(area de *ine<. 2;

Pitagora

pl cerile sunt de dou $eluri@ cele care des$at p'ntecul )i simurile prin a*u1 )i !pe care Pita"ora# le asemuia c'nturilor uci"a)e ale /irenelor1& apoi !pl cerile# le"ate de lucrurile $rumoase, drepte sau tre*uincioase (ieii, care sunt deopotri( pl cute )i neurmate de c in , )i pe care el le asemuia unei armonii mu1icale. E9. .ar erau mai ales dou momente la care ne -ndemna s lu m aminte@ cel dinaintea somnului )i cel al tre1iei. Am'ndou erau prile8uri potri(ite pentru a cerceta at't $aptele de8a s ('r)ite c't )i pe cele ne-mplinite, ca ast$el s d m socoteal $a de noi -n)ine pentru $aptele din trecut sau pentru cele ce (or (eni. %ai -nainte de a adormi, $iecare tre*uia s spun (ersurile acestea@
0u l sa ca dulcele somn s +i -nchid pleoapele, mai -nainte de a te+ntre*a ast$el despre $aptele tale de peste 1i@ Cu ce+am "re)itO Ce am $ cutO Ce n+am $ cut din ce se cu(enea s $acO2 Iar -nainte de a ne tre1i, !(ersurile# acestea@ -nainte de toate, c'nd te tre1e)ti din dulcele somn, Cercetea1 +le pe toate c'te le (ei s ('r)i de+a lun"ul 1ilei4. E1. Ast$el erau -ndemnurile sale& dar -nainte de toate tre*uia iu*it ade( rul, -ntruc't numai el putea
Imnurile sacre
1 2

O tradiie pita"oric t'r1ie punea %u1ele in relaie cu armonia s$erelor )i asocia /irenele unei mu1ici sen1uale. -n pri(ina preceptelor cuprinse -n par.4F+E9, a se (edea comentariul lui 5ierocles la Imnurile sacre. 4 Aceste ultime dou (ersuri aparin unei ediii t'r1ii a scrierii lui 5ierocles, .armen Aurea, ne$iind reproduse -n (ersi+ unea $olosit de noi la traducerea de $a . 2G

s +i $ac pe oameni asemenea 1eilor. C ci, a)a cum a$lase de la ma"i, Aeul -nsu)i, pe care ace)tia -l numeau Oromasdes1, sem na cu lumina la trup )i cu ade( rul la su$let. ?l mai d dea )i alte -n( turi, pe care spunea c le primise de la Aristocleia din .elphi2. ?l -)i preda -n( tura )i -n chip tainic, su* $orm de sim*oluri& Aristotel a notat c'te(a, de pild c Pita"ora numea marea <lacrimi< 6lui CronosO7, Ursele <m'inile Rheei<, Pleiada, <lira %u1elor<, planetele, <C'inii Persephonei<4. /unetul unei lo(ituri pe un o*iect din *ron1 era (ocea daimonului capti( In *ron1ul acela. E2. ?l mai a(ea )i alt cate"orie de sim*oluri& iat +leP / nu p )e)ti peste o *alan , adic s nu t'n8e)ti la mai mult dec't i se cu(ine. / nu r scole)ti 8arul cu cuitul, adic s nu+l a'i cu (or*e "rele pe omul clocotind de m'nie. / nu smul"i $run1ele dintr+o cunun , adic s nu unelte)ti contra le"ilor, c ci ele sunt cununile cet ilor. Ii altele de acelea)i $el. / nu m n'nci inima, -n loc de <nu te l sa cuprins de tristee<. 0u te a)e1a pe o *ani , -n loc de <a nu tr i -n tr'nd (ie<. 0u te -n turna odat plecat -n c l torie, -n loc de <nu te a" a de (iaa c'nd sose)te moartea<. 0+o apuca pe drumul

cel mare, ceea ce -nsemna s te -mpotri(e)ti -n a urma p rerea mulimii, )i s te al turi celei a
1 2

