Sunteți pe pagina 1din 17

CURS DE REIKI GRADUL II

G R A D U L al II-lea
"Cea mai mare putere pe care o posed o persoan este puterea de a alege " (Martin Kohe)

PRIMA SESIU E
a) Realizri i rezultate ale cursanilor; ntrebri In Rei!i" #$% repre&int po&i'iile de m(ini )i #$% - Idealuri Rei!i* b) Simbolurile Reiki Sim+olurile sunt c,ei energetice multidimensionale ce permit accesul la energia uni-ersal de -ia'" Rei!i" pe .rec-en'e di-erse pentru a ac'iona la distan'" /n timp" spa'iu )i dimensiuni asupra o+iectelor" persoanelor sau e-enimentelor* Etica gradului II Rei!i ne permite s ne .olosim a+ilit'ile" o+'inute prin ini'ieri" cu permisiunea 0 acordul pacientului" al unui mem+ru al .amiliei acestuia" sau al unui prieten" c(nd persoana nu poate comunica* Un sim+ol poate .i .olosit dac utili&atorul e acordat pentru .iecare sim+ol .olosit )i dac sim+olul este acti-at* A acti-a un sim+ol /nseamn s-l desenm /n aer cu centrul palmei" cu un deget sau 1 degete" cu al 1-lea oc,i sau s-l -i&uali&m )i s rostim numele"sim+olului" de 1 ori" mental* Un sim+ol nu .ace ru" el poate s nu .unc'ione&e c(nd nu e acti-at corect* E2ist mai multe -ariante ale sim+olurilor Rei!i" care se /n-a' /n di-erse )coli sau ramuri Rei!i* Ele au aceea)i -aloare" .iind o c,estiune de pre.erin' atunci c(nd decidem asupra uneia dintre ele*

SIMBO ! "I#$%&'RII ( $IS)(#*' +O#,S+(,-%,S+O,#%#


(+S-S#)

Este .olosit pentru tratamentul la distan'" pentru tratamentul /n timp )i spa'iu* Interpretarea esoteric a sim+olului 3S4S "Partea mea di-in salut partea ta di-in" sau "5e salut )i ac'ione& /n numele tu" Prin acest sim+ol se transcende timpul )i spa'iul6 sim+olul este o c,eie pentru Cronica 7Ar,i-a8 A!as,ic* 3S4S se .olose)te /n tratamentul mental" cau&al distal" o.er protec'ie /mpotri-a magiei negre" -indec trecutul" pre&entul )i -iitorul* 3S4S acolo* poate modi.ica memoria celular" pentru a elimina sen&a'iile negati-e care au .ost stocate

CURS DE REIKI GRADUL II

SIM9:LUL ME 5AL-EM:;I: AL SEI-3E-<I


7S3<8

Sim+olul S3< are o ac'iune du+l" at(t pe corpul mental 7repre&entat de idei )i g(nduri8 c(t )i pe corpul emo'ional 7repre&entat de sentimentele indi-iduale8* S3< contri+uie la cur'irea )i puri.icarea unor structuri" are rol protector .a' de atacurile psi,ice" de&-olt comunicarea" remodelea& creierul" este o legtur /ntre su.let" intelect )i su+con)tient" de&-olt )i armoni&ea& rela'iile interumane6 cresc procesele cogniti-e 7/n-'are" memorie" aten'ie8" /nltur energiile negati-e" ec,ili+rea& c,a!rele" calmea& intelectul* S3< poate .i .olosit /n tratamentul patologiei de adic'ie 7droguri" .umat" alcool" medicamente8" /n stres mental )i emo'ional" /n puri.icarea apei" m(ncrii" cristalelor" spa'iului" /n a.ec'iuni psi,osomatice 7ulcer gastric8 aplic(nd palmele direct pe &on" pentru determinarea cau&ei emo'ionale a unor a.ec'iuni* Interpretarea esoteric a sim+olului S3< "Di-initate )i Umanitate se unesc pentru a .orma unitate*" Conduce la "sensi+ilitatea min'ii )i logica sensi+ilit'ii"*

