Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN CONTROL CALITATE ,VERIFICARI SI INCERCARI partea II laborator Nr. crt.

Categorii de lucrari si controale Modul de efectuare a controalelor si verificarilor (metode,norme tehnice) & Costatare garantare calitate Frecventa solicitata Tolerante admisibile Cine efectuea a controlul!veri ficarea ) /esponsabil C0 1aborant Comisia de receptie materiale 1aborator gr.III 1aborator gr.II Inregsitrari calitate "ocument intocmit Cod document #nde se pastrea a

$ %

% CIMENT -.aminare date declaratie conformitate (bon livrare) furni or Timp pri a

'

( APROVIZIONARE

, Cartea constructiei "ecl . conf.

Fiecare lot aprovi ionat

23 receptie 4& 5 $' calitativa materiale

&

6/ -N %7*!'!&$$*

% determin.la %$$t

6/ -N %7+!%5&$$&

/egistru incercari ciment /aport incercari ciment /aport

8&5%$o 8&5%$

1aborator 1ucrare

'.

Constanta de

6/ -N

% determin.la

6/ -N

1aborator

8&5%$

1aborator

volum (. ). Finetea de macinare

%7*!'!&$$* 6/ -N %7*!*!&$$*

%$$t "aca este solicitata 1a &$$t

%7+!%5&$$& 6/ -N %7+!%5&$$& 6/ -N %7+!%5&$$&

2relevare probe pt. 6/ -N %7*!+5 re istente mecanice %77) &9&, ile si incercare /c 6/ -N %7*!%5 &$$*

gr.II Timisoara 1aborator gr.II Timisoara 1aborator gr.III 1aborator gr.II Timisoara

*.

6tare conservare la depasire termen depo itare

6/ -N %7*!*!&$$*

% proba pt. ciment stocat peste '$ ile

6/ -N %7+!%5&$$&

1aborator gr.III 1aborator gr.II Timisoara /esponsabil C0 1aborant Comisia de receptie materiale 1aborator autori at

incercari ciment /aport incercari ciment 2roces verbal de recoltare 4dresa transmitere probe /aport incercare ciment /egistru incercari ciment /aport incercare ciment

1ucrare 8&5%$ 4&5$% 4(5$% 8&5%$ 8&5%$o 8&5%$ 1aborator 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare

%.

AGREGATE -.aminare date declaratie conformitate (bon livrare) furni or "escriere petrografica

Constatare garantare calitate

Fiecare lot aprovi ionat

23 receptie 4& $' calitative materiale

Cartea constructiei "eclaratie conformitate 1aborator

&.

6/ -N 7'&!%5 : incercare la %77, ' ani 6/-N7'&!%57,

6/ -N %&*&$!&$$'

&

'.

4gregate balastiera Continut impuritati si continut corpuri straine ;ranulo itate agregate

6T46 (*$*!,$

% proba la )$$ mc

(.

6/ -N 7''!%5 &$$&

% proba la )$$ mc!sort

6/ -N %&*&$!&$$' 6/ **&!&$$&

1aborator gr.III 1aborator gr.II Timisoara 1aborator gr.III 1aborator gr.II Timisoara

).

Continut de particule fine

6/ -N 7''!%5 &$$&

% proba pe saptamana

6/ -N %&*&$!&$$' 6/ **&!&$$& 6/ **&!&$$& 6/ -N %&*&$!&$$'

1aborator gr.III

/egistru incercari agregate /aport incercare /egistru incercari agregate 4dresa transmitere probe /aport incercare agregate /egistru incercari agregate /aport incercare agregate /aport incercare agregate

8&5$7o 8&5$7 8&5$7o 4(5$% 8&5$7 8&5$7o

1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare

1aborator

*.

-chivalent de nisip

6/ -N 7''!,5 &$$& 6/ -N 7''!,5 &$$& 6/ -N 7''!75 &$$& sau ane.a " din 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %$7+!*5

% proba pe luna!an %proba!saptam ana su conf. ane.a " pct d din 6/ -N %&*&$!&$$' % proba pe an

1aborator gr.II Timisoara 1aborator gr.II Timisoara

1aborator

+.

Calitatea particulelor fine

8&5$7

1aborator

,.

Masa volumica

6/ -N

1aborator

/aport

1aborator

'

7.

reala si coeficient de absorbtie a apei Forma agregatului grosier /e istenta la fragmentare prin coef. 14 Impuritati organice 5humus

&$$& 6/ -N 7''!'5 &$$& sau 6/ -N 7''!( 5&$$& 6/ -N %$7+!&5 &$$& % proba pe luna % proba pe luna

%&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ **&!&$$& 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$'

gr.II Timisoara 1aborator gr.II Timisoara 1aborator gr.II Timisoara 1aborator gr.II Timisoara 1aborator autori at

incercare agregate /aport incercare agregate /aport incercare agregate /aport incercare agregate 8&5$7

1aborator

%$.

1aborator

%%.

6/ -N %+((!%5 % proba pe %77, luna

8&5$7

1aborator

%&.

/e istenta la inghet 6/ -N %'*+!%5 % proba pe an 5de ghet &$$& 6/ -N %'*+!&5 &$$& ADITIVI -.aminare date Constatare Fiecare lot declaratie garantare aprovi ionat conformitate (bon calitate livrare) furni or

1aborator

/esponsabil C0 1aborant Comisia de receptie materiale

23 receptie 4& $' calitative materiale

Cartea constructiei Certif.calit.

