Sunteți pe pagina 1din 28

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

MANAGEMENTUL PREZENEI ELEVILOR LA COAL


Program iniiat de Ins e!torat"# !o#ar $"deean C#"% Coordonatori& ins ' de s e!ia#itate ro(' & )te#iana E#iade ins ' rograme ed"!ati*e& +anie#a ),#,gean !oordonator C$APP& Marin P#os!a

E!-i a de #"!r"& E"genia Aram,. ro('so!io#og / !' E' Isa! +anie#a Cig-i. ro(' si-o#og / Gr' !' Te-no(rig +iana L" . ro(' si-o#og / !' Tr' +0r%an Lorena )a*a. ro(' edagog / Gr' !' A#' 1or2a +iana aiti3. ro(' si-o#og / Li!' L' 1#aga $ana Tra3!,. !oord' rograme ed"!ati*e / Gr' !' A#' 1or2a

4556

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

ARGUMENT
Mutaiile din s !ietate "i din #a$ilia ! nte$% &an' (%& )le$ele e! n $i!e* %& )le$ele de &elai na&e +nt&e %'&ini "i ! %ii* ti$% &edus %et&e!ut !u #a$ilia* &edist&i)ui&ea & lu&il &* su% &tul s !ial "i e$ i nal &edus* su%&a+n!'&!a&ea %& #esi nal' a %'&inil & sau $un!a +n st&'in'tate et!,- dete&$in' $ai $ulte %& )le$e e$ i nale la ! %ii de!.t +n t&e!ut, La a!estea se adau/' %&esiunea /&u%ului* &is!ul ! nsu$ului de d& /u&i "i a alt & # &$e de de%enden'* $et dele edu!ati0e sla)e* in! nstante* su%&a+n!'&!a&ea "! la&'* dis#un!iile +n e0alua&e "i n ta&e* #&i!a de e1a$ene et!, ! nstituindu2se +n ade0'&ai st&es &i %ent&u ele0i !a&e* din %'!ate* une &i e0it' ! n#&unta&ea !u **%& )le$a3 %&in #u/a de la &e, 4'5ut din a!east' %e&s%e!ti0'* a)senteis$ul de0ine %& )le$' s !ial'* un se$nal ta&di0 al e1istenei un & %& )le$e* ! nduit' !a&e &e#le!t' atitudinea st&u!tu&at' a li%sei de inte&es* $ ti0aie* +n!&ede&e +n edu!aia "! la&', Din %'!ate* a)senteis$ul este +n !&e"te&e* $ai ales la ni0el li!eal* ia& i/n &a&ea sau %edea%sa e1!esi0' % t d a& ! nt&i)ui la !& ni!i5a&ea #en $enului, A!est $ate&ial se d &e"te a #i un su% &t %ent&u di&i/inii !a&e se ! n#&unt' !u %& )le$a a)senteis$ului, A1)ENTEI)MUL 7' +E8INIRE. CARACTERIZARE. 8ORME. )EMNI8ICAII 9 %& )le$' s !ial'6 ! nduit' e0a5i nist'* !& ni!'* !a&e &e#le!t' atitudinea st&u!tu&at' a li%sei de inte&es* $ ti0aie* +n!&ed&e +n edu!aia "! la&' 9 #u/a de la &e este %& )le$' %&ed $inant e$ i nal' (! nduit' de ti% e0a5i nist6 e0ada&e #i5i!' "i %si7 l /i!' din situaia %e&!e%ut' !a t&au$ati5ant'9 # &$' de $ani#esta&e a de0ianei "! la&e (se$nal ta&di0 al e1istenei un & %& )le$e9 &edu!e&e a ata"a$entului "i a inte/&'&ii* identi#i!a&e s!'5ut' !u )ie!ti0ele "i as%i&aiile /&u%ului (de ele0i9 # &$e8 a)senteis$ sele!ti0 (#u/a de la "! al' este #&e!0ent' la sin/u&' dis!i%lin' sau d a& la !.te0a dis!i%line a)senteis$ /ene&ali5at (#u/a de la "! al' este #&e!0ent' "i /ene&ali5at'* %&e#i/u&ea5' a)and nul "! la& !'uta&ea sin/u&'t'ii (&ea!ie la tensiunea %ute&ni!' int&a2 sau inte&%e&s nal' d &ina de a #i !u %a&tene&ul (la ad les!eni d &ina de a%a&tenen' la /&u% (**&itualu&i de iniie&e99 atitudine de#ensi0' #a' de aut &itatea unui siste$ 9 se$ni#i!aiile %si7 s !iale ale #u/ii de la "! al'8 #un!ia de se%a&a&e : indi0iduali5a&e ($ai ales la ad les!eni2. CAUZE 1, !a&e in de %e&s nalitatea "i sta&ea de s'n'tate a ele0ului8 $ ti0aie "! la&' s!'5ut'* li%s' de inte&es* +n!&ede&e s!'5ut' +n edu!aia "! la&'* ) seal'* an1ietate* aut e#i!a!itate s!'5ut'* i$a/ine de sine dete&i &at'* senti$ente de in#e&i &itate* a)ilit'i s !iale &eduse* %asi0itate6 &e#u5ul de a ade&a la ale/e&e #'!ut' de alii (&ea!ie la %&esiunea e1e&!itat' de d &inele adulil &;, !a&e in de #a$ilie* ! ndiiile s !i 2e! n $i!e ale #a$ilie8 s'&'!ia* stil %a&ental indi#e&ent* ne/li<ent* #a$ilii di5a&$ ni!e* %'&ini # a&te !u%ai sau %le!ai +n st&'in'tate ;

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ =, !a&e in de ! nte1tul "! la& s%e!i#i! (in!lusi0 &elaia %& #es &2ele0-8 %&esiunea /&u%ului* su%&a+n!'&!a&ea "! la&'* ! $uni!a&ea de#e!tuas' ele02%& #es & (i& ni5a&ea* u$ili&ea ele0uluie0alua&ea su)ie!ti0'* #&i!a de e0alua&e* ! n#li!t !u ! le/ii* %&a!ti!i edu!ati0e %e&!e%ute de ele0i !a #iind ned&e%te* #&ust&ante* in! $%ati)ilitate +nt&e as%i&aiile* t&e)uinele de +n0'a&e "i #e&ta edu!ai nal' a "! lii6 # &$' de a%'&a&e >+$% t&i0a dis!i%linei e1!esi0 de &i/id' "i se0e&'* % liti!i %& a)senteiste ale "! lii la ele0ii din !lasele te&$inale (+n "! lile de *elit'999 # a&te i$% &tant' este "i 0a&ia)ila 0.&st'8 la ele0ii $i!i 2 #u/a de la "! al' % ate #i $ani#esta&e a **# )iei "! la&e996 !au5e8 de%enden' !&es!ut' de %'&ini* %'&ini !a&e 0al &i5ea5' e1!esi0 edu!aia "! la&'6 stilu&i %a&entale su%&a%& te!t a&e* aut &ita&e sau indi#e&ente6 st&ate/ie de#ensi0' #a' de ! le/ii 0i leni* e"e!ul "! la&* situaii u$ilit a&e la ele0ii $a&i 2 #u/a de la &e este &e5ultatul unei %iuni (%& !es de deli)e&a&e* lua&e a de!i5iei-6 !au5ele % t #i8 #&i!a de e0alua&e* de e"e!* # )ia : an1ietatea s !ial' (#&e!0ent' +n %e&i ada ad les!enei* $ani#estat' %&in an1ietate #a' de situaia de a #i )se&0at de ! le/i* tea$a de a 0 &)i +n %u)li!* tea$a de a inte&a!i na !u %e&s ane de se1 %us* tea$a de !&iti!'* sti$' de sine s!'5ut'-6 tea$a de %edea%s'* tea$a de %ie&de&e a statutului +n /&u% &is!u&ile #u/ii de la "! al'8 de%&esia* ! nsu$ de t 1i!e le/ale "i ile/ale* a!te deli!tuale* a)and n "! la&,

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

PAI :N APLICAREA PROGRAMULUI +E MONITORIZARE A A1)ENELOR ELEVILOR :N COAL

7'Constit"irea Comisiei de monitori2are a a;sene#or #a ni*e# de 3!oa#, 4' Com #etarea 8i3ei de monitori2are a a;sene#or nemoti*ate <84= 3i a 8i3ei sinteti!e entr" !#as, <8>= de !,tre diriginii !#ase#or >' Com #etarea 8i3ei de !entra#i2are a a;sene#or nemoti*ate <87= 3i a 8i3ei sinteti!e entr" 3!oa#, <8>= ?' A #i!area !-estionare#or entr" e#e*i. ,rini @n !#ase#e "nde a;senteism"# este ridi!at A' )o#i!itarea s ri%in"#"i si-o#og"#"i 3!o#ar @n a#egerea rogram"#"i B a!ti*it,i#or de inter*enie 9 re*enie 3i a #i!area #a !#ase#e de e#e*i !" "n a;senteism ridi!at