Una din $ormele su* care circula numele lui Ormud1, di(initatea suprem a ma1deismului. Aceast preoteas de la templul lui Apollon din .elphi se numea de $apt Themistocleia sau Theocleia. &<Aici a(em de+a $ace cu r m )iele unui sistem de nomenclatur cosmic < 6.ellate, /tudes-. .up Rocher, lucrul cel mai remarca*il este c Persephona nu mai e considerat o 1eitate chtonian , ci una lunar . 2>

Porphyr

puinilor oameni -n( ai. 0u primi r'ndunele su* acoperi)ul t u, adic nu primi -n cas pala(ra"ii ce nu -)i in lim*a in $r'u. A8ut +i pe purt torii de po(eri s le ia in spinare, dar nu s le )i lepede& prin care ii s$ tuia s se into( r )easc doar cu cei (irtuo)i nu )i cu cei del s tori. / nu pori chipuri de 1ei pe inele, adic s nu ai -n pri(ina 1eilor "'nduri sau (or*e necu"etate, )i pe care s le -mp rt )e)ti mulimii -n chip $ i). / nu $aci li*aii 1eilor dec't -nclin'nd cupa pe partea toartei& prin asta c uta ca 1eii s $ie cinstii )i s r* torii prin c'ntece, c ci acestea trec prin urechi. / nu m + n'nci ceea ce nu+i -n" duit, adic cele ce in de na)tere, cre)tere, -nceput, s$'r)it, )i nici ceea ce este o*'r)ia primului temei al $iinei. E4. ?l mai -n( a -n$r'narea de la rinichii, testiculele, p rile "enitale, m du(a, picioarele )i capul animalelor o$erite ca 8ert$ . ?l numea temei rinichii, c ci pe ei, ca pe o temelie se alc tuiau (ieuitoarele& testiculelor )i p rilor "enitale le spunea <na)tere<, c ci $ r ele 1 mislirea este cu neputin & el numea m du(a <cre)tere<, c ci ea este cau1a cre)terii a tot ce e (iu& picioarelor le spunea <-nceput<, iar capului, <s$'r)it<, c ci acestea sunt marile c petenii ale trupului. Ii el mai spunea s ne -n$r'n m de la *o* ca de la carnea de om1. EE. .in cele po(estite, el nu -n" duia !consumarea celor de mai sus# din urm torul moti(@ c'nd la -nceputuri 1idirea uni(ersului )i $acerea $iinelor erau
1

-n decursul timpului s+au -ncercat di$erite eCplicaii cu pri(ire la interdicia de a consuma *o*ul. Interpretarea cea mai autentic pita"oric , este acea care asocia1 *o*ul doctrinei metempsiho1ei 6C$. Hur3ert7. 2F Viaa lui Pitagora

st p'nite de haos, muli "ermeni st teau laolalt , sem nai -n p m'nt, putre1ind de+a (alma& -ncetul cu -ncetul $acerea s+a $ cut cu r'nduial , deose+*indu+se -ntre animalele n scute )i plantele care cre)teau -mpreun , a)a -nc't din aceea)i putre1iciune s+au $ormat oamenii )i a -ncolit *o*ul. Ii el 6Pita"ora7 aduce despre aceasta do(e1i de neclintit. /$ r'mai un *o*& dup ce l+ai ron it cu dinii, l sai+l s stea c't (a (reme la c ldura ra1elor soarelui, apoi plecai )i -nturnai+( dup puin (reme@ acolo (ei a$la mirosul s m'nei omene)ti. %ai mult chiar, atunci c'nd *o*ul -n$lore)te, luai puin $loare la ne"ru1, punei+o -ntr+un (as de lut, acoperii+l )i -n"ropai+l -n p m'nt& c'nd, dup nou 1eci de 1ile, -l (ei scoate din p m'nt )i (ei -ndep rta capacul, (ei a$la -n untru, -n locul *o*ului, un cap de copil *ine $ormat, sau o matrice de $emeie. E;. ?l -i mai s$ tuia s practice )i alte -n$r'n ri@ de eCemplu de la matricea ro)ioarei )i a actiniei, )i de la aproape toate produsele m rii. Ii el amintea de -ncarn rile sale din trecut, spun'nd c a $ost mai -nt'i ?uphor*2, apoi Aethalides4, pe urm 5er+motimosE, dup care Pyrrhos;, )i acum Pita"ora& )i ast$el c uta s arate c su$letul este nemuritor )i c
1 2

Voca*ular ma"ic 6%arco(ich7. Ve1i cap.2G.

