Sunteți pe pagina 1din 6

Programa: Curs optional: Educatie pentru cariera Autor: prof.psih.

Maricica Botescu Argument


Termenul de carier trebuie neles n sensul su pozitiv, de traseu educativ, profesional, social, de complex dezvoltare personal i integrare socio-profesional reuit a unui individ, proces derulat pe ntreaga perioad a vieii.

Intrucat o cariera profesionala presupune fenomene precum: tatonari si decizii ca si reorientari profesionale, reveniri in sistemul de formare profesionala, perfectionare, actualizarea cunostintelor etc. iar societatea moderna presupune invatare permanenta, se impune, ca o necesitate, orientarea continua (lifelong guidance) direct asociata invatarii permanente (lifelong learning). In cadrul orientarii in cariera, exista doua directii principale: - consilierea in cariera care vizeaza dezvoltarea abilitatilor unei persoane pentru rezolvarea unei probleme specifice legate de cariera (indecizie, anxietate legata de cariera, insatisfactie academica, plan de cariera) si este in esenta o interventie psihologica - educatia pentru cariera care reprezinta o interventie educationala de dezvoltare, in avans, a deprinderilor si abilitatilor necesare tinerilor pentru dezvoltarea propriei cariere
Activitatile de orientare scolara si profesionala sunt desfasurate de catre psihologi, psihopedagogi si profesori abilitati in consilierea scolara, in sesiuni individuale si de grup, la orerele de consiliere (dirigentie), la orele de literatura romana, sau in cursul activitatilor extracurriculare. O alta posiblitate este un curs optional de Educatie pentru cariera Scop . Rolul unor acivitati specifice de educatie pentru cariera este acela de a oferi elevilor repere n planificarea viitoarei cariere ct i aloane practice pentru pstrarea unei stri de sntate mental, emoional i fizic si spirituala de nivel nalt. Grup tinta: cl. VI-XII Valori Constientizarea relatiei existente intre deprinderile si cunostintele dobandite in scoala si in activitatile extracurriculare si succesul profesional Cresterea performantelor scolare ale elevilor la materiile legate de scopurile de cariera Valorificarea optima si creativa a propriului potential Dezvoltarea unor capacitati de relationare interpersonala optima si a unor deprinderi relevante pentru cariera Dobandirea unor deprinderi de planificare a invatarii Dobandirea unor cunostinte specifice despre ocupatii si a unei atitudini de explorare a oportunitatilor chilibru psihoafectiv. !andire critica Asumarea propriului rol in lume Cresterea ratei de integrare profesionala a tinerilor

Curriculum (obs. Continuturile se vor adapta in functie de nivelul clasei)


Competente( cunotine Continutur teoretice i practice, abiliti i cognitive i operaionale care constituie baza activitilor) Cunoasterea aspectelor generale despre lumea profesiilor si ocupatiilor Sugestii Resurse metodologic e Ore aloca te

Scurta incursiune in istoria ocupatiilor cu raportare la cerintele sociale de forta de munca Aspecte ale dinamicii profesiilor si ocupatiilor in sec. XXI

Conversatia euristica Expunerea Povestirea Activitate frontala

Note de curs Inventare ocupatii profesii Date statistice cu si 2 ore

Autocunoastere si dezvoltare personala "e descrie pe sine #n termeni pozitivi (calit$%i, deprinderi &i aptitudini existente &i exersate) 'ecunoaste anumite aspecte mai slabe, nedezvoltate sau neexersate #nc$ (si contureaza o imagine clara despre propria carier$

Puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari autopercep ute

Activitate individuala Autoevaluare a "etoda S#$%

'ise de lucru %este C&estionare Note de curs ( ore

Autoeficacit si %estul )ormuleaza obiective pe ate termen scurt, mediu &i lung &i succes C&estionarul anticipeaza pa&ii pentru a le Pasi si uri #ndeplini Eseul catre succes (si exprima opiniile cu privire la utilitatea &colii, form$rii !inia vietii profesionale, a diferitelor cu proiectii profesii sau locuri de munc$

in viitor "otivatie si performant a

Comunicare si interpersonala eficienta

relationare Activitate in 'ise de lucru ec&ipa /&iduri -rainstormin comunicare situatii conflictuale, %estarea "odele Interviul comunicare interumana0 .ocul de rol agresiva, *i)ionare asertiva emisiuni %* nonasertiva context ocupational