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

ACTIVITI +E PREVENIE I INTERVENIE :N CAZUL A1)ENTEI)MULUI


7' ACTIVITATEA& )"rse de stres 3!o#ar O@IECTI48 Identi#i!a&ea su&sel & de st&es "! la& NI4EL8 /i$na5ial6 li!eal MATERIALE NECESARE8 ! li A?* !&ei ane DURATA8 ;A $in, DESCRIERE8 Se +$%a&te !lasa %e /&u%e de !.te ?2A ele0i, Bie!a&e /&u%' &eali5ea5' ti$% de 1C $in, list' !u su&se de st&es "! la& %e !a&e %&e5int' a% i +nt&e/ii !lase, U&$ea5' dis!uii !u +nt&ea/a !las'8 % t #i +nl'tu&ate* di$inuate* t le&ate ne!esit.nd ada%ta&e* et!, 4' ACTIVITATEA& Rea!ii #a stres O@IECTI4 8 C n"tienti5a&ea &ea!iil & la st&es NI4EL8 /i$na5ial6li!eal MATERIALE NECESARE8 ! li A?* !&ei ane DURATA 8 ?C $in, DESCRIERE8 Se +$%a&te !lasa +n /&u%u&i de !.te ?2A ele0i, Bie!a&e /&u%' n tea5' ti$% de 1A $in, &ea!iile a0ute +nt&2 situaie ! nside&at' st&esant' (test* te5'* e1a$en et!,-*du%' !a&e le 0 & %&e5enta +nt&e/ii !lase, Se 0 & n ta &ea!iile #i5i!e: #i5i l /i!e (e18du&e&i de ini$'* t&ans%i&aii e1!esi0e* du&e&i de !a% -* ! /niti0e (!e au /.ndit-* e$ i nale (!e au si$it-* ! $% &ta$entale (!u$ s2au ! $% &tat- ,Dn #inal se 0 & identi#i!a !.te0a $ dalit'i de &ee0alua&e a e0eni$entului ! nside&at st&esant %&in %&is$a /.ndi&ii % 5iti0e,

>' ACTIVITATEA& +i #oma mea O@IECTI48De50 lta&ea sti$ei de sine NI4EL8 /i$na5ial6 li!eal MATERIALE NECESARE 8 #ise* !&ei ane DURATA8 ;C $in, DESCRIERE8 Bie!a&e ele0 %&i$e"te #i"' !u titlul 3Di%l $a $ea3 (ane1a1- %e !a&e ! $%letea5', Du%' ! $%leta&ea #i"ei !ei !a&e d &es!* %&e5int' !lasei, ?' ACTIVITATEA& Cine s"nt e"C O@IECTI48 De50 lta&ea sti$ei de sine NI4EL8 /i$na5ial MATERIALE NECESARE8 #i"e* li%i!i* # a&#e!e* !&ei ane* !a&i !a* &e0iste DURATA8 =C $in, DESCRIERE8 Se +n$.nea5' #ie!a&ui ele0 #i"a ECine sunt euF3 (ane1a ;- "i se %un la dis% 5iie $ate&ialele, Ele0ii %&i$es! !a sa&!in' &eali5a&ea ti$% de 1A $in, a unui ! la<:desen !a&e s' le A

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ #e&e !el &lali idee des%&e !ine sunt ei, Pent&u &eali5a&ea sa&!inii ele0ii % t # l si !u0inte* si$) lu&i* desene la li)e&a ale/e&e, Du%' &eali5a&ea sa&!inii se #a! /&u%u&i de !.te =2? ele0i +n !a&e #ie!a&e 0a +$%'&t'"i !el &lali !e a #'!ut, G&u%u&ile 0 & dis!uta as%e!tele ! $une ti$% de A $in, Dn #inal se &e#a!e /&u%ul $a&e "i se dis!ut' ti$% de 1C $in8 a # st u" a&':/&ea sa&!ina* !a&e sunt lu!&u&ile ! $une des! %e&ite* i2a a<utat e1e&!iiul s' se !un as!' $ai )ine et!, A' ACTIVITATEA& C"m m, *,d e". !"m m, de(ines! !ei#a#iC O@IECTI48 C nst&ui&ea unei i$a/ini de sine % 5iti0' NI4EL8 /i$na5ial MATERIALE NECESARE8 ! li A?* $a&Ge&e* !&ei ane ! l &ate* ta)l':#li%!7a&t DURATA8 AC $in, DESCRIERE8 A!est e1e&!iiu #e&' ele0il & % si)ilitatea de a2"i de#ini !alit'i %e&s nale !a&e ! nt&i)uie la de50 lta&ea a&$ ni as' a %e&s nalit'ii l &, Ele0ii sunt +$%'&ii +n /&u%e de A "i %&i$es! !.te # aie A? "i !&ei ane ! l &ate, Bie!a&e ele0 desenea5' ! ntu&ul %& %&iei %al$e %e # aie* %e !a&e +"i 0a t&e!e nu$ele, Pe de/etul $a&e +"i 0a t&e!e !alitate %& %&ie (t&'s'tu&i de !a&a!te&* +nsu"i&i $ &ale6 de e1,8 /ene& s* inteli/ent* si$%ati!* talentat et!,-, E1e&!iiul se ! ntinu' !u %&e!i5a&ea alt & !alit'i de !'t&e ! le/ii de /&u% > #ie!a&e $e$)&u al /&u%ului 0a s!&ie !alitate a ! le/ului s'u %e !elelalte Ede/ete3 ale ! ntu&ului %al$ei a!estuia, Dn #elul a!esta* la s#.&"it #ie!a&e $e$)&u 0a a0ea un ! ntu& al %al$ei ins!&i%i nat !u !alit'i identi#i!ate at.t de el* !.t "i de ! le/ii s'i, Dn #inal se a#i"ea5' t ate ! lile !u desene %e ta)l' sau %e # aia de #li%!7a&t, O 0a&iant' a e1e&!iiului !u%&inde %&e!i5a&ea unui ! $% &ta$ent % 5iti0 (sau a $ai $ult & ! $% &ta$ente-, Se insist' !a ele0ii s' identi#i!e !alit'i (as%e!te % 5iti0e-* nu de#e!te (as%e!te ne/ati0e- ale %& %&iei %e&s nalit'i, Su/estii %ent&u %& #es &i8 A!!entul se %une %e 0al &i5a&e, Da!' %& #es &ul )se&0' !' sunt ele0i !a&e nu &eu"es! s' identi#i!e as%e!te % 5iti0e ale ! $% &ta$entului sau !a&a!te&ului l &* % t #i ! $%letate Ede/etele3 d a& de !eilali $e$)&i ai /&u%ului, Dn #elul a!esta* ele0ul &es%e!ti0 0a &eu"i* !u a<ut &ul !el &lali* s' se !un as!' "i s' aut 0al &i5e5e %& %&iul % tenial,

6' ACTIVITATEA& P"n!te#e tari 3i s#,;i!i"ni#e me#e O@IECTI48 De50 lta&ea sti$ei de sine NI4EL8 /i$na5ial6 li!eal MATERIALE NECESARE8 #i"e* !&ei ane DURATA8 =C $in, DESCRIERE8 Bie!a&e ele0 %&i$e"te #i"' !u titlul EPun!tele ta&i "i sl')i!iunile $ele3 (ane1a =%e !a&e ! $%letea5' a0.nd la dis% 5iie 1C $in, Du%' ! $%leta&ea a!esteia de !'t&e t i ele0ii se 0 & &eali5a dis!uii %e /&u%u&i de !.te =2? ele0i ti$% de A $in,* +n !ad&ul !'& &a #ie!a&e 0a +$%'&t'"i ! le/il & de /&u% &'s%unsu&ile date, In #inal se 0a &eali5a ti$% de 1A $in, dis!uie la ni0elul +nt&e/ii !lase +n !ad&ul !'&eia unii dint&e ele0i 0 & #i a<utai s'2"i ! $%lete5e lista !u %un!tele ta&i, Se 0a u&$'&i* de ase$enea* de%lasa&ea dis!uiei %e % si)ilitatea &e$edie&ii un & as%e!te $ai %uin % 5iti0e ale %& %&iei %e&s ane, D' ACTIVITATEA& Portret O@IECTI48 C&e"te&ea sti$ei de sine H