4 E

Niu al lui 5ermes& precum .ioscurii, -)i -mp rea timpul -ntre P m'nt )i 5ades. 5ermotimos din Cla1omenos, dein torul unor puteri ma"ice, l+a interesat pe Plutarh, care l+a numit 5ermodoros. ; Ori"inar din .elos, era -n1estrat cu darul de a+)i aminti (ieile trecute. 2: Porphyr

celor puri$icai li se -nt'mpl s +)i aminteasc (ieile trecute. EG. Qelul $ilo1o$iei1 pe care o -n( a el era acela de a desc tu)a )i eli*era cu des ('r)ire din aceste lanuri intelectul2 ce ne+a $ost h r 1it, )i $ r de care n+am putea s -n( m sau s percepem nimic din cele ce in de simuri sau de ade( r, oricare ar $i simul care lucrea1 . C ci intelectul prin sine -nsu)i <(ede totul, aude totul& restul este surd )i or*<. Odat ce intelectul a $ost puri$icat, tre*uie s i se dea ceea ce este 6cu ade( rat7 $olositor. Or, Pita"ora $ace aceasta -nchipuindu+)i urm toarea metod @ mai -nt'i, -l -ndrum pe nesimite spre contemplarea <necorporalelor< de acela)i $el cu el, care r m'n (e)nic -ntr+o stare identic )i neschim* toare, -naint'nd pe -ndelete, de team ca nu cum(a, tul*urat de nea)teptata )i prea iuea schim*are, el s se descura8e1e )i s dea -nd r t, din pricin c s+a hr nit prea mult (reme -n (iciu. E>. A)adar, prin cuno)tinele )i speculaiile a$late la hotarul dintre cele corporale )i cele necorporale +!cu trei dimensiuni ca corporale, )i lipsite de t rie ca necorporale# + el 6intelectul7 -ncepe s lucre1e treptat asupra $iinelor ce eCist cu ade( rat, con+ duc'nd me)te)u"it ochii su$letului, -ncep'nd de la corporal care nicic'nd nu r m'ne identic cu sine )i nici neschim* tor, p'n la do*'ndirea hranei sale 4, -n $elul acesta, iniiindu+i pe oameni -n contemplarea
1 2

.up 5eraclit din Pont, cu('ntul <$ilo1o$ie< ar $i creaia lui Pita"ora. 0ous, -n "r. 4 <P'n la do*'ndirea cuno)tinelor ce $ormea1 hrana sa< 6Le(eRue7& sau, cu con8ectura lui 0auc3@ <a necorporalelor<. 49 Viaa lui Pitagora

ade( ratelor realit i, el -i $ cea $ericii. Iat scopul pentru care eCerciiile matematice au $ost predate 6-n )coal 7. EF. -n pri(ina cercet rii numerelor, dup cum, -ntre alii, istorise)te )i %oderatus din Ga1a1 + care, cu mult m iestrie a str'ns -n unspre1ece c ri p rerile $ilo1o$ilor no)tri + aceasta a c p tat -nt'ietate din urm torul moti(. 0eput'nd, spune el, s eCplice limpede $ormele prime )i principiile primordiale cu a8utorul cu(intelor, din pricina "reut ii de a le -nele"e )i -n$ i)a, pita"oricii s+au -ntors la numere pentru limpe1imea -n( turii, lu'nd pilda "eometrilor )i a -n( torilor. Ace)tia, -ntr+ade( r, pentru a preda (aloarea elementelor 6(or*irii7 c't )i aceste elemente -n sine, s+au $olosit de literele al$a*etului, spun'nd c aceste semne sunt elemente c'nd e (or*a de -nceputul -n( rii& a*ia mai t'r1iu ei spun c semnele nu sunt elemente, dar c prin mi8locirea lor putem s ne repre1ent m ade( ratele elemente2. + E:. La $el este )i cu "eometrii@ neput'nd s +)i repre1inte prin cu(inte $ormele corpurilor, ei se $olosesc de $orma $i"urilor& ei spun c acesta este un triun"hi )i nu (or ca un triun"hi s $ie ceea ce cade su* pri(irea noastr , ci ce(a care are o ast$el de proprietate, )i prin care caut s repre1inte triun"hiul. Tocmai lucrul acesta au $ cut pita"oricii cu raiunile )i $ormele prime& nereu)ind s eCplice -n cu(inte $ormele nemateriale )i principiile prime,