Sim+ol de .orta
C3:-<U-REI (&KR)
Interpretarea esoteric a sim+olului=

>5oat energia Uni-ersului" aici )i acum? C<R este un sim+ol de .or' care permite accesul instantaneu la energia Uni-ersului" Rei!i* Sim+olul lucrea& pe corpul .i&ic )i cel eteric* E2ist @A -ariante ale acestui sBm+ol - o.er protec'ie spiritual )i energetic" - .ocali&ea& energia )i accelerea& .lu2ul energiei Rei!i* - re/ncarc )i re-itali&ea& energetic Se .olose)te pentru cur'area spa'iilor " prin acti-area sim+olului pe pere'i" pla.on )i podea* -Acti-at pe o &on dureroas C reduce durerea" pe o le&iune C aDut la -indecarea mai rapid a acesteia* -Acti-at pe ADna c,a!ra )i Ana,ata c,a!ra C calmea& indi-i&ii ner-o)i* -Acti-at pe alimente" lic,ide" medicamente" cristale" +iDuterii C le puri.ic )i le energi&ea&* -Acti-at pe c,a!re C re/ncarc rapid )i re-itali&ea& energetic* -Acti-at pe palme C .ace s creasc puterea -indectoare* -Medita'ia pe sim+ol poate duce la clar-i&iune 7de E ori pe &i" c(te 1$ de minute8* -Acti-at pe +aterii de ma)in" pe aparatele electrocasnice C le mre)te durata de .unc'ionare* -Pentru o deplasare /n siguran' C se acti-ea& sim+olul de putere /n .a'a -e,icolului* -Pentru a cre)te -aloarea unui cadou se acti-ea& C<R pe acesta6 -Pentru a +inecu-(nta pe cine-a se acti-ea& sim+olul deasupra c,a!rei a F-a*

CURS DE REIKI GRADUL II

I I;IEREA I GRADUL II REI<I

SESIU EA a II-a
a8 Cum e.ectum un autotratament )i tratament Rei!i cu aDutorul sim+olurilor /n-'ate
@ - Autotratament - Dup ce ne splam pe m(ini" .ie in .ata 5G .ie" mai +ine" /ntr-o camer separat" repetm Idealurile Rei!i" apoi spunem .ra&a de multumire pentru ca suntem un canal Rei!i )i cerem aDutorul entit'ilor de Lumin* - Acti-m C<R pe palme"pe c,a!re si pe tot corpul )i trecem prin cele @E po&i'ii Rei!i" de +a&" /n-'ate la primul ni-el" c(te E C 1 minute pe .iecare po&i'ie* - Durata se /nDumt'e)te deoarece acti-m sim+olurile /n-'te" pentru .iecare po&i'ie Rei!i* - In .inal" spunem .ra&a de mul'umire pentru c suntem canal Rei!i )i pentru aDutorul primit* E C 5ratament Rei!i .a' de alt persoan - Se procedea& analog ca la tratamentul aplicat altui pacient"/n-'t la gradul I Rei!i" cu deose+irea c -om acti-a sim+olurile /n-'ate pentru .iecare po&i'ie Rei!i* - Se acti-ea& C<R pe palme"pe c,a!re si pe tot corpul* In .inal" se spal m(inile )i se spune .ra&a de multumire* +8 5ratament Rei!i la distan' prin intermediul sim+olurilor Se poate .olosi una din -ariantele de mai Dos=

Prima -ariant=
-se spune .ra&a de multumire )i se rememorea&a Idealurile Rei!i* - se acti-ea& C<R pe palme"pe c,a!re si pe tot corpul -se acti-ea&a sim+olurile /n-'ate 'inand m(inile /n cup" F C @$ minute" timp /n care" se transmite energie Rei!i prin intermediul sim+olurilor acti-ate - se spune" menta"l numele persoanei sau e-enimentului pentru care transmitem - pacientul poate s simt o stare de rela2are" de calm" pace" lini)te" c,iar apari'ia somnului )i 0 sau o cldur intens /n timp ce transmitem energie Rei!i - e +ine sa sta+ilim" de comun acord" ora la care transmitem Rei!i" dar nu este o+ligatoriu* ES5E DE AHU S DACI PERS:A A A S:LICI5A5 5RA5AME 5 REI<I LA DIS5A ;I*

Garianta a doua=
- Aceast -ariant este similar" ca etape" cu precedenta"in plus ne a)e&m comod m(inile /ntr-o po&i'ie Rei!i )i rostim= "M(inilor mele .i&ice" /n aceast po&i'ie" le corespund m(inile energetice pentru JJ* 7se spune numele persoanei pentru care transmitem8 /n toate po&i'iile Rei!i pentru +inele ei superior /n armonie cu Uni-ersul?* - Rm(nem /n aceast po&i'ie timp de F C @$ minute"spunem .ra&a de multumire*