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ NI4EL8 /i$na5ial MATERIALE NECESARE8 ! li A?* !&ei ane DURATA81A $in, DESCRIERE8 Se %&inde %e s%atele #ie!'&ui ele0 # aie de 7.&tie, Ti$% de 1C $in #ie!a&e ele0 0a t&e!e %e la !eilali "i 0a n ta %e s%atele a!est &a !alitate %e !a&e ei ! nside&a !' % ses &ii 7.&tiei au, Du%' 1C $in, #ie!a&e ele0 0a a0ea list' !u as%e!te % 5iti0e su&%&inse de ! le/ii l &* %e !a&e le 0 & !iti "i 0 & &e#le!ta asu%&a l &, E' ACTIVITATEA& tiai !,F O@IECTI48 C&e"te&ea sti$ei de sine NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 #i"' DURATA8 1A $in, DESCRIERE8 Se !ite"te de !'t&e di&i/inte #i"a EItiai !'J3(ane1a ?-* du%' !a&e se ! $entea5' %e s!u&t +$%&eun' !u ele0ii, G' ACTIVITATEA& ..CUM )UNT I CUM +ORE)C ) 8IU CH

O@IECTI4E8 aut !un a"te&e* de50 lta&e %e&s nal' DURATA8 AC $inute NI4EL8 /i$na5ial* li!eal RESURSE MATERIALE8 #i"ele de lu!&u (!.te una %ent&u #ie!a&e ele0* ane1a A- # lii de #li%!7a&t* $a&Ge&e, DESCRIERE8 se /&u%ea5' ele0ii "i se de#ine"te* !u a<ut &ul ele0il &* i$a/inea de sine (%'&e&ea %e !a&e a0e$ des%&e n i +n"ine-, Se dis!ut' des%&e #a%tul !' #ie!a&e a0e$ atu2u&i "i $inusu&i %e&s nale* $inusu&i %e !a&e d &i$ s' le a$eli &'$, Se dist&i)uie #ie!'&ui ele0 #i"a de lu!&u, Du%' !e ! $%letea5' #i"a* &es%e!t.nd inst&u!iunile* +"i %&e5int' (at.t !.t d &es!- de %e #i"' ! le/il & de /&u%, Ie&a&7i5ea5' as%e!tele &e#e&it a&e la %& %&ia %e&s an' %e !a&e d &es! s' le s!7i$)e* du%' !a&e /.ndes! ni"te %a"i %&in !a&e % t #a!e a!est lu!&u, E1e&!iiul se % ate ! ntinua &u/.nd #ie!a&e /&u% s' sele!te5e (s' ne/ !ie5e- un as%e!t %e !a&e d &es! s' lu!&e5e "i s' indi!e %a"ii ne!esa&i s!7i$)'&ii, A% i listea5' t ate ideile %e !.te # lie de #li%!7a&t "i un &e%&e5entant din #ie!a&e /&u% %&e5int' ideile +n #aa +nt&e/ii !lase, 75' ACTIVITATEA& ..Po*estea ren"me#"iII In# &$aii utile %ent&u ! &d nat &8 nu$ele di#e&enia5'* s! ate %e&s ana dint&2 $as' a$ &#' de indi0i5i (an ni$i-* a&e **0i)&aie99 s%e!ial' %ent&u #ie!a&e %e&s an' +n %a&te, Oa$enii sunt %ute&ni! identi#i!ai !u nu$ele l &* ia& a2l au5i e!7i0alea5' !u a #i &e!un s!ui %si7 l /i!, Oa$enii au ne0 ie s' #ie &e!un s!ui "i s' ! nte5e (adi!' s' li se at&i)uie anu$it' i$% &tan'-, A !un a"te "i a &eine nu$ele a$enil & este unul dint&e si$%lele se!&ete ale de50 lt'&ii &elaiil & inte&u$ane, R sti&ea nu$elui !ui0a +nsea$n' &e!un a"te&ea uni!it'ii* %e&s nali5ea5' ! $uni!a&ea, O@IECTI48 aut a!!e%ta&ea* a#i&$a&ea de sine* inte&!un a"te&e "i !&e"te&ea ! e5iunii /&u%ului, DURAT8 AC $inute NI4EL8 /i$na5ial* li!eal (e1e&!iiu indi!at $ai ales la !lasele iniiale* a 42a* a IK2aMATERIALE8 e!us ane* !a&i !i METOD8 e %&e#e&a)il !a ele0ii s' #ie dis%u"i +n !e&! DESCRIERE8 #ie!a&e ele0 +"i 0a s!&ie nu$ele %e e!us n (!u !ul a&ea %&e#e&at'- un si$) l %e&s nal "i se 0a %&e5enta /&u%ului s%un.ndu2"i %&enu$ele "i **ist &ia3 %&enu$elui s'u (!ine l2a $ai %u&tat din #a$ilie* !ine i l2a ales* !a&e este $ ti0ul ale/e&ii* !u$ se si$te !u nu$ele s'u* !u$ este alintat* !u$ este a%elat de %e&s ane di#e&ite > din #a$ilie sau din /&u%ul de %&ieteni2 L

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ !u$ %&e#e&' s' #ie nu$it +n /&u%* $ ti0ul %ent&u !a&e a ales si$) lul desenat et!,-, 77' ACTIVITATEA& Aserti*itatea O@IECTI48 De50 lta&ea ase&ti0it'ii NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 $ate&iale in# &$ati0e* ! li A=* !a&i !a* $a&Ge&e DURATA8 AC $in, DESCRIERE8 Se +$%a&te !lasa +n t&ei /&u%e, Bie!a&e /&u%' %&i$e"te un $ate&ial in# &$ati0 (ane1a H- !u des!&ie&ea stilu&il &8 %asi0* a/&esi0* ase&ti0* ! li A=* !a&i !a* $a&Ge&e, G&u%ele au sa&!ina* ti$% de ;C $in,* de a sinteti5a in# &$aia %us' la dis% 5iie "i de a n ta %e ! ala A=, In #inal #ie!a&e /&u%' +"i %&e5int' +n #aa +nt&e/ii !lase %lan"a &eali5at', 74' ACTIVITATEA& R,s "ns"ri aserti*e O@IECTI48 De50 lta&ea ase&ti0it'ii NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 ! li A?* !&ei ane DURATA8 ;A $in, DESCRIERE8 Se +$%a&te !lasa +n /&u%u&i de !.te =2? ele0i,Di&i/intele %&e5int' !.te0a $esa<e "i s li!it' /&u%u&il & # &$ate s' n te5e ti$% de 1A $in, &'s%unsu&ile %asi0e* a/&esi0e* ase&ti0e la a!este $esa<e, In #inal #ie!a&e /&u%' +"i %&e5int' &'s%unsu&ile, E1e$%le de $esa<e !e % t #i utili5ate +n !ad&ul a!estei a!ti0it'i8 3C le/ul t'u +i ia $.n!a&ea din /eant' #'&' s' +i !ea&' 0 ie* da& ie +i este # a&te # a$e36 3P&ietenul t'u #u$ea5' "i te & a/' "i %e tine s' #u$e5i !u el36 Ei2ai !u$%'&at )lu5' %&e#e&at' "i )se&0i !' %&ietena ta % a&t' #'&' s' te #i +nt&e)at3, 7>' ACTIVITATEA& Mesa%e aserti*e O@IECTI48 De50 lta&ea ase&ti0it'ii NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 ! li A?* !&ei ane DURATA8 ;A $in, DESCRIERE8 Se +$%a&te !lasa +n /&u%u&i de !.te =2? ele0i, Bie!a&e /&u% a&e sa&!ina de &eali5a&e* ti$% de 1A $in* a un & $esa<e 0e&)ale %asi0e* a/&esi0e "i ase&ti0e, A!este $esa<e % t #i8 $esa<ul unui & ) t tele# ni!* un %& test* &e!la$' %u)li!ita&' et!, In #inal /&u%ele +"i %&e5int' &eali5a&ea +n #aa +nt&e/ii !lase, 7?' ACTIVITATEA& C"m rea!ion,m #a resi"nea gr" "#"iC O@IECTI48 $a&!a&ea %& %&iei %e&s nalit'i6 e1%une&ea des!7is'* #e&$' a %& %&iului %un!t de 0ede&e #'&' a se te$e de ! nse!ine (de <ude!ata /&u%uluiNI4EL8 li!eal MATERIALE NECESARE82 DURATA8 AC $in, DESCRIERE8 C n0e&saie int& du!ti0' %ent&u a! $ da&e La a!east' 0.&st'* a 0 ast&'* a0ei !u&a<ul s' 0' e1%&i$ai d &inele* %un!tul de 0ede&eF Da!' %'&inii 0' !e& s' #a!ei !e0a* a!!e%tai sau nuF A0ei !u&a<ul s' 5i!ei **nu3 da!' nu suntei de a! &dF A&/u$entai, M anu$it' !ul a&e* !e e1%&i$'