Contemporan cu 0ero, el a conciliat platonismul cu neopi+ta"orismul, )i pare s $i in$luenat puternic neoplatonismul lui Iam*li3os )i Porphyrios. 2 <Adic sunetele elementare ale cu('ntului< 6Le(eRue7. 41

L
Porphyr

ei au c utat s le repre1inte cu a8utorul numerelor1. Ii ast$el ei au numit <unu< raiunea unit ii, a identit ii, a e"alit ii, cau1a lucr rii simpatetice a uni(ersului, a p str rii a ceea ce ine unitatea neschim*at & -ntr+ade( r, unul -n p ri este ceea ce este pentru c el r m'ne unit )i lucrea1 laolalt cu p rile prin aceea c e p rta) la cau1a prim . ;9. C't despre raiunea alterit ii, a ine"alit ii, a di(i1i*ilului care se schim* )i -m*rac di$erite $orme, !pita"oricii# i+au dat numele de <du*lu< sau <dyad <& c ci aceasta este natura dualit ii -n cele particulare. Iar aceste noiuni nu au (aloare pentru unele $ r s ai* (aloare )i pentru altele@ din c'te se (ede, ali $ilo1o$i au admis puterile uni$icatoare ale uni(ersului, capa*ile s +l menin , )i ace)tia cunosc de asemenea raiunile e"alit ii, asem n rii, alterit ii. ?i *ine, tocmai acestor raiuni le dau ei +pentru ca -n( tura s $ie mai clar + numele de <unul< )i <dyada<& -ns puin le pas dac le 1ic *inar, ine"al sau asem n tor. ;1. La $el stau lucrurile )i cu celelalte numere@ $iecare num r, -ntr+ade( r, corespunde unei anumite puteri. Ast$el, pentru a lua un alt eCemplu, eCist -n natur ce(a care are -nceput, mi8loc )i s$'r)it. ?i *ine, tocmai acestei $orme )i acestei naturi i+au h r 1it ei num rul trei. Iat de ce au denumit ternar tot ce are un mi8loc. Ii dup p rerea lor, !ternar este )i# tot ceea ce corespunde
Viaa lui Pitagora 1 A$lai -n imposi*ilitatea de a eCplica lucruri care ies din s$era sensi*ilului 6sunete, $orme sau principii7, "ramaticienii, "eometrii )i pita"oricii au recurs la su*stitute mai apropiate de simurile omului )i care nu reclam logos1u23 litere, $i"uri, numere. 42