CURS DE REIKI GRADUL II

c8*E2emple concrete
@* C Putem trimite energie Rei!i unui grup de persoane" care au ce-a /n comun* Se alege un repre&entant al grupului cruia /i transmitem Rei!i* - In urmtoarele situa'ii nu e ne-oie s cerem permisiunea= -ecini &gomoto)i" calamit'i naturale" persoane /n stare de com* E C Putem transmite energie Rei!i prin intermediul unei .otogra.ii* - se a)ea& .otogra.ia /n m(na st(ng deasupra creia se acti-ea& sim+olurile /n-'te" apoi se a)ea& m(inile /n cup si emitem Energie Rei!i F C @$ minute* - este +ine ca pe .otogra.ie" persoana s scrie proiectul sau dorin'a pentru care transmitem Rei!i* - &ilnic" -om transmite Rei!i prin intermediul .otogra.iei timp de 1" F" A" E@" FE" @$K &ile" /n .unc'ie de proiectul pentru care transmitem* 1 C Putem transmite energie Rei!i /n timpul unei con-or+iri tele.onice la cererea persoanei interlocutoare* L C Putem transmite energie Rei!i ctre autorul unei cr'i" compo&itorul unei mu&ici" pictorul unui ta+lou C /n scopul /n'elegerii lucrrilor lor* # C Putem transmite Rei!i pentru -indecarea trecutului* u se sc,im+ nimic din trecut" dar se modi.ic percep'ia asupra e-enimentului -i&at* In .elul acesta" -a .i stocat o nou in.orma'ie la ni-elul AD -ului celular )i" ca urmare" ulterior -om descoperi c e-enimentul respecti- nu ne mai a.ectea&*
Se poate transmite Reiki chiar la momentul preconcepiei, concepiei, fiecrei luni de sarcin, pentru fiecare an de via, pentru noi sau pentru copiii proprii (ca tat sau mam). Unele conflicte vor necesita o singur transmisie energetic, altele vor avea nevoie de mai multe.

M C 5ransmitem energie Rei!i pentru -iitor 7e2amene" /ntruniri" inter-iuri" etc*8 pentru /m+unt'irea rela'iilor cu alte persoane" pentru propria de&-oltare spiritual" pentru e2pansiunea sentimentelor de +ucurie" dragoste" A9U DE ;I LA 5:A5E IGELELE" pentru clari.icarea unor o+iecti-e -iitoare* F C E +ine s transmitem energia Rei!i celor care ne-au ini'iat )i per.ec'ionat /n domeniul )tiin'elor spirituale" .r a cere permisiunea" deoarece transmitem pentru +inele superior /n armonie cu Uni-ersul*Gom spune6NN5ransmit Energie Rei!i pentru****numele maestrului***pentru +inele lui superior in armonie cu Uni-ersul*NN K C Putem transmite energie Rei!i persoanelor decedate" -om spune6NN5ransmit Energie Rei!i pentru***numele persoanei decedate***pentru a gasi" mai usor" drumul spre Lumina si pentru o posi+ila reincarnare* Daca Energia e primita" multumesc .rumos" daca nu" sa mearaga acolo unde e ne-oie in Uni-ers*NN A C Se poate transmite Rei!i /n timpul des.)urrii unei acti-it'i* Acti-m sim+olurile /n-'ate 7inainte de a porni masina"desigur8 )i spunem "C(t timp m(inile mele .i&ice ating -olanul sau orice pies a ma)inii 7stiloul" cartea" computerul" etc*8" energia Rei!i -a .i transmis destinatarului"* u e ne-oie s ne concentrm" tre+uie doar s .im con)tien'i de e2isten'a acestei energii*

" u am aDuns la /n'elegerea legilor .undamentale ale Uni-ersului prin mintea mea ra'ional" Al+ert Einstein

CURS DE REIKI GRADUL II

4IUA A II-a SESIU EA A III-a


"Cu c(t e mai di.icil o+stacolul" cu at(t mai mare gloria" dac /l dep)e)ti" Moliere

a8 Rei!i )i cristaloterapia
Sunt situa'ii c(nd dorim s transmitem energie Rei!i permanent EL de ore din EL ore* In acest ca&" .olosim un cristal de cuar'* Cei care urmea& Calea +inelui )tiu ce spune M(ntuitorul= "Iat" --am dat putere s clca'i peste )erpi )i peste scorpii )i peste toat puterea -rDma)ului )i nimic nu - -a -tma" 7Luca C O" @A8 Istoria cristalelor cunoa)te multe -ersiuni )i numero)i autori* Energia radiat de cristale /n mediul /nconDurtor are rolul de a aduce spiritualitatea" cunoa)terea Ade-rului" a Legilor Uni-ersului* A+u&ul de aceste energii a .ost una din cau&ele distrugerii continentelor" Lemuria"Atlantida si continentul MU* Dup ce a .ost retras /n-'tura despre cristale" o lung perioad de timp" a+ia /n ultima -reme ne-a .ost redat" treptat* Momentul e important" este -or+a de Era Grstorului care a /nceput /n martie @AK#* Este Era Spiritualit'ii" a Cunoa)terii" a Armoniei* Mrimea cristalelor de cuar' este de la c('i-a milimetri p(n la c('i-a metri* Acestea din urm se gsesc su+ .orma ".lorilor de min"" a clusterelor C concrescen'e de mai multe cristale* Intr-o .amilie de cristale" .iecare are un model propriu energetic" -i+ra'ional" care se acordea& /n mod armonios cu -i+ra'iile celorlalte cristale ca /ntr-o orc,estr* Datorit pre&en'ei unor impurit'i" se cunosc cuar'uri colorate* In Rom(nia" cristalele de cuar' se gsesc /n Mun'ii Metali.eri" Apuseni" &ona 9aia Mare* In lume" cele mai renumite cuar'uri se gsesc /n 9ra&ilia )i statul Ar!ansas" SUA* -Pentru a .olosi un cristal de cuar' se las o noapte /n ap cu sare 7 o lingurita la E#$ de ml de apa8 pentru a se )terge memoria de durere din timpul e2plo&iei 7la e2tragerea din &cm(nt8* A doua &i se clte)te )i se )le.uie)te cu o c(rp moale* -Se a)ea& cristalul /n m(na st(ng )i se acti-ea&"deasupra lui" sim+olurile /n-'ate* A)e&m m(inile /n cup" ne imaginm persoana creia /i transmitem energia Rei!i )i lsm energia s curg timp de F C @$ minute*