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ Ele0ii 0 & #i +nd&e%tai s%&e ! n0e&saie !a&e s' elu!ide5e a!este %& )le$e, Ce +nele/ei %&in lu%ta +nt&e /ene&aiiF (!au5e* s luiiS%unei **nu3 %'&inil &F De !eF Dn !e situaiiF Ele0ii 0 & da e1e$%le* situaii ! n!&ete !a&e 0 & #i su%use de5)ate&ii ! le!ti0e, Cun a"tei situaii +n !a&e tine&ii s%un %'&inil & **nu3 d a& %ent&u a2"i $a&!a %e&s nalitateaF Da!' s%une$ **nu3 #a$iliei :%'&inil &* s%une$ **da3 %&ietenil & +nt tdeaunaF 4i s2a +nt.$%lat s' s%unei **nu3 %&ietenil &F Da& s' /.ndii **nu3 "i s' s%unei **Da3F Dn !e situaiiF de5)ate&i %e a!este %& )le$e, Unde te si$i $ai )ineF Dn #a$ilie sau !u /&u%ul de %&ieteniF Ele0ii 0 & e1%&i$a %iniile l & "i 0 & a&/u$enta, P&e5enta&ea %iniei %si7analistului #&an!e5 Ge&a&d Se0e&in C.nd a<un/i s' nu2i $ai ! nside&i #a$ilia !a uni! %un!t de &e#e&in'* **/a"!a3 ia i$% &tan' en &$', Ele0ii %a&ti!i%' la ! $enta&ii, A s%une **nu3 /&u%ului de %&ieteni* a nu te ! n# &$a &e/ulil & a!estuia* +nsea$n' s'2i asu$i ni"te **&is!u&i3 en &$e2 !ele de a #i e1!lus8 te /'se"ti +n situaia de a #i sin/u&* #'&' #a$ilie* #'&' /&u%ul de %&ieteni, Ele0ii %a&ti!i%' la ! $enta&ii, C n!lu5ii8 La #inalul &ei 0 & #i !itite dest'inui&ile unei tine&e de 1L ani* %u)li!ate +n ianua&ie 1NNN de Re0ista P7 s%7 &e din B&ana8 **Mult ti$% a$ #'!ut %e a$a)ila* a$ s%us **da3 tutu& &8 !el & !e2$i !e&eau )ani %ent&u i/'&i sau %ent&u &i!e alt!e0a6 )'ieil & !a&e nu +nd&'5nea$ s' s%un **nu3* !7ia& da!' nu2$i %l'!eau !u ade0'&at( asta de tea$a !' ni$eni nu 0a $ai 0&ea s' ias' !u $ine-JIi a% i* +nt&2 5i* $i2a$ dat sea$a !' +n <u&ul $eu e&au d a& ni"te **%a&a5ii3 !a&e $' luau d&e%t #&aie&', Atun!i $2a$ si$it nulitate* un ni$eni, Ii Ja$ e1%l datJDe atun!i s%un **nu3 atun!i !.nd /.ndes! a!est lu!&u "i $' si$t # a&te )ine* e1!elent* !a "i !.nd a" #i s!'%at de % 0a&' !e $' ! %le"ea,3 Ele0ii sunt in0itai s' e1%&i$e %'&e&i* &e#le1ii* ! n!lu5ii "i sunt +nt&e)ai da!' au t&'it a!east' e1%e&ien' 0&e dat',

7A' ACTIVITATEA& ..), @n*,,m s, s "nemF' NUH O@IECTI4E8 +nsu"i&ea $ dalit'il & de %&e0eni&e a &ea!iil & de#ensi0e +n ! $uni!a&e6 +n0'a&ea un & st&ate/ii de a &e5ista la %&esiunea /&u%ului, DURATA8 AC $inute NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 #i"a %ent&u #ie!a&e ele0 (ane1a L-* # lii de #li%!7a&t* $a&Ge&e, DESCRIERE8 ele0ii se /&u%ea5'* "i %&i$es! sa&!ina de a lista* ti$% de A $inute* !.t $ai $ulte situaii ("i e$ iile %e !a&e le2au si$it- !u !a&e s2au ! n#&untat "i +n !a&e le2a # st di#i!il s' &e#u5e s li!ita&e din %a&tea alt & %e&s ane* !7ia& da!' a!ea %& %une&e nu le2a #'!ut %l'!e&e, Se listea5' t ate situaiile identi#i!ate de /&u%u&i %e ta)l' sau %e # lie de #li%!7a&t, Bie!a&e /&u% sele!tea5' !el %uin situaie la !a&e 0 & lu!&a +n ! ntinua&e "i %&i$es! sa&!ina de a /.ndi st&ate/ie %e !a&e au # l sit2 sau a& %utea2 # l si %ent&u a &e#u5a* +n $ d #e&$ (ase&ti0- !e&e&ea alt & %e&s ane (atun!i !.nd nu d &es! s' se i$%li!e +nt&2 anu$it' a!ti0itate* situaieJ-, A% i n tea5' st&ate/ia %e !a&e au /.ndit2 %e !.te # lie de #li%!7a&t, Li se +n$.nea5' ele0il & #i"a de lu!&u "i li se !e&e s' ! $%lete5e %& %&ia l & st&ate/ie !u &e! $and'&ile de %e #i"'* &es%e!ti0 !u$ anu$e "i2a& %utea %ti$i5a $ dalitatea de a &e#u5a unele !e&e&i, In #inal* !.te un &e%&e5entant din #ie!a&e /&u% 0a %&e5enta +nt&e/ii !lase e1e$%lul la !a&e au lu!&at, Dis!uia se % ate a%& #unda N

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ %&in dis!uta&ea a !eea !e si$t atun!i !.nd #a! unele lu!&u&i d a& %ent&u a #i %e %la!ul !el &lali* &es%e!ti0 !e /.ndes! des%&e ei +n"i"i "i !e e$ ii si$t atun!i !.nd % t &e#u5a anu$ite !e&e&i !u !a&e nu sunt de a! &d, Nota bene8 ! &d nat &ul /7idea5' dis!uiile %e situaiile ti%i!e din "! al' (e18 a !7iuli de la &e* a ! %ia la teste* a ! nsu$a al! l sau tutun d a& %ent&u a nu #i e1!lus dint&2un /&u%* a &enuna* su) %&esiunea /&u%ului* la %&e/'ti&ea le!iil & +n #a0 a&ea alt & a!ti0it'i et!,- "i insist' %e $ dul ase&ti0 de a &e#u5a unele !e&e&i, P ate #i &eali5at "i un < ! de & l, 76' ACTIVITATEA& Vo!a;"#ar"# emoii#or O@IECTI48 De50 lta&ea ! $uni!'&ii % 5iti0e !u !eilali6 #a!ilita&ea e1%&i$'&ii e$ i nale NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 )ileele DURATA8 =C $in, DESCRIERE8 Se utili5ea5' un set de )ileele %e !a&e au # st n tate denu$i&ea un & e$ ii(e1,#e&i!it* t&ist* #&ust&at-, Bie!a&e ele0 ale/e !.te un )ileel "i +n!ea&!' s' e1%&i$e e$ ia n tat' %&int&2un ! $% &ta$ent, Ceilati ele0i t&e)uie s' identi#i!e e$ ia &es%e!ti0', 7D' ACTIVITATEA& )tat"i#e emoii#or O@IECTI48 De50 lta&ea ! $uni!'&ii % 5iti0e !u !eilali6 #a!ilita&ea e1%&i$'&ii e$ i nale NI4EL8 /i$na5ial*li!eal MATERIALE NECESARE8 )ileele DURATA8 =C $in, DESCRIERE8 Se utili5ea5' un set de )ileele %e !a&e au # st n tate denu$i&ea un & e$ ii(e1,#e&i!it* t&ist* #&ust&at-, C.i0a ele0i 0 lunta&i 0 & a0ea t&ei & lu&i8 de s!ul%t &* de statuie "i )se&0at &, Ele0ul !a&e "i2a ales & lul de s!ul%t & ale/e un )ileel* +"i !aut' un ele0 !a&e "i2a ales & lul de statuie "i 0a +n!e&!a s' E$ dele5e3 statuia +n #un!ie de e$ ia %e !a&e t&e)uie s' &e%&e5inte* $ del.ndu2i e1%&esia #a!ial'* % stu&a, Ele0ul !u & lul de )se&0at & 0a n ta t ate $ dalit'ile %&in !a&e ele0ul Es!ul%t &3 +n!ea&!' s' e1%&i$e e$ ia, Ceilali ele0i t&e)uie s' identi#i!e e$ ia e1%&i$at' de ele0ul !u & lul de Estatuie3,

