Sunteți pe pagina 1din 5

Damian Diana DPPD,nivelul II

METODE CLASICE

METODE DE INVATAMANT= acele cai prin care elevii ajung, in procesul de invatamant, sub coordonarea educatorilor, la dobandirea de cunostinte, deprinderi, la dezvoltarea capacitatilor intelectuale si la valori icarea aptitudinilor speci ice! Metoda " un plan de actiune, o succesiune de operatii realizate in vederea atingerii unui scop " un instrument de lucru in activitatea de cunoastere si de ormare a abilitatilor " este o te#nica de care pro esorul si elevii se olosesc pentru e ectuarea actiunii de predare"invatare$ ea asigura realizarea in practica a unei activitati proiectate mintal, con orm unei strategii didactice! Metode clasice% e&punerea didactic', conversa(ia didactic', demonstra(ia, lucrul cu manualul, e&erci(iul$ )rincipala metod' de educare a g*ndirii +n +nv'('m*ntul clasic o constituie e&punerea pro esorului, completat' cu studiul individual al elevului! Aceast' metod' a ost criticat', sus(in*ndu"se c' ea nu avorizeaz' leg'tura cu practica! ,ipsa de leg'tur' cu realitatea vine de la atitudinea elevilor% ei asist' pasiv la e&punere, pe care -tiu c' trebuie s' o repete! .ealalt' metod' tradi(ional', convorbirea cu +ntreaga clas', antreneaz' mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt g#ida(i, nu -tiu ce se urm're-te! A-adar, orma clasic' a +nv'('m*ntului dezvolt' pu(in g*ndirea elevilor! Metodele clasice au urm'toarele caracteristici% / pun accentul pe +nsu-irea con(inutului, viz*nd, +n principal, latura in ormativ' a educa(iei,$ /sunt centrate pe activitatea de predare a pro esorului, elevul iind v'zut ca un obiect al instruirii, asadar comunicarea este unidirectionala$ /sunt predominant comunicative,$ /sunt orientate, +n principal, spre produsul inal, evaluarea iind de apt o reproducere a cunostintelor$ /au un caracter ormal -i stimuleaz' competi(ia$ /stimuleaz' motiva(ia e&trinsec' pentru +nv'(are$ /rela(ia pro esor"elev este autocratic', disciplina -colar' iind impus'!Aceste metode genereaza pasivitatea in randul elevilor!

0!E&punerea didactica .onsta din prezentarea verbala monologata a unui volum de in ormatie, de catre educator catre educati, in concordanta cu prevederile programei si cu cerintele didactice ale comunicarii Metoda de predare traditionala, verbala, e&pozitiva

)oate imbraca mai multe variante1in unctie de varsta elevilor si de e&perienta lor de viata2% "povestirea " prezentarea in ormatiei sub orma descriptiva sau narativa, respectand ordonarea in timp sau in spatiu a obiectelor, enomenelor, evenimentelor! "e&plicatia " orma de e&punere in care predomina argumentarea rationala, acandu"si loc deja problemele de lamurit, teoremele, regulile, legile stiinti ice! "prelegerea scolara " orma de e&punere in cadrul careia in ormatia este prezentata ca o succesiune de idei, teorii, interpretari de apte separate, in scopul uni icarii lor intr"un tot! Are un rol important deoarece pe de o parte, scurteaza timpul insusirii de catre elevi a culturii multimilenare a omenirii, ceea ce prin metode bazate pe descoperire ar i mult mai di icil$ pe de alta parte, ea constituie o ocazie permanenta pentru educator de a o eri educatului un model de ordonare, inc#egare, argumentare, sistematizare a in ormatiei din diverse domenii! Trebuie sa respecte un minimum de cerinte% " continuturile prezentate " autentice si convingatoare, ceea ce implica pregatirea anticipata temeinica a e&punerii! " sa ie respectate limitele si obiectivele programei% nici prezentarea simplista a continuturilor, nici incarcarea e&cesiva cu elemente care nu au legatura cu lectia, nu sunt procedee normale! " volumul de in ormatie sa ie rezonabil, in raport cu varsta si cu e&perienta de invatare a copiilor! " stringenta logica si succesiune logica % e&punerea sa aiba o idee centrala, din care decurg cateva idei principale$ la randul lor, acestea trebuie sa ie e&plicate si sustinute prin idei de amanunt si e&emple, respectiv ideile sa decurga unele din altele! " e&emplele ilustrative sa ie doar in cantitate su icienta " in cazul povestirii,o cerinta aparte " caracterul plastic, emotional, sugestiv al e&punerii, aceasta iind sprijinita c#iar pe elemente dramatice, mimica, gestica! " e&primarea % limbaj si stilul adecvat nivelului auditoriului $ claritate logica si corectitudine gramaticala! " mentinerea unui ritm optim 1apro&imativ 34"54 cuvinte pe minut2 6! .onversatia didactica .onsta in valori icarea didactica a intrebarilor si raspunsurilor 1metoda verbala, ca si e&punerea, dar mai activa decat aceasta2 A! .onversa ia euristica% "conceputa ast el incat sa conduca la 7descoperirea8 a ceva nou pentru elev! "consta in serii legate de intrebari si raspunsuri, la inele carora sa rezulte, ca o concluzie, adevarul sau noutatea pentru elevul antrenat in procesul invatarii! "intrebarile si raspunsurile se inc#eaga in serii compacte, iecare noua intrebare avandu"si germenele sau punctul de plecare in raspunsul anterior "conditionata de e&perienta de cunoastere de pana atunci a elevului, care sa"i permita sa dea raspuns la intrebarile ce i se pun 9! .onversatia e&aminatoare 1cate#etica2% "are ca unctie principala constatarea nivelului la care se a la cunostintele elevului la un moment dat! "se deosebeste de cea euristica " nu mai este obligatorie constituirea in sisteme sau serii ale intrebarilor si raspunsurilor1 iecare intrebare impreuna cu raspunsul sau alcatuiesc un microunivers de sine"statator in raport cu celelalte intrebari si raspunsuri2! "trebuie sa tina cont de cateva cerinte privind calitatile intrebarilor, pe de o parte, si ale raspunsurilor, pe de alta! .alitatile ale intrebarilor% a2 sa ie ormulate corect, atat sub aspect gramatical, cat si logic$