CURS DE REIKI GRADUL II

-A)e&m cristalul 7cu sau .r .otogra.ie8 /ntr-un loc retras .erit de oc,ii celorlal'i" dar la lumin*

-A doua

i, se procedea analog .

5ratamentul la distan'" prin intermediul cristalului )i a sim+olurilor" 7cu sau .r .otogra.ie sau +iletel" pe care e scris proiectul8 se .ace 1" F" A" E@" FE sau @$K &ile" /n .unc'ie de natura pro+lemei pentru care transmitem* Sunt situatii cand transmitem toata -iata6 -pentru sanatate" pentru o relatie de cuplu armonioasa" pentru comunicare agrea+ila cu copiii" cu se.ul" cu su+alternii"etc8 La s.(r)itul perioadei de tratament cu cristal" se a)ea& cristalul /ntr-o sit de plastic" su+ Det de ap" timp de E C 1 minute* Ast.el" cristalul este pregtit pentru un nou proiect*

Dac nu a-em .otogra.ie" putem .olosi un +ilet scris de pacient*

A.irma'ia" pe care o scrie pacientul pe ,(rtie sau .otogra.ie" este


moderna la pre&ent" la a.irmati-" ca )i cum s-au petrecut*

o rugciune

Polosind a.irma'iile po&iti-e cu /ncredere /n ceea ce a.irmm" :I putem s ne trim GIA;A /n plin a+unden'* Din acest punct de -edere" s trim Q 5R-: S5ARE DE CREDI ;I Q SCR 5EIA :AS5RI DIGI I" sau mai pe scurt /n :I Q SI E" c 5:5 ceea ce a-em ne-oie -a -ina spre :I* Este e2trem de important s ne IU9IM" PE :I Q SI E" ast.el -om putea recunoa)te lucrul cel mai important - IMP:R5A 5A EOIS5E ;EI GIE;II* Energia" degaDat din trirea a.irma'iilor positi-e" ne -a duce ctre locul /n care -om recunoa)te EOAC5 CEEA CE AGEM EG:IE" sau EOAC5 CEEA CE AM CERU5*

E2emple=
?EU SU 5 PU5ER ICINN TNEU SU 5 9:GA5INN TNEU SU 5 IU9I5INN
!"#U SU$% &#R'('%)""

@*>Locul de munc unde m a.lu este plin de armonie )i pace? E* > Renunt la toate tiparele -ec,i" iu+irea si +ucuria se instalea&a in mintea si corpul meu*NN 1*NNInainte& spre un -iitor nou" proaspat si plin de -iata*NN L*NNRenunt cu iu+ire la trecut*5otul inseamna li+ertate si eu insumi sunt li+er0li+era*NN #*>Merit o persoan cu care s triesc /n armonie )i pace?* M*TNGiata e pentru mine un dans de +ucurie*NN

CURS DE REIKI GRADUL II

F*TNSpiritul di-in este structura -ietii mele*Sunt in siguranta" iu+ita si spriDinita total*NN K*TNMa accept si ma iu+esc in intregime" cu +ucurie* E mai sigur pentru mine sa-mi e2prim emotiile*NN A*TNPiecare moment e plin de +ucurie* Acum aleg sa e2perimente& si sa gust partea dulce a -ietii*NN @$*>In .iecare &i m simt din ce /n ce mai +ine din toate punctele de -edere*?