-n chip des ('r)it acestui principiu )i este r'nduit potri(it lui. -n lipsa unui nume mai potri(it, i+au h r 1it numele de triad & )i pentru a ne iniia -n natura sa, au $ cut+o slu8indu+se de aceast $orm . La $el au $ cut )i cu celelalte numere& c ci aceasta este ordinea -n care se -n)ir numerele despre care (or*im. ;2. !0umerele# urm toare aparin unei sin"ure cate"orii, unei sin"ure puteri, pe care ei au numit+o <decad <, cu alte cu(inte <receptacul<1. .e aceea ei fac din num rul 1ece un num r per$ect, sau mai de"ra* cel mai per$ect dintre toate, -ntruc't cuprinde -n sine toate di$erenele numerelor, toate cate"oriile de raiuni, toate proporiile. Iar dac , -ntr+ade( r, natura uni(ersal este !alc tuit din# raiuni )i proporii numerice, dac ea or'nduie)te prin raiuni numerice tot ceea ce se na)te, cre)te )i a8un"e la de1(oltare deplin )i dac , pe de alt parte, toate proporiile, toate $ormele numerice sunt cuprinse -n decad , cum s nu $ie aceasta -ndrept it s se numeasc <num rul per$ect<O ;4. Aceasta este, a)adar, teoria pita"oric despre numere. Ii este moti(ul pentru care + dat $iind ori"inalitatea ei + aceast $ilo1o$ie s+a r sp'ndit at't de mult, mai -nt'i datorit caracterului s u eni"matic, apoi pentru c aceste tratate au $ost scrise -n doriana. Acestui dialect -i lipse)te limpe1imea, )i aceasta este pricina pentru care cei

care s+au $olosit de el sunt considerai a nu $i ade( rai pita"orici,


1

Lim*a "reac nu poate distin"e -ntre cele dou cu(inte +su*stanti(ul <1ece< )i (er*ul <a primi< + dec't prin "uturala median . 44 Porphyr

iar scrierile lor sunt * nuite ca apocri$e sau scorneli, -n plus, dup cum spun pita"oricii, Platon )i Aristotel, /peusip, AristoCenes )i Senocrates )i+au -nsu)it tot ce era mai *un !-n -n( tura pita"oric #, $ c'nd doar ne-nsemnate schim* ri. C't pri(e)te ceea ce era lipsit de ad'ncime sau lipsit de importan , )i tot ceea ce mai apoi r ut cio)ii de$ im tori ai )colii au r scolit pentru a o pone"ri )i nimici, toate acestea au $ost adunate )i r'nduite ca $iind ade( rata -n( tur . -ns aceasta s+a -nt'mplat mai t'r1iu. ;E. Pita"ora )i -nsoitorii s i erau -ntr+at't de preuii pe -ntre" cuprinsul Italiei, -nc't cet ile -ncredinau adepilor s i "ri8a de a le conduce. -ns mai t'r1iu ace)tia au c 1ut prad ranchiunei, )i -mpotri(a lor s+au alc tuit comploturi. Cylon din Crotona, care+)i dep )ea toi concet enii prin spi , renumele str mo)ilor )i num rul a(erilor, dar care alt$el era un * r*at n 1uros, nest p'nit )i tiranic, )i care se $olosea de susin torii s i )i de a(erea+i nem surat pentru a s ('r)i nedrept i, acest * r*at credea despre sine c era (rednic s se -mp rt )easc din tot ce e $rumos, )i mai ales din $ilo1o$ia lui Pita"ora. A)a c merse s +l caute pe Pita"ora, l ud'ndu+se peste m sur )i socotindu+se -ndrept it s i se al ture. .ar de -ndat ce Pita"ora -l supus unui eCamen $i1io"nomonic )i -i ( di natura dup semnele pe care i le ( 1u pe corp, -l trimise de acolo -nd r t la tre*urile lui. 0u mic $u sup rarea lui Cylon, c ci se simea 8i"nit, el care era un * r*at n 1uros )i cu o $ire nest p'nit . ;;. A)adar, el -)i str'nse prietenii, -l (or*i de r u pe Pita"ora )i puse la cale un complot -mpotri(a
34 Viaa lui Pitagora