Cum pot ca Experimenteaza tehnici de arata ascultare activa ascult pe escifreaza si explica continutul cineva mesa!ului si emotiiliilor interlocutorului Anali)a Con&tientizeaza &i motiveaza emisiunilor imaginea celorlal%i despre sine %* Identifica sursele de conflict si utilizeza strategii specifice de "esa+e eu, rezolvare a conflictelor tu Exerseaza modalitati de transmitere asertiva a mesa!ului Cum "tilizeaza abilitatile comunici in dobandite in diferite situatii contexte de comunicare (dialog, comunicare de conflictuale grup, comunicare directa Ne ocierea sau mediata) Intelege nevoia de retele de contact

de in

de ( ore si in

"odele de ne ociere la locul de munca

Managementul informatiilor in luarea deciziilor si rezolvarea de problemelor de invatare si in valorificarea Surse si competentelor pe piata muncii strate ii de cautare, Identifica sursele utile de or ani)are informatie si descopera in cadrul si acestora informatiile relevante prelucrare a pentru o sarcina data informatiilor Evalueaza calitatea Adevar si informatiilor si identifica manipulare sursele de distorsiune in sursele de Evalueaza si prelucreaza informatii informatiile %e&nolo ia "tilizeaza eficient informatia ca spri+in in in rezolvarea de probleme si educatia in luarea deciziilor pentru cariera (dentifica si utilizeaza surse diverse de informare pentru explorarea oportunitatilor de Servicii de cariera spri+in pe piata muncii
Planificarea carierei. Cunostinte si abilitati pentru realizarea unor planuri de cariera realiste si adaptate la cerintele pietei muncii Decizie de cariera si promovare personala Dezvolta &i interiorizeaza deprinderile de autocunoa&tere a caracteristicilor &i abilit$%ilor personale

-rainstormin /ruparea

'ise de lucru C&estionarul abilitatilor cautare informatiilor de a

( ore

Dilema prio)onerului %est de Interviul supravietuire Inventarul De)baterea stilurilor de invatare 1eali)area de postere, Internet afise, dictionare 1eviste

Interese -rainstormin ocupationale #ptitudini, abilitati, deprinderi #bilitati transferabile *i)ionarea filmului Modern times

'isa0 2exa onal interpersonal

/&id de intervievare a unui antreprenor

Studiu de Inventar cu si ca) (nvestigheaza factorii care $alori domenii de Autopre)ent influenteaza luarea deciziei privind ocupatii activitate in area cariera la diferite persoane* continua posibilitatile de a controla acesti #lternative in 42 %estul sc&imbare factori * legatura intre calitatile luarea ore personale si orientarea spre o deciziilor de C&estionaru "anuale, &iduri anumita profesie caiera l Descrie &i exemplifica valorile, Teste.online0 %rasee de atitudinile, motiva%iile care stau la Interviul 333.about.com, cariera baza propriilor alegeri + decizii cu privind privire la carier$ *i)ite, la &oluri si (dentifica tehnici de cautare a unui caracteristicile

loc de munca Contureaza o imagine realista a lumii profesiilor Clasifica locurile de munca, de supravietuire, de intrare in profesie, de tranzitie, ideale Descrie fiecare tip de loc de munca (n%elege rela%ia dintre calit$%ile &i aptitudinile personale &i locurile de munc$ #n diferite domenii de activitate Cunoaste &i exemplifica responsabilit$%ile &i drepturile pe care le vor avea ca anga-a%i sau anga-atori (antreprenori) (si contureaza o imagine clara despre propria cariera Demonstreaza abilitati de promovare a imaginii proprii in vederea realizarii profesionale videntiza si explica principalele caracteristici de continut si de redactare a unui curriculum vitae si a unei scrisori de intentie Descrie si prezenta un model de portofoliu personal (dentifica comportamentele si atitudinile de promovare personala , comunicarea asertiva, dezvoltarea retelei de contacte, interviul de anga-are Descrie comportamente indezirabile si gaseste solutii de corectare a acestora in vederea reusitei interviului de anga-are

intreprinderi, personale si statusuri, drepturi si institutii, adec, obligatii la firme varea.la.anu, locul de munca mite domenii Participarea 'lanul meu de la tar uri si ocupationale cariera burse ale C&estionar de a (odalitati de locurilor de identificare munca stilului deci)ional promovare personala: Ima eria "odele de C*, 'ortofoliul mintala scrisoare de personal, C$-ul intentie, )crisoarea de /ruparea portofoliu intentie. personal 1eali)area Interviul anga!are de de proiecte Vizionarea unui film Profile didactic cu ocupationale tema , .. Cum ne 'ilme didactice prezentam la un interviu de anga-are /00 Documente Europass