INAINTE DE UTILIZARE %. CIMENT 6tare de conservare la depasire termen depo itare Finetea de macinare AGREGATE Continut impuritati 5levigabil 3erificare granulo itate agregate Continut de parti fine #miditatea 6/ -N %7*!*5 &$$* 6/ -N %7*!*5 &$$* 6T46 (*$*!,$ 6/ -N 7''!%5 &$$& 6/ -N 7''!%5 &$$& Incercari de uscare sau echivalente 6/ -N 7'(!&5 &$$' 6/ -N & probe!silo (sus si <os) & probe!silo (sus si <os) % proba! saptamana % proba la ($$ mc beton produs % proba! saptamana In functie de conditiile locale si atmosferice In ca de dubiu 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %7+!%5&$$& 6/ -N %7+!%5&$$& 1aborator gr.III 1aborator gr.III 1aborator gr.III 1aborator gr.III Timisoara 1aborator gr.III 1aborator gr.III /egistru incercari ciment /egistru incercari ciment /egistru incercari agregate /egistru incercari agregate /egistru incercari agregate Formular corectie reteta /egistru incercari aditivi /aport 8&5%$o 1aborator

&.

8&5%$o

1aborator

%. &.

8&5$7o 8&5$7o

1aborator 1aborator

'. (.

8&5$7o 8&5$,a

1aborator 1aborator

%.

ADITIVI "ensitate solutie APA Compo itie

N- $%&

1aborator gr.II Timisoara 1aborator

1aborator

%.

1a prima

6/ -N

Cartea

chimica

%$$,!&$$'

utili are a unei ape nepotabile de la o sursa noua sau in ca de dubiu

&$*!%5&$$& N- $%&

specialitate

anali a

constructiei

IN CURSUL PREPARARII BETONULUI %. BETON PROASPAT Consistenta prin 6/ -N metoda tasarii %&')$!&5&$$' Conform tabel %' din N- $%& 6au la fiecare sar<a ( transport) 5 periodic dupa ca 5 fiecare amestec sau sar<a cand temperatura este aproape de limita "aca este preva uta conf. tab.%' din N- $%& Conf. 6/ -N &$*!%5&$$' N- $%& N- $%& 6/ -N &$*!%5&$$' N- $%& 1aborator gr.III /egistru incercari betoane /egistru incercari betoane 1aborator

&.

Temperatura

N- $%&

1aborator gr.III

1aborator

'.

"ensitatea betonului proaspat

6/ -N %&')$!*5$'

N- $%& 6/ -N &$*!%5&$$' 6/ -N &$*!%5&$$' N- $%&

1aborator gr.III 1aborator gr.III

/egistru incercari betoane /egistru incercari betoane 8orderou transmitere

1aborator

(.

2relevare probe de 6/ -N beton si transmitere %&')$!%5&$$' probe

1aborator 8&5%&

probe %. & BETON INTARIT Conservare probe 6/ -N %&'7$&5&$$& Incercarea de 6/ -N re istenta la %&'7$!'5&$$' compresiune /c + si &, ile "ensitatea 6/ -N betonului intarit %&'7$!+5&$$' 3erificarea impermeabilitatii la apa "eterminarea re istentei la inghet 5de ghet PROFIL AR -.aminare date declaratie conformitate furni or 6tarea suprafetei Caracteristici geometrice 6T46 ')%75 %7+* 6T46 ')%,5 %7,7 Costatare garantare calitate 1aborator gr.III 1aborator gr.II Timisoara 1aborator gr.II Timisoara 1aborator autori at 1aborator autori at /egistru de laborator /aport de incercare /aport de incercare /aport de incercare /aport de incercare 23 receptie 4&5$' calitative materiale 1aborator 8&5%' 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare Cartea constructiei "ecl . conf.

"in diferite autobetoniere "ar cel putin ' probe la )$ mc

6/ -N &$*!%5&$$' N- $%& 6/ -N &$*!%5&$$' N- $%&

'

8&5%'

(. ).

Cand este solicitata Cand este solicitata Fiecare lot aprovi ionat

N- $%& N- $%&

%.

&. '.

6T $$7!&$$) Cu ochiul liber Cu instrumente corespun . de masurat

Fiecare lot aprovi ionat Fiecare lot aprovi ionat

/esponsabil C0 1aborant Comisia de receptie materiale 6T $$7!&$$) 1aborator gr.III 6T $$7!&$$) 1aborator gr.III

/egistru de laborator /egistru de laborator

1aborator 1aborator

(.

2relevare probe pt. determinarea caracteristicilor fi ico mecanice ). Caracteristici fi ico5mecanice PROFILUL GTF %. 2relevare probe

N- $%&

6T $$7!&$$)

6T46 (',

1aborator gr.III 1aborator autori at

/egistru de laborator /aport de incercare 8orderou pt. recoltare probe 23 recoltare probe pamant 8uletin de incercare 8uletin de incercare 8%5$%b

1aborator

6T46 (',!%5 ,7 6T46 &7%(!%7,( 6T46 *($$!%7,(

Cand se solicita 5 : proba la &$$$ mp 5 o proba la )$$$ mc 6T46 %&(&!&5,' 6T46 %7%'!%'5,'

1aborator 1ucrare 1aborator

1aborator gr.III

8%5$%a

&. '.

#miditate ;radul de compactare

6T46 %7%'!%5 %7,& 6T46 %7%'!%)5+) 6T46 %7%'!'5 +*

=ilnic sau la fiecare )$$mc : proba la &)$ ml de platforma !strat

6T46 &7%(!,( 6T46 &7%(5 ,( 6T46 *($$5 ,(

1aborator 1aborator gr.III

8%5$(c 8%5$(b 8%5$(a

1aborator 1aborator 1ucrare