7E' ACTIVITATEA& Imagini#e emoii#or O@IECTI48 De50 lta&ea ! $uni!'&ii % 5iti0e !u !eilali6 #a!ilita&ea e1%&i$'&ii e$ i nale NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 )ileele DURATA8 =C $in, DESCRIERE8 Se utili5ea5' un set de )ileele %e !a&e au # st n tate denu$i&ea un & e$ ii (e1,#e&i!it* t&ist* #&ust&at-, Bie!a&e ele0 0a e1t&a/e !.te un )ileel* !iteste denu$i&ea e$ iei "i +n!ea&!' s' &e%&e5inte %&int&2un desen !a&e s' #ie se$ni#i!ati0 %ent&u e$ ie, Ele0ul !a&e identi#i!' %&i$ul e$ ia &e%&e5entat' de un ! le/* 0a %&e5enta +n ! ntinua&e el e$ ia e1%&i$at' %&in desen, 7G' ACTIVITATEA& E" 3i nota roast, O@IECTI48 De50 lta&ea !a%a!it'ii de aut anali5a a &e5ultatel &6 de50 lta&ea !a%a!it'ii de a%&e!ie&e "i utili5a&e a % tenialului %& %&iu, NI4EL8 li!eal 1C

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ MATERIALE NECESARE8 ! li A?* !&ei ane DURATA8 AC $in, DESCRIERE8 Ele0ii se +$%a&t +n %at&u e!7i%e, P&i$a des! %e&' !au5ele !a&e dete&$in' )ine&ea &e5ultatel & nesatis#'!'t a&e* a d ua des! %e&' s luii %ent&u e0ita&ea n tel & %& aste* a t&eia i$%& 0i5ea5' s!enet' !a&e s' &e#le!te &elaiile %& #es &2ele0* a %at&a desenea5' ele0ul !a&e a %&i$it n t' %& ast' "i e1%&i$' %&in i$a/ini /.ndu&ile a!estuia, Se s li!it' &e#a!e&ea /&u%ului "i %&e5enta&ea &e5ultatel & la !a&e au a<uns e!7i%ele, P& #es &ul !e&e ele0il & s' !iteas!' $ini2eseu&ile +n !a&e li s2a !e&ut s' a&ate !e i$%a!t a&e n ta %& ast' asu%&a l &, P& #es &ul %une %& )le$a e1istenei unui %& /&a$ 5ilni! al ele0ului !a&e s'2i asi/u&e %&e/'ti&e %ti$' "i 0ia' e!7ili)&at', 45' ACTIVITATEA& Viitor"# me" O@IECTI48 C&e"te&ea $ ti0aiei "! la&e %&in !la&i#i!a&ea s! %u&il & de lun/' du&at' NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 ! li A?* !&ei ane DURATA8 ;C $in, DESCRIERE8 Se &eali5ea5' de !'t&e di&i/inte s!u&t' in# &$a&e des%&e s! %u&i e#i!iente +n +n0'a&e "i ti%u&i de s! %u&i (ane1a M-, Du%' a!east' in# &$a&e #ie!a&e ele0 a&e sa&!ina de a n ta* ti$% de 1C $in,* !.te0a s! %u&i i$ediate (le/ate de "! al'- "i 12; s! %u&i %e te&$en lun/ %e !a&e le 0 & %&e5enta a% i +nt&e/ii !lase, Se 0a u&$'&i s%&i<ini&ea tutu& & ele0il & %ent&u !la&i#i!a&ea s! %u&il &, 47' ACTIVITATEA& Atit"dinea mea O@IECTI48 Identi#i!a&ea un & idei* atitudini ne/ati0e #a' de "! al' "i ! &e!ta&ea l & NI4EL8 /i$na5ial* li!eal MATERIALE NECESARE8 $ini!7esti na&e* !&ei ane DURATA8 A $in, DESCRIERE8 Se dist&i)uie #ie!'&ui ele0 un $ini!7esti na& de atitudini (ane1a N-, Du%' ! $%leta&ea de !'t&e ele0i* ti$% de 1C $in* a $ini!7esti na&ului* di&i/intele &eali5ea5' !ent&ali5a&ea &as%unsu&il &, In #un!ie de &'s%unsu&ile date +n #inal se &eali5ea5' dis!uie +n !a&e se 0a u&$'&i ata!a&ea ideil &* atitudinil & ne/ati0e #a' de "! al' "i +nt'&i&ea !el & % 5iti0e,

11

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

AneJa 7

+IPLOMA MEA 1, Cea $ai i$% &tant' &eali5a&e din 0iaa $ea OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ;, Cel $ai i$% &tant su!!es din 0iaa $ea OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1, Cel $ai i$% &tant e0eni$ent din 0iaa $eaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ;, Cel $ai i$% &tant )ie!ti0 &eali5atOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A, Cea $ai i$% &tant' de!i5ie %e !a&e a$ luat2 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO H, Cele $ai i$% &tante %e&s ane din 0iaa $eaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1;

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ AneJa 4

CINE )UNT EUC

Da!' a" #i ani$al a" #i,,,

Da!' a" #i !ul a&e a" #i,,,

Da!' a" #i %asa&e a" #i,,,,

Da!' a" #i #l a&e a" #i,,,

Da!' a" #i <u!a&ie a" #i,,,

Da!' a" #i inst&u$ent $u5i!al a" #i,,,

1=

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ AneJa >

PUNCTELE TARI I )LA1ICIUNILE MELE 1, M' si$t $.nd&u:' !.ndOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOse s%une !' euOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ;, M' si$t $a&/inali5at "i sin/u& !.ndOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO =, M' si$t #e&i!it !.ndOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ?, M' ene&0e5 !.ndOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$' ! &e!tea5' OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$' #a!e de )i!ei s' $' si$tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO H, Sunt de5a$a/it !.ndOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO L, Indi#e&ent !.t de $ult +n!e&!* ni!i dat'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO M, Sin/u&ul lu!&u !a&e +$i %la!e +nt&2ade0'& este OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO N, Pun!tele $ele ta&i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1C, Sl')i!iunile $ele OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1?

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ AneJa ?

TIAI CF

P C7&ist %7e& C lu$) !'uta IndiaF P Qalt DisneR a # st dat a#a&' de la se&0i!iu %ent&u !' nu a0ea ideiF P Al)e&t Einstein a # st des!&is de %& #es &ul lui !a lent +n /.ndi&e "i a # st e1$at&i!ulat din "! al'F P B&ed Astai&e a # st des!&is de %& du!'t &ul !a&e l2a testat %ent&u %&i$a dat'8 S Nu a&e talent %ent&u a!t &ie, Itie s' danse5e %uinSF P L uis Pasteu& a ie"it al 1A lea din ;; la un test de !7i$ieF P A)&a7a$ Lin! ln a e"uat +n t t !e a +n!e&!at s' #a!' +nainte "i a a0ut d a& ;CC de 0 tu&i la %&i$ele ale/e&i l !aleF P NeTt n a # st ulti$ul din !las'F P Hu$) ldt e&a s ! tit +n ! %il'&ie $'&/initF P LinnU e&a ! nside&at de !'t&e tat'l s'u !a #iind !a%a)il d a& s' ! ase !i5$eF P M liV&e n2a %utut +n0'a s' !iteas!' $ult ti$%F P Na% le n a # st un ele0 $edi !&u +n "! ala $ilita&'F

1A

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

ANEKA A

..CUM )UNT I CUM +ORE)C ) +EVIN CH Citii ad<e!ti0ele n tate $ai < s, @i#ea5' la &u)&i!a ..Pre2entH t&'s'tu&ile !a&e* du%' %'&e&ea ta* te !a&a!te&i5ea5', A% i* #'&' a %&i0i se$nele %e !a&e le2ai #'!ut* &e!ite"te lista, De a!east' dat'* %une un K +n ! l ana intitulat' ..ViitorH +n d&e%tul #ie!'&ui !u0.nt !a&e e1%&i$' +nsu"i&ea %e !a&e ai d &i s' ai da!' ai %utea #i %e&s an' ideal',