b2 sa ie precise$ c2 intrebarea sa aiba concizie convenabila si sa se re ere la un continut limitat! d2 intrebarile sa ie de o varietate su icienta% :intrebari care pretind date, nume, de initii$ : intrebari care pretind e&plicatii$ :intrebari care e&prima situatii problematice e2 intrebarea sa ie asociata de iecare data cu timpul de gandire pe care il necesita, in unctie de di icultatea ei! 2 pe timpul ormularii raspunsului, nu se intervine decat in cazul cand elevul comite ,,din start8 con uzii grosolane! g2 nu sunt pro itabile si nici indicate intrebarile care cer raspunsuri mono"silabice si nici cele care cuprind sugerarea raspunsului #2 mai intai se ormuleaza intrebarea si se adreseaza intregii clase, iar numai dupa e&pirarea timpului apro&imativ de gandire este numit cel care trebuie sa raspunda! i2 nu sunt indicate intrebarile voit eronate .alitatile raspunsului% a2 sa aiba intotdeauna corectitudinea gramaticala si logica necesara, indi erent de materia scolara in cadrul careia se ormuleaza! b2 raspunsul sa acopere intreaga s era a intrebarii! c2 raspunsul sa vizeze cu precizie continutul esential al intrebarii, avand in acelasi timp concizia cea mai convenabila! d2 pentru clasele mici " raspunsul sa ie prezentat intr"o propozitie sau raza inc#eiata! e2 elevul sa ie indrumat sa evite ormularile ragmentare, sacadate, eventual insotite de elemente care 7paraziteaza8 si uratesc vorbirea .! .onversatia in actualitate "cerinte pt! elevi% pot i antrenati in dezbatere numai cand dispun% 1a2 de in ormatia implicata in problema 1b2 de metoda necesara investigarii in s era dezbaterii 1c2 de capacitatea de a intelege punctele de vedere ale celorlalti! "cerinte pt! pro esori % 1a2 sa i creat climatul socio"a ectiv necesar, bazat cu prioritate pe coeziunea grupului$ 1b2 sa organizeze grupul de dezbatere in numar rezonabil 10;"642, pentru a da iecaruia posibilitatea sa"si e&prime parerea$ 1c2 sa se ingrijeasca de cea mai buna dispunere in spatiu a grupului$ 1d2 sa evite pe cat posibil sa"si impuna propria parere, asumandu"si doar rolul de moderator$ 1e2 sa se ingrijeasca de o repartizare apro&imativa a timpului, pentru tratarea iecarei probleme cuprinse in dezbatere! <! Metoda demonstratiei "metoda de predare " invatare, in cadrul careia mesajul de transmis catre elev se cuprinde intr"un obiect concret, o actiune concrete sau substitutele lor! " orme de demonstratie 1in unctie de mijlocul pe care se bazeaza iecare2% 1a2 demonstratia cu obiecte in stare naturala$ 1b2 demonstratia cu actiuni$ 1c2 demonstratia cu substitutele obiectelor, enomenelor, actiunilor$ 1d2 demonstratia de tip combinat$ 1e2 demonstratia cu mijloace te#nice! a! Demonstratia cu obiecte "sursa principala a in ormatiei elevului consta dintr"un obiect natural 1roci, seminte, plante, substante c#imice2 pe cat este posibil incadrate in conte&tul lor de e&istenta 1de pilda, plantele sau unele animale de laborator2!