Ga pre&int c(te-a -ariet'i de cuar'uri=


@ C Ametistul este .oarte potri-it pentru medita'ie* El /n-a' mentalul umilin'a" pentru a putea desc,ide u)a spre >G(ndirea superioar? ce permite s intrm /n oceanul de lini)te" ce e2ist dincolo de acti-itatea cotidian* A)e&at pe ADna c,a!ra" ametistul desc,ide starea meditati-* ;inut /n m(na st(ng /n timpul medita'iei" determin rela2area corpului .i&ic" elimin stresul )i an2ietatea* Ametistul armoni&ea& cu cuar'ul ro&" care -indec rni pro.unde pro-ocate de a+sen'a iu+irii /n copilrie )i /n-a' mentalul c sursa Iu+irii este su.letul propriu* E C Citrinul C culoarea sa gal+en-portocalie mre)te lumina din Durul corpului .orm(nd o aur protectoare6 acti-ea& Manipura c,a!ra* Se poate .olosi /n re&ol-area unor pro+leme de ordin material ale e2isten'ei" /n a.aceri" educa'ie" rela'ii interpersonale* In medita'ie" citrinul mani.est .or'a >Luminii aurii? /n planul .i&ic* 1 C Cuar'ul .umuriu C este cel mai strlucitor dintre toate pietrele /nc,ise la culoare6 stimulea& )i puri.ic prima c,a!r* Aduce .or'a iu+irii din c,a!ra Inimii /n cea a rdcinii* Cuar'ul .umuriu este +ene.ic pentru re&ol-area depresiilor6 aDut pe cei care au aspira'ii /nalte" dar sunt incompati+ili s se ridice la standardele lor" aDut la puri.icarea organismului* L C Carneolul C este o agat ro)ie-portocalie" un sim+ol al puterii )i al .rumuse'ii* Ca piatr indigen" con'ine /nregistrrile planetei )i ca urmare poate .i .olosit /n regresii /n timp )i spa'iu* In terapie" aceast piatr s-a do-edit util /n ca&uri de in.ertilitate )i impoten'* Stimulea& SUadist,ana-c,a!ra )i aDut" prin puri.icarea s(ngelui" la cur'area organelor de reproducere de +locaDe energetice ce pot diminua procrea'ia* # C A-enturinul C re.lect o culoare -erde pur* Este .olosit /n alinarea inimii" /n ec,ili+rare" pentru +unstare" acti-ea& Ana,ata c,a!ra" este considerat un panaceu*

CURS DE REIKI GRADUL II

A-enturinul poate .i com+inat cu malac,ita" care aduce la supra.a' emo'iile /ngropate* M C :c,iul de tigru C apar'ine .amiliei cuar'ului cu un domeniu cromatic de la maron desc,is la nuan'e /nc,ise cu strluciri gal+en-aurii* Acti-ea& Manipura c,a!ra )i o.er capacitatea s-l -edem pe Dumne&eu /n toate .ormele materiale" de&-olt(nd )i ser-ind puterea -oin'ei* F C Haspul C Din Dasp" care con'ine uneori inclu&iuni de opal sau cuar'" se con.ec'ionau sigilii* Haspul era numit >Mama tuturor pietrelor? )i era .olosit /n tratarea +olilor genitale" a gutei" /n pro+leme urinare" men'ine .unc'iile normale ale stomacului" intestinului" .icatului" -indec ,emoroi&ii* K C 5urcoa&a 7peru&ea8 C Era apreciat de a&teci" egipteni" ti+etani* Peru&eaua era considerat o piatr a .ericirii /n :rient )i se credea c-l .ere)te pe purttor de mu)ctura )erpilor* Acti-ea& Gis,ud,a c,a!ra* Are e.ecte tmduitoare la ni-elul g(tului" plm(nilor" toni.ic inima )i ameliorea& -ederea* A C Malac,itul C In Antic,itate" din malac,it se con.ec'ionau amulete" camee* Se aprecia c malac,itul apr copii de .armece* Ameliorea& -ederea )i este .olosit /n tratarea a.ec'iunilor pancreasului" splinei" stomacului" /n pro+leme emo'ionale" insomnii" dureri de cap* @$ C 3ematitul C era .olosit din E-ul Mediu" c(nd era montat in +ro)e" inele" +r'ri* ADut la .ormarea celulelor opre)te s(ngerrile" -indec reumatismul )i insomnia* @@ C Granatul C Ac'ionea& la ni-elul primei c,a!re* Re-itali&ea&" regenerea& s(ngele" normali&ea& tensiunea arterial* Este utili&at /ntratarea artritei" reumatismului" /n tul+urri mentale )i la cre)terea poten'ei se2uale* @E C Rodonitul C In secolul al OGI-lea era considerat o piatr a .ericirii" +ucuriei )i a onoarei* 5ratea& amne&ia )i +olile musculare

CURS DE REIKI GRADUL II

10

+8 Pietrele pre'ioase )i semnele &odiacale


9ER9EC 5AUR &ircon C diamant" ,ematit" ametist" carneol" granat" ru+in C sa.ir" carneol" cuar' ro&" agat" smarald" turmalin"

GEME I C calcedonie" +eril" topa&" oc,i de tigru" carneol" agat" ac-amarin RAC C smarald" crisopra&" a-enturin" opal" perl" piatra lunii

LEU C ru+in" cristal de st(nc" topa&" oc,i de tigru" c,i,lim+ar" diamant PECI:ARA 9ALA ;A SC:RPI: C topa&" Dasp" ne.rit" carneol" agat gal+en" sa.ir gal+en C ac-amarin" topa&" opal" coral" lapis la&uli C granat" carneol" sardoni2" topa&" turmalin