:n re2ent 4ulne&a)il('C n"tiin!i s Plin('- de u$ & Inde%endent('P&ieten s A$)ii as' Inte&esant('Cinstit('At&'/'t & Re5e&0at('Entu5iast('Sensi)il('De +n!&ede&e Inteli/ent('I$%ulsi0('I$%&esi na)il('JJ,, JJ,, JJ, JJ, JJ JJ JJ JJ, JJ JJ JJ JJ, JJ, JJ JJ JJ

:n 0iitor JJ,, JJ,, JJ, JJ, JJ JJ, JJ, JJ, JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ 4esel('In0idi as' Ene&/i!('P liti! s Cal$('P&i!e%ut('Si/u&('Malea)il('Inte&i &i5at('B&a/il('Sin!e&('Rela1at('Pute&ni!('Cini!('A%ati!('E/ ist('-

In re2ent JJ, JJ,, JJ,, JJ,, JJ, JJ,, JJ,, JJ, JJ, JJ, JJ, JJ, JJ, JJ, JJ, JJ,

:n *iitor JJ JJ, JJ,, JJ, JJ JJ, JJ, JJ JJ JJ, JJ, JJ, JJ JJ JJ, JJ,

1H

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

AneJa 6 )TILURI +E COMUNICARE

Stilul %asi0 8 e0it' ! n#&unt'&ile* ! n#li!tele* +"i d &e"te !a t at' lu$ea s' #ie $ulu$it'* #'&' a ine +ns' ! nt de d&e%tu&ile sau d &inele sale %e&s nale,O ast#el de %e&s an' nu #a!e !e&e&i* nu s li!it' !e0a anu$e* nu se i$%li!' +n !."ti/a&ea un & d&e%tu&i %e&s nale sau +n a%'&a&ea un & %inii, A!east' %e&s an' se si$te &'nit'* #&ust&at'* i&itat'* #'&' +ns' a +n!e&!a s'2"i e1%&i$e ne$ulu$i&ile #a' de !eilali, Stilul %asi0 e0it' %& )le$a* i/n &' d&e%tu&ile %& %&ii* las' %e !eilali s' alea/' +n l !ul s'u* 0ede d&e%tu&ile !el &lali !a #iind $ai i$% &tante, Stilul a/&esi08 )la$ea5' "i +i a!u5' %e !eilali* +n!al!' &e/ulile i$%use de aut &it'i (%'&ini* %& #es &i* % liie- este insensi)il la senti$entele !el &lali* nu2"i &es%e!t' ! le/ii* ! nside&' !' au +nt tdeauna d&e%tate* &e5 l0' %& )le$ele %&in 0i len'* ! nside&' !a' !ei din <u&ul s'u sunt adesea ned&e%i !u el* este sa&!asti! "i utili5ea5' adesea !&iti!a +n ! $uni!a&e* este stil "i #u&i s, Stilul a/&esi0 ata!' %& )le$a* +"i susine d&e%tu&ile #'&' a ine ! nt de d&e%tu&ile !el &lali* ale/ a!ti0itatea l & "i %e a !el &lali* ! nside&' !' d&e%tu&ile l & sunt $ai i$% &tante de!.t ale !el &lali, Stilul ase&ti08 e1%&i$' e$ iile "i ! n0in/e&ile #'&' a a#e!ta "i ata!a d&e%tu&ile !el &lali* ! $uni!' di&e!t* des!7is "i nest !.s"i/.nd &es%e!tul %&ietenil & "i ! le/il &* a&e !a%a!itatea de a iniia* $enine "i +n!7eia ! n0e&saie +n $ d %l'!ut* e1%&i$' e$ iile ne/ati0e #'&' a se si$i st.n<enit sau a2l ata!a %e !el'lalt* a&e a)ilitatea de a s li!ita sau a &e#u5a !e&e&i* +"i e1%&i$' e$ iile % 5iti0e* #a!e "i a!!e%t' ! $%li$ente* s%une WNU3 #'&' s' se si$t' 0in 0at sau <enat* #a!e #a' %&esiunii /&u%ului "i +"i e1%&i$' des!7is %iniile %e&s nale* +"i &e!un a"te &es% nsa)ilit'ile #a' de !eilali, Stilul ase&ti0 dis!ut' %& )le$a* +"i susine d&e%tu&ile* au +n!&ede&e +n ei* &e!un s! "i d&e%tu&ile l & "i ale !el &lali,

1L

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

AneJa D BIIA DE LUCRU PENTRU ELE4I Dnd&u$'&i %ent&u %e&s anele !a&e au di#i!ult'i +n a s%une **NU3 2 M! XaR (1NM=-8 1, A! &dai20' un &'/a5 (%ent&u a de!ide !u$ anu$e d &ii s' &'s%undei unei s li!it'&i-6 e0itai &ea!iile i$%ulsi0e, ;, Nu 0' s!u5ai +n $ d e1a/e&at (inte&l !ut &ul % ate dedu!e !' 0' si$ii 0in 0ai din !au5a #a%tului !' ai &e#u5at s li!ita&ea-, =, P&e!i5a&ea ! ninutului &e#u5ului (!e anu$e 0ei #a!e "i !e nu 0ei #a!e %ent&u inte&l !ut &-, ?, Utili5a&ea li$)a<ului n n0e&)al de ti% ase&ti0 (%&i0i&ea inte&l !ut &ului* % 5iie #a'2n #a'* t n !al$ "i #e&$* #'&' &ea!ii e$ i nale-, A, E0ita&ea 0in 0'iei inutile (unii a$eni % t si$i d &ina s% ntan' de a #a!e alt!e0a %ent&u %e&s anele %e !a&e le2au &e#u5at6 e )ine s' &e#le!te5e %ent&u a #i si/u&i !' n ua #e&t' %& 0ine dint&2un senti$ent sin!e& "i nu este d a& &e5ultatul senti$entului de 0in 0'ie-,

1M

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

AneJa E S! %u&ile e#i!iente +n +n0'a&e %&esu%un8 Yde#ini&ea s! %u&il & +n te&$eni s%e!i#i!i* !la&i "i &eali"ti, E1834&eau s' %a&!u&/ AA de %a/ini la ist &ie +n u&$'t a&ele = 5ile3 Ys' #ie $'su&a)ile, Se sta)iles! !&ite&ii )ie!ti0e du%' !a&e se a%&e!ia5' /&adul +n !a&e s! %ul a # st atins, Ysta)ili&ea unei date li$ite %ent&u &eali5a&ea s! %ului %& %us Yidenti#i!a&ea %a"il & !a&e t&e)uie u&$ai %ent&u &eali5a&ea s! %ului Yanti!i%a&ea % tenialel & )sta! le +n !alea atin/e&ii s! %ului "i ela) &a&ea un & $ dalit'i de de%'"i&e a a!est &a Ysta)ili&ea un & &e! $%ense %ent&u &eali5a&ea s! %ului Ti%u&i de s! %u&i8 a,s! %u&i de %e&# &$an'2%&esu%un # !ali5a&ea ele0ului %e &e5ultatul %e !a&e d &e"te s'2l atin/', E138s' #iu !el $ai )un +n !las'3 63s' iau l !ul +nt.i la li$%iad'3 ),s! %u&i de de50 lta&e2%&esu%un # !ali5a&ea ele0ului %e asi$ila&ea sau %e&#e!i na&ea un & !un stine,E183s' +n0' $ai $ulte des%&e !u$ #un!i nea5' un $ t &3,

1N

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

AneJa G

CLE)TIONAR

4' &u/'$ s' e0aluai %e s!al' de la 1 la A* +n !a&e 1 > t tal de5a! &d ; 2 %a&ial de5a! &d = 2 nu $' % t %& nuna ? > %a&ial a! &d A > t tal a! &d u&$'t a&ele a#i&$aii8

1, ;, =, ?, A, H,

WDn 5iua de a5i "! ala nu te a<ut' la ni$i!Z3 N2ai !a&te* n2ai %a&teZ P i a<un/e s' ai )ani #'&' s' te $ &i %&ea $ult !u +n0'atul, Da!' 0&ei* +n 0ia' s' #ii &es%e!tat* t&e)uie s' +n0ei !.t $ai $ult, A +n0'a este %ie&de&e de 0&e$e, P i &eu"ii +n 0ia' d a& +n0'.nd,