Managementul stilului de viata ocupationala Cunoaste finalit$%ile profesionale ale diferitelor rute de formare "e imagineaza in viitorul rol profesional spre care tinde "e proiecteaza av1nd roluri (responsabilit$%i) &i #ndeplinind diferite pozi%ii sociale (ntegreaza planificarea carierei in cadrul mai larg al planificarii vietii

'lan personal de voluntariat )tres si conflict la locul de munca )til de munca individual si in echipa *cupatie si timp liber )chimbarea traseului cariera ezvoltare personala invatare permanenta de

*oluntariat si interns&ip in institutii si intreprinderi 5iua carierei *i)ionarea de filme educationale pe tema carierei Cariere celebre in viata si literatura

"anuale 'ise de lucru Invitati Articole din presa

6 ore

si

%otal ore0 7(

Bibliografie:
4.

Adriana -aban 8coordonator9 : Consiliere educationala ; /&id metodolo ic pentru orele de diri entie si consiliere Pas cu pas catre cariera ta : /&id de consiliere si orientare, Centrul $C<P pentru Informare, $rientare si 'ormare Profesionala -ucuresti, 2==> /abriela !emeni si "ircea "iclea 8coordonatori9 Consiliere si orientare in cariera , metodolo ic teoretic si de activitati ?C$/NI%1$"@ Clu+ &id

2.

7.

>.

1aoul *an ES-1$ECA , Career and environmental exploration, *ri+e <niversiteit -russel, -el ia

(.

Six Seconds 8333.6seconds.or 9 : "ecanisme de a inte ra coeficientul de inteli enta emotionala in scoala 6. -ill 'aust, "ic&ael 'aust ; C*,ul perfect, Editura Polirom, 2==B B. "i&ai .i au, Consilierea carierei, Ed. Si ma, 2==4 C. 1aoul *an ES-1$ECA, *rri+e <niversiteit -russel, -el ia0 Career and environmental exploration- de pe 333.ise.ro 9. http://www.gircproject.org/rumeno/index_ro.htm 4=. /&idul educatiei 2==>, oferta educationala, Centrul $C<P pentru Informnare, $rientare si 'ormare Profesionala, -ucuresti ++. Elena Salomia si altii, /2ID<! CA1IE1EI "E!E, lucrare apDruta En cadrul Pro ramului F*reau o carierDGH al Centrului EducaIia 2===J 8-ucureKti 42. 333.didactic.ro 47. !iana Stanescu 8coordinator90 Strate ii or ani)atorice de educatie a copiilor capabili de performante superioare0 scolare si extrascolare, Institutulde Stiinte ale Educatiei, -ucuresti, 4LLL 4>. 333.careerexperts.ro 4(. &ttp0MMeuropass.cedefop.europa.euMeuropassM&omeMvernavMEuropasssJDocumentsMEuropass JC*Mnavi ate.action 46. ###."$NS%E1%1AA.C$"

4B. &ttp0MM333.advancededucation. ov.ab.caMcareersM


4C. &ttp0MMn3c.n3c.eduMindex.p&pNidO2(2 4L. 333.euridPce.or

2=. 333.deaf.com
24. &ttp0MM333.assessment.comM%aQe"APPMStart"APP.asp 22. http://careerplanning.a out.com/od/careertests/!ree_"el#_$ssessment_%ools_&nline.htm 23. Job Outlook 99, 4ational Association of Colleges and mplo5ers (4AC ) 2>. 333.;e,scoala,ro,+oburi, locuri de munca part,time si full time;&tm !". ###. obsite.ro 2'. www.ano#m.ro 2(. www.jo an).ro