SIGE5I5:R C turcoa&" calcedonie" topa&" peridot 7crisolit8" sa.ir" lapis la&uli CAPRIC:R spinel al+astru C oni2" crisopra&" ru+in" oc,i de pisic" malac,it"

GIRSI5:R C ametist" turcoa&" oc,i de )oim" granat" &ircon" ac-amarin PES5I C coral" ametist" sa.ir" peridot 7crisolit8" piatra lunii

CURS DE REIKI GRADUL II

11

ACVAMARIN (beril) AGAT ALEXANDRIT (crisoberil) AMAZONIT AMBRA (chihlimbar)


CUM ARA C!I!LIMBAR

CUM ARA ACVAMARIN

CUM ARA AGAT

CUM ARA AMAZONIT

AMETI"T (c#ar$ %iole$)


CUM ARA AMETI"T

AMETRIN

A ATIT

AVENTURIN (c#ar$ %er&e)


CUM ARA AVENTURIN

AZURIT

BERIL

CALCEDONIE
CUM ARA CALCEDONIE

CALCIT
CUM ARA CALCIT

CARNEOL
CUM ARA CARNEOL

CAROIT

CELE"TIT

CITRIN
CUM ARA CITRIN

CORAL

CRI"OCOLA

CRI"OLIT

CRI"O RAZ ('a& a#s$ralia()

CRI"TAL DE "TANCA (c#ar$)


CUM ARA CUART

CUART )UMURIU

CUART ROZ

DIAMANT

CUM ARA CUART )UMURIU

CUM ARA CUART ROZ

DIO TAZ

DOLOMIT

)LUORIT (*l#ori(a)
CUM ARA )LUORIT

GRANAT (ro&oli$+ ,iro,)


CUM ARA GRANAT

!ELIODOR

!EMATIT

!O-LIT

IOLIT (sa*ir &e a,a)

.AD/.ADEIT (Ne*ri$)

.AI"

CURS DE REIKI GRADUL II

12

c8 C,irurgie emo'ional pe inim @ C Sim+olul de inim C S3I-<A-SEI-<I


Se .olose)te /n +olile de inim" su.erin'e sentimentale" ec,ili+rarea c,a!relor alturi de celelalte sim+oluri" in transmiteri la distanta" autotratament si tratament Rei!i altei persoane*

E C C,irurgie emo'ional C medita'ie de -indecare .olosind sim+olurile si cuarturile -irtuale


G a)e&a'i /ntr-o po&i'ie comod" inspira'i )i e2pira'i pro.und de c(te-a ori" elimin(nd cu .iecare e2pira'ie stresul )i an2ietatea* Gi&uali&ati cum se rela2ea&a".iecare parte a corpului" incepand cu piciorul drept0stang" mana dreapta0stanga" &ona din .ata si din spate a corpului" &ona capului* Acti-a'i sim+olul SEI-3E-<I si apoi S3I-<A-SEI-<I* De)i a-e'i oc,ii /nc,i)i" imagina'i-- c - pri-i'i /n oc,i )i - e2prima'i aprecierea .a' de g(ndurile ce le a-e'i* Asculta'i comunicarea cu propria persoan re.eritoare la cele mai ascunse secrete )i ca urmare reprograma'i--*Umple'i /n mod constient spa'iile goale )i /n-'a'i s a-e'i /ncredere /n -oi" /n propria persoan C singura care -a .i permanent /n preaDm )i care - o.er ade-rata siguran' personal6 celelalte ata)amente .iind sc,im+toare 7doar su.letul unit cu Sinele .ormea& +a&a pe care se pot aDusta sc,im+rile din -iata8* Acti-a'i sim+olul SEI-3E-<I si apoi S3I-<A-SEI-<I Pentru a reali&a c,irurgia emo'ional pe inim" imagina'i-- c - a)e&a'i un ametist pe .runte )i un citrin pe Manipura Acum imagina'i-- c - a)e&a'i un cuart ro& pe c,a!ra Inimii C unul su+ el" unul deasupra" unul de o parte si altul de cealalt parte" .orm(nd o cruce pe piept** Acti-a'i sim+olul SEI-3E-<I si apoi S3I-<A-SEI-<I* Pe msur ce inima se -indec" ea de-ine un su+strat .ertil pentru .lorile Iu+irii* In-'(nd Iu+irea Sinelui se poate da Iu+ire )i altora" Iu+ire pur" necondi'ionat*Persoana" care au /n-'at s iu+easc cu ade-rat" de-ine prin simpla pre&enta -indector0-indecatoare" celor din Dur" datorit luminii ce o radia&* Acti-a'i sim+olul SEI-3E-<I si apoi S3I-<A-SEI-<I Ramaneti in aceasta stare cat timp -a place VRe-eniti treptat" .ara sa .ortati V

d8 Initierea la inima si la picioare

CURS DE REIKI GRADUL II

13

SESIU EA A IG-a
" u lsa ceea ce po'i .ace s inter.ere&e cu ceea ce nu po'i" 7Ho,n W::DE 8 a8 Scrisori ctre +oal=
"** nu mai am ne-oie de tine" d-mi drumul" nu te trimit la al'ii" dar te rog s pleci de la mine" dup care -i&uali&m o imagine -indectoare )i spunem organului sau &onei a.ectate = "te rog s m scu&i c 'i-am pro-ocat durerea"= Scrisoarea poate .i sau nu scris* Se repet mental" &ilnic" p(n la dispari'ia discon.orturilor.