;C

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

ALTE )UGE)TII +E INTERVENIE :N CAZUL A1)ENTEI)MULUI


1, M nit &i5a&ea* de !'t&e di&i/inte* s'%t'$.nal' a a)senel & ele0il & %e #i"a ti% de $ nit &i5a&e "i %&e5enta&ea luna&' a situaiei a)senel & !'t&e ! ndu!e&ea "! lii ;, A%li!a&ea !7esti na&ului %&i0ind a)senteis$ul (da!' situaia i$%une=, Cent&ali5a&ea &'s%unsu&il & la !7esti na& "i identi#i!a&ea %&in!i%alel & !au5e !a&e au ! nt&i)uit la situaia de #a%t (nu$'& $a&e de a)sene ne$ ti0ate?, S!7ia&ea unui %lan de inte&0enie intit %ent&u &e5 l0a&ea situaiei (identi#i!a&ea de !'t&e di&i/inte a un & $'su&i a$eli &at &iiA, Dis!uta&ea* +n %a&ti!ula&* a in!identului : situatiei !u ele0ul > !'uta&ea +$%&eun' a un & s luii %ent&u e0ita&ea &e%et'&ii in!identului6 e0entual* ! nsilie&ea %si7 l /i!' indi0idual' : a #a$iliei (+n #un!ie de !au5'H, C %e&a&ea di&i/intelui !u %'&inii6 su%&a0e/7e&ea dis!&et' a %&e5enei ele0ului la "! al'* le/'tu&a %e&$anent' !u di&i/intele (&ea!iile ne/ati0e ale "! lii "i ale #a$iliei +nt&ein $e!anis$ele de a%'&a&e ale ele0ului* !&e.nd un !e&! 0i!i s* +n !a&e* la li$it'* a)and nul tinde s' #ie 0'5ut de ele0 !a uni!' s luie %ent&u **&e5 l0a&ea99 %& )le$eiL, Da!' #u/a de la "! al' este dete&$inat' de atitudinea unui %& #es &* di&i/intele % ate $edia &e5 l0a&ea situaiei ! n#li!tuale %& #es &2ele0 M, Alte $ dalit'i de %& #ila1ie8 - ie"i&ea din "! al' %e %a&!u&sul &el & de !u&s d a& %e )a5a un & )ilete de +n0 i&e* se$nate de di&i/inte sau %& #es &ul !lasei* !a&e s' #ie &it$i! ! nta)ili5ate la se!&eta&iat - n ta&ea &i/u& as' a a)sentel & la #ie!a&e &' de !u&s - ! n#i&$a&ea #i!ial' a le/iti$'&ii ele0ului la 0&eun Clu) S% &ti0 "i anuna&ea %&eala)il' a %& /&a$ului ! $%etii nal6 a%& )a&ea $ ti0'&ii a)senel & %ent&u %a&ti!i%a&ea ele0ului la ! $%etiiile s% &ti0e de !'t&e ! ndu!e&ea "! lii - &es%e!ta&ea Re/ula$entului I! la& "i a Re/ula$entului de O&dine Inte&i a&' %ent&u ele0i - $enine&ea +n !las' a unei at$ s#e&e !a&e s' asi/u&e satis#a!e&ea t&e)uinei de si/u&an' a#e!ti0' %ent&u t i ele0ii - $et de de %&eda&e > +n0'a&e at&a!ti0e - %& $ 0a&ea ! %e&'&ii +n !las'* ast#el +n!.t "i ele0ii !u %e&# &$ane "! la&e $ deste s' e1%e&i$ente5e su!!esul6 e0ita&ea ! nstitui&ii un & elite* ! n! $itent !u eti!7eta&ea* $a&/inali5a&ea* !el & !a&e nu a%a&in elitei - siste$ e!7ita)il de &e! $%ense > san!iuni !a&e s' $enin' $ ti0aia "! la&' a ele0il &6 n ta s' #ie d a& $'su&' )ie!ti0' a %e&# &$anei "i nu $ dalitate de san!i na&e a ele0ului - %& #es &ii s' ! $uni!e e#i!ient (ase&ti0* s' # l seas!' as!ulta&ea a!ti0'- s' e0ite eti!7eta&ea ele0il &* s' !&iti!e ! nst&u!ti0* s' se # !ali5e5e %e &e! $%ensa&ea ele0il & "i nu %e san!i na&ea l & - di0e&si#i!a&ea "i at&a!ti0itatea a!ti0it'il & e1t&a!u&&i!ula&e N, Alte st&ate/ii de inte&0enie8 - &eali5a&ea unui %an u al ele0il & !u !ea $ai )un' #&e!0en' la "! al' - !&ea&ea unui # &u$ al %'&inil & (%e site2ul "! lii- %u)li!a&ea* %e site2ul "! lii* a listei ele0il & !u !ele $ai %uine a)sene - %& /&a$e de ! nsilie&e a %'&inil & (de ti% **"! ala %'&inil &99- ! la) &a&e !u t ate aut &it'ile ! $unit'ii l !ale (% liia de %& 1i$itate* <anda&$e&ia* alte as !iaii "i ONG > u&i-,

;1

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ CHESTIONAR PENTRU PRINI 1, Cun a"tei situaia a)senel & ! %ilului du$nea0 ast&' de la "! al'F DA NU ;, De !.te &i a li%sit ne$ ti0at s'%t'$.na a!eastaF a, del ! ), 12A &e !, A21C &e d, $ai $ult de 1C &e =, Ca&e este $ ti0ul %ent&u !a&e li%se"te ne$ ti0at ! %ilul du$nea0 ast&'F a, se las' in#luenat de ! le/i ), se las' in#luenat de %&ieteni !, nu +i %la!e &a d, nu +i %la!e %& #es &ul e, este ) sit #, $ai )ine a)sen' de!.t n t' %& ast' /, nu +l in#luenea5' ni$i! 7, altele ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?, Ca&e sunt %e&s anele !u !a&e ! %ilul du$nea0 ast&' %et&e!e ti$%ul !.nd li%se"teF a, !u ! le/ii ), !u %&ietenii din "! al' !, sin/u& d, !u %&ieteni din a#a&a "! lii e, alte %e&s ane ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A, Ce a!ti0it'i +l at&a/ $ai ta&e %e ! %il !.nd %lea!' de la &eF a, $e&/e a!as' ), $e&/e +n %a&! !, $e&/e +nt&2un )a&: !lu) d, $e&/e la inte&net e, $e&/e la un ! le/ a!as' #, altele ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, H, Ce $ a, ), !, d, e, #, dalitate de $ ti0a&e a a)senel & # l se"te ! %ilul du$nea0 ast&'F $ ti0'&i &eale $ ti0'&i $edi!ale #alse $ ti0'&i #alse de la %'&ini ! $uni!.nd !u %& #es &ul nu le $ ti0ea5' nu "tiu

L, Ca&e este atitudinea ! %ilului du$nea0 ast&' #a' de a)senta&ea ne$ ti0at' de la "! al'F a, e )ine s' !7iuleas!' din !.nd +n !.nd ), !7iulul e %& 0 !at de %& #es &i !, nu #a!e ni!i un &'u da!' li%se"te de la anu$ite &e d, !7iulul % ate a0ea ! nse!ine /&a0e asu%&a &eu"itei "! la&e e, !7iulul du!e la s!'de&ea n tei la %u&ta&e #, altele ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I! ala8 ;;

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ Data8 CHESTIONAR 4' &u/'$ s' &'s%undei !u sin!e&itate la u&$'t a&ele +nt&e)'&i8 1, Ca&e sunt du%' %'&e&ea 0 ast&' $ ti0ele %ent&u !a&e %a&te dint&e ! le/i a)sentea5'F a, nu le %la!e &a ), nu2i inte&esea5' "! ala !, nu le %la!e %& #es &ul d, da!' a)sentea5' nu li se +nt.$%l' $a&e lu!&u e, se %li!tises! la "! al' #, +"i &e5 l0' a)senele #'!.nd & st de s!uti&i /, e0it' +n #elul a!esta lua&ea unei n te $i!i 7, nu d &es! s' int&e +n ! n#li!t !u !eilali ! le/i i, %& /&a$ul este %&ea +n!'&!at <, altele* !a&eF ,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, Ce se +nt.$%l' atun!i !.nd un ele0 a)sentea5' ne$ ti0at $ai $ult ti$%F a, i se s!ade n ta la %u&ta&e ), +i sunt !7e$ai %'&inii la "! al' !, este e1$at&i!ulat d, nu i se +nt.$%l' $a&e lu!&u e, alt!e0a* !eF ,,,,,,,,, =, 4' &u/'$ s' $eni nai !a&e au # st $ ti0ele !a&e 02au dete&$inat s' a)sentai8 a, nu $' inte&esea5' "! ala ), nu2$i %la!e %& #es &ul !, $ai )ine a)sente5 de!.t s' iau n t' $i!' d, da!' nu !7iules! a$ de2a #a!e !u unii ! le/i e, $' des!u&!* #a! & st de s!uti&i #, alt $ ti0* !a&eF ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?, P& %unei t&ei lu!&u&i !a&e* du%' %'&e&ea 0 ast&'* % t #a!e $ai %l'!ute &ele8 a, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ), ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, !, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A, C.t de des a)sente5i ne$ ti0at de la &e8 a, del ! ), 12= &e: s'%t'$.n' !, =2H &e: s'%t'$.n' d, H2N &e: s'%t'$.n' e, N21; &e: s'%t'$.n' #, 1;21A &e: s'%t'$.n' /, %este 1A &e: s'%t'$.n'