lui )i a celor care+l -nto( r )eau. A)a c , dup spusele unora, In (reme ce adepii lui Pita"ora se a$lau adunai -n casa atletului %ilon + -n lipsa lui Pita"ora 6acesta $iind plecat la .elos, la (echiul s u -n( tor Phere3ides din /yros pentru a+l -n"ri8i, c ci acesta su$erea de *oala p duchilor, )i a+l -nmorm'nta71 + !Cylon# puse s $ie uci)i prin $oc sau cu pietre. 0umai doi dintre ei, scrie 0eanthes, )i anume Archippos )i Lysis au reu)it s scape din p'r8ol& unul din ace)tia, Lysis, s+a sta*ilit -n Grecia, la Te*a, al tur'ndu+se lui ?paminonda, c ruia i+a de(enit maestru. ;G. -ns .icearchos )i ali autori mai preci)i, !spun c # Pita"ora -nsu)i se a$la acolo c'nd s+a petrecut atacul, c ci Phere3ides murise -naintea plec rii lui din /amos. Patru1eci dintre discipolii s i, adunai Intr+o cas particular , pierir pe dat & cei mai muli )i+au " sit s$'r)itul prin cetate, $iecare acolo unde se a$la. Pita"ora, ( 1'ndu+)i prietenii -n$r'ni, -)i sc p (iaa mai -nt'i -n portul Caulonia, iar de aici la Locri. C'nd locuitorii a$lar de (este, ei trimiser pe c'i(a dintre * tr'nii cet ii la hotarele inutului lor& )i c'nd ace)tia -l -nt'lnir , ii 1iser @ <Pita"ora, noi te cunoa)tem ca pe un om -nelept )i iscusit& dar cum noi nu a(em nimic de -ndreptat -n le"ile noastre, noi (om c uta, -n ce ne pri(e)te, s le respect m intocmai2&-n ce te pri(e)te, mer"i -n alt
1

-n realitate, Pita"ora s+ar $i putut a$la acolo. Judec'nd dup cele relatate -n cap. 1;, el s+a ocupat de Phere3ides -nainte de a p r si cetatea /amos pentru a mer"e -n Italia. %ai mult, -n par.;G se $ace o a$irmaie contrar .

.emostene atest $idelitatea locuitorilor din Locri $a de le"ile lor& acestea $useser instituite de Aaleucos, unul din primii discipoli ai lui Pita"ora. 35 Porphyr

parte, lu'nd de la noi tot ce+i este de tre*uin <. .up ce a p r sit cetatea Locri, dup cum s+a ar tat mai sus, el s+a -ndreptat pe mare spre Tarent& apoi, -ntruc't aici a a$lat acelea)i nea8unsuri ca cele de la Crotona, merse la %etapont. Pretutindeni, -ntr+ade( r, se iscaser mari tul*ur ri, pomenite p'n In 1iua de a1i1 de locuitori su* numele de <tul*ur rile din (remea pita"oricilor<. !Ii numesc pita"orici pe toi cei care l+au urmat pe Pita"ora#. ;>. Pita"ora -nsu)i, din c'te se po(estesc, ar $i murit la %etapont& el se re$u"iase -n sanctuarul %u1elor, unde a r mas patru1eci de 1ile lipsit de cele tre*uincioase. .up p rerea altora, c'nd p'r8olul a -n"hiit casa unde se a$lau adunai, adepii s i s+au aruncat In $l c ri ca s deschid drum maestrului, $ c'nd ast$8el o punte din trupurile lor. /c pat din mi8locul $l c rilor, Pita"ora, de1n d 8duit din pricina pierderii to(ar )ilor s i, s+a dat sin"ur morii. .e la pr p dul care a mistuit secta, -n( tura !pita"oric # a disp rut p'n -n 1ilele noastre, p strat -n t cere -n inimi, -n (reme ce ne)tiutorii nu+)i amintesc dec't lucrurile ne-nsemnate. C ci Pita"ora nu l sase nimic scris& iar cei sc pai, Lysis )i Archippos, ca toi cei a$lai -n eCil, nu putuser s sal(e1e dec't puine sc'ntei, )i acelea neclare )i "reu de deslu)it, din aceast $ilo1o$ie. ;F. R 1leii, de1n d 8duii din pricina celor -nt'mplate, ei s+au -mpr )tiat care -ncotro, $u"ind de to( r )ia oamenilor. -ns de team ca nu cum(a numele $ilo1o$iei s dispar cu des ('r)ire, atr'"'n+du+)i ast$el pedeapsa 1eilor, ei alc tuir scurte
Viaa lui Pitagora