+8 Legile Uni-ersului Ce semeni aceea culegi C Legea cau&ei si a e.ectului Spune-mi cu cine te /nt(lne)ti ca s )tiu cine e)ti C Legea Re&onantei Retineti"-a rog6

Secretul per.ec'ionrii spirituale este" /n primul r(nd" propriul e.ort de autodep)ire*


c8 5e,nici Dapone&e de Rei!i
@ C 5e,nica 3ES:-C3IRX: este te,nica rela2rii prin om+ilic 7,eso Y +uric" c,irBo Y tratament8 - Cu degetul miDlociu 7de la oricare mana8 se .ace o presiune u)oar" p(n sim'im pulsul" oc,ii .iind /nc,i)i* - Rm(nem /n aceast po&i'ie # C @$ minute" permi'(nd energiei Rei!i s treac /n mod li+er pentru ca pulsul )i energia s .ie /n armonie* - Scopul= pentru a ne armoni&a" pentru a crea o pace interioar" pentru a ne centra* Se poate .ace oric(t de des )i a-em ne-oie*

CURS DE REIKI GRADUL II

14

E C 5e,nica H:S3I <:<XU-3: se poate traduce prin= "e2erci'iu de respira'ie pentru puri.icarea spiritului" - E o te,nic de respira'ie"ce ne mre)te ni-elul de -i+ra'ie" se ampli.ic energia pentru a o aduce /n a+domen 7tanden8 )i pentru a /n-'a s lsm energia s curg prin m(ini* - Se e2ecut /n picioare" cu picioarele u)or deprtate* - Se inspir pe nas" cu lim+a /n cerul gurii )i ne imaginm cum energia Rei!i penetrea& prin c,a!ra coroanei" o diriDm spre a+domen" unde o pstrm c(te-a secunde" cu respira'ia oprit6 ne imaginm cum energia se rsp(nde)te /n tot corpul nostru* - Se e2pir pe gur" imagin(ndu-ne cum energia re&idual iese prin maini" prin talpi" prin tot corpul* 1 C 5e,nica HA<I-<IRI H:<A-3: este o metod de cur'at o+iecte de -i+ra'ii negati-e* Hac!i Y energie negati-" <iri Y -ine de la -er+ul !iru C a tia - Se a)ea& o+iectul de cur'at /n m(na st(ng* - Se inspir pro.und" ne concentrm in tanden )i" cu respira'ia oprit" se .ac dou mi)cri ori&ontale" ca )i cum am tia ce-a pe deasupra o+iectului la # C M cm de o+iect" dep)ind o+iectul* - La a treia pasa" ne oprim* - E2pirm" asupra o+iectului" intre palme* - Aceast metod nu se .olose)te pe .iin'e umane* - Se poate .olosi asupra unei .ar.urii cu m(ncare" asupra unui pa,ar cu apa" pentru pietre pre'ioase" +iDuterii*

Pra&e de protectie 6 a C "Sunt per.ect proteDat la toate ni-elele" pentru ca scopul meu spiritual s .ie /mplinit" + C "Inapoia mea" c C "Permit Iu+irii )i In'elepciunii" g,i&ilor mei s m proteDe&e" s m -indece )i s m aDute s-mi indeplinesc ade-ratul scop spiritual"*