"avantaj "= imprima invatarii o nota deosebit de convingatoare b! Demonstratia cu actiuni " sursa cunoasterii pentru elev este o actiune pe care educatorul i"o arata, iar tinta de realizat este trans ormarea actiunii respective intr"o deprindere " cerintele didactice de respectat% " asezarea, gruparea, instruirea prealabila a elevilor " o e&ersare prealabila su icienta a actiunii de catre instructor " demonstratia sa ie in aptuita e ectiv, sa constea din actiune reala, iar nu din 7mimare8 sau simpla verbalizare! " sa se impleteasca in cat mai scurt timp cu e&ercitiul, adica actiunea sa ie preluata de catre elev " sa ie sprijinita pe e&plicatiile instructorului! c! Demonstratia cu substitute "are o e&tensie deosebit de mare 1substitutele sau materialele con ectionate sau preparate mai usor la indemana educatorului2 0 planse 6 #arti din di erite domenii < otogra ii si tablouri > materiale tridimensionale "avantajele utilizarii acestei metode% 0! distanta in timp si spatiu nu permite, in multe cazuri,apelul direct la obiectele sau enomenele concrete$ 6! alcatuirea prea complicata a obiectelor si enomenelor din realitate " prin intermediul substitutelor, se poate simpli ica, ie prin vizualizare, ie prin sc#ematizare$ <! imposibilitatea recurgerii la e&istente naturale >! substitutele pot sta la dispozitia invatamantului timp nelimitat ;! e ort inanciar mai mic, in raport cu originalele d! Demonstratia combinata " demonstratia prin e&periente " demonstratia prin desen didactic Demonstratia prin e&periente " combinatia dintre demonstratia cu obiecte si cea cu actiuni! Demonatratia prin desen didactic " e ectuarea desenului de catre educator in ata elevilor, acestia din urma desenand in paralel cu el1 demonstratie ce combina actiunea cu substitutul2 e! Demonstratia cu mijloace te#nice "se sprijina pe mijloacele te#nice% mijloace audio$ mijloace video$ mijloace audio"vizuale! "avantaje% 0! redau cu mare idelitate, atat in plan sonor, cat si vizual$ 6! pot surprinde aspecte care pe alta cale ar i imposibil sau cel putin oarte greu de redat$ <! gratie di eritelor te#nici de trucaj, pot separa, descompune si reda enomene insesizabile pe alta cale$ >! permit reluarea rapida, ori de cate ori este nevoie, asadar evita consumul stanjenitor de timp$ ;! datorita ineditului pe care il contin si c#iar aspectul lui estetic pe care il implica, ele sunt mai atractive pentru elevi si mai productive! " cerinte% " organizarea speciala a spatiului in care se ac demonstratiile de acest el 1perdele opace, pupitre etc!2$ " alegerea judicioasa a momentului utilizarii demonstratiilor de acest el, pentru a nu ,,bruia8 activitatea elevului$ " pregatirea speciala a educatorului pentru utilizarea si pentru intretinerea in stare unctionala a dispozitivelor, materialelor, aparaturii cuprinse in acest demers! ;! ,ucrul cu manualul Metoda de invatamant bazata pe citirea din manual si e&plicarea, in clasa, sub indrumarea stricta a educatorului!

Are o des asurare speci ica, pornind de la lectura integrala, continuand cu analiza pe parti sau aspecte si inc#eind cu incercarea de redare a intregului si aplicatiile a erente! 3! Metoda e&ercitiului .onsta in e&ecutarea repetata si constienta a unei actiuni in vederea insusirii practice a unui model dat de actiune sau a imbunatatini unei per ormante Nu se limiteaza doar la ormarea deprinderilor, vizeaza in acelasi timp consolidarea unor cunostinte Este compatibila cu orice continut de invatamant E&ercitiile pot i grupate in unctie de cel putin doua criterii% a! dupa orma " e&ercitii orale " e&ercitii scrise " e&ercitii practice b! dupa scopul si comple&itatea lor " e&ercitii de introducere intr"un model dat sau e&ercitii introductive "=elevilor li se e&plica pentru prima oara o activitate, pe care ei o aplica in paralel cu e&plicatiile pro esorului " e&ercitii de insusire sau consolidare a modelului dat, denumite si e&ercitii de baza "= elevul reia in intregime si in c#ip repetat, actiunea ce i s"a e&plicat " e&ercitii de legare a cunostintelor si deprinderilor mai vec#i cu cele noi, numite si e&ercitii paralele, avand scopul de a integra deprinderile in sisteme din ce in ce mai largi " e&ercitii de creatie sau euristice .erinte % a! Elevul sa ie constient de scopul e&ercitiului si sa inteleaga bine modelul actiunii de invatat! b! E&ercitiile sa aiba varietate su icienta, alt el riscand sa ormam numai partial deprinderea propusa ca scop! c! E&ercitiile sa respecte o anumita gradatie de di icultate in aplicarea lor! Deprinderile mai complicate se ormeaza prin integrarea succesiva a unor deprinderi mai simple ! d! E&ercitiile sa aiba, continuitate in timp, alt el putand sa apara lacune, care impiedica elevul sa"si ormeze in mod normal deprinderile vizate! e! E&ercitiile sa aiba ritm optim si durata optima! ! E&ersarea sa ie permanenta insotita de corectura si de autocorectura