!cule"eri# de amintiri1 -n care str'nser scrierile celor mai (echi )i propriile lor amintiri, l s'ndu+le $iecare acolo unde l+a prins moartea, pun'ndu+i pe cei ai casei + $ii, $iice sau soii + s 8ure c nu le (or -ncredina nim nui altcui(a dec't celor din $amilie& ast$el c urma)ii le p strar (reme -ndelun"at , -ncredin'ndu+le -n acela)i chip urma)ilor lor. ;:. 0oi putem s aducem m rturie, spune 0ico+machos, pentru marea lor "ri8 de a se $eri s le"e prietenii cu str inii, de a se ine departe de ace)tia, )i de a p stra ne)tir*it , timp de mai multe "eneraii, prietenia ce -i le"a !-ntre ei#& acela)i lucru -l spune )i AristoCenos, -n Viaa lui Pitagora, spun'nd c l+a -n( at el -nsu)i de la tiranul .ionysos al /iciliei, atunci c'nd acesta, lu'ndu+i+se puterea, a8unsese -n( tor la o )coal din Corint. .in c'te spunea el 6.ionysos7, oamenii ace)tia -)i st p'neau pe c't puteau t'n"uielile )i lacrimile, ...precum )i ru" minile, implor rile )i altele !de acela)i $el. G9. Vr'nd# -ntr+o 1i s +i pun la -ncercare, + c ci unii -l -ncredinau c dac !pita"oricii# ar $i -n$rico)ai )i ameninai ei s+ar de1* ra de -ncrederea pe care o a(eau unii -n alii + el a ticluit cele ce urmea1 . Phintias a $ost arestat )i adus -n $aa tiranului. .ionysos l+a -n(inuit c a uneltit -mpotri(a sa& cum $apta era ne-ndoielnic , acesta $u condamnat la moarte. Iat r spunsul lui@ <dac asta este hot r'rea ta, -n" duie+mi ca p'n la s$'r)itul 1ilei s pun tre*urile mele )i pe ale lui .amon -n *un r'nduial < 6.amon era un prieten )i un to(ar )
36
1 1

Adic -n epoca lui .icearhos, po(estitorul celor de mai sus. ?ste (or*a de Memoriile pitagorice, un teCt cu puternice accente stoice.

37 Porphyr

-ntr+ale ne"oului& )i cum el era mai ('rstnic, luase asupr +)i o parte din "ri8ile celuilalt7. ?l ceru, a)adar, aceast -ncu(iinare, l s'ndu+l pe .amon drept 1 lo". .ionysos se -n(oi. -l chemar pe .amon& acesta, a$l'nd despre ce era (or*a, se -n(oi s a)tepte -ntoarcerea lui Phintias. G1. Cele ce urmar , -l mirar $oarte pe .ionysos. Ceilali, cei care la -nceput puseser lucrurile la cale, -l luau -n 1e$lemea pe .amon pentru c r m sese 1 lo" !-n locul celui -n(inuit#. -ns la as$initul soarelui Phintias se -ntoarse, "ata s moar & cu toii r maser -nm rmurii. Atunci .ionysos i+a -m*r i)at cu dra"oste pe cei doi prieteni, cer'ndu+le s le $ie to(ar )& -ns -n ciuda st ruinelor lui, ace)tia nu au consimit. Toate aceste lucruri, spune AristoCenos, le+ar $i au1it chiar de la .ionysos. -ns 5ippo*otos )i 0eanthes po(estesc despre %yllias )i Timycha1...
1

%anuscrisul (odleianus, mai lun" cu o pa"in dec't manuscrisele Vaticanus, +eidensis )i Monacensis, se opre)te la mi8locul acestei $ra1e. Urmarea tre*uie c utat la Iam*li3os, Vith.Pith., 1F:+ l:E@ %yllias )i soia sa, Timcha, au pre$erat mai de"ra* tortura )i moartea dec't s de1( luie interdicia pri(itoare la *o*. 4F