H, Ce !&e5i !' te2a& dete&$ina s' ai

%&e5en' $ai )un' la &e8 ;=

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ a, ), !, d, +n!u&a<a&ea ! le/il & a%&e!ie&ea %& #es &il & &elaia !u di&i/intele: di&i/inta altele ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

L, Ca&e sunt +n %inia ta !a&a!te&isti!ile &ei la !a&e ai #i %&e5ent F a, at$ s#e&a e %l'!ut' ), se lu!&ea5' %e /&u%e !, sunt i$%li!at +n des#'"u&a&ea &ei d, nu $' %li!tises! e, altele, Ca&e F ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M, De la !a&e dis!i%line %le!i $ai #&e!0ent de la "! al'F ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N, Ca&e este $ ti0ul %le!'&ii tale de la "! al'F Ce di#i!ult'i +nt.$%ini la $ate&ia &es%e!ti0'F (+n!e&!uie"te 0a&iantele !a&e se % t&i0es! "i %&e!i5ea5' $ate&ia-, a, $ate&ia este %&ea /&ea* nu +nele/ ), nu2$i %la!e $ate&ia &es%e!ti0' !, nu $i2a$ #'!ut te$a de !as' d, &a e %li!tis t a&e e, !e&inele %& #es &ului sunt %&ea $a&i #, &elaia !u %& #es &ul ($i2e #&i!' s' nu #iu u$ilit +n #aa ! le/il &/, #&i!a de n t'* $' si$t ne%&e/'tit* a" 0&ea s' e0it n t' $i!' 7, ! n#li!te !u un ! le/: ! le/ii de !las' i, ) seala <, alt $ ti0, Ca&eF ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1C, Unde $e&/i !.nd #u/i de la "! al'F a, a!as' ), +n %a&! !, la Inte&net !a#e d, +n )a& e, altele, Ca&eF ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11, Cu !ine +i %et&e!i ti$%ul !.nd a)sente5i de la "! al'F a, !u %&ietenii ), !u %&ietenul: %&ietena !, !u ! le/ii d, !u ni$eni* &'$.n sin/u& e, !u alt!ine0a, Cu !ineF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1;, P'&inii "tiu !' ai li%sit de la "! al'F a, da* stiu de la $ine ), da* stiu de la alt!ine0a (!ine anu$e-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, !, nu 1=, Ce s luii %& %ui %ent&u &'$.ne la "! al'F Ce te2a& %utea a<uta s' nu $ai %le!i de la "! al' +nainte de te&$ina&ea &el &F ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ;?

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ 1i;#iogra(ie @')an* A, (;CC1- Consiliere educaional* Ed, Psinet* Clu< > Na% !a C s$ 0i!i* A,* Ia! )* L, (1NNM- Psihologie colar* Ed, P li& $* Ia"i Eliade* S, (;CCC- ABC ul consilierii elevului* Ed, Hi%e&) &ea* Tu&da I#tene* B, (1NNN- Psihiatria copilului i adolescentului* Casa C'&ii de Itiin'* Clu< Le$eni* G, Mi!lea* M, (;CC?- Consiliere i orientare ghid de educaie pentru carier* Ed, ASCR* Clu< 2 Na% !a Nea$u* C, (;CC=- Deviana colar* Ed, P li& $* Ia"i Nedel!ea* C, (1NNN- Optimizarea comportamentului ntre educaie i psihoterapie* Ed, S%e&* @u!u&e"ti Nu'* A, (;CC?- Abiliti de comunicare* Ed, S%e&* @u!u&e"ti R "an* A, (;CCH- !iolena "uvenil colar* P&esa Uni0e&sita&' Clu<ean' S'l'/ean* D,* ini!'* S,* Pintilie* D, (;CC?- Ora educativ modele de proiecte didactice n spri"inul pro#esorului diriginte* Ed, Eu& dida!t* Clu< 2 Na% !a
Margineantu, D., Petroman, C.(coord.)(1999), ,, Consiliere si dirigentie- Consultatii vol.I", Editura Eurobit, imisoara

YYY Cent&ul Judeean de Asisten' Psi7 %eda/ /i!' (;CC?- Ani de liceu studiu privind atitudinea elevilor de liceu #a de coal

;A

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ


B; Unitate "! la&'8 Di&i/inte: !lasa8 Data8 Nu$e2%&enu$e ele0 N&, !&t,
O!t $)&ie S 1 S ; S = S ?

S1* S;*J[ s'%t'$.na de !u&s

Bi"' de $ nit &i5a&e a a)senel & ne$ ti0ate 2 mode# orientati* 9


M'su&i
N ie$)&ie S 1 S ; S = S ?

Se $eni nea5' ele0ii !a&e au $ai $ult de 1C a)sene ne$ ti0ate* nu$'&ul de a)sene al a!est &a "i $'su&ile luate,
M'su&i
De!e$, S 1 S ; S =

M'su&i

Ianua&,
S 1 S ; S =

M'su&i

RE\ULTATE: O@SER4AII

1, ;, =, ?, A, H, L, M, F
Se % ate ! $%leta $ai de%a&teZ YSe t&e! +n !'suele de $ai < s* %ent&u #ie!a&e lun'* ro!ente#e de ele0i !u a)sene ne$ ti0ate +nt&e 112;C (P1-* ;12?C (P;-* !u %este ?C (P=- "i ele0ii #'&' a)sene (P?- du%' # &$ula8 P M nr' e#e*i !" K a;s' nemoti*ateB nr' tota# e#e*i (e1,8 n&, ele0i !u 112;C a)s [A* n&, t tal ele0i [;A []P1[A:;A[] P1[C*;(adi!' ;C^- !t $)&ie P1 P; P= P? n ie$)&ie P1 P; P= P? de!e$)&ie P1 P; P= P? ianua&ie P1 P; P= P?

;H

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ


87 Unitate "! la&'8 Di&e!t &8

Bi"' de !ent&ali5a&e a situaiei a)senel & ne$ ti0ate 9 MO+EL ORIENTATIV 9 Se ! $%letea5' ta)elul* !ent&ali5.nd datele )inute de la di&i/ini %ent&u TOATE !lasele (+n %& !ente-,
CLASA: A@SENE N&, ele0i !u a)sene ne$ ti0ate +nt&e 112;C (+n %& !enteP7 !t, n 0, de!, ian, N&, ele0i !u a)sene ne$ ti0ate +nt&e ;12?C (+n %& !enteP4 !t, n 0, de!, ian, N&, ele0i !u %este ?C a)sene ne$ ti0ate (+n %& !enteP> !t, n 0, de!, ian, N&, ele0i #'&' a)sene ne$ ti0ate (+n %& !enteP? !t, n 0, de!, ian,

a 42a

a 4I2a a 4II2a a 4III2a a IK2a

a K2a a KI2a a KII2a

A @ J A @ A @ A @ A @ J A @ A @ A @

;L

CENTRUL JUDEEAN DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC CLUJ

F3
Unitate "! la&'8 P& #, di&i/inte: !lasa8 Di&e!t &8 Bi"' de $ nit &i5a&e sinteti!' a a)senel & !lasei: "! lii 9 MO+EL ORIENTATIV 9 Al!'tuii un ta)el du%' $ delul de $ai < s +n !a&e $eni nai8 1, $edia n&, de a)sene ne$ ti0ate: !las' (%ent&u di&i/inte-B "! al' (%ent&u di&e!t &;, $edia n&, de a)sene $ ti0ate: !las' (%ent&u di&i/inte-B "! al' (%ent&u di&e!t &-

Exemplu
nr absente '& "& !& & oct. nov. dec. ian. luna
1! !" 19 !9 1$ !# 1% !1

abs motivate abs nemotivate

;M