CURS DE REIKI GRADUL II

15

L C REI-HI-3: Aceast te,nic ne aduce aminte c suntem un canal pentru energia -ie'ii )i ne aDut s ne ascultm intui'ia* Se e2ecut /naintea oricrui tratament /n trei etape= I C A)e&a'i m(inile /n po&i'ia Gass,o )i ruga'i-- ca energia Rei!i s circule li+er prin corpul -ostru* Anu'a'i inten'ia de a da tratament Rei!i spun(nd "Goi utili&a energia Rei!i"* II CRuga'i-- pentru cea mai +un stare de -indecare" la toate ni-elele persoanei" pe care o -e'i trata* III C G plasa'i m(inil"unite in po&itia Gass,o" pe ce al 1-lea oc,i )i cere'i energiei Rei!i s - g,ide&e m(inile acolo unde persoana are ne-oie mai mare* u .ace'i po&i'iile clasice de la ni-elul I )i nici nu - interesea& de ce m(inile se duc /ntr-o po&i'ie sau alta* # C S3U-C3U-REI<I este te,nica de mai sus practicat /n cadrul grupurilor de -indecare* M C LA4ER-3: - Degetele de la m(na st(ng sunt unite )i orientate /n sus" .unc'ion(nd ca o anten" ca un releu"prin care intra energia Rei!i* - Degetul mare" miDlociu )i inelarul" 7@ C 1 C L8 de la m(na dreapt" sunt unite )i aplicate pe a+cese" tumori" noduli" puncte de acupunctur" pe tot ce tre+uie dispersat* F C <:<I-3: este o te,nic de utili&are a su.lului )i a sim+olurilor /n-'ate* u doar inspirm energie" dar o )i e2pirm* - Permitem intui'iei noastre s ne g,ide&e* - Cu lim+a /n cerul gurii se acti-ea& C3:-<U-REI )i se su.l pe locul unde suntem po&i'iona'i cu m(inile" printre +u&e" lim+a .iind in continuare in cerul gurii* - Se poate su.la pe o ,(rtie" pe o cerere" pe un proiect necondi'ionat* - Se poate su.la" nu doar asupra locurilor +olna-e sau rnite ale corpului" ci )i asupra oricrui alt loc* Dac sim'im /n cursul unui tratament c respira'ia de-ine +rusc cald" putem considera aceasta drept o indica'ie 7din partea energiei8 c tre+uie s su.lm deasupra locului /n care a-em m(inile ase&ate*

CURS DE REIKI GRADUL II

16

K C GX:S3I-3: 7a pri-i .i28 In manualul su" dr* Usui spunea c Rei!i iese prin tot corpul" /n special prin m(ini" oc,i )i respira'ie* Irosim mult energie cu oc,ii* Ca urmare" aceast te,nic ne /n-a' s .olosim energia pri-irii /n loc s o risipim* - Mai /nt(i" pentru a .olosi energia oc,ilor" tre+uie s /n-'m s-i de.ocali&m* A pri-i pe cine-a .i2 repre&int un gest agresi- C spune Usui* - Pri-i'i cu oc,ii de.ocali&a'i /n locul pe care dori'i s-l trata'i" timp de c(te-a minute* - In loc s-l pri-i'i acti-" lsa'i imaginea s - intre /n oc,i" s -in spre ei* - C(nd are loc acest lucru" e2ist un ,alou /ntre noi )i persoana tratat* - Este posi+il s -ede'i clar locul pe care-l trata'i* - Pute'i proiecta sim+olurile /n acele locuri*

A C SEI-3E-<I-C3IRX: Se .olose)te pentru a sc,im+a anumite trsturi de caracter* - Incepem cu noi" .ormul(nd a.irma'ii po&iti-e )i la timpul pre&ent= @ C "Am un ec,ili+ru )i un calm interior per.ect" E C "Sunt o persoan plin de r+dare" 1 C "ADung /ntotdeauna la timp" oriunde am de mers" L C"Sunt o persoan armonioas )i am o rela'ie de cuplu per.ect pentru mine" /n armonie cu Uni-ersul"
- Se acti-ea& SEI-3E-<I )i se repet" mental" a.irma'ia compus /n preala+il" timp de 1 C F minute" a-(nd m(na st(ng pe .runte )i dreapta pe occipital.

- Se ia" apoi" m(na st(ng de pe .runte )i se mai continu c(te-a minute cu m(na dreapt pe occipital timp de 1 C # minute* - Dac -rem s aDutm pe altcine-a cu aceast te,nic" g,idm persoana pentru a gsi o .ormulare adec-at )i /i spunem s rosteasc mental 7sau cu -oce tare8 .ra&a" timp /n care" dup ce noi am acti-at SEI-3E-<I" a)e&m m(na st(ng pe .runtea pacientului )i dreapta pe occipitalul acestuia" timp de 1 C F minute* - Lum" apoi" m(na st(ng de pe .runte )i mai continum cu m(na dreapt c(te-a minute 71 C # minute8 pe occipital*Se repeta &ilnic pana s eo+tin re&ultatele dorite*

CURS DE REIKI GRADUL II

17

Este +ine s )tim c a.irma'iile sunt declan)atori energeticiVSuntem aten'i ce cerem )i cum cerem" Dumne&eu ne -a da mai de-reme sau mai t(r&iu*

A+ilitatile o+tinute la gradul al doilea si sim+olurile" prin intermediul carora" -om transmite energie Rei!i la distanta"pentru noi sau pentru cei "care ne solicita" ne -or sc,im+a " in continuare -iata atat de mult" incat putem spune cu usurinta6 "Mul'umesc .rumos lui Dumne&eu EL de ore din EL de ore"

"Cei care -or s ai+ succes -or descoperi o cale J Cei care nu" -or cuta o scu&"* LE: AZUILA